Sony | BDP-S1100 | Sony BDP-S1100 Blu-ray Disc™ lejátszó Használati útmutató

4-442-380-41(2) (HU)
Blu-ray Disc™- /
DVD-lejátszó
Kezelési utasítás
Kezdeti lépések
Lejátszás
Beállítások és módosítási lehetőségek
További információk
Köszönjük a vásárlást. Kérjük, a lejátszó használata
előtt olvassa el a használati utasítást.
BDP-S1100
FIGYELMEZTETÉS
A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében óvja
a készüléket a rácseppenő és ráfröccsenő víztől,
és soha ne tegyen folyadékkal teli edényt, például
virágvázát a készülékre.
Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissa ki
a készülék burkolatát. Minden javítást bízzon
szakemberre.
A tápkábel cseréjét kizárólag szakszerviz végezheti.
Az elemeket vagy az elemekkel ellátott eszközt ne
helyezze el olyan helyen, ahol sugárzó hőnek,
például napfénynek vagy tűznek vannak kitéve.
FIGYELEM!
Az ebben a termékben található optikai készülékek
használata veszélyeztetheti a szemet. Az ebben
a Blu-ray Disc-/DVD-lejátszóban használt
lézersugár ártalmas a szemre, ezért ne próbálja
meg szétszerelni a készülékházat.
Minden javítást bízzon szakemberre.
Ez a címke a doboz belsejében, a lézer-védőházon
található.
Európai országok vásárlói számára:
Ez a készülék a CLASS 1 LASER termékosztályba
sorolható. A CLASS 1 LASER TERMÉKJELZÉS
az egység hátulsó burkolatán található.
Figyelmeztetés az Egyesült Királyságban
vagy Ír Köztársaságban tartózkodó
felhasználók számára
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében
a berendezéshez egy, a BS1363 szabványnak
megfelelő öntött csatlakozó tartozik.
Ha a kapott csatlakozó biztosítéka cserére szorul,
az eredeti biztosíték névleges áramértékével
megegyező névleges áramértékű, valamint
az ASTA vagy BSI által a BS1362 szabvány
szempontjából megfelelőnek nyilvánított
(azaz
vagy
jelzéssel ellátott) biztosítékot
kell használni.
Ha a készülékhez kapott csatlakozó biztosítékfedele
eltávolítható, a biztosítékcsere után helyezze vissza
a fedelet. A biztosíték nélkül a csatlakozó
használata tilos. Ha elveszíti a biztosítékfedelet,
lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony szervizzel.
Feleslegessé vált
elektromos és elektronikus
készülékek hulladékként
való eltávolítása (az
Európai Unióra és egyéb,
szelektív hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező
országokra érvényes)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán
azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos
és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének
helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés
helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít
a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért
forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz
az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
A lemerült elemek
hulladékként való
eltávolítása (Az Európai
Unióra és egyéb, szelektív
hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező
országokra érvényes.)
Ez a jelölés az elemen vagy annak csomagolásán
arra figyelmeztet, hogy az elemet ne kezelje
háztartási hulladékként.
2
Egyes elemeken ez a jelzés egy vegyjellel együtt
van feltüntetve. A higany (Hg) vagy ólom (Pb)
vegyjele akkor van feltüntetve, ha az elem több,
mint 0,0005% higanyt vagy 0,004% ólmot
tartalmaz.
A feleslegessé vált elemek helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi egészség
károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem
követi a hulladékkezelés helyes módját.
Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében.
Olyan termékek esetén, ahol biztonsági,
hatékonysági és adatkezelési okok miatt állandó
kapcsolat szükséges a beépített elemekkel, az
elemek eltávolításához szakember szükséges.
Az elemek szakszerű hulladékkezelése érdekében
a készülék hasznos élettartamának végén adja
le azt a megfelelő hulladékgyűjtő vagy
újrahasznosító telepen.
Egyéb elemek esetén olvassa el az elemek
biztonságos kicserélésére vonatkozó szakaszt.
Az elemet adja le a megfelelő gyűjtőhelyen.
A termék vagy az elem újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon
a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz
az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Európai országok vásárlói számára:
Ezt a terméket a Sony Corporation (1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan) gyártotta
vagy gyárttatta. A termék európai uniós
rendelkezéseknek való megfelelésével kapcsolatos
kérdéseket címezze a hivatalos képviseletnek
(Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Germany). Kérjük, bármely
szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos
ügyben forduljon a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban megadott címekhez.
Óvintézkedések
• A készülék 220–240 V 50/60 Hz váltakozó
feszültségű tápellátással működik. Ellenőrizze,
hogy a készülék üzemi feszültsége megegyezike a készülék használatának helyén
rendelkezésre álló hálózati feszültséggel.
• Úgy helyezze el a készüléket, hogy probléma
esetén a tápkábelt azonnal ki lehessen húzni
a fali csatlakozóaljzatból.
Óvintézkedések
Ez a berendezést tesztelték, és 3 méternél
rövidebb csatlakozókábel használata esetén az
EMC irányelvben megállapított határértéknek
megfelelőnek minősítették.
Elhelyezés
• Úgy helyezze el a lejátszót, hogy
a levegő szabadon áramolhasson körülötte,
máskülönben túlmelegedhet.
• A tűzveszély megelőzése érdekében ne
takarja el a készülék szellőzőnyílásait
újságpapírral, terítővel, függönnyel stb.
• Ne tegye ki a készüléket nyílt láng
(például égő gyertya) hatásának.
• A lejátszót nem szabad több oldalról zárt
térben, például könyvespolcon vagy
hasonló helyen elhelyezni.
• Ne helyezze el a lejátszót szabad téren,
járművön, hajón vagy más közlekedési
eszközön.
• Ha a lejátszót a hidegről közvetlenül meleg
helyre viszi, illetve nagyon nedves szobába
helyezi, a nedvesség a lejátszóban
lecsapódhat a lencsékre. Ekkor előfordulhat,
hogy a lejátszó nem működik megfelelően.
Ilyen esetben távolítsa el a lemezt, és hagyja
bekapcsolva a lejátszót körülbelül fél órán át,
amíg a nedvesség el nem párolog.
• Ne döntse meg a lejátszót, mert csak
vízszintes helyzetű működtetéshez készült.
• Ne tegyen nehéz vagy instabil tárgyakat
a lejátszóra.
• Lemezen kívül más tárgyat ne helyezzen
a lemeztálcára, mert ez kárt tehet
a lejátszóban vagy a tárgyban.
• Mielőtt mozgatja a lejátszót, vegye ki
a lemeztartó tálcából a lemezt. Ha ezt
nem teszi meg, a lemez megsérülhet.
• Ha mozgatja a lejátszót, húzza ki a tápkábelt
a hálózati aljzatból, illetve minden egyéb
vezetéket a lejátszóból.
3
Áramforrások
A HDMI OUT aljzathoz való csatlakozáskor
• A lejátszó mindaddig áram alatt van, amíg
a tápkábel csatlakozóját nem húzza ki a fali
csatlakozóaljzatból, még akkor is, amikor
a lejátszó kikapcsolt állapotban van.
• Ha hosszú ideig nem használja a lejátszót,
húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati
aljzatból. Mindig a csatlakozódugót, és soha
ne a kábelt húzza.
• A következő szempontokat figyelembe véve
óvja a hálózati kábelt (tápkábelt) a sérüléstől.
Ha megsérült a hálózati kábel, ne használja,
mert ez áramütést vagy tüzet okozhat.
– Ne csípje a hálózati kábelt (tápkábelt)
a lejátszó és a fal, polc stb. közé.
– Ne tegyen nehéz tárgyat a hálózati kábelre
(tápkábelre), és he húzza meg a hálózati
kábelt (tápkábelt).
Ügyeljen a következőkre, mert a helytelen
kezeléstől megsérülhet a HDMI OUT aljzat
és a csatlakozó.
• Nézze meg alaposan a lejátszó hátoldalán
lévő HDMI OUT aljzat és a HDMI
csatlakozó alakját, és pontosan ennek
megfelelően illessze egymáshoz őket.
Ügyeljen arra, hogy a csatlakozó ne legyen
fejjel lefelé vagy ferdén.
A hangerő módosítása
• Ha mozgatja a lejátszót, feltétlenül húzza
ki belőle a HDMI-kábelt.
Ne hangosítsa fel a rendszert a nagyon
halk vagy hangjel nélküli részeknél, Ön
halláskárosodást szenvedhet, a hangsugárzók
pedig megsérülhetnek, amikor hirtelen nagy
hangerejű rész következik.
Tisztítás
A burkolatot, a panelt és a kezelőszerveket
puha törlőkendővel tisztítsa. A tisztításhoz
soha ne használjon súrolószivacsot,
súrolószert vagy oldószereket, például
alkoholt vagy benzint.
Tisztítólemezek, lemez-/lencsetisztítók
Ne használjon tisztítólemezeket vagy lemez-/
lencsetisztítókat (beleértve a folyékony és
a szórófejes típusúakat is). Ez a készülék
meghibásodásához vezethet.
Az alkatrészek cseréje
A lemezjátszó javításakor a kicserélt
alkatrészeket újbóli felhasználás vagy
hulladék-újrahasznosítás céljából
visszatarthatja a szerviz.
4
• Egyenesen tartsa a HDMI-csatlakozót
a HDMI-kábel csatlakoztatásakor és
kihúzásakor. Ne csavarja és ne erőltesse bele
a HDMI-csatlakozót a HDMI OUT aljzatba.
FONTOS MEGJEGYZÉS
Figyelem! A lejátszó korlátlan ideig
képes álló videoképeket vagy
képernyőkijelzéseket megjeleníteni
a televízió képernyőjén. Ha hosszú ideig
hagyja megjelenítve ezeket a képeket, a tvképernyő tartós károsodását okozhatja.
