Sony | ICF-506 | Sony ICF-506 Преносливо FM/AM радио со аналогно пребарување Упатства за употреба

4-690-664-21(1)
FM/AM радио
©2017 Sony Corporation
За подобар прием
Упатство за употреба
FM
AM
ICF-506
1
R6/LR6 (AA) × 3
Македонски
Валидноста на CE ознаката е ограничена само на
тие земји каде може легално да се купи, воглавно
во Источно евроспките земји.
Мерки на претпазливост
2
3
•• Ракувајте со уредот на напојување наведено во
“Спецификацијата.”
•• За работа со струја, користете го испорачаниот
кабел за струја; не користете друг кабел.
•• Исклучете го уредот од штекер ако не го користите
подолг временски период.
•• Да го користите уредот со батерија, исклучете го
кабелот за струја од штекер и од AC IN приклучокот.
Уредот не може да се снабдува од батериите ако
кабелот за струја е поврзан.
•• Кога кабелот за струја е поврзан, дури и ако батериите
се ставени, снабдувањето со струја автоматски ќе се
префрли од батерии во снабдување од струја.
•• Избегнувајте изложување на екстреми температури, директна сончева светлина, влага, песок, прашина или механички шок. Не го оставајте во автомобил паркиран на сонце.
•• Ако нешто влезе во уредот, извадете ги батериите и
однесете го уредот на проверка кај квалификуван
сервисер пред да продолжите со работа.
•• Бидејќи за звучниците се користи јак магнет,
кредитни картички кои користат магнетно кодирање
или часовници подалеку од уредот да спречите
оштетување од магнетот.
•• Кога куќиштето ќе се извалка, исчистете го со мека сува
ткаенина навлажнета со благ раствор со детергент.
•• Не користете абразивни средства или хемиски раствори,
бидејќи може да го деформираат куќиштето.
•• Внимавајте да не истурите вода врз уредот. Овој уред
не е водоотпорен.
•• Секогаш чувајте го овој производ подалеку од дофат
на мали деца. Кабелот од слушалките може да се
замота околу вратот на децата и да предизвика гушење.
•• Слушање со уредот со јак звук може да ви го оштети
слухот. Заради безбедност во сообраќајот, не го
користите додека возите автомобил или велосипед.
•• Под одредени услови, особено кога воздухот е многу
сув, може да почувствувате празнење на статички
електрицитет, или шок, кога ќе дојдете во контакт со
друг предмет, во овој случај со јастучињата.
Енергијата од ова природно празнење е многу мало
и не се емитува од производот, туку е природна
појава на животната средина.
•• Во зависност од јачината на радио сигналите, TUNE
(tuning) индикаторот може да не светне дури и кога
ќе се прими емитување. Понатаму, индикаторот
може да не светне правилно поради бучава дури и
кога емитувањето не се прима. Користете го TUNE
индикаторот како референца.
•• Кога поврзувате слушалки (одделно се продаваат) во
уредот, користете слушалки со стерео (3-полен) или
моно (2-полен) мини приклучок. Може да не се
слуша звук кога користите друг тип на приклучок.
Компатибилен
тип на приклучок
1 прстен
2 прстена
Не може да се
користат други типови
на приклучок.
*
Моно мини
приклучок
Стерео мини
приклучок*
3 или повеќе прстена
Кога ќе поврзете стерео слушалки, ќе
слушате моно звук во двете уши.
•• Плочка со име и важни информации во врска со
безбедност се поставени во надворешниот долен дел.
Кога да ги замените батериите
Заменете ги сите батерии со нови кога OPR/BATT
(operation/battery) индикаторот ќе се исклучи. Бидејќи
батериите ќе се испразнат, OPR/BATT индикаторот
може постепено да бледее пред да се исклучи или
може да се појачува шум од радиото. Иако се уште
можеби ќе може да го користите радиото за кратко во
оваа состојба, заменете ги батериите најбрзо што
можете.
Забелешки за батериите
•• Не мешате стари со нови батерии или различни
типови на батерии.
•• Кога уредот нема да го користите подолго време,
извадете ги батериите да спречите протекување или
корозија.
•• Проверете дали правилно се вметнати батериите
( и ) кога радиото нема да се вклучи по
менување батерии.
•• Батериите имаат препорачан датум за користење.
Кога користите батерии со поминат рок, траењето
на батеријата ќе биде многу кратко. Проверете го
датумот на батериите и ако е поминат, заменете ги.
Ако капакот од делот за батерии се отвори
Вметнете го десниот таб од
куката на капакот во десниот
отвор, потоа ставете го левиот
таб од куката на крај од
отворот и бавно лизгајте го
се додека не влезе во левиот
отвор.
Ако имате прашања или проблеми во врска со уредот,
обратете се во најблиската продавница на Sony.
Спецификации
Опсег на фреквенција: FM: 87.5 MHz – 108 MHz/
AM: 531 kHz – 1,602 kHz
Средна фреквенција: FM: 128 kHz/AM: 45 kHz
Звучник: Приближ. 10 cm дија., 8 Ω
Излез:  (headphones) приклучок (ø3.5 mm мини приклучок)
Аудио излезна моќ: 640 mW
Потребна моќ: 230 V – 240 V AC, 50 Hz (снабдување од
струја)/4.5 V DC, три R6/LR6 (size AA) батерии
Траење на батеријата*: Приближ. 35 часа (FM прием)/
Приближ. 35 часа (AM прием)
*
Кога слушате преку звучник на алкални батерии произведени од
Sony (LR6SG). Вистинското време на траење на батериите
значително варира зависно од типот на батеријата (пр. батерии
на полнење), користење и околностите.
Димензии (Ш/В/Д): Приближ. 223.5 mm ×
126.5 mm × 62 mm (со испакнати делови)
Маса: Приближ. 860 g (со батерии)
Испорачани додатоци*: Кабел за струја (1)
*
Слушалките не се вклучени.
Дизајнот и спецификациите се предмет на измена без
претходна најава.
Download PDF