Sony | SS-FCR4000 | Sony SS-FCR4000 Комплет звучници за домашно кино Упатства за употреба

A
Sprednji (levi)
Prednji (lijevi)
Sprednji (desni)
Prednji (desni)
B
C
Globokotonec (ni priložen)
Subwoofer (nije isporučen)
Sprednji (levi)
Prednji (lijevi)
Globokotonec (ni priložen)
Subwoofer (nije isporučen)
Speaker System
Osrednji
Centralni
Osrednji
Centralni
SS-FCR4000
Prostorski (levi)
Surround (lijevi)
2-319-660-22(1) (SI-BS-MK-AL)
D
E
4,6 mm
4,6 mm
Ojačevalnik
Pojačalo
Prostorski (desni)
Surround (desni)
Obešanje sistema
Odpravljanje težav
UPOZORENJE
Zmanjšajte nevarnost požara ali električnega
udara, tako da naprave ne izpostavljate slabim
vremenskim pogojem ali vlagi.
Zvočniški sistem povežite z zvočniškimi izhodnimi
priključki ojačevalnika (A).
Za priključitev zvočnikov za prostorski zvok uporabite
dolge kable za zvočnike, za priključitev sprednjih in
osrednjega zvočnika pa kratke kable za zvočnike.
Pred obešanjem izklopite vse komponente
(tudi globokotonec).
Če pri zvočniškem sistemu opazite težave, preverite
naslednji seznam in ukrepajte, kot je navedeno.
Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na najbližjega
prodajalca izdelkov Sony.
Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara,
ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Ta oznaka na izdelku ali njegovi embalaži
pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči
skupaj z gospodinjskimi odpadki. Odložiti
ga morate na ustreznem zbirnem mestu
za recikliranje električne in elektronske
opreme. Z ustrezno odstranitvijo
izdelka pripomorete k preprečevanju morebitnih
negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih
lahko povzročila nepravilna odstranitev tega izdelka.
Recikliranje materialov prispeva k ohranjanju naravnih
virov. Če želite več informacij o recikliranju tega
izdelka, se obrnite na lokalno upravo, komunalno
službo ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.
Previdnostni ukrepi
Varnost
• Pred uporabo sistema preverite, ali njegova delovna
napetost ustreza lokalnemu viru napajanja.
• Če v sistem uide tekočina ali vanj pade predmet,
odklopite napajalni kabel, pred nadaljnjo uporabo
pa mora sistem pregledati usposobljeni serviser.
Opombe (B)
• Pozitivni (+) in negativni (–) priključek na zvočnikih
morata biti ob ustreznem pozitivnem (+) in
negativnem (–) priključku na ojačevalniku.
• Čvrsto privijte vijake priključkov zvočnikov, saj
lahko slabo priviti vijaki povzročajo šum.
• Preverite, ali so vse povezave čvrste. Kontakt med
golimi žicami zvočnika pri priključkih zvočnikov
lahko povzroči kratek stik.
• Več informacij o povezavi zvočnika na ojačevalniku
je na voljo v navodilih za uporabo, ki so priložena
ojačevalniku.
• Zvočniškega sistema ne uporabljajte pri neprekinjeni
moči, ki presega največjo vhodno moč sistema.
• Če sta pola povezav zvočnika napačna, bodo nizki
toni šibki, položaj raznih instrumentov pa nejasen.
• Kontakt med golimi žicami zvočnika pri priključkih
zvočnikov lahko povzroči kratek stik.
• Pred priključitvijo izklopite ojačevalnik, da
preprečite okvaro zvočniškega sistema.
• (Samo za osrednji zvočnik in zvočnika za
prostorski zvok.)
Mreže zvočnika ni mogoče odstraniti.
Ne odstranjujte mreže z zvočniškega sistema. Če jo
poskušate odstraniti, lahko poškodujete zvočnik.
• Raven glasnosti naj ne bo tako visoka, da bi prišlo
do popačenja.
Žice s črnimi črtami so po polarnosti negativne (–)
in jih je treba povezati z negativnimi (–) priključki
zvočnikov.
Vsak zvočnik naj bo obrnjen proti položaju poslušalca.
Učinek prostorskega zvoka bo boljši, če vse zvočnike
namestite tako, da bodo enako oddaljeni od položaja
poslušalca.
Sprednja zvočnika postavite na primerni razdalji levo
in desno od televizorja.
Globokotonec (ni priložen) postavite na katero koli
stran televizorja.
Osrednji zvočnik postavite na vrh sredine televizorja.
Razporeditev zvočnikov za prostorski zvok je v veliki
meri odvisna od konfiguracije prostora. Zvočnike
za prostorski zvok lahko postavite levo in desno od
položaja poslušalca A ali za položaj poslušalca B.
Opomba
Namestitev osrednjega zvočnika (D)
Če želite osrednji zvočnik postaviti na televizor,
pritrdite podložek (priložen) na vsak spodnji vogal
zvočnika in zvočnik postavite popolnoma ravno
na televizor.
Namestitev zvočnikov za prostorski
zvok na zid (E)
Zvočnik za prostorski zvok lahko obesite na zid s kljuko
(ni priložena).
Vi ste odgovorni za ustrezno izbiro in uporabo
nosilcev, ki jih kupite v trgovinah s strojno opremo, ter
za ustrezno in varno namestitev zvočnikov na nosilce.
Sprednji zvočniki in osrednji zvočnik imajo magnetno
zaščito, tako da se lahko namestijo v bližini televizorja.
Kljub temu se lahko pri določenih vrstah televizorjev
pojavijo barvne nepravilnosti. Ker prostorski zvočniki
nimajo magnetne zaščite, priporočamo, da jih
namestite nekoliko stran od televizorja.
Odvijte vijak (F) iz zvočnika ter ga uporabite
pri namestitvi zvočnika na stojalo za zvočnik.
Več informacij je na voljo v navodilih za uporabo,
ki so priložena stojalu za zvočnik.
Priporočena je uporaba stojala za zvočnik WS-FV11
ali WS-FV10D (na voljo le v nekaterih državah).
Če opazite barvne nepravilnosti ...
c Zvočnike premaknite stran od televizorja.
V primeru zvočne resonance
Premaknite zvočnike ali zmanjšajte glasnost
ojačevalnika.
Postavitev
• Zvočnikov ne nameščajte v nagnjen položaj.
• Zvočnikov ne postavljajte na mesta, ki so:
– izjemno vroča ali hladna,
– prašna ali umazana,
– izjemno vlažna,
– izpostavljena vibracijam,
– izpostavljena neposredni sončni svetlobi.
