Sony | STR-DH520 | Sony STR-DH520 STR-DH520 Home cinema AV receiver Használati útmutató

filename[D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU01COV_STR-DH520-U2.fm]
masterpage:Right
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 1 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
4-263-361-11(1) (HU)
Többcsatornás
AV-rádióerősítő
Kezelési útmutató
STR-DH520
©2011 Sony Corporation
model name1[STR-DH520]
[4-263-361-11(1) (HU)]
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU02REG_STR-DH520-U2.fm4-263-36111(1)
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 2 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
FIGYELMEZTETÉS
A tűzveszély és az áramütés elkerülése
érdekében ne tegye ki a készüléket
csapadék, nedvesség hatásának.
A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja el
a készülék szellőzőnyílásait újságpapírral, terítővel,
függönnyel stb. Ne állítson égő gyertyát a készülékre.
Egyesült államokbeli vásárlóknak
Tulajdonos feljegyzései
A modell- és sorozatszámok a készülék hátoldalán
találhatók. Írja fel ezeket a számokat az alábbi
helyekre. Hivatkozzon ezekre a Sony kereskedőjénél,
ha a termékkel kapcsolatos panasza van.
Sorozatszám
Modellszám
Ennek a jelzésnek célja a felhasználó
figyelmeztetése szigeteletlen
„veszélyes feszültségre” a termék
borításán belül, amely eléggé nagy
lehet ahhoz, hogy áramütést
okozzon.
A készüléket nem szabad több oldalról zárt térben
elhelyezni és működtetni (pl. könyvszekrényben
vagy beépített fülkében).
A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében óvja
a készüléket a cseppenő és fröccsenő víztől, és soha
ne tegyen folyadékkal teli edényt, például virágvázát
a készülékre.
Ennek a jelzésnek célja a felhasználó
figyelmeztetése fontos működtetési
és karbantartási (szervizelési)
utasításokra a készülékhez kapott
leírásban.
A készüléket könnyen hozzáférhető konnektorhoz
csatlakoztassa. Amennyiben bármilyen
rendellenességet észlel a készülék működésében,
azonnal húzza ki a konnektorból.
Az elemeket vagy az elemekkel ellátott eszközt ne
helyezze el olyan helyen, ahol sugárzó hőnek,
például napfénynek vagy tűznek van kitéve.
A készülék mindaddig áram alatt van, amíg
a tápkábel csatlakozóját nem húzza ki a
konnektorból még akkor is, ha maga a készülék
kikapcsolt állapotban van.
A fül- és fejhallgatók erős hangnyomása
halláskárosodást okozhat.
Ennek a jelzésnek célja
a felhasználó figyelmeztetése
a forró felületre, amely a normál
működés közben felmelegedhet,
és megérintés esetén égési sérülést
okozhat.
Fontos biztonsági előírások
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Olvassa el a kezelési útmutatót.
Őrizze meg a kezelési útmutatót.
Vegye figyelembe a figyelmeztetéseket.
Kövesse az utasításokat.
A készüléket ne használja víz közelében.
Csak száraz törlőkendővel tisztítsa.
Ne takarja el semelyik szellőzőnyílást. A gyártói
utasítások szerint telepítse a készüléket.
8) Ne használja fűtőtestek, hősugárzók, sütő
közelében, illetve olyan készülék (például
erősítő) mellett, amely hőt termel.
9) Ne iktassa ki a polarizált vagy földelt hálózati
dugasszal szerelt csatlakozó védelmi szerepét.
A polarizált dugasszal szerelt csatlakozó egyik
csatlakozókése szélesebb, mint a másik. A földelt
dugasszal szerelt csatlakozónak két érintkezőkése
van, valamint egy földelésre szolgáló érintkezője.
A szélesebb harmadik csatlakozókés az ön
biztonságát szolgálja. Ha a dugasz nem
illeszkedik a fali csatlakozóba, akkor vegye fel a
kapcsolatot egy villanyszerelő szakemberrel az
elavult fali csatlakozó cseréje érdekében.
10) Ne engedje, hogy a tápvezetéken járjanak vagy
becsípődjön – legfőképpen a csatlakozóknál,
csatlakozóaljzatoknál és olyan pontokon, ahol
ezek a készülékből kilépnek.
11) Csak a gyártó által javasolt tartozékokat és
kiegészítőket használja.
2HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU02REG_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 3 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
12) Csak a gyártó által javasolt vagy árusított guruló
állványt, állványt, háromlábú állványt, konzolt,
asztalt használja a készülékhez. A felborulásból
eredő sérülések elkerülése érdekében óvatosan
mozgassa a guruló állvánnyal egybeépített
készüléket.
13) Villámlással kísért viharok, illetve hosszú
használati szünet idejére húzza ki a készüléket.
14) Minden javítást bízzon szakemberre. A javítás
akkor szükséges, ha a készülék bármilyen módon
megsérült, például ha megsérült a tápkábel vagy
a dugasz, folyadék került vagy tárgyak hullottak
a készülék belsejébe, ha a készülék esőnek,
párának volt kitéve, nem működik megfelelően
vagy leesett.
A következő FCC nyilatkozat csak az
Egyesült Államokban való
értékesítésre szánt modellváltozatra
érvényes. Más verziók nem
feltétlenül felelnek meg az FCC
műszaki előírásainak.
MEGJEGYZÉS:
Ezt a berendezést a digitális berendezésekre
vonatkozó „Class B” szabvány szerint tesztelték és
megfelelőnek minősítették az FCC szabályok
15. fejezete szerint. Ezek a korlátozások elfogadható
védelmet jelentenek lakóhelyi használat esetén is.
Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát termel,
használ és sugározhat ki, amely a használati
útmutatónak nem megfelelő telepítés esetén
interferenciát okozhat a rádiókommunikációban.
Mindazonáltal nem garantálható, hogy bizonyos
körülmények között nem keletkezik interferencia.
Ha ez a berendezés zavarja a rádió- vagy
televízióvételt (ezt a készülék be- és kikapcsolásával
ellenőrizheti), azt javasoljuk, hogy a felhasználó az
interferenciát a következő módszerek egyikével vagy
ezek együttes használatával kísérelje meg
megszüntetni:
– a vevőantenna irányának vagy elhelyezésének
változtatása;
– a berendezés és a vevőkészülék közti távolság
megnövelése;
– a berendezésnek és a vevőkészüléknek különböző
konnektorokhoz való csatlakoztatása;
– segítségkérés a kereskedőtől vagy képzett
rádió- vagy tv-szerelő szakembertől.
FIGYELEM!
Felhívjuk a figyelmét, hogy a készüléknek az ebben
az útmutatóban leírtaktól eltérő módosítása vagy
átalakítása után a készüléket nem szabad tovább
üzemeltetni.
Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében a
hangsugárzó-vezetékeket a készülékhez és a
hangsugárzókhoz a következő utasítások
betartásával csatlakoztassa:
1) Húzza ki a tápkábel csatlakozóját a konnektorból.
2) A hangsugárzó-vezeték szigetelését 10 – 15 mm
hosszan csupaszítsa le.
3) Csatlakoztassa úgy a hangsugárzó-vezetéket a
készülékhez, hogy nem érinti meg a vezeték
csupasz végét kézzel. Továbbá húzza ki a tápkábel
csatlakozóját a konnektorból, mielőtt a
hangsugárzó-vezetéket kihúzza a készülékből
vagy a hangsugárzóból.
Az európai vásárlók számára
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek
kiselejtezése (az Európai Unió
tagállamaiban és olyan európai
országokban, amelyekben
szelektív hulladékgyűjtési
rendszer működik)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán
azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és
elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének
helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, amelyet a hulladékok
nem megfelelő kezelése okozhat. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében is. A termék újrahasznosításával
kapcsolatos további információkért forduljon a helyi
illetékes szervekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
folytatás
3HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU02REG_STR-DH520-U2.fm4-263-36111(1)
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 4 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
A kimerült elemek
kiselejtezése (az Európai Unió
tagállamaiban és olyan európai
országokban, amelyekben
szelektív hulladékgyűjtési
rendszer működik)
Ez a jelölés az elemen vagy annak csomagolásán arra
figyelmeztet, hogy az elemet ne kezelje háztartási
hulladékként.
Egyes elemeken ez a jelzés vegyjellel együtt van
feltüntetve. A higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjele
akkor van feltüntetve, ha az elem több mint 0,0005%
higanyt vagy több mint 0,004% ólmot tartalmaz.
A feleslegessé vált elemek helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi egészség
károsodását, amelyet a hulladékok nem megfelelő
kezelése okozhat. Az anyagok újrahasznosítása segít
a természeti erőforrások megőrzésében is.
Olyan termékek esetén, ahol biztonsági,
hatékonysági és adatkezelési okok miatt állandó
kapcsolat szükséges a beépített elemekkel, az elemek
eltávolításához szakember szükséges.
Az elemek szakszerű kezelése érdekében hasznos
élettartamuk végén adja le ezeket a megfelelő
hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen.
Egyéb elemek esetén olvassa el az elemek
biztonságos kicserélésére vonatkozó részt.
Az elemeket adja le a megfelelő gyűjtőhelyen
újrahasznosítás céljából.
A termék vagy az elemek újrahasznosításával
kapcsolatos további információkért forduljon a helyi
illetékesek szervekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
Megjegyzés a vásárlók számára:
A következő információk csak az EU
irányelveket alkalmazó országokban
eladott készülékekre érvényesek.
Ezt a terméket a Sony Corporation (Tokió, 1-7-1
Konan, Minato-ku, 108-0075 Japán) gyártotta.
A termékbiztonsággal és az elektromágneses
kompatibilitással kapcsolatban a Sony Deutschland
GmbH (Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany) a felhatalmazott képviselő. Bármilyen
szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos ügyben a
különálló szervizelési vagy jótállási
dokumentumokban megadott címekhez forduljon.
Az ausztráliai vásárlók számára
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek
kiselejtezése (az Európai Unió
tagállamaiban és olyan európai
országokban, amelyekben
szelektív hulladékgyűjtési
rendszer működik)
Néhány szó az útmutatóról
• A jelen használati útmutató a következő készülék
leírását tartalmazza: STR-DH520. A modellszám a
rádióerősítő előlapjának jobb alsó részén található.
Ebben az útmutatóban az európai típust
ábrázoltuk, ez eltérhet az ön modelljétől.
A működésbeli különbségeket a szövegben
egyértelműen jelezzük, például: „Csak az európai
modellnél”.
• Az útmutatóban szereplő utasítások a mellékelt
távirányító kezelőszerveire vonatkoznak. Ezek az
utasítások a készülék azonos vagy hasonló
elnevezésű kezelőszerveire is érvényesek.
Szerzői jogok
Ez a készülék a Dolby* Digital és Pro Logic
Surround, illetve a DTS** Digital Surround System
rendszerrel rendelkezik.
* A készülék gyártása a Dolby Laboratories licence
alapján történt. A Dolby, a Pro Logic és a dupla D
szimbólum a Dolby Laboratories hivatalos
védjegye.
** A készülék gyártása az 5,451,942; 5,956,674;
5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535;
7,212,872; 7,333,929; 7,392,195 és 7,272,567
számú egyesült államokbeli és nemzetközi,
megítélt és függőben lévő szabadalmak licence
alapján történt. A DTS és ennek szimbóluma,
a DTS-HD, a DTS-HD Master Audio, valamint
a DTS emblémák a DTS Inc. védjegyei vagy
bejegyzett védjegyei. A termék licencelt
szoftvereket tartalmaz. © DTS, Inc. Minden jog
fenntartva.
A készülék a High-Definition Multimedia Interface
(HDMITM) technológiát alkalmazza.
A HDMI, a HDMI embléma és a High-Definition
Multimedia Interface kifejezés a HDMI Licensing
LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és más országokban.
Az „x.v.Color (x.v.Colour)” és az „x.v.Color
(x.v.Colour)” embléma a Sony Corporation
védjegye.
A „BRAVIA” a Sony Corporation védjegye.
A „PLAYSTATION” a Sony Computer
Entertainment Inc. bejegyzett védjegye.
4HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU01COV_STR-DH520-U2TOC.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 5 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
Tartalomjegyzék
Néhány szó az útmutatóról............................... 4
Mellékelt tartozékok.......................................... 6
A részegységek leírása és elhelyezkedése........ 7
Kezdeti lépések ................................................ 16
Csatlakoztatás
1. A hangsugárzók elhelyezése....................... 17
2. A hangsugárzók csatlakoztatása ................ 19
3. A tv-készülék csatlakoztatása..................... 21
4a. A videokészülék csatlakoztatása.............. 23
4b. Audiokészülékek csatlakoztatása............. 29
5. Az antennák csatlakoztatása ...................... 29
6. A tápkábel csatlakoztatása.......................... 30
A rádióerősítő előkészítése
A rádióerősítő alaphelyzetbe állítása ............ 30
A hangsugárzó-elrendezés kiválasztása........ 31
Az AUTO CALIBRATION használata......... 33
(Csak európai, ausztráliai és tajvani
modellek)
A hangszintek beállítása (Teszthang)............ 37
Alapműveletek
Lejátszás ............................................................ 39
Információk megjelenítése a
kijelzőpanelen............................................. 40
Felvétel a rádióerősítővel ................................ 41
A rádió használata
FM/AM rádióadók hallgatása........................ 41
FM/AM rádióállomások tárolása .................. 43
RDS-adások vétele........................................... 45
(Csak európai, ausztráliai és tajvani
modellek)
Térhangzás
A „BRAVIA” Sync funkció
Mire használható a „BRAVIA” Sync
funkció? .......................................................50
Előkészületek a „BRAVIA” Sync
használatához..............................................51
Külső készülékek jelének lejátszása
egygombos művelettel (Egygombos
lejátszás).......................................................52
A tv-műsor hangjának lejátszása a
rádióerősítőhöz csatlakoztatott
hangsugárzókkal (Összehangolt
hangvezérlés) ..............................................52
A rádióerősítő kikapcsolása a tv-készülékkel
(Összehangolt kikapcsolás).......................53
Filmnézés a megfelelő hangzással
(Színház mód / Színház mód
szinkronizálása)..........................................54
Optimális hangzáskép használata egy
kijelölt jelenethez (Jelenetválasztás).........54
Speciális műveletek
Váltás a digitális és analóg hang között
(INPUT MODE) ........................................55
A hang/képek továbbítása más
bemenetekről ..............................................55
A beállítás menü használata ...........................57
A távirányító használata
A bemenetválasztó gomb
újraprogramozása.......................................65
A bemenetválasztó gombok visszaállítása ....66
További információk
Óvintézkedések ................................................67
Hibaelhárítás ....................................................68
Műszaki adatok ................................................73
Tárgymutató .....................................................75
A hangzáskép kiválasztása.............................. 46
A hangzásképek visszaállítása az eredeti
állapotba...................................................... 50
5HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU01COV_STR-DH520-U2TOC.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 6 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
Mellékelt tartozékok
• Kezelési útmutató (ez az füzet)
• Útmutató a gyors beállításhoz
• FM huzalantenna (1 db)
Elemek behelyezése a
távirányítóba
Helyezzen be két R6 (AA méretű) elemet
(tartozék) úgy, hogy a 3 és # végeik feleljenek
meg a távirányító elemtartó rekeszének
belsejében látható ábrának.
• AM keretantenna (1 db)
• Távirányító (1 db)
– RM-AAU104 (Csak egyesült államokbeli
és kanadai modellek)
– RM-AAU105 (Más modellek)
• R6 (AA méretű) elemek (2 db)
• Mérőmikrofon (ECM-AC2) (Csak európai,
ausztráliai és tajvani modellek) (1 db)
Megjegyzések
• Ne hagyja a távirányítót szélsőségesen forró vagy
nedves helyen.
• Ne használjon új és régi elemet együtt.
• Ne használjon mangánelemeket más típusú
elemekkel együtt.
• Ne tegye ki a távirányító érzékelőjét közvetlen
napfénynek vagy világítóberendezéseknek.
Ez meghibásodáshoz vezethet.
• Ha hosszabb ideig nem használja a távirányítót,
vegye ki az elemeket az elemek szivárgása és
korróziója miatti esetleges károsodás megelőzése
érdekében.
• Elemcserekor vagy az elemek eltávolításakor
visszaállhat a távirányító gombjainak
alapértelmezett beállítása. Ebben az esetben
programozza újra a távirányító gombjait (65. oldal).
• Ha a rádióerősítő nem reagál a távirányítóra,
cserélje ki az összes elemet újakra.
6HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU03DES_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 7 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
A részegységek leírása és elhelyezkedése
Előlap
1
2
qs
qa
3
q;
4
9
5
8
7
6
A ?/1 (be/készenlét) (30., 43., 50. oldal)
B INPUT SELECTOR (39 - 42., 44., 55. oldal)
C Kijelzőpanel (8. oldal)
D Távirányító-érzékelő
A távirányító jeleinek érzékelése.
E MASTER VOLUME (38., 39. oldal)
F MUTING (39. oldal)
G DIMMER
A kijelzőpanel fényerejének módosítása 3 szinten.
H DISPLAY (40. oldal)
I 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE/HD-D.C.S.,
MUSIC (46. oldal)
J TUNING MODE, TUNING +/–,
MEMORY/ENTER (41. oldal)
K INPUT MODE (55. oldal)
L PHONES aljzat (68. oldal)
7HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU03DES_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 8 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
A kijelzőpanelen megjelenő jelzések
1
LH
RH
L
C
R
SL
S
SR
2
3
4
SW
LFE
COAX
HDMI
OPT
5
6
7
DTS - ES
96/24 NEO:6
DTS-HD MSTR HI RES LBR LPCM
8
9
PL II x z
TrueHD
D + EX
SLEEP
ST
D.RANGE
RDS
SBL SB SBR
qd
A Hangcsatornák jelzői
Az éppen lejátszott hangcsatorna betűjelzése
(L, C, R stb.) világít. A betűk körüli világító
négyzetek azt jelölik, hogyan keveri le a
rádióerősítő a műsorforrás hangját
(a hangsugárzó beállításától függően).
LH
RH
L
R
C
SL
SR
S
SBL
SBR
SB
Bal első magas
Jobb első magas
Bal első
Jobb első
Középső (mono)
Bal térhatású
Jobb térhatású
Térhatású (mono, vagy a
Pro Logic jelfeldolgozásból
nyert térhatású)
Bal hátsó térhatású
Jobb hátsó térhatású
Hátsó térhatású (a 6.1
csatornadekódolásból nyert
térhatás)
Példa:
Hangsugárzó-elrendezés:
3/0.1
Felvételi formátum: 3/2.1
Hangzáskép: A.F.D. AUTO
SW
L
SL
C
LFE
R
SR
B SW
Akkor világít, amikor a SUBWOOFER aljzatból
audiojel megy ki.
C
LFE
Akkor világít, ha a lejátszott lemez LFE
(alacsony frekvenciás hangeffektusok) csatornát
is tartalmaz, és a készülék éppen az LFE
mélyhangcsatorna jelét dekódolja.
qs
qa
q;
D Bemenetjelző
Az aktuális bemeneti jel típusát jelzi.
HDMI
– Az INPUT MODE beállítása „AUTO”, és
amikor a rádióerősítő felismeri a HDMI IN
aljzaton keresztül csatlakoztatott készüléket
(55. oldal).
– A tv-bemenet ARC (Audio Return Channel,
Visszatérő audiocsatorna) jeleket észlelt.
COAX
Az INPUT MODE beállítása „AUTO” vagy
„COAX”, és amikor a bejövő jel a COAXIAL
aljzaton keresztül érkező digitális jel (55. oldal).
OPT
Az INPUT MODE beállítása „AUTO” vagy
„OPT”, és amikor a bejövő jel az OPTICAL
aljzaton keresztül érkező digitális jel (55. oldal).
E DTS(-ES) jelző
A vonatkozó jelző akkor gyullad ki, amikor a
rádióerősítő a megfelelő DTS formátumú jeleket
dekódolja.
DTS
DTS-ES
DTS 96/24
DTS
DTS-ES
DTS 96 kHz/24 bit
Megjegyzés
Dolby Digital vagy DTS formátumban felvett
lemez lejátszásakor ellenőrizze, hogy
végrehajtotta-e a digitális csatlakoztatást, és hogy
az INPUT MODE gombbal nem az „ANALOG”
beállítást választotta-e ki (55. oldal).
F NEO:6
Akkor gyullad ki, amikor a DTS Neo:6 Cinema/
Music dekódoló aktív (47. oldal).
8HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU03DES_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 9 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
G Dolby Pro Logic jelző
A megfelelő jelzés akkor világít, amikor a
rádióerősítő Dolby Pro Logic jelfeldolgozást
végez. Ez a mátrix térhangzást nyújtó dekódoló
technológia képes feljavítani a bemeneti jeleket.
PL
PL II
PL IIx
PL IIz
Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic IIx
Dolby Pro Logic IIz
Megjegyzés
A hangsugárzók elrendezésének beállításától
függően előfordulhat, hogy ezek a jelzők nem
világítanak.
M DTS-HD jelző
A vonatkozó jelző akkor gyullad ki, amikor a
rádióerősítő a megfelelő DTS-HD formátumú
jeleket dekódolja.
DTS-HD MSTR
DTS-HD Master Audio
DTS-HD HI RES
DTS-HD High Resolution Audio
DTS-HD LBR
DTS-HD Low Bit Rate Audio
H Dolby Digital Surround jelző
A vonatkozó jelző akkor gyullad ki, amikor a
rádióerősítő a megfelelő Dolby Digital
formátumú jeleket dekódolja.
D
D EX
D+
TrueHD
Dolby Digital
Dolby Digital Surround EX
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
Megjegyzés
Dolby Digital formátumban felvett lemez
lejátszásakor ellenőrizze, hogy végrehajtotta-e a
digitális csatlakoztatást, és hogy az INPUT
MODE gombbal nem az „ANALOG” funkciót
(55. oldal) választotta-e ki.
I SLEEP
Akkor gyullad ki, amikor az elalvási időzítő aktív
(13. oldal).
J D.RANGE
Akkor világít, amikor a dinamikaszűkítő
funkció aktív (61. oldal).
K Hangolási jelzők
Akkor gyullad ki, amikor a rádióerősítő egy
rádióállomásra hangol.
