Sony | DSC-RX10M4 | Sony DSC-RX10M4 RX10 IV со 0,03 сек. AF/25x оптички зум Упатства за употреба

4-725-744-11(1)
Дигитален фотоапарат
Упатство за употреба
“Help Guide” (Веб упатство)
Видете во “Help Guide” за
подлабоки инструкции за многу
функции на апаратот.
http://rd1.sony.net/help/dsc/1720/h_zz/
DSC-RX10M4
Македонски
Видете во
Help Guide!
“Help Guide” е онлајн упатство кое можете да го читате на
компјутер или паметен телефон. Прочитајте го за детали за
многу менија, напредно користење и најнови информации
за апаратот.
Scan
here
http://rd1.sony.net/help/dsc/1720/h_zz/
DSC-RX10M4 Help Guide
Упатство за употреба
Водич низ апаратот
Ова упатство запознава со
некои основни функции.
[In-Camera Guide] покажува
објаснувања на менија на
монитор од апаратот.
(ова упатство)
За водичот за брз почеток,
видете “Водич за почеток”
(стр. 15). “Водичот за почеток”
запознава со постапки откако ќе
го отворите пакетот се додека не
ја ослободите блендата за прво
снимање.
МК
2
Може брзо да добиете
информација при снимањето.
За користење на [In-Camera
Guide] функцијата некои
дотерувања мора претходно да
се направат. За детали
побарајте “In-Camera Guide” во
Help Guide.
Забелешки за користење на апаратот
Заедно со овој дел исто така
видете и “Мерки на претпазливост” во Help Guide (стр. 2).
Јазик на екран
Може да изберете јазик
прикажан на екран преку мени
(стр. 27).
Забелешки за ракување со апаратот
••Овој апарат е дизајниран да биде
отпорен на прашина и влага, но не
е отпорен на вода или прашина.
••Ако вода, прашина или песок
влезат во отворен блиц, може да
предизвика дефект.
••Отстранете било каква нечистотија
од површината на блицот.
Нечистотија на површината на
блицот може да емитува дим или
горење поради топлината
генерирана од емисијата на
светлина. Ако има нечистотија/
прашина, исчистете ја со мека
ткаенина.
••Не го покривајте блицот со прсти.
••Кога користите моќен зум
објектив, внимавајте да не ги
фатите прстите или било кој друг
предмет со објективот.
••Внимавајте прстите да не ви се на
пат кога го туркате блицот надолу.
••Секогаш прикачувајте го предниот
капак на објективот кога не го
користите апаратот.
••Не го оставајте објективот или
визирот изложен на јаки изоври
на светло како сонце. Поради
функцијата за кондензирање на
објективот може да предизвика
дим, пожар или дефект во
куќиштето на апаратот или
објективот. Ако го оставите
апаратот изложен на сонце,
прикачете го капакот за објектив.
••Кога снимате со позадинско
светло, држете го сонцето
доволно далеку од аголот на
гледање. Во спротивно зраците
од сонцето може да влезат во
апаратот и да предизвикаат дим
или пожар. Дури и ако сонцето
малку е подалеку од аголот на
гледање, сеуште може да
предизвика дим или пожар.
••Не го изложувајте објективот
директно на ласерски зраци. Ова
може да го оштети сензорот за
слика и да предизвика дефект на
апаратот.
••Не го оставајте апаратот,
испорачаните додатоци или
мемороските картички на дофат
на мали деца. Тие може
несакајќи да ги голтнат. Ако се
случи ова веднаш обратете се
кај доктор.
МК
3
Забелешки за мониторот и
електронскиот визир
МК
4
••Мониторот и електронскиот визир
се произведени со високо
предизна технологија и над
99.99% пиксели се оперативни за
ефективна употреба. Но, може да
има некои мали црни точки и/
или бели точки (бели, црвени,
сини или зелени во боја) кои
константно се појавуваат на
мониторот и електронскиот
визир. Ова е несовршенство
поради производствениот
процес и не влијае врз
снимените слики во никој случај.
••Сликата може малку да е искривена
близу аглите на визирот. Ова не
е дефект. Кога сакате да ја
видите целата композиција со
сите нејзини детали, може да ја
видите и на монитор.
••Ако го поместувате апаратот
додека гледате во визирот или
ги мрдате очите наоколу,
сликата во визирот може да е
искривена или бојата на сликата
може да се смени. Ова е
карактеристика на објективот
или уредот за приказ и не е
дефект. Кога снимате слика,
препорачувате да гледате во
центарот на визирот.
••Кога снимате со визир, може да
почувствувате симптоми како
чешање очи, замор, мачнина
или гадење. Препорачуваме да
правите паузи во одредени
интервали кога снимате со
визир. Во случај да почувствуате
непријатност не го користите
визирот се додека не ви се
подобри ситуацијата и обратете
се кај доктор ако е потребно.
Забелешки за непрекинато снимање
При непрекинато снимање,
мониторот или визирот може да
трепка помеѓу екранот за снимање
и темен екран. Ако продолжите да
гледате во екранот во оваа
ситуација, може да почувствувате
непријатност како мачнина. Ако
почувствувате непријатност,
престанете се користење на
апаратот и обратете се кај доктор
ако е потребно.
Забелешки за снимање
долго време или снимање 4K
филмови
••Во зависност од температурата на
апаратот и батеријата, можеби
нема да можете да снимате филм
или напојувањето автоматски може да се исклучи за заштита на
апаратот. На екранот ќе се прикаже порака пред напојувањето да
се исклучи или нема да може повеќе да снимате филмови. Во овој
случај, оставете го напојувањето
исклучено и почекајте додека апаратот и батеријата не се оладат.
Ако го вклучите напојувањето без
доволно да се олади, напојувањето може повторно да се исклучи и
нема да може да снимате.
••Кога температурата на апаратот се
зголемува, квалитетот на сликата
се намалува. Се препорачува да
почекате додека температурата на
апаратот не се намали пред да
продолжите со снимање.
••Под високи температури,
температурата на апаратот брзо
се зголемува.
••Куќиштето на апаратот и
батеријата може да се затоплат
при работа - ова е нормално.
