Sony | STR-DN1020 | Sony STR-DN1020 STR-DN1020 Home cinema AV receiver Felhasználói útmutató

filename[D:\DTP\Sony\xxxxxx_STR-DN1020\LSODTP\4273052111(HU)\HU01COV_STR-DN1020-CEL.fm]
masterpage:Right
4-273-052-11(1) (HU)
Többcsatornás
AV-rádióerősítő
Referencia útmutató
STR-DN1020
©2011 Sony Corporation
model name1[STR-DN1020]
[4-273-052-11(1) (HU)]
HU
D:\DTP\Sony\xxxxxx_STR-DN1020\LSODTP\4273052111(HU)\HU02REG_STR-DN1020-CEL.fm4-273-05211(1)
FIGYELMEZTETÉS
A tűzveszély és az áramütés elkerülése
érdekében ne tegye ki a készüléket
csapadék, nedvesség hatásának.
A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja el
a készülék szellőzőnyílásait újságpapírral, terítővel,
függönnyel stb.
Soha ne állítson égő gyertyát a készülékre.
A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében óvja
a készüléket a cseppenő és fröccsenő víztől, és soha
ne tegyen folyadékkal teli edényt, például virágvázát
a készülékre.
A készüléket nem szabad több oldalról zárt térben
elhelyezni és működtetni (pl. könyvszekrényben
vagy beépített fülkében).
A készüléket könnyen hozzáférhető
konnektorhoz csatlakoztassa. Amennyiben
bármilyen rendellenességet észlel a készülék
működésében, azonnal húzza ki a konnektorból.
Az elemeket vagy az elemekkel ellátott eszközt
ne helyezze el olyan helyen, ahol sugárzó hőnek,
például napfénynek vagy tűznek van kitéve.
masterpage: Bal
Európai vásárlók számára
Feleslegessé vált elektromos
és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(az Európai Unióra és egyéb,
szelektív hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező
országokra érvényes.)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt
jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos
és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének
helyes kezelésével segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását, amelyet
a hulladékok nem megfelelő kezelése okozhat.
Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében is. A termék
újrahasznosításával kapcsolatos további
információkért forduljon a helyi illetékes
szervekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez,
ahol a terméket megvásárolta.
A készülék mindaddig áram alatt van, amíg
a tápkábel csatlakozóját nem húzza ki
a konnektorból még akkor is, ha maga
a készülék kikapcsolt állapotban van.
A fül- és fejhallgatók erős hangnyomása
halláskárosodást okozhat.
Ennek a jelzésnek célja
a felhasználó figyelmeztetése
a forró felületre, amely a normál
működés során felmelegedhet,
megérintése pedig égési sérülést
okozhat.
Ezt a berendezést tesztelték, és 3 méternél rövidebb
csatlakozókábel használata esetén az EMC
irányelvben megállapított határértéknek
megfelelőnek minősítették.
2HU
STR-DN1020
4-273-052-11(1)
D:\DTP\Sony\xxxxxx_STR-DN1020\LSODTP\4273052111(HU)\HU02REG_STR-DN1020-CEL.fm
A kimerült elemek
kiselejtezése (az Európai Unió
tagállamaiban és olyan európai
országokban, amelyekben
szelektív hulladékgyűjtési
rendszer működik)
Ez a jelölés az elemen vagy annak csomagolásán
arra figyelmeztet, hogy az elemet ne kezelje
háztartási hulladékként.
Egyes elemeken ez a jelzés vegyjellel együtt van
feltüntetve. A higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjele
akkor van feltüntetve, ha az elem több mint 0,0005%
higanyt vagy több mint 0,004% ólmot tartalmaz.
A feleslegessé vált elemek helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi egészség
károsodását, amelyet a hulladékok nem megfelelő
kezelése okozhat. Az anyagok újrahasznosítása
segít a természeti erőforrások megőrzésében is.
Olyan termékek esetén, ahol biztonsági,
hatékonysági és adatkezelési okok miatt állandó
kapcsolat szükséges a beépített elemekkel, az elemek
eltávolításához szakember szükséges.