ST
Sztereó rádióállomás
RDS (csak európai, ausztráliai és tajvani
modellek)
RDS szolgáltatásokat nyújtó állomásra van
hangolva.
Tárolt állomás száma (a szám a kiválasztott
tárolt állomás számának megfelelően változik).
L LPCM
Akkor gyullad ki, amikor a rádióerősítő lineáris
PCM jeleket dekódol.
9HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU03DES_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 10 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
Hátoldal
1
1, 2
5
3
1
2
A Audiojelek része
DIGITAL INPUT/OUTPUT aljzatok (21., 25.,
27. oldal)
HDMI IN/OUT
OPTICAL IN
COAXIAL IN
ANALOG INPUT/OUTPUT aljzatok (21., 27.,
29. oldal)
Fehér (L)
AUDIO IN/OUT
Piros (R)
Fekete
4
B Videojelek része*
A képminőség a csatlakozóaljzattól függ.
DIGITAL INPUT/OUTPUT aljzatok
(21., 25., 26., 27., 28. oldal)
HDMI IN/OUT
COMPONENT VIDEO
INPUT/OUTPUT aljzatok (21., 25.,
27. oldal)
Magas
minőségű
kép
Zöld
(Y)
Kék
(PB)
Y, PB, PR IN/OUT
Piros
(PR)
AUDIO OUT
PORTABLE IN
COMPOSITE VIDEO INPUT/
OUTPUT aljzatok (21., 27., 28.
oldal)
Sárga
VIDEO IN/OUT
* A kijelölt bemeneti képet a HDMI TV OUT vagy
MONITOR OUT aljzat tv-készülékhez
csatlakoztatása után jelenítheti meg (21. oldal).
10HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU03DES_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 11 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
C ANTENNA rész (29. oldal)
FM ANTENNA aljzat
wh
1
wg
2
AM ANTENNA
csatlakozók
3
D SPEAKERS rész (19. oldal)
wf
wd
ws
wa
w;
E AUTO CALIBRATION rész
(csak európai, ausztrál és tajvani
modellek) (33. oldal)
4
5
6
7
8
9
0
ql
qa
qs
AUTO CAL MIC aljzat
qd
Távirányító
A mellékelt távirányítóval a rádióerősítőt és
más készülékeket is vezérelhet. A távirányító
Sony audio- és videokészülékek
működtetésére alkalmas. A távirányító beviteli
gombjait újraprogramozhatja, hogy
megfeleljenek a rádióerősítőhöz
csatlakoztatott készüléknek (65. oldal).
qk
qf
qj
qh
qg
• RM-AAU104 (csak egyesült államokbeli
és kanadai modellek)
• RM-AAU105 (más modellek)
folytatás
11HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU03DES_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 12 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
A rózsaszín funkciógombok
használata
Tartsa lenyomva a SHIFT (O) gombot, majd
nyomja meg a rózsaszín, használni kívánt
funkciógombot.
Példa: Tartsa lenyomva a SHIFT (O) gombot,
majd nyomja meg az ENT/MEM (C)
gombot.
2.
Nyomja
meg:
ENT/MEM
E INPUT MODE
Bemeneti mód kiválasztása, ha az adott készülék
egyszerre csatlakozik digitális és analóg
aljzatokhoz.
F DISPLAY
Információk megjelenítése a kijelzőpanelen.
I AMP MENU
Az erősítő működtetéséhez szükséges menü
megjelenítése.
J
, V/v/B/b
A V/v/B /b megnyomásával válassza ki a kívánt
beállítást, majd a kiválasztás beviteléhez/
megerősítéséhez nyomja meg a
gombot.
M TUNING +/–
Állomás keresése.
PRESET +/–
Tárolt állomás kiválasztása.
1.
Tartsa
lenyomva:
SHIFT
D.TUNING
Belépés a közvetlen hangolás módba.
N SOUND FIELD +**/–
Hangzáskép kiválasztása.
O SHIFT
Módosítja a távirányító gombfunkcióit, és
aktiválja a rózsaszín funkciógombokat (12. oldal).
Q MASTER VOL +/– vagy
+/–
Minden hangsugárzó hangerejének egyidejű
módosítása.
A rádióerősítő vezérlése
B ?/1* (be/készenlét)
A rádióerősítő bekapcsolása vagy készenléti
állapotba helyezése.
Energiatakarékos készenléti állapot
Ha a „CTRL.HDMI” beállítása „CTRL OFF”
(60. oldal).
C Bemenetválasztó gombok**
A használni kívánt készülék kiválasztása.
Ha bármelyik választógombot megnyomja, a
rádióerősítő bekapcsol. Ezek a gombok Sony
készülékeket vezérelnek.
Számgombok**
Tartsa lenyomva a SHIFT (O) gombot, majd a
számgombokkal tároljon állomást vagy lépjen
az egyik tárolt állomásra.
ENT/MEM
Tartsa lenyomva a SHIFT (O) gombot, majd
nyomja meg az ENT/MEM gombot egy állomás
hangolási művelet során történő tárolásához.
D DIMMER
A kijelzőpanel fényerejének módosítása 3 szinten.
R MUTING vagy
A hang ideiglenes kikapcsolása.
Nyomja meg újra a gombot a hang
visszaállításához.
S RETURN/EXIT O
Visszatérés az előző menühöz.
W AUTO VOL
A hangerő automatikus módosítása a bemeneti
jeltől vagy a csatlakoztatott készüléktől függően
(ADVANCED AUTO VOLUME funkció).
Ez a funkció akkor hasznos, ha például egy
reklám hangja erősebb a tv-műsorok hangjánál.
Megjegyzések
• Győződjön meg arról, hogy lehalkította a
hangerőt, mielőtt kikapcsolja ezt a funkciót.
• Mivel ez a funkció csak Dolby Digital, DTS
vagy lineáris PCM bemeneti jelek esetén
érhető el, más formátumokra váltáskor a hang
hirtelen felerősödhet.
• Ez a funkció nem működik a következő
esetekben:
– 48 kHz-nél magasabb mintavételezési
frekvenciájú lineáris PCM jelek fogadása;
– Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD,
DTS 96/24, DTS-HD Master Audio vagy
DTS-HD High Resolution Audio jelek
fogadása.
12HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU03DES_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 13 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
AUTO CAL
Tartsa lenyomva a SHIFT (O) gombot, majd az
AUTO CAL megnyomásával aktiválja az
Automatikus kalibrálás funkciót (33. oldal).
X NIGHT MODE
Mozihoz hasonló hangzási élményt biztosít
alacsony hangerő mellett is.
Amikor késő este néz filmet, a párbeszédeket
alacsony hangerő mellett is tisztán hallja majd.
Ez a funkció más hangzásképekkel együtt is
használható.
A funkció kikapcsolásához nyomja meg ismét a
gombot.
Megjegyzés
Ez a funkció nem működik, amikor
Az „A. DIRECT” van kiválasztva.
Hasznos tanácsok
• Az éjszakai üzemmódot az AUDIO menü
„NIGHT M.” elemének kiválasztásával is
aktiválhatja.
• Ha az éjszakai üzemmód be van kapcsolva,
a mély és magas hanghatás, valamint az
effektusok szintje növekszik, és a „D. RANGE”
beállítása automatikusan „COMP. MAX” lesz.
Y SLEEP
A rádióerősítő meghatározott időben történő
automatikus kikapcsolásának beállítása.
E gomb minden megnyomásakor a kijelzőpanel
szabályos ciklusban a következőképpen
módosul:
0:30:00 t 1:00:00 t 1:30:00 t 2:00:00 t
OFF
A kikapcsolásidőzítő használata esetén a
„SLEEP” jelzőfény világítani kezd a
kijelzőpanelen.
Hasznos tanács
A rádióerősítő kikapcsolásáig hátralévő idő
megjelenítéséhez nyomja meg a SLEEP gombot.
A hátralévő idő megjelenik a kijelzőpanelen.
A SLEEP ismételt megnyomásával törli a
kikapcsolás időzítését.
* Az AV ?/1 (A) és ?/1 (B) egyidejű
megnyomása esetén a rádióerősítő és a
csatlakoztatott készülék kikapcsol (SYSTEM
STANDBY).
Az AV ?/1 (A) funkciója minden alkalommal
automatikusan megváltozik a bemenetválasztó
gombok (C) megnyomásakor.
** Az 5/TV, AUDIO/
, N és TV CH +/SOUND
FIELD +/PROG +/c gombokon tapintópontok
találhatók. A tapintópont viszonyítási pontként
használható a rádióerősítő használata közben.
Sony tv-készülék vezérlése
Tartsa lenyomva a TV (P) gombot, majd
nyomja meg a sárga gombot a kívánt funkció
kiválasztásához.
Példa: Tartsa lenyomva a TV (P) gombot,
majd nyomja meg a TV CH + vagy PROG +
(N) gombot.
2.
Nyomja
meg:
TV CH +/
PROG +
1.
Tartsa
lenyomva:
TV
A TV ?/1 (be/készenlét)
A tv-készülék be- vagy kikapcsolása.
C Számgombok**
Tv-csatorna kiválasztása.
ENT/MEM
Kiválasztások érvényesítése.
(előző csatorna)
Visszatérés a legutóbb (5 mp-nél hosszabb
ideig) nézett csatornára.
CLEAR
A számgombokkal együtt használva a digitális
CATV egység csatornaszámainak kiválasztására
szolgál. Pl. a 2.1 a 2, a CLEAR, majd az 1
megnyomásával választható ki.
/ (Szöveg)
Szöveges információk megjelenítése.
F DISPLAY
Az aktuális tv-programhoz kapcsolódó
információk megjelenítése.
,
(Információ/szövegfelfedés)
Információk, mint az aktuális csatornaszám és a
képernyőmód megjelenítése.
Rejtett információk (pl. kvíz megoldása)
felfedése teletext módban.
H Színes gombok
A kezelési útmutató megjelenítése a
tv-képernyőn, amikor a színes gombok
használhatók. A kiválasztott funkció
végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő
útmutatót.
folytatás
13HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU03DES_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 14 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
K TOOLS/OPTIONS
Megjeleníti a tv-funkciókat.
L MENU/HOME
Megjeleníti a tv-menüket.
N TV CH +**/– vagy PROG +**/–
A tárolt tv-csatornák előhívása.
Az előző vagy következő oldal kiválasztása
teletext módban.
Q TV VOL +/– vagy
+/–
A tv-hangerő módosítása.
R MUTING vagy
A tv némítási funkciójának aktiválása.
S RETURN/EXIT O
Visszatérés az előző tv-menühöz.
T GUIDE vagy
A képernyőn megjelenő műsorfüzet
megjelenítése.
V AUDIO** vagy
**
A duál hangmód módosítása.
Z INPUT vagy
(Bemenetválasztás)
A bemeneti jel (tv vagy videó) kiválasztása.
(Teletext oldaltartás)
Az aktuális oldal tartása teletext módban.
* Az AV ?/1 (A) és ?/1 (B) egyidejű
megnyomása esetén a rádióerősítő és a
csatlakoztatott készülék kikapcsol (SYSTEM
STANDBY).
Az AV ?/1 (A) funkciója minden alkalommal
automatikusan megváltozik a bemenetválasztó
gombok (C) megnyomásakor.
** Az 5/TV, AUDIO/
, N és TV CH +/SOUND
FIELD +/PROG +/c gombokon tapintópontok
találhatók. A tapintópont viszonyítási pontként
használható a rádióerősítő használata közben.
14HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU03DES_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 15 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
Más Sony készülékek vezérlése
Mindenképpen nyomja le a SHIFT (O) gombot a rózsaszín funkciógombok aktiválásához (12. oldal).
Név
A
C
Blu-ray
lemezjátszó,
DVD-lejátszó
Műholdvevő,
kábeltelevízióvevőegység
Videomagnó
CD-lejátszó
Áramellátás
Áramellátás
Áramellátás
Áramellátás
Számgombok**
Műsorszám
Csatorna
Csatorna
Műsorszám
ENT/MEM
Bevitel
Bevitel
Bevitel
Bevitel
CLEAR
Törlés
Törlés
–
> 10 műsorszám
F
DISPLAY
Kijelzés
Kijelzés
Kijelzés
Kijelzés
G
POP UP/MENU
Menü
–
–
–
H
Színes gombok
Menü, útmutató
Menü, útmutató
–
–
–
J
Bevitel
Bevitel
Bevitel
V/v/B/b
Kiválasztás
Kiválasztás
Kiválasztás
–
K
TOOLS/OPTIONS
Beállítómenü
Beállítómenü
–
–
L
MENU/HOME
Menü
Menü
Menü
–
M
m/M
Keresés előre,
visszafelé
–
Gyors keresés előre, Gyors keresés előre,
visszafelé
visszafelé
N**
Lejátszás
–
Lejátszás
Lejátszás
./>
Műsorszám átugrása –
Keresés a
tartalomban
Műsorszám átugrása
X
Szünet
–
Szünet
Szünet
x
Leállítás
–
Leállítás
Leállítás
S
RETURN/EXIT O
Visszalépés
Visszalépés, kilépés –
–
T
GUIDE vagy
Műsor ütemezése
Útmutató menü
–
–
U
TOP MENU
Képernyőn
–
megjelenő útmutató
–
–
V
AUDIO** vagy
Audio
–
–
–
Z
INPUT
Bemenet
kiválasztása
–
Bemenet
kiválasztása
–
* Az AV ?/1 (A) és ?/1 (B) egyidejű
megnyomása esetén a rádióerősítő és a
csatlakoztatott készülék kikapcsol (SYSTEM
STANDBY).
Az AV ?/1 (A) funkciója minden alkalommal
automatikusan megváltozik a bemenetválasztó
gombok (C) megnyomásakor.
** Az 5/TV, AUDIO/
, N és TV CH +/SOUND
FIELD +/PROG +/c gombokon tapintópontok
találhatók. A tapintópont viszonyítási pontként
használható a rádióerősítő használata közben.
Megjegyzések
• A fenti magyarázatok csupán példák.
• A csatlakoztatott készülék típusától függően az
ebben a szakaszban ismertetett néhány funkció
esetleg nem működik a mellékelt távirányítóval.
15HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU04CON_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 16 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
Kezdeti lépések
A rádióerősítőhöz csatlakoztatott audio-/videokészülék használatát az alábbi egyszerű lépéseket
követve kezdheti meg.
A hangsugárzók elhelyezése és
csatlakoztatása (17., 19. oldal)
A készülékének megfelelő csatlakozás
ellenőrzése
A tv- és videokészülék
csatlakoztatása (21., 23. oldal)
A képminőség a csatlakozóaljzattól függ.
Lásd az alábbi ábrát. Válassza ki a csatlakozást
a készülék aljzatainak megfelelően.
Videokészülékét a HDMI-kapcsolat
használatával javasoljuk csatlakoztatni, ha az
rendelkezik HDMI-aljzattal.
A hangkimeneti beállítások megadása
a csatlakoztatott készüléken
Többcsatornás digitális hang visszaadásához
ellenőrizze a csatlakoztatott készülék
hangkimeneti beállítását.
Blu-ray lejátszó esetén ellenőrizze, hogy az
„Audio (HDMI)”, „Dolby Digital (Coaxial/
Optical)” és „DTS (Coaxial/Optical)” beállításai
sorra „Auto”, „Dolby Digital” és „DTS”
(2010. szeptemberi állapot szerint).
PlayStation 3 esetén ellenőrizze, hogy a
„BD/DVD Audio Output Format (HDMI)”
beállítása „Bitstream” (a rendszerszoftver 3.5-ös
verziójával).
Részletekért nézze meg a csatlakoztatott
készülékhez kapott használati utasítást.
COMPONENT VIDEO
HDMI
Y
VIDEO
A rádióerősítő előkészítése
PB/CB
Lásd: „6. A tápkábel csatlakoztatása” (30. oldal) és
„A rádióerősítő alaphelyzetbe állítása” (30. oldal) .
PR/CR
Digitális
Analóg
Magas minőségű kép
Az audiokészülék csatlakoztatása
(29. oldal)
A hangsugárzók beállítása
(Csak egyesült államokbeli és kanadai modellek)
Válassza ki a hangsugárzó-elrendezést (31. oldal),
majd ellenőrizze a hangsugárzók elrendezését a
LEVEL menü „T. TONE” elemének segítségével
(37. oldal). Ha a hang nem hallatszik megfelelően,
akkor ellenőrizze a hangsugárzó csatlakoztatását,
és végezze el újra a fent leírt beállításokat.
(Más modellek)
Válassza ki a hangsugárzó-elrendezést (31. oldal),
majd végezze el az automatikus kalibrálást
(33. oldal).
A hangsugárzó csatlakoztatását ellenőrizheti a
„T TONE” elem segítségével a LEVEL menüben
(37. oldal). Ha a hang nem hallatszik megfelelően,
akkor ellenőrizze a hangsugárzó csatlakoztatását,
és végezze el újra a fent leírt beállításokat.
16HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU04CON_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 17 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
1. A hangsugárzók
elhelyezése
Ez a rádióerősítő lehetővé teszi 7.1 csatornás
rendszer (7 hangsugárzó és 1 mélysugárzó)
használatát.
A hangsugárzórendszer
elrendezésének példája
A moziszerű többcsatornás térhatású hang
optimális kihasználásához öt hangsugárzóra
(két első hangsugárzóra, egy középső
hangsugárzóra és két térhatású hangsugárzóra)
és egy mélysugárzóra van szükség.
7.1 csatornás
hangsugárzórendszer térhatású
hátsó hangsugárzókkal
A DVD vagy Blu-ray lemezre szoftveresen
rögzített hang magas minőségű
reprodukcióját 6.1 vagy 7.1 csatornás
formátumban is megszólaltathatja további egy
térhatású hátsó hangsugárzó (6.1 csatorna)
vagy két térhatású hátsó hangsugárzó
(7.1 csatorna) csatlakoztatásával.
7.1 csatornás
hangsugárzórendszer első magas
hangsugárzókkal
A függőleges hangeffektusokat két további első
magas hangsugárzó Dolby Pro Logic IIz
módban történő csatlakoztatásával
szólaltathatja meg (47. oldal).
AElső hangsugárzó (bal)
BElső hangsugárzó (jobb)
CKözépső hangsugárzó
DTérhatású hangsugárzó (bal)
ETérhatású hangsugárzó (jobb)
FTérhatású hátsó hangsugárzó (bal)*
GTérhatású hátsó hangsugárzó (jobb)*
HElső magas hangsugárzó (bal)*
IElső magas hangsugárzó (jobb)*
JMélysugárzó
* Nem használhatja egyszerre a térhatású hátsó
hangsugárzókat és az első magas hangsugárzókat.
folytatás
17HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
Csatlakoztatás
Csatlakoztatás
5.1 csatornás
hangsugárzórendszer
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU04CON_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 18 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
Hasznos tanácsok
• 7.1 csatornás hangsugárzórendszer két hátsó
hangsugárzóval történő használatakor az A szögek
mindegyikének azonosnak kell lennie.
• 7.1 csatornás hangsugárzórendszer két első magas
hangsugárzóval történő használatakor az első
magas hangsugárzókat helyezze:
– 22° és 45° közötti szögbe;
– legalább 1 méterrel közvetlenül az első
hangsugárzók fölé.
• 6.1 csatornás hangsugárzórendszer
csatlakoztatásakor helyezze a térhatású hátsó
hangsugárzót a hallgatási pozíció mögé.
• Mivel a mélysugárzó nem irányérzékeny hangokat
sugároz, tetszőleges helyen helyezheti el.
18HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU04CON_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 19 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
2. A hangsugárzók csatlakoztatása
Térhatású hangsugárzó
Jobb
B
A
Csatlakoztatás
Középső
Bal
B
B
B
1
10 mm
(13/32")
Jobb
Bal
Jobb
Bal
4
2
Mélysugárzó*
Térhatású hátsó/
Első magas hangsugárzó**
3
Első hangsugárzó
2
4
3
A Mono audiokábel (külön megvásárolható)
B Hangsugárzó-kábel (külön megvásárolható)
folytatás
19HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU04CON_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 20 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
* Ha a csatlakoztatott mélysugárzó automatikus
kikapcsolási funkcióval is rendelkezik, filmnézés
közben kapcsolja ki ezt a funkciót.
Ha bekapcsolva hagyja, az automatikus
kikapcsolási funkció a bemenőjel hangerőszintje
alapján készenléti állapotba kapcsolja a
mélysugárzót, ezért az nem fog működni, amikor
szükség lenne rá.
** Ha csak egy térhatású hátsó hangsugárzót
csatlakoztat, azt a SPEAKERS SURROUND
BACK/FRONT HIGH L csatlakozóhoz
csatlakoztassa.
Megjegyzések
• A kábelek csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy
kihúzta a tápkábel csatlakozóját.
• A tápkábel csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a
hangsugárzó-kábelek fémhuzalai nem
érintkeznek-e egymással a SPEAKERS csatlakozók
között.
• A hangsugárzó elhelyezése és csatlakoztatása után
válassza ki a hangsugárzó-elrendezést a SPEAKER
menüben (31. oldal).
20HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU04CON_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 21 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
3. A tv-készülék csatlakoztatása
Csatlakoztatás
TV
Videojelek
Audiojelek
vagy
A
B*
Audio-/videojelek
vagy
C
A Audiokábel (külön megvásárolható)
B Optikai digitális kábel (külön
megvásárolható)
C Komponens videokábel (külön
megvásárolható)
D Videokábel (külön megvásárolható)
E HDMI-kábel (külön megvásárolható)
D
ARC
E*
**
Javasolt csatlakoztatási mód
Alternatív csatlakoztatási mód
Javasoljuk, hogy egy szabványos HDMI-kábelt
vagy Sony HDMI-kábelt használjon.
folytatás
21HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU04CON_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 22 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
* A többcsatornás hanggal sugárzott tv-műsorok
hallgatásához a rádióerősítőhöz csatlakoztatott
hangsugárzókon keresztül az alábbi
csatlakozásokat hozhatja létre:
– B csatlakoztatása.
– E csatlakoztatása, ha a tv-készülék nem
kompatibilis az „Audio visszacsatorna (ARC)”
funkcióval.
Halkítsa le a tv-készüléket, vagy kapcsolja be a tvkészülék némítási funkcióját.
