Sony | STR-DH740 | Sony STR-DH740 7.2 csatornás házimozi AV erősítő Használati útmutató

4-448-428-12(1) (HU)
Többcsatornás
AV-rádióerősítő
Kezelési útmutató
STR-DH740
FIGYELMEZTETÉS
A tűzveszély és az áramütés
elkerülése érdekében ne tegye ki
a készüléket csapadék, nedvesség
hatásának.
A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja
el a készülék szellőzőnyílásait újságpapírral,
terítővel, függönnyel stb.
Ne tegye ki a készüléket nyílt láng (például égő
gyertya) hatásának.
Egyesült államokbeli
vásárlóknak
Tulajdonos feljegyzései
A modell- és sorozatszámok a készülék
hátoldalán találhatók. Írja fel ezeket
a számokat az alábbi helyekre. Hivatkozzon
ezekre a Sony kereskedőjénél, ha a termékkel
kapcsolatos panasza van.
Modellszám:
Sorozatszám:
Ennek a jelzésnek célja
a felhasználó figyelmeztetése
szigeteletlen „veszélyes
feszültségre” a termék
borításán belül, amely eléggé
nagy lehet ahhoz, hogy
áramütést okozzon.
A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében
óvja a készüléket a rácseppenő és ráfröccsenő
víztől, és soha ne tegyen folyadékkal teli
tárgyat – például virágvázát – a készülékre.
A készüléket nem szabad több oldalról
zárt térben elhelyezni és működtetni
(pl. könyvespolcban vagy beépített
szekrényben).
Ennek a jelzésnek célja
a felhasználó figyelmeztetése
fontos működtetési és
karbantartási (szervizelési)
utasításokra a készülékhez
kapott leírásban.
A készüléket könnyen hozzáférhető
konnektorhoz csatlakoztassa. Amennyiben
bármilyen rendellenességet észlel a készülék
működésében, azonnal húzza ki
a konnektorból.
Az elemeket vagy az elemekkel ellátott eszközt
ne helyezze el olyan helyen, ahol sugárzó
hőnek – például napfénynek vagy tűznek –
vannak kitéve.
A készülék mindaddig áram alatt van,
amíg a tápkábel csatlakozóját nem húzza
ki a konnektorból még akkor is, ha maga
a készülék kikapcsolt állapotban van.
A fül- és fejhallgatók erős hangnyomása
halláskárosodást okozhat.
Ennek a jelzésnek a célja
a felhasználó figyelmeztetése
a forró felületre, amely
a normál működés közben
felmelegedhet, és megérintés
esetén égési sérülést okozhat.
2HU
Fontos biztonsági előírások
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Olvassa el ezeket az utasításokat.
Őrizze meg az utasításokat.
Vegye figyelembe a figyelmeztetéseket.
Kövesse az utasításokat.
A készüléket ne használja víz közelében.
Csak száraz törlőkendővel tisztítsa.
Ne takarja el egyik szellőzőnyílást se.
A gyártói utasítások szerint telepítse
a készüléket.
8) A készüléket ne helyezze fűtőtestek,
hősugárzók, sütő közelébe, illetve olyan
készülékek (például erősítő) mellé,
amelyek hőt termelnek.
9) Ne kerülje ki az irányfüggő vagy földelt
hálózati dugasszal szerelt csatlakozó
védelmi szerepét. A polarizált dugasszal
szerelt csatlakozó egyik csatlakozókése
szélesebb, mint a másik. A földelt
dugasszal szerelt csatlakozónak két
érintkezőkése van, valamint egy földelésre
szolgáló érintkezője. A szélesebb
harmadik csatlakozókés az ön biztonságát
szolgálja. Ha a dugasz nem illeszkedik
a fali csatlakozóba, akkor vegye fel
a kapcsolatot egy villanyszerelő
szakemberrel az elavult fali csatlakozó
cseréje érdekében.
10) Védje meg a vezetéket attól, hogy járjanak
rajta vagy becsípődjön, legfőképpen
a csatlakozóknál, csatlakozóaljzatoknál és
olyan pontokon, ahol a készülékből azok
kilépnek.
11) Csak a gyártó által javasolt felszereléseket
és kiegészítőket használja.
12) Csak a gyártó által javasolt vagy árusított
gurulós kocsit, állványt, háromlábú
állványt, konzolt, asztalt használja
a készülékhez. A felborulásból eredő
sérülések elkerülése érdekében óvatosan
mozgassa a guruló állvánnyal egybeépített
készüléket.
13) Villámlással kísért viharok, illetve hosszú
használati szünet idejére húzza ki
a készüléket.
14) Minden javítást bízzon szakemberre.
A javítás akkor szükséges, ha a készülék
bármilyen módon megsérült, például
ha megsérült a tápkábel vagy a dugasz,
folyadék került vagy tárgyak hullottak
a készülék belsejébe, ha a készülék esőnek,
párának volt kitéve, nem működik
megfelelően vagy leesett.
A következő FCC nyilatkozat
csak az Egyesült Államokban
való értékesítésre szánt
modellváltozatra érvényes.
Más verziók nem feltétlenül
felelnek meg az FCC műszaki
előírásainak.
MEGJEGYZÉS:
Ezt a berendezést a digitális berendezésekre
vonatkozó „Class B” szabvány szerint
tesztelték és megfelelőnek minősítették
az FCC szabályok 15. fejezete szerint.
Ezek a korlátozások elfogadható védelmet
jelentenek lakóhelyi használat esetén is.
Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát
termel, használ és sugározhat ki, amely
a használati útmutatónak nem megfelelő
telepítés esetén interferenciát okozhat
a rádiókommunikációban. Mindazonáltal
nem garantálható, hogy bizonyos
körülmények között nem keletkezik
interferencia. Ha ez a berendezés zavarja
a rádió- vagy televízióvételt (ezt a készülék
be-és kikapcsolásával ellenőrizheti), azt
javasoljuk, hogy a felhasználó az interferenciát
a következő módszerek egyikével vagy ezek
együttes használatával kísérelje meg
megszüntetni:
– a vevőantenna irányának vagy
elhelyezésének változtatása;
– a berendezés és a vevőkészülék közti
távolság megnövelése;
– a berendezésnek és a vevőkészüléknek
különböző konnektorokhoz való
csatlakoztatása;
– segítségkérés a kereskedőtől vagy képzett
rádió- vagy tv-szerelő szakembertől.
3HU
FIGYELEM!
Felhívjuk a figyelmét, hogy a készüléknek
az ebben az útmutatóban leírtaktól eltérő
módosítása vagy átalakítása után a készüléket
nem szabad tovább üzemeltetni.
Az FCC előírásai szerinti kibocsátási
határértékek teljesítéséhez a számítógéphez
és/vagy perifériákhoz való csatlakoztatáskor
megfelelően árnyékolt és földelt kábeleket kell
használni.
Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében
a hangsugárzó-vezetékeket a készülékhez és
a hangsugárzókhoz a következő utasítások
betartásával csatlakoztassa:
1) Húzza ki a tápkábel csatlakozóját
a konnektorból.
2) A hangsugárzó-vezeték szigetelését
10-15 mm hosszan csupaszítsa le.
3) Csatlakoztassa úgy a hangsugárzóvezetéket a készülékhez, hogy nem érinti
meg a vezeték csupasz végét kézzel.
Továbbá húzza ki a tápkábel csatlakozóját
a konnektorból, mielőtt a hangsugárzóvezetéket kihúzza a készülékből vagy
a hangsugárzóból.
A kanadai vásárlók számára
A számítógéphez és/vagy perifériákhoz való
csatlakoztatáskor megfelelően árnyékolt és
földelt kábeleket kell használni.
Az európai vásárlók számára
Feleslegessé vált
elektromos és
elektronikus készülékek
hulladékként való
eltávolítása
(Az Európai Unióra
és egyéb, szelektív
hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező
országokra érvényes.)
Ez a szimbólum a készüléken vagy
a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket
ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük,
hogy az elektromos és elektronikai hulladék
4HU
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le.
A feleslegessé vált termékének helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását, amelyet
a hulladékok nem megfelelő kezelése okozhat.
Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében is. A termék
újrahasznosításával kapcsolatos további
információkért forduljon a helyi illetékes
szervekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez,
ahol a terméket megvásárolta.
A kimerült elemek
hulladékként való
eltávolítása
(Az Európai Unióra
és egyéb, szelektív
hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező
országokra érvényes.)
Ez a jelölés az elemen vagy annak
csomagolásán arra figyelmeztet, hogy az
elemet ne kezelje háztartási hulladékként.
Egyes elemeken ez a jelzés vegyjellel együtt van
feltüntetve. A higany (Hg) vagy ólom (Pb)
vegyjele akkor van feltüntetve, ha az elem több
mint 0,0005% higanyt vagy több mint 0,004%
ólmot tartalmaz.
A feleslegessé vált elemek helyes kezelésével
segít megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, amelyet a hulladékok
nem megfelelő kezelése okozhat. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében is.
Olyan termékek esetén, ahol biztonsági,
hatékonysági és adatkezelési okok miatt
állandó kapcsolat szükséges a beépített
elemekkel, az elemek eltávolításához
szakember szükséges.
Az elemek szakszerű kezelése érdekében
hasznos élettartamuk végén adja le ezeket
a megfelelő hulladékgyűjtő vagy
újrahasznosító telepen.
Egyéb elemek esetén olvassa el az elemek
biztonságos kicserélésére vonatkozó részt.
Az elemeket adja le a megfelelő gyűjtőhelyen
újrahasznosítás céljából.
A termék vagy az elemek újrahasznosításával
kapcsolatos további információkért forduljon
a helyi illetékes szervekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz
az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Megjegyzés a vásárlók számára:
A következő információk csak
az EU irányelveket alkalmazó
országokban eladott készülékekre
érvényesek.
Ezt a terméket a Sony Corporation
(címe: 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan) gyártotta vagy gyárttatta.
A termék európai uniós rendelkezéseknek
való megfelelésével kapcsolatos kérdéseket
címezze a hivatalos képviseletnek
(Sony Deutschland GmbH, címe: Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany).
A szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos
ügyekben forduljon a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban megadott
címekhez.
Az ausztráliai vásárlók számára
Feleslegessé vált
elektromos és
elektronikus
készülékek
hulladékként
való eltávolítása
(Az Európai Unióra
és egyéb, szelektív
hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező
országokra érvényes.)
Néhány szó az útmutatóról
• A jelen használati útmutató a következő
készülék leírását tartalmazza:
STR-DH740. A modellszám az előlap
jobb alsó sarkában található. Ebben az
útmutatóban az európai típust ábrázoltuk,
ez eltérhet az ön modelljétől. A működésbeli
különbségeket a szövegben egyértelműen
jelezzük, például: „Csak az európai
modellnél”.
• Az útmutatóban szereplő utasítások
a mellékelt távirányító kezelőszerveire
vonatkoznak. Ezek az utasítások a készülék
azonos vagy hasonló elnevezésű gombjaira
és kezelőszerveire is érvényesek.
Szerzői jogok
Ez a készülék a Dolby* Digital és Pro Logic
Surround, illetve a DTS** Digital Surround
System rendszerrel rendelkezik.
* A készülék gyártása a Dolby Laboratories
licence alapján történt. A Dolby,
a Pro Logic, a Surround EX és a dupla D
szimbólum a Dolby Laboratories
hivatalos védjegye.
** A készülék gyártása a(z) 5 956 674;
5 974 380; 6 226 616; 6 487 535; 7 212 872;
7 333 929; 7 392 195; 7 272 567 számú
egyesült államokbeli és nemzetközi,
megítélt és függőben lévő szabadalmak
licence alapján történt. A DTS-HD,
ennek szimbóluma, illetve a DTS-HD és
szimbóluma együtt a DTS, Inc. bejegyzett
védjegye, a DTS-HD Master Audio a DTS,
Inc. védjegye. A termék szoftvereket
tartalmaz. © DTS, Inc. Minden jog
fenntartva.
A készülék a High-Definition Multimedia
Interface (HDMITM) technológiát alkalmazza.
A HDMI és a High-Definition Multimedia
Interface kifejezés, valamint a HDMI
embléma a HDMI Licensing LLC védjegye
vagy bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és más országokban.
5HU
Az iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano
és iPod touch az Apple Inc. védjegyei az
Egyesült Államokban és más országokban.
Minden más védjegy és bejegyzett védjegy
az illetékes személyek tulajdona.
Ebben a leírásban nem tüntettük fel a ™ és
az ® jeleket.
A „Made for iPod” és „Made for iPhone”
azt jelenti, hogy egy elektronikus kiegészítőt
kifejezetten az iPod vagy iPhone készülékekhez
való csatlakoztatásra tervezték, és a fejlesztő
tanúsította, hogy megfelel az Apple
teljesítménykövetelményeinek.
Az Apple nem felelős ezen eszköz
működéséért vagy a biztonsági és törvényi
előírásoknak való megfeleléséért. Ne feledje,
hogy ezen kiegészítő és az iPod vagy iPhone
együttes használata befolyásolhatja a vezeték
nélküli teljesítményt.
A Windows Media a Microsoft Corporation
bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.
Ezt a terméket a Microsoft bizonyos szellemi
tulajdonjogai védik. Az ilyen technológiának
az ezen a terméken kívüli használata vagy
terjesztése kizárólag a Microsoftnak vagy
annak illetékes leányvállalatának megfelelő
engedélyével lehetséges.
Az MPEG Layer-3 audiokódolási technológiát
és szabadalmait a Fraunhofer IIS és Thomson
licence alapján használjuk.
Az „x.v.Color (x.v.Colour)” és „x.v.Color
(x.v.Colour)” emblémák a Sony Corporation
védjegyei.
A „BRAVIA” a Sony Corporation hivatalos
védjegye.
A „PlayStation” a Sony Computer
Entertainment Inc. bejegyzett védjegye.
A „WALKMAN” a Sony Corporation
bejegyzett védjegye.
A MICROVAULT a Sony Corporation
hivatalos védjegye.
6HU
Az InstaPrevue™ jel a Silicon Image, Inc.
védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai
Egyesült Államokban és más országokban.
Tartalomjegyzék
Néhány szó az útmutatóról ............ 5
Mellékelt tartozékok ........................ 9
A részegységek leírása és
elhelyezkedése ......................... 10
Kezdeti lépések ............................... 17
Csatlakoztatás
1: A hangsugárzók elhelyezése ..... 19
2: A hangsugárzók
csatlakoztatása ......................... 21
3: A tv-készülék csatlakoztatása ... 23
4a: A videokészülék
csatlakoztatása ......................... 24
4b: Audiokészülékek
csatlakoztatása ......................... 28
5: Az antennák csatlakoztatása .... 29
6: A tápkábel csatlakoztatása ........ 29
A rádióerősítő előkészítése
A rádióerősítő bekapcsolása ......... 30
A rádióerősítő beállítása
az Easy Setup képernyő
segítségével ............................... 30
Útmutató a menü külső
képernyőn (OSD) való
használatához .......................... 33
Alapműveletek
Bemeneti forrás lejátszása ............. 34
Lejátszás iPod/iPhone
készülékről ............................... 36
Lejátszás USB-eszközről ............... 38
A rádió használata
FM/AM rádióadók hallgatása ...... 41
FM/AM rádióállomások tárolása
(Preset Memory) ..................... 43
RDS-adások vétele ......................... 44
(Csak európai, ausztráliai
és tajvani modellek) ................ 44
Hangeffektusok alkalmazása
A hangzáskép kiválasztása ............ 45
Az Éjszakai üzemmód funkció
használata ................................. 48
A kalibrációtípus kiválasztása ...... 48
A hangszínszabályzó beállítása .... 49
A Pure Direct funkció
használata ................................. 49
A hangzásképek visszaállítása
az eredeti állapotba ................. 50
A „BRAVIA” Sync funkció
Mire használható a „BRAVIA”
Sync funkció? ........................... 51
Előkészületek a „BRAVIA” Sync
funkció használatára ............... 51
Egygombos lejátszás ...................... 52
Összehangolt hangvezérlés ........... 53
Összehangolt kikapcsolás ............. 53
Jelenetválasztás ............................... 54
Házimozi-vezérlés ......................... 54
Egyszerű távvezérlés ...................... 54
Haladó műveletek
Váltás a digitális és analóg hang
között (INPUT MODE) ......... 55
Más video-/audiobemeneti
aljzatok választása
(Audio Input Assign) ............. 55
Dupla erősítős csatlakozás
használata ................................. 57
Az összes beállítás visszaállítása
a gyári alapértékre ................... 57
7HU
A beállítások módosítása
A Settings menü használata .......... 58
Easy Setup ....................................... 60
Speaker Settings menü ..................60
Audio Settings menü ..................... 64
HDMI Settings menü .................... 65
Input Settings menü ...................... 66
System Settings menü .................... 67
Működtetés az OSD
(Képernyőkijelzés)
használata nélkül ..................... 67
A távirányító használata
A bemenetválasztó
gomb újraprogramozása ........ 72
A bemenetválasztó gombok
visszaállítása ............................. 73
További információk
Óvintézkedések .............................. 74
Hibaelhárítás ................................... 75
Műszaki adatok .............................. 82
Tárgymutató ................................... 84
8HU
Mellékelt tartozékok
•
•
•
•
•
Kezelési útmutató (ez az füzet)
Útmutató a gyors beállításhoz (1 db)
Távirányító (RM-AAU168) (1 db)
R6 (AA méretű) elemek (2 db)
FM huzalantenna (1 db)
Elemek behelyezése
a távirányítóba
Helyezzen két AA (R6) méretű
(mellékelve) elemet a távirányítóba.
Az elemek behelyezésekor ügyeljen
a pólusok megfelelő irányára.
• AM keretantenna (1 db)
• Mérőmikrofon (ECM-AC2) (1 db)
Megjegyzések
• Ne hagyja a távirányítót szélsőségesen forró
vagy nedves helyen.
• Ne használjon új és régi elemet együtt.
• Ne használjon mangánelemeket más típusú
elemekkel együtt.
• Ne tegye ki a távirányító érzékelőjét közvetlen
napfénynek vagy világítóberendezéseknek.
Ez meghibásodáshoz vezethet.
• Ha hosszabb ideig nem használja a távirányítót,
vegye ki az elemeket az elemek szivárgása és
korróziója miatti esetleges károsodás
megelőzése érdekében.
• Elemcserekor visszaállhat a távirányító
gombjainak alapértelmezett beállítása.
Ebben az esetben programozza újra
a távirányító gombjait (72. oldal).
• Ha a rádióerősítő nem reagál a távirányítóra,
cserélje ki az összes elemet újakra.
9HU
A részegységek leírása és elhelyezkedése
Előlap
A ?/1 (be/készenlét)
(30, 43, 50 és 57. oldal)
B ?/1 (be/készenlét) jelzőfény
A következők szerint világít:
Zöld: A rádióerősítő be van kapcsolva.
Borostyánsárga: A rádióerősítő
készenléti módban van, és
– A „Control for HDMI” beállítása
(65. oldal) „On”.
– A „Pass Through” beállítás
(65. oldal) értéke „On”* vagy „Auto”.
Elalszik, amikor a rádióerősítő
készenléti módba vált és a „Control for
HDMI” és a „Pass Through” funkció
beállítása „Off”.
* Csak egyesült államokbeli, kanadai,
mexikói, ausztrál és tajvani modellek.
C SPEAKERS (22, 30. oldal)
D TUNING MODE, TUNING +/–
Nyomja meg a tuner (FM/AM)
működtetéséhez.
A TUNING +/– forgatásával
állomásokat kereshet.
10HU
E A.F.D./2CH, MOVIE, MUSIC
(35, 45. oldal)
F Kijelzőpanel (11. oldal)
G NIGHT MODE (64. oldal)
H INPUT MODE (55. oldal)
I DIMMER
A kijelzőpanel fényerejének
módosítása 3 szinten.
J DISPLAY (72. oldal)
K Távirányító-érzékelő
A távirányító jeleinek érzékelése.
L PURE DIRECT (49. oldal)
M PURE DIRECT jelzés
A Pure Direct funkció aktiválásakor
világít.
N
O
P
Q
R
MASTER VOLUME (35, 63. oldal)
INPUT SELECTOR (32, 35, 55. oldal)
(USB) port (28. oldal)
AUTO CAL MIC aljzat (32. oldal)
PHONES aljzat
Fejhallgató csatlakoztatására szolgál.
A kijelzőpanelen megjelenő információk
A Bemenetjelző
Az aktuális bemeneti jel típusát jelzi.
HDMI
A rádióerősítő felismeri a HDMI IN
aljzaton keresztül csatlakoztatott
készüléket.
ARC
A tv-bemenet van kiválasztva, és az
Audio Return Channel (ARC) jelei
felismerhetők.
COAX
A digitális jel a COAXIAL aljzaton
(55. oldal) keresztül érkezik.
OPT
A digitális jel az OPTICAL aljzaton
(55. oldal) keresztül érkezik.
B D.C.A.C.
Akkor világít, amikor az „Auto
Calibration” mérési eredményeit
alkalmazza a rendszer.
C Dolby Digital Surround jelző*
A vonatkozó jelző akkor gyullad ki,
amikor a rádióerősítő a megfelelő
Dolby Digital formátumú jeleket
dekódolja.
Dolby Digital
TrueHD Dolby TrueHD
D DTS(-HD) jelző*
A vonatkozó jelző akkor gyullad ki,
amikor a rádióerősítő a megfelelő
DTS formátumú jeleket dekódolja.
DTS
DTS
DTS-HD
DTS-HD
E SP A/SP B/SP A+B
Akkor világít, ha a hangsugárzórendszer be van kapcsolva.
F Hangolási jelzés
ST
Akkor gyullad ki, amikor
a rádióerősítő sztereó műsorra hangol.
MEM
Memóriafunkció, például
a programhely funkció (43. oldal) stb.
aktiválásakor világít.
G SLEEP
Akkor gyullad ki, amikor az elalvási
időzítő aktiválva van (15. oldal).
H EQ
A hangszínszabályzó aktiválásakor
gyullad ki.
I D.R.C.
Akkor világít, amikor
a dinamikaszűkítő funkció aktív
(65. oldal).
J NEO:6
Akkor gyullad ki, ha a DTS Neo:6
Cinema/Music dekódolás aktiválva
van (46. és 47. oldal).
K Dolby Pro Logic jelző
A megfelelő jelzés akkor világít,
amikor a rádióerősítő Dolby Pro Logic
jelfeldolgozást végez. Ez a mátrix
térhangzást nyújtó dekódoló
technológia képes kiemelni a bemeneti
jeleket.
PL
Dolby Pro Logic
PL II
Dolby Pro Logic II
PL IIx
Dolby Pro Logic IIx
PL IIz
Dolby Pro Logic IIz
11HU
Megjegyzés
A hangsugárzók elrendezésének beállításától
függően előfordulhat, hogy ezek a jelzők
nem világítanak.
L USB
Akkor világít, amikor iPod/iPhone
vagy USB-eszköz van csatlakoztatva.
* Dolby Digital vagy DTS formátumban
felvett lemez lejátszásakor ellenőrizze, hogy
végrehajtotta-e a digitális csatlakoztatást és
az INPUT MODE gombbal nem az „Analog”
funkciót (55. oldal) választotta-e ki, vagy
nincs-e az „Analog Direct” kiválasztva.
12HU
Hátoldal
A DIGITAL INPUT/OUTPUT rész
HDMI IN/OUT* aljzatok
(23, 26. oldal)
OPTICAL IN aljzatok
(23, 27. oldal)
COAXIAL IN aljzat
(28. oldal)
B TUNER rész
E VIDEO INPUT/OUTPUT rész
(23, 27. oldal)
Sárga
VIDEO IN/OUT*
aljzatok
* A kijelölt bemeneti képet a HDMI TV OUT
vagy MONITOR OUT aljzat tv-készülékhez
való csatlakoztatása után jelenítheti meg
(23. oldal).
FM ANTENNA aljzat
(29. oldal)
AM ANTENNA csatlakozók
(29. oldal)
C SPEAKERS rész (21. oldal)
D AUDIO INPUT/OUTPUT rész
Fehér (L)
Piros (R)
Fekete
AUDIO IN aljzatok
(23, 27, 28. oldal)
SUBWOOFER OUT
aljzatok (21. oldal)
13HU
Energiatakarékos készenléti állapot
Távirányító
A mellékelt távirányítóval
a rádióerősítőt és más készülékeket is
vezérelhet. A távirányító Sony audio- és
videokészülékek működtetésére alkalmas.
A távirányító beviteli gombjait
újraprogramozhatja, hogy megfeleljenek
a rádióerősítőhöz csatlakoztatott
készüléknek (72. oldal).
