Sony | HMZ-T3W | Sony HMZ-T3W Használati útmutató

4-471-977-G1(1) (HU)
Fejre
helyezhető
kijelző
Referencia útmutató
Az első használat előtt
A rendszer csatlakoztatásáról, az egység
viseléséről és a teljes kezdeti beállításról
az „Üzembe helyezési útmutató”
dokumentumban olvashat.
HMZ-T3W
Figyelmeztetés
A tűzveszély és az áramütés elkerülése
érdekében ne tegye ki a készüléket
csapadék vagy nedvesség hatásának.
A tűzveszély megelőzése érdekében ne
takarja el a készülék szellőzőnyílásait
újságpapírral, terítővel, függönnyel stb.
Ne tegye ki a készüléket nyílt láng (például
égő gyertya) hatásának.
A tűzeset és az áramütés elkerülése
érdekében óvja a készüléket a rácseppenő
és ráfröccsenő víztől, és soha ne tegyen
folyadékkal teli edényt, például virágvázát
a készülékre.
A tápcsatlakozóval (hálózati csatlakozóval)
választhatja le a készüléket a hálózatról, ezért
könnyen hozzáférhető hálózati aljzathoz
csatlakoztassa a készüléket.
Amennyiben bármilyen rendellenességet
észlel a készülék működésében, azonnal
húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból.
A berendezést nem szabad szűk, több oldalról
zárt térben, például könyvespolcon vagy
hasonló helyen elhelyezni.
Az elemet/akkumulátort és az elemet/
akkumulátort tartalmazó eszközt ne tegye
olyan helyre, ahol sugárzó hőnek, például
napfénynek vagy tűznek vannak kitéve.
Óvintézkedések
A készülék mindaddig áram alatt van, amíg
a tápkábel csatlakozóját nem húzza ki a fali
csatlakozóaljzatból (konnektorból) még
akkor is, ha maga a készülék kikapcsolt
állapotban van.
Az adattábla a processzoregység alján, illetve
az akkumulátoregység alján található.
2
Egészségügyi
óvintézkedések
Korhatár-korlátozások
A fejlődő gyermekek egészségére
hatással lehet, ha videoképeket
néznek vagy játékokat játszanak ezen
az eszközön. Az eszköz nem ajánlott
15 éves vagy annál fiatalabb
gyermekek általi használatra.
Használja az eszköz jelszavas
védelmét (32. oldal) a gyermekek általi
használat megelőzéséhez.
Videónézés a fejre szerelhető kijelzővel
• Egyesek számára kellemetlenségeket
(a szem megerőltetése, fáradtság,
émelygés vagy tengeribetegség) okozhat
a videoképek nézése vagy a játékok
használata. A Sony azt ajánlja, hogy
mindenki tartson rendszeres
időközönként szüneteket a videoképek
nézése vagy a játékok használata
közben. A szükséges szünetek hossza
és gyakorisága egyénenként változik.
Önnek kell eldöntenie, mi a legjobb
a Ön számára. Ha kellemetlenséget
érez, hagyja abba a videoképek nézését
vagy a játékot, és várja meg, amíg
a kellemetlen érzet elmúlik; forduljon
orvoshoz, ha szükségét érzi.
• Az egységet ne hordja a fején olyan
környezetben, ahol a feje rázkódhat,
így például járás vagy testedzés közben,
mert ilyenkor nagyobb valószínűséggel
alakulhat ki kényelmetlenségérzet.
• Olvassa el (i) az ezzel az eszközzel
használt bármely más eszköz vagy az
ezen az eszközön lejátszott hordozó
használati útmutatóját, és (ii) az alábbi
megfelelő webhelyünkön található
legfrissebb információkat.
Az Európában, Oroszországban,
Ukrajnában és az Egyesült Királyságban
élő vásárlók számára:
http://www.sony-europe.com/support
Az Egyesült Államokban és LatinAmerikában élő vásárlók számára:
http://esupport.sony.com/
A Kanadában elő vásárlók számára:
http://esupport.sony.com/CA/
A Kínában elő vásárlók számára:
http://service.sony.com.cn/index.htm
Egyéb országokban/régiókban élő
vásárlók számára:
http://www.sony-asia.com/support/
Rendeltetésszerű használat
• Ügyeljen arra, hogy megfelelően viselje
a fejre szerelhető egységet.
– Az egység helyes viselésével
kapcsolatos tudnivalókat lásd az
Üzembe helyezési útmutatóban.
– A képernyőferdeség megelőzése
érdekében ellenőrizze a képernyő
beigazítását az indításkor megjelenő
jóváhagyó képernyőn.
– Az egység leejtése vagy a durva
bánásmód szintén okozhat
képernyőferdeséget.
• Használat közben ne érintse hosszabb
ideig a processzoregységet, az
akkumulátoregységet vagy a hálózati
adaptert. Ha a bőr folyamatosan hozzáér
az egységhez, alacsony hőmérsékletű
égési sérülés következhet be.
• A fejre helyezhető egység 53,0 mm –
76,7 mm (2 1/8 hüvelyk – 3 1/8 hüvelyk)
tartományban beállítható a szemek
(pupillák) közötti távolságnak
megfelelően. Ha nem talál Önnek
megfelelő beállítási lehetőséget ebben
a tartományban, ne használja a rendszert.
• Három órai folyamatos videónézés után
alapértelmezés szerint megjelenik
az automatikus kikapcsolás
figyelmeztetése. Ha elveti az üzenetet, és
folytatja a videónézést, a készülék újabb
3 óra után automatikusan kikapcsol.
A kényelmes videónézéshez
A képek úgy jelennek meg, mintha
bizonyos távolságra lennének
a megjelenítőtől.
Ha egyébként szemüveget vagy
kontaktlencsét hord, viselje azt
a megszokott módon a készülék
használata közben is (az olvasószemüveg
kivételével). Bifokális szemüveg/
kontaktlencse használata negatívan
befolyásolhatja az optimális használati
élményt.
3
Üzemeltetési környezet
Óvintézkedések
Áramellátás
A hálózati adaptert a használt konnektor
(fali csatlakozóaljzat) közelében helyezze
el. Ha furcsa zajokat, gázképződést vagy
a rendszerből szivárgó füstöt érzékel,
azonnal húzza ki a tápkábelt, teljesen
megszüntetve az egység tápellátását.
Csupán a fejre helyezhető egységen vagy
a processzoregységen található be-/
kikapcsoló gomb megnyomásával nem
kapcsolódik ki teljesen a rendszer.
Hálózati adapter
• Ne használjon a megadottól eltérő
adaptert, mert ez a termék
meghibásodását okozhatja.
• A teljesítmény és a biztonság nem
garantált, ha nem a kizárólag az ehhez
a rendszerhez való, hanem bármilyen
más USB-kábelt vagy hálózati kábelt
(tápkábelt) használ.
• Ne szedje szét és ne módosítsa a hálózati
adaptert.
• Ne érintse a hálózati adapter fém
alkatrészeit. Különösen fontos szem előtt
tartani, hogy fém szerszámmal való
megérintése rövidzárlatot okozhat,
ezzel károsodhat a hálózati adapter.
• USB-elosztó vagy USB-hosszabbítókábel
használata esetén a működés nem
garantált. Mindenképpen kizárólag
a rendszerhez tartozékként kapott,
egyedi USB-kábelt használja, és tartsa
be a csatlakoztatandó készülékre
vonatkozó csatlakoztatási utasításokat.
Beépített akkumulátor
4
• Az akkumulátor cseréje ajánlott,
ha a teljesen feltöltött akkumulátor
használati ideje a kezdeti használathoz
képest felére csökken. Forduljon
a legközelebbi Sony-szervizhez.
• A teljesen lemerített akkumulátor normál
használat mellett 500 alkalommal
meríthető le. A tényleges szám
a használati feltételektől függő.
• Ha a terméket hosszabb ideig nem
használja, az akkumulátor állapotának
romlását hathavonkénti feltöltéssel
előzheti meg.
Ne működtesse az egységet az alábbi
környezetekben.
• Rázkódásnak kitett helyek
• Közvetlen napfénynek kitett, illetve
nagyon forró vagy párás helyek
• Nagyon hideg helyek
Ne helyezzen továbbá folyadékkal teli
tárolót/edényt (például virágvázát)
a feldolgozóegység vagy az
akkumulátoregység tetejére, és ne
használja a rendszert olyan helyen,
ahol folyadék cseppenhet rá. A rendszer
károsodhat, ha fröccsenő víz éri.
Szállítás
A terméket ne mozdítsa a kábelnél vagy
a fejpántnál meghúzva. A termék leeshet
vagy ütődhet, és megsérülhet.
Páralecsapódás
Páralecsapódáskor a levegőben lévő
nedvesség cseppek formájában
összegyűlhet a fémpaneleken vagy más
részegységeken. Páralecsapódás alakulhat
ki a rendszer külsején vagy belsejében, ha
az egységet hirtelen átviszik hideg helyről
meleg környezetbe, vagy ha felkapcsolják
a fűtést abban a – korábban hideg –
helyiségben, ahol az egység található.
Ha páralecsapódást észlel, ne használja
a rendszert, amíg a kicsapódott cseppek
teljesen fel nem száradnak.
• Ha a rendszer még nem lett fali aljzathoz
(konnektorhoz) csatlakoztatva:
Hagyja a rendszert így
(ne csatlakoztassa), és várjon, amíg
a kicsapódott cseppek teljesen fel
nem száradnak.
• Ha a rendszer nincs bekapcsolva:
Hagyja a rendszert kikapcsolva, és várjon,
amíg a kicsapódott cseppek teljesen fel
nem száradnak.
• Ha a rendszer be van kapcsolva:
Hagyja a rendszert bekapcsolva,
és várjon, amíg a kicsapódott cseppek
teljesen fel nem száradnak.
A rendszer károsodhat, ha páralecsapódás
jelenléte mellett használja.
Sztatikus feltöltődés
Száraz időben fülében csiklandozó érzés
keletkezhet. Ez nem azt jelenti, hogy
a rendszer károsodott, hanem a testében
összegyűlt sztatikus elektromosság
okozza. A sztatikus elektromosság hatása
csökkenthető olyan természetes anyagból
készült ruhadarabok viselésével, amelyek
kevesebb sztatikus elektromosságot
hoznak létre.
A lencsék gondozása
• Óvatosan bánjon a fejre helyezhető
egység lencséivel, elkerülve azok
beszennyeződését vagy
megkarcolódását. Ha a lencsék
beszennyeződtek, puha lencsetisztító
kendővel finoman tisztítsa meg őket.
• Ne használjon folyadékokat a
tisztításhoz, így például lencsetisztító
folyadékot, vizet vagy alkohol alapú
tisztítószereket sem.
• Ne tegye ki a lencséket nagyobb ütésnek
vagy erőhatásnak. A csorbult vagy repedt
lencse sérülést okozhat. A lencse
csorbulása vagy repedése esetén
haladéktalanul szüntesse be a rendszer
használatát, és ne nyúljon a sérült
részhez.
Hosszabb idejű használat nagy
hangerő mellett
A hosszabb ideig, nagy hangerőn történő
használat halláskárosodást okozhat.
Hallása védelme érdekében kerülje
a túlzott hangerőn való hallgatást.
Kezdeti hangerő
A hirtelen hangos hang elkerülése
érdekében a kezdeti hangerőt tartsa
alacsonyan. Fokozatosan növelje
a hangerőt a kívánt szint eléréséig.
Csomagolóanyagok
Tartsa meg a készülék eredeti dobozát és
védőcsomagolását, amely jól jöhet későbbi
szállítás vagy postázás alkalmával (például
javítási vagy egyéb célból).
HDMI-aljzatok és -csatlakozók
A HDMI-aljzatok és -csatlakozók
károsodásának megelőzése érdekében
tartsa be az alábbi óvintézkedéseket.
• A kábelek csatlakoztatásakor figyeljen
a dugó, illetve az akkumulátoregységen
vagy a feldolgozóegységen található
HDMI-aljzat formájára és tájolására.
HDMI-bemenet és kimenet
A rendszer tisztítása
A rendszer külső burkolatát kímélő
tisztítószerrel enyhén megnedvesített,
puha kendővel törölje le. A tisztításhoz ne
használjon oldószereket (például hígítót,
alkoholt vagy benzint), mert ezek
károsíthatják a felületeket.
