Sony | KDL-40T3500 | Sony KDL-40T3500 Használati útmutató

3-281-522-21(1)
Digitális színes LCD-televízió
Kezelési útmutató
A tv-készülék használatának megkezdése előtt, kérjük,
olvassa el a „Biztonsági információk” című részt.
Őrizze meg az útmutatót, mert később is szüksége
lehet rá.
KDL-46T35xx
KDL-40T35xx
Sony készülékekre vonatkozó hasznos tudnivalók:
© 2007 Sony Corporation
HU
Bevezetés
Köszönjük, hogy ezt a Sony készüléket választotta.
A tv-készülék használatának megkezdése előtt, kérjük
figyelmesen olvassa végig ezt a kezelési útmutatót és
őrizze meg, mert később még szüksége lehet rá.
Megjegyzés a digitális tv-funkcióhoz
• Minden digitális tv-adással (
) kapcsolatos funkció,
csak azokban az országokban és régiókban működik, ahol
DVB-T (MPEG2) digitális jeleket továbbítanak földi
műsorszórással. Érdeklődjön kereskedőjénél, hogy
sugároznak-e DVB-T jeleket a lakóhelyén.
• Annak ellenére, hogy a tv-készülék megfelel a DVB-T
előírásoknak, a kompatibilitást nem garantáljuk a jövőbeli
DVB-T digitális földi adásokkal.
• Egyes digitális tv-funkciók nem használhatók minden
országban.
A tv-készülék elhelyezése
hulladékként
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió, 1-7-1
Konan, Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal és az
EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony Deutschland
GmbH (Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger
Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely
szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos ügyben, a
különálló szerviz- vagy garanciadokumentumokban
megadott címekhez forduljon.
Védjegyekkel kapcsolatos információk
• A
DVB Project bejegyzett védjegye.
• A gyártás a BBE Sound, Inc. engedélyével történt. A BBE
Sound, Inc. hozzájárulása, a következő egyesült
államokbeli szabadalmaknak megfelelően: 5510752,
5736897. A BBE és a BBE szimbólum a BBE Sound, Inc.
bejegyzett védjegye.
• A TruSurround XT, az SRS és a (z) szimbólum az SRS
Lab, Inc. védjegye.
A TruSurround XT technológia felhasználása az SRS
Labs, Inc. engedélyével történt.
• A HDMI, a HDMI embléma és a High-Definition
Multimedia Interface a HDMI Licensing, LLC védjegye
illetve bejegyzett védjegye.
Feleslegessé vált elektromos
és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió
és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyûjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken
vagy a csomagolásán azt jelzi,
hogy a terméket ne kezelje
háztartási hulladékként. Kérjük,
hogy az elektromos és
elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja
le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés
helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a
természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon
a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
• Az útmutatóban található ábrák a KDL-40T35xx típusra
vonatkoznak, ha másképp nincs feltüntetve.
• A típusszámban megjelenő „xx” számjegy a
színváltozatnak megfelelő értéket kapja.
2 HU
KDL-46/40T35xx
11(1)
Tartalomjegyzék
Üzembe helyezési útmutató
4
Start-0-000-000-12(1)up Guide 4
Biztonsági információk ..............................................................................................................8
Óvintézkedések.........................................................................................................................9
A távvezérlő áttekintése ....................................................................................................... 10
A tv-készülék gombjainak és jelzőinek áttekintése ...........................................................11
Tv-nézés
Tv-nézés .................................................................................................................................12
A digitális elektronikus műsorújság (EPG) használata
..................................................15
A kedvencek listájának használata
................................................................................17
Csatlakoztatott eszközök képének megtekintése ...................................................................18
HU
Menüfunkciók használata
Navigálás a menükben............................................................................................................19
Kép menü................................................................................................................................20
Hang menü..............................................................................................................................22
Képernyő menü.......................................................................................................................24
Beállítás menü ........................................................................................................................25
PC beállítások menü ...............................................................................................................28
Analóg beállítások menü (csak analóg üzemmódban) ...........................................................29
Digitális beállítások menü
.............................................................................................32
Külsõ készülékek használata
Külső készülékek csatlakoztatása...........................................................................................34
További információk
Minőségtanúsítás ....................................................................................................................37
Hibaelhárítás ...........................................................................................................................39
: csak digitális csatornák esetén
3 HU
KDL-46/40T35xx
0-000-000-12(1)
Üzembe helyezési útmutató
Elemek behelyezése a távvezérlõbe
1: a tartozékok
ellenõrzése
Befelé nyomva csúsztassa el.
Távvezérlõ (RM-ED008) (1 db)
AA (R6) típusú elemek (2 db)
Hálózati vezeték (BF típus) (1 db)
Megjegyzések
Koaxiális vezeték (1 db)
Vezetéktartó (1 db)
• Ügyeljen rá, hogy az elemet helyes polaritással helyezze a
készülékbe.
• Ne használjon különböző típusú elemeket, illetve régi és
új elemeket együtt.
• Gondoskodjon a kimerült elemek környezetbarát módon
történő elhelyezéséről. Egyes országokban a kimerült
elemek elhelyezéséről önálló szabályozás van érvényben.
Lépjen kapcsolatba a helyi hivatalos hatósággal.
• Óvatosan bánjon a távvezérlővel. Ne ejtse le, ne lépjen rá
és ne öntsön rá semmilyen folyadékot.
• Ne helyezze a távvezérlőt fűtőtest közelébe, ne tegye ki
közvetlen napsugárzás hatásának, és ne tárolja túlzottan
párás helyiségben.
Rögzítõszíj (1 db) és csavarok (2 db)
4 HU
KDL-46/40T35xx
0-000-00012(1)
Antenna csatlakoztatása
3: a tv-készülék
felborulásának
megakadályozása
Üzembe helyezési útmutató
2: antenna, videomagnó
csatlakoztatása
Koaxiális vezeték (tartozék)
Hálózati vezeték (tartozék)
2
Antenna és videomagnó csatlakoztatása
3
1
Hálózati vezeték
(tartozék)
4: a vezetékek kötegelése
Koaxiális vezeték
(tartozék)
SCART-vezeték (külön
megvásárolható)
Koaxiális vezeték
(külön megvásárolható)
Videomagnó
folytatódik
5 HU
KDL-46/40T35xx
0-000-00012(1)
5: a nyelv és ország,
régió kiválasztása
2
3
A F/f/G/g gombokkal válassza ki a
képernyőmenü nyelvét, majd nyomja meg
a
gombot.
4
A F/f gombokkal válassza ki azt az
országot, régiót, ahol használni szeretné
tv-készülékét, majd nyomja meg a
gombot.
1
2
3, 4
3, 4
1
2
Csatlakoztassa tv-készülékét a hálózati
aljzathoz (220–240 V, 50 Hz, váltóáram).
Nyomja meg a 1 gombot (a készülék felső
részén).
A tv-készülék első bekapcsolásakor a nyelv
(Language) menü jelenik meg a képernyőn.
Ha a tv-készülék készenléti állapotban van (a 1
(készenléti) jelző pirosan világít a készülék
előlapján), nyomja meg a távvezérlő "/1 gombját
a tv-készülék bekapcsolásához.
Ha az ország, régió, melyben használni szeretné a
tv-készüléket, nem jelenik meg a listában,
válassza a „–” opciót.
Az önműködő hangolás indítását megerősítő
üzenet jelenik meg a tv-képernyőn. Lépjen a „6:
önműködő hangolás” részre.
6 HU
KDL-46/40T35xx
0-000-00012(1)
A tv-készülék megkeresi és eltárolja a fogható tvcsatornákat.
Nyomja meg a MENU gombot a
kilépéshez.
A tv-készülék behangolt minden rendelkezésre
álló csatornát.
Megjegyzés
Ha nem fogható digitális csatorna, illetve ha az „5: a nyelv és
ország, régió kiválasztása” című fejezet 4. lépésében olyan
régiót állított be, ahol nincs digitális műsorszórás, a 4. lépés
után a „Beállítás” főmenü „Óra beállítása” menüpontjában
(26. oldal) kell beállítani a készülék beépített óráját.
Üzembe helyezési útmutató
6: önmûködõ hangolás
4
2
4
1
Mielőtt elindítja az önműködő hangolást,
helyezzen be egy műsoros videokazettát a
tv-készülékhez csatlakoztatott videomagnóba (5. oldal), és indítsa el a lejátszást.
Az önműködő hangolás során a készülék a
videocsatornákat is megkeresi és tárolja.
Ha nem csatlakoztatott videomagnót a tvkészülékhez, erre az eljárásra nincs szükség.
Folytassa a 2-es lépéssel.
2
A G/g gombbal válassza ki az „OK” opciót,
majd nyomja meg a
gombot.
A készülék megkezdi az összes elérhető digitális
csatorna, majd közvetlenül utána az összes
elérhető analóg csatorna keresését. Ez a folyamat
eltarthat egy ideig, legyen türelemmel, és ne
nyomjon meg semmilyen gombot, a készüléken
vagy a távvezérlőn.
Ha egy üzenet jelenik meg, mely kéri az
antennacsatlakozás ellenõrzését
A készülék nem talált digitális vagy analóg
csatornákat. Ellenőrizzen minden
antennacsatlakozást, és nyomja meg a
gombot
az önműködő hangolás ismételt elindításához.
3
Ha a Programrendezés menü jelenik meg
a képernyőn, kövesse a „Programrendezés” fejezet lépéseit (29. oldal).
Ha nem szeretné megváltoztatni az analóg csatornák
tárolási sorrendjét, folytassa a 4-es lépéssel.
7 HU
KDL-46/40T35xx
0-000-00012(1)
Állványon történõ használat esetén
Biztonsági információk
30 cm
10 cm
Üzembe helyezés, beállítás
6 cm
10 cm
Tűz, áramütés, anyagi kár vagy sérülés elkerülése
érdekében a tv-készüléket az alábbi előírásoknak
megfelelően helyezze üzembe és használja.
Legalább ennyi helyet hagyjon a készülék körül.
Üzembe helyezés
• A tv-készüléket egy könnyen elérhető hálózati aljzat
közelébe helyezze.
• Helyezze a készüléket rögzített, sík felületre.
• A készülék falra szerelését szakemberrel végeztesse!
• Biztonsági okokból, határozottan javasolt az eredeti Sony
tartozékok használata, közöttük a következők:
– SU-WL51 fali konzol.
Szállítás
• A készülék szállítása előtt szüntesse
meg a készülék összes
csatlakozását.
• A nagyméretű készülékek
szállításához legalább két ember
szükséges.
• A készülék megemelése illetve
mozgatása esetén, a jobboldali
ábrán látható módon fogja azt. Ne
gyakoroljon nyomást az LCDképernyőre és a képernyőt
körülvevő keretre.
• Amikor felemeli vagy mozgatja a
tv-készüléket, biztonságosan fogja meg az alsó részen.
• Amikor szállítja a készüléket, ne tegye ki ütődésnek vagy
erős rázkódásnak.
• Ha a készüléket szervizbe szállítja vagy költözködik,
mindig csomagolja vissza az eredeti dobozába.
Szellõzés
• Soha ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait, illetve ne
tegyen semmit a készülékbe.
• Az alábbi ábrán látható mértékű helyet hagyjon a készülék
körül.
• Határozottan javasolt Sony fali konzol használata, a
megfelelő szellőzés biztosítása érdekében.
Falra szerelve
30 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Legalább ennyi helyet hagyjon a készülék körül.
• A megfelelő szellőzés biztosítása, és por vagy
szennyeződés felhalmozódásának megelőzése érdekében:
– Ne üzemeltesse a készüléket képernyővel lefelé, a
hátára vagy az oldalára fordítva.
– Ne üzemeltesse a készüléket zárt polcon, ágyra vagy
takaróra helyezve, illetve szekrényben.
– Ne takarja le a készüléket függönnyel vagy hasonló
textíliával, illetve újsággal vagy hasonló anyaggal.
