Sony | KLV-20SR3 | Sony KLV-20SR3 Használati útmutató

HU Sony KLV-20SR3.book Page 1 Wednesday, July 14, 2004 7:01 PM
2-067-275-11(1)
LCD Colour TV
Színes LCD televízió
Kezelési útmutató
Mielőtt használatba venné a tv-készüléket, olvassa el a kezelési útmutató „Biztonsági
előírások” című fejezetét. Az útmutatót őrizze meg, mert később még szüksége lehet rá.
KLV-20SR3
 2004 Sony Corporation
HU
HU Sony KLV-20SR3.book Page 3 Wednesday, July 14, 2004 7:01 PM
Bevezetés
• Köszönjük, hogy Sony tv-készüléket vásárolt.
• Mielőtt használatba veszi a készüléket, olvassa el figyelmesen az alábbi útmutatót és őrizze meg, mert szüksége lehet rá
a jövőben is.
• Az útmutatóban használt szimbólumok:
Fontos információk.
A távvezérlő árnyékolással kiemelt gombjait kell
használnia az aktuális művelet végrehajtásához.
További információk egy adott funkcióról.
1, 2...
A végrehajtandó művelet egyes lépései.
A végrehajtott művelet eredményéről ad
tájékoztatást.
Tartalomjegyzék
Bevezetés ....................................................................................................................................................................................3
Gyorsbeállítási útmutató .............................................................................................................................................................4
Biztonsági előírások .................................................................................................................................................................10
Áttekintés és üzembe helyezés
A mellékelt tartozékok ellenőrzése ..........................................................................................................................................14
A távvezérlő kezelőszerveinek áttekintése ...............................................................................................................................15
A készülék kezelőszervei és az oldallapon elhelyezett csatlakozók .........................................................................................17
A tv-készülék jelzőinek áttekintése ..........................................................................................................................................18
Az elemek behelyezése a távvezérlőbe ....................................................................................................................................18
A hátoldali takarófedél eltávolítása ..........................................................................................................................................19
Az antenna és a videomagnó csatlakoztatása ...........................................................................................................................20
A tv-készülék dőlésszögének beállítása ...................................................................................................................................21
Az első lépések
A tv-készülék bekapcsolása, és a csatornák automatikus beállítása .........................................................................................22
A tv-készülék funkciói
A menürendszer ismertetése és használata ...............................................................................................................................24
A képjellemzők beállítására szolgáló menü ......................................................................................................................25
A hangjellemzők beállítására szolgáló menü ....................................................................................................................27
További beállítások ............................................................................................................................................................28
Az alapbeállítások menüje .................................................................................................................................................30
A csatornák kézi beállítására szolgáló menü ............................................................................................................................32
Egyéb funkciók
Kikapcsolás időzítő ..................................................................................................................................................................34
Képfagyasztás ...........................................................................................................................................................................34
Teletext
Kiegészítő információk
Külső komponensek csatlakoztatása a tv-készülékhez .............................................................................................................36
A televízióhoz csatlakoztatott külső komponensek műsorának megtekintése .........................................................................38
Minőségtanúsítás ......................................................................................................................................................................39
Hibaelhárítás .............................................................................................................................................................................40
Tartalomjegyzék
3HU
KLV-L32M1/KE-P42M1
2-148-999-11(1)
HU
HU Sony KLV-20SR3.book Page 4 Wednesday, July 14, 2004 7:01 PM
Gyorsbeállítási útmutató
Ebben a részben az alábbi műveletek végrehajtásának módját ismertetjük:
– Elemek behelyezése a távvezérlőbe.
– A hátoldali takarófedél eltávolítása.
– Az antenna és a videomagnó csatlakoztatása.
– A csatornák automatikus tárolása,
1
Mellékelt tartozékok áttekintése
Távvezérlő (RM-Y1108)
(1 db):
Hálózati csatlakozóvezeték
(C-6 típus) (1 db):
Akkor használja ezt a hálózati
csatlakozóvezetéket, ha
Európában (az Egyesült
Királyság, Írország és Svájc
kivételével) üzemelteti a tvkészüléket.
Hálózati csatlakozóvezeték
(BF típus) (1 db):
• Akkor használja ezt a hálózati
csatlakozóvezetéket, ha az
Egyesült Királyság területén
üzemelteti a tv-készüléket.
• Az értékesítés helyétől függően
előfordulhat, hogy ez
a csatlakozóvezeték nem
mellékelt tartozéka a készüléknek.
2 db elem (AA méretű):
4HU
Gyorsbeállítási útmutató
KLV-L32M1/KE-P42M1
2-148-999-11(1)
HU Sony KLV-20SR3.book Page 5 Wednesday, July 14, 2004 7:01 PM
2
Az elemek behelyezése a távvezérlőbe
Győződjön meg arról, hogy a mellékelt elemeket a megfelelő polaritással helyezi-e be a távvezérlőbe.
Gondoskodjon a kimerült elemek környezetbarát módon történő elhelyezéséről.
S ON
Y CO
AT
OR
RP
S ON
RA
R PO
Y CO
N
TIO
JA
N/
PA
4
HU
Gyorsbeállítási útmutató
Gyorsbeállítási útmutató
5HU
KLV-L32M1/KE-P42M1
2-148-999-11(1)
N
IO
JA
PA
N/
4
HU Sony KLV-20SR3.book Page 6 Wednesday, July 14, 2004 7:01 PM
3
A hátoldali takarófedél eltávolítása
Mielőtt a vezetékeket a készülékhez csatlakoztatná, távolítsa el a televízió hátoldali takarófedelét. A csatlakoztatások elvégzése
után ne feledje el visszahelyezni a takarófedelet.
A hátoldali takarófedél eltávolítása
Fogja meg a hátoldali takarófedelet az ábrán látható módon, és az alsó rész egyik oldalát húzza maga felé. Ezután válassza le
a takarófedél felső részét a készülékről.
A hátoldali takarófedél visszahelyezése
Fogja meg a hátoldali takarófedelet az ábrán látható módon, és illessze a fedélen lévő négy rögzítőcsapot a tv-készüléken kiképzett
megfelelő furatokba, majd pattintsa vissza a fedelet a helyére.
Ha az SU-W210 típusú (külön megvásárolható) fali konzolra szereli a készüléket, a takarófedelet nem szükséges
visszailleszteni.
6HU
Gyorsbeállítási útmutató
KLV-L32M1/KE-P42M1
2-148-999-11(1)
HU Sony KLV-20SR3.book Page 7 Wednesday, July 14, 2004 7:01 PM
4
Az antenna és a videomagnó csatlakoztatása
vagy
Videomagnó
HU
Gyorsbeállítási útmutató
A Scart vezeték csatlakoztatása előtt feltétlenül csatlakoztassa az antennavezetéket.
A videomagnó csatlakoztatásáról bővebben a „Külső komponensek csatlakoztatása a tv-készülékhez” című fejezetben
olvashat a 36. oldalon.
Gyorsbeállítási útmutató
7HU
KLV-L32M1/KE-P42M1
2-148-999-11(1)
HU Sony KLV-20SR3.book Page 8 Wednesday, July 14, 2004 7:01 PM
5
A tv-készülék bekapcsolása, és a csatornák automatikus
beállítása
A tv-készülék első bekapcsolásakor egy menü-sorozat jelenik meg a képernyőn, mely segítségével 1) kiválaszthatja a menü
nyelvét, 2) kiválaszthatja az országot, ahol a készüléket működteti, 3) megkeresheti és tárolhatja az összes fogható tvcsatornát, és 4) megváltoztathatja a tárolt csatornák sorrendjét.
Ha a későbbiek során a fentiek közül bármelyik beállítást módosítani kívánja, válassza ki a megfelelő menüpontot a
(Alapbeállítás) menüben, vagy tartsa nyomva legalább 3 másodpercig a tv-készülék tetején lévő
Auto Start Up gombot
(lásd a 17. oldalon).
8HU
1
Csatlakoztassa a televízió hálózati vezetékét egy fali konnektorhoz
(220–240 V AC, 50 Hz).
2
A készülék a legelső csatlakoztatáskor általában
bekapcsolt állapotban van. Ha a televízió nincs
bekapcsolva, nyomja meg az ! (üzemi) kapcsolót.
A készülék legelső bekapcsolásakor a Language
(nyelv) menü automatikusan megjelenik a tvképernyőn.
3
A távvezérlő V, v, B vagy b gombjával válassza ki a menü nyelvét,
majd nyomja meg az OK gombot a választás megerősítéséhez. Ezt
követően a menü a kiválasztott nyelven jelenik meg.
4
A Country (ország) menü automatikusan megjelenik a képernyőn. A v
vagy V gombbal válassza ki az országot, majd nyomja meg az OK
gombot a választás megerősítéséhez.
• Ha a kívánt ország nem szerepel a listán, válassza ki a „–”
beállítást.
• Cirill betűket használó nyelvek esetén javasoljuk, hogy
a helytelen karaktermegjelenítés elkerülése érdekében válassza
a Russia (Oroszország) beállítást, ha az Ön országa nem szerepel
a listában.
Gyorsbeállítási útmutató
KLV-L32M1/KE-P42M1
2-148-999-11(1)
HU Sony KLV-20SR3.book Page 9 Wednesday, July 14, 2004 7:01 PM
5
Az Auto Tuning menü megjelenik a televízió képernyőjén. Nyomja
meg az OK gombot a Yes (igen) opció kiválasztásához.
6
A készülék megkezdi a tv-csatornák automatikus hangolását és
tárolását.
Ez a művelet eltarthat néhány percig. Legyen türelmes, és ne
nyomjon meg semmilyen gombot. Ellenkező esetben az
automatikus hangolás félbeszakadhat.
Ha az automatikus hangolás egyetlen állomást sem talál,
megjelenik egy képernyő, mely kéri az antenna csatlakoztatását.
Kérjük, ellenőrizze az antenna csatlakoztatását (20. oldal).
Nyomja meg az OK gombot az automatikus hangolás
újraindításához.
7
Amikor a készülék az összes fogható csatornát megkereste és tárolta,
a képernyőn automatikusan megjelenik a Programme Sorting
(csatornarendezés) menü, mely segítségével tetszés szerint
módosíthatja a tárolt csatornák sorrendjét.
a) Ha a csatornák sorrendjét nem kívánja módosítani, ugorjon
a 8. lépésre.
b) Ha módosítani kívánja a csatornák sorrendjét:
1 A v vagy V gombbal válassza ki az áthelyezni kívánt
programhelyet (tv-csatornát). Nyomja meg a b gombot.
2 A v vagy V gombbal válassza ki a programhely új pozícióját.
Nyomja meg az OK gombot a módosítás tárolásához.
A kiválasztott programhely az új pozícióba kerül, és
a többi programhely ennek megfelelően átrendeződik.
3 További programhelyek átrendezéséhez ismételje meg a b)1
és b)2 lépést.
8
A MENU gombbal kikapcsolhatja a menüképernyőt.
HU
Gyorsbeállítási útmutató
A készülék ekkor készen áll a használatra.
Gyorsbeállítási útmutató
9HU
KLV-L32M1/KE-P42M1
2-148-999-11(1)
HU Sony KLV-20SR3.book Page 10 Wednesday, July 14, 2004 7:01 PM
Biztonsági előírások
Hálózati csatlakozóvezeték
Mielőtt elmozdítaná a készüléket,
húzza ki a hálózati vezetéket a fali
konnektorból. Ne mozgassa
a készüléket, amíg a hálózati
vezeték a fali konnektorhoz van
csatlakoztatva. A hálózati vezeték megsérülhet, ami tüzet vagy
áramütést okozhat. Ha a készülék leesik vagy megsérül,
azonnal ellenőriztesse szakemberrel.
