Sony | UBP-X700 | Sony UBP-X700 4K Ultra HD Blu-ray™ lejátszó | UBP-X700 nagy felbontású hanggal Használati útmutató

4-698-407-11(1)
Ultra HD Blu-ray™/
DVD-lejátszó
Első lépések
Lejátszás
Beállítások és módosítási
Használati útmutató
Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. A lejátszó
használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati
útmutatót.
A lejátszó szoftverét a jövőben frissíthetjük. Látogasson
el az alábbi weboldalra:
www.sony.eu/support
UBP-X700
További információk
Tartalomjegyzék
FIGYELMEZTETÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÓVINTÉZKEDÉSEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A vezeték nélküli LAN hálózat
biztonságáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Megjegyzések a lemezekkel
kapcsolatban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
4
6
6
Kezdeti lépések
Mellékelt tartozékok . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Elemek behelyezése a távvezérlőbe . . . 7
A részek és kezelőszervek bemutatása . . . 8
Előlap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Hátsó panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Távvezérlő . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
A vezérelhető tv-készülékek
kódjai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1. lépés: A lejátszó csatlakoztatása . . . . . 11
Csatlakoztatás a tv-készülékhez . . . . . 11
Csatlakoztatás a tv-készülékhez
hangsugárzópanelen/AV-erősítőn
(vevőn) keresztül . . . . . . . . . . . . . . . . .12
2. lépés: Hálózati kapcsolat . . . . . . . . . . .13
Wired Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Wireless Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
3. lépés: Easy Setup (Gyorsbeállítás) . . . .14
Kezdőképernyő . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Használható beállítások . . . . . . . . . . . .14
Lejátszás
Lemez lejátszása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Blu-ray 3D lemezek lejátszása . . . . . .15
4K Ultra HD Blu-ray lemezek
lejátszása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Lejátszás USB-eszközről . . . . . . . . . . . . . .15
Lejátszás hálózaton keresztül . . . . . . . . .16
Fájlok lejátszása otthoni hálózaton
keresztül . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
A „Video & TV SideView” használata . . .16
A képernyőtükrözés használata . . . . .16
Használható beállítások . . . . . . . . . . . . . . 17
2
Beállítások és módosítási lehetőségek
A beállítási képernyők használata . . . . . .19
[Software Update] . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
[Screen Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
[Audio Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
[BD/DVD Viewing Settings] . . . . . . . . . . . 21
[Parental Control Settings] . . . . . . . . . . . 22
[Music Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
[System Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
[Network Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
[Easy Setup] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
[Resetting] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
További információk
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Kép . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Hang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Disc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
USB-eszköz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Internetes streamelés . . . . . . . . . . . . 26
Hálózati kapcsolat . . . . . . . . . . . . . . . 26
Control for HDMI (BRAVIA Sync) . . . . .27
Egyéb funkciók . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Lejátszható lemezek . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Lejátszható fájltípusok . . . . . . . . . . . . . . 29
Specifikációk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Szerzői jogok és védjegyek . . . . . . . . 32
Nyelvkódok listája . . . . . . . . . . . . . . . 34
Szülői felügyelet/területkód . . . . . . . 35
Internetkapcsolat és adatbiztonság
Ez a termék a kezdeti beállítás során
a hálózat csatlakoztatását követően
csatlakozik az internethez az
internetkapcsolat ellenőrzése, majd a
kezdőképernyő konfigurálása érdekében.
Az internetkapcsolatok az Ön IP-címét
használják. Ha nem szeretné, hogy
használják az IP-címét, ne állítsa be a
vezeték nélküli internet funkciót, illetve
ne csatlakoztasson hálózati kábelt. Az
internetkapcsolatra vonatkozó további
részletekért tekintse meg a beállítási
képernyőkön megjelenő adatvédelmi
információkat.
FIGYELMEZTETÉS
A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében
óvja a készüléket a rácseppenő és ráfröccsenő
víztől, és soha ne tegyen folyadékkal teli tárgyat
– például virágvázát – a készülékre.
Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissa ki
a készülék burkolatát. Minden javítást bízzon
szakemberre.
A tápkábel cseréjét kizárólag szakszerviz
végezheti.
Az elemeket vagy az elemekkel ellátott eszközt
ne helyezze el olyan helyen, ahol sugárzó hőnek
– például napfénynek vagy tűznek – vannak
kitéve.
FIGYELEM!
A termékben lévő optikai eszközök használata
növeli a szemkárosodás veszélyét. Az ebben az
Ultra HD Blu-Ray-/DVD-lejátszóban használt
lézersugár ártalmas a szemre, ezért ne próbálja
megbontani a készülék burkolatát.
Minden javítást bízzon szakemberre.
Ez a címke a doboz belsejében, a lézerforrás
védőburkolatán található.
Ez a készülék az 1. OSZTÁLYÚ LÉZER
termékosztályba sorolható. Az 1. OSZTÁLYÚ
LÉZERTERMÉK JELÖLÉS az egység hátoldalán
található.
Megjegyzés az Egyesült Királyságban
és Írországban élő vásárlók számára
A biztonságos és kényelmes használat
érdekében a berendezés a BS1363 szabványnak
megfelelő fröccsöntött csatlakozóval van ellátva.
Amennyiben a csatlakozóban található biztosíték
cseréjére lenne szükség, a berendezéshez
mellékelt biztosítékkal egyező besorolású és az
ASTA vagy a BSI szerint a BS1362 szabványnak
megfelelő (
vagy
jelöléssel ellátott)
biztosítékot kell használni. Ha a berendezéshez
mellékelt csatlakozó leválasztható
biztosítékfedéllel van ellátva, a biztosíték cseréje
után helyezze vissza a fedelet. Soha ne használja
a csatlakozót a biztosítékfedél nélkül. Ha
elveszítené a biztosítékfedelet, vegye fel a
kapcsolatot a legközelebbi Sony márkaszervizzel.
Elhasznált elemek, valamint
elektromos és elektronikus
berendezések hulladékként
való eltávolítása (az Európai
Unióra és egyéb, szelektív
hulladékgyűjtési rendszerrel
rendelkező európai országokra érvényes)
Ez a jelölés a terméken, az elemen vagy annak
csomagolásán arra figyelmeztet, hogy a
terméket és az elemet ne kezelje háztartási
hulladékként. Egyes elemeken ez a jelzés
vegyjellel együtt szerepel. A higany (Hg) vagy
ólom (Pb) vegyjele akkor van feltüntetve, ha az
elem/akkumulátor több mint 0,0005% higanyt
vagy több mint 0,004% ólmot tartalmaz. A
feleslegessé vált termékek és elemek helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség helytelen hulladékkezelésből
eredő károsodását. Az anyagok újrahasznosítása
elősegíti a természeti erőforrások megőrzését.
Olyan termékek esetén, ahol biztonsági,
hatékonysági és adatkezelési okok miatt állandó
kapcsolat szükséges a beépített elemekkel, az
elemek eltávolításához szakember szükséges. Az
elemek, valamint az elektromos és elektronikus
berendezések szakszerű hulladékkezelése
érdekében a készülékek hasznos élettartamának
végén adja le azokat a megfelelő hulladékgyűjtő
vagy újrahasznosító telepen. Egyéb elemek esetén
olvassa el az elemek biztonságos kicserélésére
vonatkozó részt. Az elemeket adja le a megfelelő
gyűjtőhelyen újrahasznosítás céljából. A termék
és az akkumulátor leselejtezéséről és
újrahasznosításáról a lakóhelye szerinti
illetékes intézménytől, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatótól, illetve a terméket vagy az
akkumulátort árusító üzlettől kaphat tájékoztatást.
3
Ezt a terméket a Sony Corporation gyártotta
vagy nevében gyártották.
Európai importőr: Sony Europe Limited.
Az európai importőrnek szánt vagy az európai
termékmegfelelőséggel kapcsolatos kérdéseket
a gyártó hivatalos képviselőjének kell küldeni:
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgium.
Megjegyzés az európai vásárlók számára
A Sony Corporation kijelenti, hogy a berendezés
megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az európai uniós megfelelőségi nyilatkozat
teljes szövege a következő internetcímen
található: http://www.compliance.sony.de/
ÓVINTÉZKEDÉSEK
• Az egység üzemi feszültsége 220–240 V AC,
50/60 Hz. Győződjön meg róla, hogy az
egység üzemi feszültsége megfelel-e a
helyi áramellátás feszültségének.
• Úgy helyezze el az egységet, hogy a
hálózati kábelt (tápkábelt) probléma esetén
azonnal ki tudja húzni a fali aljzatból.
• Ezt a berendezést tesztelték, és 3 méternél
rövidebb csatlakozókábel használata
esetén az EMC szabályozásban
megállapított határértéknek megfelelőnek
minősítették.
• A túlmelegedés elkerülése érdekében úgy
helyezze el a lejátszót, hogy a levegő
szabadon áramolhasson körülötte.
• A tűzveszély megelőzése érdekében ne
takarja el a készülék szellőzőnyílásait
újságpapírral, terítővel, függönnyel stb.
• Ne tegye ki a készüléket nyílt láng
(például égő gyertya) hatásának.
• A lejátszót nem szabad több oldalról zárt
térben, például könyvespolcon vagy
hasonló helyen elhelyezni.
• Ne használja a lejátszót a szabadban,
gépjárműben, hajón vagy egyéb vízi
járművön.
4
• Ha a lejátszót hideg helyről közvetlenül
meleg helyre viszi, illetve nagyon nedves
szobában helyezi el, a nedvesség a lejátszó
belsejében lecsapódhat a lencsékre.
Ilyenkor előfordulhat, hogy a lejátszó nem
működik megfelelően. Ilyen esetben
távolítsa el a lemezt, és hagyja bekapcsolva
a lejátszót körülbelül fél órán át, amíg a
nedvesség elpárolog.
• Soha ne helyezze el a lejátszót döntött
helyzetben. mert csak vízszintes helyzetű
működtetéshez készült.
• Ne tegyen fémből készült tárgyat az előlapi
kijelző elé, mert ezek akadályozhatják a
rádióhullámok vételét.
• Ne tegye a lejátszót olyan helyre, ahol
orvosi berendezés üzemel, mivel zavarhatja
az orvosi műszerek működését.
• Ha szívritmus-szabályozót vagy bármely
más egészségügyi eszközt használ,
érdeklődjön orvosánál vagy az egészségügyi
eszköz gyártójánál, mielőtt a vezeték nélküli
LAN funkciót használná.
• A lejátszót úgy kell elhelyezni és
működtetni, hogy legalább 20 cm távolság
maradjon a lejátszó és a személy teste
között (nem számítva a végtagokat: a
kézfejet, a csuklót, a lábfejet és a bokát).
• Ne tegyen nehéz vagy instabil tárgyakat a
lejátszóra.
• A lemeztálcára a lemezeken kívül
semmilyen más tárgyat ne tegyen.
Ellenkező esetben megsérülhet a lejátszó
vagy a tárgy.
• A lejátszó mozgatása előtt vegye ki a
lemezt. Ellenkező esetben a lemez
megsérülhet.
• A lejátszó mozgatása előtt a hálózati kábelt
(tápkábelt) és minden egyéb kábelt le kell
választani.
• A hálózati kábel (tápkábel) mindaddig
feszültség alatt van, amíg ki nem húzza a
hálózati kimenetből, még akkor is, ha maga
a lejátszó ki van kapcsolva.
• Ha a lejátszót hosszú ideig nem használja,
húzza ki azt a fali aljzatból. Mindig a
csatlakozódugót, és soha ne a kábelt húzza.
• A hálózati kábel (tápkábel) sérülésének
elkerülése érdekében mindig tartsa be az
alábbi utasításokat. Soha ne használjon
sérült hálózati kábelt (tápkábelt), mivel az
áramütést vagy tüzet okozhat.
– Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel
(tápkábel) ne csípődjön be a lejátszó és
a fal, polc stb. közé.
– Ne helyezzen nehéz tárgyakat a hálózati
kábelre (tápkábelre), és soha ne húzza
magát a hálózati kábelt (tápkábelt).
• A lejátszóhoz mindig a melléklet hálózati
adaptert használja, mivel más adapterek
a lejátszó meghibásodását okozhatják.
• Soha nem próbálja meg szétszerelni vagy
visszafejteni a hálózati adaptert.
• Ne helyezze a hálózati adaptert zárt helyre,
például könyvespolcra vagy AV szekrénybe.
• Soha ne csatlakoztassa a hálózati adaptert
úti elektromos transzformátorhoz, mivel az
túlmelegedést és meghibásodást okozhat.
• Ügyeljen arra, hogy ne ejtse le a hálózati
adaptert, és soha ne érje azt erős ütés.
