Sony | STR-DH770 | Sony STR-DH770 7.2-kanals A/V-mottaker for hjemmekino Hurtigoppsetts- og oppstartsveiledning

Medfølgende tilbehør:
Medfølgende tilbehør:
MULTI CHANNEL AV RECEIVER
AV-MOTTAKER MED FLERE KANALER
Fjernbetjening (1)
Fjernkontroll (1)
Installationsvejledning
Oppstartsveiledning
Du får også brug for (medfølger ikke):
I tillegg trenger du (medfølger ikke):
R03-batterier (størrelse AAA) (2)
R03-batterier (størrelse AAA) (2)
Højttalerkabler
Høyttalerkabler
HDMI-kabler*1
HDMI®-kabler*1
Monolydkabel
Monolydkabel
Optisk digitalt kabel*2
Optisk digital kabel*2
DA
Batterier
Batterier
NO
Kalibreringsmikrofon (1)
Kalibreringsmikrofon (1)
FM-ledningsantenne (1)
FM-ledningsantenne (1)
Isæt to R03-batterier
(størrelse AAA)
i fjernbetjeningen.
Sett inn to R03-batterier
(AAA) i fjernkontrollen.
4-584-087-11(1) (DA-NO)
*1 Vi anbefaler brug af Premium High Speed HDMI-kabler med Ethernet.
*2 Vi anbefaler at du bruker Premium High Speed HDMI®-kabler med Ethernet.
*1 Dette kabel er muligvis ikke nødvendigt, afhængigt af din tilslutning.
*2 Avhengig av hvilken tilkobling du har, er det ikke sikkert at denne kabelen er nødvendig.
STR-DH770
1
Installation og tilslutning af højttalere
Installere og koble til høyttalerne
Se bagsiden for trin
–
.
Du finner detaljerte instruksjoner på baksiden
–
.
Eksempel på konfiguration af et 5.1-kanals højttalersystem
Eksempel på konfigurasjon av 5.1-kanals høyttalersystem
FRONT L
FRONT R
FRONT L
SURROUND R
SURROUND L
FRONT R
CENTER
SUBWOOFER
SURROUND L
SURROUND R
SUBWOOFER
Monolydkabel
Monolydkabel
Højttalerkabler
Høyttalerkabler
Multi Channel
AV Receiver
Operating Instructions
CENTER
STR-DH770
10 mm
Læs betjeningsvejledningen for at få oplysninger inklusive
flere eksempler på konfigurationer af højttalersystem og
tilslutninger.
Les bruksanvisningen for mer informasjon og eksempler på
tilkoblinger og konfigurasjoner av høyttalersystemer.
Ukorrekt tilslutning kan resultere i alvorlig skade på receiveren.
Feil tilkobling kan føre til alvorlig skade på mottakeren.
Sony Corporation © 2016
2
3
Tilslutning af et TV og AV-enheder
Koble til en TV og AV-enheter

TV
TV
Udførelse af Easy Setup og start af afspilning
Utføre Easy Setup og starte avspilling
Sæt stikket på vekselstrømsledningen i en stikkontakt, og tryk
derefter på  (tænd/sluk) for at tænde AV-receiveren.

Følg anvisningerne på skærmen for at udføre [Easy Setup].
Følg instruksjonene på skjermen for å utføre [Easy Setup].
Sett støpslet til strømledningen i en stikkontakt og trykk deretter 
(på/av) for å slå på AV-mottakeren.
HDMI-kabel
HDMI®-kabel
Når opsætningen er udført, skal du trykke på
for at afslutte opsætningen.
Når oppsettet er fullført, trykker du
å avslutte oppsettet.
Optisk digitalt kabel
Optisk digital kabel
HDMI-kabel
HDMI®-kabel
Hvis TV'et er kompatibelt med ARC-funktionen (Audio Return
Channel), er tilslutning af det optisk digitale kabel ikke nødvendigt.
Hvis TV-en ikke er kompatibel med ARC-funksjonen (Audio Return
Channel), er det ikke nødvendig å koble til den optiske digitale
kabelen.

på fjernbetjeningen
på fjernkontrollen for
Placer kalibreringsmikrofonen ved din lytteposition og i samme højde
som dine ører.
Plasser kalibreringsmikrofonen i lytteposisjonen, og sett den i samme
høyde som ørene dine.
Bemærk/ Merk
Højttalerne udsender en meget høj lyd under kalibreringen, og lydstyrken
kan ikke justeres. Tag hensyn til dine naboer og de tilstedeværende børn.
Det kan komme svært høy lyd fra høyttalerne under kalibreringen, og
volumet kan ikke endres. Ta hensyn til naboene og barn som er til stede.
DVD-optager
DVD-opptaker
Kabelboks eller satellitboks
Kabelboks eller satellittboks
Til CALIBRATION MIC-stik
Til CALIBRATION MIC-kontakt
Kalibreringsmikrofon
Kalibreringsmikrofon
Spilkonsol, f.eks. PlayStation 4
Spillkonsoll, for eksempel PlayStation4
Blu-ray DiscTM-afspiller, DVD-afspiller
Blu-ray DiscTM-spiller, DVD-spiller


Tryk på en af knapperne for at vælge en
inputkilde, som du ønsker at lytte til eller se.
Start derefter afspilning af den valgte kilde.
Trykk én av knappene for å velge
inngangskilden du vil lytte til eller se fra. Start
deretter avspilling fra den valgte kilden.
Tænd TV'et og skift indgang på TV'et til den indgang, som receiveren
er tilsluttet.
Slå på TV-en og bytt inngangen på TV-en til inngangen der
mottakeren er tilkoblet.
Strøm
Strømforsyning
Bemærk / Merk
Når du får vist 4K/60p-indhold, henvises du til "Indstilling af HDMIsignalformat" i den medfølgende betjeningsvejledning.
Indgang
Inngang
Tilslutning af FM-ledningsantennen
Koble til FM-ledningsantennen (luft)
Easy Setup-skærmen vises automatisk.
Skjermbildet Easy Setup vises automatisk.
Tip / Tips
Hvis Easy Setup-skærmen ikke vises, eller hvis du ønsker at få vist Easy
Setup-skærmen manuelt, skal du trykke på HOME på fjernbetjeningen for
at få vist startmenuen og derefter vælge [Easy Setup].
FM-ledningsantenne
FM-antenneledning
Hvis skjermbildet Easy Setup ikke vises, eller du ønsker å vise
skjermbildet Easy Setup manuelt, trykker du HOME på fjernkontrollen for
å vise startmenyen, og velger deretter [Easy Setup].
Se «Angi HDMI-signalformat» i den medfølgende bruksanvisningen hvis
du viser 4K/60p-innhold.
Download PDF

advertising