A plazmakijelzős paneltelevíziók és
a projektoros televíziók különösen
érzékenyek erre.
Ha a lejátszóval kapcsolatban bármilyen
kérdése vagy problémája merül fel, forduljon
a legközelebbi Sony márkaképviselethez.
Másolásvédelem
Engedje meg, hogy tájékoztassuk a Blu-ray
Disc™ lemezeken és a DVD-hordozókon
használt fejlett tartalomvédelmi
rendszerekről. Ezek az AACS (Advanced
Access Content System, fejlett tartalomhozzáférési rendszer) és CSS (Content
Scramble System, tartalomkódoló rendszer)
elnevezésű rendszerek bizonyos
korlátozásokat okozhatnak a lejátszásban,
az analóg kimenetben és más hasonló
funkciókban. A termék működése és az
okozott korlátozások a vásárlás időpontjától
függően eltérőek lehetnek, mivel az AACS
intézőbizottsága módosíthatja a korlátozás
szabályait, vagy akár újakat is elfogadhat
a vásárlás időpontja után.
Megjegyzés a Cinavia technológiával
kapcsolatban
Ez a termék a Cinavia technológiával
korlátozza egyes kereskedelmi forgalomban
lévő filmek, videók és filmzenék nem hivatalos
másolatainak használatát. Amikor a készülék
egy nem hivatalos másolat engedély nélküli
használatát észleli, megjelenik egy
figyelmeztető üzenet, és a lejátszás vagy
másolás leáll.
A Cinavia technológiával kapcsolatos
tudnivalókért forduljon a Cinavia online
fogyasztótájékoztatási központjához, amelyet
a http://www.cinavia.com webcímen találhat
meg. Ha levélben szeretne tájékoztatást kapni
a Cinavia rendszeréről, küldjön egy, az Ön
levelezési címét tartalmazó levelezőlapot
a következő címre: Cinavia Consumer
Information Center, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
Szerzői jogok és védjegyek
• Az „AVCHD” és az „AVCHD Progressive”
logó a Panasonic Corporation és
a Sony Corporation védjegyei.
• A Java az Oracle és/vagy leányvállalata
védjegye.
• Az „ ”, az „XMB” és az „xross media bar”
a Sony Corporation és a „Sony Computer
Entertainment Inc.” védjegyei.
• A készülék gyártása a Dolby Laboratories
engedélyével történt. A Dolby, a Pro Logic és
a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories
hivatalos védjegye.
• A készülék gyártása a(z) 5 956 674;
5 974 380; 6 226 616; 6 487 535; 7 212 872;
7 333 929; 7 392 195; 7 272 567 számú és
más, egyesült államokbeli és nemzetközi,
megítélt és függőben lévő szabadalmak
licence alapján történt. A DTS-HD,
ennek szimbóluma, illetve a DTS-HD és
szimbóluma együtt a DTS, Inc. bejegyzett
védjegye, a DTS-HD Master Audio a DTS,
Inc. védjegye. A termék licencbe vett
szoftvereket tartalmaz. © DTS, Inc. Minden
jog fenntartva.
• A HDMI® és a HDMI High-Definition
Multimedia Interface kifejezés, valamint
a HDMI embléma a HDMI Licensing LLC
védjegye vagy bejegyzett védjegye az
Egyesült Államokban és más országokban.
• A Blu-ray Disc™, a Blu-ray™, a BD-Live™,
a BONUSVIEW™, valamint a logók
a Blu-ray Disc Szövetség védjegyei.
• A „DVD Logo” a DVD Format/Logo
Licensing Corporation védjegye.
• A „DVD+RW”, „DVD-RW”, „DVD+R”,
„DVD-R”, „VIDEO DVD” és „CD” logók
hivatalos védjegyek.
• A „BRAVIA” a Sony Corporation hivatalos
védjegye.
• Az MPEG Layer-3 audiokódolási
technológiát és szabadalmait a Fraunhofer
IIS és Thomson licence alapján használjuk.
• A termék olyan saját tulajdonú technológiát
alkalmaz, amelynek felhasználása a Verance
Corporation engedélyével történik, és
amelyre a 7 369 677 számú és számú és
egyéb egyesült államokbeli, valamint azon
kívüli megadott és folyamatban levő
nemzetközi szabadalmak védelme
vonatkozik. Az ilyen technológiák egyes
részei szerzői és üzleti titkokra vonatkozó
védelem alatt állnak. A Cinavia a Verance
Corporation védjegye. Copyright 2004-2010
Verance Corporation. Minden jog
fenntartva a Verance által. Tilos a működés
feltárása és a felépítés elemzése.
5
• A Windows Media a Microsoft Corporation
bejegyzett védjegye vagy védjegye az
Egyesült Államokban és/vagy egyéb
országokban.
Ez a termék olyan technológiát használ,
amely a Microsoft egyes szellemi
tulajdonjogainak hatálya alá eshet. Ennek
a technológiának a használata vagy
terjesztése ezen terméken kívül tilos
a Microsoft megfelelő engedélye(i) nélkül.
A tartalmak tulajdonosai a Microsoft
PlayReady™ tartalom-hozzáférési
technológiát használják szellemi tulajdonuk
védelmére, beleértve a szerzői jog alá eső
tartalmakat. Ez az eszköz a PlayReady
technológiát használja a PlayReady által
védett tartalmak és/vagy a WMDRM által
védett tartalmak elérésére. Ha az eszköz nem
képes megfelelően kikényszeríteni
a tartalmak használatának korlátozásait,
a tartalomtulajdonosok követelhetik
a Microsofttól, hogy érvénytelenítse az
eszköz alkalmasságát a PlayReady által
védett tartalmak használatára. Ez az
érvénytelenítés nem érintheti a nem védett
tartalmakat vagy a más tartalom-hozzáférési
technológiával védett tartalmakat.
A tartalomtulajdonosok megkövetelhetik
Öntől a PlayReady frissítését ahhoz,
hogy hozzáférhessen a tartalmaikhoz.
Ha visszautasítja a frissítést, nem férhet
hozzá olyan tartalmakhoz, amelyek csak
a frissítéssel elérhetők.
• Opera® Devices SDK, Opera Software ASA.
Copyright 2002-2012 Opera Software ASA.
Minden jog fenntartva.
• Minden más védjegy a vonatkozó
tulajdonosokhoz tartozik.
• Az egyéb rendszernevek és terméknevek
általában a gyártók védjegyei vagy bejegyzett
védjegyei. Ebben a leírásban a ™ és ® jelek
nincsenek feltüntetve.
6
Tartalomjegyzék
2
3
FIGYELMEZTETÉS
Óvintézkedések
Kezdeti lépések
8
12
12
14
14
A részek és kezelőszervek bemutatása
1. lépés: Mellékelt tartozékok
2. lépés: A lejátszó csatlakoztatása
3. lépés: A hálózati kapcsolatok előkészítése
4. lépés: Gyorsbeállítás
Lejátszás
16
17
17
18
Lejátszás lemezről
Lejátszás USB-eszközről
Lejátszás hálózaton keresztül
Használható beállítások
Beállítások és módosítási lehetőségek
20
20
20
22
22
23
24
25
25
25
A beállításokat tartalmazó kijelzők használata
[Network Update] (Hálózati frissítés)
[Screen Settings] (Képernyőbeállítások)
[Audio Settings] (Hangbeállítások)
[BD/DVD Viewing Settings] (BD/DVD-lejátszás beállításai)
[Parental Control Settings] (Szülői felügyelet beállításai)
[System Settings] (Rendszerbeállítások)
[Network Settings] (Hálózati beállítások)
[Easy Network Settings] (Gyors hálózati beállítások)
[Resetting] (Alaphelyzet)
További információk
26
30
Hibaelhárítás
Műszaki adatok
7
Kezdeti lépések
A részek és kezelőszervek bemutatása
Előlap
z
A N gombon egy tapintópont található. A tapintópont a lejátszó használata közben viszonyítási
pontként használható.
A Lemeztálca
A lemeztálca zárolása (gyermekzár)
B Z (kitol/behúz)
A zárolással megakadályozható
a lemeztálca véletlen kinyitása.
Amikor a lejátszó be van kapcsolva,
a lemeztálca rögzítéséhez vagy a rögzítés
feloldásához tartsa lenyomva a N
gombot 10 másodpercnél hosszabb
ideig.
C N (lejátszás)
D x (leállítás)
E [/1 (bekapcsolás/készenlét /
Az áramellátás jelzője
A lejátszó bekapcsolása vagy
készenléti állapotba helyezése.
F
(USB) aljzat
Ehhez a porthoz csatlakoztathatja
az USB eszközöket.
G A távirányító érzékelője
8
Hátoldal
Kezdeti lépések
A LAN (100) csatlakozó
B HDMI OUT aljzat
C DIGITAL OUT (COAXIAL) aljzat
9
Távvezérlő
A távvezérlő elérhető funkciói a használt
lemeztől vagy a helyzettől függően
eltérőek.
A Z (kitol/behúz)
A lemeztálca kitolása vagy behúzása.
-TV- t (TV-bemenet
kiválasztása)
Váltás a tv-készülék és az egyéb
bemeneti források között.
-TV- [/1 (TV bekapcsolás/
készenlét)
A tv-készülék bekapcsolása vagy
készenléti állapotba helyezése.
[/1 (bekapcsolás/készenlét)
A lejátszó bekapcsolása vagy
készenléti állapotba helyezése.
B Számgombok (0 – 9)
A műsorszámok/fejezetek/
zeneszámok számai stb. bevitelére.
b
A zeneszámok számai csak CD-DA
(zenei CD) esetén alkalmazhatók.
