Sony | STR-DH770 | Sony STR-DH770 7.2 csatornás házimozi AV erősítő Használati útmutató

Többcsatornás
AV-rádióerősítő
Kezelési útmutató
STR-DH770
Tulajdonos feljegyzései
A modell- és sorozatszámok a rádióerősítő
hátoldalán találhatók. Írja fel ezeket a számokat
az alábbi helyekre. Hivatkozzon ezekre a Sonykereskedőjénél, ha a termékkel kapcsolatos
panasza van.
Modellszám:
Sorozatszám:
FIGYELMEZTETÉS
A tűzveszély és az áramütés elkerülése
érdekében ne tegye ki a készüléket
csapadék, nedvesség hatásának.
A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja
el a készülék szellőzőnyílásait újságpapírral,
terítővel, függönnyel stb.
Ne tegye ki a készüléket nyílt láng (például égő
gyertya) hatásának.
A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében
óvja a készüléket a rácseppenő és ráfröccsenő
víztől, és soha ne tegyen folyadékkal teli tárgyat
– például virágvázát – a készülékre.
A készüléket nem szabad több oldalról zárt
térben elhelyezni és működtetni (pl.
könyvespolcon vagy beépített szekrényben).
Az elemeket vagy az elemekkel ellátott
eszközt ne helyezze el olyan helyen, ahol
sugárzó hőnek – például napfénynek vagy
tűznek – vannak kitéve.
A készüléket könnyen hozzáférhető
konnektorhoz csatlakoztassa. Amennyiben
bármilyen rendellenességet észlel a készülék
működésében, azonnal húzza ki a konnektorból.
A készülék mindaddig áram alatt van, amíg
a tápkábel csatlakozóját nem húzza ki a
konnektorból, még akkor is, ha maga a készülék
kikapcsolt állapotban van.
Ennek a jelzésnek a célja a
felhasználó figyelmeztetése a
forró felületre, amely a normál
működés közben felmelegedhet,
és megérintés esetén égési
sérülést okozhat.
2HU
Az európai vásárlók számára
Elhasznált elemek és elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való
eltávolítása (az Európai Unióra
és egyéb, szelektív hulladékgyűjtési rendszerrel rendelkező országokra érvényes)
Ez a jelölés a terméken, az elemen vagy annak
csomagolásán arra figyelmeztet, hogy a
terméket és az elemet ne kezelje háztartási
hulladékként. Egyes elemeken ez a jelzés
vegyjellel együtt van feltüntetve. A higany (Hg)
vagy ólom (Pb) vegyjele akkor van feltüntetve,
ha az elem több mint 0,0005% higanyt
vagy több mint 0,004% ólmot tartalmaz.
A feleslegessé vált termékek és elemek helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék
elemek kezelésének helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében is.
Olyan termékek esetén, ahol biztonsági,
hatékonysági és adatkezelési okok miatt állandó
kapcsolat szükséges a beépített elemekkel,
az elemek eltávolításához szakember
szükséges. Az elemek és az elektromos
és elektronikus készülékek szakszerű
hulladékkezelése érdekében a készülékek
hasznos élettartamának végén adja le azokat
a megfelelő hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító
telepen. Egyéb elemek esetén olvassa el az
elemek biztonságos kicserélésére vonatkozó
részt. Az elemeket adja le a megfelelő
gyűjtőhelyen újrahasznosítás céljából.
A termék és az elemek selejtezéséről és
újrahasznosításáról a lakóhelye szerinti
illetékes intézménytől, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatótól, illetve a terméket árusító üzlettől
kaphat tájékoztatást.
Megjegyzés a vásárlók számára: a
következő információk csak az európai
uniós irányelveket alkalmazó országokban
értékesített készülékekre érvényesek.
Ezt a terméket a Sony Corporation (címe:
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan)
gyártotta vagy gyárttatta. A termék európai
uniós rendelkezéseknek való megfelelésével
kapcsolatos kérdéseket címezze a hivatalos
képviseletnek (Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Belgium). A szervizeléssel vagy
garanciával kapcsolatos ügyekben forduljon
a különálló szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott címekhez.
A Sony Corp. ezennel kijelenti, hogy ez a
berendezés megfelel az 1999/5/EK irányelv
alapvető követelményeinek és egyéb ide
vonatkozó előírásainak.
A részletekért keresse fel a következő URLcímet: http://www.compliance.sony.de/
Ez a többcsatornás AV-rádióerősítő
csatlakoztatott eszközökről való hangés videolejátszásra, NFC-kompatibilis
okostelefonról vagy BLUETOOTH-eszközről
történő zenelejátszásra, illetve FMvevőegységként való használatra szolgál.
Ezt a berendezést tesztelték, és 3 méternél
rövidebb csatlakozókábel használata esetén
az EMC szabályozásban megállapított
határértéknek megfelelőnek minősítették.
A fül- és fejhallgatók erős hangnyomása
halláskárosodást okozhat.
3HU
A termékhez biztosított útmutatók
A termékhez az alábbi útmutatókat biztosítja a gyártó.
Az egyes útmutatók az alábbi táblázatban jelzett információkat tartalmazzák:
Üzembe
helyezési
útmutató
Kezelési
útmutató
(ez a füzet)
Előkészületek
Elhelyezés
Csatlakoztatás
Kezdeti beállítások
Alapműveletek
Zenehallgatás/videónézés
Speciális műveletek
Zenehallgatás/videónézés
Speciális műveletek
BLUETOOTH-funkció
További funkciók
A beállítások módosítása
Hibaelhárítás
Óvintézkedések / műszaki adatok
A Súgó megtekintéséhez látogasson el a következő
weboldalra:
Az európai vásárlók számára
http://rd1.sony.net/help/ha/strdh77/h_eu/
A tajvani vásárlók számára
http://rd1.sony.net/help/ha/strdh77/zh-tw/
Más térségek vásárlói számára
http://rd1.sony.net/help/ha/strdh77/h_zz/
4HU
Súgó (online)
Erről a Kezelési
útmutatóról általában
A
jelen Kezelési útmutatóban szereplő
utasítások a távvezérlő kezelőszerveivel
végrehajtandó műveleteket mutatják be.
Az utasítások ugyanakkor a rádióerősítő
azonos vagy hasonló elnevezésű
kezelőszerveire is érvényesek.
 Egyes illusztrációk elvi vázlat jellegűek,
és eltérhetnek a konkrét terméktől.
 A tv-képernyőn megjelenő elemek
változhatnak a területtől függően.
 A szögletes zárójelben szereplő elemek ([--]) a
tv-képernyőn, az idézőjelben szereplő elemek
(„--”) a kijelzőpanelen jelennek meg.
Szerzői jogok
Ez a készülék a Dolby* Digital és Pro Logic
Surround, illetve a DTS** Digital Surround
System rendszerrel rendelkezik.
* A készülék gyártása a Dolby Laboratories
licence alapján történt. A Dolby, a Pro Logic,
a Surround EX és a dupla D szimbólum
a Dolby Laboratories hivatalos védjegye.
** DTS szabadalmakkal kapcsolatos részletek:
http://patents.dts.com. A készülék gyártása
a DTS Licensing Limited engedélyével történt.
A DTS, a DTS-HD, annak szimbóluma,
valamint a DTS és annak szimbóluma
együttesen a DTS, Inc. bejegyzett védjegye,
a DTS-HD Master Audio pedig a DTS, Inc.
védjegye. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva.
A készülék a High-Definition Multimedia
Interface (HDMI™) technológiát alkalmazza.
A HDMI és a High-Definition Multimedia
Interface kifejezés, valamint a HDMI embléma
a HDMI Licensing LLC védjegye vagy bejegyzett
védjegye az Egyesült Államokban és más
országokban.
Az Apple, az Apple embléma, az iPhone, az iPod,
az iPod touch és a Retina az Apple Inc. védjegye
az Egyesült Államokban és más országokban.
Az App Store az Apple Inc. szolgáltatási
védjegye.
A „Made for iPod” és a „Made for iPhone”
kifejezés jelzi, ha egy elektronikus készüléket
vagy kelléket kifejezetten úgy terveztek meg,
hogy iPodokhoz vagy iPhone-okhoz lehessen
csatlakoztatni, és a gyártó tanúsította, hogy
megfelel az Apple teljesítménnyel kapcsolatos
normáinak. Az Apple nem felelős ezen eszköz
működéséért vagy a biztonsági és törvényi
előírásoknak való megfeleléséért. Ne feledje,
hogy ezen kiegészítő és az iPod vagy iPhone
együttes használata befolyásolhatja a vezeték
nélküli teljesítményt.
A Windows Media a Microsoft Corporation
bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.
Ezt a terméket a Microsoft bizonyos szellemi
tulajdonjogai védik. Az ilyen technológiának
az ezen a terméken kívüli használata vagy
terjesztése kizárólag a Microsoftnak vagy annak
illetékes leányvállalatának megfelelő
engedélyével lehetséges.
Az MPEG Layer-3 audiokódolási technológiát és
szabadalmait a Fraunhofer IIS és a Thomson
licence alapján használjuk.
A „BRAVIA” a Sony Corporation védjegye.
A „PLAYSTATION” a Sony Computer
Entertainment Inc. bejegyzett védjegye.
A „WALKMAN” és a „WALKMAN” embléma
a Sony Corporation bejegyzett védjegye.
A „MICROVAULT” a Sony Corporation védjegye.
A BLUETOOTH® szó és embléma a Bluetooth SIG,
Inc. bejegyzett védjegye; a Sony Corporation
licenccel rendelkezik az ilyen megjelölések
használatára. A többi védjegy és márkanév
jogtulajdonosaik tulajdonát képezi.
Az N szimbólum az NFC Forum Inc. védjegye
vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és más országokban.
Az Android™ a Google Inc. védjegye.
A Google Play™ a Google Inc. védjegye.
Minden más védjegy és bejegyzett védjegy a
vonatkozó védjegytulajdonos tulajdonát képezi.
Ebben az útmutatóban nem tüntettük fel a ™
és az  jeleket.
5HU
Tartalomjegyzék
Mellékelt tartozékok
A termékhez biztosított útmutatók ............. 4
Erről a Kezelési útmutatóról általában ......... 5
Mellékelt tartozékok ..................................... 6
Részek és kezelőszervek ...............................7