Amikor a „Control for HDMI”
(65. oldal) és a „Pass Through”
(65. oldal) funkció beállítása „Off”.
B TV ?/1 1) (be/készenlét)
A TV bekapcsolása vagy készenléti
állapotba helyezése.
C Bemenetválasztó gombok
A használni kívánt készülék
kiválasztása. Ha készenléti állapotban
bármelyik választógombot
megnyomja, a rádióerősítő bekapcsol.
Ezek a gombok Sony készülékeket
vezérelnek.
RM-AAU168
D TOP MENU1)
A BD-ROM-ok vagy DVD-k legfelső
menüjének megnyitása vagy bezárása.
REPEAT1)
Zenei sáv vagy mappa ismétlődő
lejátszása.
POP UP/MENU1)
A BD-ROM-ok felugró menüjének
vagy a DVD-k menüjének megnyitása
vagy bezárása.
SHUFFLE1)
Zenei sáv vagy mappa lejátszása
véletlen sorrendben.
E
+/–
Mappa kiválasztása.
F AMP MENU
Az erősítő működtetéséhez szükséges
menü megjelenítése.
1)
1)
G
, V/v/B/b
Nyomja meg a V/v/B/b gombot
a menüelemek kiválasztásához, majd
nyomja meg a
gombot a választás
beviteléhez/megerősítéséhez.
H OPTIONS1)
Elemek megjelenítése és kiválasztása
a beállítómenükből.
A ?/1 (be/készenlét)
A rádióerősítő bekapcsolása vagy
készenléti állapotba helyezése.
14HU
I HOME1)
Megjeleníti a főmenüt a tv-képernyőn.
J ./> 1), m/M 1), N 1), X 1), x 1)
Átugrás, vissza/előre, lejátszás, szünet,
művelet leállítása.
TUNING +/–1)
Állomás keresése.
D.TUNING
Belépés a közvetlen hangolás módba.
PRESET +/–1)
Tárolt állomások vagy csatornák
kiválasztása.
MEM
Állomás tárolása a hangolási
művelet során.
K SOUND FIELD +/–2)
Válasszon egy hangzásképet (45. oldal).
L PURE DIRECT (49. oldal)
M SLEEP
A rádióerősítő meghatározott időben
történő automatikus kikapcsolásának
beállítása.
A SLEEP többször megnyomására
a kijelző a következő tételeket jeleníti
meg egymás után:
0:30:00 t 1:00:00 t 1:30:00 t
2:00:00 t OFF
A kikapcsolásidőzítő használata esetén
a „SLEEP” jelző világítani kezd
a kijelzőpanelen.
Hasznos tanács
A rádióerősítő kikapcsolásáig hátralévő
idő megjelenítéséhez nyomja meg a SLEEP
gombot. A hátralévő idő megjelenik
a kijelzőpanelen.
A SLEEP ismételt megnyomásával törli
a kikapcsolás időzítését.
N
+/–
Minden hangsugárzó hangerejének
egyidejű módosítása.
O
A hang ideiglenes kikapcsolása.
Nyomja meg újra a gombot a hang
visszaállításához.
P RETURN O 1)
Visszatér az előző menübe, mialatt
a menü vagy a súgó a tv-képernyőn
látható.
Q DISPLAY1)
Információk megjelenítése
a kijelzőpanelen.
R Számgombok1)2)
Nyomja meg:
– Állomások tárolásához/tárolt
állomások előhívásához (43. oldal).
– Sávszámok kiválasztásához. Nyomja
meg a 0/10 gombot a 10. sáv
kiválasztásához.
– Csatornaszámok kiválasztásához.
S PREVIEW (HDMI)
A „Preview for HDMI” funkció
beállítása.
A rádióerősítőhöz csatlakoztatott
HDMI-bemenetek élő „kép a képben”
típusú előnézetének bekapcsolása.
Az egyes HDMI-bemenetek
előnézetének kiválasztásához nyomja
meg többször a V/v gombot, majd
a választás beviteléhez/megerősítéséhez
nyomja meg a
gombot.
(Ez a funkció a Silicon Image
InstaPrevue™ technológiájával
működik.)
Megjegyzés
A „Preview for HDMI” funkció HDMI BD-,
DVD-, GAME- és SAT/CATV-bemenettel
használható.
Hasznos tanácsok
• Ez a funkció nem működik a következő
esetekben:
– A készülék nem a HDMI-bemeneti
aljzathoz van csatlakoztatva.
– A támogatott HDMI-bemeneti aljzathoz
csatlakoztatott készülék nincs
bekapcsolva.
– A jelenlegi bemenet nem HDMIbemenet.
– Ha a „Fast View” beállítása „Off”.
– Ha a bemeneten nem támogatott HDMI
videoformátumú jel (480i, 576i, 4K,
egyes 3D videojelek, egyes
videokamerajelek vagy VGA-jelek)
jelenik meg.
• A kép a képben előnézet helyett fekete
kép látható, ha a bemeneten 4K vagy 3D
videojel jelenik meg.
15HU
iPhone CTRL
Megjegyzések
az iPod/iPhone-vezérlési módba való
belépés iPod/iPhone használatakor.
T AMP
Aktiválja a rádióerősítő működését.
• A fenti magyarázatok csupán példák.
• A csatlakoztatott készülék típusától függően az
ebben a szakaszban ismertetett néhány funkció
esetleg nem működik a mellékelt távirányítóval.
U TV INPUT1)
A bemeneti jel (tv- vagy videobemenet)
kiválasztása.
1)
Lásd a táblázatot a 16. oldalon az egyes
készülékek vezérlésére használható
gombokkal kapcsolatos információkért.
2)
Az 5 és a SOUND FIELD + gombon
tapintópont található. A tapintópont
viszonyítási pontként használható
a rádióerősítő használata közben.
Más Sony készülékek vezérlése
Név
TV
2 TV ?/1
z
Videomagnó
DVDlejátszó
Blu-raylejátszó
CD-lejátszó
z
z
z
z
z
z
z
z
z
4 TOP MENU, REPEAT
POP UP/MENU, SHUFFLE
7 V/v/B/b,
z
8 OPTIONS
z
z
z
I HOME
z
z
z
z
J ./PRESET –,
>/PRESET +
z
z
z
z
z
m/TUNING –,
M/TUNING +
z
z
z
z
z
N, X, x
z
z
z
z
z
z
z
qh RETURN O
z
Q DISPLAY
z
z
z
z
z
R Számgombok
z
z
z
z
z
wa TV INPUT
z
16HU
Kezdeti lépések
A rádióerősítőhöz csatlakoztatott audio-/videokészülék használatát az alábbi egyszerű
lépéseket követve kezdheti meg.
A kábelek csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy kihúzta a tápkábel csatlakozóját.
A hangsugárzók elhelyezése és
csatlakoztatása (19, 21. oldal)
A készülékének megfelelő csatlakozás
ellenőrzése
A tv- és videokészülék csatlakoztatása
(23, 24. oldal)
A képminőség a csatlakozóaljzattól függ.
Lásd az alábbi ábrát. Válassza ki
a csatlakozást a készülék aljzatainak
megfelelően.
Videokészülékét a HDMI-kapcsolat
használatával javasoljuk csatlakoztatni,
ha az rendelkezik HDMI-aljzattal.
Digitális
Analóg
Jobb minőségű kép
A rádióerősítő előkészítése
Lásd: „6: A tápkábel csatlakoztatása” (29. oldal)
és „A rádióerősítő bekapcsolása” (30. oldal).
A rádióerősítő beállítása
Lásd: „A rádióerősítő beállítása az Easy Setup
képernyő segítségével” (30. oldal).
A hangkimeneti beállítások megadása
a csatlakoztatott készüléken
Többcsatornás digitális hang visszaadásához
ellenőrizze a csatlakoztatott készülék
hangkimeneti beállítását.
Sony Blu-ray-lejátszó esetén ellenőrizze, hogy
az „Audio (HDMI)”, „BD Audio MIX Setting”,
„Dolby Digital/DTS”, „Dolby Digital” és
a „DTS” beállításai sorra „Auto”, „Off”,
„Bitstream”, „Dolby Digital” és „DTS” legyen
(2012. augusztusi 1-jei állapot szerint).
PlayStation 3 esetében, miután HDMI-kábellel
csatlakoztatta a rádióerősítőt, válassza a „Sound
Settings” menüben az „Output Settings”
parancsot, és adja meg a „HDMI”, valamint
az „Automatic” beállítást (a rendszerszoftver
4.21-es verziójával).
Részletekért nézze meg a csatlakoztatott
készülékhez kapott használati utasítást.
Az audiokészülék csatlakoztatása
(28. oldal)
17HU
A rádióerősítő által támogatott digitális audioformátumok
Az, hogy milyen digitális audioformátumokat tud a rádióerősítő dekódolni,
a csatlakoztatott készülék digitális audiokimeneti csatlakozójától függ.
Ez a rádióerősítő a következő audioformátumokat támogatja:
Audioformátum
[kijelző]
Csatornák
maximális száma
A lejátszókészülék csatlakoztatása
a rádióerősítőhöz
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
5.1
a
a
Dolby Digital EX
[DOLBY D EX]
6.1
a
a
Dolby Digital Plusa)
[DOLBY D +]
7.1
×
a
Dolby TrueHDa)
[DOLBY HD]
7.1
×
a
DTS
[DTS]
5.1
a
a
DTS-ES
[DTS-ES]
6.1
a
a
DTS 96/24
[DTS 96/24]
5.1
a
a
DTS-HD
High Resolution Audioa)
[DTS-HD HR]
7.1
×
a
DTS-HD
Master Audioa)b)
[DTS-HD MA]
7.1
×
a
Többcsatornás lineáris PCMa)
[PCM]
7.1
×
a
Dolby Digital
[DOLBY D]
a)
Az audiojeleket a készülék másik formátumban továbbítja, ha a lejátszókészülék nem felel meg
a formátumnak. Bővebb információkat a lejátszókészülék kezelési útmutatójában találhat.
kHz-en vagy 88,2 kHz-en játssza le a készülék.
b) A 96 kHz fölötti mintavételezési frekvenciájú jeleket 96
18HU
1: A hangsugárzók elhelyezése
Ezzel a rádióerősítővel akár 7.2 csatornás
rendszer (7 hangsugárzó és 2 mélysugárzó)
is használható.
7.1 csatornás
hangsugárzórendszer térhatású
hátsó hangsugárzókkal
A hangsugárzórendszer
elrendezésének példája
A DVD- vagy Blu-ray lemezre szoftveresen
rögzített hang magas minőségű
reprodukcióját 6.1 vagy 7.1 csatornás
formátumban is megszólaltathatja.
• 6.1 csatornás hangsugárzó-elhelyezés
Helyezze a hátsó térhatású hangsugárzót
a néző ülőhelye mögé.
A Első hangsugárzó (bal)
B Első hangsugárzó (jobb)
C Középső hangsugárzó
D Térhatású hangsugárzó (bal)
E Térhatású hangsugárzó (jobb)
F Térhatású hátsó hangsugárzó (bal)*
G Térhatású hátsó hangsugárzó (jobb)*
H Első magas hangsugárzó (bal)*
I Első magas hangsugárzó (jobb)*
J Mélysugárzó
• 7.1 csatornás hangsugárzó-elhelyezés
Helyezze el a hátsó térhatású
hangsugárzókat az alábbi ábra szerint.
Az elrendezéskor tartsa meg az ábrán A
jelzéssel ellátott szöget.
* Nem használhatja egyszerre a térhatású
hátsó hangsugárzókat és az első magas
hangsugárzókat.
5.1 csatornás
hangsugárzórendszer
A moziszerű többcsatornás térhatású
hang optimális kihasználásához öt
hangsugárzóra (két első hangsugárzóra,
egy középső hangsugárzóra és két térhatású
hangsugárzóra) és egy mélysugárzóra van
szükség.
19HU
Csatlakoztatás
Csatlakoztatás
7.1 csatornás
hangsugárzórendszer első
magas hangsugárzókkal
A függőleges hangeffektusokat két további
első magas hangsugárzó csatlakoztatásával
szólaltathatja meg.
Helyezze az első magas hangsugárzókat
– 25° és 35° közötti szögbe;
– magasságban a 20° ± 5° tartományban
döntve.
20˚ ± 5˚
Hasznos tanács
Mivel a mélysugárzó nem irányérzékeny
hangokat sugároz, tetszőleges helyen
helyezheti el.
20HU
2: A hangsugárzók csatlakoztatása
Csatlakoztatás
A kábelek csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy kihúzta a tápkábel csatlakozóját.
Középső hangsugárzó
Térhatású hangsugárzó
Jobb
Bal
B
A
A
B
Jobb
Mélysugárzó*
B
B
Bal
Térhatású hátsó/
Dupla erősítő/Első magas/
Első B hangsugárzó **
Jobb
Bal
Első A hangsugárzó
A Monó audiokábel (külön megvásárolható)
B Hangsugárzó-kábel (külön megvásárolható)
21HU
*
Ha a csatlakoztatott mélysugárzó automatikus
kikapcsolási funkcióval is rendelkezik,
filmnézés közben kapcsolja ki ezt a funkciót.
Ha bekapcsolva hagyja, az automatikus
kikapcsolási funkció a bemenőjel
hangerőszintje alapján készenléti állapotba
kapcsolja a mélysugárzót, ezért az nem fog
működni, amikor szükség lenne rá.
** Megjegyzések a SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B
csatlakozókkal kapcsolatban.
– Ha csak egy térhatású hátsó hangsugárzót
csatlakoztat, akkor a csatlakozó L (bal)
oldalához csatlakoztassa.
– Ha egy további első hangsugárzórendszere
is van, akkor ezekhez a csatlakozókhoz
csatlakoztassa.
Az „SB Assign” beállítást állítsa „Speaker B”
értékre a Speaker Settings menüben
(61. oldal).
A rádióerősítő SPEAKERS gombjával
kiválaszthatja a kívánt első
hangsugárzórendszert (30. oldal).
– Az első hangsugárzókat ezekhez
a csatlakozókhoz dupla erősítős csatlakozás
használatával csatlakoztathatja (22. oldal).
Az „SB Assign” beállítást állítsa „Bi-Amp”
értékre a Speaker Settings menüben
(61. oldal).
Dupla erősítős csatlakozás
Ha nem használ térhatású hátsó
hangsugárzókat és elülső magas
hangsugárzókat, akkor az elülső
hangsugárzókat dupla erősítős
csatlakozással a SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B
csatlakozókkal is csatlakoztathatja.
Első hangsugárzó
(jobb)
Első hangsugárzó
(bal)
Megjegyzés
A hangsugárzó elhelyezése és csatlakoztatása után
válassza ki a hangsugárzó-elrendezést a Speaker
Settings menüben (60. oldal).
22HU
Csatlakoztassa az elülső hangsugárzók
Lo (vagy Hi) oldalán található aljzatokat
a SPEAKERS FRONT A csatlakozókhoz,
és csatlakoztassa az első hangsugárzók
Hi (vagy Lo) oldalán található aljzatokat a
SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT HIGH/FRONT B csatlakozókhoz.
A rádióerősítő meghibásodásának
elkerülése érdekében győződjön meg arról,
hogy a hangsugárzókhoz csatlakoztatott Hi/
Lo fémillesztéseit levette a hangsugárzókról.
A dupla erősítős kapcsolat létrehozása után
az „SB Assign” beállítást állítsa „Bi-Amp”
értékre a Speaker Settings menüben
(61. oldal).
3: A tv-készülék csatlakoztatása
TV
Audiojelek
Audio-/videojelek
ARC
vagy
A**
B
Videojelek
C*
A Optikai digitális vezeték (külön megvásárolható)
B Audiovezeték (külön megvásárolható)
C HDMI-kábel (külön megvásárolható)
D
Javasolt csatlakoztatási mód
Alternatív csatlakoztatási mód
Javasoljuk, hogy egy szabványos HDMIkábelt vagy Sony HDMI-kábelt
használjon.
D Videovezeték (külön megvásárolható)
23HU
Csatlakoztatás
A kijelölt bemeneti képet a HDMI TV OUT vagy MONITOR OUT aljzat tv-készülékhez
csatlakoztatása után jelenítheti meg. A rádióerősítőt OSD (képernyőkijelzés) használatával
is működtetheti, ha a HDMI TV OUT aljzatot tv-készülékhez csatlakoztatja.
A kábelek csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy kihúzta a tápkábel csatlakozóját.
A tv-adás többcsatornás
térhangzású megszólaltatásához
a rádióerősítővel
*
Ha tv-készüléke kompatibilis az Audio Return
Channel (ARC) funkcióval, használja az C
csatlakozót.
Ilyen esetben válassza a „Control for HDMI”
opció „On” beállítását a HDMI Settings
menüben (65. oldal). Ha a HDMI-kábeltől
különböző forrásból (például optikai digitális
kábel vagy audiokábel) kíván audiojelet
kiválasztani, akkor az INPUT MODE
használatával váltsa át a hangbemeneti módot
(55. oldal).
** Ha a tv-készülék nem kompatibilis az ARC
funkcióval, használja az A csatlakozást.
Halkítsa le a tv-készüléket, vagy kapcsolja
be a tv-készülék némítási funkcióját.
Megjegyzések
• A rádióerősítő HDMI TV OUT vagy
MONITOR OUT aljzatához tv-monitort vagy
kivetítőt kell csatlakoztatni. Ha felvételkészítésre
is alkalmas készüléket csatlakoztat, a felvétel nem
mindig sikerül.
• A tv-készülék és az antenna közötti kapcsolat
állapotától függően előfordulhat, hogy a tvképernyőn megjelenítő műsor torzított.
Ilyenesetben helyezze távolabb az antennát
a rádióerősítőtől.
• Az optikai kábel csatlakoztatásakor
a csatlakozódugót merőlegesen, ütközésig
kell az aljzatba tolni.
• Az optikai kábelt nem szabad meghajlítani
vagy csomót kötni rá.
Hasznos tanácsok
• Mindegyik digitális audioaljzat kompatibilis
a 32 kHz-es, 44,1 kHz-es, 48 kHz-es és 96 kHzes mintavételezési frekvenciával.
• Ha a tv-készüléke audiokimeneti aljzatát
a rádióerősítő TV IN aljzatához csatlakoztatja
a tv hangjának a rádióerősítőhöz csatlakoztatott
hangsugárzókon való megszólaltatásához,
akkor a tv-készülék hangkimeneti aljzatát állítsa
„Fixed” típusúra, ha az átváltható a „Fixed”
és „Variable” között.
A hang megszólaltatása
a tv-készüléken
Ha a tv nem támogatja az Összehangolt
hangvezérlés funkciót, állítsa a HDMI
Settings menü „HDMI Audio Out”
beállítását a „TV+AMP” értékre (66. oldal).
24HU
4a: A videokészülék
csatlakoztatása
HDMI-csatlakoztatás
használata
A HDMI a nagy felbontású multimédiás
csatlakozó rövidítése. Ez egy olyan
csatlakozóaljzat, mely digitális formában
továbbítja a video- és audiojeleket.
A Sony „BRAVIA” Sync-kompatibilis
készülékeket HDMI-kábelekkel
csatlakoztatva a műveletek
egyszerűsíthetők. Lásd: „A „BRAVIA” Sync
funkció” (51. oldal).
A HDMI jellemzői
• A HDMI aljzaton keresztül betáplált
digitális audiojelek a rádióerősítőhöz
csatlakoztatott hangsugárzókon szólalnak
meg. Ez a jeltípus a Dolby Digital, a DTS
és a lineáris PCM formátumot támogatja.
Részletekért lásd: „A rádióerősítő által
támogatott digitális audioformátumok”
(18. oldal).
• HDMI-csatlakozás esetén a rádióerősítő
többcsatornás (akár 8 csatorna), 192 kHzes vagy alacsonyabb mintavételezési
frekvenciával rendelkező lineáris PCMjel fogadására alkalmas.
• A rádióerősítő támogatja a magas
bitsűrűségű audiotechnológiákat
(DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD),
Deep Color (Deep Colour), „x.v.Color
(x.v.Colour)”, a 4K és a 3D átvitelt.
• 3D tartalom megjelenítéséhez
csatlakoztasson 3D-kompatibilis tv- és
videokészüléket (Blu-ray-lejátszó,
Blu-ray-felvevő, PlayStation 3 stb.)
a rádióerősítőhöz nagy sebességű HDMIkábelekkel, vegye fel a 3D szemüveget,
majd játssza le a 3D-kompatibilis
tartalmat.
Megjegyzések a HDMIcsatlakozásokról
• A Super Audio CD-k DSD jelei nem
kerülnek a be- és kimenetre.
• A tv- vagy videokészüléktől függően
előfordulhat, hogy a 4K vagy 3D
tartalom nem jelenik meg.
• Bővebb részleteket a csatlakoztatott
készülékek kezelési útmutatójában
találhat.
• Az optikai kábel csatlakoztatásakor
a csatlakozódugót merőlegesen,
ütközésig kell az aljzatba tolni.
• Az optikai kábelt nem szabad
meghajlítani vagy csomót kötni rá.
Hasznos tanács
Mindegyik digitális audioaljzat kompatibilis
a 32 kHz-es, 44,1 kHz-es, 48 kHz-es és 96 kHz-es
mintavételezési frekvenciával.
Ha több digitális készüléket
szeretne csatlakoztatni,
de nem talál szabad bemenetet
Lásd: „Más video-/audiobemeneti aljzatok
választása (Audio Input Assign)”
(55. oldal).
A kábelek csatlakoztatása
• A kábelek csatlakoztatása előtt
ellenőrizze, hogy kihúzta a tápkábel
csatlakozóját.
• Nem kötelező minden kábelt
csatlakoztatni. A csatlakoztatást
a csatlakoztatott készüléken lévő
aljzatoknak megfelelően végezze.
• Használjon nagy sebességű HDMI-kábelt.
Ha normál HDMI-kábelt használ,
elképzelhető, hogy az 1080p, Deep Color
(Deep Colour), 4K vagy 3D képek nem
jelennek meg megfelelően.
• Nem javasoljuk HDMI-DVI
átalakítókábel használatát. Ha egy DVI-D
készülékhez HDMI-DVI átalakítókábelt
csatlakoztat, a hang és/vagy a kép
elveszhet. Csatlakoztasson külön
audiokábelt vagy digitális
csatlakozókábelt, és válassza ki a megfelelő
opciót az Input Settings menü (66. oldal)
„Audio Input Assign” menüpontjában,
ha a hang nem tökéletes.
25HU
Csatlakoztatás
• 4K (a HDMI BD-, a GAME vagy a SAT/
CATV-bemenetet használó) tartalom
megjelenítéséhez csatlakoztasson
4K-kompatibilis tv- és videokészüléket
(Blu-ray-lejátszó, Blu-ray-felvevő stb.)
a rádióerősítőhöz nagy sebességű
HDMI-kábelekkel, majd játssza le
a 4K-kompatibilis tartalmat.
• A kép a képben előnézetben HDMI BD-,
GAME- és SAT/CATV-bemenetről
tekinthet meg tartalmat.
Készülék csatlakoztatása HDMI-aljzatokkal
Ha a készülék nem rendelkezik HDMI-aljzattal, lásd: 27. oldal.
Blu-raylejátszó
DVD-lejátszó
PlayStation 3
Műholdvevő,
Kábeltelevízió-
Audio-/videojelek
Audio-/videojelek
Audio-/videojelek
Audio-/videojelek
A
A
A
A
A HDMI-kábel (külön megvásárolható)
Javasoljuk, hogy egy szabványos
HDMI-kábelt vagy Sony HDMI-kábelt
használjon.
26HU
Műholdvevő, kábeltelevízió-vevőegység
Audiojelek
Videojelek
Csatlakoztatás
A HDMI-aljzattól eltérő aljzatokkal rendelkező készülékek
csatlakoztatása
Videomagnó, DVD-felvevő, videojáték
Audiojelek
Videojelek
vagy
A
B
C
A Optikai digitális vezeték (külön megvásárolható)
B Audiovezeték (külön megvásárolható)
C Videovezeték (külön megvásárolható)
B
C
Javasolt csatlakoztatási mód
Alternatív csatlakoztatási mód
Megjegyzés
Változtassa meg a távirányító VIDEO beviteli
gombjának alapértelmezett beállítását, így
a gomb segítségével vezérelheti DVD-felvevőjét.
Részletekért lásd: „A bemenetválasztó
gomb újraprogramozása” (72. oldal).
27HU
4b: Audiokészülékek
csatlakoztatása
iPod, iPhone, USB-eszköz
csatlakoztatása
Super Audio CD-lejátszó
vagy CD-lejátszó
csatlakoztatása
A kábelek csatlakoztatása előtt ellenőrizze,
hogy kihúzta a tápkábel csatlakozóját.