Забелешки за снимање/репродукција
••Пред да почнете со снимање,
напаравете пробно да проверите
дали апаратот работи правилно.
••Снимената слика може да биде
различна од таа што сте ја
гледале пред снимањето.
••Не го користете апаратот на
места каде се емитуваат јаки
радио бранови или зрачење.
Снимањето и репродукцијата
може да не работат правилно.
••Не се гарантира репродукција на
слики снимени со апаратот на
друга опрема и репродукција на
слики снимени или уредени со
друга опрема на апаратот.
••Sony не гарантира во случај да
не може да снимате или губење
или оштетување на снимените
слики или аудио поради дефект
на апаратот или медиумот за
снимање и т.н. Ние препорачуваме копија на важни слики.
••Откако ќе ја форматирате
мемориската картичка сите
податоци снимени на
мемориската картичка ќе се
избришат и не можат да се
вратат. Пред форматирање
направете копија на компјутер
или на друг уред.
Забелешки за Повеќенаменски
приклучок
••Кога прикачувате или
откачувате додатоци како
надворешен блиц на
Повеќенаменскиот приклучок
прво исклучете го напојувањето.
Кога прикачувате додаток,
проверете дали е прицврстен на
апаратот.
••Не користете Повеќенаменски
приклучок со комерцијално достапен блиц кој има напон од
250 V или повеќе или има спротивен поларитет од апаратот.
Може да предизвикате дефект.
Sony додатоци
Користете само оригинал Sony додатоци, во спротивно може да се
предизвика дефект. Sony додатоците може да не се достапни за
некои земји или региони.
За спецификации за податоци
опишани во ова упатство
Податоци за перформанси и
спецификации се дефинирани
под следниве услови, освен како
што е опишано во ова упатство:
на нормална температура од 25ºC
(77°F) и користење на батерија
која целосно е полна се додека
индикаторот за полнење не се
исклучи.
Предупредување за авторски права
Телевизиски програми, филмови,
видео ленти и други материјали
може да имаат авторска заштита.
Неовластено снимање на ваков материјал е во спротивно на одредбите на законите за авторски права.
Забелешки за информација за
локација
Ако прикачувате и споделувате слики
означени со локација, може случајно
да ја откриете информацијата на
трети лица. Да спречите трети лица
да ја добијат вашата информација за
локација, дотерајте [ Loc. Info. Link
Set.] во [Off] пред да снимите слики.
МК
5
Забелешки за исфрлање или
давање на апаратот на други
Кога го исфрлате или давате
апаратот на други лица, направете
ја следната операција за заштита
на приватни информации.
••Изберете [Setting Reset]  [Initialize].
Забелешки за исфрлање или давање мемориска картичка на други
Со [Format] или [Delete] на апаратот
или компјутер може да не се избришат сите податоци на мемориската
картичка. Кога ја давате мемориската картичка на други, препорачуваме да ги избришете комплетно
сите податоци преку софтвер за
бришење. Кога ја исфрлате мемориската картичка, препорачуваме
физички да ја оштетите.
Забелешки за безжичен LAN
Ако апаратот ви е изгубен или украден,
Sony не превзема одговорност за губење или оштетување предизвикано од
нелегален пристап или користење на
регистриран акцес поинт на апаратот.
Забелешки за безбедност кога
користите безжични LAN производи
••Секогаш внимавајте да користите
безбеден безжичен LAN да
избегнете хакирање, пристап од
трети лица или други пропусти.
••Важно е да направите
безбедносни дотерувања кога
користите безжичен LAN.
••Ако безбедносните проблеми се
појават поради немање
безбедносни мерки или поради
неизбежни околности кога
користите безжичен LAN, Sony не
превзема одговорност за губење
МК или оштетување.
6
Како привремено да исклучите
безжични мрежни функции (WiFi и т.н.)
Кога ќе се качите во авион и т.н.
може да ги исклучите привремено
сите безжични мрежни функции
преку [Airplane Mode].
За купувачите во САД
Ако имате прашања за овој
производ, може да се обратите:
Sony Customer Information Center
1-800-222-SONY (7669).
Бројот е само за прашања
поврзани со FCC.
Регулаторни информации
Изјава за усогласеност
Име на фирма: SONY
Бр. на модел: WW173777
Одговорен дел: Sony Electronics
Inc.
Адреса: 16535 Via Esprillo, San
Diego, CA 92127 U.S.A.
Бр. телефон: 858-942-2230
Овој уред е во согласност со Дел
15 од FCC правилата. Работата е
предмет на следниве два услова:
(1) Овој уред може да не
предизвика штетни пречки, и
(2) овој уред мора да ги прифати
сите примени пречки, вклучувајќи и пречки кои може да предизвикаат несакана работа.
Проверка на апаратот и
испорачаните делови
Бројот во заградите го
покажуваат бројот на парчиња.
•• Ремен за рамо (1)
•• Апарат (1)
•• Кабел за напојување (1)
(испорачан во некои
земји/региони)
•• Капак за објектив (1)
•• Објектив (1)
•• Батерија на полнење NPFW50 (1)
•• Капак за окулар (1)
(прикачен на апаратот)
•• Микро USB кабел (1)
•• Капак за окулар (1)
(прикачен на апаратот)
•• Упатство за употреба
(ова упатство) (1)
•• Адаптер за струја (1)
Формата на адаптерот
може да е различен во
зависност од земјата/
регионот.
•• Референтен водич (1)
•• Wi-Fi поврзување/Водич
со еден допир (NFC) (1)
МК
7
Идентификација на делови
 Повеќенаменски приклучок
 ON/OFF (Power) прекинувач
 Копче за снимање
 За снимањер: W/T (Zoom)
рачка
(Index) рачка/
За преглед:
Зум рачка за репродукција
•• Некои додатоци може да не
одат до крај и да излегуваат
назад од Повеќенаменскиот
приклучок. Но, кога додатокот ќе го допре предниот
крај на приклучокот поврзувањето е комплетно.
•• За детали за компатибилни
додатоци за повеќенаменскиот приклучок посетете ја
веб страната на Sony или
обратете се во продавницата
на Sony или локален овластен Sony сервис. Додатоци
за Приклучокот за додатоци
може да се користи. Работа
со додатоци од други производители не се гарантира.
