Sony | UBP-X500 | Sony UBP-X500 4K Ultra HD Blu-ray™ lejátszó | UBP-X500 nagy felbontású hanggal Használati útmutató

4-738-236-12(2)
Ultra HD Blu-ray™/
DVD-lejátszó
Az első lépések
Lejátszás
Beállítások és módosítási
lehetőségek
Használati útmutató
Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. A lejátszó
használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati
útmutatót.
A lejátszó szoftverét a jövőben frissíthetjük. Látogasson el az
alábbi weboldalra:
www.sony.eu/support
UBP-X500
További információk
Tartalomjegyzék
FIGYELMEZTETÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ÓVINTÉZKEDÉSEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Megjegyzések a lemezekkel
kapcsolatban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Az első lépések
Mellékelt tartozékok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Elemek behelyezése a távvezérlőbe . . . 6
A részek és kezelőszervek bemutatása . . . 7
Előlap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Hátsó panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Távvezérlő . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
A vezérelhető tv-készülékek kódjai . . . 9
1. lépés: A lejátszó csatlakoztatása. . . . . 10
Csatlakoztatás a tv-készülékhez . . . . 10
Csatlakoztatás a tv-készülékhez
hangsugárzópanelen/AV-erősítőn
(vevőn) keresztül . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2. lépés: Hálózati kapcsolat (kizárólag
szoftverfrissítésekhez és
BD-Live™ szolgáltatáshoz)
(csak vezetékes) . . . . . . . . . . . .12
3. lépés: Easy Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Kezdőképernyő . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Lejátszás
Lemez lejátszása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Blu-ray 3D lemezek lejátszása . . . . . 14
4K Ultra HD Blu-ray lemezek
lejátszása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Lejátszás USB-eszközről . . . . . . . . . . . . . 14
Rendelkezésre álló beállítások . . . . . . . . 15
Beállítások és módosítási lehetőségek
A beállítási képernyők használata . . . . . . 17
[Software Update] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
[Screen Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
[Audio Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
[BD/DVD Viewing Settings] . . . . . . . . . . 19
[Parental Control Settings] . . . . . . . . . . . 20
[Music Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
[System Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
[Network Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
[Easy Setup] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
[Resetting] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2HU
További információk
Hibaelhárítás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Áramellátás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kép . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lemez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
USB-eszköz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hálózati kapcsolat. . . . . . . . . . . . . . . .
Control for HDMI (BRAVIA Sync) . . . .
Egyéb funkciók . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lejátszható lemezek . . . . . . . . . . . . . . . .
Lejátszható fájltípusok . . . . . . . . . . . . . .
Specifikációk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Szerzői jogok és védjegyek . . . . . . . .
Nyelvkódok listája . . . . . . . . . . . . . . .
Szülői felügyelet/területkód . . . . . . .
22
22
22
22
23
23
23
23
24
25
26
28
29
31
32
Internetkapcsolat és IP-cím
Az olyan műszaki adatok, mint az IP-cím
[vagy az eszköz adatai] akkor szükségesek,
amikor az eszköz szoftverfrissítés vagy egy
külső fél szolgáltatásainak igénybevétele
céljából kapcsolódik az internethez.
Szoftverfrissítések esetén előfordulhat,
hogy a rendszer továbbítja ezeket a műszaki
adatokat a frissítési szerverekhez az
eszközének megfelelő szoftverfrissítés
biztosítása érdekében. Ha egyáltalán nem
szeretné, hogy felhasználják ezeket a
műszaki adatokat, ne csatlakoztasson
hálózati internetkábelt.
FIGYELMEZTETÉS
A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében
óvja a készüléket a rácseppenő és ráfröccsenő
víztől, és soha ne tegyen folyadékkal teli tárgyat
– például virágvázát – a készülékre.
Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissa ki a
készülék burkolatát. Minden javítást bízzon
szakemberre.
A tápkábel cseréjét kizárólag szakszerviz
végezheti.
Az elemeket vagy az elemekkel ellátott eszközt
ne helyezze el olyan helyen, ahol sugárzó hőnek
– például napfénynek vagy tűznek – vannak
kitéve.
FIGYELEM!
Nem megfelelő típusú elem behelyezése esetén
robbanásveszély állhat fenn.
A termékben lévő optikai eszközök használata
növeli a szemkárosodás veszélyét. Az ebben a
termékben használt lézersugár ártalmas a
szemre, ezért ne próbálja meg szétszerelni a
készülékházat.
Minden javítást bízzon szakemberre.
Ez a címke a doboz belsejében, a lézerforrás
védőburkolatán található.
Ez a készülék az 1. OSZTÁLYÚ LÉZER
termékosztályba sorolható. Az 1. OSZTÁLYÚ
LÉZERTERMÉK JELÖLÉS az egység hátoldalán
található.
Megjegyzés az Egyesült Királyságban és
Írországban élő vásárlók számára
A biztonságos és kényelmes használat
érdekében a berendezés a BS1363 szabványnak
megfelelő fröccsöntött csatlakozóval van ellátva.
Amennyiben a csatlakozóban található
biztosíték cseréjére lenne szükség, a
berendezéshez mellékelt biztosítékkal egyező
besorolású és az ASTA vagy a BSI szerint a
BS1362 szabványnak megfelelő (
vagy
jelöléssel ellátott) biztosítékot kell használni. Ha
a berendezéshez mellékelt csatlakozó
leválasztható biztosítékfedéllel van ellátva, a
biztosíték cseréje után helyezze vissza a fedelet.
Soha ne használja a csatlakozót a biztosítékfedél
nélkül. Ha elveszítené a biztosítékfedelet, vegye
fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony
márkaszervizzel.
Elhasznált elemek, valamint
elektromos és elektronikus
berendezések hulladékként
való eltávolítása (az Európai
Unióra és egyéb, szelektív
hulladékgyűjtési rendszerrel
rendelkező európai országokra érvényes)
Ez a jelölés a terméken, az elemen vagy annak
csomagolásán arra figyelmeztet, hogy a terméket
és az elemet ne kezelje háztartási hulladékként.
Egyes elemeken ez a jelzés vegyjellel együtt
szerepel. A higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjele
akkor van feltüntetve, ha az elem/akkumulátor
több mint 0,0005% higanyt vagy több mint
0,004% ólmot tartalmaz. A feleslegessé vált
termékek és elemek helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi egészség
helytelen hulladékkezelésből eredő károsodását.
Az anyagok újrahasznosítása elősegíti a
természeti erőforrások megőrzését.
Olyan termékek esetén, ahol biztonsági,
hatékonysági és adatkezelési okok miatt állandó
kapcsolat szükséges a beépített elemekkel, az
elemek eltávolításához szakember szükséges.
Az elemek, valamint az elektromos és
elektronikus berendezések szakszerű
hulladékkezelése érdekében a készülékek
hasznos élettartamának végén adja le azokat a
megfelelő hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító
telepen. Egyéb elemek esetén olvassa el az
elemek biztonságos kicserélésére vonatkozó
részt. Az elemeket adja le a megfelelő
gyűjtőhelyen újrahasznosítás céljából. A termék
és az elemek selejtezéséről és
újrahasznosításáról a lakóhelye szerinti illetékes
intézménytől, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatótól, illetve a terméket árusító üzlettől
kaphat tájékoztatást.
3HU
Ezt a terméket a Sony Corporation gyártotta
vagy nevében gyártották.
Európai importőr: Sony Europe Limited.
Az európai importőrnek szánt vagy az európai
termékmegfelelőséggel kapcsolatos kérdéseket
a gyártó hivatalos képviselőjének kell küldeni:
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgium.
Megjegyzés az európai vásárlók számára
A Sony Corporation kijelenti, hogy a berendezés
megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az európai uniós megfelelőségi nyilatkozat
