Sony | ILCE-7M3K | Sony ILCE-7M3K α7 III со сензор од 35 мм за целосна слика Упатства за употреба (ILCE-7M3)

4-732-950-41(1)
“Help Guide” (Веб упатство)
Видете во “Help Guide” за
подетеални инструкции за многу
функции на фотоапаратот.
E-mount
http://rd1.sony.net/help/ilc/1720/h_zz/
Дигитален фотоапарат со менлив објектив/
Упатство за употреба
ILCE-7M3
МК
Македонски
Проверете во
Водичот со
помош
Упатството за помош “Help Guide” е интернет упатство кое
можете да го читате на компјутер или паметен телефон.
Видете за дели за ставки од менито и најнови информации
за апаратот.
Scan
here
http://rd1.sony.net/help/ilc/1720/h_zz/
ILCE-7M3 Help Guide
Упатство за
употреба (ова упатство)
Водич низ апаратот
Ова упатство ве воведува
во основните функции.
[In-Camera Guide] покажува
објаснувања за ставки од
менито на монитор на
камерата.
За Водичот за брз почеток
видете “Водич за брз
почеток” (стр. 22). “Водичот за
брз почеток” ве запознава со
почетните постапки од кога ќе го
отпакувате се додека не ја
ослободите блендата за прво
снимање.
МК
2
Може брзо да добиете
информација при снимање.
За користење на [In-Camera
Guide] функцијата, мора да се
направат некои дотерувања. За
детали пребарајте “In-Camera
Guide” во Help Guide.
Забелешки за користење на апаратот
Заедно со овој дел, исто така
видете и “Мерки на претпазливост”
во Help Guide (стр. 2).
Јазик за на екран
Може да изберете јазик
прикажан на екранот преку
мени (стр. 70).
Забелешки за ракување
••Овој апарат е дизајнирана да
биде отпорен на прашина и
влага, но не е водоотпорен и
отпорен на прашина.
••Кога користите зум внимавајте
да не си ги фатите прстите или
други предмети закачни за
објективот.
••Секогаш прикачете го предниот
капак на објективот кога не го
користите апаратот. Да
спречите влегување прашина
или парченца во апаратот,
отстранете ја прашината од
капакот пред да го прикачите.
••Не ги оставајте објективот или
визирот изложени на јаки светла
како на пр. сонце. Поради
функцијата за кондензација на
објективот може да предизвика
чад, пожар или дефект на
куќиштето на апаратот или
објективот. Ако го оставите
апаратот изложен на светло
како на пр. сонце, прикачете го
капакот на објективот.
••Кога снимате со позадинско светло,
оддржувајте доволно растојание меѓу
сонцето и аголот на гледање. Во спротивно, сонцето може да влезе во внатрешноста на камерата и да предизвика чад или пожар. Дури и ако сонцето е
подалеку од аголот на гледање, се уште може да предизвика чад или пожар.
••Објективот не го изложувајте
директно на ласерски зраци. Тоа
може да го оштети сензорот за
слика и да предизвика дефект.
МК
••Не гледајте во сонцето или силно
светло преку објективот кога е
откачен. Ова може неповратно
оштетување на очите или да
предизвика дефект.
••Не го оставајте апаратот,
испорачаните додатоци или
мемориски картички на дофат на
мали деца. Може несакајќи да
ги голтнат. Ако се случи ова
веднаш обратете се кај доктор.
Забелешки за мониторот и
електронскиот визир
••Мониторот и електронскиот визир се произведени со помош на
екстрено високо прецизна технолотија и преку 99.99% пиксели се
оперативни за ефекисано користење. Но, може да има мали
црни точки и/или светли точки
(бели, црвени, сини или зелени
во боја) кои често се појавуваат
на мониторот или електронскиот
визир. Ова се недостатоци поради процесот на производство
и не влијаат врз снимените слики
на било кој начин.
МК
3
••Сликата може да биде малку
искривена близу аглите на визирот. Ова не е дефект. Кога сакате
да ја видите целата композиција
со сите детали, може да го
користите и мониторот.
••Ако го поместувате апаратот
додека гледате во визирот или
ги движите очите, сликата во
визирот може да биде
искривена или да се смени
бојата на сликата. Ова е
карактеристика на објективот
или уредот за прикажување и не
е дефект. Кога сликате слика,
препорачуваме да гледате во
средина на визирот.
••Кога снимате со визир, може да
почувствувате симпотими како
чешање очи, замор или
мачнина илигадење. Ние
препорачуваме да се одморите
во редовни интервали кога
снимате со визир.
Во случај да почувствувате
непријатност, воздржете се од
користење визир се додека не
се опоравите и обратете се кај
доктор ако е потребно.
••Ако е оштетен мониторот или
електронскиот визир,
престанете веднаш со
користење на апаратот.
Оштетените делови може да ви
ги оштетат рацете, лицето и т.н.
МК
4
Забелешки за континуирано снимање
При континуирано снимање, мониторот или визирот може да трепкаат меѓу екранот за снимање и црн
екран. Ако продолжите да гледате
во екранот во ваква ситуација,
може да почувствувате непријатни
симптоми. Ако почуствувате
непријатни симптоми, престанете
со користење на апаратот и ако е
потребно обратете се кај доктор.
Забелешки за снимање
подолго време или снимање
на 4K филмови
••Во зависност од температурата на
апаратот и батеријата, можеби нема
да може да снимате филмови или
напојувањето автоматски да се исклучи за заштита на апаратот. На екранот
ќе се прикаже порака пред да се
исклучи напојувањето или нема да
може повеќе да снимате филмови. Во
ваков случај, исклучете го напојувањето и почекајте температурата на
апаратот и батеријата да се намали.
Ако го вклучите напојувањето без да
дозволите апаратот и батеријата
доволно да се изладата, напојувањето
може повторно да се исклучи или
нема да може да снимате филмови.
••Кога температурата на апаратот се
зголемува, квалитетот на сликата
се намалува. Се препорачува да
почекате температурата на
апаратот да се намали пред да
продолжите да снимате.
••При високи температури,
температурата на апаратот брзо
се зголемува.
••Куќиштето на апаратот и батеријата може да се затоплат при
употреба – ова е нормално.
••Ако некои делови од кожата на
кое допира апаратот при долго
време на снимање, дури и ако
апаратот не ви е топол, може да
предизвика симптоми и мали
изгореници како црвенило или
пликови. Обрнете внимание на
следниве ситуации и користете
статив.
– Кога апаратот го користите на
високи температури
– Кога некој со лоша циркулација
или оштетена осетливост на
кожата го користи апаратот
– Кога апаратот го користите со
[Auto Pwr OFF Temp.] дотерајте
во [High].
••Особено при снимање 4K
филмови, времето за снимање
може да е пократко при услови
на ниски температури.
Затоплете ја батеријата или
заменете ја со нова.
Забелешки за снимање/репродукција
••Пред да почнете да снимате,
направете пробно снимање да
проверите апаратот дали работи
правилно.
••Снимените слики може да се
разликуваат од сликата која сте
ја гледале пред снимањето.
••Не го користете апаратот на
места со јаки радио бранови
или радијација. Снимањето и
репродукцијата може да не
работат правилно.
••Не се гарантира репродуцирање
слики снимени со вашиот апарат
на друга опрема или репродуцирање слики или уредување со
друга опрема на вашиот апарат.
••Sony не обезбедува гаранција при
случај на неисправност, губење
или оштетување на снимените
слики или аудио податоци поради
дефект на апаратот или медиумот
за снимање и т.н. Препорачуваме
да направите резервна копија.
••Кога ќе ја форматирате мемориската картичка, сите податоци
снимени на неа ќе се избришат
и не може да се вратат. Пред
форматирање, направете копија
на компјутер или друг уред.
Забелешки за Повеќенаменски
приклучок
МК
••Кога прикачувате или откачувате додатоки како надворешен
блиц на Повеќенаменскиот
приклучок, прво исклучете го
напојувањето. Кога прикачувате
додаток проверете дали е
прицврстен на апаратот.
••Повеќенаменскиот приклучок не
го користите со комерцијално
достапен блиц кој користи напон
од 250 V или повеќе или има
спротивен поларитет од
апаратот.
Ова може да предизвика дефект.
Забелешка за користење
објективи и додатоци
Користење на овој уред со производи од други производители
може да влијае врз перформансите на апартот и да доведе до
несреќи или дефект.
МК
5
За спецификација на податоците
опишани во ова упатство
Податоците за работата и спецификациите се дефинирани под следниве услови, како што е наведено
во ова упатство: на нормална температура на околина од 25ºC (77°F)
и користење на батеријата целосно
наполнета се додека индикаторот
за полнење не се исклучи.
Предупредување за авторско
право
Телевизиски програми, филмови,
видеокасети и други материјали
може да се со авторска заштита.
Неовластено снимање на вакви
материјали подлежат на законот
за авторско право.
Забелешки за инфо за локација
Ако прикачувате и споделувате
слика обележана со локација,
може случајно да откриете
информација на трети лица. Да
спречите други да добијат инфо за
Loc. Info.
локација, дотерате [
Link слики.
Set.] во [Off] пред да снимате
Забелешки за исфрлање или
пренесување на овој производ
на други
Кога го исфрлате или пренесувате
овој производ на други, направете
ја следната операција за заштита
на приватни информации.
••Изберете [Setting Reset] 
[Initialize].
МК
6
Забелешки за исфрлање или
пренесување мемориска
картичка на други
Со правење [Format] или [Delete] на
апаратот или компјутер може комплетно да се избришат сите податоци на мемориската картичка. Кога ја давате мемориската картичка на други, препорачуваме комплетно да ги избришете податоците преку софтвер за бришење.
Кога ја исфрлате мемориската картичка,
препорачуаме физички да ја оштетите.
Забелешки за безжичен LAN
Ако апаратот го изгубите или ви го
украдат, Sony не превзема за штетите предизвикани од нелегален пристап или користење на регистрираниот акцес поинт на апаратот.
Забелешки за безбедност кога
користите безжичен LAN производ
••Секогаш бидете сигурни дека
користите безбеден безжичен LAN
да избегнете хакирање, пристап од
неовластено лице или др.
••Важно е да направите
безбедносни дотерувања кога
користите безжичен LAN.
••Ако се јави безбедносен проблем
бидејќи нема превземено мерки
на претпазливост или поради или
поради било кои околности кога
користите безжичен LAN, Sony не
превзема одговорност за губење
или штети.
Како да ја исклучите безжичната
мрежа (Wi-Fi и т.н.) привремено
Кога сте во авион и т.н., може
привремено да ја исклучите
функцијата за безжична мрежа
преку [Airplane Mode].
Кабел за струја
За купувачите во Велика Британија,
Ирска, Малта, Кипар и Саудиска
Арабија
Користете кабел за струја (A). За
безбедносни мерки, кабелот за
струја (B) не е наменет за
горенаведените земји/региони и
затоа не треба да се користи. За
купувачите во другите ЕУ земји/
региони користете кабел за струја
(B).
(A)
(B)
За купувачите во САД
За прашања поврзани со производот или за најблизок Sony сервис,
јавете се 1-800-222-SONY (7669).
Изјава на усогласеност
Име на марка: SONY
Бр. на модел: WW541200
Одговорен дел: Sony Electronics
Inc.
Адреса: 16535 Via Esprillo, San
Diego, CA 92127 U.S.A.
Бр. на телефон: 858-942-2230
Овој уред е во согласност со дел 15 МК
од FCC правилата. Работата е
предмет на следниве два услова:
(1) Овој уред не предизвика штетни
пречки, и (2) овој уред мора да ги
прифати сите примени пречки
вклучувајќи ги и тие кои може да
предизвикаат несакани операции.
Забелешки за ова упатство
Ова упатство покрива неколку
модели испорачани со различни
објективи. Името на моделот се
разликува во зависност од
испорачаниот објектив.
Достапниот модел се разликува во
зависност од земјите/регионот.
Име на модел Објектив
ILCE-7M3
Одделно се продава
ILCE-7M3K
FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS
За детали за Wi-Fi функција и NFC функции со еден допир, видете во
“Help Guide” (стр. 2).
МК
7
Подготовки за сликање
Проверка на апаратот и испорачаните
делови
Прво проверете го името на
модел на апаратот (стр. 7).
Испорачаните додатоци се разликуваат во зависност од моделот.
Бројот во заградите го
покажува бројот на парчиња.
•• Микро USB кабел (1)
•• Ремен за рамо (1)
Испорачано со сите модели
•• Фотоапарат (1)
•• Адаптер за струја (1)
Формата на адаптерот за струја
може да се разликува во
зависност од земјата/регионот.
•• Кабел за струја (1)*
(испорачано во некои
земји/региони)
•• Капак за куќиште (1)
(Прикачено на апаратот)
•• Капак за приклучок (1)
(Прикачено на апаратот)
•• Капак за окулар (1)
(Прикачено на апаратот)
* Со апарат може да се
испорачаат повеќе кабли.
Користете го тој што
одговара на Вашата
земја/регион. Види стр. 7.
•• Батерија на полнење NPFZ100 (1)
•• Упатство за употреба (1)
(ова упатство)
•• Референтен водич (1)
ILCE-7M3K
•• Зум објектив FE 28-70 mm
F3.5- 5.6 OSS (1) (вклучувајќи
преден капак за објектив и
заден капак за објектив)
•• Капак за објектив (1)
МК
8
Идентификација на делови
Видете ги страните во заградите за детали.
Предна страна
МК
 ON/OFF (Power) прекинувач
(28)/Копче за снимање (29)
Кога објективот е изваден
 Преден бирач
Може брзо да прилагодите
дотерувања за секој
режим за сликање.
 Сензор за далечинско
 Копче за ослободување
објектив (27)
 Wi-Fi/Bluetooth антена
(вградена) (49)
 Микрофон
Не го покривајте овој дел при
снимање филм. Тоа може да
предизвикате бучава или
намалување на звук.
