Sony | BDP-S6700 | Sony BDP-S6700 Blu-ray Disc™ lejátszó 4K-felskálázással Használati útmutató

4-579-670-11(1) (HU)
Blu-ray Disc™- /
DVD-lejátszó
Kezelési utasítás
Kezdeti lépések
Lejátszás
Beállítások és módosítási lehetőségek
További információk
Köszönjük a vásárlást. Kérjük, a lejátszó használata
előtt olvassa el a használati utasítást.
BDP-S6700
FIGYELMEZTETÉS
A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében
óvja a készüléket a rácseppenő és ráfröccsenő
víztől, és soha ne tegyen folyadékkal teli edényt,
például virágvázát a készülékre.
Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissa ki
a készülék burkolatát. Minden javítást bízzon
szakemberre.
A tápkábel cseréjét kizárólag szakszerviz
végezheti.
Az elemeket vagy az elemekkel ellátott eszközt ne
helyezze el olyan helyen, ahol sugárzó hőnek,
például napfénynek vagy tűznek vannak kitéve.
FIGYELEM!
Az ebben a termékben található optikai
készülékek használata veszélyeztetheti a szemet.
Az ebben a Blu-ray Disc-/DVD-lejátszóban
használt lézersugár ártalmas a szemre, ezért ne
próbálja meg szétszerelni a készülékházat.
Minden javítást bízzon szakemberre.
Ez a címke a doboz belsejében, a lézer-védőházon
található.
Ez a készülék a CLASS 1 LASER termékosztályba
sorolható. A CLASS 1 LASER TERMÉKJELZÉS
az egység hátulsó burkolatán található.
2
Figyelmeztetés az Egyesült Királyságban
vagy Ír Köztársaságban tartózkodó
felhasználók számára
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében
a berendezéshez egy, a BS1363 szabványnak
megfelelő öntött csatlakozó tartozik.
Ha a kapott csatlakozó biztosítéka cserére szorul,
az eredeti biztosíték névleges áramértékével
megegyező névleges áramértékű, valamint az
ASTA vagy BSI által a BS1362 szabvány
szempontjából megfelelőnek nyilvánított (azaz
vagy
jelzéssel ellátott) biztosítékot kell
használni. Ha a készülékhez kapott csatlakozó
biztosítékfedele eltávolítható, a biztosítékcsere
után helyezze vissza a fedelet. A biztosíték nélkül
a csatlakozó használata tilos. Ha elveszíti
a biztosítékfedelet, lépjen kapcsolatba
a legközelebbi Sony szervizzel.
Feleslegessé vált
elektromos és
elektronikus készülékek
hulladékként való
eltávolítása (az Európai
Unióra és egyéb, szelektív
hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező
országokra érvényes)
Ez a szimbólum a készüléken vagy
a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az
elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére
kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
termékének helyes kezelésével segít megelőzni
a környezet és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi
a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon
a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az
üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Csak
Európában
A lemerült elemek
hulladékként való
eltávolítása (Az Európai
Unióra és egyéb, szelektív
hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező
országokra érvényes.)
Ez a jelölés az elemen vagy annak csomagolásán
arra figyelmeztet, hogy az elemet ne kezelje
háztartási hulladékként. Egyes elemeken ez
a jelzés egy vegyjellel együtt van feltüntetve.
A higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjele akkor van
feltüntetve, ha az elem több, mint 0,0005%
higanyt vagy 0,004% ólmot tartalmaz.
A feleslegessé vált elemek helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi egészség
károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem
követi a hulladékkezelés helyes módját. Az
anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében.
Olyan termékek esetén, ahol biztonsági,
hatékonysági és adatkezelési okok miatt állandó
kapcsolat szükséges a beépített elemekkel, az
elemek eltávolításához szakember szükséges.
Az elemek szakszerű hulladékkezelése érdekében
a készülék hasznos élettartamának végén adja le
azt a megfelelő hulladékgyűjtő vagy
újrahasznosító telepen.
Egyéb elemek esetén olvassa el az elemek
biztonságos kicserélésére vonatkozó szakaszt.
Az elemet adja le a megfelelő gyűjtőhelyen.
Óvintézkedések
• Az adattábla a készülék burkolatának alján
található.
• A készülék 220–240 V 50/60 Hz frekvenciájú
váltakozó áramú áramforrással üzemel.
Ellenőrizze, hogy a készülék üzemi feszültsége
megegyezik-e a készülék használatának helyén
rendelkezésre álló hálózati feszültséggel.
• Úgy helyezze el a készüléket, hogy probléma
esetén a tápkábelt azonnal ki lehessen húzni
a fali csatlakozóaljzatból.
• Az 5150–5350 MHz-es sáv csak beltéri
működtetéshez használható.
Megjegyzés az európai vásárlók számára
Ezt a terméket a következő országokban való
használatra tervezték:
AT, BA, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES,
FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU,
LV, MD, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO,
RS, SE, SI, SK.
A Sony Corporation ezennel kijelenti, hogy ez
a berendezés megfelel az 1999/5/EK irányelv
alapvető követelményeinek és egyéb rá
vonatkozó előírásainak. A részletekért keresse
fel a következő URL-címet:
http://www.compliance.sony.de/
A termék vagy az elem újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon
a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az
üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Ezt a terméket a Sony Corporation (címe: 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan)
gyártotta vagy gyárttatta. A termék európai uniós
rendelkezéseknek való megfelelésével kapcsolatos
kérdéseket címezze a hivatalos képviseletnek
(Sony Deutschland GmbH, címe: Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany). Kérjük,
bármely szervizeléssel vagy garanciával
kapcsolatos ügyben forduljon a különálló szervizvagy garanciadokumentumokban megadott
címekhez.
3
Óvintézkedések
Ezt a berendezést tesztelték, és 3 méternél
rövidebb csatlakozókábel használata esetén az
EMC irányelvben megállapított határértéknek
megfelelőnek minősítették.
Elhelyezés
• Úgy helyezze el a lejátszót, hogy a levegő
szabadon áramolhasson körülötte,
máskülönben túlmelegedhet.
• A tűzveszély csökkentése érdekében ne
takarja el a készülék szellőzőnyílásait
újságpapírral, terítővel, függönnyel stb.
• Ne tegye ki a készüléket nyílt láng (például
égő gyertya) hatásának.
• A lejátszót nem szabad több oldalról zárt
térben, például könyvespolcon vagy hasonló
helyen elhelyezni.
• Ne helyezze el a lejátszót szabad téren,
járművön, hajón vagy más közlekedési
eszközön.
• Ha a lejátszót a hidegről közvetlenül meleg
helyre viszi, illetve nagyon nedves szobába
helyezi, a nedvesség a lejátszóban
lecsapódhat a lencsékre. Ekkor előfordulhat,
hogy a lejátszó nem működik megfelelően.
Ilyen esetben távolítsa el a lemezt, és hagyja
bekapcsolva a lejátszót körülbelül fél órán át,
amíg a nedvesség el nem párolog.
• Ne döntse meg a lejátszót, mert csak
vízszintes helyzetű működtetéshez készült.
• Ne helyezzen fémből készült tárgyakat az
előlapi kijelző elé, mert ezek
akadályozhatják a rádióhullámok vételét.
• Ne tegye a lejátszót olyan helyre, ahol
egészségügyi berendezés üzemel, mert ez
megzavarhatja az egészségügyi berendezés
működését.
• Ha szívritmus-szabályozót vagy bármely
más egészségügyi eszközt használ,
érdeklődjön orvosánál vagy az egészségügyi
eszköz gyártójánál, mielőtt a vezeték nélküli
LAN funkciót használná.
• Úgy kell elhelyezni és működtetni
a lejátszót, hogy legalább 20 cm távolság
4
•
•
•
•
maradjon a lejátszó és a személy teste között
(nem számítva a végtagokat: a kézfejet,
a csuklót, a lábfejet és a bokát).
Ne tegyen nehéz vagy instabil tárgyakat
a lejátszóra.
Lemezen kívül más tárgyat ne helyezzen
a lemeztálcára, mert ez kárt tehet
a lejátszóban vagy a tárgyban.
Mielőtt mozgatja a lejátszót, vegye ki
a lemeztartó tálcából a lemezt. Ha ezt nem
teszi meg, a lemez megsérülhet.
Ha mozgatja a lejátszót, húzza ki a tápkábelt
a hálózati aljzatból, illetve minden egyéb
vezetéket a lejátszóból.
Áramforrások
• A lejátszó mindaddig áram alatt van, amíg
a tápkábel csatlakozóját nem húzza ki a fali
csatlakozóaljzatból, még akkor is, amikor
a lejátszó kikapcsolt állapotban van.
• Ha hosszú ideig nem használja a lejátszót,
húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati
aljzatból. Mindig a csatlakozódugót, és soha
ne a kábelt húzza.
• A következő szempontokat figyelembe véve
óvja a hálózati kábelt (tápkábelt) a sérüléstől.
Ha megsérült a hálózati kábel, ne használja,
mert ez áramütést vagy tüzet okozhat.
– Ne csípje a hálózati kábelt (tápkábelt)
a lejátszó és a fal, polc stb. közé.
– Ne tegyen nehéz tárgyat a hálózati kábelre
(tápkábelre), és he húzza meg a hálózati
kábelt (tápkábelt).
Hálózati adapter
• Ehhez a lejátszóhoz a mellékelt hálózati
adaptert használja, mivel az egyéb adapterek
használata működési hibákhoz vezethet.
• Ne szerelje szét az adaptert, illetve ne
próbálja meg feltárni a működését.
• A hálózati adaptert nem szabad elzárt
helyen, például könyvespolcon vagy
videószekrényben használni.
• Ne csatlakoztassa a hálózati adaptert utazó
villamos transzformátorhoz, mert az hőt
termelhet és meghibásodást okozhat.
• Óvja a tápegységet a leeséstől és
a rázkódástól.
A hangerő beállítása
Ne hangosítsa fel a rendszert a nagyon halk
vagy hangjel nélküli részeknél, Ön
halláskárosodást szenvedhet, a hangsugárzók
pedig megsérülhetnek, amikor hirtelen nagy
hangerejű rész következik.
Tisztítás
A burkolatot, a panelt és a kezelőszerveket
puha törlőkendővel tisztítsa. A tisztításhoz
soha ne használjon súrolószivacsot,
súrolószert vagy oldószereket, például
alkoholt vagy benzint.
Tisztítólemezek, lemez-/lencsetisztítók
Ne használjon tisztítólemezeket vagy lemez-/
lencsetisztítókat (beleértve a folyékony és
a szórófejes típusúakat is). Ez a készülék
meghibásodásához vezethet.
Az alkatrészek cseréje
A lemezjátszó javításakor a kicserélt
alkatrészeket újbóli felhasználás vagy
hulladék-újrahasznosítás céljából
visszatarthatja a szerviz.
A HDMI OUT aljzathoz való csatlakozáskor
Ügyeljen a következőkre, mert a helytelen
kezeléstől megsérülhet a HDMI OUT aljzat és
a csatlakozó.
• Nézze meg alaposan a lejátszó hátoldalán
lévő HDMI OUT aljzat és a HDMI
csatlakozó alakját, és pontosan ennek
megfelelően illessze egymáshoz őket.
Ügyeljen arra, hogy a csatlakozó ne legyen
fejjel lefelé vagy ferdén.
• Ha mozgatja a lejátszót, feltétlenül húzza ki
belőle a HDMI-kábelt.
• Egyenesen tartsa a HDMI-csatlakozót
a HDMI-kábel csatlakoztatásakor és
kihúzásakor. Ne csavarja és ne erőltesse bele
a HDMI-csatlakozót a HDMI OUT aljzatba.
A térhatású képek nézésével kapcsolatban
Egyesek számára kellemetlenségeket (a szem
megerőltetése, fáradtság vagy émelygés)
okozhat a térhatású képek nézése. A SONY azt
ajánlja, hogy mindenki tartson rendszeresen
szüneteket a térhatású képek nézése közben.
A szükséges szünetek hossza és gyakorisága
egyénenként változik. Önnek kell eldöntenie,
mi a legjobb a Ön számára. Ha
kellemetlenséget érez, hagyja abba a térhatású
képek nézését, és várja meg, amíg
a kellemetlen érzet elmúlik; forduljon
orvoshoz, ha szükségét érzi. Olvassa el (i) az
ezzel a készülékkel használt bármely más
eszköz vagy az ezen a készüléken lejátszott
Blu-ray lemez használati útmutatóját és/vagy
figyelmeztető üzenetét, illetve (ii)
a webhelyünkön (www.sony.eu/myproducts/)
található legfrissebb információkat.
A kisgyermekekre (különösen a hat évesnél
fiatalabbakra) vonatkozó nézési szabályok
fejlesztés alatt vannak. Kérjen tanácsot
orvosától (gyermekgyógyász vagy szemorvos),
mielőtt megengedné kisgyermekének
a térhatású képek megnézését.
A felnőttek tartsák szemmel a kisgyermekeket
annak érdekében, hogy kövessék a fenti
ajánlásokat.
5
FONTOS MEGJEGYZÉS
Figyelem! A lejátszó korlátlan ideig képes
álló videoképeket vagy
képernyőkijelzéseket megjeleníteni
a televízió képernyőjén. Ha hosszú ideig
hagyja megjelenítve ezeket a képeket,
a tv-képernyő tartós károsodását
okozhatja. A plazmakijelzős
paneltelevíziók és a projektoros televíziók
különösen érzékenyek erre.
Ha a lejátszóval kapcsolatban bármilyen
kérdése vagy problémája merül fel, forduljon
a legközelebbi Sony márkaképviselethez.
Másolásvédelem
Engedje meg, hogy tájékoztassuk a Blu-ray
Disc™ lemezeken és a DVD-hordozókon
használt fejlett tartalomvédelmi
rendszerekről. Ezek az AACS (Advanced
Access Content System, fejlett tartalomhozzáférési rendszer) és CSS (Content
Scramble System, tartalomkódoló rendszer)
elnevezésű rendszerek bizonyos
korlátozásokat okozhatnak a lejátszásban, az
analóg kimenetben és más hasonló
funkciókban. A termék működése és az
okozott korlátozások a vásárlás időpontjától
függően eltérőek lehetnek, mivel az AACS
intézőbizottsága módosíthatja a korlátozás
szabályait, vagy akár újakat is elfogadhat
a vásárlás időpontja után.
Megjegyzés a Cinavia technológiával
kapcsolatban
Ez a termék a Cinavia technológiával
korlátozza egyes kereskedelmi forgalomban
lévő filmek, videók és filmzenék nem hivatalos
másolatainak használatát. Amikor a készülék
egy nem hivatalos másolat engedély nélküli
használatát észleli, megjelenik egy
figyelmeztető üzenet, és a lejátszás vagy
másolás leáll.
6
A Cinavia technológiával kapcsolatos
tudnivalókért forduljon a Cinavia online
fogyasztótájékoztatási központjához, amelyet
a http://www.cinavia.com webcímen találhat
meg. Ha levélben szeretne tájékoztatást kapni
a Cinavia rendszeréről, küldjön egy, az Ön
levelezési címét tartalmazó levelezőlapot
a következő címre: Cinavia Consumer
Information Center, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, USA.
Szerzői jogok és védjegyek
• A Java az Oracle és/vagy az Oracle
leányvállalatainak védjegye.
• A készülék gyártása a Dolby Laboratories
engedélyével történt. A Dolby és a dupla
D szimbólum a Dolby Laboratories
védjegye.
• DTS szabadalmakkal kapcsolatos részletek:
http://patents.dts.com. A készülék gyártása
a DTS Licensing Limited engedélyével
történt. A DTS, annak szimbóluma,
valamint a DTS és annak szimbóluma
együttesen a DTS, Inc. bejegyzett védjegye,
a DTS 2.0+Digital Out pedig a DTS, Inc.
védjegye. © DTS, Inc. Minden jog
fenntartva.