2 (hangerő) +/–
A tv hangerejének módosítása.
AUDIO (22. oldal)
A nyelvi hangsáv kiválasztása,
ha többnyelvű hang található
a BD-ROM/DVD VIDEO lemezen.
A zeneszám kiválasztása CDlemezen.
SUBTITLE (23. oldal)
A feliratozás nyelvének kiválasztása,
ha többnyelvű feliratozás található
a BD-ROM/DVD VIDEO lemezen.
(némítás)
A hang ideiglenes kikapcsolása.
z
Az 5, AUDIO, 2 + és N gombokon
tapintópontok találhatók. A tapintópont
a lejátszó használata közben viszonyítási
pontként használható.
10
C Színes gombok (piros/zöld/
sárga/kék)
Az interaktív funkciókban
használható gyorsbillentyűk.
D TOP MENU
A BD-k vagy DVD-k legfelső
menüjének megnyitása vagy
bezárása.
POP UP/MENU
A BD-ROM-ok felugró menüjének
vagy a DVD-k menüjének
megnyitása vagy bezárása.
OPTIONS (18. oldal)
Az elérhető opciók megjelenítése
a képernyőn.
RETURN
Visszatérés az előző kijelzéshez.
</M/m/,
A kiemelés átvitele egy kijelölt
elemre.
Középső gomb (ENTER)
Belépés a kijelölt elembe.
E ./> (előző/következő)
Ugrás az előző/következő fejezetre,
zeneszámra vagy fájlra.
X (szünet)
A lejátszás szüneteltetése vagy
újraindítása.
m/M (gyors hátra-/
előretekerés)
• A lemez gyors visszatekerése/gyors
előretekerése a lejátszás közbeni
megnyomás esetén. A keresési
sebesség a gomb minden
videolejátszás közbeni
megnyomásakor megváltozik.
• Lassított lejátszás, ha egy
másodpercnél hosszabban
megnyomja a gombot a szünet
üzemmódban.
• Képkockánkénti lejátszás,
ha a gombot szünet üzemmódban
röviden megnyomja.
DISPLAY (17. oldal)
A lejátszási információk
megjelenítése a képernyőn.
x (leállítás)
A lejátszás leállítása, és a leállási
pont (folytatási pont) megjegyzése.
A számok/sávok folytatási pontja
az utolsó lejátszott pont, vagy
a fényképmappa utolsó fényképe.
SEN (17. oldal)
A „Sony Entertainment Network™”
online szolgáltatás használata.
Kezdeti lépések
HOME
Belépés a lejátszó főmenüjébe.
A háttérkép megjelenítése
a főmenü kategóriaikonján
történő megnyomás esetén.
N (lejátszás)
A lejátszás elindítása vagy
újraindítása.
A főmenü képernyője
A főmenü a HOME gomb
megnyomására jelenik meg. Válassza ki
a kívánt kategóriát a </, gombokkal.
Válassza ki a kívánt elemet a M/m
gombokkal, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
Menüpont
Kategória
[Setup] (Beállítás): A lejátszó
beállításainak módosítása.
[Photo] (Fénykép): Fényképek
megjelenítése.
[Music] (Zene): Zenelejátszás.
[Video] (Videó): Videólejátszás.
[Network] (Hálózat): Hálózati
elemek megjelenítése.
11
1. lépés: Mellékelt tartozékok
Ellenőrizze, hogy megtalálhatók-e az alábbi elemek:
• Távirányító (távvezérlő) (1)
• R6 (AA méretű) elemek (2)
2. lépés: A lejátszó csatlakoztatása
Csak akkor csatlakoztassa a tápkábelt, ha már minden csatlakozást létrehozott.
Csatlakoztatás a tv-készülékhez
A lejátszót nagysebességű HDMI-kábellel csatlakoztassa a TV-hez.
Nagysebességű HDMI-kábel
(külön megvásárolható)
Jó minőség
b
Ne csatlakoztassa a lejátszót videomagnón keresztül. A videomagnóból érkező jel szerzői jogvédelmi
rendszereken is keresztülmehet, ami a kép helytelen megjelenítését eredményezi a TV-n.
12
Csatlakoztatás AV-erősítőhöz (rádióerősítőhöz)
Az AV-erősítő (rádióerősítő) bemeneteinek megfelelően válasszon az alábbi
csatlakozási lehetőségek közül. Az A és a B lehetőség közül való választás esetén adja
meg az ennek megfelelő beállítást az [Audio Settings] (Hangbeállítások) területen
(22. oldal).
Kezdeti lépések
Nagysebességű HDMI-kábel (külön megvásárolható)
Nagysebességű HDMI-kábel
(külön megvásárolható)
t Adja meg a [BD Audio MIX Setting] (BD hangkeverés
beállítása) beállítást (22. oldal).
Koaxiális digitális kábel
(külön megvásárolható)
13
3. lépés: A hálózati
kapcsolatok előkészítése
Ha nem csatlakoztatja a lejátszót
hálózathoz, lépjen tovább ide: „4. lépés:
Gyorsbeállítás” (14. oldal).
4. lépés: Gyorsbeállítás
Az első bekapcsolás alkalmával
Rövid időn belül bekapcsolódik
a lejátszó, és elindul rajta az [Easy
Initial Settings] (Gyorsbeállítás)
funkció.
Beállítás vezetékes hálózathoz
Csatlakoztasson egy LAN-kábelt
a lejátszó LAN (100) csatlakozójához.
1
Helyezzen be két R6 (AA méretű)
elemet úgy, hogy a 3 és a # végük
megfeleljen az elemtartó rekesz
belsejében látható jelzéseknek.
2
Csatlakoztassa a lejátszót az
elektromos hálózathoz.
LAN-kábel
(külön megvásárolható)
Internet
ADSL-modem/
kábelmodem
Szélessávú
útválasztó
z
Árnyékolt, egyenes vagy fordított
vezetékezésű interfészkábel (LAN-kábel)
használata ajánlott.
konnektorhoz
3
14
Kapcsolja be a lejátszót az [/1
gombbal.
4
Kapcsolja be a TV-t, és állítsa be a TV
bemenetválasztóját. Ekkor a TVképernyőn a lejátszóból érkező jel
látható.
5
Végezze el az [Easy Initial Settings]
(Gyorsbeállítás) folyamatát.
Kezdeti lépések
Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat, és végezze el az
alapvető beállításokat a távirányító
</M/m/, és ENTER gombjainak
segítésével.
</M/m/,
ENTER
b
Az [Easy Initial Settings] (Gyors kezdeti
beállítások) befejezése után a lejátszó hálózati
funkcióinak használatához válassza az [Easy
Network Settings] (Gyors hálózati beállítások)
lehetőséget.
15
Lejátszás
Lejátszás lemezről
A BONUSVIEW/BD-LIVE
használata
A lejátszható lemezekre vonatkozó
információkért lásd: 31. oldal.
Egyes, a „BD-LIVE” emblémával*
ellátott BD-ROM-ok további letölthető
szórakoztató tartalmat és egyéb adatokat
tartalmaznak.
1
*
2
Állítsa be a tv-készülék
bemenetválasztóját úgy, hogy a tvképernyőn jelenjen meg a lejátszóról
érkező jel.
1
Helyi tárolásra használjon 1 GB-os
vagy nagyobb USB-memóriát.
Nyomja meg a Z gombot, és helyezzen
egy lemezt a lemeztálcára.
2
Nyomja meg a Z gombot a lemeztálca
behúzásához.
Elindul a lejátszás.
Ha a lejátszás nem indul el
automatikusan, válassza a
ikont
a
[Video] (Videó),
[Music]
(Zene) vagy
[Photo] (Fénykép)
kategóriában, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
16
A BD LIVE funkció előkészítése (csak BD
LIVE-kompatibilis modellek esetén).
• Csatlakoztassa a lejátszót egy
hálózathoz (14. oldal).
• Állítsa a [BD/DVD Viewing
Settings] (BD/DVD-lejátszás
beállításai) menü [BD Internet
Connection] (BD
internetkapcsolat) beállítását
[Allow] (Engedélyezés) értékre
(23. oldal).
A lejátszható oldal lefelé nézzen.
3
Csatlakoztasson USB-memóriát
a lejátszón található USB-aljzathoz
(8. oldal).
3
Helyezzen be egy BONUSVIEW/BD-LIVE
emblémájú BD-ROM-ot.
Az üzemmód a lemeztől függően
eltér. Olvassa el a lemezhez kapott
használati útmutatót.
z
Az USB-memóriában tárolt adatok törléséhez
válassza a
[Video] (Videó) kategória
[Delete BD Data] (BD-adatok törlése)
lehetőségét, majd nyomja meg az ENTER
gombot. A buda mappában lévő összes adat
törlődik.
A lejátszási információk
megjelenítése
Lejátszás USB-eszközről
„Lejátszható fájltípusok”: 32. oldal.
A lejátszási és egyéb információk
a DISPLAY gomb megnyomásával
tekinthetők meg.
A megjelenített információk a lemez
típusától és a lejátszó állapotától függően
eltérnek.
A Kimeneti felbontás/Videofrekvencia
B Cím száma vagy neve
Csatlakoztassa az USB-eszközt a lejátszó
USB-aljzatához (8. oldal).
Mielőtt csatlakoztatná az USBeszközt, olvassa el a hozzá mellékelt
útmutatót.
2
Válassza ki a főmenü
[Video]
(Videó), [Music] (Zene) vagy
[Photo] (Fénykép) kategóriáját
a </, gombokkal.
