Sony | XDR-S60DBP | Sony XDR-S60DBP Hordozható digitális DAB/DAB+ rádió Használati útmutató

4-463-181-12(1) (HU)
Kezdeti lépések
DIGITAL RADIO
DAB/FM
1
Kezelési útmutató HU
2
Csatlakoztassa a rádiót a hálózati áramforráshoz,
és húzza ki az antennát.
3
Kapcsolja be a rádiót.
Válassza a „Now” vagy a „Later” lehetőséget
az automatikus hangolás elvégzéséhez.
Ha most kapcsolja be először a rádiót, akkor automatikusan végbemegy az
automatikus hangolás.
A vezérlőtárcsa ()
forgatásával válasszon ki
egy elemet, majd nyomja
meg a tárcsát ().
Most vagy akár később
is kiválaszthatja, hogy
szeretne-e FMállomásneveket is fogni.
Hasznos tanácsok
©2013 Sony Corporation
Hálózati
adapter
(tartozék)
Az automatikus
hangolás menet közben
történő megszakításához
nyomja meg a BACK gombot.
A DC IN
aljzatba
XDR-S60DBP
Rádióhallgatás
1
A manuális hangolással kapcsolatban olvassa el a következő részt: „A beállítási menü pontjai”.
2
Kapcsolja be a rádiót.
Válassza ki a sávot (DAB vagy FM).
3
Válassza ki a kívánt állomást vagy
szolgáltatást.
Másodlagos
szolgáltatás
vételekor világítani
kezd az „SC” jelzés.
A vezérlőtárcsa forgatásával válasszon ki egy
elemet, majd nyomja meg a tárcsát.
Az aktuálisan
lejátszott
állomás
Másodlagos
szolgáltatás
(az „L” jelzés után)
Kiválasztott
állomás
Az állomáslistából
való kilépéshez nyomja
meg a BACK gombot.
Állomások tárolása
1
2
Tartsa nyomva a kívánt programhelygombot (1–5.), amíg
a kijelzőn meg nem jelenik a „Stored to [PRESET x]” üzenet.
Végezze el az 1–3. lépést a fenti,
„Rádióhallgatás” című részben.
Példa: Egy DAB-állomás eltárolása az „1”-es
programhelygombra
3
Kiválasztott
állomás
Az 1–2. lépések megismétlésével
további állomásokat tárolhat.
A rádió megkezdi az
új állomáslista első
állomásának a lejátszását.
Tárolt állomás hallgatása
1
Válassza ki a sávot (DAB vagy FM).
2
Nyomja meg a kívánt programhelygombot (1–5.).
A rádió megkezdi az
új állomáslista első
állomásának a lejátszását.
Példa: Az „1”-es programhelygomb
megnyomása esetén
Tárolt állomás megváltoztatása
1 Hangoljon be egy új állomást.
2 Tartsa nyomva a megváltoztatni
FM-állomásnevek vételével kapcsolatos tippek
kívánt programhelygombot,
amíg a kijelzőn meg nem jelenik
a „Stored to [PRESET x]” üzenet.
• A rádió az adás hallgatása közben akkor is veszi és eltárolja az FM-állomásneveket,
ha Ön az automatikus hangolás során nem vette őket.
• Előfordulhat, hogy egyes állomások nem sugároznak FM-állomásnevet.
A kiválasztott gombhoz társított
rádióállomás az új rádióállomás lesz.
Tipp
Megjegyzések
A beprogramozott rádióállomások
a rádió memóriájában maradnak még
az automatikus hangolás végrehajtását
követően is.
• Az automatikus hangolás megkezdésével a rádió törli az aktuálisan tárolt állomáslistát.
• Ha a beállítások menüje látható, akkor az AUTO TUNE gomb megnyomására sem indul el
az automatikus hangolás.
Megjegyzés
A programhely gombját
ne tartsa nyomva, mert
ezzel módosíthatja
a tárolt rádióállomást.
A hangerő beállítása
Zenehallgatás külső eszközről
1
Csatlakoztassa a külső eszközt
a rádióhoz.
Hordozható
digitális
zenelejátszó
stb.
Audiokábel
(nem tartozék)
2
Kapcsolja be a rádiót.
