Sony | STR-DH130 | Sony STR-DH130 2 csatornás sztereó vevőkészülék Használati útmutató

4-294-472-11(1) (HU)
FM sztereó
FM/AM rádióerősítő
Kezelési útmutató
STR-DH130
FIGYELMEZTETÉS
A tűzveszély és az áramütés elkerülése
érdekében ne tegye ki a készüléket
csapadék, nedvesség hatásának.
A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja el
a készülék szellőzőnyílásait újságpapírral, terítővel,
függönnyel stb. Ne állítson égő gyertyát a készülékre.
Egyesült államokbeli vásárlóknak
Tulajdonos feljegyzései
A modell- és sorozatszámok a készülék hátoldalán
találhatók. Írja fel ezeket a számokat az alábbi
helyekre. Hivatkozzon ezekre a Sony kereskedőjénél,
ha a termékkel kapcsolatos panasza van.
Modellszám
Sorozatszám
Ennek a jelzésnek célja a felhasználó
figyelmeztetése szigeteletlen
„veszélyes feszültségre” a termék
borításán belül, amely eléggé nagy
lehet ahhoz, hogy áramütést okozzon.
A készüléket nem szabad több oldalról zárt térben
elhelyezni és működtetni (pl. könyvszekrényben
vagy beépített fülkében).
A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében óvja
a készüléket a cseppenő és fröccsenő víztől, és soha
ne tegyen folyadékkal teli edényt, például virágvázát
a készülékre.
Ennek a jelzésnek célja a felhasználó
figyelmeztetése fontos működtetési
és karbantartási (szervizelési)
utasításokra a készülékhez kapott
leírásban.
A készüléket könnyen hozzáférhető konnektorhoz
csatlakoztassa. Amennyiben bármilyen
rendellenességet észlel a készülék működésében,
azonnal húzza ki a konnektorból.
Az elemeket vagy az elemekkel ellátott eszközt
ne helyezze el olyan helyen, ahol sugárzó hőnek,
például napfénynek vagy tűznek van kitéve.
A készülék mindaddig áram alatt van, amíg
a tápkábel csatlakozóját nem húzza ki
a konnektorból még akkor is, ha maga
a készülék kikapcsolt állapotban van.
A fül- és fejhallgatók erős hangnyomása
halláskárosodást okozhat.
Ennek a jelzésnek célja
a felhasználó figyelmeztetése
a forró felületre, amely a normál
működés közben felmelegedhet,
és megérintés esetén égési sérülést
okozhat.
2HU
Fontos biztonsági előírások
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Olvassa el a kezelési útmutatót.
Őrizze meg a kezelési útmutatót.
Vegye figyelembe a figyelmeztetéseket.
Kövesse az utasításokat.
A készüléket ne használja víz közelében.
Csak száraz törlőkendővel tisztítsa.
Ne takarja el semelyik szellőzőnyílást. A gyártói
utasítások szerint telepítse a készüléket.
8) Ne használja fűtőtestek, hősugárzók, sütő
közelében, illetve olyan készülék (például
erősítő) mellett, amely hőt termel.
9) Ne iktassa ki a polarizált vagy földelt hálózati
dugasszal szerelt csatlakozó védelmi szerepét.
A polarizált dugasszal szerelt csatlakozó egyik
csatlakozókése szélesebb, mint a másik. A földelt
dugasszal szerelt csatlakozónak két érintkezőkése
van, valamint egy földelésre szolgáló érintkezője.
A szélesebb harmadik csatlakozókés az ön
biztonságát szolgálja. Ha a dugasz nem illeszkedik
a fali csatlakozóba, akkor vegye fel a kapcsolatot
egy villanyszerelő szakemberrel az elavult fali
csatlakozó cseréje érdekében.
10) Ne engedje, hogy a tápvezetéken járjanak vagy
becsípődjön – legfőképpen a csatlakozóknál,
csatlakozóaljzatoknál és olyan pontokon,
ahol ezek a készülékből kilépnek.
11) Csak a gyártó által javasolt tartozékokat
és kiegészítőket használja.
12) Csak a gyártó által javasolt vagy árusított guruló
állványt, állványt, háromlábú állványt, konzolt,
asztalt használja a készülékhez. A felborulásból
eredő sérülések elkerülése érdekében óvatosan
mozgassa a guruló állvánnyal egybeépített
készüléket.
13) Villámlással kísért viharok, illetve hosszú
használati szünet idejére húzza ki a készüléket.
14) Minden javítást bízzon szakemberre. A javítás
akkor szükséges, ha a készülék bármilyen módon
megsérült, például ha megsérült a tápkábel vagy
a dugasz, folyadék került vagy tárgyak hullottak
a készülék belsejébe, ha a készülék esőnek,
párának volt kitéve, nem működik megfelelően
vagy leesett.
A következő FCC nyilatkozat csak
az Egyesült Államokban való
értékesítésre szánt modellváltozatra
érvényes. Más verziók nem feltétlenül
felelnek meg az FCC műszaki
előírásainak.
MEGJEGYZÉS:
Ezt a berendezést a digitális berendezésekre
vonatkozó „Class B” szabvány szerint tesztelték
és megfelelőnek minősítették az FCC szabályok
15. fejezete szerint. Ezek a korlátozások elfogadható
védelmet jelentenek lakóhelyi használat esetén is.
Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát termel,
használ és sugározhat ki, amely a használati
útmutatónak nem megfelelő telepítés esetén
interferenciát okozhat a rádiókommunikációban.
Mindazonáltal nem garantálható, hogy bizonyos
körülmények között nem keletkezik interferencia. Ha
ez a berendezés zavarja a rádió- vagy televízióvételt
(ezt a készülék be- és kikapcsolásával ellenőrizheti),
azt javasoljuk, hogy a felhasználó az interferenciát
a következő módszerek egyikével vagy ezek együttes
használatával kísérelje meg megszüntetni:
– a vevőantenna irányának vagy elhelyezésének
változtatása;
– a berendezés és a vevőkészülék közti távolság
megnövelése;
– a berendezésnek és a vevőkészüléknek különböző
konnektorokhoz való csatlakoztatása;
– segítségkérés a kereskedőtől vagy képzett rádióvagy tv-szerelő szakembertől.
FIGYELEM!
Felhívjuk a figyelmét, hogy a készüléknek az ebben
az útmutatóban leírtaktól eltérő módosítása vagy
átalakítása után a készüléket nem szabad tovább
üzemeltetni.
Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében
a hangsugárzó-vezetékeket a készülékhez és
a hangsugárzókhoz a következő utasítások
betartásával csatlakoztassa:
1) Húzza ki a tápkábel csatlakozóját a konnektorból.
2) A hangsugárzó-vezeték szigetelését 10-15 mm
hosszan csupaszítsa le.
3) Csatlakoztassa úgy a hangsugárzó-vezetéket
a készülékhez, hogy nem érinti meg a vezeték
csupasz végét kézzel. Továbbá húzza ki
a tápkábel csatlakozóját a konnektorból, mielőtt
a hangsugárzó-vezetéket kihúzza a készülékből
vagy a hangsugárzóból.
Az európai vásárlók számára
Feleslegessé vált elektromos
és elektronikus készülékek
kiselejtezése (az Európai
Unió tagállamaiban és olyan
európai országokban,
amelyekben szelektív
hulladékgyűjtési rendszer
működik)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán
azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és
elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének
helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, amelyet a hulladékok
nem megfelelő kezelése okozhat. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében is. A termék újrahasznosításával
kapcsolatos további információkért forduljon a helyi
illetékes szervekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol
a terméket megvásárolta.
folytatás
3HU
A kimerült elemek
kiselejtezése (az Európai Unió
tagállamaiban és olyan európai
országokban, amelyekben
szelektív hulladékgyűjtési
rendszer működik)
Ez a jelölés az elemen vagy annak csomagolásán arra
figyelmeztet, hogy az elemet ne kezelje háztartási
hulladékként.
Egyes elemeken ez a jelzés vegyjellel együtt van
feltüntetve. A higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjele
akkor van feltüntetve, ha az elem több mint 0,0005%
higanyt vagy több mint 0,004% ólmot tartalmaz.
A feleslegessé vált elemek helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi egészség
károsodását, amelyet a hulladékok nem megfelelő
kezelése okozhat. Az anyagok újrahasznosítása
segít a természeti erőforrások megőrzésében is.
