Sony | STR-DA1200ES | Sony STR-DA1200ES Használati útmutató

2-694-840-11(2)
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Többcsatornás
AV-rádióerõsítõ
Kezelési útmutató
STR-DA1200ES
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
© 2006 Sony Corporation
2-694-841-11(1)
STR-DA1200ES
Gyorsbeállítási útmutató
© 2006 Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
1: A hangsugárzók elhelyezése
A gyorsbeállítási útmutató a Super Audio CD/CD-lejátszó, DVD-lejátszó, tv-készülék, hangsugárzók
és a mélyhangsugárzó csatlakoztatását mutatja be, mellyel többcsatornás térhangzást érhet el. A további
részletekről később, a kezelési útmutatóban olvashat.
Az ábra (-tól -ig) bemutatja az egyes hangsugárzók elhelyeszkedését.
 Baloldali első hangsugárzó
 Baloldali hátsó hangsugárzó
 Jobboldali első hangsugárzó
 Baloldali hátsó centersugárzó*
 Központi hangsugárzó
 Jobboldali hátsó centersugárzó*
 Baloldali hátsó hangsugárzó
 Mélysugárzó
1: A hangsugárzók elhelyezése
Az előző oldali ábra egy 7.1 csatornás hangsugárzó-elrendezésre (hét hangsugárzó és egy mélysugárzó)
mutat példát. További részletekről a kezelési útmutató és a gyorsbeállítási útmutató később oldalain
olvashat.
* A hátsó centersugárzók (bal és jobb) megfelelnek a 2-zónás működtetés követelményeinek. További
részletekről később, a kezelési útmutatóban olvashat.
2: A hangsugárzók csatlakoztatása
Csatlakoztassa a hangsugárzókat típusuknak és számuknak megfelelően.
Hangsugárzó vezetékek
• Használjon a szoba szélességének megfelelő hangsugárzóvezetéket.
• A hangsugárzóvezetéken található színjelölés alapján döntse el, hogy az adott végződést a (+) vagy a
(−) érintkezőhöz kell-e csatlakoztatnia. Minden esetben győződjön meg róla, hogy a vezetéket helyes
polaritással csatlakoztatta-e.
A hangsugárzók csatlakozóaljzatai
• A  aljzatot a rádióerősítő , a  aljzatot a rádióerősítő  aljzatával kösse össze.
• A hangsugárzóvezetékek csatlakoztatását az  ábra vagy a kezelési útmutató alapján végezze el.
• A hangsugárzóvezeték biztos csatlakoztatása után húzza meg a rögzítőcsavart.
A FRONT SPEAKERS gomb
Kiválaszthatja a hangsugárzó rendszert. További részletekről a kezelési útmutató „6: A hangsugárzók
beállítása” című fejezetében olvashat.
2: A hangsugárzók csatlakoztatása
Hangsugárzóvezeték (nem tartozék)
Hangsugárzóvezeték (nem tartozék)
Hangsugárzóvezeték (nem tartozék)
Hangsugárzóvezeték (nem tartozék)
Audio csatlakozóvezeték (nem tartozék)
10 mm
3: Külső készülékek csatlakoztatása
Super Audio CD-lejátszó
Super Audio CD-lejátszó
Audio csatlakozóvezeték
(nem tartozék)
Videokészülékek
Tvkészülék
Komponens videó
csatlakozóvezeték (nem tartozék)
HDMI
csatlakozóvezeték
(nem
tartozék)
DVDlejátszó
HDMI csatlakozóvezeték
(nem tartozék)
Koaxiális digitális csatlakozóvezeték (nem tartozék)
3: Külső készülékek csatlakoztatása
Az ábra egy példát mutat be a rádióerősítő és más készülékek összekötéséhez. Az egyéb készülékek
csatlakoztatási módjairól olvassa el a „Kezdeti lépések” 3. lépését a kezelési útmutatóban.
Ez a rádióerősítő képes a videojelek átalakítására. Olvassa el a „3b: A videokészülékek csatlakoztatása”
című részt a rádióerősítőhöz mellékelt kezelési útmutatóban.
4: Csatlakoztassa a hálózati csatlakozóvezetéket
Csatlakoztassa a mellékelt hálózati csatlakozóvezetéket a rádióerősítő AC IN aljzatához, majd dugja be a
vezeték másik végét a hálózati aljzatba.
A hálózati aljzat kialakítása és alakja a régiókódtól függően eltérő lehet. Olvassa el „A hálózati vezeték
csatlakoztatása” című részt a kezelési útmutatóban.
A megfelelő beállítások önműködő kalibrálása
(ÖNMÛKÖDÕ KALIBRÁLÁS)
Az önműködő kalibrálási funkció segítségével önműködően beállíthatja a hangsugárzókat, hogy elérhesse a
kívánt hangzást az összes csatlakoztatott hangsugárzóból.
1: Az önműködő kalibrálás megkezdése előtt
Megjegyzések
• A kalibrálás közben nagyon hangos mérőjel hallható a hangsugárzókból. Vegye figyelembe a hang
gyerekekre vagy a szomszédokra gyakorolt hatását.
• A nemkívánatos zajok hatásának elkerülése és a pontos mérés érdekében, az önműködő kalibrálást
csendes környezetben végezze el.
• Ha a mérőmikrofon és a hangsugárzók között bármilyen akadály található, a mérés nem végezhető el
megfelelően. A mérési hibák elkerülése érdekében távolítson el minden akadályt a mérési területről.
• Az önműködő kalibrálás nem hajtható végre az alábbi esetekben.
– Ha a MULTI IN funkciót kiválasztotta.
– Ha az ANALOG DIRECT funkciót használja.
– Fejhallgatót csatlakoztatott.
1
Helyezze el és csatlakoztassa a hangsugárzókat.
A részletekről lásd az előző oldalakat.
2
Csatlakoztassa a mellékelt mérőmikrofont az AUTO CAL MIC aljzathoz.
Az AUTO CAL MIC aljzat csak a mellékelt mérőmikrofon használatára szolgál. Ne csatlakoztasson
bármilyen más mikrofont ehhez az aljzathoz. Ellenkező esetben a rádióerősítő és a mikrofon
meghibásodhat.
3
Állítsa be a mérőmikrofont.
Helyezze el a mérőmikrofont a hallgatási pozícióba. Használjon egy asztalt vagy egy állványt, hogy a
mérőmikrofon fejmagasságban maradjon. A mérőmikrofont úgy helyezze el, hogy a baloldali mikrofon
a baloldali első hangsugárzó felé nézzen, a jobboldali mikrofon pedig a jobboldali első hangsugárzó felé
nézzen.
Aktív mélysugárzó használata
• A rádióerősítő készen áll a használatra. A részletekről olvassa el a rádióerősítőhöz mellékelt kezelési
útmutatót.
• Ha frekvenciaváltó funkcióval rendelkező mélysugárzót csatlakoztat, a frekvencia értékét állítsa a
maximumra.
• Ha olyan mélysugárzót csatlakoztat, mely önműködő kikapcsolási funkcióval rendelkezik, kapcsolja ki ezt
a funkciót.
Megjegyzés
A használt mélysugárzó karakterisztikájától függően előfordulhat, hogy a beállítási távolság nagyobb az aktuális pozícióétól.
2: Az önműködő kalibrálás elvégzése
Az önműködő kalibrálás funkció a következő értékek és jellemzők meghatározására szolgál:
A hangsugárzók csatlakoztatása vagy a csatlakoztatás hiánya, a hangsugárzók aljzatainak típusa, az egyes
hangsugárzók távolsága a hallgatási pozíciótól, a hangsugárzók mérete, a hangerő és a frekvencia szintje.
1
3
2
4, 5
3
1
2
Kapcsolja be a rádióerősítőt és a tv-készüléket.
Nyomja meg az ON SCREEN gombot a beállító menü megjelenítéséhez.
Válassza ki a tv-készüléken azt a csatornát, melyen a beállító menü megjelenik.
3
Nyomja meg a RECEIVER, majd a MENU gombot.
Megjelennek a beállítási menüpontok.
4
A / gombokkal válassza ki az „Auto
Calibration” menüpontot, majd nyomja meg a
gombot.
5
A / gombokkal válassza ki az „AUTO
gomb
CAL START” opciót, majd a
megnyomásával indítsa el a mérési műveletet.
A mérés öt másodperc után elindul. A tv-képernyőn követheti
a visszaszámlálást. A mérési hibák elkerülése érdekében a
visszaszámlálás alatt hagyja el a mérési területet.
6
A mérés elkezdődik.
A mérési művelet kb. 30 másodpercet vesz igénybe. Várjon a
mérés befejeződéséig.
Az önműködő kalibrálás megszakítása
Ha módosítja a hangerőt, funkciót vált, megváltoztatja a rádióerősítő hangsugárzókra voatkozó beállításait
vagy fejhallgatót csatlakoztat a rádióerősítőhöz, az önműködő kalibrálás megszakad.
3: A mérési eredmények elfogadása/mentése
1
Fogadja el a mérési eredményeket.
A mérés befejeződésekor egy hangjelzés szólal meg és a mérési eredmények megjelennek a kijelzőn.
Mérési eredmények Kijelzés
Ha a mérési
COMPLETE
művelet sikeresen
befejeződött
Ha a mérés sikertelen ERROR CODE

2
Teendő
Folytassa a műveletet a 2-es lépéssel.
Olvassa el a „Ha hibakódok jelennek meg” című
részt.
Mentse el a mérési eredményeket.
A / gombokkal válassza ki a „SAVE EXIT” opciót, majd
gombot.
nyomja meg a
A mérési eredményekről a kezelési útmutató „7: A megfelelő
beállítások önműködő kalibrálása (AUTOMATIKUS
KALIBRÁLÁS)” című részében olvashat részletesen.
Ha hibakódok jelennek meg
Próbálja ki a lehetséges megoldásokat és ismételje meg az
önműködő kalibrálást.
• CODE 31
Nyomja meg a
gombot, majd ismételje meg a méréseket
„Az önműködő kalibrálás elvégzése” című rész első pontjától
kezdve.
• CODE 32, 33
Nyomja meg a
gombot, a / gombokkal válassza ki a
„YES” opciót, majd nyomja meg ismét a
gombot.
Ismételje meg a méréseket „Az önműködő kalibrálás
elvégzése” című rész 5. pontjától kezdve.
Paraméter
Értékek
Hibakód
Ok és lehetséges megoldás
CODE 31
A SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) opcióhoz az OFF beállítást választotta.
Válasszon ki egy másik beállítást és ismételje meg az önműködő kalibrálást.
CODE 32
A mérés során egyik hangsugárzó sem azonosítható. Győződjön meg róla, hogy
a mérőmikrofon csatlakoztatása megfelelő-e, majd ismételje meg az önműködő
kalibrálást.
Ha a mérőmikrofon csatlakoztatása megfelelő és ennek ellenére hibakód jelenik
meg, előfordulhat, hogy a mikrofon csatlakozóvezetéke megsérült.
CODE 33 (F)
Nem csatlakoztatta az első hangsugárzókat vagy csak egy hátsó hangsugárzót
csatlakoztatott.
CODE 33 (SR) • A bal vagy a jobb oldali hátsó hangsugárzót nem csatlakoztatta.
• A hátsó centersugárzókat csatlakoztatta, de a hátsó hangsugárzókat nem.
Csatlakoztassa a hátsó hangsugárzót a SURROUND aljzathoz.
CODE 33 (SB) Csupán egy hátsó centersugárzót csatlakoztatott a SURROUND BACK
SPEAKERS R aljzathoz. Ha csak egy hátsó centersugárzót használ, azt a
SURROUND BACK SPEAKERS L aljzathoz csatlakoztassa.
Külső készülékek beállítása
A csatlakoztatott készülékek hangjának megfelelő megszólaltatásához be kell állítania az egyes készülékeket. A következőkben egy Sony készülék beállítását ismertetjük. Olvassa el az egyes készülékek kezelési
útmutatóját.
Sony Super Audio CD-lejátszó
Válassza ki a lejátszási területet (több- vagy kétcsatornás). Ha a kétcsatornás lejátszási területet választja ki,
előfordulhat, hogy a hang csak a bal/jobb első hangsugárzóból szólal meg.
Sony DVD-lejátszó
1
2
3
4
5
Válassza ki az „AUDIO SETUP” menüpontot a DVD-lejátszó beállítási
menüjében.
Válassza ki a „WIDE RANGE” beállítást az „AUDIO DRC” opcióhoz.
Válassza ki a „ON” beállítást a „DIGITAL OUT” opcióhoz.
Válassza ki a „DOLBY DIGITAL” beállítást a „DOLBY DIGITAL” opcióhoz.
Válassza ki az „ON” vagy a „DTS” beállítást a „DTS” opcióhoz.
(Válassza az adott modellnél elérhető beállítást)
Megjegyzés
Állítsa be a lejátszott lemez hangformátumát, amennyiben többcsatornás hangot szeretne hallgatni.
A beállítás után
A rádióerősítő készen áll a használatra. A részletekről olvassa el a kezelési útmutatót.
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\010COVIX.fm
masterpage: Right
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\020REG.fm2-694-840-11(2)
FIGYELMEZTETÉS
A tűzveszély és az áramütés elkerülése
érdekében ne tegye ki a készüléket
csapadék, nedvesség hatásának.
A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja el a
készülék szellőzőnyílásait újságpapírral, terítővel,
függönnyel, stb. Soha ne állítson égő gyertyát a készülékre.
A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében soha
ne tegyen folyadékkal teli edényt, pl. virágvázát a
készülékre.
A készüléket nem szabad több oldalról zárt térben
elhelyezni (pl. könyvszekrényben vagy beépített fülkében).
Úgy helyezze el a készüléket, hogy üzemzavar esetén azonnal ki tudja húzni a hálózati vezetéket a fali
konnektorból.
A kimerült elemeket nem szabad a
háztartási szemét közé dobni;
veszélyes hulladékként kell elhelyezni.
masterpage: Left
Az európai vásárlók számára
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való
eltávolítása (Használható az Európai
Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként.
Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé
vált termékének helyes kezelésével
segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez,
ahol a terméket megvásárolta.
2HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\020REG.fm
masterpage: Right
Néhány szó errõl az útmutatóról
• Jelen kezelési útmutató az STR-DA1200ES készülék leírását tartalmazza. Ellenőrizze készüléke
típusát az előlap jobb alsó szélén.
• Az útmutatóban szereplő leírások a mellékelt
távvezérlő kezelőszerveire vonatkoznak. Ezek az
útmutatások azonban a készülék azonos vagy hasonló elnevezésű kezelőszerveire is érvényesek.
Ez a készülék a Dolby* Digital és Pro Logic
Surround, illetve a DTS** Digital Surround System
rendszerrel rendelkezik.
* A Dolby Laboratories engedélyével felhasználva.
A „Dolby”, a „Pro Logic”, a „Surround EX” és a
dupla D jel a Dolby Laboratories védjegyei.
** A készülék gyártása a Digital Theater Systems,
Inc. engedélyével történt. Az egyesült államokbeli szabadalmi számok: 5 451 942, 5 956 674,
5 974 380, 5 978 762, 6 226 616, 6 487 535
valamint egyéb, az Egyesült Államokon kívüli
nemzetközi szabványok kerültek bejegyzésre. A
„DTS”, a „DTS-ES”, a „Neo:6” és a „DTS 96/
24” a Digital Theatre Systems, Inc. védjegyei.
Copyright 1996, 2003 Digital Theater Systems,
Inc. Minden jog fenntartva.
Ez a rádióerősítő a High-Definition Multimedia
Interface (HDMI™) technológiát alkalmazza.
A HDMI, a HDMI-logo és a High Definition
Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC
márkaneve vagy bejegyzett márkaneve.
3HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\010COVTOC.fm
masterpage: Left
Tartalomjegyzék
Kezdeti lépések
A kezelőszervek leírása .................................6
1: A hangsugárzók elrendezése ...................16
2: A hangsugárzók csatlakoztatása..............17
3a: Az audiokészülékek csatlakoztatása......19
3b: A videokészülékek csatlakoztatása .......24
4: Az antennák csatlakoztatása....................35
5: A rádióerősítő és a távvezérlő
előkészítése ................................................ 36
6: A hangsugárzók beállítása.......................38
7: A megfelelő beállítások önműködő
kalibrálása (AUTO CALIBRATION) ....40
Lejátszás
A kívánt műsorforrás kiválasztása...............47
Super Audio CD/CD műsorának
hallgatása..................................................48
DVD-műsor megtekintése ...........................49
Videojáték használata ..................................50
Videoműsor megtekintése ...........................51
A megfelelő paraméterek önműködő
beállítása
(Auto Calibration menü)........................ 68
A térhangzású hang
beállítása
Dolby Digital és DTS Surround formátumú
műsorok lejátszása
(A.F.D. funkció)..................................... 69
Hangzásképek kiválasztása
(DSC) ..................................................... 71
Csak az első két hangsugárzó használata
(2CH STEREO) ..................................... 73
A térhangzású hangtér élményének megőrzése
alacsony hangerőnél
(NIGHT MODE).................................... 73
A hang meghallgatása beállítások nélkül
(ANALOG DIRECT) ............................ 74
A hangsugárzók hangerejének és hangerőegyensúlyának beállítása
(TEST TONE)........................................ 74
A módosított hangzásképek visszaállítása
az eredeti állapotba ................................ 76
Erősítő műveletek
A menü használata.......................................52
A jelszint beállítása
(Level Settings menü).............................56
Az osztottsávos hangszínszabályzó használata
(EQ Settings menü)..................................57
A térhangzás beállítása
(Sur Settings menü) ................................59
A rádió beállítása
(Tuner Settings menü) ............................61
A hang beállítása
(Audio Settings menü)............................62
A kép beállítása
(Video Settings menü) ............................63
A hangsugárzók beállítása
(Speaker Settings menü).........................63
A rendszer beállítása
(System Settings)....................................67
A rádió használata
FM/AM rádióműsorok hallgatása............... 77
Az FM állomások önműködő tárolása
(AUTOBETICAL)................................. 78
Az állomások tárolása................................. 79
A rádiós adatrendszer (RDS) használata .... 81
További műveletek
A rádióerősítő menüinek megjelenítése
a tv-képernyőn ....................................... 83
A bemenetek elnevezése............................. 84
Váltás digitális és analóg hang között
(INPUT MODE) .................................... 85
4HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\010COVTOC.fm
masterpage: Right
Digitális műsorok meghallgatása más
bemeneteken keresztül
(DIGITAL ASSIGN).............................. 86
HDMI műsorok megnézése más bemeneteken
keresztül
(HDMI ASSIGN)................................... 87
Komponens műsorok megnézése más
bemeneteken keresztül
(COMPONENT VIDEO ASSIGN) ....... 88
A kijelzések beállítása................................. 89
A kikapcsolás időzítő használata ................ 90
Felvételkészítés a rádióerősítő
használatával .......................................... 90
Kettős erősítésű csatlakoztatás.................... 91
A távvezérlő használata
A különböző készülékek vezérlésére
szolgáló gombok táblázata..................... 93
A távvezérlő programozása......................... 94
A távvezérlő memóriájának törlése............. 97
További információk
Fogalom magyarázat ................................... 98
Biztonsági előírások.................................. 100
Hibaelhárítás ............................................. 101
Minőségtanúsítás....................................... 105
Tárgymutató .............................................. 108
5HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Left
Kezdeti lépések
A kezelõszervek leírása
Elõlap
A fedél eltávolítása
Nyomja meg a PUSH feliratú részt.
Ha a fedelet leveszi, ügyeljen arra, hogy a
gyermekek ne férhessenek hozzá.
Megnevezés
Funkció
APOWER
A rádióerősítő be- vagy
kikapcsolása (36., 48.,
49., 50., 51., 76. oldal).
BAUTO CAL MIC A mellékelt beállítóaljzat
mikrofon csatlakoztatása a Digital Cinema
önműködő kalibráláshoz (40. oldal).
6HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Right
Funkció
Megnevezés
Funkció
CTONE MODE
A FRONT BASS (első
hangsugárzók mélytartománya) és a FRONT
TREBLE (első hangsugárzók magastartománya) beállítása. A
TONE MODE gombbal válassza ki a BASS
vagy a TREBLE opciót, majd a TONE szabályzóval állítsa be a
megfelelő szintet
(57. oldal).
KDISPLAY
A bemeneti mód
kiválasztása, ha ugyanazt a komponenst a digitális és az analóg aljzathoz is csatlakoztatta
(85. oldal).
TONE
DMEMORY/
ENTER
TUNING MODE
A vevőegység
vezérlése (FM/AM)
(77. oldal).
INPUT MODE
LMULTI CH IN
A MULTI CHANNEL
INPUT bemenethez
csatlakoztatott külső
komponens műsorának
közvetlen kiválasztása
(47. oldal).
MA.DIRECT
Kiváló hangminőségű
analóg lejátszás
(74. oldal).
NPHONES aljzat Fejhallgató csatlakoz-
TUNING
ETávvezérlés
érzékelő
tatása (72. oldal).
A távvezérlő jeleinek
érzékelése.
FDIMMER
A kijelző fényerejének
beállítására szolgál.
GSLEEP
A kikapcsolás időzítő
aktiválása (90. oldal).
HSUR BACK
Az SB DECODING
(hátsó hangsugárzó
dekódolás) funkció
aktiválása (60. oldal).
DECODING
I Kijelző
J2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
A kiválasztott komponens aktuális állapotának, illetve a választható opciók kijelzése
(8. oldal).
OSPEAKERS
Az első hangsugárzók
(OFF/A/B/A+B) működési módjának kiválasztása (OFF, A, B,
A+B) (38. oldal).
PVIDEO 3 IN/
Hordozható audio-,
PORTABLE AV videokészülék, pl.
IN aljzat
kamkorder vagy
videojáték
csatlakoztatása (32.,
50. oldal).
QMULTI
CHANNEL
DECODING
jelző
RINPUT
SELECTOR
Hangzásképek kiválasztása (69. oldal).
SMASTER
VOLUME
Többcsatornás hang
dekódolása közben
világít (49. oldal).
A kívánt bemeneti műsorforrás kiválasztása
(47., 48., 49., 50., 51.,
84., 85., 91. oldal).
Az összes hangsugárzó
hangerejének együttes
szabályozása (47., 48.,
49., 50., 51. oldal).
7HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
Kezdeti lépések
Megnevezés
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Left
A kijelzõn látható kijelzések
Megnevezés
Funkció
Megnevezés
A SW
Akkor világít, amikor a
mélysugárzó kiválasztó
funkció „YES” beállítását
kiválasztja (63. oldal), és a
hangkimenet megjelenik a
SUB WOOFER aljzaton.
Amíg ez a jelző világít, a
rádióerősítő a lemezen található L.F.E. információk,
illetve az első csatorna kisfrekvenciás komponense
alapján állítja elő a mélyhang-kimenetet.
B Hangcsatorna Az éppen lejátszott hangjelzők
L
R
C
SL
SR
S
SBL
SBR
SB
Funkció
csatorna betűjelzése (L, C,
R, stb.) világít. A betűk körüli világító négyzetek azt
jelölik, hogyan keveri le a
készülék a műsorforrás
hangját (a hangsugárzó
beállítástól függően).
Bal első
Jobb első
Középső (mono)
Bal hátsó
Jobb hátsó
Hátsó (mono, vagy a Pro
Logic által dekódolt hátsó)
Hátsó centersugárzó bal
Hátsó centersugárzó jobb
Hátsó centersugárzó
középső (a 6.1 csatornás
dekódolás által előállított
hátsó center komponens)
Példa:
Felvételi formátum (első/
hátsó): 3/2.1
Csatorna elrendezés: „NO”
beállítás a hátsó hangsugárzóknál
Hangzáskép: A.F.D. AUTO
SW
L
SL
C
R
SR
8HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\030CON.fm
Megnevezés
Funkció
(EX)
szülék Dolby Digital hanggal felvett műsort dekódol.
A „; DIGITAL EX” akkor világít, amikor a készülék Dolby Digital EX bemenőjelet érzékel. Dolby Digital formátumban felvett lemez lejátszásakor ellenőrizze, hogy végrehajtotta-e
a digitális csatlakoztatást és
az INPUT MODE gombbal
nem az „ANALOG” funkciót választotta-e ki
(85. oldal).
D INPUT
Folyamatosan világít. Az aktuális műsorforrásnak megfelelő bemenet jelző is világít.
E AUTO
Akkor világít, ha az INPUT
MODE gombbal az „AUTO”
beállítást választotta ki
(85. oldal).
F HDMI
Akkor világít, ha a külső készüléket a HDMI IN aljzaton keresztül csatlakoztatta
ehhez a rádióerősítőhöz
(25. oldal).
G DTS (-ES)
Akkor világít, amikor a készülék DTS bemenőjelet érzékel. A „DTS-ES” akkor
világít, amikor a készülék
DTS-ES bemenőjelet érzékel. DTS formátumban felvett lemez lejátszásakor
ellenőrizze, hogy végrehajtotta-e a digitális csatlakoztatást és az INPUT MODE
gombbal nem az
„ANALOG” funkciót választotta-e ki (85. oldal).
H 96/24
Akkor világít, amikor a készülék DTS 96/24 típusú
(96 kHz/24 bit) bemenőjelet
érzékel.
Megnevezés
Funkció
I COAX
Akkor világít, ha az INPUT
MODE gombbal az „AUTO”
beállítást választotta ki, és a
COAXIAL aljzaton keresztül digitális bemenőjel érkezik a készülékhez, illetve ha
az INPUT MODE gombbal a
„COAX” beállítást választotta ki (85. oldal).
J OPT
Akkor világít, ha az INPUT
MODE gombbal az „AUTO”
beállítást választotta ki, és az
OPTICAL aljzaton keresztül
digitális bemenőjel érkezik a
készülékhez, illetve ha az
INPUT MODE gombbal az
„OPT” beállítást választotta
ki (85. oldal).
K ANALOG
Akkor világít, ha az INPUT
MODE gombbal az „AUTO”
beállítást választotta ki, és
nem érkezik digitális bemenőjel a COAXIAL vagy az
OPTICAL aljzaton keresztül,
illetve ha az INPUT MODE
gombbal az „ANALOG” beállítást választotta ki, továbbá az ANALOG DIRECT
funkció működése közben
(85. oldal).
L MULTI IN
Akkor világít, ha a MULTI
IN bemenetre kapcsol
(47. oldal).
M SB DEC
Akkor világít, amikor a hátsó centercsatorna dekódolása zajlik (60. oldal).
N RDS
RDS információk vétele
közben világít (81. oldal).
O D.RANGE
Akkor világít, amikor a dinamika-szűkítő funkció aktív (57. oldal).
folytatódik
9HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
Kezdeti lépések
C ; DIGITAL Akkor világít, amikor a ké-
masterpage: Right
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Left
Megnevezés
Funkció
Megnevezés
Funkció
P EQ
Akkor világít, amikor a
hangszínszabályzó funkciót
bekapcsolja (57. oldal).
V MATRIX
Akkor világít, ha bekapcsolja a DTS-ES Matrix
dekódert (60. oldal).
Q SLEEP
Akkor világít, ha a kikapcsolás időzítő funkciót
aktivizálja (90. oldal).
W SP-A/SP-B/ A kiválasztott hangsugárzó-
R L.F.E.
S ; PRO
LOGIC (II/
IIx)
Akkor világít, ha a lejátszott
lemez L.F.E. (kisfrekvenciás) információkat is tartalmaz és a készülék éppen az
L.F.E. csatorna műsorát dekódolja. A betűk alatt lévő
skálán látható az aktuális
jelszint. Mivel a műsornak
csak bizonyos részein vannak jelen az L.F.E. jelek,
lejátszás közben a sáv esetenként ingadozhat (vagy
kikapcsolhat).
Akkor világít, amikor a készülék a kétcsatornás jelből
a Pro Logic áramkörrel középső és hátsó csatornát állít elő. A „; PRO LOGIC
II” akkor világít, amikor a
Pro Logic II MOVIE/
MUSIC/GAME dekóder
működik. A „PRO LOGIC
IIx” akkor világít, amikor a
Pro Logic IIx MOVIE/
MUSIC/GAME dekóder
működik (70. oldal).
SP-OFF
X PRESET
rendszernek megfelelően
világít (38. oldal).
Az „SP-OFF” akkor világít,
ha az „SP-OFF” beállítást
választotta ki, vagy ha
fejhallgatót csatlakoztatott.
Akkor világít, ha a
„PRESET” hangolási módot (TUNING MODE) választotta ki.
Y Vevőegység Akkor világít, amikor a rájelzők
dióerősítő behangol egy rádióállomást (77–82. oldal),
stb.
Z MEMORY
Akkor világít, amikor egy
memóriafunkciót – pl. elnevezés (84. oldal), stb. –
kiválaszt.
wj VOLUME
Az aktuális hangerőszint
megjelenítése.
Megjegyzés
Egyik jelző sem világít, ha a
középső és hátsó hangsugárzó
paraméter „NO” beállítását választotta ki (64. oldal).
T NEO:6
Akkor világít, ha bekapcsolja a DTS Neo:6
Cinema/Music dekódert
(70. oldal).
U DISCRETE Akkor világít, ha bekapcsolja a DTS-ES Discrete
dekódert (60. oldal).
10HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Right
Hátoldal
Kezdeti lépések
ADIGITAL INPUT/OUTPUT terület
OPTICAL IN/ DVD-lejátszó, Super
OUT aljzat
Audio CD-lejátszó,
stb. csatlakoztatása.
A COAXIAL aljzat
COAXIAL IN jobb hangminőséget
biztosít
aljzat
(19., 20., 29. oldal).
HDMI IN/
MONITOR
OUT aljzat
DVD-lejátszó vagy
műholdvevő csatlakoztatására szolgál.
A képet és a hangot
tv-készülékhez vagy
kivetítőhöz továbbítja a készülék (25. oldal).
BANTENNA terület
CCOMPONENT VIDEO INPUT/
OUTPUT terület
COMPONENT
VIDEO (Y, PB/
CB, PR/CR)
INPUT/
OUTPUT
aljzat*
DAUDIO INPUT/OUTPUT terület
L
AUDIO IN/
OUT aljzat
MD-készülék vagy
kazettás magnó csatlakoztatása
(19., 23. oldal).
MULTI
CHANNEL
INPUT aljzat
Olyan Super Audio
CD-lejátszó vagy
DVD-lejátszó csatlakoztatása, mely 7.1
vagy 5.1 csatornás
analóg hangkimenettel rendelkezik (19.,
22. oldal).
PRE OUT
aljzat
Külső erősítő
csatlakoztatása.
R
FM ANTENNA A rádióerősítőhöz
aljzat
mellékelt FM-huzalantenna csatlakoztatása (35. oldal).