• Ne hangosítsa fel a rendszert a nagyon halk
vagy hangjel nélküli részeknél, mivel hallása
és a hangsugárzók károsodhatnak, amikor a
hangerő szintje eléri a maximumot.
• A burkolatot, a panelt és a vezérlőszerveket
puha, száraz törlőkendővel tisztítsa.
A tisztításhoz soha ne használjon
súrolószivacsot, súrolószert vagy
oldószereket, például alkoholt vagy benzint.
• Ne használjon tisztítólemezeket vagy
lemez-/lencsetisztítókat (beleértve a
folyékony és a szórófejes típusúakat is). Ez a
készülék meghibásodásához vezethet.
• A lejátszó javításakor a kicserélt
alkatrészeket újbóli felhasználás vagy
hulladék-újrahasznosítás céljából
visszatarthatja a szerviz.
• Mindig tartsa be az alábbi utasításokat,
mivel a nem megfelelő kezelés károsíthatja
a HDMI OUT aljzatot és a csatlakozót.
– Óvatosan illessze a készülék hátoldalán
lévő HDMI OUT-aljzathoz a HDMIcsatlakozót. Ügyeljen arra, hogy a
csatlakozó ne legyen fejjel lefelé vagy
megdöntve.
A térhatású képek nézésével kapcsolatban
Egyesek számára kellemetlenségeket
(a szem megerőltetése, fáradtság vagy
émelygés) okozhat a térhatású képek nézése.
A Sony azt javasolja, hogy mindenki tartson
rendszeres időközönként szüneteket a
térhatású képek nézése közben. A szükséges
szünetek hossza és gyakorisága egyénenként
változik. Önnek kell eldöntenie, mi a legjobb a
Ön számára. Ha kellemetlenséget érez,
hagyja abba a térhatású képek nézését, és
várja meg, amíg a kellemetlen érzet elmúlik;
forduljon orvoshoz, ha szükségét érzi. Olvassa
el (i) az ezzel a termékkel használt bármely
más eszköz vagy az ezen az eszközön
lejátszott Blu-ray disc használati utasítását
és/vagy figyelmeztető üzenetét, és (ii) a
webhelyünkön (www.sony.eu/myproducts/)
található legfrissebb információkat.
A kisgyermekekre (különösen a hat évesnél
fiatalabbakra) vonatkozó nézési szabályok
fejlesztés alatt vannak. Kérjen tanácsot
orvosától (gyermekgyógyász vagy
szemorvos), mielőtt megengedné
kisgyermekének a térhatású képek
megnézését. A felnőttek tartsák szemmel
a kisgyermekeket annak érdekében, hogy
kövessék a fenti ajánlásokat.
FONTOS TUDNIVALÓ
Figyelem! A lejátszó korlátlan ideig képes
álló videoképeket vagy képernyőkijelzéseket
megjeleníteni a televízió képernyőjén. Ha
hosszú ideig hagyja megjelenítve ezeket a
képeket, a tv-képernyő tartós károsodását
okozhatja. A plazmakijelzős paneltelevíziók
és a projektoros televíziók különösen
érzékenyek erre.
Ha a lejátszóval kapcsolatban bármilyen
kérdése vagy problémája merül fel, forduljon
a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz.
– A lejátszó mozgatása előtt mindig húzza
ki a HDMI-kábelt.
– A HDMI-kábel csatlakoztatásakor vagy
leválasztásakor mindig tartsa egyenesen a
HDMI-csatlakozót. Ne próbálja becsavarni
vagy erővel bedugni a HDMI-csatlakozót a
HDMI OUT aljzatba.
5
A vezeték nélküli LAN hálózat
biztonságáról
Mivel a vezeték nélküli LAN funkció
rádióhullámok segítségével létesít
kapcsolatot, a vezeték nélküli jelet
elfoghatják. A vezeték nélküli kommunikáció
védelme érdekében a lejátszó különféle
biztonsági funkciókat támogat. Fordítson
gondot arra, hogy a biztonsági beállításokat
a hálózati környezetnek megfelelően
konfigurálja.
Nincs védelem
Habár a beállítások megadása egyszerű,
bárki elfoghatja a vezeték nélküli jeleket vagy
behatolhat a vezeték nélküli hálózatba, és
ehhez még csak bonyolult módszerekre
sincs szüksége. Számoljon a jogosulatlan
hozzáférés vagy az adatok idegen kézbe
kerülésének kockázatával.
WEP
A WEP biztonságos kommunikációt biztosít,
és megakadályozza a kommunikációs jelek
elfogását és a vezeték nélküli hálózatra való
behatolást. A WEP egy régebbi biztonsági
technológia, amely lehetővé teszi az olyan
eszközök csatlakozását, amelyek nem
támogatják a TKIP/AES titkosítást.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
A TKIP biztonsági technológiát a WEP
hiányosságainak kiküszöbölésére fejlesztették
ki. A TKIP magasabb biztonsági szintet nyújt a
WEP-nél.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
Az AES biztonsági technológia fejlett,
a WEP és a TKIP technológiától alapvetően
különböző védelmi módszert alkalmaz.
Az AES magasabb biztonsági szinten nyújt,
mint a WEP vagy a TKIP.
6
Megjegyzések a lemezekkel
kapcsolatban
• A lemezt a tisztán tartása
érdekében a szélénél
fogja meg, és ne érintse
meg a felületét. A por,
az ujjlenyomatok és a
karcolások a lemez
meghibásodását okozhatják.
• Ne tegye ki a lemezt közvetlen napfénynek
vagy hőhatásnak (például hővezetékek
hőjének), és ne hagyja közvetlen
napsütésben álló autóban, mivel az autó
belseje nagyon felmelegedhet.
• Lejátszás után helyezze vissza a lemezt
a tokjába.
• Tisztítsa meg a lemezt egy
tisztítókendővel. A lemezt a
belsejétől kifelé törölje le.
• Ne használjon oldószert,
például benzint, hígítószert,
a kereskedelemben kapható
lemez-/objektívtisztítókat
vagy a bakelitlemezekhez készült
antisztatikus spray-ket.
• Ha Ön nyomtatta a lemez címkéjét,
lejátszás előtt várja meg, amíg az
megszárad.
• Ne használja az alábbi lemezeket.
– Objektívtisztító lemez.
– Nem szabványos (pl. kártya, szív) alakú
lemez.
– Olyan lemez, amelyen címke vagy
matrica van.
– Olyan lemez, amelyre celofán vagy
matrica van ragasztva.
• Ne próbálja meg a lemez felületének
megújításával eltávolítani a karcolásokat.
Kezdeti lépések
Mellékelt tartozékok
• Hálózati adapter (AC-M1215WW) (1)
• Hálózati kábel (tápkábel) (1)
• Távirányító (távvezérlő) (1 db)
• R03-as (AAA méretű) elemek (2 db)
Kezdeti lépések
Elemek behelyezése a távvezérlőbe
Helyezzen be két R03-as (AAA méretű)
elemet úgy, hogy a + és – végeik
megfeleljenek az elemtartó rekeszének
belsejében látható jelöléseknek.
7
A részek és kezelőszervek bemutatása
Előlap
A
B
F
A Ajtó
B Z (nyitás/zárás)
C 1 (be/készenlét)
Bekapcsolja, illetve készenléti állapotba
helyezi a lejátszót.
C
D
E
D Az áramellátás jelzőfénye
Akkor világít, amikor a lejátszó be van
kapcsolva.
E
(USB) aljzat
Ez az aljzat USB-eszközök
csatlakoztatására szolgál. Lásd: 15. oldal.
F A távirányító érzékelője
Hátsó panel
A
F
E
D
C
B
A Szellőzőnyílások
E LAN (100) csatlakozó
B DIGITAL OUT (COAXIAL) aljzat
F DC IN 12 V (hálózatiadapter-bemenet)
aljzat
C HDMI OUT 2 aljzat (CSAK HANG)
Csak digitális audiojeleket továbbít.
D HDMI OUT 1 aljzat (VIDEÓ/HANG)
Digitális video- és audiojeleket is
továbbít.
8
Távvezérlő
A távvezérlővel elérhető funkciók a lemeztől
és az adott helyzettől függően eltérőek
lehetnek.
Kezdeti lépések
A Z (nyitás/zárás)
A lemeztálca kitolása vagy behúzása.
-TV- t (tv-bemenet választása)
Váltás a tv és egyéb bemeneti források
között.
-TV- 1 (tv be/készenlét)
A tv bekapcsolása vagy készenléti
állapotba helyezése.
1 (be/készenlét)
Bekapcsolja, illetve készenléti állapotba
helyezi a lejátszót.
B Színes gombok (piros/zöld/sárga/kék)
Az interaktív funkciók gyorsbillentyűi.
C TOP MENU
Az Ultra HD Blu-ray/BD/DVD legfelső
menüjének megnyitása vagy bezárása.
POP UP/MENU
Az Ultra HD Blu-ray/BD/DVD menüjének
megnyitása vagy bezárása.
OPTIONS (17. oldal)
Az elérhető opciók megjelenítése a
képernyőn.
RETURN
Visszatérés az előző kijelzéshez.
</M/m/,
A kiemelés mozgatása egy megjelenített
elem kiválasztásához.
z
A N , TV 2 + és AUDIO gombon tapintópont
található. A tapintópont viszonyítási pontként
használható a lejátszó használata során.
z
• A M/m gyorsbillentyűvel megnyitható a
zeneszámkereső ablak, illetve megadható
a zeneszámok sorszáma zenei CD
lejátszásakor.
• A M/m gyorsbillentyűvel az óramutató
járásával egyező/ellentétes irányban
90 fokkal elforgatható a fotók.
• A </, gyorsbillentyűvel keresés
funkciót végezhet az otthoni hálózaton
keresztül történő videolejátszás során.
• A </, gyorsbillentyűvel módosíthatja
az állóképet, ha az engedélyezve van.
Középső gomb (ENTER)
Belépés a kijelölt elembe.
HOME
A lejátszó kezdőképernyőjének megnyitása.
(kedvenc) (14. oldal)
A kedvencként regisztrált alkalmazás
elérése.
NETFLIX
A „NETFLIX” online szolgáltatás
megnyitása. A NETFLIX online
szolgáltatással kapcsolatos további
részletekért tekintse meg a gyakran
ismételt kérdéseket a
www.sony.eu/support weboldalon.
9
D m/M (gyors hátra-/előretekerés)
• A lemez gyors visszatekerése/gyors
előretekerése lejátszás közben. A
keresési sebesség a gomb minden
megnyomásával módosul.
• A lassított lejátszás aktiválása, ha a
gombot egy másodpercnél hosszabban
nyomja meg a szünet üzemmódban.
• Képkockánkénti lejátszás a gomb rövid
ideig tartó megnyomásával a szünet
üzemmódban.
N (lejátszás)
A lejátszás elindítása vagy újraindítása.
./> (előző/következő)
Ugrás az előző/következő fejezetre,
zeneszámra vagy fájlra.
X (szünet)
A lejátszás szüneteltetése vagy
újraindítása.
x (leállítás)
A lejátszás leállítása, és a leállási pont
(folytatási pont) megjegyzése.
A számok/sávok folytatási pontja az
utolsó lejátszott pont, vagy a
fényképmappa utolsó fényképe.
SUBTITLE (22. oldal)
A feliratozás nyelvének kiválasztása,
ha többnyelvű feliratozás található az
Ultra HD Blu-Ray/BD/DVD lemezen.
TV 2 (hangerő) +/–
A tv-hangerő módosítása.
AUDIO (21. oldal)
A zeneszám nyelvének kiválasztása,
ha többnyelvű zeneszám található az
Ultra HD Blu-Ray/BD/DVD lemezen.
Zeneszámok kiválasztása a CD lemezeken.
(némítás)
Ideiglenesen kikapcsolja a tv hangját.
DISPLAY
Megjeleníti a lejátszási információkat a
képernyőn.
A lemeztálca lezárása (Gyermekzár)
A tálca véletlen kinyitásának elkerülése
érdekében lezárhatja a lemeztálcát.
A tálca lezárásához vagy feloldásához a
lejátszó bekapcsolt állapotában nyomja meg
a távvezérlő x (leállítás), HOME és TOP MENU
gombját.
10
A vezérelhető tv-készülékek kódjai
Nyomja meg és tartsa lenyomva a -TV- 1
gombot, majd a távvezérlő használatával
tartsa nyomva legalább 2 másodpercig a tv
gyártójának kódját. Ha a felsorolásban egynél
több távvezérlőgomb szerepel, próbálja meg
ezeket egyesével megnyomni, amíg meg nem
találja a tv-készülékéhez megfelelő gombot.
Példa: Ha a tv-készüléke Hitachi gyártmányú,
tartsa nyomva a -TV- 1 gombot, majd tartsa
nyomva legalább 2 másodpercig a TOP MENU
gombot.