A csatlakozó fejjel lefelé áll
HDMI-bemenet és kimenet
A fejhallgató gondozása
• A szennyezett fejhallgató-csatlakozó
sztatikus zörejeket vagy hangkimaradást
okozhat. Az optimális hangzás
érdekében rendszeresen tisztítsa meg
a csatlakozókat puha törlőruhával.
• Tisztítsa meg a gumifejeket is. Vegye le
a gumifejeket a fejhallgatóról, és kímélő
tisztítószerrel mossa le őket kézzel.
Mosás után hagyja a gumifejeket
megszáradni az újbóli visszaszerelés
és használat előtt.
A csatlakozó nem áll egyenesen
• A processzoregység áthelyezése előtt
mindig válassza le a HDMI-kábelt.
• A HDMI-kábel csatlakozóját egyenesen
tartsa a kábel csatlakoztatásakor, illetve
kihúzásakor. Ne tartsa ferdén és
ne erőltesse bele a csatlakozót
a HDMI foglalatba.
5
• Használhatja a rendszerrel együtt kapott
HDMI-kábelt vagy egy másik,
kereskedelmi forgalomban kapható,
nagysebességű HDMI-kábelt is.
A fejhallgató kezelése
• Ha a rendszerrel együtt kapott fejhallgató
allergiás reakciót okoz Önnél, azonnal
hagyja abba annak használatát,
és forduljon orvoshoz.
• Amikor kihúzza a fejhallgatót a fejre
helyezhető egységből vagy a
processzoregységből, ügyeljen arra,
hogy a fejhallgató dugójánál fogva
húzza ki. Károsodhat a fejhallgató
kábele, ha magát a kábelt húzza.
• Hosszú ideig történő használat vagy
tárolás esetén a fülhallgató gumifejei
elhasználódhatnak.
Kommunikáció vezeték nélküli kapcsolaton
• Bár a rendszer vezeték nélküli
kommunikációja titkosítási funkcióval van
ellátva, figyelni kell a jelek esetleges
elfogására. Ne használja a rendszert
érzékeny adatok vagy információk
küldésére/fogadására, illetve
emberéletre nézve veszélyes célra.
• A jelek elfogása azt jelenti, hogy külső fél
szándékosan vagy szándékolatlanul egy
vevővel hozzájut a vezeték nélküli
kommunikáció tartalmához.
• A rendszer a 60 GHz-es frekvenciasávot
használja a vezeték nélküli
kommunikációra. Ezt a sávot más vezeték
nélküli kommunikációs eszközök is
használhatják. A rendszer és az ilyen
eszközök jele közötti interferencia
elkerülése érdekében tartsa szem
előtt a következőket:
A rendszer által használt 60 GHz-es
frekvenciasávot az OFDM rendszer
modulációra használja.
• Amennyiben egy 20 méter (66 láb)
átmérőjű területen belül 3 vagy több,
a 60 GHz-es sávban működő vezeték
nélküli eszköz van (beleértve a jelen
terméket is), a vezeték nélküli
kommunikációt megakadályozhatja
a jelek interferenciája.
• Repülőgépen tartsa kikapcsolva
a rendszer vezeték nélküli
kommunikációs funkcióját.
6
A vezeték nélküli kommunikációs funkciók
használatára adott országokban/régiókban
vonatkozó korlátozások
• Az Amerikai Egyesült Államokban,
Kanadában, Puerto Ricóban, Mexikóban,
Ausztráliában és Törökországban
a vezeték nélküli kommunikáció beltéri
használatra korlátozott. A vezeték
nélküli kommunikáció kültéri használatát
a törvény tiltja, az illegális használatot
büntetik.
• A rendszer vezeték nélküli
kommunikációs funkciója csak az alábbi
országokban használható. Az egyéb
országokban történő használat az adott
ország törvényeibe ütközhet, és azt
büntethetik.
Az Amerikai Egyesült Államokban,
Kanadában vagy Puerto Ricóban
értékesített HMZ-T3W termékek
vásárlói számára
A rendszer vezeték nélküli
kommunikációs funkciója csak
az Amerikai Egyesült Államokban,
Kanadában és Puerto Ricóban
használható.
Az Európai Unióban vagy más európai
országban, Törökországban,
Ausztráliában vagy Új-Zélandon
értékesített HMZ-T3W termékek
vásárlói számára
A rendszer vezeték nélküli
kommunikációs funkciója csak
a következő országokban használható:
Németország, Franciaország,
Olaszország, Spanyolország, Svájc,
Portugália, Ausztria, Görögország,
Hollandia, Belgium, Luxemburg, Dánia,
Svédország, Norvégia, Finnország,
Lengyelország, Magyarország, Románia,
Cseh Köztársaság, Törökország,
Bulgária, Egyesült Királyság, Ausztrália
és Új-Zéland.
Az egyéb országokban értékesített
HMZ-T3W termékek vásárlói számára
A rendszer vezeték nélküli
kommunikációs funkciója csak
az abban az országban használható,
ahol a rendszert megvásárolták.
Tartalom
Egészségügyi óvintézkedések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Óvintézkedések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Mellékelt tartozékok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Részek és kezelőszervek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Az akkumulátor feltöltése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Vezeték nélküli kommunikáció használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Vezetékes kommunikáció használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Használat hordozható eszközzel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
A fejre helyezhető egység fejhez igazítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
A kijelzők beállításának jóváhagyása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Rendszerbeállítások. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Hibaelhárítás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
A rendszer hulladékként történő elhelyezése. . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Műszaki adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Védjegyek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
7
• HDMI-kábel (1)
Mellékelt tartozékok
Vásárlás után bizonyosodjon meg
róla, hogy a csomagban az alábbi
tartozékok megtalálhatók. Ha úgy
találja, hogy bármi hiányzik, forduljon
a Sony-forgalmazóhoz vagy helyileg
illetékes Sony-szervizhez.
• Fényellenző (alsó, 1 darab)
A tartozékok felszerelésével
kapcsolatos tudnivalókat lásd az
Üzembe helyezési útmutatóban.
• Hálózati tápvezeték (2)
A mellékelt tápkábelt kizárólag
ehhez a rendszerhez használja, más
elektronikai készülékekhez ne.
• Hálózati adapter (nagy) (AC-L200D) (1)
• Hálózati adapter (kicsi) (AC-UD10) (1)
• Csatlakozóvezeték-tartó (1 darab)
• Fejhallgató (1 darab)
• Fejhallgató-gumikagylók (1 készlet)
A csomagban eredetileg a közepes
méretű gumifej van a fejhallgatóra
csatlakoztatva.
• Hordtok (1)
• Mikro-USB-kábel (az AC-UD10-hez) (1)
• Állvány (1)
8
• Referencia útmutató (ez az útmutató)
• Üzembe helyezési útmutató
Részek és kezelőszervek
A rendszer csatlakoztatásával és helyes viselésével kapcsolatos tudnivalókat lásd
az Üzembe helyezési útmutatóban.
Fejre helyezhető egység (HMZ-T3W-H)
Felső fejpánt állítórésze
Felső fejpánt
Homloktámasz
Alsó fejpánt
Alsó fejpánt állítórésze
Felhelyezésérzékelő
VOL +/- gombok
Ne takarja el az érzékelő
nyílását.
 (Bekapcsolás/Készenléti
állapot) gomb
Lencsetávolság-állító
gombok
Nyomja meg és tartsa nyomva
legalább egy másodpercig
a gombot a rendszer beés kikapcsolásához.
Kezelőgombok (///,
MENU*)
*
A MENU gomb két célt szolgál. A MENU gomb megnyomásával egyrészt a beállítási menük
tekinthetők meg, másrészt (Enter billentyűként funkcionálva) a beállítások módosításai
hagyhatók jóvá.
 (Fejhallgató) aljzat*
RELEASE (Homloktámaszkioldó) kar
Lencsék
*
Ide csatlakoztatható a mellékelt vagy Ön által biztosított, minialjzatos fejhallgató.
Megjegyzés
• A fejre helyezhető egységet és az akkumulátoregységet összekötő kábelt nem
lehet lecsatlakoztatni.
9
Akkumulátoregység (elöl)
Szellőzőnyílás (fent)
Szellőzőnyílás
(hátul)
HDMI IN/
MHL-aljzat
 (Áramellátás) jelzője
Micro USB aljzat
WIRELESS (Vezeték
nélküli kapcsolat)
kijelzője
Processzoregység (HMZ-T3W-P) (elöl/fent)
/ (Bekapcsolás/Készenléti állapot) gomb
INPUT gomb
POWER jelző
 (Fejhallgató) aljzat
PASS THROUGH jelző
HDMI INPUT 1/2/3 jelzők
HDMI OUT (HMD) aljzat
WIRELESS (Vezeték nélküli
kapcsolat) kijelzője
Processzoregység (HMZ-T3W-P) (hátul)
HDMI IN 1/2/3 aljzatok
10
HDMI OUT (TV) aljzat
DC IN 8.4V aljzat
Jelzés
Az akkumulátoregység és a processzoregység jelzői mutatják a rendszer
állapotait.
Jelzés
Állapot
Akkumulátoregység
 (Áramellátás)
jelzője
Zölden világít
Bekapcsolva (nem tölt)
Narancssárgán
világít
Be- vagy kapcsolva (töltés alatt)
Nem világít
Kikapcsolva (nem tölt)
WIRELESS (Vezeték
nélküli kapcsolat)
kijelzője
Kéken világít
A vezeték nélküli kapcsolat létrejött
Kéken gyorsan villog A vezeték nélküli kapcsolat létrejött
(a kiválasztott bemeneti aljzaton
nincs bemenő videojel)
Kéken villog
A vezeték nélküli kapcsolat
létrehozása folyamatban
Nem világít
Vezeték nélküli kapcsolat
kikapcsolva
Zölden világít
Bekapcsolva
Pirosan világít
Készenlét, kikapcsolva
Processzoregység
POWER (Áramellátás)
jelzője
Nem világít
Nincs csatlakoztatva tápellátás
PASS THROUGH jelző
Narancssárgán
világít
Kikapcsolva (készenlét) a „HDMI
pass-through” „On” beállításával
Nem világít
A fentiektől eltérő esetekben
HDMI INPUT 1/2/3
jelzők
Narancssárgán
világít
A kiválasztott HDMI-bemenet
jelzője világít.
Nem világít
Készenlét a „HDMI pass-through”
„Off” beállításával
Kéken világít
A vezeték nélküli kapcsolat létrejött
WIRELESS (Vezeték
nélküli kapcsolat)
kijelzője
Kéken gyorsan villog A vezeték nélküli kapcsolat létrejött
(a kiválasztott bemeneti aljzaton
nincs bemenő videojel)
Kéken villog
A vezeték nélküli kapcsolat
létrehozása folyamatban
Nem világít
Vezeték nélküli kapcsolat
kikapcsolva
A jelzők értesítéseit a „Hibaelhárítás” rész „A jelzők figyelmeztetései” című
szakasza ismerteti (43. oldal).
11
Az akkumulátor feltöltése
A rendszer legelső használata előtt,
illetve ha az akkumulátor lemerült,
töltse fel az akkumulátort.
A töltéssel kapcsolatos részleteket
az „Üzembe helyezési útmutató”
tartalmazza.
A töltés megkezdéséhez
csatlakoztassa az AC-UD10 hálózati
adaptert (a kisméretű adaptert)
és a hálózati kábelt az
akkumulátoregységre.
A töltés ideje alatt narancssárga
színnel világít az  (áramellátás) jelző,
a töltés befejeződésekor pedig
elalszik (amennyiben a rendszer
ki volt kapcsolva).
Tipp
• A töltés a rendszer bekapcsolt
állapotában is lehetséges, de a
feltöltéshez hosszabb idő kell ebben az
esetben. A rendszer töltését kikapcsolt
állapotban javasoljuk, amikor a rendszert
nem használják.
Megjegyzések
12
• A környezeti hőmérséklettől és az egyéb
használati feltételektől függően
előfordulhat, hogy a töltés nem
lehetséges, vagy hogy a töltési idő
hosszabb.
– A töltést végezze 5 °C és 35 °C (41 °F
és 95 °F) közötti hőmérsékleten.
