Sony | MDR-1ABT | Sony MDR-1ABT MDR-1ABT trådløse hodetelefoner Hjelpeveiledning

Trådløst stereohodesett
MDR-1ABT
Slik bruker du enheten
Komme i gang
Før førstegangsbruk
Les dette først [1]
Funksjoner
Hva du kan gjøre med hodesettet [2]
Deler og kontroller
Delenes plassering og funksjon [3]
BLUETOOTH-funksjonsindikator [4]
Medfølgende tilbehør
Liste over medfølgende elementer [5]
Om håndbøkene som følger med [6]
Slik lader du hodesettet
Systemkrav for batterilading med USB [7]
Lade hodesettet [8]
Tigjengelig driftstid [9]
Kontrollere gjenværende batterilading [10]
Opprette tilkoblinger
BLUETOOTH-tilkobling
Hva du kan gjøre med BLUETOOTH-funksjonen [11]
Slik oppretter du trådløs tilkobling til BLUETOOTH-enheter [12]
Android-enheter som støtter ettrykkstilkobling (NFC)
Ettrykkstilkobling (NFC) med smarttelefon (Android 4.1 eller nyere) [13]
Ettrykkstilkobling (NFC) med smarttelefon (Android 2.3.3 eller nyere, og lavere
enn Android 4.1) [14]
Koble fra smarttelefonen med ett trykk (NFC) [15]
Bytte enhet med ett trykk (NFC) [16]
Android-enheter som ikke støtter ettrykkstilkobling (NFC)
Pare og koble til med Android-smarttelefon [17]
Koble til en paret Android-smarttelefon [18]
iPhone (iOS-enheter)
Pare og koble til med en iPhone [19]
Koble til en paret iPhone [20]
Andre BLUETOOTH-enheter
Pare og koble til med andre BLUETOOTH-enheter [21]
Koble til en paret BLUETOOTH-enhet [22]
Flerpunktstilkobling
Koble hodesettet til både en musikkavspiller og en smarttelefon eller mobiltelefon
[23]
Koble hodesettet til to Android-smarttelefoner [24]
Koble hodesettet til en Android-smarttelefon og en iPhone [25]
Koble til hodetelefonkabel
Bruke den medfølgende hodetelefonkabelen [26]
Lytte til musikk
Lytte til musikk via en BLUETOOTH-tilkobling
Lytte til musikk fra en enhet som er tilkoblet via BLUETOOTH [27]
Kontrollere lydenheten (BLUETOOTH-tilkobling) [28]
Koble fra BLUETOOTH-tilkoblingen (etter bruk) [29]
Kodeker som støttes
Kodeker som støttes [30]
Ringe
Ringe
Motta anrop [31]
Ringe [32]
Funksjoner for telefonanrop [33]
Koble fra BLUETOOTH-tilkoblingen (etter bruk) [34]
Viktig informasjon
Forsiktighetsregler
Forsiktighetsregler [35]
Hva er BLUETOOTH trådløs teknologi? [36]
Varemerker
Varemerker [37]
Nettsted for kundestøtte
Nettsteder for kundestøtte [38]
Feilsøking
Feilsøking
Feilsøking
Hvordan kan jeg løse et problem? [39]
Strømforsyning
Hodesettet er ikke slått på. [40]
Lader
Lading er ikke mulig. [41]
Det tar for lang tid å lade. [42]
Datamaskinen gjenkjenner ikke hodesettet. [43]
Gjenværende batterilading for hodesettet blir ikke vist på skjermen på en iPhone,
iPad eller iPod touch. [44]
Lyd
Ingen lyd [45]
Lavt lydnivå [46]
Lav lydkvalitet [47]
Lyden hopper ofte under avspilling. [48]
Paring
Paring er ikke mulig. [49]
Ettrykkstilkobling (NFC)
Det er ikke mulig å koble hodesettet til en BLUETOOTH-enhet med
ettrykkstilkobling (NFC)) [50]
BLUETOOTH-tilkobling
Det er ikke mulig å opprette BLUETOOTH-tilkobling [51]
Forvrengt lyd [52]
Kort rekkevidde for trådløs BLUETOOTH-kommunikasjon, eller lyden hopper. [53]
Hodesettet fungerer ikke slik det skal. [54]
Telefonanrop
Anroperen er ikke mulig å høre [55]
Anroperen høres kun svakt [56]
Tilbakestille eller initialisere hodesettet
Tilbakestille hodesettet [57]
Initialisere hodesettet for å gjenopprette fabrikkinnstillingene [58]
[1] Slik bruker du enheten
Komme i gang
Før førstegangsbruk
Les dette først
I tillegg til denne hjelpeveiledningen er det viktig at du leser de trykte håndbøkene
som følger med: "Hurtigstartveiledning" og "Veiledning".
Hurtigstartveiledning
Du finner her informasjon om de innledende innstillingene og grunnleggende
betjening.
Veiledning
I denne finner du spesifikasjonene for hodesettet samt informasjon om hvordan du
bruker hodesettet på en trygg måte.
Du kan lese mer om kundestøtten på:
(http://www.sony.net/)
Om batterilading
Lad hodesettet før du bruker det for første gang.
[2] Slik bruker du enheten
Komme i gang
Funksjoner
Hva du kan gjøre med hodesettet
40 mm HD-driverenhet som støtter High Resolution Audio (når brukt med den
medfølgende hodetelefonkabelen)
Trådløs musikkavspilling
Brukervennlig kontrollpanel med berøringssensor (*)
Hvis enheten er slått av, vil du ikke lenger kunne bruke berøringssensoren.
Berøringssensorfunksjonen kan kun brukes med BLUETOOTH-tilkobling.
SBC/AAC/aptX/LDAC-kodek
DSEE (**)
Denne funksjonen gjenoppretter høyfrekvent lyd for å gi en naturlig lyd med
romfølelse.
Den innebygde mikrofonen sørger for klar lyd når du ringer med håndfri
Ca. 30 timer spilletid med 4-timers lading
Ettrykkstilkobling (NFC)
Ergonomiske ørepropper
Øreproppene er polstret med uretan, noe som gir en tettsittende og ergonomisk
passform. Den forbedrede passformen hindrer lydlekkasje og gir kraftig bass.
Det følger dessuten med en hodetelefonkabel som kan kobles til hvis batteriet går
tomt.
* Bare
tilgjengelig med BLUETOOTH-tilkobling
** Bare
tilgjengelig med BLUETOOTH-tilkobling (unntatt for LDAC-kodek)
[3] Slik bruker du enheten
Komme i gang
Deler og kontroller
Delenes plassering og funksjon
1. Glidebryter
Skyv for å justere lengden på hodebøylen.
2.
venstre enhet
3. RESET-knapp
Tilbakestiller og slår av hodesettet.
4. Innebygd antenne
BLUETOOTH-antennen er innebygd i hodesettet.
5. N-merket
6. Hodebøyle
7.
høyre enhet
8. Berøringssensor
9. Indikator (blå/rød)
Lyser rødt eller blått for å angi strøm- eller kommunikasjonsstatus for
hodesettet.
10. Av/på-knapp
11. INPUT-kontakt
Du kan koble en musikkavspiller e.l. til denne kontakten ved hjelp av den
medfølgende hodesettkabelen. Pass på at du trykker pluggen på
musikkavspilleren helt inn (du skal høre et klikk). I motsatt fall er det ikke sikkert
at du får riktig lydkvalitet.
12. Mikrofon
Fanger opp lyden av stemmen din når du snakker i telefon.
13. Indikator (rød)
Tennes under lading.
14. Micro-USB-port
Bruk den medfølgende micro-USB-kabelen for å koble en datamaskin til denne
porten når du vil lade hodesettet.
15. Deksel til micro-USB-port
[4] Slik bruker du enheten
Komme i gang
Deler og kontroller
BLUETOOTH-funksjonsindikator
Indikatoren blinker rødt eller blått for å angi BLUETOOTH-tilkoblingsstatusen.
○: Lyser blått/●: Lyser rødt/-: Slukner
Paringsmodus
○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ●...
Kan tilkobles
○ - - ○ - - ○ - - ○ - - ○ - - ○ - - ○ - - ○...
Kobler til
○ ○ - ○ ○ - ○ ○ - ○ ○ - ○ ○ - ○ ○ - ○ ○...
Tilkoblet (HFP/HSP eller A2DP)
○ - - - - - - - - - ○ - - - - - - - - -...
Tilkoblet (HFP/HSP og A2DP)
○ - ○ - - - - - - - ○ - ○ - - - - - - -...
Musikkavspilling eller anrop pågår (HFP/HSP eller A2DP)
○ ○ - - - - - - - - ○ ○ - - - - - - - -...
Musikkavspilling eller anrop pågår (HFP/HSP og A2DP)
○ ○ ○ - - - - - - - ○ ○ ○ - - - - - - -...
Innkommende anrop
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○...
Tips
Når batteriet er i ferd med å gå tomt, endrer indikatoren farge fra blått til rødt
(unntatt for paringsmodus).
[5] Slik bruker du enheten
Komme i gang
Medfølgende tilbehør
Liste over medfølgende elementer
Når du har åpnet pakken, kontrollerer du at den inneholder alle elementene på listen.
Kontakt forhandleren hvis noe mangler.
Tallene i ( ) angir antall elementer.
Trådløst stereohodesett (1)
Bæreveske (1)
Micro-USB-kabel (ca. 50 cm (19 3/4 tommer)) (1)
Hodetelefonkabel (ca. 1,2 m (47 1/4 tommer)) (1)
Veiledning (1)
Hurtigstartveiledning (1)
Andre dokumenter (1 sett) (*)
*
Medfølger kanskje ikke i enkelte land eller regioner.
[6] Slik bruker du enheten
Komme i gang
Medfølgende tilbehør
Om håndbøkene som følger med
Følgende tre håndbøker leveres sammen med hodesettet.
Hjelpeveiledning (disse dataene)
Brukerveiledning på nett som du har tilgang til på PC eller smarttelefon, og som
inneholder detaljert informasjon om hvordan du bruker hodesettet, feilsøking osv.
Hurtigstartveiledning (dokumentet som er vedlagt)
Inneholder grunnleggende informasjon om hvordan du kobler til eller bruker
hodesettet.
Referandseveiledning (dokumentet som er vedlagt)
Inneholder forsiktighetsregler og spesifikasjoner.
[7] Slik bruker du enheten
Komme i gang
Lade hodesettet
Systemkrav for batterilading med USB
Hodesettet inneholder et oppladbart litium-ion-batteri som må lades før hodesettet
brukes for første gang.