teljes szövege a következő internetcímen
található:
http://www.compliance.sony.de/
ÓVINTÉZKEDÉSEK
• Az egység üzemi feszültsége 220–240 V AC,
50/60 Hz. Győződjön meg róla, hogy az
egység üzemi feszültsége megfelel-e a
helyi áramellátás feszültségének.
• Úgy helyezze el az egységet, hogy a
hálózati kábelt (tápkábelt) probléma esetén
azonnal ki tudja húzni a fali aljzatból.
• Ezt a berendezést tesztelték, és 3 méternél
rövidebb csatlakozókábel használata esetén
az EMC szabályozásban megállapított
határértéknek megfelelőnek minősítették.
• A túlmelegedés elkerülése érdekében úgy
helyezze el a lejátszót, hogy a levegő
szabadon áramolhasson körülötte.
• A tűzveszély megelőzése érdekében ne
takarja el a készülék szellőzőnyílásait
újságpapírral, terítővel, függönnyel stb.
• Ne tegye ki a készüléket nyílt láng (például
égő gyertya) hatásának.
• A lejátszót nem szabad több oldalról zárt
térben, például könyvespolcon vagy
hasonló helyen elhelyezni.
• Ne használja a lejátszót a szabadban,
gépjárműben, hajón vagy egyéb vízi járművön.
• Ha a lejátszót hideg helyről közvetlenül
meleg helyre viszi, illetve nagyon nedves
szobában helyezi el, a nedvesség a lejátszó
belsejében lecsapódhat a lencsékre.
Ilyenkor előfordulhat, hogy a lejátszó nem
működik megfelelően. Ilyen esetben
távolítsa el a lemezt, és hagyja bekapcsolva
a lejátszót körülbelül fél órán át, amíg a
nedvesség elpárolog.
4HU
• Soha ne helyezze el a lejátszót döntött
helyzetben. mert csak vízszintes helyzetű
működtetéshez készült.
• Ne tegyen fémből készült tárgyat az előlapi
kijelző elé, mert ezek akadályozhatják a
rádióhullámok vételét.
• Ne tegye a lejátszót olyan helyre, ahol orvosi
berendezés üzemel, mivel zavarhatja az
orvosi műszerek működését.
• A lejátszót úgy kell elhelyezni és működtetni,
hogy legalább 20 cm távolság maradjon a
lejátszó és az azt használó személy teste
között (nem számítva a végtagokat: a
kézfejet, a csuklót, a lábfejet és a bokát).
• Ne tegyen nehéz vagy instabil tárgyakat a
lejátszóra.
• A lemeztálcára a lemezeken kívül semmilyen
más tárgyat ne tegyen. Ellenkező esetben
megsérülhet a lejátszó vagy a tárgy.
• A lejátszó mozgatása előtt vegye ki a lemezt.
Ellenkező esetben a lemez megsérülhet.
• A lejátszó mozgatása előtt a hálózati kábelt
(tápkábelt) és minden egyéb kábelt le kell
választani.
• A hálózati kábel (tápkábel) mindaddig
feszültség alatt van, amíg ki nem húzza a
hálózati kimenetből, még akkor is, ha maga
a lejátszó ki van kapcsolva.
• Ha a lejátszót hosszú ideig nem használja,
húzza ki azt a fali aljzatból. Mindig a
csatlakozódugót, és soha ne a kábelt húzza.
• A hálózati kábel (tápkábel) sérülésének
elkerülése érdekében mindig tartsa be az
alábbi utasításokat. Soha ne használjon
sérült hálózati kábelt (tápkábelt), mivel az
áramütést vagy tüzet okozhat.
– Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel
(tápkábel) ne csípődjön be a lejátszó és a
fal, polc stb. közé.
– Ne helyezzen nehéz tárgyakat a hálózati
kábelre (tápkábelre), és soha ne húzza
magát a hálózati kábelt (tápkábelt).
• A lejátszóhoz mindig a melléklet hálózati
adaptert használja, mivel más adapterek a
lejátszó meghibásodását okozhatják.
• Soha ne próbálja meg szétszerelni vagy
visszafejteni a hálózati adaptert.
• Ne helyezze a hálózati adaptert zárt helyre,
például könyvespolcra vagy AV szekrénybe.
• Soha ne csatlakoztassa a hálózati adaptert
úti elektromos transzformátorhoz, mivel az
túlmelegedést és meghibásodást okozhat.
• Ügyeljen arra, hogy ne ejtse le a hálózati
adaptert, és soha ne érje azt erős ütés.
• Ne hangosítsa fel a rendszert a nagyon halk
vagy hangjel nélküli részeknél, mivel hallása
és a hangsugárzók károsodhatnak, amikor a
hangerő szintje eléri a maximumot.
• A burkolatot, a panelt és a vezérlőszerveket
puha, száraz törlőkendővel tisztítsa. A
tisztításhoz soha ne használjon
súrolószivacsot, súrolószert vagy
oldószereket, például alkoholt vagy
benzint.
• Ne használjon tisztítólemezeket vagy
lemez-/lencsetisztítókat (beleértve a
folyékony és a szórófejes típusúakat is). Ez a
készülék meghibásodásához vezethet.
• A lejátszó javításakor a kicserélt
alkatrészeket újbóli felhasználás vagy
hulladék-újrahasznosítás céljából
visszatarthatja a szerviz.
• Mindig tartsa be az alábbi utasításokat,
mivel a nem megfelelő kezelés károsíthatja
a HDMI OUT aljzatot és a csatlakozót.
– Óvatosan illessze a készülék hátoldalán
lévő HDMI OUT-aljzathoz a HDMIcsatlakozót. Ügyeljen arra, hogy a
csatlakozó ne legyen fejjel lefelé vagy
megdöntve.
A térhatású képek nézésével kapcsolatban
Egyesek számára kellemetlenségeket (a
szem megerőltetése, fáradtság vagy
émelygés) okozhat a térhatású képek nézése.
A Sony azt javasolja, hogy tartson rendszeres
időközönként szüneteket a térhatású képek
nézése közben. A szükséges szünetek hossza
és gyakorisága egyénenként változik. Önnek
kell eldöntenie, mi a legjobb a Ön számára.
Ha kellemetlenséget érez, hagyja abba a
térhatású képek nézését, és várja meg, amíg
a kellemetlen érzet elmúlik; forduljon
orvoshoz, ha szükségét érzi. Olvassa el (i) az
ezzel a termékkel használt bármely más
eszköz vagy az ezen az eszközön lejátszott
Blu-ray lemez használati útmutatóját és/vagy
figyelmeztető üzenetét, és (ii) a
webhelyünkön (www.sony.eu/myproducts/)
található legfrissebb információkat.
A kisgyermekek (különösen a hat évesnél
fiatalabbak) látása még fejlődőben van.
Kérjen tanácsot orvosától (gyermekgyógyász
vagy szemorvos), mielőtt megengedné
kisgyermekének a térhatású képek
megnézését. A felnőttek tartsák szemmel a
kisgyermekeket annak érdekében, hogy
kövessék a fenti ajánlásokat.
FONTOS TUDNIVALÓ
– A lejátszó mozgatása előtt mindig húzza
ki a HDMI-kábelt.
– A HDMI-kábel csatlakoztatásakor vagy
leválasztásakor mindig tartsa egyenesen
a HDMI-csatlakozót. Ne próbálja
becsavarni vagy erővel bedugni a HDMIcsatlakozót a HDMI OUT aljzatba.
Figyelem! A lejátszó korlátlan ideig képes álló
videoképeket vagy képernyőkijelzéseket
megjeleníteni a televízió képernyőjén.
Ha hosszú ideig hagyja megjelenítve ezeket a
képeket, a tv-képernyő tartós károsodását
okozhatja. A plazmakijelzős síkképernyős
készülékek és a projektoros televíziók
különösen érzékenyek erre.
Ha a lejátszóval kapcsolatban bármilyen
kérdése vagy problémája merül fel, keresse
fel a legközelebbi Sony márkakereskedőt.
5HU
Megjegyzések a lemezekkel
kapcsolatban
• A lemezt a tisztán tartása
érdekében a szélénél
fogja meg, és ne érintse
meg a felületét.
A por, az ujjlenyomatok és
a karcolások a lemez
meghibásodását okozhatják.
• Ne tegye ki a lemezt közvetlen napfénynek
vagy hőhatásnak (például hővezetékek
hőjének), és ne hagyja közvetlen
napsütésben álló autóban, mivel az autó
belseje nagyon felmelegedhet.
• Lejátszás után helyezze vissza a lemezt a
tokjába.
• Tisztítsa meg a lemezt egy
tisztítókendővel. A lemezt a
belsejétől kifelé törölje le.
• Ne használjon oldószert,
például benzint, hígítószert,
a kereskedelemben kapható
lemez-/objektívtisztítókat
vagy a bakelitlemezekhez készült
antisztatikus spray-ket.
• Ha Ön nyomtatta a lemez címkéjét,
lejátszás előtt várja meg, amíg az
megszárad.
• Ne használja az alábbi lemezeket.
– Objektívtisztító lemez.
– Nem szabványos (pl. kártya, szív) alakú
lemez.
– Olyan lemez, amelyen címke vagy
matrica van.
– Olyan lemez, amelyre celofán vagy
matrica van ragasztva.
• Ne próbálja meg a lemez felületének
megújításával eltávolítani a karcolásokat.
6HU
Az első lépések
Mellékelt tartozékok
• Hálózati adapter (AC-M1215WW) (1)
• Hálózati kábel (tápkábel) (1)
• Távirányító (távvezérlő) (1)
• R03-as (AAA méretű) elemek (2 db)
Elemek behelyezése a távvezérlőbe
Helyezzen be két R03-as (AAA méretű)
elemet úgy, hogy a + és – végeik
megfeleljenek az elemtartó rekeszének
belsejében látható jelöléseknek.
Első lépések
A részek és kezelőszervek bemutatása
Előlap
Első lépések
 Ajtó
  (nyitás/zárás)
  (be/készenlét)
Bekapcsolja, illetve készenléti állapotba
helyezi a lejátszót.
 Bekapcsolást jelző fény
Akkor világít, amikor a lejátszó be van
kapcsolva.