– Vezeték nélküli kommunikációs
módban nem lehet töltést végezni.
Ebben az esetben kapcsolja ki a
rendszert, vagy próbálja meg
vezetékes kommunikációs módban
tölteni.
• A rendszer használata vagy töltés közben
az akkumulátoregység és a hálózati
adapter felmelegedhet. Ez nem jelent
biztonsági problémát.
Ha az akkumulátoregység vagy a hálózati
adapter nagyon felmelegszik, hagyja
abba a rendszer használatát, és kapcsolja
ki a rendszert.
Töltési idő és üzemidő
A töltési idő és az üzemidő 23 °C-os
(74 °F-os) szobahőmérsékleten
a következő.
Töltési idő
Kb. 5,5 óra (vezetékes
használat mellett)
Kb. 4,5 óra (készenléti
üzemmódban)
Üzemidő
Kb. 3 óra (vezeték
nélküli használat
mellett)
Kb. 7 óra (vezetékes
használat mellett)
Kb. 3 óra (MHL
használata mellett)
Megjegyzések
• A környezeti hőmérséklettől, az
akkumulátor állapotától és egyéb üzemi
feltételektől függően töltési idő és az
üzemidő eltérő lehet.
• Hosszabb töltési idő szükséges, illetve
a töltés nem fejeződik be a következő
esetekben:
– amikor a rendszert vezeték nélküli
kommunikációs módban használják
– amikor a berendezés az
akkumulátoregységhez van
csatlakoztatva, és MHL-csatlakozással
működik
– magas környezeti hőmérsékleten
• Az üzemidő lerövidül, amikor nem jók
a vezeték nélküli kommunikáció
körülményei.
Az akkumulátor hátralévő kapacitásának
ellenőrzése
A menü megtekintéséhez nyomja
meg a fejre helyezhető egység MENU
gombját, majd válassza az
„Information” lehetőséget.
Az akkumulátor hátralévő kapacitása
az Information képernyő jobb oldalán,
felül látható (25. oldal).
Hátralévő töltés jelzése
Teljes töltöttség
Lemerült akkumulátor
Vezeték nélküli kommunikáció használata
Csatlakoztassa egymáshoz vezeték nélkül a processzoregységet és az
akkumulátoregységet.
Példák az elhelyezésre és a kommunikációs távolságra
A rendszerhez tartozó processzoregység és akkumulátoregység oldalt, a SONY
logónál el van látva antennával a vezeték nélküli kommunikációhoz.
A processzoregység és az akkumulátoregység közötti vezeték nélküli kapcsolat
létrehozásakor az alábbi elhelyezési példák figyelembe vételével végezze
a telepítést.
Az ábrákon a szürke részek mutatják azt a területet, ahol lehetséges a vezeték
nélküli kommunikáció.
Elhelyezés síkban
Elhelyezés a tartozék állvánnyal
Felülnézet
Felülnézet
Kb. 3,5 m (11,5 láb)
Kb. 2,5 m (8,2 láb)
SONY logó
Kb. 5 m (16,4 láb)
Kb. 7 m (23 láb)
SONY logó
Kb. 2,5 m (8,2 láb)
Kb. 3,5 m (11,5 láb)
Oldalnézet
Oldalnézet
Mennyezet
A SONY emblémával
ellátott oldal nézzen az
akkumulátoregység
felé.
Rádióhullámok
A SONY emblémával ellátott oldal
nézzen a processzoregység felé.
Rádióhullámok
Kb. 5 m (16,4 láb)
A SONY
logóval
felfelé
Kb. 7 m (23 láb)
Tipp
• Amennyiben az akkumulátoregység vízszintes felületen, síkban van elhelyezve, a vezeték
nélküli kommunikáció elsősorban a mennyezetről és a falról visszaverődő rádióhullámokon
keresztül valósul meg. Amennyiben a helyiség adottságai miatt lerövidül a kommunikációs
távolság, a tartozék állványt kell használni a hosszabb kommunikációs távolság érdekében.
13
Az állvány használata
1
Rögzítse a tartozék állványt
az akkumulátoregységhez.
Illessze az állványon levő csapot
az akkumulátoregység alján
található nyílásba.
A rádióhullámok erősségének
ellenőrzése
A menü megtekintéséhez nyomja
meg a fejre helyezhető egység MENU
gombját, majd válassza az
„Information” lehetőséget.
A rádióhullámok erőssége az
Information képernyő jobb oldalán,
felül látható (25. oldal).
A rádióhullámok erőssége
A rádióhullámok erősségének szintje
4
3
2
1
Erős
2
Az akkumulátoregységet úgy
helyezze el, hogy a SONY
emblémával ellátott oldal nézzen
a processzoregység felé.
Feldolgozó egység
SONY logó
0
Gyenge
A stabil kapcsolathoz olyan helyen kell
használni a rendszert, ahol a
rádióhullámok a lehető legerősebbek.
A rádióhullámok erősségének ajánlott
szintjéhez 2-es vagy magasabb érték
az irányadó.
Megjegyzések a vezeték nélküli
kommunikációval kapcsolatban
Használat után
Vegye le az állványt az
akkumulátoregységről, és pattintsa
rá az akkumulátoregység kábelére.
14
• A rendszer nem tudja megvalósítani
a vezeték nélküli kommunikációt,
ha akadály van a processzoregység
és akkumulátoregység között (például
két helyiség közötti kommunikáció).
• A következő esetek a processzoregység
és az akkumulátoregység közötti
kommunikáció állapotára negatív
kihatással vannak, így csökken
a lehetséges kommunikációs távolság,
illetve zavarok keletkezhetnek a videoés/vagy hangjelek továbbításában
(gyengébb képminőség, a jel
megszakadása, zaj stb.).
– Ha a rendszert vasbeton- vagy kőfalú,
illetve -padlózatú helyiségben, vagy
bekapcsolt padlófűtés mellett
használják
– Ha valamilyen akadály – például
paraván, ajtó, tűzálló üveg, fémet
tartalmazó bútor, illetve elektromos
készülék – van a processzoregység
és az akkumulátoregység között
– Amikor a processzoregység vagy az
akkumulátoregység ajtóval ellátott
szekrényben vagy fémszekrényben
van elhelyezve
– Amikor a processzoregység és az
akkumulátoregység ugyanabban
a szekrényben van elhelyezve
• A következő esetekben a vezeték nélküli
kommunikáció minősége átmenetileg
romlik a környezeti feltételek olyan
változása miatt, amely zavart okoz
a video- és hangjelekben, illetve negatív
hatással van a rendszer működésére
nézve.
– Ha a processzoregység SONY logóval
ellátott paneljét emberi test vagy
valamilyen tárgy takarja
– Ha a helyiségben egy személy, állat
vagy tárgy (pl. függöny, ajtó vagy
paraván) elmozdul
• A video- és hangjel megzavarása esetén
ellenőrizze a processzoregység és az
akkumulátoregység helyét és irányát.
• A vezeték nélküli kommunikáció csak
az együtt vásárolt feldolgozóegység és
akkumulátoregység együttese között
lehetséges.
• Egy helyiségben a jelen rendszert is
beleértve csak két egységpár
használható.
Vezetékes
kommunikáció
használata
Csatlakoztassa egymáshoz
HDMI-kábel használatával
a processzoregységet és
az akkumulátoregységet.
Feldolgozó egység (elöl)
HDMI IN/
MHL
HDMI-kábel*
Akkumulátoregység
*
Használjon külön kapható High-Speed
HDMI-kábelt.
15
A hordtok használata
Használat hordozható
eszközzel
A rendszer használható olyan módon
is, hogy az akkumulátoregységet
HDMI-kábel használatával közvetlenül
csatlakoztatja a lejátszókészülékhez.
Ilyen csatlakoztatás esetén a rendszer
olyan helyen is használható, ahol
nincsen hálózati tápellátás.
A MHL-kábel (külön kapható)
használatával MHL-eszköz
csatlakoztatható.
Okostelefon stb.
Csatlakozókábel*
HDMI IN/
MHL
Akkumulátoregység
*
MHL-eszköz csatlakoztatásához
használja az MHL-kábelt (külön kapható),
egyéb lejátszókészülékek
csatlakoztatásához használja
a tartozék HDMI-kábelt.
Megjegyzések
16
• Ha a rendszert repülőgépen vagy
bármely más olyan helyen használja,
ahol tilos a rádióhullámok sugárzása,
a „Vezeték nélküli kapcsolat”
beállításának a „General Setup”
menüben feltétlenül az „Off” értéket
adja meg (34. oldal).
• Ennél a processzoregység nélküli
csatlakozási módnál a Sound menü
(30. oldal) és a General Setup menü
(32. oldal) egyes beállításai nem
érhetőek el, és ezek a funkciók
nem használhatóak.
A rendszer a mellékelt hordtokba
csomagolható: Tegye az
akkumulátoregységet a zsebbe,
és rögzítse a fejre helyezhető
egységet a visszahajtható
rögzítőpánttal.
Fejre helyezhető egység
Akkumulátoregység
A fejre helyezhető egység fejhez igazítása
A fejre helyezhető egység többféleképp igazítható a fejhez, hogy tökéletesen
testreszabott, kényelmesen viselhető legyen. A legkényelmesebben akkor
viselheti az egységet, ha a fejre helyezés előtt állítja be.
A fejre helyezhető egység vásárlás utáni első beigazításához az
„Üzembe helyezési útmutató” tartalmazza a tudnivalókat.
 A homloktámasz beállítása
A homloktámasz előre és hátra,
illetve fel és lefelé állítható.
Állítás fel- és lefelé
Állítás előre és hátra
Nyomja fel-, illetve lefelé a homloktámaszt.
Tipp
A homloktámaszt előre- és hátrafelé úgy
állíthatja, hogy a RELEASE (homloktámaszkioldó) kart jobbra nyomja, majd eltolja
a homloktámaszt.
• A homloktámaszt előre- vagy
hátrafelé abban az esetben kell állítani,
ha a fejre helyezhető egység hozzáér
a szemüvegéhez vagy az orrához.
17
 Fényellenző
A felső fényellenzők levehetőek.
Ha zavarónak találja a kijelzőre
kívülről vetülő fényt, helyezze fel
a fényellenzőket.
„L” Fényellenző (felső)
 A csatlakozóvezeték-tartó felhelyezése
A csatlakozóvezetékeket a mellékelt
csatlakozóvezeték-tartóval erősítse az
alsó fejpánthoz; így biztosítható, hogy
a fejre helyezhető egység használata
közben a csatlakozóvezeték ne legyen
útban.
Csatlakozóvezeték-tartó
„R” Fényellenző (felső)
A bal oldali felső fényellenzőn „L”, a jobb oldali
felső fényellenzőn pedig „R” jelzés látható.
A felső fényellenzőket a megfelelő oldalra,
a rajtuk található csatlakozótüskéket a lencsék
fölötti 3-3 nyílásba nyomva helyezheti fel.
Fényellenző (alsó)
Az alsó fényellenző felhelyezéséhez nyomja
az alsó fényellenző csatlakozótüskéit a lencsék
alatt található 8 nyílásba, és rögzítse a jobb
és bal oldalt található vájatokba.
Megjegyzések
18
• Szemüveg viselése akadályozhatja
a fényellenzők használatát.
• Ha a kívülről beszűrődő fény még
a fényellenzők használata mellett is
zavaró, tompítsa a helység világítását,
vagy helyezkedjen távolabb
a fényforrástól.
Ha szorosabbra akarja húzni a pántot,
egyszerűen tolja annak jobb végét
enyhén befelé.
Az egység kényelmes
illeszkedéséhez
Egyenletesen ossza el a fejre helyezhető
egység súlyát homloka és tarkója között
A pántok állítása a bal oldalon
Lazítás
Homloktámasz
Szorítás
Alsó fejpánt
Úgy viselje az egységet, hogy annak
súlya a homloktámaszra és az alsó
fejpántra egyenlően essen.
Győződjön meg róla, hogy miután
a lencséket a szeme elé igazította,
az egység elég stabilan illeszkedik
a fejéhez.
Hagyjon az egység lencsék közötti
része és az arca között elég helyet,
hogy az egység ne érjen az orrához.
