Sony | KDL-40V2500 | Sony KDL-40V2500 Használati útmutató

2-893-779-21(1)
Színes digitális LCD televízió
Kezelési útmutató
A tv-készülék használatának megkezdése előtt kérjük,
olvassa el az útmutató „Biztonsági előírások” szakaszát.
KDL-46V2500
KDL-40V2500
KDL-32V2500
Hasznos információk a Sony termékekről:
© 2006 Sony Corporation
HU
Bevezetés
Köszönjük, hogy ezt a Sony terméket választotta.
Kérjük, mielőtt üzembe helyezi a készüléket, olvassa
el figyelmesen ezt a használati utasítást, és őrizze
meg, mert a későbbiekben is szüksége lehet rá.
Megjegyzés a digitális tv-funkcióhoz
• Minden digitális tv-adással (
) kapcsolatos funkció,
csak azokban az országokban és régiókban működik, ahol
DVB-T (MPEG2) digitális jeleket továbbítanak földi
műsorszórással. Érdeklődjön kereskedőjénél, hogy
sugároznak-e a DVB-T jeleket a lakóhelyén.
• Annak ellenére, hogy a tv-készülék megfelel a DVB-T
előírásoknak, a kompatibilitást nem garantáljuk a jövőbeli
DVB-T digitális földi adásokkal.
• Egyes digitális tv-funkciók nem használhatók minden
országban.
2 HU
Védjegyekkel kapcsolatos információk
• A
a DVB Project bejegyzett védjegye.
• A gyártás a BBE Sound, Inc. engedélyével történt. A BBE
Sound, Inc. hozzájárulása, a következő Egyesült Államokbeli szabadalmaknak megfelelően: 5510752, 5736897.
A BBE és a BBE szimbólum a BBE Sound, Inc. bejegyzett
védjegye.
• A TruSurround XT, az SRS és a (z) szimbólum az SRS
Lab, Inc. védjegye.
A TruSurround XT technológia az SRS Labs, Inc.
engedélyével lett felhasználva.
• A HDMI, a HDMI embléma és a High-Definition
Multimedia Interface a HDMI Licensing, LLC védjegye
illetve bejegyzett védjegye.
• Az útmutatóban található ábrák a KDL-32V2500 típusra
vonatkoznak, ha másképp nincs feltüntetve.
Tartalomjegyzék
Üzembe helyezési útmutató
4
Biztonsági előírások ..................................................................................................................7
Figyelmeztetések ....................................................................................................................10
A távvezérlő áttekintése ....................................................................................................... 11
A televízió gombjainak és visszajelzőinek áttekintése......................................................12
Tv-nézés
Tv-nézés .................................................................................................................................13
A digitális elektronikus műsorújság (EPG) használata
..................................................15
Kedvencek listájának használata
...................................................................................17
Csatlakoztatott eszközök képének megtekintése ...................................................................18
Menüfunkciók használata
A menü használata .................................................................................................................19
Kép menü................................................................................................................................20
Hang menü..............................................................................................................................22
Képernyő menü.......................................................................................................................24
Beállítás menü ........................................................................................................................25
PC beállítás menü...................................................................................................................27
Analóg beállítás menü (Csak analóg mód) .............................................................................28
Digitális beállítás menü
..................................................................................................31
Külsõ készülékek használata
Külső készülék csatlakoztatása ..............................................................................................33
További információk
Minőségtanúsítás ....................................................................................................................36
Hibaelhárítás ...........................................................................................................................38
Tárgymutató ............................................................................................................................40
: csak digitális csatornák esetén
3 HU
HU
Üzembe helyezési útmutató
1: A tartozékok
ellenõrzése
2: Antenna/videomagnó
csatlakoztatása
RM-ED008 távvezérlõ (1 db)
Antenna csatlakoztatása
AA méretû elemek (R6 típusú) (2 db)
Hálózati vezeték (C-6 típusú) (1 db)
Koaxiális csatlakozóvezeték
(tartozék)
Koaxiális csatlakozóvezeték (1 db)
Vezetékrögzítõ (1 db)
Hálózati csatlakozóvezeték
(tartozék)
Antenna és videomagnó csatlakoztatása
Tartószíj (1 db) és csavarok (2 db)
Elemek behelyezése a távvezérlõbe
Hálózati csatlakozóvezeték
(tartozék)
RF vezeték
(nem tartozék)
Megjegyzések
• Győződjön meg arról, hogy a mellékelt elemeket
megfelelő polaritással helyezi be a távvezérlőbe.
• Gondoskodjon a kimerült elemek környezetbarát
elhelyezéséről. Bizonyos régiókban törvény szabályozza
az elemek hulladékként történő elhelyezését. Lépjen
kapcsolatba a helyi hatóságokkal.
• Ne használjon együtt régi és új illetve eltérő típusú
elemeket.
• Óvatosan kezelje a távvezérlőt. Ne ejtse le, ne lépjen rá és
ne öntsön rá semmilyen folyadékot.
• Ne helyezze a távvezérlőt hőforrás közelébe, ne tegye ki
közvetlen napfény hatásának, és ne tárolja nyirkos
helyiségben.
Scart vezeték (nem tartozék)
Videomagnó
4 HU
5: A nyelv és ország/
régió kiválasztása
2
Üzembe helyezési útmutató
3: A vezetékek kötegelése
1
2
4: A tv-készülék
felborulásának
megakadályozása
3, 4
3, 4
1
2
Csatlakoztassa tv-készülékét a hálózati
aljzathoz (220–240 V, 50 Hz váltakozó
feszültség).
Nyomja meg a 1 gombot a tv-készüléken
(felül).
A tv-készülék első bekapcsolásakor a nyelv
(Language) menü jelenik meg a képernyőn.
Ha a tv-készülék készenléti állapotban van (a 1
(készenléti) jelző pirosan világít a készülék
előlapján), nyomja meg a távvezérlő "/1 gombját
a televízió bekapcsolásához.
2
3
1
Folytatódik
5 HU
3
A F/f gombokkal válassza ki a
képernyőmenü nyelvét, majd nyomja meg
gombot.
a
1
Mielőtt elindítja az automatikus hangolást,
helyezzen be egy műsoros videokazettát a
tv-készülékhez csatlakoztatott videomagnóba (4. oldal), és indítsa el a lejátszást.
Az automatikus hangolás során a készülék a
videocsatornákat is megkeresi és tárolja.
Ha nem csatlakoztatott videomagnót a tv-készülékhez, erre az eljárásra nincs szükség. Folytassa a
2-es lépéssel.
2
4
Válassza az „OK” opciót, majd nyomja meg
gombot.
a
A F/f gombokkal válassza ki azt az országot/régiót, ahol használni szeretné tv-kégombot.
szülékét, majd nyomja meg a
A tv-készülék megkeresi a rendelkezésre álló digitális, majd pedig az analóg csatornákat. A folyamat eltarthat egy ideig, ezért legyen türelmes, és
ne nyomjon meg semmilyen gombot a tv-készüléken vagy a távvezérlőn.
Ha megjelenik egy üzenet, mely kéri az antennacsatlakozás ellenõrzését
A készülék nem talált digitális vagy analóg csatornákat. Ellenőrizzen minden antennacsatlakozást,
és nyomja meg a
gombot az automatikus hangolás ismételt elindításához.
3
Ha az ország/régió, melyben használni szeretné a
tv-készüléket, nem jelenik meg a listában,
válassza a „–” opciót az ország/régió helyett.
Az automatikus hangolás indítását megerősítő
üzenet jelenik meg a tv-képernyőn. Lépjen a
„6: Automatikus hangolás” részre.
6: Automatikus hangolás
A tv-készülék megkeresi és eltárolja a fogható tv-csatornákat.
2
4
6 HU
Ha a Programrendezés menü jelenik meg
a képernyőn, kövesse a „Programrendezés” fejezet lépéseit (28. oldal).
Ha nem szeretné megváltoztatni az analóg csatornák tárolási sorrendjét, folytassa a 4-es lépéssel.
4
Nyomja meg a MENU gombot a kilépéshez.
A tv-készülék behangolt minden rendelkezésre
álló csatornát.
Biztonsági elõírások
Hálózati csatlakozóvezeték
• A hálózati csatlakozóvezeték sérülésének
elkerülése érdekében
tartsa be az alábbiakat.
Ha a hálózati vezeték megsérül, tűz keletkezhet, vagy a
készüléket működtető személy áramütést szenvedhet.
– Húzza ki a hálózati vezetéket a fali konnektorból,
mielőtt elmozdítaná a készüléket.
– Először mindig a konnektorból
húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket.
– Kihúzásnál mindig a csatlakozódugaszt fogja meg, soha ne a
vezetéket.
– A vezetéket nem szabad túlzott
mértékben megszorítani, meghajlítani vagy megcsavarni. A
belső érpár csupaszolódhat vagy
elszakadhat.
– A hálózati vezetéket nem szabad átalakítani.
– Ne helyezzen semmilyen nehéz tárgyat a hálózati
vezetékre.
– A hálózati vezetéket tartsa távol mindenféle hőforrástól.
• Ha a hálózati vezeték megsérül, azonnal kapcsolja ki a
készüléket, és cseréltesse ki a vezetéket a legközelebbi
Sony márkaszervizben.
• A mellékelt hálózati vezetéket ne használja más
készülékkel.
• Csak eredeti Sony hálózati vezetéket használjon, ne
használja más gyártó termékét.
Áramforrás
• A tv-készüléket háromvezetékes, földelt típusú hálózati csatlakozódugasszal kell a védőföldeléssel ellátott konnektorhoz csatlakoztatni.
• Soha ne használjon szakszerűtlenül felszerelt
fali konnektort. Tolja be ütközésig a dugaszt
az aljzatba. Ha a dugasz meglazul, tűz keletkezhet. Vegye fel a kapcsolatot egy villanyszerelővel és cseréltesse ki az aljzatot.
A csatlakozódugasz tisztítása
• Rendszeresen húzza ki és tisztítsa meg alaposan a csatlakozódugaszt. Ha a dugasz
beszennyeződik, a szigetelési tulajdonságai romolhatnak és ez tüzet okozhat.
Túlterhelés
Ezt a készüléket 220–240 V, váltakozó feszültséggel történő üzemeltetésre tervezték. Ne csatlakoztasson túl
sok készüléket ugyanahhoz a fali
konnektorhoz, mert tűz vagy áramütés keletkezhet.
Használaton kívül
• Környezetvédelmi és biztonsági
okokból javasoljuk, hogy kapcsolja ki teljesen a készüléket, ha
hosszabb ideig nem használja
azt, ne hagyja készenléti állapotban.
• A tv-készülék kikapcsolt állapotban is feszültség alatt áll,
amíg a fali konnektorhoz csatlakozik. Ha szeretné áramtalanítani a készüléket, húzza ki a hálózati vezetéket a fali
konnektorból. Egyes funkciók működéséhez szükséges,
hogy a készülék készenléti állapotban maradjon. Olvassa
el a kezelési útmutatót ezzel kapcsolatban.
Szállítás
• A készülék szállítása előtt szüntesse meg a készülék összes
csatlakozását.
• A készülék szállításához kettő
vagy több ember szükséges.
• Ha kézzel mozgatja a készüléket, a
jobb oldali ábrán látható módon
tartsa azt. Amikor felemeli a tv-készüléket vagy elforgatja
a képernyőt, biztonságosan fogja meg az alsó részen. Ha
nem így tesz, a készülék leeshet és megsérülhet, vagy
súlyos sérülést okozhat.
• Amikor szállítja a készüléket, ne
tegye ki ütésnek vagy erős rázkódásnak. A készülék leeshet és
megsérülhet, vagy súlyos sérülést
okozhat.
• Ha a készülék leesett vagy megsérült, azonnal ellenőriztesse
szakemberrel.
• Ha a készüléket szervizbe szállítja vagy áthelyezi, mindig
csomagolja vissza az eredeti dobozába.
Elhelyezés
• A tv-készüléket egy könnyen elérhető fali konnektor
mellé helyezze.
• Helyezze a készüléket stabil, sík felületre. Ne lógasson semmit a készülékre.
Ellenkező esetben a készülék leeshet az
állványról, és megsérülhet vagy súlyos
sérülést okozhat.
