Sony | SRS-XB41 | Sony SRS-XB41 Пренослив звучник XB41 со EXTRA BASS™ и BLUETOOTH® Упатство на препораки

4-734-041-21(1)
Безжичен звучник
Референтен водич
•Не го користите системот на места каде има голема количина на вода или топла вода
може да го испрска. Системот не е дизајниран да е отпорен на притисок од вода.
Користење на системот на места каде има голем притисок од вода, како на пр. дожд или
под туш, може да предизвика дефект.
• Не истурајте топла вода или не го дувајте со фен или други уреди врз системот директно
Исто така, системот не го користите на места со високи температури како на пр. во сауни
или близу шпорет.
• Ракувајте со капакот внимателно. Капакот има важна улога во одржувањето на
перформансите за отпорност на вода и прашина. Кога го користите системот, проверете
дали капакот целосно е затворен. Кога го затварате капакот, внимавајте да не влезат
страни предмети. Ако капакот не е затворен целосно, перформансите за отпорност на
вода и прашина може да се влошат и може да се предизвика дефект на системот.
Капак
SRS-XB41
Како да се грижите за системот
©2018 Sony Corporation
Printed in Czech Republic
http://www.sony.net/
Македонски
Безжичен звучник
Пред да почнете со работа со системот, прво внимателно прочитајте го ова упатство и задржете го.
Мерки на претпазливост
За безбедност
• Плочката со име и важни информации за бзбедност се наоѓаат на следните места:
ˋ Во внатрешноста од капакот на задниот дел од системот
ˋ На површината на адаптерот за струја
Каде сте го купиле
Работен напон
Сите земји/региони
100 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Забелешки за адаптерот за струја
• Користете го само испорачаниот адаптер за струја. Да избегнете оштетување на системот,
не користете друг тип на адаптер.
За поставување
• Не го поставувајте системот во навалена позиција.
• Не го оставајте системот на места близу топлотни извори, или на места изложени на
директна сончева светлина, прекумерна прашина или механички шок.
• Не го користите или да го оставите системот во автомобил.
• Не го користите системот во сауна.
За Party Booster функцијата
Кога користите Party Booster функциа, запомнете го следното.
Ако системот удри во личност или предмет, може да
предизвика дефект.
• Исклучете ги каблите и затворете го капакот кога го користите
системот.
• Не го користите со поврзан адаптер.
• Кога ја користите функцијата, држете цврсто и не го тресете
системот насилно за да не ви излета или испадне системот
од раце.
• Пред да ја користите функцијата, проверете дали има доволно
простор околу системот.
• Не го ударајте системот со алат.
• Не ја користете функцијата додека возите или пешачите.
• Оставете 20 cm или повеќе растојание од лицео и очи додека
го користите.
• Избегнувајте да ја користите функцијата долго време. Правете паузи.
• Кога ја користите функцијата, ако се уморите, почувствувате
мачнина или болка било каде, престанете веднаш со
користење на функцијата.
Друго
• Не го користите или да го оставите системот на многу ладни или топли места (температура
надвор од 5 °C – 35 °C). Ако системот се користи или остави на места надвор од горенаведените, системот може автоматски да престани за заштита на внатрешните кола.
• На висока температура, полнењето може да престане или тонот да се намали за заштита на батеријата.
• Дури и ако немате намера системот да го користите долго време, полнете ја батеријата до
цел капацитет еднаш на секои 6 месеци да ги одржите перформансите.
За авторските права
• Android, Google Play и други ознаки и логоа се заштитни знаци на Google LLC.
• LDAC™ и LDAC логото се заштитни знаци на Sony Corporation.
• BLUETOOTH® знакот и логата се регистрирани трговски марки сопственост на Bluetooth SIG,
Inc. и било каква употреба на овие знаци од страна на Sony Corporation се со лиценца.
Други заштитни знаци и трговски марки се сопственост на нивните сопственици.
• N Mark е заштитен знак или регистрирана трговска марка на NFC Forum, Inc. во САД и во
други земји.
• iPhone, iPod touch и Siri се заштитни знаци на Apple Inc., регистрирани во САД и во други земји.