Ha lazítani akar a pánton, tartsa
lenyomva az állítógombot a pánt alsó
oldalán, és enyhén húzza meg a pánt
bal végét.
Ha szorítani akar a pánton, tartsa
lenyomva az állítógombot a pánt
alsó oldalán, és enyhén nyomja
meg a pánt bal végét.
Megjegyzés
• A pánt állítórészein látható körök későbbi
használatra szánt tartozékrögzítő
csavarok fedőlapjai. Nem gombok,
megnyomásuk nem jár hatással.
Gondoskodjon a stabil illeszkedésről
Ha valamelyik pánt túl laza vagy
szoros, állítsa be kényelmesre.
A pántok állítása a jobb oldalon
Lazítás
Szorítás
Ha lazítani akar a pánton, tartsa
lenyomva az állítógombot a pánton,
és enyhén húzza meg a pánt jobb
végét.
19
Tipp
A fejhallgató gumifejeinek
felhelyezése és cseréje
Előfordulhat, hogy a basszus nem
hallható, ha a fejhallgató gumifeje
nem illeszkedik megfelelően a fülbe.
Ha ez előfordul, a jobb hangminőség
eléréséhez próbálkozzon másik
méretű gumifejekkel vagy
változtasson azok pozícióján, hogy
tökéletesen illeszkedjenek a fülébe.
A csomagban a vásárláskor a közepes
méretű gumifej van a fejhallgatóra
csatlakoztatva. Ha a gumikagylókat
kényelmetlennek érzi, cserélje ki
másik mellékelt méretűekre.
A gumikagylók belseje méret szerint
különböző színű, így a különböző
méretek a színkód alapján
beazonosíthatók.
A gumikagylók cseréjekor ügyeljen
arra, hogy azok elég erősen
csatlakoznak a fejhallgatóra, különben
a fülbe helyezve azok leeshetnek.
Fejhallgató gumikagyló-méretek
(belső szín)
• Ha puszta kézzel próbálva a gumikagylók
túlságosan csúsznak, és ezért nem sikerül
levennie őket, egy száraz ronggyal jobb
tapadást biztosíthat.
Gumikagyló felhelyezése a fejhallgatóra
Nyomja a gumikagylók belső oldalát
a fejhallgatóra úgy, hogy a fejhallgató
kinyúló részét teljesen beborítsa.
A zajszigetelő gumikagylók
A tartozék zajszigetelő gumikagylók
a környezeti zaj hatékony csillapítása
érdekében szoros illeszkedést
nyújtanak.
Nyomáscsökkentő
uretán párna
A színes rész
S (Narancssárga) M (Zöld) L (Világoskék)
Megjegyzések
Kicsi

Nagy
SS
S
M
L
(Piros) (narancsszín) (zöld) (világoskék)
A gumikagylók eltávolítása
Tartsa stabilan a fejhallgatót, és csavarja
le róla a gumikagylókat.
20
• A szorosan illeszkedő gumikagylók
hosszabb ideig tartó használata fárasztó
lehet a fül számára. Ha kényelmetlennek
érzi, ne használja tovább.
• A nyomáscsökkentő uretán párna
rendkívül puha. Ha megtörik vagy leválik
a gumikagylókról, nem fog a megfelelő
helyzetbe kerülni, és a gumikagylók
elveszítik zajszigetelő funkciójukat.
• Az idő múlásával az uretán párna anyaga
elfáradhat. Ha megszűnik a
nyomáscsökkentő képesség, és az uretán
párna megkeményedik, a gumikagylók
elveszíthetik zajszigetelő hatásukat.
• A gumikagylókat nem szabad mosni.
Tartsa őket szárazon, különben az
anyaguk gyorsan tönkremehet.
A kopásnak kitett alkatrészek
cseréje
A következő cserealkatrészek
érhetők el.
• Fejhallgató-gumikagylók*
• Fényellenző (felső, a bal és jobb
oldalra 1-1 darab)
• Fényellenző (alsó)
• Csatlakozóvezeték-tartó
• Homloktámasz-párna
• Fejpánt-állítórész párnája
• Állvány
Ha ezen alkatrészek eltörtek vagy
elkoptak, forduljon a legközelebbi
Sony-forgalmazóhoz vagy Sonyszervizközponthoz.
*
A saját döntése szerint beszerezhető
gumikagylókat megrendelheti
a legközelebbi Sony-forgalmazótól.
A homloktámasz vagy a fejpánt-állítórész
párnájának cseréje
A párnát kétoldalú ragasztószalag
rögzíti. A párna cseréjéhez húzza le
a régi párnát a homloktámaszról vagy
a fejpánt-állítórészről, majd tegye fel
ugyanarra a helyre az új párnát.
Homloktámasz-párna
Fejpánt-állítórész párnája
21
A kijelzők beállításának jóváhagyása
A kijelzők beállítását a lencsék távolságának módosítása után megjelenő
jóváhagyó képernyőn hagyhatja jóvá. A fejre helyezhető egység kijelzőit az alábbi
részben ismerheti meg, miként azt is, hogyan hagyhatja jóvá azok beállítását.
A fejre helyezhető egységben két kijelző található, egy a bal oldalon, egy pedig
a jobb oldalon. A két kijelző képe átfedésben van, így azok egyetlen képet
alkotnak.
A megerősítő képernyő használat előtti alkalmazásával biztosíthatja, hogy
a képernyők megfelelően vannak beállítva.
Bal oldali kép
Jobb oldali kép
A két szemmel látható kép
22
Helyes megjelenítés
A helyes megjelenítést a lencsetávolság-állítógombok eltolásával állíthatja be:
addig csúsztassa őket, amíg a „” jelek és a vízszintes vonal metszésbe kerülnek.
Nem baj, ha a „” jelek és a vízszintes vonal nem a képernyő közepén metszik
egymást.
Helytelen megjelenítés
Amennyiben valamelyik „” jel nem metszi a vízszintes vonalat, ellenőrizze ismét,
hogy megfelelően viseli-e a fejre helyezhető egységet – ehhez támaszkodjon
az „Üzembe helyezési útmutató” tartalmára. Ha a jel továbbra sem találkozik
a vonallal, szüntesse be a rendszer használatát, mert a fejre helyezhető
egység elhajolhatott vagy más módon sérült lehet. Ha ez előfordul, forduljon
a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz vagy helyileg illetékes Sony-szervizhez.
A „” jelek nem metszik
a vízszintes vonalat.
A vízszintes vonal nagyon
megdől.
A középső „” jel nem metszi
a vízszintes vonalat.
23
Megjegyzés
Rendszerbeállítások
A beállítási menük bármikor
elérhetők, segítségükkel
a rendszerbeállítások egész sora,
például a videók képminősége,
a hangkimeneti formátum vagy
a 3D-megjelenítési formátum
módosítható. A menük
megtekintéséhez nyomja meg a fejre
helyezhető egység MENU gombját.
Alapvető menüműveletek
24
1
Nyomja meg a fejre helyezhető
egység MENU gombját.
2
A / gombokkal válassza ki
a kívánt beállítási kategória
ikonját, majd nyomja meg
a MENU gombot.
3
A / gombokkal válassza ki
a kívánt menüt, majd nyomja
meg a MENU gombot.
4
A /// gombokkal módosítsa
a beállításokat, majd a MENU
gombbal véglegesítse
a módosításokat.
• Ha Ön 90 másodpercig nem tesz semmit,
a beállítási menü automatikusan
bezáródik.
Hasznos tanácsok
• A  gomb megnyomásával visszaléphet
az előző menüelemre.
• A beállítási kategória ikonjához tartozó
menüben található  gomb
megnyomásával léphet ki a beállítási
menüből.
A menük
Az alapértelmezett beállítások aláhúzva szerepelnek.
Information
A berendezésből a rendszerre érkező bemeneti (video- és audio-) jeleket
azonosítja, valamint különböző típusú információkat jelenít meg. Az „Unsupported
signal” felirat azt jelzi, hogy a bemeneti jel nem kompatibilis a rendszerrel,
a „No signal” felirat pedig akkor látható, ha a rendszer nem érzékel bemeneti jelet.
 Hálózati tápellátás
 A rádióhullámok erőssége (14. oldal)
 Az akkumulátor hátralévő töltése
(12. oldal)
 Bemenő videojel
 Külső bemenet
 Bemenő hangjel
Lens span adjustment
Lens span
adjustment
A fejre helyezhető egység lencséinek távolságát állítja
be a felhasználó szemei (a pupillák) közti távolságnak
megfelelően, az optimális látványélmény elérése
érdekében. A lencsék közötti távolságot a
lencsetávolság-állító gombokkal állíthatja. További
részleteket az „Üzembe helyezési útmutatóban” talál.
Megjegyzések
• Az optimális látványélmény csak megfelelően beállított
lencsetávolság mellett érhető el. A rendszer használata előtt
mindig állítsa be lencsetávolságot.
• A beállítás közben a hang le van némítva.
• A hangerő a beállítás közben nem módosítható.
25
3D Settings
Reset
3D Display
A „3D Settings” összes elemét a gyári alapbeállítás értékeire
állítja vissza.
A 3D-tartalmak megjelenítési formátumának kézi kiválasztására
használható. Az elérhető beállítások köre attól függ, hogy
a forrásjel tartalmaz-e 3D-formátum beazonosítására szolgáló
jelet, az alábbiak szerint.
Példa a 3D-megjelenítésre
3D-formátum beazonosítására szolgáló jel nélküli
3D-tartalmak esetén
Side-by-Side: Válassza ezt a beállítást, ha két hasonló, egymás
mellett megjelenített képből álló 3D-tartalmat szeretne
látni.
Off: Válassza ezt a beállítást, ha a tartalmat 2D-ben szeretné látni.
Over-Under: Válassza ezt a beállítást két hasonló, alul-felül
megjelenített képből álló 3D-tartalom megjelenítéséhez.
3D-formátum beazonosítására szolgáló jellel rendelkező
3D-tartalmak esetén
On: Válassza ezt a beállítást, ha a tartalmat 3D-ben szeretné látni.
Off: Válassza ezt a beállítást, ha a tartalmat 2D-ben szeretné látni.
Megjegyzések
26
• Amennyiben a 3D-tartalom a választott beállításokkal nem
megfelelően jelenik meg, próbáljon a „Side-by-Side” beállításról
a „Over-Under” beállításra váltani vagy fordítva.
• A „Side-by-Side” vagy „Over-Under” beállítás választása esetén
a 3D-tartalom megtekintése után módosítsa a beállítást „Off” értékre.
Auto 3D
On: 3D-formátum azonosítására szolgáló jel észlelésekor
a rendszer automatikusan 3D megjelenítési módra
kapcsol. Ha a 3D-formátum azonosítására szolgáló
jel észlelése megszűnik, a rendszer automatikusan
visszakapcsol 2D megjelenítési módra.
Off: Kikapcsolja a funkciót.
Megjegyzés
• Ha „On” értékre állított „Auto 3D” esetén nem 3D-ben jelennek meg
a képek, változtassa meg a „3D Display” beállítást.
Display
Picture Mode
Vivid: Élénk színek és éles kontraszt koncertek,
sportesemények és egyéb, televízión közvetített tartalmak
Az itt választott
„Picture Mode”
megtekintéséhez.
beállítás
Standard: Kiemeli a kép természetességét. Számos videoforrás
részletei alul,
normál képminőségi beállítása.
a beállításokban
Cinema: Kimondottan a mozis tartalmakkal használható
módosíthatók
képminőségi beállítás.
„Reset” értékről
Custom1/Custom2: Az Ön egyedi, az eredeti, lapos kép
„Contrast
módosításával létrehozott, képminőségi beállításának
Remaster” értékre.
tárolására szolgál.
Game1: Játékokhoz ideális képminőségi beállítás.
Game2: Képminőségi beállítás, játékok halvány jeleneteinek
láthatóságát javítja.
Game3: Képminőségi beállítás, játékok sötét jeleneteinek
láthatóságát javítja.
Game4: Képminőségi beállítás, játékok rendkívül sötét
jeleneteinek láthatóságát javítja.
Megjegyzés
• Amikor a „Picture Mode” beállításnál a „Game1”–„Game4” értékek
valamelyike van megadva, használat közben a , ,  vagy 
(9. oldal) gombbal válthat ezek között az üzemmódok között.