(USB) aljzat
Ez az aljzat USB-eszközök
csatlakoztatására szolgál. Lásd: 14. oldal.
 Távvezérlő érzékelője
Hátsó panel
 Szellőzőnyílások
 HDMI OUT aljzat
Digitális video- és audiojeleket is
továbbít.
 LAN (100) csatlakozó
Kizárólag akkor használja, amikor frissíti a
szoftvert, illetve ha a BD-Live™
szolgáltatást használja.
 DC IN 12 V (hálózatiadapter-bemenet)
aljzat
7HU
Távvezérlő
A távvezérlővel elérhető funkciók a lemeztől
és az adott helyzettől függően eltérőek
lehetnek.

Az , TV  és az AUDIO gombon tapintópont
található. A tapintópont viszonyítási pontként
használható a lejátszó használata során.
8HU
  (nyitás/zárás)
A lemeztálca kitolása vagy behúzása.
-TV-  (tv-bemenet választása)
Váltás a tv és egyéb bemeneti források
között.
-TV-  (tv be/készenlét)
A TV bekapcsolása vagy készenléti
állapotba helyezése.
 (be/készenlét)
Bekapcsolja, illetve készenléti állapotba
helyezi a lejátszót.
 Színes gombok (piros/zöld/sárga/kék)
Az interaktív funkciók gyorsbillentyűi.
 TOP MENU
Az Ultra HD Blu-ray/BD/DVD legfelső
menüjének megnyitása vagy bezárása.
POP UP/MENU
Az Ultra HD Blu-ray/BD/DVD menüjének
megnyitása vagy bezárása.
OPTIONS (15. oldal)
Az elérhető opciók megjelenítése a
képernyőn.
RETURN
Visszatérés az előző kijelzéshez.
///
A kiemelés mozgatása egy megjelenített
elem kiválasztásához.

• A / gyorsgombbal megnyitható a
zeneszámkereső ablak, illetve megadható
a zeneszámok sorszáma zenei CD
lejátszásakor.
• A / gyorsbillentyűvel az óramutató
járásával egyező/ellentétes irányban
90 fokkal elforgathatók a fotók.
• A / gyorsbillentyűvel módosíthatja
az állóképet, ha a módosítási funkció
engedélyezve van.
ENTER
Belépés a kijelölt elembe.
HOME
A lejátszó kezdőképernyőjének
megnyitása.
A lemeztálca lezárása (Gyermekzár)
A tálca véletlen kinyitásának elkerülése
érdekében lezárhatja a lemeztálcát.
A tálca lezárásához vagy feloldásához a
lejátszó bekapcsolt állapotában nyomja meg
a távvezérlő  (leállítás), HOME és TOP MENU
gombját.
A vezérelhető tv-készülékek kódjai
Nyomja meg és tartsa lenyomva a -TV- 
gombot, majd a távvezérlő gombjának
használatával tartsa nyomva több mint
2 másodpercig a tv gyártójának kódját. Ha a
felsorolásban egynél több távvezérlőgomb
szerepel, próbálja meg ezeket egyesével
megnyomni, amíg meg nem találja a
tv-készülékéhez megfelelő gombot.
Első lépések
 / (előző/következő)
Ugrás az előző/következő fejezetre,
zeneszámra vagy fájlra.
/ (gyors hátra-/előretekerés)
• A lemez gyors visszatekerése/
előretekerése lejátszás közben. A
keresési sebesség a gomb minden
megnyomásával módosul.
• A lassított lejátszás aktiválása, ha a
gombot egy másodpercnél hosszabban
nyomja meg a szünet üzemmódban.
• Képkockánkénti lejátszás a gomb rövid
ideig tartó megnyomásával a szünet
üzemmódban.
 (lejátszás)
A lejátszás elindítása vagy újraindítása.
/
(gyors keresés)
Kissé hátra- vagy gyors előretekerés az
Ultra HD Blu-ray/BD/DVD lejátszásakor.
 (szünet)
A lejátszás szüneteltetése vagy
újraindítása.
 (leállítás)
A lejátszás leállítása, és a leállási pont
(folytatási pont) megjegyzése.
A számok/sávok folytatási pontja az
utolsó lejátszott pont, vagy a
fényképmappa utolsó fényképe.
SUBTITLE (19. oldal)
A felirat nyelvének kiválasztása, ha több
nyelven is elérhető felirat az Ultra HD
Blu-Ray/BD/DVD lemezen.
TV  (hangerő) +/–
A tv-hangerő módosítása.
AUDIO (19. oldal)
A zeneszám nyelvének kiválasztása, ha
többnyelvű zeneszám található az Ultra
HD Blu-Ray/BD/DVD-lemezen.
Zeneszámok kiválasztása a CD
lemezeken.
 (némítás)
Ideiglenesen kikapcsolja a TV hangját.
DISPLAY
Megjeleníti a lejátszási információkat a
képernyőn.
Példa: Ha a tv-készüléke Hitachi gyártmányú,
tartsa nyomva a -TV-  gombot, majd pedig
több mint 2 másodpercig a TOP MENU
gombot.
Gyártó
Távvezérlő gombja
Sony
(alapértelmezett)
Színes gomb (piros)
Philips
Színes gomb (zöld) /
Színes gomb (sárga) /
RETURN
Panasonic
Színes gomb (kék) /
ENTER
Hitachi
TOP MENU
Sharp