Datamaskin med USB-port og ett av følgende forhåndsinstallerte operativsystemer:
Ved bruk av Windows®
Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro
Windows® 8 / Windows® 8 Pro
Windows® 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
Windows Vista® (Service Pack 2 eller nyere) Home Basic / Home Premium /
Business / Ultimate
Ved bruk av Mac
Mac OS X (versjon 10.3 eller nyere)
Merk
Sony kan ikke garantere at samtlige funksjoner fungerer korrekt i alle
systemmiljøer.
Ved bruk av Windows 8.1-oppdatering med Windows Update.
[8] Slik bruker du enheten
Komme i gang
Lade hodesettet
Lade hodesettet
Hodesettet inneholder et oppladbart litium-ion-batteri. Bruk den medfølgende microUSB-kabelen for å lade hodesettet.
1. Koble den medfølgende micro-USB-kabelen til hodesettet, og koble så den
andre enden til en datamaskin som kjører.
Kontroller at indikatoren (rød) tennes.
Ladingen tar ca. 4 timer (*), og indikatoren (rød) slukner automatisk.
* Tiden det tar å lade opp et tomt batteri til full kapasitet.
Merk
Hvis hodesettet oppdager et problem under lading på grunn av følgende årsaker,
kan indikatoren (rød) slukne selv om ladingen ikke er fullført. Lad i så fall på nytt
innenfor det godkjente ladetemperaturområdet. Hvis problemet vedvarer,
kontakter du nærmeste Sony-forhandler.
Omgivelsestemperaturen er over ladetemperaturområdet på 5–35 °C (41–95 °F).
Noe er galt med batteriet.
Hvis hodesettet ikke har vært brukt på lenge, er det ikke sikkert at indikatoren
(rød) tennes når du kobler til micro-USB-kabelen for å lade hodesettet. Koble da
ikke fra micro-USB-kabelen fra hodesettet: Vent i noen minutter til indikatoren
(rød) tennes.
Hvis hodesettet ikke brukes på lenge, kan batteriet raskt gå tomt. Batterilevetiden
blir imidlertid bedre når batteriet har blitt ladet på nytt noen ganger.
Hvis hodesettet skal oppbevares over lengre tid, bør du lade opp batteriet helt
hver sjette måned for å unngå dyputlading.
Hvis hodesettet ikke brukes på lenge, kan det ta lenger tid å lade batteriet.
Når det innebygde oppladbare batteriet begynner å få vesentlig kortere levetid,
bør det skiftes. Kontakt nærmeste Sony-forhandler for å få byttet det oppladbare
batteriet.
Unngå eksponering for ekstreme temperaturer, direkte sollys, fuktighet, sand, støv
og mekaniske støt. Aldri la hodesettet ligge igjen i en bil som står parkert i sola.
Hvis datamaskinen går i dvalemodus mens hodesettet er tilkoblet, blir ikke
ladingen fullført riktig. Kontroller innstillingen på datamaskinen før du starter
ladingen: Indikatoren (rød) slukner automatisk hvis datamaskinen går i
dvalemodus. Lad i så fall hodesettet på nytt.
Bruk bare den medfølgende micro-USB-kabelen, og koble direkte til en
datamaskin. Ved indirekte tilkobling (f.eks. via en USB-hub) blir ikke ladingen
fullført riktig.
Tips
Hvis du kobler til den medfølgende hodetelefonkabelen, kan du bruke hodesettet
også mens det lades.
Hvis ladingen starter mens hodesettet er slått på, vil hodesettet slå seg av
automatisk.
[9] Slik bruker du enheten
Komme i gang
Lade hodesettet
Tigjengelig driftstid
Tilgjengelig driftstid for hodesettet når batteriet er helt oppladet:
Musikkspilletid: Maks 30 timer (SBC/AAC) / maks 28 timer (aptX/LDAC)
Kommunikasjonstid: Maks 26 timer
Tid i ventemodus: Maks 200 timer
Etter 1 times lading kan hodesettet brukes i ca. 8 timer.
Merk
Antall driftstimer kan være lavere avhengig av kodek og bruksforhold.
[10] Slik bruker du enheten
Komme i gang
Lade hodesettet
Kontrollere gjenværende batterilading
Du kan kontrollere gjenværende batterilading for det oppladbare batteriet.
Når du slår på hodesettet ved å trykke på av/på-knappen, blinker indikatoren (rød).
Du kan fastslå gjenværende batterilading ut fra hvor mange ganger indikatoren (rød)
blinker.
Du kan også kontrollere gjenværende batterilading når hodesettet slås på. Når du
trykker på av/på-knappen, vil indikatoren blinke og vise gjenværende batterilading.
3 ganger: Høy
2 ganger: Middels
1 gang: Lav (må lades)
Når batteriet er nesten tomt
Indikatoren endrer farge til rødt. Når batteriet er tomt, vil hodesettet gi en varsellyd og
slå seg av automatisk.
Ved bruk av iPhone, iPad eller iPod touch
Når hodesettet er koblet til en iPhone, iPad eller iPod touch (iOS 5.0 eller nyere) som
støtter HFP (Hands-free Profile), viser skjermen et ikon som angir gjenværende
batterilading for hodesettet.
Kompatible enheter
iPhone, iPad eller iPod touch (iOS 5.0 eller nyere) som støtter Hands-free Profile
(HFP)
iOS 7.X / 8.X
iOS 5.X / 6.X
A: Gjenværende batterilading for hodesettet
B: Høy
C: Middels
D: Lav (må lades)
Merk
Hvis du kobler hodesettet til en iPhone, iPad eller iPod touch med bare "Media
audio" (A2DP) i en flerpunktstilkobling, blir ikke batterinivået vist riktig.
[11] Slik bruker du enheten
Opprette tilkoblinger
BLUETOOTH-tilkobling
Hva du kan gjøre med BLUETOOTH-funksjonen
Hodesettet bruker trådløs BLUETOOTH-teknologi som gir deg mulighet til å lytte til
musikk eller ringe trådløst.
Lytte til musikk
Du kan spille av musikk trådløst ved å motta lydsignaler fra smarttelefon,
mobiltelefon eller en musikkavspiller.
Snakke i telefon
Du kan ringe og motta anrop håndfritt mens smarttelefonen eller mobiltelefonen
ligger i veska eller lomma.
[12] Slik bruker du enheten
Opprette tilkoblinger
BLUETOOTH-tilkobling
Slik oppretter du trådløs tilkobling til BLUETOOTH-enheter
Bruk BLUETOOTH-funksjonen på enheten for å ringe og spille av musikk håndfritt
med hodesettet.
Fremgangsmåten for å koble til enheter via BLUETOOTH-funksjonen varierer alt
etter om enheten støtter ettrykkstilkobling (NFC).
Koble hodesettet til en enhet som støtter ettrykkstilkobling (NFC)
Når hodesettet holdes mot en NFC-kompatibel smarttelefon, slår det seg på
automatisk og oppretter en BLUETOOTH-tilkobling. Når du holder hodesettet mot
smarttelefonen en gang til, avsluttes tilkoblingen.
Kompatible smarttelefoner
NFC-kompatible smarttelefoner med Android 2.3.3 eller senere (unntatt Android 3.x)
NFC
NFC (Near Field Communication) er en teknologi som muliggjør trådløs
kommunikasjon med kort rekkevidde mellom forskjellige enheter (f.eks.
smarttelefoner og IC-koder). Takket være NFC-funksjonen kan datakommunikasjon –
for eksempel BLUETOOTH-paring – opprettes ved ganske enkelt å holde NFCkompatible enheter mot hverandre (på N-merket eller stedet som er angitt på hver
enhet).
Koble til en enhet som ikke støtter ettrykkstilkobling (NFC)
Pare en BLUETOOTH-enhet
Paring er en prosess som brukes for å opprette trådløs tilkobling mellom
BLUETOOTH-enheter.
Før du kan bruke hodesettet, må det pares med en enhet.
Koble hodesettet til en paret enhet
Når BLUETOOTH-enhetene er paret, trenger de ikke å pares på nytt. Koble til en
paret enhet ved å følge fremgangsmåten som skal brukes for denne enheten.
[13] Slik bruker du enheten
ettrykkstilkobling (NFC)
Opprette tilkoblinger
Android-enheter som støtter
Ettrykkstilkobling (NFC) med smarttelefon (Android 4.1
eller nyere)
Når hodesettet holdes mot en smarttelefon, slår det seg på automatisk, pares og
oppretter en BLUETOOTH-tilkobling.
Kompatible smarttelefoner
NFC-kompatible smarttelefoner med Android 4.1 eller nyere
NFC
NFC (Near Field Communication) er en teknologi som muliggjør trådløs
kommunikasjon med kort rekkevidde mellom forskjellige enheter (f.eks.
smarttelefoner og IC-koder). Takket være NFC-funksjonen kan datakommunikasjon –
for eksempel BLUETOOTH-paring – opprettes ved ganske enkelt å holde NFCkompatible enheter mot hverandre (på N-merket eller stedet som er angitt på hver
enhet).
1. Lås opp skjermen på smarttelefonen.
2. Slå på NFC-funksjonen på smarttelefonen.
3. Hold hodesettet mot smarttelefonen.
Kontroller at skjermen på smarttelefonen låses opp.
Hold smarttelefonen mot N-merket på hodesettet. Fortsett å holde hodesettet
mot smarttelefonen inntil smarttelefonen reagerer.
Se bruksanvisningen for smarttelefonen for å finne ut hvilket sted på
smarttelefonen som skal berøres.
Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre paringen og tilkoblingen.
Når hodesettet er koblet til smarttelefonen, begynner den blå indikatoren å
blinke sakte.
Berør smarttelefonen på nytt for å koble fra.
Utfør trinn 2 og 3 for å koble til en paret smarttelefon.
Tips
Hvis du ikke klarer å koble til hodesettet, prøver du følgende.
Lås opp skjermen på smarttelefonen, og beveg smarttelefonen sakte over N-merket på
hodesettet.
Ta ut smarttelefonen hvis du har deksel på den.
Hvis du holder hodesettet mot en NFC-kompatibel smarttelefon, vil smarttelefonen
avslutte den aktuelle BLUETOOTH-tilkoblingen til en annen enhet, og koble til
hodesettet (veksling med ettrykkstilkobling).
[14] Slik bruker du enheten
ettrykkstilkobling (NFC)
Opprette tilkoblinger
Android-enheter som støtter
Ettrykkstilkobling (NFC) med smarttelefon (Android 2.3.3
eller nyere, og lavere enn Android 4.1)
Når hodesettet holdes mot en smarttelefon, slår det seg på automatisk, pares og
oppretter en BLUETOOTH-tilkobling.
