Sony | BDP-S185 | Sony BDP-S185 BDP-S185 Blu-ray Disc™ / DVD player Használati útmutató

D:\munka\0001 sony\00000
halad\BDP-S185\origi\0100COV.fm
master page=right
010COV.book Page 1 Monday, September 26, 2011 1:34 AM
4-290-282-11(2)
Kezelési útmutató
Blu-ray, DVD-lejátszó
BDP-S185
© 2011 Sony Corporation
BDP-S185
4-290-282-11(2)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\BDP-S185\origi\020WAR.fm
master page=left
specdef20110412
010COV.book Page 2 Monday, September 26, 2011 1:34 AM
Figyelmeztetés
A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében ne
tegye ki a készüléket csapadék, nedvesség hatásának.
Az áramütés elkerülése érdekében ne bontsa meg a
burkolatot. A készülék javítását bízza szakemberre.
A hálózati csatlakozóvezeték cseréjét kizárólag
szakember végezheti.
Az elemeket vagy az elemmel ellátott eszközt ne
helyezze el olyan helyen, ahol sugárzó hőnek van
kitéve, például a napfény vagy tűz.
jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és
elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen
adja le. A feleslegessé vált termékének helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem
követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz
vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
A fenti előírás erre a tartozékra is vonatkozik:
távvezérlő, vezeték nélküli adapter.
Figyelem!
Ha ezt a berendezést egy másik optikai készülékkel
együtt használja, növekszik a szem veszélyeztetettsége.
Mivel ez a Blu-ray lemezlejátszó olyan lézersugárral
működik, amely veszélyes lehet az emberi szemre,
soha ne szerelje szét a készüléket.
A javítást bízza szakemberre.
Feleslegessé vált elemek hulladékként
való eltávolítása (Használható az
Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a jelölés a készülékházban, a lézervédő burkolaton
található.
Ez a szimbólum az elemen vagy a csomagolásán azt
jelzi, hogy a termékhez mellékelt elemet ne kezelje
háztartási hulladékként.
Egyes elemeken ez a jelzés egy vegyjellel együtt van
feltüntetve. A higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjele
akkor van feltüntetve, ha az elem több mint 0,0005%
higanyt vagy 0,004% ólomot tartalmaz.
Az elemek hulladékként való elhelyezésének szakszerű
módjával segít megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem
követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében.
E készülék besorolása CLASS 1 LASER (1. osztályú
lézerberendezés). A CLASS 1 LASER PRODUCT
jelölés a készülék hátoldalán található.
Olyan termékekben, ahol a biztonság, teljesítmény
vagy adatvédelem érdekében állandó elektromos
ellátásra van szükség, az elemet csak szakszerviz
cserélheti.
Az elemek szakszerű hulladékkezelése érdekében a
készülék hasznos élettartamának végén adja le azt a
megfelelő hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen.
Más típusú elemek esetében olvassa el az útmutató
azon szakaszát, mely az elemek szakszerű eltávolítását
részletezi. Az elemeket adja le a használt elemek
számára kijelölt hulladékgyűjtő helyen.
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az
Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt
A termék vagy az elemek újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz
vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió,
1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony
Deutschland GmbH (Németország, 70327 Stuttgart,
Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük,
2
BDP-S185
4-290-282-11(2)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\BDP-S185\origi\020WAR.fm
master page=right
specdef20110412
010COV.book Page 3 Monday, September 26, 2011 1:34 AM
bármely szervizeléssel vagy jótállással kapcsolatos
ügyben, a különálló szerviz- vagy jótállási
dokumentumokban megadott címekhez forduljon
Óvintézkedések
• Ez a készülék 220–240 V-os, 50/60 Hz-es hálózati
feszültséggel üzemel. Ellenőrizze, hogy a helyi
elektromos hálózat feszültsége megfelel-e ennek.
• A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében soha
ne tegyen folyadékkal teli edényt, pl. virágvázát a
készülékre.
• Úgy helyezze el a készüléket, hogy üzemzavar esetén
azonnal ki tudja húzni a hálózati vezetéket a hálózati
aljzatból.
Óvintézkedések
• Ha hosszú ideig nem használja készülékét, húzza
ki a hálózati csatlakozót a hálózati aljzatból.
Mindig a csatlakozódugaszt, és soha ne a
vezetéket fogja meg.
• A hálózati csatlakozóvezeték sérülésének
megelőzése érdekében ügyeljen az alábbiakra. Ne
használja a hálózati csatlakozóvezetéket, ha az
megsérült, ellenkező esetben tűz vagy áramütés
keletkezhet.
– Ügyeljen, hogy ne csípje be a hálózati
csatlakozóvezetéket a lejátszó és a fal, polc stb.
közé.
– Ne helyezzen semmilyen nehéz tárgyat a
hálózati csatlakozóvezetékre és a vezeték
kihúzásakor ne a vezetéket fogja meg.
Hangerőbeállítás
Ez a készülék a tesztek alapján megfelelt az EMC
irányelvek 3 méternél rövidebb csatlakozóvezeték
használata esetén megadott határértékeinek.
Ne hangosítsa fel a készüléket nagyon halk vagy
teljesen hiányzó bemeneti jel esetén. Amennyiben
mégis így tenne, a hallása és a hangsugárzók
károsodhatnak, amikor hirtelen újra egy hangos
részt játszik le.
Elhelyezés
Tisztítás
• Úgy helyezze el a készüléket, hogy a levegő
szabadon áramolhasson körülötte, máskülönben
túlmelegedhet.
• Ne helyezze a készüléket puha felületre, pl.
takaróra, amely eltakarhatja a szellőzőnyílásokat.
• Ne helyezze a lejátszót zárt térbe, pl. szekrénybe
vagy hasonló helyre.
• Kerülje az alábbi elhelyezéseket: fűtőtestek
közelében illetve olyan helyen, ahol közvetlen
napfénynek, túlzott pornak vagy ütődésnek van
kitéve.
• Ne működtesse a készüléket kültéri körülmények,
járműben, hajón vagy egyéb járműben.
• Ha a készüléket hideg helyről meleg helyre viszi,
vagy rendkívül nyirkos helyen tárolja, pára
csapódhat le a lencsékre, a lejátszó belsejében. A
készülék megfelelő működése ilyenkor nem
garantált. Ha páralecsapódás fordul elő, vegye ki
a lemezt és hagyja bekapcsolva a lejátszót kb. fél
óráig, amíg a nedvesség elpárolog.
• Ne helyezze el döntött helyzetben a lejátszót. A
készülék kizárólag vízszintes helyzetben
üzemeltethető.
• Ne helyezzen nehéz vagy rögzítetlen tárgyakat a
lejátszóra.
• Lemezeken kívül ne helyezzen semmilyen
tárgyat a lemeztálcára, mert a lejátszó vagy a
tárgy megsérülhet.
• Szállítás előtt vegye ki a lemezt a lejátszóból. Ha
ezt nem teszi meg, a lemez megsérülhet.
• A lejátszó mozgatásakor húzza ki a lejátszóból a
hálózati csatlakozóvezetéket és egyéb
csatlakozóvezetékeket.
Puha ruhával törölje le a készülék burkolatát és
kezelőszerveit. A tisztításhoz soha ne használjon
súrolószert, súrolószivacsot, benzint vagy alkoholt.
A lemezek tisztítása, lemez/
lencsetisztítók
Ne használjon tisztítólemezeket vagy lemez-,
lencsetisztítókat (száraz vagy szóró típust). A
készülék meghibásodhat.
Alkatrészek cseréje
A készülék javítása esetén a cserélt alkatrészeket
összegyűjthetik újrafelhasználás vagy
újrahasznosítás céljából.
A HDMI OUT aljzat csatlakoztatásáról
Kérjük, vegye figyelembe az alábbi előírásokat,
mert a szakszerűtlen műveletsor a HDMI OUT
aljzat és a csatlakozódugasz sérülését okozhatja.
• A megfelelő helyzetben illessze a HDMI dugaszt
a lejátszó hátoldalán lévő HDMI OUT aljzathoz.
Ügyeljen arra, hogy a dugaszt ne fordítva vagy
ferdén csatlakoztassa.
• A lejátszó elmozdítása előtt húzza ki a HDMIvezetéket.
Néhány szó az energiaellátásról
• A készülék mindaddig feszültség alatt áll, amíg a
hálózati aljzathoz van csatlakoztatva, még akkor
is, ha a készülék ki van kapcsolva.
3
BDP-S185
4-290-282-11(2)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\BDP-S185\origi\020WAR.fm
master page=left
specdef20110412
010COV.book Page 4 Monday, September 26, 2011 1:34 AM
• A HDMI-vezeték csatlakoztatásakor vagy
kihúzáskor egyenesen tartsa a csatlakozót. Ne
csavarja vagy erőltesse a HDMI dugaszt a HDMI
aljzatba.
•
•
FONTOS TUDNIVALÓ!
•
3D videók megtekintése közben az emberek
bizonyos csoportja kényelmetlenül (például:
szemfájdalom, szemfáradtság, hányinger)
érezheti magát. Javasoljuk, hogy minden néző
tartson rendszeres szüneteket a 3D videók
megtekintése közben. A szünetek hossza és
mennyisége személyenként változó lehet.
Döntse el, hogy önnek mi a legmegfelelőbb.