• Ne állítsa a készüléket olyan helyre,
ahol nagyon magas hőmérsékletnek, például közvetlen
napsugárzásnak van kitéve. A televíziót nem szabad
radiátor vagy fűtőtest közelében elhelyezni. Ha a készülék
nagyon magas hőmérséklet hatásának van kitéve, a burkolat túlságosan felmelegedhet és deformálódhat, ami meghibásodáshoz vezethet.
• Ne helyezze a tv-készüléket a légkondicionáló berendezés
hatásának közvetlenül kitett helyre. Ellenkező esetben
pára csapódhat le a készülékben, ami meghibásodást
okozhat.
• Soha ne helyezze a tv-készüléket
forró, párás vagy túlzottan poros
helyre.
• Ne helyezze a készüléket olyan
helyre, ahol rovarok juthatnak a
belsejébe.
• Ne helyezze olyan helyre a készüléket, ahol mechanikus
rázkódásnak van kitéve.
• Ne helyezze olyan helyre a készüléket, ahonnan az
kinyúlik (például egy oszlopra vagy oszlop mögé), vagy
ahol beverheti a fejét. A készülék sérülést okozhat.
• Ne engedje, hogy gyerekek másszanak
vagy kapaszkodjanak a készülékre.
• Ha a tv-készüléket tengerparthoz közel
használja, a fém alkatrészek
korrodálódhatnak a só miatt, és ez belső
meghibásodást vagy tüzet okozhat.
Folytatódik
7 HU
KDL-46/40/32V2500
2-893-779-21(0)
Szellõzés
Külön megvásárolható tartozékok
• Soha ne takarja el a készülék
szellőzőnyílásait. A készülék túlmelegedhet, és tűz keletkezhet.
• Ha nem biztosított a megfelelő
szellőzés, a készülékben por és piszok gyűlhet össze. A
helyes szellőzés érdekében tartsa be a következőket:
– Ne üzemeltesse a készüléket a hátára vagy az oldalára
fordítva.
– Ne üzemeltesse a készüléket fejjel lefelé vagy a
képernyőre fordítva.
– Ne üzemeltesse a készüléket zárt polcon vagy
szekrényben.
– Ne helyezze a készüléket szőnyegre vagy ágyra.
– Ne takarja le a készüléket függönnyel vagy hasonló
textíliával, illetve újsággal vagy hasonló anyaggal.
• Hagyjon elegendő helyet a tv-készülék körül. A csökkent
légáramlás miatt fennáll a túlmelegedés, a tűz keletkezésének vagy a tv-készülék károsodásának veszélye.
Ügyeljen az alábbiakra, ha a készüléket állványra vagy fali konzolra
szereli. Ha nem így tesz, a készülék
leeshet, és komoly sérülést
okozhat.
• Biztonsági okokból fokozottan
ajánlott az eredeti Sony tartozékok használata:
– KDL-46V2500/KDL-40V2500:
SU-WL51 fali konzol.
– KDL-32V2500:
SU-WL31 fali konzol.
• Fokozottan ajánlott a hivatalos Sony fali konzol használata a megfelelő szellőzés biztosítása érdekében, illetve,
hogy ne rakódjon le por a tv-készülékre.
• A készülék falra történő felszerelését szakemberrel
végeztesse. A szakszerűtlen felszerelés miatt instabillá
válhat a készülék.
• Az üzembe helyezés során rögzítse megfelelően a tvkészüléket az állványhoz mellékelt utasításokat betartva.
• Rögzítse az állványhoz mellékelt konzolt.
Felszerelés falra
Elektromos vezetékek
30 cm
10 cm
• Húzza ki a hálózati vezetéket a konnektorból, mielőtt a
többi vezetéket csatlakoztatná.
• Ügyeljen rá, hogy ne lépjen a vezetékekre. Kárt okozhat a
készülékben.
10 cm
Egészségügyi létesítmények
Ne működtesse a készüléket
olyan helyen, ahol orvosi berendezést használnak. Az orvosi berendezések működésében üzemzavar keletkezhet.
10 cm
Hagyjon legalább az ábrán megadott
helyet a készülék körül.
Kültéri használat
Felszerelés állványra
30 cm
10 cm
10 cm
15 cm
• Ne használja a készüléket kültéren. Ha a készüléket eső éri, az
áramütést vagy tüzet okozhat.
• Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfény hatásának. A készülék felmelegedhet, és károsodhat.
Jármûvek és hajók
Hagyjon legalább az ábrán megadott helyet a
készülék körül.
• Soha ne használja a készüléket az alábbiakhoz hasonló
helyen:
A légáramlás
gátolt.
A légáramlás
gátolt.
• Ne használja a készüléket
járművön. A jármű mozgása
miatt a készülék leeshet és ez
sérülést okozhat.
• Ne használja a készüléket
hajón vagy vízi járművön. Ha
a készüléket tengervíz éri, tűz
keletkezhet, vagy a televízió
megsérülhet.
Víz és nedvesség
Fal
Fal
• Ne használja a készüléket víz
közelében, például kádhoz vagy
zuhanyzóhoz közel. Ne tegye ki
eső, nedvesség vagy füst
hatásának. Tűz keletkezhet, illetve
a készüléket kezelő személy áramütést szenvedhet.
8 HU
KDL-46/40/32V2500
2-893-779-21(0)
• Ne érintse meg a hálózati vezetéket
és a tv-készüléket nedves kézzel.
Elektromos áramütést szenvedhet,
vagy kárt okozhat a készülékben.
Nedvesség és gyúlékony anyagok
• Ne helyezzen semmilyen tárgyat a
készülékre. Óvja a készüléket, nehogy
bármilyen anyag rácseppenjen vagy
fröccsenjen illetve ne helyezzen folyadékkal teli tárgyat (pl. vázát) a tvkészülékre.
• A tűzveszély kialakulásának
megelőzése érdekében tartsa távol a gyúlékony anyagokat
(pl. gyertyát) és az elektromos izzókat a készüléktől.
• Ha bármilyen folyadék vagy szilárd tárgy kerül a készülékbe, azonnal kapcsolja ki azt. Áramütést szenvedhet,
vagy a készülék megsérülhet. Azonnal ellenőriztesse
szakemberrel.
Vihar
Saját biztonsága érdekében ne érintse
meg a készüléket, a hálózati csatlakozóvezetéket és az antennavezetéket
villámlással járó vihar esetén.
Letört darabok
• Ne dobjon semmit a tv-készülék
irányába. A képernyő üvege betörhet
és komoly sérüléseket okozhat.
• Ha a készülék képernyője megreped,
ne érintse meg addig, amíg meg nem
szüntette a hálózati vezeték
csatlakozását. Ellenkező esetben áramütést szenvedhet.
Javítás
Veszélyes magasfeszültség van
jelen a tv-készülék belsejében. Ne
bontsa meg a készülék burkolatát.
Minden javítást bízzon
szakemberre.
Kisméretû tartozékok és alkatrészek
A kisméretű tartozékokat tartsa távol a gyermekektől.
9 HU
KDL-46/40/32V2500
2-893-779-21(0)
Figyelmeztetések
Tv-nézés
• A kényelmes tv-nézési távolság (a képernyőtől mérve)
négy-hétszerese a képernyő magasság méretének.
• A tiszta kép és a megfelelő láthatóság érdekében óvja a
képernyőt közvetlen fénytől vagy napsugárzástól. Ha
lehetséges, használjon pontszerű fényforrást, mely lefelé
világít a mennyezetről.
• A tv-készüléket közepes megvilágítás mellett nézze, mert
a túl gyenge fénynél történő használat megerőlteti
szemeit.
A hangerõ beállítása
• Úgy állítsa be a hangerőt, hogy ne zavarja szomszédait. A
hang éjszaka nagyon zavaróvá válhat, éppen ezért ajánlott
az ablakokat becsukni, vagy fejhallgatót használni.
• Fejhallgató használata esetén kerülje a túl nagy hangerőt,
mert károsodhat hallása.
LCD-képernyõ
• Annak ellenére, hogy az LCD-képernyőt nagypontosságú
technológiával gyártják, és a képpontok legalább
99,99%-a működőképes, fekete vagy világos (piros, kék,
zöld) pontok jelenhetnek meg tartósan a képernyőn. Ez az
LCD-képernyő szerkezeti jellemzője, és nem jelent hibás
működést.
• Ne nyomja vagy karcolja meg az elülső szűrőt, és ne
helyezzen tárgyakat a tv-készülékre. A kép egyenetlenné
válhat, vagy kárt okozhat az LCD-képernyőben.
• Ha hideg helyen használja a tv-készüléket, elmosódás
alakulhat ki, vagy a kép sötétebbé válhat. Ez nem
hibajelenség. A jelenség megszűnik, ahogy a hőmérséklet
emelkedik.
• Ha folyamatosan állóképet jelenít meg, szellemkép
jelenhet meg. Kis idő múlva a szellemkép eltűnik.
• A képernyő és a készülék burkolata felmelegszik a
készülék használata közben. Ez nem hibajelenség.
• Az LCD képernyő kis mennyiségű folyadékkristályt és
higanyt tartalmaz. A tv-készülékben használt fénycső
szintén tartalmaz higanyt. Kövesse a helyi előírásokat és
szabályozásokat a hulladékként történő elhelyezéskor.
A készülék képernyõjének, házának kezelése és
tisztítása
anyagok károsíthatják a képernyő és a készülékház
felületét.
• A szellőzőnyílásokban idővel por gyűlhet össze. A
megfelelő szellőzés érdekében rendszeresen távolítsa el a
port (havonta egyszer) egy porszívóval.
• Ha be kell állítani a tv-készülék dőlésszögét, fogja meg
kézzel az állványt, hogy le ne essen róla a készülék.
Ügyeljen rá, hogy be ne szoruljanak az ujjai a készülék és
az állvány közé.
Kiegészítõ berendezések
• Ne használjon egyéb készülékeket a tv-készülékhez túl
közel. A többi komponenst helyezze legalább 30 cm
távolságra a tv-készüléktől. Ha videomagnót helyez
üzembe a tv-készülék előtt vagy mögött, a kép torz lehet.
• Képtorzítás és/vagy zajos hang jelenhet meg, ha a tvkészüléket túl közel helyezi elektromágneses sugárzást
kibocsátó készülékhez.
A tv-készülék elhelyezése
hulladékként
Feleslegessé vált elektromos
és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(használható az Európai Unió
és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyûjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken
vagy a csomagolásán azt jelzi,
hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az
elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé
vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az
anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol
a terméket megvásárolta.
A tisztítás megkezdése előtt húzza ki a készülék hálózati
csatlakozóvezetékét a konnektorból.
A képernyő állapotának megőrzése érdekében kövesse az
alábbi előírásokat.
• Soha ne nyomja meg erővel és ne karcolja meg kemény
tárggyal a képernyőt, és ne dobjon hozzá semmilyen
tárgyat. Ellenkező esetben a képernyő megsérülhet.
• Ne érintse meg a képernyőt a tv-készülék hosszú,
folyamatos használata után, mert a panel felforrósodhat.
• Ajánlatos a képernyőt minél kevesebb alkalommal
megérinteni.
• A képernyő, készülékház portalanításához használjon
puha tisztítókendőt. Ha a port nem lehet letörölni,
nedvesítse meg a tisztítókendőt enyhe mosószeres
oldattal.
• Soha ne használjon súrolóeszközt, alkáli/savas
tisztítószert, súrolóport, illetve maró hatású folyadékot,
például alkoholt, benzint, hígítót vagy rovarirtót. Ezek az
10 HU
KDL-46/40/32V2500
2-893-779-21(0)
A távvezérlõ áttekintése
1 "/1 – tv készenlét
Kikapcsolja vagy bekapcsolja a tv-készüléket a készenléti üzemmódból.
2 A/B – kettõs hang (23. oldal)
3 Színes gombok
Kiválaszthatja az opciókat a Kedvencek és a Digitális EPG menüképernyő
alsó részén.
4
/
– Információ/Szöveg felfedés
• Digitális üzemmódban: a jelenleg nézett műsorról jelenít meg rövid
részleteket.
• Analóg üzemmódban: olyan információkat jelenít meg, mint például a
csatornaszám és képernyő üzemmód.
• Teletext üzemmódban (15. oldal): rejtett információt jelenít meg (pl.
választ egy kvíz kérdésre).