** Ha a tv-készüléke kompatibilis az ARC (Audio
Return Channel, Visszatérő audiocsatorna)
funkcióval, a tv-készülék a rádióerősítőhöz a
HDMI TV OUT csatlakozással csatlakoztatott
hangsugárzókból hallható. Ilyen esetben válassza a
„CTRL.HDMI” opció „CTRL ON” beállítását a
HDMI menüben (60. oldal). Ha a HDMI-kábeltől
különböző forrásból (például optikai digitális kábel
vagy audiokábel) kíván audiojelet kiválasztani,
akkor az INPUT MODE használatával váltsa át a
hangbemeneti módot. (55. oldal).
Hasznos tanácsok
• Mindegyik digitális audio aljzat kompatibilis a
32 kHz-es, 44,1 kHz-es, 48 kHz-es és a 96 kHz-es
mintavételezési frekvenciával működő
berendezésekkel.
• Ha a tv-készüléke audiokimeneti aljzatát a
rádióerősítő TV IN aljzatához csatlakoztatja a tv
hangjának a rádióerősítőhöz csatlakoztatott
hangsugárzókon való megszólaltatásához, akkor a
tv-készülék hangkimeneti aljzatát állítsa „Fixed”
típusúra, ha az átváltható a „Fixed” és „Variable”
között.
Megjegyzések
• A kábelek csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy
kihúzta a tápkábel csatlakozóját.
• Ha a lejátszókészülék video- és audiojeleit a
rádióerősítőn keresztül kívánja a tv-készülékre
továbbítani, feltétlenül kapcsolja be ezt a
rádióerősítőt. Ha a rádióerősítő nincs bekapcsolva,
sem a video-, sem az audiojelek továbbítása nem
lehetséges.
• A rádióerősítő HDMI TV OUT vagy MONITOR
OUT aljzatához tv-monitort vagy kivetítőt kell
csatlakoztatni. Ha felvételkészítésre is alkalmas
készüléket csatlakoztat, a felvétel nem mindig sikerül.
• A tv-készülék és az antenna közötti kapcsolat
állapotától függően előfordulhat, hogy a
tv-képernyőn megjelenítő műsor torzított.
Ilyen esetben helyezze távolabb az antennát a
rádióerősítőtől.
• Az optikai kábel csatlakoztatásakor a
csatlakozódugót merőlegesen, ütközésig kell az
aljzatba tolni.
• Az optikai kábelt nem szabad meghajlítani vagy
csomót kötni rá.
22HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU04CON_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 23 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
HDMI-csatlakoztatás használata
A HDMI a nagy felbontású multimédiás
csatlakozó rövidítése. Ez egy olyan
csatlakozóaljzat, mely digitális formában
továbbítja a video- és audiojeleket.
A Sony „BRAVIA” Sync-kompatibilis
készülékeket HDMI-kábelekkel csatlakoztatva
a műveletek egyszerűsíthetők. Lásd:
„A „BRAVIA” Sync funkció” (50. oldal).
A HDMI jellemzői
• A HDMI aljzaton keresztül betáplált digitális
audiojelek a rádióerősítőhöz csatlakoztatott
hangsugárzókon szólalnak meg. Ez a jeltípus
a Dolby Digital, a DTS és a lineáris PCM
formátumot támogatja. Részletekért lásd:
„A rádióerősítő által támogatott digitális
audioformátumok” (49. oldal).
• HDMI-csatlakozás esetén a rádióerősítő
többcsatornás (akár 8 csatorna), 192 kHz-es
vagy alacsonyabb mintavételezési
frekvenciával rendelkező lineáris PCM jel
fogadására alkalmas.
• A rádióerősítő támogatja a magas
bitsűrűségű audiotechnológiákat (DTS-HD
Master Audio, Dolby TrueHD), Deep Color
(Deep Colour), x.v.Color (x.v.Colour) és a
3D átvitelt.
Megjegyzések a HDMIcsatlakozásokról
• A HDMI IN aljzaton keresztül betáplált
audiojelek a SPEAKERS, a HDMI TV OUT
és a PHONES aljzaton jelennek meg.
Az audiojelek más audioaljzatokon keresztül
nem mennek ki.
• A HDMI IN aljzaton keresztül betáplált
videojelek csak a HDMI TV OUT aljzaton
keresztül továbbíthatók. A betáplált
videojelek nem továbbíthatók a VIDEO
OUT vagy a MONITOR OUT aljzatokon
keresztül.
folytatás
23HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
Csatlakoztatás
4a. A videokészülék
csatlakoztatása
• Ha a hangot a tv-készülék hangsugárzójából
szeretné hallani, válassza ki az
„AUDIO.OUT” menüpont „TV+AMP”
beállítását a HDMI menüben (64. oldal).
Ha a többcsatornás hangforrás nem
játszható le, válassza az „AMP” beállítást.
A hang azonban nem a tv hangsugárzóján
keresztül lesz hallható.
• A Super Audio CD-k DSD jelei nem
kerülnek a be- és kimenetre.
• Ha a lejátszókészülék video- és audiojeleit a
rádióerősítőn keresztül kívánja a tvkészülékre továbbítani, feltétlenül kapcsolja
be ezt a rádióerősítőt. Ha a „PASS.THRU”
opció „OFF” beállítását választja, a video- és
audiojelek nem továbbítódnak a készülék
kikapcsolásakor.
• A HDMI aljzaton továbbított audiojeleket
(mintavételezési frekvencia, bithosszúság
stb.) a csatlakoztatott készülék korlátozhatja.
Ha a kép rossz, vagy a hang nem hallható egy
HDMI-kábellel csatlakoztatott készülékből,
ellenőrizze a csatlakoztatott készülék
beállítását.
• Ha a külső készülékből érkező műsor
mintavételezési frekvenciája,
hangcsatornáinak száma vagy a
hangkimeneti jeleinek audioformátuma
megváltozik, a hang megszakadhat.
• Ha a csatlakoztatott készülék nem képes
kezelni a másolásvédelmi technológiát
(HDCP), a HDMI TV OUT aljzaton
megjelenő kép és/vagy hang torz lehet, vagy
a kép, hang egyáltalán nem jelenik meg.
Ebben az esetben ellenőrizze a
csatlakoztatott készülék műszaki adatait.
• A magas bitsűrűségű audiotechnológiákat
(DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD),
többcsatornás lineáris PCM csak HDMIcsatlakozással szólaltathatja meg.
• A magas bitsűrűségű audiotechnológiák
(DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD)
megszólaltatásához állítsa a lejátszó készülék
felbontását legalább 720p/1080i értékre.
• Mielőtt többcsatornás lineáris PCM műsort
játszana le, szükség lehet a felbontás
beállítására a lejátszó készüléken. Olvassa el
a lejátszó kezelési útmutatóját.
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU04CON_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 24 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
• 3D tartalom megjelenítéséhez
csatlakoztasson 3D-kompatibilis tv- és
videokészüléket (Blu-ray lemezjátszó,
Blu-ray lemezfelvevő, PlayStation 3 stb.) a
rádióerősítőhöz nagy sebességű HDMIkábelekkel, vegye fel a 3D szemüveget, majd
játssza le a 3D-kompatibilis tartalmat.
• A tv- vagy videokészüléktől függően
előfordulhat, hogy a 3D tartalom nem
3D-ben jelenik meg.
• Nem minden HDMI-kompatibilis készülék
támogatja a megadott HDMI-szabvány
összes lehetséges funkcióját. Így például a
HDMI 1.4 verziót támogató készülékek nem
minden esetben kompatibilisek az ARC
(visszatérő audiocsatorna) rendszerrel.
• Bővebb részleteket a csatlakoztatott
készülékek kezelési útmutatójában találhat.
• Az optikai kábel csatlakoztatásakor a
csatlakozódugót merőlegesen, ütközésig kell
az aljzatba tolni.
• Az optikai kábelt nem szabad meghajlítani
vagy csomót kötni rá.
Hasznos tanács
Mindegyik digitális audio aljzat kompatibilis a
32 kHz-es, 44,1 kHz-es, 48 kHz-es és a 96 kHz-es
mintavételezési frekvenciával működő
berendezésekkel.
Ha több digitális készüléket
szeretne csatlakoztatni, de nem
talál szabad bemenetet
Lásd: „A hang/képek továbbítása más
bemenetekről” (55. oldal).
A kábelek csatlakoztatása
• A kábelek csatlakoztatása előtt ellenőrizze,
hogy kihúzta a tápkábel csatlakozóját.
• Nem kötelező minden kábelt csatlakoztatni.
A csatlakoztatást a csatlakoztatott
készüléken lévő aljzatoknak megfelelően
végezze.
• Használjon nagy sebességű HDMI-kábelt.
Ha normál HDMI-kábelt használ,
elképzelhető, hogy az 1080p, Deep Color
(Deep Colour) vagy 3D képek nem jelennek
meg megfelelően.
• Nem javasoljuk HDMI-DVI átalakítókábel
használatát. Ha egy DVI-D készülékhez
HDMI-DVI átalakítókábelt csatlakoztat,
előfordulhat, hogy a hangot és/vagy a képet
nem tudja továbbítani a rendszer.
Csatlakoztasson külön audiokábelt vagy
digitális csatlakozókábelt, és válassza ki a
megfelelő opciót az „A. ASSIGN” elemet az
AUDIO menüben (55. oldal), ha a hang nem
tökéletes.
24HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU04CON_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 25 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
Blu-ray lemezjátszó, DVD-lejátszó csatlakoztatása
Csatlakoztatás
Blu-ray lemezjátszó, DVD-lejátszó
Audiojelek
Videojelek
Audio/videojelek
vagy
A*
B
C
A Optikai digitális kábel (külön
megvásárolható)
B Koaxiális digitális kábel (külön
megvásárolható)
C Komponens videokábel (külön
megvásárolható)
D HDMI-kábel (külön megvásárolható)
Javasoljuk, hogy egy szabványos HDMI-kábelt
vagy Sony HDMI-kábelt használjon.
D
Javasolt csatlakoztatási mód
Alternatív csatlakoztatási mód
* OPTICAL aljzattal rendelkező készülék
csatlakoztatása esetén válassza ki a megfelelő
opciót az AUDIO menü „A. ASSIGN” pontjában
(55. oldal).
Megjegyzések
• Ne feledje módosítani a BD/DVD bemeneti
gombot a távirányítón, hogy használhassa a
DVD-lejátszó vezérlésére. Részletekért lásd:
„A bemenetválasztó gomb újraprogramozása”
(65. oldal).
• Ezenkívül átnevezheti a BD/DVD bemenetet is
arra a névre, ahogy szeretné megjeleníteni a
rádióerősítő kijelzőpaneljén. Részletekért lásd:
„Bemenetek elnevezése” (39. oldal).
25HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU04CON_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 26 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
PlayStation 3 csatlakoztatása
PlayStation 3
Audio/videojelek
A
A HDMI-kábel (külön megvásárolható)
Javasoljuk, hogy egy szabványos HDMI-kábelt
vagy Sony HDMI-kábelt használjon.
26HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU04CON_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 27 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
Műholdvevő, kábeltelevízió-vevőegység csatlakoztatása
Csatlakoztatás
Műholdvevő, kábeltelevízió-vevőegység
Videojelek
Audio/videojelek
Audiojelek
vagy
A
B
C
A HDMI-kábel (külön megvásárolható)
Javasoljuk, hogy szabványos HDMI-kábelt
vagy Sony HDMI-kábelt használjon.
vagy
D
E
Javasolt csatlakoztatási mód
Alternatív csatlakoztatási mód
B Komponens videokábel (külön
megvásárolható)
C Videokábel (külön megvásárolható)
D Audiovezeték (külön megvásárolható)
E Optikai digitális kábel (külön
megvásárolható)
27HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU04CON_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 28 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
Videomagnó, DVD-felvevő csatlakoztatása
Videomagnó, DVD-felvevő
Audio/videojelek
A
Audiojelek
Videojelek
B *
A HDMI-kábel (külön megvásárolható)
Javasoljuk, hogy egy szabványos HDMI-kábelt
vagy Sony HDMI-kábelt használjon.
*
C
* Ha felvételt szeretne készíteni, létre kell hoznia ezt
a csatlakozást (41. oldal).
B Videokábel (külön megvásárolható)
C Audiokábel (külön megvásárolható)
Megjegyzés
Változtassa meg a távirányító VIDEO beviteli
gombjának alapértelmezett beállítását, így a gomb
segítségével vezérelheti DVD-felvevőjét.
Részletekért lásd: „A bemenetválasztó gomb
újraprogramozása”. (65. oldal).
28HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU04CON_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 29 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
Hasznos tanács
Javasoljuk, hogy a „P. AUDIO” hangzásképet
használja, ha a forrás MP3 vagy más, tömörített
állomány.
5. Az antennák csatlakoztatása
Super Audio CDlejátszó,
CD-lejátszó
Az antennák csatlakoztatása előtt ellenőrizze,
hogy kihúzta-e a tápkábel csatlakozóját.
A
FM huzalantenna (tartozék)
AM keretantenna
(tartozék)
B
Hordozható
audioeszköz
A Audiokábel (külön megvásárolható)
B Hangkábel sztereó fejhallgatóaljzattal (nem tartozék)
Megjegyzések
• A kábelek csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy
kihúzta a tápkábel csatlakozóját.
• Ha a PORTABLE IN aljzathoz csatlakoztatott
készüléket hallgatja, előfordulhat, hogy a hang
eltorzul vagy szakadozik. Ez nem hibajelenség, és a
csatlakoztatott készüléktől függően fordul elő.
• Ha a PORTABLE IN aljzathoz csatlakoztatott
készülékből érkező hang nagyon halk, növelje a
hangerőt. Mielőtt azonban átváltana másik
bemenetre, a hangsugárzók védelme érdekében ne
feledje mérsékelni a hangerőt.
Megjegyzések
• Az interferencia kialakulásának elkerülése
érdekében az AM keretantennát a rádióerősítőtől
és a külső berendezésektől távol kell elhelyezni.
• Csatlakoztatás után feszítse ki teljes hosszában az
FM huzalantennát.
• Az FM huzalantennát a csatlakoztatás után
lehetőleg vízszintes állásban kell rögzíteni.
29HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
Csatlakoztatás
4b. Audiokészülékek
csatlakoztatása
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU04CON_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 30 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
6. A tápkábel csatlakoztatása
Csatlakoztassa a tápkábelt egy fali
konnektorhoz.
Tápkábel
A rádióerősítő előkészítése
A rádióerősítő alaphelyzetbe
állítása
Mielőtt legelső alkalommal bekapcsolná a
rádióerősítőt, az alábbi művelettel törölje a
készülék memóriáját. Ezzel a művelettel az
egyéni beállításokat visszaállíthatja az
alapbeállításokra.
Ehhez a művelethez a rádióerősítő
kezelőszerveit használja.
?/1
1.
Nyomja meg a ?/1 gombot a
rádióerősítő kikapcsolásához.
2.
Tartsa nyomva a ?/1 gombot
5 másodpercig.
A fali konnektorhoz
Megjegyzés
Ha a lejátszókészülék video- és audiojeleit a
rádióerősítőn keresztül kívánja a tv-készülékre
továbbítani, feltétlenül kapcsolja be ezt a
rádióerősítőt. Ha a rádióerősítő nincs bekapcsolva,
sem a video-, sem az audiojelek továbbítása nem
lehetséges.
A kijelzőpanelen a „CLEARING” felirat
jelenik meg rövid ideig, majd a
„CLEARED” felirat látható.
Minden megváltoztatott beállítás visszaáll
a gyári értékre.
30HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU04CON_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 31 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
A hangsugárzó-elrendezés kiválasztása
Válassza ki a használt hangsugárzórendszernek megfelelő hangsugárzó-elrendezést.
,
V/v/b
Nyomja meg az AMP MENU
gombot.
2.
Nyomja meg ismételten a V/v
gombot a „SPKR”
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
vagy b gombot.
3.
Nyomja meg ismételten a V/v
gombot az „PATTERN”
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
vagy b gombot.
4.
Nyomja meg ismételten a V/v
gombot a kívánt hangsugárzóelrendezés kiválasztásához, majd
nyomja meg a
gombot.
A rádióerősítő előkészítése
AMP
MENU
1.
Hangsugárzó-elrendezési beállítások
Pl.:
5 / 2. 1
2 első + 2 első
2 térhatású
magas + középső
mélysugárzó
folytatás
31HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU04CON_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 32 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
Hangsugárzó- Első
elrendezési
bal/jobb
mintázat
5/2.1
5/2
4/2.1
4/2
3/4.1
3/4
2/4.1
2/4
3/3.1
3/3
2/3.1
2/3
3/2.1
3/2
2/2.1
2/2
3/0.1
3/0
2/0.1
2/0
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
Első bal/jobb
magas
Középső
Térhatású
bal/jobb
Bal hátsó
térhatású
Jobb hátsó
térhatású
Mélysugárzó
a
a
a
a
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
a
a
–
–
a
a
–
–
a
a
–
–
a
a
–
–
a
a
–
–
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
–
–
–
–
–
–
–
–
a
a
a
a
a
a
a
a
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
a
a
a
a
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
a
–
a
–
a
–
a
–
a
–
a
–
a
–
a
–
a
–
a
–
32HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU04CON_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 33 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
Megjegyzések
Az AUTO CALIBRATION
használata.
Ez a rádióerősítő DCAC (Digital Cinema Auto
Calibration, Automatikus digitálismozikalibrálás) funkcióval rendelkezik, mely a
következő automatikus kalibrálási műveletek
végrehajtására képes:
• a csatlakozás ellenőrzése a hangsugárzók és a
rádióerősítő között.*
• a hangszint beállítása;
• a hangsugárzók távolságának megállapítása
az ülőhelyéhez képest;*
• a hangsugárzó méretének megállapítása;*
• a frekvenciakarakterisztika megállapítása.*
1. Az automatikus kalibrálás
beállítása
Mérőmikrofon
* A készülék nem használja a mérés eredményét,
amikor az „A. DIRECT” van kiválasztva.
A DCAC funkció feladata a helyiségnek
legmegfelelőbb hangegyensúly elérése.
A hangsugárzók hangszintje azonban kézi
vezérléssel is beállítható. Részletekért lásd:
„A hangszintek beállítása (Teszthang)”
(37. oldal).
Példa térhatású hátsó hangsugárzók
használatára
Mielőtt hozzákezdene az
automatikus kalibráláshoz
Mielőtt hozzákezdene az automatikus
kalibráláshoz, végezze el a következőket:
• Állítsa be és csatlakoztassa a hangsugárzókat
(17., 19. oldal).
• Csatlakoztassa a mellékelt mérőmikrofont
az AUTO CAL MIC aljzathoz.
Ne csatlakoztasson másik mikrofont ehhez
az aljzathoz.
• Húzza ki a fejhallgatót.
• A mérési hibák elkerülése érdekében a
mérőmikrofon és a hangsugárzók között ne
legyen semmilyen akadály.
• A pontos eredmények érdekében győződjön
meg arról, hogy a környezet csendes és
zajmentes.
1.
Válassza ki a hangsugárzóelrendezést (31. oldal).
Ha első magas hangsugárzókat
csatlakoztat, akkor az automatikus
kalibrálás végrehajtása előtt válassza az
ezeket tartalmazó hangsugárzóelrendezést (5/x.x vagy 4/x.x).
Ellenkező esetben az első magas
hangsugárzók jellemzői nem mérhetők le.
folytatás
33HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
A rádióerősítő előkészítése
(Csak európai, ausztráliai és tajvani
modellek)
• Kalibrálás közben nagyon hangos hang hallható a
hangsugárzókból, és a hangerő nem módosítható.
Figyelmeztesse szomszédjait, és a jelen lévő
gyermekeket.
• Ha az automatikus kalibrálás előtt aktiválta a
némítási funkciót, akkor ez automatikusan
kikapcsol.
• Speciális, például dipól hangsugárzók
használatakor előfordulhat, hogy nem kap pontos
mérési eredményeket, vagy hogy az automatikus
kalibrálás nem hajtható végre.
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU04CON_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 34 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
2.
Csatlakoztassa a mellékelt
mérőmikrofont az AUTO CAL MIC
aljzathoz.
3.
Helyezze el a mérőmikrofont.
?/1
Helyezze a mérőmikrofont az ülőhelyére.
A mérőmikrofont székre vagy állványra is
helyezheti, hogy az fülmagasságban
legyen.
Bemenetválasztó
gombok
Aktív mélysugárzó beállításának
megerősítése
• Ha a mélysugárzó csatlakoztatva van,
kapcsolja be, és a mélysugárzó aktiválása
előtt növelje meg a hangerőt. A LEVEL
gombot tekerje a középpont közelébe.
• Ha a csatlakoztatott mélysugárzó
keresztezési frekvencia funkcióval
rendelkezik, állítsa annak értékét a
maximumra.
• Ha a csatlakoztatott mélysugárzó
automatikus kikapcsolási funkcióval
rendelkezik, kapcsolja ezt ki.
2. Automatikus kalibrálás elvégzése
AUTO
CAL
AMP
MENU
,
V/v/B/b
MUTING/
Megjegyzés
A használt mélysugárzó jellemzőitől függően a
beállított távolságérték eltérhet a tényleges
pozíciótól.
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
SHIFT
Tartsa lenyomva a SHIFT gombot,
majd nyomja meg az AUTO CAL.
elemet.
A rendszer automatikusan kiválasztja a
„STANDARD” automatikus kalibrálás
funkciót, az alapértelmezett „ENGINEER”
kalibrálási típussal.
A mérés 5 másodpercen belül megkezdődik.
A mérési folyamat körülbelül
30 másodpercig tart.
34HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU04CON_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 35 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
Az alábbi táblázatban a kijelzőpanelen
megjelenő mérési állapotok láthatók.
Kijelzés
Hangsugárzó megléte
TONE
Hangsugárzó-erősítés, -távolság, frekvenciaválasz
T. S. P.*
Mélysugárzó-erősítés és -távolság
WOOFER*
Nyomja meg ismételten a V/v gombot a
tétel kiválasztásához. Ezután nyomja meg
a
gombot.
• EXIT
Kilép a beállítási folyamatból a mérési
eredmények mentése nélkül.