Gyártó
Távvezérlő gombja
Sony
(alapértelmezett)
Színes gomb (piros)
Philips
Színes gomb
(zöld) / Színes gomb
(sárga) / RETURN
Panasonic
Színes gomb
(kék) / Középső
gomb (ENTER)
Hitachi
TOP MENU
Sharp
M
Toshiba
POP UP/MENU
Loewe
<
Samsung
,
LG/Goldstar
m
1. lépés: A lejátszó csatlakoztatása
A tápkábel csatlakoztatása előtt végezzen el minden egyéb
csatlakoztatást.
Csatlakoztatás a tv-készülékhez
Kezdeti lépések
HDMI-kábel
(nem tartozék)*
* Prémium nagy sebességű HDMI-kábel vagy 18 Gb/s-os sávszélességet támogató nagy sebességű
HDMI-kábel.
b
• A 4K Ultra HD 60p tartalmak megtekintése érdekében prémium nagy sebességű HDMI-kábel vagy
18 Gb/s-os sávszélességet támogató nagy sebességű HDMI-kábel használatával csatlakoztassa a
lejátszót 4K tv-készülékéhez.
• A 4K kimenethez a HDCP2.2 szabvánnyal kompatibilis HDMI-bemenettel rendelkező 4K kijelzőre
van szükség.
• Ha a 4K60p formátumot támogató BRAVIA televíziót használ, állítsa a tv-készülék „HDMI signal
format” beállítását az „Enhanced format” lehetőségre.
11
Csatlakoztatás a tv-készülékhez hangsugárzópanelen/AV-erősítőn (vevőn)
keresztül
Az AV-erősítőn (vevőn) található bemeneti aljzatoknak megfelelően válassza az A, B vagy C
csatlakoztatási módszert.
A 4K AV-erősítő (vevő)
HDMI-kábel
(nem tartozék)*
HDMI-kábel
(nem tartozék)*
t Bitstream tartalom (Dolby/DTS) továbbításához állítsa be a [BD Secondary
Audio] beállítást az [Audio Settings] menüpontban (21. oldal).
B Nem 4K AV-erősítő (vevő) HDMI IN aljzattal
HDMI-kábel (nem tartozék)*
Nagy sebességű HDMI-kábel
(nem tartozék)
C Nem 4K AV-erősítő (vevő) HDMI IN aljzat nélkül
Koaxiális digitális kábel
(nem tartozék)
HDMI-kábel (nem tartozék)*
* Prémium nagy sebességű HDMI-kábel vagy 18 Gb/s-os sávszélességet támogató nagy sebességű
HDMI-kábel.
12
2. lépés: Hálózati kapcsolat
Ha nem szeretné hálózathoz csatlakoztatni a lejátszót, folytassa a következő résszel:
„3. lépés: Easy Setup (Gyorsbeállítás)” (14. oldal).
Wired Setup
LAN-kábel
(nem tartozék)
LAN-kábel
(nem tartozék)
Modem
Kezdeti lépések
Router
Internet
z
Árnyékolt és egyenes interfészkábel (LAN-kábel) használata javasolt.
Wireless Setup
LAN-kábel
(nem tartozék)
Vezeték nélküli
LAN-útválasztó
Modem
Internet
z
Nincs szükség kábel használatára a lejátszó és a vezeték nélküli LAN-útválasztó között.
13
b
3. lépés: Easy Setup
(Gyorsbeállítás)
Első bekapcsoláskor
Várja meg, amíg a lejátszó bekapcsol és
elindítja az [Easy Setup] beállítást.
1 Csatlakoztassa a mellékelt hálózati
adaptert és hálózati kábelt (tápkábelt)
az alábbi ábrán látható sorrendben. Az
eltávolítást ellentétes sorrendben végezze.
1 DC IN 12 V
Hálózati adapter (tartozék)
• Az [Easy Setup] befejezését követően a lejátszó
hálózati funkcióinak használatához válassza az
[Easy Network Settings] lehetőséget.
• A vezeték nélküli kapcsolat engedélyezéséhez
állítsa a [Network Settings] menüpont [Internet
Settings] opcióját a [Wireless Setup] lehetőségre.
• A vezeték nélküli kapcsolat letiltásához állítsa a
[Network Settings] menüpont [Internet
Settings] opcióját a [Wired Setup] lehetőségre.
• Ha nincs kimenet vagy fekete képernyő jelenik
meg, tekintse meg a következő részt:
„Hibaelhárítás” (25. oldal).
Kezdőképernyő
A kezdőképernyő a HOME gomb
megnyomásával jeleníthető meg.
Válasszon egy alkalmazást a
</M/m/, gombok használatával,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Alkalmazás
2
Eszközök
Ultra
U
ltra HD Blu-rayy Player
y
Tápkábel
(tartozék)
3
Konnektor
2 Nyomja meg a 1 gombot a lejátszó
bekapcsolásához. Ekkor felvillan a
bekapcsolást jelző fény.
3 Kapcsolja be a tv-készüléket majd nyomja
meg a távvezérlő t gombját a
bemenetválasztó beállításához. Ekkor a
lejátszó jele a tv-képernyőre továbbítódik.
4 Végezze el az [Easy Setup] műveletet.
A képernyőn megjelenő utasításokat
követve végezze el az alapvető
beállításokat a </M/m/, gombok
segítségével, majd nyomja meg a
távvezérlő ENTER gombját.
</M/m/,
ENTER
14
[My Apps]: A kedvencként megjelölt
alkalmazást kezeli. Az alkalmazásokhoz az
[All Apps] menüpontban rendelhet gyors
elérési útvonalat.
[Featured Apps]: A javasolt alkalmazás
megjelenítése.
[All Apps]: Az összes elérhető alkalmazás
megjelenítése. A [My Apps] menüponthoz
az OPTIONS gomb megnyomásával és az
[Add to My Apps] lehetőség kiválasztásával
adhat hozzá alkalmazásokat.
[Setup]: A lejátszó beállításainak
módosítására szolgál.
Használható beállítások
Az OPTIONS gomb megnyomásakor különféle
beállítások és lejátszási műveletek válnak
elérhetővé. Az elérhető menüpontok a
helyzettől függően változnak.
[Move Application]: A [My Apps]
menüpontban található alkalmazások
elrendezése.
[Remove Application]: A [My Apps]
menüpontban található alkalmazások törlése.
[Register as Favourite]: Egy alkalmazást
regisztrál a távvezérlő
(kedvenc) gombjához.
[Data Contents]: Megjeleníti a vegyes
lemezek tartalmát.
4K Ultra HD Blu-ray lemezek lejátszása
Lejátszás
Lemez lejátszása
A készülékkel Ultra HD Blu-ray disceket, BD,
DVD és CD lemezeket játszhat le. A „lejátszható
lemezekre” vonatkozó információkért lásd:
28. oldal.
Lejátszás
1 Nyomja meg az Z (nyitás/zárás) gombot,
és helyezzen egy lemezt a lemeztálcára.
A lemezt az írással vagy képpel felfelé
helyezze a tálcára.
Kétoldalas lemezek esetén a lejátszandó
oldal nézzen lefelé.
1 Készítse elő a 4K Ultra HD Blu-ray lemez
lejátszását.
• Csatlakoztassa a lejátszót 4K tvkészülékéhez prémium nagy sebességű
HDMI-kábel használatával.
• 4K Ultra HD 60p tartalmak
megtekintéséhez válassza ki a
megfelelő beállítást a tv-készülék
HDMI-beállításainál.
• Ha a 4K60p formátumot támogató
BRAVIA televíziót használ, állítsa a
tv-készülék „HDMI signal format”
beállítását az „Enhanced format”
lehetőségre.
2 Helyezzen be egy 4K Ultra HD Blu-ray discet.
A működtetési mód a lemeztől függően
eltérő lehet. Tekintse meg a lemezhez
mellékelt használati útmutatót.
b
2 Nyomja meg az Z (nyitás/zárás) gombot a
lemeztálca behúzásához.
Ekkor elindul a lejátszás.
Ha a lejátszás nem indul el
automatikusan, válassza a [Video], [Music]
vagy [Photo] kategóriát a
(Disc)
beállításnál, és nyomja meg az ENTER
gombot.
z
A (Vegyes lemez) adatokat tartalmaz.
Valamennyi elérhető tartalom megjelenítéséhez
nyomja meg a távvezérlő OPTIONS gombját,
és válassza ki a [Data Contents] lehetőséget.
Ha lemezkulcs nélküli 4K Ultra HD Blu-ray discet
játszik le, a hálózati környezettől és a hivatalos
kiszolgálótól (Studio) függően hálózati
kapcsolatra lehet szükség.
Lejátszás USB-eszközről
A „Lejátszható fájltípusok” részleteivel
kapcsolatban lásd: 29. oldal.
1 Csatlakoztassa az USB-eszközt a lejátszó
USB-aljzatához.
Blu-ray 3D lemezek lejátszása
1 Készítse elő a Blu-ray 3D disc lejátszását.
• Csatlakoztassa a lejátszót 3Dkompatibilis eszközeihez nagy
sebességű HDMI-kábel használatával.
• Állítsa be a [3D Output Setting] és [TV
Screen Size Setting for 3D] beállításokat
a [Screen Settings] menüpontban
(19. oldal).
2 Helyezzen be egy Blu-ray 3D disc lemezt.
A működtetési mód a lemeztől függően
eltérő lehet. Tekintse meg a lemezhez
mellékelt használati útmutatót.
z
Emellett a tv-készülékhez és a csatlakoztatott
eszközhöz mellékelt használati útmutatót is
tekintse meg.
2 Válassza az
[USB device] lehetőséget a
</M/m/, gombok használatával,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
3 Válassza ki a [Video], [Music] vagy [Photo]
kategóriát a M/m gombok használatával,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
b
Az adatvesztés és az USB-eszköz károsodásának
elkerülése érdekében kapcsolja ki a lejátszót az
USB-eszköz csatlakoztatása, illetve eltávolítása
előtt.
15
Lejátszás hálózaton keresztül
Fájlok lejátszása otthoni hálózaton
keresztül
Az otthoni hálózattal kompatibilis
termékekkel a hálózaton keresztül másik,
otthoni hálózattal való használattal
kompatibilis termékeken tárolt videókat/
zenéket/fotókat játszhat le.
Felkészülés az otthoni hálózat használatára.
1 Csatlakoztassa a lejátszót egy hálózathoz
(13. oldal).
2 Készítse elő a többi, otthoni hálózattal
kompatibilis terméket. Ezzel kapcsolatban
olvassa el az adott termékek használati
útmutatóját.
Az egységet egy otthonihálózat-vezérlővel
vezérelheti. Ezzel kapcsolatban olvassa el az
otthonihálózat-vezérlő használati útmutatóját.
A „Video & TV SideView” használata
A „Video & TV SideView” egy ingyenes
mobilalkalmazás távoli eszközökhöz
(pl. okostelefonokhoz). A „Video & TV
SideView” segítségével a távoli eszköz
használatával vezérelheti a lejátszót.
A szolgáltatást vagy alkalmazást közvetlenül
a távoli eszközön indíthatja el. A „Video & TV
SideView” távvezérlőként és
szoftverbillentyűzetként is használható.
Mielőtt először használná a „Video & TV
SideView” eszközt a lejátszóval, regisztrálja
a „Video & TV SideView” eszközt. A
regisztrációhoz kövesse a „Video & TV SideView”
eszköz képernyőjén megjelenő utasításokat.
b
Fájl lejátszása az egységgel az otthoni hálózati
kiszolgálóról (Otthoni hálózati lejátszó)
A regisztráció csak a kezdőképernyőn hajtható
végre.
A képernyőtükrözés használata
Kiszolgáló
Lejátszó
Válassza a [Video], [Music] vagy [Photo]
kategóriát a [All Apps]
[Media Server]
lehetőségénél, majd válassza ki a lejátszani
kívánt fájlt.
Fájl lejátszása másik termékkel az otthoni
hálózati kiszolgálóról (Megjelenítő)
Amikor otthoni hálózati kiszolgálóról játszik
le fájlokat ezzel az egységgel, egy, az
otthonihálózat-vezérlővel kompatibilis
termékkel (pl. telefonnal) vezérelheti a
lejátszást.
Kiszolgáló
Megjelenítő
Vezérlő
A „képernyőtükrőzés” funkció a Miracast
technológia révén a mobileszköz képernyőjét
a televízión jeleníti meg.
A lejátszó közvetlenül csatlakoztatható egy
kijelzőtükrözés-kompatibilis eszközzel
(pl. okostelefon, táblagép). az eszköz
kijelzőjének képernyője nagy képernyős
televízión élvezhető. A funkció használatához
nincs szükség vezeték nélküli útválasztóra
(hozzáférési pontra).
b
• A képernyőtükrözés használatakor néha
előfordulhat, hogy más hálózatokból eredő
interferencia miatt a kép és a hang minősége
csökken. Ezt a [Screen mirroring RF Setting]
beállításával javíthatja (23. oldal).