5
F/f/G/g/
(13., 19. oldal)
6 TOOLS (14., 18., 35. oldal)
Különböző tv-nézési lehetőséget választhat, illetve a jelforrások és
képernyőmódok közötti beállításokat, változtatásokat végezheti el.
7 MENU (19. oldal)
8 DIGITAL – Digitális üzemmód (13. oldal)
9 Számgombok
• Tv-üzemmódban: csatornaválasztás; 10 és annál nagyobb csatornaszám
esetén két másodpercen belül adja meg a második számjegyet.
• Teletext üzemmódban: adja meg a háromjegyű oldalszámot az oldal
kiválasztásához.
0
– Elõzõ csatorna
Visszatér az előzőleg (legalább öt másodpercig) nézett csatornára.
qa PROG +/– (13. oldal)
• Tv üzemmódban: kiválasztja a következő (+) vagy előző (–) csatornát.
• Teletext üzemmódban: kiválasztja a következő (+) vagy előző (–) oldalt.
qs 2 +/– – Hangerõ
qd % – Némítás (13. oldal)
qf / – Teletext (14. oldal)
qg ANALÓG – Analóg üzemmód (13. oldal)
qh
/RETURN
Visszatérés bármely megjelenített menü előző képernyőjére.
qj
qk
– EPG (digitális elektronikus mûsorújság) (15. oldal)
– Képfagyasztás (14. oldal)
Kimerevítheti a tv-képet.
ql
w;
– Képernyõ üzemmód (14. oldal)
/
– Bemenetválasztás/Teletext oldaltartás
• Tv üzemmódban (18. oldal): kiválasztja a tv-aljzatokhoz csatlakoztatott
készülék bemeneti műsorforrását.
• Teletext üzemmódban (14. oldal): kimerevítheti az aktuális oldalt.
Hasznos tudnivaló
Az A/B, PROG + és 5-ös gombokon tapintópont van. Ezeket használhatja viszonyítási pontként a tv-készülék vezérlésekor.
11 HU
A televízió gombjainak és visszajelzõinek
áttekintése
(19. oldal)
1
2
/
– Bemenetválasztó/OK
• Tv üzemmódban (18. oldal): kiválasztja a tvaljzatokhoz csatlakoztatott készülék bemeneti
műsorforrását.
• A tv-menüben: kiválasztja a menüt vagy
opciót, és megerősíti a beállítást.
3 2 +/–/
/
• Növeli (+) vagy csökkenti (–) a hangerőt.
• A tv-menüben: Az opciók között mozog balra
( ) vagy jobbra ( ).
4 PROG +/–/
/
• Tv üzemmódban: kiválasztja a következő (+)
vagy előző (–) csatornát.
• A tv-menüben: Az opciók között mozog fel
( ) vagy le ( ).
5 1 – Üzemi kapcsoló
Be-, vagy kikapcsolja a tv-készüléket.
6
– Kép kikapcsolás/Idõzítõ jelzõ
• Zölden világít, ha kikapcsolta a képet
(26. oldal).
• Narancssárgán világít, ha beállította az
időzítőt (25. oldal).
7 1 – Készenlét jelzõ
Pirosan világít, ha a tv-készülék készenléti
üzemmódban van.
6
7
8
9
8 " – Üzemi jelzõ
Zölden világít, ha a tv-készülék be van
kapcsolva.
9 Távvezérlés érzékelõje
Megjegyzés
Ügyeljen rá, hogy a tv-készülék ki legyen kapcsolva a hálózati vezeték csatlakoztatása előtt. A hálózati vezeték csatlakoztatásának
megszüntetése a tv-készülék bekapcsolt állapotában azt eredményezheti, hogy a jelző továbbra is világít, vagy meghibásodhat a
készülék.
12 HU
Tv-nézés
3
Tv-nézés
2
3
: Rádió szolgáltatás
: Kódolt/Előfizetéses szolgáltatás
: Többnyelvű hangsávok állnak rendelkezésre
: Feliratok állnak rendelkezésre
: Halláskárosultak számára készült feliratok
állnak rendelkezésre
: Az aktuális műsor nézői számára javasolt
korhatár (4–18 év)
: Gyermekzár
: Az aktuális műsor felvétele folyamatban
További mûveletek
3
1
A bekapcsoláshoz nyomja meg a tvkészülék 1 gombját (felül).
Ha a tv-készülék készenléti állapotban van (a 1
(készenléti) jelző pirosan világít a készülék
előlapján), nyomja meg a távvezérlő "/1 gombját
a televízió bekapcsolásához.
2
Nyomja meg a DIGITAL gombot a digitális
üzemmód, vagy az ANALOG gombot az
analóg üzemmód kiválasztásához.
A rendelkezésre álló csatornák az aktuális
üzemmódtól függenek.
Ehhez a
funkcióhoz
Ezt kell tennie
A tv ideiglenes
kikapcsolása
(készenléti állapot)
Nyomja meg a "/1 gombot.
A tv-készülék bekapcsolása készenléti üzemmódból
hang nélkül
Nyomja meg a %. A 2 +/–
gombokkal állítsa be a hangerőt.
A készülék teljes
kikapcsolása
Nyomja meg a 1 gombot a tvkészüléken (felül).
A hangerő beállítása
A 2 + (növelés)/– (csökkentés)
gombokkal állítsa be a hangerőt.
A hang elnémítása
Nyomja meg a %gombot. A
hang visszaállításához nyomja
meg ismét.
A műsorindex táblázat megjelenítése
(csak analóg
üzemmódban)
Nyomja meg a
gombot.
A F/fgombokkal válasszon
egy analóg csatornát, majd
nyomja meg a
gombot.
A bemeneti jel index táblázat
megjelenítésével kapcsolatban
lapozzon a 18. oldalra.
Folytatódik
13 HU
Tv-nézés
A 10 vagy annál nagyobb csatornaszám kiválasztásához a második és harmadik számjegyet az első
számjegy után, két másodpercen belül meg kell
adni.
Digitális csatorna kiválasztásához használja a
digitális elektronikus műsorújságot (EPG), lásd a
15. oldalt.
Digitális üzemmódban
Rövid időre egy információs sáv jelenik meg.
A sávon a következő szimbólumok lehetnek
kijelezve.
1
2
A számgombokkal vagy PROG +/–
gombokkal válasszon egy tv-csatornát.
A Teletext funkció használata
Wide
Nyomja meg a / gombot. A / gomb minden egyes
megnyomására a kijelzés a következőknek megfelelően változik:
Teletext n Teletext a tv-képre vetítve (kevert
üzemmód) n Teletext kikapcsolva (kilépés a
Teletext funkcióból)
Oldal kiválasztásához használja a számgombokat
vagy a PROG +/– gombokat.
Egy oldal megállításához nyomja meg a
/
gombot.
Rejtett információk megjelenítéséhez nyomja meg a
/
gombot.
A szélesvásznú (16:9 arányú) adást megfelelő
arányokkal jeleníti meg
Hasznos tudnivalók
• Gondoskodjon róla, hogy a vétel megfelelő minőségű
legyen, máskülönben hibák jelennek meg a szövegben.
• A legtöbb tv-csatorna sugároz Teletext szolgáltatást. A
szolgáltatás használatával kapcsolatban válassza ki az
indexoldalt.
• Ha négy színes elem jelenik meg a Teletext oldal alján, akkor rendelkezésre áll a Fastext funkció. A Fastext lehetővé
teszi az oldalak gyors és egyszerű hozzáférését. Nyomja
meg a megfelelő színű gombot az oldal eléréséhez.
Képfagyasztás
Nyomja meg a
gombot a távvezérlőn.
A F/f/G/g gombokkal állítsa be az ablak
pozícióját.
3
4
A
A szélesvásznú, mozi képarányú („letterbox” formátumú) adásokat megfelelő képaránnyal jeleníti meg.
14:9
A 14:9 arányú adást megfelelő arányokkal jeleníti meg.
Ennek eredményeként fekete sáv jelenik meg a
képernyőn.
* A kép felső és alsó részei le lehetnek vágva.
Ezzel a funkcióval kimerevítheti a tv-képet (pl. egy
telefonszám vagy recept leírásához).
1
2
Zoom*
megnyomásával zárja be az ablakot.
A
gomb megnyomásával visszatérhet
normál tv-üzemmódba.
A képernyõ üzemmód kézi megváltoztatása
az adásnak megfelelõen
Nyomja meg a
gombot az aktuális képernyőmód
kijelzéséhez.
Nyomja meg többször a
gombot a Smart, 4:3,
Wide, Zoom vagy 14:9 üzemmódok kiválasztásához.
Smart*
Hasznos tudnivalók
• Az „Auto formátum” beállításnál kiválaszthatja a „Be”
opciót. A tv-készülék automatikusan kiválasztja az
adásnak megfelelő legjobb üzemmódot (24. oldal).
• Beállíthatja a kép pozícióját a Smart (50 Hz), 14:9 vagy
Zoom üzemmódban. A F/f gombokkal mozgathatja fel
vagy le (pl. feliratok olvashatóságához) a képet.
• Egyes karakterek és/vagy betűk nem olvashatók a kép
felső vagy alsó részén Smart üzemmódban. Ilyen esetben
a „Képernyő beállítás” menüben kiválaszthatja a
„Függőleges méret” opciót, és beállíthatja a függőleges
méretet, hogy láthatóvá váljon a szükséges információ.
• Válassza ki a „Smart” vagy „Zoom” beállítást a 720p vagy
1080i képformátum esetén a kép szélének levágásához.
A Tools menü használata
Nyomja meg a TOOLS gombot a következő opciók
megjelenítéséhez tv-műsor nézése közben.
Opció
Ismertetés
Takarékos üzemmód
Lásd a 26. oldalt.
Feliratok beállítása (csak Lásd a 32. oldalt.
digitális üzemmódban)
A hagyományos, 4:3 arányú adást széles képernyőn
jeleníti meg. A 4:3 arányú képet megnyújtja a
készülék, hogy kitöltse a képernyőt.
4:3
Digitális Kedvencek
(csak digitális
üzemmódban)
Lásd a 17. oldalt.
Kép üzemmód
Lásd a 20. oldalt.
Hang üzemmód
Lásd a 22. oldalt.
Lehetővé teszi az átkapcsolást
Automatikus
digitális üzemmódra, és az idő
órabeállítás (csak
analóg üzemmódban) beállítását.
A hagyományos, 4:3 arányú adást (pl. hagyományos
televízió esetén) megfelelő képaránnyal jeleníti meg.
14
HU
Kikapcsolás időzítő
Lásd a 25. oldalt.
i Hangerő
Beállíthatja a fejhallgató
hangerejét.
A digitális elektronikus mûsorújság (EPG)
használata
*
1
Hajtsa végre az alábbi táblázat megfelelő
műveletét.
Megjegyzés
A műsorinformáció csak akkor kerül megjelenítésre, ha a tvállomás sugároz ilyen információt.
Digitális elektronikus mûsorújság (EPG)
* Ne felejtse el, hogy ez a funkció nem minden országban áll rendelkezésre.
Ehhez a funkcióhoz
Ezt kell tennie
Az EPG kikapcsolása
Nyomja meg a
Keresés az EPG-ben
Nyomja meg a F/f/G/g gombokat.
Az aktuális műsor megjelenítése
Nyomja meg a
A műsorinformáció megjelenítése
kategóriánként – Kategória lista
1
2
gombot.
gombot az aktuális műsor kiválasztása közben.
Nyomja meg a kék gombot.
A F/f/G/g gombokkal válasszon kategóriát. A kategória név
oldalt jelenik meg.
A rendelkezésre álló kategóriák a következők:
„Kedvencek”: minden csatorna, mely a Kedvencek listában lett eltárolva
(17. oldal).
„All Categories”: minden rendelkezésre álló csatorna.
„News”: minden hírcsatorna.
3
Nyomja meg a
gombot.
Ekkor a digitális elektronikus műsorújság (EPG) csak az aktuális
műsorokat jeleníti meg a kiválasztott kategóriából.
Felvenni kívánt műsor beállítása – Időzített 1
felvétel
2
3
4
A F/f/G/g gombokkal válassza ki a felvenni kívánt műsort.
Nyomja meg a
gombot.
A F/f gombokkal válassza ki az „Időzített felvétel” funkciót.
Nyomja meg a
gombot a tv-készülék és a videomagnó
időzítőjének beállításához.