3
Az automatikus
hangolás
megkezdéséhez
válassza az „OK”
lehetőséget.
* Csak akkor jelenik meg, ha a rádió RDS-adatokat fogad.
Az 5 programhelygombra beprogramozhatja kedvenc állomásait. Az 5 gomb mindegyikéhez
tárolhat DAB- és FM-állomást is.
A kívánt állomás behangolása.
Ha másik régióba költözött, vagy ha alaphelyzetbe állította a rádiót, hajtsa végre újra
az automatikus hangolást.
Válassza a DAB vagy az FM* opciót, majd nyomja meg az AUTO TUNE gombot.
* Csak akkor, ha a hangolási üzemmód beállítása „By Station List”. Ha az az AUTO TUNE gombot
„Manual Tune” módban nyomja meg, akkor automatikus hangolás indul el. További részletek:
„FM-hangolási mód”, „A beállítási menü pontjai”.
Szöveg görgetése
(RT: Radio Text, legfeljebb 64 karakter)*
Állomás neve*
Új állomáslista készítése
Szöveg görgetése
(DLS: Dynamic Label Segment,
max. 128 karakter)
Állomás neve*
Az aktuálisan
lejátszott
állomás
Az automatikus hangolás
befejezése után a rádió
megkezdi az automatikus
hangolás által eltárolt
DAB-állomáslista első
állomásának a lejátszását.
• Az automatikus hangolás későbbi elvégzésével kapcsolatban lásd a lenti „Új állomáslista
készítése” című részt.
• Az FM-állomásneveket később is befoghatja, mivel ez a folyamat az állomások számától
függően sokáig tarthat. Az FM-állomásnevek befogásáról a következő részben olvashat
részletesen: „A beállítási menü pontjai”. [MENU]  Edit FM Station List  Get FM Station Name
Válassza az AUDIO IN lehetőséget.
4
Hallgatás fejhallgatón keresztül
A rádió használata elemekkel
Csatlakoztasson sztereó vagy monó*
minicsatlakozóval ellátott fejhallgatót
(nem tartozék).
Nyomja le az akkumulátorrekesz
fedelét a  jelnél, és csúsztassa
a  nyíl irányába.
Három LR14
(C méretű) elem
(nem tartozék)
Kezdje meg a lejátszást
a választott eszközön.
Megjegyzések
• Ha az AUDIO IN van kiválasztva, a rádió
automatikusan kikapcsol, amennyiben
kb. 20 percig nincs bejövő audiojel.
• Ha az AUDIO IN aljzathoz csatlakoztatott
hangforrás eredetileg sztereó, a rádió a bal
és a jobb sáv keverésével monó jelet ad ki
a hangszórókimeneten.
A fedél lezárásához csúsztassa a fedelet a  nyíl irányába, amíg
a helyére nem kattan.
A  (fejhallgató)
csatlakozóba
Hasznos tanács
Ha a rádió elemről működik, a „
* Ha monó fejhallgatón hallgat sztereó hangot, akkor
csak a bal oldali csatorna hangját fogja hallani.
Az AUDIO IN aljzatba
Először mindig az elem 
oldalát helyezze be.
” jelzés látható.
A beállítási menü pontjai
Az RDS szolgáltatások bemutatása
Példa: Ha a DAB sáv van kiválasztva
 Nyomja meg a MENÜ gombot a beállítási
menübe lépéshez.
Mi az RDS?
Megjegyzések
A European Broadcasting Union (EBU) által
1987-ben bevezetett Radio Data System (RDS)
rendszer az FM-adások 57 kHz-es
segédvivőjén keresztül lehetővé teszi olyan
adatok vételét, mint az állomásnevek.
Azonban az RDS-adatok elérhetősége
területfüggő lehet. Előfordulhat, hogy nem
mindig lehet RDS-adatokat fogni.
• Az RDS funkciók nincsenek aktiválva, ha a vett
FM-állomás nem sugároz RDS-adatokat.
Előfordulhat, hogy a funkciók olyan helyeken
sem működnek megfelelően, ahol az RDS-adás
kísérleti stádiumban van.
• Ha a vett rádiójel gyenge, időbe telhet az
RDS-adatok vétele.
