Sony | KDL-V40A11E | Sony KDL-V40A11E Használati útmutató

2-658-162-11(3)
Színes digitális LCD TV
Kezelési útmutató
Mielőtt használatba venné a tévékészüléket, olvassa el
a kezelési útmutató „Biztonsági előírások” című fejezetét.
Az útmutatót őrizze meg, mert később még szüksége
lehet rá.
KDL-V32A11E
KDL-V40A11E
Hasznos információkat talál Sony termékekről az alábbi címen
© 2005 Sony Corporation
Kövesse az útmutató pontjait 1–7-ig, a tévékészülék gyors üzembe
helyezéséhez. Ha részletesebb információkra van szüksége, olvassa
el a melléket kezelési útmutatót.
A tartozékok ellenőrzése
1
A
B
Távvezérlő (RM-ED001) (1 db)
AA típusú elem (R6 típus) (2 db)
C
D
Antenna csatlakozóvezeték (1 db)
Hálózati csatlakozóvezeték
(C-6 típus) (1 db)
E
F
Vezetékkötegelő (1 db)
Tartószíj (1 db) és csavar (2 db)
Elemek behelyezése a távvezérlőbe
2
Gyorsbeállítási útmutató
Ezeket a zavarszűrő gyűrűket ne
távolítsa el!
3
Antenna és videomagnó csatlakoztatása
1
1
3
(SMART LINK)
1
2
3
2
Gyorsbeállítási útmutató
Scart
Kabel scart
csatlakozókábel
(není součástí příslušenství)
(nem tartozék)
RF
csatlakozóKabel
RF
kábel
(není(nem
tartozék)
IN
OUT
2
1
B
A
2
3
součástí
příslušenství)
A TV felborulás elleni védelme
4
Gyorsbeállítási útmutató
2
3
1
A TV bekapcsolása
5
1
2
A nyelv és az ország vagy régió kiválasztása
6
1
Kiválasztás
Language
Select Language
OK
m
Tárolás
OK
2
Kiválasztás
Country
Select Country
OK
France
Italia
Deutschland
España
Suomi
Danmark
Sverige
m
Tárolás
Gyorsbeállítási útmutató
OK
A tévékészülék automatikus hangolása
7
1
Keresés...
Programme Sorting
Do you want to start
automatic tuning ?
Yes
OK
No
,
Válassza az „Yes” (Igen)-t
Select Channel
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
TVE
TVE2
TV3
C33
C27
C58
S02
S06
S08
S12
S14
Exit:
2
Kilépés
A tévékészülék ekkor készen áll a használatra.
MENU
AUX/VIDEO TV
1
qd
DIGITAL
X
AU
VCR
TV DVD
MODE
ANALOG
qs
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4
1 Készenléti állapotba kapcsolja
a tévékészüléket
2 Analóg üzemmód kiválasztása
3 Bejövő jelforrás kiválasztása
4 Csatornaválasztó gombok
5 Teletext
6 Léptető gombok
7 Kedvencek listája
8 Az előző vagy következő
csatorna kiválasztás
9 Menü
0 Hangerő
qa EPG (Digitális Elektronikus
Programfüzet) / NexTView
megjelenítése
qs Digitális üzemmód
qd Hang némítása
0
qa
OK
6
7
MENU
0
PROG
8
9
TV
RM-ED001
Gyorsbeállítási útmutató
5
FIGYELMEZTETÉS
• Az áramütések veszélyének elkerülése érdekében soha ne
dugjon a konnektorba a hálózati vezetékről levált
csatlakozót. Az ilyen csatlakozó használhatatlan, és ki kell
dobni.
• Tűz és áramütés elkerülése érdekében soha ne tegye ki
a készüléket csapadék vagy nedvesség hatásának.
• A tévékészülék belseje nagyfeszültség alatt van.
A készülék házát ne nyissa ki. Javításokat mindig
szakemberrel végeztesse.
• Mivel Magyarországon a DVB-T adás még nem
véglegesített sugárzási rendszer, ezért előfordulhat, hogy
a készülékben lévő DVB-T vevő működése nem minden
részletében élvezhető. A Sony ezzel kapcsolatban nem
fogad el és nem jár el a vásárlás után felmerülő igényekkel
kapcsolatban.
• Miután bekapcsolja a készüléket, az ország listából
válassza ki „France” beállítást és a nyelvet állítsa
„English”-re.
2HU
Bevezetés
Köszönjük, hogy ezt a Sony terméket választotta.
Kérjük, mielőtt üzembe helyezi a készüléket, olvassa
el figyelmesen ezt a használati utasítást, és őrizze
meg, mert a későbbiekben is szüksége lehet rá.
Védjegy információ
• A
logó a DVB projekt bejegyzett védjegye.
• A „PlayStation” márkanév a Sony Computer
Entertainment, Inc. védjegye.
• A TruSurround technológia a Dolby Virtual Sound
hangélmény megjelenítésére szolgál.
• A TruSurround SRS és a
ikon az SRS Labs, Inc.
védjegye.
A TruSurround technológia az SRS Labs, Inc.
engedélyével lett felhasználva.
•
Ez a tévékészülék
a High-Definition Multimedia
Interface (HDMI™) technológiát alkalmaz. A HDMI név,
a HDMI logó és a High-Definition Multimedia Interface
a HDMI Licensing LLC. védjegye, és bejegyzett
védjegye.
Tartalomjegyzék
Biztonsági előírások .................................... 4
Óvintézkedések........................................... 7
„Sound Adjustment” (Hangszabályozás)
menü.....................................................25
A tévékészülék elhelyezése hulladékként ......... 7
Effect (Effekt)....................................................25
Treble (Magas hangszín)/Bass (Mély hangszín)/
Balance (Balansz) ......................................25
Auto Volume (Automatikus
hangerőszabályzás) ............................... 25
Dual Sound (Kettős hang)................................26
Volume (Fejhallgató hangereje)...................26
Dual Sound (Kettős hang) ...........................26
Reset (Törlés) ...................................................26
A távvezérlő kezelőszerveinek
áttekintése .......................................... 8
A tévékészülék gombjainak és kijelzőinek
áttekintése ............................................ 9
Az első lépések
1: A mellékelt tartozékok ellenőrzése........ 10
2: Az elemek behelyezése a távvezérlőbe... 10
3: Az antenna és a videomagnó
csatlakoztatása .................................... 11
4: A TV felborulás elleni védelme.............. 12
5: A tévékészülék bekapcsolása ............... 12
6: A nyelv és az ország vagy régió
kiválasztása.......................................... 13
7: A tévékészülék automatikus hangolása .. 14
Tévénézés
: csak digitális csatornákhoz
Tévénézés................................................. 15
A Digitális elektronikus programfüzet (EPG)
használata
................................... 18
A Kedvencek listájának használata
... 20
Csatlakoztatott eszközök képének
megtekintése .......................................... 21
A Menü használata
A Menü használata ................................... 21
A menürendszer áttekintése............................ 22
„Picture Adjustment” (Képbeállítás) menü ...23
Mode (Üzemmód) ........................................... 23
Contrast (Kontraszt)/Brightness (Fényerő)/Colour
(Színtelítettség)/Hue (Színárnyalat)/
Sharpness (Képélesség)/Backlight
(Háttérfény)................................................ 23
Colour Tone (Színhőmérséklet) ....................... 23
Noise Reduction (Zajcsökkentő) ..................... 24
Dynamic Picture (Dinamikus képbeállítás)...... 24
Gamma Correction (Gamma korrekció) .......... 24
Reset (Törlés) .................................................. 24
„Screen” (Képszabályozás) menü .............27
Auto Format (Auto formátum)...........................27
Screen Format (Képformátum).........................27
Screen Shift (Képeltolás)..................................27
A „Features” (Jellemzők) menü .................28
Power Saving (Economy üzem) .......................28
Speaker (TV hangszóró) ..................................28
AV2 Output (AV2 kimenet) ...............................28
Picture Off (Kép kikapcsolása) ........................29
A „Timer” (Időzítő) menü ...........................30
Sleep Timer (Kikapcsolás időzítő)....................30
Auto Shutoff (Automatikus kikapcsolás)...........30
A „Set Up” (Beállítás) menü.......................31
Auto Start Up (Automatikus
üzembehelyezés) .......................................31
Language (Nyelv).............................................31
Country (Ország)..............................................31
Auto Tuning (Automatikus hangolás) (Csak
analóg üzemmódban) ................................32
Programme Sorting (Programhely-átrendezés)
(Csak analóg üzemmódban)......................32
Programme Labels (Programnevek) (Csak
analóg üzemmódban) ................................32
AV Preset (AV beállítás) ...................................33
Manual Programme Preset (Kézi hangolás)
(Csak analóg üzemmódban)......................33
Digital Set Up (Digitális beállítás)
..........37
Tetszőleges készülék használata
Tetszőleges készülék csatlakoztatása ......40
A távvezérlő programozása .......................42
További információk
Minőségtanúsítás ......................................44
Hibaelhárítás .............................................45
Tárgymutató ..............................................48
3HU
Biztonsági előírások
Hálózati
csatlakozóvezeték
• Szüntesse meg
a hálózati vezeték
csatlakozását, mielőtt
elmozdítaná
a készüléket. Ne mozgassa a készüléket, ha a hálózati
csatlakozóvezeték be van dugva. Ez károsíthatja
a vezetéket, valamint tüzet vagy elektromos áramütést
okozhat.
• A hálózati vezeték sérülése tűz és
áramütés forrása lehet.
– A vezetéket nem szabad túlzott
mértékben megszorítani,
meghajlítani vagy megcsavarni.
A belső érpár csupaszolódhat vagy
elszakadhat, ami rövidzárlathoz
vezethet, ez pedig tüzet vagy
áramütést okozhat.
– Vigyázzon, hogy a hálózati vezeték
ne sérüljön meg, és ne próbáljon
változtatni rajta.
– Ne helyezzen semmilyen nehéz tárgyat a hálózati
vezetékre. A hálózati vezetéket soha ne húzza meg.
– A hálózati vezetéket mindig tartsa távol hőforrásoktól.
– Ügyeljen, hogy amikor a hálózati vezetéket kihúzza
a konnektorból, ezt mindig a csatlakozónál fogva tegye
meg.
• Ha a hálózati vezeték megsérül, ne használja tovább,
hanem lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy Sony
szakszervizzel az alkatrész cseréje ügyében.
• A mellékelt hálózati vezetéket soha ne használja más
készüléken.
• Használjon minden esetben eredeti Sony hálózati
vezetéket, ne használja más gyártó termékét.
A hálózati vezeték védelme
Mindig a csatlakozónál fogva
húzza ki a hálózati vezetéket.
Soha ne húzza meg magát
a hálózati vezetéket.
Fali konnektor
Soha ne csatlakoztassa a készüléket rosszul
érintkező fali konnektorhoz. Tolja be
ütközésig a csatlakozódugót az aljzatba. Ha
a dugó meglazul, elektromos ívkisülés
keletkezhet, ami tüzet okozhat.
Ellenőriztesse, illetve szükség esetén
cseréltesse ki a fali konnektort egy
szakemberrel.
Választható tartozék
A tévékészülék falra szerelése vagy
állványra helyezése esetén mindig figyeljen
az alábbi pontokra. Ellenkező esetben
a tévékészülék leeshet, és komoly
sérüléseket okozhat.
• Használja az ajánlott fali rögzítőt vagy állványt.
• A tévékészüléket a megfelelő módon, a fali rögzítőhöz
mellékelt leírásban szereplő utasítások szerint szerelje fel.
4HU
• Ügyeljen, hogy a fali rögzítőhöz mellékelt tartóelemeket
használja.
Felszerelés
Ha a tévékészülékét a falra rögzítve
szeretné használni, a szerelést
bízza szakemberre. A helytelen
szerelési munka következtében
a tévékészülék veszélyforrássá
válhat.
Egészségügyi intézmények
Ne helyezze a tévékészüléket
olyan helyre, ahol orvosi
berendezések működnek.
A készülék üzemzavart okozhat
az orvosi berendezés
működésében.
Szállítás
• Mielőtt a tévékészüléket elmozdítja,
húzzon ki belőle minden
csatlakoztatott vezetéket.
• Amikor kézzel emeli meg
a tévékészüléket, tartsa azt
a jobboldali ábrán látható módon. Ha nem így tesz,
a tévékészülék leeshet és megrongálódhat, továbbá súlyos
sérüléseket okozhat. Ha a tévékészüléket leejtette vagy
megrongálta, azonnal vizsgáltassa meg szakemberrel.
• A tévékészüléket mozgatás közben ne tegye ki erős
ütésnek vagy rázkódásnak. A tévékészülék leeshet és
megrongálódhat, továbbá súlyos sérüléseket okozhat.
• Amikor tévékészülékét javíttatni viszi, vagy más okból
elszállítja, csomagolására az eredeti kartondobozt és
csomagolóanyagokat használja.
• A tévékészülék mozgatásához két vagy több ember
szükséges.
Szellőzés
• Soha ne takarja el a készülék
szellőzőnyílásait. A televízió
túlmelegedhet, és tűz
keletkezhet.
• Megfelelő szellőzés hiányában a készüléken és belsejében
por rakódhat le, és beszennyeződhet. A megfelelő
szellőzés biztosítása érdekében ügyeljen az alábbiakra:
– Ne üzemeltesse a készüléket a hátára vagy az oldalára
fordítva.
– Ne üzemeltesse a készüléket fejjel lefelé vagy
a képernyőre fordítva.
– Ne üzemeltesse a készüléket zárt polcon vagy
szekrényben.
– Ne üzemeltesse a készüléket puha ruhán vagy ágyon.
– Ne takarja le a készüléket függönnyel vagy hasonló
textíliával, illetve újsággal stb.
• Hagyjon szabadon némi helyet a tévékészülék körül.
Ellenkező esetben a légmozgás elégtelen lesz, ami
túlmelegedéshez vezethet, és tűzet, valamint a készülék
meghibásodását eredményezheti.
30 cm
10 cm
10 cm
Legalább
ennyi helyet
hagyjon
körülötte
• Ha a tévékészüléket a falra kívánja felszerelni, hagyjon
szabadon a tévékészülék aljától számítva legalább 10
centiméternyi helyet.
• Soha ne helyezze üzembe a tévékészüléket az alábbi
módokon:
A légmozgás gátolt
A légmozgás gátolt
• Ne érintse a hálózati vezetéket vagy
a tévékészüléket vizes kézzel. Ezáltal
áramütésnek teheti ki magát, vagy
megrongálhatja a tévékészüléket.
Nedvesség és gyúlékony anyagok
• Ne engedje, hogy a tévékészüléket
nedvesség érje. Soha ne csepegjen
semmilyen folyadék a tévékészülékre.
Ha a készülék házának nyílásain
bármilyen folyadék vagy szilárd tárgy
jut be, kapcsolja ki a tévékészüléket.
Azonnal ellenőriztesse a készüléket
szakemberrel.
• Tűzesetek megelőzése érdekében gyúlékony tárgyakat
(gyertyák, stb.) és elektromos izzókat ne tartson
a tévékészülék közelében.
Olaj
Fal
Fal
Ne működtesse ezt a tévékészüléket olyan éttermekben, ahol
olajt használnak. Olajjal átitatott porszemek kerülhetnek
a tévékészülék belsejébe, és kárt tehetnek benne.
Dőlésveszély
Szellőzőnyílások
Ne helyezzen semmilyen tárgyat
a szellőzőnyílásokba. Ha ezekbe
a nyílásokba fém vagy folyadék kerül,
az tűzhöz és áramütéshez vezethet.
Elhelyezés
• Soha ne helyezze a tévékészüléket
párás, forró vagy erősen poros
környezetbe.