Javítást igénylő sérülés
Ha a készülék képernyőjén repedések észlelhetők, ne érintse
meg mindaddig, amíg ki nem húzta a hálózati vezetéket a fali
konnektorból. Ellenkező esetben áramütést szenvedhet.
Szellőzés
Hagyjon elegendő helyet a készülék körül. Ellenkező esetben
a szükséges légmozgás hiánya miatt a készülék felmelegedhet,
ami tüzet vagy a készülék károsodását okozhatja.
30 cm
10 cm
A készüléket nem szabad
így elhelyezni:
10 cm
Legalább ennyi helyet
hagyjon körülötte.
Gyógyászati berendezések
Ne működtesse a készüléket
olyan helyen, ahol orvosi
berendezést használnak.
A készülék üzemzavart
okozhat az orvosi berendezés
működésében.
Szállítás
Szállítás előtt húzza ki az összes csatlakozóvezetéket
a készülékből.
Fénycső
Ez a készülék speciális fénycsövet használ fényforrásként. Ha
a képernyő fényereje csökken, illetve a kép villogni kezd, vagy
nem jelenik meg, a fénycső elhasználódott és ki kell cserélni.
A cserét szakemberrel végeztesse el.
A megfelelő dőlésszög beállítása
Amikor a dőlésszöget változtatja, szilárdan fogja meg az
állványt az egyik kezével, hogy a készülék meg ne lazuljon,
vagy le ne essen. Ügyeljen arra, hogy az ujja be ne csípődjön
az állvány és a készülék közé.
A légmozgás
gátolt.
Fal
Az LCD képernyő
• Habár az LCD képernyő nagy pontosságú technológiával
készül, és a hasznos képpontok aránya 99,99% vagy több,
előfordulhat, hogy fekete vagy világos (piros, kék, vagy
zöld) pontok jelennek meg a képernyőn. Ez az LCD
képernyő szerkezeti felépítéséből adódik és nem
hibajelenség.
• Óvja az LCD képernyő felületét a közvetlen napsugárzástól.
A napsugárzás károsíthatja a képernyő felületét.
• Ne nyomja vagy karcolja meg a képernyő felületét, és ne
helyezzen semmilyen tárgyat a készülék tetejére.
A megjelenítés egyenlőtlenné válhat, és az LCD képernyő
megsérülhet.
• Ha a készüléket hideg helyen üzemelteti, a kép elmosódottá
válhat, vagy a képernyő elsötétülhet. Ez nem hibajelenség.
A jelenség megszűnik, amint a hőmérséklet emelkedik.
• Szellemkép fordulhat elő, ha hosszabb ideig állóképet jelenít
meg a képernyőn. Ez pár pillanat múlva eltűnik.
• A készülék üzemeltetése közben a képernyő és
a készülékház felmelegedhet. Ez nem hibajelenség.
10HU
Biztonsági előírások
KLV-L32M1/KE-P42M1
2-148-999-11(1)
HU Sony KLV-20SR3.book Page 11 Wednesday, July 14, 2004 7:01 PM
Áramforrások
Túlterhelés
Ezt a készüléket 220–240 V-os
váltakozó feszültséggel történő
üzemeltetésre tervezték. Ügyeljen arra,
hogy ne csatlakoztasson túl sok
készüléket ugyanahhoz a fali
konnektorhoz, mert ez tüzet vagy
áramütést okozhat.
Fali konnektor
Soha ne csatlakoztassa a készüléket rosszul
érintkező fali konnektorhoz. Tolja be ütközésig
a csatlakozódugót az aljzatba. Ha a dugó meglazul,
elektromos ívkisülés keletkezhet, ami tüzet
okozhat. Ellenőriztesse, illetve szükség esetén
cseréltesse ki a fali konnektort egy szakemberrel.
Nedvesség
Ne érintse meg nedves kézzel a hálózati
vezetéket. Ha a hálózati vezetéket nedves kézzel
dugja be, vagy húzza ki a fali konnektorból,
áramütést szenvedhet.
Vihar
Saját biztonsága érdekében ne érintse
meg a készüléket, a hálózati vezetéket
és az antennakábelt viharos időjárás
esetén.
A hálózati vezeték
Ha a hálózati vezeték megsérül, tűz
keletkezhet, vagy a készüléket
működtető személy áramütést
szenvedhet.
• A vezetéket nem szabad túlzott
mértékben megszorítani,
meghajlítani vagy megcsavarni.
A belső érpár csupaszolódhat vagy
elszakadhat, ami rövidzárlathoz
vezethet, ez pedig tüzet vagy
áramütést okozhat.
• A hálózati vezetéket nem szabad
átalakítani, és óvni kell mindenféle sérüléstől.
• Ne helyezzen semmilyen nehéz tárgyat a hálózati vezetékre. Ne
húzza meg erővel a hálózati vezetéket.
• A hálózati vezetéket tartsa távol mindenféle hőforrástól.
• Kihúzásnál mindig a csatlakozódugót fogja meg, soha ne
a vezetéket.
• Ha a hálózati vezeték megsérül, azonnal kapcsolja ki a készüléket,
és cseréltesse ki a vezetéket a legközelebbi Sony márkaszervizben.
Áramütés
Ne érintse meg nedves kézzel a tv-készüléket. Ellenkező esetben
áramütést szenvedhet, vagy a készülék megsérülhet.
Korrózió
Ha a készüléket a tenger közelében használja, a só korrodálhatja
a készülék fém részeit, emiatt a készülék károsodhat, vagy tűz
keletkezhet. A tv-készülék élettartama is jelentősen lerövidülhet.
Tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a készülék üzemeltetési
helyén csökkenjen a páratartalom és a hőmérsékletet.
Hálózati vezeték védelme
A hálózati vezeték kihúzásakor
mindig a csatlakozódugót fogja
meg. Magát a vezetéket nem szabad
húzni.
Vezetékek csatlakoztatása
Mielőtt a szükséges vezetékeket csatlakoztatná, húzza ki a hálózati
vezetéket a fali konnektorból. Ezt a saját biztonsága érdekében
feltétlenül tegye meg.
Tisztítás
Rendszeresen tisztítsa meg a csatlakozódugót.
Ha a csatlakozódugóra por rakódik, és
nedvesség éri azt, a szigetelés megsérülhet és
tűz keletkezhet. Rendszeres időközönként
húzza ki a csatlakozódugót és tisztítsa meg.
Ha a készüléket nem használja
Környezetvédelmi és biztonsági
okokból javasoljuk, hogy kapcsolja
ki teljesen a készüléket, ha
hosszabb ideig nem használja azt –
ne hagyja készenléti állapotban.
Húzza ki a hálózati vezetéket a fali
konnektorból.
A vezetékek elhelyezése
Úgy helyezze el a vezetékeket, hogy ne bukhasson fel azokban. A tvkészülék megsérülhet.
Elhelyezés
A többi komponenst megfelelő távolságban helyezze el a tvkészüléktől. A tv-készülék és a külső komponensek között hagyjon
legalább 30 centiméter távolságot. Ha a videomagnót a tv-készülék elé
vagy annak jobb oldalánál helyezi el, a kép torzulhat.
Hő
Ne érintse meg a tv-készülék külső burkolatát. Kikapcsolást követően
egy ideig még forró maradhat a készülék burkolata.
Olaj
Ne üzemeltesse a készüléket olyan étteremben, ahol olajjal készítik az
ételeket. A levegőben lévő por megkötheti az olajat, és a készülék
belsejébe jutva súlyos kárt okozhat.
Víz és nedvesség
Ne üzemeltesse a készüléket víz közelében, például kád vagy zuhanyzó
szomszédságában. Óvja a készüléket az eső, nedvesség vagy füst
hatásától, ezek ugyanis tüzet vagy áramütést okozhatnak. Ne
működtesse a készüléket olyan helyen, ahol rovarok juthatnak
a belsejébe.
Ha a készülékre már nincs szüksége
• A tv-készüléket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni.
• Az LCD képernyő kis mennyiségben folyadékkristályt és higanyt
tartalmaz. A képernyőt működtető fénycső is tartalmaz némi
higanyt. Kövesse a helyi előírásokat a készülék hulladékként
történő elhelyezésekor.
Biztonsági előírások
11HU
KLV-L32M1/KE-P42M1
2-148-999-11(1)
HU
HU Sony KLV-20SR3.book Page 12 Wednesday, July 14, 2004 7:01 PM
Elhelyezés és mozgatás
Szellőzés
Soha ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait.
A televízió túlmelegedhet, és tűz keletkezhet.
Ha nem biztosított a megfelelő szellőzés,
a készülékben por és szennyeződés
halmozódhat fel. A megfelelő szellőzés
biztosítása érdekében ügyeljen az alábbiakra:
• Ne üzemeltesse a készüléket a hátára vagy az
oldalára fordítva.
• Ne üzemeltesse a készüléket fejjel lefelé, vagy a képernyőre
fordítva.
• Ne üzemeltesse a készüléket zárt polcon vagy szekrényben.
• Ne üzemeltesse a készüléket puha ruhán vagy ágyon.
• Ne takarja le a készüléket függönnyel vagy hasonló textíliával,
illetve újsággal stb.
Jármű vagy mennyezet
Ne üzemeltesse a készüléket járművön.
A jármű rázkódása miatt a készülék
leeshet, és sérülést okozhat. Ne szerelje
a készüléket a mennyezetre.
Javítás
Soha ne bontsa meg a készülék
burkolatát. A javítást bízza
szakemberre.
Nedvesség és gyúlékony anyagok
• Óvja a készüléket a nedvességtől. Soha
ne öntsön semmilyen folyadékot a
készülékre. Ha bármilyen folyadék
vagy szilárd tárgy kerül a készülékbe,
azonnal kapcsolja ki azt. Elektromos
áramütés fordulhat elő, vagy a készülék
megsérülhet. Azonnal ellenőriztesse szakemberrel.
• A tűzveszély kialakulásának megelőzése érdekében tartsa távol
a gyúlékony anyagokat és a nyílt lángot (pl. gyertyát) a készüléktől.
Kiálló helyek
Ne szerelje a tv-készüléket kiálló helyre. Ha a készüléket az alábbi
helyekre állítja fel, személyi sérülés keletkezhet:
• Ne állítsa a készüléket olyan helyre, ahol az kinyúlik, például egy
oszlop tetejére, vagy mögé.
• Ne szerelje a készüléket olyan helyre, ahol beleütheti a fejét.
Tisztítás
A készülék tisztításának megkezdése előtt húzza ki a hálózati vezetéket
a fali konnektorból. Ha nem teszi meg, áramütést szenvedhet.
Kültéri használat
A készüléket nem szabad kültéren
üzemeltetni. Ha a készüléket eső éri,
tűz keletkezhet, vagy áramütés
fordulhat elő. Ha a készüléket
közvetlen napfény éri, a túlzott
felmelegedés miatt meghibásodás
léphet fel.
Hajók és más vízi járművek
Ne üzemeltesse a készüléket hajón vagy
egyéb vízi járművön. Ha a televíziót
tengervíz éri, tűz keletkezhet, illetve
a készülék károsodhat.
Óvja a készüléket a leeséstől
A készüléket biztonságos, stabil helyre állítsa. Ne akasszon semmit
a készülékre.