• Képernyőtükrözés közben előfordulhat, hogy
egyes hálózati funkciók nem használhatók.
• Győződjön meg róla, hogy az eszköz
kompatibilis a Miracast technológiával.
Az összes Miracast-kompatibilis eszköz
csatlakoztathatósága nem garantált.
1 Válassza ki a
[Screen mirroring]
lehetőséget a kezdőképernyőn a
</M/m/, gombok használatával,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
2 Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
16
x
Használható beállítások
x
Az OPTIONS gomb megnyomásakor különféle
beállítások és lejátszási műveletek válnak
elérhetővé. Az elérhető menüpontok a
helyzettől függően változnak.
x
x
Általános beállítások
x
x
x
[Repeat Setting]*1: Az ismétlés üzemmód
beállítása.
[Play]/[Stop]: A lejátszás indítása vagy
leállítása.
[Play from start]: Elem lejátszása az
elejéről.
x
x
x
x
[3D Output Setting]: Beállíthatja, hogy a
térhatású videó kimenete automatikus
legyen-e.
[A/V SYNC]: Korrigálja a kép és a hang
közötti csúszást azáltal, hogy a
hangkimenetet késlelteti a képkimenethez
képest (0–120 milliszekundummal).
[HDR Conversion]*2: A HDR jeleket normál
dinamikatartományú (SDR) jelekké alakítja,
amikor a lejátszó olyan tv-készülékhez
vagy kivetítőhöz csatlakozik, amely nem
támogatja a HDR-bemenetet. Nagyobb
érték kiválasztásakor a kép jobban hasonlít
a HDR-képekhez, azonban a fényerő
alacsonyabb lesz.
[Video Settings]*3:
– [Picture Quality Mode]: Kiválaszthatja a
különböző fényviszonyokkal rendelkező
környezetek képbeállításait.
z [Direct]
*4
z [Brighter Room]
*4
z [Theatre Room]
z [Auto]: A zajcsökkentés (NR) üzemmód
az adott hordozótól és tartalomtól
függ.
z [Custom1]/[Custom2]
x [FNR]: A képen megjelenő véletlen zaj
csökkentése.
x [BNR]: A képen megjelenő
mozaikszerű blokkzaj csökkentése.
x [MNR]: A kép körvonala körüli kisebb
zaj (szúnyogzaj) csökkentése.
x [Contrast (Kontraszt)]
x [Brightness]
x [Colour]
x [Hue]
x
x
x
x
Lejátszás
Csak a Videófájlok esetén
x
[Pause]: A lejátszás szüneteltetése.
[Top Menu]: Az Ultra HD Blu-ray/BD/DVD
legfelső menüjének megjelenítése.
[Menu]/[Popup Menu]: Az Ultra HD
Blu-Ray/BD felugró menüjének vagy a
DVD menüjének megjelenítése.
[Title Search]: Címek keresése az Ultra HD
Blu-Ray/BD/DVD VIDEO lemezen, és a
lejátszás indítása az elejéről.
[Chapter Search]: Fejezet keresése és
lejátszás indítása az elejéről.
[Audio]: A zeneszám nyelvének váltása, ha
többnyelvű zeneszám található az Ultra HD
Blu-Ray/BD/DVD lemezen. Zeneszámok
kiválasztása a CD lemezeken.
[Subtitle]: A feliratozás nyelvének
módosítása, ha többnyelvű feliratozás
található az Ultra HD Blu-Ray-/BD-/DVDlemezen.
[Angle]: Másik nézőszögre váltás, ha több
szög van rögzítve az Ultra HD Bekapcsol/
BD/DVD lemezen.
[Number Entry]: A szám kiválasztása a
távvezérlő </M/m/, gombjainak
használatával.
Csak a Zene esetén
x
x
x
[Track Search]: A zeneszám számának
keresése zenei CD lejátszása során.
[Add Slideshow BGM]: Zenei fájlok
regisztrálása az USB-memóriában a
diavetítés háttérzenéjeként.
[Shuffle Setting]: A zenei fájlok véletlen
sorrendű lejátszásához állítsa ezt a
beállítást az [On] lehetőségre.
Csak a Fotók esetén
x
x
x
x
x
[Slideshow Speed]: A diavetítés
sebességének módosítása.
[Slideshow Effect]: Beállíthatja a
diavetítéshez használt hatásokat.
[Slideshow BGM]*5:
– [Off]: A funkció kikapcsolása.
– [My Music from USB]: Az [Add Slideshow
BGM] (Diavetítés háttérzenéjének
hozzáadása) funkcióban regisztrált zenei
fájlok beállítása.
– [Play from Music CD]: A CD-DA lemezeken
lévő zeneszámok beállítása.
[2D Playback]*6: A lejátszás beállítása
2D képre.
[Change Display]: Váltás a [Grid View] és
[List View] lehetőség között.
17
x
x
x
x
[View Image]: A kiválasztott fotó
megjelenítése.
[Slideshow]: Diavetítés lejátszása.
[Rotate Left]: A fotó elforgatása az
óramutató járásával ellentétesen 90 fokkal.
[Rotate Right]: A fotó elforgatása az
óramutató járásával egyező irányban
90 fokkal.
b
*1
*2
*3
*4
*5
*6
18
A [Repeat Setting] nem érhető el BDJ címek
és HDMV interaktív címek lejátszása közben.
A [HDR Conversion] beállítás csak akkor
érhető el HDR videolejátszás közben, ha a
kijelzőeszköz nem kompatibilis a HDR
megjelenítéssel, vagy a [Screen Settings]
beállítás [HDR Output] opciója a [Off]
lehetőségre van állítva.
Elképzelhető, hogy a [Video Settings]
beállítás kimenete szabad szemmel nem
érzékelhető jelentősen.
A [Brighter Room] és a [Theatre Room]
beállítás HDR videolejátszás közben nem
érhető el.
A [Slideshow BGM] opció otthoni hálózatról
történő fotólejátszás közben nem érhető el.
A [2D Playback] opció csak 3D fotólejátszás
közben érhető el.
Beállítások és módosítási lehetőségek
A beállítási képernyők
használata
A lejátszó beállításainak módosításához
válassza ki a kezdőképernyő
[Setup]
lehetőségét.
Az alapértelmezett beállítások alá vannak
húzva.
1 Válassza ki a kezdőképernyő
[Setup]
opcióját a </M/m/, gombok
használatával.
[Software Update]
x [Update via Internet]
A lejátszó szoftverének frissítése az elérhető
hálózat használatával. Ellenőrizze, hogy a
hálózat csatlakozik-e az internetre. Lásd:
„2. lépés: Hálózati kapcsolat” (13. oldal).
x [Update via USB Memory]
A lejátszó szoftverének frissítése USBmemória használatával. Hozzon létre egy
„UPDATE” nevű mappát, és minden frissítési
fájlt abban tároljon. A lejátszó legfeljebb
500 fájlt/mappát képes felismerni egy
rétegként, beleértve a frissítési fájlokat/
mappákat is.
z
• Azt javasoljuk, hogy körülbelül 2 havonta
végezzen szoftverfrissítést.
• Ha nem megfelelő a hálózat állapota,
látogasson el a
www.sony.eu/support címre, töltse le a
legújabb szoftververziót, és végezze el
a frissítést USB-memória használatával.
A frissítési funkciókkal kapcsolatos
információkat szintén a weboldalon
találja meg.
x [HDR Output]
[Auto]: A tartalomtól és a HDMI-SINKfunkciótól függően továbbít HDR-jeleket.
A lejátszó akkor alkalmazza az átalakítás
funkciót, amikor a tartalom HDR formátumú,
de a HDMI-SINK nem támogatja a
HDR-funkciót.
[Off]: Mindig SDR formátumot továbbít.
x [Display Type]
[Tv]: Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha a
lejátszó tv-készülékhez van csatlakoztatva.
[Projector]: Akkor válassza ezt a lehetőséget,
ha a lejátszó kivetítőhöz van csatlakoztatva.
Beállítások és módosítási lehetőségek
2 A M/m gombok használatával válassza ki a
kívánt beállítási kategória ikonját, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
[Screen Settings]
z
A [HDR Conversion] beállítása a kiválasztott
kijelző típusától függően változik. A kép
dinamikatartománya még azonos [HDR
Conversion] beállítás kiválasztása esetén is
eltérő lehet.
x [Output Video Resolution]
A normál beállítás az [Auto]. Ha a felbontás
kisebb az SD-felbontásnál, a készülék
felkonvertálja arra.
x [24p Output]
Csak akkor ad ki 24p videojeleket, ha Ön
24p-kompatibilis tv-készüléket csatlakoztat
HDMI-kapcsolaton keresztül, és az [Output
Video Resolution] beállítása [Auto], [1080p]
vagy [4K].
[Ultra HD Blu-ray/BD-ROM]
[Auto]: A készülék csak akkor továbbít
24 Hz-es videojelet, ha 24p-kompatibilis
tv csatlakozik a HDMI OUT-aljzathoz.
[On]: Bekapcsolja a funkciót.
[Off]: Válassza ezt a beállítást, ha a tv nem
kompatibilis a 24p formátumú videojelekkel.
[DVD-ROM]
[Auto]: A készülék csak akkor továbbít
24 Hz-es videojelet, ha 24p-kompatibilis
tv csatlakozik a HDMI OUT-aljzathoz.
[Off]: Válassza ezt a beállítást, ha a tv nem
kompatibilis a 24p formátumú videojelekkel.
[Data content]
Ez a funkció USB-memórián vagy
adatlemezen tárolt tartalmak lejátszásához
érhető el.
[Auto]: A készülék csak akkor továbbít
24 Hz-es videojelet, ha 24p-kompatibilis
tv csatlakozik a HDMI OUT-aljzathoz.
[Off]: Válassza ezt a beállítást, ha a tv nem
kompatibilis a 24p formátumú videojelekkel.
19
[Network content]
Ez a funkció másik hálózatról (például otthoni
hálózat, kijelzőtükrözés stb.) lejátszott
tartalmak esetén érhető el.
[Auto]: A készülék csak akkor továbbít
24 Hz-es videojelet, ha 24p-kompatibilis
tv csatlakozik a HDMI OUT-aljzathoz.
[Off]: Válassza ezt a beállítást, ha a tv nem
kompatibilis a 24p formátumú videojelekkel.
x [4K Upscale Setting]
[Auto1]: 2K (1920×1080) videojeleket ad ki
videolejátszás során, illetve 4K videojeleket ad
ki fotó/hálózati szolgáltatás/Miracast lejátszás
közben olyankor, amikor a Sony által gyártott
4K-kompatibilis berendezés van csatlakoztatva.
4K videojeleket ad ki nem Sony gyártmányú
4K-kompatibilis berendezés csatlakoztatása
esetén. Ez a beállítás nem érinti a 3D videók
lejátszását.
[Auto2]: Automatikusan 4K videojelet ad ki,
amikor Ön 4K-kompatibilis berendezést
csatlakoztat.
[Off]: A funkció kikapcsolása.
b
Ha a Sony berendezését nem ismeri fel a
rendszer az [Auto1] lehetőség kiválasztásakor,
akkor a beállítás hatása azonos lesz az [Auto2]
beállításéval.
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: Automatikusan érzékeli a
csatlakoztatott tv-készülék típusát,
és a megfelelő színbeállításra vált.
[YCbCr (4:2:2)]: A lejátszó YCbCr
4:2:2 videojelet ad le.
[YCbCr (4:4:4)]: A lejátszó YCbCr
4:4:4 videojelet ad le.
[RGB]: RGB-videojelek leadása.
x [HDMI Deep Colour Output]
[Auto]: A készülék 12 bites/10 bites videojelet
továbbít, ha a csatlakoztatott tv támogatja a
Deep Colour színleképezést.
[Off]: Válassza ezt a beállítást, ha a kép nem
stabil, vagy a színek nem tűnnek
természetesnek.
x [IP Content NR]
[Auto] / [Erős] / [Medium] / [Mild]: Az internetes
tartalom képminőségének javítása.
[Off]: A funkció kikapcsolása.
x [3D Output Setting]
[Auto]: Általában ezt a beállítást kell választani.
[Off]: Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha
minden tartalmat 2D-ben szeretne
megjeleníteni, vagy 3D-s tartalom
használatával szeretne 4K kimenetet élvezni.
20
x [TV Screen Size Setting for 3D]
Ezzel a beállítással megadhatja 3D-kompatibilis
tv-készüléke képernyőméretét.
x [TV Type]
[16:9]: Válassza ezt a beállítást, ha a
készülékhez szélesképernyős tv-készüléket
vagy szélesképernyős megjelenítést támogató
tv-készüléket csatlakoztat.