Super Audio CD-lejátszó, CD-lejátszó
Audiojelek
vagy
A
A
B
iPod, iPhone,
USB-eszköz
A USB-kábel (külön megvásárolható)
A Koaxiális digitális vezeték (külön megvásárolható)
B Audiovezeték (külön megvásárolható)
Javasolt csatlakoztatási mód
Alternatív csatlakoztatási mód
28HU
6: A tápkábel
csatlakoztatása
Az antennák csatlakoztatása előtt
ellenőrizze, hogy kihúzta-e a tápkábel
csatlakozóját.
Csatlakoztassa a tápkábelt egy
konnektorhoz.
Csatlakoztatás
5: Az antennák
csatlakoztatása
Tápkábel
AM keretantenna (tartozék)
FM huzalantenna (tartozék)
A fali konnektorhoz
Megjegyzések
• Az interferencia kialakulásának elkerülése
érdekében az AM keretantennát
a rádióerősítőtől és a külső berendezésektől
távol kell elhelyezni.
• Csatlakoztatás után feszítse ki teljes
hosszában az FM huzalantennát.
• Az FM huzalantennát a csatlakoztatás után
lehetőleg vízszintes állásban kell rögzíteni.
29HU
A rádióerősítő előkészítése
A rádióerősítő bekapcsolása
?/1
A térhatású hátsó hangsugárzók
beállítása
A tervezett felhasználásnak megfelelőre
módosíthatja a SURROUND BACK/
BI-AMP/ FRONT HIGH/FRONT B
aljzatokhoz csatlakoztatott
hangsugárzók használati módját.
Részletekért lásd: „SB Assign (Térhatású
hátsó hangsugárzók hozzárendelése)”
(61. oldal).
Megjegyzés
Ez a beállítás csak akkor áll rendelkezésére,
ha az „Speaker Pattern” értéke egy olyan beállítás,
amelyben nincsenek térhatású hátsó és első
magas hangsugárzók.
Nyomja meg a ?/1 gombot a rádióerősítő
bekapcsolásához.
A rádióerősítőt a távirányító ?/1 gombjával
is bekapcsolhatja. A rádióerősítő
kikapcsolásához nyomja meg újra
a ?/1 gombot.
A kijelzőpanelen villogni kezd
a „STANDBY” felirat. Ne szüntesse meg
a tápkábel csatlakozását, míg a „STANDBY”
felirat villog. Ez meghibásodáshoz vezethet.
A rádióerősítő beállítása
az Easy Setup képernyő
segítségével
A rádióerősítő alapbeállításait könnyedén
megadhatja úgy, hogy követi a tvképernyőn megjelenő utasításokat.
Váltsa át a tv-készülék bemenetét
a rádióerősítőhöz csatlakoztatott bemenetre.
A rádióerősítő első bekapcsolása során
vagy inicializálása után az Easy Setup
képernyő jelenik meg a tv-képernyőn.
Az Easy Setup képernyőn megjelenő
utasításokat követve állítsa be
a rádióerősítőt.
Az Easy Setup képernyő segítségével
az alábbi funkciókat állíthatja be.
– Language
– Speaker Settings
30HU
Az első hangsugárzók beállítása
Kiválaszthatja a használni kívánt első
hangsugárzókat.
Ehhez a művelethez a rádióerősítő
kezelőszerveit használja.
SPEAKERS
Nyomja meg ismételten a SPEAKERS
gombot a használni kívánt első
hangsugárzórendszer kiválasztásához.
Azt, hogy a kiválasztott hangsugárzók
milyen csatlakozóikat használnak,
a kijelzőn megjelenő jelzés ellenőrzésével
tudhatja meg.
Jelzések
Kiválasztott hangsugárzók
SP A
A SPEAKERS FRONT A
csatlakozókhoz csatlakoztatott
hangsugárzó.
SP B*
A SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/
FRONT B csatlakozókhoz
csatlakoztatott hangsugárzó.
Kiválasztott hangsugárzók
SP A+B*
A SPEAKERS FRONT A és
a SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT
HIGH/FRONT B
csatlakozókhoz egyszerre
csatlakoztatott hangsugárzó
(párhuzamos csatlakoztatás).
A „SPK OFF” jelenik meg
a kijelzőn.
Egyik hangsugárzó-csatlakozóból
sem küld ki audiojelet.
* Az „SP B” vagy „SP A+B” kiválasztásához
a Speaker Settings menüben az „SB Assign”
beállítást állítsa „Speaker B” értékre (61. oldal).
Megjegyzés
Ez a beállítás nem érhető el, ha fejhallgató van
csatlakoztatva.
Megjegyzések
a hangsugárzó-beállításokkal
kapcsolatban (automatikus
kalibrálás)
Ez a rádióerősítő DCAC (Digital Cinema
Auto Calibration, Automatikus
digitálismozi-kalibrálás) technológiával
rendelkezik, mely a következő műveletek
végrehajtására képes:
• a csatlakozás ellenőrzése a hangsugárzók
és a rádióerősítő között;
• a hangszint beállítása;
• a hangsugárzók távolságának
megállapítása az ülőhelyéhez képest;*
• a hangsugárzó méretének megállapítása;*
• a frekvenciakarakterisztika
megállapítása (EQ).*
* A készülék nem használja a mérés eredményét,
ha az „Analog Direct” beállítás van kiválasztva.
Mielőtt hozzákezdene az
automatikus kalibráláshoz
Mielőtt hozzákezdene az automatikus
kalibráláshoz, végezze el a következőket:
• Állítsa be és csatlakoztassa
a hangsugárzókat (19., 21. oldal).
• Csatlakoztassa a mellékelt
mérőmikrofont az AUTO CAL MIC
aljzathoz. Ne csatlakoztasson másik
mikrofont ehhez az aljzathoz.
• A Speaker Settings menü „SB Assign”
pontjánál válassza a „Bi-Amp” értéket,
ha dupla erősítős csatlakozást használ
(57. oldal).
• A Speaker Settings menü „SB Assign”
pontjánál válassza a „Speaker B” értéket,
ha a hangszórók első B csatlakozását
használja (61. oldal).
• Győződjön meg arról, hogy
a hangsugárzó-kimenet „SPK OFF”
értékre van állítva (61. oldal).
• Húzza ki a fejhallgatót.
• A mérési hibák elkerülése érdekében
a mérőmikrofon és a hangsugárzók
között ne legyen semmilyen akadály.
• A pontos eredmények érdekében
győződjön meg arról, hogy a környezet
csendes és zajmentes.
Megjegyzések
• Kalibrálás közben nagyon hangos hang hallható
a hangsugárzókból, és a hangerő nem
módosítható. Figyelmeztesse szomszédjait,
és a jelen lévő gyermekeket.
• Ha az automatikus kalibrálás előtt aktiválta
a némítási funkciót, akkor ez automatikusan
kikapcsol.
• Speciális, például dipól hangsugárzók
használatakor előfordulhat, hogy nem kap
pontos mérési eredményeket, vagy hogy az
automatikus kalibrálás nem hajtható végre.
A DCAC funkció feladata a helyiségnek
legmegfelelőbb hangegyensúly elérése.
A hangsugárzók hangszintje azonban kézi
vezérléssel is beállítható. Részletekért lásd:
„Test Tone” (63. oldal).
31HU
A rádióerősítő előkészítése
Jelzések
Az automatikus kalibrálás
beállítása
Mérőmikrofon
1 Csatlakoztassa a mellékelt
mérőmikrofont az AUTO CAL MIC
aljzathoz.
2 Helyezze el a mérőmikrofont.
A mérőmikrofont helyezze ülőhelyére,
fülmagasságba.
Aktív mélysugárzó beállításának
megerősítése
• Ha a mélysugárzó csatlakoztatva van,
kapcsolja be, és a mélysugárzó aktiválása
előtt növelje meg a hangerőt. A LEVEL
gombot tekerje a középpont közelébe.
• Ha a csatlakoztatott mélysugárzó
keresztezési frekvencia funkcióval
rendelkezik, állítsa annak értékét
a maximumra.
• Ha a csatlakoztatott mélysugárzó
automatikus kikapcsolási funkcióval
rendelkezik, kapcsolja ezt ki.
Két mélysugárzó csatlakoztatása
a rádióerősítőhöz
Ha – a környezettől függően – nem
sikerül megfelelően beszereznie az
„Auto Calibration” eredményeit, vagy
finomhangolni szeretné a konfigurációt,
a mélysugárzókat manuálisan is
beállíthatja. Részletekért lásd a Speaker
Settings menü (62. oldal) „Manual Setup”
pontját.
Megjegyzések a hangsugárzó
impedanciájára vonatkozóan
• Ha nem ismeri pontosan a hangsugárzók
impedancia-értékeit, tekintse át
a hangsugárzókhoz kapott kezelési
útmutatót. (Ez az információ rendszerint
a hangsugárzó hátlapján is megtalálható.)
• Ha a FRONT A és SURROUND BACK/
BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B
csatlakozókhoz is csatlakoztat elülső
hangsugárzókat, fontos, hogy ezek
rendelkezzenek legalább 8 Ω
impedanciával.
Az automatikus kalibrálás
megszakítása
Megjegyzés
Ha mérés közben a következők
valamelyikét teszi, az automatikus
kalibrálás leáll:
– megnyomja a ?/1 gombot;
– megnyomja a bemenetválasztó gombokat
a távirányítón, vagy elfordítja az INPUT
SELECTOR gombot a rádióerősítőn;
– megnyomja a
gombot;
– megnyomja a SPEAKERS gombot
a rádióerősítőn;
– módosítja a hangerőt;
– csatlakoztatja a fejhallgatót.
A használt mélysugárzó jellemzőitől függően
a beállított távolságérték eltérhet a tényleges
pozíciótól.
A rádióerősítő manuális
beállítása
Lásd: „A beállítások módosítása”
(58. oldal).
32HU
Útmutató a menü külső
képernyőn (OSD) való
használatához
3
Nyomja meg ismételten a V/v gombot
a kívánt menü kiválasztásához, majd
nyomja meg a
gombot a menübe
való belépéshez.
A tv-képernyőn megjelenik
a menüelemek listája.
Példa: A „Watch” pont választásakor.
AMP
4
Nyomja meg ismételten a V/v gombot
a módosítani kívánt menüelem
kiválasztásához, majd nyomja meg
a
gombot a menüelem
aktiválásához.
5
Ismételje a 3. és 4. lépést a kívánt
paraméter kiválasztásához.
V/v/B/b,
RETURN
O
OPTIONS
HOME
A menü használata
1
Váltsa át a tv bemenetét, hogy
a menü képe jelenjen meg.
2
Nyomja meg a HOME gombot.
A főmenü megjelenik a tv-képernyőn.
A tv-től függően a főmenü megjelenése
hosszabb ideig is eltarthat.
Hasznos tanács
Ha a képernyőkijelzésen a jobb alsó sarokban az
„OPTIONS” jelenik meg, a funkciók listáját az
OPTION gomb megnyomásával jelenítheti meg,
és kiválaszthat egy kapcsolódó funkciót.
Az előző képernyőre való
visszatéréshez
Nyomja meg a RETURN O gombot.
A menüből való kilépéshez
A HOME megnyomásával jelenítse
meg a főmenüt, majd nyomja meg
ismét a HOME gombot.
33HU
A rádióerősítő előkészítése
A távirányító V/v/B/b és
gombjának
megnyomásával megjelenítheti
a tv-képernyőn a rádióerősítő menüjét,
és kiválaszthatja a használni kívánt
funkciót.
A rádióerősítő használatának
megkezdésekor először nyomja meg
a távvezérlő AMP gombját. Ellenkező
esetben előfordulhat, hogy a kiadott
utasítások célja nem az erősítő lesz.
A főmenük bemutatása
Menü
Leírás
Watch
A rádióerősítőhöz
csatlakoztatott
videobemeneti forrás
kiválasztása (34. oldal).
Listen
Alapműveletek
Bemeneti forrás lejátszása
A rádióerősítőhöz
csatlakoztatott zenei
bemeneti forrás kiválasztása
(34. oldal).
Emellett a beépített vevő
FM/AM rádió funkcióját
is élvezheti (41. oldal).
Sound Effects
A különféle Sonytechnológiák vagy funkciók
által kínált páratlan zenei
élmény aktiválása, lásd:
(45. oldal).
Settings
A rádióerősítő
beállításainak módosítása
(58. oldal).
?/1
Bemenetválasztó
gombok
V/v/B/b,
HOME
2 +/–
1
SOUND FIELD
+/–
Nyomja meg a HOME gombot.
A főmenü megjelenik a tv-képernyőn.
2
Válassza a „Watch” vagy a „Listen”
menüpontot, majd nyomja meg
a
gombot.
A tv-képernyőn megjelenik
a menüelemek listája.
34HU
3
Válassza ki a használni kívánt
készüléket, majd nyomja meg
a
gombot.
4
Kapcsolja be a készüléket,
és indítsa el a lejátszást.
5
A hangerő állításához nyomja meg
a 2 +/– gombot.
Használhatja a rádióerősítő
MASTER VOLUME gombját is.
6
Nyomja meg a SOUND FIELD +/–
gombot a térhatású hang
megszólaltatásához.
Használhatja a rádióerősítő A.F.D./
2CH, MOVIE vagy MUSIC gombját is.
Részletekért lásd: 45. oldal.
Alapműveletek
Hasznos tanácsok
• A kívánt készülék kiválasztásához elfordíthatja
a rádióerősítő INPUT SELECTOR gombját,
vagy megnyomhatja a távirányító
bemenetválasztó gombjait.
• A hangerőt módosíthatja a rádióerősítő
MASTER VOLUME gombjának vagy
a távirányító 2 +/– gombjának
használatával is.
A hangerő gyors növelése vagy csökkentése:
– Gyorsan fordítsa el a gombot.
– Nyomja le és tartsa lenyomva a gombot.
A hangerő finom módosítása:
– Lassan fordítsa el a gombot.
– Nyomja le a gombot, és azonnal engedje fel.
A némítási funkció aktiválása
Nyomja meg a
gombot.
A némítási funkció az alábbi esetekben
kikapcsol:
• ismét megnyomja a
gombot;
• módosítja a hangerőt;
• ha kikapcsolja a rádióerősítőt;
• ha automatikus kalibrálást végez.
A hangsugárzók károsodásának
megelőzése érdekében
A rádióerősítő kikapcsolása előtt minden
esetben csökkentse le a hangerőt.
35HU
Lejátszás iPod/iPhone készülékről
Az iPod/iPhone zenei tartalmait a rádióerősítő (USB) aljzatához csatlakoztatva
játszhatja le.
Az iPod/iPhone csatlakoztatásával kapcsolatos részletes információkért lásd: 28.
Kompatibilis iPod/iPhone modellek
A rádióerősítővel az alábbi iPod/iPhone típusokat használhatja. Mielőtt használná,
frissítse az iPod/iPhone szoftverét a legújabb verzióra.
iPod touch
4. generáció
iPod touch
3. generáció
iPod touch
2. generáció
iPod nano
6. generáció
iPod nano
5. generáció
(videokamerával)
iPod nano
4. generáció
(videóval)
iPod nano
3. generáció
(videóval)
iPod classic
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
Megjegyzések
• A Sony nem vállal felelősséget, amennyiben az iPod/iPhone adatai elvesznek vagy
megsérülnek a rádióerősítőhöz csatlakoztatott iPod/iPhone használata során.
• Ezt a terméket kifejezetten az iPod/iPhone készülékekkel való együttműködésre tervezték,
és tanúsították, hogy megfelel az Apple teljesítménykövetelményeinek.
36HU
Az iPod-/iPhone-vezérlési
mód kiválasztása
1
Győződjön meg arról, hogy
„Az iPod-/iPhone-vezérlési mód
kiválasztása” (37. oldal) 4.
lépésében a „System OSD” módot
választotta ki.
2
Válassza ki a kívánt tartalmat
a tartalomlistából, majd nyomja
meg a
gombot.
iPhone
CTRL
A kiválasztott tartalom lejátszása
elindul, és a zenetartalom információi
megjelennek a tv-képernyőn.
A lejátszási mód kiválasztása
V/v/B/b,
A lejátszási módot a távirányító
OPTIONS gombjával módosíthatja.
• Repeat: Off / One / All
• Shuffle: Off / Songs / Albums
• Audiobooks: Slower / Normal / Faster
HOME
1
Nyomja meg a HOME gombot.
A főmenü megjelenik a tv-képernyőn.
2
Válassza a „Listen” opciót,
majd nyomja meg a
gombot.
3
Válassza az „USB” opciót,
majd nyomja meg a
gombot.
Az iPod vagy iPhone
csatlakoztatásakor a tv-képernyőn
az „iPod/iPhone” felirat jelenik meg.
4
Válassza a „System OSD” vagy
„iPod/iPhone” menüpontot,
majd nyomja meg
gombot.
Az iPod/iPhone működtetése
az „iPod/iPhone” mód
használatával
1
Győződjön meg arról, hogy
„Az iPod-/iPhone-vezérlési mód
kiválasztása” (37. oldal) 4.
lépésében az „iPod/iPhone”
módot választotta ki.
2
Válassza ki a kívánt tartalmat az
iPod/iPhone menü használatával.
Az iPod/iPhone működtetésével
kapcsolatos részletes információkért
nézze meg az iPod/iPhone készülékhez
kapott használati utasítást.
37HU
Alapműveletek
Az iPod-/iPhone-vezérlési módot az
OSD (képernyőkijelzés) menüből vagy
a távirányító iPhone CTRL gombjával
választhatja ki.
Az iPod/iPhone tartalmát a OSD menü
használatával böngészheti.
Az összes művelet szintén vezérelhető
a kijelzőn információkat figyelve,
ha a tv-képernyő ki van kapcsolva.
Az iPod/iPhone
működtetése a „System
OSD” mód használatával
Az iPod/iPhone működtetése
a távirányító használatával
• Működés közben ne távolítsa el az
iPod/iPhone készüléket. Az adatvesztés
vagy az iPod/iPhone károsodásának
elkerülése érdekében kapcsolja ki
a rádióerősítőt az iPod/iPhone
csatlakoztatásakor és eltávolításakor.
iPod/iPhone üzenetek listája
USB
iPhone
CTRL
Üzenet és magyarázat
Reading
A rádióerősítő felismerte az iPod vagy
iPhone eszközt, és információkat olvas róla.
Loading
A rádióerősítő információkat tölt le az
iPod vagy iPhone eszközről.
Not supported
Nem támogatott iPod vagy iPhone van
csatlakoztatva.
No device is connected
N
HOME
Nincs csatlakoztatva iPod vagy iPhone.
m/M
No music
./>
x
X
A következő gombok használata
előtt nyomja meg az USB gombot:
Gomb
Művelet
N
Lejátszás indítása.
X, x
Lejátszás szüneteltetése.
m/M
Gyors hátra- vagy
előretekerés.
./>
Ugrás az előző/következő
zeneszámra.
iPhone CTRL Az iPod-/iPhone-vezérlési
mód kiválasztása.
Megjegyzések az iPod/iPhone
eszközökről
• Az iPod/iPhone a bekapcsolt
rádióerősítőhöz csatlakoztatva töltődik.
• Nem tölthet át dalokat erről
a rádióerősítőről az iPod/iPhone
készülékre.
38HU
Nem található zenei tartalom.
Headphones not supported
A fejhallgató nem szólal meg, ha iPod
vagy iPhone van csatlakoztatva.
Lejátszás USB-eszközről
Az USB-eszköz zenei tartalmait
a rádióerősítő (USB) aljzatához
csatlakoztatva játszhatja le.
Az USB-eszköz csatlakoztatásával
kapcsolatos részletes információkért lásd:
„iPod, iPhone, USB-eszköz
csatlakoztatása” (28. oldal).
A rádióerősítő által támogatott zenei
fájlformátumok a következők:
Fájlformátum
Kiterjesztések
MP3 (MPEG-1 Audio „.mp3”
Layer III)
AAC*
„.m4a”, „.3gp”, „.mp4”
WMA9 Standard*
„.wma”
WAV
„.wav”
* A rádióerősítő nem játszik le DRM-mel
kódolt fájlokat.
Kompatibilis USB-eszközök
A rádióerősítővel a következő Sony USBeszközöket használhatja:
Ellenőrzött Sony USB-eszköz
Terméknév
Típusnév
Walkman®
NWZ-S754 / S755
NWZ-E353 / E354 / E355
NWZ-B133 / B135 / B133F /
B135F
NWZ-B142 / B143 / B142F /
B143F
NWD-E023F / E025F
NWZ-E435F / E436F /
E438F
Típusnév
MICROVAULT USM1GL / 2GL / 4GL /
8GL / 16GL
USM1GLX / 2GLX / 4GLX /
8GLX / 16GLX
Megjegyzések
• A rádióerősítő nem képes olvasni az NTFS
fájlrendszert.
• A rádióerősítő csak a merevlemezes meghajtó
első partíciójára mentett adatok olvasására képes.
• Az itt fel nem sorolt típusok működése nem
garantált.
• A működés még ezen USB-eszközök
használatakor sem mindig garantálható.
• Ezen USB-eszközök bizonyos területeken
nem vásárolhatók meg.
• A fenti típusok formázásakor magával
a készülékkel vagy az adott készülékhez
készült formázószoftverrel formázzon.
• Amikor USB-eszköz szeretne a rádióerősítőhöz
csatlakoztatni, ezt csak az USB-eszközön
megjelenő „Creating Library” vagy „Creating
Database” felirat eltűnése után tegye meg.
NWZ-E343 / E344 / E345
NWZ-S636F / S638F /
S639F
Az USB-eszköz működtetése
NWZ-S736F / S738F /
S739F
V/v/B/b,
NWZ-A726 / A728 / A729 /
A726B / A728B
NWZ-A826 / A828 / A829
NWZ-W202
NWZ-X1050 / X1060
NWZ-S744 / S745
NWZ-E443 / E444 / E445
HOME
1
A főmenü megjelenik a tv-képernyőn.
2
NWZ-S543 / S544 / S545
NWZ-B152 / B153 / B152F /
B153F
Válassza a „Listen” opciót, majd
nyomja meg a
gombot.
Amikor az USB-eszköz csatlakoztatva
van, a tv-képernyőn az „USB” felirat
jelenik meg.
NWZ-A844 / A845 / A846 /
A847
NWZ-W252 / W253
Nyomja meg a HOME gombot.
3
Válassza az „USB” opciót, majd
nyomja meg a
gombot.
Az USB-eszköz a rádióerősítő
távirányítójával működtethető.
A zenei tartalom információi
megjelennek a tv-képernyőn.
39HU
Alapműveletek
NWZ-E453 / E454 / E455
Terméknév
Az USB-eszköz működtetése
a távirányító használatával
Megjegyzések az USB-eszközzel
kapcsolatban
USB
SHUFFLE
REPEAT
+/–
m/M
N
./>
x
X
A következő gombok használata előtt
nyomja meg az USB gombot:
Gomb
Művelet
N
Lejátszás indítása.
X
Lejátszás szüneteltetése.
x
Lejátszás leállítása.
m/M
Gyors hátra- vagy
előretekerés.
./>
Ugrás az előző/következő
fájlra.
+/–
Ugrás az előző/következő
mappába.
REPEAT*
Aktiválja az ismétlő módot
(Off / One / All / Folder).
SHUFFLE*
Aktiválja a véletlen sorrendű
lejátszás módot (Off / All /
Folder).
* A kívánt lejátszási mód kiválasztásához nyomja
meg ismételten a gombot.
40HU
• Működés közben ne távolítsa el az
USB-eszközt. Az adatvesztés vagy az
USB-eszköz károsodásának elkerülése
érdekében kapcsolja ki a rádióerősítőt
az USB-eszköz csatlakoztatásakor vagy
eltávolításakor.
• Ne csatlakoztassa a rádióerősítőt és az
USB-eszközt USB-hubon keresztül.
• A csatlakoztatott USB-eszköz típusától
függően a „Reading” felirat kb.
10 másodpercig is látszódhat.
• Az USB-eszköz csatlakoztatásakor
a rádióerősítő beolvassa az USB-eszközön
található összes fájlt. Ha az USB-eszközön
sok mappa vagy fájl van, az USB-eszköz
beolvasásának befejezése sokáig tarthat.
• A rádióerősítő legfeljebb
– 256 mappát (beleértve a „ROOT”
gyökérmappát),
– minden mappában 256 hangfájlt,
– 8 mappaszintet (fájlfaszerkezetet,
beleértve a „ROOT” gyökérmappát)
képes felismerni.
A hangfájlok és mappák maximális száma
a fájl- és mappaszerkezettől függően
változhat.
Ne mentsen más típusú fájlokat vagy
fölösleges mappákat az USB-eszközre.
