Sony | STR-DN850 | Sony STR-DN850 7.2 csatornás házimozi AV erősítő Felhasználói útmutató

4-488-942-21(2) (HU)
Többcsatornás
AV-rádióerősítő
Referencia útmutató
STR-DN1050/STR-DN850
FIGYELMEZTETÉS
A tűzveszély és az áramütés
elkerülése érdekében ne tegye
ki a készüléket csapadék,
nedvesség hatásának.
A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja
el a készülék szellőzőnyílásait újságpapírral,
terítővel, függönnyel stb.
Óvja a készüléket a nyílt lángtól (például
az égő gyertyától).
A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében
óvja a készüléket a rácseppenő és ráfröccsenő
víztől, és soha ne tegyen folyadékkal teli
tárgyat – például virágvázát – a készülékre.
A készüléket nem szabad több oldalról
zárt térben elhelyezni és működtetni
(pl. könyvespolcban vagy beépített
szekrényben).
A készüléket könnyen hozzáférhető
konnektorhoz csatlakoztassa.
Amennyiben bármilyen rendellenességet
észlel a készülék működésében, azonnal
húzza ki a konnektorból.
Az elemeket és az elemeket tartalmazó eszközt
ne helyezze el olyan helyen, ahol sugárzó
hőnek – például napfénynek vagy tűznek –
vannak kitéve.
A készülék mindaddig áram alatt van,
amíg a tápkábel csatlakozóját nem húzza
ki a konnektorból még akkor is, ha maga
a készülék kikapcsolt állapotban van.
A fül- és fejhallgatók erős hangnyomása
halláskárosodást okozhat.
Ennek a jelzésnek a célja
a felhasználó figyelmeztetése
a forró felületre, amely
a normál működés közben
felmelegedhet, és megérintés
esetén égési sérülést okozhat.
2HU
Ezt a berendezést tesztelték, és 3 méternél
rövidebb csatlakozókábel használata esetén
az EMC irányelvben megállapított
határértéknek megfelelőnek minősítették.
Az európai vásárlók számára
Elhasznált elemek
és elektromos
és elektronikus
készülékek
hulladékként
való eltávolítása
(az Európai Unióra
és egyéb, szelektív
hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező
országokra érvényes)
Ez a jelölés a terméken, az elemen vagy
annak csomagolásán arra figyelmeztet, hogy
a terméket és az elemet ne kezelje háztartási
hulladékként. Egyes elemeken ez a jelzés
vegyjellel együtt van feltüntetve. A higany (Hg)
vagy ólom (Pb) vegyjele akkor van feltüntetve,
ha az elem több mint 0,0005% higanyt vagy több
mint 0,004% ólmot tartalmaz. A feleslegessé vált
termékek és elemek helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi egészség
károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem
követi a hulladék elemek kezelésének helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít
a természeti erőforrások megőrzésében is.
Olyan termékek esetén, ahol biztonsági,
hatékonysági és adatkezelési okok miatt
állandó kapcsolat szükséges a beépített
elemekkel, az elemek eltávolításához
szakember szükséges. Az elemek és az
elektromos és elektronikus készülékek
szakszerű hulladékkezelése érdekében
a készülékek hasznos élettartamának végén
adja le azokat a megfelelő hulladékgyűjtő
vagy újrahasznosító telepen. Egyéb
elemek esetén olvassa el az elemek
biztonságos kicserélésére vonatkozó részt.
Az elemeket adja le a megfelelő gyűjtőhelyen
újrahasznosítás céljából. A termék vagy
az elem újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén
az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez,
ahol a terméket vagy az elemet megvásárolta.
Megjegyzés a vásárlók számára:
A következő információk csak
az EU irányelveket alkalmazó
országokban eladott készülékekre
érvényesek.
Ezt a terméket a Sony Corporation
(címe: 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan) gyártotta vagy gyárttatta.
A termék európai uniós rendelkezéseknek
való megfelelésével kapcsolatos kérdéseket
címezze a hivatalos képviseletnek
(Sony Deutschland GmbH, címe:
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany). A szervizeléssel vagy garanciával
kapcsolatos ügyekben forduljon a különálló
szerviz- vagy garanciadokumentumokban
megadott címekhez.
A Sony Corp. ezennel kijelenti, hogy
ez a berendezés megfelel az 1999/5/EK
irányelv alapvető követelményeinek
és egyéb ide vonatkozó előírásainak.
A részletekért keresse fel a következő
URL-címet:
http://www.compliance.sony.de/
Szerzői jogok
Ez a készülék a Dolby* Digital és Pro Logic
Surround, illetve a DTS** Digital Surround
System rendszerrel rendelkezik.
* A készülék gyártása a Dolby Laboratories
licence alapján történt. A Dolby,
a Pro Logic, a Surround EX és a dupla D
szimbólum a Dolby Laboratories hivatalos
védjegye.
** A DTS szabadalmakkal kapcsolatos
részleteket lásd: http://patents.dts.com.
A készülék gyártása a DTS Licensing
Limited engedélyével történt. A DTS,
a DTS-HD, annak szimbóluma, valamint
a DTS és annak szimbóluma együttesen
a DTS, Inc. bejegyzett védjegye, a DTS-HD
Master Audio pedig a DTS, Inc. védjegye.
© DTS, Inc. Minden jog fenntartva.
A készülék a High-Definition Multimedia
Interface (HDMI™) technológiát alkalmazza.
A HDMI és a High-Definition Multimedia
Interface kifejezés, valamint a HDMI
embléma a HDMI Licensing LLC védjegye
vagy bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és más országokban.
Az AirPlay, az iPad, az iPhone, az iPod,
az iPod classic, az iPod nano és az iPod touch
az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és más országokban.
Az App Store az Apple Inc. szolgáltatási
védjegye.
Minden más védjegy és bejegyzett védjegy
az illetékes személyek tulajdona. Ebben a
leírásban nem tüntettük fel a ™ és az ® jeleket.
A „Made for iPod”, a „Made for iPhone”
és a „Made for iPad” azt jelenti, hogy egy
elektronikus kiegészítőt kifejezetten az iPod,
iPhone vagy iPad készülékekhez való
csatlakoztatásra tervezték, és a fejlesztő
tanúsította, hogy megfelel az Apple
teljesítménykövetelményeinek.
3HU
Az Apple nem felelős ezen eszköz működéséért
vagy a biztonsági és törvényi előírásoknak való
megfeleléséért. Ne feledje, hogy ezen kiegészítő
és az iPod, iPhone vagy iPad együttes
használata befolyásolhatja a vezeték
nélküli teljesítményt.
A DLNA™, a DLNA embléma és a DLNA
CERTIFIED™ a Digital Living Network
Alliance védjegye, szolgáltatási védjegye
vagy tanúsítási jele.
Az MHL, a Mobile High-Definition Link
és az MHL embléma az MHL Licensing,
LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye.
A Bluetooth® szó és embléma
a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye;
a Sony Corporation licenccel rendelkezik
az ilyen megjelölések használatára.
Más védjegyek és védett kereskedelmi nevek
a tulajdonosukhoz tartoznak.