[4:3]: Válassza ezt a beállítást, ha a készülékhez
4:3 képarányú, a szélesképernyős megjelenítést
nem támogató tv-készüléke csatlakoztat.
x [Screen Format]
[Full]: Válassza ezt a beállítást, ha a készülékhez
szélesképernyős megjelenítést támogató
tv-készüléket csatlakoztat. A beállítás hatására
a 4:3 méretarányú kép 16:9 képaránnyal jelenik
meg még a szélesképernyős tv-ken is.
[Normal]: A beállítás hatására a képméret
a képernyő méretéhez igazodik az eredeti
képarány megtartásával.
x [DVD Aspect Ratio]
[Letter Box]: Ezzel a beállítással a készülék
széles képet jelenít meg, az alján és a tetején
fekete csíkkal.
[Pan & Scan]: A készülék teljes magasságú
képet jelenít meg a teljes képernyőn, levágott
szélekkel.
x [Cinema Conversion Mode]
[Auto]: Általában ezt a beállítást kell választani.
A lejátszó automatikusan érzékeli, hogy az
anyag videoalapú vagy filmalapú, és a
megfelelő átalakítási módra vált.
[Video]: A készülék az anyagtól függetlenül
mindig a videoalapú anyagnak megfelelő
konverziós módszert választja.
x [Pause Mode]
[Auto]: Általában ezt a beállítást kell
választani. A dinamikus mozgóképek
elmosódás nélkül jelennek meg.
[Frame]: Nagy felbontásban jeleníti meg
az állóképeket.
[Audio Settings]
x [Digital Audio Output]
[Auto]: Általában ezt a beállítást kell választani.
A csatlakoztatott eszközök állapotának
megfelelő audiojelet ad ki.
[PCM]: PCM-jeleket továbbít a DIGITAL OUT
(COAXIAL)/HDMI OUT aljzaton keresztül. Akkor
válassza ezt az opciót, ha a csatlakoztatott
eszköz nem ad ki hangot.
x [BD Secondary Audio]
[On]: Az interaktív és a másodlagos hangból
kevert audiojel kerül az elsődleges
hangkimenetre.
[Off]: Csak az elsődleges hang kerül a
kimenetre. Akkor válassza ezt az opciót, ha
Bitstream (Dolby/DTS) jeleket szeretne egy
AV-erősítőre (vevőre) továbbítani.
z
A Bitstream (Dolby/DTS) jelek továbbításához
állítsa a [BD Secondary Audio] beállítást az [Off],
a [Digital Audio Output] beállítást pedig az
[Auto] lehetőségre.
x [Digital Music Enhancer]
[On]: Az internetes vagy USB-tartalmak
lejátszásakor használt hangeffektus
beállítása.
[Off]/[Sound Bar Mode]: A funkció kikapcsolása.
x [DTS Neo:6]
[Cinema]/[Music]: A [Cinema]/[Music] üzemmód
használatával szimulált, többcsatornás hangot
továbbíthat 2 csatornás forrásokból a HDMI OUT
aljzaton keresztül a csatlakoztatott eszköz
funkcióitól függően.
[Off]: A hang a HDMI OUT aljzaton keresztül
az eredeti csatornaszámmal kerül kimenetre.
b
Ha a [DTS Neo:6] beállítás a [Cinema] vagy
[Music] lehetőségre van állítva, akkor a
[Digital Music Enhancer] opció nem érhető el.
b
Egyes eszközök nem támogatják a [96kHz]-es és
[192kHz]-es mintavételezési frekvenciát.
x [Audio DRC]
[Auto]: A lejátszás a lemezen meghatározott
dinamikatartománnyal történik (csak BD-ROM
lemezek esetén). Minden egyéb lemez
lejátszása az [On] beállításban meghatározott
szinten történik.
[On]: A lejátszás szabvány tömörítési szinttel
történik.
[Off]: Nincs tömörítés. A rendszer dinamikus
hangot továbbít.
Beállítások és módosítási lehetőségek
x [DSD Output Mode]
[Auto]: DSD-jelet ad ki a HDMI OUT aljzatból
Super Audio CD és DSD formátumú fájlok
lejátszásakor (ha a csatlakoztatott eszköz is
támogatja a DSD-jeleket).
LPCM-jelet ad ki a HDMI OUT aljzatból Super
Audio CD és DSD formátumú fájlok lejátszásakor
(ha a csatlakoztatott eszköz nem támogatja a
DSD-jeleket).
[Off]: PCM-jelet ad ki a HDMI OUT aljzatból
Super Audio CD és DSD formátumú fájlok
lejátszásakor.
x [48kHz/96kHz/192kHz PCM]
[48kHz]/[96kHz]/[192kHz]: A DIGITAL OUT
(COAXIAL) aljzaton továbbított PCM jelkimenet
mintavételezési frekvenciájának beállítása.
x [Downmix]
[Hátsó]: Térhangzáshatású audiojelek
továbbítása. Akkor válassza ezt az opciót, ha a
Dolby Surround (Pro Logic) vagy DTS Neo:6
formátumot támogató audioeszközt
csatlakoztat.
[Stereo]: Audiojelek továbbítása
térhangzáshatás nélkül. Akkor válassza ezt
az opciót, ha a Dolby Surround (Pro Logic)
vagy DTS Neo:6 formátumot nem támogató
audioeszközt csatlakoztat.
[BD/DVD Viewing Settings]
x [BD/DVD Menu Language]
Az Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO lemezek
alapértelmezett menünyelvének kiválasztása.
Válassza a [Select Language Code]
lehetőséget, majd adja meg a nyelv kódját.
Ezzel kapcsolatban lásd: „Nyelvkódok listája”
(34. oldal).
x [Audio Language]
Az Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO
lemezeken lévő hang alapértelmezett
nyelvének kiválasztása.
Ha az [Original] beállítást választja, a rendszer
a lemezen meghatározott, alapértelmezett
nyelvet használja.
Válassza a [Select Language Code]
lehetőséget, majd adja meg a nyelv kódját.
Ezzel kapcsolatban lásd: „Nyelvkódok listája”
(34. oldal).
21
x [Subtitle Language]
Az Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO
lemezeken lévő feliratozás alapértelmezett
nyelvének kiválasztása.
Válassza a [Select Language Code]
lehetőséget, majd adja meg a nyelv kódját.
Ezzel kapcsolatban lásd: „Nyelvkódok listája”
(34. oldal).
x [BD Hybrid Disc Playback Layer]
[BD]: A BD-réteg lejátszása.
[DVD/CD]: A DVD- vagy CD-réteg lejátszása.
x [BD Internet Connection]
[Allow]: Internetkapcsolat engedélyezése
BD-tartalmakhoz.
[Do not allow]: Internetkapcsolat letiltása
BD-tartalmakhoz.
x [Delete BD Data]
Törli az USB-memórián lévő adatokat.
A buda mappában lévő összes adat törlődik.
x [Internet Video Unrated]
[Allow]: A nem besorolt internetes videók
lejátszásának engedélyezése.
[Block]: A nem besorolt internetes videók
lejátszásának tiltása.
[Music Settings]
x [Super Audio CD Playback Layer]
[Super Audio CD]: A Super Audio CD réteg
lejátszása.
[CD]: A CD-réteg lejátszása.
x [Super Audio CD Playback Channels]
[DSD 2ch]: A kétcsatornás terület lejátszása.
[DSD Multi]: A többcsatornás terület
lejátszása.
[System Settings]
[Parental Control Settings]
x [Password]
A szülői felügyeleti funkció jelszavának
megadása vagy módosítása. A jelszóval
korlátozhatja az Ultra HD Blu-ray/BD/DVD
VIDEO lemezek, illetve az internetes videók
lejátszását. Szükség esetén különböző
korlátozási szintet állíthat be az Ultra HD
Blu-Ray/BD/DVD VIDEO lemezekhez és
internetes videókhoz.
x [Parental Control Area Code]
Egyes Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO vagy
internetes videók esetén a földrajzi terület
alapján is beállíthat korlátozást. Megtiltható
egyes jelenetek lejátszása, illetve helyettük
másik jelenet adható meg lejátszásra.
Kövesse a képernyőn megjelenő útmutatást,
és adja meg négyjegyű jelszavát.
x [BD Parental Control] /
[DVD Parental Control] /
[Internet Video Parental Control]
A szülői felügyelet beállításával letilthat, vagy
más jelenetekkel helyettesíthet bizonyos
jeleneteket. Kövesse a képernyőn megjelenő
útmutatást, és adja meg négyjegyű jelszavát.
22
x [OSD Language]
A lejátszó képernyőn megjelenő nyelvének
kiválasztása.
x [HDMI-beállítások]
Ha a HDMI-funkciókkal kompatibilis Sony
készülékeket nagy sebességű HDMI-kábellel
csatlakoztatja, a működtetés egyszerűbbé
válik.
[Control for HDMI]
[On]: Az alábbi BRAVIA Sync funkciók érhetők
el:
– One-Touch Play
– Összehangolt kikapcsolás
– Language Follow
[Off]: A funkció kikapcsolása.
z
A részletekről a tv-készülékhez vagy az
egységekhez kapott használati útmutatóban
tájékozódhat. A BRAVIA Sync funkciók
engedélyezéséhez csatlakoztassa a tv-készüléket
a HDMI OUT 1 aljzaton keresztül.
[Linked to TV-off]
[Valid]: Automatikusan kikapcsolja a lejátszót,
amikor a csatlakoztatott tv-készülék
készenléti üzemmódba lép (BRAVIA Sync).
[Invalid]: A funkció kikapcsolása.
x [HDMI Audio Output]
[Auto]: A lejátszó egy másik eszközhöz
csatlakoztatva audiojelet továbbít a HDMI
OUT 2 aljzaton keresztül, ha az eszköz be van
kapcsolva. Ellenkező esetben az audiojelet a
HDMI OUT 1 aljzaton keresztül továbbítja.
[HDMI1]: Az audiojelet a HDMI OUT 1 aljzaton
keresztül továbbítja.
[HDMI2]: Az audiojelet a HDMI OUT 2 aljzaton
keresztül továbbítja.
x [Auto Standby]
[On]: A lejátszó automatikusan készenléti
üzemmódba lép, ha a felhasználó több mint
20 percig egyetlen gombot sem nyom meg.
[Off]: A funkció kikapcsolása.
x [Network Connection Status]
A hálózat aktuális állapotának megjelenítése.
x [Network Connection Diagnostics]
Hálózati diagnosztika futtatásával ellenőrzi,
hogy a hálózati kapcsolat megfelelő-e.
x [Screen mirroring RF Setting]
[Auto]: Automatikusan beállítja a
rádiófrekvenciás csatornasávot a
kijelzőtükrözéshez.
[CH1]/[CH6]/[CH11]: A CH1/CH6/CH11
lehetőséget állítja be elsődleges
beállításként.
x [Connection Server Settings]
Beállíthatja, hogy megjelenjen-e a
csatlakoztatott kiszolgáló.
x [Software Update Notification]
[On]: Az újabb szoftververziókról való
értesítések bekapcsolása a lejátszón
(19. oldal).
[Off]: A funkció kikapcsolása.
x [Auto Home Network Access Permission]
[On]: Engedélyezi az automatikus hozzáférést
egy újonnan észlelt, otthonihálózat-vezérlővel
kompatibilis termék számára.
[Off]: A funkció kikapcsolása.
x [Device Name]
Megjeleníti a lejátszó nevét. A lejátszó neve
módosítható.
x [Home Network Access Control]
Megjeleníti a Otthoni hálózat-vezérlővel
kompatibilis termékek listáját, és beállítja,
hogy elfogadja-e a rendszer az utasításokat a
listában szereplő vezérlőktől.
x [System Information]
Megjeleníti a lejátszó szoftververziójának
adatait és MAC-címét.
x [Software License Information]
Megjeleníti a szoftverlicenccel kapcsolatos
információkat.
[Network Settings]
x [Internet Settings]
Előzőleg csatlakoztassa a lejátszót a
hálózathoz. A részleteket lásd: „2. lépés:
Hálózati kapcsolat” (13. oldal).
[Wired Setup]: Akkor válassza ezt a
lehetőséget, ha LAN-kábel segítségével
csatlakozik a szélessávú útválasztóhoz
(routerhez).
[Wireless Setup]: Akkor válassza ezt a
lehetőséget, amikor a lejátszóba épített
vezeték nélküli LAN használatával kíván
vezeték nélküli kapcsolatot létrehozni.
Beállítások és módosítási lehetőségek
x [Auto Display]
[On]: A rendszer automatikusan információt
jelenít meg a képernyőn a műsorok,
képmódok, hangjelek és egyebek
átváltásakor.