Az elemek szakszerű kezelése érdekében hasznos
élettartamuk végén adja le ezeket a megfelelő
hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen.
Egyéb elemek esetén olvassa el az elemek
biztonságos kicserélésére vonatkozó részt.
Az elemeket adja le a megfelelő gyűjtőhelyen
újrahasznosítás céljából.
A termék vagy az elemek újrahasznosításával
kapcsolatos további információkért forduljon a helyi
illetékesek szervekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol
a terméket megvásárolta.
Megjegyzés a vásárlók számára:
A következő információk csak
az EU irányelveket alkalmazó
országokban eladott készülékekre
érvényesek.
Ezt a terméket a Sony Corporation (Tokió, 1-7-1
Konan, Minato-ku, 108-0075 Japan) gyártotta.
A termékbiztonsággal és az elektromágneses
kompatibilitással kapcsolatban a Sony
Deutschland GmbH (Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany) a felhatalmazott
képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel
vagy garanciával kapcsolatos ügyben
forduljon a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban megadott címekhez.
masterpage: Jobb
Szerzői jogok
Ez a készülék Dolby* Digital és Pro Logic Surround,
valamint DTS** Digital Surround System
rendszerrel rendelkezik.
* A készülék gyártása a Dolby Laboratories
licence alapján történt. A „Dolby”, a „Pro Logic”
és a dupla „D” szimbólum a Dolby Laboratories
védjegye.
** A készülék gyártása az 5,451,942; 5,956,674;
5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535;
7,212,872; 7,333,929; 7,392,195 és 7,272,567
számú egyesült államokbeli és nemzetközi,
megítélt és függőben lévő szabadalmak licence
alapján történt. A DTS és ennek szimbóluma
bejegyzett védjegyek; , a DTS-HD, a DTS-HD
Master Audio, valamint a DTS emblémák a DTS,
Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
A termék szoftvert tartalmaz. © DTS, Inc.
Minden jog fenntartva.
A készülék a High-Definition Multimedia Interface
(HDMITM) technológiát alkalmazza.
A HDMI, a HDMI embléma és a High-Definition
Multimedia Interface kifejezés a HDMI Licensing
LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és más országokban.
A Sirius előfizetések értékesítése külön történik
a Sirius felhasználási feltételeinek megfelelően
(lásd: www.sirius.com). Az előfizetés megvásárlása
előtt mindenképpen olvassa el a szerződést. A Sirius,
XM és az összes kapcsolódó védjegy és embléma
a Sirius XM Radio Inc. és leányvállalatainak
védjegye. Minden jog fenntartva.
A rádióerősítő által használt betűtípust (Shin Go R)
a MORISAWA & COMPANY LTD biztosítja.
A betűtípus és ennek neve a MORISAWA &
COMPANY LTD. tulajdona, illetve védjegye.
Az iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano és
iPod touch az Apple Inc. védjegyei az Egyesült
Államokban és más országokban.
Minden más védjegy és bejegyzett védjegy az
illetékes cégek vagy személyek tulajdona. Ebben
a leírásban nem tüntettük fel a ™ és ® jeleket.
folytatás
3HU
STR-DN1020
4-273-052-11(1)
HU
D:\DTP\Sony\xxxxxx_STR-DN1020\LSODTP\4273052111(HU)\HU02REG_STR-DN1020-CEL.fm4-273-05211(1)
masterpage: Bal
A „Made for iPod” és „Made for iPhone” azt jelenti,
hogy egy elektronikus kiegészítőt kifejezetten
az iPod vagy iPhone készülékekhez való
csatlakoztatásra tervezték, és a fejlesztő
tanúsította, hogy megfelel az Apple
teljesítménykövetelményeinek.
Az Apple nem felelős ezen eszköz működéséért
vagy a biztonsági és törvényi előírásoknak való
megfeleléséért. Ne feledje, hogy ezen kiegészítő
és az iPod vagy iPhone együttes használata
befolyásolhatja a vezeték nélküli teljesítményt.
A DLNA és DLNA CERTIFIED a
Digital Living Network Alliance védjegyei
és/vagy szolgáltatási védjegyei.
A Wake-on-LAN az International Business
Machines Corporation védjegye az Egyesült
Államokban.