A „Sony Entertainment Network” embléma
és a „Sony Entertainment Network”
a Sony Corporation védjegye.
© 2013 CSR plc és a csoportjába tartozó
vállalatok. Az aptX® jel és az aptX embléma
a CSR plc vagy a csoportjába tartozó valamely
vállalat védjegye, és bejegyzett védjegy lehet
egy vagy több államban.
A Windows és a Windows embléma
a Microsoft Corporation védjegye vagy
bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.
Az N-jel az NFC Forum, Inc. védjegye vagy
bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és más országokban.
Ezt a terméket a Microsoft bizonyos szellemi
tulajdonjogai védik. Az ilyen technológiának
az ezen a terméken kívüli használata vagy
terjesztése kizárólag a Microsoftnak vagy
annak illetékes leányvállalatának megfelelő
engedélyével lehetséges.
Az MPEG Layer-3 audiokódolási technológiát
és szabadalmait a Fraunhofer IIS és Thomson
licence alapján használjuk.
Az „x.v.Color (x.v.Colour)” és az „x.v.Color
(x.v.Colour)” embléma a Sony Corporation
védjegye.
A „BRAVIA” a Sony Corporation védjegye.
A „PLAYSTATION” a Sony Computer
Entertainment Inc. bejegyzett védjegye.
A „WALKMAN” és a „WALKMAN”
embléma a Sony Corporation bejegyzett
védjegye.
A „MICROVAULT” a Sony Corporation
védjegye.
A VAIO és VAIO Media a Sony Corporation
bejegyzett védjegye.
A Wi-Fi CERTIFIED embléma a Wi-Fi
Alliance tanúsítási jele.
4HU
Az Android™ a Google Inc. védjegye.
A Google Play™ a Google Inc. védjegye.
A „Spotify” és a „Spotify” emblémák
a Spotify Group védjegyei.
Szoftverlicenc-információkért forduljon
a Súgóhoz.
Óvintézkedések
Biztonság
Ha bármilyen szilárd anyag vagy folyadék
kerül a készülék belsejébe, húzza ki
a tápkábel csatlakozóját, és forduljon
szakemberhez.
Áramforrások
• Használatba vétel előtt ellenőrizze,
hogy a készülék üzemi feszültsége
megegyezik-e a készülék használatának
helyén rendelkezésre álló hálózati
feszültséggel.
Az áramellátási követelmények
a készülék hátoldalán, az adattáblán
van feltüntetve.
• A készülék mindaddig áram alatt van,
amíg a tápkábel csatlakozóját nem húzza
ki a konnektorból még akkor is, ha maga
a készülék kikapcsolt állapotban van.
• Ha hosszú ideig nem használja
készülékét, húzza ki a hálózati csatlakozót
a hálózati aljzatból. Mindig a
csatlakozódugót, és soha ne a kábelt
húzza.
• A tápkábel cseréjét kizárólag szakszerviz
végezheti.
Felmelegedés
Működés közben a rádióerősítő
felmelegszik, ez azonban nem hibajelenség.
Ha a rádióerősítőt hosszabb időn
keresztül magas hangerőn üzemelteti,
a burkolat teteje, oldalai és az alja az
üzemeltetési idővel arányosan melegszik.
Az égési sérülések elkerülése érdekében
ne érintse meg a készülék burkolatát.
Elhelyezés
• Úgy helyezze el a készüléket, hogy
a levegő szabadon áramolhasson
körülötte, máskülönben túlmelegedhet,
és csökkenhet élettartama.
• A rádióerősítőt ne helyezze fűtőtestek
közelébe, illetve olyan helyre, ahol
közvetlen napfénynek, túlzott pornak
vagy ütődésnek van kitéve.
• Ne helyezzen semmit a készülék tetejére,
mert eltakarhatja a szellőzőnyílásokat,
ezért a készülék meghibásodhat.
• Ne állítsa a rádióerősítőt tv-készülék,
videomagnó, kazettás magnó és hasonló
készülék közelébe. (Ha ezt a rádióerősítőt
tv-készülékkel, videomagnóval vagy
kazettás magnóval együtt használja,
a túl közel elhelyezett rádióerősítő
zajokat vagy a képminőség romlását
okozhatja. Fokozottan érvényes ez beltéri
antenna használata esetén. Éppen ezért
kültéri antenna használatát javasoljuk.
• Legyen óvatos, ha a rádióerősítőt
védőbevonattal (gyanta, olaj, fényező stb.)
kezelt felületre állítja, mert foltosodás
vagy elszíneződés keletkezhet ezen.
Működés
Külső berendezések csatlakoztatása előtt
kapcsolja ki a rádióerősítőt, és húzza ki
a tápkábel csatlakozóját a konnektorból.
A készülék tisztítása
Kímélő tisztítószerrel enyhén
megnedvesített puha törlőkendővel
törölje le a készülék burkolatát és
kezelőszerveit. A tisztításhoz soha ne
használjon súrolószert, dörzsszivacsot,
benzint vagy alkoholt.
Bluetooth-kommunikáció
• A Bluetooth-eszközöket egymástól
hozzávetőleg 10 méteren belül kell
használni (és nem lehet köztük akadály).
A hatásos kommunikációs tartomány
a következő esetekben kisebb lehet.
– Ha személy, fémből készült tárgy,
fal vagy más akadály van az egymással
Bluetooth-kapcsolatban álló eszközök
között
– Olyan helyen, ahol vezeték nélküli
LAN van telepítve
– Használatban lévő mikrohullámú sütő
közelében
– Olyan helyen, ahol más elektromágneses
sugárzás van jelen
• A Bluetooth-eszközök és a vezeték
nélküli LAN (IEEE 802.11b/g) ugyanazt
a frekvenciasávot (2,4 GHz) használják.
Amikor Bluetooth-eszközét egy vezeték
nélküli LAN működésre képes eszköz
közelében használja, elektromágneses
interferencia léphet fel. Ennek eredménye
lehet a kisebb adatátviteli sebesség, a zaj,
illetve az, hogy nem jön létre kapcsolat.
Ilyen esetben próbálja meg a következőket:
– Ezt a rádióerősítőt a vezeték nélküli
LAN eszköztől legalább 10 méteres
távolságban használja.
– Amikor Bluetooth-eszközét a vezeték
nélküli LAN eszköztől számított
10 méteren belül használja, kapcsolja
ki a vezeték nélküli LAN eszközt.
– Ezt a rádióerősítőt és Bluetooth-eszközét
a lehető legközelebb helyezze egymáshoz.
5HU
• Az ez által a rádióerősítő által
kibocsátott rádióhullámok zavarhatják
egyes orvosi berendezések működését.