Amennyiben kényelmetlenséget érez, hagyja
abba a 3D videó nézését, amíg a kényelmetlen
érzés el nem múlik, illetve keresse fel az
orvosát, ha úgy érzi szükségesnek. Vegye
figyelembe (i) a bármely csatlakoztatott
készülékről vagy a Blu-ray lejátszóról
megtekintett videoanyaggal kapott használati
útmutató vagy figyelemfelhívó jelzések
javaslatait, illetve (ii) olvassa el honlapunkat
(http://www.sonyeurope.com/myproduct/) a
legfrissebb információkkal kapcsolatban. A
gyermekek (főleg a hat éves kor alattiak) látása
még fejlődésben van. Kérjen tanácsot
orvosától (szemészétől, gyermekorvosától)
mielőtt a gyermeknek a 3D videó
megtekintését engedélyezi.
•
•
•
•
•
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen kérdése
vagy problémája merül fel, keresse fel a vásárlás
helyét.
Másolásvédelem
Tájékoztatjuk a Blu-ray és DVD-lemezek fejlett
másolásvédelmi rendszereiről. Ezek az AACS
(Advanced Access Content System - Fejlett
tartalomelérési rendszer) és CSS (Content
Scramble System - Tartalom titkosító rendszer)
nevű rendszerek a lejátszással, az analóg
kimenettel, és más hasonló funkciókkal kapcsolatos
korlátozásokat jelenthetnek. A megvásárolt
készülék működése és a tapasztalható korlátozások
a vásárlás időpontjától függően változhatnak, mivel
az AACS igazgató tanácsa megváltoztathat vagy
életbe léptethet korlátozásokat a vásárlás időpontja
után.
•
•
Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC.
védjegye és bejegyzett védjegye.
A „Blu-ray Disc” védjegy.
A „Blu-ray Disc”, „DVD+RW”, „DVD-RW”,
„DVD+R”, „DVD-R”, „DVD VIDEO” és „CD”
védjegyek.
A „BD-LIVE”, „BD-LIVE” logo és a
„BONUSVIEW” a Blu-ray Disc Association
bejegyzett védjegyei.
Az „x.v.Colour” és „x.v.Colour” logo a Sony
Corporation védjegyei.
A „BRAVIA” a Sony Corporation védjegye.
A „PhotoTV HD” és a „PhotoTV HD” logo a
Sony Corporation védjegyei.
Az MPEG Layer-3 hangtömörítési technológia és
szabadalom felhasználása a Fraunhofer IIS és
Thomson engedélyével történt.
A Windows Media a Microsoft Corporation
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.
Ez a készülék a Microsoft Corporation által
tulajdonolt szellemi tulajdonú technológiát
tartalmaz. Ezen technológiák használata vagy
megosztása a terméken kívül a Microsoft
kifejezett engedélye nélkül tilos.
A tartalomtulajdonosok a Microsoft PlayReady™
tartalomkezelő technológiát használják a szellemi
termékeik jogainak és a jogvédett anyagok
védelmére. Ez az eszköz a PlayReady
technológiát használja a PlayReady védelmű
tartalom és/vagy WMDRM védelmű tartalom
lejátszásához. Amennyiben a készülék a
megkívánt tartalomvédelmi szintet nem tudja
megfelelően ellátni a lejátszáskor, a
tartalomtulajdonosok kérhetik a Microsoft-ot,
hogy vonja vissza a készülékbe épített PlayReady
védelmű tartalom lejátszhatóságát. A visszavonás
nem érintheti a nem tartalomvédett, illetve a más
tartalomvédelmi technológiával védett
tartalmakat. A tartalomtulajdonosok igényelhetik
öntől, hogy frissítse a PlayReady-t a tartalmak
elérése érdekében. Amennyiben nem hajt végre
valamely frissítést, a frissítést igénylő tartalmak
elérhetetlenné válnak.
Minden más védjegy a megfelelő tulajdonosok
védjegye.
Az egyéb rendszerek és terméknevek a gyártóik
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Ebben az
útmutatóban a ™ és ® jelölések nincsenek
feltüntetve.
Védjegyek és szerzői jogok
• Az „AVCHD” és az „AVCHD” logo a Panasonic
Corporation és a Sony Corporation védjegye.
• A Java az Oracle és/vagy partnerei védjegye.
• A , az „XMB” és a „xross media bar” a Sony
Corporation és a Sony Computer Entertainment
Inc. védjegyei.
• Ez a termék High-Definition Multimedia
Interface (HDMI™) technológiát alkalmaz. A
HDMI név, a HDMI-logo és a High-Definition
4
BDP-S185
4-290-282-11(2)
D:\munka\0001 sony\00000 halad\BDPS185\origi\010COVTOC.fm
master page=right
specdef20110412
010COV.book Page 5 Monday, September 26, 2011 1:34 AM
Tartalomjegyzék
Figyelmeztetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Óvintézkedések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Részegységek és kezelőszervek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Csatlakoztatások és beállítások
1. lépés: a lejátszó csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2. lépés: gyorsbeállítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Kapcsolódás a hálózathoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Lejátszás
Lemez lejátszása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Lejátszás USB-eszközről . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Lejátszás a hálózatról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Választható funkciók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Alapbeállítások
Az alapbeállítások menü. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
[Network Update] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
[Screen Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
[Audio Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
[BD/DVD Viewing Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
[Parental Control Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
[System Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
[Network Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
[Easy Setup] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
[Resetting] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
További információk
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Minőségtanúsítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Tárgymutató . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
5
BDP-S185
4-290-282-11(2)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\BDP-S185\origi\030PAR.fm
master page=left
specdef20110412
010COV.book Page 6 Monday, September 26, 2011 1:34 AM
Részegységek és kezelőszervek
Előlap
z
A N gombon tapintható jelölés található. A tapintópontot referenciaként használhatja a készülék vezérlése
közben.
A Lemeztálca
G [/1 (be/készenlét)
A lejátszó be- vagy kikapcsolása.
B Z (nyit/zár)
H Távvezérlés érzékelő
C N (lejátszás)
D x (állj)
A lemeztálca zárolása (gyermekzár)
E Üzemi jelző
A lemeztálca zárolásával
megakadályozhatja, a lemeztálca véletlen
kinyitását.
A lejátszó bekapcsolt állapotában tartsa
nyomva a N gombot a készüléken legalább
10 másodpercig. A lemeztálca zárolása
aktiválódik vagy kikapcsol.
Akkor világít, ha a készülék be van
kapcsolva.
F
(USB) aljzat
USB-eszköz csatlakoztatásához.
Hátoldal
DIGITAL OUT
PCM/DTS/
COAXIAL DOLBY DIGITAL
VIDEO
R
AUDIO
LINE OUT
L
HDMI OUT
LAN(100)
A LINE OUT (VIDEO) aljzat
D HDMI OUT aljzat
B DIGITAL OUT (COAXIAL) aljzat
E LINE OUT (R-AUDIO-L) aljzatok
C LAN (100) aljzat
6
BDP-S185
4-290-282-11(2)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\BDP-S185\origi\030PAR.fm
master page=right
specdef20110412
010COV.book Page 7 Monday, September 26, 2011 1:34 AM
Távvezérlő
A távvezérlő funkciók a lemez típusától és a
lejátszó állapotától függően változhatnak.
[/1 (be/készenlét)
A lejátszó be- vagy kikapcsolása.
B Számgombok (0–9)
A tétel-, fejezetszám stb. beírása.
2 (hangerő) +/–
A tv-készülék hangerejének beállítása.
AUDIO (17. oldal)
Többnyelvű hangsávot tartalmazó BD-,
DVD-lemez műsor nyelvének
kiválasztása.
A hangsáv kiválasztása CD-lemezen.
SUBTITLE (17. oldal)
Többnyelvű szinkronfeliratot tartalmazó
BD-, DVD-lemeznél a felirat nyelvének
kiválasztása.
(kedvencek) (14. oldal)
Megjeleníti a kedvencek listájához
hozzáadott internetes tartalmat.
Legfeljebb 18 kedvenc internetes
programot tárolhat.
C Színes gombok (piros, zöld,
sárga, kék)
Gyorskiválasztó gombok az interaktív
funkciókhoz.
D TOP MENU
A BD- vagy DVD-lemez főmenüjének
megjelenítése.
POP UP/MENU
A BD-ROM előbukkanó menüjének
vagy a DVD-lemez menüjének be- és
kikapcsolása.
OPTIONS (14. oldal)
A kiválasztható beállítások menüje
jelenik meg a képernyőn.
z
Az 5-ös számgombon, az AUDIO, 2 + és N
gombon tapintható jelölés található. A
tapintópontot referenciaként használhatja a
készülék vezérlése közben.
A Z (nyit/zár)
A lemeztálca nyitása, zárása
-TV- t (TV-bemenet választó)
Váltás a tv-készülék és egyéb külső
jelforrás között.
-TV- [/1 (TV be/készenlét)
HOME
A lejátszó belép a HOME menübe.
Ha a főmenü kategória-ikonján
megnyomja, a háttér jelenik meg.
RETURN
Visszakapcsolás az előző képernyőre.
</M/m/,
A kurzor mozgatása a kiválasztandó
menüpontra.
Középső gomb (ENTER)
Belépés a kiválasztott menüpontba.
A tv-készülék be- vagy kikapcsolása.
7
BDP-S185
4-290-282-11(2)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\BDP-S185\origi\030PAR.fm
master page=left
specdef20110412
010COV.book Page 8 Monday, September 26, 2011 1:34 AM
E ./> (előző/következő)
Ugrás az előző, következő fejezetre,
műsorszámra stb.
X (szünet)
Lejátszás szüneteltetése, vagy a
szüneteltetett lejátszás folytatása.
m/M (gyorsított lejátszás
hátra/gyorsított lejátszás előre)
• Gyorskeresés a lemezen (hátra, előre),
normál lejátszás közben. A keresési
sebesség a gomb minden
megnyomásakor megváltozik.