– Ne üzemeltesse a készüléket az alábbi módokon.
A légáramlás
gátolt.
A légáramlás
gátolt.
Fal
Fal
Hálózati csatlakozóvezeték
A tűz, áramütés, anyagi kár vagy sérülés elkerülése
érdekében a hálózati csatlakozóvezetéket az alábbi
utasításoknak megfelelően használja:
– A tv-készüléket háromvezetékes, földelt típusú hálózati
csatlakozódugasszal kell a védőföldeléssel ellátott
aljzathoz csatlakoztatni.
– Csak eredeti Sony hálózati csatlakozóvezetéket
használjon, ne használja más gyártó termékét.
– Ütközésig tolja a csatlakozódugaszt a hálózati aljzatba.
– A tv-készüléket csak 220–240 V-os váltóáramú
hálózatról üzemeltesse.
– Egyéb vezetékek csatlakoztatása előtt, a biztonsága
érdekében, mindig húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket. Ügyeljen rá, hogy lábai ne
akadjanak a vezetékekbe.
– Húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket a hálózati aljzatból,
mielőtt a készüléken munkát végez vagy mozgatja azt.
– A hálózati csatlakozóvezetéket tartsa távol mindenféle
hőforrástól.
– Rendszeresen húzza ki és tisztítsa meg alaposan a
csatlakozódugaszt. Ha a dugasz beszennyeződik, az
magába szívhatja a nedvességet, ami a szigetelési
tulajdonságok romlásához vezethet, és ez tüzet okozhat.
Megjegyzések
• A mellékelt hálózati csatlakozóvezetéket ne használja más
készülékhez.
• A vezetéket nem szabad túlzott mértékben megszorítani,
meghajlítani vagy megcsavarni. A belső érpár
csupaszolódhat vagy elszakadhat.
8 HU
• A hálózati csatlakozóvezetéket nem szabad átalakítani.
• Ne helyezzen semmilyen nehéz tárgyat a hálózati
csatlakozóvezetékre.
• Kihúzásnál soha ne magát a vezetéket húzza, hanem a
csatlakozódugaszt.
• Ügyeljen arra, hogy ne csatlakoztasson túl sok készüléket
ugyanahhoz a hálózati aljzathoz.
• Soha ne használjon szakszerűtlenül felszerelt hálózati aljzatot.
Ha:
– A hálózati csatlakozóvezeték megsérült.
– A csatlakozódugasz nem illeszkedik tökéletesen a
hálózati aljzatba.
– A tv-készülék megsérült, mert elejtették, megütötték
vagy valamit nekidobtak.
– Valamilyen folyadék vagy szilárd tárgy kerül a
készülék valamely nyílásába.
Tilos a készülék használata!
Ne helyezze üzembe, és ne használja a tv-készüléket az
alábbiakban felsorolt helyeken, környezetekben vagy
alkalmakkor. Ellenkező esetben a készülék
meghibásodhat, tüzet, áramütést, anyagi kárt vagy
sérülést okozhat.
Elhelyezés:
Kültéren (közvetlen napsugárzásnak kitett helyen),
tengerparton, hajón vagy más vízi járművön, járműben,
egészségügyi intézményekben, ingatag helyen, víz
közelében, esőben, nedves vagy füstös környezetben tilos.
Környezet:
Forró, párás vagy túlzottan poros környezetben; ahol rovarok
juthatnak a belsejébe, ahol rázkódásnak van kitéve, gyúlékony
anyagok (pl. gyertya stb.) közelében tilos. Ne tegye ki a tvkészüléket csepegő vagy fröccsenő víz hatásának, és ne
helyezzen vízzel telt tárgyakat (pl. vázát) a tv-készülékre.
Alkalom:
Ne használja nedves kézzel, eltávolított készülékházzal; ne
használja olyan kiegészítő berendezésekkel, amelyet a gyártó nem
javasolt. Villámlással kísért vihar esetén húzza ki a készüléket a
hálózati aljzatból, és távolítsa el az antennavezetéket is.
Letört darabok:
• Ne dobjon semmit a tv-készüléknek. Az ütéstől a
képernyő üvege betörhet, és komoly sérüléseket okozhat.
• Ha a készülék felülete megreped, ne érintse meg addig,
amíg meg nem szüntette a hálózati vezeték csatlakozását.
Ellenkező esetben áramütést szenvedhet.
Ha a készüléket nem használja
• Környezetvédelmi és biztonsági okokból javasoljuk, hogy
áramtalanítsa teljesen a készüléket, ha hosszabb ideig nem
használja azt.
• A tv-készülék kikapcsolt állapotban is feszültség alatt áll,
amíg a hálózati aljzathoz csatlakozik. A készülék
áramtalanításához, húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket a hálózati aljzatból.
• Elképzelhető, hogy némely tv-készülék bizonyos
funkcióinak helyes működéséhez szükséges, hogy a
készüléket készenléti üzemmódban hagyja. A jelen
kézikönyvben szereplő utasítások tájékoztatnak arról, ha
ez a szabály érvényes.
A gyermekekre vonatkozóan
• Ne engedje, hogy a gyerekek felmásszanak a készülékre.
• A kis méretű tartozékokat tartsa gyermekek elől elzárva,
nehogy véletlenül lenyeljék azokat.
Ha a következõ problémák merülnek fel...
Kapcsolja ki a tv-készüléket, és azonnal húzza ki a
hálózati csatlakozóvezetéket, ha a következő
problémák valamelyikét tapasztalja.
Lépjen kapcsolatba egy Sony márkaszervizzel, és
vizsgáltassa meg a készüléket szakemberrel.
Óvintézkedések
Tv-nézés
• A tv-készüléket közepes megvilágítás mellett nézze, mert
a túl gyenge fénynél történő tv-nézés, vagy hosszú ideig
történő használat megerőlteti szemeit.
• Fejhallgató használata esetén kerülje a túl nagy hangerőt,
mert károsodhat a hallása.
LCD-képernyõ
• Annak ellenére, hogy az LCD-képernyőt nagypontosságú
technológiával gyártják, és a képpontok legalább 99,99%a működőképes, fekete vagy világos (piros, kék, zöld)
pontok jelenhetnek meg tartósan a képernyőn. Ez az LCDképernyő szerkezeti jellemzője, és nem jelent hibás
működést.
• Ne nyomja vagy karcolja meg a képernyő felületét, és ne
helyezzen semmilyen tárgyat a készülék tetejére. A
megjelenítés egyenetlenné válhat, és az LCD-képernyő
megsérülhet.
• Ha a készüléket hideg helyen üzemelteti, a kép
elmosódottá válhat, vagy a képernyő elsötétülhet. Ez nem
hibajelenség. A jelenség megszűnik, amint a hőmérséklet
emelkedik.
• Ha hosszabb ideig állóképet jelenít meg a képernyőn,
szellemkép jelenhet meg. Ez pár pillanat múlva eltűnik.
• A készülék üzemeltetése közben a képernyő és a
készülékház felmelegedhet. Ez nem hibajelenség.
• Az LCD-képernyő kis mennyiségű folyadékkristályt és
higanyt tartalmaz. A tv-készülékben használt fénycső
szintén tartalmaz higanyt. Kövesse a helyi előírásokat és
szabályozásokat hulladékként történő elhelyezéskor.
A készülék képernyõjének és házának kezelése és
tisztítása
A tisztítás megkezdése előtt húzza ki a készülék hálózati
csatlakozóvezetékét az aljzatból.
Az anyagok, illetve a képernyő bevonatának károsodását
elkerülendő tartsa be az alábbi óvintézkedéseket.
• A képernyő és a készülékház portalanításához használjon
puha tisztítókendőt. Ha a port nem lehet letörölni,
nedvesítse meg a tisztítókendőt enyhe mosószeres
oldattal.
• Soha ne használjon súrolóeszközt, lúgos vagy savas
tisztítószert, súrolóport, illetve oldószert, például
alkoholt, benzint, hígítót vagy rovarirtót. Ezek az anyagok
károsíthatják a képernyő és a készülékház felületét.
• A készülék dőlésszögének beállításakor lassan mozgassa
a készüléket, így elkerülheti, hogy az elmozduljon vagy
lecsússzon az állványról.
Külsõ készülékek
Tartsa távol a tv-készüléktől a külön megvásárolható
készülékeket vagy bármely eszközt, amely elektromágneses
sugárzást bocsát ki. Ellenkező esetben torzult kép vagy zaj
jelentkezhet.
9 HU
A távvezérlõ áttekintése
1 "/1 – Készenléti állapot
Kikapcsolja vagy bekapcsolja a tv-készüléket a készenléti üzemmódból.
2 A/B – Kettõs hang (23. oldal)
3 Színes gombok
• Digitális üzemmódban (15., 17. oldal): kiválasztja a képernyő alján
található lehetőségeket a Kedvencek és EPG digitális menükben.
• Analóg teletext üzemmódban (13. oldal): a Fastext funkciót működteti.
4
/
– Információ/Szöveg felfedés
• Digitális üzemmódban: a jelenleg nézett műsorról jelenít meg rövid
részleteket.
• Analóg üzemmódban: olyan információkat jelenít meg, mint például a
csatornaszám és képernyő üzemmód.
• Analóg teletext üzemmódban: rejtett információt jelenít meg (pl. választ egy
kvíz kérdésre).
5
F/f/G/g/
(12., 19. oldal)
6 TOOLS (14., 18., 36. oldal)
Különböző tv-nézési lehetőségek közül választhat, illetve a jelforrások és
képernyőmódok közötti beállításokat, változtatásokat végezheti el.
7 MENU (19. oldal)
8 DIGITAL – Digitális üzemmód (12. oldal)
9 Számgombok
• Tv-üzemmódban: csatornaválasztás; 10 és annál nagyobb csatornaszám
esetén két másodpercen belül adja meg a második vagy harmadik
számjegyet.
• Analóg teletext üzemmódban: adja meg a háromjegyű oldalszámot az oldal
kiválasztásához.
0
– Elõzõ csatorna
Visszatér az előzőleg (legalább öt másodpercig) nézett csatornára.
qa PROG +/– (12. oldal)
• Tv üzemmódban: kiválasztja a következő (+) vagy előző (–) csatornát.
• Analóg teletext üzemmódban: kiválasztja a következő (+) vagy az előző
(–) oldalt.
qs 2 +/– – Hangerõ
qd % – Némítás (12. oldal)
qf / – Teletext (13. oldal)
qg ANALOG – Analóg üzemmód (12. oldal)
/ RETURN
qh
Visszatérés bármely megjelenített menü előző képernyőjére.
qj
qk
– EPG (digitális elektronikus mûsorújság) (15. oldal)
– Kép kimerevítés (13. oldal)
Kimerevítheti a tv-képet.
ql
– Képernyõ üzemmód (13. oldal)
Többszöri megnyomásával kiválaszthatja a kívánt képernyő üzemmódot
(egyszeri megnyomásakor a jelenlegi képernyő üzemmód jelenik meg).
w;
/
– Bemenetválasztás/Teletext oldaltartás
• Tv üzemmódban (18. oldal): kiválasztja a tv aljzatokhoz csatlakoztatott
készülék bemeneti műsorforrását.
• Analóg teletext üzemmódban: kimerevítheti a pillanatnyi oldalt.
Hasznos tudnivaló
Az A/B, PROG + és 5-ös gombokon tapintópont van. Ezeket használhatja viszonyítási pontként a tv-készülék vezérlésekor.
10 HU
KDL-46/40T35xx
2-697-124-12(1)
A tv-készülék gombjainak és jelzõinek áttekintése
(19. oldal)
1
2
/
– Bemenetválasztás/OK
• Tv üzemmódban (18. oldal): kiválasztja a tvkészülék aljzataihoz csatlakoztatott készülék
bemeneti műsorforrását.
