Sony | DSX-A40UI | Sony DSX-A40UI Аудио систем за во автомобил A40UI со USB/AUX Водич за брзо поставување и почеток




A


B
Опрема користена во илустрациите (одделно се продава)
Преден звучник
Засилувач
Заден
звучник
R
E
A
R
A
U
D
I
O
x

2


A


B
Опрема користена во илустрациите (одделно се продава)
Преден звучник
Заден
звучник
Засилувач
O
U
T
1
Завртете ја куката навнатре
(4)
1
3
2
Т
а
б
л
а
(1)
A
B
→
→
→
1
Завртете ја куката навнатре
→
(4)
(1)
1
(5)
3
2
Т
а
б
л
а
(1)
A
B
→
Download PDF

advertising