• A HDMI® és a High-Definition Multimedia
Interface kifejezés, valamint a HDMI
embléma a HDMI Licensing LLC védjegye
vagy bejegyzett védjegye az Amerikai
Egyesült Államokban és más országokban.
• A Blu-ray Disc™, a Blu-ray™, a BDLIVE™, a BONUSVIEW™, valamint
a logók a Blu-ray Disc Szövetség védjegyei.
• A Blu-ray 3D™ és a Blu-ray 3D™ embléma
a Blu-ray Disc Association védjegye.
• A „DVD logo” embléma a DVD Format/
Logo Licensing Corporation védjegye.
• A „DVD+RW”, „DVD-RW”, „DVD+R”,
„DVD-R”, „DVD VIDEO”, „Super Audio
CD” és „CD” logó hivatalos védjegy.
• A „BRAVIA” a Sony Corporation hivatalos
védjegye.
• Az MPEG Layer-3 audiokódolási
technológiát és szabadalmait a Fraunhofer
IIS és Thomson licence alapján használjuk.
• A termék olyan saját tulajdonú technológiát
alkalmaz, amelynek felhasználása a Verance
Corporation engedélyével történik, és
amelyre a 7 369 677-es számú és egyéb
egyesült államokbeli, valamint azon kívüli
megadott és folyamatban levő nemzetközi
szabadalmak védelme vonatkozik. Az ilyen
technológiák egyes részei szerzői és üzleti
titkokra vonatkozó védelem alatt állnak.
A Cinavia a Verance Corporation védjegye.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Minden jog fenntartva a Verance által. Tilos
a működés feltárása és a felépítés elemzése.
• A Windows Media a Microsoft Corporation
bejegyzett védjegye vagy védjegye az
Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
Ezt a terméket a Microsoft bizonyos szellemi
tulajdonjogai védik. Az ilyen technológiát
e terméken kívül használni és terjeszteni
kizárólag a Microsoft vagy a Microsoft
illetékes leányvállalatának engedélyével
szabad.
A tartalmak tulajdonosai a Microsoft
PlayReady™ tartalom-hozzáférési
technológiát használják szellemi tulajdonuk
védelmére, beleértve a szerzői jog alá eső
tartalmakat. Ez az eszköz a PlayReady
technológiát használja a PlayReady által
védett tartalmak és/vagy a WMDRM által
védett tartalmak elérésére. Ha az eszköz nem
képes megfelelően kikényszeríteni
a tartalmak használatának korlátozásait,
a tartalomtulajdonosok követelhetik
a Microsofttól, hogy érvénytelenítse az
eszköz alkalmasságát a PlayReady által
védett tartalmak használatára. Ez az
érvénytelenítés nem érintheti a nem védett
tartalmakat vagy a más tartalom-hozzáférési
technológiával védett tartalmakat.
A tartalomtulajdonosok megkövetelhetik
Öntől a PlayReady frissítését ahhoz, hogy
hozzáférhessen a tartalmaikhoz. Ha
visszautasítja a frissítést, nem fog hozzáférni
olyan tartalmakhoz, amelyek csak
a frissítéssel érhetők el.
• A Gracenote, a Gracenote emblémája és
emblématípiája, a „Powered by Gracenote”,
a Gracenote MusicID, a Gracenote VideoID
és a Gracenote Video Explore a Gracenote,
Inc. bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az
Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
• A Wi-Fi®, a Wi-Fi Protected Access® és
a Wi-Fi Alliance® a Wi-Fi Alliance
bejegyzett védjegye.
• A Wi-Fi CERTIFIED™, a WPA™,
a WPA2™, a Wi-Fi Protected Setup™,
a Miracast™ és a Wi-Fi CERTIFIED
Miracast™ a Wi-Fi Alliance védjegye.
• A Wi-Fi CERTIFIED embléma a Wi-Fi
Alliance tanúsítási jele.
• A Wi-Fi Protected Setup azonosítójel
a Wi-Fi Alliance tanúsító védjegye.
• A DLNA™, a DLNA embléma és a DLNA
CERTIFIED™ a Digital Living Network
Alliance védjegye, szolgáltatási védjegye,
illetve tanúsítási jelzése.
• A Bluetooth® szó és embléma
a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye;
a Sony Corporation licenccel rendelkezik
az ilyen megjelölések használatára.
Más védjegyek és védett kereskedelmi
nevek a tulajdonosukhoz tartoznak.
7
• Az LDAC™ és az LDAC embléma
a Sony Corporation védjegye.
• A „ ”, „PlayStation” és „DUALSHOCK”
a Sony Computer Entertainment lnc. védjegye.
• Opera® Devices SDK, Opera Software ASA.
Copyright 1995–2015 Opera Software ASA.
Minden jog fenntartva.
• Minden más védjegy a tulajdonosuk védjegye.
• Az egyéb rendszernevek és terméknevek
általában a gyártók védjegyei vagy bejegyzett
védjegyei. Ebben a leírásban a ™ és ® jelek
nincsenek feltüntetve.
érvényesek, és az említett
tartalomszolgáltatókat is megilletik
a Gracenote számára itt meghatározott
előnyök és védelmek. Ön beleegyezik, hogy
a Gracenote adatokat, a Gracenote szoftvert és
a Gracenote kiszolgálókat kizárólag saját, nem
kereskedelmi használatra veszi igénybe. Ön
beleegyezik, hogy nem rendeli hozzá, másolja,
viszi át vagy továbbítja a Gracenote szoftvert
vagy bármilyen Gracenote adatot egyetlen
harmadik félnek sem. ÖN BELEEGYEZIK,
HOGY A GRACENOTE ADATOKAT,
A GRACENOTE SZOFTVERT ÉS A
GRACENOTE KISZOLGÁLÓKAT
KIZÁRÓLAG AZ ITT KIFEJEZETTEN
ENGEDÉLYEZETT MÓDOKON
HASZNÁLJA VAGY HASZNOSÍTJA.
Gracenote® végfelhasználói licencszerződés
Ez az alkalmazás vagy eszköz tartalmazza az
Emeryville, California székhelyű Gracenote,
Inc. (a továbbiakban „Gracenote”) szoftverét/
szoftvereit. A Gracenote szoftvere/szoftverei
(a továbbiakban „Gracenote szoftver”)
lehetővé teszi, hogy az alkalmazás vagy eszköz
online kiszolgálók vagy beágyazott
adatbázisok (a továbbiakban gyűjtőnéven
„Gracenote kiszolgálók”) használatával
lemez- és/vagy a zenével vagy videóval
kapcsolatos azonosítást hajtson végre, ideértve
a nevet, az előadót, a dalt és a címadatokat
(a továbbiakban „Gracenote adatok”); az
azonosítás mellett a szoftver egyéb funkciókat
is lehetővé tesz. A Gracenote adatok csak
a jelen alkalmazáshoz vagy eszközhöz
meghatározott végfelhasználói műveletek
során használhatók. A Gracenote adatok jelen
alkalmazásban vagy eszközön történő
fogadását vagy megjelenítését nem
a Gracenote biztosítja, és kizárólag az adott
szolgáltatás gyártója vonható felelősségre érte.
Az alkalmazásban vagy eszközön a Gracenote
szolgáltatóihoz tartozó tartalmak
szerepelhetnek. Ha ez a helyzet, akkor
a Gracenote adatokra vonatkozó itt található
korlátozások ezekre a tartalmakra is
8
Ön beleegyezik, hogy az Ön nem kizárólagos
licence, amely engedélyezi a Gracenote
adatok, a Gracenote szoftver és a Gracenote
kiszolgálók használatát, visszavonásra kerül
ezen korlátozások megszegésekor. Ön
beleegyezik, hogy a licenc visszavonásakor
beszünteti a Grancenote adatok, a Gracenote
szoftver és a Gracenote kiszolgálók
mindennemű használatát. A Gracenote
fenntart minden, a Grancenote adatokra,
a Gracenote szoftverre és a Gracenote
kiszolgálókra vonatkozó jogot, ideértve
minden tulajdonjogot. A Gracenote
semmilyen körülmények között nem köteles
fizetni semmilyen Ön által biztosított adatért.
Ön beleegyezik, hogy a Gracenote saját
nevében érvényesítheti a jelen
Megállapodásban lefektetett jogait.
A Gracenote a Gracenote adatokat előzetes
értesítéssel vagy anélkül is módosíthatja vagy
törölheti, illetve letilthatja vagy módosíthatja
a Gracenote adatok hozzáférését; Ön nem
jogosult az ilyen változtatásból, eltávolításból,
tiltásból vagy módosításból adódó igény
megfogalmazására a Gracenote-tal szemben.
,folytatás: 10. oldal
Tartalomjegyzék
2
4
FIGYELMEZTETÉS
Óvintézkedések
Kezdeti lépések
12
17
18
18
A részek és kezelőszervek bemutatása
1. lépés: A lejátszó csatlakoztatása
2. lépés: A hálózati kapcsolatok előkészítése
3. lépés: Easy Setup (Gyorsbeállítás)
Lejátszás
20
22
22
24
25
Lejátszás lemezről
Lejátszás USB-eszközről
Lejátszás hálózaton keresztül
Hangforrás hallgatása Bluetooth-eszközön
Használható beállítások
Beállítások és módosítási lehetőségek
28
28
28
31
32
33
34
34
35
36
37
37
A beállításokat tartalmazó kijelzők használata
[Software Update] (Szoftverfrissítés)
[Screen Settings] (Képernyő-beállítások)
[Audio Settings] (Hangbeállítások)
[Bluetooth Settings] (Bluetooth-beállítások)
[BD/DVD Viewing Settings] (BD-/DVD-megjelenítési beállítások)
[Parental Control Settings] (Szülői felügyelet beállításai)
[Music Settings] (Zene beállításai)
[System Settings] (Rendszerbeállítások)
[Network Settings] (Hálózati beállítások)
[Easy Network Settings] (Gyors hálózati beállítás)
[Resetting] (Alaphelyzetbe állítás)
További információk
38
43
Hibaelhárítás
Műszaki adatok
9
KÉRJÜK, VEGYE FIGYELEMBE, hogy
a Gracenote adatok használatához bizonyos
műszaki előfeltételek teljesülése (pl. ez az
alkalmazás vagy eszköz, szoftverek, átviteli
módok, telekommunikációs szolgáltatások és
más harmadik féltől származó szolgáltatások)
szükséges, amelyek további költséggel,
különösen a kapcsolat díjával járhatnak,
melyeket Önnek kell külön megfizetnie. Nem
a Gracenote biztosítja az ilyen alkalmazásokat
vagy eszközöket, szoftvereket, adatátviteli
módokat és telekommunikációs
szolgáltatásokat, és nem vállal felelősséget
a harmadik felek által biztosított
szolgáltatásokért. A Gracenote nem felel
a Gracenote adatok megfelelő fogadásához
szükséges, a jelen alkalmazáshoz vagy
eszközhöz tartozó, megfelelő beállításokért,
kapcsolatért vagy (amennyiben érvényes)
eszközökért; ez az Ön kizárólagos felelőssége.
A Gracenote szolgáltatás statisztikai okokból
egy egyéni azonosító használatával követi
nyomon a lekérdezéseket. A véletlenszerűen
hozzárendelt azonosítószám célja az, hogy
a Gracenote szolgáltatás az Ön bármely
személyes adatának ismerete nélkül is képes
legyen a lekérdezések számlálására. További
tudnivalókért keresse fel a Gracenote
szolgáltatás adatvédelmi irányelveit
tartalmazó webhelyet.
A licenc a Gracenote szoftver és minden
Gracenote adat aktuális állapotban való
használatát engedélyezi az Ön számára.
A Gracenote nem vállal semmilyen kifejezett
vagy ráutaló garanciát a Gracenote
kiszolgálókról érkező Gracenote adatok
pontosságával kapcsolatban; ha letölt vagy
bármely más módon fogad tartalmat, azaz
Gracenote adatot, azt saját felelősségére teszi,
és kizárólag Ön felel az alkalmazás vagy eszköz
sérüléséért vagy bármely más kárért, beleértve
az ilyen műveletekből adódó adatveszteséget.
A Gracenote fenntartja a jogot, hogy
a Gracenote által elegendőnek ítélt bármely
10
okból törölhesse az adatokat a Gracenote
kiszolgálókról, illetve módosíthassa az
adatkategóriákat. A Gracenote szoftver és
a Gracenote kiszolgálók hibamentességére,
valamint a Gracenote szoftver vagy
a Gracenote kiszolgálók megszakítások
nélküli működésére nincs semmiféle garancia.
A Gracenote nem köteles biztosítani az Ön
számára azokat a bővített vagy hozzáadott
adattípusokat vagy kategóriákat, amelyek
később bekerülhetnek a Gracenote
szolgáltatásába. A Gracenote ezenkívül
bármikor megszakíthatja szolgáltatásai
biztosítását.
A GRACENOTE KIZÁR MINDENNEMŰ
KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT
GARANCIÁT, BELEÉRTVE TÖBBEK
KÖZÖTT AZ ELADHATÓSÁGRA, AZ
ADOTT CÉLÚ, JOGCÍMŰ
FELHASZNÁLÁSRA, ILLETVE
JOGTISZTASÁGRA VONATKOZÓ
VÉLELMEZETT GARANCIÁT.
A GRACENOTE NEM VÁLLAL
GARANCIÁT A GRACENOTE SZOFTVER,
GRACENOTE ADAT VAGY BÁRMELYIK
GRACENOTE KISZOLGÁLÓ
HASZNÁLATÁVAL KAPOTT
ADATOKKAL KAPCSOLATBAN.
A GRACENOTE SEMMILYEN ESETBEN
SEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET
SEMMIFÉLE KÖVETKEZMÉNYI VAGY
VÉLETLEN KÁRÉRT, ELMARADT
NYERESÉGÉRT VAGY ELMARADT
BEVÉTELÉRT.
© 2000-től napjainkig. Gracenote, Inc.
Minden jog fenntartva.
Szoftverlicenc-információk
A Végfelhasználói Licencszerződés
megtekintéséhez nyissa meg a [License
agreement] (Licencszerződés) pontot az egyes
hálózati szolgáltatások beállítómenüinek
ikonján.
Ha a többi szoftverlicencről szeretne részleteket
megtudni, válassza ki a [Setup] (Beállítás)
lehetőséget, és nyissa meg a [Software License
Information] (Szoftverlicenc-információk)
pontot a [System Settings]
(Rendszerbeállítások) menüben.
A termék olyan szoftvereket is tartalmaz,
amelyre a GNU General Public License
(„GPL”) vagy a GNU Lesser General Public
License („LGPL”) licencek érvényesek. Ezek
a licencek határozzák meg, hogy az ügyfelek
a GPL vagy az LGPL licencdokumentumban
foglalt feltételek betartásával jogosultak az
adott szoftver forráskódjának megszerzésére,
módosítására és terjesztésére.
Az ebben a termékben felhasznált
forráskódjára a GPL és az LGPL
licencdokumentumban foglalt teltételek
vonatkoznak, a forráskód elérhető a weben.
A letöltéshez keresse fel a következő
weboldalt: http://oss.sony.net/Products/Linux
Ne feledje, hogy a Sony a forráskód
tartalmával kapcsolatos megkeresésekre nem
tud válaszolni, illetve reagálni.
Nyilatkozat a harmadik felek által kínált
szolgáltatásokról
A harmadik felek által kínált szolgáltatásokat
előzetes bejelentés nélkül módosíthatják,
felfüggeszthetik, illetve megszüntethetik.
A Sony nem vállal felelősséget az ilyen
szituációkért.