• WARN CHK
A mérési eredményekkel kapcsolatos
figyelmeztetést jelenít meg. Lásd:
„Figyelmeztető üzenet ellenőrzése”
(36. oldal).
• SAVE.EXIT
Menti a mérési eredményeket, és kilép a
beállítási folyamatból.
• RETRY
Újra elvégzi az automatikus kalibrálást.
* Mérés közben a kijelzőpanelen világít az adott
hangsugárzó jelzőfénye.
Hasznos tanácsok
• A kívánt kalibrációtípust kiválaszthatja és az
automatikus kalibrálást végrehajthatja az AUTO
CAL menü „CUSTOM” elemének segítségével is
(37. oldal).
• A SPEAKER menü „DIST.UNIT” pontjában
módosíthatja a távolság mértékegységét (62. oldal).
Az automatikus kalibrálás
megszakítása
Ha mérés közben a következők valamelyikét
teszi, az automatikus kalibrálás leáll:
– Nyomja meg a ?/1 gombot.
– A bemenetválasztó gombok megnyomásával
vagy a távirányító INPUT SELECTOR
gombjának elforgatásával kapcsolja be a
rádióerősítőt.
– Módosítja a hangerőt.
– Nyomja meg a MUTING vagy
gombot.
– Csatlakoztassa a fejhallgatót.
– Nyomja meg ismét az AUTO CAL gombot.
Tekintse meg a mérési
eredményt.
3.
A rádióerősítő előkészítése
Eredmény ehhez:
2.
Mentse a mérési eredményt.
Válassza a 2. lépésben a „SAVE.EXIT”
opciót.
A kijelzőpanelen megjelenik a
„COMPLETE” üzenet, és a beállítások
mentésre kerülnek.
4.
Húzza ki a mérőmikrofont a
rádióerősítőből.
Megjegyzés
Ha a hangsugárzók helyzetét módosítja, javasoljuk,
hogy újból végezze el az automatikus beállítást a
lehető legjobb térhangzás elérése érdekében.
Hasznos tanács
3. A mérési eredmények
jóváhagyása/mentése
1.
Hagyja jóvá a mérési eredményt.
A mérési folyamat végén egy sípszó
hallható, és az eredmény megjelenik a
kijelzőpanelen.
Mérési folyamat
[Display]
Tegye ezt
Megfelelően végrehajtva
[SAVE.EXIT]
Folytassa a
2. lépéssel
Sikertelen
[E - xxx xx]
Lásd: „Ha
hibakódok
jelennek meg”
(36. oldal).
A hangsugárzó méretét (LARGE/SMALL) az
alacsony frekvenciák karakterisztikája határozza meg.
A mérési eredmények a mérőmikrofon és a
hangsugárzók pozíciójától, valamint a szoba
alakjától függően eltérhetnek. Javasoljuk, hogy
alkalmazza a mérési eredményeket. Ezeket a
beállításokat a SPEAKER menüben módosíthatja
(58. oldal). Először mentse a mérési eredményeket,
ezután próbálja módosítani a beállításokat.
35HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU04CON_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 36 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
Ha hibakódok jelennek meg
1. Ellenőrizze a hibakódhoz tartozó
problémát.
Üzenet és annak magyarázata
E - xxx* 32
Egy hangsugárzó sem észlelhető. Győződjön
meg arról, hogy a mérőmikrofon megfelelően
van csatlakoztatva, és végezze el újra az
automatikus kalibrálást. Ha a mérőmikrofon
megfelelően van csatlakoztatva, de a hibakód
továbbra is látható, akkor a mérőmikrofon
kábele lehet sérült.
E - xxx* 33
• Az első hangsugárzók nincsenek
csatlakoztatva, vagy csak egy első hangsugárzó
van csatlakoztatva.
• A mérőmikrofon nincs csatlakoztatva.
• A térhatású bal vagy a térhatású jobb
hangsugárzó nincs csatlakoztatva.
• A térhatású hátsó hangsugárzók vagy az első
magas hangsugárzók csatlakoztatva vannak,
annak ellenére, hogy a térhatású hangsugárzók
- szándékon kívül - csatlakoztatva vannak.
Csatlakoztassa a térhatású hangsugárzókat a
SPEAKERS SURROUND csatlakozókhoz.
A térhatású hátsó hangsugárzó csak a
SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT
HIGH R csatlakozókhoz van csatlakoztatva.
Ha csak egy térhatású hátsó hangsugárzót
csatlakoztat, azt a SPEAKERS SURROUND
BACK/FRONT HIGH L csatlakozókhoz
csatlakoztassa.
• Az első bal magas vagy az első jobb magas
hangsugárzó nincs csatlakoztatva.
* xxx hangsugárzó-csatornát jelöl
F
első
S
térhatású
SB
hátsó térhatású
FH
első magas
A hibakódtól függően előfordulhat, hogy a
hangsugárzó-csatorna nem jelenik meg.
2. Végezze el újra az automatikus kalibrálást.
Nyomja meg a
gombot.
A kijelzőpanelen megjelenik a „RETRY Y”
üzenet. Ezután nyomja meg a
gombot.
3. Ismételje meg az alábbi lépéseket:
„3. A mérési eredmények jóváhagyása/
mentése” (35. oldal).
Figyelmeztető üzenet ellenőrzése
Ha egy mérési eredménnyel kapcsolatosan
figyelmeztetés jelenik meg, részletes
információt láthat.
Üzenet és annak magyarázata
W - xxx* 40
A mérési folyamat magas zajszint észlelésével
fejeződött be. Jobb eredményeket érhet el, ha
csendes környezetben újra próbálkozik.
W - xxx* 41
W - xxx* 42
A mikrofonból érkező bemenet túl nagy.
A hangsugárzó és a mikrofon közti távolság túl
kicsi. Távolítsa el azokat egymástól, és hajtsa végre
újra a mérést.
W - xxx* 43
A mélysugárzó távolsága és elhelyezkedése nem
észlelhető. Ezt a zaj okozhatja. Próbálja csendes
környezetben megismételni a mérést.
NO WARN
Nincs figyelmeztetéssel kapcsolatos információ.
* xxx hangsugárzó-csatornát jelöl
FL
bal első
FR
jobb első
CNT
középső
SL
bal térhatású
SR
jobb térhatású
SBL
bal hátsó térhatású
SBR
jobb hátsó térhatású
LH
bal első magas
RH
jobb első magas
SW
mélysugárzó
A mérési eredménytől függően előfordulhat, hogy
a hangsugárzó-csatorna nem jelenik meg.
Visszatérés a 2. lépéshez itt:
„3. A mérési eredmények
jóváhagyása/mentése”
Nyomja meg a
gombot.
Hasznos tanács
A mélysugárzó elhelyezkedésétől függően a mérési
eredmények változhatnak. Azonban akkor sem lesz
semmi probléma, ha a rádióerősítőt ezzel az értékkel
használja tovább.
36HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU04CON_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 37 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
A kalibrációtípus kiválasztása
Kiválaszthatja a kívánt kalibrációtípust, és
elvégezheti az automatikus kalibrálást.
Nyomja meg az AMP MENU
gombot.
2.
Nyomja meg ismételten a V/v
gombot az „A. CAL”
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
or b gombot.
3.
Nyomja meg ismételten a V/v
gombot a „CUSTOM”
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
vagy b gombot.
4.
Nyomja meg ismételten a V/v
gombot a kalibrációtípus
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
gombot.
• FULL.FLAT
Egyenletessé teszi az egyes
hangsugárzókból származó
frekvenciamérést.
• ENGINEER
A „szabványos Sony zenehallgató szoba”
frekvenciakarakterisztikát állítja be.
• FRONT.REF
Az összes hangsugárzó
karakterisztikáját az első hangsugárzó
karakterisztikájával egyezőre állítja.
• OFF
Kikapcsolja az automatikus kalibrálás
hangszínszabályzó szintjét.
(Teszthang)
Az ülőhelyén meghallgatva a teszthangot
beállíthatja a hangszinteket.
Bemenetválasztó
gombok
AMP
MENU
,
V/v/B/b
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
1.
Nyomja meg az AMP MENU
gombot.
2
Nyomja meg ismételten a V/v
gombot a „LEVEL”
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
vagy b gombot.
3.
Nyomja meg ismételten a V/v
gombot a „T. TONE”
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
gombot.
Az automatikus kalibrálás automatikusan
elindul.
5.
Mentse a mérési eredményt
(35. oldal).
folytatás
37HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
A rádióerősítő előkészítése
1.
A hangszintek beállítása
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU04CON_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 38 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
4.
Nyomja meg ismételten a V/v
gombot az „AUTO xxx*”
kiválasztásához.
A teszthang sorrendben szólal meg a
hangsugárzókból.
* xxx hangsugárzó-csatornát jelöl.
Megjegyzés
A hangsugárzó-elrendezéstől függően
elképzelhető, hogy nem hallható teszthang az
összes hangsugárzóból, bár az „AUTO xxx”
elemet választotta.
5.
A hangsugárzók hangszintjeinek
beállítása.
Ahhoz, hogy az egyes hangsugárzókból
azonos teszthang legyen hallható,
használja a LEVEL menüt (58. oldal).
Hasznos tanácsok
• Minden hangsugárzó hangerejének egyidejű
módosításához nyomja meg a MASTER VOL +/–
vagy 2 +/– gombot. Használhatja a
rádióerősítő MASTER VOLUME gombját is.
• A módosítás alatt a módosított értékek
megjelennek a kijelzőn.
6.
Lépjen ki a teszthangműveletekből.
Nyomja meg bármelyik bemenetválasztó
gombot, vagy a 4. lépésben válassza az
„OFF” lehetőséget.
Ha a teszthang nem szólal meg a
hangsugárzókból
• A hangsugárzó-vezetékek csatlakozása
kilazulhatott.
• Előfordulhat, hogy áramköri hiba lépett fel a
hangsugárzó-vezetékekben.
Ha a teszthang nem abból a
hangsugárzóból hallatszik, mint
amelyiknek a jelzése a kijelzőn
látható
A beállított hangsugárzó-elrendezés helytelen.
Győződjön meg arról, hogy a hangsugárzók
csatlakozásai és a hangsugárzó-elrendezés
pontosan egyeznek.
38HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU05BAS_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 39 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
4.
5.
Alapműveletek
Lejátszás
Bemenetválasztó
gombok
Indítsa el a forrás lejátszását.
Nyomja meg a MASTER VOL +/–
vagy 2 +/– gombot a hangerő
módosításához.
Használhatja a rádióerősítő MASTER
VOLUME gombját is.
6.
Használhatja a rádióerősítő 2CH/
A.DIRECT, A.F.D., MOVIE/HD-D.C.S.
vagy MUSIC gombját is.
Részletekért lásd: 46. oldal.
AMP
MENU
,
V/v/B/b
Nyomja meg a távirányító MUTING vagy
gombját.
A némítási funkció az alábbi esetekben
kikapcsol:
• Nyomja meg ismét a gombot.
• ha növeli a hangerőt;
• ha kikapcsolja a rádióerősítőt;
• ha automatikus kalibrálást végez.
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
MUTING/
A némítási funkció aktiválása
SOUND
FIELD +/–
A hangsugárzók károsodásának
megelőzése érdekében
A rádióerősítő kikapcsolása előtt minden
esetben csökkentse le a hangerőt.
1.
Kapcsolja be a csatlakoztatott
készüléket.
2.
3.
Kapcsolja be a rádióerősítőt.
Válassza ki a programozni kívánt
készülékhez tartozó
bemenetválasztó gombot.
Használhatja a rádióerősítő INPUT
SELECTOR gombját is.
A kiválasztott bemeneti üzemmód neve
megjelenik a kijelzőpanelen.
Megjegyzés
A TUNER megnyomására egy időre
megjelenik a kijelzőn az „FM TUNER” vagy
„AM TUNER” üzenet, majd a frekvencia.
Bemenetek elnevezése
A bemenetek (kivéve a TUNER) kijelzőn
történő megjelenítéséhez legfeljebb
8 karakterből álló nevet adhat meg.
A képernyőn megjelenő neveket könnyebben
felismerheti, mint az aljzatok nevét.
1.
Nyomja meg azt a
bemenetválasztó gombot,
melyhez indexnevet szeretne
rendelni.
Használhatja a rádióerősítő INPUT
SELECTOR gombját is.
folytatás
39HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
Alapműveletek
Nyomja meg a SOUND FIELD +/–
gombot a térhatású hang
megszólaltatásához.
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU05BAS_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 40 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
2.
Nyomja meg az AMP MENU
gombot.
3.
Nyomja meg ismételten a V/v
gombot a „SYSTEM”
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
vagy b gombot.
4.
Információk megjelenítése a
kijelzőpanelen
A kijelzőpanel különböző információkat
jelenít meg a rádióerősítő állapotáról, így
például a hangzásképpel kapcsolatos adatokat.
Nyomja meg ismételten a V/v
gombot a „NAME IN” elem
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
vagy b gombot.
Bemenetválasztó
gombok
Amikor a kurzor villog, megadhat egy
karaktert.
5.
Karakter választásához nyomja
meg a V/v gombot, majd a
bemenet helyzetének vissza vagy
előre történő módosításához
nyomja meg a B/b gombot.
Hasznos tanácsok
•A karaktertípust az alábbiak alapján, a V/v
megnyomásával választhatja ki.
Ábécé (nagybetűs) t Számok t
Szimbólumok
•Szóköz beiktatásához karakter választása
nélkül nyomja meg a b gombot.
Ha elvétette a műveletet
A B/b gombok megnyomásával lépjen a
módosítani kívánt karakterre, mely ekkor
villogni kezd, majd a megfelelő karakter
kiválasztásához nyomja meg a V/v
gombot.
6.
Nyomja meg a
gombot.
A készülék tárolja a beírt nevet.
DISPLAY
AMP MENU
1.
Nyomja meg azt a
bemenetválasztó gombot,
melynek információit meg
szeretné tekinteni.
2.
Nyomja meg az AMP MENU
gombot, majd ismételten a
DISPLAY gombot.
A gomb minden megnyomásakor a
kijelzőpanel szabályos ciklusban a
következőképpen módosul:
A bemenet indexneve* t Kiválasztott
bemenet t Aktuális hangzáskép t
Hangerő t Adatfolyam-információ**
FM/AM rádióadók hallgatásakor
Tárolt állomásnév* t Frekvencia t
Aktuális hangzáskép t Hangerő
RDS-adás vételekor
(csak európai, ausztráliai és tajvani
modellek)
Műsornév vagy mentett állomás neve* t
Frekvencia, sáv és memóriahely t
Aktuális hangzáskép t Hangerő
40HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU05BAS_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 41 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
* Az indexnév csak akkor jelenik meg, ha azt a
bemenethez vagy tárolt állomáshoz rendelte
(39., 44. oldal). Az indexnév nem jelenik
meg, ha csak szóközöket adott meg, vagy
megegyezik a bemenet nevével.
** Az adatfolyam-információk nem mindig
jelennek meg.
A rádió használata
FM/AM rádióadók hallgatása
Egyes nyelvek esetében nem jelennek meg bizonyos
karakterek vagy jelek.
A beépített vevőegység segítségével FM vagy
AM rádióállomások műsorát hallgathatja.
Mielőtt hozzákezdene, ellenőrizze, hogy az FM
és AM antennát megfelelően csatlakoztatta-e
(29. oldal).
Felvétel a rádióerősítővel
Hasznos tanács
Megjegyzés
1.
Válassza ki a lejátszási
készülékhez tartozó
bemenetválasztó gombot.
Terület
FM
AM
Egyesült Államok,
Kanada
100 kHz
10 kHz*
Európa, Ausztrália,
Tajvan
50 kHz
9 kHz
* Az AM-hangolási skála módosítható (43. oldal).
Használhatja a rádióerősítő INPUT
SELECTOR gombját is.
2.
Készítse elő a lejátszókészüléket
a lejátszásra.
Számgombok
TUNER
Pl. helyezze be a másolni kívánt
videoszalagot a videomagnóba.
3.
Készítse elő a felvevőkészüléket.
Helyezzen be a felvételhez egy üres
videoszalagot stb. a VIDEO aljzatba
csatlakoztatott felvevőkészülékbe.
4.
Indítsa el a felvételt a
felvevőkészüléken, majd indítsa
el a lejátszókészüléket.
Megjegyzések
• Egyes források másolásvédelmet tartalmaznak a
felvétel megakadályozása érdekében. Ebben az
esetben nem lesz képes felvételt készíteni a forrásból.
• Az analóg kimeneti aljzat csak analóg jeleket ad ki
(felvételkor).
• A HDMI hang nem vehető fel.
• Csak kompozit videojelek felvételekor a
rádióerősítő automatikus kikapcsolási funkciója
elindulhat, és megszakíthatja a felvételt. Ebben az
esetben az „AUTO.STBY” beállításnál válassza a
„STBY OFF” lehetőséget (64. oldal).
AMP
MENU
,
V/v/B/b
TUNING
+/–
D.TUNING
SHIFT
41HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
A rádió használata
A rádióerősítő segítségével felvételt készíthet
audio-/videokészülékről. Részletes
információkért nézze meg a
felvevőkészülékhez kapott használati utasítást.
A közvetlen hangolásnál használt léptetőfrekvencia
alább látható.
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU05BAS_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 42 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
Rádióállomások automatikus
behangolása (Automatic Tuning)
1.
2.
Nyomja meg többször egymás
után a TUNER gombot az FM vagy
AM sáv kiválasztásához.
Rádióállomások közvetlen
behangolása (Direct Tuning)
A számgombokkal beírhatja a kívánt
rádióállomás vételi frekvenciáját.
1.
Nyomja meg a TUNING + vagy
TUNING – gombot.
A TUNING + az alacsonyabb frekvenciájú
állomásoktól keres a magasabb
frekvenciájúak felé, a TUNING – pedig
fordítva.
Egy-egy frekvencia vétele esetén a
hangolás leáll.
Használhatja a rádióerősítő INPUT
SELECTOR gombját is.
2.
Nyomja meg a D.TUNING
gombot.
3.
Tartsa lenyomva a SHIFT gombot,
majd nyomja meg a
számgombokat a frekvencia
megadásához.
A rádióerősítő kezelőszerveinek
használata
1. Forgassa el az INPUT SELECTOR gombot
1. példa: FM 102,50 MHz
• Csak egyesült államokbeli és kanadai
modellek:
Válassza az 1 b 0 b 2 b 5 értékeket.
• Más modellek:
Válassza az 1 b 0 b 2 b 5 b 0 gombokat
2. példa: AM 1,350 kHz
Válassza az 1 b 3 b 5 b 0 értékeket.
az FM vagy AM sáv kiválasztásához.
2. Nyomja meg többször a TUNING MODE
gombot az „AUTO” kiválasztásához.
3. Nyomja meg az TUNING + vagy TUNING –
gombot.
Ha a sztereó FM-vétel gyenge
minőségű
Ha a sztereó FM vétel gyenge minőségű, és a
kijelzőn az „ST” üzenet villog, válassza a mono
hangzást, mellyel a hangok kevésbé torzulnak.
1. Nyomja meg az AMP MENU gombot.
2. Nyomja meg többször egymás után a V/v
gombot a „TUNER” kiválasztásához, majd
nyomja meg a
vagy b gombot.
3. Nyomja meg többször egymás után a V/v
gombot az „FM MODE” kiválasztásához,
majd nyomja meg a
vagy b gombot.
4. Nyomja meg többször egymás után a V/v
gombot a „MONO” kiválasztásához, majd
nyomja meg a
gombot.
A sztereó módba való visszatéréshez ismételje
meg az 1-4. lépéseket, és a 4. lépésben válassza
a „STEREO” lehetőséget.
Nyomja meg többször egymás
után a TUNER gombot az FM vagy
AM sáv kiválasztásához.
Hasznos tanács
AM-vétel esetén állítsa az AM keretantennát a
legjobb vételt biztosító irányba.
4.
Nyomja meg a
gombot.
Ha az állomást nem sikerül
behangolni
Ellenőrizze, hogy a megfelelő frekvenciát írta-e
be. Próbálkozzon ismét a 2–4. lépésekkel.
Ha az állomást továbbra sem tudja
behangolni, a beírt frekvencián az adott vételi
körzetben nem fogható rádióadás.
42HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU05BAS_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 43 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
Az AM-hangolási skála módosítása
(Csak egyesült államokbeli és
kanadai modellek)
A rádióerősítő kezelőszerveivel választhat a
9 kHz-es és 10 kHz-es AM-hangolási skála
között.
FM/AM rádióállomások
tárolása
Legfeljebb 30 állomás (FM és AM) tárolható a
memóriában kedvenc állomásként.
?/1
Számgombok
TUNER
ENT/MEM
A rádió használata
TUNING MODE
1.
Nyomja meg a ?/1 gombot a
rádióerősítő kikapcsolásához.
2.
Nyomja meg a ?/1 gombot,
miközben nyomva tartja a
TUNING MODE gombot.
3.
Válassza ki a 9 kHz-es (vagy
10 kHz-es) AM-hangolási skálát.
AMP
MENU
,
V/v/B/b
PRESET +/–
Ismételje meg a fenti eljárást a skála
visszaállításához 10 kHz (vagy 9 kHz)
értékre.
Megjegyzés
A léptetőfrekvencia módosításakor minden tárolt
rádióállomás törlődik
SHIFT
1.
Nyomja meg többször egymás
után a TUNER gombot az FM vagy
AM sáv kiválasztásához.
Használhatja a rádióerősítő INPUT
SELECTOR gombját is.
2.
Hangolja be a tárolni kívánt
állomást az Automatic Tuning
(42. oldal) vagy Direct Tuning
(42. oldal) funkció használatával.
folytatás
43HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU05BAS_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 44 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
3.
Tartsa lenyomva a SHIFT gombot,
majd nyomja meg az ENT/MEM.
elemet.
Használhatja a rádióerősítő MEMORY/
ENTER gombját is.
4.
Tartsa lenyomva a SHIFT gombot,
majd a számgombokkal lépjen
egy tárolt számra.
Tárolt szám kiválasztásához használhatja
a PRESET + vagy PRESET – gombot is.
5.
Nyomja meg a
.
1. Forgassa el az INPUT SELECTOR gombot
az FM vagy AM sáv kiválasztásához.