3
Válassza az
[USB device]
(USB-eszköz) lehetőséget
a M/m gombokkal, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
Lejátszás
Példa: BD-ROM lejátszása esetén
1
Lejátszás hálózaton
keresztül
C Az aktuálisan kiválasztott nézőpont
D Az aktuálisan kiválasztott
hangbeállítás
E Elérhető funkciók (
nézőpont,
hang,
feliratozás)
F Lejátszási információk
A lejátszási mód, a lejátszási
állapotsáv, a lemeztípus,
a videokodek, a bitsebesség,
az ismétlés típusa, az eltelt idő és
a teljes lejátszási idő megjelenítése
G Fejezet száma
A Sony Entertainment Network
használata
A Sony Entertainment Network
szolgáltatás átjáróként működik:
továbbítja a lejátszóra a kiválasztott
internetes tartalmat és különféle
igény szerint lejátszható
szórakoztatóanyagokat.
z
• Egyes internetes tartalmak lejátszása előtt
a számítógépen keresztül regisztrálnia kell.
• Előfordulhat, hogy bizonyos internetes
tartalmak egyes területeken/országokban
nem elérhetők.
17
1
Csatlakoztassa a lejátszót egy
hálózathoz (14. oldal).
2
3
Nyomja meg a távirányító SEN gombját.
Válassza ki a kívánt internetes
tartalmat vagy igény szerint
lejátszható szórakoztatóanyagot
a </M/m/, gombokkal, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Használható beállítások
Különféle beállítások és lejátszási
műveletek válnak elérhetővé az
OPTIONS gomb megnyomásakor.
Az elérhető elemek a helyzettől függően
változnak.
Általános beállítások
x
[Repeat Setting] (Ismétlés
beállítása): Az ismétlő mód
x
[Play]/[Stop] (Lejátszás/Leállítás):
bekapcsolása.
Videó-adatfolyam vezérlőpanele
A vezérlőpanel a videofájl lejátszásakor
jelenik meg. A megjelenített elemek az
internetes tartalomszolgáltatóktól
függően eltérhetnek.
Ismételt megjelenítéshez nyomja meg
a DISPLAY gombot.
A lejátszás elindítása és leállítása.
x
x
[Play from start] (Ismétlés
beállítása): Elem lejátszása az elejéről.
[Change Category] (Kategória
módosítása): Váltás a következő
kategóriák között:
[Video]
(Videó),
[Music] (Zene),
[Photo] (Fénykép).
Csak
x
A Vezérlés kijelzője
A lejátszási műveletekhez használja
a </M/m/, vagy ENTER
gombokat.
közötti eltolódás módosítása,
késleltetve a hangkimenetet
a képkimenethez képest
(0 és 120 ezredmásodperc között).
x
B Lejátszási állapotsáv
Állapotsáv, amelyen a kurzor jelzi
a pillanatnyi pozíciót, a lejátszási
időt és a videofájl időtartamát.
C Hálózati állapot
A
a vezetékes kapcsolatot jelzi.
D Hálózati átvitel sebessége.
E A következő videó fájlneve.
F Az aktuális videó fájlneve.
[Video] (Videó) esetén
[A/V SYNC] (Hang-kép
szinkronizáció): A kép és a hang
x
x
[Video Settings] (Videobeállítások):
– [Picture Quality Mode]
(Képminőség módja): Kiválaszthatja
a különböző fényviszonyokkal
rendelkező környezetek
képbeállításait.
– [BNR]: A képen megjelenő
mozaikszerű blokkzaj csökkentése.
– [MNR]: A kép körvonala körüli
kisebb zaj (szúnyogzaj) csökkentése.
[Pause] (Szünet): A lejátszás
szüneteltetése.
[Top Menu] (Legfelső menü):
A BD-vagy DVD-lemezek legfelső
menüjének megjelenítése.
18
x
x
x
x
x
x
x
felugró menüjének vagy a DVDlemezek menüjének megjelenítése.
[Title Search] (Cím keresése): Címek
keresése BD-ROM vagy DVD VIDEO
lemezen, és a lejátszás indítása az
elejéről.
– [Off] (Ki): A funkció kikapcsolása.
– [My Music from USB] (Saját zene
USB-ről): Az [Add Slideshow BGM]
(Diavetítés háttérzenéjének
hozzáadása) funkcióban regisztrált
zenei fájlok beállítása.
– [Play from Music CD] (Lejátszás
zenei CD-ről): A számok beállítása
a CD-DA lemezeken.
[Chapter Search] (Fejezet keresése):
Fejezet keresése, és lejátszás indítása
az elejéről.
[Audio] (Hang): A nyelvi hangsáv
váltása, ha többnyelvű hang található
a BD-ROM/DVD VIDEO lemezen.
A zeneszám kiválasztása CD-lemezen.
[Subtitle] (Felirat): A feliratozás
nyelvének váltása, ha többnyelvű
feliratozás található a BD-ROM/DVD
VIDEO lemezen.
[Nézőpont] (Nézőpont): Váltás egy
másik nézőpontra, ha több nézőpont
is elérhető a BD-ROM vagy DVD
VIDEO lemezen.
[IP Content Noise Reduction]
(Internetes tartalom
zajcsökkentése): Az internetes
[Slideshow BGM]
(Diavetítés háttérzenéje):
x
x
x
x
[Change Display] (Kijelző
módosítása): Váltás a [Grid View]
(Rácsnézet) és a [List View]
(Listanézet) között.
[View Image] (Kép megtekintése):
A kijelölt fényképe megjelenítése.
[Slideshow] (Diavetítés): Diavetítés
lejátszása.
Lejátszás
x
[Menu]/[Popup Menu] (Menü/
Felugró menü): A BD-ROM lemezek
[Rotate Left] (Forgatás balra):
A fénykép forgatása az óramutató
járásával ellentétesen 90 fokkal.
x
[Rotate Right] (Forgatás jobbra):
A fénykép forgatása az óramutató
járásával egyező irányban 90 fokkal.
tartalom képminőségének javítása.
Csak
x
[Music] (Zene) esetén
[Add Slideshow BGM] (Diavetítés
háttérzenéjének hozzáadása):
Zenei fájlok regisztrálása az
USB-memóriában a diavetítés
háttérzenéjeként.
Csak
[Photo] (Fénykép) esetén
x
[Slideshow Speed] (Diavetítés
sebessége): A diavetítés sebességének
x
[Slideshow Effect] (Diavetítési
effektus): A diavetítések effektusának
módosítása.
beállítása.
19
Beállítások és módosítási
lehetőségek
A beállításokat tartalmazó
kijelzők használata
Válassza a
[Setup] (Beállítás)
lehetőséget a főmenüben, ha módosítani
szeretné a lejátszó beállításait.
Az alapértelmezett beállítások alá
vannak húzva.
1
2
Válassza a főmenü
[Setup]
(Beállítás) pontját a </,
gombokkal.
Válassza ki a kívánt beállítási kategória
ikonját a M/m gombokkal, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
[Network Update]
(Hálózati frissítés)
Válassza az [OK] lehetőséget a lejátszó
szoftverének a hálózaton keresztül
történő frissítéséhez.
z
• Azt javasoljuk, hogy körülbelül két havonta
végezze el a hálózati frissítést.
• A frissítési funkciókról az alábbi webhelyen
talál tájékoztatást:
Európai országok vásárlói számára:
http://support.sony-europe.com/
20
[Screen Settings]
(Képernyőbeállítások)
x [TV Type] (TV típusa)
[16:9]: Válassza ezt a beállítást,
ha a készülékhez széles képernyős tv-t
vagy széles képernyős megjelenítést
támogató tv-t csatlakoztat.
[4:3]: Válassza ezt a beállítást,
ha a készülékhez 4:3 képarányú, a széles
képernyős megjelenítést nem támogató
tv-t csatlakoztat.
x [Screen Format] (Képernyőformátum)
[Full] (Teljes): Válassza ezt a beállítást,
ha a készülékhez széles képernyős
megjelenítést támogató tv-t csatlakoztat.
A beállítás hatására a 4:3 méretarányú kép
16:9 méretaránnyal jelenik meg még
a széles képernyős tv-ken is.
[Normal] (Normál): A beállítás hatására
a képméret a képernyő méretéhez igazodik
az eredeti méretarány megtartásával.
x [DVD Aspect Ratio] (DVD-nézetarány)
[Letter Box] (Keretben): Ezzel a beállítással
a készülék széles képet jelenít meg, az alján
és a tetején fekete csíkkal.
[Pan & Scan] (Levágva): A készülék teljes
magasságú képet jelenít meg a teljes
képernyőn, levágott szélekkel.
x [Cinema Conversion Mode]
(Filmkonverziós mód)
[Auto] (Automatikus): Általában ezt
a beállítást kell választani. A lejátszó
automatikusan érzékeli, hogy az
anyag videoalapú vagy filmalapú,
és a megfelelő konverziós módra vált.
[Video] (Videó): A készülék az anyagtól
függetlenül mindig a videoalapú
anyagnak megfelelő konverziós
módszert választja.
Általában az [Auto] (Automatikus)
beállítást kell választani. Válassza az
[Original Resolution] (Eredeti felbontás)
lehetőséget, ha a lemezen rögzített
felbontást szeretné megjeleníteni.
Ha a felbontás kisebb az SD felbontásnál,
a készülék felkonvertálja SD felbontásra.
x [BD-ROM 24p Output]
(DB-ROM 24p kimenet)
[Auto] (Automatikus): A készülék csak
akkor továbbít 1920 × 1080p felbontású,
24 Hz-es videojelet, ha 1080/24pkompatibilis tv csatlakozik a HDMI
OUT aljzathoz.
[On] (Be): A funkció bekapcsolása.
[Off] (Ki): Válassza ezt a beállítást,
ha a tv nem támogatja az 1080/24p
formátumú videojelet.
[Auto] (Automatikus): A lejátszó
automatikusan érzékeli a csatlakoztatott
tv-készülék típusát, és a megfelelő
színbeállításra vált.