“Made for iPod” и “Made for iPhone” значат дека електронските додатоци се дизајнирани
да се поврзат исклучиво со iPod или iPhone, соодветно и се сертифицирани од страна на
изумителот да одговараат на стандардот за перформанси на Apple. Apple не е одговорен
за работата на овие уреди или нивната усогласеност со безбедносните или
регулаторните стандарди. Запомнете дека употреба на овие додатоци со iPod или iPhone
може да влијае врз безжичните перформанси
App Store is a service mark of Apple Inc.
• WALKMAN и WALKMAN логото се регистрирани трговски марки на Sony Corporation.
• Други заштитни знаци и трговски имиња се на нивните сопственици.
• ™ и ® знаците се изоставени во овој документ.
Забелешки за водоотпорност и отпорност на
прашина (Прочитајте пред користење на системот)
Водоотпорност и отпорност на прашина на системот
Системот, со безбедно прицврстен капак, има спецификација на отпорност на вода IPX7*1 as
како што е назначено во “Степен на заштита од влегување вода” од IEC60529 “Оценка за
заштита при влез (IP Code)”*3 и спецификација за отпорност на прашина од IP6X*2 како што е
назначено во “Степени на заштита од цврсти страни предмети”*3.
Течности за кои се однесуваат перформансите за заштита од вода
Применливо:
свежа вода, вода од чешма, базен, морска вода
Не се применува:
течности различни од горенаведените (вода со сапуница, детергент
или гелови за туширање, шампон, топла изворска вода и т.н.)
*1 IPX7 (Степен на заштита од влегување вода): За детали видете во Водичот со помош.
*2 IP6X (Степен на заштита од прашина): За детали видете во Водичот со помош.
*3 Испорачаните додатоци не се водоотпорни или отпорни на праш
Перформансите за водоотпорност или отпорност на прашина на системот се врз основа на
мерења под услови кои се опишани. Запомнете дека дефекти како резултат од влегување
вода или прашина предизвикани од неправилно користење не се покриени со гаранцијата.
Избегнување влошување на перформансите за отпорност на вода и прашина
Проверете го следново и користете го системот правилно.
• Системот го поминува тестот за пад од 1.22 m врз иверица со дебелина од 5 cm во согласност
со MIL-STD 810 F Method 516.5-Shock. Но, ова не гарантира дека нема да се оштети, скрши
или перформансите за отпорност на вода и прашина во сите услови . Деформација или
оштетување од паѓање на системот или изложен на механички шок може да предизвика
влошување на перформансите за отпорност на вода и прашина.
Иако текстилните делови на системот имаат водоотпорен третман, системот може да го
користите поудобно и подолго време со следење на процедурите за одржување наведени
подолу.
• Ако површината на системот се извалка во следниве случаи, исчистете го системот со
свежа вода (вода од чешма и т.н.) за отстранување на нечистотијата. Оставањето
нечистотија врз површината на текстилните делови доведува до обезбојување или
влошување или дефект на системот.
Пр.
ˋ Кога сол, песок и т.н. ќе се залепи на системот по користење на плажа, базен и т.н.
ˋ Кога системот е намачкан со страни супстанци (крем за сунчање, масло за сунчање и т.н.)
• Ако системот се навлажни, веднаш избришете ја влагата со сува ткаенина. Понатаму,
исушете го системот на провевно место се додека влагата не исчезне.
• Квалитетот на звук може да се смени кога вода ќе влезе во делот за звучници. Ова не е
дефект. Избришете ја влагата од површината и оставете го системот на сува мека
ткаенина со SONY логото свртено надолу да истече насобраната вода во системот. Потоа
исушете го системот на провевно место се додека влагата не исчезне.
Забелешка
• Ако површината на системот се извалка, не користете детергент, растворувач, бензин,
алкохол и т.н. да го исчистите системот бидејќи тоа ќе влијае врз функцијата за
водоотпорност на текстилниот дел на системот.
• Особено на ладни места, внимавајте да ја избришете влагата по користење на системот.
Ако ја оставите влагата врз површината може да доведе до замрзнување и дефект.
• Не го ставајте системот директно на песок, како на пр. во кутија со песок или песочна плажа.
Ако зрно од песок и т.н. влезе во текстилниот дел на системот, извадете го внимателно.