A
szimbólum jelenik meg a műsorinformáció mellett. A
tv-készüléken (előlap).
Megjegyzések
világít a
• A tv-készüléken csak akkor állíthatja be a videomagnó időzítését, ha a
videomagnó Smartlink kompatibilis. Ha a videomagnó nem Smartlink
kompatibilis, egy üzenet jelenik meg, mely a videomagnó időzítőjének
beállítására hívja fel a figyelmet.
• Ha elkezdődött egy felvétel, készenléti állapotba kapcsolhatja a tv-készüléket,
de ne kapcsolja ki teljesen, mert megáll a felvétel.
• Ha életkor korlátozást állított be a kiválasztott műsorhoz, egy kódkérő üzenet
jelenik meg a képernyőn. A további részletekkel kapcsolatban olvassa el a
„Gyermekzár” fejezetet a 32. oldalon.
Folytatódik
15 HU
Tv-nézés
2
Digitális üzemmódban nyomja meg a
gombot a digitális műsorújság (EPG)
megjelenítéséhez.
Ehhez a funkcióhoz
Ezt kell tennie
Műsor automatikus megjelenítése a műsor
kezdetekor – Emlékeztető
1
2
3
4
A F/f/G/g gombokkal válassza ki a megjeleníteni kívánt
műsort.
Nyomja meg a
gombot.
A F/f gombokkal válassza ki az „Emlékeztető” funkciót.
Nyomja meg a
gombot a kiválasztott emlékeztető
automatikus megjelenítéséhez a műsor kezdetekor.
Az adott műsor információi mellett megjelenik a c szimbólum.
Megjegyzés
Ha készenléti üzemmódba kapcsolja a tv-készüléket, a műsor kezdetekor a
televízió automatikusan bekapcsol.
Felvenni kívánt műsor dátumának és
1
idejének beállítása – Kézi időzített felvétel 2
3
4
5
Nyomja meg a
gombot.
A F/f gombbal válassza ki a „Kézi időzített felvétel” opciót,
majd nyomja meg a
gombot.
A F/f gombokkal válassza ki a dátumot, majd nyomja meg a
g gombot.
Állítsa be a kezdési és befejezési időt, a 3-as lépésben leírtak
szerint.
A F/f gombokkal válassza ki a műsort, majd nyomja meg a
gombot a tv-készülék és videomagnó időzítők beállításához.
A
szimbólum jelenik meg a műsorinformáció mellett. A
világít a tv-készüléken (előlap).
Megjegyzések
jelző
• A tv-készüléken csak akkor állíthatja be a videomagnó időzítését, ha a
videomagnó Smartlink kompatibilis. Ha a videomagnó nem Smartlink
kompatibilis, egy üzenet jelenik meg, mely a videomagnó időzítőjének
beállítására hívja fel a figyelmet.
• Ha elkezdődött egy felvétel, készenléti állapotba kapcsolhatja a tv-készüléket,
de ne kapcsolja ki teljesen, mert megáll a felvétel.
• Ha életkor korlátozást állított be a kiválasztott műsorhoz, egy kódkérő üzenet
jelenik meg a képernyőn. A további részletekkel kapcsolatban olvassa el a
„Gyermekzár” fejezetet a 32. oldalon.
Felvétel/emlékeztető kikapcsolása –
Időzítő lista
1
2
3
Nyomja meg a
gombot.
A F/f gombokkal válassza ki a „Időzítő lista” funkciót.
A F/f gombokkal válassza ki azt a műsort, melynek
időzítését szeretné törölni, majd nyomja meg a
gombot.
A törlés végrehajtásának megerősítését kérő képernyő jelenik meg.
4
Nyomja meg a g gombot az „Igen” opció kiválasztásához,
majd nyomja meg a
gombot a megerősítéshez.
Hasznos tudnivaló
A digitális elektronikus műsorújság (EPG) megjeleníthető a „Menü”, „Digitális EPG” opciójának kiválasztásával is (19. oldal).
16 HU
Kedvencek listájának használata
*
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy legfeljebb 8
csatornát kedvencként megjelölve, egyszerűbben
kiválaszthassa azokat. A kedvencek listájának
megjelenítésével kapcsolatban olvassa el a „Navigálás
a menükben” című fejezetet (19. oldal).
Tv-nézés
Kedvencek listája
* Ne felejtse el, hogy ez a funkció nem minden országban áll rendelkezésre.
Ehhez a funkcióhoz
Ezt kell tennie
Kedvencek listájának létrehozása első
alkalommal
Amikor először választja ki a főmenü „Digitális kedvencek” opcióját, egy
üzenet jelenik meg, mely megkérdezi, hogy szeretne-e kedvenc csatornákat
kijelölni.
1
2
Nyomja meg a
gombot az „Igen” opció kiválasztásához.
A F/f gombokkal válassza ki a hozzáadni kívánt csatornát.
Ha ismeri a csatornaszámot, használhatja a számgombokat is a közvetlen
csatornaválasztáshoz.
3
Nyomja meg a
gombot.
A kedvencek listában eltárolt csatornákat a
szimbólum jelzi.
A kedvencek listájának kikapcsolása
Nyomja meg a RETURN gombot.
Rövid leírás az aktuális műsorról
Nyomja meg a
gombot egy csatorna kiválasztása közben.
Megszakításhoz nyomja meg még egyszer.
Csatorna megtekintése
Nyomja meg a
Csatornák hozzáadása és törlése a
kedvencek listájában
1
gombot egy csatorna kiválasztása közben.
Nyomja meg a kék gombot.
A kedvencek listában eltárolt csatornákat a
2
szimbólum jelzi.
A F/f gombokkal válassza ki a hozzáadni vagy eltávolítani
kívánt csatornát.
Ha ismeri a csatornaszámot, használhatja a számgombokat is a közvetlen
csatornaválasztáshoz.
Az összes csatorna törlése a kedvencek
listájából
3
4
Nyomja meg a
gombot.
Nyomja meg a kék gombot a kedvencek listájához történő
visszatéréshez.
1
2
Nyomja meg a kék gombot.
Nyomja meg a sárga gombot.
Egy üzenet jelenik meg, mely a törlés megerősítését kéri.
3
Nyomja meg a G gombot az „Igen” opció kiválasztásához,
majd nyomja meg a
gombot a megerősítéshez.
17 HU
Csatlakoztatott eszközök
képének megtekintése
Ehhez a
funkcióhoz
Ezt kell tennie
Nyomja meg a
gombot a bemeneti jelek táblázatának megjelenítéséhez. (Analóg üzemmódban
nyomja meg a g gombot.) A kívánt műsorforrás kiválasztásához
használja a F/f gombokat, majd
nyomja meg a
gombot.
A bemeneti jelek
táblázatának
megjelenítése
Kapcsolja be a csatlakoztatott készüléket,
majd végezze el a következő műveletek
egyikét.
Teljesen bekötött 21-érintkezõs scart vezetékkel
csatlakoztatott készülékek esetében
Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott eszközön. A
csatlakoztatott eszköz képe megjelenik a képernyőn.
Automatikusan behangolt videomagnó esetén
(6. oldal)
Analóg üzemmódban a PROG +/– vagy
számgombokkal válassza ki a videocsatornát.
Egyéb csatlakoztatott eszköz esetén
Nyomja meg többször a
/
gombot, amíg a
megfelelő bemeneti szimbólum meg nem jelenik a
képernyőn (lásd lentebb).
AV1/
AV1,
AV2/
AV2:
Audio/videó vagy RGB bemeneti jel a
/
1 vagy
2 scart aljzaton. A
csak akkor jelenik meg, ha RGB
műsorforrást csatlakoztatott.
AV3:
Komponens bemeneti jel a
/
3 Y, PB/CB, PR/CR
aljzatokon, és audio bemeneti jel az
/
3 aljzatokon.
A Tools menü használata
Amíg a csatlakoztatott készülék (nem számítógép)
képe látható a képernyőn, nyomja meg a TOOLS
gombot a következő opciók megjelenítéséhez:
Opció
Ismertetés
Takarékos üzemmód
Lásd a 26. oldalt.
Kép üzemmód
Lásd a 20. oldalt.
Hang üzemmód
Lásd a 22. oldalt.
Automatikus
órabeállítás (csak
analóg)
Lehetővé teszi az átkapcsolást
digitális üzemmódra, és az idő
beállítását.
Kikapcsolás időzítő
Lásd a 25. oldalt.
i Hangerő
Beállíthatja a fejhallgató
hangerejét.
AV4/
AV5:
Digitális audio/videó bemeneti jel a HDMI IN 4/5 aljzaton. Az audio bemeneti jel csak akkor analóg, ha a
készüléket DVI és audio kimeneti aljzatokhoz csatlakoztatta.
AV6/
AV6:
Videó bemeneti jel a
6 videó aljzaton, és audio
bemeneti jel az L (MONO), R
6 audio aljzatokon.
Az
csak akkor jelenik meg, ha a készülék az
6 S-videó aljzathoz csatlakozik a
6 helyett, és
S-videó bemeneti jel érkezik az
6 S-videó aljzatra.
További mûveletek
Ehhez a
funkcióhoz
Ezt kell tennie
Visszakapcsolás tv- Nyomja meg a DIGITAL vagy
üzemmódba
ANALOG gombot.
18 HU
Menüfunkciók használata
A menü használata
A főmenü (Menü) lehetővé teszi a tv-készülék számos kényelmi funkciójának használatát. A távvezérlővel egyszerűen választhat csatornákat vagy külső bemeneteket. A tv-készülék beállításait könnyedén módosíthatja a „Menü” segítségével.
1
Nyomja meg a MENU gombot a menü
megjelenítéséhez.
2, 3
2
3
A F/f gombokkal válasszon ki egy opciót.
Nyomja meg a
gombot a kiválasztott
opció elfogadásához.
A kilépéshez nyomja meg a MENU gombot.
Menü
Ismertetés
Digitális kedvencek
(csak digitális
műsorszórással
ellátott területen)
Megjelenítheti a kedvenc csatornák listáját. A beállításokkal kapcsolatos
részletekért lapozzon a 17. oldalra.
Analóg
(csak digitális
műsorszórással
ellátott területen)
Visszatérés az előzőleg nézett analóg csatornára.
Digitális
(csak digitális
műsorszórással
ellátott területen)
Visszatérés az előzőleg nézett digitális csatornára.
Digitális EPG
(csak digitális
műsorszórással
ellátott területen)
Elindíthatja a digitális elektronikus műsorújságot (EPG).
A beállításokkal kapcsolatos részletekért lapozzon a 15. oldalra.
Külső bemenetek
Kiválaszthatja a tv-készülékhez csatlakoztatott eszközöket.
• A külső készülék műsorának megtekintéséhez válassza ki a
megfelelő bemeneti műsorforrást, majd nyomja meg a
gombot.
• Ha nevet szeretne a bemenethez rendelni, lapozzon a 25. oldalra.
Beállítások
Megjelenítheti a beállítások menüképernyőjét, ahol a számos részletes beállítást
elvégezhet. Válasszon ki egy menü ikont, majd egy opciót, és végezze el a
kívánt beállítást a F/f/G/g gombokkal.
A beállításokkal kapcsolatos részletekért lapozzon 20–32. oldalra.
19 HU
Menüfunkciók használata
1
Kép menü
Az alábbi opciókat a Kép menüben választhatja ki. A
„Beállítások” menü opcióinak kiválasztásával
kapcsolatban olvassa el a „Navigálás a menükben”
című fejezetet (19. oldal).
Bemenetek
Megadhatja, hogy a Kép menüben elvégzett beállítások minden vagy csak az éppen
nézett bemeneten legyenek alkalmazva.
„Összes”: minden bemeneten alkalmazásra kerülnek.
„Csak megnézésre”: csak az aktuális bemeneten.
Kép üzemmód
Kiválaszthatja a kép üzemmódot.
„Élénk”: fokozott képkontraszt és élesség.
„Normál”: hagyományos kép. Házimozihoz ajánlott.
„Egyéni”: egyéni beállítások tárolását teszi lehetővé.
Törlés
Minden beállítást a gyári értékre állíthat vissza (a „Kép üzemmód” és a „Bemenetek”
kivételével).
Háttérfény
Beállíthatja a háttérvilágítás fényerejét.
