Sony | BDP-S380 | Sony BDP-S380 S380 Blu-ray Disc™/DVD player Használati útmutató

4-261-092-11(1)
Kezelési útmutató
Blu-ray, DVD-lejátszó
BDP-S380, BDP-S383
© 2011 Sony Corporation
E:\munka\0001 sony\00000 halad\BDP-S380,
~383\00 origi\GB_020WAR.fm
master page=left
specdef20090918
GB_010COV.book Page 2 Friday, February 25, 2011 4:28 PM
Figyelmeztetés
A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében ne
tegye ki a készüléket csapadék, nedvesség hatásának.
Az áramütés elkerülése érdekében ne bontsa meg a
burkolatot. A készülék javítását bízza szakemberre.
A hálózati csatlakozóvezeték cseréjét kizárólag
szakember végezheti.
hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és
elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen
adja le. A feleslegessé vált termékének helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem
követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz
vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
A fenti előírás erre a tartozékra is vonatkozik:
távvezérlő, vezeték nélküli adapter.
Az elemeket vagy az elemmel ellátott eszközt ne
helyezze el olyan helyen, ahol sugárzó hőnek van
kitéve, például a napfény vagy tűz.
Figyelem!
Ha ezt a berendezést egy másik optikai készülékkel
együtt használja, növekszik a szem veszélyeztetettsége.
Mivel ez a Blu-ray lemezlejátszó olyan lézersugárral
működik, amely veszélyes lehet az emberi szemre,
soha ne szerelje szét a készüléket.
A javítást bízza szakemberre.
Ez a jelölés a készülékházban, a lézervédő burkolaton
található.
Az európai országok vásárlói számára
E készülék besorolása CLASS 1 LASER (1. osztályú
lézerberendezés). A CLASS 1 LASER PRODUCT
jelölés a készülék hátoldalán található.
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az
Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt
jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási
Feleslegessé vált elemek hulladékként
való eltávolítása (Használható az
Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy a csomagolásán azt
jelzi, hogy a termékhez mellékelt elemet ne kezelje
háztartási hulladékként.
Egyes elemeken ez a jelzés egy vegyjellel együtt van
feltűntetve. A higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjele
akkor van feltűntetve, ha az elem több, mint 0,0005%
higanyt vagy 0,004% ólomot tartalmaz.
Az elemek hulladékként való elhelyezésének szakszerű
módjával segít megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem
követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében.
Olyan termékek esetén, ahol biztonsági, hatékonysági
és adatkezelési okok miatt állandó kapcsolat szükséges
a beépített elemekkel, az elemek eltávolításához
szakember szükséges.
Az elemek szakszerű hulladékkezelése érdekében a
készülék hasznos élettartamának végén adja le azt a
megfelelő hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen.
Más típusú elemek esetében olvassa el az útmutató
azon szakaszát, mely az elemek szakszerű eltávolítását
részletezi. Az elemeket adja le a használt elemek
számára kijelölt hulladékgyűjtő helyen.
A termék vagy az elemek újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz
vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Az európai országok vásárlói számára
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió, 1-71 Konan, Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal
és az EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony
Deutschland GmbH (Németország, 70327 Stuttgart,
Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük,
bármely szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos
ügyben, a különálló szerviz- vagy jótállási
2
BDP-S380/S383
4-261-092-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000 halad\BDP-S380,
~383\00 origi\GB_020WAR.fm
master page=right
specdef20090918
GB_010COV.book Page 3 Friday, February 25, 2011 4:28 PM
dokumentumokban megadott címekhez forduljon.
Óvintézkedések
• A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében soha
ne tegyen folyadékkal teli edényt, pl. virágvázát a
készülékre.
• Úgy helyezze el a készüléket, hogy üzemzavar esetén
azonnal ki tudja húzni a hálózati vezetéket a hálózati
aljzatból.
Óvintézkedések
Ez a készülék a tesztek alapján megfelelt az EMC
irányelvek 3 méternél rövidebb csatlakozóvezeték
használata esetén megadott határértékeinek.
Elhelyezés
• Úgy helyezze el a készüléket, hogy a levegő
szabadon áramolhasson körülötte, máskülönben
túlmelegedhet.
• Ne helyezze a készüléket puha felületre, pl.
takaróra, amely eltakarhatja a szellőzőnyílásokat.
• Ne helyezze a lejátszót zárt térbe, pl. szekrénybe
vagy hasonló helyre.
• Kerülje az alábbi elhelyezéseket: fűtőtestek
közelében illetve olyan helyen, ahol közvetlen
napfénynek, túlzott pornak vagy ütődésnek van
kitéve.
• Ne működtesse a készüléket kültéri körülmények,
járműben, hajón vagy egyéb járműben.
• Ha a készüléket hideg helyről meleg helyre viszi,
vagy rendkívül nyirkos helyen tárolja, pára
csapódhat le a lencsékre, a lejátszó belsejében. A
készülék megfelelő működése ilyenkor nem
garantált. Ha páralecsapódás fordul elő, vegye ki
a lemezt és hagyja bekapcsolva a lejátszót kb. fél
óráig, amíg a nedvesség elpárolog.
• Ne helyezze el döntött helyzetben a lejátszót. A
készülék kizárólag vízszintes helyzetben
üzemeltethető.
• A lejátszót a felhasználó testétől (nem beleértve a
karokat, csuklókat, lábat és bokát) legalább 20 cm
távolságban helyezze el és használja.
• Ne helyezzen nehéz vagy rögzítetlen tárgyakat a
lejátszóra.
• Lemezeken kívül ne helyezzen semmilyen
tárgyat a lemeztálcára, mert a lejátszó vagy a
tárgy megsérülhet.
• Szállítás előtt vegye ki a lemezt a lejátszóból. Ha
ezt nem teszi meg, a lemez megsérülhet.
• A lejátszó mozgatásakor húzza ki a lejátszóból a
hálózati csatlakozóvezetéket és egyéb
csatlakozóvezetékeket.
Néhány szó az energiaellátásról
Mindig a csatlakozódugaszt, és soha ne a
vezetéket fogja meg.
• A hálózati csatlakozóvezeték sérülésének
megelőzése érdekében ügyeljen az alábbiakra. Ne
használja a hálózati csatlakozóvezetéket, ha az
megsérült, ellenkező esetben tűz vagy áramütés
keletkezhet.
– Ügyeljen, hogy ne csípje be a hálózati
csatlakozóvezetéket a lejátszó és a fal, polc stb.
közé.
– Ne helyezzen semmilyen nehéz tárgyat a
hálózati csatlakozóvezetékre és a vezeték
kihúzásakor ne a vezetéket fogja meg.
Hangerõbeállítás
Ne hangosítsa fel a készüléket nagyon halk vagy
teljesen hiányzó bemeneti jel esetén. Amennyiben
mégis így tenne, a hallása és a hangsugárzók
károsodhatnak, amikor hirtelen újra egy hangos
részt játszik le.
Tisztítás
Puha ruhával törölje le a készülék burkolatát és
kezelőszerveit. A tisztításhoz soha ne használjon
súrolószert, súrolószivacsot, benzint vagy alkoholt.
A lemezek tisztítása, lemez/
lencsetisztítók
Ne használjon tisztítólemezeket vagy lemez-,
lencsetisztítókat (száraz vagy szóró típust). A
készülék meghibásodhat.
Alkatrészek cseréje
A készülék javítása esetén a cserélt alkatrészeket
összegyűjthetik újrafelhasználás vagy
újrahasznosítás céljából.
A HDMI OUT aljzat csatlakoztatásáról
Kérjük, vegye figyelembe az alábbi előírásokat,
mert a szakszerűtlen műveletsor a HDMI OUT
aljzat és a csatlakozódugasz sérülését okozhatja.
• A megfelelő helyzetben illessze a HDMI dugaszt
a lejátszó hátoldalán lévő HDMI OUT aljzathoz.
Ügyeljen arra, hogy a dugaszt ne fordítva vagy
ferdén csatlakoztassa.
• A lejátszó elmozdítása előtt húzza ki a HDMIvezetéket.
• A készülék mindaddig feszültség alatt áll, amíg a
hálózati aljzathoz van csatlakoztatva, még akkor
is, ha a készülék ki van kapcsolva.
• Ha hosszú ideig nem használja készülékét, húzza
ki a hálózati csatlakozót a hálózati aljzatból.
,Folytatódik
BDP-S380/S383
4-261-092-11(1)
3
E:\munka\0001 sony\00000 halad\BDP-S380,
~383\00 origi\GB_020WAR.fm
master page=left
specdef20090918
GB_010COV.book Page 4 Friday, February 25, 2011 4:28 PM
• A HDMI-vezeték csatlakoztatásakor vagy
kihúzáskor egyenesen tartsa a csatlakozót. Ne
csavarja vagy erőltesse a HDMI dugaszt a HDMI
aljzatba.
FONTOS TUDNIVALÓ!
3D videók megtekintése közben az emberek
bizonyos csoportja kényelmetlenül (például:
szemfájdalom, szemfáradtság, hányinger)
érezheti magát. Javasoljuk, hogy minden néző
tartson rendszeres szüneteket a 3D videók
megtekintése közben. A szünetek hossza és
mennyisége személyenként változó lehet.
Döntse el, hogy önnek mi a legmegfelelőbb.
Amennyiben kényelmetlenséget érez, hagyja
abba a 3D videó nézését, amíg a kényelmetlen
érzés el nem múlik, illetve keresse fel az
orvosát, ha úgy érzi szükségesnek. Vegye
figyelembe (i) a bármely csatlakoztatott
készülékről vagy a Blu-ray lejátszóról
megtekintett videoanyaggal kapott használati
útmutató vagy figyelemfelhívó jelzések
javaslatait, illetve (ii) olvassa el honlapunkat
(http://www.sonyeurope.com/myproduct/) a
legfrissebb információkkal kapcsolatban. A
gyermekek (főleg a hat éves kor alattiak) látása
még fejlődésben van. Kérjen tanácsot orvosától
(szemészétől, gyermekorvosától) mielőtt a
gyermeknek a 3D videó megtekintését
engedélyezi.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen kérdése
vagy problémája merül fel, keresse fel a vásárlás
helyét.