• Nem garantálható a kompatibilitás
az összes kódoló- és írószoftverrel,
rögzítőeszközzel és írható adathordozóval.
Az USB-eszköz inkompatibilitása zajt
vagy szaggatott hangot eredményezhet,
vagy egyáltalán nem játszható le.
• A lejátszás elindítása beletelhet egy
kis időbe, ha:
– a mappaszerkezet összetett;
– a memória kapacitása túl nagy.
• Ez a rádióerősítő nem feltétlenül
támogatja a csatlakoztatott USB-eszköz
által biztosított összes funkciót.
• A rádióerősítő lejátszási sorrendje
eltérhet a csatlakoztatott USB-eszköz
lejátszási sorrendjétől.
• A hangfájlokat nem tartalmazó mappákat
a készülék kihagyja.
• Nagyon hosszú szám lejátszásakor egyes
műveletek késleltethetik a lejátszást.
USB-vel kapcsolatos üzenetek
listája
A rádió használata
Üzenet és magyarázat
Reading
A rádióerősítő felismerte az USB-eszközt,
és információkat olvas róla.
FM/AM rádióadók
hallgatása
Device error
Az USB-eszköz memóriája nem ismerhető
fel (39. oldal).
Not supported
Nem támogatott USB-eszközt csatlakoztatott,
ismeretlen eszközt csatlakoztatott, vagy az
USB-eszköz USB-hubon (39. oldal) keresztül
csatlakozik.
Nincs USB-eszköz csatlakoztatva,
vagy a csatlakoztatott USB-eszközt
nem ismeri fel a rádióerősítő.
No track
Nem található zeneszám.
Hasznos tanács
A közvetlen hangolásnál használt
léptetőfrekvencia alább látható.
Terület
FM
AM
USA, Kanada
100 kHz
10 kHz*
Európa, Ausztrália,
Tajvan
50 kHz
9 kHz
Mexikó
50 kHz
10 kHz*
* Az AM-hangolási skála módosítható
(43. oldal).
Számgombok
V/v/B/b,
OPTIONS
HOME
D.TUNING
1
Válassza a főmenü „Listen” pontját,
majd nyomja meg a
gombot.
2
Válassza az „FM” vagy „AM”
menüpontot, majd nyomja
meg a
gombot.
A tv-képernyőn megjelenik az FM
vagy AM menülista.
41HU
A rádió használata
No device is connected
A beépített vevőegység segítségével
FM vagy AM rádióállomások műsorát
hallgathatja. Mielőtt hozzákezdene,
ellenőrizze, hogy az FM és AM antennát
megfelelően csatlakoztatta-e (29. oldal).
FM/AM képernyő
A képernyőn látható összes tételt
kiválaszthatja vagy működtetheti
a V/v/B/b és
gombokkal.
Rádióállomások közvetlen
behangolása (Direct Tuning)
A számgombokkal beírhatja a kívánt
rádióállomás vételi frekvenciáját.
1
2
1 Frekvenciajelölés (42. oldal)
2 Tárolt állomások listája (43. oldal)
Rádióállomások automatikus
behangolása (Auto Tuning)
Válassza a „Tuning +” vagy a „Tuning –”
menüpontot, majd nyomja meg a
gombot.
A „Tuning +” gombbal az alacsonyabb
frekvenciájú állomásoktól a magasabb
frekvenciájúak felé kereshet, a „Tuning –”
gombbal fordítva.
Egy-egy állomás megtalálásakor
a hangolás leáll.
Ha a sztereó FM-vétel gyenge
minőségű
1 Hangolja be a hallgatni kívánt állomást
az Auto Tuning vagy Direct Tuning
(42. oldal) használatával, vagy válassza
ki a kívánt programozott állomást
(43. oldal).
2 Nyomja meg az OPTIONS gombot.
3 Válassza az „FM Mode” menüpontot,
majd nyomja meg a
gombot.
4 Válassza a „Mono” lehetőséget,
majd nyomja meg a
gombot.
42HU
Nyomja meg a D.TUNING gombot.
Használja a számgombokat
a frekvencia megadásához,
majd nyomja meg a
gombot.
1. példa: FM 102,50 MHz
Válassza az 1 b 0 b 2 b 5 (b 0*)
értékeket.
2. példa: AM 1350 kHz
Válassza az 1 b 3 b 5 b 0 értékeket.
* A 0-t csak európai, mexikói, ausztráliai
és tajvani típusok esetén nyomja meg.
Hasznos tanács
AM-vétel esetén állítsa az AM keretantennát
a legjobb vételt biztosító irányba.
Ha az állomást nem sikerül
behangolni
A „– – – .– – MHz” vagy „– – – – kHz”
jelenik meg, és a képernyő visszatér az
aktuális frekvenciára.
Ellenőrizze, hogy a megfelelő frekvenciát
írta-e be. Ha nem, hajtsa végre ismét
az 1-3. lépést. Ha az állomást továbbra
sem tudja behangolni, a beírt frekvencián
az adott vételi körzetben nem fogható
rádióadás.
Az AM-hangolási skála
módosítása
(Csak egyesült államokbeli,
kanadai és mexikói modellek)
A rádióerősítő kezelőszerveivel választhat
a 9 kHz-es és 10 kHz-es AM-hangolási
skála között.
?/1
FM/AM rádióállomások
tárolása
(Preset Memory)
Legfeljebb 30 állomás (FM és AM)
tárolható a memóriában kedvenc
állomásként.
V/v/B/b,
OPTIONS
1
Nyomja meg a ?/1 gombot
a rádióerősítő kikapcsolásához.
2
A TUNING MODE nyomva tartása
közben nyomja meg a ?/1 gombot
a rádióerősítőn.
Az aktuális AM hangolási skála
9 kHz-re (vagy 10 kHz-re) változik.
Ismételje meg a fenti eljárást a skála
10 kHz (vagy 9 kHz) értékre való
visszaállításához.
1
Hangolja be a tárolni kívánt állomást
az Auto Tuning (42. oldal) vagy Direct
Tuning (42. oldal) funkció
használatával.
2
Válassza a „Preset Memory” opciót,
majd nyomja meg a
gombot.
3
Válassza ki a memóriahely számát,
majd nyomja meg a
gombot.
A készülék tárolja az állomást
a kiválasztott memóriahelyen.
4
Megjegyzések
Az 1–3. lépések megismétlésével
további állomásokat tárolhat.
Az állomásokat a következőképpen
tárolhatja:
• AM-sáv: AM 1–AM 30
• FM-sáv: FM 1–FM 30
• A beállításoktól függően hosszabb ideig is
eltarthat, mire a rádióerősítő átváltja az AM
léptetőfrekvenciát.
• A léptetőfrekvencia módosításakor minden
tárolt rádióállomás törlődik
A tárolt állomások előhívása
1
Válassza az „FM” vagy „AM”
menüpontot, majd nyomja
meg a
gombot.
2
Válassza a „Select Preset” opciót,
majd nyomja meg a
gombot.
3
Válassza ki a kívánt tárolt állomást,
majd nyomja meg a
gombot.
Az 1 és 30 közti memóriahelyek
érhetők el.
43HU
A rádió használata
TUNING MODE
A tárolt állomások
elnevezése (Name Input)
1
Válassza az „FM” vagy „AM”
menüpontot, majd nyomja
meg a
gombot.
2
Válassza a „Select Preset” opciót,
majd nyomja meg a
gombot.
3
Válassza ki az elnevezni kívánt
memóriahelyet, majd nyomja
meg az OPTIONS gombot.
4
Válassza a „Name Input”
menüpontot, majd nyomja
meg a
gombot.
5
A V/v gomb ismételt
megnyomásával válasszon ki
egy egy karaktert, majd nyomja
meg a b gombot.
A beviteli pozíciót hátra és előre
mozgathatja a B/b. A név legfeljebb
8 karakterből állhat.
6
Ismételje a 5. lépést a karakterek
egyenkénti beviteléhez, majd
nyomja meg a
gombot.
A készülék tárolja a beírt nevet.
RDS-adások vétele
(Csak európai, ausztráliai
és tajvani modellek)
Ez a rádióerősítő lehetővé teszi az
RDS (Radio Data System, rádiós
adatrendszer) használatát, amelynek
révén a rádióállomások a normál
rádióműsorral együtt kiegészítő
információkat juttatnak el a hallgatókhoz.
Így a készüléke nagyon hasznos RDS
szolgáltatásokat nyújthat, például
a műsornév kijelzését. Az RDS funkció
csak az FM-hullámsávon használható.*
* Nem minden FM-állomás sugároz RDS-adást,
illetve nem minden RDS-állomás nyújtja
ugyanazokat a szolgáltatásokat. Ha ezzel
kapcsolatban kérdései vannak, vegye fel
a kapcsolatot az adott rádióállomással.
Egyszerűen válasszon ki egy
FM-állomást.
Ha a kiválasztott állomás RDSinformációkat is sugároz, a tv-képernyőn
és a kijelzőn megjelenik az állomás neve*.
* Ha nem érkezik RDS-adás, az állomás neve
nem jelenik meg.
Megjegyzések
• Az RDS szolgáltatás működése bizonytalanná
válhat, ha a behangolt állomás adása nem
tökéletes, vagy a vétel gyenge.
• A tv-képernyőn megjelenő egyes betűk nem
jeleníthetők meg a kijelzőn.
Hasznos tanács
Ha az állomásnév látható a kijelzőn, a DISPLAY
gomb ismételt megnyomásával ellenőrizheti
a vételi frekvenciát (72. oldal).
44HU
x A.F.D. automatikus
(A.F.D. AUTO)
Hangeffektusok alkalmazása
A hangzáskép kiválasztása
A rádióerősítő többcsatornás térhatású
hang előállítására képes. Kiválaszthatja
a rendszer előre beprogramozott
hangzásképeinek egyikét.
Ennél az üzemmódnál a hang az eredeti
(felvételi, kódolási) formában hallható
bármilyen térhangzású hatás hozzáadása
nélkül.
Azonban az egyesült államokbeli és
kanadai modellek esetén a rádióerősítő
alacsony frekvenciás jelet generál és
továbbít a mélysugárzóra, ha nincs LFE jel.
x Multi sztereó (MULTI ST.)
1
Válassza a főmenü „Sound Effects”
pontját, majd nyomja meg a
gombot.
2
Válassza a „Sound Field” pontot,
majd nyomja meg a
gombot.
A kétcsatornás (bal és jobb csatorna)
műsort az összes hangsugárzón keresztül
szólaltatja meg. A hangsugárzó-beállítások
függvényében lehetnek olyan
hangsugárzók, melyek nem szólnak.
3
Válassza ki a kívánt hangzásképet.
x 2 csatornás sztereó (2CH ST.)
Hasznos tanácsok
Auto Format Direct (A.F.D.)/
2 csatornás hangzásmód
• Auto Format Direct (A.F.D.) mód:
Ennek a módnak a használatával
kiválaszthatja a kétcsatornás műsor
dekódolási eljárását, mellyel azt
többcsatornás formátumban
hallgathatja meg.
• 2 csatornás hangzásmód: Az alkalmazott
szoftver felvételi formátumától,
a csatlakoztatott lejátszókészüléktől és
a rádióerősítő hangzáskép-beállításától
függetlenül átválthat 2 csatornás
hangkimenetre.
x Analog Direct (A. DIRECT)
A kiválasztott műsorforrás hangját
kétcsatornás analóg formátumban is
meghallgathatja. Ez a funkció ideális
az extra minőségű analóg berendezések
hangjának lejátszására.
Ha ezt a funkciót bekapcsolja, csak
a hangerő és az első hangsugárzók
hangereje módosítható.
Megjegyzés
Az „Analog Direct” funkciót nem választhatja ki,
amikor a BD, DVD, GAME vagy USB
bemeneteket használja.
45HU
Hangeffektusok alkalmazása
• A távvezérlő SOUND FIELD +/– gombjának
ismételt megnyomásával választhatja ki a kívánt
hangzásképet.
• Használhatja a rádióerősítő A.F.D./2CH,
MOVIE vagy MUSIC gombját is.
A rádióerősítő csak a két első (bal, jobb)
hangsugárzóhoz továbbítja a hangot.
A mélysugárzó nem szól.
A hagyományos kétcsatornás
műsorforrások hangja teljesen
megkerüli a hangfeldolgozó áramköröket.
A többcsatornás térhatású formátumokat
két csatornára keveri le a készülék.
Film (Movie) üzemmód
A térhatású hang előnyeit egyszerűen
kihasználhatja a rendszer előre
beprogramozott hangzásképeinek egyikével.
Így otthonában élvezheti a filmszínházak
izgalmas, erőteljes légkörét.
x HD-D.C.S.
A HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.)
a Sony új, innovatív házimozi-technológiája,
amely a legújabb akusztikai és digitális
jelfeldolgozási technológiákat használja.
Pontos válaszmérési adatokon alapul,
amelyek egy mastering stúdióból
származnak.
E mód használatával a Blu-ray és DVD
filmeket nemcsak a legjobb minőségű
hanggal, de a legjobb hangkörnyezettel
élvezheti, ahogy a film hangmérnöke
azt megalkotta a mastering során.
A következőképpen választhatja ki az
effektustípust a HD-D.C.S technológiához.
• Dynamic: Ez a beállítás olyan
környezethez javasolt, mely visszhangos,
de hiányzik belőle a nagyobb tér érzetet
(ahol a hangelnyelés nem megfelelő).
Kiemeli a hang visszatükröződését, és egy
nagy, klasszikus filmszínházéhoz hasonló
hangot állít elő. Ily módon a filmszínház
térérzetét felerősíti, és egyedülálló
akusztikus mezőt hoz létre.
• Theater: Szokványos nappalikban ez
a beállítás javasolt. Ezzel a beállítással
a visszhang a filmszínházaknál megszokott
módon hallatszik. Leginkább akkor
érdemes választani, ha Blu-ray lemezre
felvett filmet szeretne a filmszínházéhoz
hasonló hangkörnyezetben lejátszani.
• Studio: Ezt a beállítást olyan nappaliban
használja, mely rendelkezik a megfelelő
hangberendezésekkel. Ezzel a beállítással
a visszhang olyan lesz, mint amikor egy
filmszínházi hangforrást újrakevernek
Blu-ray lemezre, hogy a hangerő
megfeleljen az otthoni használat
követelményeinek. A hang tükröződésének
és visszhangjának szintje minimális lesz.
A párbeszédeket és a térhatású hangokat
azonban élethűen adja vissza a rendszer.
46HU
x PLII Movie
A készülék Dolby Pro Logic II Movie módú
dekódolást végez. Ez a dekódolási eljárás
ideális a Dolby Surround mozifilmek
hangjának visszaadásához. Ezenkívül ez
az eljárás alkalmas az 5.1 csatornás hang
előállítására abban az esetben is, ha régi
filmet néz videón, vagy a filmet
szinkronizálták.
x PLIIx Movie
A készülék Dolby Pro Logic IIx Movie
módú dekódolást végez. Ez a beállítás
a Dolby Pro Logic II Movie vagy
Dolby Digital 5.1 technológiákat kibővíti
7.1 csatornára.
x PLIIz Height (PLIIz)
A készülék Dolby Pro Logic IIz módú
dekódolást végez. Ezzel a beállítással
a forráshang 5.1 csatornáról 7.1 csatornára
is kiterjeszthető, melyben függőleges
komponens is helyet kap, és a hang
a jelenlét és mélység érzetét biztosítja.
x Neo:6 Cinema (Neo:6 CIN)
A készülék DTS Neo:6 Cinema módú
dekódolást végez. A 2 csatornás
formátumban felvett hangot 7 csatornásként
kódolja ki.
Zene (Music) üzemmód
A térhatású hang előnyeit egyszerűen
kihasználhatja a rendszer előre
beprogramozott hangzásképeinek egyikével.
Így otthonában élvezheti a koncerttermek
izgalmas, erőteljes légkörét.
x Terem (HALL)
A klasszikus koncerttermek hangulatának
szimulálása.
x Dzsesszklub (JAZZ)
Egy dzsesszklub hangzását utánozza.
x Élő koncert (CONCERT)
Egy 300 férőhelyes zeneklub hangulatát
utánozza.
x Stadion (STADIUM)
A nagyméretű, nyitott stadionok légkörét
utánozza.
Ha fejhallgatót
csatlakoztatott
a készülékhez
A következő hangzásképeket akkor
választhatja ki, ha a rádióerősítőhöz
fejhallgatót csatlakoztatott:
x Sport (SPORTS)
A sportközvetítések légkörét idézi.
x Hordozható audioeszköz
(PORTABLE)
A hordozható audioeszközön tárolt
zeneszámok tiszta, erőteljes megszólaltatása.
Ez a hangzáskép ideális az MP3 és egyéb
tömörített zenék lejátszásához.
x PLII Music
x PLIIx Music
A készülék Dolby Pro Logic IIx Music
módú dekódolást végez. Ez a dekódolási
eljárás ideális a normál sztereó
műsorforrások (például CD-lemezek)
hangjának visszaadásához.
x PLIIz
A készülék Dolby Pro Logic IIz módú
dekódolást végez. Ezzel a beállítással
a forráshang 5.1 csatornáról 7.1 csatornára
is kiterjeszthető, melyben függőleges
komponens is helyet kap, és a hang
a jelenlét és mélység érzetét biztosítja.
x Neo:6 Music (Neo:6 MUS)
A készülék DTS Neo:6 Music módú
dekódolást végez. A 2 csatornás
formátumban felvett hangot 7 csatornásként
kódolja ki. Ez a dekódolási eljárás ideális
a normál sztereó műsorforrások (például
CD-lemezek) hangjának visszaadásához.
Automatikusan ez a hangzáskép kapcsol
be, ha fejhallgatót csatlakoztatott (kivéve
ha az „Analog Direct” van kiválasztva).
A hagyományos kétcsatornás
műsorforrások hangja teljesen megkerüli
a hangfeldolgozó áramköröket.
A többcsatornás térhatású formátumokat
két csatornára keveri le a készülék az LFE
jelek kivételével.
x Headphone (Direct) (HP DIRECT)
Automatikusan ez a hangzáskép kapcsol
be, ha fejhallgatót csatlakoztatott, és az
„Analog Direct” van kiválasztva.
Az analóg jeleket feldolgozás (például
hangszínbeállítás, hangzáskép stb.)
nélkül továbbítja a fejhallgatóba.
Ha mélysugárzót csatlakoztat
Ha a műsor nem tartalmaz LFE
jelösszetevőt (mélyhanghatás
a kétcsatornás jel hatásának fokozásához),
ez a rádióerősítő egy önállóan előállított
mélyhangot továbbít a mélysugárzókimenetre. Azonban nem állít elő alacsony
frekvenciás jelet a „Neo:6 Cinema” vagy
„Neo:6 Music” használatakor, ha az
összes hangsugárzó beállítása „Large”.
A Dolby Digital basszusátirányító
áramkörök teljes kihasználásához
javasoljuk a mélysugárzó levágási
frekvenciájának minél magasabbra
állítását.
47HU
Hangeffektusok alkalmazása
A készülék Dolby Pro Logic II Music módú
dekódolást végez. Ez a dekódolási eljárás
ideális a normál sztereó műsorforrások
(például CD-lemezek) hangjának
visszaadásához.
x Headphone (2ch) (HP 2CH)
Megjegyzések a hangzásképekről
• A hangsugárzó-elrendezéstől függően
elképzelhető, hogy egyes hangzásképek
nem választhatók ki.
• A PLIIx Movie/Music és PLIIz nem
választható ki egyidejűleg.
– A PLIIx Movie/Music csak akkor áll
rendelkezésére, ha hangsugárzóelrendezésként olyan beállítást használ,
amely térhatású hátsó hangsugárzókat
tartalmaz.
– A PLIIz csak akkor áll rendelkezésére,
ha hangsugárzó-elrendezésként olyan
beállítást használ, amely első magas
hangsugárzókat tartalmaz.
• A zene és film hangzásképek nem
működnek a következő esetekben:
– DTS-HD Master Audio, DTS-HD High
Resolution Audio vagy Dolby TrueHD
jelek fogadása 48 kHz-nél magasabb
mintavételezési frekvenciával;
– az „Analog Direct” van kiválasztva.
• A „PLII Movie”, a „PLIIx Movie”,
a „PLII Music”, a „PLIIx Music”,
a „PLIIz”, a „Neo:6 Cinema” és a „Neo:6
Music” működik, ha a hangsugárzóelrendezés 2/0 vagy 2/0.1.
• Ha a zenei hangzásképek bármelyikét
kiválasztja, a mélysugárzó elnémul,
amennyiben a Speaker Settings menüben
„LARGE” beállítás van kiválasztva
minden hangsugárzóra. A mélysugárzó
azonban bekapcsol, ha:
– a beérkező digitális műsor LFE jeleket
tartalmaz;
– az első vagy térhatású hangsugárzók
méretbeállítása „SMALL”;
– a „Multi Stereo”, „PLII Movie”,
„PLII Music”, „PLIIx Movie”,
„PLIIx Music”, „PLIIz”, „HD-D.C.S.”
vagy „Portable Audio” egyike ki van
választva.
48HU
Az Éjszakai üzemmód
funkció használata
Ez a funkció mozihoz hasonló hangzási
élményt biztosít alacsony hangerő
mellett is. Amikor késő este néz filmet,
a párbeszédeket alacsony hangerő mellett
is tisztán hallja majd. Ez a funkció más
hangzásképekkel együtt is használható.
1
Válassza a főmenü „Sound Effects”
pontját, majd nyomja meg
a
gombot.
2
Válassza a „Night Mode”
menüpontot, majd nyomja
meg a
gombot.
3
Válassza az „On” vagy az „Off”
lehetőséget, majd nyomja
meg a
gombot.
Megjegyzés
Ez a funkció nem működik, ha az „Analog Direct”
beállítás van megadva.
Hasznos tanácsok
• Az éjszakai üzemmód funkció a rádióerősítőn
található NIGHT MODE gombbal is be-,
illetve kikapcsolható (10. oldal).
• Ha az éjszakai üzemmód be van kapcsolva,
a mély és magas hanghatás, valamint az
effektusok szintje növekszik, és a „D.Range
Comp.” beállítása automatikusan „On” lesz.
A kalibrációtípus
kiválasztása
Az automatikus kalibrálás végrehajtása
után kiválaszthatja a kívánt
kalibrációtípust. Részletekért lásd:
„Calibration Type” (61. oldal).
A hangszínszabályzó
beállítása
A Pure Direct funkció
használata
A következő paraméterek használatával
állíthatja be az első hangsugárzók
hangszínét (a mély és magas hangok
arányát).
A Pure Direct mód használatával jobb
minőségű hangzás érhető el. A Pure
Directfunkció bekapcsolt állapotában
a kijelzőpanel elalszik, hogy a hangminőséget
befolyásoló zaj kiszűrhető legyen. A Pure
Direct funkció bármelyik bemenettel
használható.
Mély hangok
Magas hangok
Szint
(dB)
Válassza a főmenü „Sound Effects”
pontját, majd nyomja meg
a
gombot.
1
Válassza a főmenü „Sound Effects”
pontját, majd nyomja meg
a
gombot.
2
Válassza a „Pure Direct”
menüpontot, majd nyomja
meg a
gombot.
2
Válassza az „Equalizer” pontot,
majd nyomja meg a
gombot.
3
Válassza az „On” vagy az „Off”
lehetőséget, majd nyomja
meg a
gombot.
3
Adja meg a „Bass” vagy a „Treble”
jelerősítését, majd nyomja meg
a
gombot.
4
Módosítsa a jelerősítést, majd
nyomja meg a
gombot.
Megjegyzések
• Ez a funkció nem működik az „Analog Direct”
használata mellett.
• A basszus- és a magashang frekvenciái
rögzítettek.
• Az audiojeltől függően előfordulhat, hogy
a rádióerősítő alacsonyabb mintavételezési
frekvencián játszik le jeleket, mint a bemeneti
jelek eredeti mintavételezési frekvenciája.
Megjegyzés
A Pure Direct funkció beállítása esetén az
„Equalizer”, a „Night Mode”, az „Auto Volume”
és a „D.Range Comp.” funkció nem működik.
Hasznos tanács
A távirányító vagy a rádióerősítő PURE DIRECT
gombjával közvetlenül is be- vagy kikapcsolhatja
a Pure Direct funkciót.
A Pure Direct funkció
kikapcsolása
A Pure Direct funkció kikapcsol az alábbi
esetekben:
– A PURE DIRECT ismételt megnyomása;
– A hangzáskép megváltoztatása;
– A tv-n a jelenetbeállítás megváltoztatása
(Scene Select);
– Az „Equalizer”, „Night Mode”,
„Auto Volume” vagy „D.Range Comp.”
beállítás megváltoztatása.