Hasznos tudnivaló
A „Háttérfény” nem áll rendelkezésre, ha a „Takarékos üzemmód” „Magas”-ra van állítva
(26. oldal).
Kontraszt
Növelheti vagy csökkentheti a kép kontrasztját.
Fényerõ
Világosabbá vagy sötétebbé teheti a képet.
Színtelítettség
Növelheti vagy csökkentheti a színek intenzitását.
Színárnyalat
Növelheti vagy csökkentheti a zöld tónusokat.
Hasznos tudnivaló
A „Színárnyalat” paraméter csak NTSC színjel esetén állítható be (pl. amerikai videokazetták).
20 HU
Színhõmérséklet
A kép fehérségét állíthatja be.
„Hideg”: a fehér színeknek kékes színezetet ad.
„Semleges”: a fehér színeknek semleges színezetet ad.
„Meleg 1”/„Meleg 2”: a fehér színeknek vöröses színezetet ad. A „Meleg 2”
vörösebb színezetet ad, mint a „Meleg 1”.
Hasznos tudnivaló
A „Meleg 1” és a „Meleg 2” csak akkor használható, ha az „Egyéni” opciót választotta a „Kép
üzemmód” beállításnál.
Élesítheti vagy lágyíthatja a képet.
Zajcsökkentés
Csökkentheti a képzajt („képhavazás”) gyenge jel esetén.
„Automatikus”: automatikusan csökkenti a képzajt (Csak analóg módban).
„Magas”/„Közepes”/„Alacsony”: módosítja a zajcsökkentés hatását.
„Ki”: kikapcsolja a zajcsökkentés funkciót.
Részletes
beállítások
Részletesebb képbeállítás. Ha az „Egyéni” opciót választja a „Kép üzemmód”
menüben, a következő beállításokat végezheti el.
„Törlés”: minden módosított képbeállítás visszaállítása a gyári értékre.
„Fekete korrekció”: finomítja a kép fekete területeinek árnyalását, ezzel növelve a
kontrasztot.
„Részl. Kontraszt kiemelő”: a képernyő világosságának függvényében automatikusan beállítja a „Kontraszt”-ot és a „Háttérfény”-t a legmegfelelőbb értékre. Ez a
beállítás különösen sötét képek esetén hatásos, fokozva a kontraszt különbségét.
„Gamma”: beállítja az egyensúlyt a kép világos és sötét területei között.
„Tiszta fehér”: kiemeli a fehér színeket.
„Élő színek”: a színeket élénkebbé teszi és valósághűbb bőrszíneket jelenít meg.
Hasznos tudnivaló
Ez a funkció csak akkor elérhető, ha a „Színtartomány” beállítást „Kibővített”-re állította.
„Színtartomány”: a színtartományt váltja.
„MPEG Zajcsökkentés”: csökkenti a képzajt az MPEG tömörítésű műsorokban
(csak digitális üzemmódban).
21 HU
Menüfunkciók használata
Képélesség
Hang menü
Az alábbi opciókat a Hang menüben választhatja ki.
A „Beállítások” menü opcióinak kiválasztásával
kapcsolatban olvassa el a „Navigálás a menükben”
című fejezetet (19. oldal).
Bemenetek
Megadhatja, hogy a Hang menüben elvégzett beállítások minden, vagy csak az
éppen nézett bemeneten legyenek alkalmazva.
„Összes”: minden bemeneten alkalmazásra kerülnek.
„Csak megnézésre”: csak az aktuális bemeneten.
Hang mód
Kiválaszthatja a hang üzemmódot.
„Dinamikus”: fokozza a magas- és mélyhangokat.
„Normál”: normál hang. Házimozihoz ajánlott.
„Egyéni”: lapos átviteli görbe. Egyéni beállítások tárolását is lehetővé teszi.
Törlés
Minden beállítást a gyári értékre állíthat vissza a „Hang mód”, „Kettős hang”, és a
„i hangerő” kivételével.
Magas hangszín
Beállíthatja a magashangokat.
Mély hangszín
Beállíthatja a mélyhangokat.
Balansz
Eltolhatja a csatornaegyensúly beállítást a bal vagy jobb hangsugárzó felé.
Auto hangerõszab
Állandó hangerőszintet tarthat akkor is, ha a hangerő ugrásszerűen megváltozik (pl.
a reklámok általában hangosabbak az egyéb műsoroknál).
Hangerõ eltolás
A többi bemenethez képest módosíthatja az adott bemenet hangerejét, ha a
„Bemenetek” menüpontban kiválasztotta a „Csak megnézésre” beállítást.
Térhang
Térhang üzemmódot választhat.
„TruSurround XT”: térhatású hangzás (csak sztereó műsorok esetén).
„Álsztereó”: térhatásszerű hanggal szólaltatja meg a mono műsorokat.
„Ki”: normál sztereó vagy mono vétel.
BBE
A „BBE High Definition Sound System” segítségével erőteljesebb hatást
kölcsönözhet a hangnak, kompenzálva a hangsugárzók fáziselcsúszását.
22 HU
Kettõs hang
A kívánt hangsávot választhatja ki sztereó vagy kétnyelvű adások esetén.
„Sztereó”, „Mono”: sztereó adás esetén.
„A”/„B”/„Mono”: kétnyelvű adás esetén válassza az „A” opciót az 1-es
hangcsatorna, a „B” opciót a 2-es hangcsatorna vagy a „Mono” opciót a mono
csatorna lejátszásához, ha rendelkezésre áll.
Hasznos tudnivaló
Ha a tv-készülékhez csatlakoztatott külső eszközt használ, válassza a „Sztereó”, „A” vagy „B”
opciót a „Kettős hang” beállításnál.
i Fejhallg.csatl.
(fejhallgatóhangsugárzó
kapcsolat)
Be- és kikapcsolhatja a televízió beépített hangsugárzóit, ha fejhallgatót csatlakoztat.
„Be”: a hang csak a fejhallgatóból hallható.
„Ki”: a hang a fejhallgatóból és a tv-készülék hangsugárzóiból is hallható.
Hasznos tudnivaló
23 HU
Menüfunkciók használata
A „Magas hangszín”, „Mély hangszín”, „Balansz”, „Auto hangerőszab”, „Térhatás” és „BBE” funkciók beállítása nincs hatással
a fejhallgató és az audio kimeneti aljzatokra.
Képernyõ beállítás menü
Az alábbi opciókat a Képernyő menüben választhatja
ki. A „Beállítások” menü opcióinak kiválasztásával
kapcsolatban olvassa el a „Navigálás a menükben”
című fejezetet (19. oldal).
Bemenetek
Megadhatja, hogy a Képernyő menüben elvégzett beállítások minden, vagy csak az
éppen nézett bemeneten legyenek alkalmazva.
„Összes”: minden bemeneten alkalmazásra kerülnek.
„Csak megnézésre”: csak az aktuális bemeneten.
Képernyõ formátum
A képernyő formátumról bővebben „A képernyő üzemmód kézi megváltoztatása az
adásnak megfelelően” című fejezetben olvashat (14. oldal).
Auto formátum
Automatikusan beállítja a képernyő formátumot a műsor jelének megfelelően. A
beállítás megtartásához válassza a „Ki” opciót.
Hasznos tudnivalók
• A
gomb ismételt megnyomásával akkor is módosíthatja a képernyő formátumot, ha a
„Be” vagy „Ki” opciót választotta az „Auto formátum” beállításnál.
• Az „Auto formátum” funkció csak PAL és SECAM jelek esetén használható.
4:3 alaphelyzet
Kiválaszthatja az alapértelmezett képernyő üzemmódot 4:3 arányú adásokhoz.
„Smart”: a hagyományos 4:3 adásokat szélesképernyős formában jeleníti meg.
„4:3”: a hagyományos 4:3 adásokat az eredeti képaránnyal jeleníti meg.
„Ki”: akkor is megtartja az aktuális „Képernyő formátum” beállítást, ha átkapcsol
egy másik csatornára vagy bemenetre.
Hasznos tudnivaló
Ez a funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha a „Be” opciót választotta ki az „Auto formátum”
menüben.
Képeltolás
Beállíthatja a képterületet.
„Normál”: a képet eredeti méretben jeleníti meg.
„–1”/„–2”: felnagyítja a képet, hogy elrejtse annak széleit.
Vízszintes eltolás
Beállíthatja a kép vízszintes pozícióját minden egyes képernyőformátumhoz.
Függõleges eltolás
Beállíthatja a kép függőleges pozícióját, ha a képernyő formátum Smart (50 Hz),
Zoom vagy 14:9.
Függõleges méret
Beállíthatja a kép függőleges méretét, ha a képernyő formátum Zoom vagy 14:9.
24 HU
Beállítás menü
Az alábbi opciókat a Beállítás menüben választhatja
ki. A „Beállítások” menü opcióinak kiválasztásával
kapcsolatban olvassa el a „Navigálás a menükben”
című fejezetet (19. oldal).
Elindíthatja az „első bekapcsolás menüt”, melynek segítségével kiválaszthatja a
nyelvet és országot/régiót, valamint behangolhatja a fogható digitális és analóg csatornákat. Rendszerint nincs szükség erre a műveletre, mert a nyelv és ország/régió
kiválasztása, illetve a csatornák tárolása a tv-készülék első üzembe helyezésekor
megtörtént (5., 6. oldal). Ez az opció lehetővé teszi az említett művelet megismétlését (pl. a tv-csatornák újrahangolását költözés után, vagy új csatornák keresését,
melyeknek sugárzását az előző tárolás óta kezdték meg).
Nyelv/Ország
Kiválaszthatja a megjelenő menük nyelvét.
AV beállítás
Nevet rendelhet hozzá azokhoz a külső készülékhez, melyeket az oldalsó vagy a hátoldali aljzatokhoz csatlakoztatott. A név rövid ideig megjelenik a képernyőn, amikor
kiválasztja a megfelelő bemenetet. Kihagyhatja azt a bemeneti műsorforrást,
melyhez nem csatlakoztatott készüléket.
1 A F/f gombokkal válassza ki a kívánt bemeneti műsorforrást, majd
nyomja meg a
gombot.
2 A F/f gombokkal válasszon az alábbi opciók közül, majd nyomja meg
a
gombot.
Gyári készüléknevek: az eltárolt nevek közül hozzárendelhet egyet a csatlakoztatott
készülékhez.
„Szerkesztés”: saját nevet hozhat létre. Kövesse a „Nevek megadása” című rész 2–4.
lépéseit (28. oldal).
„Ugrás”: amikor a
gombbal műsorforrást választ, a készülék kihagyja azokat a
bemeneteket, melyekhez nem csatlakoztatott külső készüléket.
Automatikus S-Videó
Az
6 S-videó aljzat bemeneti jelét választhatja ki, ha az
egyaránt csatlakoztatta.
Idõzítõ beállítások
Beállíthatja az időzítőt a tv-készülék be-/kikapcsolásához.
/
6 aljzatokat
Elalvás idõzítõ
Beállíthat egy időtartamot, melynek letelte után a tv-készülék automatikusan
készenléti üzemmódba kapcsol.
Ha bekapcsolta ezt a funkciót, a
(időzítő) jelző narancssárgán világít a tvkészüléken (előlap).
Hasznos tudnivalók
• Ha ki- és bekapcsolja a tv-készüléket, a „Elalvás időzítő” beállítás visszaáll a „Ki” opcióra.
• Egy perccel a készenléti üzemmódba kapcsolás előtt a „A TV készüléket Kikapcs. időzítő
hamarosan kikapcsolja.” üzenet jelenik meg a képernyőn.
Folytatódik
25 HU
Menüfunkciók használata
Autom. Beállítás
Bekapcs. idõzítõ
Beállíthatja az időzítőt a készülék bekapcsolásához.
„Nap”: beállíthatja a napot, amikor aktiválni szeretné a bekapcsolás időzítőt.
„Idő”: beállíthatja a tv-készülék bekapcsolásának időpontját.
„Időtartam”: beállíthatja azt az időtartamot, mely után a tv-készülék automatikusan
készenléti üzemmódba kapcsol.
„Hangerő beállítás”: beállíthatja a tv-készülék bekapcsolásakor érvényes hangerőt.
Óra beállítása
Lehetővé teszi az óra kézzel történő beállítását. Ha a tv-készülék digitális csatornák
jelét fogadja, az óra nem állítható be kézzel, mert az órabeállítás a sugárzott jel
időkódjának segítségével történik.