 Индик. тајмер/AF илуминатор
 Индекс на бленда
 Објектив
 Преден прстен на објектив
 Заден прстен на објектив
 Бирач за компенз. на експозиција
 Блиц
МК
8
•• Допрете (Flash pop-up)
копчето за користење на
блицот. Блицот не се
исфрла автоматски.
•• Кога не го користите
блицот, вратете го назад во
куќиштето на апаратот.
 Бирач на режим
(Auto Mode)/
(Program Auto)/
(Aperture Priority)/
(Shutter Priority)/
(Manual Exposure)/
(Memory recall)/
(Movie)/
(High Frame Rate)/
(Sweep Panorama)/
(Scene Selection)
 Кука за ремен за рамо
Прикачете ги двата краја
од ременот на апаратот.
 Сензор за око
 Капак за окулар
 Копче за прилагодување диоптер
 MOVIE (Movie) копче


(Flash pop-up) копче
(Display panel illumination)
копче
 Екран
 C2 копче (Прилагодено копче 2)
 C1 копче (Прилагодено копче 1)
 Кука за ремен за рамо
 Копче за задржување фокус
 Слот за мемориска картичка
 Прекинувач за
 Капак за мемориска картичка
ограничување фокус
 Индикатор за пристап
 Бирач на фокус
 Прстен на бленда
 MENU копче
 Микрофон
Не го покривајте овој дел
при снимање филм. Може
да предизвикате шум или
потивок тон.
 Визир
МК
9

Знак за положба на
сензорот за слика
Сензорот за слика е сензор
кој светлото го конвертира
во електричен сигнал.
знакот го покажува местото
на сензорот за слика. Кога
мерите точно растојание
меѓу апаратот и предметот,
видете ја позицијата на
хоризонталната линија.
 Мулти/Микро USB терминал
•• Овој термина поддржува Micro
USB-компатибилни уреди.
•• За детали за компатибилни
додатоци за Мулти/Микро
USB терминал, посетете ја
веб страната на Sony или
обратете се во
продавницата на Sony или
локален Sony сервис.
 HDMI микро приклучок
 Индикатор за полнење
 Монитор (За ракување со
Ако предметот е поблизу од
минималното растојание за
снимање, фокусот не може
да се потврди. Оставете
доволно растојание меѓу
предметот и апаратот.
допир: Панел на допир/
Табла на допир)
Може да го прилагодите
мониторот во агол кој лесно
се гледа и да снимате од
било која позиција.
 Звучник
  (Microphone) приклучок
Кога е поврзан надворешен
микрофон, вградениот
микрофон автоматски се
исклучува. Кога
надворешниот микрофон е
помоќен, микрофонот се
снабдува со напојување од
апаратот.
  (Headphones) приклучок
МК
10
Можеби нема да може да го
прилагодите аголот на
мониторот во зависност од
типот на стативот кој го
користите. Во ваков случај,
ослободете ги заврките на
триподот еднаш за
прилагодување агол на
монитор.
 За снимање: Fn (Function)
копче
За преглед:
(Send to Smartphone)
копче
Може да се прикаже екран
за [Send to Smartphone]
допирајќи на ова копче.

(N mark)
Овој знак покажува точка
на допир за поврзување на
апаратот и NFC паметен
телефон.
 Контролен бирач
Можете брзо да
прилагодите дотерување за
секој режим за снимање.
 За снимање: AEL копче
За преглед: (Playback
zoom) копче
 Контролно тркало
 Средно копче
 За снимање: C3 копче
(Custom button 3)
За преглед:
(Delete) копче

(Playback) копче
 Клизачки прекинувач
 Wi-Fi/Bluetooth антена
(вградена)
•• NFC (Near Field
Communication) е интернационален стандард за
безжична технологија со
краток опсег.
 Рачка за заклучување батерија
 Слот за вметнување батерија
 Капак за плочата за поврзување
Користете го ова кога користите AC-PW20 AC адаптер
(одделно се продава). Ставете ја плочата за поврзување
во делот за батерија и потоа
протнете го кабелот низ
плочата за поврзување како
што е прикажано.
Проверете кабелот да не е
притиснат кога ќе го
затворите капакот.
МК
11
 Капак за батерија
 Отвор за статив
Користете статив со завртки
пократки од 5.5 mm (7/32
inches). Во спротивно нема
да може цврсто да го
обезбедите апаратот и
може да се оштети
апаратот.
МК
12
Основни операции
Користење на контролното тркало
•• Може да изберете дотерување со вртење или допирање на горе/
долу/лево/десно на контролното тркало. Вашиот избор се
одредува кога ќе допрете во средина на на контролното тркало.
•• DISP (Display Setting) е назначен на горната страна од контролното
тркало. Понатаму може да назначите избрани функции на левата/
десната/долната страна и центарот на контролното тркало и да го
вртите контролното тркало.
•• При репродукција може да се прикаже следна/претходна слика
со допирање на десната/левата страна од контролното тркало
или со вртење на контролното тркало.
М
К
13
Користење на Fn (Function) копчето
Може да регистрирате најчесто користени функции на Fn (Function)
копчето и да ги повикувате додека снимате. Најмногу до 12 најчесто
користени функции може да регистирате на Fn (Function) копчето.
1 Допрете на DISP копчето на
контролното тркало
непрекинато за приказ на
режим за екран различен
од [For viewfinder] и потоа
допрете на Fn (Function)
копчето.
Fn
2 Изберете функција допирајќи на горната/долната/левата/
десната страна од контролното тркало.
3 Изберете дотерување со
вртење на контролното
тркало и допрете во средина
на контролното тркало.
•• Некои функции може фино да се
прилагодат со контролниот бирач.
За прилагодување дотерувања од соодветен
екран за дотерување
Изберете функција во чекор 2,
потоа допрете во средина на контролното
тркало. Ќе се прикаже соодветен екран
за дотерување функција. Следете го
оперативниот водич за прилагодување
на дотерувањата.
Оперативен водич
МК
14
Водич за почеток
Чекор 1: Вметнете батерија/мемориска
картичка (одделно се продава) во апаратот
За детали за мемориски картички кои може да се користат со овој
апарат видете на стр. 30.