Ez a művelet nem érhető el a beállításmenü megjelenítésekor.
Reset
Picture
A „Yes” lehetőséget választva a rendszer a „Picture Mode”
menüben kiválasztott mód összes értékét az alapértelmezett
értékekre állítja vissza (a „Display” menüben szereplő „Display
Size”, „Screen”, „24p True Cinema”“Cinema Conversion”,
„Overscan” és „Wide Mode” kivételével.)
A kép kontrasztjának módosítására szolgál.
Brightness
Color
A kép fényerejének módosítására szolgál.
A kép színintenzitásának módosítására szolgál.
27
Color
A kép színhőmérsékletének módosítására szolgál.
Temperature Natural: Az emberi látás jellemzői alapján az összes „Picture
Mode” beállításban automatikusan optimalizálja
a színhőmérsékletet.
Cool: Hűvösebb kékes színárnyalatokat eredményez.
Medium: A „Cool” és „Warm 1/Warm 2” közötti
színhőmérséklet beállítására szolgál.
Warm 1/Warm 2: Melegebb vörös színárnyalatokat
eredményez. A „Warm 2” beállítás vörösebb
árnyalatokat eredményez, mint a „Warm 1”.
Panel Drive
A képmozgás megjelenítési módszerének kiválasztására
Mode
szolgál.
Normal: Normál kép megjelenítésére használható.
Clear: A gyorsan mozgó képeknél jelentkező elmosódást csökkenti.
Megjegyzések
• Bár a „Clear” opcióval csökkenthető a gyors mozgás keltette
elmosódás, a kép egésze sötétebb lesz. Ha ez túlságosan zavaró,
válassza a „Normal” beállítást.
• A forrásjeltől függően előfordulhat, hogy a képernyő vibrál.
Ha ez túlságosan zavaró, válassza a „Normal” beállítást.
Clear Black
A kép sötét területeinek megjelenítését módosítja a „Picture
Mode” beállításának megfelelően.
Sharpness-Hi A vékony vonalak és a képek finom textúrájának szabályozásával
kiemeli a témát a háttérből, illetve lágyítja a képet.
SharpnessMid
A vastag vonalak és a képek nyers textúrájának szabályozásával
kiemeli a témát a háttérből, illetve lágyítja a képet.
Noise
Reduction
A véletlenszerű képzaj csökkentésére szolgál.
High/Medium/Low: Ezen hatás mértékének meghatározására
szolgál.
Off: Kikapcsolja a funkciót.
A fekete és fehér árnyalatokat optimalizálja, az ezen színek
fakulása nélküli, jó kontraszt érdekében.
High/Medium/Low: Ezen hatás mértékének meghatározására
szolgál.
Off: Kikapcsolja a funkciót.
Contrast
Remaster
Display Size
A kép megjelenési méretét állítja be.
100%: A képet teljes képernyőn jeleníti meg.
90%/80%/70%: A megjelenítés méretét 90%-ra, 80%-ra, illetve
70%-ra csökkenti.
Normal: Az eredeti képet jeleníti meg.
Screen
3D lejátszás során Theater1: A képet mozihoz hasonló élményt szimulálva, íves
nem elérhető.
vásznon történő vetítéshez hasonlóan jeleníti meg.
A beállítás visszaáll
Theater2: A képet mozihoz hasonló élményt szimulálva,
„Normal” értékre,
ha a „Lens span
CinemaScope vásznon történő vetítéshez a „Theater1”
adjustment” menü
beállításhoz képest jobban hasonlító módon jeleníti meg.
használatával
beállítást végez
(25. oldal).
28
24p True
Cinema
On: A 24 képkocka/mp felbontású videókat valóban
24 képkocka/mp sebességgel játssza le. Ilyen típusú
filmtartalom a Blu-ray lemezeken található. A mozikban
tapasztalthoz hasonló megtekintési élményt kínál.
Off: Kikapcsolja a funkciót. A 24 képkocka/mp felbontású
videojelet 60 képkocka/mp felbontásra történő
felkonvertálás után jelenteti meg.
Megjegyzés
• A „Clear” beállítás „Panel Drive Mode” értékénél (a forrásjeltől
függően) előfordulhat, hogy a képernyő vibrál, ami zavaró lehet.
Ha ezt tapasztalja, kapcsolja ki a funkciót, vagy állítsa azt „Panel Drive
Mode”, illetve „Normal” értékre.
Cinema
Conversion
Auto: A készülék automatikusan érzékeli, hogy videotartalmat
(például tévéfilmet, rajzfilmet) vagy filmtartalmat
(mozifilmet) néz, és a megfelelő konverziós módra vált.
Video: A rendszer mindig videotartalomnak megfelelő
formátumot jelentet meg, akár video- akár filmtartalmat
játszik le.
Overscan
A megjelenítési területet módosítja.
3D lejátszás során On: Elrejti a képszéleket. Akkor érdemes választani, ha a kép
nem elérhető.
széle például zajos.
Off: Az egész képet megjeleníti.
Normal: A képet az eredeti, 4:3 képaránnyal jeleníti meg.
3D lejátszás során Full: A 4:3 képarányú tartalmakat teljes képernyőn, a kép
nem elérhető.
vízszintes széthúzásával jeleníti meg. A 16:9 felbontású
képet is teljes képernyőn, az eredeti, 16:9 képaránnyal
jeleníti meg.
Zoom: A képet mind vízszintesen, mind függőlegesen
nagyítva, az eredeti képarány megőrzésével jeleníti meg.
Wide Mode
Megjegyzés
• A „Normal” beállítás HD (1080i, 720p vagy 1080p felbontású) bemeneti
forrás esetén nem elérhető.
29
Sound
Megjegyzés
• A Sound menü pontjai (az „A/V SYNC” kivételével) csak akkor érhetőek el, amikor
csatlakoztatva van a processzoregység.
Reset
Surround
A „Sound” összes beállítását a gyári alapbeállítás
értékeire állítja vissza.
Standard: A normál akusztikai beállítás, amely számos
típusú tartalommal használható.
Cinema: A mozik különösen a párbeszédes részeknél
tapasztalható, remek hangélményét kínáló,
természetes hangzásvilág. Az összes hangcsatorna
természetes élményt nyújtó keverésű. Remek
választás filmekhez.
Game: Játékokhoz ideális. Hajszálpontos
hangelhelyezést tesz lehetővé, így mindig tudható,
pontosan honnan jön a hang. Magával ragadó
játékélményt biztosít többcsatornás, térhatású
hang. Különösen jól használható a többcsatornás
hanggal rendelkező játékokhoz.
Music: A forráshang részleteit és tisztaságát
hangsúlyozza ki. A hangstúdiók berendezéseinél
tapasztalt, élethű hangreprodukcióra képes. Remek
választás zenelejátszáshoz.
Off: Kikapcsolja a térhatású hangot.
Megjegyzés
• A hangerő a forráshangjeltől és a választott térhatású hangtól
függően változhat.
Dolby Pro Logic IIx
A mátrix kitömörítő működését állítja be. A mátrix
kitömörítő bekapcsolásával akkor is egyszerűen élvezheti
a térhatású hangzás, ha a bemeneti jel kétcsatornás.
Movie: A készülék Dolby Pro Logic IIx Movie módú
feldolgozást végez. Dolby Surround kódolású
filmzene lejátszására alkalmas. A más nyelvre
szinkronizált filmek, illetve a régebbi filmek anyagai
7.1 csatornás üzemmódban is lejátszhatóak.
Music: A készülék Dolby Pro Logic IIx Music módú
feldolgozást végez. A normál sztereó
műsorforrások (például CD-lemezek)
hangjának visszaadásához használható.
Off: Kikapcsolja a mátrix kitömörítőt.
Megjegyzés
• A „Dolby Pro Logic IIx” beállítása mindenképpen „Off”,
ha az „DTS Neo:6” beállítása nem „Off”.
30
DTS Neo:6
A mátrix kitömörítő működését állítja be. A mátrix
kitömörítő bekapcsolásával akkor is egyszerűen élvezheti
a térhatású hangzás, ha a bemeneti jel kétcsatornás.
Cinema: A készülék DTS Neo:6 Cinema módú
feldolgozást végez.
Music: A készülék DTS Neo:6 Music módú feldolgozást
végez.
Off: Kikapcsolja a mátrix kitömörítőt.
Megjegyzés
• A „DTS Neo:6” beállítása mindenképpen „Off”,
ha az „Dolby Pro Logic IIx” beállítása nem „Off”.
Treble
Bass
A nagy frekvenciájú audiokimenetet módosítja.
Az alacsony frekvenciájú audiokimenetet módosítja.
Harmonics Equalizer
On: Beolvassa a hullámjel végét, ami a hangtömörítési
algoritmusok használatakor az alacsony amplitúdó
miatt valószínűleg elveszik.
Off: Kikapcsolja a funkciót.
A hang- és videojel elcsúszását javítja ki,
a hangkimenet késleltetésével. A hangkimenet
0–100 milliszekundumos tartományban,
10 milliszekundumonként késleltethető.
A/V SYNC
Megjegyzés
• A hang- és videojel elcsúszása a forrásjeltől függően
nem minden esetben javítható ezzel a funkcióval.
Type of Headphones
A használt fejhallgatónak legmegfelelőbb virtuális
térhatásúhang-beállításra vált.
Inner Ear: Fülben viselt (például a rendszerhez mellékelt)
fejhallgató használata esetén ideális.
Overhead: A fej körül, a fülön viselt fejhallgató
használata esetén ideális.
Megjegyzés
• A térhatású hang minőségét ronthatja, ha ez a beállítás nem
a használt fejhallgatónak megfelelő.
Dual Mono
Csak dual mono
hangformátumú
forrásjellel használható.
Lineáris PCM forrásjel
esetében nem érhető el.
A lineáris PCM hangforrástól eltérő forrásjelek főés mellék-hangkimenetre küldése között vált.
Main: A fejhallgató bal és a jobb kimenete is
a fő hangkimenet audiojelét adja.
Sub: A fejhallgató bal és a jobb kimenete is
a mellékhangkimenet audiojelét adja.
Main/Sub: A fejhallgató egyik oldali kimenete
a fő hangkimenet audiojelét adja. A fejhallgató
másik oldali kimenete a mellékhangkimenet
audiojelét adja.
31
General Setup
Set password
Cancel password
A „Set password”
funkció nem
használható, ha már
be van állítva jelszó.
A „Cancel password”
funkció nem
használható, ha nincs
beállítva jelszó.
Input
Nem érhető el, ha nincs
csatlakoztatva a
processzoregység.
Megjegyzés
• Az alábbi helyzetekben a rendszer automatikusan kikapcsol.
Kapcsolja be újra a rendszert, és adja meg a jelszót, vagy
szüntesse meg a jelszavas védelmet.
– Ha a jelszót helytelenül adja meg, majd a megjelenő
beállítási menüt a  gombbal zárja be.
– Ha a jelszóablak látható a képernyőn, és Ön
90 másodpercig nem tesz semmit.
A processzoregység bemenetét választja ki.
A kiválasztott bemeneti aljzaton keresztül érkező
bemeneti jeleket jeleníti meg a fejre helyezhető egység.
HDMI1: Bemenet a HDMI IN 1 aljzaton keresztül
HDMI2: Bemenet a HDMI IN 2 aljzaton keresztül
HDMI3: Bemenet a HDMI IN 3 aljzaton keresztül
HDMI Dynamic
Range
A bemeneti videojel szintjének beállítása.
Auto: A rendszer automatikusan észleli a bemeneti
jelszintet. Általában az „Auto” beállítást kell
választani.
Full: Akkor válassza ezt a beállítást, ha a képen
a részletek túl világosak, vagy ha az árnyékok
elmosódottak.
Limited: Akkor válassza ezt a beállítást, ha a képen
a részletek túl sötétek, vagy ha az árnyékok
kiemelkednek.
HDMI pass-through
On: Bekapcsolja a jelközvetítés funkciót, így Ön
televízión vagy egyéb megjelenítő eszközökön
nézhet és hallgathat tartalmakat, ha a készülék
készenléti üzemmódban van. További részleteket
a „Üzembe helyezési útmutatóban” talál.