• Ne helyezze a tévékészüléket olyan
környezetbe, ahol rovarok
kerülhetnek bele.
• Ne helyezze a tévékészüléket olyan környezetbe, ahol
fizikai rázkódásnak van kitéve.
• Helyezze a tévékészüléket stabil,
vízszintes felületre. Ellenkező esetben
a készülék leeshet, és sérülést okozhat.
• Ne helyezze a tévékészüléket olyan
pozícióba – például egy oszlop tetejére –
ahonnan lelóg, és valaki beverheti a fejét.
Ellenkező esetben a készülék sérülést
okozhat.
Víz és nedvesség
• Ne használja ezt a tévékészüléket
vízhez közel – például fürdőkád
vagy zuhanyzó közelében. Arra is
vigyázzon, nehogy eső, nedvesség
vagy füst hatásainak tegye ki. Ezek is tüzet vagy áramütést
eredményezhetnek.
A tévékészüléket biztonságos, stabil
állványra helyezze. Semmit ne akasszon
a tévékészülékre. Ha így tesz, a tévékészülék
ledőlhet az állványról vagy a fali rögzítőről,
és komoly sérülést, valamint anyagi kárt
okozhat. Ne engedje, hogy gyerekek
másszanak a tévékészülékre.
Jármű vagy mennyezet
Ne helyezze üzembe ezt
a tévékészüléket jármű belsejében.
A jármű mozgásának hatására
a tévékészülék ledőlhet, és sérülést
okozhat. Ezt a tévékészüléket ne
szerelje a mennyezetre.
Hajók és más vízi járművek
Ne helyezze üzembe ezt
a tévékészüléket hajó vagy más
vízi jármű belsejében. Ha
a tévékészüléket víz éri, az tüzet
okozhat, és megrongálhatja
a tévékészüléket.
Kültéri használat
• A tévékészüléket ne érje
közvetlen napfény.
A tévékészülék felmelegedhet,
és ez megrongálhatja
a tévékészüléket.
• Ne helyezze üzembe
a tévékészüléket szabadtéren.
Elektromos vezetékek
• Húzza ki a hálózati vezetéket, amikor a vezetékeket
beköti. Saját biztonsága érdekében bizonyosodjon meg
róla, hogy a vezetékek bekötésekor a hálózati vezeték ki
van húzva a konnektorból.
5HU
• Vigyázzon, nehogy a lába beleakadjon a vezetékekbe.
Ezzel megrongálhatja a tévékészüléket.
Tisztítás
• Húzza ki a hálózati vezetéket, amikor
a vezeték csatlakozóját és a készüléket
tisztítja. Ha nem így tesz, az áramütéshez
vezethet.
• Rendszeresen tisztítsa meg a hálózati
vezeték csatlakozóját. Ha a csatlakozóra por rakódik és
nedvességet szív magába, az a szigetelés leromlásához
vezet, ezáltal tüzet okozhat.
Viharok
Saját biztonsága érdekében
villámlással kísért vihar idején ne
érintse meg se a tévékészüléket, se
a hálózati vezetéket, se az antenna
vezetékét.
Javításra szoruló sérülések
Ha a tévékészülék felszíne megsérül, csak akkor érjen hozzá,
ha a hálózati vezetéket már kihúzta a hálózati csatlakozóból.
Ellenkező esetben áramütést szenvedhet.
Javítás, karbantartás
A készülék házát ne nyissa fel. Bízza
a tévékészüléket szakemberre!
Kisméretű tartozékok és
alkatrészek
A tartozékokat tartsa távol gyerekektől. Lenyelésük
fulladáshoz vezethet. Ilyen esetekben azonnal hívjon orvost.
Törött üveg
Semmit ne dobjon a tévékészülék
irányába. Ütés hatására a képernyő üvege
felrobbanhat, és komoly sérülést
okozhat.
Használaton kívül
Környezetvédelmi és biztonsági
okokból javasolt a tévékészülék
áramtalanítása, ha használaton
kívül van. Húzza ki a hálózati
csatlakozót a konnektorból.
Egyes készülékek rendelkezhetnek olyan funkciókkal,
melyek hibátlan működéséhez a tévékészüléknek készenléti
módban kell maradnia. E használati útmutató utasításai
jelezni fogják, amennyiben erre szükség van.
Tévénézés
• Az ajánlott optimális tv-nézési pozíció a képernyő
magasságméretének 4–7-szeres távolságánál található.
• Közepesen megvilágított helyiségben nézzen televíziót,
mert a gyenge fénynél történő tévézés megterhelő lehet
a szem számára. Ha hosszú ideig nézi folyamatosan
a képernyőt, szemei hamarabb elfáradnak.
• Ha a jobb rálátás érdekében változtatnia kell
a tévékészülék helyzetén, kezével tartsa helyén az állvány
alapját, hogy a tévékészülék ne váljon el az állványtól.
Vigyázzon, hogy ujja ne szoruljon a tévékészülék és az
állvány közé.
6HU
A hangerő beállítása
• Állítsa a hangerőt olyan szintre, mely nem zavarja
a szomszédokat. A hang nagyon könnyen terjed éjszaka.
Ilyenkor az ablakok bezárása vagy fejhallgató használata
javasolt.
• Ha fejhallgatót használ, ne állítsa a hangerőt nagyon
magasra, mert halláskárosodást szenvedhet.
Túlterhelés
Ezt a készüléket 220–240 V-os,
váltakozó feszültséggel történő
üzemeltetésre tervezték. Ügyeljen
arra, hogy ne csatlakoztasson túl sok
készüléket ugyanahhoz a fali
konnektorhoz, mert ez tüzet vagy
áramütést okozhat.
Felmelegedés
A tévékészülék felületét ne érintse. Az még akkor is forró
lehet, ha a tévékészüléket már korábban kikapcsolta.
Rozsdásodás
Ha ezt a tévékészüléket tengerpart közelében használja,
a sótól a tévékészülék fém alkatrészei berozsdásodhatnak,
ami belső károkat vagy tüzet okozhat, illetve lerövidítheti
a tévékészülék élettartamát. Ilyenkor meg kell próbálni
valamilyen módon csökkenteni annak a helyiségnek
a páratartalmát és hőmérsékletét, amelyben a tévékészülék
található.
Óvintézkedések
LCD képernyő
• Habár az LCD képernyő nagy pontosságú technológiával
készül, és a hasznos képpontok aránya 99,99% vagy több,
előfordulhat, hogy fekete vagy világos (piros, kék vagy
zöld) pontok jelennek meg a képernyőn. Ez az LCD
képernyő szerkezeti felépítéséből adódik és nem
hibajelenség.
• Óvja az LCD képernyő felületét a közvetlen
napsugárzástól. A napsugárzás károsíthatja a képernyő
felületét.
• Ne nyomja vagy karcolja meg a képernyő felületét, és ne
helyezzen semmilyen tárgyat a készülék tetejére.
A megjelenítés egyenetlenné válhat, és az LCD képernyő
megsérülhet.
• Ha a készüléket hideg helyen üzemelteti, a kép
elmosódottá válhat, vagy a képernyő elsötétülhet. Ez nem
hibajelenség. A jelenség megszűnik, amint a hőmérséklet
emelkedik.
• Szellemkép fordulhat elő, ha hosszabb ideig állóképet
jelenít meg a képernyőn. Ez pár pillanat múlva eltűnik.
• A készülék üzemeltetése közben a képernyő és
a készülékház felmelegedhet. Ez nem hibajelenség.
• Az LCD képernyő kis mennyiségben folyadékkristályt és
higanyt tartalmaz. A képernyőt működtető fénycső is
tartalmaz némi higanyt. Kövesse a helyi előírásokat
a készülék hulladékként történő elhelyezésekor.
Fénycső
Ez a tévékészülék fényforrásként egy különleges fénycsövet
használ. Ha a képernyő képe elsötétül, vibrál vagy nem
látszik semmi, akkor a fénycső elhasználódott és cserére van
szükség. A cserét szakemberrel végeztesse el.
A tévékészülék üzembe helyezése
• Ne helyezze üzembe a tévékészüléket olyan helyen, ahol
szélsőséges hőmérsékletnek van kitéve, például közvetlen
napfénytől védetlen helyen vagy radiátor, illetve
hősugárzó közelében. Ha a tévékészüléket magas
hőmérséklet hatásainak teszi ki, a tévékészülék
túlmelegedhet, ami üzemzavart vagy a tévékészülék
házának deformálódását eredményezheti.
• A tévékészülék kikapcsolt állapotban is áram alatt van.
A tévékészülék teljes áramtalanításához húzza ki
a hálózati csatlakozót a konnektorból.
• Hibátlan képminőség elérése érdekében vigyázzon, hogy
a képernyőre ne essen közvetlen megvilágítás vagy
napfény. Ha megoldható, használjon a mennyezetről
lefelé irányított megvilágítást.
• Ne helyezzen a tévékészülék közvetlen közelébe más
készülékeket. Tartsa ezeket legalább 30 centiméter
távolságra a tévékészüléktől. Ha egy videomagnót
a tévékészülék előtt vagy mellett használ, a kép torzulhat.
A tévékészülék képernyőjének és házának tisztítása
és kezelése
A képernyő felületét gyárilag egy különleges bevonattal
látták el, hogy az erős fényvisszaverődéseket elkerüljék.
Az anyagok, illetve a képernyő bevonatának károsodását
elkerülendő tartsa be az alábbi óvintézkedéseket.
• A képernyőt ne nyomja be, ne karcolja meg szilárd
tárgyakkal és ne dobja meg semmivel. A képernyő
megsérülhet.
• A tévékészüléket hosszantartó, folyamatos használat után
ne érintse meg, mert a kijelzőpanel felmelegszik.
• Javasoljuk, hogy képernyő felületét lehetőség szerint
egyáltalán ne érintse meg.
• A képernyő felületéről, valamint a házáról a port úgy
távolíthatja el, ha egy puha ruhaneművel gyengéden
végigtörli. Ha a szennyeződés ellenáll, törölje le egy
gyengébb, hígított tisztítószerrel megnedvesített puha
ruhaneművel.
• Soha ne használjon dörzsölő eszközt, savas vagy lúgos
tisztítószert, súrolóport vagy illékony oldószert – például
alkoholt, benzint, hígítót vagy rovarirtót. Az ilyen
anyagok használata vagy a velük történő tartós érintkezés
károsíthatja a képernyő felületének és a készülék házának
anyagait.
• Az idő múlásával a szellőzőnyílásokban por halmozódhat
fel. A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében javasolt
a por rendszeres (havi egyszeri) eltávolítása, porszívó
segítségével.
A tévékészülék elhelyezése
hulladékként
Feleslegessé vált elektromos
és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió
és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken
vagy a csomagolásán azt jelzi,
hogy a terméket ne kezelje
háztartási hulladékként. Kérjük,
hogy az elektromos és
elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja
le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék kezelés
helyes módját. Az anyagok, újrahasznosítása segít
a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon
a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
7HU
A távvezérlő kezelőszerveinek áttekintése
1 TV "/1 – Készenléti állapot
A tévékészüléket átmenetileg kikapcsolja, készenléti állapotban pedig
bekapcsolja.
2 Készülékválasztó (42. oldal)
Kiválaszthatja a használni kívánt készüléket. Felvillanó zöld fény jelzi, hogy
melyik készüléket választotta ki.
3 ANALOG – Analóg üzemmód (15. oldal)
4
/
– Bejövő jel kiválasztása/Oldal megállítása
• Tévé üzemmódban (21. oldal): kiválasztja a kívánt bejövő jelet a tévé
bemeneteire csatlakoztatott készülékek jelei közül.
• Teletext üzemmódban (16. oldal): az aktuális oldalról nem lép tovább.
5
– Képformátum (17. oldal)
6 Szám gombok
• Tévé üzemmódban: csatornaválasztás. A 10 vagy magasabb számú csatornák
kiválasztásához a második számjegyet az első számjegy beütése utáni két
másodpercen belül kell megnyomni.
• Teletext üzemmódban: a keresett oldal háromjegyű számát írhatja be.
7
/ -/-- – Előző csatorna/Videomagnó dupla számjegy
• Tévé üzemmódban: visszatér az előző (öt másodpercnél hosszabb ideig) nézett
csatornára.
• Videomagnó üzemmódban: dupla számjegyű csatornákat választhat Sony
videomagnóval (pl. a 23-as csatornához nyomja meg a -/-- gombot, majd
a 2-es és a 3-as számgombokat).
8 / – Teletext (16. oldal)
9 M/m/</,/OK (16., 21. oldal)
q;
– Kedvencek (20. oldal)
qa PROG +/– (15. oldal)
• Tévé üzemmódban: kiválasztja a sorban következő (+) vagy az előző (–)
csatornát.
• Teletext üzemmódban: kiválasztja a sorban következő (+) vagy az előző (–)
oldalt.
qs Menü (21. oldal)
qd 2 +/– – Hangerő
– A gombhoz ezen a készüléken nem tartozik funkció
qf
qg
– EPG (Digitális Elektronikus Programfüzet) (18. oldal)/NexTView (16. oldal)
qh Színes gombok
• Digitális üzemmódban (18., 20. oldal): kiválasztja a képernyő alján található lehetőségeket a Kedvencek és EPG
digitális menükben.
• Videomagnó és DVD-lejátszó üzemmódban (42. oldal): a videomagnó és a DVD-lejátszó főbb funkcióit működteti.
qj
/
– Info/Szöveg felfedés
• Digitális üzemmódban: rövid részleteket jelenít meg az aktuális programról.
• Analóg üzemmódban: információkat jelenít meg, mint például az aktuális program száma és a képernyő beállításai.
• Teletext üzemmódban (16. oldal): rejtett információkat tesz láthatóvá (pl. rejtvény helyes válaszai).
qk
– Kép üzemmód (23. oldal)
ql 9 – Hangeffektusok (25. oldal)
w; DIGITAL – Digitális üzemmód (15. oldal)
wa % – Hang némítása (15. oldal)
ws AUX/VIDEO "/1
Ki- és bekapcsolja a készülékét, a távvezérlőn programozott módon (42. oldal).
Javaslat
A M/m/</,, 2 +, PROG +, és az 5-ös gomb felületén tapintópontok vannak. Használja a tapintópontokat viszonyítási alapként
a tévékészülék működtetésekor.
8HU
A tévékészülék gombjainak és kijelzőinek
áttekintése
1 1 – Bekapcsolás
A tévékészüléket ki- és bekapcsolja.
2 PROG +/–/
/
• Tévé üzemmódban: kiválasztja a sorban
következő (+) vagy az eggyel korábbi (–)
csatornát.
• A tévékészülék menüjében fel ( ) és lefelé
( ) lépkedhet a menüpontok között.
3 2 +/–/
/
• Növeli (+) vagy csökkenti (–) a hangerőt.
• A tévékészülék menüjében balra ( ) és
jobbra ( ) lépkedhet a menüpontok között.
4
/
– Bejövő jel kiválasztása/OK
• Tévé üzemmódban (21. oldal): kiválasztja
a kívánt bejövő jelet a tévé bemeneteire
csatlakoztatott készülékek jelei közül.
• A tévékészülék menüjében: kiválasztja
a menüpontot, vagy jóváhagyja a beállítást.
5
6
(21. oldal)
– Kép kikapcsolása/Kikapcsolás
időzítő visszajelzője
• A tévékészülék képének kikapcsolt
állapotában zölden világít (29. oldal). Csak
a kép van kikapcsolva (a hang változatlan
állapotban marad).
• Narancssárgán világít, ha a kikapcsolás
időzítő aktív (30. oldal).
7 1 – Készenléti állapot visszajelzője
A tévékészülék készenléti állapotában pirosan
világít.