AM
ANTENNA
aljzat
A rádióerősítőhöz
mellékelt AM-keretantenna csatlakoztatása (35. oldal).
DVD-lejátszó, tvkészülék vagy
műholdvevő
csatlakoztatása (27.,
30. oldal).
folytatódik
11HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Left
EVIDEO/AUDIO INPUT/OUTPUT
terület
L
AUDIO IN/
OUT aljzat
R
Videomagnó vagy
DVD-lejátszó, stb.
csatlakoztatása (29.,
30., 31., 32. oldal).
VIDEO IN/
OUT aljzat*
S VIDEO IN/
OUT aljzat*
FSPEAKERS terület
Hangsugárzók csatlakoztatása (17. oldal).
* Ha a MONITOR OUT aljzathoz tv-készüléket
csatlakoztat, a bemeneten megjelenő műsort a tvképernyőn nézheti (27. oldal). Ha megnyomja a
távvezérlő ON SCREEN gombját, egyes menübeállításokat és hangzásképeket a tv-képernyőn is
ellenőrizhet (83. oldal).
12HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\030CON.fm
A távvezérlõ
Megnevezés Funkció
A AV ?/1
A távvezérlőhöz hozzárendelt
(be/készen- Sony audio-, videokészülék bevagy kikapcsolása (94. oldal).
lét)
Ha ezzel együtt a ?/1 (B)
gombot is megnyomja a rádióerősítővel együtt a többi készülék is kikapcsol (SYSTEM
STANDBY).
Megjegyzés
Az AV ?/1 kapcsoló funkciója
az üzemmód gombok (C)
megnyomásakor önműködően
megváltozik
RM-AAP015
B ?/1
(be/
készenlét)
C Bemenetválasztó
gombok
D RECEIVER
E NIGHT
MODE
F INPUT
MODE
G 2CH
A.F.D.
A rádióerősítő be- vagy
kikapcsolása.
A megfelelő gomb megnyomásával válassza ki a kívánt készüléket. Ha bármelyik választógombot megnyomja, a
rádióerősí-tő bekapcsol. Ezek a
gombok gyári beállítás szerint
Sony készü-lékeket vezérelnek
(47. oldal). A hozzárendelés
megváltoztatható „A távvezérlő
programozása” című fejezetben
(94. oldal) leírtak szerint.
A rádióerősítő funkcióinak vezérléséhez nyomja meg ezt a
gombot (52. oldal).
A NIGHT MODE funkció
bekapcsolásához nyomja meg
ezt a gombot (73. oldal).
A bemeneti mód kiválasztása, ha
az adott készülékeket a digitális
és az analóg aljzatokhoz is
csatlakoztatta (85. oldal).
A kívánt hangzáskép kiválasztása (69. oldal).
MOVIE
MUSIC
folytatódik
13HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
Kezdeti lépések
A mellékelt RM-AAP015 típusú távvezérlővel
a rádióerősítőn kívül olyan Sony audio-,
videokészülékeket is működtethet, melyekre a
távvezérlőt megtanította (94. oldal).
masterpage: Right
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\030CON.fm
Megnevezés Funkció
Megnevezés Funkció
H Szám-
O m/M a)
gombok
I ENTER
MEMORY
J DISPLAY
K
V/v/B/b
L TOOLS
OPTIONS
M MENU
Nyomja meg:
– ha rádióállomást szeretne tárolni/előhívni.
– ha szeretné kiválasztani a műsorszám számát CD-lejátszón,
DVD-lejátszón vagy MD-készüléken. A 10-es számot a
0/10 gombbal választhatja ki.
– szeretné beírni a videomagnó
vagy a műholdvevő csatornaszámát.
– a TV (wj) gomb megnyomása
után a megfelelő
számgombbal tv-csatornát
választhat.
Csatorna, lemez vagy
műsorszám számgombbal
történő kiválasztása után a szám
bevitelére szolgál.
A DVD-lejátszó, CD-lejátszó,
MD-készülék vagy kazettás
x a)
magnó, stb. működtetésére
X a)
b)
szolgáló gombok.
H
./> a)
TUNING +/– Rádióállomások kiválasztása
(77., 80. oldal).
P PRESET
+ b)/–
TV CH +/–
Q F1/F2
Megnyomásával tárolhatja a rádióadót.
Nyomja meg ezt a gombot, ha
szeretné kiválasztani a kijelzőn
megjelenő információkat, illetve
a videomagnó, műholdvevő,
CD-lejátszó, DVD-lejátszó vagy
MD-készülék képernyőinformációit.
A MENU (qd) vagy a TOP
MENU (qk) gomb megnyomása
után használja a V/v, B vagy a b
vezérlőgombot a beállítások kiválasztására. Ezután nyomja meg a
vezérlőgomb
részét a
kiválasztás megerősítéséhez (52.
oldal).
A tv-készülék, műholdvevő,
videomagnó, stb. működtetéséhez először nyomja meg a TV
(wj) gombot, majd a TV CH +/–
gombot.
Nyomja meg a TV (wj) gombot,
majd az F1 vagy az F2 gombbal
válassza ki a működtetni kívánt
készüléket.
• Merevlemezes felvevő
F1: HDD
F2: DVD
• DVD/VHS kombinált
készülék
F1: DVD
F2: VHS
Nyomja meg egyszerre a TV/
VIDEO és a TV (wj) gombot a
bemenőjel kiválasztásához (TV
vagy videobemenet).
WIDE
Ezzel a gombbal
szélesképernyős üzemmódba
kapcsolhat.
R TOP MENU
MENU
N REPLAY
Megnyomásával visszajátszhatja
B·/
a videomagnón vagy DVD-lejátADVANCE szón lejátszott előző jelenetet,
·b
vagy gyors előrekeresést végezhet az aktuális jeleneten belül.
FM/AM rádióadók tárolása vagy
a tárolt állomások kiválasztása.
TV/VIDEO
A gomb megnyomásával a
DVD-lejátszóra, stb. vonatkozó
menü-pontok jeleníthetők meg
és választhatók ki.
A rádióerősítő, a DVD-lejátszó
vagy a tv-készülék, stb. menüjének megjelenítésére szolgál.
masterpage: Left
S MUTING
Nyomja meg ezt a gombot a
DVD-lejátszó képernyőmenüjének vagy súgójának a tv-képernyőn történő megjelenítéséhez.
Ezután a V/v/B/b és a
gombokkal állítsa be a
menüpontokat.
Nyomja meg ezt a gombot a
DVD-lejátszó képernyőmenüjének a tv-képernyőn történő
megjelenítéséhez. Ezután a V/v/
B/b és a
gombokkal állítsa
be a menüpontokat (93. oldal).
Megnyomásával elnémíthatja a
hangot (47. oldal).
14HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\030CON.fm
Megnevezés Funkció
wk RM SET
VOL +/–
Az összes hangsugárzó hangerejének együttes beállítása.
TV VOL +/– Nyomja meg a TV (wj) gombot,
majd a TV VOL +/– gombokkal
állítsa be a tv-készülék
hangerejét.
U DISC SKIP
V RETURN/
EXIT O
W ON
SCREEN
X CLEAR
>10
Nyomja meg, ha át akar ugrani
egy lemezt (csak többlemezes lemezváltók esetén használható).
Nyomja meg ezt a gombot, ha
visz-sza akar térni az előző
menühöz, illetve ha ki akar lépni a
videomagnó, DVD-lejátszó vagy
műholdvevő képernyőmenüjéből
(93. oldal).
Nyomja meg ezt a gombot a
rádióerősítő állapotának kijelzéséhez. Ha ezután megnyomja a
MENU (qd) gombot,
megjelenik rádióerősítő menüje
(83. oldal).
UP
A távvezérlő beállításához ezt a
gombot kell megnyomni.
a)
Az egyes készülékek különböző funkcióinak
vezérlésére használható gombokat lásd a 93. oldali
táblázatban.
b)
Ezeken a gombokon (H, PRESET+) tapintható
kiemelkedés (tapintópont) található. A tapintópont
viszonyítási pontként használható a rádióerősítő
használata közben.
Megjegyzések
• A rádióerősítő típusától függően előfordulhat,
hogy a fentiekben felsorolt funkciók némelyike
nem működik.
• A fenti táblázatban szereplő funkció-magyarázatok
csupán példák. Éppen ezért – a működtetni kívánt
készülék típusától függően – a funkciók használata
eltérő lehet, illetve egyáltalán nem lehetséges.
Nyomja meg, ha
– téves számgombot nyomott
meg.
– vissza kíván térni a
műholdvevő vagy a DVDlejátszó folyamatos lejátszási,
stb. üzemmódjához.
Nyomja meg a következők kiválasztásához
– videomagnó, műholdvevő,
CD-lejátszó vagy MD-készülék 10-nél nagyobb sorszámú
műsorszámai.
– digitális CATV
csatornaszámai.
D.TUNING A közvetlen hangolási mód kiválasztására szolgál (78. oldal).
Y A.DIRECT
Z SLEEP
wj TV
A kiválasztott bemenet
hangjának átkapcsolása analóg
formátumra, bármilyen
hangfeldolgozás nélkül (74.
oldal).
Nyomja meg a kikapcsolás
időzítő funkció bekapcsolásához
és a kikapcsolást megelőző
időtartam beállításához (90.
oldal).
A tv-funkciók vezérléséhez
nyomja meg ezt a gombot.
15HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
Kezdeti lépések
Megnevezés Funkció
T MASTER
masterpage: Right
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Left
1: A hangsugárzók elrendezése
Ez a rádióerősítő lehetővé teszi 7.1 csatornás
hangsugárzó rendszer (7 hangsugárzó és egy
mélysugárzó) használatát.
Az 5.1/7.1 csatornás rendszer
„Hátsó centercsatorna dekódolási módszerének kiválasztása (SB DECODING)” című
fejezetet a 60. oldalon).
Példa a 7.1 csatornás hangsugárzó elrendezésre
A többcsatornás hang maximális kihasználásához öt hangsugárzóra (két első hangsugárzó,
két hátsó hangsugárzó és egy középső hangsugárzó) és egy mélysugárzóra van szükség
(5.1 csatorna).
Példa az 5.1 csatornás hangsugárzó elrendezésre
AElső hangsugárzó (bal)
BElső hangsugárzó (jobb)
CKözépső hangsugárzó
DHátsó hangsugárzó (bal)
EHátsó hangsugárzó (jobb)
HMélysugárzó
AElső hangsugárzó (bal)
BElső hangsugárzó (jobb)
CKözépső hangsugárzó
DHátsó hangsugárzó (bal)
EHátsó hangsugárzó (jobb)
FHátsó centersugárzó (bal)
GHátsó centersugárzó (jobb)
HMélysugárzó
Hasznos tudnivalók
• Ha 6.1 csatornás hangsugárzó rendszert épít ki, a
hátsó centersugárzót helyezze a műsorhallgatási
pozíció mögé.
• Mivel a mélysugárzó nem irányérzékeny hangokat
sugároz, gyakorlatilag bárhová elhelyezheti azt.
Ha egy plusz hátsó centersugárzót (6.1 csatorna) vagy két hátsó centersugárzót (7.1 csatorna) csatlakoztat, részese lehet a Surround
EX formátumban felvett DVD-műsorok kivételesen magas hangminőségének. (Lásd a
16HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Right
2: A hangsugárzók csatlakoztatása
G
F
A
E
D
Kezdeti lépések
H
FRONT SPEAKERS
B („B” első hangsugárzó) aljzatok a)
B
C
B
A
A Mono audio csatlakozóvezeték (nem tartozék)
B Hangsugárzó vezetékek (nem tartozék)
A
B
C
D
E
F
G
H
Első hangsugárzó A (bal)
Első hangsugárzó A (jobb)
Középső hangsugárzó
Hátsó hangsugárzó (bal)
Hátsó hangsugárzó (jobb)
Hátsó centersugárzó (bal)b)
Hátsó centersugárzó (jobb)b)
Mélysugárzóc)
a)
Ha két első hangsugárzó párt kíván csatlakoztatni, a második párt a FRONT SPEAKERS B aljzatokhoz kell csatlakoztatni. A
használni kívánt hangsugárzó párt a
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) gombbal
lehet kiválasztani. A részleteket lásd „A
hangsugárzó rendszer kiválasztása” című
fejezetben (38. oldal).
b)
Ha csupán egy hátsó centersugárzót csatlakoztat, használja a SURROUND BACK
SPEAKERS L aljzatot.
folytatódik
17HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\030CON.fm
c)
masterpage: Left
Ha a csatlakoztatott mélysugárzó önműködő kikapcsolási funkcióval is rendelkezik,
filmnézés közben kapcsolja ki ezt a funkciót.
Ha bekapcsolva hagyja, az önműködő kikapcsolási funkció a bemenőjel hangerőszintje alapján készenléti állapotba kapcsolja a mélysugárzót, ezért az nem fog működni, amikor szükség lenne rá.
Megjegyzés
Ha mindegyik csatlakoztatott hangsugárzó impedanciája 8 Ω vagy annál nagyobb, válassza ki az
„SP.IMPEDANCE” menüpont „8 ohm” beállítását a
főmenüben. Egyéb hangsugárzók csatlakoztatása
esetén a „4 ohm” beállítást kell választani. A részleteket lásd a „6: A hangsugárzók beállítása” című
fejezetben (38. oldal).
Hasznos tudnivaló
Ha a rendszer egyes hangsugárzóit egy másik végerősítőhöz szeretné csatlakoztatni, használja a PRE
OUT aljzatokat. Azonos hangkimenet jelenik meg a
SPEAKERS és a PRE OUT aljzatokon (csak az első
hangsugárzóknál). Ha például az első hangsugárzókat egy másik erősítőhöz szeretné csatlakoztatni,
csatlakoztassa a másik erősítőt a PRE OUT FRONT
Lejátszás vagy R aljzatokhoz.
18HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Right
3a: Az audiokészülékek csatlakoztatása
Az audio-, bemeneti/kimeneti
aljzat kiválasztása
Ebben a fejezetben elmagyarázzuk, hogyan
kell a külső készülékeket a rádióerősítőhöz
csatlakoztatni. Mielőtt hozzákezdene, olvassa
el az alábbi „Csatlakoztatni kívánt készülék”
című táblázatban feltüntetett oldalakon
található leírást.
Miután az összes készüléket csatlakoztatta,
folytassa „4: Az antennák csatlakoztatása”
című fejezettel (35. oldal).
Csatlakoztatni kívánt készülék
Super Audio CDlejátszó/CD-lejátszó
MD-készülék/
Kazettás magnó
Analóg lemezjátszó
A hangminőség függ a csatlakoztatáshoz használt aljzattól. Lásd a következő rajzot. A csatlakoztatás módját a csatlakoztatni kívánt készüléken található aljzatok határozzák meg.
Oldal
Digitális audio kimenettel
20
Többcsatornás
audiokimenettel
22
Csak analóg audio kimenettel
23
Digitális audio kimenettel
20
Csak analóg audio kimenettel
23
Digitális
Analóg
Magas hangminőség
23
Megjegyzések
• Az optikai digitális vezeték csatlakoztatásakor a
csatlakozódugót merőlegesen, ütközésig kell az
aljzatba tolni.
• Az optikai vezetéket nem szabad meghajlítani
vagy csomót kötni rá.
Hasznos tudnivaló
Mindegyik digitális aljzat kompatibilis a 32 kHz-es,
44,1 kHz-es, 48 kHz-es és a 96 kHz-es mintavételezési frekvenciával működő berendezésekkel.
19HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
Kezdeti lépések
A készülékek
csatlakoztatásának módja
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Left
Digitális audio-, bemenettel/
kimenettel
rendelkezõ készülékek csatlakoztatása
A következő ábra Super Audio CD-lejátszó,
CD-lejátszó vagy MD-készülék/kazettás magnó csatlakoztatásának módját mutatja be.
Super Audio CD-lejátszó,
CD-lejátszó
MD-készülék/kazettás
magnó
C
A
B
A
A Audio csatlakozóvezeték (nem tartozék)
B Koaxiális digitális vezeték (nem tartozék)
C Optikai digitális vezeték (nem tartozék)
20HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Right
Megjegyzések
Kezdeti lépések
• Ha a Super Audio CD-lejátszót csak a
COAXIAL SA-CD/CD IN aljzathoz csatlakoztatta a rádióerősítőn, a Super Audio CDlejátszás hangja nem lesz hallható. Ha Super
Audio CD-lemezt szeretne lejátszani, a csatlakoztatást a rádióerősítő MULTI
CHANNEL INPUT vagy SA-CD/CD IN
bemenetén keresztül építse ki. Olvassa el a
Super Audio CD-lejátszó kezelési útmutatóját is.
• A Super Audio CD-lemez műsoráról nem
készíthető digitális hangfelvétel. Ha felvételt szeretne készíteni, használja az analóg
aljzatot.
• Az optikai digitális vezeték csatlakoztatásakor a csatlakozódugót merőlegesen, ütközésig kell az aljzatba tolni.
• Az optikai vezetéket nem szabad
meghajlítani vagy csomót kötni rá.
Ha több digitális készüléket szeretne csatlakoztatni, de nem talál szabad bemenetet
Lásd a „Digitális műsorok meghallgatása más
bemeneteken keresztül (DIGITAL ASSIGN)”
című fejezetet (86. oldal).
Hasznos tudnivaló
Az LD-lejátszó DOLBY DIGITAL RF OUT aljzatát
nem szabad közvetlenül a rádióerősítő digitális
bemeneteihez csatlakoztatni. Használjon egy RFdemodulátort.
21HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Left
Többcsatornás kimenettel rendelkezõ
készülékek csatlakoztatása
Ha a DVD-lejátszó vagy a Super Audio CDlejátszó rendelkezik többcsatornás kimenettel,
és azt a rádióerősítő MULTI CHANNEL
INPUT bemenetéhez csatlakoztatja, a többcsatornás jel feldolgozását a rádióerősítő fogja elvégezni. Ehhez hasonlóan, a rádióerősítő többcsatornás aljzatához többcsatornás külső
dekódert is csatlakoztathat.
DVD-lejátszó, Super
Audio CD-lejátszó, stb.
A
B
A Audiovezeték (nem tartozék)
B Mono audio csatlakozóvezeték (nem tartozék)
Megjegyzés
A DVD és Super Audio CD-lejátszók nem rendelkeznek SURROUND BACK csatlakozókkal.
22HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Right
Kezdeti lépések
Csak analóg audio aljzatokkal
rendelkezõ készülékek csatlakoztatása
Az alábbi ábrán a csak analóg aljzattal rendelkező készülékek (pl. kazettás magnó, lemezjátszó, stb.) csatlakoztatásának módját láthatja.
Super Audio
CD/
CD-lejátszó
MD-készülék/
kazettás magnó
A
A
A
Lemezjátszó
A Audiovezeték (nem tartozék)
Megjegyzés
Ha a lemezjátszó földelő vezetékkel rendelkezik,
csatlakoztassa a földelő vezetéket a rádióerősítő (U)
SIGNAL GND aljzatához.
23HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Left
3b: A videokészülékek csatlakoztatása
A készülékek csatlakoztatásának módja
Ebben a fejezetben elmagyarázzuk, hogyan
kell a külső készülékeket a rádióerősítőhöz
csatlakoztatni. Mielőtt hozzákezdene, olvassa
el az alábbi „Csatlakoztatni kívánt készülék”
című táblázatban feltüntetett oldalakon
található leírást.
Miután az összes készüléket csatlakoztatta,
folytassa „4: Az antennák csatlakoztatása”
című fejezettel (35. oldal).
Csatlakoztatni kívánt készülék
A képminőség függ attól is, hogy melyik aljzatot használja a készülék csatlakoztatására.
Tekintse át a következő ábrát. Válassza ki azt
a csatlakoztatási módot, mely az Ön készülékén lévő aljzatnak megfelel.
Oldal
HDMI aljzattal
25
Tv-monitor
27
DVD-lejátszó, DVD-felvevő
A csatlakoztatható videó bemeneti/kimeneti aljzatok
Digitális
Analóg
29–30
Műholdvevő
31
Videomagnó
32
Videokamera, videojáték, stb.
32
Kiváló minőségű kép
24HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Right
A HDMI a Nagyfelbontású Multimédiás Csatlakozó rövidítése. Ez egy olyan csatlakozóaljzat, mely digitális formában továbbítja a
video- és audiojeleket.
DVD-lejátszó
Audiojelek
B
A HDMI jellemzői
Ha a rádióerősítőt és a lejátszó készüléket, vagy
a rádióerősítőt és a tv-készüléket HDMI aljzatokon keresztül csatlakoztatja, kiváló kép- és
hangminőséget élvezhet. Ez a rádióerősítő
maximum 1080i felbontású képjeleket képes
kezelni.
Műholdvevő/Tv-monitor, kivetítő, stb.
Audiovideojelek
Audiojelek
A
Audio-,
videojelek
C
A
A
A HDMI-vezeték (nem mellékelt tartozék)
Javasoljuk, hogy Sony HDMI-vezetéket használjon.
B Koaxiális digitális vezeték (nem mellékelt tartozék)
C Optikai digitális vezeték (nem mellékelt tartozék)
folytatódik
25HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
Kezdeti lépések
HDMI aljzattal rendelkezõ
készülékek csatlakoztatása
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Left
Megjegyzések a HDMI csatlakoztatáshoz
• A HDMI IN aljzaton keresztül betáplált
audiojelek a HDMI OUT aljzaton jelennek
meg. A betáplált audiojelek nem jelennek
meg a hangsugárzó kimeneteken, a PRE
OUT aljzaton és egyéb audiokimeneteken.
• Ha a rádióerősítő hangját kívánja továbbítani, audio vagy digitális vezetéket kell használnia (29., 31. oldal).
• A HDMI IN aljzaton keresztül betáplált
videojelek csak a HDMI OUT aljzaton keresztül továbbíthatók. A betáplált videojelek nem továbbíthatók a VIDEO OUT, az S
VIDEO OUT vagy a MONITOR OUT aljzatokon keresztül.
• Csak HDMI-logoval ellátott HDMIvezetéket használjon (Sony gyártmány).
• Ha a HDMI-vezetékkel csatlakoztatott
készülék képe vagy hangja gyenge
minőségű, ellenőrizze a csatlakoztatott
készülék beállításait.
• Ha a lejátszó készülék video- és audiojeleit a
rádióerősítőn keresztül kívánja a tv-készülékre továbbítani, feltétlenül kapcsolja be ezt
a rádióerősítőt. Ha a rádióerősítő nincs bekapcsolva, sem a video-, sem az audiojelek
továbbítása nem lehetséges.
• Ha a csatlakoztatott készülék nem képes kezelni a másolásvédelmi technológiát (HDCP),
a HDMI OUT aljzaton megjelenő kép és/vagy
hang torz lehet, vagy a kép/hang egyáltalán
nem jelenik meg.
• Bővebb részleteket a csatlakoztatott készülékek kezelési útmutatójában olvashat.
26HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Right
Tv-készülék csatlakoztatása
Nem szükséges minden vezetéket csatlakoztatnia. Válassza ki azt a videovezetéket, mely az
Ön készülékén lévő aljzatnak megfelel.
Tv-monitor
Audiojelek
A
Videojelek
B
C
D
E
A Audiovezeték (nem tartozék)
B Optikai digitális vezeték (nem mellékelt tartozék)
C Komponens videovezeték (nem tartozék)
D S-videovezeték (nem tartozék)
E Videovezeték (nem tartozék)
folytatódik
27HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
Kezdeti lépések
Az ehhez a rádióerősítőhöz csatlakoztatott
videokészülék műsorát megjelenítheti a tvképernyőn.
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Left
Megjegyzések
• A megjelenítő eszközt, pl. tv-képernyőt vagy kivetítőt, csatlakoztassa a rádióerősítő MONITOR
OUT aljzatához. Előfordulhat, hogy nem tud majd
felvenni, még akkor sem, ha a felvevő készüléket
megfelelően csatlakoztatja.
• Ha a lejátszó készülék kép- és hangjelei ezen a rádióerősítőn keresztül haladnak tovább, feltétlenül
kapcsolja be a rádióerősítőt. Ha a rádióerősítő
nincs bekapcsolva, sem a kép, sem a hang nem
jelenik meg a kimeneten.
• A tv-készülék és az antenna közötti kapcsolat állapotától függően előfordulhat, hogy a tv-képernyőn
megjelenítő műsor torzított. Ilyen esetben helyezze
távolabb az antennát a rádióerősítőtől.
Hasznos tudnivalók
• Ez a rádióerősítő képes a videojelek átalakítására.
A részleteket lásd a „Megjegyzések a videojelek
átalakításához” című részben (34. oldal).
• Ha a MONITOR OUT aljzathoz tv-készüléket csatlakoztat, a bemeneten megjelenő műsort a tv-képernyőn nézheti. Ha megnyomja a távvezérlő ON
SCREEN gombját, egyes menübeállításokat és hangzásképeket a tv-képernyőn is ellenőrizhet (83. oldal).
• Ha a tv-készülék hangkimenetét a rádióerősítő TV/
SAT AUDIO IN aljzatához csatlakoztatja, a tv-műsorokat a rádióerősítőhöz csatlakoztatott hangsugárzókon keresztül hallgathatja meg. Ilyen elrendezés esetén a tv-készülék hangkimenetét „Fixed”
(rögzített) állásba kell kapcsolni, ha az „Fixed” és
„Variable” (változó) között változtatható.
28HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Right
Az alábbi ábrán DVD-lejátszó/DVD-felvevő
csatlakoztatásának módját láthatja. Nem szükséges minden vezetéket csatlakoztatnia.
Válassza ki azt az audio-, videovezetéket, mely
az Ön készülékén lévő aljzatnak megfelel.
Megjegyzés
Ha a DVD-lejátszóból többcsatornás hangot szeretne betáplálni a rádióerősítőbe, válassza ki a megfelelő paramétert a DVD-lejátszó digitális hangkimenetének beállítására szolgáló menüben. Olvassa el a
DVD-lejátszó kezelési útmutatóját.
DVD-lejátszó csatlakoztatása
DVD-lejátszó
Audiojelek
A
Videojelek
B
C
D
E
A Koaxiális digitális vezeték (nem tartozék)
B Audiovezeték (nem tartozék)
C Komponens videovezeték (nem tartozék)
D S-videovezeték (nem tartozék)
E Videovezeték (nem tartozék)
folytatódik
29HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
Kezdeti lépések
DVD-lejátszó/DVD-felvevõ csatlakoztatása
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Left
DVD-felvevő csatlakoztatása
DVD-felvevő
Audiojelek
A
Videojelek
B
C
D
A Optikai digitális vezeték (nem tartozék)
B Audiovezeték (nem tartozék)
C Videovezeték (nem tartozék)
D S-videovezeték (nem tartozék)
30HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Right
Mûholdvevõ csatlakoztatása
Kezdeti lépések
Az alábbi ábrán egy műholdvevő csatlakoztatásának módját láthatja.
Nem szükséges minden vezetéket csatlakoztatnia.
Válassza ki azt az audio, videovezetéket, mely
az Ön készülékén lévő aljzatnak megfelel.
Műholdvevő
Audiojelek
A
Videojelek
B
C
D
E
A Optikai digitális vezeték (nem tartozék)
B Audiovezeték (nem tartozék)
C Komponens videovezeték (nem tartozék)
D S-videovezeték (nem tartozék)
E Videovezeték (nem tartozék)
31HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Left
Analóg videó és audio aljzattal rendelkezõ készülékek csatlakoztatása
Az alábbi ábrán bemutatjuk, hogyan kell az analóg aljzatokkal rendelkező készülékeket (pl. videomagnó, stb.) a rádióerősítőhöz csatlakoztatni.
Nem szükséges minden vezetéket csatlakoztatnia. Válassza ki azt az audio-, videovezetéket,
mely az Ön készülékén lévő aljzatnak megfelel.
Videomagnó
Audiojelek
Videojelek
A
B
A VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
aljzatokhoz (az előlapon)
C
Kamkorder/videojáték
A Audiovezeték (nem tartozék)
B Videovezeték (nem tartozék)
D
C S-videovezeték (nem tartozék)
D Audio-, videovezeték (nem
tartozék)
32HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Right
Videojel átalakítási funkció
• A betáplált kompozit jeleket S-videojelekké
és komponens videojelekké lehet átalakítani
és továbbítani.
• A betáplált S-videojeleket komponens videojelekké lehet átalakítani és továbbítani.
A rádióerősítő videojel átalakítási táblázata
Bemenő jelek
Kimenő jelek
CD
D
BCD
A
OUTPUT aljzat
HDMI OUT
COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT
S VIDEO
MONITOR OUT
VIDEO
MONITOR OUT
HDMI IN A
a
X
X
X
COMPONENT
VIDEO IN B
X
a
X
X
S VIDEO IN C
X
f
a
X
VIDEO IN D
X
f
f
a
INPUT aljzat
a:A bemenőjellel megegyező típusú kimenőjel. Nincs videojel átalakítás.
f: A videojel átalakító konvertálja és továbbítja a videojeleket.
X: Nincs videojel kimenet.
folytatódik
33HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
Kezdeti lépések
Ez a rádióerősítő képes átalakítani a videojeleket. Átalakítás után a videojelek a MONITOR
OUT aljzaton jelennek meg, az alábbi ábrának
megfelelően.
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Left
Megjegyzések a videojelek átalakításához
Kísérő képfeliratok megjelenítése
• Ezzel az erősítővel lefelé (gyengébb minőségűvé) nem alakíthatók a videojelek. A komponens videojeleket nem lehet S-videó és
kompozit videojelekké alakítani. Az
S-videojeleket nem lehet kompozit videojelekké alakítani. A HDMI-jeleket nem lehet
komponens videó, S-videó és kompozit
videojelekké alakítani.
• Ha egy videomagnó, stb. videó vagy Svideojeleit ezzel a rádióerősítővel átalakítja
és továbbítja a tv-készülékre, a videojelek
állapotától függően előfordulhat, hogy a tvképernyőn megjelenő kép vízszintesen
torzított lesz, vagy egyáltalán nem jelenik
meg kép.
• Az átalakított videojelek csak a MONITOR
OUT aljzaton jelennek meg. A videojelek
nem továbbíthatók a VIDEO OUT vagy az S
VIDEO OUT aljzatokon keresztül.
• Ha képfinomító funkcióval (pl. TBC) ellátott videomagnó műsorát játssza le, a kép
torzított lehet, vagy egyáltalán nem jelenik
meg. Ilyen esetben kapcsolja ki a képfinomító funkciót.
• A videojel átalakítási funkció nem használható SECAM videojelek esetén.