Szellőzőnyílások
Ne dugjon semmilyen tárgyat
a szellőzőnyílásokba. Ha fémtárgy vagy
bármilyen éghető anyag kerül a készülék
belsejébe, az tüzet vagy áramütést okozhat.
Elhelyezés
Soha ne üzemeltesse a készüléket forró,
párás vagy erősen poros környezetben. Ne
állítsa a készüléket olyan helyre, ahol
rázkódásnak lehet kitéve.
A képernyő tisztítása
A képernyő felületét speciális bevonattal láttuk el, mely
megakadályozza a fényvisszaverődést. A speciális bevonat épségének
megóvása érdekében ügyeljen az alábbiakra:
• A képernyőre rakódott por eltávolításához használjon puha
tisztítókendőt, és óvatosan törölje le a port. Makacsabb
szennyeződés esetén használjon kímélő tisztítószeres oldattal
megnedvesített puha tisztítókendőt. A tisztítókendőt kimoshatja, és
később újra felhasználhatja a tisztításhoz.
• A tisztításhoz soha ne használjon súrolóeszközt, lúgos vagy savas
tisztítószert, súrolóport vagy maró hatású folyadékot, például
alkoholt, benzint vagy hígítót.
Ajánlott elhelyezés a készülék számára
Helyezze a készüléket stabil, síkfelületre.
Ellenkező esetben a készülék leeshet, és sérülést
okozhat.
12HU
Biztonsági előírások
KLV-L32M1/KE-P42M1
2-148-999-11(1)
HU Sony KLV-20SR3.book Page 13 Wednesday, July 14, 2004 7:01 PM
Előírások
A kényelmes televíziózás érdekében
• Az ajánlott optimális tv-nézési pozíció a képernyő függőleges méretének négyszeres – hétszeres távolságánál található.
• Közepesen megvilágított helyiségben nézzen televíziót, mert a gyenge fénynél történő tévézés megterhelő lehet a szeme
számára. Ha hosszú ideig nézi folyamatosan a képernyőt, szemei hamarabb elfáradnak.
A tv-készülék elhelyezése
• Ne állítsa a készüléket olyan helyre, ahol nagyon magas hőmérsékletnek, például közvetlen napsugárzásnak van kitéve.
A televíziót nem szabad radiátor vagy fűtőtest közelében elhelyezni. Ha a készülék nagyon magas hőmérséklet hatásának van
kitéve, a burkolat túlságosan felmelegedhet és deformálódhat, ami meghibásodáshoz vezethet.
• A tiszta kép és a megfelelő láthatóság érdekében óvja a képernyőt közvetlen fénytől vagy napsugárzástól. Ha lehetséges,
használjon pontszerű fényforrást, mely lefelé világít a mennyezetről.
• A tv-készülék mindaddig feszültség alatt áll, amíg a fali konnektorhoz csatlakozik; még akkor is, ha az üzemi kapcsoló OFF
(kikapcsolt) pozícióban van. Ha szeretné tejesen kikapcsolni a készüléket, húzza ki a hálózati vezetéket a fali konnektorból.
A hangerő beállítása
• Állítsa a hangerőt olyan szintre, mely nem zavarja a szomszédokat. A hang nagyon könnyen terjed éjszaka. Ilyenkor az ablakok
bezárása vagy fejhallgató használata javasolt.
• Ha fejhallgatót használ, ne állítsa a hangerőt nagyon magasra, mert halláskárosodást szenvedhet.
A távvezérlő kezelése
• Óvatosan bánjon a távvezérlővel. Ne ejtse le, ne lépjen rá, és ne öntsön rá semmilyen folyadékot.
• Ne helyezze a távvezérlőt fűtőtest közelébe, ne tegye ki a közvetlen napsugárzás hatásának, és ne tárolja túlzottan párás
helyiségben.
A készülékház tisztítása
• Tisztítás előtt húzza ki a hálózati vezetéket a fali konnektorból.
• A készülékházat puha, enyhén megnedvesített tisztítókendővel törölheti le. A tisztításhoz soha ne használjon súrolóeszközt,
alkalikus tisztítószert, súrolóport vagy maró hatású folyadékot, például alkoholt, benzint vagy antisztatizáló aeroszolt.
• Ne feledje, hogy a készülékház anyaga meggyengülhet, illetve a képernyő védőbevonata megsérülhet, ha a televízió illékony
oldószerekkel, például alkohollal, hígítóval, benzinnel vagy rovarirtóval kerül kapcsolatba, illetve ha hosszú ideig gumi
anyagokkal érintkezik.
• A szellőzőnyílásokat egy idő után eltömítheti a por, ezáltal csökkenhet a szellőzés hatékonysága. Ennek megelőzése érdekében
azt ajánljuk, hogy rendszeresen (legalább havonta) porszívózza ki a szellőzőnyílásokat.
A készülék képernyőjének kezelése és tisztítása
A képernyő állapotának megóvása érdekében kövesse az alábbi előírásokat. Soha ne nyomja meg erővel és ne karcolja meg kemény
tárggyal a képernyőt, és ne dobjon neki semmilyen tárgyat. Ellenkező esetben a képernyő megsérülhet.
• A tisztítás előtt húzza ki a hálózati vezetéket a fali konnektorból.
• Ha a készüléket hosszú ideig folyamatosan bekapcsolva hagyta, egy ideig ne érintse meg a külső burkolatot, mert még forró
lehet.
• Ajánlatos a képernyőt minél kevesebb alkalommal megérinteni.
• A képernyőt enyhén megnedvesített puha tisztítókendővel törölje le. Ha szennyezett tisztítókendőt használ, a készülék
megsérülhet. A tisztításhoz soha ne használjon súrolóeszközt, súrolóport, illetve maró hatású folyadékot, például alkoholt vagy
benzint. Ezek az anyagok károsíthatják a képernyő felületét.
Biztonsági előírások
13HU
KLV-L32M1/KE-P42M1
2-148-999-11(1)
HU
HU Sony KLV-20SR3.book Page 14 Wednesday, July 14, 2004 7:01 PM
Áttekintés és üzembe helyezés
A mellékelt tartozékok ellenőrzése
Távvezérlő (RM-Y1108)
(1 db):
Hálózati csatlakozóvezeték
(C-6 típus) (1 db):
Akkor használja ezt a hálózati
csatlakozóvezetéket, ha
Európában (az Egyesült
Királyság, Írország és Svájc
kivételével) üzemelteti a tvkészüléket.
Hálózati csatlakozóvezeték
(BF típus) (1 db):
• Akkor használja ezt a hálózati
csatlakozóvezetéket, ha az
Egyesült Királyság területén
üzemelteti a tv-készüléket.
• Az értékesítés helyétől függően
előfordulhat, hogy ez
a csatlakozóvezeték nem
mellékelt tartozéka a készüléknek.
2 db elem (AA méretű):
14HU
Biztonsági előírások
KLV-L32M1/KE-P42M1
2-148-999-11(1)
HU Sony KLV-20SR3.book Page 15 Wednesday, July 14, 2004 7:01 PM
A távvezérlő kezelőszerveinek áttekintése
a A hang némítása: Nyomja meg ezt a gombot a tv hangjának némításához.
Nyomja meg ismét a hang visszaállításához.
b TV ?/1 - A tv-készülék készenléti állapotba kapcsolása: Nyomja meg ezt
a gombot a tv-készülék ideiglenes kikapcsolásához (a 1 (készenlét/
kikapcsolás időzítő) jelző pirosan világít a készüléken). Nyomja meg ismét ezt
a gombot a készülék bekapcsolásához.
• Az energiamegtakarítás érdekében kapcsolja ki teljesen a készüléket,
ha hosszabb ideig nem tervezi használni.
• Ha a készülék 15 percig nem érzékel jelet, és Ön egyetlen gombot sem
nyom meg, a televízió automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol.
c Képfagyasztás: E gomb megnyomásával kimerevítheti az éppen látott képet.
A részleteket lásd a „Képfagyasztás” című fejezetben a 34. oldalon.
d A kikapcsolás időzítő beállítása:Ezzel a gombbal beállíthat egy
időtartamot, mely letelte után a készülék automatikusan készenléti üzemmódba
kapcsol. A részleteket lásd a „Kikapcsolás időzítő” című fejezetben
a 34. oldalon.
e Bemeneti műsorforrás kiválasztása: Nyomja meg ismételten mindaddig,
míg a kívánt műsorforrás szimbóluma meg nem jelenik a képernyőn.
f 0–9 csatornaválasztás: Ezekkel a gombokkal választhatja ki a kívánt
programhelyet. Kétjegyű szám esetén a második számgombot
2,5 másodpercen belül nyomja meg.
g Az információk megjelenítése a képernyőn: Nyomja meg ezt a gombot az
összes képernyőkijelzés bekapcsolásához. Nyomja meg ismét a kijelzések
kikapcsolásához.
h Legutóbb nézett csatorna: Ezzel a gombbal visszakapcsolhat az előzőleg
nézett csatornára (ha azt legalább 5 másodpercig nézte).
i Gyorsteletext: Teletext üzemmódban ezek a gyorsteletext vezérlőgombok.
A részleteket lásd a 35. oldalon.
j Hanghatások kiválasztása: Nyomja meg többször ezt a gombot a kívánt
hanghatás kiválasztásához. A hanghatások részletes leírását a 27. oldalon
találja.
HU
k Képüzemmód kiválasztása/A teletext oldalak fényerejének beállítása:
a) Normál tv üzemmódban: Nyomja meg többször ezt a gombot a kívánt
képüzemmód kiválasztásához. A részleteket lásd „A képjellemzők
beállítására szolgáló menü” című fejezetben a 25. oldalon.
b) Normál teletext üzemmódban: Nyomja meg többször ezt a gombot
a teletext oldalak fényerejének beállításához.
(folytatódik)
A távvezérlő kezelőszerveinek áttekintése
15HU
KLV-L32M1/KE-P42M1
2-148-999-11(1)
HU Sony KLV-20SR3.book Page 16 Wednesday, July 14, 2004 7:01 PM
l V / v / B / b / OK gombok:
a) Ha menü üzemmódba kapcsolt: Ezekkel a gombokkal kezelheti
a menürendszert. További információkért olvassa el „A menürendszer
ismertetése és használata” című részt a 24. oldalon.
b) Ha a menüt kikapcsolta: Nyomja meg az OK gombot az összes tárolt tvcsatorna megjelenítéséhez. Ezután a V vagy v gombbal válassza ki a kívánt
csatornát, majd nyomja meg az OK gombot.
m Visszakapcsolás tv-üzemmódba: A teletext vagy videó üzemmód
kikapcsolása, és visszakapcsolás a tv-műsorra.
n Teletext üzemmód: Nyomja meg ezt a gombot a teletext bekapcsolásához.
A részleteket lásd a „Teletext” című fejezetben a 35. oldalon.
o MENU – A képernyőmenü bekapcsolása: Nyomja meg ezt a gombot
a képernyőmenü bekapcsolásához. Ha újból megnyomja ezt a gombot, a menü
kikapcsol.
p 2 +/– A tv-készülék hangerejének beállítása: Ezekkel a gombokkal
beállíthatja a tv-készülék hangerejét.
q PROG +/– Csatornaválasztás: A következő vagy az előző csatorna
választható ki ezekkel a gombokkal.
r Képernyőformátum választás: Nyomja meg ezt a gombot, ha 16:9
formátumban kívánja megnézni az aktuális műsort. Ha újból megnyomja ezt
a gombot, a készülék visszakapcsol 4:3 formátumra.