2. Nyomja meg ismételten az INPUT
SELECTOR gombot a „PRESET”
kiválasztásához.
3. Nyomja meg ismételten a TUNING + vagy
TUNING – gombot a kívánt tárolt állomás
előhívásához.
A tárolt állomások elnevezése
1.
A készülék tárolja az állomást a
kiválasztott memóriahelyen.
6.
A rádióerősítő kezelőszerveinek
használata
Az 1–5. lépések megismétlésével
további állomásokat tárolhat.
A tárolt állomások előhívása
1.
Nyomja meg többször egymás
után a TUNER gombot az FM vagy
AM sáv kiválasztásához.
2.
Nyomja meg ismételten a PRESET
+ vagy PRESET – gombot a tárolt
állomás kiválasztásához.
A gomb többszöri ismételt
megnyomásával az alábbiak szerint
választhat tárolt állomást:
1
2
3
4
5
30
29
28
...
Használhatja a rádióerősítő INPUT
SELECTOR gombját is.
2.
Hangolja be azt az állomást,
melyhez indexnevet kíván
létrehozni (44. oldal)
3.
Nyomja meg az AMP MENU
gombot.
4.
Nyomja meg ismételten a V/v
gombot a „TUNER”
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
vagy b gombot.
5.
Nyomja meg többször egymás
után a V/v gombot a „NAME IN”
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
vagy b gombot.
27
Megteheti azt is, hogy lenyomva tartja a
SHIFT gombot, majd a számgombokkal
lép az egyik tárolt állomásra.
A kiválasztott állomás behangolásához
nyomja meg a
gombot.
Nyomja meg többször egymás
után a TUNER gombot az FM vagy
AM sáv kiválasztásához.
Amikor a kurzor villog, megadhat egy
karaktert.
6.
Karakter választásához nyomja
meg a V/v gombot, majd a
bemenet helyzetének vissza vagy
előre történő módosításához
nyomja meg a B/b gombot.
Az állomásnév legfeljebb 8 karakterből
állhat.
44HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU05BAS_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 45 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
Hasznos tanácsok
•A karaktertípust az alábbiak alapján, a V/v
megnyomásával választhatja ki.
Ábécé (nagybetűs) t Számok t
Szimbólumok
•Szóköz beiktatásához karakter választása
nélkül nyomja meg a b gombot.
Ha elvétette a műveletet
A B/b gombok megnyomásával lépjen a
módosítani kívánt karakterre, mely ekkor
villogni kezd, majd a megfelelő karakter
kiválasztásához nyomja meg a V/v
gombot.
Nyomja meg a
gombot.
A készülék tárolja a beírt nevet.
Megjegyzés (csak európai, ausztrál és
tajvani modellek)
Amikor egy RDS-állomás (Radio Data System,
Rádiós adatrendszer) nevét tárolja és behangolja az
állomást, akkor a tárolt név helyett az állomás neve
jelenik meg.
(Csak európai, ausztráliai és tajvani
modellek)
Ez a rádióerősítő lehetővé teszi az RDS (Radio
Data System, rádiós adatrendszer) használatát,
amelynek révén a rádióállomások a normál
rádióműsorral együtt kiegészítő információkat
juttatnak el a hallgatókhoz. Így a készüléke
nagyon hasznos RDS szolgáltatásokat
nyújthat, például a műsornév kijelzését.
Az RDS funkció csak az FM-hullámsávon
használható.*
* Nem minden FM-állomás sugároz RDS, illetve
nem minden RDS-állomás nyújtja ugyanazokat a
szolgáltatásokat. Ha az RDS szolgáltatásokkal
kapcsolatban kérdései vannak, vegye fel a
kapcsolatot az adott rádióállomással.
Egyszerűen válasszon ki egy FMállomást a Direct Tuning (42. oldal),
Automatic Tuning (42. oldal), vagy
Tuning with Preset Station (44. oldal).
Ha a kiválasztott állomás RDS-információkat
is sugároz, a kijelzőn világít az „RDS” jelzés,
illetve megjelenik az állomás neve a kijelzőn.
Megjegyzés
Az RDS szolgáltatás működése bizonytalanná
válhat, ha a behangolt állomás adása nem tökéletes,
vagy a vétel gyenge.
Hasznos tanács
Ha az állomásnév látható a kijelzőn, a DISPLAY
gomb ismételt megnyomásával ellenőrizheti a vételi
frekvenciát (40. oldal).
45HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
A rádió használata
7.
RDS-adások vétele
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU06ENJ_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 46 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
x A. DIRECT (Analog Direct)
Térhangzás
A hangzáskép kiválasztása
A rádióerősítő többcsatornás térhatású hang
előállítására képes. Kiválaszthatja a rendszer
előre beprogramozott hangzásképeinek
egyikét.
A kiválasztott műsorforrás hangját
kétcsatornás analóg formátumban is
meghallgathatja. Ez a funkció ideális az extra
minőségű analóg berendezések hangjának
módosítás nélküli lejátszására.
Ha ezt a funkciót bekapcsolja, csak a hangerő
és az első hangsugárzók hangereje
módosítható.
Megjegyzés
Nem választhatja az „A. DIRECT” funkciót, amikor
a BD/DVD és GAME bemeneteket használja.
SOUND
FIELD +/–
A SOUND FIELD +/– gomb ismételt
megnyomásával válassza ki a kívánt
hangzásképet.
Használhatja a rádióerősítő 2CH/A.DIRECT,
A.F.D., MOVIE/HD-D.C.S. vagy MUSIC
gombját is.
2 csatornás hangzásmód
Az alkalmazott szoftver felvételi formátumától,
a csatlakoztatott lejátszókészüléktől és a
rádióerősítő hangzáskép-beállításától
függetlenül átválthat 2 csatornás
hangkimenetre.
x 2CH ST. (2 csat. sztereó)
A rádióerősítő csak a két első (bal, jobb)
hangsugárzóhoz továbbítja a hangot.
A mélysugárzó nem szól.
A hagyományos kétcsatornás műsorforrások
hangja teljesen megkerüli a hangfeldolgozó
áramköröket. A többcsatornás térhatású
formátumokat két csatornára keveri le a
készülék az LFE jel kivételével.
Auto Format Direct (A.F.D.) mód
Az Auto Format Direct (A.F.D.) mód
használatával kiválaszthatja a kétcsatornás
műsor dekódolási eljárását, mellyel azt
többcsatornás formátumban hallgathatja meg.
x A.F.D. AUTO (A.F.D. Auto)
Ennél az üzemmódnál a hang az eredeti
(felvételi, kódolási) formában hallható
bármilyen térhangzású hatás hozzáadása
nélkül.
Az egyesült államokbeli és kanadai modellek
esetén azonban a rádióerősítő alacsony
frekvenciás jelet generál és továbbít a
mélysugárzóra, ha nincs LFE jel.
x MULTI ST. (Multi sztereó)
A kétcsatornás (bal és jobb csatorna) műsort az
összes hangsugárzón keresztül szólaltatja meg.
A hangsugárzó-beállítások függvényében
lehetnek olyan hangsugárzók, melyek nem
szólnak.
Film üzemmód
A térhatású hang előnyeit egyszerűen
kihasználhatja a rendszer előre
beprogramozott hangzásképeinek egyikével.
Így otthonában élvezheti a filmszínházak
izgalmas, erőteljes légkörét.
46HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU06ENJ_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 47 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
x HD-D.C.S. (HD Digital Cinema
Sound)
Ez a mód a Sony új, innovatív házimozitechnológiája, amely a legújabb akusztikai és
digitális jelfeldolgozási technológiákat
használja. Pontos válaszmérési adatokon
alapul, amelyek egy mastering stúdióból
származnak.
E mód használatával a Blu-ray és DVD
filmeket nemcsak a legjobb minőségű hanggal,
de a legjobb hangkörnyezettel élvezheti, ahogy
a film hangmérnöke azt megalkotta a
mastering során.
Kiválaszthatja az effektustípust a HD-D.C.S
technológiához. (62. oldal).
Zene üzemmód
A térhatású hang előnyeit egyszerűen
kihasználhatja a rendszer előre
beprogramozott hangzásképeinek egyikével.
Így otthonában élvezheti a koncerttermek
izgalmas, erőteljes légkörét.
x HALL (terem)
A klasszikus koncerttermek hangulatának
szimulálása.
x JAZZ (dzsesszklub)
Egy dzsesszklub hangzását utánozza.
x CONCERT (élő koncert)
x PLII MV (Pro Logic II Movie)
x PLIIX MV (Pro Logic IIx Movie)
A készülék Dolby Pro Logic IIx Movie módú
dekódolást végez. Ez a beállítás a Dolby Pro
Logic II Movie vagy Dolby Digital 5.1
technológiákat kiterjeszti 7.1 csatornára.
x PLIIZ (Pro Logic IIz)
A készülék Dolby Pro Logic IIz módú
dekódolást végez. Ez a beállítás növeli a
rugalmasságot az 5.1 rendszer 7.1 csatornás
rendszerré való bővítésekor. A függőleges
berendezés a jelenlét és mélység érzetét
biztosítja.
x NEO6 CIN (Neo:6 Cinema)
A készülék DTS Neo:6 Cinema módú
dekódolást végez. A 2 csatornás formátumban
felvett hangot 7 csatornásként kódolja ki.
Egy 300 férőhelyes zeneklub hangulatát
utánozza.
Térhangzás
A készülék Dolby Pro Logic II Movie módú
dekódolást végez. Ez a dekódolási eljárás
ideális a Dolby Surround mozifilmek
hangjának visszaadásához. Ezenkívül ez az
eljárás alkalmas az 5.1-csatornás hang
előállítására abban az esetben is, ha régi filmet
néz videón, vagy a filmet szinkronizálták.
x STADIUM (stadion)
A nagyméretű, nyitott stadionok légkörét
utánozza.
x SPORTS (sport)
A sportközvetítések légkörét idézi.
x P. AUDIO (Portable Audio
Enhancer - Hordozható
audioeszközök hangkiemelése)
A hordozható audioeszközön tárolt
zeneszámok tiszta, erőteljes megszólaltatása.
Ez a hangzáskép ideális az MP3 és egyéb
tömörített zenék lejátszásához.
x PLII MS (Pro Logic II Music)
Dolby Pro Logic II Music módú dekódolás.
Ez a dekódolási eljárás ideális a normál sztereó
műsorforrások (például CD-lemezek)
hangjának visszaadásához.
x PLIIX MS (Pro Logic IIx Music)
A készülék Dolby Pro Logic IIx Music módú
dekódolást végez. Ez a dekódolási eljárás
ideális a normál sztereó műsorforrások
(például CD-lemezek) hangjának
visszaadásához.
folytatás
47HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU06ENJ_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 48 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
x PLIIZ (Pro Logic IIz)
A készülék Dolby Pro Logic IIz módú
dekódolást végez. Ez a beállítás növeli a
rugalmasságot az 5.1 rendszer 7.1 csatornás
rendszerré való bővítésekor. A függőleges
berendezés a jelenlét és mélység érzetét
biztosítja.
x NEO6 MUS (Neo:6 Music)
A készülék DTS Neo:6 Music módú
dekódolást végez. A 2 csatornás formátumban
felvett hangot 7 csatornásként kódolja ki. Ez a
dekódolási eljárás ideális a normál sztereó
műsorforrások (például CD-lemezek)
hangjának visszaadásához.
Ha fejhallgatót csatlakoztatott a
készülékhez
A következő hangzásképeket akkor
választhatja ki, ha a rádióerősítőhöz
fejhallgatót csatlakoztatott:
x HP 2CH (2 csatornás fejhallgató)
Automatikusan ez a hangzáskép kapcsol be, ha
fejhallgatót csatlakoztatott (kivéve ha az
Analog Direct van kiválasztva).
A hagyományos kétcsatornás műsorforrások
hangja teljesen megkerüli a hangfeldolgozó
áramköröket. A többcsatornás térhatású
formátumokat két csatornára keveri le a
készülék az LFE jelek kivételével.
x HP DIR (Közvetlen, fejhallgatón)
Automatikusan ez a hangzáskép kapcsol be, ha
fejhallgatót csatlakoztatott, és az „A. DIRECT”
lehetőséget választotta.
Az analóg jeleket feldolgozás (például
hangszínbeállítás, hangzáskép stb.) nélkül
továbbítja a fejhallgatóba.
Ha mélysugárzót csatlakoztat
Ha a műsor nem tartalmaz LFE jelösszetevőt
(mélyhanghatás a kétcsatornás jel hatásának
fokozásához), ez a rádióerősítő egy önállóan
előállított mélyhangot továbbít a mélysugárzókimenetre. Azonban nem állít elő alacsony
frekvenciás jelet a „NEO6 CIN” vagy „NEO6
MUS” használatakor, ha az összes
hangsugárzó beállítása „LARGE”. A Dolby
Digital basszusátirányító áramkörök teljes
kihasználásához javasoljuk a mélysugárzó
levágási frekvenciájának minél magasabbra
állítását.
Megjegyzések a hangzásképekről
• A hangsugárzó-elrendezéstől függően
elképzelhető, hogy egyes hangzásképek nem
választhatók ki.
• A zene és film hangzásképek nem működnek
a következő esetekben:
– DTS-HD Master Audio, DTS-HD High
Resolution Audio vagy Dolby TrueHD
jelek fogadása 48 kHz-nél magasabb
mintavételezési frekvenciával;
– „A. DIRECT” lehetőséget választotta.
• A „PLII MV”, „PLIIX MV”, „PLII MS”,
„PLIIX MS”, „PLIIZ”, „NEO6 CIN” és
„NEO6 MUS” sem működnek, ha a
hangsugárzó-elrendezés 2/0 vagy 2/0.1.
• A „PLIIx” és „PLIIz” nem választható ki
egyidejűleg.
– A „PLIIx” csak akkor áll rendelkezésére, ha
hangsugárzó-elrendezésként olyan
beállítást használ, amely térhatású hátsó
hangsugárzókat tartalmaz.
– A „PLIIz” csak akkor áll rendelkezésére, ha
hangsugárzó-elrendezésként olyan
beállítást használ, amely első magas
hangsugárzókat tartalmaz.
• Ha a zenei hangzásképek bármelyikét
kiválasztja, a mélysugárzó elnémul,
amennyiben a „LARGE” beállítás van
kiválasztva a SPEAKER menüben.
A mélysugárzó azonban bekapcsol, ha:
– a beérkező digitális műsor LFE jeleket
tartalmaz;
– az első vagy térhatású hangsugárzók értéke
„SMALL”.
– a „MULTI ST.”, „PLII MV”, „PLII MS”,
„PLIIX MV”, „PLIIX MS”, „HD-D.C.S.”
vagy „P. AUDIO” van kiválasztva.
48HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU06ENJ_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 49 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
A filmek és zenék térhangzásának
kikapcsolása
Nyomja meg többször a SOUND FIELD +/–
gombot a „2CH ST.” vagy „A.F.D. AUTO”
kiválasztásához.
Emellett megnyomhatja többször egymás után
a távirányító 2CH/A.DIRECT vagy A.F.D
gombját a „2CH ST.” vagy „A.F.D. AUTO”
kiválasztásához.
A rádióerősítő által támogatott digitális audioformátumok
Az, hogy milyen digitális audioformátumokat tud a rádióerősítő dekódolni, a csatlakoztatott
készülék digitális audiokimeneti csatlakozójától függ. Ez a rádióerősítő a következő
audioformátumokat támogatja:
Audioformátum
Csatornák
maximális száma
A lejátszókészülék és a rádióerősítő
összekötése
HDMI
a
a
6.1
a
a
7.1
×
a
Dolby TrueHD a)
7.1
×
a
DTS
5.1
a
a
DTS-ES
6.1
a
a
a
a
×
a
×
a
×
a
Dolby Digital EX
Dolby Digital Plus
a)
DTS 96/24
5.1
DTS-HD
High Resolution Audio a)
7.1
DTS-HD
Master Audio a)b)
7.1
Többcsatornás lineáris PCM a)
7.1
Térhangzás
COAXIAL/OPTICAL
5.1
Dolby Digital
a)
Az audiojeleket a készülék másik formátumban továbbítja, ha a lejátszókészülék nem felel meg a
formátumnak. Bővebb információkat a lejátszókészülék kezelési útmutatójában találhat.
b)A 96 kHz fölötti mintavételezési frekvenciájú jeleket 96 kHz-en vagy 88,2 kHz-en játssza le a készülék.
49HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU07BRA_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 50 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
A hangzásképek visszaállítása
az eredeti állapotba
Ehhez a művelethez a rádióerősítő
kezelőszerveit használja.
?/1
MUSIC
1.
Nyomja meg a ?/1 gombot a
rádióerősítő kikapcsolásához.
2.
A MUSIC gombot nyomva tartva
nyomja meg a ?/1 gombot.
A kijelzőpanelen a „S.F. CLEAR” jelenik
meg, és minden hangzáskép visszaáll az
eredeti beállításra.
A „BRAVIA” Sync funkció
Mire használható a „BRAVIA”
Sync funkció?
A „BRAVIA” Sync funkció HDMI-vezérlést
támogató Sony tv-készülékkel, Blu-ray
lemezjátszóval, DVD-lejátszóval, AVerősítővel stb. használható.
Ha egy (külön megvásárolható) HDMIvezetékkel olyan Sony készüléket csatlakoztat
a felvevőhöz, amely kompatibilis a „BRAVIA”
Sync funkcióval, ezek használata a következő
módon egyszerűsödik:
• Egygombos lejátszás (52. oldal);
• Összehangolt hangvezérlés (52. oldal);
• Összehangolt kikapcsolás (53. oldal)
• Színház mód / Színház mód szinkronizálása
(54. oldal);
• Jelenetválasztás (54. oldal).
A HDMI-vezérlés egy olyan többutas vezérlési
szabvány, melyet a HDMI CEC (Consumer
Electronics Control) használ a HDMI (HighDefinition Multimedia Interface)
kapcsolathoz.
Javasoljuk, hogy a rádióerősítőt „BRAVIA”
Sync. funkcióval rendelkező készülékekhez
csatlakoztassa.
Megjegyzés
A csatlakoztatott készülék típusától függően
elképzelhető, hogy a HDMI-vezérlés nem működik.
Olvassa el a külső készülék kezelési útmutatóját.
50HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU07BRA_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 51 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
Előkészületek a „BRAVIA” Sync
használatához
A rádióerősítő kompatibilis a „HDMI-vezérlés
gyorsbeállítása” funkcióval.
• Ha a tv-készüléke kompatibilis a „HDMIvezérlés gyorsbeállítása” funkcióval, akkor a
rádióerősítő és lejátszó „HDMI-vezérlés”
funkcióit automatikusan beállíthatja úgy,
hogy a tv-készüléken beállítja a „HDMIvezérlés” funkciót (51. oldal).
• Ha a tv-készüléke nem kompatibilis a
„HDMI-vezérlés gyorsbeállítása” funkcióval,
akkor a rádióerősítő, lejátszókészülék és a tv
„HDMI-vezérlés” funkcióját külön-külön
kapcsolja be (51. oldal).
Ha a tv-készülék nem kompatibilis
a „HDMI-vezérlés gyorsbeállítása”
funkcióval
AMP
MENU
,
V/v/B/b
1. Nyomja meg az AMP MENU gombot.
2. Nyomja meg ismételten a V/v gombot a
„HDMI” kiválasztásához, majd nyomja
meg a
vagy b gombot.
3. Nyomja meg ismételten a V/v gombot a
„CTRL.HDMI” kiválasztásához, majd
nyomja meg a
vagy b gombot.
4. Nyomja meg ismételten a V/v gombot a
készüléket és a lejátszóeszközt HDMIkábellel.
(A készülékeknek kompatibilisnek kell
lenniük a HDMI-vezérlés funkcióval.)
5. Kapcsolja be a HDMI-vezérlés-vezérlést a
2. Kapcsolja be a rádióerősítőt, a tvkészüléket és a lejátszókészülékeket.
3. Kapcsolja be a tv-készülék HDMI-vezérlés
funkcióját.
A rádióerősítő és a csatlakoztatott
készülékek HDMI-vezérlés funkciója
egyszerre bekapcsol. A beállítás
befejezésekor a kijelzőpanelen megjelenik a
„COMPLETE” üzenet.
A tv-készülék beállításának módját lásd a tvkészülék kezelési útmutatójában.
„CTRL ON” kiválasztásához, majd nyomja
meg a
gombot.
A HDMI-vezérlés bekapcsol.
csatlakoztatott készüléken.
Ha a HDMI-vezérlés-vezérlés be van
kapcsolva a csatlakoztatott készüléken, a
beállítást nem szükséges módosítani.
A tv-készülék és a csatlakoztatott eszközök
beállítását lásd a megfelelő készülék
kezelési útmutatójában.
Megjegyzések
• Mielőtt a tv-készüléken végrehajtaná a „HDMIvezérlés gyorsbeállítása” funkciót, kapcsolja be a tvkészüléket, a csatlakoztatott eszközöket és a
rádióerősítőt.
• Ha a „„HDMI-vezérlés – gyorsbeállítás”-vezérlés
gyorsbeállítása” funkció futtatása után a
lejátszókészülékek nem működnek, ellenőrizze a
HDMI-vezérlés-vezérlés beállítását a tv-készüléken.
• Ha a csatlakoztatott készülék nem támogatja a
„HDMI-vezérlés gyorsbeállítása” funkciót, a külső
készüléken be kell kapcsolni a HDMI-vezérlést,
mielőtt a tv-készüléken elindítaná a „HDMIvezérlés gyorsbeállítása” funkciót.
• Ha a HDMI-bemenetet másik bemenethez rendelte
a HDMI menü „H. ASSIGN” opciójával, az
egygombos lejátszás funkció nem érhető el.
51HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
A „BRAVIA” Sync funkció
Ha a tv-készüléke kompatibilis a
„HDMI-vezérlés gyorsbeállítása”
funkcióval
1. Csatlakoztassa a rádióerősítőt, a tv-
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU07BRA_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 52 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
Külső készülékek jelének
lejátszása egygombos
művelettel
(Egygombos lejátszás)
Egy egyszerű (egygombos) művelettel
önműködően lejátszhatja a rádióerősítőhöz
csatlakoztatott, „BRAVIA” Sync funkcióval
rendelkező készülékek képét és hangját.