Mivel ez az interferencia meghibásodást
eredményezhet, a következő helyeken
mindig kapcsolja ki ezt a rádióerősítőt
és a Bluetooth-eszközt:
– Kórházban, vonaton, repülőgépen,
benzinkútnál, továbbá minden
olyan helyen, ahol gyúlékony
gázok lehetnek jelen
– Automatikus ajtók és tűzjelzők
közelében
• Ez a rádióerősítő a Bluetoothspecifikációnak megfelelő biztonsági
funkciók segítségével biztosítja
a biztonságos kapcsolatot a Bluetoothtechnológiát használó kommunikáció
során. A beállításoktól és egyéb
tényezőktől függően azonban
előfordulhat, hogy ez a biztonság nem
elégséges, ezért a Bluetooth-technológiát
használó kommunikáció használatakor
mindig legyen óvatos.
• A Sony semmilyen módon nem tehető
felelőssé a Bluetooth-technológiát
használó kommunikáció során
bekövetkező információkiszivárgásból
adódó károkért és veszteségekért.
• A Bluetooth-kommunikáció
nem feltétlenül garantált az ezzel
a rádióerősítővel azonos profilú
minden Bluetooth-eszközzel.
• Az ehhez a rádióerősítőhöz
csatlakoztatott Bluetooth-eszközöknek
meg kell felelniük a Bluetooth SIG, Inc.
által előírt Bluetooth-specifikációnak,
és erről tanúsítvánnyal kell
rendelkezniük. Azonban még
a Bluetooth-specifikációnak megfelelő
eszközök esetén is előfordulhat,
hogy a Bluetooth-eszköz specifikációja
vagy jellemzői bizonyos esetekben
lehetetlenné teszik a csatlakozást, vagy
más vezérlési módszert, megjelenítést
és működést eredményeznek.
6HU
• A rádióerősítőhöz csatlakoztatott
Bluetooth-eszköztől, a kommunikációs
környezettől, illetve a környezeti
feltételektől függően előfordulhat,
hogy zaj keletkezik vagy elhallgat a hang.
Ha a készülékkel kapcsolatban
bármilyen kérdése vagy problémája
merül fel, forduljon a legközelebbi
Sony márkaképviselethez.
Műszaki adatok
Erősítő
STR-DN1050
Legkisebb RMS kimenő teljesítmény1)
(6 Ω, 20 Hz – 20 kHz, 0,09% THD)
100 W + 100 W
Kimenő teljesítmény sztereó üzemmódban1)
(6 Ω, 1 kHz, 1% THD)
120 W + 120 W
Kimenő teljesítmény térhangzás módban1)2)
(6 Ω, 1 kHz, 0,9% THD)
165 W csatornánként
STR-DN850
Legkisebb RMS kimenő teljesítmény1)
(6 Ω, 20 Hz – 20 kHz, 0,09% THD)
95 W + 95 W
Kimenő teljesítmény sztereó üzemmódban1)
(6 Ω, 1 kHz, 1% THD)
110 W + 110 W
Kimenő teljesítmény térhangzás módban1)2)
(6 Ω, 1 kHz, 0,9% THD)
150 W csatornánként
1)
A felsorolt műszaki adatok mérése a következő
körülmények között történt: Áramellátási
követelmények: 230 VAC, 50 Hz
2)
Az első, középső, hátsó, hátsó
térhangzású és első magas hangsugárzók
referenciateljesítménye. A kiválasztott
hangzáskép és műsorforrás függvényében
előfordulhat, hogy a hang nem hallható.
Frekvenciaátvitel
Analóg
10 Hz – 100 kHz, +0,5/–2 dB
(hangzáskép és hangszínszabályzó
kikapcsolva)
Bemenet
Analóg
Érzékenység: 500 mV/50 kΩ
S/N3): 105 dB (A, 500 mV4))
Digitális (koaxiális)
Impedancia: 75 Ω
S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Digitális (optikai)
S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Kimenet (analóg)
ZONE 25)
Feszültség: 2 V/1 kΩ
SUBWOOFER
Feszültség: 2 V/1 kΩ
Hangszínszabályzó
Jelerősítés
±10 dB, 1 dB léptékben
3)
INPUT SHORT (hangzáskép és
hangszínszabályzó kikapcsolva).
4)
Súlyozott hálózat, bemenő jelszint.
5)
Csak STR-DN1050 esetén.
FM vevőegység
Vételi frekvenciatartomány
87,5–108,0 MHz
Antenna
FM huzalantenna
Antennacsatlakozók
75 Ω, aszimmetrikus
AM vevőegység
Vételi frekvenciatartomány
531–1602 kHz (9 kHz-es lépésköz)
Antenna
Keretantenna
Videó
Bemenetek/kimenetek
Videó:
1 Vp-p, 75 Ω
COMPONENT VIDEO*:
Y: 1 Vp-p, 75 Ω
PB: 0,7 Vp-p, 75 Ω
PR: 0,7 Vp-p, 75 Ω
80 MHz HD Pass Through
* Csak STR-DN1050 esetén.
7HU
HDMI Video
Bemenet/kimenet (HDMI ismétlőblokk)
3D
Formátum
2D
4096 × 2160p @ 59,94/60 Hz
Képkockaegyesítés
Oldalanként
(fél)
Felül-alul
(felső-alsó)
a1)
–
–
–
4096 × 2160p @ 50 Hz
a1)
–
–
–
3840 × 2160p @ 59,94/60 Hz
a1)
–
–
–
3840 × 2160p @ 50 Hz
a1)
–
–
–
4096 × 2160p @ 23,98/24 Hz
a2)
–
–
–
3840 × 2160p @ 29,97/30 Hz
a2)
–
–
–
3840 × 2160p @ 25 Hz
a2)
–
–
–
3840 × 2160p @ 23,98/24 Hz
a2)
–
–
–
1920 × 1080p @ 59,94/60 Hz
a
–
a
a
1920 × 1080p @ 50 Hz
a
–
a
a
1920 × 1080p @ 29,97/30 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1920 × 1080p @ 25 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1920 × 1080p @ 23,98/24 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1920 × 1080i @ 59,94/60 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1920 × 1080i @ 50 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1280 × 720p @ 59,94/60 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1280 × 720p @ 50 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1280 × 720p @ 29,97/30 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1280 × 720p @ 23,98/24 Hz
a3)
a
a3)
a3)
720 × 480p @ 59,94/60 Hz
a3)
–
–
–
720 × 576p @ 50 Hz
a3)
–
–
–
640 × 480p @ 59,94/60 Hz
a3)
–
–
–
1)
Csak YUV 4:2:0/8 bites formátumot támogat.
2) Csak 8 bites formátumot támogat.
3)
Ezeket a formátumokat egy MHL csatlakozás is támogatja.
8HU
AIFF:
32–192 kHz, 16 bites PCM
32–192 kHz, 24 bites PCM
ALAC:
32–96 kHz, 16 bites ALAC
32–96 kHz, 24 bites ALAC
DSD**:
2,8 MHz, 1 bites DSD
MHL
Támogatott MHL-verzió:
MHL 2 is
Maximális áramerősség
900 mA
iPhone/iPad/iPod rész
DC 5 V, max. 1,0 A
Az USB iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5,
iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G,
iPod touch (2–5. generációk), iPod classic
és iPod nano (3–7. generáció) eszközökkel
használható.
A Bluetooth technológia iPhone 5s, iPhone 5c,
iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS,
iPhone 3G, iPod touch (4. és 5. generáció)
eszközökkel használható.
