Sony | BDP-S300 | Sony BDP-S300 Használati útmutató

HU
3-214-800-11(1)
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Blu-ray lemezlejátszó
K e z e l é s i
TM
A Sony készülékekre és szolgáltatásokra vonatkozó hasznos tudnivalókat, ötleteket és egyéb
 információkat az alábbi honlapon találhat: www.sony-europe.com/myproduct
Printed in Czech Republic (EU)
3-214-800-11(1)
© 2007 Sony Corporation
ú t m u t a t ó
BDP-S300
Megjegyzések a HDMI aljzathoz történő csatlakoztatással kapcsolatban
Kérjük, vegye figyelembe az alábbi előírásokat, mert a helytelenül végrehajtott műveletsor a HDMI aljzat és a csatlakozódugasz sérülését okozhatja.
• A megfelelő helyzetben illessze a HDMI dugaszt a lejátszó hátoldalán lévő HDMI OUT aljzathoz. Ügyeljen arra, hogy a dugaszt ne fordítva vagy ferdén csatlakoztassa (lásd az
A ábrát).
• A lejátszó elmozdítása előtt húzza ki a HDMI-vezetéket (lásd a B ábrát).
• Ha a lejátszót állványba (tv-szekrénybe) helyezi, és csatlakoztatja a HDMI-vezetéket, ne gyakroljon túlzott nyomást az állvány hátoldalára, mert a HDMI aljzat vagy a HDMI-vezeték
megsérülhet.
A
MI
HDUT
O
MI
HDUT
O
B
3-215-662-21(2)
Fontos megjegyzés: a lejátszó kezdeti elindítása
A lejátszó legelső elindításakor a bekapcsolás és a gyorsbeállítási funkció elindulása nagyjából 90 másodpercet vesz igénybe.
A kezdeti elindítás elvégzése után a lejátszó a későbbiekben gyorsabban indul el.
3-219-672-11(1)
FIGYELEM!
A tűzveszély és az áramütés elkerülése
érdekében ne tegye ki a készüléket
csapadék, nedvesség hatásának.
Az áramütés elkerülése érdekében ne
bontsa meg a burkolatot. A készülék
javítását bízza szakemberre.
A hálózati csatlakozóvezetéket kizárólag
szakszervizben cserélhetik.
Az elemeket vagy az elemekkel ellátott
eszközt ne helyezze el olyan helyen, ahol
sugárzó hőnek van kitéve, például a
napfény vagy tűz.
VIGYÁZAT!
Ha ezt a berendezést egy másik optikai
készülékkel együtt használja, növekszik
a szem veszélyeztetettsége. Mivel ez a
Blu-ray lemezlejátszó olyan
lézersugárral működik, amely veszélyes
lehet az emberi szemre, soha ne szerelje
szét a készüléket.
A javítást bízza szakemberre.
Megjegyzések a
lemezekhez
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus
készülékek hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és egyéb európai
országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán
azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és
elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének
helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés
helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a
természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért
forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az
üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Ezt a terméket a Sony Corporation
(Japán, Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku)
gyártotta. A termékbiztonsággal és az
EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony
Deutschland GmbH (Németország,
70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.)
a jogosult képviselő. Kérjük, bármely
szervizeléssel vagy garanciával
kapcsolatos ügyben, a különálló szervizvagy garanciadokumentumokban
megadott címekhez forduljon.
• A lemez tisztán tartása érdekében,
mindig a szélénél fogja meg azt. Soha
ne érintse meg a felületét.
• Ne tegye ki a lemezeket közvetlen
napsugárzásnak vagy hőnek (mint
például hőlégbefúvó), és ne hagyja
napon parkoló járműben, mert a jármű
belső terének hőmérséklete jelentősen
megnőhet.
• Használat után helyezze a lemezt a
tokjába.
• Lejátszás előtt egy tisztítókendővel
tisztítsa meg a lemezt. A törlést
középről kifelé haladva hajtsa végre.
Óvintézkedések
Biztonság
Ez a jelölés a készülékházban, a
lézervédő burkolaton található.
• Ez a készülék 220–240 V-os, 50/60
Hz-es hálózati feszültséggel üzemel.
Ellenőrizze, hogy a helyi elektromos
hálózat feszültsége megfelel-e ennek.
• A tűzeset és az áramütés elkerülése
érdekében soha ne tegyen folyadékkal
teli edényt, pl. virágvázát a készülékre.
Elhelyezés
E készülék besorolása CLASS 1 LASER
(1. osztályú lézerberendezés). A CLASS
1 LASER PRODUCT jelölés a készülék
hátoldalán található.
2
• A készülék kizárólag vízszintes
helyzetben üzemeltethető.
Elhelyezéskor erre különös figyelmet
fordítson.
• A készüléket és a lemezeket tartsa
távol az erős mágnessel rendelkező
berendezésektől, (pl. mikrohullámú
sütő, nagyméretű hangsugárzók stb.).
• A készülékre ne helyezzen nehéz
tárgyakat.
• Ne helyezze a készüléket zárt térbe, pl.
szekrénybe vagy hasonló helyre.
• Úgy helyezze el a készüléket, hogy
üzemzavar esetén azonnal ki tudja
húzni a hálózati vezetéket a hálózati
aljzatból.
• A tisztításhoz soha ne használjon
oldószereket, benzint, hígítót, vagy a
kereskedelemben kapható lemez vagy
lencsetisztítókat. Az antisztatizáló szer
csak analóg (hang) lemezekhez
használható.
• Ha a lemez feliratát nyomtatóval
készítette el, várja meg, amíg a tinta
megszárad.
Óvintézkedések
A lemezek tisztítása, lemez-,
lencsetisztítók
Ne használja a szaküzletekben kapható
tisztítólemezt vagy lemez-,
lencsetisztítót (nedves vagy szóró típus).
Ellenkező esetben a készülék
meghibásodhat.
Biztonság
Ha bármilyen szilárd anyag vagy
folyadék kerül a készülék belsejébe,
húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket,
és a további használat előtt forduljon
szakemberhez.
Alkatrészek cseréje
A készülék javítása esetén a cserélt
alkatrészeket összegyűjthetik
újrafelhasználás vagy újrahasznosítás
céljából.
Az energiaellátásról
FONTOS TUDNIVALÓ!
• A készülék mindaddig feszültség alatt
áll, amíg a hálózati aljzathoz van
csatlakoztatva, még akkor is, ha a
készülék ki van kapcsolva.
• Ha hosszú ideig nem használja
készülékét, húzza ki a hálózati
csatlakozót a hálózati aljzatból. Mindig
a csatlakozódugaszt, és soha ne a
vezetéket fogja meg.
Figyelem! Az Ön által megvásárolt
készülék gyakorlatilag korlátlan ideig
képes egy állóképet vagy egy
menüképernyőt a tv-képernyőn
megjeleníteni. Ha egy állóképet vagy
egy menüképernyőt hosszabb ideig a
tv-képernyőn hagy, a tv-képernyő
maradandó károsodást szenvedhet.
Fokozottan érvényes ez a
plazmaképernyőkre és a kivetítős tvkészülékekre.
Elhelyezés
• Úgy helyezze el a készüléket, hogy a
levegő szabadon áramolhasson
körülötte, máskülönben túlmelegedhet.
• Ne helyezze a készüléket puha
felületre, pl. takaróra, amely
eltakarhatja a szellőzőnyílásokat.
• Kerülje az alábbi elhelyezéseket:
fűtőtestek közelében illetve olyan
helyen, ahol közvetlen napfénynek,
túlzott pornak vagy ütődésnek van
kitéve.
Ha a készülékkel kapcsolatban
bármilyen kérdése vagy problémája
merül fel, keresse fel a vásárlás helyét.
Csatlakoztatás
• Ha a készüléket hideg helyről meleg
helyre viszi, vagy rendkívül nyirkos
helyen tárolja, pára csapódhat le a
lencsékre, a lejátszó belsejében. A
készülék megfelelő működése ilyenkor
nem garantált. Ha páralecsapódás
fordul elő, vegye ki a lemezt és hagyja
bekapcsolva a lejátszót kb. fél óráig,
amíg a nedvesség elpárolog.
• A készülék szállítása előtt vegye ki a
lemezt a lejátszóból. Ha ezt nem teszi
meg, a készülék megsérülhet.
Hangerõ
A nagyon halk vagy műsor nélküli
részeken ne hangosítsa fel túlságosan a
készüléket. Ellenkező esetben a túl
hangos részleteknél a hangsugárzók
károsodhatnak.
Tisztítás
Kímélő tisztítószerrel enyhén
megnedvesített puha ruhával törölje le a
készülék burkolatát és kezelőszerveit. A
tisztításhoz soha ne használjon
súrolószert, súrolószivacsot, benzint
vagy alkoholt.
3
Tartalomjegyzék
A lemezinformációk ellenőrzése ....................26
Az alacsony hangerejű részek
érthetőségének fokozása (Audio DRC) ..27
A képjellemzők beállítása ................................28
A képjellemzők részletes beállítása és tárolása 28
Egy lemez zárolása (szülői felügyelet) .........29
FIGYELEM! .............................................................2
Megjegyzések a lemezekhez .............................2
Óvintézkedések ....................................................3
Tartalomjegyzék ...................................................4
Néhány szó az útmutatóról ..................................5
Ezzel a készülékkel az alábbi lemezeket és
fájlokat lehet lejátszani .................................5
Példák olyan lemezekre, melyeket a készülék nem
tud lejátszani ..................................................6
Tudnivalók az AVCHD-formátumban felvett
lemezek lejátszásához ...................................6
BD, DVD régiókód ...............................................7
Megjegyzés a BD-, DVD-lemezek lejátszásához 7
Szerzői jogok .......................................................7
Főbb jellemzők .....................................................7
Kezdeti lépések
1. lépés: a tartozékok ..........................................9
2. lépés: a video-, HDMI-vezetékek
csatlakoztatása .............................................10
A Csatlakoztatás videobemenethez .................10
B Csatlakoztatás S VIDEO bemenethez ..........10
C Csatlakoztatás komponens videobemenethez
(Y, PB/CB, PR/CR) ..........................................10
D Csatlakoztatás HDMI bemenethez ...............11
Néhány szó a „BRAVIA” szinkronizált vezérlésről
(csak HDMI csatlakoztatás esetén) ..............11
3. lépés: az audiovezetékek
csatlakoztatása .............................................12
Csatlakoztatás a tv-készülékhez ..............13
Csatlakoztatás sztereó erősítőhöz
(rádióerősítőhöz) és 2 hangsugárzóhoz .......13
C Csatlakoztatás Dolby Surround (Pro Logic)
dekóderrel és 3–6 hangsugárzóval rendelkező
AV-erősítőhöz (rádióerősítőhöz) ..................14
D-1 Csatlakoztatás 5.1-csatornás bemenettel és
6 hangsugárzóval rendelkező AV-erősítőhöz
(rádióerősítőhöz) ..........................................14
D-2 Csatlakoztatás digitális bemenettel és 6
hangsugárzóval rendelkező AV-erősítőhöz
(rádióerősítőhöz) ..........................................15
D-3 Csatlakoztatás HDMI bemenettel és 8
hangsugárzóval rendelkező AV-erősítőhöz
(rádióerősítőhöz) ..........................................15
A
B
4. lépés: a hálózati vezeték
csatlakoztatása .............................................16
5. lépés: a távvezérlő előkészítése ................16
Ha a tv-készüléket a mellékelt távvezérlővel
szeretné működtetni .....................................17
6. lépés: gyorsbeállítás ....................................18
7. lépés: egyéb beállítások ..............................19
Alapmûveletek
Lemez lejátszása ................................................20
Útmutató a kijelzésekhez .................................22
Karakterek beírása ............................................23
Útmutató a távvezérlő használatához ..........24
Változatos lejátszási módok ..............................25
Keresés a távvezérlő használatával ..................26
4
A jelszó beállítása, megváltoztatása ..................29
A szülői felügyelet beállítása DVD VIDEO
lemezeknél ...................................................30
A szülői felügyelet beállítása BD-ROM lemezeknél 30
Videofájlok lejátszása
Az összes tétel megjelenítése ........................32
Tétel lejátszása ..................................................33
Böngészés műfaj, gyorslista vagy mappa
szerint ..............................................................34
Tétel keresése .....................................................34
Programozott lejátszás (gyorslista) ..............35
Zeneszámok lejátszása
Az összes előadó megtekintése ....................36
Zeneszám lejátszása .........................................37
Böngészés előadó, album, műfaj, gyorslista
vagy mappa szerint ......................................38
Zeneszám keresése ...........................................38
Programozott lejátszás (gyorslista) ..............39
Fényképek megtekintése
Az összes mappa megtekintése ....................40
Diavetítés indítása .............................................41
Böngészés dátum, gyorslista vagy mappa
szerint ..............................................................42
Fénykép keresése ..............................................42
Programozott diavetítés (gyorslista) ............43
A lejátszó beállításainak
módosítása
Az alapbeállítások menüje ...............................44
Képbeállítás (Video Setup) ..............................45
Hangbeállítás (Audio Setup) ...........................47
A nyelv beállítása ...............................................49
Szülői felügyelet .................................................50
Hangsugárzók .....................................................51
Egyéb beállítások ...............................................52
A lejátszó beállításainak törlése ....................53
További információk
Hibaelhárítás .......................................................54
Öndiagnózis kijelzés .........................................57
Részegységek és kezelőszervek ...................58
Előlap .................................................................58
Előlapi kijelző .....................................................59
Hátoldal ..............................................................59
Fogalom magyarázat .........................................60
Minőségtanúsítás ...............................................61
Választható nyelvek listája ..............................62
Országok, régiók listája a szülői felügyelet
funkcióhoz ...........................................................63
Tárgymutató ........................................................63
Néhány szó az útmutatóról
Az útmutatóban feltüntetett kezelőszervek a távvezérlő
kezelőszerveire vonatkoznak. A funkciók a készülék azonos
elnevezésű kezelőszerveivel is működtethetők.
A kezelési útmutatóban az alábbi ikonokat használjuk:
Ikon
Ezzel a készülékkel az
alábbi lemezeket és
fájlokat lehet lejátszani
Jelentés
BD
Ez a szimbólum a BD-ROM lemezekre
(beleértve a DL lemezeket is) vonatkozó
funkciókat jelöli.
Lemezformátum
DVD
Ez a szimbólum a DVD VIDEO,
DVD+RW, DVD+R (+VR formátumú)
vagy a DVD-R, DVD-RW (videó
formátumú) lemezekre (beleértve a 8 cmes lemezeket is) vonatkozó funkciókat
jelöli.
DVD VIDEO
DATA DVD
CD
Ez a szimbólum a DATA DVD (MPEG-2
PS mozgóképfájlokat, MP3*
zeneszámokat és JPEG képfájlokat
tartalmazó DVD+RW, DVD+R, DVDRW, DVD-R) lemezekre vonatkozó
funkciókat jelöli.
Ez a szimbólum a zenei CD-lemezekre,
illetve a zenei CD formátumban felvett
CD-R, CD-RW lemezekre vonatkozó
funkciókat jelöli.
* Az MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) az ISO (International
Organization for Standardization), IEC (International Electrotechnical
Commission) által definiált MPEG formátum, mely az audio adatok
tömörítésére szolgál.
Megjegyzés
Ebben az útmutatóban megjelenített menüképernyők nem feltétlenül
egyeznek meg a tv-készüléke képernyőjén láthatóakkal.
Blu-ray lemez
DVD-RW/-R
DVD+RW/+R
CD
A „Blu-ray Disc” védett márkanév.
A „Blu-ray Disc”, „DVD+RW”, „DVD-RW”, „DVD+R”,
„DVD-R”, „DVD VIDEO” és „CD” védett márkanevek.
Támogatott fájlformátumok (csak DATA DVD)
Ebben az útmutatóban a DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVDR lemezeket „DATA DVD” lemeznek nevezzük, ha az
lejátszható fájlokat tartalmaz. A készülék az alábbi
formátumokat támogatja:
• MPEG-2 PS mozgóképfájlok,
• MP3 zenei fájlok,
• JPEG* képfájlok.
* Az UDF (Universal Disk Format) szabványnak megfelelő JPEG
fájlok.
Megjegyzés a BD-ROM lemezek
kompatibilitásához
Ez a lejátszó csak a BD-ROM Profile 1 formátumú lemezeket
támogatja. Ennél újabb verziójú, illetve nem BD-ROM típusú
lemezek lejátszása nem garantálható. Mivel a Blu-ray lemezek
műszaki szabványa jelenleg van kialakulóban, előfordulhat,
hogy a készülék nem minden verziót és lemeztípust képes
lejátszani.
A kimenő hang formátuma a műsorforrástól, a csatlakoztatott
kimenettől és a kiválasztott audio beállításoktól függ. A
részleteket lásd 48. oldalon.
,folytatódik
5
Példák olyan lemezekre, melyeket a
készülék nem tud lejátszani
Tudnivalók az AVCHD-formátumban
felvett lemezek lejátszásához
A készülék nem tudja lejátszani az alábbi lemezeket:
• BD-RE, BD-R lemezek,
• tokkal ellátott BD-lemezek,
• VR formátumú DVD-RW, DVD-R lemezek,
• DVD-RAM lemezek,
• HD DVD lemezek,
• DVD Audio lemezek,
• DATA CD lemezek (zenei CD-től eltérő formátumú CD-R,
CD-RW lemezek),
• PHOTO CD formátumú CD-ROM lemezek,
• CD-Extra lemezek adatsávjai,
• VCD, Super VCD lemezek,
• Super Audio CD lemezek HD rétege.
Ez a lejátszó az AVCHD-formátumú lemezek lejátszására
képes.
A készülék szintén nem tudja lejátszani az alábbi típusú
lemezeket:
• eltérő régiókóddal ellátott BD-ROM, DVD VIDEO lemezek,
• nem hagyományos (például szögletes vagy szív alakú)
lemezek,
• olyan lemez, melyre címkét vagy matricát ragasztottak,
• olyan lemez, melyről a celofán vagy egyéb csomagolóanyagot
nem távolították el megfelelően.
Megjegyzés
• Megjegyzés a DVD+RW, DVD+R, DVD-RW, DVD-R vagy CD-R,
CD-RW lemezekhez
Lehetnek olyan DVD+RW, DVD+R, DVD-RW, DVD-R vagy
CD-R, CD-RW lemezek, melyek – a lemez állapotától, a
felvétel minőségétől illetve a felvevő berendezés
sajátosságaitól függően – nem játszhatók le ezzel a lejátszóval.
Ugyanígy nem játszhatók le azok a DVD-lemezek, melyeken a
véglegesítés (lezárás) nem történt meg megfelelően. További
információkért olvassa el a felvevő berendezés kezelési
utasítását. Lehetnek olyan, megfelelően lezárt DVD+RW,
DVD+R lemezek, melyeknél egyes lejátszási funkciók nem
működnek. Ilyen esetben a lemezt normál üzemmódban kell
lejátszani.
• Másolásvédelemmel ellátott zenei lemezek
Ez a készülék a Compact Disc (CD) szabványnak megfelelő
lemezek lejátszására képes. Napjainkban egyre több
lemeztársaság másolásvédelemmel ellátott zenei CDlemezeket hoz forgalomba. Kérjük, ne feledje, hogy ezek
között lehetnek olyanok is, melyek nem felelnek meg a CDszabványnak, ezért ezzel a készülékkel nem lehet lejátszani.
• DualDisc (kettős formátumú) lemezek
A DualDisc olyan kétoldalas lemez, melynek egyik oldalán
DVD-műsor, a másikon pedig digitális audioprogram
található.
Mivel a hanganyagot tartalmazó oldal nem felel meg a
Compact Disc (CD) szabványnak, az ilyen lemezek lejátszása
nem garantálható.
• Megjegyzés a kétrétegű DVD-lemezekhez
A rétegváltás helyén rövid kép- és hangkimaradás léphet fel.
6
TM
Mit kell tudni az AVCHD-formátumról?
Az AVCHD egy nagyfelbontású digitális kamkorder formátum,
mely hatékony adattömörítő technológia segítségével DVDlemezre rögzíti az SD (normál felbontású) és HD
(nagyfelbontású) jeleket, az 1080i*1 vagy a 720p*2 szabványnak
megfelelően. Az MPEG-4 AVC/H.264 eljárás a képadatok, a
Dolby Digital vagy lineáris PCM rendszer a hangadatok
tömörítésére szolgál. Az MPEG-4 AVC/H.264 a hagyományos
eljárásokhoz képest nagyobb hatékonysággal képes a képadatok
tömörítésére. Az MPEG-4 AVC/H.264 lehetővé teszi a digitális
kamkorderrel rögzített nagyfelbontású (HD) videojelek felírását
DVD-lemezre, mintha azok normál felbontású (SD)
televíziójelek lennének.
Az „AVCHD” és az AVCHD logo a Matsushita Electric Industrial Co.
Ltd. és a Sony Corporation védjegye.
*1 Nagyfelbontású szabvány, mely 1080 soros tényleges letapogatást és
sorváltásos képmegjelenítő rendszert alkalmaz.
*2 Nagyfelbontású szabvány, mely 720 soros tényleges letapogatást és
progresszív képmegjelenítő rendszert alkalmaz.
Megjegyzés
• Lehetnek olyan AVCHD formátumú lemezek, melyeket a felvételi
állapotuk miatt nem lehet lejátszani.
• Nem játszhatók le azok az AVCHD formátumú lemezek, melyeken a
lezárás nem történt meg megfelelően.
Fõbb jellemzõk
BD, DVD régiókód
Az Ön lejátszójának hátoldalán egy régiókód található, és a készülék
csak olyan BD-ROM, DVD VIDEO lemezeket játszik le, amelyeken
ezzel azonos régiókód van feltüntetve. A régiókód a szerzői jogok
védelmét szolgálja.
Az
ALL
szimbólummal ellátott DVD VIDEO lemezek szintén
lejátszhatók ezzel a készülékkel.
Lehetnek olyan BD-ROM, DVD VIDEO lemezek, amelyeken nincs
feltüntetve régiókód, de a területi eltérés miatt a BD-ROM, DVD
VIDEO lejátszása nem engedélyezett.
COMPONENT
VIDEO OUT
VIDEO
OUT
DIGITAL OUT
PB/CB
HDMI
OUT
PR/CR
S VIDEO
PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
5.1CH OUTPUT
AUDIO
OUT
Y
VIDEO
AC IN
FRONT
L
L
R
R
REAR
CENTER
WOOFER
Megjegyzés a BD-, DVD-lemezek
lejátszásához
Bizonyos BD-, DVD-lemezek esetében előfordulhat, hogy a
műsor gyártója néhány lejátszási műveletet rögzített a lemezen.
Mivel ez a készülék a BD-, DVD-lemezeket a gyártó eredeti,
lemezen elhelyezett utasításai alapján játssza le, előfordulhat,
hogy egyes funkciók nem állnak rendelkezésre. Lásd a BD-,
DVD-lemezekhez mellékelt utasítást.
Élvezze a nagyfelbontású (HD) hang- és képlejátszást, és e Bluray lemezlejátszó nagyszerű fájlkezelő funkcióját.
BD-ROM lejátszás
A BD-ROM a nagyfelbontású videó korszak legújabb optikai
lemezformátuma. Hatalmas, 25–50 GB-os tárterületének (mely
ötször több, mint a DVD-lemezeké) és nagysebességű
adatátvitelének (amely akár az 54 Mbps-ot is elérheti)
köszönhetően ez a formátum nem csupán kivételes HD
képminőséget*1 *2, hanem gazdag kiegészítő tartalmat, akár 8csatornás HD hangzást és interaktív vezérlést is kínál, egyetlen
lemezen.
*1 A HD minőség teljes kihasználásához megfelelő HD kijelző
szükséges.
*2 Lehetnek olyan lemezek, melyek műsora csak HDMI
csatlakoztatáson keresztül jeleníthető meg.
24p True Cinema (mozihû lejátszás)
A mozifilmeket rögzítő filmkamerák másodpercenként 24
képkockát rögzítenek. Mivel a hagyományos tv-készülékek (a
képcsövesek és a síkképernyősek egyaránt) 1/60-ad vagy 1/50ed másodpercenként jelenítenek meg fél- illetve egészképeket, a
24 képkockás képváltás egyenetlen lejátszást eredményezhet.