 Индекс за монтирање (26)
 Сензор за слика*
 Дел за монтирање
 Контакти за објектив*
* Не го допирајте овој дел директно.
 AF илуминатор (59)/
Индикатор за тајмер
МК
9
Задна страна
 Капак за окулар
Вадење капак на окулар
Турнете ги држачите на
долниот дел од капакот за
окулар лево и десно и
подигнете го капакот.
Извадете го капакот за окулар
кога прикачувате агол за пребарување (одделно се продава).
Исто така , изберете MENU 
(Camera Settings 2) 
[FINDER/MONITOR] и потоа
префрлете во [Viewfinder
(Manual)] или [Monitor (Manual)].
 Визир
МК
10
 C3 копче (Custom button 3)
(65)/ (Protect) копче
 MENU копче (56)
 Монитор
(За работа со допир:
Панел на допир/Подлога
за допир)) (40)
Мониторот може да го
дотерате во агол кој лесно
се гледа и да снимате од
било која позиција.
 Сензор за око
 Регулатор за диоптер
Прилагодете го регулаторот за диоптер според вашиот вид се додека екранот не се прикаже чисто на
визирот. Ако тешко ракувате со
регулаторот за диоптер, извадете
го капакот од окуларот пред да
почнете да работите со тркалото.
 Индикатор за пристап
 За снимање: C4 копче
(Custom button 4) (65)
За гледање: (Delete) копче
(30)

(Playback) копче (30)
МК
 MOVIE (Movie) копче (30)
 За снимање: AF-ON (AF On)
копче
За гледање: (Enlarge
Image) копче
 Заден бирач
Може брзо да прилагодите
дотерување за секој режим
за снимање.
 За снимање: AEL копче
За гледање: (Image Index)
копче
 Мулти селектор (18)
 Прекинувач за капак за слот за медиум
 За снимање: Fn (Function)
копче (18, 65)
За гледање:
(Send to Smartphone)
копче
Може да се прикаже екран
за [Send to Smartphone] со
допирање на ова копче.
 Контролно тркало (17)
МК
11
Горна страна/Странично

Ознака за позицијата на
сензорот за слика
•• Сензорот за слика е сензор
кој светлото го претвара
во електричен сигнал.
знакот ја покажува
локацијата на сензорот за
слика. Кога мерите точно
растојание меѓу апаратот и
предметот, видете ја
позицијата на хоризонталната линија.
•• Ако предметот е поблиску
од минималното растојание
за снимање на објективот,
фокусот не може да се потврди. Внимавајте да оставите доволно растојание
меѓу предметот и апаратот.
 Звучник
МК
12
  (Microphone) приклучок
Кога е поврзан надворешен
микрофон, внатрешниот
микрофон автоматски се
исклучува. Кога надворешниот микрофон е тип со
дополнително напојување,
микрофонот се снабдува со
напојување од апаратот.
 Кука за ремен за рамо
Прикачете ги двата краја
од ременот на апаратот.
  (Headphones) приклучок
 HDMI микро приклучок
 USB Type-C™терминал (14,
52)
 Индикатор за полнење
 Мулти/Микро USB терминал*
(14, 52)
Овој терминал поддржува Микро USB-компатибилни уреди.

(N mark) (49)
МК
•• Овој знак ја покажува
точката за допир за
поврзување на апаратот и
NFC паметен телефон.
 Повеќенаменски приклучок*
Некои додатоци може да
не пасуваат до крај и да
излегуваат од Повеќенаменскиот приклучок. Меѓутоа
кога додатокот ќе дојде до
крај на приклучокот,
поврзувањето е целосно.
 Бирач на режим (30)
 C2 копче (Custom button 2)
(65)
 C1 копче (Custom button 1)
(65)
 Бирач за компензација на
експозиција
•• NFC (Near Field
Communication) е интернационален стандард за технологија за безжична комуникација со краток опсег.
 SLOT 1 (Memory card slot 1)
(24)
Поддржува само SD
картички (компатибилни
со UHS-I и UHS-II)
М
К
13
 SLOT 2 (Memory card slot 2)
(25)
Поддржува SD картички
(компатибилни со UHS-I) и
Memory Stick PRO Duo медиум
* За детали за компатибилни додатоци за повеќенаменскиот
приклучок и Мулти/Микро USB
терминалот, посете ја веб страната на Sony или обратете се во
продавницата или овластениот
сервис на Sony. Додатоци за
Приклучок за додатоци може да
се користи. Не се гарантира
работа со додатоци од други
производители.
Забелешки за USB терминали
Може да го користите USB
Type-C терминалот или Мулти/
Микро USB терминалот за
снабдување со струја,
полнење на батерија и USB
комуникација. Но, не може да
ги правите овие операции со
двата терминала истовремено.
•• Времето за полнење на батеријата не се менува зависно од
терминалот кој го користите.
•• Може да користите додатоци
за Мулти/Микро USB терминал, како на пр. далечински
(одделно се продава), додека
се снабдувате со струја или
прави далечинско снимање
на компјутер преку USB TypeC терминал.
МК
14
Долна страна
МК
 Слот за вметнување батерија (22)
 Капак за батерија (22)
 Отвор за приклучок на статив
Користете статив со завртки
пократки од 5.5 mm (7/32
инчи). Во спротивно нема да
може да го зацврстите
фотоапаратот и може да го
оштетите.
 Рачка за ослободување на
капакот за батерија
МК
15
Објектив FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS (Испорачан со ILCE-7M3K)
 Прстен за фокусирање
 Прстен за зумирање
 Скала за должина на фокус
 Индекс за должина на фокус
 Контакти на објектив
Не го допирајте овој дел директно.
 Индекс за монтирање
МК
16
Основни операции
Користење на контролното тркало
•• Може да изберете мени за дотерување со вртење или допирање
на горната/долната/левата/десната страна од контролното
тркало. Вашиот избор се потврдува кога ќе допрете во средина на
контролното тркало.
/ (Drive Mode) и ISO (ISO) се
•• Функциите DISP (Display Setting),
назначени на горната/левата/десната страна од контролното
тркало. Дополнително, ме да назначувате избрани функции на
левата/десната/долната страна и во средина на контролното
тркало и со вртење на контролното тркало.
•• При репродукција може да прикажете следна/претходна слика со
допирање на десната/левата страна на контролното тркало или
со вртење на контролното тркало.
МК
МК
17
Користење на мулти-сензорот
•• Ставете го прстот десно врз мулти-селекторот за попрецизно
управување со него.
•• Кога [Focus Area] е дотерано во [Zone], [Flexible Spot], или [Expand
Flexible Spot], може да го поместувате делот за фокусирање
допирајќи на мулти-селектрото горе/долу/лево/десно.
•• Функцијата [Focus Standard] е назначена во средина на мултиселектрот со фабричкото дотерување.
Користење на Fn (Function) копчето
Може да регистрирате најечсто користени функции на Fn (Function)
копчето и да ги активирате додека сликате. Најмногу до 12 најчесто
користени функции може да регистрирате на Fn (Function) копчето.
1
Допрете DISP на контролното
тркало непрекинато за
приказ на режим за екран
различен од [For viewfinder]
и потоа допрете на Fn
(Function) копчето.
Fn копче
2 Изберете функција по желба со допирање на горна/долна/
лева/десна страна на контролното тркало.
МК
18
3 Изберете дотерување со
вртење на предниот бирач
и допрете во средина на
контролното тркало.
•• Некои функции може фино да се
дотераат со задниот бирач.
За прилагодување дотерување од соодветен
екран за дотерување
Изберете функција по желба во чекор 2,
потоа допрете во средина на контролното
тркало. Соодветен екран за дотерување
за функцијата ќе се прикаже. Следете го
Оперативен водич за прилагодување
на дотерувањето.
МК
Водич за операции
Како да користите Quick Navi екран
Quick Navi екранот е оптимизирана функција за снимање со визир,
која овозможува директно управување со дотерувањата.
1 Изберете MENU  (Camera Settings 2)  [DISP Button] 
[Monitor].
2 Ставете
знак на [For viewfinder] и изберете [Enter].
3 Допрете DISP на контролното тркало да дотерате режим
за екран во [For viewfinder].
МК
19
4 Допрете на Fn копчето да префлите во Quick Navi екран.
•• Прикажаните содржини и нивните позиции во илустрацијата се само
водич и може да се разликуваат од вистинскиот приказ.
Автоматски режим/Режим за избор на сцена
P/A/S/M режим
5 Изберете функција за дотерување допирајќи горе/доле/
лево/десно на контролното тркало.
6 Изберете дотерување со вртење на предниот бирач.
••Некои функции може фино да се дотераат со задниот бирач.
МК
20
За прилагодување дотерување од соодветен
екран за дотерување
Select the desired function in step 5, then
press the center of the control wheel. The
dedicated setting screen for the function
will appear. Follow the operating guide
to adjust settings.
Водич за операции
Забелешка
••Ставките што се сиви на Quick Navi екранот не се прилагодуваат.
••Кога користите функции како [Creative Style] или [Picture Profile],
некои дотерувања можат само да се контролираат од соодветен
екран.
МК
МК
21
Водич за почеток
Чекор 1: Вметнете ја батеријата во апаратот
1 Отворете го капакот за батерија.
2 Ставете ја батеријата додека
притискате на рачката за
заклучување со врвот од
батеријата се додека не се
заклучи во место.
Рачка за заклучување
3 Затворете го капакот.
За вадење на батеријата
Проверете индикаторот за пристап
(стр. 11) да не свети и исклучете го
апаратот. Потоа, лизгајте ја
рачката за заклучување и извадете
ја батеријата. Внимавајте да не ви
падне батеријата.
Рачка за заклучување
МК
22
Чекор 2: Полнење на батеријата додека е вметната во
апаратот
1 Исклучете го напојувањето.
2 Поврзете го апаратот
со вметната батерија
во адаптерот за струја
(испорачан) преку USB
кабел и поврзете го
адаптерот за струја во
штекер.
МК
Индикаторот за полнење на апаратот (портокалово)
Свети: Полнењето е во тек
Исклучено: Полнењето завршило
Трепка: Грешка при полнење или полнењето привремено е
паузирано бидејќи апаратот не е во соодветен температурен опсег
•• Време на полнење (целосно полнење): приближ. 285 мин (кога
полните целосно испразнета батерија на температура од 25°C (77°F))
•• Кога користите комплетно нова батерија или батерија која не е
користена долго време, индикаторот за полнење може брзо да
трепка кога батеријата е наполнета. Ако се случи ова, извадете ја
батеријата или откачете го USB кабелот од апаратот и потоа повторно
приклучете го да се полни.
•• Користете исклучиво оригинални Sony батерии и адаптер за струја
(испорачан).
•• Користете USB кабел (испорачан) или USB-стандарден кабел.
•• Времето за полнење ќе биде исто ако користите USB Type-C кабел.
МК
23
Чекор 3: Вметнување мемориска картичка
За детали за мемориската картичка која може да се користи со
овој апарат, видете на стр. 81.
1 Отворете го капакот за мемориската
картичка.
2 Вметнете SD картичка во
слотот 1.
Слот 1 (доле): Поддржува SD
картички (компатибилен со UHS-I
и UHS-II)
Слот 2 (горе): Поддржува SD
картички (компатибилен со UHS-I)
и Memory Stick PRO Duo медиум
Slot 2 Slot 1
•• Со засечениот агол свртен во правец како што е прикажан,
вметнете ја мемориската картичка се додека не се заклучи.
•• Може да изберете кој слот ќе се користи со избирање MENU 
(Setup)  [Rec. Media Settings]  [Prioritize Rec. Media].
Слотот 1 се користи со фабричкото дотерување.
•• Користете слот 1 само кога користите една SD картичка.
•• Користете го слотот 2 кога користите Memory Stick медиум. Во овој
случај, дотерајте [Prioritize Rec. Media] во [Slot 2].
3 Затворете го капакот.
МК
24
Совет
••Кога мемориската картичка за прв пат ја користите со апаратот,
се препорачува да ја форматирате на апаратот за постабилни
перформанси на мемориската картичка (стр. 71).
Забелешка
••Не вметнувајте Memory Stick медиум во слотот 1. Може да предизвика дефект.
Вадење на мемориската картичка
Отворете го капакот за мемориска
картичка. Проверете да не свети
индикаторот за пристап (стр. 11) и
потоа допрете еднаш на
мемориската картичка да ја
извадите.
МК
Индикатор за
пристап
За снимање на мемориски картички во двата слота
Слотот 1 се користи со фабричкото дотерување. Ако немате намера
да го смените дотерувањето и користите само една мемориска
картичка, користете го слотот 1.
Со вметнување друга мемориска картичка во слото 2, може да
снимате исти слики на две мемориски картички наизменично или да
снимате различни типови на слики (фотографии/филмови) на секоја
мемориска картичка ([Recording Mode] во [Rec. Media Settings])
(стр. 71).
МК
25
Чекор 4: Прикачување објективи
1 Извадете го капакот на куќиштето
Капак за преден објектив
од апаратот и капакот на
заден објектив од задниот дел
на објективот.
•• Кога менувате објектив работете
брзо на место без прашина
да спречите прашина или
остатоци да влезат во апаратот.
•• Се препорачува да го прикачите
капакот за предниот објектив
кога ќе престанете со снимање.
2 Монтирајте го објективот со
израмнување на двата бели
ознаки (индекс за монтирање) на објективот и апаратот.
•• Држете го апаратот со објективот
надолу да спречите влегување
на прашина или остатоци во
апаратот.
3 Додека го притискате објективот
полека кон апаратот, свртете го
објективот бавно во правец на
стрелките на часовникт се
додека не кликне во позиција
на заклучување.