• A tv-menüben: kiválasztja a menüt vagy
opciót, és megerősíti a beállítást.
3 2 +/–/
/
• Növeli (+) vagy csökkenti (–) a hangerőt.
• A tv-menüben: az opciók között mozog balra
( ) vagy jobbra ( ).
4 PROG +/–/
/
• Tv üzemmódban: kiválasztja a következő (+)
vagy előző (–) csatornát.
• A tv-menüben: az opciók között mozog fel
( ) vagy le ( ).
5 1 – Üzemi kapcsoló
Be- vagy kikapcsolja a tv-készüléket.
6
– Felvétel idõzítés/Kép kikapcsolás/
Idõzítõ jelzõ
• Narancssárgán világít, ha időzített felvétel
zajlik (15., 16. oldal).
• Zölden világít, ha kikapcsolta a képet (26.
oldal).
• Narancssárgán világít, ha beállította az
időzítőt (25. oldal).
6
7
8
9
7 1 – Készenlét jelzõ
Pirosan világít, ha a tv-készülék készenléti
üzemmódban van.
8 " – Üzemi jelzõ
Zölden világít, ha a tv-készülék be van
kapcsolva.
9 Távvezérlés érzékelõ/Fényérzékelõ (26.
oldal)
• A távvezérlő jeleinek érzékelése.
• Ne tegyen semmit az érzékelő elé, mert
működése nem lesz megfelelő.
Megjegyzés
Ügyeljen rá, hogy a tv-készülék ki legyen kapcsolva a hálózati vezeték kihúzása előtt. A hálózati vezeték csatlakoztatásának
megszüntetése a tv-készülék bekapcsolt állapotában azt eredményezheti, hogy a jelző továbbra is világít, vagy meghibásodhat a
készülék.
11 HU
KDL-46/40T35xx
2-697-124-12(1)
Tv-nézés
3
Tv-nézés
A 10 vagy annál nagyobb csatornaszám
kiválasztásához a második és harmadik
számjegyet az első számjegy után, két
másodpercen belül meg kell adni.
Digitális csatorna kiválasztása a digitális
elektronikus műsorújság (EPG) alkalmazásával:
lásd a 15. oldalon.
Digitális üzemmódban
Egy információs sáv jelenik meg rövid időre. A
sávon a következő szimbólumok jelenhetnek meg.
1
2
A számgombokkal vagy PROG +/–
gombokkal válasszon egy tv-csatornát.
2
3
: rádió szolgáltatás
: kódolt, előfizetéses szolgáltatás
: több szinkronnyelv áll rendelkezésre
: feliratozás vehető igénybe
: feliratozás vehető igénybe halláskárosultak
számára
: a műsor nézői számára javasolt alsó korhatár
(4–18 évesig)
: szülői letiltás
: műsor felvétele folyamatban
További mûveletek
3
1
Nyomja meg a 1 gombot (a készülék felső
részén).
Ha a tv-készülék készenléti állapotban van (a 1
(készenléti) jelző pirosan világít a készülék
előlapján), nyomja meg a távvezérlő "/1 gombját
a tv-készülék bekapcsolásához.
2
Nyomja meg a DIGITAL gombot a digitális
üzemmód, vagy az ANALOG gombot az
analóg üzemmód kiválasztásához.
A rendelkezésre álló csatornák az üzemmódtól
függenek.
Funkció
Teendő
A tv-készülék ideiglenes kikapcsolása
(készenléti mód).
Nyomja meg a "/1 gombot.
A tv-készülék bekapcsolása készenléti
üzemmódból hang
nélkül.
Nyomja meg a % gombot. A 2
+/– gombbal állítsa be a
hangerőt.
A készülék
kikapcsolása.
Nyomja meg a 1 gombot a tvkészüléken (felső rész).
Megjegyzés
A tv-készülék teljes áramtalanításához húzza ki a hálózati vezetéket.
A hangerő beállítása. Nyomja meg a 2 + (növelés)/–
(csökkentés).
A hang némítása.
Nyomja meg a % gombot.
Nyomja meg ismét a hang
visszaállításához.
A műsorindex táblázat megjelenítése
(csak analóg
üzemmódban).
Nyomja meg a
gombot.
A F/f gombokkal válasszon
egy analóg csatornát, majd
nyomja meg a
gombot.
A bemeneti jel index táblázat
megjelenítésével kapcsolatban
lapozzon a 18. oldalra.
12 HU
KDL-46/40T35xx
2-697-124-12(1)
A digitális teletext használata
Az analóg teletext használata
Nyomja meg többször a
gombot a Smart, 4:3,
Wide, Zoom vagy 14:9 üzemmódok kiválasztásához.
Smart*
A hagyományos, 4:3 arányú adást szélesképernyőn
jeleníti meg. A 4:3 arányú képet megnyújtja a
készülék, hogy kitöltse a képernyőt.
4:3
A hagyományos, 4:3 arányú adást (pl. hagyományos
tv-adás esetén) megfelelő képaránnyal jeleníti meg.
Analóg üzemmódban nyomja meg a / gombot. A /
gomb minden egyes megnyomására a kijelzés a
következőknek megfelelően változik:
teletext t teletext a tv-képre vetítve (vegyes
üzemmód) t teletext kikapcsolva (kilépés a teletext
funkcióból).
Egy teletext oldal kiválasztásához nyomja meg a
számgombokat vagy a PROG +/– gombot.
Egy adott oldal tartásához nyomja meg a
/
gombot.
Rejtett információk megjelenítéséhez nyomja meg a
/
gombot.
Wide
Hasznos tudnivalók
A szélesvásznú, mozi képarányú („letterbox” formátumú) adásokat megfelelő képaránnyal jeleníti meg.
• Ellenőrizze, hogy vétel megfelelő legyen, különben a
teletext hibásan működhet.
• A legtöbb tv-csatorna sugároz teletext szolgáltatást. A
szolgáltatás használatával kapcsolatban válassza ki az
indexoldalt.
• Amennyiben négy színes mező jelenik meg a teletext
oldal alján, a gyorsteletext szolgáltatás elérhető. A
gyorsteletext segítségével könnyen, gyorsan érhet el
oldalakat. Nyomja meg a megfelelő színű gombot a kívánt
oldal eléréséhez.
Ezzel a funkcióval kimerevítheti a tv-képet (pl. egy
telefonszám vagy recept leírásához).
Nyomja meg a
gombot.
A kimerevített kép a képernyő bal oldalán látható.
A jobb oldalon tovább követheti a mozgóképet.
2
A szélesképernyős (16:9 arányú) adást megfelelő
képarányokkal jeleníti meg.
Zoom*
14:9*
A 14:9 arányú adást megfelelő arányokkal jeleníti
meg. Ennek eredményeként fekete sávok jelennek
meg a képernyőn.
* A kép felső és alsó részei levágásra kerülhetnek.
Kép kimerevítés
1
Tv-nézés
Számos műsorszóró digitális teletext adást is sugároz.
A digitális teletext az analóghoz képest gazdagabb
grafikai megjelenítést kínál.
Kapcsoljon egy olyan csatornára, mely digitális
teletext adást is sugároz, majd nyomja meg a /
gombot.
Ha van olyan műsorszóró, mely külön digitális
teletext csatornát is sugároz, kapcsoljon arra a
csatornára.
A digitális teletext az alábbi gombokkal vezérelhető.
A digitális teletext kikapcsolásához nyomja meg a
RETURN gombot.
A teletexten belüli mozgáshoz használja a F/f/G/g
gombokat.
A kiválasztáshoz használja a
gombot és a
számgombokat.
Hivatkozott oldalak eléréséhez használja a színes
gombokat.
A képernyõ-üzemmód kézi
megváltoztatása, az adásnak megfelelõen
A
gomb ismételt megnyomásával
visszatérhet normál tv-üzemmódba.
Megjegyzés
Ez a funkció nem használható, ha a bejövő jelek személyi
számítógépről érkeznek.
Hasznos tudnivalók
• Kiválaszthatja a „Be” opciót az „Auto formátum” beállításnál.
A tv-készülék önműködően kiválasztja az adásnak megfelelő
legjobb üzemmódot (24. oldal).
• Beállíthatja a kép helyzetét a Smart (50 Hz), Zoom vagy 14:9
üzemmódban. A F/fgombokkal mozgathatja fel vagy le (pl.
felirat olvasásához) a képet.
• Egyes karakterek és/vagy betűk nem olvashatók a kép felső
vagy alsó részén Smart üzemmódban. Ilyen esetben a
„Képernyő beállítás” menüben kiválaszthatja a „Függőleges
méret” opciót, és beállíthatja a függőleges méretet, hogy
láthatóvá váljon a szükséges információ.
• Ha olyan 720p vagy 1080i formátumú műsort néz, melynek
szélei le vannak vágva, válassza a „Smart” vagy a „Zoom”
beállítást.
folytatódik
13 HU
KDL-46/40T35xx
2-697-124-12(1)
A Tools menü használata
Nyomja meg a TOOLS gombot a következő opciók
megjelenítéséhez tv-műsor nézése közben.
Opciók
Leírás
Bezárás
A Tools menü bezárása.
Takarékos üzemmód
Lásd a 26. oldalon.
Feliratok beállítása
(csak digitális
üzemmódban)
Lásd a 33. oldalon.
Digitális Kedvencek
(csak digitális
üzemmódban)
Lásd a 17. oldalon.
Kép üzemmód
Lásd a 20. oldalon.
Hang mód
Lásd a 22. oldalon.
Lehetővé teszi az átkapcsolást
Automatikus
digitális üzemmódra, és az idő
órabeállítás (csak
analóg üzemmódban) beállítását.
Elalvás időzítő
Lásd a 25. oldalon.
i Hangerő
Beállíthatja a fejhallgató
hangerejét.
14 HU
KDL-46/40T35xx
2-697-124-12(1)
A digitális elektronikus mûsorújság (EPG)
használata
*
1
Végezze el a kívánt műveletet a következő
táblázatban ismertetettek alapján.
Megjegyzés
A műsorinformáció csak akkor kerül megjelenítésre, ha a tvállomás sugároz ilyen információt.
Digitális elektronikus műsorújság (EPG)
Tv-nézés
2
Digitális üzemmódban nyomja meg a
gombot a digitális műsorújság (EPG)
megjelenítéséhez.
* Ez a funkció egyes országokban nem elérhető.
Funkció
Teendő
Az EPG kikapcsolása.
Nyomja meg a
Keresés az EPG-ben.
Nyomja meg a F/f/G/g gombot.
Jelenleg sugárzott műsor nézése.
Nyomja meg a
A műsorinformáció megjelenítése
kategóriánként – Kategória lista.
1
2
gombot.
gombot a kívánt műsor kiválasztása közben.
Nyomja meg a kék gombot.
A F/f/G/g gombokkal válasszon kategóriát. A kategória név
oldalt jelenik meg.
A rendelkezésre álló kategóriák közé tartoznak a következők:
„All categories”: minden rendelkezésre álló csatorna.
Kategórianév (pl. „News”): a kiválasztott kategóriába sorolt összes
csatorna megjelenítése.
3
Nyomja meg a
gombot.
Ekkor a digitális elektronikus műsorújság (EPG) csak az elérhető
műsorokat jeleníti meg a kiválasztott kategóriából.
Felvenni kívánt műsor beállítása – Időzített 1
felvétel.
2
3
4
A F/f/G/g gombokkal válassza ki a felvenni kívánt műsort.
Nyomja meg a
gombot.
A F/f gombokkal válassza ki a „Timer REC” funkciót.
Nyomja meg a
gombot a tv-készülék és a videomagnó
időzítőjének beállításához.
A
szimbólum jelenik meg a műsorinformáció mellett. A
világít a tv-készüléken (előlap).
Megjegyzések
jelző
• A tv-készüléken csak akkor állíthatja be a videomagnó időzítését, ha a
videomagnó Smartlink kompatibilis. Ha a videomagnó nem Smartlink
kompatibilis, egy üzenet jelenik meg, mely a videomagnó időzítőjének
beállítására hívja fel a figyelmet.