Ha a lejátszót 24p kompatibilis tv-készülékhez csatlakoztatja, a
képmegjelenítés 1/24-ed másodperces gyakorisággal történik –
ami megegyezik az eredeti filmfelvétellel, ennek köszönhetően
kivételes élethűséggel adva vissza a mozifilmeket.
Szerzõi jogok
Ez a készülék olyan másolásvédelmi technológiával van ellátva,
amely az Egyesült Államok szabadalmi oltalma alatt áll, illetve
egyéb szellemi tulajdont képez. Ezt a másolásvédelmi
technológiát csak a Macrovision engedélyével és kizárólag
otthoni vagy kisebb csoportos szórakoztatási célokra szabad
felhasználni, hacsak a Macrovision másképpen nem
rendelkezik. Feltörése és visszafejtése tilos!
HDMI vezérlés („BRAVIA” Theatre Sync
funkció)
A „BRAVIA” Theatre Sync funkció rendkívüli módon
leegyszerűsíti a lejátszóhoz külön megvásárolható HDMIvezetékkel csatlakoztatott, a HDMI vezérléssel kompatibilis
Sony készülékek működtetését.
BD-J alkalmazás
A BD-ROM formátum támogatja a Java-alapú interaktív
alkalmazásokat. A „BD-J” rendszer a tartalomszolgáltatók
számára csaknem korlátlan funkcionalitást kínál interaktív BDROM lemezek létrehozásakor.*
A Java és minden Java-alapú alkalmazás márkaneve és logoja a
Sun Microsystems, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az
Egyesült Államokban és egyéb országokban.
Az Esmertec és a Jbed az Esmertec AG védjegye vagy
bejegyzett védjegye.
© 2000–2007 Esmertec AG
* Ez a lejátszó nem támogatja a letölthető BD-J tartalmakat.
Tömörítetlen többcsatornás lineáris PCM
formátum támogatása
A kompatibilis AV-erősítővel együtt használva ez a lejátszó akár
8-csatornás lineáris PCM térhangzású hangkimenet előállítására
is képes.* Nem kompatibilis erősítő használata esetén a lejátszó
5.1-csatornás, kiváló minőségű térhangzású hangot továbbít az
5.1CH OUTPUT aljzaton keresztül.
* Ne feledje, hogy a DIGITAL OUT (COAXIAL vagy OPTICAL)
aljzaton nem jelennek meg a 8-csatornás jelek. Olyan HDMI-vezetékre
és HDMI kompatibilis készülékre van szükség, mely támogatja a 8csatornás jeleket.
,folytatódik
7
AVCHD formátumú lemezek lejátszása
A lejátszó támogatja az AVCHD formátumú fájlokat, azaz az
AVCHD formátummal kompatibilis kamkorderekkel készített
nagyfelbontású felvételeket. Személyes emlékeit leheletfinom
HD minőségben elevenítheti fel a képernyőn.
HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
digitális csatlakozó
Ha HDMI-vezetékkel egy HDMI lejátszásra képes
képmegjelenítőhöz csatlakoztatja, ez a lejátszó SD-től HD-ig
terjedő képfelbontással és többcsatornás hanggal, digitális
formában, minőségromlás nélkül képes visszaadni az eredeti
műsort.
A HDMI szabvány támogatja a HDCP (nagy sávszélességű
digitális tartalomvédelem) rendszert, mely egy olyan
másolásvédelmi technológia, amely a digitális videojelek
tömörítési eljárását is magában foglalja.
A felvett fájlok könyvtárba rendezése (csak
JPEG képfájlok, MP3 zeneszámok és MPEG-2
PS mozgóképfájlok esetén)
A külső DVD-eszközzel felvett DATA DVD lemezekre
kidolgozott funkció segítségével a lejátszó külön film, zene,
fénykép böngészővel könnyíti meg a fájlok rendezését, keresését
és lejátszását, sőt, a fényképek diavetítés formájában is
megtekinthetők.
8
1. lépés: a tartozékok
Kezdeti lépések
Megjegyzés
Kezdeti lépések
A lejátszó csatlakoztatásához és
beállításához kövesse az 1–7. lépéseket.
Az aljzatok és kezelőszervek nevét lásd a
„Részegységek és kezelőszervek” című
fejezetben (58. oldal).
Ellenőrizze, hogy a készülékkel az alábbi tartozékokat
megkapta-e:
• videovezeték (RCA × 1) (1 db),
• sztereó audiovezeték (RCA × 2) (1 db),
• hálózati vezeték (1 db),
• távvezérlő (1 db),
• AA (R6) típusú elemek (2 db),
• GNU felhasználói szerződés (csak angolul) (1 db).
• A zavaró elektromos zajok kiküszöbölése érdekében
ügyeljen a csatlakozódugaszok szoros csatlakoztatására.
• Olvassa el a csatlakoztatni kívánt készülékek kezelési
útmutatóját is.
• Ezt a lejátszót nem lehet olyan tv-készülékhez
csatlakoztatni, amely nem rendelkezik videó bemeneti
aljzattal.
• Csatlakoztatás előtt húzza ki a csatlakoztatni kívánt
készülékek hálózati vezetékét.
• Ne gyakoroljon túl nagy nyomást a csatlakozóvezetékekre.
Ha az állvány stb. falához hozzápréseli, a vezeték
megsérülhet.
• 1. lépés: a tartozékok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
• 2. lépés: a video-, HDMI-vezetékek
csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
• 3. lépés: az audiovezetékek csatlakoztatása . . .12
• 4. lépés: a hálózati vezeték csatlakoztatása . . .16
• 5. lépés: a távvezérlõ elõkészítése . . . . . . . . . .16
• 6. lépés: gyorsbeállítás . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
• 7. lépés: egyéb beállítások . . . . . . . . . . . . . . . .19
9
2. lépés: a video-, HDMIvezetékek csatlakoztatása
Videovezeték segítségével csatlakoztassa a lejátszót tvkészülékhez, kivetítőhöz vagy AV-erősítőhöz (rádióerősítőhöz).
A tv-készülék, kivetítő vagy AV-erősítő (rádióerősítő) bemeneti
aljzatainak típusától függően válassza ki a megfelelő
csatlakoztatási módot (A–D).
Ha az 1080p formátumú progresszív jeleket a kompatibilis tvkészüléken, kivetítőn vagy HDMI aljzattal rendelkező
monitoron szeretné megjeleníteni, a D mintázatot kell
választania. Ha 480p, 576p, 720p progresszív jeleket vagy 1080i
sorváltásos jeleket szeretne a videó aljzattal rendelkező
kompatibilis eszközön megjeleníteni, válassza a C mintázatot.
B Csatlakoztatás S VIDEO
bemenethez
A csatlakoztatáshoz használjon külön megvásárolható Svideovezetéket. Magasabb képminőséget élvezhet.
Blu-ray lemezlejátszó
COMPONENT
VIDEO OUT
VIDEO
OUT
DIGITAL OUT
PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
PB/CB
HDMI
OUT
5.1CH OUTPUT
AUDIO
OUT
Y
VIDEO
AC IN
PR/CR
FRONT
L
L
R
R
REAR
CENTER
S VIDEO
WOOFER
az S VIDEO aljzathoz
VIDEO
OUT
VIDEO
S-videovezeték (külön megvásárolható)
INPUT
S VIDEO
S VIDEO
A Csatlakoztatás videobemenethez
Csatlakoztassa a mellékelt videovezetéket (sárga) a sárga
(videó) aljzathoz. Ebben az esetben hagyományos képminőséget
élvezhet.
Blu-ray lemezlejátszó
COMPONENT
VIDEO OUT
VIDEO
OUT
DIGITAL OUT
PB/CB
HDMI
OUT
PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
PR/CR
5.1CH OUTPUT
AUDIO
OUT
Y
VIDEO
AC IN
FRONT
L
L
R
R
S VIDEO
REAR
CENTER
WOOFER
a VIDEO OUT aljzathoz
VIDEO
OUT
VIDEO
(sárga)
(sárga)
S VIDEO
INPUT
VIDEO
Videovezeték (tartozék)
L
Tv-készülék, kivetítő vagy
AV-erősítő (rádióerősítő)
: jeláramlás iránya
C Csatlakoztatás komponens
videobemenethez (Y, PB/CB, PR/CR)
Csatlakoztassa a külső készüléket a COMPONENT VIDEO
OUT aljzatokhoz egy külön megvásárolható komponens
videovezetékkel vagy három azonos típusú és hosszúságú
videovezetékkel. Ez a csatlakoztatási mód elsőrendű
színvisszaadást és kiváló képminőséget kínál. Részese lehet a
480p, 576p, 720p progresszív vagy az 1080i sorváltásos jelek
nyújtotta finom képminőség élményének is, ha kompatibilis tvkészüléket, kivetítőt vagy AV-erősítőt (rádióerősítőt)
csatlakoztat.
AUDIO
R
Blu-ray lemezlejátszó
: jeláramlás iránya
Tv-készülék, kivetítő vagy
AV-erősítő (rádióerősítő)
COMPONENT
VIDEO OUT
VIDEO
OUT
DIGITAL OUT
PB/CB
HDMI
OUT
PR/CR
5.1CH OUTPUT
AUDIO
OUT
Y
VIDEO
AC IN
PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
FRONT
L
L
R
R
S VIDEO
Csatlakoztatás hagyományos 4:3 képarányú tvkészülékhez
A lejátszott lemeztől függően előfordulhat, hogy a kép nem tölti
ki megfelelően a tv-képernyőt. A képarány megváltoztatásáról
olvassa el a 45. oldalon leírtakat.
Megjegyzés
Ne csatlakoztassa ezt a lejátszót egy videomagnón keresztül a tvkészülékhez. Ha a lejátszó műsorát egy videomagnón keresztül juttatja a
tv-készülékre, a tv-képernyőn megjelenő műsor zajos lehet. Ha a tvkészülék csupán egyetlen audio-, videobemenettel rendelkezik, a
lejátszót ahhoz kell csatlakoztatni.
Videoamagnó
Blu-ray lemezlejátszó
Tv-készülék
Csatlakoztassa
közvetlenül
10
COMPONENT
VIDEO OUT
REAR
CENTER
WOOFER
a COMPONENT
VIDEO OUT aljzathoz
(zöld)
(zöld)
COMPONENT
VIDEO IN
Y
Y
(kék)
(kék)
PB/CB
PB/CB
PR/CR
(piros)
(piros)
PR/CR
Komponens videovezeték Tv-készülék, kivetítő vagy
AV-erősítő (rádióerősítő)
(külön megvásárolható)
: jeláramlás iránya
D Csatlakoztatás HDMI bemenethez
Használjon tanúsítvánnyal ellátott, külön megvásárolható Sony
HDMI-vezetéket, így kiváló minőségű digitális képet és hangot
élvezhet a HDMI OUT aljzaton keresztül. Részese lehet a 480p,
576p, 1080i vagy a lejátszó legjobb kimeneti képminőségét biztosító
1080p jelek nyújtotta élménynek is, ha kompatibilis tv-készüléket,
kivetítőt vagy AV-erősítőt (rádióerősítőt) csatlakoztat.
VIDEO
OUT
DIGITAL OUT
PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
PB/CB
HDMI
OUT
PR/CR
FRONT
L
L
R
R
S VIDEO
HDMI
OUT
5.1CH OUTPUT
AUDIO
OUT
Y
VIDEO
AC IN
REAR
CENTER
WOOFER
a HDMI OUT aljzathoz
HDMI-vezeték (külön
megvásárolható)
HDMI IN
Bekapcsolás után az előlapi HD jelző világít, ha a készülék 720p,
1080i, 1080p videojeleket továbbít. A HDMI jelző világít, ha
egy HDMI eszközt csatlakoztat.
Megjegyzés
• Felhívjuk a vásárlók figyelmét, hogy nem minden nagyfelbontású tvkészülék kompatibilis teljes mértékben ezzel a lejátszóval, ezért
előfordulhat, hogy a képminőség nem kifogástalan. Ha a probléma a
480p, 576p, 720p, 1080p progresszív jelek megjelenítésével van,
javasoljuk, hogy váltson egy normál felbontású kimenőaljzatra. Ha a
Sony tv-készülékek és e 480p, 576p, 720p, 1080p rendszerű Blu-ray
lemezlejátszó kompatibilitásáról szeretne többet megtudni, lépjen
kapcsolatba az ügyfélszolgálatunkkal.
• Ha a kép nem tiszta, nem természetes vagy nem felel meg az
elvárásainak, válasszon egy másik képfelbontást a VIDEO FORMAT
gombbal (46. oldal).
• Csak olyan HDMI-vezetéket használjon, melyen megtalálható a
HDMI-logo.
Kezdeti lépések
Blu-ray lemezlejátszó
COMPONENT
VIDEO OUT
A HDMI jelzõrõl
Néhány szó a „BRAVIA” szinkronizált
vezérlésrõl (csak HDMI csatlakoztatás
esetén)
Tv-készülék, kivetítő
vagy AV-erősítő
(rádióerősítő)
Ez a Blu-ray lemezlejátszó High-Definition Multimedia
Interface (HDMI™) technológiát alkalmaz. A HDMI név, a
HDMI-logo és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI
Licensing LLC. védjegye és bejegyzett védjegye.
Megjegyzések a HDMI OUT aljzat
csatlakoztatásával kapcsolatban
Kérjük, vegye figyelembe az alábbi előírásokat, mert a
szakszerűtlen műveletsor a HDMI OUT aljzat és a
csatlakozódugasz sérülését okozhatja.
• A megfelelő helyzetben illessze a HDMI dugaszt a lejátszó
hátoldalán lévő HDMI OUT aljzathoz. Ügyeljen arra, hogy a
dugaszt ne fordítva vagy ferdén csatlakoztassa.
Ha egy külön megvásárolható HDMI-vezetékkel olyan Sony
készüléket csatlakoztat a lejátszóhoz, amely kompatibilis a
HDMI vezérléssel, a működtetés az alábbi módon
egyszerűsödik:
• Egy gombnyomásos lejátszás (21. oldal)
Ha megnyomja a H gombot, a lejátszó és a tv-készülék, AVrádióerősítő önműködően bekapcsol, és a tv-készülék, AVrádióerősítő a lejátszó számára fenntartott programhelyre
kapcsol. A lejátszás önműködően elindul.
• Rendszer kikapcsolás
Ha a tv-készülék távvezérlőjének üzemi kapcsolójával
kikapcsolja a tv-készüléket, a HDMI vezérléssel kompatibilis
készülékek is önműködően kikapcsolnak.
Mielõtt használni kezdené a „BRAVIA” Theatre
Sync funkciót
Válassza ki a „HDMI Control” menüpont „On” beállítását az
„Options” menüben (52. oldal).
Megjegyzés
A csatlakoztatott készülék típusától függően elképzelhető, hogy a HDMI
vezérlés nem működik. Olvassa el a külső készülék kezelési útmutatóját.
MI
HDUT
O
MI
HDUT
O
• A lejátszó elmozdítása előtt húzza ki a HDMI-vezetéket.
• Ha a lejátszót állványba (tv-szekrénybe) helyezi, és
csatlakoztatja a HDMI-vezetéket, ne gyakoroljon túlzott
nyomást az állvány hátoldalára, mert a HDMI OUT aljzat vagy
a HDMI-vezeték megsérülhet.
• Csatlakoztatáskor vagy kihúzáskor ne csavarja a HDMI
dugaszt, mert az megsérülhet.
11
3. lépés: az audiovezetékek csatlakoztatása
Válassza ki a hangrendszernek legmegfelelőbb csatlakoztatási
módot. Olvassa el a csatlakoztatni kívánt készülék kezelési
útmutatóját is.
Csatlakoztatás
Elrendezés
A
Tv-készülék
B
Sztereó erősítő (rádióerősítő) és
két hangsugárzó
Megjegyzések a HDMI OUT aljzattal
kapcsolatban
• A lejátszót HDMI-vezetékkel az alábbiak szerint
csatlakoztathatja egy AV-erősítőhöz (rádióerősítőhöz).
– Csatlakoztassa az AV-erősítőt (rádióerősítőt) a tvkészülékhez a HDMI-vezetékkel.
– Csatlakoztassa a lejátszót a tv-készülékhez a HDMIvezetéktől különböző videovezetékkel (komponens
videovezeték, S-videovezeték, vagy videovezeték).
• A megfelelő helyzetben illessze a HDMI dugaszt a lejátszó
hátoldalán lévő HDMI OUT aljzathoz. A HDMI-vezetéket ne
hajlítsa meg, és ne gyakoroljon rá nyomást.
• Ha egy másik készüléket csatlakoztat a HDMI OUT aljzathoz,
módosítsa az „Audio Setup” menüpont „Audio (HDMI)”
paraméterének beállítását az új készüléknek megfelelően (47.
oldal). A lejátszó akár 5 készülékre is képes tárolni a HDMI
beállításokat.
• A Dolby Digital és a DTS jelfolyamon (5.1 csatornától egészen
a 96 kHz-es, 16, 20, 24 bites jelekig) kívül, a HDMI
csatlakoztatás kompatibilis a 2-csatornás PCM (48–192 kHz,
16, 20, 24 bit) és a 6–8-csatornás lineáris PCM jelekkel.
Megjegyzés
Ha olyan készüléket csatlakoztat, mely nem képes fogadni a kiválasztott
jeltípust, olyan hangos zaj hallható a hangsugárzókból, mely károsíthatja
a hallását vagy a hangsugárzókat. Az is előfordulhat, hogy a hang
egyáltalán nem lesz hallható.
C
AV-erősítő (rádióerősítő)
Dolby*1 Surround (Pro Logic)
dekóderrel és 3–6
hangsugárzóval
• Térhangzás: Dolby Surround (Pro
Logic)
D-1
AV-erősítő (rádióerősítő) 5.1
csatorna bemenettel és 6
hangsugárzóval
• Térhangzás: Dolby Digital (5.1
csatorna), DTS (5.1 csatorna)
D-2
AV-erősítő (rádióerősítő)
digitális bemenettel, Dolby
Digital vagy DTS*2 dekóderrel és
6 hangsugárzóval
• Térhangzás: Dolby Digital (5.1
csatorna), DTS (5.1 csatorna)
D-3
AV-erősítő (rádióerősítő) HDMI
bemenettel és 8 hangsugárzóval
• Térhangzás: 8-csatornás lineáris
PCM
*1 A készülék gyártása a Dolby Laboratories engedélyével történt. A
„Dolby”, a „Pro Logic” és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories
hivatalos védjegye.
*2 A „DTS” és a „DTS Digital Surround” a DTS Inc. bejegyzett
védjegye.
12
A
Csatlakoztatás a tv-készülékhez
Ennél a csatlakoztatási módnál a tv-készülék hangsugárzói
állítják elő a hangot.
Csatlakoztatás sztereó erõsítõhöz
(rádióerõsítõhöz) és 2 hangsugárzóhoz
B
Ha a sztereó erősítő (rádióerősítő) csak bal és jobb
hangbemenettel rendelkezik, alkalmazza a B-1 csatlakoztatást.
Ha a sztereó erősítő (rádióerősítő) digitális bemenettel is
rendelkezik, alkalmazza a B-2 csatlakoztatást.
Blu-ray lemezlejátszó
PR/CR
PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
VIDEO
OUT
5.1CH OUTPUT
AUDIO
OUT
DIGITAL OUT
PB/CB
HDMI
OUT
COMPONENT
VIDEO OUT
Y
VIDEO
AC IN
Kezdeti lépések
Blu-ray lemezlejátszó
COMPONENT
VIDEO OUT
VIDEO
OUT
FRONT
L
L
R
R
REAR
CENTER
DIGITAL OUT
PB/CB
S VIDEO
HDMI
OUT
PR/CR
WOOFER
PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
5.1CH OUTPUT
AUDIO
OUT
Y
VIDEO
AC IN
FRONT
L
L
R
R
S VIDEO
az AUDIO OUT L/R
aljzathoz (fehér)
AUDIO
OUT
B-2
L
DIGITAL OUT
REAR
CENTER
WOOFER
B-1
AUDIO
OUT
PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
L
R
INPUT
sztereó audiovezeték
(tartozék)
VIDEO
(fehér)
L
AUDIO
R
(piros)
tv-készülék
(piros)
R
: jeláramlás iránya
a DIGITAL OUT
(COAXIAL vagy
OPTICAL) aljzathoz
optikai digitális
vezeték (külön
megvásárolható)
koaxiális digitális
vezeték (külön
megvásárolható)
az AUDIO OUT
L/R aljzathoz
(fehér)
vagy
sztereó
audiovezeték
(tartozék)
(fehér)
a koaxiális vagy az
optikai bemenethez
[hangsugárzók]
(piros)
(piros)
az audiobemenethez
sztereó erősítő (rádióerősítő)
első (bal)
első (jobb)
: jeláramlás iránya
,folytatódik
13
Csatlakoztatás Dolby Surround
(Pro Logic) dekóderrel és 3–6 hangsugárzóval rendelkezõ AV-erõsítõhöz
(rádióerõsítõhöz)
Csatlakoztatás 5.1-csatornás
bemenettel és 6 hangsugárzóval
rendelkezõ AV-erõsítõhöz
(rádióerõsítõhöz)
Ha az AV-erősítő (rádióerősítő) csak bal és jobb hangbemenettel
rendelkezik, alkalmazza a C-1 csatlakoztatást. Ha az erősítő
(rádióerősítő) digitális bemenettel is rendelkezik, alkalmazza a
C-2 csatlakoztatást.
A térhangzás csak abban az esetben állítható elő, ha Dolby
Surround rendszerű vagy többcsatornás (Dolby Digital vagy
DTS) hangot tartalmazó lemezt játszik le.
Ha az AV-erősítő (rádióerősítő) 5.1-csatornás bemenettel
rendelkezik, alkalmazza a D-1 csatlakoztatást.
C
D-1
Blu-ray lemezlejátszó
Blu-ray lemezlejátszó
COMPONENT
VIDEO OUT
COMPONENT
VIDEO OUT
VIDEO
OUT
Y
DIGITAL OUT
VIDEO
AC IN
PB/CB
HDMI
OUT
PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
R
PR/CR
FRONT
REAR
CENTER
R
PR/CR
C-1
DIGITAL OUT
FRONT
L
L
R
R
S VIDEO
WOOFER
PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
PB/CB
S VIDEO
C-2
DIGITAL OUT
VIDEO
HDMI
OUT
5.1CH OUTPUT
AUDIO
OUT
Y
AC IN
L
L
VIDEO
OUT
5.1CH OUTPUT
AUDIO
OUT
D-1
AUDIO
OUT
REAR
CENTER
WOOFER
5.1CH OUTPUT
FRONT
L
REAR
CENTER
L
R
R
WOOFER
a DIGITAL OUT
(COAXIAL vagy
OPTICAL) aljzathoz
az AUDIO OUT
L/R aljzathoz
(fehér)
optikai digitális
vezeték (külön
megvásárolható)
az 5.1CH
OUTPUT
aljzathoz
(piros)
vagy
sztereó
audiovezeték
(tartozék)
koaxiális digitális
vezeték (külön
megvásárolható)
(fehér)
sztereó
audiovezeték
(egy db
tartozék)
(piros)
az audiobemenethez
az audiobemenethez
a koaxiális vagy az
optikai bemenethez
[hangsugárzók]
[hangsugárzók]
[hangsugárzók]
AV-erősítő (rádióerősítő) dekóderrel
hátsó (bal) hátsó (jobb)
első (jobb)
középső
mélysugárzó
első (bal)
hátsó (mono)
: jeláramlás iránya
z Hasznos tudnivaló
A hangsugárzók megfelelő elhelyezéséhez olvassa el a csatlakoztatott
készülék kezelési útmutatóját.
Megjegyzés
6 hangsugárzó csatlakoztatása esetén a fenti „hátsó (mono)”
hangsugárzóra nincs szükség.
14
mono audiovezeték (külön
megvásárolható)
AV-erősítő
(rádióerősítő) 5.1csatornás bemenettel
[hangsugárzók]
hátsó (bal)
középső
hátsó (jobb)
mélysugárzó
első (jobb)
első (bal)
: jeláramlás iránya
z Hasznos tudnivaló
A hangsugárzók megfelelő elhelyezéséhez olvassa el a csatlakoztatott
készülék kezelési útmutatóját.