[YCbCr (4:2:2)]: A lejátszó YCbCr 4:2:2
videojelet ad le.
[YCbCr (4:4:4)]: A lejátszó YCbCr 4:4:4
videojelet ad le.
[RGB]: A lejátszó RGB videojelet ad le.
x [HDMI Deep Colour Output]
(HDMI Deep Colour kimenet)
[Auto] (Automatikus): Általában
ezt a beállítást kell választani.
[16bit]/[12bit]/[10bit]: A készülék
16 bites/12 bites/10 bites videojelet
továbbít, ha a csatlakoztatott tv
támogatja a Deep Colour színleképezést.
[Off] (Ki): Válassza ezt a beállítást,
ha a kép nem stabil, vagy a színek nem
tűnnek természetesnek.
x [Pause Mode] (Szünetmód)
Beállítások és módosítási lehetőségek
x [Output Video Resolution]
(Kimeneti videofelbontás)X
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto] (Automatikus): Általában ezt
a beállítást kell választani. A dinamikus
mozgást tartalmazó képek elmosódás
nélkül jelennek meg.
[Frame] (Képkocka): A statikus képeket
nagy felbontásban jeleníti meg.
x [DVD-ROM 24p Output]
(DVD-ROM 24p kimenet)
[Auto] (Automatikus): A készülék csak
akkor továbbít 1920 × 1080p felbontású,
24 Hz-es videojelet, ha 1080/24pkompatibilis tv csatlakozik a HDMI
OUT aljzathoz.
[Off] (Ki): Válassza ezt a beállítást,
ha a tv nem támogatja az 1080/24p
formátumú videojelet.
21
[Audio Settings]
(Hangbeállítások)
[On] (Be): Normál csökkentési szinten
történik a lejátszás.
[Off] (Ki): Nem működik
dinamikacsökkentés. Dinamikusabb
hangot eredményez.
x [Digital Audio Output]
(Digitális hangkimenet)
x [Downmix]
[Auto] (Automatikus): Általában
ezt a beállítást kell választani.
A csatlakoztatott eszköz állapotának
megfelelő audiojelet ad ki.
[PCM]: PCM-jelet ad ki a DIGITAL
OUT (COAXIAL/HDMI OUT)
aljzaton.
x [BD Audio MIX Setting]
(BD hangkeverés beállítása)
[On] (Be): Az interaktív hangból és
a másodlagos hangból kevert hangjel
kerül az elsődleges hangkimenetre.
[Off] (Ki): Csak az elsődleges hang kerül
a kimenetre. Akkor válassza ezt a beállítást,
ha HD audiojelet szeretne kiadni egy
AV-erősítőnek (rádióerősítőnek).
x [DTS Neo:6]
[Cinema]/[Music] (Film/Zene):
A kétcsatornás forrásból származó
szimulált többcsatornás hangot adja ki
a HDMI OUT aljzaton a csatlakoztatott
eszköz képességeinek megfelelően, a DTS
Neo:6 Cinema (DTS Neo:6 Film) vagy
DTS Neo:6 Music (DTS Neo:6 Zene)
móddal.
[Off] (Ki): Az eredeti csatornaszámmal
adja ki a hangot a HDMI OUT aljzaton.
[Surround] (Térhangzás): Térhatású
effektusokkal adja ki a hangjelet. Akkor
válassza ezt, ha a Dolby Surround (Pro
Logic) vagy a DTS Neo:6 szabványnak
megfelelő audioeszközt csatlakoztat.
[Stereo] (Sztereó): Térhatású effektusok
nélkül adja ki a hangjelet. Akkor válassza
ezt, ha a Dolby Surround (Pro Logic)
vagy a DTS Neo:6 szabványnak nem
megfelelő audioeszközt csatlakoztat.
[BD/DVD Viewing
Settings] (BD/DVDlejátszás beállításai)
x [BD/DVD Menu Language]
(BD/DVD menü nyelve)
A BD-ROM vagy DVD VIDEO
lemezek alapértelmezett menünyelvének
kiválasztása.
Válassza a [Select Language Code]
(Nyelvkód választása) lehetőséget, majd
adja meg a nyelvének megfelelő kódot
a következő táblázat alapján:
„Nyelvkódok listája” (34. oldal).
x [Audio Language] (Hangsáv nyelve)
x [Audio DRC] (Audio DRC)
[Auto] (Automatikus): A lejátszás
a lemezen meghatározott
dinamikatartománnyal történik
(csak BD-ROM lemezek esetén).
Az egyéb lemezek lejátszása az [On] (Be)
beállítással azonos szinten történik.
22
A BD-ROM vagy DVD VIDEO lemezek
alapértelmezett hangnyelvének
kiválasztása.
Ha az [Original] (Eredeti) beállítást
választja, a lemezen meghatározott
alapértelmezett nyelvet használja
a rendszer.
Válassza a [Select Language Code]
(Nyelvkód választása) lehetőséget,
majd adja meg a nyelvének megfelelő
kódot a következő táblázat alapján:
„Nyelvkódok listája” (34. oldal).
x [Subtitle Language]
(Feliratozás nyelve)
x [BD Hybrid Disc Playback Layer]
(BD hibrid lemez lejátszandó rétege)
[BD]: A BD-réteg lejátszása.
[DVD/CD]: A DVD- vagy CD-réteg
lejátszása.
x [BD Internet Connection]
(BD internetkapcsolat)
[Allow] (Engedélyezés): Általában
ezt a beállítást kell választani.
[Do not allow] (Tiltás): Ezzel a beállítással
letilthatja az internetkapcsolatot.
x [Password] (Jelszó)
A szülői felügyeleti funkció jelszavának
megadása vagy módosítása. A jelszóval
korlátozhatja a BD-ROM és DVD
VIDEO lemezek, illetve az internetes
videók lejátszását. Ha szükséges,
különböző korlátozási szintet is
beállíthat a BD-ROM, a DVD VIDEO
lemezekre és az internetes videókra
vonatkozóan.
x [Parental Control Area Code]
(Szülői felügyelet területkód)
Bizonyos BD-ROM és DVD VIDEO
lemezek, illetve internetes videók
lejátszását földrajzi hely szerint
korlátozzák. Elképzelhető, hogy néhány
jelenet nem játszható le, vagy helyettük
másik jelenet látható. Kövesse
a képernyőn megjelenő útmutatást,
és adja meg négyjegyű jelszavát.
Beállítások és módosítási lehetőségek
A BD-ROM vagy DVD VIDEO lemezek
alapértelmezett feliratozási nyelvének
kiválasztása.
Válassza a [Select Language Code]
(Nyelvkód választása) lehetőséget, majd
adja meg a nyelvének megfelelő kódot
a következő táblázat alapján:
„Nyelvkódok listája” (34. oldal).
[Parental Control
Settings] (Szülői felügyelet
beállításai)
x [BD Parental Control] /
[DVD Parental Control] /
[Internet Video Parental Control]
(BD szülői felügyelet / DVD szülői
felügyelet / Internetes videó szülői
felügyelet)
A szülői felügyelet beállításakor
a jelenetek blokkolhatók vagy másik
jelenetre cserélhetők. Kövesse
a képernyőn megjelenő útmutatást,
és adja meg négyjegyű jelszavát.
23
x [Internet Video Unrated]
(Nem besorolt internetes videó)
[Allow] (Engedélyezés): A nem besorolt
internetes videók lejátszásának
engedélyezése.
[Block] (Tiltás): A nem besorolt
internetes videók lejátszásának tiltása.
[System Settings]
(Rendszerbeállítások)
x [OSD Language] (OSD nyelve)
A lejátszó képernyőn megjelenített
üzenetei nyelvének kiválasztása.
x [HDMI Settings] (HDMI-beállítások)
Ha a HDMI funkciókkal kompatibilis
Sony készülékeket csatlakoztat
nagysebességű HDMI-kábellel,
a működtetés egyszerűbbé válik.
x [Startup Screen] (Kezdőképernyő)
A lejátszó bekapcsolása utáni képernyő
beállítása.
[Network Service Screen] (Hálózati
szolgáltatás képernyője): Kezdés
a Sony Entertainment Network portál
képernyőjén.
[Home Menu Screen] (Főmenü
képernyője): Kezdés a főmenü
képernyőjén.
x [Quick Start Mode] (Gyorsindítás mód)
[On] (Be): A lejátszó bekapcsolása utáni
elindulási idő lerövidítése.
[Off] (Ki): A készenléti
teljesítményfelvétel csökkentése.
x [Auto Standby]
(Automatikus készenlét)
[On] (Be): Automatikus visszatérés
készenléti üzemmódba, ha több mint
30 percig egyetlen gombot sem
nyomnak meg.
[Off] (Ki): A funkció kikapcsolása.
[Control for HDMI] (HDMI-vezérlés)
[On] (Be): A következő BRAVIA Sync
funkciók érhetők el:
– Egygombos lejátszás
– Összehangolt kikapcsolás
– Nyelvkövetés
[Off] (Ki): A funkció kikapcsolása.
z
Részletekért olvassa el a tv-készülékhez vagy
az egyéb összetevőkhöz mellékelt használati
útmutatót.
x [Auto Display]
(Automatikus kijelzés)
[On] (Be): A rendszer automatikusan
információt jelenít meg a képernyőn
a műsorok, képmódok, hangjelek és
egyebek átváltásakor.
[Off] (Ki): A rendszer csak a DISPLAY
gomb megnyomásakor jelenít meg
információt.
x [Screen Saver] (Képernyőkímélő)
[Linked to TV-off] (TV kikapcsoláshoz
kapcsolódik)
[On] (Be): A lejátszó és a HDMIkompatibilis összetevők automatikus
kikapcsolása, ha a csatlakoztatott tvkészülék készenléti üzemmódba vált
(BRAVIA Sync).