МК
26
Капак за куќиште
Капак за заден објектив
Забелешка
••Објективот држете го исправено и не применувајте сила при прикачување.
••Не допирајте на копчето за ослободување на објективот при прикачување.
••Адаптерот за монтирање (одделно се продава) треба да користи
Amount објектив (одделно се продава). За детали видете во упатството
за употреба испорачано со Адаптерот за монтирање.
••Кога сакате да снимите слик во полн кадар, користете компатибилен
објектив.
••Кога го носите апаратот со прикачен објектив, држете ги цврсто и
апаратот и објективот.
••Не држете за делот од објективот кој е испакнат за
прилагодување зум или фокус.
За вадење на објективот
МК
Држете го притиснато копчето
за ослободување на објектив и
завртете го објективот во правец
на стрелките на часовникот се
додека не запре.
Копче за ослободување
објектив
Компатибилни објективи
Објективи компатибилни со овој апарат се:
Објективи
A-mount lens
Објектив компатибилен со 35 mm
формат
Компатибилни со апаратот

(Потребен е Опционален Адаптер за
монтирање (одделно се продава)
компатибилен со целосен формат)
*
APS-C големина
(Потребен е Опционален Адаптер за
соодветен објектив монтирање (одделно се продава))
E-mount lens
Објектив компатибилен со 35 mm
формат

APS-C големина
соодветен објектив
*
* Сликите ќе се снимат во APS-C големина. Аголот за гледање ќе одговара на
приближно 1.5 пати од фокусната должина прикажана на објективот. (На пр.,
аголот на гледање ќе одговара на 75 mm кога е прикачен 50 mm-објектив.)
МК
27
Чекор 5: Дотерување јазик и часовник
1 Дотерајте го ON/OFF (Power)
прекинувачот во “ON” за
вклучување на апаратот.
ON/OFF (Power) прекинувач
2 Изберете јазик по желба и
потоа допрете во средина
на контролното тркало.
Контролно тркало
3 Проверете дали [Enter] е избрано на екранот и потоа
допрете во средина.
4 Изберете географска локација по желба и потоа допрете во
средина.
5 Изберете [Date/Time] со горе/долу на контролното тркало
или со вртење на контролното тркало и допрете во средина.
6 Изберете мени по желба со допирање горе/долу/лево/десно
на контролното тркало и потоа допрете во средина.
МК
28
7 Повторете ги чекорите 5 и 6 за дотерување други менија,
потоа изберете [Enter] и допрете во средина.
Совет
••За ресетирање на дотерување за датум и време користете MENU (стр. 71).
Забелешка
••Овој апарат нема функција за инсертирање датум на сликите. На
сликите може да инсертирате датум, да ги зачувате и потоа да ги
испечатите преку PlayMemories Home (само за Windows).
МК
Чекор 6: Снимање слики во автоматски режим
1 Завртете го бирачот за режим и дотерајте го во
Режимот за снимање ќе се дотера во
.
(Intelligent Auto).
2 Погледнете во визирот или мониторот и држете го апаратот.
3 Дотерајте ја големината на предметот со ротирање на прстенот за зумирање на објективот кога е прикачен зум објектив.
4 Допрете на копчето за снимање до пола да фокусира.
•• Кога сликата е во фокус, светнува индикатор (како ).
5 Допрете на копчето за снимање до крај.
МК
29
За снимање филмови
Допрете на MOVIE копчето да почнете/запрете со снимање.
За репродукција на слики
Допрете на (Playback) копчето за репродукција на слики. Може да
изберете слика по желба преку контролното тркало.
За бришење на прикажана слика
Допрете на
(Delete) копчето додека сликата е прикажана да ја
избришете. Изберете [Delete] преку контролното тркало на
екранот за потврда и потоа допрете во средина на контролното
тркало да ја избришете сликата.
За снимање слики со разни режими за снимање
Дотерајте го тркалото за режим во режим по желба во зависност
од предметот или функцијата која сакате да ја користите.
МК
30
Сликање
Фокусирање
Режим за фокус
Избор на метод за фокусирање кое одговара на движењето на предметот.
(Camera Settings 1)  [Focus Mode] 
MENU 
дотерување.
(Single-shot AF): Апаратот го заклучува фокусот штом фокусот е МК
завршен. Користете го ова кога не се движи предметот.
(Automatic AF): [Single-shot AF] и [Continuous AF] се менуваат
зависно од движењето на предметот. Кога копчето за снимање е
допрено до пола, апаратот го заклучува фокусот кога ќе открие
дека предметот е неподвижен, или продолжува со фокусирање
кога предметот е во движење. При непрекинато снимање,
апаратот автоматски снима со Continuous AF од второто снимање.
(Continuous AF): Апаратот продолжува да фокусира додека е
притиснато копчето за снимање и го држите до пола. Користете
го ова кога предметото е во движење. Во [Continuous AF] режим,
нема звук кога апаратот фокусира.
(DMF): YМожете да направите фино прилагодување рачно
откако ќе направите ауто фокусирање, овозможувајќи ви побрзо
фокусирање на предметот отколку кога користите рачно
фокусирање од почеток. Ова е погодно во ситуации како макро
снимање.
(Manual Focus): Рачно прилагодување на фокусот. Ако не
можете да го фокусирате намислениот предмет со ауто
фокусирање, користете го рачниот фокус.
МК
31
Индикатор за фокус
 (свети): Предметот е во фокус и фокусот е заклучен.
 (трепка): Предметот не е во фокусот.
(свети): Предметот е во фокус. Фокусот ќе се прилагодува
континуирано во зависност од движењето на предметот.
(свети): Фокусирањето е во тек.
Предмети кои тешко се фокусираат со ауто фокус
•• Темни и далечни предмети
•• Предмети со слаба контраст
•• Предмети кои ги гледате преку стакло
•• Предмети кои брзо се движат
•• Рефлектирачки светла или сјајни површини
•• Трепкави светла
•• Осветлени предмети
•• Континуирано повторувачки шеми, како фасади или згради
•• Предмети во делот за фокусирање со различни фоксуни растојанија
Совет
••Во [Continuous AF] режим, може да заклучите фокус допирајќи и
држејќи на копчето на кое е назначено [Focus Hold] функцијата (стр. 65).
••Кога фокусот ќе го дотерате во бесконечност во рачен фокус или
директно рачно фокусирање, проверете дали фокусот е на доволно
одалечен предмет проверувајќи на монитор или визир.
Забелешка
• [Automatic AF] е достапно само кога користите објектив кој поддржува
AF откривање на фаза.
••Кога [Continuous AF] или [Automatic AF] е дотерано, аголот на гледање
може да се менува малку по малку додека фокусирате. Ова не влијае
врз вистинската снимена слика.
••Само [Continuous AF] и [Manual Focus] се достапни кога снимате филмови
или кога бирачот за режим е дотеран во
.
МК
32
Ауто фокус
Област за фокусирање
Изберете област за фокусирање. Користете ја оваа функција кога
е тешко правилно да фокусирате во ауто фокус.
MENU 
(Camera Settings 1)  [Focus Area] 
дотерување.
Wide: Фокусира предмет кој автоматски го опфаќа целиот екран.
Кога ќе допрете на копчето за снимање до пола во режим за
фотографија, се прикажува зелена рамка околу делот за
фокусирање.
МК
Zone: Изберете зона на мониторот која треба да се фокусира, а
апаратот автоматски ќе избере област за фокусирање.
Center: Автоматски фокусира на предмет во средина на сликата.
Користете го заедно со функцијата за заклучување фокус да
направите композиција по ваш избор.
Flexible Spot: Овозможува движење на рамката за
фокусирање до сакана точка на екранот и фокусира многу
мали предмети во тесен дел.
Expand Flexible Spot: Ако апаратот не може да фокусира на една
избрана точка, тој користи точки за фокусирање околу
флексибилната точка како втор приоритетен дел за фокусирање.
Lock-on AF: Кога копчето за снимање е
допрено и го држите до пола, апаратот го следи предметот во
избраната аутофокус област. Ова дотерување е достапно само
кога [Focus Mode] е дотерано во [Continuous AF]. Насочете го
курсорот во [Lock-on AF] на [Focus Area] екран за дотерување и
потоа прилагодете ја областа да почне следењето со левата/
десната страна на контролното тркало. Може да го поместите
полето за почеток на следење во сакана точка означувајќи ја
областа како зона, флексибилна точка или проширена
флексибилна точка.
МК
33
Примери за приказ на рамка за фокусирање
Рамката за фокусирање се разликува на следниот начин
Кога фокусирате поголема област
Кога фокусирате помала област
•• Кога [Focus Area] е дотерано во [Wide] или [Zone], рамката за
фокусирање може да се префрли мешу “Кога фокусирате поголема
област” и “Кога фокусирате помала област” во зависност од
предметот или ситуацијата.
•• Кога ќе прикачите A-mount објектив со Адаптер за монтироање
(LA-EA1 or LA-EA3) (одделно се продава) и [
AF System] е
дотерано во [Phase Detection AF], може да се прикаже рамката за
фокусирање за “Кога фокусирате помала област”.
Кога фокусот се постигнува автоматски врз основа на целиот опсег
на мониторот
•• Кога користите друга функција за зумирање освен оптички зум
[Focus Area] дотерување е исклучено и рамката за фокусирање се
прикажува со испрекината линија. AF операции со приоритет врз и
околу средишната област.
МК
34
Преместување област за фокусирање
•• Може да го поместите фокусот во [Flexible Spot], [Expand Flexible Spot]
или [Zone] со мулти-селекторот. Ако пред тоа [Focus Standard] го
назначите во средина на мулти-селекторот, може да ја вратите
рамката за фокусирање во средина на мониторот допирајќи во
средина на мулти-селекторот.
•• Рамката за фокусирање може да ја движите брзо со допирање и влечење на мониторот. Прво дотерајте [Touch Operation] во [On] (стр. 40).
Совет
•• Во фабричкото дотерување, [Focus Area] е назначено на C2 копчето.
Забелешка
[Focus Area] е заклучен во [Wide] во следниве ситуации:
––[Intelligent Auto]
––[Scene Selection]
••Областа за фокус може да не свети при континуирано снимање или
кога копчето за снимање е допрено еднаш до пола.
(Movie) или
или при
••Кога бирачот за режим е дотеран во
снимање филм, [Lock-on AF] не може да се избере како [Focus Area].
МК
МК
35
Рачен фокус
Кога е тешко правилно да фокусирате во аутофокус режим, фокусот
може рачно да го прилагодите.
1 MENU 
(Camera Settings 1)  [Focus Mode] 
[Manual Focus].
2 Вртете го прстенот за фокусирање
да добиете остар фокус.
•• Кога го вртите прстенот за фокусирање,
фокусното растојание се прикажува
на екран. Фокусното растојание не
се прикажува кога е прикачен
Адаптер за монтирање (одделно се
продава).
3 Допрете на копчето за снимање до крај да снимите слика.
Забелешка
••••Кога користите визир, прилагодете го нивото на диоптерот да
добиете правилен фокус на визирот (стр. 11).
МК
36
Директен рачен фокус (DMF)
Може да направите фино прилагодување рачно откако ќе
направите ауто фокусирање, овозможувајќи ви побрзо фокусирање
на предметот кога користите рачен фокус од почеток. Ова е погодно
во ситуации како макро снимање.
1 MENU 
(Camera Settings 1)  [Focus Mode]  [DMF].
2 Допрете на копчето за снимање до пола за автоматско фокусирање.
3 Држете го копчето за снимање
до пола и потоа завртете го
прстенот за фокусирање да
добиете остар фокус.
МК
•• Кога ќе го завртите прстенот за
фокусирање, фокусното
растојание се прикажува на
екран. Фокусното растојание не
се прикажува кога е прикачен
Адаптер за монтирање
(одделно се продава).
4 Допрете на копчето за снимање до крај да снимите слика.
МК
37
Непрекинато снимање
Снима слики континуирано додека допирате и држите на копчето
за снимање.
1 Изберете
/ (Drive Mode) на контролното тркало 
[Cont. Shooting].
•• Може да дотерате и режим за драјв избирајќи MENU 
(Camera Settings 1)  [Drive Mode].
2 Изберете режим со десната/левата страна на контролното
тркало.
Continuous Shooting: Hi+: Сликите се снимаат континуирано
со максимална брзина кога ќе допрете и држите на копчето за
снимање.
Continuous Shooting: Hi /
Continuous Shooting: Mid /
Continuous Shooting: Lo: SПредметите се полесни за
следење бидејќи предметот се прикажува во реално време на
монитор или визир при снимање.
Совет
••За континуирано прилагодување на фокусот и експозиција при
континуирано снимање, дотерајте на следниот начин:
– [Focus Mode]: [Continuous AF]
– [ AEL w/ shutter]: [Off] или [Auto]
МК
38
Забелешка
••Брзината на снимање при континуирано снимање се намалува
кога [
RAW File Type] е дотерано во [Uncompressed].
••Брзината на снимање при континуирано снимање се намалува кога
[e-Front Curtain Shut.] е дотерано во [Off] во [Continuous Shooting: Hi],
[Continuous Shooting: Mid] или [Continuous Shooting: Lo] режим.
••Кога F-вредноста е поголема од F11 во [Continuous Shooting: Hi+],
[Continuous Shooting: Hi] или [Continuous Shooting: Mid] режимот,
фокусот се заклучува со дотерувањето од првата слика.
••Предметот не е прикажан во реално време на мониторот или визирот
кога снимате во [Continuous Shooting: Hi+] режим.
••Continuous shooting is unavailable in the following situations:
Континуирано снимање е недостапно во следниве ситуации:
[Sports Action] е избрано.
– [Picture Effect] е дотеран во [Rich-tone Mono.].
– [DRO/Auto HDR] е дотеран во [Auto HDR].