Csatlakoztatás digitális bemenettel és 6 hangsugárzóval rendelkezõ
AV-erõsítõhöz (rádióerõsítõhöz)
D-2
Ha az AV-erősítő (rádióerősítő) Dolby Digital vagy DTS
dekóderét szeretné használni, a külső készüléket a digitális
bemenethez kell csatlakoztatni D-2 . Sokkal valóságosabb
hangélményben lehet része.
Csatlakoztatás HDMI bemenettel
és 8 hangsugárzóval rendelkezõ AVerõsítõhöz (rádióerõsítõhöz)
D-3
Ha az AV-erősítő (rádióerősítő) képes 8-csatornás lineáris PCM
jelek fogadására a HDMI bemeneten keresztül, a térhangzás
élményében lehet része a D-3 csatlakoztatás alkalmazásával.
Blu-ray lemezlejátszó
VIDEO
OUT
DIGITAL OUT
PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
PB/CB
HDMI
OUT
5.1CH OUTPUT
AUDIO
OUT
Y
VIDEO
AC IN
COMPONENT
VIDEO OUT
FRONT
L
L
R
R
S VIDEO
D-2
REAR
VIDEO
OUT
CENTER
HDMI
OUT
DIGITAL OUT
PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
PR/CR
WOOFER
5.1CH OUTPUT
AUDIO
OUT
Y
VIDEO
AC IN
PB/CB
PR/CR
FRONT
L
L
R
R
S VIDEO
REAR
CENTER
WOOFER
Kezdeti lépések
Blu-ray lemezlejátszó
COMPONENT
VIDEO OUT
D-3
DIGITAL OUT
PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
HDMI
OUT
HDMI
OUT
a HDMI OUT
aljzathoz
a DIGITAL OUT
(COAXIAL
vagy OPTICAL)
aljzathoz
HDMI-vezeték (külön
megvásárolható)
vagy
vagy
koaxiális digitális
vezeték (külön
megvásárolható
optikai digitális
vezeték (külön
megvásárolható)
a HDMI
bemenethez
[hangsugárzók]
a HDMI OUT
aljzathoz
HDMI-vezeték (külön
megvásárolható)
a HDMI
bemenethez
a koaxiális vagy az
optikai bemenethez
AV-erősítő
(rádióerősítő)
dekóderrel
[hangsugárzók]
középső
hátsó (bal)
hátsó (jobb)
mélysugárzó
első (jobb)
első (bal)
[hangsugárzók]
AV-erősítő (rádióerősítő) 8-csatornás
kimenettel
hátsó1 (bal)
[hangsugárzók]
középső
mélysugárzó
hátsó1 (jobb)
hátsó2 (jobb)
hátsó2 (bal)
első (jobb)
első (bal)
: jeláramlás iránya
z Hasznos tudnivaló
A hangsugárzók megfelelő elhelyezéséhez olvassa el a csatlakoztatott
készülék kezelési útmutatóját.
z Hasznos tudnivaló
A hangsugárzók megfelelő elhelyezéséhez olvassa el a csatlakoztatott
készülék kezelési útmutatóját.
Megjegyzés
Nem minden HDMI kompatibilis AV-erősítő (rádióerősítő) képes 8csatornás lineáris PCM jelek fogadására. Olvassa el a csatlakoztatott
AV-erősítőhöz (rádióerősítőhöz) mellékelt kezelési útmutatót is.
15
4. lépés: a hálózati vezeték
csatlakoztatása
Miután minden más csatlakoztatással elkészült, csatlakoztassa a
mellékelt hálózati vezetéket a lejátszó AC IN aljzatához. Ezután
csatlakoztassa a lejátszó és a tv-készülék hálózati vezetékét a
hálózati aljzathoz.
5. lépés: a távvezérlõ
elõkészítése
A készülék a mellékelt távvezérlővel is működtethető. Helyezzen be
két AA (R6) típusú elemet a távvezérlőbe, ügyelve a helyes 3 és #
polaritásra. Ha a távvezérlőt használja, fordítsa azt a készülék
távvezérlés érzékelője irányába (58. oldal).
AC IN
az AC IN aljzathoz
a hálózati aljzathoz
Megjegyzés
• Ne hagyja a távvezérlőt szélsőségesen meleg vagy nedves helyen.
• Különösen az elemek cseréjénél ügyeljen arra, hogy semmilyen tárgy
ne kerülhessen a távvezérlő belsejébe.
• Ne tegye ki a készülék távvezérlés-érzékelőjét közvetlen napfény vagy
erős fényforrás hatásának, mert ez hibás működést okozhat.
• Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt, vegye ki belőle az
elemeket, így elkerülheti a kifolyó elektrolit és a korrózió okozta
meghibásodásokat.
16
Ha a tv-készüléket a mellékelt
távvezérlõvel szeretné mûködtetni
A mellékelt távvezérlővel beállíthatja a Sony tv-készülék
hangerejét, kiválaszthatja a bemenetet, illetve ki- és
bekapcsolhatja azt.
Más gyártmányú tv-készülék vezérlése
A mellékelt távvezérlővel beállíthatja a nem Sony gyártmányú
tv-készülék hangerejét, kiválaszthatja a bemenetet, illetve ki- és
bekapcsolhatja azt.
Ha az Ön készülékének gyártmánya szerepel az alábbi listában,
állítsa be a megfelelő gyártói kódot.
Tartsa nyomva a TV [/1 gombot, és a
számgombokkal írja be a tv-készülék gyártói
kódját (lásd a táblázatot).
TV \/1
Számgombok
t
DIMMER
DISPLAY
1
2
3
2
Engedje el a TV [/1 gombot.
4
5
6
7
8
9
CLEAR
0
A vezérelhetõ tv-készülékek kódszámai
Ha az adott gyártmány sorában több kódszám is szerepel, próbálja ki egymás után mindet, amíg a megfelelőt meg nem találja.
VIDEO
FORMAT
AUDIO
RED
SUBTITLE
ANGLE
Gyártmány
GREEN YELLOW BLUE
SYSTEM
MENU
TOP
MENU
POP UP/
MENU
RETURN
PLAY MODE
PROG
PROG +/–
%
2 +/–
Gombnyomás
Művelet
TV [/1
A tv-készülék be- vagy kikapcsolása.
2 +/–
A tv-készülék hangerejének beállítása.
t
A bemenet kiválasztása a tv-készüléken
(tv-készülék vagy a lejátszó).
PROG +/–
A programhely kiválasztása a tvkészüléken.
%
Némítás (csak Sony tv-készüléknél).
Kódszám
Sony
01 (alapérték)
Aiwa
01
Grundig
11
Hitachi
23, 24, 72
Loewe
06, 45
Nokia
15, 16, 69, 73
Panasonic
17, 49
Philips
06, 07, 08, 23, 45, 72
Saba
12, 13, 36, 43, 74, 75
Samsung
06, 22, 23, 71, 72
Sanyo
25
Sharp
29
Telefunken
12, 13, 36, 43, 74, 75
Thomson
12, 13, 43, 74, 75
Toshiba
38
LG
06
JVC
33
Kezdeti lépések
1
TV
A távvezérlõ visszaállítása a gyári állapotba
1
2
3
Vegye ki az elemeket a távvezérlőből.
Az 1-es, 2-es és 3-as számgombot nyomva tartva
helyezze be az elemeket.
Várjon néhány másodpercet.
Megjegyzés
A csatlakoztatott tv-készülék típusától függően előfordulhat, hogy a
távvezérlő egyes gombjaival a tv-készülék nem vezérelhető.
17
6. lépés: gyorsbeállítás
e Válassza ki a „Start” opciót és nyomja meg
az ENTER gombot a gyorsbeállítás („Easy
Setup”) megkezdéséhez.
Easy Setup
Before using, make some simple
settings for the BD player.
Kövesse az alábbi lépéseket a lejátszó használata előtt szükséges
alapvető beállítások elvégzéséhez. Ha nem fejezi be a
gyorsbeállítást, a lejátszó minden bekapcsolásakor megjelenik a
beállítóképernyő.
Az alábbi sorrendben végezze el a beállításokat.
Start
Cancel
Please use the Initial Setup if you
want to make more detailed settings.
Use
to select then press ENTER.
Confirm SYSTEM MENU Exit
A legelsõ bekapcsoláskor
Várjon legalább 90 másodpercet, amíg a készülék bekapcsol
és a gyorsbeállítás megkezdődik. A gyorsbeállítás
végrehajtása után a bekapcsolási idő sokkal rövidebb lesz.
Ha a fenti kijelzés nem jelenik meg
Ugorjon a 6. lépésre. Ez a kijelzés csak a készülék legelső
bekapcsolásakor jelenik meg.
f Válassza ki a csatlakoztatott tv-készülék
TV
"/1
A videokimenetről bővebben a 46. oldalon olvashat.
DIMMER
DISPLAY
1
2
3
4
5
6
7
8
CLEAR
0
Ha a HDMI OUT aljzatot használja
9
Easy Setup
VIDEO
FORMAT
AUDIO
RED
SUBTITLE
videó kimeneti formátumát és nyomja meg az
ENTER gombot.
Output Video Format
Auto
576i/480i
576p/480p
720p
1080i
1080p
Source Direct
ANGLE
GREEN YELLOW BLUE
SYSTEM
MENU
TOP
MENU
</M/m/,,
ENTER
Select [Auto] to automatically match the video output
format with the HDMI-connected TV.
Confirm SYSTEM MENU Exit
RETURN
POP UP/
MENU
a Kapcsolja be a tv-készüléket.
b Kapcsolja be a lejátszót a [/1 gombbal.
Néhány pillanat múlva a készülék bekapcsol.
c Válassza ki a tv-készüléken, a lejátszó
számára fenntartott videocsatornát.
Ha nem jelenik meg a képernyőkijelzések nyelvének
beállítására szolgáló menü, válassza ki az „Easy
Setup” menüpont „Start” beállítását az „Options”
menüben (52. oldal).
d Válassza ki a kívánt nyelvet, és nyomja meg
az ENTER gombot.
Easy Setup
Language
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Select the on-screen display language. Audio, subtitle and BD/DVD menu
language options will be set to the same language as this.
Confirm SYSTEM MENU Exit
Ezzel a művelettel a főműsor, a szinkronfelirat és a
BD-, DVD-menü nyelvét is beállította.
18
Válasszon az „Auto”, „576i/480i”, „576p/480p”,
„720p”, „1080i”, „1080p” vagy a „Source
Direct” beállítás közül, és folytassa a 8. lépéssel.
A „TV Type” paraméter önműködően „16:9”
(szélesképernyő) értékre kapcsol (7. lépés).
Ha nem a HDMI OUT aljzatot használja
Easy Setup
Output Video Format
S-Video/Video only
576i/480i
576p/480p
720p
1080i
Don't Know
Select [Auto] to automatically match the video output
format with the HDMI-connected TV.
Confirm SYSTEM MENU Exit
Válasszon az „S-Video/Video only”, „576i/
480i”, „576p/480p”, „720p”, „1080i” vagy a
„Don’t Know” beállítás közül. Ha a „720p” vagy
az „1080i” beállítást választotta, folytassa a 8.
lépéssel. A „TV Type” paraméter önműködően
„16:9” (szélesképernyő) értékre kapcsol (7.
lépés).
g Válassza ki a tv-készülék képernyőtípusának
megfelelő beállítást és nyomja meg az
ENTER gombot.
7. lépés: egyéb beállítások
Easy Setup
TV Type
16:9
4:3
Az alábbi beállítások abban az esetben válnak szükségessé, ha az
adott csatlakoztatási mód ezt megkívánja.
Confirm SYSTEM MENU Exit
Ha szélesképernyõs tv-készüléke vagy
szélesképernyõs üzemmóddal ellátott normál
(4:3) képarányú készüléke van
Válassza ki a „16:9” beállítást (45. oldal).
Ha normál (4:3) képarányú tv-készüléke van
Válassza ki a „4:3” beállítást (45. oldal).
h Válassza ki a „Finish Setup” opciót és
nyomja meg az ENTER gombot.
Ha a HDMI OUT aljzatot használja
(D mintázat – 11. oldal)
• A VIDEO FORMAT gombbal válassza ki a tv-készüléknek
megfelelő képfelbontást (46. oldal).
• Válassza ki a HDMI aljzaton megjelenő jel felbontását a
„Video Setup” menü „YCbCr/RGBPC (HDMI)”
menüpontjában (45. oldal).
Audiocsatlakoztatás
Ha a DIGITAL OUT (OPTICAL vagy COAXIAL) aljzatot
használja
( B-2 , C-2 , D-2 csatlakoztatási mód – 13–15. oldal)
• Az AV-erősítő (rádióerősítő) dekódertípusának megfelelően
válassza ki az „Audio Setup” menü „Dolby Digital Output” és
„DTS Output” menüpontjának megfelelő beállítását (47.
oldal).
Easy Setup
Settings are complete.
Enjoy using your BD player!
Finish Setup
Go Back
Use
Ha a COMPONENT VIDEO OUT aljzatokat használja
(C mintázat – 10. oldal)
• A VIDEO FORMAT gombbal válassza ki a tv-készüléknek
megfelelő képfelbontást (46. oldal).
Kezdeti lépések
Videocsatlakoztatás
Select the screen aspect ratio to match
your TV.
to select then press ENTER.
Confirm SYSTEM MENU Exit
z Hasznos tudnivalók
• Ha a beállításokat szeretné visszaállítani a gyári értékre, olvassa el „A
lejátszó beállításainak törlése” fejezetet (53. oldal).
• A gyorsbeállítás az „Options” menü „Easy Setup” opciója segítségével
újraindítható (52. oldal).
Ha a HDMI OUT aljzatot használja
(HDMI csatlakoztatás a D-2 , D-3 módszernél – 15. oldal)
• Az AV-erősítő (rádióerősítő) dekódertípusának megfelelően
válassza ki az „Audio Setup” menü „Dolby Digital Output” és
„DTS Output” menüpontjának megfelelő beállítását (47.
oldal).
• Válassza ki a HDMI OUT aljzaton megjelenő hang típusát az
„Audio Setup” menü „Audio (HDMI)” menüpontjában (47.
oldal).
Ha az AUDIO OUT (L/R) aljzatokat használja
( C-1 csatlakoztatási mód – 14. oldal)
• Válassza ki a „DTS Downmix” menüpont „Lt/Rt” beállítását
az „Audio Setup” menüben (47. oldal).
Ha az 5.1CH OUTPUT aljzatokat használja
( D-1 csatlakoztatási mód – 14. oldal)
• Válassza ki az „Audio Output Mode” menüpont „5.1 Channel”
beállítását a „Speakers” menüben (51. oldal), és állítsa be a
megfelelő hangsugárzó-paramétereket a „Speaker Setup”
menüben.
Megjegyzés
• Ha olyan készüléket csatlakoztat, mely nem képes fogadni a
kiválasztott jeltípust, olyan hangos zaj hallható a hangsugárzókból,
mely károsíthatja a hallását vagy a hangsugárzókat. Az is előfordulhat,
hogy a hang egyáltalán nem lesz hallható.
• Ha a csatlakoztatáshoz a HDMI OUT vagy a COMPONENT VIDEO
OUT aljzatokat használja, és a kép nem jelenik meg megfelelően, a
csatlakoztatott képmegjelenítő eszköz valószínűleg nem kompatibilis
a progresszív jelekkel. Ebben az esetben csatlakoztassa a
képmegjelenítő eszközt az S VIDEO vagy a VIDEO aljzathoz (A
vagy B mintázat– lásd a 10. oldalon), indítsa újra az „Easy Setup”
funkciót az „Options” menüben (52. oldal), majd a 6. lépésben
válassza ki az „S-Video/Video only” beállítást (18. oldal). A fenti
opciók ellenőrzésével állapítsa meg, szükség van-e további
beállításokra.
19
Lemez lejátszása
Alapmûveletek
A BD-lejátszás legtöbb lépése megegyezik a
DVD-lemezekével. Ebben a fejezetben a
BD-, DVD-, CD-lejátszásra vonatkozó
általános tudnivalókat, illetve a készülék
alapvető funkcióinak használatát
ismertetjük.
Ha a DATA DVD lemezre* felvett fájlokat
szeretné ellenőrizni, használja a fájlkezelő
funkciót. Mozgóképfájlokról a 32. oldalon,
zeneszámokról a 36. oldalon,
fényképfájlokról a 40. oldalon olvashat
bővebb információkat.
A távvezérlővel működtethető funkciók
teljes listája a 24. oldalon olvasható.
BD
DVD
CD
TV
Z
Számgombok
\/1
DIMMER
DISPLAY
1
2
3
4
5
6
7
8
CLEAR
0
9
VIDEO
FORMAT
AUDIO
RED
SUBTITLE
ANGLE
GREEN YELLOW BLUE
SYSTEM
MENU
Színes gombok
TOP
MENU
SYSTEM MENU
TOP MENU
</M/m/,, ENTER
RETURN
POP UP/MENU
POP UP/
MENU
RETURN
* MPEG-2 PS mozgóképfájlokat, MP3 zeneszámokat vagy
JPEG képfájlokat tartalmazó DVD+RW, DVD+R, DVD-RW,
DVD-R lemezek.
H
PLAY MODE
X
PROG
x
a Nyomja meg a \/1 gombot.
Néhány másodperc múlva a lejátszó bekapcsol.
b Válassza ki a tv-készüléken, a lejátszó
számára fenntartott videocsatornát.
c Nyissa ki a lemeztálcát a Z gombbal.
d Helyezzen be egy lemezt úgy, hogy a
lejátszható oldal lefelé nézzen.
• Lemez lejátszása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
• Útmutató a kijelzésekhez . . . . . . . . . . . . . . . . 22
• Útmutató a távvezérlõ használatához . . . . . . . 24
• A lemezinformációk ellenõrzése . . . . . . . . . . . 26
• Az alacsony hangerejû részek érthetõségének
fokozása (Audio DRC) . . . . . . . . . . . . . . . . 27
• A képjellemzõk beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . 28
• Egy lemez zárolása (szülõi felügyelet) . . . . . . 29
20
Lejátszható oldal lefelé nézzen
e Zárja be a lemeztálcát a Z gombbal.
Várjon egy rövid ideig, amíg a lemeztípus jelzése
meg nem jelenik az előlapi kijelzőn.
f Indítsa el a lejátszást a H gombbal.
A távvezérlővel működtethető funkciókról bővebben
a 24. oldalon olvashat.
Részletek
X
Lejátszás szüneteltetése, vagy a szüneteltetett
lejátszás folytatása.
x
Lejátszás megállítása, vagy a folytatási pont törlése
(kétszer kell megnyomni).
H
A lejátszás elindítása vagy újraindítása a
megszakítási ponttól.
g A lejátszás befejezését követően nyomja meg
a Z gombot a lemeztálca nyitásához.
h Vegye ki a lemezt, majd a Z gombbal zárja
be a lemeztálcát.
i Kapcsolja ki a lejátszót a \/1 gombbal.
A BD-lemez vagy a DVD-lemez menüjének
használata
A képernyõvédõ funkcióról
A képmegjelenítő eszköz károsodásának (beégés) megelőzése
érdekében képernyővédő mintázat jelenik meg a képernyőn, ha
15 percig nem működteti a bekapcsolt lejátszót, ha nincs benne
lemez vagy ha szünetel a tétel, diavetítés lejátszása. A
képernyővédő kikapcsolásához nyomja meg a lejátszó bármely
gombját.
Egygombos lejátszás (csak HDMI
csatlakoztatás esetén)
Ha megnyomja a H gombot, a lejátszó és a tv-készülék, AVrádióerősítő önműködően bekapcsol, és a tv-készülék, AVrádióerősítő a lejátszó számára fenntartott programhelyre kapcsol. A
lejátszás önműködően elindul. Ez a funkció akkor használható, ha a
„HDMI Control” menüpont „On” beállítása van kiválasztva az
„Options” menüben (52. oldal).
Az alábbi esetekben a tv-készülék, AV-rádióerősítő önműködően a
lejátszó számára fenntartott programhelyre kapcsol.
Alapmûveletek
Gombok
• A lejátszó csupán egy tétel, műsorszám, fájl megállítási
pontjának feljegyzésére képes. Zenei CD esetén a lejátszás a
műsorszám elejétől folytatódik.
• A lemez típusától függően a folytatólagos lejátszási funkció
elképzelhető, hogy nem használható.
– Ha megnyomja a H, SYSTEM MENU, TOP MENU vagy
POP UP/MENU gombot a távvezérlőn.
– Ha önműködő lejátszási funkcióval rendelkező lemezt helyez a
készülékbe.
Ha BD-ROM, DVD VIDEO vagy lezárt DVD+RW, DVD-RW
(videó formátumú), DVD+R vagy DVD-R (videó formátumú)
lemezt használ, bekapcsolhatja a lemezmenüt a TOP MENU
vagy a POP UP/MENU gombbal. Vannak olyan BD-, DVDlemezek, melyeknél a lejátszás önműködően elindul. Mindkét
esetben a </M/m/,, az ENTER vagy számgombokkal, illetve
a képernyőutasításoknak megfelelő színes gombokkal
vezérelheti a képernyőmenüt. A BD menü a lejátszás
megszakítása nélkül használható.
Korlátozással ellátott BD-lemezek lejátszása
Ha BD-ROM lejátszása közben a „CAN’T PLAY” jelenik meg
a kijelzőn, módosítsa a „BD Parental Control” menüpont
beállítását (30. oldal).
Korlátozással ellátott DVD-lemezek lejátszása
Korlátozással ellátott DVD-lemez esetén a jelszóbeíró képernyő
jelenik meg. A „DVD Parental Control” menüpont használatáról
bővebben a 30. oldalon olvashat.
1
2
A számgombok segítségével adja meg a négyjegyű
jelszót.
A beírás után nyomja meg az ENTER gombot.
A jelszó beállítását vagy megváltoztatását lásd a 29.
oldalon.
Megjegyzések a folytatólagos lejátszási funkció
használatához
• Ha a tételt még nem játszotta le, vagy a folytatási pont helye
törlődött a memóriából, a lejátszás elölről kezdődik.
• A hely, ahol megállította a lemezt, törlődik a memóriából, ha:
– módosítja a lejátszó beállításait,
– kikapcsolja a lejátszót (csak BD-ROM és DATA DVD
esetén),
– kétszer megnyomja a x gombot,
– kinyitja a lemeztálcát,
– keresést végez a lemezen.
21
Útmutató a kijelzésekhez
Title List
DATA DVD lemezek esetén – a tartalomtól függően – további
almenük jelenhetnek meg. A háromféle tétellista hasonló módon
jelenik meg, és azonos módon használható.
Title List
BD
DVD
DATA DVD
CD
Movies
Photos
Ha ebben az útmutatóban a „Válasszon egy opciót és nyomja
meg az ENTER gombot.” utasítást olvassa, a távvezérlő </M/
m/, gombjaival válassza ki a kívánt opciót, és nyomja meg a
középső végrehajtó gombot. A lejátszó működtetéséhez kövesse
a képernyőutasításokat.
Music
Access the BD-R/RE titles.
Select SYSTEM MENU Exit
Válassza ki a kívánt tétellistát: „Movies”, „Photos” vagy
„Music” és nyomja meg az ENTER gombot.
System Menu
Title List
Movies
A/V Control
A mozgóképek, videofájlok megjelenítése (32. oldal).
Photos
Setup
A fényképfájlok megjelenítése (40. oldal).
Search for the part you want to play from a list of the disc's content.
Select SYSTEM MENU Exit
a A fenti „System Menu” képernyő
bekapcsolásához nyomja meg a SYSTEM
MENU gombot.
Music
Zenei fájlok megjelenítése (36. oldal).
A/V Control (27. oldal)
A kép- és a hangjellemzők beállítása. Válassza ki a „Video
Control” vagy az „Audio Control” almenüt és nyomja meg az
ENTER gombot.
Megjelenik a lejátszó nyitómenüje, melyben az
összes funkció elérhető a megfelelő menüpont
kiválasztásával.
A/V Control
Video Control
b Válasszon egy opciót és nyomja meg az
Audio Control
ENTER gombot.
A megjelenő menüpontok rövid leírását a
következőkben olvashatja. A részletes leírást a
zárójelben feltüntetett oldalakon találhatja meg. Az
előző képernyőre a RETURN gombbal kapcsolhat
vissza.
Set the playback picture quality.
Select SYSTEM MENU Exit
Setup (44. oldal)
A lejátszó működési paramétereinek beállítására szolgáló menü.
Válassza ki a megfelelő almenüt és nyomja meg az ENTER
gombot.