Távvezérlő (1 db)
R03-as (AAA méretű) elemek (2 db)
FM huzalantenna (1 db)
Előkészületek

Kalibrációs mikrofon (1 db)
A hangsugárzók elhelyezése .......................11
A hangsugárzók csatlakoztatása ................ 13
Televízió csatlakoztatása .............................19
Audiovizuális eszközök csatlakoztatása .....23
Az antenna csatlakoztatása ....................... 25
A hálózati csatlakozóvezeték
(tápkábel) csatlakoztatása .................... 25
A rádióerősítő beállítása az Easy Setup
képernyő segítségével .......................... 26

Elemek behelyezése a
távvezérlőbe
Helyezzen két R03-as (AAA méretű) elemet
(tartozék) a távvezérlőbe. Az elemek
behelyezésekor ügyeljen a + és – pólusok
megfelelő irányára.
Zenehallgatás/videónézés
Videó és hang lejátszása ........................... 29
Hangeffektusok alkalmazása ..................... 30
További információk
Hibaelhárítás ...............................................33
Óvintézkedések .......................................... 36
Műszaki adatok ...........................................37
Megjegyzés
 Ne hagyja a távvezérlőt szélsőségesen forró vagy
nedves helyen.
 Ne használjon új és régi elemet együtt.
 Ne használjon mangánelemeket más típusú
elemekkel együtt.
 Ne tegye ki a távvezérlő érzékelőjét közvetlen
napfénynek vagy fénynek. Ez meghibásodáshoz
vezethet.
 Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt,
vegye ki az elemeket az elemek szivárgása és
korróziója miatti esetleges károsodás megelőzése
érdekében.
 Ha a rádióerősítő nem reagál a távvezérlőre,
cserélje ki mindkét elemet újakra.
6HU
Részek és kezelőszervek
Rádióerősítő
Előlap




 (be-/kikapcsolás) (25. oldal)
Áramellátás jelzőfénye
SPEAKERS (27. oldal)
TUNING MODE, TUNING +/–
 CALIBRATION MIC aljzat (28. oldal)
 PHONES aljzat
A tunerfunkciók kezelésére szolgál.
A TUNING +/– gombokkal állomásokat
kereshet.
Az áramellátás jelzőfénye
 NFC-érzékelő
 2CH/MULTI, MOVIE, MUSIC
(30., 31. oldal)
 Kijelzőpanel (8. oldal)
 NIGHT MODE
 CONNECTION
PAIRING BLUETOOTH
A BLUETOOTH-funkció kezelésére szolgál.
 DISPLAY
 DIMMER
A kijelzőpanel fényerejének módosítása
3 szinten.
 Távvezérlő-érzékelő
A távvezérlő jeleit érzékeli.
 PURE DIRECT
A gomb feletti jelzőfény felgyullad a Pure Direct
funkció aktiválásakor.
 MASTER VOLUME (29. oldal)
 INPUT SELECTOR (30. oldal)
  (USB) port
Itt csatlakoztathatja a fejhallgatót.
Zöld: A rádióerősítő be van kapcsolva.
Borostyánsárga: A rádióerősítő készenléti
üzemmódban van, és be van állítva az
alábbiak valamelyike:
 Az „CTRL HDMI” beállítás értéke
„CTRL ON”.
 A „BT STANDBY” beállítás értéke
„STBY ON”*.
 A „STBY THRU” beállítás értéke „ON”
vagy „AUTO”.
A jelzőfény kikapcsol, ha a rádióerősítő
készenléti módban van, és:
 A „CTRL HDMI” beállítás értéke „CTRL OFF”.
 A „BT STANDBY” beállítás értéke
„STBY OFF”.
 A „STBY THRU” beállítás értéke „OFF”.


* A jelzőfény csak akkor világít borostyánsárgán,
ha egy eszköz párosítva van az erősítővel.
Ha nincsenek eszközök párosítva a
rádióerősítővel, a jelzőfény kikapcsol.
7HU
A kijelzőpanelen megjelenő információk
Az információk az aktuális állapotot jelzik.
 USB
USB-eszköz észlelve.
 Bemenetjelző
Az aktuális bemenetet jelzi.
ARC
A tv-bemenet van kiválasztva, és a visszatérő
hangcsatorna (ARC) jelei észlelhetők.
OPT
A digitális jel az OPTICAL aljzaton keresztül
érkezik (20., 22. oldal).
COAX
A digitális jel a COAXIAL aljzaton keresztül
érkezik (24. oldal).
HDMI
A digitális jel a HDMI aljzaton keresztül érkezik
(20., 21., 23. oldal).
 MEM
Memóriafunkció, például a Preset Memory stb.
aktiválásakor világít.
 D.R.C.
Aktív a dinamikaszűkítő funkció.
 Dolby Digital Surround jelző*
A rádióerősítő a megfelelő Dolby Digital
formátumú jeleket dekódolja.
TrueHD Dolby TrueHD
 Dolby Pro Logic jelző
A rádióerősítő Dolby Pro Logic formátumú
jeleket dekódol. Ez a mátrix térhangzást nyújtó
dekódoló technológia képes kiemelni
a bemeneti jeleket.
Megjegyzés
A hangsugárzók elrendezésének beállításától
függően előfordulhat, hogy a jelző nem
világít fel.
 EQ
A hangszínszabályzó aktív.
 DTS(-HD) jelző*
A rádióerősítő a megfelelő DTS formátumú
jeleket dekódolja.
DTS-HD
DTS-HD
8HU
 ST
A rádióerősítő sztereó műsorra hangol.
 D.C.A.C.
Az Auto Calibration funkció mérési
eredményeit alkalmazza a rendszer.
 SLEEP
A kikapcsolásidőzítő aktív.
 BT
BLUETOOTH-eszköz csatlakoztatása esetén
kezd világítani. A párosítás és a csatlakozás
során villog.
 Hangsugárzórendszer jelzése
(27. oldal)
* Dolby Digital vagy DTS formátumban felvett lemez
lejátszása esetén győződjön meg róla, hogy
végrehajtotta a digitális csatlakoztatást, és hogy
az „INPUT MODE” beállítása nem „ANALOG”.
Hátoldal
 HDMI IN/OUT aljzatok* (20., 21.,
23. oldal)
 SPEAKERS aljzatok (14., 15., 16., 17.,
18. oldal)
 SUBWOOFER OUT aljzatok (14., 15., 16.,
17., 18. oldal)
 AUDIO IN aljzatok (20., 22., 24. oldal)
 VIDEO IN/MONITOR OUT aljzatok
(22., 24. oldal)
 FM ANTENNA csatlakozó (25. oldal)
 COAXIAL IN aljzat (24. oldal)
 OPTICAL IN aljzat (20., 22. oldal)
* A HDCP 2.2 egy közelmúltban frissített
tartalomvédelmi technológia, amely többek
között a 4K felbontású filmek védelmére
használatos.
Csatlakoztassa a tv-készüléket a megfelelő
kimeneti aljzatokhoz az ezeken az
aljzatokon érkező videobemenet
megtekintéséhez.
Bemeneti aljzatok
Kimeneti aljzat
HDMI IN
HDMI TV OUT
VIDEO IN
MONITOR OUT
Részletek: „Televízió csatlakoztatása”
(19. oldal).
9HU
SLEEP
Távvezérlő
A rádióerősítő meghatározott időben történő
automatikus kikapcsolásának beállítása.
 Bemenetválasztó gombok
A használni kívánt eszközhöz kapcsolódó
bemeneti csatornát választhatja ki velük.
Ha bármelyik bemenetválasztó gombot
megnyomja, a rádióerősítő bekapcsol.
 FRONT SURROUND, 2CH/MULTI,
MOVIE, MUSIC
Hangzáskép kiválasztása.
NIGHT MODE
Az Éjszakai üzemmód funkció aktiválása.
PURE DIRECT
A Pure Direct funkció aktiválása.
 DISPLAY
Információk megtekintése a kijelzőpanelen.
AMP MENU
A kijelzőpanel menüjének megjelenítése
a rádióerősítő működtetéséhez.
BACK
Visszatérés az előző menübe, vagy kilépés a
televízió képernyőjén megjelenített menüből
vagy útmutatóból.
PAIRING
A rádióerősítő párosítási üzemmódba állítása.
(belépés),
/ / /
A menüpontok kiválasztásához nyomja meg
a , , , gombokat. A kiválasztott elembe
gomb megnyomásával léphet be.
a
 HOME
Megjeleníti a főmenüt a tv-képernyőn.
/ (előző/következő),
 (lejátszás/szünet)*,  (leállítás)
Átugrás, lejátszás, szünet, leállítás művelet.
PRESET +/–
Tárolt állomások vagy csatornák kiválasztása.
MEMORY
Állomás tárolása a hangolási művelet során.