11
Kezdeti lépések
A részek és kezelőszervek bemutatása
Előlap
1
2
6
5
A Lemeztálca
A lemeztálca zárolása (gyermekzár)
B Z (kitol/behúz)
A zárolással megakadályozható
a lemeztálca véletlen kinyitása.
Amikor a lejátszó be van kapcsolva,
a lemeztálca rögzítéséhez vagy a rögzítés
feloldásához a távvezérlőn nyomja meg
a x (leállítás), HOME, majd a TOP
MENU gombot.
C 1 (bekapcsolás/készenlét)
A lejátszó bekapcsolása vagy
készenléti állapotba helyezése.
D Az áramellátás jelzője
Akkor látható, amikor a lejátszó be
van kapcsolva.
E
(USB) aljzat
Ehhez a porthoz csatlakoztathatja az
USB eszközöket.
F A távirányító érzékelője
12
34
Hátoldal
B DIGITAL OUT (COAXIAL) aljzat
Kezdeti lépések
A Szellőzőnyílások
C HDMI OUT aljzat
D LAN (100) csatlakozó
E DC IN 12 V (hálózati adapter bemenet) aljzat
13
Távvezérlő
A távvezérlő elérhető funkciói a használt
lemeztől vagy a helyzettől függően
eltérőek.
A Z (kitol/behúz)
A lemeztálca kitolása vagy behúzása.
-TV- t (TV-bemenet kiválasztása)
Váltás a tévé és az egyéb bemeneti
források között.
-TV- 1 (tévé bekapcsolása/
készenlétbe helyezése)
A tévé bekapcsolása vagy készenléti
állapotba helyezése.
1 (bekapcsolás/készenlét)
A lejátszó bekapcsolása vagy
készenléti állapotba helyezése.
B Színes gombok (piros/zöld/
sárga/kék)
Az interaktív funkciókban
használható gyorsbillentyűk.
C TOP MENU
A BD-k vagy DVD-k legfelső
menüjének megnyitása vagy
bezárása.
POP UP/MENU
A BD-ROM-ok felugró menüjének
vagy a DVD-k menüjének
megnyitása vagy bezárása.
OPTIONS (25. oldal)
Az elérhető opciók megjelenítése
a képernyőn.
RETURN
Visszatérés az előző kijelzéshez.
</M/m/,
A kiemelés átvitele egy megjelenített
elem kijelöléséhez.
b
z
A N, TV2 + és AUDIO gombon
tapintópont található. A tapintópont a lejátszó
használata közben viszonyítási pontként
használható.
14
• Az M/m gyorsgombbal megnyitható
a zeneszámkereső ablak, illetve
megadható a zeneszámok sorszáma
zenei CD lejátszásakor.
• Az M/m gyorsgombbal az óramutató
járásával egyező/ellentétes irányban
90 fokkal elforgatható a fénykép.
• A </ ,gombok funkciókeresésre
használható gyorsgombok DLNAvideólejátszás közben.
Középső gomb (ENTER)
Belépés a kijelölt elembe.
HOME
Belépés a lejátszó főképernyőjére.
NETFLIX
A „NETFLIX” online szolgáltatás
használata. A NETFLIX online
szolgáltatással kapcsolatos további
tudnivalókért keresse fel a következő
weboldalt, és olvassa el a Gyakran
feltett kérdések (FAQ) című részt:
www.sony.eu/support
D m/M (gyors hátra-/
előretekerés)
• A lemez gyors visszatekerése/gyors
előretekerése a lejátszás közbeni
megnyomás esetén. A keresési
sebesség a gomb minden
videolejátszás közbeni
megnyomásakor megváltozik.
• Lassított lejátszás, ha egy
másodpercnél hosszabban
megnyomja a gombot a szünet
üzemmódban.
• Képkockánkénti lejátszás, ha
a gombot szünet üzemmódban
röviden megnyomja.
N (lejátszás)
A lejátszás elindítása vagy
újraindítása.
X (szünet)
A lejátszás szüneteltetése, illetve
újraindítása.
x (leállítás)
A lejátszás leállítása és a leállási pont
(folytatási pont) megjegyzése.
A számok/sávok folytatási pontja az
utolsó lejátszott pont, vagy
a fényképmappa utolsó fényképe.
SUBTITLE (33. oldal)
A feliratozás nyelvének kiválasztása,
ha többnyelvű feliratozás található
a BD-ROM/DVD VIDEO lemezen.
Kezdeti lépések
BLUETOOTH (32. oldal)
• Ha a lejátszóhoz nincs párosítva
Bluetooth-eszköz, akkor
megjelenik az eszközkeresési lista.
• Ha a lejátszónak van párosított
Bluetooth-eszköze, akkor
csatlakoztatja az utolsóként
csatlakoztatott eszközt. Ha
a csatlakozás sikertelen, akkor
megjelenik az eszközkeresési lista.
• A csatlakoztatott Bluetooth-eszköz
leválasztása.
./> (előző/következő)
Ugrás az előző/következő fejezetre,
zeneszámra vagy fájlra.
TV2 (hangerő) +/–
A tv hangerejének módosítása.
AUDIO (33. oldal)
A nyelvi hangsáv kiválasztása, ha
többnyelvű hang található a BDROM/DVD VIDEO lemezen.
A zeneszám kiválasztása CD
lemezen.
(némítás)
A hang ideiglenes kikapcsolása.
DISPLAY (21. oldal)
A lejátszási információk
megjelenítése a képernyőn.
Az irányítható tévék kódszámai
Tartsa lenyomva 2 másodpercig a -TV1 és a tévékészülék gyártójának
gombjait a távvezérlőn.
Ha több távvezérlő gomb is fel van
tüntetve egy típusnál, próbálja ki őket
egyesével, amíg meg nem találja azt,
amelyik működik a tv-készülékkel.
15
Gyártó
Távvezérlő gomb
Sony
(alapbeállítás)
Színes gomb (piros)
Philips
Színes gomb (zöld) /
színes gomb (sárga) /
RETURN
Panasonic
Színes gomb (kék) /
középső gomb
(ENTER)
Hitachi
TOP MENU
Sharp
M
Toshiba
POP UP/MENU
Loewe
<
Samsung
,
LG/Goldstar
m
Az elérhető beállítások
Képernyőkijelzés a főképernyőn
A főképernyő a HOME gomb
megnyomására jelenik meg. Válasszon ki
egy alkalmazást a </M/m/, gombokkal,
majd nyomja meg az ENTER. gombot.
Alkalmazás
Tools
All Apps
Setup
You can enjoy many Apps
with your BD player. Please
select here and press
your remote control.
on
No Disc
You can add your favourite apps here.
Move or delete apps using the option menu.
[My Apps] (Saját alkalmazások):
A kedvencként megjelölt alkalmazást
kezeli. Az alkalmazáshoz parancsikont
adhat az [All Apps] (Minden
alkalmazás) pontnál.
[Featured Apps] (Népszerű
alkalmazások): Megjeleníti az ajánlott
alkalmazást.
16
[All Apps] (Minden alkalmazás):
Megjeleníti az összes elérhető
alkalmazást. A [My Apps] (Saját
alkalmazások) listához úgy adhat
alkalmazásokat, hogy megnyomja az
OPTIONS gombot, és kiválasztja az
[Add to My Apps] (Hozzáadás a saját
alkalmazásokhoz) lehetőséget.
[Setup] (Beállítás): A lejátszó
beállításainak módosítása.
Az OPTIONS gomb megnyomásával
különféle beállítások és lejátszási
műveletek válnak elérhetővé. Az
elérhető elemek a helyzettől függően
változnak.
[Move Application] (Alkalmazás
áthelyezése): Alkalmazások
elrendezése a [My Apps] (Saját
alkalmazások) listában.
[Remove Application] (Alkalmazás
eltávolítása): Alkalmazások törlése a
[My Apps] (Saját alkalmazások) listából.
[Data Contents] (Adatlemez
tartalma): Megjeleníti a vegyes lemez
tartalmát.
1. lépés: A lejátszó csatlakoztatása
Csak akkor csatlakoztassa a tápkábelt, ha már minden csatlakozást létrehozott.
Csatlakoztatás a tv-készülékhez
A lejátszót nagysebességű HDMI-kábellel csatlakoztassa a TV-hez.
Kezdeti lépések
Nagysebességű HDMI-kábel
(külön megvásárolható)
Csatlakoztatás AV-erősítőhöz (rádióerősítőhöz)
Az AV-erősítő (rádióerősítő) bemeneteinek megfelelően válasszon az alábbi
csatlakozási lehetőségek közül. Az A és a B lehetőség közül való választás esetén adja
meg a megfelelő beállítást az [Audio Settings] (Hangbeállítások) területen (31. oldal).
Nagysebességű HDMI-kábel
(külön megvásárolható)
Nagysebességű HDMI-kábel
(külön megvásárolható)
t Adja meg a [BD Audio MIX Setting] (BD hangkeverés beállítása) beállítást (31. oldal)
Koaxiális digitális kábel
(külön megvásárolható)
17
2. lépés: A hálózati
kapcsolatok előkészítése
Ha nem csatlakoztatja a lejátszót
hálózathoz, lépjen tovább ide: „3. lépés:
Easy Setup (Gyorsbeállítás)” (18. oldal).
Wireless Setup (Beállítás vezeték
nélküli hálózathoz)
Használja a lejátszóba épített vezeték
nélküli LAN-adaptert.
Wired Setup (Beállítás vezetékes
hálózathoz)
Csatlakoztasson egy LAN-kábelt
a lejátszó LAN (100) csatlakozójához.
LAN-kábel
(külön megvásárolható)
Szélessávú
útválasztó
ADSL-modem/
kábelmodem
Internet
z
Árnyékolt és egyenes bekötésű interfészkábel
(LAN-kábel) használata ajánlott.
LAN-kábel (nem mellékelt tartozék)
Vezeték
nélküli LAN
router
Internet
3. lépés: Easy Setup
(Gyorsbeállítás)
Az első bekapcsolás alkalmával
Rövid időn belül bekapcsolódik
a lejátszó, és elindul rajta az [Easy
Initial Settings] (Gyors kezdeti
beállítások) funkció.
1
18
ADSL-modem/
kábelmodem
Helyezzen be két R03 (AAA méretű)
elemet úgy, hogy a 3 és a # végük
megfeleljen a távvezérlő elemtartó
rekeszének belsejében látható
jelzéseknek.
2
Az alábbi számozott sorrendben
csatlakoztassa a mellékelt hálózati
adaptert és a váltóáramú hálózati
kábelt (tápkábelt). Eltávolításukat
fordított sorrendben végezze.
5
Végezze el az [Easy Initial Settings]
(Gyors kezdeti beállítások) folyamatát.
Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat, és végezze el az
alapvető beállításokat a távirányító
</M/m/, és ENTER gombjainak
segítésével.
</M/m/,
Hálózati adapter (tartozék)
ENTER
2
Hálózati tápvezeték
(mellékelt tartozék)
Kezdeti lépések
1 a DC IN 12 V aljzathoz
b
3
konnektorhoz
3
Kapcsolja be a lejátszót a 1 gombbal.
4
Kapcsolja be a tévét, és állítsa be a tévé
bemenetválasztóját a távirányító t
gombjának megnyomásával. Ekkor
a tévéképernyőn a lejátszóból érkező
jel látható.
• Az [Easy Initial Settings] (Gyors kezdeti
beállítások) befejezése után a lejátszó
hálózati funkcióinak használatához válassza
az [Easy Network Settings] (Gyors hálózati
beállítások) lehetőséget.
• A vezeték nélküli kapcsolat
engedélyezéséhez a [Network Settings]
(Hálózati beállítások) részben az [Internet
Settings] (Internetbeállítások) beállítást
állítsa [Wireless Setup] (Vezeték nélküli
(beépített) beállítás) értékre.
• A vezeték nélküli kapcsolat letiltásához
a [Network Settings] (Hálózati beállítások)
részben az [Internet Settings]
(Internetbeállítások) beállítást állítsa [Wired
Setup] (Vezetékes beállítás) értékre.
19
Lejátszás
Lejátszás lemezről
A lejátszható lemeztípusokat lásd: 44. oldal.
1
2
Állítsa be a tévékészülék
bemenetválasztóját úgy, hogy
a tévéképernyőn a lejátszóról érkező jel
jelenjen meg.
A BONUSVIEW/BD-LIVE
használata
Egyes, a „BD-LIVE” emblémával ellátott
BD-ROM-ok további letölthető
szórakoztató tartalmat és egyéb adatokat
tartalmaznak.
1
Nyomja meg a Z gombot, és helyezzen
egy lemezt a lemeztálcára.
Helyi tárolásra használjon 1 GB-os
vagy nagyobb USB-memóriát.
2
Nyomja meg a Z gombot a lemeztálca
behúzásához.
Elindul a lejátszás.
Ha a lejátszás nem indul el
automatikusan, válassza a [Video]
(Videó), a [Music] (Zene) vagy
a [Photo] (Fénykép) kategóriát
a
(Disc) menüben, és nyomja
meg az ENTER gombot.
z
(vegyes lemez) – adatot is tartalmazó
lemez. Az elérhető adattartalom
megjelenítéséhez nyomja meg a távvezérlő
OPTIONS gombját, és válassza a [Data
Contents] (Adattartalom) lehetőséget.
20
Készítse elő a BD-LIVE funkció
használatát (csak BD-LIVE-kompatibilis
modellek esetén).
• Csatlakoztassa a lejátszót egy
hálózathoz (18. oldal).
• Állítsa a [BD/DVD Viewing
Settings] (BD/DVD-lejátszás
beállításai) menü [BD Internet
Connection] (BD internetkapcsolat)
beállítását [Allow] (Engedélyezés)
értékre (34. oldal).
A lejátszható oldal lefelé nézzen.
3
Csatlakoztasson USB-memóriát
a lejátszón található USB-aljzathoz
(12. oldal).
3
Helyezzen be egy BONUSVIEW/BD-LIVE
emblémájú BD-ROM-ot.
A kezelési mód a lemeztől függően
eltérő lehet. Olvassa el a lemezhez
kapott használati útmutatót.
z
Ha törölni szeretné az USB-memóriában lévő
adatokat, válassza a BD/DVD Viewing
Settings [BD megtekintési beállítások]
területen a [Delete BD Data] (BD-adatok
törlése) lehetőséget, és nyomja meg az ENTER
gombot. A buda mappában lévő összes adat
törlődik.
A Blu-ray 3D használata
Lejátszhatja a „Blu-ray 3D” emblémával
ellátott Blu-ray 3D Disc lemezeket is.
1
Készítse elő a Blu-ray 3D Disc lemez
lejátszását.
2
A lejátszási és egyéb információk
a DISPLAY gomb megnyomásával
tekinthetők meg.
A megjelenített információk a lemez
típusától és a lejátszó állapotától függően
eltérnek.
Példa: BD-ROM lejátszása esetén
Lejátszás
• Csatlakoztassa a lejátszót
a 3D-kompatibilis eszközeihez egy
nagy sebességű HDMI-kábellel.
• Állítsa be a [3D Output Setting]
(3D kimenet beállítása) és a [TV
Screen Size Setting for 3D] (TVképernyő méretének beállítása 3Dhez) beállítást a [Screen Settings]
(Képernyő-beállítások) területen
(28. oldal).
A lejátszási információk
megjelenítése
Helyezzen be egy Blu-ray 3D Disc
lemezt.
A kezelési mód a lemeztől függően
eltérő lehet. Olvassa el a lemezhez
kapott használati útmutatót.
z
Nézze meg a tv-készülékhez és
a csatlakoztatott eszközhöz mellékelt
használati útmutatót is.