[Off]: A rendszer csak a DISPLAY gomb
megnyomásakor jelenít meg információt.
z
További tudnivalókért látogassa meg a
következő weboldalt, és olvassa el a Gyakran
feltett kérdések című rész tartalmát:
www.sony.eu/support
x [Registered Remote Devices]
Megjeleníti a regisztrált távoli eszközöket.
x [Remote Start]
[On]: Lehetővé teszi, hogy a lejátszót
hálózaton keresztül csatlakoztatott eszközzel
kapcsolja be.
[Off]: A funkció kikapcsolása.
b
Állítsa a [Remote Start] beállítást az [On]
lehetőségre, majd a hálózati készenlét
aktiválásához kapcsolja ki a lejátszót (31. oldal).
[Easy Setup]
Lásd: „3. lépés: Easy Setup” (14. oldal).
23
[Resetting]
x [Reset to Factory Default Settings]
Visszaállítja a lejátszó beállításainak kijelölt
csoportját a gyári alapértékekre. A csoporton
belül mindegyik beállítás alaphelyzetbe áll.
x [Initialise Personal Information]
Törli a lejátszón tárolt személyes adatait.
b
Ha a lejátszót leselejtezi, átadja vagy
továbbértékesíti, akkor biztonsági okokból
távolítsa el róla az összes személyes
információt. Tegye meg a megfelelő
intézkedéseket, például a hálózati szolgáltatás
használata utáni kijelentkezést.
24
Hang
További információk
Hibaelhárítás
Ha a lejátszó működtetése során problémába
ütközik, használja ezt a hibaelhárítási
útmutatót, mielőtt a készülék javítását kérné.
Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a
legközelebbi Sony-márkaképviselethez.
Kép
A HDMI OUT aljzathoz csatlakoztatva a
képernyő megjelenítési nyelve
automatikusan átvált.
• Ha a [HDMI-beállítások] menüpont [Control
for HDMI] opciója az [On] lehetőségre van
állítva (22. oldal), a képernyőn megjelenő
nyelv automatikusan a csatlakoztatott
tv-készülék nyelvi beállításai szerint
változik (ha például módosítja a beállítást
a tv-készüléken).
További információk
Nincs kép, vagy hibás a kimenő kép.
• Ellenőrizze, hogy minden kábel megfelelően
van-e csatlakoztatva (11. oldal).
• Állítsa be a tv-készülék bemenetválasztóját
úgy, hogy az a lejátszóból érkező jelet
jelenítse meg.
• Állítsa vissza az [Output Video Resolution]
beállítást a legalacsonyabb felbontásra a
távvezérlő x (leállítás), HOME és POP UP/
MENU gombjainak megnyomásával.
• Próbálkozzon a következőkkel: 1Kapcsolja
ki a lejátszót, majd kapcsolja be újra.
2Kapcsolja ki a csatlakoztatott berendezést,
majd kapcsolja be újra. 3Válassza le, és
csatlakoztassa újra a HDMI-kábelt.
• A HDMI OUT aljzathoz olyan DVI-eszköz
csatlakozik, amely nem támogatja a
szerzőijog-védelmi technológiát.
• Ellenőrizze az [Output Video Resolution]
beállítást a [Screen Settings] menüpontban
(19. oldal).
• Ultra HD Blu-ray/BD-ROM/DVD-ROM
lemezek, valamint adat- és hálózati
tartalom esetén ellenőrizze a [24p Output]
beállítást a [Screen Settings] menüpontban
(19. oldal).
• A 4K kimenet érdekében csatlakoztassa a
lejátszót egy, a HDCP2.2 funkciót használó
HDMI-bemenetet támogató 4K kijelzőhöz
prémium nagy sebességű HDMI-kábel vagy
18 Gb/s-os sávszélességet támogató nagy
sebességű HDMI-kábel segítségével (11. oldal).
Nincs hang, vagy hibás a lejátszott hang.
• Ellenőrizze, hogy minden kábel megfelelően
van-e csatlakoztatva (12. oldal).
• Állítsa be úgy a bemenetválasztót az
AV-erősítőn (vevőn), hogy a lejátszó
audiojelei az AV-erősítőn (vevőn) kerüljenek
kimenetre.
• Ha az audiojel nem továbbítódik a DIGITAL
OUT (COAXIAL)/HDMI OUT aljzaton
keresztül, ellenőrizze a hangbeállításokat
(21. oldal).
• HDMI-kapcsolat esetén próbálja meg
elvégezni az alábbi műveleteket:
1Kapcsolja ki a lejátszót, majd kapcsolja be
újra. 2Kapcsolja ki a csatlakoztatott
berendezést, majd kapcsolja be újra.
3Válassza le, és csatlakoztassa újra a
HDMI-kábelt.
• Ha HDMI-kapcsolat esetén a lejátszó
AV-erősítőn (vevőn) keresztül csatlakozik
a tv-készülékhez, próbája meg közvetlenül
a tv-készülékhez csatlakoztatni a
HDMI-kábelt. Ezzel kapcsolatban tekintse
meg az AV-erősítő (vevő) használati
útmutatóját is.
• A HDMI OUT aljzathoz egy DVI eszköz
csatlakozik (a DVI aljzatok nem támogatják
az audiojeleket).
• A HDMI OUT aljzathoz csatlakoztatott
eszköz nem támogatja a lejátszó
hangformátumát. Ellenőrizze a
hangbeállításokat (21. oldal).
• Ellenőrizze a [HDMI Audio Output]
beállításokat a [System Settings]
menüpontban (22. oldal).
A HD hang (Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio,
DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos és
DTS:X) nem továbbítható bitstream
használatával.
• Az [BD Secondary Audio] beállítása a
[Audio Settings] pontnál [Off]
(21. oldal).
• Ellenőrizze, hogy az AV-erősítő (vevő)
valamennyi HD hangformátummal
kompatibilis-e.
Az interaktív audiotartalmak nem
hallhatók.
• Az [BD Secondary Audio] beállítása a
[Audio Settings] pontnál [On] (21. oldal).
25
A 3-as üzenetkód [Audio outputs
temporarily muted. Do not adjust the
playback volume. The content being
played is protected by Cinavia and is not
authorized for playback on this device.
For more information, see
http://www.cinavia.com. Message Code 3.]
jelenik meg a képernyőn lemez
lejátszásakor.
• A lejátszott videó hangsávja Cinavia kódot
tartalmaz, ami azt jelzi, hogy a videó egy
professzionálisan létrehozott tartalomról
jogosulatlanul készített másolat (33. oldal).
Disc
Nem játszható le egy lemez.
• A lemez szennyezett vagy elferdült.
• A lemezt fordítva helyezte a tálcára. A lemezt
a lejátszási oldalával lefelé helyezze a tálcára.
• A lemez olyan formátumú, amelyet ez a
lejátszó nem képes lejátszani (28. oldal).
• A lejátszó a nem megfelelően véglegesített,
illetve a nem Mastered formátumú
lemezeket nem tudja lejátszani.
• A BD/DVD lemez területkódja nem egyezik
meg a lejátszóéval.
USB-eszköz
A lejátszó nem érzékeli a csatlakoztatott
USB-eszközt.
• Ellenőrizze, hogy az USB-eszköz
megfelelően csatlakozik-e az USB-aljzathoz.
• Ellenőrizze, hogy nem sérült-e az
USB-eszköz vagy az USB-kábel.
• Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva az
USB-eszköz.
• Ha az USB-eszköz USB-hubon keresztül
csatlakozik, csatlakoztassa az USB-eszközt
közvetlenül a lejátszóhoz.
Internetes streamelés
A kép vagy a hang rossz minőségű, illetve
bizonyos programok kisebb részletességgel
jelennek meg, különösen a gyors mozgást
ábrázoló vagy sötét jelenetek közben.
• A kapcsolat sebességének módosításával
javíthat a kép/hang minőségén.
Hagyományos felbontású videók esetén
legalább 2,5 Mb/s-os, nagy felbontású
videók esetén legalább 10 Mb/s-os, míg
Ultra HD videók esetén legalább 25 Mb/s-os
sebességű kapcsolatra van szükség
26 (a szolgáltatótól függően).
Internetes streamelés közben nem jelenik
meg az Options menü.
• Az Options menü internetes streamelés
közben nem érhető el.
Hálózati kapcsolat
A lejátszó nem tud csatlakozni a
hálózathoz.
• Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot (13. oldal)
és a hálózati beállításokat (23. oldal).
A számítógép nem csatlakozik az
internethez a [Wi-Fi Protected Setup™
(WPS)] eljárás elvégzése után.
• A routernek a vezeték nélküli hálózatra
vonatkozó beállításai automatikusan
megváltozhatnak, ha a WiFi Protected
Setup funkciót az útválasztó konfigurálását
megelőzően használja. Ilyen esetben
módosítsa megfelelően a számítógép
beállításait is.
A lejátszó nem csatlakoztatható a vezeték
nélküli LAN-útválasztóhoz.
• Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a
vezeték nélküli LAN-útválasztó (router).
• Helyezze közelebb egymáshoz a lejátszót
és a vezeték nélküli LAN-útválasztót.
• Helyezze távolabb a lejátszót a 2,4 GHz-es
frekvenciasávot használó eszközöktől,
például mikrohullámú sütőtől, Bluetoothvagy digitális vezeték nélküli eszközöktől,
vagy kapcsolja ki az ilyen eszközöket.
A használni kívánt vezeték nélküli router
nem jelenik meg a vezeték nélküli
hálózatok listájában.
• Nyomja meg a RETURN gombot az előző
képernyőre való visszatéréshez, és próbálja
meg ismét elvégezni a vezeték nélküli
kapcsolat beállítását. Ha a vezeték nélküli
routert továbbra sem érzékeli a lejátszó,
válassza a [New connection registration]
lehetőséget a [Manual registration] eljárás
elvégzéséhez.
Az [A new software version is available.
Please go to the “Setup” section of the
menu and select “Software Update” to
perform the update.] üzenet jelenik meg a
képernyőn a lejátszó bekapcsolásakor.
• Frissítse a lejátszót a legújabb szoftververzióra
a [Software Update] (19. oldal) részben
ismertetett módon.
Control for HDMI (BRAVIA Sync)
A System Power-Off funkció nem működik
(BRAVIA Sync).
• Ellenőrizze, hogy a [HDMI Settings] beállítás
[Control for HDMI] és [Linked to TV-off]
opciói az [On] és [Valid] lehetőségre
vannak-e állítva (22. oldal).
A lejátszás nem a tartalom elejétől indul.
• Nyomja meg az OPTIONS gombot, és
válassza ki a [Play from start] lehetőséget.
A lejátszás nem attól a folytatási ponttól
indul újra, ahol legutóbb megállította.
• A lemeztől függően előfordulhat, hogy a
folytatási pont törlődik a memóriából, ha:
– kiadja a lemeztálcát,
– leválasztja az USB-eszközt,
– más tartalmat játszik le, illetve
– kikapcsolja a lejátszót.
Az 1-es üzenetkód [Playback stopped.
The content being played is protected by
Cinavia and is not authorized for playback
on this device. For more information, see
http://www.cinavia.com. Message Code 1.]
jelenik meg a képernyőn lemez
lejátszásakor.
• A lejátszott videó hangsávja Cinavia kódot
tartalmaz, ami azt jelzi, hogy a videót
professzionális berendezéssel való
bemutatásra tervezték, és a fogyasztók
nem jogosultak annak lejátszására
(33. oldal).
A lemeztálca nem nyílik ki, és nem lehet
eltávolítani a lemezt akkor sem, ha
megnyomja a Z (nyitás/zárás) gombot.
• A tálca feloldásához és a gyermekzár
kikapcsolásához a lejátszó bekapcsolt
állapotában nyomja meg a távvezérlő x
(leállítás), HOME és TOP MENU gombját
(10. oldal).
• Próbálkozzon a következőkkel: 1Kapcsolja
ki a lejátszót, és húzza ki a hálózati kábelt
(tápkábelt). 2Csatlakoztassa vissza a
hálózati kábelt/tápkábelt, miközben
nyomva tartja a lejátszó Z (nyitás/zárás)
gombját. 3Tartsa nyomva a
Z (nyitás/zárás) gombot, amíg a lejátszó ki
nem adja a tálcát. 4Vegye ki a lemezt.
• A lemeztálca hálózati streamelés
(pl. Netflix) használata közben nem reagál a
Z (nyitás/zárás) gombra.
Az [[EJECT] Key is currently unavailable.]
üzenet jelenik meg a képernyőn a
Z (nyitás/zárás) gomb megnyomása után.
• Forduljon a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz vagy a helyileg
illetékes Sony márkaszervizhez.
A lejátszó egyetlen gomb megnyomására
sem reagál.
• Nedvesség csapódott le a lejátszó
27
belsejében (4. oldal).
További információk
A [Control for HDMI] funkció nem működik
(BRAVIA Sync).