 (hangerő) +*/–
Minden hangsugárzó hangerejének egyidejű
módosítása.
  (be-/kikapcsolás)
A rádióerősítő bekapcsolása vagy készenléti
állapotba helyezése.
Energiatakarékos készenléti mód
Győződjön meg arról, hogy az alábbi
beállításoknál a következő értékek
szerepelnek:
 Állítsa a „CTRL HDMI” beállítást „CTRL OFF”
értékre a „<HDMI>” menüben.
 Állítsa a „BT STANDBY” beállítást „STBY OFF”
értékre a „<BT>” menüben.
 Állítsa a „STBY THRU” beállítást „OFF” értékre
a „<HDMI>” menüben.
10HU
 (némítás)
A hang ideiglenes kikapcsolása. Nyomja meg
újra a gombot a hang visszaállításához.
* A /MEMORY és a  + gombon tapintópont
található. A tapintópont viszonyítási pontként
használható a rádióerősítő használata közben.
Megjegyzés
 A fenti magyarázatok csupán példák.
 A csatlakoztatott eszköz típusától függően az
ebben a szakaszban ismertetett néhány funkció
esetleg nem működik a mellékelt távvezérlővel.
Előkészületek
Előkészületek
A hangsugárzók elhelyezése
Ehhez a rádióerősítőhöz legfeljebb 7 hangsugárzó és 2 mélysugárzó csatlakoztatható.
A hangsugárzókat és a mélysugárzókat az Ön által választott hangsugárzórendszernek
megfelelően helyezze el.
Az egyes hangsugárzók helye
Megjegyzés
 Ha csak egy térhatású hátsó hangsugárzót (SB) csatlakoztat, helyezze azt a hallgatási pozíció mögé.
 Mivel a mélysugárzó (SW) nem irányérzékeny hangokat sugároz, tetszőleges helyen helyezheti el.
A hangsugárzók neve és funkciója
Az ábrákon
használt
rövidítések
Hangsugárzó neve
Funkciók
FL
Bal első hangsugárzó
FR
Jobb első hangsugárzó
A bal/jobb első csatornán továbbított sztereó
hangot szólaltatja meg.
CNT
Középső hangsugárzó
A középső csatornán továbbított beszédhangot
szólaltatja meg.
SL
Térhatású bal hangsugárzó
SR
Térhatású jobb hangsugárzó
A bal/jobb térhatású csatornán továbbított hangot
szólaltatja meg.
SBL
Térhatású hátsó hangsugárzó (bal)
SBR
Térhatású hátsó hangsugárzó (jobb)
SB
Térhatású hátsó hangsugárzó
A hátsó térhatású csatornán továbbított hangot
szólaltatja meg.
SW
Mélysugárzó
Megszólaltatja az LFE (low frequency effect)
csatornán továbbított hangot, és felerősíti a többi
csatorna basszushangjait.
LH
Első felső hangsugárzó (bal)
RH
Első felső hangsugárzó (jobb)
Vertikális hangeffektusokat szólaltat meg a bal/jobb
első felső csatornán továbbított hangból.
A bal/jobb hátsó térhatású csatornán továbbított
hangot szólaltatja meg.
11HU
Hangsugárzó-konfigurációk és a hangsugárzó-elrendezés beállításai
Válassza ki a használt hangsugárzó-konfigurációnak megfelelő hangsugárzó-elrendezést.
Hangsugárzó-konfiguráció
„SB ASSIGN”*
A „<SPEAKER>”
A csatlakoztamenüben kiválasz- tást bemutató
tandó hangsugár- oldal
zó-elrendezés
5.1 csatorna
„OFF”
„3/2.1”
14
7.1 csatorna térhatású hátsó hangsugárzókkal –
„3/4.1”
15
7.1 csatorna első felső hangsugárzókkal
–
„5/2.1”
16
5.1 csatorna dupla erősítős csatlakozással
„BI-AMP”
„3/2.1”
17
5.1 csatorna első B hangsugárzókkal
„SPK B”
„3/2.1”
18
* Az „SB ASSIGN” csak akkor állítható be, ha a hangsugárzó-elrendezés értéke olyan beállítás, amely nem
tartalmaz térhatású hátsó és első felső sugárzókat.
A hangsugárzó-elrendezés kiválasztása
1 Nyomja meg az AMP MENU gombot.
2 Válassza ki a „<SPEAKER>” menüt a / gombokkal, majd nyomja meg a
gombot.
3 Válassza ki az „SP PATTERN” menüpontot a / gombokkal, majd nyomja meg
a
gombot.
4 Válassza ki a használni kívánt hangsugárzó-elrendezést, majd nyomja meg a
gombot.
Hangsugárzó-elrendezési beállítások
Példa:
2 első + 2 első 2 térhatáfelső + középső sú hanghangsugárzó
sugárzó
Hangsugárzó-elrendezés
mélysugárzó
Bal/jobb Középső Térhatású
első
hangsu- bal/jobb
hangsu- gárzó
hangsugárzó
gárzó
Térhatású
hátsó
hangsugárzó (bal)
Térhatású
Mélysu- Bal/jobb
hátsó hang- gárzó
első felső
sugárzó
hangsu(jobb)
gárzó
5/2.1







5/2







4/2.1







4/2







3/4.1







3/4







2/4.1







12HU
Bal/jobb Középső Térhatású
első
hangsu- bal/jobb
hangsu- gárzó
hangsugárzó
gárzó
Térhatású
hátsó
hangsugárzó (bal)
Térhatású
Mélysu- Bal/jobb
hátsó hang- gárzó
első felső
sugárzó
hangsu(jobb)
gárzó
2/4







3/3.1







3/3







2/3.1







2/3







3/2.1







3/2







2/2.1







2/2







3/0.1







3/0







2/0.1







2/0







 : Nem használatos.
 : Használatos.
A hangsugárzók csatlakoztatása
Ehhez a rádióerősítőhöz legfeljebb 7.1 csatornás hangsugárzórendszer csatlakoztatható.
A hangsugárzó-elrendezési ábra iránymutatást nyújt a hangsugárzók ideális elhelyezéséhez.
A hangsugárzókat nem szükséges pontosan az ábrán látható módon elhelyezni.
Megjegyzés
 A kábelek csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy kihúzta-e a hálózati csatlakozóvezeték (tápkábel)
csatlakozóját.
 A hálózati csatlakozóvezeték (tápkábel) csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a hangsugárzó-kábelek
fémhuzalai nem érintkeznek-e egymással a SPEAKERS csatlakozók között.
 Ha a csatlakoztatott mélysugárzó automatikus kikapcsolási funkcióval is rendelkezik, filmnézés közben
kapcsolja ki ezt a funkciót. Ha bekapcsolva hagyja, az automatikus kikapcsolási funkció a bemenőjel
hangerőszintje alapján készenléti állapotba kapcsolja a mélysugárzót, ezért az nem fog működni, amikor
szükség lenne rá.
 Ha két mélysugárzóval is rendelkezik, csatlakoztathatja azokat a két SUBWOOFER OUT aljzathoz.
13HU
Előkészületek
Hangsugárzó-elrendezés
Példák a hangsugárzó-csatlakozásokra
5.1 csatornás hangsugárzórendszer
 30˚
 100˚ – 120˚
Térhatású hangsugárzók
Mélysugárzó
Középső hangsugárzó
Első hangsugárzók
 Monó hangkábel (nem tartozék)
 Hangsugárzókábel (nem tartozék)
Miután létrehozta a csatlakozást, állítsa
a [Speaker Setting] menü [Surround Back
Speakers Assign] beállítását a [None Speaker]
értékre.
14HU
Hasznos tanács
Megteheti azt is, hogy az [Easy Setup] funkció
[SURROUND BACK SPEAKERS ASSIGN] beállításában
állítja be a [No speaker is connected] értéket.
7.1 csatornás hangsugárzórendszer térhatású hátsó
hangsugárzókkal
Előkészületek
 30˚
 100˚ – 120˚
 Ugyanakkora szögek.
Térhatású hangsugárzók
Mélysugárzó
Térhatású hátsó
hangsugárzók*
Középső hangsugárzó
Első hangsugárzók
 Monó hangkábel (nem tartozék)
 Hangsugárzókábel (nem tartozék)
* Ha csak egy térhatású hátsó hangsugárzót
csatlakoztat, akkor az L (+/–) csatlakozókhoz
csatlakoztassa.
Miután létrehozta a csatlakozást, állítsa
a [Speaker Setting] menü [Surround Back
Speakers Assign] beállítását a [Surround Back
Speakers] értékre.
15HU
7.1 csatornás hangsugárzórendszer első felső hangsugárzókkal
 30˚
 100˚ – 120˚
Térhatású hangsugárzók
Mélysugárzó
Első felső
hangsugárzók
 Monó hangkábel (nem tartozék)
 Hangsugárzókábel (nem tartozék)
Miután létrehozta a csatlakozást, állítsa
a [Speaker Setting] menü [Surround Back
Speakers Assign] beállítását a [Front High
Speakers] értékre.
16HU
Középső hangsugárzó
Első hangsugárzók
5.1 csatornás hangsugárzórendszer dupla erősítős csatlakozással
 30˚
 100˚ – 120˚
Térhatású hangsugárzók
Első
hangsugárzó
Középső hangsugárzó
Első
hangsugárzó
Mélysugárzó
 Monó hangkábel (nem tartozék)
 Hangsugárzókábel (nem tartozék)
A rádióerősítő meghibásodásának elkerülése
érdekében előzőleg győződjön meg arról,
hogy a hangsugárzókhoz csatlakoztatott
Hi/Lo fémillesztéseket levette
a hangsugárzókról.
Miután létrehozta a csatlakozást, állítsa
a [Speaker Setting] menü [Surround Back
Speakers Assign] beállítását a [Bi-Amplifier
Speakers] értékre.
17HU
Előkészületek
A hangminőséget úgy javíthatja, hogy különböző erősítőket csatlakoztat egy magassugárzóhoz
és egy mélysugárzóhoz a dupla erősítős csatlakozás használatával.
5.1 csatornás hangsugárzórendszer első B hangsugárzókkal
Ha rendelkezik további első hangsugárzórendszerrel is, akkor a SPEAKERS SURROUND BACK/
BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B csatlakozókhoz csatlakoztassa.
FL(A)
FR(A)
FL(B)
 30˚
FR(B)
 100˚ – 120˚
Térhatású hangsugárzók
FR(B)
Mélysugárzó
FL(B) FR(A)
Első B hangsugárzók
 Monó hangkábel (nem tartozék)
 Hangsugárzókábel (nem tartozék)
Miután létrehozta a csatlakozást, állítsa
a [Speaker Setting] menü [Surround Back
Speakers Assign] beállítását
a [Front B Speakers] értékre.
A rádióerősítő SPEAKERS gombjával
kiválaszthatja a kívánt első
hangsugárzórendszert (27. oldal).
18HU
Középső hangsugárzó
FL(A)
Első A hangsugárzók
Televízió csatlakoztatása
Megjegyzések a csatlakoztatásról