• Pri postavljanju zvočnika na obdelane površine
(z voskom, oljem ipd.) bodite previdni, da ne bodo
nastali madeži ali da se površina ne bo razbarvala.
Nastavitev ojačevalnika
Ko se povezujete z ojačevalnikom z notranjimi
večkanalnimi dekoderji (Dolby Digitala), DTSb) itd.),
uporabite nastavitvene menije za ojačevalnik, da
izberete parametre vašega zvočniškega sistema.
Nastavitveni meniji za ojačevalnik se razlikujejo glede
na to, ali se uporablja globokotonec (ni priložen) ali ne.
Glejte spodnjo tabelo za ustrezne nastavitve.
Več informacij o postopku nastavitev je na voljo
v navodilih za uporabo, ki so priložena ojačevalniku.
Nastavitev zvočnika (uporablja se
globokotonec)
Za
Nastavite na
Sprednja zvočnika
LARGEc) ali SMALL
Osrednji zvočnik
SMALL
Zvočnika za prostorski zvok
SMALL
Globokotonec (ni priložen)
ON (ali YES)
Nastavitev zvočnika (globokotonec se
ne uporablja)
Čiščenje
Za
Nastavite na
Ohišja zvočnikov očistite z mehko krpo, rahlo
navlaženo z blago raztopino čistila ali vodo.
Ne uporabljajte grobih blazinic, čistilnih praškov
ali topil, kot sta alkohol in bencin.
Sprednja zvočnika
LARGE
Osrednji zvočnik
SMALL
Zvočnika za prostorski zvok
SMALL
Če imate kakršna koli vprašanja ali težave v zvezi
z zvočniškim sistemom, se obrnite na najbližjega
prodajalca izdelkov Sony.
Globokotonec (ni priložen)
a)
b)
c)
© 2007 Sony Corporation
Predvajanje zvoka se je nenadoma zaustavilo.
• Prepričajte se, da so vse povezave pravilne.
Kontakt med golimi žicami zvočnika pri
priključkih zvočnikov lahko povzroči kratek stik.
Tehnični podatki
Zvočniški sistem
Postavitev zvočnikov (C)
Namestitev zvočnikov za prostorski
zvok na stojalo za zvočnik
Če še naprej prihaja do barvnih
nepravilnosti ...
Sliši se šumenje ali brnenje iz izhoda zvočnikov.
• Prepričajte se, da so vse povezave pravilne.
• Prepričajte se, da nobena zvočna komponenta
ni postavljena preblizu televizorja.
SS-F4000P (Sprednja zvočnika)
Barvne nepravilnosti na bližnjem TV-zaslonu
c Izklopite televizor in ga znova vklopite
po 15–30 minutah.
Zvočniški sistem ne predvaja zvoka.
• Prepričajte se, da so vse povezave pravilne.
• Prepričajte se, da je glasnost ojačevalnika ustrezna.
• Prepričajte se, da je izbirnik vira programa na
ojačevalniku nastavljen na ustrezni vir.
• Prepričajte se, da slušalke niso priključene.
Nasvet
Zvočnik morate postaviti na plosko, vodoravno mesto.
Delovanje
Kljuka
Kuka
Bosanski
OPOZORILO
Odstranjevanje odpadne električne in
elektronske opreme (velja za države EU in
druge evropske države s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
F
Prostorski (levi)
Surround (lijevi)
Slovenščina
Naprave ne postavljajte v zaprt prostor,
na primer v knjižno ali vgradno omaro.
Prostorski (desni)
Surround (desni)
10 mm
10 mm
Podložki
Podloge za oslonce
Če želite preprečiti požar, prezračevalnih rež naprave
ne prekrivajte s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese
ipd. Na napravo ne postavljajte prižganih sveč.
Če želite preprečiti nevarnost požara ali električnega
udara, na napravo ne postavljajte predmetov,
napolnjenih s tekočinami, kot so vaze.
Če želite preprečiti možnost električnega udara,
ne odpirajte ohišja. Popravila naj izvaja
pooblaščeno osebje.
Sprednji (desni)
Prednji (desni)
OFF (ali NO)
»Dolby« in simbol DD sta blagovni znamki podjetja
Dolby Laboratories.
»DTS« in »DTS Digital Surround« sta zaščiteni
blagovni znamki podjetja DTS, Inc.
Če uporabljate globokotonec, priporočamo, da
sprednja zvočnika nastavite na »LARGE«. Če pa
pride do popačenja, nastavite sprednja zvočnika
na vrednost »SMALL«.
3-sistemski, z magnetno
zaščito
Zvočniške enote
Nizkotonski zvočnik (srednji
nizki toni): 10 cm, stožčasti
Nizkotonski zvočnik
(spodnji nizki toni): 10 cm,
stožčasti
Visokotonski zvočnik:
2,5 cm, kupolasti
Tip ohišja
Bass reflex
Nazivna impedanca
8 ohmov
Moč
Največja vhodna moč: 120 W
Raven občutljivosti
85 dB (1 W, 1 m)
Frekvenčni razpon
50 Hz-50 000 Hz
Mere (širina/višina/globina)
Pribl. 231 × 880 × 255 mm
s sprednjo mrežo
Teža
Pribl. 7,8 kg
Priložena dodatna oprema
Kabel zvočnika, kratki (2)
SS-CN3000P (Osrednji zvočnik)
Zvočniški sistem
S polnim obsegom,
z magnetno zaščito
Zvočniške enote
7 cm, stožčasti × 2
Tip ohišja
Bass reflex
Nazivna impedanca
8 ohmov
Moč
Največja vhodna moč: 120 W
Raven občutljivosti
85 dB (1 W, 1 m)
Frekvenčni razpon
150 Hz-20 000 Hz
Mere (širina/višina/globina)
Pribl. 430 × 86 × 105 mm
s sprednjo mrežo
Teža
Pribl. 1,6 kg
Priložena dodatna oprema
Kabel zvočnika, kratki (1)
Podložki (4)
Da biste spriječili izbijanje požara, ne prekrivajte
ventilacijski otvor aparata novinama, stolnjacima,
zastorima itd. Ne stavljajte na aparat otvoreni izvor
plamena kao što su upaljene svijeće.
Da biste spriječili požar ili strujni udar, ne postavljajte
na uređaj predmete ispunjene vodom, kao što su vaze.
Da biste izbjegli strujni udar, nemojte otvarati kućište.
Servisiranje prepustite isključivo kvalificiranom
osoblju.
Ne postavljajte uređaj u ograničen prostor,
kao što je polica za knjige ili ugradbeni ormarić.