Toshiba
POP UP/MENU
Loewe

Samsung

LG/Goldstar


A tv-készülékének modelljétől vagy a modell
gyártási évétől függően előfordulhat, hogy a
lejátszó a távvezérlője nem működik a tvkészülékével. Ebben az esetben próbálja meg
megadni ezt a beállítást egy másik
távvezérlővel, vagy használja a tv-készülékéhez
kapott távvezérlőt.
9HU
1. lépés: A lejátszó csatlakoztatása
A tápkábel csatlakoztatása előtt végezzen el minden egyéb csatlakoztatást.
Csatlakoztatás a tv-készülékhez
HDMI-kábel*
(nem tartozék)
* Prémium nagy sebességű HDMI-kábel vagy 18 Gb/s-os sávszélességet támogató, nagy sebességű
HDMI-kábel.

• A 4K Ultra HD 60p tartalmak megtekintése érdekében prémium nagy sebességű HDMI-kábel vagy
18 Gb/s-os sávszélességet támogató nagy sebességű HDMI-kábel használatával csatlakoztassa a
lejátszót 4K tv-készülékéhez.
• A 4K kimenethez a HDCP2.2 szabvánnyal kompatibilis HDMI-bemenettel rendelkező 4K kijelzőre van
szükség.
• Ha a 4K60p formátumot támogató BRAVIA televíziót használ, állítsa a tv-készülék
„HDMI-jelformátum” beállítását a „Javított formátum” lehetőségre. A részleteket lásd a televízió
használati útmutatójában.
• Ha a hangsugárzópanel/AV-erősítő (vevő) közvetlenül a tv-készülékhez csatlakozik, tekintse meg a
csatlakozási módokat a 11. oldalon.
• Ha problémákba ütközne, vagy további információkra lenne szüksége, tekintse meg a „Hibaelhárítás”
című részt (22. oldal).
10HU
Csatlakoztatás a tv-készülékhez hangsugárzópanelen/AV-erősítőn (vevőn)
keresztül
A hangsugárzópanelen/AV-erősítőn (vevőn) lévő bemeneti aljzatoknak megfelelően válassza ki
az  vagy  csatlakozási módot.
 4K hangsugárzópanel/AV-erősítő (vevő) HDMI IN aljzattal
HDMI-kábel*
(nem tartozék)
HDMI-kábel*
(nem tartozék)
Első lépések
 Bitstream tartalom (Dolby/DTS) továbbításához állítsa be az [BD Secondary Audio]
beállítást az [Audio Settings] menüpontban (19. oldal).
 Nem 4K hangsugárzópanel/AV-erősítő (vevő) HDMI IN aljzat nélkül
HDMI-kábel*
(nem tartozék)
Optikai digitális kábel
(nem tartozék)
* Prémium nagy sebességű HDMI-kábel vagy 18 Gb/s-os sávszélességet támogató, nagy sebességű
HDMI-kábel.

A hangsugárzópanel/AV-erősítő (vevő) által támogatott funkciókkal kapcsolatos részletekért és a
csatlakozási módokkal kapcsolatos további információkért tekintse meg a hangsugárzópanellel/
AV-erősítővel (vevővel) kapott használati útmutatót.

Ha problémákba ütközne, vagy további információkra lenne szüksége, tekintse meg a „Hibaelhárítás”
című részt (22. oldal).
11HU
2. lépés: Hálózati kapcsolat (kizárólag szoftverfrissítésekhez és
BD-Live™ szolgáltatáshoz) (csak vezetékes)
Ha nem szeretné internethez csatlakoztatni a lejátszót, folytassa a következő résszel:
„3. lépés: Easy Setup” (13. oldal).
LAN-kábel
(nem tartozék)
LAN-kábel
(nem tartozék)
Router
Modem
Internet

• Árnyékolt és egyenes interfészkábel (LAN-kábel) használata javasolt.
• A hálózati kapcsolat beállításaival kapcsolatos részletekért lásd: [Network Settings] (21. oldal).
• Ha a lejátszó csatlakozik az internethez, és elérhető szoftverfrissítés, a frissítési értesítés
automatikusan megjelenik a képernyőn.
12HU
3. lépés: Easy Setup
///
Első bekapcsoláskor
ENTER
Várja meg, amíg a lejátszó bekapcsol és
elindítja az [Easy Setup] beállítást.
 a DC IN 12 V aljzathoz

• Az [Easy Setup] befejezését követően a
lejátszó automatikusan megtalálja az elérhető
hálózatot.
• Ha nincs kimenet vagy fekete képernyő jelenik
meg, tekintse meg a következő részt:
„Hibaelhárítás” (22. oldal).
Kezdőképernyő
Első lépések
1 Csatlakoztassa a mellékelt hálózati
adaptert és hálózati kábelt (tápkábelt) az
alábbi ábrán látható sorrendben. Az
eltávolítást ellentétes sorrendben végezze.
Hálózati adapter (tartozék)

Hálózati tápvezeték
(tartozék)
 a konnektorhoz
A kezdőképernyő a HOME gomb
megnyomásával jeleníthető meg. A /
gomb segítségével válasszon ki egy
alkalmazást, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Alkalmazás
2 Nyomja meg a  gombot a lejátszó
bekapcsolásához. Ekkor felvillan a
bekapcsolást jelző fény.
USB
4K Ultra HD
Setup
What Happened to Mo
3 Kapcsolja be a tv-készüléket, majd nyomja
meg a távvezérlő -TV-  gombját a
bemenetválasztó beállításához. Ekkor a
lejátszó jele a tv-képernyőre továbbítódik.
4 Végezze el az [Easy Setup] műveletet.
Hajtsa végre a képernyőn megjelenő
utasításokat az alapbeállítások
elvégzéséhez. Ehhez használja a
távvezérlő /// gombjait, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Az alábbi három alkalmazás látható a
főképernyőn.
(Lemez):
Lemez lejátszása.
[USB device]:
Tartalom lejátszása USB-eszközről.
[Setup]:
A lejátszó beállításainak módosítására
szolgál.
13HU
Lejátszás

Emellett a tv-készülékhez és a csatlakoztatott
eszközhöz mellékelt használati útmutatót is
tekintse meg.
Lemez lejátszása
A készülékkel Ultra HD Blu-ray lemezeket,
BD, DVD és CD lemezeket játszhat le.
A „Lejátszható lemezek” című rész
megtekintéséhez lásd 25. oldal.
1 Nyomja meg a  (nyitás/zárás) gombot,
és helyezzen egy lemezt a lemeztálcára.
A lemezt az írással vagy képpel felfelé
helyezze a tálcára.
Kétoldalas lemezek esetén a lejátszandó
oldal nézzen lefelé.
2 Nyomja meg a  (nyitás/zárás) gombot a
lemeztálca behúzásához.
Ekkor elindul a lejátszás.
Ha a lejátszás nem indul el
automatikusan, válassza a [Video], [Music]
vagy [Photo] kategóriát a
(Lemez)
beállításnál, és nyomja meg az ENTER
vagy a  (lejátszás) gombot.

A (Vegyes lemez) adatokat tartalmaz.
Valamennyi elérhető tartalom megjelenítéséhez
nyomja meg a távvezérlő OPTIONS gombját, és
válassza ki a [Data Contents] lehetőséget.
Blu-ray 3D lemezek lejátszása
1 Készítse elő a Blu-ray 3D lemez lejátszását.
• Csatlakoztassa a lejátszót 3Dkompatibilis eszközeihez nagy
sebességű HDMI-kábel használatával.
• Állítsa be a [Screen Settings] beállítás
[3D Output Setting] és [TV Screen Size
Setting for 3D] opcióját (18. oldal).
2 Helyezzen be egy Blu-ray 3D lemezt.
A működtetési mód a lemeztől függően
eltérő lehet. Tekintse meg a lemezhez
mellékelt használati útmutatót.
14HU
4K Ultra HD Blu-ray lemezek
lejátszása
1 Készítse elő a 4K Ultra HD Blu-ray lemez
lejátszását.
• Csatlakoztassa a lejátszót 4K tvkészülékéhez prémium nagy sebességű
HDMI-kábel használatával.
• 4K Ultra HD 60p tartalmak
megtekintéséhez válassza ki a
megfelelő beállítást a tv-készülék
HDMI-beállításainál.
• Ha a 4K60p formátumot támogató
BRAVIA televíziót használ, állítsa a tvkészülék „HDMI-jelformátum”
beállítását a „Javított formátum”
lehetőségre.
2 Helyezzen be egy 4K Ultra HD Blu-ray
lemezt.
A működtetési mód a lemeztől függően
eltérő lehet. Tekintse meg a lemezhez
mellékelt használati útmutatót.

Ha lemezkulcs nélküli 4K Ultra HD Blu-ray lemezt
játszik le, a hálózati környezettől és a hivatalos
kiszolgálótól (Studio) függően hálózati
kapcsolatra lehet szükség.
Lejátszás USB-eszközről
A „Lejátszható fájltípusok” című rész
megtekintéséhez lásd 26. oldal.
1 Csatlakoztassa az USB-eszközt a lejátszó
USB-aljzatához.
2 A főképernyőn a / segítségével
válassza ki a
[USB device] lehetőséget,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
3 A / segítségével válassza ki a [Video],
[Music] vagy [Photo] lehetőséget, majd
nyomja meg az ENTER gombot.

Az adatvesztés és az USB-eszköz károsodásának
elkerülése érdekében kapcsolja ki a lejátszót az
USB-eszköz csatlakoztatása, illetve eltávolítása
előtt.


Az OPTIONS gomb megnyomásakor
különféle beállítások és lejátszási műveletek
válnak elérhetővé. Az elérhető menüpontok a
helyzettől függően változnak.

Általános beállítások




[Repeat Setting]*1: Az ismétlés üzemmód
beállítása.
[Play]/[Stop]: A lejátszás indítása vagy
leállítása.
[Play from start]: Elem lejátszása az
elejéről.