Az AirPlay együttműködik a 4.3.3-es vagy
újabb verziójú iOS rendszert használó Phone,
iPad és iPod touch, az OS X Mountain Lion
rendszert használó Mac, illetve 10.2.2-es
vagy újabb verziójú iTunes programot
használó Mac vagy PC eszközökkel.
Ezzel a vevővel a „SongPal” alkalmazás
Bluetooth vagy hálózati kapcsolaton
keresztül használható.
Az iPhone/iPod csak bekapcsolt vevő esetén,
az USB porthoz csatlakoztatva töltődik.
DLNA
Támogatott formátum*
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32–320 kbps, VBR
AAC:
16–320 kbps, CBR, VBR
WMA9 Standard:
40–320 kbps, CBR, VBR
WAV:
32–192 kHz, 16 bites PCM
32–192 kHz, 24 bites PCM
FLAC:
44,1–192 kHz, 16 bites FLAC
44,1–192 kHz, 24 bites FLAC
* Nem garantálható a kompatibilitás az összes
kódoló- és írószoftverrel, rögzítőeszközzel
és írható adathordozóval.
** Csak STR-DN1050 esetén.
USB
Támogatott formátum*
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32–320 kbps, VBR
AAC:
16–320 kbps, CBR, VBR
WMA9 Standard:
40–320 kbps, CBR, VBR
WAV:
32–192 kHz, 16 bites PCM
32–192 kHz, 24 bites PCM
FLAC:
44,1–192 kHz, 16 bites FLAC
44,1–192 kHz, 24 bites FLAC
AIFF:
32–192 kHz, 16 bites PCM
32–192 kHz, 24 bites PCM
ALAC:
32–96 kHz, 16 bites ALAC
32–96 kHz, 24 bites ALAC
DSD**:
2,8 MHz, 1 bites DSD
* Nem garantálható a kompatibilitás az összes
kódoló- és írószoftverrel, rögzítőeszközzel
és írható adathordozóval.
** Csak STR-DN1050 esetén.
Támogatott USB-eszköz
Mass Storage Class, nagysebességű típus
Maximális áramerősség
500 mA
9HU
Hálózat
Általános
Ethernet LAN
10BASE-T/100BASE-TX
Vezeték nélküli LAN
Kompatibilis szabványok:
IEEE 802.11 b/g
Titkosítás:
64 bites WEP, 128 bites WEP,
WPA/WPA2-PSK (AES),
WPA/WPA2-PSK (TKIP)
Rádiófrekvencia:
2,4 GHz
Áramellátási követelmények
230 V~, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel
240 W
Teljesítményfelvétel (készenléti állapotban)
STR-DN1050:
0,3 W (Ha a [Control for HDMI],
a [Pass Through] és a [Bluetooth
Standby] funkció beállítása [Off],
továbbá a 2. zónában található
rádióerősítő ki van kapcsolva.)
0,7 W (Ha a [Control for HDMI]
beállítása [On], a [Pass Through]
és a [Bluetooth Standby] funkció
beállítása [Off], továbbá a 2.
zónában található rádióerősítő
ki van kapcsolva.)
1,3 W (Ha a [Control for HDMI]
és a [Bluetooth Standby] funkció
beállítása [On], a [Pass Through]
beállítása [Off], továbbá a 2.
zónában található rádióerősítő
ki van kapcsolva.)
STR-DN850:
0,3 W (Ha a [Control for HDMI],
a [Pass Through] és a [Bluetooth
Standby] funkció beállítása [Off].)
0,5 W (Ha a [Control for HDMI]
beállítása [On], a [Pass Through]
és a [Bluetooth Standby] funkció
beállítása [Off].)
1,0 W (Ha a [Control for HDMI] és
a Bluetooth Standby] beállítása [On]
és a [Pass Through] beállítása [Off].)
Bluetooth
Kommunikációs rendszer
Bluetooth-specifikáció, 3.0-s verzió
Kimenet
Bluetooth-specifikáció, Power Class 2
Legnagyobb kommunikációs hatótáv
Hatótáv kb. 10 m1)
Frekvenciasáv
2,4 GHz-es sáv
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Modulációs módszer
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibilis Bluetooth-profilok2)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
Támogatott kodekek3)
SBC4), AAC, aptX
Átvitel tartománya (A2DP)
20–20000 Hz (mintavételi frekvencia:
44,1 kHz)
1) A tényleges hatótáv olyan tényezőktől
függ, mint az eszközök közötti akadályok,
a mikrohullámú sütő körül kialakult mágneses
tér, a sztatikus elektromosság, a vezeték nélküli
telefonok, a vételi érzékenység, az antenna
teljesítménye, az operációs rendszer,
a szoftveralkalmazás stb.
2)
A szokásos Bluetooth-profilok az eszközök
közötti Bluetooth-kommunikáció célját jelzik.
3)
Kodek: Audiojel-tömörítési és konverziós
formátum
4)
Alsáv-kodek
10HU
Méretek (szé. × ma. × mé.) (kb.)
STR-DN1050:
430 mm × 172 mm × 329,4 mm,
a kiálló részeket és vezérlőket is
beleértve
STR-DN850:
430 mm × 156 mm × 329,4 mm,
a kiálló részeket és vezérlőket is
beleértve
Tömeg (kb.)
STR-DN1050:
10,0 kg
STR-DN850:
8,0 kg
A külső és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül megváltozhatnak.
11HU
VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS
FONTOS:
A SZOFTVER HASZNÁLATBA VÉTELE ELŐTT GONDOSAN OLVASSA EL EZT
A VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉST (A TOVÁBBIAKBAN „LICENCSZERZŐDÉS”).
A SZOFTVER HASZNÁLATÁVAL ÖN ELFOGADJA E LICENCSZERZŐDÉS FELTÉTELEIT. HA NEM
FOGADJA E LICENCSZERZŐDÉS FELTÉTELEIT, AKKOR NEM HASZNÁLHATJA A SZOFTVERT.
Ez a LICENCSZERZŐDÉS egy jogilag kötelező megállapodás Ön és a Sony Corporation (a továbbiakban
„SONY”) között. Ez a LICENCSZERZŐDÉS határozza az Ön jogait és kötelezettségeit a SONY és/vagy
harmadik fél licencadók (köztük a SONY leányvállalatai) és azok leányvállalatai (a továbbiakban
összefoglalóan „HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓK”) által szállított SONY SZOFTVERREL, illetve
azzal együtt a SONY által ehhez a szoftverhez kiadott bármilyen frissítéssel/módosítással, bármilyen
nyomtatott, online vagy egyéb elektronikus dokumentációval, illetve az ilyen szoftver működése
során előállított bármilyen adatfájllal (a továbbiakban összefoglalóan „SZOFTVER”) kapcsolatban.
Az előzőek ellenére bármilyen szoftver esetében, amely a SZOFTVER részét képezi, és amelyre külön
végfelhasználói licencszerződés (többek között, de nem kizárólag GNU General Public licenc vagy
Lesser/Library General Public License) vonatkozik, a LICENCSZERZŐDÉS helyett a vonatkozó külön
végfelhasználói licencszerződés feltételeit kell figyelembe venni, feltéve hogy a külön végfelhasználói
licencszerződés nem köt ki mást („KIZÁRT SZOFTVER”).
