Sony | STR-DH720 | Sony STR-DH720 STR-DH720 Házimozi AV vevőkészülék Használati útmutató

filename[D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU01COV_STR-DH720-CEL.fm]
masterpage:Right
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 1 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
4-262-412-11(3) (HU)
Többcsatornás
AV-rádióerősítő
Kezelési útmutató
STR-DH720
©2011 Sony Corporation
model name1[STR-DH720]
[4-262-412-11(3) (HU)]
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU02REG_STR-DH720-CEL.fm4-262-412-11(3)
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 2 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
FIGYELMEZTETÉS
A tűzveszély és az áramütés elkerülése
érdekében ne tegye ki a készüléket
csapadék, nedvesség hatásának.
A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja el
a készülék szellőzőnyílásait újságpapírral, terítővel,
függönnyel stb.
Soha ne állítson égő gyertyát a készülékre.
Egyesült államokbeli vásárlóknak
Tulajdonos feljegyzései
A modell- és sorozatszámok a készülék hátoldalán
találhatók. Írja fel ezeket a számokat az alábbi
helyekre. Hivatkozzon ezekre a Sony kereskedőjénél,
ha a termékkel kapcsolatos panasza van.
Modellszám _______________________________
Sorozatszám _______________________________
A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében óvja
a készüléket a cseppenő és fröccsenő víztől, és soha
ne tegyen folyadékkal teli edényt, például virágvázát
a készülékre.
Ennek a jelzésnek célja a felhasználó
figyelmeztetése szigeteletlen
„veszélyes feszültségre” a termék
borításán belül, amely eléggé nagy
lehet ahhoz, hogy áramütést
okozzon.
A készüléket nem szabad több oldalról zárt térben
elhelyezni és működtetni (pl. könyvszekrényben
vagy beépített fülkében).
Ennek a jelzésnek célja a felhasználó
figyelmeztetése fontos működtetési
és karbantartási (szervizelési)
utasításokra a készülékhez kapott
leírásban.
A készüléket könnyen hozzáférhető konnektorhoz
csatlakoztassa. Amennyiben bármilyen
rendellenességet észlel a készülék működésében,
azonnal húzza ki a konnektorból.
Az elemeket vagy az elemekkel ellátott eszközt ne
helyezze el olyan helyen, ahol sugárzó hőnek,
például napfénynek vagy tűznek van kitéve.
A készülék mindaddig áram alatt van, amíg
a tápkábel csatlakozóját nem húzza ki
a konnektorból még akkor is, ha maga
a készülék kikapcsolt állapotban van.
A fül- és fejhallgatók erős hangnyomása
halláskárosodást okozhat.
Ennek a jelzésnek célja
a felhasználó figyelmeztetése
a forró felületre, amely a normál
működés közben felmelegedhet,
és megérintés esetén égési
sérülést okozhat.
Fontos biztonsági előírások
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Olvassa el a kezelési útmutatót.
Őrizze meg a kezelési útmutatót.
Vegye figyelembe a figyelmeztetéseket.
Kövesse az utasításokat.
A készüléket ne használja víz közelében.
Csak száraz törlőkendővel tisztítsa.
Ne takarja el semelyik szellőzőnyílást. A gyártói
utasítások szerint telepítse a készüléket.
8) Ne használja fűtőtestek, hősugárzók, sütő
közelében, illetve olyan készülék (például
erősítő) mellett, amely hőt termel.
9) Ne iktassa ki a polarizált vagy földelt hálózati
dugasszal szerelt csatlakozó védelmi szerepét.
A polarizált dugasszal szerelt csatlakozó egyik
csatlakozókése szélesebb, mint a másik. A földelt
dugasszal szerelt csatlakozónak két érintkezőkése
van, valamint egy földelésre szolgáló érintkezője.
A szélesebb harmadik csatlakozókés az ön
biztonságát szolgálja. Ha a dugasz nem
illeszkedik a fali csatlakozóba, akkor vegye fel
a kapcsolatot egy villanyszerelő szakemberrel
az elavult fali csatlakozó cseréje érdekében.
10) Ne engedje, hogy a tápvezetéken járjanak vagy
becsípődjön – legfőképpen a csatlakozóknál,
csatlakozóaljzatoknál és olyan pontokon, ahol
ezek a készülékből kilépnek.
11) Csak a gyártó által javasolt tartozékokat és
kiegészítőket használja.
2HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU02REG_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 3 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
12) Csak a gyártó által javasolt vagy árusított guruló
állványt, állványt, háromlábú állványt, konzolt,
asztalt használja a készülékhez. A felborulásból
eredő sérülések elkerülése érdekében óvatosan
mozgassa a guruló állvánnyal egybeépített
készüléket.
13) Villámlással kísért viharok, illetve hosszú
használati szünet idejére húzza ki a készüléket.
14) Minden javítást bízzon szakemberre. A javítás
akkor szükséges, ha a készülék bármilyen módon
megsérült, például ha megsérült a tápkábel vagy
a dugasz, folyadék került vagy tárgyak hullottak
a készülék belsejébe, ha a készülék esőnek,
párának volt kitéve, nem működik megfelelően
vagy leesett.
A következő FCC nyilatkozat
csak az Egyesült Államokban
való értékesítésre szánt
modellváltozatra érvényes.
Más verziók nem feltétlenül
felelnek meg az FCC műszaki
előírásainak.
MEGJEGYZÉS:
Ezt a berendezést a digitális berendezésekre
vonatkozó „Class B” szabvány szerint tesztelték és
megfelelőnek minősítették az FCC szabályok
15. fejezete szerint. Ezek a korlátozások elfogadható
védelmet jelentenek lakóhelyi használat esetén is.
Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát termel,
használ és sugározhat ki, amely a használati
útmutatónak nem megfelelő telepítés esetén
interferenciát okozhat a rádiókommunikációban.
Mindazonáltal nem garantálható, hogy bizonyos
körülmények között nem keletkezik interferencia.
Ha ez a berendezés zavarja a rádió- vagy
televízióvételt (ezt a készülék be- és kikapcsolásával
ellenőrizheti), azt javasoljuk, hogy a felhasználó
az interferenciát a következő módszerek egyikével
vagy ezek együttes használatával kísérelje meg
megszüntetni:
– a vevőantenna irányának vagy elhelyezésének
változtatása;
– a berendezés és a vevőkészülék közti távolság
megnövelése;
– a berendezésnek és a vevőkészüléknek különböző
konnektorokhoz való csatlakoztatása;
– segítségkérés a kereskedőtől vagy képzett rádióvagy tv-szerelő szakembertől.
FIGYELEM!
Felhívjuk a figyelmét, hogy a készüléknek az ebben
az útmutatóban leírtaktól eltérő módosítása vagy
átalakítása után a készüléket nem szabad tovább
üzemeltetni.
Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében
a hangsugárzó-vezetékeket a készülékhez és
a hangsugárzókhoz a következő utasítások
betartásával csatlakoztassa:
1) Húzza ki a tápkábel csatlakozóját
a konnektorból.
2) A hangsugárzó-vezeték szigetelését 10 – 15 mm
hosszan csupaszítsa le.
3) Csatlakoztassa úgy a hangsugárzó-vezetéket
a készülékhez, hogy nem érinti meg a vezeték
csupasz végét kézzel. Továbbá húzza ki a tápkábel
csatlakozóját a konnektorból, mielőtt a
hangsugárzó-vezetéket kihúzza a készülékből
vagy a hangsugárzóból.
Az európai vásárlók számára
Feleslegessé vált elektromos
és elektronikus készülékek
kiselejtezése (az Európai Unió
tagállamaiban és olyan
európai országokban,
amelyekben szelektív
hulladékgyűjtési rendszer
működik)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán
azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos
és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének
helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, amelyet a hulladékok
nem megfelelő kezelése okozhat. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében is. A termék újrahasznosításával
kapcsolatos további információkért forduljon a helyi
illetékes szervekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol
a terméket megvásárolta.
folytatás
3HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU02REG_STR-DH720-CEL.fm4-262-412-11(3)
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 4 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
A kimerült elemek
kiselejtezése (az Európai Unió
tagállamaiban és olyan európai
országokban, amelyekben
szelektív hulladékgyűjtési
rendszer működik)
Ez a jelölés az elemen vagy annak csomagolásán arra
figyelmeztet, hogy az elemet ne kezelje háztartási
hulladékként.
Egyes elemeken ez a jelzés vegyjellel együtt van
feltüntetve. A higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjele
akkor van feltüntetve, ha az elem több mint 0,0005%
higanyt vagy több mint 0,004% ólmot tartalmaz.
A feleslegessé vált elemek helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi egészség
károsodását, amelyet a hulladékok nem megfelelő
kezelése okozhat. Az anyagok újrahasznosítása segít
a természeti erőforrások megőrzésében is.
