Sony | STR-DN1040 | Sony STR-DN1040 7.2-кан. AV ресивер за домашно кино Водич за брзо поставување и почеток

Повеќеканален аудио/видео приемник
Започнете тука
Здраво, ова е вашето упатство за брз почеток
STR-DN1040
1
Поставување на звучниците
2
Поврзување на вашиот ТВ и други уреди
3
Други поврзувања
4
Оптимизирање и на екранот [Easy Setup]
5
Репродукција
Што има во кутијата
Потребно е да имате поставен систем
на звучници и/или друга опрема подготвена
за поврзување.
Повеќеканален аудио/видео приемник (1)
Далечински управувач
(RM-AAP103) (1)
Оптимизирачки микрофон
(ECM-AC2) (1)
Батерии R6 (големина AA) (2)
AM-антена циклусна (воздушна) (1)
Жична FM-антена (воздушна) (1)
03
1
04
Прво, поставете ги постоечките
звучници околу собата
користејќи ја сликата подолу
како упатство.
 Ако сакате можете да поврзете два
FRONT HIGH звучници наместо два
SURROUND BACK звучници.
 Може да се поврзат до два сабвуфери.
Следно, поврзете ги звучниците
со аудио/видео приемникот.
Спарете ги ознаките на секој терминал
со положбата на секој од звучниците.
Не заборавајте да го поврзете и кабелот
на сабвуферот.
10 mm


Сабвуфер
05
2
Продолжете со поврзување
на вашиот телевизорот.
За да уживате во видео и аудио
со висок квалитет, најдобриот
начин е да се поврзете преку
кабел за HDMI со голема
брзина (не се доставува).
Дигитален
(подобар квалитет)
Аналоген
(добар квалитет)
Плеер за дискови Blu-ray, PlayStation®3 или сателитски
пребарувач
06
За да го поврзете плеерот
за дискови Blu-ray, PlayStation®3,
или сателитскиот приемник,
едноставно поврзете со кабел
за HDMI со голема брзина.
Ако телевизорот има
приклучок HDMI ARC,
не ви треба оптички
дигитален кабел.
Ако телевизорот нема
приклучок HDMI ARC, ви треба
дигитален оптички кабел
(не се доставува) за да уживате
во звукот на телевизорот преку
системските звучници.
Кабел за HDMI
Дигитален оптички кабел
07
3
За FM-радио, поврзете
ја дадената жична FM-антена
(воздушна) во приклучокот
FM ANTENNA и издолжете
ја за оптимален прием.

AM-антена циклусна (воздушна)

Жична FM-антена (воздушна)

Apple USB-кабел (не се доставува)

MHL-кабел (не се доставува)
Исто така, можете да ги
поврзете вашите мобилни
уреди на терминалите USB
или HDMI/MHL.
По избор, поврзете
ја сопствената надворешна
антена (воздушна).


08


Кон мобилен
уред што
е компатибилен
со MHL
Кон iPod, iPhone итн.
Може да се поврзете со интернет
и со домашната мрежа користејќи безжичен
LAN или кабел за LAN  (не се доставува).
Поставките за [Network] може да се најдат
во менито [Settings] на главното мени.
За повеќе детали, посетете:
http://support.sony-europe.com/
Поврзете го кабелот за
напојување со наизменична
струја (главен вод)  во
ѕидниот штекер (главен довод).
Сега можете да се префрлите
на аудио/видео приемникот,
телевизорот, сабвуферот и на
други уреди.
Формата на кабелот за напојување
со наизменична струја (главен вод)
и штекерот за наизменична струја се
разликуваат во зависност од областа.