Másolásvédelem
Tájékoztatjuk a Blu-ray és DVD-lemezek fejlett
másolásvédelmi rendszereiről. Ezek az AACS
(Advanced Access Content System - Fejlett
tartalomelérési rendszer) és CSS (Content
Scramble System - Tartalom titkosító rendszer)
nevű rendszerek a lejátszással, az analóg
kimenettel, és más hasonló funkciókkal kapcsolatos
korlátozásokat jelenthetnek. A megvásárolt
készülék működése és a tapasztalható korlátozások
a vásárlás időpontjától függően változhatnak, mivel
az AACS igazgató tanácsa megváltoztathat vagy
életbe léptethet korlátozásokat a vásárlás időpontja
után.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC.
védjegye és bejegyzett védjegye.
A „Blu-ray Disc” védjegy.
A „Blu-ray Disc”, „DVD+RW”, „DVD-RW”,
„DVD+R”, „DVD-R”, „DVD VIDEO” és „CD”
védjegyek.
A „BD-LIVE”, „BD-LIVE” logo és a
„BONUSVIEW” a Blu-ray Disc Association
bejegyzett védjegyei.
Az „x.v.Colour” és „x.v.Colour” logo a Sony
Corporation védjegyei.
A „BRAVIA” a Sony Corporation védjegye.
A „PhotoTV HD” és a „PhotoTV HD” logo a
Sony Corporation védjegyei.
Az MPEG Layer-3 hangtömörítési technológia és
szabadalom felhasználása a Fraunhofer IIS és
Thomson engedélyével történt.
A Windows Media a Microsoft Corporation
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.
Ez a készülék a Microsoft Corporation számos
szabadalmi oltalma alatt áll. Ezen technológiák
használata vagy megosztása a terméken kívül a
Microsoft vagy jogosult Microsoft leányvállalat
engedélye nélkül tilos.
A CD-, DVD- és Blu-ray lemezzel, illetve
zenével kapcsolatos Gracenote Inc.-től származó
adatok szerzői jogvédelem alatt állnak. Copyright
© 2000–napjainkig. Gracenote szoftver,
copyright © 2000–napjainkig. A Gracenote egy
vagy több szabadalma erre a készülékre és annak
szolgáltatásaira vonatkozik. Az alkalmazható
Gracenote szabadalmak listáját (mely nem
feltétlenül teljes) lásd a Gracenote honlapon. A
Gracenote, a CDDB, a MusicID, a MediaVOCS,
a Gracenote logo és logotípus, illetve a „Powered
by Gracenote” logo a Gracenote védjegye, vagy
bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/
vagy egyéb országokban.
• Minden márkanév annak jogos tulajdonosának
védjegye.
• Az egyéb rendszerek és terméknevek a gyártóik
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Ebben az
útmutatóban a ™ és ® jelölések nincsenek
feltűntetve.
Védjegyek és szerzõi jogok
4
• Az „AVCHD” és az „AVCHD” logo a Panasonic
Corporation és a Sony Corporation védjegye.
• A Java, a kávéscsésze logo, és minden Javához
kötődő védjegy a Sun Microsystem védjegye
vagy bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban vagy egyéb országokban.
• A
, az „XMB” és a „xross media bar” a Sony
Corporation és a Sony Computer Entertainment
Inc. védjegyei.
• Ez a termék High-Definition Multimedia
Interface (HDMI™) technológiát alkalmaz. A
HDMI név, a HDMI-logo és a High-Definition
BDP-S380/S383
4-261-092-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000 halad\BDP-S380,
~383\00 origi\GB_010COVTOC.fm
master page=right
specdef20090918
GB_010COV.book Page 5 Friday, February 25, 2011 4:28 PM
Tartalomjegyzék
Figyelmeztetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Óvintézkedések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Részegységek és kezelőszervek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Csatlakoztatások és beállítások
1. lépés: a lejátszó csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2. lépés: gyorsbeállítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Kapcsolódás a hálózathoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Lejátszás
Lemez lejátszása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Lejátszás USB-eszközről . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Lejátszás a hálózatról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Választható funkciók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Alapbeállítások
Az alapbeállítások menü. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
[Network Update] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
[Screen Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
[Audio Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
[BD/DVD Viewing Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
[Parental Control Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
[Music Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
[System Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
[Network Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
[Easy Setup] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
[Resetting] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
További információk
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Minőségtanúsítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Tárgymutató . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
5
BDP-S380/S383
4-261-092-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000 halad\BDP-S380,
~383\00 origi\GB_030PAR.fm
master page=left
specdef20090918
GB_010COV.book Page 6 Friday, February 25, 2011 4:28 PM
Részegységek és kezelõszervek
Elõlap
z
A N gombon tapintható jelölés található. A tapintópontot referenciaként használhatja a készülék vezérlése
közben.
A Lemeztálca
F x (állj)
B Üzemi jelző
G N (lejátszás)
Világít, ha a készülék be van kapcsolva.
C Távvezérlés érzékelő
D Előlapi kijelző
N, X: lejátszás vagy szüneteltetés alatt
világít.
: az ismétléses lejátszási funkció
bekapcsolt állapotában világít.
: 720p, 1080i, 1080p felbontású
videó jelkimenet esetén világít.
E
(USB) aljzat
USB-eszköz csatlakoztatásához.
H Z (nyit/zár)
I [/1 (be/készenlét)
A lejátszó be- vagy kikapcsolása.
A lemeztálca zárolása (gyermekzár)
A lemeztálca zárolásával
megakadályozhatja, hogy az véletlenül
kinyíljon.
A lejátszó bekapcsolt állapotában tartsa
nyomva a N gombot a készüléken legalább
10 másodpercig. A lemeztálca zárolása
aktiválódik vagy kikapcsol.
Hátoldal
A LINE OUT (R-AUDIO-L) aljzatok
E
B LINE OUT (VIDEO) aljzat
F DIGITAL OUT (COAXIAL) aljzat
C HDMI OUT aljzat
G COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB, PR) aljzatok
D LAN (100) aljzat
(USB) aljzat
6
BDP-S380/S383
4-261-092-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000 halad\BDP-S380,
~383\00 origi\GB_030PAR.fm
master page=right
specdef20090918
GB_010COV.book Page 7 Friday, February 25, 2011 4:28 PM
Távvezérlõ
A távvezérlő funkciók a lemez típusától és a
lejátszó állapotától függően változhatnak.
A Z (nyit/zár)
A lemeztálca nyitása, zárása
-TV- t (TV-bemenet választó)
Váltás a tv-készülék és egyéb külső
jelforrás között.
-TV- [/1 (TV be/készenlét)
A tv-készülék be- vagy kikapcsolása.
[/1 (be/készenlét)
A lejátszó be- vagy kikapcsolása.
B Számgombok (0–9)
A tétel-, fejezetszám stb. beírása.
2 (hangerő) +/–
A tv-készülék hangerejének beállítása.
AUDIO (17. oldal)
Többnyelvű hangsávot tartalmazó BD-,
DVD-lemez műsor nyelvének
kiválasztása.
A hangsáv kiválasztása CD-lemezen.
SUBTITLE (17. oldal)
Többnyelvű szinkronfeliratot tartalmazó
BD-, DVD-lemeznél a felirat nyelvének
kiválasztása.
(némítás)
A hang ideiglenes kikapcsolása
C Színes gombok (piros, zöld,
sárga, kék)
Gyorskiválasztó gombok az interaktív
funkciókhoz.
D TOP MENU
A BD- vagy DVD-lemez főmenüjének
megjelenítése.
POP UP/MENU
z
• Az 5-ös számgombon, az AUDIO, 2 + és N
gombon tapintható jelölés található. A
tapintópontot referenciaként használhatja a
készülék vezérlése közben.
• A szürke színű gombok a sötétben világítanak
(csak BDP-S383).
A BD-ROM előbukkanó menüjének
vagy a DVD-lemez menüjének be- és
kikapcsolása.
OPTIONS (14. oldal)
A kiválasztható beállítások menüje
jelenik meg a képernyőn.
HOME
A lejátszó belép a HOME menübe.
Ha a főmenü kategória-ikonján
megnyomja, a háttér jelenik meg.
,Folytatódik
BDP-S380/S383
4-261-092-11(1)
7
E:\munka\0001 sony\00000 halad\BDP-S380,
~383\00 origi\GB_030PAR.fm
master page=left
specdef20090918
GB_010COV.book Page 8 Friday, February 25, 2011 4:28 PM
RETURN
Visszakapcsolás az előző képernyőre.
</M/m/,
A kurzor mozgatása a kiválasztandó
menüpontra.
Középső gomb (ENTER)
Belépés a kiválasztott menüpontba.
E ./> (előző/következő)
A fõmenü
A főmenü a HOME gomb megnyomásakor
jelenik meg. A </, gombbal válasszon
kategóriát. A M/m gombbal válasszon egy
menüpontot, és nyomja meg az ENTER
gombot.
Menüpont
Kategória
Ugrás az előző, következő fejezetre,
műsorszámra stb.
X (szünet)
Lejátszás szüneteltetése, vagy a
szüneteltetett lejátszás folytatása.
m/M (gyorsított lejátszás
hátra/gyorsított lejátszás előre)
• Gyorskeresés a lemezen (hátra, előre),
normál lejátszás közben. A keresési
sebesség a gomb minden
megnyomásakor megváltozik.
• Ha szünet üzemmódban egy
másodpercnél tovább tartja nyomva, a
készülék lassított lejátszásra kapcsol.
• Ha szünet üzemmódban röviden
megnyomja, a készülék képenként
lépteti a műsort.
[Setup]: a lejátszó beállításainak
módosítása.
[Photo]: fényképek megjelenítése.
[Music]: zene lejátszása.
[Video]: videofelvételek lejátszása.
[Network]: hálózati elemek
megjelenítése.
N (lejátszás)
A lejátszás megkezdődik.
(kedvencek) (14. oldal)
Megjeleníti a kedvencek listájához
hozzáadott Internet tartalmat. Legfeljebb
18 kedvenc internetes programot
tárolhat.
x (állj)
Megállítja a lejátszást és megjegyzi a
lemez megállításának pontját
(folytatólagos lejátszás).
A folytatási pont helye egy tétel vagy
műsorszám esetén a leállítási hely,
fényképfájl esetén a legutoljára
megtekintett fénykép.
DISPLAY (12. oldal)
A lejátszási információk megjelenítése a
képernyőn.
