Sony | STR-DN1020 | Sony STR-DN1020 STR-DN1020 Home cinema AV receiver Használati útmutató

4-282-218-11(1) (HU)
Többcsatornás
AV-rádióerősítő
Kezelési útmutató
STR-DN1020
©2011 Sony Corporation
FIGYELMEZTETÉS
A tűzveszély és az áramütés elkerülése
érdekében ne tegye ki a készüléket
csapadék, nedvesség hatásának.
A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja el
a készülék szellőzőnyílásait újságpapírral, terítővel,
függönnyel stb.
Soha ne állítson égő gyertyát a készülékre.
Egyesült államokbeli vásárlóknak
Tulajdonos feljegyzései
A modell- és sorozatszámok a készülék hátoldalán
találhatók. Írja fel ezeket a számokat az alábbi
helyekre. Hivatkozzon ezekre a Sony kereskedőjénél,
ha a termékkel kapcsolatos panasza van.
Modellszám _______________________________
Sorozatszám ______________________________
A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében óvja
a készüléket a cseppenő és fröccsenő víztől, és soha
ne tegyen folyadékkal teli edényt, például virágvázát
a készülékre.
Ennek a jelzésnek célja a felhasználó
figyelmeztetése szigeteletlen
„veszélyes feszültségre” a termék
borításán belül, amely eléggé
nagy lehet ahhoz, hogy
áramütést okozzon.
A készüléket nem szabad több oldalról zárt térben
elhelyezni és működtetni (pl. könyvszekrényben
vagy beépített fülkében).
Ennek a jelzésnek célja a felhasználó
figyelmeztetése fontos működtetési
és karbantartási (szervizelési)
utasításokra a készülékhez
kapott leírásban.
A készüléket könnyen hozzáférhető konnektorhoz
csatlakoztassa. Amennyiben bármilyen
rendellenességet észlel a készülék működésében,
azonnal húzza ki a konnektorból.
Az elemeket vagy az elemekkel ellátott eszközt
ne helyezze el olyan helyen, ahol sugárzó hőnek,
például napfénynek vagy tűznek van kitéve.
A készülék mindaddig áram alatt van,
amíg a tápkábel csatlakozóját nem húzza
ki a konnektorból még akkor is, ha maga
a készülék kikapcsolt állapotban van.
A fül- és fejhallgatók erős hangnyomása
halláskárosodást okozhat.
Ennek a jelzésnek a célja
a felhasználó figyelmeztetése
a forró felületre, amely a normál
működés közben felmelegedhet,
és megérintés esetén égési
sérülést okozhat.
Ez a berendezés teszteken esett át, és 3 méternél
rövidebb csatlakozókábel használata esetén az
EMC irányelvben megállapított határértékeknek
megfelelőnek bizonyult.
2HU
Fontos biztonsági előírások
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Olvassa el a kezelési útmutatót.
Őrizze meg a kezelési útmutatót.
Vegye figyelembe a figyelmeztetéseket.
Kövesse az utasításokat.
A készüléket ne használja víz közelében.
Csak száraz törlőkendővel tisztítsa.
Ne takarja el semelyik szellőzőnyílást. A gyártói
utasítások szerint telepítse a készüléket.
8) Ne használja fűtőtestek, hősugárzók, sütő
közelében, illetve olyan készülék (például
erősítő) mellett, amely hőt termel.
9) Ne iktassa ki a polarizált vagy földelt hálózati
dugasszal szerelt csatlakozó védelmi szerepét.
A polarizált dugasszal szerelt csatlakozó egyik
csatlakozókése szélesebb, mint a másik. A földelt
dugasszal szerelt csatlakozónak két érintkezőkése
van, valamint egy földelésre szolgáló érintkezője.
A szélesebb harmadik csatlakozókés az ön
biztonságát szolgálja. Ha a dugasz nem
illeszkedik a fali csatlakozóba, akkor vegye fel
a kapcsolatot egy villanyszerelő szakemberrel
az elavult fali csatlakozó cseréje érdekében.
10) Ne engedje, hogy a tápvezetéken járjanak vagy
becsípődjön – legfőképpen a csatlakozóknál,
csatlakozóaljzatoknál és olyan pontokon, ahol
ezek a készülékből kilépnek.
11) Csak a gyártó által javasolt tartozékokat és
kiegészítőket használja.
12) Csak a gyártó által javasolt vagy árusított guruló
állványt, állványt, háromlábú állványt, konzolt,
asztalt használja a készülékhez. A felborulásból
eredő sérülések elkerülése érdekében óvatosan
mozgassa a guruló állvánnyal egybeépített
készüléket.
– a berendezésnek és a vevőkészüléknek különböző
konnektorokhoz való csatlakoztatása;
– segítségkérés a kereskedőtől vagy képzett
rádió- vagy tv-szerelő szakembertől.
FIGYELEM!
Felhívjuk a figyelmét, hogy a készüléknek az ebben
az útmutatóban leírtaktól eltérő módosítása vagy
átalakítása után a készüléket nem szabad tovább
üzemeltetni.
13) Villámlással kísért viharok, illetve hosszú
használati szünet idejére húzza ki a készüléket.
14) Minden javítást bízzon szakemberre. A javítás
akkor szükséges, ha a készülék bármilyen módon
megsérült, például ha megsérült a tápkábel
vagy a dugasz, folyadék került vagy tárgyak
hullottak a készülék belsejébe, ha a készülék
esőnek, párának volt kitéve, nem működik
megfelelően vagy leesett.
A következő FCC nyilatkozat
csak az Egyesült Államokban
való értékesítésre szánt
modellváltozatra érvényes.
Más verziók nem feltétlenül felelnek
meg az FCC műszaki előírásainak.
MEGJEGYZÉS:
Ezt a berendezést a digitális berendezésekre
vonatkozó „Class B” szabvány szerint tesztelték
és megfelelőnek minősítették az FCC szabályok
15. fejezete szerint. Ezek a korlátozások elfogadható
védelmet jelentenek lakóhelyi használat esetén is.
Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát termel,
használ és sugározhat ki, amely a használati
útmutatónak nem megfelelő telepítés esetén
interferenciát okozhat a rádiókommunikációban.
Mindazonáltal nem garantálható, hogy bizonyos
körülmények között nem keletkezik interferencia.
Ha ez a berendezés zavarja a rádió- vagy
televízióvételt (ezt a készülék be- és kikapcsolásával
ellenőrizheti), azt javasoljuk, hogy a felhasználó
az interferenciát a következő módszerek egyikével
vagy ezek együttes használatával kísérelje meg
megszüntetni:
– a vevőantenna irányának vagy elhelyezésének
változtatása;
– a berendezés és a vevőkészülék közti távolság
megnövelése;
Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében
a hangsugárzó-vezetékeket a készülékhez és
a hangsugárzókhoz a következő utasítások
betartásával csatlakoztassa:
1) Húzza ki a tápkábel csatlakozóját
a konnektorból.
2) A hangsugárzó-vezeték szigetelését 10-15 mm
hosszan csupaszítsa le.
3) Csatlakoztassa úgy a hangsugárzó-vezetéket
a készülékhez, hogy nem érinti meg a vezeték
csupasz végét kézzel. Továbbá húzza ki a tápkábel
csatlakozóját a konnektorból, mielőtt
a hangsugárzó-vezetéket kihúzza a készülékből
vagy a hangsugárzóból.
Az európai vásárlók számára
Feleslegessé vált elektromos
és elektronikus készülékek
kiselejtezése (az Európai Unió
tagállamaiban és olyan
európai országokban,
amelyekben szelektív
hulladékgyűjtési
rendszer működik)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán
azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és
elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének
helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, amelyet a hulladékok
nem megfelelő kezelése okozhat. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében is. A termék újrahasznosításával
kapcsolatos további információkért forduljon
a helyi illetékes szervekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol
a terméket megvásárolta.
folytatás
3HU
A kimerült elemek
kiselejtezése (az Európai Unió
tagállamaiban és olyan európai
országokban, amelyekben
szelektív hulladékgyűjtési
rendszer működik)
Ez a jelölés az elemen vagy annak csomagolásán
arra figyelmeztet, hogy az elemet ne kezelje
háztartási hulladékként.
Egyes elemeken ez a jelzés vegyjellel együtt van
feltüntetve. A higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjele
akkor van feltüntetve, ha az elem több mint 0,0005%
higanyt vagy több mint 0,004% ólmot tartalmaz.
A feleslegessé vált elemek helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi egészség
károsodását, amelyet a hulladékok nem megfelelő
kezelése okozhat. Az anyagok újrahasznosítása
segít a természeti erőforrások megőrzésében is.
Olyan termékek esetén, ahol biztonsági,
hatékonysági és adatkezelési okok miatt állandó
kapcsolat szükséges a beépített elemekkel, az elemek
eltávolításához szakember szükséges.
Az elemek szakszerű kezelése érdekében hasznos
élettartamuk végén adja le ezeket a megfelelő
hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen.
Egyéb elemek esetén olvassa el az elemek
biztonságos kicserélésére vonatkozó részt.
Az elemeket adja le a megfelelő gyűjtőhelyen
újrahasznosítás céljából.
A termék vagy az elemek újrahasznosításával
kapcsolatos további információkért forduljon a helyi
illetékesek szervekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol
a terméket megvásárolta.
Megjegyzés a vásárlók számára:
A következő információk csak az EU
irányelveket alkalmazó országokban
eladott készülékekre érvényesek.
Ezt a terméket a Sony Corporation (Tokió,
1-7-1 Konan, Minato-ku, 108-0075 Japan)
gyártotta. A termékbiztonsággal és az
elektromágneses kompatibilitással kapcsolatban
a Sony Deutschland GmbH (Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany) a felhatalmazott
képviselő. Bármilyen szervizeléssel vagy garanciával
kapcsolatos ügyben a különálló szervizelési
vagy jótállási dokumentumokban megadott
címekhez forduljon.
4HU
Az ausztráliai vásárlók számára
Feleslegessé vált elektromos
és elektronikus készülékek
kiselejtezése (az Európai Unió
tagállamaiban és olyan
európai országokban,
amelyekben szelektív
hulladékgyűjtési
rendszer működik)
Néhány szó az útmutatóról
• A jelen használati útmutató a következő készülék
leírását tartalmazza: STR-DN1020. A modellszám
a rádióerősítő előlapjának jobb alsó részén
található. Ebben az útmutatóban az egyesült
államokbeli típust ábrázoltuk, ez eltérhet az ön
modelljétől. A működésbeli különbségeket
a szövegben egyértelműen jelezzük, például:
„Csak az európai modellnél”.
• Az útmutatóban szereplő utasítások a mellékelt
távirányító kezelőszerveire vonatkoznak. Ezek
az utasítások a készülék azonos vagy hasonló
elnevezésű kezelőszerveire is érvényesek.
Szerzői jogok
Ez a készülék a Dolby* Digital és Pro Logic
Surround, illetve a DTS** Digital Surround System
rendszerrel rendelkezik.
* A készülék gyártása a Dolby Laboratories licence
alapján történt. A „Dolby”, a „Pro Logic” és
a dupla „D” szimbólum a Dolby Laboratories
védjegye.
** A készülék gyártása az 5,451,942; 5,956,674;
5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535;
7,212,872; 7,333,929; 7,392,195 és 7,272,567
számú egyesült államokbeli és nemzetközi,
megítélt és függőben lévő szabadalmak licence
alapján történt. A DTS és szimbóluma bejegyzett
védjegy, a DTS-HD, a DTS-HD Master Audio,
valamint a DTS emblémák a DTS, Inc. védjegyei
vagy bejegyzett védjegyei. A termék szoftvert
tartalmaz. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva.
A készülék a High-Definition Multimedia Interface
(HDMI™) technológiát alkalmazza.
A HDMI, a HDMI embléma és a High-Definition
Multimedia Interface kifejezés a HDMI Licensing
LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és más országokban.
A Sirius előfizetések értékesítése külön történik
a Sirius felhasználási feltételeinek megfelelően
(lásd: www.sirius.com). Az előfizetés megvásárlása
előtt mindenképpen olvassa el a szerződést. A Sirius,
az XM és az összes kapcsolódó védjegy és embléma
a Sirius XM Radio Inc. és leányvállalatai védjegye.
Minden jog fenntartva.
A rádióerősítő által használt betűtípust (Shin Go R)
a MORISAWA & COMPANY LTD biztosítja.
A betűtípus és neve a MORISAWA & COMPANY
LTD. tulajdona, illetve védjegye.
Az iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano és
iPod touch az Apple Inc. védjegyei az Egyesült
Államokban és más országokban.
Minden más védjegy és bejegyzett védjegy az
illetékes személyek tulajdona. Ebben a leírásban
nem tüntettük fel a ™ és az ® jeleket.
Ezt a terméket a Microsoft bizonyos szellemi
tulajdonjogai védik. Az ilyen technológiának az
ezen a terméken kívüli használata vagy terjesztése
kizárólag a Microsoftnak vagy annak illetékes
leányvállalatának megfelelő engedélyével lehetséges.
Az MPEG Layer-3 audiokódolási technológiát és
szabadalmait a Fraunhofer IIS és Thomson licence
alapján használjuk.
Az „x.v.Color (x.v.Colour)” és az „x.v.Color
(x.v.Colour)” embléma a Sony Corporation
védjegye.
A „BRAVIA” a Sony Corporation védjegye.
A „PLAYSTATION” a Sony Computer
Entertainment Inc. bejegyzett védjegye.
A „WALKMAN” a Sony Corporation bejegyzett
védjegye.
A „MICROVAULT” a Sony Corporation védjegye.
A VAIO és VAIO Media a Sony Corporation
bejegyzett védjegyei.
A PARTY STREAMING és a PARTY STREAMING
embléma a Sony Corporation védjegye.
A „Made for iPod” és „Made for iPhone” azt jelenti,
hogy egy elektronikus kiegészítőt kifejezetten
az iPod vagy iPhone készülékekhez való
csatlakoztatásra tervezték, és a fejlesztő
tanúsította, hogy megfelel az Apple
teljesítménykövetelményeinek.
Az Apple nem felelős ezen eszköz működéséért
vagy a biztonsági és törvényi előírásoknak való
megfeleléséért. Ne feledje, hogy ennek
a kiegészítőnek és egy iPod vagy iPhone készüléknek
az együttes használata befolyásolhatja a vezeték
nélküli teljesítményt.
A DLNA és DLNA CERTIFIED a Digital Living
Network Alliance védjegyei és/vagy szolgáltatási
védjegyei.
A Wake-on-LAN az International Business
Machines Corporation védjegye az Egyesült
Államokban.
A Microsoft, a Windows, a Windows Vista,
a Windows 7™ és a Windows Media a Microsoft
Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az
Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
5HU
Tartalomjegyzék
Néhány szó az útmutatóról............................... 4
Mellékelt tartozékok.......................................... 8
A részegységek leírása és elhelyezkedése........ 9
Kezdeti lépések ................................................ 18
Csatlakoztatás
1: A hangsugárzók elhelyezése....................... 19
2: A hangsugárzók csatlakoztatása ................ 21
3: A tv-készülék csatlakoztatása..................... 23
4a: A videokészülék csatlakoztatása.............. 25
4b: Audiokészülékek csatlakoztatása ............ 32
5: Az antennák csatlakoztatása ...................... 33
6: Csatlakoztatás a hálózathoz ....................... 33
7: A tápkábel csatlakoztatása.......................... 36
A rádióerősítő előkészítése
A rádióerősítő alaphelyzetbe állítása ............ 36
A hangsugárzók beállítása.............................. 37
Az AUTO CALIBRATION használata ......... 39
A rádióerősítő hálózati beállításainak
megadása..................................................... 44
Útmutató a menü külső képernyőn
való használatához ..................................... 45
Alapműveletek
Bemeneti forrás lejátszása .............................. 47
Lejátszás iPhone/iPod készülékről ................ 50
Lejátszás USB-eszközről ................................. 53
Felvétel a rádióerősítővel ................................ 55
6HU
A rádió használata
FM/AM rádióadók hallgatása ........................56
FM/AM rádióállomások tárolása
(Preset Tuning) ...........................................58
RDS-adások vétele ...........................................59
(Csak európai és ausztráliai modellek)
Műholdas rádióadók hallgatása .....................59
(Csak egyesült államokbeli és
kanadai modellek)
Műholdasrádió-vevőegység
csatlakoztatása ............................................60
Felkészülés a műholdas rádióadások
hallgatására..................................................60
A műholdas rádió egy csatornájának
kiválasztása..................................................61
A műholdas rádió csatornáinak tárolása ......62
Megadott csatornák elérésének
korlátozása (Parental Lock).......................63
Térhangzás
A hangzáskép kiválasztása ..............................66
A SOUND OPTIMIZER használata .............70
A hangzásképek visszaállítása az
eredeti állapotba .........................................70
A hálózati funkciók használata
A rádióerősítő hálózati funkciói ....................71
A kiszolgáló beállítása .....................................71
A kiszolgálón tárolt hanganyagok
lejátszása ......................................................75
Zenei szolgáltatások hallgatása ......................77
A PARTY STREAMING funkció
használata ....................................................79
A szoftver frissítése..........................................81
A kívánt elem megkeresése egy
szó segítségével ...........................................84
A „BRAVIA” Sync funkció
Beállítások módosítása
Mire használható a „BRAVIA” Sync
funkció?....................................................... 85
Előkészületek a „BRAVIA Sync” funkció
használatára ................................................ 85
Külső készülékek jelének lejátszása
egygombos művelettel
(Egygombos lejátszás) ............................... 86
A tv-műsor hangjának lejátszása
a rádióerősítőhöz csatlakoztatott
hangsugárzókkal
(Összehangolt hangvezérlés).................... 87
A rádióerősítő kikapcsolása
a tv-készülékkel
(Összehangolt kikapcsolás) ...................... 87
Filmnézés a megfelelő hangzással
(Színház mód / Színház mód
szinkronizálása) ......................................... 88
Optimális hangzáskép használata
egy kijelölt jelenethez
(Jelenetválasztás)........................................ 88
A Settings menü használata ........................... 95
Speaker Settings menü.................................... 96
Surround Settings menü ................................. 99
EQ Settings menü ............................................ 99
Audio Settings menü.....................................100
Video Settings menü .....................................101
HDMI Settings menü....................................102
Network Settings menü ................................103
System Settings menü ...................................106
Használat tv csatlakoztatása nélkül .............107
Haladó műveletek
A távirányító használata
A távirányító programozása .........................113
A távirányító visszaállítása ...........................117
További információk
Óvintézkedések..............................................118
Hibaelhárítás ..................................................119
Műszaki adatok..............................................130
Tárgymutató ...................................................133
Az Automatikus hangerő funkció
használata ................................................... 89
Váltás a digitális és analóg hang között
(INPUT MODE)........................................ 89
A hang/képek továbbítása más
bemenetről (Input Assign) ....................... 90
Dupla erősítős csatlakozás használata .......... 92
Többzónás szolgáltatások használata............ 92
7HU
Mellékelt tartozékok
•
•
•
•
Kezelési útmutató (ez a füzet)
Útmutató a gyors beállításhoz
GUI menülista
FM huzalantenna (1 db)
Elemek behelyezése a távirányítóba
Helyezzen be két R6 (AA méretű) elemet
(tartozék) úgy, hogy a 3 és # végeik feleljenek
meg a távirányító elemtartó rekeszének
belsejében látható ábrának.
• AM keretantenna (1 db)
• Távirányító (1 db)
– RM-AAP063 (csak egyesült államokbeli
és kanadai modellek)
– RM-AAP064 (egyéb modellek)
• R6 (AA méretű) elemek (2 db)
• Mérőmikrofon (ECM-AC2) (1 db)
8HU
Megjegyzések
• Ne hagyja a távirányítót szélsőségesen forró
vagy nedves helyen.
• Ne használjon új és régi elemet együtt.
• Ne használjon mangánelemeket más típusú
elemekkel együtt.
• Ne tegye ki a távirányító érzékelőjét közvetlen
napfénynek vagy világítóberendezéseknek.
Ez meghibásodáshoz vezethet.
• Ha hosszabb ideig nem használja a távirányítót,
vegye ki az elemeket az elemek szivárgása
és korróziója miatti esetleges károsodás
megelőzése érdekében.
• Az elemek cseréjekor vagy eltávolításakor
a beprogramozott kódok törlődhetnek. Ebben
az esetben programozza újra a távirányítót
(113. oldal).
• Ha a rádióerősítő nem reagál a távirányítóra,
cserélje ki az összes elemet újakra.
A részegységek leírása és elhelyezkedése
Előlap
1
w; ql
2
3 4
5
qk
6
qj
7
qh qg
8
9
qf qd qs
q;
qa
A ?/1 (be/készenlét) (36., 58., 70. oldal)
N AUTO CAL MIC aljzat (40. oldal)
B TONE, TONE MODE
Nyomja meg ismételten a TONE MODE
gombot a BASS vagy TREBLE kiválasztásához,
majd fordítsa el a TONE gombot a szint
módosításához.
O DISPLAY (112. oldal)
C SOUND OPTIMIZER (70. oldal)
Q 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE
(HD-D.C.S.), MUSIC (66., 68. oldal)
D AUTO VOL (89. oldal)
E MULTI CHANNEL DECODING jelző
Többcsatornás audiojel dekódolása esetén
gyullad ki (121. oldal).
F Kijelzőpanel (10. oldal)
G Távirányító-érzékelő
A távirányító jeleinek érzékelése.
P DIMMER
A kijelzőpanel fényerejének módosítása
3 szinten.
R TUNING MODE, MEMORY/ENTER, TUNING
Nyomja meg a tuner (FM/AM) és a műholdas
rádió (SIRIUS) működtetéséhez (csak egyesült
államokbeli és kanadai modellek). A TUNING
forgatásával állomásokat kereshet.
S SPEAKERS (38. oldal)
T PHONES aljzat (119. oldal)
H INPUT SELECTOR (48., 55., 89. oldal)
I INPUT MODE (89. oldal)
J MASTER VOLUME (48. oldal)
K VIDEO 2 IN aljzatok (30. oldal)
L iPhone/iPod csatlakozók (29. oldal)
Az
(USB) port és a videoaljzat
csatlakoztatása az iPhone/iPod kimeneti
audio/video aljzataihoz.
M
(USB) port (32. oldal)
9HU
A kijelzőpanelen megjelenő információk
1
2
LH SW RH
L
C
R
SL
S
SR
3
4
5
6 7 8
USB
ANALOG HDMI COAX OPT
ARC
D + EX True HD
PL II x z D.L.L.
EQ RDS CAT MEM DTS - HD MSTR HI RES LBR
LFE
A.P.M. D.RANGE SIRIUS ST
DTS - ES 96 24 LPCM SLEEP
9
PARTY ZONE 2
BI - AMP SP A B
SB L SB SB R
wa
w; ql qk
qj qh qg
A SW
Akkor világít, amikor a SUBWOOFER aljzatból
audiojel megy ki.
B USB
Akkor világít, amikor iPhone/iPod vagy
USB-eszköz van csatlakoztatva.
C D.L.L.
Akkor világít, ha a D.L.L. (Digital Legato Linear)
funkció aktiválva van.
D Bemenetjelző
Az aktuális bemeneti jel típusát jelzi.
ANALOG
– Nem érkezik digitális jel.
– Az INPUT MODE beállítása „ANALOG”.
– Az „A. DIRECT” ki van választva.
HDMI
A rádióerősítő felismeri a HDMI IN aljzaton
keresztül csatlakoztatott készüléket.
COAX
A digitális jel a COAXIAL aljzaton keresztül
érkezik (89. oldal).
OPT
A digitális jel az OPTICAL aljzaton keresztül
érkezik (89. oldal).
ARC
A tv-bemenet van kiválasztva, és az Audio
Return Channel (ARC) jelei felismerhetők.
E Dolby Digital Surround jelző*
A vonatkozó jelző akkor gyullad ki, amikor
a rádióerősítő a megfelelő Dolby Digital
formátumú jeleket dekódolja.
D
D EX
D+
TrueHD
Dolby Digital
Dolby Digital Surround EX
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
F NEO:6
Akkor gyullad ki, amikor a DTS Neo:6 Cinema/
Music dekódoló aktiválva van (67. oldal).
10HU
qf
qd
qs
qa
0
G DTS-HD jelző*
A vonatkozó jelző akkor gyullad ki, amikor
a rádióerősítő a megfelelő DTS-HD formátumú
jeleket dekódolja.
DTS-HD MSTR
DTS-HD HI RES
DTS-HD LBR
DTS-HD Master Audio
DTS-HD High Resolution
Audio
DTS-HD Low Bit Rate
Audio
H PARTY
Akkor világít, ha a PARTY STREAMING
funkció aktív (79. oldal).
I ZONE 2
Akkor gyullad ki, ha a 2. zónában való működés
engedélyezve van.
J SP A/SP B/SP A B (38. oldal)
K BI-AMP
Akkor gyullad ki, amikor a térhatású hátsó
hangsugárzók „BI-AMP” módban vannak
(92. oldal).
L SLEEP
Akkor gyullad ki, amikor az elalvási időzítő
aktiválva van.
M LPCM
Akkor gyullad ki, amikor a rádióerősítő lineáris
PCM jeleket dekódol.
N DTS(-ES) jelző*
A vonatkozó jelző akkor gyullad ki, amikor
a rádióerősítő a megfelelő DTS formátumú
jeleket dekódolja.
DTS
DTS-ES
DTS 96/24
DTS
DTS-ES
DTS 96 kHz/24 bit
O Hangolási jelzők
Akkor gyullad ki, ha a rádióerősítő
egy rádióállomásra vagy műholdas
rádióállomásra hangol.
RDS (csak európai és ausztráliai modellek)
RDS szolgáltatásokat nyújtó állomásra
van hangolva.
CAT (csak egyesült államokbeli és kanadai
modellek)
Műholdas rádió használata közben
a kategóriamód van kiválasztva.
MEM
A memóriafunkció, például a tárolt memória
(58. oldal) stb. aktiválva van.
SIRIUS (csak egyesült államokbeli és
kanadai modellek)
A SiriusConnect Home tuner csatlakoztatva van,
és az „SR” van kiválasztva.
ST
Sztereó rádióállomás
P EQ
A hangszínszabályzó aktiválásakor gyullad ki.
Q D.RANGE
Akkor világít, amikor a dinamikaszűkítő funkció
aktív (98. oldal).
R A.P.M.
Akkor világít, ha az A.P.M. (automatikus
fázisillesztés) funkció aktív.
Az A.P.M. (automatikus fázisillesztés) funkció
csak a DCAC (Digital Cinema Auto Calibration)
funkcióban állítható be (39. oldal).
S Dolby Pro Logic jelző
A megfelelő jelzés akkor világít, amikor
a rádióerősítő Dolby Pro Logic jelfeldolgozást
végez. Ez a mátrix térhangzást nyújtó dekódoló
technológia képes kiemelni a bemeneti jeleket.
PL
PL II
PL IIx
PL IIz
U Hangcsatornák jelzői
Az éppen lejátszott hangcsatorna betűjelzése
(L, C, R stb.) világít. A betűk körüli világító
négyzetek azt jelölik, hogyan keveri le
a rádióerősítő a műsorforrás hangját
(a hangsugárzó beállításától függően).
LH
RH
L
R
C
SL
SR
S
SBL
SBR
SB
Bal első magas
Jobb első magas
Bal első
Jobb első
Középső (mono)
Bal térhatású
Jobb térhatású
Térhatású (mono, vagy
a Pro Logic jelfeldolgozásból
nyert térhatású)
Bal hátsó térhatású
Jobb hátsó térhatású
Hátsó térhatású
(a 6.1 csatornadekódolásból
nyert térhatású)
Példa:
Hangsugárzó-elrendezés: 3/0.1
Felvételi formátum: 3/2.1
Hangzáskép: A.F.D. AUTO
* Dolby Digital vagy DTS formátumban
felvett lemez lejátszásakor ellenőrizze, hogy
végrehajtotta-e a digitális csatlakoztatást, és az
INPUT MODE gombbal nem az „ANALOG”
funkciót (89. oldal) választotta-e ki, vagy
nincs-e az „A. DIRECT” kiválasztva.
Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic IIx
Dolby Pro Logic IIz
Megjegyzés
A hangsugárzók elrendezésének beállításától
függően előfordulhat, hogy ezek a jelzők nem
világítanak.
T
Akkor világít, ha a lejátszott lemez mélyhanginformációkat is tartalmaz, és a készülék éppen
a mélyhangcsatorna jelét dekódolja.
11HU
Hátoldal
1
8
6
2
7
1 3 4 2
6
A DIGITAL INPUT/OUTPUT rész
5
E SPEAKERS rész (21. oldal)
HDMI IN/OUT* aljzatok (23., 27.,
28., 29., 30. oldal)
OPTICAL IN aljzatok (23., 27.,
28. oldal)
COAXIAL IN aljzat (27. oldal)
B ANTENNA rész
FM ANTENNA aljzat (33. oldal)
AM ANTENNA csatlakozók
(33. oldal)
SIRIUS aljzat (csak egyesült
államokbeli és kanadai modellek)
(60. oldal)
C NETWORK rész
LAN port (35. oldal)
D Vezérlőaljzatok Sony készülékhez
és más külső készülékhez
IR REMOTE IN/OUT aljzatok
(93. oldal)
12HU
F AUDIO INPUT/OUTPUT rész
Fehér (L)
Piros (R)
Fekete
AUDIO IN/OUT aljzatok
(23., 32. oldal)
AUDIO OUT aljzatok
(21. oldal)
G VIDEO/AUDIO INPUT/OUTPUT rész
(23., 27., 28., 30. oldal)
Fehér (L)
AUDIO IN/OUT aljzatok
Piros (R)
Sárga
VIDEO IN/OUT* aljzatok
AUDIO OUT aljzatok
VIDEO OUT aljzat (93. oldal)
Távirányító
A mellékelt távirányítóval a rádióerősítőt
és más készülékeket is működtethet.
A távirányító előzetesen be van programozva
Sony audio- és videokészülékek
működtetésére. A távirányító
beprogramozható nem Sony készülékek
működtetésére is. Részletekért lásd:
„A távirányító programozása” (113. oldal).
• RM-AAP063 (csak egyesült államokbeli
és kanadai modellek)
• RM-AAP064 (más modellek)
wg
wf
wd
ws
1
2
3
H COMPONENT VIDEO INPUT/OUTPUT
rész (23., 27., 28. oldal)
4
Zöld
(Y)
Kék
(PB)
Y, PB, PR IN/OUT* aljzatok
Piros
(PR)
* A kijelölt bemeneti képet a HDMI TV OUT
vagy MONITOR OUT aljzat tv-készülékhez
csatlakoztatása után jelenítheti meg (23. oldal).
wa
w;
ql
5
6
7
qk
qj
8
9
0
qh
qg
qf
qa
qd
qs
folytatás
13HU
A ?/1 (be/készenlét)
A rádióerősítő bekapcsolása vagy készenléti
állapotba helyezése.
A ZONE (C) megnyomásával a távirányítót
2-es zóna módba kapcsolhatja, ekkor be- vagy
kikapcsolhatja a 2-es zóna áramellátását
a ?/1 használatával.
Energiatakarékos készenléti állapot
Ha a „Ctrl for HDMI” beállítása „OFF”
(85. oldal).
B AV ?/11) (be/készenlét)
Azon audio- vagy videokészülék be- vagy
kikapcsolása, amelynek működtetésére
a távirányító be van programozva.
A tv be- vagy kikapcsolásához nyomja meg
a TV (W), majd az AV ?/1 gombot.
Az ?/1 (A) ezzel egyidejű megnyomása
kikapcsolja a rádióerősítőt és minden más
berendezést, beleértve a 2-es zónában
(SYSTEM STANDBY) lévő erősítőt is.
Megjegyzés
Az AV ?/1 funkciója minden alkalommal
automatikusan megváltozik a bemenetválasztó
gombok (D) megnyomásakor.
-/--1)
Nyomja meg a SHIFT (V), majd a -/-- gombot
a csatornabeviteli mód (egy vagy két számjegyű)
kiválasztásához.
Nyomja meg a TV (W) gombot, majd
a -/-- gombot a tv-csatornabeviteli mód
kiválasztásához.
>101)
Nyomja meg a SHIFT (V) gombot, majd
a >10 gombot a 10 fölötti sávszámok
kiválasztásához.
ENT/MEM1)
Nyomja meg a SHIFT (V) gombot, majd az
ENT/MEM gombot
– érték beviteléhez csatorna, lemez vagy sáv
számgombokkal való kiválasztása után.
– állomás tárolásához hangolási művelet során.
CLEAR1)
Nyomja meg a SHIFT (V) gombot, majd
a CLEAR gombot:
– betű törléséhez hálózati funkciók használata
esetén;
– tévedésből megnyomott szám-/szöveggomb
törléséhez.
/1) (Szöveg)
C ZONE (94. oldal)
2)
D Bemenetválasztó gombok
A használni kívánt készülék kiválasztása.
Ha bármelyik választógombot megnyomja,
a rádióerősítő bekapcsol. Ezek a gombok
Sony készülékeket vezérelnek. A távirányító
beprogramozható nem Sony készülékek
működtetésére is a következő részben leírtak
szerint: „A távirányító programozása”,
113. oldal.
Szám-/szöveggombok1)2)
Nyomja meg a SHIFT (V) gombot, majd
a szám-/szöveggombokat
– állomások tárolásához/tárolt állomások
előhívásához (58. oldal);
– sávszámok kiválasztásához: nyomja meg
a 0/10 gombot a 10. sáv kiválasztásához;
– csatornaszámok kiválasztásához;
– a betűk (ABC, EFG stb.), írásjelek (!, ? stb.)
és egyéb szimbólumok (#, % stb.)
kiválasztásához karakterek beírásakor
a hálózati funkciók használata esetén.
Nyomja meg a TV (W) gombot, majd
a számgombokat a tv-csatornák
kiválasztásához.
Nyomja meg a TV (W), majd a / gombot
a szöveges információk megjelenítéséhez.
CHARACTER
Nyomja meg a SHIFT (V) gombot, majd
a CHARACTER gomb megnyomásával
válassza ki a hálózati funkciókhoz használt
karaktert.
A CHARACTER minden megnyomásakor
a karaktertípus sorban a következőképpen
módosul:
„abc” (kisbetűk) t „ABC” (nagybetűk) t
„123” (számok)
ALPHABET SEARCH
Nyomja meg a SHIFT (V) gombot, majd az
ALPHABET SEARCH gomb megnyomásával
keresse meg a kívánt elemet egy keresőszó
segítségével (84. oldal).
E SOUND FIELD +/–
Hangzáskép kiválasztásához (66. oldal).
F Színes gombok1)
A kezelési útmutató megjelenítése
a tv-képernyőn, amikor a színes gombok
használhatók. A kiválasztott funkció
végrehajtásához kövesse a képernyőn
megjelenő útmutatót.
G GUI MODE
Megjeleníti a GUI menüt a tv-képernyőn.
14HU
H TOOLS/OPTIONS1)
Elemek megjelenítése és kiválasztása
a beállítómenükből.
Nyomja meg a TV (W), majd a TOOLS/
OPTIONS gombot a tv funkció opcióinak
megjelenítéséhez.
I MENU, HOME1)
Az audio- és videokészülék működtetésére
szolgáló menü megjelenítése.
Nyomja meg a TV (W), majd a HOME
gombot a Sony tv menüinek megjelenítéséhez.
J ./>1), m/M1), N1)2), X1), x1)
Átugrás, vissza/előre, lejátszás, szünet,
művelet leállítása.
/ < 1)
Nyomja meg:
– az előző jelenet újrajátszásához vagy
a jelenlegi jelenet gyors előretekeréséhez.
– az előző vagy következő albumra ugráshoz
iPhone/iPod használatakor.
<
REPEAT1)
Nyomja meg a SHIFT (V), majd a REPEAT
gombot egy sáv vagy mappa ismételt
lejátszásához.
SHUFFLE1)
Nyomja meg a SHIFT (V), majd a SHUFFLE
gombot egy sáv vagy mappa véletlen sorrendű
lejátszásához.
FOLDER +/–1)
Mappa kiválasztása.
TUNING +/–1)
Állomás kereséséhez.
PARTY
Nyomja le a SHIFT (V) gombot, majd nyomja
le a PARTY gombot a PARTY STREAMING
funkció működtetéséhez.
Nyomja le hosszan a gombot egy PARTY
elindításához vagy bezárásához (80. oldal).
D.TUNING
Belépés a közvetlen hangolás módba.
K TV CH +/–1)2) vagy PROG +/–1)2)
Nyomja meg a TV (W) gombot, majd
a TV CH +/– vagy a PROG +/– gombot
a tárolt tv-csatornák előhívásához.
1)2)
PRESET +/–
Tárolt állomások vagy csatornák kiválasztása.
c2)/C
L F1/F21)
Nyomja meg a BD/DVD (D) gombot, majd
az F1/F2 gombot a készülék kiválasztásához.
• DVD/HDD COMBO
F1: HDD
F2: DVD lemez, Blu-ray lemez
• DVD/VCR COMBO
F1: DVD lemez, Blu-ray lemez
F2: Videomagnó
AUTO VOL
Nyomja meg az AMP (X) gombot, majd
aktiválja az automatikus hangerő funkciót
az AUTO VOL megnyomásával (89. oldal).
SLEEP
Nyomja meg az AMP (X), majd a SLEEP
gombot a rádióerősítő megadott idő utáni
automatikus kikapcsolásra való beállításához.
A SLEEP minden megnyomásakor
a kijelzőpanel szabályos ciklusban
a következőképpen módosul:
0:30:00 t 1:00:00 t 1:30:00 t
2:00:00 t OFF
Hasznos tanácsok
• A rádióerősítő kikapcsolásáig hátralévő idő
megjelenítéséhez nyomja meg a SLEEP
gombot. A hátralévő idő megjelenik
a kijelzőpanelen.
• A kikapcsolásidőzítő funkció kikapcsol
az alábbi esetekben:
– A SLEEP ismételt megnyomása;
– A rádióerősítő szoftverének frissítése;
M BD/DVD TOP MENU1), MENU1)
Megjeleníti a menüt vagy a súgót a tvképernyőn. Ezután használja a V/v/B/b (R)
és
(R) gombokat a menüműveletek
végrehajtására.
1) (Bemenetválasztás)
TV INPUT1) vagy
Nyomja meg a TV (W), majd a TV INPUT vagy
gombot a bemeneti jel (tv-bemenet vagy
videobemenet) kiválasztásához.
1) (Teletext oldaltartás)
Nyomja meg a TV (W), majd a
/ gombot az
aktuális oldal kimerevítéséhez teletext módban.
1) (Szélesvásznú mód)
WIDE1) vagy
Nyomja meg a TV (W) gombot, majd WIDE
vagy a
gombot ismételten a szélesvásznú
mód kiválasztásához.
Nyomja meg a TV (W), majd a c/C gombot
a következő vagy előző oldal kiválasztásához
teletext módban.
folytatás
15HU
1)
N MUTING1) vagy
A hang ideiglenes kikapcsolása. Nyomja meg
újra a gombot a hang visszaállításához.
Nyomja meg a TV (W), majd a MUTING vagy
gombot a tv némítási funkciójának
aktiválásához.
1) vagy
+/–1)
O TV VOL +/–
Nyomja meg a TV (W) gombot, majd
a TV VOL +/– vagy
+/– gombot
a tv hangerejének módosításához.
+/–1)
MASTER VOL +/–1) vagy
Minden hangsugárzó hangerejének
egyidejű módosítása.
P DISC SKIP/iPhone CTRL1)
Nyomja meg:
– a lemez átugrásához lemezváltós lemezjátszó
használatakor;
– az iPhone/iPod-vezérlési módba való
belépéshez iPhone/iPod használatakor.
Q RETURN/EXIT O1)
Visszatér az előző menübe, vagy kilép
a menüből, mialatt a menü vagy a súgó
a tv-képernyőn látható.
Nyomja meg a TV (W), majd a RETURN/EXIT
O gombot a Sony tv előző menüjébe való
visszatéréshez.
R
1)
1)
, V/v/B/b
Nyomja meg a V/v/B/b gombot a menüelemek
kiválasztásához, majd nyomja meg a
gombot
a választás beviteléhez/megerősítéséhez.
1)
1)
S GUIDE vagy
Nyomja meg a TV (W), majd a GUIDE vagy
gombot az elektronikus műsorújság
megjelenítéséhez.
T AUTO CAL
Nyomja meg a SHIFT (V) gombot, majd az
AUTO CAL gombot az automatikus kalibráció
elvégzéséhez.
Megjegyzés
Ez a gomb nem érhető el, amikor a rádióerősítő
„GUI MODE”-ban van.
DISPLAY1)
Információk megjelenítése a kijelzőpanelen.
(Csak RM-AAP063) Nyomja meg a TV (W),
majd a DISPLAY gombot a tv információinak
megjelenítéséhez.
,
(Információ, szövegfelfedés)
Nyomja meg a TV (W), majd a
gombot
olyan információk megjelenítéséhez, mint
például a csatornaszám és képernyőmód.
Nyomja meg a TV (W), majd a
gombot
rejtett információk (például válasz egy
kvízkérdésre) megjelenítéséhez teletext
módban.
U SOUND OPTIMIZER
Aktiválja a hangoptimalizáló funkciót
(70. oldal).
V SHIFT
Módosítja a távirányító gombfunkcióit,
és aktiválja a rózsaszín gombokat.
W TV
Módosítja a távirányító gombfunkcióit,
és aktiválja a sárga gombokat.
X AMP
Aktiválja a rádióerősítő működését a fő zónában
(107. oldal).
Y RM SET UP
A távirányító programozása (113. oldal)
1) Az egyes készülékek vezérlésére használható
gombokkal kapcsolatos információkért lásd:
17. oldal, táblázat.
2) Az 5/JKL/VIDEO 2, N/PARTY és a TV CH +/
PROG +/PRESET +/c gombon tapintópontok
találhatók. A tapintópont viszonyítási pontként
használható a rádióerősítő használata közben.
Megjegyzések
• A fenti magyarázatok csupán példák.
• A csatlakoztatott készülék típusától függően az
ebben a szakaszban ismertetett néhány funkció
esetleg nem működik a mellékelt távirányítóval.