Ha a rádióerősítőhöz felkonvertált videojelek
érkeznek, de a kísérő képfeliratok nem
jeleníthetők meg, alakítsa át a videojeleket az
eredeti formátumra, és csatlakoztassa a tvkészüléket a MONITOR OUT aljzathoz.
Felvevő készülék csatlakoztatása
Ha felvételt szeretne készíteni, csatlakoztassa
a felvevő készüléket a rádióerősítő VIDEO
OUT vagy S VIDEO OUT aljzatához. A bemeneteket és a kimeneteket azonos típusú aljzatokhoz csatlakoztassa, mert a VIDEO OUT
és az S VIDEO OUT aljzatok nem rendelkeznek felkonvertáló funkcióval.
Megjegyzés
Előfordulhat, hogy a MONITOR OUT aljzaton
megjelenő műsort nem lehet megfelelően felvenni.
34HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Right
4: Az antennák csatlakoztatása
Kezdeti lépések
Csatlakoztassa a mellékelt AM keretantennát
és az FM huzalantennát.
FM huzalantenna (tartozék)
AM keretantenna (tartozék)
* A csatlakozó alakja a forgalmazás helyétől függően változhat.
Megjegyzések
• Az interferencia zajok kialakulásának elkerülése
érdekében az AM keretantennát a rádióerősítőtől
és a külső berendezésektől távol kell elhelyezni.
• Csatlakoztatás után feszítse ki teljes hosszában az
FM huzalantennát.
• Az FM huzalantennát a csatlakoztatás után lehetőleg vízszintes pozícióban kell rögzíteni.
• A rádióerősítő földeléséhez a U SIGNAL GND
aljzatot nem szabad használni.
35HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\030CON.fm
5: A rádióerõsítõ és a
távvezérlõ elõkészítése
A hálózati vezeték csatlakoztatása
Csatlakoztassa a mellékelt hálózati vezetéket a
rádióerősítő AC IN aljzatához, majd a fali
konnektorhoz.
AC OUTLET*
AC IN aljzat
• Ellenőrizze, hogy a rádióerősítő AC OUTLET hálózati kivezetéséhez csatlakoztatni kívánt készülék
teljesítményfelvétele nem haladja-e meg a hátoldalon feltüntetett értéket. Ehhez az aljzathoz nem szabad nagy teljesítményfelvételű háztartási készülékeket (pl. vasaló, ventillátor, tv-készülék, stb.)
csatlakoztatni. A rádióerősítő meghibásodhat.
A rádióerõsítõ elsõ használatba
vétele elõtti mûveletek
Mielőtt legelső alkalommal bekapcsolná a rádióerősítőt, törölje a készülék memóriáját.
Ezzel a művelettel az egyéni beállításokat
visszaállíthatja a gyári értékre.
1, 2 2
A fali konnektorhoz
* A hálózati kivezetések helye, alakja és száma,
illetve a címke felirata a forgalmazás helyétől
függően változhat.
Hálózati vezeték
(tartozék)
**
** A csatlakozódugasz teljesen betolt állapotában is
elég nagy hézag marad a dugasz és a készülék
hátoldala között. Ez a vezeték normál csatlakoztatási módja. Nem hibajelenség.
Megjegyzés
• A rádióerősítő hátoldalán lévő AC OUTLET kapcsolt hálózati kivezetés(ek) csak akkor biztosít tápfeszültséget a csatlakoztatott készülék számára,
amikor a rádióerősítő be van kapcsolva.
masterpage: Left
1
2
2
Kapcsolja ki a rádióerősítőt a
POWER gombbal.
A TUNE MODE és a MULTI CH
IN gombokat lenyomva tartva
nyomja meg a POWER gombot.
A kijelzőn a „MEMORY CLEARING”
felirat jelenik meg rövid ideig, majd a
„MEMORY CLEARED” felirat látható.
Az alábbi paraméterek visszakapcsolnak
az alapértelmezés szerinti beállításra:
• A Level Settings, az EQ Settings, a Sur
Settings, a Tuner Settings, az Audio
Settings, a Video Settings, a Speaker
Settings, a System Settings és az Auto
Calibration menük összes beállítási értéke.
• A műsorforrásokhoz és tárolt rádióállomásokhoz rendelt hangzásképek törlődnek.
• Az összes tárolt rádióállomás.
• Az összes elnevezés (bemenetek és tárolt rádióállomások).
36HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\030CON.fm
Helyezzen két R6 típusú (AA méretű) elemet
az RM-AAP015 távvezérlőbe. Behelyezéskor
ügyeljen a helyes polaritásra.
RM-AAP015
Megjegyzések
• Ne hagyja a távvezérlőt szélsőségesen meleg vagy
nedves helyen.
• Ne használjon régi és új elemeket vegyesen.
• Ne használjon alkáli és más típusú elemeket vegyesen.
• Ne tegye ki a rádióerősítő infravörös érzékelőjét
közvetlen napfénynek vagy lámpafénynek.
Ellenkező esetben a távvezérlő működésében
üzemzavar keletkezhet.
• Ha a távvezérlőt hosszabb ideig nem használja, az
elemek szivárgásának megelőzése érdekében vegye ki az elemeket az elemtartóból.
• Amikor kicseréli az elemeket, a beprogramozott
távvezérlő kódok törlődhetnek. Ilyen esetben a
kódokat újból tárolni kell (94. oldal).
Néhány szó a távvezérlési
üzemmódról
A rádióerősítő és a távvezérlő ugyanazt a
távvezérlési üzemmódot használják.
Ha a rádióerősítő és a távvezérlő nem azonos
távvezérlési üzemmódban működik, a távvezérlő nem működteti a rádióerősítőt.
Ha mind a rádióerősítő, mind a távvezérlő az
eredeti távvezérlési üzemmódban működik
(AV SYSTEM 2), a beállítást nem szükséges
módosítani.
Szükség esetén azonban megváltoztathatja a
rádióerősítő és a távvezérlő távvezérlési
üzemmódját (AV SYSTEM 1 vagy AV
SYSTEM 2). Ha egy adott utasításra ez a
rádióerősítő és egy másik Sony készülék is
reagál, módosítsa a rádióerősítő vagy a másik
készülék távvezérlési üzemmódját úgy, hogy a
két készülék ne reagáljon egyszerre a távvezérlő utasításokra.
A távvezérlési üzemmód megváltoztatása
2CH
Hasznos tudnivaló
Normál használat mellett a távvezérlő legalább 3
hónapig működik az elemekkel. Ha az elemekkel
már nem működik a távvezérlő, cserélje ki az
elemeket.
A 2CH gombot nyomva tartva kapcsolja be a rádióerősítőt.
Ha a távvezérlési üzemmód „AV2”, a
„COMMAND MODE [AV2]” jelenik meg a
kijelzőn.
Ha a távvezérlési üzemmód „AV1”, a
„COMMAND MODE [AV1]” jelenik meg a
kijelzőn.
folytatódik
37HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
Kezdeti lépések
Az elemek behelyezése a
távvezérlõbe
masterpage: Right
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\030CON.fm
Az RM-AAP015 távvezérlő távvezérlési üzemmódjának megváltoztatása
1
masterpage: Left
6: A hangsugárzók beállítása
A hangsugárzó impedancia beállítása
Állítsa be a rádióerősítőn a csatlakoztatott
hangsugárzóknak megfelelő impedanciát.
2
1
3
1
2
Nyomja meg az RM SET UP
gombot.
Az RM SET UP gomb villog.
2
Amíg az RM SET UP gomb villog, nyomja meg az 1-es vagy a
2-es számgombot.
4–6
Ha az 1-es gombot nyomja meg, az AV
SYSTEM 1 üzemmódra kapcsol. Ha a 2es gombot nyomja meg, az AV SYSTEM
2 üzemmódra kapcsol.
3
Amikor az RM SET UP gomb
világít, nyomja meg az ENTER
gombot.
Az RM SET UP gomb kétszer felvillan,
és a távvezérlési üzemmód beállítása
megtörtént.
Hasznos tudnivaló
Az RM SET UP gomb megnyomásához használjon
vékony huzalt, pl. gemkapcsot.
3, 7
1
2
Kapcsolja be a rádióerősítőt.
Nyomja meg a RECEIVER
gombot.
A rádióerősítő funkcióit vezérelheti.
3
Nyomja meg a MENU gombot.
A beállítható menüpontok listája
megjelenik.
4
A V/v gombbal válassza ki a
„System Settings” menüpontot, majd lépjen be a menüpontba a
vezérlőgomb megnyomásával.
38HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\030CON.fm
5
7
A V/v gombbal válassza ki a „4
ohm” vagy a „8 ohm” beállítást
(amelyik az Ön által
csatlakoztatott hangsugárzók
impedanciájának megfelel),
majd erősítse meg a kiválasztást a
vezérlőgomb
megnyomásával.
A MENU gombbal lépjen ki a
menüből.
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
Kezdeti lépések
6
A V/v gombbal válassza ki az
„SP.IMPEDANCE” menüpontot,
majd lépjen be a beállító menübe a
vezérlőgomb megnyomásával.
masterpage: Right
A SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
gomb ismételt megnyomásával válassza ki a használni kívánt első
hangsugárzó párt.
Megjegyzés
A kívánt hangsugárzók nem választhatók ki a
SPEAKER (OFF/A/B/A+B) gombbal, ha a
készülékhez fejhallgatót csatlakoztatott.
Megjegyzések
• Ha nem tudja biztosan a hangsugárzók impedancia
értékét, olvassa el a hangsugárzókhoz mellékelt
kezelési útmutatót. (Ez az információ általában a
hangsugárzók hátulján is fel van tüntetve.)
• Válassza ki az „SP.IMPEDANCE” menüpont „8
ohm” beállítását a főmenüben. Egyéb hangsugárzók csatlakoztatása esetén a „4 ohm” beállítást kell
választani.
• Ha az „A” és a „B” hangsugárzó aljzatokhoz is
csatlakoztat első hangsugárzókat, a hangsugárzók
impedanciája minimum 8 Ω legyen.
– Ha az „A” és „B” elrendezés esetén 16 Ω vagy
nagyobb impedanciájú hangsugárzókat
csatlakoztat:
A System Settings menüben válassza ki az
„SP.IMPEDANCE” menüpont „8 ohm”
beállítását.
– Más hangsugárzók más elrendezésben történő
csatlakoztatása esetén:
A System Settings menüben válassza ki az
„SP.IMPEDANCE” menüpont „4 ohm”
beállítását.
Beállítás Kiválasztás
A
A FRONT SPEAKERS A aljzatokhoz csatlakoztatott hangsugárzók.
B
A FRONT SPEAKERS B aljzatokhoz csatlakoztatott hangsugárzók.
A+B
A FRONT SPEAKERS A és B
aljzatokhoz csatlakoztatott hangsugárzók (párhuzamos kapcsolás).
OFF
A hangsugárzó csatlakozókon
vagy a PRE OUT aljzaton nem
jelenik meg audiojel.
Az elsõ hangsugárzók kiválasztása
Kiválaszthatja a használni kívánt első
hangsugárzó párt.
39HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\030CON.fm
7: A megfelelõ beállítások önmûködõ kalibrálása (AUTO CALIBRATION)
masterpage: Left
Beállító mikrofon
Ez a rádióerősítő DCAC (önműködő digitális
kalibrálási) technológiával rendelkezik, mely
képes pl. ellenőrizni a csatlakoztatást a hangsugárzók és a rádióerősítő között, beállítani a
hangsugárzók hangerejét, illetve meghatározni a hangsugárzók távolságát a hallgatási pozícióhoz képest. Olvassa el a rádióerősítőhöz
mellékelt „Gyorsbeállítási útmutatót” is.
Mielõtt hozzákezdene az
önmûködõ kalibrációhoz
Mielőtt hozzákezdene az önműködő kalibrációhoz, állítsa be és csatlakoztassa a hangsugárzókat (16., 17. oldal).
• Az AUTO CAL MIC aljzathoz csak a mellékelt beállító mikrofont szabad csatlakoztatni. Ne csatlakoztasson semmilyen más mikrofont ehhez az aljzathoz. Ellenkező esetben
a rádióerősítő és a mikrofon károsodhat.
• Kalibrálás közben nagyon hangos mérőjel
hallható a hangsugárzókból. Gondoskodjon
róla, hogy gyermekek ne legyenek a
közelben, és a hang ne zavarja a
szomszédokat.
• Az önműködő beállítást csendes környezetben kell végrehajtani, így elkerülheti a zaj
zavaró hatását, és növelheti a mérés pontosságát.
• Ha a mérőmikrofon és a hangsugárzók
között valamilyen akadály van, a kalibrálás
nem végezhető el megfelelően. A mérési
hiba megelőzése érdekében távolítsa el az
akadályt.
1
2
Csatlakoztassa a mellékelt beállító mikrofont az AUTO CAL
MIC aljzathoz az előlapon.
Helyezze el a beállító mikrofont.
Helyezze a beállító mikrofont a hallgatási
(műsornézési) pozícióba. A beállító mikrofont székre vagy állványra is helyezheti, hogy az fülmagasságban legyen.
Az aktív mélysugárzó beállítása
• Ha mélysugárzót is csatlakoztatott a rendszerhez, előzetesen kapcsolja be azt és állítsa
be a hangerőt.
• Ha keresztezési frekvencia szabályzóval
ellátott mélysugárzót használ, állítsa a maximális értékre.
• Ha önműködő készenlét-kapcsolási funkcióval rendelkező mélysugárzót használ,
kapcsolja ki ezt a funkciót.
Megjegyzések
• Az alábbi esetekben az önműködő beállítási
funkció nem működik:
– Ha a MULTI IN bemenetre kapcsol.
– Ha az ANALOG DIRECT funkciót használja.
– Ha fejhallgatót csatlakoztatott.
• Kapcsolja ki a némítási funkciót (MUTING).
40HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Right
Megjegyzés
Kezdeti lépések
1
A mélysugárzó karakterisztikájától függően előfordulhat, hogy a beállítási távolság valamivel nagyobb, mint az aktuális.
3
A rádióerősítő használata előerősítőként
Az önműködő beállítási funkció akkor is
hasznos lehet, ha ezt a rádióerősítőt előerősítőként használja. Ebben az esetben a kijelzőn
megjelenő távolságérték eltérhet a valóságostól. A rádióerősítő használatában ez az eltérés
semmilyen problémát nem okoz.
Az önmûködõ kalibrálás menete
Az önműködő kalibrálási művelettel az alábbiakat állapíthatja meg:
• A hangsugárzók megfelelően csatlakoztatva
vannak-e.a)
• A csatlakoztatott hangsugárzók csatlakozójának típusa.
• Az egyes hangsugárzók távolsága a hallgatási pozíciótól.b)
• Hangsugárzó mérete.b)
• Hangsugárzó jelszintje.
• Frekvencia karakterisztika.c)
a) Ha a MULTI IN bemenetre kapcsol, ez a rádióerő-
sítő csak a középső hangsugárzó és a mélysugárzó
esetében korrigálja a jeleket az analóg lekeverési
funkció használatával. A többi hangsugárzónál
nem történik korrekció.
b)
Ha a MULTI IN bemenetre kapcsol, a mérési
eredmények nem kerülnek felhasználásra.
c)
• A jelek korrekciójakor a DTS 96/24 jelek
lejátszása 48 kHz-es értékkel történik.
• Az alábbi esetben a mérési eredmények nem
kerülnek felhasználásra:
– Ha a MULTI IN bemenetre kapcsol.
2
5–8
4
1
2
3
4
5
Kapcsolja be a rádióerősítőt és
tv-készüléket.
Nyomja meg az ON SCREEN
gombot.
A tv-készüléken válassza ki azt a bemenetet, melyen megjelenik a rádióerősítő
beállító menüje.
Nyomja meg a RECEIVER
gombot.
A rádióerősítő funkcióit vezérelheti.
Nyomja meg a MENU gombot.
A beállítható menüpontok listája
megjelenik.
A V/v gombbal válassza ki az
„Auto Calibration” menüpontot, majd lépjen be a menüpontba a
vezérlőgomb megnyomásával.
folytatódik
41HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\030CON.fm
6
7
A V/v gombbal válassza ki a
„CAL. TYPE” menüpontot, majd
lépjen be a beállító menübe a
vezérlőgomb megnyomásával.
A V/v gombbal válassza ki a kívánt paramétert, majd a
vezérlőgomb megnyomásával tárolja a beállítást.
Kalibráció
típusa
Magyarázat
ENGINEER
Olyan frekvencia-karakterisztika beállítása, mely megfelel a
szabványos Sony behallgatási
helyiség paramétereinek.
FULL FLAT
Az egyes hangsugárzó mérési
eredményeinek kiegyenlítése.
FRONT REF A hangsugárzók karakterisztikájának az első hangsugárzóhoz történő igazítása.
8
A V/v gombbal válassza ki az
„AUTO CAL. START” opciót,
majd a
vezérlőgomb megnyomásával indítsa el a mérést.
masterpage: Left
Amíg a visszaszámlálás folyik, hagyja
el a mérési területet, így elkerülheti a
mérési hibákat.
9
A mérés megkezdődik.
A mérés kb. 30 másodpercet vesz
igénybe. Várjon, amíg a folyamat
befejeződik.
Megjegyzés
A hátsó hangsugárzók és a hátsó centersugárzó
magasságának mérése nem lehetséges. A megfelelő
értéket állítsa be a Speaker Settings menü „SP
POSI.” menüpontjában.
Hasznos tudnivalók
• A ki- és bekapcsolási funkción, illetve a kijelzések
ki- és bekapcsolásán (ON SCREEN gomb) kívül
semmilyen más funkció nem működik az önműködő beállítás közben.
• Ha különleges, pl. dipól hangsugárzókat használ, a
mérés nem minden esetben lesz pontos, ezért az
önműködő beállítás esetenként nem lehetséges.
Az önműködő beállítás megszakítása
Az önműködő beállítás megszakad, ha módosítja a hangerőt, üzemmódot vált, megváltoztatja a rádióerősítő hangsugárzó-beállításait
vagy fejhallgatót csatlakoztat.
A mérés 5 másodperc múlva megkezdődik. A tv-képernyőn megkezdődik a
visszaszámlálás.
42HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\030CON.fm
1
Mérési
eredmény
Kijelzés
A mérésben hiba ERROR
történt
CODE XX
2
Lásd a „Ha hibakód jelenik
meg” (43. oldal).
A V/v gombbal válassza ki a
kívánt opciót, majd nyomja
meg a
vezérlőgombot.
DIST.INFO
A hangsugárzó távolság mérési
eredményének megjelenítése.
EXIT
3
Magyarázat
A mérési folya- COMPLETE Folytassa a 2.
lépéssel.
mat rendben lezajlott
Magyarázat
LEVEL INFO A hangsugárzó jelszint mérési
eredményének megjelenítése.
Erősítse meg a mérési
eredményt.
Amikor a mérés befejeződik, hangjelzés
hallatszik és a mérési eredmény
megjelenik a kijelzőn.
Opció
4
Kilépés a mérési műveletből,
az eredmények mentése nélkül.
A V/v gombbal válassza ki a
mentésre szolgáló memóriahely számát, majd nyomja meg
a
vezérlőgombot.
Nyomja meg a
bot.
vezérlőgom-
A mérési eredmények mentése megtörténik.
Hasznos tudnivaló
A hangsugárzó méretének (LARGE/SMALL) megállapítása az alacsony mérési pozíció szerint történik. A
mérés eredménye függ a beállító mikrofon és a hangsugárzók pozíciójától, illetve a helyiség alakjától. Javasoljuk, hogy fogadja el és kövesse a mérési eredményeket. Az önműködően beállított értékeket
azonban tetszés szerint módosíthatja a Speaker
Settings menüben (63. oldal). Először mentse a mérési eredményeket, majd ha szükséges, módosítsa a beállításokat.
Ha hibakód jelenik meg
Próbálja orvosolni a hibát, és indítsa újra a
kalibrálást.
Magyarázat
Hibakód
Ok és orvoslás
RETRY
Az önműködő beállítás
újraindítása.
CODE 31
SAVE EXIT
A mérési eredmények mentése
és kilépés a beállításból.
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
kapcsoló OFF állásban van. Állítsa
egy másik pozícióba és indítsa újra az
önműködő beállítást.
CODE 32
WRN
CHECK
A mérési eredményekre
vonatkozó figyelmeztetés
megjelenítése. Lásd a „Ha a
„WRN CHECK” opciót
választja” (44. oldal).
A folyamat nem érzékelt hangsugárzókat. Ellenőrizze, hogy a
mérőmikrofont megfelelően
csatlakoztatta-e, majd indítsa újra a
mérést. Ha a mérőmikrofon
csatlakoztatása megfelelő, és a
hibakód újra megjelenik, a mikrofon
vezetéke megsérülhetett vagy nincs
megfelelően csatlakoztatva.
CODE 33
(F)
Egyik első hangsugárzó sincs csatlakoztatva, vagy csak az egyik hátsó
hangsugárzó van csatlakoztatva.
Opció
PHASE INFO Az egyes hangsugárzók fázisának megjelenítése (helyes/helytelen fázis). Lásd a
„Ha a „PHASE INFO” opciót
választja” (44. oldal).
folytatódik
43HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
Kezdeti lépések
A mérési eredmények
megerõsítése/mentése
masterpage: Right
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\030CON.fm
Hibakód
Ok és orvoslás
CODE 33
(SR)
• A jobb vagy a bal hátsó hangsugárzó nincs csatlakoztatva.
• Bár a hátsó centersugárzókat csatlakoztatta, a hátsó hangsugárzók
nincsenek csatlakoztatva. Csatlakoztassa a hátsó hangsugárzókat a
SURROUND aljzathoz.
CODE 33
(SB)
A hátsó centersugárzót csak a SURROUND BACK SPEAKERS R aljzathoz csatlakoztatta. Ha csak egy hátsó
centersugárzót kíván csatlakoztatni, azt
a SURROUND BACK SPEAKERS L
aljzathoz csatlakoztassa.
•CODE 31
1 Nyomja meg a
vezérlőgombot, majd
kövesse „Az önműködő kalibrálás menete”
című fejezet utasításait az 1. lépéstől kezdve.
•CODE 32, 33
1 Ha megnyomja a
2
3
4
vezérlőgombot, a
„RETRY?” jelenik meg.
A V/v gombbal válassza ki a „YES” opciót,
majd nyomja meg a
vezérlőgombot.
Kövesse „Az önműködő kalibrálás menete”
című fejezet utasításait a 2. lépéstől kezdve.
A V/v gombbal válassza ki a mentésre szolgáló
memóriahely számát, majd nyomja meg a
vezérlőgombot.
Ha a „WRN CHECK” opciót
választja
Ha a mérés eredményére vonatkozó figyelmeztetés van érvényben, a részletes magyarázat megjelenik.
A
vezérlőgomb megnyomásával lépjen vissza „A mérési eredmények megerősítése/mentése”
című fejezet 1. lépéséhez.
masterpage: Left
Figyelmeztető Magyarázat
kód
WARNING 41
A mikrofon a megengedettnél nagyobb hangerőszintet érzékelt. A
hang magasabb jelszintű, mint a
mérhető leghangosabb hang. A
pontos mérés érdekében akkor
végezze el az önműködő kalibrálást, amikor a környezet csendes.
WARNING 42
A rádióerősítő hangerőszintje a
megengedettnél nagyobb. A pontos mérés érdekében akkor végezze el az önműködő kalibrálást,
amikor a környezet csendes.
WARNING 43
A mélysugárzó távolsága és pozíciója nem állapítható meg, vagy a
hangsugárzó pozíció szöge nem
mérhető. Ezt külső zaj is okozhatja. Önműködő kalibrálás közben
gondoskodjon a lehető
legnagyobb csendről.
NO WARNING Nincs figyelmeztető információ.
Ha a „PHASE INFO” opciót
választja
Ellenőrizheti az egyes hangsugárzók fázisát
(helyes/helytelen fázis).
A V/v gombbal válassza ki a kívánt
hangsugárzót, majd a
vezérlőgomb megnyomásával lépjen viszsza „A mérési eredmények megerősítése/mentése” című fejezet 1.
lépéséhez.
Figyelmeztető Magyarázat
kód
WARNING 40
Az önműködő beállítás befejeződött. A zajszint azonban magas. Lehet, hogy az önműködő
kalibrálás újbóli végrehajtása már
megfelelő eredménnyel jár, de a
mérési eredmény nem feltétlenül
lesz alkalmazható. Önműködő
kalibrálás közben gondoskodjon
a lehető legnagyobb csendről.
44HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\030CON.fm
masterpage: Right
Explanation
IN-PHASE
A hangsugárzó fázisa megfelelő.
OUT-OFPHASE
A hangsugárzó fázisa nem megfelelő. Lehet, hogy a „+” és „–”
hangsugárzó vezetékeket felcserélte. Előfordulhat azonban, hogy
a megfelelő csatlakoztatás ellenére is megjelenik az „OUT-OFPHASE” üzenet. Ez az adott
hangsugárzó műszaki jellemzői
miatt történhet. Ilyen esetben a
megszokott módon folytathatja a
rádióerősítő használatát.
• ERROR CODE xxx:3x
Akkor jelenik meg, amikor a mérési hiba
keletkezik. Az egyes üzeneteket lásd „A
mérési eredmények megerősítése/mentése”
című fejezetben (43. oldal).
• RETRY?
Mérési hiba esetén eldöntheti, hogy újraindítja-e a mérést vagy a mérés megismétlése nélkül kilép a műveletből.
• CANCEL
Akkor jelenik meg, amikor az önműködő
mérési folyamatot megszakítja.
----------
Nem csatlakoztatott hangsugárzókat.
x
Hasznos tudnivaló
A mélysugárzó pozíciójától függően a polaritásra
vonatkozó mérési eredmény változhat. Nem jelent
problémát, ha a rádióerősítő használatát a mért
értékekkel folytatja.
Az Auto Calibration menü
paraméterei
x
AUTO CAL START?
(önműködő beállítás indítása)
• MEASUREMENT COUNTDOWN
A kijelzőn idő-visszaszámlálás jelenik meg
5 mp-től 1 mp-ig.
• MEASURING TONE
A TONE mérése közben jelenik meg.
• MEASURING T.S.P.
A T.S.P. mérése közben jelenik meg.
• MEASURING WOOFER
A WOOFER mérése közben jelenik meg.
• COMPLETE
Akkor jelenik meg, amikor a mérési folyamat sikeresen befejeződik. Az egyes üzeneteket lásd „A mérési eredmények megerősítése/mentése” című fejezetben (43. oldal).
• WARNING CODE xxx:4x
Akkor jelenik meg, amikor a mérési eredményt figyelmeztető üzenet kíséri. Az egyes
üzeneteket lásd „A mérési eredmények megerősítése/mentése” című fejezetben (43. oldal).
• NO WARNING
Nincs figyelmeztető információ.
CAL TYPE*
(paraméter típusa)
• ENGINEER
Olyan frekvencia-karakterisztika beállítása,
mely megfelel a szabványos Sony behallgatási helyiség paramétereinek.
• FULL FLAT
Az egyes hangsugárzó mérési eredményeinek kiegyenlítése.
• FRONT REF
A hangsugárzók karakterisztikájának az első
hangsugárzóhoz történő igazítása.
x
EQ CURVE EFFECT*
(az EQ görbe mérés be- és kikapcsolása)
• OFF
Az EQ görbe mérés kikapcsolása.
• ON
Az EQ görbe mérés bekapcsolása.
Miután a mérés befejeződik, ez a beállítás
önműködően ON opcióra kapcsol.
*
A frekvenciaátvitel mérésének eredményei az
alábbi esetben nem érvényesülnek:
– Ha MULTI IN bemenetre kapcsolt.
folytatódik
45HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
Kezdeti lépések
Kijelzés
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\030CON.fm
x
masterpage: Left
A.CAL LOAD?
(tárolt mérési eredmény
betöltése)
• PRESET-1
A „PRESET-1” memóriahely tárolt eredmény betöltése.
• PRESET-2
A „PRESET-2” memóriahely tárolt eredmény betöltése.
• PRESET-3
A „PRESET-3” memóriahely tárolt eredmény betöltése.
• OFF
Válassza ezt, ha nem kívánja betölteni a
tárolt eredményt.
x
A.CAL SAVE?
(tárolt mérési eredmény mentése)
• PRESET-1
Az eredmény tárolása a „PRESET-1” memóriahelyen.
• PRESET-2
Az eredmény tárolása a „PRESET-2” memóriahelyen.
• PRESET-3
Az eredmény tárolása a „PRESET-3” memóriahelyen.
x
A.CAL NAME?
(elnevezés)
A memóriahelyet elnevezheti egy könnyebben
beazonosítható névvel.
46HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\040PLA.fm
Kiválasztott Lejátszható komponens
bemenet
Lejátszás
1
MUTING
1
A megfelelő bemenetválasztó
gombbal válassza ki a kívánt
műsorforrást.
Használhatja a rádióerősítő INPUT
SELECTOR gombját is. A kiválasztott
műsorforrás neve megjelenik a kijelzőn.
A MULTI CHANNEL INPUT aljzathoz
csatlakoztatott készülék kiválasztásához
nyomja meg a MULTI CH IN gombot. Ha
a rádióerősítő HDMI IN aljzatához
csatlakoztatott készülék műsorára kíván
kapcsolni, használja a rádióerősítő HDMI
MONITOR OUT aljzatához csatlakoztatott tv-készüléket, stb.
2
3
VIDEO 1, 2
A VIDEO 1 vagy VIDEO 2
aljzathoz csatlakoztatott videomagnó, stb.
VIDEO 3
A VIDEO 3 aljzathoz csatlakoztatott kamkorder vagy
videojáték.
DVD
A DVD aljzathoz csatlakoztatott DVD-lejátszó, stb.
TV/SAT
A TV/SAT aljzathoz csatlakoztatott műholdvevő, stb.
MD/TAPE
Az MD/TAPE aljzathoz csatlakoztatott MD-készülék
vagy kazettás magnó, stb.
SA-CD/CD
Az SA-CD/CD aljzathoz
csatlakoztatott Super Audio
CD/CD-lejátszó, stb.
TUNER
Beépített vevőegység.
PHONO
A PHONO aljzathoz csatlakoztatott lemezjátszó, stb.
MULTI IN
A MULTI CHANNEL
INPUT aljzathoz csatlakoztatott készülék.
Kapcsolja be a műsorforrást és
indítsa el a lejátszást.
A MASTER VOL +/– gombbal
állítsa be a hangerőt.
Használhatja a rádióerősítő MASTER
VOLUME szabályzóját is.
Az alapbeállítás szerinti hangerő zéró
(némított állapot).