• Ellenőrizze, hogy a tv-készülék a HDMI OUT
1 aljzaton keresztül csatlakozik-e.
• Ellenőrizze, hogy a [HDMI-beállítások]
beállítás [Control for HDMI] opciója az [On]
lehetőségre van-e állítva (22. oldal).
• Ha megváltoztatja a HDMI-kapcsolatot,
kapcsolja ki, majd kapcsolja újra be a
lejátszót.
• Áramszünetet követően állítsa a [HDMI
Settings] beállítás [Control for HDMI]
opcióját az [Off] lehetőségre, majd ismét
az [On] értékre (22. oldal).
• Ellenőrizze az alábbiakat, és olvassa el az
eszközhöz kapott használati útmutatót.
– A csatlakoztatott készülék kompatibilis
a [Control for HDMI] (HDMI-vezérlés)
funkcióval.
– A csatlakoztatott készülék [Control for
HDMI] (HDMI-vezérlés) funkcióra
vonatkozó beállításai megfelelőek.
• Ha a lejátszót AV-erősítőn (vevőn) keresztül
csatlakoztatja egy tv-készülékhez,
– elképzelhető, hogy a lejátszóról nem
tudja vezérelni a tv-készüléket, ha az
AV-erősítő (vevő) nem kompatibilis a
[Control for HDMI] funkcióval.
– a HDMI-kapcsolat módosítása, a
hálózati kábel (tápkábel) leválasztása
és újracsatlakoztatása, valamint
áramszünet esetén próbálja meg az
alábbiakat: 1Állítsa be az AV-erősítő
(vevő) bemenetválasztóját úgy, hogy a
lejátszóról érkező kép jelenjen meg a
tv-képernyőn. 2Állítsa a [HDMI
Settings] beállítás [Control for HDMI]
opcióját az [Off] lehetőségre, majd
ismét az [On] értékre (22. oldal). Ezzel
kapcsolatban tekintse meg az AVerősítő (vevő) használati útmutatóját.
Egyéb funkciók
Lejátszható lemezek
Blu-ray
Disc*1
Ultra HD Blu-ray, BD-ROM,
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM, DVD-R/
DVD-RW, DVD+R/DVD+RW
CD*3
CD-DA (zenei CD),
CD-ROM, CD-R/CD-RW,
Super Audio CD
*1
*2
*3
Mivel a Blu-ray disc specifikációk újak és
gyorsan változnak, előfordulhat, hogy
bizonyos lemeztípusok és -verziók nem
játszhatók le. A hangkimenet a forrástól, a
csatlakozáshoz használt kimeneti aljzattól
és a választott hangbeállításoktól függően
eltérő lehet.
BD-RE: 2.1-es verzió, BD-R: 1.1-es, 1.2-es és
1.3-as verzió, beleértve a szerves pigment
típusú BD-R formátumot (LTH típus).
A számítógépen írt BD-R lemezek nem
játszhatók le, ha a postscriptek írhatók.
A nem megfelelően véglegesített, illetve
nem Mastered formátumú CD és DVD
lemezek nem játszhatók le. További
információért olvassa el a felvevő eszközhöz
kapott használati útmutatót.
Nem lejátszható lemezek
• Kazettás BD lemezek
• BDXL lemezek
• DVD-RAM-ok
• HD DVD-k
• PHOTO CD-k
• CD-Extra lemezek adatrésze
• Super VCD lemezek
• DVD AUDIO
• DualDisc lemezek hanganyagot tartalmazó
oldala
A lemezekkel kapcsolatos megjegyzés
Ezt a terméket a CD szabványnak megfelelő
lemezek lejátszására tervezték. A DualDisc
lemezek és a másolásvédelmi technológiákkal
kódolt egyes zenei lemezek nem felelnek meg
a CD szabványnak, és ezért elképzelhető,
hogy nem játszhatók le ezzel a termékkel.
28
Megjegyzés az Ultra HD Blu-ray/BD/DVD
lemezekkel kapcsolatban
A szoftvergyártók szándékosan beállíthatják
az Ultra HD Blu-ray/BD/DVD lemezek
bizonyos lejátszási műveleteit. Mivel ez a
lejátszó az Ultra HD Blu-ray/BD/DVD
lemezeket a szoftvergyártók által kialakított
tartalomnak megfelelően játssza le, egyes
lejátszási funkciók hiányozhatnak.
Megjegyzés a kétrétegű Ultra HD Blu-ray/BD/
DVD és háromrétegű Ultra HD Blu-ray
lemezekkel kapcsolatban
A lejátszás képe és hangja a rétegek
váltásakor rövid időre megszakadhat.
Területkód (csak BD/DVD VIDEO lemezek
esetén)
A lejátszó területkódja az egység hátlapjára
van nyomtatva, és csak ezzel egyező
területkóddal vagy ALL szimbólummal
felcímkézett BD/DVD VIDEO lemezeket
játszik le.
Lejátszható fájltípusok
Videófájlok
Kodek
MPEG-1 videó*1
MPEG-2 videó*2
Kiterjesztés
Hanggal
PS
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
PS*3
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MKV*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MP4*1
.mp4, .m4v
AAC
*1
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
Quick Time
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
FLV
.flv, .f4v
LPCM, AAC, MP3
3gpp/3gpp2
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
AAC
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
ASF
.wmv, .asf
WMA9, WMA 10 Pro
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
TS*4
*1
Xvid
MPEG4/AVC/
H.264*5
VC1*1
WMV9*1*6
Motion JPEG
HEVC/H.265
VP6
VP8/VP9
Quick Time
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MP4
.mp4, .m4v
AAC
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
FLV
.flv
MP3
Webm
.webm
Vorbis
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
További információk
Tároló
formátum
Formátum
AVCHD (2.0 ver.)*1*7*8*9
29
*9
Zene
Kodek
Kiterjesztés
MP3 (MPEG-1 Audio Layer
III)*10
.mp3
AAC/HE-AAC*1*10
.m4a, .aac
WMA9 Standard*1
.wma
WMA 10 Pro*11
.wma
LPCM*10
.wav
*13
FLAC*1
.flac, .fla
*14
Dolby Digital*10*12
.ac3
DSF*1
.dsf
DSDIFF*1*13
.dff
AIFF*1
.aiff, .aif
ALAC*1
.m4a
Vorbis
.ogg
Monkey’s Audio
.ape
Fotók
Formátum
Kiterjesztés
JPEG
.jpeg, .jpg,
.jpe
PNG
.png*14
GIF
.gif*14
MPO
.mpo*12*15
BMP
.bmp*12*16
WEBP
.webp*12
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
30
Előfordulhat, hogy a lejátszó ezt a
fájlformátumot nem játssza le otthoni
hálózati kiszolgálón.
A lejátszó csak hagyományos felbontású
videókat képes az otthoni hálózati
kiszolgálón lejátszani.
A lejátszó a DTS formátumú fájlokat nem
játssza le otthoni hálózati kiszolgálón.
A lejátszó csak Dolby Digital formátumú
fájlokat képes az otthoni hálózati kiszolgálón
lejátszani.
A lejátszó a 4.1 szintig támogatja az AVC
formátumot.
A lejátszó az Advance Profile szintig
támogatja a WMV9 formátumot.
A lejátszó legfeljebb 60 képkocka/mp
képsebességet támogat.
A lejátszó lejátssza a digitális
videokamerákon stb. rögzített AVCHD
formátumú fájlokat. Az AVCHD formátumú
lemezt azonban nem lehet lejátszani, ha
nincs megfelelően lezárva.
*10
*11
*12
*15
*16
A lejátszó képes az AVCHD 3D formátum
lejátszására.
A lejátszó le tudja játszani az „.mka” fájlokat.
Ezek a fájlok nem játszhatók le azonban
otthoni hálózati kiszolgálón.
A lejátszó nem tud kódolt, például
veszteségmentes kódolású fájlokat
lejátszani.
A lejátszó ezt a fájlformátumot nem játssza le
otthoni hálózati kiszolgálón.
A lejátszó nem játszik le DST-kódolású
fájlokat.
A lejátszó nem játssza le az animált PNG- és
animált GIF-fájlokat.
A nem 3D MPO-fájlok esetén a főkép vagy az
első kép jelenik meg.
A lejátszó a 16 bites BMP-fájlokat nem
támogatja.
b
• Egyes fájlok a fájlformátumtól, a fájlkódolástól,
a rögzítési állapottól vagy az otthoni hálózati
kiszolgáló állapotától függően nem játszhatók le.
• A számítógépen szerkesztett fájlok nem
minden esetben játszhatók le.
• Egyes fájlok esetén nem használható a gyors
előre- vagy visszatekerési funkció.
• A lejátszó nem tud kódolt, például DRMkódolású (digitális jogvédelemmel ellátott)
fájlokat lejátszani.
• A lejátszó az alábbi fájlok és mappák
felismerésére képes a BD, DVD és CD
lemezeken, valamint az USB-eszközökön:
– mappák a 9. rétegig, beleértve a
gyökérmappát is.
– egy rétegben legfeljebb 500 fájl/mappa.
• A lejátszó az otthoni hálózati kiszolgálón lévő
alábbi fájlok és mappák felismerésére képes:
– mappák a 19. rétegig.
– egy rétegben legfeljebb 999 fájl/mappa.
• A lejátszó legfeljebb az alábbi
képkockasebességeket támogatja:
– max. 60 képkocka/mp AVCHD (MPEG4/AVC)
esetén.
– max. 30 képkocka/mp az egyéb
videokodekek esetén.
• A lejátszó legfeljebb 40 Mb/s-os
video bitsebességet támogat.
• Előfordulhat, hogy egyes USB-eszközök nem
működnek ezzel a lejátszóval.
• A lejátszó képes háttértároló (MSC-besorolású)
eszközök (pl. flash memória vagy HDD),
állóképrögzítő (SICD) eszközök, illetve a 101
gombos billentyűzet felismerésére.
• A lejátszó nem minden esetben képes
folyamatosan lejátszani az ADAT CD-ken tárolt
nagy bitsebességű video- és hangfájlokat. Azt
javasoljuk, hogy az ilyen fájlokat ADAT DVD-k
vagy ADAT BD-k használatával játssza le.
Specifikációk
A specifikációk és a kivitel előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak.
Rendszer
Lézer
Félvezető lézer
Bemenetek és kimenetek
Aljzat neve
Aljzat típusa/Kimeneti szint/Terhelési impedancia
DIGITAL OUT (COAXIAL)
Phono aljzat/0,5 Vp-p/75 Ω
19 tűs szabvány HDMI-csatlakozó
HDMI OUT 1*/2
* A videokimenetet csak a HDMI OUT 1 aljzat támogatja.
100BASE-TX csatlakozó
USB
„A” típusú USB-aljzat (USB-memória, memóriakártya-olvasó,
digitális fényképezőgép és digitális videokamera
csatlakoztatásához)*
További információk
LAN (100)
* Töltési célokra ne használja.
DC IN
12 V DC, 1,25 A
Wireless
Vezeték nélküli LAN szabvány
IEEE802.11b/g/n protokoll
Frekvenciatartomány/kimenő
teljesítmény
2400–2483,5 MHz / < 20,0 dBm
Moduláció
DSSS és OFDM
Általános
Energiaellátási követelmények
12 V DC hálózati adapterrel
Minősítés: Bemenet: 220–240 V AC, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel
(hálózati adapter
használata esetén)
15 W
Hálózati készenlét
Kevesebb mint 2 W (minden vezetékes/vezeték nélküli
hálózati port BEKAPCSOLVA)
Méret (kb.)
320 mm × 217 mm × 45 mm
(szélesség × mélység × magasság) a kinyúló részekkel együtt
Tömeg (kb.)
1,4 kg
Üzemi hőmérséklet
5–35 ºC
Üzemi páratartalom
25–80%
31
Szerzői jogok és védjegyek
• Az Oracle és a Java az Oracle és/vagy
leányvállalatai bejegyzett védjegye. A további
nevek az adott tulajdonosok védjegyei.
• A készülék gyártása a Dolby Laboratories
licence alapján történt. A Dolby, a Dolby Audio
és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories
védjegyei.
• DTS szabadalmakkal kapcsolatos részletek:
http://patents.dts.com. A készülék gyártása
a DTS Licensing Limited engedélyével történt.
A DTS, a DTS-HD, annak szimbóluma, valamint
a DTS és annak szimbóluma együttesen a DTS,
Inc. bejegyzett védjegye, a DTS-HD Master
Audio pedig a DTS, Inc. védjegye. © DTS, Inc.
Minden jog fenntartva.
• A HDMI®, a High-Definition Multimedia
Interface és a prémium nagy sebességű HDMIkábel kifejezés, valamint a HDMI embléma a
HDMI Licensing LLC védjegye vagy bejegyzett
védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és
más országokban.