49HU
Hangeffektusok alkalmazása
1
Frekvencia
(Hz)
A hangzásképek
visszaállítása az
eredeti állapotba
Ehhez a művelethez a rádióerősítő
kezelőszerveit használja.
?/1
MUSIC
1
Nyomja meg a ?/1 gombot
a rádióerősítő kikapcsolásához.
2
Nyomja meg a ?/1 gombot,
miközben nyomva tartja
a MUSIC gombot.
Az „S.F. CLEAR” jelenik meg
a kijelzőpanelen, és minden
hangzáskép visszaáll az eredeti
beállításra.
50HU
A „BRAVIA” Sync funkció
Mire használható
a „BRAVIA” Sync funkció?
A „BRAVIA” Sync funkció HDMIvezérlést támogató Sony tv-készülékkel,
Blu-ray-lejátszóval, DVD-lejátszóval,
AV-erősítővel stb. használható.
Ha egy (külön megvásárolható)
HDMI-vezetékkel olyan Sony készüléket
csatlakoztat a felvevőhöz, amely
kompatibilis a „BRAVIA” Sync funkcióval,
ezek használata a következő módon
egyszerűsödik:
• Egygombos lejátszás (52. oldal)
• Összehangolt hangvezérlés (53. oldal)
• Összehangolt kikapcsolás (53. oldal)
• Jelenetválasztás (54. oldal)
• Home Theatre Control (54. oldal)
• Egyszerű távvezérlés (54. oldal)
Javasoljuk, hogy a rádióerősítőt „BRAVIA”
Sync. funkcióval rendelkező készülékekhez
csatlakoztassa.
Megjegyzések
• A „One Touch Play”, a „System Audio Control”
és a „System Power-Off” funkciókat nem Sony
készülékkel is használhatja. Az összes nem Sony
gyártmányú készülékek kompatibilitása
azonban nem garantált ezzel a rádióerősítővel.
• A „Jelenetválasztás” és a „Házimozi-vezérlés”
lehetőségek a Sony saját tulajdonú funkciói.
Ezek a funkciók nem működtethetők nem Sony
gyártmányú készülékekkel.
• A „BRAVIA” Sync funkcióval nem kompatibilis
készüléken ezek a funkciók nem aktiválhatók.
A rádióerősítő kompatibilis
a „HDMI-vezérlés gyorsbeállítása”
funkcióval.
• Ha a tv-készüléke kompatibilis
a „HDMI-vezérlés gyorsbeállítása”
funkcióval, akkor a rádióerősítő és
lejátszó „HDMI-vezérlés” funkcióit
automatikusan beállíthatja úgy,
hogy a tv-készüléken beállítja
a „HDMI-vezérlés” funkciót (51. oldal).
• Ha a tv-készüléke nem kompatibilis
a „HDMI-vezérlés gyorsbeállítása”
funkcióval, akkor a rádióerősítő,
lejátszókészülék és a tv „HDMI-vezérlés”
funkcióját külön-külön kapcsolja be
(52. oldal).
Ha a tv-készüléke kompatibilis
a „HDMI-vezérlés gyorsbeállítása”
funkcióval
1 Csatlakoztassa a rádióerősítőt,
a tv-készüléket és a lejátszóeszközt
HDMI-kábellel (23, 24. oldal).
(A készülékeknek kompatibilisnek kell
lenniük a HDMI-vezérlés funkcióval.)
2 Kapcsolja be a rádióerősítőt, a tvkészüléket és a lejátszókészülékeket.
3 Kapcsolja be a tv-készülék Control for
HDMI funkcióját.
A rádióerősítő és a csatlakoztatott
készülékek Control for HDMI funkciója
egyszerre bekapcsol. Várjon, amíg
a „COMPLETE” felirat nem jelenik meg.
A beállítási folyamat ekkor befejeződött.
A tv-készülék beállításának módját lásd
a tv-készülék kezelési útmutatójában.
51HU
A „BRAVIA” Sync funkció
A Control for HDMI egy olyan többutas
vezérlési szabvány, melyet a HDMI CEC
(Consumer Electronics Control) használ
a HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) kapcsolathoz.
Előkészületek a „BRAVIA”
Sync funkció használatára
Ha a tv-készülék nem
kompatibilis a „Control for HDMIEasy Setting” funkcióval
V/v/b,
HOME
1 Nyomja meg a HOME gombot.
A főmenü megjelenik a tv-képernyőn.
2 Válassza a főmenüben a „Settings”
3
4
5
6
7
8
9
menüpontot, majd nyomja
meg a
gombot.
A tv-képernyőn megjelenik
a beállítások menüje.
Válassza a „HDMI Settings”
lehetőséget, majd nyomja
meg a
gombot.
Válassza a „Control for HDMI”
lehetőséget, majd nyomja
meg a
gombot.
Válassza az „On” opciót, majd
nyomja meg a
gombot.
A HDMI-vezérlés bekapcsol.
Az OSD (képernyőkijelzési) menüből
a HOME gomb megnyomásával
léphet ki.
Válassza ki a rádióerősítő és a tévé
HDMI-bemenetét a csatlakoztatott
berendezés HDMI-bemenetének
megfelelően, hogy megjelenjen
a csatlakoztatott berendezés képe.
Kapcsolja be a HDMI-vezérlést
a csatlakoztatott készüléken.
Ha a HDMI-vezérlés már be van
kapcsolva a csatlakoztatott készüléken,
a beállítást nem szükséges módosítani.
Ha más berendezéseken is szeretné
használni a HDMI-vezérlés funkciót,
ismételje meg velük a 7. és a 8. lépést.
A tv-készülék és a csatlakoztatott
eszközök beállítását lásd a megfelelő
készülék kezelési útmutatójában.
52HU
Megjegyzések
• Ha kihúzza a HDMI-kábelt vagy módosítja
a kapcsolatot, végezze el a következő részekben
ismertetett lépéseket: „Ha a tv-készüléke
kompatibilis a „Control for HDMI-Easy Setting”
funkcióval” (51. oldal) vagy „Ha a tv-készüléke
nem kompatibilis a „Control for HDMI-Easy
Setting” funkcióval” (52. oldal).
• Mielőtt a tv-készüléken végrehajtaná a „Control
for HDMI-Easy Setting” funkciót, kapcsolja be
a tv-készüléket, a csatlakoztatott eszközöket és
a rádióerősítőt.
• Ha a „Control for HDMI-Easy Setting”
funkció futtatása után a lejátszókészülékek
nem működnek, ellenőrizze a HDMI-vezérlés
beállítását a lejátszókészüléken.
• Ha a csatlakoztatott készülék nem támogatja
a „Control for HDMI-Easy Setting” funkciót,
a külső készüléken be kell kapcsolni a HDMIvezérlést, mielőtt a tv-készüléken elindítaná
a „Control for HDMI-Easy Setting” funkciót.
Egygombos lejátszás
Ha elindítja a lejátszást a rádióerősítőhöz
HDMI-kábellel csatlakoztatott készüléken,
a rádióerősítő és a tv-készülék működése
a következők szerint egyszerűsödik:
Rádióerősítő és tv-készülék
Bekapcsol (ha készenlétben volt).
A megfelelő HDMI-bemenetre vált.
Ha kiválasztja a „Pass Through” menüpont
„Auto” vagy „On”* (65. oldal) beállítását,
majd készenléti üzemmódba helyezi
a rádióerősítőt, a hang és a kép kizárólag
a tv-készüléken jelenik meg.
* Csak egyesült államokbeli, kanadai, mexikói,
ausztrál és tajvani modellek.
Megjegyzések
• A tv menüjében ellenőrizze, hogy az
Összehangolt hangvezérlés funkció be van-e
kapcsolva.
• A tv-készülék típusától függően előfordulhat,
hogy a műsor nyitójelenete lemarad.
• A beállításoktól függően elképzelhető, hogy
a rádióerősítő nem kapcsol be a „Pass Through”
opció „Auto” vagy „On” beállításának
kiválasztásakor.
Hasznos tanács
A csatlakoztatott készüléket, például a DVDlejátszót vagy a Blu-ray-lejátszót a tv-készülék
menürendszerén keresztül is kiválaszthatja.
A rádióerősítő és a tv-készülék automatikusan
a megfelelő HDMI-bemenetre vált.
Megjegyzések
• Ha az Összehangolt hangvezérlés a tv-készülék
pillanatnyi beállításaival nem működik, olvassa
el a tv-készülék kezelési útmutatóját.
• Ha a „Control for HDMI” menüpont beállítása
„On”, a HDMI Settings menü „HDMI Audio
Out” menüpontjának beállításai automatikusan
az Összehangolt hangvezérlés pillanatnyi
beállításainak megfelelő értéket veszik fel
(66. oldal).
• Ha a rádióerősítő bekapcsolásakor a tv-készülék
már be van kapcsolva, a tv-műsor hangja rövid
időre elnémul.
Összehangolt hangvezérlés
A tv-készülék hangját egy egyszerű
művelettel átirányíthatja a rádióerősítőhöz
csatlakoztatott hangsugárzókra.
Az Összehangolt hangvezérlést a tvkészülék menürendszerén keresztül
aktiválhatja. A részleteket lásd a tv-készülék
kezelési útmutatójában.
Elnémítja
a tv-készüléket
Rádióerősítő
• Bekapcsol
(ha készenlétben volt).
• A megfelelő HDMI
bemenetre vált
A tv-készülék hangját
játssza le
Az Összehangolt hangvezérlés
a következőképpen működik:
• Ha tv-nézés közben bekapcsolja
a rádióerősítőt, az Összehangolt
hangvezérlés automatikusan aktiválódik,
és a tv-műsor hangja a rádióerősítőhöz
csatlakoztatott hangsugárzókon keresztül
lesz hallható. Ha kikapcsolja
a rádióerősítőt, a hang a tv-készülék
hangsugárzóira kapcsol vissza.
• Ha a tv-készülék hangját a rádióerősítőhöz
csatlakoztatott hangszórókról hallgatja,
a tv távirányítójával módosíthatja
a hangerőt vagy ideiglenesen
kikapcsolhatja a hangot.
Ha kikapcsolja a tv-készüléket a tv
távirányítójának kikapcsolás gombjával,
a rádióerősítő és a csatlakoztatott
készülékek is automatikusan kikapcsolnak.
A tv-készülék kikapcsolásához használhatja
a rádióerősítő távirányítóját is.
TV ?/1
Nyomja meg a TV ?/1 gombot.
A tv-készülék és a rádióerősítő
kikapcsolnak.
Megjegyzések
• Az Összehangolt kikapcsolás funkció használata
előtt engedélyezze a tv-készülék áramellátásösszekapcsolás funkcióját. A részleteket lásd
a tv-készülék kezelési útmutatójában.
• Típusától függően előfordulhat, hogy
a csatlakoztatott készülék nem kapcsol ki.
A részleteket lásd a csatlakozatott készülékek
kezelési útmutatójában.
53HU
A „BRAVIA” Sync funkció
TV
Bekapcsolja az
Összehangolt
hangvezérlést
Összehangolt kikapcsolás
Jelenetválasztás
Egyszerű távvezérlés
A rendszer a kijelölt jelenetnek
megfelelően, automatikusan állítja
be a képminőséget és a hangzásképet
a tv-készüléken.
A használattal kapcsolatos részleteket
lásd a tv-készülék kezelési útmutatójában.
A rádióerősítő menüje a tv távvezérlőjével
működtethető.
Válassza ki a tv által felismert
rádióerősítőt (AV AMP).
Megjegyzések
Megjegyzés
A tv-készüléktől függően elképzelhető,
hogy a hangzáskép nem vált át.
Megfelelőségi táblázat
A tv-n érvényes
jelenetbeállítás
Hangzáskép
Cinema
HD-D.C.S.
Sports
Sports
Music
Live Concert
Animation
A.F.D. Auto
Photo
A.F.D. Auto
Game
A.F.D. Auto
Graphics
A.F.D. Auto
Házimozi-vezérlés
Ha a rádióerősítőhöz egy „Home Theatre
Control” funkciót támogató tv-készüléket
csatlakoztatott, a csatlakoztatott
tv-készüléken megjelenik egy ikon, mely
az internetalapú alkalmazásokat jelöli.
A rádióerősítő bemenetét vagy
hangzásképeit a tv-távirányítóval is
vezérelheti. Ezenkívül módosíthatja
a középső hangsugárzó vagy a mélysugárzó
hangszintjét, illetve a „Dual Mono”
(65. oldal) vagy az „A/V Sync” (64. oldal)
beállításait.
Megjegyzés
A házimozi-vezérlés funkció használatához
a tv-készüléknek szélessávú szolgáltatáshoz kell
kapcsolódnia. A részleteket lásd a tv-készülék
kezelési utasításában.
54HU
• A tv-készülék a rádióerősítőt „Tuner (AV AMP)”
néven ismeri fel.
• A tv-készüléknek kompatibilisnek kell lennie
a csatlakozási menüvel.
• A tv-készülék típusától függően elképzelhető,
hogy egyes műveletek nem használhatóak.
• Analog: Az AUDIO IN (L/R)
aljzatokon megjelenő analóg
audiojelek kiválasztása.
Haladó műveletek
Megjegyzések
Váltás a digitális és analóg
hang között (INPUT MODE)
Ha a rádióerősítő digitális és analóg
bemenetéhez is csatlakoztatott készülékeket,
ezek közül bármelyikhez beállíthatja
a kívánt audio üzemmódot, illetve
átkapcsolhat egyikről a másikra a lejátszani
kívánt műsor jellegének megfelelően.
1
Az INPUT SELECTOR elfordításával
válassza ki a megfelelő bemenetet
a rádióerősítőn.
Használhatja a távirányító
bemenetválasztó gombjait is.
2
A rádióerősítő INPUT MODE
gombjának ismételt megnyomásával
válassza ki a kívánt audiobemeneti
módot.
Más video-/audiobemeneti
aljzatok választása
(Audio Input Assign)
A digitális bemeneti aljzatokat más
bemenethez rendelheti, ha az aljzatok
alapbeállításai nem felelnek meg
a csatlakoztatott készüléknek.
A bemeneti aljzatok hozzárendelése után a
bemenetválasztó gomb (vagy a rádióerősítő
INPUT SELECTOR gombja) használatával
kiválaszthatja a csatlakoztatott készüléket.
Példa:
Amikor a DVD-lejátszót az OPTICAL IN 1
(SAT/CATV) aljzathoz csatlakoztatja.
– Rendelje az OPTICAL IN 1 (SAT/CATV)
aljzatot a „DVD”-hez.
1
Válassza a főmenüben a „Settings”
menüpontot, majd nyomja meg
a
gombot.
2
Válassza az „Input Settings”
menüpontot, majd nyomja meg
a
gombot.
3
Válassza az „Audio Input Assign”
menüpontot, majd nyomja meg
a
gombot.
4
Válassza ki a hozzárendelni kívánt
bemenetnevet.
5
Válassza ki a 4. lépésben kiválasztott
bemenethez rendelni kívánt
audiojeleket a V/v/B/b gombokkal.
6
Nyomja meg a
gombot.
55HU
Haladó műveletek
A kiválasztott bemeneti üzemmód
neve megjelenik a kijelzőpanelen.
• Auto: A digitális audiojeleket
részesíti előnyben. Ha több digitális
kapcsolatot is kialakított, a HDMIaudiojelek élveznek elsőbbséget.
Digitális audiojelek hiányában
a készülék az analóg audiojelekre
kapcsol. Tv-bemenet kiválasztásakor
az ARC (Audio Return Channel,
Visszatérő audiocsatorna)a jelei
élveznek elsőbbséget. Ha a tvkészüléke nem kompatibilis az ARC
funkcióval, a készülék a digitális
optikai audiojelekre kapcsol.
Ha a rádióerősítő és a tv-készülék
Control for HDMI funkciója nincs
aktiválva, az ARC nem működik.
• OPT: Az OPTICAL bemeneten
megjelenő digitális audiojelek
kiválasztása.
• COAX: A COAXIAL bemeneten
megjelenő digitális audiojelek
kiválasztása.
• A bemenettől függően „------” jelenik meg
a kijelzőn, és nem választhat más üzemmódot.
• Az „Analog Direct” kiválasztásakor az
audiobemenet az „Analog” értékre áll.
Ez a beállítás nem módosítható.
Bemenetnév
BD
DVD
GAME
SAT/CATV
VIDEO
SA-CD/CD
Hozzárendelhet OPT1
ő audiobemeneti
OPT2
aljzatok
COAX
a
a
a
a*
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a*
a*
a*
a*
a
a*
a
None
* Alapbeállítás
Megjegyzések
• A digitális audiobemenet hozzárendelésekor az INPUT MODE beállítás automatikusan megváltozhat.
• Bemenetenként egy hozzárendelés engedélyezett.
56HU
Dupla erősítős csatlakozás
használata
1
Nyomja meg a HOME gombot.
A menü megjelenik a tv-képernyőn.
2
Válassza a „Settings” lehetőséget,
majd nyomja meg a
gombot.
A tv-képernyőn megjelenik
a beállítások menüje.
3
Válassza a „Speaker” menüpontot,
majd nyomja meg a
gombot.
4
Válassza a „Speaker Pattern”
menüpontot, majd nyomja
meg a
gombot.
5
Válassza ki a megfelelő hangsugárzóelrendezést, amelyben nincsenek
térhatású hátsó és első magas
hangsugárzók, majd nyomja
meg a
gombot.
6
Válassza az „SB Assign” menüpontot,
majd nyomja meg a
vagy b
gombot.
7
Válassza a „Bi-Amp” opciót,
majd nyomja meg a
gombot.
Az alábbi lépésekkel törölheti az összes
tárolt beállítást, és a rádióerősítő
beállításait visszaállíthatja a gyári
alapértékekre. Szintén ezekkel a lépésekkel
készítheti elő a használatra a rádióerősítőt,
mielőtt első alkalommal bekapcsolná.
Ehhez a művelethez a rádióerősítő
kezelőszerveit használja.
?/1
1
Nyomja meg a ?/1 gombot
a rádióerősítő kikapcsolásához.
2
Tartsa nyomva a ?/1 gombot
5 másodpercig.
A kijelzőn a „CLEARING” felirat
jelenik meg rövid ideig, majd
a „CLEARED!” felirat látható.
Minden megváltoztatott beállítás
visszaáll a gyári értékre.
Haladó műveletek
A SPEAKERS FRONT A
csatlakozókból kiadott jel
a SPEAKERS SURROUND BACK/
BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B
csatlakozókból is kiadhatók.
Az összes beállítás
visszaállítása a gyári
alapértékre
A menüből való kilépéshez
A HOME megnyomásával jelenítse
meg a főmenüt, majd nyomja meg
ismét a HOME gombot.
Megjegyzések
• Az automatikus kalibrálás végrehajtása előtt
állítsa az „SB Assign” opciót „Bi-Amp” értékre.
• Az „SB Assign” „Bi-Amp” értékre állításakor
a térhatású hátsó hangsugárzók és első magas
hangsugárzók hangerő- és távolságbeállításai
érvénytelenné válnak, és az első hangsugárzók
beállításait fogja használni.
57HU
3
A beállítások módosítása
Válassza ki a használni kívánt
menüelemet, majd nyomja
meg a
gombot.
Példa: A „Speaker Settings”
kiválasztásakor.
A Settings menü használata
A Settings menüben a hangsugárzók,
térhatású effektusok stb. különböző
beállításait módosíthatja.
V/v/B/b,
RETURN
O
HOME
1
Nyomja meg a HOME gombot.
A főmenü megjelenik a tv-képernyőn.
4
Válassza ki a kívánt paramétert,
majd nyomja meg a
gombot.
Az előző képernyőre való
visszatéréshez
Nyomja meg a RETURN O gombot.
A menüből való kilépéshez
A HOME megnyomásával jelenítse meg
a főmenüt, majd nyomja meg ismét
a HOME gombot.
2
Válassza a menü „Settings” pontját,
majd lépjen be a menü módba
a
gomb megnyomásával.
A tv-képernyőn megjelenik
a beállítások menüje.
58HU
A Settings menü elemei
Settings
Easy Setup
(60. oldal)
Speaker Settings
(60. oldal)
Auto Calibration
Calibration Type
Speaker Pattern
SB Assign
Manual Setup
Crossover Freq.
Test Tone
Distance Unit
Night Mode
Equalizer
Sound Field
A/V Sync.
Auto Volume
Dual Mono
D. Range Comp.
HDMI Settings
(65. oldal)
Control for HDMI
Pass Through
HDMI Audio Out
Subwoofer Level
Fast View
Input Settings
(66. oldal)
Input Mode
Input Edit
Audio Input Assign
Name In
System Settings
(67. oldal)
Language
Auto Standby
Level
Distance
Size*
feet
meter
A beállítások módosítása
Audio Settings
(64. oldal)
Full Flat
Engineer
Front Ref.
Off
Megjegyzés
A tv-képernyőn megjelenő menüparaméterek az aktuális beállítástól vagy a kijelölt ikon
állapotától függenek.
59HU
Easy Setup
Az Easy Setup funkció ismételt futtatása
az alapbeállítások megadásához. Kövesse
a képernyőn megjelenő utasításokat
(30. oldal).
Speaker Settings menü
Minden hangsugárzó beállításai kézileg
is módosíthatók.
A hangsugárzók hangszintjét az automatikus
kalibrálás befejeződése után is módosíthatja.
Megjegyzés
A hangsugárzó-beállítások csak az aktuális
hallgatási pozícióra vonatkoznak.
x Auto Calibration
Lehetőséget nyújt az automatikus kalibrálás
végrehajtására a hallgatási pozícióból.
1 Kövesse a tv-képernyőn megjelenő
utasításokat, majd nyomja
meg a
gombot.
A mérés 5 másodpercen belül
megkezdődik. A mérési folyamat
ateszthanggal körülbelül
30 másodpercig tart.
A mérés végét egy csipogás jelzi,
és a képernyő megváltozik.
Megjegyzés
Ha hibakód jelenik meg a képernyőn, lásd:
„Üzenetek listája az automatikus kalibrálás
mérése után” (61. oldal).
2 Válassza ki a kívánt elemet, majd
nyomja meg a
gombot.
• Retry: Újra elvégzi az automatikus
kalibrálást.
• Save&Exit: Menti a mérési
eredményeket, és kilép a beállítási
folyamatból.
• WRN Check: A mérési eredményekkel
kapcsolatos figyelmeztetést jelenít meg.
Lásd: „Üzenetek listája az automatikus
kalibrálás mérése után” (61. oldal).
60HU
• Exit: Kilép a beállítási folyamatból
a mérési eredmények mentése nélkül.
3 Mentse a mérési eredményt.
Válassza a 3. lépésben a „Save&Exit”
opciót.
Megjegyzés
Ha a hangsugárzók helyzetét módosítja,
javasoljuk, hogy a lehető legjobb térhangzás
elérése érdekében végezze el újból az
automatikus beállítást.
Hasznos tanácsok
• A Speaker Settings menü „Distance Unit”
pontjában módosíthatja a távolság
mértékegységét (64. oldal).
• A hangsugárzó méretét („Large”/„Small”)
az alacsony frekvenciák karakterisztikája
határozza meg. A mérési eredmények
a mérőmikrofon és a hangsugárzók
pozíciójától, valamint a szoba alakjától függően
eltérhetnek. Javasoljuk, hogy alkalmazza
a mérési eredményeket. Ezeket a beállításokat
a Speaker Settings menüben módosíthatja is.
Először mentse a mérési eredményeket, ezután
próbálja módosítani a beállításokat.
Az automatikus kalibrálás
eredményeinek ellenőrzése
Az „Auto Calibration” (60. oldal) során
kapott hibakód vagy figyelmeztető üzenet
ellenőrzéséhez tegye a következőket:
Válassza az „Auto Calibration” (60. oldal)
folyamat 2. lépésében a „WRN Check”
lehetőséget, majd nyomja meg
a
gombot.
Ha figyelmeztető üzenet jelenik meg,
nézze meg az üzenetet, és használja
a rádióerősítőt változtatás nélkül.
Ha szükségesnek érzi, újra el is
végezheti az automatikus kalibrálást.
Ha az „Error Code” jelenik meg
Nézze meg a hibaüzenetet, és végezze
el újra az automatikus kalibrálást.
1 Nyomja meg a
gombot.
A tv-képernyőn a „Retry ?” jelenik meg.
2 Válassza a „Yes” lehetőséget,
majd nyomja meg a
gombot.
3 Ismételje meg az „Auto Calibration”
(60. oldal) 1–3. lépéseit.
Üzenetek listája az automatikus
kalibrálás mérése után
Üzenet és annak magyarázata
Üzenet és annak magyarázata
Warning 41
Warning 42
A rádióerősítő PHONES aljzatához fejhallgató
van csatlakoztatva. Távolítsa el a fejhallgatót,
és végezze el újra az automatikus kalibrálást.