SZOFTVERLICENC
A SZOFTVERHEZ Ön licencet kap, a szoftvert nem vásárolta meg. A SZOFTVERT szerzői jogi
törvények, a szellemi tulajdont védő egyéb törvények és nemzetközi egyezmények védik.
SZERZŐI JOG
A SZOFTVERBEN megtestesített és az arra vonatkozó minden jog (beleértve többek között, de nem
kizárólag a SZOFTVER részét képező bármilyen képet, fényképet, animációt, videót, hangfelvételt,
zenét, szöveget és kisalkalmazást – appletet) tulajdonosa a SONY vagy annak egy vagy több
HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓJA.
A LICENC MEGADÁSA
A SONY korlátozott licencet ad Önnek a SZOFTVER használatára, amely kizárólag az Ön kompatibilis
eszközére (a továbbiakban „ESZKÖZ”) és csak egyéni, nem kereskedelmi felhasználásra szól. A SONY
és a HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓK kifejezetten fenntartanak minden jogot, jogcímet és érdekeltséget
(beleértve többek között, de nem kizárólag minden szellemi tulajdonhoz fűződő jogot) a SZOFTVERBEN
és arra vonatkozóan, amelyet ez a LICENCSZERZŐDÉS kifejezetten nem ad meg Önnek.
KÖVETELMÉNYEK ÉS KORLÁTOZÁSOK
Önnek sem részben, sem egészben nem szabad a SZOFTVER bármely részét másolni, közzétenni,
feldolgozni, továbbforgalmazni, forráskódjának levezetésére kísérletet tenni, módosítani, visszafejteni,
dekompilálni vagy gépi kódból újra előállítani, a SZOFTVERBŐL vagy annak felhasználásával bármilyen
származékos művet létrehozni, kivéve ha a SZOFTVER kifejezetten ilyen származékos mű létrehozásának
megkönnyítésére szolgál. Ön nem módosíthatja vagy másíthatja meg a SZOFTVER semmilyen
tartalomvédelmi funkcióját. Nem kerülheti meg, módosíthatja vagy iktathatja ki a SZOFTVER vagy
a működés szempontjából a SZOFTVERHEZ kapcsolódó mechanizmusok semmilyen funkcióját vagy
védelmét. Nem különítheti el a SZOFTVER egyes összetevőit abból a célból, hogy azokat több ESZKÖZÖN
használhassa, kivéve ha erre a SONY kifejezetten feljogosítja. Nem távolíthatja el, változtathatja meg,
fedheti el vagy alakíthatja át a SZOFTVERBEN megjelenő védjegyeket és tájékoztatásokat. A SZOFTVERT
nem oszthatja meg, nem terjesztheti, nem adhatja bérbe, sem albérletbe, nem lízingelheti, nem ruházhatja
át, nem adhatja át és nem adhatja el. Előfordulhat, hogy a SZOFTVER részét nem képező, de a SZOFTVER
működéséhez szükséges egyéb szoftver, hálózati szolgáltatások és egyéb termékek szállítását a szállító
(szoftverszállító, szolgáltató vagy SONY) saját belátása szerint megszakítja vagy megszünteti. A SONY és
az ilyen szállítók nem garantálják, hogy a SZOFTVER, hálózati szolgáltatások, tartalom és egyéb termékek
mindig rendelkezésre fognak állni, illetve megszakítás vagy módosítás nélkül fognak működni.
12HU
KIZÁRT SZOFTVER ÉS NYÍLT FORRÁSKÓDÚ ÖSSZETEVŐK
A korlátozott licenc megadására vonatkozó előző pontok mellett Ön tudomásul veszi, hogy
a SZOFTVER a licencből KIZÁRT SZOFTVERT tartalmazhat. Bizonyos KIZÁRT SZOFTVEREKRE
nyílt forráskódú szoftverek licencei vonatkozhatnak („nyílt forrású összetevők”), amelyek az Open
Source Initiative által nyílt forráskódú licencként jóváhagyott vagy egyéb, lényegükben hasonló
szoftverlicencek, beleértve többek között, de nem kizárólag minden olyan licencet, amely az ilyen
licenccel licencbe adott szoftver terjesztését ahhoz a feltételhez köti, hogy a terjesztő nyílt forráskódú
formátumban is rendelkezésre bocsátja a szoftvert. Ha és amilyen mértékben az ilyen közzététel kötelező,
a www.sony.net/Products/Linux vagy a SONY által kijelölt egyéb webhelyen találja meg a SZOFTVERBE
foglalt NYÍLT FORRÁSKÓDÚ ÖSSZETEVŐK naprakész listáját, valamint a használatukat szabályozó
feltételeket. A megfelelő harmadik felek bármikor módosíthatják ezeket a feltételeket anélkül, hogy
Önnel szemben bármilyen kötelezettségük keletkezne. A KIZÁRT SZOFTVEREKRE vonatkozó licencek
feltételei az általuk megkövetelt mértékben helyettesítik a LICENCSZERZŐDÉSBEN meghatározott
feltételeket. Ha a KIZÁRT SZOFTVERRE vonatkozó licencekben meghatározott feltételek bármilyen
mértékben tiltják a LICENCSZERZŐDÉSBEN megfogalmazott korlátozások bármelyikét, akkor az
ilyen korlátozások csak a megengedett mértékig vonatkoznak a KIZÁRT SZOFTVERRE. Ha a nyílt
forráskódú összetevőkre vonatkozó licencek feltételei bármilyen mértékben megkövetelik, hogy a SONY
a SZOFTVERREL együtt felajánlja Önnek a forráskód átadását, akkor a SONY megteszi ezt a felajánlást.
A SZOFTVER HASZNÁLATA SZERZŐI JOG ÁLTAL VÉDETT ANYAGOKKAL
A SZOFTVER lehetővé teheti, hogy Ön saját készítésű és/vagy harmadik felek által készített tartalom
megtekintésére, tárolására, feldolgozására és/vagy felhasználására használja. Az ilyen tartalmat szerzői
jogi törvények, a szellemi tulajdont védő egyéb törvények és/vagy szerződések védhetik. Ön elfogadja,
hogy a SZOFTVERT csak az ilyen tartalomra vonatkozó jogszabályok és szerződések maradéktalan
betartásával használja. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a SONY megfelelő intézkedéseket tehet
a SZOFTVERREL tárolt, feldolgozott vagy felhasznált tartalom szerzői jogainak védelme érdekében.
Ilyen intézkedés lehet többek között, de nem kizárólag a biztonsági mentés és visszaállítás
gyakoriságának figyelése a SZOFTVER bizonyos funkcióin keresztül, az adatok visszaállítására
vonatkozó kérések elfogadásának elutasítása, illetve a SZOFTVER jogosulatlan használata esetén
a LICENCSZERZŐDÉS felmondása.