8
BDP-S380/S383
4-261-092-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000 halad\BDP-S380,
~383\00 origi\GB_040BAS.fm
master page=right
specdef20090918
GB_010COV.book Page 9 Friday, February 25, 2011 4:28 PM
Csatlakoztatások és beállítások
1. lépés: a lejátszó csatlakoztatása
Csatlakoztatások és beállítások
Ne csatlakoztassa a hálózati vezetéket mindaddig, míg az összes vezetéket nem csatlakoztatta.
A mellékelt tartozékokat lásd „A mellékelt tartozékok” szakaszban (23. oldal).
Csatlakoztatás a tv-készülékhez
Az alábbi csatlakoztatási módok közül válassza ki azt, mely megfelel a tv-készülék bemeneteinek.
Csatlakoztatáskor egyeztesse a dugasz és az aljzat színét.
HDMI-vezeték*1
Kiváló
minőség
Audio-, videovezeték*1
Komponens videovezeték*2
(külön megvásárolható)
Audio-, videovezeték*1
Normál
minőség
*1 Lásd „A mellékelt tartozékok” szakaszban (23. oldal).
*2 A BD-ROM-ról a védett tartalom 48i/576i felbontással kerül lejátszásra a COMPONENT VIDEO OUT
aljzaton (4. oldal).
b
Ne csatlakoztassa a lejátszót videomagnón keresztül. A videomagnón keresztül betáplált jelek minőségét a
másolásvédelmi rendszerek befolyásolják, ezért képtorzulás észlelhető a tv-képernyőn.
,Folytatódik
BDP-S380/S383
4-261-092-11(1)
9
E:\munka\0001 sony\00000 halad\BDP-S380,
~383\00 origi\GB_040BAS.fm
master page=left
specdef20090918
GB_010COV.book Page 10 Friday, February 25, 2011 4:28 PM
Csatlakoztatás AV-erõsítõhöz (rádióerõsítõhöz)
Az alábbi csatlakoztatási módok közül válassza ki azt, mely megfelel az AV-erősítő
(rádióerősítő) bemeneteinek. Ha az A vagy B módszert választja, végezze el a megfelelő
beállításokat az [Audio Settings] menüben (16. oldal).
HDMI-vezeték*1
HDMI-vezeték
(külön megvásárolható)
t Állítsa be a [BD Audio MIX Setting] menüpontot (16. oldal)
Koaxiális digitális vezeték (külön
megvásárolható)
t Állítsa be a [Dolby Digital*2] és a [DTS*3] menüpontot
(17. oldal).
Audio-, videovezeték*1
*1 Lásd „A mellékelt tartozékok” szakaszban (23.
oldal).
*2 A készülék gyártása a Dolby Laboratories
engedélyével történt.
A Dolby, a Pro Logic és a dupla-D szimbólum a
Dolby Laboratories védjegye.
*3 A készülék gyártása az 5,451,942; 5,956,674;
5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535;
7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567
számú egyesült államokbeli, valamint egyéb, az
Egyesült Államokon kívüli nemzetközi
szabadalmak engedélyével történt. A DTS, a
DTS szimbólum bejegyzett védjegyek. A DTSHD és a DTS-HD Master Audio és a DTS logok
a DTS Inc. bejegyzett védjegyei. A termék
szoftver elemet tartalmaz. © DTS Inc. Minden
jog fenntartva.
10
BDP-S380/S383
4-261-092-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000 halad\BDP-S380,
~383\00 origi\GB_040BAS.fm
master page=right
specdef20090918
GB_010COV.book Page 11 Friday, February 25, 2011 4:28 PM
2. lépés: gyorsbeállítás
A legelsõ bekapcsoláskor
1
Vezetékes beállítás
Egy LAN-vezetékkel csatlakoztassa a
lejátszó LAN (100) aljzatát.
Helyezzen be két AA (R6) típusú
elemet a távvezérlõbe, ügyelve a
helyes 3 és # polaritásra.
LAN-vezeték
(külön megvásárolható)
Szélessávú
útválasztó
2
Csatlakoztassa a lejátszót a hálózati
aljzathoz.
ADSL modem,
Internet
vezetékes modem
Csatlakoztatások és beállítások
Várjon egy rövid ideig, amíg a készülék
bekapcsol és az [Easy Setup]
gyorsbeállítás megkezdődik.
Kapcsolódás a
hálózathoz
z
Egyenes- vagy kereszt árnyékolt vezeték (LANvezeték) használata javasolt.
Hálózati beállítások
Válassza ki a [Network Settings], [Internet
Settings], majd a [Wired Setup] menüpontot
(19. oldal), és a képernyő-utasításokat
követve végezze el a beállításokat.
hálózati aljzathoz
3
Kapcsolja be a lejátszót a [/1
gombbal.
USB vezeték nélküli beállítás
Kapcsolja ki a lejátszót, majd csatlakoztassa
az USB vezeték nélküli LAN adaptert
(UWA-BR100, csak 2010 Októbere után
elérhető) a készülék előlapi vagy hátoldali
USB aljzatába.
b
Az USB vezeték nélküli LAN adapter nem minden
régióban érhető el.
4
5
USB vezeték nélküli
LAN adapter
Kapcsolja be a tv-készüléket, és
válassza ki a lejátszó számára
fenntartott videocsatornát.
Hajtsa végre a gyorsbeállítást.
A képernyő-utasításokat követve, a
távvezérlő </M/m/, és ENTER
gombjával végezze el az
alapbeállításokat.
LAN-vezeték
(külön megvásárolható)
Vezeték nélküli ADSL modem,
Internet
LAN útválasztó vezetékes modem
Hálózati beállítások
</M/m/,
ENTER
Válassza ki a [Network Settings], [Internet
Settings], majd az [USB Wireless Setup]
menüpontot (19. oldal), és a képernyőutasításokat követve végezze el a
beállításokat.
BDP-S380/S383
4-261-092-11(1)
11
E:\munka\0001 sony\00000 halad\BDP-S380,
~383\00 origi\GB_050PLY.fm
master page=left
specdef20090918
GB_010COV.book Page 12 Friday, February 25, 2011 4:28 PM
2
Lejátszás
• Csatlakoztassa a lejátszót a hálózathoz
(11. oldal).
• Válassza ki az [Allow] beállítást a [BD
Internet Connection] menüben (17.
oldal).
Lemez lejátszása
A lejátszható lemeztípusokat lásd [A
lejátszáshoz használható lemezek] című
részben (24. oldal).
1
2
Kapcsolja be a tv-készüléket, és
válassza ki a lejátszó számára
fenntartott videocsatornát.
Nyomja meg a Z gombot, és
helyezzen egy lemezt a lemeztálcára.
Készítse elõ a BD-LIVE (csak BD-LIVE
esetén) funkciót.
3
Helyezzen be egy BONUSVIEW, BDLIVE tartalommal rendelkezõ BD-ROM
lemezt.
A lemeztípustól függően a működési
mód eltérhet. Lásd a lemezhez mellékelt
útmutatót.
z
Az USB memórián lévő adatok törléséhez válassza
ki az [Erase BD Data] opciót a
[Video]
menüben, és nyomja meg az ENTER gombot. A
buda mappa teljes tartalma törlődik.
A lejátszási oldallal lefelé
3
Zárja be a lemeztálcát a Z gombbal.
A lejátszás megkezdődik.
Ha a lejátszás nem kezdődik meg,
válassza ki a
ikont a
[videó],
[zene] vagy
[fénykép] kategóriában,
és nyomja meg az ENTER gombot.
A lejátszási információk
kijelzése
A DISPLAY gombbal ellenőrizheti a
lejátszási információkat stb.
A kijelzett információk a lemeztípustól és a
lejátszó állapotától függően eltérhetnek.
Példa: BD-ROM lejátszása közben
A BONUSVIEW, BD-LIVE
használata
A „BD-LIVE*” logoval ellátott BD-ROM
lemezek olyan bónusz tartalmakat és egyéb
adatokat tartalmazhatnak, melyek letölthetők
az Internetről.
*
1
Csatlakoztasson egy USB memóriát a
lejátszó hátsó USB aljzatához (6.
oldal).
Helyi tárolóként használjon 1 GB-nál
nagyobb tárterületű USB memóriát.
A Kimenőjel felbontása/
Videofrekvencia
B A tétel neve vagy száma
C A kiválasztott hangbeállítás
D Rendelkezésre álló funkciók (
kameraállás,
hang,
felirat)
E Lejátszási információk
Megjeleníti a lejátszási módot, a
lejátszási állapotjelzőt, a lemeztípust, a
12
BDP-S380/S383
4-261-092-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000 halad\BDP-S380,
~383\00 origi\GB_050PLY.fm
master page=right
specdef20090918
GB_010COV.book Page 13 Friday, February 25, 2011 4:28 PM
videó kódolási eljárásokat, a
bitsűrűséget, az ismétlési funkciót, az
eltelt időt, és a teljes lejátszási időt.
F Fejezet száma
G A jelenleg kiválasztott kameraállás
Lejátszhatja a csatlakoztatott USB-eszközön
lévő video-, zenei- és fényképfájlokat.
A lejátszható USB-eszközökről a
[Lejátszható fájltípusok] című részben
olvashat bővebben (24. oldal).
1
Helyezze az USB memóriaeszközt a
lejátszó USB aljzatába.
Csatlakoztatás előtt olvassa el az USBeszköz kezelési útmutatóját is.
1
2
3
Készítse elõ a BRAVIA Internet Video
funkció használatát.
Csatlakoztassa a lejátszót a hálózathoz
(11. oldal).
A </, gombbal válassza ki a
(Video),
(Music) vagy
(Photo)
kategóriát a fõmenüben.
Lejátszás
Lejátszás USB-eszközrõl
z
Bizonyos internetes tartalmak számítógépen
keresztül történő regisztrációt kívánnak meg a
használat előtt.
Válassza ki a kívánt Internet
szolgáltató ikonját a M/m gombbal, és
nyomja meg az ENTER gombot.
Ha az internetes tartalmak listája nem
jelenik meg, a „sikertelen” ikon vagy egy
új ikon jelenik meg.
A vezérlõpanel használata
A vezérlőpanel akkor jelenik meg, amikor a
videofájl lejátszása megkezdődik. A kijelzett
elemek az Internet szolgáltatótól függően
változhatnak.
Az újbóli megjelenítéshez nyomja meg a
DISPLAY gombot.
USB-eszköz
2
3
A </, gombbal válassza ki a
[videó],
[zene] vagy
[fénykép]
kategóriát a fõmenüben.