Olyan termékek esetén, ahol biztonsági,
hatékonysági és adatkezelési okok miatt állandó
kapcsolat szükséges a beépített elemekkel, az elemek
eltávolításához szakember szükséges.
Az elemek szakszerű kezelése érdekében hasznos
élettartamuk végén adja le ezeket a megfelelő
hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen.
Egyéb elemek esetén olvassa el az elemek
biztonságos kicserélésére vonatkozó részt.
Az elemeket adja le a megfelelő gyűjtőhelyen
újrahasznosítás céljából.
A termék vagy az elemek újrahasznosításával
kapcsolatos további információkért forduljon a helyi
illetékesek szervekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol
a terméket megvásárolta.
Megjegyzés a vásárlók számára:
A következő információk csak az EU
irányelveket alkalmazó országokban
eladott készülékekre érvényesek.
Ezt a terméket a Sony Corporation Ezt a terméket a
Sony Corporation (1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan) gyártotta. A termékbiztonsággal és
az elektromágneses kompatibilitással kapcsolatban
a Sony Deutschland GmbH (Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany) a felhatalmazott
képviselő. Bármilyen szervizeléssel vagy garanciával
kapcsolatos ügyben a különálló szervizelési vagy
jótállási dokumentumokban megadott címekhez
forduljon.
Néhány szó az útmutatóról
• A jelen használati útmutató a következő készülék
leírását tartalmazza: STR-DH720. A modellszám
a rádióerősítő előlapjának jobb alsó részén
található. Ebben az útmutatóban az egyesült
államokbeli típust ábrázoltuk, ez eltérhet az ön
modelljétől. A működésbeli különbségeket
a szövegben egyértelműen jelezzük, például:
„Csak az európai modellnél”.
• Az útmutatóban szereplő utasítások a mellékelt
távirányító kezelőszerveire vonatkoznak. Ezek
az utasítások a készülék azonos vagy hasonló
elnevezésű kezelőszerveire is érvényesek.
Szerzői jogok
Ez a készülék a Dolby* Digital és Pro Logic
Surround, illetve a DTS** Digital Surround System
rendszerrel rendelkezik.
* A készülék gyártása a Dolby Laboratories licence
alapján történt. A „Dolby”, a „Pro Logic”
és a dupla „D” szimbólum a Dolby Laboratories
védjegye.
** A készülék gyártása az 5,451,942; 5,956,674;
5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535;
7,212,872; 7,333,929; 7,392,195 és 7,272,567
számú egyesült államokbeli és nemzetközi,
megítélt és függőben lévő szabadalmak licence
alapján történt. A DTS és ennek szimbóluma,
a DTS-HD, a DTS-HD Master Audio, valamint
a DTS emblémák a DTS, Inc. védjegyei vagy
bejegyzett védjegyei. A termék szoftvert
tartalmaz. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva.
A készülék a High-Definition Multimedia Interface
(HDMITM) technológiát alkalmazza.
A HDMI, a HDMI embléma és a High-Definition
Multimedia Interface kifejezés a HDMI Licensing
LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és más országokban.
Az „x.v.Color (x.v.Colour)” és az „x.v.Color
(x.v.Colour)” embléma a Sony Corporation
védjegye.
A „BRAVIA” a Sony Corporation védjegye.
A „PLAYSTATION” a Sony Computer
Entertainment Inc. bejegyzett védjegye.
4HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU02REG_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 5 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
A rádióerősítő által használt betűtípust (Shin Go R)
a MORISAWA & COMPANY LTD biztosítja.
A betűtípus és ennek neve a MORISAWA &
COMPANY LTD. tulajdona, illetve védjegye.
Az iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano és iPod
touch az Apple Inc. védjegyei az Egyesült
Államokban és más országokban.
Minden más védjegy és bejegyzett védjegy
az illetékes személyek tulajdona. Ebben a leírásban
nem tüntettük fel a ™ és ® jeleket.
A „Made for iPod” és „Made for iPhone” azt jelenti,
hogy egy elektronikus kiegészítőt kifejezetten
az iPod vagy iPhone készülékekhez való
csatlakoztatásra tervezték, és a fejlesztő
tanúsította, hogy megfelel az Apple
teljesítménykövetelményeinek.