8 " – Bekapcsolás visszajelzője
A tévékészülék bekapcsolt állapotában zölden
világít.
9 Távvezérlő érzékelője
9HU
Az első lépések
1: A mellékelt
tartozékok ellenőrzése
Távvezérlő RM-ED001 (1 db)
2: Az elemek
behelyezése
a távvezérlőbe
AA méretű elem (R6 típus) (2 db)
Antenna csatlakozóvezeték (1 db)
Hálózati csatlakozóvezeték (C-6 típus) (1 db)
Ezeket a zavarszűrő gyűrűket ne távolítsa el!
Vezeték-kötegelő (1 db)
Tartószíj (1 db) és csavar (2 db)
Megjegyzés
• Győződjön meg arról, hogy a mellékelt elemeket
a megfelelő polaritással helyezi be a távvezérlőbe.
• Gondoskodjon a kimerült elemek környezetbarát módon
történő elhelyezéséről.
Egyes országokban a kimerült elemek elhelyezéséről
önálló szabályozás van érvényben. Lépjen kapcsolatba
a helyi hivatalos szervvel.
• Ne használjon különböző típusú elemeket, és ne
használjon régi és új elemeket együtt.
• Óvatosan bánjon a távvezérlővel. Ne ejtse le, ne lépjen rá
és ne öntsön rá semmilyen folyadékot.
• Ne helyezze a távvezérlőt fűtőtest közelébe, ne tegye ki
a közvetlen napsugárzás hatásának, és ne tárolja túlzottan
párás helyiségben.
10HU
Az első lépések
3: Az antenna és a videomagnó csatlakoztatása
A televízió hátoldala
Antennavezeték
(tartozék)
1
3
Hálózati csatlakozóvezeték
(tartozék)
Scart csatlakozóvezeték (nem tartozék)
2-2
Videomagnó
1
Csatlakoztassa az antennát a tévékészülék
hátoldalán található
aljzathoz.
Ha csak antennát csatlakoztat
Folytassa a műveletet a 3-as ponttól.
2
2-1
Antenna csatlakozóvezeték (nem
tartozék)
2 A kapocs oldalán található retesz
benyomásával nyissa a ki kapcsot, emelje fel
a fedőlapot, majd rendezze el benne
a vezetékeket.
3 Csukja vissza a fedőlapot amíg a pöcök
kattan, és bezárja a kapcsot.
Csatlakoztassa a videomagnót.
1 Kösse össze az antenna csatlakozóvezetékkel
a videomagnó bemeneti aljzatát a TV
hátoldalán található
aljzattal.
2 Kösse össze a Scart csatlakozóvezeték
segítségével a videomagnó scart aljzatát és
a TV hátoldalán található
/
2
csatlakozóaljzatot.
3
Csatlakoztassa a mellékelt hálózati
csatlakozóvezetéket a tévékészülék
hátoldalán található AC IN aljzathoz.
Megjegyzés
Ne dugja be a hálózati kábelt a konnektorba, amíg nem
végzett az összes többi vezeték csatlakoztatásával.
4
Kötegelje össze a vezetékeket.
1 Csatlakoztassa a vezeték-kötegelőt
a tévékészülék hátoldalára (A), majd
fordítson negyed fordulatot balra (B).
11HU
4: A TV felborulás elleni védelme
Miután minden vezetéket megfelelően csatlakoztatott, gondoskodjon a tévékészülék biztonságos helyzetéről.
2
3
1
1
Erősítse a mellékelt biztonsági szíjat az állványhoz, egy 4 mm-es csavar segítségével (külön
vásárolható termék).
2
Illessze a mellékelt biztonsági szíjat a TV állványához, majd erősen rögzítse rá a mellékelt
csavart egy csavarhúzó, pénzérme, stb. segítségével.
3
Tartsa meg a TV-t, és közben húzza meg a szíjat, hogy beállítsa annak megfelelő hosszát.
5: A tévékészülék bekapcsolása
1
2
1
2
Dugja be a konnektorba a hálózati csatlakozókábelt. (220–240 V AC, 50 Hz)
Nyomja meg a 1 gombot a tévékészülék jobb oldalán.
A tévékészülék első bekapcsolásakor a „Language” (Nyelv) menü automatikusan megjelenik. Kövesse
a 6. fejezetben „A nyelv és az ország vagy régió kiválasztása” részben leírtakat (13. oldal).
Ha a készülék készenléti üzemmódban van (a 1 (készenléti állapot) kijelzője az előlapon pirosan világít),
nyomja meg a távvezérlő TV "/1 gombját a tévé bekapcsolásához.
12HU
2
A M/m gombbal válassza ki, hogy melyik
országban vagy régióban használja
a készüléket, majd nyomja meg az OK
gombot.
A tévékészülék első bekapcsolásakor a „Language”
(Nyelv) menü automatikusan megjelenik.
AUX/VIDEO TV
X
AU
VCR
TV DVD
DIGITAL
MODE
ANALOG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ha a lista nem tartalmazza a kívánt országot vagy
régiót, válassza a „–” szimbólumot egy adott
ország vagy régió helyett.
Az automatikus hangolás elindulásáról egy
üzenet jelenik meg a képernyőn. Kövesse
a „7: A tévékészülék automatikus hangolása”
pontban leírtakat a 14. oldalon.
0
1,2
OK
1,2
PROG
1
A M/m gombbal válassza a menü nyelvét,
majd nyomja meg az OK gombot.
13HU
Az első lépések
6: A nyelv és az ország
vagy régió kiválasztása
7: A tévékészülék
automatikus hangolása
1
A nyelv és az ország vagy régió kiválasztása után egy
üzenet jelenik meg a képernyőn, az automatikus
hangolás elindulásáról.
A különböző tévécsatornák (TV adások) vételéhez be
kell hangolni a készüléket. Az összes elérhető
csatorna megkeresése és tárolása érdekében végezze
el a következő műveleteket.
Nyomja meg az OK gombot a „Yes” (Igen)
válasz kiválasztásához.
m
Digitális automatikus hangolás kijelzője
m
Analóg automatikus hangolás kijelzője
A készülék megkezdi az összes elérhető digitális
csatorna, majd közvetlenül utána az összes
elérhető analóg csatorna keresését. Ez a folyamat
eltarthat egy ideig, legyen türelemmel, és ne
nyomjon meg semmilyen gombot, a készüléken
vagy a távvezérlőn.
Amint az összes elérhető digitális és analóg
csatorna tárolása megtörtént, a készülék normál
üzemmódba vált és a képernyőn, az 1-es
programhelyen tárolt digitális csatorna műsora
látható. Ha a készülék nem talált digitális
csatornát, az 1-es programhelyen tárolt analóg
csatorna műsora látható.
A „Please connect aerial.” (Kérem,
csatlakoztassa az antennát.) üzenet megjelenése
esetén
Nem található analóg vagy digitális csatorna.
Ellenőrizze az antenna csatlakozásokat és nyomja
meg kétszer az OK gombot az automatikus
hangolás újraindulásához.
1
3
2
A „Programme Sorting” (Programhelyátrendezés) üzenet megjelenése esetén
kövesse a „Programhely-átrendezés”
részben leírtakban a 2-es és 3-as pontok
közötti részt. (Csak analóg üzemmódban)
(32. oldal).
Amennyiben szeretné megtartani az analóg
csatornák sorrendjét az automatikus hangolás által
létrejött sorrendben, lépjen a 3-as pontra.
3
A befejezéshez nyomja meg a „Menu”
(Menü) gombot.
A készüléken ekkor az összes elérhető csatorna
behangolása megtörtént.
14HU
Tévénézés
Tévénézés
2
A digitális üzemmódba kapcsoláshoz
nyomja meg a DIGITAL gombot, az analóg
üzemmódhoz pedig az ANALOG gombot.
Az üzemmódtól függően a rendelkezésre álló
csatornák változhatnak.
A 10-es vagy magasabb számú csatorna
számgombokkal történő kiválasztásához
a második számjegyet 2 mp-en belül nyomja meg.
Ha a Digitális Programfüzetből (EPG) kíván
digitális csatornát kiválasztani, fordítson a 18.
oldalra.
Digitális üzemmódban
Rövid időre megjelenik egy információs csík.
A csíkon az alábbi ikonok egyike látható.
1
2
Nyomja meg a számgombok egyikét vagy
a PROG +/– gombot a tévécsatorna
kiválasztásához.
2
3
: Rádió szolgáltatás
: Kódolt/Előfizetéses szolgáltatás
: Többnyelvű szolgáltatás vehető igénybe
: Feliratozás vehető igénybe
: Feliratozás vehető igénybe halláskárosultak
számára
: Az aktuális műsor nézői számára javasolt
korhatár (4–18 év)
: Szülői felügyelet
: Az aktuális műsor rögzítésre kerül
További műveletek
3
1
Feladat
Művelet
A TV ideiglenes
kikapcsolása
(készenléti állapot)
Nyomja meg a TV "/1
gombot.
A TV teljes
kikapcsolása
Nyomja meg a 1 gombot
a készülék elején.
A hangerő beállítása
Nyomja meg a 2 gombot
a hangerő növeléséhez a +,
csökkentéséhez a – oldalon.
A hang elnémítása
Nyomja meg a % gombot.
A gomb ismételt megnyomása
megszünteti a némítást.
A bekapcsoláshoz nyomja meg a 1
gombot a tévékészülék jobb oldalán.
Ha a készülék készenléti üzemmódban van (a 1
(készenléti állapot) kijelzője az előlapon pirosan
világít), nyomja meg a távkapcsoló TV "/1
gombját a tévé bekapcsolásához.
15HU
Tévénézés
3
2
Feladat
Művelet
Digitális üzemmód
bekapcsolása
Nyomja meg a DIGITAL
gombot.
A NexTView kikapcsolásához nyomja meg újra
a
gombot.
Interaktív üzenetek
eltüntetése
a képernyőről (csak
digitális üzemmódban)
Analóg üzemmód
bekapcsolása
Nyomja meg az ANALOG
gombot.
Visszatérés az előzőleg Nyomja meg a
(5 mp-nél tovább)
nézett csatornához
gombot.
A csatorna lista elérése Nyomja meg az OK gombot.
A csatorna kiválasztásához
(csak analóg
használja a M/m gombokat,
üzemmódban)
majd nyomja meg az OK-t.
A bementi jelek listájának
elérésének módját a 21.
oldalon olvashatja.
1
2
Nyomja meg a / gombot. A / gomb minden
megnyomására a képernyő tartalma ciklikusan
ismétlődik a következőknek megfelelően:
Teletext üzemmód t Rávetített teletext üzemmód
t TV üzemmód (kilépés a teletext üzemmódból)
Egy teletext oldal kiválasztásához nyomja meg
a számgombokat vagy a PROG +/– gombot.
Egy oldal megállításához nyomja meg a
/
gombot.
A rejtett információk megjelenítéséhez nyomja meg
a
/
gombot.
Javaslatok
• Ellenőrizze, hogy megfelelő erősségű jelet kap a tévé,
ellenkező esetben a teletext hibásan működhet.
• A legtöbb TV csatorna sugároz Teletext szolgáltatást.
A csatorna Teletext szolgáltatásának használatáról
a tartalom oldal (ez rendszerint a 100. oldal) tartalmaz
információkat.
• Amennyiben négy színes négyzet jelenik meg a Teletext
oldal alján, a Gyorsteletext szolgáltatás elérhető.
A Gyorsteletext segítségével könnyen, gyorsan érhet el
oldalakat. Nyomja meg a megfelelő színű gombot a kívánt
oldal eléréséhez.
A NexTView elérése (amennyiben
a szolgáltatás elérhető)
A NexTView egy elektronikus programfüzet.
Amikor olyan csatornára kapcsol, amelyen
elérhető a NexTView szolgáltatás
(„NexTView” felirat jelenik meg, amint az
adatok hozzáférhetővé válnak), nyomja
meg a
gombot.
16HU
(Összes)/
(Művészet)/
(Zene):
(Szórakoztató)/
(Gyerek)/
(Sport)/
(Hírek)/
(Film)/
A programokat kategóriák szerint sorolja fel.
A Teletext elérése
1
A M/m/</, gombbal válasszon a kínált
pontok közül, majd a megerősítéshez
nyomja meg az OK gombot.
(Csak abban az esetben, ha a NexTView
szolgáltatás nyolcnál több csatornán elérhető):
A készülék a csatornákból listát készít. A listában
legfeljebb nyolc csatornát tárolhat. A csatornák gyári
beállításainak visszaállításához válassza az „Auto
B” pontot.
3
:
Emlékeztető listát mutat (a részleteket lásd az „5
Info” címszó alatt).
4 Programok:
Ha a TV a NexTView adatainak legfeljebb 50%-át
érzékeli, a programlistát időpontok szerint jeleníti
meg, (a csatorna kiválasztásakor a „NexTView”
felirat narancssárga színben jelenik meg), ha pedig
a TV a NexTView adatainak legalább 50%-át
érzékeli, a programlistát időpontok és csatornanevek
szerint jeleníti meg (a csatorna kiválasztásakor
a „NexTView” felirat fekete színben jelenik meg).
A százalékos arányok változhatnak attól függően,
hogy melyik régióban használja a készülékét.
5 Info:
Programleírást jelenít meg.
A program rögzítéséhez (olyan videomagnók
esetében érvényes, amelyek a SmartLink és Időzített
felvétel funkciókkal kompatibilisek) nyomja meg
a piros gombot.
Ha szeretné, hogy az adott műsor sugárzásának
idejében emlékeztető felirat jelenjen meg, nyomja
meg a zöld gombot. Legfeljebb öt programot állíthat
be.
Megjegyzések
• Ha a NexTView által használt nyelv nem egyezik
a tévékészülék beállított nyelévvel, akkor hibás
karakterek jelennek meg a képernyőn. Állítsa be
a „Language” (Nyelv) menüben a NexTView által
használt nyelvet (31. oldal). A „Country” (Ország)
menüpontban azt az országot/régiót is állítsa be, ahonnan
a NexTView műsort közvetítik (31. oldal).
• A program elindulását követően a „Record” és „Remind”
funkciók nem elérhetők.
Nyomja meg többször egymás után a
gombot
a Wide, Smart, 4:3, 14:9 vagy a Zoom képarányú
megjelenítésre való áttéréshez.
Wide
Szélesvásznú (letter box) képarányú műsornak
megfelelő arányokat jelenít meg helyes képarányban.
* A kép alsó és felső széleinek egy része elveszhet.
Javaslatok
• Abban az esetben, ha az „Auto Format” (Auto formátum)
pontot aktiválja, a TV automatikusan a sugárzott
műsornak legkedvezőbb formátumot választja (27. oldal).
• A Smart, 14:9 vagy a Zoom módban lehetősége van
a képterület megváltoztatására. A M/m gombok
megnyomásával fel-, illetve lefelé mozgathatja a képet
(pl. feliratozás olvasásához).
Széles képarányú (16:9) műsornak megfelelő
arányokat jelenít meg.
Smart*
Hagyományos 4:3 képarányú műsornak megfelelő
arányokat jelenít meg imitált széles képarányú
hatással. A 4:3 arányú képet a képernyő arányaihoz
igazítja.
4:3
Hagyományos 4:3 képarányú műsornak megfelelő
arányokat jelenít meg (a hagyományos képernyővel
rendelkező tévék mintájára) helyes képarányban.
14:9*
14:9 képarányú műsornak megfelelő arányokat jelenít
meg helyes képarányban. Ennek eredménye, hogy
a képernyőn fekete szegélyek láthatók.