A zöld szimbólumokkal megjelölt gombok (kivéve a 1 (be/készenlét) gombot) a teletext működtetéséhez is használhatók.
A részleteket lásd a „Teletext” című fejezetben a 35. oldalon.
16HU
A távvezérlő kezelőszerveinek áttekintése
KLV-L32M1/KE-P42M1
2-148-999-11(1)
HU Sony KLV-20SR3.book Page 17 Wednesday, July 14, 2004 7:01 PM
A készülék kezelőszervei és az oldallapon
elhelyezett csatlakozók
A televízió kezelőszerveinek áttekintése
Képfagyasztás: E gomb megnyomásával
kimerevítheti az éppen látott képet. A részleteket lásd
a „Képfagyasztás” című fejezetben a 34. oldalon.
Auto Start Up: Az automatikus csatornabeállítás
újbóli végrehajtásához tartsa nyomva 3 másodpercig
ezt a gombot. A részleteket lásd „A tv-készülék
bekapcsolása, és a csatornák automatikus beállítása”
című fejezetben a 22. oldalon.
Hangerőszabályzó (+/–)
Bemenetválasztás:
A részleteket lásd
„A televízióhoz csatlakoztatott
külső komponensek műsorának
megtekintése” című fejezetben
a 38. oldalon.
Üzemi kapcsoló
Csatornaválasztás
(tv-csatornák kiválasztása)
A készülék oldalán elhelyezett csatlakozók
HU
S-videó bemenet
Videó bemenet
Audio bemenet
Fejhallgató csatlakozó
A készülék kezelőszervei és az oldallapon elhelyezett csatlakozók
17HU
KLV-L32M1/KE-P42M1
2-148-999-11(1)
HU Sony KLV-20SR3.book Page 18 Wednesday, July 14, 2004 7:01 PM
A tv-készülék jelzőinek áttekintése
A tv-készülék bekapcsolt
állapotában zölden világít.
• A tv-készülék készenléti
állapotában pirosan világít.
• Pirosan villog, ha
a távvezérlőn megnyom
egy gombot.
• Pirosan világít, ha
a kikapcsolás időzítő aktív.
A részleteket lásd
a „Kikapcsolás időzítő”
című fejezetben a 34.
oldalon.
Amikor a távvezérlővel működteti
a készüléket, irányítsa azt erre a pontra.
Az elemek behelyezése a távvezérlőbe
Győződjön meg arról, hogy a mellékelt elemeket a megfelelő polaritással helyezi-e be a távvezérlőbe.
Gondoskodjon a kimerült elemek környezetbarát módon történő elhelyezéséről.
NY
SO
CO
OR
RP
AT
N
IO
JA
N/
PA
4
RA
R PO
S ON
18HU
N
TIO
PA
JA
4
N/
Y CO
A tv-készülék jelzőinek áttekintése
KLV-L32M1/KE-P42M1
2-148-999-11(1)
HU Sony KLV-20SR3.book Page 19 Wednesday, July 14, 2004 7:01 PM
A hátoldali takarófedél eltávolítása
Mielőtt a vezetékeket a készülékhez csatlakoztatná, távolítsa el a televízió hátoldali takarófedelét. A csatlakoztatások elvégzése
után ne feledje el visszahelyezni a takarófedelet.
A hátoldali takarófedél eltávolítása
Fogja meg a hátoldali takarófedelet az ábrán látható módon, és az alsó rész egyik oldalát húzza maga felé. Ezután válassza le
a takarófedél felső részét a készülékről.
A hátoldali takarófedél visszahelyezése
Fogja meg a hátoldali takarófedelet az ábrán látható módon, és illessze a fedélen lévő négy rögzítőcsapot a tv-készüléken kiképzett
megfelelő furatokba, majd pattintsa vissza a fedelet a helyére.
HU
Ha az SU-W210 típusú (külön megvásárolható) fali konzolra szereli a készüléket, a takarófedelet nem szükséges
visszailleszteni.
A hátoldali takarófedél eltávolítása
19HU
KLV-L32M1/KE-P42M1
2-148-999-11(1)
HU Sony KLV-20SR3.book Page 20 Wednesday, July 14, 2004 7:01 PM
Az antenna és a videomagnó csatlakoztatása
vagy
Videomagnó
A Scart vezeték csatlakoztatása előtt feltétlenül csatlakoztassa az antennavezetéket.
A videomagnó csatlakoztatásáról bővebben a „Külső berendezések csatlakoztatása a tv-készülékhez” című fejezetben
olvashat.
20HU
Az antenna és a videomagnó csatlakoztatása
KLV-L32M1/KE-P42M1
2-148-999-11(1)
HU Sony KLV-20SR3.book Page 21 Wednesday, July 14, 2004 7:01 PM
A tv-készülék dőlésszögének beállítása
A fénytükröződés csökkentése és az ideális nézőszög beállítása érdekében módosíthatja a képernyő dőlésszögét.
Amikor a dőlésszöget változtatja, szilárdan fogja meg az állványt az egyik kezével, hogy a készülék meg ne lazuljon, vagy le
ne essen.
Ügyeljen arra, hogy az ujja be ne csípődjön az állvány és a készülék közé.
Hátra
Vízszintesen
HU
A tv-készülék dőlésszögének beállítása
21HU
KLV-L32M1/KE-P42M1
2-148-999-11(1)
HU Sony KLV-20SR3.book Page 22 Wednesday, July 14, 2004 7:01 PM
Az első lépések
A tv-készülék bekapcsolása, és a csatornák automatikus
beállítása
A tv-készülék első bekapcsolásakor egy menü-sorozat jelenik meg a képernyőn, mely segítségével 1) kiválaszthatja a menü
nyelvét, 2) kiválaszthatja az országot, ahol a készüléket működteti, 3) megkeresheti és tárolhatja az összes fogható tvcsatornát, és 4) megváltoztathatja a tárolt csatornák sorrendjét.
Ha a későbbiek során a fentiek közül bármelyik beállítást módosítani kívánja, válassza ki a megfelelő menüpontot a
(Alapbeállítás) menüben, vagy tartsa nyomva legalább 3 másodpercig a tv-készülék tetején lévő
Auto Start Up gombot
(lásd a 17. oldalon).
22HU
1
Csatlakoztassa a televízió hálózati vezetékét egy fali konnektorhoz
(220–240 V AC, 50 Hz).
2
A készülék a legelső csatlakoztatáskor általában
bekapcsolt állapotban van. Ha a televízió nincs
bekapcsolva, nyomja meg az ! (üzemi) kapcsolót.
A készülék legelső bekapcsolásakor a Language
(nyelv) menü automatikusan megjelenik a tvképernyőn.
3
A távvezérlő V, v, B vagy b gombjával válassza ki a menü nyelvét,
majd nyomja meg az OK gombot a választás megerősítéséhez. Ezt
követően a menü a kiválasztott nyelven jelenik meg.
4
A Country (ország) menü automatikusan megjelenik a képernyőn. A v
vagy V gombbal válassza ki az országot, majd nyomja meg az OK
gombot a választás megerősítéséhez.
• Ha a kívánt ország nem szerepel a listán, válassza ki a „–”
beállítást.
• Cirill betűket használó nyelvek esetén javasoljuk, hogy
a helytelen karaktermegjelenítés elkerülése érdekében válassza
a Russia (Oroszország) beállítást, ha az Ön országa nem szerepel
a listában.
Az első lépések
KLV-L32M1/KE-P42M1
2-148-999-11(1)
HU Sony KLV-20SR3.book Page 23 Wednesday, July 14, 2004 7:01 PM
5
Az Auto Tuning menü megjelenik a televízió képernyőjén. Nyomja
meg az OK gombot a Yes (igen) opció kiválasztásához.
6
A készülék megkezdi a tv-csatornák automatikus hangolását és
tárolását.
Ez a művelet eltarthat néhány percig. Legyen türelmes, és ne
nyomjon meg semmilyen gombot. Ellenkező esetben az
automatikus hangolás félbeszakadhat.
Ha az automatikus hangolás egyetlen állomást sem talál,
megjelenik egy képernyő, mely kéri az antenna csatlakoztatását.
Kérjük, ellenőrizze az antenna csatlakoztatását (20. oldal).
Nyomja meg az OK gombot az automatikus hangolás
újraindításához.
7
Amikor a készülék az összes fogható csatornát megkereste és tárolta,
a képernyőn automatikusan megjelenik a Programme Sorting
(csatornarendezés) menü, mely segítségével tetszés szerint
módosíthatja a tárolt csatornák sorrendjét.
a) Ha a csatornák sorrendjét nem kívánja módosítani, ugorjon
a 8. lépésre.
b) Ha módosítani kívánja a csatornák sorrendjét:
1 A v vagy V gombbal válassza ki az áthelyezni kívánt
programhelyet (tv-csatornát). Nyomja meg a b gombot.
2 A v vagy V gombbal válassza ki a programhely új pozícióját.
Nyomja meg az OK gombot a módosítás tárolásához.
A kiválasztott programhely az új pozícióba kerül, és a többi
programhely ennek megfelelően átrendeződik.
3 További programhelyek átrendezéséhez ismételje meg a b)1 és
b)2 lépést.
8
A MENU gombbal kikapcsolhatja a menüképernyőt.
HU
A készülék ekkor készen áll a használatra.
Az első lépések
23HU
KLV-L32M1/KE-P42M1
2-148-999-11(1)
HU Sony KLV-20SR3.book Page 24 Wednesday, July 14, 2004 7:01 PM
A tv-készülék funkciói
A menürendszer ismertetése és használata
Ez a készülék egy képernyőmenü-rendszer segítségével navigálja Önt a különböző funkciók és beállítások között.
A menürendszer működtetéséhez használja a következő gombokat a távvezérlőn:
1
A menüképernyő bekapcsolása:
A MENU gomb megnyomásával lépjen be a főmenübe.
2
Navigáció a menürendszeren belül:
•
•
•
•
•
3
A kívánt menüpont vagy opció kiválasztásához nyomja meg a v vagy V gombot.
Ha szeretne belépni a kiválasztott menüpontba, nyomja meg a b gombot.
Ha szeretne visszakapcsolni az előző menüpontba vagy opcióra, nyomja meg a B gombot.
A kiválasztott paraméter beállításához nyomja meg a v, V, B vagy b gombot.
A kiválasztás megerősítéséhez és tárolásához nyomja meg az OK gombot.
A menüképernyő kikapcsolása:
A MENU gomb megnyomásával kiléphet a menüből.
24HU
A tv-készülék funkciói
KLV-L32M1/KE-P42M1
2-148-999-11(1)
HU Sony KLV-20SR3.book Page 25 Wednesday, July 14, 2004 7:01 PM
A képjellemzők beállítására szolgáló menü
A „Picture Adjustment” menü segítségével
a képjellemzőket egyéni ízlésének megfelelően
módosíthatja.
Teendők:
Nyomja meg a MENU gombot, majd az OK gombbal
lépjen be a menübe.
A v vagy V gombbal válassza ki a módosítani kívánt
képjellemzőt, és nyomja meg az OK gombot. Az egyes
paraméterek beállítását lásd az alábbiakban.
Picture Mode
Ez a menüpont lehetővé teszi az aktuális műsornak legmegfelelőbb képbeállítás
kiválasztását. Miután kiválasztotta ezt a menüpontot, nyomja meg az OK
gombot. A v vagy V gombbal az alábbi opciók közül választhat:
Live
Personal
Movie
(élő közvetítésekhez, illetve DVD és set top box készülék
műsorához).