16HU
Más Sony készülékek vezérlése
Blu-ray HDD-s PSX Video CD- Digitális DSSa) Digitális Kazettás DAT CD-lejátszó, iPhone/
TV Video- DVDCATV
lejátszó,
magnó lejátszó, lemez- felvevő
műhold-/ magnó rögzítő MD-rögzítő iPod,
LD-lejátszó egységa)
USBkombinált játszó
földi vevőb) A/B
eszköz
DVDlejátszó/
videomagnó
Név
B AV ?/1
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
D Számgombok
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
-/--, >10
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
ENT/MEM
z
z
z
z
z
z
zd)
z
z
z
z
z
z
zf)
zc)
z
CLEAR
(Szöveg)
F Színes gombok
z
z
z
H TOOLS/OPTIONS z
I MENU, HOME
J ./>
/ <,
FOLDER +/–
<
z
z
z
z
z
REPEAT
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zf)
z
zc)
z
z
z
z
ze)
ze)
z
z
SHUFFLE
m/TUNING –,
M/TUNING +
z
z
z
z
z
z
z
z
L F1/F2
z
z
M BD/DVD TOP
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zc)
z
z
z
z
z
z
N, X, x
K PRESET +/–,
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zd)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zg)
z
z
z
z
z
zh)
z
TV CH +/–,
PROG +/–
z
MENU, BD/DVD
MENU
z
TV INPUT,
(bemenetválasztás),
(Teletext oldaltartás),
WIDE,
(Szélesvásznú mód)
N MUTING,
z
O MASTER
z
VOL +/–,
TV VOL +/–,
+/–
P DISC SKIP/
zf)
iPhone CTRL
Q RETURN/
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
EXIT O
R V/v/B/b,
z
S GUIDE,
z
T DISPLAY
z
z
z
a)
Csak egyesült államokbeli és kanadai modellek.
b) Más modellek.
c)
Csak DVD-lejátszó.
d)
Csak LD-lejátszó.
z
z
z
z
z
z
e)
Csak B kazettás magnó.
f) Csak Video CD-lejátszó.
g)
Csak m/M.
h)
Csak iPhone/iPod.
17HU
Kezdeti lépések
A rádióerősítőhöz csatlakoztatott audio-/videokészülék használatát az alábbi egyszerű lépéseket
követve kezdheti meg.
A hangsugárzók elhelyezése és
csatlakoztatása (19., 21. oldal)
A készülékének megfelelő csatlakozás
ellenőrzése
A tv- és videokészülék
csatlakoztatása (23., 25. oldal)
A képminőség a csatlakozóaljzattól függ. Lásd az
alábbi ábrát. Válassza ki a csatlakozást a készülék
aljzatainak megfelelően.
Videokészülékét a HDMI-kapcsolat használatával
javasoljuk csatlakoztatni, ha az rendelkezik
HDMI-aljzattal.
HDMI
Többcsatornás digitális hang visszaadásához ellenőrizze
a csatlakoztatott készülék hangkimeneti beállítását.
Blu-ray lejátszó esetén ellenőrizze, hogy az
„Audio (HDMI)”, „Dolby Digital (Coaxial/Optical)”
és „DTS (Coaxial/Optical)” beállításai sorra „Auto”,
„Dolby Digital” és „DTS” (2010. szeptemberi
állapot szerint).
PlayStation 3 esetén ellenőrizze, hogy a „BD/DVD
Audio Output Format (HDMI)” beállítása „Bitstream”
(a rendszerszoftver 3.5-ös verziójával).
Részletekért nézze meg a csatlakoztatott készülékhez
kapott használati utasítást.
A rádióerősítő előkészítése
COMPONENT VIDEO
Y
A hangkimeneti beállítások megadása
a csatlakoztatott készüléken
VIDEO
Lásd: „7: A tápkábel csatlakoztatása” (36. oldal) és
„A rádióerősítő alaphelyzetbe állítása” (36. oldal).
PB/CB
PR/CR
Digitális
Analóg
Magas minőségű kép
Az audiokészülék csatlakoztatása
(32. oldal)
18HU
A hangsugárzók beállítása
Válassza ki a hangsugárzó-elrendezést (37. oldal), majd
végezze el az automatikus kalibrálást (39. oldal).
Megjegyzés
A hangsugárzó csatlakoztatását a „Test Tone” (98. oldal)
használatával ellenőrizheti. Ha a hang nem hallatszik
megfelelően, akkor ellenőrizze a hangsugárzó
csatlakoztatását, és végezze el újra a fent leírt
beállításokat.
Csatlakoztatás
Csatlakoztatás
1: A hangsugárzók elhelyezése
Ez a rádióerősítő lehetővé teszi 7.2 csatornás
rendszer (7 hangsugárzó és 2 mélysugárzó)
használatát.
A hangsugárzórendszer
elrendezésének példája
5.1 csatornás
hangsugárzórendszer
A moziszerű többcsatornás térhatású hang
optimális kihasználásához öt hangsugárzóra
(két első hangsugárzóra, egy középső
hangsugárzóra és két térhatású
hangsugárzóra) és egy mélysugárzóra
van szükség.
7.1 csatornás
hangsugárzórendszer térhatású
hátsó hangsugárzókkal
A DVD vagy Blu-ray lemezre szoftveresen
rögzített hang magas minőségű
reprodukcióját 6.1 vagy 7.1 csatornás
formátumban is megszólaltathatja további egy
térhatású hátsó hangsugárzó (6.1 csatorna)
vagy két térhatású hátsó hangsugárzó
(7.1 csatorna) csatlakoztatásával.
AElső hangsugárzó (bal)
BElső hangsugárzó (jobb)
CKözépső hangsugárzó
DTérhatású hangsugárzó (bal)
ETérhatású hangsugárzó (jobb)
FTérhatású hátsó hangsugárzó (bal)*
GTérhatású hátsó hangsugárzó (jobb)*
HElső magas hangsugárzó (bal)*
IElső magas hangsugárzó (jobb)*
JMélysugárzó
7.1 csatornás
hangsugárzórendszer első
magas hangsugárzókkal
A függőleges hangeffektusokat két további első
magas hangsugárzó PLIIz módban történő
csatlakoztatásával szólaltathatja meg
(67. oldal).
* Nem használhatja egyszerre a térhatású hátsó
hangsugárzókat és az első magas hangsugárzókat.
folytatás
19HU
Hasznos tanácsok
• 7.1 csatornás hangsugárzórendszer két hátsó
hangsugárzóval történő használatakor az A
szögek mindegyikének azonosnak kell lennie.
• 7.1 csatornás hangsugárzórendszer két első
magas hangsugárzóval történő használatakor
az első magas hangsugárzókat helyezze:
– 22° és 45° közötti szögbe;
– legalább 1 méterrel közvetlenül az első
hangsugárzók fölé.
• 6.1 csatornás hangsugárzórendszer
csatlakoztatásakor helyezze a térhatású hátsó
hangsugárzót a hallgatási pozíció mögé.
• Mivel a mélysugárzó nem irányérzékeny hangokat
sugároz, tetszőleges helyen helyezheti el.
20HU
2: A hangsugárzók csatlakoztatása
2
Térhatású hangsugárzó
Jobb
10 mm
(13/32")
Bal
4
3
B
A
Csatlakoztatás
Középső hangsugárzó
1
A
B
Jobb
Mélysugárzó*
B
B
Bal
Térhatású hátsó/Első magas/
Dupla erősítő/Első B
hangsugárzó**
Jobb
Bal
Első A hangsugárzó
A Mono audiokábel (külön megvásárolható)
B Hangsugárzó-kábel (külön megvásárolható)
folytatás
21HU
* Ha a csatlakoztatott mélysugárzó automatikus
kikapcsolási funkcióval is rendelkezik,
filmnézés közben kapcsolja ki ezt a funkciót.
Ha bekapcsolva hagyja, az automatikus
kikapcsolási funkció a bemenőjel hangerőszintje
alapján készenléti állapotba kapcsolja
a mélysugárzót, ezért az nem fog működni,
amikor szükség lenne rá.
** Megjegyzések a SPEAKERS SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B
csatlakozókkal kapcsolatban.
– Ha csak egy térhatású hátsó hangsugárzót
csatlakoztat, akkor a csatlakozó L (bal)
oldalához csatlakoztassa.
– Ha egy további első hangsugárzórendszere
is van, akkor ezekhez a csatlakozókhoz
csatlakoztassa.
Az „SB Assign” beállítást állítsa „Speaker B”
értékre a Speaker Settings menüben (37. oldal).
A rádióerősítő SPEAKERS gombjával
kiválaszthatja a kívánt első
hangsugárzórendszert (38. oldal).
– Az első hangsugárzókat ezekhez
a csatlakozókhoz dupla erősítős csatlakozás
használatával csatlakoztathatja (22. oldal).
Az „SB Assign” beállítást állítsa „BI-AMP”
értékre a Speaker Settings menüben (37. oldal).
Dupla erősítős csatlakozás
Ha nem használ térhatású hátsó
hangsugárzókat és első magas
hangsugárzókat, akkor az első hangsugárzókat
csatlakoztathatja a SPEAKERS SURROUND
BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B
csatlakozókhoz egy dupla erősítős csatlakozás
használatával.
Első hangsugárzó
(jobb)
Első hangsugárzó
(bal)
Hi
Hi
Lo
Lo
Megjegyzések
• A kábelek csatlakoztatása előtt ellenőrizze,
hogy kihúzta a tápkábel csatlakozóját.
• A tápkábel csatlakoztatása előtt ellenőrizze,
hogy a hangsugárzó-kábelek fémhuzalai nem
érintkeznek-e egymással a SPEAKERS
csatlakozók között.
• A hangsugárzó elhelyezése és csatlakoztatása után
válassza ki a hangsugárzó-elrendezést a Speaker
Settings menüben (37. oldal).
22HU
Csatlakoztassa az aljzatokat az első
hangsugárzók Lo (vagy Hi) oldalán
a SPEAKERS FRONT A csatlakozókhoz,
és csatlakoztassa az aljzatokat az első
hangsugárzók Hi (vagy Lo) oldalán
a SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT
HIGH/BI-AMP/FRONT B csatlakozókhoz.
A rádióerősítő meghibásodásának elkerülése
érdekében győződjön meg arról, hogy
a hangsugárzókhoz csatlakoztatott Hi/Lo
fémillesztéseit levette a hangsugárzókról.
A dupla erősítős kapcsolat létrehozása után az
„SB Assign” beállítást állítsa „BI-AMP” értékre
a Speaker Settings menüben (92. oldal).
3: A tv-készülék csatlakoztatása
Csatlakoztatás
A kijelölt bemeneti képet a HDMI TV OUT vagy MONITOR OUT aljzat tv-készülékhez
csatlakoztatása után jelenítheti meg. A rádióerősítőt GUI (grafikus felhasználói felület)
használatával is működtetheti.
TV
Audiojelek
Videojelek
vagy
A*
B
Audio/video
jelek
vagy
C
D
A Optikai digitális kábel
(külön megvásárolható)
B Audiokábel (külön megvásárolható)
C Komponens videokábel
(külön megvásárolható)
D Videokábel (külön megvásárolható)
E HDMI-kábel (külön megvásárolható)
ARC
E*
**
Javasolt csatlakoztatási mód
Alternatív csatlakoztatási mód
Javasoljuk, hogy szabványos HDMI-kábelt
vagy Sony HDMI-kábelt használjon.
folytatás
23HU
* A többcsatornás hanggal sugárzott tv-műsorok
hallgatásához a rádióerősítőhöz csatlakoztatott
hangsugárzókon keresztül használja
az A vagy E csatlakoztatást.
Halkítsa le a tv-készüléket, vagy kapcsolja be
a tv-készülék némítási funkcióját.
** Ha a tv-készüléke kompatibilis az ARC (Audio
Return Channel, Visszatérő audiocsatorna)
funkcióval, a tv-készülék a rádióerősítőhöz
a HDMI TV OUT csatlakozással csatlakoztatott
hangsugárzókból hallható. Ilyen esetben válassza
a „Ctrl for HDMI” opció „ON” beállítását
a HDMI beállításai menüben (86. oldal).
Ha a HDMI-kábeltől különböző forrásból
(például optikai digitális kábel vagy audiokábel)
kíván audiojelet kiválasztani, akkor az INPUT
MODE használatával váltsa át a hangbemeneti
módot (89. oldal).
Megjegyzések
• A kábelek csatlakoztatása előtt ellenőrizze,
hogy kihúzta a tápkábel csatlakozóját.
• Ha a lejátszókészülék video- és audiojeleit
a rádióerősítőn keresztül kívánja a tv-készülékre
továbbítani, feltétlenül kapcsolja be ezt
a rádióerősítőt. Ha a rádióerősítő nincs
bekapcsolva, sem a video-, sem az audiojelek
továbbítása nem lehetséges.
• A rádióerősítő HDMI TV OUT vagy MONITOR
OUT aljzatához tv-monitort vagy kivetítőt kell
csatlakoztatni. Ha felvételkészítésre is alkalmas
készüléket csatlakoztat, a felvétel nem
mindig sikerül.
• A tv-készülék és az antenna közötti kapcsolat
állapotától függően előfordulhat, hogy
a tv-képernyőn megjelenítő műsor torzított.
Ilyen esetben helyezze távolabb az antennát
a rádióerősítőtől.
• Az optikai kábel csatlakoztatásakor
a csatlakozódugót merőlegesen, ütközésig
kell az aljzatba tolni.
• Az optikai kábelt nem szabad meghajlítani
vagy csomót kötni rá.
24HU
Hasznos tanácsok
• Mindegyik digitális audio aljzat kompatibilis
a 32 kHz-es, 44,1 kHz-es, 48 kHz-es és a 96 kHz-es
mintavételezési frekvenciával működő
berendezésekkel.
• A rádióerősítő rendelkezik videoátalakítási
funkcióval. Részletekért lásd: „Videojelek
átalakítása funkció” (31. oldal).
• Ha a tv-készüléke audiokimeneti aljzatát
a rádióerősítő TV IN aljzatához csatlakoztatja
a tv hangjának a rádióerősítőhöz csatlakoztatott
hangsugárzókon való megszólaltatásához,
akkor a tv-készülék hangkimeneti aljzatát állítsa
„Fixed” típusúra, ha az átváltható a „Fixed” és
„Variable” között.
HDMI-csatlakoztatás használata
A HDMI a nagy felbontású multimédiás
csatlakozó rövidítése. Ez egy olyan
csatlakozóaljzat, mely digitális formában
továbbítja a video- és audiojeleket.
A Sony „BRAVIA” Sync-kompatibilis
készülékeket HDMI-kábelekkel csatlakoztatva
a műveletek egyszerűsíthetők. Lásd:
„A „BRAVIA” Sync funkció” (85. oldal).
A HDMI jellemzői
• A HDMI aljzaton keresztül betáplált digitális
audiojelek a rádióerősítőhöz csatlakoztatott
hangsugárzókon szólalnak meg. Ez a jeltípus
a Dolby Digital, a DTS és a lineáris PCM
formátumot támogatja. Részletekért lásd:
„A rádióerősítő által támogatott digitális
audioformátumok” (69. oldal).
• HDMI-csatlakozás esetén a rádióerősítő
többcsatornás (akár 8 csatorna), 192 kHz-es
vagy alacsonyabb mintavételezési
frekvenciával rendelkező lineáris PCM-jel
fogadására alkalmas.
• A rádióerősítő VIDEO vagy COMPONENT
VIDEO aljzatába betáplált analóg videojelek
HDMI kimenő jelekké alakíthatók
(31. oldal). A kép konvertálása során nem
hallható hang a HDMI TV OUT aljzatból.
• A rádióerősítő támogatja a magas
bitsűrűségű audiotechnológiákat (DTS-HD
Master Audio, Dolby TrueHD), Deep Color
(Deep Colour), x.v.Color (x.v.Colour) és
a 3D átvitelt.
• A HDMI IN aljzaton keresztül betáplált
audiojelek a SPEAKERS, a HDMI TV OUT
és a PHONES aljzaton jelennek meg.
Az audiojelek más audioaljzatokon
keresztül nem mennek ki.
• A HDMI IN aljzaton keresztül betáplált
videojelek csak a HDMI TV OUT aljzaton
keresztül továbbíthatók. A betáplált
videojelek nem továbbíthatók a VIDEO
OUT vagy a MONITOR OUT aljzatokon
keresztül.
• A GUI menü megjelenítése során a HDMI
bemenet audio- és videojelei nem mennek ki
a HDMI TV OUT aljzatból.
• Ha a hangot a tv-készülék hangsugárzójából
szeretné hallani, válassza ki az „Audio Out”
menüpont „TV+AMP” beállítását a HDMI
Beállítások menüben (102. oldal).
Ha a többcsatornás hangforrás nem
játszható le, válassza az „AMP” beállítást.
A hang azonban nem a tv hangsugárzóján
keresztül lesz hallható.
• A Super Audio CD-k DSD jelei nem
kerülnek a be- és kimenetre.
• Ha a lejátszókészülék video- és audiojeleit
a rádióerősítőn keresztül kívánja
a tv-készülékre továbbítani, feltétlenül
kapcsolja be ezt a rádióerősítőt.
Ha a „PASS THRU” opció „OFF” beállítását
választja, a video- és audiojelek nem
továbbítódnak a készülék kikapcsolásakor.
• A HDMI aljzaton továbbított audiojeleket
(mintavételezési frekvencia, bithosszúság
stb.) a csatlakoztatott készülék korlátozhatja.
Ha a kép rossz, vagy a hang nem hallható egy
HDMI-kábellel csatlakoztatott készülékből,
ellenőrizze a csatlakoztatott készülék
beállítását.
• Ha a külső készülékből érkező
műsor mintavételezési frekvenciája,
hangcsatornáinak száma vagy
a hangkimeneti jeleinek audioformátuma
megváltozik, a hang megszakadhat.
folytatás
25HU
Csatlakoztatás
4a: A videokészülék
csatlakoztatása
Megjegyzések a HDMIcsatlakozásokról
• Ha a csatlakoztatott készülék nem képes
kezelni a másolásvédelmi technológiát
(HDCP), a HDMI TV OUT aljzaton
megjelenő kép és/vagy hang torz lehet, vagy
a kép, hang egyáltalán nem jelenik meg.
Ebben az esetben ellenőrizze
a csatlakoztatott készülék műszaki adatait.
• A magas bitsűrűségű audiotechnológiákat
(DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD),
többcsatornás lineáris PCM csak HDMIcsatlakozással szólaltathatja meg.
• A magas bitsűrűségű audiotechnológiák
(DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD)
megszólaltatásához állítsa a lejátszó készülék
felbontását legalább 720p/1080i értékre.
• Mielőtt többcsatornás lineáris PCM műsort
játszana le, szükség lehet a felbontás
beállítására a lejátszó készüléken. Olvassa
el a lejátszó kezelési útmutatóját.
• 3D tartalom megjelenítéséhez
csatlakoztasson 3D-kompatibilis tv- és
videokészüléket (Blu-ray lemezjátszó,
Blu-ray lemezfelvevő, PlayStation 3 stb.)
a rádióerősítőhöz nagy sebességű HDMIkábelekkel, vegye fel a 3D szemüveget, majd
játssza le a 3D-kompatibilis tartalmat.
• A tv- vagy videokészüléktől függően
előfordulhat, hogy a 3D tartalom nem
3D-ben jelenik meg. Ellenőrizze, hogy
támogatja-e a rádióerősítő 3D
képformátumokat (131. oldal).
• Nem minden HDMI-kompatibilis készülék
támogatja a megadott HDMI-szabvány
összes lehetséges funkcióját. Így például
a HDMI 1.4 verziót támogató készülékek
nem minden esetben kompatibilisek az ARC
(visszatérő audiocsatorna) rendszerrel.
• Bővebb részleteket a csatlakoztatott
készülékek kezelési útmutatójában találhat.
A kábelek csatlakoztatása
• A kábelek csatlakoztatása előtt ellenőrizze,
hogy kihúzta a tápkábel csatlakozóját.
• Nem kötelező minden kábelt csatlakoztatni.
A csatlakoztatást a csatlakoztatott
készüléken lévő aljzatoknak megfelelően
végezze.
• Használjon nagy sebességű HDMI-kábelt.
Ha normál HDMI-kábelt használ,
elképzelhető, hogy az 1080p, Deep Color
(Deep Colour) vagy 3D képek nem jelennek
meg megfelelően.
• Nem javasoljuk HDMI-DVI átalakítókábel
használatát. Ha egy DVI-D készülékhez
HDMI-DVI átalakítókábelt csatlakoztat,
a hang és/vagy a kép elveszhet.
Csatlakoztasson külön audiokábelt vagy
digitális csatlakozókábelt, és válassza ki
a megfelelő opciót az Input Option menü
„Input Assign” menüpontjában, ha a hang
nem tökéletes.
• Az optikai kábel csatlakoztatásakor
a csatlakozódugót merőlegesen, ütközésig
kell az aljzatba tolni.
• Az optikai kábelt nem szabad meghajlítani
vagy csomót kötni rá.
Hasznos tanács
Mindegyik digitális audio aljzat kompatibilis
a 32 kHz-es, 44,1 kHz-es, 48 kHz-es és a 96 kHz-es
mintavételezési frekvenciával működő
berendezésekkel.
Ha több digitális készüléket
szeretne csatlakoztatni, de nem
talál szabad bemenetet
Lásd: „A hang/képek továbbítása más
bemenetről (Input Assign)” (90. oldal).
Videojelek átalakítása
Ez a rádióerősítő képes videojelek
átalakítására. Részletekért lásd: „Videojelek
átalakítása funkció” (31. oldal).
26HU
Blu-ray lemezjátszó, DVD-lejátszó csatlakoztatása
Csatlakoztatás
Blu-ray lemezjátszó, DVD-lejátszó
Audio/
videojelek
Videojelek
Audiojelek
vagy
vagy
A
B
C
A HDMI-kábel (külön megvásárolható)
Javasoljuk, hogy egy szabványos HDMI-kábelt
vagy Sony HDMI-kábelt használjon.
B Komponens videokábel (külön
megvásárolható)
C Videokábel (külön megvásárolható)
D Koaxiális digitális kábel (külön
megvásárolható)
E Optikai digitális kábel (külön
megvásárolható)
D
E*
vagy
F
F Audiokábel (külön megvásárolható)
Javasolt csatlakoztatási mód
Alternatív csatlakoztatási mód
* OPTICAL aljzattal rendelkező készülék
csatlakoztatása esetén válassza ki a megfelelő
opciót az „Input Option” menü „Input Assign”
menüpontjában (90. oldal).
Megjegyzés
Ne feledje módosítani a BD/DVD bemeneti gombot
a távirányítón, hogy használhassa a DVD-lejátszó
vezérlésére. Részletekért lásd: „A távirányító
programozása” (113. oldal).
27HU
Műholdvevő, kábeltelevízió-vevőegység csatlakoztatása
Műholdvevő, kábeltelevízió-vevőegység
Videojelek
Audio/videojelek
Audiojelek
vagy
A
B
C
A HDMI-kábel (külön megvásárolható)
Javasoljuk, hogy szabványos HDMI-kábelt
vagy Sony HDMI-kábelt használjon.
B Komponens videokábel (külön
megvásárolható)
C Videokábel (külön megvásárolható)
D Optikai digitális kábel (külön
megvásárolható)
E Audiokábel (külön megvásárolható)
28HU
vagy
D
E
Javasolt csatlakoztatási mód
Alternatív csatlakoztatási mód
PlayStation 3 csatlakoztatása
Csatlakoztatás
iPhone, iPod csatlakoztatása
videotartalmak eléréséhez
PlayStation 3
Audio-/videojelek
A
A
A Apple kompozit AV-kábel
(külön megvásárolható)
A HDMI-kábel (külön megvásárolható)
Javasoljuk, hogy szabványos HDMI-kábelt
vagy Sony HDMI-kábelt használjon.
29HU
Más készülékek csatlakoztatása
DVD-felvevő, videomagnó
Audiojelek
*
Videojelek
A *
Audio-/videojelek
B
C
D
Videokamera,
videojáték
A Audiokábel (külön megvásárolható)
B Videokábel (külön megvásárolható)
C HDMI-kábel (külön megvásárolható)
Javasoljuk, hogy szabványos HDMI-kábelt
vagy Sony HDMI-kábelt használjon.
D Audio-/videokábel (külön
megvásárolható)
* Ha felvételt szeretne készíteni, létre kell hoznia
ezt a csatlakozást (55. oldal).
30HU
Megjegyzés
Változtassa meg a távirányító VIDEO 1 beviteli
gombjának alapértelmezett beállítását, így a gomb
segítségével vezérelheti DVD-felvevőjét.
Részletekért lásd: „A távirányító programozása”
(113. oldal).
Videojelek átalakítása funkció
OUTPUT aljzat
INPUT aljzat
HDMI TV OUT
COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT
MONITOR VIDEO OUT
HDMI IN*
a
–
–
VIDEO IN
a
a
a
COMPONENT VIDEO IN
a
a
a
a : A videojel megjelenik a kimeneten.
– : Nem jelenik meg videojel a kimeneten.
* A HDMI videojel nem alakítható komponens videojellé és kompozit videojellé.
Alapbeállításként a csatlakoztatott készülékekből érkező videojelet a táblázatban folyamatos
nyilakkal jelölt módon küldi ki a készülék. Azt ajánljuk, hogy állítsa be a videoátalakítási funkciót
úgy, hogy a használt monitornak megfelelő felbontású jelet állítson elő. Részletekért lásd: „Video
Settings menü” (101. oldal).
Megjegyzések a videojelek
átalakításához
• Amikor egy videomagnó stb. jeleit
a rádióerősítő konvertálja, majd
a tv-készülék megjeleníti, a kimenő
videojel állapotától függően a tv-képernyőn
megjelenő kép vízszintesen torzítva jelenhet
meg, esetleg meg sem jelenik.
• Ha képjavító áramkört használ
a videomagnóval, az befolyásolhatja
a videojel-átalakítást. Javasoljuk, hogy ezt
a funkciót kapcsolja ki a videomagnón.
• Az átalakított HDMI képkimenet nem
támogatja az x.v.Color (x.v.Colour), Deep
Color (Deep Colour) és 3D technológiákat.
• Az átalakított videojeleket a HDMI TV OUT
aljzaton keresztül küldi ki a készülék.
• A HDMI TV OUT aljzatból kiküldött jeleket
1080p felbontásúvá alakítja át.
• Állítsa a Video Settings menü „Resolution”
beállítását az „AUTO(CVBS)” vagy
a „480/576i” értékre, hogy a videojel
megjelenjen a MONITOR VIDEO OUT és
a COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
aljzaton, ha mind a kettőhöz van eszköz
csatlakoztatva.
Felvevőkészülék csatlakoztatása
Felvételkor a felvevőkészüléket a rádióerősítő
VIDEO 1 VIDEO OUT aljzataiba
csatlakoztassa. A bemeneti és kimeneti
jelek kábeleit azonos típusú aljzatokba
csatlakoztassa, mivel a VIDEO OUT aljzatok
nem rendelkeznek felkonvertálási funkcióval.
Megjegyzés
Előfordulhat, hogy a HDMI TV OUT vagy
MONITOR OUT aljzatokból kiküldött jelek
nem rögzíthető megfelelően.
31HU
Csatlakoztatás
A rádióerősítő képes videojelek átalakítására.
• A kompozit videojel HDMI videojellé és komponens videojellé alakítható.
• A komponens videojel HDMI videojellé és kompozit videojellé alakítható.
4b: Audiokészülékek
csatlakoztatása
iPhone/iPod, USB-eszköz
csatlakoztatása
Super Audio CD-lejátszó, CD-lejátszó,
MD-rögzítő, kazettás magnó
csatlakoztatása
Super Audio
CD-lejátszó,
CD-lejátszó
A
A
iPhone, iPod,
USB-eszköz
A USB-kábel (külön megvásárolható)
A
MD-rögzítő,
Kazettás magnó
A Audiokábel (külön megvásárolható)
32HU
Az antennák csatlakoztatása előtt ellenőrizze,
hogy kihúzta-e a tápkábel csatlakozóját.
FM huzalantenna (tartozék)
AM keretantenna (tartozék)
6: Csatlakoztatás a hálózathoz
Az otthoni hálózat konfigurálása
DLNA-kompatibilis eszközökkel.
Ha a kiszolgáló (egy számítógép stb.)
csatlakozik az internethez, akkor a rádióvevőt
is csatlakoztatni lehet az internethez
a vezetékes LAN-kapcsolat segítségével.
Megjegyzés
A kiszolgálónak (számítógépnek stb.) az internethez
való csatlakozatási módja függ attól, hogy Ön milyen
eszközöket, kiszolgálót és útválasztót használ,
és hogy melyik internetszolgáltató nyújtja
a szolgáltatást.
Rendszerkövetelmények
A rádióerősítő Home Network, Music Services
és PARTY STREAMING funkciójának
használatához a következő rendszerkörnyezet
szükséges.
Szélessávú internetkapcsolat
A Music Services funkció használatához és
a rádióerősítő szoftverének frissítéséhez
szélessávú internetkapcsolat szükséges.
Megjegyzések
• Az interferencia kialakulásának elkerülése
érdekében az AM keretantennát a rádióerősítőtől
és a külső berendezésektől távol kell elhelyezni.
• Csatlakoztatás után feszítse ki teljes hosszában
az FM huzalantennát.
• Az FM huzalantennát a csatlakoztatás után
lehetőleg vízszintes állásban kell rögzíteni.
Modem
Ez az eszköz csatlakozik a szélessávú vonalhoz,
hogy kommunikáció jöhessen létre az
internettel. Az ilyen eszközök egy része
egybe van építve az útválasztóval.
Útválasztó
• 100 Mb/s vagy nagyobb átviteli sebességre
képes útválasztó szükséges az otthoni
hálózaton történő tartalomlejátszáshoz.
• Azt ajánljuk, hogy olyan útválasztót
használjon, amely beépített DHCPkiszolgálót tartalmaz.
Ez a funkció automatikusan kiosztja az
IP-címeket a helyi hálózathoz csatlakozó
eszközöknek.
folytatás
33HU
Csatlakoztatás
5: Az antennák
csatlakoztatása
LAN-kábel (CAT5)
• Azt ajánljuk, hogy vezetékes LAN hálózaton
ilyen típusú kábelt használjon.
Vannak lapos típusú LAN-kábelek, amelyek
könnyen vesznek fel zajt. Azt ajánljuk, hogy
normál típusú kábeleket használjon.
• Ha a rádióvevőt olyan környezetben
használja, ahol más elektromos termékek
zajt okoznak a tápegységen, vagy ahol zajos
a hálózati környezet, árnyékolt LAN-kábelt
használjon.
Kiszolgáló
A kiszolgáló egy olyan eszköz, amely tartalmat
(zenét, fényképeket és videókat) továbbít egy,
az otthoni hálózaton található DLNAeszköznek. A vezetékes LAN otthoni
hálózathoz* csatlakoztatva kell lennie egy
kiszolgálóként használható eszköznek
(számítógépnek stb.).
* A rádióerősítővel kompatibilis kiszolgálók listáját
lásd: 71. oldal.
34HU
Példakonfiguráció
LAN-kábel
(külön megvásárolható)
Internet
Modem
Kiszolgáló
LAN-kábel
(külön megvásárolható)
Útválasztó
Megjegyzés
Vezetékes kapcsolat használata esetén szakadozott
lehet a kiszolgálón (számítógépen stb.) történő
hanglejátszás.
35HU
Csatlakoztatás
A következő ábrán egy olyan otthoni hálózati konfigurációra látható példa, amelyben megtalálható
a rádióerősítő és egy kiszolgáló.
Azt ajánljuk, hogy vezetékes kapcsolatot használjon.
7: A tápkábel csatlakoztatása
Csatlakoztassa a tápkábelt egy konnektorhoz.
Tápkábel
A rádióerősítő előkészítése
A rádióerősítő alaphelyzetbe
állítása
Mielőtt legelső alkalommal bekapcsolná
a rádióerősítőt, az alábbi művelettel törölje
a készülék memóriáját. Ezzel a művelettel
az egyéni beállításokat visszaállíthatja az
alapbeállításokra.
Ehhez a művelethez a rádióerősítő
kezelőszerveit használja.
?/1
A fali konnektorhoz
Megjegyzés
Ha a lejátszókészülék video- és audiojeleit
a rádióerősítőn keresztül kívánja a tv-készülékre
továbbítani, feltétlenül kapcsolja be ezt
a rádióerősítőt. Ha a rádióerősítő nincs bekapcsolva,
sem a video-, sem az audiojelek továbbítása nem
lehetséges.
36HU
1
Nyomja meg a ?/1 gombot
a rádióerősítő kikapcsolásához.
2
Tartsa nyomva a ?/1 gombot
5 másodpercig.
A kijelzőn a „CLEARING” felirat jelenik
meg rövid ideig, majd a „CLEARED !”
felirat látható.
Minden megváltoztatott beállítás visszaáll
a gyári értékre.
A hangsugárzók beállítása
A hangsugárzó-elrendezés
kiválasztása
1
4
Nyomja meg ismételten
a V/v gombot az „SP Pattern”
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
vagy b gombot.
5
Nyomja meg ismételten a V/v
gombot a kívánt hangsugárzóelrendezés kiválasztásához, majd
nyomja meg a
gombot.
6
Nyomja meg a RETURN/EXIT O
gombot.
Nyomja meg a MENU gombot.
A menü megjelenik a tv-képernyőn.
2
Nyomogassa a V/v gombot
a „ Settings” kiválasztásához,
majd nyomja meg a
vagy
a b gombot.
A tv-képernyőn megjelenik
a Beállítások menü.
A rádióerősítő előkészítése
Válassza ki a használt
hangsugárzórendszernek megfelelő
hangsugárzó-elrendezést.
A térhatású hátsó hangsugárzók
beállítása
3
Nyomja meg ismételten
a V/v gombot a „Speaker”
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
vagy b gombot.
A tervezett felhasználásnak megfelelőre
módosíthatja a SPEAKERS SURROUND
BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B
aljzatokhoz csatlakoztatott hangsugárzók
használati módját.
Megjegyzések
• Ez a beállítás csak akkor áll rendelkezésére,
ha az „SP Pattern” értéke egy olyan beállítás,
amelyben nincsenek térhatású hátsó és első
magas hangsugárzók.
• Az automatikus kalibrálás végrehajtása előtt
győződjön meg arról, hogy az „SB Assign” be
van állítva.
folytatás
37HU
1
Nyomja meg a MENU gombot.
A menü megjelenik a tv-képernyőn.
2
Nyomogassa a V/v gombot
a „ Settings” kiválasztásához,
majd nyomja meg a
vagy
a b gombot.
Az első hangsugárzó kiválasztása
Kiválaszthatja a használni kívánt első
hangsugárzókat.
Ehhez a művelethez a rádióerősítő
kezelőszerveit használja.
SPEAKERS
A tv-képernyőn megjelenik a beállítások
menüje.
3
Nyomja meg ismételten
a V/v gombot a „Speaker”
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
vagy b gombot.
4
Nyomja meg ismételten
a V/v gombot az „SB Assign”
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
vagy b gombot.
5
Nyomja meg ismételten a V/v
gombot a kívánt paraméter
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
gombot.
• Speaker B: Ha még egy első
hangsugárzót csatlakoztat a SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/
BI-AMP/FRONT B csatlakozókhoz,
válassza a „Speaker B” lehetőséget.
• BI-AMP: Ha első hangsugárzókat
csatlakoztat a SPEAKERS SURROUND
BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/
FRONT B csatlakozókhoz dupla
erősítős csatlakozással, válassza
a „BI-AMP” lehetőséget.
• OFF: Ha térhatású hátsó vagy első
magas hangsugárzókat csatlakoztat
a SPEAKERS SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B
csatlakozókhoz, válassza az „OFF”
lehetőséget.
6
38HU
Nyomja meg a RETURN/EXIT O
gombot.
Nyomja meg ismételten a SPEAKERS
gombot a használni kívánt első
hangsugárzórendszer
kiválasztásához.
Azt, hogy a kiválasztott hangsugárzók
milyen csatlakozóikat használnak, a kijelzőn
megjelenő jelzés ellenőrzésével tudhatja meg.
Jelzések
Kiválasztott hangsugárzók
SP A
A SPEAKER FRONT A
csatlakozókhoz csatlakoztatott
hangsugárzó.
SP B*
A SPEAKER SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B
csatlakozókhoz csatlakoztatott
hangsugárzó.
SP A B*
A SPEAKER FRONT A és
a SPEAKER SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B
csatlakozókhoz egyszerre
csatlakoztatott hangsugárzó
(párhuzamos csatlakoztatás).
A „SPK OFF” jelenik meg a kijelzőn.
Egyik hangsugárzó-csatlakozóból
sem küld ki audiojelet.
* Az „SP B” vagy „SP A B” kiválasztásához a Speaker
Settings menüben az „SB Assign” beállítást állítsa
„Speaker B” értékre (37. oldal).
Megjegyzés
Ez a beállítás nem érhető el, ha fejhallgató van
csatlakoztatva.
Az AUTO CALIBRATION
használata
1)
A készülék nem használja a mérés eredményét,
ha az „A. DIRECT” beállítás van kiválasztva.
2) A készülék nem használja a mérés eredményét,
ha több mint 48 kHz-es mintavételezési
frekvenciájú Dolby TrueHD vagy DTS-HD
jelet dolgoz fel.
A DCAC funkció feladata a helyiségnek
legmegfelelőbb hangegyensúly elérése.
A hangsugárzók hangszintje azonban kézi
vezérléssel is beállítható. Részletekért lásd:
„Test Tone” (98. oldal).
Megjegyzések
• Kalibrálás közben nagyon hangos hang
hallható a hangsugárzókból, és a hangerő nem
módosítható. Figyelmeztesse szomszédjait,
és a jelen lévő gyermekeket.
• Ha az automatikus kalibrálás előtt aktiválta
a némítási funkciót, akkor ez automatikusan
kikapcsol.
• Speciális, például dipól hangsugárzók
használatakor előfordulhat, hogy nem kap
pontos mérési eredményeket, vagy hogy az
automatikus kalibrálás nem hajtható végre.
Mielőtt hozzákezdene az
automatikus kalibráláshoz
Mielőtt hozzákezdene az automatikus
kalibráláshoz, végezze el a következőket:
• Állítsa be és csatlakoztassa a hangsugárzókat
(19., 21. oldal).
• Csatlakoztassa a mellékelt mérőmikrofont
az AUTO CAL MIC aljzathoz.
Ne csatlakoztasson másik mikrofont
ehhez az aljzathoz.
• A Speaker Settings menüben az „SB Assign”
beállításhoz válassza a „BI-AMP” értéket;
bi-erősítő csatlakozás (92. oldal).
39HU
A rádióerősítő előkészítése
Ez a rádióerősítő DCAC (Digital Cinema
Auto Calibration, Automatikus digitálismozikalibrálás) technológiával rendelkezik, mely
a következő műveletek végrehajtására képes:
• a csatlakozás ellenőrzése a hangsugárzók és
a rádióerősítő között;
• a hangszint beállítása;
• a hangsugárzók távolságának megállapítása
az ülőhelyéhez képest;1)
• a hangsugárzó méretének megállapítása;1)
• a frekvenciakarakterisztika megállapítása
(EQ);1)
• a frekvenciakarakterisztika megállapítása
(fázis);1)2)
• A Speaker Settings menü „SB Assign”
pontjánál válassza a „Speaker B” értéket,
ha a hangszórók első B csatlakozását
használja (37. oldal).
• Győződjön meg arról, hogy a hangsugárzókimenet „SPK OFF” értékre van állítva
(38. oldal).
• Ellenőrizze, hogy nincs-e használatban
a „PARTY STREAMING” funkció
(80. oldal).
• Húzza ki a fejhallgatót.
• A mérési hibák elkerülése érdekében
a mérőmikrofon és a hangsugárzók
között ne legyen semmilyen akadály.
• A pontos eredmények érdekében győződjön
meg arról, hogy a környezet csendes
és zajmentes.
Az automatikus kalibrálás beállítása
Mérőmikrofon
Példa térhatású hátsó hangsugárzók
használatára
Aktív mélysugárzó beállításának
megerősítése
• Ha a mélysugárzó csatlakoztatva van,
kapcsolja be, és a mélysugárzó aktiválása
előtt növelje meg a hangerőt. A LEVEL
gombot tekerje a középpont közelébe.
• Ha a csatlakoztatott mélysugárzó
keresztezési frekvencia funkcióval
rendelkezik, állítsa annak értékét
a maximumra.
• Ha a csatlakoztatott mélysugárzó
automatikus kikapcsolási funkcióval
rendelkezik, kapcsolja ezt ki.
Megjegyzés
1
Válassza ki a hangsugárzóelrendezést (37. oldal)
Ha első magas hangsugárzókat
csatlakoztat, akkor az automatikus
kalibrálás végrehajtása előtt válassza
az ezeket tartalmazó hangsugárzóelrendezést (5/x.x vagy 4/x.x).
Ellenkező esetben az első magas
hangsugárzók jellemzői nem mérhetők le.
2
Csatlakoztassa a mellékelt
mérőmikrofont az AUTO CAL MIC
aljzathoz.
3
Helyezze el a mérőmikrofont.
Helyezze a mérőmikrofont az ülőhelyére.
A mérőmikrofont székre vagy állványra
is helyezheti, hogy az fülmagasságban
legyen.
40HU
A használt mélysugárzó jellemzőitől függően
a beállított távolságérték eltérhet a tényleges
pozíciótól.
Automatikus kalibrálás elvégzése
Nyomja meg ismételten a V/v
gombot az „Auto Cal.” opció
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
vagy b gombot.
4
Nyomja meg ismételten a B/b
gombot a „Standard” opció
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
gombot.
?/1
A rádióerősítő előkészítése
3
Bemenetválasztó
gombok
A kalibráció típusa automatikusan
„Engineer” lesz.
V/v/B/b,
MENU
MUTING/
1
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
Nyomja meg a MENU gombot.
A menü megjelenik a tv-képernyőn.
2
Nyomogassa a V/v gombot
a „ Settings” kiválasztásához,
majd nyomja meg a
vagy
a b gombot.
5
Nyomja meg a
gombot
a „START” kiválasztásához.
6
A mérés 5 másodpercen belül
megkezdődik.
A mérési folyamat a teszthanggal
körülbelül 30 másodpercig tart.
A mérés végét egy csipogás jelzi,
és a képernyő megváltozik.
A tv-képernyőn megjelenik a beállítások
menüje.
folytatás
41HU
Megjegyzés
Ha hibakód jelenik meg a képernyőn, lásd:
„Üzenetek listája az automatikus kalibrálás
mérése után” (43. oldal).
7
Nyomja meg ismételten
a V/v gombot a kívánt elem
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
gombot.
• Retry: Újra elvégzi az automatikus
kalibrálást.