A hang némítása
Nyomja meg a MUTING gombot. A némítás kikapcsolásához nyomja meg újból a MUTING
gombot, vagy növelje a hangerőt a MASTER
VOLUME szabályzó jobbra forgatásával. Ha
kikapcsolja a rádióerősítőt, a legközelebbi bekapcsoláskor a némítási funkció érvényben
marad.
A hangsugárzók károsodásának megelőzése érdekében
A rádióerősítő kikapcsolása előtt minden
esetben csökkentse le a hangerőt.
47HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
Lejátszás
A kívánt mûsorforrás
kiválasztása
3
masterpage: Right
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\040PLA.fm
masterpage: L-2
Super Audio CD/CD mûsorának hallgatása
2
3
5
3
5
• Az itt leírt műveletek egy Sony
Super Audio CD-lejátszóra vonatkoznak.
• Olvassa el a Super Audio CDlejátszó vagy CD-lejátszó
kezelési útmutatóját is.
z
Kiválaszthatja a lejátszott zenéhez legjobban illő hangzásképet.
A részleteket lásd a 71. oldalon.
Javasolt hangzásképek:
Klasszikus zenéhez: HALL
Dzsessz zenéhez: JAZZ CLUB
Élő koncertfelvételhez: LIVE
CONCERT, STADIUM.
1
2
3
Kapcsolja be a Super Audio CD-lejátszót/
CD-lejátszót, majd helyezzen egy lemezt a
lemezfiókba.
Kapcsolja be a rádióerősítőt.
Nyomja meg a SA-CD/CD gombot.
Az „SA-CD/CD” üzemmód kiválasztásához használhatja a
rádióerősítő INPUT SELECTOR gombját is.
Példa a lehetséges kijelzésre
4
5
6
Indítsa el a lemez lejátszását.
Állítsa be a megfelelő hangerőt.
Miután befejezte a Super Audio CD/CD hallgatását, vegye ki a lemezt és kapcsolja ki a
rádióerősítőt, illetve a Super Audio CD-lejátszót/CD-lejátszót.
48HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\040PLA.fm
masterpage: R-2
DVD-mûsor megtekintése
Lejátszás
2
3
7
3
MULTI CHANNEL DECODING jelző
7
• Olvassa el a tv-készülék és a
DVD-lejátszó kezelési útmutatóját is.
z
Ha szükséges, válassza ki a lejátszani kívánt lemez hangformátumát.
1
2
3
Ha a többcsatornás hangot nem
sikerül előállítani, ellenőrizze a
következőket:
• A műsorforrás megfelel-e a
többcsatornás formátumnak (a
MULTI CHANNEL
DECODING jelző lejátszás
közben világít-e a készülék
előlapján).
• A DVD-lejátszót digitális
módszerrel csatlakoztatta-e
ehhez a rádióerősítőhöz.
• A DVD-lejátszó digitális
hangkimenetét megfelelően
beállította-e.
Kapcsolja be a rádióerősítőt.
Nyomja meg a DVD gombot.
A „DVD” üzemmód kiválasztásához használhatja a
rádióerősítő INPUT SELECTOR gombját is.
z
Kiválaszthatja a lejátszott filmhez/zenéhez legjobban illő hangzásképet. A részleteket lásd a
71. oldalon.
Javasolt hangzásképek:
Filmhez: CINEMA STUDIO EX
Élő műsorhoz: LIVE CONCERT
Sporthoz: SPORTS.
Kapcsolja be a tv-készüléket és a DVDlejátszót.
Példa a lehetséges kijelzésre
4
5
A tv-készüléket kapcsolja a DVD-lejátszónak
megfelelő bemenetre.
Végezze el a szükséges beállításokat a DVDlejátszón.
Olvassa el a rádióerősítőhöz mellékelt „Gyorsbeállítási
útmutatót”.
6
7
8
Indítsa el a lemez lejátszását.
Állítsa be a megfelelő hangerőt.
Miután befejezte a DVD-műsor nézését, vegye ki a lemezt és kapcsolja ki a rádióerősítőt, a tv-készüléket és a DVD-lejátszót.
49HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\040PLA.fm
masterpage: L-2
Videojáték használata
2
3
7
3
7
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
• Olvassa el a tv-készülék és a
videojáték kezelési útmutatóját
is.
1
2
3
Kapcsolja be a tv-készüléket és a
videojátékot.
Kapcsolja be a rádióerősítőt.
Nyomja meg a VIDEO 3* gombot.
A „VIDEO 3*” üzemmód kiválasztásához használhatja a
rádióerősítő INPUT SELECTOR gombját is.
* Ha a videojátékot az előlapon lévő VIDEO 3 IN/PORTABLE
AV IN aljzathoz csatlakoztatta.
Példa a lehetséges kijelzésre
4
5
6
7
8
A tv-készüléket kapcsolja a videojátéknak
megfelelő bemenetre.
Végezze el a szükséges beállításokat a
videojátékon.
Helyezze be a lemezt és indítsa el a videojátékot.
Állítsa be a megfelelő hangerőt.
Miután befejezte a játékot, vegye ki a lemezt
és kapcsolja ki a rádióerősítőt, a tv-készüléket és a videojátékot.
50HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\040PLA.fm
masterpage: R-2
Videomûsor megtekintése
Lejátszás
2
3
6
3
6
• Olvassa el a tv-készülék és a
videomagnó kezelési útmutatóját is.
1
2
3
Kapcsolja be a tv-készüléket és a
videomagnót.
Kapcsolja be a rádióerősítőt.
Nyomja meg a VIDEO 1* gombot.
A „VIDEO 1*” üzemmód kiválasztásához használhatja a
rádióerősítő INPUT SELECTOR gombját is.
* Ha a videomagnót a VIDEO 1 aljzathoz csatlakoztatta.
Példa a lehetséges kijelzésre
4
5
6
7
A tv-készüléket kapcsolja a videomagnónak
megfelelő bemenetre.
Indítsa el a videokazetta lejátszását.
Állítsa be a megfelelő hangerőt.
Miután befejezte a videoműsor nézését,
vegye ki a kazettát és kapcsolja ki a rádióerősítőt, a tv-készüléket és a videomagnót.
51HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\050AMP.fm
7
Erõsítõ mûveletek
A menü használata
Az erősítő menürendszerén keresztül a rádióerősítő számos paraméterét az egyéni igényeinek megfelelően állíthatja be.
1
masterpage: Left
Ha további beállításokat is szeretne elvégezni, ismételje a 3–6.
lépéseket.
Visszakapcsolás az előző kijelzésre
Nyomja meg a RETURN/EXIT O gombot.
Kilépés a menüből
Nyomja meg a MENU gombot.
Megjegyzés
Egyes paraméterek vagy beállítások halványabban
jelenhetnek meg a menüben. Ez azt jelenti, hogy
azok nem állnak rendelkezésre vagy nem módosíthatók.
3–7
RETURN/
EXIT O
1
2
Nyomja meg a RECEIVER
gombot.
A rádióerősítő funkcióit vezérelheti.
2
Nyomja meg a MENU gombot.
A beállítható menüpontok listája
megjelenik.
3
4
5
6
A V/v vezérlőgomb megfelelő
számú megnyomásával válassza ki a kívánt főmenüt.
A
vezérlőgombbal lépjen be
a beállító menübe.
A V/v vezérlőgomb megfelelő
számú megnyomásával válassza ki a kívánt menüpontot.
A
vezérlőgombbal állítsa be
a kívánt paramétert.
52HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\050AMP.fm
masterpage: Right
A menürendszer áttekintése
Az alábbi opciók állnak rendelkezésre az
egyes menükben. A menü használatának
módjáról bővebben az 52. oldalon olvashat.
Főmenü
Menüpont
Alapérték
Hivatkozás
OFF, AUTO, FIX
OFF
56–57.
oldal
PHASE NOISE
[xxxxxxx]
OFF, L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL,
OFF
SR/SBR, SBR/SBL, SBL/SL, SL/L, L/
SR
PHASE AUDIO
[xxxxxxx]
OFF, L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL,
OFF
SR/SBR, SBR/SBL, SBL/SL, SL/L, L/
SR
FRONT BAL. [xxx.x dB]
R+20,0 dB–L+20,0 dB (0,5 dB-es
lépések)
CENTER [xxx.x dB]
–20,0 dB–+10,0 dB (0,5 dB-es lépések) 0 dB
Erősítő műveletek
1-Level Set- TEST TONE
tings (jelszint [xxxxxxxx]
beállítások)
Paraméter
0 dB
SURROUND L [xxx.x dB] –20,0 dB–+10,0 dB (0,5 dB-es lépések) 0 dB
SURROUND R [xxx.x dB] –20,0 dB–+10,0 dB (0,5 dB-es lépések) 0 dB
SUR BACK [xxx.x dB]
–20,0 dB–+10,0 dB (0,5 dB-es lépések) 0 dB
SUR BACK L [xxx.x dB]
–20,0 dB–+10,0 dB 0,5 dB-es lépések) 0 dB
SUR BACK R [xxx.x dB]
–20,0 dB–+10,0 dB (0,5 dB-es lépések) 0 dB
SUB WOOFER [xxx.x dB] –20,0 dB–+10,0 dB (0,5 dB-es lépések) 0 dB
MULTI CH SW [xxx.x dB] 0 dB, +10,0 dB
0 dB
D. RANGE COMP. [xxx]
OFF, STD, MAX
OFF
1, 2, 3, 4, 5, OFF
1
–10,0 dB–+10,0 dB (1 dB-es lépések)
0 dB
FRONT TREBLE [xxx dB] –10,0 dB–+10,0 dB (1 dB-es lépések)
0 dB
2-EQ Settings EQ PRESET [xxx]
(hangzás beállítások)
FRONT BASS [xxx dB]
–10,0 dB–+10,0 dB (1 dB-es lépések)
0 dB
CENTER TREBLE [xxx dB] –10,0 dB–+10,0 dB (1 dB-es lépések)
0 dB
CENTER BASS [xxx dB]
–10,0 dB–+10,0 dB (1 dB-es lépések)
0 dB
SUR/SB TREBLE [xxx dB] –10,0 dB–+10,0 dB (1 dB-es lépések)
0 dB
PRESET x CLEAR [xxx]
NO
SUR/SB BASS [xxx dB]
YES, NO
57–58.
oldal
folytatódik
53HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\050AMP.fm
Főmenü
Menüpont
Alapérték
Hivatkozás
A.F.D
AUTO
69.
oldal
OFF, AUTO, ON
AUTO
59–60.
oldal
SB DEC MODE
[xxxxxxx]
DDEX, PLIIx MV, PLIIx MS
PLIIx
MV
EFFECT LEVEL [xxx%]
20–120% (5%-os lépések)
100%
CENTER WIDTH [x]
8 fokozat
3
DIMENSION
[xxxxxxx]
FRONT +3–SUR +3
0
3-Sur Settings SOUND FIELD SELECT ?
(térhangzás
beállítások)
SB DECODING [xxxx]
4-Timer Settings (időzítő
beállítások)
PANORAMA MODE [xxx] OFF, ON
OFF
SCREEN DEPTH [xxx]
ON
ON, OFF
VIR. SPEAKERS [xxx]
ON, OFF
ON
FM MODE [xxxxxx]
MONO, STEREO
STEREO 61.
oldal
NAME IN? [xxx]
5-Audio
DEC. PRIORITY [xxxx]
Settings (hang
beállítások)
6-Video Settings (kép
beállítások)
Paraméter
masterpage: Left
84.
oldal
PCM, AUTO
AUTO
DUAL MONO
[xxxxxxxx]
MAIN/SUB, MAIN, SUB, MAIN+SUB MAIN
A/V SYNC [xxx ms]
0–150 ms/300 ms (10 ms-os lépések)
62.
oldal
0 ms
DIGITAL ASSIGN ?
86.
oldal
NAME IN ? [xxx]
84.
oldal
COMPONENT V. ASSIGN ?
88.
oldal
HDMI ASSIGN ?
87.
oldal
COLOR SYSTEM [xxxx]
NAME IN ?
[xxxxxxxx]
NTSC, PAL
PAL
63.
oldal
84.
oldal
54HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\050AMP.fm
Főmenü
Menüpont
SUB WOOFER [xxx]
7-Speaker
Settings
FRONT SP [xxxxx]
(hangsugárzó
beállítások)
CENTER SP [xxxxx]
Paraméter
Alapérték
Hivatkozás
NO, YES
YES
SMALL, LARGE
LARGE
63–67.
oldal
MIX, NO, SMALL, LARGE
SURROUND SP [xxxxx] NO, SMALL, LARGE
LARGE
LARGE
SUR BACK SP [xxxxxx] BI-AMP, NO, SINGLE, DUAL
DUAL
FRONT L x.x meter*
3.0 meter
1,0 m–7,0 m (0,1 m-es** lépések)
1,0 m–7,0 m (0,1 m-es** lépések)
3.0 meter
CENTER x.x meter*
1,0 m–7,0 m (0,1 m-es** lépések)
3.0 meter
SURROUND L x.x meter*
1,0 m–7,0 m (0,1 m-es** lépések)
3.0 meter
SURROUND R x.x meter*
1,0 m–7,0 m (0,1 m-es** lépések)
3.0 meter
SUR BACK L x.x meter*
1,0 m–7,0 m (0,1 m-es** lépések)
3.0 meter
SUR BACK R x.x meter*
1,0 m–7,0 m (0,1 m-es** lépések)
3.0 meter
SUB WOOFER x.x meter*
1,0 m–7,0 m (0,1 m-es** lépések)
3.0 meter
DISTANCE UNIT
[xxxxx]
meter, feet
meter
SP CROSSOVER [xxx Hz] 40 Hz – 200 Hz (10 Hz-es lépések)
System SetDIMMER [xxx% DOWN]
tings (rendszer
beállítások)
SP. IMPEDANCE [xxxx]
SIDE/
LOW
120 Hz
0%, 60%, 100%
0%
67.
oldal
4 ohm, 8 ohm
8 ohm
38.
oldal
AUTO CAL START?
CAL TYPE
[xxxxxxxxx]
ENGINEER/FULL FLAT/FRONT REF FULL
FLAT
EQ CURVE EFFECT [xxx] OFF, ON
45–46.
oldal
OFF
A.CAL LOAD? [PRESET-x]
OFF, PRESET1, PRESET2, PRESET3 OFF
A.CAL SAVE? [PRESET-x]
PRESET1, PRESET2, PRESET3
A.CAL NAME?
[xxxxxxxxx]
Erősítő műveletek
FRONT R x.x meter*
SP POSI [xxxxxxxxx] SIDE/LOW, SIDE/HIGH, BEHD/
LOW, BEHD/HIGH
9-Auto
Calibration
masterpage: Right
PRESET1
84.
oldal
* Miután a mérés megtörtént az önműködő kalibrálási funkcióval, a mért érték x m xx cm formában jelenik
meg.
** Miután a mérés megtörtént az önműködő kalibrálási funkcióval, az értékek 1 cm-es lépésekkel
módosíthatók kézi vezérléssel.
55HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\050AMP.fm
A jelszint beállítása
(Level Settings menü)
A Level Settings menüben beállíthatja a hangsugárzók közötti hangerőegyensúlyt (balanszot) és minden hangsugárzóra külön-külön a
hangerőt. Az ebben a menüben beállítható paraméterek mindegyik hangzásképben érvényesülnek. Válassza ki az „Level Settings” menüt
az erősítő főmenüjében. A részleteket lásd „A
menü használata” (52. oldal) és „A menürendszer áttekintése” (53. oldal) című fejezetekben.
A Level Settings menü paraméterei
x TEST TONE (teszthang)
Bekapcsolja a teszthangot, mely sorban végighalad a hangsugárzókon.
• OFF (kikapcsolva)
• AUTO
A teszthang önműködően végighalad a
hangsugárzókon.
• FIX
Kijelölheti azt a hangsugárzót, melyen a
teszthangot kívánja kibocsátani.
x PHASE NOISE (teszthang)
• ON
A teszthang mindig két szomszédos hangsugárzóból szól.
• OFF (kikapcsolva)
x PHASE AUDIO (teszthang)
• ON
A teszthang helyett a műsorforrás kétcsatornás hangja szól két szomszédos hangsugárzóból.
• OFF (kikapcsolva)
x FRONT BAL. (első hangsugárzók közötti hangerőegyensúly)
Beállíthatja a jobb és a bal első hangsugárzó
közötti hangerőegyensúlyt.
masterpage: Left
x CENTER (középső hangsugárzó
hangereje)
x SURROUND L (bal hátsó
hangsugárzó hangereje)
x SURROUND R (jobb hátsó
hangsugárzó hangereje)
x SUR BACK (hátsó centersugárzó hangereje)
Csak akkor módosítható, ha a System Settings
menüben a „SINGLE” beállítást választotta ki
a hátsó centersugárzókra (64. oldal).
x SUR BACK L (hátsó bal
centersugárzó hangereje)
Csak akkor módosítható, ha a System Settings
menüben a „DUAL” beállítást választotta ki a
hátsó centersugárzókra (64. oldal).
x SUR BACK R (hátsó jobb
centersugárzó hangereje)
Csak akkor módosítható, ha a System Settings
menüben a „DUAL” beállítást választotta ki a
hátsó centersugárzókra (64. oldal).
x SUB WOOFER (mélysugárzó
hangereje)
Megjegyzés
Ha a zenei hangzásképek valamelyikét kiválasztja, a
mélyhangsugárzó nem szól, ha a Speaker Settings
menüben az összes hangsugárzóra a „LARGE”
beállítása van kiválasztva. A mélyhang sugárzó
azonban bekapcsol, ha a digitális bemenőjel LFE
(mélyhang effektus) komponenst is tartalmaz, ha az
első vagy a hátsó hangsugárzókra a „SMALL” beállítást választotta ki, ha filmekhez ajánlott hangzásképet választ ki, vagy ha a „PORTABLE AUDIO”
üzemmódra kapcsol.
x MULTI CH SW (többcsatornás
mélysugárzó jelszint)
A MULTI CHANNEL INPUT mélysugárzó
csatornájának jelszintjét 10 dB-lel növelheti.
Ez a beállítás akkor válhat szükségessé, ha a
MULTI CHANNEL INPUT bemenethez
DVD-lejátszót csatlakoztatott. A DVD-lejátszók mélyhang jelszintje általában 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a Super Audio CD-lejátszóké.
56HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\050AMP.fm
x D.RANGE COMP.
(dinamika-szűkítés)
Hasznos tudnivaló
A dinamikaszűkítő funkcióval a Dolby Digital jelben kódolt dinamika információknak megfelelően
szűkítheti a hangsáv dinamikatartományát.
A „STD” a normál beállítás, de csupán csekély
tömörítést okoz, ezért a „MAX” beállítás használatát javasoljuk. Ez drámaian csökkenti a műsor
dinamikáját, így késő éjjel, alacsony hangerőn is
élvezheti a filmeket. Az analóg szűkítőktől eltérően,
a lehetséges dinamika szintek itt gyárilag vannak beállítva, ami sokkal természetesebb hatású dinamika
csökkenést eredményez.
Az osztottsávos hangszínszabályzó használata (EQ
Settings menü)
Az EQ Settings menüben beállíthatja az első
hangsugárzók mély és magas hangjait, és az
ekvalizer-memória segítségével 5 különböző
hangszínbeállítást (EQ PRESET [1]–[5]) tárolhat és alkalmazhat. Ezek a beállítások mindegyik hangzásképre és mindegyik hangsugárzóra érvényesek. Válassza ki az „EQ
Settings menu” menüt az erősítő főmenüjében.
A részleteket lásd „A menü használata”
(52. oldal) és „A menürendszer áttekintése”
(53. oldal) című fejezetekben.
Mély
Magas
Jelszint
(dB)
Frekvencia
(Hz)
Frekvencia
(Hz)
Megjegyzések
• Az alábbi esetekben ez a funkció nem működik:
– Ha a MULTI IN bemenetre kapcsol.
• Ha a hangzáskép beállítását DTS 96/24 jelek vétele
közben végzi, a lejátszás csak 48 kHz-es mintavételezéssel lehetséges.
Az EQ Settings menü paraméterei
x EQ PRESET (ekvalizer-memória)
Kiválaszthatja a kívánt ekvalizer-memóriahelyet. Ha az „OFF” beállítást választja, az ekvalizer kikapcsol.
x FRONT BASS* (első hangsugárzó mélyhang jelszint)
x FRONT TREBLE* (első hangsugárzó magas jelszint)
*
Az első hangsugárzók mély- és magas jelszintjét a
rádióerősítő TONE MODE és TONE szabályzóival is beállíthatja.
folytatódik
57HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
Erősítő műveletek
A hangsáv dinamikatartományának szűkítésére szolgál. Ez a funkció akkor lehet hasznos,
ha például egy mozifilmet szeretne megnézni
késő éjjel, alacsony hangerőn. Csak Dolby
Digital műsorforrások esetében használható.
• OFF
A hangsáv szűkítés nélkül kerül reprodukálásra.
• STD
A hangmérnök által előírt teljes dinamikatartomány kerül reprodukálásra.
• MAX
A dinamikatartomány jelentősen lecsökken.
masterpage: Right
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\050AMP.fm
x CENTER BASS
(középső hangsugárzó
mélyhang jelszint)
x CENTER TREBLE
(középső hangsugárzó magas
jelszint)
x SUR/SB BASS
(hátsó hangsugárzó/hátsó
centersugárzó mélyhang
jelszint)
x SUR/SB TREBLE
(hátsó hangsugárzó/hátsó
centersugárzó magas jelszint)
x PRESET x CLEAR
(ekvalizer-memória törlés)
A feltöltött ekvalizer-memóriahelyek tartalmát törölheti, és visszaállíthatja az eredeti
állapotnak megfelelően. A részleteket lásd „A
tárolt ekvalizer beállítások törlése” című
fejezetben (58. oldal).
masterpage: Left
2 A V/v vezérlőgombbal válassza ki a
törölni kívánt ekvalizer memóriahelyet
(EQ PRESET [1]–[5]), majd nyomja
meg a
vezérlőgombot.
3 A V/v vezérlőgombbal válassza ki a
„PRESET x CLEAR” almenüt.
A „x” a kiválasztott ekvalizer-memória
számát jelöli.
4 A V/v vezérlőgombbal válassza ki a
„YES” opciót, majd nyomja meg a
vezérlőgombot.
Az „Are you sure?” (Biztos benne?) felirat
jelenik meg.
5 A V/v vezérlőgombbal válassza ki a
„YES” opciót, majd nyomja meg a
vezérlőgombot.
A „PRESET x CLEARED!” felirat
jelenik meg a kijelzőn, és a kiválasztott
ekvalizer-memória tartalma törlődik.
A tárolt ekvalizer beállítás
bekapcsolása
1 Hajtsa végre „A menü használata” című
fejezet 1–3. lépéseit (52. oldal). A 3. lépésben válassza ki az „EQ Settings”
menüt.
2 A V/v vezérlőgombbal válassza ki a
kívánt ekvalizer memóriahelyet (EQ
PRESET [1]–[5]), majd nyomja meg a
vezérlőgombot.
Az ekvalizer kikapcsolása
Az „EQ PRESET” menüpontban válassza az
„OFF” beállítást.
A tárolt ekvalizer beállítások
törlése
1 Hajtsa végre „A menü használata” című fejezet 1–3. lépéseit (52. oldal). A 3.
lépésben válassza ki az „EQ Settings”
menüt.
58HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\050AMP.fm
A térhangzás beállítása
(Sur Settings menü)
A Sur Settings menü paraméterei
x SOUND FIELD SELECT?
(hangzáskép választás)
Ebben a menüpontban kiválaszthatja a kívánt
hangzásképet. A részleteket lásd „A
térhangzású hang beállítása” című fejezetben
(69. oldal).
x SB DECODING (hátsó centercsatorna dekódolás)
A hátsó centercsatorna dekódolási eljárásának
kiválasztása. A részleteket lásd „A hátsó centercsatorna dekódolási módszerének kiválasztása (SB DECODING)” című fejezetben
(60. oldal).
x SB DEC MODE (hátsó centercsatorna dekódolás)
A hátsó centercsatorna dekódolási eljárásának
kiválasztása. A részleteket lásd „A hátsó centercsatorna dekódolási módszerének kiválasztása (SB DECODING)” című fejezetben
(60. oldal).
x EFFECT LEVEL (hanghatás
érvényesülési szintje)
Magasabb érték esetén az effektus érvényesülési szintje nagyobb.
x CENTER WIDTH (középszélesség szabályozás)
További beállítást tesz lehetővé a Dolby Pro
Logic II és IIx zenei dekódolási üzemmódon
belül. Ez a paraméter csak akkor módosítható,
ha a „PRO LOGIC II MUSIC” vagy a „PRO
LOGIC IIx MUSIC” dekódolási üzemmódot
választotta ki az A.F.D. menüben (70. oldal).
Beállíthatja a Dolby Surround Pro Logic II dekódolás által a bal/jobb első hangsugárzókra
kiosztott középcsatorna jelek arányát.
x DIMENSION (méretezés)
További beállítást tesz lehetővé a Dolby Pro
Logic II és IIx zenei dekódolási üzemmódon
belül. Ez a paraméter csak akkor módosítható,
ha a „PRO LOGIC II MUSIC” vagy a „PRO
LOGIC IIx MUSIC” dekódolási üzemmódot
választotta ki az A.F.D. menüben (70. oldal).
Beállíthatja az első és a hátsó csatornák közötti
érvényesülési arányt.
x PANORAMA MODE (panoráma
üzemmód)
További beállítást tesz lehetővé a Dolby Pro
Logic II és IIx zenei dekódolási üzemmódon
belül. Ez a paraméter csak akkor módosítható,
ha a „PRO LOGIC II MUSIC” vagy a „PRO
LOGIC IIx MUSIC” dekódolási üzemmódot
választotta ki az A.F.D. menüben (70. oldal).
• ON
Ez a paraméter azáltal fokozza a térhangzást,
hogy az első hangsugárzók hangterét
kiterjeszti a hallgatási pozíció jobb és bal
oldalára (panoráma hangzás).
• OFF
A panoráma hangzás kikapcsolva.
x SCREEN DEPTH (képernyő
mélység)
Ezt a paramétert kifejezetten a Cinema Studio
EX hangzásképekhez (72. oldal) fejlesztettük
ki. Ezzel a paraméterrel a rádióerősítő az első
hangsugárzók hangterét úgy alakítja át, mintha
a hang a tv-készülék belsejéből jönne, mint
ahogyan azt a filmszínházakban is érezzük.
• ON
Ennél a beállításnál úgy érezzük, mintha a
hang egy nagyméretű mozivásznon látható
kép belsejéből jönne.
• OFF
A funkció kikapcsolása.
folytatódik
59HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
Erősítő műveletek
A Sur Settings menü paramétereivel egyéni
igényeinek megfelelően testre szabhatja a térhangzást. Válassza ki a „Sur Settings” menüt
az erősítő főmenüjében. A részleteket lásd „A
menü használata” (52. oldal) és „A menürendszer áttekintése” (53. oldal) című fejezetekben.
masterpage: Right
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\050AMP.fm
x VIR.SPEAKERS
(virtuális hangsugárzók)
Ezt a paramétert kifejezetten a Cinema Studio
EX hangzásképekhez (72. oldal) fejlesztettük ki.
• ON
Virtuális hangsugárzók létrehozása.
• OFF
Virtuális hangsugárzók nélküli hangzás.
A hátsó centercsatorna dekódolási módszerének kiválasztása
(SB DECODING)
A DVD-lemezeknél (stb.) alkalmazott Dolby
Digital Surround EX, DTS-ES Matrix, DTS-ES
Discrete 6.1, stb. formátum (és a hátsó centercsatorna) megfelelő dekódolása biztosítja azt, hogy
a hangsávból pontosan olyan hangteret lehessen
előállítani, amilyet a rendező eredetileg tervezett.
x SB DECODING
• AUTO
Ha a bemenő jel tartalmazza a 6.1 csatornás
dekódolási jelölésta), a készülék automatikusan a megfelelő hátsó centercsatorna dekódolási eljárást kapcsolja be.
Bemenőjel
Kimenő Hátsó centercsatornák csatorna dekódolási eljárás
Dolby Digital
5.1
5.1e)
—
Dolby Digital
Surround EXb)
6.1e)
Dolby Digital EX
rendszernek megfelelő mátrix szűrő
(60. oldal).
DTS 5.1
5.1e)
—
DTS-ES
Matrix 6.1c)
6.1e)
DTS Matrix
dekóder.
DTS-ES
Discrete 6.1d)
6.1e)
DTS Discrete
dekóder.
a)
A 6.1 csatornás dekódolási jelölés a DVD-szoftverre és egyéb audio jelforrásokra gyárilag felvett
kódolási információ.
b)
Dolby Digital DVD, melyen feltüntették a Surround
EX jelölést. A Dolby Corporation weboldala segít
Önnek a Surround EX filmek azonosításában.
c)
Jelölés, mely azokat a műsorokat azonosítja, melyeket mind Surround EX, mind 5.1 csatornás formátumban felvettek.
masterpage: Left
d)
Olyan műsorok, melyeket egyrészt 5.1 csatornás
formátumban dekódoltak, másrészt elláttak a 6.1
csatornás formátumra (Discrete 6.1) történő átalakításhoz szükséges extra jelcsatornával. Az elkülönített 6.1 csatorna jelei olyan, csak a DVD formátumra jellemző speciális jelek, melyeket a filmszínházakban nem használnak.
e)
Ha két hátsó centersugárzót csatlakoztatott, a
kimenőjel 7.1 csatornás lesz.
• ON
A készülék az SB DEC MODE beállítást alkalmazza az 5.1 és 6.1 csatornás bemenőjel
dekódolására (60. oldal).
• OFF
A hátsó centercsatorna dekódolás kikapcsolva.
Megjegyzések
• Az alábbi esetekben ez a funkció nem működik:
– Ha a MULTI IN bemenetre kapcsol.
– Ha a készülékbe DTS 96/24 jeleket táplál be.
– Ha zenei hangzásképet választott ki.
• Előfordulhat, hogy Dolby Digital EX üzemmódban a hátsó centercsatorna nem szól. Vannak olyan
lemezek, melyeken feltüntették ugyan a Dolby
Digital EX logot, de maga a műsor nem tartalmaz
Dolby Digital Surround EX komponenst. Ebben az
esetben válassza ki az „ON” beállítást.
• Ha a „PLIIx” formátumot választja ki, az SB
DECODING funkció önműködően PLIIx
üzemmódba kapcsol.
x SB DEC MODE
A hátsó centercsatorna dekódolási eljárás csak
akkor választható ki, ha a bemenőjel tartalmaz
Dolby Digital Surround EX komponenst, és az
„SB DECODING” menüben az „ON” vagy az
„AUTO” beállítást választotta ki.