Setup
Video Setup
Audio Setup
Language
Parental Control
Speakers
Options
TV Type
4:3 Video Output
DVD Aspect Ratio
YCbCr/RGBPC(HDMI)
24p Output
16:9
Normal
Letter Box
Y, Cb, Cr
Off
Use
to select an item, then press [RR] or
ENTER.
Confirm SYSTEM MENU Exit
22
Karakterek beírása
DATA DVD
Amikor a képernyőn megjelenik egy billentyűzet (pl.
tételkeresés esetén), az alábbiak szerint választhatja ki a
karaktereket.
s_
B
L
V
2
C
M
W
3
(
D
N
X
4
)
SHFT
E
O
Y
5
F
P
Z
6
G
Q
,
7
H
R
.
8
I
S
:
9
SPC DEL
DONE
J
T
;
0
CLR
CANCEL
a Válassza ki a megfelelő karaktert és nyomja
meg az ENTER gombot.
Alapmûveletek
A
K
U
1
_
A karakter megjelenik a beviteli mezőben. Ha
szükséges, válasszon az alábbi opciók közül és
nyomja meg az ENTER gombot.
Opció
Részletek
SHFT
Váltás nagybetűk is kisbetűk között. A
megfelelő típust a beírás megkezdése előtt kell
kiválasztani.
SPC
Szóköz beírása.
DEL
Az utolsó karakter törlése.
CLR
Az összes beírt karakter törlése.
b Ismételje az 1-es lépést a többi karakter
kiválasztásához.
c Válassza ki a „DONE” opciót és nyomja meg
az ENTER gombot a képernyőbillentyűzet
bezárásához.
Megjegyzés
A bővített karakterkészlet nem használható.
23
Útmutató a távvezérlõ
használatához
Az 5-ös számgombon, az AUDIO, PROG+ és a H gombon tapintható
jelölés található. A tapintópontot referenciaként használhatja a készülék
vezérlése közben.
A Z (nyit/zár) gomb (20. oldal)
– A lemeztálca nyitása és zárása.
TV &/1 (be/készenlét) (17. oldal)
– A tv-készülék be- vagy kikapcsolása.
Az alábbiakban a távvezérlő összes funkcióját megismerheti. Ha
a későbbiekben szükségessé válik, ellenőrizze az alábbi listát.
B DIMMER (59. oldal)
– Az előlapi kijelző fényerejének beállítása (teljes
elsötétítés esetén az előlapi kijelzések
kikapcsolnak és az FL OFF jelző világít).
TV
DISPLAY (26. oldal)
– A lemezinformációk megjelenítése a képernyőn.
DIMMER
DISPLAY
1
2
3
4
5
6
7
8
t (tv-készülék/videó) (17. oldal)
– Váltás a tv-készülék és egyéb külső jelforrás
között.
9
VIDEO
FORMAT
CLEAR
0
AUDIO
SUBTITLE
RED
&/1 (be/készenlét) (18. oldal)
– A lejátszó be- vagy kikapcsolása.
ANGLE
GREEN YELLOW BLUE
SYSTEM
MENU
TOP
MENU
POP UP/
MENU
RETURN
C Számgombok (26. oldal)
– A tétel-, fejezetszám stb. beírása.
CLEAR
– A beviteli mező tartalmának törlése.
D VIDEO FORMAT (45. oldal)
– A HDMI OUT aljzaton és a COMPONENT
VIDEO OUT aljzatokon megjelenő video
kimeneti jel felbontásának beállítása. Ha nem
jelenik meg a kép, nyomja meg többször ezt a
gombot.
E AUDIO*1 (49. oldal)
– A BD-, DVD-lemez hangsávjának vagy a műsor
nyelvének kiválasztása.
*1 Zenei CD vagy DATA DVD lemezen lévő MPEG-2 videofájl
vagy MP3 zeneszám lejátszása közben csak a bal vagy csak a
jobb csatorna nem választható ki.
SUBTITLE (49. oldal)
– A BD-, DVD-lemez szinkronfelirat-nyelvének
beállítása.
PLAY MODE
PROG
ANGLE
– Váltás egy másik kameraállásra (ha elérhető).
F Színes gombok (RED/GREEN/YELLOW/BLUE)
– A BD lemezmenü használata közben bizonyos
funkciók gyorskiválasztó gombjaiként működnek
(a BD Java alapú interaktív alkalmazásainál is
használhatók).
24
G SYSTEM MENU (22. oldal)
– A készülék főmenüjének („System Menu”) be- és
kikapcsolása.
TOP MENU (20. oldal)
– A BD- vagy DVD-lemez főmenüjének be- és
kikapcsolása.
POP UP/MENU (20. oldal)
– A BD előbukkanó menüjének vagy a DVD
lemezmenüjének be- és kikapcsolása.
</M/m/, (20., 22. oldal)
– A kurzor mozgatása a kiválasztandó menüpontra.
Központi gomb (ENTER) (20., 22. oldal)
– Belépés a kiválasztott menüpontba.
H ./> (elõzõ/következõ)
– Ugrás az előző, következő fejezetre,
műsorszámra stb.
c/ C (lassítás/léptetés)*2
– Lejátszás lassítva vagy képenként. A normál
lejátszásra a H gombbal kapcsolhat vissza.
• Lejátszás lassítva
Lejátszás közben nyomja meg a
C gombot.
Lassított lejátszás közben a lejátszási sebességet az
C gombbal:
alábbiak szerint változtathatja a
1/16 t 1/8 t 1/4 t 1/2 (a normál sebességhez
képest).
• Lejátszás képenként
Lejátszás közben nyomja meg a X gombot, majd
C gombot.
nyomja meg többször a c vagy
m/M (pásztázás)*2
– Gyorsított lejátszás hátra vagy előre. Többszöri
megnyomásakor a lejátszási sebesség változik.
*2
A lemez vagy a fájltípus függvényében előfordulhat, hogy a
funkció nem használható vagy a keresési sebesség változik.
H (lejátszás)
– A lejátszás elindítása vagy folytatása.
PLAY MODE
– Átkapcsolás más lejátszási üzemmódba (ismétlés
stb.) a lejátszás elindítása után.
– Műsorrészlet keresés (26. oldal).
% (némítás) (17. oldal)
– A tv-készülék hangjának némítása.
2 (hangerõ) +/– (17. oldal)
– A tv-készülék hangerejének beállítása.
PROG (programhely) +/– (17. oldal)
– A programhely kiválasztása a tv-készüléken.
Alapmûveletek
RETURN (20., 22. oldal)
– Visszakapcsolás az előző képernyőre.
I Az alábbi gombokkal vezérelhető tv-készülékekről
bővebben a 17. oldalon olvashat.
Változatos lejátszási módok
BD
DVD
DATA DVD
CD
a Lejátszás közben nyomja meg többször a
PLAY MODE gombot.
A rendelkezésre álló lejátszási módok a pillanatnyi
tétel, műsorszám, fájl vagy lemeztípus
függvényében eltérhetnek. A kiválasztott lejátszási
mód kikapcsolásához nyomja meg újból a PLAY
MODE gombot. Az idő szerint keresés („Time
Search”) használatát lásd a „Keresés a távvezérlő
használatával” című fejezetben (26. oldal).
Videofájl vagy film lejátszása közben
Menüpont
Részletek
Repeat Chapter
(csak BD-ROM, DVD
VIDEO)
A pillanatnyi fejezet ismétlése.
Repeat Title
A pillanatnyi tétel ismétlése.
Zeneszám lejátszása közben
Menüpont
Részletek
Repeat Track
A pillanatnyi műsorszám ismétlése.
Repeat All
A lemez vagy a „Music” tétellista összes
műsorszámának ismétlése.
Random
A lemez vagy a „Music” tétellista összes
műsorszámának véletlen sorrendű
lejátszása.
Fényképlejátszás közben
Menüpont
Részletek
Repeat All
A lemez vagy a „Photos” tétellista összes
fájljának ismétlése.
Random
A lemez vagy a „Photos” tétellista összes
fájljának véletlen sorrendű lejátszása.
X (szünet)
– Lejátszás szüneteltetése vagy folytatása.
x (állj)
– Lejátszás leállítása.
– Ha kétszer nyomja meg, a folytatási pont helye
törlődik. A folytatási pont helye videofájl esetén a
leállítási hely, audiofájl esetén az utoljára játszott
zeneszám, fényképfájl esetén a legutóbb
megtekintett fénykép.
,folytatódik
25
Keresés a távvezérlõ használatával
BD
DVD
DATA DVD
A lemezinformációk
ellenõrzése
A tétel, fejezet számának, illetve az időkód (azaz a lemez eleje óta
eltelt lejátszási idő) beírásával megkeresheti a kívánt jelenetet.
BD
TV
Számgombok
DIMMER
DISPLAY
1
2
3
4
5
6
7
8
CLEAR
0
DVD
DATA DVD
CD
A DISPLAY gomb megnyomásával ellenőrizheti a tételre,
fejezetre, műsorszámra vonatkozó információkat (beleértve a
videó bitsűrűséget stb. is). A kijelzett információk a
lemeztípustól és a lejátszó állapotától függően eltérhetnek.
9
VIDEO
FORMAT
AUDIO
RED
SUBTITLE
ANGLE
a Nyomja meg a DISPLAY gombot.
GREEN YELLOW BLUE
SYSTEM
MENU
TOP
MENU
RETURN
POP UP/
MENU
Példa: DVD VIDEO lejátszása közben.
ENTER
Play
DVD-VIDEO
PLAY MODE
1-1 2.01.23
Chapters 12
Title Total
Repeat Title
2h15m34s
PLAY MODE
PROG
Az alábbi információk jelennek meg:
1 Lejátszási állapot.
2 Lemeztípus.
3 Tételre vonatkozó információk.
Tétel vagy fejezet keresése (csak BD-ROM,
DVD VIDEO)
1
2
A lejátszás leállítása után írja be a kívánt tétel
számát a számgombokkal.
Ha fejezetet keres, lejátszás közben írja be a fejezet
számát. Ha hibázott, nyomja meg egyszer a CLEAR
gombot és írja be újból a számot.
A lejátszás elindításához nyomja meg az ENTER
gombot.
• A pillanatnyi tétel és fejezet száma.
• A fejezetek száma a pillanatnyi tételen belül.
• A tétel teljes lejátszási ideje.
4 A pillanatnyi tétel lejátszásából eltelt idő.
5 Lejátszási mód.
b Nyomja meg újból a DISPLAY gombot.
Play
DVD-VIDEO
1-1 2.01.23
Chapter Time
Chapter Total
Repeat Title
01.11.56
2h15m34s
10.03 Mbps
Mûsorrészlet keresés
1
2
3
Lejátszás közben nyomja meg ismételten a PLAY
MODE gombot mindaddig, míg a „Time Search”
meg nem jelenik.
A számgombokkal írja be az időkódot (eltelt
lejátszási idő).
Az időt óra, perc és másodperc formában kell megadni
(például az „12030” jelenti az 1 óra, 20 perc 30
másodpercnyi játékidőt). Ha hibázott, nyomja meg
egyszer a CLEAR gombot és írja be újból a számot.
A lejátszás elindításához nyomja meg az ENTER
gombot.
Megjegyzés
Lehetnek olyan DVD VIDEO, BD-ROM, DATA DVD lemezek,
melyeknél a fenti keresési funkció nem használható.
26
Ekkor az alábbi kijelzések jelennek meg:
1 Fejezetre vonatkozó információk.
• A pillanatnyi fejezet lejátszásából eltelt idő.
• A pillanatnyi fejezet teljes lejátszási ideje.
2 Videó bitsűrűség és jelfolyam információk.
z Hasznos tudnivalók
• A lemezinformációkat az előlapi kijelzőn (59. oldal) vagy a
tétellistában (22. oldal) is ellenőrizheti.
• A hangra vonatkozó információkat az AUDIO gombbal ellenőrizheti.
Az alacsony hangerejû
részek érthetõségének
fokozása (Audio DRC)
BD
DVD
DATA DVD
Alapmûveletek
Ezzel a funkcióval az alacsony hangerejű részek, pl. párbeszédek
érthetősége fokozható.
Audio Control
Audio DRC
Off
Max
Adjusting sound accentual width (dynamic range).
This is effective when playback sound is Dolby Digital.
Nagyon hasznos funkció, ha a hangerő valamilyen okból
nem növelhető (pl. éjszaka).
a Lejátszás közben nyomja meg a SYSTEM
MENU gombot.
b Válassza ki az „A/V Control” menüpontot és
nyomja meg az ENTER gombot.
c Válassza ki az „Audio Control” funkciót és
nyomja meg az ENTER gombot a fentebb
látható képernyő bekapcsolásához.
d Amíg az „Audio DRC” kiemelve látható, a
</, gombbal állítsa be a hangot a „Max”
és az „Off” érték között.
e Nyomja meg az ENTER gombot.
Megjegyzés
Az „Audio DRC” funkció csak Dolby Digital Blu-ray lemez vagy DVDlemez esetén, illetve az alábbi feltételek szerint használható.
– Az „Audio Setup” menü „Dolby Digital Output” menüpontjában a
„Downmix PCM” beállítás van kiválasztva (47. oldal), és a
hangkimenet a DIGITAL OUT (OPTICAL vagy COAXIAL) vagy a
HDMI OUT aljzaton jelenik meg.
– Az „Audio Setup” menü „Audio (HDMI)” menüpontjában a „PCM”
beállítás van kiválasztva (47. oldal), és a hangkimenet a HDMI OUT
aljzaton jelenik meg.
– A hangkimenet az AUDIO OUT (L/R) aljzatokon vagy az 5.1CH
OUTPUT aljzatokon jelenik meg.
27
A képjellemzõk beállítása
A képjellemzõk részletes beállítása és
tárolása
Memory1
BD
DVD
DATA DVD
White Enhancer
Min
Black Enhancer
Min
Max
Green
Red
Min
Max
Hue
Chroma Level
A gyárilag beprogramozott, filmszínházakra jellemző
képbeállítások segítségével (melyeket eltérő megvilágítási
viszonyokhoz terveztek) teljesen kihasználhatja BD- vagy
DVD-lemezek nyújtotta képi élményt. A „Memory” menüpont
lehetővé teszi a kép részletes beállítását és tárolását.
Max
Use [LL][RR] to set the behavior of film source
input. Press ENTER to preview.
a „A képjellemzők beállítása” fejezet (28. oldal)
4. lépésében válassza ki a „Memory 1”–
„Memory 3” memóriahelyek egyikét.
b Válassza ki a „Detailed Settings” funkciót és
nyomja meg az ENTER gombot a fentebb
látható képernyő bekapcsolásához.
Standard
Detailed Settings
a Lejátszás közben nyomja meg a SYSTEM
MENU gombot.
b Válassza ki az „A/V Control” menüpontot és
nyomja meg az ENTER gombot.
c Válassza ki a „Video Control” funkciót és
nyomja meg az ENTER gombot a fentebb
látható képernyő bekapcsolásához.
d A </, gombbal válasszon egy beállítást.
c Válassza ki és állítsa be a kívánt
képjellemzőket a </, gombbal.
A beállítás hatásának ellenõrzése
Válassza ki a kívánt képjellemzőt és nyomja meg
az ENTER gombot a beállító képernyő
bekapcsolásához. A </, gombbal végezze el
a beállítást, és közben ellenőrizze a hatást a
háttérben látható képen. A beállítás tárolásához
nyomja meg az ENTER gombot.
A „Memory” gyárilag tárolt értékei aláhúzva
láthatók.
Beállítás
Részletek
Beállítás
Részletek
White Enhancer
(Min~(mid)~Max)
A fehér árnyalatok fényességének
beállítása.
Brighter Room
Átlagosnál világosabb szobában
ideális.
Black Enhancer
(Min~(mid)~Max)
A sötét árnyalatok mélységének
beállítása.
Theatre Room
Elsötétített szobában, házimozi
környezethez ideális.
Hue
(Green~(mid)~Red)
A zöld és a piros közötti
színegyensúly beállítása.
Standard (alapbeállítás)
Általában ezt a beállítást javasolt
használni.
Chroma Level
(Min~(mid)~Max)
A színtelítettség beállítása.
Memory (1–3)
A memóriában tárolt korábbi
képbeállítás előhívása vagy egy új
beállítás létrehozása. A lejátszó 3
beállítás tárolására képes (lásd a 28.
oldalon).
e Nyomja meg az ENTER gombot.
z Hasznos tudnivaló
A fenti beállítások hatása akkor érzékelhető, ha a tv-készülék
képbeállítása „Standard” (ha van ilyen).
Megjegyzés
A „Memory” menüpont beállítása nincs hatással az S VIDEO OUT vagy
a VIDEO OUT aljzaton megjelenő kép minőségére.
28
Ha egy másik memóriahelyet szeretne kiválasztani,
nyomja meg a RETURN gombot.
d Nyomja meg a RETURN gombot.
Egy lemez zárolása (szülõi
felügyelet)
A jelszó beállítása, megváltoztatása
BD
DVD
Setup
BD
Video Setup
Audio Setup
Language
Parental Control
Speakers
Options
DVD
Next Screen
Next Screen
Next Screen
Use
to select an item, then press [RR] or
ENTER.
Confirm SYSTEM MENU Exit
a Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
Parental Control
BD PLAYER
Use the number buttons to
enter the password to turn
off parental control.
Current Level
Disc Level
3
5
A jelszó akkor szükséges, ha a DVD korlátozási szintje
meghaladja az Ön által beállított értéket.
Megjegyzés
• A lejátszás nem korlátozható ezzel a funkcióval, ha a DVD VIDEO,
BD-ROM nem rendelkezik szülői felügyelet opcióval.
• Ha a jelszót elfelejti, törölnie kell a lejátszó összes beállítását (53.
oldal).
• A fenti kijelzés nem jelenik meg BD-ROM lemezeknél. Ha a szülői
felügyeleti korlátozás miatt a BD-ROM nem játszható le, állítsa vissza
a „Change Age Restriction” menüpont alapértékét a „BD Parental
Control” menüben (30. oldal).
b Válassza ki a „Setup” menüt és nyomja meg
az ENTER gombot.
Alapmûveletek
Ha a „Parental Control” (szülői felügyelet) menüpontban beállít
egy jelszót és egy korlátozási szintet, megakadályozhatja a
nemkívánatos lemezek ellenőrizetlen lejátszását.
Change Password
DVD Parental Control
BD Parental Control
c Válassza ki a „Parental Control”
menüpontot és nyomja meg az ENTER
gombot a fentebb látható „Parental Control”
képernyő bekapcsolásához.
d Válassza ki a „Change Password (Set
Password)” funkciót és nyomja meg az
ENTER gombot.
e Válassza ki a „Next Screen” opciót és nyomja
meg az ENTER gombot a jelszóbeíró
képernyő bekapcsolásához.
Ha még nem állította be a jelszót
A számgombokkal írja be a négyjegyű jelszót és
nyomja meg a m gombot. Írja be újból a jelszót és
nyomja meg az ENTER gombot.
Ha korábban már beállította a jelszót
A számgombokkal írja be a négyjegyű jelszót és
nyomja meg az ENTER gombot. Írja be az új
jelszót és nyomja meg a m gombot, majd írja be
újból a jelszót és nyomja meg az ENTER
gombot.
z Hasznos tudnivaló
Ha a műveletet a „DVD Parental Control” beállításával szeretné
folytatni, hajtsa végre az „A szülői felügyelet beállítása DVD VIDEO
lemezeknél” fejezetben leírt műveletsort a 4. lépéstől (30. oldal).
,folytatódik
29
A szülõi felügyelet beállítása DVD
VIDEO lemezeknél
A szülõi felügyelet beállítása BD-ROM
lemezeknél
DVD
BD
Setup
Video Setup
Audio Setup
Language
Parental Control
Speakers
Options
Setup
Change Level
Video Setup
Audio Setup
Language
Parental Control
Speakers
Options
Password
Level
Off
Use the number keys to enter the password, and press ENTER.
Confirm SYSTEM MENU Exit
Password
Age Restriction
255
Use the number keys to enter the password, and press ENTER.
Confirm SYSTEM MENU Exit
a Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
a Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
b Válassza ki a „Setup” menüt és nyomja meg
az ENTER gombot.
b Válassza ki a „Setup” menüt és nyomja meg
az ENTER gombot.
c Válassza ki a „Parental Control” menüpontot
és nyomja meg az ENTER gombot a „Parental
Control” képernyő bekapcsolásához.
c Válassza ki a „Parental Control” menüpontot
és nyomja meg az ENTER gombot a „Parental
Control” képernyő bekapcsolásához.
d Válassza ki a „DVD Parental Control”
funkciót és nyomja meg az ENTER gombot.
d Válassza ki a „BD Parental Control”
funkciót és nyomja meg az ENTER gombot.
e Válassza ki a „Change Level” opciót és
nyomja meg az ENTER gombot a fenti
képernyő bekapcsolásához.
e Válassza ki a „Change Age Restriction”
opciót és nyomja meg az ENTER gombot a
fenti képernyő bekapcsolásához.
Itt beállíthatja a korlátozási szintet.
f A számgombokkal írja be a jelszót és nyomja
meg az ENTER gombot.
g A </, gombbal állítsa be a korlátozási
szintet „Off” és „Level 8” értékek között és
nyomja meg az ENTER gombot.
Minél kisebb értéket állít be, annál szigorúbb a
korlátozás.
h Amikor a „Parental Control” menü újból
megjelenik, válassza ki a „DVD Parental
Control” menüpontot és nyomja meg az
ENTER gombot.
i Válassza ki a „DVD Country Code” funkciót
és nyomja meg az ENTER gombot.
Ezzel biztosíthatja azt, hogy az Ön országában
engedélyezett jelenetek kerüljenek lejátszásra.
j A „DVD Country Code” képernyőn írja be a
jelszót a számgombokkal és nyomja meg az
ENTER gombot.
BD-ROM lemezeknél a korlátozás korhatár szerint
történik, nem pedig egy beállított érték szerint.
f A számgombokkal írja be a jelszót és nyomja
meg az ENTER gombot.
g A </, gombbal állítsa be a korhatárt „0”
és „255” között és nyomja meg az ENTER
gombot.
h Amikor a „Parental Control” menü újból
megjelenik, válassza ki a „BD Parental
Control” menüpontot és nyomja meg az
ENTER gombot.
i Válassza ki a „BD Country Code” funkciót és
nyomja meg az ENTER gombot.
Ezzel biztosíthatja azt, hogy az Ön országában
engedélyezett jelenetek kerüljenek lejátszásra.
j A „BD Country Code” képernyőn írja be a
jelszót a számgombokkal és nyomja meg az
ENTER gombot.
k A </, gombbal válassza ki az országkódot
(lásd a 63. oldalon), vagy nyomja meg a m gombot
és a számgombokkal írja be az országkódot.
k A </, gombbal válassza ki az országkódot
(lásd a 63. oldalon), vagy nyomja meg a m
gombot és a számgombokkal írja be az
országkódot.
l Nyomja meg az ENTER gombot.
l Nyomja meg az ENTER gombot.
z Hasznos tudnivaló
Ha a műveletet a „BD Parental Control” beállításával szeretné folytatni,
hajtsa végre az „A szülői felügyelet beállítása BD-ROM lemezeknél”
fejezetben leírt műveletsort a 4. lépéstől (30. oldal).
30
Change Age Restriction
Alapmûveletek
31
Az összes tétel
megjelenítése
Videofájlok
lejátszása
A DATA DVD lemezen lévő MPEG-2 PS
videofájlok ellenőrzéséhez és rendezéséhez
használja a „Movie” tétellistát.
DATA DVD
A „Movies” tétellista bekapcsolásakor a lemezen lévő összes
tétel megjelenik.
All Movies
All Movies
Browse
Search
Sort
1214 items
Spider
1:31
Smoother
1:02
Sideway
1:31
Home
1:25
Alpinist
1:33
Electricity
1:26
Lemon Grove
1:57
Bridget
1:36
Finding Never-Ever Land
1:18
Meet My Mom
1:18
List
Select SYSTEM MENU Exit
A < gomb megnyomásakor a böngésző menü megjelenik.
a Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
b Válassza ki a „Title List” funkciót és nyomja
meg az ENTER gombot.
c Válassza ki a „Movies” opciót és nyomja meg
az ENTER gombot.
Megjelenik a fenti „All Movies” képernyő, mely az
összes tételt tartalmazza (a m gombbal görgethető).