A Microsoft, Windows, Windows Vista,
Windows 7™ és Windows Media a Microsoft
Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az
Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
Ezt a terméket a Microsoft bizonyos szellemi
tulajdonjogai védik. A technológia használata
vagy terjesztése ezen terméken kívül kizárólag
a Microsoft vagy annak illetékes leányvállalatának
megfelelő engedélyével lehetséges.
Az MPEG Layer-3 audiokódolási technológiát és
szabadalmait a Fraunhofer IIS és Thomson licence
alapján használjuk.
Az „x.v.Color (x.v.Colour)” és az „x.v.Color
(x.v.Colour)” embléma a Sony Corporation
védjegye.
A „BRAVIA” a Sony Corporation védjegye.
A „PLAYSTATION” a Sony Computer
Entertainment Inc. bejegyzett védjegye.
A „WALKMAN” a Sony Corporation bejegyzett
védjegye.
A „MICROVAULT” a Sony Corporation védjegye.
A VAIO és VAIO Media a Sony Corporation
bejegyzett védjegyei.
A PARTY STREAMING és a PARTY STREAMING
logó a Sony Corporation védjegye.
4HU
STR-DN1020
4-273-052-11(1)
D:\DTP\Sony\xxxxxx_STR-DN1020\LSODTP\4273052111(HU)\HU07ADD_STR-DN1020-CEL.fm
masterpage: Jobb
Elhelyezés
Óvintézkedések
Biztonság
Ha bármilyen szilárd anyag vagy folyadék
kerül a készülék belsejébe, húzza ki
a tápkábel csatlakozóját, és forduljon
szakemberhez.
Áramforrások
• Használatba vétel előtt ellenőrizze, hogy
a készülék üzemi feszültsége megegyezik-e
a készülék használatának helyén
rendelkezésre álló hálózati feszültséggel.
Az áramellátási követelmények a készülék
hátoldalán, az adattáblán van feltüntetve.
• A készülék mindaddig áram alatt van, amíg
a tápkábel csatlakozóját nem húzza ki
a konnektorból még akkor is, ha maga
a készülék kikapcsolt állapotban van.
• Ha hosszú ideig nem használja készülékét,
húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati
aljzatból. Mindig a csatlakozódugót, és
soha ne a kábelt húzza.
• (Csak egyesült államokbeli és kanadai
modellek)
A csatlakozódugasz egyik érintkezője biztonsági
okokból szélesebb, mint a másik, ezért csak egy
irányban illeszthető be a konnektorba.
Ha nem tudja megfelelően beilleszteni
a csatlakozódugót, vegye fel a kapcsolatot
a Sony márkaképviselettel.
• A tápkábel cseréjét kizárólag szakszerviz
végezheti.
Felmelegedés
Működés közben a rádióerősítő felmelegszik,
ez azonban nem hibajelenség.
Ha a rádióerősítőt hosszabb időn keresztül
magas hangerőn üzemelteti, a burkolat teteje,
oldalai és az alja az üzemeltetési idővel
arányosan melegszik. Az égési sérülések
elkerülése érdekében ne érintse meg
a készülék burkolatát.
• Úgy helyezze el a készüléket, hogy a levegő
szabadon áramolhasson körülötte,
máskülönben túlmelegedhet, és csökkenhet
élettartama.
• A rádióerősítőt ne helyezze fűtőtestek
közelébe, illetve olyan helyre, ahol közvetlen
napfénynek, túlzott pornak vagy ütődésnek
van kitéve.
• Ne helyezzen semmit a készülék tetejére,
mert eltakarhatja a szellőzőnyílásokat,
ezért a készülék meghibásodhat.
• Ne állítsa a rádióerősítőt tv-készülék,
videomagnó, kazettás magnó és hasonló
készülék közelébe. (Ha ezt a rádióerősítőt
tv-készülékkel, videomagnóval vagy kazettás
magnóval együtt használja, a túl közel
elhelyezett rádióerősítő zajokat vagy
a képminőség romlását okozhatja.
Fokozottan érvényes ez beltéri antenna
használata esetén. Éppen ezért kültéri
antenna használatát javasoljuk.