Odlaganje stare električne i elektronske
opreme (vrijedi u Evropskoj uniji i drugim
evropskim zemljama koje imaju sisteme
odvojenog prikupljanja otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom
pakovanju znači da se uređaj ne smije
tretirati kao kućni otpad. Zapravo, uređaj
treba odložiti na odgovarajuće mjesto za
reciklažu električne i elektroničke opreme.
Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda
pomažete u sprečavanju potencijalnih negativnih
posljedica na okruženje i ljudsko zdravlje, koje mogu
nastati zbog neadekvatnog odlaganja ovog proizvoda.
Recikliranjem materijala pomaže se očuvanju prirodnih
resursa. Za više informacija o recikliranju ovog
proizvoda obratite se gradskoj upravi, komunalnoj
službi ili prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.
Mjere predostrožnosti
O sigurnosti
• Prije rukovanja sistemom provjerite da li je radni
napon sistema identičan radnom naponu vašeg
lokalnog izvora napajanja.
• Ako u unutrašnjost sistema dospije neka tečnost
ili čvrsti predmet, isključite sistem iz mrežnog
napajanja i odnesite ga na provjeru u ovlašteni servis
prije daljeg korištenja.
O radu uređaja
• Nemojte dugotrajno napajati sistem zvučnika sa
izvora čija snaga prevazilazi maksimalnu ulaznu
snagu sistema.
• Ako polaritet veza zvučnika nije ispravan, basovi
će biti slabi, a položaji različitih instrumenata će
biti poremećeni.
• Kontakt između neizoliranih žica zvučnika
i priključnica zvučnika može dovesti do
kratkog spoja.
• Prije povezivanja, isključite pojačalo kako biste
izbjegli oštećivanje sistema zvučnika.
• (Samo za centralni i surround zvučnike)
Rešetku zvučnika nije moguće ukloniti.
Ne pokušavajte ukloniti rešetku sistema zvučnika.
Ako je pokušate ukloniti, mogli biste oštetiti zvučnik.
• Nivo jačine zvuka ne bi trebao biti toliki da dovodi
do izobličenja.
SS-SR3000P (Zvočnika za prostorski zvok)
Zvočniški sistem
Polni obseg
Zvočniške enote
7 cm, stožčasti
Tip ohišja
Bass reflex
Nazivna impedanca
8 ohmov
Moč
Največja vhodna moč: 120 W
Raven občutljivosti
85 dB (1 W, 1 m)
Frekvenčni razpon
150 Hz-20 000 Hz
Mere (širina/višina/globina)
Pribl. 110 × 170 × 111 mm
s sprednjo mrežo
Teža
Pribl. 0,9 kg
Priložena dodatna oprema
Kabel zvočnika, dolgi (2)
Nepravilnosti u prikazu boja na obližnjem
televizoru
Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez
obvestila.
Ako i dalje uočavate nepravilnosti
u prikazu boja...
Prednji zvučnici i centralni zvučnik imaju magnetnu
zaštitu koja omogućava njihovu ugradnju u blizini TV
prijemnika. Međutim, na određenim vrstama televizora
i dalje može doći do nepravilnosti u prikazu boja.
Budući sa surround zvučnici nemaju magnetnu zaštitu,
preporučujemo da ih postavite nešto dalje od TV-a.
Ako uočite da se boje ne prikazuju pravilno...
c Isključite TV pa ga ponovno uključite nakon
15 do 30 minuta.
c Postavite zvučnike dalje od TV-a.
Ako zvuk zavija
Premjestite zvučnik ili smanjite jačinu zvuka
na pojačalu.
Priključivanje sistema
Rješavanje problema
Priključite sistem zvučnika na priključke za zvučnike
na pojačalu (A).
Za povezivanje surround zvučnika obavezno koristite
dugačke kablove, a za povezivanje prednjih i centralnog
zvučnika koristite kratke kablove.
Obavezno isključite sve komponente (uključujući
subwoofer) prije početka povezivanja.
Ukoliko dođe do problema sa sistemom zvučnika,
provjerite stavke sa sljedeće liste i poduzmite navedene
korake. U slučaju da problem potraje, obratite se
najbližem Sony prodavcu.
Napomene (B)
• Uvjerite se da su plus (+) i minus (–) priključci
zvučnika usklađeni sa plus (+) i minus (–)
priključcima na pojačalu.
• Obavezno dobro pritegnite vijke na priključcima
zvučnika jer nepritegnuti vijci mogu
uzrokovati buku.
• Uvjerite se da su sva priključivanja izvedena čvrsto.
Kontakt između neizoliranih žica zvučnika na
priključcima zvučnika može uzrokovati kratki spoj.
• Za detalje o povezivanju pojačala u sistem zvučnika,
pogledajte uputstvo za upotrebu priloženo uz vaše
pojačalo.
Savjet
Određivanje položaja
zvučnika (C)
SS-F4000P (prednji zvučnici)
Obavezno postavite zvučnike na ravnu, horizontalnu
površinu.
3-smjerni, sa magnetnom
zaštitom
Jedinice zvučnika
Woofer (srednji bas): 10 cm,
konusnog tipa
Woofer (niski bas): 10 cm,
konusnog tipa
Tweeter: 2,5 cm, balansirani,
kupolni tip
Tip kućišta
Bass reflex
Nominalna impedansa 8 oma
Kapacitet prihvata snage Maksimalna ulazna snaga:
120 W
Nivo osjetljivosti
85 dB (1 W, 1 m)
Frekvencijski opseg
50 Hz – 50.000 Hz
Dimenzije (širina/visina/dubina)
Približno 231×880×255 mm
uključujući prednju rešetku
Masa
Približno 7,8 kg
Priloženi dodaci
Kabl zvučnika, kratki (2)
Postavljanje centralnog zvučnika (D)
SS-CN3000P (centralni zvučnik)
Svaki zvučnik bi trebao biti okrenut prema mjestu sa
kojeg ga slušate. Bolji surround efekat se postiže kada
postavite zvučnike na istu udaljenost od mjesta na
kojem slušate.
Postavite prednje zvučnike na odgovarajućoj
udaljenosti lijevo i desno od TV-a.
Postavite subwoofer (nije isporučen) sa svake
strane TV-a.
Postavite centralni zvučnik na sredinu, sa gornje strane
TV-a. Postavljanje surround zvučnika u mnogome je
ovisno o konfiguraciji prostorije. Surround zvučnike
možete postaviti lijevo i desno od položaja slušanja A
ili iza položaja slušanja B.
Napomena
Za postavljanje centralnog zvučnika na TV, postavite
podložne pločice (isporučene) na svaki ugao podnožja
zvučnika i uvjerite se da zvučnik potpuno ravno stoji
na TV-u.