• Ha a műsor felvétele már megkezdődött, a tv-készüléket készenléti üzemmódba
kapcsolhatja, de ne kapcsolja ki teljesen, mert a felvétel leállhat.
• Ha életkor korlátozást állított be a kiválasztott műsorhoz, egy kódkérő üzenet
jelenik meg a képernyőn. A további részletekkel kapcsolatban olvassa el a
„Parental lock” fejezetet a 33. oldalon.
folytatódik
15 HU
KDL-46/40T35xx
2-697-124-12(1)
Funkció
Teendő
Műsor önműködő megjelenítése a műsor
kezdetekor – Emlékeztető.
1
2
3
4
A F/f/G/g gombokkal válassza ki a megjeleníteni kívánt
műsort.
Nyomja meg a
gombot.
A F/f gombokkal válassza ki a „Reminder” funkciót.
Nyomja meg a
gombot a kiválasztott emlékeztető
önműködő megjelenítéséhez a műsor kezdetekor.
A c szimbólum jelenik meg a műsorinformáció mellett.
Megjegyzés
Ha a tv-készüléket készenléti állapotban hagyja, az a műsor kezdetekor
önműködően bekapcsol.
Felvenni kívánt műsor dátumának és
1
idejének beállítása – Kézi időzített felvétel. 2
3
4
5
6
Nyomja meg a
gombot.
A F/f gombbal válassza ki a „Manual timer REC” opciót,
majd nyomja meg a
gombot.
A F/f gombokkal válassza ki a dátumot, majd nyomja meg a
gombot.
Állítsa be a kezdési és befejezési időt a 3. lépésnek
megfelelően.
A F/f gombokkal válassza ki a kívánt csatornát, majd nyomja
meg a
gombot.
Nyomja meg a
gombot a tv-készülék és a videomagnó
időzítőjének beállításához.
A
szimbólum jelenik meg a műsorinformáció mellett. A
világít a tv-készüléken (előlap).
Megjegyzések
jelző
• A tv-készüléken csak akkor állíthatja be a videomagnó időzítését, ha a
videomagnó Smartlink kompatibilis. Ha a videomagnó nem Smartlink
kompatibilis, egy üzenet jelenik meg, mely a videomagnó időzítőjének
beállítására hívja fel a figyelmet.
• Ha a műsor felvétele már megkezdődött, a tv-készüléket készenléti üzemmódba
kapcsolhatja, de ne kapcsolja ki teljesen, mert a felvétel leállhat.
• Ha életkor korlátozást állított be a kiválasztott műsorhoz, egy kódkérő üzenet
jelenik meg a képernyőn. A további részletekkel kapcsolatban olvassa el a
„Parental lock” fejezetet a 33. oldalon.
A felvétel, emlékeztető kikapcsolása –
Időzítő lista.
1
2
3
4
Nyomja meg a
gombot.
A F/f gombbal válassza ki a „Timer list” opciót, majd nyomja
meg a
gombot.
A F/f gombokkal válassza ki azt a műsort, melynek
időzítését szeretné törölni, majd nyomja meg a
gombot.
A F/f gombbal válassza ki a „Cancel Timer” opciót, majd
nyomja meg a
gombot.
A törlés végrehajtásának megerősítését kérő képernyő jelenik meg.
5
Nyomja meg a G/g gombot az „Igen” opció kiválasztásához,
majd nyomja meg a
gombot a megerősítéshez.
Hasznos tudnivaló
A digitális elektronikus műsorújság (EPG) megjeleníthető a „Menü” „Digitális EPG” opciójának kiválasztásával is (19. oldal).
16 HU
KDL-46/40T35xx
2-697-124-12(1)
A kedvencek listájának használata
*
A Kedvencek funkció lehetővé teszi, hogy legfeljebb
20 csatornát kedvencként megjelölve, egyszerűbben
kiválaszthassa azokat. A kedvencek listájának
megjelenítésével kapcsolatban olvassa el a „Navigálás
a menükben” című fejezetet (19. oldal).
Tv-nézés
Kedvencek listája
* Ez a funkció egyes országokban nem elérhető.
Funkció
Teendő
Kedvencek listájának létrehozása első
alkalommal.
Amikor először választja ki a főmenü „Digitális Kedvencek” opcióját, egy
üzenet jelenik meg, mely megkérdezi, hogy szeretne-e kedvenc csatornákat
kijelölni.
1
2
Nyomja meg a
gombot az „Igen” opció kiválasztásához.
A F/f gombokkal válassza ki a hozzáadni kívánt csatornát.
Ha ismeri a csatornaszámot, használhatja a számgombokat is a közvetlen
csatornaválasztáshoz.
3
Nyomja meg a
gombot.
A kedvencek listájában eltárolt csatornákat a
A kedvencek listájának kikapcsolása.
Nyomja meg a RETURN gombot.
Csatorna nézése.
A csatorna kiválasztása közben nyomja le a
Csatornák hozzáadása a kedvencek
listájához, és csatornák eltávolítása a
listából.
1
gombot.
Nyomja meg a kék gombot.
A kedvencek listájában eltárolt csatornákat a
2
szimbólum jelzi.
szimbólum jelzi.
A F/f gombokkal válassza ki a hozzáadni vagy eltávolítani
kívánt csatornát.
Ha ismeri a csatornaszámot, használhatja a számgombokat is a közvetlen
csatornaválasztáshoz.
Az összes csatorna törlése a kedvencek
listájából.
3
4
Nyomja meg a
gombot.
Nyomja meg a kék gombot a kedvencek listájához történő
visszatéréshez.
1
2
Nyomja meg a kék gombot.
Nyomja meg a sárga gombot.
Egy üzenet jelenik meg, mely a törlés megerősítését kéri.
3
Nyomja meg a G/g gombot az „Igen” opció kiválasztásához,
majd nyomja meg a
gombot a megerősítéshez.
17 HU
KDL-46/40T35xx
2-697-124-12(1)
Csatlakoztatott eszközök
képének megtekintése
Kapcsolja be a csatlakoztatott készüléket,
majd végezze el a következő műveletek
egyikét.
Teljesen bekötött 21 érintkezõs SCART-vezetékkel
csatlakoztatott készülékek esetében (35. oldal)
Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott készüléken.
A csatlakoztatott készülék képe megjelenik a
képernyőn.
Önmûködõen behangolt videomagnó esetén (7.
oldal)
Analóg üzemmódban a PROG +/– vagy a
számgombokkal válassza ki a videocsatornát.
Más módon csatlakoztatott készülék esetén (34.
oldal)
Nyomja meg többször a
/
gombot, amíg a
megfelelő bemeneti szimbólum meg nem jelenik a
képernyőn (lásd lentebb).
Kijelzés a
képernyőn
Felirat a bemeneten
AV1/2 vagy
AV1/2
1/2 vagy
1/2
AV3
3 (Y, PB/CB, PR/CR) és
3 (L, R)
AV4
HDMI IN 4 és HDMI IN 4
(L, R)
AV5
HDMI IN 5
AV6 vagy
AV6
PC
Funkció
Teendő
A bemeneti jelek
táblázatának
megjelenítése
(kivéve PC
videojelbemenet
esetén).
Nyomja meg a
gombot a
bemeneti jelek táblázatának
megjelenítéséhez. (Ezután analóg
üzemmódban nyomja meg a g
gombot.) A kívánt műsorforrás
kiválasztásához használja a F/f
gombokat, majd nyomja meg a
gombot.
A Tools menü használata
Amíg a csatlakoztatott készülék (számítógép
kivételével) képe látható a képernyőn, nyomja meg a
TOOLS gombot a következő opciók
megjelenítéséhez.
Opciók
Leírás
Bezárás
A Tools menü bezárása.
Takarékos üzemmód
Lásd a 26. oldalon.
Kép üzemmód
Lásd a 20. oldalon.
Hang mód
Lásd a 22. oldalon.
Önműködő órabeállítás Lehetővé teszi az átkapcsolást
digitális üzemmódra, és az idő
(csak analóg
beállítását.
üzemmódban)
Elalvás időzítő
Lásd a 25. oldalon.
i Hangerő
Beállíthatja a fejhallgató
hangerejét.
6 vagy
6, és
6 (L (MONO), R)
PC
és PC
További mûveletek
Funkció
Teendő
Visszakapcsolás
normál tvüzemmódba.
Nyomja meg a DIGITAL vagy
ANALOG gombot.
18 HU
KDL-46/40T35xx
2-697-124-12(1)
Menüfunkciók használata
Navigálás a menükben
Ikon
Leírás
Digitális EPG
A főmenü (Menü) lehetővé teszi a tv-készülék számos
kényelmi funkciójának használatát. Egyszerűen
válthat csatornákat vagy külső bemeneteket és
módosíthatja a tv-készülék beállításait.
Elindíthatja a digitális elektronikus
műsorújságot (EPG).
A beállításokkal kapcsolatos részletekért
lapozzon a 15. oldalra.
Külső bemenetek
Kiválaszthatja a tv-készülékhez
csatlakoztatott eszközöket.
• A külső készülék műsorának
megtekintéséhez válassza ki a
megfelelő bemeneti műsorforrást,
majd nyomja meg a
gombot.
• Ha nevet szeretne a bemenethez
rendelni, válassza ki az „AV címke
szerkesztése” menüpontot és lapozzon
a 25. oldalra.
1
1
Beállítások
Megjelenítheti a Beállítások menüt,
melyben a legtöbb beállítás elvégezhető.
A beállításokkal kapcsolatos részleteket
lásd a 20–33. oldalakon.
Megjegyzés
Nyomja meg a MENU gombot a menü
megjelenítéséhez.
Menüfunkciók használata
2, 3
A beállítható paraméterek választéka az
adott állapottól függ. A nem elérhető
menüelemek szürkítve vagy egyáltalán nem
jelennek meg.
2
3
A F/f gombokkal válasszon ki egy opciót.
Nyomja meg a
gombot a kiválasztott
opció elfogadásához.
A kilépéshez nyomja meg a MENU gombot.
Ikon
Leírás
Digitális Kedvencek
Megjelenítheti a kedvenc csatornák
listáját. A beállításokkal kapcsolatos
részletekért lapozzon a 17. oldalra.
Analóg
Visszatérés az előzőleg nézett analóg
csatornára.
Digitális
Visszatérés az előzőleg nézett digitális
csatornára.
19 HU
KDL-46/40T35xx
2-697-124-12(1)
Kép menü
Az alábbi opciókat választhatja ki a Kép menüben.
1
A F/f gombokkal válassza ki a
„Beállítások” menüt, majd nyomja meg a
gombot.
2
A F/f gombokkal válasszon ki egy ikont,
majd nyomja meg a
3
gombot.
A F/f/G/g gombokkal válasszon egy
opciót.
Bemenetek
Megadhatja, hogy a Kép menüben elvégzett beállítások minden vagy csak az éppen
nézett bemeneten legyenek alkalmazva.
„Összes”: minden bemeneten alkalmazásra kerülnek.
„Csak megnézésre”: csak az aktuális bemeneten.
Kép üzemmód
A kép üzemmód beállítása (PC bemenet kivételével).
„Élénk”: fokozott képkontraszt és élesség.
„Normál”: hagyományos kép. Házimozihoz ajánlott.
„Egyéni”: egyéni beállítások tárolását teszi lehetővé.
Kijelzõ mód
A kijelzési mód beállítása PC jelbemenet esetén.
„Video”: mozgóképek megtekintéséhez.
„Szöveg”: szövegek, grafikonok vagy táblázatok megtekintéséhez.
Törlés
A kép menü minden beállítását a gyári értékre állíthatja vissza (a „Bemenetek”, a
„Kép üzemmód” és a „Kijelző mód” menüpontok kivételével).