• Legyen óvatos, ha a rádióerősítőt
védőbevonattal (gyanta, olaj, fényező stb.)
kezelt felületre állítja, mert foltosodás
vagy elszíneződés keletkezhet ezen.
Működés
Külső berendezések csatlakoztatása előtt
kapcsolja ki a rádióerősítőt, és húzza ki
a tápkábel csatlakozóját a konnektorból.
A készülék tisztítása
Kímélő tisztítószerrel enyhén megnedvesített
puha törlőkendővel törölje le a készülék
burkolatát és kezelőszerveit. A tisztításhoz
soha ne használjon súrolószert,
dörzsszivacsot, benzint vagy alkoholt.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen
kérdése vagy problémája merül fel, forduljon
a legközelebbi Sony márkaképviselethez.
5HU
STR-DN1020
4-273-052-11(1)
D:\DTP\Sony\xxxxxx_STR-DN1020\LSODTP\4273052111(HU)\HU07ADD_STR-DN1020-CEL.fm
masterpage: Bal
FM vevőegység
Műszaki adatok
Erősítő
Európai modell1)
Kimenő teljesítmény sztereó üzemmódban
(8 Ω, 1 kHz, THD 1%)
100 W + 100 W
Kimenő teljesítmény térhangzás módban2)
(8 Ω, 1 kHz, THD 10%)
140 W csatornánként
1) A felsorolt műszaki adatok mérése a
következő
körülmények között történt:
Áramellátási követelmények: 230 V AC, 50 Hz
2) Az első, középső, hátsó, hátsó térhangzású és első
magas hangsugárzók referenciateljesítménye.
A kiválasztott hangzáskép és műsorforrás
függvényében előfordulhat, hogy a hang
nem hallható.
Frekvenciaátvitel
Analóg
10 Hz – 70 kHz,
+0,5 dB/–2 dB (hangzáskép
és hangszínszabályzó
kikapcsolva)
Vételi frekvenciatartomány
87,5 MHz – 108,0 MHz
Antenna
FM huzalantenna
Antennacsatlakozók 75 Ω, kiegyensúlyozatlan
Középfrekvencia
10,7 MHz
AM-vevőegység
Vételi frekvenciák
9 kHz-enkénti hangolóskála
531 kHz – 1602 kHz
Antenna
Keretantenna
Középfrekvencia
450 kHz
Videó
Bemenetek/kimenetek
Videó:
1 Vp-p, 75 Ω
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 Ω
PB: 0,7 Vp-p, 75 Ω
PR: 0,7 Vp-p, 75 Ω
80 MHz-es HD átmenő jel
Bemenet
Analóg
érzékenység: 500 mV/
50 kΩ
S/N3): 96 dB
(A, 500 mV4))
Digitális (koaxiális)
impedancia: 75 Ω
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Digitális (optikai) S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Kimenet (analóg)
AUDIO OUT
feszültség: 500 mV/1 kΩ
SUBWOOFER
feszültség: 2 V/1 kΩ
Hangszínszabályzó
Jelerősítés
±10 dB, 1 dB-es lépésköz
3) INPUT SHORT (hangzáskép és hangszínszabályzó
4)
kikapcsolva).
Súlyozott hálózat, bemenő jelszint.
6HU
STR-DN1020
4-273-052-11(1)
D:\DTP\Sony\xxxxxx_STR-DN1020\LSODTP\4273052111(HU)\HU07ADD_STR-DN1020-CEL.fm
masterpage: Jobb
HDMI Video
Bemenet/Kimenet (HDMI ismétlőblokk)
3D
Formátum
2D
Képkockaegyesítés
Oldalanként
(Fél)
Felül-alul
(Felső-alsó)
1920 × 1080p @ 59,94/60 Hz
a
–
a
a
1920 × 1080p @ 50 Hz
a
–
a
a
1920 × 1080p @ 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080p @ 23,98/24 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080i @ 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080i @ 50 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p @ 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p @ 50 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p @ 29.97/30 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p @ 23.98/24 Hz
a
a
a
a
720 × 480p @ 59,94/60 Hz
a
–
–
–
720 × 576p @ 50 Hz
a
–
–
–
640 × 480p @ 59,94/60 Hz
a
–
–
–
iPhone/iPod
Általános
DC 5V 1,0 A MAX
Áramellátási
követelmények
230 V AC, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel 240 W
Teljesítményfelvétel (készenléti állapotban)
0,3 W (ha a „Ctrl for
HDMI” beállítása „OFF”)
Méretek (szé. × ma. × mé.) (kb.)
