Sony | HMZ-T2 | Sony HMZ-T2 Personal 3D Viewer Felhasználói útmutató

4-439-019-11(1) (HU)
Fejre
helyezhető
kijelző
Referencia útmutató
Az első használat előtt
A rendszer csatlakoztatásáról, az egység viseléséről
és a teljes kezdeti beállításról az „Üzembe helyezési
útmutató” dokumentumban olvashat.
HMZ-T2
Figyelmeztetés
A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében
ne tegye ki a készüléket csapadék vagy nedvesség
hatásának.
A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja el
a készülék szellőzőnyílásait újságpapírral, terítővel,
függönnyel stb.
Ne tegye ki a készüléket nyílt láng (például égő
gyertya) hatásának.
A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében óvja
a készüléket a rácseppenő és ráfröccsenő víztől,
és soha ne tegyen folyadékkal teli edényt, például
virágvázát a készülékre.
A rendszert úgy helyezze el, hogy probléma esetén
a hálózati kábelt (tápkábelt) azonnal ki lehessen
húzni a fali csatlakozóaljzatból (konnektorból).
A berendezést nem szabad szűk, több oldalról zárt
térben, például könyvespolcon vagy hasonló helyen
elhelyezni.
Óvintézkedések
A készülék mindaddig áram alatt van, amíg
a tápkábel csatlakozóját nem húzza ki a fali
csatlakozóaljzatból (konnektorból) még akkor is,
ha maga a készülék kikapcsolt állapotban van.
A következő FCC nyilatkozat csak az
Egyesült Államokban való értékesítésre
szánt modellváltozatra érvényes. Más
verziók nem feltétlenül felelnek meg az
FCC műszaki előírásainak.
MEGJEGYZÉS:
Ezt a berendezést a digitális berendezésekre
vonatkozó „Class B” szabvány szerint tesztelték
és megfelelőnek minősítették az FCC szabályok
15. fejezete szerint. Ezek a korlátozások elfogadható
védelmet jelentenek a lakóhelyi használat
körülményei között is.
Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát termel,
használ, és azt ki is sugározhatja, amely a használati
útmutatónak nem megfelelő telepítés esetén
a rádiókommunikációt zavarhatja.
Mindazonáltal nem garantálható, hogy egyes
telepítéseknél nem keletkezik zavarás. Ha ez a
berendezés zavarja a rádió- vagy televízió-vételt
(ezt a készülék be- és kikapcsolásával ellenőrizheti),
azt javasoljuk, hogy a felhasználó az interferenciát
a következő módszerek egyikével vagy ezek együttes
használatával kísérelje meg megszüntetni:
– a vevőantenna irányának vagy elhelyezésének
változtatása;
2
– a berendezés és a vevőkészülék közti távolság
megnövelése;
– a berendezésnek és a vevőkészüléknek különböző
konnektorokhoz való csatlakoztatása;
– segítségkérés a kereskedőtől vagy képzett rádióvagy tv-szerelő szakembertől.
Ha a termékkel kapcsolatban bármilyen
kérdése van, a következő elérhetőségeken
érdeklődhet: Sony ügyfélszolgálati
központ – 1-800-222-SONY (7669) vagy
http://www.sony.com/. Az alábbi szám
csak az FCC-szabályozással kapcsolatos
kérdésekre szolgál.
Szabályozási információk
Megfelelőségi nyilatkozat
Kereskedelmi terméknév: SONY
Modellszám:
HMZ-T2
Felelős gyártó:
Sony Electronics Inc.
Cím:
16530 Via Esprillo, San Diego,
CA 92127 U.S.A.
Telefonszám:
858-942-2230
Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályozás
15. fejezetének. Működtetése a következő két
feltétel függvénye: (1) az eszköz nem okozhat káros
interferenciát, valamint (2) az eszköznek el kell
viselnie bármilyen külső interferenciát, beleértve
az esetlegesen nem kíván működést okozó
interferenciát is.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a készüléknek az ebben
az útmutatóban leírtaktól eltérő módosítása vagy
átalakítása után a készüléket nem szabad tovább
üzemeltetni.
Megjegyzés a vásárlók számára:
a következő információk csak az
EU-irányelveket alkalmazó országokban
eladott készülékekre érvényesek.
A termék a Sony Corporation (Japán,
108-0075 Tokió, 1-7-1 Konan Minato-ku) által
vagy részére lett gyártva. A termék EU-s szabályok
szerinti megfelelőségével kapcsolatban a jogosult
képviseletnél érdeklődhet: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Németország.
Kérjük, bármely szervizeléssel vagy garanciával
kapcsolatos ügyben forduljon a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban megadott címekhez.
Ez a berendezést tesztelték, és 3 méternél rövidebb
csatlakozókábel használata esetén az EMC
irányelvben megállapított határértéknek
megfelelőnek minősítették.
Feleslegessé vált elektromos
és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(az Európai Unióra és egyéb,
szelektív hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező
országokra érvényes)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán
azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és
elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen
adja le. A feleslegessé vált termékének helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem
követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz
vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Egészségügyi
óvintézkedések
Korhatár-korlátozások
A fejlődő gyermekek egészségére hatással
lehet, ha videoképeket néznek vagy játékokat
játszanak ezen az eszközön. Az eszköz
nem ajánlott 15 éves vagy annál fiatalabb
gyermekek általi használatra.
Használja az eszköz jelszavas védelmét
(25. oldal) a gyermekek általi használat
megelőzéséhez.
Videónézés a fejre helyezhető kijelzővel
• Egyesek számára kellemetlenségeket (a szem
megerőltetése, fáradtság, émelygés vagy
tengeribetegség) okozhat a videoképek nézése
vagy a videojátékok használata. A Sony azt
ajánlja, hogy mindenki tartson rendszeresen
szüneteket videoképek nézése vagy játék közben.
A szükséges szünetek hossza és gyakorisága
egyénenként változik. Önnek kell eldöntenie,
mi a legjobb a Ön számára. Ha kellemetlenséget
érez, hagyja abba a videoképek nézését vagy
a játékot, és várja meg, amíg a kellemetlen érzet
elmúlik; forduljon orvoshoz, ha szükségét érzi.
• Az egységet ne hordja a fején olyan környezetben,
ahol a feje rázkódhat, így például járás vagy
testedzés közben, mert ilyenkor nagyobb
valószínűséggel alakulhat ki kényelmetlenségérzet.
• Olvassa el (i) az ezzel az eszközzel használt
bármely más eszköz vagy az ezen az eszközön
lejátszott hordozó használati útmutatóját, és
(ii) az alábbi megfelelő webhelyünkön található
legfrissebb információkat.
Az Európában, Oroszországban, Ukrajnában és
az Egyesült Királyságban élő vásárlók számára:
http://support.sony-europe.com/
Az Egyesült Államokban és LatinAmerikában élő vásárlók számára:
http://esupport.sony.com/
A Kanadában elő vásárlók számára:
http://esupport.sony.com/CA/
A Kínában elő vásárlók számára:
http://service.sony.com.cn/index.htm
Egyéb országokban/régiókban élő vásárlók
számára:
http://www.sony-asia.com/support/
3
Rendeltetésszerű használat
• Ügyeljen arra, hogy megfelelően viselje a fejre
helyezhető egységet.
– Az egység helyes viselésével kapcsolatos
tudnivalókat lásd az Üzembe helyezési
útmutatóban.
– A képernyőferdeség megelőzése érdekében
ellenőrizze a képernyő beigazítását az
indításkor megjelenő jóváhagyó képernyőn.
– Az egység leejtése vagy a durva bánásmód
szintén okozhat képernyőferdeséget.
• A fejre helyezhető egység 55–72 mm
(2 1/4 – 2 7/8 hüvelyk) tartományban állítható
be a szemek (pupillák) közötti távolságnak
megfelelően. Ha nem talál megfelelő beállítási
lehetőséget ebben a tartományban, ne használja
a rendszert.
• Három órai folyamatos videónézés után
alapértelmezés szerint megjelenik az
automatikus kikapcsolás figyelmeztetése.
Ha elveti az üzenetet, és folytatja a videónézést,
a készülék újabb 3 óra után automatikusan
kikapcsol.
A kényelmes videónézéshez
A képek úgy jelennek meg, mintha bizonyos
távolságra lennének a megjelenítőtől.
Ha egyébként szemüveget vagy kontaktlencsét
hord, viselje azt a megszokott módon a készülék
használata közben is (az olvasószemüveg
kivételével). Bifokális szemüveg/kontaktlencse
használata negatívan befolyásolhatja az optimális
használati élményt.