Az RDS funkciók használata
A rádió az alábbi RDS funkciókat támogatja.
Óvintézkedések
Üzenetek
• A készüléket csak a „Műszaki adatok”
című részben megadott áramforrásokról
működtesse. Elemes üzemmódban három
LR14 (C méretű) alkálielemet használjon.
Hálózati áramforrás használata esetén
kizárólag a mellékelt hálózati adaptert
használja. Ne használjon másmilyen
hálózati adaptert.
• Ha nem a mellékelt hálózati adaptert
használja, az a készülék hibás működéséhez
vezethet, ugyanis a más gyártóktól származó
csatlakozódugók polaritása eltérő lehet.
Az RDS funkció Leírás
BACK
 A vezérlőtárcsa forgatásával válassza ki a kívánt
menüpontot vagy beállítást.
 Nyomja meg a tárcsát a választás megerősítéséhez.
Az eggyel fentebbi menüszintre lépéshez
Nyomja meg a BACK gombot.
Állomásnév
• Megjeleníti a hallgatott
megjelenítése
állomás nevét.
PTY (műsor
• Megjeleníti a vett adás
fajtája)
műsortípusát.
RT (rádiószöveg) • Szöveges adatokat
jelenít meg.
Kilépés a beállítási menüből
Nyomja meg ismét a MENU gombot.
Sleep
A rádió a beállított idő elteltével
automatikusan kikapcsol.
Válassza ki a kívánt időbeállítást (percben)
a következőkből:
Off (kikapcsolva)/15 min./30 min./45 min./
60 min.
Amikor be van állítva az elalvásidőzítő,
a „SLEEP” felirat jelenik meg a kijelzőn.
DAB Manual Tune
Ha az automatikus hangolást követően
a DAB-vétel gyenge, próbálkozzon a kézi
hangolással.
1 Forgassa a vezérlőtárcsát a kívánt
DAB-állomásig, és nyomja meg a tárcsát.
A rádió elkezdi az elérhető állomások
keresését a kívánt csatornán.
2 Forgassa a vezérlőtárcsát a hallgatni
kívánt állomáshoz, és nyomja meg
a tárcsát.
Hasznos tanács
A készülék a DAB-állomáslistában tárolja az új,
kézi hangolással behozott állomást.
Delete FM Station: A nem kívánt
állomásokat törölheti az FM-állomáslistáról.
1 Forgassa a vezérlőtárcsát a törölni kívánt
állomáshoz, és nyomja meg a tárcsát.
2 A vezérlőtárcsa forgatásával válassza
ki az „OK” lehetőséget, majd nyomja
meg a tárcsát.
Add FM Station: Manuálisan behangolt
állomás hallgatása közben hozzáadhatja az
állomást az FM-állomáslistához. Válassza az
„OK” lehetőséget az állomásnak a listához
való hozzáadásához.
Information
Megjeleníti a hallgatott állomás adatait.
A vezérlőtárcsa elforgatásával az alábbi
információk között görgethet:
Channel: Csatorna és frekvencia
(lásd a DAB-frekvenciatáblázatot
a „Műszaki adatok” részben.)
Multiplex Name: Multiplexcímke
(legfeljebb 16 karakter hosszú)
Service Name: Állomás neve
PTY: PTY címke (lásd: „Műszaki adatok”,
„PTY (műsor fajtája)”)
Signal Level
A hallgatott DAB-állomás jelszintjét mutatja
0 (nincs jel) és 100 (maximális jel) közötti
tartományban.
Bit Rate: Bitsebesség
Megjeleníti a hallgatott állomás PTY címkéjét
(lásd: „Műszaki adatok”, „PTY (műsor fajtája)”).
Megjegyzés
FM Tune Mode
Ha nem áll rendelkezésre multiplexcímke vagy
állomásnév, a címke vagy a név helye üres lesz.
Kiválaszthatja az FM-hangolás módját.
By Station List: A kívánt állomást
az automatikus hangolással eltárolt
FM-állomáslistából választhatja ki.
Manual Tune: Kézzel behangolhatja
a kívánt FM-frekvenciát 0,05 MHz-es
lépésekben. A vezérlőtárcsa forgatásával
válassza ki a kívánt frekvenciát.