430 mm × 158 mm ×
322,6 mm, ideértve
a kinyúló részeket
és kezelőszerveket
Súly (kb.)
8,8 kg
USB
Támogatott bitsebesség*
MP3 (MPEG 1 Audio
Layer-3):
32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps – 192 kbps
AAC: 48 kbps – 320 kbps
* Nem garantálható
a kompatibilitás az összes
kódoló- és írószoftverrel,
rögzítőeszközzel és írható
adathordozóval.
Átviteli sebesség
Teljes sebesség
Támogatott USB-eszköz
Háttértárosztály
Maximális áramerősség
500 mA
A kivitel és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül változhatnak.
A nyomtatott áramköri lapok egy részében
nem használtunk halogénezett égésgátló
anyagokat.
Hálózat
10BASE-T/100BASE-TX
7HU
STR-DN1020
4-273-052-11(1)
D:\DTP\Sony\xxxxxx_STR-DN1020\LSODTP\4273052111(HU)\HU08LIC_STR-DN1020-CEL.fm
masterpage: Bal
VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS SONY SZOFTVERHEZ
Az (alábbiakban meghatározott) SONY SZOFTVER használata előtt alaposan olvassa át az alábbi szerződést.
A SONY SZOFTVER használatával elfogadja a szerződést. Ha nem ért egyet a szerződéssel, nem jogosult a
SONY SZOFTVER használatára.
FONTOS – ALAPOSAN OLVASSA ÁT: Ez a végfelhasználói lincencszerződés egy Ön, valamint a Sony Corporation
(„SONY”), a SONY hardvereszköz (a továbbiakban „TERMÉK”) gyártója, illetve a SONY SZOFTVER licencadója között
létrejött jogi szerződés. Az Ön által használt TERMÉKHEZ tartozó Sony szoftverekre, illetve külső szoftverekre (melyek
használata külön licenc alapján történik), valamint azok frissítéseire a továbbiakban „SONY SZOFTVER” néven hivatkozunk.
A SONY SZOFTVER kizárólag a TERMÉKKEL együtt használható.
A SONY SZOFTVER használatával elfogadja a végfelhasználói licencszerződés feltételeit. Ha nem ért egyet a végfelhasználói
licencszerződés feltételeivel, a SONY nem kívánja licencelni a SONY SZOFTVERT az Ön számára. Ebben az esetben
ne használja a SONY szoftvert.
SONY SZOFTVERLICENC
A SONY SZOFTVER szerzői jogi törvények, nemzetközi szerzői jogi megállapodások és a szellemi tulajdont védő egyéb
törvények és szerződések védelme alatt áll. A SONY SZOFTVER csak licencelve van az Ön számára, értékesítve nincs.
A LICENC MEGADÁSA
A SONY SZOFTVERBEN található valamennyi cím, illetve szerzői és egyéb jog a SONY vagy licencadóinak tulajdona.
Jelen végfelhasználói licencszerződés a SONY SZOFTVER használatát csak személyes használat céljából engedélyezi.
KÖVETELMÉNYEK, KORLÁTOZÁSOK ÉS JOGOK
Korlátozások Nem jogosult a SONY SZOFTVER részben vagy egészben történő másolására, visszafordítására, visszafejtésére
vagy belső felépítésének elemzésére.
Az összetevők szétválasztása A SONY SZOFTVER egyetlen termékként van licencelve. Az összetevők nem választhatók szét.
Egyetlen TERMÉKEN történő használat. A SONY SZOFTVER kizárólag egyetlen TERMÉKKEL használható.
Kölcsönzés A SONY SZOFTVER nem kölcsönözhető és nem adható bérbe.