A csatlakoztatott készülékek használatával
lejátszhatja a hangot/képet.
Ha kiválasztja a „PASS.THRU” opció
„AUTO” vagy „ON” beállítását, a hang és a
kép kizárólag a tv-készüléken jelenik meg, és a
rádióerősítő készenléti üzemmódban marad.
Ha elindítja a csatlakoztatott készüléken a
lejátszást, a rádióerősítő és a tv-készülék
működése a következők szerint egyszerűsödik:
A tv-műsor hangjának
lejátszása a rádióerősítőhöz
csatlakoztatott
hangsugárzókkal
(Összehangolt hangvezérlés)
A tv-készülék hangját egy egyszerű művelettel
átirányíthatja a rádióerősítőhöz
csatlakoztatott hangsugárzókra.
Az Összehangolt hangvezérlést a tv-készülék
menürendszerén keresztül aktiválhatja.
A részleteket lásd a tv-készülék kezelési
útmutatójában.
TV
• Bekapcsol
(ha készenlétben
volt)
• A megfelelő
HDMIbemenetre vált
Elnémítja a tvkészüléket
A tv-készülék
hangját játssza le
Rádióerősítő és tv-készülék
Bekapcsol (ha készenlétben volt).
A megfelelő HDMI-bemenetre vált.
Megjegyzések
• A tv-készülék típusától függően előfordulhat, hogy
a műsor nyitójelenete lemarad.
• A beállításoktól függően elképzelhető, hogy a
rádióerősítő nem kapcsol be a „PASS.THRU” opció
„AUTO” vagy „ON” beállításának kiválasztásakor.
• A tv menüjében ellenőrizze, hogy az Összehangolt
hangvezérlés funkció be van-e kapcsolva.
Hasznos tanács
A csatlakoztatott készüléket, például a DVDlejátszót vagy a Blu-ray lemezjátszót a tv-készülék
menürendszerén keresztül is kiválaszthatja.
A rádióerősítő és a tv-készülék automatikusan a
megfelelő HDMI-bemenetre vált.
Rádióerősítő
Bekapcsolja az
Összehangolt
hangvezérlést
Az Összehangolt hangvezérlés a
következőképpen működik:
• Ha tv-nézés közben bekapcsolja a
rádióerősítőt, az Összehangolt hangvezérlés
automatikusan aktiválódik, és a tv-műsor
hangja a rádióerősítőhöz csatlakoztatott
hangsugárzókon keresztül lesz hallható.
Ha kikapcsolja a rádióerősítőt, a hang a
tv-készülék hangsugárzóira kapcsol vissza.
• A tv-készülék hangerejének beállításakor az
Összehangolt hangvezérlés egyidejűleg a
rádióerősítő hangerejét is beállítja.
Megjegyzések
• Ha az Összehangolt hangvezérlés a tv-készülék
pillanatnyi beállításaival nem működik, olvassa el a
tv-készülék kezelési útmutatóját.
• Ha a „CTRL.HDMI” menüpont beállítása „CTRL
ON”, a HDMI menü „AUDIO.OUT”
menüpontjának beállításai automatikusan az
Összehangolt hangvezérlés pillanatnyi
beállításainak megfelelő értéket veszik fel.
52HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU07BRA_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 53 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
• A funkció használatához a tv-készüléknek
támogatnia kell az Összehangolt hangvezérlés
funkciót.
• Ha a rádióerősítő bekapcsolásakor a tv-készülék
már be van kapcsolva, a tv-műsor hangja rövid
időre elnémul.
A rádióerősítő kikapcsolása a
tv-készülékkel
Megjegyzések
• Az Összehangolt kikapcsolás funkció használata
előtt válassza ki a tv-készülék áramellátásösszekapcsolás funkciójának „ON” beállítását.
A részleteket lásd a tv-készülék kezelési
útmutatójában.
• A pillanatnyi állapottól függően előfordulhat, hogy
a csatlakoztatott készülékek nem kapcsolnak ki.
A részleteket lásd a csatlakozatott készülékek
kezelési útmutatójában.
(Összehangolt kikapcsolás)
Ha kikapcsolja a tv-készüléket a tv-távirányító
POWER gombjával, a rádióerősítő és a
csatlakoztatott készülékek is automatikusan
kikapcsolnak.
A tv-készülék kikapcsolásához használhatja a
rádióerősítő távirányítóját is.
TV ?/1
A „BRAVIA” Sync funkció
TV
Tartsa lenyomva a TV gombot, majd
nyomja meg a TV ?/1 gombot.
A tv-készülék, a rádióerősítő és a HDMIaljzaton keresztül csatlakoztatott készülékek
kikapcsolnak.
53HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU07BRA_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 54 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
Filmnézés a megfelelő
hangzással
(Színház mód / Színház mód
szinkronizálása)
Nyomja meg a THEATER vagy
THEATRE gombot a rádióerősítő, a tvkészülék vagy a Blu-ray lemezjátszó
távirányítóján, miközben a
távirányítót a tv-készülékre irányítja.
A hangzáskép a „HD-D.C.S.” opcióra vált.
Az előző hangzásképre való visszatéréshez
nyomja meg ismét a THEATER vagy
THEATRE gombot.
Megjegyzés
A tv-készüléktől függően elképzelhető, hogy a
hangzáskép nem vált át.
Hasznos tanács
A hangzáskép visszavált az előzőre, ha
megváltoztatja a tv-készülék bemenetét.
Optimális hangzáskép
használata egy kijelölt
jelenethez
(Jelenetválasztás)
A Jelenetválasztás funkció lehetővé teszi az
optimális képminőség használatát úgy, hogy a
kijelölt jelenetnek megfelelően automatikusan
módosítja a hangzásképet a tv-készüléken.
A használattal kapcsolatos részleteket lásd a
tv-készülék kezelési útmutatójában.
Megjegyzés
A tv-készüléktől függően elképzelhető, hogy a
hangzáskép nem vált át.
54HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU08ADV_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 55 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
Megjegyzések
Speciális műveletek
Váltás a digitális és analóg
hang között
(INPUT MODE)
Ha a rádióerősítő digitális és analóg
bemenetéhez is csatlakoztatott készülékeket,
ezek közül bármelyikhez beállíthatja a kívánt
audio üzemmódot, illetve átkapcsolhat
egyikről a másikra a lejátszani kívánt műsor
jellegének megfelelően.
1.
Nyomja meg a bemenetválasztó
gombot a kívánt forrás
kiválasztásához.
Használhatja a rádióerősítő INPUT
SELECTOR gombját is.
2.
Nyomja meg ismételten az INPUT
MODE gombot.
A hang/képek továbbítása
más bemenetekről
A HDMI, COMPONENT VIDEO és DIGITAL
bemeneti aljzatokat más bemenethez
rendelheti, ha az aljzatok alapbeállításai nem
felelnek meg a csatlakoztatott készüléknek.
A bemeneti aljzatok hozzárendelése után a
bemenetválasztó gomb (vagy a rádióerősítő
INPUT SELECTOR gombja) használatával
kiválaszthatja a csatlakoztatott készüléket.
Példa:
Ha a DVD-lejátszót az OPTICAL SAT/CATV
IN és COMPONENT VIDEO SAT/CATV
(IN 2) aljzatokba csatlakoztatja.
– Rendelje az OPTICAL SAT/CATV IN
aljzatot a „BD/DVD”-hez
– Rendelje hozzá a COMPONENT VIDEO
SAT/CATV (IN 2) aljzatokat a
„BD/DVD”-hez
Megjegyzés
A HDMI-bemeneti aljzatok hozzárendelése előtt a
„CTRL.HDMI” opciót állítsa „CTRL OFF” értékre.
1.
Nyomja meg az AMP MENU
gombot.
2.
Nyomja meg ismételten a V/v
gombot a AUDIO, „VIDEO” vagy
„HDMI” kiválasztásához, majd
nyomja meg a
vagy b gombot.
folytatás
55HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
Speciális műveletek
A kiválasztott hangbemeneti mód neve
megjelenik a kijelzőpanelen.
• AUTO: Ha fennáll digitális és analóg
kapcsolat is, a rendszer a digitális
jeleknek ad elsőbbséget.
Ha több digitális kapcsolatot is
kialakított, a HDMI-audiojelek élveznek
elsőbbséget.
Digitális audiojelek hiányában a
készülék az analóg audiojelekre kapcsol.
Tv-bemenet kiválasztásakor az ARC
(Audio Return Channel, Visszatérő
audiocsatorna) a jelei élveznek
elsőbbséget. Ha a tv-készüléke nem
kompatibilis az ARC funkcióval, a
készülék a digitális optikai audiojelekre
kapcsol.
• COAX: A DIGITAL COAXIAL
bemeneten megjelenő digitális
audiojelek kiválasztása.
• OPT: A DIGITAL OPTICAL
bemeneten megjelenő digitális
audiojelek kiválasztása.
• ANALOG: Az AUDIO IN (L/R)
bemeneten megjelenő analóg audiojelek
kiválasztása.
• Lehetnek olyan bemeneti audio üzemmódok,
melyeket bizonyos bemeneteknél nem lehet
beállítani.
• Az „A. DIRECT” használata esetén az
audiobemenet az „ANALOG” értékre áll. Ez a
beállítás nem módosítható.
• Az ARC (Audio Return Channel, Visszatérő
audiocsatorna) funkció a következő esetekben nem
működik:
– A tv-készülék nem kompatibilis az „Audio
visszacsatorna (ARC)” funkcióval.
– A „CTRL.HDMI” beállítása „CTRL OFF”.
– A rádióerősítőt nem egy ARC-kompatibilis tv
HDMI-aljzatába csatlakoztatja HDMI-vezetékkel.
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU08ADV_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 56 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
3.
Nyomja meg ismételten a V/v
gombot a „A. ASSIGN”, „V.
ASSIGN” vagy „H. ASSIGN”
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
vagy b gombot.
4.
Nyomja meg ismételten a V/v
gombot az alábbi beállítás
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
vagy b gombot.
5.
Nyomja meg ismételten a V/v
gombot az alábbi beállítás
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
gombot.
Ha az „A. ASSIGN” és „V. ASSIGN”
elemet választotta: válassza ki az
ismételten hozzárendelni kívánt
bemeneti aljzatot.
Ha a „H. ASSIGN” elemet választotta:
válassza ki a hozzárendelni kívánt
bemenetnevet.
Ha az „A. ASSIGN” és „V. ASSIGN”
elemet választotta: válassza ki a
hozzárendelni kívánt bemenetnevet.
Ha a „H. ASSIGN” elemet választotta:
válassza ki az ismételten hozzárendelni
kívánt bemeneti aljzatot.
A visszatéréshez az előző kijelzéshez
Nyomja meg a B vagy RETURN/EXIT O
gombot.
Bemeneti aljzatok hozzárendelése
Hozzárendelhető
bemeneti aljzatok
HDMI
Video-
Audio
HDMI 1
Bemenetnév
BD/DVD
GAME
SAT
(SAT/
CATV)
VIDEO
SA-CD
(SA-CD/
CD)
PORT
(PORTABLE)
NONE
a*
a
a
a
a
a
a
*
HDMI 2
a
a
a
a
a
a
a
HDMI 3
a
a
a*
a
a
a
a
HDMI 4
a
a
a
a*
a
a
a
a
a
a
a
a
–
*
CMPNT 1
(Komponens 1)
a
CMPNT 2
(Komponens 2)
a
a
a*
a
a
a
–
COMP
(Kompozit)
–
–
a
a*
–
–
–
NONE
a
a*
–
–
a*
a*
–
a
a
a
–
SAT OPT
a
BD COAX
a
ANALOG
–
NONE
–
a
*
a
*
a
a
a
a
a
–
–
a
a*
a*
a*
–
–
–
–
–
–
a
*
* Alapbeállítás
Megjegyzések
• A HDMI vagy DIGITAL audiobemenetek új
hozzárendelésekor a INPUT MODE beállítás
automatikusan megváltozhat (55. oldal).
• Bemenetenként egy hozzárendelés engedélyezett.
56HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU08ADV_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 57 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
A beállítás menü használata
A rádióerősítőt testreszabhatja a beállítási
menü elemeivel.
AMP
MENU
,
V/v/B/b
RETURN/
EXIT O
Nyomja meg az AMP MENU
gombot.
2.
Nyomja meg ismételten a V/v
gombot a kívánt menü
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
vagy b gombot.
3.
Nyomja meg ismételten a V/v
gombot a megváltoztatni kívánt
paraméter kiválasztásához, majd
nyomja meg a
vagy b gombot.
4.
Nyomja meg ismételten a V/v
gombot a kívánt beállítás
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
.
Speciális műveletek
1.
A visszatéréshez az előző
kijelzéshez
Nyomja meg a B vagy RETURN/EXIT O
gombot.
A menüből való kilépéshez
Nyomja meg az AMP MENU gombot.
Megjegyzés
Egyes paraméterek és beállítások halványan
jelenhetnek meg a kijelzőpanelen. Ez azt jelenti,
hogy nem érhetők el, vagy rögzítettek és nem
módosíthatók.
57HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU08ADV_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 58 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
A menük áttekintése
Az egyes főmenükben az alábbi menüpontok érhetők el. A részletek megtalálhatók a kerek zárójelek
között hivatkozott referenciaoldalakon.
Menü
[Display]
Paraméterek
[Display]
AUTO CALa)
[A. CAL]
(33. oldal)
Automatikus kalibrálás
(szabványos)
[STANDARD]
LEVEL
[LEVEL]
(61. oldal)
SPEAKER
[SPKR]
(61. oldal)
Beállítások
Alapértelmezett
beállítás
Automatikus kalibrálás (egyéni)
[CUSTOM]
FULL.FLAT, ENGINEER
FRONT.REF, OFF
ENGINEER
Teszthangb)
[T. TONE]
OFF, AUTO xxxc)
OFF
Bal első hangsugárzó jelszintjeb)
[FL LVL]
FL –10,0 dB – FL +10,0 dB
(0,5 dB-es lépték)
FL 0 dB
Jobb első hangsugárzó jelszintjeb) FR –10,0 dB – FR +10,0 dB
[FR LVL]
(0,5 dB-es lépték)
FR 0 dB
Középső hangsugárzó jelszintjeb) CNT –10,0 dB – CNT +10,0 dB
[CNT LVL]
(0,5 dB-es lépték)
CNT 0 dB
Bal hátsó hangsugárzó jelszintjeb) SL –10,0 dB – SL +10,0 dB
[SL LVL]
(0,5 dB-es lépték)
SL 0 dB
Jobb hátsó hangsugárzó
jelszintjeb)
[SR LVL]
SR –10,0 dB – SR +10,0 dB
(0,5 dB-es lépték)
SR 0 dB
Térhatású hátsó hangsugárzó
jelszintjeb)
[SB LVL]
SB –10,0 dB – SB +10,0 dB
(0,5 dB-es lépték)
SB 0 dB
Térhatású bal hátsó hangsugárzó SBL –10,0 dB – SBL +10,0 dB
jelszintjeb)
(0,5 dB-es lépték)
[SBL LVL]
SBL 0 dB
Térhatású jobb hátsó
hangsugárzó jelszintjeb)
[SBR LVL]
SBR –10,0 dB – SBR +10,0 dB
(0,5 dB-es lépték)
SBR 0 dB
Bal első magas hangsugárzó
jelszintjeb)
[LH LVL]
LH –10,0 dB – LH +10,0 dB
(0,5 dB-es lépték)
LH 0 dB
Jobb első magas hangsugárzó
jelszintjeb)
[RH LVL]
RH –10,0 dB – RH +10,0 dB
(0,5 dB-es lépték)
RH 0 dB
Mélysugárzó jelszintjeb)
[SW LVL]
SW –10,0 dB – SW +10,0 dB
(0,5 dB-es lépték)
SW 0 dB
Dinamikaszűkítő
[D. RANGE]
COMP. MAX, COMP. STD,
COMP.AUTO, COMP. OFF
COMP.AUTO
Hangsugárzó-elrendezés
[PATTERN]
Részletekért lásd: 31. oldal.
3/4.1
Első hangsugárzók méreteb)
[FRT SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Középső hangsugárzó méreteb)
[CNT SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
58HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU08ADV_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 59 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
Menü
[Display]
Paraméterek
[Display]
Beállítások
Alapértelmezett
beállítás
Térhatású hangsugárzók méreteb) LARGE, SMALL
[SUR SIZE]
LARGE
LARGE, SMALL
LARGE
1 m – 10 m (0,1 m-es lépték)d)
3’3’’ – 32’9” (1 hüvelykes lépték)
3m
9’10’’
Távolságegység
[DIST.UNIT]
METER, FEET
METERe)
Első hangsugárzó keresztezési
frekvenciájaf)
[FRT CRS.]
CRS. 40 Hz – CRS. 200 Hz
(10 Hz-es lépték)
CRS. 120 Hz
Középső hangsugárzó
keresztezési frekvenciájaf)
[CNT CRS.]
CRS. 40 Hz – CRS. 200 Hz
(10 Hz-es lépték)
CRS. 120 Hz
Térhangzású hangsugárzó
keresztezési frekvenciájaf)
[SUR CRS.]
CRS. 40 Hz – CRS. 200 Hz
(10 Hz-es lépték)
CRS. 120 Hz
Első magas hangsugárzó
keresztezési frekvenciájaf)
[FH CRS.]
CRS. 40 Hz – CRS. 200 Hz
(10 Hz-es lépték)
CRS. 120 Hz
Első magas hangsugárzók
méreteb)
[FH SIZE]
Bal első hangsugárzó távolságab)
[FL DIST.]
Jobb első hangsugárzó távolságab)
[FR DIST.]
Középső hangsugárzó távolságab)
[CNT DIST.]
Térhatású bal hangsugárzó
távolságab)
[SL DIST.]
Térhatású jobb hangsugárzó
távolságab)
[SR DIST.]
Térhatású hátsó hangsugárzó
távolságab)
[SB DIST.]
Térhatású bal hátsó hangsugárzó
távolságab)
[SBL DIST.]
Speciális műveletek
Térhatású jobb hátsó
hangsugárzó távolságab)
[SBR DIST.]
Bal első magas hangsugárzó
távolságab)
[LH DIST.]
Jobb első magas hangsugárzó
távolságab)
[RH DIST.]
Mélysugárzó távolságab)
[SW DIST.]
folytatás
59HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU08ADV_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 60 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
Menü
[Display]
Paraméterek
[Display]
Beállítások
Alapértelmezett
beállítás
SURROUND
[SURR]
(62. oldal)
HD-D.C.S. effektustípus
[EFFECT]
DYNAMIC, THEATER, STUDIO
THEATER
EQ
[EQ]
(63. oldal)
Első hangsugárzók
mélyhangszintje
[BASS]
BASS –10 dB – BASS +10 dB
(1 dB-es lépték)
BASS 0 dB
Első hangsugárzók
magashangszintje
[TREBLE]
TRE –10 dB – TRE +10 dB
(1 dB-es lépték)
TRE 0 dB
FM-vételi mód
[FM MODE]
STEREO, MONO
STEREO
A tárolt állomások elnevezése
[NAME IN]
Részletekért lásd: „A tárolt állomások
elnevezése” (44. oldal).
Hang szinkronizálása a
videokimenettel
[A/V SYNC]
SYNC ON, SYNC OFF
SYNC OFF
Digitális adás nyelvének
kiválasztása
[DUAL]
MAIN/SUB, MAIN, SUB
MAIN
Digitális hangbemenethozzárendelés
[A. ASSIGN]
Részletekért lásd: „A hang/képek
továbbítása más bemenetekről”
(55. oldal).
Night Mode
[NIGHT M.]
NIGHT.ON, NIGHT.OFF
VIDEO
[VIDEO]
(63. oldal)
Videobemenet-hozzárendelés
[V. ASSIGN]
Részletekért lásd: „A hang/képek
továbbítása más bemenetekről”
(55. oldal).
HDMI
[HDMI]
(64. oldal)
HDMI-vezérlés
[CTRL.HDMI]
CTRL ON, CTRL OFF
CTRL ON
HDMI jeltovábbítás
[PASS.THRU]
ON, AUTO, OFF
OFF
HDMI audiobemenet beállítása
[AUDIO.OUT]
AMP, TV+AMP
AMP
TUNER
[TUNER]
(63. oldal)
AUDIO
[AUDIO]
(63. oldal)
NIGHT.OFF
HDMI-bemenet hozzárendelése Részletekért lásd: „A hang/képek
[H. ASSIGN]
továbbítása más bemenetekről”
(55. oldal).
SYSTEM
[SYSTEM]
(64. oldal)
a)
Automatikus készenléti állapot
[AUTO.STBY]
STBY ON, STBY OFF
Bemenetek elnevezése
[NAME IN]
Részletekért lásd: „Bemenetek
elnevezése” (39. oldal).
STBY ON
Csak európai, ausztráliai és tajvani modellek.
b) A hangsugárzó-elrendezéstől függően elképzelhető, hogy egyes paraméterek nem választhatók ki.
c)
A xxx egy hangsugárzó-csatornát jelent (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, LH, RH, SW).
A távolságot csak akkor módosíthatja 0,01 m-es léptékben, ha elvégezte az automatikus kalibrálást, és
elmentette a mérési eredményeket.
e)
„FEET” az egyesült államokbeli és kanadai modelleken.
f) Ha a hangsugárzóhoz megadott beállítás értéke „LARGE”, nem választhatja ezt a beállítást.
d)
60HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU08ADV_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 61 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
LEVEL menü
Mindegyik hangsugárzó szintje manuálisan
módosítható.
x T. TONE
Az ülőhelyén meghallgatva a teszthangot
beállíthatja a hangszinteket (37. oldal).
x FL LVL, FR LVL, CNT LVL,
SL LVL, SR LVL, SB LVL,
SBL LVL, SBR LVL, LH LVL,
RH LVL, SW LVL
Módosíthatja az egyes hangsugárzók
hangszintjét (első bal/jobb, középső, térhatású
bal/jobb, térhatású hátsó bal/jobb, első bal/jobb
magas, mélysugárzó).
Hasznos tanács
A Dinamikaszűkítő funkcióval a Dolby Digital
jelben kódolt dinamikai információknak
megfelelően szűkítheti a hangsáv
dinamikatartományát.
„COMP. A „STD” a normál beállítás, mely kis
mértékű tömörítéssel jár. Ezért javasoljuk a „COMP.
MAX” beállítás használatát. Ez nagymértékben
csökkenti a műsor dinamikáját, így késő éjjel,
alacsony hangerőn is élvezheti a filmeket. Az analóg
szűkítőktől eltérően a lehetséges dinamikaszintek itt
gyárilag vannak beállítva, ami sokkal természetesebb
hatású dinamikacsökkenést eredményez.
SPEAKER menü
Megjegyzés
Módosíthatja a rádióerősítőhöz
csatlakoztatott hangsugárzók méretét és
távolságát.
A hangsugárzó-elrendezéstől függően elképzelhető,
hogy egyes paraméterek nem választhatók ki.
x PATTERN
x D. RANGE
Kiválaszthatja a használt
hangsugárzórendszernek megfelelő
hangsugárzó-elrendezést (31. oldal).
x FRT SIZE, CNT SIZE, SUR SIZE,
FH SIZE
Módosíthatja az egyes hangsugárzók méretét
(első bal/jobb, középső, térhatású bal/jobb,
térhatású hátsó bal/jobb, első bal/jobb magas).
• LARGE
Ha nagy hangsugárzókat csatlakoztat,
amelyek hatékonyan reprodukálják a
basszusfrekvenciákat, válassza a „LARGE”
értéket. Általában a „LARGE” beállítást kell
választani.
• SMALL
Ha a hang torz, vagy többcsatornás térhatású
hang használatakor hiányoznak a térhatású
effektusok, válassza a „SMALL” lehetőséget a
basszusátirányítási áramkör aktiválásához és
az egyes csatornák basszusfrekvenciáinak a
mélysugárzón vagy más „LARGE”
hangsugárzón való megszólaltatásához.
Megjegyzés
Ez a funkció nem működik az „A. DIRECT” van
kiválasztva.
folytatás
61HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
Speciális műveletek
A felhasználó szűkítheti a hangsáv
dinamikatartományát. Ez a funkció akkor
lehet hasznos, ha például egy mozifilmet
szeretne megnézni késő éjjel, alacsony
hangerőn. A Dinamikaszűkítő funkció csak
Dolby Digital műsorforrások esetében
használható.
• COMP. MAX
A dinamikatartomány jelentősen lecsökken.
• COMP. STD
A hangmérnök által előírt teljes
dinamikatartományt adja vissza.
• COMP.AUTO
A dinamikatartomány automatikusan
lecsökken.
• COMP. OFF
Nincs dinamikatartomány-szűkítés.
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU08ADV_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 62 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
Hasznos tanácsok
x DIST.UNIT
• Az egyes hangsugárzók „LARGE” és „SMALL”
beállításai határozzák meg, hogy a belső
hangprocesszor levágja-e a basszusjelet az adott
csatornáról.
Ha a basszust levágja egy csatornáról, a
basszusátirányítási áramkör a megfelelő
basszusfrekvenciákat a mélysugárzóra vagy más
„LARGE” hangsugárzóra továbbítja.
Mivel azonban a basszushangnak van bizonyos
iránya, a legjobb megoldás ezeket nem levágni.
Emiatt még kis hangsugárzók használatakor is
beállíthatja a „LARGE” értéket, ha az adott
hangsugárzóból szeretné hallani a
basszusfrekvenciákat. Másrészt ha nagy
hangsugárzót használ, de nem szeretné az adott
hangsugárzóból hallani a basszusfrekvenciákat,
akkor állítsa be a „SMALL” értéket.
Ha az általános hangszint alacsonyabb, válassza az
összes hangsugárzóhoz a „LARGE” beállítást.
Ha nem elegendő a basszus, a hangszínszabályzó
használatával megnövelheti a basszus szintjét.
Részletekért lásd: 63. oldal.
• A térhatású hátsó hangsugárzók beállításai a
térhatású hangsugárzókkal egyezők lesznek.
• Ha az első hangsugárzók beállítása „SMALL”, akkor
a középső, térhatású és az első magas hangsugárzók
beállítása is automatikusan „SMALL” lesz.
• Ha nem használja a mélysugárzót, az első
hangsugárzók beállítása automatikusan
„LARGE” lesz.
Lehetővé teszi a távolságok beállításához
használt mértékegység kiválasztását.
• METER
A távolság méterben jelenik meg.
• FEET
A távolság lábban jelenik meg.
x FL DIST., FR DIST., CNT DIST.,
SL DIST., SR DIST., SB DIST., SBL
DIST., SBR DIST., LH DIST., RH DIST.,
SW DIST.
Módosíthatja az egyes hangsugárzók (első bal/
jobb, középső, térhatású bal/jobb, térhatású
hátsó bal/jobb, első bal/jobb magas,
mélysugárzó) és a hallgatási pozíció közti
távolságot.
Ha nem egyforma távolságra helyezi a két
hangsugárzót a hallgatási pozíciótól, akkor a
rendszeren a legközelebbi hangsugárzóig mért
távolságot állítsa be.
Megjegyzések
• A hangsugárzó-elrendezéstől függően
elképzelhető, hogy egyes paraméterek nem
választhatók ki.
• Ez a funkció nem működik az „A. DIRECT” van
kiválasztva.
x FRT CRS., CNT CRS., SUR CRS.,
FH CRS.
Lehetővé teszi azon hangsugárzók
basszuskeresztezési frekvenciájának
beállítását, amelyek értéke a SPEAKER
menüben „SMALL”.
SURROUND menü
x EFFECT
Kiválaszthatja az effektustípust a „HD-D.C.S”
technológiához. Minden effektustípushoz
különböző visszaverődési és visszhangzási
szintek tartoznak, és a hallgató szobája
sajátosságainak, ízlésének és hangulatának
megfelelőre vannak optimalizálva.
• DYNAMIC
Szeretné a maguk teljességében élvezni a
hangeffektusokat, mint a moziban?
A DYNAMIC típus a visszavert hangot emeli
ki. A HD-D.C.S. nélkül sok szoba gyakran
némileg visszhangos, de hiányzik a nagyobb
tér érzete. Ez a típus akusztikailag „kinyitja”
ezeket a szobatípusokat, és egy mastering
stúdió terének és dinamikájának érzetét adja.
• THEATER
A THEATER típus úgy keveri a
visszaverődést és a visszhangokat, hogy egy
mastering stúdió jellemzőit hozza létre. Ezen
túl a típus profi stúdiókban és mozikban
gyakran megtalálható
frekvenciakarakterisztikákat is tartalmaz.
Kisebb visszhanggal rendelkező szobákban
való filmnézéshez ideális.
• STUDIO
A STUDIO típusban az effektusok minimális
szinten vannak, mégis nagyszerű
moziélményt nyújt. Ez a típus az eredeti
felvétel pontosságát nyújtja.
62HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU08ADV_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 63 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
EQ menü
Beállíthatja az első hangsugárzók hangszínét
(a mély és magas hangok arányát).
x BASS
x TREBLE
Megjegyzés
Ez a funkció nem működik az „A. DIRECT” van
kiválasztva.
TUNER menü
Beállíthatja az FM vételi módot, és elnevezheti
a tárolt állomásokat.
x FM MODE
Megjegyzések
• Ez a paraméter nagy LCD- vagy plazmaképernyő
vagy kivetítő használatakor hasznos.
• Ez a funkció nem működik az „A. DIRECT”
használata mellett.
• A késleltetési idő az audioformátumtól,
hangzásképtől, hangsugárzó-elrendezéstől és a
hangsugárzók távolságától függően változhat.
x DUAL
Lehetővé teszi a kívánt nyelv kiválasztását
digitális adás hallgatásakor, amennyiben az
rendelkezésre áll. Ez a szolgáltatás csak Dolby
Digital forrásokkal működik.
• MAIN/SUB
A fő nyelv a bal első hangsugárzón keresztül,
míg a másodlagos nyelv a jobb első
hangsugárzón keresztül hallható egyszerre.
• MAIN
A műsor a fő nyelven hallható.
• SUB
A műsor a második nyelven hallható.
• STEREO
A rádióerősítő sztereó jelként észleli a
rádióállomástól kapott jelet, ha az sztereóban
sugároz.
• MONO
A rádióerősítő monó jelként észleli a jelet a
csatorna által sugárzott jel jellemzőitől
függetlenül.
Módosíthatja a DIGITAL audiobemeneti
aljzat hozzárendelését egy másik bemeneti
forráshoz. Részletekért lásd: „A hang/képek
továbbítása más bemenetekről” (55. oldal).
x NAME IN
x NIGHT M.
AUDIO menü
Igényeinek megfelelően módosíthatja a
hangbeállításokat.
x A/V SYNC
A kép és a hang közötti késés kiegyenlítése
érdekében késlelteti a hangot.
• SYNC ON (Késleltetési idő: 60 ms)
A kép és a hang közötti késés
kiegyenlítésének minimalizálása érdekében
az audio kimenet hangja késleltetett.
• SYNC OFF (Késleltetési idő: 0 ms)
A hangkimenet nincs késleltetve.
Mozihoz hasonló hangzási élményben
részesülhet alacsony hangerő mellett is
(13. oldal).
• NIGHT.ON
• NIGHT.OFF
VIDEO menü
x V. ASSIGN
Módosíthatja a COMPONENT VIDEO
bemeneti aljzat hozzárendelését egy másik
bemeneti forráshoz. Részletekért lásd:
„A hang/képek továbbítása más
bemenetekről” (55. oldal).
folytatás
63HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
Speciális műveletek
Elnevezheti a tárolt állomásokat. Részletekért
lásd: „A tárolt állomások elnevezése”
(44. oldal).
x A. ASSIGN
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU08ADV_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 64 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
HDMI menü
Itt adhatók meg a HDMI-aljzatokhoz
csatlakoztatott készülékek beállításai.
x CTRL.HDMI
Lehetővé teszi a HDMI-vezérlés funkció bevagy kikapcsolását. Részletekért lásd:
„A „BRAVIA” Sync funkció” (50. oldal).
x PASS.THRU
Lehetővé teszi a HDMI-jelek továbbítását a
tv-készülékre akkor is, ha a rádióerősítő
készenléti állapotban van.
• ON
Ha a rádióerősítő készenléti állapotban van,
a rádióerősítő folyamatosan továbbítja a
HDMI-jeleket a HDMI TV OUT aljzatáról.
• AUTO
Ha a tv-készülék a rádióerősítő készenléti
állapota alatt kerül bekapcsolásra, a
rádióerősítő továbbítja a HDMI-jeleket a
HDMI TV OUT aljzatáról. A Sony ezt a
beállítást javasolja, ha „BRAVIA” Sync
kompatibilis Sony tv-készüléket használ.
Ez a beállítás készenléti állapotban
energiatakarékosabb az „ON” beállításnál.
• OFF
A rádióerősítő nem továbbít HDMI-jeleket,
ha a rádióerősítő készenléti állapotban van.
Kapcsolja be a rádióerősítőt a csatlakoztatott
bemeneti forrás megjelenítéséhez a
tv-készüléken. Ez a beállítás készenléti
állapotban energiatakarékosabb az „ON”
beállításnál.
Megjegyzések
• Ez a paraméter nem elérhető, ha a „CTRL.HDMI”
beállítása „CTRL OFF”.
• Ha az „AUTO” van kiválasztva, kicsit tovább
tarthat a kép és hang megjelenítése a tv-készüléken,
mintha az „ON” lenne kiválasztva.
• Ha a rádióerősítő készenléti állapotban van, az
„A. STANDBY” jelenik meg a kijelzőpanelen, ha a
„PASS.THRU” az „AUTO” vagy „ON” egyikére van
állítva. Azonban az „A. STANDBY” eltűnik,
amikor a „PASS.THRU” beállítása „AUTO”, és nem
észlelhetők jelek.
x AUDIO.OUT
A rádióerősítő HDMI-aljzatához
csatlakoztatott lejátszókészülék HDMI
hangkimeneteinek beállítása.
• AMP
A lejátszókészülékből érkező HDMI
audiojelek csak a rádióerősítő
hangsugárzóin keresztül hallhatók.
A többcsatornás hangot eredeti formájában
hallgathatja.
• TV+AMP
A hang a tv hangsugárzóin és a
rádióerősítőhöz csatlakoztatott
hangsugárzókon keresztül hallható.
Megjegyzések
• A lejátszott hang minősége a tv-készülék
hangminőségétől, azaz a hangcsatornák
számától, a mintavételezési frekvenciától stb.
is függ. Ha a tv-készülék sztereó
hangsugárzókkal rendelkezik, a rádióerősítő is
kétcsatornás sztereó hangot ad ki még akkor is,
ha többcsatornás műsort játszik le.
• Ha a rádióerősítőt egy képmegjelenítő
készülékhez (kivetítő stb.) csatlakoztatja,
előfordulhat, hogy a rádióerősítő néma marad.
Ilyen esetben válassza az „AMP” beállítást.
x H. ASSIGN
Módosíthatja a HDMI-bemeneti aljzat
hozzárendelését egy másik bemeneti
forráshoz. Részletekért lásd: „A hang/képek
továbbítása más bemenetekről” (55. oldal).
SYSTEM menü
Testreszabhatja a rádióerősítő beállításait.
x AUTO.STBY
A készülék automatikusan készenléti állapotba
válthat 30 perccel azután, hogy a készüléket
nem használja, vagy nem érzékel bemenő jelet.
• STBY ON
Készenlét módba kapcsolás körülbelül
30 perc után.
• STBY OFF
Nincs készenléti módba kapcsolás.
64HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU09REM_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 65 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
Megjegyzések
• Ez a funkció nem működik, ha a TUNER bemenet
van kiválasztva.
• Ha az automatikus készenléti állapotot és a
kikapcsolásidőzítőt egyszerre használja, a készülék
a kikapcsolásidőzítő szerinti időpontban fog
kikapcsolni.
x NAME IN
Elnevezheti a bemeneteket. Részletekért lásd:
„Bemenetek elnevezése” (39. oldal).
A távirányító használata
A bemenetválasztó gomb
újraprogramozása
Újraprogramozhatja a bemenetválasztó
gombok alapbeállításait a használt rendszer
készülékeinek megfelelően. Például ha
Blu-Ray lejátszót csatlakoztat a rádióerősítő
SAT/CATV aljzatához, hozzárendelheti e
távirányító SAT/CATV gombját a Blu-Ray
lejátszóhoz.
Megjegyzés
Nem programozhatja át a TV, TUNER és
PORTABLE bemenetválasztó gombokat.
AV ?/1
Számgombok
Miközben lenyomva tartja az
újraprogramozni kívánt
bemenetválasztó gombot,
nyomja le az AV ?/1 gombot.
Példa: Miközben lenyomva tartja az
SAT/CATV gombot, tartsa lenyomva az
AV ?/1 gombot.
2.
Miközben nyomva tartja az
AV ?/1 gombot, engedje fel a
bemenetválasztó gombot.
Példa: Miközben nyomva tartja az
AV ?/1 gombot, engedje fel az
SAT/CATV gombot.
folytatás
65HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
A távirányító használata
1.
Bemenetválasztó
gombok
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU09REM_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 66 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
3.
Az alábbi táblázat segítségével
nyomja meg a kívánt
kategóriának megfelelő gombot,
majd engedje fel az AV ?/1
gombot.
A bemenetválasztó gombok
visszaállítása
INPUT/
Példa: Nyomja meg az 1-es gombot, majd
engedje fel az AV ?/1 gombot.
Most már használhatja az SAT/CATV
gombot a Blu-Ray lejátszó vezérlésére.
Kategóriák
Gomb
Blu-ray lemezjátszó
(BD1 vezérlési mód)a)
1
Blu-ray felvevő
(BD3 vezérlési mód)a)
2
DVD-lejátszó
(DVD1 vezérlési mód)
3
DVD felvevő
(DVD3 vezérlési mód)b)
4
Videomagnó (VTR3 vezérlési 5
mód)c)
CD-lejátszó
6
DSS (digitális műholdvevő)/
Euro digitális műholdvevő
7
a)
A BD1 és BD3 beállításokkal kapcsolatos
tudnivalókért tekintse meg a Blu-Ray
lejátszóhoz vagy felvevőhöz kapott használati
útmutatót.
b)
A Sony DVD-felvevők működtetéséhez a
DVD1 vagy DVD3 beállítást használhatja.
A részletekért nézze meg a DVD-felvevőkhöz
kapott használati utasítást.
c) A Sony videomagnók működtetéséhez a
VTR 3 beállítást használhatja, mely egyezik a
VHS beállítással.
?/1
MASTER
VOL –/
2–
1.
A MASTER VOL –/2 – gombot
nyomva tartva nyomja meg a ?/1
és INPUT/
gombot.
2.
Engedje el az összes gombot.
A bemenetválasztó gombok visszaállítása
az alapbeállításra.
66HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU09REM_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 67 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
Elhelyezés
További információk
Óvintézkedések
Biztonság
Ha bármilyen szilárd anyag vagy folyadék
kerül a készülék belsejébe, húzza ki a tábkábel
csatlakozóját, és forduljon szakemberhez.
Áramforrások
Felmelegedés
Működés közben a rádióerősítő felmelegszik,
ez azonban nem hibajelenség. Ha a
rádióerősítőt hosszabb időn keresztül magas
hangerőn üzemelteti, a burkolat teteje, oldalai
és az alja az üzemeltetési idővel arányosan
melegszik. Az égési sérülések elkerülése
érdekében ne érintse meg a készülék
burkolatát.
Működés
Külső berendezések csatlakoztatása előtt
kapcsolja ki a rádióerősítőt, és húzza ki a
tápkábel csatlakozóját a konnektorból.
A készülék tisztítása
Kímélő tisztítószerrel enyhén megnedvesített
puha törlőkendővel törölje le a készülék
burkolatát és kezelőszerveit. A tisztításhoz
soha ne használjon súrolószert,
dörzsszivacsot, benzint vagy alkoholt.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen
kérdése vagy problémája merül fel, forduljon a
legközelebbi Sony márkaképviselethez.
67HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
További információk
• Használatba vétel előtt ellenőrizze, hogy a
készülék üzemi feszültsége megegyezik-e a
készülék használatának helyén rendelkezésre
álló hálózati feszültséggel.
Az áramellátási követelmények a készülék
hátoldalán, az adattáblán van feltüntetve.
• A készülék mindaddig áram alatt van, amíg a
tápkábel csatlakozóját nem húzza ki a
konnektorból még akkor is, ha maga a
készülék kikapcsolt állapotban van.
• Ha hosszú ideig nem használja készülékét,
húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati
aljzatból. Mindig a csatlakozódugót, és soha
ne a kábelt húzza.
• A tápkábel cseréjét kizárólag szakszerviz
végezheti.
• (Csak egyesült államokbeli és kanadai
modellek)
A csatlakozódugasz egyik érintkezője
biztonsági okokból szélesebb, mint a másik,
ezért csak egy irányban illeszthető be a
konnektorba. Ha nem tudja megfelelően
beilleszteni a csatlakozódugót, vegye fel a
kapcsolatot a Sony márkaképviselettel.
• Úgy helyezze el a készüléket, hogy a levegő
szabadon áramolhasson körülötte,
máskülönben túlmelegedhet, és csökkenhet
élettartama.
• A rádióerősítőt ne helyezze fűtőtestek
közelébe, illetve olyan helyre, ahol közvetlen
napfénynek, túlzott pornak vagy ütődésnek
van kitéve.
• Ne helyezzen semmit a készülék tetejére,
mert eltakarhatja a szellőzőnyílásokat, ezért
a készülék meghibásodhat.
• Ne állítsa a rádióerősítőt tv-készülék,
videomagnó, kazettás magnó és hasonló
készülék közelébe. (Ha ezt a rádióerősítőt tvkészülékkel, videomagnóval vagy kazettás
magnóval együtt használja, a túl közel
elhelyezett rádióerősítő zajokat vagy a
képminőség romlását okozhatja. Fokozottan
érvényes ez beltéri antenna használata
esetén. Éppen ezért kültéri antenna
használatát javasoljuk.
• Legyen óvatos, ha a rádióerősítőt
védőbevonattal (gyanta, olaj, fényező stb.)
kezelt felületre állítja, mert foltosodás vagy
elszíneződés keletkezhet ezen.
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU09REM_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 68 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
Hibaelhárítás
Ha a rádióerősítő működésében az alábbi
rendellenességek valamelyikét észleli, próbálja
meg elhárítani az itt leírt módon. Ha a
probléma tartósan fennáll, forduljon a
legközelebbi Sony márkaképviselethez.
Ne feledje, hogy ha a javítás közben a szerviz
kicserél egyes alkatrészeket, ezeket
visszakérheti és megőrizheti.
Áramellátás
A rádióerősítő automatikusan kikapcsol.
• Az „AUTO.STBY” beállítás értéke
„STBY ON” (64. oldal).
• Aktív a kikapcsolásidőzítő funkció
(13. oldal).
Hang
A Dolby Digital vagy DTS többcsatornás
hang nem hallható.
• Ellenőrizze, hogy a lejátszott DVD vagy
más anyag Dolby Digital vagy DTS
formátumban van-e rögzítve.
• A DVD-lejátszó vagy más készülék és a
rádióerősítő digitális bemeneti aljzatainak
összekötésekor ellenőrizze, hogy a
csatlakoztatott készüléken a digitális
audiokimenet beállítás elérhető-e.
• Állítsa az „AUDIO.OUT” beállítást
„AMP” értékre a HDMI menüben.
Nem kap térhangzást.
• Győződjön meg arról, hogy Film vagy
Zene hangzásképet választotta ki
(46. oldal).
• A hangzásképek nem működnek 48 kHz
fölötti mintavételezési frekvenciájú
DTS-HD Master Audio, DTS-HD High
Resolution Audio vagy Dolby TrueHD
vételekor.
Nincs hang, vagy csak nagyon halk hang
hallható egyes hangsugárzókból.
• Csatlakoztasson fejhallgatót a PHONES
aljzathoz, és ellenőrizze, hogy hallható-e a
lejátszott hang a fejhallgatón keresztül.