Keresőhangolás manuális hangolás
üzemmódban
1 Nyomja meg az AUTO TUNE (SCAN)
gombot az FM-állomáskereséshez.
• A hangolás irányát a vezérlőtárcsa
óramutatóval megegyező vagy azzal
ellentétes irányú elfordításával
állíthatja be.
• A hangolás három másodpercig
szünetel olyankor, amikor a készülék
állomást talált.
2 A vezérlőtárcsa vagy az AUTO TUNE
gomb megnyomásával leállíthatja
a keresést, ha a kívánt frekvencia látható.
Edit FM Station List
Az FM-állomáslistát szerkesztheti.
Get FM Station Name: Akkor végezze el,
ha RDS-adatokat, például állomásneveket
szeretni fogni. Válassza az „OK” lehetőséget
az RDS-adatok keresésének megkezdéséhez.
Megjegyzések
• A művelet elvégzése előtt állítsa az „FM Tune
Mode” beállítást „By Station List” értékre.
• A keresés megkezdésével a korábban tárolt
RDS-adatok törlődnek.
• Az összes elérhető RDS-adat vétele sokáig
tarthat.
Time
Set Time: Az alapértelmezett beállítás az
„Auto (DAB)”. Ez lehetővé teszi, hogy az óra
szinkronizáljon a fogadott DAB-adatokkal.
Válassza a „Manual” lehetőséget, ha
manuálisan szeretné beállítani az órát
a vezérlőtárcsával.
FIGYELMEZTETÉS
A tűzveszély és az áramütés elkerülése
érdekében ne tegye ki a készüléket csapadék,
nedvesség hatásának.
Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissa
ki a készülék burkolatát. Minden javítást
bízzon szakemberre.
A készüléket nem szabad több oldalról
zárt térben elhelyezni és működtetni
(pl. könyvespolcban vagy beépített
szekrényben).
A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében
óvja a készüléket a cseppenő és fröccsenő víztől,
és soha ne tegyen folyadékkal teli edényt,
például virágvázát a készülékre.
Mivel a hálózati adapter hálózati csatlakozója
szolgál a hálózati adapternek az elektromos
hálózatról való leválasztására, egy könnyen
hozzáférhető hálózati aljzathoz csatlakoztassa.
Amennyiben bármilyen rendellenességet észlel
a működésében, azonnal húzza ki a hálózati
aljzatból.
A készülék mindaddig áram alatt van, amíg
a tápkábel csatlakozóját nem húzza
ki a konnektorból még akkor is, ha maga
a készülék kikapcsolt állapotban van.
Az adattábla és a biztonsági tájékoztató
a főegység házának alján és a hálózati
adapter felületén található.
A fül- és fejhallgatók erős hangnyomása
halláskárosodást okozhat.
Az elemeket vagy az elemeket tartalmazó
eszközt ne helyezze el olyan helyen, ahol
sugárzó hőnek (pl. napfény, tűz) van kitéve.
Az elem szivárgása esetén
Ha folyadék szivárog az elemből, ne érjen
hozzá puszta kézzel.
Ilyenkor az egység belsejében is lehet még
folyadék. Forduljon a legközelebbi Sony
márkaképviselethez.
Ha az elemből származó folyadék a szemébe
került, ne dörzsölje a szemét, mert ellenkező
esetben látáskárosodást szenvedhet. Gyorsan
mossa ki a szemét bő tiszta vízzel, és azonnal
forduljon orvoshoz.
Ha az elemből származó folyadék a testére
vagy a ruhájára kerül, égési vagy egyéb sérülést
szenvedhet. Gyorsan mossa ki a szemét tiszta
vízzel, és forduljon orvoshoz, ha megsérült.
Megjegyzés a vásárlók számára:
A következő információk csak az EUirányelveket alkalmazó országokban
eladott készülékekre érvényesek.
Ezt a terméket a következő vállalat gyártotta
vagy nevében gyártották: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
A termék európai uniós rendelkezéseknek való
megfelelésével kapcsolatos kérdéseket címezze
a hivatalos képviseletnek (Sony Deutschland
GmbH, címe: Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany). A szervizeléssel
vagy garanciával kapcsolatos ügyekben
forduljon a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban megadott
címekhez.