Háttérfény
Beállíthatja a háttérvilágítás fényerejét.
Hasznos tudnivaló
A „Háttérfény” nem használható, ha a „Takarékos üzemmód” menüpontban a „Magas”
beállítást választotta ki (26. oldal).
Kontraszt
Növelheti vagy csökkentheti a kép kontrasztját.
Fényerõ
Világosíthatja vagy sötétítheti a képet.
Színtelítettség
Növelheti vagy csökkentheti a színek intenzitását.
Színárnyalat
Növelheti vagy csökkentheti a zöld és piros tónusokat.
Hasznos tudnivaló
A „Színárnyalat” paraméter csak NTSC színjel esetén állítható be (pl. amerikai videokazetták).
20 HU
KDL-46/40T35xx
2-697-124-12(1)
Színhõmérséklet
A kép fehérségét állíthatja be.
„Hideg”: a fehér színeknek kékes színezetet ad
„Semleges”: a fehér színeknek semleges színezetet ad.
„Meleg 1”/„Meleg 2”: a fehér színeknek vöröses színezetet ad. A „Meleg 2”
vörösebb színezetet ad, mint a „Meleg 1”.
Hasznos tudnivaló
A „Meleg 1” és a „Meleg 2” csak akkor használható, ha az „Egyéni” opciót választotta a „Kép
üzemmód” beállításnál.
Élesítheti vagy lágyíthatja a képet.
Zajcsökkentés
Csökkentheti a képzajt („képhavazás”) gyenge jel esetén.
„Automatikus”: önműködően csökkenti a képzajt (csak analóg üzemmódban).
„Magas”/„Közepes”/„Alacsony”: módosítja a zajcsökkentés hatását.
„Ki”: kikapcsolja a zajcsökkentés funkciót.
Részletes
beállítások
Részletesebb képbeállítás. Ha az „Egyéni” opciót választja a „Kép üzemmód”
menüben, a következő beállításokat végezheti el.
„Törlés”: minden módosított képbeállítás visszaállítása a gyári értékre.
„Fekete korrekció”: finomítja a kép fekete területeinek árnyalását, ezzel növelve a
kontrasztot.
„Részl. Kontraszt kiemelő”: a képernyő világosságának függvényében önműködően
beállítja a „Kontraszt”-ot és a „Háttérfény”-t a legmegfelelőbb értékre. Ez a beállítás
különösen sötét képek esetén hatásos, fokozva a kép életszerűségét és növelve a sötét
képrészletek közötti elkülönülést.
„Gamma”: beállítja az egyensúlyt a kép világos és sötét területei között.
„Tiszta fehér”: kiemeli a fehér színeket.
„Élő szín”: a színeket élénkebbé teszi és valósághűbb bőrszíneket jelenít meg.
„Színtartomány”: módosítja a színtartományt. A „Kibővített” opció az élénk
színeket adja vissza természetesebb módon, míg a „Normál” opcióval a
hagyományos színek jelennek meg.
„MPEG Zajcsökkentés”: csökkenti a képzajt az MPEG tömörítésű műsorokban
(csak digitális üzemmódban).
Menüfunkciók használata
Képélesség
Hasznos tudnivaló
Az „Élő szín” menüpont nem használható, ha a „Színtartomány” beállítása „Normál”.
21 HU
KDL-46/40T35xx
2-697-124-12(1)
Hang menü
Az alábbi opciókat választhatja ki a Hang menüben. A
„Beállítások” menü opcióinak kiválasztása a „Kép
menü”-nél (20. oldal) ismertetett módon történik.
Bemenetek
Megadhatja, hogy a Hang menüben elvégzett beállítások minden, vagy csak az
éppen nézett bemeneten legyenek alkalmazva.
„Összes”: minden bemeneten alkalmazásra kerülnek.
„Csak megnézésre”: csak az aktuális bemeneten.
Hang mód
Kiválaszthatja a hang üzemmódot.
„Dinamikus”: fokozza a magas- és mélyhangokat.
„Normál”: normál hang. Házimozihoz ajánlott.
„Egyéni”: lapos átviteli görbe. Egyéni beállítások tárolását is lehetővé teszi.
Törlés
Minden beállítást a gyári értékre állíthat vissza a „Hang mód”, „Kettős hang” és a
„i Fejhallg.csatl.” kivételével.
Magas hangszín
Beállíthatja a magashangokat.
Mély hangszín
Beállíthatja a mélyhangokat.
Balansz
Eltolhatja a hangerőegyensúly beállítást a bal vagy jobb hangsugárzó felé.
Auto hangerõszab
Állandó hangerőszintet tarthat akkor is, ha a hangerő ugrásszerűen megváltozik (pl.
a reklámok általában hangosabbak az egyéb műsoroknál).
Hangerõ eltolás
A többi bemenethez képest módosíthatja az adott bemenet hangerejét, ha a
„Bemenetek” menüpontban a „Csak megnézésre” opciót választotta ki.
Térhang
Térhangzás üzemmódot választhat.
„TruSurround XT”: térhangzású hang (csak sztereó műsorok esetén).
„Álsztereó”: sztereószerű hanggal szólaltatja meg a mono műsorokat.
„Ki”: normál sztereó vagy mono műsorhoz.
BBE
A „BBE High Definition Sound System” segítségével erőteljesebb hatást
kölcsönözhet a hangnak, csökkentve a hangsugárzók fáziselcsúszását.
22 HU
KDL-46/40T35xx
2-697-124-12(1)
Kettõs hang
A kívánt hangsávot választhatja ki sztereó vagy kétnyelvű adások esetén.
„Sztereó”, „Mono”: sztereó műsor esetén.
„A”/„B”/„Mono”: kétnyelvű adás esetén válassza az „A” opciót az 1-es, a „B” opciót
a 2-es hangcsatorna vagy a „Mono” opciót a mono csatorna lejátszásához, ha
rendelkezésre áll.
Hasznos tudnivaló
Ha a tv-készülékhez csatlakoztatott külső eszközt használ, válassza a „Sztereó”, „A” vagy „B”
opciót a „Kettős hang” beállításnál.
i Fejhallg. csatl.
(fejhallgatóhangsugárzó
kapcsolat)
Be- és kikapcsolhatja a tv-készülék beépített hangsugárzóit, ha fejhallgatót
csatlakoztat.
„Be”: a hang csak a fejhallgatóból hallható.
„Ki”: a hang a fejhallgatóból és a tv-készülék hangsugárzóiból is hallható.
Hasznos tudnivaló
Menüfunkciók használata
A „Magas hangszín”, „Mély hangszín”, „Balansz”, „Auto hangerőszab”, „Térhang” és „BBE” funkciók beállítása nincs hatással a
fejhallgató és az audio kimeneti aljzatokra.
23 HU
KDL-46/40T35xx
2-697-124-12(1)
Képernyõ menü
Az alábbi opciókat választhatja ki a Képernyő
menüben. A „Beállítások” menü opcióinak
kiválasztása a „Kép menü”-nél (20. oldal) ismertetett
módon történik.
Bemenetek
Megadhatja, hogy a Képernyő menüben elvégzett beállítások minden, vagy csak az
éppen nézett bemeneten legyenek alkalmazva.
„Összes”: minden bemeneten alkalmazásra kerülnek.
„Csak megnézésre”: csak az aktuális bemeneten.
Képernyõ formátum
A képernyő formátumról bővebben „A képernyő üzemmód kézi megváltoztatása, az
adásnak megfelelően” című fejezetben olvashat (13. oldal).
Auto formátum
Önműködően beállítja a képernyő formátumot a műsor jelének megfelelően. A
beállítás megőrzéséhez válassza a „Ki” opciót.
Hasznos tudnivalók
• A
gomb ismételt megnyomásával akkor is módosíthatja a képernyő formátumot, ha a
„Be” vagy „Ki” opciót választotta az „Auto formátum” beállításnál.
• Az „Auto formátum” funkció csak PAL és SECAM jelek esetén használható.
4:3 alaphelyzet
Kiválaszthatja az alapértelmezett képernyő üzemmódot 4:3 arányú adásokhoz.
„Smart”: a hagyományos 4:3 adásokat szélesképernyős formában jeleníti meg.
„4:3”: a hagyományos 4:3 adásokat az eredeti képaránnyal jeleníti meg.
„Ki”: akkor is megőrzi a jelenlegi „Képernyő formátum” beállítást, ha átkapcsol egy
másik csatornára vagy bemenetre.
Hasznos tudnivaló
Ez a funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha a „Be” opciót választotta ki az „Auto formátum”
menüben.
Képeltolás
Beállíthatja a képterületet.
„Teljes felbontás”: a 1080i és 1080p műsorforrások képei eredeti méretben jelennek
meg, így azok bizonyos részei le lesznek vágva.
„Normál”: a képet eredeti méretben jeleníti meg.
„–1”/„–2”: felnagyítja a képet, hogy elrejtse annak széleit.
Vízszintes eltolás
Beállíthatja a kép vízszintes helyzetét.
Függõleges eltolás
Beállíthatja a kép függőleges helyzetét, ha a képernyőformátum „Smart” (50 Hz),
„Zoom” vagy „14:9”.
Függõleges méret
Beállíthatja a kép függőleges méretét, ha a képernyő formátum „Zoom” vagy „14:9”.
24 HU
KDL-46/40T35xx
2-697-124-12(1)
Beállítás menü
Az alábbi opciókat választhatja ki a Beállítás
menüben. A „Beállítások” menü opcióinak
kiválasztása a „Kép menü”-nél (20. oldal) ismertetett
módon történik.
Elindíthatja az „első bekapcsolás menüt”, melynek segítségével kiválaszthatja a
nyelvet és országot, régiót, valamint behangolhatja a fogható digitális és analóg
csatornákat. Rendszerint nincs szükség erre a műveletre, mert a nyelv és ország, régió
kiválasztása, illetve a csatornák tárolása a tv-készülék első üzembe helyezésekor
megtörtént (6., 7. oldal). Ez az opció lehetővé teszi az említett művelet megismétlését
(pl. a tv-csatornák újrahangolását költözés után, vagy új csatornák keresését,
melyeknek sugárzását az előző tárolás óta kezdték meg).
Nyelv/Ország
Kiválaszthatja a megjelenő menük nyelvét.
AV beállítás
Nevet rendelhet azokhoz a külső készülékhez, melyeket az oldalsó vagy a hátoldali
aljzatokhoz csatlakoztatott. A név rövid ideig megjelenik a képernyőn, a megfelelő
bemenet kiválasztásakor. Kihagyhatja azt a bemenetet, melyet nem használ.
1 A F/f gombokkal válassza ki a kívánt bemenetet, majd nyomja meg a
gombot.
2 A F/f gombokkal válasszon az alábbi opciók közül, majd nyomja meg
a
gombot.
Menüfunkciók használata
Autom. Beállítás
Gyári készüléknevek: a tárolt nevek közül hozzárendelhet egyet a csatlakoztatott
készülékhez.
„Szerkesztés”: saját nevet hozhat létre. Kövesse a „Programnevek” című rész 2–4.
lépéseit (29. oldal).
„Ugrás”: a nem használt bemenetet kihagyja a készülék, amikor a
gombbal
műsorforrást választ.
Automatikus S Video
Az
6 S-videó aljzat bemeneti jelét választhatja ki, ha az
egyaránt csatlakoztatta.
Idõzítõ Beállítások
Beállíthatja az időzítőt a tv-készülék be-, kikapcsolásához.
/
6 aljzatokat
Elalvás idõzítõ
Beállíthat egy időtartamot, melynek letelte után a tv-készülék önműködően
készenléti üzemmódba kapcsol.
Ha bekapcsolta ezt a funkciót, az
(időzítő) jelző narancssárgán világít a tvkészüléken (előlap).
Hasznos tudnivaló
• Ha ki- és bekapcsolja a tv-készüléket, az „Elalvás időzítő” beállítás visszakapcsol a „Ki”
opcióra.