Off: Kikapcsolja a funkciót. Energiát takaríthat meg,
ha az „Off” beállítást választja amikor a televízió,
illetve egyéb megjelenítő eszköz nincs
a processzoregységhez csatlakoztatva.
Nem érhető el, ha nincs
csatlakoztatva a
processzoregység.
32
A rendszer használata jelszókötelessé tehető. A jelszó
meghatározása után a rendszer csak annak
megadásával indítható.
A rendszerindítás jelszavas védelmének
kikapcsolásához válassza a „Cancel password” pontot,
majd adja meg a jelszót.
Control for HDMI
On: A rendszerhez csatlakoztatott, HDMI CEC
(Consumer Electronic Control)-kompatibilis
berendezéseknek a fejre helyezhető egység
/// gombjaival történő irányítását
kapcsolja be (9. oldal).
 gomb: a lejátszást indítja.
 gomb: A lejátszás szüneteltetése.
 gomb: visszaugrik az előző fejezetre. Gyors
visszatekeréshez tartsa a gombot lenyomva.
 gomb: a következő fejezetre ugrik. Gyors
előretekeréshez tartsa a gombot lenyomva.
Off: Kikapcsolja a funkciót. A kezeléshez használja
csatlakoztatott berendezés távvezérlőjét.
Megjegyzések
• Ha ezzel a beállítással nem kezelhető a csatlakoztatott
berendezés, akkor az nem kompatibilis a rendszer
„Control for HDMI” funkciójával. A berendezést közvetlenül
a rendszerre csatlakoztassa.
• A csatlakoztatott készülék vezérlése nem lehetséges
a „Picture Mode” „Game1”, “Game2”, „Game3” vagy „Game4”
beállítása esetén (27. oldal).
Power off when
unmounted
On: A fejre helyezhető egység levétele után 20 perccel
automatikusan kikapcsolja a rendszert.
Off: Kikapcsolja a funkciót.
Tipp
• A képernyő ettől a beállítástól függetlenül kikapcsol
10 másodperccel a fejre helyezhető egység levétele után.
No signal Standby
On: A rendszert automatikusan kikapcsolja,
ha 30 percig nem érkezik bemenő jel.
Off: Kikapcsolja a funkciót.
Language setting
A menükben és egyéb interfész-elemeken használt
nyelvet állítja be.
Megjegyzések
• Ezen beállítás megadása közben a hang le van némítva.
• A beállítás megadása közben a hangerő nem állítható.
Menu Display
3D: A menü megjelenítése 3D formátumban.
2D: A menü megjelenítésénél a 3D formátum
kikapcsolása.
33
Prolonged viewing
warning
On: A rendszer 3 órányi folyamatos használat utáni
leállítására rákérdező, automatikus jelzést
kapcsolja be. A figyelmeztető képernyőn a „Yes”
lehetőséget választva a rendszer kikapcsol. A „No”
lehetőséget választva a rendszer 3 órával később,
6 órányi folyamatos használat után kapcsol ki.
Off: Kikapcsolja a funkciót.
Megjegyzés
• Ha a rendszer 3 órányi folyamatos használata után
megjelenő figyelmeztetésre 90 másodpercig nem reagál,
a rendszer automatikusan kikapcsol.
Startup viewer
warning
On: A rendszer bekapcsolásakor megjelenő
figyelmeztetést kapcsol be.
Off: Kikapcsolja a funkciót.
Wireless Connection
On: Az akkumulátoregység vezeték nélküli
kapcsolatának bekapcsolása.
Off: Az akkumulátoregység vezeték nélküli
kapcsolatának kikapcsolása.
Wireless Standby
On: Amikor a rendszer készenléti üzemmódban van,
a processzoregység szinkronizálással indít, és
a vezeték nélküli funkcióval bekapcsolja a fejre
helyezhető egységet.
Off: Kikapcsolja a funkciót. Ez az üzemmód csökkenti
a teljesítményfelvételt.
Nem érhető el, ha nincs
csatlakoztatva a
processzoregység.
Reset to factory
settings
Minden beállítást a gyári alapbeállítás értékeire
állít vissza.
Megjegyzés
• A „General Setup” beállításmenü „Set password” pontjában
megadott jelszó is törlődik.
34
Hibaelhárítás
Ha a rendszer használatakor a következőket tapasztalja, a szerviz felkeresése előtt
ellenőrizze az Ok és a Teendő oszlopot. Ha a probléma továbbra is fennáll,
forduljon a SONY-forgalmazóhoz vagy helyileg illetékes SONY-szervizhez.
A video- és hangproblémákkal az alábbiakban több szakasz is foglalkozik.
• Videoproblémák   Gyakran Ismételt Kérdés,  Hang/videó
(közös kérdések),  Videó vagy  Vezeték nélküli funkció
• Hangproblémák   Gyakran Ismételt Kérdés,  Hang/videó
(közös kérdések),  Hang vagy  Vezeték nélküli funkció\
 Gyakran Ismételt Kérdés
GYIK Nincs kép vagy hang. Nincs térhatású kép.
1
2
Kapcsolja be a rendszert.
Kapcsolja ki a lejátszókészüléket, majd kapcsolja be újra.
• Ha a rendszerhez PlayStation®3 készüléket használ, kapcsolja ki a PlayStation®3
készüléket, majd az újraindításhoz legalább 5 másodpercig tartsa lenyomva a
bekapcsológombot (amíg két csipogást nem hall). (Amennyiben a PlayStation®3
készüléki AV-erősítőn keresztül csatlakozik, az erősítőt szintén kapcsolja ki, majd
kapcsolja be újra.)
Problémák a térhatású megjelenítéssel
Ugyanaz a kép jelenik meg a két oldalon, illetve alul és felül.
 Lehet, hogy helytelen a 3D-megjelenítés formátumbeállítása. Próbálja meg
a „3D Settings” „3D Display” beállításának módosítását (26. oldal).
A kép nem 3D-ben jelenik meg.
 Ellenőrizze a beállításokat a lejátszókészüléken. Olvassa el annak
a készüléknek a kezelési útmutatóját.
GYIK A feldolgozóegység HDMI OUT (TV)-aljzatához csatlakoztatott televízión
nem lehet megtekinteni a lejátszókészülék video- vagy hangjelét.
1
Győződjön meg arról, hogy a „General Setup” menü „HDMI pass-through”
beállításának értéke „On” legyen (32. oldal).
2
Kapcsolja ki ezt a rendszert, majd helyezze készenléti üzemmódba.
• A HDMI pass-through funkció csak akkor lesz engedélyezett, ha a „HDMI passthrough” beállítást „On” értékre állítja be, majd kikapcsolja a rendszert.
• Ezen a rendszeren és a televízión nem lehet egyidejűleg megtekinteni a tartalmat.
3
Kapcsolja ki a lejátszókészüléket, majd kapcsolja be újra.
• Amennyiben a lejátszókészülék PlayStation®3 készülék, a visszakapcsoláshoz
legalább 5 másodpercig tartsa lenyomva a PlayStation®3 készüléken
a bekapcsológombot (amíg két csipogást nem hall).
35
GYIK Az „” jelek és a vízszintes vonal nem metszik egymást a rendszer
bekapcsolásakor megjelenő megerősítő képernyőn.
1
Igazítsa be újra a fejpántok hosszát és helyzetét „Az egység kényelmes
illeszkedéséhez” rész és az „Üzembe helyezési útmutató” „2 Beigazítás
és viselés” része alapján.
2
A kijelző ellenőrzése közben állítsa be a lencsetávolságot. További
részleteket az „Üzembe helyezési útmutató” „Beállítások és használat”
részében talál.
• Ha az 1. és 2. lépés végrehajtása után egyetlen „” jel sem metszi a vízszintes vonalat,
ellenőrizze „A kijelzők beállításának jóváhagyása” (22. oldal) részben leírtakat.
 Áramellátás
Jelenség
Ok/Teendő
A rendszer nem
kapcsolható be.
 Az „Üzembe helyezési útmutató” alapján ellenőrizze, hogy
megfelelően van csatlakoztatva a hálózati adapter.
 Ellenőrizze az akkumulátor feltöltött állapotát (12. oldal).
 Tartsa lenyomva a fejre helyezhető egység  (Bekapcsolás/
Készenléti állapot) gombját legalább egy másodpercig.
A rendszer nem
kapcsolható ki.
 Tartsa lenyomva a fejre helyezhető egység  (Bekapcsolás/
Készenléti állapot) gombját legalább egy másodpercig.
 Hang/videó (közös kérdések)
Jelenség
Nincs hang vagy
kép, illetve a hang
vagy kép torz
36
Ok/Teendő
 Az „Üzembe helyezési útmutató” alapján ellenőrizze, hogy
megfelelően van csatlakoztatva a hálózati adapter és
a HDMI-kábel.
 Győződjön meg arról, hogy a processzoregység HDMI INaljzatához csatlakoztatott készülék be van kapcsolva.
 Ellenőrizze, hogy a processzoregység használata esetén
a processzoregység INPUT gombjával helyesen ki van-e választva
az a készülék, amelynek jelét használni kívánja.
 Ellenőrizze, hogy ez a rendszer támogatja-e a bemeneti jelforrást.
A használható jelek ismertetését a „Műszaki adatok” (45. oldal)
„Videobemenet” és „Hangbemenet” szakaszai tartalmazzák.
Ha a bemeneti jelet ez a rendszer nem támogatja, ellenőrizze
a csatlakoztatott készülék videokimeneti és/vagy hangkimeneti
beállításait.
 Ellenőrizze, hogy a HDMI-kábel megfelelően csatlakozik-e.
Ha a videominőség nem javul, előfordulhat, hogy megsérült
a HDMI-kábel. Ebben az esetben próbálkozzon egy új kábellel.
 Ha az AV-erősítőn (rádióerősítőn) keresztül csatlakoztatott
készüléket a processzoregységhez, próbálja meg a készüléket
közvetlenül a processzoregységhez csatlakoztatni. A részleteket
lásd az adott készülék kezelési útmutatójában.
 Használja a készülékhez kapott HDMI-kábelt, vagy használjon egy
kereskedelmi forgalomban kapható nagysebességű HDMI-kábelt.
 Nézze meg a  Videó  Hang, illetve  Vezeték nélküli funkció
részeket is.
 Videó
Jelenség
Ok/Teendő
Nincs kép, illetve a kimeneti  A „3D Display” („3D Settings”) „Side-by-Side” vagy „Felülkép torz
alul” beállításának választása esetén a 3D-tartalom
megtekintése után módosítsa a beállítást „Off” értékre
(26. oldal).
 Kapcsolja ki a csatlakoztatott készülék Deep Color jelet
használó videokimenetét. Ha ez a lehetőség nem érhető
el a készüléken, és a kimenet formátuma 1080FP
(képkocka-egyesítés), módosítsa a felbontást 720FP
értékre.
 Nézze meg a  Hang/videó (közös kérdések), illetve
 Vezeték nélküli funkció részeket is.
A képernyő sötét vagy
homályos
 Nézze meg az „Üzembe helyezési útmutatót”,
és ellenőrizze, hogy a hálózati adaptert és a HDMI-kábelt
megfelelően csatlakoztatta-e, valamint hogy a fejre
helyezhető egységet megfelelően viseli.
 Lehet, hogy nem megfelelő lencsetávolságot állított be
(23. oldal). Végezze el újra a beállítást a beállítási menü
„Lens span adjustment” parancsával (25. oldal).
 Ha a fejre helyezhető egység lencséi szennyezettek,
törölje azokat tisztára egy puha kendővel.
A kép világos területei
túlságosan világosak,
illetve a sötét terület
túlságosan sötét
 Ez a jelenség akkor fordulhat elő, amikor a bemeneti jel
RGB-jelszintje meghaladja a HDMI-szabványok előírásait.
Állítsa be a csatlakoztatott készülék RGB-kimenetének
jelszintjét, vagy módosítsa ezen a rendszeren a „HDMI
Dynamic Range” beállítás értékét (32. oldal).
 Ellenőrizze a „Picture Mode” beállítást, és állítsa
át megfelelő üzemmódra (27. oldal).