Kompatible smarttelefoner
NFC-kompatible smarttelefoner med Android 2.3.3 opptil Android 4.0.4 (unntatt
Android 3.x)
NFC
NFC (Near Field Communication) er en teknologi som muliggjør trådløs
kommunikasjon med kort rekkevidde mellom forskjellige enheter (f.eks.
smarttelefoner og IC-koder). Takket være NFC-funksjonen kan datakommunikasjon –
for eksempel BLUETOOTH-paring – opprettes ved ganske enkelt å holde NFCkompatible enheter mot hverandre (på N-merket eller stedet som er angitt på hver
enhet).
1. Lås opp skjermen på smarttelefonen.
2. Slå på NFC-funksjonen på smarttelefonen.
3. Last ned og installer "NFC Easy Connect"-appen.
Hvis du allerede har lastet ned appen, går du til trinn 4.
"NFC Easy Connect" er en gratis Android-app du kan laste ned fra Google
Play™.
Last ned appen ved å søke etter "NFC Easy Connect", eller bruk følgende
todimensjonale kode. Det kan påløpe avgifter for nedlasting av appen.
Gå til følgende nettsted:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.easyconnect
Appen er kanskje ikke tilgjengelig i enkelte land og/eller regioner.
Bruk en leserapp for todimensjonal kode.
4. Start appen "NFC Easy Connect" på smarttelefonen.
Kontroller at appskjermbildet blir vist på smarttelefonen.
5. Hold hodesettet mot smarttelefonen.
Kontroller at skjermen på smarttelefonen låses opp.
Hold smarttelefonen mot N-merket på hodesettet. Fortsett å holde hodesettet
mot smarttelefonen inntil smarttelefonen reagerer.
Se bruksanvisningen for smarttelefonen for å finne ut hvilket sted på
smarttelefonen som skal berøres.
Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre paringen og tilkoblingen.
Når hodesettet er koblet til smarttelefonen, begynner den blå indikatoren å
blinke sakte.
Berør smarttelefonen på nytt for å koble fra.
Utfør trinn 4 og 5 for å koble til en paret smarttelefon.
Tips
Hvis du ikke klarer å koble til hodesettet, prøver du følgende.
Start appen "NFC Easy Connect" på smarttelefonen, og beveg smarttelefonen sakte over
N-merket på hodesettet.
Ta ut smarttelefonen hvis du har deksel på den.
Kontroller at skjermbildet for "NFC Easy Connect"-appen blir vist på smarttelefonen.
Hvis du holder hodesettet mot en NFC-kompatibel smarttelefon, vil smarttelefonen
avslutte den aktuelle BLUETOOTH-tilkoblingen til en annen enhet, og koble til
hodesettet (veksling med ettrykkstilkobling).
[15] Slik bruker du enheten
ettrykkstilkobling (NFC)
Opprette tilkoblinger
Android-enheter som støtter
Koble fra smarttelefonen med ett trykk (NFC)
Hold hodesettet mot den tilkoblede smarttelefonen for å koble den fra.
1. Lås opp skjermen på smarttelefonen.
Hvis du har installert "NFC Easy Connect"-appen på smarttelefonen, starter du
"NFC Easy Connect"-appen.
2. Hold hodesettet mot smarttelefonen.
Hold smarttelefonen mot N-merket på hodesettet.
Merk
Hvis hodesettet ikke brukes på ca. 5 minutter etter at det er koblet fra
smarttelefonen, slår det seg av automatisk. Hvis du vil slå av hodesettet før den
tid, holder du inne av/på-knappen i ca. 2 sekunder. Indikatoren (blå) slukner, og
hodesettet slår seg av.
[16] Slik bruker du enheten
ettrykkstilkobling (NFC)
Opprette tilkoblinger
Android-enheter som støtter
Bytte enhet med ett trykk (NFC)
Når hodesettet er koblet til en BLUETOOTH-enhet og du berører hodesettet med
en NFC-kompatibel smarttelefon, blir hodesettet koblet til smarttelefonen den
berørte sist (veksling med ettrykkstilkobling). Hvis du imidlertid snakker i en
BLUETOOTH-mobiltelefon som er koblet til hodesettet, kan du ikke bytte
BLUETOOTH-tilkobling med ett trykk.
Når hodesettet er koblet til en NFC-kompatibel smarttelefon og du berører
smarttelefonen med et annet BLUETOOTH-hodesett / en annen BLUETOOTHhøyttaler som støtter NFC, vil smarttelefonen koble fra hodesettet og i stedet koble
til BLUETOOTH-enheten den berører.
Merk
Lås opp skjermen på smarttelefonen på forhånd.
Hvis du har installert "NFC Easy Connect"-appen på smarttelefonen, starter du
"NFC Easy Connect"-appen.
[17] Slik bruker du enheten
ettrykkstilkobling (NFC)
Opprette tilkoblinger
Android-enheter som ikke støtter
Pare og koble til med Android-smarttelefon
Paring er en prosess som brukes for å opprette trådløs tilkobling mellom
BLUETOOTH-enheter.
For å kunne opprette BLUETOOTH-tilkobling for første gang må du pare en enhet til
hodesettet.
Kontroller følgende før du starter paringen:
Smarttelefonen er maks 1 m fra hodesettet.
Hodesettet er tilstrekkelig ladet.
Du har bruksanvisningen for smarttelefonen for hånden.
1. Aktiver paringsmodus på hodesettet.
Første gang du parer hodesettet til en enhet, eller etter at du har initialisert
hodesettet (hodesettet har ikke paringsinformasjon), holder du inne på/avknappen i ca. 2 sekunder når hodesettet er slått av. Hodesettet går automatisk i
paringsmodus.
Når du parer en ytterligere enhet (hodesettet har paringsinformasjon for andre
enheter), holder du inne på/av-knappen i ca. 7 sekunder.
Kontroller at indikatoren blinker blått og rødt vekselvis når du slipper knappen.
2. Lås opp skjermen på Android-smarttelefonen.
3. Søk etter hodesettet på smarttelefonen.
i. Velg [Innstilling] - [Bluetooth].
ii. Berør [
] ved siden av [Bluetooth].
iii. Berør [Bluetooth].
4. Berør [Søk etter enheter].
5. Berør [MDR-1ABT].
Hvis du blir bedt om tilgangskode (*) på smarttelefonen, legger du inn "0000".
Hodesettet og smarttelefonen pares med hverandre og kobles til.
Se "Koble til en paret Android-smarttelefon" hvis de ikke blir koblet til.
Hvis [MDR-1ABT] ikke blir vist på skjermen, prøver du på nytt fra trinn 3.
* "PIN-kode" og "passord" er det samme som tilgangskode.
Merk
Hvis paringen ikke utføres innen ca. 5 minutter, avsluttes paringsmodus og
hodesettet slår seg av. Start i så fall på nytt fra trinn 1.
Når BLUETOOTH-enhetene er paret, trenger de ikke å pares på nytt, bortsett fra i
følgende tilfeller:
Paringsinformasjon har blitt slettet etter f.eks. en reparasjon.
Hodesettet er allerede paret med 8 enheter, og skal pares med enda en enhet.
Hodesettet kan pares med opptil 8 enheter. Hvis det pares en ny enhet når 8 enheter
allerede er paret, blir den parede enheten som har eldst tilkobling, erstattet med den nye.
Når paringsinformasjonen for hodesettet har blitt slettet fra BLUETOOTH-enheten.
Når hodesettet initialiseres, slettes all paringsinformasjon.
Slett i så fall den lagrede paringsinformasjonen på BLUETOOTH-enheten, og utfør
paringen på nytt.
Hodesettet kan pares med mange enheter, men det kan bare spille av musikk fra
én paret enhet om gangen.
Tips
Fremgangsmåten ovenfor er et eksempel. Du finner mer informasjon i
bruksanvisningen som fulgte med Android-smarttelefonen.
Se avsnittet Initialisere hodesettet for å gjenopprette fabrikkinnstillingene hvis du
vil slette all paringsinformasjon.
[18] Slik bruker du enheten
ettrykkstilkobling (NFC)
Opprette tilkoblinger
Android-enheter som ikke støtter
Koble til en paret Android-smarttelefon
1. Lås opp skjermen på Android-smarttelefonen.
2. Slå på hodesettet.
Trykk og hold inne av/på-knappen i ca. 2 sekunder.
Kontroller at indikatoren (blå) blinker etter at du slipper knappen.
Kontroller tilkoblingsstatus på Android-smarttelefonen. Hvis den ikke er tilkoblet,
går du videre til trinn 3.
3. Søk etter hodesettet på smarttelefonen.
i. Velg [Innstilling] - [Bluetooth].
ii. Berør [
] ved siden av [Bluetooth].
iii. Berør [Bluetooth].
4. Berør [MDR-1ABT].
Tips
Fremgangsmåten ovenfor er et eksempel. Du finner mer informasjon i
bruksanvisningen som fulgte med smarttelefonen.
Hvis smarttelefonen var koblet til hodesettet sist du brukte det, blir det opprettet en
HFP/HSP-tilkobling når du slår på hodesettet. Når hodesettet er slått på, kan du
opprette en A2DP-tilkobling (musikkavspilling) ved å trykke lett to ganger (med ca.
0,4 sekunders mellomrom) midt på berøringssensoren.
Merk
Hvis hodesettet forsøker å opprette en tilkobling til en tidligere tilkoblet
BLUETOOTH-enhet, kan det hende at du ikke klarer å koble til enheten du ønsker
å bruke. Hvis tilkoblingen mislykkes, må du avslutte BLUETOOTH-tilkoblingen fra
enheten som tidligere var tilkoblet.
[19] Slik bruker du enheten
Opprette tilkoblinger
Pare og koble til en iPhone
iPhone (iOS-enheter)
Paring er en prosess som brukes for å opprette trådløs tilkobling mellom
BLUETOOTH-enheter.
For å kunne opprette BLUETOOTH-tilkobling for første gang må du pare en enhet til
hodesettet.
Kontroller følgende før du starter paringen:
iPhone-enheten er plassert mindre enn 1 meter fra hodesettet.
Hodesettet er tilstrekkelig ladet.
Bruksanvisningen for iPhone-enheten er lett tilgjengelig.
1. Aktiver paringsmodus på hodesettet.
Første gang du parer hodesettet til en enhet, eller etter at du har initialisert
hodesettet (hodesettet har ikke paringsinformasjon), holder du inne på/avknappen i ca. 2 sekunder når hodesettet er slått av. Hodesettet går automatisk i
paringsmodus.