4
Óvintézkedések
Áramellátás
Helyezze el a rendszert a használandó fali aljzathoz
(konnektorhoz) közel. Ha furcsa zajokat,
gázképződést vagy a rendszerből szivárgó füstöt
érzékel, azonnal húzza ki a tápkábelt, teljesen
megszüntetve az egység tápellátását. A fejre
helyezhető egység be-/kikapcsoló gombjának
megnyomása nem kapcsolja ki teljesen a rendszert.
Üzemeltetési környezet
Ne működtesse az egységet az alábbi
környezetekben.
• Rázkódásnak kitett helyek
• Közvetlen napfénynek kitett, illetve nagyon
forró vagy párás helyek
• Nagyon hideg helyek
Ne tegyen folyadékkal teli edényt (például
virágvázát) a feldolgozó egységre, illetve ne
működtesse a rendszert olyan helyen, ahol
folyadékfröccsenés érheti. A rendszer károsodhat,
ha fröccsenő víz éri.
Páralecsapódás
Páralecsapódáskor a levegőben lévő nedvesség
cseppek formájában összegyűlhet a fémpaneleken
vagy más részegységeken. Páralecsapódás
alakulhat ki a rendszer külsején vagy belsejében,
ha az egységet hirtelen átviszik hideg helyről
meleg környezetbe, vagy ha felkapcsolják a fűtést
abban a – korábban hideg – helyiségben, ahol
az egység található. Ha páralecsapódást észlel,
ne használja a rendszert, amíg a kicsapódott
cseppek teljesen fel nem száradnak.
• Ha a rendszer még nem lett fali aljzathoz
(konnektorhoz) csatlakoztatva:
Hagyja a rendszert így (ne csatlakoztassa),
és várjon, amíg a kicsapódott cseppek teljesen
fel nem száradnak.
• Ha a rendszer nincs bekapcsolva:
Hagyja a rendszert kikapcsolva, és várjon, amíg
a kicsapódott cseppek teljesen fel nem száradnak.
• Ha a rendszer be van kapcsolva:
Hagyja a rendszert bekapcsolva, és várjon, amíg
a kicsapódott cseppek teljesen fel nem száradnak.
A rendszer károsodhat, ha páralecsapódás
jelenléte mellett használja.
A lencsék gondozása
HDMI-aljzatok és csatlakozók
• Óvatosan bánjon a fejre helyezhető egység
lencséivel, elkerülve azok beszennyeződését
vagy megkarcolódását. Ha a lencsék
beszennyeződtek, puha lencsetisztító
kendővel finoman tisztítsa meg őket.
• Ne használjon folyadékokat a tisztításhoz,
így például lencsetisztító folyadékot, vizet
vagy alkohol alapú tisztítószereket sem.
A HDMI-aljzatok és -csatlakozók károsodásának
megelőzése érdekében tartsa be az alábbi
óvintézkedéseket.
• A kábelek csatlakoztatásakor figyelje meg
a feldolgozó egység hátoldalán található
csatlakozó és HDMI-aljzat alakját és tájolását.
HDMI-bemenet és -kimenet
A rendszer tisztítása
A rendszer külső burkolatát kímélő tisztítószerrel
enyhén megnedvesített, puha kendővel törölje le.
A tisztításhoz ne használjon oldószereket (például
hígítót, alkoholt vagy benzint), mert ezek
károsíthatják a felületeket.
A csatlakozó fejjel lefelé áll.
HDMI-bemenet és -kimenet
A fejhallgató gondozása
• A szennyezett fejhallgató-csatlakozó sztatikus
zörejeket vagy hangkimaradást okozhat.
Az optimális hangzás érdekében rendszeresen
tisztítsa meg a csatlakozókat puha törlőruhával.
• Tisztítsa meg a gumifejeket is. Vegye le
a gumifejeket a fejhallgatóról, és kímélő
tisztítószerrel mossa le őket kézzel. Mosás után
hagyja a gumifejeket megszáradni az újbóli
visszaszerelés és használat előtt.
A csatlakozó nem áll egyenesen.
• A feldolgozó egység áthelyezése előtt mindig
válassza le a HDMI-kábelt.
Hosszabb idejű használat nagy hangerő mellett
A hosszabb ideig, nagy hangerőn történő
használat halláskárosodást okozhat. Hallása
védelme érdekében kerülje a túlzott hangerőn
való hallgatást.
Kezdeti hangerő
A hirtelen hangos hang elkerülése érdekében
a kezdeti hangerőt tartsa alacsonyan.
Fokozatosan növelje a hangerőt a kívánt
szint eléréséig.
Csomagolóanyagok
Tartsa meg a készülék eredeti dobozát és
védőcsomagolását, amely jól jöhet későbbi
szállítás vagy postázás alkalmával (például
javítási vagy egyéb célból).
• A HDMI-kábel csatlakozóját egyenesen tartsa
a kábel csatlakoztatásakor, illetve kihúzásakor.
Ne tartsa ferdén és ne erőltesse bele
a csatlakozót a HDMI-aljzatba.
• Használhatja a rendszerrel együtt kapott HDMIkábelt vagy egy másik, kereskedelmi forgalomban
kapható, nagysebességű HDMI-kábelt is.
A fejre helyezhető egység kábeljének kezelése
A HMD OUT foglalat és csatlakozóvezeték
károsodásának megelőzése érdekében tartsa
be az alábbi óvintézkedéseket.
• A csatlakozóvezeték csatlakoztatásakor figyelje
meg a feldolgozó egység elején található
csatlakozó és HMD OUT foglalat alakját
és tájolását.
• A feldolgozó egység áthelyezése előtt mindig
válassza le a csatlakozóvezetéket.
• A csatlakozóvezeték csatlakoztatásakor, illetve
leválasztásakor egyenesen tartsa a csatlakozót.
Ne tartsa ferdén és ne erőltesse bele
a csatlakozót a HMD OUT foglalatba.
5
A fejhallgató kezelése
• Ha a rendszerrel együtt kapott fejhallgató
allergiás reakciót okoz Önnél, azonnal hagyja
abba annak használatát, és forduljon orvoshoz.
• Amikor a fejhallgatót leválasztja a fejre
helyezhető egységről, a fejhallgatót
a csatlakozódugójánál megfogva húzza
ki (tehát ne a kábelt húzza). Károsodhat
a fejhallgató kábelje, ha magát a kábelt húzza.
• Hosszú ideig történő használat vagy
tárolás esetén a fülhallgató gumifejei
elhasználódhatnak.
6
Tartalom
Egészségügyi óvintézkedések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Óvintézkedések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A termék legfontosabb tulajdonságai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Mellékelt tartozékok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Részek és kezelőszervek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
A fejre helyezhető egység fejhez igazítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
A kijelzők beállításának jóváhagyása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Rendszerbeállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Műszaki adatok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
A licenccel és védjeggyel kapcsolatos megjegyzések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
7
A termék legfontosabb
tulajdonságai
A fejre helyezhető kijelző segítségével
3D filmeket nézhet és 3D játékokat játszhat
a csatlakoztatott Blu-ray Disc™ lejátszókról
és játékkonzolokról.
A termék az alábbi fontos tulajdonságokkal
rendelkezik.
• A nagy képernyős moziélmény széles,
45 fokos vízszintes látómezőben történő
szimulációjával eddig nem tapasztalt
hatású videoélményben lesz része.
• A fejre helyezhető egységben található
Sony HD OLED (Organic Light-Emitting
Diode) panelek nagy kontrasztú,
nagyfelbontású képet biztosítanak.
• Az élethű 3D élmény érdekében
a rendszert egy 3D-kompatibilis
berendezéshez csatlakoztassa. A két
OLED-képernyőn egyidőben történő
megjelenítés kizárja a szellemkép
megjelenését, amely a régebbi, váltakozó
képmegjelenítési technológiát alkalmazó
rendszereknél előfordul.
• Szinte belemerülhet a fejhallgató és
a Virtualphones technológia (VPT) által
nyújtott, többcsatornás, térhatású hangba.
• Még magával ragadóbbak a játékok
a Game mód többcsatornás, térbeli
hanggal rendelkező játékokra tervezett
hangfülke funkció által biztosított, pontos
hangelhelyezésével. A Game mód
hangfülke funkciójának megalkotásában
a Sony Computer Entertainment
hangmérnökei is közreműködtek.
Mellékelt tartozékok
Vásárlás után bizonyosodjon meg róla,
hogy a csomagban megtalálhatók az alábbi
tartozékok. Ha úgy találja, hogy bármi
hiányzik, forduljon a Sony-forgalmazóhoz
vagy helyileg illetékes Sony-szervizhez.