SB DEC
MODE
Hangsu- Hátsó centercsatorna
gárzó el- dekódolási eljárás
rendezés
[DDEX]
7.1
csatorna
Dolby Digital EX rendszernek megfelelő mátrix
szűrő
6.1
csatorna
Dolby Digital EX rendszernek megfelelő mátrix
szűrő
[PLIIx MV] 7.1
csatorna
Dolby Pro Logic IIx
rendszernek megfelelő
mozifilm rendszerű szűrő
6.1
csatorna
Dolby Digital EX rendszernek megfelelő mátrix
szűrő
60HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\050AMP.fm
SB DEC
MODE
Hangsu- Hátsó centercsatorna
gárzó el- dekódolási eljárás
rendezés
[PLIIx MS] 7.1
csatorna
Dolby Pro Logic IIx
rendszernek megfelelő
zenei szűrő.
6.1
csatorna
Dolby Pro Logic IIx
rendszernek megfelelő
zenei szűrő.
Megjegyzések
A rádió beállítása
(Tuner Settings menü)
A Tuner Settings menü segítségével beállíthatja az FM vevőegység vételi módját, illetve
elnevezheti a tárolt rádióállomásokat.
Válassza ki a „Tuner Settings” menüt az erősítő főmenüjében. A részleteket lásd „A menü
használata” (52. oldal) és „A menürendszer
áttekintése” (53. oldal) című fejezetekben.
A Tuner Settings menü paraméterei
x FM MODE
(FM vételi mód)
• STEREO
Ha a kiválasztott rádióállomás sztereóban
sugároz, a rádióerősítő sztereó műsorként
dekódolja a jeleket.
• MONO
A rádióerősítő mono műsorként dekódolja a
jeleket, függetlenül attól, hogy sztereóban
sugározzák-e vagy sem.
x NAME IN?
(tárolt rádióállomások elnevezése)
Elnevezheti a tárolt rádióállomásokat. A részleteket lásd „A tárolt rádióállomások elnevezése” című fejezetben (84. oldal).
61HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
Erősítő műveletek
• Ha mozifilmekhez tervezett hangzásképet választ
ki, a készülék Dolby Digital EX rendszernek megfelelő mátrix szűrőt alkalmaz a dekódoláshoz, függetlenül attól, hogy Ön a menüben melyik beállítást választotta ki.
• Ha az alábbi feltételek teljesülése esetén a Dolby
PLIIx MS beállítást választja, a készülék Dolby
Digital EX rendszernek megfelelő mátrix szűrőt
(6.1 csatornás elrendezés esetén), illetve a Pro
Logic IIx rendszernek megfelelő mozifilm rendszerű szűrőt alkalmaz a dekódoláshoz.
– Ha Dolby Digital Surround EX jel érkezik a
készülékbe.
– Ha az „SB DECODING” menüpont „AUTO”
beállítását választotta ki.
masterpage: Right
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\050AMP.fm
A hang beállítása
(Audio Settings menü)
Az Audio Settings menü segítségével egyéni
igényeinek megfelelően beállíthatja a hangot.
Válassza ki az „Audio Settings” menüt az erősítő főmenüjében. A részleteket lásd „A menü
használata” (52. oldal) és „A menürendszer
áttekintése” (53. oldal) című fejezetekben.
Az Audio Settings menü paraméterei
x DEC. PRIORITY (digitális audio
dekódolási sorrend)
A DIGITAL IN és HDMI IN aljzaton beérkező digitális jelek dekódolási prioritásának beállítása.
• AUTO
A DTS, Dolby Digital vagy PCM audio kódolás önműködő alkalmazása.
• PCM
Minden bemeneti jel PCM jelként kerül feldolgozásra (hogy a hang ne némuljon el a lejátszás elindításakor).
• A hangkimenet azonban megszakadhat, ha
más típusú jel érkezik a készülékbe. Ilyen
esetben válassza az „AUTO” beállítást.
Megjegyzés
Ha az „AUTO” kiválasztása után a digitális bemenetről (CD, stb.) érkező hang megszakad a lejátszás
elindításakor, válassza a „PCM” beállítást.
x DUAL MONO (digitális műsor
nyelvének kiválasztása)
Digitális műsorok nyelvének kiválasztására
szolgál. Csak Dolby Digital műsorforrás esetén használható.
• MAIN/SUB (fő/másod)
A fő nyelv a bal első hangsugárzón
keresztül, míg a második nyelv a jobb első
hangsugárzón keresztül hallható, egyszerre.
• MAIN (fő)
A műsor a fő nyelven hallható.
masterpage: Left
• SUB
A műsor a második nyelven hallható.
• MAIN+SUB (fő + másod)
A két nyelv egyszerre hallható a
hangsugárzókból.
x A/V SYNC
(kép/hang szinkronizálás)
A kép és a hang közötti késés kiegyenlítése
érdekében késlelteti a hang megszólalását.
Megjegyzések
• Ez a paraméter akkor fejti ki a legnagyobb hatást,
ha nagyméretű LCD vagy plazma monitort, illetve
kivetítős tv-készüléket használ.
• Az alábbi esetekben ez a funkció nem működik:
– Ha a MULTI IN bemenetre kapcsol.
– Ha az ANALOG DIRECT funkciót használja.
• Az alábbi esetekben a beállítható maximális késleltetés 300 ms.
– A mintavételezési frekvencia kevesebb 48 kHznél.
– Kétcsatornás analóg jeleknél.
• Az alábbi esetekben a beállítható maximális késleltetés 150 ms.
– A mintavételezési frekvencia 88,2 kHz vagy
96 kHz.
Ebben az esetben a beállítható maximális késleltetés
300 ms-ként jelenik meg, de 150 ms-nál nagyobb
érték nem állítható be.
x DIGITAL ASSIGN?
(digitális audiobemenet hozzárendelés)
A digitális audiobemenetet hozzárendelheti
egy másik üzemmódhoz. A részleteket lásd a
„Digitális műsorok meghallgatása más bemeneteken keresztül (DIGITAL ASSIGN)” című
fejezetben a 86. oldalon.
x NAME IN? (elnevezés)
Elnevezheti a bemenetválasztóval kiválasztható
műsorforrásokat. A részleteket lásd „A bemenetek elnevezése” című fejezetben (84. oldal).
62HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\050AMP.fm
A kép beállítása
(Video Settings menü)
A Video Settings menü paraméterei
x COMPONENT V. ASSIGN?
(komponens videobemenet
hozzárendelés)
A komponens videobemenetet hozzárendelheti egy másik vizuális (videó) bemenethez. A
részleteket lásd „Komponens műsorok megnézése más bemeneteken keresztül (COMPONENT VIDEO ASSIGN)” című fejezetben
(88. oldal).
x HDMI ASSIGN? (HDMI videobemenet hozzárendelés)
A HDMI videobemenetet hozzárendelheti egy
másik vizuális (videó) bemenethez. A részleteket lásd „HDMI műsorok megnézése más
bemeneteken keresztül (HDMI ASSIGN)”
című fejezetben (87. oldal).
x COLOR SYSTEM (tv-színrendszer)
• NTSC
• PAL
x NAME IN? (bemenetek elnevezése)
Elnevezheti a bemeneteket. A részleteket lásd
„A bemenetek elnevezése” című fejezetben
(84. oldal).
A hangsugárzók beállítása (Speaker Settings menü)
A Speaker Settings menü segítségével beállíthatja a rendszerhez csatlakoztatott hangsugárzók méretét és távolságát. Válassza ki a „Speaker Settings” menüt az erősítő főmenüjében. A
részleteket lásd „A menü használata” (52. oldal) és „A menürendszer áttekintése” (53. oldal) című fejezetekben.
A Speaker Settings menü paraméterei
x SUB WOOFER (mélysugárzó
kiválasztás)
• YES
Ha csatlakoztatott mélysugárzót, válassza ki
a „YES” beállítást.
• NO
Ha nem csatlakoztatott mélysugárzót, válaszsza ki a „NO” beállítást. Bekapcsol a mélyhang átirányító áramkör, amely az LFE csatorna jeleit más hangsugárzókra irányítja át.
Hasznos tudnivaló
A Dolby Digital mélyhang átirányító áramkör előnyeinek maximális kihasználása érdekében javasoljuk, hogy a mélysugárzó levágási frekvenciáját
állítsa a lehetséges legmagasabb értékre.
x FRONT SP (első hangsugárzók
mérete)
• LARGE
Ha nagyméretű, a mélyhangokat élethűen reprodukáló hangsugárzókat csatlakoztatott, válassza ki a „LARGE” beállítást. Általában a
„LARGE” beállítást kell alkalmazni. Ha mélysugárzó beállításnál a „NO” opciót választotta,
az első hangsugárzók önműködően „LARGE”
beállításra kapcsolnak.
• SMALL
Ha a hang torzított, vagy többcsatornás üzemmódban a térhangzás gyenge, válassza ki a
„SMALL” beállítást. Ekkor bekapcsol a mélyhang átirányító áramkör, amely az első csatorna mélyhangjait a mélysugárzóra továbbítja.
Ha ebben a menüpontban a „SMALL” beállítást választja ki, a középső, a hátsó és a hátsó
center hangsugárzók is önműködően
folytatódik
63HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
Erősítő műveletek
A Video Settings menü segítségével a komponens videobemenetet hozzárendelheti egy másik bemenethez, illetve az egyéni igényeinek
megfelelően beállíthatja a képet. Válassza ki a
„Video Settings” menüt az erősítő főmenüjében. A részleteket lásd „A menü használata”
(52. oldal) és „A menürendszer áttekintése”
(53. oldal) című fejezetekben.
masterpage: Right
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\050AMP.fm
„SMALL” beállításra kapcsolnak (hacsak ki
nem választotta korábban a „NO” beállítást).
x CENTER SP (középső hangsugárzó mérete)
• LARGE
Ha nagyméretű, a mélyhangokat élethűen
reprodukáló hangsugárzót csatlakoztatott,
válassza ki a „LARGE” beállítást. Általában a „LARGE” beállítást kell alkalmazni.
Ha azonban az első hangsugárzók beállítása
„SMALL”, a középső hangsugárzó
„LARGE” beállítása nem választható ki.
• SMALL
Ha a hang torzított, vagy többcsatornás üzemmódban a térhangzás gyenge, válassza ki a
„SMALL” beállítást. Ekkor bekapcsol a mélyhang átirányító áramkör, amely a középső csatorna mélyhangjait az első hangsugárzókra
(„LARGE” beállítás esetén) vagy a mélysugárzóra továbbítja.
• NO
Ha nem csatlakoztatott középső hangsugárzót,
válassza ki a „NO” beállítást. A középső csatorna hangját az első hangsugárzók közvetítik.
• MIX
Ha nem csatlakoztatott középső hangsugárzót, válassza ki a „MIX” beállítást. A készülék a hangminőség csökkenése nélkül előállítja a középső csatornát. A középső csatorna
műsorát a készülék a két első hangsugárzóra
keveri le, a Level Settings menü „CENTER”
opciójának beállításától függően.
x SURROUND SP (hátsó hangsugárzó mérete)
A hátsó centersugárzó önműködően az itt beállított értéket kapja.
• LARGE
Ha nagyméretű, a mélyhangokat élethűen reprodukáló hangsugárzókat csatlakoztatott, válassza ki a „LARGE” beállítást. Általában a
„LARGE” beállítást kell alkalmazni. Ha azonban az első hangsugárzók beállítása
„SMALL”, a hátsó hangsugárzók „LARGE”
beállítása nem választható ki.
• SMALL
Ha a hang torzított, vagy többcsatornás üzemmódban a térhangzás gyenge, válassza ki a
„SMALL” beállítást. Ekkor bekapcsol a mélyhang átirányító áramkör, amely a hátsó csatorna mélyhangjait a mélysugárzóra, vagy
masterpage: Left
egyéb „LARGE” beállítású hangsugárzókra
továbbítja.
• NO
Ha nem csatlakoztatott hátsó hangsugárzókat, válassza ki a „NO” beállítást.
x SUR BACK SP (hátsó centersugárzó)
Ha hátsó hangsugárzó beállításnál a „NO” opciót választotta, a hátsó centersugárzók automatikusan „NO” beállításra kapcsolnak, és ez
az érték nem módosítható.
• DUAL
Ha két hátsó centersugárzót csatlakoztatott,
válassza ki a „DUAL” beállítást. A készülék
a maximális, 7.1 csatornás hangkimenetet
alkalmazza.
• SINGLE
Ha csak egy hátsó centersugárzót csatlakoztatott, válassza ki a „SINGLE” beállítást. A
készülék a maximális, 6.1 csatornás hangkimenetet alkalmazza.
• NO
Ha nem csatlakoztatott hátsó centersugárzót,
válassza ki a „NO” beállítást.
• BI-AMP
Ha az első hangsugárzókat kettős erősítésű
rendszerben csatlakoztatja, válassza a „BIAMP” beállítást.
Hasznos tudnivaló
A rádióerősítő belső működése szempontjából a
„LARGE” és „SMALL” hangsugárzó méret beállítás
azt határozza meg, hogy a hangfeldolgozó áramkör
mélyhang-levágó szűrője bekapcsoljon-e vagy sem.
Amikor a készülék levágja az adott csatorna mélyhangjait, a mélyhang átirányító áramkör a mélysugárzóra, vagy egyéb „LARGE” beállítású hangsugárzókra továbbítja a kisfrekvenciás hangokat.
Mivel azonban a mélyhangok is rendelkeznek bizonyos fokú térbeli irányítottsággal, lehetőség szerint
kerülni kell átirányításukat.
Éppen ezért kisméretű hangsugárzók használatakor is
kiválaszthatja a „LARGE” beállítást a mélyhangok
eredeti formában történő megőrzése érdekében. Ezzel
ellentétben, ha nagyméretű hangsugárzók alkalmazása esetén is a mélysugárzókra kívánja irányítani a
mélyhangokat, válassza ki a „SMALL” beállítást.Ha
az általános hangerőszintet alacsonynak találja, az
összes hangsugárzót kapcsolja „LARGE” beállításra.
Gyenge mélyhangok esetén a hangszínszabályzóval
próbálja meg erősíteni a mélyhangokat. Ennek részleteit „Az osztottsávos hangszínszabályzó használata
(EQ Settings menü)” című fejezetben olvashatja
(57. oldal).
64HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\050AMP.fm
masterpage: Right
x SURROUND L (hátsó bal
hangsugárzó távolsága)
x FRONT R (jobb első
hangsugárzó távolsága)
x SURROUND R (hátsó jobb
hangsugárzó távolsága)
Állítsa be az első hangsugárzóknak a műsorhallgatási pozíciótól mért távolságát (A).
Ha a két első hangsugárzót nem egyenlő távolságra helyezi el a műsorhallgatási pozíciótól,
állítsa be a közelebbi hangsugárzó távolságát.
Állítsa be a hátsó hangsugárzóknak a műsorhallgatási pozíciótól mért távolságát.
Ha a két hátsó hangsugárzót nem egyenlő
távolságra helyezi el a műsorhallgatási
pozíciótól, állítsa be a közelebbi hangsugárzó
távolságát.
Ha csak egy hátsó centersugárzót
csatlakoztatott
x SUR BACK L (hátsó bal
centersugárzó távolsága)
x SUR BACK R (hátsó jobb
centersugárzó távolsága)
Állítsa be a hátsó centersugárzónak a műsorhallgatási pozíciótól mért távolságát.
Ha két hátsó centersugárzót csatlakoztatott, és
a két hátsó centersugárzót nem egyenlő távolságra helyezi el a műsorhallgatási pozíciótól,
állítsa be a közelebbi hangsugárzó távolságát.
x SUB WOOFER (mélysugárzó
távolsága)
Ha két hátsó centersugárzót csatlakoztatott
(A B-vel jelölt szög azonos legyen)
x CENTER (középső hangsugárzó
távolsága)
Állítsa be a középső hangsugárzónak a
műsorhallgatási pozíciótól mért távolságát.
Állítsa be a mélysugárzónak a műsorhallgatási
pozíciótól mért távolságát.
Hasznos tudnivalók
• Ha a hangsugárzókat az önműködő kalibrálási
funkcióval állítja be, a hangsugárzó távolságot 1
cm-es lépésekkel módosíthatja.
• A középső hangsugárzó és a hallgatási pozíció B
közötti távolság legfeljebb 1,5 m-rel lehet kisebb,
mint a hallgatási pozíció és az A hangsugárzó közötti távolság. Úgy helyezze el a hangsugárzókat,
hogy a következő ábrán látható B távolság ne
legyen 1,5 m-rel rövidebb, mint az A távolság.
Példa: ha az A távolság 6 m, a B távolság 4,5 m
vagy nagyobb legyen.
Ugyanígy, a hátsó hangsugárzó/hátsó centersugárzó és a hallgatási pozíció C közötti távolság
legfeljebb 4,5 m-rel lehet kisebb, mint a hallgatási
pozíció és az A hangsugárzó közötti távolság.
Úgy helyezze el a hangsugárzókat, hogy a következő ábrán látható C távolság ne legyen 4,5 m-rel
rövidebb, mint az A távolság.
folytatódik
65HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
Erősítő műveletek
x FRONT L (bal első hangsugárzó
távolsága)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\050AMP.fm
Példa: ha a C távolság 6 m, az A távolság 1,5 m
vagy nagyobb legyen.
Ez azért fontos, mert a hangsugárzók nem megfelelő elhelyezése a térhangzású hang élményét
rontja. Kérjük, ne feledje, hogy amennyiben a
ténylegesnél kisebb hangsugárzó távolságot állít
be, a kérdéses hangsugárzó bizonyos késleltetéssel
fog megszólalni, azaz úgy fog tűnni, mintha a
jelenlegi pozíciójánál távolabb lenne.
masterpage: Left
x SP POSI.
(hátsó hangsugárzó pozíciója)
Ezzel a paraméterrel beállíthatja a hátsó hangsugárzók elhelyezési módját, amely a Cinema
Studio EX üzemmódok tökéletes működéséhez szükséges (72. oldal). Ez a menü nem elérhető, ha a hátsó hangsugárzó menüben a „NO”
beállítást választotta ki (64. oldal).
x DISTANCE UNIT (távolság
mértékegység)
A távolság beállításakor a következő
mértékegységek közül választhat.
• feet (láb)
A távolságok kijelzése láb mértékegységben
történik.
• meter (méter)
A távolságok kijelzése méterben történik.
• SIDE/LOW
Ha a hátsó hangsugárzókat az A és C tartományban helyezi el, válassza ki ezt a beállítást.
• SIDE/HIGH
Ha a hátsó hangsugárzókat az A és D tartományban helyezi el, válassza ki ezt a beállítást.
• BEHD/LOW
Ha a hátsó hangsugárzókat a B és C tartományban helyezi el, válassza ki ezt a beállítást.
• BEHD/HIGH
Ha a hátsó hangsugárzókat a B és D tartományban helyezi el, válassza ki ezt a beállítást.
66HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\050AMP.fm
masterpage: Right
Hasznos tudnivaló
Megjegyzés
A hátsó hangsugárzók pozíciójának beállítási lehetőségét kimondottan a Cinema Studio EX üzemmód
hangzásképeinek maximális kihasználása érdekében
terveztük. Más hangzásképek használatakor a hangsugárzók pontos elhelyezése nem annyira kritikus
tényező.
A hangzásképek kialakításakor azt feltételeztük,
hogy a hátsó hangsugárzók a hallgatási pozíció mögött helyezkednek el, de a térhangzás élménye a
hátsó hangsugárzók viszonylag tág tartományban
történő elmozdításakor is kielégítő marad. Ha
azonban a hangsugárzókat a hallgatási pozícióval
egyvonalban, balra és jobbra helyezi el úgy, hogy
azok a hallgató felé nézzenek, az említett
hangzásképek hatástalanok maradnak, hacsak ki
nem választja a „SIDE” üzemmódot.
Mindazonáltal, minden egyes zenehallgatási szituáció sajátos paraméterekkel jellemezhető – mint pl. a
falról visszaverődő hangok –, és ezért egyes esetekben a „BEHD” beállítás akkor is jobb eredményt
biztosít, ha a hátsó hangsugárzókat a hallgatási
pozícióval egyvonalban, balra és jobbra helyezi el.
Éppen ezért azt javasoljuk Önnek, hogy egy többcsatornás műsor lejátszásakor a térhangzású hangot
az otthoni hallgatási környezetnek legoptimálisabb
beállítással hallgassa meg, még akkor is, ha ez
ellentmond a fentiekben leírtaknak. Mindig azt a
beállítást válassza ki, amelyik a legnagyobb
térérzetet nyújtja, és a legjobban biztosítja az első és
hátsó hangsugárzók összhangját. Ha nem tudja
eldönteni, melyik beállítás hangzik a legjobban,
válassza ki a „BEHD” pozíciót, és a hangsugárzók
távolsági és hangerő paraméterének módosításával
próbálja megtalálni az optimális egyensúlyt.
Ha a MULTI IN bemenetre kapcsol, a készülék a
mélysugárzó és a középső csatorna műsorát lekeveri
az első hangsugárzókra. Ebben az esetben a hangsugárzók távolsága és pozíciója, illetve a keresztezési
frekvencia beállítása érvénytelen.
(System Settings)
A System Settings menüben személyre szabhatja a rádióerősítő beállításait. Válassza ki a
„System Settings” menüt az erősítő főmenüjében. A részleteket lásd „A menü használata”
(52. oldal) és „A menürendszer áttekintése”
(53. oldal) című fejezetekben.
A System Settings menü paraméterei
x DIMMER
(kijelző fényereje)
Módosíthatja a kijelző fényerejét.
Ha a kijelzőt teljesen kikapcsolja, a MULTI
CHANNEL DECODING jelző szintén
kikapcsol.
x SP. IMPEDANCE
(hangsugárzó impedancia)
A részleteket lásd a „6: A hangsugárzók beállítása” című fejezetben (38. oldal).
Ezzel a funkcióval módosíthatja a System Settings menüben „SMALL” opcióra beállított
hangsugárzók mélyhang levágási frekvenciáját. Ha a hangsugárzó beállításához az önműködő kalibrálási funkciót használja, az „SP
CROSSOVER” paraméter nem állítható be.
Ha szeretné beállítani a keresztezési frekvenciát, válassza ki az „A.CAL LOAD ?” menüpontban az „OFF” beállítást. Ezután kezdje el
a hangsugárzók kézi beállítását és válassza ki
az „SP CROSSOVER” menüpontot.
67HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
Erősítő műveletek
x SP CROSSOVER (hangsugárzó
keresztezési frekvencia)
A rendszer beállítása
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\050AMP.fm
masterpage: Left
A megfelelõ paraméterek
önmûködõ beállítása (Auto
Calibration menü)
A részleteket lásd a „7: A megfelelő beállítások
önműködő kalibrálása (AUTO
CALIBRATION)” című fejezetben (40. oldal).
68HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\060SUR.fm
masterpage: Right
Hasznos tudnivalók
A térhangzású hang beállítása
Dolby Digital és DTS
Surround formátumú
mûsorok lejátszása
(A.F.D. funkció)
Ha mélysugárzót csatlakoztat
A.F.D.
Az A.F.D. gomb ismételt megnyomásával válassza ki a kívánt dekódolási eljárást.
Ha a műsor nem tartalmaz LFE jelkomponenst
(kisfrekvenciás hangeffektus a kétcsatornás jel
hatásának fokozásához), ez a rádióerősítő egy
önállóan generált mélyhangot továbbít a mélysugárzó kimenetre. „Neo:6 Cinema” vagy
„Neo:6 Music” hangzáskép esetén azonban a
készülék nem ad ki önállóan generált jelet,
amennyiben az összes hangsugárzó beállítása
„LARGE”.
A részleteket lásd „Az A.F.D. üzemmód hangformátumai” című fejezetben (70. oldal).
Az „A.F.D.” funkció a Sur Settings menüből is
kiválasztható. A részleteket lásd „A térhangzás beállítása (Sur Settings menü)” című fejezetben (59. oldal).
Megjegyzések
• Az alábbi esetekben ez a funkció nem működik:
– Ha a MULTI IN bemenetre kapcsol.
– Ha olyan bemenőjelet táplál a készülékbe, mely
mintavételezési frekvenciája 48 kHz-nél nagyobb.
• Ha a hangzáskép beállítását DTS 96/24 jelek vétele
közben végzi, a lejátszás csak 48 kHz-es mintavételezéssel lehetséges.
folytatódik
69HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
A térhangzású hang beállítása
Az önműködő dekódolási funkció (A.F.D.)
használatával kiválaszthatja a kétcsatornás
műsor dekódolási eljárását, mellyel azt
többcsatornás formátumban hallgathatja meg.
• Általában az „A.F.D. AUTO” beállítás megfelelő
eredményt ad, de az „SB DECODING” funkció
(60. oldal) használatával Ön is beállíthatja az
aktuális jelbemenetnek legmegfelelőbb dekódolási
eljárást.
• A hangkódolás jelzése rendszerint a hanghordozó
média (DVD, stb.) külső csomagolásán fel van
tüntetve.
–
: Dolby Digital kódolású lemezek.
–
: Dolby Surround
kódolású lemezek.
–
: DTS Digital Surround kódolású lemezek.
• Többcsatornás jelbemenet esetén csak a Dolby Pro
Logic IIx dekódolás használható.
• Ilyenkor a Sur Settings menü „SB DECODING” és
„SB DEC MODE” beállítása nem érvényesül. Ha a
Dolby Pro Logic IIx-től eltérő dekódolási eljárást
választ ki, a készülék az éppen dekódolt többcsatornás jelet továbbítja.
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\060SUR.fm
masterpage: Left
Az A.F.D. üzemmód
hangformátumai
Dekódolási
eljárás
A.F.D. üzemmód
[Kijelzés]
Hangcsator- Hatás
nák száma dekódolás után
(önműködő
dekódolás)
A.F.D. AUTO
[A.F.D. AUTO]
(önműködő
dekódolás)
Ennél az üzemmódnál a hang az eredeti (felvételi/kódolási) formában hallható, bármilyen hatás (pl. visszhang) hozzáadása nélkül
Dolby Pro Logic A.F.D. PRO LOGIC
[PRO LOGIC]
4 csatorna
A készülék Dolby Pro Logic dekódolást
végez. A 2 csatornás műsorból 4.1 hangcsatornát állít elő.
Dolby Pro Logic A.F.D. PRO LOGIC II
II
MOVIE
[PRO LOGIC II MOVIE]
5 csatorna
A készülék Dolby Pro Logic II dekódolást
végez mozi üzemmódban. Ez a dekódolási
eljárás ideális a Dolby Surround mozifilmek
hangjának előállításához. Ezen kívül, ez az
eljárás alkalmas az 5.1 csatornás hang előállítására abban az esetben is, ha régi filmet
néz videón, vagy a filmet szinkronizálták.
A.F.D. PRO LOGIC II
MUSIC
[PRO LOGIC II MUSIC]
5 csatorna
A készülék Dolby Pro Logic II dekódolást végez zenei üzemmódban. Ez a dekódolási eljárás ideális a normál sztereó műsorforrások (pl.
CD-lemezek) hangjának előállításához.
A.F.D. PRO LOGIC II
GAME
[PRO LOGIC II GAME]
5 csatorna
A készülék Dolby Pro Logic II dekódolást
végez videojáték üzemmódban. Ez a dekódolási eljárás ideális a videojátékok hangjának előállításához.
Dolby Pro Logic A.F.D. PRO LOGIC IIx
7 csatorna
IIx*
MOVIE
[PRO LOGIC IIx MOVIE]
A készülék Dolby Pro Logic IIx dekódolást
végez mozi üzemmódban. Ez a dekódolási
eljárás ideális a Dolby Surround mozifilmek
hangjának előállításához. Ezen kívül, ez az
eljárás alkalmas az 7.1 csatornás hang előállítására abban az esetben is, ha régi filmet néz
videón, vagy a filmet szinkronizálták.
A.F.D. PRO LOGIC IIx
7 csatorna
MUSIC
[PRO LOGIC IIx MUSIC]
A készülék Dolby Pro Logic IIx dekódolást
végez zenei üzemmódban. Ez a dekódolási
eljárás ideális a normál sztereó műsorforrások (pl. CD-lemezek) hangjának előállításához.
A.F.D. PRO LOGIC IIx
GAME
[PRO LOGIC IIx GAME]
7 csatorna
A készülék Dolby Pro Logic IIx dekódolást
végez videojáték üzemmódban.
A.F.D. Neo:6 Cinema
[Neo:6 Cinema]
6 csatorna
A készülék DTS Neo:6 dekódolást végez
mozi üzemmódban.
A.F.D. Neo:6 Music
[Neo:6 Music]
6 csatorna
A készülék DTS Neo:6 dekódolást végez
zenei üzemmódban. Ez a dekódolási eljárás
ideális a normál sztereó műsorforrások (pl.
CD-lemezek) hangjának előállításához.
A.F.D. MULTI STEREO
[MULTI STEREO]
(többcsatornás
sztereó)
A kétcsatornás (bal/jobb csatorna) műsort az
összes hangsugárzón keresztül szólaltatja meg.
Neo:6
(többcsatornás
sztereó)
*
Ha a rádióerősítőhöz nem csatlakoztatott hátsó centersugárzókat, ez a dekódolási eljárás nem választható ki.
70HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\060SUR.fm
Hangzásképek kiválasztása
(DCS)
A lejátszani kívánt műsor típusának függvényében a gyárilag beállított térhangzású üzemmódok közül rendkívül egyszerűen kiválaszthatja a megfelelőt. Így otthonában élvezheti a
filmszínházak vagy koncerttermek izgalmas,
erőteljes akusztikáját.
masterpage: Right
• Ha az alábbi hangzásképek bármelyikét kiválasztja, a mélysugárzó elnémul, amennyiben a System
Settings menüben a „LARGE” beállítás van kiválasztva minden hangsugárzóra. Ha azonban a beérkező digitális műsor tartalmaz L.F.E. (kisfrekvenciás) jeleket is, vagy ha az első vagy a hátsó
hangsugárzók méretbeállítása „SMALL”, illetve
ha a mozifilmek számára kialakított hangzásképeket használja, vagy a „PORTABLE AUDIO”
bemenetre kapcsol, a mélysugárzó bekapcsol.
• Ha zenei hangzásképet választ ki, a hátsó centersugárzók dekódolási eljárása nem működik
(60. oldal).
Hasznos tudnivalók
A.F.D.
MOVIE
2CH
MUSIC
A MOVIE vagy a MUSIC gomb megfelelő számú megnyomásával válassza ki az éppen lejátszott filmhez, illetve zenéhez legjobban illő
hangzásképet.