A mikrofonból érkező bemenet túl nagy.
• A hangsugárzó és a mikrofon közti távolság
túl kicsi. Távolítsa el azokat egymástól,
és hajtsa végre újra a mérést.
Error Code 31
Warning 43
Error Code 30
A SPEAKERS beállítás ki van kapcsolva.
Állítsa másik hangsugárzó-beállításra,
és végezze el újra az automatikus kalibrálást.
A mélysugárzó távolsága és elhelyezkedése
nem észlelhető. Ezt a zaj okozhatja. Próbálja
csendes környezetben megismételni a mérést.
Error Code 32
Error Code 33
No Warning
Warning 40
A mérési folyamat magas zajszint észlelésével
fejeződött be. Jobb eredményeket érhet el,
ha csendes környezetben újra próbálkozik.
Nincs figyelmeztetéssel kapcsolatos
információ.
Hasznos tanács
A mélysugárzó elhelyezkedésétől függően a mérési
eredmények változhatnak. Azonban akkor sem
lesz semmi probléma, ha a rádióerősítőt ezzel az
értékkel használja tovább.
x Calibration Type
Használatával az automatikus kalibrálás
és a beállítások mentése után kiválaszthatja
a kívánt kalibrációtípust.
• Full Flat: Egyenletessé teszi az
egyes hangsugárzókból származó
frekvenciamérést.
• Engineer: A „szabványos Sony
zenehallgató szoba”
frekvenciakarakterisztikát állítja be.
• Front Ref.: Az összes hangsugárzó
karakterisztikáját az első hangsugárzó
karakterisztikájával egyezőre állítja.
• Off: Kikapcsolja az automatikus
kalibrálás hangszínszabályzó szintjét.
x Speaker Pattern
Használatával kiválaszthatja a használt
hangsugárzórendszernek megfelelő
hangsugárzó-elrendezést.
x SB Assign (Térhatású hátsó
hangsugárzók hozzárendelése)
Beállíthatja a SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B
csatlakozókat dupla erősítős vagy
a hangsugárzók első B csatlakozása esetén.
61HU
A beállítások módosítása
Nem megfelelően ment végbe a hangsugárzók
észlelése vagy csatlakoztatása.
• Az első hangsugárzók nincsenek
csatlakoztatva, vagy csak egy első
hangsugárzó van csatlakoztatva.
• A térhatású bal vagy a térhatású jobb
hangsugárzó nincs csatlakoztatva.
• A térhatású hátsó hangsugárzók vagy az
első magas hangsugárzók csatlakoztatva
vannak, de a térhatású hangsugárzók
nincsenek csatlakoztatva. Csatlakoztassa
a térhatású hangsugárzókat a SPEAKERS
SURROUND csatlakozókhoz.
• A térhatású hátsó hangsugárzó csak
a SPEAKERS SURROUND BACK/
BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B R
csatlakozókhoz van csatlakoztatva.
Ha csak egy térhatású hátsó hangsugárzót
csatlakoztat, azt a SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B
L csatlakozókhoz csatlakoztassa.
• Az első bal magas vagy az első jobb magas
hangsugárzó nincs csatlakoztatva.
A mérőmikrofon nincs csatlakoztatva.
Győződjön meg arról, hogy a mérőmikrofon
megfelelően van csatlakoztatva, és végezze
el újra az automatikus kalibrálást.
Ha a mérőmikrofon megfelelően van
csatlakoztatva, de a hibakód továbbra
is látható, akkor a mérőmikrofon kábele
lehet sérült.
• Speaker B: Ha még egy első hangsugárzót
csatlakoztat a SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/ FRONT
B csatlakozókhoz, válassza a „Speaker B”
lehetőséget.
• Bi-Amp: Ha első hangsugárzókat
csatlakoztat a SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT
B csatlakozókhoz dupla erősítős
csatlakozással, válassza a „Bi-Amp”
lehetőséget.
• Off: Ha térhatású hátsó vagy első
magashangsugárzókat csatlakoztat
a SPEAKERS SURROUND BACK/
BI-AMP/FRONT HIGH/ FRONT B
csatlakozókhoz, válassza az „Off”
lehetőséget.
Megjegyzés
Ha a csatlakozást dupla erősítős csatlakozásról
vagy a hangsugárzók első B csatlakozásáról
térhatású hátsó hangsugárzók vagy első magas
hangsugárzók csatlakozására módosítja, állítsa
az „SB Assign” beállítást „Off” értékre, és állítsa
be újra a hangsugárzókat. Lásd: „Megjegyzések
a hangsugárzó-beállításokkal kapcsolatban
(automatikus kalibrálás)” (31. oldal) vagy
„Manual Setup” (62. oldal).
x Manual Setup
A hangsugárzókat kézzel is beállíthatja
a „Manual Setup” képernyőn.
A hangsugárzók hangszintjét az
automatikus kalibrálás befejezése
után is módosíthatja.
A hangszint beállítása
Módosíthatja az egyes hangsugárzók
hangszintjét (első bal/jobb, első bal/jobb
magas, középső, térhatású bal/jobb,
térhatású hátsó bal/jobb, mélysugárzó).
1 Válassza ki a képernyőn azt
a hangsugárzót, amelynek szintjét
módosítani kívánja, majd nyomja
meg a
gombot.
2 Válassza ki a „Level” beállításoknál
a kívánt paramétert, majd nyomja
meg a
gombot.
62HU
3 Állítsa be a kiválasztott hangsugárzó
hangszintjét, majd nyomja meg a
gombot.
A hangszintet –10,0 dB és +10,0 dB
között 0,5 dB-es léptékben módosíthatja.
Megjegyzés
Ha a zenei hangzásképek bármelyikét kiválasztja,
a mélysugárzó elnémul, amennyiben a Speaker
Settings menüben „LARGE” beállítás van
kiválasztva minden hangsugárzóra.
A mélysugárzó azonban bekapcsol, ha:
– a beérkező digitális műsor LFE jeleket
tartalmaz;
– az első vagy térhatású hangsugárzók
méretbeállítása „SMALL”;
– a „Multi Stereo”, „PLII Movie”, „PLII Music”,
„PLIIx Movie”, „PLIIx Music”, „PLIIz”,
„HD-D.C.S.” vagy „Portable Audio” egyike
ki van választva.
Az egyes hangsugárzók és a hallgatási
pozíció közti távolság módosítása
Módosíthatja az egyes hangsugárzók
(első bal/jobb, első bal/jobb magas,
középső, térhatású bal/jobb, térhatású
hátsó bal/jobb, mélysugárzó) és
a hallgatási pozíció közti távolságot.
1 Válassza ki a képernyőn azt
a hangsugárzót, amelynek a hallgatási
pozíciótól mért távolságát módosítani
kívánja, majd nyomja meg
a
gombot.
2 Válassza ki a „Distance” beállításoknál
a kívánt paramétert, majd nyomja
meg a
gombot.
3 Állítsa be a kiválasztott hangsugárzó
távolságát, majd nyomja meg a
gombot.
A távolságot 1 m és 10 m között 1 cm-es
léptékben módosíthatja.
Megjegyzések
• A hangsugárzó-elrendezéstől függően
elképzelhető, hogy egyes paraméterek
nem választhatók ki.
• Ez a funkció nem működik az „Analog Direct”
használata mellett.
A hangsugárzók méretbeállításának
módosítása
Módosíthatja az egyes hangsugárzók
(első bal/jobb, első bal/jobb magas,
középső, térhatású bal/jobb, térhatású
hátsó bal/jobb, mélysugárzó) méretét.
1 Válassza ki a képernyőn azt
a hangsugárzót, amelynek
méretbeállítását módosítani kívánja,
majd nyomja meg a
gombot.
2 Válassza ki a „Size” beállításoknál
a kívánt paramétert, majd nyomja
meg a
gombot.
3 Állítsa be a kiválasztott hangsugárzó
méretét, majd nyomja meg a
gombot.
• Large: Ha nagy hangsugárzókat
csatlakoztat, amelyek hatékonyan
reprodukálják a basszusfrekvenciákat,
válassza a „Large” lehetőséget.
Általában a „Large” beállítást kell
választani.
• Small: Ha a hang torz, vagy
többcsatornás térhatású hang
használatakor hiányoznak a térhatású
effektusok, válassza a „Small”
lehetőséget a basszusátirányítási
áramkör aktiválásához és az egyes
csatornák basszusfrekvenciáinak
a mélysugárzón vagy más „Large”
hangsugárzón való megszólaltatásához.
basszusfrekvenciákat. Másrészt ha nagy
hangsugárzót használ, de nem szeretné az adott
hangsugárzóból hallani a basszusfrekvenciákat,
akkor állítsa be a „Small” értéket.
Ha az általános hangszint alacsonyabb, válassza
az összes hangsugárzóhoz a „Large” beállítást.
Ha nem elegendő a basszus, a hangszínszabályzó
használatával megnövelheti a basszus szintjét.
• A térhatású hátsó hangsugárzók beállításai
a térhatású hangsugárzókkal egyezők lesznek.
• Ha az első hangsugárzók beállítása „Small”,
akkor a középső, térhatású és a hátsó térhatású/
első magas hangsugárzók beállítása is
automatikusan „Small” lesz.
• Ha nem használja a mélysugárzót, az első
hangsugárzók beállítása automatikusan
„Large” lesz.
x Crossover Freq. (hangsugárzókeresztezési frekvencia)
Lehetővé teszi azon hangsugárzók
basszuskeresztezési frekvenciájának
beállítását, amelyek mérete a Speaker
Settings menüben „Small”. Az automatikus
kalibrálás után a készülék minden
hangsugárzóhoz beállítja a mért
hangsugárzó-keresztezési frekvenciát.
1 Válassza ki a megfelelő hangsugárzóparamétert az alatt a hangsugárzó
alatt, amelynek a keresztezési
frekvenciáját módosítani kívánja,
majd nyomja meg a
gombot.
2 Módosítsa az értéket, majd nyomja
meg a
gombot.
Megjegyzés
Ez a funkció nem működik az „Analog Direct”
használata mellett.
• Az egyes hangsugárzók „Large” és „Small”
beállításai határozzák meg, hogy a belső
hangprocesszor levágja-e a basszusjelet
az adott csatornáról.
Ha a basszust levágja egy csatornáról,
a basszusátirányítási áramkör a megfelelő
basszusfrekvenciákat a mélysugárzóra vagy
más „Large” hangsugárzóra továbbítja.
Mivel azonban a basszushangnak van bizonyos
iránya, a legjobb megoldás ezeket nem levágni.
Emiatt még kis hangsugárzók használatakor
is beállíthatja a „Large” értéket, ha az adott
hangsugárzóból szeretné hallani a
A „Test Tone” képernyőn kiválaszthatja
a teszthang típusát.
Hasznos tanácsok
• Minden hangsugárzó hangerejének egyidejű
módosításához nyomja meg a 2 +/– gombot.
Használhatja a rádióerősítő MASTER VOLUME
gombját is.
• A módosítás alatt a módosított érték
megjelenik a tv-képernyőn.
63HU
A beállítások módosítása
Hasznos tanácsok
x Test Tone
A teszthang megszólaltatása az egyes
hangsugárzókból
A teszthangot sorrendben szólaltathatja
meg a hangsugárzókból.
1 Válassza a „Test Tone” menüpontot,
majd nyomja meg a
gombot.
2 Válassza ismét a „Test Tone”
menüpontot, majd nyomja meg
a
gombot.
3 Módosítsa a paramétert, majd nyomja
meg a
gombot.
• Off
• Auto: A teszthang sorrendben szólal
meg a hangsugárzókból.
4 Válassza ki a képernyőn azt
a hangsugárzót, amelynek hangszintjét
módosítani kívánja, majd nyomja meg
a
gombot.
5 Állítsa be a kiválasztott hangsugárzó
hangszintjét, majd nyomja meg
a
gombot.
x Distance Unit
Lehetővé teszi a távolságok beállításához
használt mértékegység kiválasztását.
• feet: A távolság lábban jelenik meg.
• meter: A távolság méterben jelenik meg.
Audio Settings menü
Igényeinek megfelelően módosíthatja
a hangbeállításokat.
x Night Mode
Mozihoz hasonló hangzási élményben
részesülhet alacsony hangerő mellett is.
Részletekért lásd: „Az Éjszakai üzemmód
funkció használata” (48. oldal).
x Equalizer
Az első hangsugárzók mélyhang
és magashang szintje is beállítható.
Részletekért lásd: „A hangszínszabályzó
beállítása” (49. oldal).
x Sound Field
A bemeneti jelekhez rendelt hangzáskép
is beállítható. Részletekért lásd:
„Hangeffektusok alkalmazása” (45. oldal).
Minden bemeneti forráshoz külön
állíthatja be ezt a funkciót.
x A/V Sync. (A hang szinkronizálása
a videokimenettel)
A kép és a hang közötti késés kiegyenlítése
érdekében késlelteti a hangot.
• On (Delay time: 60 ms): A kép és
a hang közötti késés kiegyenlítésének
minimalizálása érdekében az audio
kimenet hangja késleltetett.
• Off (Delay time: 0 ms): A hangkimenet
nincs késleltetve.
Megjegyzések
• Ez a funkció nagy LCD- vagy plazmaképernyő
vagy kivetítő használatakor hasznos.
• Ez a funkció nem működik az „Analog Direct”
használata mellett.
• A késleltetési idő az audioformátumtól,
hangzásképtől, hangsugárzó-elrendezéstől
és a hangsugárzók távolságától függően
változhat.
64HU
x Auto Volume
A rádióerősítő képes módosítani
a hangerőt a bemeneti jeltől vagy
a csatlakoztatott készüléktől függően.
Ez a funkció akkor hasznos, ha például
egy reklám hangja erősebb a tv-műsorok
hangjánál.
• On
• Off
Megjegyzések
• Győződjön meg arról, hogy lehalkította
a hangerőt, mielőtt be- vagy kikapcsolja
ezt a funkciót.
• Mivel ez a funkció csak Dolby Digital, DTS vagy
lineáris PCM bemeneti jelek esetén érhető el,
más formátumokra váltáskor a hang hirtelen
felerősödhet.
• Ez a funkció nem működik a következő
esetekben:
– 48 kHz-nél magasabb mintavételezési
frekvenciájú lineáris PCM jelek fogadása;
– Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS
96/24, DTS-HD Master Audio vagy DTS-HD
High Resolution Audio jelek fogadása.
x Dual Mono (Digitális adás
nyelvének kiválasztása)
x D.Range Comp.
(dinamikaszűkítő funkció)
A felhasználó szűkítheti a hangsáv
dinamikatartományát. Ez a funkció akkor
lehet hasznos, ha például egy mozifilmet
szeretne megnézni késő éjjel, alacsony
hangerőn. A Dinamikaszűkítő funkció
csak Dolby Digital műsorforrások esetében
használható.
• On: A hangmérnök által előírt teljes
dinamikatartományt adja vissza.
HDMI Settings menü
Itt adhatók meg a HDMI-aljzathoz
csatlakoztatott készülék beállításai.
x Control for HDMI
Lehetővé teszi a Control for HDMI funkció
be- vagy kikapcsolását. Részletekért lásd:
„Előkészületek a „BRAVIA” Sync funkció
használatára” (51. oldal).
• On
• Off
Megjegyzések
• Ha a „Control for HDMI” beállítása „On”,
a „HDMI Audio Out” beállítás automatikusan
módosulhat.
• A rádióerősítő készenléti állapotában az
előlapon található ?/1 (be/készenlét) jelzés
borostyánsárgán világít, ha a „Control for
HDMI” beállítása „On”.
x Pass Through
Lehetővé teszi a HDMI-jelek továbbítását
a tv-készülékre akkor is, ha a rádióerősítő
készenléti állapotban van.
• On*: Ha a rádióerősítő készenléti
állapotban van, a rádióerősítő
folyamatosan továbbítja a HDMI-jeleket
a HDMI TV OUT aljzatáról.
• Auto: Ha a tv-készülék be van kapcsolva,
mialatt a rádióerősítő készenléti
állapotban van, a rádióerősítő
folyamatosan továbbítja a HDMI-jeleket
a HDMI TV OUT aljzatáról. A Sony ezt
a beállítást javasolja, ha „BRAVIA” Sync
kompatibilis Sony tv-készüléket használ.
Ez a beállítás készenléti állapotban
energiatakarékosabb az „On” beállításnál.
Megjegyzés
Ez a beállítás csak akkor működik,
ha a „Control for HDMI” beállítás „On”
értékre van állítva.
65HU
A beállítások módosítása
Lehetővé teszi a kívánt nyelv kiválasztását
két hangsávval rendelkező digitális adás
hallgatásakor. Ez a szolgáltatás csak
Dolby Digital forrásokkal működik.
• Main/Sub: A fő nyelv a bal első
hangsugárzón keresztül, míg a másodlagos
nyelv a jobb első hangsugárzón keresztül
hallható egyszerre.
• Main: A műsor a fő nyelven hallható.
• Sub: A műsor a második nyelven hallható.
• Auto: A dinamikatartomány
automatikusan lecsökken.
• Off: Nincs dinamikatartomány-szűkítés.
• Off: A rádióerősítő készenléti állapotban
nem ad ki HDMI-jeleket. Kapcsolja be
a rádióerősítőt a csatlakoztatott bemeneti
forrás megjelenítéséhez a tv-készüléken.
Ez a beállítás készenléti állapotban
energiatakarékosabb az „On” beállításnál.
• Auto: A szintet automatikusan 0 dB vagy
+10 dB értékre állítja, az audiofolyamtól
függően.
• +10 dB
• 0 dB
* Csak egyesült államokbeli, kanadai, mexikói,
ausztrál és tajvani modellek.
x Fast View
Megjegyzés
Ha az „Auto” van kiválasztva, kicsit tovább
tarthat a kép és hang megjelenítése a tvkészüléken, mintha az „On” lenne kiválasztva.
Beállíthatja a Fast View működését.
• Auto: A normál beállításnál gyorsabban
kiválaszthatja a HDMI-bemenetet.
• Off: A Fast View és a PREVIEW (HDMI)
funkció nem használható.
x HDMI Audio Out
A rádióerősítő HDMI-aljzatához
csatlakoztatott lejátszókészülék kimenő
HDMI-hangjeleinek beállítása.
• AMP: A lejátszókészülékből érkező
HDMI audiojel csak a rádióerősítő
hangsugárzóin keresztül hallható.
A többcsatornás hangot eredeti
formájában hallgathatja.
Megjegyzés
Ha a „HDMI Audio Out” menüpontban az
„AMP” beállítást választotta ki, a tv-készülék
hangsugárzóiból nem hallható a műsor.
• TV+AMP: A hang a tv hangsugárzóin
és a rádióerősítőhöz csatlakoztatott
hangsugárzókon keresztül hallható.
Megjegyzések
• A lejátszott hang minősége a tv-készülék
hangminőségétől, azaz a hangcsatornák
számától, a mintavételezési frekvenciától stb.
is függ. Ha a tv-készülék sztereó
hangsugárzókkal rendelkezik, a rádióerősítő
is kétcsatornás sztereó hangot ad ki még
akkor is, ha többcsatornás műsort játszik le.
• Ha a rádióerősítőt egy videokészülékhez
(kivetítő stb.) csatlakoztatja, előfordulhat,
hogy a rádióerősítő néma marad. Ilyen
esetben válassza az „AMP” beállítást.
x Subwoofer Level
Beállíthatja, hogy a mélynyomó szintje
0 dB vagy +10 dB legyen, ha a PCM-jelek
bemeneti továbbítása HDMI-csatlakozással
történik. Megadhatja minden olyan
bemenet szintjét, melyhez saját HDMIbemeneti aljzat van rendelve.
66HU
Input Settings menü
A rádióerősítő és más készülék csatlakozási
beállításainak megadása.
x Input Mode
Lehetővé teszi a hangbemeneti mód
kiválasztását, ha a digitális és analóg
hangbemeneti aljzatokhoz egyaránt
csatlakoztat készüléket.
Részletekért lásd: „Váltás a digitális és
analóg hang között (INPUT MODE)”
(55. oldal).
x Input Edit
Az egyes bemenetekhez tartozó tételek
megadása.
• Watch: Megjeleníti a bemenetet a Watch
menüben.
• Listen: Megjeleníti a bemenetet a Listen
menüben.
• Watch+Listen: A bemenetet a Watch
és Listen menüben egyaránt megjeleníti.
x Audio Input Assign
Az egyes bemenetekhez tartozó
audiobemeneti aljzat (ok) megadása.
Részletekért lásd: „Más video-/
audiobemeneti aljzatok választása
(Audio Input Assign)” (55. oldal).
x Name In
A bemeneteket elláthatja egy legfeljebb
8 karakterből álló, azonosításra szolgáló
névvel.
A képernyőn megjelenő neveket könnyebben
felismerheti, mint az aljzatoknevét.
1 Válassza a „Name In” menüpontot,
majd nyomja meg a
gombot.
2 Válassza ki az elnevezni kívánt
bemenetet, majd nyomja meg
a
gombot.
3 A V/v gomb ismételt megnyomásával
válasszon ki egy egy karaktert, majd
nyomja meg a b gombot.
A beviteli pozíciót hátra és előre
mozgathatja a B/b megnyomásával.
4 Ismételje a 3. lépést a karakterek
egyenkénti beviteléhez, majd
nyomja meg a
gombot.
A készülék tárolja a beírt nevet.
• Ha az automatikus készenléti állapotot és
a kikapcsolásidőzítőt egyszerre használja,
akészülék a kikapcsolásidőzítő szerinti
időpontban fog kikapcsolni.
Működtetés az OSD
(Képernyőkijelzés)
használata nélkül
A rádióerősítőt a kijelzőpanel használatával
úgy is működtetheti, hogy nincs tv-készülék
csatlakoztatva hozzá.
AMP MENU
V/v/B/b,
ETURN O
A kijelzőpanel menüjének
használata
System Settings menü
A rádióerősítő beállításainak testreszabása.
x Language
Megválaszthatja a képernyőn megjelenő
üzenetek nyelvét.
• English
• French
• German
• Spanish
A készülék automatikusan készenléti
állapotba válthat 30 perccel azután,
hogy a készüléket nem használja,
vagy nem érzékel bemenő jelet.
• On: Készenléti üzemmódba kapcsolás
körülbelül 30 perc után.
• Off: Nincs készenléti üzemmódba
kapcsolás.
Megjegyzések
• Ez a funkció nem működik, ha az „FM”
vagy „AM” bemenet van kiválasztva.
2
3
4
Nyomja meg az AMP MENU gombot.
A menü megjelenik a rádióerősítő
kijelzőpaneljén.
Nyomja meg ismételten a V/v gombot
a kívánt menü kiválasztásához, majd
nyomja meg a
vagy b gombot.
Nyomja meg ismételten a V/v
gombot a módosítani kívánt
paraméter kiválasztásához, majd
nyomja meg a
vagy b gombot.
Nyomja meg ismételten a V/v gombot
a kívánt beállítás kiválasztásához,
majd nyomja meg a
gombot.
Visszatérés az előző kijelzéshez
Nyomja meg a B vagy RETURN O gombot.
A menüből való kilépés
Nyomja meg az AMP MENU gombot.
Megjegyzés
Egyes paraméterek és beállítások halványan
jelenhetnek meg a kijelzőpanelen. Ez azt jelenti,
hogy nem érhetők el, vagy rögzítettek és nem
módosíthatók.
67HU
A beállítások módosítása
x Auto Standby
1
A menük áttekintése
Az egyes főmenükben az alábbi menüpontok érhetők el. A menükben való navigálással
kapcsolatos részletekért lásd: 58. oldal.