• Ha szünet üzemmódban egy
másodpercnél tovább tartja nyomva, a
készülék lassított lejátszásra kapcsol.
• Ha szünet üzemmódban röviden
megnyomja, a készülék képenként
lépteti a műsort.
N (lejátszás)
A lejátszás elindítása vagy folytatása.
DISPLAY (12. oldal)
A lejátszási információk megjelenítése a
képernyőn.
x (állj)
Megállítja a lejátszást és megjegyzi a
lemez megállításának pontját
(folytatólagos lejátszás).
A folytatási pont helye egy tétel vagy
műsorszám esetén a leállítási hely,
fényképfájl esetén a legutoljára
megtekintett fénykép.
A főmenü
A főmenü a HOME gomb megnyomásakor
jelenik meg. A </, gombbal válasszon
kategóriát. A M/m gombbal válasszon egy
menüpontot, és nyomja meg az ENTER
gombot.
Menüpont
Kategória
[Setup]: a lejátszó beállításainak
módosítása.
[Photo]: fényképek megjelenítése.
[Music]: zene lejátszása.
[Video]: videofelvételek lejátszása.
[Network]: hálózati elemek
megjelenítése.
SEN
Belépés a „Sony Entertainment
Network” online szolgáltatásba.
8
BDP-S185
4-290-282-11(2)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\BDP-S185\origi\040BAS.fm
master page=right
specdef20110412
010COV.book Page 9 Monday, September 26, 2011 1:34 AM
Csatlakoztatások és beállítások
1. lépés: a lejátszó csatlakoztatása
Csatlakoztatások és beállítások
Ne csatlakoztassa a hálózati vezetéket mindaddig, míg az összes vezetéket nem csatlakoztatta.
A mellékelt tartozékokat lásd 22. oldalon.
Csatlakoztatás a tv-készülékhez
Az alábbi csatlakoztatási módok közül válassza ki azt, mely megfelel a tv-készülék
bemeneteinek.
Csatlakoztatáskor egyeztesse a dugasz és az aljzat színét.
DIGITAL OUT
PCM/DTS/
COAXIAL DOLBY DIGITAL
VIDEO
R
AUDIO
L
LINE OUT
HDMI OUT
LAN(100)
HDMI-vezeték (külön
megvásárolható)
Kiváló
minőség
HDMI OUT
Audio-, videovezeték*
VIDEO
R
AUDIO
L
LINE OUT
Normál
minőség
* Lásd „A mellékelt tartozékok” szakaszban (22. oldal).
b
Ne csatlakoztassa a lejátszót videomagnón keresztül. A videomagnón keresztül betáplált jelek minőségét a
másolásvédelmi rendszerek befolyásolják, ezért képtorzulás észlelhető a tv-képernyőn.
9
BDP-S185
4-290-282-11(2)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\BDP-S185\origi\040BAS.fm
master page=left
specdef20110412
010COV.book Page 10 Monday, September 26, 2011 1:34 AM
Csatlakoztatás AV-erősítőhöz (rádióerősítőhöz)
Az alábbi csatlakoztatási módok közül válassza ki azt, mely megfelel az AV-erősítő
(rádióerősítő) bemeneteinek. Ha az A vagy B módszert választja, végezze el a megfelelő
beállításokat az [Audio Settings] menüben (16. oldal).
DIGITAL OUT
PCM/DTS/
COAXIAL DOLBY DIGITAL
VIDEO
R
AUDIO
L
LINE OUT
HDMI OUT
LAN(100)
HDMI-vezeték (külön megvásárolható)
HDMI OUT
HDMI-vezeték (külön
megvásárolható)
t Állítsa be a [BD Audio MIX Setting] menüpontot (16. oldal)
Koaxiális digitális vezeték
(külön megvásárolható)
DIGITAL OUT
PCM/DTS/
COAXIAL DOLBY DIGITAL
t Állítsa be a [Dolby Digital*1] és a [DTS*2] menüpontot (16. oldal).
VIDEO
R
AUDIO
LINE OUT
L
Audio-, videovezeték*3
*1 A készülék gyártása a Dolby Laboratories
engedélyével történt.
A Dolby, a Pro Logic és a dupla-D szimbólum a
Dolby Laboratories védjegye.
*2 A készülék gyártása az 5,451,942; 5,956,674;
5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535;
7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567
számú egyesült államokbeli, valamint egyéb, az
Egyesült Államokon kívüli nemzetközi
szabadalmak engedélyével történt. A DTS, a
DTS szimbólum bejegyzett védjegyek. A DTSHD és a DTS-HD Master Audio és a DTS logok
a DTS Inc. bejegyzett védjegyei. A termék
szoftver elemet tartalmaz. © DTS Inc. Minden
jog fenntartva.
*3 Lásd „A mellékelt tartozékok” szakaszban (22.
oldal).
10
BDP-S185
4-290-282-11(2)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\BDP-S185\origi\040BAS.fm
master page=right
specdef20110412
010COV.book Page 11 Monday, September 26, 2011 1:34 AM
2. lépés: gyorsbeállítás
A legelső bekapcsoláskor
5
Hajtsa végre a gyorsbeállítást.
A képernyő-utasításokat követve, a
távvezérlő </M/m/, és ENTER
gombjával végezze el az
alapbeállításokat.
1
</M/m/,
Helyezzen be két AA (R6) típusú
elemet a távvezérlőbe, ügyelve a
helyes 3 és # polaritásra.
ENTER
Kapcsolódás a
hálózathoz
Csatlakoztatások és beállítások
Várjon egy rövid ideig, amíg a készülék
bekapcsol és az [Easy Setup]
gyorsbeállítás megkezdődik.
Vezetékes beállítás
2
Csatlakoztassa a lejátszót a hálózati
aljzathoz.
Egy LAN-vezetékkel csatlakoztassa a
lejátszó LAN (100) aljzatát.
DIGITAL OUT
PCM/DTS/
COAXIAL DOLBY DIGITAL
VIDEO
R
AUDIO
LINE OUT
L
HDMI OUT
LAN(100)
hálózati aljzathoz
3
LAN-vezeték (külön
megvásárolható)
Kapcsolja be a lejátszót a [/1
gombbal.
Internet
Szélessávú
ADSL modem,
vezetékes modem útválasztó
z
Egyenes- vagy kereszt árnyékolt vezeték (LANvezeték) használata javasolt.
4
Hálózati beállítások
Kapcsolja be a tv-készüléket, és
válassza ki a lejátszó számára
fenntartott videocsatornát.
Válassza ki a [Network Settings], [Internet
Settings], majd a [Wired Setup] menüpontot
(18. oldal), és a képernyő-utasításokat
követve végezze el a beállításokat.
11
BDP-S185
4-290-282-11(2)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\BDP-S185\origi\050PLY.fm
master page=left
specdef20110412
010COV.book Page 12 Monday, September 26, 2011 1:34 AM
3
Lejátszás
Lemez lejátszása
A lejátszható lemeztípusokat lásd a 23.
oldalon.
1
2
Kapcsolja be a tv-készüléket, és
válassza ki a lejátszó számára
fenntartott videocsatornát.
Nyomja meg a Z gombot, és
helyezzen egy lemezt a lemeztálcára.
Helyezzen be egy BONUSVIEW, BDLIVE tartalommal rendelkező BD-ROM
lemezt.
A lemeztípustól függően a működési
mód eltérhet. Lásd a lemezhez mellékelt
útmutatót.
z
Az USB memórián lévő adatok törléséhez válassza
ki az [Erase BD Data] opciót a
[videó]
menüben, és nyomja meg az ENTER gombot. A
buda mappa teljes tartalma törlődik.
A lejátszási információk
kijelzése
A DISPLAY gombbal ellenőrizheti a
lejátszási információkat stb.
A kijelzett információk a lemeztípustól és a
lejátszó állapotától függően eltérhetnek.
Példa: BD-ROM lejátszása közben
A lejátszási oldallal lefelé
3
Zárja be a lemeztálcát a Z gombbal.
A lejátszás megkezdődik.
Ha a lejátszás nem kezdődik meg,
válassza ki a
ikont a
[videó],
[zene] vagy
[fénykép] kategóriában,
és nyomja meg az ENTER gombot.
A BONUSVIEW, BD-LIVE
használata
A „BD-LIVE*” logoval ellátott BD-ROM
lemezek olyan bónusz tartalmakat és egyéb
adatokat tartalmazhatnak, melyek letölthetők
az Internetről.
*
1
2
Csatlakoztasson egy USB memóriát a
lejátszó USB aljzatához (6. oldal).
Helyi tárolóként használjon 1 GB-nál
nagyobb tárterületű USB memóriát.
Készítse elő a BD-LIVE (csak BD-LIVE
esetén) funkciót.
• Csatlakoztassa a lejátszót a hálózathoz
(11. oldal).
• Válassza ki az [Allow] beállítást a [BD
Internet Connection] menüben (17.
oldal).
A Kimenőjel felbontása/
Videofrekvencia
B A tétel neve vagy száma
C A kiválasztott hangbeállítás
D Rendelkezésre álló funkciók
(
kameraállás,
hang,
felirat)
E Lejátszási információk
Megjeleníti a lejátszási módot, a
lejátszási állapotjelzőt, a lemeztípust, a
videó kódolási eljárásokat, a
bitsűrűséget, az ismétlési funkciót, az
eltelt időt, és a teljes lejátszási időt.