• Egy perccel a készenléti üzemmódba kapcsolás előtt az „A TV készüléket az Elalvás időzítő
hamarosan kikapcsolja” üzenet jelenik meg a képernyőn.
folytatódik
25 HU
KDL-46/40T35xx
2-697-124-12(1)
Bekapcs. idõzítõ
Beállíthatja az időzítőt a készülék készenléti üzemmódból való bekapcsolásához.
„Nap”: beállíthatja a napot, amikor aktiválni szeretné a bekapcsolás időzítőt.
„Idő”: beállíthatja a tv-készülék bekapcsolásának időpontját.
„Időtartam”: beállíthatja azt az időtartamot, mely után a tv-készülék önműködően
készenléti üzemmódba kapcsol.
„Hangerő beállítás”: beállíthatja a tv-készülék bekapcsolásakor érvényes hangerőt.
Óra beállítása
Lehetővé teszi az óra kézi vezérléssel történő beállítását. Ha a tv-készülék digitális
csatornák jelét fogadja, az óra nem állítható be kézzel, mert az órabeállítás a
sugárzott jel időkódjának segítségével történik.
Takarékos üzemmód
Kiválaszthatja az energiatakarékos üzemmódot a tv-készülék energiafogyasztásának
csökkentésére.
Ha a „Kép ki” opciót választja, a kép kikapcsol, és a
(kikapcsolt kép) jelző
zölden világít a készüléken (előlap). A hang változatlan marad.
Fényérzékelõ
„Be”: önműködően optimalizálhatja a képbeállítást a helyiség fényviszonyainak
megfelelően.
„Ki”: a „Fényérzékelő” funkció kikapcsolása.
Megjegyzés
Ne tegyen semmit az érzékelő elé, mert akadályozhatja annak működését. Az érzékelőről
bővebben a 11. oldalon olvashat.
AV2 kimenet
Beállíthatja a készülék hátoldalán található
/
2 aljzaton továbbítani kívánt
jelet. A
/
2 aljzathoz csatlakoztatott videomagnóval vagy más felvevő
készülékkel felvételt készíthet a tv-készülék egyéb aljzataihoz csatlakoztatott külső
készülékről.
„TV”: a sugárzott műsort továbbítja.
„AV1”: a
/
1 aljzathoz csatlakoztatott készülék jelét továbbítja.
„AV6”: a
/
6 aljzathoz csatlakoztatott készülék jelét továbbítja.
„Automatikus”: mindig a képernyőn megjelenített műsort továbbítja (kivéve a
3, HDMI IN 4, HDMI IN 5 és PC
aljzatok jeleit).
/
Csendes
Bekapcsolás
Ez a funkció alacsony szintre állítja a hangerőt a tv-készülék bekapcsolásakor, majd
fokozatosan emeli a szintet a beállított értékig.
Hangszóró
Be- és kikapcsolhatja a tv-készülék beépített hangszóróit.
„Be”: a tv-készülék hangsugárzói bekapcsolt állapotban vannak, ezeken keresztül hallható
a műsor.
„Ki”: a tv-készülék hangsugárzói kikapcsolt állapotban vannak, a műsorok hangját az
audiokimenetekhez csatlakoztatott külső audiokészüléken hallgathatja.
Hang kimenet
„Változó”: az Ön audio rendszerének hangereje vezérelhető a tv-készülék
távvezérlőjével.
„Rögzített”: a tv-készülék hangereje állandó. Használja audio rendszerének
távvezérlőjét a hangerő (és más jellemzők) beállításához.
Színrendszer
Kiválaszthatja a színrendszert („Automatikus”, „PAL”, „SECAM”, „NTSC3.58”,
„NTSC4.43” vagy „PAL60”) a bemeneti műsorforrás jelének megfelelően.
Termékinformáció
A tv-készülék rendszerinformációit jelenítheti meg.
26 HU
KDL-46/40T35xx
2-697-124-12(1)
Mindent visszaállít
Ez a funkció minden beállítást a gyári értékre állít vissza, majd megjeleníti az
önműködő beállítási képernyőt.
Megjegyzés
Az összes beállítás (beleértve a Digitális kedvencek listáját, az ország, a nyelv beállításait, az
önműködően behangolt csatornákat stb.) visszaáll a gyárilag megadott értékre.
Menüfunkciók használata
27 HU
KDL-46/40T35xx
2-697-124-12(1)
PC beállítások menü
Az alábbi opciókat a PC beállítások menüben
választhatja ki. A „Beállítások” menü opcióinak
kiválasztása a „Kép menü”-nél (20. oldal) ismertetett
módon történik.
Képernyõ formátum
Kiválaszthat egy képernyő üzemmódot a számítógépes jel megjelenítéséhez.
„Normál”: eredeti méretében jeleníti meg a képet.
„Teljes 1”: felnagyítja a képet a képterület kitöltéséhez, megtartva a vízszintesfüggőleges képarányt.
„Teljes 2”: felnagyítja a képet a képterület kitöltéséhez.
Törlés
A „Képernyő formátum” és az „Energiagazdálkodás” kivételével visszaállíthatja a
PC beállítások menü beállításait a gyári értékekre.
Automatikus
beállítás
Ez a funkció önműködően beállítja a kép helyzetét és fázisát, amikor a tv-készülékre
jel érkezik a csatlakoztatott számítógépről.
Hasznos tudnivaló
Az önműködő beállítás nem működik megfelelően bizonyos bemeneti jelekkel. Ilyen esetben
állítsa be kézi vezérléssel a „Fázis”, „Pixel”, „Vízszintes eltolás” és „Függőleges eltolás”
paramétereket.
Fázis
Beállíthatja a fázist a kép villogása esetén.
Pixel
Beállíthatja a képpontok kiosztását, ha a képen függőleges csíkok jelennek meg.
Vízszintes eltolás
Beállíthatja a kép vízszintes helyzetét.
Függõleges eltolás
Beállíthatja a kép függőleges helyzetét.
Energiagazdálkodás
Készenléti üzemmódba kapcsolja a tv-készüléket, ha 30 másodpercig nem érkezik
jel.
28 HU
KDL-46/40T35xx
2-697-124-12(1)
Analóg beállítások menü (csak analóg
üzemmódban)
Az alábbi opciókat az Analóg beállítások menüben
választhatja ki. A „Beállítások” menü opcióinak
kiválasztása a „Kép menü”-nél (20. oldal) ismertetett
módon történik.
Ha a „Be” opciót választja a „Közvetlen számbeírás” menüben, a kívánt analóg
csatornát a távvezérlő számgombjaival (0–9) is kiválaszthatja.
Megjegyzés
Ha a „Be” opciót választja a „Közvetlen számbeírás” menüben, a 10-es vagy annál nagyobb
(két számjegyű) csatornák kiválasztása nem lehetséges a számgombokkal.
Automatikus
hangolás
Behangolhat minden rendelkezésre álló analóg csatornát.
Rendszerint nincs szükség erre a műveletre, mert a csatornák tárolása a tv-készülék
első üzembe helyezésekor megtörtént (7. oldal). Ez az opció lehetővé teszi az
említett művelet megismétlését (pl. a tv-csatornák újrahangolását költözés után,
vagy új csatornák keresését, melyeknek sugárzását az előző tárolás óta kezdték
meg).
Programrendezés
Megváltoztathatja a tárolt analóg csatornák sorrendjét.
1
A F/f gombokkal válassza ki az áthelyezni kívánt csatornát, majd
nyomja meg a
2
Menüfunkciók használata
Közvetlen
számbeírás
gombot.
A F/f gombokkal válassza ki a csatorna új helyét, majd nyomja meg a
gombot.
Programnevek
Legfeljebb 5 betűből vagy számból álló nevet rendelhet a csatornához. A csatorna
kiválasztásakor a név rövid ideig megjelenik. (A csatornák nevét a készülék általában önműködően beolvassa az analóg teletext rendszerből (ha rendelkezésre áll).)
1 A F/f gombokkal válassza ki az elnevezni kívánt csatornát, majd
nyomja meg a
gombot.
2 Válassza ki a kívánt betűt vagy számot a F/f gombokkal (a „_”
szimbólum jelzi a szóközt), majd nyomja meg a g gombot.
Amennyiben rossz karaktert adott meg
A G/g gombokkal válassza ki a téves karaktert. A F/f gombokkal válassza ki a
megfelelő karaktert.
Az összes karakter törlése
Válassza a „Törlés” opciót, majd nyomja meg a
gombot.
3
Ismételje a 2-es lépést a teljes név megadásához.
4
Válassza az „OK” opciót, majd nyomja meg a
gombot.
folytatódik
29 HU
KDL-46/40T35xx
2-697-124-12(1)
Kézi hangolás
Mielőtt kiválasztaná a „Címke”/„AFT”/„Audio szűrő”/„Ugrás”/„Dekóder” opciót, a
PROG +/– gombokkal válassza ki a megfelelő csatornát. Kiválaszthat olyan
csatornát is, melynél aktív a kihagyás funkció (31. oldal).
Program/Rendszer/Csatorna
Csatornák kézi tárolása.
1 Használja a F/f gombokat a „Programhely” kiválasztásához, majd
2
nyomja meg a
gombot.
Használja a F/f gombokat a kézzel beállítandó programhely
kiválasztásához (ha videomagnót hangol be, válassza a 00
programhelyet), majd nyomja meg a RETURN gombot.
3
Használja a F/f gombokat a „Rendszer” kiválasztásához, majd nyomja
4
meg a
gombot.
Használja a F/f gombokat a tv-rendszer kiválasztásához, majd nyomja
meg a G gombot.
B/G: nyugat-európai országok, régiók.
D/K: kelet-európai országok, régiók.
L: Franciaország.
I: Nagy-Britannia.
5
6
Használja a F/f gombokat a „Csatorna” kiválasztásához, majd nyomja
meg a
gombot.
Használja a F/f gombokat az „S” (kábeltelevíziós csatornák) vagy a
„C” (földi sugárzású csatornák) kiválasztásához, majd nyomja meg a g
gombot.
Megjegyzés
Az „S” opció nem használható, ha az „Ország” menüpontban „Nagy-Britannia”-t
választotta ki (6. oldal).
7
Hangolja be a csatornákat a következők szerint:
Ha nem ismeri a csatornaszámot (frekvenciát)
Használja a F/f gombokat a következő fogható csatorna megkereséséhez. Ha a
készülék behangol egy csatornát, a keresés megáll. A keresés folytatásához nyomja
meg a F/f gombot.
Ha ismeri a csatornaszámot (frekvenciát)
A számgombok segítségével adja meg a kívánt programcsatorna vagy a videomagnó
csatornájának számát.
8
9
Nyomja meg a
gombot a „Megerősít” kiválasztásához, majd nyomja
meg a
gombot.
Nyomja meg a f gombot az „OK” kiválasztásához, majd nyomja meg a
gombot.
Ismételje meg a fenti lépéseket a többi csatorna beállításához.
Címke
Tetszés szerinti nevet rendelhet (legfeljebb 5 betű vagy szám) a kiválasztott
csatornához. A csatorna kiválasztásakor a név rövid ideig megjelenik.
A karakterek beírásához kövesse a „Programnevek” rész 2–4. lépéseit (29. oldal).
AFT
Ha úgy érzi, hogy finomhangolással tovább javítható a kép, kézi vezérléssel
beállíthatja a megfelelő vételi minőséget.
A finomhangolás a –15 és +15 közötti tartományban végezhető. Ha a „Be” opciót
választja, a finomhangolás önműködően történik.
Audio szûrõ
Ha a mono adások hangja torzított, az egyes csatornáknál javíthatja a
hangminőséget. A nem szabványos jelek hangtorzítást vagy szaggatott hangot
okozhatnak mono műsorok megtekintésekor.
Ha nem tapasztal hangtorzítást, hagyja ezt az opciót a gyári „Ki” beállításon.