17HU
Tévénézés
A képarány kézi átváltása a sugárzott
műsornak megfelelő formátumra
Zoom*
A Digitális elektronikus programfüzet (EPG)
használata
1
Digitális üzemmódban nyomja meg a
gombot a Digitális elektronikus
programfüzet megjelenítéséhez.
2
Végezze el a kívánt műveletet az alábbi
táblázat szerint.
Digitális elektronikus programfüzet
Feladat
Művelet
EPG kikapcsolása
Nyomja meg a
Navigálás az EPG-ben
Nyomja meg a M/m/</, gombokat.
A korábbi vagy a következő hat csatorna
megjelenítése
Nyomja meg a piros (előző) vagy a zöld (következő) gombot.
Jelenleg sugárzott műsor nézése
Ha kiválasztotta a sugárzott műsort, nyomja meg az OK gombot.
Programinformációk kategóriába
rendezése – Category List (Kategóriák
listája)
1
2
gombot.
Nyomja meg a kék gombot.
A M/m/</, gombokkal válasszon kategóriát. A kategória
nevét oldalt láthatja.
A választható kategóriák:
3
Favourite
A Kedvencek listába elmentett csatornákat tartalmazza (20. oldal).
All Categories
Az összes rendelkezésre álló csatornát tartalmazza.
News
Az összes hírcsatornát tartalmazza.
Nyomja meg az OK gombot.
Ekkor a Digitális programfüzet csak a kiválasztott kategóriában éppen
sugárzott műsorokat jeleníti meg.
Műsor időzített felvételének beállítása –
Timer REC (Időzített felvétel)
1
2
3
4
A M/m/</, gombokkal válassza ki azt a műsort, amit
a jövőben rögzíteni kíván.
Nyomja meg az OK gombot.
A „Timer REC” kiválasztásához használja a M/m gombokat.
Nyomja meg az OK gombot a TV és a videomagnó
időzítőjének beállításához.
Az adott műsor információi mellett megjelenik a
A
kijelző világít a TV előlapján.
Megjegyzések
szimbólum.
• A videomagnó időzítőjét a tévékészüléken keresztül csak a Smartlinkkompatíbilis videomagnókon tudja beállítani. Ha videomagnója nem
Smartlink- kompatíbilis, egy üzenet fogja figyelmeztetni a videomagnó
időzítőjének beállítására.
• Ha a műsor felvétele már megkezdődött, a tévékészüléket készenléti
üzemmódba kapcsolhatja, de nem kapcsolja ki teljesen, mert akkor a felvétel
leállhat.
18HU
Feladat
Művelet
Kezdéskor a képernyőn automatikusan
megjelentetni kívánt műsor beállítása –
Reminder (Emlékeztető)
1
2
3
4
A M/m/</, gombokkal válassza ki a megjeleníteni kívánt
műsort.
Nyomja meg az OK gombot.
A „Reminder” kiválasztásához használja a M/m gombokat.
A kezdéskor automatikusan megjelenő műsor kiválasztásához
nyomja meg az OK gombot.
Rögzíteni kívánt műsor dátumának és
idejének beállítása – Manual Timer REC
(Időzített felvétel kézi beállítása)
1
2
3
4
5
Nyomja meg az OK gombot.
A „Manual Timer REC” kiválasztásához használja a M/m
gombokat.
A dátum kiválasztásához használja a M/m gombokat, majd
nyomja meg a , gombot.
A 3. ponthoz hasonlóan állítsa be a kezdés és a befejezés
időpontjait.
A M/m gombokkal válassza ki a csatornát, azután nyomja meg
az OK gombot a TV és a videomagnó időzítőjének
beállításához.
Az adott műsor információi mellett megjelenik a
A
kijelző világít a TV előlapján.
Megjegyzések
szimbólum.
• A videomagnó időzítőjét a tévékészüléken keresztül csak a Smartlinkkompatíbilis videomagnókon tudja beállítani. Ha videomagnója nem
Smartlink- kompatíbilis, egy üzenet fogja figyelmeztetni a videomagnó
időzítőjének beállítására.
• Ha a műsor felvétele már megkezdődött, a tévékészüléket készenléti
üzemmódba kapcsolhatja, de nem kapcsolja ki teljesen, mert akkor a felvétel
leállhat.
Egy rögzítési/emlékeztető művelet
megszakítása – Timer list (Időzített
felvételek listája)
1
2
3
Nyomja meg az OK gombot.
A „Timer list” kiválasztásához használja a M/m gombokat.
A megszakítani kívánt művelet kiválasztásához használja
a M/m gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.
Egy kommunikációs ablak jelenik meg, a megszakítás szándékának
megerősítésére.
4
Nyomja meg a , gombot a „Yes” (Igen) kiválasztásához,
majd a megerősítéshez nyomja meg az OK-t.
19HU
Tévénézés
Az adott műsor információi mellett megjelenik a c szimbólum.
Megjegyzés
Ha a tévékészüléket készenléti állapotban hagyja, az a műsor kezdetekor
automatikusan bekapcsol.
A Kedvencek listájának használata
1
Digitális üzemmódban nyomja meg a
gombot
a kedvencek listájának megjelenítéséhez.
Amikor a Kedvencek listája üres, egy üzenet megkérdezi,
hogy kíván-e csatornákat rendelni a Kedvencek listájához.
2
Végezze el a kívánt műveletet az alábbi táblázat
szerint.
Favourite list (Kedvencek listája)
Feladat
Művelet
Az első kedvencek listájának elkészítése
Amikor első alkalommal nyomja meg a
gombot, egy felirat azt kérdezi,
kíván-e csatornákat rendelni a Kedvencek listájába.
1
2
A „Yes” (Igen) kiválasztásához nyomja meg az OK gombot.
A M/m gombokkal válassza ki a hozzárendelni kívánt műsort,
majd nyomja meg az Ok gombot.
Ha listában több mint öt csatorna található, a következő öt csatornát
a zöld, az előző ötöt a piros gomb megnyomásával érheti el. Ha ismeri
a csatorna számát, a szám gombok segítségével közvetlenül is
kiválaszthatja őket.
3
Nyomja meg az OK gombot.
A kedvencek listájában tárolt csatornák mellett
jelzés látható.
A kedvencek listájának kikapcsolása
Nyomja meg a
gombot.
Navigálás a kedvencek listájában
Használja a M/m gombokat.
Az előző vagy a következő öt csatorna
megjelenítése
Nyomja meg a piros (előző) vagy a zöld (következő) gombot.
Jelenleg sugárzott műsorok rövid
részleteinek megtekintése
A csatorna kiválasztása közben nyomja le a
nyomja meg újra a gombot.
Csatorna nézése
A csatorna kiválasztása közben nyomja le az OK gombot.
Csatornák hozzáadása és törlése
a kedvencek listájában
1
Nyomja meg a kék gombot.
2
A hozzáadni vagy törölni kívánt csatorna kiválasztásához
használja a M/m gombokat.
gombot. Megszüntetéséhez
A kedvencek listájában tárolt csatornák mellett
jelzés látható.
Ha listában több mint öt csatorna található, a következő öt csatornát
a zöld, az előző ötöt a piros gomb megnyomásával érheti el. Ha ismeri
a csatorna számát, a szám gombok segítségével közvetlenül is
kiválaszthatja őket.
Kedvencek listájának törlése
3
4
Nyomja meg az OK gombot.
A kedvencek listájába való visszatéréshez nyomja meg a kék
gombot.
1
2
Nyomja meg a kék gombot.
Nyomja meg a sárga gombot.
Egy kommunikációs ablak jelenik meg, a kedvencek listája összes
csatornájának törlését célzó szándék megerősítésére.
3
20HU
Nyomja meg a < gombot a „Yes” (Igen) kiválasztásához,
majd a megerősítéshez nyomja meg az OK-t.
A Menü használata
Csatlakoztatott
eszközök képének
megtekintése
A Menü használata
Kapcsolja be a csatlakoztatott készüléket,
majd hajtsa végre a következő műveletek
egyikét.
A 21 érintkezőjű (teljes bekötésű) Scart aljzatra
csatlakoztatott eszköz esetén
Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott eszközön.
A csatlakoztatott eszköz képe megjelenik a képernyőn.
A Menü használata
Az automatikusan behangolt videomagnó képének
megtekintéséhez fordítson a 11. oldalra
Analóg üzemmódban használja a PROG +/– gombot
vagy a számgombokat a videocsatorna
kiválasztásához.
Egyéb csatlakoztatott eszköz esetén
Nyomja meg a
/
gombot többször, amíg
a megfelelő bemeneti-jel szimbólum (lásd lejjebb)
meg nem jelenik a képernyőn.
2,3,4
1/
1,
2/
2,
3/
3:
Audio/videó vagy RGB bemeneti jel a
/
1, 2
vagy 3 Scart aljzaton. Az
jel csak abban az esetben
jelenik meg, ha RGB jelforrást csatlakoztatott.
4:
Videó bemeneti jel az Y, PB/CB, PR/CR aljzaton
4, és audio bemeneti jel a L/G/S/I, R/D/D/D
aljzatokon
/
4.
4
/
5:
Digitális audio/videó jel bemenete az HDMI IN 5
aljzatba. A bemenő audio jel csak akkor analóg, ha
a csatlakoztatott készülék a DVI és az audio out aljzatba
csatlakozik.
6/
6:
A videó
6 aljzatba érkező videó bemeneti jel, és a L/
G/S/I (MONO), R/D/D/D audio aljzatokba érkező audio
bemeneti jel
6. Az
csak akkor jelenik meg, ha
a csatlakoztatott készülék a
6 videó aljzat helyett
a
6 S-videó aljzatba csatlakozik.
További műveletek
Feladat
Művelet
Visszatérés a TV
üzemmódhoz
Nyomja meg a DIGITAL vagy az
ANALOG gombot.
A bemeneti-jel lista Nyomja meg az OK gombot.
elérése
(Csak analóg üzemmódban, ekkor
nyomja meg a , gombot is.)
A bemeneti-jel kiválasztásához
használja a M/m gombokat, majd
nyomja meg az OK-t.
1
1
Nyomja meg a MENU gombot a menü
megjelenítéséhez.
2
Használja a M/m gombokat egy menüpont
kiválasztásához.
3
Használja a M/m/</, gombokat egy
opció kiválasztásához.
4
Használja a M/m/</, gombokat a kívánt
beállítás megváltoztatásához, majd
nyomja meg az OK gombot.
A menüből való kilépéshez nyomja meg ismét
a MENU gombot.
Az utolsó megjelenített menüablakhoz a < gomb
megnyomásával tud visszatérni.
21HU
A menürendszer áttekintése
Az alábbi műveletekre van lehetőség az egyes
menükben. A menü használat részleteiről a 21.
oldalon olvashat. Az egyes menüpontok mögött
zárójelben megtalálja az oldal számát, ahol
részletesebb információkat kaphat az adott
menüpontról.
Picture Adjustment (Képbeállítás)
1
Mode (Üzemmód) (23)
Contrast (Kontraszt)/Brightness (Fényerő)/
Colour (Színtelítettség)/Hue (Színárnyalat)/
Sharpness (Képélesség)/Backlight
(Háttérfény) (23)
Colour Tone (Színhőmérséklet) (23)
Noise Reduction (Zajcsökkentő) (24)
Dynamic Picture (Dinamikus kép) (24)
Gamma Correction (Gamma korrekció) (24)
Reset (Törlés) (24)
2
3
Sound Adjustment (Hangszabályozás)
Effect (Effekt) (25)
Treble (Magas hangszín)/Bass (Mély
hangszín)/Balance (Balansz) (25)
Auto Volume (Auto hangerőszabályozás) (25)
Dual Sound (Kettős hang) (26)
Volume (Hangerő) (26)
Dual Sound (Kettős hang) (26)
Reset (Törlés) (26)
Screen Control (Képernyő beállítás)
Auto Format (Auto formátum) (27)
Screen Format (Képformátum) (27)
Screen Shift (Képeltolás) (27)
– V Shift (Függ. eltolás)/H Shift (Vízsz.
eltolás)/Reset (Törlés)
22HU
4
Features (Jellemzők)
Power Saving (Economy üzem) (28)
Speaker (TV hangszóró) (28)
AV2 Output (AV2 kimenet) (28)
Picture Off (Kép kikapcsolása) (29)
5
Timer (Időzítő)
Sleep Timer (Kikapcsolás időzítő) (30)
Auto Shutoff (Automatikus kikapcsolás) (30)
6
Set Up (Beállítás)
Auto Start Up (Automatikus üzembehelyezés)
(31)
Language (Nyelv) (31)
Country (Ország) (31)
Auto Tuning (Automatikus hangolás) (32)
Programme Sorting (Programhelyátrendezés) (32)
Programme Labels (Programnevek) (32)
AV Preset (AV beállítás) (33)
– Equipment Labels (Címke)/Edit
(Szerkesztés)/Skip (Ugrás)
Manual Programme Preset (Kézi hangolás)
(33)
– Programme (Program)/System (Rendszer)/
Channel (Csatorna)/Label (Címke)/AFT/
Audio Filter (Hangszűrő)/Skip (Ugrás)/
Decoder (Dekóder)/ATT/Confirm
(Megerősít)
Digital Set Up (Digitális beállítás) (37)
– Digital Tuning (Digitális hangolás)/Digital
Set-up (Digitális beállítás)
Megjegyzés
Az opciókat a helyzettől függően eltérő módon tudja állítani.
Csak azok az opciók jelennek meg, melyeket meg lehet
változtatni.
„Picture Adjustment” (Képbeállítás) menü
Az alábbi beállításokat választhatja a „Picture
Adjustment” (Képbeállítás) menüben. A menüpontok
kiválasztásáról olvassa el a „A Menü használata”
(21. oldal) című fejezetet.
Javaslat
Ha a Képüzemmódban a „Vivid” (Élénk) vagy a „Standard”
(Normál) beállítást választja ki, akkor a további menüpontok
közül csak a „Mode” (Kép üzemmód), „Contrast”
(Kontraszt), „Colour Tone” (Színhőmérséklet), „Noise
Reduction” (Zajcsökkentő) és a „Reset” (Törlés) opciókat
használhatja.
Mode (Üzemmód)
1
A „Mode” (Üzemmód) kiválasztásához nyomja le az OK gombot.
2
A M/m gombok megnyomásával válasszon az alábbi kép üzemmódok
közül, majd nyomja le az OK gombot.
Vivid (Élénk): erősebb a kontraszt és a képélesség.
Standard (Normál): normál beállítások. Otthoni kikapcsolódáshoz ajánlott.
Custom (Egyedi): egyéni beállítások tárolásához.
Javaslat
A üzemmód a
gomb többszöri megnyomásával is megváltoztatható.
Contrast (Kontraszt)/Brightness (Fényerő)/Colour (Színtelítettség)/Hue
(Színárnyalat)/Sharpness (Képélesség)/Backlight (Háttérfény)
1
Nyomja meg az OK gombot a menüpont kiválasztásához.
2
Használja a </, gombokat a kívánt szint beállításához, majd nyomja
meg az OK gombot.
Javaslat
A Színárnyalatot csak NTSC jelbemenetnél lehet változtatni (pl. egyesült államokbeli videokazetta
esetén).
Colour Tone (Színhőmérséklet)
1
Nyomja meg az OK gombot a „Colour Tone” (Színhőmérséklet)
kiválasztásához.
2
Használja a M/m gombokat a következők egyikének kiválasztásához,
majd nyomja meg az OK gombot.
Cool (Hűvös): kékes színezetet ad a fehérhez.
Neutral (Normál): a fehér semleges színezete.
Warm (Meleg): pirosas színezetet ad a fehérhez.
23HU
A Menü használata
Kiválasztja a kép üzemmódot.