Az „All Movies” képernyőn olyan funkciókat hajthat
végre a böngésző menü segítségével, melyek az
összes tételre vonatkoznak (lásd lentebb).
A böngészõ menü használata
A 3. lépés után nyomja meg a < gombot a „Movies” tétellistára
vonatkozó opciók megjelenítéséhez. Az egyes műveletsorok
részletesebb leírását lásd a zárójelben feltüntetett oldalon. A
választható menüpontok a pillanatnyi kijelzéstől függően
változhatnak.
• Az összes tétel megjelenítése . . . . . . . . . . . . . 32
• Böngészés mûfaj, gyorslista vagy mappa
szerint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
• Tétel keresése. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
• Programozott lejátszás (gyorslista) . . . . . . . . 35
32
Menüpont
Részletek
All Movies
Összes tétel listázása (lásd fent).
Browse
A műfajok, a gyorslista vagy a mappák
megjelenítése (34. oldal).
Search
Tételkeresés a képernyőbillentyűzet
használatával (34. oldal).
Sort
A tételek rendezése dátum vagy betűrend
szerinti sorrendben (lásd lentebb).
Példa: a „Sort” funkció alkalmazása az összes tételre
A Válassza ki a „Sort” funkciót és nyomja meg az ENTER
gombot.
B Válassza ki a rendezési elvet; „Recent first” (legújabb
elöl), „Oldest first” (legrégibb elöl), „By title (AtZ)”
(tételnév szerint, növekvő), „By title (ZtA)” (tételnév
szerint, csökkenő) és nyomja meg az ENTER gombot.
Néhány szó a tétellista „Movies” (összes
videofájl) kijelzésérõl
Tétel lejátszása
a „Az összes tétel megjelenítése” rész 3. lépése
után válassza ki a lejátszani kívánt tételt, és
nyomja meg az ENTER gombot.
A tétel lejátszása megkezdődik. A kiválasztott tétel
lejátszására vonatkozó egyéb beállításokat az
„Options” menüben hajthat végre (lásd lentebb).
All Movies
Date : 2006
Genre : Adventure
Format : MPEG
1214 items
Spider
1:31
Smoother
1:02
Sideway
1:31
Home
1:25
Alpinist
1:33
Electricity
1:26
Lemon Grove
1:57
Bridget
1:36
Finding Never-Ever Land
1:18
Meet My Mom
All Movies
1:18
1214 items
List
Options
Spider
Smoother
1:31
1:02
Play from Beginning
1:31
Add to Quicklist
1:25
Sideway
Home
Alpinist
1:33
Electricity
1:26
Lemon Grove
1:57
Bridget
1:36
Finding Never-Ever Land
1:18
Meet My Mom
1:18
List
Select SYSTEM MENU Exit
Az „Options” menü akkor jelenik meg, ha a tétel
kiválasztása után megnyomja a , gombot.
Az „Options” menü használata
1 Részletes információk
A kiválasztott tételre vonatkozó részletes
információk.
• Date: a felvételi év kijelzése.
• Genre: a műfaj kijelzése.
• Format: a tömörítési formátum kijelzése.
2 Lista terület
A teljes lemeztartalom tételneveinek
megjelenítése.
Videofájlok lejátszása
Date : 2006
Genre : Adventure
Format : MPEG
Select SYSTEM MENU Exit
A fenti műveletben az ENTER gomb helyett nyomja meg a ,
gombot. Ekkor megjelenik a kiválasztott tételre az adott
pillanatban használható menüpontokat tartalmazó „Options”
menü. A fenti példa esetében az alábbi menüpontok érhetők el.
Menüpont
Részletek
Play from Beginning
A kiválasztott tétel lejátszása az elejétől.
Add to Quicklist
A kiválasztott tétel hozzáadása a
gyorslistához.
Példa: a „Play from Beginning” opció alkalmazása a
kiválasztott tételre
A Válassza ki a „Play from Beginning” funkciót és nyomja
meg az ENTER gombot.
Egy másik lejátszási mód kiválasztása
Lejátszás közben nyomja meg többször a PLAY MODE
gombot. A lejátszási módok az alábbi sorrendben jelennek meg:
„Time Search” (26. oldal) — „Repeat Title” — „Repeat Off”
A részleteket lásd a 25. oldalon.
z Hasznos tudnivaló
A távvezérlővel működtethető funkciókat lásd a 24. oldalon.
33
Böngészés mûfaj,
gyorslista vagy mappa
szerint
Tétel keresése
DATA DVD
DATA DVD
Szűkítse le a tételek listáját kategóriatípus (pl. „Folders”
(mappák)), majd kategória szerint.
Kereshet a pontos tételnév alapján vagy a hasonló nevű tételek
között.
Folders
2 items
Search Results
Winter games 2006
Interviews
s_
Confirm SYSTEM MENU Exit
A
K
U
1
_
B
L
V
2
C
M
W
3
(
D
N
X
4
)
SHFT
b Válassza ki a „Title List” menüpontot és
nyomja meg az ENTER gombot.
c Válassza ki a „Movies” opciót és nyomja meg
az ENTER gombot.
d Kapcsolja be a böngésző menüt a <
gombbal.
e Válassza ki a „Browse” opciót és nyomja meg
az ENTER gombot.
f Válasszon böngészési típust (műfaj
(„Genres”), gyorslista („Quicklist”) vagy
mappa („Folders”)) és nyomja meg az
ENTER gombot.
A műfajok, gyorslisták vagy mappák megjelennek.
A gyorslistáról bővebben a „Programozott lejátszás
(gyorslista)” című fejezetben olvashat (35. oldal).
g Válassza ki a kívánt műfajt, gyorslistát vagy
mappát és nyomja meg az ENTER gombot.
z Hasznos tudnivaló
A kívánt tétel kiválasztásához és a lejátszás elindításához használhatja az
ENTER gombot, illetve az „Options” menüt is (nyomja meg a ,
gombot).
34
F
P
Z
6
G
Q
,
7
H
R
.
8
SPC DEL
DONE
a Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
E
O
Y
5
I
S
:
9
5 items
Say No
1:31
Sea
1:02
Sideway
1:31
Spider
1:25
Stay Alive
1:33
J
T
;
0
CLR
CANCEL
Select SYSTEM MENU Exit
A karakterek számának növekedésével a találatok
száma szűkül.
a Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
b Válassza ki a „Title List” menüpontot és
nyomja meg az ENTER gombot.
c Válassza ki a „Movies” opciót és nyomja meg
az ENTER gombot.
d Kapcsolja be a böngésző menüt a <
gombbal.
e Válassza ki a „Search” opciót és nyomja meg
az ENTER gombot.
f A képernyőbillentyűzet segítségével írja be a
tételnevet (lásd a 23. oldalon).
z Hasznos tudnivaló
A kívánt tétel (találati listából történő) kiválasztásához és a lejátszás
elindításához használhatja az ENTER gombot, illetve az „Options”
menüt is (nyomja meg a , gombot).
Programozott lejátszás
(gyorslista)
DATA DVD
Egyéni gyorslista („Quicklist”) összeállításával kedvenc tételeit
tetszés szerinti sorrendben játszhatja le.
Egy tétel törlése a gyorslistáról
1
2
Válassza ki a képernyőn látható gyorslistán a
törölni kívánt tételt és nyomja meg a , gombot.
Válassza ki a „Remove” funkciót és nyomja meg
az ENTER gombot.
z Hasznos tudnivaló
A PLAY MODE gombbal (25. oldal) a gyorslista tételeit más lejátszási
módban is lejátszhatja.
Megjegyzés
Quicklist
1:31
Smoother
1:02
Sideway
1:31
Home
1:25
Alpinist
1:33
Electricity
1:26
Lemon Grove
1:57
Bridget
1:36
Finding Never-Ever Land
1:18
Meet My Mom
1:18
List
Select SYSTEM MENU Exit
A gyorslista összeállítása az eredeti felvételekre nincs
hatással.
a Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
Videofájlok lejátszása
Date : 2006
Genre : Adventure
Format : MPEG
14 items
Spider
Bizonyos műveletek (pl. a lemeztálca nyitása, a lejátszó kikapcsolása
stb.) után a gyorslista tartalma törlődhet.
b Válassza ki a „Title List” menüpontot és
nyomja meg az ENTER gombot.
c Válassza ki a „Movies” opciót és nyomja meg
az ENTER gombot.
d Amikor az „All Movies” lista megjelenik,
válassza ki a gyorslista („Quicklist”) első
tételét és nyomja meg a , gombot.
e Válassza ki az „Add to Quicklist” opciót az
„Options” menüből és nyomja meg az
ENTER gombot.
f A 4. és 5. lépés ismétlésével válassza ki a
beprogramozni kívánt tételeket.
A tételeket a kívánt lejátszási sorrendben kell
kiválasztani. Egy tételt többször is kiválaszthat.
A gyorslista („Quicklist”) legfeljebb 25 tételt
tartalmazhat.
g Kapcsolja be a böngésző menüt a < gombbal.
h Válassza ki a „Browse” opciót és nyomja meg
az ENTER gombot.
i Válassza ki a „Quicklist” opciót és nyomja
meg az ENTER gombot a fenti képernyő
bekapcsolásához.
A gyorslistában („Quicklist”) megjelennek a
beprogramozott tételek.
j Válassza ki a kezdő tételt és nyomja meg az
ENTER gombot.
35
Az összes elõadó
megtekintése
Zeneszámok
lejátszása
DATA DVD
A „Music” tétellista bekapcsolásakor a lemezen lévő összes
előadó neve megjelenik.
A DATA DVD lemezen lévő MP3
zeneszámok listázásához és lejátszásához
használja a „Music” tétellistát. Kedvenc
zeneszámaiból gyorslistát („Quicklist”)
készíthet, és változatos módokon játszhatja
le azokat.
Artists
7 items
All Artists
Angela Simpson
6 Albums
Blue Glass
5 Albums
Bohemian Beat
6 Albums
Cela
4 Albums
Classic Remix
5 Albums
Commotion
2 Albums
Count Dra"Q"la
2 Albums
Main Menu
Options
Play SYSTEM MENU Exit
A < gomb megnyomásakor a böngésző menü megjelenik.
a Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
b Válassza ki a „Title List” funkciót és nyomja
meg az ENTER gombot.
c Válassza ki a „Music” opciót és nyomja meg
az ENTER gombot.
Megjelenik a fenti „Artists” képernyő, mely az összes
előadót tartalmazza (a m gombbal görgethető). Az
„Artists” képernyőn olyan funkciókat hajthat végre a
böngésző menü segítségével, melyek az összes
zeneszámra vonatkoznak (lásd lentebb).
A böngészõ menü használata
A 3. lépés után nyomja meg a < gombot a „Music” listára
vonatkozó opciók megjelenítéséhez. Az egyes műveletsorok
részletesebb leírását lásd a zárójelben feltüntetett oldalon. A
választható menüpontok a pillanatnyi kijelzéstől függően
változhatnak.
• Az összes elõadó megtekintése . . . . . . . . . . . 36
• Böngészés elõadó, album, mûfaj, gyorslista
vagy mappa szerint . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
• Zeneszám keresése. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
• Programozott lejátszás (gyorslista) . . . . . . . . 39
36
Menüpont
Részletek
All Songs
Összes zeneszám listázása (37. oldal).
Browse
Az előadók, az albumok, a műfajok, a gyorslista
vagy a mappák megjelenítése (38. oldal).
Search
Zeneszámkeresés a képernyőbillentyűzet
használatával (38. oldal).
Sort
A zeneszámok rendezése ábécé, évszám stb.
szerinti sorrendben (lásd lentebb).
Now Playing
A zeneszámra és a lejátszásra vonatkozó
információk megjelenítése lejátszás közben.
Példa: a „Sort” funkció alkalmazása az összes zeneszámra
A Az összes zeneszám megjelenítéséhez válassza ki az „All
Songs” opciót a böngésző menüben és nyomja meg az
ENTER gombot.
B Kapcsolja be a böngésző menüt a < gombbal.
C Válassza ki a „Sort” opciót és nyomja meg az ENTER gombot.
D Válassza ki a rendezési elvet; „Recent first” (legújabb
elöl), „Oldest first” (legrégibb elöl), „By title (AtZ)”
(név szerint, növekvő), „By title (ZtA)” (név szerint,
csökkenő) és nyomja meg az ENTER gombot.
Néhány szó a tétellista „Music” (összes
zeneszám) kijelzésérõl
Zeneszám lejátszása
a A fenti „Az összes előadó megtekintése” rész 3.
lépése után szűkítse a zeneszámok listáját az
előadó és az album megadásával.
Az összes zeneszám listázásához nyomja meg a <
gombot és válassza ki az „All Songs” opciót a
böngésző menüből.
b Válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot, és
nyomja meg az ENTER gombot.
A zeneszám lejátszása megkezdődik. A kiválasztott
zeneszám lejátszására vonatkozó egyéb beállításokat
az „Options” menüben hajthat végre (lásd lentebb).
All Songs
1214 items
Policies of Truth
Shout in Rio
Artist : Deep Green
Album : Splash!
Genre : Alternative
Format : MP3
Home
9:31
Play Song 8:00
7:31
Add to Quicklist
3:55
Strangled
6:33
Rash (Spiritual Mix)
5:26
I Feel You (Remix)
4:57
Route 57 (Beatmasters Mix)
9:36
Free (DJ Remix)
6:18
Personal Note
Main Menu
6:18
Options
Play SYSTEM MENU Exit
Az „Options” menü akkor jelenik meg, ha a zeneszám
kiválasztása után megnyomja a , gombot.
Az „Options” menü használata
A fenti műveletben az ENTER gomb helyett nyomja meg a ,
gombot. Ekkor megjelenik a kiválasztott zeneszámra az adott
pillanatban használható menüpontokat tartalmazó „Options”
menü. A fenti példa esetében az alábbi menüpontok érhetők el.
Menüpont
Részletek
Play Song
A kiválasztott zeneszám lejátszása az elejétől.
Add to Quicklist
A kiválasztott zeneszám hozzáadása a gyorslistához.
Példa: a „Play Song” opció alkalmazása a kiválasztott
zeneszámra
Artist : DeepGreen
Artist:Deep
Green
Album:Remixes
Album
: Splash!
81-04
Genre:Alternative
Genre
: Alternative
Format:MP3
Format
: MP3
1214 items
Never Let Me Down (Split Mix)
9:31
Policies of Truth
8:00
Shout in Rio
7:31
Home
3:55
Strangled
6:33
Rash (Spiritual Mix)
5:26
I Feel You (Remix)
4:57
Route 57 (Beatmasters Mix)
9:36
Free (DJ Remix)
6:18
Personal Note
Main Menu
6:18
Options
Play SYSTEM MENU Exit
1 Részletes információk
A kiválasztott zeneszámra vonatkozó részletes
információk.
• Artist: az előadó nevének kijelzése.
• Album: az albumnév kijelzése.
• Genre: a műfaj kijelzése.
• Format: a tömörítési formátum kijelzése.
2 Lista terület
Általános információk megjelenítése.
• Főzóna: a zeneszámok címének megjelenítése.
• Alzóna: az egyes műsorszámok teljes lejátszási
idejének kijelzése.
Zeneszámok lejátszása
Never Let Me Down (Split Mix)
Options
All Songs
Zeneszámok, melyeket nem lehet lejátszani
A lejátszó nem képes lejátszani a fájlt, ha:
– A DATA DVD lemez nem olyan MP3 formátumban készült el,
mely megfelel az UDF-nek (általános lemezformátum).
– Az audio műsorszám nem „.MP3” kiterjesztésű.
– Az adatfájl nem megfelelő formátumú, annak ellenére, hogy
„.MP3” kiterjesztéssel rendelkezik.
– Az adatfájl nem felel meg az MPEG-1 Audio Layer III
formátumnak.
– Az adatfájl felvételi formátuma mp3PRO.
– A fájlnév olyan karaktert is tartalmaz, mely nem része az angol
ábécének, vagy nem számjegy.
A Válassza ki a „Play Song” funkciót és nyomja meg az
ENTER gombot.
Egy másik lejátszási mód kiválasztása
Lejátszás közben nyomja meg többször a PLAY MODE
gombot. A lejátszási módok az alábbi sorrendben jelennek meg:
„Repeat Track” (zeneszám ismétlés) — „Repeat All” (összes
ismétlés) — „Random” (véletlen sorrend) — „Repeat Off”
(ismétlés kikapcsolva). A részleteket lásd a 25. oldalon.
z Hasznos tudnivalók
• A távvezérlővel működtethető funkciókat lásd a 24. oldalon.
• Ha leállítja a lejátszást, a készülék a következő alkalommal az utoljára
lejátszott műsorszámmal kezdi a lejátszást.
• A lemez megírására használt szoftver típusától függően előfordulhat,
hogy a megjelenített műsorszám- vagy albumnév karakterei eltérnek a
beírt karakterektől.
Megjegyzés
• Előfordulhat, hogy az MP3 audio műsorszámok lejátszási ideje
pontatlanul jelenik meg.
• Ha egy nem MP3 fájl nevéhez hozzáírja az „.MP3” kiterjesztést, a
lejátszó akaratlanul lejátszhatja azt. Ilyen esetben a csatlakoztatott
külső eszköz meghibásodhat.
• Ha egy másik albumra kapcsol, a lejátszás kis időkéséssel kezdődik meg.
• Ha a folytatólagos lejátszási funkciót MP3 zeneszámokhoz használja,
a lejátszás a műsorszám elejétől kezdődik.
37
Böngészés elõadó, album,
mûfaj, gyorslista vagy
mappa szerint
DATA DVD
Zeneszám keresése
DATA DVD
Szűkítse le a tételek listáját kategóriatípus (pl. „Genres”
(műfajok)), majd kategória szerint.
Genres
Kereshet a pontos műsorszámcím alapján vagy a hasonló című
műsorszámok között.
20 items
All Genres
Alternative
2876 Songs
Blues
Search Results
195 Songs
Books And Spoken
16 Songs
7 items
Raga
9:31
Celtic
304 Songs
Raging Plants
8:00
Classical
841 Songs
Ragamufin
7:31
Comedy
32 Songs
Ree
7:32
Country
2 Songs
Rise
6:33
Rose Bed
6:34
Rule the World
6:35
Dance
460 Songs
R
Dark
60 Songs
A
K
U
1
_
Main Menu
Options
Play SYSTEM MENU Exit
Az üres műfajkategóriák nem jelennek meg.
B
L
V
2
C
M
W
3
(
D
N
X
4
)
SHFT
E
O
Y
5
F
P
Z
6
G
Q
,
7
H
R
.
8
SPC DEL
DONE
I
S
:
9
J
T
;
0
CLR
CANCEL
Select SYSTEM MENU Exit
a Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
A karakterek számának növekedésével a találatok
száma szűkül.
b Válassza ki a „Title List” menüpontot és
a Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
nyomja meg az ENTER gombot.
c Válassza ki a „Music” opciót és nyomja meg
b Válassza ki a „Title List” menüpontot és
nyomja meg az ENTER gombot.
az ENTER gombot.
d Kapcsolja be a böngésző menüt a <
c Válassza ki a „Music” opciót és nyomja meg
az ENTER gombot.
gombbal.
e Válassza ki a „Browse” opciót és nyomja meg
d Kapcsolja be a böngésző menüt a <
gombbal.
az ENTER gombot.
f Válasszon böngészési típust (előadó
(„Artists”), album („Albums”), műfaj
(„Genres”), gyorslista („Quicklist”) vagy
mappa („Folders”)) és nyomja meg az
ENTER gombot.
Az előadók, albumok, műfajok, gyorslisták vagy
mappák megjelennek.
A gyorslistáról bővebben a „Programozott lejátszás
(gyorslista)” című fejezetben olvashat (39. oldal).
g Válassza ki a kívánt előadót, albumot,
műfajt, gyorslistát vagy mappát és nyomja
meg az ENTER gombot.
z Hasznos tudnivaló
A kívánt zeneszám kiválasztásához és a lejátszás elindításához
használhatja az ENTER gombot, illetve az „Options” menüt is (nyomja
meg a , gombot).
38
e Válassza ki az „All Songs” opciót és nyomja
meg az ENTER gombot.
f Kapcsolja be a böngésző menüt a <
gombbal.
g Válassza ki a „Search” opciót és nyomja meg
az ENTER gombot.
h A képernyőbillentyűzet segítségével írja be a
műsorszámcímet (lásd a 23. oldalon).
z Hasznos tudnivalók
• A kívánt műsorszám (találati listából történő) kiválasztásához és a
lejátszás elindításához használhatja az ENTER gombot, illetve az
„Options” menüt is (nyomja meg a , gombot).
• Mindegyik tétellistán (pl. műfajok („Genres”)) belül kereshet műfaj,
előadó, album vagy mappa szerint.
Programozott lejátszás
(gyorslista)
DATA DVD
Egyéni gyorslista („Quicklist”) összeállításával kedvenc
zeneszámait tetszés szerinti sorrendben játszhatja le.
Quicklist
Artist
Album
Genre
Format
:
:
:
:
3 items
Never Let Me Down (Split Mix)
9:31
Policies of Truth
8:00
Shout in Rio
7:31
Egy zeneszám törlése a gyorslistáról
1
Válassza ki a képernyőn látható gyorslistán a
törölni kívánt zeneszámot és nyomja meg a ,
gombot.
2
Válassza ki a „Remove” funkciót és nyomja meg
az ENTER gombot.
z Hasznos tudnivaló
A PLAY MODE gombbal (25. oldal) a gyorslista zeneszámait más
lejátszási módban is lejátszhatja.
Megjegyzés
Bizonyos műveletek (pl. a lemeztálca nyitása, a lejátszó kikapcsolása
stb.) után a gyorslista tartalma törlődhet.
Deep Green
Splash!
Alternative
MP3
Options
Play SYSTEM MENU Exit
A gyorslista összeállítása az eredeti felvételekre nincs
hatással.
a Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
b Válassza ki a „Title List” menüpontot és
nyomja meg az ENTER gombot.
Zeneszámok lejátszása
Main Menu
c Válassza ki a „Music” opciót és nyomja meg
az ENTER gombot.
d Kapcsolja be a böngésző menüt a < gombbal.
e Válassza ki az „All Songs” opciót és nyomja
meg az ENTER gombot.
f Amikor az „All Songs” lista megjelenik,
válassza ki a gyorslista („Quicklist”) első
zeneszámát és nyomja meg a , gombot.
g Válassza ki az „Add to Quicklist” opciót az
„Options” menüből és nyomja meg az
ENTER gombot.
h A 6. és 7. lépés ismétlésével válassza ki a
beprogramozni kívánt zeneszámokat.
A zeneszámokat a kívánt lejátszási sorrendben kell
kiválasztani. Egy zeneszámot többször is
kiválaszthat.
A gyorslista („Quicklist”) legfeljebb 25 zeneszámot
tartalmazhat.
i Kapcsolja be a böngésző menüt a < gombbal.
j Válassza ki a „Browse” opciót és nyomja meg
az ENTER gombot.
k Válassza ki a „Quicklist” opciót és nyomja
meg az ENTER gombot a fenti képernyő
bekapcsolásához.
A gyorslistában („Quicklist”) megjelennek a
beprogramozott zeneszámok.
l Válassza ki a kezdő zeneszámot és nyomja
meg az ENTER gombot.
39
Az összes mappa
megtekintése
Fényképek
megtekintése
DATA DVD
A „Photos” tétellista bekapcsolásakor a lemezen lévő összes
mappa megjelenik.
A DATA DVD lemezen lévő JPEG
fényképek megtekintéséhez használja a
„Photos” tétellistát. A fájlok sorrendjét
megváltoztathatja, és diavetítést indíthat.
Folders
2 items
Kurobe-dam 2005
Jungfraujoch 2006
Confirm SYSTEM MENU Exit
Ha a kurzor a bal szélső állásban áll, és megnyomja a <
gombot, a böngésző menü megjelenik.
a Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
b Válassza ki a „Title List” funkciót és nyomja
meg az ENTER gombot.
c Válassza ki a „Photos” opciót és nyomja meg
az ENTER gombot.
Megjelenik a fenti „Folders” képernyő, mely az
összes mappát tartalmazza (a m gombbal görgethető).
A „Folders” képernyőn olyan funkciókat hajthat
végre a böngésző menü segítségével, melyek az
összes fényképre vonatkoznak (lásd lentebb).