A kábelek csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy kihúzta-e a hálózati csatlakozóvezeték
(tápkábel) csatlakozóját.
A rádióerősítő HDMI TV OUT vagy MONITOR OUT aljzatához tv-monitort vagy kivetítőt kell
csatlakoztatni.
Javasoljuk, hogy szabványos HDMI-kábelt vagy a Sony által gyártott HDMI-kábelt használjon.
Ügyeljen rá, hogy nagy sebességű HDMI with Ethernet-kábelt használjon. A 4K/60p 4:4:4,
4:2:2 és 4K/60p 4:2:0 10 bites stb. anyagokhoz prémium minőségű nagy sebességű HDMI with
Ethernet-kábel szükséges.
Nem javasoljuk HDMI–DVI átalakítókábel használatát. Ha egy DVI-D készülékhez HDMI–DVI
átalakítókábelt csatlakoztat, előfordulhat, hogy a hangot és/vagy a képet nem tudja
továbbítani a rendszer. Ha a hang nem tökéletes, csatlakoztasson külön audiokábelt vagy
digitális csatlakozókábelt, és hajtsa végre újra a bemeneti aljaztok hozzárendelését.
A televízió és az antenna közötti kapcsolat állapotától függően előfordulhat, hogy a televízió
képernyőjén megjelenő kép torzított. Ilyen esetben helyezze távolabb az antennát
a rádióerősítőtől.
Az optikai kábel csatlakoztatásakor a csatlakozódugót merőlegesen, kattanásig kell az aljzatba
tolni.
Az optikai kábeleket nem szabad meghajlítani vagy csomót kötni rájuk.
Mindegyik digitális audioaljzat kompatibilis a 32 kHz-es, 44,1 kHz-es, 48 kHz-es és 96 kHz-es
mintavételi frekvenciával.
Ha a televíziót a rádióerősítő TV IN aljzatain keresztül csatlakoztatja a rádióerősítőhöz, akkor a
televízió hangkimeneti aljzatát állítsa „Fixed” típusúra, ha a „Fixed” és a „Variable” beállítás
között váltogatható.
Ha nagy sávszélességű videoformátumot használ (például 4K/60p 4:4:4, 4:2:2 és 4K/60p 4:2:0
10 bites), feltétlenül állítsa be a HDMI-jelformátumot. Részletek: „A HDMI-jelformátum
beállítása” (30. oldal).
19HU
Előkészületek
Tv-készüléket a HDMI TV OUT vagy a MONITOR OUT aljzathoz csatlakoztathat. A rádióerősítőt
a tv-képernyő menüjének használatával is működtetheti, ha a tévét a HDMI TV OUT aljzathoz
csatlakoztatja.
A 4K-televíziók csatlakoztatásáról a Súgóban talál tájékoztatást.
A visszatérő hangcsatorna (ARC) funkcióval inkompatibilis televízió
csatlakoztatása HDMI-kapcsolaton keresztül
Nem kötelező minden kábelt csatlakoztatni. Az audio-/videojelek fogadásához HDMI-kapcsolat
szükséges.
Audiojelek
Audio-/
videojelek
vagy
 Digitális optikai kábel (nem tartozék)
 Hangkábel (nem tartozék)
 HDMI-kábel (nem tartozék)
20HU
Javasolt csatlakoztatási mód
Alternatív csatlakoztatási
mód
Mindössze egy HDMI-kapcsolattal hallgathatja a tv hangját a rádióerősítőhöz csatlakoztatott
hangsugárzókon, miközben a rádióerősítő audio- és videojeleket küld a tv-nek.
Audio-/
videojelek
 HDMI-kábel (nem tartozék)
Megjegyzés
Ehhez a kapcsolathoz be kell kapcsolnia a Control
for HDMI (HDMI-vezérlés) funkciót. Nyomja meg az
AMP MENU, gombot, és válassza ki a „<HDMI>” –
„CTRL HDMI” – „CTRL ON” lehetőséget.
Hasznos tanács
Ha a tévé („ARC” felirattal ellátott) HDMI-aljzatához
már másik eszköz csatlakozik, csatlakoztassa le azt,
és csatlakoztassa helyette az erősítőt.
21HU
Előkészületek
A visszatérő hangcsatorna (ARC) funkcióval kompatibilis televízió
csatlakoztatása HDMI-kapcsolaton keresztül
HDMI-aljzat nélküli televízió csatlakoztatása
Nem kötelező minden kábelt csatlakoztatni. A videojelek fogadásához a megfelelő kapcsolatok
szükségesek.
Videojelek
Audiojelek
vagy
 Videokábel (nem tartozék)
 Hangkábel (nem tartozék)
 Digitális optikai kábel (nem tartozék)
22HU
Javasolt csatlakoztatási mód
Alternatív csatlakoztatási
mód
Audiovizuális eszközök csatlakoztatása
A kábelek csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy kihúzta-e a hálózati csatlakozóvezeték
(tápkábel) csatlakozóját.
A HDMI-aljzatok kompatibilisek a HDCP 2.2 szabvánnyal. Ha HDCP 2.2 védelemmel ellátott
tartalmat, például 4K-tartalmat szeretne megtekinteni, kapcsolja össze ezeket a HDMI-aljzatokat
a tévé és a lejátszó HDCP 2.2-kompatibilis aljzataival. A részleteket lásd a csatlakozatott eszköz
kezelési útmutatójában.
Audio-/
videojelek
Kábeltévévevő vagy
beltéri egység
Audio-/
videojelek
Játékkonzol
(például PlayStation 4)
Audio-/
videojelek
DVD-felvevő
Audio-/
videojelek
Blu-ray Disc™
lejátszó, DVD-lejátszó
 HDMI-kábel (nem tartozék)
Hasznos tanács
 Ez csak egy példa HDMI-kapcsolatra. Az egyes
HDMI-eszközök bármelyik HDMI-bemenethez
csatlakoztathatók.
 A képminőség a csatlakozóaljzattól függ.
Az eszközöket a HDMI-kapcsolat használatával
javasoljuk csatlakoztatni, ha rendelkeznek
HDMI-aljzattal.
23HU
Előkészületek
HDMI-aljzattal rendelkező eszközök csatlakoztatása
A HDMI-aljzattól eltérő aljzatokkal rendelkező eszközök csatlakoztatása
A kábelek csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy kihúzta-e a hálózati csatlakozóvezeték
(tápkábel) csatlakozóját.
Kábeltévévevő vagy
beltéri egység
Audiojelek
Videojelek
Videomagnó, DVD-felvevő,
videokamera, videojáték
Audiojelek
Videojelek
vagy
Audiojelek
Super Audio CD-lejátszó, CD-lejátszó
 Hangkábel (nem tartozék)
 Videokábel (nem tartozék)
 Koaxiális digitális kábel (nem tartozék)
Hasznos tanács
Átnevezheti az egyes bemeneteket, hogy a kívánt
név jelenjen meg a rádióerősítő kijelzőpaneljén.
A beállítás módjáról a Súgó „Az egyes bemenetek
nevének módosítása (NAME IN)” című témakörében
tájékozódhat.
24HU
Javasolt csatlakoztatási mód
Alternatív csatlakoztatási
mód
Az antenna csatlakoztatása előtt ellenőrizze,
hogy kihúzta-e a hálózati csatlakozóvezeték
(tápkábel) csatlakozóját.
A hálózati
csatlakozóvezeték
(tápkábel) csatlakoztatása
A hangsugárzók és az audiokészülékek
csatlakoztatása előtt feltétlenül húzza ki
a hálózati csatlakozóvezeték (tápkábel)
csatlakozóját.
1
Csatlakoztassa a hálózati
csatlakozóvezetéket
(tápkábelt) egy konnektorhoz.
FM huzalantenna
(tartozék)
Megjegyzés
 Csatlakoztatás után feszítse ki teljes hosszában az
FM huzalantennát.
 Az FM huzalantennát a csatlakoztatás után
lehetőleg vízszintes állásban kell rögzíteni.
A fali konnektorhoz
2
Nyomja meg a  (be-/
kikapcsolás) gombot a
rádióerősítő bekapcsolásához.

A rádióerősítőt a távvezérlő  (be-/
kikapcsolás) gombjával is bekapcsolhatja.
A rádióerősítő kikapcsolásához nyomja
meg újra a  (be-/kikapcsolás) gombot.
Megjegyzés
Miután kikapcsolta a rádióerősítőt, a „STANDBY”
felirat villog a kijelzőpanelen. Ne szüntesse meg a
hálózati csatlakozóvezeték (tápkábel) csatlakozását,
amíg a „STANDBY” felirat villog. Ez meghibásodáshoz
vezethet.
25HU
Előkészületek
Az antenna
csatlakoztatása
A rádióerősítő beállítása
az Easy Setup képernyő
segítségével
A rádióerősítő kezdeti beállításához
csatlakoztasson egy televíziót a
rádióerősítőhöz (20., 21. oldal). Ezután váltsa
át a televízió bemenetét a rádióerősítőhöz
csatlakoztatott bemenetre.
Megjegyzés
A kijelzőpanel jelzéseivel nem lehet elvégezni az
Easy Setup eljárást.
A rádióerősítő első bekapcsolása során vagy
inicializálása után az Easy Setup képernyő
jelenik meg a tv-képernyőn.
Mire használható az Easy Setup
eljárás?
Az Easy Setup eljárással a következő
műveleteket végezheti el:
1: A nyelv kiválasztása
2: A térhatású hátsó hangsugárzók
hozzárendelésének kiválasztása
Adja meg a hozzárendelést a SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/
FRONT B csatlakozók számára.
3: Az Auto Calibration (automatikus
kalibrálás) eljárás elvégzése
Végezze el az automatikus kalibrálást
a hangsugárzórendszer konfigurációjának
és elrendezésének megfelelően.
Mielőtt hozzákezdene az
Auto Calibration eljáráshoz




Ha nem jelenik meg az Easy Setup képernyő,
vagy Ön manuálisan szeretné megjeleníteni
az Easy Setup képernyőt, ezt úgy teheti meg,
hogy megnyomja a HOME gombot, majd
kiválasztja az [Easy Setup] pontot.