A M/m gombbal válassza ki az
(USB-eszköz) opciót, és nyomja meg
az ENTER gombot.
Lejátszás a hálózatról
Lejátszás a BRAVIA Internet
Video szolgáltatás
használatával
Ez a funkció internetes átjáróként,
közvetlenül az Ön lejátszójára továbbítja a
kiválasztott tartalmat, és számos előfizethető
szolgáltatást.
A Vezérlő kijelzés
A lejátszást a </M/m/, és az
ENTER gombokkal vezérelheti.
B Lejátszási állapotjelző
Állapotjelző sáv, jelenlegi helyzetet
jelző kurzor, lejátszási idő, videofájl
hossza.
C A hálózat állapota
A
jelzi a hálózati kapcsolat
jelerősségét.
A
jelzi a vezetékes hálózati
kapcsolatot.
D Hálózati átviteli sebesség
E Következő videofájl neve
F A jelenlegi videofájl neve
13
BDP-S380/S383
4-261-092-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000 halad\BDP-S380,
~383\00 origi\GB_050PLY.fm
master page=left
specdef20090918
GB_010COV.book Page 14 Friday, February 25, 2011 4:28 PM
Választható funkciók
Az OPTIONS gombbal változatos beállítási
és lejátszási lehetőségek közül választhat. A
választható menüpontok a helyzettől függően
változhatnak.
Opciók
Részletek
[Pause]
A lejátszás szüneteltetése.
[Top Menu]
A BD- vagy DVD-lemez
főmenüjének megjelenítése.
[Menu/Popup
Menu]
A BD-ROM lemez előugró
menü vagy a DVD
lemezmenü megjelenítése.
[Title Search]
Tétel keresése a BD-ROM,
DVD VIDEO lemezen, és
lejátszás az elejétől.
[Chapter
Search]
Fejezet keresése és a fejezet
lejátszása az elejétől.
[Angle]
Több kameraállásból felvett
jeleneteket tartalmazó BD-,
DVD-lemeznél másik
kameraállásra váltás.
[IP Content
Noise
Reduction]
Az internet alapú tartalmak
képének javítása.
Általános opciók
Opciók
Részletek
[Playback
History]
Tétel megjelenítése a
Gracenote technológiával
rendelkező BD-ROM,
DVD-ROM, zenei CD-DA
lejátszási listájában.
[Repeat
Setting]
Ismétlési funkció
kiválasztása.
[Favourites
List]
A kedvencek listájának
megjelenítése.
[Play/Stop]
Lejátszás elindítása vagy
megállítása.
[Play from
start]
Az adott elem lejátszása az
elejétől.
[Information
Display]
A Gracenote technológiával
rendelkező BD-ROM,
DVD-ROM, zenei CD-DA
információs képernyője.
[Database
Browser]
A lejátszási információk
kijelzésekor látható adatok
Gracenote kulcsszavai
alapján keres vonatkozó
információkat.
[Search
Contents]
[Add to
Favourites]
A lejátszási információk
kijelzésekor látható adatok
Gracenote kulcsszavai
alapján keres vonatkozó
BRAVIA Internet Video
tartalmakat.
Csak [Music] üzemmódban
Opciók
Részletek
[Add
Az USB memórieszközön
Slideshow található zenei fájlokat
BGM]
regisztrálja háttérzenei
lejátszásra (BGM diavetítés).
Csak [Photo] üzemmódban
Opciók
Részletek
[Slideshow
Speed]
A diavetítés sebességét
állítja be.
[Slideshow
Effect]
A diavetítés képei közti
áttünések beállítása.
[Slideshow
BGM]
• [Off]: A TV Direct Rec
funkció kikapcsolása.
• [My Music from USB]:
Beállítja az [Add
Slideshow BGM]
opcióban megadott
fájlokat. Ha nincs
megadva zenei fájl, a [(Not
registered)] jelenik meg a
kijelzőn.
• [Play from Music CD]:
Beállítja a CD-DA
műsorszámokat.
[Slideshow]
Diavetítés elindítása.
[Rotate Left]
A kép elforgatása 90°-kal az
óramutató járásával
ellentétes irányba.
Az internetes tartalom
hozzáadása a kedvencekhez.
[Remove from Az internetes tartalom
Favourites]
eltávolítása a kedvencekből.
Csak [Video] üzemmódban
Opciók
Részletek
[A/V SYNC]
A kép és a hang közötti
késés kiegyenlítése
érdekében késlelteti a hang
megszólalását a képhez
képest. (0 ms és 120 ms
közötti értékeket választhat).
[Video
Settings]
14
• [Picture Quality Mode]:
Az eltérő megvilágítási
viszonyokhoz optimalizálja a képi beállításokat.
• [BNR]: a mozaikszerű
blokkzaj csökkentése a
képen.
• [MNR]: Csökkenti a
képzajt (moszkitó zaj).
[Rotate Right] A kép elforgatása 90°-kal az
óramutató járásának
irányába.
BDP-S380/S383
4-261-092-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000 halad\BDP-S380,
~383\00 origi\GB_060ADJ.fm
master page=right
specdef20090918
GB_010COV.book Page 15 Friday, February 25, 2011 4:28 PM
Ikon
Alapbeállítások
Az alapbeállítások menü
[Resetting] (19. oldal)
A lejátszó visszaállítása a gyári
beállításokra.
A lejátszó beállításainak megváltoztatásához
az alapbeállítások menüben válassza ki a
[Setup] opciót.
Az alapértelmezett beállítások aláhúzva
szerepelnek.
2
A </, gombbal válassza ki a
[Setup] kategóriát a fõmenüben.
A M/m gombbal válassza ki a kívánt
beállítási opció ikonját, és nyomja
meg az ENTER gombot.
Ikon
Magyarázat
[Network Update] (15.
oldal)
A lejátszó szoftverének
frissítése.
[Screen Settings] (15.
oldal)
A videobeállítások
elvégzése a
csatlakozóaljzatok
típusának megfelelően.
[Audio Settings] (16. oldal)
Az audiobeállítások elvégzése a
csatlakozóaljzatok típusának
megfelelően.
[BD/DVD Viewing Settings]
(17. oldal)
A BD-, DVD-lejátszás részletes
beállításai.
[Parental Control Settings]
(18. oldal)
A gyermekzár funkció részletes
beállítása.
[Music Settings] (18. oldal)
A Super Audio CD lejátszás
részletes beállításai.
[System Settings] (18.
oldal)
A lejátszó beállításainak
elvégzése.
[Network Update]
Válassza az [OK] opciót a lejátszó
szoftverének hálózaton keresztüli
frissítéséhez.
z
• Javasoljuk, hogy kb. 2-havonta ellenőrizze az
elérhető frissítéseket.
• A frissítési lehetőségekről az alábbi honlapon
tájékozódhat:
http://support.sony-europe.com/
Alapbeállítások
1
Magyarázat
[Easy Setup] (19. oldal)
A gyorsbeállítás ismételt
elindítása az alapbeállítások
elvégzéséhez.
[Screen Settings]
x [TV Type]
[16:9]: Válassza ezt, ha szélesképernyős
vagy szélesképernyős üzemmóddal
rendelkező tv-készüléket csatlakoztat.
[4:3]: Válassza ki a „4:3” beállítást, ha
hagyományos 4:3 képarányú,
szélesképernyős üzemmód nélküli tvkészülékhez csatlakozott.
x [Screen Format]
[Original]: Válassza ezt szélesképernyős
üzemmóddal rendelkező tv-készülék
csatlakoztatásakor. A 4:3 képarányú kép
16:9 képaránnyal jelenik meg
szélesképernyős tv-készüléken is.
[Fixed Aspect Ratio]: A képméret átalakítása
a képernyő méretére az eredeti képarány
megtartásával.
[Network Settings] (19.
oldal)
Az Internet és a hálózat részletes
beállításai.
,Folytatódik
BDP-S380/S383
4-261-092-11(1)
15
E:\munka\0001 sony\00000 halad\BDP-S380,
~383\00 origi\GB_060ADJ.fm
master page=left
specdef20090918
GB_010COV.book Page 16 Friday, February 25, 2011 4:28 PM
x [DVD Aspect Ratio]
[Letter Box]: A szélesképernyős kép alján és
tetején fekete csík látható.
[Pan & Scan]: A kép teljesen kitölti a
képernyőt (függőleges irányban is), de a kép
széleit levágja a készülék.
x [Cinema Conversion Mode]
[Auto]: Általános esetben ezt válassza. A
lejátszó önműködően meghatározza, hogy
video-alapú vagy film-alapú műsort néz, és
kiválasztja a megfelelő átalakítási eljárást.
[Video]: A video-alapú eljárás kiválasztása
függetlenül a műsortól.
x [Output Video Format]
[HDMI]: Általában az [Auto] beállítás
megfelelő.
Válassza ki az [Original Resolution] opciót,
ha a lemez eredeti felbontását kívánja
alkalmazni. Ha a felbontás kisebb, mint az
SD-felbontás, a készülék felskálázza SDfelbontásúvá a képet.
[Component Video]: Válassza ki a tvkészüléknek legmegfelelőbb felbontást.
[Video]: A legkisebb felbontás önműködő
alkalmazása.
z
• Ha a HDMI OUT aljzatot és más videó kimeneti
aljzatokat is csatlakoztatott egyszerre, akkor
válassza a [Component Video] opciót.
• Ha a [HDMI] vagy [Component Video] beállítás
alkalmazása esetén nincs kép, válasszon egy
másik beállítást.
• A COMPONENT VIDEO OUT aljzathoz
történő csatlakozáskor, és a [Component Video]
kiválasztásakor a védett tartalom BD-ROM-ról
történő lejátszása csak 480i/576i kimeneti
felbontásban támogatott (6. oldal).
x [BD/DVD-ROM 1080/24p Output]
[Auto]: 1920 × 1080p/24 Hz videojel
kimenet 1080/24p-kompatibilis tv-készülék
HDMI OUT aljzaton történő
csatlakoztatásával.
[Off]: Ezt az opciót válassza, ha a tvkészüléke nem kompatibilis az 1080/24p
videojelekkel.
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: A csatlakoztatott tv-készülék
típusának önműködő érzékelése és
átkapcsolás a megfelelő színbeállításra.
[YCbCr (4:2:2)]: YCbCr 4:2:2 videojelek
továbbítása.