Megjegyzések
30 HU
• Nem hallgathat sztereó vagy kettős hangot, ha az „Alacsony” vagy „Magas” opciót választotta.
• Az „Audio szűrő” menüpont nem használható, ha az „L” opciót választotta a „Rendszer”
menüpontban.
KDL-46/40T35xx
2-697-124-12(1)
Ugrás
A készülék kihagyja a nem kívánt analóg csatornákat, amikor a PROG +/–
gombokkal csatornát vált. (A számgombokkal továbbra is kiválaszthatja a kihagyott
csatornákat.)
Dekóder
Megjelenítheti és felveheti a kódolt csatorna műsorát, ha közvetlenül a
/
1
SCART aljzathoz, vagy egy videomagnón keresztül a
/
2 SCART aljzathoz
dekódert csatlakoztat.
Megjegyzés
Ez az opció nem használható, ha az „Ország” menüpontban „Nagy-Britannia”-t választotta ki
(6. oldal).
Megerõsít
Elmentheti a „Kézi hangolás” menüpontban végzett módosításokat.
Menüfunkciók használata
31 HU
KDL-46/40T35xx
2-697-124-12(1)
Digitális beállítások menü
Beállíthatja vagy megváltoztathatja a digitális
paramétereket a Digitális beállítások menüben.
Válassza ki a „Digitális beállítások” menüt, majd
nyomja meg a
gombot az alábbi menük
megjelenítéséhez. A „Beállítások” menü opcióinak
kiválasztása a „Kép menü”-nél (20. oldal) ismertetett
módon történik.
Digitális hangolás
Megjelenítheti a „Digitális hangolás” menüt.
Teljes digitális hangolás
Behangolhat minden rendelkezésre álló digitális csatornát.
Rendszerint nincs szükség erre a műveletre, mert a csatornák tárolása a tv-készülék
első üzembe helyezésekor megtörtént (7. oldal). Ez az opció lehetővé teszi az
említett művelet megismétlését (pl. a tv-csatornák újrahangolását költözés után,
vagy új csatornák keresését, melyeknek sugárzását az előző tárolás óta kezdték
meg).
Digitális programlista szerkesztése
Törölheti a feleslegessé vált digitális csatornákat, és megváltoztathatja a csatornák
sorrendjét.
1 Használja a F/f gombokat a törölni vagy áthelyezni kívánt csatorna
kiválasztásához.
Ha ismeri a csatorna számát (frekvenciát)
A számgombokkal adja meg a háromjegyű számot.
2
Digitális csatornák törlése, vagy a sorrend megváltoztatása
Digitális csatorna törlése
Nyomja meg a
gombot. Egy üzenet kéri a törlés megerősítését. A G gombbal
válassza az „Igen” opciót, majd nyomja meg a
gombot.
A digitális csatornák sorrendjének módosítása
Nyomja meg a g gombot, majd a F/f gombokkal válassza ki a csatorna új helyét.
Nyomja meg a G gombot. Ha szükséges, ismételje meg az 1-es és 2-es lépéseket
további csatornák áthelyezéséhez.
3
Nyomja meg a RETURN gombot.
Digitális kézi hangolás
Kézi vezérléssel is behangolhatja a digitális csatornákat.
1 Nyomja meg behangolni kívánt csatornának megfelelő számgombot,
majd a F/f gombokkal hangolja be a csatornát.
2 Miután a készülék megtalálta a rendelkezésre álló csatornákat, a F/f
gombokkal válassza ki a tárolni kívánt csatornát, és nyomja meg a
gombot.
3
A F/f gombokkal válassza ki azt a programhelyet, ahol az új csatornát
tárolni szeretné, majd nyomja meg a
gombot.
Ismételje a fenti eljárást további csatornák kézi hangolásához.
32 HU
KDL-46/40T35xx
2-697-124-12(1)
Digitális beállítások
Megjelenítheti a „Digitális beállítások” menüt.
Feliratok beállítása*
Bekapcsolhatja a digitális feliratokat a képernyőn.
Ha kiválasztja a „For Hard Of Hearing” opciót, további vizuális segédjelek
jelenhetnek meg a feliratok mellett (ha a tv-csatorna sugároz ilyen információt).
Feliratok nyelve*
Kiválaszthatja a megjelenítendő feliratok nyelvét.
Audio nyelv*
Kiválaszthatja a csatorna nyelvét. Lehetnek olyan digitális csatornák, melyek több
nyelven sugároznak.
Audio típus*
Növeli a hangerőt, ha a „For Hard Of Hearing” opciót kiválasztotta.
Ha korábban nem állított be PIN kódot, egy PIN kód kérő képernyő jelenik meg.
Kövesse az alábbi „PIN kód” rész utasításait.
2
Használja a F/f gombokat a korhatár vagy a „None” opció (nincs
3
korhatár) kiválasztásához, majd nyomja meg a
Nyomja meg a RETURN gombot.
gombot.
PIN kód*
Beállíthatja a PIN kódot, vagy lehetővé teszi a PIN kód módosítását.
1 Adjon meg egy PIN kódot a következők szerint:
Ha korábban már megadott egy PIN kódot
Menüfunkciók használata
Gyermekzár*
Korhatárt állíthat be a műsorokhoz. A beállított korhatárt meghaladó műsor csak
akkor nézhető, ha beírja a megfelelő PIN kódot.
1 A számgombokkal adja meg az érvényes PIN kódot.
A számgombokkal adja meg a PIN kódot.
Ha még nem állított be PIN kódot
A számgombokkal adja meg a gyárilag beállított „9999” PIN kódot.
2
A számgombokkal adja meg az új PIN kódot.
Egy üzenet jelenik meg, mely tájékoztatja az új PIN kód elfogadásáról.
3
Nyomja meg a RETURN gombot.
Hasznos tudnivaló
A 9999 PIN kód minden esetben elfogadásra kerül.
Technikai beállítások
Megjelenítheti a Technikai beállítások menüt.
„Auto szolgáltatásfrissítés”: lehetővé teszi, hogy a tv-készülék felismerje és tárolja
az új digitális szolgáltatásokat, amikor azok elérhetővé válnak.
„Szoftverletöltés”: lehetővé teszi, hogy a tv-készülék önműködően fogadjon
szoftverfrissítéseket az antennán keresztül (ha kiadnak frissítést). A Sony a „Be”
opció használatát javasolja. Ha nem szeretné a készülék szoftverét frissíteni,
válassza a „Ki” opciót.
„Rendszerinformáció”: megjeleníti a szoftver verziót és jelszintet.
„Time Zone”: lehetővé teszi az adott időzóna kézi kiválasztását, ha ez nem egyezik
meg az ország alapértelmezett időzónájával.
CA-modul beállítása
Lehetőséget biztosít az előfizetős szolgáltatás eléréséhez, miután igényelt egy
előfizetői egységet (CAM-ot) és nézőkártyát. Lásd a 34. oldalon a
(PCMCIA)
aljzat elhelyezkedését.
* Lehetnek olyan országok, ahol ez a funkció nem használható.
33 HU
KDL-46/40T35xx
2-697-124-12(1)
Külsõ készülékek használata
Külsõ készülékek csatlakoztatása
Különféle külső készüléket csatlakoztathat tv-készülékéhez. A csatlakozóvezetékek külön megvásárolható
tartozékai a tv-készüléknek.
Csatlakozás a tv-készülékhez (oldalpanel)
Csatlakoztatni
kívánt eszköz
Teendő
S VHS/Hi8/DVC
kamkorder A
Csatlakoztassa az
6 S-videó
S VHS/Hi8/DVC
kamkorder
aljzathoz vagy a
6 kompozit
videoaljzathoz, illetve a
6
audio csatlakozó L (MONO)/R
aljzataihoz. A képzaj elkerülése
érdekében ne csatlakoztassa a
Fejhallgató
videokamerát egyszerre a
6
videó és az
6 S-videó
aljzathoz. Ha mono készüléket
csatlakoztat, a
6 csatlakozó
„L” aljzatát használja.
Fejhallgató B
Csatlakoztassa a i fejhallgató
aljzathoz, így a tv-készülék
hangját a fejhallgatón keresztül
hallgathatja.
Előfizetői kártya
(CAM) C
A Pay Per View szolgáltatások
használatához.
A részletek tekintetében olvassa el
a CAM kezelési útmutatóját. A
CAM használatához távolítsa el a
gumifedelet a CAM aljzatról. A
CAM egység csatlakoztatása előtt
kapcsolja ki a tv-készüléket. Ha
nem használja a CAM egységet,
helyezze vissza a fedelet a CAM
aljzatra.
Megjegyzés
A CAM nem minden országban
használható. Konzultáljon hivatalos
kereskedőjével.
Kizárólag szervizelési célokra
34 HU
KDL-46/40T35xx
2-697-124-12(1)
Csatlakozás a tv-készülékhez (hátoldal)
Csatlakoztatni
kívánt eszköz
Számítógép
DVD-lejátszó
Számítógép D
Csatlakoztassa a PC
/
aljzathoz. Ferritgyűrűvel ellátott
számítógép csatlakozóvezeték
használata ajánlott.
Digitális
műholdvevő vagy
DVD-lejátszó E
Ha a készülék rendelkezik HDMI
aljzattal, csatlakoztassa azt a
HDMI IN 4 vagy 5 aljzathoz. A
digitális video- és audiojelek a
külső készülékből érkeznek. Ha a
készülék DVI aljzattal
rendelkezik, csatlakoztassa a DVI
aljzatot a HDMI IN 4 aljzathoz
egy (külön megvásárolható) DVIHDMI átalakító segítségével , és
csatlakoztassa a készülék audio
kimeneti aljzatait a HDMI IN 4
aljzatokhoz.
Megjegyzés
Digitális műholdvevő
Videomagnó
Dekóder
Hifi audiokészülék
DVD-lejátszó
komponens
kimenettel F
Csatlakoztassa a komponens videó
és a
/
3 audiocsatlakozó L/
R aljzataihoz.
Videojáték, DVDlejátszó vagy
dekóder G
Csatlakoztassa a
/
1
SCART aljzathoz. A dekóder
csatlakoztatásakor a tvvevőegységből származó kódolt jel
a dekóderre kerül, majd a dekódolt
jel jut vissza a tv-készülékre.
DVD-felvevő vagy
videomagnó, mely
támogatja a
SmartLink
rendszert H
Csatlakoztassa a
/
2
SCART aljzathoz. A SmartLink
egy közvetlen adatkapcsolat a tvkészülék és a videomagnó, DVDfelvevő között.
Hifi audiokészülék
I
Csatlakoztassa az
audio
kimeneti aljzatokhoz, így a tvkészülék hangját a hifi
audiokészüléken keresztül
hallgathatja.
Külsõ készülékek használata
• A HDMI aljzatok csak a következő
videojeleket támogatják: 480i,
480p, 576i, 576p, 720p 1080i és
1080p. Számítógép csatlakoztatásához használja a PC
bemeneti aljzatot.
• Feltétlenül javasoljuk olyan
HDMI-vezeték használatát,
melyen feltüntették a HDMI-logot.
DVD-lejátszó komponens kimenettel
DVD-felvevő
Teendő
Videojáték
DVD-lejátszó
dekóder
35 HU
KDL-46/40T35xx
2-697-124-12(1)
A Tools menü elemei a PC bemenet
használata közben
Számítógépes jelbemenet esetén nyomja meg a
TOOLS gombot a következő opciók
megjelenítéséhez.
Opciók
Leírás
Bezárás
A Tools menü bezárása.
Takarékos üzemmód
Lásd a 26. oldalon.
Kijelző mód
Lásd a 20. oldalon.
Hang mód
Lásd a 22. oldalon.
Automatikus beállítás Lásd a 27. oldalon.
Vízszintes eltolás
Lásd a 27. oldalon.
Függőleges eltolás
Lásd a 27. oldalon.