Olyan termékek esetén, ahol biztonsági,
hatékonysági és adatkezelési okok miatt állandó
kapcsolat szükséges a beépített elemekkel, az
elemek eltávolításához szakember szükséges.
Az elemek szakszerű kezelése érdekében hasznos
élettartamuk végén adja le ezeket a megfelelő
hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen.
Egyéb elemek esetén olvassa el az elemek
biztonságos kicserélésére vonatkozó részt.
Az elemeket adja le a megfelelő gyűjtőhelyen
újrahasznosítás céljából.
A termék vagy az elemek újrahasznosításával
kapcsolatos további információkért forduljon a helyi
illetékesek szervekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol
a terméket megvásárolta.
Megjegyzés a vásárlók számára:
A következő információk csak az EU
irányelveket alkalmazó országokban
eladott készülékekre érvényesek.
Ezt a terméket a Sony Corporation (Tokió, 1-7-1
Konan, Minato-ku, 108-0075 Japan) gyártotta.
A termékbiztonsággal és az elektromágneses
kompatibilitással kapcsolatban a Sony Deutschland
GmbH (Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany) a felhatalmazott képviselő. Bármilyen
szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos
ügyben a különálló szervizelési vagy jótállási
dokumentumokban megadott címekhez forduljon.
4HU
Néhány szó az útmutatóról
• A jelen használati útmutató a következő készülék
leírását tartalmazza: STR-DH130. A modellszám
az előlap jobb alsó sarkában található. Ebben az
útmutatóban az európai típust ábrázoltuk, ez
eltérhet az önétől. A működésbeli különbségeket
a szövegben egyértelműen jelezzük, például:
„Csak az európai modellnél”.
• Az útmutatóban szereplő utasítások a mellékelt
távirányító kezelőszerveire vonatkoznak. Ezek
az utasítások a készülék azonos vagy hasonló
elnevezésű gombjaira és kezelőszerveire is
érvényesek.
Tartalomjegyzék
Néhány szó az útmutatóról............................... 4
Mellékelt tartozékok.......................................... 6
A részegységek leírása és elhelyezkedése........ 7
Kezdeti lépések ................................................ 13
Csatlakoztatás
1: A hangsugárzók elhelyezése....................... 13
2: A hangsugárzók csatlakoztatása ................ 14
3: Audio- és videokészülékek
csatlakoztatása ............................................ 14
4: Az antennák csatlakoztatása ...................... 17
5: A tápkábel csatlakoztatása.......................... 18
A távirányító használata
A bemenetválasztó gomb
újraprogramozása.......................................27
A bemenetválasztó gombok
visszaállítása ................................................28
További információk
Óvintézkedések ................................................29
Hibaelhárítás ....................................................30
Műszaki adatok ................................................32
Tárgymutató .....................................................34
A rádióerősítő előkészítése
A rádióerősítő alaphelyzetbe állítása ............ 18
A hangsugárzórendszer kiválasztása............. 19
A hangszín beállítása....................................... 19
Alapműveletek
Lejátszás ............................................................ 20
Információk megjelenítése
a kijelzőpanelen.......................................... 21
Felvétel a rádióerősítővel ................................ 22
A rádió használata
FM/AM rádióadók hallgatása........................ 22
FM/AM rádióállomások tárolása
(Preset Tuning)........................................... 24
RDS-adások vétele........................................... 26
(csak európai modell)................................ 26
Menüműveletek
A beállítási menü használata.......................... 26
5HU
Mellékelt tartozékok
• Kezelési útmutató (ez a füzet)
• Útmutató a gyors beállításhoz
• FM huzalantenna (1 db)
Elemek behelyezése a távirányítóba
Helyezzen be két R6 (AA méretű) elemet
(tartozék) úgy, hogy a 3 és # végeik feleljenek
meg a távirányító elemtartó rekeszének
belsejében látható ábrának.
• AM keretantenna (1 db)
• Távirányító (RM-AAU130) (1)
Megjegyzések
• R6 (AA méretű) elemek (2 db)
6HU
• Ne hagyja a távirányítót szélsőségesen forró
vagy nedves helyen.
• Ne használjon új és régi elemet együtt.
• Ne használjon mangánelemeket más típusú
elemekkel együtt.
• Ne tegye ki a távirányító érzékelőjét közvetlen
napfénynek vagy világítóberendezéseknek.
Ez meghibásodáshoz vezethet.
• Ha hosszabb ideig nem használja a távirányítót,
vegye ki az elemeket az elemek szivárgása és
korróziója miatti esetleges károsodás megelőzése
érdekében.
• Elemcserekor vagy az elemek eltávolításakor
visszaállhat a távirányító gombjainak
alapértelmezett beállítása. Ebben az esetben
programozza újra a távirányító gombjait (27. oldal).
• Ha a rádióerősítő nem reagál a távirányítóra,
cserélje ki az összes elemet újakra.
A részegységek leírása és elhelyezkedése
Előlap
1
qd
2 3
qs
4
qa
5
6
0
9
8
7
A kijelzőpanelen megjelenő információk
qg
qf
SP A
SP B
MEMORY
RDS
MONO SLEEP
ST
qh
A ?/1 (be/készenlét) (18., 24. oldal)
B SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) (14. és 19. oldal)
H DIMMER
A kijelzőpanel fényerejének módosítása
3 szinten.
C INPUT SELECTOR (20. és 22 – 25. oldal)
I DISPLAY (21. oldal)
D Kijelzőpanel
J BASS +/–, TREBLE +/– (19. oldal)
E Távirányító-érzékelő
A távirányító jeleinek érzékelése.
K TUNING MODE, TUNING +/–, MEMORY/
ENTER (23. és 25. oldal)
F MASTER VOLUME (20. oldal)
L FM MODE (23. oldal)
G MUTING (20. oldal)
M PHONES aljzat (30. oldal)
folytatás
7HU
N SP A/SP B
A kiválasztott hangszórórendszernek
megfelelően világít (19. oldal). Nem világítanak
azonban ezek a kijelzők, ha ki van kapcsolva
a hangszóróra irányuló kimenet, vagy ha
fejhallgató van csatlakoztatva a készülékhez.
O SLEEP
Akkor gyullad ki, ha az elalvási időzítő aktiválva
van (11. oldal).
P Hangolási jelzők
Akkor gyullad ki, amikor a rádióerősítő egy
rádióállomásra hangol.
MEMORY
A memóriafunkció, például a tárolt memória
(24. oldal) stb. aktiválásakor világít.
RDS (csak európai modell)
RDS szolgáltatásokat nyújtó állomásra van
hangolva.
MONO
Monó rádióállomás
ST
Sztereó rádióállomás
Tárolt állomás száma (a szám a kiválasztott tárolt
állomás számának megfelelően változik).
8HU
Hátoldal
1
2
3
A Audiojelek része (14., 16. oldal)
Fehér (L)
AUDIO IN/OUT aljzatok
Piros (R)
PORTABLE IN aljzat
B ANTENNA rész (17. oldal)
FM ANTENNA aljzat
AM ANTENNA csatlakozók
C SPEAKERS rész (14. oldal)
9HU
A rádióerősítő vezérlése
Távirányító
A mellékelt távirányítóval a rádióerősítőt és
más készülékeket is vezérelhet. A távirányító
Sony audio- és videokészülékek
működtetésére alkalmas. A távirányító beviteli
gombjait újraprogramozhatja, hogy
megfeleljenek a (27. oldal) rádióerősítőhöz
csatlakoztatott készüléknek.
RM-AAU130
B ?/1* (be/készenlét)
A rádióerősítő bekapcsolása vagy készenléti
állapotba helyezése.
C Bemenetválasztó gombok
A használni kívánt készülék kiválasztása.
Ha bármelyik választógombot megnyomja,
a rádióerősítő bekapcsol. Ezek a gombok
Sony készülékeket vezérelnek.
G D.TUNING
Belépés a közvetlen hangolás módba.
H ENTER/MEMORY
Állomás tárolása a hangolási művelet során.
wd
1
ws
2
I AMP MENU
Az erősítő működtetéséhez szükséges menü
megjelenítése.
3
K MUTING
A hang ideiglenes kikapcsolása.
Nyomja meg újra a gombot a hang
visszaállításához.
wa
4
5
w;
6
ql
7
8
9
0
qa
qk
qj
N TUNING +/–
Állomás keresése.
PRESET +/–
Tárolt állomás kiválasztása.