[YCbCr (4:4:4)]: YCbCr 4:4:4 videojelek
továbbítása.
[RGB]: RGB videojelek továbbítása.
x [HDMI Deep Colour Output]
[Auto]: Általános esetben ezt válassza.
[16bit], [12bit], [10bit]: 16bit/12bit/10bit
videojelek továbbítása (csak akkor, ha a
csatlakoztatott tv-készülék kompatibilis a
Deep Colour rendszerrel).
[Off]: Ezt válassza, ha a kép bizonytalan
vagy a színek természetellenesek.
x [Pause Mode]
[Auto]: Általában ezt válassza. A gyorsan
mozgó képek villogás nélkül jelennek meg.
[Frame]: Az állóképek nagyfelbontású
megjelenítése.
[Audio Settings]
x [Audio (HDMI)]
[Auto]: Általában ezt a beállítást javasolt
használni. A hangkimenet típusának
beállítása a csatlakoztatott HDMI eszköz
paramétereinek megfelelően.
[PCM]: PCM audiojelek továbbítása a
HDMI OUT aljzatból.
x [DSD Output Mode]
[On]: DSD audiojelek továbbítása a HDMI
OUT aljzatból, Super Audio CD lejátszása
esetén. Ha az [On] beállítást választja, akkor
jelek nem kerülnek továbbításra.
[Off]: PCM audiojelek továbbítása a HDMI
OUT aljzatból, Super Audio CD lejátszása
esetén.
x [BD Audio MIX Setting]
[On]: Az interaktív hang és a másodlagos
hang rákeverése az elsődleges hangra.
[Off]: Csak az elsődleges hang továbbítása.
Ezt válassza, ha HD audiojeleket kíván
továbbítani az AV-erősítőre (rádióerősítőre).
16
BDP-S380/S383
4-261-092-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000 halad\BDP-S380,
~383\00 origi\GB_060ADJ.fm
master page=right
specdef20090918
GB_010COV.book Page 17 Friday, February 25, 2011 4:28 PM
x [Dolby Digital]
[Downmix PCM]: A jelkimenet átalakítása
lineáris PCM formátumúvá. Válassza ki ezt a
beállítást, ha a lejátszót saját Dolby Digital
dekóderrel nem rendelkező külső eszközhöz
csatlakoztatja.
[Dolby Digital]: Válassza ki ezt a beállítást,
ha a lejátszót saját Dolby Digital dekóderrel
rendelkező külső eszközhöz csatlakoztatja.
x [DTS]
x [DTS Neo:6]
[Cinema]: A DTS Neo:6 Cinema funkciót
támogató csatlakoztatott eszköz
képességeinek megfelelően a HDMI-OUT
aljzaton érkező sztereó 2-csatornás eredetű
hangot szimulált több-csatornásként adja ki.
[Music]: A DTS Neo:6 Music funkciót
támogató csatlakoztatott eszköz
képességeinek megfelelően a HDMI-OUT
aljzaton érkező sztereó 2-csatornás eredetű
hangot szimulált több-csatornásként adja ki.
[Off]: Az eredeti beérkező hang
csatornaszámával megegyező
csatornaszámban adja ki a hangot a HDMIOUT aljzaton.
x [BD/DVD Menu]
A BD-ROM, DVD VIDEO lemezmenü
alapértelmezett nyelvének kiválasztása.
A [Select Language Code] kiválasztásakor
megjelenik a nyelvkód megadására szolgáló
képernyő. Adja meg a kívánt nyelv kódját a
„Választható nyelvek listája” alapján (26.
oldal).
x [Audio]
A BD-ROM és DVD VIDEO lemezek
alapértelmezett nyelv hangsávjának
kiválasztása.
Az [Original] beállítás kiválasztása esetén a
lemezen fő nyelvként kijelölt nyelv kap
elsőbbséget.
A [Select Language Code] kiválasztásakor
megjelenik a nyelvkód megadására szolgáló
képernyő. Adja meg a kívánt nyelv kódját a
„Választható nyelvek listája” alapján (26.
oldal).
Alapbeállítások
[Downmix PCM]: A jelkimenet átalakítása
lineáris PCM formátumúvá. Válassza ki ezt a
beállítást, ha a lejátszót saját DTS dekóderrel
nem rendelkező külső eszközhöz
csatlakoztatja.
[DTS]: Válassza ki ezt a beállítást, ha a
lejátszót saját DTS dekóderrel rendelkező
külső eszközhöz csatlakoztatja.
[BD/DVD Viewing
Settings]
x [Subtitle]
A BD-ROM és DVD VIDEO lemezek
alapértelmezett felirat nyelvének
kiválasztása.
A [Select Language Code] kiválasztásakor
megjelenik a nyelvkód megadására szolgáló
képernyő. Adja meg a kívánt nyelv kódját a
„Választható nyelvek listája” alapján (26.
oldal).
x [Audio DRC]
x [BD Hybrid Disc Playback Layer]
[Auto]: A lemezen beállított
dinamikatartománnyal történő lejátszás
(csak BD-ROM esetén). Egyéb lemezek
lejátszása a [On] beállítással történik.
[On]: A lejátszás normál tömörítéssel
történik.
[Off]: Nincs tömörítés. A hang
dinamikusabb.
[BD]: A BD-réteg lejátszása.
[DVD/CD]: A DVD vagy CD réteg
lejátszása.
x [BD Internet Connection]
[Allow]: Általános esetben ezt válassza.
[Do not allow]: Az Internet csatlakozás
letiltása.
x [Downmix]
[Surround]: Térhangzású hangkimenet. Ezt
válassza, ha olyan audiokészüléket
csatlakoztat, mely támogatja a Dolby
Surround (Pro Logic) vagy a DTS Neo:6
formátumot.
[Stereo]: Térhangzás nélküli hangkimenet.
Ezt válassza, ha olyan audiokészüléket
csatlakoztat, mely nem támogatja a Dolby
Surround (Pro Logic) vagy a DTS Neo:6
formátumot.
17
BDP-S380/S383
4-261-092-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000 halad\BDP-S380,
~383\00 origi\GB_060ADJ.fm
master page=left
specdef20090918
GB_010COV.book Page 18 Friday, February 25, 2011 4:28 PM
[Parental Control
Settings]
x [Password]
A szülői felügyelet jelszavának megadása
vagy módosítása. A jelszó lehetővé teszi a
korlátozás beállítását BD-ROM, DVD
VIDEO vagy internetes videó lejátszásakor.
Szükség esetén eltérő korlátozási szintet
állíthat be a BD-ROM és a DVD VIDEO
lemezekhez.
[Music Settings]
x [Super Audio CD Playback Layer]
[Super Audio CD]: A Super Audio CD réteg
lejátszása.
[CD]: A Super Audio CD réteg lejátszása.
x [Super Audio CD Playback Channels]
[DSD 2ch]: A 2-csatornás terület lejátszása.
[DSD Multi]: A többcsatornás terület
lejátszása.
x [Parental Control Area Code]
Egyes BD-ROM, DVD VIDEO lemezek
vagy internetes videofelvételek lejátszása
korlátozható a földrajzi terület alapján. A
nemkívánatos jelenetet a készülék kihagyja,
vagy más jelenettel helyettesíti. Kövesse a
képernyő-utasításokat és írja be a négyjegyű
jelszót.
x [BD Parental Control]
Egyes BD-ROM lemezek lejátszása
korlátozható a felhasználó életkora alapján.
A nemkívánatos jelenetet a készülék
kihagyja, vagy más jelenettel helyettesíti.
Kövesse a képernyő-utasításokat és írja be a
négyjegyű jelszót.
x [DVD Parental Control]
A DVD VIDEO lemezek lejátszása a
készüléket kezelő személy életkorának
függvényében korlátozható. A nemkívánatos
jelenetet a készülék kihagyja, vagy más
jelenettel helyettesíti. Kövesse a képernyőutasításokat és írja be a négyjegyű jelszót.
x [Internet Video Parental Control]
Az internetes videofelvételek lejátszása a
készüléket kezelő személy életkorának
függvényében korlátozható. A nemkívánatos
jelenetet a készülék kihagyja, vagy más
jelenettel helyettesíti. Kövesse a képernyőutasításokat és írja be a négyjegyű jelszót.
x [Internet Video Unrated]
[Allow]: A besorolás nélküli Internet videók
lejátszásának engedélyezése.
[Block]: A besorolás nélküli Internet videók
lejátszásának tiltása.
[System Settings]
x [OSD]
Válassza ki a képernyőkijelzések nyelvét.
x [Dimmer]
[Bright]: Normál fényerő.
[Dark]: Gyenge világítás.
[Off]: Lejátszás közben a háttérvilágítás
kikapcsolása. A lejátszástól eltérő
üzemmódokban az alacsony fényerő
alkalmazása.
x [Control for HDMI]
[On]: A következő BRAVIA Sync funkciók
elérhetők:
–egygombos lejátszás,
–rendszer kikapcsolás,
–nyelvkövetés (Language Follow).
[Off]: A funkció kikapcsolva.
z
Olvassa el a tv-készülékhez vagy más készülékhez
mellékelt kezelési útmutatót is.
x [HDMI: Linked to TV-off]
[On]: Önműködően kikapcsolja a lejátszót és
a HDMI-kompatibilis eszközöket, ha a
csatlakoztatott tv-készülék készenléti módba
kapcsol (BRAVIA Sync).
[Off]: A TV Direct Rec funkció
kikapcsolása.
x [Quick Start Mode]
[On]: A bekapcsolási idő lerövidítése.
[Off]: A készenléti teljesítményfelvétel
csökkentése.
18
BDP-S380/S383
4-261-092-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000 halad\BDP-S380,
~383\00 origi\GB_060ADJ.fm
master page=right
specdef20090918
GB_010COV.book Page 19 Friday, February 25, 2011 4:28 PM
x [Auto Standby]
[On]: Az [Auto Standby] funkció
bekapcsolása. A készülék önműködően
készenléti állapotba kapcsol, ha legalább 30
percig egyetlen gombot sem nyom meg a
lejátszón vagy a távvezérlőn.
[Off]: A funkció kikapcsolva.
x [Auto Display]
x [Screen Saver]
[On]: A képernyővédő bekapcsolása. A
képernyővédő önműködően bekapcsol, ha a
készüléket (a képernyőn megjelenített
menüvel) több mint 10 percig nem
működteti.