F Fejezet száma
G A jelenleg kiválasztott kameraállás
12
BDP-S185
4-290-282-11(2)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\BDP-S185\origi\050PLY.fm
master page=right
specdef20110412
010COV.book Page 13 Monday, September 26, 2011 1:34 AM
Lejátszás USB-eszközről
1
Lejátszhatja a csatlakoztatott USB-eszközön
lévő video-, zenei- és fényképfájlokat.
A lejátszható USB-eszközökről a 23. oldalon
olvashat bővebben.
2
1
3
Csatlakoztatás előtt olvassa el az USBeszköz kezelési útmutatóját is.
Csatlakoztassa a lejátszót a hálózathoz
(11. oldal).
A </, gombbal válassza ki a
[videó],
[zene] vagy
[fénykép] kategóriát a főmenüben.
A M/m gombbal válasszon ki egy
internet szolgáltatót és nyomja meg az
ENTER-t.
Ha az internetes tartalomlista nem érhető
el, akkor egy „elérhetetlen” vagy egy új
ikon jelenik meg.
Lejátszás
Helyezze az USB memóriaeszközt a
lejátszó USB aljzatába.
Felkészülés a Sony Entertainment
Network használatára.
A vezérlőpanel használata
USB-eszköz
2
3
A </, gombbal válassza ki a
[videó],
[zene] vagy
[fénykép] kategóriát a főmenüben.
A vezérlőpanel akkor jelenik meg, amikor a
videofájl lejátszása megkezdődik. A kijelzett
elemek az Internet szolgáltatótól függően
változhatnak.
Az újbóli megjelenítéshez nyomja meg a
DISPLAY gombot.
A M/m gombbal válassza ki az
[USB-eszköz] opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
Lejátszás a hálózatról
Lejátszás a Sony Entertainment
Network-ről
A Sony Entertainment Network a kiválasztott
internetes tartalmak és számos valósidejű
szórakoztatás egyenesen a lejátszóra történő
juttatására szolgál.
z
Bizonyos internetes tartalmak lejátszásához
előzetes számítógépes regisztráció szükséges.
A Vezérlő kijelzés
A lejátszást a </M/m/,, és az
ENTER gombokkal vezérelheti.
B Lejátszási állapotjelző
Állapotjelző sáv, jelenlegi helyzetet
jelző kurzor, lejátszási idő, videofájl
hossza.
C A hálózat állapota
A
jelzi a vezetékes hálózati
kapcsolatot.
D Hálózati átviteli sebesség
E Következő videofájl neve
F A jelenlegi videofájl neve
13
BDP-S185
4-290-282-11(2)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\BDP-S185\origi\050PLY.fm
master page=left
specdef20110412
010COV.book Page 14 Monday, September 26, 2011 1:34 AM
Választható funkciók
Az OPTIONS gombbal változatos beállítási
és lejátszási lehetőségek közül választhat. A
választható menüpontok a helyzettől függően
változhatnak.
Általános opciók
Opciók
Részletek
[Angle]
Több kameraállásból felvett
jeleneteket tartalmazó BD-,
DVD-lemeznél másik
kameraállásra váltás.
[IP Content
Noise
Reduction]
Az internet alapú tartalmak
képének javítása.
Csak [zene] üzemmódban
Opciók
Részletek
[Repeat
Setting]
Ismétlési funkció
kiválasztása.
[Favourites
List]
A kedvencek listájának
megjelenítése.
[Play]/[Stop]
Lejátszás elindítása vagy
megállítása.
[Play from
start]
Az adott elem lejátszása az
elejétől.
Opciók
Részletek
Az internetes tartalom
hozzáadása a kedvencekhez.
[Slideshow
Speed]
A diavetítés sebességét
állítja be.
[Remove from Az internetes tartalom
eltávolítása a kedvencekből.
Favourites]
[Slideshow
Effect]
A diavetítés képei közti
áttünések beállítása.
[Slideshow
BGM]
• [Off]: a TV Direct Rec
funkció kikapcsolása.
• [My Music from USB]:
beállítja az [Add
Slideshow BGM]
opcióban megadott
fájlokat. Ha nincs
megadva zenei fájl, a [(Not
registered)] jelenik meg a
kijelzőn.
• [Play from Music CD]:
beállítja a CD-DA
műsorszámokat.
[Slideshow]
Diavetítés elindítása.
[Rotate Left]
A kép elforgatása 90°-kal az
óramutató járásával
ellentétes irányba.
[Add to
Favourites]
Csak [videó] üzemmódban
Opciók
Részletek
[A/V SYNC]
A kép és a hang közötti
késés kiegyenlítése
érdekében késlelteti a hang
megszólalását a képhez
képest. (0 ms és 120 ms
közötti értékeket választhat).
[Video
Settings]
• [Picture Quality Mode]: az
eltérő megvilágítási
viszonyokhoz
optimalizálja a képi
beállításokat.
• [BNR]: a mozaikszerű
blokkzaj csökkentése a
képen.
• [MNR]: csökkenti a
képzajt (moszkitó zaj).
[Pause]
A lejátszás szüneteltetése.
[Top Menu]
A BD- vagy DVD-lemez
főmenüjének megjelenítése.
Opciók
Részletek
[Add
Slideshow
BGM]
Az USB memóriaeszközön
található zenei fájlokat
regisztrálja háttérzenei
lejátszásra (BGM
diavetítés).
Csak [fénykép] üzemmódban
[Rotate Right] A kép elforgatása 90°-kal az
óramutató járásának
irányába.
[Menu]/
A BD-ROM lemez előugró
[Popup Menu] menü vagy a DVD
lemezmenü megjelenítése.
[Title Search]
Tétel keresése a BD-ROM,
DVD VIDEO lemezen, és
lejátszás az elejétől.
[Chapter
Search]
Fejezet keresése és a fejezet
lejátszása az elejétől.
14
BDP-S185
4-290-282-11(2)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\BDP-S185\origi\060ADJ.fm
master page=right
specdef20110412
010COV.book Page 15 Monday, September 26, 2011 1:34 AM
Ikon
Alapbeállítások
Az alapbeállítások menü
A lejátszó beállításainak megváltoztatásához
az alapbeállítások menüben válassza ki a
[Setup] opciót.
Az alapértelmezett beállítások aláhúzva
szerepelnek.
2
A </, gombbal válassza ki a
[Setup] kategóriát a főmenüben.
A M/m gombbal válassza ki a kívánt
beállítási opció ikonját, és nyomja
meg az ENTER gombot.
Ikon
Magyarázat
[Network Update] (15.
oldal)
A lejátszó szoftverének
frissítése.
[Screen Settings] (15.
oldal)
Módosítja a lejátszó beállításait,
az aljzatok típusának
megfelelően.
[Audio Settings] (16. oldal)
Az audiobeállítások elvégzése a
csatlakozóaljzatok típusának
megfelelően.
[BD/DVD Viewing Settings]
(17. oldal)
A lejátszás beállításai.
[Parental Control Settings]
(17. oldal)
A szülői felügyelet funkció
beállítása.
[System Settings] (18.
oldal)
Módosítja a lejátszó beállításait
[Network Settings] (18.
oldal)
Az Internet és a hálózat részletes
beállításai.
[Resetting] (19. oldal)
A lejátszó visszaállítása a gyári
beállításokra.
[Network Update]
Válassza az [OK] opciót a lejátszó
szoftverének hálózaton keresztüli
frissítéséhez.
z
• Javasoljuk, hogy kb. 2-havonta ellenőrizze az
elérhető frissítéseket.
• A frissítési lehetőségekről az alábbi honlapon
tájékozódhat:
http://support.sony-europe.com/
Alapbeállítások
1
Magyarázat
[Easy Setup] (18. oldal)
A gyorsbeállítás ismételt
elindítása az alapbeállítások
elvégzéséhez.
[Screen Settings]
x [TV Type]
[16:9]: válassza ezt, ha szélesképernyős vagy
szélesképernyős üzemmóddal rendelkező tvkészüléket csatlakoztat.
[4:3]: válassza ki a „4:3” beállítást, ha
hagyományos 4:3 képarányú,
szélesképernyős üzemmód nélküli tvkészülékhez csatlakozott.
x [Screen Format]
[Original]: válassza ezt szélesképernyős
üzemmóddal rendelkező tv-készülék
csatlakoztatásakor. A 4:3 képarányú kép 16:9
képaránnyal jelenik meg szélesképernyős tvkészüléken is.
[Fixed Aspect Ratio]: a képméret átalakítása
a képernyő méretére az eredeti képarány
megtartásával.
x [DVD Aspect Ratio]
[Letter Box]: a szélesképernyős kép alján és
tetején fekete csík látható.
15
BDP-S185
4-290-282-11(2)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\BDP-S185\origi\060ADJ.fm
master page=left
specdef20110412
010COV.book Page 16 Monday, September 26, 2011 1:34 AM
[Pan & Scan]: a kép teljesen kitölti a
képernyőt (függőleges irányban is), de a kép
széleit levágja a készülék.
[Off]: ezt válassza, ha a kép bizonytalan vagy
a színek természetellenesek.
x [Pause Mode]
[Auto]: általában ezt válassza. A gyorsan
mozgó képek villogás nélkül jelennek meg.
[Frame]: az állóképek nagyfelbontású
megjelenítése.
x [Cinema Conversion Mode]
[Auto]: általános esetben ezt válassza. A
lejátszó önműködően meghatározza, hogy
video-alapú vagy film-alapú műsort néz, és
kiválasztja a megfelelő átalakítási eljárást.