FM MODE
Az FM monó vagy sztereó vételi üzemmód
kiválasztása.
qs
P RETURN/EXIT O
Visszatérés az előző menühöz.
qd
Q
qh
qf
qg
L MASTER VOL +**/–
Minden hangsugárzó hangerejének egyidejű
módosítása.
, V/v/B/b
A V/v/B /b megnyomásával válassza ki a kívánt
beállítást, majd a kiválasztás beviteléhez/
megerősítéséhez nyomja meg a
gombot.
R DISPLAY
Információk megjelenítése a kijelzőpanelen.
T Számgombok**
Állomások tárolása/tárolt állomások előhívása.
10HU
V SLEEP
A rádióerősítő meghatározott időben történő
automatikus kikapcsolásának beállítása.
E gomb minden megnyomásakor a kijelzőpanel
szabályos ciklusban a következőképpen módosul:
0-30-00 t 1-00-00 t 1-30-00 t 2-00-00 t
OFF
A kikapcsolásidőzítő használata esetén a „SLEEP”
jelzőfény világítani kezd a kijelzőpanelen.
Hasznos tanács
A rádióerősítő kikapcsolásáig hátralévő idő
megjelenítéséhez nyomja meg a SLEEP gombot.
A hátralévő idő megjelenik a kijelzőpanelen.
A SLEEP ismételt megnyomásával törli
a kikapcsolás időzítését.
* Az AV ?/1 (A) és ?/1 (B) egyidejű megnyomása
esetén a rádióerősítő és a csatlakoztatott készülék
kikapcsol (SYSTEM STANDBY).
Az AV ?/1 (A) funkciója minden alkalommal
automatikusan megváltozik a bemenetválasztó
gombok (C) megnyomásakor.
** Az 5-ös gombon, a MASTER VOL +/TV VOL +
és a N gombon tapintópontok találhatók.
A tapintópont viszonyítási pontként használható
a rádióerősítő használata közben.
Sony tv-készülék vezérlése
Tartsa lenyomva a TV (O) gombot, majd
nyomja meg a narancssárga gombot a kívánt
funkció kiválasztásához.
Példa: Tartsa lenyomva a TV (O) gombot,
majd nyomja meg a TV CH + gombot.
1
Tartsa
lenyomva:
TV
2
Nyomja
meg:
TV CH +
J TOOLS/OPTIONS
Megjeleníti a tv-funkciókat.
K MUTING
A tv némítási funkciójának aktiválása.
L TV VOL +**/–
A tv-hangerő módosítása.
M MENU/HOME
A tv-menük megjelenítése.
N TV CH +/–
A tárolt tv-csatornák előhívása.
P RETURN/EXIT O
Visszatérés az előző tv-menühöz.
R DISPLAY
Az aktuális tv-programhoz kapcsolódó
információk megjelenítése.
S -/-A TV-csatornák beviteli módjának kiválasztása.
>10/
A digitális kábeltelevízió-vevőegység
csatornaszámainak kiválasztása.
A 2.1 például a következő gombnyomássorozattal választható ki: 2, >10/ és 1.
x
x
T Számgombok**
Tv-csatorna kiválasztása.
W TV INPUT
A bemeneti jel kiválasztása.
* Az AV ?/1 (A) és ?/1 (B) egyidejű megnyomása
esetén a rádióerősítő és a csatlakoztatott készülék
kikapcsol (SYSTEM STANDBY).
Az AV ?/1 (A) funkciója minden alkalommal
automatikusan megváltozik a bemenetválasztó
gombok (C) megnyomásakor.
** Az 5-ös gombon, a MASTER VOL +/TV VOL +
és a N gombon tapintópontok találhatók.
A tapintópont viszonyítási pontként használható
a rádióerősítő használata közben.
A TV ?/1 (be/készenlét)
A tv-készülék be- vagy kikapcsolása.
H ENTER/MEMORY
Kiválasztások érvényesítése.
folytatás
11HU
Más Sony készülékek vezérlése
Név
Blu-ray lemez, Műholdvevő, Videomagnó
DVD-lejátszó kábeltelevízióvevőegység
CD-lejátszó
MD-rögzítő,
Kazettás
magnó
AV ?/1a)
Áramellátás
Áramellátás
Áramellátás
Áramellátásc)
E
POP UP/MENU
Menü
–
–
–
–
F
TOP MENU
Képernyőn
megjelenő
útmutató
–
–
–
–
A
Áramellátás
H
ENTER/MEMORY
Bevitel
Bevitel
Bevitel
Bevitel
–
J
TOOLS/OPTIONS
Beállítómenü
Beállítómenü
–
–
–
M
MENU/HOME
Menü
Menü
Menü
–
–
N
./>
Műsorszám
átugrása
Csatorna
kiválasztása
Keresés
a tartalomban
Műsorszám
átugrása
Műsorszám
átugrása
REPLAY
/
ADVANCE
Újrajátszás,
előretekerés
–
Újrajátszás,
előretekerés
–
–
m/M
Keresés előre,
visszafelé
–
Előretekerés,
visszatekerés
Előretekerés,
visszatekerés
Előretekerés,
visszatekerés
Nb)
Lejátszás
–
Lejátszás
Lejátszás
Lejátszás
X
Szünet
–
Szünet
Szünet
Szünet
x
Leállítás
–
Leállítás
Leállítás
Leállítás
RETURN/EXIT O
Visszalépés
Visszalépés,
kilépés
–
–
–
Bevitel
Bevitel
Bevitel
Bevitel
Bevitelc)
P
Q
V/v/B/b
Kiválasztás
Kiválasztás
Kiválasztás
–
–
R
DISPLAY
Kijelzés
Kijelzés
Kijelzés
Kijelzés
Kijelzésc)
S
-/--
–
–
–
–
–
>10/
–
(.)pontd)
Műsorszám > 10 Műsorszám > 10 –
CLEAR
Törlés
Törlés
–
–
–
Számgombokb)
Műsorszám
Csatorna
Csatorna
Műsorszám
Műsorszámc)
x
T
a)
Az AV ?/1 (A) és ?/1 (B) egyidejű megnyomása
esetén a rádióerősítő és a csatlakoztatott készülék
kikapcsol (SYSTEM STANDBY).
Az AV ?/1 (A) funkciója minden alkalommal
automatikusan megváltozik a bemenetválasztó
gombok (C) megnyomásakor.
b)
Az 5-ös gombon, a MASTER VOL +/TV VOL +
és a N gombon tapintópontok találhatók.
A tapintópont viszonyítási pontként használható
a rádióerősítő használata közben.
c)
Csak MD-rögzítő esetén.
d)A 2.1 például a következő gombnyomás-sorozattal
választható ki: 2, >10/ és 1.
x
12HU
Megjegyzések
• A fenti magyarázatok csupán példák.
• A csatlakoztatott készülék típusától függően
néhány ebben a szakaszban ismertetett funkció
esetleg nem működik a mellékelt távirányítóval.
Kezdeti lépések
A hangsugárzók elhelyezése és
csatlakoztatása (13., 14. oldal)
Audio- és videokészülékek
csatlakoztatása (14., 16. oldal)
1: A hangsugárzók elhelyezése
Ez a rádióerősítő a 2.0 csatornás rendszer
használatát teszi lehetővé.
A hangsugárzórendszer
elrendezésének példája
Bal oldali
hangsugárzó
Jobb oldali
hangsugárzó
A rádióerősítő előkészítése
Lásd: „5: A tápkábel csatlakoztatása” (18. oldal) és
„A rádióerősítő alaphelyzetbe állítása” (18. oldal).
A hangsugárzórendszer kiválasztása
(19. oldal)
13HU
Csatlakoztatás
A rádióerősítőhöz csatlakoztatott audio-/
videokészülék használatát az alábbi egyszerű
lépéseket követve kezdheti meg.
Csatlakoztatás
2: A hangsugárzók
csatlakoztatása
3: Audio- és videokészülékek
csatlakoztatása
A kábelek csatlakoztatása előtt ellenőrizze,
hogy kihúzta a tápkábel csatlakozóját.
Audiokészülékek csatlakoztatása
A kábelek csatlakoztatása előtt ellenőrizze,
hogy kihúzta a tápkábel csatlakozóját.