Csak a Video esetén




[3D Output Setting]: Beállíthatja, hogy a
térhatású videó kimenete automatikus
legyen-e.
[A/V SYNC]: Állítsa be a kép és a hang
közötti csúszást azáltal, hogy a
hangkimenetet késlelteti a képkimenethez
képest (0–120 milliszekundummal).
[HDR Conversion]*2: A HDR jeleket normál
dinamikatartományú (SDR) jelekké alakítja,
amikor a lejátszó olyan tv-készülékhez
vagy kivetítőhöz csatlakozik, amely nem
támogatja a HDR-bemenetet. Nagyobb
érték kiválasztásakor a kép jobban hasonlít
a HDR-képekhez, azonban a fényerő
alacsonyabb lesz.
[Video Settings]*3:
– [Picture Quality Mode]: Kiválaszthatja a
különböző fényviszonyokkal rendelkező
környezetek képbeállításait.
 [Direct]
*4
 [Brighter Room]
*4
 [Theatre Room]



Lejátszás
Rendelkezésre álló
beállítások
[Auto]: A zajcsökkentés (NR) üzemmód
az adott hordozótól és tartalomtól
függ.
 [Custom1]/[Custom2]
 [FNR]: A képen megjelenő véletlen zaj
csökkentése.
 [BNR]: A képen megjelenő
mozaikszerű blokkzaj csökkentése.
 [MNR]: A kép körvonala körüli kisebb
zaj (szúnyogzaj) csökkentése.
 [Contrast (Kontraszt)]
 [Brightness]
 [Colour]
 [Hue]
[Pause]: A lejátszás szüneteltetése.
[Top Menu]: Az Ultra HD Blu-ray/BD/DVD
legfelső menüjének megjelenítése.
[Menu]/[Popup Menu]: Az Ultra HD
Blu-Ray/BD felugró menüjének vagy a DVD
menüjének megjelenítése.
[Title Search]: Címek keresése az Ultra HD
Blu-Ray/BD/DVD VIDEO lemezen, és a
lejátszás indítása az elejéről.
[Chapter Search]: Fejezet keresése és
lejátszás indítása az elejéről.
[Audio]: A zeneszám nyelvének váltása, ha
többnyelvű zeneszám található az Ultra HD
Blu-Ray/BD/DVD lemezen. Zeneszámok
kiválasztása a CD lemezeken.
[Subtitle]: A feliratozás nyelvének
módosítása, ha többnyelvű feliratozás
található az Ultra HD Blu-Ray-/BD-/DVDlemezen.
[Angle]: Másik nézőszögre váltás, ha több
szög van rögzítve az Ultra HD Bekapcsol/
BD/DVD lemezen.
[Number Entry]: A szám kiválasztása a
távvezérlő /// gombjának
használatával.

Csak a Music esetén



[Track Search]: A zeneszám számának
keresése zenei CD lejátszása során.
[Add Slideshow BGM]: Zenei fájlok
regisztrálása az USB-memóriában a
diavetítés háttérzenéjeként.
[Shuffle Setting]: A zenei fájlok véletlen
sorrendű lejátszásához állítsa ezt a
beállítást az [On] lehetőségre.
15HU
Csak a Photo esetén









[Slideshow Speed]: A diavetítés
sebességének módosítása.
[Slideshow Effect]: Beállíthatja a
diavetítéshez használt hatásokat.
[Slideshow BGM]:
– [Off]: A funkció kikapcsolása.
– [My Music from USB]: Az [Add Slideshow
BGM] (Diavetítés háttérzenéjének
hozzáadása) funkcióban regisztrált zenei
fájlok beállítása.
– [Play from Music CD]: A CD-DA
lemezeken lévő zeneszámok beállítása.
[2D Playback]*5: A lejátszás beállítása 2D
képre.
[Change Display]: Váltás a [Grid View] és
[List View] között.
[View Image]: A kiválasztott fotó
megjelenítése.
[Slideshow]: Diavetítés lejátszása.
[Rotate Left]: A fotó elforgatása az
óramutató járásával ellentétesen 90 fokkal.
[Rotate Right]: A fotó elforgatása az
óramutató járásával egyező irányban
90 fokkal.

*1
*2
*3
*4
*5
16HU
A [Repeat Setting] nem érhető el BDJ címek és
HDMV interaktív címek lejátszása közben.
A [HDR Conversion] beállítás csak akkor
érhető el HDR videolejátszás közben, ha a
kijelzőeszköz nem kompatibilis a HDR
megjelenítéssel, vagy a [Screen Settings]
beállítás [HDR Output] opciója [Off] értékre
van állítva.
Elképzelhető, hogy a [Video Settings] beállítás
kimenete szabad szemmel nem érzékelhető
jelentősen.
A [Brighter Room] és a [Theatre Room]
beállítás HDR videolejátszás közben nem
érhető el.
A [2D Playback] opció csak 3D fotólejátszás
közben érhető el.
Beállítások és módosítási lehetőségek
A beállítási képernyők
használata
A lejátszó beállításainak módosításához
válassza ki a kezdőképernyő
[Setup]
lehetőségét.
Az alapértelmezett beállítások alá vannak
húzva.
1 A főképernyőn a / segítségével
válassza ki a
[Setup] lehetőséget,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
[Software Update]
 [Update via Internet]
A lejátszó szoftverének frissítése az elérhető
hálózat használatával. Ellenőrizze, hogy a
hálózat csatlakozik-e az internetre. Lásd:
„2. lépés: Hálózati kapcsolat (kizárólag
szoftverfrissítésekhez és BD-Live™
szolgáltatáshoz) (csak vezetékes)” (12. oldal).

Ha frissítési értesítéssel kapcsolatos képernyő
jelenik meg, amikor bekapcsolja a lejátszót,
miközben az az internethez van csatlakoztatva,
kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a
frissítéshez.
 [Update via USB Memory]
A lejátszó szoftverének frissítése USB-memória
használatával. Hozzon létre egy „UPDATE”
nevű mappát, és minden frissítési fájlt abban
tároljon. A lejátszó legfeljebb 500 fájlt/mappát
képes felismerni egy rétegként, beleértve a
frissítési fájlokat/mappákat is.

• Azt javasoljuk, hogy körülbelül 2 havonta
végezzen szoftverfrissítést.
• Ha nem megfelelő a hálózat állapota,
látogasson el a www.sony.eu/support címre,
töltse le a legújabb szoftververziót, és végezze
el a frissítést USB-memória használatával.
A frissítési funkciókkal kapcsolatos
információkat szintén a weboldalon találja meg.
 [HDR Output]
[Auto]: A tartalomtól és a HDMI-SINK-funkciótól
függően továbbít HDR-jeleket.
A lejátszó akkor alkalmazza az átalakítás
funkciót, amikor a tartalom HDR formátumú, de
a HDMI-SINK nem támogatja a HDR-funkciót.
[Off]: Mindig SDR formátumot továbbít.
 [Display Type]
[Tv]: Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha a
lejátszó tv-készülékhez van csatlakoztatva.
[Projector]: Akkor válassza ezt a lehetőséget,
ha a lejátszó kivetítőhöz van csatlakoztatva.

A [HDR Conversion] beállítása a kiválasztott
kijelző típusától függően változik. A kép
dinamikatartománya még azonos
[HDR Conversion] beállítás kiválasztása esetén is
eltérő lehet.
 [Output Video Resolution]
A normál beállítás az [Auto]. Ha a felbontás
kisebb az SD-felbontásnál, a készülék
felkonvertálja arra.
 [24p Output]
Csak akkor ad ki 24p videojeleket, ha Ön
24p-kompatibilis tv-készüléket csatlakoztat
HDMI-kapcsolaton keresztül, és az [Output
Video Resolution] beállítása [Auto], [1080p]
vagy [4K].
[Ultra HD Blu-ray/BD-ROM]
[Auto]: A készülék csak akkor továbbít
24 Hz-es videojeleket, ha 24p-kompatibilis
tv-t csatlakoztat a HDMI OUT aljzathoz.
[On]: Bekapcsolja a funkciót.
[Off]: Válassza ezt a beállítást, ha a tv nem
kompatibilis a 24p formátumú videojelekkel.
Beállítások és módosítási lehetőségek
2 A / gombok használatával válassza ki a
kívánt beállítási kategória ikonját, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
[Screen Settings]
[DVD-ROM]
[Auto]: A készülék csak akkor továbbít
24 Hz-es videojeleket, ha 24p-kompatibilis
tv-t csatlakoztat a HDMI OUT aljzathoz.
[Off]: Válassza ezt a beállítást, ha a tv nem
kompatibilis a 24p formátumú videojelekkel.
[Data content]
Ez a funkció USB-memórián vagy adatlemezen
tárolt tartalmak lejátszásához érhető el.
[Auto]: A készülék csak akkor továbbít
24 Hz-es videojeleket, ha 24p-kompatibilis
tv-t csatlakoztat a HDMI OUT aljzathoz.
[Off]: Válassza ezt a beállítást, ha a tv nem
kompatibilis a 24p formátumú videojelekkel.
17HU
 [4K Upscale Setting]
[Auto1]: A készülék akkor továbbít 2K
(1920×1080) videojeleket, ha az Sony 4Kkompatibilis berendezéshez csatlakozik a
videolejátszáshoz. A berendezés
felkonvertálja a jeleket 4K videojelekké.
Fotólejátszás esetén ez a lejátszó 4K
videojeleket továbbít a berendezés számára.
4K videojeleket ad ki nem Sony gyártmányú
4K-kompatibilis berendezés csatlakoztatása
esetén.
Ez a beállítás nem érinti a 3D videók
lejátszását.
[Auto2]: Automatikusan 4K videojelet ad ki,
amikor Ön 4K-kompatibilis berendezést
csatlakoztat.
[Off]: A funkció kikapcsolása.