TARTALOMSZOLGÁLTATÁS
FELHÍVJUK FIGYELMÉT, HOGY A SZOFTVER RENDELTETÉSE SZERINT EGY VAGY TÖBB
TARTALOMSZOLGÁLTATÓN KERESZTÜL ELÉRHETŐ TARTALOMMAL IS HASZNÁLHATÓ
LEHET („TARTALOMSZOLGÁLTATÁS”). A SZOLGÁLTATÁS ÉS AZ ADOTT TARTALOM
IGÉNYBEVÉTELÉRE AZ ADOTT TARTALOMSZOLGÁLTATÁS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEI
VONATKOZNAK. HA ELUTASÍTJA AZ ADOTT FELTÉTELEK ELFOGADÁSÁT, AKKOR CSAK
KORLÁTOZOTTAN HASZNÁLHATJA A SZOFTVERT. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy
a SZOFTVEREN keresztül elérhető bizonyos tartalmak és szolgáltatások olyan harmadik felektől
származhatnak, amelyek nem tartoznak a SONY felügyelete alá. A TARTALOMSZOLGÁLTATÁS
IGÉNYBEVÉTELÉHEZ INTERNETKAPCSOLAT SZÜKSÉGES. A TARTALOMSZOLGÁLTATÁS
BÁRMIKOR MEGSZŰNHET.
INTERNETKAPCSOLAT ÉS HARMADIK FELEK SZOLGÁLTATÁSAI
Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a SZOFTVER bizonyos funkcióinak eléréséhez internetkapcsolatra
van szükség, amelyért kizárólag Ön felelős. Továbbá kizárólag Ön felelős minden harmadik félnek
fizetendő díjért, amely az internetkapcsolattal kapcsolatban felmerül, beleértve többek között, de
nem kizárólag az internetszolgáltatói vagy közvetítési díjakat. Az internetkapcsolat vagy -szolgáltatás
képességeitől, sávszélességétől és műszaki korlátaitól függően előfordulhat, hogy a SZOFTVER csak
korlátozásokkal működtethető. Az internetkapcsolat rendelkezésre bocsátása, minősége és védelme
az ilyen szolgáltatást nyújtó szolgáltató kizárólagos felelőssége.
KIVITELI ÉS EGYÉB SZABÁLYOZÁSOK
Ön elfogadja, hogy a tartózkodási helyéül szolgáló terület vagy ország minden érvényben lévő kiviteli
és újrakiviteli korlátozását és szabályozását betartja, a SZOFTVERT nem továbbítja tiltott országba, és
ezt nem is engedélyezi, valamint más módon sem sérti meg az ilyen korlátozásokat és szabályozásokat.
13HU
NAGY KOCKÁZATÚ TEVÉKENYSÉGEK
A SZOFTVER nem hibatűrő, és nem úgy lett tervezve, gyártva vagy értékesítve, hogy olyan veszélyes,
meghibásodásmentes teljesítményt igénylő környezetek (például nukleáris létesítmények, repülőgépek,
kommunikációs rendszerek, légi irányítás, újraélesztő berendezések vagy hadászati rendszerek) online
vezérlőeszközeként használják, ahol a SZOFTVER hibája halált, személyi sérülést, illetve súlyos fizikai
vagy környezeti károsodást okozhat („NAGY KOCKÁZATÚ TEVÉKENYSÉGEK”). A SONY,
A HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓK mindegyike és azok leányvállalatainak mindegyike kifejezetten
elhárít minden kifejezett és vélelmezett garanciát, kötelezettséget és alkalmassági feltételt, amely
NAGY KOCKÁZATÚ TEVÉKENYSÉGEKRE vonatkozik.
A SZOFTVER GARANCIÁJÁNAK KIZÁRÁSA
Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a SZOFTVERT kizárólag saját felelősségére használja,
és a SZOFTVER használatáért Ön felelés. A SONY „ÖNMAGÁBAN”, bármilyen garancia,
kötelezettségvállalás vagy feltétel nélkül biztosítja a SZOFTVERT.
A SONY és a HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓK MINDEGYIKE (e szakasz további részében
a SONY név alatt összefoglalóan a SONY és a HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓK mindegyike értendő)
KIFEJEZETTEN KIZÁR MINDENNEMŰ KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT,
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁST ÉS FELTÉTELT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM
KIZÁRÓLAG AZ ELADHATÓSÁGRA, JOGSZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELŐSÉGRE
VAGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁT.
A SONY NEM VÁLLAL GARANCIÁT, NEM SZAB MEG SEMMILYEN FELTÉTELT, ILLETVE
NEM TESZ SEMMILYEN KIJELENTÉST ARRA VONATKOZÓAN, HOGY (A) A SZOFTVEREK
BÁRMELYIKÉNEK FUNKCIÓI MEGFELELNEK AZ ÖN KÖVETELMÉNYEINEK VAGY
AZOKNAK MEGFELELŐEN MÓDOSULNAK, (B) A SZOFTVEREK BÁRMELYIKÉNEK
MŰKÖDÉSE PONTOS, HIBAMENTES LESZ, ÉS/VAGY BÁRMILYEN HIBA KI LESZ JAVÍTVA,
(C) A SZOFTVER NEM TESZ KÁRT BÁRMILYEN MÁS SZOFTVERBEN, HARDVERBEN
VAGY ADATOKBAN, (D) BÁRMELY SZOFTVER, HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS (BELEÉRTVE
AZ INTERNETSZOLGÁLTATÁST) VAGY TERMÉK (A SZOFTVER KIVÉTELÉVEL), AMELYTŐL
A SZOFTVER MŰKÖDÉSE FÜGG, MINDIG, FOLYAMATOSAN ÉS MÓDOSÍTÁS NÉLKÜL
ELÉRHETŐ LESZ, (E) A SZOFTVER HASZNÁLATA ÉS A HASZNÁLATTAL ELÉRT
EREDMÉNYEK HELYESEK, PONTOSAK, MEGBÍZHATÓAK VAGY EGYÉB FELTÉTELNEK
MEGFELELŐEK LESZNEK.
A SONY ÉS A SONY HIVATALOS KÉPVISELŐI ÁLTAL ADOTT SZÓBELI VAGY
ÍRÁSOS INFORMÁCIÓK NEM JELENTIK GARANCIA, KÖTELEZETTSÉG VAGY FELTÉTEL
VÁLLALÁSÁT, ÉS SEMMILYEN MÓDON NEM BŐVÍTIK E GARANCIA HATÓKÖRÉT. HA A
SZOFTVER HIBÁSNAK BIZONYUL, AKKOR ÖN VÁLLALJA MINDEN SZÜKSÉGES JAVÍTÁS,
SZERVIZ VAGY KORREKCIÓ TELJES KÖLTSÉGÉT. EGYES JOGHATÓSÁGOK NEM ENGEDIK
MEG A VÉLELMEZETT GARANCIÁK KIZÁRÁSÁT, ÍGY LEHET, HOGY EZEK A KIZÁRÁSOK
NEM VONATKOZNAK ÖNRE.