• Save: Menti a mérési eredményeket,
és kilép a beállítási folyamatból.
• Warning: A mérési eredményekkel
kapcsolatos figyelmeztetést jelenít meg.
Lásd: „Üzenetek listája az automatikus
kalibrálás mérése után” (43. oldal).
• Exit: Kilép a beállítási folyamatból
a mérési eredmények mentése nélkül.
8
Mentse a mérési eredményt.
Válassza a 7. lépésben a „Save”
lehetőséget.
Megjegyzések
• A „Custom” lehetőség használatával
kiválaszthatja a kívánt kalibrációtípust
(43. oldal).
• A mérési eredmény mentése után aktiválódik
az A.P.M. (automatikus fázisillesztés)
funkció.
• A következő esetekben nem működik az
A.P.M. (automatikus fázisillesztés) funkció.
– „Custom” típusú automatikus kalibráció
közben az „Off” értékre van állítva
a kalibráció típusa (43. oldal).
– A készülék 48 kHz-esnél nagyobb
mintavételezési frekvenciájú Dolby
TrueHD vagy DTS-HD jelet fogad.
9
Húzza ki a mérőmikrofont
a rádióerősítőből.
Megjegyzés
Ha a hangsugárzók helyzetét módosítja, javasoljuk,
hogy újból végezze el az automatikus beállítást
a lehető legjobb térhangzás elérése érdekében.
Hasznos tanácsok
• A Speaker Settings menü „Distance Unit”
pontjában módosíthatja a távolság mértékegységét
(99. oldal).
42HU
• A hangsugárzó méretét („Large”/„Small”) az
alacsony frekvenciák karakterisztikája határozza
meg. A mérési eredmények a mérőmikrofon és
a hangsugárzók pozíciójától, valamint a szoba
alakjától függően eltérhetnek. Javasoljuk, hogy
alkalmazza a mérési eredményeket. Ezeket
a beállításokat a Speaker Settings menüben
módosíthatja is. Először mentse a mérési
eredményeket, ezután próbálja módosítani
a beállításokat.
Az automatikus kalibrálás
megszakítása
Ha mérés közben a következők valamelyikét
teszi, az automatikus kalibrálás leáll:
– megnyomja a ?/1 gombot;
– megnyomja a bemenetválasztó gombokat
a távirányítón, vagy elfordítja az INPUT
SELECTOR gombot a rádióerősítőn;
– megnyomja a MUTING vagy
gombot;
– megnyomja a SPEAKERS gombot
a rádióerősítőn;
– módosítja a hangerőt;
– csatlakoztatja a fejhallgatót;
– megnyomja a SHIFT, majd az AUTO CAL
gombot.
Az automatikus kalibrálás
eredményeinek ellenőrzése
Az „Automatikus kalibrálás elvégzése”
(41. oldal) során kapott hibakód vagy
figyelmeztető üzenet ellenőrzéséhez tegye
a következőket:
Nyomja meg a V/v gombot
a „Warning” kiválasztásához az
„Automatikus kalibrálás elvégzése”
(42. oldal) 7. lépésében, majd nyomja
meg a
gombot.
Ha figyelmeztető üzenet jelenik meg, nézze
meg az üzenetet, és használja a rádióerősítőt
változtatás nélkül.
Ha szükségesnek érzi, újra el is végezheti az
automatikus kalibrálást.
Ha az „Error Code” jelenik meg
Nézze meg a hibaüzenetet, és végezze el újra az
automatikus kalibrálást.
1 Nyomja meg a
2 Nyomja meg a B/b gombot a „YES” opció
kiválasztásához, majd nyomja meg
a
gombot.
Warning 40
A mérési folyamat magas zajszint észlelésével
fejeződött be. Jobb eredményeket érhet el,
ha csendes környezetben újra próbálkozik.
Warning 41
Warning 42
A mikrofonból érkező bemenet túl nagy.
• A hangsugárzó és a mikrofon közti távolság túl
kicsi. Távolítsa el azokat egymástól, és hajtsa
végre újra a mérést.
elvégzése” (41. oldal) 6–9. lépéseit.
Warning 43
A mélysugárzó távolsága és elhelyezkedése nem
észlelhető. Ezt a zaj okozhatja. Próbálja csendes
környezetben megismételni a mérést.
Üzenetek listája az automatikus
kalibrálás mérése után
No Warning
Nincs figyelmeztetéssel kapcsolatos információ.
Üzenet és annak magyarázata
Hasznos tanács
Error Code 31
A SPEAKERS beállítás ki van kapcsolva. Állítsa
másik hangsugárzó-beállításra, és végezze el újra
az automatikus kalibrálást.
A mélysugárzó elhelyezkedésétől függően a mérési
eredmények változhatnak. Azonban akkor sem lesz
semmi probléma, ha a rádióerősítőt ezzel az értékkel
használja tovább.
3 Ismételje meg az „Automatikus kalibrálás
Error Code 32
Egy hangsugárzó sem észlelhető. Győződjön
meg arról, hogy a mérőmikrofon megfelelően
van csatlakoztatva, és végezze el újra az
automatikus kalibrálást.
Ha a mérőmikrofon megfelelően van
csatlakoztatva, de a hibakód továbbra is látható,
akkor a mérőmikrofon kábele lehet sérült.
Error Code 33
• Az első hangsugárzók nincsenek csatlakoztatva,
vagy csak egy első hangsugárzó van
csatlakoztatva.
• A mérőmikrofon nincs csatlakoztatva.
• A térhatású bal vagy a térhatású jobb hangsugárzó
nincs csatlakoztatva.
• A térhatású hátsó hangsugárzók vagy az első
magas hangsugárzók csatlakoztatva vannak,
de a térhatású hangsugárzók nincsenek
csatlakoztatva. Csatlakoztassa a térhatású
hangsugárzókat a SPEAKER SURROUND
csatlakozókhoz.
• A térhatású hátsó hangsugárzó csak a SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/
FRONT B R csatlakozókhoz van csatlakoztatva.
Ha csak egy térhatású hátsó hangsugárzót
csatlakoztat, azt a SPEAKERS SURROUND
BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B L
csatlakozókhoz csatlakoztassa.
• Az első bal magas vagy az első jobb magas
hangsugárzó nincs csatlakoztatva.
Az automatikus kalibrálás
testreszabása
Az automatikus kalibrálást testreszabhatja
a kívánt kalibrációtípust kiválasztásával.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
A menü megjelenik a tv-képernyőn.
2
Nyomogassa a V/v gombot
a „ Settings” kiválasztásához,
majd nyomja meg a
vagy
a b gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a beállítások
menüje.
3
Nyomja meg ismételten a V/v
gombot az „Auto Cal.” opció
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
vagy b gombot.
4
Nyomja meg ismételten a B/b
gombot a „Custom” opció
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
gombot.
folytatás
43HU
A rádióerősítő előkészítése
gombot az „ENTER”
kiválasztásához.
A tv-képernyőn a „RETRY ?” jelenik meg.
Üzenet és annak magyarázata
5
Nyomja meg ismételten a V/v
gombot a kalibrációtípus
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
gombot.
• Full Flat: Egyenletessé teszi az egyes
hangsugárzókból származó
frekvenciamérést.
• Engineer: A „szabványos Sony
zenehallgató szoba”
frekvenciakarakterisztikát állítja be.
• Front Reference: Az összes
hangsugárzó karakterisztikáját az
első hangsugárzó karakterisztikájával
egyezőre állítja.
• Off: Kikapcsolja az automatikus
kalibrálás hangszínszabályzó szintjét
és az A.P.M. (automatikus fázisillesztés)
funkciót.
A rádióerősítő hálózati
beállításainak megadása
Ahhoz, hogy használni lehessen a rádióerősítő
hálózati funkcióit, meg kell adni a rádióerősítő
helyes hálózati beállításait.
Alább ismertetjük az IP-cím automatikus
beállítására használt eljárást.
Ebben az esetben a rádióerősítőhöz
csatlakoztatott útválasztónak vagy az
internetszolgáltatónak támogatnia kell
a DHCP funkciót.
HOME
NETWORK
Megjegyzés
Az „Off” értékre állítja a kalibráció típusát DTS
96/24 hangformátum dekódolásának esetére.
6
A kiválasztott kalibrációtípus
megerősítéséhez nyomja meg
a
gombot.
7
Ismételje meg az „Automatikus
kalibrálás elvégzése” (41. oldal)
5–9. lépését.
V/v/b,
MENU
1
Válassza ki a Home Network
funkciót a HOME NETWORK gomb
megnyomásával.
2
Nyomja meg a MENU gombot.
A menü megjelenik a tv-képernyőn.
44HU
3
Nyomogassa a V/v gombokat
a „ Settings” kiválasztásához,
majd nyomja meg a
vagy
a b gombot.
4
Válassza ki a „Network” elemet
a V/v gomb nyomogatásával,
majd nyomja meg a
gombot.
Nyomogassa a V/v gombot
a „Settings” kiválasztásához,
majd nyomja meg a
gombot.
6
Nyomogassa a V/v gombot az
„Auto” kiválasztásához, majd
nyomja meg a
gombot.
7
Nyomogassa a V/v gombot
a „Do Not Use” kiválasztásához,
majd nyomja meg a
gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a megerősítés
kijelzője.
8
Nyomogassa a V/v gombot az
„OK” kiválasztásához, majd
nyomja meg a
gombot.
A tv-képernyőn a „Connecting” felirat
jelenik meg. A hálózati beállítás
befejeződésekor a „Complete!” felirat
jelenik meg. Ekkor nyomja meg
a
gombot. A kijelzőn ismét a Network
Settings menü jelenik meg. (A hálózati
környezettől függően a hálózati beállítási
folyamat hosszabb ideig is eltarthat.)
Ha a „No Connection” felirat jelenik meg,
végezze el a következő részben ismertetett
eljárást: „Network Settings menü”
(103. oldal).
9
Adja meg a kiszolgáló
beállításait.
Ahhoz, hogy hallgatni lehessen
a kiszolgálón tárolt hanganyagokat,
meg kell adni a kiszolgáló beállításait
(71. oldal).
Útmutató a menü
külső képernyőn
való használatához
A távirányítón lévő V/v/B/b és
gomb megnyomásával megjelenítheti
a tv-képernyőn a rádióerősítő menüjét,
és kiválaszthatja a használandó funkciót.
A rádióerősítő menüjének a tv-képernyőn való
megjelenítéséhez a „A „GUI MODE” be- és
kikapcsolása” (46. oldal) lépéseinek
megfelelően győződjön meg arról, hogy
a rádióerősítő „GUI MODE” módban van.
GUI MODE
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
MENU
A menü használata
1
Váltsa át a tv bemenetét, hogy
a menü képe jelenjen meg.
2
Nyomja meg a MENU gombot.
A menü megjelenik a tv-képernyőn.
A hálózati beállítások kézi
megadása
Lásd: „Az IP-cím kézi megadása” (103. oldal),
illetve „A proxykiszolgáló kézi megadása”
(103. oldal).
Hasznos tanács
A hálózati beállítások ellenőrzésekor a következő
fejezet szerint járjon el: „A hálózat adatainak
ellenőrzése” (103. oldal).
folytatás
45HU
A rádióerősítő előkészítése
5
3
Nyomogassa a V/v gombot
a kívánt menü kiválasztásához,
majd nyomja meg a
vagy
a b gombot a menübe való
belépéshez.
A főmenük bemutatása
Menü ikon
Input
A tv-képernyőn megjelenik
a menüelemlista.
Input” kiválasztása.
Példa: az „
Music
Video
4
5
Nyomja meg ismételten a V/v
gombot a módosítani kívánt
menüelem kiválasztásához,
majd nyomja meg a
gombot
a menüelem aktiválásához.
Ismételje a 3. és 4. lépést a kívánt
paraméter kiválasztásához.
Az előző képernyőre való
visszatéréshez
Nyomja meg a RETURN/EXIT O gombot.
Leírás
A rádióerősítőhöz
csatlakoztatott bemeneti
forrás kiválasztása
(47. oldal).
Az otthoni hálózati
kiszolgálón (75. oldal),
a Music Services
szolgáltatásban (77. oldal),
iPhone/iPod készüléken
(51. oldal) vagy USBeszközön elérhető zene
kiválasztása (54. oldal).
Videók kiválasztása az
iPhone/iPod készülékről
(51. oldal).
FM/AM/SR
A beépített FM/AM rádió
(56. oldal) vagy
a csatlakoztatott műholdvevő
kiválasztása (59. oldal).
Settings
Módosíthatja
a hangsugárzók, a térhatás,
a hangszínszabályzó,
az audio-, a video- és
a HDMI-aljzatokhoz
csatlakoztatott más
bemenetek beállításait
(95. oldal).
A beállítómenük használata
Nyomja meg a MENU gombot.
A TOOLS/OPTIONS gomb megnyomása után
megjelennek a kijelölt főmenü beállítómenüi.
A menü ismételt kiválasztása nélkül választhat
ki egy kapcsolódó funkciót.
A „GUI MODE” be- és kikapcsolása
1
A menüből való kilépéshez
Nyomja meg a GUI MODE gombot.
A kiválasztott módtól függően a „GUI ON”
vagy „GUI OFF” jelenik meg a kijelzőn.
46HU
Nyomja meg a MENU gombot.
A menü megjelenik a tv-képernyőn.
2
Nyomogassa a V/v gombot
a kívánt menü kiválasztásához,
majd nyomja meg a
vagy
a b gombot a menübe való
belépéshez.
Alapműveletek
Bemeneti forrás lejátszása
A tv-képernyőn megjelenik
a menüelemek listája.
Input” kiválasztása.
Példa: az „
?/1
3
SOUND
FIELD +/–
Nyomja meg a TOOLS/OPTIONS
gombot, mialatt a menüelemlista
látható.
V/v/B/b,
Megjelenik a beállítómenü.
TOOLS/
OPTIONS
MENU
4
5
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
MUTING/
Nyomja meg ismételten a V/v
gombot a beállítómenü-elem
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
vagy b gombot.
Nyomogassa a V/v gombot
a kívánt paraméter
kiválasztásához, majd
nyomja meg a
gombot.
A beállítómenüből való
kilépéshez
1
Nyomja meg a MENU gombot.
A menü megjelenik a tv-képernyőn.
2
Válassza az „
Input”
menüpontot, majd nyomja
meg a
vagy a b gombot.
A tv-képernyőn megjelenik
a menüpontok listája.
Nyomja meg a MENU gombot.
folytatás
47HU
Alapműveletek
Bemenetválasztó
gombok
3
Válassza ki a használni kívánt
készüléket, majd nyomja meg
a
gombot.
A menü képernyője eltűnik, és megjelenik
a külső bemenet lejátszási képernyője.
A kiválasztható bemenetek:
• BD/DVD: Blu-ray lemezjátszó vagy
DVD-lejátszó stb. a BD/DVD aljzatba
csatlakoztatva.
• GAME: PlayStation 3 stb. a GAME
aljzatba csatlakoztatva.
• SAT/CATV: műholdvevő stb. a SAT/
CATV aljzatba csatlakoztatva.
• VIDEO 1, VIDEO 2: videomagnó stb.
a VIDEO 1 vagy VIDEO 2 aljzatba
csatlakoztatva.
• TV: tv a TV aljzatba csatlakoztatva.
• MD/TAPE: MD-rögzítő, kazettás
magnó stb. az MD/TAPE aljzatba
csatlakoztatva.
• SA-CD/CD: Super Audio CD vagy
CD-lejátszó stb. a SA-CD/CD aljzatba
csatlakoztatva.
Hasznos tanácsok
• A kívánt készülék kiválasztásához elfordíthatja
a rádióerősítő INPUT SELECTOR gombját,
vagy megnyomhatja a távirányító bemenetválasztó
gombjait.
• A hangerőt eltérően módosíthatja a rádióerősítő
MASTER VOLUME gombjának elfordítási
sebességétől függően.
A hangerő gyors növeléséhez vagy csökkentéséhez:
gyorsan fordítsa el a gombot.
Finom módosításhoz: lassan fordítsa el a gombot.
• A hangerőt eltérően módosíthatja a rádióerősítő
MASTER VOL +/– vagy 2 +/- gombjának
lenyomva tartásának idejétől függően.
A hangerő gyors növeléséhez vagy csökkentéséhez:
nyomja le és tartsa lenyomva a gombot.
Finom módosításhoz: nyomja le a gombot,
és azonnal engedje fel.
A némítási funkció aktiválása
Nyomja meg a MUTING vagy
gombot.
A némítási funkció az alábbi esetekben
kikapcsol:
• ha ismét megnyomja a MUTING vagy
gombot;
• ha növeli a hangerőt;
• ha kikapcsolja a rádióerősítőt;
• ha automatikus kalibrálást végez.
4
Kapcsolja be a készüléket,
és indítsa el a lejátszást.
5
Nyomja meg a MASTER VOL +/–
vagy 2 +/– gombot a hangerő
módosításához.
A hangsugárzók károsodásának
megelőzése érdekében
Használhatja a rádióerősítő MASTER
VOLUME gombját is.
A rádióerősítő kikapcsolása előtt minden
esetben csökkentse le a hangerőt.
6
Nyomja meg a SOUND FIELD +/–
gombot a térhatású hang
megszólaltatásához.
Használhatja a rádióerősítő 2CH/
A.DIRECT, A.F.D., MOVIE (HD-D.C.S.)
vagy MUSIC gombját is.
Részletekért lásd: 66. oldal.
48HU
A bemenetek elnevezése
(Name Input)
A bemeneteket elláthatja egy legfeljebb
8 karakterből álló, azonosításra szolgáló
névvel.
A képernyőn megjelenő neveket könnyebben
felismerheti, mint az aljzatok nevét.
Válassza ki az elnevezni kívánt
Input”
bemenetet az „
képernyőn.
2
Nyomja meg a TOOLS/OPTIONS
gombot.
Alapműveletek
1
Megjelenik a beállítómenü.
3
Válassza a „Name Input”
menüpontot, majd nyomja
meg a
vagy b gombot.
4
Nyomja meg ismételten
a V/v gombot egy karakter
kiválasztásához, majd nyomja
meg a b gombot.
A beviteli pozíciót hátra és előre
mozgathatja a B/b megnyomásával.
5
Ismételje a 4. lépést a karakterek
egyenkénti beviteléhez, majd
nyomja meg a
gombot.
A készülék tárolja a beírt nevet.
49HU
Lejátszás iPhone/iPod készülékről
Az iPhone/iPod zene- és videotartalmait a rádióerősítő iPhone/iPod aljzataihoz csatlakoztatva
játszhatja le.
Az iPhone, iPod csatlakoztatásával kapcsolatos részletes információkért lásd a 29. és 32. oldalakat.
Kompatibilis iPod/iPhone modellek
A rádióerősítővel az alábbi iPod/iPhone típusokat használhatja. Mielőtt használná, frissítse az
iPod/iPhone szoftverét a legújabb verzióra.
iPod touch
4. generáció
iPod touch
3. generáció
iPod touch
2. generáció
iPod touch
1. generáció
iPod nano
6. generáció
iPod nano
5. generáció
(videokamerával)
iPod nano
4. generáció
(videóval)
iPod nano
3. generáció
(videóval)
iPod nano
2. generáció
(alumínium)
iPod classic
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
Megjegyzések
• A Sony nem vállal felelősséget, amennyiben az iPod/iPhone adatai elvesznek vagy megsérülnek
a rádióerősítőhöz csatlakoztatott iPod/iPhone használata során.
• Ezt a terméket kifejezetten az iPod/iPhone készülékekkel való együttműködésre tervezték, és tanúsították,
hogy megfelel az Apple teljesítménykövetelményeinek.
50HU
Az iPhone/iPod-vezérlési
mód kiválasztása
Az iPhone/iPod működtetése
a „System GUI” mód használatával
V/v/B/b,
1
Győződjön meg arról, hogy
„Az iPhone/iPod-vezérlési
mód kiválasztása” (51. oldal)
4. lépésében a „System GUI”
módot választotta ki.
2
Válassza az „iPhone/iPod”
lehetőséget, majd nyomja
meg a
gombot.
3
Válassza ki a kívánt tartalmat
a tartalomlistából, majd nyomja
meg a
gombot.
TOOLS/
OPTIONS
A kiválasztott tartalom lejátszása elindul,
és a zene- vagy videotartalom információi
megjelennek a tv-képernyőn.
MENU
Megjegyzés
iPhone
CTRL
1
A kimenő videojel állapotától függően
a rádióerősítő felkonvertálhatja az iPhone/
iPod jeleit, és így jeleníti meg a tv-készüléken.
Részletekért lásd: „Videojelek átalakítása
funkció” (31. oldal).
Nyomja meg a MENU gombot.
A menü megjelenik a tv-képernyőn.
2
Válassza a „ Music” vagy
a„
Video” lehetőséget,
majd nyomja meg a
vagy
a b gombot.
Amikor az iPhone vagy iPod
csatlakoztatva van, a tv-képernyőn
az „iPhone/iPod” felirat jelenik meg.
3
Válassza az „iPhone/iPod”
lehetőséget, majd nyomja meg
a TOOLS/OPTIONS gombot.
Megjelenik a beállítómenü.
4
Válassza a „System GUI” vagy
„iPod” menüpontot, majd
nyomja meg
gombot.
A lejátszási mód kiválasztása
A lejátszási módot a távirányító TOOLS/
OPTIONS gombjával módosíthatja.
• Repeat: Off / One / All
• Shuffle: Off / Songs / Albums
• Audiobooks: Slower / Normal / Faster
Az iPhone/iPod működtetése
a „iPod” mód használatával
1
Győződjön meg arról, hogy
„Az iPhone/iPod-vezérlési
mód kiválasztása” (51. oldal)
4. lépésében az „iPod” módot
választotta ki.
folytatás
51HU
Alapműveletek
Az iPod/iPhone-vezérlési módot a GUI menü
vagy a távirányító iPhone CTRL gombja
használatával választhatja ki.
Az iPod/iPhone tartalmait a GUI menü
használatával böngészheti.
Az összes művelet szintén vezérelhető
a kijelzőn látható információkat figyelve,
ha a „GUI MODE” ki van kapcsolva.
2
Válassza az „iPhone/iPod”
lehetőséget, majd nyomja
meg a
gombot.
3
Válassza ki a kívánt tartalmat az
iPod/iPhone menü használatával.
Az iPhone/iPod működtetésével
kapcsolatos részletes információkért
nézze meg az iPhone/iPod készülékhez
kapott használati utasítást.
Az iPhone/iPod működtetése
a távirányító használatával
Az iPod/iPhone a rádióerősítő
távirányítójának következő gombjai
használatával működtethető:
A következő gombok használata előtt nyomja
meg az USB gombot:
Gomb
Művelet
N
Lejátszás indítása.
X, x
Lejátszás szüneteltetése.
m/M
Gyors hátra- vagy előretekerés.
./>
Ugrás az előző/következő fájlra.
B•/•b
Ugrás az előző/következő
albumra.
,b
Belépés a kijelölt elembe.
MENU,
RETURN, B
Visszatérés az előző képernyőre/
mappába.
V/v
Az előző/következő elem
kiválasztása.
REPEAT*
Aktiválja az ismétlő módot.
SHUFFLE*
Aktiválja a véletlen sorrendű
lejátszás módot.
* Nyomja meg a SHIFT gombot, majd ezt a gombot.
SHIFT
Megjegyzések az iPhone/iPod
eszközökről
• Az iPhone/iPod a bekapcsolt
rádióerősítőhöz csatlakoztatva töltődik.
• Nem vihet át dalokat az iPhone/iPod
készülékre.
• Működés közben ne távolítsa el az iPhone/
iPod készüléket. Az adatvesztés vagy az
iPhone/iPod károsodásának elkerülése
érdekében kapcsolja ki a rádióerősítőt
az iPhone/iPod csatlakoztatásakor és
eltávolításakor.
USB
V/v/B/b,
iPhone/iPod üzenetek listája
Üzenet és magyarázat
RETURN
MENU
B•/•b
./>,
REPEAT,
SHUFFLE
m/M
N
x
X
Reading
A rádióerősítő felismerte az iPhone vagy iPod
eszközt, és információkat olvas róla.
Loading
A rádióerősítő információkat tölt le az iPhone
vagy iPod eszközről.
No Support
Nem támogatott iPhone vagy iPod van
csatlakoztatva.
No Device
Nincs csatlakoztatva iPhone vagy iPod.
52HU
Terméknév
Üzenet és magyarázat
Típusnév
No Music/No Video
Nem található zene vagy videó.
NWZ-E343 / E344 / E345
HP No Support
A fejhallgató nem szólal meg, ha iPhone vagy iPod
van csatlakoztatva.
NWZ-S736F / S738F / S739F
NWZ-S636F / S638F / S639F
NWZ-A726 / A728 / A729 /
A726B / A728B
NWZ-A826 / A828 / A829
Lejátszás USB-eszközről
NWZ-W202
Az USB-eszköz zenei tartalmait a rádióerősítő
(USB) aljzatához csatlakoztatva
játszhatja le.
Az USB-eszköz csatlakoztatásával kapcsolatos
részletes információkért lásd: „iPhone/iPod,
USB-eszköz csatlakoztatása” (32. oldal).
A rádióerősítő által támogatott zenei
fájlformátumok a következők:
NWZ-S744 / S745
Kiterjesztések
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
„.mp3”
AAC*
„.m4a”, „.3gp”, „.mp4”
WMA9 Standard*
„.wma”
* A rádióerősítő nem játszik le DRM-mel kódolt
fájlokat.
Kompatibilis USB-eszközök
A rádióerősítővel a következő Sony USBeszközöket használhatja: A rádióerősítővel
más USB-eszközök nem használhatók.
Ellenőrzött Sony USB-eszköz
Terméknév
Típusnév
Walkman®
NWZ-S754 / S755
NWZ-E453 / E454 / E455
NWZ-E353 / E354 / E355
Alapműveletek
Fájlformátum
NWZ-X1050 / X1060
NWZ-E443 / E444 / E445
NWZ-S543 / S544 / S545
NWZ-A844 / A845 / A846 /
A847
NWZ-W252 / W253
NWZ-B152 / B153 / B152F /
B153F
MICROVAULT
USM1GL / 2GL / 4GL / 8GL /
16GL
USM1GLX / 2GLX / 4GLX /
8GLX / 16GLX
Megjegyzések
• A rádióerősítő nem képes olvasni az NTFS
fájlrendszert.
• A rádióerősítő csak a merevlemezes meghajtó első
partíciójára mentett adatok olvasására képes.
• Ne használjon az itt felsoroltaktól eltérő
USB-eszközöket. Az itt fel nem sorolt típusok
működése nem garantált.
• A működés még ezen USB-eszközök használatakor
sem mindig garantálható.
• Ezen USB-eszközök bizonyos területeken nem
vásárolhatók meg.
• A fenti típusok formázásakor magával
a készülékkel vagy az adott készülékhez készült
formázószoftverrel formázzon.
• Amikor USB-eszköz szeretne a rádióerősítőhöz
csatlakoztatni, ezt csak az USB-eszközön
megjelenő „Creating Library” vagy „Creating
Database” felirat eltűnése után tegye meg.
NWZ-B133 / B135 / B133F /
B135F
NWZ-B142 / B143 / B142F /
B143F
NWD-E023F / E025F
NWZ-E435F / E436F / E438F
53HU
Az USB-eszköz működtetése
AMP
SHIFT
V/v/B/b,
USB
MENU
1
Nyomja meg a MENU gombot.
A menü megjelenik a tv-képernyőn.
2
Válassza a „ Music”
menüpontot, majd nyomja
meg a
vagy b gombot.
Amikor az USB-eszköz csatlakoztatva
van, a tv-képernyőn az „USB” felirat
jelenik meg.
3
./>,
REPEAT
FOLDER +/
–
m/M
N
x
X
A következő gombok használata előtt nyomja
meg az USB vagy AMP gombot:
Válassza a „USB” lehetőséget,
majd nyomja meg a
gombot.
Gomb
Művelet
N
Lejátszás indítása.
Az USB-eszköz a rádióerősítő
távirányítójával működtethető.
A zenei tartalom információi
megjelennek a tv-képernyőn.
X
Lejátszás szüneteltetése.
x
Lejátszás leállítása.
m/M
Gyors hátra- vagy előretekerés.
./>
Ugrás az előző/következő fájlra.
A lejátszási mód kiválasztása
FOLDER +/–
A lejátszási módot a távirányító TOOLS/
OPTIONS gombjával módosíthatja.
• Repeat: Off / One / All / Folder
Ugrás az előző/következő
mappába.
REPEAT*
Aktiválja az ismétlő módot.
* Nyomja meg a SHIFT, majd ezt a gombot.
Az USB-eszköz működtetése
a távirányító használatával
Megjegyzések az USB-eszközzel
kapcsolatban
Az USB-eszköz a rádióerősítő távirányítójának
következő gombjaival működtethető:
54HU
• Ha USB-kábeles kapcsolat szükséges,
csatlakoztassa az USB-eszközhöz kapott
USB-kábelt. A működtetési móddal
kapcsolatos részletes információkért nézze
meg a csatlakoztatandó USB-eszközhöz
kapott használati utasítást.
• Ne csatlakoztassa a rádióerősítőt és az
USB-eszközt USB-hubon keresztül.
• Amikor az USB-eszköz csatlakoztatva van,
a „Reading” felirat jelenik meg.
Az USB-vel kapcsolatos
üzenetek listája
Üzenet és magyarázat
Device Error
Az USB-eszköz memóriája nem ismerhető fel
(53. oldal).
No Support
Nem támogatott USB-eszközt csatlakoztatott,
ismeretlen eszközt csatlakoztatott, vagy
az USB-eszköz USB-hubon keresztül csatlakozik
(53. oldal).
No Device
Nincs csatlakoztatva USB-eszköz.
Alapműveletek
• A csatlakoztatott USB-eszköz típusától
függően a „Reading” felirat kb.
10 másodpercig is látszódhat.
• Az USB-eszköz csatlakoztatásakor
a rádióerősítő beolvassa az USB-eszközön
található összes fájlt. Ha az USB-eszközön
sok mappa vagy fájl van, az USB-eszköz
beolvasásának befejezése sokáig tarthat.
• A rádióerősítő legfeljebb
– 100 mappát (beleértve a gyökérmappát),
– minden mappában 100 hangfájlt,
– 8 mappaszintet (fájlfaszerkezetet, beleértve
a gyökérmappát) képes felismerni.
A hangfájlok és mappák maximális száma
a fájl- és mappaszerkezettől függően
változhat.
Ne mentsen más típusú fájlokat vagy
fölösleges mappákat az USB-eszközre.
• Nem garantálható a kompatibilitás az összes
kódoló- és írószoftverrel, rögzítőeszközzel
és írható adathordozóval. Az USB-eszköz
inkompatibilitása zajt vagy szaggatott
hangot eredményezhet, vagy egyáltalán
nem játszható le.
• A lejátszás elindítása beletelhet egy kis időbe,
ha:
– a mappaszerkezet összetett;
– a memória kapacitása túl nagy.
• Ez a rádióerősítő nem feltétlenül támogatja
a csatlakoztatott USB-eszköz által biztosított
összes funkciót.
• A rádióerősítő lejátszási sorrendje eltérhet
a csatlakoztatott USB-eszköz lejátszási
sorrendjétől.
• A hangfájlokat nem tartalmazó mappákat
a készülék kihagyja.
• Nagyon hosszú szám lejátszásakor egyes
műveletek késleltethetik a lejátszást.
No Track
Nem található zeneszám.
Felvétel a rádióerősítővel
Felvételt készíthet egy audiokészülékről
(például CD-felvevőről) vagy videokészülékről
(például videomagnóról vagy
DVD-felvevőről) a rádióerősítő használatával.
Részletes információkért nézze meg
a felvevőkészülékhez kapott használati
utasítást.
1
Nyomja meg az egyik
bemenetválasztó gombot
a felvenni kívánt lejátszókészülék
kiválasztásához.
Használhatja a rádióerősítő INPUT
SELECTOR gombját is.
2
Készítse elő a lejátszókészüléket
a lejátszásra.
1. példa (hangfelvétel):
Hangoljon a felvenni kívánt
rádióállomásra.
2. példa (videofelvétel):
Helyezze be a másolni kívánt
videoszalagot a videomagnóba.
Üzenet és magyarázat
Reading
A rádióerősítő felismerte az USB-eszközt,
és információkat olvas róla.
folytatás
55HU
3
Készítse elő a felvevőkészüléket.
1. példa (hangfelvétel):
Helyezzen be egy üres MD-t vagy szalagot
a felvevőmagnóba, és állítsa be a felvétel
hangerejét.
2. példa (videofelvétel):
Helyezzen be a felvételhez egy üres
videoszalagot stb. a (VIDEO 1 OUT
aljzatokba csatlakoztatott)
felvevőkészülékbe.
4
Indítsa el a felvételt
a felvevőkészüléken, majd
indítsa el a lejátszókészüléket.
A rádió használata
FM/AM rádióadók hallgatása
A beépített vevőegység segítségével FM vagy
AM rádióállomások műsorát hallgathatja.
Mielőtt hozzákezdene, ellenőrizze, hogy az FM
és AM antennát megfelelően csatlakoztatta-e
(33. oldal).
Hasznos tanács
A közvetlen hangolásnál használt léptetőfrekvencia
alább látható.
Megjegyzések
Terület
• Egyes források másolásvédelmet tartalmaznak
a felvétel megakadályozása érdekében. Ebben
az esetben nem lesz képes felvételt készíteni
a forrásból.
• Az analóg kimeneti aljzat csak analóg bemeneti
jeleket ad ki (felvételkor).
• A HDMI hang nem vehető fel.
• Csak kompozit videojelek felvételekor
a rádióerősítő automatikus kikapcsolási funkciója
elindulhat, és megszakíthatja a felvételt. Ebben az
esetben az „Auto Standby” beállításnál válassza az
„OFF” értéket (106. oldal).
FM
AM
USA, Kanada
100 kHz
10 kHz*
Európa, Ausztrália
50 kHz
9 kHz
* Az AM-hangolási skála módosítható (57. oldal).
SHIFT
Számgombok
V/v/b,
TOOLS/
OPTIONS
MENU
56HU
1
Nyomja meg a MENU gombot.
2
Nyomja meg a SHIFT gombot,
majd a számgombokat
a frekvencia megadásához.
A menü megjelenik a tv-képernyőn.
2
Válassza az „ FM FM” vagy „ AM AM”
menüpontot, majd nyomja meg
a
vagy a b gombot.
1. példa: FM 102,50 MHz
Válassza az 1 b 0 b 2 b 5 (b 0*) értékeket.
2. példa: AM 1,350 kHz
Válassza az 1 b 3 b 5 b 0 értékeket.
A tv-képernyőn megjelenik az FM vagy
AM menülista.
* A 0-t csak európai és ausztráliai típusok
esetén nyomja meg.
Rádióállomások automatikus
behangolása (Auto Tuning)
2
Válassza az „Auto Tuning”
menüpontot, majd nyomja
meg a
vagy b gombot.
Nyomja meg a V/v gombot.
Nyomja meg a V gombot az alacsonyabb
frekvenciáktól a magasabb, vagy a v
gombot a magasabb frekvenciáktól
alacsonyabbak felé való hangoláshoz.
Egy-egy állomás megtalálásakor
a hangolás leáll.
Ha a sztereó FM-vétel gyenge
minőségű
AM-vétel esetén állítsa az AM keretantennát
a legjobb vételt biztosító irányba.
3
Nyomja meg a
gombot.
Ha az állomást nem sikerül
behangolni
A „– – – .– – MHz” jelenik meg, és a képernyő
visszatér az aktuális frekvenciára.
Ellenőrizze, hogy a megfelelő frekvenciát írta-e
be. Ha nem, hajtsa végre ismét a 2. lépést.
Ha az állomást továbbra sem tudja behangolni,
a beírt frekvencián az adott vételi körzetben
nem fogható rádióadás.
Az AM-hangolási skála módosítása
1 Hangoljon a hallgatni kívánt állomásra az
Auto Tuning, Direct Tuning funkcióval
(57. oldal), vagy válassza ki a kívánt tárolt
állomást (58. oldal).
2 Nyomja meg a TOOLS/OPTIONS gombot.
3 Válassza az „FM Mode” menüpontot, majd
nyomja meg a
vagy b gombot.
4 Válassza a „MONO” opciót, majd nyomja
meg a
gombot.
(Csak egyesült államokbeli és
kanadai modellek)
A rádióerősítő kezelőszerveivel választhat
a 9 kHz-es és 10 kHz-e AM-hangolási
skála között.
?/1
Rádióállomások közvetlen
behangolása (Direct Tuning)
A számgombokkal beírhatja a kívánt
rádióállomás vételi frekvenciáját.
1
Válassza a „Direct Tuning”
menüpontot, majd nyomja
meg a
vagy b gombot.
TUNING MODE
1
Nyomja meg a ?/1 gombot
a rádióerősítő kikapcsolásához.
folytatás
57HU
A rádió használata
1
Hasznos tanács
2
A TUNING MODE nyomva tartása
közben nyomja meg a ?/1
gombot.
Az aktuális AM hangolási skála 9 kHz-re
(vagy 10 kHz-re) változik.
Ismételje meg a fenti eljárást a skála
10 kHz (vagy 9 kHz) értékre való
visszaállításához.
4
A készülék tárolja az állomást
a kiválasztott memóriahelyen.
5
FM/AM rádióállomások
tárolása
(Preset Tuning)
A tárolt állomások előhívása
1
Válassza az „ FM FM” vagy „ AM AM”
menüpontot, majd nyomja meg
a
vagy b gombot.
2
Válassza ki a kívánt tárolt
állomást.
Legfeljebb 30 állomás (FM és AM) tárolható
a memóriában kedvenc állomásként.
V/v/B/b,
TOOLS/
OPTIONS
1
2
58HU
Az 1 és 30 közti memóriahelyek
érhetők el.
A tárolt állomások elnevezése
(Name Input)
1
Az „ FM FM” vagy „ AM AM”
képernyőn válassza ki az
elnevezni kívánt memóriahelyet.
2
Nyomja meg a TOOLS/OPTIONS
gombot.
Hangolja be a tárolni kívánt
állomást az Auto Tuning
(57. oldal) vagy Direct Tuning
(57. oldal) funkció használatával.
3
Válassza a „Name Input”
menüpontot, majd nyomja
meg a
vagy a b gombot.
Nyomja meg a TOOLS/OPTIONS
gombot.
4
Nyomja meg ismételten
a V/v gombot egy karakter
kiválasztásához, majd nyomja
meg a b gombot.
Megjelenik a beállítómenü.
3
Az 1–4. lépések megismétlésével
további állomásokat tárolhat.
Az állomásokat a következőképpen
tárolhatja:
• AM-sáv: AM 1–AM 30
• FM-sáv: FM 1–FM 30
Megjegyzések
• A beállításoktól függően hosszabb ideig is eltarthat,
mire a rádióerősítő átváltja az AM
léptetőfrekvenciát.
• A léptetőfrekvencia módosításakor minden tárolt
rádióállomás törlődik
Válassza ki a memóriahely
számát, majd nyomja meg
a
gombot.
Válassza a „Memory” opciót,
majd nyomja meg a
vagy b gombot.
Megjelenik a beállítómenü.
A beviteli pozíciót hátra és előre
mozgathatja a B/b megnyomásával.
5
Ismételje a 4. lépést a karakterek
egyenkénti beviteléhez, majd
nyomja meg a
gombot.
Műholdas rádióadók
hallgatása
A készülék tárolja a beírt nevet.
(Csak egyesült államokbeli és
kanadai modellek)
RDS-adások vétele
(Csak európai és ausztráliai modellek)
* Nem minden FM-állomás sugároz RDS-adást,
illetve nem minden RDS-állomás nyújtja
ugyanazokat a szolgáltatásokat. Ha ezzel
kapcsolatban kérdései vannak, vegye fel
a kapcsolatot az adott rádióállomással.
Egyszerűen válasszon ki egy
FM-állomást.
Ha a kiválasztott állomás RDS-információkat
is sugároz, a kijelzőn világít az „RDS” jelzés,
illetve megjelenik az állomás neve
a tv-képernyőn és a kijelzőn.
* Ha nem érkezik RDS-adás, az állomás neve nem
jelenik meg.
Megjegyzések
• Az RDS szolgáltatás működése bizonytalanná
válhat, ha a behangolt állomás adása nem tökéletes,
vagy a vétel gyenge.
• A tv-képernyőn megjelenő egyes betűk nem
jeleníthetők meg a kijelzőn.
Hasznos tanács
Ha az állomásnév látható a kijelzőn, a DISPLAY
gomb ismételt megnyomásával ellenőrizheti a vételi
frekvenciát (112. oldal).
A műholdas rádió reklámoktól mentes
műsorai hihetetlen választékát nyújtják a pop,
rock, country, R&B, hip-hop, jazz, klasszikus
és egyéb stílusú zenéknek, élőben közvetítik
a legnépszerűbb professzionális és egyetemi
sportokat, valamint szakértői beszélgetéseket
és elemzéseket fűznek hozzájuk. Máshol nem
elérhető szórakoztató, beszélgetős, humoros
és családi műsorok is megtalálhatók
a műsorválasztékban, és a legmegbízhatóbb
forrásból származó helyi közlekedési és
időjárási hírek is meghallgathatók.
A Sirius vevőegység megvásárlása után
aktiválnia kell a szolgáltatást, illetve elő kell
fizetnie rá ahhoz, hogy műholdas rádiót
hallgathasson. A műholdvevő egységekhez
részletes üzembe helyezési beállítási útmutató
van mellékelve. Sokféle műsorcsomag érhető
el, így például a „The Best of XM” csomag
is hozzáadható a Sirius vevőegységhez, így
mindkét szolgáltatás legnépszerűbb műsorai
hallgathatók. A „The Best of XM” csomag
jelenleg nem érhető el a kanadai Siriuselőfizetők részére.
Családbarát csomagok is elérhetők,
amelyekben korlátozható a nem
gyermekeknek való tartalmat
sugárzó csatornák elérése.
folytatás
59HU
A rádió használata
Ez a rádióerősítő lehetővé teszi az RDS (Radio
Data System, rádiós adatrendszer) használatát,
amelynek révén a rádióállomások a normál
rádióműsorral együtt kiegészítő információkat
juttatnak el a hallgatókhoz. Így a készüléke
nagyon hasznos RDS szolgáltatásokat
nyújthat, például a műsornév kijelzését.