Når du parer en ytterligere enhet (hodesettet har paringsinformasjon for andre
enheter), holder du inne på/av-knappen i ca. 7 sekunder.
Kontroller at indikatoren blinker blått og rødt vekselvis når du slipper knappen.
2. Lås opp skjermen på iPhone-enheten.
3. Velg BLUETOOTH-funksjonen på iPhone-enheten.
i. Velg [Settings].
ii. Berør [Bluetooth].
iii. Berør [
] for å bytte til [
].
4. Berør [MDR-1ABT].
Hvis du må oppgi tilgangskode (*) på skjermen til iPhone-enheten, angir du
0000.
Hodesettet og iPhone-enheten er gruppert med hverandre og tilkoblet.
Hvis de ikke er tilkoblet, kan du se Koble til en gruppert iPhone.
Hvis [MDR-1ABT] ikke blir vist på skjermen, prøver du på nytt fra trinn 3.
* "PIN-kode" og "passord" er det samme som tilgangskode.
Merk
Hvis paringen ikke utføres innen ca. 5 minutter, avsluttes paringsmodus og
hodesettet slår seg av. Start i så fall på nytt fra trinn 1.
Når BLUETOOTH-enhetene er paret, trenger de ikke å pares på nytt, bortsett fra i
følgende tilfeller:
Paringsinformasjon har blitt slettet etter f.eks. en reparasjon.
Hodesettet er allerede paret med 8 enheter, og skal pares med enda en enhet.
Hodesettet kan pares med opptil 8 enheter. Hvis det pares en ny enhet når 8 enheter
allerede er paret, blir den parede enheten som har eldst tilkobling, erstattet med den nye.
Når paringsinformasjonen for hodesettet har blitt slettet fra BLUETOOTH-enheten.
Når hodesettet initialiseres, slettes all paringsinformasjon.
Slett i så fall den lagrede paringsinformasjonen på BLUETOOTH-enheten, og utfør
paringen på nytt.
Hvis paringsinformasjonen ble slettet gjennom f.eks. en initialisering av
hodesettet, må du slette den lagrede paringsinformasjonen på hodesettet, og
deretter gjøre en ny paring.
Hodesettet kan pares med mange enheter, men det kan bare spille av musikk fra
én paret enhet om gangen.
Tips
Fremgangsmåten ovenfor er et eksempel. Du finner mer informasjon i
bruksanvisningen som fulgte med iPhone-enheten.
Se avsnittet Initialisere hodesettet for å gjenopprette fabrikkinnstillingene hvis du
vil slette all paringsinformasjon.
[20] Slik bruker du enheten
Opprette tilkoblinger
iPhone (iOS-enheter)
Koble til en paret iPhone
1. Lås opp skjermen på iPhone-enheten.
2. Slå på hodesettet.
Trykk og hold inne av/på-knappen i ca. 2 sekunder.
Kontroller at indikatoren (blå) blinker etter at du slipper knappen.
Kontroller tilkoblingsstatusen på iPhone-enheten. Hvis den ikke er tilkoblet, går
du videre til trinn 3.
3. Søk etter hodesettet på iPhone-enheten.
i. Velg [Settings].
ii. Berør [Bluetooth].
iii. Berør [
] for å bytte til [
].
4. Berør [MDR-1ABT].
Tips
Fremgangsmåten ovenfor er et eksempel. Du finner mer informasjon i
bruksanvisningen som fulgte med iPhone-enheten.
Hvis iPhone-enheten var koblet til hodesettet sist du brukte det, blir det opprettet
en HFP/HSP-tilkobling når du slår på hodesettet. Når hodesettet er slått på, kan
du opprette en A2DP-tilkobling (musikkavspilling) ved å trykke lett to ganger (med
ca. 0,4 sekunders mellomrom) midt på berøringssensoren.
Merk
Hvis hodesettet forsøker å opprette en tilkobling til en tidligere tilkoblet
BLUETOOTH-enhet, kan det hende at du ikke klarer å koble til enheten du ønsker
å bruke. Hvis tilkoblingen mislykkes, må du avslutte BLUETOOTH-tilkoblingen fra
enheten som tidligere var tilkoblet.
[21] Slik bruker du enheten
Opprette tilkoblinger
Andre BLUETOOTH-enheter
Pare og koble til andre BLUETOOTH-enheter
Paring er en prosess som brukes for å opprette trådløs tilkobling mellom
BLUETOOTH-enheter.
For å kunne opprette BLUETOOTH-tilkobling for første gang må du pare en enhet til
hodesettet.
Kontroller følgende før du starter paringen:
BLUETOOTH-enheten er plassert mindre enn 1 meter fra hodesettet.
Hodesettet er tilstrekkelig ladet.
Bruksanvisningen for BLUETOOTH-enheten er lett tilgjengelig.
1. Aktiver paringsmodus på hodesettet.
Første gang du parer hodesettet til en enhet, eller etter at du har initialisert
hodesettet (hodesettet har ikke paringsinformasjon), holder du inne på/avknappen i ca. 2 sekunder når hodesettet er slått av. Hodesettet går automatisk i
paringsmodus.
Når du parer en ytterligere enhet (hodesettet har paringsinformasjon for andre
enheter), holder du inne på/av-knappen i ca. 7 sekunder.
Kontroller at indikatoren blinker blått og rødt vekselvis når du slipper knappen.
2. Utfør paringsprosedyren på BLUETOOTH-enheten for å søke etter dette
hodesettet.
[MDR-1ABT] vises i listen over oppdagede enheter på skjermen på
BLUETOOTH-enheten. Hvis den ikke vises, gjentar du prosessen fra trinn 1.
3. Velg [MDR-1ABT].
Hvis du må oppgi tilgangskode (*) på skjermen til BLUETOOTH-enheten, angir
du 0000.
* "PIN-kode" og "passord" er det samme som tilgangskode.
4. Opprett BLUETOOTH-tilkoblingen på BLUETOOTH-enheten.
Avhengig av hvilken type BLUETOOTH-enhet du har, kan det hende at
hodesettet kobles automatisk til enheten så snart de er paret.
Merk
Hvis paringen ikke utføres innen ca. 5 minutter, avsluttes paringsmodus og
hodesettet slår seg av. Start i så fall på nytt fra trinn 1.
Hvis du skal pare en BLUETOOTH-enhet som mangler skjerm eller ikke kan vise
en liste over oppdagede enheter, setter du både hodesettet og BLUETOOTHenheten i paringsmodus. Obs! Hvis tilgangskoden er satt til noe annet enn 0000
på BLUETOOTH-enheten, kan den ikke pares med hodesettet.
Når BLUETOOTH-enhetene er paret, trenger de ikke å pares på nytt, bortsett fra i
følgende tilfeller:
Paringsinformasjon har blitt slettet etter f.eks. en reparasjon.
Hodesettet er allerede paret med 8 enheter, og skal pares med enda en enhet.
Hodesettet kan pares med opptil 8 enheter. Hvis det pares en ny enhet når 8 enheter
allerede er paret, blir den parede enheten som har eldst tilkobling, erstattet med den nye.
Når paringsinformasjonen for hodesettet har blitt slettet fra BLUETOOTH-enheten.
Når hodesettet initialiseres, slettes all paringsinformasjon.
Slett i så fall den lagrede paringsinformasjonen på BLUETOOTH-enheten, og utfør
paringen på nytt.
Hodesettet kan pares med mange enheter, men det kan bare spille av musikk fra
én paret enhet om gangen.
Tips
Fremgangsmåten ovenfor er et eksempel. Du finner mer informasjon i
bruksanvisningen som fulgte med BLUETOOTH-enheten.
Se avsnittet Initialisere hodesettet for å gjenopprette fabrikkinnstillingene hvis du
vil slette all paringsinformasjon.
[22] Slik bruker du enheten
Opprette tilkoblinger
Andre BLUETOOTH-enheter
Koble til en paret BLUETOOTH-enhet
1. Slå på hodesettet.
Trykk og hold inne av/på-knappen i ca. 2 sekunder.
Kontroller at indikatoren (blå) blinker etter at du slipper knappen.
Kontroller tilkoblingsstatusen på BLUETOOTH-enheten. Hvis den ikke er
tilkoblet, går du til trinn 2.
2. Opprett BLUETOOTH-tilkoblingen på BLUETOOTH-enheten.
Du finner mer informasjon i bruksanvisningen som fulgte med BLUETOOTHenheten.
Tips
Fremgangsmåten ovenfor er et eksempel. Du finner mer informasjon i
bruksanvisningen som fulgte med BLUETOOTH-enheten.
Hvis BLUETOOTH-enheten var koblet til hodesettet sist du brukte det, blir det
opprettet en HFP/HSP-tilkobling når du slår på hodesettet. Når hodesettet er slått
på, kan du opprette en A2DP-tilkobling (musikkavspilling) ved å trykke lett to
ganger (med ca. 0,4 sekunders mellomrom) midt på berøringssensoren.
Merk
Hvis hodesettet forsøker å opprette en tilkobling til en tidligere tilkoblet
BLUETOOTH-enhet, kan det hende at du ikke klarer å koble til enheten du ønsker
å bruke. Hvis tilkoblingen mislykkes, må du avslutte BLUETOOTH-tilkoblingen fra
enheten som tidligere var tilkoblet.
[23] Slik bruker du enheten
Opprette tilkoblinger
Flerpunktstilkobling
Koble hodesettet til både en musikkspiller og en
smarttelefon eller mobiltelefon
Hvis du skal bruke en BLUETOOTH-musikkavspiller for å lytte til musikk, og en
BLUETOOTH-smarttelefon for å ringe, må hodesettet være koblet til begge enhetene
med en BLUETOOTH-tilkobling.
1. Par hodesettet med de ulike BLUETOOTH-enhetene.
2. Opprett en A2DP-BLUETOOTH-tilkobling mellom hodesettet og BLUETOOTHmusikkavspilleren.
3. Opprett en HFP- eller HSP-BLUETOOTH-tilkobling mellom hodesettet og
BLUETOOTH-smarttelefonen eller mobiltelefonen.
Merk
Hvis smarttelefonen eller mobiltelefonen var koblet til hodesettet sist du brukte det,
opprettes det automatisk en HFP- eller HSP-tilkobling når du slår på hodesettet.
Det kan hende det samtidig opprettes en automatisk A2DP-tilkobling. Hvis det
skjer, må du koble hodesettet fra smarttelefonen eller mobiltelefonen mens du
bruker telefonen, og deretter koble til enhetene på nytt ved å gjenta prosessen fra
trinn 2.