• Tápkábel (az Egyesült Királyságban,
Hongkongban, a Közel-Kelet országaiban
és Óceániában forgalomba hozott
modelleknél 2 darab, az egyéb helyeken
kapható modelleknél 1 darab)
A mellékelt tápkábelt kizárólag ehhez
a rendszerhez használja, más elektronikai
készülékekhez ne.
• HDMI-vezeték (1)
• Fényellenző (felső, a bal és jobb oldalra
1-1 darab)
• Fényellenző (alsó, 1 darab)
• Csatlakozóvezeték-tartó (1 darab)
8
• Homloktámasz-védő (1 darab)
• Fejhallgató (1 darab)
• Fejhallgató-gumifej
(1-1 pár S és L méretű)
A csomagban eredetileg a közepes méretű
gumifej van a fejhallgatóra helyezve.
• Referencia útmutató (ez az útmutató)
• Üzembe helyezési útmutató
9
Részek és kezelőszervek
Fejre helyezhető egység
Homloktámasz
A fejpánt
kioldógombja
Felső fejpánt
Alsó fejpánt
Kivilágítás
A fejpánt kioldógombja
1 (Bekapcsolás/
Készenléti állapot) gomb
VOL +/- gombok
Kezelőgombok
(v/V/b/B, MENU*)
Lencsetávolság-állító
gombok
* A MENU gomb két célt szolgál.
A MENU gomb megnyomásával egyrészt a beállítási menük
tekinthetők meg, másrészt (Enter billentyűként
funkcionálva) a beállítások módosításai hagyhatók jóvá.
Fejhallgató aljzat*
Homloktámasz-zárkapcsoló
Csatlakozóvezeték
Lencsék
* Ide csatlakoztatható a mellékelt vagy
Ön által biztosított, minialjzatos
fejhallgató.
10
Feldolgozó egység (elöl)
HMD OUT aljzat (HMD kimenet)
Ide csatlakoztassa a fejre helyezhető
egység csatlakozóvezetékét.
PASS THROUGH jelző
Átmenő HDMI-jel
közvetítésekor
borostyánsárgán világít.
Az áramellátás jelzője
Zölden világít, ha a rendszer
bekapcsolt állapotban, és pirosan,
ha a rendszer készenléti
üzemmódban van.
Feldolgozó egység (hátul)
HDMI IN aljzat
(HDMI-bemenet)
HDMI OUT aljzat
(HDMI-kimenet)
AC IN csatlakozó
Megjegyzés
• Forrásjelek nem közvetíthetők a HDMI
OUT aljzaton keresztül, ha a HDMI
jelközvetítő be (25. oldal), a fejre
helyezhető egység pedig ki van kapcsolva.
11
A fejre helyezhető egység fejhez igazítása
A fejre helyezhető egység többféleképp igazítható a fejhez, hogy tökéletesen testreszabott,
kényelmesen viselhető legyen. A legkényelmesebben akkor viselheti az egységet, ha a fejre
helyezés előtt mindig beállítja.
1 A homloktámasz beállítása
A homlok és az egység találkozási pontját
meghatározó homloktámasz előre és
hátrafelé, összesen négy különböző
pozícióba állítható. A homloktámasz
beállításakor több dologra érdemes
figyelnie: például a képélességre, arra hogy
az egység ne érintse az orrát, hogy megfelelő
távolság legyen a szemüvege és az egység
között, stb.
A homloktámaszt előrefelé úgy állíthatja, hogy annak
zárkapcsolóját balra nyomva tartja, közben
a homloktámaszt előretolja úgy, hogy közben
felfelé nyomja.
Ha úgy kívánja, a homloktámaszra felhelyezheti
a homloktámasz-védőt is.
Helyezze fel
a homloktámaszra
a mellékelt homloktámaszvédőt.
A homloktámaszt hátrafelé egyszerűen, annak
hátrahúzásával állíthatja.
Megjegyzés
12
• Úgy állítsa be a homloktámaszt, hogy az
szilárdan illeszkedjen a fejéhez, és a használat
során végig érintkezzen a homlokával. Ha
a rendszer úgy érzékeli, hogy a homloktámasz
használat közben nem érintkezik a homlokkal,
a kijelzők automatikusan kikapcsolnak.
2 Fényellenző
Ha zavarónak találja a kijelzőre kívülről
vetülő fényt, helyezze fel a fényellenzőket.
Fényellenző (felső)
A bal oldali felső fényellenzőn „L”, a jobb oldali
felső fényellenzőn pedig „R” jelzés látható. A felső
fényellenzőket a megfelelő oldalra, a rajtuk található
csatlakozótüskéket a lencsék feletti 2-2 lyukba nyomva
helyezheti fel.
3 A csatlakozóvezeték-tartó felhelyezése
A csatlakozóvezetéket a mellékelt
csatlakozóvezeték-tartóval erősítse az alsó
fejpánthoz; így biztosítható, hogy a fejre
helyezhető egység használata közben
a csatlakozóvezeték ne legyen útban.
Csatlakozóvezetéktartó
Az alsó fejpántra
akasztandó fül
A csatlakozóvezetéket
tartó fül
Fényellenző (alsó)
Az alsó fényellenző felhelyezéséhez az egység
fejre helyezése előtt nyomja az alsó fényellenző
csatlakozótüskéit a lencsék alatt található négy lyukba,
illetve a lencsék mellett, oldalon található két vájatba.
Megjegyzések
• Szemüveg viselése akadályozhatja
a fényellenzők használatát.
• Ha a kívülről beszűrődő fény még
a fényellenzők használata mellett is zavaró,
tompítsa a helység világítását, vagy
helyezkedjen távolabb a fényforrástól.
13
Megjegyzés
Az egység kényelmes
illeszkedéséhez
Egyenletesen ossza el a fejre helyezhető egység
súlyát homloka és tarkója között
Homloktámasz
Alsó fejpánt
Úgy viselje az egységet, hogy annak súlya
a homloktámaszra és az alsó fejpántra
egyenlően essen. Győződjön meg róla, hogy
miután a lencséket a szeme elé igazította,
az egység elég stabilan illeszkedik a fejéhez.
Hagyjon az egység lencsék közötti része
és az arca között elég helyet, hogy az
egység ne érjen az orrához.
Gondoskodjon a stabil illeszkedésről
Lazítás
Szorítás
Ha valamelyik pánt túl laza vagy szoros,
állítsa be kényelmesre.
Ha lazítani akar a pánton, tartsa lenyomva
az állítógombot, és enyhén húzza meg
a pánt jobb végét.
Ha szorosabbra akarja húzni a pántot,
tolja annak jobb végét enyhén befelé.
14
• A pántokat csak addig lazítsa, amíg annak
jelzőcsíkjai még láthatók. Ha az utolsó
jelzőcsík is eltűnik a gomb alatt, a pánt
kiszabadulhat a rögzítésből.
A fejhallgató gumifejeinek
felhelyezése és cseréje
Előfordulhat, hogy a basszus nem hallható,
ha a fejhallgató gumifeje nem illeszkedik
megfelelően a fülbe. Ha ez előfordul, a jobb
hangminőség eléréséhez próbálkozzon
másik méretű gumifejekkel vagy
változtasson azok pozícióján, hogy
tökéletesen illeszkedjenek a fülébe.
A csomagban a vásárláskor a közepes méretű
gumifej van a fejhallgatóra csatlakoztatva.
Ha a gumikagylókat kényelmetlennek érzi,
cserélje ki másik mellékelt méretűekre.
A gumikagylók belseje méret szerint
különböző színű, így a különböző méretek
a színkód alapján beazonosíthatók.
A gumikagylók cseréjekor ügyeljen arra,
hogy azok elég erősen csatlakozzanak
a fejhallgatóra, különben a fülbe helyezve
leeshetnek.
Fejhallgató gumikagyló-méretek (belső szín)
A színes rész
Kis méret
?
S
M
(narancsszín) (zöld)
Gumikagyló felhelyezése a fejhallgatóra
Csavaró mozdulattal nyomja a gumikagylókat
teljesen a fejhallgató végződéseire.
A kopásnak kitett alkatrészek
cseréje
A következő cserealkatrészek érhetők el.
• Fejhallgató-gumikagylók*
• Homloktámasz-védő
• Fényellenző (felső, a bal és jobb oldalra
1-1 darab)
• Fényellenző (alsó)
• Csatlakozóvezeték-tartó
Ha ezen alkatrészek eltörtek vagy elkoptak,
forduljon a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz
vagy Sony-szervizközponthoz.
* Szükség szerint kis-, közepes vagy nagyméretű
gumikagylót szerezzen be.