Postavljanje surround zvučnika na zid
(E)
Surround zvučnike možete okačiti na kuku
(nijexisporučena) ugrađenu u zid.
Vi ste odgovorni za ispravan odabir i korištenje pribora
za postavljanje koji nabavite u trgovinama priborom,
te za odgovarajuće i sigurno postavljanje zvučnika.
Postavljanje surround zvučnika na
postolje za zvučnike
Skinite vijak (F) sa zvučnika i koristite ga za
postavljanje zvučnika na postolje za zvučnik. Detalje
potražite u uputstvu za upotrebu isporučenom
s postoljem za zvučnike.
Preporučuje se da koristite opcionalno postolje za
zvučnike WS-FV11 ili WS-FV10D (dostupno samo
u pojedinim državama).
Postavljanje pojačala
Prilikom povezivanja na pojačalo sa ugrađenim
multikanalnim dekoderima (Dolby Digitala), DTSb),
itd.), trebate koristiti izbornike za pojačalo kako biste
precizirali parametre svog sistema zvučnika.
Izbornici za postavljanje pojačala se razlikuju ovisno
o tome da li se koristi subwoofer (nije isporučen) ili ne.
Odgovarajuće postavke pogledajte u tabeli ispod.
Za detalje o postupku postavljanja, pogledajte uputstvo
za upotrebu priloženo uz vaše pojačalo.
Za
Postavke za
Prednji zvučnici
LARGEc) ili SMALL
Centralni zvučnik
SMALL
Surround zvučnici
SMALL
Subwoofer (nije isporučen)
ON (ili YES)
Postavljanje zvučnika (subwoofer se ne
koristi)
O čišćenju
Ako imate kakvih pitanja ili problema vezanih za sistem
zvučnika, obratite se najbližem Sonyjevom distributeru.
Zvuk je iznenada prestao.
• Uvjerite se da su sve veze ispravno povezane.
Kontakt između neizoliranih žica zvučnika
na priključcima zvučnika može uzrokovati
kratki spoj.
Specifikacije
Postavljanje zvučnika (subwoofer se koristi)
Kućišta zvučnika čistite mekom krpom koju je
potrebno malo navlažiti otopinom blagog sredstva za
pranje ili vodom. Nemojte koristiti nikakvu abrazivnu
krpu, prašak za ribanje ili otapalo, na primjer alkohol
ili benzin.
Čuju se jake smetnje ili šum na izlazu zvučnika.
• Uvjerite se da su sve veze ispravno povezane.
• Uvjerite se da nijedna od audio komponenata
nije postavljena previše blizu TV-a.
Žice sa crnom linijom imaju (–) polaritet i potrebno
ih je priključiti na minus (–) priključke zvučnika.
O postavljanju
• Ne postavljajte zvučnike u nagnuti položaj.
• Ne postavljajte zvučnike na lokacije koje su:
– Iznimno tople ili hladne
– Prašnjave ili prljave
– Veoma vlažne
– Izložene vibracijama
– Izložene direktnoj sunčevoj svjetlosti
• Budite oprezni prilikom postavljanja zvučnika na
posebno tretirane površine (ulaštene, nauljene, polirane itd.) jer mogu nastati mrlje ili oštećenja boje.
Iz sistema zvučnika se ne čuje zvuk.
• Uvjerite se da su sve veze ispravno povezane.
• Uvjerite se da je jačina zvuka na pojačalu
odgovarajuće podešena.
• Uvjerite se da je sklopka za odabir izvora
programa na pojačalu postavljena na
odgovarajući izvor.
• Uvjerite se da slušalice nisu povezane.
a)
b)
c)
Za
Postavke za
Prednji zvučnici
LARGE
Centralni zvučnik
SMALL
Surround zvučnici
SMALL
Subwoofer (nije isporučen)
OFF (ili NO)
„Dolby“ i simbol dvostrukog D su zaštićeni znakovi
kompanije Dolby Laboratories.
„DTS“ i „DTS Digital Surround“ su registrirani
zaštićeni znakovi kompanije DTS, Inc.
Ako koristite subwoofer, preporučujemo da prednje
zvučnike postavite na „LARGE“. Međutim, ako
dolazi do izobličenja zvuka, postavite prednje
zvučnike na „SMALL“.
Sistem zvučnika
Sistem zvučnika
Puni opseg, sa magnetnom
zaštitom
Jedinice zvučnika
7 cm, konusni tip × 2
Tip kućišta
Bass reflex
Nominalna impedansa 8 oma
Kapacitet prihvata snage Maksimalna ulazna snaga:
120 W
Nivo osjetljivosti
85 dB (1 W, 1 m)
Frekvencijski opseg
150 Hz – 20.000 Hz
Dimenzije (širina/visina/dubina)
Približno 430×86×105 mm
uključujući prednju rešetku
Masa
Približno 1,6 kg
Priloženi dodaci
Kabl zvučnika, kratki (1)
Podložne pločice (4)
SS-SR3000P (Surround zvučnici)
Sistem zvučnika
Jedinice zvučnika
Tip kućišta
Nominalna impedansa
Kapacitet prihvata snage
Puni raspon
7 cm, konusni tip
Bass reflex
8 oma
Maksimalna ulazna snaga:
120 W
Nivo osjetljivosti
85 dB (1 W, 1 m)
Frekvencijski opseg
150 Hz – 20.000 Hz
Dimenzije (širina/visina/dubina)
Približno 110×170×111 mm
uključujući prednju rešetku
Masa
Približno 0,9 kg
Priloženi dodaci
Kabl zvučnika, dugi (2)
Dizajn i specifikacije su podložni promjenama bez
prethodne najave.
A
Преден (лев)
I përparmë (majtas)
Преден (десен)
I përparmë (djathtas)
B
C
Централен
Qendër
Сабвуфер (не се испорачува)
Nën-vufer (nuk jepet)
Преден (десен)
I përparmë (djathtas)
Преден (лев)
I përparmë (majtas)
Сабвуфер (не се испорачува)
Nën-vufer (nuk jepet)
Централен
Qendër
Опкружувачки (лев)
Rrethues (majtas)
D
E
10 mm
Подлошки
Gominat e këmbëve
Опкружувачки (десен)
Rrethues (djathtas)
Shqip
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Поставување на системот
За да се намали ризикот од пожар или
електричен шок, не изложувајте го апаратот
на дожд или на влага.
Поврзете го системот на звучници со излезните
терминали за звучници на засилувачот (A).
Осигурете се дека ги користите долгите кабли
за звучници за да ги поврзете опкружувачките
звучници и кратките кабли за звучници за да ги
поврзете предните и централниот звучник.