[24] Slik bruker du enheten
Opprette tilkoblinger
Flerpunktstilkobling
Koble hodesettet til to Android-smarttelefoner
Når du kobler hodesettet til en smarttelefon, blir vanligvis både musikkavspillings- og
telefonanropsfunksjonen tilkoblet automatisk
Hvis du vil ha en flerpunktstilkobling med to smarttelefoner hver for seg, én for å høre
på musikk og én for telefonanrop, kan du endre innstillingene på smarttelefonene slik
at bare én av funksjonene er tilkoblet for hver telefon.
1. Par hodesettet med begge smarttelefonene.
2. Bruk en av smarttelefonene for å opprette en BLUETOOTH-tilkobling til
hodesettet.
3. Fjern merket for [Phone audio] (HFP) eller [Media audio] (A2DP) på
smarttelefonen som er koblet til hodesettet.
Eksempel: Hvis du bare vil koble til Media audio (A2DP)
Trykk på [Settings] - [Bluetooth] – innstillingsikonet ved siden av [MDR-1ABT].
Fjern merket for [Phone audio] på skjermen [Paired Bluetooth device].
4. Avslutt BLUETOOTH-tilkoblingen på smarttelefonen.
5. Bruk den andre smarttelefonen for å opprette en BLUETOOTH-tilkobling til
hodesettet.
6. Følg samme fremgangsmåte for å fjerne funksjonen du ikke merket av for i trinn
3.
7. Bruk den første smarttelefonen for å opprette en BLUETOOTH-tilkobling på nytt.
Begge smarttelefonene er koblet til hodesettet med kun én funksjon aktivert.
Tips
Fremgangsmåten ovenfor er et eksempel. Du finner mer informasjon i
bruksanvisningen som fulgte med Android-smarttelefonene.
[25] Slik bruker du enheten
Opprette tilkoblinger
Flerpunktstilkobling
Koble hodesettet til en Android-smarttelefon og en iPhone
Når du kobler hodesettet til en smarttelefon, blir vanligvis både musikkavspillings- og
telefonanropsfunksjonen tilkoblet automatisk Hvis du vil opprette en
flerpunktstilkobling og bruke en Android-smarttelefon og iPhone separat for å lytte til
musikk og ringe, endrer du innstillingene på Android-smarttelefonen slik at bare én
av funksjonene er koblet til. Koble først til Android-smarttelefonen og deretter iPhoneenheten.
Det er ikke mulig å stille inn iPhone-enheten slik at den bare kobler til én funksjon.
1. Par hodesettet med både Adroid-smarttelefonen og iPhone-enheten.
2. Bruk Android-smarttelefonen for å opprette BLUETOOTH-tilkobling til
hodesettet.
3. Fjern avmerkingen for [Phone audio] (HFP) eller [Media audio] (A2DP) på
Android-smarttelefonen som er koblet til hodesettet.
Eksempel: Hvis du bare vil koble til Media audio (A2DP)
Trykk på [Settings] - [Bluetooth] – innstillingsikonet ved siden av [MDR-1ABT].
Fjern merket for [Phone audio] på skjermen [Paired Bluetooth device].
4. Bruk iPhone-enheten for å opprette en BLUETOOTH-tilkobling til hodesettet.
iPhone-enheten kobles til hodesettet med begge funksjonene, men du kan bare
bruke funksjonen som du fjernet avmerkingen for i trinn 3.
Tips
Fremgangsmåten ovenfor er et eksempel. Du finner mer informasjon i
bruksanvisningen som fulgte med Android-smarttelefonen.
Merk
Hvis du kobler hodesettet til en Android-smarttelefon med [Phone audio] (HFP),
blir ikke batterinivået for hodesettet vist riktig på en iPhone.
[26] Slik bruker du enheten
Opprette tilkoblinger
Koble til hodetelefonkabel
Bruke den medfølgende hodetelefonkabelen
Du kan bruke hodesettet som vanlige kablede hodetelefoner ved å koble til en enhet
via den medfølgende hodetelefonkabelen. Hodesettet kan lades under bruk.
1. Bruk den medfølgende hodetelefonkabelen for å koble en avspillingsenhet til
INPUT-kontakten.
Hvis du kobler til hodetelefonkabelen når hodesettet er på, slår hodesettet seg
av automatisk.
Merk
Pass på å koble den L-formede pluggen til avspillingsenheten.
Bruk bare den medfølgende hodetelefonkabelen.
Forsikre deg om at pluggen er satt helt inn.
Det er ikke mulig å bruke BLUETOOTH-funksjonen.
Det er ikke mulig å bruke berøringssensoren.
Tips
Når du mottar et anrop, hører du ringetone fra hodetelefonene. Ta imot anropet på
smarttelefonen eller mobiltelefonen, og snakk i mikrofonen på telefonen. Du hører
anroperen gjennom hodetelefonene.
Hvis du kobler fra hodetelefonkabelen fra smarttelefonen eller mobiltelefonen, kan
du bruke mikrofonen og høyttaleren på telefonen.
[27] Slik bruker du enheten
Lytte til musikk
Lytte til musikk via en BLUETOOTH-tilkobling
Lytte til musikk fra en enhet som er tilkoblet via
BLUETOOTH
Du kan både lytte til musikk og bruke enheten som enkel fjernkontroll via en
BLUETOOTH-tilkobling. BLUETOOTH-enheten må ha støtte for følgende
BLUETOOTH-profiler:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile):
Gjør det mulig å lytte til lydinnhold av høy kvalitet trådløst.
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile):
Gjør det mulig å justere volum osv.
Denne funksjonen kan variere avhengig av BLUETOOTH-enheten. Du finner mer
informasjon i bruksanvisningen som fulgte med BLUETOOTH-enheten.
1. Koble hodesettet til en BLUETOOTH-enhet.
2. Ta på hodesettet.
Juster lengden på hodebøylen.
Ta på hodesettet slik at du har
-merket over venstre øre og -merket over
høyre øre. -enheten til hodesettet har en opphevet prikk.
Pass på at du ikke berører berøringssensoren når du har på hodesettet.
A: Forhøyning
B: Berøringssensor
3. Spill av musikk eller video på BLUETOOTH-enheten.
Juster volumet på BLUETOOTH-enheten.
4. Styr volumet med berøringssensoren.
Slik øker du volumet: Sveip oppover flere ganger til du synes volumnivået er
passe.
Slik reduserer du volumet: Sveip nedover flere ganger til du synes
volumnivået er passe.
Hvis du holder fingeren på berøringssensoren etter å ha sveipet opp- eller
nedover, fortsetter volumet å endre seg.
Merk
Under dårlige kommunikasjonsforhold kan BLUETOOTH-enheten reagere feil på
betjeningen av hodesettet.
Tips
Hodesettet støtter SCMS-T-innholdsbeskyttelse. Du kan blant annet lytte til
musikk fra enheter som støtter SCMS-T-innholdsbeskyttelse (f.eks. en
mobiltelefon eller reise-TV).
Avhengig av BLUETOOTH-enheten kan det hende du må justere volumet eller
angi innstillingen for lydutgang på BLUETOOTH-enheten.
[28] Slik bruker du enheten
Lytte til musikk
Lytte til musikk via en BLUETOOTH-tilkobling
Kontrollere lydenheten (BLUETOOTH-tilkobling)
Hvis BLUETOOTH-enheten støtter AVRCP, kan du kontrollere den med hodesettet.
De tilgjengelige funksjonene kan variere avhengig av BLUETOOTH-enheten. Du
finner mer informasjon i bruksanvisningen som fulgte med BLUETOOTH-enheten.
A: Berøringssensor
Slik bruker du berøringssensoren:
Spill av / stopp midlertidig: Trykk lett to ganger (med ca. 0,4-sekunders mellomrom).
Stopp: Hold fingeren på berøringssensoren inntil avspillingen stopper (ca. 3 sekunder
eller mer).
Neste spor: Sveip framover.
Forrige spor: Sveip bakover.
Spol framover: Sveip litt framover, og hold. (Det tar et lite øyeblikk før spolingen
starter.) Slipp opp ved punktet du ønsker å spille av fra.
Spol bakover: Sveip litt bakover, og hold. (Det tar et lite øyeblikk før spolingen
starter.) Slipp opp ved punktet du ønsker å spille av fra.
Slik øker du volumet: Sveip oppover flere ganger til du synes volumnivået er
passe.
Slik reduserer du volumet: Sveip nedover flere ganger til du synes volumnivået er
passe.
Hvis du holder fingeren på berøringssensoren etter å ha sveipet opp- eller
nedover, fortsetter volumet å endre seg.
Merk
Under dårlige kommunikasjonsforhold kan BLUETOOTH-enheten reagere feil på
betjeningen av hodesettet.
De tilgjengelige funksjonene kan variere avhengig av BLUETOOTH-enheten. Når
du utfører handlingene som beskrives ovenfor, kan det hende at enheten ikke
reagerer / reagerer annerledes enn beskrevet.
[29] Slik bruker du enheten
Lytte til musikk
Lytte til musikk via en BLUETOOTH-tilkobling
Koble fra BLUETOOTH-tilkoblingen (etter bruk)
Når du er ferdig med å spille av musikk fra BLUETOOTH-enheten, følger du en av
fremgangsmåtene under for å avslutte BLUETOOTH-tilkoblingen.
Hvis du bruker en enhet som støtter ettrykkstilkobling (NFC), holder du hodesettet
på nytt mot enheten.
Hvis du bruker en enhet som ikke støtter ettrykkstilkobling (NFC), betjener du fra
BLUETOOTH-enheten.
Trykk og hold inne av/på-knappen på hodesettet i ca. 2 sekunder for å slå av
hodesettet.
Slå av BLUETOOTH-enheten.
Tips
Avhengig av BLUETOOTH-enheten kan det hende at BLUETOOTH-tilkoblingen
avsluttes automatisk når musikkavspillingen er ferdig.
[30] Slik bruker du enheten
Støttede kodeker
Lytte til musikk
Støttede kodeker
En kodek er en lydkodingsalgoritme som brukes ved overføring av lyd via en
BLUETOOTH-tilkobling.
Hodesettet støtter følgende 4 kodeker for musikkavspilling via en A2DP-tilkobling:
SBC, AAC, aptX og LDAC.
SBC
Denne forkortelsen står for Subband Codec (kodek for underbånd).
Dette er standardlydkodingsteknologien som brukes i BLUETOOTH-enheter.
Alle BLUETOOTH-enheter støtter SBC.
AAC
Denne forkortelsen står for Advanced Audio Coding (avansert lydkoding).