09
4
Следно, вклучете го дадениот
оптимизирачки микрофон
во приклучокот AUTO CAL MIC.
Поставете го отприлика каде
што нормално седите и на ниво
на уво - на пример, на задната
страна на креветот.
10
Потврдете го поставувањето
на активен сабвуфер.
Кога е поврзан сабвуфер,
вклучете го и засилете
го гласот пред да го вклучите.
Завртете го LEVEL за бирање
на сабвуферот за околу 1/3.
Ставете ги батериите во далечинскиот
управувач.
Притиснете / за да го вклучите
аудио/видео приемникот. „BD“ се појавува
на екранот на предниот панел.
За да го подготвите
аудио/видео приемникот
за употреба, поминете го
[Easy Setup] на екранот
користејќи го доставениот
далечински управувач.
Ова ќе трае само неколку
минути.
Откако [Easy setup] е завршено,
изберете [Finish] и аудио/видео
приемникот е подготвен за
употреба.
Ако екранот за поставување
не се прикажува, изберете го
точниот AV-влез на телевизорот.
/
///,
11
Ако на телевизискиот екран се појави код
на грешка по автоматската калибрација,
побарајте го подолу. По преземањето
на соодветните чекори, повторно изведете
автоматска калибрација.
Code 30
Слушалките се поврзани на приклучокот
PHONES на приемникот. Отстранете
ги слушалките.
 Еден заден звучник за опкружувачки
звук е поврзан на терминалите
SPEAKERS SURROUND BACK/BIAMP/FRONT HIGH/FRONT B R. Кога
поврзувате само еден заден звучник
за опкружувачки звук, поврзете го со
терминалите SPEAKERS SURROUND BACK/
BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B L.
 Предниот висок лев или предниот висок
десен звучник не е поврзан.
Code 31
Warning 40
Не се избрани звучници. Притиснете
SPEAKERS за да ги поставите звучниците.
Процесот на мерење е завршен
со детекција на високо ниво на шум.
Изведете го мерењето во тивка средина.
Code 32/Code 33
 Ниту еден од предните звучници
не е поврзан или поврзан е само еден
преден звучник.
Warning 41/Warning 42
 Оптимизирачкиот микрофон
не е поврзан соодветно или можеби
кабелот е оштетен.
 Растојанието помеѓу звучниците
и оптимизирачкиот микрофон
е премногу мало. Поставете ги
на поголема раздалеченост.
 Левиот или десниот звучник
за опкружувачки звук не е поврзан.
 Задните звучници за опкружувачки или
предните високи звучници се поврзани
иако звучниците за опкружувачки звук
не се поврзани. Поврзете ги звучниците
за опкружувачки звук со терминалите
SPEAKERS SURROUND.
12
 Влезот од оптимизирачкиот микрофон
е премногу гласен.
Warning 43
Растојанието и положбата на сабвуферот
не може да се забележи. Изведете
го мерењето во тивка средина.
5
Сега можете да изберете која било друга
опрема или уреди кои ги имате.
1 Притиснете ги влезните копчиња за да ја
изберете опремата која ја сакате.
Влезни
копчиња
Достапните влезови се:
 BD
 DVD
 GAME
 SAT/CATV
 VIDEO 1, VIDEO 2, VIDEO 3
 TV
 SA-CD/CD
2 Вклучете ја опремата и започнете
со репродуцирање.
Се појавува екранот за репродукција
од опремата.
3 Притиснете  +/– за да ја прилагодите
јачината на звукот.
Можете да користите и MASTER VOLUME
на аудио/видео приемникот.
4 Притиснете SOUND FIELD +/– за да
уживате во опкружувачки звук.
Исто така, можете да ги користите
копчињата A.F.D./2CH, MOVIE или MUSIC
на аудио/видео приемникот.
На крај, за да уживате во повеќеканалниот
опкружувачки звук, треба да ги поставите
и сите други уреди кои сте ги приклучиле.
Ова ќе осигура дека сигналот на звук земен
од секој уред е во точниот формат.
Повеќеканално дигитално аудио
Проверете ги поставките на излезот
за дигитално аудио на поврзаните уреди.
Плеер за дискови Sony Blu-ray
Проверете го следното:
„Audio (HDMI)“ е поставено на „Auto“.
„BD Audio MIX Setting“ е поставена на „Off“.
„Dolby Digital“ е поставено на „Bitstream“.
„Dolby Digital“ е поставено на „Dolby Digital“.
„DTS“ е поставено на „DTS“.
PlayStation®3
Проверете дали „Audio Output Settings“
во „Sound Settings“ е поставен „HDMI“
и „Automatic“ (за системскиот софтвер
со верзија 4.21).
За детали: Ве молиме погледнете
ги упатствата за работа дадени со вашите
поврзани уреди.
Уживајте.
 +/SOUND
FIELD +/13
Ова упатство за брз почеток штеди хартија
За да се зачуваат природните богатства, Sony драстично ја намали употребата на хартија, па веќе
не вклучува целосно печатени упатства.
Сепак, целосните упатства за работа и повеќе може да се најдат онлајн:
http://support.sony-europe.com/
4-454-446-11(1) (MK)
2013 Sony Corporation
(1)
Download PDF

advertising