МК
Прикажува индикатор за преостанато време за
континуирано снимање (Cont. Shoot. Length)
Дотерајте дали да се прикаже индикатор за
преостанато време за кое континуираното
снимање може да се направи со иста
брзина за снимање.
MENU 
(Camera Settings 2) 
[Cont. Shoot. Length]  дотерување.
Always Display: Секогаш го прикажува
индикаторот кога режимот за драјв
е дотеран во [Cont. Shooting].
Shoot.-Only Display: Прикажува индикатор само
кога се прави континуирано снимање.
Not Displayed: Не се прикажува индикаторот.
Совет
••Кога внатрешната меморија на апаратот за бафер е полна,
“SLOW” ќе се прикаже и брзината за континуираното снимање ќе
се намали.
МК
39
Користење функција на допир
Операции на допир
Дотерајте дали да се активираат или не операциите на допир на
мониторот. Операциите на допир кога снимате со монитор се
нарекуваат “операции на допир,” и операциите на допир кога
снимате со визир се нарекуваат “операции со допир.”
MENU 
(Setup)  [Touch Operation]  дотерување.
Вклучено: Активира операција на допир.
Исклучено: Деактивира операција на допир.
Панел на допир/подлога
Изберете дали да активира панел на допир кога снимате со монитор
или подлога на допир кога снимате со визир.
MENU 
(Setup)
 [Touch Panel/Pad]  дотерување.
Touch Panel+Pad: Ги активира и двете панелот на допир кога
снимате со монитор и подлогата на допир кога снимате со
визир.
Touch Panel Only: Активира само панел на допир кога снимате со
монитор.
Touch Pad Only: Активира само подлога на допир кога снимате со
визир.
МК
40
Фокус со допир
Може да изберете предмет кој ќе го фокусирате со операција на
допир во режим за фотографија и филм.
MENU 
(Setup)  [Touch Operation]  [On].
Одредување позиција каде сакате да фокусирате
во режим на фотографија
Може да фокусирате позиција по желба допирајќи на мониторот.
 Изберете [Focus Area] што е различно од [Flexible Spot]
или [Expand Flexible Spot].
MENU 
[Off].
МК
(Camera Settings 1)  [Center Lock-on AF] 
 Допрете на монитор.
••Кога снимате со монитор, допрете на предметот за фокусирање.
••Кога снимате со визир, може да ја поместите позицијата за
фокус допирајќи и влечејќи на монитор додека гледате
преку визирот.
••Кога копчето за снимање е допрено до пола, камерата
фокусира во рамката за фокусирање. Допрете на копчето за
снимање до крај за снимање слика.
••За откажување на фокусирате со операција на допир, допрете
или допрете во средина на контролното тркало ако
снимате со монитор и допрете во средина на контролното
тркало ако снимате со визир.
МК
41
Одредување позиција каде сакате да фокусирате во
режим на снимање филм (спот фокус)
Апаратот ќе фокусира на допрениот предмет. Спот фокусот не е
достапно кога снимате со визир.
 Изберете [Focus Area] што е различно од [Flexible Spot]
или [Expand Flexible Spot].
MENU 
[Off].
(Camera Settings 1)  [Center Lock-on AF] 
 Допрете на предметот кој сакате да го фокусирате пред
или при снимање.
••Кога ќе допрете на предметот, режимот за фокус привремено се
префрла во рачен фокус и може да се прилагоди со прстенот за
фокусирање.
или допрете во
••За откажување на спот фокус, допрете
средина на контролното тркало.
Совет
••Во прилог на функцијата за фокус на допир, операциите на допир како
што се следните се исто така достапни.
– Кога [Focus Area] е дотерано во [Flexible Spot] или [Expand Flexible Spot],
рамката за фокусирање може да се помести со операција на допир.
– Кога [Focus Mode] е дотерано во [Manual Focus], може да се користи
зголемување фокус со двојно допирање на мониторот.
Забелешка
••Функцијата за фокус на допир не е достапна во следниве ситуации:
– Кога [Focus Mode] е дотерано во [Manual Focus].
– Кога користите дигитален зум
– Кога користите LA-EA2 или LA-EA4
– Кога користите LA-EA1 или LA-EA3 и режимот за снимање е дотеран
во [Movie]
МК
42
Избор на големина на фото/квалитет на слика
JPEG Image Size
Колку е поголема големината на сликата, ќе се репродуцираат повеќе детали кога сликата се печати на хартија со голем формат. Колку е
помала големината на слика, може да се снимат повеќе слики.
MENU 
(Camera Settings 1)  [
дотерување.
JPEG Image Size] 
Кога [
Aspect Ratio] е дотерано во 16:9 МК
Кога [
Aspect Ratio] е дотерано во 3:2
L: 24M
6000×4000 пиксели
L: 20M
6000×3376 пиксели
M: 10M
3936×2624 пиксели
M: 8.7M
3936×2216 пиксели
S: 6.0M
3008×2000 пиксели
S: 5.1M
3008×1688 пиксели
Кога снимате во APS-C-еквивалентна големина
Кога [
Aspect Ratio] е дотерано во 3:2
Кога [
Aspect Ratio] е дотерано во 16:9
L: 10M
3936×2624 пиксели
L: 8.7M
3936×2216 пиксели
M: 6.0M
3008×2000 пиксели
M: 5.1M
3008×1688 пиксели
S: 2.6M
1968×1312 пиксели
S: 2.2M
1968×1112 пиксели
Забелешка
••Кога [ File Format] е дотерано во [RAW] или [RAW & JPEG], големината на
слика за RAW слики одговара на “L.”
МК
43
JPEG Quality
Изберете JPEG квалитет на слика кога [
File Format] е дотеран во
[RAW & JPEG] или [JPEG].
MENU 
(Camera Settings 1)  [
дотерување.
JPEG Quality] 
Extra fine/Fine/Standard: Бидејќи стапката на компресија се зголемува
од [Extra fine] во [Fine] во [Standard], големината на фајлот се
намалува во ист редослед. Ова воозможува повеќе фајлови да се
снимат на една мемориска картичка, но квалитетот на сликата е
помал.
Формат на фајл
Дотерајте формат на фајл за фотографии.
MENU 
(Camera Settings 1)  [
дотерување.
File Format] 
RAW: Дигитална обработка не се прави во овој формат на фајл.
Изберете го овој формат за обработка на слики на компјутер за
професионални цели.
RAW & JPEG: RAW слики и JPEG слики се креираат во исто време.
Ова е погодно кога ви се потребни два фајла со слики,
JPEG за гледање и RAW за уредување.
JPEG: Сликата е снимена во JPEG формат.
МК
44
Снимање филмови
Менување дотерувања за снимање филм
Формат на фајл
Изберете формат на фајл за филм.
MENU 
(Camera Settings 2)  [
дотерување.
File Format] 
МК
Формат фајл Карактеристики
XAVC S 4K
Снимање филмови во 4K
резолуција (3840×2160).
Може да зачувате
филмови на компјутер
преку PlayMemories
Home софтвер.
XAVC S HD
Снимање филмови со подобар Може да зачувате
квалитет од AVCHD со поголема филмови на компјутер
количина на податоци.
преку PlayMemories
Home софтвер.
AVCHD
AVCHD формат има висок
степен на компатибилност
со уреди за складирање,
освен компјутер.
Може да зачувате
филмови на компјутер
или да креирате диск
кој го поддржува овој
формат со PlayMemories
Home софтвер.
За детали за мемориски картички кои може да се користат за овие
формати видете на стр. 81.
МК
45
Забелешка
••Кога [
File Format] е дотеран во [AVCHD], големината на фајлот за
филм е ограничен на приближ. 2 GB. Ако големината на фајл со филм
достигне приближ. 2 GB при снимање, автоматски се креира нов фајл.
••Сликите нема да се прикажат на мониторот од апаратот ако снимате
филм додека апаратот е поврзан во HDMI уред со [
File Format]
дотеран во [XAVC S 4K].
Дотерување за снимање
Изберете стапка на рамка и бит стапка за снимање филм.
MENU 
(Camera Settings 2)  [
дотерување.
Record Setting] 
•• Повисока бит стапка, поголем квалитет на слика.
•• За проценка на максимално време за снимање филм со
секое дотерување за снимање видете на стр. 84.
Кога [
File Format] е дотеран во [XAVC S 4K]
Дотер.за снимање Брзина
Опис
30p 100M/25p 100M
Прибл. 100 Mbps
Снима филмови во
3840×2160 (30p/25p).
30p 60M/25p 60M
Прибл. 60 Mbps
Снима филмови во
3840×2160 (30p/25p).
24p 100M*
Прибл. 100 Mbps
Снима филмови во 3840×2160 (24p).
24p 60M*
Прибл. 60 Mbps
Снима филмови во 3840×2160 (24p).
* Само кога [NTSC/PAL Selector] е дотерано во NTSC.
МК
46
Кога [
File Format] е дотерано во [XAVC S HD]
Дотер.за снимање Брзина
Опис
60p 50M/50p 50M
Прибл. 50 Mbps
Снима филмови во
1920×1080 (60p/50p).
60p 25M/50p 25M
Прибл. 25 Mbps
Снима филмови во
1920×1080 (60p/50p).
30p 50M/25p 50M
Прибл. 50 Mbps
Снима филмови во
1920×1080 (30p/25p).
30p 16M/25p 16M
Прибл. 16 Mbps
Снима филмови во
1920×1080 (30p/25p).
24p 50M*
Прибл. 50 Mbps
Снима филмови во 1920×1080 (24p).
120p 100M/100p 100M Прибл. 100 Mbps
Снима филмови со голема брзина
во 1920×1080 (120p/100p). Може да
снимите филм во 120 fps или 100 fps.
••Може да создадете филмови со
бавно движење со користење
компатибилни уреди за уредување.
120p 60M/100p 60M
Снимање филм со голема брзина во
1920×1080 (120p/100p). Може да
снимите филм во 120 fps или 100 fps.
••Може да создадете филмови со
бавно движење со користење
компатибилни уреди за уредување.
Прибл. 60 Mbps
МК
* Само кога [NTSC/PAL Selector] е дотерано во NTSC.
Кога [
File Format] е дотерано во [AVCHD]
Дотер.за снимање Брзина
Опис
60i 24M (FX)/
50i 24M (FX)
24 Mbps
максимум
Снима филмови во
1920×1080 (60i/50i).
60i 17M (FH)/
50i 17M (FH)
Прибл. 17 Mbps
просечно
Снима филмови во
1920×1080 (60i/50i).
МК
47
Забелешка
••••Создавање на AVCHD диск за снимање од филмови кои се снимени со
[60i 24M (FX)]/[50i 24M (FX)] бидејќи [
Record Setting] трае долго време
бидејќи квалитетот на слика е конвертиран. Ако сакате да зачувате
филмови без да ги конвертирате, користете Blu-ray Disc.
• [120p]/[100p] не може да се избере за следните дотерувања.
––[Intelligent Auto]
––[Scene Selection]
••При снимање целосна слика, аголот на гледање ќе биде потесен во
следните услови:
File Format] е дотерано во [XAVC S 4K] и [
Record Setting] е
– Кога [
дотерано во [30p]
МК
48
Користење на мрежни функции
Користење на Wi-Fi/One-touch
(NFC)/ Bluetooth функции
Може да ги направите следните операции преку Wi-Fi, NFC Onetouch и Bluetooth функциите.
•• Снимање слики на компјутер
•• Префрлање слики од апаратот на паметен телефон
•• Користење на паметен телефон како далечинско за апаратот
•• Гледање фотографии на ТВ
•• Снимање информација за локација од паметен телефон на слики
•• Префрлање слики на FTP сервер
МК
За детали видете во “Help Guide” ( стр. 2).
Инсталирање на PlayMemories Mobile
PlayMemories Mobile е потребен за поврзување на апаратот и
паметниот телефон. Ако PlayMemories Mobile веќе е инсталиран
на паметниот телефон, ажурирајте го со најнова верзија.
За детали за PlayMemories Mobile, видете на страната за
поддршка (http://www.sony.net/pmm/).
МК
49
Забелешка
••Да ја користите NFC One-touch функцијата на апаратот, потребен
е NFC-Android паметен телефон или таблет.
••Wi-Fi функциите претставени во ова упатство не се гарантира дека ќе
работат на сите паметни телефони или табелти.
••Wi-Fi функциите на овој апарат не се достапни кога ќе поврзете на
јавен безжичен LAN.
••Во зависност од идните верзии за надградба, оперативните процедури
се предмет на измена без претходна најава.
Снимање информација за локација на снимени слики
Со користење на PlayMemories Mobile, може да добиете
информација за локација од поврзаниот паметен телефон (преку
Bluetooth комуникација) и да ја снимите на снимените слики.
Префрлање слики на FTP сервер
Може да ја користите Wi-Fi функцијата на апаратот за
префрлање слики на FTP сервер.
За детали видете во “FTP Help Guide.”
http://rd1.sony.net/help/di/ftp/h_zz/
•• Потребно е основно познавање за FTP сервери.
МК
50
Поврзување на апаратот со
безжичен акцес поинт
Поврзете го апаратот со безжичен акцес поинт. Пред да почнете со
постапката, проверете дека имате SSID (име на акцес поинтот) и
лозинка на безжичниот акцес поинт.
1 MENU 
(Network)  [Wi-Fi Settings] 
[Access Point Set.].
2 Користете го контролното тркало да изберете акцес поинт
на кој сакате да се поврзете. Допрете во средина на
контролното тркало и внесете ја лозинката за безжичниот
акцес поинт, потоа изберете [OK].
МК
Забелешка
••Ако не се воспостави поврзување, видете во упатството за употреба на
безжичниот акцес поинт или обратете се кај администраторот на акцес
поинтот.
Да зачувате слики на компјутер, инсталирајте PlayMemories Home на
вашиот компјутер.