AAC brukes først og fremst i Apple-produkter som f.eks. iPhone, og gir bedre
lydkvalitet enn SBC.
aptX
Dette er en lydkodingsteknologi som er utviklet av CSR plc.
aptX brukes i enkelte Android-smarttelefoner, og gir lavere komprimering og
høyere lydkvalitet enn SBC.
LDAC
Lydkodingsteknologien LDAC er utviklet av Sony, og gjør det mulig å sende
høyoppløselig lydinnhold (Hi-Res) også via en BLUETOOTH-tilkobling.
I motsetning til andre BLUETOOTH-kompatible kodingsteknologier (f.eks. SBC)
fungerer LDAC uten nedkonvertering av høyoppløselig lydinnhold (*). Ved hjelp av
effektiv koding og optimalisert pakking kan ca. tre ganger mer data (**) overføres
med suveren lydkvalitet via et trådløst BLUETOOTH-nettverk.
*
ekskludert innhold i DSD-format
**
Sammenlignet med SBC når bithastigheten 990 kBps (96/48 kHz) eller 909 kBps (88,2/44,1 kHz)
er valgt
Hvis musikk i en av kodekene ovenfor overføres fra en tilkoblet enhet, vil
hodesettet automatisk bytte til og spille av musikk i denne kodeken.
Avhengig av enheten som skal kobles til hodesettet, kan det imidlertid hende du
må konfigurere enheten på forhånd hvis du vil lytte til musikk i en annen kodek på
hodesettet (dette gjelder selv om enheten støtter en kodek med høyere lydkvalitet
enn SBC).
Fremgangsmåten for å stille inn kodeken er beskrevet i bruksanvisningen som
fulgte med enheten.
[31] Slik bruker du enheten
Ringe
Ringe
Motta anrop
Bruk en smarttelefon eller mobiltelefon som støtter BLUETOOTH-profilen HFP
(Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile), for å ringe håndfritt via en
BLUETOOTH-tilkobling.
Hvis smarttelefonen eller mobiltelefonen støtter både HFP og HSP, bør den stilles
til HFP.
Fremgangsmåten kan variere litt for de ulike smarttelefonene eller
mobiltelefonene. Du finner mer informasjon i bruksanvisningen som fulgte med
telefonen.
Ringetone
Når du mottar et anrop, hører du ringetone fra hodesettet.
Avhengig av hvilken smarttelefon eller mobiltelefon du har, hører du en av følgende
ringetoner.
Ringetonen som er angitt på hodesettet.
Ringetonen som er angitt på smarttelefonen eller mobiltelefonen.
Ringetonen som er angitt utelukkende for BLUETOOTH-tilkobling på
smarttelefonen eller mobiltelefonen
1. Koble hodesettet til smarttelefonen eller mobiltelefonen på forhånd.
2. Når du hører en ringetone, trykker du lett to ganger på berøringssensoren for å
motta anropet.
Hvis noen ringer til deg mens du lytter til musikk, stanses avspillingen og du
hører en ringetone fra hodesettet.
Trykk lett to ganger (med ca. 0,4-sekunders mellomrom).
Hvis du ikke hører ringetone fra hodesettet
Hodesettet er kanskje ikke koblet til smarttelefonen eller mobiltelefonen med
HFP eller HSP. Kontroller tilkoblingsstatusen på smarttelefonen eller
mobiltelefonen.
Hvis avspillingen ikke blir stoppet midlertidig automatisk, stopper du den fra
hodesettet.
3. Styr volumet med berøringssensoren.
Slik øker du volumet: Sveip oppover flere ganger til du synes volumnivået er
passe.
Slik reduserer du volumet: Sveip nedover flere ganger til du synes
volumnivået er passe.
Hvis du holder fingeren på berøringssensoren etter å ha sveipet opp- eller
nedover, fortsetter volumet å endre seg.
4. Trykk lett to ganger på berøringssensoren for å avslutte anropet.
Hvis du mottar et anrop mens du spiller av musikk, gjenopptas avspillingen
automatisk når anropet avsluttes.
Merk
Avhengig av smarttelefonen eller mobiltelefonen er det ikke sikkert at avspillingen
gjenopptas automatisk når du avslutter anropet.
Bruk en smarttelefon eller mobiltelefon minst 50 cm unna hodesettet. Det kan
oppstå støy hvis hodesettet og smarttelefonen eller mobiltelefonen er for nær
hverandre.
Tips
På enkelte smarttelefoner eller mobiltelefoner blir anrop som standard mottatt på
telefonen i stedet for hodesettet. Hvis du har en HFP- eller HSP-tilkobling, kan du
bytte til hodesettet som anropsenhet. Dette gjør du enten med smart/mobiltelefonen eller ved å holde fingeren på berøringssensoren inntil enheten
byttes.
Hvis du justerer volumet på hodesettet når du ikke snakker, justeres volumet for
musikkavspilling.
Volumet for anrop og musikkavspilling kan justeres separat. Når du endrer
volumet for anrop, endres ikke volumet for musikkavspilling og omvendt.
[32] Slik bruker du enheten
Ringe
Ringe
Ringe
Bruk en smarttelefon eller mobiltelefon som støtter BLUETOOTH-profilen HFP
(Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile), for å ringe håndfritt via en
BLUETOOTH-tilkobling.
Hvis smarttelefonen eller mobiltelefonen støtter både HFP og HSP, bør den stilles
til HFP.
Fremgangsmåten kan variere litt for de ulike smarttelefonene eller
mobiltelefonene. Du finner mer informasjon i bruksanvisningen som fulgte med
telefonen.
1. Koble hodesettet til smarttelefonen eller mobiltelefonen på forhånd.
2. Ring med smarttelefonen eller mobiltelefonen.
Når du ringer, hører du ringelyd fra hodesettet.
Hvis du ringer mens du lytter til musikk, stanses avspillingen.
Hvis du ikke hører ringelyd fra hodesettet, bytter du til hodesettet som
anropsenhet. Dette gjør du enten med smart-/mobiltelefonen eller ved å holde
fingeren på berøringssensoren inntil enheten byttes.
A: Berøringssensor
3. Styr volumet med berøringssensoren.
Slik øker du volumet: Sveip oppover flere ganger til du synes volumnivået er
passe.
Slik reduserer du volumet: Sveip nedover flere ganger til du synes
volumnivået er passe.
Hvis du holder fingeren på berøringssensoren etter å ha sveipet opp- eller
nedover, fortsetter volumet å endre seg.
4. Trykk lett to ganger på berøringssensoren for å avslutte anropet.
Hvis du ringer mens du spiller av musikk, gjenopptas avspillingen automatisk
når anropet er ferdig.
Merk
Bruk en smarttelefon eller mobiltelefon minst 50 cm unna hodesettet. Det kan
oppstå støy hvis hodesettet og smarttelefonen eller mobiltelefonen er for nær
hverandre.
Tips
Hvis du justerer volumet på hodesettet når du ikke snakker, justeres volumet for
avspilling.
Volumet for anrop og musikkavspilling kan stilles inn separat. Anropsvolumet
endres ikke selv om du endrer volumet for musikkavspilling.
[33] Slik bruker du enheten
Ringe
Ringe
Funksjoner for telefonanrop
De tilgjengelige funksjonene kan variere avhengig av profilen som smarttelefonen
eller mobiltelefonen støtter. Selv om profilen er den samme, kan funksjonene variere
avhengig av smarttelefonen eller mobiltelefonen.
Du finner mer informasjon i bruksanvisningen som fulgte med telefonen.
Støttet profil: HFP
Utgående anrop
Trykk lett to ganger på berøringssensoren (med ca. 0,4-sekunders mellomrom) for
å avbryte et utgående anrop.
Hold fingeren på berøringssensoren for å bytte mellom å bruke hodesettet og
smart-/mobiltelefonen som anropsenhet.
Innkommende anrop
Trykk lett to ganger på berøringssensoren for å svare på et anrop.
Hold fingeren på berøringssensoren for å avvise et anrop.
Under et anrop
Trykk lett to ganger på berøringssensoren for å avslutte et anrop.
Hold fingeren på berøringssensoren for å bytte mellom å bruke hodesettet og
smart-/mobiltelefonen som anropsenhet.
Støttet profil: HSP
Utgående anrop
Trykk lett to ganger på berøringssensoren for å avbryte et utgående anrop. (*)
Innkommende anrop
Trykk lett to ganger på berøringssensoren for å svare på et anrop.
Under et anrop
Trykk lett to ganger på berøringssensoren for å avslutte et anrop. (*)
*
Enkelte enheter støtter kanskje ikke denne funksjonen.
[34] Slik bruker du enheten
Ringe
Ringe
Koble fra BLUETOOTH-tilkoblingen (etter bruk)
Når du er ferdig med å spille av musikk fra BLUETOOTH-enheten, følger du en av
fremgangsmåtene under for å avslutte BLUETOOTH-tilkoblingen.
Hvis du bruker en enhet som støtter ettrykkstilkobling (NFC), holder du hodesettet
på nytt mot enheten.
Hvis du bruker en enhet som ikke støtter ettrykkstilkobling (NFC), betjener du fra
BLUETOOTH-enheten.
Trykk og hold inne av/på-knappen på hodesettet i ca. 2 sekunder for å slå av
hodesettet.
Slå av BLUETOOTH-enheten.
Tips
Avhengig av BLUETOOTH-enheten kan det hende at BLUETOOTH-tilkoblingen
avsluttes automatisk når musikkavspillingen er ferdig.
[35] Slik bruker du enheten
Viktig informasjon
Forsiktighetsregler
Forsiktighetsregler
Merknad om statisk elektrisitet
Statisk elektrisitet som har samlet seg på kroppen, kan forårsake mild kribling i
ørene. Du kan minimere denne effekten ved å bruke klær som er laget av
naturlige materialer.
Andre
Hvis du setter klistremerker e.l. på berøringssensoren, kan det hende at
berøringssensoren ikke fungerer slik som den skal.
Ikke la hodesettet ligge i direkte sollys eller på steder som er utsatt for fuktighet,
støv, sot eller damp. Ikke la hodesettet ligge i bilen over lengre tid. Det kan føre til
feil på enheten.
Avhengig av radiobølgeforholdene og stedet enheten brukes på, kan det hende at
BLUETOOTH-enheten ikke fungerer på mobiltelefoner.
Hvis du bruker hodesettet med høyt volum, kan det påvirke hørselen. Av hensyn til
trafikksikkerheten bør du ikke bruke hodesettet mens du kjører eller sykler.
Ikke bruk hodesettet på steder hvor det kan oppstå farlige situasjoner dersom du
ikke hører lyder fra omgivelsene (f.eks. ved jernbaneoverganger, på togperronger,
i fotgjengerfelt og på byggeplasser).