1 Отворете го капакот за
батерија и вметнете
батерија во апаратот.
Рачка за
заклучување
•• Проверете дали батеријата е
свртена во правилна насока
и вметнете ја додека ја
притискате рачката за
заклучување на батеријата.
2 Затворете го капакот за батерија.
3 Отворете го капакот за
мемориска картичка и вметнете
мемориска картичка (одделно
се продава) во апаратот.
•• Со засечениот агол свртен во
правец како што е прикажан,
вметнете ја мемориската
картичка се додека не се
заклучи.
Проверете засечениот агол
дали правилно е свртен.
4 Затворете го капакот за мемориска картичка.
МК
15
За форматирање на мемориската картичка
Кога мемориската картичка за прв пат ја користите со овој
апарат се препорачува да ја форматирате со апаратот за
стабилни перформанси на мемориската картичка.
•• Со форматирање се бришат сите податоци на мемориската картичка, вклучувајќи и заштитени слики и регистрирани дотерувања
(M1 до M4). Откако ќе се избришат не можат да се врате. Зачувајте
важни податоци на компјутер и т.н. пред да форматирате.
(Setup)  [Format].
•• Да форматирате изберете MENU 
За вадење на батеријата
Проверете индикаторот за
пристап (стр.9) да не свети и
исклучете го апаратот. Потоа
лизгајте ја рачката за
заклучување и извадете ја
батеријата. Внимавајте да не ви
падне батеријата.
За вадете на мемориската
картичка
Проверете индикаторот за пристап
(стр. 9) да не свети и потоа
притиснете ја еднаш мемориската
картичка да ја извадите.
МК
16
Рачка за заклучување
Чекор 2: Полнење на батеријата додека е вметната во
апаратот
1 Исклучете го напојувањето.
2 Поврзете го апаратот
со батерија вметнат во
Адаптерот за струја
(испорачан) преку микро
USB кабел (испорачан) и
поврзете го адаптерот за
струја во штекер.
Индикатор за полнење на апаратот (портокалов)
Свети: Полни
Исклучен: Полнењето е завршено
Т: Грешка при полнење и полнењето привремено е паузирано
бидејќи апаратот не во соодветен опсег на температура
•• Време на полнење (цело полнење): приближно 150 мин (кога
полните целосно испразнета батерија на температура од 25°C
(77°F))
•• Кога користите комплетно нова батерија или батерија која не е
користена долго време, индикаторот за полнење може брзо да
трепка кога батеријата е наполнета. Ако се случи ова, извадете ја
батеријата или исклучете го USB кабелот од апаратот и повторно
ставете ја батеријата да продолжи да се полни.
•• Користете само оригинална Sony батерија, микро USB кабли
(испорачани) и адаптер за струја (испорачан).
МК
17
Чекор 3: Дотерување јазик и часовник
1 Дотерајте го ON/OFF (Power)
ON/OFF (Power) прекинувач
прекинувачот во “ON” за
вклучување на апаратот.
2 Изберете јазик и потоа
допрете во средина на
контролното тркало.
3 Проверете дали [Enter] е избрано на екранот и потоа допрете
во средина.
4 Изберете географска локација и потоа допрете во
средина.
5 Изберете [Date/Time] со горе/долу на контролното тркало
или со вртење на контролното тркало и допрете во средина.
6 Изберете мени допирајќи на горната/долната/левата/десната
страна на контролното тркало и допрете во средина.
7 Повторете ги чекорите 5 и 6 да дотерате друго мени, потоа
изберете [Enter] и допрете во средина.
Совет
••За ресетирање на дотераниот датум и време, користете MENU (стр. 27).
МК
18
Чекор 4: Снимање слики во автоматски режим
1 Завртете бо бирачот за режим да дотерате
.
2 Погледнете во визирот или мониторот и држете го апаратот.
3 Користете ја W/T (zoom) рачката за прилагодување
зголемување на сликата.
4 Допрете на копчето за снимање до пола за фокусирање.
•• Кога сликата е во фокус, индикатор (како ) ќе светне.
5 Допрете до крај на копчето за снимање.
Да снимате филмови
Допрете на MOVIE копчето да почнете/запрете со снимање.
За репродукција на слики
Допрете на
(Playback) копчето за репродукција на слики. Може да
изберете слика со помош на контролното тркало.
За бришење на прикажаната слика
Допрете на
(Delete) копче додека сликата е прикажана и
избришете ја. Изберете [Delete] со помош на контролното тркало
на екранот за потврдување и потоа допрете во средина на
контролото тркало да избришете слика.
МК
19
За снимање слики со разни режими за сликање
Дотерајте го бирачот за режим во саканиот режим во зависност од
предметото или функцијата која сакате да ја користите.
Научете повеќе за апаратот
Инструкции за сите функции на овој апарат се обезбедени во “Help
Guide” (веб упатство).
Видете на страна 2 како да пристапите на Help Guide.
МК
20
Користење Wi-Fi / One-touch
(NFC) / Bluetooth функции
Може да ги направите следните операции со Wi-Fi, NFC One-touch,
Bluetooth функциите на апаратот.
•• Снимање слики на компјутер
•• Префрлање слики од апаратот на паметен телефон
•• Користење на паметен телефон како далечински управувач за апаратот
•• Гледање фотографии на ТВ
•• Снимање информација за локација од паметен телефон на слики
За детали видете во “Help Guide” (стр. 2) или на прикачениот
документ “Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) водич.”
Инсталирање PlayMemories Mobile
PlayMemories Mobile е потребен за поврзување на апаратот и
паметниот телефон. Ако PlayMemories Mobile веќе е инсталиран на
паметниот телефон, ажурирајте го со најнова верзија.
За детали за PlayMemories Mobile, видете на страната за поддршка
(http://www.sony.net/pmm/).
Забелешка
••За користење наNFC One-touch функцијата на апаратот, потребен
е NFC Android паметен телефон или таблет.
••Wi-Fi функциите претставени во ова упатство не гарантираат работа на
сите паметни телефони или таблети.
••Wi-Fi функциите на овој апарат не се достапни кога ќе се поврзете
на јавен безжичен LAN.