Bal oldali
hangsugárzó
Super Audio
CD-lejátszó,
CD-lejátszó
A
A
SPEAKERS B
aljzatok*
A
1
10 mm
(13/32")
Jobb oldali
hangsugárzó
2
4
B
3
A
A Hangsugárzó-kábelek (külön
megvásárolható)
* Ha rendelkezik további hangsugárzórendszerrel is,
akkor a SPEAKERS B csatlakozókhoz
csatlakoztassa. A rádióerősítő SPEAKERS (OFF/
A/B/A+B) gombjával kiválaszthatja a kívánt
hangsugárzórendszert (19. oldal).
Hordozható
audiokészülék
MD-rögzítő,
Kazettás
magnó
A Audiokábel (külön megvásárolható)
B Hangkábel sztereó fejhallgatóaljzattal (nem tartozék)
* Ha felvételt szeretne készíteni, létre kell hoznia ezt
a csatlakozást (22. oldal).
14HU
Megjegyzések
Csatlakoztatás
• Ha a PORTABLE IN aljzathoz csatlakoztatott
készüléket hallgatja, előfordulhat, hogy a hang
eltorzul vagy szakadozik. Ez nem hibajelenség, és
a csatlakoztatott készüléktől függően fordul elő.
• Ha a PORTABLE IN aljzathoz csatlakoztatott
készülékből érkező hang nagyon halk, növelje
a hangerőt. Mielőtt azonban átváltana másik
bemenetre, a hangsugárzók védelme érdekében
ne feledje mérsékelni a hangerőt.
15HU
A videokészülék csatlakoztatása
A kábelek csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy kihúzta a tápkábel csatlakozóját.
Blu-ray lemezjátszó
DVD-lejátszó
Videojelek
Audiojelek
A tévé videobemeneti
(VIDEO IN) aljzatához.
A
A
A tévé
videobemeneti
(VIDEO IN)
aljzatához.
Videojelek
Audiojelek
Műholdvevő,
Kábeltelevízió-vevőegység
A Audiokábel (külön megvásárolható)
* Ha felvételt szeretne készíteni, létre kell hoznia ezt
a csatlakozást (22. oldal).
16HU
A
A tévé
videobemeneti
(VIDEO IN)
aljzatához.
Videojelek
Audiojelek
Videomagnó,
DVD-felvevő
Megjegyzések
4: Az antennák csatlakoztatása
Az antennák csatlakoztatása előtt ellenőrizze,
hogy kihúzta-e a tápkábel csatlakozóját.
FM huzalantenna (tartozék)
AM keretantenna
(tartozék)
Megjegyzések
• Az interferencia kialakulásának elkerülése
érdekében az AM keretantennát a rádióerősítőtől
és a külső berendezésektől távol kell elhelyezni.
• Csatlakoztatás után feszítse ki teljes hosszában
az FM huzalantennát.
• Az FM huzalantennát a csatlakoztatás után
lehetőleg vízszintes állásban kell rögzíteni.
17HU
Csatlakoztatás
• A távirányító BD/DVD és a VIDEO bemenetválasztó
gombjának a következő az alapbeállítása:
BD/DVD: Blu-ray lemezjátszó
VIDEO: Videomagnó
Ne feledje módosítani a BD/DVD (és a VIDEO)
bemeneti gombot a távirányítón, hogy használhassa
a DVD-lejátszó (és a DVD-felvevő) vezérlésére.
Részletekért lásd: „A bemenetválasztó gomb
újraprogramozása” (27. oldal).
• Ezenkívül át is nevezheti a BD/DVD és a VIDEO
bemenetet arra a névre, ahogyan szeretné
megjeleníteni a rádióerősítő kijelzőpaneljén.
Részletekért lásd: „Bemenetek elnevezése”
(20. oldal).
5: A tápkábel csatlakoztatása
Csatlakoztassa a tápkábelt egy konnektorhoz.
Tápkábel
A rádióerősítő előkészítése
A rádióerősítő alaphelyzetbe
állítása
Mielőtt legelső alkalommal bekapcsolná
a rádióerősítőt, az alábbi művelettel törölje
a készülék memóriáját. Ezzel a művelettel
az egyéni beállításokat visszaállíthatja
az alapbeállításokra.
Ehhez a művelethez a rádióerősítő
kezelőszerveit használja.
?/1
A fali konnektorhoz
1
Nyomja meg a ?/1 gombot
a rádióerősítő kikapcsolásához.
2
Tartsa nyomva a ?/1 gombot
5 másodpercig.
A kijelzőpanelen a „CLEARING” felirat
jelenik meg rövid ideig, majd
a „CLEARED” felirat látható.
Minden megváltoztatott beállítás visszaáll
a gyári értékre.
18HU
A hangsugárzórendszer
kiválasztása
Módosíthatja a hangsugárzók hangszínét.
BASS
+/–
TREBLE
+/–
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
Módosítsa a magas hangok szintjét
a TREBLE + vagy a TREBLE – gomb
nyomogatásával.
Módosítsa a mély hangok szintjét
a BASS + vagy a BASS – gomb
nyomogatásával.
Válassza ki a hallgatni kívánt
hangsugárzórendszert a SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B) gomb
nyomogatásával.
Kívánt beállítás
Világító
kijelző
A SPEAKERS A csatlakozókhoz
csatlakoztatott hangsugárzók
SP A
A SPEAKERS B csatlakozókhoz
csatlakoztatott hangsugárzók
SP B
A szintet –10 dB és +10 dB között, 1 dB-es
lépésekben módosíthatja.
A kezdeti beállítás 0 dB.
A SPEAKERS A és B
SP A
csatlakozókhoz csatlakoztatott
SP B
hangsugárzók (párhuzamos kapcsolat)
A hangsugárzókra irányuló
kimenet kikapcsolása
Nyomogassa a SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
gombot, amíg sem az „SP A”, sem az „SP B”
kijelző nem világít.
Megjegyzés
Ha csatlakoztatva van fejhallgató, nem lehet
hangszórórendszert váltani a SPEAKERS (OFF/A/
B/A+B) gombbal.
19HU
A rádióerősítő előkészítése
Kiválaszthatja, hogy melyik hangsugárzókon
szólaljon meg a hang, ha a SPEAKERS A
és B aljzatokhoz is csatlakoztatott
hangsugárzókat.
Ehhez a művelethez a rádióerősítő
kezelőszerveit használja.
A hangszín beállítása
A némítási funkció aktiválása
Nyomja meg a MUTING gombot.
A némítási funkció az alábbi esetekben
kikapcsol:
• Ha ismét megnyomja a gombot.
• Ha növeli a hangerőt.
• Ha kikapcsolja a rádióerősítőt.
Alapműveletek
Lejátszás
Bemenetválasztó
gombok
A hangsugárzók károsodásának
megelőzése érdekében
A rádióerősítő kikapcsolása előtt minden
esetben csökkentse le a hangerőt.
AMP
MENU
MUTING
,
V/v/B/b
MASTER
VOL +/–
Bemenetek elnevezése
A bemenetek (kivéve a TUNER) kijelzőn
történő megjelenítéséhez legfeljebb
8 karakterből álló nevet adhat meg.
A képernyőn megjelenő neveket könnyebben
felismerheti, mint az aljzatok nevét.
1
1
Kapcsolja be a csatlakoztatott
készüléket.
Nyomja meg azt a bemenetválasztó
gombot, melyhez indexnevet
szeretne rendelni.
2
3
Kapcsolja be a rádióerősítőt.
Használhatja a rádióerősítő INPUT
SELECTOR gombját is.
Válassza ki a programozni
kívánt készülékhez tartozó
bemenetválasztó gombot.
2
3
Használhatja a rádióerősítő INPUT
SELECTOR gombját is.
A kiválasztott bemeneti üzemmód
neve megjelenik a kijelzőpanelen.
Megjegyzés
A TUNER megnyomására egy időre
megjelenik a kijelzőn az „FM TUNER” vagy
az „AM TUNER” üzenet, majd a frekvencia.
4
5
Indítsa el a forrás lejátszását.
Állítsa be a hangerőt a MASTER
VOL +/– gombbal.
Használhatja a rádióerősítő MASTER
VOLUME gombját is.
20HU
Nyomja meg az AMP MENU gombot.
Nyomja meg ismételten
a V/v gombot a „NAME IN” elem
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
vagy b gombot.
Amikor a kurzor villog, megadhat egy
karaktert.
4
Karakter választásához nyomja
meg a V/v gombot, majd
a bemenet helyzetének vissza
vagy előre történő módosításához
nyomja meg a B/b gombot.
Hasznos tanácsok
•A karaktertípust az alábbiak alapján,
a V/v megnyomásával választhatja ki.
