Sony | STR-DN1040 | Sony STR-DN1040 7.2 csatornás házimozi AV erősítő Gyors beállítási és használatbavételi útmutató

Többcsatornás AV rádióerősítő
Kezdje itt
Üdvözöljük, Ön az Útmutató a gyors beállításhoz kézikönyvet olvassa.
STR-DN1040
1
A hangsugárzók beállítása
2
A tv-készülék és más eszközök csatlakoztatása
3
Egyéb csatlakoztatások
4
Optimalizáló és a képernyőn megjelenő [Easy Setup]
5
Lejátszás
A boboz tartalma
Egy hangsugárzórendszerre és/vagy egyéb
csatlakoztatásra kész berendezésre van
szüksége.
Többcsatornás AV rádióerősítő (1 db)
Távvezérlő (RM-AAP103) (1 db)
Mérőmikrofon (ECM-AC2) (1 db)
R6-os (AA méretű) elemek (2 db)
AM keretantenna (1 db)
FM huzalantenna (1 db)
03
1
Először helyezze el a meglévő
hangsugárzókat a szobában az
alábbi ábra alapján.
 Ha szeretné, a két SURROUND BACK
hangsugárzó helyett két FRONT HIGH
hangsugárzót is csatlakoztathat.
 Legfeljebb két mélysugárzó
csatlakoztatható.
04
Ezt követően csatlakoztassa a hangsugárzókat
az AV rádióerősítőhöz.
Úgy csatlakoztassa a hangsugárzókat, hogy
a csatlakozókon lévő címkék megfeleljenek az
egyes hangsugárzók helyzetének. Ne felejtse
el csatlakoztatni a mélysugárzó kábeleit sem.
10 mm


Mélysugárzó
05
2
Folytassa a tv-készülék
csatlakoztatásával. A kép és
a hang úgy lesz a legjobb
minőségű, ha nagysebességű
(High Speed) HDMI-kábellel
(nem mellékelt tartozék) létesít
összeköttetést.
Digitális (jobb minőségű)
Analóg (jó minőségű)
Blu-ray Disc lemezjátszó, PlayStation®3 vagy műholdvevő
06
Blu-ray Disc lemezjátszó,
PlayStation®3 vagy
műholdvevő csatlakoztatásakor
nagysebességű HDMI-kábelt
használjon.
Ha a tv-készüléken HDMI ARC
aljzat található, nincs szükség
optikai digitális kábelre.
Ha a tv-készülék nem rendelkezik
HDMI ARC aljzattal, akkor optikai
digitális kábellel (nem mellékelt
tartozék) kell összeköttetést
létesítenie ahhoz, hogy a tv
hangját a rendszer hangsugárzóin
keresztül élvezhesse.
HDMI-kábel
Optikai digitális kábel
07
3
FM rádióadások hallgatásához
csatlakoztassa a mellékelt
huzalantennát az FM ANTENNA
aljzathoz, és feszítse ki a tisztább
vétel érdekében.
Az USB- és a HDMI/MHLcsatlakozókhoz mobileszközöket
is csatlakoztathat.
Ha szeretne, saját külső antennát
is csatlakoztathat.

AM keretantenna

FM huzalantenna

Apple USB-kábel
(nem mellékelt tartozék)

MHL-kábel
(nem mellékelt tartozék)


08


MHL-kompatibilis
mobileszközhöz
iPod, iPhone stb.
készülékhez
Az internethez és az otthoni hálózathoz
vezeték nélküli hálózaton keresztül vagy
hálózati kábellel  (nem mellékelt tartozék)
kapcsolódhat.
A [Network] hálózati beállítások a főmenü
[Settings] pontjából érhetők el.
További részletek itt találhatók:
http://support.sony-europe.com/
Csatlakoztassa a tápkábelt 
egy konnektorhoz.
Most kapcsolja be az AV
rádióerősítőt, a tv-készüléket,
a mélysugárzót és az egyéb
eszközöket.
A tápkábel csatlakozója
és a fali konnektor az
országtól és régiótól
függően eltérő
kialakítású lehet.