[Off]: A funkció kikapcsolva.
x [Software Update Notification]
[On]: A rendelkezésre álló szoftverfrissítési
információ megjelenítése (15. oldal).
[Off]: A funkció kikapcsolva.
x [Gracenote Settings]
[Auto]: A lemez lejátszásának
megállításakor a készülék önműködően
letölti a lemez-információkat. A letöltéshez
internetes kapcsolat szükséges.
[Manual]: A lemez-információk letöltése
csak akkor kezdődik meg, ha kiválasztja a
[Playback History] vagy az [Information
Display] funkciót a beállító menüben.
x [System Information]
A lejátszó szoftverváltozatának és a fizikai
cím (MAC) megjelenítése.
x [Internet Settings]
Előzetesen kapcsolódjon a lejátszóval az
Internetre. A részleteket lásd a „Kapcsolódás
a hálózathoz” című részben (11. oldal).
[View Network Status]: A pillanatnyi
kapcsolódási állapot megjelenítése.
[Wired Setup]: Válassza ezt, ha egy
szélessávú útvonalválasztóhoz (routerhez)
csatlakozik LAN-vezetékkel.
[USB Wireless Setup]: Válassza ezt, ha egy
USB vezeték nélküli adaptert használ.
z
Bővebb információkért látogasson el az alábbi
honlapra, és ellenőrizze a GYIK (gyakran
felmerülő kérdések) részt:
http://support.sony-europe.com/
Alapbeállítások
[On]: Önműködően információt jelenít meg
a képernyőn a nézett tétel, kép üzemmód,
audiojel stb. módosításakor.
[Off]: Az információkat csak a DISPLAY
gomb megnyomásakor jeleníti meg.
[Network Settings]
x [Network Connection Diagnostics]
Futtathatja a hálózati diagnosztikai funkciót
a hálózati kapcsolódás ellenőrzéséhez.
x [Media Remote Device Registration]
Az ön „Media Remote” eszközét
regisztrálja.
x [Registered Media Remote Devices]
Megjelenítheti a regisztrált „BD Remote”
eszközök listáját.
[Easy Setup]
A gyorsbeállítás ismételt elindítása az
alapbeállítások elvégzéséhez. Kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat.
[Resetting]
x [Reset to Factory Default Settings]
Visszatérhet a lejátszó gyári beállításaihoz
egy beállítás-csoportban. A kiválasztott
csoport beállításai alaphelyzetbe állnak.
x [Initialize Personal Information]
Törölheti a lejátszón tárolt személyes
információkat.
19
BDP-S380/S383
4-261-092-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000 halad\BDP-S380,
~383\00 origi\GB_070ADD.fm
master page=left
specdef20090918
GB_010COV.book Page 20 Friday, February 25, 2011 4:28 PM
Hang
További információk
Hibaelhárítás
A lejátszó használata során az alábbi
jelenségek valamelyikét észleli, hajtsa végre
a hibaelhárítás előírt műveletét, mielőtt
szakszervizhez fordulna. Ha az alábbi
ellenőrzések végrehajtása után is fennáll az
adott hibajelenség, forduljon a legközelebbi
Sony márkaszervizhez.
Kép
Nincs kép, vagy a kép nem megfelelõ.
, Ellenőrizze, hogy minden vezetéket
megfelelően csatlakoztatott-e (9. oldal).
, Válassza ki a tv-készüléken, a lejátszó
számára fenntartott videocsatornát.
, Tartsa nyomva legalább 10 másodpercig a
lejátszó x gombját, ekkor a videokimenet a
legkisebb felbontásra kapcsol.
, HDMI csatlakozás esetén próbálja meg a
következőt: 1 Kapcsolja ki, majd be a
lejátszót. 2 Kapcsolja ki, majd be a
csatlakoztatott készüléket. 3 Húzza ki,
majd dugja vissza a HDMI-vezetéket.
, A HDMI OUT aljzat egy másolásvédelmi
eljárást nem támogató DVI eszközhöz van
csatlakoztatva.
, HDMI csatlakozás esetén ellenőrizze a
[Screen Settings] menü [Output Video
Format] beállítását (16. oldal).
, Ha az analóg jelkimenet is aktív, válassza ki
a [BD/DVD-ROM 1080/24p Output]
menüpont [Off] beállítását a [Screen
Settings] menüben (16. oldal).
, BD-ROM lemezek esetén ellenőrizze a
[BD/DVD-ROM 1080/24p Output]
menüpont beállítását a [Screen Settings]
menüben (16. oldal).
A HDMI OUT aljzat használatakor a kijelzõ
nyelve megváltozik.
, Ha a [Control for HDMI] beállítása [On]
(18. oldal), akkor a képernyőn megjelenő
nyelv önműködően átvált a csatlakoztatott
tv-készüléken beállítottra (ha
megváltoztatja a tv-készülék beállítását
stb.).
Nincs hang, vagy a hangkimenet nem
megfelelõ.
, Ellenőrizze, hogy minden vezetéket
megfelelően csatlakoztatott-e (9. oldal).
, Kapcsolja az AV-erősítő (rádióerősítő)
bemenetválasztóját a lejátszó AV-erősítő
(rádióerősítő) kimenetére.
, Ha a DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI
OUT csatlakozón nem jelenik meg a műsor,
ellenőrizze az audió beállításokat a
menüben (16. oldal).
, HDMI csatlakozás esetén próbálja meg a
következőt: 1 Kapcsolja ki, majd be a
lejátszót. 2 Kapcsolja ki, majd be a
csatlakoztatott készüléket. 3 Húzza ki,
majd dugja vissza a HDMI-vezetéket.
, HDMI csatlakozás esetén, ha a lejátszót egy
AV-erősítőn (rádióerősítőn) keresztül
csatlakoztatta a tv-készülékhez, próbálja
meg közvetlenül a tv-készülékhez
csatlakoztatni a HDMI-vezetéket. Olvassa
el az AV-erősítő (rádióerősítő) kezelési
útmutatóját is.
, A HDMI OUT aljzaton keresztül egy DVI
eszközhöz csatlakozik (a DVI aljzat nem
képes a hang fogadására).
, A HDMI OUT aljzathoz csatlakoztatott
készülék nem támogatja a lejátszó
formátumát. Ellenőrizze a
hangbeállításokat (16. oldal).
A HD Audiojel (Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio
és DTS-HD Master Audio) nem
adatfolyamként jelenik meg.
, Válassza ki az [Audio Settings] menü [BD
Audio MIX Setting] menüpontjának [Off]
beállítását (16. oldal).
, Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott AVerősítő (rádióerősítő) kompatibilis-e a HD
Audio formátummal.
Nincs interaktív audiokimenet.
, Válassza ki az [Audio Settings] menü [BD
Audio MIX Setting] menüpontjának [On]
beállítását (16. oldal).
20
BDP-S380/S383
4-261-092-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000 halad\BDP-S380,
~383\00 origi\GB_070ADD.fm
master page=right
specdef20090918
GB_010COV.book Page 21 Friday, February 25, 2011 4:28 PM
Lemez
Hálózati kapcsolat
A lemezt nem lehet lejátszani.
A lejátszó nem kapcsolódik a hálózathoz.
, A lemez piszkos, vagy ferdén helyezte a
tálcára.
, Fordítva tette be a lemezt. A lemezt a
lejátszható oldalával lefelé helyezze be.
, A lemez olyan formátumú, melyet a
lejátszó nem tud kezelni (24. oldal).
, A készülék nem játssza le a lezáratlan
lemezeket.
, A BD- vagy DVD-lemez régiókódja nem
egyezik meg a készülék régiókódjával.
, Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot (11.
oldal) és a hálózati beállításokat (19. oldal).
A lejátszó nem érzékeli a csatlakoztatott
USB-eszközt.
, Ellenőrizze, hogy az USB-eszközt
megfelelően csatlakoztatta-e a lejátszóhoz.
, Ellenőrizze, hogy az USB-eszköz vagy a
vezeték nem sérült-e.
, Ellenőrizze, hogy az USB-eszköz be van-e
kapcsolva.
, Az USB-eszközt USB elosztón (hub)
keresztül csatlakoztatta. Az USB-eszközt
közvetlenül csatlakoztassa.
BRAVIA Internet Video
A kép vagy a hang gyenge minõségû,
egyes mûsorok részletszegények,
különösen a gyorsan mozgó tárgyak vagy
a sötét jelenetek esetén.
, Lehetnek olyan Internet szolgáltatók,
melyeknél a kép- és hangminőség gyenge.
, A kapcsolat sebességének növelésével a
kép- és hangminőség javítható. Normál
felbontású videó esetén a javasolt legkisebb
kapcsolati sebesség 2,5 Mbps
(nagyfelbontású videó esetén 10 Mbps).
, Nem minden videó tartalmaz hangsávot.
A kép kis méretû.
, A képnagyításhoz használja a M gombot.
, Lásd a lejátszó szoftverének frissítését a
„Network Update” (15. oldal) szakaszban.
A „Control for HDMI” (BRAVIA
Sync) funkció
További információk
USB-eszköz
A képernyõn a [A new software version is
available. Please go to the [Setup] section
of the menu and select [Network update]
to perform the update.] (Új
szoftverváltozat érhetõ el. A [Setup]
menüben a [Network update]
kiválasztásával frissítse a rendszert.)
üzenet jelenik meg a lejátszó
bekapcsolásakor.
A [Control for HDMI] funkció nem mûködik
(BRAVIA Sync).
, Ellenőrizze, hogy a [Control for HDMI]
menüpontban az [On] beállítás van-e
kiválasztva (18. oldal).
, Ha megváltoztatja a HDMI csatlakozást,
kapcsolja ki, majd be a lejátszót.
, Áramkimaradás esetén válassza ki a
[Control for HDMI] funkció [Off], majd az
[On] beállítását (18. oldal).
, Ellenőrizze a következőket, és olvassa el a
csatlakoztatni kívánt készülékhez mellékelt
kezelési útmutatót is.
– a csatlakoztatott készülék kompatibilis-e
a [Control for HDMI] funkcióval,
– a csatlakoztatott készülék [Control for
HDMI] funkciójának beállítása
megfelelő-e.
, Ha AV-erősítőn (rádióerősítőn) keresztül
csatlakoztatja a lejátszót a tv-készülékhez:
– Ha az AV-erősítő (rádióerősítő) nem
kompatibilis a [Control for HDMI]
funkcióval, elképzelhető, hogy nem tudja
vezérelni a tv-készüléket a lejátszóról.