[Off] (Ki): A funkció kikapcsolása.
24
[On] (Be): A képernyőkímélő funkció
bekapcsolása. A képernyőkímélő képe
jelenik meg, ha a lejátszót több mint
10 percig nem használja, miközben
a képernyőn megjelenő kijelző látható.
[Off] (Ki): A funkció kikapcsolása.
x [Software Update Notification]
(Figyelmeztetés szoftverfrissítésre)
x [Network Connection Diagnostics]
(Hálózati diagnosztika)
[On] (Be): Az újabb szoftververziókról
való értesítések bekapcsolása a lejátszón
(20. oldal).
[Off] (Ki): A funkció kikapcsolása.
A hálózati diagnosztika futtatásával
ellenőrzi, hogy a hálózati kapcsolat
megfelelően létrejött-e.
x [System Information]
(Rendszerinformáció)
A lejátszó szoftververzió-adatainak
és MAC-címének megjelenítése.
A szoftverlicenc-információk
megjelenítése.
[Network Settings]
(Hálózati beállítások)
x [Internet Settings]
(Internetbeállítások)
Előzőleg csatlakoztassa a lejátszót
a hálózathoz. Részletekért lásd: „3. lépés:
A hálózati kapcsolatok előkészítése”
(14. oldal).
z
További tudnivalókért keresse fel a következő
webhelyet, és olvassa el a gyakori kérdéseket
tartalmazó rovatot:
Európai országok vásárlói számára:
http://support.sony-europe.com/
x [Network Connection Status]
(Hálózati kapcsolat állapota)
A hálózati beállítások megadásához
válassza az [Easy Network Settings]
(Gyors hálózati beállítások) lehetőséget.
Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
[Resetting]
(Alaphelyzet)
Beállítások és módosítási lehetőségek
x [Software License Information]
(Szoftverlicenc-információk)
[Easy Network
Settings] (Gyors hálózati
beállítások)
x [Reset to Factory Default Settings]
(Gyári alapbeállítások visszaállítása)
Visszaállítja a lejátszó beállításainak
kijelölt csoportját a gyári alapértékekre.
A csoporton belül mindegyik beállítás
alaphelyzetbe áll.
x [Initialise Personal Information]
(Személyes adatok törlése)
A lejátszón tárolt személyes adatainak
törlése.
A hálózati állapot megjelenítése.
25
További információk
Hibaelhárítás
Ha a lejátszó működésében az alábbi
rendellenességek bármelyikét észleli,
a javítás előtt próbálkozzon meg a hiba
elhárításával az útmutatóban leírt
módon. Ha a probléma tartósan fennáll,
forduljon a legközelebbi Sony
márkaképviselethez.
Kép
Nincs kép, vagy hibás a kimenő kép.
, Ellenőrizze, hogy megfelelően vannake csatlakoztatva a csatlakozókábelek
(12. oldal).
, Kapcsolja át a tv-készülék
bemenetválasztóját, hogy a lejátszóról
érkező jel legyen látható.
, Állítsa át a [Output Video Resolution]
(Kimenő videojel felbontása) beállítást
a lehető legkisebbre úgy, hogy legalább
10 másodpercre benyomja a lejátszó x
gombját.
, Próbálkozzon a következőkkel:
1Kapcsolja ki a rendszert, majd
kapcsolja be újra. 2Kapcsolja ki
a csatlakoztatott készüléket, majd
kapcsolja be újra. 3Húzza ki és
csatlakoztassa újra a HDMI-kábelt.
, A HDMI OUT aljzathoz olyan
DVI-eszköz van csatlakoztatva, amely
nem támogatja a másolásvédelmi
technológiát.
, Ellenőrizze a [Screen Settings]
(Képernyőbeállítások) menü [Output
Video Resolution] (Kimeneti
videofelbontás) beállítását (21. oldal).
26
, BD-ROM lemezek esetén ellenőrizze
a [BD-ROM 24p Output] (BD-ROM
24p kimenet) beállítást a [Screen
Settings] (Képernyőbeállítások)
területen (21. oldal).
, DVD-ROM lemezek esetén ellenőrizze
a [DVD-ROM 24p Output] (DVDROM 24p kimenet) beállítást a [Screen
Settings] (Képernyőbeállítások)
területen (21. oldal).
A képernyőn megjelenő nyelv
automatikusan átvált a HDMI OUT
aljzathoz való csatlakozás esetén.
, Ha a [HDMI Settings] (HDMIbeállítások) menü [Control for HDMI]
(HDMI-vezérlés) beállítása [On] (Be)
(24. oldal), a képernyőn megjelenített
nyelv automatikusan átvált
a csatlakoztatott tv-készülék nyelvi
beállításának megfelelően (ha módosítja
a TV-készülék beállítását stb.).
Hang
Nincs hang, vagy hibás a kimenő hang.
, Ellenőrizze, hogy megfelelően vannake csatlakoztatva a csatlakozókábelek
(12. oldal).
, Állítsa át az AV-erősítő (rádióerősítő)
bemenetválasztóját úgy, hogy a lejátszó
audiojelét adja ki az AV-erősítő
(rádióerősítő).
, Ha az audiojel nem jelenik meg
a DIGITAL OUT (COAXIAL/
HDMI OUT) aljzaton, ellenőrizze
a hangbeállításokat (22. oldal).
, HDMI-csatlakozás esetén
próbálkozzon a következővel:
1Kapcsolja ki a rendszert, majd
kapcsolja be újra. 2Kapcsolja ki
a csatlakoztatott készüléket, majd
kapcsolja be újra. 3Húzza ki és
csatlakoztassa újra a HDMI-kábelt.
A HD hangot (Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio
és DTS-HD Master Audio) nem bitfolyam
formájában adja ki a rendszer.
, Állítsa az [Audio Settings]
(Hangbeállítások) menü [BD Audio
MIX Setting] (BD hangkeverés
beállítása) lehetőségét [Off] (Ki)
értékre (22. oldal).
, Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott
AV-erősítő (rádióerősítő)
kompatibilis-e mindegyik HD
hangformátummal.
Nem adja ki a lejátszó az interaktív hangot.
, Állítsa az [Audio Settings]
(Hangbeállítások) menü [BD Audio
MIX Setting] (BD hangkeverés
beállítása) lehetőségét [On] (Ki)
értékre (22. oldal).
Lemez lejátszásakor a képernyőn a 3-as
üzenetkód [Audio outputs temporarily
muted. Do not adjust the playback volume.
The content being played is protected by
Cinavia and is not authorized for playback
on this device. For more information, see
http://www.cinavia.com. Message Code 3.]
(A hangkimeneteket a rendszer átmenetileg
lenémította. Ne állítsa át a lejátszási
hangerőt. A lejátszott tartalom Cinaviakóddal védett, és ezen a készüléken nem
játszható le. További információk:
http://www.cinavia.com. 3-as üzenetkód)
jelenik meg a képernyőn.
, A lejátszott videó hangsávja Cinaviakódot tartalmaz. A kód szerint
a lejátszott anyag egy professzionális
gyártású eredeti engedély nélküli
másolata (5. oldal).
További információk
, HDMI-csatlakozás esetén, ha a lejátszó
AV-erősítőn (rádióerősítőn) keresztül
van tv-készülékhez csatlakoztatva,
próbálja meg azt, hogy közvetlenül
a tv-készülékhez csatlakoztatja
a HDMI-kábelt. Olvassa el az AVerősítőhöz (rádióerősítőhöz) mellékelt
használati útmutatót is.
, A HDMI OUT csatlakozó egy
DVI-eszközhöz kapcsolódik
(a DVI-csatlakozók nem képesek
hangjelek fogadására).
, A HDMI OUT aljzathoz olyan eszköz
van csatlakoztatva, amely nem
támogatja lejátszó hangformátumát.
Ellenőrizze a hangbeállításokat
(22. oldal).
Lemez
Nem játszható le a lemez.
, A lemez szennyezett vagy meggörbült.
, A lemez fejjel lefelé van betéve.
A lemezt a lejátszható oldallal lefelé
helyezze be.
, Ilyen formátumú lemezt nem tud
lejátszani ez a lejátszó (31. oldal).
, A lejátszó nem tudja lejátszani a nem
megfelelően lezárt házilag írt
lemezeket.
, A BD vagy DVD régiókódja nem
egyezik meg a lejátszóéval.
27
USB-eszköz
A lejátszó nem észleli a hozzá
csatlakoztatott USB-eszközt.
, Győződjön meg róla, hogy az
USB-eszköz megfelelően csatlakozik
az USB-aljzathoz.
, Ellenőrizze, hogy nem sérült-e az
USB-eszköz vagy egy kábel.
, Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva
az USB-eszköz.
, Ha az USB-eszköz USB-hubon
keresztül csatlakozik, válassza le az
USB-eszközt, és csatlakoztassa azt
közvetlenül a lejátszóhoz.
Sony Entertainment Network
A kép vagy a hang rossz minőségű, illetve
bizonyos műsorok kisebb részletességgel
jelennek meg, különösen a gyors mozgást
ábrázoló vagy sötét jelenetek közben.
, A kapcsolatsebesség módosításának
hatására javulhat a kép- és
a hangminőség. Ajánlott legalább
2,5 Mbit/s sebességű kapcsolatot
használni hagyományos felbontású
videók lejátszásához (10 Mbit/s
ajánlott nagyfelbontású videók
jeljátszása esetén).
A kép kicsi.
, Nagyítsa ki a M gombbal.
28
Hálózati kapcsolat
A lejátszó nem tud csatlakozni a hálózathoz.
, Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot
(14. oldal) és a hálózati beállításokat
(25. oldal).