Noise Reduction (Zajcsökkentő)
A képzaj szintjét tudja csökkenteni (kásás kép), gyenge antenna-jelszint esetén.
1
Válassza ki a „Noise Reduction” (Zajcsökkentő) opciót az OK gombbal.
2
Használja a M/m gombokat a következők egyikének kiválasztásához,
majd nyomja meg az OK gombot.
Auto: automatikusan csökkenti a képzajt.
High/Low/Off (Magas/Alacsony/Ki): módosítja a zajcsökkentés mértékét.
CNR: animált kép esetén csökkenti a képzaj mértékét.
BNR: csökkenti a darabos kép jelenséget Ez a funkció csatlakoztatott DVD-lejátszó és
MPEG formátumban visszajátszó digitális műholdvevő esetében működik.
Dynamic Picture (Dinamikus képbeállítás)
Növeli a kép kontraszt hatását.
1
Válassza ki a „Dynamic Picture” (Dinamikus kép) opciót az OK gombbal.
2
Használja a M/m gombokat a kívánt szint kiválasztásához, majd nyomja
meg az OK gombot.
Gamma Correction (Gamma korrekció)
Beállítja a kép világos és sötét területei közötti egyensúlyt.
1
Válassza ki a „Gamma Correction” (Gamma korrekció) opciót az OK
gombbal.
2
Használja a M/m gombokat a kívánt szint kiválasztásához, majd nyomja
meg az OK gombot.
Reset (Törlés)
A kép összes beállítását a gyári alapbeállításokra módosítja.
24HU
1
Válassza ki a „Reset” (Törlés) opciót az OK gombbal.
2
Használja a M/m gombokat az „OK” kiválasztásához, majd nyomja meg
az OK gombot.
„Sound Adjustment” (Hangszabályozás) menü
Az alábbi beállításokat választhatja a „Sound
Adjustment” (Hangszabályozás) menüben.
A menüpontok kiválasztásáról olvassa el a „A Menü
használata” (21. oldal) című fejezetet.
Effect (Effekt)
Nyomja le az OK gombot a „Effect” (Effekt) opció kiválasztásához.
A Menü használata
1
2
Használja a M/m gombokat a következő hangeffektusok egyikének
kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot.
Off (Ki): hangeffektusok kikapcsolva.
Natural (Természetes): a „BBE High Definition Sound system*1” technológia
segítségével a hang tisztaságát részletességét és a hangélményt jelentősen fokozza.
Dynamic (Dinamikus): a „BBE High Definition Sound system” technológia
a hangtisztaság és a hanghatás fokozásával növeli az érthetőséget és a zenei
hangzáshűséget.
Dolby Virtual*2: A TV hangszóróinak segítségével egy többcsatornás hangsugárzó
rendszer térhatású hangzását adja vissza.
Javaslat
• A 9 gomb többszöri megnyomásával szintén váltogathat a hangeffektusok között.
• Ha az „Auto Volume” (Automatikus hangerőszab) opciót aktiválja, a „Dolby Virtual”
automatikusan „Natural” (Természetes) állásba kapcsol.
*1
A BBE Sound, Inc. engedélyével, USP4638258, 4482866.
A „BBE” rövidítés és a BBE szimbólum a BBE Sound, Inc. védjegyei.
*2 A Dolby Laboratories engedélyével gyártva. A „Dolby” és a dupla-D ; szimbólumok a Dolby
Laboratories védjegyei.
Treble (Magas hangszín)/Bass (Mély hangszín)/Balance (Balansz)
Beállíthatja a magas- és mély hangok arányát, valamint a hangerőegyensúlyt a bal vagy
a jobb hangszóró felé tolhatja el.
1
2
Nyomja meg az OK gombot az opció kiválasztásához.
A </, gombok használatával állítsa be a kívánt értéket, majd nyomja
meg az OK gombot.
Auto Volume (Automatikus hangerőszabályzás)
Ez a funkció a hangerőt akkor is azonos szinten tartja, amikor a TV műsoraiban a hangerő
szintje megváltozik (pl. a reklámok hangereje erősebb a normál műsoradás hangerejénél).
1
Válassza ki a „Auto Volume” (Auto hangerőszabályozás) opciót, majd
nyomja meg az OK gombot.
2
Nyomja meg a M/m gombokat az „On” (Be) opció kiválasztásához, majd
nyomja meg az OK gombot.
Megjegyzés
Ha a „Dolby Virtual” menüjében kiválasztja az „Effect” (Effekt) pontot,
az „Auto Volume”(Automatikus hangerőszabályozás) kikapcsol.
25HU
Dual Sound (Kettős hang)
A hangsugárzók sztereó vagy kétnyelvű adásának kiválasztása.
1
Nyomja meg az OK gombot a „Dual Sound” (Kettős hang)
kiválasztásához.
2
Használja a M/m gombokat a következő beállítások egyikének
kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot.
Stereo, Mono: sztereóadáshoz.
A/B/Mono: kétnyelvű adás esetén válassza az „A” opciót az 1-es hangcsatornához, a „B”
opciót a 2-es hangcsatornához vagy a „Mono” opciót mono csatornához, amennyiben
lehetséges.
Javaslat
Ha a tévékészülékhez csatlakoztatott más berendezést hallgat, akkor válassza a „Stereo”, az „A”
vagy a „B” opciót a „Dual Sound” (Kettős hang) beállításnál.
Volume (Fejhallgató hangereje)
Beállíthatja a fejhallgató hangerejét.
1
Nyomja meg az OK gombot a „
2
A </, gombok használatával válassza ki a megfelelő szintet, majd
nyomja meg az OK gombot.
Volume” (Hangerő) kiválasztásához.
Dual Sound (Kettős hang)
A fejhallgatóban sztereó vagy kétnyelvű adás sugárzásának kiválasztása.
1
Nyomja meg az OK gombot a „
kiválasztásához.
2
Használja a M/m gombokat a következő beállítások egyikének
kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot.
Dual Sound” (Kettős hang)
Stereo, Mono: sztereóadáshoz.
A/B/Mono: kétnyelvű adás esetén válassza az „A” opciót az 1-es hangcsatornához, a „B”
opciót a 2-es hangcsatornához vagy a „Mono” opciót mono csatornához, amennyiben
lehetséges.
Javaslat
Ha a tévékészülékhez csatlakoztatott más berendezést hallgat, akkor válassza a „Stereo”, az „A”
vagy a „B” opciót a „ Dual Sound” (Kettős hang) beállításnál.
Reset (Törlés)
Visszaállítja a „Treble” (Magas hangszín) és „Bass” (Mély hangszín), valamint a „Balance”
(Balansz) értékét a gyárilag beállítottakra.
26HU
1
Nyomja meg az OK gombot a „Reset” (Törlés) kiválasztásához.
2
A M/m gombok használatával válassza ki az „OK”-t, majd nyomja meg
az OK gombot.
„Screen” (Képszabályozás) menü
Az alábbi beállításokat választhatja a „Screen”
(Képszabályozás) menüben. A menüpontok
kiválasztásáról olvassa el a „A Menü használata”
(21. oldal) című fejezetet.
Auto Format (Auto formátum)
1
Nyomja meg az OK gombot az „Auto Format” (Auto formátum)
kiválasztásához.
2
A M/m gombok használatával válassza ki az „On” (Be) pontot, majd
nyomja meg az OK gombot.
A személyes beállítások megőrzéséhez válassza az „Off” (Ki) pontot.
Javaslat
• Ha az „Auto Format” (Automatikus formátum) menüben ki is választotta az „On” (Be) vagy az
„Off” (Ki) pontot, a
gomb ismételt megnyomásával bármikor módosíthatja
a képernyőarányokat.
• Az „Auto Format” (Auto formátum) csak PAL, illetve SECAM jelek esetén működik.
Screen Format (Képformátum)
A képernyőformátumokról részletesebben a 17. oldalon olvashat.
1
Nyomja meg az OK gombot az „Screen Format” (Képformátum)
kiválasztásához.
2
A M/m gombok használatával válasszon a „Smart”, „4:3”, „14:9”, „Zoom”
vagy a „Wide” pontok közül (a részletekről a 17. oldalon olvashat), majd
nyomja meg az OK gombot.
Screen Shift (Képeltolás)
A képernyő formátumához igazítja a kép helyzetét.
1
Nyomja meg az OK gombot az „Screen Shift” (Képeltolás)
kiválasztásához.
2
A M/m gombok használatával válasszon az alábbiak közül, majd nyomja
meg az OK gombot.
V Shift (Függ. eltolás): a kép függőleges helyzetén változtat.
H Shift (Vízsz. eltolás): a kép vízszintes helyzetén változtat.
Reset (Törlés): visszaállítja a gyári alapbeállításokat. Ebben az esetben a 3. pont helyett
a M/m gombok segítségével válassza ki az „OK” pontot, majd nyomja meg az „OK”
gombot.
3
A M/m gombok használatával a kép függőleges, a </, gombokkal
pedig a kép vízszintes elhelyezkedésén tud állítani, majd nyomja meg
az „OK” gombot.
Megjegyzés
A „Screen format” (Képformátum) menüpont „4:3” vagy „Wide” beállításánál a „V Shift” (Függ.
eltolás) funkció nem használható.
27HU
A Menü használata
Automatikusan megváltoztatja a képernyő formátumát a sugárzott műsornak legkedvezőbb
beállításra.
A „Features” (Jellemzők) menü
Az alábbi beállítások közül választhat a „Features”
(Jellemzők) menüben. A menüpontok kiválasztásáról
olvassa el a „A Menü használata” (21. oldal) című
fejezetet.
Power Saving (Economy üzem)
Ezzel a beállítással csökkentheti készüléke energiafogyasztását.
1
Válassza ki az „Power Saving” (Economy üzem) opciót, majd nyomja
meg az OK gombot.
2
A M/m gombokkal válassza ki a „Reduce” (Csökkent) opciót, majd
nyomja meg az OK gombot.
Speaker (TV hangszóró)
Ezzel a beállítással ki-, illetve bekapcsolhatja a TV beépített hangszóróit.
1
Válassza ki a „Speaker” (TV hangszóró) opciót, majd nyomja meg az OK
gombot.
2
A M/m gombokkal válassza ki a „Off” (Ki) vagy az „On” (Be) opciót, majd
nyomja meg az OK gombot.
On (Be): a készülék hangja a beépített hangszórókon keresztül hallható.
Off (Ki): a tv hangszórók kikapcsolnak, így készülék hangját a
kimenethez
csatlakoztatott, külső audio komponens közvetítésével hallgathatja.
AV2 Output (AV2 kimenet)
A kimenőjeleket úgy állítja be, hogy a TV hátoldalán található
/
2 ikonokkal jelzett
aljzaton keresztül irányítja. Ha videomagnóját vagy egyéb, felvételre alkalmas berendezését
a
/
2 aljzatra csatlakoztatja, akkor felvehet vele, a TV más aljzataira csatlakoztatott
készülékekről.
1
Válassza ki az „AV2 Output” (AV2 kimenet) opciót, majd nyomja meg az
OK gombot.
2
A M/m gombokkal válasszon az alábbiak közül, majd nyomja meg az OK
gombot.
Auto: a képernyőn látható jeleket küldi el kimenőjelként.
TV Analog: az antennán keresztül érkező analóg jeleket küldi el kimenőjelként.
TV Digital: az antennán keresztül érkező digitális jeleket küldi el kimenőjelként.
AV1: az
/
1 aljzaton keresztül érkező jeleket küldi el kimenőjelként.
AV3: az
/
3 aljzaton keresztül érkező jeleket küldi el kimenőjelként.
AV6: az
6/
6 aljzaton keresztül érkező jeleket küldi el kimenőjelként.
28HU
Picture Off (Kép kikapcsolása)
Kikapcsolja a képet. A hangot a kép nélkül továbbra is hallhatja.
1
Az „OK” gomb megnyomásával válassza a „Picture Off” (Kép
kikapcsolása) pontot.
2
A M/m gombokkal válassza a „On (Be)” opciót, majd nyomja meg az OK
gombot.
A TV (elején) a
(Kép kikapcsolása) kijelző zölden világít. A kép visszaállításához
nyomjon meg egy tetszőleges gombot (kivéve a 2 +/– és a 9 gombokat).
A Menü használata
29HU
A „Timer” (Időzítő) menü
Az alábbi beállítások közül választhat az „Időzítés”
menüben. A menüpontok kiválasztásáról olvassa el
a „A Menü használata” (21. oldal) című fejezetet.
Sleep Timer (Kikapcsolás időzítő)
Beállít egy olyan időtartamot, amely után a TV automatikusan készenléti állapotba kapcsol.
1
Az „OK” gomb megnyomásával válassza ki a „Sleep Timer”
(Kikapcsolás időzítő) pontot.
2
A M/m gombokkal válassza ki a kívánt időtartamot („30 min”/„60 min”/
„90 min”/„120 min”) percekben, majd nyomja meg az OK gombot.
A TV elején a
Megjegyzések
(Időzített kikapcsolás) kijelzője narancssárgán világít.
• Ha ki-, azután újra bekapcsolja a TV-t, az „Időzített kikapcsolás” funkció kikapcsolt állapotba áll
vissza.
• Egy perccel azelőtt, hogy a TV készenléti üzemmódba kapcsol, a képernyőn „Sleep Timer will
end soon. Power will be turned off”(Időzített kikapcsolás hamarosan a végére ér. A készülék ki
fog kapcsolni.) felirat jelenik meg.
• A
/
gombok megnyomásakor a képernyőn megjelenik a TV készenléti üzemmódba
kapcsolásáig fennmaradó idő.
Auto Shutoff (Automatikus kikapcsolás)
Beállítja a készüléket, hogy az automatikusan készenléti üzemmódba kapcsoljon,
amennyiben a jelforrásként csatlakoztatott készülékről nem érkezik bejövő jel.
TV üzemmódban az Auto Shutoff funkció mindig bekapcsolt állapotban van.
30HU
1
Az „OK” gomb megnyomásával válassza az „Auto Shutoff” (Automatikus
kikapcsolás) pontot.
2
A M/m gombok használatával válassza az „On” (Be) pontot, majd
nyomja meg az OK gombot.
A „Set Up” (Beállítás) menü
Az alábbi beállítások közül választhat a „Set Up
(Beállítás)” menüben. A menüpontok kiválasztásáról
olvassa el a „A Menü használata” (21. oldal) című
fejezetet.
Auto Start Up (Automatikus üzembehelyezés)
1
Az „OK” gomb megnyomásával válassza a „Auto Start Up” (Automatikus
üzembehelyezés) pontot.
2
Az „OK” gomb megnyomásával válassza a „Yes” (Igen) pontot.
A Language (Nyelv) menü jelenik meg a képernyőn.
3
Kövesse a „6: Nyelv és ország/régió kiválasztása” (13. oldal) és a „7: TV
automatikus hangolása” (14. oldal) lépésekben foglaltakat.
Language (Nyelv)
Kiválaszthatja, hogy a menü milyen nyelven jelenjen meg.
1
Válassza ki a „Language” (Nyelv) opciót, majd nyomja meg az OK
gombot.
2
A M/m gombokkal válassza ki a használni kívánt nyelvet, majd nyomja
meg az OK gombot.
Minden menü a kiválasztott nyelven fog megjelenni.
Country (Ország)
Az opció segítségével kiválaszthatja az országot vagy régiót, ahol a TV-t üzemelteti.
1
Válassza ki az „Country” (Ország) opciót, majd nyomja meg az OK
gombot.
2
A M/m gombokkal válassza ki az országot vagy régiót, ahol a készüléket
üzemelteti, majd nyomja meg az OK gombot.
Ha a lista nem tartalmazza a kívánt országot vagy régiót, válassza a „–” szimbólumot.