Önműködő órabeállítás Lehetővé teszi az átkapcsolást
digitális üzemmódra, és az idő
(csak analóg
beállítását.
üzemmódban)
i Hangerő
Beállíthatja a fejhallgató
hangerejét.
36 HU
KDL-46/40T35xx
2-697-124-12(1)
További információk
Minõségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a KDL-46T35xx,
KDL-40T35xx típusú készülék a 2/1984. (III. 10.)
számú BkM-IpM együttes rendeletben előírtak szerint
megfelel a következő műszaki jellemzőknek.
Megjelenítõ egység
A képernyõ típusa
LCD (folyadékkristályos) kijelző
/
1
21 érintkezős SCART csatlakozó (CENELEC
szabvány) audio-, videobementtel, RGB bemenettel és
TV audio-, videokimenettel.
/
2 (SmartLink)
21 érintkezős SCART csatlakozó (CENELEC
szabvány) audio-, videobemenettel, RGB bemenettel,
választható audio-, videokimenettel és SmartLink
felülettel.
3
Támogatott formátumok: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p,
480i
Y: 1 Vp-p, 75 Ω, 0,3 V negatív szikron
PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 Ω
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 Ω
3
Audiobemenet (RCA)
500 mVrms
Impedancia: 47 kΩ
HDMI IN 4, 5
Videó: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: kétcsatornás lineáris PCM
32, 44,1 és 48 kHz, 16, 20 és 24 bit
Analóg audiobemenet (RCA aljzat):
500 mVrms, impedancia 47 kΩ
(csak a HDMI IN 4 bemeneten)
6 S-videobemenet (4 érintkezős mini DIN)
6 Videobemenet (RCA)
6 Audiobemenet (RCA)
Audiobemenet (RCA)
Számítógép
PC bemenet (D-sub 15 érintkezős) (lásd a
38. oldalon)
G: 0,7 Vp-p, 75 Ω, nem zöldszinkron
B: 0,7 Vp-p, 75 Ω
R: 0,7 Vp-p, 75 Ω
HD: 1–5 Vp-p
VD: 1–5 Vp-p
PC audiobemenet (minijack)
i Fejhallgató aljzat
CAM (előfizetői kártya) aljzat
Tv-rendszer
Hangkimenet
A kiválasztott országtól, régiótól függően:
analóg:
B/G/H, D/K, L, I
digitális:
DVB-T
10 W + 10 W
Szín- és videorendszer
analóg:
digitális:
PAL, SECAM
NTSC 3.58, 4.43 (csak videobemeneten)
MPEG-2 MP@ML
Antenna
További információk
Energiaellátási követelmények:
220–240 V, 50 Hz-es váltóáram
Képernyőméret:
KDL-46T35xx:
46 hüvelyk (kb. 116,8 cm-es képátló)
KDL-40T35xx:
40 hüvelyk (kb. 101,6 cm-es képátló)
Képernyő felbontás:
1920 képpont (vízszintes) × 1080 sor (függőleges)
Teljesítményfelvétel:
KDL-46T35xx: 225 W
KDL-40T35xx: 185 W
Készenléti teljesítményfelvétel*:
0,3 W
* Az itt közölt készenléti teljesítményfelvételi értékek a
szükséges belső műveletek befejezését követően
érvényesek.
Méretek (szé × ma × mé):
KDL-46T35xx:
kb. 1126 × 805 × 334 mm (állvánnyal)
kb. 1126 × 755 × 116 mm (állvány nélkül)
KDL-40T35xx:
kb. 988 × 716 × 265 mm (állvánnyal)
kb. 988 × 664 × 103 mm (állvány nélkül)
Tömeg:
KDL-46T35xx:
kb. 34,0 kg (állvánnyal)
kb. 28,5 kg (állvány nélkül)
KDL-40T35xx:
kb. 26,0 kg (állvánnyal)
kb. 22,0 kg (állvány nélkül)
Csatlakozók
Mellékelt tartozékok
Lásd az „1: a tartozékok ellenőrzése” című részt a 4. oldalon.
Külön megvásárolható tartozékok
• SU-WL51 fali konzol
A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül megváltozhatnak.
75 Ω-os külső aljzat VHF, UHF vételhez
Csatorna lefedettség
analóg:
digitális:
48,25–855,25 MHz
VHF sáv III (177,5–226,5 MHz)
UHF E21–E69 (474–858 MHz)
folytatódik
37 HU
KDL-46/40T35xx
2-697-124-12(1)
PC bemeneti jel referencia táblázat
Jel
típusa
VGA
SVGA
XGA
WXGA
Vízszintes
(képpont)
Függőleges
(sor)
Vízszintes
frekvencia
(kHz)
Függőleges
Szabvány
frekvencia (Hz)
640
480
31,5
60
VGA
640
480
37,5
75
VESA
720
400
31,5
70
VGA-T
800
600
37,9
60
VESA ajánlás
800
600
46,9
75
VESA
1024
768
48,4
60
VESA ajánlás
1024
768
56,5
70
VESA
1024
768
60
75
VESA
1280
768
47,4
60
VESA
1280
768
47,8
60
VESA
1360
768
47,7
60
VESA
• A tv-készülék PC bemenete nem támogatja a zöldszinkron vagy kompozit szinkron jeleket.
• A tv-készülék PC bemenete nem támogatja a sorváltásos jeleket.
• A legjobb képminőség érdekében javasoljuk, hogy használja a fenti táblázatban félkövér betűkkel szereplő jeleket, 60 Hz-es
függőleges frekvencia beállítással. Plug-and-play üzemmódban önműködően 60 Hz-es függőleges frekvencia lesz kiválasztva.
38 HU
KDL-46/40T35xx
2-697-124-12(1)
Hibaelhárítás
Ellenőrizze, hogy pirosan villog-e a 1 (készenléti üzemmód) jelző.
Ha villog
Bekapcsolt az öndiagnózis funkció.
1 Számolja meg, hányszor villan fel a 1 (készenléti állapot) jelző a két másodperces szünetek között.
Például a jelző háromszor villan fel, majd két másodperces szünet következik, majd újból háromszor felvillan stb.
2
Nyomja meg a 1 gombot a tv-készüléken (felül) a kikapcsoláshoz, húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket a hálózati aljzatból, és értesítse kereskedőjét vagy a Sony szervizt a jelző
villogásáról (felvillanások száma).
Ha nem villog
1 Ellenőrizze a hibalehetőségeket az alábbi táblázatban.
2 Ha a probléma továbbra is fennáll, javíttassa meg készülékét egy szakemberrel.
Kép
Probléma
Nincs kép (a képernyő sötét)
és nincs hang.
Ok, elhárítás
• Ellenőrizze az antennacsatlakozást.
• Csatlakoztassa a tv-készüléket a hálózati feszültséghez, majd nyomja meg a
1 gombot a készüléken (felül).
• Ha a 1 (készenléti üzemmód) jelző pirosan világít, nyomja meg a "/1
gombot.
Nincs kép vagy nincs menü
információ arról az eszközről,
melyet a SCART aljzathoz
csatlakoztatott.
• Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszköz be van-e kapcsolva, majd nyomja
Kettős kép vagy szellemkép.
• Ellenőrizze az antenna, vezeték csatlakoztatásokat.
• Ellenőrizze az antenna helyzetét és irányát.
Csak zajos kép jelenik meg a
képernyőn.
• Ellenőrizze, hogy az antenna nem törött el vagy alakváltozást szenvedett-e.
• Ellenőrizze, hogy az antenna nem érte-e el élettartamának végét (3–5 év
általában, tenger közelében 1–2 év).
Torz kép (pontozott sorok vagy
sávok).
• Tartsa távol a készüléket olyan elektromos zajok forrásától, mint például
autók, motorkerékpárok, hajszárítók vagy optikai eszközök.
• Ha külső készüléket csatlakoztat, hagyjon elegendő szabad helyet a külső
készülék és a tv-készülék között.
• Ellenőrizze, hogy az antennát a mellékelt koaxiális vezetékkel
csatlakoztatta-e.
• Tartsa távol az antennavezetéket más csatlakozóvezetékektől.
Képzaj látható tv-csatorna
megjelenítésekor.
• Válassza az „Analóg beállítások” menü „Kézi hangolás” opcióját, és az
„AFT” (önműködő finomhangolás) funkcióval finomítsa a képet (29. oldal).
Néhány apró fekete és/vagy
világos pont található a
képernyőn.
• A megjelenítő egység képernyője apró pontokból áll. Ezek a kis fekete és/
vagy világos pontok (képpontok) nem utalnak hibára.
Nincsenek színek a színes
műsorban.
• A menü segítségével válassza ki a „Kép” menü „Törlés” opcióját a gyári
értékek visszaállításához (20. oldal).
Nincsenek vagy szokatlanok a
színek, ha a
3 bemenet Y,
PB/CB, PR/CR aljzataira érkező
jeleit nézi.
• Ellenőrizze a
3 bemenet Y, PB/CB, PR/CR aljzatainak csatlakozását.
• Ellenőrizze, hogy a
3 bemenet Y, PB/CB, PR/CR aljzatai szorosan és
megfelelően legyenek csatlakoztatva.
meg távvezérlőn a
/ gombot többször, amíg a megfelelő bemenet jele
meg nem jelenik a képernyőn.
• Ellenőrizze a csatlakozást a külső készülék és a tv-készülék között.
További információk
folytatódik
39 HU
KDL-46/40T35xx
2-697-124-12(1)
Hang
Probléma
Ok, elhárítás
A kép tökéletes, de nincs
hang.
• Nyomja meg a 2 +/– vagy % (némítás) gombot.
• Ellenőrizze, hogy a „Hangszóró” menüpont „Be” beállítása van-e
kiválasztva a „Set-up” menüben (26. oldal).
A hang zajos.
• Lásd a „Képzajjal” kapcsolatos lehetséges megoldások részt a 39. oldalon.
Csatornák
Probléma
Ok, elhárítás
A kívánt csatornát nem lehet
kiválasztani.
• Kapcsoljon át digitális vagy analóg üzemmódba, majd válassza ki a kívánt
digitális vagy analóg csatornát.
Egyes csatornáknál üres
képernyő jelenik meg.
• Kódolt, előfizetéses csatorna. Fizessen elő a Pay Per View szolgáltatásra.
• A csatorna csak adatátvitelre szolgál (nincs kép vagy hang).
• Vegye fel a kapcsolatot a műsorszolgáltatóval az adatátvitel részleteivel
kapcsolatban.
A digitális csatorna nem jelenik
meg.
• Vegye fel a kapcsolatot egy helyi szerelővel, hogy megtudja, az ön
körzetében elérhető-e a digitális szolgáltatás.
• Szerezzen be egy jobb hatásfokú antennát.
Általános jellegû problémák
Probléma
Ok, elhárítás
A tv-készülék önműködően
kikapcsol (a készülék
készenléti üzemmódba
kapcsol).
• Ellenőrizze, hogy az „Elalvás időzítő” nincs-e beállítva, valamint
ellenőrizze a „Bekapcs. időzítő”-ben beállított „Időtartam” értéket (25.
oldal).
• Abban az esetben, ha a tv-készülék TV üzemmódban 10 percen át nem kap
beérkező jelet, vagy utasítást a kezelőszervektől, a készülék önműködően
készenléti üzemmódba kapcsol.
A tv-készülék önműködően
bekapcsol.
• Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a „Bekapcs. időzítő” funkciót (26. oldal).
Egyes bemeneti
műsorforrások nem
választhatók ki.
• Válassza a „Beállítás” menü „AV beállítás” opcióját, és kapcsolja ki a
bemeneti műsorforrás kihagyását („Ugrás”) (25. oldal).
A távvezérlő nem működik.
• Cserélje ki az elemeket.
40 HU
KDL-46/40T35xx
2-697-124-12(1)
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
KDL-46T35xx
KDL-40T35xx
Printed in Czech Republic (EU)
3-281-522-21(1)
Download PDF

advertising