Sony | STR-DH590 | Sony STR-DH590 5.2-кан. AV-приемник за домашно кино Водич за брзо поставување и почеток

Испорачани додатоци:
Калибриран микрофон (1)
Исто така ви е потребно (одделно се продава):
Далечински управувач (1)
R03 (size aaa) батерии (2)
Кабли за звучници
HDMi кабли*1
Моно аудио кабел
Оптички дигитален аудио кабел*2
r
Водич за почеток
мк
*1 Ние препорачуваме користење на Premium High Speed HDMi кабли со Етернет.
*2 Овие кабли може да не се потребни во зависност од вашето поврзување.
FM жичана антена (1)
Батерии
4-726-909-11(1)
STR-DH590
1
Инсталирање и поврзување на звучниците
–
.
Пример на конфигурирање на 5.1 канален систем на звучници
Забелешка
Правилно поврзете ги каблите за звучници со поларитетот (/
) да одговара меѓу каблите за звучници и SPEAKERS
терминалите. Неправилно поврзување може да резултира со
фатално оштетување на ресиверот.
L
CENTER
ПРЕДЕН Д
ЦЕНТРАЛЕН
L
САРАУНД Д
СУБВУФЕР
Моно аудио кабел
Кабли за звучник
10 mm (13/32")
ЦЕНТРАЛЕН
10 mm (13/32")
СУБВУФЕР
L
Прочитајте го Упатството за употреба за информации,
вклучувајќи повеќе примери за конфигурирање и
поврзување на системот звучници.
Кабли за звучници
Sony Corporation © 2018 Printed in Czech Republic
ПРЕДЕН Д
L
САРАУНД Д
2
3
Поврзување на ТВ, АВ уреди и FM жичана антена

Извршување на Easy Setup и почнување со репродукција
Вклучете го ТВ и потоа сменете го влезот на ТВ во влез во кој
е поврзан ресиверот.

Следете ги инструкциите на екран да направите [easy
Setup].
ТВ
Напојување
Влез
HDMi кабел

Поврзете кабел за струја во штекер и потоа допрете на
за вклучување на ресиверот.
Откако инсталирањето ќе заврши, допрете
управувач да излезете од дотерувањето.
(power)
Оптички дигитален
аудио кабел
на далечинскиот
Забелешка
Звучниците емитуваат многу гласен звук при калибрирање и тонот
не може да се прилагоди. Бидете внимателни за вашите соседи и
дали се присутни деца.
Ако вашиот ТВ е компатибилен со Audio Return Channel ( RC)
функцијата, потребно е поврзување на оптички дигитален
аудио кабел.
FM жичана антена
Еasy Setup екранот автоматски се прикажува.
HDMI IN приклучок

Допрете едно од копчињата да изберете
влезен извор кој сакате да го гледате или
слушате. Потоа, почнете со репродукција на
избраниот извор.
Примери за уреди кои треба да се поврзат
Совет
HDMi кабел
MEDIA BOX
BD/DVD
SAT/CATV
Кутија за медиуми
Ако Еasy Setup екранот не се прикаже, допрете HOM на
далечинскиот управувач за прикажување на почетното мени,
потоа изберете [ Еasy Setup].
Blu-ray DiscTM плеер, DVD плеер
Кабелска или сателитска
Забелешка
GAME
Конзола за игра како PlayStation 4

Ставете го калибрираниот микрофон на вашата позиција за
слушање и дотерајте на иста висина како вашите уши.
Кон CaliBRaTiOn MiC приклучок
Калибриран микрофон
Кога гледате 4K/60p содржина, видете во “Дотерување на HDMi
формат на сигнал” во испорачаното Упатство за употреба.
Download PDF

advertising