31HU
A Menü használata
Elindítja az „első üzem menüt” a nyelv, az ország/régió kiválasztásához, valamint az összes
fogható csatorna beállításához. Általában erre a műveletre nincs szükség, mivel a TV legelső
üzembe helyezésekor a nyelv és az ország/régió beállítása, valamint a fogható csatornák
behangolása már megtörténik (13., 14. oldal). Ez az opció azonban lehetőséget nyújt arra,
hogy a folyamatot újra elvégezhesse (pl. újrahangolhatja a TV-t költözés után, vagy újonnan
indított csatornákat kereshet meg).
Auto Tuning (Automatikus hangolás) (Csak analóg üzemmódban)
Behangolja és tárolja az összes elérhető analóg tv-csatornát.
Ha a készülék üzembe helyezésekor megtörtént a csatornák behangolása, nem szükséges ezt
a műveletet elvégezni (14. oldal). Ez az opció lehetőséget nyújt a hangolás megismétlésére,
amire szüksége lehet költözéskor, vagy újonnan indított tv-csatorna megkeresésekor.
1
Válassza ki az „Auto Tuning” (Automatikus hangolás) opciót, majd
nyomja meg az OK gombot.
2
Kövesse a „7: A tévékészülék automatikus hangolása” részben, az 1-es
pontban leírtakat (14. oldal).
Amint az összes analóg csatorna tárolása megtörtént, a készülék normál üzemmódba
vált.
Programme Sorting (Programhely-átrendezés) (Csak analóg üzemmódban)
Az opcióval módosíthatja a készülék által tárolt tv-csatornák megjelenési sorrendjét.
1
Válassza ki a „Programme Sorting” (Programhely-átrendezés) opciót,
majd nyomja meg az OK gombot.
2
A M/m gombok segítségével, válassza ki azt a csatornahelyet, amelyet
át kíván helyezni, majd nyomja meg az OK gombot.
3
A M/m gombok segítségével válassza meg az új pozíciót, majd nyomja
meg az OK gombot.
További csatornák áthelyezéséhez ismételje meg a 2-es és 3-as pontban leírtakat.
Programme Labels (Programnevek) (Csak analóg üzemmódban)
Ezzel a funkcióval elnevezheti a tárolt programhelyeket (a név maximum öt betűből vagy
számból állhat). A programnév a csatorna kiválasztásakor röviden meg fog jelenni.
(A programnevek többnyire automatikusan jönnek létre, a Teletext információi alapján
(amennyiben elérhető).).
1
Válassza ki a „Programme Labels” (Programnevek) opciót, majd nyomja
meg az OK gombot.
2
A M/m gombok segítségével válassza ki az átnevezendő
csatornahelyet, majd nyomja meg az OK gombot.
3
A M/m/</, gombok segítségével válassza ki a megfelelő betűt vagy
számot (a „s” szimbólumot szóköz beszúrásához) majd nyomja meg az
OK gombot.
Amennyiben rossz karaktert nyomott meg
A M/m/</, gombok segítségével válassza ki a %/5 opciót és nyomja meg az OK
gombot ismételten az elrontott karakter kijelöléséhez. Ezután a M/m/</, gombok
segítségével válassza ki a megfelelő karaktert, majd nyomja meg az OK gombot.
32HU
4
Ismételje meg a 3-as pontban leírtakat, amíg a programnév elkészül.
5
A M/m/</, gombok segítségével válassza ki az „End” (Vége) opciót,
majd nyomja meg az OK gombot.
AV Preset (AV beállítás)
Azonosító névvel lát el minden olyan készüléket, amely az oldalsó vagy hátsó aljzatokra
csatlakozik. Az adott készülék kiválasztásakor annak neve rövid időre megjelenik
a képernyőn. Azok a bemeneti jelforrások, melyekre nem csatlakoztatott készüléket
átugorhatók.
1
Válassza ki az „AV Preset” (AV beállítás) opciót, majd nyomja meg az
OK gombot.
2
A M/m gombok segítségével válassza ki a bemeneti-jelforrást, majd
nyomja meg az OK gombot.
3
A M/m gombok segítségével válassza ki a kívánt opciót, majd nyomja
meg az OK gombot.
Leírás
Equipment
Labels (Külső
berendezés
címkézése)
Egy gyárilag betáplált névvel látja el a tévékészülékhez
csatlakoztatott külső berendezéseket.
Edit
(Szerkesztés)
Saját elnevezéseket hozhat létre. Kövesse a „Programnevek” 3–5.
pontjának utasításait (32. oldal).
Skip (Ugrás)
Ezzel a M/m gombok segítségével a bemenő jelforrás
kiválasztásakor átugorja azokat a jelforrásokat, melyek nincsenek
csatlakoztatva egyik készülékhez sem.
Manual Programme Preset (Kézi hangolás) (Csak analóg üzemmódban)
A „Label” (Címke) /„AFT”/„Audio Filter” (Hangszűrő)/„Skip” (Ugrás)/„Decoder”
(Dekóder) opciók kiválasztása előtt jelölje ki a csatornaszámot, a PROG +/– gombokkal.
Nem választhat ki olyan csatornát, melyet megjelölt átlépésre az „Skip” (Ugrás) opciónál
(35. oldal).
1
Válassza ki a „Manual Programme Preset” (Kézi hangolás) opciót, majd
nyomja meg az OK gombot.
2
A M/m gombok segítségével válassza ki a következő beállítások
egyikét, majd nyomja meg az OK gombot.
33HU
A Menü használata
Művelet
Művelet
Leírás
Programme
(Hangolás)
Kézzel állíthatja be a programcsatornákat.
System
(Rendszer)
1
2
Channel
(Csatorna)
3
A M/m gombokkal válassza ki a „Hangolás” opciót
majd nyomja meg az OK gombot.
A M/m gombok segítségével válassza ki a tárolási
pozíciót (memóriahelyet) (videomagnó esetén a „0”
memóriahelyet válassza). Ezután nyomja meg a <
gombot.
A M/m gombokkal válassza ki a „System” (Rendszer)
opciót, majd nyomja meg az OK gombot.
Megjegyzés
Az alábbi menüpont elérhetősége a „Country” (Ország)
menüpontban (31. oldal) kiválasztott országtól függ.
4
A M/m gombokkal válaszon az alábbi műsorsugárzási
rendszerek közül, majd nyomja meg a < gombot.
B/G: nyugat-európai országok,
D/K: kelet-európai országok,
I: Nagy Britannia,
L: Franciaország esetében.
5
6
7
A M/m gombokkal válassza ki a „Channel” (Csatorna)
opciót, majd nyomja meg az OK gombot.
A M/m gombokkal válassza ki az „S”-t
(kábelcsatornákhoz) vagy a „C”-t (földi sugárzású
csatornákhoz), majd nyomja meg a , gombot.
Hangolja be a csatornákat a következők szerint:
Amennyiben nem ismeri a csatorna számát (frekvenciáját)
A M/m gombok segítségével keresse meg a következő elérhető
csatornát. Ha a készülék megtalálta a csatornát, a keresés
befejeződik. A keresés folytatásához használja a M/m
gombokat.
Amennyiben ismeri a csatorna számát (frekvenciáját)
A számgombok segítségével adja meg a kívánt
programcsatorna vagy a videomagnó csatornájának számát.
8
9
Nyomja meg az OK gombot.
A megerősítéshez válassza ki a „Confirm” (Megerősít)
opciót a m gombbal, majd nyomja meg az OK gombot.
10 Az „OK” kiválasztásához nyomja meg a m gombot,
majd az OK gombot.
Ismételje meg a fenti lépéseket az összes többi csatorna
beállításához.
Label (Címke)
Elnevezheti a tárolt programhelyeket (a név legfeljebb öt betűből
vagy számból állhat). A programnév a csatorna kiválasztásakor fog
megjelenni rövid időre a képernyőn.
1
2
3
34HU
Kövesse a „Programnevek” fejezet 3–5. pontjait
(32. oldal).
A megerősítéshez válassza ki a „Confirm” (Megerősít)
opciót a m gombbal, majd nyomja meg az OK gombot.
Az „OK” kiválasztásához nyomja meg a m gombot,
majd az OK gombot.
Művelet
Leírás
AFT
Alapesetben az automatikus finomhangolás (AFT) megtalálta
a lehető legjobb minőségű képet, azonban ha Ön kézzel kívánja
beállítani a készüléket a jobb képminőség érdekében, itt megteheti.
1
2
3
A M/m gombokkal állítsa be a finomhangolást –15 és
+15 között, majd nyomja meg az OK gombot.
A megerősítéshez válassza ki a „Confirm” (Megerősít)
opciót a m gombbal, majd nyomja meg az OK gombot.
Az „OK” kiválasztásához nyomja meg a m gombot,
majd az OK gombot.
Az automatikus finomhangolás értékeinek visszaállításához
nyomja meg az „On” (Be) gombot az első lépésben.
Audio Filter
(Hangszűrő)
Ha a monóban sugárzott műsorok hangja torz, az alábbiak szerint
javíthatja a hangminőséget. Előfordulhatnak olyan, szabványostól
eltérő jellel sugárzott műsorok, melyek hangtorzítást vagy
szakaszos hangkiesést okozhatnak monó műsorok esetén.
A M/m gombok segítségével válassza ki a „Low”
(Alacsony) vagy a „High” (Magas) opciót, majd nyomja
meg az OK gombot.
Amennyiben nem tapasztal torz hangot, javasolt ezt az opciót
a gyári beállításon („Off” (Ki)) hagyni.
2
3
A megerősítéshez válassza ki a „Confirm” (Megerősít)
opciót a m gombbal, majd nyomja meg az OK gombot.
Az „OK” kiválasztásához nyomja meg a m gombot,
majd az OK gombot.
Megjegyzés
A „Low” vagy a „High” opció kiválasztásával a sztereó és kettős hangú
műsorok vétele nem lehetséges.
Skip (Ugrás)
Beállíthatja, hogy a PROG +/– gombbal történő csatornaválasztás
esetén a készülék mely programhelyeket ugorja át. (Az átugrásra
kijelölt csatornákat továbbra is elérheti a számgombok
segítségével.)
1
2
3
A M/m gombok segítségével válassza ki az „Skip”
(Ugrás) opciót, majd nyomja meg az OK gombot.
A megerősítéshez válassza ki a „Confirm” (Megerősít)
opciót a m gombbal, majd nyomja meg az OK gombot.
Az „OK” kiválasztásához nyomja meg a m gombot,
majd az OK gombot.
Egy átugrott csatorna visszaállításához válassza a „No” (Nem)
gombot az első lépésben.
35HU
A Menü használata
1
Művelet
Leírás
Decoder
(Dekóder)
Ha a megtekintett és felvett adás zavaros, akkor csatlakoztasson
egy dekódert a
/
2 Scart aljzathoz közvetlenül vagy
videomagnón keresztül.
Megjegyzés
Lehetséges, hogy ez az opció az „Country/Region” (Ország/Régió)
(31. oldal) menüben beállított országtól függően nem elérhető.
1
2
3
A M/m gombok segítségével válassza ki a „On (Be)”-t,
majd nyomja meg az OK gombot.
A megerősítéshez válassza ki a „Confirm” (Megerősít)
opciót a m gombbal, majd nyomja meg az OK gombot.
Az „OK” kiválasztásához nyomja meg a m gombot,
majd az OK gombot.
E funkció későbbi kikapcsolásához ismételje meg a fenti műveletet,
és válassza a „Off” (Ki) beállítást az 1-es pontban.
ATT
Gyengítheti a rádiófrekvenciás jeleket. Túl erős rádiófrekvenciás
jelek esetén video-interferenciák jelentkezhetnek a képernyőn.
1
2
3
A M/m gombok segítségével válassza ki az „On” (Be)
opciót, majd nyomja meg az OK gombot.
A megerősítéshez válassza ki a „Confirm” (Megerősít)
opciót a m gombbal, majd nyomja meg az OK gombot.
Az „OK” kiválasztásához nyomja meg a m gombot,
majd az OK gombot.
Hasznos tudnivaló
Amikor az „ATT” funkció „On” (Be) állásban van a tévékészülék ki/
bekapcsolásakor képzaj jelenhet meg videomagnóra történő felvételen.
Ebben az esetben az antennát csatlakoztassa a videomagnó bemeneti
aljzatába, azután a videomagnó kimeneti aljzatát kösse össze
a tévékészülék hátoldalán található
aljzattal. Bizonyosodjon meg
róla, hogy videomagnója alkalmas digitális csatornák műsorának
rögzítésére.
36HU
Digital Set Up (Digitális beállítás)
Megjeleníti a „Digital Set Up” (Digitális beállítás) menüt. A menü használatával
megváltoztathatja/beállíthatja a digitális beállításokat.
1
Válassza ki az „Digital Set Up” (Digitális beállítás) opciót, majd nyomja
meg az OK gombot.
2
A M/m gombok segítségével válassza ki az alábbi ikonok egyikét, majd
nyomja meg az OK gombot.
Digitális hangolás menü
A M/m gombok segítségével válassza ki következő opció egyikét, majd
nyomja meg ismét az OK gombot.
Művelet
Leírás
Digital Tuning
(Digitális
hangolás)
Behangolja az összes elérhető digitális csatornát. Általában nincs
szükség ennek a műveletnek a végrehajtására, mivel a hangolás
lezajlik a tévékészülék első üzembe helyezésekor (14. oldal). Ez az
opció lehetőséget nyújt a művelet megismétlésére (pl. a TV
újrahangolása költözés után vagy újonnan indult csatornák
megkeresése).
Digital Auto
Tuning (Digitális
Automatikus
hangolás)
1
Nyomja meg az OK gombot a digitális automatikus
hangolás elindításához.
Amint az összes elérhető digitális csatorna behangolásra került,
egy a művelet befejezéséről informáló üzenet jelenik meg.
2
Programme
List Edit
(Programlista
szerkesztése)
Nyomja meg a < gombot.
Eltávolíthatja a nem kívánt digitális csatornákat, valamint
megváltoztathatja a tévékészüléken tárolt digitális csatornák
sorrendjét.
1
A M/m gombok segítségével válassza ki a csatornát,
melyet új pozícióba kíván helyezni vagy el kíván
távolítani.
Amennyiben ismeri a csatorna számát (frekvencia)
A számgombok segítségével adja meg a kívánt program
háromjegyű számát.
Az előző vagy a következő öt csatorna megjelenítéséhez
Nyomja meg a piros (előző) vagy a zöld (következő) gombot.
2
3
Távolítsa el, vagy helyezze új pozícióba a digitális
csatornákat a következők szerint:
A digitális csatornák eltávolításához
Nyomja meg az OK gombot. Egy üzenet jelenik meg, mely
megerősítést kér a digitális csatorna törléséhez. Nyomja meg
a , gombot a „Yes” (Igen) kiválasztásához, majd nyomja
meg az OK gombot.
A digitális csatornák sorrendjének megváltoztatásához
Nyomja meg a , gombot, majd a M/m gombok
segítségével válassza ki a csatorna számára az új pozíciót.
Ezután nyomja meg az OK gombot. Szükség esetén
ismételje meg az 1. és 2. lépésben leírt műveletet a többi
csatorna áthelyezéséhez.
Nyomja meg a < gombot.
37HU
A Menü használata
3
Művelet
Digital Manual
Tuning (Digitális
kézi hangolás)
Leírás
Kézzel is behangolhatja a digitális csatornákat.
1
2
Adja meg a kézileg behangolni kívánt programhely
számát a számgombok segítségével, majd a M/m
gombok segítségével hangolja be a csatornát.