A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
A SONY és a HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓK (e szakasz további részében a SONY név alatt
összefoglalóan a SONY és a HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓK mindegyike értendő) EGYIKE
SEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYKÉNT
BEKÖVETKEZŐ KÁRÉRT, AMELY BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT
GARANCIA BE NEM TARTÁSA, SZERZŐDÉSSZEGÉS, HANYAGSÁG, SZIGORÚ FELELŐSSÉG
VAGY A SZOFTVERREL KAPCSOLATOS BÁRMILYEN MÁS JOGI NÉZET SZERINT
KELETKEZIK, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG MINDEN OLYAN
KÁRT, AMELY NYERESÉG ELVESZTÉSÉBŐL, BEVÉTEL ELVESZTÉSÉBŐL, ADATVESZTÉSBŐL,
A SZOFTVER VAGY BÁRMILYEN KAPCSOLÓDÓ HARDVER HASZNÁLHATÓSÁGÁNAK
ELVESZTÉSÉBŐL, ÜZEMIDŐ ÉS FELHASZNÁLÓI IDŐ ELVESZTÉSÉBŐL ERED, FÜGGETLENÜL
ATTÓL, HOGY AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRE FELHÍVTÁK-E
A FIGYELMET. BÁRMELY ILYEN ESETBEN A SONYNAK AZ ÖN FELÉ FENNÁLLÓ, JELEN
LICENCSZERZŐDÉSBEN SZEREPLŐ FELTÉTELEKBŐL FAKADÓ EGYENKÉNTI ÉS EGYÜTTES
14HU
FELELŐSSÉGE A TERMÉKÉRT TÉNYLEGESEN FIZETETT ÖSSZEG MÉRTÉKÉIG TERJED.
NÉHÁNY JOGHATÓSÁG NEM ENGEDI MEG A VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYKÉNT
BEKÖVETKEZŐ KÁROKÉRT VÁLLALT FELELŐSSÉG KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT,
ILYEN ESETBEN A FENTI KIZÁRÁS VAGY KORLÁTOZÁS ÖNRE NEM VONATKOZIK.
BELEEGYEZÉS NEM SZEMÉLYES ADATOK, POZÍCIÓADATOK FELHASZNÁLÁSÁBA,
ADATBIZTONSÁG
Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a SONY és leányvállalatai, partnerei és megbízottjai
elolvashatnak, összegyűjthetnek, továbbíthatnak, feldolgozhatnak és tárolhatnak a SZOFTVERBŐL
összegyűjtött bizonyos információkat, beleértve többek között, de nem kizárólag a (i) SZOFTVERRE
és (ii) a szoftver alkalmazásaira, a tartalmakra és az ESZKÖZZEL és a SZOFTVERREL kommunikáló
perifériás eszközökre vonatkozó információkat („Információ”). Információknak számítanak
többek között, de nem kizárólag: (1) az ESZKÖZ és összetevőinek egyedi azonosítói; (2) az ESZKÖZ,
a SZOFTVER és összetevőik teljesítménye; (3) az ESZKÖZ, a SZOFTVER és a szoftver alkalmazásainak,
a tartalmaknak és az ESZKÖZZEL és a SZOFTVERREL kommunikáló perifériás eszközök beállításai;
(4) (x) a SZOFTVER funkcióinak, (y) a szoftveralkalmazások, tartalmak és a SZOFTVERREL
kommunikáló perifériás eszközök funkcióinak használata és a funkciók használatának gyakorisága,
(5) pozícióadatok az alábbi pontoknak megfelelően. A SONY és leányvállalatai, partnerei és megbízottjai
a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően felhasználhatják és megoszthatják az Információkat
a termékek és szolgáltatások javítása, illetve a termékek és szolgáltatások Önnek történő biztosítása
céljából. Ilyen felhasználásnak minősül többek között, de nem kizárólag: (a) a SZOFTVER funkcióinak
felügyelete; (b) a SZOFTVER javítása, szervizelése, frissítése és módosítása; (c) a SONY és más felek
jelenlegi és jövőbeni termékeinek jobbá tétele és fejlesztése; (d) információk szolgáltatása Önnek
a SONY és más felek által kínált termékekről és szolgáltatásokról; (e) a vonatkozó jogszabályoknak és
szabályozásoknak való megfelelés; (f) az ajánlattétel mértékéig a SONY és más felek alább meghatározott
pozíció alapú szolgáltatásainak biztosítása az Ön számára. Továbbá a SONY fenntartja magának a jogot,
hogy az Információkat saját maga és harmadik felek törvénytelen, bűnös vagy kárt okozó tevékenységgel
szembeni védelmére használja.
A SZOFTVEREN keresztül elérhető bizonyos szolgáltatások működéséhez szükség lehet pozícióadatokra,
többek között, de nem kizárólag az ESZKÖZ földrajzi pozícióadataira. Ön tudomásul veszi, hogy az
ilyen szolgáltatások nyújtásának céljára a SONY, a HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓK vagy azok partnerei
ilyen pozícióadatokat gyűjthetnek, archiválhatnak, dolgozhatnak fel és használhatnak fel, és az ilyen
szolgáltatásokat a SONY és a megfelelő harmadik fél adatvédelmi irányelvei szabályozzák. Az ilyen
szolgáltatások igénybevételével Ön elfogadja, hogy áttekintette az ilyen szolgáltatásokra vonatkozó
adatvédelmi irányelveket, és hozzájárul ezekhez a tevékenységekhez.
A SONY, leányvállalatai, partnerei és megbízottjai az Ön tudomása és beleegyezése nélkül nem
használhatják szándékosan arra az Információkat, hogy személyesen azonosítsák a SZOFTVER
tulajdonosát vagy felhasználóját. Az Információk felhasználása a SONY és a megfelelő harmadik
fél adatvédelmi irányelveinek megfelelően történik. A SONY aktuális adatvédelmi irányelveiről
a egyes területhez és országhoz megadott kapcsolattartói címen érdeklődhet.
A harmadik felek szoftvereinek és szolgáltatásainak használatakor megadott személyes azonosításra
alkalmas és egyéb információkra vonatkozó adatvédelmi irányelvekről a megfelelő harmadik félnél
érdeklődhet.
Előfordulhat, hogy az információk feldolgozásakor, tárolásakor és a SONY, annak leányvállalatai
vagy megbízottjai részére történő továbbításakor az információk az Ön tartózkodási helyéül szolgáló
országon kívülre kerülnek. Előfordulhat, hogy bizonyos országok adatvédelmi és személyes adatok
bizalmasságát biztosító jogszabályai nem biztosítanak ugyanolyan mértékű védelmet, mint az Ön
tartózkodási helyéül szolgáló ország, illetve az ilyen országokban feldolgozott, tárolt vagy átvitt
Információkra kevesebb jogot határoznak meg. A SONY az ésszerű kereteken belül mindent megtesz
azért, hogy megfelelő műszaki és szervezeti intézkedésekkel megelőzze az Információk illetéktelen
elérését és megosztását, de nem garantálja, hogy az Információkkal való visszaélés kockázatát teljes
mértékben ki tudja küszöbölni.