[Video]: a video-alapú eljárás kiválasztása
függetlenül a műsortól.
x [Output Video Format]
[HDMI]: általában az [Auto] beállítás
megfelelő. Válassza az [Original Resolution]
opciót, ha a lemez eredeti felbontását kívánja
alkalmazni. Ha a felbontás kisebb, mint az
SD-felbontás, a készülék felskálázza SDfelbontásúvá a képet.
[Video]: a legkisebb felbontás önműködő
alkalmazása.
x [BD/DVD-ROM 1080/24p Output]
[Auto]: 1920 × 1080p/24 Hz videojel
kimenet 1080/24p-kompatibilis tv-készülék
HDMI OUT aljzaton történő
csatlakoztatásával.
[Off]: ezt az opciót válassza, ha a tvkészüléke nem kompatibilis az 1080/24p
videojelekkel.
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: a csatlakoztatott tv-készülék
típusának önműködő érzékelése és
átkapcsolás a megfelelő színbeállításra.
[YCbCr (4:2:2)]: YCbCr 4:2:2 videojelek
továbbítása.
[YCbCr (4:4:4)]: YCbCr 4:4:4 videojelek
továbbítása.
[RGB]: RGB videojelek továbbítása.
x [HDMI Deep Colour Output]
[Auto]: általános esetben ezt válassza.
[16bit]/[12bit]/[10bit]: 16bit/12bit/10bit
videojelek továbbítása (csak akkor, ha a
csatlakoztatott tv-készülék kompatibilis a
Deep Colour rendszerrel).
[Audio Settings]
x [Audio (HDMI)]
[Auto]: általában ezt a beállítást javasolt
használni. A hangkimenet típusának
beállítása a csatlakoztatott HDMI eszköz
paramétereinek megfelelően.
[PCM]: PCM audiojelek továbbítása a HDMI
OUT aljzatból.
x [BD Audio MIX Setting]
[On]: az interaktív hang és a másodlagos
hang rákeverése az elsődleges hangra.
[Off]: csak az elsődleges hang továbbítása.
Ezt válassza, ha HD audiojeleket kíván
továbbítani az AV-erősítőre (rádióerősítőre).
x [Dolby Digital]
[Downmix PCM]: a jelkimenet átalakítása
lineáris PCM formátumúvá. Válassza ki ezt a
beállítást, ha a lejátszót saját Dolby Digital
dekóderrel nem rendelkező külső eszközhöz
csatlakoztatja.
[Dolby Digital]: válassza ki ezt a beállítást,
ha a lejátszót saját Dolby Digital dekóderrel
rendelkező külső eszközhöz csatlakoztatja.
x [DTS]
[Downmix PCM]: a jelkimenet átalakítása
lineáris PCM formátumúvá. Válassza ki ezt a
beállítást, ha a lejátszót saját DTS dekóderrel
nem rendelkező külső eszközhöz
csatlakoztatja.
[DTS]: válassza ki ezt a beállítást, ha a
lejátszót saját DTS dekóderrel rendelkező
külső eszközhöz csatlakoztatja.
x [DTS Neo:6]
[Cinema]: a DTS Neo:6 Cinema funkciót
támogató csatlakoztatott eszköz
képességeinek megfelelően a HDMI-OUT
16
BDP-S185
4-290-282-11(2)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\BDP-S185\origi\060ADJ.fm
master page=right
specdef20110412
010COV.book Page 17 Monday, September 26, 2011 1:34 AM
aljzaton érkező sztereó 2-csatornás eredetű
hangot szimulált több-csatornásként adja ki.
[Music]: a DTS Neo:6 Music funkciót
támogató csatlakoztatott eszköz
képességeinek megfelelően a HDMI-OUT
aljzaton érkező sztereó 2-csatornás eredetű
hangot szimulált több-csatornásként adja ki.
[Off]: az eredeti beérkező hang
csatornaszámával megegyező
csatornaszámban adja ki a hangot a HDMIOUT aljzaton.
x [Audio]
x [Audio DRC]
x [Subtitle]
[Auto]: a lemezen beállított
dinamikatartománnyal történő lejátszás (csak
BD-ROM esetén). Egyéb lemezek lejátszása
a [On] beállítással történik.
[On]: a lejátszás normál tömörítéssel
történik.
[Off]: nincs tömörítés. A hang dinamikusabb.
A BD-ROM és DVD VIDEO lemezek
alapértelmezett felirat nyelvének
kiválasztása.
A [Select Language Code] kiválasztásakor
megjelenik a nyelvkód megadására szolgáló
képernyő. Adja meg a kívánt nyelv kódját a
„Választható nyelvek listája” alapján (26.
oldal).
x [Downmix]
x [BD Hybrid Disc Playback Layer]
[Surround]: térhangzású hangkimenet. Ezt
válassza, ha olyan audiokészüléket
csatlakoztat, mely támogatja a Dolby
Surround (Pro Logic) vagy a DTS Neo:6
formátumot.
[Stereo]: térhangzás nélküli hangkimenet.
Ezt válassza, ha olyan audiokészüléket
csatlakoztat, mely nem támogatja a Dolby
Surround (Pro Logic) vagy a DTS Neo:6
formátumot.
[BD]: a BD-réteg lejátszása.
[DVD/CD]: a DVD vagy CD réteg
lejátszása.
x [BD/DVD Menu]
A BD-ROM, DVD VIDEO lemezmenü
alapértelmezett nyelvének kiválasztása.
A [Select Language Code] kiválasztásakor
megjelenik a nyelvkód megadására szolgáló
képernyő. Adja meg a kívánt nyelv kódját a
„Választható nyelvek listája” alapján (26.
oldal).
Alapbeállítások
[BD/DVD Viewing
Settings]
A BD-ROM és DVD VIDEO lemezek
alapértelmezett nyelv hangsávjának
kiválasztása.
Az [Original] beállítás kiválasztása esetén a
lemezen fő nyelvként kijelölt nyelv kap
elsőbbséget.
A [Select Language Code] kiválasztásakor
megjelenik a nyelvkód megadására szolgáló
képernyő. Adja meg a kívánt nyelv kódját a
„Választható nyelvek listája” alapján (26.
oldal).
x [BD Internet Connection]
[Allow]: általános esetben ezt válassza.
[Do not allow]: az internetcsatlakozás
letiltása.
[Parental Control
Settings]
x [Password]
A szülői felügyelet jelszavának megadása
vagy módosítása. A jelszó lehetővé teszi a
korlátozás beállítását BD-ROM, DVD
VIDEO vagy internetes videó lejátszásakor.
Szükség esetén eltérő korlátozási szintet
állíthat be a BD-ROM és a DVD VIDEO
lemezekhez.
x [Parental Control Area Code]
Egyes BD-ROM, DVD VIDEO lemezek
vagy internetes videofelvételek lejátszása
korlátozható a földrajzi terület alapján. A
nemkívánatos jelenetet a készülék kihagyja,
vagy más jelenettel helyettesíti. Kövesse a
17
BDP-S185
4-290-282-11(2)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\BDP-S185\origi\060ADJ.fm
master page=left
specdef20110412
010COV.book Page 18 Monday, September 26, 2011 1:34 AM
képernyő-utasításokat és írja be a négyjegyű
jelszót.
x [BD Parental Control]
Egyes BD-ROM lemezek lejátszása
korlátozható a felhasználó életkora alapján.
A nemkívánatos jelenetet a készülék
kihagyja, vagy más jelenettel helyettesíti.
Kövesse a képernyő-utasításokat és írja be a
négyjegyű jelszót.
x [DVD Parental Control]
A DVD VIDEO lemezek lejátszása a
készüléket kezelő személy életkorának
függvényében korlátozható. A nemkívánatos
jelenetet a készülék kihagyja, vagy más
jelenettel helyettesíti. Kövesse a képernyőutasításokat és írja be a négyjegyű jelszót.
x [Internet Video Parental Control]
Az internetes videofelvételek lejátszása a
készüléket kezelő személy életkorának
függvényében korlátozható. A nemkívánatos
jelenetet a készülék kihagyja, vagy más
jelenettel helyettesíti. Kövesse a képernyőutasításokat és írja be a négyjegyű jelszót.
x [Internet Video Unrated]
[Allow]: a besorolás nélküli Internet videók
lejátszásának engedélyezése.
[Block]: a besorolás nélküli Internet videók
lejátszásának tiltása.
x [HDMI:Linked to TV-off]
[On]: önműködően kikapcsolja a lejátszót és
a HDMI-kompatibilis eszközöket, ha a
csatlakoztatott tv-készülék készenléti módba
kapcsol (BRAVIA Sync).
[Off]: a funkció kikapcsolva.
x [Auto Standby]
[On]: a készülék önműködően készenléti
állapotba kapcsol, ha legalább 30 percig
egyetlen gombot sem nyom meg.
[Off]: a funkció kikapcsolva.
x [Auto Display]
[On]: önműködően információt jelenít meg a
képernyőn a nézett tétel, kép üzemmód,
audiojel stb. módosításakor.
[Off]: az információkat csak a DISPLAY
gomb megnyomásakor jeleníti meg.
x [Screen Saver]
[On]: a képernyővédő bekapcsolása. A
képernyővédő önműködően bekapcsol, ha a
készüléket (a képernyőn megjelenített
menüvel) több mint 10 percig nem
működteti.
[Off]: a funkció kikapcsolva.
x [Software Update Notification]
[On]: a rendelkezésre álló szoftverfrissítési
információ megjelenítése (15. oldal).