(egyéni képbeállítás).
(filmekhez).
Miután kiválasztotta a kívánt opciót, nyomja meg az OK gombot a tároláshoz.
„Live” és „Movie” képüzemmódban a „Brightness”, „Colour”, „Sharpness” és „Backlight” paraméter
gyárilag beállított, ezért nem módosítható.
Contrast
A B vagy b gombbal csökkentheti vagy növelheti a kontrasztot. Nyomja meg
az OK gombot a tároláshoz.
Brightness
A B vagy b gombbal csökkentheti vagy növelheti a képernyő fényerejét.
Nyomja meg az OK gombot a tároláshoz.
HU
Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, és csak akkor módosítható, ha a „Picture Mode” menüben
a „Personal” opciót választotta ki.
Colour
A B vagy b gombbal csökkentheti vagy növelheti a színintenzitást. Nyomja
meg az OK gombot a tároláshoz.
Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, és csak akkor módosítható, ha a „Picture Mode” menüben
a „Personal” opciót választotta ki.
Hue
A B vagy b gombbal csökkentheti vagy növelheti a zöld tónus intenzitását.
Nyomja meg az OK gombot a tároláshoz.
Ez a menüpont csak NTSC jelbemenet (pl. amerikai videokazetta) esetén jelenik meg.
Sharpness
A B vagy b gombbal lágyíthatja vagy élesítheti a képet. Nyomja meg az OK
gombot a tároláshoz.
Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, és csak akkor módosítható, ha a „Picture Mode” menüben
a „Personal” opciót választotta ki.
Backlight
A B vagy b gombbal gyengítheti vagy erősítheti a háttérvilágítás fényerejét.
Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, és csak akkor módosítható, ha a „Picture Mode” menüben
a „Personal” opciót választotta ki.
(folytatódik)
A tv-készülék funkciói
25HU
KLV-L32M1/KE-P42M1
2-148-999-11(1)
HU Sony KLV-20SR3.book Page 26 Wednesday, July 14, 2004 7:01 PM
Reset
Nyomja meg az OK gombot, ha a képjellemzőket szeretné visszaállítani a gyári értékre.
Noise Reduction
Gyári beállítás (Auto) szerint ez a funkció automatikusan csökkenti a gyenge vételi minőség esetén
tapasztalható képzajt. A beállítás azonban módosítható. Miután kiválasztotta ezt a menüpontot, nyomja
meg a b gombot. Ezután a v vagy V gombbal válassza ki az Off beállítást. Végül nyomja meg az OK
gombot a tároláshoz.
Colour Tone
Ez a funkció lehetővé teszi a kép színárnyalatának módosítását. Miután kiválasztotta ezt a menüpontot,
nyomja meg a b gombot. Ezután a v vagy V gombbal válasszon az alábbi lehetőségek közül: Warm
(a fehérhez közeli színek vöröses tónust kapnak), Normal (a fehérhez közeli színek semleges tónust
kapnak), Cool (a fehérhez közeli színek kékes tónust kapnak). Végül nyomja meg az OK gombot
a tároláshoz.
26HU
A tv-készülék funkciói
KLV-L32M1/KE-P42M1
2-148-999-11(1)
HU Sony KLV-20SR3.book Page 27 Wednesday, July 14, 2004 7:01 PM
A hangjellemzők beállítására szolgáló menü
A „Sound Adjustment” menü segítségével
a hangjellemzőket módosíthatja.
Teendők:
Nyomja meg a MENU gombot, a v gombbal válassza ki
a
menüpontot, majd az OK gombbal lépjen be
a menübe.
A v vagy V gombbal válassza ki a módosítani kívánt
hangjellemzőt, és nyomja meg az OK gombot. Az egyes
paraméterek beállítását lásd az alábbiakban.
Sound Effect
Ez a menüpont lehetőséget kínál a hangzás egyéni beállítására. Miután kiválasztotta
ezt a menüpontot, nyomja meg az OK gombot. Ezután a v vagy V gombbal
válasszon az alábbi lehetőségek közül:
Natural
a „BBE High Definition Sound system”* technológia segítségével
a hang tisztasága, részletessége és hatása jelentősen fokozható.
Dynamic
a „BBE High Definition Sound system”* technológia
a hangtisztaság és a hanghatás fokozásával növeli az érthetőséget
és a zenei hangzáshűséget.
Off
hangzásmódosítás kikapcsolva.
Miután kiválasztotta a kívánt opciót, nyomja meg az OK gombot.
Ez a funkció nincs hatással a fejhallgatóban hallható hangra.
Treble
A B vagy b gombbal csökkentheti vagy növelheti a magas hangok arányát. Nyomja
meg az OK gombot a tároláshoz.
Bass
A B vagy b gombbal csökkentheti vagy növelheti a mély hangok arányát. Nyomja
meg az OK gombot a tároláshoz.
Balance
A B vagy b gombbal a bal vagy a jobb hangszóró felé tolhatja el
a hangerőegyensúlyt. Nyomja meg az OK gombot a tároláshoz.
Reset
Nyomja meg az OK gombot, ha a hangjellemzőket szeretné visszaállítani a gyári
értékre.
Dual Sound
Nyomja meg a b gombot. Ezután:
• Sztereó adás esetén:
A v vagy V gombbal választhat a Stereo és a Mono hangüzemmód közül.
Nyomja meg az OK gombot a tároláshoz.
• Kéthangú adás esetén:
A v vagy V gombbal választhat a Mono (mono csatorna, ha van ilyen), az A
(1-es csatorna) vagy a B (2-es csatorna) beállítás közül. Nyomja meg az OK
gombot a tároláshoz.
Auto Volume
Nyomja meg a b gombot. A v vagy V gombbal választhat az On (a hangerő
a műsor jelszintjétől függetlenül, mindig állandó marad (pl. reklámoknál)) vagy az
Off (a hangerő a sugárzott jelszint függvényében változik) beállítás közül. Nyomja
meg az OK gombot a tároláshoz.
Ez a funkció nincs hatással a fejhallgatóban hallható hangra.
* A „BBE High Definition Sound system” a Sony Corporation által, a BBE Sound, Inc. engedélyével
előállított hangrendszer. Ezt a technológiát a 4,638,258 és a 4,482,866 számú USA szabadalom védi.
A „BBE” rövidítés és a BBE szimbólum a BBE Sound, Inc. védjegyei.
A tv-készülék funkciói
27HU
KLV-L32M1/KE-P42M1
2-148-999-11(1)
HU
HU Sony KLV-20SR3.book Page 28 Wednesday, July 14, 2004 7:01 PM
További beállítások
A „Features” menü segítségével számos egyéb funkció
és paraméter állítható be a tv-készüléken.
Teendők:
Nyomja meg a MENU gombot, a v gomb kétszeri
megnyomásával válassza ki a
menüpontot, majd az OK
gombbal lépjen be a menübe.
A v vagy V gombbal válassza ki a kívánt opciót, és
nyomja meg az OK gombot. Az egyes funkciók beállítását
lásd az alábbiakban.
POWER SAVING
Ezzel a funkcióval csökkentheti a televízió teljesítményfelvételét.
Teendők:
A funkció kiválasztása után nyomja meg az OK gombot. Ezután a v vagy V gombbal válassza ki a Reduce
opciót. Nyomja meg az OK gombot a beállítás tárolásához.
AV2 OUTPUT
Az „AV2 Output” menüpontban kiválaszthatja azt a műsorforrást (jelforrást), melynek műsorát
2/
Scart csatlakozón keresztül szeretné továbbítani. Ezen a Scart csatlakozón keresztül továbbíthatja és
felveheti a kívánt tv-műsort, illetve a képernyőn éppen látható műsort.
Ha az Ön videomagnója vagy DVD-felvevője támogatja a SmartLink rendszert, ez a beállítási művelet
nem szükséges.
Teendők:
Miután a fentiek szerint belépett a „Features” menübe, és kiválasztotta ezt az opciót, nyomja meg az OK
gombot. Ezután a v vagy V gombbal válassza ki a megfelelő jelforrást:
TV
az antennán keresztül beérkező műsor továbbítása.
AUTO az éppen a képernyőn látható műsor továbbítása.
• Ha az „AUTO” beállítást választja, mindig az a műsor jelenik meg a kimeneten, amelyik éppen
a képernyőn látható.
• Ha dekódert is csatlakoztatott a Scart
2/
2 aljzathoz, vagy az ehhez az aljzathoz
csatlakoztatott videomagnóhoz, kérjük ne feledje el visszaállítani az „AV2 Output” menüpontot
a „TV” beállításra, a korrekt dekódolás érdekében. Alternatív megoldás: Ha dekódolt műsort
szeretne nézni, a „Manual Programme Preset” menüben válassza ki a „Decoder” menüpont „On”
beállítását. A részleteket lásd a 33. oldalon.
28HU
A tv-készülék funkciói
KLV-L32M1/KE-P42M1
2-148-999-11(1)
HU Sony KLV-20SR3.book Page 29 Wednesday, July 14, 2004 7:01 PM
TV SPEAKERS
E menüpont segítségével kikapcsolhatja a tv-készülék hangszóróit, ha a műsor hangját egy a tv-készülékhez csatlakoztatott audio
rendszeren keresztül kívánja meghallgatni.
Teendők:
A v vagy V gombbal válassza ki a kívánt opciót az alábbiak közül, majd nyomja meg az OK gombot.
On
A hang a tv-készülék hangszóróiból hallható.
One Time Off
A tv hangszórók ideiglenesen kikapcsolnak, így a külső audio komponens hangját hallgathatja.
Amikor a tv-készüléket kikapcsolja, a „TV Speakers” menüpont automatikusan visszakapcsol „On” beállításra.
Permanent Off
A tv hangszórók kikapcsolnak, így a külső audio komponens hangját hallgathatja.
A tv hangszóróinak bekapcsolásához válassza ki a „TV Speakers” menüpont „On” beállítását.
RGB CENTER
Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, ha a tv-készülék hátoldalán lévő Scart
csatlakoztatott.
1/
aljzathoz RGB műsorforrást
Az RGB jelforrásból érkező műsor esetében szükségessé válhat a kép beállítása. E funkció segítségével a képkivágást vízszintes
irányban mozgathatja, így a képet pontosan a képernyő közepére állíthatja be.
Teendők:
Miután a 28. oldalon leírtak szerint belépett a „Features” menübe, és egy RGB jelforrás műsorának nézése közben kiválasztotta az
„RGB Center” opciót, nyomja meg az OK gombot. Ezután a B vagy b gombbal állítsa középre a képkivágást (–5 és +5
tartományban). Végül nyomja meg az OK gombot a tároláshoz.
HU
A tv-készülék funkciói
29HU
KLV-L32M1/KE-P42M1
2-148-999-11(1)
HU Sony KLV-20SR3.book Page 30 Wednesday, July 14, 2004 7:01 PM
Az alapbeállítások menüje
A „Set Up” menüben a tv-készülék számos
alapbeállítását módosíthatja.
Teendők:
Nyomja meg a MENU gombot, a v gomb háromszori
megnyomásával válassza ki a
menüpontot, majd az OK
gombbal lépjen be a menübe.
A v vagy V gombbal válassza ki a kívánt opciót, és
nyomja meg az OK gombot. Az egyes funkciók beállítását
lásd az alábbiakban.
LANGUAGE
Ezzel a funkcióval beállíthatja azt a nyelvet, amelyen a menük megjelennek.