A Kimeneti felbontás/videofrekvencia
B Cím száma vagy neve
C Az aktuálisan kiválasztott nézőpont
D Az aktuálisan kiválasztott
hangbeállítás
E Elérhető funkciók (
nézőpont,
hang,
feliratozás)
F Lejátszási információk
A lejátszási mód, a lejátszási
állapotsáv, a lemeztípus,
a videokodek, a bitsebesség, az
ismétlés típusa, az eltelt idő és a teljes
lejátszási idő megjelenítése
G Fejezet száma
21
Lejátszás USB-eszközről
DLNA-kiszolgálón tárolt fájlok lejátszása az
egységen keresztül (DLNA-lejátszó)
“Lejátszható fájltípusok”: 46. oldal.
1
Csatlakoztassa az USB-eszközt a lejátszó
USB-aljzatához (12. oldal).
Kiszolgáló
Mielőtt csatlakoztatná az USBeszközt, olvassa el a hozzá mellékelt
útmutatót.
2
Válassza az
[USB device] (USBeszköz) lehetőséget a </M/m/,
gomb használatával, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
3
Válassza ki a [Video] (Videó), a [Music]
(Zene) vagy a [Photo] (Fénykép)
kategóriát a M/m gombbal, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Lejátszó
Válassza ki a [Video] (Videó), a [Music]
(Zene) vagy a [Photo] (Fénykép)
kategóriát az [All Apps] (Minden
alkalmazás) kategória
[Media Server]
menüjében, és válassza ki a lejátszani
kívánt fájlt.
DLNA-kiszolgálón tárolt fájlok lejátszása
másik egységen keresztül (megjelenítő)
Ha DLNA-kiszolgálón található fájlokat
játszik le az egységen, DLNA-vezérlésre
alkalmas termékkel (telefonnal stb.) is
vezérelheti a lejátszást.
Lejátszás hálózaton
keresztül
Kiszolgáló
Megjelenítő
Fájlok lejátszása otthoni
hálózaton keresztül (DLNA)
Vezérlő
A DLNA-kompatibilis termékek
képesek lejátszani a más DLNAkompatibilis termékeken tárolt video-,
zene- és fényképfájlokat a hálózaton
keresztül.
1
A DLNA használatának előkészítése
• Csatlakoztassa a lejátszót egy
hálózathoz (18. oldal).
• Készítse elő a többi szükséges
DLNA-kompatibilis terméket.
Olvassa el a termékhez kapott
használati útmutatót.
22
Ez az egység működtethető DLNAvezérlővel. Olvassa el a DLNAvezérlőhöz kapott használati útmutatót.
A „TV SideView” használata
b
A regisztráció csak a főképernyőn hajtható
végre.
A „Screen mirroring” funkció a Miracast
technológia révén a mobileszköz
képernyőjét a televízión jeleníti meg.
A lejátszó közvetlenül csatlakoztatható
a képernyőtükrözéssel kompatibilis
eszközhöz (pl. okostelefonhoz,
táblagéphez). az eszköz kijelzőjének
képernyője nagy képernyős televízión
élvezhető. Ennek a funkciónak
a használatához nincs szükség vezeték
nélküli útválasztóra (vagy hozzáférési
pontra).
Lejátszás
A „TV SideView” egy ingyenes
mobilalkalmazás távoli eszközökhöz
(pl. okostelefonokhoz stb.) A lejátszóval
együtt használva a „TV SideView”
segítségével kényelmesen, a távoli
eszközökről érheti el a lejátszó
műveleteit. Szolgáltatásokat és
alkalmazásokat indíthat közvetlenül
a távoli eszközökről, és lejátszás közben
megjelenítheti a lemez adatait. A „TV
SideView” távvezérlőként és szoftveres
billentyűzetként is használható.
Mielőtt először használná a „TV
SideView” eszközt a lejátszóval, ne
felejtse el regisztrálni a „TV SideView”
eszközt. Regisztrációhoz kövesse a „TV
SideView” képernyőjén megjelenő
utasításokat.
A képernyőtükrözés használata
b
• A képernyőtükrözés használatakor néha
előfordulhat, hogy más hálózatokból eredő
interferencia miatt a kép és a hang minősége
gyengül. A minőség javításához állítsa be
a [Screen mirroring RF Setting]
(Képernyőtükrözés RF-beállítása) értékét
(36. oldal).
• Képernyőtükrözés közben előfordulhat,
hogy egyes hálózati funkciók nem
használhatóak.
• Győződjön meg róla, hogy az eszköz
kompatibilis a Miracast technológiával.
Az összes Miracast-kompatibilis eszköz
csatlakoztathatósága nem garantált.
1
Válassza a
[Screen mirroring]
(Képernyőtükrözés) lehetőséget
a kezdőképernyőn az </M/m/,
gombokkal, és nyomja meg az ENTER
gombot.
2
Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
23
Hangforrás hallgatása
Bluetooth-eszközön
Ha Bluetooth-eszközön (pl. fejhallgatón)
szeretné hallgatni a hanganyagot erről
a lejátszóról, akkor párosítania kell
a Bluetooth-eszközt ezzel a lejátszóval.
3
Azt, hogy miként kell a Bluetootheszközt párosító üzemmódba
állítani, az eszköz kezelési
útmutatója ismerteti.
4
Párosítás Bluetooth-eszközzel
A párosítás az a művelet, amelynek során
a Bluetooth-eszközök előre regisztrálják
egymást a csatlakozás előtt. Állítsa
a [Bluetooth Settings] (Bluetoothbeállítások) menü [Bluetooth Mode]
(Bluetooth-üzemmód) pontját az [On]
(Bekapcsolva) (32. oldal) értékre, mielőtt
Bluetooth-eszközt párosít ezzel a lejátszóval.
1
Vigye a Bluetooth-eszközt a lejátszó
1 méteres körzetén belülre.
2
Végezze el az alábbi műveletek közül
valamelyiket.
– Ha először csatlakoztatja az
eszközt, akkor nyomja meg
a távirányító BLUETOOTH
gombját.
– Válassza ki a képernyőn
a [Bluetooth Device] (Bluetootheszköz) lehetőséget.
– Válassza a [Device List]
(Eszközlista) pontot a [Bluetooth
Settings] (Bluetooth-beállítások)
menüben.
Állítsa a Bluetooth-eszközt párosító
üzemmódba.
A M/m gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a kívánt
eszközt, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Ha a Bluetooth-kapcsolat létrejött,
az eszköz neve megjelenik
a tévéképernyőn.
5
6
Indítsa el a lejátszást.
Állítsa be a hangerőt.
Először a Bluetooth-eszközön állítsa
be a hangerőt. Ha még mindig túl
halk a hang, akkor a lejátszási
képernyő [Bluetooth Volume]
(Bluetooth-hangerő) pontjának
kiválasztásával állítsa be a hangerőt.
A hangerő módosításához nyomja
meg a M/m gombot.
b
Egyes Bluetooth-eszközök nem támogatják
a hangerő-szabályozást.
A Bluetooth-eszköz leválasztása
Végezze el az alábbi műveletek közül
valamelyiket.
– Nyomja meg a távirányító
BLUETOOTH gombját (15. oldal).
– Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót
a Bluetooth-eszközön.
– Kapcsolja ki a lejátszót vagy
a Bluetooth-eszközt.
b
Mielőtt kikapcsolja a Bluetooth-eszközt,
halkítsa le a tévét, hogy később ne érje
váratlanul a nagy hangerő.
24
x
A kép és a hang közötti eltolódás
módosítása, késleltetve
a hangkimenetet a képkimenethez
képest (0 és 120 ezredmásodperc
között).
Használható beállítások
Különféle beállítások és lejátszási
műveletek válnak elérhetővé az
OPTIONS gomb megnyomásakor.
Az elérhető elemek a helyzettől függően
változnak.
Általános beállítások
x
[Repeat Setting] (Ismétlés
beállítása): Az ismétlő mód
[3D Menu] (3D menü):
– [Simulated 3D] (Szimulált 3D):
A szimulált 3D hatás beállítása.
– [3D Depth Adjustment] (3D
mélység beállítása): A 3D kép
mélységének módosítása.
– [2D Playback] (2D lejátszás):
Kétdimenziós lejátszás beállítása.
x
[Play]/[Stop] (Lejátszás/Leállítás):
A lejátszás elindítása és leállítása.
x
x
[Play from start] (Lejátszás az
elejétől): Elem lejátszása az elejéről.
[Bluetooth Device] (Bluetootheszköz): A Bluetooth-eszközök
listájának megjelenítése.
x
[Bluetooth Volume] (Bluetoothhangerő): A Bluetooth
hangerőszabályzó nézetének
megjelenítése. Ez a beállítási elem csak
akkor érhető el, amikor Bluetootheszköz van csatlakoztatva.
Csak a Video esetén
x
[3D Output Setting] (3D kimenet
beállítása): Annak beállítása, hogy
automatikusan háromdimenziós
videó jelenjen-e meg a kimeneten.
x
[Video Settings] (Videobeállítások):
– [Picture Quality Mode]
(Képminőség módja): Kiválaszthatja
a különböző fényviszonyokkal
rendelkező környezetek
képbeállításait.
*1
z [Direct]
(Közvetlen)/
[Standard]*2 (Normál)
*1*2
z [Brighter Room]
(Világos szoba)
*1*2
z [Theater Room]
(Moziterem)
*1 (Automatikus)
z [Auto]
*1
z [Custom1]
(Egyéni1)/
[Custom2]*1 (Egyéni2)
x [Texture Remaster] (Textúrák
újrarajzolása): A körvonalak
élességének és részletességének
beállítása.
x [Super Resolution] (Extra
felbontás): A felbontás javítása.
x [Smoothing] (Simítás):
Az egyenletes területek
átmeneteinek összemosásával
csökkenti a kép sávosodását.
x [Contrast Remaster] (Kontraszt
újrarajzolása): A fekete- és
fehérszintek automatikus
beállítása; így a képernyő nem
túl sötét, a kép pedig modulált.
x [Clear Black] (Tiszta fekete):
A sötét képrészek
megjelenítésének beállítása. Az
árnyékolás nincs kikapcsolva;
gyönyörűen megjelenített fekete
tónust eredményez.
x [FNR]: A képen megjelenő
véletlen zaj csökkentése.
x [BNR]: A képen megjelenő
mozaikszerű blokkzaj
csökkentése.
Lejátszás
bekapcsolása.
x
[A/V SYNC] (Hang-kép szinkronizáció):
25
x
x
x
x
x
*1
*2
[MNR]: A kép körvonala körüli
kisebb zaj (szúnyogzaj)
csökkentése.
[Contrast] (Kontraszt)
[Brightness] (Fényerő)
[Colour] (Szín)
[Hue] (Színárnyalat)
x
[Number Entry] (Számbevitel): A szám
kiválasztása a távvezérlő </M/m/,
gombjának használatával.
x
[Video Search] (Videó keresése):
A BD-ROM vagy DVD-ROM lemezre
vonatkozó információk megjelenítése
Gracenote technológiával.
Kapcsolódó információk keresése
Gracenote kulcsszavak használatával
a [Cast] (Stáb) vagy [Related]
(Kapcsolódó) kiválasztásakor.
Címlista megjelenítése a [Playback
History] (Lejátszási előzmények) vagy
[Search History] (Keresési
előzmények) kiválasztásakor.
2K videojel továbbítása esetén használható.
Ha ezeket a beállításokat meg szeretné
jeleníteni, amikor a lejátszó 4Kkompatibilis berendezéshez van
csatlakoztatva, állítsa a [Screen Settings]
(Képernyő-beállítások) menü [4K Output]
(4K kimenet) beállítását [Off]
(Kikapcsolva) értékre.
4K videojel továbbítása esetén használható.
Csak a Music esetén
x
[Pause] (Szünet): A lejátszás
x
szüneteltetése.
x
x
x
[Menu]/[Popup Menu] (Menü/
Felugró menü): A BD-ROM lemezek
felugró menüjének vagy
a DVD-lemezek menüjének
megjelenítése.
x
Zeneszám számának keresése zenei
CD lejátszásakor.
[Top Menu] (Legfelső menü): A BD,
illetve DVD lemezek legfelső
menüjének megjelenítése.
x
[Title Search] (Cím keresése): Címek
x
x
x
26
[Music Search] (Zene keresése):
A zenei CD lemez (CD-DA)
információinak megjelenítése
Gracenote technológiával.
Kapcsolódó információk keresése
Gracenote kulcsszavak használatával
a [Track] (Zeneszám), [Artist]
(Előadó) vagy [Related] (Kapcsolódó)
kiválasztásakor.
Címlista megjelenítése a [Playback
History] (Lejátszási előzmények) vagy
[Search History] (Keresési
előzmények) kiválasztásakor.
[Chapter Search] (Fejezet keresése):
Fejezet keresése, és lejátszás indítása
az elejéről.
[Audio] (Hang): A nyelvi hangsáv
váltása, ha többnyelvű hang található
a BD-ROM/DVD VIDEO lemezen. A
zeneszám kiválasztása CD-lemezen.
[Subtitle] (Felirat): A feliratozás
nyelvének váltása, ha többnyelvű
feliratozás található a BD-ROM/DVD
VIDEO lemezen.
[Angle] (Nézőpont): Váltás egy másik
nézőpontra, ha több nézőpont is
elérhető a BD-ROM vagy DVD
VIDEO lemezen.
[Add Slideshow BGM] (Diavetítés
háttérzenéjének hozzáadása): Zenei
fájlok regisztrálása az USBmemóriában a diavetítés
háttérzenéjeként.
keresése BD-ROM vagy DVD VIDEO
lemezen, és a lejátszás indítása az
elejéről.
x
[Track Search] (Zeneszám keresése):
x
[Shuffle Setting] (Véletlenszerű
beállítás): [On] (Bekapcsolva) értékre
állítva véletlenszerű sorrendben
játszhatja le a zenefájlokat.
Csak a Photo esetén
x
[Slideshow Speed] (Diavetítés
sebessége): A diavetítés sebességének
x
[Slideshow Effect] (Diavetítési
effektus): A diavetítések effektusának
x
[Slideshow BGM] (Diavetítés
háttérzenéje):
módosítása.
beállítása.
x
x
Lejátszás
– [Off] (Kikapcsolva): A funkció
kikapcsolása.
– [My Music from USB] (Saját zene
USB-ről): Az [Add Slideshow BGM]
(Diavetítés háttérzenéjének
hozzáadása) funkcióban regisztrált
zenei fájlok beállítása.
– [Play from Music CD] (Lejátszás
zenei CD-ről): A számok beállítása
a CD-DA lemezeken.
[Change Display] (Kijelző
módosítása): Váltás a [Grid View]
(Rácsnézet) és a [List View] (Listanézet)
között.
[View Image] (Kép megtekintése):
x
A kijelölt fényképe megjelenítése.
[Slideshow] (Diavetítés): Diavetítés
lejátszása.
x
[Rotate Left] (Forgatás balra):
A fénykép forgatása az óramutató
járásával ellentétesen 90 fokkal.
x
[Rotate Right] (Forgatás jobbra):
A fénykép forgatása az óramutató
járásával egyező irányban 90 fokkal.
27
Beállítások és módosítási
lehetőségek
A beállításokat tartalmazó
kijelzők használata
Válassza a
[Setup] (Beállítás)
lehetőséget a főképernyőn, ha
módosítani szeretné a lejátszó
beállításait.
Az alapértelmezett beállítások alá
vannak húzva.
1
2
Válassza a
[Setup] (Beállítás)
pontot a kezdőképernyőn az
</M/m/, gombok segítségével.
Válassza ki a kívánt beállítási kategória
ikonját a M/m gombokkal, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
z
• Azt javasoljuk, hogy körülbelül 2 havonta
végezze el a szoftverfrissítést.
• Ha a hálózati kapcsolat gyenge, látogasson
el a www.sony.eu/support oldalra, ahol
letöltheti a legújabb szoftververziót, majd
frissíthet az USB-memórián keresztül.