[Off]: a funkció kikapcsolva.
x [System Information]
[System Settings]
A lejátszó szoftverváltozatának és a fizikai
cím (MAC) megjelenítése.
x [OSD]
Válassza ki a képernyőkijelzések nyelvét.
[Network Settings]
x [Control for HDMI]
[On]: a következő BRAVIA Sync funkciók
elérhetők:
– egygombos lejátszás,
– rendszer kikapcsolás,
– nyelvkövetés (Language Follow).
[Off]: a funkció kikapcsolva.
z
Olvassa el a tv-készülékhez vagy más készülékhez
mellékelt kezelési útmutatót is.
x [Internet Settings]
Előzetesen kapcsolódjon a lejátszóval az
Internetre. A részleteket lásd a „Kapcsolódás
a hálózathoz” című részben (11. oldal).
[View Network Status]: a pillanatnyi
kapcsolódási állapot megjelenítése.
[Wired Setup]: válassza ezt, ha egy
szélessávú útvonalválasztóhoz (routerhez)
csatlakozik LAN-vezetékkel.
18
BDP-S185
4-290-282-11(2)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\BDP-S185\origi\060ADJ.fm
master page=right
specdef20110412
010COV.book Page 19 Monday, September 26, 2011 1:34 AM
z
Bővebb információkért látogasson el az alábbi
honlapra, és ellenőrizze a GYIK (gyakran
felmerülő kérdések) részt:
http://support.sony-europe.com/
x [Network Connection Diagnostics]
A hálózati diagnosztikai funkció futtatásával
ellenőrzi a hálózati kapcsolódás helyességét.
[Easy Setup]
Alapbeállítások
A gyorsbeállítás ismételt elindítása az
alapbeállítások elvégzéséhez. Kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat.
[Resetting]
x [Reset to Factory Default Settings]
Visszatérhet a lejátszó gyári beállításaihoz
egy beállítás-csoportban. A kiválasztott
csoport beállításai alaphelyzetbe állnak.
x [Initialize Personal Information]
Törölheti a lejátszón tárolt személyes
információkat.
19
BDP-S185
4-290-282-11(2)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\BDP-S185\origi\070ADD.fm
master page=left
specdef20110412
010COV.book Page 20 Monday, September 26, 2011 1:34 AM
Hang
További információk
Hibaelhárítás
A lejátszó használata során az alábbi
jelenségek valamelyikét észleli, hajtsa végre
a hibaelhárítás előírt műveletét, mielőtt
szakszervizhez fordulna. Ha az alábbi
ellenőrzések végrehajtása után is fennáll az
adott hibajelenség, forduljon a legközelebbi
Sony márkaszervizhez.
Kép
Nincs kép, vagy a kép nem megfelelő.
, Ellenőrizze, hogy minden vezetéket
megfelelően csatlakoztatott-e (9. oldal).
, Válassza ki a tv-készüléken, a lejátszó
számára fenntartott videocsatornát.
, Tartsa nyomva legalább 10 másodpercig a
lejátszó x gombját, ekkor a videokimenet a
legkisebb felbontásra kapcsol.
, HDMI csatlakozás esetén próbálja meg a
következőt: 1 Kapcsolja ki, majd be a
lejátszót. 2 Kapcsolja ki, majd be a
csatlakoztatott készüléket. 3 Húzza ki,
majd dugja vissza a HDMI-vezetéket.
, A HDMI OUT aljzat egy másolásvédelmi
eljárást nem támogató DVI eszközhöz van
csatlakoztatva.
, HDMI csatlakozás esetén ellenőrizze a
[Screen Settings] menü [Output Video
Format] beállítását (16. oldal).
, Ha az analóg jelkimenet is aktív, válassza ki
a [BD/DVD-ROM 1080/24p Output]
menüpont [Off] beállítását a [Screen
Settings] menüben (16. oldal).
, BD-ROM lemezek esetén ellenőrizze a
[BD/DVD-ROM 1080/24p Output]
menüpont beállítását a [Screen Settings]
menüben (16. oldal).
A HDMI OUT aljzat használatakor a
kijelzés nyelve megváltozik.
, Ha a [Control for HDMI] beállítása [On]
(18. oldal), akkor a képernyőn megjelenő
nyelv önműködően átvált a csatlakoztatott
tv-készüléken beállítottra (ha
megváltoztatja a tv-készülék beállítását
stb.).
Nincs hang, vagy a hangkimenet nem
megfelelő.
, Ellenőrizze, hogy minden vezetéket
megfelelően csatlakoztatott-e (9. oldal).
, Kapcsolja az AV-erősítő (rádióerősítő)
bemenetválasztóját a lejátszó AV-erősítő
(rádióerősítő) kimenetére.
, Ha a DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI
OUT csatlakozón nem jelenik meg a műsor,
ellenőrizze az audio beállításokat a
menüben (16. oldal).
, HDMI csatlakozás esetén próbálja meg a
következőt: 1 Kapcsolja ki, majd be a
lejátszót. 2 Kapcsolja ki, majd be a
csatlakoztatott készüléket. 3 Húzza ki,
majd dugja vissza a HDMI-vezetéket.
, HDMI csatlakozás esetén, ha a lejátszót egy
AV-erősítőn (rádióerősítőn) keresztül
csatlakoztatta a tv-készülékhez, próbálja
meg közvetlenül a tv-készülékhez
csatlakoztatni a HDMI-vezetéket. Olvassa
el az AV-erősítő (rádióerősítő) kezelési
útmutatóját is.
, A HDMI OUT aljzaton keresztül egy DVI
eszközhöz csatlakozik (a DVI aljzat nem
képes a hang fogadására).
, A HDMI OUT aljzathoz csatlakoztatott
készülék nem támogatja a lejátszó
formátumát. Ellenőrizze a
hangbeállításokat (16. oldal).
A HD Audiojel (Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio
és DTS-HD Master Audio) nem
adatfolyamként jelenik meg.
, Válassza ki az [Audio Settings] menü [BD
Audio MIX Setting] menüpontjának [Off]
beállítását (16. oldal).
, Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott AVerősítő (rádióerősítő) kompatibilis-e a HD
Audio formátummal.
Nincs interaktív audiokimenet.
, Válassza ki az [Audio Settings] menü [BD
Audio MIX Setting] menüpontjának [On]
beállítását (16. oldal).
20
BDP-S185
4-290-282-11(2)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\BDP-S185\origi\070ADD.fm
master page=right
specdef20110412
010COV.book Page 21 Monday, September 26, 2011 1:34 AM
Lemez
Hálózati kapcsolat
A lejátszó nem kapcsolódik a hálózathoz.
, A lemez piszkos, vagy ferdén helyezte a
tálcára.
, Fordítva tette be a lemezt. A lemezt a
lejátszható oldalával lefelé helyezze be.
, A lemez olyan formátumú, melyet a
lejátszó nem tud kezelni (23. oldal).
, A készülék nem játssza le a lezáratlan
lemezeket.
, A BD- vagy DVD-lemez régiókódja nem
egyezik meg a készülék régiókódjával.
, Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot (11.
oldal) és a hálózati beállításokat (18. oldal).
USB-eszköz
A lejátszó nem érzékeli a csatlakoztatott
USB-eszközt.
, Ellenőrizze, hogy az USB-eszközt
megfelelően csatlakoztatta-e a lejátszóhoz.
, Ellenőrizze, hogy az USB-eszköz vagy a
vezeték nem sérült-e.
, Ellenőrizze, hogy az USB-eszköz be van-e
kapcsolva.
, Az USB-eszközt USB elosztón (hub)
keresztül csatlakoztatta. Az USB-eszközt
közvetlenül csatlakoztassa.
Sony Entertainment Network
A kép vagy a hang gyenge minőségű,
egyes műsorok részletszegények,
különösen a gyorsan mozgó tárgyak vagy
a sötét jelenetek esetén.
, Lehetnek olyan Internet szolgáltatók,
melyeknél a kép- és hangminőség gyenge.
, A kapcsolat sebességének növelésével a
kép- és hangminőség javítható. Normál
felbontású videó esetén a javasolt legkisebb
kapcsolati sebesség 2,5 Mbps
(nagyfelbontású videó esetén 10 Mbps).
, Nem minden videó tartalmaz hangsávot.
A kép kis méretű.
, A képnagyításhoz használja a M gombot.
A képernyőn a [A new software version is
available. Please go to the [Setup] section
of the menu and select [Network update]
to perform the update.] (Új
szoftverváltozat érhető el. A [Setup]
menüben a [Network update]
kiválasztásával frissítse a rendszert.)
üzenet jelenik meg a lejátszó
bekapcsolásakor.
További információk
A lemezt nem lehet lejátszani.
, Lásd a lejátszó szoftverének frissítését a
„Network Update” (15. oldal) szakaszban.
A „Control for HDMI” (BRAVIA
Sync) funkció
A [Control for HDMI] funkció nem működik
(BRAVIA Sync).
, Ellenőrizze, hogy a [Control for HDMI]
menüpontban az [On] beállítás van-e
kiválasztva (18. oldal).
, Ha megváltoztatja a HDMI csatlakozást,
kapcsolja ki, majd be a lejátszót.
, Áramkimaradás esetén válassza ki a
[Control for HDMI] funkció [Off], majd az
[On] beállítását (18. oldal).
, Ellenőrizze a következőket, és olvassa el a
csatlakoztatni kívánt készülékhez mellékelt
kezelési útmutatót is.
– a csatlakoztatott készülék kompatibilis-e
a [Control for HDMI] funkcióval,
– a csatlakoztatott készülék [Control for
HDMI] funkciójának beállítása
megfelelő-e.