Пред да започнете со поврзувањето, проверете дали
сите компоненти (вклучувајќи го и сабвуферот)
се исклучени.
Не поставувајте го уредот во ограничен простор,
како полица за книги или вграден шкаф.
Фрлање стара електрична и електронска
опрема (применливо во Европската Унија
и во други европски земји со посебни
собирни системи)
Овој симбол на производот или на
неговата амбалажа посочува дека со
овој производ не треба да се постапува
како со домашен отпад. Наместо тоа,
треба се предаде на применливото
збирно место за рециклирање на
електрична и електронска опрема. Со правилно
отстранување на овој производ ќе помогнете да
се спречат потенцијални негативни последици за
животната средина и за здравјето на луѓето кои
инаку може да се предизвикаат со несоодветно
постапување со отпадот на овој производ.
Рециклирањето на материјалите ќе помогне при
заштита на природните богатства. Контактирајте
со локалната месна заедница, со канцеларијата за
отстранување домашен отпад или со продавницата
каде што го купивте овој производ за подетални
информации околу рециклирањето на овој
производ.
Мерки на претпазливост
За безбедноста
• Пред да управувате со системот, осигурете се дека
работниот напон на системот е ист како оној на
локалното снабдување со струја.
• Ако течност или цврст објект паднат во системот,
исклучете го кабелот за напојување на системот,
а системот нека го провери квалификувано лице
пред повторно да го користите.
За работата
• Немојте да го напојувате системот на звучници со
постојана сила која ја надминува максималната
влезна моќност на системот.
• Ако поларитетот на поврзувањето на звучникот
не е точен, бас тоновите ќе бидат слаби,
а позицијата на различни инструменти нејасна.
• Контакт помеѓу голите жици на звучникот во
терминалите на звучникот може да предизвика
краток спој.
• Пред поврзување, исклучете го засилувачот за да
избегнете оштетување на системот на звучници.
• (Само за централниот и опкружувачките
звучници)
Решетката на звучникот не може да се отстрани.
Не обидувајте се да ја отстраните решетката
на системот на звучници. Ако се обидете да ја
отстраните, може да го оштетите звучникот.
• Јачината на звукот не треба да се поставува до
точка на изобличување.
Ако забележите неправилност на бојата
на екранот на телевизор во близина
Предните звучници и централниот звучник се
заштитени од магнетни влијанија за да можат да
бидат поставени во близина на телевизор. Сепак,
кај одредени телевизори, можно е и понатаму да
се забележат неправилности на бојата. Бидејќи
опкружувачките звучници не се заштитени од
магнетни влијанија, препорачуваме нив да ги
поставите малку подалеку од телевизорот.
Ако забележите неправилност на бојата...
c Исклучете го телевизорот и вклучете го
повторно по 15 до 30 минути.
Ако повторно забележите неправилност
на бојата...
c Поставете ги звучниците подалеку од
телевизорот.
Ако се појави завивање
Преместете ги звучниците или намалете ја јачината
на звукот на засилувачот.
За поставувањето
• Не монтирајте ги звучниците во навалена
позиција.
• Не поставувајте ги звучниците на места кои се:
– исклучително топли или ладни,
– правливи или валкани,
– многу влажни,
– изложени на вибрации,
– изложени на директна сончева светлина.
• Внимавајте кога го поставувате звучникот
на посебно обработени површини (со восок,
со масло, полирани, итн.) бидејќи може да
предизвикате дамки или обезбојување.
За чистењето
Чистете ги кутиите на звучниците со мек материјал
малку натопен со слаб раствор на детергент или
со вода. Не користете каков било вид абразивно
перниче, прашок за чистење или растворувач, како
алкохол или бензин.
Ако имате какви било прашања или проблеми во
врска со системот на звучници, консултирајте се со
најблискиот продавач на Sony.
Прицврстувач
Montimi
Опкружувачки (лев)
Rrethues (majtas)
Македонски
За да спречите пожар, не покривајте ја вентилацијата на апаратот со весници, чаршави за маса, завеси
итн. И не ставајте запалени свеќи врз него.
За да ја намалите опасноста од пожар или
електричен удар, не ставајте врз апаратот предмети
исполнети со течности, како што се вазните.
За да избегнете електричен шок, не отворајте
ја кутијата. За поправка обратете се само до
квалификуван персонал.
F
4,6 mm
Засилувач
Amplifikator
Опкружувачки (десен)
Rrethues (djathtas)
Поставки на звучници (кога не се користи
сабвуфер)
a)
b)
Забелешки (B)
• Осигурете се дека терминалите плус (+)
и минус (–) на звучниците се спарени со
соодветните терминали плус (+) и минус (–)
на засилувачот.
• Не заборавајте да ги стегнете завртките на
терминалите за звучниците, бидејќи лабавите
завртки можат да постанат извор на шум.
• Проверете дали сите поврзувања се цврсто
изведени. Контакт помеѓу голите жици на
звучникот во терминалите на звучникот може
да предизвика краток спој.
• За детали околу приклучоците за поврзување на
звучниците на вашиот засилувач, погледнете го
упатството за работа испорачано со него.
Совет
Жиците со црна лента се со негативен (–) поларитет
и треба да бидат поврзани со терминалите минус (–)
за звучници.
Поставување на
звучниците (C)
Секој звучник треба да биде свртен со предната
страна кон позицијата за слушање. Ќе се добие
подобар ефект на опкружување ако сите звучници
се поставени на исто растојание од позицијата за
слушање.
Поставете ги предните звучници на погодно
растојание од левата и десната страна на
телевизорот.
Поставете го сабвуферот (не се испорачува) на која
било страна од телевизорот.
Поставете го централниот звучник во средина над
телевизорот. Поставеноста на опкружувачките
звучници во голема мера зависи од конфигурацијата на просторијата. Опкружувачките звучници
можете да ги поставите лево и десно од позицијата
за слушање A или зад позицијата за слушање B.
c)
За
Поставете на
Предни звучници
LARGE
Централен звучник
SMALL
Опкружувачки звучници
SMALL
Сабвуфер
(не се испорачува)
OFF (или NO)
„Dolby“ и симболот со двојно D се заштитени
знаци на Dolby Laboratories.
„DTS“ и „DTS Digital Surround“ се регистрирани
заштитени знаци на DTS, Inc.
Ако користите сабвуфер, препорачуваме да
ги поставите предните звучници на „LARGE“.
Сепак, ако се појави изобличување, поставете ги
предните звучници на „SMALL“.