A következő üzenet jelenik meg a lejátszó
bekapcsolásakor: [A new software version is
available. Please go to the “Setup” section of
the menu and select “Network update” to
perform the update.] (Új szoftververzió
érhető el. Menjen a menü „Setup” részébe,
és indítsa el a frissítést a „Network update"
menüponttal).
, Frissítse a lejátszót a legújabb
szoftververzióra a következő részben
ismertetett módon: [Network Update]
(Hálózati frissítés) (20. oldal).
Control for HDMI (BRAVIA Sync)
A [Control for HDMI] (HDMI-vezérlés) funkció
nem működik (BRAVIA Sync).
, Ellenőrizze, hogy a [HDMI Settings]
(HDMI-beállítások) menü [Control
for HDMI] (HDMI-vezérlés) értéke
[On] (Be) értékre van-e állítva
(24. oldal).
, Ha megváltoztatja a HDMIkapcsolatot, kapcsolja ki és be
a lejátszót.
, Áramszünetet követően állítsa
a [HDMI Settings] (HDMIbeállítások) menü [Control for HDMI]
(HDMI-vezérlés) beállítását [Off] (Ki)
értékre, majd a [HDMI Settings]
(HDMI-beállítások) menü [Control
for HDMI] (HDMI-vezérlés)
beállítását [On] (Be) értékre
(24. oldal).
Nem működik az Összehangolt kikapcsolás
funkció (BRAVIA Sync).
Egyebek
A tartalom lejátszása nem az elejéről indul el.
, Nyomja meg az OPTIONS gombot,
és válassza a [Play from start]
(Lejátszás az elejéről) lehetőséget.
A lejátszás nem attól a folytatási ponttól
indul újra, ahol legutóbb megállította.
, A lemeztől függően előfordulhat,
hogy a folytatási pont törlődik
a memóriából, ha:
– kiadja a lemeztálcát,
– leválasztja az USB-eszközt,
– más tartalmat játszik le, illetve,
– kikapcsolja a lejátszót.
Lemez lejátszásakor a képernyőn az 1-es
üzenetkód [Playback stopped. The
content being played is protected by
Cinavia and is not authorized for playback
on this device. For more information, see
http://www.cinavia.com. Message Code
1.] (A lejátszás leállt. A lejátszott tartalom
Cinavia-kóddal védett, és ezen
a készüléken nem játszható le. További
információk: http://www.cinavia.com.
1-es üzenetkód) jelenik meg a képernyőn.
További információk
, Ellenőrizze az alábbiakat, és további
információkért olvassa el a készülékhez
kapott használati útmutatót.
– a csatlakoztatott készülék
kompatibilis a [Control for HDMI]
(HDMI-vezérlés) funkcióval;
– a csatlakoztatott elem [Control for
HDMI] (HDMI-vezérlés) funkcióra
vonatkozó beállításai megfelelőek.
, Ha AV-erősítőn (rádióerősítőn)
keresztül csatlakozik a tv-készülékhez,
– lehet, hogy nem tudja vezérelni
a tv-készüléket a lejátszóról, ha az
AV-erősítő (rádióerősítő) nem
kompatibilis a [Control for HDMI]
(HDMI-vezérlés) funkcióval;
– ha módosítja a HDMI-csatlakozást,
húzza ki, majd csatlakoztassa újra
a tápkábelt, vagy ha áramszünet
fordul elő, próbálkozzon
a következővel: 1Állítsa be
az AV-erősítő (rádióerősítő)
bemenetválasztóját úgy, hogy
a lejátszóról érkező kép jelenjen
meg a tv-képernyőn. 2Allítsa
a [HDMI Settings] (HDMIbeállítások) menü [Control for
HDMI] (HDMI-vezérlés) beállítását
[Off] (Ki) értékre, majd a [HDMI
Settings] (HDMI-beállítások) menü
[Control for HDMI] (HDMIvezérlés) beállítását [On] (Be)
értékre (24. oldal). Olvassa el az
AV-erősítőhöz (rádióerősítőhöz)
mellékelt használati útmutatót.
, A lejátszott videó hangsávja Cinaviakódot tartalmaz. A kód szerint
a lejátszott anyag kizárólag
professzionális berendezéssel való
lejátszásra készült, fogyasztók számára
gyártott készülékekkel való lejátszása
nem engedélyezett (5. oldal).
, Győződjön meg arról, hogy a [HDMI
Settings] (HDMI-beállítások) menü
[Control for HDMI] (HDMI-vezérlés)
és [Linked to TV-off] (TV
kikapcsolásához kapcsolva) beállítás
értéke [On] (Be) (24. oldal).
29
A lemeztálca nem nyílik ki, és nem
lehet eltávolítani a lemezt akkor sem,
ha megnyomja a Z gombot.
, Próbálkozzon a következőkkel:
1Kapcsolja ki a lejátszót, és húzza
ki a hálózati aljzatból. 2A lejátszó Z
gombját nyomva tartva csatlakoztassa
újra a lejátszót a konnektorhoz.
3Tartsa lenyomva a lejátszó Z
gombját, amíg a lemeztálca ki nem
nyílik. 4Távolítsa el a lemezt.
5Tartsa lenyomva a lejátszó [/1
gombját legalább 10 másodpercig
(amíg a lejátszó kikapcsol).
A lejátszó nem reagál egyik gomb
megnyomására sem.
, Nedvesség csapódott le a lejátszó
belsejében (3. oldal).
, Tartsa lenyomva a lejátszó [/1
gombját legalább 10 másodpercig
(amíg a lejátszó kikapcsol).
Ha a lejátszó ezután sem reagál
semmilyen gombra, húzza ki, majd
csatlakoztassa újra a tápkábelét.
Műszaki adatok
Rendszer
Lézer: Félvezető lézer
Bemenetek és kimenetek
(Aljzat neve:
Aljzat típusa/kimeneti jelszint/terhelés
impedanciája)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Hangcsatlakozó/0,5 Vp-p/75 kΩ
HDMI OUT:
HDMI 19 érintkezős szabványos
csatlakozó
LAN (100):
100BASE-TX csatlakozó
USB:
Type A USB-aljzat, maximálisan
500 mA (USB-eszköz
csatlakoztatásához)
Általános
Áramellátási követelmények:
220–240 V AC, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel: 8,8 W
Méret (kb.):
290 mm × 199 mm × 43 mm
(szélesség/magasság/mélység)
a legnagyobb kinyúlásokkal
Tömeg (kb.): 1,1 kg
Üzemi hőmérséklet:
5–35ºC
Üzemi páratartalom:
25–80%
Mellékelt tartozékok
Lásd: 12. oldal.
A műszaki adatok és a kivitel előzetes
bejelentés nélkül változhatnak.
30
Lejátszható lemezek
Blu-ray
Disc*1
BD-ROM
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD*3
CD-DA (zenei CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
*1
Nem lejátszható lemezek
• Kazettás BD lemezek
• BDXL lemezek
• DVD-RAM lemezek
• HD DVD lemezek
• DVD Audio lemezek
• PHOTO CD lemezek
• CD-Extra lemezek adatrésze
• Super VCD lemezek
• DualDisc lemezek hanganyagot
tartalmazó oldala
Ez a termék a kompaktlemez (CD)
szabványnak megfelelő lemezek
lejátszására készült. A DualDisc lemezek
és a másolásvédelmi technológiákkal
kódolt egyes lemezek nem felelnek meg
a Compact Disc (CD) szabványnak, és
ezért elképzelhető, hogy nem játszhatók
le ezzel a készülékkel.
Megjegyzés a BD/DVD lemezek lejátszásnak
vezérléséről
Gyakran előfordul, hogy a szoftverek
gyártói szándékosan korlátozzák a BD/
DVD lejátszási műveleteit. Mivel ez
a lejátszó a szoftvergyártók által
kialakított tartalomnak megfelelően
játssza le a BD/DVD lemezeket, egyes
lejátszási funkciók hiányozhatnak.
Megjegyzés a kétrétegű BD/DVD lemezekről
A lejátszás képe és hangja a rétegek
váltásakor rövid időre megszakadhat.
További információk
Mivel a Blu-ray Disc specifikációk újak
és gyorsan változnak, előfordulhat, hogy
bizonyos lemeztípusok és -verziók nem
játszhatók le.
A hangkimenet a forrástól, a csatlakozáshoz
használt kimeneti aljzattól és a választott
hangkimeneti beállításoktól függően eltérő.
*2 BD-RE: 2.1-es verzió
BD-R: 1.1-es, 1.2-es és 1.3-as verzió,
beleértve a szerves pigment típusú BD-R
formátumot (LTH típus)
A számítógépen írt BD-R lemezek nem
játszhatók le, ha a postscriptek írhatók.
*3 A CD- vagy DVD-lemezeket nem lehet
lejátszani, ha nincsenek megfelelően
lezárva. További tudnivalókért olvassa el az
íróeszközhöz kapott használati útmutatót.
Megjegyzés a lemezekről
Területkód (csak BD-ROM/DVD VIDEO
lemezek esetén)
A lejátszó régiókódja az egység
hátlapjára van nyomtatva, és csak
az ezzel azonos területkóddal vagy ALL
szimbólummal ellátott BD-ROM/DVD
VIDEO lemezeket lehet lejátszani.