A MOVIE/MUSIC hangzásképek
kikapcsolása
A 2CH gombbal kapcsolja be a „2CH
STEREO” jelzőt, vagy az A.F.D. gomb megfelelő számú megnyomásával válassza ki az
„A.F.D. AUTO” beállítást.
A hangzásképek listája megjelenik.
A részleteket lásd „A térhangzás beállítása
(Sur Settings menü)” című fejezetben
(59. oldal).
Megjegyzések
• Az alábbi esetekben ez a funkció nem működik:
– Ha a MULTI IN bemenetre kapcsol.
– Ha olyan bemenőjelet táplál a készülékbe, mely
mintavételezési frekvenciája 48 kHz-nél nagyobb.
• Ha a hangzáskép beállítását DTS 96/24 jelek vétele
közben végzi, a lejátszás csak 48 kHz-es mintavételezéssel lehetséges.
• A virtuális hangzásképek által előállított hanghatások zajszint növekedést okozhatnak a lejátszás
közben.
• Ha olyan hangzásképet használ, amely virtuális
hátsó hangsugárzókat generál, közvetlenül a hátsó
hangsugárzóból jövő hangokat nem fog hallani.
folytatódik
71HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
A térhangzású hang beállítása
• A DCSszimbólummal megjelölt hangzásképek
a DCS technológiát alkalmazzák. Lásd a „Fogalom
magyarázat” című fejezetet (98. oldal).
• Ha a hangzáskép DCS funkciója bekapcsol, a
Digital Cinema Sound jelző világít a kijelzőn.
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\060SUR.fm
masterpage: Left
A választható hangzásképek
Hangzáskép
kategóriája
Hangzáskép
Hatás
Film
CINEMA STUDIO EX A
DCS
A Sony Pictures Entertainment „Cary Grant Theatre” stúdió
hangterének imitációja. Ez a normál üzemmód, csaknem minden filmtípushoz használható.
CINEMA STUDIO EX B
DCS
A Sony Pictures Entertainment „Kim Novak Theatre” stúdió
hangterének imitációja. Ez az üzemmód ideális a hanghatásokban gazdag fantasztikus- és akciófilmekhez.
CINEMA STUDIO EX C
DCS
A Sony Pictures Entertainment zenekari színpad hangterének
imitációja. Ez az üzemmód ideális a zenében gazdag filmekhez (pl. musicalek és klasszikus filmek).
V.MULTI DIMENSION
DCS
Egyetlen pár hátsó hangsugárzó hangját úgy alakítja át, mintha
5 hangsugárzó pár lenne a rendszerben.
Zene
Fejhallgató*
*
HALL
A klasszikus koncerttermek akusztikájának szimulálása.
JAZZ CLUB
Egy dzsessz klub akusztikáját imitálja.
LIVE CONCERT
Egy 300 férőhelyes zeneklub akusztikáját imitálja.
STADIUM
A nagyméretű, nyitott stadionok akusztikáját utánozza.
SPORTS
A sportközvetítések atmoszféráját idézi.
PORTABLE AUDIO
A hordozható audioeszköz műsorának tiszta, erőteljes megszólaltatása. Ez a hangzáskép ideális az MP3 és egyéb tömörített audio formátumok lejátszásához.
HEADPHONE (2CH)
Ha 2CH STEREO (73. oldal)/A.F.D. (69. oldal) üzemmódba
kapcsolt, és a készülékhez fejhallgatót csatlakoztat, a készülék
önműködően ezt a hangzásképet választja ki. A normál kétcsatornás sztereó műsorforrások audiojelei kikerülik a hangfeldolgozó egységet, és a többcsatornás műsorokat kétcsatornássá keveri le a rádióerősítő.
HEADPHONE THEATER
DCS
Ha film/zenei üzemmódba kapcsolt, és fejhallgatót csatlakoztatott, a készülék önműködően ezt a hangzásképet kapcsolja
be. Fejhallgató használatával a filmszínházak akusztikáját
állítja elő.
HEADPHONE (DIRECT)
Az analóg jeleket feldolgozás (pl. hangszínbeállítás, hangzáskép, stb.) nélkül továbbítja a fejhallgatóba.
HEADPHONE (MULTI)
Ha MULTI CH IN üzemmódba kapcsolt, és fejhallgatót csatlakoztatott, a készülék önműködően ezt a hangzásképet kapcsolja be. A MULTI CHANNEL INPUT aljzatokon megjelenő analóg műsor első hangcsatornáit hallgathatja.
Ezeket a hangzásképeket akkor választhatja ki, ha a rádióerősítőhöz fejhallgatót csatlakoztatott.
72HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\060SUR.fm
Csak az elsõ két hangsugárzó használata
(2CH STEREO)
Ebben az üzemmódban a rádióerősítő csak a
két első (bal/jobb) hangsugárzóhoz továbbítja
a hangot. A mélysugárzó nem szól.
A hagyományos kétcsatornás műsorforrások
hangja teljesen elkerüli a hangfeldolgozó
áramköröket. A többcsatornás műsort kétcsatornásra keveri le a készülék.
masterpage: Right
A térhangzású hangtér élményének megõrzése
alacsony hangerõnél
(NIGHT MODE)
Színházi környezetet idéző filmnézéshez állítja be az optimális hangzást. Ez a hangzáskép
más hangzásképekkel együtt is használható.
A párbeszédeket alacsony hangerőn (pl. éjszakai filmnézéskor) is tisztán lehet érteni.
2CH
Nyomja meg a 2CH gombot.
Nyomja meg a NIGHT MODE
gombot.
Megjegyzés
A NIGHT MODE funkció bekapcsol. A
NIGHT MODE gomb többszöri megnyomásával a NIGHT MODE funkció felváltva ki- és
bekapcsolható.
2CH STEREO üzemmódban a mélysugárzó nem
szól. Ha a kétcsatornás műsorforrások hangját a
jobb/bal első hangsugárzó és a mélysugárzó használatával kívánja lejátszani, kapcsoljon „A.F.D.
AUTO” üzemmódba.
Ha a műsor nem tartalmaz LFE jelkomponenst (kisfrekvenciás hangeffektus a kétcsatornás jel hatásának fokozásához), ez a rádióerősítő egy önállóan
generált mélyhangot továbbít a mélysugárzó kimenetre.
Megjegyzések
• Az alábbi esetekben ez a funkció nem működik:
– Ha a MULTI IN bemenetre kapcsol.
• Ha a NIGHT MODE funkciót DTS 96/24 jelek vétele közben kapcsolja be, a lejátszás csak 48 kHz-es
mintavételezéssel lehetséges.
Hasznos tudnivaló
Amikor ezt a hangzásképet bekapcsolja, a BASS,
TREBLE és EFFECT paraméter jelszintje megnövekszik, és a „D.RANGE COMP”. paraméter automatikusan „MAX” beállításra kapcsol (57. oldal).
73HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
A térhangzású hang beállítása
NIGHT
MODE
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\060SUR.fm
A hang meghallgatása
beállítások nélkül
(ANALOG DIRECT)
A kiválasztott műsorforrás hangját kétcsatornás analóg formátumban is meghallgathatja. Ez az üzemmód kiválóan alkalmas az extra minőségű analóg
berendezések hangjának lejátszására.
Ha ezt a funkciót bekapcsolja, csak a hangerő és az
első hangsugárzók közötti hangerőegyensúly módosítható.
masterpage: Left
A hangsugárzók hangerejének és hangerõegyensúlyának beállítása
(TEST TONE)
A műsorhallgatási pozícióból beállíthatja a
kívánt hangerőt és hangerőegyensúlyt.
Hasznos tudnivaló
Ez a rádióerősítő 800 Hz körüli teszthangot generál.
1
3
A.DIRECT
Nyomja meg az A.DIRECT gombot.
Az analóg audiokimenet bekapcsol. Az A.DIRECT
gomb többszöri megnyomásával az ANALOG
DIRECT funkció felváltva ki- és bekapcsolható.
Az analóg műsorforrás lejátszása zajmentes minőségben
(analóg jeltisztaság vezérlés)
Az analóg jeltisztaság vezérlési funkció kiiktatja a jelek útjából az éppen nem használt
videó- és digitális áramköröket, és az analóg
műsorforrás lejátszása közben kikapcsolja
azok tápellátását. Így az analóg jeltisztaság
vezérlési funkció zajmentes lejátszási minőséget és kiváló hangzást garantál.
Az analóg jeltisztaság vezérlési funkció akkor
aktiválódik, amikor egy olyan műsorforrásra
kapcsol, melynek nincs videobemenete, és
kiválasztja az „ANALOG” opciót az INPUT
MODE menüből, majd megnyomja az
ANALOG DIRECT gombot.
2,
12
5–11
4
1
2
3
4
Kapcsolja be a rádióerősítőt és
a tv-készüléket.
Nyomja meg az ON SCREEN
gombot.
A tv-készüléken válassza ki azt a bemenetet, melyen megjelenik a rádióerősítő
beállító menüje.
Nyomja meg a RECEIVER
gombot.
A rádióerősítő funkcióit vezérelheti.
Nyomja meg a MENU gombot.
A beállítható menüpontok listája megjelenik.
74HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\060SUR.fm
5
6
7
A V/v vezérlőgombbal válassza
ki az „Level Settings” menüpontot, majd lépjen be a menüpontba a
vezérlőgomb megnyomásával.
A V/v vezérlőgombbal válassza
ki a „TEST TONE” funkciót,
majd nyomja meg a
vezérlőgombot.
Nyomja meg a V vezérlőgombot.
8
9
Ha a teszthang nem hallható
• Előfordulhat, hogy nem megfelelően csatlakoztatta a hangsugárzó vezetékeket. A vezetékek enyhe meghúzásával ellenőrizze a
megfelelő csatlakoztatást.
• A hangsugárzó vezetékeken rövidzárlat fordulhatott elő.
Ha a teszthang nem abból a
hangsugárzóból szól, amelyik a
kijelzőn látható
A hangsugárzót nem oda helyezte el (pl. az
első hangsugárzó pozícióba), ahová a csatlakozó aljzat alapján kellett volna (pl. hátsó
hangsugárzó csatlakozó aljzat). Ellenőrizze a
hangsugárzók elrendezését.
vezérlőgom-
A hangsugárzók pontosabb beállítása
Állítsa be a hangerőt és a balanszot a Level Settings menü
segítségével úgy, hogy az
egyes hangsugárzókból érkező
hangot azonos hangerőn hallja.
A balansz és a jelszint pontosabb beállítása
érdekében a teszthangot vagy a műsorforrás
hangját két szomszédos hangsugárzóból is
megszólaltathatja.
A 6. lépésben a „PHASE NOISE” vagy
„PHASE AUDIO” menüpontban válassza ki a
megszólaltatni kívánt két hangsugárzót.
Nyomja meg a
bot.
A Level Settings menüről bővebben az
56. oldalon olvashat.
Hasznos tudnivalók
• Az összes hangsugárzó hangerejét együtt is
módosíthatja a MASTER VOL +/– gombbal.
• Beállítás közben a beállított érték megjelenik
a kijelzőn.
10 A V/v vezérlőgombbal válassza
ki a „TEST TONE” funkciót,
majd nyomja meg a
vezérlőgombot.
11 A v vezérlőgombbal válassza ki
az „OFF” funkciót, majd nyomja meg a
vezérlőgombot.
A teszthang kikapcsol.
12 Nyomja meg az ON SCREEN
gombot.
A menükijelzés kikapcsol.
75HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
A térhangzású hang beállítása
A teszthang sorrendben végighalad a
hangsugárzókon.
Ha megnyomja a v vezérlőgombot,
megjelenik a „FIX” mintázat, ahol a
teszthang csak a kiválasztott hangsugárzóból szól.
masterpage: Right
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\060SUR.fm
masterpage: Left
A módosított hangzásképek visszaállítása az eredeti állapotba
1, 2
1
2
2
Kapcsolja ki a rádióerősítőt a
POWER kapcsolóval.
Tartsa nyomva a MUSIC gombot és nyomja meg a POWER
kapcsolót.
Az „S.F. Initialize” felirat megjelenik a
kijelzőn, és az összes módosított hangzáskép visszakapcsol az eredeti beállításra.
76HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\070TUN.fm
1
A rádió használata
2
FM/AM rádiómûsorok
hallgatása
A beépített vevőegységnek köszönhetően FM
vagy AM rádióállomások műsorát is meghallgathatja. Mielőtt hozzákezdene, ellenőrizze,
hogy az FM és AM antennát megfelelően csatlakoztatta-e (35. oldal).
Hasznos tudnivaló
Közvetlen hangolásnál a léptető frekvencia a következő:
• FM hullámsáv: 50 kHz
• AM hullámsáv: 9 kHz
A TUNER gombbal válassza ki
az FM vagy AM hullámsávot.
Nyomja meg a TUNING +/–
gombot.
A TUNING + gombbal magasabb frekvencián fogható állomásokat hangolhat
be; a TUNING – gombbal alacsonyabb
frekvencián fogható állomásokat hangolhat be.
Egy-egy állomás megtalálásakor a hangolás leáll.
Ha az FM sztereó vétel gyenge
minőségű
Ha az FM sztereó vétel gyenge, és a
„STEREO” jelző villog a kijelzőn, kapcsoljon
mono üzemmódba, ekkor a vétel minősége
javul.
Válassza ki a „MONO” beállítást a Tuner
Settings menü „FM MODE” menüpontjában.
1
2
77HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
A rádió használata
Önmûködõ hangolás
masterpage: Right
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\070TUN.fm2-694-840-11(2)
Közvetlen hangolás
Írja be a számgombokkal a kívánt rádióállomás vételi frekvenciáját.
1
3
2
1
2
3
4
Az FM állomások önmûködõ tárolása
(AUTOBETICAL)
Ez funkció a legegyszerűbb módja 30 FM és
FM RDS állomás önműködő hangolásának és
ábécé sorrendben történő (ismétlődés nélküli)
tárolásának. Ezzel a módszerrel a legtisztábban fogható állomásokat lehet behangolni.
Ha az FM vagy AM állomásokat egyenként
szeretné behangolni, olvassa el „Az állomások
tárolása” című fejezetet (79. oldal).
1, 2
2
A TUNER gombbal válassza ki
az FM vagy AM hullámsávot.
Nyomja meg a D.TUNING
gombot.
A számgombokkal írja be a vételi frekvenciát.
1. példa: FM 102,50 MHz
Gombnyomás: 1 b 0 b 2 b 5 b 0
2. példa: AM 1350 kHz
Gombnyomás: 1 b 3 b 5 b 0
4
masterpage: Left
1
Kapcsolja ki a készüléket a
POWER gombbal.
Nyomja meg az ENTER gombot.
Hasznos tudnivaló
AM vétel esetén állítsa az AM keretantennát a legjobb vételt biztosító irányba.
Ha az állomást nem sikerül behangolni, és a beírt szám villog
Ellenőrizze, hogy a megfelelő frekvenciát
írta-e be. Ha nem, hajtsa végre ismét a 2–4.
lépéseket. Ha az állomást továbbra sem tudja
behangolni, a beírt frekvencián az adott vételi
körzetben nem fogható rádióadás.
78HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\070TUN.fm
2
Tartsa lenyomva a MEMORY/
ENTER gombot, és kapcsolja
be a készüléket a POWER
gombbal.
Az állomások tárolása
Maximum 30 állomás (FM és AM) tárolható a
memóriában. Tárolás után bármikor előhívhatja a kívánt rádióállomást.
A rádióállomások tárolása
1
3, 5
Megjegyzések
• Az állomások keresése közben ne nyomjon meg
semmilyen gombot a készüléken vagy a mellékelt
távvezérlőn (a ?/1 gomb kivételével).
• Ha elköltözik, a fenti műveletet ismét végre kell
hajtania az adott területen fogható állomások
behangolásához.
• A tárolt állomások kiválasztását lásd „A tárolt
állomások előhívása” című fejezetben (80. oldal).
• Ha a fenti funkcióval történő állomás-memorizálás
után az antennát elmozdítja, a beállítások törlődnek. Ilyenkor a tárolási műveletet ismét végre kell
hajtani.
4
1
2
A TUNER gombbal válassza ki
az FM vagy AM hullámsávot.
Hangolja be a kívánt állomást a
közvetlen (78. oldal) vagy az
önműködő (77. oldal) hangolási módszerrel.
Ha szükséges, módosítsa az FM vételi
üzemmódot (77. oldal).
folytatódik
79HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
A rádió használata
A kijelzőn megjelenik az „Autobetical
Select” felirat, és a készülék behangolja
és tárolja a körzetben fogható FM és FM
RDS állomásokat.
Az RDS állomások esetében a készülék
először megkeresi azokat az állomásokat,
melyek ugyanazt a műsort sugározzák, és
ezek közül a legnagyobb térerővel fogható állomást tárolja a memóriában. A kiválasztott RDS állomásokat a műsornév
(PS) szerint ábécé sorrendbe rendezi,
majd hozzájuk rendel egy-egy kétszámjegyű memóriahelyet. Az RDS részleteit
lásd „A rádiós adatrendszer (RDS) használata” című fejezetben (81. oldal).
A hagyományos FM állomásokat az RDS
állomások tárolása után memorizálja a
készülék (2 számjegyű kód).
Az állomások tárolása után az
„Autobetical finished” felirat jelenik meg,
és a rádióerősítő visszakapcsol az eredeti
üzemmódba.
masterpage: Right
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\070TUN.fm2-694-840-11(2)
3
4
5
6
Nyomja meg a MEMORY gombot.
1
A kijelzőn a „MEMORY” jelző világít
néhány másodpercig. A 4–5. lépéseket
addig kell elvégezni, amíg a jelző világít.
2
A számgombokkal válassza ki a
kívánt memóriahely számát.
Nyomja meg az ENTER gombot.
Az 1–5. lépések ismétlésével
további állomásokat tárolhat.
A TUNER gombbal válassza ki
az FM vagy AM hullámsávot.
A PRESET +/– gombbal válaszsza ki a kívánt állomást.
A fenti gomb többszöri megnyomásakor a
memóriahelyek az alábbi betű- és számsorrendben jelennek meg:
• AM hullámsáv: AM1–AM30
• FM hullámsáv: FM1–FM30
A tárolt rádióállomás kiválasztásához
használhatja a számgombokat is. Kiválasztás után nyomja meg az ENTER gombot.
Ha a „MEMORY” jelző kialszik a memóriahely kiválasztása előtt, ismételje meg a
műveletet a 3. lépéstől.
A készülék tárolja az állomást a kiválasztott memóriahelyen.
Ha a „MEMORY” jelző a MEMORY
gomb megnyomása előtt kialszik, ismételje meg a műveletet a 3. lépéstől.
masterpage: Left
A tárolt rádióállomások
elnevezése
1
3
A tárolt állomások elõhívása
1
5–7
4
2
2
1
A TUNER gombbal válassza ki
az FM vagy AM hullámsávot.
80HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\070TUN.fm
2
3
Hangolja be az elnevezni kívánt
állomást (77. oldal).
Nyomja meg a RECEIVER
gombot.
A rádióerősítő funkcióit vezérelheti.
4
Nyomja meg a MENU gombot.
A beállítható menüpontok listája megjelenik.
5
6
A V/v vezérlőgombbal válassza
ki a „NAME IN?” funkciót.
A
vezérlőgombbal lépjen be
a névbeíró menübe.
A kurzor villog, és várja az első karakter
kiválasztását. Kövesse „A karakterek kiválasztása” című fejezet utasításait
(84. oldal).
Megjegyzés
Ha egy RDS rendszerű rádióadót elnevez, és az adót
behívja a memóriából, előfordulhat, hogy az Ön által beírt név helyett a műsornév (PS) jelenik meg. (A
műsornév (PS) nem szerkeszthető. Az Ön által beírt
elnevezést a műsornév (PS) felülírja.)
A rádiós adatrendszer
(RDS) használata
Ez a rádióerősítő lehetővé teszi az RDS (rádiós
adatrendszer) távközlési szolgáltatás használatát, amely a normál rádiójelekkel együtt kiegészítő információkat juttat el a hallgatókhoz. Az
RDS információk a kijelzőn olvashatók.
Megjegyzések
• Az RDS funkció csak az FM hullámsávon használható.
• Nem minden FM állomás sugároz RDS adást, illetve nem minden RDS állomás nyújtja ugyanazokat
a szolgáltatásokat. Kétely esetén vegye fel a kapcsolatot az adott rádióállomással.
Egyszerűen válasszon ki egy FM
Az RDS információk vétele
Egyszerűen válasszon ki egy FM
állomást a közvetlen hangolással
(78. oldal), az önműködő hangolással (77. oldal) vagy a tárolt állomások előhívásával (80. oldal).
Ha a kiválasztott állomás RDS információkat
is sugároz, a kijelzőn világít az „RDS” jelző,
illetve az állomás neve.
Megjegyzés
Az RDS szolgáltatás működése bizonytalanná válhat, ha az adott állomás sugárzási jelei gyengék,
vagy ha az állomás nem RDS rendszer.
Az RDS információk kijelzése
Egy RDS állomás vétele közben
nyomja meg a DISPLAY gombot.
A DISPLAY gomb többszöri megnyomásakor
az RDS információk az alábbi sorrendben
jelennek meg:
PS (Műsornév)a) n PTY Műsortípus kijelzésb) n RT (szöveges) információkc) n CT
(pontos idő) kijelzés (24 órás kijelzési formátum) n Jelenlegi hangzáskép n Hangerő
folytatódik
81HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
A rádió használata
7
A V/v vezérlőgombbal válassza
ki a „Tuner Settings” menüpontot, majd nyomja meg a
vezérlőgombot.
masterpage: Right
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\070TUN.fm2-694-840-11(2)
a)
Ez az információ a nem-RDS rendszerű rádióadók
esetében is megjelenik.
b) A sugárzott műsor típusa.
c) Az RDS állomás által küldött szöveges üzenet.
Megjegyzések
• Ha kormányszervek által kiadott rendkívüli közlemény beolvasása folyik, a kijelzőn az „AlarmAlarm!” felirat villog.
• Ha az adott RDS állomás nem rendelkezik valamelyik RDS szolgáltatással, a kijelzőn a „No XX” (pl.
„No Clock Time”) üzenet jelenik meg.
• Az állomás által sugárzott szöveges üzenet olyan
sebességgel jelenik meg a kijelzőn, ahogyan azt az
állomás küldi. A sebesség változása a küldési
sebességgel arányos.
A mûsortípusok leírása
Műsortípus
Leírás
News
Hírműsorok.
Műsortípus
Leírás
Other Music
A fenti kategóriákba nem sorolható egyéb zenei műfajok, pl.
rhythm and blues és reggae.
Weather & Metr Időjárás.
Finance
Tőzsde információk, kereskedelem, stb.
Children’s Progs Fiataloknak szóló műsorok.
Social Affairs
Az emberekről szóló és az őket
érintő problémákkal foglalkozó
műsor.
Religion
Vallási tartalmú műsorok.
Phone In
Olyan műsorok, ahol a hallgatók
telefonon keresztül vagy egy vitafórumban fejtik ki nézeteiket.
Travel &
Touring
Utazással kapcsolatos műsorok.
A TP/TA funkciók által nem
azonosított műsorszámtípus.
Leisure &
Hobby
Szabadidő tevékenységgel (pl.
kertészkedés, horgászat, főzés,
stb.) foglalkozó műsorok.
Current Affairs Olyan műsorok, amelyek egy-egy
aktuális hírt részletesebben tárgyalnak.
Jazz Music
Dzsessz zene.
Information
Változatos információkat szolgáltató műsorok (pl. vásárlási,
orvosi, stb. tanácsok).
Country Music
Country zene.
Sport
Sportműsorok.
Oldies Music
Régi slágerek.
Education
Oktató célú programok, illetve
tanácsadó műsorok.
Folk Music
Népzene.
Drama
Rádiójátékok és sorozatok.
Cultures
Vallással, anyanyelvvel és társadalmi problémákkal foglalkozó
nemzeti és regionális kulturális
programok.
Science
Természettudományokkal és
technikával foglalkozó műsorok.
Varied Speech
A fentiektől eltérő típusú műsorok, pl. riportok hírességekkel,
vetélkedők, kabaréműsorok, stb.
Pop Music
Népszerű zenei műsorok.
Rock Music
Rockzene.
Easy Listening
Népszerű zene.
masterpage: Left
National Music Az adott ország vagy régió legnépszerűbb zenéjét sugárzó adás.
Documentary
Oknyomozó jellegű műsorok.
None
A fentiekben meg nem határozott
egyéb programok.
Light Classics M Hangszerszólók, szólóénekek és
kórusmuzsika.
Serious Classics Nagy zenekari művek,
kamarazene, opera, stb.
82HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\080OTH.fm
3
További mûveletek
4
1
5
6
4
2
A V/v vezérlőgomb megfelelő
számú megnyomásával válaszsza ki a kívánt menüpontot,
majd lépjen be a menübe a
vezérlőgomb megnyomásával.
A V/v vezérlőgombbal állítsa be
a kívánt paramétert, majd
nyomja meg a
vezérlőgombot a megerősítéshez.
Vannak olyan paraméterek, melyek a 7.
lépés végrehajtása után kerülnek tárolásra.
7
Nyomja meg az ON SCREEN
gombot.
A menüképernyő kikapcsol.
Kapcsolja be a rádióerősítőt és
a tv-készüléket.
Nyomja meg az ON SCREEN
gombot.
A tv-készüléken válassza ki azt a bemenetet, melyen megjelenik a rádióerősítő
beállító menüje.
83HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
További műveletek
3
5, 6
Nyomja meg a MENU gombot.
Az alábbi menüpontok jelennek meg a tvképernyőn.
1-Level Settings
2-Equalizer Settings
3-Surround Settings
4-Tuner Settings
5-Audio Settings
6-Video Settings
7-Speaker Settings
8-System Settings
9-Auto Calibration
Nyomja meg az ON SCREEN gombot, majd
jelenítse meg a menüt a rádióerősítőhöz csatlakoztatott tv-készülék képernyőjén. A menübeállítások végrehajtása ily módon leegyszerűsödik.
1
Nyomja meg a RECEIVER
gombot.
A rádióerősítő funkcióit vezérelheti.
A rádióerõsítõ menüinek
megjelenítése a tvképernyõn
2, 7
masterpage: Right
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\080OTH.fm2-694-840-11(2)
A bemenetek elnevezése
Ezzel a funkcióval a bemeneteket egy-egy –
maximum 8 karakterből álló – névvel azonosíthatja, mely név a kijelzőn megjelenik. Ily
módon a csatlakoztatott készülék típusának
megfelelő nevet adhatja az aktuális bemenetnek.
1
4
5
6
2
masterpage: Left
A V/v vezérlőgombbal válassza
ki a „Tuner Settings”, „Audio
Settings”, „Video Settings”
vagy „Audio Calibrartion” menüpontot.
Lépjen be a menübe a
vezérlőgomb megnyomásával.
A V/v vezérlőgomb megfe-lelő
számú megnyomásával válassza ki a „NAME IN ?” vagy az
„A.CAL NAME?” menüpontot,
majd nyomja meg a
vezérlőgombot.
A kurzor villog, és várja az első karakter
kiválasztását.
A V/v (fel/le) vezérlőgombbal válassza
ki a karaktert, majd a B/b vezérlőgombbal mozgassa a kurzort a következő karakterhelyre.
Ha üres helyet kíván hagyni
Karakter kiválasztása nélkül nyomja meg
a B/b vezérlőgombot, vagy forgassa a rádióerősítő +/– gombját mindaddig, míg az
üres karakter meg nem jelenik a kijelzőn.
4–7
3
1
2
A bemenetválasztó gombbal
válassza ki az elnevezni kívánt
bemenetet.
addig, míg a javítani kívánt karakter villogni nem kezd, majd forgassa a rádióerősítő +/– gombját mindaddig, míg a megfelelő karakter meg nem jelenik a kijelzőn.
Használhatja a rádióerősítő INPUT
SELECTOR vezérlőtárcsáját is. A kiválasztott bemenet neve megjelenik a kijelzőn.
Hasznos tudnivaló
A karaktertípust a V/v vezérlőgombbal
Nyomja meg a RECEIVER
gombot.
A rádióerősítő funkcióit vezérelheti.
3
Ha hibát vétett
Nyomja meg a B/b vezérlőgombot mind-
Nyomja meg a MENU gombot.
választhatja ki:
Betűk (nagybetűk) n Betűk (kisbetűk) n
Számok n Szimbólumok
7
A név tárolásához nyomja meg
a
vezérlőgombot.
A beírt nevet tárolja a készülék.
A beállító menük listája megjelenik.
84HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\080OTH.fm
Váltás digitális és analóg
hang között
(INPUT MODE)
Ha a rádióerősítő digitális és analóg audio bemenetéhez is csatlakoztatott készülékeket,
ezek közül bármelyikhez beállíthatja a kívánt
audio üzemmódot, illetve átkapcsolhat egyikről a másikra (a lejátszani kívánt műsor
jellegének megfelelően).
1
masterpage: Right
jelenő digitális audio műsort szeretné kiválasztani.
• ANALOG
Ha az AUDIO IN (L/R) bemeneten megjelenő analóg audio műsort szeretné kiválasztani.
Megjegyzések
• Nem választhatja ki azt a digitális audiobemenetet,
melyet a DIGITAL ASSIGN funkcióval hozzárendelt egy másik üzemmódhoz (86. oldal).
• Lehetnek olyan audiobemeneti üzemmódok, melyeket nem lehet beállítani bizonyos bemenetek
esetében.
• Ha az ANALOG DIRECT funkciót használja,
vagy a MULTI IN bemenetre kapcsol, a készülék
automatikusan az „ANALOG” bemeneti
beállításra kapcsol. Ez a beállítás nem
módosítható.
2
2
További műveletek
1
Nyomja meg a megfelelő
bemenetválasztó gombot.
Használhatja a rádióerősítő INPUT
SELECTOR gombját is.
Az INPUT MODE gomb megfelelő számú megnyomásával válassza ki a kívánt bemeneti
üzemmódot.
A kiválasztott bemeneti üzemmód neve
megjelenik a kijelzőn.
Audiobemeneti üzemmódok
• AUTO
Ha analóg és digitális csatlakoztatás esetén a
digitális jeleket kívánja előnyben részesíteni.
• Digitális jelek hiányában a készülék az
analóg bemenetre kapcsol.
• COAX
Ha a DIGITAL COAXIAL bemeneten
megjelenő digitális audio műsort szeretné
kiválasztani.