Takarékos üzemmód
Kiválaszthatja az energiatakarékos üzemmódot a tv-készülék energiafogyasztásának
csökkentésére.
Ha a „Kép ki” opciót választja, a kép kikapcsol, és a
(kikapcsolt kép) jelző
zölden világít a készüléken (előlap). A hang változatlan marad.
Fényérzékelõ
Automatikusan optimalizálhatja a képbeállítást a helyiség fényviszonyainak
megfelelően.
AV2 kimenet
Beállíthatja a készülék hátoldalán található
/
2 aljzaton továbbítani kívánt
jelet. A
/
2 aljzathoz csatlakoztatott videomagnóval vagy más felvevőkészülékkel felvételt készíthet a tv-készülék egyéb aljzataihoz csatlakoztatott külső
készülékről.
„TV”: a sugárzott műsort továbbítja.
„AV1”: az
/
1 aljzaton keresztül érkező jeleket küldi el kimenőjelként.
„AV6”: az
/
6 aljzaton keresztül érkező jeleket küldi el kimenőjelként.
„Automatikus”: mindig a képernyőn megjelenített műsort továbbítja (kivéve a
/
3, a HDMI IN 4, a HDMI IN 5 és a PC
aljzatok jeleit).
Csendes
bekapcsolás
Ez a funkció alacsony szintre állítja a hangerőt a tv-készülék bekapcsolásakor, majd
fokozatosan emeli a szintet a beállított értékig.
Hangszóró
Be- és kikapcsolhatja a tv-készülék beépített hangszóróit.
„Be”: a tv hangsugárzók bekapcsolt állapotban vannak, ezeken keresztül hallható a
műsor.
„Ki”: a tv hangsugárzók kikapcsolt állapotban vannak, a műsorok hangját az audio
kimenetekhez csatlakoztatott külső audio készüléken hallgathatja.
Színrendszer
Kiválaszthatja a színrendszert („Automatikus”, „PAL”, „SECAM”, „NTSC3.58”,
„NTSC4.43” vagy „PAL60”) a bemeneti műsorforrás jelének megfelelően.
Információ
A tv-készülék rendszerinformációit jelenítheti meg.
Mindent visszaállít
Ez a funkció minden beállítást a gyári értékre állít vissza a Beállítás menüben, majd
megjeleníti az automatikus beállítási képernyőt.
26 HU
PC beállítások menü
Az alábbi opciókat a PC beállítások menüben
választhatja ki. A „Beállítások” menü opcióinak
kiválasztásával kapcsolatban olvassa el a „Navigálás a
menükben” című fejezetet (19. oldal).
Kiválaszthat egy képernyő üzemmódot a számítógépes jel megjelenítéséhez.
„Normál”: eredeti méretében jeleníti meg a képet.
„Teljes 1”: felnagyítja a képet a képterület kitöltéséhez, megtartva a vízszintes/
függőleges képarányt.
„Teljes 2”: felnagyítja a képet a képterület kitöltéséhez.
Törlés
A „Képernyő formátum” és a „Energiagazdálkodás” kivételével visszaállíthatja a PC
beállítások menü beállításait a gyári értékekre.
Automatikus
beállítás
Ez a funkció automatikusan beállítja a kép pozícióját és fázisát, amikor a tvkészülékre jel érkezik a csatlakoztatott számítógépről.
Hasznos tudnivaló
Az automatikus beállítás nem működik megfelelően bizonyos bemeneti jelekkel. Ilyen esetben
kézzel állítsa be a „Fázis”, „Pixel”, „Vízszintes eltolás” és „Függőleges eltolás” paramétereket.
Fázis
Beállíthatja a fázist a kép villogása esetén.
Pixel
Beállíthatja a képpontok kiosztását, ha a képen függőleges csíkok jelennek meg.
Vízszintes eltolás
Beállíthatja a kép vízszintes pozícióját minden egyes képernyőformátumhoz.
Függõleges eltolás
Beállíthatja a kép függőleges pozícióját minden egyes képernyőformátumhoz.
Energiagazdálkodás
Készenléti üzemmódba kapcsolja a tv-készüléket, ha 30 másodpercig nem érkezik
jel.
27 HU
Menüfunkciók használata
Képernyõ formátum
Analóg beállítások menü (csak analóg
üzemmódban)
Az alábbi opciókat az Analóg beállítások menüben
választhatja ki. A „Beállítások” menü opcióinak
kiválasztásával kapcsolatban olvassa el a „Navigálás a
menükben” című fejezetet (19. oldal).
Közvetlen
számbeírás
Ha a „Be” opciót választja a „Közvetlen számbeírás” menüben, a kívánt analóg
csatornát a távvezérlő számgombjaival (0–9) is kiválaszthatja.
Megjegyzés
Ha a „Be” opciót választja a „Közvetlen számbeírás” menüben, a 10-es vagy annál nagyobb
(két számjegyű) csatornák kiválasztása nem lehetséges a számgombokkal.
Automatikus
hangolás
Behangolhatja az összes rendelkezésre álló analóg csatornát.
Rendszerint nincs szükség erre a műveletre, mert a csatornák tárolása a tv-készülék
első üzembe helyezésekor megtörtént (5., 6. oldal). Ez az opció lehetővé teszi az említett művelet megismétlését (pl. a tv-csatornák újrahangolását költözés után, vagy új
csatornák keresését, melyeknek sugárzását az előző tárolás óta kezdték meg).
Programrendezés
Megváltoztathatja a tárolt analóg csatornák sorrendjét.
1 A F/f gombokkal válassza ki az áthelyezni kívánt csatornát, majd
nyomja meg a
gombot.
2 A F/f gombokkal válassza ki a csatorna új pozícióját, majd nyomja
meg a
gombot.
Programnevek
Maximum 5 betűből vagy számból álló nevet rendelhet a csatornához. A csatorna
kiválasztásakor a név rövid ideig megjelenik. (A csatornák nevét a készülék
általában automatikusan beolvassa a Teletext rendszerből (ha rendelkezésre áll).)
1 A F/f gombokkal válassza ki az elnevezni kívánt csatornát, majd
nyomja meg a
gombot.
2 Válassza ki a kívánt betűt vagy számot a F/f gombokkal (a „_”
szimbólum jelzi a szóközt), majd nyomja meg a g gombot.
Ha hibát vétett
A G/g gombokkal válassza ki a téves karaktert. A F/f gombokkal válassza ki a
megfelelő karaktert.
Az összes karakter törlése
3
4
28 HU
Válassza a „Törlés” opciót, majd nyomja meg a
gombot.
Ismételje a 2-es lépést a teljes név megadásához.
Válassza az „OK” opciót, majd nyomja meg a
gombot.
Kézi hangolás
Mielőtt kiválasztaná a „Címke”/„AFT”/„Audio szűrő”/„Ugrás”/„Dekóder” opciót, a
PROG +/– gombokkal válassza ki a megfelelő csatornát. Kiválaszthat olyan
csatornát is, melynél aktív a kihagyás funkció (30. oldal).
Program/Rendszer/Csatorna
Csatornák kézi tárolása.
1 Használja a F/f gombokat a „Program” kiválasztásához, majd nyomja
meg a
gombot.
2 Használja a F/f gombokat a kézzel beállítandó programhely kiválasztásához (ha videomagnót hangol be, válassza a 00 programhelyet),
majd nyomja meg a RETURN gombot.
3 Használja a F/f gombokat a „Rendszer” kiválasztásához, majd nyomja
meg a
gombot.
4 Használja a F/f gombokat a tv-rendszer kiválasztásához, majd nyomja
meg a G gombot.
5
6
7
Használja a F/f gombokat a „Csatorna” kiválasztásához, majd nyomja
meg a
gombot.
A F/f gombokkal válassza ki az „S”-t (kábelcsatornákhoz) vagy a „C”-t
(földi sugárzású csatornákhoz), majd nyomja meg a g gombot.
A következőknek megfelelően hangolja be a csatornákat:
Ha nem ismeri a csatornaszámot (frekvenciát)
Használja a F/f gombokat a következő fogható csatorna megkereséséhez. Ha a
készülék behangol egy csatornát, a keresés megáll. A keresés folytatásához nyomja
meg a F/f gombot.
Ha ismeri a csatornaszámot (frekvenciát)
A számgombok segítségével adja meg a kívánt programcsatorna vagy a videomagnó
csatornájának számát.
8
9
Nyomja meg a
gombot a „Megerősít” kiválasztásához, majd nyomja
meg a
gombot.
Nyomja meg a f gombot az „OK” kiválasztásához, majd nyomja meg a
gombot.
Ismételje meg a fenti lépéseket a többi csatorna beállításához.
Címke
Tetszés szerinti nevet rendelhet (maximum 5 betű vagy szám) a kiválasztott
csatornához. A csatorna kiválasztásakor a név rövid ideig megjelenik. A karakterek
beírásához kövesse a „Programnevek” rész 2–4. lépéseit (28. oldal).
AFT
Ha úgy érzi, hogy finomhangolással tovább javítható a kép, kézi vezérléssel
beállíthatja a megfelelő vételi minőséget.
A finomhangolás a –15 és +15 közötti tartományban végezhető. Ha a „Be” opciót
választja, a finomhangolás automatikusan történik.
Audio szûrõ
Ha a mono adások hangja torzított, a különálló csatornáknál javíthatja a
hangminőséget. A nem szabványos jelek hangtorzítást vagy szaggatott hangot
okozhatnak mono műsorok megtekintésekor.
Ha nem tapasztal hangtorzítást, hagyja ezt az opciót a gyári „Ki” beállításon.
Megjegyzések
• Nem hallgathat sztereó vagy kettős hangot, ha az „Alacsony” vagy „Magas” opciót
választotta.
• Az „Audio szűrő” menüpont nem használható, ha az „L” opciót választotta a „Rendszer”
menüpontban.
Folytatódik
29 HU
Menüfunkciók használata
B/G: nyugat-európai országok/régiók
D/K: kelet-európai országok/régiók
L: Franciaország
I: Egyesült Királyság
Ugrás
A készülék kihagyja a nem kívánt analóg csatornákat, amikor a PROG +/– gombokkal csatornát vált. (A számgombokkal továbbra is kiválaszthatja a kihagyott
csatornákat.)
Dekóder
Megjelenítheti és felveheti a kódolt csatorna műsorát, ha közvetlenül a
/
1,
scart aljzathoz, vagy egy videomagnón keresztül a
/
2 aljzathoz dekódert
csatlakoztat.
Megjegyzés
A „Nyelv/Ország” menüpontban (6. oldal) kiválasztott országtól/régiótól függően elképzelhető, hogy ez az opció nem áll rendelkezésre.
Megerõsít
Elmentheti a „Kézi hangolás” funkcióban végzett módosításokat.
30 HU
Digitális beállítások menü
Beállíthatja/megváltoztathatja a digitális beállításokat
a Digitális beállítások menüben. Válassza ki a
„Digitális beállítások” menüt, majd nyomja meg a
gombot a következő menük megjelenítéséhez. A
„Beállítások” menü opcióinak kiválasztásával
kapcsolatban olvassa el a „Navigálás a menükben”
című fejezetet (19. oldal).
Megjelenítheti a „Digitális hangolás” menüt.
Digitális autom. hangolás
Behangolhatja az összes rendelkezésre álló digitális csatornát.
Rendszerint nincs szükség erre a műveletre, mert a csatornák tárolása a tv-készülék
első üzembe helyezésekor megtörtént (5., 6. oldal). Ez az opció lehetővé teszi az említett művelet megismétlését (pl. a tv-csatornák újrahangolását költözés után, vagy új
csatornák keresését, melyeknek sugárzását az előző tárolás óta kezdték meg).
Programlista szerkesztése
Törölheti a feleslegessé vált digitális csatornákat, és megváltoztathatja a csatornák
sorrendjét.
1 Használja a F/f gombokat a törölni vagy áthelyezni kívánt csatorna
kiválasztásához.
Ha ismeri a csatorna számát (frekvenciát)
A számgombokkal adja meg a kívánt csatorna háromjegyű számát.
2
Digitális csatornák törlése, vagy a sorrend megváltoztatása:
Digitális csatorna törlése
Nyomja meg a
gombot. Egy üzenet kéri a törlés megerősítését. A G gombbal
válassza az „Igen” opciót, majd nyomja meg a
gombot.
