Sony | STR-DN840 | Sony STR-DN840 7.2-кан. AV ресивер за домашно кино Водич за брзо поставување и почеток

Повеќеканален аудио/видео ресивер
Започнете тука
Здраво, ова е вашето упатство за брз почеток
STR-DN840
1
Поставување на звучниците
2
Поврзување на телевизорот и други уреди
3
Други поврзувања
4
Оптимизирање и на екранот [Easy Setup] (Лесно поставување)
5
Репродукција
Што има во кутијата
Потребно е да имате поставен систем
на звучници и/или друга опрема подготвена
за поврзување.
Повеќеканален аудио/видео ресивер (1)
Далечински управувач
(RM-AAU169) (1)
Оптимизирачки микрофон
(ECM-AC2) (1)
Батерии R6
(големина-AA) (2)
AM-антена циклусна
(воздушна) (1)
Кабел за FM-антена
(воздушна) (1)
03
1
04
Прво, поставете ги постоечките
звучници околу собата
користејќи ја сликата подолу
како упатство.
 Ако сакате можете да поврзете два
ПРЕДНИ ВИСОКИ звучници наместо два
ЗАДНИ звучници за ОПКРУЖУВАЧКИ ЗВУК.
 Може да се поврзат до два сабвуфери.
Следно, поврзете ги звучниците
со аудио/видео ресиверот.
Спарете ги ознаките на секој терминал
со положбата на секој од звучниците.
Не заборавајте да го поврзете
и кабелот на сабвуферот.
10 mm


Сабвуфер
05
2
Продолжете со поврзување
на вашиот телевизорот.
За да уживате во видео и аудио
со висок квалитет, најдобриот
начин е да се поврзете преку
кабел за HDMI со голема
брзина (не се доставува).
Плеер за дискови Blu-ray, PlayStation®3
или сателитски приемник
Дигитален (подобар квалитет)
Аналоген (добар квалитет)
06
За да го поврзете плеерот
за дискови Blu-ray, PlayStation®3
или сателитскиот приемник,
едноставно поврзете со кабел
за HDMI со голема брзина.
Ако телевизорот има
приклучок HDMI ARC,
не ви треба оптички
дигитален кабел.
Ако телевизорот нема
приклучок HDMI ARC, ви треба
оптички дигитален кабел
(не се доставува) за да уживате
во телевизискиот звук преку
системските звучници.
Кабел за HDMI
Оптички дигитален кабел
07
3
За FM-радио, поврзете
ја дадената FM-жична антена
(воздушна) во приклучокот
FM ANTENNA и издолжете
ја за оптимален прием.

AM-антена циклусна (воздушна)

Кабел за FM-антена (воздушна)
По избор, поврзете
ја сопствената надворешна
антена (воздушна).
Исто така, можете да го
поврзете вашиот iPod/iPhone
на терминалите iPod/iPhone.
На iPod, iPhone итн.


Apple USB-кабел
(не се доставува)
08
Може да се поврзете со интернет и
со домашната мрежа користејќи безжичен
LAN или кабел за LAN  (не се доставува).
[Network Settings] (Мрежни поставки) може
да се најде во менито [Settings] (Поставки)
на главното мени.
За повеќе детали, посетете:
http://support.sony-europe.com/
Поврзете го кабелот за наизменична струја
(ел. енергија)  во ѕидниот штекер.
Сега можете да се префрлите на аудио/видео
ресиверот, телевизорот, сабвуферот
и на други уреди.
Формата на кабелот за
напојување со наизменична
струја (главен довод)
и штекерот за наизменична
струја се разликуваат во
зависност од областа.