A frissítési funkciókról az alábbi webhelyen
is tájékoztatást találhat:
[Screen Settings]
(Képernyő-beállítások)
x [3D Output Setting] (3D kimeneti
beállítás)
[Software Update]
(Szoftverfrissítés)
[Auto] (Automatikus): Általában ezt
a beállítást kell választani.
[Off] (Kikapcsolva): Válassza ezt
a beállítást, ha az összes tartalmat 2Dben szeretné látni.
x [Update via Internet] (Frissítés
interneten keresztül)
x [TV Screen Size Setting for 3D]
(3D tévéképernyő-méret beállítása)
A lejátszó szoftverének frissítése az
elérhető hálózat használatával.
Ellenőrizze, hogy a hálózat csatlakozik-e
az internetre. Részletekért lásd: „2. lépés:
A hálózati kapcsolatok előkészítése”
(18. oldal).
Ezzel a beállítással megadhatja
a 3D-kompatibilis tv képernyőméretét.
x [Update via USB Memory] (Frissítés
USB memórián keresztül)
A lejátszó szoftverének frissítése USB
memória használatával. Ellenőrizze,
hogy a szoftverfrissítési mappa neve
megfelelő módon „UPDATE” legyen,
28
és az összes frissítési fájlt ebben
mappában kell tárolni. A lejátszó
egyetlen rétegben legfeljebb 500 fájlt/
mappa felismerésére képes, beleértve
a frissítési fájlokat/mappákat is.
x [TV Type] (TV típusa)
[16:9]: Válassza ezt a beállítást, ha
a készülékhez széles képernyős tv-t vagy
széles képernyős megjelenítést támogató
tv-t csatlakoztat.
[4:3]: Válassza ezt a beállítást, ha
a készülékhez 4:3 képarányú, a széles
képernyős megjelenítést nem támogató
tv-t csatlakoztat.
x [Screen Format]
(Képernyőformátum)
x [Output Video Resolution] (Kimeneti
képfelbontás)
[Full] (Teljes): Válassza ezt a beállítást,
ha a készülékhez széles képernyős
megjelenítést támogató tv-t csatlakoztat.
A beállítás hatására a 4:3 méretarányú
kép 16:9 méretaránnyal jelenik meg még
a széles képernyős tv-ken is.
[Normal] (Normál): A beállítás hatására
a képméret a képernyő méretéhez igazodik
az eredeti méretarány megtartásával.
Általában az [Auto] (Automatikus)
beállítást kell választani. Válassza az
[Original Resolution] (Eredeti felbontás)
lehetőséget, ha a lemezen rögzített
felbontást szeretné megjeleníteni. Ha
a felbontás kisebb az SD felbontásnál,
a készülék felkonvertálja SD felbontásra.
[Letter Box] (Fekete sáv alul-felül): Ezzel
a beállítással a készülék széles képet jelenít
meg, az alján és a tetején fekete csíkkal.
Csak akkor ad ki 24p videojelet, ha
1080/24p-kompatibilis tv-készülék van
csatlakoztatva a HDMI-aljzathoz és az
[Output Video Resolution] (Kimeneti
videofelbontás) értéke [Auto]
(Automatikus) vagy [1080p].
[BD-ROM 24p Output]
[Pan & Scan] (Szélek levágva):
A készülék teljes magasságú képet jelenít
meg a teljes képernyőn, levágott
szélekkel.
[Auto] (Automatikus): A készülék csak
akkor továbbít 1920 × 1080p felbontású,
24 Hz-es videojelet, ha 1080/24pkompatibilis tv csatlakozik a HDMI
OUT aljzathoz.
[On] (Bekapcsolva): A funkció
bekapcsolása.
[Off] (Kikapcsolva): Válassza ezt
a beállítást, ha a tv nem támogatja az
1080/24p formátumú videojelet.
Beállítások és módosítási lehetőségek
x [DVD Aspect Ratio] (DVDnézetarány)
x [24p Output] (24p kimenet)
[DVD-ROM 24p Output]
x [Cinema Conversion Mode]
(Filmkonverziós mód)
[Auto] (Automatikus): Általában ezt
a beállítást kell választani. A lejátszó
automatikusan érzékeli, hogy az anyag
videoalapú vagy filmalapú, és
a megfelelő konverziós módra vált.
[Video] (Videó): A készülék az anyagtól
függetlenül mindig a videoalapú
anyagnak megfelelő konverziós
módszert választja.
[Auto] (Automatikus): A készülék csak
akkor továbbít 1920 × 1080p felbontású,
24 Hz-es videojelet, ha 1080/24pkompatibilis tv csatlakozik a HDMI
OUT aljzathoz.
[Off] (Kikapcsolva): Válassza ezt
a beállítást, ha a tv nem támogatja az
1080/24p formátumú videojelet.
[Data content 24p Output]
(Adattartalom 24p kimenete)
Ez a funkció az USB-memórián vagy
adatlemezen található tartalmak
lejátszásához használható.
29
[Auto] (Automatikus): A készülék csak
akkor továbbít 1920×1080p felbontású,
24 Hz-es videojelet, ha 1080/24pkompatibilis tv csatlakozik a HDMI
OUT aljzathoz.
[Off] (Kikapcsolva): Válassza ezt
a beállítást, ha a tv nem támogatja az
1080/24p formátumú videojelet.
[Network content 24p Output]
(Hálózati tartalom 24p kimenete)
Ez a funkció az egyéb hálózatokról
történő tartalomlejátszáshoz
használható (például otthoni hálózat,
képernyőtükrözés stb.).
[Auto] (Automatikus): A készülék csak
akkor továbbít 1920×1080p felbontású,
24 Hz-es videojelet, ha 1080/24pkompatibilis tv csatlakozik a HDMI
OUT aljzathoz.
[Off] (Kikapcsolva): Válassza ezt
a beállítást, ha a tv nem támogatja az
1080/24p formátumú videojelet.
x [4K Output] (4K kimenet)
[Auto1] (Automatikus1): Videolejátszás
során 2K (1920×1080) videojelet,
fényképlejátszás során pedig 4K
videojelet ad ki, ha a lejátszót Sony
4K-kompatibilis berendezéshez
csatlakoztatják.
Ha nem Sony gyártmányú
4K-kompatibilis berendezéshez
csatlakoztatják, akkor BD ROM-ok/
DVD ROM-ok/adattartalom/hálózati
tartalom lejátszása és fényképlejátszás
alatt 4K-videojelet ad ki.
Ez a beállítás nem érinti a 3D videók
lejátszását.
[Auto2] (Automatikus2):
Automatikusan 4K/24p videojelet ad ki,
amikor a lejátszó 4K/24p-kompatibilis
berendezéshez csatlakozik, és elvégzi
a megfelelő beállításokat a [BD-ROM
24p Output] (BD-ROM 24p kimenet),
30
a [DVD-ROM 24p Output] (DVDROM 24p kimenet), a [Data content 24p
Output] (Adattartalom 24p kimenet) és
a [Network content 24p Output]
(Hálózati tartalom 24p kimenet)
üzemmódnál, ezenkívül kétdimenziós
fényképfájlok megtekintésekor is 4K/
24p jelet ad ki.
[Off] (Kikapcsolva): A funkció
kikapcsolása.
b
Ha az [Auto1] (Automatikus1) beállítás esetén
nem észlelhető az Ön Sony-berendezése,
akkor ennek a beállításnak ugyanaz lesz
a hatása, mint az [Auto2] (Automatikus2)
beállításnak.
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto] (Automatikus): A lejátszó
automatikusan érzékeli a csatlakoztatott
tv-készülék típusát, és a megfelelő
színbeállításra vált.
[YCbCr (4:2:2)]: A lejátszó YCbCr 4:2:2
videojelet ad le.
[YCbCr (4:4:4)]: A lejátszó YCbCr 4:4:4
videojelet ad le.
[RGB]: A lejátszó RGB videojelet ad le.
x [HDMI Deep Colour Output] (HDMI
Deep Colour kimenet)
[Auto] (Automatikus): Általában ezt
a beállítást kell választani.
[16bit]/[12bit]/[10bit]: A készülék
16 bites/12 bites/10 bites videojelet
továbbít, ha a csatlakoztatott tv
támogatja a Deep Colour színleképezést.
[Off] (Kikapcsolva): Válassza ezt
a beállítást, ha a kép nem stabil, vagy
a színek nem tűnnek természetesnek.
x [SBM] (Super Bit Mapping)
[On] (Bekapcsolva): A HDMI OUT
aljzaton érkező videojelek átmeneteinek
elsimítása.
[Off] (Kikapcsolva): Akkor válassza ezt
a lehetőséget, amikor a kimeneti videojel
torz vagy természetellenes színeket
tartalmaz.
x [IP Content NR Pro] (IP-tartalom NR
Pro)
x [Pause Mode] (Pillanatmegállítás
módja)
[Auto] (Automatikus): Általában ezt
a beállítást kell választani. A dinamikus
mozgást tartalmazó képek elmosódás
nélkül jelennek meg.
[Frame] (Képkocka): A statikus képeket
nagy felbontásban jeleníti meg.
[Audio Settings]
(Hangbeállítások)
x [Digital Audio Output] (Digitális
audiokimenet)
[Auto] (Automatikus): Általában ezt
a beállítást kell választani.
A csatlakoztatott eszköz állapotának
megfelelő audiojelet ad ki.
[PCM]: PCM-jelet ad ki a DIGITAL
OUT (COAXIAL)/HDMI OUT
aljzaton.
[Auto] (Automatikus): DSD jelet ad ki
a HDMI OUT aljzatból Super Audio CD
és DSD formátumú fájl lejátszásakor.
Helyette LPCM-jelet ad ki, ha a HDMIaljzaton csatlakoztatott eszköz nem
támogatja a DSD-jelet.
[Off] (Kikapcsolva): PCM jelet ad ki
a HDMI OUT aljzatból Super Audio CD
és DSD formátumú fájl lejátszásakor.
x [BD Audio MIX Setting] (BD Audio
MIX beállítás)
[On] (Bekapcsolva): Az interaktív
hangból és a másodlagos hangból kevert
hangjel kerül az elsődleges
hangkimenetre.
[Off] (Kikapcsolva): Csak az elsődleges
hang kerül a kimenetre. Akkor válassza
ezt a beállítást, ha HD audiojelet szeretne
kiadni egy AV-erősítőnek
(rádióerősítőnek).
Beállítások és módosítási lehetőségek
[Video - Strong] (Videó - erős)/[Video Medium] (Videó - közepes)/[Video Mild] (Videó - mérsékelt)/[Film - Mild]
(Film - mérsékelt)/[Film - Medium]
(Film - közepes)/[Film - Strong] (Film erős): A képminőség internetes
tartalomhoz igazítása.
[Off] (Kikapcsolva): A funkció
kikapcsolása.
x [DSD Output Mode] (DSD-kimeneti
üzemmód)
x [Digital Music Enhancer] (Digitális
zenejavító)
[On] (Bekapcsolva): A hangeffektus
beállítása internetes vagy USB-tartalom
lejátszásakor.
[Off] (Kikapcsolva)/[Sound Bar Mode]
(Hangsugárzósáv mód): A funkció
kikapcsolása.
x [Dolby D Compatible Output] (Dolby
D kompatibilis kimenet)
[On] (Bekapcsolva): A DTS-hangforrást
Dolby Digital-hanggá konvertálja EDID
(Extended Display Identification Data)
adatok használatával.
[Off] (Kikapcsolva): A funkció
kikapcsolása.
31
x [Audio DRC]
[Auto] (Automatikus): A lejátszás
a lemezen meghatározott
dinamikatartománnyal történik (csak
BD-ROM lemezek esetén). Az egyéb
lemezek lejátszása az [On] (Bekapcsolva)
beállítással azonos szinten történik.
[On] (Bekapcsolva): Normál csökkentési
szinten történik a lejátszás.
[Off] (Kikapcsolva): Nem működik
dinamikacsökkentés. Dinamikusabb
hangot eredményez.
x [Downmix] (Lekeverés)
[Surround] (Térhangzás): Térhatású
effektusokkal adja ki a hangjelet. Akkor
válassza ezt, ha a Dolby Surround (Pro
Logic) vagy a DTS Neo:6 szabványnak
megfelelő audioeszközt csatlakoztat.
[Stereo] (Sztereó): Térhatású effektusok
nélkül adja ki a hangjelet. Akkor válassza
ezt, ha a Dolby Surround (Pro Logic)
vagy a DTS Neo:6 szabványnak nem
megfelelő audioeszközt csatlakoztat.
[Bluetooth Settings]
(Bluetooth-beállítások)
x [Bluetooth Mode] (Bluetoothüzemmód)
[On] (Bekapcsolva): Aktiválja
a Bluetooth-beállításokat és funkciókat.
[Off] (Kikapcsolva): Kikapcsolja
a Bluetooth-beállításokat és funkciókat.
x [Device List] (Eszközlista)
Megjeleníti a párosított és észlelt
Bluetooth-vevőket, ha a [Bluetooth
Mode] (Bluetooth-üzemmód) az [On]
(Bekapcsolva) értékre van állítva.
32
x [Bluetooth Standby] (Bluetoothkészenlét)
Ez a funkció csak akkor érhető el, ha
a [Bluetooth Mode] (Bluetoothüzemmód) az [On] (Bekapcsolva)
értékre van állítva.
[On] (Bekapcsolva): Lehetővé teszi, hogy
a Bluetooth-eszköz bekapcsolja
a lejátszót.
[Off] (Kikapcsolva): A funkció
kikapcsolása.
b
A hálózati készenlét aktiválásához állítsa
a [Bluetooth Mode] (Bluetooth-üzemmód) és
a [Bluetooth Standby] (Bluetooth-készenlét)
beállítást [On] (Bekapcsolva) értékre, és
kapcsolja ki a lejátszót (44. oldal).
x [Bluetooth Codec - AAC] (Bluetoothkodek - AAC / [Bluetooth Codec LDAC] (Bluetooth-kodek - LDAC)
Ez a funkció csak akkor érhető el, ha
a [Bluetooth Mode] (Bluetoothüzemmód) az [On] (Bekapcsolva)
értékre van állítva.
[On] (Bekapcsolva): Az AAC/LDAC
kodek aktiválása.
[Off] (Kikapcsolva): Az AAC/LDAC
kodek kikapcsolása.
b
Ez a funkció ki van kapcsolva, amíg
a lejátszóhoz Bluetooth-eszköz van
csatlakoztatva.
z
Az LDAC olyan, a Sony által kifejlesztett
technológia, amely lehetővé teszi
a nagyfelbontású (Hi-Res) audiotartalmak
átvitelét akár Bluetooth-kapcsolaton keresztül
is. A többi Bluetooth-kompatibilis kódolási
technológiától, így például az SBC-től eltérően
úgy működik, hogy nem konvertálja le
a nagyfelbontású audiotartalmat*, és mintegy
háromszor annyi adat Bluetooth vezeték
nélküli hálózaton keresztül való továbbítását
engedélyezi**, mint a többi technológia –
köszönhető mindez a hatékony kódolásnak és
az optimalizált csomagkészítésnek.
* A DSD-formátumú tartalmat kivéve.
** Az SBC (Subband Coding) formátummal
összehasonlítva, 990 kbit/s-os (96/48 kHz)
vagy 909 kbit/s (88,2/44,1 kHz) bitsűrűség
kiválasztásával.
x [Wireless Playback Quality] (Vezeték
nélküli lejátszási minőség)
x [BD/DVD Menu Language] (BD/DVD
menü nyelve)
A BD-ROM vagy DVD VIDEO lemezek
alapértelmezett menünyelvének
kiválasztása.