Teendők:
A funkció kiválasztása után nyomja meg az OK gombot, majd hajtsa végre „A tv-készülék bekapcsolása,
és a csatornák automatikus beállítása” című fejezetben (22. oldal) leírt 3-as lépést.
COUNTRY
Ezzel a funkcióval beállíthatja azt az országot, amelyben a készüléket üzemelteti.
Teendők:
A funkció kiválasztása után nyomja meg az OK gombot, majd hajtsa végre „A tv-készülék bekapcsolása,
és a csatornák automatikus beállítása” című fejezetben (22. oldal) leírt 4-es lépést.
AUTO TUNING
Ezzel a funkcióval behangolhatja és tárolhatja az összes fogható tv-állomást.
Teendők:
A funkció kiválasztása után nyomja meg az OK gombot, majd hajtsa végre „A tv-készülék bekapcsolása,
és a csatornák automatikus beállítása” című fejezetben (23. oldal) leírt 5-ös és 6-os lépést.
PROGRAMME SORTING
Ezzel a funkcióval módosíthatja a tárolt csatornák megjelenési sorrendjét (programhely rendezés).
Teendők:
A funkció kiválasztása után nyomja meg az OK gombot, majd hajtsa végre „A tv-készülék bekapcsolása,
és a csatornák automatikus beállítása” című fejezetben (23. oldal) leírt 7-es lépést.
30HU
A tv-készülék funkciói
KLV-L32M1/KE-P42M1
2-148-999-11(1)
HU Sony KLV-20SR3.book Page 31 Wednesday, July 14, 2004 7:01 PM
PROGRAMME LABELS
Ezzel a funkcióval elnevezheti a tárolt programhelyeket (a név maximum öt betűből vagy számból állhat).
Teendők:
1 Miután az előző oldalon leírtak szerint belépett a „Set Up” menübe, és kiválasztotta ezt az opciót, nyomja meg az OK gombot,
majd a v vagy V gombbal válassza ki az elnevezni kívánt programhelyet. Nyomja meg az OK gombot.
2
Ha a Label oszlop első eleme kiemelve látható, nyomja meg az OK gombot, és a v, V, B vagy b gombbal válassza ki
a karaktert, majd nyomja meg az OK gombot.
Amikor a kívánt nevet beírta, a v, V, B vagy b gombbal válassza ki az „End” opciót a képernyőn, és nyomja meg az OK
gombot a menüképernyő kikapcsolásához.
• Egy betű javításához válassza ki a „%” ikont a képernyőn, lépjen vissza a módosítandó karakterre, majd nyomja meg
az OK gombot.
• Szóköz beszúrásához válassza ki a „ ” karaktert, és nyomja meg az OK gombot.
AV PRESET
Ezzel a funkcióval:
a) Elnevezheti a tv-készülékhez csatlakoztatott külső berendezéseket.
Teendők:
Miután az előző oldalon leírtak szerint belépett a „Set Up” menübe, és kiválasztotta ezt az opciót, nyomja meg az OK
gombot, majd a v vagy V gombbal válassza ki az elnevezni kívánt külső műsorforrást: AV1 és AV2 a hátoldali Scart
aljzatokhoz, illetve AV3 a készülék oldalán elhelyezett aljzathoz csatlakoztatott komponens esetén. Nyomja meg kétszer
az OK gombot.
1
2
Egy név automatikusan megjelenik az elnevezés oszlopában.
a) Ha az előre beállított nevek egyikét kívánja használni, a v vagy V gombbal válassza ki a nevet, és nyomja meg az
OK gombot a tároláshoz.
A gyárilag beállított nevek: VIDEO, DVD, CABLE, GAME, CAM (kamkorder) vagy SAT (műholdvevő).
b) Ha egyéni nevet kíván létrehozni, válassza ki az Edit opciót és nyomja meg az OK gombot. Amíg az első karakterhely
kiemelve látható, a v, V, B vagy b gombbal válassza ki a karaktert, majd nyomja meg az OK gombot. Amikor
a kívánt nevet beírta, a v, V, B vagy b gombbal válassza ki az „End” opciót a képernyőn, és nyomja meg az OK
gombot a menüképernyő kikapcsolásához.
•
•
Egy betű javításához válassza ki a „%” ikont a képernyőn, lépjen vissza a módosítandó karakterre, majd
nyomja meg az OK gombot.
Szóköz beszúrásához válassza ki a „ karaktert, és nyomja meg az OK gombot.
c) A csatlakoztatott külső komponens bemeneti hangerőszintjének beállítása.
Teendők:
Miután az előző oldalon leírtak szerint belépett a „Set Up” menübe, és kiválasztotta ezt az opciót, nyomja meg az OK gombot,
majd a v vagy V gombbal válassza ki a beállítani kívánt külső műsorforrást: AV1 és AV2 a hátoldali Scart aljzatokhoz, illetve
AV3 a készülék oldalán elhelyezett aljzathoz csatlakoztatott komponens esetén. Nyomja meg kétszer a b gombot, ekkor
a Sound Offset oszlop kiemelve látható. Nyomja meg az OK gombot, majd a v vagy V gombbal állítsa be a hangerőszintet
–9 és +9 között.
A tv-készülék funkciói
31HU
KLV-L32M1/KE-P42M1
2-148-999-11(1)
HU
HU Sony KLV-20SR3.book Page 32 Wednesday, July 14, 2004 7:01 PM
A csatornák kézi beállítására szolgáló menü
A „Set Up” menü „Manual Programme Preset”
opciója lehetőséget kínál a tv-csatornák kézi vezérlésű
behangolására és tárolására.
Teendők:
Nyomja meg a MENU gombot, a v gomb háromszori
megnyomásával válassza ki a
menüpontot, majd az OK
gombbal lépjen be a „Set Up” menübe.
A v vagy V gombbal válassza ki a „Manual Programme
Preset” opciót, és nyomja meg az OK gombot. Az egyes
funkciók beállítását lásd az alábbiakban.
A „Manual Programme Preset” opció segítségével:
a) Egyesével, a kívánt sorrendben tárolhatja a tv-állomásokat vagy a videocsatornát.
Teendők:
Miután a 30. oldalon leírtak szerint belépett a „Set Up” menübe, és kiválasztotta a „Manual Programme Preset” opciót,
nyomja meg az OK gombot. Amikor a Programme opció kiemelve látható, nyomja meg az OK gombot. A v vagy V
gombbal válassza ki a tárolási pozíciót (memóriahelyet) (videomagnó esetén a „0” memóriahelyet válassza). Ezután
nyomja meg a B gombot.
1
2
Az alábbi menüpont elérhetősége a „Country” menüpontban kiválasztott országtól függ.
A System opció kiválasztása után nyomja meg az OK gombot. Ezután a v vagy V gombbal válassza ki a műsorsugárzási
rendszert (B/G a nyugat-európai országok, D/K a kelet-európai országok, I Nagy Britannia, L Franciaország esetében).
Ezután nyomja meg a B gombot.
3
A Channel opció kiválasztása után nyomja meg az OK gombot. Ezután a v vagy V gombbal válassza ki
a csatornahangolási tartományt („S” a kábelcsatornák, „C” a földi csatornák esetében). Ezt követően a számgombokkal
írja be a tv vagy a videocsatorna számát. Ha nem ismeri a csatorna számát, nyomja meg a b gombot, majd a v vagy V
gombbal indítsa el a keresést. Amikor a keresett csatornát megtalálta, nyomja meg kétszer az OK gombot a tároláshoz.
További csatornák hangolásához és tárolásához ismételje meg a fenti lépéseket.
b) Ha kívánja, a tárolt csatornát elnevezheti (maximum 5 karakter).
Teendők:
Miután a 30. oldalon leírtak szerint belépett a „Set Up” menübe, és kiválasztotta a „Manual Programme Preset” opciót, nyomja
meg az OK gombot. Amikor a Programme opció kiemelve látható, a PROG +/– gombbal válassza ki az elnevezni kívánt
csatornát tartalmazó programhelyet. Amikor az elnevezni kívánt csatorna látható a képernyőn, a v vagy V gombbal válassza
ki a Label opciót és nyomja meg az OK gombot. Amíg az első karakterhely kiemelve látható, a v, V, B vagy b gombbal
válassza ki a karaktert, majd nyomja meg az OK gombot. Amikor a kívánt nevet beírta, a v, V, B vagy b gombbal válassza
ki az „End” opciót a képernyőn, és nyomja meg az OK gombot a menüképernyő kikapcsolásához. Nyomja meg az OK gombot
a tároláshoz.
• Egy betű javításához válassza ki a „%” ikont a képernyőn, lépjen vissza a módosítandó karakterre, majd nyomja meg
az OK gombot.
• Szóköz beszúrásához válassza ki a „ ” karaktert, és nyomja meg az OK gombot.
32HU
A tv-készülék funkciói
KLV-L32M1/KE-P42M1
2-148-999-11(1)
HU Sony KLV-20SR3.book Page 33 Wednesday, July 14, 2004 7:01 PM
c) A vétel finomhangolása. Általában az automatikus finomhangolási funkció (AFT) beállítja a legjobb vételi minőséget, de ha
szükséges, kézi finomhangolással is javíthatja a vételt..
Teendők:
Amíg a beállítani kívánt tv-műsor látható a képernyőn, és miután a 30. oldalon leírtak szerint belépett a „Set Up” menübe, és
kiválasztotta a „Manual Programme” opciót, nyomja meg az OK gombot. A v vagy V gombbal válassza ki az AFT
menüpontot, és nyomja meg a b gombot. Ezután a v vagy V gombbal végezze el a finomhangolást –15 és +15 között.
Nyomja meg kétszer az OK gombot a tároláshoz.
d) Ha a monoban sugárzott műsorok hangja torz, javíthatja a hangminőséget (nem használható, ha a „System” menüpontban az
„L” opciót választotta ki).
Előfordulhatnak olyan, szabványostól eltérő jellel sugárzott műsorok, melyek hangtorzítást vagy szakaszos hangkiesést
okozhatnak mono műsorok esetén. Az Audio Filter opcióval csökkentheti az ilyen torzítást.
Ha nem tapasztalható torzítás, javasoljuk, hogy ne módosítsa az Audio Filter opció gyári beállítását (Off).
Teendők:
Miután a 30. oldalon leírtak szerint belépett a „Set Up” menübe, és kiválasztotta a „Manual Programme Preset” opciót, nyomja
meg az OK gombot. A v vagy V gombbal válassza ki az Audio Filter opciót és nyomja meg a b gombot. Ezután a v
gombbal válasszon az alábbi beállítások közül: Off, Low vagy High.
Ha a „Low” vagy a „High” beállítást választotta, sztereó vagy kéthangú műsorok vétele nem lehetséges.
e) Ha kívánja, beállíthatja, hogy a PROG +/– gombbal történő csatornaválasztás esetén a készülék mely programhelyeket ugorja
át.
Teendők:
Miután a 30. oldalon leírtak szerint belépett a „Set Up” menübe, és kiválasztotta a „Manual Programme Preset” opciót, nyomja
meg az OK gombot. Amíg a Programme menüpont kiemelve látható, a PROG +/– gombbal válassza ki az átugrani kívánt
programhely számát. Amikor az átugrani kívánt csatorna látható a képernyőn, válassza ki a Skip opciót a v vagy V gombbal,
és nyomja meg a b gombot. Ezután a v vagy V gombbal válassza ki az On beállítást. Nyomja meg kétszer az OK gombot
a tároláshoz.