09
4
Most dugja be a mellékelt
mérőmikrofont az AUTO CAL MIC
aljzatba.
Helyezze a mikrofont
fülmagasságba (például a kanapé
hátuljára), körülbelül oda, ahol
ülni szokott.
10
Ellenőrizze az aktív mélysugárzó
beállítását.
Ha a mélysugárzó csatlakoztatva
van, kapcsolja be, és aktiválás
előtt növelje meg a hangerőt.
Fordítsa el a mélysugárzó
LEVEL gombját a teljes fordulat
kb. 1/3 részéig.
Tegye bele az elemeket a távvezérlőbe.
A / gombot megnyomva kapcsolja be
a rádióerősítőt. Az előlapi kijelzőn megjelenik
a „BD” üzenet.
Ha elő szeretné készíteni
használatra az AV rádióerősítőt,
a kapott távvezérlő segítségével
hajtsa végre az [Easy Setup]
eljárás lépéseit. Ez mindössze
néhány percet vesz igénybe.
Amikor befejeződik az
[Easy Setup], válassza a [Finish]
elemet – az AV rádióerősítő
használatra kész.
Ha nem jelenik meg a beállítási
képernyő, a tv-készüléken
válassza ki a megfelelő AV
bemenetet.
/
///,
11
Ha az automatikus kalibrálást követően a tvképernyőn hibakód vagy figyelmeztető jelzés
jelenik meg, nézze meg azt az alábbi listában.
A megfelelő lépések végrehajtását követően
hajtsa végre ismét az automatikus kalibrálást.
Code 30
A rádióerősítő PHONES aljzatához fejhallgató
van csatlakoztatva. Húzza ki a fejhallgatót.
Code 31
Nincs kiválasztva hangsugárzó.
A hangsugárzók beállításához nyomja
meg a SPEAKERS gombot.
Code 32/Code 33
 Egy surround hátsó hangsugárzó
található, amely a SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B R
csatlakozókhoz csatlakozik. Ha csak egy
surround hátsó hangsugárzót csatlakoztat,
azt a SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT HIGH/FRONT B L csatlakozókhoz
csatlakoztassa.
 Nincs csatlakoztatva a bal első magas vagy
a jobb első magas hangsugárzó.
Warning 40
A mérési folyamat magas zajszint észlelésével
fejeződött be. Csendes környezetben hajtsa
végre a mérést.
 Nincsenek csatlakoztatva az első
hangsugárzók, vagy csak egy első
hangsugárzó van csatlakoztatva.
Warning 41/Warning 42
 Nincs megfelelően csatlakoztatva a
mérőmikrofon, vagy megsérült a kábel.
 Túl kicsi a hangsugárzók és a mérőmikrofon
közti távolság. Helyezze őket távolabb
egymástól.
 Nincs csatlakoztatva a surround bal vagy
a surround jobb hangsugárzó.
 A surround hátsó hangsugárzók vagy az
első magas hangsugárzók csatlakoztatva
vannak, de a surround hangsugárzók
nincsenek csatlakoztatva. Csatlakoztasson
surround hangsugárzókat a SPEAKERS
SURROUND csatlakozókba.
12
 Túl hangos a mérőmikrofonból érkező
bemeneti jel.
Warning 43
Nem észlelhető a mélysugárzó távolsága és
elhelyezkedése. Csendes környezetben hajtsa
végre a mérést.
5
Most kiválaszthatja az esetleges további
berendezéseket és eszközöket.
1 A bemenetválasztó gombokkal válassza
ki a kívánt berendezést.
Bemenetválasztó
gombok
Az elérhető bemenetek a következők:
 BD
 DVD
 GAME
 SAT/CATV
 VIDEO 1, VIDEO 2, VIDEO 3
 TV
 SA-CD/CD
Végezetül, ha élvezni szeretné
a többcsatornás surround hangzást, be kell
állítania a csatlakoztatott egyéb eszközöket.
Ezzel biztosíthatja, hogy valamennyi eszközről
érkező jel megfelelő formátumú legyen.
Többcsatornás digitális hang
Ellenőrizze a csatlakoztatott készülékek
digitális hangkimeneti beállítását.
Sony Blu-ray Disc lemezjátszó
Megjelenik a berendezés lejátszási
képernyője.
Győződjön meg arról, hogy a következők
vannak beállítva:
Az „Audio (HDMI)” értéke „Auto”.
A „BD Audio MIX Setting” értéke „Off”.
A „Dolby Digital/DTS” értéke „Bitstream”.
A „Dolby Digital” értéke „Dolby Digital”.
A „DTS” értéke „DTS”.
3 A  +/– gombokkal állítsa be a hangerőt.
PlayStation®3
2 Kapcsolja be a berendezést, és indítsa
el a lejátszást.
Használhatja az AV rádióerősítő MASTER
VOLUME gombját is.
4 A térhatású surround hang
megszólaltatásához nyomja meg
a SOUND FIELD +/– gombot.
Használhatja az AV rádióerősítő A.F.D./2CH,
MOVIE vagy MUSIC gombját is.
Győződjön meg arról, hogy a „Sound Settings”
menüben az „Audio Output Settings” értéke
„HDMI” vagy „Automatic” (a rendszerszoftver
4.21-es verziója esetén).
További tudnivalók: nézze meg
a csatlakoztatott készülékhez kapott
használati utasítást.
Jó szórakozást!
 +/SOUND
FIELD +/13
Ez a gyors üzembe helyezési útmutató környezetbarát
A természeti erőforrások megőrzése érdekében a Sony drasztikusan csökkentette a papírfelhasználását azzal,
hogy nem mellékel teljes nyomtatott használati utasítást.
A teljes kezelési útmutató azonban a további dokumentációkkal együtt elérhető a következő weboldalon:
http://support.sony-europe.com/
4-454-446-11(1) (HU)
2013 Sony Corporation
(1)
Download PDF

advertising