Ha a Sony berendezését nem ismeri fel a
rendszer az [Auto1] lehetőség kiválasztásakor,
akkor a beállítás hatása azonos lesz az [Auto2]
beállításéval.
 [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: Automatikusan érzékeli a
csatlakoztatott tv-készülék típusát, és a
megfelelő színbeállításra vált.
[YCbCr (4:2:2)]: A lejátszó YCbCr 4:2:2
videojelet ad le.
[YCbCr (4:4:4)]: A lejátszó YCbCr 4:4:4
videojelet ad le.
[RGB]: RGB-videojelek leadása.
 [HDMI Deep Colour Output]
[Auto]: A készülék 12 bites/10 bites videojelet
továbbít, ha a csatlakoztatott tv támogatja a
Deep Colour színleképezést.
[Off]: Válassza ezt a beállítást, ha a kép nem
stabil, vagy a színek nem tűnnek
természetesnek.
 [3D Output Setting]
[Auto]: Általában ezt a beállítást kell
választani.
[Off]: Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha
minden tartalmat 2D-ben szeretne
megjeleníteni, vagy 3D-s tartalom
használatával szeretne 4K kimenetet élvezni.
 [TV Screen Size Setting for 3D]
Ezzel a beállítással megadhatja 3Dkompatibilis tv-készüléke képernyőméretét.
18HU
 [TV Type]
[16:9]: Válassza ezt a beállítást, ha a
készülékhez szélesképernyős tv-készüléket
vagy szélesképernyős megjelenítést
támogató tv-készüléket csatlakoztat.
[4:3]: Válassza ezt a beállítást, ha a
készülékhez 4:3 képarányú, a
szélesképernyős megjelenítést nem
támogató tv-készüléket csatlakoztat.
 [Screen Format]
[Full]: Válassza ezt a beállítást, ha a
készülékhez szélesképernyős megjelenítést
támogató tv-készüléket csatlakoztat. A
beállítás hatására a 4:3 méretarányú kép 16:9
képaránnyal jelenik meg még a
szélesképernyős tv-ken is.
[Normal]: A beállítás hatására a képméret a
képernyő méretéhez igazodik az eredeti
képarány megtartásával.
 [DVD Aspect Ratio]
[Letter Box]: Ezzel a beállítással a készülék
széles képet jelenít meg, az alján és a tetején
fekete csíkkal.
[Pan & Scan]: A készülék teljes magasságú
képet jelenít meg a teljes képernyőn, levágott
szélekkel.
 [Cinema Conversion Mode]
[Auto]: Általában ezt a beállítást kell
választani. A lejátszó automatikusan érzékeli,
hogy az anyag videoalapú vagy filmalapú, és
a megfelelő átalakítási módra vált.
[Video]: A készülék az anyagtól függetlenül
mindig a videoalapú anyagnak megfelelő
konverziós módszert választja.
 [Pause Mode]
[Auto]: Általában ezt a beállítást kell
választani. A dinamikus mozgóképek
elmosódás nélkül jelennek meg.
[Frame]: Nagy felbontásban jeleníti meg az
állóképeket.
[Audio Settings]
 [Digital Audio Output]
[Auto]: Általában ezt a beállítást kell választani.
A csatlakoztatott eszközök állapotának
megfelelő audiojelet ad ki.
[PCM]: PCM-jeleket továbbít a HDMI OUT
aljzaton keresztül. Akkor válassza ezt az opciót,
ha a csatlakoztatott eszköz nem ad ki hangot.
 [DSD Output Mode]
[Auto]: DSD-jelet ad ki a HDMI OUT aljzatból
Super Audio CD és DSD formátumú fájlok
lejátszásakor (ha a csatlakoztatott eszköz is
támogatja a DSD-jeleket).
LPCM-jelet ad ki a HDMI OUT aljzatból Super
Audio CD és DSD formátumú fájlok
lejátszásakor (ha a csatlakoztatott eszköz
nem támogatja a DSD-jeleket).
[Off]: PCM-jelet ad ki a HDMI OUT aljzatból
Super Audio CD és DSD formátumú fájlok
lejátszásakor.

A Bitstream (Dolby/DTS) jelek továbbításához
állítsa a [BD Secondary Audio] beállítást az [Off],
a [Digital Audio Output] beállítást pedig az
[Auto] lehetőségre.
 [Digital Music Enhancer]
[On]: Az USB-eszközök tartalmainak
lejátszásakor használt hangeffektus beállítása.
[Off]/[Sound Bar Mode]: A funkció kikapcsolása.
 [Audio DRC]
[Auto]: A lejátszás a lemezen meghatározott
dinamikatartománnyal történik (csak BD-ROM
lemezek esetén). Minden egyéb lemez
lejátszása az [On] beállításban meghatározott
szinten történik.
[On]: A lejátszás szabvány tömörítési szinttel
történik.
[Off]: Nincs tömörítés. A rendszer dinamikus
hangot továbbít.
 [Downmix]
[Surround]: Térhangzáshatású audiojelek
továbbítása. Akkor válassza ezt az opciót, ha
a Dolby Surround (Pro Logic) vagy DTS Neo:6
formátumot támogató audioeszközt
csatlakoztat.
[Stereo]: Audiojelek továbbítása
térhangzáshatás nélkül. Akkor válassza ezt az
opciót, ha a Dolby Surround (Pro Logic) vagy
DTS Neo:6 formátumot nem támogató
audioeszközt csatlakoztat.
 [BD/DVD Menu Language]
Az Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO lemezek
alapértelmezett menünyelvének
kiválasztása.
Válassza a [Select Language Code]
lehetőséget, majd adja meg a nyelv kódját.
Ezzel kapcsolatban lásd: „Nyelvkódok listája”
(31. oldal).
 [Audio Language]
Az Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO
lemezeken lévő hang alapértelmezett
nyelvének kiválasztása.
Ha az [Original] beállítást választja, a
rendszer a lemezen meghatározott,
alapértelmezett nyelvet használja.
Válassza a [Select Language Code]
lehetőséget, majd adja meg a nyelv kódját.
Ezzel kapcsolatban lásd: „Nyelvkódok listája”
(31. oldal).
 [Subtitle Language]
Az Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO
lemezeken lévő feliratozás alapértelmezett
nyelvének kiválasztása.
Válassza a [Select Language Code]
lehetőséget, majd adja meg a nyelv kódját.
Ezzel kapcsolatban lásd: „Nyelvkódok listája”
(31. oldal).
 [BD Hybrid Disc Playback Layer]
[BD]: A BD-réteg lejátszása.
[DVD/CD]: A DVD- vagy CD-réteg lejátszása.
Beállítások és módosítási lehetőségek
 [BD Secondary Audio]
[On]: Az interaktív és a másodlagos hangból
kevert audiojel kerül az elsődleges
hangkimenetre.
[Off]: Csak az elsődleges hang kerül a
kimenetre. Akkor válassza ezt az opciót, ha
Bitstream (Dolby/DTS) jeleket szeretne egy
hangsugárzópanel/AV-erősítőre (vevőre)
továbbítani.
[BD/DVD Viewing
Settings]
 [BD Internet Connection]
[Allow]: Internetkapcsolat engedélyezése
BD-tartalmakhoz.
[Do not allow]: Internetkapcsolat letiltása BDtartalmakhoz.
 [Delete BD Data]
Törli az USB-memórián lévő adatokat.
A buda mappában lévő összes adat törlődik.
19HU
[Parental Control Settings]
 [Password]
A szülői felügyeleti funkció jelszavának
megadása vagy módosítása. A jelszóval
korlátozhatja az Ultra HD Blu-Ray/BD/DVD
VIDEO lemezek lejátszását. Szükség esetén
különböző korlátozási szintet állíthat be az
Ultra HD Blu-Ray/BD/DVD VIDEO
lemezekhez.
 [Parental Control Area Code]
Egyes Ultra HD Blu-Ray/BD/DVD VIDEO
lemezek esetén a földrajzi terület alapján is
beállíthat korlátozást. Megtiltható egyes
jelenetek lejátszása, illetve helyettük másik
jelenet adható meg lejátszásra. Kövesse a
képernyőn megjelenő útmutatást, és adja
meg négyjegyű jelszavát.
 [BD Parental Control] /
[DVD Parental Control]
A szülői felügyelet beállításával letilthat, vagy
más jelenetekkel helyettesíthet bizonyos
jeleneteket. Kövesse a képernyőn megjelenő
útmutatást, és adja meg négyjegyű jelszavát.
[Music Settings]
 [Super Audio CD Playback Layer]
[Super Audio CD]: A Super Audio CD réteg
lejátszása.
[CD]: A CD-réteg lejátszása.
 [Super Audio CD Playback Channels]
[DSD 2ch]: A kétcsatornás terület lejátszása.
[DSD Multi]: A többcsatornás terület
lejátszása.
[System Settings]
 [OSD Language]
A lejátszó képernyőn megjelenő nyelvének
kiválasztása.
 [System Sound]
[On]: Hangjelzések bekapcsolása a
főképernyőn való működtetéshez.
[Off]: A funkció kikapcsolása.
20HU
 [HDMI-beállítások]
Ha a HDMI-funkciókkal kompatibilis Sony
összetevőket nagy sebességű HDMI-kábellel
csatlakoztatja, a működtetés egyszerűbbé
válik.
[Control for HDMI]
[On]: Az alábbi BRAVIA Sync funkciók érhetők
el:
– One-Touch Play
– Összehangolt kikapcsolás
– Nyelvkövetés
[Off]: A funkció kikapcsolása.

A részletekről a tv-készülékhez vagy az
egységekhez kapott használati útmutatóban
tájékozódhat. A BRAVIA Sync funkciók
engedélyezéséhez csatlakoztassa a
tv-készülékét a HDMI OUT aljzaton keresztül.
[Linked to TV-off]
[Valid]: Automatikusan kikapcsolja a
lejátszót, amikor a csatlakoztatott
tv-készülék készenléti üzemmódba lép
(BRAVIA Sync).
[Invalid]: A funkció kikapcsolása.
 [Quick Start Mode (Gyorsindító
üzemmód)]
[On]: A bekapcsolási idő lerövidítése a
lejátszó bekapcsolása esetében.
[Off]: A készenléti állapotban való
teljesítményfelvétel csökkentése.
 [Auto Standby]
[On]: A lejátszó automatikusan készenléti
üzemmódba lép, ha a felhasználó több mint
20 percig egyetlen gombot sem nyom meg.
[Off]: A funkció kikapcsolása.
 [Auto Display]
[On]: A rendszer automatikusan információt
jelenít meg a képernyőn a műsorok,
képmódok, hangjelek és egyebek
átváltásakor.
[Off]: A rendszer csak a DISPLAY gomb
megnyomásakor jelenít meg információt.
 [Software Update Notification]
[On]: Az újabb szoftververziókról való
értesítések bekapcsolása a lejátszón
(17. oldal).
[Off]: A funkció kikapcsolása.
 [System Information]
Megjeleníti a lejátszó szoftververziójának
adatait és MAC-címét.
 [Szoftverlicenc-információk]
Megjeleníti a szoftverlicenccel kapcsolatos
információkat.
[Network Settings]
 [Internet Settings]
Csatlakoztassa a lejátszót a hálózathoz egy
LAN-kábel segítségével. Részletek: „2. lépés:
Hálózati kapcsolat (kizárólag
szoftverfrissítésekhez és BD-Live™
szolgáltatáshoz) (csak vezetékes)” (12. oldal).
 [Network Connection Status]
A hálózat aktuális állapotának megjelenítése.
 [Network Connection Diagnostics]
Hálózati diagnosztika futtatásával ellenőrzi,
hogy a hálózati kapcsolat megfelelő-e.
[Easy Setup]
Lásd: „3. lépés: Easy Setup” (13. oldal).
Beállítások és módosítási lehetőségek

További tudnivalókért látogassa meg a
következő weboldalt, és olvassa el a Gyakran
feltett kérdések című rész tartalmát:
www.sony.eu/support
[Resetting]
 [Reset to Factory Default Settings]
Visszaállítja a lejátszó beállításainak kijelölt
csoportját a gyári alapértékekre. A csoporton
belül mindegyik beállítás alaphelyzetbe áll.
 [Initialise Personal Information]
Törli a lejátszón tárolt személyes adatait.