Amikor a tévékészülék megtalálta az elérhető
csatornákat, a M/m gombok segítségével válassza ki
a tárolandó csatornát, majd nyomja meg az OK
gombot.
Az előző vagy a következő öt csatorna megjelenítéséhez
Nyomja meg a piros (előző) vagy a zöld (következő) gombot.
3
A M/m gombok segítségével válassza ki
a programhelyet, ahová az új csatornát tárolni
szeretné, majd nyomja meg az OK gombot.
A többi csatorna kézi behangolásához ismételje meg a fenti
műveletet.
Digital Set Up
(Digitális
beállítás)
Subtitle Setting
(Felirat
beállítások)
Digitális feliratozást jelenít meg a képernyőn.
A M/m gombok segítségével válassza ki az „Off (Ki)”, „Basic”
(Alap) vagy a „For Hard Of Hearing” (Segítség gyengén
hallóknak) opciók egyikét, majd nyomja meg az OK gombot.
Ha a „For Hard Of Hearing” opciót választja, a felirattal együtt
egyéb vizuális segítségek is megjelennek a képernyőn (ha
a tévécsatorna sugároz ilyen információkat).
Subtitle
Language
(Feliratok
nyelve)
Kiválaszthatja, hogy milyen nyelvű felirat jelenjen meg.
A M/m gombok segítségével válassza ki a nyelvet, majd nyomja
meg az OK gombot.
Audio
Language
(Audio nyelv)
Kiválaszthatja, hogy a műsor milyen nyelven szólaljon meg.
Előfordul, hogy néhány digitális csatorna több nyelven is sugározza
a műsor hangját.
A M/m gombok segítségével válassza ki a műsor hangjának
nyelvét, majd nyomja meg az OK gombot.
Audio Type
(Audio típus)
Növeli a hang szintjét.
A M/m gombok segítségével válassza ki a „Basic” (Alap) vagy
a „For Hard Of Hearing” (Segítség gyengén hallóknak) opciót,
majd nyomja meg az OK gombot.
Parental Lock
(Gyermekzár)
A műsorokhoz korhatárokat rendelhet hozzá. Minden műsor, mely
túllépi a korhatár beállítást, csak egy PIN kód megadása után
nézhető meg.
1
A számgombok segítségével adja meg a már meglevő
PIN kódot.
Egy üzenet jelenik meg a képernyőn, ha korábban még nem
adott meg PIN kódot. Nyomja meg az OK gombot, és kövesse
a lenti, a „PIN kód”-ra vonatkozó utasításokat.
2
3
38HU
A M/m gombok segítségével válassza ki a korhatárt
vagy a „None” (Nincs) opciót (a korlátozások nélküli
televíziózáshoz), majd nyomja meg az OK gombot.
Nyomja meg a < gombot.
Művelet
PIN Code (PIN
kód)
Leírás
Első esetben megadhatja a PIN kódot, vagy később
megváltoztathatja.
1
A PIN kódot a következőképpen adja meg:
Ha korábban már beállított egy PIN kódot
A számgombok segítségével adja meg a létező PIN kódot.
Ha még nem állított be PIN kódot:
Adja meg a gyárilag beállított, 9999-es PIN kódot.
2
3
A számgombok segítségével adja meg az új PIN
kódot.
Szükség esetén, a megerősítéshez adja meg újra az
új PIN kódot a számgombok segítségével.
Az új PIN kód elfogadásáról egy üzenet tájékoztat.
4
Nyomja meg a < gombot.
Technical
Set-up
(Frissítési
beállítások)
Megjeleníti a Technical Set-up (Frissítési beállítások) menüt.
Állítsa be a következőket.
1
A M/m gombok segítségével válassza ki a kívánt
opciót, majd nyomja meg az OK gombot.
Auto Service Update (Automatikus Szolgáltatás Frissítés):
Lehetővé teszi, hogy a TV észlelje és tárolja az új digitális
szolgáltatásokat, amint elérhetővé válnak.
Software Download (Szoftverletöltés): Lehetővé teszi, hogy
a TV automatikusan hozzáférjen a szoftverfrissítésekhez,
a meglevő antennán keresztül (amikor megjelenik). A Sony
javasolja, hogy ennél az opciónál alkalmazza a „On” (Be)
beállítást. Ha nem akarja, hogy a szoftver frissüljön, válassza az
„Off” (Ki) beállítást erre az opcióra.
System Information (Rendszerinformáció): Megjeleníti az
aktuális szoftver verziószámát és a jelszintet. A 2. lépés helyett
nyomja meg a < gombot.
2
CA Module
Set-up
(CA-modul
beállítása)
A M/m gombok segítségével válassza ki az „On” (Be)
opciót, majd nyomja meg az OK gombot.
Ez az opció lehetővé teszi a Pay Per View szolgáltatások elérését,
ha rendelkezik CA Modullal (CAM) és előfizetői kártyával. A
(PCMCIA) aljzat megtalálásához olvassa el a 40. oldalon leírtakat.
39HU
A Menü használata
Hasznos tudnivaló
A 9999-es PIN kód mindig el lesz fogadva.
Tetszőleges készülék használata
Tetszőleges készülék csatlakoztatása
Az alábbi utasításokat követve külső komponensek széles skáláját csatlakoztathatja tévékészülékéhez.
A csatlakozókábelek nem tartozékok.
/
/
6
Csatlakoztatás a TV oldalsó csatlakozópanelére
S VHS/Hi8/
DVC rendszerű
kamkorder
MODEM
5V
R/D/
D/D
L/G/
S/I (MONO)
500mA
CA modul
eltávolító gomb
Fejhallgató
Csatlakoztatott
Mód
készülék
S VHS/Hi8/DVC
rendszerű
kamkorder A
Csatlakoztassa az
6 -videó
aljzatra vagy a
6 videó aljzatra
és az
6 audio aljzatra. A
zavaros kép elkerülése érdekében
ne csatlakoztasson külső eszközt
egyszerre a
6 videó aljzatra és
a
6 S-videó aljzatokra. Ha
mono készüléket csatlakoztat, azt
a L/G/S/I aljzaton tegye
6, és
a „Dual Sound” beállítást állítsa
„A”-ra (26. oldal).
Fejhallgató B
Csatlakoztassa a i aljzatra, a TV
hangjának fejhallgatóval való
hallgatásához.
40HU
Csatlakoztatott
Mód
készülék
Modem csatlakozó Ezt a kapcsolatot a tévékészülék
C
nem támogatja.
CA Modul (CAM) A Pay Per View szolgáltatás
D
használatához. Részleteket a CA
modulhoz tartozó kezelési
útmutatóban talál. A CA modul
használatához nyomja meg az
eltávolító gombot és vegye ki
a mintakártyát. Amikor a CA
modult az aljzatába helyezi,
kapcsolja ki a tévékészüléket.
Javasoljuk, hogy amikor nem
használja a CA modult, az aljzatába
helyezze vissza a mintakártyát.
Csatlakoztatás a hátsó csatlakozópanelre
DVD-lejátszó komponens
kimenettel
DVD-lejátszó
Tetszőleges készülék használata
Digitális műholdvevő
egység
PlayStation 2
DVD-felvevő
Videomagnó
Videomagnó
Hifi
DVD-lejátszó
DVD-lejátszó
Dekóder
Dekóder
41HU
Csatlakoztatott
készülék
DVD-lejátszó
komponens
kimenettel E
Digitális
műholdvevő egység
vagy DVD-lejátszó
F
Mód
Csatlakoztassa az eszközt
a komponens és audio aljzatokhoz
/
4. Az 576p formátumú
jelet tartalmazó komponens jel és
az auidojel a DVD-lejátszóból
érkezik.
Ha az eszköz rendelkezik HDMI
aljzattal, akkor a HDMI IN 5
aljzathoz csatlakoztassa. A digitális
video és audio jelek a digitális
műholdvevő egységből érkeznek.
Ha az eszköz rendelkezik DVI
aljzattal, de HDMI aljzattal nem,
csatlakoztassa a DVI aljzatot
a HDMI IN 5 aljzathoz egy
DVI-HDMI adapteren keresztül
(megvásárolható), és
csatlakoztassa az eszköz audio
kimeneteit a HDMI IN 5 audio
bemeneti aljzatokhoz. Az
eszközből digitális videó és analóg
audio jelek érkeznek.
A távvezérlő
programozása
Ez a távvezérlő Sony TV-k, a legtöbb Sony DVDlejátszó, videomagnó és kiegészítő eszközök (DAV,
DTT vevő, házimozi, stb.) vezérlésére készült. Ha
más gyártók videomagnóit és DVD-lejátszóit (és
a Sony egyes videomagnóit, DVD-lejátszóit és
kiegészítő termékeit) is vezérelni szeretné, végezze el
a következő folyamatot a távvezérlő
beprogramozásához.
Megjegyzés
Mielőtt hozzáfog, keresse ki a DVD-lejátszójának,
videomagnójának, vagy egyéb kiegészítő eszközének
típusához tartozó háromjegyű kódot a „Gyártói kódok
jegyzékéből”, a 43. oldalon.
1
Csatlakoztassa a
/
1 scart
„PlayStation 2”,
DVD-lejátszó vagy aljzathoz. Amikor a dekódert
csatlakoztatja, a TV erősítőjének
dekóder G
kódolt jelei kerülnek a dekóderbe,
majd a dekódolt jelek kerülnek ki
a dekóderből. Ilyen esetben, ha az
„AV2 Output” (AV2 kimenet)
pontban a „TV analóg” lehetőséget
állította be, megfelelő módon
dekódolt jeleket fog kapni
(28. oldal).
DVD-felvevő vagy
SmartLink
technológiát
támogató
videomagnó H
Csatlakoztassa a
/
2 scart
aljzathoz. A SmartLink a TV és
a videomagnó/DVD-lejátszó
közötti közvetlen kapcsolat.
A SmartLinkkel kapcsolatos
további információkról
a videomagnó vagy a DVDfelvevő kezelési útmutatójában
talál további információkat.
Videomagnó I
Részletek a 11. oldalon.
Hifi készülék J
Csatlakoztassa az audio kimenet
aljzatára, ha a TV hangját
a Hifi berendezésen keresztül
kívánja hallgatni. A TV beépített
hangszóróinak kikapcsolásához
a „Speaker” (TV hangszóró)
opcióra alkalmazza a „Folyamatos
ki” beállítást (28. oldal).
2
1
A videomagnó és a DVD-lejátszó
programozása:
Nyomja meg, és tartsa lenyomva körülbelül
hat másodpercen keresztül a
gombot, amíg a videomagnó és a DVDlejátszó jele zölden kezd villogni.
A Sony kiegészítő eszközeinek
programozásához:
Nyomja meg, és tartsa lenyomva körülbelül
hat másodpercen keresztül a
gombot, amíg az AUX jel zölden kezd
villogni.
2
Miközben a megfelelő fények villognak,
a számgombok segítségével üsse be
a készüléke típusának megfelelő kód
mindhárom jegyét (43. oldal).
A zöld fény egy pillanatra felvillan.
42HU
3
Kapcsolja be a készülékét, és győződjön
meg az alábbi főbb funkciók működéséről.
DVD márkalista
Kód
SONY
001, 029, 030, 036, 037, 038, 039, 040,
041, 042, 043, 044, 053, 054, 055
AIWA
021
AKAI
032
DENON
018, 027, 020, 002
GRUNDIG
009, 028, 023, 024, 016, 003
HITACHI
025, 026, 015, 004, 035
JVC
006, 017
KENWOOD
008
LG
015, 014, 034
LOEWE
009, 028, 023, 024, 016, 003
MATSUI
013, 016
ONKYO
022, 033
PANASONIC
018, 027, 020, 002, 045, 046, 047
Videomagnó márkalista
PHILIPS
009, 028, 023, 024, 016, 003, 031
Márka
Kód
PIONEER
004, 050, 051, 052
SONY (VHS)
301, 302, 303, 308, 309, 362
SAMSUNG
011, 014
SONY (BETA) 303, 307, 310
SANYO
007
SONY (DV)
304, 305, 306
SHARP
019, 027
AIWA
325, 331, 351
THOMSON
012
AKAI
326, 329, 330
TOSHIBA
003, 048, 049
DAEWOO
342, 343
YAMAHA
018, 027, 020, 002
GRUNDIG
358, 355, 360, 361, 320, 351, 366
HITACHI
327, 333, 334
Sony kiegészítők típuslistája
DVD Házimozi rendszer
JVC
314, 315, 322, 344, 352, 353, 354, 348,
349
Márka
Kód
LG
332, 338
SONY (DAV)
500, 501, 502
LOEWE
358, 355, 360, 361, 320, 351
MATSUI
356, 357
ORION
328
Megjegyzés
Az elemeket fedő lap belső oldalán egy kis címke található,
melyre feljegyezheti a készülékének típusához tartozó
kódokat.
Gyártói kódok jegyzéke
Nem minden típusra, és a típusokon belül nem minden
modellre tartalmaz adatot.
Tetszőleges készülék használata
Márka
N (lejátszás), x (állj), m (gyorscsévélés
vissza), M (gyorscsévélés előre),
csatornaválasztás mind a videomagnó, mind
a DVD-lejátszó esetében, és MENÜ, valamint M/
m/</, gombok működése a DVD-lejátszó
esetében.
Ha a készüléke nem működik, vagy ha egyes
funkciók nem működnek
A megfelelő kódot üsse be, vagy próbálja a típus
listájában soron következő kódot. A lista azonban
nem minden típusra, és a típusokon belül nem
minden modellre tartalmaz adatot.
Házimozi rendszer
Márka
Kód
SONY
504, 505
PANASONIC
321, 323
PHILIPS
311, 312, 313, 316, 317, 318, 358, 359,
363, 364
AV rádió-erősítő
SAMSUNG
339, 340, 341, 345
Márka
Kód
SANYO
335, 336
SONY
505, 506, 507, 508
SHARP
324
THOMSON
319, 350, 365
TOSHIBA
337
Digitális földfelszíni vevő
Márka
Kód
SONY
503
43HU
További információk
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a KDL-V32A11E
és a KDL-V40A11E típusú színes LCD TV a 2/1984.
(III. 10.) IpM-BkM. számú rendeletében előírtak
szerint megfelel a következő műszaki jellemzőknek.
Megjelenítő egység:
(KDL-V32A11E)
Hálózati feszültség:
220–240 V, 50 Hz váltakozó feszültség
Képátló mérete:
32 hüvelyk, kb. 80,0 cm képátló
Felbontás:
1366 oszlop (vízszintesen) × 768 sor (függőlegesen)
Teljesítményfelvétel:
143 W
Készenléti teljesítményfelvétel:
0,5 W vagy kevesebb
Méretek (szé × ma × mé):
Állvánnyal: kb. 808,0 × 587,8 × 308,2 mm
Állvány nélkül: kb. 808,0 × 549,4 × 110,5 mm
Tömeg:
Állvánnyal: kb. 22,7 kg
Állvány nélkül: kb. 18,7 kg
(KDL-V40A11E)
Hálózati feszültség:
220–240 V, 50 Hz váltakozó feszültség
Képátló mérete:
40 hüvelyk, kb. 101,5 cm képátló
Felbontás:
1366 oszlop (vízszintesen) × 768 sor (függőlegesen)
Teljesítményfelvétel:
228 W
Készenléti teljesítményfelvétel:
0,5 W vagy kevesebb
Méretek (szé × ma × mé):
Állvánnyal: kb. 1014,4 × 722,7 × 370,3 mm
Állvány nélkül: kb. 1014,4 × 683,3 × 121,3 mm
Tömeg:
Állvánnyal: kb. 34 kg
Állvány nélkül: kb. 27,5 kg
Digitális:
CATV: S1–S20
HYPER: S21–S41
D/K:
R1–R12, R21–R69
L:
F2–F10, B–Q, F21–F69
I:
UHF B21–B69
VHF/UHF
Csatlakozók:
/
1
21 érintkezős Scart aljzat (CENELEC szabvány), audio/
videó és RGB bemenet, TV audio/videó kimenet.