A digitális csatornák sorrendjének megváltoztatása
Nyomja meg a g gombot, majd a F/f gombokkal válassza ki a csatorna új
pozícióját. Nyomja meg a G gombot. Ha szükséges, ismételje meg az 1-es és 2-es
lépéseket további csatornák áthelyezéséhez.
3
Nyomja meg a RETURN gombot.
Digitális kézi hangolás
Kézzel is behangolhatja a digitális csatornákat.
1 Nyomja meg a behangolni kívánt csatornának megfelelő számgombot,
majd a F/f gombokkal hangolja be a csatornát.
2 Miután a készülék megtalálta a rendelkezésre álló csatornákat, a F/f
gombokkal válassza ki a tárolni kívánt csatornát, és nyomja meg a
gombot.
3 A F/f gombokkal válassza ki azt a programhelyet, ahol az új csatornát
tárolni szeretné, majd nyomja meg a
gombot.
Ismételje a fenti eljárást további csatornák kézi hangolásához.
Folytatódik
31 HU
Menüfunkciók használata
Digitális hangolás
Digitális beállítás
Megjelenítheti a „Digitális beállítás” menüt.
Feliratok beállítása*
Bekapcsolhatja a digitális feliratokat a képernyőn.
Ha kiválasztja a „Gyengénhallóknak” opciót, további vizuális segédjelek
jelenhetnek meg a feliratok mellett (ha a tv-csatorna sugároz ilyen információt).
Feliratok nyelve*
Kiválaszthatja a megjelenítendő feliratok nyelvét.
Audio nyelv*
Kiválaszthatja a csatorna nyelvét. Lehetnek olyan digitális csatornák, melyek több
nyelven sugároznak.
Audio típus*
Növeli a hangerőt, ha a „Gyengénhallóknak” opciót kiválasztotta.
Gyermekzár*
Korhatárt állíthat be a műsorokra. A beállított korhatárt meghaladó műsor csak akkor
nézhető, ha beírja a megfelelő PIN kódot.
1 A számgombokkal adja meg a jelenlegi PIN kódot.
Ha korábban nem állított be PIN kódot, egy PIN kód kérő képernyő jelenik meg.
Kövesse az alábbi „PIN kód” rész utasításait.
2
3
Használja a F/f gombokat a korhatár vagy a „None” opció (nincs
korhatár) kiválasztásához, majd nyomja meg a
gombot.
Nyomja meg a RETURN gombot.
PIN kód*
Beállíthatja a PIN kódot, vagy lehetővé teszi a PIN kód módosítását.
1 Adjon meg egy PIN kódot a következők szerint:
Ha korábban már beállított egy PIN kódot
A számgombok segítségével adja meg a létező PIN kódot.
Ha még nem állított be PIN kódot
A számgombokkal adja meg a gyárilag beállított 9999 PIN kódot.
2
A számgombokkal adja meg az új PIN kódot.
3
Nyomja meg a RETURN gombot.
Egy üzenet jelenik meg, mely informálja az új PIN kód elfogadásáról.
Hasznos tudnivaló
A 9999 PIN kód mindig használható.
„Technical Set-up” (Technikai beállítások)
Megjelenítheti a Technical Set-up menüt.
„Auto szolgáltatásfrissítés”: lehetővé teszi, hogy a tv-készülék felismerje és tárolja
az új digitális csatornákat, amikor azok rendelkezésre állnak.
„Szoftver letöltés”: Lehetővé teszi, hogy a tv-készülék automatikusan fogadjon
szoftverfrissítéseket a meglévő antennán keresztül (ha kiadnak frissítést). A Sony a
„Be” opció használatát javasolja. Ha nem szeretné a készülék szoftverét frissíteni,
válassza a „Ki” opciót.
„Rendszerinformáció”: megjeleníti az aktuális szoftver verziót és jelszintet.
„Időzóna”: lehetővé teszi az adott időzóna kézi kiválasztását, ha ez nem egyezik meg
az ország alapértelmezett időzónájával.
CA-modul beállítása
Lehetőséget biztosít a Pay Per View szolgáltatás eléréséhez, miután igényelt egy
Conditional Access Module (CAM) egységet és nézőkártyát. Lásd a 33. oldalon a
(PCMCIA) aljzat elhelyezkedését.
* Ne felejtse el, hogy ez a funkció nem áll rendelkezésre egyes országokban.
32 HU
Külsõ készülék használata
Külsõ készülék csatlakoztatása
Különféle külső készüléket csatlakoztathat tv-készülékéhez. A csatlakozóvezetékek nem tartozékai a tv-készüléknek.
Csatlakozás a tv-készülékhez (oldalpanel)
Csatlakoztatandó eszköz
Ezt kell tennie
Conditional Access A Pay Per View szolgáltatások
Module (CAM) A használatához.
A részletek tekintetében olvassa el
a CAM kezelési útmutatóját. A
CAM használatához távolítsa el a
gumifedelet a CAM aljzatról. A
CAM egység csatlakoztatása előtt
kapcsolja ki a televíziót. Ha nem
használja a CAM egységet,
helyezze vissza a fedelet a CAM
aljzatra.
Megjegyzés
S-VHS/Hi8/
DVC videokamera
S-VHS/Hi8/DVC
videokamera B
Csatlakoztassa az
6 S-videó
aljzathoz vagy a
6, videoaljzathoz, illetve a
6 audio
aljzatokhoz. A képzaj elkerülése
érdekében ne csatlakoztassa a
videokamerát egyszerre a
6
videó és az
6 S-videó
aljzathoz. Ha mono készüléket
csatlakoztat, a
6 aljzat „L”
részét használja.
Fejhallgató C
Csatlakoztassa a i fejhallgató
aljzathoz, így a tv-készülék hangját a fejhallgatón keresztül hallgathatja.
Fejhallgató
Folytatódik
33 HU
Külsõ készülék használata
A CAM nem minden országban
használható. Konzultáljon hivatalos
kereskedőjével.
Csatlakozás a tv-készülékhez (hátoldal)
Csatlakoztatandó eszköz
PC
DVD-lejátszó
PC D
Csatlakoztassa a PC
/
aljzathoz. Ferritgyűrűvel ellátott
PC csatlakozóvezeték használata
ajánlott.
Digitális műholdvevő vagy DVDlejátszó E, F
Ha a készülék rendelkezik HDMI
aljzattal, csatlakoztassa azt a
HDMI IN 4 vagy 5 aljzathoz. A
digitális videó és audio jelek a
készülékből érkeznek. Ha a készülék DVI aljzattal rendelkezik, csatlakoztassa a DVI aljzatot a HDMI
IN 4 aljzathoz egy DVI-HDMI átalakító segítségével (nem tartozék), és csatlakoztassa a készülék
audio kimeneti aljzatait a HDMI
IN 4 aljzatokhoz.
Megjegyzések
Digitális műholdvevő
• A HDMI aljzatok csak a következő
videojeleket támogatják: 480i,
480p, 576i, 576p, 720p és 1080i.
Számítógép csatlakoztatásához
használja a PC
aljzatot.
• Kizárólag HDMI logoval ellátott
HDMI vezetéket alkalmazzon.
DVD-lejátszó komponens kimenettel
DVD-felvevő
Videomagnó
Dekóder
Videojáték
DVD-lejátszó
Dekóder
34 HU
Hi-Fi
Ezt kell tennie
DVD-lejátszó
komponens
kimenettel G
Csatlakoztassa a komponens és
/
3 audio aljzatokhoz.
Videojáték, DVDlejátszó vagy
dekóder H
Csatlakoztassa a
/
1 scart
aljzathoz. A dekóder csatlakoztatásakor a tv-tunerből
származó kódolt jel a dekóderre
kerül, majd a dekódolt jel jut
vissza a tv-készülékre.
DVD-felvevő vagy
videomagnó, mely
támogatja a
SmartLink
rendszert I
Csatlakoztassa a
/
2 scart
aljzathoz. A SmartLink egy közvetlen adatkapcsolat a tv-készülék
és a videomagnó/DVD-felvevő
között.
Hifi audio
berendezés J
Csatlakoztassa a
audio kimeneti aljzatokhoz, így a televízió
hangját az audio berendezésen
keresztül hallgathatja.
A Tools menü elemei a PC bemenet
használata közben
Számítógépes jelbemenet esetén nyomja meg a
TOOLS gombot a következő opciók megjelenítéséhez.
Opció
Ismertetés
Takarékos üzemmód
Lásd a 26. oldalt.
Kép üzemmód
Lásd a 20. oldalt.
Hang üzemmód
Lásd a 22. oldalt.
Automatikus beállítás Lásd a 27. oldalt.
Vízszintes eltolás
Lásd a 27. oldalt.
Függőleges eltolás
Lásd a 27. oldalt.
Automatikus órabeállítás (csak analóg
üzemmódban)
Lehetővé teszi az átkapcsolást
digitális üzemmódra, és az idő
beállítását.
i hangerő
Beállíthatja a fejhallgató
hangerejét.
Külsõ készülék használata
35 HU
További információk
Minõségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a KDL32V2500, a KDL-40V2500 és a KDL-46V2500
típusú készülékek a 2/1984. (III. 10.) BkM-IpM
együttes rendeletben előírtak szerint, megfelelnek a következő műszaki jellemzőknek.
Megjelenítõ egység
Hálózati feszültség:
220–240 V AC, 50 Hz
Képernyő méret:
KDL-46V2500:
46 hüvelyk (kb. 116,9 cm átlósan mérve)
KDL-40V2500:
40 hüvelyk (kb. 101,6 cm átlósan mérve)
KDL-32V2500:
32 hüvelyk (kb. 80,1 cm átlósan mérve)
Képernyő felbontás:
1366 képpont (vízszintes) × 768 sor (függőleges)
Teljesítményfelvétel:
KDL-46V2500: 220 W
KDL-40V2500: 180 W
KDL-32V2500: 145 W
Készenléti teljesítményfelvétel:
0,3 W
Méretek (szé × ma × mé):
KDL-46V2500:
kb. 1126 × 805 × 334 mm (állvánnyal)
kb. 1126 × 755 × 116 mm (állvány nélkül)
KDL-40V2500:
kb. 988 × 716 × 265 mm (állvánnyal)
kb. 988 × 664 × 103 mm (állvány nélkül)
KDL-32V2500:
kb. 792 × 593 × 219 mm (állvánnyal)
kb. 792 × 546 × 99 mm (állvány nélkül)
Tömeg:
KDL-46V2500:
kb. 34 kg (állvánnyal)
kb. 28 kg (állvány nélkül)
KDL-40V2500:
kb. 26 kg (állvánnyal)
kb. 21 kg (állvány nélkül)
KDL-32V2500:
kb. 17 kg (állvánnyal)
kb. 15 kg (állvány nélkül)
A képernyõ típusa
LCD (folyadékkristályos) kijelző
TV rendszer
Analóg:
Digitális:
36 HU
a kiválasztott országtól/régiótól függően:
B/G/H, D/K, L, I
DVB-T
Szín/videó rendszer
Analóg:
Digitális:
PAL, SECAM
NTSC 3.58, 4.43 (csak videó bemeneten)
MPEG-2 MP@ML
Antenna
75 Ω-os külső aljzat VHF/UHF vételhez
Csatorna lefedettség
Analóg:
Digitális:
VHF:
E2–E12
UHF:
E21–E69
CATV: S1–S20
HYPER: S21–S41
D/K:
R1–R12, R21–R69
L:
F2–F10, B–Q, F21–F69
I:
UHF B21–B69
VHF/UHF
Csatlakozók
/
1
21-érintkezős Scart csatlakozó (CENELEC szabvány)
audio/videó bemenettel, RGB bemenettel és TV audio/
videó kimenettel.
/
2 (SmartLink)
21-érintkezős Scart csatlakozó (CENELEC szabvány)
audo/videó bemenettel, RGB bemenettel, választható
audio/videó kimenettel és SmartLink felülettel.