A szoftver átadása. Csak akkor jogosult a végfelhasználói licencszerződésben meghatározott jogok végleges átadására, ha
a SONY szoftver a TERMÉKKEL együtt, annak részeként kerül átadásra, nem tart meg belőle másolatot, a SONY SZOFTVER
valamennyi részét átadja (beleértve többek között az összes másolatot, összetevőt, adathordozót, felhasználói kézikönyvet és
egyéb nyomtatott anyagot, elektronikus dokumentumokat, helyreállító lemezeket és a végfelhasználói licencszerződést),
illetve ha az átvevő elfogadja a végfelhasználói licencszerződésben rögzített feltételeket.
Megszűnés Amennyiben nem teljesíti a végfelhasználói licencszerződés feltételeit, a SONY - egyéb jogok sérelme nélkül jogosult a végfelhasználói szerződés felmondására. Ebben az esetben a SONY felszólítására el kell küldenie a TERMÉKET
a SONY által megadott címre, a SONY pedig törli a SONY SZOFTVERT a TERMÉKRŐL, majd visszaküldi a TERMÉKET
az Ön részére.
Bizalmasság A SONY SZOFTVERBEN található bizalmas, nem közismert adatokat meg kell tartania, azokat csak
a SONY előzetes írásos engedélyének birtokában adhatja át harmadik fél részére.
MAGAS KOCKÁZATÚ TEVÉKENYSÉGEK
A SONY SOFTWARE nem hibatűrő, és nem úgy lett tervezve, gyártva vagy értékesítve, hogy olyan veszélyes,
meghibásodásmentes teljesítményt igénylő környezetek (például nukleáris létesítmények, repülőgépek, kommunikációs
rendszerek, légi irányítás, újraélesztő berendezések vagy hadászati rendszerek) online vezérlőeszközeként használják, ahol
a SONY SZOFTVER hibája halált, személyi sérülést, illetve súlyos fizikai vagy környezeti károsodást okozhat („magas
kockázatú tevékenységek”). A SONY és beszállítói minden kifejezett vagy vélelmezett garanciát visszautasítanak magas
kockázatú tevékenységek keretében történő használat esetén.
8HU
STR-DN1020
4-273-052-11(1)
D:\DTP\Sony\xxxxxx_STR-DN1020\LSODTP\4273052111(HU)\HU08LIC_STR-DN1020-CEL.fm
masterpage: Jobb
A SONY SZOFTVER GARANCIÁJÁNAK KIZÁRÁSA
Ön tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy a SONY SZOFTVER használata kizárólag saját felelősségre történik.
A SONY SZOFTVER aktuális állapotában, mindennemű garancia nélkül kerül átadásra, a SONY, valamint annak kereskedői
és licencadói (kizárólag ebben a részben a továbbiakban: SONY”) KIFEJEZETTEN KIZÁR MINDENNEMŰ KIFEJEZETT
VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ELADHATÓSÁGRA VAGY ADOTT CÉLRA
TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁT. A SONY NEM GARANTÁLJA A SONY
SZOFTVER FUNKCIÓINAK HIBAMENTES MŰKÖDÉSÉT, ILLETVE HOGY AZ MEGFELEL AZ ÖN IGÉNYEINEK.
A SONY NEM GARANTÁLJA TOVÁBBÁ A MŰKÖDÉS JAVÍTÁSÁT SEM. A SONY TOVÁBBÁ NEM VÁLLAL
GARANCIÁT A SONY SZOFTVER HASZNÁLATÁNAK VAGY ENNEK EREDMÉNYÉNEK MEGFELELŐSSÉGE,
PONTOSSÁGA, MEGBÍZHATÓSÁGA, ILLETVE EGYÉB SZEMPONTOK TEKINTETÉBEN. A SONY VAGY ANNAK
HIVATALOS KÉPVISELŐJE ÁLTAL ADOTT SZÓBELI VAGY ÍRÁSOS INFORMÁCIÓK NEM SZOLGÁLNAK
GARANCIA ALAPJÁUL, ILLETVE NEM TERJEDHETNEK TÚL A JELEN GARANCIA HATÁSKÖRÉN. NÉHÁNY
ÁLLAMBAN NEM ENGEDÉLYEZETT A VÉLELMEZETT GARANCIÁK KIZÁRÁSA; ILYEN ESETBEN A FENTI
KIZÁRÁS ÖNRE NEM VONATKOZIK.