, Ha AV-erősítőn (rádióerősítőn) keresztül
csatlakoztatja a lejátszót a tv-készülékhez:
– Ha az AV-erősítő (rádióerősítő) nem
kompatibilis a [Control for HDMI]
funkcióval, elképzelhető, hogy nem tudja
vezérelni a tv-készüléket a lejátszóról.
– Ha megváltoztatja a HDMI
csatlakoztatást, kihúzza vagy
csatlakoztatja a hálózati vezetéket,
illetve ha áramkimaradás fordul elő,
próbálja meg a következőket: 1
Válassza ki az AV-erősítőn
21
BDP-S185
4-290-282-11(2)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\BDP-S185\origi\070ADD.fm
master page=left
specdef20110412
010COV.book Page 22 Monday, September 26, 2011 1:34 AM
(rádióerősítőn) azt a csatornát, melynél a
lejátszó műsora megjelenik a tvképernyőn. 2 Válassza ki a [Control for
HDMI] menüpont [Off], majd [On]
beállítását (18. oldal). Olvassa el az AVerősítőhöz (rádióerősítőhöz) mellékelt
kezelési útmutatót is.
Az összehangolt kikapcsolás funkció nem
működik (BRAVIA Sync).
, Ellenőrizze, hogy a [Control for HDMI] és
a [HDMI:Linked to TV-off] beállítások
[On] állapotban legyenek (18. oldal).
működik, húzza ki, majd csatlakoztassa
ismét a hálózati csatlakozóvezetéket.
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a BDPS185 típusú készülék a 2/1984. (III. 10.)
számú BkM-IpM. együttes rendeletben
előírtak szerint megfelel a következő
műszaki jellemzőknek.
Rendszer
Egyebek
A készülék nem az elejétől játssza le a
műsort.
, Nyomja meg az OPTIONS gombot, majd
válassza a [Play from start] opciót.
A készülék nem onnan folytatja a
lejátszást, ahol azt leállította.
, A lemez folytatási pontjának helye törlődik
a memóriából, ha:
– kinyitja a lemeztálcát,
– kihúzza az USB-eszközt,
– másik műsorszámra kapcsol,
– vagy, ha kikapcsolja a lejátszót.
Lézer: félvezető lézer
Be-, kimenetek
(Aljzat megnevezése:
aljzat típusa/kimenő jelszint/terhelő
impedancia)
LINE OUT R-AUDIO-L:
RCA aljzat, 2 Vrms, 10 kΩ
DIGITAL OUT (COAXIAL):
RCA aljzat, 0,5 Vp-p, 75 Ω
HDMI OUT:
HDMI 19 érintkezős szabványcsatlakozó
LINE OUT VIDEO:
RCA aljzat/1,0 Vp-p/75 Ω
LAN (100):
100BASE-TX aljzat
USB:
USB aljzat, „A” típus, legnagyobb áram:
500 mA, (USB-eszköz csatlakoztatásához)
A lemeztálca nem nyílik ki és lemezt nem
lehet kivenni a Z (nyit, zár) gombbal.
Általános
, Próbálja meg a következőt: 1 Kapcsolja ki
a lejátszót és húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket. 2 Csatlakoztassa
ismét a hálózati vezetéket, miközben a
lejátszón nyomva tartja a Z gombot. 3
Tartsa nyomva a lejátszó Z gombját, amíg
a lemeztálca kinyílik. 4 Vegye ki a lemezt.
5 Tartsa nyomva a lejátszó [/1 gombját
legalább 10 másodpercig, amíg a lejátszó
kikapcsol.
Energiaellátási követelmények:
220–240 V, 50 Hz-es váltóáram
Teljesítményfelvétel:
10 W
Méretek (kb.):
290 mm × 188 mm × 42,5 mm
(szé × mé × ma) a kinyúlásokkal
Tömeg (kb.):
1,1 kg
Üzemi hőmérséklet:
5–35°C
Üzemi páratartalom:
25–80%
A lejátszó semmilyen gombnyomásra nem
reagál.
Mellékelt tartozékok
, Páralecsapódás történt a lejátszó belsejében
(3. oldal).
, Tartsa nyomva a lejátszó [/1 gombját
legalább 10 másodpercig, míg a lejátszó
kikapcsol. Ha a lejátszó ezután sem
• Távvezérlő (1 db)
• AA (R6) típusú elemek (2 db)
A műszaki adatok és a kivitel előzetes
bejelentés nélkül változhatnak.
Megjegyzések a lemezekről
22
BDP-S185
4-290-282-11(2)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\BDP-S185\origi\070ADD.fm
master page=right
specdef20110412
010COV.book Page 23 Monday, September 26, 2011 1:34 AM
Lejátszható lemezek
BD-ROM
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD*3
CD-DA (zenei CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
*1 Mivel a Blu-ray lemezek műszaki szabványa
jelenleg van kialakulóban, előfordulhat, hogy a
készülék nem minden lemezváltozatot és
lemeztípust képes lejátszani.
A kimenő hang formátuma a műsorforrástól, a
csatlakoztatott kimenettől és a kiválasztott audio
beállításoktól függ.
2
* BD-RE: 2.1 verzió
BD-R: 1.1, 1.2, 1.3 verzió, beleértve a szerves
festékanyag típusú BD-R (LTH típus) lemezeket
is.
A számítógéppel felvett BD-R lemezek nem
játszhatók le, ha írható postscripteket tartalmaz.
*3 Nem játszhatók le azok a CD-, vagy DVDlemezek, melyeken a lezárás nem történt meg
megfelelően. További információkért olvassa el
a felvevő készülék kezelési útmutatóját.
Lemezek, melyek nem játszhatók le:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
tokkal ellátott BD-lemezek,
BDXL lemezek,
DVD-RAM-ok,
HD DVD-ok,
DVD AUDIO lemezek,
PHOTO CD lemezek,
CD-Extra lemezek adatsávjai,
Super VCD lemezek
DualDiscs lemezek audio oldala.
Megjegyzés a lemezekhez
Ez a készülék a Compact Disc (CD)
szabványnak megfelelő lemezek lejátszására
képes. A kettős formátumú (DualDisc)
lemezek és a másolásvédelemmel ellátott
zenei CD-lemezek némelyike nem felel meg
a CompactDisc (CD) szabványnak, ezért
ezzel a készülékkel nem lehet lejátszani.
Megjegyzés a BD-, DVD-lemezek
lejátszásához
Bizonyos BD-, DVD-lemezek esetében
előfordulhat, hogy a műsor gyártója néhány
lejátszási műveletet rögzített a lemezen.
Mivel ez a készülék a BD-, DVD-lemezeket
a gyártó eredeti, lemezen elhelyezett
Megjegyzés a kétrétegű BD-, DVDlemezekhez
A rétegváltás helyén rövid kép- és
hangkimaradás léphet fel.
Régiókód (csak BD-ROM, DVD VIDEO
esetén)
Az Ön lejátszójának hátoldalán egy régiókód
található, és a készülék csak olyan BD-ROM,
DVD VIDEO lemezeket játszik le,
amelyeken ezzel azonos vagy az ALL
régiókód van feltüntetve.
További információk
Blu-ray
lemez*1
utasításai alapján játssza le, előfordulhat,
hogy egyes funkciók nem elérhetők.
Régiókód
Lejátszható fájltípusok
Videó
Fájlformátum
Kiterjesztés
1
MPEG-1 Video/PS*
MPEG-2 Video/PS,
TS*1
„.mpg”, „.mpeg”,
„.m2ts”, „.mts”
MPEG-4 AVC*1
„.mkv”, „.mp4”,
„.m4v”, „.m2ts”,
„.mts”
WMV9*1
„.wmv”, „.asf”
AVCHD
*2
Xvid
„.avi”
Zenei
Fájlformátum
Fájlformátum
MP3 (MPEG-1 Audio „.mp3”
Layer III)
AAC*1 *3
„.m4a”
1 3
WMA9 Standard* * „.wma”
LPCM
„.wav”
Fénykép
Fájlformátum
Fájlformátum
JPEG
„.jpg”, „.jpeg”
*1 Kódolt fájlokat (pl. DRM) nem lehet lejátszani
ezzel a készülékkel.
*2 Ez a lejátszó képes a digitális videokamerával
stb. felvett AVCHD formátumú fájlok
lejátszására. Nem játszhatók le azok az AVCHD
23
BDP-S185
4-290-282-11(2)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\BDP-S185\origi\070ADD.fm
master page=left
specdef20110412
010COV.book Page 24 Monday, September 26, 2011 1:34 AM
formátumú lemezek, melyeken a lezárás nem
történt meg megfelelően.
*3 A lejátszó nem játssza le a kódolt (pl.
veszteségmentes tömörítésű) fájlokat.
b
• Lehetnek olyan fájlok, melyeket a formátum, a
kódolás vagy a felvételi formátum miatt nem
lehet lejátszani.
• A számítógéppel átalakított fájlok nem minden
esetben játszhatók le ezzel a készülékkel.
• A lejátszó az alábbi feltételekkel ismeri fel a
fájlokat és mappákat a BD-, DVD-, CDlemezeken és az USB-eszközökön:
– legfeljebb az 5-ödik könyvtármélységig,
– legfeljebb 500 fájlt bármely
könyvtárleágazáson.
• Elképzelhető, hogy egyes USB-eszközök nem
működnek a lejátszóval.
• A készülék felismeri a Mass Storage Class (MSC
- adattárolási osztályú) eszközöket, a Still Image
Capture Device (SICD - állókép rögzítő osztályú)
eszközöket és a 101 gombos billentyűzetet.