/
2 (SMARTLINK)
21 érintkezős Scart aljzat (CENELEC szabvány), audio/
videó és RGB bemenet, választható audio/videó kimenet
és SmartLink interfész.
/
3
21 érintkezős Scart aljzat (CENELEC szabvány), audio/
videó és RGB bemenet, és a képernyőn aktuálisan
megjelenő jelek audio/videó kimenete.
4
Y: 1 Vp-p, 75 Ω, 0,3 V negatív szinkron
PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 Ω
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 Ω
4
Audio bemenet (RCA csatlakozó)
500 mVrms
Impedancia: 47 kΩ
HDMI IN 5
Videó: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: Kétcsatornás lineáris PCM
32, 44,1 és 48 kHz, 16, 20 és 24 bit
vagy analóg audio bemenet (RCA csatlakozó)
6 S-videó bemenet (4 érintkezős mini DIN)
6 Videó bemenet (RCA csatlakozó)
6 Audio bemenet (RCA csatlakozók)
Audio kimenet (bal/jobb) (RCA csatlakozó)
i Fejhallgató csatlakozó
CAM (CA modul) aljzat
MODEM
Modem aljzat (ezt a kapcsolatot a tévékészülék nem
támogatja)
Hangkimenet:
Megjelenítő rendszer:
10W + 10W
LCD (folyadékkristály) panel
Mellékelt tartozékok:
TV képrendszer:
•
•
•
•
•
•
Analóg:
Digitális:
Az üzemeltetési országtól függően B/G/H,
D/K, L, I
DVB-T
Szín/Videó rendszer:
Analóg:
Digitális:
PAL, SECAM, NTSC 3,58, 4,43 (csak videó
bemenetről)
MPEG-2 MP@ML
Antenna:
75 Ω-os külső aljzat VHF/UHF részére
Csatorna lefedettség:
Analóg:
44HU
VHF:E2–E12
UHF:E21–E69
Távvezérlő RM-ED001 (1 db)
AA méretű elem (R6 típus) (2 db)
Antenna csatlakozóvezeték (1 db)
Hálózati csatlakozóvezeték (C-6 típus) (1 db)
Vezetékkötegelő (1 db)
Tartószíj (1 db) és csavar (2 db)
Külön megvásárolható tartozék:
• Falra rögzítő készlet: SU-WL31 (a KDL-V32A11E
készülékhez), SU-PW2 (a KDL-V40A11E készülékhez)
• TV állvány SU-FF51
A műszaki adatok és a kivitel előzetes bejelentés
nélkül megváltozhatnak.
Hibaelhárítás
Győződjön meg róla, hogy a 1 (készenléti üzemmód) kijelző pirosan villog.
Villogás esetén
A belső hibakereső üzemmód aktív.
1 Számolja meg, hogy a két másodperces szünetek között a 1 (készenléti üzemmód) kijelző hányszor
villan fel.
Például, a kijelző háromszori felvillanását két másodperc szünet követi, majd újabb három felvillanás.
2
A TV kikapcsolásához nyomja meg a TV (jobb) oldalán a 1 gombot, húzza ki a hálózati csatlakozót
a konnektorból és értesítse Sony kereskedőjét vagy a Sony márkaszervizt a kijelzőn tapasztalt
jelenségről (a felvillanások számáról).
Ha nincs villogás
1 Ellenőrizze az alábbi táblázat bejegyzéseit.
2 Ha a hiba továbbra is fennáll, készüléke javítási munkáit illetően forduljon szakemberhez.
Kép
Lehetséges megoldások
Nincs kép (a kép sötét) és
nincs hang.
• Ellenőrizze az antenna csatlakozást.
• Csatlakoztassa az egységet a hálózati aljzathoz, majd nyomja meg a 1
gombot a készülék jobb oldalán.
• Ha a 1 (Készenléti) jelző pirosan világít, nyomja meg a TV "/1 gombot
a távvezérlőn.
Nincs kép vagy nincs menü
információ arról az eszközről,
melyet a Scart aljzathoz
csatlakoztatott.
• Ellenőrizze, hogy az opcionális eszköz bekapcsolt állapotban van, majd
nyomja meg távvezérlőn a
/
gombot többször addig, amíg
a megfelelő bemeneti jele meg nem jelenik a képernyőn.
• Ellenőrizze a csatlakozást az opcionális eszköz és a tévékészülék között.
Torzult kép.
• Ellenőrizze, hogy valamely csatlakoztatott készülékek nem a TV
előlapjánál vagy oldalánál lett elhelyezve. Amikor opcionális készülékeket
csatlakoztat, mindig hagyjon helyet az eszköz és a tévékészülék között.
• Csatornaváltás vagy teletext kiválasztása közben kapcsoljon ki minden
olyan eszközt, amely a műsorvevő egység hátoldalán található Scart
aljzathoz került csatlakoztatásra.
Dupla kép vagy szellemkép.
• Ellenőrizze az antenna/kábeltévé csatlakoztatásokat.
• Ellenőrizze az antenna helyzetét és irányát.
Csak háttérzaj jelenik meg
a kijelzőn.
• Ellenőrizze, hogy az antenna nem törött vagy hajlott.
• Ellenőrizze, hogy az antenna nem érte-e el élettartamának végét (3–5 év
általában, tenger közelében 1–2 év).
Pontozott sorok vagy sávok.
• Tartsa a készüléket távol olyan elektromos zajok forrásától, mint például
autók, motorbiciklik vagy hajszárítók.
• Ellenőrizze, hogy az antenna csatlakoztatva van a mellékelt
antennavezetékkel.
• Az antennavezetéket helyezze távol bármely más vezetéktől.
• Ne használjon 300 Ω-os, kéteres vezetéket, mert ez interferenciát okozhat.
45HU
További információk
Probléma
Probléma
Lehetséges megoldások
A kép zajos TV csatorna
megtekintése közben.
• A menürendszer használatával válassza ki a „Manual Programme Preset”
(Kézi hangolás) opciót a „Set Up” (Beállítás) menüben, majd állítsa be az
„AFT” (Automatikus finomhangolás) értéket a jobb képminőség elérése
érdekében (35. oldal).
• A menürendszer használatával állítsa be a „Noise Reduction”
(Zajcsökkentő) opciót a „Picture Adjustment” (Képbeállítás) menüben
a képzaj csökkentése érdekében (24. oldal).
Csíkozódó kép videomagnóról
történő lejátszás vagy felvétel
közben.
• Videofej interferencia. Helyezze a videomagnót távolabb a tévékészüléktől.
• Hagyjon legalább 30 centiméter helyet a videomagnó és a TV megjelenítő
egység között a zavar elkerülése érdekében.
• Ne helyezze a videomagnót a készülék előlapjához vagy oldalához.
Néhány apró fekete vagy/és
színes pont található
a kijelzőn.
• A megjelenítő egység kijelzője kis pontokból áll. Ezek a kis fekete vagy/és
színes pontok (pixelek) nem utalnak hibára.
Nincs szín egy színes
műsoron.
• A menü segítségével válassza ki a „Picture Adjustment” (Képbeállítás)
menüpontot, majd ott a „Reset” (Törlés) opciót a gyári értékek
visszaállításához (24. oldal).
Színhibás vagy fekete-fehér
kép
4 Y, PB/CB, PR/CR
bemenet esetén.
• Ellenőrizze az
4 Y, PB/CB, PR/CR aljzatok csatlakozásainak sorrendjét
• Bizonyosodjon meg arról, hogy az
4 Y, PB/CB, PR/CR RCA csatlakozók
helyesen illeszkednek az aljzataikba.
Hang
Probléma
Lehetséges megoldások
A kép tökéletes, de nincs hang.
• Nyomja meg a 2 +/– vagy a % (némítás) gombot a távvezérlőn.
• Ellenőrizze, hogy a „Speaker” (TV hangszóró) opció beállításánál az „On”
(Be) lehetőséget választotta a „Features” (Jellemzők) menüben (28. oldal).
A hang zajos.
• Nézze meg a „Pontozott sorok vagy sávok” probléma lehetséges
kiküszöbölési módját a 45. oldalon.
Torz hang.
• Olvassa el az „Audio Filter” (Hangszűrő)-ről leírtakat a 35. oldalon.
Csatornák
Probléma
Lehetséges megoldások
A kívánt csatornát nem lehet
kiválasztani.
• Kapcsoljon át digitális vagy analóg üzemmódba, majd válassza ki a kívánt
digitális vagy analóg csatornát.
Egyes csatornáknál üres
képernyő jelenik meg.
• Zavaros vagy előfizetéses csatorna. Fizessen elő a Pay Per View
szolgáltatásra.
• A csatorna csak adattovábbításra szolgál (nincs kép- vagy hangsugárzás).
• Vegye fel a kapcsolatot a műsorszolgáltatóval az adatátvitel részleteivel
kapcsolatban.
A digitális csatorna nem jelenik
meg.
• Ellenőrizze, hogy az antennát közvetlenül a tévékészülékhez csatlakoztatta-e
(nem egy másik készüléken keresztül).
• Vegye fel a kapcsolatot egy helyi szerelővel, hogy megtudja, az ön
körzetében elérhető-e a digitális szolgáltatás.
• Szerezzen be egy jobb hatásfokú antennát.
46HU
Általános
Probléma
Lehetséges megoldások
A tévékészülék automatikusan
kikapcsol (a készülék
készenléti üzemmódba
kapcsol).
• Ellenőrizze, hogy az időzített kikapcsolás funkció be van-e beállítva
(30. oldal).
• Ellenőrizze, hogy az „Auto Shutoff” funkció (30. oldal) be van-e kapcsolva.
• Abban az esetben, ha a tévékészülék TV üzemmódban 10 percen át nem kap
beérkező jelet vagy utasítást a kezelőszervektől, a készülék automatikusan
készenléti üzemmódba kapcsol.
Egyes bejövő jelforrások nem
kiválaszthatók.
• A „Set Up” (Beállítás) menüben válassza ki az „AV Preset” (AV beállítás)
pontot, és kapcsolja ki az adott jelforrásra vonatkozóan az „Skip” (Ugrás)
funkciót (33. oldal).
A távvezérlő nem üzemel.
• Ellenőrizze, hogy a távvezérlőn a működtetni kívánt eszközt választotta-e.
• Ha a távvezérlő annak ellenére sem működik, hogy a működtetni kívánt
eszközt helyesen választotta ki, üsse be a szükséges kódot a „A távvezérlő
programozása” (42. oldal) menüpontban található útmutatás szerint.
• Cserélje ki az elemeket.
Hibás karakterek jelennek meg
a Teletext, a NexTView és/vagy
a menü használata közben.
• Lépjen be a „Language” (Nyelv) és „Country” (Ország) opcióba a „Set Up
(Beállítás)” menüben és válassza ki azt az országot, melyben a Teletext
vagy a NexTView szolgáltatást használni kívánja (31. oldal). Cirill betűk
használatához javasoljuk, hogy válassza a Russia beállítást abban az esetben
is, ha az ország, melyben a készülék üzemel, nem szerepel az országok
listájában.
Az 1 (készenléti állapot)
kijelző villog.
• A digitális programban az „Időzített felvétel” funkció aktív. A részleteket
illetően olvassa el a Digitális Elektronikus Programfüzetről írottakat a 18.
oldalon.
További információk
47HU
Tárgymutató
Számok
E
0–9 gombok 8
14:9 17
4:3 17
Economy üzem 28
Elemek, behelyezése
a távvezérlőbe 10
Előző csatorna ( ) gomb 8
Emlékeztető 19
A
AFT 34
ANALOG gomb 8
Antenna/videomagnó
csatlakoztatás 11
ATT 35
Audio szűrő 35
Audio nyelv 37
Audio típus 37
Auto formátum 27
Automatikus hangerőszabályzás 25
Automatikus hangolás
Analóg és digitális csatornák 14
Csak analóg csatornák 32
Csak digitális csatorna 36
Auto Shutoff 30
Auto Startup 31
AUX/VIDEO "/1 gomb 8
AV beállítás 33
AV2 kimenet 28
B
Balansz 25
BBE 25
Beállítás menü 31
Bejövő jel kiválasztása (
) gomb
8, 9
Bekapcsolás visszajelzője (\) 9
Bemeneti jel lista 21
C
CA modul beállítása 38
Címke 34
Csatlakoztatás
antenna/videomagnó 11
tetszőleges készülék 39
Csatorna lista 16
Csatornák
Automatikus hangolás 14
Átugrása 35
Kiválasztása 15
D
Dekóder 35
DIGITAL gomb 8
Digitális automatikus hangolás 36
Digitális beállítás 36, 37
Digitális hangolás 36
Digitális kézi hangolás 37
Digitális elektronikus programfüzet
(EPG) 18
Dinamikus kép 24
Dolby Virtual 25
48HU
zst18861
F
Fejhallgató
csatlakoztatása 39
hangereje 26
Kettős hang 26
Feliratozás beállítása 37
Feliratozás nyelve 37
Fényerő 23
Frissítési beállítások 38
G
Gammakorrekció 24
Gyorsteletext 16
H
Hangeffektusok (9) gomb 8
Hangeffektusok 25
Hangerő (2) +/– gombok 8, 9
Hangszabályozás menü 25
Hangszóró 28
Háttérfény 23
I
Időzített felvétel 18
Időzített felvétel kézi beállítása 19
Időzített felvételek listája 19
Időzített kikapcsolás ( ) kijelzője 9
Időzített kikapcsolás 30
Időzítő menü 30
Info (
) gomb 8
J
„Jellemzők” menü 28
K
Kategóriák listája 18
Kedvencek listája 20
Képarányok 17
Képarány választó (
) gomb 8
Kép üzemmód ( ) gomb 8
Kép üzemmód 23
Képbeállítás menü 23
Képélesség 23
Képeltolás 27
Képformátum 27
Kép kikapcsolása 29
Kép kikapcsolása (
) kijelző 9
Képszabályozás menü 27
Készenléti állapot (1) kijelzője 9
Készülékválasztó 8
Kettős hang 26
Kézi hangolás 33
Ki-, bekapcsolás ("/1) gomb 9
Kontraszt 23
Külső berendezés címkézése 33
M
Magas hangszín 25
Mély hangszín 25
MENU gomb 8, 9
Műszaki jellemzők 43
N
Némító (%) gomb 8
NexTView 16
Nyelv 31
O
OK gomb 8, 9
Oldal megállítása (
Ország 31
) gomb 8
P
PIN kód 38
PROG +/– gomb 8, 9
Programhely-átrendezés 32
Programlista szerkesztése 36
Programnevek 32
S
Smart 17
Számgombok 8
Szerkesztés 33
Színárnyalat 23
Színes gombok 8
Színhőmérséklet 23
Szöveg megjelenítése (
Szülői felügyelet 37
) gomb 8
T
Tartozékok 10
Távvezérlő
áttekintése 8
elemek behelyezése 10
érzékelője 9
programozása 41
Teletext 16
Teletext gomb 8
Törlés
Képbeállítás 24
Hangszabályozás 26
TV készenléti üzemmód (TV "/1)
gomb 8
U
Ugrás 33, 35
V
Videomagnó
csatlakoztatása 11
felvétel 18
programozása 41
Videomagnó dupla számjegy (
gomb 8
)
W
Wide 17
Z
Zajcsökkentő 24
Zoom 17
További információk
49HU
Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le.
A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség
károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok,
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az
üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Download PDF

advertising