Nagy méret
L
(világoskék)
A gumikagylók eltávolítása
Tartsa stabilan a fejhallgatót, és csavarja le róla
a gumikagylókat.
Tipp
• Ha puszta kézzel próbálva a gumikagylók
túlságosan csúsznak, és ezért nem sikerül
levennie őket, egy száraz ronggyal jobb
tapadást biztosíthat.
15
A kijelzők beállításának jóváhagyása
A kijelzők beállítását a lencsék távolságának módosítása után megjelenő jóváhagyó képernyőn
hagyhatja jóvá. A fejre helyezhető egység kijelzőit és azok beállításának ellenőrzését az alábbi
részben ismerheti meg.
A fejre helyezhető egységben két kijelző található, egy a bal oldalon, egy pedig a jobb oldalon.
A két kijelző képe átfedésben van, így azok egyetlen képet alkotnak.
A megerősítő képernyő minden használat előtti ellenőrzésével biztosíthatja, hogy a képernyők
megfelelően legyenek beállítva.
Bal oldali kép
Jobb oldali kép
A két szemmel látható kép
16
Helyes megjelenítés
A helyes megjelenítést a lencsetávolság-állító gombok eltolásával állíthatja be: addig csúsztassa
őket, amíg az „I” jelek és a vízszintes vonal metszésbe kerülnek.
Nem baj, ha az „I” jelek és a vízszintes vonal nem a képernyő közepén metszik egymást.
Helytelen megjelenítés
Ha bármelyik „I” jel nem metszi a vízszintes vonalat, akkor lehet, hogy a fejre helyezhető egység
meghajlott vagy megsérült. Ha ez előfordul, forduljon a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz vagy
helyileg illetékes Sony-szervizhez.
Az „I” jelek nem metszik
a vízszintes vonalat.
A vízszintes vonal nagyon
megdől.
A középső „I” jel nem metszi
a vízszintes vonalat.
17
Rendszerbeállítások
A beállítási menük bármikor elérhetők, segítségükkel a rendszerbeállítások egész sora, például
a videók képminősége, a hangkimeneti formátum vagy a 3D-megjelenítési formátum
módosítható. A menük megtekintéséhez nyomja meg a fejre helyezhető egység
MENU gombját.
Alapvető menüműveletek
18
1
Nyomja meg a fejre helyezhető egység
MENU gombját.
2
A v/V gombokkal válassza ki a kívánt
beállítási kategória ikonját, majd
nyomja meg a MENU gombot.
3
A v/V gombokkal válassza
ki a kívánt menüt, majd nyomja
meg a MENU gombot.
4
A v/V/b/B gombokkal módosítsa
a beállításokat, majd a MENU gombbal
véglegesítse a módosításokat.
A
B
C
D
E
A beállítási kategóriák ikonjai
Kategória
Beállítási menü
A menük aktuális beállításai
A kiválasztott menü kivonatos
ismertetése
Megjegyzés
• Ha Ön 90 másodpercig nem tesz semmit,
a beállítási menü automatikusan bezáródik.
Hasznos tanácsok
• A b gomb megnyomásával visszaléphet
az előző menüelemre.
• A beállítási kategória ikonjához tartozó
menüben található b gomb megnyomásával
léphet ki a beállítási menüből.
A menük
Az alapértelmezett beállítások aláhúzva szerepelnek.
Information
A berendezésből a feldolgozó egységre érkező bemeneti (video- és audio-) jeleket azonosítja.
Az „Unsupported signal” felirat azt jelzi, hogy a bemeneti jel nem kompatibilis a rendszerrel,
a „No signal” felirat pedig akkor látható, ha a rendszer nem érzékel bemeneti jelet.
Lens span adjustment
Back
Az előző menühöz történő visszalépéshez használható.
Lens span adjustment
A fejre helyezhető egység lencséinek távolságát állítja be
a felhasználó szemei (a pupillák) közti távolságnak megfelelően,
az optimális látványélmény elérése érdekében. A lencsék közötti
távolságot a lencsetávolság-állító gombokkal állíthatja. További
részleteket az „Üzembe helyezési útmutatóban” talál.
Megjegyzések
• Az optimális látványélmény csak megfelelően beállított lencsetávolság
mellett érhető el. A rendszer használata előtt mindig állítsa be
a lencsetávolságot.
• A beállítás közben a hang nem hallható.
• A hangerő a beállítás közben nem módosítható.
3D Settings
Back
Az előző menühöz történő visszalépéshez használható.
Reset
A „3D Settings” összes elemét a gyári alapbeállítás értékeire
állítja vissza.
19
3D Display
A 3D-tartalmak megjelenítési formátumának kézi kiválasztására
használható. Az elérhető beállítások köre attól függ, hogy
a forrásjel tartalmaz-e 3D-formátum beazonosítására szolgáló
jelet, az alábbiak szerint.
Példa a 3D-megjelenítésre
3D-formátum beazonosítására szolgáló jel nélküli
3D-tartalmak esetén
Side-by-Side: Válassza ezt a beállítást, ha két hasonló, egymás
mellett megjelenített képből álló 3D-tartalmat szeretne látni.
Off: Válassza ezt a beállítást, ha a tartalmat 2D-ben szeretné látni.
Over-Under: Válassza ezt a beállítást két hasonló, alul-felül
megjelenített képből álló 3D-tartalom megjelenítéséhez.
3D-formátum beazonosítására szolgáló jellel rendelkező
3D-tartalmak esetén
On: Válassza ezt a beállítást, ha a tartalmat 3D-ben szeretné látni.
Off: Válassza ezt a beállítást, ha a tartalmat 2D-ben szeretné látni.
Megjegyzések
• Amennyiben a 3D-tartalom a választott beállításokkal nem megfelelően
jelenik meg, próbáljon a „Side-by-Side” beállításról az „Over-Under”
beállításra váltani vagy fordítva.
• A „Side-by-Side” vagy „Over-Under” beállítás választása esetén
a 3D-tartalom megtekintése után módosítsa a beállítást „Off” értékre.
20
Auto 3D
On: 3D-formátum azonosítására szolgáló jel észlelésekor
a rendszer automatikusan 3D megjelenítési módra
kapcsol. Ha a 3D-formátum azonosítására szolgáló
jel észlelése megszűnik, a rendszer automatikusan
visszakapcsol 2D megjelenítési módra.
Off: Kikapcsolja a funkciót.
Megjegyzés
• Ha „On” értékre állított „Auto 3D” esetén nem 3D-ben jelennek meg
a képek, változtassa meg a „3D Display” beállítást.
3D Signal Notification
On: 3D-formátum azonosítására szolgáló jel észleléséről értesít.
Off: Kikapcsolja a funkciót.
Display
Back
Az előző menühöz történő visszalépéshez használható.
Picture Mode
Vivid: Élénk színek és éles kontraszt koncertek, sportesemények
és egyéb, televízión közvetített tartalmak megtekintéséhez.
Standard: Kiemeli a kép természetességét. Számos videoforrás
normál képminőségi beállítása.
Cinema: Kimondottan a mozis tartalmakkal használható
képminőségi beállítás.
Game: Játékokhoz ideális képminőségi beállítás.
Custom: Az Ön egyedi képminőségi beállításának tárolására
szolgál az eredeti, lapos kép módosításával.
Az itt választott „Picture
Mode” beállítás részletei
alul, a beállításokban
módosíthatók „Reset”
értékről „Contrast
Remaster” értékre.
Reset
A „Yes” lehetőséget választva a rendszer a „Picture Mode”
menüben kiválasztott mód összes értékét az alapértelmezett
értékekre állítja vissza (a „Display” menüben szereplő „24p True
Cinema”, „Wide Mode” és „Overscan” kivételével.)
Picture
A kép kontrasztjának módosítására szolgál.
Brightness
A kép fényerejének módosítására szolgál.
Color Temperature
A kép színhőmérsékletének módosítására szolgál.
Natural: Az emberi látás jellemzői alapján az összes „Picture
Mode” beállításban automatikusan optimalizálja
a színhőmérsékletet.
Cool: Hűvösebb kékes színárnyalatokat eredményez.
Medium: A „Cool” és „Warm 1/Warm 2” közötti
színhőmérséklet beállítására szolgál.
Warm 1/Warm 2: Melegebb vörös színárnyalatokat
eredményez. A „Warm 2” beállítás vörösebb árnyalatokat
eredményez, mint a „Warm 1”.
Sharpness
A kontúrok kihangsúlyozásával, illetve elsimításával kiemeli
a témát a háttérből, illetve lágyítja a képet.
21
Frame Noise
Reduction
1080/24p
képkockaformátumban
nem érhető el.