15HU
AUTOMATIKUS FRISSÍTÉSI FUNKCIÓ
A SONY és a HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓK időről időre, a SONY vagy a harmadik fél szervereivel
folytatott kommunikáció ideje alatt vagy másképp automatikusan frissíthetik, illetve más módon
módosíthatják a SZOFTVERT, beleértve többek között, de nem kizárólag a biztonsági funkciók
javítását, a hibák kijavítását és a funkciók fejlesztését. Ezek a frissítések és módosítások törölhetik a
SZOFTVER funkcióit vagy megváltoztathatják azok jellemzőit, többek között, de nem kizárólag azokat,
amelyekre Ön hagyatkozhat. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy ezek a tevékenységek a SONY saját
belátása szerint történnek, és a SONY a frissítések és módosítások teljes telepítéséhez és elfogadásához
kötheti a SZOFTVER további használatát. E LICENCSZERZŐDÉS feltételeinek értelmezésekor bármely
frissítést/módosítást a SZOFTVER részének kell tekinteni. E LICENCSZERZŐDÉS elfogadásával Ön
belegyeezik az ilyen frissítésekbe/módosításokba.
TELJES SZERZŐDÉS, ELÁLLÁS, ELVÁLASZTHATÓSÁG
E LICENCSZERZŐDÉS és a SONY adatvédelmi irányelveinek mindenkor aktuális módosított verziója
együtt alkotja a teljes szerződést, amely Ön és a SONY között létrejön a SZOFTVERRE vonatkozóan.
A SONY e LICENCSZERZŐDÉSBEN biztosított bármilyen joga vagy rendelkezése gyakorlásának vagy
kikényszerítésének elmulasztása nem jelenti az ilyen jogról vagy rendelkezésről való lemondást. Ha e
LICENCSZERZŐDÉS bármely része érvénytelennek, jogszabályba ütközőnek vagy végrehajthatatlannak
bizonyul, akkor az adott intézkedést a LICENCSZERZŐDÉS szándékának fenntartása érdekében a
megengedett maximális mértékig kell végrehajtani, a többi résznek pedig maradéktalanul érvényben
kell maradnia.
MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS ILLETÉKES JOGHATÓSÁG
Erre a LICENCSZERZŐDÉSRE nem vonatkozik az Egyesült Nemzetek áruk nemzetközi adásvételi
szerződéseiről szóló egyezménye. Erre a LICENCSZERZŐDÉSRE a japán törvények vonatkoznak, a más
országok törvényeivel történő esetleges ütközéseket figyelmen kívül hagyva. E LICENCSZERZŐDÉSSEL
kapcsolatban felmerülő viták rendezésére kizárólag a japán Tokió körzeti bíróság illetékes, és a felek
kölcsönösen elismerik e bíróság illetékességét és joghatóságát.
JOG SZERINTI JÓVÁTÉTELEK
A LICENCSZERZŐDÉSBEN foglalt bármilyen ellentétes feltétel ellenére Ön tudomásul veszi
és elfogadja, hogy e LICENCSZERZŐDÉS bármilyen megsértése vagy be nem tartása jóvátehetetlen
kárt okoz a SONY-nak, amely nem tehető jóvá pénzbeni kártérítéssel, és Ön beleegyezik, hogy a SONY
gyorsított bírósági beavatkozás vagy meghatározott viselkedésre való kötelezés útján szerezze meg a
jóvátételt, amelyet ilyen körülmények között szükségesnek vagy megfelelőnek tart. Továbbá a SONY
bármilyen jogi és technikai jogorvoslatot igénybe vehet, hogy megakadályozza e LICENCSZERZŐDÉS
megszegését és/vagy végrehajtsa a LICENCSZERZŐDÉSBEN foglaltakat, beleértve többek között,
de nem kizárólag a SZOFTVER Ön általi használatának azonnali befejezését, ha a SONY saját belátása
szerint úgy hiszi, hogy Ön megszegi a LICENCSZERZŐDÉST vagy a LICENCSZERZŐDÉS
megszegésére készül. Ezek a jogorvoslatok kiegészítik a többi jogorvoslatot, amely a SONY-t
a jogszabályok, méltányosság vagy szerződés alapján megilleti.
MEGSZŰNÉS
Amennyiben nem teljesíti a LICENCSZERZŐDÉS bármely feltételét, a SONY – egyéb jogainak
sérelme nélkül – jogosult a LICENCSZERZŐDÉS felmondására. Ilyen megszűnés esetén Ön köteles:
(i) felhagyni a SZOFTVER használatával, és megsemmisíteni az arról készült másolatokat; (ii) teljesíteni
„Az Ön fiókkal kapcsolatos kötelezettségei” című szakaszban meghatározott követelményeket.
16HU
MÓDOSÍTÁS
A SONY FENNTARTJA A JOGOT, HOGY E LICENCSZERZŐDÉS BÁRMELY PONTJÁT SAJÁT
BELÁTÁSA SZERINT MÓDOSÍTSA A SONY KIJELÖLT WEBHELYÉN KÖZZÉTETT ÉRTESÍTÉS,
AZ ÖN ÁLTAL MEGADOTT E-MAIL CÍMRE KÜLDÖTT ÉRTESÍTŐ E-MAIL, A FRISSÍTÉSEK/
MÓDOSÍTÁSOK MEGSZERZÉSI FOLYAMATÁNAK RÉSZEKÉNT MEGJELENÍTETT ÉRTESÍTÉS
FORMÁJÁBAN VAGY BÁRMILYEN EGYÉB, JOG SZERINT ELISMERT TÁJÉKOZTATÁSI
FORMÁBAN. Ha nem ért egyet a módosítással, akkor azonnal a SONY-hoz kell fordulnia útmutatásért.
A SZOFTVER folytatólagos használatát az ilyen értesítés érvénybe lépésének dátuma után a módosítás
elfogadásának kell tekinteni.
KEDVEZMÉNYEZETT HARMADIK FELEK
Minden HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓ az általa szállított SZOFTVER tekintetében a LICENCSZERZŐDÉS
egyes intézkedésének kifejezetten meghatározott kedvezményezettje, és mint ilyen jogosult az adott
intézkedések végrehajtására.
AZ ÖN FIÓKOKKAL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEI
Ha ESZKÖZÉT visszaviszi a vásárlás helyére, eladja vagy más módon átruházza, vagy ha
ez a LICENCSZERZŐDÉS megszűnik, akkor Ön felelős a SZOFTVER ESZKÖZRŐL történő
eltávolításáért, és minden olyan fiók törléséért, amelyet az ESZKÖZÖN létesített vagy a
SZOFTVEREN keresztül elérhető. Kizárólag Ön felelős a SONY-nál vagy harmadik feleknél
nyitott bármely fiók, valamint az ESZKÖZ Ön általi használatához kapcsolódó bármely
felhasználónév és jelszó bizalmasságának megőrzéséért.
Ha e LICENCSZERZŐDÉSSEL kapcsolatban bármilyen kérése lenne, akkor a megadott
elérhetőségeken írásban kapcsolatba léphet a SONY megfelelő országbeli képviseletével.
Copyright © 2012 Sony Corporation.
17HU
4-488-942-21(2) (HU)
©2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising