Sony | STR-DH770 | Sony STR-DH770 7.2 csatornás házimozi AV erősítő Szórólap

A hangsugárzók csatlakoztatása előtt
• Győződjön meg róla, hogy a hangsugárzók impedanciája a rádióerősítő (vagy erősítő) hátlapján feltüntetett névleges
impedanciatartományon belül van.
• Az antennák csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy kihúzta-e a rádióerősítő (vagy erősítő) hálózati csatlakozóvezetékének (tápkábelének)
csatlakozóját.
Ne kapcsoljon össze két hangsugárzókábelt a meghosszabbításuk
céljából.
Ne csatlakoztasson több hangsugárzót egyazon hangsugárzócsatlakozóhoz.
Megjegyzés a hangsugárzókábelek csatlakoztatására vonatkozóan
Győződjön meg róla, hogy a hangsugárzókábelek megfelelően csatlakoznak a hangsugárzó és a rádióerősítő csatlakozóihoz, máskülönben
a rádióerősítő (vagy erősítő) súlyosan károsodhat.
10 mm
© 2016 Sony Corporation
4-588-701-12(1) (HU)
A hangsugárzó-vezetékek nincsenek
szorosan összesodorva és teljes mértékben
beillesztve a hangsugárzók csatlakozóiba.
A hangsugárzó-vezetékek csupasz végei
egymáshoz érnek a túlságosan hosszan
eltávolított szigetelés miatt.
Megjegyzés a rádióerősítő (vagy erősítő) elhelyezésével kapcsolatban
Ne helyezzen semmit a készülék tetejére, mert eltakarhatja a szellőzőnyílásokat, és így a készülék meghibásodhat.
Ha a kijelzőpanelen a „PROTECTOR” vagy a „PROTECT” felirat jelenik meg
A védelmi funkció aktív. A rádióerősítő (vagy erősítő) néhány másodperc múlva automatikusan kikapcsol. A mellékelt kezelési útmutató
„Hibaüzenetek” vagy „Hibaelhárítás” szakaszában keresse meg a probléma megoldásának leírását.
Download PDF

advertising