Ha a lejátszót leselejtezi, átadja vagy
továbbértékesíti, akkor biztonsági okokból
távolítsa el róla az összes személyes
információt.
21HU
További információk
Hibaelhárítás
Ha a lejátszó működtetése során problémába
ütközik, használja ezt a hibaelhárítási
útmutatót, mielőtt a készülék javítását kérné.
Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a
legközelebbi Sony-forgalmazóhoz.
Áramellátás
A lejátszó nem kapcsol be a távvezérlőn
vagy a lejátszón lévő  gomb
megnyomása esetén sem.
• Kapcsolja ki a lejátszót, és húzza ki a
hálózati kábelt (a tápkábelt). Várjon több
mint 30 másodpercet, majd csatlakoztassa
újra a hálózati kábelt (a tápkábelt), és
kapcsolja be a lejátszót.
Kép
Nincs kép, vagy hibás a kimenő kép.
• Ellenőrizze, hogy minden kábel
megfelelően van-e csatlakoztatva
(10. oldal).
• Állítsa be a tv-készülék bemenetválasztóját
úgy, hogy az a lejátszóból érkező jelet
jelenítse meg.
• Állítsa vissza az [Output Video Resolution]
beállítást a legalacsonyabb felbontásra a
távvezérlő  (leállítás), HOME, majd pedig a
POP UP/MENU gombjának
megnyomásával.
• Próbálkozzon a következőkkel: Kapcsolja
ki a lejátszót, majd kapcsolja be újra.
Kapcsolja ki a csatlakoztatott
berendezést, majd kapcsolja be újra.
Válassza le, és csatlakoztassa újra a
HDMI-kábelt.
• A HDMI OUT aljzathoz olyan DVI-eszköz
csatlakozik, amely nem támogatja a
szerzőijog-védelmi technológiát.
• Ellenőrizze az [Output Video Resolution]
beállítást a [Screen Settings] menüpontban
(17. oldal).
• Ultra HD Blu-ray/BD-ROM/DVD-ROM
lemezek, valamint adattartalom esetén
ellenőrizze a [24p Output] beállítást a
[Screen Settings] menüpontban (17. oldal).
22HU
• A 4K kimenet érdekében csatlakoztassa a
lejátszót egy, a HDCP2.2 funkciót használó
HDMI-bemenetet támogató 4K kijelzőhöz
prémium nagy sebességű HDMI-kábel vagy
18 Gb/s-os sávszélességet támogató, nagy
sebességű HDMI-kábel segítségével
(10. oldal).
A HDMI OUT aljzathoz csatlakoztatva a
képernyő megjelenítési nyelve
automatikusan átvált.
• Ha a [HDMI-beállítások] menüpont [Control
for HDMI] opciója az [On] lehetőségre van
állítva (20. oldal), a képernyő megjelenítési
nyelve automatikusan a csatlakoztatott
tv-készülék nyelvi beállítása szerint változik
(ha például módosítja a beállítást a
tv-készüléken).
Hang
Nincs hang, vagy hibás a lejátszott hang.
• Ellenőrizze, hogy minden kábel
megfelelően van-e csatlakoztatva
(10. oldal).
• Állítsa be úgy a bemenetválasztót a
hangsugárzópanelen/AV-erősítőn (vevőn),
hogy a lejátszó audiojelei a
hangsugárzópanelen/AV-erősítőn (vevőn)
kerüljenek kimenetre.
• Ha az audiojel nem továbbítódik a HDMI
OUT aljzaton keresztül, ellenőrizze a
hangbeállításokat (18. oldal).
• HDMI-kapcsolat esetén próbálja meg
elvégezni az alábbi műveleteket:
Kapcsolja ki a lejátszót, majd kapcsolja be
újra. Kapcsolja ki a csatlakoztatott
berendezést, majd kapcsolja be újra.
Válassza le, és csatlakoztassa újra a
HDMI-kábelt.
• Ha HDMI-kapcsolat esetén a lejátszó
hangsugárzópanelen/AV-erősítőn (vevőn)
keresztül csatlakozik a tv-készülékhez,
próbája meg közvetlenül a tv-készülékhez
csatlakoztatni a HDMI-kábelt. Ezzel
kapcsolatban lásd még a
hangsugárzópanel/AV-erősítő (vevő)
használati útmutatóját.
• A HDMI OUT aljzathoz egy DVI-eszköz
csatlakozik (a DVI-aljzatok nem támogatják
az audiojeleket).
• A HDMI OUT aljzathoz csatlakoztatott
eszköz nem támogatja a lejátszó
hangformátumát. Ellenőrizze a
hangbeállításokat (18. oldal).
A HD hang (Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio,
DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos*1 és
DTS:X*2) nem továbbítható bitstream
használatával.
• Állítsa az [Audio Settings] menüpont
[BD Secondary Audio] opcióját [Off]
értékre (19. oldal).
• Ellenőrizze, hogy a hangsugárzópanel/
AV-erősítő (vevő) valamennyi HD
hangformátummal kompatibilis-e.
*1
*2
A Dolby Atmos a Dolby Laboratories
védjegye.
A DTS:X a DTS, Inc. védjegye és/vagy
bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.
A 3-as üzenetkód [Audio outputs
temporarily muted. Do not adjust the
playback volume. The content being played
is protected by Cinavia and is not
authorized for playback on this device. For
more information, see
http://www.cinavia.com. Message Code 3.]
jelenik meg a képernyőn lemez
lejátszásakor.
• A lejátszott videó hangsávja Cinavia kódot
tartalmaz, ami azt jelzi, hogy a videó egy
professzionálisan létrehozott tartalomról
jogosulatlanul készített másolat (30. oldal).
Lemez
Nem játszható le egy lemez.
• A lemez koszos vagy elferdült.
• A lemezt fordítva helyezte a tálcára. A
lemezt a lejátszási oldalával lefelé helyezze
a tálcára.
• A lemez olyan formátumú, amelyet ez a
lejátszó nem képes lejátszani (25. oldal).
• A lejátszó a nem megfelelően véglegesített,
illetve a nem Mastered formátumú
lemezeket nem tudja lejátszani.
• A BD/DVD lemez területkódja nem egyezik
meg a lejátszóéval.
A lejátszó nem érzékeli a csatlakoztatott
USB-eszközt.
• Ellenőrizze, hogy az USB-eszköz
megfelelően csatlakozik-e az
USB-aljzathoz.
• Ellenőrizze, hogy nem sérült-e az
USB-eszköz vagy az USB-kábel.
• Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva az
USB-eszköz.
• Ha az USB-eszköz USB-hubon keresztül
csatlakozik, csatlakoztassa az USB-eszközt
közvetlenül a lejátszóhoz.
Hálózati kapcsolat
A lejátszó nem tud csatlakozni a
hálózathoz.
• Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot (12. oldal)
és a hálózati beállításokat (21. oldal).
Az [A new software version is available.
Please go to the “Setup” section of the
menu and select “Software Update” to
perform the update.] üzenet jelenik meg a
képernyőn a lejátszó bekapcsolásakor.
• Frissítse a lejátszót egy újabb
szoftververzióra a [Software Update] című
részben (17. oldal) ismertetett módon.
További információk
Az interaktív audiotartalmak nem
hallhatók.
• Állítsa az [Audio Settings] menüpont
[BD Secondary Audio] opcióját [On]
értékre (19. oldal).
USB-eszköz
Control for HDMI (BRAVIA Sync)
A [Control for HDMI] funkció nem működik
(BRAVIA Sync).
• Ellenőrizze, hogy a tv-készülék a HDMI OUT
aljzaton keresztül csatlakozik-e.
• Ellenőrizze, hogy a [HDMI-beállítások]
beállítás [Control for HDMI] opciója az [On]
lehetőségre van-e állítva (20. oldal).
• Ha megváltoztatja a HDMI-kapcsolatot,
kapcsolja ki, majd kapcsolja újra be a
lejátszót.
• Áramszünetet követően állítsa a
[HDMI-beállítások] beállítás [Control for
HDMI] opcióját [Off] értékre, majd a
[HDMI-beállítások] beállítás
[Control for HDMI] opcióját [On] értékre
(20. oldal).
• Ellenőrizze az alábbiakat, és olvassa el az
eszközhöz kapott használati útmutatót.
23HU
– a csatlakoztatott összetevő
kompatibilis a [Control for HDMI]
funkcióval.
– a csatlakoztatott összetevő
[Control for HDMI] funkcióra vonatkozó
beállításai megfelelőek.
• Ha a lejátszót hangsugárzópanelen/
AV-erősítőn (vevőn) keresztül csatlakoztatja
egy tv-készülékhez,
– elképzelhető, hogy a lejátszóról nem
tudja vezérelni a tv-készüléket, ha a
hangsugárzópanel/AV-erősítő (vevő)
nem kompatibilis a [Control for HDMI]
funkcióval.
– ha módosítja a HDMI-kapcsolatot,
kihúzza majd újra csatlakoztatja a
hálózati kábelt (a tápkábelt), vagy
áramkimaradás történik, próbálkozzon
a következőkkel: Állítsa be a
hangsugárzópanel/AV-erősítő (vevő)
bemenetválasztóját úgy, hogy a
lejátszóról érkező kép jelenjen meg a
tv-képernyőn. Állítsa a
[HDMI-beállítások] beállítás
[Control for HDMI] opcióját [Off]
értékre, majd állítsa a [HDMIbeállítások] beállítás [Control for HDMI]
opcióját [On] értékre (20. oldal). Ezzel
kapcsolatban tekintse meg a
hangsugárzópanel/AV-erősítő (vevő)
használati útmutatóját.
Az Összehangolt kikapcsolás funkció nem
működik (BRAVIA Sync).
• Ellenőrizze, hogy a [HDMI-beállítások]
beállítás [Control for HDMI] és
[Linked to TV-off] opciója [On] és [Valid]
értékre van-e állítva (20. oldal).
Egyéb funkciók
A lejátszás nem a tartalom elejétől indul.
• Nyomja meg az OPTIONS gombot, majd
válassza ki a [Play from start] lehetőséget.
A lejátszás nem attól a folytatási ponttól
indul újra, ahol legutóbb megállította.
• A lemeztől függően előfordulhat, hogy a
folytatási pont törlődik a memóriából, ha:
– kiadja a lemeztálcát,
– leválasztja az USB-eszközt,
– más tartalmat játszik le, illetve
– kikapcsolja a lejátszót.
24HU
Az 1-es üzenetkód [ Playback stopped. The
content being played is protected by
Cinavia and is not authorized for playback
on this device. For more information, see
http://www.cinavia.com. Message Code 1.]
jelenik meg a képernyőn lemez
lejátszásakor.
• A lejátszott videó hangsávja Cinavia kódot
tartalmaz, ami azt jelzi, hogy a videót
professzionális berendezéssel való
bemutatásra tervezték, és a fogyasztók
nem jogosultak annak lejátszására
(30. oldal).
A lemeztálca nem nyílik ki, és nem lehet
eltávolítani a lemezt akkor sem, ha
megnyomja a  (nyitás/zárás) gombot.
• A tálca feloldásához és a gyermekzár
kikapcsolásához a lejátszó bekapcsolt
állapotában nyomja meg a távvezérlő 
(leállítás), HOME és TOP MENU gombját
(9. oldal).
• Próbálkozzon a következőkkel: Kapcsolja
ki a lejátszót, és húzza ki a hálózati kábelt (a
tápkábelt). Csatlakoztassa vissza a
hálózati kábelt (a tápkábelt), miközben
nyomva tartja a lejátszó  (nyitás/zárás)
gombját. Tartsa lenyomva a  (nyitás/
zárás) gombot a lejátszón, amíg a tálca ki
nem nyílik. Távolítsa el a lemezt.
A  (nyitás/zárás) gomb megnyomását
követően az [[EJECT] Key is currently
unavailable.] üzenet jelenik meg a
képernyőn.
• Forduljon a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz vagy a helyileg
illetékes Sony szervizhez.
A lejátszó egyetlen gomb megnyomására
sem reagál.
• Nedvesség csapódott le a lejátszó
belsejében (4. oldal).
Szoftverfrissítéssel kapcsolatos
információk
• Ha a hálózati kapcsolat gyenge, látogasson
el a www.sony.eu/support című webhelyre,
töltse le a legújabb szoftververziót, és
frissítsen USB-memórián keresztül.
A frissítési funkciókkal kapcsolatos
információkat szintén a weboldalon
találja meg.
Lejátszható lemezek
Blu-ray
lemez*1
Ultra HD Blu-ray, BD-ROM,
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM, DVD-R/
DVD-RW, DVD+R/DVD+RW
CD*3
CD-DA (zenei CD),
CD-ROM, CD-R/CD-RW,
Super Audio CD
*1
*3
Előfordulhat, hogy a szoftvergyártók
szándékosan korlátozzák az Ultra HD Blu-ray/
BD/DVD lejátszási műveleteit. Mivel ez a
lejátszó az Ultra HD Blu-ray/BD/DVD
lemezeket a szoftvergyártók által kialakított
tartalomnak megfelelően játssza le, egyes
lejátszási funkciók hiányozhatnak.
Megjegyzés a kétrétegű Ultra HD Blu-ray/BD/
DVD és háromrétegű Ultra HD Blu-ray
lemezekkel kapcsolatban
A lejátszás képe és hangja a rétegek
váltásakor rövid időre megszakadhat.
Területkód (csak BD/DVD VIDEO lemezek
esetén)
A lejátszó területkódja az egység hátlapjára
van nyomtatva, és csak ezzel egyező
területkóddal vagy szimbólummal
felcímkézett BD/DVD VIDEO lemezeket
játszik le
.
További információk
*2
Mivel a Blu-ray lemezek specifikációi újak és
gyorsan változnak, előfordulhat, hogy
bizonyos lemeztípusok és -verziók nem
játszhatók le. A hangkimenet a forrástól, a
csatlakozáshoz használt kimeneti aljzattól és
a választott hangbeállításoktól függően eltérő
lehet.
BD-RE: 2.1-es verzió, BD-R: 1.1-es, 1.2-es és
1.3-as verzió, beleértve a szerves pigment
típusú BD-R formátumot (LTH típus).
A számítógépen írt BD-R lemezek nem
játszhatók le, ha a postscriptek írhatók.
A nem megfelelően véglegesített, illetve nem
Mastered formátumú CD- és DVD-lemezek
nem játszhatók le. További információért
olvassa el a felvevő eszközhöz kapott
használati útmutatót.
Megjegyzés az Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD lemezekkel kapcsolatban
Nem lejátszható lemezek
• Kazettás BD lemezek
• BDXL lemezek
• DVD-RAM-ok
• HD DVD-k
• PHOTO CD-k
• CD-Extra lemezek adatrésze
• Super VCD lemezek
• DVD AUDIO
• DualDisc lemezek hanganyagot tartalmazó
oldala
A lemezekkel kapcsolatos megjegyzés
Ezt a terméket a CD szabványnak megfelelő
lemezek lejátszására tervezték. A DualDisc
lemezek és a másolásvédelmi
technológiákkal kódolt egyes zenei lemezek
nem felelnek meg a CD szabványnak, és ezért
elképzelhető, hogy nem játszhatók le ezzel a
termékkel.
25HU
Lejátszható fájltípusok
Videó
Kodek
MPEG-1-videó
MPEG-2-videó
Xvid
MPEG4/AVC/
H.264*1
VC1
WMV9*2
Motion JPEG
HEVC/H.265*3
VP6
VP8/VP9
Tároló
formátum
Kiterjesztés
Hanggal
PS
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
PS
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MP4
.mp4, .m4v
AAC
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
Quick Time
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
FLV
.flv, .f4v
LPCM, AAC, MP3
3gpp/3gpp2
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
AAC
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MKV
.mkv
ASF
.wmv, .asf
WMA9, WMA 10 Pro
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Quick Time
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MP4
.mp4, .m4v
AAC
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
FLV
.flv
MP3
Webm
.webm
Vorbis
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Formátum
AVCHD (Ver.2.0)*4*5*6
26HU
*11
Zene
Kodek
Kiterjesztés
MP3 (MPEG-1 Audio Layer
III)*7
.mp3
AAC/HE-AAC*7
.m4a, .aac
WMA9Standard
.wma
WMA 10 Pro*8
.wma
LPCM*7
.wav
FLAC
.flac, .fla
Dolby Digital*7
.ac3
DSF
.dsf
DSDIFF*9
.dff
AIFF
.aiff, .aif
.m4a
Vorbis
.ogg
Monkey’s Audio
.ape
Fotó
Formátum
Kiterjesztés
JPEG
.jpeg, .jpg,
.jpe
PNG
.png*10
GIF
.gif*10
MPO
.mpo*11
BMP
.bmp*12
WEBP
.webp
*1
A lejátszó az 5.2 szintig támogatja az AVC
formátumot.
*2 A lejátszó az Advanced Profile szintig
támogatja a WMV9 formátumot.
*3 A lejátszó az 5.1 szintig támogatja a HEVC
formátumot.
*4 A lejátszó legfeljebb 60 képkocka/mp
képkockasebességet támogat.
*5 A lejátszó lejátssza a digitális videokamerákon
stb. rögzített AVCHD formátumú fájlokat. Az
AVCHD formátumú lemezt azonban nem lehet
lejátszani, ha nincs megfelelően lezárva.
*6 A lejátszó képes az AVCHD 3D formátum
lejátszására.
*7 A lejátszó képes az „.mka” fájlok lejátszására.
*8 A lejátszó nem tud kódolt, például
veszteségmentes kódolású fájlokat lejátszani.
*9 A lejátszó nem játszik le DST-kódolású fájlokat.
*10 A lejátszó nem játssza le az animált PNG- és
animált GIF-fájlokat.