• OPT
Ha a DIGITAL OPTICAL bemeneten meg-
85HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\080OTH.fm2-694-840-11(2)
Digitális mûsorok meghallgatása más bemeneteken keresztül
(DIGITAL ASSIGN)
Az OPTICAL vagy COAXIAL (VIDEO 1 IN,
DVD IN, TV/SAT IN, MD/DAT IN, SA-CD/
CD IN) típusú digitális audiobemeneteket átirányíthatja más, jelenleg még szabad bemenetre.
Ha például a DVD-lejátszót kívánja a digitális
audio jelforrásként kijelölni a rádióerősítő
OPTICAL IN aljzatához, akkor:
• Csatlakoztassa a DVD-lejátszó optikai kimenetét a rádióerősítő OPTICAL VIDEO 1
IN aljzatához.
• A DIGITAL ASSIGN funkcióval rendelje
hozzá a „VIDEO 1 OPT” bemenetet a
„DVD” műsorforráshoz.
1
3–8
2
1
2
Nyomja meg a RECEIVER
gombot.
A rádióerősítő funkcióit vezérelheti.
3
4
5
6
7
8
A V/v vezérlőgombbal válassza
ki az „Audio Settings” menüpontot, majd lépjen be a menübe a
vezérlőgomb megnyomásával.
A V/v vezérlőgombbal válassza
ki a „DIGITAL ASSIGN?” menüpontot, majd nyomja meg a
vezérlőgombot.
A V/v vezérlőgombbal válasszon
ki egy szabad digitális audio bemenetet (pl. VIDEO 1 OPT).
Nyomja meg a
bot.
vezérlőgom-
A V/v gombbal válassza ki azt a
műsorforrást (pl. DVD), amit
szeretne hozzárendelni az 5.
lépésben kiválasztott digitális
audiobemenethez.
Nyomja meg a
bot.
vezérlőgom-
Ha valamelyik bemenetet „DVD”-re állítja, a DVD-lejátszó hangja az OPTICAL
VIDEO 1 IN aljzaton megjelenő digitális
hangforrás is lesz egyben.
A hozzárendelhető bemenetek típusa a
kiválasztott audiobemenettől függ. A
részleteket lásd lentebb, „Az egyes bemenetekhez rendelhető üzemmódok”
című fejezetben.
Az egyes bemenetekhez rendelhető üzemmódok
A gyári beállítást aláhúzással jelöltük.
Digitális audio bemenet
Hozzárendelhető
bemenet
VIDEO 1 OPT
VIDEO 1, VIDEO 2, DVD,
SA-CD/CD
VIDEO 3 OPT
VIDEO 3, VIDEO 2, DVD,
SA-CD/CD
TV/SAT OPT
TV/SAT, VIDEO 2, DVD,
SA-CD/CD
Nyomja meg a MENU gombot.
A beállító menük listája megjelenik.
masterpage: Left
86HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\080OTH.fm
Digitális audio bemenet
Hozzárendelhető
bemenet
MD/TAPE OPT
MD/DAT, VIDEO 2, DVD,
SA-CD/CD
DVD COAX
DVD, VIDEO 1, VIDEO 2,
VIDEO 3, TV/SAT,
MD/TAPE
SA-CD/CD COAX
SA-CD/CD, VIDEO 1,
VIDEO 2, VIDEO 3,
TV/SAT, MD/TAPE
Megjegyzések
HDMI mûsorok megnézése más bemeneteken keresztül (HDMI ASSIGN)
A HDMI videobemenetet hozzárendelheti egy
másik bemenethez.
Így például az SA-CD/CD műsorforrás kiválasztása esetén egy HDMI műsorforrás műsorát nézheti, miközben az SA-CD/CD aljzathoz
csatlakoztatott készülékkel Super Audio CD
lemezt játszik le.
1
3–8
2
1
Nyomja meg a RECEIVER
gombot.
A rádióerősítő funkcióit vezérelheti.
2
Nyomja meg a MENU gombot.
A beállító menük listája megjelenik.
3
4
A V/v vezérlőgombbal válassza
ki a „Video Settings” menüpontot, majd nyomja meg a
vezérlőgombot.
A V/v vezérlőgombbal válassza
ki a „HDMI ASSIGN ?” menüpontot, majd nyomja meg a
vezérlőgombot.
folytatódik
87HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
További műveletek
• Egynél több digitális audiobemenetet nem lehet
ugyanazon bemenethez hozzárendelni.
• Egy bemeneti műsorforrás optikai jeleit nem lehet
hozzárendelni a rádióerősítő optikai bemenetéhez,
ugyanígy egy bemeneti műsorforrás koaxiális jeleit nem lehet hozzárendelni a rádióerősítő koaxiális
bemenetéhez.
• A digitális audiobemenet eredeti funkcióját nem
használhatja, ha hozzárendelt egy másik bemenetet.
• Ha a digitális audiobemenetet hozzárendeli egy
másik bemenethez, az INPUT MODE beállítás
önműködően változhat (85. oldal).
masterpage: Right
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\080OTH.fm2-694-840-11(2)
5
6
7
8
A V/v vezérlőgombbal válassza
ki a hozzárendelni kívánt HDMIbemenetet.
Nyomja meg a
bot.
vezérlőgom-
A V/v gombbal válassza ki azt a
bemenetet, melyhez szeretné
hozzárendelni az 5. lépésben
kiválasztott HDMI-bemenetet.
Nyomja meg a
bot.
vezérlőgom-
A hozzárendelhető bemenetek típusa a kiválasztott komponens videobemenettől
függ. A részleteket lásd lentebb, „A
HDMI videobemenethez hozzárendelhető bemenetek” című fejezetben.
masterpage: Left
Komponens mûsorok megnézése más bemeneteken
keresztül
(COMPONENT VIDEO ASSIGN)
A komponens videobemenetet hozzárendelheti
egy másik bemenethez (pl. VIDEO 2 IN, stb.).
Így például az SA-CD/CD műsorforrás kiválasztása esetén egy komponens műsorforrás
műsorát nézheti, miközben az SA-CD/CD
aljzathoz csatlakoztatott készülékkel Super
Audio CD lemezt játszik le.
1
A HDMI videobemenethez
hozzárendelhető bemenetek
A gyári beállítást aláhúzással jelöltük.
HDMI videobemenet
Hozzárendelhető bemenet
DVD
NONE, VIDEO 1, VIDEO 2,
VIDEO 3, DVD, MD/TAPE,
SA-CD/CD
TV/SAT
NONE, VIDEO 1, VIDEO 2,
VIDEO 3, TV/SAT, MD/TAPE,
SA-CD/CD
Megjegyzés
Egynél több HDMI-bemenetet nem lehet ugyanazon
bemenethez hozzárendelni.
3–8
2
1
2
3
4
Nyomja meg a RECEIVER
gombot.
A rádióerősítő funkcióit vezérelheti.
Nyomja meg a MENU gombot.
A beállító menük listája megjelenik.
A V/v vezérlőgombbal válassza
ki a „Video Settings” menüpontot, majd nyomja meg a
vezérlőgombot.
A V/v vezérlőgombbal válassza
ki a „COMPONENT V.ASSIGN ?”
menüpontot, majd nyomja meg
a
vezérlőgombot.
88HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\080OTH.fm
5
6
7
8
A V/v vezérlőgombbal válassza
ki a hozzárendelni kívánt bemenetet (pl. DVD).
Nyomja meg a
bot.
vezérlőgom-
A V/v gombbal válassza ki azt a
bemenetet, melyhez szeretné
hozzárendelni az 5. lépésben
kiválasztott komponens videobemenetet (pl. SA-CD/CD).
Nyomja meg a
bot.
masterpage: Right
A kijelzések beállítása
A kijelzett információk módosításával a
kijelzőn ellenőrizheti a hangzásképet, stb.
DISPLAY
vezérlőgomNyomja meg ismételten a DISPLAY
gombot.
A DISPLAY gomb többszöri megnyomásakor
a kijelzések az alábbi sorrendben jelennek
meg:
Rádióállomás neve n Frekvencia n
Hangzáskép n Hangerő…
FM és AM hullámsáv esetén
A komponens videobemenethez
hozzárendelhető bemenetek
A gyári beállítást aláhúzással jelöltük.
Komponens Hozzárendelhető bemenet
videobemenet
DVD
NONE, VIDEO 1, VIDEO 2,
VIDEO 3, DVD, MD/TAPE, SACD/CD
TV/SAT
NONE, VIDEO 1, VIDEO 2,
VIDEO 3, TV/SAT, MD/TAPE,
SA-CD/CD
A tárolt rádióadó neve és a hangzáskép típusa*
y Frekvencia és a hangzáskép típusa
* Az elnevezés csak akkor jelenik meg, ha a bemenetet vagy a tárolt rádióadót elnevezte (80., 84. oldal). Az állomásnév nem jelenik meg, ha üres karaktereket írt be, vagy ha azonos valamelyik bemenet névvel.
Megjegyzés
• Egynél több komponens bemenetet nem lehet
ugyanazon bemenethez hozzárendelni.
• A komponens videobemenet eredeti funkcióját
nem használhatja, ha hozzárendelt egy másik bemenetet.
89HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
További műveletek
Ha valamelyik bemenetet „SA-CD/CD”re állítja, a DVD-lejátszó képe komponens videoműsorként jelenik meg.
A hozzárendelhető bemenetek típusa a
kiválasztott komponens video bemenettől
függ. A részleteket lásd lentebb, „A komponens videobemenethez hozzárendelhető bemenetek” című fejezetben.
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\080OTH.fm2-694-840-11(2)
masterpage: Left
A kikapcsolás idõzítõ
használata
Felvételkészítés a rádióerõsítõ használatával
E funkció bekapcsolásakor a rádióerősítő a
kiválasztott időtartam letelte után automatikusan kikapcsol.
A rádióerősítő használatával felveheti egy
videó/audio műsorforrás műsorát. Olvassa el a
felvevő készülék kezelési útmutatóját.
1
SLEEP
Nyomja meg többször a SLEEP
gombot.
A SLEEP gomb többszöri megnyomásakor az
időtartamok az alábbi sorrendben jelennek meg:
A kikapcsolás időzítő aktivizálása után a
„SLEEP” jelző világít a kijelzőn.
Felvétel magnókazettára vagy
MiniDisc-re
A rádióerősítő használatával magnókazettára
vagy MiniDisc-re is készíthet felvételt. Olvassa el a magnódeck vagy az MD-készülék kezelési útmutatóját.
1
Hasznos tudnivaló
Az önműködő kikapcsolásig hátralévő időtartam
ellenőrzéséhez nyomja meg a SLEEP gombot. A
hátralévő időtartam megjelenik a kijelzőn. Ha a
SLEEP gombot újból megnyomja, az időzítő kikapcsol.
A megfelelő bemenetválasztó
gombbal válassza ki a kívánt
műsorforrást.
Használhatja a rádióerősítő INPUT
SELECTOR gombját is.
2
Hajtsa végre a lejátszáshoz
szükséges előkészületeket.
Például helyezze a CD-lemezt a CDlejátszóba.
3
Készítse elő a felvevő készüléket.
Helyezzen egy üres MD-lemezt vagy kazettát a felvevő készülékbe, és állítsa be a
felvételi kivezérlést.
4
Indítsa el a felvételt a felvevő
készüléken, a lejátszást pedig a
lejátszó készüléken.
90HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\080OTH.fm
masterpage: Right
Megjegyzések
• A hangzásbeállítások nem befolyásolják a TAPE/
CDR OUT vagy az MD/DAT OUT aljzaton megjelenő jel minőségét.
• A MULTI CHANNEL INPUT aljzaton keresztül
betáplált műsor csak az első jobb és bal csatornán
jelenik meg.
Digitális hang felvétele
A lejátszó készüléket csatlakoztassa a digitális
audiobemenethez (OPTICAL IN), a felvevő
készüléket pedig az OPTICAL MD/DAT OUT
aljzathoz.
Kettõs erõsítésû csatlakoztatás
Ha nem használ hátsó centersugárzókat, a
SURROUND BACK SPEAKERS hangsugárzó aljzatokat használhatja az első hangsugárzó
kettős erősítésű vezérlésére.
A hangsugárzók csatlakoztatása
Első hangsugárzó (jobb)
Első hangsugárzó (bal)
Felvétel egyéb adathordozóra
1
A megfelelő bemenetválasztó
gombbal válassza ki a lejátszó
készüléket.
Használhatja a rádióerősítő INPUT
SELECTOR gombját is.
Hi
Lo
Lo
További műveletek
2
Hi
Hajtsa végre a lejátszáshoz
szükséges előkészületeket.
Például helyezze a lejátszó videomagnóba a kazettát.
3
Készítse elő a felvevő készüléket.
Helyezzen egy üres videokazettát, stb. a
felvevő (VIDEO 1 vagy VIDEO 2) készülékbe.
4
Indítsa el a felvételt a felvevő
készüléken, a lejátszást pedig a
lejátszó készüléken.
Megjegyzések
• Bizonyos műsorforrások másolásvédelmi rendszert
alkalmazhatnak a jogosulatlan másolás megakadályozása érdekében. Az ilyen műsorforrásokról nem
készíthető felvétel.
• A MULTI CHANNEL INPUT aljzaton keresztül
betáplált műsor csak az első jobb és bal csatornán
jelenik meg.
Csatlakoztassa az első hangsugárzók Lo (vagy
Hi) részét a FRONT SPEAKERS A aljzatokhoz, illetve az első hangsugárzók Hi (vagy Lo)
részét a SURROUND BACK SPEAKERS
aljzatokhoz. Csatlakoztatás előtt ne feledje el
kivenni a Hi/Lo részeken található fémhidakat. Ha ezt elmulasztja, a rádióerősítő meghibásodhat.
A hangsugárzók beállítása
A Speaker Settings menüben (63. oldal) válassza ki a „SUR BACK SP” menüpont „BIAMP” beállítását. A FRONT SPEAKERS A
aljzatokon megjelenő jelekkel azonos jelek
jelennek meg a SURROUND BACK
SPEAKERS aljzatokon.
folytatódik
91HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\080OTH.fm2-694-840-11(2)
masterpage: Left
Megjegyzések
• A FRONT SPEAKERS B aljzatok nem használhatók kettős erősítésű csatlakoztatásra.
• Ha az önműködő kalibrálási funkciót kívánja
használni, a kettős erősítésű csatlakoztatást a kalibrálás megkezdése előtt kell kialakítani.
• Ha kettős erősítésű csatlakoztatást használ, a hátsó
centersugárzókra vonatkozó jelszint, hangerőegyensúly és hangszín beállítások érvénytelenné
válnak, és az első hangsugárzóra vonatkozó
beállítások lépnek érvénybe.
• A PRE OUT aljzaton megjelenő jelek beállítása
megegyezik a SPEAKERS aljzatokon megjelenő
jelekével.
92HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\090REM.fm
masterpage: Right
A távvezérlõ használata
A különbözõ készülékek vezérlésére szolgáló gombok
táblázata
Miután beprogramozta a távvezérlőt az alábbi
Sony és nem Sony gyártmányú berendezések
vezérlésére, a körökkel jelölt funkciógombokat
használhatja a távvezérlőn. Előfordulhat azonban, hogy bizonyos készüléknél a felsorolt
funkciógombok közül néhány nem működik.
Ha úgy szeretné módosítani a bemeneti lista
tartalmát, hogy az megfeleljen a vezérelni
kívánt készüléknek, olvassa el „A távvezérlő
programozása” című fejezetben leírtakat
(94. oldal).
Az egyes készülékek vezérlésére használható gombok táblázata
Tv
Készülék
Gomb
VideoDVD- Blu-ray PSX Videó
Digitális DSS, Kazettás DAT- CD-le- Rádió RádióCDmagnó lejátszó, lemez
mûhold- BST magnó mag- játszó,
erõsítõ
lejátszó, vevõ/földi
DVD/VHS lejátszó
A/B
nó MDLDcombo
vevõ
készülejátszó
lék
z
z
z
z
Számgombok
z
z
z
z
MEMORY, ENTER
z
z
z
z
CLEAR, D.TUNING,
>10, –/– –
z
z
z
DISPLAY
z
z
z
OPTIONS/TOOLS
z
z
RETURN/EXIT
z
V/v/B/b,
z
MENU
z
./>
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z*
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z***
z
z
z
z
CATEGORY +/– ,
REPLAY/ADVANCE, B·/·b
z
z
z
z
z**
z
z
z
z
z
z
z
z
z
m/M, TUNING +/–
z
z
z
z
z
z
z
z
H, X, x
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
DISK SKIP
MUTING, MASTER
VOL +/–, TV VOL +/–
z
z
z
z
PRESET +/–, TV CH +/–
z
z
z
z
z
z
DVD TOP MENU/
NIGHT MODE, DVD
MENU/INPUT MODE
F1, TV/VIDEO
z
z
z
F2, WIDE
z
z
z
*
Csak LD-lejátszónál.
**
Csak DSS készüléknél.
***
z
z
z
z
z
z
z
z
z*
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z**
z
z
Csak a B magnón.
93HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
A távvezérlő használata
AV ?/1, ?/1 (a TV gomb
z
megnyomása után)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\090REM.fm2-694-840-11(2)
A távvezérlõ programozása
A távvezérlőt beállíthatja úgy, hogy megfelelően
vezérelni tudja a rádióerősítőhöz csatlakoztatott
külső készülékeket. Ezen kívül a távvezérlőt beprogramozhatja úgy, hogy vezérelni tudja a nem
Sony gyártmányú készülékeket, illetve az egyébként nem vezérelhető Sony gyártmányú készülékeket is.
Az alábbi példában egy a rádióerősítő VIDEO2
aljzatához csatlakoztatott más gyártmányú
videomagnóra vonatkozó programozási módszert ismerhet meg.
Mielőtt hozzákezdene, kérjük ne feledje,
hogy:
– A PHONO beállítások nem módosíthatók.
– A távvezérlővel csak olyan berendezéseket
lehet működtetni, amelyek képesek az infravörös vezérlőjelek érzékelésére.
Kapcsolja be a rádióerősítőt és az
alábbi műveletek végrehajtása közben fordítsa a távvezérlőt a rádióerősítő felé.
1
Ha például egy CD-lejátszót szeretne beprogramozni, nyomja meg az SA-CD/CD
gombot. Az RM SET UP gomb világít.
3
A számgombokkal adja meg a
vezérelni kívánt készülék típusának és a gyártónak megfelelő
kódot (vagy valamelyik kódot,
ha több is van).
Az RM SET UP gomb világít.
Megjegyzés
A tv-készülék távvezérlő kódjai közül csak az
500-as számtartományba tartozók az érvényesek.
4
Nyomja meg az ENTER gombot.
A kód elfogadása után az RM SET UP jelző kétszer felvillan, és a távvezérlő automatikusan kilép a programozási üzemmódból. A bemenetválasztó gomb szintén
kikapcsol.
Bármelyik lépésnél tart, nyomja meg az
RM SET UP gombot.
A készülékek típusának és
gyártmányának megfelelő
vezérlőkódok
3
4
Nyomja meg az RM SET UP
gombot.
Az RM SET UP gomb villog.
Amíg az RM SET UP gomb villog, nyomja meg a bemenetválasztó gombokkal (a TV gombot
is beleértve) válassza ki azt a
műsorforrást, melyet a távvezérlővel működtetni kíván.
Kilépés a programozási műveletből
2
1
2
masterpage: Left
A következő táblázatokban található vezérlőkódokkal programozhatja be a távvezérlőt nem
Sony gyártmányú, illetve a Sony gyártmányú,
de ezzel a távvezérlővel nem működtethető készülékek vezérlésére. Mivel a készülékek által
érzékelt távvezérlő jel függhet az adott készülék gyártási évétől, és típusától, ezért egy-egy
készülék mellett több vezérlőkód is előfordulhat. Ha valamelyik vezérlőkód nem működik,
próbálkozzon egy másikkal.
94HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\090REM.fm
MD-készülék vezérlőkódjai
Megjegyzések
• A táblázatban szereplő gyártmánykódok a legfrissebb információkon alapulnak. Előfordulhat azonban, hogy a berendezés nem reagál valamelyik
kódra, sőt egyik kódra sem.
• A vezérelt készülék típusától függően elképzelhető, hogy egyes funkciók nem működnek.
CD-lejátszó vezérlőkódjai
Gyártmány
Kód(ok)
SONY
101, 102, 103
DENON
104, 123
JVC
105, 106, 107
KENWOOD
108, 109, 110
MAGNAVOX
111, 116
MARANTZ
116
ONKYO
112, 113, 114
PANASONIC
115
PHILIPS
116
PIONEER
117
TECHNICS
115, 118, 119
YAMAHA
120, 121, 122
Kód(ok)
SONY
203
PIONEER
219
Gyártmány
Kód(ok)
SONY
301
DENON
302
JVC
303
KENWOOD
304
Kazettás magnó vezérlőkódjai
Gyártmány
Kód(ok)
SONY
201, 202
DENON
204, 205
KENWOOD
206, 207, 208, 209
NAKAMICHI
210
PANASONIC
216
PHILIPS
211, 212
PIONEER
213, 214
TECHNICS
215, 216
YAMAHA
217, 218
LD-lejátszó vezérlőkódjai
Gyártmány
Kód(ok)
SONY
601, 602, 603
PIONEER
606
Videó CD-lejátszó vezérlőkódjai
Gyártmány
Kód(ok)
SONY
605
folytatódik
95HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
A távvezérlő használata
DAT-magnó vezérlőkódjai
Gyártmány
masterpage: Right
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\090REM.fm2-694-840-11(2)
masterpage: Left
Videomagnók vezérlőkódjai
DVD-felvevő vezérlőkódjai
Gyártmány
Kód(ok)
Gyártmány
Kód(ok)
SONY
701, 702, 703, 704,
705, 706
SONY
403
AIWA*
710, 750, 757, 758
Tv-készülék vezérlőkódjai
AKAI
707, 708, 709, 759
BLAUPUNKT
740
EMERSON
711, 712, 713, 714,
715, 716, 750
FISHER
717, 718, 719, 720
GENERAL ELECTRIC
721, 722, 730
GOLDSTAR/LG
723, 753
Gyártmány
Kód(ok)
SONY
501, 502
DAEWOO
504, 505, 506, 507,
515, 544
FISHER
508
GOLDSTAR/LG
503, 511, 512, 515,
534, 544
GRUNDIG
724
GRUNDIG
517, 534
HITACHI
722, 725, 729, 741
HITACHI
513, 514, 515, 544
ITT/NOKIA
717
ITT/NOKIA
521, 522
JVC
726, 727, 728, 736
JVC
516
MAGNAVOX
730, 731, 738
MAGNAVOX
503, 518, 544
MITSUBISHI/MGA
732, 733, 734, 735
MITSUBISHI/MGA
503, 519, 544
NEC
736
NEC
503, 520, 544
PANASONIC
729, 730, 737, 738,
739, 740
PANASONIC
509, 524
PHILIPS
515, 518
PIONEER
509, 525, 526, 540
RCA/PROSCAN
510, 527, 528, 529,
544
SAMSUNG
503, 515, 531, 532,
533, 534, 544
PHILIPS
729, 730, 731
PIONEER
729
RCA/PROSCAN
722, 729, 730, 731,
741, 747
SAMSUNG
742, 743, 744, 745
SANYO
717, 720, 746
SANYO
508, 545, 546, 547
SHARP
748, 749
SHARP
535
TELEFUNKEN
751, 752
TELEFUNKEN
523, 536, 537, 538
TOSHIBA
747, 755, 756
THOMSON
530, 537, 539
ZENITH
754
TOSHIBA
535, 540, 541
ZENITH
542, 543
* Ha a feltüntetett AIWA kódokra nem reagál az AIWA
gyártmányú videomagnó, próbálkozzon a Sony kódokkal.
DVD-lejátszó vezérlőkódjai
Gyártmány
Kód(ok)
SONY
401, 402, 403
PANASONIC
406, 408
PHILIPS
407
PIONEER
409
TOSHIBA
404
DENON
405
96HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\090REM.fm
Műholdvevő vagy
kábeltelevíziós-vevőegység
vezérlőkódjai
Gyártmány
Kód(ok)
SONY
801, 802, 803, 804
JERROLD/G.I.
806, 807, 808, 809,
810, 811, 812, 813,
814
PANASONIC
818
RCA
805, 819
S. ATLANTA
815, 816, 817
masterpage: Right
A távvezérlõ memóriájának törlése
1
Vevőegység vezérlőkódjai
Gyártmány
Kód(ok)
SONY
002, 003, 004, 005
Merevlemezes felvevő
vezérlőkódjai
Gyártmány
Kód(ok)
SONY
307, 308, 309
Blu-ray lemez lejátszó
vezérlőkódjai
Kód(ok)
SONY
310, 311, 312
A távvezérlő használata
Gyártmány
PSX játékkonzol vezérlőkódjai
Gyártmány
Kód(ok)
SONY
313, 314, 315
1, 2
1
Először tartsa nyomva a
MASTER VOL – gombot, majd
nyomja meg a ?/1, végül az
AV ?/1 gombot.
Az RM SET UP jelző háromszor felvillan.
2
Engedje el a MASTER VOL –
gombot.
A távvezérlő teljes memóriája (az összes
beprogramozott kóddal együtt) törlődik.
97HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\100ADD.fm
További információk
Fogalom magyarázat
x Cinema Studio EX
Ez a térhangzású hangzáskép – mely a Digital
Cinema Sound technológia egyik változatának
tekinthető – három technológia alkalmazásával állítja elő a filmes hangstúdiók jellegzetes
hangzását: „Virtual Multi Dimensions”,
„Screen Depth Matching” és „Cinema Studio
Reverberation”.
A „Virtual Multi Dimension” (virtuális hangtér) egy olyan virtuális hangsugárzó technológia, mely az aktuális hangsugárzók használatával akár 7.1 csatornás hangtér szimulálásra
is képes, és a legkorszerűbb filmszínházak
atmoszféráját varázsolja az Ön otthonába.
A „Screen Depth Matching” (képernyő mélység) technológia a csillapított magashangokkal, illetve telt, nagy mélységű hangzással jellemzett, a hangot a mozivászon mögül megszólaltató filmszínházak akusztikáját állítja
elő. Ezt a hatást a rendszer hozzáadja az első és
a középső csatorna hangjaihoz.
A „Cinema Studio Reverberation” (visszhang)
a legkorszerűbb szinkron- és hangstúdiókra
jellemző hangteret reprodukálja, amilyen pl. a
Sony Pictures Entertainment hangstúdióiban
is hallható. A stúdió típusától függően három
üzemmód (A/B/C) közül lehet választani.
x Digital Cinema Sound (DCS)
A házimozi rendszerekhez kifejlesztett egyedülálló hangreprodukciós technológia, melyet
a Sony vállalat a Sony Pictures Entertainment
céggel közösen fejlesztett ki annak érdekében,
hogy a filmszínházak erőteljes, izgalmas légkörét otthoni körülmények között is élvezhessük. A DSP (digitális hangfeldolgozó egység)
és a mérési adatok integrálásával előállított
„Digital Cinema Sound” technológia segítségével a rendező eredeti elképzelései a házimozi környezetben is tökéletesen megvalósíthatók.
masterpage: Left
x Dolby Digital
Digitális hangkódolási/dekódolási technológia, melyet a Dolby Laboratories Inc. fejlesztett ki. A formátum első (bal/jobb), középső,
hátsó (bal/jobb) és mélyhang csatornából áll.
Ez a DVD VIDEO formátum egyik hivatalos
hangszabványa, és 5.1 csatornás hangrendszernek is nevezik.
x Dolby Digital Surround EX
A Dolby Laboratories Inc. által kifejlesztett
akusztikus technológia. A hátsó centercsatorna információját a bal és jobb hátsó jelben
kódolják, így a teljes hangrendszer 6.1 csatornás lesz. A mozgalmas jelenetek hangterét
különleges dinamizmussal és realitással reprodukálja.
x Dolby Pro Logic II
Ez a rendszer a kétcsatornás hangforrás műsorából 5.1 hangcsatornát állít elő. A MOVIE
üzemmódot filmek, a MUSIC üzemmódot
sztereó zenei felvételek lejátszásához fejlesztették ki. A hagyományos sztereó formátumban felvett régebbi filmek hangélménye jelentősen fokozható az 5.1 térhangzásnak köszönhetően. A GAME üzemmódot videojátékokhoz alakítottuk ki.
x Dolby Pro Logic IIx
7.1 (vagy 6.1) csatornás lejátszási technológia.
A Dolby Digital Surround EX kódoláshoz hasonlóan az 5.1 csatornás Dolby Digital hang
7.1 (vagy 6.1) csatornás formátumban is reprodukálható. Ezen kívül, a korábbi sztereó
felvételek is lejátszhatók 7.1 (vagy 6.1) csatornás térhanggal.
x Dolby Surround
(Dolby Pro Logic)
Hangfeldolgozási technológia, melyet a Dolby
Laboratories Inc. fejlesztett ki. A középső csatorna és a hátsó mono hangcsatorna kódolt
információit a sztereó hangcsatorna hordozza.
A formátum dekódolásakor négy független
hangcsatorna állítja elő a térhangot. Ez a DVD
VIDEO formátum legáltalánosabb hangfeldolgozási eljárása.
98HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\100ADD.fm
x DTS 96/24
Kiváló minőségű digitális hangformátum. A
hang felvétele 96 kHz/24 bit mintavételezési
frekvenciával/bitsűrűséggel történik, ami a
DVD VIDEO formátum legmagasabb értéke.
A lejátszható csatornák száma az adott
műsortól függ.
x DTS Digital Surround
Digitális hangkódolási/dekódolási technológia, melyet a Digital Theater Systems Inc.
fejlesztett ki a filmszínházak számára. Ennél a
technológiánál a hangtömörítés kisebb mértékű, ezért kiválóbb hangminőséget garantál.
x DTS Neo:6
Ez a technológia a kétcsatornás sztereó felvételből 6.1 csatornás térhangot állít elő. A
lejátszó műsorforrás, illetve az egyéni igények
függvényében két üzemmód közül lehet választani: CINEMA a filmekhez, MUSIC a
sztereó műsorforrásokhoz (pl. zene) javasolt
üzemmód.
x Dynamic Range
Az audiojelek reprodukálhatósági kapacitása.
