Sony | STR-DN1080 | Sony STR-DN1080 7.2-kanals AV-mottaker for hjemmekino Hurtigoppsetts- og oppstartsveiledning

Om denne veiledningen
Medfølgende tilbehør:
Denne oppstartsveiledningen dekker modeller som selges i USA,
Canada, Oseania og Europa.
Bare de amerikanske og kanadiske modellene er utstyrt med
SPEAKERS ZONE 2-terminaler. De amerikanske og kanadiske
modellene brukes som illustrasjon i denne oppstartsveiledningen.
FLERKANALS AV-MOTTAKER
Oppstartsveiledning
Kalibreringsmikrofon (1)
I tillegg trenger du (medfølger ikke):
Fjernkontroll (1)
Høyttalerkabler
HDMI®-kabler1
LAN-kabel*2
Monolydkabel
Optisk digital kabel*2
NO
Batterier
FM-antenneledning (1)
R03-batterier
(størrelse AAA) (2)
4-686-525-11(1)
*1Vi anbefaler at du bruker Premium High Speed HDMI®-kabler med Ethernet.
*2Avhengig av hvilken tilkobling du har, er det ikke sikkert at disse kablene er
nødvendige.
STR-DN1080
1
Installere og koble til høyttalerne
Du finner detaljerte instruksjoner på baksiden FRONT R
Eksempel på konfigurasjon av 5.1.2-kanals høyttalersystem
.
FRONT L
ØVRE I MIDTEN TIL HØYRE
ØVRE I MIDTEN TIL VENSTRE
FRONT R
FRONT L
CENTER
CENTER
SURROUND L
–
Høyttalerkabler
SURROUND R
SUBWOOFER
Høyttalerkabler
Monolydkabel
CENTER
SURROUND R
SUBWOOFER
ØVRE I MIDTEN
TIL HØYRE
ØVRE I MIDTEN
TIL VENSTRE
Merk
Les bruksanvisningen for mer informasjon og eksempler på
tilkoblinger og konfigurasjoner av høyttalersystemer.
Koble til høyttalerkabler ordentlig med polariteten
(/) som stemmer mellom høyttalerkablene og
SPEAKER-terminalene.
10 mm (13/32")
Feil tilkobling kan føre til
alvorlig skade på mottakeren.
SURROUND L
2
3
Koble til en TV, AV-enheter og FM-ledningsantenne (luft)
TV

Utføre Easy Setup og starte avspilling
Tips
Sett støpslet til strømledningen i en stikkontakt, og trykk deretter 
(på/av) for å slå på AV-mottakeren.
Hvis skjermbildet Easy Setup ikke vises, trykker du HOME på
fjernkontrollen for å vise startmenyen, og velger deretter [Setup] – [Easy
Setup].

Følg instruksjonene på skjermen for å utføre [Easy Setup].
HDMI®-kabel
Hvis TV-en ikke er kompatibel med ARC-funksjonen (Audio Return
Channel), er det ikke nødvendig å koble til den optiske digitale
kabelen.
Optisk digital kabel

Plasser kalibreringsmikrofonen i lytteposisjon, og sett den i samme
høyde som ørene dine.
FM-ledningsantenne
HDMI®-kabel
HDMI IN-kontakt
Eksempler på enheter som skal tilkobles
SA-CD/CD (for AUDIO)
Super Audio CD-spiller, CD-spiller
BD/DVD (for AUDIO)
Blu-ray DiscTM-spiller, DVD-spiller
SAT/CATV
Kabelboks eller satellittboks
GAME
Spillkonsoll, for eksempel PlayStation 4
VIDEO 1, VIDEO 2
Når oppsettet er fullført, trykker du
avslutte oppsettet.
på fjernkontrollen for å
Merk
Til CALIBRATION MIC-kontakt
Det kan komme svært høy lyd fra høyttalerne under kalibreringen, og
volumet kan ikke justeres. Ta hensyn til naboene og eventuelle barn som
er til stede.
DVD-opptaker
Kalibreringsmikrofon
Koble til et nettverk

–Ved bruk av kablet tilkobling
Slå på TV-en og bytt inngangen på TV-en til inngangen der mottakeren
er tilkoblet.

–Ved bruk av trådløs tilkobling
Trykk én av knappene for å velge
inngangskilden du vil lytte til eller se fra. Start
deretter avspilling fra den valgte kilden.
Strømforsyning
Inngang
LAN-kabel
Skjermbildet Easy Setup vises automatisk.
Merk
Se «Angi HDMI-signalformat» i den medfølgende bruksanvisningen hvis
du viser 4K/60p-innhold.
Ruter
Ruter
Download PDF