••Во зависност од потамошните верзии за ажурирање, постапката за
работа или приказот се предмет на измена без претходна најава.
МК
21
Снимање информација за локација на снимени слики
Со користење на PlayMemories Mobile, може да добиете
информација за локација од поврзаниот паметен телефон (преку
Bluetooth комуникација) и да го снимите на снимените слики.
За детали за работната постапка, видете во “Help Guide” (стр.
2) или на следнава страна за поддршка.
http://www.sony.net/pmm/btg/
МК
22
Вовед во компјутерскиот софтвер
Ние го нудиме следниот компјутерски софтвер за подобрување на
вашето уживање во фотографии/филмови. Пристапете на следната
URL преку интернет пребарувач и потоа превземете го софтверот
следејќи ги инструкциите на екран.
Ако еден од овие софтвери веќе е инсталиран на вашиот компјутер,
ажурирајте го со најнова верзија пред да го користите.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Може да ја проверите препорачаната работна околина за софтверот од
следната URL:
http://www.sony.net/pcenv/
PlayMemories Home
PlayMemories Home овозможува префрлање слики и филмови на
компјутер и гледање или нивно користење.
Треба да инсталирате PlayMemories Home да префрлите XAVC S
филмови или AVCHD филмови на вашиот компјутер.
Може да пристапите на веб страната за преврзмеање директно од
следната URL:
http://www.sony.net/pm/
•• Кога ќе го поврзете апаратот со компјутер, нови функции може
да се додадат на PlayMemories Home. Затоа се препорачува
поврзување на апаратот со вашиот компјутер дури и ако веќе е
инсталиран PlayMemories Home на компјутерот.
МК
23
Image Data Converter
Може да унапредувате и уредувате RAW слики преку разни
функции за прилагодување како крива на тон или острина.
Remote Camera Control
Со Remote Camera Control, може да ги менувате дотерувањата на
апаратот или да ја ослободите блендата од компјтерот поврзан
преку USB кабел.
За користење на Remote Camera Control, прво изберете MENU 
(Setup)  [USB Connection]  [PC Remote], потоа поврзете го
апаратот во компјутер преку USB кабел.
МК
24
Листа со MENU ставки
За детали за секоја MENU ставка видете во Help Guide.
(Camera Settings1)
Црвено копче
Квалитет/Големина на слика
Квалитет
Голеина на слика
Размер
Панорама: Големина
Панорама: Насока
Long Exposure NR
High ISO NR
Color Space
Режим за снимање/Драјв
Автоматски режим
Избор на сцена
Режим за драјв
Дотерување на носачот
/
Recall
/
Memory
Reg Cust Shoot Set
AF
Дел за фокусирање
Swt. V/H AF Area
AF Illuminator
Center Lock-on AF
AF w/ shutter
Pre-AF
AF Area Regist.
Del. Reg. AF Area
AF Area Auto Clear
Disp. cont. AF area
Phase Detect. Area
Експозиција
Exposure Comp.
Reset EV Comp.
ISO
ISO AUTO Min. SS
Metering Mode
Spot Metering Point
AEL w/ shutter
Exposure Std. Adjust
Блиц
Режим за блиц
Компензација на блиц
Exp.comp.set
Намалување црвени очи
Боја/Баланс на бела боја/Процесирање слика
Баланс на бела боја
Priority Set in AWB DRO/
Auto HDR
Креативен стил
Ефект на слика
Профил на слика
Ефект на мека кожа
МК
25
Помош при фокусирање
Focus Magnifier
Focus Magnif. Time
Initial Focus Mag.
MF Assist
Peaking Level
Peaking Color
Focus Ring Rotate
Откривање лица/Помош при снимање
Smile/Face Detect.
Face Registration
Auto Obj. Framing
(Camera Settings2)
Виолетово копче
Филм
Exposure Mode
Exposure Mode
File Format
Record Setting
HFR Settings
Quality (Dual Rec)
Img. Size (Dual Rec)
Auto Dual Rec
Proxy Recording
AF drive speed
AF Track Sens
Auto Slow Shut.
Audio Recording
Audio Rec Level
Audio Level Display
Audio Out Timing
Wind Noise Reduct.
МК
26
SteadyShot
Marker Display
Marker Settings
Video Light Mode
Movie w/ shutter
Бленда/SteadyShot
Shutter Type
Release w/o Card
SteadyShot
Зум
Rng. of Zoom Assist
Zoom Setting
Zoom Speed
Zoom Ring Rotate
Zoom Func. on Ring
Приказ/Автоматски приказ
DISP Button
FINDER/MONITOR
Zebra
Grid Line
Exposure Set. Guide
Live View Display
Auto Review
Прилагодени операции
Custom Key(Shoot.)
Custom Key(PB)
Function Menu Set.
Lens Ring Setup
MOVIE Button
Dial/Wheel Lock
Audio signals
Write Date
(Network)
Зелено копче
Snd to Smrtphn Func
Send to Computer
Гледање на ТВ
Ctrl w/ Smartphone
Режим за авион
Wi-Fi дотерување
Bluetooth дотерување
Loc. Info. Link Set.
Уредување име на уред
Reset Network Set.
(Setup)
Жолто копче
Осветленост на монитор
Осветлување на визир
Finder Color Temp.
Gamma Disp. Assist
Дотерување тон
Tile Menu
Mode Dial Guide
Delete confirm.
Display Quality Pwr
Save Start Time
NTSC/PAL Selector*
(Playback)
Сино копче
Бришење
Режим за гледање
Индекс на слика
Disp Cont Shoot Grp
Display Rotation
Slide Show
Ротирање
Enlarge Image
Enlarge Init. Mag.
Enlarge Initial Pos.
Заштита
Motion Interval ADJ
Одредување печатење
Photo Capture
Touch Operation
Touch Pad дотерување
Демо режим
TC/UB дотерување
HDMI дотерување
4K Output Sel.