Húzza ki a fejhallgatót.
Távolítson el minden akadályt a kalibrációs
mikrofon és a hangsugárzók közül.
A pontos eredmények érdekében
győződjön meg arról, hogy a környezet
csendes és zajmentes.
A hangsugárzó kimenetét állítsa
a „SPK OFF” beállítástól eltérő beállításra.
Részletek: „Az első hangsugárzók
kiválasztása” (27. oldal).
Aktív mélysugárzó beállításának
megerősítése
 Ha a mélysugárzó csatlakoztatva van,
kapcsolja be, és a mélysugárzó aktiválása
előtt növelje meg a hangerőt. A LEVEL
gombot tekerje a középpont közelébe.
 Ha a csatlakoztatott mélysugárzó
keresztezési frekvencia funkcióval
rendelkezik, állítsa annak értékét
a maximumra.
 Ha a csatlakoztatott mélysugárzó
automatikus kikapcsolási funkcióval
rendelkezik, kapcsolja ezt ki.
Megjegyzés
A használt mélysugárzó jellemzőitől függően
a beállított távolságérték eltérhet a tényleges
pozíciótól.
26HU
Az első hangsugárzók
kiválasztása
Nyomja meg többször a SPEAKERS gombot
a rádióerősítőn.
A kiválasztott csatlakozókészletet
a kijelzőpanel jelzői mutatják.
 SP A: A SPEAKERS FRONT A csatlakozókhoz
csatlakoztatott hangsugárzók.
 SP B*: A SPEAKERS SURROUND BACK/
BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B
csatlakozókhoz csatlakoztatott
hangsugárzók.
 SP A B*: A SPEAKERS FRONT A és a
SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT HIGH/FRONT B csatlakozókhoz
egyszerre csatlakoztatott hangsugárzók
(párhuzamos csatlakoztatás).
 (Egyik sem): A „SPK OFF” felirat jelenik meg
a kijelzőn. Egyik hangsugárzó-csatlakozó
sem küld ki audiojelet.
* Az „SP B” vagy az „SP A B” csatlakozókészlet
kiválasztásához állítsa a [Speaker Setting] menü
[Surround Back Speakers Assign] beállítását
a [Front B Speakers] értékre.
A / gombokkal válassza ki a
térhatású hátsó hangsugárzók
hozzárendelését, majd nyomja
meg a
gombot.
Válassza ki a térhatású hátsó hangsugárzók
hozzárendelését a használt hangsugárzókonfigurációnak megfelelően (14–18. oldal).
3: Az Auto Calibration
(automatikus kalibrálás)
eljárás elvégzése
Megjegyzés
Ez a beállítás nem érhető el, ha fejhallgató van
csatlakoztatva.
1: A nyelv kiválasztása
1
Válassza ki a [Start] menüpontot a / gombokkal, majd
nyomja meg a
gombot.
Hasznos tanács
Ha később szeretné elvégezni az
Auto Calibration eljárást, válassza
a [Skip] lehetőséget.
A / gombokkal válassza
ki a nyelvet, majd nyomja
meg a
gombot.
27HU
Előkészületek
SPEAKERS
2: A térhatású hátsó hangsugárzók
hozzárendelésének kiválasztása
2
Csatlakoztassa a mellékelt
kalibrációs mikrofont a
CALIBRATION MIC aljzathoz.
Helyezze el a kalibrációs
mikrofont a hallgatási
pozícióban.
4
Válassza ismét a [Proceed]
lehetőséget.
A mérési folyamat a teszthanggal
körülbelül 30 másodpercig tart.
A mérés végét egy csipogás jelzi,
és a képernyő megváltozik.
Megjegyzés
Ha a mérés nem sikerült, kövesse az üzenet
szövegét, majd válassza a [Retry] lehetőséget.
A hibakóddal és a figyelmeztető üzenettel
kapcsolatos részletes információk:
„Az Auto Calibration eljárás mérései után
megjelenő üzenetek listája” (35. oldal).
Kalibrációs
mikrofon
(tartozék)
Megjegyzés
 Kalibrálás közben nagyon hangos hang
hallható a hangsugárzókból, és a hangerő
nem módosítható. Vegye figyelembe
szomszédjait és az esetleg jelen lévő
gyermekeket.
 Ha az Auto Calibration eljárás végrehajtása
előtt aktiválta a némítási funkciót, akkor
a funkció automatikusan kikapcsol.
 Speciális, például dipól hangsugárzók
használatakor előfordulhat, hogy nem kap
pontos mérési eredményeket, vagy hogy az
Auto Calibration művelet nem hajtható végre.
3
Válassza a [Proceed]
lehetőséget.
5
Hagyja jóvá a mérési
eredményt.
[Retry]: Újra elvégzi az automatikus
kalibrálást.
 [Save&Exit]: Menti a mérési
eredményeket, és kilép a beállítási
folyamatból.
 [Exit]: Kilép a beállítási folyamatból a
mérési eredmények mentése nélkül.

Hasznos tanács
A mélysugárzó elhelyezkedésétől függően
a mérési eredmények változhatnak.
Azonban akkor sem lesz semmi probléma,
ha a rádióerősítőt ezzel az értékkel használja
tovább.
28HU
6
Válassza a [Save&Exit]
lehetőséget.
Zenehallgatás/videónézés
Videó és hang lejátszása
7
Az Auto Calibration művelet
befejeződött. Válassza le
a kalibrációs mikrofont,
és válassza az [Exit]
lehetőséget.
1
Kapcsolja be a televíziót,
és váltson át rajta arra a
bemenetre, amelyikhez
a rádióerősítőt csatlakoztatta.
2
Nyomja meg a HOME gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a főmenü.
A televíziótól függően a főmenü
megjelenése hosszabb ideig is eltarthat.
Az Auto Calibration művelet
megszakítása
Ha mérés közben a következők valamelyikét
teszi, az automatikus kalibrálás leáll:
 megnyomja a  (be-/kikapcsolás) gombot;
 megnyomja a bemenetválasztó gombokat
a távvezérlőn, vagy elfordítja az INPUT
SELECTOR INPUT SELECTOR gombot a
rádióerősítőn;
 megnyomja a  gombot;
 megnyomja a SPEAKERS gombot
a rádióerősítőn;
 módosítja a hangerőt;
 csatlakoztatja a fejhallgatót.
3
A / gombokkal válassza ki
a [Watch] vagy a [Listen]
lehetőséget, majd nyomja
meg az
gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a
menüelemek listája.
4
Válassza ki a lejátszani kívánt
eszközt.
5
Kapcsolja be az eszközt,
és indítsa el a lejátszást.
6
A  +/– gombbal
változtathatja a hangerőt.
Használhatja a rádióerősítő
MASTER VOLUME gombját is.
29HU
Zenehallgatás/videónézés
Lejátszás AV-eszközökről
Megjegyzés
A rádióerősítő kikapcsolása előtt minden esetben
csökkentse le a hangerőt a hangsugárzók
károsodásának elkerülése érdekében.
Hangeffektusok
alkalmazása
Hasznos tanács
 A kívánt eszköz kiválasztásához elfordíthatja
a rádióerősítő INPUT SELECTOR gombját, vagy
megnyomhatja a távvezérlő bemenetválasztó
gombjait.
 A hangerőt módosíthatja a rádióerősítő
MASTER VOLUME gombjának vagy a távvezérlő
 +/– gombjainak használatával is.
A hangerő gyors növelése vagy csökkentése:
 Gyorsan fordítsa el a gombot.
 Nyomja le és tartsa lenyomva az egyik gombot.
A hangerő finom módosítása:
 Lassan fordítsa el a gombot.
 Nyomja le az egyik gombot, és azonnal
engedje fel.
A HDMI-jelformátum beállítása
Nyomja meg az AMP MENU,
gombot, majd válassza ki a
„<HDMI>” – „SIGNAL FMT.”
lehetőséget. Válassza ki a kívánt
bemenetet, majd nyomja meg
a
gombot.


STANDARD: Válassza ezt a lehetőséget,
ha nem nagy sávszélességű
videoformátumot használ.
ENHANCED: Válassza ezt a lehetőséget,
ha nagy sávszélességű videoformátumot
használ (például 4K/60p 4:4:4, 4:2:2 és 4K/
60p 4:2:0 10 bites)
Megjegyzés
 A nagy sávszélességű videoformátumról
a Súgóban tájékozódhat.
 Az „ENHANCED” lehetőség választása esetén azt
javasoljuk, hogy használjon prémium minőségű
nagy sebességű HDMI with Ethernet-kábelt, amely
akár 18 Gb/s sávszélességet is támogat.
 Bizonyos eszközök (kábeltévévevő vagy beltéri
egység, Blu-ray Disc-lejátszó és DVD-lejátszó) nem
működnek megfelelően az „ENHANCED” beállítás
használatakor. Ilyen esetben válassza a
„STANDARD” beállítást.
 Ha a televízió tartalmaz egy hasonló menüt a nagy
sávszélességű videoformátum beállításához,
ellenőrizze a beállítást a televízió
menürendszerében, amikor kiválasztja az
„ENHANCED” beállítást a rádióerősítőn. A televízió
menüjében található beállítással kapcsolatos
részleteket lásd a tv-készülék kezelési
útmutatójában.
30HU
A hangzáskép kiválasztása
Többféle hangzásképi üzemmódot
választhat ki a különféle csatlakoztatott
hangsugárzókkal vagy bemeneti forrásokkal
összhangban.
Nyomja meg a FRONT SURROUND,
2CH/MULTI, MOVIE vagy MUSIC
gombot a kívánt hangzáskép
kiválasztásához.
Használhatja a rádióerősítő 2CH/MULTI,
MOVIE vagy MUSIC gombját is.
Az egyes hangzásképekkel kapcsolatos
részletekért tanulmányozza a súgót.
Megjegyzés
 Fejhallgatóval történő hallgatás esetén csak
a fejhallgatós hangzáskép jelenik meg.
 Előfordulhat, hogy a filmekhez és zenéhez
tartozó hangzásképek nem működnek, mert
nem megfelelő a kiválasztott bemenet vagy
hangsugárzó-elrendezés, illetve a hangformátum.
 Az hangformátumtól függően előfordulhat, hogy
a rádióerősítő alacsonyabb mintavételezési
frekvencián játssza le a jeleket, mint a bemeneti
jelek tényleges mintavételezési frekvenciája.
 A választott hangsugárzó-elrendezéstől függően
előfordulhat, hogy a „PLIIX MV” vagy a „PLIIX MS”
lehetőség nem jelenik meg.
 A hangzáskép-beállítástól függően előfordulhat,
hogy egyes hangsugárzók vagy a mélysugárzó
nem továbbítanak hangot.
 Ha a zene zajt is tartalmaz, a kiválasztott
hangzásképtől függően előfordulhat, hogy
a zaj eltér a ténylegestől.
A hangzásképek és a hangsugárzó-kimenetek közötti kapcsolat
Az alábbi listából megtudhatja, hogy mely hangsugárzó-kimenetek szólalnak meg egy adott
hangzáskép esetén.
Hangzáskép
2CH/
MULTI
MOVIE
Kijelzőpanel
Első
hangsugárzók
Középső
hangsugárzó
Térhatású Térhatású
hangsu- hátsó hanggárzók
sugárzók
Mélysugárzó
Első felső
hangsugárzók
2ch Stereo
2CH STEREO