A böngészõ menü használata
A 3. lépés után nyomja meg a < gombot a „Photos” listára
vonatkozó opciók megjelenítéséhez. Az egyes műveletsorok
részletesebb leírását lásd a zárójelben feltüntetett oldalon. A
választható menüpontok a pillanatnyi kijelzéstől függően
változhatnak.
Menüpont
Részletek
All Photos
Összes fájl listázása ábécé sorrendben (41. oldal).
Browse
A dátumok, a gyorslista vagy a mappák
megjelenítése (42. oldal).
Search
Fájlkeresés a képernyőbillentyűzet
használatával (42. oldal).
Sort
A zeneszámok rendezése dátum vagy ábécé
szerinti sorrendben (lásd lentebb).
Példa: a „Sort” funkció alkalmazása az összes fájlra
A Az összes fájl megjelenítéséhez válassza ki az „All
Photos” opciót a böngésző menüben és nyomja meg az
ENTER gombot.
• Az összes mappa megtekintése . . . . . . . . . . . 40
• Böngészés dátum, gyorslista vagy mappa
szerint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
• Fénykép keresése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
• Programozott diavetítés (gyorslista). . . . . . . . 43
40
B Mozgassa a kurzort a bal szélső állásba és kapcsolja be a
böngésző menüt a < gombbal.
C Válassza ki a „Sort” opciót és nyomja meg az ENTER gombot.
D Válassza ki a rendezési elvet; „Recent first” (legújabb
elöl), „Oldest first” (legrégibb elöl), „By title (AtZ)”
(név szerint, növekvő), „By title (ZtA)” (név szerint,
csökkenő) és nyomja meg az ENTER gombot.
Néhány szó a tétellista „Photos” (összes
fénykép) kijelzésérõl
Diavetítés indítása
a A fenti „Az összes mappa megtekintése” rész
3. lépése után nyomja meg a < gombot és
válassza ki az „All Photos” opciót a böngésző
menüből.
b Válassza ki a kezdő képet és nyomja meg az
ENTER gombot az „Options” menü
bekapcsolásához.
c Válassza ki a „Slideshow” funkciót és nyomja
meg az ENTER gombot.
A diavetítés megkezdődik. A kiválasztott fájlra
vonatkozó egyéb beállításokat az „Options”
menüben hajthat végre (lásd lentebb).
1214 items
Options
Slideshow
Add to Quicklist
File : DSC00434.jpg
Date : 12/10/2007
Resolution: 293 x 196
Format: JPEG
1214 items
File : DSC00434.jpg
File:Summer
of '06.jpg
Date:July/23/2006
Date
: 12/10/2007
Resolution:196x298
Resolution:
293 x 196
pixels
Format:JPEG
Format:
JPEG
Confirm SYSTEM MENU Exit
1 Részletes információk
A kiválasztott fájlra vonatkozó részletes
információk.
• File: a fájl nevének kijelzése.
• Date: a felvételi dátum kijelzése.
• Resolution: a képfelbontás értéke szélesség ×
magasság formában.
• Format: a felvételi formátum kijelzése.
2 Lista terület
A fájlok megjelenítése indexképek formájában.
Confirm SYSTEM MENU Exit
Az „Options” menü akkor jelenik meg, ha a fájl
kiválasztása után megnyomja az ENTER gombot.
Az „Options” menü használata
Az „Options” menü elérhető opciói az adott állapottól függően
eltérhetnek. A fenti példa esetében az alábbi menüpontok
érhetők el az „Options” menüben.
Menüpont
Részletek
Slideshow
Diavetítés indítása a fentiek szerint.
Add to Quicklist
A kiválasztott fájl hozzáadása a
gyorslistához, későbbi diavetítés céljából.
Egy másik lejátszási mód kiválasztása
Lejátszás közben nyomja meg többször a PLAY MODE
gombot. A lejátszási módok az alábbi sorrendben jelennek meg:
„Repeat All” (összes ismétlés) — „Random” (véletlen sorrend)
— „Repeat Off” (ismétlés kikapcsolva)
A részleteket lásd a 25. oldalon.
Megjegyzendő, hogy a véletlen sorrendű lejátszáskor csak a
listában található (legfeljebb 20) fájl játszódik le véletlen
sorrendben.
Fényképfájlok, melyeket nem lehet lejátszani
A lejátszó nem képes lejátszani a fájlt, ha:
– A DATA DVD lemez nem olyan JPEG formátumban készült
el, mely megfelel az UDF-nek (általános lemezformátum).
– A fényképfájl felvételi formátuma nem felel meg a DCF*
szabványnak.
– A fájl nem „.JPEG” kiterjesztésű.
– A kép mérete meghaladja a 4096 (szélesség) × 4096
(magasság) értéket, vagy progresszív JPEG formátumú.
– A kép nem fér el a képernyőn (a készülék csökkenti a méretét).
– A fájlnév olyan karaktert is tartalmaz, mely nem része az angol
ábécének, vagy nem számérték.
• A fenti feltételek teljesülése esetén is előfordulhat, hogy a
felvételi állapot vagy a felvételi mód (pl. lemezfelvevő
szoftver) miatt a kép nem jeleníthető meg.
• A számítógéppel átalakított fájlok nem minden esetben
jeleníthetők meg ezzel a készülékkel.
Fényképek megtekintése
All Photos
All Photos
* „Design rule for Camera File system”: a Japán elektronikai és
információtechnológiai szövetség (JEITA) által előírt, a digitális
fényképezőgépekre vonatkozó képszabvány elnevezése.
z Hasznos tudnivalók
• A távvezérlővel működtethető funkciókat lásd a 24. oldalon.
• Ha leállítja a lejátszást, a készülék a következő alkalommal az utoljára
lejátszott képpel kezdi a lejátszást.
Megjegyzés
A fájlok számának és méretének függvényében előfordulhat, hogy a
képek lassan jelennek meg.
41
Böngészés dátum, gyorslista vagy mappa szerint
Fénykép keresése
DATA DVD
DATA DVD
Szűkítse le a tételek listáját kategóriatípus (pl. „Date” (dátum)),
majd kategória szerint.
Kereshet a pontos fájlnév alapján vagy a hasonló nevű fájlok
között.
Year
10 items
Search Results
2007
7 items
2006
2005
File:Summer of '06.jpg
Date:July/23/2006
Resolution:196x298 pixels
Format:JPEG
2004
2003
2002
2001
R_
2000
1999
1998
Confirm SYSTEM MENU Exit
A
K
U
1
_
B
L
V
2
C
M
W
3
(
D
N
X
4
)
SHFT
b Válassza ki a „Title List” menüpontot és
F
P
Z
6
G
Q
,
7
H
R
.
8
SPC DEL
DONE
a Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
E
O
Y
5
I
S
:
9
J
T
;
0
CLR
CANCEL
Select SYSTEM MENU Exit
A karakterek számának növekedésével a találatok
száma szűkül.
a Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
nyomja meg az ENTER gombot.
c Válassza ki a „Photos” opciót és nyomja meg
b Válassza ki a „Title List” menüpontot és
nyomja meg az ENTER gombot.
az ENTER gombot.
d Kapcsolja be a böngésző menüt a <
c Válassza ki a „Photos” opciót és nyomja meg
az ENTER gombot.
gombbal.
e Válassza ki a „Browse” opciót és nyomja meg
d Kapcsolja be a böngésző menüt a <
gombbal.
az ENTER gombot.
f Válasszon böngészési típust (dátum („Date”),
gyorslista („Quicklist”) vagy mappa
(„Folders”)) és nyomja meg az ENTER
gombot.
A dátumok, gyorslisták vagy mappák megjelennek.
A gyorslistáról bővebben a „Programozott diavetítés
(gyorslista)” című fejezetben olvashat (43. oldal).
g Válassza ki a kívánt dátumot, gyorslistát
vagy mappát és nyomja meg az ENTER
gombot.
z Hasznos tudnivaló
A kívánt fájl kiválasztásához és a diavetítés elindításához használhatja
az „Options” menüt is (nyomja meg a , gombot).
42
e Válassza ki az „All Photos” opciót és nyomja
meg az ENTER gombot.
f Mozgassa a kurzort a bal szélső állásba és
kapcsolja be a böngésző menüt a <
gombbal.
g Válassza ki a „Search” opciót és nyomja meg
az ENTER gombot.
h A képernyőbillentyűzet segítségével írja be a
fájlnevet (lásd a 23. oldalon).
z Hasznos tudnivaló
A kívánt fájl kiválasztásához és a diavetítés elindításához használhatja
az „Options” menüt is (nyomja meg a , gombot).
Programozott diavetítés
(gyorslista)
l Válassza ki a kezdő fényképet és nyomja meg
az ENTER gombot.
m Válassza ki a „Slideshow” funkciót az
„Options” menüből és nyomja meg az
ENTER gombot.
DATA DVD
Egyéni gyorslista („Quicklist”) összeállításával a fényképeket
tetszés szerinti sorrendben jelenítheti meg.
Quicklist
22 items
File : DSC00434.jpg
Date : 12/10/2007
Resolution: 293 x 196
Format: JPEG
Egy fénykép törlése a gyorslistáról
1
Válassza ki a képernyőn látható gyorslistán a
törölni kívánt fényképet és nyomja meg az
ENTER gombot.
2
Válassza ki a „Remove” funkciót és nyomja meg
az ENTER gombot.
z Hasznos tudnivaló
A PLAY MODE gombbal (25. oldal) a gyorslista fényképeit más
lejátszási módban is lejátszhatja.
A gyorslista összeállítása az eredeti felvételekre nincs
hatással.
a Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
b Válassza ki a „Title List” menüpontot és
nyomja meg az ENTER gombot.
c Válassza ki a „Photos” opciót és nyomja meg
Megjegyzés
Bizonyos műveletek (pl. a lemeztálca nyitása, a lejátszó kikapcsolása
stb.) után a gyorslista tartalma törlődhet.
Fényképek megtekintése
Confirm SYSTEM MENU Exit
az ENTER gombot.
d Kapcsolja be a böngésző menüt a < gombbal.
e Válassza ki az „All Photos” opciót és nyomja
meg az ENTER gombot.
f Amikor az „All Photos” lista megjelenik,
válassza ki a gyorslista („Quicklist”) első
fényképét és nyomja meg a , gombot.
g Válassza ki az „Add to Quicklist” opciót az
„Options” menüből és nyomja meg az
ENTER gombot.
h A 6. és 7. lépés ismétlésével válassza ki a
beprogramozni kívánt fényképeket.
A fényképeket a kívánt vetítési sorrendben kell
kiválasztani. Egy fényképet többször is kiválaszthat.
A gyorslista („Quicklist”) legfeljebb 25 fényképet
tartalmazhat.
i Mozgassa a kurzort a bal szélső állásba és
kapcsolja be a böngésző menüt a <
gombbal.
j Válassza ki a „Browse” opciót és nyomja meg
az ENTER gombot.
k Válassza ki a „Quicklist” opciót és nyomja
meg az ENTER gombot a fenti képernyő
bekapcsolásához.
A gyorslistában („Quicklist”) megjelennek a
beprogramozott fényképek.
43
Az alapbeállítások menüje
A lejátszó
beállításainak
módosítása
Ha a lejátszó beállításait módosítani
szeretné (pl. egy másik készülék
csatlakoztatása vagy az audio-,
videokimenet megváltoztatása után),
válassza ki a „Setup” menüpontot a „System
Menu” menüből.
E fejezet végén elmagyarázzuk, hogyan
lehet a lejátszó beállításait visszaállítani a
gyári alapértékekre.
Megjegyzés
Az ebben a fejezetben ismertetett beállítások hatástalanok
maradhatnak, ha a lemez gyárilag felvett lejátszási
beállításokkal rendelkezik. A lemezbeállítások elsőbbséggel
rendelkeznek a lejátszó beállításaival szemben.
BD
DVD
DATA DVD
CD
A lejátszó beállításainak módosításához válassza ki a „Setup”
menüpontot a „System Menu” menüből.
Setup
Video Setup
Audio Setup
Language
Parental Control
Speakers
Options
TV Type
4:3 Video Output
DVD Aspect Ratio
YCbCr/RGBPC(HDMI)
24p Output
16:9
Normal
Letter Box
Y, Cb, Cr
Off
Use
to select an item, then press [RR] or
ENTER.
Confirm SYSTEM MENU Exit
a A lejátszás leállítása után nyomja meg a
SYSTEM MENU gombot.
b Válassza ki a „Setup” menüt és nyomja meg
az ENTER gombot.
c Válassza ki a kívánt menüpontot („Video
Setup”, „Audio Setup”, „Language”,
„Parental Control”, „Speakers” vagy
„Options”) a „Setup” menüből és nyomja
meg az ENTER gombot.
A kiválasztott menüpont megjelenik a „Setup”
képernyőn. Ha 15 percig semmilyen műveletet nem
végez a lejátszón, a képernyővédő bekapcsol.
d Válassza ki a beállítandó paramétert és
nyomja meg az ENTER gombot.
A részletes leírást lásd a következőkben.
Visszakapcsolás az elõzõ kijelzésre
Nyomja meg a RETURN gombot.
• Az alapbeállítások menüje. . . . . . . . . . . . . . . . 44
• Képbeállítás (Video Setup) . . . . . . . . . . . . . . . 45
• Hangbeállítás (Audio Setup) . . . . . . . . . . . . . . 47
• A nyelv beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
• Szülõi felügyelet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
• Hangsugárzók. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
• Egyéb beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
• A lejátszó beállításainak törlése . . . . . . . . . . . 53
44
Képbeállítás (Video Setup)
A gyári beállítások aláhúzva szerepelnek.
TV Type
– Válassza ki a tv-készülék típusát.
4:3
– 4:3 képarányú tv-készülék.
16:9
– Szélesképernyős tv-készülék vagy szélesképernyős üzemmóddal ellátott tv-készülék.
4:3 Video Output
– Beállíthatja, hogyan jelenjen meg a 4:3
képarányú műsor a 16:9 arányú
szélesképernyős tv-készüléken.
DVD Aspect Ratio
Full
– A 4:3 arányú kép megjelenítése 16:9 formátumban.
Normal
– A 4:3 arány kép megjelenítése 4:3 formátumban (a képernyő szélein fekete csík
látható). Válassza ezt a beállítást, ha a tv-készülék nem rendelkezik 4:3 üzemmóddal.
Letter Box
– A szélesképernyős kép alján és tetején fekete csík látható.
YCbCr / RGBPC (HDMI)
– A HDMI OUT aljzaton megjelenő kimenet
típusa.
Y, Cb, Cr
– Ezt a beállítást HDMI eszköz csatlakoztatása esetén válassza.
RGB (16–235)
– Ezt a beállítást akkor válassza, ha HDCP-kompatibilis DVI aljzathoz csatlakoztatja a
lejátszót.
RGB (0–255)
– Ezt a beállítást akkor válassza, ha RGB (0–255) eszközhöz csatlakoztatja a lejátszót.
24p Output
– 1080/24p-kompatibilis tv-készülék
csatlakoztatás a HDMI OUT aljzaton
keresztül.
A lejátszó beállításainak módosítása
– Beállíthatja, hogyan jelenjen meg a 16:9
képarányú DVD-műsor a 4:3 formátumú tvkészüléken (csak akkor elérhető, ha a „TV
Pan Scan
Type” menüpontban a „4:3” beállítást
– A kép teljesen kitölti a képernyőt (függőleges irányban is),
választotta).
de a kép széleit levágja a készülék.
Egyes lemezeken a képarány gyárilag
rögzített, nem módosítható. Ilyenkor például
4:3 „Letter Box” típusú kép jelenik meg
akkor is, ha a „Pan Scan” beállítást
választotta ki.
On
– BD-ROM-ról lejátszott (720p/24 Hz vagy 1080p/24 Hz) mozifilm típusú műsor
esetén 1920 × 1080p/24 Hz-es videojeleket továbbít. Akkor válassza ezt a beállítást,
ha a csatlakoztatási mód lehetővé teszi.
Off
– Bármely más csatlakoztatás esetén ezt válassza.
Megjegyzés
A „TV Type” és a „DVD Aspect Ratio” menüpont beállítása akkor módosítható, ha a kimenő videojel felbontása 480i/576i vagy 480p/576p.
,folytatódik
45
A kimenõ videojel felbontásának beállítása
A kívánt felbontás kiválasztásához nyomja meg többször a VIDEO FORMAT gombot. Ne feledje, hogy a megjelenítő eszköz, a
csatlakozóaljzat és a műsorforrás típusának függvényében a felbontás eltérhet (lásd lentebb).
Csatlakozóaljzat
HDMI OUT
COMPONENT VIDEO OUT
VIDEO/S VIDEO
Auto
A javasolt felbontás önműködő
beállítása a tv-készüléknek
megfelelően.
480i/576i
480i/576i
576i/480i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
576p/480p
480p/576p
480p/576p
480i/576i
720p
720p
BD:720p/576i*1, DVD:480p/576i
480i/576i
1080i
1080i
BD:1080i/576i*1, DVD:480p/576i
480i/576i
1080p
1080p
480i/576i
480i/576i
Source Direct
A kimenőjel felbontása a lejátszott
műsor formátumától függ.*2
A kimenőjel felbontása a lejátszott
műsor formátumától függ.*3
480i/576i
Beállítás
*1 50 Hz-es jel esetén 576i (a nemzetközi szabványnak megfelelően).
*2 A lemezen lévő műsorral megegyező felbontású és frekvenciájú kimenőjel.
*3 Az 1080/24p videojelek nem jelennek meg a COMPONENT VIDEO OUT aljzatokon.
Megjegyzés
• Ha a kép nem tiszta, nem természetes vagy nem felel meg az elvárásainak, válasszon egy olyan felbontást, mely megfelel a lemeznek és a tvkészüléknek, kivetítőnek stb. A részleteket lásd a tv-készülék, kivetítő stb. kezelési útmutatójában.
• Előfordulhat, hogy a 480i/576i vagy 480p/576p videojelek nem jelennek meg a kimeneten, ha a COMPONENT VIDEO OUT aljzatokat használja, és
másolásvédett BD-, DVD-lemezt játszik le. A nagyfelbontású, kiváló HD képminőség kihasználása érdekében a képmegjelenítő eszközt egy HDMIvezetékkel a HDMI OUT aljzathoz kell csatlakoztatni.
• Ha a beállított felbontást a tv-készülék nem tudja fogadni, a lejátszó önműködően beállítja a kimenőjelet, még akkor is, ha nem az „Auto” beállítást
választotta ki.
1080/24p felbontású videó jelkimenet
Ezt a felbontást csak akkor használhatja, ha a tv-készülék a 1080/24p formátummal kompatibilis.
1
2
Válassza ki a „24p Output” menüpont „On” beállítását a „Video Setup” menüben (45. oldal).
A VIDEO FORMAT gombbal válassza ki az „Auto” vagy a „Source Direct” beállítást.
Megjegyzés
Ha nincs kép, nyomja meg többször a VIDEO FORMAT gombot mindaddig, míg a kép meg nem jelenik.
46
Hangbeállítás (Audio Setup)
A gyári beállítások aláhúzva szerepelnek. Mivel a hangkimenet
típusát számos tényező befolyásolja, olvassa el a „Néhány szó az
audio kimenőjelekről” című részt is a 48. oldalon.
Dolby Digital Output
– A hangkimenet beállítása Dolby Digital
lemez lejátszása esetén. Ez a beállítás a
DIGITAL OUT (COAXIAL vagy
OPTICAL) aljzaton megjelenő jelekre van
hatással.
Dolby Digital
– Válassza ki ezt a beállítást, ha a lejátszót saját Dolby Digital dekóderrel rendelkező
külső eszközhöz csatlakoztatja.
Downmix PCM
– A jelkimenet átalakítása lineáris PCM formátumúvá. Válassza ki ezt a beállítást, ha a
lejátszót saját Dolby Digital dekóderrel nem rendelkező külső eszközhöz
csatlakoztatja.
DTS Output
DTS Downmix
– Válassza ki a többcsatornás DTS műsor
lekeverésével előállított kétcsatornás
jelkimenet típusát (csak akkor van hatása a
hangkimenetre, ha a „DTS Output”
menüpontban a „Downmix PCM” beállítás
van kiválasztva).
Audio (HDMI)
– A HDMI OUT aljzaton továbbított hangjel
kiválasztása.
Stereo
– A többcsatornás jel lekeverése kétcsatornás sztereó hangkimenetté.
Lt/Rt
– Térhangzás előállítása, ha a csatlakoztatott készülék rendelkezik saját Dolby Pro
Logic dekóderrel.
Auto
– Általában ezt a beállítást javasolt használni. A hangkimenet típusának beállítása a
csatlakoztatott HDMI eszköz paramétereinek megfelelően.
PCM
– Minden hangjel átalakítása lineáris PCM formátumúvá.
A lejátszó beállításainak módosítása
DTS
– Válassza ki ezt a beállítást, ha a lejátszót saját DTS dekóderrel rendelkező külső
– A hangkimenet beállítása DTS lemez
eszközhöz csatlakoztatja.
lejátszása esetén. Ez a beállítás a DIGITAL
OUT (COAXIAL vagy OPTICAL) aljzaton Downmix PCM
megjelenő jelekre van hatással.
– A jelkimenet átalakítása lineáris PCM formátumúvá. Válassza ki ezt a beállítást, ha a
lejátszót saját DTS dekóderrel nem rendelkező külső eszközhöz csatlakoztatja.
,folytatódik
47
Néhány szó az audio kimenõjelekrõl
A hangkimenet típusa az alábbiak szerint függ a jelforrástól, a kimenőaljzat típusától és a kiválasztott beállításoktól.
Lemez/jelforrás
Aljzat,
AUDIO OUT L/R aljzatok*1
beállítások
CD
HDMI OUT aljzat*3
PCM*4
Auto*4
2-csatornás
LPCM
2-csatornás,
lekevert
LPCM
2-csatornás,
lekevert
LPCM
2-csatornás,
lekevert
LPCM
2-csatornás
LPCM
2-csatornás
LPCM
5.1-csatornás
LPCM
5.1-csatornás
LPCM
7.1-csatornás
LPCM
7.1-csatornás
LPCM
Dolby Digital
5.1-csatornás
LPCM
Dolby Digital
Dolby Digital
7.1-csatornás
LPCM*6
Dolby Digital
Dolby Digital
5.1-csatornás
LPCM
Dolby Digital
DTS
5.1-csatornás
LPCM
DTS
2ch
5.1ch
2-csatornás
2-csatornás
5.1ch*5
2-csatornás,
lekevert
5.1-csatornás
7.1ch
2-csatornás,
lekevert
5.1-csatornás,
lekevert
Dolby Digital
2-csatornás,
lekevert
5.1-csatornás
Dolby Digital Plus
2-csatornás,
lekevert
5.1-csatornás
Dolby TrueHD
2-csatornás,
lekevert
5.1-csatornás
DTS
2-csatornás,
lekevert
5.1-csatornás
DTS-HD
2-csatornás,
lekevert
5.1-csatornás
2-csatornás,
lekevert
LPCM
DTS
5.1-csatornás
LPCM
DTS
Linear PCM
2-csatornás
2-csatornás
2-csatornás
LPCM
2-csatornás
LPCM
2-csatornás
LPCM
2-csatornás
LPCM
Dolby Digital
2-csatornás,
lekevert
5.1-csatornás
Dolby Digital
5.1-csatornás
LPCM
Dolby Digital
DTS
2-csatornás,
lekevert
5.1-csatornás
DTS
5.1-csatornás
LPCM
DTS
MPEG
2-csatornás
2-csatornás
—
2-csatornás
LPCM
2-csatornás
LPCM
Linear PCM 2ch
2-csatornás
2-csatornás
2-csatornás
LPCM
2-csatornás
LPCM
2-csatornás
LPCM
2-csatornás
LPCM
DTS
2-csatornás,
lekevert
5.1-csatornás
2-csatornás,
lekevert
LPCM
DTS
5.1-csatornás
LPCM
DTS
BDLinear PCM 2ch
ROM
DVD
DIGITAL OUT (OPTICAL/
COAXIAL) aljzatok*2
PCM
Bitstream
2-csatornás,
lekevert
LPCM
2-csatornás,
lekevert
LPCM
2-csatornás,
lekevert
LPCM
2-csatornás,
lekevert
LPCM
2-csatornás,
lekevert
LPCM
2-csatornás
LPCM
2-csatornás
LPCM
2-csatornás,
lekevert
LPCM
2-csatornás,
lekevert
LPCM
*1 A „2 Channel” és az „5.1 Channel” beállítás a „Speakers” menü „Audio Output Mode” menüpontjában választható ki (51. oldal).
*2 PCM: ha a „Dolby Digital Output” vagy „DTS Output” menüpont beállítása „Downmix PCM” az „Audio Setup” menüben (47. oldal).
Bitstream: ha a „Dolby Digital Output” vagy „DTS Output” menüpont beállítása „Dolby Digital” vagy „DTS” az „Audio Setup” menüben (47. oldal).
*3 Az „Audio Setup” menü „Audio (HDMI)” menüpontjában választható ki (47. oldal).
*4 Az „Audio Setup” menü „Audio (HDMI)” menüpontjában választható ki (47. oldal). A hangkimenet típusa a csatlakoztatott HDMI eszköztől
függően eltérhet.
*5 Ha a mintavételezési frekvencia 192 kHz, a lejátszó kétcsatornás lekeverést alkalmaz, még akkor is, ha a lemez vagy a jelforrás 5.1-csatornás hanggal
rendelkezik.
*6 7.1-csatornás LPCM hangkimenetet állít elő a Dolby Digital Plus hangsáv kitömörítésével.
48
A nyelv beállítása
A gyári beállítások aláhúzva szerepelnek.
Megjegyzés
• Ha az „Audio”, „Subtitles” vagy „BD/DVD Menu” menüben olyan
nyelvet választ, mely nincs a lemezen, a készülék önműködően választ
egyet a lehetséges nyelvek közül.
• A lemezen tárolt beállítások elsőbbséget élveznek a lenti beállításokkal
szemben.
OSD
– Válassza ki a képernyőkijelzések nyelvét.
Audio
English / Français / Deutsch / Italiano / Espańol
– A menük és üzenetek megjelenítése angol, francia, német, olasz, spanyol nyelven.
English / French / German / Italian / Spanish
– A műsor lejátszása a kiválasztott nyelven.
Subtitles
English / French / German / Italian / Spanish
– A szinkronfeliratok megjelenítése a kiválasztott nyelven.
– Válassza ki a BD-ROM, DVD VIDEO
lemezen lévő műsorok alapértelmezett érték Other
szerinti szinkronfelirat-nyelvét.
– Lásd a „Választható nyelvek listája” fejezet a 62. oldalon. Írja be a megfelelő
kódszámot.
BD/DVD Menu
– Válassza ki a BD-ROM, DVD VIDEO
lemezmenü alapértelmezett érték szerinti
nyelvét.
w/Subtitle Language
– A BD, DVD lemezmenü megjelenítése a műsor és a szinkronfeliratok nyelvével
megegyező nyelven.
English / French / German / Italian / Spanish
– A BD, DVD lemezmenü megjelenítése a kiválasztott nyelven.
Other
– Lásd a „Választható nyelvek listája” fejezet a 62. oldalon. Írja be a megfelelő
kódszámot.
Subtitle Display
On
– A szinkronfeliratok bekapcsolása.
A lejátszó beállításainak módosítása
– Válassza ki a BD-ROM, DVD VIDEO
lemezen lévő műsorok alapértelmezett érték Other
szerinti nyelvét.
– Lásd a „Választható nyelvek listája” fejezet a 62. oldalon. Írja be a megfelelő
kódszámot.
Off
– A szinkronfeliratok kikapcsolása.
49
Szülõi felügyelet
Ezzel a funkcióval korlátozhatja a DVD VIDEO és BD-ROM
lemezek lejátszását.
A funkció leírását lásd az „Egy lemez zárolása (szülői felügyelet)”
című részben (29. oldal).
A gyári beállítások aláhúzva szerepelnek.
Megjegyzés
• A lejátszás nem korlátozható, ha a lemez nem rendelkezik szülői
felügyeleti funkcióval.
• Ha elfelejti a szülői felügyeletre („Parental Control”) beállított jelszót,
törölnie kell a lejátszó memóriáját (53. oldal). Ilyenkor az összes egyéni beállítás törlődik.
Change Password (Set Password)
Next Screen
– Jelszó beállítása vagy módosítása a szülői felügyelet („Parental Control”)
funkcióhoz. Korlátozással ellátott lemez lejátszásához vagy a korlátozási szint
módosításához a jelszó beírása szükséges.
DVD Parental Control
Change Level
– A korlátozási szint beállítása. Ha a lemez korlátozási szintje meghaladja az Ön által
beállított értéket, a jelszó beírása szükséges. Az alapbeállítás „Off”.
DVD Country Code
– Ezzel biztosíthatja azt, hogy az Ön országában engedélyezett jelenetek kerüljenek
lejátszásra. Az alapbeállítás „us” (2119).
BD Parental Control
Change Age Restriction
– A korlátozási szint beállítása. Ha a lemez korhatár értéke meghaladja az Ön által
beállított életkort, a jelszó beírása szükséges. Az alapbeállítás „255”.
BD Country Code
– Ezzel biztosíthatja azt, hogy az Ön országában engedélyezett jelenetek kerüljenek
lejátszásra a BD-ROM-lemezről. Az alapbeállítás „us” (2119).
50
Hangsugárzók
Ha az 5.1CH OUTPUT aljzatokat használja, az alábbi beállítások
válhatnak szükségessé.
A gyári beállítások aláhúzva szerepelnek.
Audio Output Mode
– Analóg csatlakoztatás esetén.
2 Channel
– Válassza ezt a beállítást, ha egy AV-erősítőhöz (rádióerősítőhöz) csatlakoztatja a
lejátszót az AUDIO OUT (L/R) aljzatokon keresztül.
5.1 Channel
– Válassza ezt a beállítást, ha egy AV-erősítőhöz (rádióerősítőhöz) csatlakoztatja a
lejátszót az 5.1CH OUTPUT aljzatokon keresztül.
Speaker Setup
A lejátszó beállításainak módosítása
– Ez a beállítás az 5.1CH OUTPUT aljzatok
hangkimenetére van hatással.
Next Screen
1 A M/m gombbal válassza ki a beállítani kívánt hangsugárzó paramétert.
• „C” (középső hangsugárzó): „Yes” vagy „No”
• „Ls/Rs” (bal hátsó hangsugárzó/jobb hátsó hangsugárzó): „Yes” vagy „No”
• „L/R” (bal első hangsugárzó/jobb első hangsugárzó): „Large” vagy „Small”
2 Hajtsa végre a beállítást a </, gombbal.
• A „C” és „Ls/Rs” paraméter esetén meg kell adnia, hogy az adott
hangsugárzótípus jelen van-e a rendszerben.
• Az „L/R” paraméter esetén meg kell adnia a hangsugárzó méretét (nagy vagy
kicsi). Ez a paraméter nem elérhető, ha a „C” vagy az „Ls/Rs” paraméter beállítása
„No”.
3 A beállítások mentéséhez nyomja meg az ENTER gombot.
51
Egyéb beállítások
A gyári beállítások aláhúzva szerepelnek.
On Screen Display
– Beállíthatja, hogy a lejátszási állapot (állj,
lejátszás stb.) megjelenjen-e a képernyőn.
Auto Power Off
– Beállíthatja, hogy a lejátszó önműködő
kikapcsolási funkciója („Auto Power Off”)
bekapcsoljon-e vagy sem.
Easy Setup
– Az alapbeállítások újbóli végrehajtása a
gyorsbeállítási funkcióval.
HDMI Control
– Be- vagy kikapcsolhatja a lejátszó HDMI
vezérlését (11. oldal).
Hybrid Disc Playback Layer
On
– A lejátszási állapot kijelzése.
Off
– A lejátszási állapot kijelzésének kikapcsolása.
On
– A lejátszó önműködő kikapcsolása, ha állj vagy szünet üzemmódban legalább 30
percig nem működteti azt.
Off
– A lejátszó nem kapcsol ki önműködően.
Start
– Nyomja meg az ENTER gombot és olvassa el a 18. oldalon leírtakat.
On
– A vezérlés bekapcsolása.
Off
– A vezérlés kikapcsolása.
BD
– Hibrid lemez esetén beállíthatja a lejátszási – A BD-réteg lejátszása.
DVD
elsőbbséget. E beállítás módosítása előtt
– A DVD-réteg lejátszása.
vegye ki a lemezt.
CD
– A CD-réteg lejátszása.
52
A lejátszó beállításainak
törlése
A lejátszó összes beállítását visszaállíthatja a gyári értékre.
@/1
x
HDMI
HD
FL OFF
a A készülék bekapcsolt állapotában tartsa
A lejátszó kikapcsol, és az összes egyéni beállítás
törlődik.
A lejátszó beállításainak módosítása
nyomva a lejátszó x gombját és nyomja meg
a @/1 gombot.
53
Hibaelhárítás
További
információk
A lejátszó használata során az alábbi jelenségek valamelyikét észleli,
hajtsa végre a hibaelhárítás előírt műveletét, mielőtt szakszervizhez
fordulna. Ha az alábbi ellenőrzések végrehajtása után is fennáll az
adott hibajelenség, forduljon a legközelebbi Sony márkaszervizhez.
Energiaellátás
A készülék nem kapcsol be.
, Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozóvezetéket
megfelelően csatlakoztatta-e.
, A lejátszó bekapcsolása a szokásosnál hosszabb időt is
igénybe vehet.
Kép
Nincs kép, képzaj jelenik meg.
• Hibaelhárítás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
• Öndiagnózis kijelzés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
• Részegységek és kezelõszervek . . . . . . . . . . . 58
• Fogalom magyarázat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
• Minõségtanúsítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
• Választható nyelvek listája . . . . . . . . . . . . . . . 62
• Országok, régiók listája a szülõi felügyelet
funkcióhoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
• Tárgymutató . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
54
, Csatlakoztassa újra a vezetékeket megfelelően.
, A csatlakozóvezeték megsérült.
, Ellenőrizze, hogy a lejátszót a megfelelő videobemenethez
csatlakoztatta-e (10. oldal), a tv-készülékén a megfelelő
videobemenetet választotta-e ki, és a lejátszó képe
megjelenik-e a képernyőn.
, A lemez foltos vagy szennyezett.
, Ha a lejátszót egy videomagnón vagy videomagnóval
egybeépített tv-készüléken keresztül csatlakoztatta a tvkészülékhez, az egyes BD-, DVD-lemezeken alkalmazott
másolásvédelmi rendszer befolyásolhatja a képminőséget.
Ha a lejátszó közvetlenül tv-készülékhez való
csatlakoztatása után a probléma továbbra is fennáll, próbálja
meg a lejátszót közvetlenül a tv-készülék S-videó
bemenetéhez csatlakoztatni (10. oldal).
, A lejátszót olyan készülékhez csatlakoztatta, mely nem
HDCP-kompatibilis (az előlapi kijelzőn nem világít a HDMI
jelző). Lásd 11. oldal.
, Ha a HDMI OUT vagy a COMPONENT VIDEO OUT
videokimenetet használja, a kimenőjel felbontásának
megfelelő beállítása orvosolhatja a problémát (46. oldal).
Nyomja meg a VIDEO FORMAT gombot ismételten
mindaddig, míg a megfelelő minőségű kép meg nem jelenik.
, Lehetnek olyan lemezek, melyeknél a képminőség nem
megfelelő, ha a VIDEO FORMAT gombbal nem a „480i”
beállításra kapcsol (akkor sem, ha a lejátszót progresszív
vagy HD tv-készülékhez csatlakoztatta komponens vagy
HDMI-vezetékkel). Ilyen esetben a VIDEO FORMAT
gombbal kapcsoljon a „480i” beállításra.
, Kétrétegű DVD lejátszásakor a kép és a hang közvetítésében
pillanatnyi szünet jelentkezhet azon a ponton, ahol a rétegek
közötti váltás történik.
Nincs kép vagy csak képzaj látható, ha a tvkészüléket a HDMI OUT aljzathoz csatlakoztatja.
, Próbálja meg a következőt: 1 Kapcsolja ki, majd be a lejátszót. 2 Kapcsolja ki, majd be a csatlakoztatott készüléket.
3 Húzza ki, majd dugja vissza a HDMI-vezetéket.
, Ha a HDMI OUT videokimenetet használja, a kimenőjel
felbontásának megfelelő beállítása orvosolhatja a problémát
(46. oldal). Nyomja meg a VIDEO FORMAT gombot
ismételten mindaddig, míg a megfelelő minőségű kép meg
nem jelenik.
Annak ellenére, hogy a képarányt beállította a
„Video Setup” menü „TV Type” menüpontjában, a kép nem tölti ki a tv-képernyõt.
, A lejátszott BD-, DVD-lemezen a képarány rögzített. Lásd a
45. oldalt.
A kép sötét területei túlságosan sötétek, a
világos területek túlságosan világosak vagy
természetellenesek.
, Válassza ki a „Video Control” menüpont „Standard”
beállítását (alapérték) az „A/V Control” menüben (28. oldal).
, A „Video Control” menüpont „Memory” opciójában minden képjellemzőt állítson vissza középállásba (alapértékre) (28. oldal).
Hang
Nincs hang.
A hang nem megfelelõen szólal meg.
, Ellenőrizze a „Speakers” menü „Audio Output Mode”
menüpontjának beállításait (51. oldal), ha az AUDIO OUT
(L/R) vagy az 5.1CH OUTPUT hangkimenetet használja.
Nem hallható hang a HDMI OUT aljzaton
keresztül csatlakoztatott készülékbõl.
, Próbálja meg a következőt: 1 Kapcsolja ki, majd be a
lejátszót. 2 Kapcsolja ki, majd be a csatlakoztatott
készüléket. 3 Húzza ki, majd dugja vissza a HDMIvezetéket.
, A HDMI OUT aljzaton keresztül egy DVI eszközhöz
csatlakozik (a DVI aljzat nem képes a hang fogadására).
, Fordítva tette be a lemezt. A lemezt a lejátszható oldalával
lefelé helyezze be.
, A lemezt ferdén helyezte a tálcára.
, A lejátszóval nem lehet bizonyos típusú lemezeket lejátszani
(6. oldal).
, A BD-, DVD-lemez régiókódja nem egyezik a lejátszóéval.
, Páralecsapódás történt a lejátszó belsejében (3. oldal).
, A készülék nem játssza le a lezáratlan lemezeket (6. oldal).
, A videofájl mérete meghaladja a 2 GB-ot.
, A DATA DVD lemezen lévő fájl neve olyan karaktert
tartalmaz, mely nem szerepel az angol ábécében vagy nem
számjegy.
Az MP3 zeneszámot nem lehet lejátszani (36. oldal).
, A DATA DVD lemez nem olyan MP3 formátumban készült
el, mely megfelel az UDF-nek (általános lemezformátum).
, Az audio műsorszám nem „.MP3” kiterjesztésű.
, Az adatfájl nem megfelelő formátumú, annak ellenére, hogy
„.MP3” kiterjesztéssel rendelkezik.
, Az adatfájl nem felel meg az MPEG-1 Audio Layer III
formátumnak.
, A készülék nem tudja lejátszani az mp3PRO formátumú
fájlokat.
, A fájlnév olyan karaktert is tartalmaz, mely nem része az
angol ábécének, vagy nem számjegy.
A fénykép nem jeleníthetõ meg (40. oldal).
, A lemez foltos vagy szennyezett.
, A DATA DVD lemez nem olyan JPEG formátumban
készült el, mely megfelel az UDF-nek (általános
lemezformátum).
, A fájl nem „.JPEG” vagy „.JPG” kiterjesztésű.
, A kép mérete meghaladja a 4096 (szélesség) × 4096
(magasság) értéket. (Lehetnek olyan progresszív JPEG
fájlok, melyeket a készülék akkor sem képes lejátszani, ha
méretük nem haladja meg a fenti értéket.)
, A kép nem fér el a képernyőn (a készülék csökkenti a
méretét).
, A fényképfájl felvételi formátuma nem felel meg a DCF*
szabványnak (41. oldal).
, A fájlnév olyan karaktert is tartalmaz, mely nem része az
angol ábécének, vagy nem számjegy.
További információk
, A lemez foltos vagy szennyezett.
, Csatlakoztassa újra a vezetékeket megfelelően.
, A csatlakozóvezeték megsérült.
, Az erősítő (rádióerősítő) nem megfelelő hangfrekvenciás
bemenetéhez csatlakoztatta a lejátszót (12. oldal).
, Az erősítő (rádióerősítő) üzemmódválasztó kapcsolóját
helytelen állásba kapcsolta.
, A lejátszót szünet vagy lassított lejátszás üzemmódba
kapcsolta.
, A lejátszót gyorskeresési üzemmódba kapcsolta.
, Ha a DIGITAL OUT (OPTICAL vagy COAXIAL), HDMI
OUT csatlakozón nem jelenik meg a műsor hangja,
ellenőrizze a hangbeállításokat a menüben (47. oldal).
, A HDMI OUT aljzathoz csatlakoztatott készülék nem képes
az adott jelformátum vételére. Ilyenkor válassza az „Audio
Setup” menüben található „Audio (HDMI)” menüponthoz a
„PCM” beállítást (47. oldal).
A lemezt nem lehet lejátszani.
* „Design rule for Camera File system”: a Japán Elektronikai és
Információtechnológiai Szövetség (JEITA) által előírt, a digitális
fényképezőgépekre vonatkozó képszabvány elnevezése.
A fájlnév nem megfelelõen jelenik meg.
, A lejátszó csak az ábécé betűit és számokat képes megjeleníteni. Az ettől eltérő karakterek nem megfelelően
jelennek meg.
, A lemezfelvevő szoftver függvényében előfordulhat, hogy a
beírt karakterek nem megfelelően jelennek meg.
A hangerõ túl alacsony.
, Vannak olyan BD-, DVD-lemezek, melyeken a hangerő az
átlagosnál alacsonyabb. A hangerőszint javulhat, ha az „A/V
Control” menüben módosítja az „Audio Control” beállítást
(27. oldal).
Mûködés
A készülék nem az elejétõl játssza le a mûsort.
, A véletlenszerű vagy az ismételt lejátszási mód aktív (25.
oldal).
, A folytatólagos lejátszási funkció aktív (20. oldal).
A készülék önmûködõen lejátssza a lemezt.
, A lemez önműködő lejátszási funkcióval rendelkezik.
A távvezérlõ nem mûködik.
, A távvezérlő elemei lemerültek (16. oldal).
, Távolítsa el az akadályt a lejátszó és a távvezérlő útjából.
, Vigye közelebb a távvezérlőt a lejátszóhoz.
, A távvezérlőt irányítsa a lejátszó távvezérlés érzékelője felé.
A lejátszás önmûködõen leáll.
, Egyes lemezekre gyárilag önműködő szünetjelet vesznek
fel. Az ilyen lemezek lejátszása közben a szünetjelnél a
lejátszás leáll.
,folytatódik
55
A leállítást, keresést, lassítást, ismételt vagy
véletlen sorrendû lejátszást stb. nem lehet
végrehajtani.
, A lejátszott lemeztől függően előfordulhat, hogy a fenti
műveletek valamelyikét nem lehet végrehajtani. Lásd a
lemezhez mellékelt útmutatót.
Nem lehet kiválasztani a mûsor hangjának
nyelvét.
, A távvezérlő közvetlen kiválasztó gombja helyett próbálkozzon a BD- vagy a DVD-menü használatával (21. oldal).
, A lejátszott BD-, DVD-lemez nem tartalmaz többnyelvű
hangsávokat.
, A hang nyelvének kiválasztása az adott BD-, DVD-lemezen
nem engedélyezett.
Nem lehet kikapcsolni a szinkronfeliratot vagy
nem lehet kiválasztani a szinkronfelirat nyelvét.
, A távvezérlő közvetlen kiválasztó gombja helyett
próbálkozzon a BD- vagy a DVD-menü használatával (21.
oldal).
, A lejátszott BD-, DVD-lemez nem tartalmaz többnyelvű
szinkronfeliratokat.
, A szinkronfelirat nyelvének kiválasztása az adott BD-,
DVD-lemezen nem engedélyezett.
Nem lehet kiválasztani a kameraállást.
, A távvezérlő közvetlen kiválasztó gombja helyett
próbálkozzon a BD- vagy a DVD-menü használatával (21.
oldal).
, A lejátszott BD-, DVD-lemez nem tartalmaz több
kameraállásból felvett jelenetet.
, A kameraállás kiválasztása az adott BD-, DVD-lemezen
nem engedélyezett.
A HDMI vezérlés nem mûködik.
, Ellenőrizze a HDMI csatlakozást, ha a HDMI jelző nem
világít az előlapon (11, 15. oldal).
, Válassza ki a „HDMI Control” menüpont „On” beállítását
(52. oldal).
, Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott készülék kompatibilis-e a
HDMI vezérléssel. További részleteket a csatlakoztatott
készülékek kezelési útmutatójában olvashat.
, Ellenőrizze, hogy a külső készülék hálózati vezetékét
megfelelően csatlakoztatta-e.
, Ellenőrizze a csatlakoztatott készülék HDMI vezérlésének
beállítását. Lásd a készülék kezelési útmutatóját.
, Ha megváltoztatja a HDMI csatlakoztatást, kihúzza vagy
csatlakoztatja a hálózati vezetéket, illetve ha áramkimaradás
fordul elő, válassza ki a „HDMI Control” menüpont „Off”
beállítását, majd újra az „On” beállítást (52. oldal).
, A HDMI vezérlésről bővebben a „Néhány szó a „BRAVIA”
szinkronizált vezérlésről (csak HDMI csatlakoztatás
esetén)” című részben olvashat (11. oldal).
A képernyõkijelzés nyelve önmûködõen
megváltozik.
, Ha a „HDMI Control” menüpont „On” beállítását
választotta ki (52. oldal), a képernyőkijelzések nyelve
önműködően megváltozik a csatlakoztatott tv-készüléken
beállított nyelvnek megfelelően (pl. amikor módosítja a tvkészülék nyelvbeállítását stb.).
56
A lejátszó nem mûködik megfelelõen.
, Ha a lejátszó működését statikus elektromosság stb. zavarja,
húzza ki a hálózati vezetéket.
A lemezfiók nem nyílik ki és a „LOCK” kijelzés
jelenik meg az elõlap kijelzõjén.
, Vegye fel a kapcsolatot a vásárlás helyével vagy a
legközelebbi Sony márkaszervizzel.
A lemeztálca nem nyílik ki és lemezt nem lehet
kivenni a Z (nyit/zár) gombbal.
, Kapcsolja be a lejátszót.
Amikor a „POWER ON” megjelenik a kijelzőn, nyomja meg
a x gombot a lejátszón (nem a távvezérlőn) mindaddig, míg
a lemeztálca ki nem nyílik. Ha az első próbálkozásra nem
sikerül, ismételje meg többször a műveletet.
DATA DVD lejátszása közben az
„UNPLAYABLE” felirat jelenik meg.
, Lásd az „A fénykép nem jeleníthető meg” vagy az „Az MP3
zeneszámot nem lehet lejátszani” című részt (55. oldal).
, A lejátszani kívánt MP3 audio műsorszám vagy JPEG
képfájl sérült.
, Az adatfájl nem felel meg az MPEG-1 Audio Layer III
formátumnak.
, A fényképfájl felvételi formátuma nem felel meg a DCF*
szabványnak (41. oldal).
, A képfájl, bár „.JPG” vagy „.JPEG” kiterjesztésű, de nem
JPEG formátumú.
* „Design rule for Camera File system”: a Japán Elektronikai és
Információtechnológiai Szövetség (JEITA) által előírt, a digitális
fényképezőgépekre vonatkozó képszabvány elnevezése.
A lejátszó semmilyen gombnyomásra nem
reagál.
, Tartsa nyomva legalább 5 másodpercig a lejátszó \/1
gombját, amíg az előlapi kijelző ki nem kapcsol.
Öndiagnózis kijelzés
Amikor az öndiagnózis funkció a lejátszó hibás működésének
megakadályozása érdekében bekapcsol, az „ERR” hibakód
megjelenik az előlapi kijelzőn, és a probléma jellege
megállapítható.
Hibakód
Ok és/vagy megoldás
AACS ERR
AACS olvasási hiba.
tVegye ki a védett lemezt.
LSI1 ERR
LSI2 ERR
LSI3 ERR
MEM ERR
FLASH ERR
ROM ERR
Vegye fel a kapcsolatot Sony
kereskedőjével vagy a legközelebbi
Sony márkaszervizzel és közölje a
hibakódot.
