Sony | HMZ-T3W | Sony HMZ-T3W Gyors beállítási és használatbavételi útmutató

1
Csatlakoztassa a lejátszóeszközt és
a tv-készüléket a processzoregységhez.
Processzoregység (hátul)
Megtekintheti a televízión a lejátszókészülék képét, ha
a televíziót nagy sebességű HDMI-kábellel összekapcsolja
a processzoregységgel.
Ebben az esetben állítsa a „HDMI pass-through” beállítást
a „General Setup” csoportban „On” értékűre.
HDMI IN
Megjegyzés
Fejre helyezhető kijelző
Üzembe helyezési útmutató
 A HDMI jelközvetítés
nem teszi lehetővé a kép
egyidejű megjelenítését
a fejre helyezhető egységen
és a televízión.
HDMI OUT
(TV)
HDMI-kábel (tartozék)
HDMI-kábel
(külön kapható)
Blu-ray Disc™-lejátszó
Játékkonzol
2
Tv
Csatlakoztassa
a fejhallgatót.
A fejhallgató minicsatlakozóját
dugja be az aljzatba.
3
Csatlakoztassa a nagy hálózati tápegységet és
a hálózati tápvezetéket a processzoregységhez.
Processzoregység
(hátul)
Hálózati adapter
(nagy) (tartozék)
Használat előtt olvassa el a „Referencia útmutató” „Egészségügyi
óvintézkedések” és „Óvintézkedések” című fejezeteit.
Tápkábel
Fali
(tartozék) csatlakozóaljzatba
4 Kapcsolja be a rendszert.
HMZ-T3W
1. Kapcsolja be
a processzoregységet.
Illékony szerves vegyületektől (VOC) mentes,
növényi alapú festékkel nyomtatva.
© 2013 Sony Corporation
4-471-975-11(1) (HU)
1
2. Kapcsolja be a fejre
helyezhető egységet.
Csatlakozás
Készítse elő a dobozban található alábbi tartozékokat.
5
Kapcsolja be a lejátszókészüléket.
6 Válassza ki a bemenetet.
Fejre helyezhető egység és
akkumulátoregység (1 darab)
Processzoregység
(1 darab)
Fejhallgató (1 darab)
HDMI-kábel (1 darab)
Mikro-USB-kábel (1 darab)
Hálózati adapter
(kicsi) (AC-UD10) (1)
Hálózati adapter
(nagy) (AC-L200D) (1)
Hálózati tápvezeték (2)
Nyomja meg a processzoregységen
az INPUT gombot a lejátszás
forrásának kiválasztásához.
A kiválasztott bemenethez
tartozó HDMI INPUT bemenetjelző
narancssárga színnel kezd világítani.
7
Használat előtt az akkumulátort fel kell tölteni.
A töltés akkor kezdődik meg, amikor a kis hálózati adapter és a hálózati
kábel egyaránt csatlakoztatva van az akkumulátoregységre.
A töltés ideje alatt narancssárga színnel világít az  (áramellátás) jelző,
a töltés befejeződésekor pedig elalszik.
Mikro-USB-kábel
(tartozék)
Hálózati adapter
(kicsi) (tartozék)
Tápkábel (tartozék)
Fali csatlakozóaljzatba
Igazítsa meg az akkumulátoregység irányát,
és ellenőrizze, hogy kéken világít-e a WIRELESS
jelzőfény.
Megjegyzések
 Az akkumulátoregység
elhelyezési irányának
függvényében előfordulhat,
hogy a rádiójelek
vétele nem megfelelő.
Az akkumulátoregységet a SONY
emblémával felfelé használja.
 Olyan helyen használja,
ahol a processzoregység
és az akkumulátoregység
között nincs akadály.
Kommunikáció
hatótávolsága: kb. 5 m
Hasznos tanácsok
Akkumulátoregység
Fejre helyezhető
egység
 A töltés közben használható
a rendszer, miközben a hálózati kábel
csatlakoztatva van az áramforráshoz.
 Az akkumulátor teljes feltöltése
a rendszer kikapcsolt állapotában
körülbelül 5 óráig tart.
Folytatás:
2 Beigazítás és viselés
2 Beigazítás és viselés
3 Beállítások és használat
Az egység kényelmes illeszkedéséhez
Kövesse
a képernyőn
megjelenő
utasításokat.
1 Válassza ki a megjelenítési
nyelvet (csak az első
alkalommal).
A / gombokkal válassza
ki a nyelvet, majd nyomja
meg a MENU vagy 
gombot.
Akkumulátoregység
2 Állítsa be a
lencsetávolságot.
Képernyő