Отстранување проблеми
Ако наидете на проблем со вашиот систем на
звучници, проверете ја следнава листа и преземете
ги наведените мерки. Ако проблемот опстојува,
консултирајте се со најблискиот продавач на Sony.
Нема звук од системот на звучници.
• Осигурете се дека сите поврзувања се правилно
изведени.
• Осигурете се дека јачината на звукот на
засилувачот е правилно поставена.
• Осигурете се дека бирачот на извор на
програма на засилувачот е поставен на
соодветен извор.
• Осигурете се дека не се поврзани слушалки.
Во звукот од звучниците се слуша шум или
бучава.
• Осигурете се дека сите поврзувања се правилно
изведени.
• Проверете дали некоја од аудио компонентите
не е поставена премногу блиску до
телевизорот.
Звукот одеднаш прекинал.
• Осигурете се дека сите поврзувања се правилно
изведени. Контакт помеѓу голите жици на
звучникот во терминалите на звучникот може
да предизвика краток спој.
PARALAJMËRIM
Për të reduktuar rrezikun e zjarrit ose goditjeve
elektrike, kjo aparaturë nuk duhet të ekspozohet
ndaj shiut ose lagështirës.
Për të parandaluar zjarrin, mos mbuloni hapësirën
e ajrimit me gazeta, mbulesa tavoline, perde, etj. dhe
mos vendosni mbi aparaturë qirinj të ndezur.
Për të parandaluar rrezikun e zjarrit ose të goditjeve
elektrike, mbi aparaturë nuk duhen vendosur objekte
të mbushura me lëng, si p.sh. vazo.
Për të shmangur goditjen elektrike, mos e hapni kasën
e pajisjes. Për shërbimet drejtojuni vetëm personelit
të kualifikuar.
Mos e instaloni pajisjen në hapësira të kufizuara,
si p.sh. në rafte librash apo në mobilie në mur.
Hedhja e pajisjeve të vjetra elektrike dhe
elektronike (e aplikueshme në Bashkimin
Evropian dhe vendet e tjera evropiane me
sistem grumbullimi të diferencuar)
Ky simbol mbi produkt ose mbi
paketimin e tij tregon se ky produkt
nuk duhet të trajtohet si mbeturinë
shtëpiake. Përkundrazi, do të dorëzohet
pranë pikës përkatëse të grumbullimit
për riciklimin e pajisjeve elektrike dhe
elektronike. Duke u siguruar që ky produkt të hidhet
siç duhet, ju ndihmoni në parandalimin e pasojave të
mundshme negative për mjedisin dhe shëndetin, që
në rast të kundërt do të shkaktoheshin nga trajtimi
i papërshtatshëm i mbetjeve të këtij produkti.
Riciklimi i materialeve do të ndihmojë në ruajtjen
e burimeve natyrore. Për më shumë informacion të
detajuar mbi riciklimin e këtij produkti, ju lutemi
kontaktoni me bashkinë tuaj, shërbimin e grumbullimit
të mbeturinave shtëpiake ose dyqanin ku keni
blerë produktin.
Masat paraprake
Për sigurinë
• Përpara se të përdorni sistemin, sigurohuni që
tensioni i përdorimit të sistemit të jetë identik me
furnizimin vendas me energji.
• Nëse brenda në sistem bie lëng ose diçka e fortë,
sistemi duhet të hiqet nga priza dhe duhet të
kontrollohet nga një personel i kualifikuar përpara
se të vihet sërish në punë.
Спецификации
Montimi i sistemit
Zgjidhja e problemeve
Lidhni sistemin e altoparlantëve me terminalet e daljes
për altoparlant të amplifikatorit (A).
Sigurohuni që të përdorni kordonë të gjatë për
altoparlantët për të lidhur altoparlantët rrethues dhe
kordonë të shkurtër për altoparlantët për altoparlantët
e përparmë dhe qendrorë.
Sigurohuni që të jetë fikur rryma te të gjithë
komponentët (duke përfshirë edhe nën-vuferin)
përpara se të filloni montimin.
Nëse hasni një problem me sistemin tuaj të
altoparlantëve, kontrolloni listën e mëposhtme dhe
merrni masat e treguara. Nëse problemi vazhdon,
kontaktoni shitësin më të afërt të Sony.
Shënime (B)
• Sigurohuni që terminalet plus (+) dhe minus (–) në
altoparlantë të përputhen me terminalet përkatëse
plus (+) dhe minus (–) në amplifikator.
• Sigurohuni që të shtrëngoni mirë vidhat
e terminaleve të altoparlantëve mirë sepse vidhat
e liruara mund bëhen burim zhurme.
• Sigurohuni që të gjitha lidhjet të jenë lidhur mirë.
Kontakti mes telave të zhveshur të altoparlantëve
të terminaleve të altoparlantëve mund të shkaktojë
qark të shkurtër.
• Për hollësi rreth lidhjes së altoparlantëve në
amplifikator, referojuni udhëzimeve të përdorimit
të dhëna me amplifikatorin tuaj.
Këshillë
Telat me vija të zeza e kanë polaritetin minus (–)
dhe duhet të lidhen me terminalet minus (–) të
altoparlantëve.
SS-F4000P (Предни звучници)
Не заборавајте да го поставите звучникот на рамно,
хоризонтално место.
Систем на звучници
Поставување на централниот
звучник (D)
За да го поставите централниот звучник на
вашиот телевизор, прицврстете по една подлошка
(испорачани) на секој од долните агли на звучникот
и осигурете се дека звучникот лежи потполно рамно
на врвот на телевизорот.
Поставување на опкружувачките
звучници на ѕид (E)
Опкружувачкиот звучник можете да го закачите на
ѕид со помош на прицврстувач (не се испорачува).
За правилниот избор и употребата на приборот за
монтирање кој сте го набавиле во продавниците за
прибор, како и за правилната и безбедна монтажа
на звучниците, одговорноста е ваша.
Поставување на опкружувачките
звучници на држач за звучник
Откачете ја завртката (F) од звучникот и употребете ја кога го поставувате звучникот на држач за
звучник. За детали, погледнете во упатството за
работа што се испорачува со држачот за звучник.
Ви препорачуваме употреба на опционален
WS-FV11 или WS-FV10D држач за звучник
(достапен само во определени земји).
Поставување на засилувачот
Кога поврзувате на засилувач со внатрешни
повеќеканални декодери (Dolby Digitala), DTSb),
итн.), треба да ги користите менијата за поставки
на засилувачот за да ги одредите параметрите на
вашиот систем на звучници.
Менијата за поставки на засилувачот се разликуваат
во зависност од тоа дали се користи сабвуфер
(не се испорачува).