Menü
[kijelző]
Paraméterek
[kijelző]
Automatikus kalibrálás Automatikus kalibrálás indítása
beállításai
[A.CAL START]
[<AUTO CAL>]
Automatikus kalibrálás típusaa)
[CAL TYPE]
Szintbeállítások
[<LEVEL>]
Beállítások
FULL FLAT, ENGINEER, FRONT
REF, OFF
Teszthangb)
[TEST TONE]
OFF, AUTO xxxc)
Bal első hangsugárzó jelszintjeb)
[FL LEVEL]
FL –10,0 dB és FL +10,0 dB között
(0,5 dB-es lépték)
Jobb első hangsugárzó jelszintjeb)
[FR LEVEL]
FR –10,0 dB és FR +10,0 dB között
(0,5 dB-es lépték)
Középső hangsugárzó jelszintjeb)
[CNT LEVEL]
CNT –10,0 dB és CNT +10,0 dB
(0,5 dB-es lépték)
Térhatású bal hangsugárzó
jelszintjeb)
[SL LEVEL]
SL –10,0 dB és SL +10,0 dB között
(0,5 dB-es lépték)
Térhatású jobb hangsugárzó
jelszintjeb)
[SR LEVEL]
SR –10,0 dB és SR +10,0 dB között
(0,5 dB-es lépték)
Térhatású hátsó hangsugárzó
jelszintjeb)
[SB LEVEL]
SB –10,0 dB – SB +10,0 dB
(0,5 dB-es lépték)
Térhatású bal hátsó hangsugárzó
jelszintjeb)
[SBL LEVEL]
SBL –10,0 dB és SBL +10,0 dB
között (0.5 dB-es lépték)
Térhatású jobb hátsó hangsugárzó SBR –10,0 dB és SBR +10,0 dB
jelszintjeb)
között (0.5 dB-es lépték)
[SBR LEVEL]
68HU
Bal első magas hangsugárzó
jelszintjeb)
[LH LEVEL]
LH –10,0 dB – LH +10,0 dB
(0,5 dB-es lépték)
Jobb első magas hangsugárzó
jelszintjeb)
[RH LEVEL]
RH –10,0 dB – RH +10,0 dB
(0,5 dB-es lépték)
Mélysugárzó jelszintjeb)
[SW LEVEL]
SW –10,0 dB és SW +10,0 dB
között (0,5 dB-es lépték)
Menü
[kijelző]
Paraméterek
[kijelző]
Beállítások
Hangsugárzóbeállítások
[<SPEAKER>]
Hangsugárzó-elrendezés
[SP PATTERN]
5/2.1 – 2/0 (20 elrendezés)
Első hangsugárzók méreteb)
[FRT SIZE]
LARGE, SMALL
Középső hangsugárzó méreteb)
[CNT SIZE]
LARGE, SMALL
Térhatású hangsugárzók méreteb)
[SUR SIZE]
LARGE, SMALL
Első magas hangsugárzók méreteb) LARGE, SMALL
[FH SIZE]
Térhatású hátsó hangsugárzó
hozzárendelésed)
[SB ASSIGN]
SPK B, BI-AMP, OFF
Bal első hangsugárzó távolságab)
[FL DIST.]
FL 1,00 m – FL 10,00 m
(FL 3’3” – FL 32’9”)
(0,01 m-es vagy 1 hüvelykes lépték)
Jobb első hangsugárzó távolságab) FR 1,00 m – FR 10,00 m
(FR 3’3” – FR 32’9”)
[FR DIST.]
(0,01 m-es vagy 1 hüvelykes lépték)
CNT 1,00 m – CNT 10,00 m
(CNT 3’3” – CNT 32’9”)
(0,01 m-es vagy 1 hüvelykes lépték)
Térhatású bal hangsugárzó
távolságab)
[SL DIST.]
SL 1,00 m – SL 10,00 m
(SL 3’3” – SL 32’9”)
(0,01 m-es vagy 1 hüvelykes lépték)
Térhatású jobb hangsugárzó
távolságab)
[SR DIST.]
SR 1,00 m – SR 10,00 m
(SR 3’3” – SR 32’9”)
(0,01 m-es vagy 1 hüvelykes lépték)
Térhatású hátsó hangsugárzó
távolságab)
[SB DIST.]
SB 1,00 m – SB 10,00 m
(SB 3’3” – SB 32’9”)
(0,01 m-es vagy 1 hüvelykes lépték)
Térhatású bal hátsó hangsugárzó
távolságab)
[SBL DIST.]
SBL 1,00 m – SBL 10,00 m
(SBL 3’3” – SBL 32’9”)
(0,01 m-es vagy 1 hüvelykes lépték)
Térhatású jobb hátsó
hangsugárzó távolságab)
[SBR DIST.]
SBR 1,00 m – SBR 10,00 m
(SBR 3’3” – SBR 32’9”)
(0,01 m-es vagy 1 hüvelykes lépték)
Bal első magas hangsugárzó
távolságab)
[LH DIST.]
LH 1,00 m – LH 10,00 m
(LH 3’3” – LH 32’9”)
(0,01 m-es vagy 1 hüvelykes lépték)
Jobb első magas hangsugárzó
távolságab)
[RH DIST.]
RH 1,00 m – RH 10,00 m
(RH 3’3” – RH 32’9”)
(0,01 m-es vagy 1 hüvelykes lépték)
69HU
A beállítások módosítása
Középső hangsugárzó távolságab)
[CNT DIST.]
Menü
[kijelző]
Paraméterek
[kijelző]
Beállítások
Mélysugárzó távolságab)
[SW DIST.]
SW 1,00 m – SW 10,00 m
(SW 3’3” – SW 32’9”)
(0,01 m-es vagy 1 hüvelykes lépték)
Távolságegység
[DIST. UNIT]
FEET, METER
Első hangsugárzó keresztezési
frekvenciájae)
[FRT CROSS]
CROSS 40 Hz –> CROSS 200 Hz
(10 Hz-es léptékben)
Középső hangsugárzó
keresztezési frekvenciájae)
[CNT CROSS]
CROSS 40 Hz –> CROSS 200 Hz
(10 Hz-es léptékben)
Térhangzású hangsugárzó
keresztezési frekvenciájae)
[SUR CROSS]
CROSS 40 Hz –> CROSS 200 Hz
(10 Hz-es léptékben)
Első magas hangsugárzó
keresztezési frekvenciájae)
[FH CROSS]
CROSS 40 Hz –> CROSS 200 Hz
(10 Hz-es léptékben)
Bemeneti üzemmód
[INPUT MODE]
AUTO, OPT, COAX, ANALOG
Bemenetek elnevezése
[NAME IN]
Részletekért lásd: „Name In”
(67. oldal).
Digitális hangbemenethozzárendelés
[A. ASSIGN]
Részletekért lásd: „Más video-/
audiobemeneti aljzatok választása
(Audio Input Assign)” (55. oldal).
Térhatású
hangbeállítások
[<SURROUND>]
Effektusszintf)
[HD-D.C.S. TYP]
DYNAMIC, THEATER, STUDIO
EQ-beállítások
[<EQ>]
Első hangsugárzók
mélyhangszintje
[BASS]
BASS –10 dB és BASS +10 dB
között (1 dB-es lépték)
Első hangsugárzók
magashangszintje
[TREBLE]
TREBLE –10 dB és TREBLE
+10 dB között (1 dB-es lépték)
FM-vételi mód
[FM MODE]
STEREO, MONO
A tárolt állomások elnevezése
[NAME IN]
Részletekért lásd: „A tárolt
állomások elnevezése (Name
Input)” (44. oldal).
Night Mode
[NIGHT MODE]
NIGHT ON, NIGHT OFF
Hang szinkronizálása
a videokimenettel
[A/V SYNC]
SYNC ON, SYNC OFF
Bemeneti beállítások
[<INPUT>]
Tunerbeállítások
[<TUNER>]
Hangbeállítások
[<AUDIO>]
70HU
Menü
[kijelző]
HDMI-beállítások
[<HDMI>]
Rendszerbeállítások
[<SYSTEM>]
Paraméterek
[kijelző]
Beállítások
Advanced Auto Volume
[AUTO VOL]
A. VOL ON, A. VOL OFF
Digitális adás nyelvének
kiválasztása
[DUAL MONO]
MAIN/SUB, MAIN, SUB
Dinamikaszűkítő
[D. RANGE]
COMP. ON, COMP. AUTO,
COMP. OFF
Control for HDMI
[CTRL: HDMI]
CTRL ON, CTRL OFF
Átmenő jel
[PASS THRU]
ONg), AUTO, OFF
HDMI-audiokimenet
[AUDIO OUT]
AMP, TV+AMP
HDMI mélysugárzó szintje
[SW LEVEL]
SW AUTO, SW +10 dB, SW 0 dB
Fast View
[FAST VIEW]
AUTO, OFF
Automatikus készenléti állapot
[AUTO STBY]
STBY ON, STBY OFF
Verzió
[VER. X.XXX]h)
a) Csak az automatikus kalibrálás és a beállítások mentése után választhatja ki ezt a beállítást.
b) A hangsugárzó-elrendezés beállításától függően elképzelhető, hogy egyes paraméterek vagy
beállítások nem választhatók ki.
c) A xxx egy hangsugárzó-csatornát jelent (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, LH, RH, SW).
d) Ez a paraméter csak akkor választható ki, ha az „Speaker Pattern” értéke olyan beállítás,
amely nem tartalmaz térhatású hátsó vagy első magas hangsugárzókat.
e) Ezt a paramétert csak a hangsugárzó „SMALL” méretűre állítása után érheti el.
f) Ezt a paramétert csak a „HD-D.C.S.” hangzáskép kiválasztása után érheti el.
g)
Csak egyesült államokbeli, kanadai, mexikói, ausztrál és tajvani modellek.
h) Az X.XXX verziószámot jelöl.
A beállítások módosítása
71HU
Információk megjelenítése
a kijelzőpanelen
A kijelzőpanel különböző információkat
jelenít meg a rádióerősítő állapotáról,
így például a hangzásképpel kapcsolatos
adatokat.
1 Válassza ki a bemenetet, amelynek
információit meg kívánja jeleníteni.
2 Nyomja meg az AMP, majd ismételten
a DISPLAY gombot.
A DISPLAY minden megnyomásakor
a kijelzőpanel szabályos ciklusban
a következőképpen módosul:
A bemenet indexneve1) t Kiválasztott
bemenet t Aktuális hangzáskép2) t
Hangerő t Adatfolyam-információk3)
FM/AM rádióadók hallgatásakor
A távirányító használata
A bemenetválasztó
gomb újraprogramozása
Újraprogramozhatja a bemenetválasztó
gombok alapbeállításait a használt rendszer
készülékeinek megfelelően. Például ha
Blu-ray-lejátszót csatlakoztat a rádióerősítő
SAT/CATV aljzatához, hozzárendelheti e
távirányító SAT/CATV gombját a Blu-raylejátszóhoz.
Megjegyzés
Nem programozhatja át a TV, TUNER és USB
bemenetválasztó gombokat.
Tárolt állomásnév1) t Frekvencia t
Aktuális hangzáskép2) t Hangerő
TV ?/1
Bemenetválasztó
gombok
RDS-adás vételekor
(csak európai, ausztráliai
és tajvani modellek)
Műsornév vagy mentett állomás neve1) t
Frekvencia, sáv és memóriahely t
Aktuális hangzáskép2) t Hangerő
1) Az indexnév
csak akkor jelenik meg, ha azt
a bemenethez vagy tárolt állomáshoz rendelte.
Az indexnév nem jelenik meg, ha csak
szóközöket adott meg, vagy megegyezik
a bemenet nevével.
2)
A „PURE.DIRECT” funkció aktiválásakor
világít.
3) Az adatfolyam-információk nem mindig
jelennek meg.
Számgombok
1
Megjegyzés
Egyes nyelvek esetében nem jelennek meg
bizonyos karakterek vagy jelek.
Miközben lenyomva tartja
az újraprogramozni kívánt
bemenetválasztó gombot,
nyomja le a TV ?/1 gombot.
Példa: A SAT/CATV nyomva tartása
közben nyomja le a TV ?/1 gombot.
2
Miközben nyomva tartja
a TV ?/1 gombot, engedje fel
a bemenetválasztó gombot.
Példa: Miközben nyomva tartja
a TV ?/1 gombot, engedje fel
a SAT/CATV gombot.
72HU
3
Az alábbi táblázat segítségével
nyomja meg a kívánt kategóriának
megfelelő gombot, majd engedje
fel a TV ?/1 gombot.
A bemenetválasztó
gombok visszaállítása
Példa: Nyomja meg az 1-es gombot,
majd engedje fel a TV ?/1 gombot.
Most már használhatja a SAT/CATV
gombot a Blu-ray-lejátszó vezérlésére.
Kategóriák
Gomb
Blu-ray-lejátszó
(BD1 vezérlési mód)a)
1
Blu-ray-felvevő
(BD3 vezérlési mód)a)
2
DVD-lejátszó
(DVD1 vezérlési mód)
3
DVD-felvevő
(DVD3 vezérlési mód)b)
4
Videomagnó
(VTR3 vezérlési mód)c)
5
CD-lejátszó
6
?/1
TV INPUT
2–
1
a)
A BD1 és BD3 beállításokkal kapcsolatos
tudnivalókért tekintse meg a Blu-raylejátszóhoz vagy -felvevőhöz kapott
használati útmutatót.
b) A Sony DVD-felvevők működtetéséhez
a DVD1 vagy DVD3 beállítást
használhatja. A részletekért nézze meg
a DVD-felvevőkhöz kapott használati
utasítást.
c)
A Sony videomagnók működtetéséhez
a VTR 3 beállítást használhatja,
mely egyezik a VHS beállítással.
2
A 2 – gomb lenyomva tartása
mellett nyomja meg és tartsa
lenyomva a ?/1 gombot, majd
nyomja le a TV INPUT gombot.
Engedje el az összes gombot.
A bemenetválasztó gombok
visszaállítása az alapbeállításra.
A távirányító
használata
73HU
Elhelyezés
További információk
Óvintézkedések
Biztonság
Ha bármilyen szilárd anyag vagy folyadék
kerül a készülék belsejébe, húzza ki
a tábkábel csatlakozóját, és forduljon
szakemberhez.
Áramforrások
• Használatba vétel előtt ellenőrizze, hogy
a készülék üzemi feszültsége megegyezik-e
a készülék használatának helyén
rendelkezésre álló hálózati feszültséggel.
Az áramellátási követelmények a készülék
hátoldalán, az adattáblán van feltüntetve.
• A készülék mindaddig áram alatt van,
amíg a tápkábel csatlakozóját nem húzza
ki a konnektorból még akkor is, ha maga
a készülék kikapcsolt állapotban van.
• Ha hosszú ideig nem használja készülékét,
húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati
aljzatból. Mindig a csatlakozódugót,
és soha ne a kábelt húzza.
• (Csak egyesült államokbeli és kanadai
modellek)
A csatlakozódugasz egyik érintkezője
biztonsági okokból szélesebb, mint
a másik, ezért csak egy irányban illeszthető
be a konnektorba. Ha nem tudja
megfelelően beilleszteni a csatlakozódugót,
vegye fel a kapcsolatot a Sony
márkaképviselettel.
• A tápkábel cseréjét kizárólag szakszerviz
végezheti.
Felmelegedés
Működés közben a rádióerősítő
felmelegszik, ez azonban nem hibajelenség.
Ha a rádióerősítőt hosszabb időn keresztül
magas hangerőn üzemelteti, a burkolat
teteje, oldalai és az alja az üzemeltetési
idővel arányosan melegszik. Az égési
sérülések elkerülése érdekében ne
érintse meg a készülék burkolatát.
74HU
• Úgy helyezze el a készüléket, hogy
a levegő szabadon áramolhasson
körülötte, máskülönben túlmelegedhet,
és csökkenhet élettartama.
• A rádióerősítőt ne helyezze fűtőtestek
közelébe, illetve olyan helyre, ahol
közvetlen napfénynek, túlzott pornak
vagy ütődésnek van kitéve.
• Ne helyezzen semmit a készülék tetejére,
mert eltakarhatja a szellőzőnyílásokat,
ezért a készülék meghibásodhat.
• Ne állítsa a rádióerősítőt tv-készülék,
videomagnó, kazettás magnó és hasonló
készülék közelébe. (Ha ezt a rádióerősítőt
tv-készülékkel, videomagnóval vagy
kazettás magnóval együtt használja,
a túl közel elhelyezett rádióerősítő
zajokat vagy a képminőség romlását
okozhatja. Fokozottan érvényes ez beltéri
antenna használata esetén. Éppen ezért
kültéri antenna használatát javasoljuk.
• Legyen óvatos, ha a rádióerősítőt
védőbevonattal (gyanta, olaj, fényező stb.)
kezelt felületre állítja, mert foltosodás
vagy elszíneződés keletkezhet ezen.
Működés
Külső berendezések csatlakoztatása előtt
kapcsolja ki a rádióerősítőt, és húzza ki
a tápkábel csatlakozóját a konnektorból.
A készülék tisztítása
Kímélő tisztítószerrel enyhén
megnedvesített puha törlőkendővel törölje
le a készülék burkolatát és kezelőszerveit.
A tisztításhoz soha ne használjon
súrolószert, dörzsszivacsot, benzint vagy
alkoholt.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen
kérdése vagy problémája merül fel,
forduljon a legközelebbi Sony
márkaképviselethez.
Hibaelhárítás
Áramellátás
A rádióerősítő automatikusan kikapcsol.
• Az „Auto Standby” beállítása „On”
(67. oldal).
• Aktív a kikapcsolásidőzítő funkció
(15. oldal).
• Aktív a „PROTECTOR” funkció
(81. oldal).
Kép
Nem látható kép a tv-készüléken.
• A bemenetválasztó gombokkal válassza
ki a megfelelő bemenetet.
• Állítsa tv-készülékét a megfelelő
bemeneti módra.
• Vigye távolabb az audiokészüléket
a tv-készüléktől.
• Ellenőrizze, hogy a kábeleket
megfelelően és biztosan csatlakoztatta-e.
• A lejátszókészüléktől függően szükség
lehet a készülék beállításainak
megadására. Részletes információkért
nézze meg a készülékekhez kapott
használati utasítást.
• Ellenőrizze, hogy nagy sebességű
HDMI-vezetéket használ videók
megjelenítéséhez vagy zenehallgatáshoz
különösen 1080p, Deep Color (Deep
Colour), 4K vagy 3D anyag esetén.
• A tv- vagy videokészüléktől függően
előfordulhat, hogy a 4K tartalom nem
4K-ban jelenik meg. Ellenőrizze
a tv-és videokészülék képességeit és
beállításait. Ügyeljen továbbá arra,
hogy a videokészüléket a rádióerősítő
egyik szabad 4K HDMI IN aljzatába
csatlakoztassa.
Ha a rádióerősítő készenléti állapotban
van, a tv képe nem látható.
• Ha a rádióerősítő készenléti állapotba
vált, a kép a rádióerősítő kikapcsolása
előtt utoljára kiválasztott HDMIkészülékből érkezik majd. Ha másik
készüléket használ, indítsa el a lejátszást
a készüléken, és végezzen egygombos
lejátszást, vagy kapcsolja be
a rádióerősítőt a használni kívánt
HDMI-készülék kiválasztásához.
• (Csak egyesült államokbeli, kanadai,
mexikói, ausztrál és tajvani modellek)
Ellenőrizze, hogy a HDMI Settings
menüben a „Pass Through” beállításnál
az „On” érték van kiválasztva,
ha a „BRAVIA” Sync funkcióval nem
kompatibilis készüléket csatlakoztat
a rádióerősítőhöz (65. oldal).
Az OSD menü nem jelenik meg
a tv-képernyőn.
• Nyomja meg a HOME gombot az OSD
(képernyőkijelzés) kikapcsolásához.
• Ellenőrizze, hogy a tv-készüléket
megfelelően csatlakoztatta-e.
• A tv-től függően az OSD
(képernyőkijelzés) menü megjelenése
hosszabb ideig is eltarthat.
A kijelzőpanel ki van kapcsolva.
• Ha világít a PURE DIRECT jelző,
a PURE DIRECT gomb megnyomásával
kapcsolhatja ki a funkciót (49. oldal).
• A kijelzőpanel fényerejét a rádióerősítő
DIMMER gombjának megnyomásával
állíthatja.
Nem látható 3D kép a tv-készüléken.
• A tv- vagy videokészüléktől függően
előfordulhat, hogy a 3D tartalom
nem 3D-ben jelenik meg.
75HU
További információk
Ha a rádióerősítő működésében az alábbi
rendellenességek valamelyikét észleli,
próbálja meg elhárítani az itt leírt módon.
Ha a probléma tartósan fennáll, forduljon
a legközelebbi Sony márkaképviselethez.
Ne feledje, hogy ha a javítás közben
a szerviz kicserél egyes alkatrészeket,
ezeket visszatarthatja.
Nem látható 4K kép a tv-készüléken.
Hang
Egyik készülék kiválasztásakor sincs
hang, vagy a hangerő nagyon alacsony.
• Ellenőrizze, hogy
a csatlakozóvezetékeket
ütközésig betolta-e a rádióerősítő,
a hangsugárzók és a készülék bemeneti/
kimeneti csatlakozóaljzataiba.
• Ellenőrizze, hogy a rádióerősítő és
minden készülék be van-e kapcsolva.
• Ellenőrizze, hogy
a MASTER VOLUME szabályzó
nem „VOL MIN” állásban van-e.
• Ellenőrizze, hogy a SPEAKERS nincs-e
„SPK OFF” értékre állítva (61. oldal).
• Ellenőrizze, hogy nincs-e
a rádióerősítőhöz fejhallgató
csatlakoztatva.
• A némítási funkció kikapcsolásához
nyomja meg a
gombot
a távvezérlőn.
• A kívánt készülék kiválasztásához
próbálja nyomja meg a távirányító
bemenetválasztó gombját, vagy fordítsa
el a rádióerősítő INPUT SELECTOR
gombját (35. oldal).
• Ha a hangot a tv-készülék
hangsugárzójából szeretné hallani,
válassza ki a „HDMI Audio Out”
menüpont „TV+AMP” beállítását
a HDMI Beállítások menüben
(66. oldal). Ha a többcsatornás
hangforrás nem játszható le, válassza
az „AMP” beállítást. A hang azonban
nem a tv hangsugárzóján keresztül
lesz hallható.
• Ha a külső készülékből érkező
műsor mintavételezési frekvenciája,
hangcsatornáinak száma vagy
a hangkimeneti jeleinek
audioformátuma megváltozik,
a hang megszakadhat.
76HU
Erős zúgást vagy zajt észlel.
• Ellenőrizze, hogy a hangsugárzókat
és a készülékeket megfelelően
csatlakoztatta-e.
• A csatlakozóvezetékeket minden
transzformátortól vagy motortól távol,
illetve a tv-készüléktől vagy gerjesztési
elven működő fényforrástól legalább
3 méterre helyezze el.
• Vigye távolabb az audiokészüléket
a tv-készüléktől.
• A csatlakozóaljzatok és dugaszok
szennyeződtek. Alkohollal enyhén
megnedvesített törlőkendővel törölje
meg azokat.
Nincs hang, vagy csak nagyon halk
hang hallható egyes hangsugárzókból.
• Csatlakoztasson fejhallgatót
a PHONES aljzathoz, és ellenőrizze,
hogy hallható-e a lejátszott hang a
fejhallgatón keresztül. Ha csak az egyik
oldal szól a fejhallgatóban, a készüléket
nem megfelelően csatlakoztatta
a rádióerősítőhöz. Ellenőrizze,
hogy a csatlakozóvezetékeket
ütközésig betolta-e a rádióerősítő
és a készülék csatlakozóaljzataiba.
Ha mindkét oldal szól a fejhallgatóban,
az első hangsugárzókat nem
megfelelően csatlakoztatta
a rádióerősítőhöz. Ellenőrizze
a néma első hangsugárzó csatlakozását.
• Ellenőrizze, hogy az analóg készülék
mindkét hangcsatornáját (jobb és bal)
csatlakoztatta-e; az analóg készülékek
működéséhez mindkét csatlakozóra
szükség van. Használjon külön
megvásárolható audiovezetéket.
• A hangszint beállítása (62. oldal).
• Az automatikus kalibráció menü
vagy a Speaker Settings menü
„Auto Calibration” vagy „SP Pattern”
opciója használatával ellenőrizze,
hogy a hangsugárzó beállításai
megfelelőek a rendszerhez. Ezután
ellenőrizze, hogy a hang megfelelően
hallatszik-e az egyes hangsugárzókból
a Speaker Settings menü „Test Tone”
opciója használatával.
Egy készülék nem szólal meg.
• Ellenőrizze, hogy a rádióvevő
megfelelően van-e csatlakoztatva
az adott készülék hangbemeneti
aljzataihoz.
• Ellenőrizze, hogy
a csatlakozóvezetékeket ütközésig
betolta-e a rádióerősítő és a készülék
csatlakozóaljzataiba.
• Ellenőrizze az INPUT MODE
beállítást (55. oldal).
• Ellenőrizze, hogy a készülék
megfelelően van-e csatlakoztatva
az adott készülék HDMI-aljzatához.
• HDMI csatlakozással nem hallgathat
Super Audio CD-t.
• A lejátszókészüléktől függően szükség
lehet a készülék HDMI-beállításainak
megadására. Részletes információkért
nézze meg a készülékekhez kapott
használati utasítást.
• Ellenőrizze, hogy nagy sebességű
HDMI-vezetéket használ videók
megjelenítéséhez vagy
zenehallgatáshoz különösen 1080p,
Deep Color (Deep Colour),
4K vagy 3D anyag esetén.
