Sony | STR-DN1080 | Sony STR-DN1080 7.2-канален AV ресивер за домашно кино Водич за брзо поставување и почеток

За овој Водич
Испорачани додатоци:
Овој Водич за почеток ги покрива моделите продадени во
САД, Канада, Океанија и Европа.
Само моделите за САД и Канада се опремени со SPEAKERS
ZONE 2 терминали. Моделите за САД и Канада се користени
за илустративни цели во овој Водич за почеток.
МУЛТИКАНАЛЕН АВ РЕСИВЕР
ВОдич за почеток
Калибриран микрофон (1)
Можеби ќе ви треба (одделно се
продава):
Далечински
управувач (1)
Кабли за звучник
LAN кабел*2
МК
Моно аудио кабел
Батерии
FM жичана антена (1)
R03 (size AAA) батерии (2)
Оптички дигитален
кабел*2
*1 Ние препорачуваме да користите Premium High Speed HDMI кабли со
етернет.
4-686-525-11(1)
*2 Овие кабли може да не се потребни во зависност од вашето поврзување.
STR-DN1080
1
HDMI кабли*1
Инсталирање и поврзување на
звучниците
ПРЕДЕН Д
Пример за конфигурирање на 5.1.2 канален систем на звучници
ПРЕДЕН Л
Кабли за звучник
ПРЕДЕН Д
ПРЕДЕН Л
CENTER
СРЕДИШЕН
САРАУНД Д
Кабли за звучник
Моно аудио кабел
СУБВУФЕР
СРЕДИНА
САРАУНД Д
СУБВУФЕР
ТАВАНСКИ Д
ТАВАНСКИ Л
Забелешка
Прочитајте го Упатството за употреба за информации каде
се вклучени повеќе примери за конфигурирање и
поврзување на системот на звучници.
Sony Corporation © 2017
.
ГОРЕН СРЕДЕН Д
ГОРЕН СРЕДЕН Л
САРАУНД Л
–
Правилно поврзете ги каблите за звучник со
поларитет (/) да одговара меѓу каблите за
звучник и SPEAKERS терминалите.
10 mm (13/32")
Неправилно поврзување
може да резултира со
фатално оштетување на
ресиверот.
САРАУНД Л
2
3
Поврзување на ТВ, АВ уреди и FM жичана антена
ТВ

Извршување Easy Setup и почнување со
репродукција
Ако Вашиот ТВ е компатибилен со Audio Return Channel (ARC)
функцијата, не е потребно на поврзување оптички дигитален
кабел.
FM жичана
антена
HDMI IN приклучок/
SA-CD/CD (за AUDIO)
BD/DVD (за AUDIO)
HDMI кабел
SAT/CATV
GAME
VIDEO 1, VIDEO 2
Ако Easy Setup екранот не се прикаже, допрете HOME на
далечинскиот управувач за прикажување на почетното мени и
потоа изберете [Setup] - [Easy Setup].

HDMI кабел
Оптички дигитален
кабел
Совет
Поврзете кабел за струја во штекер и потоа допрете  (power)
за вклучување на АВ ресиверот.

Следете ги инструкциите на екран да направите [Easy Setup].
Ставете го калибрираниот микрофон во вашата позиција на
слушање и дотерајте го на иста висина со ушите.
Примери на уреди за поврзување
Кога ќе го завршите дотерувањето, допрете
на
далечинскиот управувач да излезете од дотерувањето.
Super Audio CD плеер, CD плеер
Blu-ray DiscTM плеер, DVD плеер
Кабелска или сателитска
Кон CALIBRATION MIC приклучок
Забелешка
Звучниците емитуваат многу гласен звук за време на калибрацијата
и јачината не може да се прилагоди. Имајте обзир кон вашите
соседи и деца кои се присутни.
Конзола за игра како PlayStation 4
DVD рекордер
Калибриран микрофон
Поврзување во мрежа

Вклучете го ТВ и потоа сменете го влезот на ТВ во влез во кој
е поврзан ресиверот.

– Кога користите безжично поврзување
– Кога користите жичано поврзување
Допрете на едно од копчињата да изберете
влезен извор кој сакате да го слушате или
гледате. Потоа почнете со репродукција на
избраниот извор.
Напојување
Влез
LAN кабел
Easy Setup екранот автоматски се прикажува.
Забелешка
Кога гледате 4K/60p содржина, видете во “Дотерување формат за
HDMI сигнал” во испорачаното Упатство за употреба.
Рутер
Рутер
Download PDF

advertising