Multi Channel
Stereo
MULTI ST.





Direct
(analóg bemenet)
DIRECT





Direct (egyéb)
DIRECT



*1

HD-Digital Cinema
Sound (Dynamic/
Theater/Studio)
HD-D.C.S.





Pro Logic II Movie
PLII MV





Pro Logic IIx Movie
PLIIX MV





Neo:6 Cinema
NEO6.CINEMA



*2

Front Surround
FRONT SUR.



*2

Audio Enhancer
A. ENHANCER





Concert Hall
HALL



*2

Jazz Club
JAZZ



*2

Live Concert
CONCERT



*2

STADIUM



*2

Sports
SPORTS



*2

Pro Logic II Music
PLII MS





Pro Logic IIx Music
PLIIX MS





Neo:6 Music
NEO6.MUSIC



*2

MUSIC Stadium
 : Nem szól.
: Szól.
 : A hangsugárzók elrendezésének beállításától függően szól vagy nem szól.
*1
Egyesült államokbeli és kanadai típusok: Szól.
Egyéb típusok: A hangsugárzók elrendezésének beállításától függően szól, de csak akkor, ha a
[Speaker Setting] menü [Size] beállításához a [Small] érték van megadva.
*2
A hangsugárzók elrendezésének beállításától függően szól, de csak akkor, ha a [Speaker Setting] menü [Size]
beállításához a [Small] érték van megadva.
31HU
Zenehallgatás/videónézés
2 csatornás tartalmak
Többcsatornás tartalmak
Hangzáskép
2CH/
MULTI
MOVIE
Kijelzőpanel
Első
hangsugárzók
Középső
hangsugárzó
Térhatású Térhatású
hangsu- hátsó hanggárzók
sugárzók
Mélysugárzó
Első felső
hangsugárzók
2ch Stereo
2CH STEREO





Multi Channel
Stereo
MULTI ST.





Direct
DIRECT





HD-Digital Cinema
Sound (Dynamic/
Theater/Studio)
HD-D.C.S.





Pro Logic II Movie
PLII MV





Pro Logic IIx Movie
PLIIX MV





Neo:6 Cinema
NEO6.CINEMA





Front Surround
FRONT SUR.





Audio Enhancer
A. ENHANCER





Concert Hall
HALL





Jazz Club
JAZZ





Live Concert
CONCERT





STADIUM





Sports
SPORTS





Pro Logic II Music
PLII MS





Pro Logic IIx Music
PLIIX MS





Neo:6 Music
NEO6.MUSIC





MUSIC Stadium
 : Nem szól.
: Szól.
 : A hangsugárzók elrendezésének beállításától és a bemeneti forrásban található csatornáktól függően szól
vagy nem szól.
Megjegyzés
Ha nem hallható hang, ellenőrizze, hogy biztosan vannak-e csatlakoztatva a hangsugárzók a megfelelő
csatlakozókhoz (13. oldal), és hogy helyes hangsugárzó-elrendezés (12. oldal) van-e kiválasztva.
32HU

További információk
Hibaelhárítás



Az európai vásárlók számára:
http://rd1.sony.net/help/ha/strdh77/
h_eu/
A tajvani vásárlók számára:
http://rd1.sony.net/help/ha/strdh77/
zh-tw/
Más térségek vásárlói számára:
http://rd1.sony.net/help/ha/strdh77/h_zz/
Ha a probléma a fenti lépések után
sem szűnik meg, forduljon a legközelebbi
Sony-kereskedőhöz.
Általános
A rádióerősítő automatikusan kikapcsol.
Az „AUTO STBY” beállítás értéke „STBY ON”.
 Aktív a kikapcsolásidőzítő funkció.
 A „PROTECTOR” funkció aktív (34. oldal).

A kijelzőpanel ki van kapcsolva.
Ha világít a PURE DIRECT jelzőfény
az előlapon, a PURE DIRECT gombot
megnyomva kapcsolja ki ezt a funkciót.
 A kijelzőpanel fényerejét a rádióerősítő
DIMMER gombjának megnyomásával
állíthatja.

Kép

Nem jelenik meg a 3D tartalom
a tv-képernyőn.
 A televíziótól vagy a videoeszköztől
függően előfordulhat, hogy a 3D tartalom
nem jelenik meg. A rádióerősítő által
támogatott 3D HDMI videoformátumról
a Súgóban tájékozódhat.
 Ügyeljen rá, hogy nagy sebességű HDMI
with Ethernet-kábelt használjon.
Nem jelenik meg a 4K tartalom
a tv-képernyőn.
 A televíziótól vagy a videoeszköztől
függően előfordulhat, hogy a 4K tartalom
nem jelenik meg. Ellenőrizze a televízió és
a videoeszköz képességeit és beállításait.
 Ügyeljen rá, hogy nagy sebességű HDMI
with Ethernet-kábelt használjon.
 Nagy sávszélességű videoformátumok,
például a 4K/60p 4:4:4, 4:2:2 és 4K/60p
4:2:0 10 bites formátumok esetén azt
javasoljuk, hogy prémium minőségű nagy
sebességű HDMI with Ethernet-kábelt
használjon.
Nem látható kép a tv-képernyőn.
A bemenetválasztó gombokkal válassza
ki a megfelelő bemenetet.
 Állítsa a televíziót a megfelelő bemeneti
módra.

33HU
További információk
Ha probléma történik a rádióerősítő
üzemeltetése közben, akkor próbálja meg
az alábbi lépésekkel megoldani, mielőtt a
legközelebbi Sony-kereskedőhöz fordulna.
 Ellenőrizze, hogy a probléma szerepel-e
ebben a „Hibaelhárítás” című fejezetben.
 Részletes példákért keresse fel a Súgót.
Az online hibaelhárítási útmutató
segítségével kulcsszó alapján is kereshet.

Helyezze el távolabb egymástól az
audioeszközt és a televíziót.
Ellenőrizze, hogy a kábeleket megfelelően
és biztosan csatlakoztatta-e az
eszközökhöz.
Állítsa a kiválasztott bemenet „SIGNAL
FMT.” beállítását a „STANDARD” értékre
a „<HDMI>” menüben.
Egyes lejátszóeszközök beállítást
igényelnek. Részletekért nézze meg az
eszközökhöz kapott használati utasítást.
Győződjön meg róla, hogy nagy sebességű
HDMI with Ethernet-kábelt használ videók
és képek megjelenítéséhez vagy
zenehallgatáshoz, különösen 1080p,
Deep Color (Deep Colour), 4K vagy 3D
anyag esetén. A 4K/60p 4:4:4, 4:2:2 és
4K/60p 4:2:0 10 bites stb. anyagokhoz
prémium minőségű nagy sebességű HDMI
with Ethernet-kábel szükséges.
Ha HDCP 2.2 tartalmat szeretne lejátszani,
a rádióerősítőt csatlakoztassa egy HDMI 2.2
szabvánnyal kompatibilis televízió HDMI
bemeneti aljzatához.


Ha a televízió tartalmaz egy hasonló menüt
a nagy sávszélességű videoformátum
beállításához, ellenőrizze a beállítást
a televízió menürendszerében, amikor
kiválasztja az „ENHANCED” beállítást
(30. oldal) a rádióerősítőn. A televízió
menüjében található beállítással
kapcsolatos részleteket lásd a tv-készülék
kezelési útmutatójában.
Fontos, hogy a rádióerősítőt egy olyan
televízió vagy videoeszköz HDMI-bemeneti
aljzatához csatlakoztassa, amely támogatja
a 4K formátumot. A 4K felbontású és
hasonló videotartalmakat lejátszó eszközök
használata esetén a HDMI-kábelt olyan
HDMI-aljzathoz kell csatlakoztatnia, amely
támogatja a HDCP 2.2 formátumot
A főmenü nem jelenik meg a televízió
képernyőjén.
 A főmenü csak akkor használható, ha a
televízió a HDMI TV OUT aljzaton keresztül
csatlakozik.
 A főmenü megjelenítéséhez nyomja meg
a HOME gombot.
 Ellenőrizze, hogy a televíziót megfelelően
csatlakoztatta-e.
 A főmenü megjelenése hosszabb ideig is
eltarthat a televíziótól függően.
Hang
Egyik eszköz kiválasztásakor sincs hang,
vagy a hangerő nagyon alacsony.
 Ellenőrizze, hogy a csatlakozókábeleket
ütközésig betolta-e a rádióerősítő,
a hangsugárzók és az eszközök bemeneti/
kimeneti csatlakozóaljzataiba.
 Ellenőrizze, hogy a rádióerősítő és
minden eszköz be van-e kapcsolva.
 Ellenőrizze, hogy a rádióerősítőn a
MASTER VOLUME beállítása nem
a „VOL MIN” érték-e.
 Győződjön meg arról, hogy a rádióerősítőn
a SPEAKERS beállítás értéke nem „SPK OFF”
(27. oldal).
 Ellenőrizze, hogy nincs-e a rádióerősítőhöz
fejhallgató csatlakoztatva.
 A némítás megszüntetéséhez nyomja meg
a  gombot.
34HU