A reprodukálható minimális (leghalkabb) és
maximális (leghangosabb) jelszintű részlet
közötti különbség, dB-ben kifejezve. Minél
nagyobb ez az érték, annál erőteljesebben
fejezhetők ki a halk és a hangos részek.
x HDMI (High-Definition
Multimedia Interface)
A HDMI olyan interfész, mely egyetlen digitális kapcsolaton keresztül támogatja az audio és a videojelek továbbítását. A HDMI
kapcsolat normál, vagy akár high-definition
(nagy felbontású) videojeleket és többcsatornás audiojeleket közvetít digitális formátum-
ban, minőségromlás nélkül olyan AV eszközöknek, mint például a HDMI kapcsolattal
rendelkező tv-készülékek. A HDMI szabvány
támogatja a HDCP (High-bandwith Digital
Contents Protection) (Szélessávú Digitális
Tartalomvédelem) másolásvédő technológiát,
mely digitális videojeleket kódoló technológiát is alkalmaz.
x Keresztezési frekvencia
Az a frekvenciaérték, amelynél két hangsugárzó frekvencia átfedésbe kerül.
x Komponens videó
Videojel továbbítási formátum, mely három
elkülönített jelből áll: fényességjel Y, színjel
PB és színjel PR. A finom felbontású, minőségi
képek – pl. DVD VIDEO és HDTV – valósághűen továbbíthatók. A három elkülönített
aljzat színe: zöld, kék és piros.
x Kompozit videó
Egy szabványos videojel továbbítási formátum. Ez a formátum a fényességjel Y és a
színjel C jeleket egyesítve továbbítja.
x L.F.E. (kisfrekvenciás effektus)
Kisfrekvenciás hanghatások, melyeket a mélysugárzó bocsát ki Dolby Digital vagy DTS,
stb. üzemmódban. A 20 és 120 Hz közötti tartományba tartozó mélyhangok hozzáadásával
a basszus hatása sokkal kifejezőbbé válik.
x Lekeverés
Eljárás, mellyel a többcsatornás (pl. 5.1) hang
két csatornán keresztül szólaltatható meg.
x Mintavételezési frekvencia
Ahhoz, hogy az analóg hangokat digitálissá
alakítsuk, az analóg jeleket kvantálni kell. Ezt
a folyamatot mintavételezésnek nevezik, és a
másodpercenként kvantált analóg jelek számát
nevezik mintavételezési frekvenciának. A hagyományos zenei CD adatainak kvantálása
másodpercenként 44 100 gyakorisággal történik, ez 44,1 kHz-es mintavételezési frekvenciát jelent. Általánosságban elmondható, hogy
a nagyobb mintavételezési frekvencia jobb
hangminőséget jelent.
folytatódik
99HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
További információk
x DTS-ES
Hátsó centercsatornával rendelkező 6.1 csatornás hangformátum. Két üzemmódja van, a
„Discrete 6.1”, mely az összes csatornát egymástól függetlenül rögzíti, illetve a „Matrix
6.1”, mely a hátsó centercsatornát a bal és jobb
hátsó hangcsatornában kódolja. Ideális formátum a mozifilmek hangjának lejátszásához.
masterpage: Right
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\100ADD.fm
x PCM (impulzus kód moduláció)
Eljárás az analóg audiojelek digitálissá alakítására, melynek köszönhetően a digitális műsorok kiváló minőségben hallgathatók meg.
x Progresszív formátum
Ellentétben a sorváltásos formátummal, mely
felváltva jeleníti meg egy adott kép (mező) két
félképét, a progresszív formátum a teljes képet
egyetlen mezőként képzi le.
x Sorváltásos formátum
Ez a formátum a kép minden második sorát
külön mezőként (félkép) jeleníti meg 1/60 másodpercenként, mely a televíziós képmegjelenítés szabvány eljárása. A páros számú mezők
a kép páros sorait, a páratlan mezők a kép páratlan sorait jelenítik meg.
x S-videojel
A videojelben tárolt információk egy továbbítási módja. Az S-videó egyetlen vezetéket és
két csatornát használ, melyek közül az egyik a
fényességjel (Y), a másik pedig a színjel (C).
Jobb lejátszási és felvételi minőség érhető el a
kompozit jelhez képest.
x TSP (Time Stretched Pulse)
A TSP egy nagypontosságú mérőjel, mely impulzus energiát használ és rövid idő alatt
széles sáv mérésére képes (alacsonytól a
magas felé).
A mérőjelekhez felhasznált energia mennyisége kulcsfontosságú tényező annak érdekében,
hogy nagy mérési pontosságot biztosíthassunk
beltéri körülmények között. A TSP jelek segítségével a mérés hatékonyan végrehajtható.
masterpage: Left
Biztonsági elõírások
Néhány szó a biztonságról
Ha bármilyen szilárd anyag, vagy folyadék kerül a készülék belsejébe, húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket, és forduljon szakemberhez.
Néhány szó a tápfeszültség
forrásokról
• Használatba vétel előtt ellenőrizze, hogy a
készülék üzemi feszültsége megegyezik-e a
készülék használatának helyén rendelkezésre álló hálózati feszültséggel.
Az üzemi feszültség értéke a rádióerősítő
hátoldalán lévő adattáblán látható.
• A rádióerősítő mindaddig feszültség alatt áll,
amíg a fali konnektorhoz van csatlakoztatva,
még akkor is, ha a rádióerősítő ki van kapcsolva.
• Ha hosszú ideig nem használja készülékét,
húzza ki a hálózati csatlakozót a fali konnektorból. Mindig a csatlakozódugót, és soha ne
a vezetéket fogja meg.
• A hálózati csatlakozóvezeték cseréjét kizárólag szakember végezheti.
Felmelegedés
Habár működés közben a rádióerősítő felmelegszik, ez nem hibajelenség. Ha a rádióerősítőt hosszabb időn keresztül magas hangerőn
üzemelteti, a burkolat teteje, oldalai és az alja
az üzemeltetési idővel arányosan melegszik.
Az égési sérülések elkerülése érdekében ne
érintse meg a készülék burkolatát.
Javaslat a készülék elhelyezéséhez
• Úgy helyezze el a készüléket, hogy a levegő
szabadon áramolhasson körülötte,
máskülönben túlmelegedhet, és hasznos
élettartama csökken.
• Óvakodjon az alábbi elhelyezésektől:
fűtőtestek közelében, illetve olyan helyen,
ahol közvetlen napfénynek, túlzott pornak
vagy mechanikai behatásnak van kitéve.
100HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\100ADD.fm
• Ne helyezzen semmit a készülék tetejére,
mert a szellőzőnyílásokat eltakarhatja és a
készülék meghibásodhat.
• Ne állítsa a rádióerősítőt tv-készülék, videomagnó, kazettás magnó és hasonló készülék
közelébe. (Ha ezt a rádióerősítőt tvkészülékkel, videomagnóval vagy kazettás
magnóval együtt használja, az utóbbiak
képzajokat okozhatnak, ha túl közel helyezi
a rádióerősítőhöz. Fokozottan érvényes ez
beltéri antenna használata esetén. Éppen
ezért kültéri antenna használatát javasoljuk.)
Megjegyzés a csatlakoztatáshoz
Külső berendezések csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a rádióerősítőt és húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket a fali konnektorból.
A készülék tisztítása
Kímélő tisztítószerrel enyhén megnedvesített
puha ruhával törölje le a készülék burkolatát és
kezelőszerveit. A tisztításhoz soha ne használjon súrolószert, súrolószivacsot, benzint vagy
alkoholt.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen
kérdése vagy problémája merül fel, keresse fel
a vásárlás helyét.
masterpage: Right
Hibaelhárítás
Ha a rádióerősítő működésében az alábbi
rendellenességet észleli, próbálja meg elhárítani a leírt módon. Ha a hiba ezek után is
fennáll, keresse fel a vásárlás helyét.
Hang
Az egyik készülék kiválasztásakor
nincs hang.
• Ellenőrizze, hogy a külső berendezést a
megfelelő aljzatokhoz, és a megfelelő
módon csatlakoztatta-e.
• Ellenőrizze, hogy a csatlakozóvezetékeket
ütközésig betolta-e a külső berendezés és a
rádióerősítő csatlakozóaljzataiba.
folytatódik
101HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
További információk
Egyik komponens kiválasztásakor
sincs hang, vagy a hangerő nagyon
alacsony.
• Ellenőrizze, hogy a hangsugárzókat és a
külső készülékeket megfelelően csatlakoztatta-e.
• Ellenőrizze, hogy minden hangsugárzót
csatlakoztatott-e.
• Ellenőrizze, hogy a rádióerősítő és a külső
készülék be van-e kapcsolva.
• Ellenőrizze, a MASTER VOLUME szabályzó nem –∞ pozícióban áll-e.
• Ellenőrizze, hogy a SPEAKERS (OFF/A/
B/A+B) gombbal nem kapcsolta-e ki
(„OFF”) a hangsugárzókat (38. oldal).
• A némítási funkció kikapcsolásához nyomja meg a MUTING gombot a távvezérlőn.
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő műsorforrást választotta-e ki az INPUT SELCTOR
gombbal.
• Ellenőrizze, hogy a fejhallgató nincs-e
csatlakoztatva.
• Ha a műsor nagyon halkan szól, ellenőrizze, nem kapcsolta-e be a NIGHT MODE
hangzásképet (73. oldal).
• A rádióerősítő védőáramköre működésbe
lépett. Kapcsolja ki a rádióerősítőt, szüntesse meg a rövidzárlatot, és kapcsolja be
újból a készüléket.
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\100ADD.fm
Az egyik első hangsugárzó nem szól.
• Csatlakoztasson fejhallgatót a PHONES
aljzathoz és ellenőrizze, hogy hallható-e a
lejátszott műsor a fejhallgatón keresztül.
Ha csak az egyik oldal szól a fejhallgatóban, a külső berendezést nem megfelelően
csatlakoztatta a rádióerősítőhöz. Ellenőrizze, hogy a csatlakozóvezetékeket ütközésig
betolta-e a külső berendezés és a rádióerősítő csatlakozóaljzataiba. Ha mindkét oldal
szól a fejhallgatóban, az első hangsugárzókat nem megfelelően csatlakoztatta a rádióerősítőhöz. Ellenőrizze a néma hangsugárzó csatlakoztatását.
• Ellenőrizze, hogy az analóg komponens
mindkét hangcsatornáját (jobb és bal)
csatlakoztatta-e. Használjon sztereó audio
csatlakozóvezetéket (nem mellékelt
tartozék). Ha azonban egy hangzásképet
(PRO LOGIC, stb.) kiválaszt, a középső
hangsugárzó nem szól. Ha a középső
hangsugárzó beállítása „NO”, a hang csak
a bal/jobb hangsugárzóból szól.
A kétcsatornás analóg műsorforrásról
bejátszott műsor hangja nem hallható.
• Ellenőrizze, hogy az INPUT MODE
gombbal nem a „COAX” vagy az „OPT”
bemenetre kapcsolt-e (85. oldal).
• Ellenőrizze, hogy nem kapcsolt-e a
MULTI IN bemenetre.
• Ellenőrizze, hogy az adott bemenetet nem
rendelte-e hozzá egy másik műsorforráshoz a DIGITAL ASSIGN funkcióval
(86. oldal).
A digitális műsorforrásról bejátszott
műsor hangja nem hallható (a COAXIAL
vagy az OPTICAL aljzaton keresztül).
• Ellenőrizze, hogy az INPUT MODE gombbal nem „ANALOG” üzemmódba kapcsolt-e (85. oldal). Ellenőrizze, hogy az
INPUT MODE gombbal nem a „COAX”
bemenetre (az OPTICAL aljzat használata
esetén), illetve az „OPT” bemenetre (a
COAXIAL aljzat használata esetén) kapcsolt-e.
• Ellenőrizze, hogy nem kapcsolt-e a
MULTI IN bemenetre.
masterpage: Left
• Ellenőrizze, hogy nincs-e használatban az
ANALOG DIRECT funkció.
• Ellenőrizze, hogy az adott bemenetet nem
rendelte-e hozzá egy másik műsorforráshoz a DIGITAL ASSIGN funkcióval
(86. oldal).
A rádióerősítő HDMI aljzatára beérkező
audio műsort nem továbbítja a készülék.
• A HDMI-jelek nem jelennek meg a hangsugárzó kimeneteken.
• A rádióerősítő HDMI OUT aljzatához csatlakoztatott tv-készüléken csak a HDMI
audiojelek jelennek meg.
• Ellenőrizze, hogy a készüléket megfelelően csatlakoztatta-e a kijelölt HDMI aljzathoz.
• A HDMI aljzaton keresztül nem hallgatható meg a Super Audio CD műsora.
• Lehetnek olyan lejátszó készülékek, melyek speciális beállítást igényelnek. Olvassa el az aktuális készülékhez mellékelt kezelési útmutatót.
A jobb és bal csatorna hangereje nem
azonos, vagy a két oldal felcserélődött.
• Ellenőrizze, hogy a hangsugárzókat és a
külső berendezéseket megfelelően csatlakoztatta-e.
• Állítsa be az első hangsugárzók közötti
balanszot a Level Settings menüben.
Erős elektromos zaj hallható.
• Ellenőrizze, hogy a hangsugárzókat és a
külső berendezéseket megfelelően csatlakoztatta-e.
• A csatlakozóvezetékeket
transzformátortól vagy motortól távol,
illetve legalább 3 méterre helyezze el a tvkészüléktől vagy fluoreszcens
fényforrástól.
• A tv-készüléket a hangfrekvenciás berendezésektől távolabb helyezze el.
• Ellenőrizze, hogy a U SIGNAL GND aljzatot földelte-e (csak ha lemezjátszót is
csatlakoztatott).
• A csatlakozóaljzatok és dugaszok szenynyeződtek. Alkohollal enyhén megnedvesített ruhával törölje meg azokat.
102HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\100ADD.fm
A középső/hátsó/hátsó center hangsugárzó nem, vagy csak nagyon halkan
szól.
• Válasszon ki egy CINEMA STUDIO EX
hangzásképet (72. oldal).
• Állítsa be a hangsugárzók hangerejét
(74. oldal).
• Ellenőrizze, hogy a „SMALL” vagy
„LARGE” középső/hátsó hangsugárzó
méretet állította-e be (64. oldal).
• Ellenőrizze, hogy a hátsó centersugárzó
beállításnál a „DUAL” vagy a „SINGLE”
opciót kiválasztotta-e (64. oldal).
A hátsó centersugárzó nem szól.
• Lehetnek olyan lemezek, melyeken feltüntették ugyan a Dolby Digital Surround EX
logot, de maga a műsor nem tartalmaz
Dolby Digital Surround EX komponenst.
Ebben az esetben válassza ki az „SB DEC
MODE” menüpontban az „ON” beállítást
(60. oldal).
A térhangzás nem állítható elő.
• Ellenőrizze, hogy a hangzásképeket bekapcsolta-e (nyomja meg a MOVIE vagy
MUSIC gombot).
• A hangzásképek nem működiknek, ha 48
kHz-nél nagyobb mintavételezési frekvenciával felvett műsort játszik le.
A Dolby Digital vagy DTS többcsatornás hangot nem lehet reprodukálni.
• Ellenőrizze, hogy a lejátszott DVD, stb.
többcsatornás műsort (Dolby Digital vagy
DTS) tartalmaz-e.
• Ha DVD-lejátszót, stb. csatlakoztat a
rádióerősítő digitális bemenetéhez,
ellenőrizze a külső berendezés audio
beállításait (a kimenőjel beállításai).
Nem lehet felvételt készíteni.
• Ellenőrizze, hogy a külső berendezéseket
megfelelően csatlakoztatta-e (17., 23.
oldal).
• Az INPUT SELECTOR gombbal válassza
ki a megfelelő felvételi műsorforrást
(47. oldal).
A MULTI CHANNEL DECODING jelző
nem világít kék színnel.
• Ellenőrizze, hogy a lejátszó készüléket digitális bemenethez csatlakoztatta-e, és a
megfelelő bemenetet választotta-e ki a
rádióerősítőn.
• Ellenőrizze, hogy a lejátszott műsor hangja többcsatornás formátumú-e.
• Ellenőrizze, hogy a külső készüléket a
többcsatornás lejátszásnak megfelelő
üzemmódba kapcsolta-e.
• Ellenőrizze, hogy az adott bemenetet nem
rendelte-e hozzá egy másik műsorforráshoz a DIGITAL ASSIGN funkcióval
(86. oldal).
Kép
Nincs kép, vagy a kép zavaros a tvképernyőn vagy a monitoron.
• Válassza ki a megfelelő bemenetet a rádióerősítőn (47. oldal).
• Válassza ki a megfelelő videocsatornát a
tv-készüléken.
• Vigye távolabb a tv-készüléket a hangfrekvenciás berendezéstől.
• Ellenőrizze, hogy a komponens videobemenet hozzárendelése megfelelő-e.
• A rádióerősítővel felkonvertált bemenőjelnek meg kell egyezni az aktuális bemenet típusával (33. oldal).
A rádióerősítő HDMI aljzatára beérkező
videoműsort nem továbbítja a rádióerősítő, illetve az nem jelenik meg a
csatlakoztatott tv-készüléken.
• Ellenőrizze, hogy a külső berendezéseket
megfelelően csatlakoztatta-e.
• Lehetnek olyan lejátszó készülékek, melyek speciális beállítást igényelnek.
Olvassa el az aktuális készülékhez
mellékelt kezelési útmutatót.
folytatódik
103HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
További információk
A mélysugárzó nem szól.
• Ellenőrizze, hogy a mélysugárzót megfelelően csatlakoztatta-e.
• Ellenőrizze, hogy a mélysugárzót bekapcsolta-e.
• Ha az összes hangsugárzó beállítása
„LARGE”, és a „Neo:6 Cinema” vagy a
„Neo:6 Music” hangzásképet választotta
ki, a mélysugárzó nem szól.
masterpage: Right
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\100ADD.fm
Nem lehet felvételt készíteni.
• Ellenőrizze, hogy a külső berendezéseket
megfelelően csatlakoztatta-e (24. oldal).
• Az INPUT SELECTOR gombbal válassza
ki a megfelelő felvételi műsorforrást
(47. oldal).
Rádió
Az FM vétel gyenge.
• Egy 75 Ω-os koaxiális vezetékkel (nem
tartozék) csatlakoztasson a
rádióerősítőhöz egy kültéri FM antennát
az ábra szerint. Kültéri antenna használata
esetén mindig csatlakoztassa a földelő
vezetéket a villámcsapás elleni védelem
érdekében. A gázrobbanás elkerülése
érdekében a földelő vezetéket ne
csatlakoztassa gázvezetékhez.
masterpage: Left
tek (ha a memória pásztázást használja).
Tárolja újból a rádióadókat (80. oldal).
• Nyomja meg a DISPLAY gombot
mindaddig, míg a frekvenciakijelzés meg
nem jelenik a kijelzőn.
Az RDS szolgáltatás nem működik.
• Ellenőrizze, hogy FM RDS állomást
hangolt-e be.
• Válasszon ki egy jobb minőségben
fogható FM állomást.
A kijelzőn nem jelennek meg a
megfelelő RDS információk.
• Lépjen kapcsolatba a rádióállomással és
érdeklődjön, hogy a kérdéses szolgáltatást
nyújtják-e vagy sem. Ha igen, akkor a
szolgáltatás valószínűleg átmenetileg
szünetel.
Kültéri FM antenna
A távvezérlő
Rádióerősítő
Földelés
Földelő vezeték (nem tartozék)
A rádióadókat nem lehet behangolni.
• Ellenőrizze, hogy az antennákat megfelelően csatlakoztatta-e. Állítsa az antennát a
megfelelő irányba és csatlakoztasson külső antennát, ha szükséges.
• A rádióadó sugárzási térereje alacsony (az
önműködő hangolás használatakor).
Használja a közvetlen hangolási módszert.
• Ellenőrizze, hogy a léptető frekvencia beállítása megfelelő-e (ha AM állomást hangol be a közvetlen módszerrel).
• Nem tárolta a rádióadókat a készülék memóriájában, vagy a tárolt állomások törlőd-
A távvezérlő nem működik.
• A távvezérlőt fordítsa a készülék távvezérlés érzékelője felé.
• Valamilyen akadály van a távvezérlő és a
készülék között.
• Ellenőrizze, hogy nem merültek-e ki az
elemek. Ha igen, cserélje ki mindkettőt.
• Ellenőrizze, hogy a távvezérlő és a rádióerősítő azonos távvezérlési üzemmódban
működik-e. Ha a rádióerősítő és a távvezérlő nem azonos távvezérlési üzemmódban működik, a távvezérlő nem működteti
a rádióerősítőt (37. oldal).
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő üzemmódot
választotta-e ki a távvezérlővel.
• Ha egy beprogramozott nem Sony gyártmányú készüléket működtet a távvezérlővel, a készülék gyártmányától és típusától függően előfordulhat, hogy a távvezérlő nem megfelelően működik.
104HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\100ADD.fm
Hibaüzenetek
Üzemzavar esetén a készülék kijelzőjén egy
kétkarakteres kód és egy hibaüzenet jelenik
meg. A készülék állapotát a kijelzett üzenet
alapján azonosíthatja. A probléma megoldásához használja az alábbi táblázatot. Ha a
probléma továbbra is fennáll, forduljon a
hivatalos Sony szakszervizhez.
PROTECTOR
Szabálytalan áram érkezett a hangsugárzóktól, vagy a rádióerősítő tetejét valamivel eltakarta. Néhány másodperc múlva a rádióerősítő önműködően kikapcsol. Ellenőrizze
a hangsugárzók csatlakoztatását és
kapcsolja be újból a készüléket.
A rádióerősítő memóriájának
törlési módját az alábbi
oldalakon részletezzük
Törlés
Lásd ezen
az oldalon
A teljes memória
36. oldal
A módosított hangzásképek
76. oldal
masterpage: Right
Minõségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a
STR-DA1200ES típusú rádióerősítő a 2/1984.
(III. 10.) számú BkM-IpM együttes rendeletben
előírtak szerint megfelel a következő műszaki
jellemzőknek
Erősítő
folytatódik
105HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
További információk
Kimenőteljesítmény
Névleges kimenőteljesítmény sztereó
üzemmódban1) 2)
(8 Ω, 1 kHz, 0,7% THD):
105 W + 105 W
Névleges kimenőteljesítmény sztereó
üzemmódban2)
(4 Ω, 1 kHz, 0,7% THD):
105 W + 105 W
Referencia kimenőteljesítmény
(8 Ω, 20 Hz –20 kHz,
0,09% THD)
FRONT2):
100 W + 100 W
CENTER2):
100 W
SURROUND2):
100 W + 100 W
SURROUND BACK2):
100 W + 100 W
Referencia kimenőteljesítmény
(4 Ω, 20 Hz –20 kHz,
0,15% THD)
FRONT2):
100 W + 100 W
CENTER2):
100 W
SURROUND2):
100 W + 100 W
SURROUND BACK2):
100 W + 100 W
Névleges kimenőteljesítmény sztereó
üzemmódban1) 2)
(8 Ω, 1 kHz, 10% THD):
130 W + 130 W
Névleges kimenőteljesítmény sztereó
üzemmódban2)
(4 Ω,1 kHz, 10% THD):
130 W + 130 W
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\100ADD.fm
Referencia kimenőteljesítmény
(8 Ω, 1 kHz, 10% THD)
FRONT2):
130 W + 130 W
CENTER2):
130 W
SURROUND2):
130 W + 130 W
SURROUND BACK2):
130 W + 130 W
Referencia kimenőteljesítmény
(4 Ω, 1 kHz, 10% THD)
FRONT2):
130 W + 130 W
CENTER2):
130 W
SURROUND2):
130 W + 130 W
SURROUND BACK2):
130 W + 130 W
Bemenetek (digitális)
1) A
FM vevő
kiválasztott hangzáskép és műsorforrás függvényében előfordulhat, hogy ez a csatorna nem szól.
2)
A felsorolt műszaki adatok mérése az alábbi
körülmények között történt:
Energiaellátási
követelmények:
230 V, 50/60 Hz váltóáram
(Európa országaiban/régióiban, Nagy Britannia kivételével)
240 V, 50/60 Hz váltóáram
(Nagy Britanniában)
Frekvencia átvitel
PHONO
RIAA kiegyenlítő görbe
± 0,5 dB
MULTI CHANNEL
INPUT, SA-CD/CD,
MD/TAPE, DVD,
VIDEO 1/2/3
10 Hz–50 kHz
± 3 dB (8 Ω)
Bemenetek (analóg)
masterpage: Left
DVD, SA-CD/CD
(koaxiális)
Impedancia: 75 Ω
Jel/zaj arány: 96 dB
(A, 20 kHz LPF)
VIDEO 1/3, TV/SAT,
MD/TAPE (optikai)
Jel/zaj arány: 96 dB
(A, 20 kHz LPF)
Kimenetek
MD/TAPE, VIDEO1/2
(AUDIO OUT)
Feszültség:150 mV
Impedancia: 1 kΩ
Feszültség: 2 V
FRONT L/R, CENTER,
Impedancia: 1 kΩ
SURROUND L/R,
SURROUND BACK L/R,
SUB WOOFER
EQUALIZER
Jelerősítés
±10 dB, 1 dB-es lépések
Vételi frekvenciák 87,5–108,0 MHz
Antenna
FM huzalantenna
Antennacsatlakozó
75 Ω, aszimmetrikus
Érzékenység
Mono:
18,3 dBf, 2,2 µV/75 Ω
Sztereó:
38,3 dBf, 22,5 µV/75 Ω
Hasznos jel
11,2 dBf, 1 µV/75 Ω
Jel/zaj arány
Mono:
76 dB
Sztereó:
70 dB
Harmonikus torzítás (1 kHz)
Mono:
0,3%
Sztereó:
0,5%
Áthallási csillapítás 45 dB, 1 kHz-en
Frekvencia átvitel 30 Hz–15 kHz, +0,5/–2 dB
Szelektivitás
60 dB, 400 kHz-en
AM vevő
PHONO
Érzékenység: 2,5 mV
Impedancia: 50 kΩ
Jel/zaj arány: 86 dB
(A, 20 kHz LPF)
MULTI CHANNEL
INPUT, SA-CD/CD,
MD/TAPE, DVD,
TV/SAT, VIDEO1/2/3
Érzékenység: 150 mV
Impedance: 50 kΩ
Jel/zaj arány: 96 dB
(A, 20 kHz LPF)
Vételi frekvenciák
531–1602 kHz
(9 kHz-es léptető frekvenciánál
Antenna
Keretantenna
Hasznos jel
50 dB µ/m (999 kHz-en)
Jel/zaj arány
54 dB (50 mV/m-en)
Harmonikus torzítás 0,5% (50 mV/m, 400 Hz)
Szelektivitás
35 dB
106HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\100ADD.fm
masterpage: Right
Videó rész
Bemenetek/Kimenetek
Videó:
1 Vp-p, 75 Ω
S-videó:
Y: 1 Vp-p, 75 Ω
C: 0,286 Vp-p, 75 Ω
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 Ω
PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 Ω
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 Ω
80 MHz, HD áteresztő
szűrő
Általános jellemzők
Energiaellátási
követelmények
230 V, 50/60 Hz váltóáram
(Európa országaiban/régióiban, Nagy Britannia
kivételével)
240 V, 50/60 Hz váltóáram
(Nagy Britanniában)
Teljesítményfelvétel 440 W
Érintésvédelmi osztály
II.
Teljesítményfelvétel (készenléti állapotban)
1W
Hálózati aljzatok
1 kapcsolt, 100 W/0,4 A
MAX
(Európa országaiban/régióiban, Nagy Britannia kivételével)
Tömeg
430 × 175 × 430 mm
a maximális kinyúlásokkal
15 kg
További információk
Méretek
Mellékelt tartozékok
Kezelési és gyorsbeállítási útmutató (ez az
útmutató)
ECM-AC2 beállító mikrofon (1 db)
FM huzalantenna (1 db)
AM keretantenna (1 db)
Hálózati vezeték (1 db)
RM-AAP015 távvezérlő (1 db)
R6 (AA méretű) elemek (2 db)
A modell és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül változhatnak.
107HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\010COVIX.fm
masterpage: Left
Tárgymutató
Szimbólumok
U SIGNAL GND aljzat 23, 35
Számok
2CH STEREO 73
5.1 csatorna 16
7.1 csatorna 16
A
A.F.D. 70
ANALOG DIRECT 74
Átalakítás 33
AUTO FORMAT DIRECT 69
AUTOBETICAL 78
Önműködő kalibrálás 40
B
Beállítás
hang 62
hangszín 57
jelszint 56
hangzáskép 76
hangsugárzó 63
térhangzás 59
rendszer 67
rádió 61
kép 63
BI-AMP 91
C
CD-lejátszó 21
csatlakoztatás 19
lejátszás 48
COMPONENT VIDEO ASSIGN 88
D
DCS 72
DIGITAL ASSIGN 86
Dolby 60, 70
DTS 60
DVD-lejátszó/DVD-felvevő
csatlakoztatás 29–30
lejátszás 49
E
Ekvalizer 57
Elnevezés 84
F
Felvételkészítés
MiniDisc-re vagy audio kazettára 90
videokazettára 91
H
Hálózati vezeték 36
Hangolás
automatikusan 77
közvetlenül 78
állomások tárolása 79
Hangsugárzók
csatlakoztatása 17
hangereje és egyensúlya 74–75
távolsága 65
beállítása 38, 63
Hangzásképek
beállítása 59
törlése 76
kiválasztása 71
HDMI ASSIGN 87
HDMI
csatlakoztatás 25
Hibaüzenetek 105
I
INPUT MODE 85
INPUT SELECTOR 47
K
Kijelzések beállítása 89
Kijelző 8
Kikapcsolás időzítő 90
108HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\010COVIX.fm
masterpage: Right
L
T
L.F.E. 10, 63
Lekeverés 73
TAPE (kazettás magnó) 20
Távvezérlő
minden kód törlése 97
mielőtt használatba venné 37
készülékek vezérlése 93
programozás 94
Térhangzású hang 69
TEST TONE 56, 74
Teszthang frekvencia 74
Tv
csatlakoztatása 27
M
MD-készülék 20
Memória törlése 36
Menü
Audio Settings 54, 62
Auto Calibration 55
EQ Settings 53, 57
Level Settings 53, 56
Speaker Settings 55, 63
Sur Settings 54, 59
System Settings 55, 67
Tuner Settings 54, 61
Video Settings 54, 63
Műholdvevő 31
N
Némítás 47
NIGHT MODE 73
O
V
Vevőegység
AM 77
antenna 35
FM 77
Videojáték 50
Videojel átalakítása 33
Videomagnó
csatlakoztatása 32
lejátszás 51
Visszaállítás 105
ON SCREEN 74, 83
R
RDS 81
További információk
S
SB DEC MODE 60
SB DECODING 60
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) 39
Super Audio CD-lejátszó 21
csatlakoztatása 22
lejátszás 48
109HU
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\010COVIX.fm
masterpage: Left
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\STR-DA1200ES\03 joetolvisszapress\01GBSTRDA1200ESCEL\010COVIX.fm
masterpage: Left
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
Download PDF

advertising