• A HDMI aljzaton továbbított
audiojeleket (mintavételezési
frekvencia, bithosszúság stb.)
a csatlakoztatott készülék korlátozhatja.
Ha a kép rossz, vagy a hang nem
hallható egy HDMI-kábellel
csatlakoztatott készülékből, ellenőrizze
a csatlakoztatott készülék beállítását.
• Ha a csatlakoztatott készülék nem
képes kezelni a másolásvédelmi
technológiát (HDCP), a HDMI TV
OUT aljzaton megjelenő kép és/vagy
hang torz lehet, vagy a kép, hang
egyáltalán nem jelenik meg. Ebben az
esetben ellenőrizze a csatlakoztatott
készülék műszaki adatait.
• A magas bitsűrűségű audiotechnológiák
(DTS-HD Master Audio,
Dolby TrueHD) megszólaltatásához
állítsa a lejátszókészülék felbontását
legalább 720p/1080i értékre.
• Mielőtt többcsatornás lineáris PCM
műsort játszana le, szükség lehet
a felbontás beállítására a
lejátszókészüléken. Olvassa el
a lejátszó kezelési útmutatóját.
• Ellenőrizze, hogy a tv-készüléke
kompatibilis-e az Összehangolt
hangvezérlés funkcióval.
• Ha a tv nem támogatja az
Összehangolt hangvezérlés funkciót,
állítsa a HDMI Settings menü
„HDMI Audio Out” beállításait:
– „TV+AMP” értékre, ha a hangot a tv
hangsugárzóiból és a rádióerősítőből
szeretné hallani;
– „AMP” értékre, ha a hangot
a rádióerősítőből szeretné hallani.
• Ha a rádióerősítőt egy
videokészülékhez (kivetítő stb.)
csatlakoztatja, előfordulhat, hogy
a rádióerősítő néma marad. Ilyen
esetben állítsa a HDMI Settings menü
„HDMI Audio Out” beállítását az
„AMP” értékre (66. oldal).
• Ha nem hallható a rádióerősítőhöz
csatlakoztatott készülék hangja,
de a tv-bemenet van kiválasztva
a rádióerősítőn:
– A rádióerősítő bemenetét módosítsa
HDMI-re, ha a rádióerősítőhöz
HDMI-kábelen keresztül
csatlakoztatott készülék műsorát
szeretné nézni.
– Váltson tv-csatornát, ha a tv-adást
szeretné nézni.
77HU
További információk
• Egyes lemezek nem tartalmaznak
Dolby Digital Surround EX-adatokat.
• Ellenőrizze, hogy a mélysugárzót
megfelelően és biztosan csatlakoztatta.
• Ellenőrizze, hogy bekapcsolta
a mélysugárzót.
• A kiválasztott hangzásképtől függően
a mélysugárzó elnémulhat.
• Ha minden hangsugárzónál a „Large”
beállítás van kiválasztva, és a „Neo:6
Cinema” vagy „Neo:6 Music” aktív,
a mélysugárzó nem szól.
– Válassza ki a megfelelő készüléket
vagy bemenetet választotta,
ha a tv-készülékhez csatlakoztatott
készülék műsorát szeretné nézni.
Ezzel a művelettel kapcsolatos
részletekért lásd a tv-készülék
kezelési útmutatóját.
• Ellenőrizze, hogy az „Analog Direct”
nincs-e használatban.
• A tv-készülék távirányítója nem
használható a csatlakoztatott készülék
vezérlésére a HDMI-vezérlés
használatakor.
– A csatlakoztatott készüléktől és tvtől függően szükség lehet a készülék
és a tv beállításainak megadására.
Részletekért nézze meg
a készülékekhez és a tv-hez
kapott használati utasítást.
– Váltsa át a rádióerősítő bemenetét
a készülékhez csatlakoztatott
HDMI-bemenetre.
• Ellenőrizze, hogy a kiválasztott
digitális hangbemeneti aljzat nincs-e
más bemenethez rendelve (55. oldal).
A jobb és bal csatorna hangereje nem
azonos, vagy a két oldal felcserélődött.
• Ellenőrizze, hogy a hangsugárzókat
és a készülékeket megfelelően
és szilárdan csatlakoztatta-e.
• Állítsa be a hangerőt a Speaker Settings
menüben.
A Dolby Digital vagy DTS többcsatornás
hang nem hallható.
• Ellenőrizze, hogy a lejátszott DVD
vagy más anyag Dolby Digital vagy
DTS formátumban van-e rögzítve.
• A DVD-lejátszó vagy más készülék
és a rádióerősítő digitális bemeneti
aljzatainak összekötésekor ellenőrizze,
hogy a csatlakoztatott készüléken
a digitális audiokimenet beállítás
elérhető-e.
• A „HDMI Audio Out” beállítást állítsa
„AMP” értékre a HDMI Settings
menüben (66. oldal).
78HU
• A magas bitsűrűségű
audiotechnológiákat (DTS-HD Master
Audio, Dolby TrueHD), többcsatornás
lineáris PCM csak HDMIcsatlakozással szólaltathatja meg.
Nem kap térhangzást.
• Győződjön meg arról, hogy Film
vagy Zene hangzásképet választotta
ki (45. oldal).
• A hangzásképek nem működnek
48 kHz fölötti mintavételezési
frekvenciájú DTS-HD Master Audio,
DTS-HD High Resolution Audio
vagy Dolby TrueHD vételekor.
A teszthang nem szólal meg
a hangsugárzókból.
• A hangsugárzó-vezetékek csatlakozása
kilazulhatott. Ellenőrizze, hogy
megfelelők-e a csatlakozások, és hogy a
kábelek nem húzhatók-e ki könnyedén.
• A hangsugárzó-kábelek zárlatosak
lehetnek.
A teszthang nem a tv-képernyőn ábrázolt
hangsugárzóból szólal meg.
• A beállított hangsugárzó-elrendezés
helytelen. Győződjön meg arról,
hogy a hangsugárzók csatlakozásai
és a hangsugárzó-elrendezés pontosan
egyeznek.
Ha a rádióerősítő készenléti állapotban
van, a tv hangja nem hallható.
• Ha a rádióerősítő készenléti állapotba
vált, a hang a rádióerősítő kikapcsolása
előtt utoljára kiválasztott HDMIkészülékből érkezik majd. Ha másik
készüléket használ, indítsa el
a lejátszást a készüléken, és végezzen
egygombos lejátszást, vagy kapcsolja
be a rádióerősítőt a használni kívánt
HDMI-készülék kiválasztásához.
• (Csak egyesült államokbeli, kanadai,
mexikói, ausztrál és tajvani modellek)
Ellenőrizze, hogy a HDMI Settings
menüben a „Pass Through” beállításnál
az „On” érték van kiválasztva,
ha a „BRAVIA” Sync funkcióval nem
kompatibilis készüléket csatlakoztat
a rádióerősítőhöz (65. oldal).
A kijelzőn nem jelennek meg a megfelelő
RDS-információk.*
Vevőegység
• Egy külön megvásárolható 75 Ω-os
koaxiális vezetékkel csatlakoztasson
a rádióerősítőhöz egy kültéri FM
antennát az ábra szerint.
• A szolgáltatás átmenetileg szünetelhet.
Lépjen kapcsolatba a rádióállomással,
és érdeklődje meg, hogy a kérdéses
szolgáltatást nyújtják-e vagy sem.
* Csak európai, ausztráliai és tajvani modellek.
Kültéri FM antenna
iPod/iPhone
Rádióerősítő
A rádióállomásokat nem lehet behangolni.
• Ellenőrizze, hogy az antennákat
megfelelően csatlakoztatta-e.
Állítsa az antennát a megfelelő
irányba, és csatlakoztasson külső
antennát, ha szükséges.
• A rádióadó sugárzási térereje alacsony
az automatikus hangolás használatakor.
Használja a közvetlen hangolási
módszert.
• Ellenőrizze, hogy a léptetőfrekvencia
beállítása megfelelő-e (ha AM állomást
hangol be a közvetlen módszerrel)
(43. oldal).
• Nem tárolta a rádióadókat a készülék
memóriájában, vagy a tárolt állomások
törlődtek (ha a memóriapásztázó
hangolást használja). Tárolja újból
a rádióadókat (43. oldal).
• Nyomja le az AMP gombot, majd
addig ismételje a DISPLAY gomb
lenyomását, amíg a kijelzőpanelen
meg nem jelenik a frekvencia.
Az RDS-szolgáltatás nem működik*
• Ellenőrizze, hogy FM RDS-állomást
hangolt-e be.
• Válasszon ki egy jobb minőségben
fogható FM-állomást.
• A behangolt állomás nem továbbítja
megfelelően az RDS-jeleket,
vagy gyenge a jelerősség.
A hang torz.
• Nyomja meg ismételten a távvezérlő
2 – gombját.
• Állítsa az iPod/iPhone „EQ” beállítását
„Off” vagy „Flat” értékre.
Az iPod/iPhone nem szól.
• Válassza le, majd csatlakoztassa
újra az iPod/iPhone készüléket.
Az iPod/iPhone nem tölthető.
• Ellenőrizze, hogy a rádióerősítő
be van-e kapcsolva.
• Ellenőrizze, hogy az iPod/iPhone
megfelelően van-e csatlakoztatva.
Az iPod/iPhone nem működtethető.
• Ellenőrizze, hogy eltávolította az
iPod/iPhone védőburkolatát.
• Az iPod/iPhone tartalmától függően
előfordulhat, hogy a lejátszás
megkezdése tovább tart.
• Válassza le, majd csatlakoztassa
újra az iPod/iPhone készüléket.
• Nem támogatott iPod/iPhone
készüléket használ. A támogatott
eszköztípusokkal kapcsolatban lásd:
„Kompatibilis iPod/iPhone modellek”
(36. oldal).
Az iPhone csengőhangjának hangereje
nem változik.
• A csengőhang hangerejét az iPhone
kezelőszerveivel módosítsa.
79HU
További információk
Az FM vétel gyenge.
USB-eszköz
Támogatott USB-eszközt használ?
• Ha nem támogatott USB-eszközt
használ, az alábbi problémák
fordulhatnak elő. A támogatott
eszköztípusokkal kapcsolatban lásd:
„Kompatibilis USB-eszközök”
(39. oldal).
– Az USB-eszközt nem ismeri fel
a készülék.
– A fájl- vagy mappanevek nem
jelennek meg a rádióerősítőn.
– A lejátszás nem lehetséges.
– A zene lejátszása nem folyamatos,
ugrál.
– A hang zajos.
– Torz hang hallható.
Zaj, akadozás vagy torz hang hallható.
• Kapcsolja ki a rádióerősítőt,
és csatlakoztassa újra az USB-eszközt,
majd kapcsolja be a rádióerősítőt.
• A zenei adatok zajosak,
vagy a hang torz.
Az USB-eszközt nem ismeri fel a készülék.
• Kapcsolja ki a rádióerősítőt, és húzza
ki az USB-eszközt. Kapcsolja be újra
a rádióerősítőt, és csatlakoztassa újra
az USB-eszközt.
• Támogatott USB-eszközt
csatlakoztasson (39. oldal).
• Az USB-eszköz nem működik
megfelelően. Nézze meg az
USB-eszköz kezelési útmutatóját
a probléma megoldásával
kapcsolatban.
A lejátszás nem indul el.
• Kapcsolja ki a rádióerősítőt,
és csatlakoztassa újra az USB-eszközt,
majd kapcsolja be a rádióerősítőt.
• Támogatott USB-eszközt
csatlakoztasson (39. oldal).
• Nyomja meg a N gombot
a lejátszás indításához.
80HU
Az USB-eszköz nem csatlakoztatható
az (USB) porthoz.
• Fordítva próbálja csatlakoztatni
az USB-eszközt. Csatlakoztassa az
USB-eszközt a megfelelő módon.
Hibás kijelzés.
• Az USB-eszközön tárolt adatok
megsérülhettek.
• A rádióerősítő által megjelenített
karakterek a következők:
– nagybetűk (A–Z);
– kisbetűk (a–z);
– számok (0–9);
– írásjelek (’ = < > * + , – . / @ [ \ ] _ `)
Előfordulhat, hogy egyéb karakterek
nem jelennek meg megfelelően.
A „Reading” hosszú ideig látható, vagy
sokáig tart a lejátszás megkezdése.
• Az olvasási folyamat a következő
esetekben sokáig tarthat:
– Az USB-eszközön sok mappa
vagy fájl van.
– A fájlszerkezet különösen összetett.
– A memória kapacitása túl nagy.
– A belső memória töredezett.
A fentiek miatt a következő irányelvek
betartását javasoljuk:
– Az USB-eszközön található összes
mappa: 256 vagy kevesebb (beleértve
a „ROOT” gyökérmappát)
– Mappánként az összes fájl: 256 vagy
kevesebb.
A hangfájlok nem játszhatók le.
• Az MP3 PRO formátumú MP3
hangfájlok nem játszhatók le.
• A hangfájl egy többsávos hangfájl.
• Előfordulhat, hogy egyes AAC fájlok
nem játszhatók le megfelelően.
• A Windows Media Audio Lossless és
Professional formátumú WMA fájlok
nem játszhatók le.
• A nem FAT16 vagy FAT32
fájlrendszerű USB-eszközök nem
támogatottak.*
• Ha particionált USB-eszközt használ,
csak az első partíción lévő hangfájlok
játszhatók le.
* Ez a készülék támogatja a FAT16 és FAT32
formátumokat, de előfordulhat, hogy egyes
USB-eszközök nem támogatják mindkettőt.
Bővebb információkat az USB-eszközök
kezelési útmutatójában találhat, vagy vegye
fel a kapcsolatot a gyártóval.
– felvevőkészülékek (Blu-ray-felvevő,
DVD-felvevő stb.): legfeljebb
3 készülék;
– lejátszókészülékek (Blu-ray-lejátszó,
DVD-lejátszó stb.): legfeljebb
3 készülék;
– vevőegységgel kapcsolatos
készülékek: max. 4 készülék
(a rádióvevő egyiküket felhasználja
az OSD (képernyőkijelzés)
működtetéséhez).
– rádióerősítő (hangrendszer):
legfeljebb 1 készülék.
Távirányító
„BRAVIA” Sync
(Control for HDMI)
A HDMI-vezérlés funkció nem működik.
• Ellenőrizze a HDMI-kapcsolatot
(24. oldal).
• Bizonyosodjon meg arról, hogy
a HDMI-settings menüben a „Control
for HDMI” opció beállítása „On”.
• Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott
készülék kompatibilis-e a HDMIvezérlés funkcióval.
• Ellenőrizze a HDMI-vezérlés
beállításait a csatlakoztatott
készüléken. Olvassa el a csatlakoztatott
készülék kezelési útmutatóját.
• Ha kihúzza a HDMI-kábelt, vagy
módosítja a kapcsolatot, ismételje meg
a következő részben ismertetett
eljárást: „Előkészületek a „BRAVIA”
Sync funkció használatára” (51. oldal).
• Ha a „Control for HDMI” beállítása
„Off”, a „BRAVIA” Sync nem
működik megfelelően még akkor sem,
ha a készülék a HDMI IN aljzatba van
csatlakoztatva.
• A „BRAVIA” Sync által vezérelhető
készülékek típusait és számát a HDMI
CEC szabvány a következőképpen
korlátozza:
A távirányító nem működik.
• Irányítsa a távirányítót a rádióerősítő
távirányító-érzékelőjére (10. oldal).
• A távirányító és a rádióerősítő között
ne legyen semmilyen akadály.
• Cserélje a távirányító elemeit újakra,
ha lemerültek.
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő
bemenetet választotta ki a távirányítón.
Hibaüzenetek
Üzemzavar esetén a kijelzőpanelen
hibaüzenet jelenik meg. Az üzenet alapján
ellenőrizheti a rádióerősítő állapotát.
Ha a probléma tartósan fennáll, forduljon
a legközelebbi Sony márkaképviselethez.
PROTECTOR
Szabálytalan áram érkezett
a hangsugárzókba, vagy a rádióerősítő
le van takarva, és a szellőzőnyílások el
vannak zárva. A rádióerősítő néhány
másodperc múlva automatikusan
kikapcsol. Távolítsa el a rádióerősítő
tetejéről az adott tárgyat, ellenőrizze
a hangsugárzó csatlakozását, majd
kapcsolja vissza a készüléket.
81HU
További információk
• A lejátszás csak legfeljebb
8 mappaszintig lehetséges
(beleértve a „ROOT” gyökérmappát).
• A mappák száma túllépte a 256-at
(beleértve a „ROOT” gyökérmappát).
• Az egyik mappában lévő fájlok száma
túllépte a 256-at.
• A titkosított vagy jelszóval védett fájlok
nem játszhatók le.
USB FAIL
Túláram érkezett az (USB)
csatlakozóból. A rádióerősítő néhány
másodperc múlva automatikusan
kikapcsol. Ellenőrizze az iPod/iPhone
vagy USB-eszköz csatlakoztatását,
és kapcsolja be újra az erősítőt.
Más üzenetekkel kapcsolatban nézze
meg a „Üzenetek listája az automatikus
kalibrálás mérése után” (61. oldal),
„iPod/iPhone üzenetek listája” (38. oldal)
és „USB-vel kapcsolatos üzenetek listája”
(41. oldal) részeket.
A memória törlése
Kimenő teljesítmény sztereó üzemmódban
(6 Ω, 1 kHz, THD 1%)
100 W + 100 W
Kimenő teljesítmény térhangzás módban2)
(6 Ω, 1 kHz, THD 0,9%)
140 W csatornánként
Más modellek1)
Legkisebb RMS kimenő teljesítmény
(6 Ω, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
90 W + 90 W
Kimenő teljesítmény sztereó üzemmódban
(6 Ω, 1 kHz, THD 1%)
105 W + 105 W
Kimenő teljesítmény térhangzás módban2)
(6 Ω, 1 kHz, THD 0,9%)
145 W csatornánként
Hivatkozott részek
Törléshez
Lásd
Minden tárolt beállítás
Testreszabott hangzásképek
57. oldal
50. oldal
Műszaki adatok
AUDIOTELJESÍTMÉNYI
JELLEMZŐK
KIMENŐ TELJESÍTMÉNY ÉS
HARMONIKUS TORZÍTÁS:
(csak az egyesült államokbeli
modell)
8 Ω terhelésnél, mindkét csatornát
egyszerre vezérelve, 20–20 000 Hz
frekvenciamenetnél: 90 W csatornánkénti
minimum RMS teljesítmény, 0,09%-nál
kisebb teljes harmonikus torzítás 250 mWtól a névleges kimenő teljesítményig
terjedő terhelés mellett.
Erősítő
Mexikói modell1)
Legkisebb RMS kimenő teljesítmény
(6 Ω, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
90 W + 90 W
82HU
1) A felsorolt műszaki adatok mérése a következő
körülmények között történt:
Terület
Áramellátási
követelmények
USA, Kanada, Tajvan
120 V AC, 60 Hz
Mexikó
127 V AC, 60 Hz
Európa, Ausztrália
230 V AC, 50 Hz
2)
Az első, középső, hátsó, hátsó térhangzású
és első magas hangsugárzók
referenciateljesítménye. A kiválasztott
hangzáskép és műsorforrás függvényében
előfordulhat, hogy a hang nem hallható.
Frekvenciaátvitel
Analóg
10 Hz – 100 kHz, +0,5/–2 dB
(hangzáskép és hangszínszabályzó
kikapcsolva)
Bemenet
Analóg
Érzékenység: 500 mV/50 kΩ
S/N3): 105 dB (A, 500 mV4))
Digitális (koaxiális)
Impedancia: 75 Ω
S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Digitális (optikai)
S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Kimenet (analóg)
SUBWOOFER
Feszültség: 2 V/1 kΩ
Hangszínszabályzó
Jelerősítés
±10 dB, 1 dB léptékben
USB
4)
hangszínszabályzó kikapcsolva).
Súlyozott hálózat, bemenő jelszint.
* Nem garantálható a kompatibilitás az összes
kódoló- és írószoftverrel, rögzítőeszközzel és
írható adathordozóval.
FM vevőegység
Vételi frekvenciatartomány
87,5–108,0 MHz
Antenna
FM huzalantenna
Antennacsatlakozók
75 Ω, kiegyensúlyozatlan
Átviteli sebesség
Teljes sebesség
Támogatott USB-eszköz
MSC (Mass Storage Class)
Maximális áramerősség
500 mA
AM vevőegység
Általános
Vételi frekvenciatartomány
Terület
Hangoló skála
10 kHz
lépésközzel
9 kHz
lépésközzel
Egyesült
Államok,
Kanada,
Mexikó
530–
1710 kHz
531–
1710 kHz
Európa,
Ausztrália,
Tajvan
–
Antenna
Keretantenna
Videó
Bemenetek/kimenetek
Videó:
1 Vp-p, 75 Ω
iPod/iPhone
DC 5V, 1,0 A max.
531–
1602 kHz
Áramellátási követelmények
Terület
Áramellátási
követelmények
USA, Kanada, Tajvan 120 V AC, 60 Hz
Mexikó
127 V AC, 60 Hz
Európa, Ausztrália
230 V AC, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel
240 W
Teljesítményfelvétel (készenléti állapotban)
0,3 W (amikor a „Control for HDMI”
(65. oldal) és a „Pass Through”
(65. oldal) funkció beállítása „Off ”.)
Méretek (szé. × ma. × mé.) (kb.)
430 mm × 156 mm × 329,4 mm,
ideértve a kinyúló részeket és
kezelőszerveket
Tömeg (kb.)
8,0 kg
A külső és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül megváltozhatnak.
83HU
További információk
3) INPUT SHORT (hangzáskép és
Támogatott formátum*
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32–320 kbps, VBR
WMA:
48–192 kbps
AAC:
48–320 kbps
WAV:
8–48 kHz, 16 bites PCM
Tárgymutató
Számok
CS
2 csatorna 45
5.1 csatorna 19
7.1 csatorna 19
Csatlakoztatás
antennák 29
audiokészülék 28
hangsugárzók 21
TV 23
USB-eszköz 28
videokészülék 24
A
A.F.D. mód 45
A/V Sync. 64
AM 41
Audio Input Assign 55
Audio Settings 64
Auto Calibration Settings 68
Auto Standby 67, 71
Auto Tuning 42
Auto Volume 65
B
Bass 70
Bemenet 34
Bemenet elnevezése 44, 67
Bi-Amp 57
Blu-ray-lejátszó 26
BRAVIA Sync
előkészületek 51
C
Calibration Type 61, 68
CD-lejátszó 28
Control for HDMI 65, 71
D
DCAC (Digital Cinema
Auto Calibration) 31, 60
Dinamikaszűkítő 65, 71
Direct Tuning 42
Distance Unit 64, 70
Dolby Digital EX 18
Dual Mono 65, 71
Dupla erősítős csatlakozás 57
DVD-felvevő 27
DVD-lejátszó 26, 27
E
Easy Setup 30
Effektusszint 70
Egygombos lejátszás 52
Egyszerű távvezérlés 54
EQ Settings 64, 70
EQ-beállítások 49
F
Fast View 66
Film (Movie) üzemmód 46
FM 41
FM Mode 70
FM-mód 42
84HU
Ö
Hangzáskép 45
Házimozi-vezérlés 54
HD-D.C.S. 46
HDMI Audio Out 66, 71
HDMI Settings 65, 71
Összehangolt hangvezérlés 53
I
INPUT MODE 55
Input Settings 66
iPod/iPhone
Kompatibilis típusok 36
Töltés 38
K
Kábeltelevízió-vevőegység 26, 27
Keresztezési frekvencia 63, 70
Kijelzőpanel 11
Kikapcsolásidőzítő 15
L
Language 67
Level Settings 68
M
Magashang 49
Manual Setup 62
Menü 58, 68
Mélyhang 49
Műholdvevő 26, 27
N
Némítás 35
További információk
H
P
Pass Through 65, 71
PlayStation 3 26
PROTECTOR 81
Pure Direct 49
S
SB Assign 61, 69
Settings menü 58
Speaker Pattern 61, 69
Speaker Settings 60, 69
Super Audio CD-lejátszó 28
Surround Settings 70
System Settings 67, 71
T
Tárolt állomások 43
Távirányító 14
Test Tone 63, 68
Törlés
hangzáskép 50
memória 57
távirányító 73
Treble 70
Tuner Settings 70
TV 23
U
USB FAIL 82
USB-eszköz 38
O
OSD (Képernyőkijelzés) 33
85HU
Ü
Üzenet
Automatikus kalibrálás 61
Hiba 81
iPod/iPhone 38
USB 41
V
Vevőegység 41
Videojáték 27
Videomagnó 27
Visszaállítás 73
Z
Zene (Music) üzemmód 46
86HU
4-448-428-12(1) (HU)
©2013 Sony Corporation
Download PDF

advertising