– Ha megváltoztatja a HDMI
csatlakoztatást, kihúzza vagy
csatlakoztatja a hálózati vezetéket,
illetve ha áramkimaradás fordul elő,
próbálja meg a következőket: 1
Válassza ki az AV-erősítőn
(rádióerősítőn) azt a csatornát, melynél a
lejátszó műsora megjelenik a tv,Folytatódik
BDP-S380/S383
4-261-092-11(1)
21
E:\munka\0001 sony\00000 halad\BDP-S380,
~383\00 origi\GB_070ADD.fm
master page=left
specdef20090918
GB_010COV.book Page 22 Friday, February 25, 2011 4:28 PM
képernyőn. 2 Válassza ki a [Control for
HDMI] menüpont [Off], majd [On]
beállítását (18. oldal). Olvassa el az AVerősítőhöz (rádióerősítőhöz) mellékelt
kezelési útmutatót is.
Az összehangolt kikapcsolás funkció nem
mûködik (BRAVIA Sync).
, Ellenőrizze, hogy a [Control for HDMI] és
a [HDMI:Linked to TV-off] beállítások
[On] állapotban legyenek (18. oldal).
Egyebek
A készülék nem az elejétõl játssza le a
mûsort.
, Nyomja meg az OPTIONS gombot, majd
válassza a [Play from start] opciót.
A készülék nem onnan folytatja a
lejátszást, ahol azt leállította.
Az „Exxxxx” vagy a „TEM ERR” jelenik
meg az elõlapi kijelzõn.
, Ha az „Exxxxx” kód megjelenik, vegye fel
a kapcsolatot a vásárlás helyével vagy a
legközelebbi Sony márkaszervizzel és
közölje a hibakódot.
, Ha a „TEM ERR” kód megjelenik, akkor
úgy helyezze el a készüléket, hogy a levegő
szabadon áramolhasson körülötte,
máskülönben túlmelegedhet.
A lejátszó semmilyen gombnyomásra nem
reagál.
, Páralecsapódás történt a lejátszó belsejében
(3. oldal).
, Tartsa nyomva a lejátszó [/1 gombját
legalább 10 másodpercig, amíg az előlapi
kijelző jelzései eltűnnek.
Ha a lejátszó ezután sem működik, húzza ki,
majd csatlakoztassa ismét a hálózati
csatlakozóvezetéket.
, A lemez folytatási pontjának helye törlődik
a memóriából, ha:
– kinyitja a lemeztálcát,
– kihúzza az USB-eszközt,
– másik műsorszámra kapcsol,
– vagy, ha kikapcsolja a lejátszót.
A lemeztálca nem nyílik ki és az elõlapi
kijelzõn a „LOCKED” vagy „TLK ON”
felirat jelenik meg.
, Ha a „LOCKED” jelenik meg, a lejátszó
zárolva van. A gyermekzár funkció
kikapcsolásához tartsa nyomva a lejátszó
N gombját, amíg az előlapi kijelzőn
megjelenik az „UNLOCK” felirat (6.
oldal).
, Ha a „TLK ON” jelenik meg, lépjen
kapcsolatba a legközelebbi Sony márkakereskedővel vagy Sony szakszervizzel.
A lemeztálca nem nyílik ki és lemezt nem
lehet kivenni a Z (nyit, zár) gombbal.
, Próbálja meg a következőt: 1 Kapcsolja ki
a lejátszót és húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket. 2 Csatlakoztassa
ismét a hálózati vezetéket, miközben a
lejátszón nyomva tartja a Z gombot. 3
Tartsa nyomva a lejátszó Z gombját, amíg
a lemeztálca kinyílik. 4 Vegye ki a lemezt.
5 Ha az előlapi kijelzőn a „WAIT” üzenet
jelenik meg, tartsa nyomva a lejátszó [/1
gombját legalább 10 másodpercig, vagy
amíg a lejátszó kikapcsol.
22
BDP-S380/S383
4-261-092-11(1)
E:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\BDPS380, ~383\00 origi\GB_070ADD.fm
master page=right
specdef20090918
GB_010COV.book Page 23 Monday, February 28, 2011 10:02 AM
Minõségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a BDPS380, BDP-S383 típusú készülékek a 2/1984.
(III. 10.) számú BkM-IpM. együttes
rendeletben előírtak szerint megfelelnek a
következő műszaki jellemzőknek.
Megjegyzések a lemezekrõl
• A lemez tisztán tartása érdekében, mindig a
szélénél fogja meg azt. Soha ne érintse meg
a felületét.
A lemezen lévő por, ujjlenyomatok vagy
karcolások üzemzavart okozhatnak.
Rendszer
Lézer: Félvezető lézer
Be-, kimenetek
Általános
Energiaellátási követelmények:
220–240 V, 50 Hz-es váltóáram
További információkért lásd a 3. oldalt.
Teljesítményfelvétel:
18 W
Méretek (kb.):
430 mm × 199 mm × 36 mm
(szé × mé × ma) a kinyúlásokkal
Tömeg (kb.):
1,6 kg
Üzemi hőmérséklet:
5–35°C
Üzemi páratartalom:
25–80%
• Ne tegye ki a lemezeket közvetlen
napsugárzásnak vagy hőnek (mint például
hőlégbefúvó), és ne hagyja napon parkoló
járműben, mert a jármű belső terének
hőmérséklete jelentősen megnőhet.
• Használat után helyezze a lemezt a tokjába.
• Lejátszás előtt egy tisztítókendővel tisztítsa
meg a lemezt. A törlést középről kifelé
haladva hajtsa végre.
További információk
(Aljzat megnevezése:
aljzat típusa/kimenő jelszint/terhelő
impedancia)
LINE OUT R-AUDIO-L:
RCA aljzat, 2 Vrms, 10 kΩ
DIGITAL OUT (COAXIAL):
RCA aljzat, 0,5 Vp-p, 75 Ω
HDMI OUT:
HDMI 19 érintkezős szabványcsatlakozó
COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB, PR):
RCA aljzat/Y: 1,0 Vp-p/
PB, PR: 0,7 Vp-p/75 Ω
LINE OUT VIDEO:
RCA aljzat/1,0 Vp-p/75 Ω
LAN (100):
100BASE-TX aljzat
USB:
USB aljzat („A” típusú) (digitális
fényképezőgép, digitális videokamera,
memóriakártya-olvasó és USB háttértár
csatlakoztatásához)
• A tisztításhoz soha ne használjon
oldószereket, benzint, hígítót vagy a
kereskedelemben kapható lemez vagy
lencsetisztítókat. Az antisztatizáló szer csak
analóg (hang) lemezekhez használható.
• Ha a lemez feliratát nyomtatóval készítette
el, várja meg, amíg a tinta megszárad.
• Ne használja a következő lemezeket:
– lencsetisztító lemezt,
– szabálytalan alakú lemezek (pl. kártya,
szív),
– olyan lemezt, amelyen matrica vagy
címke van.
– olyan lemezt, amelyen ragasztószalag
vagy ragasztómaradvány van.
• Ne próbálja a lemez lejátszási oldalán lévő
karcolásokat kijavítani.
Mellékelt tartozékok
• Távvezérlő (1 db)
• AA (R6) típusú elemek (2 db)
A műszaki adatok és a kivitel előzetes
bejelentés nélkül változhatnak.
,Folytatódik
BDP-S380/S383
4-261-092-11(1)
23
E:\munka\0001 sony\00000 halad\BDP-S380,
~383\00 origi\GB_070ADD.fm
master page=left
specdef20090918
GB_010COV.book Page 24 Friday, February 25, 2011 4:28 PM
Lejátszható lemezek
Blu-ray
Disc*1
DVD*3
CD*3
BD-ROM
BD-R*2, BD-RE*2
DVD-ROM
DVD-R, DVD-RW
DVD+R, DVD+RW
CD-DA (zenei CD)
CD-ROM
CD-R, CD-RW
Super Audio CD
*1 Mivel a Blu-ray lemezek műszaki szabványa
jelenleg van kialakulóban, előfordulhat, hogy a
készülék nem minden lemezváltozatot és
lemeztípust képes lejátszani.
A kimenő hang formátuma a műsorforrástól, a
csatlakoztatott kimenettől és a kiválasztott audió
beállításoktól függ. A részleteket lásd a 63.
oldalon.
*2 BD-RE: 2.1 verzió
BD-R: 1.1, 1.2, 1.3 verzió, beleértve a szerves
festékanyag típusú BD-R (LTH típus) lemezeket
is.
A számítógéppel felvett BD-R lemezek nem
játszhatók le, ha írható postscripteket tartalmaz.
*3 Nem játszhatók le azok a CD-, vagy DVDlemezek, melyeken a lezárás nem történt meg
megfelelően. További információkért olvassa el
a felvevő készülék kezelési útmutatóját.
Lemezek, melyek nem játszhatók le:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
tokkal ellátott BD-lemezek,
BDXL lemezek,
DVD-RAM-ok,
HD DVD-ok,
DVD AUDIO lemezek,
PHOTO CD lemezek,
CD-Extra lemezek adatsávjai,
VCD-, Super VCD lemezek,
DualDiscs lemezek audió oldala.
Megjegyzés a lemezekhez
Ez a készülék a Compact Disc (CD)
szabványnak megfelelő lemezek lejátszására
képes. A kettős formátumú (DualDisc)
lemezek és a másolásvédelemmel ellátott
zenei CD-lemezek némelyike nem felel meg
a CompactDisc (CD) szabványnak, ezért
ezzel a készülékkel nem lehet lejátszani.
Megjegyzés a BD-, DVD-lemezek
lejátszásához
Bizonyos BD-, DVD-lemezek esetében
előfordulhat, hogy a műsor gyártója néhány
lejátszási műveletet rögzített a lemezen.
Mivel ez a készülék a BD-, DVD-lemezeket
a gyártó eredeti, lemezen elhelyezett
utasításai alapján játssza le, előfordulhat,
hogy egyes funkciók nem elérhetők.
Megjegyzés a kétrétegû BD-, DVDlemezekhez
A rétegváltás helyén rövid kép- és
hangkimaradás léphet fel.
Régiókód (csak BD-ROM, DVD VIDEO
esetén)
Az Ön lejátszójának hátoldalán egy régiókód
található, és a készülék csak olyan BD-ROM,
DVD VIDEO lemezeket játszik le,
amelyeken ezzel azonos vagy az ALL
régiókód van feltűntetve.