A képernyők hirtelen
kikapcsolnak
 A rendszer 3 órányi folyamatos használat után egy
figyelmeztető képernyőt jelenít meg, és ha Ön
90 másodpercig nem tesz semmit, kikapcsol. Ha törli
az üzenetet, és folytatja a használatot, a rendszer
a második 3 órát követően automatikusan kikapcsol, ezzel
is elősegítve az egészséges használatot. Részletekért
lásd: „Prolonged viewing warning” (34. oldal).
 A fejre helyezhető egységet megfelelően viselje.
Ha a fejre helyezhető egység érzékelője jelzi, hogy
Ön levette az egységet, a megjelenített képernyő
10 másodperc elteltével automatikusan kikapcsol.
Részletekért lásd: „Power off when unmounted”
(33. oldal).
 A rendszer automatikusan kikapcsol, ha 30 percig nem
kap bemenő jelet, amennyiben a „No signal Standby”
beállítása „On” (33. oldal).
A kép egy idő után
elhalványul
 Bár a fényképek vagy majdnem állóképek megjelenítése
egy idő után halványabbá válhat, ez nem rendszerhiba.
A normál fényerő visszaállításához végezzen egy
tetszőleges műveletet a fejre helyezhető egységen
vagy a csatlakoztatott készüléken.
37
Jelenség
38
Ok/Teendő
A képernyő egyes pixelei
sosem világítanak, más
pixelek mindig világítanak
 A rendszerbe szerelt panel nagy
precizitású gyártási technológiával
készül, így legalább 99,99%-os
a működő pixelek aránya. Így
előfordulhat, hogy a pixelek egy
nagyon kis hányada „beragad”, vagy Mindig világító
mindig ki van kapcsolva (fekete),
vagy nem világító
mindig be van kapcsolva (vörös, zöld pixel
vagy kék), illetve villog. Ez a jelenség
a rendszer felépítéséből adódik, nem jelent
meghibásodást. A SONY ebből a jelenségből adódóan
nem felelős a rendszer cseréjéért vagy visszaküldéséért.
A Blu-ray lemezek
egyes 24 képkocka/
másodperces (az eredeti
filmnek megfelelő)
képsebességű jelenetei
természetellenesen hatnak
 Ebben az esetben próbálja meg a „24p True Cinema”
beállítás használatát. További részletek: „24p True
Cinema” (29. oldal).
A képernyő villódzik
 Ha a „Panel Drive Mode” beállítás értéke „Clear,” illetve
ha aktív a „24p True Cinema” beállítás, egyes forrásjelek
a képernyő villódzásához vezethetnek. Részletekért lásd:
„Panel Drive Mode” (28. oldal) és „24p True Cinema”
(29. oldal).
A videó nem 3D-ben
jelenik meg
 Ha ugyanaz a kép látszik egymás mellett vagy felett,
előfordulhat, hogy nem megfelelő a 3D kijelző
formátumbeállítása. Próbálja meg a „3D Display”
beállításának módosítását a „3D Settings” részben leírtak
szerint (26. oldal).
 A 3D érzékelés mindenkinél más.
 Ha a “3D Settings” menü látható, de a képek nem 3D,-ben
jelennek meg, próbálja meg újraindítani a 3D lejátszáshoz
használt készüléket.
 A rendszer nem támogatja a 2D-3D konverziót (szimulált
3D módot).
 Az anaglif képek 3D-s megtekintéséhez alaglif (pl. kék
és vörös lencsés) szemüveg szükséges.
 Ellenőrizze a processzoregységhez csatlakoztatott
készülék beállításait is.
A 3D megjelenítés nem
kapcsol be automatikusan
 Győződjön meg arról, hogy a „3D Settings” menü
„Auto 3D” beállításának értéke „On” (27. oldal).
 A 3D formátum azonosítására szolgáló jelet nem
tartalmazó 3D tartalmak esetén a 3D megjelenítés nem
kapcsol be automatikusan. Próbálja meg a „3D Settings”
„3D Display” beállításának módosítását „Side-by-Side”
vagy „Felül-alul” értékre (26. oldal).
 Hang
Jelenség
Ok/Teendő
Nincs hang /
Zaj van /
Nem lehet növelni
a hangerőt
 A hangerő állítására a fejre helyezhető egység VOL +/–
gombjait használhatja.
 A fejhallgató csatlakozóját csatlakoztassa megfelelően
(lásd: „1 Csatlakozás”, „Üzembe helyezési útmutató”).
A lejátszás hangja esetleg nem hallatszik megfelelően,
ha a fejhallgató nincs jól csatlakoztatva.
 A fejhallgató csatlakozója szennyezett. Tisztítsa meg
a fejhallgató csatlakozóját egy puha, száraz kendővel.
 Ha rendszer HDMI CEC-kompatibilis házimozirendszerhez vagy AV-erősítőhöz (rádióerősítőhöz)
csatlakozik, ellenőrizze a következő beállításokat.
– Győződjön meg arról, hogy a „General Setup” menü
„Control for HDMI” beállításának értéke „On” (33. oldal).
– Győződjön meg arról, hogy az AV-erősítőn
(rádióerősítőn) vagy másik készüléken aktív
a „Control for HDMI” beállítás. A részleteket lásd
az adott készülék kezelési útmutatójában.
 A processzoregység fejhallgató-csatlakozóaljzatának
használata esetén a hangerő a változtatásra némi
késéssel reagál.
 Nézze meg a  Hang/videó (közös kérdések), illetve
 Vezeték nélküli funkció részeket is.
Nincs térhangzás-effektus.
 Győződjön meg arról, hogy a „Sound” menü „Surround”
beállításának értéke nem „Off” (30. oldal).
 Győződjön meg arról, hogy a „Sound” menü „Type of
Headphones” beállítása a használt fejhallgatónak
megfelelő (31. oldal).
 A hang érzékelés mindenkinél más.
Nincs basszus.
 Győződjön meg arról, hogy a fejhallgató gumifeje
megfelelően illeszkedik a fülbe (20. oldal).
A hangjelek nem
egy „kodek”
hangformátumában
kerülnek a bemenetre*
 Előfordulhat, hogy a lejátszókészülék úgy van beállítva,
hogy a bemeneti hangjeleket egy „kodek”
hangformátumáról lineáris PCM-jelekké alakítja. Ebben
az esetben a lejátszókészülék beállításainál kapcsolja ki
a „kodek” hangformátum átalakítását, majd folytassa
a lejátszást. A részleteket lásd az adott készülék kezelési
útmutatójában.
*
A „kodek” hangformátum
a „Műszaki adatok”
„Hangbemenet” részében
(46. oldal) ismertetett lineáris
PCM formátumtól eltérő, egyéb
hangformátumokat jelenti.
A hanglejátszás formátuma  Dual mono hang esetén módosítsa a „Sound”
nem megfelelő
menü „Dual Mono” beállítását (31. oldal). Egyéb
hangformátumok esetén ellenőrizze a csatlakoztatott
készülék beállításait.
39
 Vezeték nélküli funkció
Jelenség
Nincs vezeték nélküli
kapcsolat
Megszakad, illetve leáll
a hang vagy a videó
A WIRELESS jelző nem
világít
40
Ok/Teendő
 Ellenőrizze, hogy a processzoregység és az
akkumulátoregység egyaránt be legyen kapcsolva.
 Eltarthat egy ideig, amíg a képernyőn láthatóvá válik
a kép.
 A rádióhullámok a processzoregység és az
akkumulátoregység távolságának vagy tájolásának
függvényében, illetve a két egység közötti akadály
miatt gyengébbek lehetnek vagy megszakadhatnak.
Helyezze egymáshoz közelebb a processzoregységet
és az akkumulátoregységet (kb. 3 méterre vagy kisebb
távolságra), és úgy állítsa be a két egység tájolását,
hogy a SONY logók egymás felé nézzenek.
A vezeték nélküli kommunikáció minősége romlik,
ha az akkumulátoregység SONY logót tartalmazó
panelje a padló felé vagy a processzoregységtől
elfelé néz.
 Amennyiben az akkumulátoregység síkban történő
elhelyezésével nem lehet sikeresen megvalósítani
a vezeték nélküli kommunikációt, csatlakoztassa
a tartozék állványt az akkumulátoregységhez,
és változtassa meg úgy a tájolását, hogy a SONY
logó a processzoregység felé nézzen (13. oldal).
 A rendszert olyan helyen használja, ahol
a processzoregység és az akkumulátoregység
között nincs akadály.
 Az egyéb vezeték nélküli eszközök interferenciát
okozhatnak. Kapcsolja ki az ilyen eszközöket,
és ellenőrizze, hogy javul-e a helyzet.
 A hang- és videojelek továbbítására, illetve az egység
megfelelő működésére negatív hatással lehet az
interferencia, ha ugyanazt a frekvenciasávot (60 GHz)
háromnál több vezeték nélküli készülék használja
(beleszámítva ezt a rendszert is).
 Töltés
Jelenség
A töltés nem működik
Hosszú a töltési idő
Ok/Teendő
 Ellenőrizze, hogy a hálózati tápegység és a hálózati
kábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
 Nagyon hideg vagy meleg helyen nem lehet töltést
végezni. A töltést végezze 5 °C és 35 °C (41 °F és 95 °F)
közötti hőmérsékleten.
 A rendszer bekapcsolt állapotában hosszabb idő kell
a feltöltéshez. Töltés előtt kapcsolja ki a rendszert.
 A töltés esetleg nem lehetséges, amikor a
processzoregység és az akkumulátoregység vezeték
nélküli módban kapcsolódik egymáshoz. A töltéshez
kapcsolja ki az egységeket, vagy használjon vezetékes
kapcsolatot.
 Ha egy évnél hosszabb ideig nem használta a rendszert,
előfordulhat, hogy az akkumulátor tönkrement.
Forduljon a SONY-forgalmazóhoz vagy a helyileg
illetékes SONY-szervizhez.
 HDMI-vezérlés
Jelenség
Ok/Teendő
A csatlakoztatott készülék
nem vezérelhető a fejre
helyezhető egység
gombjaival
 Győződjön meg arról, hogy a „General Setup” menü
„Control for HDMI” beállításának értéke „On” (33. oldal).
 Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott készülék támogatja-e
a HDMI CEC-funkciókat.
 Győződjön meg arról, hogy megfelelő a csatlakoztatott
készülék „Control for HDMI” beállítása. A részleteket lásd
az adott készülék kezelési útmutatójában.
 Előfordulhat, hogy a csatlakoztatott AV-erősítő
(rádióerősítő) nem kompatibilis a rendszer „Control for
HDMI” funkciójával. A „Control for HDMI” funkció ebben
az esetben nem működik megfelelően.
 Előfordulhat, hogy a rendszer bekapcsolása után vagy
közvetlenül a „General Setup” menü „Control for HDMI”
beállításának bekapcsolása után még nem vezérelhető
a csatlakoztatott készülék a fejre szerelhető egység
gombjaival.
 A csatlakoztatott készülék vezérlése nem lehetséges
a „Picture Mode” “Game1”, „Game2”, „Game3” vagy
„Game4” beállítása esetén (27. oldal).
41
 Egyéb problémák
Jelenség
42
Ok/Teendő
A tv “Control for HDMI”
funkciója még a rendszer
HDMI jelközvetítésével
sem használható
a lejátszókészülék
vezérlésére
 Forduljon a tv használati útmutatójához, és a tv
„Control for HDMI” beállításában adja meg
a processzoregységhez kapcsolt készüléket
vezérlőeszközként.
A fejre helyezhető egység
gombjai nem működnek
 A fejre helyezhető egység gombjai csak az egység
viselésekor működnek.
A beállítási menü
képernyőjének jobb
sarkában a „DEMO”
felirat olvasható
 Forduljon a SONY-forgalmazóhoz vagy a helyileg
illetékes SONY-szervizhez.
A „Language setting”
beállítás nem
módosítható, mert a
beállítási menü nyelve
ismeretlen
 Ha a kezdeti beállítást még nem fejezte be, a  gomb
ismételt megnyomásával visszatérhet a nyelvválasztó
képernyőhöz, és kiválaszthatja a kívánt nyelvet.
 Ha már befejezte a kezdeti beállítást, az alábbi lépéseket
követve visszaállíthatja a rendszer gyári beállításait,
és megadhatja a kívánt nyelvet.
1 A beállítási menük megjelenítéséhez nyomja meg
a MENU gombot.