Ábécé (nagybetűs) t Számok t
Szimbólumok
•Szóköz beiktatásához karakter választása
nélkül nyomja meg a b gombot.
Ha elvétette a műveletet
A B/b gombok megnyomásával lépjen
a módosítani kívánt karakterre, mely
ekkor villogni kezd, majd a megfelelő
karakter kiválasztásához nyomja meg
a V/v gombot.
5
Nyomja meg a
gombot.
A készülék tárolja a beírt nevet.
RDS-adás vételekor
(csak európai modell)
Műsornév vagy mentett állomás neve* t
Frekvencia, sáv és memóriahely t
Hangerő
* Az indexnév csak akkor jelenik meg, ha
azt a bemenethez vagy tárolt állomáshoz
rendelte (20., 25. oldal). Az indexnév nem
jelenik meg, ha csak szóközöket adott meg,
vagy megegyezik a bemenet nevével.
Megjegyzés
Bemenet
választó
gombok
Egyes nyelvek esetében nem jelennek meg bizonyos
karakterek vagy jelek.
AMP
MENU
DISPLAY
1
Nyomja meg azt
a bemenetválasztó gombot,
melynek információit meg
szeretné tekinteni.
2
Nyomja meg az AMP MENU
gombot, majd ismételten
a DISPLAY gombot.
A gomb minden megnyomásakor
a kijelzőpanel szabályos ciklusban
a következőképpen módosul:
A bemenet indexneve* t A kiválasztott
bemenet t Hangerő
21HU
Alapműveletek
Információk megjelenítése
a kijelzőpanelen
FM/AM rádióadók hallgatásakor
Tárolt állomásnév* t Frekvencia,
sáv és memóriahely t Hangerő
Felvétel a rádióerősítővel
A rádióerősítő segítségével hangfelvételt
készíthet audio-/videokészülékről. Részletes
információkért nézze meg a felvevőkészülékhez
kapott használati utasítást.
1
Válassza ki a lejátszási
készülékhez tartozó
bemenetválasztó gombot.
Használhatja a rádióerősítő INPUT
SELECTOR gombját is.
2
3
FM/AM rádióadók hallgatása
A beépített vevőegység segítségével FM vagy
AM rádióállomások műsorát hallgathatja.
Mielőtt hozzákezdene, ellenőrizze, hogy az FM
és AM antennát megfelelően csatlakoztatta-e
(17. oldal).
Hasznos tanács
A közvetlen hangolásnál használt léptetőfrekvencia
alább látható.
Készítse elő a lejátszókészüléket
a lejátszásra.
Terület
FM
AM
Például helyezze be a másolni kívánt CD-t
a CD-lejátszóba.
USA, Kanada
100 kHz
10 kHz*
Európa
50 kHz
9 kHz
Készítse elő a felvevőkészüléket.
Helyezzen be az (MD/TAPE AUDIO
OUT vagy VIDEO AUDIO OUT
aljzatokhoz csatlakoztatott)
felvevőberendezésbe egy üres MD-t,
kazettát vagy vagy videokazettát.
4
A rádió használata
* Az AM-hangolási skála módosítható (24. oldal).
TUNER
Számgombok
Indítsa el a felvételt
a felvevőkészüléken, majd
indítsa el a lejátszókészüléket.
D.TUNING
Megjegyzések
• Egyes források másolásvédelmet tartalmaznak
a felvétel megakadályozása érdekében. Ebben
az esetben nem lesz képes felvételt készíteni
a forrásból.
• A hangbeállítások nincsenek hatással az MD/
TAPE AUDIO OUT és a VIDEO AUDIO OUT
aljzatokon megjelenő jelre.
• A forrás felvétele közben a rádióerősítő
automatikus kikapcsolási funkciója elindulhat,
és megszakíthatja a felvételt. Ebben az esetben az
„AUTO.STBY” beállításnál válassza a „STBY OFF”
lehetőséget (27. oldal).
• Felveheti a rádióerősítőhöz csatlakoztatott
videoberendezések hangját. A kép azonban
nem vehető fel ezen a rádióerősítőn keresztül.
22HU
,
V/v/B/b
TUNING
+/–
FM MODE
Rádióállomások automatikus
behangolása (Automatic Tuning)
1
2
Nyomja meg többször egymás
után a TUNER gombot az FM vagy
az AM sáv kiválasztásához.
Rádióállomások közvetlen
behangolása (Direct Tuning)
A számgombokkal beírhatja a kívánt
rádióállomás vételi frekvenciáját.
1
Nyomja meg a TUNING + vagy
TUNING – gombot.
Használhatja a rádióerősítő INPUT
SELECTOR gombját is.
2
3
1 Forgassa el az INPUT SELECTOR gombot
az FM vagy az AM sáv kiválasztásához.
2 Nyomja meg többször a TUNING MODE
gombot az „AUTO” kiválasztásához.
3 Nyomja meg a TUNING + vagy TUNING –
gombot.
Ha a sztereó FM vétel gyenge minőségű,
és a kijelzőn az „ST” üzenet villog, válassza
a monó hangzást, mellyel a hangok kevésbé
torzulnak.
Nyomogassa az FM MODE gombot,
amíg a „MONO” kijelző ki nem gyullad
a kijelzőpanelen.
Ha vissza szeretne térni a sztereó üzemmódba,
nyomogassa az FM MODE gombot, amíg
a „MONO” kijelző ki nem alszik
a kijelzőpanelen.
Írja be a frekvenciát
a számgombokkal.
1. példa: FM 102,50 MHz
• Csak egyesült államokbeli és kanadai
modellek:
Válassza az 1 b 0 b 2 b 5 értékeket.
• Más modellek:
Válassza az 1 b 0 b 2 b 5 b 0 gombokat
2. példa: AM 1,350 kHz
Válassza az 1 b 3 b 5 b 0 értékeket.
A rádióerősítő kezelőszerveinek
használata
Ha a sztereó FM-vétel gyenge
minőségű
Nyomja meg a D.TUNING gombot.
Hasznos tanács
AM-vétel esetén állítsa az AM keretantennát
a legjobb vételt biztosító irányba.
4
Nyomja meg a
gombot.
Ha az állomást nem sikerül
behangolni
A „- - - .- - MHz” vagy „- - - - kHz” jelenik meg,
és a képernyő visszatér az aktuális frekvenciára.
Ellenőrizze, hogy a megfelelő frekvenciát írta-e
be. Próbálkozzon ismét a 2–4. lépésekkel. Ha
az állomást továbbra sem tudja behangolni,
a beírt frekvencián az adott vételi körzetben
nem fogható rádióadás.
23HU
A rádió használata
A TUNING + az alacsonyabb
frekvenciájú állomásoktól keres
a magasabb frekvenciájúak felé,
a TUNING – pedig fordítva.
Egy-egy állomás megtalálásakor
a hangolás leáll.
Nyomja meg többször egymás
után a TUNER gombot az FM vagy
az AM sáv kiválasztásához.
Az AM-hangolási skála módosítása
(Csak egyesült államokbeli és
kanadai modellek)
A rádióerősítő kezelőszerveivel választhat
a 9 kHz-es és 10 kHz-es AM-hangolási
skála közül.
FM/AM rádióállomások
tárolása
(Preset Tuning)
Legfeljebb 30 állomás (FM és AM) tárolható
a memóriában kedvenc állomásként.
?/1
TUNER
Számgombok
ENTER/
MEMORY
TUNING MODE
1
Nyomja meg a ?/1 gombot
a rádióerősítő kikapcsolásához.
2
Nyomja meg a ?/1 gombot,
miközben nyomva tartja
a TUNING MODE gombot.
3
AMP
MENU
,
V/v/B/b
PRESET
+/–
Válassza ki a 9 kHz-es (vagy
a 10 kHz-es) AM-hangolási skálát.
Ismételje meg a fenti eljárást a skála
visszaállításához 10 kHz (vagy 9 kHz)
értékre.
1
Megjegyzés
Nyomja meg többször egymás
után a TUNER gombot az FM vagy
az AM sáv kiválasztásához.
Használhatja a rádióerősítő INPUT
SELECTOR gombját is.
A léptetőfrekvencia módosításakor minden tárolt
rádióállomás törlődik
2
Hangolja be a tárolni kívánt
állomást az Automatic Tuning
(23. oldal) vagy a Direct Tuning
(23. oldal) funkció használatával.
3
Nyomja meg az ENTER/MEMORY
gombot.