Az Apple nem felelős ezen eszköz működéséért vagy
a biztonsági és törvényi előírásoknak való
megfeleléséért. Ne feledje, hogy ezen kiegészítő
és az iPod vagy iPhone együttes használata
befolyásolhatja a vezeték nélküli teljesítményt.
Az MPEG Layer-3 audiokódolási technológiát és
szabadalmait a Fraunhofer IIS és Thomson licence
alapján használjuk.
A „WALKMAN” a Sony Corporation bejegyzett
védjegye.
A „MICROVAULT” a Sony Corporation védjegye.
A Windows Media a Microsoft Corporation
bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.
5HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU01COV_STR-DH720-CELTOC.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 6 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
Tartalomjegyzék
Néhány szó az útmutatóról............................... 4
Mellékelt tartozékok.......................................... 7
A részegységek leírása és elhelyezkedése........ 9
Kezdeti lépések ................................................ 17
Csatlakoztatás
1. A hangsugárzók elhelyezése....................... 18
2. A hangsugárzók csatlakoztatása ................ 20
3. A tv-készülék csatlakoztatása..................... 22
4a. A videokészülék csatlakoztatása.............. 23
4b. Audiokészülékek csatlakoztatása............. 31
5. Az antennák csatlakoztatása ...................... 32
6. A tápkábel csatlakoztatása.......................... 32
A rádióerősítő előkészítése
A rádióerősítő alaphelyzetbe állítása ............ 33
A hangsugárzók beállítása.............................. 33
Az AUTO CALIBRATION használata ......... 34
Útmutató a menü külső képernyőn való
használatához ............................................. 39
Alapműveletek
Bemeneti forrás lejátszása .............................. 41
Lejátszás iPhone-ról/iPodról.......................... 43
Lejátszás USB-eszközről ................................. 46
Felvétel a rádióerősítővel ................................ 48
A „BRAVIA” Sync funkció
Mire használható a „BRAVIA”
Sync funkció? ..............................................56
Előkészületek a „BRAVIA Sync” funkció
használatára.................................................57
Külső készülékek jelének lejátszása
egygombos művelettel
(Egygombos lejátszás)................................58
A tv-műsor hangjának lejátszása
a rádióerősítőhöz csatlakoztatott
hangsugárzókkal
(Összehangolt hangvezérlés) ....................58
A rádióerősítő kikapcsolása a tv-készülékkel
(Összehangolt kikapcsolás).......................59
Filmnézés a megfelelő hangzással (Színház
mód/Színház mód szinkronizálása).........59
Optimális hangzáskép használata egy
kijelölt jelenethez (Jelenetválasztás).........60
Haladó műveletek
Váltás a digitális és analóg hang között
(INPUT MODE) ........................................60
A hang továbbítása más bemenetről
(Input Assign).............................................61
Beállítások módosítása
FM/AM rádióadók hallgatása........................ 49
FM/AM rádióállomások tárolása
(Preset Tuning)........................................... 50
RDS-adások vétele........................................... 51
(csak európai modell)................................ 51
A Settings menü használata............................63
Speaker Settings menü ....................................64
Surround Settings menü .................................67
EQ Settings menü ............................................67
Audio Settings menü .......................................68
HDMI Settings menü ......................................68
System Settings menü......................................69
Használat tv csatlakoztatása nélkül ...............70
Térhangzás
A távirányító használata
A hangzáskép kiválasztása.............................. 52
A hangzásképek visszaállítása az eredeti
állapotba...................................................... 56
A bemenetválasztó gomb
újraprogramozása.......................................74
A bemenetválasztó gombok visszaállítása ....75
A rádió használata
6HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU01COV_STR-DH720-CELTOC.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 7 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
További információk
Óvintézkedések ............................................... 76
Hibaelhárítás.................................................... 77
Műszaki adatok ............................................... 84
Tárgymutató..................................................... 86
Mellékelt tartozékok
•
•
•
•
Kezelési útmutató (ez a füzet)
Útmutató a gyors beállításhoz
GUI menülista
FM huzalantenna (1 db)
• AM keretantenna (1 db)
• Távirányító (1 db)
– RM-AAU106 (csak egyesült államokbeli
és kanadai modellek)
– RM-AAU107 (egyéb modellek)
• R6 (AA méretű) elemek (2 db)
• Mérőmikrofon (ECM-AC2) (1 db)
7HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU01COV_STR-DH720-CELTOC.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 8 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
Elemek behelyezése a távirányítóba
Helyezzen be két R6 (AA méretű) elemet
(tartozék) úgy, hogy a 3 és # végeik feleljenek
meg a távirányító elemtartó rekeszének
belsejében látható ábrának.