Ikke utsett hodesettet for vekt eller trykk ved oppbevaring, da dette over tid kan
føre til at hodesettet deformeres.
Ikke utsett hodesettet for kraftige støt.
Rengjør hodesettet med en myk og tørr klut.
Ikke utsett hodesettet for vann. Det er ikke vanntett. Pass på å følge
forsiktighetsreglene nedenfor.
Vær forsiktig så du ikke mister hodesettet i vasken eller andre væskefylte beholdere.
Ikke bruk hodesettet på fuktige steder eller i dårlig vær (f.eks. ved regn eller snø).
Ikke la hodesettet bli vått. Hvis du legger hodesettet i et fuktig klesplagg eller håndterer
det mens du er våt på hendene, kan hodesettet bli vått og få funksjonsfeil.
Hvis du opplever ubehag etter bruk av BLUETOOTH-enheten, må du umiddelbart
slutte å bruke den. Hvis et problem vedvarer, kontakter du nærmeste Sonyforhandler.
Kvaliteten på øreproppene kan bli redusert etter lang tids oppbevaring eller bruk.
Ekstra ørepropper kan bestilles fra nærmeste Sony-forhandler.
Hvis du har spørsmål om eller problemer med dette hodesettet som ikke er
beskrevet i denne håndboken, kan du kontakte nærmeste Sony-forhandler.
[36] Slik bruker du enheten
Viktig informasjon
Forsiktighetsregler
Hva er trådløs BLUETOOTH-teknologi?
Trådløs BLUETOOTH-teknologi er en trådløs teknologi med kort rekkevidde som
muliggjør trådløs datakommunikasjon mellom digitale enheter som for eksempel en
datamaskin og et digitalt kamera. Trådløs BLUETOOTH-teknologi opererer innenfor
et område på omtrent 10 m.
Det vanlige er å koble til to enheter, men noen enheter kan være koblet til flere
enheter samtidig.
Du trenger ikke å bruke en kabel for tilkoblingen, og det er heller ikke nødvendig for
enhetene å vende mot hverandre slik det kreves med infrarød teknologi. Du kan for
eksempel bruke en slik enhet i en sekk eller lomme.
BLUETOOTH er en internasjonal standard som støttes av tusenvis av selskaper over
hele verden.
Kommunikasjon og kompatible BLUETOOTH-profiler for enheten
Profil er en standardisering av funksjonen for hver enkelt BLUETOOTH-
enhetsspesifikasjon. Enheten støtter følgende BLUETOOTH-versjoner og -profiler:
Kommunikasjonssystem:
BLUETOOTH-spesifikasjon, ver. 3.0
Kompatible BLUETOOTH-profiler:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Mottar eller sender radioinnhold med
høy overføringskvalitet.
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Kontrollerer A/V-utstyr: Pause,
stoppe, starte avspilling, etc.
HSP (hodesettprofil) Snakke i telefon / bruke telefonen.
HFP (håndfriprofil)(*): Snakke i telefon / bruke telefonen med håndfrifunksjonen.
*
Hvis du bruker en BLUETOOTH-mobiltelefon som støtter både HFP (håndfriprofil) og HSP
(hodesettprofil), bør du stille den til HFP.
Maksimal kommunikasjonsavstand
Bruk enhetene innenfor et område på ca. 10 m med fri sikt
Maksimum kommunikasjonsrekkevidde kan være kortere under følgende forhold.
Det foreligger en hindring (f.eks. en person, metallgjenstand eller vegg) mellom
enheten og BLUETOOTH-enheten.
En WiFi-enhet er i bruk nær enheten.
En mikrobølgeovn er i bruk nær enheten.
En enhet som genererer elektromagnetisk stråling, er i bruk nær enheten.
Interferens fra andre enheter
Ettersom BLUETOOTH bruker samme frekvens (2,4 GHz) som enkelte Wi-Fi-nett
(IEEE802.11b/g/n), kan Wi-Fi-enheter i nærheten forårsake interferens. Det kan føre
til støy, feil tilkobling eller redusert kommunikasjonshastighet. I slike tilfeller bør du
gjøre følgende:
Bruk enheten minst 10 m fra Wi-Fi-enheten.
Slå av Wi-Fi-enheten hvis den er 10 m eller mindre fra enheten.
Plasser hodesettet og BLUETOOTH-enheten nærmere hverandre.
Interferens med andre enheter
Mikrobølger fra en BLUETOOTH-enhet kan påvirke virkemåten til elektronisk
medisinsk utstyr. Slå av denne enheten og andre BLUETOOTH-enheter på følgende
steder fordi de kan forårsake en ulykke.
På steder med lettantennelig gass (f.eks. sykehus, tog, fly eller bensinstasjoner)
I nærheten av automatiske dører eller brannalarmer
Merk
For at du skal kunne bruke BLUETOOTH-funksjonen må BLUETOOTH-enheten
som skal kobles til, ha støtte for samme profil som denne enheten. Merk: Selv om
samme profil foreligger, kan enhetene variere i funksjon avhengig av
spesifikasjonene.
På grunn av den trådløse BLUETOOTH-teknologien blir lyden som spilles av på
enheten, marginalt forsinket i forhold til lyden som spilles av på BLUETOOTHenheten når du snakker i telefon eller lytter til musikk.
Enheten støtter sikkerhetsfunksjoner som innfrir BLUETOOTH-spesifikasjonen for
sikker tilkobling under kommunikasjon ved hjelp av trådløs BLUETOOTHteknologi. Avhengig av innstillingen kan imidlertid denne sikkerheten være
utilstrekkelig. Vær forsiktig når du utfører kommunikasjon ved hjelp av trådløs
BLUETOOTH-teknologi.
Vi påtar oss ikke noe ansvar for informasjon som fanges opp under BLUETOOTHkommunikasjon.
Enheter med BLUETOOTH-funksjon må innfri BLUETOOTH-standarden fra
Bluetooth SIG, Inc., og være godkjent. Avhengig av enhetsfunksjonene eller spesifikasjonene kan det forekomme at enheter ikke tilkobles / ikke fungerer riktig
selv om den tilkoblede enheten oppfyller BLUETOOTH-spesifikasjonene ovenfor.
Avhengig av den tilkoblede BLUETOOTH-enheten, kommunikasjonsmiljøet eller
bruksmiljøet kan det oppstå støy eller lyden kan hoppe.
[37] Slik bruker du enheten
Viktig informasjon
Varemerker
Varemerker
BLUETOOTH-merket og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og brukes av Sony
Corporation under lisens.
N-Mark er et varemerke eller et registrert varemerke som tilhører NFC Forum, Inc.
i USA og andre land.
Android og Google Play er varemerker for Google Inc.
iPad, iPhone og iPod touch er varemerker som tilhører Apple Inc., registrert i USA
og andre land.
Microsoft Windows og Windows Vista er registrerte varemerker eller varemerker
som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
Mac og Mac OS er varemerker som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre
land.
aptX®-merket og aptX-logoen er varemerker for CSR plc eller ett av selskapene i
CSR-gruppen, og kan være registrert i ett eller flere rettsmyndighetsområder.
LDAC-navnet og -logoen er et varemerke som tilhører Sony Corporation.
Andre varemerker og -navn tilhører sine respektive eiere.
[38] Slik bruker du enheten
Viktig informasjon
Nettsted for kundestøtte
Nettsteder for kundestøtte
Du finner hjelp og informasjon om hodesettet på følgende nettsted for kundestøtte:
For kunder i USA:
http://esupport.sony.com/
For kunder i Canada:
http://esupport.sony.com/CA/
For kunder i Latin-Amerika:
http://esupport.sony.com/LA/
For kunder i Europa:
www.sony.eu/support
For kunder i andre land/områder:
http://www.sony-asia.com/
[39] Feilsøking
Feilsøking
Feilsøking
Hvordan kan jeg løse et problem?
Hvis hodesettet ikke fungerer som forventet, kan du forsøke følgende trinn for å løse
problemet.
Finn symptomene på problemet i hjelpeveiledningen, og følg anvisningene.
Koble hodesettet til en datamaskin for å lade batteriet.
Enkelte problemer kan løses ved å lade batteriet.
Tilbakestill hodesettet.
Initialiser hodesettet.
Dette tilbakestiller voluminnstillinger osv. og sletter all paringsinformasjon.
Les mer om problemet på nettstedet for kundestøtte.
Hvis ingen av løsningsforslagene ovenfor hjelper, kontakter du nærmeste Sonyforhandler.
[40] Feilsøking
Feilsøking
Strømforsyning
Hodesettet er ikke slått på.
Lad batteriet til hodesettet.
Hodesettet kan ikke slås på mens batteriet lades. Fjern mikro-USB-kabelen fra
hodesettet, og slå det deretter på igjen.
[41] Feilsøking
Feiløsking
Lading
Lading er ikke mulig.
Kontroller at du bruker mikro-USB-kabelen som fulgte med hodesettet.
Kontroller at mikro-USB-kabelen er riktig koblet til hodesettet og datamaskinen.
Kontroller at datamaskinen er slått på.
Kontroller at datamaskinen ikke er i standby-, hvile- eller dvalemodus.
[42] Feilsøking
Feiløsking
Lading
Det tar for lang tid å lade.
Kontroller at hodesettet og datamaskinen er tilkoblet direkte og ikke via en USBhub.
[43] Feilsøking
Feiløsking
Lading
Datamaskinen gjenkjenner ikke hodesettet.
Mikro-USB-kabelen er ikke riktig koblet til USB-porten på datamaskinen. Koble til
mikro-USB-kabelen på nytt.
Kontroller at hodesettet og datamaskinen er tilkoblet direkte og ikke via en USBhub.
Det kan ha oppstått et problem med den tilkoblede USB-porten på datamaskinen.
Koble til en annen USB-port på datamaskinen hvis det er mulig.
Prøv ellers å utføre USB-tilkoblingsprosedyren på nytt.
Kontroller at du bruker mikro-USB-kabelen som fulgte med hodesettet.
[44] Feilsøking
Feilsøking
Lading
Gjenværende batterilading for hodesettet blir ikke vist på
skjermen på en iPhone, iPad eller iPod touch.
Gjenværende batterilading vises bare på skjermen på en iPhone, iPad eller iPod
touch (iOS 5.0 eller nyere) som støtter HFP (håndfriprofil).
Kontroller at iPhone-, iPad- eller iPod touch-enheten er koblet til med HFP
(håndfriprofil). I motsatt fall blir ikke gjenværende batterilading vist riktig.