Az RDS funkció csak az FM-hullámsávon
használható.*
Ha műholdas rádiót szeretne hallgatni
Sirius-Ready® rádióerősítőjén, egy (külön
megvásárolható) Sirius műholdasrádióvevőegységgel kell kiegészítenie
a rádióerősítőt. A Sirius műholdas rádió
(Alaszka és Hawaii kivételével) az egyesült
államokbeli, a Puerto Rico-i és a kanadai
lakosok számára érhető el.
Az egyesült államokbeli vásárlók
a www.sirius.com webhelyen vagy az
1-888-539-SIRIUS (1-888-539-7474)
telefonszámon fizethetnek elő a Sirius
szolgáltatásra. A kanadai vásárlóknak
a www.siriuscanada.ca webhelyre kell
ellátogatniuk.
Felkészülés a műholdas
rádióadások hallgatására
V/v/b,
Műholdasrádió-vevőegység
csatlakoztatása
TOOLS/
OPTIONS
MENU
Csatlakoztassa a SiriusConnect Home
vevőegységet. Ha a SiriusConnect Home
vevőegységet használja a rádióerősítővel,
feltétlenül dugja be a vevőegységhez mellékelt
hálózati adaptert egy konnektorba.
SIRIUS aljzat
1
Nyomja meg a MENU gombot.
A menü megjelenik a tv-képernyőn.
2
Válassza az „ SR SR” lehetőséget,
majd nyomja meg a
vagy
a b gombot.
3
Nyomja meg a TOOLS/OPTIONS
gombot.
Megjelenik a beállítómenü.
Az ID ellenőrzése
Megjegyzés
A zajfelvétel megakadályozása érdekében ügyeljen
arra, hogy a SiriusConnect Home vevőegység,
antenna és hálózati adapter ne érintkezzen
a hangsugárzók kábeleivel és a hálózati
csatlakozóvezetékkel.
60HU
1
Válassza a beállítómenü
„Sirius ID” pontját, majd
nyomja meg a
gombot.
2
Nézze meg a tv-képernyőn
a Sirius ID azonosítót, és írja
be az alábbi helyre.
Sirius ID:_________________________
A rádióerősítő kijelzőpaneljén is láthatja
a Sirius ID azonosítót.
A vételi feltételek ellenőrzése
(Antenna Aiming)
1
2
Válassza a beállítómenü
„Antenna Aiming” pontját, majd
nyomja meg a
gombot.
Csatornaválasztás kategória szerint
(Category Mode)
A csatornaválasztás történhet egy kategóriából
vagy mindegyik kategóriából.
1
Mozgassa az antennát, miközben
hallgatja a vétel minőségét,
és úgy állítsa be az antennát,
hogy a legjobb legyen a vétel.
• All: Így mindegyik kategóriából
választhat csatornát.
• (a kategória neve): Így egy kategóriából
választhat csatornát.
Megjegyzés
Amikor a „Preset Mode” látható, nyomja meg
a TOOLS/OPTIONS gombot, majd válassza
ki a „Category Mode” beállítást a V/v gomb
nyomogatásával.
Nyomja meg a MENU gombot.
2
A készülék a kiválasztott csatornát veszi.
A csatornaadatok megjelennek
a tv-képernyőn.
SHIFT
Számgombok
Válassza ki a csatornát, majd
nyomja meg a
gombot.
Megjegyzés
Ha kiválaszt egy kategóriát a „Category Mode”
üzemmódban, nem biztos, hogy a kiválasztott
csatorna a kívánt kategóriába tartozik. Ez azért van
így, mert egy csatorna több kategóriába is tartozhat.
Csatornaválasztás a csatorna
számának közvetlen beírásával
(Direct Tuning)
V/v/b,
A számgombokkal beírhatja a kívánt
rádióállomás csatornaszámát.
TOOLS/
OPTIONS
1
MENU
Nyomja meg a TOOLS/OPTIONS
gombot.
Megjelenik a beállítómenü.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
A menü megjelenik a tv-képernyőn.
2
2
Válassza a „Direct Tuning”
menüpontot, majd nyomja
meg a
gombot.
Válassza az „ SR SR” menüpontot,
majd nyomja meg a
vagy
a b gombot.
folytatás
61HU
A rádió használata
A menüből való kilépéshez
A műholdas rádió egy
csatornájának kiválasztása
Válassza ki a kategóriát, majd
nyomja meg a
gombot.
3
Nyomja meg a SHIFT gombot,
majd írja be a csatornaszámot
a számgombokkal.
4
Nyomja meg a
4
1 és 30 között választhatók ki a csatornák;
a rádióerősítő megvásárlásakor minden
kódon be van állítva egy alapértelmezett
csatorna.
A kiválasztott csatornát az 1. lépésben
kiválasztott memóriahelyen tárolja
a készülék.
gombot.
A készülék a kiválasztott csatornára
hangol.
A műholdas rádió
csatornáinak tárolása
5
Legfeljebb 30 Sirius műholdasrádió-csatorna
tárolható a memóriában kedvenc
csatornaként.
V/v/b,
TOOLS/
OPTIONS
Válassza ki, hogy hányas számon
kívánja tárolni a csatornát, majd
nyomja meg a
gombot.
Az 1–4. lépés megismétlésével
további csatornákat tárolhat.
Tárolt csatornák kiválasztása
1
Válassza a menü „ SR SR” pontját,
majd nyomja meg a
vagy
a b gombot.
2
Válassza ki a tárolt csatornák
listájából a kívánt számot, majd
nyomja meg a
gombot.
A tárolt csatornák kódja 1-től 30-ig terjed.
Megjegyzések
1
Válassza ki a tárolni kívánt
csatornát a Category Mode
(61. oldal) vagy a Direct Tuning
(61. oldal) üzemmódban.
2
Nyomja meg a TOOLS/OPTIONS
gombot.
Megjelenik a beállítómenü.
3
Válassza a „Memory”
lehetőséget, majd nyomja
meg a
gombot.
Megjelentik a csatorna tárolására használt
szám kiválasztási képernyője.
62HU
• A tárolt csatornák adatai módosulhatnak,
ha a Sirius XM Radio Inc. módosítja a csatornák
programozását.
• Amikor a „Category Mode” képernyő látható,
nyomja meg a TOOLS/OPTIONS gombot, majd
válassza a „Preset Mode” beállítást a V/v gomb
nyomogatásával.
4
Megadott csatornák
elérésének korlátozása
Válassza az „ON” lehetőséget,
majd nyomja meg a
gombot.
Megjelenik az „Enter your 4-digit lock
code.” felirat.
(Parental Lock)
5
Saját zárolókódjával korlátozhatja
a hozzáférést megadott csatornákhoz.
Alapértelmezés szerint a „0000” zárolókód
van beállítva.
Módosítsa a zárolókódot, mielőtt használatba
veszi ezt a funkciót. Lásd: „A zárolókód
módosítása (Lock Code)” (63. oldal).
Számgo
mbok
A képernyőn megjelenik a „The channel
has been locked.” felirat, jelezve ezzel
a gyermekzár funkció bekapcsolását.
Ha törölni szeretné a beírt számokat,
ugorjon a 2. lépésre a RETURN/EXIT O
gomb megnyomásával, majd ismételje
meg az eljárást a 2. lépéstől kezdve.
A zárolókód módosítása
(Lock Code)
1 Válassza ki azt a csatornát a Category
Mode (61. oldal) vagy a Direct Tuning
(61. oldal) üzemmódban, amelynek
módosítani szeretné a zárolókódját.
2 Nyomja meg a TOOLS/OPTIONS gombot.
Megjelenik a beállítómenü.
V/v/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
3 Válassza a „Lock Code” menüpontot,
majd nyomja meg a
gombot.
Megjelenik az „Enter your 4-digit lock
code.” felirat.
4 Nyomja meg a SHIFT gombot, majd
1
2
Válassza ki a zárolni kívánt
csatornát a Category Mode
(61. oldal) vagy a Direct Tuning
(61. oldal) üzemmódban.
Nyomja meg a TOOLS/OPTIONS
gombot.
Megjelenik a beállítómenü.
3
Válassza a „Parental Lock”
menüpontot, majd nyomja
meg a
vagy b gombot.
írja be a négy számjegyű zárolókódot
a számgombokkal.
Megjelenik az „Enter your a new lock
code.” felirat.
5 Írja be az új négy számjegyű zárolókódot
a számgombokkal.
Megjelenik a „To confirm, enter your new
lock code again.” felirat.
6 Írja be újra az új zárolókódot
a számgombokkal.
Megjelenik a „The lock code has been
changed.” felirat.
folytatás
63HU
A rádió használata
SHIFT
Nyomja meg a SHIFT gombot,
majd írja be a négy számjegyű
zárolókódot a számgombokkal.
A zárolt csatornák hallgatása
1 Válassza ki a kívánt zárolt csatornát
a Direct Tuning módban (61. oldal).
Megjelenik az „Enter your 4-digit lock
code.” felirat.
2 Nyomja meg a SHIFT gombot, majd
írja be a négy számjegyű zárolókódot
a számgombokkal.
A készülék a kiválasztott csatornára hangol.
A szülői zár kikapcsolása
1 Válassza ki a feloldani kívánt zárolt
csatornát a Direct Tuning módban
(61. oldal).
2 Nyomja meg a TOOLS/OPTIONS gombot.
Megjelenik a beállítómenü.
3 Válassza a „Parental Lock” menüpontot,
majd nyomja meg a
vagy a b gombot.
4 Válassza az „OFF” beállítást, majd nyomja
meg a
gombot.
Megjelenik az „Enter your 4-digit lock
code.” felirat.
5 Nyomja meg a SHIFT gombot, majd
írja be a négy számjegyű zárolókódot
a számgombokkal.
A képernyőn megjelenik a „The channel
has been unlocked.” felirat, jelezve ezzel
a gyermekzár funkció feloldását.
Megjegyzések
• Ha a Category Mode segítségével választ csatornát,
a zárolt csatornákat átugorja a készülék.
• Ha visszaállítják a rádióerősítő alapértelmezett
beállításait, a zárolókód ismét az eredeti 0000 lesz,
de a gyermekzár beállításai nem módosulnak.
• Zárolt csatornákat nem lehet felvenni a tárolt
csatornák közé. Ha gyermekzárat állít be egy
tárolt csatornára, akkor a csatorna tárolt
adatai visszatérnek az alapértelmezésre.
• A 0-s és a 184-es csatornára nem lehet
gyermekzárat beállítani.
• Csak egy zárolókódot lehet beállítani
a rádióerősítőn. Nem lehet más-más
kóddal zárolni a különféle csatornákat.
64HU
A műholdas rádióval kapcsolatos üzenetek listája
Megoldási lehetőségek
Antenna
[ANTENNA]
Nincs csatlakoztatva az antenna.
Ellenőrizze a SiriusConnect Home vevőegység és
az antenna közötti kapcsolatot.
Acquiring
[ACQUIRING]
Rosszak a vételi feltételek.
Tegye át máshová az antennát.
Az antenna helyéről a SiriusConnect Home
vevőegységhez kapott kezelési útmutató tartalmaz
részletes ismertetést.
UNSUB CH
[CALL 888-539SIRI]
Nem fizetett elő a kiválasztott
csatornára.
—
SR Tuner
[SR TUNER]
Nincs megfelelően csatlakoztatva Ellenőrizzen minden csatlakozást, majd újra kapcsolja
a SiriusConnect Home vevőegység. be a rendszert. Azt is ellenőrizze, hogy be van-e dugva
a konnektorba a SiriusConnect Home vevőegységhez
kapott elektromos hálózati adapter.
Invalid
[INVALID]
Érvénytelen csatornaszámot
adott meg.
Locked CH
[LOCKED CH]
A kiválasztott csatorna zárolva van. —
SUB UPDT
[SUB UPDT]
Az előfizetési adatok módosultak. —
Updating
[UPDATING]
A csatornaadatok frissítése
folyamatban van.
FW UPDT
[FW UPDT]
A SiriusConnect Home vevőegység —
firmware-ének frissítése van
folyamatban.
––––
Nincsenek szöveges információk
a csatornán.
A behangolni kívánt csatorna nem érvényes, mert
változott a sugárzott szolgáltatás, vagy mert rosszak
a vételi feltételek.
—
Ez nem hiba. Lehet, hogy a rendszer állapota miatt
nem lehet megjeleníteni a szöveges információkat,
például közvetlen azután, hogy a rendszer fogni
kezd egy csatornát.
65HU
A rádió használata
A hibaüzenet
Magyarázat
megjelenésének
helye
TV-képernyő
[Kijelző]
Ha ezt a funkciót bekapcsolja, csak a hangerő
és az első hangsugárzók hangereje
módosítható.
Térhangzás
A hangzáskép kiválasztása
A rádióerősítő többcsatornás térhatású hang
előállítására képes. Kiválaszthatja a rendszer
előre beprogramozott hangzásképeinek
egyikét.
SOUND
FIELD +/–
Megjegyzés
Nem választhatja az „A. DIRECT” funkciót, amikor
a GAME és az USB bemenetet használja.
Auto Format Direct (A.F.D.) mód
Az Auto Format Direct (A.F.D.) mód
használatával kiválaszthatja a kétcsatornás
műsor dekódolási eljárását, mellyel azt
többcsatornás formátumban hallgathatja meg.
x A.F.D. AUTO (A.F.D. Auto)
A SOUND FIELD +/– gomb ismételt
megnyomásával válassza ki a kívánt
hangzásképet.
Használhatja a rádióerősítő 2CH/A.DIRECT,
A.F.D., MOVIE (HD-D.C.S.) vagy MUSIC
gombját is.
2 csatornás hangzásmód
Az alkalmazott szoftver felvételi formátumától,
a csatlakoztatott lejátszókészüléktől és
a rádióerősítő hangzáskép-beállításától
függetlenül átválthat 2 csatornás
hangkimenetre.
x 2CH ST. (2 csat. sztereó)
A rádióerősítő csak a két első (bal, jobb)
hangsugárzóhoz továbbítja a hangot.
A mélysugárzó nem szól.
A hagyományos kétcsatornás műsorforrások
hangja teljesen megkerüli a hangfeldolgozó
áramköröket. A többcsatornás térhatású
formátumokat két csatornára keveri le
a készülék.
x A. DIRECT (Analog Direct)
A kiválasztott műsorforrás hangját
kétcsatornás analóg formátumban is
meghallgathatja. Ez a funkció ideális az
extra minőségű analóg berendezések
hangjának lejátszására.
66HU
Ennél az üzemmódnál a hang az eredeti
(felvételi, kódolási) formában hallható
bármilyen térhangzású hatás hozzáadása
nélkül.
Azonban az egyesült államokbeli és kanadai
modellek esetén a rádióerősítő alacsony
frekvenciás jelet generál és továbbít
a mélysugárzóra, ha nincs LFE jel.
x MULTI ST. (Multi sztereó)
A kétcsatornás (bal és jobb csatorna) műsort az
összes hangsugárzón keresztül szólaltatja meg.
A hangsugárzó-beállítások függvényében
lehetnek olyan hangsugárzók, melyek
nem szólnak.
Film (Movie) üzemmód
Kiválaszthatja a rendszer előre
beprogramozott hangzásképeinek egyikét.
Így otthonában élvezheti a filmszínházak
izgalmas és erőteljes hangzásvilágát.
x HD-D.C.S.
A HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.)
a Sony új, innovatív házimozi-technológiája,
amely a legújabb akusztikai és digitális
jelfeldolgozási technológiákat használja.
Pontos válaszmérési adatokon alapul, amelyek
egy mastering stúdióból származnak.
A HD-D.C.S. használatával a Blu-ray és a DVD
filmeket nemcsak a legjobb minőségű hanggal,
de a legjobb hangkörnyezettel élvezheti,
ahogy a film hangmérnöke azt megalkotta
a mastering során.
Kiválaszthatja az effektustípust a HD-D.C.S
technológiához. Részletekért lásd: „Surround
Settings menü” (99. oldal).
x PLII MV (PLII Movie)
A készülék Dolby Pro Logic II Movie módú
dekódolást végez. Ez a dekódolási eljárás
ideális a Dolby Surround mozifilmek
hangjának visszaadásához. Ezenkívül ez
az eljárás alkalmas az 5.1-csatornás hang
előállítására abban az esetben is, ha régi filmet
néz videón, vagy a filmet szinkronizálták.
A készülék Dolby Pro Logic IIx Movie módú
dekódolást végez. Ez a beállítás a Dolby Pro
Logic II Movie vagy Dolby Digital 5.1
technológiákat kibővíti 7.1 csatornára.
x PLIIz (PLIIz Height)
A készülék Dolby Pro Logic IIz módú
dekódolást végez. Ez a beállítás növeli
a rugalmasságot az 5.1 rendszer 7.1 csatornás
rendszerré való bővítésekor. A függőleges
berendezés a jelenlét és mélység érzetét
biztosítja.
x NEO6 CIN (Neo:6 Cinema)
A készülék DTS Neo:6 Cinema módú
dekódolást végez. A 2 csatornás formátumban
felvett hangot 7 csatornásként kódolja ki.
Zene (Music) üzemmód
Kiválaszthatja a rendszer előre
beprogramozott hangzásképeinek egyikét.
Így otthonában élvezheti a koncerttermek
izgalmas, erőteljes légkörét.
x HALL (terem)
A klasszikus koncerttermek hangulatának
szimulálása.
Egy dzsesszklub hangzását utánozza.
x CONCERT (élő koncert)
Egy 300 férőhelyes zeneklub hangulatát
utánozza.
x STADIUM (stadion)
A nagyméretű, nyitott stadionok légkörét
utánozza.
x SPORTS (sport)
A sportközvetítések légkörét idézi.
x P. AUDIO (Portable Audio)
A hordozható audioeszközön tárolt
zeneszámok tiszta, erőteljes megszólaltatása.
Ez a hangzáskép ideális az MP3 és egyéb
tömörített zenék lejátszásához.
x PLII MS (PLII Music)
A készülék Dolby Pro Logic II Music módú
dekódolást végez. Ez a dekódolási eljárás
ideális a normál sztereó műsorforrások
(például CD-lemezek) hangjának
visszaadásához.
x PLIIx MS (PLIIx Music)
A készülék Dolby Pro Logic IIx Music módú
dekódolást végez. Ez a dekódolási eljárás
ideális a normál sztereó műsorforrások
(például CD-lemezek) hangjának
visszaadásához.
x PLIIz (PLIIz Height)
A készülék Dolby Pro Logic IIz módú
dekódolást végez. Ez a beállítás növeli
a rugalmasságot az 5.1 rendszer 7.1 csatornás
rendszerré való bővítésekor. A függőleges
berendezés a jelenlét és mélység érzetét
biztosítja.
x NEO6 MUS (Neo:6 Music)
A készülék DTS Neo:6 Music módú
dekódolást végez. A 2 csatornás formátumban
felvett hangot 7 csatornásként kódolja ki.
Ez a dekódolási eljárás ideális a normál
sztereó műsorforrások (például CD-lemezek)
hangjának visszaadásához.
67HU
Térhangzás
x PLIIx MV (PLIIx Movie)
x JAZZ (dzsesszklub)
Ha fejhallgatót csatlakoztatott
a készülékhez
A következő hangzásképeket akkor
választhatja ki, ha a rádióerősítőhöz
fejhallgatót csatlakoztatott:
x HP 2CH (HP (2CH))
Automatikusan ez a hangzáskép kapcsol be,
ha fejhallgatót csatlakoztatott (kivéve ha
az „A. DIRECT” van kiválasztva).
A hagyományos kétcsatornás műsorforrások
hangja teljesen megkerüli a hangfeldolgozó
áramköröket. A többcsatornás térhatású
formátumokat két csatornára alakítja vissza
a készülék az LFE jelek kivételével.
x HP DIRECT (HP (Direct))
Automatikusan ez a hangzáskép kapcsol be,
ha fejhallgatót csatlakoztatott, amikor
az „A. DIRECT” van kiválasztva.
Az analóg jeleket feldolgozás (például
hangszínbeállítás, hangzáskép stb.) nélkül
továbbítja a fejhallgatóba.
Ha mélysugárzót csatlakoztat
Ha a műsor nem tartalmaz LFE jelösszetevőt
(mélyhanghatás a kétcsatornás jel hatásának
fokozásához), ez a rádióerősítő egy önállóan
előállított mélyhangot továbbít a mélysugárzókimenetre. Azonban nem állít elő alacsony
frekvenciás jelet a „NEO6 CIN” vagy
„NEO6 MUS” használatakor, ha az
összes hangsugárzó beállítása „Large”.
A Dolby Digital basszusátirányító áramkörök
teljes kihasználásához javasoljuk
a mélysugárzó levágási frekvenciájának
minél magasabbra állítását.
Megjegyzések a hangzásképekről
• A hangsugárzó-elrendezéstől függően
elképzelhető, hogy egyes hangzásképek
nem választhatók ki.
68HU
• A PLIIx és PLIIz nem választható ki
egyidejűleg.
– A PLIIx csak akkor áll rendelkezésére,
ha hangsugárzó-elrendezésként olyan
beállítást használ, amely térhatású hátsó
hangsugárzókat tartalmaz.
– A PLIIz csak akkor áll rendelkezésére,
ha hangsugárzó-elrendezésként olyan
beállítást használ, amely első magas
hangsugárzókat tartalmaz.
• A zene és film hangzásképek nem
működnek a következő esetekben:
– DTS-HD Master Audio, DTS-HD High
Resolution Audio vagy Dolby TrueHD
jelek fogadása 48 kHz-nél magasabb
mintavételezési frekvenciával;
– az „A. DIRECT” van kiválasztva;
• A „PLII MV”, a „PLIIx MV”, a „PLII MS”,
a „PLIIx MS”, a „PLIIz”, a „NEO6 CIN”
és a „NEO6 MUS” nem működik,
ha a hangsugárzó-elrendezés 2/0 vagy 2/0.1.
• Ha a zenei hangzásképek bármelyikét
kiválasztja, a mélysugárzó elnémul,
amennyiben a Speaker Settings menüben
„LARGE” beállítás van kiválasztva minden
hangsugárzóra. A mélysugárzó azonban
bekapcsol, ha:
– a beérkező digitális műsor LFE-jeleket
tartalmaz;
– az első vagy térhatású hangsugárzók
méretbeállítása „SMALL”;
– a „MULTI ST.”, „PLII MV”, „PLII MS”,
„PLIIx MV”, „PLIIx MS”, „HD-D.C.S.”
vagy „P. AUDIO” van kiválasztva.
A filmek és zenék térhangzásának
kikapcsolása
Nyomja meg többször a SOUND FIELD +/–
gombot a „2CH ST.” vagy „A.F.D. AUTO”
kiválasztásához.
Megnyomhatja többször a rádióerősítő
2CH/A.DIRECT gombját is a „2CH ST.”
kiválasztásához vagy a rádióerősítő A.F.D.
gombját az „A.F.D. AUTO” kiválasztásához.
A rádióerősítő által támogatott digitális audioformátumok
Az, hogy milyen digitális audioformátumokat tud a rádióerősítő dekódolni, a csatlakoztatott
készülék digitális audiokimeneti csatlakozójától függ. Ez a rádióerősítő a következő
audioformátumokat támogatja:
Audioformátum
Csatornák
maximális száma
A lejátszókészülék és a rádióerősítő
összekötése
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
Dolby Digital
5.1
a
a
Dolby Digital EX
6.1
a
a
Dolby Digital Plusa)
7.1
×
a
a)
×
a
5.1
a
a
DTS-ES
6.1
a
a
DTS 96/24c)
5.1
a
a
DTS-HD
High Resolution Audioa)
7.1
×
a
DTS-HD
Master Audioa)b)
7.1
×
a
Többcsatornás lineáris PCMa)
7.1
×
a
Térhangzás
7.1
DTS
Dolby TrueHD
a)
Az audiojeleket a készülék másik formátumban továbbítja, ha a lejátszókészülék nem felel meg
a formátumnak. Bővebb információkat a lejátszókészülék kezelési útmutatójában találhat.
b)A 96 kHz fölötti mintavételezési frekvenciájú jeleket 96 kHz-en vagy 88,2 kHz-en játssza le a készülék.
c)
A DTS 96/24 kódolást DTS-ként dekódolja a készülék, ha aktiválva van az A.P.M. (automatikus fázisillesztés)
funkció.
69HU
A SOUND OPTIMIZER
használata
A hangzásképek visszaállítása
az eredeti állapotba
A Sound Optimizer segítségével tiszta és
dinamikus hangot hallhat alacsony hangerő
mellett is. Automatikusan kalibrálja azokat
a hangokat, amelyek nem hallhatók jól,
ha lehalkítja a hangerőt. Az automatikus
kalibrálás végrehajtása után a hangerő
a környezetének megfelelő szintre lesz
optimalizálva.
Ehhez a művelethez a rádióerősítő
kezelőszerveit használja.
?/1
SOUND
OPTIMIZER
MUSIC
Nyomja meg a SOUND OPTIMIZER
gombot a „S. OPT. ON”
kiválasztásához.
A Sound Optimizer funkció bekapcsol.
A Sound Optimizer a SOUND OPTIMIZER
gomb megnyomásával be- és kikapcsolható.
Megjegyzés
Ez a funkció nem működik az „A. DIRECT”
használata esetén.
70HU
1
Nyomja meg a ?/1 gombot
a rádióerősítő kikapcsolásához.
2
A MUSIC gombot nyomva tartva
nyomja meg a ?/1 gombot.
Az „S.F. CLEAR” jelenik meg
a kijelzőpanelen, és minden hangzáskép
visszaáll az eredeti beállításra.
A hálózati funkciók használata
A rádióerősítő hálózati
funkciói
A DLNA
A DLNA (Digital Living Network Alliance)
egy szabványosítási szervezet, amelyet
különféle készülékek, például kiszolgálók
(számítógépek stb.), audiovizuális
berendezések és mobileszközök gyártói hoztak
létre a készülékeik közötti tartalomcsere
(zene-, fénykép és videolejátszás) lehetővé
tételére. A DLNA döntést hoz a szabványokról,
és közzétesz egy hivatalos emblémát, amely
elhelyezhető a DLNA szabványainak megfelelő
eszközökön.
Ahhoz, hogy hallgatni lehessen a kiszolgálón
tárolt hanganyagokat a rádióerősítővel,
először meg kell adni a kiszolgáló beállításait.
Ezzel a rádióerősítővel a következő
kiszolgálóeszközök kompatibilisek.
• Sony VAIO Media plus 1.3, 1.4, 2.0 és 2.1
• Sony HDD Network Audio System
NAS-S500HDE*, NAS-S55HDE*
• Sony Network AV rádióerősítő
STR-DA6400ES*, TA-DA5600ES*
• Microsoft Windows Media Player 12
a Windows 7 rendszerre telepítve (72. oldal)
• Microsoft Windows Media Player 11
a Windows Vista/Windows XP rendszerre
telepítve (73. oldal)
* Nem minden országban és régióban érhető el.
Ha a kiszolgálón van olyan funkció, amely
megakadályozza a más eszközökről való
elérést, módosítani kell a kiszolgáló beállítását
ahhoz, hogy a rádióerősítő hozzá tudjon férni.
Ez a rész azt mutatja be, hogyan kell beállítani
a Windows Media Player lejátszót
kiszolgálóként való használat esetén.
A többi kiszolgálóeszköz beállításával
kapcsolatban a készülékhez vagy
alkalmazáshoz kapott kezelési útmutatóban
található részletes ismertetés.
Megjegyzés
A számítógépen megjelenő elemek eltérhetnek
az alább láthatóktól, attól függően, hogy milyen
operációs rendszert és számítógépes környezetet
használ. Részletes tájékoztatást az operációs
rendszer súgója nyújt.
71HU
A hálózati funkciók használata
• A hivatalos DLNA-emblémát tartalmazó
DLNA-kompatibilis (DLNA CERTIFIED™
termékeken) tárolt hanganyagok
lejátszhatók a rádióerősítővel (75. oldal).
• A rádióerősítő ugyanúgy használható, mint
egy, az otthoni hálózathoz csatlakozó UPnP
médialejátszó.
• Internetkapcsolat esetén zenei szolgáltatások
is hallgathatók (77. oldal), és frissíthető
a rádióerősítő szoftvere.
• A PARTY STREAMING funkció
segítségével ugyanaz a zene hallgatható
egyszerre több helyiségben.
• A média-távvezérlő eszközök
regisztrálhatók a rádióerősítő
vezérlésének céljára.
A kiszolgáló beállítása
hivatkozás látható a képernyőn,
ugorjon a 6. lépésre.
A Windows 7 rendszer használata
esetén
Megjelenik a [Hálózati hely beállítása]
ablak.
Ez a rész azt mutatja be, hogyan kell beállítani
a gyártó által telepített Windows Media
Player 12 lejátszót a Windows 7 rendszerben.
A Windows Media Player 12 használatáról
a Windows Media Player 12 súgója nyújt
tájékoztatást.
1
2
Kattintson a [Start] –
[Vezérlőpult] parancsra.
4
Válassza vagy az [Otthoni
hálózat], vagy a [Munkahelyi
hálózat] beállítást, annak
alapján, hogy milyen
környezetben használja
a rádióerősítőt.
5
Hajtsa végre a képernyőn
megjelenő utasításokat, amelyek
attól függenek, hogy milyen
környezetben használja
a rádióerősítőt.
Válassza a [Hálózat és internet]
csoport [Hálózati állapot és
hálózati feladatok megjelenítése]
elemét.
Amikor megadta a beállításokat,
győződjön meg róla, hogy a [Hálózati
és megosztási központ] [Aktív hálózatok
megtekintése] területén módosult
a beállítás az [Otthoni hálózat] vagy
a [Munkahelyi hálózat] értékre.
Megjelenik a [Hálózati és megosztási
központ] ablak.
Hasznos tanács
Ha nem látható a kívánt elem a képernyőn,
állítsa át a Vezérlőpult megjelenítési módját.
3
72HU
Kattintson az [Aktív hálózatok
megtekintése] csoportban
látható a [Nyilvános hálózat]
hivatkozásra.
Ha nem a [Nyilvános hálózat]
6
Válassza a [Speciális megosztási
beállítások módosítása]
lehetőséget.
7
Válassza a [Médiaadatfolyamtovábbítás] csoport
[Médiaadatfolyam-továbbítási
beállítások kiválasztása…]
elemét.
11 Zárja be az ablakot az [OK]
gombra kattintva.
12 Frissítse a kiszolgálólistát.
Amikor végzett a Windows Media Player 12
beállításával, frissítse a rádióerősítő
kiszolgálólistáját, és válassza ki ezt
a kiszolgálót a listából. A kiszolgáló
kiválasztásával kapcsolatban lásd:
„A kiszolgálólista frissítése” (75. oldal).
A Windows Vista/XP rendszer
használata esetén
8
Kattintson a [Minden
engedélyezése] gombra.
* A Windows Media Player 11 nincs gyárilag
telepítve a Windows XP rendszerre. Látogasson
el a Microsoft webhelyére, töltse le a Windows
Media Player 11 telepítőjét, és telepítse
a programot a számítógépre.
1
Kattintson a [Start] – [Minden
program] parancsra.
2
Válassza a [Windows Media
Player] parancsot.
Megnyílik a [Minden lejátszóeszköz
engedélyezése] ablak. Ha a helyi hálózat
minden eszközénél az [Engedélyezve]
érték látható, kattintson az [OK] gombra,
és zárja be az ablakot.
Elindul a Windows Media Player 11.
10 Válassza a [Minden számítógép és
lejátszóeszköz engedélyezése]
lehetőséget.
folytatás
73HU
A hálózati funkciók használata
9
Ha [A médiaadatfolyamtovábbítás ki van kapcsolva]
felirat látható
a [Médiaadatfolyam-továbbítás]
ablakban, válassza
[A médiaadatfolyam-továbbítás
bekapcsolása] lehetőséget.
Ez a rész azt mutatja be, hogyan kell beállítani
a Windows Media Player 11 lejátszót
a Windows Vista/XP* rendszeren.
A Windows Media Player 11 használatáról
a Windows Media Player 11 súgója nyújt
tájékoztatást.
3
Válassza a [Műsortár] menü
[Médiafájlok megosztása]
parancsát.
Ha a Windows XP rendszert használja,
ugorjon a 9. lépésre.
4
Válassza a [Testreszabás]
lehetőséget.
Megjelenik a [Hálózati hely beállítása]
ablak.
6
Győződjön meg róla, hogy a [Hely
típusa] most már [Magánjellegű],
majd kattintson a [Bezárás]
gombra.
8
Győződjön meg róla, hogy
a [Hálózati és megosztási
központ] ablakban a [(Személyes
hálózat)] minősítés látható,
majd zárja be az ablakot.
9
Ha nincs bejelölve a [Médiafájlok
megosztása] beállítás
a [Médiafájlok megosztása]
ablakban, amely a 3. lépésben
jelent meg, jelölje be
a [Médiafájlok megosztása]
jelölőnégyzetet, majd kattintson
az [OK] gombra.
Amikor megjelenik a
ikon,
kattintson a [Hálózat…] gombra.
Megjelenik a [Hálózati és megosztási
központ] ablak.
5
7
Jelölje be a [Magánjellegű]
választógombot, és kattintson
a [Tovább] gombra.
Megjelenik a csatlakoztatható eszközök
listája.
10 Kattintson a [Médiafájlok
megosztása:] jelölőnégyzet
mellett megjelenő [Beállítások…]
gombra.
11 Jelölje be az [Új eszközök és
számítógépek automatikus
engedélyezése] jelölőnégyzetet,
és kattintson az [OK] gombra.
Megjegyzés
Törölje a jelet ebből a jelölőnégyzetből, amikor
meggyőződött róla, hogy a rádióerősítő
csatlakoztatható a kiszolgálóhoz, és képes
lejátszani a kiszolgálón tárolt hanganyagokat.
74HU
12 Frissítse a kiszolgálólistát.
Amikor végzett a Windows Media Player
11 beállításával, frissítse a rádióerősítő
kiszolgálólistáját, és válassza ki ezt
a kiszolgálót a listából. A kiszolgáló
kiválasztásával kapcsolatban lásd:
„A kiszolgálólista frissítése” (75. oldal).
A kiszolgálón tárolt
hanganyagok lejátszása
A kiszolgálólista frissítése
A következő formátumú hanganyagokat tudja
lejátszani a kiszolgálóról a rádióerősítő: MP3,
lineáris PCM, WMA és AAC*. A DRM
tartalomvédelemmel ellátott hanganyagokat
nem lehet lejátszani ezen a rádióerősítőn.
Ha új kiszolgálót ad az otthoni hálózathoz,
vagy ha nem találja a kívánt kiszolgálót a listán,
frissítse a kiszolgálólistát.
* A rádióerősítő csak a következő kiterjesztésű
AAC-fájlok lejátszására képes: „.m4a”, „.mp4”
és „.3gp”.
1 Amikor a kiszolgálólista látható, nyomja
Kiszolgáló
meg a TOOLS/OPTIONS gombot.
2 Válassza a „Refresh” lehetőséget, majd
nyomja meg a
gombot.
Megjelenik a frissített kiszolgálólista.
A rádióerősítő
Hasznos tanács
HOME
NETWORK
Kiszolgáló törlése
a kiszolgálólistából
1 Miközben a kiszolgálólista látható,
válassza ki azt a kiszolgálót, amelyet
törölni szeretne, majd nyomja meg
a TOOLS/OPTIONS gombot.
Megjelenik a beállítómenü.
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
MENU
2 Válassza a „Delete” lehetőséget, majd
nyomja meg a
gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a megerősítés
kijelzője.
3 Válassza az „OK” lehetőséget, majd
nyomja meg a
gombot.
A „Complete!” felirat jelenik meg,
a kiszolgáló pedig törlődik a listából.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
A menü megjelenik a tv-képernyőn.
2
Válassza a „ Music”
menüpontot, majd nyomja
meg a
vagy a b gombot.
Megjegyzés
Még ha törli is a kiszolgálót a kiszolgálólistából,
újra meg fog jelenni, ha a rádióerősítő megtalálja
a hálózaton (például a kiszolgálólista frissítésekor).
folytatás
75HU
A hálózati funkciók használata
A rádióerősítő tárolja, hogy melyik volt az az öt
kiszolgáló, amellyel legutóbb kapcsolatban állt,
és ezek a kiszolgálólista elején jelennek meg.
Legfeljebb 20 kiszolgáló szerepelhet a listában.
3
Válassza a „HOME NETWORK”
lehetőséget, majd nyomja meg
a
gombot.
A tv-képernyőn megjelenik
a kiszolgálólista.
Ha a tv-képernyőn a legutóbb kiválasztott
elem (lejátszási lista, album, mappa stb.)
látható, akkor nyomogassa a RETURN/
EXIT O gombot, amíg a kiszolgálólista
nem jelenik meg.
Ha a „No Server” felirat látható, vagy nem
érhető el a listán látható kiszolgáló,
nyomja meg a TOOLS/OPTIONS
gombot. Válassza a „Refresh” lehetőséget,
majd nyomja meg a
gombot.
Megjelenik a frissített kiszolgálólista.
4
Elindul a lejátszás.
Ellenőrizze, hogy a rádióerősítő
hangszóróiból hallható-e a hang.
Hasznos tanácsok
• Ha egy mappát választ ki (például egy előadó
mappáját, műfaj mappáját stb.), akkor a N gomb
megnyomására a rádióerősítő minden elemet
lejátszik a kiválasztott mappából.
• A rádióerősítő a legutóbb kiválasztott elemhez
tér vissza a Home Network funkcióra való
átváltáskor mindaddig, amíg ki nem kapcsolják.
Ha a „Network Standby” funkció az „On” értékre
van állítva, a legutóbb kiválasztott elemtől
folytatódik a lejátszás még akkor is, ha közben
kikapcsolták a rádióerősítőt.
Megjegyzések
A távirányító HOME NETWORK gombjával
közvetlenül is kiválaszthatja a Home Network
funkciót.
• A tv-képernyőn azok a zeneszámok is
megjelennek, amelyeket nem tud lejátszani
a rádióerősítő. A lista nem rendezhető a lejátszható
zeneszámok alapján.
• A rádióerősítőn le nem játszható zeneszámok címe
fölött „!” látható; az ilyen zeneszámokat átugorja
lejátszás közben a rádióerősítő.
• A lejátszás nem a legutóbb kiválasztott elemtől
folytatódik, ha időközben kihúzták az elektromos
hálózati kábelt a konnektorból.
• Ha egy mappában sok hanganyag található, akkor
hosszabb ideig is eltarthat, mire a rádióerősítő
megjeleníti az elemeket. Ilyen esetben használja
a szókeresési funkciót (84. oldal).
Válassza ki azt a kiszolgálót,
amelyen megtalálható
a lejátszani kívánt anyag.
Megjegyzés
Ha az eszköz megfelel a Wake-on-LAN
szabványnak, akkor a rádióerősítő
automatikusan bekapcsolja a kiszolgálót.
Ha a kiszolgáló nem felel meg a Wake-on-LAN
szabványnak, akkor előre be kell kapcsolni
a kiszolgálót. A Wake-on-LAN funkciónak
a kiszolgálón való beállításáról és kezeléséről
a kiszolgáló kezelési útmutatója nyújt
tájékoztatást.
Válassza ki a kívánt elemet
(lejátszási listát, albumot,
mappát stb.), majd nyomja
meg a
gombot.
Ha egy újabb elem jelenik meg, szűkítse le
a választási lehetőségek körét az 5. lépés
megismétlésével, amíg a kívánt elem
nem jelenik meg. A csatlakoztatott
kiszolgálótól függ, hogy milyen elemek
jelennek meg.
76HU
Válassza ki a kívánt zeneszámot,
majd nyomja meg a
gombot.
Hasznos tanács
A tv-képernyőn megjelenik
a tartalomjegyzék.
5
6
A tartalomvédelem ellenőrzése
A rádióerősítő nem tudja lejátszani a DRM
tartalomvédelemmel ellátott WMA
formátumú fájlokat.
Ha egy WMA-fájlt nem lehet lejátszani
a rádióerősítőn, nézze meg a számítógépen
annak a fájlnak a tulajdonságait, hogy nem
tartalomvédett-e.
Nyissa meg azt a mappát vagy kötetet, ahol
a WMA-fájl található, kattintson a jobb
gombbal a fájlra, majd jelenítse meg
a tulajdonságok ablakát a [Tulajdonságok]
parancsra kattintva. Ha ezen látható a [Licenc]
fül, akkor a fájl DRM tartalomvédelemmel van
ellátva, és ezért nem játszható le ezen
a rádióerősítőn.
A Home Network funkció
vezérlése a távirányítóval
Művelet
Teendő
A lejátszás
szüneteltetése*
Nyomja meg a X gombot
a lejátszás során.
Nyomja meg a N gombot
a lejátszás folytatásához.
A lejátszás leállítása Nyomja meg a x gombot.
Nyomogassa a ./>
gombot.
A lejátszani kívánt
elem ismételt
kiválasztása
Nyomogassa a RETURN/
EXIT O gombot, amíg
a kívánt könyvtár nem
jelenik meg.
Vagy nyomja meg aTOOLS/
OPTIONS gombot, válassza
a „Server List” lehetőséget,
majd válassza ki a kívánt
elemet.
Ha vissza szeretne térni
a lejátszás kijelzőjére, nyomja
meg a TOOLS/OPTIONS
gombot, és válassza a „Now
Playing” lehetőséget.
A kívánt elem
megkeresése egy
szó segítségével
Váltás másik
kiszolgálóra
Az ismétlődő
lejátszás
kiválasztása
A kiszolgálón tárolt anyagok
kiválasztása közben nyomja
meg a SHIFT gombot, majd
nyomja meg az ALPHABET
SEARCH gombot, azután írja
be a keresett szót (84. oldal).
Állítsa le a lejátszást, és nyomja
meg a TOOLS/OPTIONS
gombot. Válassza a „Server
List” lehetőséget, azután
nyomja meg a
gombot.
Válassza ki a kívánt
kiszolgálót, majd nyomja
meg a
gombot.
Ezzel a rádióerősítővel az interneten elérhető
zenei szolgáltatásokat is lehet hallgatni
(Music Service funkció).
A funkció használatához a rádióerősítőt
csatlakoztatni kell a hálózathoz, a hálózatnak
pedig csatlakoznia kell az internethez.
Részletekért lásd: „6: Csatlakoztatás
a hálózathoz” (33. oldal).
A Music Services szolgáltatásról a következő
webhelyen található további tájékoztatás:
http://www.sony.net/audio/
musicservices
Music Services
A rádióerősítő
Megjegyzés
A zenei szolgáltatások használatához lehet, hogy
regisztrálni kell a rádióerősítőt – ez a szolgáltatótól
függ. A regisztrációval kapcsolatos részletekért
keresse fel a szolgáltató ügyfélszolgálati webhelyét.