Területkód
31
Lejátszható fájltípusok
Videó
Kodek
MPEG-1 Video
MPEG-2 Video
Xvid
MPEG4/AVC*1
Tároló
Kiterjesztés
Hanggal
PS
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
PS
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MP4
.mp4, .m4v
AAC
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
Quick Time .mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
.3gp, .3g2,
3gpp/3gpp2
.3gpp, .3gp2
AAC
VC1
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
WMV9
ASF
.wmv, .asf
Motion JPEG
WMA9
Quick Time .mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
AVI
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
.avi
Formátum
AVCHD (Ver.2.0)*2*3
Zene
Fénykép
Kodek
32
Kiterjesztés
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)*4
.mp3
AAC/HE-AAC*4
.m4a, .aac
WMA9 Standard
.wma
LPCM*4
.wav
FLAC
.flac, .fla
Dolby Digital*4
.ac3
Formátum
Kiterjesztés
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG
.png*5
GIF
.gif*5
*1
Ez a lejátszó 4.1-es szintig támogatja az
AVC formátumot.
Ez a lejátszó legfeljebb 60 fps
képkockasebességet támogat.
*3 A lejátszó képes a digitális videokamerával
és hasonló eszközökkel rögzített AVCHD
formátumú fájlok lejátszására.
Az AVCHD formátumú lemezt nem lehet
lejátszani, ha nincs megfelelően lezárva.
*4 A lejátszó képes „.mka” fájlok lejátszására.
*5 A lejátszó nem játssza le az animált PNG- és
az animált GIF-fájlokat.
*2
b
• A lemezt a tisztán
tartása érdekében
a szélénél fogja meg,
és ne érintse meg
a felületét.
A lemezen lévő por,
ujjlenyomat vagy karcolás zavart
okozhat a működésében.
• Ne tegye ki a lemezt közvetlen
napfénynek vagy hőhatásnak (például
hővezetékek hőjének), és ne hagyja
közvetlen napsütésben álló autóban,
mivel az autó belseje nagyon
felmelegedhet.
• Lejátszás után helyezze vissza a lemezt
a tokjába.
• Tisztítsa meg a lemezt
egy törlőkendővel.
A lemezt a belsejétől
kifelé törölje le.
• Ne használjon
oldószert, például
benzint, hígítószert, a kereskedelemben
kapható lemez- és lencsetisztítószereket
vagy a bakelitlemezekhez készült
antisztatikus spray-ket.
• Ha Ön nyomtatta a címkét a lemezre,
hagyja megszáradni, mielőtt lejátssza.
• Ne használja a következő lemezeket:
– Lencsetisztító lemezt.
– Nem szabványos (pl. kártya, szív)
alakú lemezt.
– Olyan lemezt, amin címke vagy
matrica van.
– Olyan lemez, amelyre celofán vagy
címke ragadt.
• Ne távolítsa el a lemezek felületén
található karcolásokat felületkezeléssel.
További információk
• Egyes fájlok nem feltétlenül játszhatók le
a formátumtól, a kódolástól vagy a rögzítési
feltételtől függően.
• A számítógépen szerkesztett fájlok nem
minden esetben játszhatók le.
• Egyes fájlok esetén nem használható a gyors
előre- vagy hátratekerési funkció.
• A lejátszó nem játssza le a kódolt, pl. DRM
vagy Lossless kódolású fájlokat.
• A rendszer az alábbi fájlok és mappák
felismerésére képes a BD-, DVD- és CDlemezeken, valamint az USB-eszközökön:
– mappák a 9. rétegig, ideértve a
gyökérmappát is
– akár 500 fájl/mappa egy rétegen belül
• Ez a lejátszó a következő
képkockasebességeket támogatja:
– legfeljebb 60 fps, csak AVCHD
(MPEG4/AVC) formátum esetén.
– legfeljebb 30 fps más videokodekek esetén.
• Ez a lejátszó legfeljebb 40 fps
képkockasebességet támogat.
• Ez a lejátszó legfeljebb 1920 × 1080p
felbontást támogat.
• Előfordulhat, hogy egyes USB-eszközök
nem működnek ezzel a lejátszóval.
• A lejátszó képes háttértároló (MSCbesorolású) eszközök, állóképrögzítő
(SICD) eszközök, illetve a 101 gombos
billentyűzet felismerésére.
• Az adatvesztés, illetve az USB-memória vagy
más eszközök károsodásának elkerülése
érdekében kapcsolja ki a lejátszót az USBmemória vagy más eszközök csatlakoztatása
és eltávolítása előtt.
• A lejátszó nem minden esetben képes
folyamatosan lejátszani az ADAT CD-n
található nagy bitsebességű videofájlokat.
Javasoljuk, hogy az ilyen fájlokat ADAT
DVD- vagy ADAT BD-lemezről játssza le.
Megjegyzések a lemezekkel
kapcsolatban
33
Az irányítható tv-készülékek
kódszámai
Miközben lenyomva tartja a -TV- [/1
gombot, adja meg a tv-készülék
gyártójának kódját a számgombokkal.
Ha több kódszám is fel van tüntetve egy
típusnál, próbálja ki őket egyesével, amíg
meg nem találja azt, amelyik működik
a tv-készülékkel.
Gyártó
Kódszám
Sony
01 (alapbeállítás)
Hitachi
24
LG/Goldstar
76
Loewe
45
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08, 72
Samsung
71
Sharp
29
Toshiba
38
Nyelvkódok listája
Részletekért lásd: [BD/DVD Viewing
Settings] (BD/DVD-lejátszás beállításai)
(22. oldal).
A nyelvek írásmódja az ISO 639: 1988
(E/F) szabványt követi.
Kód
Nyelv
1027
1032
1044
1051
1053
1059
1061
1067
1079
1097
1105
1130
Afar
Afrikaans
Arabic
Aymara
Bashkir
Bulgarian
Bislama
Tibetan
Catalan
Czech
Danish
Bhutani;
Dzongkha
English
Spanish
Basque
Finnish
Faroese
Frisian
Scots Gaelic
Guarani
Hausa
Croatian
Armenian
Interlingue
Indonesian
Italian
Japanese
Javanese
Kazakh
1144
1149
1151
1165
1171
1181
1186
1196
1209
1226
1233
1239
1248
1254
1261
1283
1297
1299
1301
1307
1313
1327
1334
1347
1350
34
Cambodian;
Khmer
Korean
Kurdish
Latin
Laothian; Lao
Latvian
Maori
Malayalam
1028
1039
1045
1052
1057
1060
1066
1070
1093
1103
1109
1142
Abkhazian
Amharic
Assamese
Azerbaijani
Byelorussian
Bihari
Bengali
Breton
Corsican
Welsh
German
Greek
1145
1150
1157
1166
1174
1183
1194
1203
1217
1229
1235
1245
1253
1257
1269
1287
1298
1300
Esperanto
Estonian
Persian
Fiji
French
Irish
Galician
Gujarati
Hindi
Hungarian
Interlingua
Inupiak
Icelandic
Hebrew
Yiddish
Georgian
Greenlandic;
Kalaallisut
Kannada
1305
1311
1326
1332
1345
1349
1352
Kashmiri
Kirghiz
Lingala
Lithuanian
Malagasy
Macedonian
Mongolian
Nyelv
1353
1357
Moldavian
Malay
1356
1358
1363
1369
1379
1403
1417
Burmese
Nepali
Norwegian
Oromo
Punjabi;
Panjabi
Pashto; Pushto
Quechua
1365
1376
1393
1408
1428
Kirundi; Rundi
Russian
Sanskrit
Sangho; Sango
Singhalese;
Sinhalese
Slovenian
Shona
Albanian
Siswati; Swati
1483
1491
1498
1502
1505
1435
1463
1482
1489
1495
1501
1503
1506
1508
1511
1513
1515
1517
1525
1528
1531
1534
1538
1540
1557
1572
1587
1632
1684
1703
Sundanese
Swahili
Telugu
Thai
Turkmen
Setswana;
Tswana
Turkish
Tatar
Ukrainian
Uzbek
Volapük
Xhosa
Chinese
Nincs
megadva
1436
1481
1507
1509
1512
1514
1516
1521
1527
1529
1532
1535
1539
1543
1564
1581
1613
1665
1697
Marathi
Malese;
Maltese
Nauru
Dutch
Occitan
Oriya
Polish
Portuguese
RhaetoRomance
Romanian
Kinyarwanda
Sindhi
Serbo-Croatian
Slovak
Samoan
Somali
Serbian
Sesotho; Sotho
southern
Swedish
Tamil
Tajik
Tigrinya
Tagalog
Tonga; Tonga
islands
Tsonga
Twi
Urdu
Vietnamese
Wolof
Yoruba
Zulu
Szülői felügyelet/területkód
Részletekért lásd: [Parental Control Area
Code] (Szülői felügyelet területkód)
(23. oldal).
Kód
Terület
2044
2046
2070
2115
Argentína
Ausztria
Brazília
Dánia
2047
2057
2090
2184
2165
2424
2376
2248
2239
2092
2304
2333
2362
2379
2489
2436
2086
2501
2528
Finnország
Fülöp-szigetek
Hollandia
India
Írország
Kína
Korea
Luxemburg
Mexikó
Norvégia
Oroszország
Portugália
Svájc
Szingapúr
Thaiföld
2174
2200
2219
2238
2276
2093
2428
2363
2109
2254
2427
2149
2499
2543
2390
Ausztrália
Belgium
Chile
Egyesült
Királyság
Franciaország
Görögország
Hongkong
Indonézia
Japán
Kolumbia
Lengyelország
Malajzia
Németország
Olaszország
Pakisztán
Spanyolország
Svédország
Tajvan
Új-Zéland
További információk
Kód
35
A lejátszó szoftvere a jövőben frissíthető. Az esetleg elérhető frissítésekről és a legújabb
Kezelési utasításról a következő weboldalon talál tájékoztatást:
Európai országok vásárlói számára:
http://support.sony-europe.com/
z
A Sony termékekkel kapcsolatos hasznos tanácsokért, tippekért és tudnivalókért
lásd: www.sony-europe.com/myproduct/
4-442-380-41(2) (HU)
© 2013 Sony Corporation
Download PDF