• A Blu-ray Disc™, a Blu-ray™, a BD-Live™,
a BONUSVIEW™ és Ultra HD Blu-ray™
megnevezések és emblémák a Blu-ray Disc
Association védjegyei.
• A Blu-ray 3D™ és Blu-ray 3D™ embléma a
Blu-ray Disc Association védjegye.
• A DVD embléma a DVD Format/Logo Licensing
Corporation védjegye.
• A „DVD+RW”, „DVD-RW”, „DVD+R”, „DVD-R”,
„DVD VIDEO”, „Super Audio CD” és „CD”
emblémák védjegyek.
• A „BRAVIA” a Sony Corporation hivatalos
védjegye.
• Az MPEG Layer-3 audiokódolási technológiát
és a kapcsolódó szabadalmakat a Fraunhofer
IIS és a Thomson licenceli.
• Ez a termék olyan technológiát tartalmaz,
amelyet a Verance Corporation licencel a Sony
számára. Ezt a technológiát a 7 369 677 számú
amerikai szabadalom és az USA-ban és
világszerte bejegyzett vagy függőben lévő
egyéb szabadalmak védik, és bizonyos, üzleti
titoknak minősülő aspektusai szerzői jogi
védelem alatt állnak. A Cinavia a Verance
Corporation védjegye. Copyright 2004-2010,
Verance Corporation. A Verance minden jogot
magának tart fenn. A technológia visszafejtése
és elemekre bontása tilos.
32
• A Windows Media a Microsoft Corporation
védjegye vagy bejegyzett védjegye az
Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
A termék egyes részei a Microsoft Corporation
szellemi tulajdonjogainak védelme alá esnek.
Az ilyen technológiák e terméken kívüli
használata vagy terjesztése kizárólag
a Microsoft vagy valamely hivatalos
leányvállalatának megfelelő engedélyével
lehetséges.
A tartalmak tulajdonosai a Microsoft
PlayReady™ tartalom-hozzáférési
technológiát használják szellemi tulajdonuk
védelmére, beleértve a szerzői jog alá eső
tartalmakat. Ez az eszköz a PlayReady
technológiát használja a PlayReady által
védett tartalmak és/vagy a WMDRM által
védett tartalmak elérésére. Ha az eszköz
nem képes megfelelően kikényszeríteni a
tartalmak használatának korlátozásait,
a tartalomtulajdonosok követelhetik a
Microsofttól, hogy érvénytelenítse az eszköz
alkalmasságát a PlayReady által védett
tartalmak használatára. Ez az érvénytelenítés
nem érintheti a nem védett tartalmakat vagy
a más tartalom-hozzáférési technológiával
védett tartalmakat. A tartalomtulajdonosok
megkövetelhetik Öntől a PlayReady frissítését
ahhoz, hogy hozzáférhessen a tartalmaikhoz.
Ha visszautasítja a frissítést, nem férhet hozzá
olyan tartalmakhoz, amelyek csak a frissítéssel
elérhetők.
• A Wi-Fi®, a Wi-Fi Protected Access®, a Wi-Fi
Alliance® és a Miracast® a Wi-Fi Alliance
bejegyzett védjegyei.
• A Wi-Fi CERTIFIED™, a WPA™, a WPA2™,
a Wi-Fi Protected Setup™ és a Wi-Fi CERTIFIED
Miracast™ a Wi-Fi Alliance védjegyei.
• A Wi-Fi CERTIFIED embléma a Wi-Fi Alliance
tanúsítási jele.
• A Wi-Fi Protected Setup jelölés a Wi-Fi Alliance
tanúsítási jele.
• A termék részét képezik a Spotify szoftverei is,
amelyek az alábbi weboldalon található
licencek hatálya alá esnek*:
https://developer.spotify.com/esdk-thirdparty-licenses/
A Spotify és a Spotify logók a Spotify Group
védjegyei.*
* Előfordulhat, hogy a funkció egyes
országokban/régiókban nem érhető el.
• Opera® Devices SDK. Copyright 1995-2016
Opera TV AS. Minden jog fenntartva.
• Minden más védjegy a jogtulajdonosának
tulajdonát képezi.
• Az egyéb rendszernevek és terméknevek
általában a gyártók védjegyei vagy bejegyzett
védjegyei. Ebben a dokumentumban a ™ és ®
jelek nincsenek feltüntetve.
Másolásvédelem
Engedje meg, hogy tájékoztassuk az Ultra HD
Blu-ray™, Blu-ray Disc™ és DVD lemezeknél
használt fejlett tartalomvédelmi rendszerekről.
Ezek az AACS (Advanced Access Content
System, fejlett tartalom-hozzáférési rendszer)
és CSS (Content Scramble System, tartalomösszezavaró rendszer) nevű rendszerek némi
korlátozást okozhatnak a lejátszás, az analóg
kimenet és más hasonló jellemzők terén.
Ennek a terméknek a működése és az okozott
korlátozások a vásárlás időpontjától függően
változhatnak, mivel az AACS intéző bizottsága
módosíthatja a korlátozás szabályait, vagy akár
újakat is elfogadhat a vásárlás időpontja után.
Megjegyzés a Cinavia technológiával
kapcsolatban
További információk
Ez a termék Cinavia technológiát alkalmaz annak
érdekében, hogy korlátozza bizonyos filmek,
videók és filmzenék jogosulatlan másolatainak
felhasználását. Tiltott felhasználás vagy
jogosulatlan másolat észlelése esetén a lejátszó
megjelenít egy üzenetet, és megszakítja a
lejátszást vagy a másolást.
A Cinavia technológiával kapcsolatos bővebb
információért tekintse meg a Cinavia
http://www.cinavia.com címen elérhető online
fogyasztói információs központját. A Cinavia
technológiával kapcsolatban bővebb
információkat kérhet, ha saját címével ellátott
levelezőlapot küld az alábbi címre: Cinavia
Consumer Information Center, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
Szoftverlicenc-információk
A végfelhasználói licencszerződéssel
kapcsolatban tekintse meg a lejátszóhoz
mellékelt VÉGFELHASZNÁLÓI
LICENCSZERZŐDÉST.
A TERMÉK HASZNÁLATÁVAL ELFOGADJA EZT
A SZERZŐDÉST.
A további szoftverlicencek részleteiért tekintse
meg a [System Settings] menüpont [Setup]
opciójának [Software License Information] részét.
A termék olyan szoftvereket is tartalmaz,
amelyre a GNU General Public License („GPL”)
vagy a GNU Lesser General Public License
(„LGPL”) licencek érvényesek. Ezek a licencek
határozzák meg, hogy az ügyfelek a GPL vagy az
LGPL licencdokumentumban foglalt feltételek
betartásával jogosultak az adott szoftver
forráskódjának megszerzésére, módosítására és
terjesztésére.
A termék szoftverének forráskódjára a GPL és az
LGPL licencdokumentumban foglalt teltételek
vonatkoznak, és a forráskód elérhető az
33
interneten. A letöltéshez látogasson el az alábbi
weboldalra:
http://oss.sony.net/Products/Linux
Ne feledje, hogy a Sony a forráskód tartalmával
kapcsolatos megkeresésekre nem tud válaszolni.
Kód
Language
1261
1283
1297
Japán
Jávai
Kazah
Adatvédelmi szabályzat
1299
Kambodzsai; 1300
Khmer
Koreai
1305
Kurd
1311
Latin
1326
Laoszi; Lao
1332
Lett
1345
Maori
1349
Malajálam
1352
Moldáv
1356
Maláj
1358
Burmai
1365
Nepáli
1376
Norwegian
1393
Oromo
1408
Pandzsábi
1428
Pashto; pushto 1436
Kecsua
1481
Kirundi; Rundi 1483
Orosz
1491
Szanszkrit
1498
Sangho; Sango 1502
Szingaléz
1505
Szlovén
1507
Sona
1509
Albán
1512
Szvázi
1514
Szundanéz
1516
Szuahéli
1521
Telugu
1527
Thai
1529
Türkmén
1532
Cvána
1535
Török
1539
Tatár
1543
Ukrán
1564
Üzbég
1581
Volapük
1613
Xhosza
1665
Kínai
1697
Nincs megadva
Az adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban
tekintse meg az egyes hálózati szolgáltatások
ikonjáról elérhető Options menü [Privacy Policy]
részét.
A jelen termék hálózati szolgáltatásaira,
tartalmaira, valamint szoftverére különálló
használati feltételek vonatkozhatnak, és ezek
bármikor módosulhatnak, leállhatnak vagy
megszűnhetnek, illetve díj- vagy
regisztrációkötelesek lehetnek, továbbá a
hitelkártyaadatok megadását kérhetik.
Nyelvkódok listája
A részleteket lásd: [BD/DVD Viewing
Settings] (21. oldal).
A nyelvek megnevezése az ISO 639: 1988 (E/F)
szabványt követi.
Kód
Language
1027
1032
1044
1051
1053
1059
1061
1067
1079
1097
1105
1130
Afar
Afrikansz
Arab
Ajmara
Baskír
Bolgár
Biszlama
Tibeti
Katalán
Cseh
Danish
Bhutáni;
Dzongkha
English
Spanish
Baszk
Finnish
Färöi
Fríz
Skót gael
Guarani
Hausza
Horvát
Örmény
Interlingue
Indonéz
Olasz
1144
1149
1151
1165
1171
1181
1186
1196
1209
1226
1233
1239
1248
1254
34
1028
1039
1045
1052
1057
1060
1066
1070
1093
1103
1109
1142
Abház
Amhara
Asszámi
Azeri
Belarusz
Bihari
Bengáli
Breton
Korzikai
Walesi
German
Görög
1145
1150
1157
1166
1174
1183
1194
1203
1217
1229
1235
1245
1253
1257
Eszperantó
Észt
Perzsa
Fidzsi
French
Ír
Galíciai
Gudzsaráti
Hindi
Magyar
Interlingua
Inupiak
Izlandi
Héber
1301
1307
1313
1327
1334
1347
1350
1353
1357
1363
1369
1379
1403
1417
1435
1463
1482
1489
1495
1501
1503
1506
1508
1511
1513
1515
1517
1525
1528
1531
1534
1538
1540
1557
1572
1587
1632
1684
1703
1269
1287
1298
Jiddis
Grúz
Grönlandi;
Kalaallisut
Kanada
Kasmíri
Kirgiz
Lingala
Litván
Malgas
Macedón
Mongol
Maráthi
Máltai
Nauru
Dutch
Okszitán
Orija
Lengyel
Portuguese
Rétoromán
Román
Kinyarwanda
Szindhi
Szerbhorvát
Szlovák
Szamoai
Szomáli
Szerb
Déli szotho
Svéd
Tamil
Tádzsik
Tigrinya
Tagalog
Tongai
Conga
Twi
Urdu
Vietnami
Wolof
Joruba
Zulu
Szülői felügyelet/területkód
A részleteket lásd: [Parental Control Area
Code] (22. oldal).
Terület
2044
2046
2070
2092
2115
2174
2200
2248
2239
2276
2333
2362
2390
2427
2428
2489
2149
2086
2528
Argentína
Ausztria
Brazília
Kína
Dánia
Franciaország
Görögország
India
Írország
Japán
Luxemburg
Mexikó
Új-Zéland
Pakisztán
Lengyelország
Oroszország
Spanyolország
Svájc
Thaiföld
2586
Vietnám
2047
2057
2090
2093
2165
2109
2219
2238
2254
2304
2363
2376
2379
2424
2436
2501
2499
2543
2184
Ausztrália
Belgium
Chile
Kolumbia
Finnország
Németország
Hong Kong
Indonézia
Olaszország
Korea
Malajzia
Hollandia
Norvégia
Fülöp-szigetek
Portugália
Szingapúr
Svédország
Tajvan
Egyesült
Királyság
További információk
Kód
35
Az Ön kényelme érdekében
Kérdés esetén:
Ellenőrizze az alábbi részleteket:
• A probléma megszüntetése érekében tekintse meg a
„Hibaelhárítás” című részt (25. oldal).
• Kapcsolja ki a lejátszót, és húzza ki a hálózati kábelt (tápkábelt).
Várjon egy kicsit, majd csatlakoztassa ismét a hálózati kábelt
(tápkábelt).
Írja fel a sorozatszámot az alábbi helyre. A gyorsabb intézkedés érdekében adja meg
ezt a számot Sony márkakereskedőjének, amikor a termékkel kapcsolatban hívja.
Sorozatszám: _____________________________
z
A Sony termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos további hasznos
tanácsokért, tippekért és információkért látogasson el az alábbi weboldalra:
www.sony.eu/myproducts/
4-698-407-11(1)
http://www.sony.net/
© 2017 Sony Corporation
Printed in Czech Republic
Download PDF

advertising