További információk
57
Részegységek és kezelõszervek
A távvezérlő és a lejátszó azonos vagy hasonló elnevezésű kezelőszervei ugyanazt a funkciót vezérlik.
A részletekért lapozzon a zárójelben látható oldalakra.
Elõlap
HDMI
A @/1 (20)
– A lejátszó bekapcsolása vagy készenléti állapotba
helyezése.
B Lemeztálca (20)
C H, X, x (20)
– A lejátszás elindítása, szüneteltetése vagy
megállítása.
D ./> (24)
– Ugrás az előző, következő fejezetre vagy
műsorszámra.
– Nyomva tartva gyorskeresés hátra, előre.
E A (20)
– A lemeztálca nyitása, zárása.
– A lejátszó bekapcsolt állapotában fehéren világít.
58
HD
FL OFF
F HDMI jelzõ (11)
– HDMI eszköz csatlakoztatása esetén világít.
HD jelzõ (11)
– 720p, 1080i, 1080p felbontású videó jelkimenet
esetén világít.
FL OFF jelzõ (24)
– Akkor világít, ha az előlapi kijelzőt és az előlap
többi jelzőjét kikapcsolta.
G Távvezérlés érzékelõ (16)
H Blu-ray lemez jelzõ
– Akkor világít, amikor a készülék felismerte a BDlemezt.
– A lejátszó bekapcsolása után néhány másodpercig
világít.
I Elõlapi kijelzõ (59)
Elõlapi kijelzõ
A lejátszási információk kijelzése az alábbiak szerint történik.
A H
– Lejátszás közben világít.
példa: DVD VIDEO vagy BD-ROM lejátszása közben
B Lejátszási információk
z Hasznos tudnivaló
Az előlapi kijelző fényerejét a DIMMER gombbal állíthatja be (24.
oldal).
A Jelenlegi tétel száma
C A tétel lejátszásából eltelt idõ
Hátoldal
További információk
B Jelenlegi fejezet száma
A fejezet számát nem jelzi ki a lejátszó, ha a tétel
lejátszásából eltelt idő meghaladja a 10 órát.
A csatlakoztatásokról a 10–16. oldalon olvashat.
COMPONENT
VIDEO OUT
VIDEO
OUT
DIGITAL OUT
PB/CB
HDMI
OUT
PR/CR
S VIDEO
PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
5.1CH OUTPUT
AUDIO
OUT
Y
VIDEO
AC IN
FRONT
L
L
R
R
REAR
CENTER
WOOFER
A AC IN csatlakozó (16)
F AUDIO OUT (L/R) aljzatok (13, 14)
B HDMI OUT aljzat (11, 12, 15)
G 5.1CH OUTPUT (FRONT L/R, REAR L/R, CENTER,
WOOFER) aljzatok (14)
C VIDEO OUT (VIDEO/S VIDEO) aljzatok (10)
D COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/CB, PR/CR) aljzatok
(10)
E DIGITAL OUT (COAXIAL/OPTICAL) aljzatok (13, 14)
59
Fogalommagyarázat
BD-RE
Dolby TrueHD (48. oldal)
A BD-RE (Blu-ray Disc Rewritable) egy
olyan újraírható Blu-ray lemez, mely a
lentebb említett BD tárterületekkel kerül
forgalomba. Újraírható tulajdonsága
miatt ez a lemeztípus széleskörű
szerkesztési és időeltolásos
alkalmazások végrehajtására alkalmas.
A Dolby TrueHD egy veszteségmentes
tömörítési eljárás, mely az új generációs
optikai lemezek használatával akár 8csatornás térhangzás előállítására is
képes. Hangzása szinte bitről bitre
megegyezik az eredeti műsorforráséval.
DTS (47. oldal)
AACS
Az „Advanced Access Content System”
az új generációs optikai adathordozókra
gyárilag vagy egyénileg rögzített
digitális szórakoztató tartalmak
kezelésére tervezett szabvány. E
szabvány segítségével a vásárló részese
lehet a digitális szórakoztató tartalmak
(beleértve a nagyfelbontású tartalmakat
is) élményének.
AVCHD (6. oldal)
Az AVCHD egy olyan nagyfelbontású
digitális kamkorder formátum, mellyel
az 1080i szabvány*1 vagy a 720p
szabvány*2 szerinti HD
(nagyfelbontású) vagy SD (normál
felbontású) jeleket DVD-lemezre lehet
rögzíteni, egy hatékony adattömörítő és
kódoló eljárás segítségével. A
videoadatok tömörítése az MPEG-4
AVC/H.264 formátum szerint, a
hangtömörítés a Dolby Digital vagy a
lineáris PCM rendszer szerint történik.
Az MPEG-4 AVC/H.264 formátum a
hagyományos eljárásokhoz képest
nagyobb hatékonysággal képes a
képadatok tömörítésére. Az MPEG-4
AVC/H.264 formátum lehetővé teszi a
digitális kamkorderrel rögzített
nagyfelbontású (HD) videojelek felírását
DVD-lemezre, hasonló módon, mint a
normál felbontású (SD) tv-jeleket.
*1 Nagyfelbontású szabvány, mely 1080
soros effektív letapogatást és sorváltásos
képmegjelenítő rendszert alkalmaz.
*2 Nagyfelbontású szabvány, mely 720 soros
effektív letapogatást és progresszív
képmegjelenítő rendszert alkalmaz.
BD-J alkalmazás
A BD-ROM formátum Java
alkalmazásokat használ az interaktív
funkciókhoz.
A „BD-J” rendszer a
tartalomszolgáltatók számára csaknem
korlátlan funkcionalitást kínál interaktív
BD-ROM lemezek létrehozásakor.
BD-R
A BD-R (Blu-ray Disc Recordable) egy
olyan, egyszer írható Blu-ray lemez,
mely a lentebb említett BD
tárterületekkel kerül forgalomba. Mivel
a felvett tartalmat nem lehet felülírni, a
BD-R lemez kiválóan alkalmas az
értékes adatok archiválására vagy a
videofelvételek tárolására és
megosztására.
60
BD-ROM (5. oldal)
A BD-ROM (Blu-ray Disc Read-Only
Memory) lemez olyan gyárilag felvett
műsort tartalmazó adathordozó, mely a
lentebb említett BD tárterületekkel kerül
forgalomba. A hagyományos mozgókép
és videotartalmakon kívül ezek a
lemezek olyan különleges funkciókkal is
rendelkeznek, mint interaktív tartalmak,
menüműveletek előbukkanó menükkel
(lásd lentebb), szinkronfelirat
kiválasztás és diavetítés. Habár a BDROM bármilyen formátumú adat
tárolására képes, a legtöbb ilyen
adathordozó nagyfelbontású (HD) filmet
tartalmaz, melyet Blu-ray készülékkel
lehet lejátszani.
Blu-ray lemez (BD) (5. oldal)
Nagyfelbontású (HD) videoműsor
felvételére és lejátszására (HDTV
készüléken stb.), illetve
nagymennyiségű adat tárolására
kifejlesztett lemezformátum. Az
egyrétegű Blu-ray lemez akár 25 GB, a
kétrétegű Blu-ray lemez akár 50 GB adat
tárolására képes.
Dolby Digital (47. oldal)
A Dolby Laboratories által kifejlesztett
digitális hangtömörítési technológia. Ez
a technológia a többcsatornás
térhangzást valósítja meg. Ebben a
rendszerben a sztereó hátsó csatorna, és
egy elkülönített mélyhang csatorna
fokozza a térhangzású hang élményét. A
Dolby Digital ugyanazt a kiváló
minőségű, elkülönített hangcsatornákkal
kialakított rendszert alkalmazza,
amelyekkel a „Dolby Digital” digitális
filmszínházakban találkozhat. A kiváló
csatorna elkülönülési jellemző a műsor
csatornánkénti rögzítésének, a csekély
torzítás pedig a digitális feldolgozásának
köszönhető.
Dolby Digital Plus (48. oldal)
A Dolby Digital továbbfejlesztéseként
kialakított hangtömörítési technológia,
mellyel 7.1-csatornás térhangzás
állítható elő.
Dolby Surround (Pro Logic) (47.
oldal)
A Dolby Laboratories által kifejlesztett
térhangzás-technológia. Ha a bemenőjel
térhangzás összetevőt is tartalmaz, a Pro
Logic dekóder előállítja az első, középső
és hátsó csatorna jeleit. A hátsó csatorna
mono hangzású.
A DTS, Inc. által kifejlesztett digitális
hangtömörítési technológia. Ez a
technológia a többcsatornás térhangzás
kódolásnak felel meg. Ebben a
rendszerben a sztereó hátsó csatorna, és
egy elkülönített mélyhang csatorna
fokozza a térhangzású hang élményét.
A kiváló csatornaelkülönülési jellemző a
műsor csatornánkénti rögzítésének, a
csekély torzítás pedig a digitális
feldolgozásának köszönhető.
DTS-HD (48. oldal)
A DTS-HD a Coherent Acoustics
hangtömörítési rendszer
továbbfejlesztett változata, mely
magában foglalja a DTS Digital
Surround, a DTS-ES és a DTS 96/24
technológiát. A DTS-HD rendkívül
rugalmas az egymástól független
hangcsatornák számának tekintetében.
Bár a 7.1-csatornás térhangzást a Blu-ray
lemezek számára alakították ki, a
hangjelek lekeverésével 5.1 vagy akár 2csatornás hangzás is előállítható, ami
magas fokú kompatibilitást biztosít a
korábbi rendszerek felé, és az előállított
hang minősége a DTS Digital Surround
bitsűrűségével mérhető, de akár
veszteségmentes módszer is
alkalmazható.
DVD VIDEO (5. oldal)
A CD-lemezzel megegyező méretű, de
akár 8 órányi mozgóképet is tartalmazó
digitális lemez. Az egyrétegű,
egyoldalas DVD-lemez tárterülete 4,7
GB; a kétrétegű, egyoldalas DVDlemezé 8,5 GB, az egyrétegű, kétoldalas
DVD-lemezé 9,4 GB, míg a kétrétegű,
kétoldalas DVD-lemez 17 GB
információt tartalmazhat.
A képtömörítés a hatékony MPEG 2
formátumon alapul. A DVD egy másik
technológiát is alkalmaz – a változó
tömörítési arányú kódolási technológiát
–, amely lehetővé teszi a kép állapotától
függő adatkiosztást, és így a kiváló
minőségű képmegjelenítést. A hangot
többcsatornás formátumban (pl. Dolby
Digital) rögzítik, így a hatás még
élethűbb.
DVD-R (5. oldal)
A DVD-R írható lemez, mely a DVD
VIDEO lemezzel megegyező méretű. A
különböző tartalmakat csak egyszer
lehet felírni a DVD-R lemezekre, és
formátumuk megegyezik DVD VIDEO
lemezekével. A DVD-R lemezekre két
különböző módon készíthető felvétel:
VR üzemmódban és videó
üzemmódban. A videó üzemmód
kompatibilis a DVD VIDEO
formátummal, míg a VR (videofelvételi)
üzemmód változatos programozási és
szerkesztési funkciókat kínál.
DVD-RW (5. oldal)
A DVD-RW írható, illetve újraírható
lemez, mely a DVD VIDEO lemezzel
megegyező méretű. A DVD-RW
lemezekre két különböző módon
készíthető felvétel: VR üzemmódban és
videó üzemmódban. A videó üzemmód
kompatibilis a DVD VIDEO
formátummal, míg a VR (videofelvételi)
üzemmód változatos programozási és
szerkesztési funkciókat kínál.
A DVD+R (ejtsd „plusz R”) írható
lemez, mely a DVD VIDEO lemezzel
megegyező méretű. A különböző
tartalmakat csak egyszer lehet felírni a
DVD+R lemezekre, és formátumuk
megegyezik DVD VIDEO lemezekével.
DVD+RW (5. oldal)
A DVD+RW (ejtsd „plusz RW”) írható,
illetve újraírható lemez. A DVD+RW
olyan felvételi formátumot használ,
mely hasonló a DVD VIDEO
formátumhoz.
Elõbukkanó menü
A BD-ROM lemezeken megtalálható
korszerű menürendszer. Az előbukkanó
menü akkor jelenik meg, amikor
lejátszás közben megnyomja a MENU
gombot, és a lejátszás megszakítása
nélkül használható.
Fejezet (25. oldal)
A videó vagy audio műsorok egy, a
tételnél rövidebb szakasza. Mindegyik
tétel több fejezetből áll. Lehetnek olyan
lemezek, amelyeken nincsenek
fejezetek.
Film alapú és videó alapú mûsor
A DVD-ket csoportosíthatjuk aszerint,
hogy film alapú vagy videó alapú műsort
tartalmaznak. A film alapú műsor
ugyanolyan képkockákat tartalmaz
(másodpercenként 24-et), melyet a
filmszínházakban is láthatunk. A videó
alapú műsor – pl. televíziós dráma –
másodpercenként 30 képkockát (vagy 60
félképet) jelenít meg.
A HDMI olyan csatolófelület, mely
egyetlen digitális kapcsolaton keresztül
támogatja az audio- és a videojelek
továbbítását. A HDMI kapcsolat normál
vagy nagyfelbontású videojeleket és
többcsatornás audiojeleket közvetít
digitális formátumban, minőségromlás
nélkül olyan AV-eszközöknek, mint
például HDMI aljzattal rendelkező tvkészülékek. A HDMI szabvány támogatja
a HDCP (High-bandwith Digital
Contents Protection) (Szélessávú
Digitális Tartalomvédelem) másolásvédő
technológiát, mely digitális videojeltömörítő technológiát is alkalmaz.
MPEG-2
A Moving Picture Experts Group
(MPEG) által kifejlesztett videoadattömörítő eljárások egyike, melyet
világszerte alkalmaznak DVD VIDEO
lemezeken és digitális műsorszórásnál.
Az eljárás az MPEG-2 PS (Program
Stream) módszert használja az írható
adathordozókhoz (pl. DVD VIDEO), és
az MPEG-2 TS (Transport Stream)
módszert a digitális műsorszóráshoz és
egyéb adatátviteli esetekben.
Progresszív formátum
Ellentétben a sorváltásos formátummal,
mely felváltva jeleníti meg egy adott kép
(mező) két félképét, a progresszív
formátum a teljes képet egyetlen
mezőként képzi le. Ez azt jelenti, hogy
míg a sorváltásos formátum
másodpercenként 25 vagy 30 képet (50
vagy 60 félképet) jelenít meg, addig a
progresszív formátum 50 vagy 60 képet
vetít másodpercenként. Ennek
köszönhetően az általános képminőség
javul, az állóképek, a szöveg és a
vízszintes vonalak élesebben láthatók.
Sorváltásos formátum
Ez a formátum a kép minden második
sorát külön mezőként (félkép) jeleníti
meg, mely a televíziós képmegjelenítés
szabványeljárása. A páros számú mezők
a kép páros sorait, a páratlan mezők a
kép páratlan sorait jelenítik meg.
Tétel (26. oldal)
A DVD-lemez leghosszabb összefüggő
video- vagy audioprogramja: pl. egy film
a videoműsort tartalmazó lemezrészen,
vagy egy zenei album a hangfrekvenciás
műsort tartalmazó lemezrészen.
Minõségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a
BDP-S1E típusú készülék a 2/1984. (III.
10.) számú BkM-IpM együttes
rendeletben előírtak szerint megfelel a
következő műszaki jellemzőknek.
Rendszer
Lézer: félvezető lézer
Kimenetek
(aljzat neve: aljzat típusa/kimenő
jelszint/terhelő impedancia)
AUDIO OUT L/R:
RCA/2 Vrms/10 kΩ
DIGITAL OUT (OPTICAL):
Optikai kimenet/–18 dBm
(hullámhossz 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
RCA/0,5 Vp-p/75 Ω
5.1CH OUTPUT:
RCA/2 Vrms/10 kΩ
HDMI OUT:
HDMI 19 érintkezős normál
csatlakozó
COMPONENT VIDEO OUT(Y, PB/
CB, PR/CR):
RCA/Y: 1,0 Vp-p, PB/CB, PR/CR:
progresszív vagy sorváltásos
= 0,7 Vp-p/75 Ω
VIDEO: RCA/1,0 Vp-p/75 Ω
S VIDEO: 4 érintkezős mini DIN/Y:
1,0 Vp-p, C: 0,3 Vp-p (PAL)/75 Ω
További információk
DVD+R (5. oldal)
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface)
Általános
Energiaellátási követelmények:
220–240 V AC, 50/60 Hz-es hálózati
váltóáram
Teljesítményfelvétel: 33 W
Méretek (kb.):
430 × 79 × 375 mm (szé × ma × mé)
kinyúlásokkal
Tömeg (kb.): 4,5 kg
Üzemi hőmérséklet:
5–35°C
Üzemi páratartalom:
25–80%
Mellékelt tartozékok
Lásd a 9. oldalon.
A műszaki adatok és a kivitel előzetes
bejelentés nélkül változhatnak.
61
Választható
nyelvek listája
A részleteket lásd a 49. oldalon.
62
Nyelv (rövidítés)
Szám
Nyelv (rövidítés)
Szám
Hindi (hi)
0809
Sinhalese (si)
1909
Croatian (hr)
0818
lovak (sk)
1911
Hungarian (hu)
0821
Slovenian (sl)
1912
Armenian (hy)
0825
Samoan (sm)
1913
Interlingua (ia)
0901
Shona (sn)
1914
Interlingue (ie)
0905
Somali (so)
1915
Nyelv (rövidítés)
Szám
Inupiak (ik)
0911
Albanian (sq)
1917
Japanese (ja)
1001
Indonesian (in)
0914
Serbian (sr)
1918
English (en)
0514
Icelandic (is)
0919
Siswati (ss)
1919
French (fr)
0618
Hebrew (iw)
0923
Sesotho (st)
1920
German (de)
0405
Yiddish (ji)
1009
Sundanese (su)
1921
Italian (it)
0920
Javanese (jw)
1023
Swedish (sv)
1922
Spanish (es)
0519
Georgian (ka)
1101
Swahili (sw)
1923
Dutch (nl)
1412
Kazakh (kk)
1111
Tamil (ta)
2001
Russian (ru)
1821
Greenlandic (kl)
1112
Telugu (te)
2005
Chinese (zh)
2608
Cambodian (km)
1113
Tajik (tg)
2007
Korean (ko)
1115
Kannada (kn)
1114
Thai (th)
2008
Greek (el)
0512
Kashmiri (ks)
1119
Tigrinya (ti)
2009
Afar (aa)
0101
Kurdish (ku)
1121
Turkmen (tk)
2011
Abkhazian (ab)
0102
Kirghiz (ky)
1125
Tagalog (tl)
2012
Afrikaans (af)
0106
Latin (la)
1201
Setswana (tn)
2014
Amharic (am)
0113
Lingala (ln)
1214
Tonga (to)
2015
Arabic (ar)
0118
Laothian (lo)
1215
Turkish (tr)
2018
Assamese (as)
0119
Lithuanian (lt)
1220
Tsonga (ts)
2019
Aymara (ay)
0125
Latvian (lv)
1222
Tatar (tt)
2020
Azerbaijani (az)
0126
Malagasy (mg)
1307
Twi (tw)
2023
Bashkir (ba)
0201
Maori (mi)
1309
Ukrainian (uk)
2111
Byelorussian (be)
0205
Macedonian (mk)
1311
Urdu (ur)
2118
Bulgarian (bg)
0207
Malayalam (ml)
1312
Uzbek (uz)
2126
Bihari (bh)
0208
Mongolian (mn)
1314
Vietnamese (vi)
2209
Bislama (bi)
0209
Moldavian (mo)
1315
Volapük (vo)
2215
Bengali (bn)
0214
Marathi (mr)
1318
Wolof (wo)
2315
Tibetan (bo)
0215
Malay (ms)
1319
Xhosa (xh)
2408
Breton (br)
0218
Maltese (mt)
1320
Yoruba (yo)
2515
Catalan (ca)
0301
Burmese (my)
1325
Zulu (zu)
2621
Corsican (co)
0315
Nauru (na)
1401
Czech (cs)
0319
Nepali (ne)
1405
Welsh (cy)
0325
Norwegian (no)
1415
Danish (da)
0401
Occitan (oc)
1503
Bhutani (dz)
0426
Oromo (om)
1513
Esperanto (eo)
0515
Oriya (or)
1518
Estonian (et)
0520
Panjabi (pa)
1601
Basque (eu)
0521
Polish (pl)
1612
Persian (fa)
0601
Pashto, Pushto (ps)
1619
Finnish (fi)
0609
Portuguese (pt)
1620
Fiji (fj)
0610
Quechua (qu)
1721
Faroese (fo)
0615
Rhaeto-Romance (rm)
1813
Frisian (fy)
0625
Kirundi (rn)
1814
Irish (ga)
0701
Romanian (ro)
1815
Scots-Gaelic (gd)
0704
Kinyarwanda (rw)
1823
Galician (gl)
0712
Sanskrit (sa)
1901
Guarani (gn)
0714
Sindhi (sd)
1904
Gujarati (gu)
0721
Sangho (sg)
1907
Hausa (ha)
0801
Serbo-Croatian (sh)
1908
Országok, régiók listája a szülõi felügyelet funkcióhoz
A részleteket lásd az 50. oldalon.
Tárgymutató
K
Keresés 26, 34, 38, 42
Kijelző
előlapi kijelző 59
L
Az idézőjelben szereplő kifejezések
azonos formában jelennek meg a
kijelzőn.
„Language” 49
Lejátszó beállításainak törlése 53
Lemez információ 26
Ország (rövidítés)
Szám
Argentína (ar)
0118
Ausztrália (au)
0121
Számok
Ausztria (at)
0120
5.1CH OUTPUT 14, 51
Belgium (be)
0205
Brazília (br)
0218
Kanada (ca)
0301
Chile (cl)
0312
Kína (cn)
0314
Dánia (dk)
0411
Finnország (fi)
0609
Franciaország (fr)
0618
Németország (de)
0405
Hong Kong (hk)
0811
B
India (in)
0914
0904
Blu-ray lemez 5, 60
„BRAVIA” Theatre Sync 11
R
Indonézia (id)
Olaszország (it)
0920
Japán (jp)
1016
C
S
Koreai Köztársaság (kr)
1118
Malajzia (my)
1325
Mexikó (mx)
1324
Hollandia (nl)
1412
Új-Zéland (nz)
1426
Norvégia (no)
1415
1611
Fülöp-szigetek (ph)
1608
Portugália (pt)
1620
Oroszország (ru)
1821
Szingapúr (sg)
1907
Spanyolország (es)
0519
Svájc (ch)
0308
Svédország (se)
1905
Taiwan (tw)
2023
Thaiföld (th)
2008
Nagy-Britannia (gb)
0702
Egyesült Államok (us)
2119
„A/V Control” 22
AACS 60
Alapbeállítási menü 44
ANGLE 24
AUDIO 24
„Audio Control” 27
„Audio Output Mode” 51
„Audio Setup” 47
AVCHD 6, 60
CD 5
Csatlakoztatás
audiovezetékek 12
videovezetékek 10
D
DIMMER 24
DISPLAY 24
Dolby Digital 14, 60
„Dolby Digital Output” 47
Dolby Digital Plus 48, 60
Dolby TrueHD 48, 60
DTS 60
„DTS Downmix” 47
„DTS Output” 47
DTS-HD 48, 60
DVD VIDEO 60
DVD+R 61
DVD+RW 61
DVD-R 61
DVD-RW 61
„Memory” 28
„Movies” 32
MPEG 32
„Music” 36
O
„Options” 52
P
„Parental Control” 50
„Photos” 40
POP UP/MENU 25
Pro Logic 14, 47, 60
Progresszív formátum 61
Régiókód 7
„Setup” 22
„Slideshow” 41
Sorváltásos formátum 61
„Speaker Setup” 51
„Speakers” 12, 51
SUBTITLE 24
Színes gombok 24
További információk
Pakisztán (pk)
A
M
T
Távvezérlő 16, 17, 24
Tétel 61
Tétellista 22
TOP MENU 25
„TV Type” 45
V
Videó alapú műsor 61
„Video Control” 28
„Video Setup” 45
E
Elemek 16
Előlapi kijelző 59
F
Fejezet 60
Film alapú műsor 61
G
Gyorsbeállítás (Easy Setup) 18
H
Használható lemezek 5
HDMI 11, 12, 18, 45, 47, 61
HDMI vezérlés 11, 21, 52
Hibaelhárítás 54
63
Download PDF

advertising