A kívánt eszköz kiválasztásához nyomja
meg a távvezérlő bemenetválasztó
gombját, vagy fordítsa el a rádióerősítő
INPUT SELECTOR gombját.
Ha a hangot a televízió hangsugárzójából
szeretné hallgatni, akkor a „<HDMI>”
menüben az „AUDIO OUT” beállítást állítsa
„TV + AMP” értékre. Ha a többcsatornás
hangforrás nem játszható le, válassza az
„AMP” értéket. A hang azonban nem a
televízió hangsugárzóján keresztül lesz
hallható ebben az esetben.
Ha a lejátszóeszközről érkező audiokimenet
mintavételezési frekvenciája, csatornáinak
száma vagy hangformátuma megváltozik,
a hang megszakadhat.
Nem érkezik hang a tv-készülékről a HDMI
TV OUT (ARC) aljzaton a visszatérő
hangcsatorna (ARC) funkció használatakor.
 Állítsa a „CTRL HDMI” beállítást „CTRL ON”
értékre a „<HDMI>” menüben.
 Gondoskodjon arról, hogy a tv-készülék
kompatibilis legyen a visszatérő
hangcsatorna (ARC) funkcióval.
 Ellenőrizze, hogy a HDMI-kábel olyan
aljzathoz csatlakozik-e a tv-készüléken,
amely kompatibilis a visszatérő
hangcsatorna funkcióval.
A térhatású hang nem hallható.
Győződjön meg arról, hogy filmhez vagy
zenéhez illő hangzásképet („MOVIE” vagy
„MUSIC”) választott ki (30. oldal).
 A „PLII MV”, a „PLII MS”, a „PLIIX MV”, a „PLIIX
MS”, a „NEO6.CINEMA” és a „NEO6.MUSIC”
hangzáskép nem használható, ha a
hangsugárzó-elrendezés „2/0” vagy „2/0.1”
(12. oldal).

Hibaüzenetek
PROTECTOR
A rádióerősítő néhány másodperc múlva
automatikusan kikapcsol. Ellenőrizze
a következőket:
 Lehet, hogy túlfeszültség vagy
áramkimaradás van. Húzza ki a tápkábelt
a hálózati aljzatból, majd 30 perc múlva
dugja be újra.



Az Auto Calibration eljárás
mérései után megjelenő
üzenetek listája
Error 30
A rádióerősítő PHONES aljzatához
fejhallgató van csatlakoztatva. Távolítsa
el a fejhallgatót, és végezze el újra az
Auto Calibration műveletet.

Error 31
Az első hangsugárzók kiválasztása
nem megfelelően történt. A rádióerősítő
SPEAKERS lehetőségének használatával
válassza ki az első hangsugárzókat, majd
végezze el ismét az Auto Calibration műveletet. Az első hangsugárzók kiválasztásával
kapcsolatos részletek: „Az első hangsugárzók kiválasztása” (27. oldal).

Error 32, Error 33
Nem megfelelően ment végbe a hangsugárzók észlelése vagy csatlakoztatása.
 Egyik első hangsugárzó sincsen
csatlakoztatva, vagy csak egy első
hangsugárzó van csatlakoztatva.
 A térhatású bal vagy a térhatású jobb
hangsugárzó nincs csatlakoztatva.
 A térhatású hátsó hangsugárzók vagy az
első felső hangsugárzók csatlakoztatva
vannak, de a térhatású hangsugárzók
nincsenek csatlakoztatva. Csatlakoztassa
a térhatású hangsugárzókat a SPEAKERS
SURROUND csatlakozókhoz.
 A térhatású hátsó hangsugárzó csak a
SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT HIGH/FRONT B R csatlakozókhoz
van csatlakoztatva. Ha csak egy térhatású
hátsó hangsugárzót csatlakoztat, azt a
SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT HIGH/FRONT B L csatlakozókhoz
csatlakoztassa.
 Nincs csatlakoztatva a bal első felső vagy
a jobb első felső hangsugárzó.
 Nincs csatlakoztatva a kalibrációs mikrofon.
Győződjön meg arról, hogy a kalibrációs
mikrofon megfelelően van csatlakoztatva,
és végezze el újra az Auto Calibration
műveletet.
Ha a kalibrációs mikrofon megfelelően van
csatlakoztatva, de a hibakód továbbra is
látható, akkor a kalibrációs mikrofon kábele
lehet sérült.

Warning 40
A mérési folyamat magas zajszint észlelésével fejeződött be. Jobb eredményeket
érhet el, ha csendes környezetben újra
megpróbálja a művelet elvégzését.

Warning 41, Warning 42
A mikrofonból érkező bemenet túl erős.
 Lehetséges, hogy a hangsugárzó és a
mikrofon közti távolság túl kicsi. Távolítsa el
azokat még jobban egymástól, és hajtsa
végre újra a mérést.

Warning 43
A mélysugárzó távolsága és elhelyezkedése nem észlelhető. Ezt a zaj okozhatja.
Próbálja csendes környezetben elvégezni
a mérést.

35HU
További információk
A rádióerősítő le van takarva, és valami
elzárja a szellőzőnyílásait. Távolítsa el
a rádióerősítő szellőzőnyílásait eltakaró
tárgyat.
A csatlakoztatott hangsugárzók
impedanciája kisebb, mint a rádióerősítő
hátlapján feltüntetett névleges
impedancia. Csökkentse a hangerőt.
Húzza ki a tápkábelt, és hagyja, hogy
30 perc alatt lehűljön a rádióerősítő,
közben pedig hajtsa végre a következő
hibaelhárító lépéseket:
 Válassza le az összes hangsugárzót és a
mélysugárzót.
 Ellenőrizze, hogy a hangsugárzóvezetékek mindkét végükön szorosan össze
vannak-e sodorva.
 Először az első hangsugárzót
csatlakoztassa, növelje a hangerőt,
és üzemeltesse a rádióerősítőt legalább
30 percig, hogy teljesen felmelegedjen.
Ezután egyesével csatlakoztassa a többi
hangsugárzót, és mindegyiket
ellenőrizze, amíg ki nem derül, hogy
melyik hangsugárzó okozza a védelmi
hibát.
Miután ellenőrizte a fentieket és elhárította
az esetleges problémákat, dugja be a
tápkábelt és kapcsolja be a rádióerősítőt.
Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon
a legközelebbi Sony-márkaképviselethez.
Óvintézkedések
Biztonság
Ha bármilyen szilárd anyag vagy folyadék
kerül a készülék belsejébe, húzza ki a
tápkábel csatlakozóját, és forduljon
szakemberhez.
Áramforrások



Használatba vétel előtt ellenőrizze, hogy a
készülék üzemi feszültsége megegyezik-e
a készülék használatának helyén
rendelkezésre álló hálózati feszültséggel.
Az áramellátási követelmények a készülék
hátoldalán, az adattáblán van feltüntetve.
Ha hosszú ideig nem használja készülékét,
húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati
aljzatból. Mindig a csatlakozódugót,
és soha ne a kábelt húzza.
A tápkábel cseréjét kizárólag szakszerviz
végezheti.
Felmelegedés
Működés közben a rádióerősítő felmelegszik,
ez azonban nem hibajelenség. Ha a
rádióerősítőt hosszabb időn keresztül magas
hangerőn üzemelteti, a burkolat teteje,
oldalai és az alja az üzemeltetési idővel
arányosan melegszik. Az égési sérülések
elkerülése érdekében ne érintse meg a
készülék burkolatát.
Elhelyezés




Úgy helyezze el a készüléket, hogy a levegő
szabadon áramolhasson körülötte,
máskülönben túlmelegedhet,
és csökkenhet élettartama.
A rádióerősítőt ne helyezze fűtőtestek
közelébe, illetve olyan helyre, ahol
közvetlen napfénynek, túlzott pornak
vagy ütődésnek van kitéve.
Ne helyezzen semmit a készülék tetejére,
ami eltakarhatja a szellőzőnyílásokat, mert
ettől a készülék meghibásodhat.
Ne állítsa a rádióerősítőt tv-készülék,
videomagnó, kazettás magnó és hasonló
készülék közelébe. (Ha ezt a rádióerősítőt
tv-készülékkel, videomagnóval vagy
kazettás magnóval együtt használja,
36HU