Képernyő
Szem
Csúsztassa el külön-külön a lencsetávolságállító gombokat úgy, hogy tisztán lássa
mindkét képernyőt.
A beállítás után nyomja meg a MENU vagy
a  gombot.
A fejre helyezhető egység a homlokára és tarkója két pontjára támaszkodjon.
Figyeljen rá, hogy az egységet ne az orra tartsa.
Úgy állítsa be az egységet, hogy a képernyők a szemei előtt legyenek.
Az akkumulátoregységet stabilan helyezze el.
Ha egyébként szemüveget vagy kontaktlencsét hord, viselje azt a megszokott
módon a készülék használata közben is (az olvasószemüveg kivételével).
Bifokális szemüveg/kontaktlencse használata negatívan befolyásolhatja
az optimális használati élményt.
1 Nyissa fel a felső fejpántot
és a homloktámaszt.
Hasznos tanácsok
 Ha nem látja tisztán a képernyőket a lencsetávolság beállítása
után, akkor kezdje újra a „2 Beigazítás és viselés” résztől.
 Ha nehéz a beállítás, akkor előbb a két állítógombot állítsa
középhelyzetbe.
Mindhárom „ ” jel
metszi a vízszintes
vonalat.
A homloktámasz helyzete állítható.
Normál helyzetben a legalsó állásban van.
3 Ellenőrizze a kijelzést.
Ellenőrizze, hogy mindhárom „ ” jel metszi
a vízszintes vonalat, majd nyomja meg
a MENU vagy a  gombot.
Nem baj, ha a „ ” jelek és a vízszintes vonal
nem a képernyő közepén metszik egymást.
Megjegyzés
Lazítás
Szorítás
 Az „ ” jelek és a vízszintes vonal nem metszi egymást,
ha a fejre helyezhető egység nincs a megfelelő helyzetben.
Igazítsa be újra a fejpántok hosszát a „2 Beigazítás és viselés”
és a „ Állítsa be a lencsetávolságot.” rész alapján.
Ha bármelyik „ ” jel nem metszi a vízszintes vonalat,
a „Referencia útmutató” „A kijelzők beállításának jóváhagyása”
című része nyújt tájékoztatást.
2 Húzza ki a felső és az alsó
fejpánt szíjait.
Tartsa lenyomva a gombot a mozgatható
részek felső oldalán, és jobb oldalt húzza
ki a szíjat.
3 Helyezze a fejére a fejre
helyezhető egységet.
Engedje le az alsó fejpántot a feje aljára.
A „ ” jelek
nem metszik a
vízszintes vonalat.
4 Kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat.
Támaszkodjon a képernyőn megjelenő
útmutatásra a használat során.
4 Húzza meg (nem túl
erősen) a fejpántokat,
és igazítsa be a fejre
helyezhető egységet.
A fejre helyezhető egység rögzítéséhez
a szíjat tolja be a felső és az alsó fejpánt
állítórészébe.
Óvatosan mozgassa balra, jobbra, fel és
le az egységet, hogy megtalálja a legjobb
helyzetet a képernyők közepének
figyeléséhez.
5 Szorítsa meg a fejpántokat,
hogy azok biztosan tartsák
az egységet.
6 Vegye fel a fejhallgatót.
Szemüveg viselése vagy további beigazítás szükségessége esetén
További tudnivalókat a „Referencia útmutató” „A fejre helyezhető egység
fejhez igazítása” című része tartalmaz.
5 Indítsa el a
lejátszókészüléket.
A fejre helyezhető egység képernyőjén
megjelenik a kép.
Hasznos tanácsok
 A hangerő állítására a fejre helyezhető egység VOL +/–
gombját használhatja.
 Célszerű a lejátszókészülék távvezérlőjét a keze ügyében
tartania.
 A lejátszókészülék egyes funkciói nem vezérelhetők erről
a rendszerről. Részletes tudnivalókat a „Referencia útmutató”
„General Setup (Általános beállítások)” részének „Control for
HDMI (HDMI-vezérlés)” szakasza tartalmaz.
A hang-, kép-, illetve 3D-megjelenítést
megakadályozó hibák elhárítása
1. Kapcsolja be a processzoregységet és a fejre helyezhető
egységet.
2. Kapcsolja ki a lejátszókészüléket, majd kapcsolja vissza.
Amennyiben a lejátszókészülék PlayStation®3 készülék,
kapcsolja ki, majd az újraindításhoz tartsa lenyomva legalább
5 másodpercig a PlayStation®3 egység bekapcsológombját
(amíg egy újabb csipogást nem hall).
A „PlayStation” a Sony Computer Entertainment Inc. bejegyzett védjegye.
Download PDF

advertising