Használhatja a rádióerősítő MEMORY/
ENTER gombját is.
4
Válassza ki a kívánt tárolt számot
a számgombokkal.
Tárolt szám kiválasztásához használhatja
a PRESET + és a PRESET – gombot is.
24HU
5
Nyomja meg a
gombot.
A tárolt állomások elnevezése
A készülék tárolja az állomást
a kiválasztott memóriahelyen.
6
1
Az 1–5. lépések megismétlésével
további állomásokat tárolhat.
Nyomja meg többször egymás
után a TUNER gombot az FM vagy
az AM sáv kiválasztásához.
Hangolja be azt az állomást,
melyhez indexnevet kíván
létrehozni (25. oldal)
3
Nyomja meg az AMP MENU
gombot.
Használhatja a rádióerősítő INPUT
SELECTOR gombját is.
4
Válassza ki a „NAME IN”
lehetőséget a V/v gomb
nyomogatásával, majd nyomja
meg a
vagy a b gombot.
Nyomja meg ismételten
a PRESET + vagy a PRESET –
gombot a tárolt állomás
kiválasztásához.
Amikor a kurzor villog, megadhat egy
karaktert.
A gomb többszöri ismételt
megnyomásával az alábbiak szerint
választhat tárolt állomást:
1
2
3
4
5
30
29
28
...
5
27
Válassza ki a kívánt karaktert
a V/v gombbal, majd vigye előre
vagy hátra a beviteli helyet
a B/b gombbal.
Az állomásnév legfeljebb 8 karakterből
állhat.
Megteheti azt is, hogy a számgombokkal
lép a kívánt tárolt állomásra.
A kiválasztott állomás behangolásához
nyomja meg a
gombot.
Hasznos tanácsok
•A karaktertípust az alábbiak alapján,
a V/v megnyomásával választhatja ki.
Ábécé (nagybetűs) t Számok t
Szimbólumok
•Szóköz beiktatásához karakter választása
nélkül nyomja meg a b gombot.
A rádióerősítő kezelőszerveinek
használata
Ha elvétette a műveletet
A B/b gombok megnyomásával lépjen
a módosítani kívánt karakterre, mely
ekkor villogni kezd, majd a megfelelő
karakter kiválasztásához nyomja meg
a V/v gombot.
1 Forgassa el az INPUT SELECTOR gombot
az FM vagy az AM sáv kiválasztásához.
2 Nyomja meg ismételten a TUNING MODE
gombot a „PRESET” kiválasztásához.
3 Válassza ki a kívánt állomást a TUNING +
vagy a TUNING – gombbal.
6
Nyomja meg a
gombot.
A készülék tárolja a beírt nevet.
Megjegyzés (csak európai modell)
Ha egy RDS-állomás nevét tárolja, és behangolja az
állomást, akkor a tárolt név helyett az állomás neve
jelenik meg.
25HU
A rádió használata
2
Használhatja a rádióerősítő INPUT
SELECTOR gombját is.
2
A tárolt állomások előhívása
1
Nyomja meg többször egymás
után a TUNER gombot az FM vagy
az AM sáv kiválasztásához.
RDS-adások vétele
(csak európai modell)
Ez a rádióerősítő lehetővé teszi az RDS (Radio
Data System, rádiós adatrendszer) használatát,
amelynek révén a rádióállomások a normál
rádióműsorral együtt kiegészítő információkat
juttatnak el a hallgatókhoz. Így a készüléke
nagyon hasznos RDS szolgáltatásokat
nyújthat, például a műsornév kijelzését.
Az RDS funkció csak az FM-hullámsávon
használható.*
* Nem minden FM-állomás sugároz RDSinformációkat, illetve nem minden RDS-állomás
nyújtja ugyanazokat a szolgáltatásokat. Ha az RDS
szolgáltatásokkal kapcsolatban kérdései vannak,
vegye fel a kapcsolatot az adott rádióállomással.
Egyszerűen válasszon ki egy FMállomást a következő módszerek
valamelyikével: Direct Tuning
(23. oldal), Automatic Tuning (23. oldal),
vagy Tuning with Preset Station
(25. oldal).
Ha a kiválasztott állomás RDS-információkat
is sugároz, a kijelzőn világít az „RDS” jelzés,
illetve megjelenik az állomás neve a kijelzőn.
Megjegyzés
Menüműveletek
A beállítási menü használata
A rádióerősítőt testreszabhatja a beállítási
menü elemeivel.
AMP
MENU
,
V/v/B/b
RETURN/
EXIT O
1
Nyomja meg az AMP MENU
gombot.
2
Válassza ki a kívánt menüpontot
a V/v gombok nyomogatásával,
majd nyomja meg a
vagy
a b gombot.
3
Válassza ki a kívánt beállítást
a V/v gombok nyomogatásával,
gombot.
majd nyomja meg a
Visszatérés az előző kijelzőre
Az RDS szolgáltatás működése bizonytalanná
válhat, ha a behangolt állomás adása nem tökéletes,
vagy a vétel gyenge.
Nyomja meg a B vagy RETURN/EXIT O
gombot.
Hasznos tanács
Kilépés a menüből
Ha az állomásnév látható a kijelzőn, a DISPLAY
gomb ismételt megnyomásával ellenőrizheti
a vételi frekvenciát (21. oldal).
Nyomja meg az AMP MENU gombot.
Megjegyzés
Egyes paraméterek és beállítások halványan
jelenhetnek meg a kijelzőpanelen. Ez azt jelenti,
hogy nem érhetők el, vagy rögzítve vannak,
és nem módosíthatók.
26HU
A menük áttekintése
x BALANCE (a hangsugárzók
balansza)
Lehetőséget nyújt a bal és a jobb oldali
hangsugárzó erősségének kiegyensúlyozására
(balansz).
A BAL. L+10 és a BAL. R+10 között
módosíthatja a beállítást 1 dB-es lépésekben.
A kezdeti beállítás BAL. 0.
x NAME IN (elnevezés)
Elnevezheti a bemeneteket és a tárolt
állomásokat. Részletekért lásd: „Bemenetek
elnevezése” (20. oldal) és „A tárolt állomások
elnevezése” (25. oldal).
A készülék automatikusan készenléti állapotba
válthat 30 perccel azután, hogy a készüléket
nem használja, vagy nem érzékel bemenő jelet.
• STBY ON
Készenlét módba kapcsolás körülbelül
30 perc után.
• STBY OFF
Nincs készenlét módba kapcsolás.
Megjegyzések
• Ez a funkció nem működik, ha a TUNER bemenet
van kiválasztva.
• Ha az automatikus készenléti állapotot
és a kikapcsolásidőzítőt egyszerre használja,
a készülék a kikapcsolásidőzítő szerinti
időpontban fog kikapcsolni.
A bemenetválasztó gomb
újraprogramozása
Újraprogramozhatja a bemenetválasztó
gombok alapbeállításait a használt rendszer
készülékeinek megfelelően. Ha például
Blu-Ray lejátszót csatlakoztat a rádióerősítő
SAT aljzatához, hozzárendelheti a távirányító
SAT gombját a Blu-Ray lejátszóhoz.
Megjegyzés
Nem programozhatja át a TUNER és a PORTABLE
bemenetválasztó gombot.
1
Nyomja le hosszan azt
a bemenetválasztó gombot,
amelyet át szeretne programozni.
Példa: Nyomja le hosszan a SAT gombot.
2
Az alábbi táblázat alapján
nyomja meg a kívánt
kategóriának megfelelő gombot.
Példa: Nyomja meg a 8-as gombot.
Most már használhatja az SAT gombot
a Blu-Ray lejátszó vezérlésére.
folytatás
27HU
Menüműveletek/A távirányító használata
x AUTO.STBY (automatikus készenlét)
A távirányító használata
Kategóriák és a nekik megfelelő
gombok
Kategóriák
Gomb
Videomagnó (VTR 3
vezérlési mód)a)
1
DVD-lejátszó
(DVD1 vezérlési mód)
2
DVD-felvevő
(DVD3 vezérlési mód)b)
3
CD-lejátszó
4
A bemenetválasztó gombok
visszaállítása
TV INPUT
?/1
Európai digitális műholdvevő 5
Digitális videovevő (Digitális 6
CATV egység)
DSS (digitális műholdvevő)
7
Blu-ray lemezjátszó
(BD1 vezérlési mód)c)
8
Blu-ray felvevő
(BD3 vezérlési mód)c)
9
MD-rögzítő
0/10
Kazettás magnó
-/--
a) A Sony videomagnók működtetéséhez a VTR 3
beállítást használhatja, mely egyezik a VHS
beállítással.
b) A Sony DVD-felvevők működtetéséhez
a DVD1 vagy DVD3 beállítást használhatja.