E funkció későbbi kikapcsolásához ismételje meg a fenti műveletet, és válassza ki az „Off” beállítást az „On” helyett.
f)
Ha a Scart
2/
aljzathoz közvetlenül, vagy egy videomagnón keresztül dekódert csatlakoztatott, az alábbi művelettel
megnézheti és dekódolhatja a kódolt csatornák (pl. pay TV dekóder) műsorát.
Az alábbi menüpont elérhetősége a „Country” menüben kiválasztott országtól függ.
Teendők:
Miután a 30. oldalon leírtak szerint belépett a „Set Up” menübe, és kiválasztotta a „Manual Programme Preset” opciót, nyomja
meg az OK gombot. A v vagy V gombbal válassza ki a Decoder opciót, és nyomja meg a b gombot. Ezután a v vagy V
gombbal válassza ki az On beállítást. Nyomja meg kétszer az OK gombot a tároláshoz.
E funkció későbbi kikapcsolásához ismételje meg a fenti műveletet, és válassza ki az „Off” beállítást az „On” helyett.
A tv-készülék funkciói
33HU
KLV-L32M1/KE-P42M1
2-148-999-11(1)
HU
HU Sony KLV-20SR3.book Page 34 Wednesday, July 14, 2004 7:01 PM
Egyéb funkciók
Kikapcsolás időzítő
Az időzített kikapcsolási funkció segítségével beállíthat egy időtartamot, mely letelte után a készülék
automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol. A választható időtartamok: 30, 60, 90, vagy 120 perc.
Teendők:
Nyomja meg ismételten a távvezérlő
a képernyőn.
Miután bekapcsolta ezt a funkciót, a
készüléken.
gombját mindaddig, míg a kívánt időtartam meg nem jelenik
jelző (készenlét/időzített kikapcsolás) pirosan világít a tv-
Ha szeretné kikapcsolni ezt a funkciót:
Nyomja meg ismételten a távvezérlő
gombját mindaddig, míg az „Off” meg nem jelenik a képernyőn.
• Ha a tv-készüléket kikapcsolja, majd újból bekapcsolja, az időzített kikapcsolási funkció
visszakapcsol „Off” beállításra.
• Ha az időzített kikapcsolásig hátralévő időt szeretné ellenőrizni, nyomja meg a
gombot
a távvezérlőn.
• 1 perccel azelőtt, hogy a készülék készenléti állapotba kapcsolna, a „Sleep timer will end soon. Power
will be turned off.” üzenet jelenik meg a képernyőn.
Képfagyasztás
Ez a funkció lehetőséget kínál arra, hogy a megfelelő pillanatban kimerevítse a képernyőn látható képet (pl.
telefonszám vagy recept lejegyzése céljából).
Teendők:
A kép kimerevítéséhez nyomja meg a távvezérlő
gombját. A képernyő bal alsó sarkában megjelenik egy
ablak, melyben az aktuális csatorna látható. Az ablak bezárásához nyomja meg újból a
gombot. Ha
a képfagyasztási funkciót szeretné kikapcsolni, nyomja meg újból a távvezérlő
gombját. A készülék
visszakapcsol a tv-műsorra.
A képfagyasztási ablak pozíciójának módosítása
Az aktuális csatornát jelző ablak pozíciója megváltoztatható.
Teendők:
Miután bekapcsolta a képfagyasztási funkciót, a B, b, v vagy V gombbal állítsa be az ablak helyzetét
a képernyőn.
34HU
Egyéb funkciók
KLV-L32M1/KE-P42M1
2-148-999-11(1)
HU Sony KLV-20SR3.book Page 35 Wednesday, July 14, 2004 7:01 PM
Teletext
A legtöbb tv-állomás a teletexten keresztül szöveges információkat sugároz a nézők számára. Az indexoldalon (rendszerint a 100-as oldal) általában a szolgáltatás használatának módjáról is közölnek
információkat. A teletext működtetéséhez használja a távvezérlő alábbiakban bemutatott gombjait.
Ellenőrizze, hogy a kívánt csatorna jó térerővel fogható-e, mert a teletext csak ebben az esetben működik
megbízhatóan.
A teletext bekapcsolása
Válassza ki azt a csatornát, amelyiken az Ön által nézni kívánt teletext adást sugározzák, majd nyomja meg
a
gombot.
A
gomb többszöri megnyomásakor a képernyő tartalma az alábbiak szerint változik:
Teletext üzemmód
Rávetített teletext üzemmód t Tv-üzemmód t Teletext üzemmód t
(ismétlődik).
A kívánt teletext oldal kiválasztása
A távvezérlő számgombjaival válassza ki a kívánt háromjegyű oldalszámot.
• Ha hibázott, írja be ismét a kívánt oldal számát helyesen.
• Ha a képernyőn megjelenő számláló folyamatosan keres, a beírt oldal nem elérhető. Írjon be egy másik
oldalszámot.
Lapozás oldalanként
Nyomja meg a PROG + (
) (lapozás előre) vagy a PROG – (
) (lapozás hátra) gombot.
A teletext oldal fagyasztása
Egyes teletext oldalak több aloldalt is tartalmaznak, melyek automatikusan követik egymást a képernyőn.
Nyomja meg a
/
gombot az aktuális aloldal rögzítéséhez. A rögzítés feloldásához nyomja meg újból
ezt a gombot.
A rejtett információk megjelenítése (pl. rejtvény megfejtése, stb.)
Nyomja meg a
/
gombot. Az információ újbóli elrejtéshez nyomja meg ismét ezt a gombot.
HU
A teletext fényerejének módosítása:
A teletext funkció használata közben a
lehetséges fényerő beállítás közül.
gomb megfelelő számú megnyomásával válasszon a négy
A teletext kikapcsolása
Nyomja meg a
gombot.
Cirill betűket használó nyelvek esetén javasoljuk, hogy a helytelen karaktermegjelenítés elkerülése
érdekében válassza a „Russia” (Oroszország) beállítást („Set Up” főmenü, „Language” opció), ha az Ön
országa nem szerepel a listában. A részleteket lásd a 30. oldalon.
Gyorsteletext
A gyorsteletext funkció segítségével egyes oldalak egyetlen gombnyomással előhívhatók.
Gyorsteletext oldalak sugárzásakor a képernyő alján színgombok láthatók. Nyomja meg a kívánt teletext
témakörnek vagy teletext oldalnak megfelelő színgombot (piros, zöld, sárga vagy kék) a távvezérlőn.
Teletext
35HU
KLV-L32M1/KE-P42M1
2-148-999-11(1)
HU Sony KLV-20SR3.book Page 36 Wednesday, July 14, 2004 7:01 PM
Kiegészítő információk
Külső komponensek csatlakoztatása a tv-készülékhez
• Az alábbi utasításokat követve külső komponensek széles skáláját csatlakoztathatja ehhez a tv-készülékhez.
• A csatlakozóvezetékeket külön kell megvásárolni.
A képzaj elkerülése érdekében
ne csatlakoztasson egyszerre két
berendezést az A és a B jelű
aljzathoz.
8mm/Hi8/DVC
rendszerű kamkorder
S VHS/Hi8/DVC
rendszerű kamkorder
Videomagnó
Dekóder
Hifi
DVD-felvevő
„PlayStation”*
Dekóder
Hifi
36HU
* A „PlayStation” a Sony Computer
Entertainment, Inc. terméke.
* A „PlayStation” a Sony Computer
Entertainment, Inc. védjegye.
Kiegészítő információk
KLV-L32M1/KE-P42M1
2-148-999-11(1)
HU Sony KLV-20SR3.book Page 37 Wednesday, July 14, 2004 7:01 PM
Videomagnó csatlakoztatása:
A videomagnó csatlakoztatásának részleteit lásd „Az antenna és a videomagnó csatlakoztatása” című fejezetben, a 20. oldalon.
SmartLink rendszert támogató videomagnó vagy DVD-felvevő csatlakoztatása
A SmartLink közvetlen összeköttetés a tv-készülék és a videomagnó/DVD-felvevő között. További részleteket a SmartLink
rendszerű videomagnó/DVD-felvevő kezelési útmutatójában olvashat.
Ha a videomagnó vagy a DVD-felvevő támogatja a Smartlink rendszert, a csatlakoztatást egy Scart vezetékkel kell végrehajtani,
a
2/
F jelű Scart aljzaton keresztül.
Ha a
2/
F jelű Scart aljzathoz közvetlenül, vagy egy videomagnón keresztül dekódert, illetve
set top boxot csatlakoztatott
A „Set Up” főmenüben válassza ki a „Manual Programme Preset” almenüt, majd a „Decoder**” menüpontban válassza ki az „On”
beállítást (lásd a 33. oldalon). Mindegyik kódolt csatorna esetében ismételje meg ezt a műveletet.
**E menüpont elérhetősége a „Country” menüben kiválasztott országtól függ.
Csatlakoztatás külső audio készülékhez
Ha a tv-készülék hangját a hifi komponens hangsugárzóin keresztül kívánja meghallgatni
Csatlakoztassa a hifi készüléket a televízió hátoldalán található E aljzatokhoz, ha erősíteni kívánja a tv-készülék hangját. Ezután
válassza ki a „Features” főmenüben a „TV Speakers” opció „Permanent Off” beállítását (lásd a 29. oldalon).
A külső komponens hangereje a tv-készülék hangerőszabályzójával is módosítható.
A magas és a mély hangtartomány beállításához használhatja a tv-készülék „Sound Adjustment” menüjét is (27. oldal).
HU
Kiegészítő információk
37HU
KLV-L32M1/KE-P42M1
2-148-999-11(1)
HU Sony KLV-20SR3.book Page 38 Wednesday, July 14, 2004 7:01 PM
A televízióhoz csatlakoztatott külső komponensek
műsorának megtekintése
1
Csatlakoztassa a külső készüléket a televízió megfelelő aljzatához, ahogy azt az előzőekben ismertettük
(36. oldal).
2
Kapcsolja be a csatlakoztatott készüléket.
3
A külső komponens műsorának megjelenítéséhez nyomja meg ismételten a
/
gombot
a távvezérlőn mindaddig, amíg a megfelelő bemeneti szimbólum meg nem jelenik a képernyőn.
Szimbólum Bemenőjel
1
• Audio/videó bemenőjel a G jelű Scart aljzaton keresztül.
1
• RGB bemenőjel a G jelű Scart aljzaton keresztül. Ez a szimbólum csak RGB
kimenettel ellátott berendezés csatlakoztatása esetén jelenik meg.
2
• Audio/videó bemenőjel az F jelű Scart aljzaton keresztül.
2
• S-videó bemenőjel az F jelű Scart aljzaton keresztül. Ez a szimbólum csak S-videó
kimenettel ellátott berendezés csatlakoztatása esetén jelenik meg.
3
• Videó bemenőjel a B jelű, és audio bemenet a C jelű RCA aljzaton keresztül.
3
• S-videó bemenőjel az A jelű S-videó aljzaton keresztül, és audio bemenet a C jelű
aljzaton keresztül. Ez a szimbólum csak S-videó kimenettel ellátott berendezés
csatlakoztatása esetén jelenik meg.
4
Ha a normál tv-műsorra kíván visszakapcsolni, nyomja meg a
gombot a távvezérlőn.
Mono hangú külső berendezés esetén
Csatlakoztassa az RCA csatlakozóvezetéket az L/G/S/I aljzathoz, és a fenti módszerrel válassza ki a
3
vagy a
3 bemenőjelet. Ezután „A hangjellemzők beállítására szolgáló menü” című fejezetben leírtak
szerint válassza ki a „Dual Sound” opció „A” beállítását (lásd a 27. oldalon).