Válassza a [Select Language Code]
(Nyelvkód választása) lehetőséget, majd
adja meg a nyelvének megfelelő kódot
a következő táblázat alapján:
„Nyelvkódok listája” (49. oldal).
x [Audio Language] (Hanganyag
nyelve)
A BD-ROM vagy DVD VIDEO lemezek
alapértelmezett hangnyelvének
kiválasztása.
Ha az [Original] (Eredeti) beállítást
választja, a lemezen meghatározott
alapértelmezett nyelvet használja
a rendszer.
Válassza a [Select Language Code]
(Nyelvkód választása) lehetőséget, majd
adja meg a nyelvének megfelelő kódot
a következő táblázat alapján:
„Nyelvkódok listája” (49. oldal).
Beállítások és módosítási lehetőségek
Ez a funkció csak akkor érhető el, ha
a [Bluetooth Mode] (Bluetoothüzemmód) és az [Bluetooth Codec LDAC] (Bluetooth-kodek - LDAC)
beállítás az [On] (Bekapcsolva) értékre
van állítva. Ha a hangkimenet és
a hálózati adatfolyam-továbbítás
bizonytalan, akkor válassza
a [Connection] (Kapcsolat) lehetőséget.
[Auto] (Automatikus): Az LDAClejátszás adatátviteli sebességének
automatikus beállítása.
[Sound Quality] (Hangminőség):
A rendszer a legmagasabb
adatsebességet használja. A hangátvitel
minősége magasabb, de az audiolejátszás
instabillá válhat, ha a kapcsolat minősége
nem megfelelő.
[Standard] (Normál): A rendszer
a közepes adatsebességet használja.
Egyensúlyt teremt a hangminőség és
a lejátszás stabilitása között.
[Connection] (Kapcsolat): A stabilitás az
elsőrendű. A hangminőség olykor csak
elfogadható, de a kapcsolat állapota
valószínűleg stabil lesz.
[BD/DVD Viewing
Settings] (BD-/DVDmegjelenítési beállítások)
x [Subtitle Language] (Feliratok nyelve)
A BD-ROM vagy DVD VIDEO lemezek
alapértelmezett feliratozási nyelvének
kiválasztása.
Válassza a [Select Language Code]
(Nyelvkód választása) lehetőséget, majd
adja meg a nyelvének megfelelő kódot
a következő táblázat alapján:
„Nyelvkódok listája” (49. oldal).
33
x [BD Hybrid Disc Playback Layer]
(BD hibrid lemez lejátszandó rétege)
[BD]: A BD-réteg lejátszása.
[DVD/CD]: A DVD- vagy CD-réteg
lejátszása.
x [BD Internet Connection]
(BD internetkapcsolat)
[Allow] (Engedélyezés): Általában ezt
a beállítást kell választani.
[Do not allow] (Nem engedélyezi): Ezzel
a beállítással letilthatja az
internetkapcsolatot.
x [Delete BD Data] (BD adatok törlése)
Törli az USB-memória adatait.
A buda mappában lévő összes adat
törlődik.
[Parental Control
Settings] (Szülői felügyelet
beállításai)
x [Password] (Jelszó)
A szülői felügyeleti funkció jelszavának
megadása vagy módosítása. A jelszóval
korlátozhatja a BD-ROM és DVD
VIDEO lemezek, illetve az internetes
videók lejátszását. Ha szükséges,
különböző korlátozási szintet is
beállíthat a BD-ROM, a DVD VIDEO
lemezekre és az internetes videókra
vonatkozóan.
x [Parental Control Area Code] (Szülői
felügyelet területkódja)
Bizonyos BD-ROM és DVD VIDEO
lemezek, illetve internetes videók
lejátszását földrajzi hely szerint
korlátozzák. Elképzelhető, hogy néhány
34
jelenet nem játszható le, vagy helyettük
másik jelenet látható. Kövesse
a képernyőn megjelenő útmutatást, és
adja meg négyjegyű jelszavát.
x [BD Parental Control] (BD szülői
felügyelet) / [DVD Parental Control]
(DVD szülői felügyelet) /
[Internet Video Parental Control]
(Internetes videók szülői
felügyelete)
A szülői felügyelet beállításakor
a jelenetek blokkolhatók vagy másik
jelenetre cserélhetők. Kövesse
a képernyőn megjelenő útmutatást, és
adja meg négyjegyű jelszavát.
x [Internet Video Unrated]
(Nem besorolt internetes videó)
[Allow] (Engedélyez): A nem besorolt
internetes videók lejátszásának
engedélyezése.
[Block] (Tiltás): A be nem sorolt
internetes videók lejátszásának tiltása.
[Music Settings]
(Zene beállításai)
x [Super Audio CD Playback Layer]
(Super Audio CD lejátszási réteg)
[Super Audio CD]: A Super Audio
CD-réteg lejátszása.
[CD]: A CD-réteg lejátszása.
x [Super Audio CD Playback Channels]
(Super Audio CD lejátszási csatornák)
[DSD 2ch] (Kétcsatornás DSD):
A kétcsatornás terület lejátszása.
[DSD Multi] (Többcsatornás DSD):
A többcsatornás terület lejátszása.
b
[System Settings]
(Rendszerbeállítások)
x [OSD Language] (Képernyőmenü
nyelve)
A lejátszó képernyőn megjelenített
üzenetei nyelvének kiválasztása.
x [HDMI Settings] (HDMI-beállítások)
x [Auto Standby] (Automatikus
készenlét)
[On] (Bekapcsolva): Automatikus
visszatérés készenléti üzemmódba, ha
több mint 20 percig egyetlen gombot
sem nyomnak meg.
[Off] (Kikapcsolva): A funkció
kikapcsolása.
[Control for HDMI] (HDMI-vezérlés)
x [Auto Display] (Automatikus kijelzés)
[On] (Bekapcsolva): A következő
BRAVIA Sync funkciók érhetők el:
– Egygombos lejátszás
– Összehangolt kikapcsolás
– Nyelvkövetés
[Off] (Kikapcsolva): A funkció
kikapcsolása.
[On] (Bekapcsolva): A rendszer
automatikusan információt jelenít meg
a képernyőn a műsorok, képmódok,
hangjelek és egyebek váltásakor.
[Off] (Kikapcsolva): A rendszer csak
a DISPLAY gomb megnyomásakor
jelenít meg információt.
z
Részletekért olvassa el a tv-készülékhez vagy
az egyéb összetevőkhöz mellékelt használati
útmutatót.
x [Software Update Notification]
(Értesítés szoftverfrissítésről)
[Linked to TV-off] (TV kikapcsolásához
kapcsolva)
[Valid] (Érvényes): A lejátszó
automatikus kikapcsolása, ha
a csatlakoztatott tv-készülék készenléti
üzemmódba vált (BRAVIA Sync).
[Invalid] (Érvénytelen): A funkció
kikapcsolása.
x [DUALSHOCK(TM)4 wireless
controller] (DUALSHOCK(TM)4
vezeték nélküli vezérlő)
Itt regisztrálhatja és kezelheti vezeték
nélküli vezérlőjét. Kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat.
Beállítások és módosítási lehetőségek
Ha a HDMI funkciókkal kompatibilis
Sony készülékeket csatlakoztat
nagysebességű HDMI-kábellel,
a működtetés egyszerűbbé válik.
A DUALSHOCK™4 vezeték nélküli vezérlő
Bluetooth technológiával működik.
Ellenőrizze, hogy a [Bluetooth Settings]
(HDMI-beállítások) menü [Bluetooth Mode]
(HDMI-vezérlés) értéke [On] (Bekapcsolva)
értékre van-e állítva (32. oldal).
[On] (Bekapcsolva): Az újabb
szoftververziókról való értesítések
bekapcsolása a lejátszón (28. oldal).
[Off] (Kikapcsolva): A funkció
kikapcsolása.
x [Gracenote Settings] (Gracenotebeállítások)
[Auto] (Automatikus): A rendszer
automatikusan letölti a lemezadatokat
a lemez lejátszásának leállításakor.
A letöltés csak akkor működik, ha
a lejátszó hálózathoz van csatlakoztatva.
[Manual] (Manuális): A rendszer
a [Video Search] (Videó keresése) vagy
[Music Search] (Zene keresése)
lehetőség kiválasztása esetén tölt le
lemezadatokat.
35
x [Device Name] (Eszköznév)
A lejátszó nevének megjelenítése.
A lejátszó neve módosítható.
A hálózati állapot megjelenítése.
x [System Information]
(Rendszerinformációk)
x [Network Connection Diagnostics]
(Hálózati diagnosztika)
A lejátszó szoftververzió-adatainak és
MAC-címének megjelenítése.
A hálózati diagnosztika futtatásával
ellenőrzi, hogy a hálózati kapcsolat
megfelelően létrejött-e.
x [Software License Information]
(Szoftverlicenc-információk)
A szoftverlicenc-információk
megjelenítése.
[Network Settings]
(Hálózati beállítások)
x [Internet Settings]
(Internetbeállítások)
Előzőleg csatlakoztassa a lejátszót
a hálózathoz. Részletekért lásd: „2. lépés:
A hálózati kapcsolatok előkészítése”
(18. oldal).
[Wired Setup] (Vezetékes hálózati
beállítások): Akkor válassza ezt
a lehetőséget, ha LAN-kábel segítségével
csatlakozik a szélessávú útválasztóhoz
(routerhez).
[Wireless Setup] (Vezeték nélküli
hálózati beállítások): Akkor válassza ezt
a lehetőséget, ha vezeték nélküli hálózati
kapcsolathoz a lejátszó beépített vezeték
nélküli LAN-adapterét használja.
z
További tudnivalókért keresse fel a következő
webhelyet, és olvassa el a gyakori kérdéseket
tartalmazó rovatot: www.sony.eu/support
36
x [Network Connection Status]
(Hálózati kapcsolat állapota)
x [Screen mirroring RF Setting]
(Képernyőtükrözés RF-beállítása)
[Auto] (Automatikus): Automatikusan
beállítja az RF (rádiófrekvenciás)
csatorna sávját a képernyőtükrözés
kapcsolatához.
[CH 1]/[CH 6]/[CH 11]: A CH 1/CH 6/
CH 11 csatornát állítja be elsődlegesként.
x [Connection Server Settings]
(Csatlakozó kiszolgáló beállításai)
Annak beállítása, hogy megjelenjen-e
a csatlakoztatott kiszolgáló.
x [Auto Home Network Access
Permission] (Automatikus otthoni
hálózati hozzáférési engedély)
[On] (Bekapcsolva): Az automatikus
hozzáférés engedélyezése az újonnan
észlelt, DLNA-vezérlővel kompatibilis
termék számára.
[Off] (Kikapcsolva): A funkció
kikapcsolása.
x [Home Network Access Control]
(Otthoni hálózati hozzáférés
szabályozása)
A DLNA-vezérlésre alkalmas termékek
listájának megjelenítése, valamint annak
beállítása, hogy a lejátszó fogadjon-e
parancsokat a listán szereplő vezérlőktől.
x [Registered Remote Devices]
(Regisztrált távoli eszközök)
Megjeleníti a regisztrált távoli eszközök
listáját.
x [Remote Start] (Távoli indítás)
[On] (Bekapcsolva): Lehetővé teszi, hogy
a hálózaton keresztül kapcsolódó eszköz
bekapcsolja a lejátszót.
[Off] (Kikapcsolva): A funkció
kikapcsolása.
b
x [Reset to Factory Default Settings]
(Gyári alapbeállítások visszaállítása)
Visszaállítja a lejátszó beállításainak
kijelölt csoportját a gyári alapértékekre.
A csoporton belül mindegyik beállítás
alaphelyzetbe áll.
x [Initialise Personal Information]
(Személyes adatok törlése)
A lejátszón tárolt személyes adatainak
törlése.
b
[Easy Network
Settings] (Gyors hálózati
beállítás)
Ha ezt az egységet kiselejtezi, átadja vagy
továbbértékesíti, akkor biztonsági okokból
távolítsa el róla az összes személyes
információt. Tegye meg a megfelelő
intézkedéseket, például a hálózati szolgáltatás
használata utáni kijelentkezést.
Beállítások és módosítási lehetőségek
A hálózati készenlét aktiválásához állítsa
a [Remote Start] (Távoli indítás) beállítást az
[On] (Bekapcsolva) értékre, és kapcsolja ki
a lejátszót (44. oldal).
[Resetting]
(Alaphelyzetbe állítás)
A hálózati beállítások megadásához
válassza az [Easy Network Settings]
(Gyors hálózati beállítások) lehetőséget.
Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
37
További információk
Hibaelhárítás
Ha a lejátszó működésében az alábbi
rendellenességek bármelyikét észleli,
a javítás előtt próbálkozzon meg a hiba
elhárításával az útmutatóban leírt
módon. Ha a probléma tartósan fennáll,
keresse fel a legközelebbi Sonyforgalmazót.
Kép
Nincs kép, vagy hibás a kimenő kép.
, Ellenőrizze, hogy megfelelően vannake csatlakoztatva a csatlakozókábelek
(17. oldal).
, Kapcsolja át a tv-készülék
bemenetválasztóját, hogy a lejátszóról
érkező jel legyen látható.
, Állítsa át az [Output Video
Resolution] (Kimenő videojel
felbontása) beállítást a lehető
legkisebbre úgy, hogy benyomja
a távvezérlő x (leállítás), HOME,
majd POP UP/MENU gombját.
, Próbálkozzon a következőkkel:
1Kapcsolja ki a rendszert, majd
kapcsolja be újra. 2Kapcsolja ki
a csatlakoztatott készüléket, majd
kapcsolja be újra. 3Húzza ki és
csatlakoztassa újra a HDMI-kábelt.
, A HDMI OUT aljzathoz olyan DVIeszköz van csatlakoztatva, amely nem
támogatja a másolásvédelmi
technológiát.
, Ellenőrizze a [Screen Settings]
(Képernyőbeállítások) menü [Output
Video Resolution] (Kimeneti
videofelbontás) beállítását (29. oldal).
38
, BD ROM, DVD ROM, adattartalom és
hálózati tartalom esetén ellenőrizze
a [Screen Settings] (Képernyőbeállítások) menü [24p Output]
(24p kimenet) pontjának beállításait
(29. oldal).
A képernyőn megjelenő nyelv
automatikusan átvált a HDMI OUT aljzathoz
való csatlakozás esetén.
, Ha a [HDMI Settings] (HDMIbeállítások) menü [Control for HDMI]
(HDMI-vezérlés) beállítása [On]
(Bekapcsolva) (35. oldal), a képernyőn
megjelenített nyelv automatikusan
átvált a csatlakoztatott tv-készülék nyelvi
beállításának megfelelően (ha módosítja
a TV-készülék beállítását stb.).
Hang
Nincs hang, vagy hibás a kimenő hang.
, Ellenőrizze, hogy megfelelően vannake csatlakoztatva a csatlakozókábelek
(17. oldal).
, Állítsa át az AV-erősítő (rádióerősítő)
bemenetválasztóját úgy, hogy a lejátszó
audiojelét adja ki az AV-erősítő
(rádióerősítő).
, Ha az audiojel nem jelenik meg
a DIGITAL OUT (COAXIAL/HDMI
OUT) aljzaton, ellenőrizze
a hangbeállításokat (31. oldal).
, HDMI-csatlakozás esetén
próbálkozzon a következővel:
1Kapcsolja ki a rendszert, majd
kapcsolja be újra. 2Kapcsolja ki
a csatlakoztatott készüléket, majd
kapcsolja be újra. 3Húzza ki és
csatlakoztassa újra a HDMI-kábelt.
, HDMI-csatlakozás esetén, ha a lejátszó
AV-erősítőn (rádióerősítőn) keresztül
van tv-készülékhez csatlakoztatva,
próbálja meg azt, hogy közvetlenül
a tv-készülékhez csatlakoztatja
a HDMI-kábelt. Olvassa el az AVerősítőhöz (rádióerősítőhöz) mellékelt
használati útmutatót is.