Block Noise
Reduction
1080/24p
képkockaformátumban
nem érhető el.
Mosquito Noise
Reduction
1080/24p
képkockaformátumban
nem érhető el.
Panel Drive Mode
A véletlenszerű képzaj csökkentésére szolgál.
High/Medium/Low: A hatás mértékének meghatározására
szolgál.
Off: Kikapcsolja a funkciót.
A képen megjelenő, mozaikszerű blokkzajt csökkenti.
High/Medium/Low: A hatás mértékének meghatározására
szolgál.
Off: Kikapcsolja a funkciót.
A kép széleinél előforduló kisebb zajt („szúnyogzaj”) csökkenti.
High/Medium/Low: A hatás mértékének meghatározására
szolgál.
Off: Kikapcsolja a funkciót.
A képmozgás megjelenítési módszerének kiválasztására szolgál.
Normal: Normál kép megjelenítésére használható.
Clear: A gyorsan mozgó képeknél jelentkező elmosódást
csökkenti.
Megjegyzések
• Bár a „Clear” opcióval csökkenthető a gyors mozgás keltette
elmosódás, a kép egésze sötétebb lesz. Ha ez túlságosan zavaró,
válassza a „Normal” beállítást.
• A forrásjeltől függően előfordulhat, hogy a képernyő vibrál.
Ha ez túlságosan zavaró, válassza a „Normal” beállítást.
Cinema Conversion
Csak „Cinema” vagy
„Custom” beállítású
„Picture Mode” esetén
elérhető.
1080/24p
képkockaformátumban
nem érhető el.
22
Auto: A készülék automatikusan figyeli, hogy videotartalmat
(például tévéfilmet, rajzfilmet) vagy filmtartalmat
(mozifilmet) néz, és a megfelelő konverziós módra vált.
Video: A rendszer mindig videotartalomnak megfelelő
formátumot jelentet meg, akár video- akár filmtartalmat
játszik le.
Clear Black
A kép sötét területeinek megjelenítését módosítja. Gyönyörű
fekete árnyalatokat eredményez, a teljes kép árnyalatainak
romlása nélkül.
Contrast Remaster
A fekete és fehér árnyalatokat optimalizálja azok fakulása nélkül,
a jó kontraszt érdekében.
High/Medium/Low: A hatás mértékének meghatározására
szolgál.
Off: Kikapcsolja a funkciót.
24p True Cinema
On: A 24 képkocka/mp. felbontású videókat valóban
24 képkocka/mp. sebességgel játssza le. Ilyen típusú
filmtartalom a Blu-ray lemezeken található. A mozikban
tapasztalthoz hasonló megtekintési élményt kínál.
Off: Kikapcsolja a funkciót. A 24 képkocka/mp. felbontású
videojelet 60 képkocka/mp. felbontásra történő
felkonvertálás után jelenteti meg.
Megjegyzés
• Ha ezt a funkciót „Clear” értékre állított „Panel Drive Mode” beállítás
mellett kapcsolja be, (a forrásjeltől függően) előfordulhat, hogy
a képernyő vibrál, ami zavaró lehet. Ha ezt tapasztalja, kapcsolja
ki a funkciót, vagy állítsa a „Panel Drive Mode” beállítást „Normal”
értékűre.
Wide Mode
3D lejátszás során nem
érhető el.
Normal: A képet az eredeti, 4:3 képaránnyal jeleníti meg.
Full: A 4:3 képarányú tartalmakat teljes képernyőn, a kép
vízszintes széthúzásával jeleníti meg. A 16:9 felbontású
képet is teljes képernyőn, az eredeti, 16:9 képaránnyal
jeleníti meg.
Zoom: A képet mind vízszintesen, mind függőlegesen nagyítva,
az eredeti képarány megőrzésével jeleníti meg.
Megjegyzés
• A „Normal” beállítás HD (1080i, 720p vagy 1080p felbontású)
bemeneti forrás esetén nem érhető el.
Overscan
3D lejátszás során nem
érhető el.
A megjelenítési területet módosítja.
Auto: A képet automatikusan az optimális megjelenítési
területhez igazítja.
On: Elrejti a képszéleket. Akkor érdemes választani, ha a kép
széle például zajos.
Off: Az egész képet megjeleníti.
23
Sound
Back
Az előző menühöz történő visszalépéshez használható.
Reset
A „Sound” összes beállítását a gyári alapbeállítás értékeire állítja
vissza.
Surround
Standard: A normál akusztikai beállítás, amely számos típusú
tartalommal használható.
Cinema: A mozik különösen a párbeszédes részeknél
tapasztalható, remek hangélményét kínáló, természetes
hangzásvilág. Az összes hangcsatorna természetes
élményt nyújtó keverésű. Remek választás filmekhez.
Game: Játékokhoz ideális. Hajszálpontos hangelhelyezést tesz
lehetővé, így mindig pontosan tudhatja, honnan jön
a hang. Magával ragadó játékélményt biztosító
többcsatornás, térhatású hang. Különösen jól használható
a többcsatornás hanggal rendelkező játékokhoz.
Music: A forráshang részleteit és tisztaságát hangsúlyozza ki.
A hangstúdiók berendezéseinél tapasztalt, élethű
hangreprodukcióra képes. Remek választás
zenelejátszáshoz.
Off: Kikapcsolja a térhatású hangot.
Megjegyzés
• A hangerő a forráshangjeltől és a választott térhatású hangtól függően
változhat.
Treble
A magas frekvenciájú audiokimenetet módosítja.
Bass
Az alacsony frekvenciájú audiokimenetet módosítja.
Harmonics Equalizer
On: Visszanyeri a hullámjel végét, amely a hangtömörítési
algoritmusok használatakor az alacsony amplitúdó
miatt valószínűleg elveszik.
Off: Kikapcsolja a funkciót.
A Dolby Digital és az AAC
hangformátumon kívüli
más típusú forrásjelnél nem
érhető el.
A/V SYNC
A hang- és videojel elcsúszását javítja ki, a hangkimenet
késleltetésével. A hangkimenet 0–100 milliszekundumos
tartományban, 10 milliszekundumonként késleltethető.
Megjegyzés
• A hang- és videojel elcsúszása a forrásjeltől függően nem minden
esetben javítható ezzel a funkcióval.
24
Type of Headphones
A használt fejhallgatónak legmegfelelőbb virtuális
térhatásúhang-beállításra vált.
Inner Ear: Fülben viselt (például a rendszerhez mellékelt)
fejhallgató használata esetén ideális.
Overhead: A fej körül, a fülön viselt fejhallgató használata
esetén ideális.
Megjegyzés
• A térhatású hang minőségét ronthatja, ha ez a beállítás nem a használt
fejhallgatónak megfelelő.
Dual Mono
A Dolby Digital és
az AAC dual mono
hangformátumon kívüli
más típusú forrásjelnél
nem érhető el.
A Dolby Digital és az AAC dual mono hangforrásoknak a fő,
illetve a mellék hangkimenetre történő küldése között vált.
Main: A fejhallgató bal és jobb kimenetére is a fő hangkimenet
audiojelét adja.
Sub: A fejhallgató bal és jobb kimenetére is
a mellékhangkimenet audiojelét adja.
Main/Sub: A fejhallgató egyik oldali kimenetére a fő
hangkimenet audiojelét adja. A fejhallgató másik oldali
kimenetére a mellékhangkimenet audiojelét adja.
General Setup
Back
Az előző menühöz történő visszalépéshez használható.
Set password
A rendszer használata jelszókötelessé tehető. A jelszó
meghatározása után a rendszer csak annak megadásával indítható.
A rendszerindítás jelszavas védelmének kikapcsolásához
válassza a „Cancel password” pontot, majd adja meg a jelszót.
Miután jelszavát megadja,
a beállítási lehetőség neve
megváltozik: „Cancel
password”.
Megjegyzés
• Az alábbi helyzetekben a rendszer automatikusan kikapcsol. Kapcsolja
be újra a rendszert, és adja meg a jelszót, vagy szüntesse meg a jelszavas
védelmet.
– Ha a jelszót helytelenül adja meg, majd a megjelenő beállítási menüt
a MENU vagy a b gombbal zárja be.
– Ha a jelszóablak látható a képernyőn, és Ön 90 másodpercig nem
tesz semmit.
LPCM Multi-Ch. Mode
On: Segítségével a feldolgozó egység képessé válik többcsatornás
LPCM-forrásjelek vételére.
Off: Kikapcsolja a funkciót.