a túl közel elhelyezett rádióerősítő zajokat
vagy a képminőség romlását okozhatja.
Fokozottan érvényes ez beltéri antenna
használata esetén.)
Legyen óvatos, ha a rádióerősítőt
védőbevonattal (gyanta, olaj, fényező stb.)
kezelt felületre állítja, mert foltosodás vagy
elszíneződés keletkezhet ezen.
Működés
Külső berendezések csatlakoztatása előtt
kapcsolja ki a rádióerősítőt, és húzza ki
a tápkábel csatlakozóját a konnektorból.
A készülék tisztítása
Kímélő tisztítószerrel enyhén megnedvesített
puha törlőkendővel törölje le a készülék
burkolatát és kezelőszerveit. A tisztításhoz
soha ne használjon súrolószert,
dörzsszivacsot, benzint vagy alkoholt.
BLUETOOTH-kommunikáció
Támogatott BLUETOOTHverziók és -profilok
A „profil” a különféle BLUETOOTH-termékek
képességeinek szabványos funkciókészlete.
A rádióerősítő által támogatott BLUETOOTHverziók és -profilok részletes ismertetését
a „Műszaki adatok” fejezet „BLUETOOTH”
szakasza (38. oldal) tartalmazza.
Tényleges kommunikációs
hatótáv
A BLUETOOTH-eszközöket egymástól
hozzávetőleg 10 méteren belül kell használni
(és nem lehet köztük akadály). A hatásos
kommunikációs tartomány a következő
esetekben kisebb lehet.
 Ha személy, fémből készült tárgy, fal
vagy más akadály van az egymással
BLUETOOTH-kapcsolatban álló eszközök
között.
 Vezeték nélküli helyi hálózatok (LAN)
környezetében.
 Használatban lévő mikrohullámú sütő
közelében.
 Olyan helyen, ahol más elektromágneses
sugárzás jön létre.
Más készülékek hatásai
Más készülékekre gyakorolt
hatások
Az ez által a rádióerősítő által kibocsátott
rádióhullámok zavarhatják egyes orvosi
berendezések működését. Mivel ez
az interferencia hibás működést
eredményezhet, a következő helyeken
mindig kapcsolja ki ezt a rádióerősítőt és
a BLUETOOTH-eszközt:
 Kórházban, vonaton, repülőgépen,
benzinkútnál, továbbá minden olyan
helyen, ahol gyúlékony gázok lehetnek
jelen.
 Automatikus ajtók és tűzjelzők közelében.
Megjegyzés
 Ez a rádióerősítő a BLUETOOTH-specifikációnak
megfelelő biztonsági funkciók segítségével
biztosítja a biztonságos kapcsolatot a BLUETOOTH
technológiát használó kommunikáció során.
A beállításoktól és egyéb tényezőktől függően
azonban előfordulhat, hogy ez a biztonság nem
elégséges, ezért a BLUETOOTH technológiát
használó kommunikáció használatakor mindig
legyen óvatos.
 A Sony semmilyen módon nem tehető felelőssé a
BLUETOOTH technológiát használó kommunikáció
során bekövetkező információkiszivárgásból
adódó károkért és vesztességekért.
 A BLUETOOTH-kommunikáció nem feltétlenül
garantált az ezzel a rádióerősítővel azonos
profilú minden BLUETOOTH-eszközzel.
BLUETOOTH-eszközöknek meg kell felelniük
a Bluetooth SIG, Inc. által előírt BLUETOOTHspecifikációnak, és erről tanúsítvánnyal kell
rendelkezniük. Azonban még a BLUETOOTHspecifikációnak megfelelő eszközök esetén is
előfordulhat, hogy a BLUETOOTH-eszköz
specifikációja vagy jellemzői bizonyos esetekben
lehetetlenné teszik a csatlakozást, vagy más
vezérlési módszert, megjelenítést és működést
eredményeznek.
 A rádióerősítőhöz csatlakoztatott BLUETOOTHeszköztől, a kommunikációs környezettől, illetve
a környezeti feltételektől függően előfordulhat,
hogy zaj keletkezik vagy elhallgat a hang.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen
kérdése vagy problémája merül fel, forduljon
a legközelebbi Sony márkaképviselethez.
Műszaki adatok
AUDIOTELJESÍTMÉNYI
JELLEMZŐK
KIMENŐ TELJESÍTMÉNY ÉS
HARMONIKUS TORZÍTÁS:
(csak az egyesült államokbeli
típusok esetén)
6 Ω terhelésnél, mindkét csatornát egyszerre
vezérelve, 20–20 000 Hz frekvenciamenetnél: 90 W csatornánkénti minimum
RMS teljesítmény, 0,09%-nál kisebb teljes
harmonikus torzítás 250 mW-tól a névleges
kimenő teljesítményig terjedő terhelés
mellett.
Erősítő1)
Legkisebb RMS kimenő teljesítmény
(6 Ω, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
90 W + 90 W
Kimenő teljesítmény sztereó üzemmódban
(6 Ω, 1 kHz, THD 1%)
105 W + 105 W
Kimenő teljesítmény térhangzás módban2)
(6 Ω, 1 kHz, THD 0.9%)
145 W csatornánként
37HU
További információk
A BLUETOOTH-eszközök és a vezeték nélküli
LAN-eszközök (IEEE 802.11b/g/n) ugyanazt a
frekvenciasávot (2,4 GHz) használják. Amikor
BLUETOOTH-eszközét egy vezeték nélküli
helyi hálózati működésre alkalmas eszköz
közelében használja, elektromágneses
interferencia léphet fel. Ennek eredménye
lehet a kisebb adatátviteli sebesség, a zaj,
illetve az, hogy nem jön létre kapcsolat. Ilyen
esetben próbálja meg a következőket:
 Ezt a rádióerősítőt a vezeték nélküli LANeszköztől legalább 10 méteres távolságban
használja.
 Ha a BLUETOOTH-eszközt a vezeték nélküli
LAN-eszköztől számított 10 méteren belül
használja, kapcsolja ki a vezeték nélküli
LAN-eszközt.
 Ezt a rádióerősítőt és BLUETOOTH-eszközét
a lehető legközelebb helyezze egymáshoz.
 Az ehhez a rádióerősítőhöz csatlakoztatott
1)
A felsorolt műszaki adatok mérése a következő
körülmények között történt:
Terület
Áramellátási
követelmények
USA, Kanada, Tajvan
120 V AC, 60 Hz
Óceánia, Európa
230 V AC, 50 Hz
2) Az
első, középső, hátsó, hátsó térhangzású és
első felső sugárzók referenciateljesítménye.
A kiválasztott hangzáskép és műsorforrás
függvényében előfordulhat, hogy a hang
nem hallható.
Frekvenciaátvitel
Analóg
10 Hz – 100 kHz, +0,5/–2 dB
(hangzáskép és hangszínszabályzó
kikapcsolva)
Bemenet
Analóg
Érzékenység: 500 mV/50 kΩ
S/N3): 105 dB (A, 500 mV4))
Digitális (koaxiális)
Impedancia: 75 Ω
S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Digitális (optikai)
S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Kimenet (analóg)
SUBWOOFER
Feszültség: 2 V/1 kΩ
Hangszínszabályzó
Jelerősítés
±10 dB, 1 dB-es lépésekben
3) INPUT
4)
SHORT (hangzáskép és hangszínszabályzó
kikapcsolva).
Súlyozott hálózat, bemenő jelszint.
HDMI Video
Felbontás
 480p/60 Hz
 576p/50 Hz
 720p/60 Hz, 50 Hz, 24 Hz
 1080i/60 Hz, 50 Hz
 1080p/60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz
 4K/60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz
Támogatás
HDCP2.2, HDR, 3D, Deep Color
(Deep Colour), ITU-R BT.2020, ARC.
iPhone/iPod
A BLUETOOTH technológia iPhone 6s Plus,
iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s,
iPhone 5c, iPhone 5 és iPod touch (5. és
6. generációs) eszközökkel használható.
Ezzel a rádióerősítővel a „SongPal” alkalmazás
BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül használható.
Az iPhone/iPod készülékek tartalma nem
játszható le az  (USB) porton keresztül.
USB
Támogatott formátum*
MP3/WMA/AAC/WAV
* Nem garantálható a kompatibilitás az összes
kódoló- és írószoftverrel, rögzítőeszközzel és
írható adathordozóval.
Támogatott USB-eszköz
MSC (Mass Storage Class)
Maximális áramerősség
1A
BLUETOOTH
FM vevőegység
Vételi frekvenciatartomány
Egyesült államokbeli és kanadai típusok:
87,5 – 108,0 MHz (100 kHz-es hangolási
lépésközzel)
Más modellek:
87,5 – 108,0 MHz (50 kHz-es hangolási
lépésközzel)
Antenna
FM huzalantenna
Antennacsatlakozók
75 Ω, aszimmetrikus
Videó
Bemenetek/kimenetek
Videó:
1 Vp-p, 75 Ω
38HU
Kommunikációs rendszer
BLUETOOTH-specifikáció, 4.2-es verzió
Kimenet
BLUETOOTH-specifikáció, Power Class 1
Legnagyobb kommunikációs hatótáv
Hatótáv kb. 30 m1)
Frekvenciasáv
2,4 GHz-es sáv (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Modulációs módszer
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibilis BLUETOOTH-profilok2)
A2DP 1.3 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.5 (Audio Video Remote
Control Profile)
SPP 1.2 (Serial Port Profile)
DID (Device Identification Profile)
Támogatott kodekek3)
SBC4), AAC
Átvitel tartománya (A2DP)
20 Hz – 20 000 Hz (mintavételezési
frekvencia: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)
1)
További információk
A tényleges hatótáv olyan tényezőktől függ, mint
az eszközök közötti akadályok, a mikrohullámú
sütő körül kialakult mágneses tér, a sztatikus
elektromosság, a vezeték nélküli telefonok,
a vételi érzékenység, az antenna teljesítménye,
az operációs rendszer, a szoftveralkalmazás stb.
2)
A szabványos BLUETOOTH-profilok az eszközök
közötti BLUETOOTH-kommunikáció célját jelzik.
3)
Kodek: Audiojel-tömörítési és konverziós
formátum
4)
Alsávkodek
Általános
Áramellátási követelmények
Terület
Áramellátási
követelmények
USA, Kanada,
Tajvan
120 V AC, 60 Hz
Óceánia
230 V AC, 50 Hz
Európa
230 V AC, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel
240 W
Teljesítményfelvétel (készenléti állapotban)
Legfeljebb 0,3 W (ha a „CTRL HDMI”
beállítása „CTRL OFF”, a „STBY THRU”
beállítása „OFF” és a „BT STANDBY”
beállítása „STBY OFF”.)
0,5 W (ha a „CTRL HDMI” beállítása
„CTRL ON”, a „BT STANDBY” beállítása
„STBY ON” és a „STBY THRU” beállítása
„OFF”.)
Méretek (szé. × ma. × mé.) (kb.)
430 mm × 156 mm × 329,4 mm a kiálló
részeket és kezelőszerveket is beleértve
Tömeg (kb.)
7,8 kg
A külső és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül megváltozhatnak.
39HU
©2016 Sony Corporation
4-584-079-13(2) (HU)
Download PDF

advertising