A fentiek bárminemű korlátozása nélkül kijelentjük, hogy a SONY SZOFTVER kizárólag a TERMÉKKEL együtt történő
használatra lett tervezve. A SONY semmilyen garanciát nem vállal arra, hogy az Ön vagy harmadik fél által létrehozott
terméket, szoftvert, tartalmat vagy adatot a SONY szoftver nem károsítja.
A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
A SONY, VALAMINT ENNEK BESZÁLLÍTÓI ÉS LICENCADÓI (csak EBBEN A FEJEZETBEN együttesen: „SONY”)
SEMMILYEN, A SONY SZOFTVERREL KAPCSOLATOS VÉLETLEN VAGY SZÁNDÉKOSAN OKOZOTT KÁRÉRT NEM
VÁLLAL FELELŐSSÉGET, HA EZ A KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA, ILLETVE A SZERZŐDÉSI
FELTÉTELEK MEGSZEGÉSÉRE, GONDATLANSÁGRA, SAJÁT FELELŐSSÉGRE VAGY EGYÉB JOGI TÉNYRE
VEZETHETŐ VISSZA. ILYEN KÁROKOZÁS PÉLDÁUL AZ ELMARADT NYERESÉG VAGY BEVÉTEL, AZ
ADATVESZTÉS, A TERMÉK VAGY AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ BERENDEZÉSEK HASZNÁLATI JOGÁNAK
ELVESZTÉSE, A KIESETT IDŐ, ILLETVE A FELHASZNÁLÓ IDEJE, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A SONY
FIGYELMEZTETETT-E AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRE. BÁRMELY ILYEN ESETBEN A SONY ÖN FELÉ
FENNÁLLÓ, JELEN VÉGFELHASZNÁLÓI SZERZŐDÉSBEN SZEREPLŐ FELTÉTELEKBŐL FAKADÓ FELELŐSSÉGE
A SONY SZOFTVERÉRT FIZETETT TÉNYLEGES ÖSSZEG MÉRTÉKÉIG TERJED.
EXPORT
Ha a SONY SZOFTVERT a lakhelyétől eltérő országban használja vagy oda telepíti át, be kell tartania az exporttal, importtal és
vámmal kapcsolatos hatályos törvényeket és szabályokat.
IRÁNYADÓ TÖRVÉNY
Jelen végfelhasználói licencszerződés létrehozása, megvalósítása és alkalmazása a japán törvényeknek megfelelően történt,
a más országok törvényeivel történő esetleges ütközéseket figyelmen kívül hagyva. A végfelhasználói szerződéssel
kapcsolatban felmerülő viták rendezése kizárólag a japán (tokiói) bíróságok hatás- és illetékességi körébe tartozik. Ön és
a SONY kölcsönösen elismerik ezen bíróság hatás- és illetékességi körét. ÖN ÉS A SONY LEMOND ARRÓL A JOGÁRÓL,
HOGY A VÉGFELHASZNÁLÓI SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ PROBLÉMÁKAT ESKÜDTSZÉK
ELŐTT RENDEZZE.
ELVÁLASZTHATÓSÁG
Ha a végfelhasználói licencszerződés bármely részét érvénytelenítik, vagy az nem érvényesíthető, a szerződés többi része
továbbra is érvényben marad.
Ha a végfelhasználói licencszerződéssel, illetve az abban biztosított korlátozott garanciával kapcsolatban bármilyen kérdése
van, kapcsolatba léphet a SONY céggel, ha ír a termék csomagolásában lévő garanciakártyán található címek valamelyikére.
9HU
STR-DN1020
4-273-052-11(1)
D:\DTP\Sony\xxxxxx_STR-DN1020\LSODTP\4273052111(HU)\HU08LIC_STR-DN1020-CEL.fm
masterpage: Bal
Sony Corporation
model name1[STR-DN1020]
[4-273-052-11(1)]
Download PDF

advertising