A CE jelölés érvényessége azokra az országokra
korlátozódik, ahol ez jogilag kényszerítő erejű,
vagyis főleg az EGT (Európai Gazdasági Térség)
országaira.
• Amennyiben a készüléket elemekkel
működteti, javasolt a hálózati adapter
eltávolítása mind a fali aljzatból, mind
a DC IN 5V aljzatból. Húzza ki a külső
áramforrás dugóját, mielőtt megkezdené
a készülék használatát.
• A készülék a 0–40 °C
hőmérséklettartományban használható.
Ennél magasabb hőmérsékleten való használat
esetén előfordulhat, hogy a kijelző fokozatosan
elfeketedik. Ennél alacsonyabb hőmérsékleten
való használat esetén előfordulhat, hogy
a kijelző csak nagyon lassan változik.
(Miután a készüléket ismét a javasolt
hőmérséklettartományon belül használják,
ezek a rendellenességek megszűnnek,
és a készülék is károsodás nélkül tovább
használható.)
• Fejhallgató (nem tartozék) vagy külső eszköz
csatlakoztatása esetén sztereó (hárompólusú)
vagy monó (kétpólusú) minicsatlakozós
fejhallgatót vagy audiokábelt használjon.
Másmilyen csatlakozójú fejhallgató használata
esetén előfordulhat, hogy nem hallatszik hang.
Kompatibilis
csatlakozótípusok
1 gyűrű
2 gyűrű
Más típusú
csatlakozó nem
használható.
Monó*
minicsatlakozó
Sztereó
minicsatlakozó
3 vagy több gyűrű
* Ha monó fejhallgatón hallgat sztereó hangot,
akkor csak a bal oldali csatorna hangját
fogja hallani.
• Kerülje a szélsőséges hőmérsékletet,
a közvetlen napfényt, a nedvességet,
a homokot és a rázkódást. Soha ne hagyja
a készüléket napon parkoló autóban.
• Ha bármilyen szilárd anyag vagy folyadék
kerül az egységbe, távolítsa el a hálózati
adaptert és az elemeket, és további használat
előtt forduljon szakemberhez.
• Mivel a hangszórókban erős mágnes található,
tartsa távol a mágneses kódolást használó
hitelkártyákat és a felhúzható órákat az
egységtől a mágnesesség által esetleg
okozott károsodás megelőzése érdekében.
• A készülékház megtisztításához puha, száraz
kendőt használjon. A tisztításhoz soha ne
használjon oldószert, például benzint vagy
alkoholt, mert ezek károsíthatják a készülék
külsejét.
• Ne működtesse a készüléket nedves kézzel,
mert az rövidzárlatot okozhat.
Feleslegessé vált elektromos
és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Az Európai Unióra és egyéb,
szelektív hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező
országokra érvényes.)
Ez a szimbólum a készüléken vagy
a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az
elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére
kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
termékének helyes kezelésével segít megelőzni
a környezet és az emberi egészség károsodását,
amelyet a hulladékok nem megfelelő kezelése
okozhat. Az anyagok újrahasznosítása segít
a természeti erőforrások megőrzésében is.
A termék újrahasznosításával kapcsolatos
további információkat illetően forduljon
a területileg illetékes hivatalhoz, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz
az üzlethez, amelyben a terméket vásárolta.
Csak Európában
A kimerült elemek
hulladékként való eltávolítása
(Az Európai Unióra és egyéb,
szelektív hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező
országokra érvényes.)
Ez a jelölés az elemen vagy annak csomagolásán
arra figyelmeztet, hogy az elemet ne kezelje
háztartási hulladékként.
Egyes elemeken ez a jelzés vegyjellel együtt
van feltüntetve. A higany (Hg) vagy ólom (Pb)
vegyjele akkor van feltüntetve, ha az elem
több mint 0,0005% higanyt vagy több mint
0,004% ólmot tartalmaz. A feleslegessé vált
elemek helyes kezelésével segít megelőzni
a környezet és az emberi egészség károsodását,
amelyet a hulladékok nem megfelelő kezelése
okozhat. Az anyagok újrahasznosítása segít
a természeti erőforrások megőrzésében is.