PlayMemories Home
http://www.sony.net/pm/
МК
51
Користење компјутер
Поврзете го апаратот со компјутер
Поврзување со компјутер
1 Вметнете доволно наполнета батерија во апаратот.
2 Вклучете го апаратот и компјутерот.
3 Проверете дали [USB Connection] во
(Setup) е дотеран во
[Mass Storage].
4 Поврзете го апаратот со
компјутер преку USB кабел.
•• Кога апаратот ќе го поврзете
со компјутер за прв пат,
постапката за препознавање
на апаратот може да почне
автоматски на компјутерот.
Почекајте додека постапката
не заврши.
•• Ако апаратот го поврзете со
компјутер со USB кабел кога
[USB Power Supply] е дотеран
во [On], се снабдува со
напојување од компјутер.
(Фабричко дотерување: [On])
•• Користете USB 3.1-компатибилен компјутер и USB TypeC кабел (испорачан) за
побрза комуникација.
МК
52
За USB
термина
За Мулти/микро
USB терминал
USB кабел
Исклучување на апаратот од компјутер
Направете ги чекорите 1 и 2 пред да ги направите следните операции:
•• Откачете го USB кабелот.
•• Извадете ја мемориската картичка.
•• Исклучете го апаратот.
1 Допрете
(Safely Remove Hardware and Eject Media) на
лентата со задачи.
2 Допрете на прикажаната порака.
Забелешка
МК
••На Mac компјутери, повлечете и пуштете ја иконата за мемориска
картичка или иконата со драјв во “Trash” иконата. Апаратот ќе се исклучи
од компјутерот.
••На Windows 7/Windows 8 компјјтери, иконата за исклучување може да не
се прикаже. Во тој случај, може да ги прескокнете горните чекори.
••Не го отстранувајте USB кабелот од апаратот додека индикаторот за
акцес поинтот свети. Податоците може да се оштетат.
МК
53
Вовед во софтверот за компјутер
Ние ги нудиме следниве софтвери за компјутер за подобрување на
вашето уживање во фотографиите/филмовите. Присапете на една
од следниве URL преку интернет пребарувач и превземете софтвер
следејќи ги екранските упатства.
Ако еден од овие софтвери веќе е инсталиран на вашиот компјутер,
пред употреба надградете го со најнова верзија.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Може да ја проверите препорачаното опкружување за софтверот од
следната URL:
http://www.sony.net/pcenv/
Софтвер за управување со слики (PlayMemories Home)
PlayMemories Home ви овозможува префрлање на форографии и
филмови на копмпјутер и гледање или нивно користење.
Треба да го инсталирате PlayMemories Home за префрлање XAVC S
филмови или AVCHD филмови на компјутер.
Може да пристапите на веб страната директно од следниот URL:
http://www.sony.net/pm/
•• Кога апаратот ќе го по врзете со компјутер,неколку нови функции
може да се инсталираат во PlayMemories Home. Се препорачува
апаратот да го поврзете со компјутер дури и ако PlayMemories
Home веќе е инсталиран на компјутер.
МК
54
Софтвер за RAW обработка/далечинско управување
•• Може да направите и уредите RAW слики преку разни функции за
прилагодување како крива на тон и острина.
•• Со софтверот може да го смените дотерувањето на апаратот или
да ја ослободите блендата од компјутер поврзан преку USB кабел.
За управување со апаратот преку софтвер, прво изберете MENU 
(Setup)  [USB Connection]  [PC Remote], потоа поврзете го
апаратот со компјутер преку USB кабел.
МК
МК
55
MENU ставки/Листа со икони
Користење на MENU ставките
Може да смените дотерувања поврзани со сите операции на
апаратот вклучувајќи снимање, репродукција и режим за работа.
Исто така функциите од апаратот може да ги правите од MENU.
1 Допрете на MENU копчето
за приказ на екран со мени.
MENU копче
2 Изберете дотерување кое сакате да го прилагодите со горе/
долу/лево/десно на контролното тркало или со вртење на
контролното тркало и потоа допрете во средина на
контролното тркало.
Изберете икона на
горниот дел од екранот и
допрете лево/десно на
контролното тркало да се
префрлите во друга
MENU ставка.
Допрете на MENU
копчето да се вратите
на претходниот екран.
3 Изберете вредност за дотерување и допрете во средина
да го потврдите изборот.
МК
56
Листа со MENU ставки
За детали за секоја MENU ставка видете во наведената страна во
последната колона или во Help Guide.
(Camera Settings 1)
Црвено копче
Квалитет/Големина на слика
File Format
Дотерување формат на фајл за
фотографии.([RAW] / [JPEG], и т.н.)
RAW File Type
Избор на тип на фајл за RAW слики.
JPEG Quality
Избор на JPEG квалитет на слика
за [RAW & JPEG] или [JPEG] во
[ File Format].
44
JPEG Image Size
Избор на големина на фотографии.
(L / M / S)
43
Aspect Ratio
Избор на размер за
фотографии.
APS-C/Super 35mm
44
Help
Guide
Help
Guide
Дотерување дали да сними во
Help
APS-C-еквивалентна големина за
Guide
фотографии и Super 35 mmеквивалентна големина за филмови.
Long Exposure NR
Дотерување намалување шум при
снимање со брзина на снимање од
1 секунда или подолго.
Help
Guide
High ISO NR
Дотерување намалување шум за
снимање со висока осетливост.
Help
Guide
Color Space
Менување простор на бои (опсег на
репродуктивни бои).
Help
Guide
Избор на тип на компензација на
објектив.
Help
Guide
Изберете претходно направени дотерувања да одговараат на разни услови на
сцени. ([Portrait] / [Sports Action], и т.н.)
Help
Guide
Lens Comp.
МК
Режим за снимање/Драјв
Scene Selection
МК
57
Drive Mode
Дотерување режим за драјв, пр. за
непрекинато снимање.
([Self-timer] / [Cont. Bracket], и т.н.)
38,
Help
Guide
Bracket Settings
Дотерајте снимање со тајмер при
групно снимање, редослед на
снимање за групна експозиција и
групен баланс на бела боја.
Help
Guide
/
Recall
Активирање дотерување претходно
Help
регистрирани во [
/ Memory] Guide
/
Memory
Регистрирање режими по желба и
дотерувања на апаратот.
Help
Guide
Избор на слот за мемориска
картичка од кои добиваат
дотерувањата или кое дотерување
е регистрирано за M1 преку M4.
Help
Guide
Назначување функции на прилагодено
копче да се активира при снимање.
Help
Guide
Select Media
Reg Cust Shoot Set
AF
Focus Mode
Избор на режим за фокус.
([Single-shot AF] / [Continuous
AF], и т.н.)
Priority Set in AF-S
Дотерување тајминг на ослободување
на затварачот кога [Focus Mode] е
дотеран во [Single-shot AF], [DMF] или
[Automatic AF] со неподвижен предмет.
Help
Guide
Priority Set in AF-C
Дотерување тајминг на ослободување
на затварач кога [Focus Mode] е
дотеран во [Continuous AF] или
[Automatic AF] со движечки предмети.
Help
Guide
Focus Area
Избор на дел за фокусирање.
([Wide] / [Flexible Spot], и т.н.)
Focus Settings
Овозможува фокусирање со предниот,
задниот бирач или контролното тркало.
Help
Guide
Дотерување дали да се прилагоди [Focus
Area] и позицијата на рамката за фокусирање врз основа на позицијата на
апаратот (хоризонтално или вертикално).
Help
Guide
Swt. V/H AF Area
МК
58
31
33
Дотерување на AF илумнинатор кој
обезбедува светлина да помогне
при фокусирање на темни сцени.
Help
Guide
Center Lock-on AF
Дотерајте функција за следење на предмет и продолжување со фокусирање
кога ќе допрете во средина на контролното копче на екран за снимање.
Help
Guide
Set. Face Prty in AF
Дотерување дали апаратот да фокуHelp
сира врз основа на откриените лица. Guide
AF Illuminator
AF Track Sens
Дотерување на осетливост за AF
следење за режим за фотографија.
Help
Guide
AF System
Дотерување режим за ауто фокус кога
е прикачен LAEA1/LA-EA3 Адаптер за
монтирање (одделно се продава).
Help
Guide
AF w/ shutter
Дотерување дали да направи ауто
фокусирање кога копчето за снимање е притиснато до пола. Ова е
корисно кога сакате да прилагодите
фокус и експозиција одделно.
Help
Guide
Pre-AF
Дотерување дали да прави или не
ауто фокус пред да го допрете до
пола копчето за снимање.
Help
Guide
Eye-Start AF
Дотерување дали да користи ауто
фокус кога ќе погледнете низ визирот
ако е прикачен LA-EA2/LAEA4 Адаптер
за монтирање (одделно се продава).
Help
Guide
AF Area Regist.
Дотерување дали да ја помести рамката
за фокусирање на претходно назначена
позоција кога снимате фотографии.
Help
Guide
Del. Reg. AF Area
Бришење на информација за позиција на рамката за фокусирање која е
регистрирана со [
AF Area Regist.].
Help
Guide
AF Area Auto Clear
Дотерување дали делот за фокусирање
Help
да се прикаже цело време или автомат- Guide
ски да исчезне веднаш по фокусирањето
Disp. cont. AF area
Дотерување дали да се прикаже или не
делот за фокусирање во [Continuous AF].
МК
Help
Guide
МК
59
AF Micro Adj.
Крајни прилагодување на ауто
Help
фокусирана позиција кога користите Guide
LA-EA2 или LA-EA4 Адаптер за
монтирање (одделно се продава).
Експозиција
Exposure Comp.
Exposure Comp. Компензација
на светлина на цела слика.
Help
Guide
Reset EV Comp.
Дотерување дали да ја задржи
вредноста за експозиција дотерана
со [Exposure Comp.] кога ќе го исклучите напојувањето кога позицијата на бирачот за компензација
на експозиција е дотеран во “0.”
Help
Guide
ISO
Дотерување на ISO осетливост.
([ISO AUTO], и т.н.)
Help
Guide
ISO AUTO Min. SS
Дотерување на најспора брзина на
снимање на која ISO осетливоста се
менува во [ISO AUTO] режим.
Help
Guide
Metering Mode
Избор на метода за мерење
осветленост.
([Multi] / [Spot], и т..)
Help
Guide
Face Prty in Mlti Mtr
Дотерување дали апаратот ја
мери осветленоста врз основа на
откриените лица кога [Metering
Mode] е дотерано во [Multi].
Help
Guide
Spot Metering Point
Дотерување дали да се
координираат точките за мерење
со делот за фокус кога [Focus Area]
е дотеран во [Flexible Spot] или
[Expand Flexible Spot].
Help
Guide
Exposure step
Избор на големина на чекор за зголемување на брзината на снимање, бленда и
компензација на експозиција.
Help
Guide
Дотерување дали да се заклучи
експозицијата кога копчето за
снимање е допрено до пола. Ова е
корисно кога сакате да прилагудите
фокус и експозиција посебно.
Help
Guide
AEL w/ shutter
МК
60
Прилагодување стандард за точна
вредност за експозиција за секој
режим за мерење.
Help
Guide
Flash Mode
Дотерување на блиц.
Help
Guide
Flash Comp.
Прилагодување интензитет на
блицот.
Help
Guide
Exp. comp. set
Дотерување дали да се одрази вредноста за компензацијата на експозиција на компензацијата на блиц.
Help
Guide
Wireless Flash
Дотерување дали да снимате со
безжичен блиц.
Help
Guide
Red Eye Reduction
Намалување на феноменот црвени
очи кога користите блиц.
Help
Guide
Exposure Std. Adjust
Блиц
МК
Боја/Баланс на бела боја/Обработка на слики
White Balance
Корегирање ефект на тон на
амбиентално светло за снимање
белкасти предмети со бел тон.
([Auto] / [Daylight] и т.н.)
Help
Guide
Priority Set in AWB
Избор кој тон да има приоритет
кога снимате во осветлени услови
како блескаво светло со [White
Balance] дотеран во [Auto].
Help
Guide
DRO/Auto HDR
Анализирање на контраст на
светлина и сенка меѓу предметот
и позадината со делење на
сликата на мали делови и
креирање слика со оптимална
светлина и градација.
Help
Guide
Creative Style
Избор на обработка на слика по
желба. Исто така може да
прилагодите контраст, сатурација и
острина. ([Vivid] / [Portrait] и т.н.)
Help
Guide
Picture Effect
Снима слики со уникатна текстура
на избраниот ефект.
([Toy Camera] / [Rich-tone Mono.] и
т.н.)
Help
Guide
МК
61
Picture Profile
Менување дотерувања како боја
и тон кога снимате слики.
*Оваа функција е за квалификувани
креатори на филм.
Help
Guide
Focus Magnifier
Зголемување на сликата пред снимање да може да го проверите фокусот.
Help
Guide
Focus Magnif. Time
Дотерување должина на време за кое сликата ќе се прикаже во зголемена форма.
Help
Guide
Initial Focus Mag.
Дотерување почетна скала за зголемување кога користите [Focus Magnifier].
Help
Guide
AF in Focus Mag.
Дотерување дали да аутофокусира
или не кога е прикажана зголемена
слика. Додека зголемената слика е
прикажана, може да фокусирате во
рамки на помала површина од
флексибилната точка.
Help
Guide
MF Assist
Приказ на зголемена слика кога
фокусирате рачно.
Help
Guide
Дотерување функција за вртење,
што го подобрува прегледот на
областите кога фокусирате рачно.
Help
Guide
Открива трепкање/трепкање од
неприродни светла како
флуоресцентно светло и време на
сликање слики до моменти кога
трепкањето ќе има помал ефект.
Help
Guide
Face Registration
Регистрирање или менување лице на кое
му се дава приоритет при фокусирање.