USB поврзување
USB LUN дотерување
USB Power Supply PC
Remote Settings
Јазик
Дотерување дата/време
Дотерување подрчје
Инфо за авторски права
Форматирање
Број на фајл
Дотерување име на фајл
Изберете REC папка
Нова папка
Име на папка
Recover Image DB
Приказ на инфо за медиум
МК
27
Верзија
Дотерување ресетирање
* Ако ја смените оваа ставка, мора
да ја форматирате мемориската
картичка за компатибилност со
PAL или NTSC системите. Исто
така, имајте во предвид дека
можеби нема да може да
репродуцирате филмови
снимени за NTSC систем на PAL
ТВ систем.
(My Menu)
Add Item
Sort Item
Delete Item
Delete Page
Delete All
МК
28
Сиво копче
Спецификации
Времетраење на батеријата и број на снимени слики
Траење на батеријата Број на слики
Снимање
(фотографии)
Режим на екран
―
Приближ. 400
Режим за визир
―
Приближ. 370
Актуелно снимање
(филмови)
Режим на екран
Приближ. 75 мин.
―
Режим за визир
Приближ. 75 мин.
―
Непрекинато снимање Режим на екран
(филмови)
Режим за визир
Приближ. 135 мин.
―
Приближ. 135 мин.
―
•• Горенаведените проценки за траење на батеријата и бројот на
снимени слики се применува кога батеријата делосно е
наполнета. Трењето на батеријата и бројот на слики може да се
намали во зависност од условите на користење.
•• Траењето на батеријата и бројот на снимени слики се проценети врз
основа на снимање со фабричко дотерување под следниве услови:
– Користење на батерија на температура од 25°C (77°F).
– Користење на Sony SDXC мемориска картичка (U3) (одделно се продава)
•• Бројот за “Снимање (фотографии)” е врз основа на CIPA стандард
и снимање под следниве услови:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– Една слика на секои 30 секунди.
– Напојувањето се вклучува и исклучува еднаш на секој десети пат.
– Блицот светнува еднаш на две слики.
– зумот се префрла наизменично меѓу W и T.
•• Бројот на минути за снимање филм е врз основа на CIPA стандард
и снимање под следниве услови:
– Квалитетот на слика е дотеран во XAVC S HD 60p 50M/50p 50M.
– Актуелно снимање (филм): Траење на батеријата врз основа на
повторено снимање, зумирање, режим на подтовеност,
исклучено/вклучено и т.н.
– Непрекинато снимање (флм): Траење на батеријата врз основа
на нон-стоп снимање се додека не се достигне лимитот (29
минути) и потоа продолжува со повторно допирање на MOVIE
(Movie) копчето. Други функции, како зумирање, не се
употребуваат.
МК
29
Мемориски картички кои може да се користат
Кога користите microSD мемориски картички или Memory Stick
Micro медим со апаратот, користете соодветен адаптер.
SD мемориски картички
Поддржани мемориски картички
Формат на снимање
Фотографии
SD/SDHC/SDXC картичка
AVCHD
SD/SDHC/SDXC картичка
(Класа 4 или побрз, или U1 или побрз)
XAVC S
4K 60 Mbps*
HD 50 Mbps or lower*
HD 60 Mbps
SDHC/SDXC картичка
(Класа 10 или U1 или побрз)
4K 100 Mbps*
HD 100 Mbps
SDHC/SDXC картичка (U3)
High Frame Rate*
SDHC/SDXC картичка
(Класа 10 или U1 или побрз)
* Вклучувајќи кога снимате прокси филм во исто време
Memory Stick медиум
Формат на снимање
Поддржани мемориски картички
Фитиграфуу
Memory Stick PRO Duo/
Memory Stick PRO-HG Duo
AVCHD
Memory Stick PRO Duo (Mark 2)/
Memory Stick PRO-HG Duo
XAVC S
4K 60 Mbps*
HD 50 Mbps or lower*
HD 60 Mbps
Memory Stick PRO-HG Duo
4K 100 Mbps*
HD 100 Mbps
—
High Frame Rate*
Memory Stick PRO-HG Duo
* Вклучувајќи кога снимате прокси филм во исто време
Забелешка
••Кога се користи SDHC мемориска картичка за снимање на XAVC S филм
подолг временски период, снимениот филм ќе се подели на фајлови од
4 GB. Поделените фајлови може да се спојат како еден фајл со
префрлање на компјутер со помош на PlayMemories Home.
••Целосно наполнете ја батеријата пред да се обидувате да поправајте
МК
фајлови со податоци на мемориската картичка.
30
Број на снимени слики
Кога ќе ставите мемориска картичка во апаратот и ќе го дотерате
ON/OFF (Power) прекинувачот во “ON,” бројот на слики кои може да
се снимат (треба да продолжите да снимате со моменталното
дотерување) се прикажува на екранот.
Забелешка
••Кога “0” (број на снимени слики) трепка портокалово, мемориската
картичка е полна. Заменете ја мемориската картичка со друга или
избришете слики од моменталната мемориска картичка.
••Кога “NO CARD” трепка портокалово, значи дека нема ставено
мемориска картичка. Вметнете мемориска картичка.
Број на слики кои може да се снимат на мемориска
картичка
Во долната табела се прикажани проближниот број на слики кои
може да се снимат на мемориска картичка форматирана со апаратот.
Вредноста е дефинирана со користење Sony стандардна мемориска
картичка за тестирање. Вредноста може да се разликува зависно од
условите на снимање и типот на мемориската картичка.
[
Image Size]: [L: 20M]
Aspect Ratio]: [3:2]*
[
(Единици: Слики)
Квалитет
8 GB
32 GB
64 GB
256 GB
Standard
1150
4800
9600
37500
Fine
690
2800
5500
22000
Extra fine
510
2050
4150
16000
RAW & JPEG
235
950
1900
7500
RAW
355
1400
2850
11000
* Кога [
Aspect Ratio] не е дотеран во [3:2], може да снимите повеќе
слики од наведениот број во табелата (освен кога е избрано [RAW] ).
Забелешка
••Дури и ако бројот на снимени слики е повисок од 9999 слики, “9999” ќе
се прикаже.
МК
31
••Кога слика снимена со друг производ се репродуцира на апаратот,
сликата може да не се прикаже во вистинска големина.
••Прикажаниот број е кога користите Sony мемориска картичка.
Време за снимање на филм
Во табелата е прикажано приближно вкупно време на снимање со
користење мемориска картичка форматирања на овој апарат.