HDMI pass-through
On: Bekapcsolja a jelközvetítés funkciót, így televízión vagy egyéb
megjelenítő eszközökön nézhet és hallgathat tartalmakat,
ha a készülék készenléti üzemmódban van. További
részleteket az „Üzembe helyezési útmutatóban” talál.
Off: Kikapcsolja a funkciót. Energiát takaríthat meg, ha az
„Off” beállítást választja amikor a televízió, illetve
egyéb megjelenítő eszköz nincs a feldolgozó egységhez
csatlakoztatva.
25
Control for HDMI
On: A feldolgozó egységhez csatlakoztatott, HDMI CEC
(Consumer Electronic Control)-kompatibilis
berendezéseknek a fejre helyezhető egység v/V/b/B
gombjaival történő irányítását kapcsolja be.
v gomb: a lejátszást indítja.
V gomb: szünetelteti a lejátszást.
b gomb: visszaugrik az előző fejezetre. Gyors
visszatekeréshez tartsa a gombot lenyomva.
B gomb: a következő fejezetre ugrik. Gyors
előretekeréshez tartsa a gombot lenyomva.
Off: Kikapcsolja a funkciót. A kezeléshez használja
csatlakoztatott berendezés távvezérlőjét.
Megjegyzés
• Ha ezzel a beállítással nem kezelhető a csatlakoztatott berendezés,
akkor az nem kompatibilis a rendszer „Control for HDMI”
funkciójával. A berendezést közvetlenül a rendszerre csatlakoztassa.
Power off when
unmounted
On: A fejre helyezhető egység levétele után 30 perccel
automatikusan kikapcsolja a rendszert.
Off: Kikapcsolja a funkciót.
Tipp
• A képernyő ettől a beállítástól függetlenül kikapcsol 10 másodperccel
a fejre helyezhető egység levétele után.
Illumination
On: A fejre helyezhető egység kivilágítását kapcsolja be.
Off: Kikapcsolja a funkciót.
Language setting
A menükben és egyéb kezelőfelületi elemeken használt nyelvet
állítja be.
Megjegyzések
• A beállítás megadása közben a hang nem hallható.
• A beállítás megadása közben a hangerő nem állítható.
Prolonged viewing
warning
On: A rendszer 3 órányi folyamatos használata után, a leállításra
rákérdező, automatikus jelzést kapcsolja be. A figyelmeztető
képernyőn a „Yes” lehetőséget választva a rendszer
kikapcsol. A „No” lehetőséget választva a rendszer 3 órával
később, 6 órányi folyamatos használat után kapcsol ki.
Off: Kikapcsolja a funkciót.
Megjegyzések
• Ha a rendszer 3 órányi folyamatos használata után megjelenő
figyelmeztetésre 90 másodpercig nem reagál, a rendszer
automatikusan kikapcsol.
• A rendszer automatikus kikapcsolása előtt 30 és 5 perccel
figyelmeztető képernyő jelenik meg.
26
Startup viewer
warning
On: A rendszer bekapcsolásakor megjelenő figyelmeztetést
kapcsolja be.
Off: Kikapcsolja a funkciót.
Reset to factory
settings
Minden beállítást a gyári alapbeállítás értékeire állít vissza.
Megjegyzés
• Ekkor a „General Setup” beállításmenü „Set password” pontjában
megadott jelszó is törlődik.
Guide of HDMI device control
A fejre helyezhető egység „Control for HDMI” funkciójához (26. oldal) használható gombok
kezelési útmutatóját jeleníti meg.
27
Hibaelhárítás
Ha a rendszer használatakor a következőket tapasztalja, a szerviz felkeresése előtt ellenőrizze az
Ok/Teendő oszlopot. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a Sony-forgalmazóhoz vagy
helyileg illetékes Sony-szervizhez.
Áramellátás
28
Jelenség
Ok/Teendő
A rendszer nem
kapcsolható be
p Ellenőrizze, hogy a tápkábelt megfelelően csatlakoztatta.
p Ellenőrizze, hogy a fejre helyezhető egység csatlakozóvezetékét
megfelelően csatlakoztatta a HMD OUT aljzathoz.
p Az üzembe helyezés általában csak pár másodpercet vesz igénybe.
A rendszer nem
kapcsolható ki
p Tartsa lenyomva a 1 (Bekapcsolás/Készenléti állapot) gombot
legalább egy másodpercig.
Videó
Jelenség
Ok/Teendő
Nincs kép, illetve a kimeneti
kép torz
p Forduljon az „Üzembe helyezési útmutatóhoz”, és ellenőrizze,
hogy a tápkábelt, a HDMI-kábelt, valamint a fejre helyezhető
egység csatlakozóvezetékét megfelelően csatlakoztatta-e.
p Győződjön meg arról, hogy a feldolgozó egység HDMI INaljzatához csatlakoztatott készülék be van kapcsolva.
p Ellenőrizze, hogy a rendszer támogatja-e a jelforrást.
A támogatott jelekkel kapcsolatban lásd: „Támogatott HDMI beés kimeneti jelek:”, „Műszaki adatok” (35. oldal).
p Amikor a rendszert PlayStation®3 (PS3™) konzollal használja, és
a PS3™ video- vagy hangbeállításai nem a rendszernek/kábelnek/
tv-nek megfelelők, előfordulhat, hogy nincs hang vagy kép. Ebben
az esetben kapcsolja ki a PS3™ készüléket, majd az újraindításhoz
legalább 5 másodpercig tartsa lenyomva a bekapcsológombot
(amíg két csipogást nem hall). A video- és hangbeállítások
automatikusan visszaállnak az alapértelmezett értékre.
p Ha nincs videokimenet, amikor a rendszert nem PlayStation®3
(PS3™) készülékkel használja, rövid időre állítsa le, majd indítsa
újra a lejátszást. Ha a probléma továbbra is fennáll, próbálja meg
újraindítani a lejátszókészüléket.
p Lehet, hogy kilazult a HDMI-kábel. Ellenőrizze, hogy a HDMIkábel megfelelően csatlakozik-e. Ha a videominőség nem javul,
előfordulhat, hogy megsérült a HDMI-kábel. Ebben az esetben
próbálkozzon egy új kábellel.
p A „3D Display” („3D Settings”) „Side-by-Side” vagy „OverUnder” beállításának választása esetén a 3D-tartalom
megtekintése után módosítsa a beállítást „Off” értékre (20. oldal).
p Ha AV-erősítőn (rádióerősítőn) keresztül csatlakoztatott
készüléket a feldolgozó egységhez, próbálja meg a készüléket
közvetlenül a feldolgozó egységhez csatlakoztatni. A részleteket
lásd az adott készülék kezelési útmutatójában.
p HDMI-választó használata esetén győződjön meg arról, hogy
a választót a megfelelő bemenetre kapcsolta.
p Használja a készülékhez kapott HDMI-kábelt, vagy használjon egy
kereskedelmi forgalomban kapható nagysebességű HDMI-kábelt.
p Kapcsolja ki a csatlakoztatott készülék Deep Color jelet használó
videokimenetét. Ha ez a lehetőség nem érhető el a készüléken,
és a kimenet formátuma 1080/60p, módosítsa a HDMI
videokimeneti módbeállítást 1080i értékre.
A képernyő sötét vagy
homályos
p Forduljon az „Üzembe helyezési útmutatóhoz”, és ellenőrizze,
hogy a tápkábelt, a HDMI-kábelt, valamint a fejre helyezhető
egység csatlakozóvezetékét megfelelően csatlakoztatta-e,
valamint hogy megfelelően viseli-e a fejre helyezhető egységet.
p Lehet, hogy nem megfelelő lencsetávolságot állított be (17. oldal).
Végezze el újra a beállítást a beállítási menü „Lens span
adjustment” parancsával (19. oldal).
p Ha a fejre helyezhető egység lencséi szennyezettek, törölje azokat
tisztára egy puha kendővel.
29
30
Jelenség
Ok/Teendő
A képernyők hirtelen
kikapcsolnak
p A rendszer 3 órányi folyamatos használat után egy figyelmeztető
képernyőt jelenít meg, és ha Ön 90 másodpercig nem tesz
semmit, kikapcsol. Ha törli az üzenetet, és folytatja a használatot,
a rendszer a második 3 órát követően automatikusan kikapcsol,
ezzel is elősegítve az egészséges használatot. Részletekért lásd:
„Prolonged viewing warning” (26. oldal).
p A fejre helyezhető egységet megfelelően viselje. Ha a fejre
helyezhető egység érzékelője jelzi, hogy Ön levette az egységet,
a megjelenített képernyő 10 másodperc elteltével automatikusan
kikapcsol. Részletekért lásd: „Power off when unmounted”
(26. oldal).