A részletekért nézze meg a DVD-felvevőkhöz
kapott használati utasítást.
c)
A BD1 és BD3 beállításokkal kapcsolatos
tudnivalókért tekintse meg a Blu-Ray
lejátszóhoz vagy felvevőhöz kapott
használati útmutatót.
28HU
MASTER
VOL –
1
Tartsa lenyomva a MASTER VOL –
gombot, és közben nyomja meg
a ?/1 és a TV INPUT gombot.
2
Engedje fel az összes gombot.
A bemenetválasztó gombok visszaállnak
az alapbeállításra.
Elhelyezés
További információk
Óvintézkedések
Biztonság
Ha bármilyen szilárd anyag vagy folyadék
kerül a készülék belsejébe, húzza ki a tábkábel
csatlakozóját, és forduljon szakemberhez.
Áramforrások
Felmelegedés
Működés közben a rádióerősítő felmelegszik, ez
azonban nem hibajelenség. Ha a rádióerősítőt
hosszabb időn keresztül magas hangerőn
üzemelteti, a burkolat teteje, oldalai és az alja
az üzemeltetési idővel arányosan melegszik. Az
égési sérülések elkerülése érdekében ne érintse
meg a készülék burkolatát.
Működés
Külső berendezések csatlakoztatása előtt
kapcsolja ki a rádióerősítőt, és húzza ki
a tápkábel csatlakozóját a konnektorból.
A készülék tisztítása
Kímélő tisztítószerrel enyhén megnedvesített
puha törlőkendővel törölje le a készülék
burkolatát és kezelőszerveit. A tisztításhoz
soha ne használjon súrolószert, dörzsszivacsot,
benzint vagy alkoholt.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen
kérdése vagy problémája merül fel, forduljon
a legközelebbi Sony márkaképviselethez.
29HU
További információk
• Használatba vétel előtt ellenőrizze, hogy
a készülék üzemi feszültsége megegyezik-e
a készülék használatának helyén
rendelkezésre álló hálózati feszültséggel.
Az áramellátási követelmények a készülék
hátoldalán, az adattáblán van feltüntetve.
• A készülék mindaddig áram alatt van, amíg
a tápkábel csatlakozóját nem húzza ki
a konnektorból még akkor is, ha maga
a készülék kikapcsolt állapotban van.
• Ha hosszú ideig nem használja készülékét,
húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati
aljzatból. Mindig a csatlakozódugót, és
soha ne a kábelt húzza.
• A tápkábel cseréjét kizárólag szakszerviz
végezheti.
• (Csak egyesült államokbeli és kanadai
modellek)
A csatlakozódugasz egyik érintkezője
biztonsági okokból szélesebb, mint a másik,
ezért csak egy irányban illeszthető be
a konnektorba. Ha nem tudja megfelelően
beilleszteni a csatlakozódugót, vegye fel
a kapcsolatot a Sony márkaképviselettel.
• Úgy helyezze el a készüléket, hogy
a levegő szabadon áramolhasson körülötte,
máskülönben túlmelegedhet, és csökkenhet
élettartama.
• A rádióerősítőt ne helyezze fűtőtestek
közelébe, illetve olyan helyre, ahol közvetlen
napfénynek, túlzott pornak vagy ütődésnek
van kitéve.
• Ne helyezzen semmit a készülék tetejére,
mert eltakarhatja a szellőzőnyílásokat,
ezért a készülék meghibásodhat.
• Ne állítsa a rádióerősítőt tv-készülék,
videomagnó, kazettás magnó és hasonló
készülék közelébe. (Ha ezt a rádióerősítőt
tv-készülékkel, videomagnóval vagy kazettás
magnóval együtt használja, a túl közel
elhelyezett rádióerősítő zajokat vagy
a képminőség romlását okozhatja.
Fokozottan érvényes ez beltéri antenna
használata esetén. Éppen ezért kültéri
antenna használatát javasoljuk.
• Legyen óvatos, ha a rádióerősítőt
védőbevonattal (gyanta, olaj, fényező stb.)
kezelt felületre állítja, mert foltosodás vagy
elszíneződés keletkezhet ezen.
Hibaelhárítás
Ha a rádióerősítő működésében az alábbi
rendellenességek valamelyikét észleli, próbálja
meg elhárítani az itt leírt módon. Ha a probléma
tartósan fennáll, forduljon a legközelebbi Sony
márkaképviselethez. Ne feledje, hogy ha
a javítás közben a szerviz kicserél egyes
alkatrészeket, ezeket visszatarthatja.
Áramellátás
A rádióerősítő automatikusan kikapcsol.
• Az „AUTO.STBY” beállítás értéke
„STBY ON” (27. oldal).
• Aktív a kikapcsolásidőzítő funkció
(11. oldal).
Hang
Az egyik hangsugárzó nem szól.
• Csatlakoztasson fejhallgatót a PHONES
aljzathoz, és ellenőrizze, hogy hallható-e
a lejátszott hang a fejhallgatón keresztül.
Ha csak az egyik oldal szól a fejhallgatóban,
a készüléket nem megfelelően csatlakoztatta
a rádióerősítőhöz. Ellenőrizze, hogy
a csatlakozóvezetékeket ütközésig
betolta-e a rádióerősítő és a készülék
csatlakozóaljzataiba. Ha mindkét oldal
szól a fejhallgatóban, lehet, hogy nem
megfelelően csatlakoztatta a hangsugárzót
a rádióerősítőhöz. Ellenőrizze a néma
hangsugárzó csatlakozását.
• Ellenőrizze, hogy az analóg készülék
mindkét hangcsatornáját (jobb és bal)
csatlakoztatta-e; az analóg készülékek
működéséhez mindkét csatlakozóra
szükség van. Használjon külön
megvásárolható audiovezetéket.
30HU
Egy készülék nem szólal meg.
• Ellenőrizze, hogy a rádióvevő megfelelően
van-e csatlakoztatva az adott készülék
hangbemeneti aljzataihoz.
• Ellenőrizze, hogy a csatlakozóvezetékeket
ütközésig betolta-e a rádióerősítő és
a készülék csatlakozóaljzataiba.
Egyik készülék kiválasztásakor sincs
hang, vagy nagyon halk a hang.
• Ellenőrizze, hogy a csatlakozóvezetékeket
ütközésig betolta-e a rádióerősítő,
a hangsugárzók és a készülék bemeneti/
kimeneti csatlakozóaljzataiba.
• Ellenőrizze, hogy a rádióerősítő és minden
készülék be van-e kapcsolva.
• Ellenőrizze, hogy a MASTER VOLUME
szabályzó nem „VOL MIN” állásban van-e.
• Ellenőrizze, hogy a SPEAKERS (OFF/A/B/
A+B) nincs-e „OFF” értékre állítva .
• Ellenőrizze, hogy nincs-e a
rádióerősítőhöz fejhallgató csatlakoztatva.
• Nyomja meg a MUTING gombot
a némítási funkció kikapcsolásához.
• A kívánt készülék kiválasztásához nyomja
meg a távirányító bemenetválasztó
gombját, vagy fordítsa el a rádióerősítő
INPUT SELECTOR gombját (20. oldal).
• A rádióerősítő védőáramköre működésbe
lépett. Kapcsolja ki a rádióerősítőt,
szüntesse meg a rövidzárlatot, és kapcsolja
be újból a készüléket.
Erős zúgást vagy zajt észlel.
• Ellenőrizze, hogy a hangsugárzókat és
a készülékeket megfelelően csatlakoztatta-e.
• Ellenőrizze, hogy a csatlakozóvezetékek
transzformátortól vagy motortól távol
vannak-e, illetve
a tv-készüléktől vagy gerjesztési elven
működő fényforrástól legalább 3 m-re
helyezkednek-e el.
• Vigye távolabb az audiokészüléket
a tv-készüléktől.
• A csatlakozóaljzatok és dugaszok
szennyeződtek. Alkohollal enyhén
megnedvesített törlőkendővel törölje
meg azokat.
A jobb és bal csatorna hangereje nem
azonos, vagy a két oldal felcserélődött.