Вредноста може да се разликува во зависност од условите на
снимање и типот на мемориската картичка. Време за снимање кога
[
File Format] е дотеран во [XAVC S 4K] и [XAVC S HD] е време на
снимање кога снимате со [ Proxy Recording] дотеран во [Off].
(ч (час), м (минута))
Фајл формат Дотерување за снимање
8 GB
32 GB
64 GB
256 GB
XAVC S 4K
30p 100M/25p 100M
9м
35 м
1 ч 15 м
5 ч 15 м
30p 60M/25p 60M
10 м
1ч
2 ч 5 м
8 ч 35 м
24p 100M*/ –
9м
35 м
1 ч 15 м
5 ч 15 м
24p 60M*/ –
10 м
1ч
2 ч 5 м
8 ч 35 м
120p 100M/100p 100M
9м
35 м
1 ч 15 м
5 ч 15 м
120p 60M/100p 60M
10 м
1ч
2 ч 5 м
8 ч 35 м
XAVC S HD
AVCHD
60p 50M/50p 50M
15 м
1 ч 15 m
2 ч 35 м
10 ч 25 м
60p 25M/50p 25M
30 м
2 ч 25 м
5ч
20 ч 10 м
10 ч 25 м
30p 50M/25p 50M
15 м
1 ч 15 м
2 ч 35 м
30p 16M/25p 16M
50 м
3 ч 50 м
7 ч 45 м
31 ч 30 м
24p 50M*/ –
15 м
1 ч 15 м
2 ч 35 м
10 ч 25 м
60i 24M (FX)/
50i 24M (FX)
40 м
2 ч 55 м
6ч
24 ч 15 м
60i 17M (FH)/
50i 17M (FH)
55 м
4 ч 5 м
8 ч 15 м
33 ч 15 м
* Само кога [NTSC/PAL Selector] е дотеран во NTSC
•• Непрекинато снимање филм е можно за максимум од приближно
29 минути одеднаш со фабрички дотерувања на апаратот и на
температура од приближно 25°C (77°F) (ограничување по
спецификација на производот).
МК
32
Забелешка
••Времето за снимање филови се разликува бидејќи апаратот е опремен со
VBR (Variable Bit-Rate), кој автоматски го прилагодува квалитетот на слика
зависно од сцената за сликање. Кога снимате брзодвижечки предмети,
сликата е појасна но времето на снимање е пократоко бидејќи е потребно
повеќе меморија за снимање. Времето за снимање се разликува зависно од
условите на снимање, предметот или квалитетот на сликата/големина.
••Прикажаното време е време на снимање со Sony мемориска картичка.
Забелешки за непрекинато снимање филм
•• Непрекинато снимање филм со висок квалитет и голема брзина
бара голема количина на моќ. Затоа ако продолжувате да
снимате, температурата во апаратот ќе се зголеми, особено
околу сенозорот за слика. Во ваков случај, апаратот автоматски
ќе се исклучи бидејќи површината на апаратот е загреан или
високата температура влијае врз квалитетот на сликата или
внатрешниот механизам на апаратот.
•• Достапното време за снимање филм се разликува зависно од
температурата, форматот на фајл/дотерување за снимање филмови,
Wi-Fi мрежно опкружување или условите на апаратот пред да
почнете да снимате. Ако често рекомпонирате или снимате слики
откако напојувањето ќе се вклучи, температурата во апаратот ќе се
зголеми и времето на снимање ќе биде пократко.
иконата се прикаже, температурата на апаратот е зголемена.
•• Ако
•• Ако апаратот запре со снимање филм поради висока температура, оставете ја некое време со исклучено напојување. Почнете
со снимање ткако температурата во апаратот целосно опадне.
•• Ако ги запазите следниве точки, ќе може да снимате филмови
подолго време.
– Држете го апаратот подалеку од директна сончева светлина.
– Исклучете го апаратот кога не го користите.
•• Кога [ File Format] е дотеран во [AVCHD], големината на
фајл за филмови е ограничен на приближ. 2 GB. Ако
големината на фајл за филм достигне приближ. 2 GB при
снимање, нов фајл со филм автоматски се креира.
МК
33
Спецификации
Апарат
[Систем]
Уред: 13.2 mm × 8.8 mm
(1.0 type) CMOS сензор
Ефективбни број на пиксели на апаратот:
Приближ. 20.1 Мегапиксели
Вкупен број на пиксели на апаратот
Приближ. 21.0 Мегапиксели
Објетив: ZEISS Vario-Sonnar T 25×
зум објектив
f = 8.8 mm – 220 mm (24 mm –
600 mm (35 mm film equivalent))
F2.4 (W) – F4 (T)
Додека снимате филмови (HD
16:9): 26 mm – 630 mm*1
Додека снимате филмови (4K
16:9): 28 mm – 680 mm*1
*1 Кога [
SteadyShot] е дотерано
во [Standard]
SteadyShot: Оптички
Формат на фајл (Фотографии):
JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.31,
MPF Baseline) компатибилен,
RAW (Sony ARW 2.3 формат),
DPOF компатибилен
Формат на фајл (Филм):
XAVC S формат (XAVC S
формат компатибилен):
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: LPCM 2ch (48 kHz 16 bit)
AVCHD формат (AVCHD формат
Ver. 2.0 компатибилен):
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: Dolby Digital
2ch, опремен со
Dolby Digital Stereo Creator
••Произведен под лиценца
од Dolby Laboratories.
МК
34
Медиум за снимање:
Memory Stick PRO Duo, Memory
Stick Micro медиум, SD картичка,
microSD мемориска картичка
Блиц: Опсег на блиц (ISO осетливост
(Препорачан индекс на
експозиција) дотеран во Auto):
Приближ. 1.0 m до 10.8 m
(3.28 ft. до 35.43 ft.) (W)/
Приближ. 1.0 m до 6.5 m
(3.28 ft. до 21.33 ft.) (T)
[Влезни/Излезни приклучоци]
HDMI приклучок: HDMI микро приклучок
Мулти/Микро USB терминал*:
USB комуникација
USB комуникација:
Hi-Speed USB (USB 2.0)
Приклучок за микрофон:
3.5 mm Стерео мини приклучок
Приклучок за слушалки:
3.5 mm Стерео мини приклучок
* Поддржува Микро USB
компатибилен уред.