A kép egy idő után
elhalványul
p Bár a fényképek vagy majdnem állóképek megjelenítése egy idő
után halványabbá válhat, ez nem rendszerhiba. A normál fényerő
visszaállításához végezzen egy tetszőleges műveletet a fejre
helyezhető egységen vagy a csatlakoztatott készüléken.
A képernyő egyes pixelei
sosem világítanak, más
pixelek mindig világítanak
p Bár az OLED-panelek rendkívül kifinomult gyártási
technológiával készülnek, előfordulhat, hogy egyes pixelek
folyamatosan sötétek, illetve vörösen, kéken vagy zölden
világítanak. Ez nem rendszerhiba.
A Blu-ray lemezek egyes
24 képkocka/másodperces
(az eredeti filmnek megfelelő)
képsebességű jelenetei
természetellenesen hatnak
p Ebben az esetben próbálja meg a „24p True Cinema” beállítás
használatát. További részletek: „24p True Cinema” (23. oldal).
A képernyő villódzik
p Ha a „Panel Drive Mode” beállítás értéke „Clear” illetve ha aktív
a „24p True Cinema” beállítás, egyes forrásjelek a képernyő
villódzásához vezethetnek. További részletek: „Panel Drive
Mode” (22. oldal) és „24p True Cinema” (23. oldal).
Jelenség
Ok/Teendő
A videó nem 3D-ben
jelenik meg
p Ha ugyanaz a kép látszik egymás mellett vagy felett, előfordulhat,
hogy nem megfelelő a 3D kijelző formátumbeállítása. Próbálja
meg a „3D Settings” „3D Display” beállításának módosítását
(20. oldal).
p A 3D érzékelés mindenkinél más.
p Ha a „3D Settings” menü látható, de a képek nem 3D-ben
jelennek meg, próbálja meg újraindítani a 3D lejátszáshoz
használt készüléket.
p A rendszer nem támogatja a 2D-3D konverziót (szimulált
3D módot).
p Az anaglif képek 3D-s megtekintéséhez alaglif (pl. kék és vörös
lencsés) szemüveg szükséges.
p Ellenőrizze a feldolgozó egységhez csatlakoztatott készülék
beállításait is.
p Amikor a rendszert PlayStation®3 (PS3™) konzollal használja,
és a PS3™ video- vagy hangbeállításai nem a rendszernek/
kábelnek/tv-nek megfelelők, előfordulhat, hogy nincs 3D
videokimenet. Ebben az esetben kapcsolja ki a PS3™ készüléket,
majd az újraindításhoz legalább 5 másodpercig tartsa lenyomva
a bekapcsológombot (amíg két csipogást nem hall). A videoés hangbeállítások automatikusan visszaállnak az alapértelmezett
értékre.
p Ha nincs 3D videokimenet, amikor a rendszert nem
PlayStation®3 (PS3™) készülékkel használja, rövid időre
állítsa le, majd indítsa újra a lejátszást. Ha a probléma továbbra
is fennáll, próbálja meg újraindítani a lejátszókészüléket.
A 3D megjelenítés nem
kapcsol be automatikusan
p Győződjön meg arról, hogy a „3D Settings” menü „Auto 3D”
beállításának értéke „On” (21. oldal).
p A 3D formátum azonosítására szolgáló jelet nem tartalmazó
3D tartalmak esetén a 3D megjelenítés nem kapcsol be
automatikusan. Próbálja meg a „3D Settings” „3D Display”
beállításának módosítását „Side-by-Side” vagy „Over-Under”
értékre (20. oldal).
31
Hang
32
Jelenség
Ok/Teendő
Nincs hang /
A hang zajos /
Nem lehet növelni
a hangerőt
p Nincs megfelelően csatlakoztatva a fejhallgató csatlakozója. Ha
a fejhallgató nem csatlakozik megfelelően, hanghiba jelentkezik.
A fejhallgató csatlakozóját ütközésig tolja be (10. oldal).
p A fejhallgató csatlakozója szennyezett. Tisztítsa meg a fejhallgató
csatlakozóját egy puha, száraz kendővel.
p Állítsa be a hangerőt a VOL +/– gombokkal.
p Forduljon az „Üzembe helyezési útmutatóhoz”, és ellenőrizze,
hogy a tápkábelt, a HDMI-kábelt, valamint a fejre helyezhető
egység csatlakozóvezetékét megfelelően csatlakoztatta-e.
p Ellenőrizze, hogy a rendszer támogatja-e a jelforrást.
A támogatott jelekkel kapcsolatban lásd: „Támogatott HDMI beés kimeneti jelek:”, „Műszaki adatok” (35. oldal). Ha a bemeneti
jel nem támogatott, ellenőrizze a csatlakoztatott készülék
hangkimenetét.
p Amikor a rendszert PlayStation®3 (PS3™) konzollal használja,
és a PS3™ video- vagy hangbeállításai nem a rendszernek/
kábelnek/tv-nek megfelelők, előfordulhat, hogy nincs hang vagy
kép. Ebben az esetben kapcsolja ki a PS3™ készüléket, majd
az újraindításhoz legalább 5 másodpercig tartsa lenyomva
a bekapcsológombot (amíg két csipogást nem hall). A videoés hangbeállítások automatikusan visszaállnak az alapértelmezett
értékre.
p Ha nincs videokimenet, amikor a rendszert nem PlayStation®3
(PS3™) készülékkel használja, rövid időre állítsa le, majd indítsa
újra a lejátszást. Ha a probléma továbbra is fennáll, próbálja meg
újraindítani a lejátszókészüléket.
p Ha AV-erősítőn (rádióerősítőn) keresztül csatlakoztatott
készüléket a feldolgozó egységhez, próbálja meg a készüléket
közvetlenül a feldolgozó egységhez csatlakoztatni. A részleteket
lásd az adott készülék kezelési útmutatójában.
p Ha a rendszer HDMI CEC-kompatibilis házimozi-rendszerhez
vagy AV-erősítőhöz (rádióerősítőhöz) csatlakozik, ellenőrizze
a következő beállításokat.
– Győződjön meg arról, hogy a „General Setup” menü „Control
for HDMI” beállításának értéke „On” (26. oldal).
– Győződjön meg arról, hogy az AV-erősítőn (rádióerősítőn)
vagy másik készüléken aktív a „Control for HDMI” beállítás.
A részleteket lásd az adott készülék kezelési útmutatójában.
p Többcsatornás LPCM-bemenet esetén győződjön meg arról,
hogy a „General Setup” menü „LPCM Multi-Ch. Mode”
beállításának értéke „On” (25. oldal).
Nincs térhangzás-effektus
p Győződjön meg arról, hogy a „Sound” menü „Surround”
beállításának értéke nem „Off” (24. oldal).
p Győződjön meg arról, hogy a „Sound” menü „Type of
Headphones” beállítása a használt fejhallgatónak megfelelő
(25. oldal).
p A hang érzékelés mindenkinél más.
Jelenség
Ok/Teendő
Nincs basszus
p Győződjön meg arról, hogy a fejhallgató gumifeje megfelelően
illeszkedik a fülbe (15. oldal).
Dolby Digital vagy AAC
formátum esetén nincs
hangkimenet
p Előfordulhat, hogy a lejátszókészülék a Dolby Digital vagy az
AAC formátumú hangjeleket LPCM-jelekké alakítja. Ebben az
esetben a lejátszókészülék beállításainál kapcsolja ki a Dolby
Digital vagy az AAC konverzióját, majd folytassa a lejátszást.
A részleteket lásd az adott készülék kezelési útmutatójában.
A hanglejátszás formátuma
nem megfelelő
p Dual mono hang esetén módosítsa a „Sound” menü „Dual
Mono” beállítását (25. oldal). Egyéb hangformátumok esetén
ellenőrizze a csatlakoztatott készülék beállításait.
HDMI-vezérlés
Jelenség
Ok/Teendő
A csatlakoztatott készülék
nem vezérelhető a fejre
helyezhető egység
gombjaival
p Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott készülék támogatja-e
a HDMI-CEC funkciókat.
p Győződjön meg arról, hogy megfelelő a csatlakoztatott készülék
„Control for HDMI” beállítása. A részleteket lásd az adott
készülék kezelési útmutatójában.
p Előfordulhat, hogy a csatlakoztatott AV-erősítő (rádióerősítő)
nem kompatibilis a rendszer „Control for HDMI” funkciójával.