Ha csak az egyik oldal szól a
fejhallgatóban, a készüléket nem
megfelelően csatlakoztatta a
rádióerősítőhöz. Ellenőrizze, hogy a
csatlakozóvezetékeket ütközésig betolta-e
a rádióerősítő és a készülék
csatlakozóaljzataiba. Ha mindkét oldal
szól a fejhallgatóban, az első
hangsugárzókat nem megfelelően
csatlakoztatta a rádióerősítőhöz.
Ellenőrizze a néma első hangsugárzó
csatlakozását.
• Ellenőrizze, hogy az analóg készülék
mindkét hangcsatornáját (jobb és bal)
csatlakoztatta-e; az analóg készülékek
működéséhez mindkét csatlakozóra
szükség van. Használjon külön
megvásárolható audiovezetéket.
• Az AUTO CAL menü* vagy a SPEAKER
menü „PATTERN” opciója használatával
ellenőrizze, hogy a hangsugárzó beállításai
megfelelőek a rendszerhez. Ezután
ellenőrizze, hogy a hang megfelelően
hallatszik-e az egyes hangsugárzókból a
„T. TONE” elem segítségével a LEVEL
menüben (37. oldal).
• A hangszint beállítása (58. oldal).
• Ellenőrizze, hogy a mélysugárzót
megfelelően és biztosan csatlakoztatta.
• Ellenőrizze, hogy bekapcsolta a
mélysugárzót.
• A kiválasztott hangzásképtől függően a
mélysugárzó elnémulhat.
• Ha minden hangsugárzónál a „LARGE”
beállítás van kiválasztva, és a „NEO6 CIN”
vagy „NEO6 MUS” aktív, a mélysugárzó
nem szól.
• Egyes lemezek nem rendelkeznek Dolby
Digital Surround EX jelzéssel, még ha a
csomagoláson rajta vannak is a Dolby
Digital Surround EX emblémák.
**Csak európai, ausztráliai és tajvani modellek.
68HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU09REM_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 69 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
Egy készülék nem szólal meg.
• Ellenőrizze, hogy a rádióvevő megfelelően
van-e csatlakoztatva az adott készülék
hangbemeneti aljzataihoz.
• Ellenőrizze, hogy a csatlakozóvezetékeket
ütközésig betolta-e a rádióerősítő és a
készülék csatlakozóaljzataiba.
• Ellenőrizze az „AUDIO.OUT” beállítást a
HDMI menüben (64. oldal).
• Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően
van-e csatlakoztatva az adott készülék
HDMI-aljzatához.
• HDMI csatlakozással nem hallgathat
Super Audio CD-t.
• A lejátszókészüléktől függően szükség
lehet a készülék HDMI-beállításainak
megadására. Részletes információkért
nézze meg a készülékekhez kapott
használati utasítást.
• Ellenőrizze, hogy nagy sebességű HDMIvezetéket használ videók megjelenítéséhez
vagy zenehallgatáshoz különösen 1080p,
Deep Color (Deep Colour) vagy 3D anyag
esetén.
• Ellenőrizze az INPUT MODE beállítást
(55. oldal).
• Győződjön meg arról, hogy az
„A. DIRECT” kiválasztva.
• Ellenőrizze, hogy a kiválasztott digitális
hangbemeneti aljzat nincs-e más
bemenethez rendelve. (55. oldal).
Erős zúgást vagy zajt észlel.
• Ellenőrizze, hogy a hangsugárzókat és a
készülékeket megfelelően csatlakoztatta-e.
• Ellenőrizze, hogy a csatlakozóvezetékek
transzformátortól vagy motortól távol
vannak-e, illetve
a tv-készüléktől vagy gerjesztési elven
működő fényforrástól legalább 3 m-re
helyezkednek-e el.
• Vigye távolabb az audiokészüléket a tvkészüléktől.
• A csatlakozóaljzatok és dugaszok
szennyeződtek. Alkohollal enyhén
megnedvesített törlőkendővel törölje meg
azokat.
A jobb és bal csatorna hangereje nem
azonos, vagy a két oldal felcserélődött.
• Ellenőrizze, hogy a hangsugárzókat és a
készülékeket megfelelően és szilárdan
csatlakoztatta-e.
• A LEVEL menü segítségével módosítsa a
hangerőt.
Ha a rádióerősítő készenléti állapotban
van, a tv hangja nem hallható.
• Ha a rádióerősítő készenléti állapotba vált,
a hang a rádióerősítő kikapcsolása előtt
utoljára kiválasztott HDMI-készülékből
érkezik majd. Ha másik készüléket
használ, indítsa el a lejátszást a készüléken,
és végezzen egygombos lejátszást, vagy
kapcsolja be a rádióerősítőt a használni
kívánt HDMI-készülék kiválasztásához.
• Ellenőrizze, hogy a HDMI Settings
menüben a „PASS.THRU” beállításnál az
„ON” érték van kiválasztva, ha a
„BRAVIA” Sync funkcióval nem
kompatibilis készüléket csatlakoztat a
rádióerősítőhöz (64. oldal).
folytatás
69HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
További információk
Egyik készülék kiválasztásakor sincs
hang, vagy a hangerő nagyon alacsony.
• Ellenőrizze, hogy a csatlakozóvezetékeket
ütközésig betolta-e a rádióerősítő, a
hangsugárzók és a készülék bemeneti/
kimeneti csatlakozóaljzataiba.
• Ellenőrizze, hogy a rádióerősítő és minden
készülék be van-e kapcsolva.
• Ellenőrizze, hogy a MASTER VOLUME
szabályzó nem „VOL MIN” állásban van-e.
• Ellenőrizze, hogy nincs-e a
rádióerősítőhöz fejhallgató csatlakoztatva.
• Nyomja meg a MUTING vagy
gombot
a távirányítón a némítási funkció
kikapcsolásához.
• A kívánt készülék kiválasztásához próbálja
nyomja meg a távirányító bemenetválasztó
gombját, vagy fordítsa el a rádióerősítő
INPUT SELECTOR gombját (39. oldal).
• A rádióerősítő védőáramköre működésbe
lépett. Kapcsolja ki a rádióerősítőt,
szüntesse meg a rövidzárlatot, és kapcsolja
be újból a készüléket.
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU09REM_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 70 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
Nem jön hang a rádióerősítőből és a tv
hangsugárzójából.
• Ellenőrizze az „AUDIO.OUT” beállítást a
HDMI menüben (64. oldal).
• Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően
van-e csatlakoztatva az adott készülék
HDMI-aljzatához.
• HDMI csatlakozással nem hallgathat
Super Audio CD-t.
• A lejátszókészüléktől függően szükség
lehet a készülék HDMI-beállításainak
megadására. Részletes információkért
nézze meg a készülékekhez kapott
használati utasítást.
• Ellenőrizze, hogy nagy sebességű HDMIvezetéket használ videók megjelenítéséhez
vagy zenehallgatáshoz különösen 1080p,
Deep Color (Deep Colour) vagy 3D anyag
esetén.
• Ellenőrizze, hogy a tv-készüléke
kompatibilis-e az Összehangolt
hangvezérlés funkcióval.
• Ha a tv nem támogatja az Összehangolt
hangvezérlés funkciót, állítsa a HDMI
menü „AUDIO.OUT” beállításait
– „TV+AMP” értékre, ha a hangot a tv
hangsugárzóiból és a rádióerősítőből
szeretné hallani.
– „AMP” értékre, ha a hangot a
rádióerősítőből szeretné hallani.
• Ha a rádióerősítőt egy videokészülékhez
(kivetítő stb.) csatlakoztatja, előfordulhat,
hogy a rádióerősítő néma marad. Ilyen
esetben válassza az „AMP” beállítást.
• Ha nem hallható a rádióerősítőhöz
csatlakoztatott készülék hangja, de a tvbemenet van kiválasztva a rádióerősítőn:
– A rádióerősítő bemenetét módosítsa
HDMI-re, ha a rádióerősítőhöz HDMIkábelen keresztül csatlakoztatott
készülék műsorát szeretné nézni.
– Váltson tv-csatornát, ha a tv-adást
szeretné nézni.
– Válassza ki a megfelelő készüléket vagy
bemenetet választotta, ha a tvkészülékhez csatlakoztatott készülék
műsorát szeretné nézni. Ezzel a
művelettel kapcsolatos részletekért lásd a
tv-készülék kezelési útmutatóját.
Ha a PORTABLE IN aljzathoz
csatlakoztatott készüléket hallgatja,
hangos zümmögés, szakadozó vagy
eltorzult hang hallatszik.
• Ellenőrizze, hogy a készülékeket
megfelelően csatlakoztatta-e.
• Ez nem hibajelenség, és a csatlakoztatott
készüléktől függően fordul elő.
Kép
Nem látható kép a tv-készüléken.
• A bemenetválasztó gombokkal válassza ki
a megfelelő bemenetet.
• Állítsa tv-készülékét a megfelelő bemeneti
módra.
• Vigye távolabb az audiokészüléket a tvkészüléktől.
• Megfelelően rendelje a rádióvevőhöz az
adott készülék HDMI és COMPONENT
VIDEO bemeneti aljzatait.
• Ellenőrizze, hogy a kábeleket megfelelően
és biztosan csatlakoztatta-e.
• A lejátszókészüléktől függően szükség
lehet a készülék beállításainak
megadására. Részletes információkért
nézze meg a készülékekhez kapott
használati utasítást.
• Ellenőrizze, hogy nagy sebességű HDMIvezetéket használ videók megjelenítéséhez
vagy zenehallgatáshoz különösen 1080p,
Deep Color (Deep Colour) vagy 3D anyag
esetén.
Nem látható 3D kép a tv-készüléken.
• A tv- vagy videokészüléktől függően
előfordulhat, hogy a 3D tartalom nem
3D-ben jelenik meg.
Ha a rádióerősítő készenléti állapotban
van, a tv képe nem látható.
• Ha a rádióerősítő készenléti állapotba vált,
a kép a rádióerősítő kikapcsolása előtt
utoljára kiválasztott HDMI-készülékből
érkezik majd. Ha másik készüléket
használ, indítsa el a lejátszást a készüléken,
70HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU09REM_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 71 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
és végezzen egygombos lejátszást, vagy
kapcsolja be a rádióerősítőt a használni
kívánt HDMI-készülék kiválasztásához.
• Ellenőrizze, hogy a HDMI Settings
menüben a „PASS.THRU” beállításnál az
„ON” érték van kiválasztva, ha a
„BRAVIA” Sync funkcióval nem
kompatibilis készüléket csatlakoztat a
rádióerősítőhöz (64. oldal).
Nem lehet felvételt készíteni.
• Ellenőrizze, hogy a készüléket megfelelően
csatlakoztatta-e.
• A bemenetválasztó gombokkal válassza ki
a megfelelő felvételi műsorforrást
(39. oldal).
Vevőegység
Az FM vétel gyenge.
• Egy külön megvásárolható 75 Ω-os
koaxiális vezetékkel csatlakoztasson a
rádióerősítőhöz egy kültéri FM antennát
az ábra szerint.
Kültéri FM antenna
Rádióerősítő
Az RDS-szolgáltatás nem működik*
• Ellenőrizze, hogy FM RDS-állomást
hangolt-e be.
• Válasszon ki egy jobb minőségben fogható
FM-állomást.
A kijelzőn nem jelennek meg a megfelelő
RDS-információk.*
• A szolgáltatás átmenetileg szünetelhet.
Lépjen kapcsolatba a rádióállomással, és
érdeklődje meg, hogy a kérdéses
szolgáltatást nyújtják-e vagy sem.
* Csak európai, ausztráliai és tajvani modellek.
Távirányító
A távirányító nem működik.
• Irányítsa a távirányítót a rádióerősítő
távirányító-érzékelőjére.
• A távirányító és a rádióerősítő között ne
legyen semmilyen akadály.
• Cserélje a távirányító elemeit újakra, ha
lemerültek.
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő bemenetet
választotta ki a távirányítón.
folytatás
71HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
További információk
A rádióállomásokat nem lehet
behangolni.
• Ellenőrizze, hogy az antennákat megfelelően
csatlakoztatta-e. Állítsa az antennát a
megfelelő irányba, és csatlakoztasson külső
antennát, ha szükséges.
• A rádióadó sugárzási térereje alacsony az
automatikus hangolás használatakor.
Használja a közvetlen hangolási módszert.
• Ellenőrizze, hogy a léptetőfrekvencia
beállítása megfelelő-e (ha AM állomást
hangol be a közvetlen módszerrel)
(43. oldal).
• Nem tárolta a rádióadókat a készülék
memóriájában, vagy a tárolt állomások
törlődtek (ha a memóriapásztázó
hangolást használja). Tárolja a újból a
rádióadókat (43. oldal).
• Nyomja meg ismételten a DISPLAY
gombot a távirányítón, míg a
frekvenciakijelzés meg nem jelenik a
kijelzőpanelen.
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU09REM_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 72 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
Egyéb
A HDMI-vezérlés funkció nem működik.
• Ellenőrizze a HDMI-kapcsolatot (21.,
23. oldal).
• Ügyeljen arra, hogy a „CTRL.HDMI”
opciónál a „CTRL ON” beállítást válassza
a HDMI menüben.
• Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott
készülék kompatibilis-e a HDMI-vezérlés
funkcióval.
• Ellenőrizze a HDMI-vezérlés beállításait a
csatlakoztatott készüléken. Olvassa el a
csatlakoztatott készülék kezelési
útmutatóját.
• Ha a „CTRL.HDMI” beállítása „CTRL
OFF”, a „BRAVIA” Sync nem működik
megfelelően még akkor sem, ha a készülék
a HDMI IN aljzatba van csatlakoztatva.
• A „BRAVIA” Sync által vezérelhető
készülékek típusait és számát a HDMI
CEC szabvány a következőképpen
korlátozza:
– felvevőkészülékek (Blu-ray
lemezfelvevő, DVD-felvevő stb.):
legfeljebb 3 készülék;
– lejátszókészülékek (Blu-ray lemezjátszó,
DVD-lejátszó stb.): legfeljebb 3 készülék;
– vevőegységgel kapcsolatos készülékek:
legfeljebb 4 készülék;
– rádióerősítő (hangrendszer): legfeljebb
1 készülék;
Hibaüzenetek
Üzemzavar esetén a kijelzőpanelen hibaüzenet
jelenik meg. Az üzenet alapján ellenőrizheti a
rádióerősítő állapotát. Ha a probléma tartósan
fennáll, forduljon a legközelebbi Sony
márkaképviselethez.
Ha hibaüzenet jelenik meg az
automatikus kalibrálás végrehajtása közben, a
probléma megoldásához lásd: lásd „Ha
hibakódok jelennek meg” (36. oldal).
PROTECT
Szabálytalan áram érkezett a
hangsugárzókba, vagy a rádióerősítő le van
takarva, és a szellőzőnyílások el vannak
zárva. A rádióerősítő néhány másodperc
múlva automatikusan kikapcsol. Ellenőrizze
a hangsugárzó csatlakoztatását, és kapcsolja
be újra az áramot.
A memória törlése
Hivatkozott részek
Törléshez
Lásd
Minden tárolt beállítás
30. oldal
Testreszabott hangzásképek
50. oldal
A tv távirányítója nem használható a
csatlakoztatott készülék vezérlésére a
HDMI-vezérlés használatakor.
• A csatlakoztatott készüléktől és tv-től
függően szükség lehet a készülék és a tv
beállításainak megadására. Részletekért
nézze meg a készülékekhez és a tv-hez
kapott használati utasítást.
• Váltsa át a rádióerősítő bemenetét a
készülékhez csatlakoztatott HDMIbemenetre.
72HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU09REM_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 73 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
Műszaki adatok
AUDIOTELJESÍTMÉNYI
JELLEMZŐK
KIMENŐ TELJESÍTMÉNY ÉS HARMONIKUS
TORZÍTÁS:
(csak az egyesült államokbeli modell)
8 Ω terhelésnél, mindkét csatornát egyszerre
vezérelve, 20–20 000 Hz frekvenciamenetnél:
90 W csatornánkénti minimum RMS
teljesítmény, 0,09%-nál kisebb teljes
harmonikus torzítás 250 mW-tól a névleges
kimenő teljesítményig terjedő terhelés mellett.
Erősítő
Egyesült államokbeli modell1)
Legkisebb RMS kimenő teljesítmény
(8 Ω, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
90 W + 90 W
Kimenő teljesítmény sztereó üzemmódban
(8 Ω, 1 kHz, THD 1%)
100 W + 100 W
Kimenő teljesítmény térhangzás módban2)
(8 Ω, 1 kHz, THD 10%)
130 W csatornánként
1)
A felsorolt műszaki adatok mérése a következő
körülmények között történt:
Terület
Áramellátási
követelmények
USA, Kanada, Tajvan 120 V AC, 60 Hz
Európa, Ausztrália
230 V AC, 50 Hz
2) Az első, középső, hátsó, hátsó térhangzású és első
magas hangsugárzók referenciateljesítménye.
A kiválasztott hangzáskép és műsorforrás
függvényében előfordulhat, hogy a hang nem
hallható.
10 Hz – 70 kHz,
+0,5 dB/–2 dB (hangzáskép
és hangszínszabályzó
kikapcsolva)
Bemenet
Analóg (PORTABLE IN)
Érzékenység: 1 V/50 kΩ
S/N3): 96 dB (A, 500 mV4))
Analóg (kivéve PORTABLE IN)
Érzékenység: 500 mV/
50 kΩ
S/N3): 96 dB (A, 500 mV4))
Digitális (koaxiális)
impedancia: 75 Ω
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Digitális (optikai) S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Kimenet (analóg)
AUDIO OUT
feszültség: 500 mV/1 kΩ
SUBWOOFER
Feszültség: 2 V/1 kΩ
Hangszínszabályzó
Jelerősítés
±6 dB, 1 dB-es lépésköz
3)
INPUT SHORT (hangzáskép és hangszínszabályzó
kikapcsolva).
4)
Súlyozott hálózat, bemenő jelszint.
FM vevőegység
Vételi frekvenciatartomány
87,5 MHz – 108,0 MHz
Antenna
FM huzalantenna
Antennacsatlakozók 75 Ω, kiegyensúlyozatlan
Középfrekvencia
10,7 MHz
AM vevőegység
Vételi frekvenciatartomány
Terület
Hangoló skála
10 kHz-es
lépésköz
9 kHz-es
lépésköz
USA, Kanada
530 kHz –
1710 kHz
531 kHz –
1710 kHz
Európa, Ausztrália,
Tajvan
–
531 kHz –
1602 kHz
Antenna
Középfrekvencia
Keretantenna
450 kHz
folytatás
73HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
További információk
Kanadai, európai, ausztrál és tajvani modellek1)
Legkisebb RMS kimenő teljesítmény
(8 Ω, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
85 W + 85 W
Kimenő teljesítmény sztereó üzemmódban
(8 Ω, 1 kHz, THD 1%)
100 W + 100 W
Kimenő teljesítmény térhangzás módban2)
(8 Ω, 1 kHz, THD 10%)
130 W csatornánként
Frekvenciaátvitel
Analóg
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU09REM_STR-DH520-U2.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 74 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
Videó
Bemenetek/kimenetek
Videó:
1 Vp-p, 75 Ω
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 Ω
PB: 0,7 Vp-p, 75 Ω
PR: 0,7 Vp-p, 75 Ω
80 MHz HD Pass Through
Általános
Áramellátási követelmények
Terület
Áramellátási
követelmények
USA, Kanada, Tajvan 120 V AC, 60 Hz
Európa, Ausztrália
230 V AC, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel 240 W
Teljesítményfelvétel (készenléti állapotban)
0,3 W (Ha a
„CTRL.HDMI” beállítása
„CTRL OFF”)
Méretek (szé. × ma. × mé.) (kb.)
430 mm × 157,5 mm ×
322 mm, ideértve a kinyúló
részeket és kezelőszerveket
Tömeg (kb.)
7,6 kg
A külső és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül megváltozhatnak.
A nyomtatott áramköri lapok egy részében
nem használtunk halogénezett égésgátló
anyagokat.
74HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU01COV_STR-DH520-U2IX.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 75 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
Tárgymutató
Számmutató
J
T
2 csatorna 46
5.1 csatorna 17
7.1 csatorna 17
Jelenetválasztás 54
Kábeltelevízió-vevőegység
csatlakoztatása 27
Kezdeti beállítások 30
Kikapcsolásidőzítő 13
Távirányító 11
Teszthang 37
Törlés
memória 30
távirányító 66
TV
csatlakoztatása 21
M
V
Vevőegység
csatlakoztatása 29
Videomagnó
csatlakoztatása 28
Egygombos lejátszás 52
Elnevezés 39, 44
Menü
AUDIO 63
AUTO CAL 58
EQ 63
HDMI 64
LEVEL 61
SPEAKER 61
SURROUND 62
SYSTEM 64
TUNER 63
VIDEO 63
Műholdvevő
csatlakoztatása 27
F
N
A
A.F.D. mód 46
Analog Direct 46
AUTO CALIBRATION 33
B
Blu-ray lemezjátszó
csatlakoztatása 25
D
Dolby Digital EX 49
DVD-felvevő 28
DVD-lejátszó
csatlakoztatása 25
E
K
Felvétel 41
Film (Movie) üzemmód 46
Némítás 39
Night Mode 13
H
Ö
I
Zene (Music) üzemmód 47
Összehangolt
hangvezérlés 52
Összehangolt kikapcsolás 53
További információk
Hangolás
automatikusan 42
közvetlenül 42
tárolt állomásokra 44
Hangsugárzók
csatlakoztatása 19
telepítése 17
Hangzásképek
kiválasztása 46
visszaállítása 50
HD-D.C.S 47
HDMI jeltovábbítás 64
Hibaüzenetek 72
Z
P
PlayStation 3
csatlakoztatása 26
R
RDS 45
Sz
Színház mód / Színház mód
szinkronizálása 54
INPUT MODE 55
75HU
STR-DH520
4-263-361-11(1)
D:\SONY\print\STR-DH520_4263361111\HU\4263361111(HU)\HU01COV_STR-DH520-U2IX.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH520-U2.book Page 76 Monday, March 14, 2011 5:36 PM
Sony Corporation
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje
háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni
a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi
a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon
a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez,
ahol a terméket megvásárolta.
model name1[STR-DH520]
[4-263-361-11(1)]
Download PDF

advertising