MUSIC
SERVICES
Nyomja le a SHIFT gombot,
majd nyomogassa a REPEAT
gombot, amíg a
vagy
jel nem látható
a tv-képernyőn.
A véletlen sorrendű Nyomja le a SHIFT gombot,
lejátszás
majd nyomogassa a SHUFFLE
kiválasztása
gombot, amíg a „SHUF” felirat
nem látható a tv-képernyőn.
* A kiszolgálótól és a zeneszámtól függően
előfordulhat, hogy nem lehet szüneteltetni
a zeneszám lejátszását a Home Network funkció
kiválasztása esetén.
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
MENU
folytatás
77HU
A hálózati funkciók használata
Ugrás az aktuális
zeneszám elejére,
illetve az előző/
következő számra
Zenei szolgáltatások
hallgatása
A következő lépések azt mutatják be, hogyan
lehet kiválasztani a „vTuner” szolgáltatást
(az internetes zenei szolgáltatások használatát
illusztráló példaként).
1
3
Válassza a „ Music”
menüpontot, majd nyomja
meg a
vagy a b gombot.
Válassza a „MUSIC SERVICES”
lehetőséget, majd nyomja meg
a
gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a szolgáltatók
listája. Ha a rádióerősítő automatikusan
a legutóbb kiválasztott szolgáltatást vagy
állomást jeleníti meg, nyomogassa
a RETURN/EXIT O gombot, amíg
meg nem jelenik a szolgáltatók listája.
Hasznos tanács
A távirányító MUSIC SERVICES gombjával
közvetlenül is kiválaszthatja a Music Services
funkciót.
4
Válassza a „vTuner” szolgáltatást,
majd nyomja meg a
gombot.
5
Válassza ki a kívánt mappát vagy
állomást, majd nyomja meg
a
gombot.
• Jelölje ki az elemet a V/v gombbal.
•A
gombbal a következő könyvtárra
léphet, vagy elindíthatja az állomás
hallgatását.
• Ha vissza szeretne térni az előző
könyvtárhoz, nyomja meg a RETURN/
EXIT O gombot.
Hasznos tanács
A rádióerősítő a legutóbb kiválasztott szolgáltatást
vagy állomást jeleníti meg a Music Service funkcióra
való átváltáskor mindaddig, amíg ki nem kapcsolják.
Ha a „Network Standby” beállítás az „On” értékre
van állítva, akkor is megjelenik a legutóbb
kiválasztott szolgáltatás vagy állomás, ha időközben
kikapcsolták a rádióerősítőt.
78HU
Ha a „No Service” felirat jelenik meg, és Ön nem
tudja lekérni a szolgáltatók listáját, nyomja meg
a TOOLS/OPTIONS gombot, és válassza
a „Refresh” lehetőséget.
Nyomja meg a MENU gombot.
A menü megjelenik a tv-képernyőn.
2
Megjegyzés
A Music Services funkció vezérlése
a távirányítóval
Művelet
Teendő
Váltás másik
állomásra vagy
szolgáltatásra
Térjen vissza a szolgáltatók
listájára a RETURN/EXIT O
gomb megnyomásával, majd
válassza ki újra a szolgáltatást.
Ha vissza szeretne térni
a lejátszás kijelzőjére, nyomja
meg a TOOLS/OPTIONS
gombot, és válassza a „Now
Playing” lehetőséget.
Különféle funkciók
használata,
miközben
a rádióerősítő
kiválaszt vagy
lejátszik egy
állomást vagy
szolgáltatást
Nyomja meg a TOOLS/
OPTIONS gombot.
A megjelenő elem függ attól,
hogy milyen elem vagy
könyvtár van kiválasztva.
A szolgáltatás
beállításainak
kiválasztása
A szolgáltatás tartalmának
kiválasztása vagy lejátszása
közben nyomja meg
a TOOLS/OPTIONS gombot.
Válassza a „Service Options”
lehetőséget, majd nyomja
meg a
gombot.
A szolgáltatás beállításainak
tartalma a kiválasztott
szolgáltatástól függ.
A kívánt elem
megkeresése egy
szó segítségével
A kiszolgálón tárolt anyagok
kiválasztása közben nyomja
meg a SHIFT gombot, majd
nyomja meg az ALPHABET
SEARCH gombot, azután írja
be a keresett szót (84. oldal).
Az elérhető
információk
megjelenítése
A DISPLAY gomb
nyomogatásával
megjelenítheti az előadó
nevét, az album címét,
az órát stb.
Állomások tárolása
Legfeljebb 20 állomás tárolható a memóriában
kedvenc állomásként.
1
Válassza ki a azt az állomást,
amelyet tárolni szeretne.
2
Az állomás vétele közben nyomja
meg a SHIFT, majd az ENT/MEM
gombot.
Megjegyzés
Lehetnek olyan állomások, amelyeket nem lehet
tárolni – ez a szolgáltatótól függ. Ha egy ilyen
állomást próbál meg tárolni, a kijelzőn a „Not
Available” felirat jelenik meg.
Különféle zenei szolgáltatások
hallgatása
3
Válassza ki a memóriahely
számát, majd nyomja meg
a
gombot.
Az interneten elérhető különféle zenei
szolgáltatások tartalmát is hallgathatja.
A zenei szolgáltatásról, azok hallgatásáról
és a rádióerősítő regisztrációs kódjáról
a következő webhelyen található
további tájékoztatás.
http://www.sony.net/audio/
musicservices
4
Az 1–3. lépések megismétlésével
további állomásokat tárolhat.
A regisztrációs kód ellenőrzése
Megjelenik a memóriában tárolt
állomások listája.
nyomja meg a
vagy a b gombot.
2 Válassza a „MUSIC SERVICES” lehetőséget,
majd nyomja meg a
gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a szolgáltatók
listája. Ha a rádióerősítő automatikusan
a legutóbb kiválasztott állomást jeleníti
meg, nyomogassa a RETURN/EXIT O
gombot, amíg meg nem jelenik
a szolgáltatók listája.
3 Válassza a „Preset” lehetőséget, majd
nyomja meg a
gombot.
A szolgáltatók listájának tetején megjelenik
a „Preset” felirat.
4 Válassza ki a kívánt tárolt állomást, majd
nyomja meg a
1 Válassza a „
nyomja meg a
Music” menüpontot, majd
vagy a b gombot.
2 Válassza a „MUSIC SERVICES” lehetőséget,
majd nyomja meg a
gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a szolgáltatók
listája. Ha a rádióerősítő automatikusan
a legutóbb kiválasztott szolgáltatást
vagy állomást jeleníti meg, nyomogassa
a RETURN/EXIT O gombot, amíg meg
nem jelenik a szolgáltatók listája.
3 Válassza a „Registration Code”
menüpontot, majd nyomja meg
a
gombot.
Megjelenik a rádióerősítő regisztrációs
kódja.
gombot.
Hasznos tanács
A tárolt állomásokat a számgombokkal választhatja
ki. Nyomja meg a memóriahelynek megfelelő
számgombot, majd nyomja meg a
gombot
a tárolt állomás közvetlen kiválasztásához.
79HU
A hálózati funkciók használata
Tárolt állomás hallgatása
1 Válassza a „ Music” menüpontot, majd
Lehet, hogy új zenei szolgáltatás hallgatásakor
meg kell adnia a rádióerősítő regisztrációs
kódját.
A PARTY STREAMING funkció
használata
A rádióerősítőn lejátszott hanganyagok
egyidejűleg lejátszhatók az otthoni hálózat
minden olyan eszközén, amely megfelel
a PARTY STREAMING funkció
követelményeinek.
A PARTY STREAMING funkció használata
közben az úgynevezett „PARTY gazda”
létrehoz egy PARTY munkamenetet,
és folyamatosan továbbítja a zeneszámokat,
a „PARTY vendég” nevű eszköz pedig
csatlakozik a PARTY munkamenethez,
és fogadja a „PARTY gazda” által
küldött zenét.
A PARTY STREAMING funkció
használatához a „PARTY STREAMING”
beállítást az „On” (104. oldal) értékre
kell állítani.
PARTY vendég
PARTY vendég
PARTY indítása
PARTY indítása esetén a többi, a PARTY
STREAMING funkciót támogató eszköz
ugyanazt a zenét játszhatja, még ha különböző
szobákban találhatók is.
1
Ügyeljen arra, hogy a PARTY
eszközök be legyenek kapcsolva,
és készen álljanak a PARTY
munkamenethez való
csatlakozásra.
2
Indítsa el a kívánt hangforrás
lejátszását.
A rádióerősítő minden hangforrásának
hanganyaga továbbítható folyamatos
átvitellel.
PARTY gazda
PARTY vendég
SHIFT
PARTY
A PARTY STREAMING funkció olyan egyéb
eszközökkel* használható, amelyen látható az
alábbi PARTY STREAMING embléma.
80HU
* Országonként és régiónként változó, hogy milyen,
a PARTY STREAMING funkcióval kompatibilis
eszközöket lehet megvásárolni. Az elérhető
eszközökről a legközelebbi Sony-forgalmazótól
érdeklődhet.
Megjegyzések
• Csak a rádióerősítő hangtartalma
továbbítható. Amikor a készülék
PARTY gazda szerepkörben működik,
a tv-készüléknek nem küld kimeneti
videojelet, és a rádióerősítő csak
kétcsatornásra visszaalakított audiojelet
bocsát ki.
• Ha PARTY gazdaként elindít egy PARTY
munkamenetet, a következő esetekben
időeltolódás következhet be a kimenő
hang és a vizuális megjelenítés között.
– Használatban van az ARC (Audio Return
Channel, visszatérő hangcsatorna) funkció.
– A berendezés videokimenete
a tv-készülékhez van csatlakoztatva,
a hangkimenete pedig a rádióerősítő
digitális vagy analóg hangbemeneti
aljzataihoz.
• A tartalomvédelemmel ellátott források
nem továbbíthatók folyamatos átvitellel.
3
Nyomja le a SHIFT gombot, majd
nyomja le hosszan a PARTY
gombot, amíg meg nem jelenik
a „START PARTY” felirat.
A rádióerősítő elkezdi a PARTY
folyamatos átvitelt PARTY gazdaként.
PARTY befejezése
Nyomja le a SHIFT gombot, majd nyomja le
hosszan a PARTY gombot, amíg meg nem
jelenik a „CLOSE PARTY” felirat.
Csatlakozás egy PARTY
munkamenethez
A rádióerősítő képes csatlakozni a más eszköz
által indított PARTY munkamenethez, hogy
ugyanazt a hanganyagot lehessen hallgatni,
mint amely egy másik helyiségben szól.
Megjelenik a „JOIN PARTY” felirat,
a rádióerősítő pedig PARTY vendégként
csatlakozik a PARTY munkamenethez.
PARTY elhagyása
Nyomja le a SHIFT, majd a PARTY gombot.
Megjelenik a „LEAVE PARTY” felirat,
a rádióerősítő pedig kilép a PARTY
munkamenetből.
Hasznos tanács
Ha a „Network Standby” beállításnak „On”
az értéke, a rádióerősítő bekapcsolódik,
majd automatikusan csatlakozik a PARTY
munkamenethez, ha a PARTY gazda PARTY
munkamenetet indít.
Megjegyzések
• A következő esetekben nem lehet PARTY
munkamenethez csatlakozni:
– PARTY munkamenet van folyamatban
a rádióerősítőn.
– A rádióerősítő már csatlakozott egy másik
PARTY munkamenethez.
A szoftver frissítése
A szoftver legfrissebb verziójának letöltésével
elérhetővé válnak a rádióerősítő legújabb
funkciói. A rádióerősítő a Sony kiszolgálójáról
tölti le a szoftver frissítését.
Ha új frissítés érhető el, és a rádióerősítő
kapcsolatban áll az internettel a Home
Network vagy a Music Services funkció
használata közben, akkor a „[New Software]
Perform Software Update.” felirat jelenik meg
a tv-képernyőn.
Ügyeljen arra, hogy a szoftver frissítése előtt
állítsa le a rádióerősítőhöz csatlakoztatott
egyéb eszközöket.
Az elérhető szoftverfrissítésről az
ügyfélszolgálati webhely nyújt tájékoztatást
(129. oldal).
Megjegyzések
• A frissítési művelet közben semmiképpen se
kapcsolja ki a rádióerősítőt, ne húzza ki a hálózati
kábelt, és ne hajtson végre semmilyen műveletet
a rádióerősítőn.
• Ha olyankor próbálja meg frissíteni a szoftvert,
amikor a kikapcsolásidőzítő be van kapcsolva,
a kikapcsolásidőzítő automatikusan kikapcsol.
1
Válassza ki a Home Network
funkciót a HOME NETWORK gomb
megnyomásával.
2
Nyomja meg a MENU gombot.
A menü megjelenik a tv-képernyőn.
folytatás
81HU
A hálózati funkciók használata
Amikor a PARTY gazda PARTY
munkamenetet szolgáltat, nyomja
le a SHIFT gombot, majd a PARTY
gombot.
• Ha olyankor nyomja meg a PARTY gombot,
amikor nincs folyamatban PARTY munkamenet,
de egy, a PARTY STREAMING funkcióval
kompatibilis eszköz éppen lejátszik valamit,
akkor az az eszköz PARTY gazdává válik,
és a rádióerősítő csatlakozik a PARTY
munkamenethez mint PARTY vendég.
• A PARTY vendégeszköz funkció automatikusan
átvált a HOME NETWORK funkcióra, amikor az
eszköz csatlakozik egy PARTY munkamenethez.
Még ha a PARTY vendégeszköz elhagyja is
a PARTY munkamenet, a funkció továbbra
is HOME NETWORK marad.
3
Válassza a „ Settings”
menüpontot, majd nyomja
meg a
vagy a b gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a beállítások
menüje.
4
Válassza a „Network”
lehetőséget, majd nyomja
meg a
gombot.
5
Válassza a „Software Update”
menüpontot, majd nyomja
meg a
gombot.
6
Válassza az „Update”
menüpontot, majd nyomja
meg a
gombot.
A rádióerősítő elkezdi keresni, hogy
milyen szoftverfrissítés érhető el.
7
Amikor megjelenik a „Found
latest update.” felirat, nyomja
meg a
gombot.
Ha nem érhető el frissítés, akkor
a „No update required.” felirat látható.
8
Válassza az „OK” lehetőséget,
majd nyomja meg a
gombot.
Megjelenik egy üzenet, amelyre válaszul
meg kell erősítenie, hogy elfogadja
a szoftverfrissítés feltételeit. Igazolja
vissza az üzenetet, és olvassa
el a következő részt:
„VÉGFELHASZNÁLÓI
LICENCSZERZŐDÉS SONY
SZOFTVERHEZ” (135. oldal).
Ezután nyomja meg a
gombot.
9
Válassza az „Agree” lehetőséget,
majd nyomja meg a
gombot.
A rádióerősítő elkezdi frissíteni
a szoftvert. A frissítés befejezése hosszabb
időt (legfeljebb kb. 20 percet is igénybe
vehet. A szükséges idő függ attól, hogy
mekkora adatmennyiséget tartalmaz
a frissítés, hogy milyen a hálózati
kapcsolat, a hálózati kommunikációs
környezet stb.
Amikor befejeződik a szoftverfrissítés,
a „Complete!” felirat jelenik meg.
Kapcsolja ki a rádióerősítőt a ?/1 gomb
megnyomásával; ekkor végbemegy
a rádióerősítő szoftverének frissítése
az új verzióra.
Az eljárás megszakítása
Válassza a 8. lépésben a „Cancel” lehetőséget.
Az előző képernyőre való
visszatéréshez
Nyomja meg a RETURN/EXIT O gombot,
még mielőtt a rádióerősítő elkezdi frissíteni
a szoftvert.
A frissítés elindítása után nem lehet visszatérni
az előző képernyőre.
A hálózati funkciókkal
kapcsolatos üzenetek listája
Hálózati beállítások
Üzenet és magyarázat
Connection Fail
A rádióerősítő nem tudott csatlakozni a hálózathoz.
Input Error!
A megadott értékek hibásak vagy érvénytelenek.
Not in Use
Olyan művelet van folyamatban, amely
pillanatnyilag tiltva van.
82HU
Otthoni hálózat
Üzenet és magyarázat
Cannot Connect
A rádióerősítő nem tud csatlakozni a kiválasztott
kiszolgálóhoz.
Cannot Get Info
A rádióerősítő nem tudja lekérni a kiszolgálóra
vagy a tartalmára vonatkozó információkat.
Cannot JOIN
A rádióerősítő nem tudott csatlakozni a PARTY
munkamenethez.
Cannot Play
A rádióerősítő nem tudja lejátszani a hangfájlokat,
mert nem támogatja a formátumukat, vagy mert
lejátszási korlátozások érvényesek rájuk.
Cannot START
A rádióerősítő nem tudott PARTY munkamenetet
indítani.
Data Error
Le nem játszható fájlt próbált meg lejátszani.
Device Full!
Nem lehet több eszközt regisztrálni az eszközlistán.
Üzenet és magyarázat
Cannot Play
A rádióerősítő nem tudja lejátszani a szolgáltatást
vagy állomást, mert nem támogatja a formátumát,
vagy mert lejátszási korlátozások érvényesek rá.
Data Error
• Le nem játszható fájlt próbált meg lejátszani.
• A rádióerősítő nem ismeri fel a kiszolgálón
található adatokat.
Need Software update
A szolgáltatás nem érhető el a rádióerősítő
szoftverének jelenlegi verziójában.
A szoftverfrissítésről a következő webhelyen
található további tájékoztatás:
http://www.sony.net/audio/musicservices
No Preset
Nincs tárolva állomás a rádióerősítő kiválasztott
számú memóriahelyén.
No Service
Nincs szolgáltató.
No Station
Nincs állomás a kiválasztott szolgáltatásban.
Not Available
• Nem érhető el a kiválasztott szolgáltatás.
• Olyan művelet van folyamatban, amely
pillanatnyilag nem érhető el.
No Server
Nincs olyan kiszolgáló a hálózaton, amelyhez
a rádióerősítő csatlakozhatna. Próbálkozzon
a kiszolgálólista frissítésével (75. oldal).
Not in Use
Olyan művelet van folyamatban, amely
pillanatnyilag tiltva van.
No Track
Nincs lejátszható fájl a kiszolgáló kiválasztott
mappájában.
Szoftverfrissítés
Not Found
Nincs a kiszolgálón a keresőszónak megfelelő elem.
Not in Use
Olyan művelet van folyamatban, amely
pillanatnyilag tiltva van.
Zenei szolgáltatások
Üzenet és magyarázat
Cannot Connect
A rádióerősítő nem tud csatlakozni a kiszolgálóhoz.
Cannot Get Data
A rádióerősítő nem tud tartalmat lekérni
a kiszolgálóról.
Üzenet és magyarázat
Cannot connect
A rádióerősítő nem tud hozzáférni a kiszolgálóhoz,
hogy letöltse a szoftver legújabb verzióját. Nyissa
meg a beállítási menüt, és frissítse újra a szoftvert
(81. oldal).
Can’t download
A rádióerősítő nem tudta letölteni a frissítés adatait
a szoftverfrissítés közben. Nyissa meg a beállítási
menüt, és frissítse újra a szoftvert (81. oldal).
Update Error
A rádióerősítő nem tudja frissíteni a szoftvert.
Kapcsolja ki a rádióerősítőt, majd kapcsolja be újra.
A rádióerősítő megpróbálja frissíteni a szoftvert.
Ha ugyanez az üzenet jelenik meg, forduljon
a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz.
83HU
A hálózati funkciók használata
Initialize
A rádióerősítő visszaállítja a gyári alapértelmezett
beállításokat a hálózati funkcióban.
Megjegyzés
Olyan keresőszót írjon be, amely megegyezik
a keresett elem nevének vagy címének első
betűivel vagy szavával. Amikor a rádióerősítő
keresi az elemet, figyelmen kívül hagyja a név
vagy cím elején lévő „The” névelőt és az utána
következő szóközt.
A kívánt elem megkeresése
egy szó segítségével
Amikor egy lista látható a tv-képernyőn
(például az előadók, a zeneszámok stb. listája),
egy szó megadásával is megkeresheti
a kívánt elemet.
A szó alapján történő keresés csak akkor
érhető el, ha az Otthoni hálózat vagy
a Zenei szolgáltatás funkció van kiválasztva.
SHIFT
Szám-/
szöveggombok
ALPHABET
SEARCH
V/v/B/b,
1
Nyomja le a SHIFT gombot, majd
az ALPHABET SEARCH gombot,
miközben az elemek (előadók,
zeneszámok stb.) egy listája
látható a tv-képernyőn.
Megjelenik a tv-képernyőn a keresőszó
beírására szolgáló kijelző.
2
Nyomja meg a SHIFT gombot,
majd írja be a keresőszót
a szám-/szöveggombokkal.
Egy keresőszó legfeljebb 15 karakter
hosszú lehet.
84HU
3
Nyomja meg a
gombot.
Megjelenik egy, a keresőszónak megfelelő
elem. Ha nem azt az elemet keresi, amely
megjelent, lépjen az előző/következő
elemre a B/b gombbal.
4
Ismételje meg az 1–3. lépést,
amíg meg nem találja, amit keres,
majd nyomja meg a
gombot.
5
Válassza ki a kívánt zeneszámot,
majd nyomja meg a
gombot.
Elindul a lejátszás.
A „BRAVIA” Sync funkció
Mire használható a „BRAVIA”
Sync funkció?
A „BRAVIA” Sync funkció HDMI-vezérlést
támogató Sony tv-készülékkel, Blu-ray
lemezjátszóval, DVD-lejátszóval,
AV-erősítővel stb. használható.
Ha egy (külön megvásárolható) HDMIvezetékkel olyan Sony készüléket csatlakoztat
a felvevőhöz, amely kompatibilis a „BRAVIA”
Sync funkcióval, ezek használata a következő
módon egyszerűsödik:
• Egygombos lejátszás (86. oldal);
• Összehangolt hangvezérlés (87. oldal);
• Összehangolt kikapcsolás (87. oldal);
• Színház mód / Színház mód szinkronizálása
(88. oldal);
• Jelenetválasztás (88. oldal).
Javasoljuk, hogy a rádióerősítőt „BRAVIA”
Sync. funkcióval rendelkező készülékekhez
csatlakoztassa.
Megjegyzés
A csatlakoztatott készülék típusától függően
elképzelhető, hogy a HDMI-vezérlés nem működik.
Olvassa el a külső készülék kezelési útmutatóját.
A rádióerősítő kompatibilis a „HDMI-vezérlés
gyorsbeállítása” funkcióval.
• Ha a tv-készüléke kompatibilis a „HDMIvezérlés gyorsbeállítása” funkcióval, akkor
a rádióerősítő és lejátszó „HDMI-vezérlés”
funkcióit automatikusan beállíthatja úgy,
hogy a tv-készüléken beállítja a „HDMIvezérlés” funkciót (85. oldal).
• Ha a tv-készüléke nem kompatibilis
a „HDMI-vezérlés gyorsbeállítása”
funkcióval, akkor a rádióerősítő,
lejátszókészülék és a tv „HDMI-vezérlés”
funkcióját külön-külön kapcsolja be
(86. oldal).
Ha a tv-készüléke kompatibilis
a „HDMI-vezérlés gyorsbeállítása”
funkcióval
A rádióerősítő HDMI-vezérlés funkciója
egyszerre bekapcsolható a többivel
a tv-készülék HDMI-vezérlés funkciójával.
1 Csatlakoztassa a rádióerősítőt,
a tv-készüléket és a lejátszóeszközt
HDMI kábellel (23., 25. oldal).
(A készülékeknek kompatibilisnek kell
lenniük a HDMI-vezérlés funkcióval.)
2 Kapcsolja be a rádióerősítőt,
a tv-készüléket és a lejátszókészülékeket.
3 Kapcsolja be a tv-készülék HDMI-vezérlés
funkcióját.
A rádióerősítő és a csatlakoztatott
készülékek HDMI-vezérlés funkciója
egyszerre bekapcsol. A beállítás
befejezésekor a kijelzőpanelen megjelenik
a „COMPLETE” üzenet.
A tv-készülék beállításának módját lásd
a tv-készülék kezelési útmutatójában.
folytatás
85HU
A „BRAVIA” Sync funkció
A HDMI-vezérlés egy olyan többutas vezérlési
szabvány, melyet a HDMI CEC (Consumer
Electronics Control) használ a HDMI
(High-Definition Multimedia Interface)
kapcsolathoz.
Előkészületek a „BRAVIA
Sync” funkció használatára
Ha a tv-készülék nem kompatibilis
a „HDMI-vezérlés gyorsbeállítása”
funkcióval
GUI MODE
V/v/b,
MENU
1 Nyomja meg a MENU gombot.
A menü megjelenik a tv-képernyőn.
Megjegyzések
• Mielőtt a tv-készüléken végrehajtaná a „HDMIvezérlés gyorsbeállítása” funkciót, kapcsolja be
a tv-készüléket, a csatlakoztatott eszközöket és
a rádióerősítőt.
• Ha a „HDMI-vezérlés gyorsbeállítása” funkció
futtatása után a lejátszókészülékek nem
működnek, ellenőrizze a HDMI-vezérlés
beállítását a tv-készüléken.
• Ha a csatlakoztatott készülék nem támogatja
a „HDMI-vezérlés gyorsbeállítása” funkciót,
a külső készüléken be kell kapcsolni a HDMIvezérlést, mielőtt a tv-készüléken elindítaná
a „HDMI-vezérlés gyorsbeállítása” funkciót.
• Ha a HDMI-bemenetet másik bemenethez
rendelte a HDMI menü „HDMI Assign”
opciójával, az egygombos lejátszás funkció
nem érhető el.
2 Válassza a „
Settings” menüpontot,
majd nyomja meg a
vagy a b gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a beállítások
menüje.
3 Válassza a „HDMI” opciót, majd nyomja
meg a
vagy b gombot.
4 Válassza a „Ctrl for HDMI” menüpontot,
majd nyomja meg a
vagy b gombot.
5 Válassza az „ON” opciót, majd nyomja
meg a
gombot.
A HDMI-vezérlés bekapcsol.
6 Nyomja meg a GUI MODE gombot
a kilépéshez a GUI menüből.
Ha a GUI menü látható, a HDMI-vezérlés
funkció nem fog megfelelően működni
a csatlakoztatott készüléken.
7 Kapcsolja be a HDMI-vezérlést
a csatlakoztatott készüléken.
Ha a HDMI-vezérlés be van kapcsolva
a csatlakoztatott készüléken, a beállítást
nem szükséges módosítani.
A tv-készülék és a csatlakoztatott eszközök
beállítását lásd a megfelelő készülék
kezelési útmutatójában.
Külső készülékek jelének
lejátszása egygombos
művelettel
(Egygombos lejátszás)
Egy egyszerű (egygombos) művelettel
önműködően lejátszhatja a rádióerősítőhöz
csatlakoztatott, Bravia Sync funkcióval
rendelkező készülékek képét és hangját.
A csatlakoztatott készülékek használatával
lejátszhatja a hangot/képet.
Ha kiválasztja a „Pass Through” opció
„AUTO” vagy „ON” beállítását, a hang és
a kép kizárólag a tv-készüléken jelenik meg,
és a rádióerősítő készenléti üzemmódban
marad.
Ha elindítja a csatlakoztatott készüléken
a lejátszást, a rádióerősítő és a tv-készülék
működése a következők szerint egyszerűsödik:
Rádióerősítő és tv-készülék
Bekapcsol (ha készenlétben volt).
A megfelelő HDMI bemenetre vált.
86HU
Megjegyzések
• A tv menüjében ellenőrizze, hogy az Összehangolt
hangvezérlés funkció be van-e kapcsolva.
• A tv-készülék típusától függően előfordulhat,
hogy a műsor nyitójelenete lemarad.
• A beállításoktól függően elképzelhető, hogy
a rádióerősítő nem kapcsol be a „Pass Through”
opció „AUTO” vagy „ON” beállításának
kiválasztásakor.
Hasznos tanács
A csatlakoztatott készüléket, például a DVDlejátszót vagy a Blu-ray lemezjátszót a tv-készülék
menürendszerén keresztül is kiválaszthatja.
A rádióerősítő és a tv-készülék automatikusan
a megfelelő HDMI-bemenetre vált.
A tv-műsor hangjának
lejátszása a rádióerősítőhöz
csatlakoztatott
hangsugárzókkal
(Összehangolt hangvezérlés)
TV
Bekapcsolja az
Összehangolt
hangvezérlést
Rádióerősítő
• Bekapcsol (ha
készenlétben
volt)
• A megfelelő
HDMI
bemenetre vált
Megjegyzések
• Ha az Összehangolt hangvezérlés a tv-készülék
pillanatnyi beállításaival nem működik, olvassa
el a tv-készülék kezelési útmutatóját.
• Ha a „Ctrl for HDMI” menüpont beállítása „ON”,
a HDMI Settings menü „Audio Out”
menüpontjának beállításai automatikusan
az Összehangolt hangvezérlés pillanatnyi
beállításainak megfelelő értéket veszik fel.
• Ha a rádióerősítő bekapcsolásakor a tv-készülék
már be van kapcsolva, a tv-műsor hangja rövid
időre elnémul.
A rádióerősítő kikapcsolása
a tv-készülékkel
(Összehangolt kikapcsolás)
Ha kikapcsolja a tv-készüléket a tv-távirányító
POWER gombjával, a rádióerősítő és
a csatlakoztatott készülékek is automatikusan
kikapcsolnak.
A tv-készülék kikapcsolásához használhatja
a rádióerősítő távirányítóját is.
AV ?/1
Elnémítja
a tv-készüléket
A tv-készülék
hangját játssza le
TV
folytatás
87HU
A „BRAVIA” Sync funkció
A tv-készülék hangját egy egyszerű művelettel
átirányíthatja a rádióerősítőhöz
csatlakoztatott hangsugárzókra.
Az Összehangolt hangvezérlést a tv-készülék
menürendszerén keresztül aktiválhatja.
A részleteket lásd a tv-készülék kezelési
útmutatójában.
Az Összehangolt hangvezérlés
a következőképpen működik:
• Ha tv-nézés közben bekapcsolja
a rádióerősítőt, az Összehangolt
hangvezérlés automatikusan aktiválódik,
és a tv-műsor hangja a rádióerősítőhöz
csatlakoztatott hangsugárzókon keresztül
lesz hallható. Ha kikapcsolja a rádióerősítőt,
a hang a tv-készülék hangsugárzóira
kapcsol vissza.
• A tv-készülék hangerejének beállításakor
az Összehangolt hangvezérlés egyidejűleg
a rádióerősítő hangerejét is beállítja.
Nyomja meg a TV, majd az
AV ?/1 gombot.
A tv-készülék, a rádióerősítő és a HDMIaljzaton keresztül csatlakoztatott készülékek
kikapcsolnak.
Megjegyzések
• Az Összehangolt kikapcsolás funkció használata
előtt válassza ki a tv-készülék áramellátásösszekapcsolás funkciójának „ON” beállítását.
A részleteket lásd a tv-készülék kezelési
útmutatójában.
• A pillanatnyi állapottól függően előfordulhat, hogy
a csatlakoztatott készülékek nem kapcsolnak ki.
A részleteket lásd a csatlakozatott készülékek
kezelési útmutatójában.
Optimális hangzáskép
használata egy kijelölt
jelenethez
(Jelenetválasztás)
A Jelenetválasztás funkció lehetővé teszi
az optimális képminőség használatát úgy,
hogy a kijelölt jelenetnek megfelelően
automatikusan módosítja a hangzásképet
a tv-készüléken.
A használattal kapcsolatos részleteket lásd
a tv-készülék kezelési útmutatójában.
Megjegyzés
Filmnézés a megfelelő
hangzással
(Színház mód / Színház mód
szinkronizálása)
Nyomja meg a THEATER vagy
THEATRE gombot a rádióerősítő,
a tv-készülék vagy a Blu-ray
lemezjátszó távirányítóján, miközben
a távirányítót a tv-készülékre
irányítja.
A hangzáskép a „HD-D.C.S.” opcióra vált.
Az előző hangzásképre való visszatéréshez
nyomja meg ismét a THEATER vagy
THEATRE gombot.
Megjegyzés
A tv-készüléktől függően elképzelhető, hogy
a hangzáskép nem vált át.
Hasznos tanács
A hangzáskép visszavált az előzőre,
ha megváltoztatja a tv-készülék bemenetét.
88HU
A tv-készüléktől függően elképzelhető, hogy
a hangzáskép nem vált át.
Haladó műveletek
Az Automatikus hangerő
funkció használata
A rádióerősítő képes a hangerő automatikus
módosítására a bemeneti jeltől vagy
a csatlakoztatott készüléktől függően
(ADVANCED AUTO VOLUME funkció).
Ez a funkció akkor hasznos, ha például
egy reklám hangja erősebb a tv-műsorok
hangjánál.
AMP
• Ez a funkció nem működik a következő esetekben:
– 48 kHz-nél magasabb mintavételezési
frekvenciájú lineáris PCM jelek fogadása;
– Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS 96/24,
DTS-HD Master Audio vagy DTS-HD jel
fogadása.
Váltás a digitális és analóg
hang között
(INPUT MODE)
Ha a rádióerősítő digitális és analóg
bemenetéhez is csatlakoztatott készülékeket,
ezek közül bármelyikhez beállíthatja a kívánt
audio üzemmódot, illetve átkapcsolhat
egyikről a másikra a lejátszani kívánt műsor
jellegének megfelelően.
1
Az INPUT SELECTOR forgatásával
válassza ki a kívánt műsorforrást.
Használhatja a távirányító
bemenetválasztó gombjait is.
AUTO
VOL
Az automatikus hangerő funkció be-, illetve
kikapcsolódik az AUTO VOL gomb
megnyomására.
Megjegyzések
• Feltétlenül vegye lejjebb a hangerőt, mielőtt
kikapcsolja ezt a funkciót.
• Mivel ez a funkció csak Dolby Digital, DTS vagy
lineáris PCM bemeneti jelek esetén érhető el,
más formátumokra váltáskor a hang hirtelen
felerősödhet.
A rádióerősítő INPUT MODE
gombjának ismételt
megnyomásával válassza ki
a kívánt audiobemeneti módot.
A kiválasztott bemeneti üzemmód neve
megjelenik a kijelzőpanelen.
• AUTO: A digitális audiojeleket részesíti
előnyben. Ha több digitális kapcsolatot
is kialakított, a HDMI-audiojelek
élveznek elsőbbséget.
Digitális audiojelek hiányában
a készülék az analóg audiojelekre
kapcsol. Tv-bemenet kiválasztásakor
az ARC (Audio Return Channel,
Visszatérő audiocsatorna)a jelei
élveznek elsőbbséget. Ha a tv-készüléke
nem kompatibilis az ARC funkcióval,
a készülék a digitális optikai
audiojelekre kapcsol.
folytatás
89HU
Haladó műveletek
Nyomja meg az AMP gombot, majd
nyomja meg az AUTO VOL gombot.
2
• COAX: A DIGITAL COAXIAL
bemeneten megjelenő digitális
audiojelek kiválasztása.
• OPT: A DIGITAL OPTICAL
bemeneten megjelenő digitális
audiojelek kiválasztása.
• ANALOG: Az AUDIO IN (L/R)
bemeneten megjelenő analóg
audiojelek kiválasztása.
Megjegyzések
• Lehetnek olyan bemeneti audio üzemmódok,
amelyeket bizonyos bemeneteknél nem lehet
beállítani.
• Az USB-bemenet, a HOME NETWORK, a MUSIC
SERVICES vagy a SIRIUS szolgáltatás kiválasztása
esetén a kijelzőpanelen a „------” jelenik meg,
és nem lehet más módba váltani.
• Az „A. DIRECT” használata esetén az
audiobemenet az „ANALOG” értékre áll.
Ez a beállítás nem módosítható.
• Az ARC (Audio Return Channel, Visszatérő
audiocsatorna) funkció a következő esetekben
nem működik:
– A tv-készülék nem kompatibilis az „Audio
visszacsatorna (ARC)” funkcióval.
– A „Ctrl for HDMI” beállítása „OFF”.
– A rádióerősítőt nem egy ARC-kompatibilis
tv HDMI-aljzatába csatlakoztatja HDMIvezetékkel.
Komponens video- és digitális
audiobemenet hozzárendelése
A COMPONENT VIDEO és DIGITAL
bemeneti aljzatokat más bemenethez
rendelheti, ha az aljzatok alapbeállításai nem
felelnek meg a csatlakoztatott készüléknek.
Példa:
Ha a DVD-lejátszót az OPTICAL SAT/CATV
IN és COMPONENT VIDEO SAT/CATV
(IN 2) aljzatokba csatlakoztatja.
– Rendelje az OPTICAL SAT/CATV IN
aljzatot a „BD/DVD”-hez.
– Rendelje a COMPONENT VIDEO SAT/
CATV (IN 2) aljzatokat a „BD/DVD”-hez.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
A menü megjelenik a tv-képernyőn.
2
Válassza az „
Input”
menüpontot, majd nyomja
meg a
vagy a b gombot.
3
Válassza ki a hozzárendelni
kívánt bemenetnevet.
4
Nyomja meg a TOOLS/OPTIONS
gombot.
Megjelenik a beállítómenü.
A hang/képek továbbítása
más bemenetről
5
(Input Assign)
Az audiojeleket hozzárendelheti más
bemenetekhez is, ha azok éppen nincsenek
használatban.
A bemeneti aljzatok hozzárendelése után
a bemenetválasztó gomb (vagy a rádióerősítő
INPUT SELECTOR gombja) használatával
kiválaszthatja a csatlakoztatott készüléket.
90HU
Válassza az „Input Assign”
menüpontot, majd nyomja
meg a
vagy b gombot.
Megjelenik az „Input Assign” képernyő.
6
Válassza ki a 3. lépésben
kiválasztott bemenethez
rendelni kívánt audio- és/vagy
videojeleket a V/v/B/b
gombokkal.
7
Nyomja meg a
gombot.
Bemenetnév
BD/DVD
GAME
a*
a
a
a
a
a
a
a
a
a*
a
a
a
a
a
–
a
a*
a*
–
–
–
a*
–
–
–
a*
a*
a*
a
a
a
a
a
a
a
a
a*
a
a
a
a
a
–
a
a*
a*
a*
a*
–
a*
–
–
–
–
–
Hozzárendel COMP.1
hető videoCOMP.2
bemeneti
CVBS
aljzatok
NONE
Hozzárendel BD COAX
hető audio- SAT OPT
bemeneti
ANALOG
aljzatok
NONE
SAT/CATV VIDEO 1 VIDEO 2 MD/TAPE SA-CD/CD
* Alapbeállítás
Megjegyzések
• Nem rendelhet másik optikai bemenetet azokhoz a bemenetekhez, amelyekhez már társítva van optikai
bemeneti aljzat.
• A digitális audiobemenet hozzárendelésekor az INPUT MODE beállítás automatikusan megváltozhat.
• Bemenetenként egy hozzárendelés engedélyezett.
HDMI-bemenet hozzárendelése
A HDMI bemeneti aljzatokat más bemenethez
rendelheti, ha az aljzatok alapbeállításai nem
felelnek meg a csatlakoztatott készüléknek.
Példa:
Ha a CD-lejátszót a HDMI SAT/CATV IN
(IN 3) aljzatba csatlakoztatja, a „HDMI 3”
aljzatot rendelje az „SA-CD/CD”-hez.
Válassza a „HDMI” opciót,
majd nyomja meg a
vagy b gombot.
4
Válassza a „HDMI Assign”
menüpontot, majd nyomja
meg a
vagy a b gombot.
5
Válassza ki a hozzárendelni
kívánt HDMI-aljzatot, majd
nyomja meg a
vagy
a b gombot.
6
Válassza ki a hozzárendelni
kívánt bemenetnevet, majd
nyomja meg a
gombot.
Megjegyzés
A HDMI bemeneti aljzatok hozzárendelése előtt
a „Ctrl for HDMI” opciót állítsa „OFF” értékre.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
A menü megjelenik a tv-képernyőn.
2
Válassza a „ Settings”
menüpontot, majd nyomja
meg a
vagy a b gombot.
Haladó műveletek
3
A tv-képernyőn megjelenik a beállítások
menüje.
Bemenetnév
Hozzárendel HDMI 1
hető HDMI
HDMI 2
bemeneti
HDMI
3
aljzatok
HDMI 4
BD/DVD
GAME
SAT/
CATV
VIDEO 1 VIDEO 2 MD/TAPE SA-CD/
CD
NONE
a*
a
a
a
a
a
a
a
a
a*
a
a
a
a
a
a
a
a
a*
a
a
a
a
a
a
a
a
a*
a
a
a
a
* Alapbeállítás
91HU
A menüből való kilépéshez
Dupla erősítős csatlakozás
használata
1 Nyomja meg a MENU gombot.
A menü megjelenik a tv-képernyőn.
2
Válassza a „ Settings”
menüpontot, majd nyomja
meg a
vagy a b gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a beállítások
menüje.
3
Válassza a „Speaker”
menüpontot, majd nyomja
meg a
vagy b gombot.
4
Válassza az „SP Pattern”
menüpontot, majd nyomja
meg a
vagy b gombot.
5
Válassza ki a megfelelő
hangsugárzó-elrendezést,
amelyben nincsenek térhatású
hátsó és első magas
hangsugárzók, majd nyomja
meg a
gombot.
6
Válassza az „SB Assign”
menüpontot, majd nyomja
meg a
vagy b gombot.
7
Válassza a „BI-AMP” opciót, majd
nyomja meg a
gombot.
A SPEAKERS FRONT A csatlakozókból
kiadott jel a SPEAKERS SURROUND
BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT
B csatlakozókból is kiadható.
92HU
Nyomja meg a MENU gombot.
Megjegyzések
• Az automatikus kalibrálás végrehajtása előtt állítsa
az „SB Assign” opciót „BI-AMP” értékre.
• Az „SB Assign” „BI-AMP” értékre állításakor
a térhatású hátsó hangsugárzók és első magas
hangsugárzók hangerő- és távolságbeállításai
érvénytelenné válnak, és az első hangsugárzók
beállításait fogja használni.
Többzónás szolgáltatások
használata
A rádióerősítőhöz csatlakoztatott
készülékeken tárolt képeket és hangfájlokat
lejátszhatja a fő zónától eltérő 2. zónában.
Például nézheti a DVD-t a fő zónában,
míg a CD-t a 2. zónában hallgathatja.