2 Nyomja meg a  gombot, válassza a „ General
Setup” lehetőséget, majd nyomja meg
a MENU gombot.
3 Nyomja meg a  gombot, majd mozgassa a kurzort
az alsó beállításra.
4 Nyomja meg a MENU gombot. (Megjelenik a „Reset to
factory settings” üzenet.)
5 Nyomja meg a , majd a MENU gombot. (A rendszer
újraindul.)
6 A kezdeti beállítási képernyő megjelenése után
a / gombokkal válassza ki a kívánt nyelvet, majd
nyomja meg a  gombot.
7 A kezdeti beállítás befejezéséhez kövesse
a megjelenő utasításokat.
Kellemetlen érzés az orron
vagy a homlokon a fejre
helyezhető egységgel
való érintkezéstől
 Állítsa előrébb vagy hátrébb a homloktámaszt (17. oldal).
A jelzők figyelmeztetései
Az akkumulátoregység és a processzoregység jelzői a rendszer szokatlan
állapotaira figyelmeztetnek.
Jelzés
Hiba/Teendő
Akkumulátoregység
 (áramellátás) 3 másodpercenként
jelző
kétszer felvillan
(narancssárga)
Forduljon a SONY-forgalmazóhoz vagy
a helyileg illetékes SONY-szervizhez.
Sérült lehet az akkumulátoregység.
3 másodpercenként
háromszor felvillan
Hőmérsékleti hiba az
akkumulátoregységben.
Egy ideig ne használja az egységet.
Az egység lehűlésekor a villogás
abbamarad.
Az akkumulátoregységet jól
szellőző helyen használja, hogy ne
záródhassanak el a szellőzőnyílások.
3 másodpercenként
ötször felvillan
Akkumulátorhiba.
Szüntesse be a rendszer használatát,
és forduljon a SONY-forgalmazóhoz
vagy helyileg illetékes SONY-szervizhez.
Feldolgozó egység
POWER jelző
(piros)
3 másodpercenként
kétszer felvillan
Forduljon a SONY-forgalmazóhoz vagy
a helyileg illetékes SONY-szervizhez.
Sérült lehet a processzoregység.
3 másodpercenként
háromszor felvillan
Hőmérsékleti hiba
a processzoregységben.
Egy ideig ne használja az egységet.
Az egység lehűlésekor a villogás
abbamarad.
A processzoregységet jól szellőző helyen
használja, hogy ne záródhassanak el
a szellőzőnyílások.
43
2
A rendszer
hulladékként történő
elhelyezése
Csatlakozó
előlap
A rendszerből környezetvédelmi
okokból el kell távolítani a beépített
lítiumion akkumulátort.
Az akkumulátor eltávolítása előtt
merítse le az akkumulátort a hálózati
adapter lecsatlakoztatásával,
és a rendszer csak akkumulátorról
történő használatával.
• Vegye ki a lítiumion akkumulátort
ártalmatlanításra.
A rendszer hulladékként történő
elhelyezésekor ne nyissa fel
az egyéb részeket.
• Ügyeljen arra, hogy az
akkumulátortartó eltávolításakor
ne érintse meg a lítiumion
akkumulátort csavarhúzó végével.
Ha az akkumulátor sérült,
szivárgás, hőfejlődés, tűz vagy
robbanás veszélye állhat fenn.
Távolítsa el a három csavart és
az előlapot, majd csatlakoztassa
le a kábelt.
Megjegyzés
• Ügyeljen arra, hogy a vezeték
borításán ne okozzon sérülést pl. fém
csipesszel a csatlakozó bontásakor.
3
Távolítsa el a hat csavart és
az akkumulátortartót.
Az eltávolított akkumulátortartót
az akkumulátorral együttesen
helyezze el újrahasznosításra.
Akkumulátor
Akkumulátortartó
Az akkumulátortartó eltávolítása
1
Távolítsa el a négy csavart, majd
vegye le az akkumulátoregység
alsó borítását.
Csavar
Alsó borítás
Gumiláb
Megjegyzés
• Az akkumulátort ne távolítsa el az
akkumulátortartóból.
44
Üzemi hőmérséklet
5 °C – 35 °C
Műszaki adatok
Áramellátási követelmények
Processzoregység:
DC IN aljzat, 8,4 V
Fejre helyezhető egység és
akkumulátoregység:
Mikro-USB aljzat (töltéshez),
5 V DC
Teljesítményfelvétel
Processzoregység:
8,0 W (vezeték nélküli
használat mellett)
4,0 W (vezetékes használat
mellett)
0,4 W (készenléti módban)
5,0 W (vezeték nélküli
készenléti módban)
2,0 W (HDMI jelközvetítés
módban)
Fejre helyezhető egység és
akkumulátoregység:
11 W (töltés alatt)
Akkumulátor feltöltési ideje
Fejre helyezhető egység és
akkumulátoregység:
Kb. 4,5 óra (készenléti
üzemmódban, 23 °C
hőmérsékleten)
Kb. 5,5 óra (vezetékes
használat mellett, 23 °C
hőmérsékleten)
Akkumulátor üzemideje
Fejre helyezhető egység és
akkumulátoregység:
Kb. 3 óra (vezeték nélküli
használat mellett, 23 °C
hőmérsékleten)
Kb. 7 óra (vezetékes használat
mellett, 23 °C hőmérsékleten)
Kb. 3 óra (MHL használata
mellett, 23 °C hőmérsékleten)
Üzemi páratartalom
25% – 80%
Méret (sz×ma×mé, a kiálló részek
figyelembe vételével)
Processzoregység:
Kb. 150 mm × 31 mm × 107 mm
Fejre helyezhető egység:
Kb. 189 mm × 148 mm ×
270 mm
(a felső fejpánt nélkül, az alsó
fejpánt középre állításával)
Akkumulátoregység:
Kb. 80 mm × 26 mm × 119 mm
Tömeg
Processzoregység:
Kb. 250 g (a csatlakozókábelek
nélkül)
Fejre helyezhető egység:
Kb. 320 g
(a felső fényellenzőkkel együtt,
a csatlakozókábelek nélkül)
Akkumulátoregység:
Kb. 210 g (a csatlakozókábel
nélkül)
Felbontás
1280 képpont (vízszintes) ×
720 képpont (függőleges)
Pupillák közötti távolság
53,0 mm – 76,7 mm
Bemeneti és kimeneti csatlakozók
Processzoregység:
HDMI IN 1:
19 érintkezős szabványos
csatlakozó
HDMI IN 2:
19 érintkezős szabványos
csatlakozó
HDMI IN 3:
19 érintkezős szabványos
csatlakozó
45
HDMI OUT (TV)*:
19 érintkezős szabványos
csatlakozó
HDMI OUT (HMD):
19 érintkezős szabványos
csatlakozó (az előlapon)
Fejhallgató aljzat:
Sztereó fejhallgatóaljzat
Fejre helyezhető egység:
Fejhallgató aljzat:
Sztereó minijack
Akkumulátoregység:
HDMI IN/MHL:
19 érintkezős szabványos
csatlakozó
MHL 1-támogatás
MHL: 5 V-os, 500 mA-es
áramellátási kapacitás
*
A HDMI jelközvetítés bekapcsolásakor
a processzoregységbe érkező jeleket az
egység a HDMI-kimenetre továbbítja.
Az alábbi jelek azonban nem
kompatibilisek a jeltovábbítással.
– 4k felbontású videojelek (3840
(vízszintes) × 2160 (függőleges)
képpont felbontást meghaladó
videojelek)
Hangbemenet
Akkumulátoregység:
Linear PCM (2 csatorna):
32/44,1/48 kHz
Processzoregység:
Linear PCM (2 csatorna):
Max. 192 kHz
Linear PCM (többcsatornás)
MPEG-2 AAC
Dolby Digital
Dolby Digital EX
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
DTS
DTS-ES
DTS 96/24
DTS-HD Master Audio
DTS-HD High Resolution Audio
DTS-HD LBR
1) MHL-bemenet esetén nem használható
2) MHL-bemenet, képkocka-egyesítés,
egymás melletti, egymás alatti
formátumok esetén nem használható
3) MHL-bemenet, képkocka-egyesítés
formátum esetén nem használható
Vezeték nélküli funkció
Videobemenet
Videobemenet (2D formátumok):
480/60p, 576/50p, 720/24p, 720/
50p, 720/60p, 1080/50i, 1080/60i,
1080/24p, 1080/50p1), 1080/60p1)
Videobemenet (3D formátumok):
képkocka-egyesítés, egymás melletti,
egymás alatti formátumok):
720/50p1), 720/60p1), 1080/50i2),
1080/60i2), 1080/24p1), 1080/50p3),
1080/60p3)
Kompatibilis szabványok
WirelessHD 1.1
Modulációs módszer
OFDM
Használható frekvencia
59,40 GHz – 63,72 GHz
(2 – 3. csatorna)
Kommunikáció hatótávolsága
Kb. 7 m*
*
A kommunikáció hatótávolsága
a használati feltételektől függően eltérő.
Fejhallgató
Frekvenciaátvitel:
4 Hz–27 000 Hz
Impedancia:
16 Ω (1 kHz)
46
Hálózati adapter AC-UD10 (a fejre
helyezhető egységhez és az
akkumulátoregységhez)
Névleges bemenet
100 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz,
0,2 A
Névleges kimenet
5 V DC, 1,5 A
Üzemi hőmérséklet
0 °C – 40 °C
Tárolási hőmérséklet
–20 °C és +60 °C között
Méret (szélesség/magasság/mélység)
Kb. 78 mm × 22 mm × 36 mm
Tömeg
Kb. 45 g
Hálózati adapter AC-L200D
(a processzoregységhez)
A rendszerben alkalmazott
technológiák
• A processzoregységgel a felhasználó
szinte belemerülhet a fejhallgató
és a 7,1 csatornás Virtualphones
Technology („VPT”) által nyújtott,
többcsatornás, térhatású hangba.
• Még magával ragadóbbak a játékok
a Game mód többcsatornás, térbeli
hanggal rendelkező játékokra
tervezett hangfülke funkció által
biztosított, pontos hangelhelyezés
révén. A Game mód hangfülke
funkciójának megalkotásában
a Sony Computer Entertainment
hangmérnökei is közreműködtek.
Névleges bemenet
100 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz,
0,35 A – 0,18 A
Névleges kimenet
8,4 V DC, 1,7 A
Üzemi hőmérséklet
0 °C – 40 °C
Tárolási hőmérséklet
–20 °C és +60 °C között
Méret (szélesség/magasság/mélység)
Kb. 48 mm × 29 mm × 81 mm
Tömeg
Kb. 170 g
Mellékelt tartozékok
Lásd: „Mellékelt tartozékok” (8. oldal).
A műszaki adatok és a külső előzetes
bejelentés nélkül megváltozhatnak.
47
Védjegyek
• A HDMI™ és a High-Definition
Multimedia Interface kifejezés,
valamint a HDMI embléma a HDMI
Licensing LLC védjegye vagy
bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és más országokban.
• Az MHL™, a Mobile High-Definition
Link és az MHL logó az MHL
Licensing, LLC védjegye vagy
bejegyzett védjegye.
48
• A készülék gyártása a Dolby
Laboratories engedélyével történt.
A Dolby, a Pro Logic és a dupla D
szimbólum a Dolby Laboratories
hivatalos védjegye.
• A DTS-szabadalmakat lásd:
http://patents.dts.com.
A készülék gyártása a DTS Licensing
Limited engedélyével történt.
A DTS, a DTS-HD, a szimbólum,
a & DTS jelölés és a szimbólum
együttesen a DTS, Inc. © DTS, Inc
bejegyzett védjegyei. Minden jog
fenntartva.
• A WirelessHD™ a Silicon Image, Inc.
bejegyzett védjegye.
• A „PlayStation” a Sony Computer
Entertainment Inc. bejegyzett
védjegye. A „PS3” ugyanezen vállalat
védjegye.
• A „VPT” Virtualphones Technology
a Sony Corporation hivatalos
védjegye.
• Az egyéb rendszernevek és
terméknevek általában a gyártók
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
Ebben a leírásban a ™ és ® jelek
nincsenek jelezve.
© 2013 Sony Corporation
4-471-977-G1(1) (HU)
Download PDF

advertising