Help
Guide
Regist. Faces Priority
Откривање регистрирано лице со
поголем прироритет преку using
[Face Registration].
Help
Guide
Помош при фокусирање
Peaking Setting
Помош при снимање
Anti-flicker Shoot.
МК
62
(Camera Settings 2)
Виолетово копче
Филм
Exposure Mode
Дотерување режим за експозиција
кога снимате филмови.
Help
Guide
Exposure Mode
Дотерување режим за
експозиција кога снимате бавни/
брзи филмови.
Help
Guide
File Format
Избор на формат на фајл на филм.
([XAVC S 4K] / [AVCHD], и т.н.)
45
Record Setting
Дотерување рамка и брзина за
филм.
46
S&Q Settings
Менување дотерувања за снимање
на филм со бавно и брзо движење.
Help
Guide
Снимање прокси фајлови со мала
брзина на пренос наизменично
кога снимате XAVC S филмови.
Help
Guide
AF drive speed
Менување брзина на фокусирање кога
користите аутофокус во режим на филм.
Help
Guide
AF Track Sens
Дотерување осетливост на AF
следење за режим на филм.
Help
Guide
Auto Slow Shut.
Дотерување функција која автоматски
ја прилагодува брзината на снимање
следејќи ја осветленоста на
околината во режим на филм.
Help
Guide
Audio Recording
Дотерување дали да снима звук
кога снимате филм.
Help
Guide
Audio Rec Level
Прилагодување ниво на снимање
звук при снимање филм.
Help
Guide
Audio Level Display
Дотерување дали да прикаже
ниво на звук.
Help
Guide
Audio Out Timing
Дотерување време за аудио излез
при снимање филм.
Help
Guide
Wind Noise Reduct.
Намалување шум на ветар при
снимање филм.
Help
Guide
Дотерување дали да се прикажат маркери на монитор кога снимате филмови.
Help
Guide
Proxy Recording
Marker Display
МК
МК
63
Дотерување кој маркер да се прикаже
на монитор кога снимате филмови.
Help
Guide
Video Light Mode
Дотерување илуминација за HVL-LBPC
LED светло (одделно се продава).
Help
Guide
Movie w/ shutter
Снимање филмови со помош
на копчето за снимање.
Help
Guide
Снимање слики без звук на
бленда.
Help
Guide
Marker Settings
Бленда/SteadyShot
Silent Shooting
e-Front Curtain Shut.
Help
Дотерување дали да користи функција
за електронска предна завеса на бленда. Guide
Release w/o Lens
Дотерување дали да ја ослободи
блендата кога не е прикачен објектив.
Help
Guide
Release w/o Card
Дотерување дали да ја ослободи блендата
кога не е прикачена мемориска картичка.
Help
Guide
SteadyShot
Дотерување дали да активира
SteadyShot за снимање.
Help
Guide
SteadyShot Settings
Дотерување SteadyShot.
Help
Guide
Зум
Zoom
Дотерување скала на зумирање за функ- Help
цијата зум различна од оптички зум.
Guide
Zoom Setting
Дотерување дали да користи Clear
Image Zoom и Digital Zoom кога
зумирате.
Help
Guide
Zoom Ring Rotate
Назначување зголемување/намалување на ротирачи правец на зум
објектив. Оваа функција е достапна
само со моќен зум објектив кој е
компатибилен со оваа функција.
Help
Guide
Дотерување тип на информација за
прикажување на монитор или на
визирот кога DISP копчето е
притиснато.
Help
Guide
Приказ/Ауто преглед
DISP Button
МК
64
FINDER/MONITOR
Дотерување метод за менување на
екран меѓу електронски визир и
монитор.
Help
Guide
Zebra Setting
Дотерување на ленти прикажани за
прилагодување осветленост.
Help
Guide
Grid Line
Приказ на мрежа за прилагодување
композиција на слика.
Help
Guide
Exposure Set. Guide
Дотерување водич за прикажување
кога дотераната експозиција е
сменета на екранот за снимање.
Help
Guide
Live View Display
Дотерување дали да се одрази дотерувањето како на пр. компензација на експозиција на екранот.
Help
Guide
Cont. Shoot. Length
Дотерување дали да се прикаже
индикатор за преостанато време за
кое континуирано снимање може
да се направи со истата брзина на
снимање.
39
Auto Review
Дотерување автоматски преглед за прикажување снимени слики по снимањето.
Help
Guide
Custom Key
Назначување функции на разни
копчиња да може операциите да ги
правите побрзо со допирање на
копчињата кога снимате слики.
Help
Guide
Custom Key
Назначување функции на разчни
копчиња да може побрзо да ги
направите операции допирајќи на
копче кога снимате филм.
Help
Guide
Custom Key
Назначување функции на разни копчиња да може операциите да ги
правите побрзо со допирање на
копчињата кога репродуцирате слики.
Help
Guide
Прилагодување функции
прикажани кога Fn (Function)
копчето е притиснато.
Help
Guide
МК
Прилагодени операции
Function Menu Set.
МК
65
Dial Setup
Дотерување функции на предниот
и задниот бирач кога режимот за
експозиција е дотеран во M.
Бирачите може да користат за
прилагодување брзина и отвор.
Help
Guide
Av/Tv Rotate
Дотерување правец на вртење на
предниот и задниот бирач или
контролното тркало за
прилагодување отвор и брзина.
Help
Guide
Dial Ev Comp
Дотерување дали да се компензира експозиција со предниот или задниот бирач.
Help
Guide
MOVIE Button
Овозможување или оневозможување на MOVIE копче.
Help
Guide
Lock Operation Parts
Дотерување дали да го исклучи мултиселекторот, контролното тркало или
предниот и задниот бирач привремено
кога Fn копчето е допрено и го држите.
Help
Guide
Audio signals
Избор дали апаратот да
сигнализира при автоматски фокус
и тајмер.
Help
Guide
(Network)
МК
66
Зелено копче
Snd to Smrtphn Func
Дотерување филм за префрлање на
паметен телефон или префрлање
слики на паметен телефон.
Help
Guide
Send to Computer
Копија на слики префрлајќи ги
на компјутер кој е поврзан со
мрежа.
Help
Guide
FTP Transfer Func.
Дотерување слика за префрлање
преку FTP и го извршува.
*Потребно е основно познавање
од FTP сервер.
View on TV
Овозможува да гледате
слики на мрежен ТВ.
Help
Guide
Ctrl w/ Smartphone
Дотерување на услов за поврзување
на апаратот со паметен телефон.
Help
Guide
50
Airplane Mode
Оневозможува безжична
комуникација од уред како Wi-Fi,
NFC и Bluetooth функција.
Help
Guide
Wi-Fi Settings
Овозможува регистрирање на акцес
поинт и проверка или менување
информација за Wi-Fi поврзување.
Help
Guide
Bluetooth Settings
Контролирање на дотерување за поврзување на апаратот со паметен телефон преку Bluetooth поврзувањеа.
Help
Guide
Добира информација за локација
од спарен паметен телефон и снима
на снимена слика.
Help
Guide
Edit Device Name
Менување име на уред преку Wi-Fi
Direct, и т.н.
Help
Guide
Imp Root Certificate
Префрлање на изворен
сертификат на апаратот.
Help
Guide
Reset Network Set.
Ресетирање на сите мрежни
дотерувања.
Help
Guide
Loc. Info. Link Set.
(Playback)
МК
Сино копче
Protect
Заштита на снимени слики од
случајно бришење.
Help
Guide
Rotate
Ротирање слика.
Help
Guide
Delete
Бришење слики.
Help
Guide
Rating
Доделување рејтинг за снимените
слики на скала од
до
.
Help
Guide
Rating Set (Cust Key)
Дотерајте рејтинг (број од
) кој
може да се избере со прилагодено
копче на кое [Rating] е назначен со
[
Custom Key].
Help
Guide
Specify Printing
Однапред одредување на мемориската картичка која фотографија
покасно да се печати.
Help
Guide
МК
67
МК
68
Copy
Копирање слики од мемориска картичка во слот за мемориска картичка назначен во [Select PB Media] на
мемориска картичка во друг слот.
Help
Guide
Photo Capture
Доловување одредена сцена во
филм да сесними како фотографија.
Help
Guide
Enlarge Image
Зголемување на репродуцирани
слики.
Help
Guide
Enlarge Init. Mag.
Дотерување почетна скала кога
репродуцирате зголемени слики.
Help
Guide
Enlarge Initial Pos.
Дотерување почетен дел за зголемување кога репродуцирате слики.
Help
Guide
Slide Show
Репродукција на слајд шоу.
Help
Guide
Select PB Media
Избор на слот за мемориска картичка на
мемориската картичка за репродукција.
Help
Guide
View Mode
Репродукција на слики од одредена
дата или одредена папка со
фотографии и филмови.
Help
Guide
Image Index
Приказ на повеќе слики
одеднаш.
Help
Guide
Disp Cont Shoot Grp
Дотерување дали континуирано да
прикажува снимени слики како група.
Help
Guide
Display Rotation
Дотерување ориентација за репродук- Help
ција на слики снимени вертикално.
Guide
Image Jump Setting
Дотерување кој бирач на режим и
метод да се користи за прескокнување меѓу слики при репродукција.
Help
Guide
(Setup)
Жолто копче
Monitor Brightness
Прилагодување осветленост на
екран.
Help
Guide
Viewfinder Bright.
Дотерување осветленост на
електронски визир.
Help
Guide
Finder Color Temp.
Дотерување температура на
боја на визир.
Help
Guide
Gamma Disp. Assist
Прилагодување на екран за
полесно набљудување кога се
прикажува S-Log или HLG филм.
Help
Guide
Volume Settings
Дотерување тон за репродукција на
филм.
Help
Guide
Delete confirm.
Дотерување дали [Delete] или
[Cancel] повторно е избран на
екранот за потврда на бришење.
Help
Guide
Display Quality
Дотерување квалитет за приказ.
*Кога [High] е избрано,
батеријата побрзо се троши.
*Кога температурата на апаратот е
висока, [Display Quality] можеби е
заклучено во [Standard].
Help
Guide
Pwr Save Start Time
Дотерување на временски интервали за автоматско префрлање во
режим на штедење напојување.
Help
Guide
Auto Pwr OFF Temp.
Дотерување температура на апаратот Help
во кое апаратот автоматски ќе се ис- Guide
клучи при снимање. Кога снимате со
рачен режим, дотерајте во [Standard].
NTSC/PAL Selector*1
Менување ТВ формат на уред да
може да снимате во разни
режими на филм.
Help
Guide
Cleaning Mode
Започнува со режим за чистење да
го исчисти сензорот за слика.
Help
Guide
Touch Operation
Дотерување дали да активира или не
операција на допир на мониторот.
40
МК
МК
69
Touch Panel/Pad
Избор дали да се активира панел
на допир со мониторот или
подлога на допир кога снимате со
визир.
40
Touch Pad Settings
Прилагодување дотерувања
поврзани со подлогата на допир.
Help
Guide
Demo Mode
Дотерување демо репродукција на
филмови вклучено или исклучено.
Help
Guide
TC/UB Settings
Дотерување временски код (TC)
и корисник (UB).
*Оваа функција е за квалификувани
камермани.
Help
Guide
Remote Ctrl
Дотерување дали да користи
инфрацрвен далечински управувач.
Help
Guide
HDMI Settings
Дотерување на HDMI дотерувања.
*Сликите нема да се прикажат на
мониторот од апаратот ако
снимате филм додека апаратот е
поврзан во HDMI уред со [
File
Format] дотеран во [XAVC S 4K].
Help
Guide
Дотерување како да се снима и
емитува 4K филм преку HDMI кога
апаратот е поврзан на надворешен
рекордер/плеер кој поддржува 4K.
Help
Guide
USB Connection
Дотерување на USB метода за
поврзување.
Help
Guide
USB LUN Setting
Зголемување на компатибилност со
ограничување на функции при USB
поврзување. Дотерување во [Multi] во
нормални услови и во [Single] само кога
поврзувате не може да се направи.
Help
Guide
USB Power Supply
Дотерување дали со напојување да
се снабдува преку USB поврзување
кога апаратот е поврзан со
компјутер или USB уред.
Help
Guide
PC Remote Settings
Контроли за снимање со
далечинско од компјутер.
Help
Guide
4K Output Sel.
Language
МК
70
Избор на јазик.
28
Date/Time Setup
Дотерување датум, време и
летно сметање.
Area Setting
Дотерување локација за користење.
Help
Guide
Copyright Info
Дотерување информација за
авторска заштита за слики.
Help
Guide
Format
Форматирање мемориска картичка.
Help
Guide
File Number
Дотерување режим на користење
за давање број на фајл.
Help
Guide
Set File Name
Менување на првите 3 карактери во
името на фајлот со фотографии.
Help
Guide
Rec. Media Settings
Дотерување режим за снимање слики
на два слота за мемориска картичка.
Help
Guide
Select REC Folder
Менување папка избрана за
чување фотографии.
Help
Guide
New Folder
Креирање нова папка за чување
фотографии.
Help
Guide
Folder Name
Дотерување формат на папка за
фотографии.
Help
Guide
Recover Image DB
Поправка на фајл со слики и овозможување снимање и репродукција.
Help
Guide
Display Media Info.
Прказ на преостанато време за снимање филмови и број на снимени фотографии на мемориската картичка.
Help
Guide
Version
Приказ на верзијата на софтвер на
апаратот.
Help
Guide
Setting Reset
Враќање на дотерувањата во фабрички.
Изберете [Initialize] за враќање на сите
дотерувања во фабричките вредности.
Help
Guide
28
МК
МК
71
(My Menu)
Add Item
Сиво копче
Додавање MENU ставки во
(My Menu).
Sort Item
Сортирање MENU ставки додадени во
(My Menu).