• Az adatvesztés elkerülésének érdekében az USB
memória vagy egyéb eszköz csatlakoztatása
illetve eltávolítása előtt kapcsolja ki a lejátszót.
• Előfordulhat, hogy a lejátszó nem játssza le
megfelelően a DATA CD-n lévő, nagy
bitsűrűségű videofájlokat. Az ilyen fájlokat
DATA DVD-ről javasolt lejátszani.
Megjegyzések a lemezekről
• A lemez tisztán tartása érdekében, mindig a
szélénél fogja meg azt. Soha ne érintse meg a
felületét.
A lemezen lévő por, ujjlenyomatok vagy
karcolások üzemzavart okozhatnak.
• Ne tegye ki a lemezeket közvetlen
napsugárzásnak vagy hőnek (mint például
hőlégbefúvó), és ne hagyja napon parkoló
járműben, mert a jármű belső terének
hőmérséklete jelentősen megnőhet.
• Használat után helyezze a lemezt a tokjába.
• Lejátszás előtt egy tisztítókendővel tisztítsa meg
a lemezt. A törlést középről kifelé haladva hajtsa
végre.
• A tisztításhoz soha ne használjon oldószereket,
benzint, hígítót vagy a kereskedelemben kapható
lemez vagy lencsetisztítókat. Az antisztatizáló
szer csak analóg (hang) lemezekhez használható.
• Ha a lemez címkéjét nyomtatta, lejátszás előtt
várja meg, míg a címke megszárad.
• Ne használja a következő lemezeket:
– lencsetisztító lemezt,
– szabálytalan alakú lemezek (pl. kártya, szív),
– olyan lemezt, amelyen matrica vagy címke van,
– olyan lemezt, amelyen ragasztószalag vagy
ragasztómaradvány van.
• Ne próbálja a lemez lejátszási oldalán lévő
karcolásokat kijavítani.
A vezérelhető tv-készülékek
kódszámai
A -TV- [/1 gomb nyomva tartása közben a
számgombokkal írja be a tv-készülék
gyártmányának megfelelő kódot.
Ha az adott gyártmány sorában több kódszám
is szerepel, próbálja ki egymás után mindet,
amíg a megfelelőt meg nem találja.
Gyártó
Kódszám
Sony
01 (alapérték)
Hitachi
24
LG/Goldstar
76
Loewe
45
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08, 72
Samsung
71
Sharp
29
Toshiba
38
A választható nyelvek listája
A részleteket lásd a [BD/DVD Viewing
Settings] részben (17. oldal).
A nyelvek helyesírása megfselel az ISO
639:1988 (E/F) szabványnak.
Kód Nyelv
1027
1032
1044
1051
1053
1059
Afar
Afrikaans
Arabic
Aymara
Bashkir
Bulgarian
1028
1039
1045
1052
1057
1060
Abkhazian
Amharic
Assamese
Azerbaijani
Byelorussian
Bihari
24
BDP-S185
4-290-282-11(2)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\BDP-S185\origi\070ADD.fm
master page=right
specdef20110412
010COV.book Page 25 Monday, September 26, 2011 1:34 AM
Kód Nyelv
1061
1067
1079
1097
1105
1130
Kód Nyelv
1066
1070
1093
1103
1109
1142
Bengali
Breton
Corsican
Welsh
German
Greek
1145
1150
1157
1166
1174
1183
1194
1203
1217
1229
1235
1245
1253
1257
1269
1287
1298
Cambodian;
Khmer
Korean
Kurdish
Latin
Laothian; Lao
Latvian
Maori
Malayalam
Moldavian
Malay
Burmese
Nepali
Norwegian
Oromo
Punjabi; Panjabi
Pashto; Pushto
Quechua
1300
Esperanto
Estonian
Persian
Fiji
French
Irish
Galician
Gujarati
Hindi
Hungarian
Interlingua
Inupiak
Icelandic
Hebrew
Yiddish
Georgian
Greenlandic;
Kalaallisut
Kannada
1483
1491
1498
1502
1505
1506
1508
1511
1513
Kirundi; Rundi
Russian
Sanskrit
Sangho; Sango
Singhalese;
Sinhalese
Slovenian
Shona
Albanian
Siswati; Swati
1515
1517
1525
1528
1531
Sundanese
Swahili
Telugu
Thai
Turkmen
1516
1521
1527
1529
1532
1144
1149
1151
1165
1171
1181
1186
1196
1209
1226
1233
1239
1248
1254
1261
1283
1297
1299
1301
1307
1313
1327
1334
1347
1350
1353
1357
1363
1369
1379
1403
1417
1435
1463
1482
1489
1495
1501
1503
1305
1311
1326
1332
1345
1349
1352
1356
1358
1365
1376
1393
1408
1428
1436
1481
1507
1509
1512
1514
Kashmiri
Kirghiz
Lingala
Lithuanian
Malagasy
Macedonian
Mongolian
Marathi
Malese; Maltese
Nauru
Dutch
Occitan
Oriya
Polish
Portuguese
RhaetoRomance
Romanian
Kinyarwanda
Sindhi
Serbo-Croatian
Slovak
1534
1538
1540
1557
1572
1587
1632
1684
1703
Setswana;
Tswana
Turkish
Tatar
Ukrainian
Uzbek
Volapük
Xhosa
Chinese
Nem azonosított
1535
1539
1543
1564
1581
1613
1665
1697
Tonga; Tonga
islands
Tsonga
Twi
Urdu
Vietnamese
Wolof
Yoruba
Zulu
Területkódok a szülői
felügyelethez
További információk
Bislama
Tibetan
Catalan
Czech
Danish
Bhutani;
Dzongkha
English
Spanish
Basque
Finnish
Faroese
Frisian
Scots Gaelic
Guarani
Hausa
Croatian
Armenian
Interlingue
Indonesian
Italian
Japanese
Javanese
Kazakh
A részletekkel kapcsolatban olvassa el a
[Szülői felügyelet területi kódlista] szakaszt
(17. oldal)
Kód Terület
2044
2046
2070
2092
2115
2174
2200
2248
2239
2276
2333
2362
2390
2427
2428
2489
2149
2086
2528
Argentina
Austria
Brazil
China
Denmark
France
Greece
India
Ireland
Japan
Luxembourg
Mexico
New Zealand
Pakistan
Poland
Russia
Spain
Switzerland
Thailand
2047
2057
2090
2093
2165
2109
2219
2238
2254
2304
2363
2376
2379
2424
2436
2501
2499
2543
2184
Australia
Belgium
Chile
Colombia
Finland
Germany
Hong Kong
Indonesia
Italy
Korea
Malaysia
Netherlands
Norway
Philippines
Portugal
Singapore
Sweden
Taiwan
United Kingdom
Samoan
Somali
Serbian
Sesotho; Sotho
southern
Swedish
Tamil
Tajik
Tigrinya
Tagalog
25
BDP-S185
4-290-282-11(2)
D:\munka\0001 sony\00000
halad\BDP-S185\origi\010COVIX.fm
master page=left
specdef20110412
010COV.book Page 26 Monday, September 26, 2011 1:34 AM
Tárgymutató
Szimbólumok
(kedvencek) 7
A
Adatfolyam 20
AUDIO 7
Audio Settings 16
Auto Standby 18
B
BD/DVD Viewing
Settings 17
BD-LIVE 12
BD-R 23
BD-RE 23
Blu-ray lemez 23
BONUSVIEW 12
BRAVIA Sync 21
C, Cs
Control for HDMI 18, 21
Csatlakoztatás
AV-erősítő
(rádióerősítő) 10
hálózat 11
tv-készülék 9
D
Deep Colour 16
DISPLAY 8
Dolby Digital 16
DTS 16
E
Easy Setup 11, 18
H
S, Sz
HDMI 16
Hibaelhárítás 20
HOME 7, 15
Home menü 15
Screen Settings 15
SEN 8
Setup 15
Software update 15, 18
Sony Entertainment
Network 13
SUBTITLE 7
System Settings 18
Színes gombok 7
Szülői felügyelet 17
I
Internetes tartalom 7, 13
IP Content Noise
Reduction 14
L
Lejátszás folytatás 8, 22
Lejátszási információ 12
Lejátszható lemezek 23
Lejátszó memóriájának
törlése 19
T
Távvezérlő 7
TOP MENU 7
TV Type 15
U
USB 13
M
MAC-cím 18
N
Network Settings 18
Network Update 15
O
OPTIONS 7
OSD 18
P
Parental Control Settings
17
POP UP/MENU 7
R
Régiókód 23
F
Frissítés 15
Gy
Gyermekzár 6
26
BDP-S185
4-290-282-11(2)
010COV.book Page 27 Monday, September 26, 2011 1:34 AM
BDP-S185
4-290-282-11(2)
D:\munka\0001 sony\00000 halad\BDPS185\origi\010COVIX.fm
master page=left
specdef20101209
010COV.book Page 28 Monday, September 26, 2011 1:34 AM
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
A lejátszó szoftvere a jövőben frissíthető lehet. Az elérhető frissítésekkel kapcsolatban és
a legfrissebb kezelési útmutatókért látogassa meg a következő honlapot:
http://support.sony-europe.com/
z
A Sony készülékekre és szolgáltatásokra vonatkozó hasznos tudnivalókat, ötleteket
és egyéb információkat az alábbi honlapon találhat:
www.sony-europe.com/myproduct/
4-290-282-11(2)
Printed in Czech Republic (EU)
BDP-S185
4-290-282-11(2)
Download PDF

advertising