За правилни поставки, погледнете ја табелата
подолу. За детали околу постапката за поставување,
погледнете го упатството за работа испорачано со
вашиот засилувач.
Поставки на звучници (кога се користи
сабвуфер)
За
Поставете на
Предни звучници
LARGEc) или SMALL
Централен звучник
SMALL
Опкружувачки звучници
SMALL
Сабвуфер
(не се испорачува)
ON (или YES)
3 насочен, заштитен од
магнетни влијанија
Звучни единици
Вуфер (среден бас): 10 cm,
конусен тип
Вуфер (низок бас): 10 cm,
конусен тип
Високотонец: 2,5 cm,
балансиран тип на купола
Тип на куќиште
Бас рефлекс
Номинална импеданса 8 оми
Капацитет на приемна моќност
Максимална влезна
моќност: 120 W
Ниво на чувствителност 85 dB (1 W, 1 m)
Фреквентен опсег
50 Hz - 50 000 Hz
Димензии (широчина/височина/длабочина)
Приближно 231 × 880 ×
255 mm вклучувајќи ја
предната решетка
Маса
Приближно 7,8 kg
Доставена дополнителна опрема
Кабел за звучник,
краток (2)
SS-CN3000P (Централен звучник)
Систем на звучници
Полн опсег, заштитен од
магнетни влијанија
Звучни единици
7 cm, конусен тип × 2
Тип на куќиште
Бас рефлекс
Номинална импеданса 8 оми
Капацитет на приемна моќност
Максимална влезна
моќност: 120 W
Ниво на чувствителност 85 dB (1 W, 1 m)
Фреквентен опсег
150 Hz - 20 000 Hz
Димензии (широчина/височина/длабочина)
Приближно 430 × 86 ×
105 mm вклучувајќи ја
предната решетка
Маса
Приближно 1,6 kg
Испорачана дополнителна опрема
Кабел за звучник,
краток (1)
Подлошки (4)
SS-SR3000P (Звучници за
опкружувачки звук)
Систем на звучници
Полн опсег
Звучни единици
7 cm, конусен тип
Тип на куќиште
Бас рефлекс
Номинална импеданса 8 оми
Капацитет на приемна моќност
Максимална влезна
моќност: 120 W
Ниво на чувствителност 85 dB (1 W, 1 m)
Фреквентен опсег
150 Hz - 20 000 Hz
Димензии (широчина/височина/длабочина)
Приближно 110 × 170 ×
111 mm вклучувајќи ја
предната решетка
Маса
Приближно 0,9 kg
Доставена дополнителна опрема
Кабел за звучник, долг (2)
Дизајнот и спецификациите подлежат на промени
без претходно известување.
• Mos e përdorni sistemin e altoparlantëve me
një tension të vazhdueshëm që tejkalon fuqinë
maksimale hyrëse të sistemit.
• Nëse polariteti i lidhjeve të altoparlantëve nuk është
i saktë, toni i basit do të jetë i dobët dhe pozicioni
i instrumenteve të ndryshme i paqartë.
• Kontakti mes telave të zhveshur të altoparlantëve të
terminaleve të altoparlantëve mund të rezultojë në
qark të shkurtër.
• Përpara se ta lidhni, fikni amplifikatorin për të
shmangur dëmtimin e sistemit të altoparlantëve.
• (Vetëm për altoparlantët qendrorë dhe rrethues)
Rrjeta e altoparlantit nuk mund të hiqet.
Mos u përpiqni të hiqni rrjetën e sistemit të
altoparlantëve. Nëse përpiqeni ta hiqni, mund
të dëmtoni altoparlantin.
• Niveli i volumit nuk duhet të ngrihet deri në pikën
e distorsionit.
Nëse ka parregullsi ngjyrash në ekranin e një
televizori aty pranë
Altoparlantët e përparmë dhe qendrorë janë me
mbrojtje magnetike për t’u lejuar që të vendosen pranë
një televizori. Megjithatë, mund të vërehen sërish
parregullsi të ngjyrave në disa lloje televizorësh. Duke
qenë se altoparlantët rrethues nuk janë me mbrojtje
magnetike, rekomandojmë që t’i vendosni altoparlantët
rrethues paksa më larg nga televizori.
Nëse vërehet parregullsi ngjyrash...
c Fikni herë aparatin e televizorit, më pas ndizeni
sërish pas 15 deri 30 minutash.
Nëse vazhdojnë të vërehen parregullsi të
ngjyrave...
c Vendosini altoparlantët më larg nga aparati juaj
i televizorit.
Nëse ka zhurma piskatëse
Ndryshojini vendin e altoparlantëve ose ulni volumin
e amplifikatorit.
Për vendosjen
• Mos i instaloni altoparlantët në një pozicion
të pjerrët.
• Mos i vendosni altoparlantët në vende që janë:
– shumë të nxehta ose të ftohta
– me pluhur ose të ndotura
– me shumë lagështirë
– ku mund të ketë dridhje
– ku mund të ketë dritë të drejtpërdrejtë të diellit
• Kini kujdes kur vendosni altoparlantin në sipërfaqe
me trajtim të veçantë (të trajtuar me dyllë, vaj, me
lustër, etj.), duke qenë se mund të rezultojë në njolla
ose çngjyrosje.
Pozicionimi i altoparlantëve (C)
Secili altoparlant duhet të vendoset përpara pozicionit
të dëgjimit. Për tingullin më të mirë rrethues, vendosni
të gjithë altoparlantët në të njëjtën distancë nga
pozicioni i dëgjimit.
Vendosni altoparlantët e përparmë në një distancë të
përshtatshme në të majtë dhe të djathtë të televizorit.
Vendosni nën-vuferin (nuk jepet) në njërën anë të
televizorit.
Vendosni altoparlantin qendror në qendrën e sipërme
të televizorit. Vendosja e altoparlantëve rrethues
varet shumë nga konfigurimi i dhomës. Altoparlantët
rrethues mund t’i vendosni në të majtë ose në të
djathtë të pozicionit të dëgjimit A, ose prapa pozicionit
të dëgjimit B.
Shënim
Sigurohuni që altoparlantin ta vendosni në një vend të
sheshtë dhe horizontal.
Instalimi i altoparlantit qendror (D)
Për të vendosur altoparlantin rrethues në televizorin
tuaj, vendosni një gominë këmbe (të dhënë) në secilin
kënd të poshtëm të altoparlantit dhe sigurohuni që
altoparlanti të jetë plotësisht i sheshtë mbi televizor.
Instalimi i altoparlantëve rrethues
në mur (E)
Ju mund ta varni altoparlantin rrethues me një grep
(nuk jepet) në mur.