, A HDMI OUT csatlakozó egy DVIeszközhöz kapcsolódik (a DVIcsatlakozók nem képesek hangjelek
fogadására).
, A HDMI OUT aljzathoz olyan eszköz
van csatlakoztatva, amely nem
támogatja lejátszó hangformátumát.
Ellenőrizze a hangbeállításokat
(31. oldal).
, Állítsa az [Audio Settings]
(Hangbeállítások) menü [BD Audio
MIX Setting] (Hangeffektus)
lehetőségét [Off] (Hangzáskép
bekapcsolva) értékre (31. oldal).
, Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott AVerősítő (rádióerősítő) kompatibilis-e
mindegyik HD hangformátummal.
Nem adja ki a lejátszó az interaktív hangot.
, Állítsa az [Audio Settings]
(Hangbeállítások) menü [BD Audio
MIX Setting] (Hangeffektus)
lehetőségét [On] (Hangzáskép
bekapcsolva) értékre (31. oldal).
Lemez lejátszásakor a 3-as üzenetkód jelenik
meg a képernyőn: [Audio outputs temporarily
muted. Do not adjust the playback volume.
The content being played is protected by
Cinavia and is not authorized for playback on
this device. For more information, see http://
www.cinavia.com. Message Code 3.]
, A lejátszott videó hangsávja Cinaviakódot tartalmaz. A kód szerint
a lejátszott anyag egy professzionális
gyártású eredeti engedély nélküli
másolata (6. oldal).
Lemez
Nem játszható le a lemez.
, A lemez szennyezett vagy meggörbült.
, A lemez fejjel lefelé van betéve.
A lemezt a lejátszható oldallal lefelé
helyezze be.
, Ilyen formátumú lemezt nem tud
lejátszani ez a lejátszó (44. oldal).
, A lejátszó nem tudja lejátszani a nem
megfelelően lezárt házilag írt
lemezeket.
, A BD vagy DVD régiókódja nem
egyezik meg a lejátszóéval.
További információk
A HD hangot (Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio és
DTS-HD Master Audio) nem bitfolyam
formájában adja ki a rendszer.
(A hangkimeneteket a rendszer átmenetileg
lenémította. Ne állítsa át a lejátszási
hangerőt. A lejátszott tartalom Cinaviakóddal védett, és ezen a készüléken nem
játszható le. További információk: http://
www.cinavia.com. 3-as üzenetkód).
USB-eszköz
A lejátszó nem észleli a hozzá
csatlakoztatott USB-eszközt.
, Győződjön meg róla, hogy az USBeszköz megfelelően csatlakozik az
USB-aljzathoz.
, Ellenőrizze, hogy nem sérült-e az USBeszköz vagy egy kábel.
, Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva
az USB-eszköz.
, Ha az USB-eszköz USB-hubon
keresztül csatlakozik, válassza le az
USB-eszközt, és csatlakoztassa azt
közvetlenül a lejátszóhoz.
39
Internetes adatfolyam
A kép vagy a hang rossz minőségű, illetve
bizonyos műsorok kisebb részletességgel
jelennek meg, különösen a gyors mozgást
ábrázoló vagy sötét jelenetek közben.
, A kapcsolatsebesség módosításának
hatására javulhat a kép- és a
hangminőség. Ajánlott legalább
2,5 Mbit/s sebességű kapcsolatot
használni hagyományos felbontású
videók lejátszásához (10 Mbit/s
ajánlott nagyfelbontású videók
lejátszása esetén).
Az internetről származó tartalom lejátszása
közben nincs beállítási menü.
, Az internetről származó tartalom
lejátszása közben nem érhető el
beállítási menü.
A lejátszó nem csatlakoztatható a vezeték
nélküli LAN-routerhez.
, Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva
a vezeték nélküli LAN-router.
, A környezet (például a falak anyaga,
a rádióhullám-vételi feltételek vagy
a lejátszó és a vezeték nélküli LANrouter közötti akadályok)
következtében csökkenhet a lehetséges
kommunikációs távolság. Helyezze
közelebb egymáshoz a lejátszót és
a vezeték nélküli LAN-routert.
, A 2,4 GHz-es frekvenciasávot használó
készülékek – például a mikrohullámú
sütők, Bluetooth-eszközök és digitális
vezeték nélküli eszközök –
megszakíthatják a kommunikációt.
Helyezze távolabb a lejátszót az ilyen
készülékektől, vagy kapcsolja ki
a készülékeket.
A kívánt vezeték nélküli router nem jelenik
meg a vezeték nélküli hálózatok listájában.
Hálózati kapcsolat
A lejátszó nem tud csatlakozni a hálózathoz.
, Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot
(18. oldal) és a hálózati beállításokat
(36. oldal).
A számítógép nem tud kapcsolódni az
internethez, miután végrehajtotta a [Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS)] (WPS-beállítás)
eljárást.
, A routernek a vezeték nélküli hálózatra
vonatkozó beállításai automatikusan
megváltozhatnak, ha a WiFi Protected
Setup funkciót az útválasztó
konfigurálását megelőzően használja.
Ilyen esetben módosítsa ennek
megfelelően a számítógép beállításait is.
40
, Nyomja meg a RETURN gombot az
előző képernyőre való visszatéréshez,
és indítsa el újra a vezeték nélküli
beállítást. Ha a vezeték nélküli
útválasztót továbbra sem találja
a rendszer, válassza a [New connection
registration] (Új kapcsolat
regisztrálása) gombot a [Manual
registration] (Kézi regisztráció)
elvégzéséhez.
A következő üzenet jelenik meg a lejátszó
bekapcsolásakor: [A new software version is
available. Please go to the “Setup” section of
the menu and select “Software Update” to
perform the update.] (Új szoftververzió
érhető el. Menjen a menü „Setup” részébe,
és indítsa el a frissítést a „Network update"
menüponttal).
, Frissítse a lejátszót a legújabb
szoftververzióra a következő részben
ismertetett módon: [Software Update]
(Szoftverfrissítés) (28. oldal).
Bluetooth-kapcsolat
A Bluetooth-kapcsolat nem hozható létre.
Nincs hang, ugrik vagy hullámzik a hang,
illetve megszakad a kapcsolat.
, Vigye a Bluetooth-eszközt
a lejátszóhoz közelebb.
, Gondoskodjon arról, hogy a lejátszót
ne érje Wi-Fi-hálózattól, másik
Bluetooth-eszköztől más 2,4 GHz-es
vezeték nélküli eszköztől vagy
mikrohullámú sütőtől származó
interferencia.
Control for HDMI (BRAVIA Sync)
A [Control for HDMI] (HDMI-vezérlés) funkció
nem működik (BRAVIA Sync).
, Ellenőrizze, hogy a [HDMI Settings]
(HDMI-beállítások) menü [Control
for HDMI] (HDMI-vezérlés) értéke
[On] (Bekapcsolva) értékre van-e
állítva (35. oldal).
, Ha megváltoztatja a HDMIkapcsolatot, kapcsolja ki és be
a lejátszót.
, Áramszünetet követően állítsa
a [HDMI Settings] (HDMIbeállítások) menü [Control for HDMI]
(HDMI-vezérlés) beállítását [Off]
(Kikapcsolva) értékre, majd a [HDMI
Settings] (HDMI-beállítások) menü
[Control for HDMI] (HDMI-vezérlés)
beállítását [On] (Bekapcsolva) értékre
(35. oldal).
, Ellenőrizze az alábbiakat, és további
információkért olvassa el
a készülékhez kapott használati
útmutatót.
– a csatlakoztatott készülék
kompatibilis a [Control for HDMI]
(HDMI-vezérlés) funkcióval;
– a csatlakoztatott elem [Control for
HDMI] (HDMI-vezérlés) funkcióra
vonatkozó beállításai megfelelőek.
További információk
, Állítsa a [Bluetooth Mode] (Bluetooth
mód) beállítást az [On] (Bekapcsolva)
értékre (32. oldal).
, Győződjön meg arról, hogy a Bluetootheszköz be van kapcsolva, és a Bluetooth
funkció engedélyezve van.
, Vigye a Bluetooth-eszközt
a lejátszóhoz közelebb.
, Csatlakoztassa ismét ezt a lejátszót és
a Bluetooth-eszközt. Előfordulhat,
hogy először a Bluetooth-eszköz
segítségével meg kell szüntetnie
a lejátszóval létrehozott kapcsolatot.
, Mielőtt újra megpróbál csatlakozni,
törölje a párosítási adatokat az
eszközlistából és a csatlakoztatott
eszközről is.
, Ha a lejátszó közelében más Bluetootheszközök is találhatók, akkor
előfordulhat, hogy nem lehet
csatlakozni. Ilyenkor kapcsolja ki
a többi Bluetooth-eszközt.
, Kitörlődött a csatlakozási regisztrációs
információ. Hajtsa végre újra
a csatlakozást.
, Ellenőrizze, hogy a megfelelően
létrejött-e a Bluetooth-kapcsolat
a lejátszó és a Bluetooth-eszköz között.
, Csatlakoztassa ismét ezt a lejátszót és
a Bluetooth-eszközt.
, Tartsa távol a lejátszót a fémből készült
tárgyaktól és felületektől.
41
, Ha AV-erősítőn (rádióerősítőn)
keresztül csatlakozik a tv-készülékhez,
– lehet, hogy nem tudja vezérelni a tvkészüléket a lejátszóról, ha az AVerősítő (rádióerősítő) nem
kompatibilis a [Control for HDMI]
(HDMI-vezérlés) funkcióval;
– ha módosítja a HDMI-csatlakozást,
húzza ki, majd csatlakoztassa újra
a tápkábelt, vagy ha áramszünet
fordul elő, próbálkozzon
a következővel: 1Állítsa be az AVerősítő (rádióerősítő)
bemenetválasztóját úgy, hogy
a lejátszóról érkező kép jelenjen
meg a tv-képernyőn. 2Allítsa
a [HDMI Settings] (HDMIbeállítások) menü [Control for
HDMI] (HDMI-vezérlés) beállítását
[Off] (Kikapcsolva) értékre, majd
a [HDMI Settings] (HDMIbeállítások) menü [Control for
HDMI] (HDMI-vezérlés) beállítását
[On] (Bekapcsolva) értékre
(35. oldal). Olvassa el az AVerősítőhöz (rádióerősítőhöz)
mellékelt használati útmutatót.
Nem működik az Összehangolt kikapcsolás
funkció (BRAVIA Sync).
, Győződjön meg arról, hogy a [HDMI
Settings] (HDMI-beállítások) menü
[Control for HDMI] (HDMI-vezérlés)
és [Linked to TV-off] (TV
kikapcsolásához kapcsolva) beállítás
értéke [On] (Bekapcsolva) és [Valid]
(Érvényes) (35. oldal).
42
Egyebek
A tartalom lejátszása nem az elejéről indul el.
, Nyomja meg az OPTIONS gombot, és
válassza a [Play from start] (Lejátszás
az elejéről) lehetőséget.
A lejátszás nem attól a folytatási ponttól
indul újra, ahol legutóbb megállította.
, A lemeztől függően előfordulhat, hogy
a folytatási pont törlődik
a memóriából, ha:
– kiadja a lemeztálcát,
– leválasztja az USB-eszközt,
– más tartalmat játszik le, illetve
– kikapcsolja a lejátszót.
Lemez lejátszásakor a képernyőn az 1-es
üzenetkód [Playback stopped. The content
being played is protected by Cinavia and is
not authorized for playback on this device.
For more information, see http://
www.cinavia.com. Message Code 1.]
(A lejátszás leállt. A lejátszott tartalom
Cinavia-kóddal védett, és ezen a készüléken
nem játszható le. További információk:
http://www.cinavia.com. 1-es üzenetkód)
jelenik meg a képernyőn.
, A lejátszott videó hangsávja Cinaviakódot tartalmaz. A kód szerint
a lejátszott anyag kizárólag
professzionális berendezéssel való
lejátszásra készült, fogyasztók számára
gyártott készülékekkel való lejátszása
nem engedélyezett (6. oldal).
A lemeztálca nem nyílik ki, és nem lehet
eltávolítani a lemezt akkor sem, ha
megnyomja a Z gombot.
Rendszer
Lézer: Félvezető lézer
Bemenetek és kimenetek
(Aljzat neve:
Aljzat típusa/kimeneti jelszint/terhelés
impedanciája)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Hangcsatlakozó/0,5 Vp-p/75 kΩ
HDMI OUT:
HDMI 19 érintkezős szabványos
csatlakozó
LAN (100): 100BASE-TX csatlakozó
USB:
„A” típusú USB-aljzat (USB-memória,
memóriakártya-olvasó, digitális
fényképezőgép és digitális
videokamera csatlakoztatására)*
* Ne használja töltés céljából.
DC IN: 12 V DC, 850 mA
A következő üzenet jelenik meg a Z
(kinyitás/becsukás) gomb lenyomásakor:
[[EJECT] Key is currently unavailable.]
(Az [EJECT] gomb jelenleg nem érhető el).
, Forduljon a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz vagy a helyileg
illetékes Sony márkaszervizhez.
További információk
, Amikor a lejátszó be van kapcsolva,
a lemeztálca rögzítésének feloldásához
a távvezérlőn nyomja meg a x
(leállítás), a HOME, majd a TOP
MENU gombot, és tiltsa le
a gyermekzár funkciót (12. oldal).
, Próbálkozzon a következőkkel:
1Kapcsolja ki a lejátszót, és húzza ki
a hálózati aljzatból. 2A lejátszó Z
gombját nyomva tartva csatlakoztassa
újra a lejátszót a konnektorhoz.
3Tartsa lenyomva a lejátszó Z
gombját, amíg a lemeztálca ki nem
nyílik. 4Távolítsa el a lemezt.
5Húzza ki a hálózati aljzatból az
eszközt, majd dugja vissza a lejátszó
helyreállításához.
Műszaki adatok
Vezeték nélküli
Vezeték nélküli LAN szabványa:
IEEE802.11 a/b/g/n protokoll
Frekvenciatartomány:
2,4 GHz-es, 5 GHz-es sáv
Moduláció: DSSS és OFDM
Bluetooth-verzió: 4.1-es Bluetooth-verzió
Bluetooth
A lejátszó nem reagál egyik gomb
megnyomására sem.
, Nedvesség csapódott le a lejátszó
belsejében (4. oldal).
Kommunikációs rendszer:
4.1-es Bluetooth-specifikáció
Kimenet:
Bluetooth-specifikáció, Power Class 1
Maximális kommunikációs hatótáv:
Hatótáv kb. 30 m
Frekvenciasáv: 2,4 GHz
Modulációs módszer: FHSS
Kompatibilis Bluetooth-profilok:
A2DP v1.2, AVRCP v1.3
Támogatott kodekek: SBC, AAC, LDAC
43
Átvitel tartománya (A2DP):
• 20–40 000 Hz (LDAC 96 kHz-es
mintavétel, 990 kbit/s-os átvitel)
• 20–20 000 Hz (44,1 kHz-es
mintavétellel)
Általános
Áramellátási követelmények:
12 V egyenáram, hálózati adapterrel
Áramellátás: Bemenet: 220–240 V~,
50/60 Hz
Teljesítményfelvétel (hálózati adapter
használata esetén): 12 W
Hálózati készenlét:
Kevesebb mint 3 W (minden
vezetékes/vezeték nélküli hálózati port
BEKAPCSOLVA)
Méret (kb.):
255 mm × 192 mm × 39 mm
(szélesség/magasság/mélység)
a legnagyobb kinyúlásokkal
Tömeg (kb.): 0,9 kg
Üzemi hőmérséklet: 5–35 °C
Üzemi páratartalom: 25–80%
Lejátszható lemezek
Blu-ray
Disc*1
BD-ROM
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD*3
CD-DA (zenei CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
*1
*2
Mellékelt tartozékok
•
•
•
•
Hálózati adapter (AC-L1210WW) (1)
Hálózati tápvezeték (1)
Távirányító (távvezérlő) (1)
R03-as (AAA méretű) elemek (2)
A műszaki adatok és a kivitel előzetes
bejelentés nélkül változhatnak.