• Ellenőrizze, hogy a hangsugárzókat és
a készülékeket megfelelően és szilárdan
csatlakoztatta-e.
• Módosítsa a hangsugárzók balanszát
(27. oldal).
Ha a PORTABLE IN aljzathoz csatlakoztatott
készüléket hallgatja, hangos zúgás,
szakadozó vagy eltorzult hang hallatszik.
• Ellenőrizze, hogy a készülékeket
megfelelően csatlakoztatta-e.
• Ez nem hibajelenség, és a csatlakoztatott
készüléktől függően fordul elő.
Vevőegység
Nem lehet kiválasztani a vevőegységet.
• Forduljon a legközelebbi Sony
márkaképviselethez.
Az FM vétel gyenge.
• Egy külön megvásárolható 75 Ω-os
koaxiális vezetékkel csatlakoztasson
a rádióerősítőhöz egy kültéri FM antennát
az ábra szerint.
Az RDS-szolgáltatás nem működik*
• Ellenőrizze, hogy FM RDS-állomást
hangolt-e be.
• Válasszon ki egy jobb minőségben fogható
FM-állomást.
• A behangolt állomás nem továbbítja
megfelelően az RDS-jeleket, vagy gyenge
a jelerősség.
A kijelzőn nem jelennek meg a megfelelő
RDS-információk.*
• A szolgáltatás átmenetileg szünetelhet.
Lépjen kapcsolatba a rádióállomással,
és érdeklődje meg, hogy a kérdéses
szolgáltatást nyújtják-e vagy sem.
* Csak európai modell.
Kültéri FM antenna
Rádióerősítő
31HU
További információk
Nem lehet felvételt készíteni.
• Ellenőrizze, hogy a készüléket megfelelően
csatlakoztatta-e.
• A bemenetválasztó gombokkal válassza
ki a megfelelő felvételi műsorforrást
(20. oldal).
• Egyes források másolásvédelmet
tartalmaznak a felvétel megakadályozása
érdekében. Ebben az esetben nem tud
felvételt készíteni a forrásból.
A rádióállomásokat nem lehet
behangolni.
• Ellenőrizze, hogy az antennákat megfelelően
csatlakoztatta-e. Állítsa az antennát
a megfelelő irányba, és csatlakoztasson
külső antennát, ha szükséges.
• A rádióadó sugárzási térereje alacsony
az automatikus hangolás használatakor.
Használja a közvetlen hangolási módszert.
• Ellenőrizze, hogy a léptetőfrekvencia
beállítása megfelelő-e (ha AM állomást
hangol be a közvetlen módszerrel)
(23. oldal).
• Nem tárolta a rádióadókat a készülék
memóriájában, vagy a tárolt állomások
törlődtek (ha a memóriapásztázó
hangolást használja). Tárolja a újból
a rádióadókat (24. oldal).
• Nyomja meg ismételten a DISPLAY gombot
a távirányítón, míg a frekvenciakijelzés meg
nem jelenik a kijelzőpanelen.
Távirányító
Műszaki adatok
A távirányító nem működik.
• Irányítsa a távirányítót a rádióerősítő
távirányító-érzékelőjére.
• A távirányító és a rádióerősítő között
ne legyen semmilyen akadály.
• Cserélje a távirányító elemeit újakra,
ha lemerültek.
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő bemenetet
választotta-e ki a távirányítón.
AUDIOTELJESÍTMÉNYI JELLEMZŐK
KIMENŐ TELJESÍTMÉNY ÉS HARMONIKUS
TORZÍTÁS:
(csak az egyesült államokbeli modell)
8 Ω terhelésnél, mindkét csatornát egyszerre
vezérelve, 20–20 000 Hz frekvenciamenetnél:
90 W csatornánkénti minimum RMS
teljesítmény, 0,09%-nál kisebb teljes
harmonikus torzítás 250 mW-tól a névleges
kimenő teljesítményig terjedő terhelés mellett.
Erősítő
Hibaüzenetek
Üzemzavar esetén a kijelzőpanelen hibaüzenet
jelenik meg. Az üzenet alapján ellenőrizheti
a rádióerősítő állapotát. Ha a probléma
tartósan fennáll, forduljon a legközelebbi
Sony márkaképviselethez.
PROTECT
Szabálytalan áram érkezett
a hangsugárzókba, vagy a rádióerősítő le
van takarva, és a szellőzőnyílások el vannak
zárva. A rádióerősítő néhány másodperc
múlva automatikusan kikapcsol. Ellenőrizze
a hangsugárzó csatlakoztatását, és kapcsolja
be újra az áramot.
Egyesült államokbeli, kanadai és európai
modellek1)
Minimális RMS kimeneti teljesítmény (8 Ω,
20 Hz – 20 kHz, 0,09% THD)
90 W + 90 W
Kimenő teljesítmény sztereó üzemmódban
(8 Ω, 1 kHz, 1% THD)
100 W + 100 W
1) A felsorolt műszaki adatok mérése a következő
körülmények között történt:
Terület
USA, Kanada
120 V AC, 60 Hz
Európa
230 V AC, 50 Hz
Frekvenciaátvitel
Analóg
A memória törlése
Hivatkozott rész
Törlés
Lásd
Minden tárolt beállítás
18. oldal
32HU
Áramellátási
követelmények
10 Hz – 70 kHz,
+0,5/–2 dB (BASS = 0 dB,
TREBLE = 0 dB)
Bemenet
Analóg (PORTABLE IN)
Érzékenység: 1 V/50 kΩ
S/N2): 96 dB (A, 500 mV3))
Bemenetek
Analóg (kivéve PORTABLE IN)
Érzékenység: 500 mV/
50 kΩ
S/N2): 96 dB (A, 500 mV3))
Kimenetek
Analóg (AUDIO OUT)
Feszültség: 500 mV/10 kΩ
Hangszín
Jelerősítés
±10 dB, 1 dB-es lépésköz
2) INPUT SHORT (BASS = 0 dB, TREBLE = 0 dB).
3)
Súlyozott hálózat, bemenő jelszint.
FM vevőegység
Vételi frekvenciatartomány
87,5 MHz – 108,0 MHz
Antenna
FM huzalantenna
Antennacsatlakozók
75 Ω, kiegyensúlyozatlan
AM vevőegység
Vételi frekvenciatartomány
Terület
Hangoló skála
10 kHz-es
lépésköz
9 kHz-es
lépésköz
USA, Kanada
530 kHz –
1710 kHz
531 kHz –
1710 kHz
Európa
–
531 kHz –
1602 kHz
Antenna
Keretantenna
Általános
Áramellátási követelmények
Áramellátási
követelmények
USA, Kanada
120 V AC, 60 Hz
Európa
230 V AC, 50/60 Hz
További információk
Terület
Teljesítményfelvétel 200 W
Teljesítményfelvétel (készenléti állapotban)
0,3 W
Méret (szélesség/magasság/mélység) (kb.)
430 mm × 132,5 mm ×
279 mm (a kinyúló
részekkel és
a kezelőszervekkel együtt)
Tömeg (kb.)
6,4 kg
A készülék kivitele és a műszaki adatok
előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.
A nyomtatott áramköri lapok egy részében
nem használtunk halogénezett égésgátló
anyagokat.
33HU
Tárgymutató
A
M
AUTO.STBY 27
MD-rögzítő
csatlakoztatása 14
Műholdvevő
csatlakoztatása 16
B
BALANCE 27
BASS 19
Blu-ray lemezjátszó
csatlakoztatása 16
N
Némítás 20
C
R
CD-lejátszó
csatlakoztatása 14
RDS 26
D
DVD-felvevő
csatlakoztatása 16
DVD-lejátszó
csatlakoztatása 16
E
Elnevezés
bemenetek 20
tárolt állomások 25
F
Felvétel 22
H
Hangolás
automatikusan 23
közvetlenül 23
tárolt állomásokra 25
Hangsugárzók
csatlakoztatása 14
telepítése 13
Hibaüzenetek 32
K
Kábeltelevízió-vevőegység
csatlakoztatása 16
Kazettás magnó
csatlakoztatása 14
Kezdeti beállítások 18
Kikapcsolásidőzítő 11
34HU
S
Super Audio CD-lejátszó
csatlakoztatása 14
T
Távirányító 10
Törlés
memória 18
távirányító 28
TREBLE 19
V
Vevőegység
csatlakoztatása 17
Videomagnó
csatlakoztatása 16
©2012 Sony Corporation
Download PDF

advertising