A „Control for HDMI” funkció ebben az esetben nem működik
megfelelően.
p Előfordulhat, hogy a rendszer bekapcsolása után vagy
közvetlenül a „General Setup” menü „Control for HDMI”
beállításának bekapcsolása után a csatlakoztatott készülék
még nem vezérelhető a fejre helyezhető egység gombjaival.
p Győződjön meg arról, hogy a „General Setup” menü „Control for
HDMI” beállításának értéke „On” (26. oldal).
Egyéb problémák
Jelenség
Ok/Teendő
Az áramellátás jelzője
pirosan villog
p Ha a kijelző 3 másodpercenként kettőt villan, lehet, hogy
megsérült a fejre helyezhető egység vagy a feldolgozó egység.
Forduljon a Sony-forgalmazóhoz vagy a helyileg illetékes
Sony-szervizhez.
p Ha a kijelző 3 másodpercenként hármat villan, túlhevült
a feldolgozó egység. Várjon, amíg az egység lehűl, és a villogás
abbamarad. A megfelelő szellőzés érdekében ne takarja le vagy
fedje el a feldolgozó egység szellőzőnyílásait.
p Ha a kijelző egy percen keresztül 3 másodpercenként négyet
villan, túlhevült a fejre helyezhető egység. Várjon, amíg az egység
lehűl, és a villogás abbamarad.
p Ha a kijelző egy percen keresztül 3 másodpercenként ötöt villan,
a fejre helyezhető egység és a feldolgozó egység is túlhevült.
Várjon, amíg az egységek lehűlnek, és a villogás abbamarad.
33
34
Jelenség
Ok/Teendő
Amikor a rendszer
ki van kapcsolva,
a lejátszókészülékből érkező
video- és hangjeleket nem
játssza le a HDMI OUTkábellel csatlakoztatott tv
p Ellenőrizze, hogy a HDMI-kábel megfelelően csatlakozik-e.
p Állítsa a „General Setup” menü „HDMI pass-through” beállítását
„On” értékre (25. oldal).
p Állítsa a tv bemeneti forrását erre a rendszerre.
p Ellenőrizze a HDMI-kimenet beállításait a lejátszókészüléken.
A tv „Control for HDMI”
funkciója még a rendszer
HDMI jelközvetítésével
sem használható
a lejátszókészülék
vezérlésére
p Forduljon a tv használati útmutatójához, és a tv „Control for
HDMI” beállításában adja meg a feldolgozó egységhez kapcsolt
készüléket vezérlőeszközként.
A fejre helyezhető egység
gombjai nem működnek
p A fejre helyezhető egység gombjai csak az egység viselésekor
működnek.
A beállítási menü
képernyőjének jobb
sarkában a „DEMO”
felirat olvasható
p Forduljon a Sony-forgalmazóhoz vagy a helyileg illetékes
Sony-szervizhez.
A „Language setting”
beállítás nem módosítható,
mert a beállítási menü
nyelve ismeretlen
p Ha a kezdeti beállítást még nem fejezte be, a b gomb ismételt
megnyomásával visszatérhet a nyelvválasztó képernyőhöz, és
kiválaszthatja a kívánt nyelvet.
p Ha már befejezte a kezdeti beállítást, az alábbi lépéseket követve
visszaállíthatja a rendszer gyári beállításait, és megadhatja
a kívánt nyelvet.
1 A beállítási menük megjelenítéséhez nyomja meg
a MENU gombot.
2 Nyomja meg a V gombot, és válassza a
lehetőséget
(a „General Setup” ikont).
3 Nyomja meg a B gombot, majd mozgassa jobbra a kurzort.
4 Nyomja meg a V gombot, majd mozgassa a kurzort az alsó
beállításra.
5 Nyomja meg a MENU gombot. (Megjelenik a „Reset to factory
settings” üzenet.)
6 Nyomja meg a b, majd a MENU gombot. (A rendszer
újraindul.)
7 A kezdeti beállítási képernyő megjelenése után
a v/V gombokkal válassza ki a kívánt nyelvet, majd nyomja
meg a B gombot.
8 A kezdeti beállítás befejezéséhez kövesse a megjelenő
utasításokat.
Műszaki adatok
Áramellátási követelmények
Észak-amerikai modell:
120 V AC, 60 Hz
Az Egyesült Királyságban, Európában,
a Közel-Kelet országaiban és Óceániában
forgalomba hozott modell:
220–240 V AC, 50/60 Hz
Orosz és ukrán modell:
220–240 V AC, 50/60 Hz
Tajvani modell:
110 V AC, 60 Hz
Kínai modell:
220–240 V AC, 50/60 Hz
Dél-koreai modell:
220 V AC, 60 Hz
Indiai modell:
220–240 V AC, 50/60 Hz
Mexikói modell:
120 V AC, 50/60 Hz
Más modellek:
110–240 V AC, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel
15 W (működés közben)
0,25 W (készenléti módban)
1,6 W (készenléti módban, HDMI
jelközvetítés használatakor)
Üzemi hőmérséklet
5–35 °C (41–95 °F)
Üzemi páratartalom
25–80%
Méret (sz×ma×mé, a kiálló részek
figyelembe vételével)
Fejre helyezhető egység:
Kb. 187 mm × 104 mm × 254 mm
(7 3/8 × 4 1/8 × 10 hüvelyk)
Feldolgozó egység:
Kb. 180 mm × 36 mm × 168 mm
(7 1/8 × 1 7/16 × 6 5/8 hüvelyk)
Tömeg
Fejre helyezhető egység:
Kb. 330 g (12 oz) (a csatlakozókábel
nélkül)
Feldolgozó egység:
Kb. 600 g (22 oz) (a tápkábel nélkül)
Felbontás
1280 képpont (vízszintes) ×
720 képpont (függőleges)
Pupillák közötti távolság
55–72 mm (2 1/4 – 2 7/8 hüvelyk)
Bemenetek és kimenetek
HMD OUT:
Dedikált 15 érintkezős csatlakozó
HDMI IN és HDMI OUT*:
19 érintkezős HDMI-csatlakozó
Támogatott HDMI be- és kimeneti jelek:
Videobemenet (2D formátumok):
480/60p, 576/50p, 720/24p,
720/50p, 720/60p, 1080/50i,
1080/60i, 1080/24p, 1080/50p,
1080/60p
Videobemenet (3D: képkocka-egyesítés,
egymás melletti, egymás alatti
formátumok):
720/50p, 720/60p, 1080/50i,
1080/60i, 1080/24p
Hangbemenet:
Lineáris PCM (két- és
többcsatornás, 32/44,1/48 kHz),
Dolby Digital (két- és
többcsatornás, 32/44,1/48 kHz),
AAC (két- és többcsatornás,
32/48 kHz)
Fejhallgató aljzat:
Sztereó minijack
35
* A HDMI jelközvetítés bekapcsolásakor
a feldolgozó egységbe érkező jeleket az egység
a HDMI-kimenetre továbbítja. Az alábbi jelek
azonban nem kompatibilisek a jeltovábbítással.
– Deep Color jelek
– 4k felbontású videojelek (3840 (vízszintes) ×
2160 (függőleges) képpont felbontást
meghaladó videojelek)
Fejhallgató (tartozék)
Frekvenciaátvitel:
5 – 24 000 Hz
Impedancia:
16 Ω (1 kHz)
A licenccel és védjeggyel
kapcsolatos megjegyzések
Védjegyek
• A HDMI™ és a High-Definition
Multimedia Interface kifejezés, valamint
a HDMI embléma a HDMI Licensing LLC
védjegye vagy bejegyzett védjegye az
Egyesült Államokban és más országokban.
Mellékelt tartozékok
Lásd: „Mellékelt tartozékok” (8. oldal).
A műszaki adatok és a külső előzetes
bejelentés nélkül megváltozhatnak.
• A készülék gyártása a Dolby Laboratories
engedélyével történt.
A Dolby és a dupla D szimbólum
a Dolby Laboratories védjegye.
• A „PlayStation” a Sony Computer
Entertainment Inc. bejegyzett védjegye.
A „PS3” ugyanezen vállalat védjegye.
• A VPT, Virtualphones Technology
a Sony Corporation bejegyzett védjegye.
• Az egyéb rendszernevek és terméknevek
általában a gyártók védjegyei vagy
bejegyzett védjegyei. Ebben a leírásban
a ™ és ® jelek nincsenek feltüntetve.
A termékhez használt szoftverrel
kapcsolatos tudnivalók és licencek
A termékben használt szoftver egyes
részeinek felhasználása a The FreeType
Project engedélyével történik.
Jelen szoftver egyes részei: Copyright
© 2006 The FreeType Project
(www.freetype.org). Minden jog fenntartva.
36
37
38
39
© 2012 Sony Corporation
4-439-019-11(1) (HU)
Download PDF

advertising