Régiókód
Lejátszható fájltípusok
Videó
Fájlformátum
Kiterjesztés
MPEG-1 Video/PS*1
MPEG-2 Video/PS,
TS*1
„.mpg”, „.mpeg”,
„.m2ts”, „.mts”
MPEG-4 AVC*1
„.mkv”, „.mp4”,
„.m4v”, „.m2ts”,
„.mts”
WMV9*1
„.wmv”, „.asf”
AVCHD
*2
Xvid
„.avi”
Zenei
Fájlformátum
Kiterjesztés
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
„.mp3”
AAC*1 *3
„.m4a”
1 3
WMA9 Standard* *
„.wma”
LPCM
„.wav”
Fénykép
Fájlformátum
Kiterjesztés
JPEG
„.jpg”, „.jpeg”
24
BDP-S380/S383
4-261-092-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000 halad\BDP-S380,
~383\00 origi\GB_070ADD.fm
master page=right
specdef20090918
GB_010COV.book Page 25 Friday, February 25, 2011 4:28 PM
*1 Kódolt fájlokat (pl. DRM) nem lehet lejátszani
ezzel a készülékkel.
*2 Ez a lejátszó képes a digitális videokamerával
stb. felvett AVCHD formátumú fájlok
lejátszására. Nem játszhatók le azok az AVCHD
formátumú lemezek, melyeken a lezárás nem
történt meg megfelelően.
*3 A lejátszó nem játssza le a kódolt (pl.
veszteségmentes tömörítésű) fájlokat.
b
Néhány szó a vezeték nélküli
LAN titkosításról
Mivel a vezeték nélküli LAN funkció
adatátvitele rádióhullámokkal valósul meg, a
vezeték nélküli jeleket illetéktelenek
elfoghatják. A vezeték nélküli adatátvitel
védelmét a lejátszó változatos titkosítási
funkciókkal támogatja. A titkosítási
beállításokat a pillanatnyi hálózati
környezetnek megfelelően kell kiválasztani.
No Security
Bár a beállítások rendkívül egyszerűek, bárki
betekinthet a vezeték nélküli adatátvitelbe,
illetve behatolhat a vezeték nélküli hálózatba,
bonyolult eszközök nélkül is. Ne feledje,
hogy fennáll a veszélye annak, hogy az
információk illetéktelenek kezébe
kerülhetnek.
A vezérelhetõ tv-készülékek
kódszámai
További információk
• Lehetnek olyan fájlok, melyeket a formátum, a
kódolás vagy a felvételi formátum miatt nem
lehet lejátszani.
• A számítógéppel átalakított fájlok nem minden
esetben játszhatók le ezzel a készülékkel.
• A lejátszó az alábbi feltételekkel ismeri fel a
fájlokat és mappákat a BD-, DVD-, CDlemezeken és az USB-eszközökön:
– legfeljebb az 5-ödik könyvtármélységig,
– legfeljebb 500 fájlt bármely
könyvtárleágazáson.
• Elképzelhető, hogy egyes USB-eszközök nem
működnek a lejátszóval.
• A készülék felismeri a Mass Storage Class (MSC
- adattárolási osztályú) eszközöket (például flashmemóriát vagy merevlemezt), a Still Image
Capture Device (SICD - állókép rögzítő osztályú)
eszközöket és a 101 gombos billentyűzetet (csak
az előlapi USB aljzaton).
• Az adatvesztés elkerülésének érdekében az USB
memória vagy egyéb eszköz csatlakoztatása
illetve eltávolítása előtt kapcsolja ki a lejátszót.
• Előfordulhat, hogy a lejátszó nem játssza le
megfelelően a DATA CD-n lévő, nagy
bitsűrűségű videofájlokat. Az ilyen fájlokat
DATA DVD-ről javasolt lejátszani.
WEP
A WEP módszer az adatátvitel titkosításával
megakadályozza, hogy illetéktelenek
betekintsenek a vezeték nélküli adatátvitelbe,
illetve behatoljanak a vezeték nélküli
hálózatba. A WEP egy olyan titkosítási
technológia, mely lehetővé teszi olyan
régebbi készülékek csatlakoztatását is,
melyek nem támogatják a TKIP/AES
eljárást.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
A TKIP titkosítási technológiát a WEP
módszer hiányosságainak kiküszöbölésére
hozták létre. A TKIP nagyobb biztonságot
kínál, mint a WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
Az AES egy olyan eljárás, mely a WEP és a
TKIP módszertől eltérő, fejlett titkosítást
alkalmaz.
Az AES magasabb szintű biztonságot kínál,
mint a WEP vagy a TKIP.
A -TV- [/1 gomb nyomva tartása közben a
számgombokkal írja be a tv-készülék
gyártmányának megfelelő kódot.
Ha az adott gyártmány sorában több kódszám
is szerepel, próbálja ki egymás után mindet,
amíg a megfelelőt meg nem találja.
Gyártó
Kódszám
Sony
01 (alapérték)
Hitachi
24
LG/Goldstar
76
Loewe
45
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08, 72
Samsung
71
Sharp
29
Toshiba
38
,Folytatódik
BDP-S380/S383
4-261-092-11(1)
25
E:\munka\0001 sony\00000 halad\BDP-S380,
~383\00 origi\GB_070ADD.fm
master page=left
specdef20090918
GB_010COV.book Page 26 Friday, February 25, 2011 4:28 PM
A választható nyelvek listája
A részleteket lásd a [BD/DVD Viewing
Settings] részben (17. oldal).
A nyelvek helyesírása megfelel az ISO
639:1988 (E/F) szabványnak.
Kód Nyelv
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani;
Dzongkha
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic;
Kalaallisut
Cambodian;
Khmer
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian; Lao
Lithuanian
Latvian
Malagasy
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Malese;
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
Oromo
Oriya
Punjabi;
Panjabi
Polish
Pashto; Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi; Rundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho;
Sango
Kód
Nyelv
1502 Serbo1531
Croatian
1532
1503 Singhalese;
1534
Sinhalese
1505 Slovak
1535
1506 Slovenian
1507 Samoan
1538
1508 Shona
1539
1509 Somali
1540
1511 Albanian
1543
1512 Serbian
1557
1513 Siswati; Swati 1564
1514 Sesotho;
1572
Sotho southern1581
1515 Sundanese
1587
1516 Swedish
1613
1517 Swahili
1632
1521 Tamil
1665
1525 Telugu
1684
1527 Tajik
1697
1528 Thai
1703
1529 Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana;
Tswana
Tonga; Tonga
islands
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Nem
azonosított
Területkódok a szülõi
felügyelethez
A részletekkel kapcsolatban olvassa el a
[Szülői felügyelet területi kódlista] szakaszt
(18. oldal).
Kód Terület
2044,
2047,
2046,
2057,
2070,
2090,
2092,
2093,
2115,
2165,
2174,
2109,
2200,
2219,
2248,
2238,
2239,
2254,
2276,
2304,
Argentina
Australia
Austria
Belgium
Brazil
Chile
China
Colombia
Denmark
Finland
France
Germany
Greece
Hong Kong
India
Indonesia
Ireland
Italy
Japan
Korea
2333,
2363,
2362,
2376,
2390,
2379,
2427,
2424,
2428,
2436,
2489,
2501,
2149,
2499,
2086,
2543,
2528,
2184,
Luxembourg
Malaysia
Mexico
Netherlands
New Zealand
Norway
Pakistan
Philippines
Poland
Portugal
Russia
Singapore
Spain
Sweden
Switzerland
Taiwan
Thailand
United
Kingdom
26
BDP-S380/S383
4-261-092-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000 halad\BDP-S380,
~383\00 origi\GB_010COVIX.fm
master page=right
specdef20090918
GB_010COV.book Page 27 Friday, February 25, 2011 4:28 PM
G, Gy
R
Gracenote Settings 19
Gyermekzár 6, 22
Resetting 19
Régiókód 24
H
S, Sz
Adatfolyam 20
AUDIO 7
Audio Settings 16
Auto Standby 18
HDMI 16
HDMI: Linked to TV-off
18, 22
HOME 7
Home menü 15
Hibaelhárítás 20
B
I
Screen Settings 15
Setup 15
Software update 15, 19
SUBTITLE 7
System Settings 18
Színes gombok 7
Szülői felügyelet 18
Tárgymutató
Szimbólumok
(kedvencek) 8
A
BD/DVD Viewing
Settings 17
BD-LIVE 12
BD-R 24
BD-RE 24
Blu-ray lemez 24
BONUSVIEW 12
BRAVIA Internet Video
13
BRAVIA Sync 21
C, Cs
Control for HDMI 18, 21
Csatlakoztatás
AV-erősítő
(rádióerősítő) 10
hálózat 11
tv-készülék 9
D
Deep Colour 16
Dimmer 18
DISPLAY 8
Dolby Digital 17
DSD Output Mode 16
DTS 17
E
Easy Setup 11, 19
F
Frissítés 15
Internetes tartalom 8, 13
IP Content Noise
Reduction 14
L
Language Follow
(Nyelvkövetés) 18
Lejátszás folytatás 8, 22
Lejátszási információ 12
Lejátszható lemezek 24
Lejátszó memóriájának
törlése 19
M
T
Távvezérlő 7
TOP MENU 7
TV Type 15
U
USB 13
W
WEP 25
WPA2-PSK (AES) 25
WPA2-PSK (TKIP) 25
WPA-PSK (AES) 25
WPA-PSK (TKIP) 25
MAC-cím 19
Music Settings 18
N
Network Settings 19
Network Update 15
O
One-Touch Play 18
OPTIONS 7
OSD 18
P
Parental Control Settings
18
POP UP/MENU 7
Q
Quick Start Mode 18
27
BDP-S380/S383
4-261-092-11(1)
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
A lejátszó szoftvere a jövőben frissíthető lehet. Az elérhető frissítésekkel kapcsolatban
látogassa meg a következő honlapot:
http://support.sony-europe.com/
z
A Sony készülékekre és szolgáltatásokra vonatkozó hasznos tudnivalókat, ötleteket
és egyéb információkat az alábbi honlapon találhat::
www.sony-europe.com/myproduct/
4-261-092-11(1)
Printed in Czech Republic (EU)
Download PDF

advertising