Sony | PS-LX300USB | Sony PS-LX300USB USB-platespiller Brosjyre

PS-LX300USB
NO
Les dette først.
Vedrørende registrering av programvarebruker
Fullfør brukerregistreringen innen 30 dager etter installasjon av Sound Forge
Audio Studio LE som følger med denne enheten, på datamaskinen.
Brukerregistrering er påkrevd for å oppgi kundeinformasjon til Sony Creative
Software, Inc., produsenten av programvaren.
Først kobler du deg til Internett via datamaskinen, utfører brukerregistrering
og deretter bruker du programvaren.
Programvaren vil bli ubrukelig hvis brukerregistrering ikke har blitt utført
innen 30 dager etter installasjon.
Brukerregistrering er mulig selv 31 dager eller mer etter installasjon.
Bruke programvaren
Informasjon om programvarens grunnleggende operasjoner finner du i Quick
Start Guide (hurtigstartveiledningen) på den medfølgende CD-ROM-en.
1 Sett CD-ROM-en inn i datamaskinens CD-ROM-stasjon.
Utfør operasjonen beskrevet i trinn 1 av installasjonsveiledningen
(eget dokument).
2 Klikk View Instruction Manual (Vis bruksanvisning).
Hvis du vil ha informasjon om bruk av programvaren samt
programvareversjonen, klikk Product Support (Produktstøtte) på Sony Creative
Software-hjemmesiden på http://www.sonycreativesoftware.com/.
© 2008 Sony Corporation
4-111-771-21(1) (NO)
Download PDF

advertising