Külön megvásárolható IR-jelismétlő
használatával mindkét készüléket a 2. zónából,
a fő zónából pedig a Sony rádióerősítőt
működtetheti.
A rádióerősítő működtetése
a 2. zónából
Ha egy (külön megvásárolható) IR-jelismétlőt
a IR REMOTE aljzatba csatlakoztat,
a rádióerősítőt anélkül is működtetheti, hogy
a távirányítót a rádióerősítő felé irányítaná.
Az IR-jelismétlőt akkor használja,
ha a rádióerősítőt úgy helyezi el, hogy
a távirányító jelei nem érhetik el.
2. zónabeli csatlakozás létrehozása
Hang megszólaltatása 2. zónabeli hangsugárzókon a rádióerősítő és másik
erősítő használatával.
Fő zóna
2. zóna
STR-DN1020
A
D
B
D
TV
C
IR
REMOTE
IN
E
C
ZONE 2 VIDEO
OUT
ZONE 2 AUDIO
OUT
RM-AAP063/RM-AAP064
A Audiokészülék
B Videokészülék
C IR-jelismétlő (külön megvásárolható)
D Hangsugárzók
E Sony erősítő/rádióerősítő
Haladó műveletek
93HU
A 2. zóna funkció leállításához
A rádióerősítő működtetése
a 2. zónából
Nyomja meg a ZONE, majd az ?/1 gombot.
Hasznos tanácsok
Az alábbi műveletek az IR-jelismétlő
csatlakoztatásához és a rádióerősítő 2. zónában
való működtetéséhez használhatók. Ha nincs
csatlakoztatva IR-jelismétlő, használja
a rádióerősítőt a fő zónában.
?/1
ZONE
Bemenetválasztó
gombok
SOURCE
1
Kapcsolja be a rádióerősítőt
(ezt a rádióerősítőt).
2
Kapcsolja be a rádióerősítőt
a 2. zónában.
3
Nyomja meg a ZONE gombot.
A távirányító átvált a 2. zónára.
4
Nyomja meg a ?/1 gombot.
A zóna funkció aktív.
5
Nyomja meg a bemenetválasztó
gombokat a kívánt forrás
kiválasztásához.
A 2. zónából analóg video- és audiojelek
mennek ki.
A SOURCE kiválasztásakor a fő zóna
aktuális bemenetének jelei mennek ki.
6
94HU
Állítsa be a megfelelő hangerőt
a rádióerősítővel a 2. zónában.
• Még a ha a rádióerősítő készenléti üzemmódban
van is (nyomja meg a távirányító ?/1 gombját
a rádióerősítő kikapcsolásához), a 2. zónában
lévő rádióerősítő bekapcsolva marad. Az összes
rádióerősítő kikapcsolásához nyomja meg
egyidejűleg a távirányító ?/1 és AV ?/1 gombját
(SYSTEM STANDBY).
• A ZONE 2 OUT aljzatokon csak az analóg
bemeneti aljzatokhoz csatlakoztatott készülékek
jelei menne ki. A csak a digitális bemeneti
aljzatokhoz csatlakoztatott készülékek jelei nem
mennek ki.
• A TV, a GAME, az USB, a HOME NETWORK és
a MUSIC SERVICES bemenet csak a fő zónában
választható ki.
• Ha a SOURCE ki van választva, a HDMI IN
aljzatokba, DIGITAL IN aljzatokba és az USB
csatlakozóba bemenő jelek nem mennek ki
a ZONE 2 OUT aljzatokon.
• Ha a SOURCE ki van választva, a Home Network
és a Music Services funkció hangjele nem megy
ki a ZONE 2 OUT aljzatokon.
• Kiválaszthatja az „FM” vagy „AM” egyikét a fő
zónából és a 2. zónából. A legutóbb kiválasztott
lehetőség kap prioritást akkor is, ha az egyik
zónában már másik lehetőséget választott ki.
• A „SIRIUS” szolgáltatásnak csak ugyanazt
a csatornáját választhatja ki, ha egyidejűleg
hallgatja a fő zónában és a 2. zónában. A legutóbb
kiválasztott csatorna prioritást kap még akkor is,
ha egy másik csatornát választottak már ki
valamelyik zónában.
Beállítások módosítása
A Settings menü használata
A Settings menüben a hangsugárzók, térhatású
effektusok stb. különböző beállításait
módosíthatja.
A rádióerősítő menüjének a tv-képernyőn való
megjelenítéséhez a „A „GUI MODE” be- és
kikapcsolása” (46. oldal) lépéseinek
megfelelően győződjön meg arról, hogy
a rádióerősítő „GUI MODE” módban van.
3
Válassza ki a használni kívánt
menüelemet, majd nyomja
meg a
gombot.
Példa: Az „Auto Cal.” kiválasztásakor.
GUI MODE
V/v/b,
RETURN/
EXIT O
MENU
1
Nyomja meg a MENU gombot.
A menü megjelenik a tv-képernyőn.
4
Válassza ki a kívánt paramétert,
majd nyomja meg a
gombot.
Az előző képernyőre való
visszatéréshez
Nyomja meg a RETURN/EXIT O gombot.
A menüből való kilépéshez
2
Válassza a „ Settings”
menüpontot, majd nyomja meg
a
vagy a b gombot a menü
módba való belépéshez.
A Settings menü elemei
Settings menü
Leírás
Auto Cal.
A hangsugárzó hangerejének
vagy távolságának beállítása és
a mérés automatikus elvégzése
(39. oldal).
Speaker
A hangsugárzók helyének kézi
beállítása (96. oldal).
Surround
Kiválasztja a hangzásképet,
és módosítja a kiválasztott
térhatású effektust (99. oldal).
EQ
A hangszínszabályzó (mély/
magas hang) beállítása
(99. oldal).
folytatás
A tv-képernyőn megjelenik a beállítások
menüje.
95HU
Beállítások módosítása
Nyomja meg a MENU gombot.
Settings menü
Leírás
Audio
Különböző hangbeállítások
módosítása (100. oldal).
Video
Az analóg videojelek
felbontásának módosítása
(101. oldal).
HDMI
A HDMI-aljzatokhoz
csatlakoztatott készülékek
hangjának/képének beállításai
(102. oldal).
Network
A hálózati beállítások
megadása (103. oldal).
System
A rádióerősítő
rendszerbeállításainak
módosítása (106. oldal)
Speaker Settings menü
Minden hangsugárzó beállításai kézileg is
módosíthatók.
A hangsugárzók hangszintjét az automatikus
kalibrálás befejeződése után is módosíthatja.
Megjegyzés
A hangsugárzó-beállítások csak az aktuális hallgatási
pozícióra vonatkoznak.
x SP Pattern (Hangsugárzóelrendezés)
Válassza ki a használt
hangsugárzórendszernek megfelelő
„SP Pattern” beállítást. A hangsugárzóelrendezést az Önműködő kalibrálás
elvégzése előtt válassza ki.
x SB Assign (Térhatású hátsó
hangsugárzók hozzárendelése)
Lehetővé teszi a SPEAKERS SURROUND
BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B
csatlakozók beállítását dupla erősítőkhöz vagy
hangsugárzók első B csatlakoztatásához.
• Speaker B
• BI-AMP
• OFF
96HU
Megjegyzés
Ha a csatlakozást dupla erősítős csatlakozásról vagy
a hangsugárzók első B csatlakozásáról térhatású
hátsó hangsugárzók vagy első magas hangsugárzók
csatlakozására módosítja, állítsa az „SB Assign”
beállítást „OFF” értékre, és állítsa be újra
a hangsugárzókat. Lásd: „Az AUTO
CALIBRATION használata” (39. oldal)
vagy „Manual Setup” (96. oldal).
x Manual Setup
A hangsugárzókat a „Manual Setup”
képernyőn állíthatja be kézileg.
A hangsugárzók hangszintjét az automatikus
kalibrálás befejezése után is módosíthatja.
A hangszint beállítása
Módosíthatja az egyes hangsugárzók
hangszintjét (első bal/jobb, első bal/jobb
magas, középső, térhatású bal/jobb, térhatású
hátsó bal/jobb, mélysugárzó).
1 Válassza ki a képernyőn azt
a hangsugárzót, amelynek hangszintjét
módosítani kívánja, majd nyomja meg
a
gombot.
2 Válassza a „Lvl” opciót.
3 Állítsa be a kiválasztott hangsugárzó
hangszintjét, majd nyomja meg
a
gombot.
A hangszintet –10,0 dB és +10,0 dB között
0,5 dB-es lépésekben módosíthatja.
Megjegyzés
Ha a zenei hangzásképek bármelyikét kiválasztja,
a mélysugárzó elnémul, amennyiben a „LARGE”
beállítás van kiválasztva minden hangsugárzó
esetében. A mélysugárzó azonban bekapcsol, ha:
– a beérkező digitális műsor LFE jeleket tartalmaz;
– az első vagy térhatású hangsugárzók
méretbeállítása „SMALL”;
– a „MULTI ST.”, „PLII MV”, „PLII MS”,
„PLIIx MV”, „PLIIx MS”, „HD-D.C.S.” vagy
„P. AUDIO” van kiválasztva.
Az egyes hangsugárzók és
a hallgatási pozíció közti
távolság módosítása
Módosíthatja az egyes hangsugárzók
(első bal/jobb, első bal/jobb magas, középső,
térhatású bal/jobb, térhatású hátsó bal/jobb,
mélysugárzó) és a hallgatási pozíció
közti távolságot.
1 Válassza ki a képernyőn azt
a hangsugárzót, amelynek a hallgatási
pozíciótól mért távolságát módosítani
kívánja, majd nyomja meg a
gombot.
2 Válassza a „Dist” opciót.
3 Állítsa be a kiválasztott hangsugárzó
távolságát, majd nyomja meg
a
gombot.
A távolságot 1 m és 10 m között
módosíthatja 10 cm-es lépésekben.
Hasznos tanács
A távolságot 1 cm-es lépésekben is módosíthatja,
ha elvégezte az automatikus kalibrálást,
és elmentette a mérési eredményeket.
Megjegyzések
• A hangsugárzó-elrendezéstől függően
elképzelhető, hogy egyes paraméterek nem
választhatók ki.
• Ez a funkció nem működik az „A. DIRECT”
használata esetén.
A hangsugárzók méretének
módosítása
1 Válassza ki a képernyőn azt
a hangsugárzót, amelynek méretét
módosítani kívánja, majd nyomja
meg a
gombot.
2 Válassza a „Size” opciót.
méretét, majd nyomja meg a
gombot.
• Large: Ha nagy hangsugárzókat
csatlakoztat, amelyek hatékonyan
reprodukálják a basszusfrekvenciákat,
válassza a „Large” lehetőséget. Általában
a „Large” beállítást kell választani.
• Small: Ha a hang torz, vagy többcsatornás
térhatású hang használatakor hiányoznak
a térhatású effektusok, válassza a „Small”
lehetőséget a basszusátirányítási áramkör
aktiválásához és az egyes csatornák
basszusfrekvenciáinak a mélysugárzón
vagy más „Large” hangsugárzón való
megszólaltatásához.
Megjegyzés
Ez a funkció nem működik az „A. DIRECT”
használata esetén.
Hasznos tanácsok
• Az egyes hangsugárzók „Large” és „Small”
beállításai határozzák meg, hogy a belső
hangprocesszor levágja-e a basszusjelet az
adott csatornáról.
Ha a basszust levágja egy csatornáról,
a basszusátirányítási áramkör a megfelelő
basszusfrekvenciákat a mélysugárzóra vagy
más „Large” hangsugárzóra továbbítja.
Mivel azonban a basszushangnak van bizonyos
iránya, a legjobb megoldás ezeket nem levágni.
Emiatt még kis hangsugárzók használatakor
is beállíthatja a „Large” értéket, ha az adott
hangsugárzóból szeretné hallani
a basszusfrekvenciákat. Másrészt ha nagy
hangsugárzót használ, de nem szeretné az adott
hangsugárzóból hallani a basszusfrekvenciákat,
akkor állítsa be a „Small” értéket.
Ha az általános hangszint alacsonyabb, válassza
az összes hangsugárzóhoz a „Large” beállítást.
Ha nem elegendő a basszus, a hangszínszabályzó
használatával megnövelheti a basszus szintjét.
• A térhatású hátsó hangsugárzók beállításai
a térhatású hangsugárzókkal egyezők lesznek.
• Ha az első hangsugárzók beállítása „Small”, akkor
a középső, térhatású és az első magas hangsugárzók
beállítása is automatikusan „Small” lesz.
• Ha nem használja a mélysugárzót, az első
hangsugárzók beállítása automatikusan
„Large” lesz.
folytatás
97HU
Beállítások módosítása
Módosíthatja az egyes hangsugárzók
(első bal/jobb, első bal/jobb magas, középső,
térhatású bal/jobb, térhatású hátsó bal/jobb,
mélysugárzó) méretét.
3 Állítsa be a kiválasztott hangsugárzó
x Crossover Freq (hangsugárzókeresztezési frekvencia)
Lehetővé teszi azon hangsugárzók
basszuskeresztezési frekvenciájának
beállítását, amelyek mérete a Speaker Settings
menüben „Small”. Az automatikus kalibrálás
után a készülék minden hangsugárzóhoz
beállítja a mért hangsugárzó-keresztezési
frekvenciát.
1 Válassza ki a képernyőn a módosítani
kívánt hangsugárzót, majd nyomja meg
a
gombot.
2 Módosítsa az értéket, majd nyomja meg
a
gombot.
x Test Tone
A „Test Tone” képernyőn kiválaszthatja
a teszthang típusát.
Hasznos tanácsok
• Minden hangsugárzó hangerejének egyidejű
módosításához nyomja meg a MASTER VOL +/–
vagy 2 +/– gombot. Használhatja a rádióerősítő
MASTER VOLUME gombját is.
• A módosítás alatt a módosított érték megjelenik
a tv-képernyőn.
A teszthang megszólaltatása az
egyes hangsugárzókból
A teszthangot sorrendben szólaltathatja meg
a hangsugárzókból.
1 Válassza a „Test Tone” menüpontot, majd
nyomja meg a
vagy b gombot.
2 Módosítsa a paramétert, majd nyomja
meg a
gombot.
• OFF
• AUTO: A teszthang sorrendben szólal
meg a hangsugárzókból.
• FL, CNT, FR, SR, SB*, SBR, SBL, SL, LH,
RH, SW: Kiválaszthatja, hogy melyik
hangszórón szólaljon meg a teszthang.
* Az „SB” akkor jelenik meg, ha csak egy
térhatású hátsó hangsugárzó van
csatlakoztatva.
3 Módosítsa a hangszintet, majd nyomja
meg a
98HU
gombot.
Ha a teszthang nem szólal meg
a hangsugárzókból
• A hangsugárzó-vezetékek csatlakozása
kilazulhatott. Ellenőrizze, hogy megfelelők-e
a csatlakozások, és hogy a kábelek nem
húzhatók-e ki könnyedén.
• A hangsugárzó-kábelek zárlatosak lehetnek.
• Ellenőrizze, hogy nincs-e használatban
a „PARTY STREAMING” funkció
(79. oldal).
Ha a teszthang nem
a tv-képernyőn megjelenő
hangsugárzóból szólal meg
A beállított hangsugárzó-elrendezés helytelen.
Győződjön meg arról, hogy a hangsugárzók
csatlakozásai és a hangsugárzó-elrendezés
pontosan egyeznek.
x D.Range Comp (Dinamikaszűkítő
funkció)
A felhasználó szűkítheti a hangsáv
dinamikatartományát. Ez a funkció akkor
lehet hasznos, ha például egy mozifilmet
szeretne megnézni késő éjjel, alacsony
hangerőn. A Dinamikaszűkítő funkció csak
Dolby Digital műsorforrások esetében
használható.
• MAX: A dinamikatartomány jelentősen
lecsökken.
• STD: A hangmérnök által előírt teljes
dinamikatartományt adja vissza.
• AUTO: A dinamikatartomány
automatikusan lecsökken.
• OFF: Nincs dinamikatartomány-szűkítés.
Hasznos tanácsok
• A Dinamikaszűkítő funkcióval a Dolby Digital
jelben kódolt dinamikai információknak
megfelelően szűkítheti a hangsáv
dinamikatartományát.
• Az „STD” a normál beállítás, és csupán csekély
tömörítést okoz. Ezért a „MAX” beállítás
használatát javasoljuk. Ez drámaian csökkenti
a műsor dinamikáját, így késő éjjel, alacsony
hangerőn is élvezheti a filmeket. Az analóg
szűkítőktől eltérően a lehetséges dinamikaszintek
itt gyárilag vannak beállítva, ami sokkal
természetesebb hatású dinamikacsökkenést
eredményez.
x Távolságegység
Lehetővé teszi a távolságok beállításához
használt mértékegység kiválasztását.
• FEET: A távolság lábban jelenik meg.
• METER: A távolság méterben jelenik meg.
Surround Settings menü
A „Sound Field Setup” képernyőn
kiválaszthatja a hangzásképet, módosíthatja
az effektus szintjét stb.
A hangzásképpel kapcsolatos részletes
információkért lásd: „Térhangzás” (66. oldal).
Megjegyzés
Az egyes menükben beállítható elemek
a hangzásképtől függően eltérőek lehetnek.
Az alábbi effektusszintjének
beállítása: HD-D.C.S.
1 Válassza a „HD-D.C.S.” menüpontot, majd
nyomja meg a
• Theater: A Theater típus (alapbeállítás)
úgy keveri a visszaverődést és
a visszhangokat, hogy egy mastering
stúdió jellemzőit hozza létre. Ezen túl
a típus profi stúdiókban és mozikban
gyakran megtalálható
frekvenciakarakterisztikákat is tartalmaz.
Kisebb visszhanggal rendelkező
szobákban való filmnézéshez ideális.
• Studio: A Studio típusban az effektusok
minimális szinten vannak, mégis
nagyszerű moziélményt nyújt. Ez a típus
az eredeti felvétel pontosságát nyújtja.
EQ Settings menü
A következő paraméterek használatával
állíthatja be az első hangsugárzók hangszínét
(a mély és magas hangok arányát).
• Bass
• Treble
vagy b gombot.
2 Válassza ki a kívánt effektustípus, majd
Treble
Level
(dB)
Frequency
(Hz)
Megjegyzés
Ez a funkció nem működik az „A. DIRECT”
használata esetén.
Beállítások módosítása
nyomja meg a
gombot.
A HD-D.C.S effektusnak három különböző
típusa van: Theater, Dynamic és Studio.
Minden típushoz különböző visszaverődési
és visszhangzási szintek tartoznak,
és a hallgató szobája sajátosságainak,
ízlésének és hangulatának megfelelőre
vannak optimalizálva.
• Dynamic: Szeretné a maguk teljességében
élvezni a hangeffektusokat, mint
a moziban?
A Dynamic típus a visszavert hangot
emeli ki. A HD-D.C.S. nélkül sok szoba
gyakran némileg visszhangos, de hiányzik
a nagyobb tér érzete.
Ez a típus akusztikailag „kinyitja” ezeket
a szobatípusokat, és egy mastering stúdió
terének és dinamikájának érzetét adja.
Bass
99HU
Megjegyzések
Audio Settings menü
Igényeinek megfelelően módosíthatja
a hangbeállításokat.
x D.L.L. (Digital Legato Linear)
A D.L.L. a Sony tulajdonában lévő
technológia, amely lehetővé teszi a gyenge
minőségű digitális audiojelek és analóg
audiojelek jó minőségű hangként való
lejátszását.
• AUTO 1: Ez a funkció veszteséges
tömörítésű hangformátumokhoz és
analóg hangjelekhez választható.
• AUTO 2: Ez a funkció lineáris PCM
jelekhez, valamint veszteséges tömörítésű
hangformátumokhoz és analóg
hangjelekhez választható.
• OFF
Megjegyzés
Ez a funkció akkor működik, ha a „2CH ST.”,
az „A.F.D. AUTO”, a „MULTI ST.” vagy
a „HP 2CH” funkció van kiválasztva. Ez a funkció
azonban nem működik a következő esetekben:
– 44,1 kHz fölötti mintavételezési frekvenciájú
lineáris PCM jelek fogadása;
– Dolby Digital Plus, Dolby Digital EX, Dolby
TrueHD, DTS 96/24, DTS-HD Master Audio
vagy DTS-HD jelek fogadása.
x A/V Sync (hang szinkronizálása
a videokimenettel)
A kép és a hang közötti késés kiegyenlítése
érdekében késlelteti a hangot.
• HDMI AUTO: A készülék automatikusan
kiigazítja a hangkimenet és a HDMI-n
csatlakoztatott képernyő képe közti késést
a tv-készülékhez érkező információk
alapján. Ez a szolgáltatás csak akkor áll
rendelkezésre, ha a képernyő támogatja az
A/V Sync funkciót.
• 0 ms – 300 ms: 0 és 300 ezredmásodperc
között módosíthatja a késést
10 ezredmásodperces lépésekben.
100HU
• Ez a funkció nagy LCD- vagy plazmaképernyő
vagy kivetítő használatakor hasznos.
• Ez a funkció nem működik az „A. DIRECT”
használata esetén.
x Dual Mono (Digitális adás
nyelvének kiválasztása)
Lehetővé teszi a kívánt nyelv kiválasztását
két hangsávval rendelkező digitális adás
hallgatásakor. Ez a szolgáltatás csak
Dolby Digital forrásokkal működik.
• MAIN/SUB: A fő nyelv a bal első
hangsugárzón keresztül, míg a másodlagos
nyelv a jobb első hangsugárzón keresztül
hallható egyszerre.
• MAIN: A műsor a fő nyelven hallható.
• SUB: A műsor a második nyelven hallható.
Video Settings menü
Megadhatja a részletes videobeállításokat.
x Resolution (Videojelek átalakítása)
Lehetőséget nyújt az analóg videobemeneti jel felbontásának konvertálására.
Kimenet
„Resolution”
paraméter
HDMI TV OUT
aljzat
COMPONENT
VIDEO MONITOR
OUT aljzatok
MONITOR VIDEO
OUT aljzat
COMPONENT VIDEO IN
aljzatok
za)
a
–
VIDEO IN aljzatok
za)
–
a
COMPONENT VIDEO IN
aljzatok
za)
zb)
zb)
zb)
zb)
Bemeneti forrás
• DIRECT
• AUTO(CVBS)
(alapértelmezett
beállítás)
• 480/576i
VIDEO IN aljzatok
COMPONENT VIDEO IN
aljzatok
zc)
z
z
VIDEO IN aljzatok
zc)
z
z
• 480/576p
COMPONENT VIDEO IN
aljzatok
z
z
–
VIDEO IN aljzatok
z
z
a
• 720p
• 1080i
COMPONENT VIDEO IN
aljzatok
z
zd)
–
VIDEO IN aljzatok
z
zd)
a
COMPONENT VIDEO IN
aljzatok
z
a
–
VIDEO IN aljzatok
z
–
a
• 1080p
a) A felbontást a csatlakoztatott monitornak
Megjegyzések
megfelelően, automatikusan állítja be a készülék.
b)
Ha a tv-készülék nem a HDMI aljzatokhoz van
csatlakoztatva, akkor 480i/576i jelet ad ki
a készülék.
c)
Akkor is 480p/576p jelet ad ki a készülék,
ha a 480i/576i is van beállítva.
d)A szerzői jogvédelem nélküli videojelet a beállítási
menünek megfelelően adja ki a készülék. A szerzői
jogvédelemmel ellátott videojelet 480p/576p
formátumban adja ki a készülék.
• A készülék nem ad ki videojelet sem
a COMPONENT VIDEO MONITOR OUT, sem
a MONITOR VIDEO OUT aljzatból, ha a monitor
stb. a HDMI TV OUT aljzathoz van csatlakoztatva.
• Ha a „Resolution” paraméterben egy olyan
felbontás van kiválasztva, amelyet nem támogat
a csatlakoztatott tv-készülék, akkor nem adható
ki megfelelően a tv-készülékből származó kép.
• Az átalakított HDMI képkimenet nem támogatja
az x.v.Color (x.v.Colour), a Deep Color (Deep
Colour) és a 3D képet.
101HU
Beállítások módosítása
z : A videojelet a videokonverter konvertálja és adja ki.
a : A bemeneti jellel megegyező típusú jelet küld ki a készülék. Nem kerül sor a videojel átalakítására.
– : Nem jelenik meg videojel a kimeneten.
Megjegyzések
HDMI Settings menü
Itt adhatók meg a HDMI-aljzatokhoz
csatlakoztatott készülékek beállításai.
x Ctrl for HDMI (HDMI-vezérlés)
Lehetővé teszi a HDMI-vezérlés funkció
be- vagy kikapcsolását. Részletekért lásd:
„Előkészületek a „BRAVIA Sync” funkció
használatára” (85. oldal).
• ON
• OFF
Megjegyzés
Ha a „Control for HDMI” beállítása „ON”,
az „Audio Out” beállítás automatikusan
módosulhat.
x Pass Through
Lehetővé teszi a HDMI-jelek továbbítását
a tv-készülékre akkor is, ha a rádióerősítő
készenléti állapotban van.
• ON: Ha a rádióerősítő készenléti állapotban
van, a rádióerősítő folyamatosan továbbítja
a HDMI-jeleket a HDMI TV OUT
aljzatáról.
• AUTO: Ha a tv-készülék be van kapcsolva,
mialatt a rádióerősítő készenléti állapotban
van, a rádióerősítő folyamatosan továbbítja
a HDMI-jeleket a HDMI TV OUT
aljzatáról. A Sony ezt a beállítást javasolja,
ha „BRAVIA” Sync kompatibilis Sony
tv-készüléket használ. Ez a beállítás
készenléti állapotban energiatakarékosabb
az „ON” beállításnál.
• OFF: A rádióerősítő nem továbbít HDMIjeleket, ha a rádióerősítő készenléti
állapotban van. Kapcsolja be a rádióerősítőt
a csatlakoztatott bemeneti forrás
megjelenítéséhez a tv-készüléken.
Ez a beállítás készenléti állapotban
energiatakarékosabb az „ON” beállításnál.
• Ez a funkció nem érhető el, ha a „Ctrl for HDMI”
beállítás „OFF” értékre van állítva.
• Ha az „AUTO” van kiválasztva, kicsit tovább
tarthat a kép és hang megjelenítése a tv-készüléken,
mintha az „ON” lenne kiválasztva.
• Amikor a rádióerősítő készenléti módban van,
„A. STANDBY” jelenik meg a kijelzőn,
ha a „Pass Through” beállítása „AUTO” vagy
„ON”. Az „A. STANDBY” azonban eltűnik,
ha a „Pass Through” beállítása „AUTO”, és nem
észlelhető jel.
x Audio Out
A rádióerősítő HDMI-aljzatához
csatlakoztatott lejátszókészülék HDMIhangjeleinek beállítása.
• AMP: A lejátszókészülékből érkező HDMI
audiojel csak a rádióerősítő hangsugárzóin
keresztül hallható. A többcsatornás hangot
eredeti formájában hallgathatja.
Megjegyzés
Ha az „Audio Out” menüpontban az „AMP”
beállítást választotta ki, a tv-készülék
hangsugárzóiból nem hallható a műsor.
• TV+AMP: A hang a tv hangsugárzóin
és a rádióerősítőhöz csatlakoztatott
hangsugárzókon keresztül hallható.
Megjegyzések
• A lejátszott hang minősége a tv-készülék
hangminőségétől, azaz a hangcsatornák
számától, a mintavételezési frekvenciától
stb. is függ. Ha a tv-készülék sztereó
hangsugárzókkal rendelkezik, a rádióerősítő is
kétcsatornás sztereó hangot ad ki még akkor is,
ha többcsatornás műsort játszik le.
• Ha a rádióerősítőt egy képmegjelenítő
készülékhez (kivetítő stb.) csatlakoztatja,
előfordulhat, hogy a rádióerősítő néma marad.
Ilyen esetben válassza ki az „AMP” beállítást.
• Ha a HDMI-bemenethez rendelt bemenetet
választja ki, a tv-készülék hangsugárzói nem
fognak szólni.
x HDMI Assign
A HDMI bemeneti aljzatok
hozzárendelésének megváltoztatása.
Részletekért lásd: „HDMI-bemenet
hozzárendelése” (91. oldal).
102HU
6 Válassza a „Do Not Use” beállítást, majd
Network Settings menü
Megadhatja a hálózati beállításokat.
A Network Settings menü csak akkor érhető el,
ha a Home Network vagy a Music Services
funkció van kiválasztva.
Lehetőséget nyújt a hálózati beállítások
megadására.
A hálózati beállítások
automatikus megadása
A hálózati beállítások automatikusan
is konfigurálhatók. Részletekért lásd:
„A rádióerősítő hálózati beállításainak
megadása” (44. oldal).
Az IP-cím kézi megadása
1 Válassza a „Settings” lehetőséget, majd
gombot.
2 Válassza a „Manual” lehetőséget, majd
nyomja meg a
gombot.
Megjelenik a tv-képernyőn az IP-cím
beírására szolgáló kijelző.
3 Nyomja meg a SHIFT gombot, majd írja
be a számgombokkal az IP-címet
„IP Address” értékeként.
4 Nyomja meg a
7 Válassza az „OK” lehetőséget, majd
nyomja meg a
gombot.
A proxykiszolgáló kézi megadása
x Settings
nyomja meg a
nyomja meg a
gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a megerősítés
kijelzője.
1 Válassza a „Use” beállítást a 6. lépésben
(„Az IP-cím kézi megadása” (103. oldal))
vagy a 7. lépésben („A rádióerősítő
hálózati beállításainak megadása”
(44. oldal)), majd nyomja meg
a
gombot.
Megjelenik a tv-képernyőn a proxycím
beírására szolgáló kijelző.
2 Nyomja meg a SHIFT gombot, majd írja be
a szám-/szöveggombokkal a proxy címét
a „Proxy Address” értékeként.
3 Nyomja meg a
gombot.
4 Adja meg a portszámot a „Port Number”
beállításnál a 2–3. lépés megismétlésével.
A tv-képernyőn megjelenik a megerősítés
kijelzője.
5 Válassza az „OK” lehetőséget, majd
nyomja meg a
gombot.
x Information
Itt ellenőrizheti a hálózat adatait.
gombot.
az alhálózati maszkot a „Subnet Mask”,
az alapértelmezett átjárót a „Default
Gateway”, az elsődleges DNS-kiszolgálót
a „Primary DNS”, a másodlagos DNSkiszolgálót a „Secondary DNS”
beállításnál.
Megjelenik a tv-képernyőn
a proxybeállítások megadására
szolgáló kijelző.
A hálózat adatainak ellenőrzése
1 Válassza az „Information” lehetőséget,
majd nyomja meg a
gombot.
2 Válassza ki azt a beállítást, amelynek az
értékét ellenőrizni szeretné, majd nyomja
meg a
gombot.
A tv képernyőjén megjelennek a beállítás
aktuális adatai.
folytatás
103HU
Beállítások módosítása
5 Ismételje meg a 3. és a 4. lépést, és írje be
A következő beállításokat* ellenőrizheti:
„Connection”, „IP Settings”, „IP Address”,
„Subnet Mask”, „Default Gateway”, „DNS
Settings”, „Primary DNS”, „Secondary
DNS”, „Proxy Settings”, „Proxy Address”,
„Port Number” és „MAC Address”.
* A megadandó beállítások a hálózati
környezettől függenek.
x PARTY STREAMING
A rádióerősítő beállítható a PARTY
STREAMING funkció használatára.
1 Válassza az „PARTY STREAMING”
lehetőséget, majd nyomja meg
a
gombot.
2 Válassza az „On” vagy az „Off”
lehetőséget, majd nyomja meg
a
gombot.
• On: Az otthoni hálózat többi eszköze
észlelheti a rádióerősítőt.
A rádióerősítő indíthat PARTY
munkamenetet, és befejezheti azt, illetve
csatlakozhat PARTY munkamenethez,
és kiléphet abból.
• Off: Az otthoni hálózat többi eszköze
észlelheti a rádióerősítőt.
A rádióerősítő azonban nem indíthat és
nem fejezhet be PARTY munkamenetet,
illetve nem csatlakozhat PARTY
munkamenethez, és nem léphet ki abból.
x Access Settings
Beállíthatók az eszközök listáján szereplő
eszközök hozzáférési engedélyei.
Az automatikus hozzáférési
engedély beállítása
1 Válassza az „Access Settings” lehetőséget,
majd nyomja meg a
gombot.
2 Válassza az „Auto Access” lehetőséget,
majd nyomja meg a
104HU
gombot.
3 Válassza az „Allow” vagy a „Not Allow”
lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
• Allow: Az otthoni hálózat minden
eszköze elérheti a rádióerősítőt.
A rádióerősítő indíthat PARTY
munkamenetet gazdaeszközként, illetve
kérés esetén csatlakozhat PARTY
munkamenethez vendégeszközként.
• Not Allow: A rádióerősítő nem
engedélyezi az új eszközök számára azt,
hogy elérjék.
Ha új eszközt csatlakoztat az otthoni
hálózathoz, vegye fel az eszközt az
eszközök listájába, és állítsa be
a hozzáférési engedélyeit (105. oldal).
Megjegyzés
Legfeljebb 20 eszköz vehető fel az eszközök listájába.
Ha már regisztrálva van 20 eszköz, akkor a „Device
Full” üzenet jelenik meg, és nem lehet új eszközt
felvenni a listába. Ilyen esetben törölje a listáról
a fölösleges elemeket (105. oldal).
Eszközök felvétele az eszközök
listájára
1 Válassza az „Access Settings” lehetőséget,
majd nyomja meg a
gombot.
2 Válassza a „Control Device” lehetőséget,
majd nyomja meg a
gombot.
A tv-képernyőn megjelenik az eszközök
listája.
3 Válassza az „Add Device” lehetőséget,
majd nyomja meg a
gombot.
4 Válassza ki a kívánt eszközt, majd nyomja
meg a
gombot.
A kiválasztott eszköz bekerül az eszközök
listájába. A hozzáférési engedély
megadásáról lásd: „Hozzáférési engedély
megadása az eszközöknek” (105. oldal).
Hozzáférési engedély megadása
az eszközöknek
Beállíthatók az eszközök listáján szereplő
eszközök hozzáférési engedélyei. Csak az
„Allow” beállítású eszközöket ismeri fel
a rádióerősítő az otthoni hálózaton.
1 Válassza az „Access Settings” lehetőséget,
majd nyomja meg a
gombot.
2 Válassza a „Control Device” lehetőséget,
majd nyomja meg a
gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a regisztrált
eszközök listája.
3 Válassza ki a kívánt eszközt, majd nyomja
meg a
Amikor észleli a média-távvezérlő eszközt,
a tv-képernyőn a „Connecting” felirat
jelenik meg.
3 Válassza az „Finish” lehetőséget, majd
nyomja meg a
gombot.
A regisztrálás megszakítása
Válassza a 2. lépésben a „Cancel” lehetőséget, majd
nyomja meg a
gombot.
Megjegyzés
Legfeljebb 5 média-távvezérlő eszköz vehető fel az
eszközök listájába. Ha már regisztrálva van 5 eszköz,
akkor a „Device Full” üzenet jelenik meg, és nem
lehet új eszközt felvenni a listába. Ilyen esetben
törölje a listáról a fölösleges elemeket (105. oldal).
gombot.
4 Válassza az „Access” lehetőséget, majd
nyomja meg a
gombot.
5 Válassza az „Allow” vagy a „Not Allow”
lehetőséget, majd nyomja meg
a
gombot.
Eszköz törlése a listából
Válassza a 4. lépésben a „Delete” lehetőséget,
majd nyomja meg a
gombot. Válassza az „OK”
lehetőséget a megerősítő képernyőn, majd nyomja
meg a
gombot.
x Media Remote Device Registration
Lehetőséget nyújt a média-távvezérlő eszközök
regisztrálásra.
x Registered Media Remote Devices
Lehetőséget nyújt a regisztrált médiatávvezérlő eszközök listájának ellenőrzésére.
Csak a regisztrált eszközök vezérelhetik
a rádióerősítőt.
Regisztrált média-távvezérlő
eszközök törlése az eszközök
listájáról
1 Válassza a „Registered Media Remote
Devices” lehetőséget, majd nyomja meg
a
gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a regisztrált
média-távvezérlő eszközök listája.
2 Válassza ki azt az eszközt, amelyet törölni
Registration” lehetőséget, majd nyomja
meg a
gombot.
2 Válassza a „Start Registration”
menüpontot, majd nyomja meg
a
gombot.
A rádióerősítő elkezdi keresni
a regisztrálásra kész média-távvezérlő
eszközt.
A rádióerősítő kilép a regisztrációs
üzemmódból, ha 30 másodpercen belül
nem észlel eszközt.
szeretne, majd nyomja meg a
gombot.
3 Válassza a „Delete” lehetőséget, majd
nyomja meg a
gombot.
4 Válassza az „OK” lehetőséget, majd
nyomja meg a
gombot.
A kiválasztott eszköz törlődik az eszközök
listájából.
x Device Name
Arra nyújt lehetőséget, hogy legfeljebb
30 karakterből álló nevet adjon
a rádióerősítőnek, hogy könnyen fel
lehessen ismerni az otthoni hálózat többi
eszköze között.
folytatás
105HU
Beállítások módosítása
A média-távvezérlő eszközök
regisztrálása
1 Válassza a „Media Remote Device
Eszköznév hozzárendelése
1 Válassza a „Device Name” lehetőséget,
majd nyomja meg a
gombot.
2 Jelölje ki az eszköz jelenlegi nevét
a
gomb megnyomásával.
3 Nyomja meg a SHIFT gombot, majd
írja be az eszköz nevét a szám-/
szöveggombokkal.
4 Nyomja meg a
A szoftver verziójának ellenőrzése
1 Válassza a „Software Update”
menüpontot, majd nyomja meg
a
gombot.
2 Válassza a „Version” lehetőséget, majd
nyomja meg a
gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a szoftver
verziószáma.
gombot.
Hasznos tanács
System Settings menü
Az eszköz alapértelmezett neve „STR-DN1020”.
x Network Standby
Ha a „Network Standby” beállítás „On”
értékű, mindig létesíthető hálózati kapcsolat
a rádióerősítővel, illetve a rádióerősítő mindig
vezérelhető a hálózaton keresztül.
1 Válassza a „Network Standby”
lehetőséget, majd nyomja meg
a
gombot.
2 Válassza az „Off” vagy az „On”
lehetőséget, majd nyomja meg
a
gombot.
• Off: A hálózati funkció kikapcsolódik,
ha az erősítő készenléti módban van.
A rádióerősítő hosszabb idő múlva
kezd el működni, ha visszakapcsolják.
• On: A hálózati funkció akkor is működik,
ha a rádióerősítő készenléti módban
van, és hálózati vezérlés esetén újra
működni kezd.
Megjegyzés
Amikor a rádióerősítő készenléti módban van,
az „A. STANDBY” felirat jelenik meg
a kijelzőpanelen, ha a „Network Standby”
az „On” értékre van állítva.
x Software Update
A rádióerősítő szoftverét frissíteni lehet
a legújabb verzióra.
Részletekért lásd: „A szoftver frissítése”
(81. oldal).
106HU
Testreszabhatja a rádióerősítő beállításait.
x Auto Standby
A készülék automatikusan készenléti állapotba
válthat 30 perccel azután, hogy a készüléket
nem használja, vagy nem érzékel bemenő jelet.
• ON: Készenlét módba kapcsolás körülbelül
30 perc után.
• OFF: Nem vált készenléti módba
a rádióerősítő.
Megjegyzések
• Ez a funkció nem működik a következő esetekben:
– Bemenetként az „FM TUNER”, az „AM TUNER”,
a „SIRIUS”, a „HOME NETWORK” vagy
a „MUSIC SERVICES” van kiválasztva.
– A PARTY STREAMING funkció
használatban van.
– A rádióerősítő szoftvere éppen frissítés alatt áll.
• Ha az automatikus készenléti állapotot és
a kikapcsolásidőzítőt egyszerre használja,
a készülék a kikapcsolásidőzítő szerinti
időpontban fog kikapcsolni.
Használat tv csatlakoztatása
nélkül
A rádióerősítőt a kijelzőpanel használatával
úgy is működtetheti, hogy nincs tv
csatlakoztatva hozzá.
AMP
A kijelzőpanel menüjének
használata
Nyomja meg ismételten a GUI MODE
gombot a „GUI OFF” kiválasztásához.
A rádióerősítő átvált előlapi megjelenítési
módba.
1
2
3
Nyomja meg az AMP gombot.
4
Nyomja meg ismételten a V/v
gombot a módosítani kívánt
paraméter kiválasztásához,
majd nyomja meg a
vagy b gombot.
5
Nyomja meg ismételten a V/v
gombot a kívánt beállítás
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
gombot.
GUI MODE
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
Nyomja meg a MENU gombot.
Nyomja meg ismételten
a V/v gombot a kívánt menü
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
vagy b gombot.
MENU
A visszatéréshez az előző
kijelzéshez
A menüből való kilépéshez
Nyomja meg a MENU gombot.
Megjegyzés
Egyes paraméterek és beállítások halványan
jelenhetnek meg a kijelzőpanelen. Ez azt jelenti,
hogy nem érhetők el, vagy rögzítettek és nem
módosíthatók.
107HU
Beállítások módosítása
Nyomja meg a B vagy RETURN/EXIT O
gombot.
A menük áttekintése
Az egyes főmenükben az alábbi menüpontok érhetők el. A menükben való navigálással kapcsolatos
részletekért lásd: 107. oldal.