[45] Feilsøking
Feiløsking
Lyd
Ingen lyd
Kontroller at både hodesettet og den tilkoblede enheten (f.eks. smarttelefonen) er
slått på.
Det er ikke mulig å opprette A2DP-BLUETOOTH-tilkobling mellom hodesettet og
BLUETOOTH-enheten. Bruk BLUETOOTH-enheten og opprett en A2DP
BLUETOOTH-tilkobling.
Skru opp volumet på hodesettet og den tilkoblede enheten (f.eks. smarttelefonen).
Kontroller at den tilkoblede enheten spiller av musikk.
Hvis du kobler en datamaskin til hodesettet, må du kontrollere at lydutgangen på
datamaskinen er stilt inn for en BLUETOOTH-enhet.
Par hodesettet og BLUETOOTH-enheten på nytt.
Kontroller at hodetelefonkabelen er riktig tilkoblet.
[46] Feilsøking
Feiløsking
Lyd
Lavt lydnivå
Skru opp volumet på hodesettet og den tilkoblede enheten.
[47] Feilsøking
Feiløsking
Lyd
Lav lydkvalitet
Skru ned volumet på den tilkoblede enheten.
Hold hodesettet unna mikrobølgeovner, Wi-Fi-enheter, osv.
Plasser hodesettet og BLUETOOTH-enheten nærmere hverandre. Fjern
eventuelle hindringer mellom hodesettet og BLUETOOTH-enheten.
Hold hodesettet unna TV-er.
Endre BLUETOOTH-tilkoblingen til A2DP ved å betjene BLUETOOTH-enheten
mens den er satt til HFP eller HSP.
Hvis enheten du kobler til hodesettet, har innebygd radio eller tuner, kan
følsomheten bli redusert eller det er ikke sikkert at kringkastingssignaler kan
mottas. Plasser hodesettet lenger unna enheten, og sjekk om
kringkastingssignalene da blir bedre.
Hvis du har koblet hodesettet til denne BLUETOOTH-enheten på et tidligere
tidspunkt, er det bare mulig å opprette HFP/HSP BLUETOOTH-tilkobling når
hodesettet er slått på. Opprett i så fall A2DP BLUETOOTH-tilkobling fra
BLUETOOTH-enheten.
Når du bruker hodesettet for å lytte til musikk fra en datamaskin, kan du oppleve
redusert lydkvalitet de første par sekundene etter at tilkoblingen opprettes. Dette
skyldes at datamaskinen først overfører musikk med lydkvalitet for
kommunikasjon. Det dreier seg altså ikke om en feil.
Hvis lydkvaliteten ikke blir bedre etter noen sekunder, trykker du lett to ganger
(med ca. 0,4 sekunders mellomrom) på berøringssensoren på hodesettet.
Alternativt kan du opprette en A2DP-tilkobling ved hjelp av datamaskinen. Du
finner mer informasjon i bruksanvisningen som fulgte med datamaskinen.
[48] Feilsøking
Feiløsking
Lyd
Lyden hopper ofte under avspilling.
Fjern eventuelle hindringer mellom antennen til BLUETOOTH-enheten som skal
kobles til, og den innebygde antennen i hodesettet. Den stiplede linjen nedenfor
viser hvor i hodesettet antennen er plassert.
A: Plassering av den innebygde antennen
Under følgende forhold kan BLUETOOTH-kommunikasjonen bli deaktivert, det
kan oppstå støy, eller lyden kan bli borte.
En annen person befinner seg mellom hodesettet og BLUETOOTH-enheten. Forsøk å
plassere BLUETOOTH-enheten slik at den er rettet mot antennen i hodesettet.
En hindring i form av for eksempel en metallgjenstand eller vegg befinner seg mellom
hodesettet og BLUETOOTH-enheten.
En enhet som bruker et frekvensbånd på 2,4 GHz (f.eks. en Wi-Fi-enhet, trådløs telefon
eller mikrobølgeovn), er i bruk nær hodesettet.
Forsøk å endre kvalitetsinnstillingene for trådløs avspilling, eller velg SBC som
modus for trådløs avspilling på overføringsenheten. Les bruksanvisningen som
fulgte med overføringsenheten, hvis du vil ha mer informasjon.
[49] Feilsøking
Feiløsking
Paring
Paring er ikke mulig.
Plasser hodesettet og BLUETOOTH-enheten maksimalt 1 meter fra hverandre.
Når du slår på hodesettet for første gang eller etter en initialisering/reparasjon, går
det automatisk i paringsmodus. Par hodesettet med en BLUETOOTH-enhet. Hvis
du vil pare én eller flere enheter i tillegg til den første, holder du inne av/påknappen på hodesettet i ca. 7 sekunder for å aktivere paringsmodus.
Hvis du skal pare hodesettet på nytt med en annen enhet etter initialisering eller
reparasjon av hodesettet, kan den lagrede paringsinformasjonen på enheten
(enten iPhone eller annen type enhet) hindre paring. Slett i så fall den lagrede
paringsinformasjonen på enheten, og utfør paringen på nytt.
[50] Feilsøking
Feilsøking
Ettrykkstilkobling (NFC)
Det er ikke mulig å koble hodesettet til en BLUETOOTHenhet med ettrykkstilkobling (NFC)
Fortsett å holde smarttelefonen mot hodesettet helt til telefonen reagerer. Hvis du
ikke får koblet til smarttelefonen, kan du forsøke å bevege den langsomt over Nmerket på hodesettet.
Kontroller at NFC-funksjonen på smarttelefonen er slått på.
Ta ut smarttelefonen hvis du har deksel på den.
Følsomheten for NFC-mottak varierer avhengig av enheten. Hvis alle forsøkene
på å koble hodesettet til smarttelefonen med ett trykk mislykkes, kan du prøve å
koble til ved hjelp av skjermkommandoer på smarttelefonen.
Når batteriet lades, må hodesettet være slått av, og det er da ikke mulig å opprette
ettrykkstilkobling (NFC). Fullfør ladingen før du oppretter ettrykkstilkobling (NFC).
Du kan ikke opprette ettrykkstilkobling (NFC) mens hodetelefonkabelen er koblet
til INPUT-kontakten. Fjern hodetelefonkabelen fra hodesettet.
[51] Feilsøking
Feilsøking
BLUETOOTH-tilkobling
Det er ikke mulig å opprette BLUETOOTH-tilkobling
Kontroller at hodesettet er slått på.
Kontroller at BLUETOOTH-enheten er slått på og at BLUETOOTH-funksjonen er
aktivert.
Det er ikke sikkert at tilkoblingen til BLUETOOTH-enheten blir lagret på
hodesettet. Opprett en BLUETOOTH-tilkobling fra BLUETOOTH-enheten til
hodesettet med en gang paringen er fullført.
BLUETOOTH-enheten er i hvilemodus.
BLUETOOTH-tilkoblingen er avsluttet. Opprett BLUETOOTH-tilkobling på nytt.
[52] Feilsøking
Feiløsking
BLUETOOTH-tilkobling
Forvrengt lyd
Hold hodesettet unna mikrobølgeovner, Wi-Fi-enheter, osv.
[53] Feilsøking
Feilsøking
BLUETOOTH-tilkobling
Kort rekkevidde for trådløs BLUETOOTH-kommunikasjon,
eller lyden hopper.
Fjern eventuelle hindringer mellom antennen til BLUETOOTH-enheten som skal
kobles til, og den innebygde antennen i hodesettet. Den stiplede linjen nedenfor
viser hvor i hodesettet antennen er plassert.
A: Plassering av den innebygde antennen
Under følgende forhold kan BLUETOOTH-kommunikasjonen bli deaktivert, det
kan oppstå støy, eller lyden kan bli borte.
En annen person befinner seg mellom hodesettet og BLUETOOTH-enheten. Forsøk å
plassere BLUETOOTH-enheten slik at den er rettet mot antennen i hodesettet.
En hindring i form av for eksempel en metallgjenstand eller vegg befinner seg mellom
hodesettet og BLUETOOTH-enheten.
En enhet som bruker et frekvensbånd på 2,4 GHz (f.eks. en Wi-Fi-enhet, trådløs telefon
eller mikrobølgeovn), er i bruk nær hodesettet.
Forsøk å endre kvalitetsinnstillingene for trådløs avspilling, eller velg SBC som
modus for trådløs avspilling på overføringsenheten. Les bruksanvisningen som
fulgte med overføringsenheten, hvis du vil ha mer informasjon.
[54] Feilsøking
Feilsøking
BLUETOOTH-tilkobling
Hodesettet fungerer ikke slik det skal.
Tilbakestill hodesettet. Paringsinformasjonen blir ikke slettet.
Hvis du etter tilbakestilling fortsatt ikke kan bruke hodesettet, initialiserer du
hodesettet.
[55] Feilsøking
Feiløsking
Telefonanrop
Anroperen er ikke mulig å høre
Kontroller at både hodesettet og den tilkoblede enheten (f.eks. smarttelefonen) er
slått på.
Skru opp volumet på hodesettet og den tilkoblede enheten (f.eks. smarttelefonen).
Kontroller at utgangen til BLUETOOTH-enheten er stilt inn for hodesettet.
Velg en HFP- eller HSP BLUETOOTH-tilkobling ved å betjene BLUETOOTHenheten.
Hvis du lytter til musikk på hodesettet, stanser du avspillingen, trykker lett to
ganger på berøringssensoren, og snakker.
[56] Feilsøking
Feiløsking
Telefonanrop
Anroperen høres kun svakt
Skru opp volumet på hodesettet og den tilkoblede enheten.
[57] Feilsøking
Feilsøking
Tilbakestille eller initialisere hodesettet
Tilbakestille hodesettet
Hvis hodesettet ikke kan slås på, eller hvis det ikke kan betjenes selv om det er slått
på, trykker du inn RESET-knappen med en spiss gjenstand. Hodesettet tilbakestilles
og slås eventuelt av.
Hvis hodesettet fremdeles ikke fungerer som det skal etter tilbakestillingen,
initialiserer du det for å gjenopprette fabrikkinnstillingene.
[58] Feilsøking
Feilsøking
Tilbakestille eller initialisere hodesettet
Initialisere hodesettet for å gjenopprette
fabrikkinnstillingene
Slå av hodesettet og hold inne RESET-knappen i mer enn 15 sekunder.
Indikatoren (blå) blinker fire ganger, og hodesettet blir tilbakestilt til
fabrikkinnstillingene. All paringsinformasjon slettes.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler hvis hodesettet fortsatt ikke fungerer som det
skal selv etter initialisering.
Download PDF

advertising