Не користете правосмукалка на системот. Може да предизвика оштетување на звучникот .
Спецификации
Звучник
Приближ. 58 mm dia. × 2
Пасивен модел на радијатор
BLuETOOTH®
Систем на комуникација
BLUETOOTH Specification version 4.2
BLUETOOTH Specification Power Class 1
Максимален опсег на комуникација
Видокруг приближ. 30 m*1
2.4 GHz band (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
Метод на модулација FHSS
Компатибилни BLUETOOTH профили*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
SPP (Serial Port Profile)
3
Поддржан кодекс* SBC*4, AAC*5, LDAC*6
Опсег на пренос (A2DP)
20 Hz - 20,000 Hz (Sampling frequency 44.1 kHz)
Работна фреквенција/ Максимален излезен напон (BLUETOOTH)
2,400 MHz - 2,483.5 MHz / < 18.55 dBm
*1 Вистинскиот опсег зависи од фактори како пречки меѓу уредите, магнетни полиња
околу микробранова печка, статичен електрицитет, осетливост на прием, воздушни
перформанси, работен систем, софтверска апликација и т.н.
2
* Стандардни профили на BLUETOOTH ја покажуваат целта на BLUETOOTH комуникација
меѓу уредите.
*3 Кодекс: Аудио сигнал за компресија и формат на конверзија
*4 Подкодекс
*5 Напредно аудио кодирање
*6 LDAC е аудио технологија за кодирање развиена од Sony која овозможува пренос на
High-Resolution (Hi-Res) аудио содржина, дури и преку BLUETOOTH поврзување. За разлика
од други BLUETOOTH компатибилни технологии за кодирање како SBC, функционира без
никвакво намалување на Hi-Res аудио содржина*7, и овозможува приближно три пати
повеќе податоци*8 од други технологии да се пренесат преку BLUETOOTH безжична
мрежа со невиден квалитет на звук, преку ефикасно кодирање и оптимално пакување.
*7 Со исклучување на содржина сDоSD формат.
*8 Во споредба со SBC (Subband Coding) кога брзина од 990 kbps (96/48 kHz) или 909 kbps
(88.2/44.1 kHz) е избрана.
Микрофон
Електро кондензаторски
Карактеристична насока
Во сите насоки
Ефективен опсег на фреквенција
100 Hz - 7,000 Hz
Општо
DC OUT
AUDIO IN приклучок (стерео мини приклучок)
USB приклучок Тип A (за полнење на батерија на
поврзаниот уред) (5 V, Max. 1 A)
DC 5 V (со помош на испорачаниот адаптер за струја поврзан во AC 100 V - 240 V,
50 Hz/60 Hz машпкивање) или DC 5 V ( со комерцијално достапен USB
адаптер за струја способен за напојување од 1.5 A) или со вградената
литиум-јонска батерија
Времетраење на литиум-јонска батерија (со користење на BLUETOOTH поврзување)
Приближ. 24 часа*9
Ако нивото на тон на системот е дотеран во максимум, времето за
користење ќе биде приближ. 4 часа.
Димензии (вклучувајќи ги испакнатите делови и контроли)
Приближ. 291 mm × 104 mm × 105 mm (w/h/d)
Приближ. 1.5 kg вклучувајќи ја и батеријата
Испорачани додатоци Адаптер за струја (AC-E0530M) (1)
Приклучок (2)
*9 Кога се користи одреден извор на музика, нивото на тонот на системот е дотеран во 26,
режимот за звук е дотеран во STANDARD и илуминацијата е исклучена.
Времето може да се разликува, во зависност од температурата или условите на
користење.
Системски барања за полнење на батеријата преку uSB
Користете комерцијално достапен USB AC адаптер кој може да напојува до 1.5 A
Компатибилни iPhone/iPod модели
Bluetooth технологијата работи со iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone
SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5,
iPhone 4s, iPod touch (6та генерација), iPod touch (5та генерација).
Забелешка
Sony не прифаќа одговорност во случаи кога податоците снимени на iPhone/iPod се изгубени
или се оштетени кога го користите iPhone/iPod поврзан со системот.
Дизајнот и спецификациите се предмет на измена без претходна најава.
Download PDF