• Egyes fájlok nem feltétlenül játszhatók le, a
fájlformátumtól, a fájlkódolástól vagy a
rögzítési feltételtől függően.
• A számítógépen szerkesztett fájlok nem
minden esetben játszhatók le.
• Egyes fájlok esetén nem használható a gyors
előre- vagy visszatekerési funkció.
• A lejátszó nem tud kódolt, például
DRM-kódolású (digitális jogvédelemmel
ellátott) fájlokat lejátszani.
• A lejátszó az alábbi fájlok és mappák
felismerésére képes a BD, DVD és CD
lemezeken, valamint az USB-eszközökön:
– mappák a 9. rétegig, beleértve a
gyökérmappát is.
– egy rétegben legfeljebb 500 fájl/mappa.
• A lejátszó legfeljebb az alábbi
képkockasebességeket támogatja:
– max. 60 képkocka/mp AVCHD
(MPEG4/AVC) esetén.
– max. 30 képkocka/mp az egyéb
videokodekek esetén.
• A lejátszó legfeljebb 40 Mb/s bitsebességű
videók támogatására képes.
• Előfordulhat, hogy egyes USB-eszközök nem
működnek ezzel a lejátszóval.
• A lejátszó képes háttértároló (MSC-besorolású)
eszközök (pl. flash memória vagy HDD),
állóképrögzítő (SICD) eszközök, illetve a
101 gombos billentyűzet felismerésére.
• A lejátszó nem minden esetben képes
folyamatosan lejátszani az ADAT CD-ken tárolt
nagy bitsebességű video- és hangfájlokat. Azt
javasoljuk, hogy az ilyen fájlokat ADAT DVD-k
vagy ADAT BD-k használatával játssza le.
További információk
ALAC
A nem 3D MPO-fájlok esetén a főkép vagy az
első kép jelenik meg.
*12 A lejátszó a 16 bites BMP-fájlokat nem
támogatja.
27HU
Specifikációk
A specifikációk és a kivitel előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak.
Rendszer
Lézer
Félvezető lézer
Bemenetek és kimenetek
Aljzat neve
Aljzat típusa/Kimeneti szint/Terhelési impedancia
HDMI OUT
19 tűs szabvány HDMI-csatlakozó
LAN (100)
100BASE-TX csatlakozó
USB
„A” típusú USB-aljzat (USB-memória, memóriakártya-olvasó,
digitális fényképezőgép és digitális videokamera
csatlakoztatásához)*
* Töltési célokra ne használja.
DC IN
12 V DC, 1,25 A
Általános
28HU
Energiaellátási követelmények
12 V DC hálózati adapterrel
Minősítés: Bemenet: 220–240 V AC, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel
(hálózati adapter használata
esetén)
15 W
Hálózati készenlét
Kevesebb mint 2 W (minden vezetékes hálózati port
BEKAPCSOLVA)
Méret (kb.)
320×212×45 mm (szélesség × mélység × magasság) a kinyúló
részekkel együtt
Tömeg (kb.)
1,4 kg
Üzemi hőmérséklet
5–35 ºC
Üzemi páratartalom
25–80%
Szerzői jogok és védjegyek
További információk
• Az Oracle és a Java az Oracle és/vagy
leányvállalatai bejegyzett védjegye. A további
nevek az adott tulajdonosok védjegyei.
• A készülék gyártása a Dolby Laboratories
licence alapján történt. A Dolby, a Dolby Audio
és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories
védjegyei.
• DTS szabadalmakkal kapcsolatos részletek:
http://patents.dts.com. A készülék gyártása a
DTS, Inc. engedélyével történt. A DTS, annak
szimbóluma, a DTS jelzés és az azzal együtt
használt szimbólum, a Digital Surround,
valamint a DTS 2.0+Digital Out embléma a DTS,
Inc. Amerikai Egyesült Államokban és/vagy
egyéb országokban bejegyzett védjegyei és/
vagy védjegyei. © DTS, Inc. Minden jog
fenntartva.
• A HDMI, a High-Definition Multimedia Interface
és a prémium nagy sebességű HDMI-kábel
kifejezés, valamint a HDMI embléma a HDMI
Licensing Administrator, Inc. védjegye vagy
bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és más országokban.
• A Blu-ray Disc™, a Blu-ray™, a BD-Live™, a
BONUSVIEW™ és Ultra HD Blu-ray™
megnevezések és emblémák a Blu-ray Disc
Association védjegyei.
• A Blu-ray 3D™ és Blu-ray 3D™ embléma a
Blu-ray Disc Association védjegye.
• A DVD embléma a DVD Format/Logo Licensing
Corporation védjegye.
• A „DVD+RW”, „DVD-RW”, „DVD+R”, „DVD-R”,
„DVD VIDEO”, „Super Audio CD” és „CD”
emblémák védjegyek.
• A „BRAVIA” a Sony Corporation hivatalos
védjegye.
• Az MPEG Layer-3 audiokódolási technológiát
és a kapcsolódó szabadalmakat a Fraunhofer
IIS és a Thomson licenceli.
• Ez a termék olyan technológiát tartalmaz,
amelyet a Verance Corporation licencel a Sony
számára. Ezt a technológiát a 7 369 677 számú
amerikai szabadalom és az USA-ban és
világszerte bejegyzett vagy függőben lévő
egyéb szabadalmak védik, és bizonyos, üzleti
titoknak minősülő aspektusai szerzői jogi
védelem alatt állnak. A Cinavia a Verance
Corporation védjegye. Copyright 2004-2010,
Verance Corporation. A Verance minden jogot
magának tart fenn. A technológia visszafejtése
és elemekre bontása tilos.
• A Windows Media a Microsoft Corporation
védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai
Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
A termék egyes részei a Microsoft Corporation
szellemi tulajdonjogainak védelme alá esnek.
Az ilyen technológiák e terméken kívüli
használata vagy terjesztése kizárólag a
Microsoft vagy valamely hivatalos
leányvállalatának megfelelő engedélyével
lehetséges.
A tartalmak tulajdonosai a Microsoft
PlayReady™ tartalom-hozzáférési
technológiát használják szellemi tulajdonuk
védelmére, beleértve a szerzői jog alá eső
tartalmakat. Ez az eszköz a PlayReady
technológiát használja a PlayReady által
védett tartalmak és/vagy a WMDRM által
védett tartalmak elérésére. Ha az eszköz nem
képes megfelelően kikényszeríteni a tartalmak
használatának korlátozásait, a
tartalomtulajdonosok követelhetik a
Microsofttól, hogy érvénytelenítse az eszköz
alkalmasságát a PlayReady által védett
tartalmak használatára. Ez az érvénytelenítés
nem érintheti a nem védett tartalmakat vagy a
más tartalom-hozzáférési technológiával
védett tartalmakat. A tartalomtulajdonosok
megkövetelhetik Öntől a PlayReady frissítését
ahhoz, hogy hozzáférhessen a tartalmaikhoz.
Ha visszautasítja a frissítést, nem férhet hozzá
olyan tartalmakhoz, amelyek csak a frissítéssel
elérhetők.
• Vewd® Core. Copyright 1995-2018 Vewd
Software AS. Minden jog fenntartva.
És jogkinyilvánítás:
A szoftver „jelenlegi állapotában” kerül
átadásra.
A Vewd és annak beszállítói kifejezetten
kizárnak törvényen alapuló vagy egyéb,
mindennemű kifejezett vagy vélelmezett
garanciát a szoftverrel kapcsolatban,
korlátozások nélkül ideértve a funkcionalitásra,
adott célra való alkalmasságra vagy
jogsértésre (illetve annak elkerülésére)
vonatkozó garanciákat is.
• Minden más védjegy a jogtulajdonosának
tulajdonát képezi.
• Az egyéb rendszernevek és terméknevek
általában a gyártók védjegyei vagy bejegyzett
védjegyei. Ebben a dokumentumban a ™ és ®
jelek nincsenek feltüntetve.
29HU
Másolásvédelem
Engedje meg, hogy tájékoztassuk az
Ultra HD Blu-ray™, Blu-ray Disc™ és DVD
lemezeknél használt fejlett tartalomvédelmi
rendszerekről. Ezek az AACS (fejlett tartalomhozzáférési rendszer) és CSS (tartalomösszezavaró rendszer) nevű rendszerek némi
korlátozást okozhatnak a lejátszás, az analóg
kimenet és más hasonló jellemzők terén. Ennek a
terméknek a működése és az okozott
korlátozások a vásárlás időpontjától függően
változhatnak, mivel az AACS intéző bizottsága
módosíthatja a korlátozás szabályait, vagy akár
újakat is elfogadhat a vásárlás időpontja után.
Megjegyzés a Cinavia technológiával
kapcsolatban
Ez a termék Cinavia technológiát alkalmaz annak
érdekében, hogy korlátozza bizonyos filmek,
videók és filmzenék jogosulatlan másolatainak
felhasználását. Tiltott felhasználás vagy
jogosulatlan másolat észlelése esetén a lejátszó
megjelenít egy üzenetet, és megszakítja a
lejátszást vagy a másolást.
A Cinavia technológiával kapcsolatos bővebb
információért tekintse meg a Cinavia
http://www.cinavia.com címen elérhető online
fogyasztói információs központját. A Cinavia
technológiával kapcsolatban bővebb
információkat kérhet, ha saját címével ellátott
levelezőlapot küld az alábbi címre: Cinavia
Consumer Information Center, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
Szoftverlicenc-információk
A végfelhasználói licencszerződéssel
kapcsolatban tekintse meg a lejátszóhoz
mellékelt VÉGFELHASZNÁLÓI
LICENCSZERZŐDÉST.
A TERMÉK HASZNÁLATÁVAL ELFOGADJA EZT
A SZERZŐDÉST.
A további szoftverlicencek részleteiért válassza ki
a főképernyőn a
[Setup] lehetőséget, és
tekintse meg a [System Settings] menüpont
[Software License Information] elemét.
A termék olyan szoftvereket is tartalmaz, amelyre
a GNU General Public License („GPL”) vagy a GNU
Lesser General Public License („LGPL”) licencek
érvényesek. Ezek a licencek határozzák meg,
hogy az ügyfelek a GPL vagy az LGPL
licencdokumentumban foglalt feltételek
betartásával jogosultak az adott szoftver
forráskódjának megszerzésére, módosítására és
terjesztésére.
30HU
A termék szoftverének forráskódjára a GPL és az
LGPL licencdokumentumban foglalt feltételek
vonatkoznak, és a forráskód elérhető az
interneten. A letöltéshez látogasson el az alábbi
weboldalra:
http://oss.sony.net/Products/Linux
Ne feledje, hogy a Sony a forráskód tartalmával
kapcsolatos megkeresésekre nem tud válaszolni.
Nyelvkódok listája
Részletek: [BD/DVD Viewing Settings]
(19. oldal).
A nyelvek megnevezése az ISO 639: 1988
(E/F) szabványt követi.
1144
1149
1151
1165
1171
1181
1186
1196
1209
1226
1233
1239
1248
1254
1261
1283
1297
1299
1301
1307
1313
1327
1334
1347
1350
1353
1357
1363
1369
1379
Nyelv
Afar
Afrikaans
Arab
Ajmara
Baskír
Bolgár
Biszlama
Tibeti
Katalán
Cseh
Dán
Bhutáni;
Dzongkha
Angol
Spanyol
Baszk
Finn
Färöi
Fríz
Skót gael
Guarani
Hausza
Horvát
Örmény
Interlingue
Indonéz
Olasz
Japán
Jávai
Kazah
Kambodzsai;
Khmer
Koreai
Kurd
Latin
Laoszi; Lao
Lett
Maori
Malajálam
Moldáv
Maláj
Burmai
Nepáli
Norvég
1028
1039
1045
1052
1057
1060
1066
1070
1093
1103
1109
1142
Abház
Amhara
Asszámi
Azeri
Belarusz
Bihari
Bengáli
Breton
Korzikai
Walesi
Német
Görög
1145
1150
1157
1166
1174
1183
1194
1203
1217
1229
1235
1245
1253
1257
1269
1287
1298
1300
Eszperantó
Észt
Perzsa
Fidzsi
Francia
Ír
Galíciai
Gudzsaráti
Hindi
Magyar
Interlingua
Inupiak
Izlandi
Héber
Jiddis
Grúz
Grönlandi;
Kalaallisut
Kannada
1305
1311
1326
1332
1345
1349
1352
1356
1358
1365
1376
1393
Kasmíri
Kirgiz
Lingala
Litván
Malgas
Macedón
Mongol
Maráthi
Máltai
Nauru
Holland
Okszitán
További információk
Kód
1027
1032
1044
1051
1053
1059
1061
1067
1079
1097
1105
1130
31HU
Kód
1403
1417
1435
1463
1482
1489
1495
1501
1503
1506
1508
1511
1513
1515
1517
1525
1528
1531
1534
1538
1540
1557
1572
1587
1632
1684
1703
32HU
Nyelv
Oromo
Pandzsábi
Pastu
Kecsua
Kirundi; Rundi
Orosz
Szanszkrit
Sangho;
Sango
Szingaléz
Szlovén
Sona
Albán
Szvázi
Szundanéz
Szuahéli
Telugu
Thai
Türkmén
Cvána
Török
Tatár
Ukrán
Üzbég
Volapük
Xhosza
Kínai
Nincs
megadva
1408
1428
1436
1481
1483
1491
1498
1502
Orija
Lengyel
Portugál
Rétoromán
Román
Kinyarwanda
Szindhi
Szerb-horvát
1505
1507
1509
1512
1514
Szlovák
Szamoai
Szomáli
Szerb
Sesotho;
Déli szotho
Svéd
Tamil
Tádzsik
Tigrinya
Tagalog
Tongai
Conga
Twi
Urdu
Vietnami
Wolof
Joruba
Zulu
1516
1521
1527
1529
1532
1535
1539
1543
1564
1581
1613
1665
1697
Szülői felügyelet/területkód
Részletek: [Parental Control Area Code]
(20. oldal).
Kód
2044
2046
2070
2092
2115
2174
2200
2248
2239
2276
2333
2362
2390
2427
2428
2489
2149
2086
2528
Terület
Argentína
2047
Ausztria
2057
Brazília
2090
Kína
2093
Dánia
2165
Franciaország 2109
Görögország 2219
India
2238
Írország
2254
Japán
2304
Luxemburg
2363
Mexikó
2376
Új-Zéland
2379
Pakisztán
2424
Lengyelország 2436
Oroszország 2501
Spanyolország 2499
Svájc
2543
Thaiföld
2184
2586
Vietnam
Ausztrália
Belgium
Chile
Kolumbia
Finnország
Németország
Hong Kong
Indonézia
Olaszország
Korea
Malajzia
Hollandia
Norvégia
Fülöp-szigetek
Portugália
Szingapúr
Svédország
Tajvan
Egyesült
Királyság
Az Ön kényelme érdekében
Kérdés esetén
Ellenőrizze az alábbi részleteket:
• Probléma felmerülése esetén használja az útmutató „Hibaelhárítás”
című fejezetét (22. oldal) a probléma orvoslásához.
• Kapcsolja ki a lejátszót, és húzza ki a hálózati kábelt (a tápkábelt).
Várjon több mint 30 másodpercet, majd csatlakoztassa újra a
hálózati kábelt (a tápkábelt).
Írja fel a sorozatszámot az alábbi helyre. A gyorsabb intézkedés érdekében adja meg ezt a
számot Sony márkakereskedőjének, amikor a termékkel kapcsolatban hívja.
Sorozatszám: _____________________________

A Sony termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos további hasznos
tanácsokért, tippekért és információkért látogasson el az alábbi weboldalra:
www.sony.eu/myproducts/
4-738-236-12(2)
http://www.sony.net/
© 2018 Sony Corporation
Printed in Czech Republic
Download PDF

advertising