Menü
[Display]
Paraméterek
[Display]
Automatikus
kalibrálás
beállításai
[<AUTO CAL>]
Automatikus kalibrálás
(szabványos)
[STANDARD]
ENGINEER
Automatikus kalibrálás (egyéni) FULL FLAT, ENGINEER,
[CUSTOM]
FRONT REF, OFF
FULL FLAT
Hangszintbeállítások
[<LEVEL>]
Teszthangb)
[TEST TONE]
OFF
108HU
Beállítások
OFF, FIX xxxc),
AUTO xxxc)
Alapbeállítás
Bal első hangsugárzó jelszintjeb) FL –10,0 dB – FL +10,0 dB
[FL LEVEL]
(0,5 dB-es lépésekben)
FL 0 dB
Jobb első hangsugárzó jelszintjeb) FR –10,0 dB – FR +10,0 dB
[FR LEVEL]
(0,5 dB-es lépésekben)
FR 0 dB
Középső hangsugárzó jelszintjeb) CNT –10,0 dB – CNT +10,0 dB
[CNT LEVEL]
(0,5 dB-es lépésekben)
CNT 0 dB
Bal hátsó hangsugárzó jelszintjeb) SL –10,0 dB – SL +10,0 dB
[SL LEVEL]
(0,5 dB-es lépésekben)
SL 0 dB
Jobb hátsó hangsugárzó
jelszintjeb)
[SR LEVEL]
SR –10,0 dB – SR +10,0 dB
(0,5 dB-es lépésekben)
SR 0 dB
Térhatású hátsó hangsugárzó
jelszintjeb)
[SB LEVEL]
SB –10,0 dB – SB +10,0 dB
(0,5 dB-es lépésekben)
SB 0 dB
Térhatású bal hátsó hangsugárzó SBL –10,0 dB – SBL +10,0 dB
(0,5 dB-es lépésekben)
jelszintjeb)
[SBL LEVEL]
SBL 0 dB
Térhatású jobb hátsó
hangsugárzó jelszintjeb)
[SBR LEVEL]
SBR –10,0 dB – SBR +10,0 dB
(0,5 dB-es lépésekben)
SBR 0 dB
Bal első magas hangsugárzó
jelszintjeb)
[LH LEVEL]
LH –10,0 dB – LH +10,0 dB
(0,5 dB-es lépésekben)
LH 0 dB
Jobb első magas hangsugárzó
jelszintjeb)
[RH LEVEL]
RH –10,0 dB – RH +10,0 dB
(0,5 dB-es lépésekben)
RH 0 dB
Mélysugárzó jelszintjeb)
[SW LEVEL]
SW –10,0 dB – SW +10,0 dB
(0,5 dB-es lépésekben)
SW 0 dB
Dinamikaszűkítő
[D. RANGE]
COMP. MAX, COMP. STD,
COMP. AUTO, COMP. OFF
COMP. AUTO
Menü
[Display]
Paraméterek
[Display]
Beállítások
Alapbeállítás
Hangsugárzóbeállítások
[<SPEAKER>]
Hangsugárzó-elrendezés
[SP PATTERN]
5/2.1 – 2/0
(20 elrendezés)
3/4.1
Első hangsugárzók méreteb)
[FRT SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Középső hangsugárzó méreteb)
[CNT SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Térhatású hangsugárzók
méreteb)
[SUR SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Első magas hangsugárzók
méreteb)
[FH SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Térhatású hátsó hangsugárzó
hozzárendelésed)
[SB ASSIGN]
SPK B, BI-AMP, OFF
OFF
Bal első hangsugárzó távolságab) FL 1,00 m – FL 10,00 m
[FL DIST.]
(FL 3’3” – FL 32’9”)
(0,1 m-es vagy 1 hüvelykes
lépésekben)e)
FL 3,00 m
(FL 9’10”)
Jobb első hangsugárzó
távolságab)
[FR DIST.]
FR 3,00 m
(FR 9’10”)
FR 1,00 m – FR 10,00 m
(FR 3’3” – FR 32’9”)
(0,1 m-es vagy 1 hüvelykes
lépésekben)e)
CNT 3,00 m
(CNT 9’10”)
Térhatású bal hangsugárzó
távolságab)
[SL DIST.]
SL 1,00 m – SL 10,00 m
(SL 3’3” – SL 32’9”)
(0,1 m-es vagy 1 hüvelykes
lépésekben)e)
SL 3,00 m
(SL 9’10”)
Térhatású jobb hangsugárzó
távolságab)
[SR DIST.]
SR 1,00 m – SR 10,00 m
(SR 3’3” – SR 32’9”)
(0,1 m-es vagy 1 hüvelykes
lépésekben)e)
SR 3,00 m
(SR 9’10”)
Térhatású hátsó hangsugárzó
távolságab)
[SB DIST.]
SB 1,00 m – SB 10,00 m
(SB 3’3” – SB 32’9”)
(0,1 m-es vagy 1 hüvelykes
lépésekben)e)
SB 3,00 m
(SB 9’10”)
Térhatású bal hátsó hangsugárzó SBL 1,00 m – SBL 10,00 m
távolságab)
(SBL 3’3” – SBL 32’9”)
[SBL DIST.]
(0,1 m-es vagy 1 hüvelykes
lépésekben)e)
SBL 3,00 m
(SBL 9’10”)
Térhatású jobb hátsó
hangsugárzó távolságab)
[SBR DIST.]
SBR 3,00 m
(SBR 9’10”)
SBR 1,00 m – SBR 10,00 m
(SBR 3’3” – SBR 32’9”)
(0,1 m-es vagy 1 hüvelykes
lépésekben)e)
folytatás
109HU
Beállítások módosítása
Középső hangsugárzó távolságab) CNT 1,00 m – CNT 10,00 m
[CNT DIST.]
(CNT 3’3” – CNT 32’9”)
(0,1 m-es vagy 1 hüvelykes
lépésekben)e)
Menü
[Display]
Paraméterek
[Display]
Beállítások
Alapbeállítás
Bal első magas hangsugárzó
távolságab)
[LH DIST.]
LH 1,00 m – LH 10,00 m
(LH 3’3” – LH 32’9”)
(0,1 m-es vagy 1 hüvelykes
lépésekben)e)
LH 3,00 m
(LH 9’10”)
Jobb első magas hangsugárzó
távolságab)
[RH DIST.]
RH 1,00 m – RH 10,00 m
(RH 3’3” – RH 32’9”)
(0,1 m-es vagy 1 hüvelykes
lépésekben)e)
RH 3,00 m
(RH 9’10”)
Mélysugárzó távolságab)
[SW DIST.]
SW 1,00 m – SW 10,00 m
(SW 3’3” – SW 32’9”)
(0,1 m-es vagy 1 hüvelykes
lépésekben)e)
SW 3,00 m
(SW 9’10”)
Távolságegység
[DIST. Távolságegység
FEET, METER
METERf)
Első hangsugárzó keresztezési
frekvenciájag)
[FRT CROSS]
CROSS 40 Hz – CROSS 200 Hz
(10 Hz lépésekben)
CROSS 120 Hz
Középső hangsugárzó
keresztezési frekvenciájag)
[CNT CROSS]
CROSS 40 Hz – CROSS 200 Hz
(10 Hz-es lépésekben)
CROSS 120 Hz
Térhangzású hangsugárzó
keresztezési frekvenciájag)
[SUR CROSS]
CROSS 40 Hz – CROSS 200 Hz
(10 Hz-es lépésekben)
CROSS 120 Hz
Első magas hangsugárzó
keresztezési frekvenciájag)
[FH CROSS]
CROSS 40 Hz – CROSS 200 Hz
(10 Hz-es lépésekben)
CROSS 120 Hz
Térhatású
Effektusszinth)
[EFFECT]
hangbeállítások
[<SURROUND>]
DYNAMIC, THEATER, STUDIO
THEATER
EQ-beállítások
[<EQ>]
Első hangsugárzók
mélyhangszintje
[BASS]
BASS –10 dB – BASS +10 dB
(1 dB-es lépésekben)
BASS 0 dB
Első hangsugárzók
magashangszintje
[TREBLE]
TREBLE –10 dB – TREBLE +10 dB
(1 dB-es lépésekben)
TREBLE 0 dB
FM-vételi mód
[FM MODE]
STEREO, MONO
STEREO
A tárolt állomások elnevezése
[NAME IN]
Részletekért lásd: „A tárolt állomások
elnevezése (Name Input)” (58. oldal).
Sirius gyermekzári)
[PARENTAL]
LOCK ON, LOCK OFF
LOCK OFF
A Sirius zárolókódjának
szerkesztései)
[CODE EDIT]
Részletekért lásd: „Megadott
csatornák elérésének korlátozása
(Parental Lock)” (63. oldal).
0000
A Sirius antenna irányzásai)
[SR ANT AIM]
Részletekért lásd: „A vételi feltételek
ellenőrzése (az antenna irányzása)”.
(61. oldal).
Tunerbeállítások
[<TUNER>]
110HU
Menü
[Display]
Hangbeállítások
[<AUDIO>]
Videobeállítások
[<VIDEO>]
HDMIbeállítások
[<HDMI>]
Paraméterek
[Display]
Beállítások
Alapbeállítás
A Sirius rádió azonosítójai)
[SIRIUS ID]
Részletekért lásd: „Az azonosítószám
ellenőrzése” (60. oldal).
Digital Legato Linear
[D.L.L.]
D.L.L. OFF, D.L.L. AUTO1,
D.L.L. AUTO2
D.L.L. AUTO1
A hang szinkronizálása
a videokimenettel
[A/V SYNC]
HDMI AUTO, 0 ms – 300 ms
(10 ms-os lépésekben)
0 ms
Digitális adás nyelvének
kiválasztása
[DUAL MONO]
MAIN/SUB, MAIN, SUB
MAIN
Digitális hangbemenethozzárendelés
[A. ASSIGN]
Részletekért lásd: „A hang/képek
továbbítása más bemenetről (Input
Assign)” (90. oldal).
Felbontás
[RESOLUTION]
DIRECT, AUTO, 480/576i,
480/576p, 720p, 1080i, 1080p
Videobemenet-hozzárendelés
[V. ASSIGN]
Részletekért lásd: „A hang/képek
továbbítása más bemenetről (Input
Assign)” (90. oldal).
HDMI-vezérlés
[CTRL: HDMI]
CTRL ON, CTRL OFF
CTRL ON
Átmenő jel
[PASS THRU]
ON, AUTO, OFF
OFF
Hangkimenet
[AUDIO OUT]
AMP, TV+AMP
AMP
AUTO
HDMI-bemenet hozzárendelése Részletekért lásd: „HDMI-bemenet
[H. ASSIGN]
hozzárendelése” (91. oldal).
Rendszerbeállítások
[<SYSTEM>]
Automatikus készenléti állapot
[AUTO STBY]
STBY ON, STBY OFF
Bemenetek elnevezése
[NAME IN]
Részletekért lásd: „A bemenetek
elnevezése (Name Input)” (49. oldal).
STBY ON
b)
A hangsugárzó-elrendezést beállítástól függően elképzelhető, hogy egyes paraméterek vagy beállítások nem
választhatók ki.
c) A xxx egy hangsugárzó-csatornát jelent (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, LH, RH, SW).
d)
Ez a paraméter csak akkor választható ki, ha az „SP PATTERN” értéke olyan beállítás, amely nem tartalmaz
térhatású hátsó vagy első magas hangsugárzókat (37. oldal).
e) A távolságot csak akkor módosíthatja 0,01 m-es lépésekben, ha elvégezte az automatikus kalibrálást,
és elmentette a mérési eredményeket.
f)
„FEET” az egyesült államokbeli és kanadai modelleken.
g) Ezt a paramétert csak a hangsugárzó „SMALL” méretűre állítása után érheti el.
h)Ezt a paramétert csak a „HD-D.C.S.” hangzáskép kiválasztása után érheti el.
i)
Ez a paraméter csak az egyesült államokbeli és kanadai modelleken érhető el. Ez a paraméter csak akkor
választható ki, ha a SiriusConnect Home vevőegység csatlakoztatva van a rádióerősítő SIRIUS aljzatához.
folytatás
111HU
Beállítások módosítása
a) Ezt a paramétert csak az önműködő kalibrálás elvégzése után választhatja ki.
Információk megjelenítése
a kijelzőpanelen
A kijelzőpanel különböző információkat
jelenít meg a rádióerősítő állapotáról, így
például a hangzásképpel kapcsolatos adatokat.
1 Válassza ki a bemenetet, amely
információit meg kívánja jeleníteni.
2 Nyomja meg az AMP, majd ismételten
a DISPLAY gombot.
A DISPLAY minden megnyomásakor
a kijelzőpanel szabályos ciklusban
a következőképpen módosul:
A bemenet indexneve* t A kiválasztott
bemenet t Az aktuális hangzáskép t
Hangerő t Adatfolyam-információk**
FM/AM rádióadók hallgatásakor
Tárolt állomásnév* t Frekvencia t
Aktuális hangzáskép t Hangerő
SIRIUS csatorna behangolásakor
(Csak egyesült államokbeli és
kanadai modellek)
Csatornanév t Csatornaszám t
Kategórianév t Előadó neve/jellemző t
Szám/műsor címe t Zeneszerző neve t
Jelerősség t Aktuális hangzáskép t
Hangerő
RDS-adás vételekor
(Csak európai és ausztráliai modellek)
Műsornév vagy mentett állomás neve* t
Frekvencia, sáv és memóriahely t
Aktuális hangzáskép t Hangerő
* Az indexnév csak akkor jelenik meg, ha azt
a bemenethez vagy tárolt állomáshoz rendelte.
Az indexnév nem jelenik meg, ha csak szóközöket
adott meg, vagy megegyezik a bemenet nevével.
** Az adatfolyam-információk nem mindig
jelennek meg.
Megjegyzés
Egyes nyelvek esetében nem jelennek meg bizonyos
karakterek vagy jelek.
112HU
Hasznos tanács
A kijelzőt nem válthatja át, mialatt a kijelzőpanelen
a „GUI MODE” látható. Nyomja meg ismételten
a GUI MODE gombot a „GUI OFF”
kiválasztásához.
3
A távirányító használata
Ha több kód van, próbáljon olyat
megadni, amelyik megfelel minden
készüléknek, a tv-t is beleértve.
A készülékének megfelelő számkódokat
a 114. oldal és a 117. oldal közt található
táblázatokból tudhatja meg.
A távirányító programozása
A távirányítót testreszabhatja, hogy
megfeleljen a rádióerősítőhöz csatlakoztatott
készüléknek. A távirányító beprogramozható
nem Sony készülékek működtetésére, sőt
a távirányítóval általában nem vezérelhető
Sony készülékek működtetésére is.
Mielőtt elkezdi, ne feledje:
– Nem módosíthatja a TUNER, az USB,
a HOME NETWORK és a MUSIC
SERVICES bemenetválasztó gomb
beállításait.
– A távirányító csak infravörös vezeték nélküli
vezérlőjeleket elfogadó készülékeket tud
irányítani.
RM SET
UP
SHIFT
AV ?/1
TV
Nyomja meg a számgombokat
a számkód megadásához.
Megjegyzés
A TV gombhoz csak az 500-as számok
rendelhetők hozzá.
4
Nyomja meg az ENT/MEM
gombot.
A számkód ellenőrzése után kétszer
lassan felvillan az RM SET UP jelzés,
és a távirányító automatikusan kilép
a programozási módból.
5
Az 1–4. lépések megismétlésével
további készülékeket is
beprogramozhat.
Megjegyzés
Az RM SET UP jelzés kikapcsol a számgombok
lenyomása közben.
Bemenetválasztó
gombok
Számgombok
ENT/MEM
1
Nyomja le és tartsa lenyomva az
RM SET UP gombot, majd nyomja
meg a AV ?/1 gombot.
A programozás megszakítása
Bármely lépés közben nyomja meg
a RM SET UP gombot. Ekkor a távirányító
automatikusan kilép a programozási módból.
A bemenet aktiválása
a programozás után
Lassan villogni kezd a RM SET UP jelzés.
2
Válassza ki a programozni kívánt
készülék bemenetválasztó
gombját.
Ha például a VIDEO 1 aljzatba
csatlakoztatott videomagnót kíván
programozni, nyomja meg a VIDEO 1
gombot.
Kigyúl az RM SET UP és SHIFT jelzés.
Ha a programozás sikertelen,
ellenőrizze a következőket:
• Ha az RM SET UP jelzés nem gyúl ki az
1. lépésben, akkor az elemek gyengék.
Cserélje ki mindkét elemet.
• Ha az RM SET UP jelzés egymás után ötször
felvillan a számkód bevitele közben,
akkor hiba történt.
Kezdje újra az 1. lépéstől.
113HU
A távirányító használata
Nyomja meg a beprogramozott gombot
a kívánt bemenet aktiválásához.
A készülékeknek és a készülékek
gyártójának megfelelő számkódok
Az alábbi táblázatokban található számkódok
használatával beprogramozhatók a nem Sony
készülékek és a távirányítóval általában nem
vezérelhető általában Sony készülékek is.
Mivel a készülék által a távirányítótól kapott
jel a modelltől és az évtől függően változik,
a készülékhez több számkód is tartozhat.
Ha az egyik kóddal nem sikerül
beprogramozni a távirányítót, próbálja
meg a többi kódot is.
Gyártó
Kódok
SONY
201, 202
DENON
204, 205
KENWOOD
206, 207, 208, 209
NAKAMICHI
210
PANASONIC
216
PHILIPS
211, 212
PIONEER
213, 214
TECHNICS
215, 216
YAMAHA
217, 218
MD-rögzítő vezérléséhez
Megjegyzések
• A számkódok az egyes márkákhoz elérhető
legfrissebb információkon alapulnak. Azonban
elképzelhető, hogy a készülék nem fog reagálni
egyes kódokra, vagy egyikre sem.
• Nem biztos, hogy a távirányító összes
bemenetválasztó gombja elérhető lesz
az adott készülékkel együtt használva.
CD-lejátszó vezérléséhez
Gyártó
Kazettás magnó vezérléséhez
Kódok
Gyártó
Kódok
SONY
301
DENON
302
JVC
303
KENWOOD
304
HDD-rögzítő vezérléséhez
Gyártó
SONY
Kódok
307, 308, 309
SONY
101, 102, 103
DENON
104, 123
JVC
105, 106, 107
Blu-ray lemezjátszó/rögzítő
vezérléséhez
KENWOOD
108, 109, 110
Gyártó
Kódok
MAGNAVOX
111, 116
SONY
310, 311, 312
MARANTZ
116
PANASONIC
335
ONKYO
112, 113, 114
SAMSUNG
336
PANASONIC
115
LG
337
PHILIPS
116
PIONEER
117
TECHNICS
115, 118, 119
YAMAHA
120, 121, 122
DAT-rögzítő vezérléséhez
Gyártó
Kódok
SONY
203
PIONEER
219
114HU
PSX vezérléséhez
Gyártó
Kódok
SONY
313, 314, 315
DVD-lejátszó vezérléséhez
Tv vezérléséhez
Gyártó
Kódok
Gyártó
Kódok
SONY
401, 402, 403
SONY
501, 502
BROKSONIC
424
AIWA
501, 536, 539
DENON
405
AKAI
503
HITACHI
416
AOC
503
JVC
415, 423
CENTURION
566
MITSUBISHI
419
CORONADO
517
ORITRON
417
CURTIS-MATHES
503, 551, 566, 567
PANASONIC
406, 408, 425
DAYTRON
517, 566
PHILIPS
407
DAEWOO
PIONEER
409, 410
504, 505, 506, 507,
515, 544
RCA
414
FISHER
508, 545
SAMSUNG
416, 422
FUNAI
548
TOSHIBA
404, 421
FUJITSU
528
ZENITH
418, 420
GOLDSTAR/LG
503, 512, 515, 517,
534, 544, 556, 568
GRUNDIG
511, 533, 534
HITACHI
503, 513, 514, 515,
517, 519, 544, 557, 571
ITT/NOKIA
521, 522
DVD-rögzítő vezérléséhez
Gyártó
Kódok
SONY
401, 402, 403
J.C.PENNY
503, 510, 566
Kombinált DVD-lejátszó és
videomagnó vezérléséhez
JVC
516, 552
KMC
517
Gyártó
Kódok
MAGNAVOX
SONY
411
503, 515, 517, 518,
544, 566
MARANTZ
527
MITSUBISHI/MGA
503, 519, 527, 544,
566, 568
NEC
503, 517, 520, 540,
544, 554, 566
Kombinált DVD-lejátszó és
HDD-rögzítő vezérléséhez
Gyártó
Kódok
SONY
401, 402, 403
530, 558
NOKIA
521, 522, 573, 575
PANASONIC
509, 524, 553, 559, 572
PHILIPS
515, 518, 557, 570, 571
PHILCO
503, 504, 514, 517, 518
PIONEER
509, 525, 526, 540,
551, 555
PORTLAND
503
QUASAR
509, 535
RADIO SHACK
503, 510, 527, 565, 567
RCA/PROSCAN
503, 510, 523, 529, 544
SAMSUNG
503, 515, 517, 531,
532, 534, 544, 556,
557, 562, 563, 566, 569
folytatás
115HU
A távirányító használata
NORDMENDE
Gyártó
Kódok
Videomagnó vezérléséhez
SAMPO
566
Gyártó
Kódok
SABA
530, 537, 547, 549, 558
SONY
SANYO
508, 545, 546, 560, 567
701, 702, 703, 704,
705, 706
SCOTT
503, 566
AIWA*
710, 750, 757, 758
SEARS
503, 508, 510, 517,
518, 551
BLAUPUNKT
740
EMERSON
750
SHARP
517, 535, 550, 561, 565
FISHER
717, 720
SYLVANIA
503, 518, 566
530, 537, 547, 549
GENERAL ELECTRIC
(GE)
722, 730
THOMSON
TOSHIBA
535, 539, 540, 541, 551
GOLDSTAR/LG
723, 753
TELEFUNKEN
530, 537, 538, 547,
549, 558
HITACHI
722, 725, 729, 741
ITT/NOKIA
717
TEKNIKA
517, 518, 567
JVC
726, 727, 728, 736
WARDS
503, 517, 566
MAGNAVOX
730, 731, 738
YORK
566
MITSUBISHI/MGA
732, 733, 734, 735
ZENITH
542, 543, 567
NEC
736
GE
503, 509, 510, 544
PANASONIC
LOEWE
515, 534, 556
729, 730, 737, 738,
739, 740
VIZIO
576, 577
PHILIPS
729, 730, 731
PIONEER
729
LD-lejátszó vezérléséhez
RCA/PROSCAN
722, 729, 730, 731,
741, 747
Gyártó
Kódok
SAMSUNG
742, 743, 744, 745
SONY
601, 602, 603
SANYO
717, 720, 746
PIONEER
606
SHARP
748, 749
TOSHIBA
747, 756
Video CD-lejátszó vezérléséhez
Gyártó
Kódok
SONY
605
116HU
**Ha az AIWA videomagnó nem működik az AIWA
kódjának megadása után sem, akkor helyette adja
meg a Sony kódját.
Műholdvevő (doboz)
vezérléséhez
Gyártó
Kódok
SONY
801, 802, 803, 804,
824, 825, 865
AMSTRAD
845, 846
BskyB
862
GENERAL ELECTRIC
(GE)
866
GRUNDIG
859, 860
HUMAX
846, 847
THOMSON
857, 861, 864, 876
PACE
848, 849, 850, 852,
862, 863, 864
PANASONIC
818, 855
PHILIPS
856, 857, 858, 859,
860, 864, 874
NOKIA
851, 853, 854, 864
RCA/PROSCAN
866, 871
BITA/HITACHI
868
HUGHES
867
JVC/Echostar/Dish
Network
873
MITSUBISHI
872
SAMSUNG
875
TOSHIBA
869, 870
A távirányító visszaállítása
AV ?/1
?/1
MASTER
VOL –/2
–
1
Az RM SET UP jelzés háromszor felvillan.
Kábeltévévevő vezérléséhez
Kódok
SONY
821, 822, 823
HAMLIN/REGAL
836, 837, 838, 839, 840
JERROLD/G.I./
MOTOROLA
806, 807, 808, 809,
810, 811, 812, 813,
814, 819
JERROLD
830, 831
OAK
841, 842, 843
PANASONIC
816, 826, 832, 833,
834, 835
PHILIPS
830, 831
PIONEER
828, 829
RCA
805
SCIENTIFIC ATLANTA
815, 816, 817, 844
TOCOM/PHILIPS
830, 831
ZENITH
826, 827
2
Engedje el az összes gombot.
A készülék törli a távirányító
memóriájának teljes tartalmát
(azaz minden programozott adatot).
A távirányító használata
Gyártó
A MASTER VOL – vagy 2 –
gombot nyomva tartva nyomja
meg a ?/1 gombot, majd nyomja
meg a AV ?/1 gombot.
117HU
Elhelyezés
További információk
Óvintézkedések
Biztonság
Ha bármilyen szilárd anyag vagy folyadék
kerül a készülék belsejébe, húzza ki a tábkábel
csatlakozóját, és forduljon szakemberhez.
Áramforrások
• Használatba vétel előtt ellenőrizze, hogy
a készülék üzemi feszültsége megegyezik-e
a készülék használatának helyén
rendelkezésre álló hálózati feszültséggel.
Az áramellátási követelmények a készülék
hátoldalán, az adattáblán van feltüntetve.
• A készülék mindaddig áram alatt van, amíg
a tápkábel csatlakozóját nem húzza ki
a konnektorból még akkor is, ha maga
a készülék kikapcsolt állapotban van.
• Ha hosszú ideig nem használja készülékét,
húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati
aljzatból. Mindig a csatlakozódugót,
és soha ne a kábelt húzza.
• (Csak egyesült államokbeli és
kanadai modellek)
A csatlakozódugasz egyik érintkezője
biztonsági okokból szélesebb, mint a másik,
ezért csak egy irányban illeszthető be
a konnektorba. Ha nem tudja megfelelően
beilleszteni a csatlakozódugót, vegye fel
a kapcsolatot a Sony márkaképviselettel.
• A tápkábel cseréjét kizárólag szakszerviz
végezheti.
Felmelegedés
Működés közben a rádióerősítő felmelegszik,
ez azonban nem hibajelenség.
Ha a rádióerősítőt hosszabb időn keresztül
magas hangerőn üzemelteti, a burkolat teteje,
oldalai és az alja az üzemeltetési idővel
arányosan melegszik. Az égési sérülések
elkerülése érdekében ne érintse meg a készülék
burkolatát.
118HU
• Úgy helyezze el a készüléket, hogy
a levegő szabadon áramolhasson körülötte,
máskülönben túlmelegedhet, és csökkenhet
élettartama.
• A rádióerősítőt ne helyezze fűtőtestek
közelébe, illetve olyan helyre, ahol közvetlen
napfénynek, túlzott pornak vagy ütődésnek
van kitéve.
• Ne helyezzen semmit a készülék tetejére,
mert eltakarhatja a szellőzőnyílásokat,
ezért a készülék meghibásodhat.
• Ne állítsa a rádióerősítőt tv-készülék,
videomagnó, kazettás magnó és hasonló
készülék közelébe. (Ha ezt a rádióerősítőt
tv-készülékkel, videomagnóval vagy kazettás
magnóval együtt használja, a túl közel
elhelyezett rádióerősítő zajokat vagy
a képminőség romlását okozhatja.
Fokozottan érvényes ez beltéri antenna
használata esetén. Éppen ezért kültéri
antenna használatát javasoljuk.
• Legyen óvatos, ha a rádióerősítőt
védőbevonattal (gyanta, olaj, fényező stb.)
kezelt felületre állítja, mert foltosodás
vagy elszíneződés keletkezhet ezen.
Működés
Külső berendezések csatlakoztatása előtt
kapcsolja ki a rádióerősítőt, és húzza ki
a tápkábel csatlakozóját a konnektorból.
A készülék tisztítása
Kímélő tisztítószerrel enyhén megnedvesített
puha törlőkendővel törölje le a készülék
burkolatát és kezelőszerveit. A tisztításhoz
soha ne használjon súrolószert,
dörzsszivacsot, benzint vagy alkoholt.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen
kérdése vagy problémája merül fel, forduljon
a legközelebbi Sony márkaképviselethez.
Hibaelhárítás
Ha a rádióerősítő működésében az alábbi
rendellenességek valamelyikét észleli,
próbálja meg elhárítani az itt leírt módon.
Ha a probléma tartósan fennáll, forduljon
a legközelebbi Sony márkaképviselethez.
Ne feledje, hogy ha a javítás közben a szerviz
kicserél egyes alkatrészeket, ezeket
visszatarthatja.
Áramellátás
A rádióerősítő automatikusan kikapcsol.
• Az „Auto Standby” beállítás értéke „ON”
(106. oldal).
• Aktív a kikapcsolásidőzítő funkció
(15. oldal).
Hang
Nem kap térhangzást.
• Ellenőrizze, hogy Film vagy Zene
hangzásképet választott-e ki
(66. vagy 67. oldal).
Nincs hang, vagy csak nagyon halk hang
hallható egyes hangsugárzókból.
• Csatlakoztasson fejhallgatót a PHONES
aljzathoz, és ellenőrizze, hogy hallható-e
a lejátszott hang a fejhallgatón keresztül.
Ha csak az egyik oldal szól
a fejhallgatóban, a készüléket
nem megfelelően csatlakoztatta
a rádióerősítőhöz. Ellenőrizze, hogy
a csatlakozóvezetékeket ütközésig
betolta-e a rádióerősítő és a készülék
csatlakozóaljzataiba. Ha mindkét
oldal szól a fejhallgatóban, az első
hangsugárzókat nem megfelelően
csatlakoztatta a rádióerősítőhöz.
Ellenőrizze a néma első hangsugárzó
csatlakozását.
• Ellenőrizze, hogy az analóg készülék
mindkét hangcsatornáját (jobb és bal)
csatlakoztatta-e; az analóg készülékek
működéséhez mindkét csatlakozóra
szükség van. Használjon külön
megvásárolható audiovezetéket.
• A hangszint beállítása (96. oldal).
• Ellenőrizze, hogy a középső vagy térhatású
hangsugárzók méretbeállítása „Small”
vagy „Large”.
• Az automatikus kalibráció menü vagy
a Speaker Settings menü „SP Pattern”
opciója használatával ellenőrizze, hogy
a hangsugárzó beállításai megfelelőek
a rendszerhez. Ezután ellenőrizze, hogy
a hang megfelelően hallatszik-e az egyes
hangsugárzókból a Speaker Settings menü
„Test Tone” opciója használatával.
• Egyes lemezek nem rendelkeznek Dolby
Digital Surround EX jelzéssel, még ha
a csomagoláson rajta vannak is a Dolby
Digital Surround EX emblémák.
• Ellenőrizze, hogy a mélysugárzót
megfelelően és biztosan csatlakoztatta.
• Ellenőrizze, hogy bekapcsolta
a mélysugárzót.
folytatás
119HU
További információk
A Dolby Digital, DTS vagy DTS 96/24
többcsatornás hang nem hallható.
• Ellenőrizze, hogy a lejátszott DVD vagy
más anyag Dolby Digital vagy DTS
formátumban van-e rögzítve.
• A DVD-lejátszó vagy más készülék
és a rádióerősítő digitális bemeneti
aljzatainak összekötésekor ellenőrizze,
hogy a csatlakoztatott készüléken
a digitális audiokimenet beállítás
elérhető-e.
• Az „Audio Out” beállítást állítsa „AMP”
értékre a HDMI Settings menüben.
• Ha a DTS 96/24 formátumú hang nem
hallgató, állítsa a kalibráció típusát az
„Off” értékre, és végezze el újra az
automatikus kalibrálást (43. oldal).
• A hangzáskép nem működik az alábbi
esetben: DTS-HD Master Audio, DTS-HD
High Resolution Audio vagy Dolby
TrueHD jelek fogadása 48 kHz-nél
magasabb mintavételezési frekvenciával;
• A kiválasztott hangzásképtől függően
a mélysugárzó elnémulhat.
• Ha minden hangsugárzónál a „Large”
beállítás van kiválasztva, és a „NEO6 CIN”
vagy „NEO6 MUS” aktív, a mélysugárzó
nem szól.
Egy készülék nem szólal meg.
• Ellenőrizze, hogy a rádióvevő megfelelően
van-e csatlakoztatva az adott készülék
hangbemeneti aljzataihoz.
• Ellenőrizze, hogy a csatlakozóvezetékeket
ütközésig betolta-e a rádióerősítő és
a készülék csatlakozóaljzataiba.
• Ellenőrizze az INPUT MODE beállítást
(89. oldal).
• Ellenőrizze az „Audio Out” beállítást
a HDMI Settings menüben (102. oldal).
• Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően
van-e csatlakoztatva az adott készülék
HDMI-aljzatához.
• HDMI csatlakozással nem hallgathat
Super Audio CD-t.
• A lejátszókészüléktől függően szükség
lehet a készülék HDMI-beállításainak
megadására. Részletes információkért
nézze meg a készülékekhez kapott
használati utasítást.
• Ellenőrizze, hogy nagy sebességű HDMIvezetéket használ videók megjelenítéséhez
vagy zenehallgatáshoz különösen 1080p,
Deep Color (Deep Colour) vagy 3D
anyag esetén.
• Nem hallható hang a rádióerősítőből,
mialatt a tv képernyőjén a GUI látható.
Nyomja meg a GUI MODE gombot
a „GUI OFF” kiválasztásához.
• Ellenőrizze, hogy a kiválasztott digitális
hangbemeneti aljzat nincs-e más
bemenethez rendelve (90. oldal).
• Győződjön meg arról, hogy az
„A. DIRECT” nincs használatban.
120HU
Egyik készülék kiválasztásakor sincs
hang, vagy a hangerő nagyon alacsony.
• Ellenőrizze, hogy a csatlakozóvezetékeket
ütközésig betolta-e a rádióerősítő,
a hangsugárzók és a készülék bemeneti/
kimeneti csatlakozóaljzataiba.
• Ellenőrizze, hogy a rádióerősítő és minden
készülék be van-e kapcsolva.
• Ellenőrizze, hogy a MASTER VOLUME
szabályzó nem „VOL MIN”
állásban van-e.
• Ellenőrizze, hogy a SPEAKERS nincs-e
„SPK OFF” értékre állítva (38. oldal).
• Ellenőrizze, hogy nincs-e
a rádióerősítőhöz fejhallgató
csatlakoztatva.
• Nyomja meg a MUTING vagy
a
gombot a távirányítón a némítási
funkció kikapcsolásához.
• A kívánt készülék kiválasztásához próbálja
nyomja meg a távirányító
bemenetválasztó gombját, vagy fordítsa
el a rádióerősítő INPUT SELECTOR
gombját (47. oldal).
• A rádióerősítő védőáramköre működésbe
lépett. Kapcsolja ki a rádióerősítőt,
szüntesse meg a rövidzárlatot, és kapcsolja
be újból a készüléket.
Erős zúgást vagy zajt észlel.
• Ellenőrizze, hogy a hangsugárzókat
és a készülékeket megfelelően
csatlakoztatta-e.
• Ellenőrizze, hogy a csatlakozóvezetékek
transzformátortól vagy motortól távol
vannak-e, illetve a tv-készüléktől vagy
gerjesztési elven működő fényforrástól
legalább 3 m-re helyezkednek-e el.
• Vigye távolabb az audiokészüléket
a tv-készüléktől.
• A csatlakozóaljzatok és dugaszok
szennyeződtek. Alkohollal enyhén
megnedvesített törlőkendővel törölje
meg azokat.
A jobb és bal csatorna hangereje nem
azonos, vagy a két oldal felcserélődött.
• Ellenőrizze, hogy a hangsugárzókat és
a készülékeket megfelelően és szilárdan
csatlakoztatta-e.
• Állítsa be a hangerőt a Speaker Settings
menüben.
Ha a rádióerősítő készenléti állapotban
van, a tv hangja nem hallható.
• Ha a rádióerősítő készenléti állapotba vált,
a hang a rádióerősítő kikapcsolása előtt
utoljára kiválasztott HDMI-összetevőből
fog jönni. Ha másik készüléket használ,
indítsa el a lejátszást a készüléken,
és végezzen egygombos lejátszást, vagy
kapcsolja be a rádióerősítőt a használni
kívánt HDMI-készülék kiválasztásához.
• Ellenőrizze, hogy a HDMI Settings
menüben a „Pass Through” beállításnál
az „ON” érték van-e kiválasztva,
ha a „BRAVIA” Sync funkcióval nem
kompatibilis készüléket csatlakoztat
a rádióerősítőhöz (102. oldal).
Nem lehet felvételt készíteni.
• Ellenőrizze, hogy a készüléket megfelelően
csatlakoztatta-e.
• A bemenetválasztó gombokkal válassza
ki a megfelelő felvételi műsorforrást
(47. oldal).
Nem világít kéken a MULTI CHANNEL
DECODING jelző.
• Ellenőrizze, hogy a lejátszó egy digitális
aljzathoz van-e csatlakoztatva, és hogy
megfelelően van-e kiválasztva a bemenet
ezen a rádióerősítőn.
• Ellenőrizze, hogy a lejátszott szoftver
bemeneti forrása megfelel-e
a többcsatornás formátumnak.
folytatás
121HU
További információk
Nem jön hang a rádióerősítőből és a tv
hangsugárzójából.
• Ellenőrizze az „Audio Out” beállítást
a HDMI Settings menüben (102. oldal).
• Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően
van-e csatlakoztatva az adott készülék
HDMI-aljzatához.
• HDMI csatlakozással nem hallgathat
Super Audio CD-t.
• A lejátszókészüléktől függően szükség
lehet a készülék HDMI-beállításainak
megadására. Részletes információkért
nézze meg a készülékekhez kapott
használati utasítást.
• Ellenőrizze, hogy nagy sebességű HDMIvezetéket használ videók megjelenítéséhez
vagy zenehallgatáshoz különösen 1080p,
Deep Color (Deep Colour) vagy 3D
anyag esetén.
• Nem hallható hang a rádióerősítőből,
mialatt a tv képernyőjén a GUI látható.
Nyomja meg a GUI MODE gombot
a „GUI OFF” kiválasztásához.
• Ellenőrizze, hogy a tv-készüléke
kompatibilis-e az Összehangolt
hangvezérlés funkcióval.
• Ha a tv nem támogatja az Összehangolt
hangvezérlés funkciót, állítsa a HDMI
Settings menü „Audio Out” beállításait:
– „TV+AMP” értékre, ha a hangot a tv
hangsugárzóiból és a rádióerősítőből
szeretné hallani;
– „AMP” értékre, ha a hangot
a rádióerősítőből szeretné hallani.
• Ha a rádióerősítőt egy videokészülékhez
(kivetítő stb.) csatlakoztatja, előfordulhat,
hogy a rádióerősítő néma marad. Ilyen
esetben válassza az „AMP” beállítást.
• Ha nem hallható a rádióerősítőhöz
csatlakoztatott készülék hangja,
de a tv-bemenet van kiválasztva
a rádióerősítőn:
– A rádióerősítő bemenetét módosítsa
HDMI-re, ha a rádióerősítőhöz
HDMI-kábelen keresztül
csatlakoztatott készülék műsorát
szeretné nézni.
– Váltson tv-csatornát, ha a tv-adást
szeretné nézni.
– Válassza ki a megfelelő készüléket
vagy bemenetet választotta,
ha a tv-készülékhez csatlakoztatott
készülék műsorát szeretné nézni. Ezzel
a művelettel kapcsolatos részletekért
lásd a tv-készülék kezelési útmutatóját.
• Ellenőrizze, hogy a lejátszó többcsatornás
hangra van-e beállítva.
• Ellenőrizze, hogy a kiválasztott digitális
hangbemeneti aljzat nincs-e más
bemenethez rendelve az Input Option
menü „Input Assign” pontjánál
(90. oldal).
A kép és a hang időben el van csúszva
egymástól.
• Ellenőrizze, hogy nincs-e használatban
a „PARTY STREAMING” funkció.
A PARTY befejezéséhez nyomja le
a SHIFT billentyűt, majd tartsa lenyomva
a PARTY gombot, amíg meg nem jelenik
a „CLOSE PARTY” felirat. Részletekért
lásd: 79. oldal.
Kép
Nem látható kép a tv-készüléken.
• A bemenetválasztó gombokkal válassza
ki a megfelelő bemenetet.
• Állítsa tv-készülékét a megfelelő
bemeneti módra.
• Vigye távolabb az audiokészüléket
a tv-készüléktől.
• Megfelelően rendelje a rádióvevőhöz
az adott készülék videobemenetét.
• Ha egy bemeneti jelet felkonvertál
a rádióerősítővel, a bemeneti jelnek
azonosnak kell lennie a bemeneti
funkcióval (31. oldal).
• Ha a csatlakoztatáshoz HDMI–DVI
átalakítókábelt csatlakoztat, előfordulhat,
a kép nem megfelelően jelenik meg.
• Ellenőrizze, hogy a kábeleket megfelelően
és biztosan csatlakoztatta-e.
• A lejátszókészüléktől függően szükség
lehet a készülék beállításainak
megadására. Részletes információkért
nézze meg a készülékekhez kapott
használati utasítást.
122HU
• Ellenőrizze, hogy nagy sebességű
HDMI-vezetéket használ videók
megjelenítéséhez vagy zenehallgatáshoz
különösen 1080p, Deep Color (Deep
Colour) vagy 3D anyag esetén.
Nem látható 3D kép a tv-készüléken.
• A tv- vagy videokészüléktől függően
előfordulhat, hogy a 3D tartalom
nem 3D-ben jelenik meg. Ellenőrizze,
hogy támogatja-e a rádióerősítő 3D
képformátumokat (131. oldal).
Ha a rádióerősítő készenléti állapotban
van, a tv képe nem látható.
• Ha a rádióerősítő készenléti állapotba vált,
a kép a rádióerősítő kikapcsolása előtt
utoljára kiválasztott HDMI-összetevőből
fog jönni. Ha másik készüléket használ,
indítsa el a lejátszást a készüléken,
és végezzen egygombos lejátszást, vagy
kapcsolja be a rádióerősítőt a használni
kívánt HDMI-készülék kiválasztásához.
• Ellenőrizze, hogy a HDMI Settings
menüben a „Pass Through” beállításnál
az „ON” érték van-e kiválasztva,
ha a „BRAVIA” Sync funkcióval nem
kompatibilis készüléket csatlakoztat
a rádióerősítőhöz (102. oldal).
A COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
kimenet képe hibás.
• Lehet, hogy a tv-készülék nem tudja
kezelni a COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT aljzatokon megjelenő
kimeneti jel felbontását. Ez esetben
válassza ki a megfelelő felbontást
a rádióerősítőn (101. oldal).
Nem lehet felvételt készíteni.
• Ellenőrizze, hogy a készüléket megfelelően
csatlakoztatta-e.
• A bemenetválasztó gombokkal válassza
ki a megfelelő felvételi műsorforrást
(47. oldal).
A GUI menü nem jelenik meg
a tv-képernyőn.
• Nyomja meg ismételten a GUI MODE
gombot a „GUI ON” kiválasztásához.
Ha a GUI menü továbbra sem jelenik
meg a tv-képernyőn, nyomja meg
a MENU gombot.
• Ellenőrizze, hogy a tv-készüléket
megfelelően csatlakoztatta-e.
• Lehet, hogy a tv-készülék nem tudja
kezelni a videoaljzatokon megjelenő
kimeneti jel felbontását. Ez esetben
válassza ki a megfelelő felbontást
a rádióerősítőn (101. oldal).
Vevőegység
Az FM vétel gyenge.