3
Támogatott formátumok: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p,
480i
Y: 1 Vp-p, 75 Ω-os, 0,3 V, negatív szinkron
PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 Ω-os
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 Ω-os
3
Audio bemenet (RCA aljzat)
500 mVrms
Impedancia: 47 kΩ
HDMI IN 4, 5
Videó: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: kétcsatornás lineáris PCM
32, 44,1 és 48 kHz, 16, 20 és 24 bit
Analóg audio bemenet (RCA aljzat):
500 mVrms, 47 kΩ
(csak HDMI IN 4)
6
S-videó bemenet (4-érintkezős mini DIN)
6
Videó bemenet (RCA csatlakozó)
6
Audio bemenet (RCA csatlakozó)
Audio kimenet (bal/jobb) (RCA csatlakozó)
PC
PC bemenet (15 D-sub) (lásd. 37. oldal)
G: 0,7 Vp-p, 75 Ω, nem zöldszinkron
B: 0,7 Vp-p, 75 Ω, nem zöldszinkron
R: 0,7 Vp-p, 75 Ω, nem zöldszinkron
HD: 1–5 Vp-p
VD: 1–5 Vp-p
PC audio bemenet (mini jack)
i
Fejhallgató aljzat
CAM (Conditional Access Module)
csatlakozóaljzat
Hangkimenet
Külön megvásárolható tartozékok
10 W + 10 W
Mellékelt tartozékok
Lásd a „1: Tartozékok ellenőrzése” című fejezetet a
4. oldalon
• Fali konzol
SU-WL51 (KDL-46V2500/KDL-40V2500 készülékek
számára)
SU-WL31 (KDL-32V2500 készülékek számára)
A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül változhatnak.
PC bemeneti jel referencia táblázat
Jelek
VGA
SVGA
XGA
WXGA
Vízszintes
(képpont)
Függőleges
(sor)
Vízszintes
frekvencia
(kHz)
Függőleges
Szabvány
frekvencia (Hz)
640
480
31,5
60
VGA
640
480
37,5
75
VESA
720
400
31,5
70
VGA-T
800
600
37,9
60
VESA Guidelines
800
600
46,9
75
VESA
1024
768
48,4
60
VESA Guidelines
1024
768
56,5
70
VESA
1024
768
60
75
VESA
1280
768
47,4
60
VESA
1280
768
47,8
60
VESA
1360
768
47,7
60
VESA
37 HU
További információk
• A tv-készülék PC bemenete nem támogatja a zöldszinkron vagy kompozit szinkron jeleket.
• A tv-készülék PC bemenete nem támogatja a sorváltásos jeleket.
• A legjobb képminőség érdekében javasoljuk, hogy használja a fenti táblázatban félkövér betűkkel szereplő jeleket, 60 Hz-es
függőleges frekvencia beállítással. Plug-and-play üzemmódban automatikusan 60 Hz-es függőleges frekvencia lesz kiválasztva.
Hibaelhárítás
Ellenőrizze, hogy pirosan villog-e a 1 (készenléti üzemmód) jelző.
Ha villog
Bekapcsolt az öndiagnózis funkció.
1 Mérje meg, milyen hosszan villog, valamint milyen hosszan nem villog a 1 (készenléti üzemmód)
jelző.
Például, a jelző két másodpercig villog, egy másodpercig nem villog, majd két másodpercig ismét villog.
2
Nyomja meg a 1 gombot a tv-készüléken (felül) a kikapcsoláshoz, húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket a fali konnektorból, és értesítse kereskedőjét vagy a Sony szervizt a jelző villogásáról
(időtartam és időköz).
Ha nem villog
1 Ellenőrizze a lehetőségeket az alábbi táblázatban.
2 Ha a probléma továbbra is fennáll, javíttassa meg készülékét egy képzett szakemberrel.
Kép
Probléma
Nincs kép (a képernyő sötét)
és nincs hang
Okok/Lehetséges megoldások
• Ellenőrizze az antenna csatlakozást.
• Csatlakoztassa a tv-készüléket a hálózati feszültséghez, majd nyomja meg a
1 gombot a készüléken (felül).
• Ha a 1 (készenléti üzemmód) jelző pirosan világít, nyomja meg a "/1
gombot.
Nincs kép vagy nincs menü
információ arról az eszközről,
melyet a scart aljzathoz
csatlakoztatott
• Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszköz be van-e kapcsolva, majd nyomja
meg távvezérlőn a
/ gombot többször, amíg a megfelelő bemenet jele
meg nem jelenik a képernyőn.
• Ellenőrizze a csatlakozást a külső készülék és a tv-készülék között.
Kettős kép vagy szellemkép
• Ellenőrizze az antenna/vezeték csatlakoztatásokat.
• Ellenőrizze az antenna helyzetét és irányát.
Csak zajos kép jelenik meg a
képernyőn
• Ellenőrizze, hogy az antenna nem törött vagy deformálódott-e.
• Ellenőrizze, hogy az antenna nem érte-e el élettartamának végét (3–5 év
általában, tenger közelében 1–2 év).
Torz kép (pontozott sorok vagy
sávok)
• Tartsa távol a készüléket olyan elektromos zajok forrásától, mint például
autók, motorkerékpárok, hajszárítók vagy optikai eszközök.
• Ha külső készüléket csatlakoztat, hagyjon elegendő szabad helyet a külső
készülék és a tv-készülék között.
• Ellenőrizze, hogy az antennát a mellékelt koaxiális vezetékkel
csatlakoztatta-e.
• Tartsa távol az antennavezetéket más csatlakozóvezetékektől.
Képzaj látható tv-csatorna
megjelenítésekor
• Válassza az „Analóg beállítások” menü „Kézi hangolás” opcióját, és az
„AFT” (automatikus finomhangolás) funkcióval finomítsa a képet
(29. oldal).
Néhány apró fekete és/vagy világos pont található a képernyőn
• A megjelenítő egység képernyője apró pontokból áll. Ezek a kis fekete és/
vagy világos pontok (pixelek) nem utalnak hibára.
Nincsenek színek a színes
műsorban
• A menü segítségével válassza ki a „Kép” menü „Törlés” opcióját a gyári
értékek visszaállításához (20. oldal).
Nincsenek vagy szokatlanok a
színek, ha a
3 bemenet Y,
PB/CB, PR/CR aljzataira érkező
jeleit nézi
• Ellenőrizze a
3 bemenet Y, PB/CB, PR/CR aljzatainak csatlakozását.
• Ellenőrizze, hogy a
3 bemenet Y, PB/CB, PR/CR aljzatai szorosan és
megfelelően legyenek csatlakoztatva.
38 HU
Hang
Probléma
Okok/Lehetséges megoldások
A kép tökéletes, de nincs hang
• Nyomja meg a 2 +/– vagy a % (némítás) gombot.
• Ellenőrizze, hogy a „Hangszóró” menüpont „Be” beállítása van-e
kiválasztva a „Beállítás” menüben (26. oldal).
A hang zajos
• Lásd a „Képzajjal” kapcsolatos lehetséges megoldások részt a 38. oldalon.
Csatornák
Probléma
Okok/Lehetséges megoldások
A kívánt csatornát nem lehet
kiválasztani
• Váltson a digitális és analóg üzemmód között, majd válassza ki a kívánt
digitális/analóg csatornát.
Egyes csatornáknál üres
képernyő jelenik meg
• Kódolt/előfizetéses csatorna. Fizessen elő a Pay Per View szolgáltatásra.
• A csatorna csak adattovábbításra szolgál (nincs kép- vagy hangsugárzás).
• Vegye fel a kapcsolatot a műsorszolgáltatóval az adatátvitel részleteivel
kapcsolatban.
A digitális csatorna nem jelenik
meg
• Kérdezze meg egy helyi szakembertől, hogy elérhetők-e digitális adások a
területen.
• Szerezzen be egy jobb hatásfokú antennát.
Általános
Okok/Lehetséges megoldások
A tv-készülék automatikusan
kikapcsol (A készülék
készenléti üzemmódra vált)
• Ellenőrizze, hogy a kikapcsolás időzítő nincs-e beállítva, valamint
ellenőrizze a bekapcsolás időzítő beállított időpontját (25. oldal).
• Ha a készülék nem érzékel jelet, és nem végez vele műveletet legalább 10
percig, a televízió automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol.
A tv-készülék automatikusan
bekapcsol
• Ellenőrizze, hogy a bekapcsolás időzítőt nem programozta-e be (26. oldal).
Egyes bejövő jelforrások nem
választhatók ki
• Válassza a „Beállítás” menü „AV beállítás” opcióját, és kapcsolja ki a
bemeneti műsorforrás kihagyását (25. oldal).
A távvezérlő nem működik
• Cserélje ki az elemeket.
39 HU
További információk
Probléma
Tárgymutató
Számok
14:9 14
4:3 alapértelmezett 24
4:3 14
A
AFT 29
Analóg beállítás menü 28
Antenna, csatlakoztatás 4
Audio szűrő 29
Audio nyelv 32
Audio típus 32
Auto beállítás 27
Auto formátum 24
Auto hangerőszab 22
Automatikus hangolás
analóg és digitális csatornák 6
csak analóg csatornák 28
csak digitális csatornák 31
Automatikus órabeállítás 14, 18, 35
Automatikus S-videó 25
Autom. beállítás 25
AV beállítás 25
AV2 kimenet 26
B
Balansz 22
BBE 22
Beállítás menü 25
Bekapcs. időzítő 26
Bekapcsolás (") jelző 12
Bemenetek
kép 20
képernyő 24
hang 22
Bemeneti jelek táblázata 18
C
CA modul beállítás 32
Címke 29
Csendes bekapcsolás 26
Csatornák
automatikus hangolás 6
kiválasztás 13
Ugrás 30
Csatlakoztatás
antenna/videomagnó 4
külső készülék 33
D
Digitális automatikus hangolás 31
Digitális kézi hangolás 31
Digitális beállítás 32
Digitális beállítás menü 31
Digitális hangolás 31
E
Elalvás időzítő 25
Elemek, behelyezés a távvezérlőbe 4
Élő színek 21
Élesség 21
Emlékeztető 16
Energiagazdálkodás 27
40 HU
EPG (Digitális elektronikus
műsorújság) 15
F
Fastext 14
Fázis 27
Fejhallgató
csatlakoztatás 33
Fejhallg. csatl. 23
Fekete korrekció 21
Feliratok nyelve 32
Feliratok beállítása 32
Fényerő 20
Fényérzékelő 26
Függőleges eltolás 24, 27
Függőleges méret 24
G
Gamma 21
Gyári készüléknevek 25
Gyermekzár 32
H
Hangerő eltolás 22
Hang menü 22
Hang mód 22
Hangszóró 26
Háttérfény 20
I
Időzített felvétel kézi beállítása 16
Időzítő ( ) jelző 12
Időzítő lista 16
Időzített felvétel 15
Időzítő beállítások 25
K
Kategórialista 15
Kedvencek lista 17
Képernyő formátum 24, 27
Képernyő menü 24
Képernyő mód 14
Kép kikapcsolás (
) jelző 12
Kép menü 20
Kép mód 20
Képeltolás 24
Készenlét (1) jelző 12
Kettős hang 23
Kézi hangolás 29
Kontraszt 20
Közvelten számbeírás 28
O
Óra beállítása 26
Ország 5
P
PC beállítás menü 27
PIN kód 32
Pixel 27
Power (1) kapcsoló 12
Programnevek 28
Programlista szerkesztése 31
Programszerkesztés 28
R
Részletes beállítások 21
Részl. kontraszt kiemelő 21
S
Smart 14
Sz
Színárnyalat 20
Színtelítettség 20
Színrendszer 26
Színhőmérséklet 20
T
Takarékos üzemmód 26
Távvezérlő
elemek behelyezése 4
áttekintés 11
érzékelő 12
Technikai beállítás 32
Térhang 22
Termékinformáció 26
Teletext 14
Tiszta fehér 21
Törlés
PC beállítás 27
kép 20
hang 22
Tools 14, 18, 35
U
Ugrás 25, 30
V
Videomagnó
csatlakoztatás 4
felvétel 15
Vízszintes eltolás 24, 27
W
M
Wide 14
Magas hangok 22
Megerősít 30
MENÜ 19
Mélyhang 22
Mindent visszaállít 26
Minőségtanúsítás 36
MPEG zajcsökkentés 21
Műsorindex táblázat 13
Z
N
Nyelv 5, 25
Zajcsökkentés 21
Zoom 14
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
KDL-46V2500
KDL-40V2500
KDL-32V2500
Printed in Czech Republic (EU)
2-893-779-21(1)
Download PDF

advertising