09
4
Следно, вклучете го дадениот
оптимизирачки микрофон
во приклучокот AUTO CAL MIC.
Поставете го отприлика каде
што нормално седите и на ниво
на уво - на пример, на задната
страна на креветот.
10
Потврдете го поставувањето
на активен сабвуфер.
Кога е поврзан сабвуфер,
вклучете го и засилете
го гласот пред да го вклучите.
Завртете го LEVEL за бирање
на сабвуферот за околу 1/3.
Ставете ги батериите
во далечинскиот управувач.
Притиснете / за да го
вклучите аудио/видео
ресиверот. „BD“ се појавува
на екранот на предниот панел.
За да го подготвите аудио/
видео ресиверот за употреба,
поминете го [Easy Setup]
(Лесно поставување)
на екранот користејќи
го доставениот далечински
управувач. Ова ќе трае само
неколку минути.
Откако на екранот ќе се појави
[Easy setup is completed]
(Лесното поставување
е завршено), аудио/видео
ресиверот е подготвен
за употреба.
Ако екранот за поставување
не се прикажува, изберете
го точниот влез за аудио/видео
на телевизорот.
/
///,
11
Ако на телевизискиот екран се појави код
на грешка по автоматската калибрација,
побарајте го подолу. По преземањето
на соодветните чекори, повторно изведете
автоматска калибрација.
Код на грешка 30
Слушалките се поврзани
на приклучокот PHONES на ресиверот.
Отстранете ги слушалките.
 Еден заден звучник за опкружувачки
звук е поврзан на терминалот SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/
FRONT B R. Кога поврзувате само еден
заден звучник за опкружувачки звук,
поврзете го со терминалот SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/
FRONT B L.
 Предниот лев висок или предниот десен
висок звучник не е поврзан.
Код на грешка 31
Warning 40
Не се избрани звучници. Притиснете
SPEAKERS за да ги поставите звучниците.
Процесот на мерење е завршен
со детекција на високо ниво на шум.
Изведете го мерењето во тивка средина.
Код на грешка 32
Код на грешка 33
 Ниту еден од предните звучници
не е поврзан или поврзан е само еден
преден звучник.
Warning 41/Warning 42
 Влезот од оптимизирачкиот микрофон
е премногу гласен.
 Оптимизирачкиот микрофон
не е поврзан соодветно или можеби
кабелот е оштетен.
 Растојанието помеѓу звучниците
и оптимизирачкиот микрофон
е премногу мало. Поставете
ги на поголема раздалеченост.
 Левиот или десниот звучник
за опкружувачки звук не е поврзан.
Warning 43
 Задните звучници за опкружувачки или
предните високи звучници се поврзани
иако звучниците за опкружувачки звук
не се поврзани. Поврзете ги звучниците
за опкружувачки звук со терминалите
SPEAKERS SURROUND.
12
Растојанието и положбата
на сабвуферот не може да се забележи.
Изведете го мерењето во тивка средина.
5
Сега можете да изберете која било друга опрема
или уреди кои ги имате.
1 Изберете ја саканата опрема, потоа притиснете
Влезни
копчиња
.
Екранот на менито исчезнува и се појавува екранот
за репродуцирање на надворешниот влез.
Достапните влезови се:
 BD/DVD
 GAME
 SAT/CATV
 VIDEO
 TV
 SA-CD/CD
2 Вклучете ја опремата и започнете
со репродуцирање.
3 Притиснете  +/– за да ја прилагодите
јачината на звукот.
Можете да користите и MASTER VOLUME
на аудио/видео ресиверот.
4 Притиснете SOUND FIELD +/– за да уживате
во опкружувачкиот звук.
Исто така, можете да ги користите копчињата
A.F.D./2CH, MOVIE или MUSIC на аудио/видео
ресиверот.
На крај, за да уживате во повеќеканалниот
опкружувачки звук, треба да ги поставите
и сите други уреди кои сте ги приклучиле.
Ова ќе осигура дека сигналот на звук земен
од секој уред е во точниот формат.
Повеќеканално дигитално аудио
Проверете ги поставките на излезот за дигитално
аудио на поврзаните уреди.
Плеер за дискови Sony Blu-ray
Проверете го следното:
„Audio (HDMI)“ (Аудио (HDMI)) е поставено
на „Auto“ (Автоматски).
„Dolby Digital/DTS“ е поставено на „Bitstream“
(Проток на битови).
„Dolby Digital“ е поставено на „Dolby Digital“.
„DTS“ е поставено на „DTS“.
PlayStation®3
Проверете дали „Audio Output Settings“
(Поставки за аудио излез) во „Sound Settings“
(Поставки за звук) е поставен „HDMI“ и „Automatic“
(Автоматски) (за системскиот софтвер со
верзија 4.21).
За детали: Упатете се на упатствата за работа
дадени со поврзаните уреди.
Уживајте.
SOUND
FIELD +/ +/13
Ова упатство за брз почеток штеди хартија
За да се зачуваат природните богатства, Sony драстично ја намали употребата на хартија,
па веќе не вклучува целосно печатени упатства.
Сепак, целосните упатства за работа и повеќе може да се најдат на интернет:
http://support.sony-europe.com/
4-454-471-11(1) (MK)
2013 Sony Corporation
(1)
Download PDF

advertising