Delete Item
Бришење MENU ставки додадени во
(My Menu).
Delete Page
Бришење на сите MENU ставки на
страната во
Delete All
(My Menu).
Бришење на сите MENU ставки
додадени во
(My Menu).
Help
Guide
Help
Guide
Help
Guide
Help
Guide
Help
Guide
*1 Ако го смените ова мени, треба да ја форматирате мемориската картичка
за компатибилност со PAL или NTSC систем. Исто така, запомнете
дека може нема да може да репродуцира филмови снимени за NTSC
систем на ТВ со PAL систем.
МК
72
Листа со икони на монитор
Прикажаната содржина и нивната позиција во илустрацијата се
само пример и може да се разликуваат од вистинскиот приказ.
Икони на екран за снимање
Режим за монитор
Режим за визир
МК
 Режим за снимање/
Препознавање сцени
 Дотерување на камерата
P P ASM
Режим за снимање (29)
Регистерски број (58)
NO CARD
Статус на мемориска картичка
(24, 81)
100
Преостанат број на слики за
снимање (83)
Икони за препознавање сцена
Избор на сцена
Впишување податоци / Број на
слики останати за впишување
Размер за фотографии
(57)
МК
73
24M 20M 10M 8.7M 6.0M 5.1M
2.6M 2.2M
Дотерување Effect OFF (65)
Големина на слика за фото (43)
RAW
RAW снимање (компресиран/
некомпресиран) (44)
X.FINE FINE STD
AF илуминација (59)
Трепкање
Откривање трепкање (62)
JPEG квалитет (44)
XAVC S 4K XAVC S HD AVCHD
SteadyShot вкл./искл., Предупредување за тресење (64)
Формат на фајл за филм (45)
SteadyS. Focal Len./ Предупредување за тресење (64)
Дотер.снимање на филм (46)
120p 60p 60i 30p 24p
100p 50p 50i 25p
Брзина за филм (46)
Smart Zoom /
Clear Image Zoom / Digital
Zoom (64)
—PC—
Далечински за компјутер (70)
Прокси снимање (63)
120fps 60fps 30fps 15fps 8fps
4fps
100fps 50fps 25fps 12fps 6fps
3fps 2fps 1fps
Брзина за бавно/брзо
снимање (63)
APS-C/Super 35mm (57)
Осветленост
Тивко снимање (64)
Инфрацрвено далечинско
Не се снима аудио на филм
(63)
Во тек е полнење на блицот
Намалување шум од ветар (63)
МК
74
 Батерија
Впишана информација за
авторски права (71)
Преостаната батерија (22)
Gamma Disp. Assist (69)
Предупредување за преос.батерија
Откажување фокус (41)
USB напојување (70)
Lock-on AF откажување
Spot Focus
 Дотерување за снимање
МК
Извршување [Spot Focus] (42)
NFC активен (49)
Режим за драјв (38)
Достапно Bluetooth
поврзување / Недостапно
Bluetooth поврзување (67)
Поврзан со паметен телефон / Не
е поврзан со паметен телефон
Добивање инфо за локација/
Инфо за локација не може да
се добие(67)
Режим за авион (67)
Режим за блиц (61) /
Бежичен блиц (61) /
Намалување црвени очи (61)
±0.0
Компензација на блиц (61)
Режим за фокус (31)
Област за фокусирање (33)
JPEG RAW
RAW+J
Предупредување за затоплување
Формат на фајл (44)
Фајлот со податоци е полн/
Грешка на фајлот со податоци
Режим за мерење (60)
+J
МК
75
 Индикатор за фокус/
дотерување на експозиција
AWB
7500K A5 G5
Баланс на бела боја (Ауто, Поставен, Подводен ауто, Прилагоден,
Темп.на боја, Филтер за боја) (61)

Индикатор за фокус (32)
1/250
Брзина на снимање
D-Range Opt./Auto HDR (61)
F3.5
Отвор на бленда
+3 +3 +3
Креативен стил (61)/Контраст,
сатурација и острина
Компензација на експозиција
(60)/ Рачно мерење
ISO400 ISO AUTO
ISO осетливост (60)
Ефект на сликаt (61)
AE заклучување/ FEL заклучување
AF приоритет на лице (59)
~
Профил на слика (62)
Приорит. медиум за снимање (71)
 одичи/друг
Lock-on AF
Lock-on AF Cancel
Приказ на водич за Lockon AF (59)
Focus Cancel
Приказ на водич за
откажување фокусирање (41)
Индикатор за група
Дел за точкасто мерење (60)
МК
76
Водич за дотеру. изложеност (65)
Индикатор за брзина на снимање
Индикатор за отвор на бленда
Хистограм
Дигитален мерач на ниво
МК
STBY REC
Снимање филм во мирување/
Во тек е снимање филм
1:00:12
Време за снимање филм
(часови: минути: секунди)
Приказ на аудио ниво (63)
REC Control (70)
00:00:00:00
Временски код (часови:
минути: секунди: рамки) (70)
00 00 00 00
Кориснички бит (70)
МК
77
Икони на екран за репродукција
Екран за репродукција една слика
Приказ на хистограм
 Основни информации
Вклучен прокси филм (63)
Медиум за репродукција (68)
 Дотерување на камера
Режим за гледање (68)
Видете во “Икони на екран
за снимање” (стр. 73).
Рејтинг (67)

 Дотерување за снимање
Заштита (67)
DPOF
Грешка во ефект за слика
DPOF дотерување (67)
3/7
Број на фајл/Број на слики во
режим за гледање
Auto HDR грешка (61)
35mm
Фокална должина на објектив
HLG
NFC активен (49)
Преостаната батерија (22)
МК
78
Непрекинато снимање
групи (68)
HDR снимање (Hybrid
Log-Gamma)
Видете во “Икони на екранот за
снимање” (стр. 73) за други икони
прикажани во ова подрачје.
 Информација за слика
Информација за ширина/
должина (67)
2018 - 1 - 1 10:37AM
Дата на снимање (28)
100-0003
Број на папка
фајл (71)
Број на
Хистограм (Luminance/R/G/B)
МК
МК
79
За овој апарат
Спецификации
Времетраење на батеријата и број на снимени слики
Траење на батерија
Број на слики
Снимање
(фотографии)
Режим за екран
―
Приближ. 710
Режим за визир
―
Приближ. 610
Вистинско снимање
(филмови)
Режим за екран
Приближ. 125 мин.
―
Режим за визир
Приближ. 115 мин.
―
Непрекинато
снимање (филмови)
Режим за екран
Приближ. 210 мин.
―
Режим за визир
Приближ. 200 мин.
―
•• Горенаведените проценски за времетраење на батеријата и број
на снимени слики важи кога батеријата е целосно наполнета.
Времетраењето на батеријата и бројот на слики може да се
намали во зависност од условите на користење.
•• Времетраење на батеријата и број на снимени слики е проценето
врз основа на снимање под следниве услови:
– Користење на батеријата на температура од 25°C (77°F).
– Користење на Sony SDXC мемориска картичка (U3) (одделно се продава)
– Користење објектив FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS (одделно се продава)
•• Бројките за “Снимање (фотографии)” се врз основа на CIPA
стандарди и снимање под следниве услови:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– Една слика се снима на секои 30 секунди.
– Напојувањето се вклучува и исклучува еднаш на секој десети пат.
МК
80
•• Број на минути за снимање филм е за снимање врз основа на CIPA
стандард и снимање под следниве услови:
– Квалитетот на слика е дотеран во XAVC S HD 60p 50M / 50p 50M.
– Реално снимање (филмови): Траење на батеријата врз основа на
повторено снимање, зум, мирување, вклу./исклучување и т.н.
– Непрекинато снимање (филмови): Траење на батерија врз
основа на непрекинато снимање до лимитот (29 минути) е
достигнато и потоа продолжете со повторно допирање на MOVIE
(Movie) копчето. Други функции како зум не работат.
Мемориски картички кои може да се користат
Кога користите microSD мемориски картички или Memory Stick Micro
медиум со апаратот, внимавајте да користите соодветен адаптер.
SD мемориски картички
Формат за снимање
Поддржани мемориски картички
Фотографии
SD/SDHC/SDXC картичка
AVCHD
SD/SDHC/SDXC картичка (Класа 4
или побрз, или U1 или побрз)
XAVC S
МК
4K 60 Mbps*
HD 50 Mbps или помала*
HD 60 Mbps
SDHC/SDXC картичка
(Класа 10, или U1 или побрз)
4K 100 Mbps*
HD 100 Mbps
SDHC/SDXC картичка (U3)
* Вклучувајќи истовремено снимање на прокси филмови
Memory Stick медиум
Формат за снимање
Поддржани мемориски картички
Фотографии
Memory Stick PRO Duo/
Memory Stick PRO-HG Duo
AVCHD
Memory Stick PRO Duo (Mark 2)/
Memory Stick PRO-HG Duo
XAVC S
4K 60 Mbps*
HD 50 Mbps или помала*
HD 60 Mbps
Memory Stick PRO-HG Duo
4K 100 Mbps*
HD 100 Mbps
—
* Вклучувајќи истовремено снимање на прокси филмови
МК
81
Забелешка
••Користете го слотот 1 кога користите UHS-II мемор.картичка. Изберете MENU 
(Setup)  [Rec. Media Settings]  [Prioritize Rec. Media]  [Slot 1].
••Memory Stick PRO Duo медиум не може да се користи во слот 1.
••Кога се користи SDHC мемориска картичка за снимање XAVC S филм
подолг временски период, снимените филмови ќе се подела на
фајлови од 4 GB. Поделените фајлови може да се сметаат како еден
фајл префрлајќи ги на компјутер преку PlayMemories Home.
••Кога снимате филм на мемориска картичка во двата слота 1 и 2 со
следните дотерувања на апаратот, ставете две мемориски картички
со ист систем на фајл. XAVC S филм не може да се сними истовремено
кога користите комбинација на exFAT и FAT32 систем на фајл.
– [ File Format] е дотерано во [XAVC S 4K] or [XAVC S HD]
– [Recording Mode] under [Rec. Media Settings] е дотерано во [Simult. (
)]
/
)]
или [Simult. (
Мемориска картичка
Систем на фајл
SDXC мемориска картичка
exFAT
Memory Stick PRO Duo (Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo
SDHC мемориска картичка
FAT32
••Наполнете ја батеријата доволно пред да се обидете да ги
вратите фајлот со податоци на мемориска картичка.
МК
82
Број на снимени слики
Кога мемориската картичка ќе ја вметнете во апаратот и ќе дотерате
ON/OFF (Power) во “ON,” бројот на слики кои може да се снимат (ако
продолжите со снимање со моменталното дотерување) ќе се
прикаже на екранот.
Забелешка
••Кога “0” (број на снимени слики) трепка портокалово, мемориската
картичка е полна. Заменете ја со друга или избришете ги сликите од
моменталната мемориска картичка.
••Кога “NO CARD” трепка портокалово, значи дека нема ставено
мемориска картичка. Ставете мемориска картичка.
Број на слики кои може да се снимат на мемориската
картичка
МК
Во табелата е прикажан приближен број на слики кои може да се
снимат на мемориска картичка форматирана со фотоапаратот.
Вредноста е дефинирана со Sony стандарди за тестирање
мемориски картички. Вредноста може да се разликува зависно од
условите на снимање и типот на мемориската картичка.
[
JPEG Image Size]: [L: 24M]
[
Aspect Ratio]: [3:2]*1
(Единица: Слики)
8 GB
32 GB
64 GB
256 GB
Standard
1100
4600
9200
36000
Fine
790
3200
6400
25000
Extra fine
435
1750
3500
14000
RAW & JPEG (Compressed RAW)*2
215
870
1750
7000
RAW (Compressed RAW)
295
1200
2400
9600
JPEG Quality/
File Format
RAW & JPEG (Uncompressed RAW)*2
125
510
1000
4100
RAW (Uncompressed RAW)
150
610
1200
4950
Aspect Ratio] не е дотеран во [3:2], може да снимите повеќе
*1 Кога [
слики од прикажаниот број во табелата (освен кога е избрано
[RAW]).
*2 [ JPEG Quality] кога [RAW & JPEG] е избрано: [Fine]
МК
83
Забелешка
••Дури и ако бројот на снимените слики е поголем од 9999 слики, “9999”
ќе се прикаже.
••Прикажаниот број е кога користите Sony мемориска картичка.
Време на снимени филмови
Во табелата е прикажано приближно вкупно време на снимање со
мемориска картичка форматирана со апаратот. Вредноста може да
се разликува зависно од условите на снимање и типот на мемориската картичка. Времето за снимање кога [
File Format] е дотеран
во [XAVC S 4K] и [XAVC S HD] се време на снимање кога снимате со
[
Proxy Recording] дотеран во [Off].
(ч (час), м (минути))
8 GB
32 GB
64 GB
256 GB
30p 100M/
25p 100M
8м
35 м
1 ч 15 м
5 ч 15 м
30p 60M/
25p 60M
10 м
1ч
2 ч 5 м
8 ч 35 м
24p 100M*
8м
35 м
1 ч 15 м
5 ч 15 м
24p 60M*
10 м
1ч
2 ч 5 м
8 ч 35 м
120p 100M/
100p 100M
8м
35 м
1 ч 15 м
5 ч 15 м
120p 60M/
100p 60M
10 м
1ч
2 ч 5 м
8 ч 35 м
60p 50M/
50p 50M
15 м
1 ч 15 м
2 ч 30 м
10 ч 25 м
60p 25M/
50p 25M
30 м
2 ч 25 м
5ч
20 ч 10 м
30p 50M/
25p 50M
15 м
1 ч 15 м
2 ч 30 м
10 ч 25 м
30p 16M/
25p 16M
50 м
3 ч 50 м
7 ч 45 м
31 ч 25 м
24p 50M*
15 м
1 ч 15 м
2 ч 30 м
10 ч 25 м
Фајл формат Дотеру. снимање
XAVC S 4K
XAVC S HD
МК
84
Фајл формат Дотеру. снимање
AVCHD
8 GB
32 GB
64 GB
256 GB
60i 24M (FX)/
50i 24M (FX)
40 м
2 ч 55 м
6ч
24 ч 15 м
60i 17M (FH)/
50i 17M (FH)
55 м
4 ч 5 м
8 ч 15 м
33 ч 15 м
* Само кога [NTSC/PAL Selector] е дотерано во NTSC.