Olyan termékek esetén, ahol biztonsági,
hatékonysági és adatkezelési okok miatt állandó
kapcsolat szükséges a beépített elemekkel,
az elemek eltávolításához szakember szükséges.
Az elemek szakszerű kezelése érdekében
hasznos élettartamuk végén adja le ezeket
a megfelelő hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító
telepen.
Egyéb elemek esetén olvassa el az elemek
biztonságos kicserélésére vonatkozó részt.
Az elemeket adja le a megfelelő gyűjtőhelyen
újrahasznosítás céljából.
A termék vagy az elemek újrahasznosításával
kapcsolatos további információkért forduljon
a helyi illetékes szervekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz
az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Ha az egységgel kapcsolatban bármilyen
kérdése vagy problémája merül fel, forduljon
a legközelebbi Sony márkaképviselethez.
Megjegyzés
Az óra kézi beállítása esetén az óra
alaphelyzetbe áll, miután a hálózati adaptert
kihúzták, és az elemeket egy percnél hosszabb
időre eltávolították.
Beep
Válassza az „On” lehetőséget, ha aktiválni
szeretné a rádió kezelésekor hallható
hangjelzéseket.
Light
On: A háttérfény mindig világít olyankor,
amikor a rádió hálózati áramforrásról
működik. Ha elemről működik a rádió,
a háttérfény automatikusan kikapcsol,
ha 30 másodpercig egyetlen gombot sem
nyomott meg.
No preset
• A megnyomott gombra nincs állomás beállítva
a kiválasztott frekvenciasávon (DAB vagy FM).
Az elemek nagyon gyorsan lemerülnek.
A kijelző homályos, vagy nem jelenik
meg rajta semmi.
Nem fogható a kívánt állomás
a megfelelő programhelygomb
megnyomásával.
• A rádiót szélsőségesen magas vagy alacsony
hőmérsékleti viszonyok között vagy túl nedves
helyen használják.
A hang nagyon gyenge vagy akadozik,
illetve a vétel nem megfelelő.
• Ha épületen belül tartózkodik, akkor helyezze
ablak közelébe a készüléket.
• Az optimális vétel eléréséhez húzza ki
az antennát, és állítsa be annak hosszát
és szögét.
• Mindenképp kapcsolja ki a rádiót, amikor nem
használja. Az akkumulátor becsült kapacitása
20–23 óra. A részleteket lásd: „Műszaki adatok”.
• Győződjön meg róla, hogy a kívánt sáv
(DAB vagy FM) van kiválasztva, mielőtt
megnyomja a programhelygombot.
Mindegyik gombhoz sávonként egy-egy
állomás állítható be.
• Lehet, hogy lenyomva tartotta az állomást
tartalmazó programhely gombját, ami azt
eredményezte, hogy az állomás helyére egy
új került. Hangolja be újra a kívánt állomást.
• A beállítási menü megjelenítése közben nem
használhatók a programhelygombok.
A programhelyek karbantartás után
alaphelyzetbe kerülhetnek.
Ha szeretné újra beállítani a programhelyeket,
akkor jegyezze le őket.
miután 30 másodpercig egy gombot sem
nyomott meg.
Initialize
• Cserélje az összes elemet újakra,
ha lemerültek.
• Ha mobiltelefon található a rádió közelében,
akkor a rádió hangos zajt adhat ki.
Tartsa a telefont távol a rádiótól.
Station full
• A rádión tárolt DAB-állomások listája megtelt.
Station off air
• A kiválasztott állomás vagy szolgáltatás
jelenleg nem sugároz műsort.
Műszaki adatok
Frekvenciatartomány
PTY (műsor fajtája)
Középfrekvencia
Ez a funkció jeleníti meg a DAB vagy az RDS által
közvetített műsortípust (pl. hírek vagy sport).
Ha a vett szolgáltatás vagy állomás nem
sugározza a műsor típusát, a „No PTY” jelzés
látható.