Ju jeni përgjegjës për zgjedhjen dhe përdorimin e duhur
të pajisjeve të montimit që blini në dyqanet e lëndëve të
ndërtimit dhe për përdorimin dhe montimin e duhur
të altoparlantëve.
Instalimi i altoparlantëve rrethues në
mbështetësen e altoparlantit
Hiqni vidhën (F) nga altoparlanti dhe përdoreni
kur të instaloni altoparlantin në mbështetësen
e altoparlantit. Për hollësi, drejtojuni udhëzimeve të
përdorimit që vijnë me mbështetësen e altoparlantit.
Rekomandojmë të përdorni mbështetësen opsionale
të altoparlantit WS-FV11 ose WS-FV10D
(e disponueshme vetëm në disa vende).
Vendosja e amplifikatorit
Kur lidheni një amplifikator me dekodera të
brendshëm me shumë kanale (Dolby Digitala), DTSb),
etj.), duhet të përdorni menytë e konfigurimit për
amplifikatorin për të specifikuar parametrat e sistemit
tuaj të altoparlantëve.
Menytë e konfigurimit për amplifikatorin ndryshojnë
në varësi të përdorimit ose jo të një nën-vuferi
(nuk jepet).
Shihni tabelën më poshtë për cilësimet e
duhura. Për hollësi rreth procedurës së cilësimit,
referojuni udhëzimeve të përdorimit të dhëna me
amplifikatorin tuaj.
Konfigurimi i altoparlantëve (përdoret
nën-vuferi)
Për
Nëse keni pyetje ose probleme në lidhje me
altoparlantin tuaj, ju lutemi kontaktoni shitësin më
të afërt të Sony.
Vendoseni në
Altoparlantët e përparmë
LARGEc) ose SMALL
Altoparlanti qendror
SMALL
Altoparlantët rrethues
SMALL
Nën-vufer (nuk jepet)
ON (ose YES)
Konfigurimi i altoparlantëve (nuk përdoret
nën-vuferi)
Mbi pastrimin
Pastroni kasën e altoparlantit me një pëlhurë të butë,
pak të njomur me solucion të butë larës ose ujë. Mos
përdorni asnjë lloj pastruesi abraziv, pluhur fërkimi
ose solucione si alkooli ose benzina.
Ka gumëzhitje ose zhurmë në daljen
e altoparlantit.
• Sigurohuni se të jenë kryer siç duhet të gjitha
lidhjet.
• Sigurohuni që asnjë nga komponentët shtesë
audio të mos jetë vendosur shumë pranë
televizorit.
Zëri ndaloi papritur.
• Sigurohuni se të jenë kryer siç duhet të gjitha
lidhjet. Kontakti mes telave të zhveshur të
altoparlantëve të terminaleve të altoparlantëve
mund të shkaktojë qark të shkurtër.
Specifikimet
Për përdorimin
Забелешка
Sistemi i altoparlantëve nuk nxjerr zë.
• Sigurohuni se të jenë kryer siç duhet të gjitha
lidhjet.
• Sigurohuni që volumi i amplifikatorit të jetë
ngritur sa duhet.
• Sigurohuni që përzgjedhësi i burimit të programit
në amplifikator të jetë vendosur në burimin
e duhur.
• Sigurohuni që të mos jenë lidhur kufje.
a)
b)
c)
Për
Vendoseni në
Altoparlantët e përparmë
LARGE
Altoparlanti qendror
SMALL
Altoparlantët rrethues
SMALL
Nën-vufer (nuk jepet)
OFF (ose NO)
“Dolby” dhe simboli me dy “D” janë marka tregtare
të Dolby Laboratories.
“DTS” dhe “DTS Digital Surround” janë marka të
regjistruara tregtare të DTS, Inc.
Nëse përdorni një nën-vufer, rekomandojmë që
altoparlantët e përparmë të vendosen në “LARGE”.
Megjithatë, nëse ndodh distorsion, vendosni
altoparlantët e përparmë në “SMALL”.
SS-F4000P (Altoparlantët e përparmë)
Sistemi i altoparlantëve
3 drejtime, mbrojtje
magnetike
Njësitë e altoparlantëve Vufer (basi i mesëm): 10 cm,
lloji konik
Vufer (basi i ulët): 10 cm,
lloji konik
Altoparlanti për frekuenca të
larta: 2,5 cm, lloji i balancuar
i rrumbullakët
Lloji me mbyllje
Refleksi i basit
Rezistenca nominale
8 om
Kapaciteti përballues i fuqisë
Hyrja maksimale e fuqisë:
120 W
Niveli i ndjeshmërisë
85 dB (1 W, 1 m)
Gama e frekuencës
50 Hz - 50 000 Hz
Përmasat (gjerësia/lartësia/thellësia)
Afërsisht 231 × 880 ×
255 mm përfshirë rrjetën
e përparme
Masa
Afërsisht 7,8 kg
Aksesori shoqërues
Kordoni i altoparlantit,
i shkurtër (2)
SS-CN3000P (Altoparlanti qendror)
Sistemi i altoparlantëve
Variacion i plotë, mbrojtje
magnetike
Njësitë e altoparlantëve 7 mm, lloji konik × 2
Lloji me mbyllje
Refleksi i basit
Rezistenca nominale
8 om
Kapaciteti përballues i fuqisë
Hyrja maksimale e fuqisë:
120 W
Niveli i ndjeshmërisë
85 dB (1 W, 1 m)
Gama e frekuencës
150 Hz - 20 000 Hz
Përmasat (gjerësi/lartësi/thellësi)
Afërsisht 430 × 86 × 105 mm
përfshirë rrjetën e përparme
Masa
Afërsisht 1,6 kg
Aksesorët shoqërues
Kordoni i altoparlantit,
i shkurtër (1)
Gominat e këmbëve (4)
SS-SR3000P (Altoparlantët rrethues)
Sistemi i altoparlantëve Variacion i plotë
Njësitë e altoparlantëve 7 mm, lloji konik
Lloji me mbyllje
Refleksi i basit
Rezistenca nominale
8 om
Kapaciteti përballues i fuqisë
Hyrja maksimale e fuqisë:
120 W
Niveli i ndjeshmërisë
85 dB (1 W, 1 m)
Gama e frekuencës
150 Hz - 20 000 Hz
Përmasat (gjerësi/lartësi/thellësi)
Afërsisht 110 × 170 ×
111 mm përfshirë rrjetën
e përparme
Masa
Afërsisht 0,9 kg
Aksesori shoqërues
Kordoni i altoparlantit,
i gjatë (2)
Dizajni dhe specifikimet i nënshtrohen ndryshimit pa
dhënë njoftim.
Download PDF