38HU
A televízióhoz csatlakoztatott külső komponensek műsorának megtekintése
KLV-L32M1/KE-P42M1
2-148-999-11(1)
HU Sony KLV-20SR3.book Page 39 Wednesday, July 14, 2004 7:01 PM
Minőségtanúsítás
Képernyő típusa:
Hátoldali csatlakozók:
LCD (folyadékkristályos) képernyő
• AV1:
1/
21 pólusú Scart csatlakozó (CENELEC szabvány): audio/
videó bemenet, RGB bemenet, tv audio/videó kimenet
Sugárzási szabvány:
(A kiválasztott országtól/régiótól függően)
B/G/H, D/K, L, I
Színrendszer:
PAL, SECAM
NTSC 3.58, 4.43 (csak a Video In aljzaton keresztül)
Antenna:
• AV2:
2/
(SMARTLINK)
21 pólusú Scart csatlakozó (CENELEC szabvány): audio/
videó bemenet, S-videó bemenet, választható audio/videó
kimenet és Smartlink funkció
•
audio kimenetek (bal/jobb) – RCA csatlakozók
•
antennacsatlakozó (RF In)
75 Ohmos antennacsatlakozó VHF/UHF antenna számára
A készülék oldalán elhelyezett csatlakozók:
Fogható csatornák:
(A kiválasztott országtól/régiótól függően)
VHF:
E2-E12
UHF:
E21-E69
CATV:
S1-S20
HYPER:
S21-S41
D/K:
R1-R12, R21-R69
L:
F2-F10, B-Q, F21-F69
I:
UHF B21-B69
• AV3:
3 S-videó bemenet (4 pólusú mini DIN)
3 Videó bemenet (RCA csatlakozó)
3 Audio bemenet (RCA csatlakozók)
•
fejhallgató csatlakozó
Mellékelt tartozékok:
20 hüvelyk (kb. 51 cm-es képátló)
Távvezérlő (RM-Y1108) 1 db
AA méretű elem (R6 típusú) 2 db
Hálózati vezeték (C-6 típusú) 1 db
Hálózati vezeték (BF típusú) 1 db
Képernyő felbontása:
Külön megvásárolható tartozék:
Képernyőméret (képátló):
640 képpont (vízszintes) × 480 sor (függőleges)
Üzemi feszültség:
220–240 V-os váltakozó feszültség; 50/60 Hz
Fali tartókonzol (SU-W210)
Egyéb jellemzők:
0,7 W
Teletext, Fastext, TOPtext (ha elérhető)
Kikapcsolás időzítő
Képfagyasztás
Smartlink (közvetlen jelátviteli kapcsolat a tv-készülék és egy
kompatibilis videomagnó vagy DVD-felvevő között. Bővebben
lásd a videomagnó vagy a DVD-felvevő kezelési utasításában.)
• Automatikus tv sugárzási szabvány érzékelés
Hangkimenet:
Ez a tv-készülék csereszabatos a VESA univerzális fali
tartórendszerrel.
Teljesítményfelvétel:
65 W
Teljesítményfelvétel készenléti állapotban:
3W
Méretek (szé × ma × mé):
Állvánnyal: kb. 504 × 509 × 250 mm
Állvány nélkül: kb. 504 × 467 × 111 mm
•
•
•
•
A műszaki adatok és a kivitel előzetes bejelentés nélkül
megváltozhatnak.
Ezt az útmutatót az alábbi típusú papírra nyomtattuk:
Környezetbarát papír – teljesen klórmentes
Tömeg:
Állvánnyal: kb. 9 kg
Állvány nélkül: kb. 7 kg
Minőségtanúsítás
39HU
KLV-L32M1/KE-P42M1
2-148-999-11(1)
HU
HU Sony KLV-20SR3.book Page 40 Wednesday, July 14, 2004 7:01 PM
Hibaelhárítás
Az alábbiakban ismertetünk néhány megoldást arra az esetre, ha valamilyen kép- vagy hangprobléma fordulna elő.
Probléma
Megoldás
Nincs kép.
Nincs kép (a képernyő sötét), nincs hang.
• Ellenőrizze az antennacsatlakozást.
• Csatlakoztassa a tv-készüléket a fali konnektorhoz és nyomja meg az 1
üzemi kapcsolót a készülék tetején.
• Ha a 1 (készenlét) jelző világít, nyomja meg a TV ?/1 gombot
a távvezérlőn.
A tv-készülék automatikusan kikapcsol. (A televízió
készenléti állapotba kapcsol.)
• Ellenőrizze, hogy beállította-e a kikapcsolás időzítőt (Kikapcsolás
időzítő, 34. oldal).
A Scart csatlakozón keresztül csatlakoztatott külső
készülék műsora, vagy menüképernyője nem jelenik
meg.
• Ellenőrizze, hogy a külső készülék be van-e kapcsolva, majd
a távvezérlő
/
gombjának ismételt megnyomásával válassza ki
a megfelelő bemenethez tartozó szimbólumot (38. oldal).
• Ellenőrizze a tv-készülék és a külső berendezés közötti csatlakoztatást.
Gyenge kép/Instabil kép.
40HU
Kettős kép vagy szellemkép jelenség észlelhető.
• Ellenőrizze az antenna/kábel csatlakozásokat.
• Ellenőrizze, hogy az antennát megfelelő pozícióba és irányba állította-e.
Csak zajképernyő (havazás) látható.
• Ellenőrizze, hogy az antennavezeték nem tört vagy szakadt-e el.
• Előfordulhat, hogy az antennavezeték elöregedett (normál körülmények
között 3–5 év, tengerparton 1–2 év).
Szaggatott vonalak vagy sávok jelennek meg.
• A televíziót tartsa távol a zajt okozó eszközöktől (gépkocsi,
motorkerékpár, hajszárító).
Nem látható színesben a műsor.
• A menürendszerben válassza ki a „Picture Adjustment” főmenüt, majd
a „Reset” funkciót az egyéni beállítások törléséhez (26. oldal).
• Ha a „Power Saving” funkció „Reduce” beállítását aktiválta, a kép
színintenzitása csökkenhet (28. oldal).
Apró fekete és/vagy fényes pontok láthatók
a képernyőn.
• A képernyőn megjelenő kép pixelekből (képpontokból) áll. A képernyőn
megjelenő apró fekete és/vagy fényes pontok nem a készülék
meghibásodására utalnak.
A kép túlságosan világos.
• A menürendszerben válassza ki a „Picture Adjustment” főmenüt, majd
abban a „Picture Mode” menüpontot. Ezután válassza ki a megfelelő
képbeállítást (25. oldal).
Képzajok (csíkok) észlelhetők.
• Ellenőrizze, hogy az antennát megfelelően csatlakoztatta-e.
• Az antennavezetéket egyéb csatlakozóvezetékektől távol kell elhelyezni.
• Ne használjon 300 ohmos, kéteres antennavezetéket, mert interferencia
fordulhat elő.
Videomagnóval történő lejátszás/felvétel közben
zajsávok észlehetők.
• Videofej interferencia. Vigye távolabb a videomagnót a tv-készüléktől.
• A zajok elkerülése érdekében a videomagnó és a tv-készülék között
hagyjon legalább 30 cm távolságot.
• A videomagnót ne helyezze közvetlenül a tv-készülék mellé vagy elé.
Gyenge a kép, vagy nincs kép (a képernyő sötét), de
a hang megfelelő.
• A menürendszerben válassza ki a „Picture Adjustment” főmenüt, majd
válassza ki a „Reset” funkciót az egyéni beállítások törléséhez
(26. oldal).
Zajos kép normál tv-csatornák vétele esetén.
• A menürendszerben válassza ki a „Manual Programme Preset”
menüpontot a „Set Up” főmenüben, majd végezzen kézi finomhangolást
a Fine Tuning (AFT) funkció használatával (33. oldal).
• A menürendszerben válassza ki a „Picture Adjustment” főmenüt, majd
kapcsolja be a „Noise Reduction” (zajcsökkentő) funkciót a képzajok
csökkentéséhez (26. oldal).
Csatorna- vagy teletextoldal váltásnál képtorzítás
észlelhető.
• Kapcsolja ki a tv-készülék hátoldalán lévő Scart aljzatokhoz
csatlakoztatott készülékeket.
Hibaelhárítás
KLV-L32M1/KE-P42M1
2-148-999-11(1)
HU Sony KLV-20SR3.book Page 41 Wednesday, July 14, 2004 7:01 PM
Probléma
Megoldás
A menü nem működik.
• Ha a kívánt menüpont halványabb a többinél, akkor az a menüpont az
adott szituációban nem használható.
Teletext üzemmódban hibás (nem megfelelő)
karakterek jelennek meg.
• A menürendszerben válassza ki a „Country” menüpontot a „Set Up”
főmenüben, majd válassza ki azt az országot, amelyben a készüléket
működteti (30. oldal). Cirill karakterek használó nyelv esetében válassza
ki Oroszországot (Russia), ha az Ön országa nem szerepel a listában.
Nincs hang/Zajos a hang.
A kép jó, de nincs hang.
• Nyomja meg a 2 +/– vagy % (némítás) gombot a távvezérlőn.
• Ellenőrizze, hogy a „Features” főmenüben a „TV Speakers” menüpont
„On” beállítása van-e kiválasztva (29. oldal).
A hang zajos.
• Ellenőrizze, hogy az antennát megfelelően csatlakoztatta-e.
• Az antennavezetéket egyéb csatlakozóvezetékektől távol kell elhelyezni.
• Ne használjon 300 ohmos, kéteres antennavezetéket, mert interferencia
fordulhat elő.
• Kommunikációs probléma léphet fel, ha a tv-készülék közelében
infravörös rendszerű kommunikációs eszközt (pl. vezeték nélküli
fejhallgatót) működtet. Kérjük, használjon más típusú fejhallgatót, vagy
vigye olyan távolságba az infravörös jelérzékelőt, melynél az említett
zajok megszűnnek, illetve vigye közelebb egymáshoz az infravörös
kommunikációs rendszer jeladóját és jelérzékelőjét.
• Válassza ki a „Manual Programme Preset” menü „Audio Filter”
menüpontját. Ezután válasszon a „Low” vagy a „High” beállítás közül
(lásd a 33. oldalon).
A sztereó vagy kéthangú műsorok nem foghatók. • Ellenőrizze, hogy a „Manual Programme Preset” menü „Audio Filter”
menüpontjában az „Off” beállítás van-e kiválasztva (lásd a 33. oldalon).
Különös hangok hallhatók.
A tv-készülék burkolata pattogó hangot ad.
• A hőmérséklet változásakor a tv-készülék külső burkolata összehúzódik
vagy kitágul, ami enyhe zajjal járhat. Nem hibajelenség.
A tv-készülék búgó hangot ad.
• A tv-készülék bekapcsolásakor egy rövid ideig tartó erős búgás hallható.
Nem hibajelenség.
Távvezérlő
A távvezérlő nem működik.
A tv-készülék 1 (készenlét) vagy TV ?/1
(bekapcsolva) jelzője villog.
• Cserélje ki az elemeket.
HU
• Lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony szervizzel.
• Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon szakemberhez.
• Soha ne próbálja megbontani a külső burkolatot.
Hibaelhárítás
41HU
KLV-L32M1/KE-P42M1
2-148-999-11(1)
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje
háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére
kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem
követi a hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok, újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért
forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az
üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Download PDF

advertising