DAB (III. sáv): 174,928 MHz  239,200 MHz
FM: 87,5 MHz  108 MHz (0,05 MHz-es lépték)
DAB (III. sáv): 2,048 MHz
FM: 1,943 MHz
DAB (III. sáv) frekvenciatáblázat (MHz)
Csatorna
Frekvencia
Csatorna
Frekvencia
Műsor típusa
Kijelző
Nincs műsortípus
Nincs
News
5A
174,928
10N
210,096
News
5B
176,640
10B
211,648
Aktuális események
Current Affairs
5C
178,352
10C
213,360
Információ
Information
5D
180,064
10D
215,072
Sport
Sport
216,928
Oktatás
Education
217,088
Dráma
Drama
218,640
Kultúra
Arts
Science
6A
6B
6C
181,936
183,648
185,360
11A
11N
11B
6D
187,072
11C
220,352
Tudomány
7A
188,928
11D
222,064
Különböző témák
Talk
7B
190,640
12A
223,936
Popzene
Pop Music
224,096
Rockzene
Rock Music
225,648
Fülbemászó zene
Easy Listening
227,360
Könnyedebb komolyzene
Light Classical
Classical Music
7C
7D
8A
192,352
194,064
195,936
12N
12B
12C
8B
197,648
12D
229,072
Valódi komolyzene
8C
199,360
13A
230,784
Egyéb zene
Other Music
8D
201,072
13B
232,496
Időjárás
Weather
9A
202,928
13C
234,208
Pénzügyek
Finance
235,776
Gyerekműsorok
Children’s
237,488
Társadalmi kérdések
Factual
239,200
Vallás
Religion
Betelefonálós műsor
Phone In
Utazás
Travel
Szabadidő
Leisure
Dzsessz
Jazz and Blues
Country zene
Country Music
Világzene
National Music
Örökzöldek
Oldies Music
Folkzene
Folk Music
Dokumentumműsor
Documentary
Ébresztőteszt
Alarm Test
Ébresztő
Alarm – Alarm !
9B
9C
9D
10A
204,640
206,352
208,064
13D
13E
13F
209,936
Hangsugárzó: Kb. 10,2 cm-es átmérő, 4 Ω, monó
Hangkimeneti teljesítmény: 1 W
Kimenet:  (fejhallgató) aljzat (ø 3,5 mm, sztereó
mini csatlakozó)
Bemenet: AUDIO IN aljzat (ø 3,5 mm-es sztereó
minicsatlakozó)
Áramellátási követelmények: 4,5 V DC, három
LR14 (C méretű) alkálielem (A készülék nem
támogatja az újratölthető elemeket.)
Külső áramforrás: 5 V-os DC IN
Akkumulátorkapacitás (JEITA)*1, *2
Kb. 16 óra (DAB-vétel)
Kb. 14 óra (FM-vétel)
Kb. 24 óra (AUDIO IN bemenet)
mé) a kiálló részek és a kezelőszervek nélkül
Ha bármely probléma a következő
ellenőrzések elvégzését követően is fennáll,
forduljon a legközelebbi Sony
márkaképviselethez.
• Nincsenek állomások az FM-állomáslistában.
• Az adott országban vagy régióban nincs
támogatott DAB-műsorszórás.
• Megszűnt a kiválasztott DAB-műsorszórás
vétele.
Tömeg: Kb. 1,3 kg (elemekkel együtt)
Mellékelt tartozékok: Hálózati adapter (5 V, 2 A)
Hibaelhárítás
No station list
No signal
Méret: Kb. 240 mm × 135 mm × 85 mm (sz/ma/
Auto: A háttérfény automatikusan kikapcsol,
Az „OK” kiválasztásával visszaállíthatja a rádió
gyári alapbeállításait. Az összes beállítás,
a DAB- és az FM-állomáslista, valamint
minden programhely törlésre kerül.
• Az elemek lemerültek. Cserélje az összes
elemet újakra.
*1 A Japan Electronics and Information Technology
Industries Association (JEITA) mérései alapján.
Az elem tényleges élettartama függ az egység
használatának körülményeitől.
*2 Amennyiben hangsugárzón keresztül hallgatja
az egységet, és Sony (LR14SG) alkálielemeket
használ
12H/24H: Az óra kijelzésének kiválasztása
– 12 órás vagy 24 órás óra.
Low Battery (villogó jelzés, majd a rádió
kikapcsol)
A külső és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül megváltozhatnak.
Download PDF