*3
Mivel a Blu-ray Disc specifikációk újak és
gyorsan változnak, előfordulhat, hogy
bizonyos lemeztípusok és -verziók nem
játszhatók le.
A hangkimenet a forrástól,
a csatlakozáshoz használt kimeneti aljzattól
és a választott hangkimeneti beállításoktól
függően eltérő.
BD-RE: 2.1-es verzió
BD-R: 1.1-es, 1.2-es és 1.3-as verzió,
beleértve a szerves pigment típusú BD-R
formátumot (LTH típus)
A számítógépen írt BD-R lemezek nem
játszhatók le, ha a postscriptek írhatók.
A CD- vagy DVD-lemezeket nem lehet
lejátszani, ha nincsenek megfelelően
lezárva. További tudnivalókért olvassa el az
íróeszközhöz kapott használati útmutatót.
Nem lejátszható lemezek
• Kazettás BD lemezek
• BDXL lemezek
• DVD-RAM lemezek
• HD DVD lemezek
• DVD Audio lemezek
• PHOTO CD lemezek
• CD-Extra lemezek adatrésze
• Super VCD lemezek
• DualDisc lemezek hanganyagot
tartalmazó oldala
44
Megjegyzés a lemezekről
Ez a termék a kompaktlemez (CD)
szabványnak megfelelő lemezek
lejátszására készült. A DualDisc lemezek
és a másolásvédelmi technológiákkal
kódolt egyes lemezek nem felelnek meg
a Compact Disc (CD) szabványnak, és
ezért elképzelhető, hogy nem játszhatók
le ezzel a készülékkel.
Megjegyzés a BD/DVD lemezek lejátszásnak
vezérléséről
Megjegyzés a kétrétegű BD/DVD lemezekről
A lejátszás képe és hangja a rétegek
váltásakor rövid időre megszakadhat.
További információk
Gyakran előfordul, hogy a szoftverek
gyártói szándékosan korlátozzák a BD/
DVD lejátszási műveleteit. Mivel ez
a lejátszó a szoftvergyártók által
kialakított tartalomnak megfelelően
játssza le a BD/DVD lemezeket, egyes
lejátszási funkciók hiányozhatnak.
Területkód (csak BD-ROM/DVD VIDEO
lemezek esetén)
A lejátszó régiókódja az egység aljára van
nyomtatva, és csak az ezzel azonos
területkóddal vagy ALL szimbólummal
ellátott BD-ROM/DVD VIDEO
lemezeket lehet lejátszani.
Területkód
45
Lejátszható fájltípusok
Video
Kodek
MPEG-1 Video*1
Tároló
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
PS*3
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV
VC1*1
WMV9*1*7
Motion JPEG*6
*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MKV*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
*1
.mp4, .m4v
AAC
TS*1
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
Quick
Time*6
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
FLV*6
.flv, .f4v
LPCM, AAC, MP3
3gpp/
3gpp2*6
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
AAC
MP4
MPEG4/AVC*5
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
ASF
.wmv, .asf
WMA9, WMA 10 Pro
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Quick Time .mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
AVI
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
Formátum
AVCHD (2.0-s verzió)*1*8*9*10
46
Hanggal
PS
MPEG-2 Video*2 TS*4
Xvid
Kiterjesztés
.avi
*7
Music
Kodek
Kiterjesztés
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)*11
.mp3
AAC/HE-AAC*1*11
.m4a, .aac*6
WMA9 Standard*1
.wma
WMA 10 Pro*12
.wma
*11
.wav
LPCM
*8
*9
*10
FLAC*1
.flac, .fla
Dolby Digital*6*11
.ac3
DSF*1
.dsf
*12
DSDIFF*1*13
.dff
*13
AIFF
ALAC
*1
.aiff, .aif
Vorbis
.ogg
Monkey’s Audio
.ape
Photo
Kiterjesztés
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG
.png*14
GIF
.gif*14
MPO
.mpo*6*15
BMP
.bmp*6*16
*2
*3
*4
*5
*6
*15
*16
b
Formátum
*1
*14
.m4a
További információk
*1
*11
A lejátszó az Advance Profile szintig
támogatja az WMV9 formátumot.
A lejátszó legfeljebb 60 fps
képkockasebességet támogat.
A lejátszó képes a digitális videokamerával
és hasonló eszközökkel rögzített AVCHD
formátumú fájlok lejátszására.
Az AVCHD formátumú lemezeket nem
lehet lejátszani, ha nincsenek megfelelően
lezárva.
A lejátszó képes az AVCHD 3D formátum
lejátszására.
A lejátszó képes „.mka” fájlok lejátszására.
Ez a fájl nem játszható le egy DLNAkiszolgálón.
A lejátszó nem játssza le a kódolt, pl.
Lossless kódolású fájlokat.
A lejátszó nem játssza le a DST kódolású
fájlokat.
A lejátszó nem játssza le az animált PNGés az animált GIF-fájlokat.
A nem 3D formátumú MPO-fájlok esetén
az alapkép vagy a legelső kép jelenik meg.
A lejátszó nem játssza le a 16 bites BMPfájlokat.
Előfordulhat, hogy a lejátszó nem játssza le
ezt a fájlformátumot DLNA-kiszolgálón.
A lejátszó csak hagyományos felbontású
videofájlokat tud lejátszani DLNAkiszolgálóról.
A lejátszó nem játssza le a DTS
fájlformátumot DLNA-kiszolgálón.
A lejátszó a Dolby Digital fájlformátumot
csak DLNA-kiszolgálón játssza le.
Ez a lejátszó 4.1-es szintig támogatja az
AVC formátumot.
A lejátszó nem játssza le ezt
a fájlformátumot DLNA-kiszolgálóról.
• Egyes fájlok nem játszhatók le
a fájlformátumtól, a fájlkódolástól,
a rögzítési állapottól vagy a DLNAkiszolgáló állapotától függően.
• A számítógépen szerkesztett fájlok nem
minden esetben játszhatók le.
• Egyes fájlok esetén nem használható a gyors
előre- vagy visszatekerési funkció.
• A lejátszó nem játssza le a kódolt, pl. DRM
kódolású fájlokat.
• A rendszer az alábbi fájlok és mappák
felismerésére képes a BD-, DVD- és CDlemezeken, valamint az USB-eszközökön:
– mappák a 9. rétegig, beleértve
a gyökérmappát is.
– akár 500 fájl/mappa egy rétegen belül.
• A lejátszó a DLNA-kiszolgálón tárolt fájlok
és mappák közül a következőket képes
felismerni:
– mappák legfeljebb a 19. szintig;
– egy szinten legfeljebb 999 fájl/mappa.
47
• Ez a lejátszó a következő
képkockasebességeket támogatja:
– legfeljebb 60 fps, csak AVCHD (MPEG4/
AVC) formátum esetén.
– legfeljebb 30 fps más videokodekek esetén.
• Ez a lejátszó legfeljebb 40 fps
képkockasebességet támogat.
• Előfordulhat, hogy egyes USB-eszközök
nem működnek ezzel a lejátszóval.
• A rádióerősítő képes háttértároló (MSCbesorolású) eszközök (pl. flash memória
vagy HDD), állóképrögzítő (SICD)
eszközök, illetve a 101 gombos billentyűzet
felismerésére.
• Az adatvesztés, illetve az USB-memória vagy
más eszközök károsodásának elkerülése
érdekében kapcsolja ki a lejátszót az USBmemória vagy más eszközök csatlakoztatása
és eltávolítása előtt.
• A lejátszó nem minden esetben képes
folyamatosan lejátszani az ADAT CD-n
található nagy bitsebességű videofájlokat.
Javasoljuk, hogy az ilyen fájlokat ADAT
DVD- vagy ADAT BD-lemezről játssza le.
Tudnivalók a vezeték nélküli LAN
hálózatok biztonságáról
Mivel a vezeték nélküli LAN funkció
rádióhullámok segítségével létesít
kapcsolatot, a vezeték nélküli jelet
elfoghatják. A vezeték nélküli
kommunikáció védelme érdekében
a lejátszó különféle biztonsági
funkciókat támogat. Fordítson gondot
arra, hogy a biztonsági beállításokat
a hálózati környezetnek megfelelően
konfigurálja.
Nincs védelem
Habár a beállítások megadása egyszerű,
bárki elfoghatja a vezeték nélküli jeleket,
illetve behatolhat a vezeték nélküli
hálózatba, és ehhez még bonyolult
módszerekre sincs szüksége. Számoljon
a jogosulatlan behatolás vagy az adatok
idegen kézbe kerülésének kockázatával.
48
WEP
A WEP védelmet biztosít
a hálózatoknak, hogy megakadályozza
a kommunikációs jelek elfogását és
a hálózatra való behatolást. A WEP egy
régebbi biztonsági technológia, amely az
olyan eszközök csatlakozását is lehetővé
teszi, amelyek nem támogatják a TKIP/
AES titkosítást.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
A TKIP biztonsági technológiát a WEP
hiányosságainak kiküszöbölésére
fejlesztették ki. A TKIP magasabb
biztonsági szintet nyújt a WEP-nél.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
Az AES biztonsági technológia fejlett,
a WEP és a TKIP technológiától
alapvetően különböző védelmi módszert
alkalmaz.
Az AES magasabb biztonsági szinten
nyújt, mint a WEP vagy a TKIP.
Megjegyzések a lemezekkel
kapcsolatban
• A lemezt a tisztán
tartása érdekében
a szélénél fogja meg,
és ne érintse meg
a felületét.
A lemezen lévő por, ujjlenyomat vagy
karcolás zavart okozhat
a működésében.
• Ne tegye ki a lemezt közvetlen
napfénynek vagy hőhatásnak (például
hővezetékek hőjének), és ne hagyja
közvetlen napsütésben álló autóban,
mivel az autó belseje nagyon
felmelegedhet.
• Lejátszás után helyezze vissza a lemezt
a tokjába.
Nyelvkódok listája
Részletekért lásd: [BD/DVD Viewing
Settings] (BD-/DVD-megjelenítési
beállítások) (33. oldal).
A nyelvek írásmódja az ISO 639: 1988
(E/F) szabványt követi.
Kód
Nyelv
1027
1032
1044
1051
1053
1059
1061
1067
1079
1097
1105
1130
Afar
Afrikaans
Arabic
Aymara
Bashkir
Bulgarian
Bislama
Tibetan
Catalan
Czech
Danish
Bhutani;
Dzongkha
English
Spanish
Basque
Finnish
Faroese
Frisian
Scots Gaelic
Guarani
Hausa
Croatian
Armenian
Interlingue
Indonesian
Italian
Japanese
Javanese
Kazakh
1028
1039
1045
1052
1057
1060
1066
1070
1093
1103
1109
1142
Abkhazian
Amharic
Assamese
Azerbaijani
Byelorussian
Bihari
Bengali
Breton
Corsican
Welsh
German
Greek
1145
1150
1157
1166
1174
1183
1194
1203
1217
1229
1235
1245
1253
1257
1269
1287
1298
Cambodian;
Khmer
Korean
Kurdish
Latin
Laothian; Lao
Latvian
Maori
Malayalam
1300
Esperanto
Estonian
Persian
Fiji
French
Irish
Galician
Gujarati
Hindi
Hungarian
Interlingua
Inupiak
Icelandic
Hebrew
Yiddish
Georgian
Greenlandic;
Kalaallisut
Kannada
1305
1311
1326
1332
1345
1349
1352
Kashmiri
Kirghiz
Lingala
Lithuanian
Malagasy
Macedonian
Mongolian
1144
1149
1151
1165
1171
1181
1186
1196
1209
1226
1233
1239
1248
1254
1261
1283
1297
1299
1301
1307
1313
1327
1334
1347
1350
További információk
• Tisztítsa meg a lemezt
egy törlőkendővel.
A lemezt a belsejétől
kifelé törölje le.
• Ne használjon
oldószert, például
benzint, hígítószert,
a kereskedelemben kapható lemez- és
lencsetisztítószereket vagy
a bakelitlemezekhez készült
antisztatikus spray-ket.
• Ha Ön nyomtatta a címkét a lemezre,
hagyja megszáradni, mielőtt lejátssza.
• Ne használja a következő lemezeket:
– Lencsetisztító lemezt.
– Nem szabványos (pl. kártya, szív)
alakú lemezt.
– Olyan lemezt, amin címke vagy
matrica van.
– Olyan lemez, amelyre celofán vagy
címke ragadt.
• Ne távolítsa el a lemezek felületén
található karcolásokat felületkezeléssel.
49
Kód
Nyelv
1353
1357
Moldavian
Malay
1356
1358
1363
1369
1379
1403
1417
Burmese
Nepali
Norwegian
Oromo
Punjabi;
Panjabi
Pashto; Pushto
Quechua
1365
1376
1393
1408
1428
Kirundi; Rundi
Russian
Sanskrit
Sangho; Sango
Singhalese;
Sinhalese
Slovenian
Shona
Albanian
Siswati; Swati
1483
1491
1498
1502
1505
1435
1463
1482
1489
1495
1501
1503
1506
1508
1511
1513
1515
1517
1525
1528
1531
1534
1538
1540
1557
1572
1587
1632
1684
1703
50
Sundanese
Swahili
Telugu
Thai
Turkmen
Setswana;
Tswana
Turkish
Tatar
Ukrainian
Uzbek
Volapük
Xhosa
Chinese
Nincs
megadva
1436
1481
1507
1509
1512
1514
1516
1521
1527
1529
1532
1535
1539
1543
1564
1581
1613
1665
1697
Marathi
Malese;
Maltese
Nauru
Dutch
Occitan
Oriya
Polish
Portuguese
RhaetoRomance
Romanian
Kinyarwanda
Sindhi
Serbo-Croatian
Slovak
Samoan
Somali
Serbian
Sesotho; Sotho
southern
Swedish
Tamil
Tajik
Tigrinya
Tagalog
Tonga; Tonga
islands
Tsonga
Twi
Urdu
Vietnamese
Wolof
Yoruba
Zulu
Szülői felügyelet/területkód
Részletekért lásd: [Parental Control Area
Code] (Szülői felügyelet területkódja)
(34. oldal)
Kód
Terület
2044
2046
2070
2115
Argentína
Ausztria
Brazília
Dánia
2165
2424
2376
2248
2239
2092
2304
2333
2362
2379
2489
2436
2086
2501
2528
2586
Finnország
2174
Fülöp-szigetek 2200
Hollandia
2219
India
2238
Írország
2276
Kína
2093
Korea
2428
Luxemburg
2363
Mexikó
2109
Norvégia
2254
Oroszország 2427
Portugália
2149
Svájc
2499
Szingapúr
2543
Thaiföld
2390
Vietnam
2047
2057
2090
2184
Ausztrália
Belgium
Chile
Egyesült
Királyság
Franciaország
Görögország
Hongkong
Indonézia
Japán
Kolumbia
Lengyelország
Malajzia
Németország
Olaszország
Pakisztán
Spanyolország
Svédország
Tajvan
Új-Zéland
A lejátszó szoftvere a jövőben frissülhet. Az elérhetővé váló frissítéseket és a speciális
funkciókat tartalmazó Kezelési utasítást a következő weboldalról töltheti le:
www.sony.eu/support
z
A Sony termékekkel kapcsolatos hasznos tanácsokért, tippekért és tudnivalókért
lásd: www.sony.eu/myproducts/
4-579-670-11(1) (HU)
© 2016 Sony Corporation
Download PDF

advertising