• Egy külön megvásárolható 75 Ω-os
koaxiális vezetékkel csatlakoztasson
a rádióerősítőhöz egy kültéri FM antennát
az ábra szerint.
Kültéri FM antenna
Rádióerősítő
• Ellenőrizze, hogy a léptetőfrekvencia
beállítása megfelelő-e (ha AM állomást
hangol be a közvetlen módszerrel)
(57. oldal).
• Nem tárolta a rádióadókat a készülék
memóriájában, vagy a tárolt állomások
törlődtek (ha a memóriapásztázó
hangolást használja). Tárolja újból
a rádióadókat (58. oldal).
• Nyomja meg a távirányító AMP gombját,
majd nyomogassa DISPLAY gombot,
amíg meg nem jelenik a frekvencia
a kijelzőpanelen.
A rádóvevő egyáltalán nem vesz
műholdas csatornákat.*
• Rosszak a vételi feltételek. Vigye át az
antennát egy olyan helyre, ahol jók
a feltételek.
• Ellenőrizze, hogy előfizetett-e a kívánt
rádiószolgáltatásra (59. oldal).
Az RDS-szolgáltatás nem működik**
• Ellenőrizze, hogy FM RDS-állomást
hangolt-e be.
• Válasszon ki egy jobb minőségben fogható
FM-állomást.
A kijelzőn nem jelennek meg a megfelelő
RDS-információk.**
• A szolgáltatás átmenetileg szünetelhet.
Lépjen kapcsolatba a rádióállomással,
és érdeklődje meg, hogy nyújtják-e vagy
sem a kérdéses szolgáltatást.
* Csak egyesült államokbeli és kanadai modellek.
** Csak európai és ausztráliai modellek.
iPhone/iPod
A hang torz.
• Nyomja meg ismételten a MASTER
VOL – vagy 2 – gombot a távirányítón.
• Állítsa az iPhone/iPod „EQ” beállítását
„Off” vagy „Flat” értékre.
folytatás
123HU
További információk
A rádióállomásokat nem lehet
behangolni.
• Ellenőrizze, hogy az antennákat
megfelelően csatlakoztatta-e. Állítsa
az antennát a megfelelő irányba,
és csatlakoztasson külső antennát,
ha szükséges.
• Ügyeljen arra, hogy a műholdas rádió
antennája ne legyen a hangsugárzók
kábelének és a tápkábelnek a közelében,
megelőzve ezzel a zajbeszűrődést.*
• A rádióadó sugárzási térereje alacsony
az automatikus hangolás használatakor.
Használja a közvetlen hangolási módszert.
Az iPhone/iPod nem tölthető.
• Ellenőrizze, hogy a rádióerősítő be van-e
kapcsolva.
• Ellenőrizze, hogy az iPhone/iPod
megfelelően van csatlakoztatva.
Az USB-eszköz nem csatlakoztatható
az
(USB) porthoz.
• Az USB-eszköz fordítva van
csatlakoztatva. Csatlakoztassa az
USB-eszközt a megfelelő módon.
Az iPhone/iPod nem működtethető.
• Ellenőrizze, hogy eltávolította az iPhone/
iPod védőburkolatát.
• Az iPhone/iPod tartalmától függően
előfordulhat, hogy a lejátszás megkezdése
több ideig tart.
• Válassza le, majd csatlakoztassa újra az
iPhone/iPod készüléket.
• Nem támogatott iPhone/iPod készüléket
használ. A támogatott eszköztípusokkal
kapcsolatban lásd: „Kompatibilis iPod/
iPhone modellek” (50. oldal).
A „Reading” hosszú ideig látható, vagy
sokáig tart a lejátszás megkezdése.
• Az olvasási folyamat a következő
esetekben sokáig tarthat:
– Az USB-eszközön sok mappa vagy
fájl van.
– A fájlszerkezet különösen összetett.
– A memória kapacitása túl nagy.
– A belső memória töredezett.
A fentiek miatt a következő irányelvek
betartását javasoljuk:
– Az USB-eszközön található összes
mappa: 100 vagy kevesebb (beleértve
a gyökérmappát)
– Mappánként az összes fájl: 100 vagy
kevesebb.
Az iPhone csengőhangjának hangereje
nem változik.
• A csengőhang hangerejét az iPhone
kezelőszerveivel módosítsa.
USB-eszköz
Támogatott USB-eszközt használ?
• Ha nem támogatott USB-eszközt használ,
az alábbi problémák fordulhatnak elő.
A támogatott eszköztípusokkal
kapcsolatban lásd: „Kompatibilis USBeszközök” (53. oldal).
– Az USB-eszközt nem ismeri fel
a készülék.
– A fájl- vagy mappanevek nem jelennek
meg a rádióerősítőn.
– A lejátszás nem lehetséges.
– A zene lejátszása nem folyamatos, ugrál.
– A hang zajos.
– Torz hang hallható.
Zaj, akadozás vagy torz hang hallható.
• Kapcsolja ki a rádióerősítőt,
és csatlakoztassa újra az USB-eszközt,
majd kapcsolja be a rádióerősítőt.
• A zenei adatok zajosak, vagy a hang torz.
124HU
Hibás kijelzés.
• Az USB-eszközön tárolt adatok
megsérülhettek.
• A rádióerősítő által megjelenített
karakterek a következők:
– nagybetűk (A–Z);
– kisbetűk (a–z);
– számok (0–9);
– írásjelek (’ < > * + , – . / @ [ \ ] _ `)
Előfordulhat, hogy egyéb karakterek nem
jelennek meg megfelelően.
Az USB-eszközt nem ismeri fel a készülék.
• Kapcsolja ki a rádióerősítőt, és húzza
ki az USB-eszközt. Kapcsolja be újra
a rádióerősítőt, és csatlakoztassa újra az
USB-eszközt.
• Támogatott USB-eszközt csatlakoztasson
(53. oldal).
• Az USB-eszköz nem működik
megfelelően. Nézze meg az USB-eszköz
kezelési útmutatóját a probléma
megoldásával kapcsolatban.
A lejátszás nem indul el.
• Kapcsolja ki a rádióerősítőt,
és csatlakoztassa újra az USB-eszközt,
majd kapcsolja be a rádióerősítőt.
• Támogatott USB-eszközt csatlakoztasson
(53. oldal).
• Nyomja meg a N gombot a lejátszás
indításához.
A hangfájlok nem játszhatók le.
• Az MP3 PRO formátumú MP3 hangfájlok
nem játszhatók le.
• A hangfájl egy többsávos hangfájl.
• Előfordulhat, hogy egyes AAC fájlok nem
játszhatók le megfelelően.
• A Windows Media Audio Lossless és
Professional formátumú WMA fájlok nem
játszhatók le.
• A nem FAT16 vagy FAT32 fájlrendszerű
USB-eszközök nem támogatottak.*
• Ha particionált USB-eszközt használ, csak
az első partíción lévő hangfájlok
játszhatók le.
• A lejátszás csak legfeljebb 8 mappaszintig
lehetséges (beleértve a gyökérmappát).
• A mappák száma túllépte a 100-at
(beleértve a gyökérmappát).
• Az egyik mappában lévő fájlok száma
túllépte a 100-at.
• A titkosított vagy jelszóval védett fájlok
nem játszhatók le.
* Ez a készülék támogatja a FAT16 és FAT32
formátumokat, de előfordulhat, hogy egyes
USB-eszközök nem támogatják mindkettőt.
Bővebb információkat az USB-eszközök
kezelési útmutatójában találhat, vagy vegye
fel a kapcsolatot a gyártóval.
Hálózati kapcsolat
Nem lehet vezérelni a rádióerősítőt
a média-távvezérlővel.
• Sok idő is eltelhet a rádióerősítő
bekapcsolása után, amire létrejön
a hálózati kapcsolat. Várjon egy ideig,
majd újra próbálja meg használni
a média-távvezérlőt.
• Ügyeljen arra, hogy a Network Settings
menü „Network Standby” beállítása
az „On” értékre legyen állítva, hogy
a média-távvezérlő azonnal használható
legyen a rádióerősítő bekapcsolása után.
Nem lehet kiválasztani a Network
Settings menüt.
• Ügyeljen arra, hogy a Home Network
vagy a Music Services funkció legyen
kiválasztva.
• Várjon egy kis időt a rádióvevő
bekapcsolása után, majd válassza újra
a Network Settings menüt.
Otthoni hálózat
A rádióerősítő nem tud csatlakozni
a hálózathoz.
• Ha nincs bekapcsolva az útválasztó,
kapcsolja be.
• Ha nincs bekapcsolva a kiszolgáló,
kapcsolja be.
További információk
Hibaüzenet jelenik meg.
• Ellenőrizze, hogy milyen jellegű a hiba.
Lásd: „A hálózati funkciókkal kapcsolatos
üzenetek listája” (82. oldal).
A rádióerősítő nem tud csatlakozni
a hálózathoz.
• Ellenőrizze a hálózat állapotát. Lásd:
„A hálózat adatainak ellenőrzése”
(103. oldal). Azután válassza
a „Connection” lehetőséget a 2. lépésben.
Ha a „No Connection” felirat jelenik meg,
állítsa be újra a hálózati kapcsolatot
(71. oldal).
• Ha nincs bekapcsolva az útválasztó,
kapcsolja be.
folytatás
125HU
• Előfordulhat, hogy helytelenek
a rádióerősítő hálózati beállításai.
Ellenőrizze a hálózat állapotát. Lásd:
„A hálózat adatainak ellenőrzése”
(103. oldal). Azután válassza
a „Connection” lehetőséget a 2. lépésben.
Ha a „No Connection” felirat jelenik meg,
állítsa be újra a hálózati kapcsolatot
(71. oldal).
• Lehet, hogy nem működik stabilan
a kiszolgáló. Indítsa újra.
• Győződjön meg róla, hogy helyesen van
csatlakoztatva a rádióvevő és a kiszolgáló
az útválasztóhoz.
• Ellenőrizze, hogy helyesen van-e beállítva
a kiszolgáló (71. oldal). Győződjön meg
róla, hogy a rádióvevő regisztrálva van
a kiszolgálón, ami lehetővé teszi a zene
folyamatos átvitelét a kiszolgálóról.
• Ha a számítógépen aktív az
Internetkapcsolat tűzfala (ICF) funkció,
az megakadályozhatja a rádióerősítőt
abban, hogy csatlakozzon a számítógéphez
(csak ha a számítógépet használja
kiszolgálóként). A tűzfal beállításának
módosítása esetleg lehetővé teheti
a rádióerősítő számára
a kapcsolatlétesítést. (A tűzfalbeállítások
módosításáról a számítógéphez mellékelt
kezelési útmutatóban található
tájékoztatás.)
• Ha törölte a rádióerősítő memóriáját,
vagy rendszer-visszaállítást hajtott végre
a kiszolgálón, adja meg újra a hálózati
beállításokat (71. oldal).
A kiszolgáló (például egy számítógép)
nem jelenik meg a kiszolgálólistán.
(A tv-képernyőn a „No Server” felirat
látható.)
• Lehet, hogy előbb kapcsolta be
a rádióerősítőt, mint a kiszolgálót.
Frissítse a kiszolgálólistát (75. oldal).
• Ha nincs bekapcsolva az útválasztó,
kapcsolja be.
• Ha nincs bekapcsolva a kiszolgáló,
kapcsolja be.
126HU
• Ellenőrizze, hogy helyesen van-e beállítva
a kiszolgáló (71. oldal). Győződjön meg
róla, hogy a rádióvevő regisztrálva van
a kiszolgálón, ami lehetővé teszi a zene
folyamatos átvitelét a kiszolgálóról.
• Győződjön meg róla, hogy helyesen van
csatlakoztatva a rádióvevő és a kiszolgáló
az útválasztóhoz. Ellenőrizze a hálózati
beállítási adatokat (103. oldal).
Nem lehet a szokásos módon lejátszani
a hanganyagokat.
• A véletlen sorrendű lejátszás van
kiválasztva. Nyomja meg a SHIFT
gombot, majd nyomogassa a SHUFFLE
gombot, amíg meg nem jelenik
a „SHUF” felirat.
Nem indul el a lejátszás, vagy nem vált
automatikusan a következő műsorszámra
vagy fájlra.
• Ellenőrizze, hogy olyan formátumú
hangfájlt próbál-e lejátszani, amelyet
képes kezelni ez a rádióerősítő (75. oldal).
• A DRM másolásvédelemmel ellátott
WMA-fájlok nem játszhatók le.
A következő rész nyújt tájékoztatást arról,
hogy miképpen állapítható meg egy
WMA-fájl tartalomvédettsége: 76. oldal.
A zene lejátszása nem folyamatos, ugrál.
• Ha a számítógépét használja
kiszolgálóként, előfordulhat, hogy
a számítógépen több program is fut.
Ha aktív a számítógépen egy víruskereső
szoftver, azt átmenetileg tiltsa le, mert
nagy a rendszererőforrás-igénye.
• A hálózati környezettől függően
előfordulhat, hogy nem lehet
műsorszámokat lejátszani, ha több
eszköz működik ugyanakkor. Kapcsolja
ki a másik eszközt, hogy a rádióerősítő
le tudja játszani a műsorszámokat.
A „Cannot Play” felirat jelenik meg.
• A hangfájlokon kívül semmilyen más fájlt
nem lehet lejátszani.
• Ellenőrizze, hogy helyesen van-e beállítva
a kiszolgáló (71. oldal). Győződjön meg
róla, hogy a rádióvevő regisztrálva van
a kiszolgálón, ami lehetővé teszi a zene
folyamatos átvitelét a kiszolgálóról.
• Győződjön meg róla, hogy nem sérült meg
a kiszolgálón tárolt hangfájl, és nem is
törölték. Olvassa el a kiszolgálóhoz kapott
kezelési útmutatót.
• A következő típusú zeneszámokat nem
lehet lejátszani:
– Lejátszási korlátozást sértő zeneszámok
– Nem szabályos szerzői jogi
információkat tartalmazó zeneszámok
– Az olyan online zeneáruházban vásárolt
zeneszámok, amely nem engedélyezi az
otthoni hálózati folyamatos átvitelt
– Olyan formátumú zeneszám, amelyet
nem tud kezelni a rádióerősítő
(75. oldal)
• Ellenőrizze, hogy nem törölték-e a kijelölt
zeneszámot a kiszolgálóról. Ha törölték,
válasszon másik zeneszámot.
• Ha nincs bekapcsolva az útválasztó,
kapcsolja be.
• Ha nincs bekapcsolva a kiszolgáló,
kapcsolja be.
• Lehet, hogy nem működik stabilan
a kiszolgáló. Indítsa újra.
• Győződjön meg róla, hogy helyesen van
csatlakoztatva a rádióvevő és a kiszolgáló
az útválasztóhoz.
A „No Track” felirat jelenik meg.
• Ha nincsenek zeneszámok vagy mappák
a kijelölt mappában, akkor nem lehet
kinyitni a mappát, hogy megjelenjen
a tartalma.
Az otthoni hálózaton lévő eszközök nem
tudnak csatlakozni a rádióerősítőhöz.
• Lehet, hogy a „Network Standby” beállítás
az „Off” értékre van állítva. Kapcsolja be
a rádióerősítőt, vagy állítsa át a „Network
Standby” funkciót az „On” értékre
(106. oldal).
• Ellenőrizze, hogy helyesen van-e beállítva
a hálózat. Ha nincs, nem lehet kapcsolatot
létesíteni (103. oldal).
• Az eszközök listáján szereplő eszköz
a „Not Allow” beállításra van állítva
(104. oldal), vagy nincs hozzáadva az
eszköz az eszközök listájához (104. oldal).
• Már be van állítva a maximális számú (20)
csatlakoztatható eszköz. Törölje
a fölösleges eszközöket az eszközlistáról,
majd állítsa az „Auto Access” beállítást
az „Allow” értékre (104. oldal).
• A kiszolgálónak a rádióerősítő általi
működtetése szünetel, ha a rádióerősítő
a következő művetek valamelyikét végzi.
– A kiszolgálón tárolt zeneszámot játszik
le (a rádióerősítő lejátszóként
működik).
– Frissíti a szoftvert.
A rádióerősítő nem kapcsolható be
automatikusan, amikor elérik a hálózaton
lévő eszközök.
• A rádióerősítő maga nem támogatja
a Wake-on-LAN szabványt. Ezért
a rádióerősítő nem kapcsolható be
automatikusan a Wake-on-LAN
módszerrel, ha a „Network Standby”
beállításnak „Off” az értéke. Állítsa át
a „Network Standby” beállítást az „On”
értékre, hogy a rádióerősítő reagálni
tudjon a többi eszköz hálózati műveleteire
(106. oldal).
folytatás
127HU
További információk
A szerzői jogvédelemmel ellátott
WMA formátumú zeneszámok nem
játszhatók le.
• A következő rész nyújt tájékoztatást arról,
hogy miképpen állapítható meg egy
WMA-fájl tartalomvédettsége: 76. oldal.
Nem lehet kiválasztani egy korábban
kiválasztott számot.
• Lehet, hogy módosultak a zeneszám adatai
a kiszolgálón. Válassza ki újra a kiszolgálót
a kiszolgálólistából (75. oldal).
A hálózaton lévő eszközök nem tudják
bekapcsolni a rádióerősítőt.
• A rádióerősítő nem kapcsolható
be a hálózat többi eszközei által
kezdeményezett Wake-on-LAN
bekapcsolási művelettel.
A rádióerősítő nem tudja lejátszani azt
a zeneszámot, amelyet éppen lejátszik
a PARTY gazda.
• A PARTY gazda egy olyan
audioformátumú zeneszámot játszik le,
amely nem játszható le a rádióerősítőn.
• Eltarthat egy ideig, amikorra hallhatóvá
válik a lejátszott hang.
A rádióerősítő véletlenül egy másik
PARTY résztvevőjévé válik.
• Ha több PARTY van folyamatban, amikor
a rádióerősítő bekapcsolódik, nem biztos,
hogy a rádióerősítő képes a kívánt PARTY
résztvevőjévé válni. Zárja be a másik
PARTY munkamenetet, majd
csatlakozzon a kívánt PARTY
munkamenethez.
Music Services
A rádióerősítő nem csatlakoztatható egy
szolgáltatáshoz.
• Ha nincs bekapcsolva az útválasztó,
kapcsolja be.
• Ellenőrizze a hálózat állapotát. Lásd:
„A hálózat adatainak ellenőrzése”
(103. oldal). Azután válassza
a „Connection” lehetőséget a 2. lépésben.
Ha a „No Connection” appears, felirat
látható, újra állítsa be a hálózatot
(71. oldal).
• Ha az internetszolgáltatóval fennálló
szerződése értelmében egyszerre csak
egy eszköz létesíthet internetkapcsolatot,
akkor ez az eszköz nem fog tudni
hozzáférni az internethez, amikor egy
másik már csatlakoztatva van. Forduljon
a szolgáltatójához.
128HU
Távirányító
A távirányító nem működik.
• Irányítsa a távirányítót a rádióerősítő
távirányító-érzékelőjére.
• A távirányító és a rádióerősítő között ne
legyen semmilyen akadály.
• Cserélje a távirányító elemeit újakra,
ha lemerültek.
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő bemenetet
választotta ki a távirányítón.
• Beprogramozott nem Sony készülék
használata esetén a készülék modelljétől
és gyártójától függően előfordulhat, hogy
a távirányító nem működik megfelelően.
Egyéb
A HDMI-vezérlés funkció nem működik.
• Ellenőrizze a HDMI-kapcsolatot
(23., 25. oldal).
• Bizonyosodjon meg arról, hogy
a HDMI-settings menüben a „Ctrl for
HDMI” opció beállítása „ON”.
• Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott
készülék kompatibilis-e a HDMI-vezérlés
funkcióval.
• Ellenőrizze a HDMI-vezérlés beállításait
a csatlakoztatott készüléken. Olvassa el
a csatlakoztatott készülék kezelési
útmutatóját.
• Ha a „Ctrl for HDMI” beállítása „OFF”,
a „BRAVIA” Sync nem működik
megfelelően még akkor sem, ha a készülék
a HDMI IN aljzatba van csatlakoztatva.
• A „BRAVIA” Sync által vezérelhető
készülékek típusait és számát a HDMI
CEC szabvány a következőképpen
korlátozza:
– felvevőkészülékek (Blu-ray
lemezfelvevő, DVD-felvevő stb.):
legfeljebb 3 készülék;
– lejátszókészülékek (Blu-ray lemezjátszó,
DVD-lejátszó stb.): legfeljebb
3 készülék;
– vevőegységgel kapcsolatos készülékek:
legfeljebb 4 készülék;
– rádióerősítő (hangrendszer): legfeljebb
1 készülék;
A tv távirányítója nem használható
a csatlakoztatott készülék vezérlésére
a HDMI-vezérlés használatakor.
• A csatlakoztatott készüléktől és tv-től
függően szükség lehet a készülék és a tv
beállításainak megadására. Részletekért
nézze meg a készülékekhez és a tv-hez
kapott használati utasítást.
• Váltsa át a rádióerősítő bemenetét
a készülékhez csatlakoztatott HDMIbemenetre.
Más üzenetekkel kapcsolatban nézze meg
a következő részeket: „Üzenetek listája az
automatikus kalibrálás mérése után”
(43. oldal), „iPhone/iPod üzenetek listája”
(52. oldal), „Az USB-vel kapcsolatos
üzenetek listája” (55. oldal), „A műholdas
rádióval kapcsolatos üzenetek listája”
(65. oldal) és „A hálózati funkciókkal
kapcsolatos üzenetek listája” (82. oldal).
A memória törlése
Hivatkozott részek
Törléshez
Lásd
Minden tárolt beállítás
36. oldal
Testreszabott hangzásképek
70. oldal
Hibaüzenetek
Üzemzavar esetén a kijelzőpanelen hibaüzenet
jelenik meg. Az üzenet alapján ellenőrizheti
a rádióerősítő állapotát. Ha a probléma
tartósan fennáll, forduljon a legközelebbi
Sony márkaképviselethez.
PROTECTOR
Szabálytalan áram érkezett
a hangsugárzókba, vagy a rádióerősítő le
van takarva, és a szellőzőnyílások el vannak
zárva. A rádióerősítő néhány másodperc
múlva automatikusan kikapcsol. Ellenőrizze
a hangsugárzó csatlakoztatását, és kapcsolja
be újra az áramot.
A rádióerősítővel kapcsolatos legfrissebb
információk a következő webhelyen
találhatók.
Az egyesült államokbeli vásárlók számára:
http://www.esupport.sony.com/
A kanadai vásárlók számára
[Angol]
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
[Francia]
http://fr.sony.ca/ElectronicsSupport/
Az Európai vásárlók számára:
http://support.sony-europe.com/
Az ausztráliai vásárlók számára:
http://www.sony-asia.com/support
További információk
USB FAIL
Túláram érkezett az
(USB)
csatlakozóból. A rádióerősítő néhány
másodperc múlva automatikusan kikapcsol.
Ellenőrizze az iPhone/iPod vagy
USB-eszköz csatlakoztatását, és kapcsolja
be újra az erősítőt.
Támogatási információk
129HU
1)
Műszaki adatok
AUDIOTELJESÍTMÉNYI
JELLEMZŐK
KIMENŐ TELJESÍTMÉNY ÉS HARMONIKUS
TORZÍTÁS:
Terület
120 V AC, 60 Hz
Európa, Ausztrália
230 V AC, 50 Hz
2) Az első, középső, hátsó, hátsó térhangzású és első
magas hangsugárzók referenciateljesítménye.
A kiválasztott hangzáskép és műsorforrás
függvényében előfordulhat, hogy a hang nem
hallható.
Frekvenciaátvitel
Analóg
Erősítő
Egyesült államokbeli modell1)
Legkisebb RMS kimenő teljesítmény
(8 Ω, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
100 W + 100 W
Kimenő teljesítmény sztereó üzemmódban
(8 Ω, 1 kHz, THD 1%)
110 W + 110 W
Kimenő teljesítmény térhangzás módban2)
(8 Ω, 1 kHz, THD 10%)
150 W csatornánként
Kanadai modell1)
Legkisebb RMS kimenő teljesítmény
(8 Ω, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
95 W + 95 W
Kimenő teljesítmény sztereó üzemmódban
(8 Ω, 1 kHz, THD 1%)
110 W + 110 W
Kimenő teljesítmény térhangzás módban2)
(8 Ω, 1 kHz, THD 10%)
150 W csatornánként
Európai és ausztráliai modellek.1)
Kimenő teljesítmény sztereó üzemmódban
(8 Ω, 1 kHz, THD 1%)
100 W + 100 W
Kimenő teljesítmény térhangzás módban2)
(8 Ω, 1 kHz, THD 10%)
140 W csatornánként
130HU
Áramellátási
követelmények
USA, Kanada
(csak az egyesült államokbeli modell)
8 Ω terhelésnél, mindkét csatornát egyszerre
vezérelve, 20–20 000 Hz frekvenciamenetnél:
100 W csatornánkénti RMS teljesítmény,
0,09%-nál kisebb teljes harmonikus torzítás
250 mW-tól a névleges kimenő teljesítményig
terjedő terhelés mellett.
A felsorolt műszaki adatok mérése a következő
körülmények között történt:
10 Hz – 70 kHz,
+0,5 dB/–2 dB (hangzáskép
és hangszínszabályzó
kikapcsolva)
Bemenet
Analóg
érzékenység: 500 mV/
50 kΩ
S/N3): 96 dB
(A, 500 mV4))
Digitális (koaxiális)
impedancia: 75 Ω
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Digitális (optikai) S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Kimenet (analóg)
AUDIO OUT
feszültség: 500 mV/1 kΩ
SUBWOOFER
feszültség: 2 V/1 kΩ
Hangszínszabályzó
Jelerősítés
±10 dB, 1 dB-es lépésköz
3)
INPUT SHORT (hangzáskép és hangszínszabályzó
kikapcsolva).
4) Súlyozott hálózat, bemenő jelszint.
FM vevőegység
Vételi frekvenciatartomány
87,5 MHz – 108,0 MHz
Antenna
FM huzalantenna
Antennacsatlakozók
75 Ω, kiegyensúlyozatlan
Középfrekvencia
10,7 MHz
AM vevőegység
Vételi frekvenciatartomány
Terület
Hangoló skála
10 kHz
lépésköz-es
9 kHz-es
lépésköz
USA, Kanada
530 kHz –
1710 kHz
531 kHz –
1710 kHz
Európa, Ausztrália
–
531 kHz –
1602 kHz
Antenna
Középfrekvencia
Keretantenna
450 kHz
Videó
Bemenetek/kimenetek
Videó:
1 Vp-p, 75 Ω
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 Ω
PB: 0,7 Vp-p, 75 Ω
PR: 0,7 Vp-p, 75 Ω
80 MHz HD Pass Through
HDMI Video
Bemenet/Kimenet (HDMI ismétlőblokk)
3D
Formátum
2D
Képkockaegyesítés
Oldalanként
(Fél)
Felül-alul
(Felső-alsó)
1920 × 1080p @ 59,94/60 Hz
a
–
a
a
1920 × 1080p @ 50 Hz
a
–
a
a
1920 × 1080p @ 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080p @ 23,98/24 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080i @ 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080i @ 50 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p @ 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p @ 50 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p @ 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p @ 23,98/24 Hz
a
a
a
a
720 × 480p @ 59,94/60 Hz
a
–
–
–
a
–
–
–
a
–
–
–
További információk
720 × 576p @ 50 Hz
640 × 480p @ 59,94/60 Hz
folytatás
131HU
iPhone/iPod
DC 5V 1,0 A MAX
USB rész
Támogatott bitsebesség*
MP3 (MPEG 1 Audio
Layer-3):
32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps – 192 kbps
AAC: 48 kbps – 320 kbps
* Nem garantálható
a kompatibilitás az összes
kódoló- és írószoftverrel,
rögzítőeszközzel és írható
adathordozóval.
Átviteli sebesség
teljes sebesség
Támogatott USB-eszköz
Háttértár osztály
Maximális áramerősség
500 mA
NETWORK rész
10BASE-T/100BASE-TX
Általános
Áramellátási követelmények
Terület
Áramellátási
követelmények
USA, Kanada
120 V AC, 60 Hz
Európa, Ausztrália
230 V AC, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel 240 W
Teljesítményfelvétel (készenléti állapotban)
0,3 W (ha a „Ctrl for
HDMI” beállítása „OFF”)
Méretek (szé. × ma. × mé.) (kb.)
430 mm × 158 mm ×
322,6 mm, ideértve
a kinyúló részeket
és kezelőszerveket
Súly (kb.)
8,8 kg
A külső és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül megváltozhatnak.
A nyomtatott áramköri lapok egy részében
nem használtunk halogénezett égésgátló
anyagokat.
132HU
Tárgymutató
Számok
D
H
2 csatorna 66
2. zóna 92
5.1 csatorna 19
7.1 csatorna 19
DCAC (Digital Cinema Auto
Calibration) 39
Device Name 105
Digital Legato Linear
(D.L.L.) 100
Dinamikaszűkítő 108
Dinamikaszűkítő funkció 98
Direct Tuning 57
DLNA 71
Dolby Digital EX 69
Dual Mono 100, 111
Dupla erősítős
csatlakozás 92
DVD-felvevő 30
DVD-lejátszó 27
Hálózati beállítások 103
Hangbeállítások 100, 111
Hangkimenet 111
Hangsugárzóbeállítások 109
Hangsugárzóelrendezés 96, 109
Hangzáskép 66
HD-D.C.S. 66
HDMI-beállítások 102, 111
Home Network 75
A
A.F.D. mód 66
A/V Sync 100, 111
AM 56
Antenna irányzása 61
Átmenő jel 111
Audio Out 102
Auto Standby 106
Auto Tuning 57
Automatikus kalibrálás
beállításai 108
Automatikus készenlét 111
B
Bass 99
Beállítómenü 46
Bemenet 47
Bemenet elnevezése 49, 58
BI-AMP 38, 92
Blu-ray lemezjátszó 27
BRAVIA Sync
előkészületek 85
C
Category Mode 61
CD-lejátszó 32
Control for HDMI 102
Cs
Effektusszint 99
Egygombos lejátszás 86
EQ Settings 99
EQ-beállítások 110
F
Felkonvertálás 31
Felvétel 55
Film (Movie) üzemmód 66
FM 56
FM-mód 57, 110
G
GUI (grafikus felhasználói
felület) 45
iPhone/iPod 123
Információk megjelenítése
a kijelzőn 112
Input Assign 90
INPUT MODE 89
J
Jelenetválasztás 88
Jelszintbeállítások 108
K
Kábeltelevízióvevőegység 28
Kalibrálás típusa 108
Keresztezési
frekvencia 98, 110
Kijelzőpanel 10
Kikapcsolásidőzítő 15
Kiszolgáló 71
Kiszolgálólista 75
L
LFE (Alacsony frekvenciás
hatás) 11
Lock Code 63
133HU
További információk
Csatlakoztatás
antennák 33
audiokészülék 32
hálózathoz 33
hangsugárzók 21
iPhone/iPod 29
TV 23
USB-eszköz 32
videokészülék 25
E
I
M
T
Magashang 110
Manual Setup 96
Mélyhang 110
Menü 95, 108
Music Services 77
Tárolt állomások 58
Tárolt csatornák 62
Távirányító 13, 113
Távolságegység 99, 110
Térhatású
hangbeállítások 110
Teszthang 98, 108
Több zóna 92
Törlés
hangzáskép 70
memória 36
távirányító 117
Treble 99
Tunerbeállítások 110
TV 23
N
Némítás 48
Network Standby 106
Ö
Összehangolt
hangvezérlés 87
Összehangolt kikapcsolás 87
P
Parental Lock 63
PARTY STREAMING 79
Pass Through 102
PlayStation 3 29
Preset Mode 61
PROTECTOR 129
U
USB-eszköz 53
Ü
RDS 59
Rendszerbeállítások
106, 111
Resolution 101
Üzenet
Automatikus
kalibrálás 43
Hálózati funkciók 82
Hiba 129
iPhone/iPod 52
SIRIUS 65
USB 55
S
V
R
SB Assign 96
Settings menü 95
Sirius ID 60
SIRIUS műholdas rádió 59
Software Update 106
SOUND OPTIMIZER 70
Speaker Settings 96
SPEAKERS 38
Super Audio CD-lejátszó 32
Surround Settings 99
Vevőegység 56
Video Settings 101
Videobeállítások 111
Videokamera 30
Videomagnó 30
Visszaállítás 36
Sz
Zene (Music) üzemmód 67
Színház mód / Színház mód
szinkronizálása 88
Szókeresés 14
134HU
W
Wake-on-LAN 76
Z
VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS SONY SZOFTVERHEZ
Az (alábbiakban meghatározott) SONY SZOFTVER használata előtt alaposan olvassa át az alábbi szerződést. A SONY
SZOFTVER használatával elfogadja a szerződést. Ha nem ért egyet a szerződéssel, nem jogosult a SONY SZOFTVER
használatára.
FONTOS – ALAPOSAN OLVASSA ÁT: Ez a végfelhasználói lincencszerződés egy Ön, valamint a Sony Corporation
(„SONY”), a SONY hardvereszköz (a továbbiakban „TERMÉK”) gyártója, illetve a SONY SZOFTVER licencadója között
létrejött jogi szerződés. Az Ön által használt TERMÉKHEZ tartozó Sony szoftverekre, illetve külső szoftverekre (melyek
használata külön licenc alapján történik), valamint azok frissítéseire a továbbiakban „SONY SZOFTVER” néven hivatkozunk.
A SONY SZOFTVER kizárólag a TERMÉKKEL együtt használható.
A SONY SZOFTVER használatával elfogadja a végfelhasználói licencszerződés feltételeit. Ha nem ért egyet a végfelhasználói
licencszerződés feltételeivel, a SONY nem kívánja licencbe adni a SONY SZOFTVERT az Ön számára. Ebben az esetben ne
használja a SONY szoftvert.
SONY SZOFTVERLICENC
A SONY SZOFTVER szerzői jogi törvények, nemzetközi szerzői jogi megállapodások és a szellemi tulajdont védő egyéb
törvények és szerződések védelme alatt áll. A SONY SZOFTVERT Ön csak licencbe kapja, nem vásárolta meg.
A LICENC MEGADÁSA
A SONY SZOFTVERBEN található valamennyi jogcím, illetve szerzői és egyéb jog a SONY vagy licencadóinak tulajdona.
Jelen végfelhasználói licencszerződés a SONY SZOFTVER használatát csak személyes használat céljából engedélyezi.
KÖVETELMÉNYEK, KORLÁTOZÁSOK ÉS JOGOK
Korlátozások: Nem jogosult a SONY SZOFTVER részben vagy egészben történő másolására, visszafordítására, visszafejtésére
vagy belső felépítésének elemzésére.
Az összetevők szétválasztása: A SONY SZOFTVERT egyetlen termékként kapja licencbe. Az összetevők nem
választhatók szét.
Egyetlen TERMÉKEN történő használat: A SONY SZOFTVER kizárólag egyetlen TERMÉKKEL használható.
Kölcsönzés: A SONY SZOFTVER nem kölcsönözhető és nem adható bérbe.
A szoftver átadása. Csak akkor jogosult a végfelhasználói licencszerződésben meghatározott jogok végleges átadására,
ha a SONY szoftver a TERMÉKKEL együtt, annak részeként kerül átadásra, nem tart meg belőle másolatot, a SONY
SZOFTVER valamennyi részét átadja (beleértve többek között az összes másolatot, összetevőt, adathordozót, felhasználói
kézikönyvet és egyéb nyomtatott anyagot, elektronikus dokumentumokat, helyreállító lemezeket és a végfelhasználói
licencszerződést), illetve ha az átvevő elfogadja a végfelhasználói licencszerződésben rögzített feltételeket.
Megszűnés: Amennyiben nem teljesíti a végfelhasználói licencszerződés feltételeit, a SONY - egyéb jogok sérelme nélkül jogosult a végfelhasználói szerződés felmondására. Ebben az esetben a SONY felszólítására el kell küldenie a TERMÉKET
a SONY által megadott címre, a SONY pedig törli a SONY SZOFTVERT a TERMÉKRŐL, majd visszaküldi a TERMÉKET
az Ön részére.
Bizalmasság: A SONY SZOFTVERBEN található bizalmas, nem közismert adatokat meg kell tartania, azokat csak a SONY
előzetes írásos engedélyének birtokában adhatja át harmadik fél részére.
MAGAS KOCKÁZATÚ TEVÉKENYSÉGEK
A SONY SOFTWARE nem hibatűrő, és nem úgy lett tervezve, gyártva vagy értékesítve, hogy olyan veszélyes,
meghibásodásmentes teljesítményt igénylő környezetek (például nukleáris létesítmények, repülőgépek, kommunikációs
rendszerek, légi irányítás, újraélesztő berendezések vagy hadászati rendszerek) online vezérlőeszközeként használják, ahol
a SONY SZOFTVER hibája halált, személyi sérülést, illetve súlyos fizikai vagy környezeti károsodást okozhat („magas
kockázatú tevékenységek”). A SONY és beszállítói mindennemű kifejezett vagy ráutaló garanciát elhárítanak magas kockázatú
tevékenységek környezetében történő használat esetén.
135HU
A SONY SZOFTVER GARANCIÁJÁNAK KIZÁRÁSA
Ön tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy a SONY SZOFTVER használata kizárólag saját felelősségre történik. A SONY
SZOFTVER aktuális állapotában, mindennemű garancia nélkül kerül átadásra, a SONY, valamint annak kereskedői és
licencadói (kizárólag ebben a részben a továbbiakban: SONY”) KIFEJEZETTEN KIZÁR MINDENNEMŰ KIFEJEZETT
VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ELADHATÓSÁGRA VAGY ADOTT
CÉLRA TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁT. A SONY NEM GARANTÁLJA
A SONY SZOFTVER FUNKCIÓINAK HIBAMENTES MŰKÖDÉSÉT, ILLETVE HOGY A SZOFTVER MEGFELEL
AZ ÖN IGÉNYEINEK. A SONY NEM GARANTÁLJA TOVÁBBÁ A MŰKÖDÉS JAVÍTÁSÁT SEM. A SONY
TOVÁBBÁ NEM VÁLLAL GARANCIÁT A SONY SZOFTVER HASZNÁLATÁNAK VAGY ENNEK EREDMÉNYÉNEK
MEGFELELŐSSÉGE, PONTOSSÁGA, MEGBÍZHATÓSÁGA, ILLETVE EGYÉB SZEMPONTOK TEKINTETÉBEN.
A SONY VAGY ANNAK HIVATALOS KÉPVISELŐJE ÁLTAL ADOTT SZÓBELI VAGY ÍRÁSOS INFORMÁCIÓK NEM
SZOLGÁLNAK GARANCIA ALAPJÁUL, ILLETVE NEM TERJEDHETNEK TÚL A JELEN GARANCIA HATÓKÖRÉN.
NÉHÁNY ÁLLAMBAN NEM ENGEDÉLYEZETT A VÉLELMEZETT GARANCIÁK KIZÁRÁSA; ILYEN ESETBEN
A FENTI KIZÁRÁS ÖNRE NEM VONATKOZIK.
A fentiek bárminemű korlátozása nélkül kijelentjük, hogy a SONY SZOFTVER kizárólag a TERMÉKKEL együtt történő
használatra lett tervezve. A SONY semmilyen garanciát nem vállal arra, hogy az Ön vagy harmadik fél által létrehozott
terméket, szoftvert, tartalmat vagy adatot a SONY szoftver nem károsítja.
A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
A SONY, VALAMINT ENNEK BESZÁLLÍTÓI ÉS LICENCADÓI (csak EBBEN A FEJEZETBEN együttesen: „SONY”)
SEMMILYEN, A SONY SZOFTVERREL KAPCSOLATOS VÉLETLEN VAGY SZÁNDÉKOSAN OKOZOTT KÁRÉRT NEM
VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET, HA EZ A KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA, ILLETVE A SZERZŐDÉSI
FELTÉTELEK MEGSZEGÉSÉRE, GONDATLANSÁGRA, SAJÁT FELELŐSSÉGRE VAGY EGYÉB JOGI TÉNYRE
VEZETHETŐ VISSZA. ILYEN KÁROKOZÁS PÉLDÁUL AZ ELMARADT NYERESÉG VAGY BEVÉTEL,
AZ ADATVESZTÉS, A TERMÉKNEK VAGY AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ BERENDEZÉSEK HASZNÁLATI JOGÁNAK
ELVESZTÉSE, A KIESETT IDŐ, ILLETVE A FELHASZNÁLÓ IDEJE, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A SONY
FIGYELMEZTETETT-E AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRE. BÁRMELY ILYEN ESETBEN A SONYNAK AZ ÖN FELÉ
FENNÁLLÓ, JELEN VÉGFELHASZNÁLÓI SZERZŐDÉSBEN SZEREPLŐ FELTÉTELEKBŐL FAKADÓ FELELŐSSÉGE
A SONY SZOFTVERÉRT FIZETETT TÉNYLEGES ÖSSZEG MÉRTÉKÉIG TERJED.
EXPORT
Ha a SONY SZOFTVERT a lakhelyétől eltérő országban használja vagy oda telepíti át, be kell tartania az exporttal, importtal és
vámmal kapcsolatos hatályos törvényeket és szabályokat.
IRÁNYADÓ TÖRVÉNY
A jelen végfelhasználói licencszerződés a japán törvényeknek megfelelően értelmezendő, azok hatálya alá tartozik, és azok
szerint hajtandó végre, a más országok törvényeivel történő esetleges ütközéseket figyelmen kívül hagyva. A végfelhasználói
szerződéssel kapcsolatban felmerülő viták rendezése kizárólag a japán (tokiói) bíróságok hatás- és illetékességi körébe tartozik.
Ön és a SONY kölcsönösen elismerik ezen bíróság hatás- és illetékességi körét. ÖN ÉS A SONY LEMOND ARRÓL
A JOGÁRÓL, HOGY A VÉGFELHASZNÁLÓI SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ PROBLÉMÁKAT
ESKÜDTSZÉK ELŐTT RENDEZZE.
ELVÁLASZTHATÓSÁG
Ha a végfelhasználói licencszerződés bármely részét érvénytelenítik, vagy az nem érvényesíthető, a szerződés többi része
továbbra is érvényben marad.
Ha a végfelhasználói licencszerződéssel, illetve az abban biztosított korlátozott garanciával kapcsolatban bármilyen kérdése
van, kapcsolatba léphet a SONY céggel, ha ír a termék csomagolásában lévő garanciakártyán található címek valamelyikére.
136HU
Sony Corporation
Download PDF