[Визир]
Тип: Електронски визир (Organic
Electro-Luminescence)
Вкупен број на точки:
2 359 296 точки
Покриеност: 100%
Зголемување: Приближ. 0.70 ×
(35 mm-format equivalent) со 50 mm
објектив во бесконечност, –1 m–1
Точка на око (CIPA компатибилен):
Приближ. 23 mm од окулар,
приближ. 21.5 mm од рамка
на окулар на –1 m–1
Прилагодување диоптер:
–4.0 m–1 до +3.0 m–1
[Монитор]
[Безжичен LAN]
LCD монитор:
7.5 cm (3.0 type) TFT драјв,
панел на допир
Вкупен број на точки:
1 440 000 точки
Поддржан стандард:
IEEE 802.11 b/g/n
Фреквенција: 2.4 GHz
Поддржан безбедносен протокол:
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Метод на конфигурација:
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) /
рачно
Метод на пристап: Infrastructure Mode
NFC: NFC Forum Type 3 Tag
compliant
[Општо]
Бр. на модел. WW173777
Номинален влез:
, 2.4 W
7.2 V
Потрошувачка:
Приближ. 2.2 W (при
снимање со монитор)
Приближ. 2.4 W (при
снимање со визир)
Работна температура: 0 до 40 °C
(32 до 104 °F)
Температура на чување: –20 до 55 °C
(–4 до 131 °F)
Димензии (Ш × В × Д) (Приближ.):
132.5 × 94.0 × 145.0 mm 132.5
× 94.0 × 127.4 mm (од
предна страна на објектив)
5 1/4 × 3 3/4 × 5 3/4 in.
5 1/4 × 3 3/4 × 5 1/8 in. (од
предна страна на објектив)
Маса (CIPA compliant) (Приближ.):
1 095 g (2 lb 6.7 oz) (со
батерија, SD картичка)
Микрофон: Стерео
Звучник: Моно
Exif Print: Компатибилен
PRINT Image Matching III:
Компатибилен
[Bluetooth комуникации]
Bluetooth standard Ver. 4.1
Фреквенција: 2.4 GHz
AC адаптер AC-UUD12/UUE12
Номинален влез: 100–240 V ,
50/60 Hz, 0.2 A
Номинален излез: 5 V ,
1.5 A
Батерија на полнење NPFW50
Номинален напон: 7.2 V
Дизајност и спецификациите се
предмет на измена без претходна
најава.
МК
35
Заштитни знаци
••Memory Stick и
се заштитни
знаци или регистрирани трговски марки на Sony Corporation.
се регистрирани
••XAVC S и
трогвски марки на Sony Corporation.
••AVCHD и AVCHD логото се
заштитни знаци на Panasonic
Corporation и Sony Corporation.
••Mac е заштитен знак на Apple
Inc., регистриран во САД и други
земји.
••IOS е регистрирана трговска
марка или заштитен знак на
Cisco Systems, Inc.
••iPhone и iPad се заштитни знаци
на Apple Inc., регистрирани во
САД и други земји.
••Blu-ray Disc™ и Blu-ray™
се заштитни знаци на
Blu-ray Disc Association.
••DLNA и DLNA CERTIFIED се
заштитни знаци на Digital
Living Network Alliance.
••Dolby, Dolby Audio и дупло-D
симболот се заштитни знаци на
Dolby Laboratories.
••Термините HDMI и HDMI HighDefinition Multimedia Interface, и
HDMI логото се заштитни знаци
или регистрирани трговски
марки на HDMI Licensing
Administrator, Inc. во САД и други
земји.
••Microsoft и Windows се
регистрирани трговски марки
или заштитни знаци на Microsoft
Corporation во САД и/или други
земји.
••SDXC логото е заштитен знак на
SD-3C, LLC.
МК
36
••Facebook и “f” логото се
заштитен знак или регистрирана
трговска марка на Facebook, Inc.
••Android и Google Play се
заштитен знак или регистрирана
трговска марка на Google Inc.
••YouTube и YouTube логото се
заштитен знак или регистрирана
трговска марка на Google Inc.
••Wi-Fi, Wi-Fi логото и Wi-Fi
Protected Setup се регистрирана
трговска марка или заштитен
знак на Wi-Fi Alliance.
••N знакот е заштитен знак или
регистрирана трговска марка на
NFC Forum, Inc. во САД и други
земји.
••Bluetooth® знакот и логото се регистрирани трговски марки сопственост на Bluetooth SIG, Inc. и било
какво коритење на овие знаци од
Sony Corporation се со лиценца.
••QR кодот е заштитен знак на
Denso Wave Inc.
••Називите на системите и
производите употребени во ова
упатства генерално се заштитни
знаци или регистрирани
заштитни знаци на програмери
или производители. Сепак,
ознаките ™ или ® во ова упатство
не се употребени во сите случаи.
За GNU GPL/LGPL
апликативен софтвер
Софтвер кој е соодветен за
следниве GNU General Public
License (во понатамошен текст
“GPL”) или GNU Lesser General
Public License (во понатамошен
текст “LGPL”) се вклучени во
производот.
Ова ве информира дека имате
право да пристапите,
модифицирате и редистрибуирате
изворен код за овој софтверски
програм под улсови на
испорачаниот GPL/LGPL.
Изворниот код е обезбеден на
интернет. Користете ја следната
URL да го превземете. http://
oss.sony.net/Products/Linux/
Ние преферираме да не не
контактирате за содржината на
изворниот код.
Лиценците (на англиски) се
снимени во внатрешната меморија
на производот. Воспоставете
поврзување за масовно чување
помеѓу производот и компјутер за
читање на лиценцата во папката
“PMHOME” - “LICENSE”.
Дополнителни информации за овој
производ и одговори на најчесто
поставувани прашања може да
најдете на нашата веб страна за
поддршка на корисниците.
МК
37
МК
38
МК
39
DSC-RX10M4
©2017 Sony Corporation
Printed in Czech Republic
Download PDF

advertising