•• Непрекинато снимање е можно приближно 29 минути (лимит по
спецификација на производот). Непрекинатото време на
снимање може да се разликува во следните ситуации:
– Кога снимате филм со бавно/брзо движење: Снимањето
автоматски ќе запре кога снимениот фајл ќе достигне
приближно 29 минути (репродукција на филм достигнува
приближно 29 минути).
(Снимањето автоматски ќе запре кога снимениот фајл ќе
достигне приближно 15 минути ако [
Record Setting] е
дотерано во [60p/50p] и [
Frame Rate] е дотерано во
[30fps/25fps].)
•• Време за филмови со бавно/брзо движење е време за
репродукција, не време за снимање.
МК
Забелешка
••Времето на снимање на филмови се разликува во зависност од опремата
со VBR (Variable Bit-Rate), кој автоматски го прилагодува квалитетот на
слика во зависност од сцената на снимање. Кога снимате брзодвижечки
предмет, сликата е јасна но времето на снимање е пократко бидејќи е
потребно повеќе меморија за снимање. Времето на снимање исто така
се разликува во зависност од условите на снимање, предметот или
квалитетот на слика/ дотерување на големина.
••Прикажаното време е време за снимање со Sony мемориска картичка.
Забелешки за непрекинато снимање филм
•• Бара многу напојување да направи снимање на филм со висок
квалитет или непрекинато снимање. Затоа, ако продолжите да
снимате, температурата во апаратот ќе се зголеми, особено околу
сензорот за слика. Во ваков случај, апаратот автоматски се
исклучува бидејќи површината на апаратот се затоплува и може
да влијае врз квалитетот на сликите или внатрешниот механизам
на апаратот.
MK
85
•• Достапното време за континуирано снимање филм кога апаратот
снима со фабрички дотерувања откако напојувањето ќе се
исклучи некое време како што следи. Вредностите го покажуваат
континуираното време од кога апаратот почнува со снимање се
додека апаратот не престане со снимање.
Непрекинато време на
снимање филмови (HD)
Непрекинато време на
снимање филмови (4K)
20°C (68°F)
Приближ. 29 мин.
Приближ. 29 мин.
30°C (86°F)
Приближ. 29 мин.
Приближ. 29 мин.
40°C (104°F)
Приближ. 29 мин.
Приближ. 29 мин.
Температура
на околината
[Auto Pwr OFF Temp.]: [Standard]
HD: XAVC S HD (60p 50M/50p 50M, кога апаратот не е поврзан
преку Wi-Fi)
4K: XAVC S 4K (24p 60M/25p 60M, кога апаратот не е поврзан
преку Wi-Fi)
•• Достапното време за снимање филм се разликува од
температурата, форматот на фајл/дотерувањето за снимање
филмови, Wi-Fi мрежа или условите на апаратот пред да почнете
да снимате. Ако често обновувате или снимате слики откако
напојувањето ќе се вклучи, температурата во апаратот се
зголемува и достапното време за снимање ќе биде пократко.
иконата се прикаже, температурата на апаратот е зголемена.
•• Ако
•• Ако апаратот престане да снима поради висока температура,
оставете ја некое време со исклучено напојување. Почнете да
снимате откако температурата во апаратот целосно ќе падне.
•• Ако го почитувате следново, времето за снимање ќе биде подолго.
– Апаратот чувајте го подалеку од директна сончева светлина.
– Исклучете го апаратот кога не го користите.
File Format] е дотеран во [MP4], големината на фајлот со
•• Кога [
филм е ограничен на приближ. 4 GB. Ако фајлот со филм дојде до
приближ. 4 GB при снимање, снимањето автоматски престанува.
МК
86
Спецификации
Апарат
[Систем]
Тип на апаратот:
Дигитален апарат со менлив објектив
Објектив: Sony E-mount објектив
[Сензор за слика]
Формат на слика: 35 mm цела рамка
(35.6 mm × 23.8 mm), CMOS
сензор на слика
Ефективен број на пиксели:
Приближ. 24 200 000 пиксели
Вкупен број на пиксели:
Приближ. 25 300 000 пиксели
[SteadyShot]
Вграден сензор за систем за
стабилизација на слика
[Auto focus system]
Систем за откривање: Откривање
фаза/Откривање контраст
Опсег на осетливост: –3 EV до +20 EV
(на ISO 100 еквивалент, F2.0)
[Електронски визир]
Тип: 1.3 cm (0.5 type) електронски
визир
Вкупен број на точки: 2 359 296 точки
Зголемување: Приближ. 0.78× со
50 mm објектив до бесконечност, –1 m–1
Точка на око: Приближ. 23 mm од
окуларот и приближ. 18.5 mm
од рамката за окулар на –1 m–1
Прилагодување диоптер:
–4.0 m–1 до +3.0 m–1
[Контрола на експозиција]
Метод на мерење: 1 200-зонско
евулативно мерење
Опсег на мерење: –3 EV to +20 EV (на
ISO 100 еквивалентен со F2.0 објектив)
ISO осетливост (Препорачан
индекс на експозиција):
Фотографии: ISO 100 до ISO 51 200
(Продолжен ISO: Минимум ISO
50, максимум ISO 204 800)
Фоч,пво: ISO 100 до ISO 51 200
еквивалент
[Бленда]
Тип: Електронски контролиран,
вертикален, фокална рамнина
Опсег на брија:
Фотографии: 1/8 000 секунди
до 30 секунди, BULB
Филмови: 1/8 000 секунди до
1/4 секунди
1080 60i-компатибилни уреди
(1080 50i-компатибилни уреди):
до 1/60 (1/50) секунда во AUTO
режим (до 1/30 (1/25) секунда
во Auto slow shutter режим)
Брзина за синхр.блиц: 1/250 секунда
(кога користите блиц
произведен од Sony)
МК
[Монитор]
7.5 cm (3.0 type) TFT драјв, панел
на допир
Вкупен број на точки: 921 600 точки
МК
87
[Формат за снимање]
Формат на фајл: JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif
Ver. 2.31, MPF Baseline) компатиб.,
RAW (Sony ARW 2.3 формат)
Филм (XAVC S формат):
MPEG-4 AVC/H.264 XAVC S
ver.1.0 формат компатибилен
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: LPCM 2ch (48 kHz 16 bit)
Филм (AVCHD формат):
AVCHD формат Ver. 2.0 компатиб.,
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: Dolby Digital 2ch, опремен
со Dolby Digital Stereo Creator
••Произведен под лиценца од
Dolby Laboratories.
[Медиум за снимање]
SLOT 1: Слот за SD картичка (UHS-I и
UHS-II компатибилен)
SLOT 2: Мулти слот за Memory
Stick PRO Duo медиум и SD
картички (UHS-I компатибилен)
[[Влезни/излезни терминали]
USB Type-C терминал:
SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1)
Мулти/Микро USB терминал*:
Hi-Speed USB (USB 2.0)
* Поддржува Micro USB
компатибилни уреди.
HDMI: HDMI тип D микро приклучок
 (Microphone) терминал:
3.5 mm Стерео мини приклучок
 (Headphones) терминал:
3.5 mm Стерео мини приклучок
[Општо]
Бр. на модел. WW541200
, 3.2 W
Влез: 7.2 V
Работна температура:
0 до 40°C (32 до 104°F)
Температура на чување:
–20 до 55°C (–4 до 131°F)
Димензии (Ш /В/Д) (Приближ.):
126.9 × 95.6 × 73.7 mm
126.9 × 95.6 × 62.7 mm
(од рачка до монитор)
5 × 3 7/8 × 3 in.
5 × 3 7/8 × 2 1/2 in.
(од рачка до монитор)
Маса (CIPA компатибилен) (Приближ.):
650 g (1 lb 7.0 oz) (вклучувајќи и
батерија, SD картичка)
[Безжичен LAN]
Поддржан формат: IEEE 802.11 b/g/n
Опсег на фреквенција: 2.4 GHz
Безбедност: WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Метод на поврзување:
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)/
рачно
Метод на пристап: Инфраструктурен
[NFC]
Тип на ознака: NFC Forum Type 3
компатибилна ознака
[Bluetooth комуникација]
Bluetooth standard Ver. 4.1
Опсег на фреквенција: 2.4 GHz
AC адаптер AC-UUD12/AC-UUE12
Номинален влез:
, 50/60 Hz, 0.2 A
100 - 240 V
, 1.5 A
Номинален излез: 5 V
Батерија на полнење
NP-FZ100
Номинален напон: 7.2 V
МК
88
Објектив FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS
(Испорачан со ILCE-7M3K)
Фокусна должина: 28 mm – 70 mm
Групи на објективи: 8–9
Агол на гледање: 75° – 34°
Минимален фокус*: 0.3 m – 0.45 m
(0.99 ft. – 1.48 ft.)
* Минималниот фокус е најкраткото
растојание од сензорот за слика до
предметот.
Максимално зголемување: 0.19×
Минимален f-stop: f/22 – f/36
Дијаметар на филетер: 55 mm
Димензии (макс. дијам.× висина):
Приближ. 72.5 mm × 83 mm
(Приближ. 2 7/8 inches ×
3 3/8 inches)
Маса: Приближ. 295 g (Приближ. 10.5 oz.)
SteadyShot: Достапен
Дизајнот и спецификацијата се
предмет на измена без претходна
најава.
За компатибилност на сликите
••Овој апарат одговара со DCF
(Дизајнирано правило за
системски фајл за апаратот)
универзален стандард развиен
од JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
••Репродукција на слики снимени
со овој апарат на друга опрема и
репродукција на слики снимени
или уредувани со друга опрема
на овој апарат не се гарантира
Заштитни знаци
••Memory Stick и
се
знаци или регистрирани трговски
марки на Sony Corporation.
се регистрирани
••XAVC S и
заштитни знаци на Sony Corporation.
• “AVCHD” и “AVCHD” лотото се
заштитни знаци на Panasonic
Corporation и Sony Corporation.
••Mac е заштитен знак на Apple
Inc., регистриран во САД и други
земји.
••IOS е регистрирана трговска
марка или заштитен знак на
МК
Systems, Inc.
••iPhone и iPad се заштитни знаци
на Apple Inc., регистрирани во
САД и други земји.
••Blu-ray Disc™ и Blu-ray™
се заштитни знаци на
Blu-ray Disc Association.
••DLNA и DLNA CERTIFIED се
заштитни знаци на Digital
Living Network Alliance.
••USB Type-C™ и USB-C™ се
заштитни знаци на USB
Implementers Forum.
••USB-IF SuperSpeed USB Trident
логото е регистрирана трговска
марка на USB Implementers
••Dolby, Dolby Audio и дупло-D
симболот се заштитни знаци
на Dolby Laboratories.
••Термините HDMI и HDMI HighDefinition Multimedia Interface и
HDMI логото се заштитни знаци
или регистрирани трговски
марки на HDMI Licensing
Administrator, Inc. во САД и други
земји.
МК
89
••Microsoft и Windows се
регистрирани трговски
марки и заштитни знаци на
Microsoft Corporation во САД
и други земји.
••SDXC логото е заштитен знак на
SD-3C, LLC.
••Facebook и “f” логото се заштитни знаци или регистрирани
трговски марки на Facebook, Inc.
••Android и Google Play се заштитни знаци или регистрирани
трговски марки на Google Inc.
••YouTube и YouTube логото се
заштитни знаци или регистрирани трговски марки на Google Inc.
••Wi-Fi, Wi-Fi логото и Wi-Fi
Protected Setup се регистрирани
трговски марки или заштитни
знаци на Wi-Fi Alliance.
••N ознаката е заштитен знак или
регистрирана трговска марка на
NFC Forum, Inc. во САД и други
земји.
••Bluetooth® знакот и логото се
регистрирани трговски марки
сопственост на Bluetooth SIG, Inc.
и било каква употреба на овој
знак од Sony Corporation е со
лиценца.
••QR кодот е заштитен знак на
Denso Wave Inc.
••Покрај тоа, системот и името на
производот користено во ова
упатство е заштитен знак или
регистриран заштитен знак на
нивните програмери или
производители. Сепак, ™ или ®
ознаките не се ко-ристени во
сите случаи во ова упатство.
МК
90
За GNU GPL/LGPL
применет софтвер
Софтвер кој е прифатлив за следниве GNU General Public License (понатаму наречен како “GPL”) или GNU
Lesser General Public License (понатаму наречен како “LGPL”) се
вклучени во производот.
Ова ве информира дека имате право да пристапите, модифицирате и
редистрибуирате изворен код за
овој софтверки програм под услови
на испорачаниот GPL/LGPL.
Изворниот код го има на интернет.
Користете ја следнава URL за
превземање. http://oss.sony.net/
Products/Linux/Ние претпочитаме
да не не контактирате за
содржината на изворниот код.
МК
Лиценците (на англиски) се
снимени во внатрешната меморија
на производот. Воспоставете Mass
Storage поврзување меѓу
производот и компјутер да ја
прочитате лиценцата во “PMHOME”
- “LICENSE” папката.
Дополнителни информации за овој
производ и одговори за најчесто поставувани прашања може да најдете
на нашата страна за поддршка.
МК
91
©2018 Sony Corporation
Printed in Czech Republic
Download PDF

advertising