Megjegyzések
• Ne hagyja a távirányítót szélsőségesen forró vagy
nedves helyen.
• Ne használjon új és régi elemet együtt.
• Ne használjon mangánelemeket más típusú
elemekkel együtt.
• Ne tegye ki a távirányító érzékelőjét közvetlen
napfénynek vagy világítóberendezéseknek.
Ez meghibásodáshoz vezethet.
• Ha hosszabb ideig nem használja a távirányítót,
vegye ki az elemeket az elemek szivárgása és
korróziója miatti esetleges károsodás megelőzése
érdekében.
• A távvezérlő elemeinek cseréjekor visszaállhat
a távvezérlő gombjainak alapértelmezett beállítása.
Ebben az esetben programozza újra a távirányító
gombjait (74. oldal).
• Ha a rádióerősítő nem reagál a távirányítóra,
cserélje ki az összes elemet újakra.
8HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU03DES_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 9 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
A részegységek leírása és elhelyezkedése
Előlap
1
qk qj
2
3
qh
4
qg
A ?/1 (be/készenlét) (33., 50., 56., 76. oldal)
B TONE, TONE MODE (67. oldal)
C INPUT SELECTOR (42., 48., 60., 61. oldal)
D Kijelzőpanel (10. oldal)
E Távirányító-érzékelő
A távirányító jeleinek érzékelése.
F DISPLAY (51., 74. oldal)
G DIMMER
A kijelzőpanel fényerejének módosítása
3 szinten.
5
qf
67
qd
8
9
qs qa q;
N 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE/HD-D.C.S.,
MUSIC (52. oldal)
O TUNING MODE, TUNING +/–, MEMORY/
ENTER
Nyomja meg a tuner (FM/AM) működtetéséhez.
P INPUT MODE (60. oldal)
Q PHONES aljzat (23., 77. oldal)
R SPEAKERS
A hangsugárzórendszer be- vagy kikapcsolása
(21. oldal).
H MASTER VOLUME (41., 42., 66. oldal)
I MUTING (42. oldal)
J VIDEO 2 IN aljzatok (29. oldal)
K iPhone/iPod csatlakozók (28. oldal)
Az
(USB) port és a videoaljzat
csatlakoztatása az iPhone/iPod kimeneti audio/
video aljzataihoz.
L
(USB) port (31. oldal)
M AUTO CAL MIC aljzat (35. oldal)
9HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU03DES_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 10 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
A kijelzőpanelen megjelenő információk
1
LH
RH
L
C
R
SL
S
SR
2
3
4
SW
LFE
COAX
HDMI
OPT
5
6
7
DTS -ES
96/24 NEO:6
DTS-HD MSTR HI RES LBR LPCM
8
9
PL II x z TrueHD
SLEEP
D + EX
ST
D.RANGE
RDS
SBL SB SBR
qd
A Hangcsatornák jelzői
Az éppen lejátszott hangcsatorna betűjelzése
(L, C, R stb.) világít. A betűk körüli világító
négyzetek azt jelölik, hogyan keveri le
a rádióerősítő a műsorforrás hangját
(a hangsugárzó beállításától függően).
LH
RH
L
R
C
SL
SR
S
Bal első magas
Jobb első magas
Bal első
Jobb első
Középső (mono)
Bal térhatású
Jobb térhatású
Térhatású (mono, vagy a Pro
Logic jelfeldolgozásból nyert
térhatású)
Bal hátsó térhatású
Jobb hátsó térhatású
Hátsó térhatású (a 6.1
csatornadekódolásból nyert
térhatású)
SBL
SBR
SB
Példa:
Hangsugárzó-elrendezés: 3/0.1
Felvételi formátum: 3/2.1
Hangzáskép: A.F.D. AUTO
SW
L
SL
C
LFE
R
SR
B SW
Akkor világít, amikor a SUBWOOFER aljzatból
audiojel megy ki.
C LFE
Akkor világít, ha a lejátszott lemez mélyhanginformációkat is tartalmaz, és a készülék éppen
a mélyhangcsatorna jelét dekódolja.
qs
qa
0
D Bemenetjelző
Az aktuális bemeneti jel típusát jelzi.
HDMI
– Az INPUT MODE beállítása „AUTO”, és
amikor a rádióerősítő felismeri a HDMI IN
aljzaton keresztül csatlakoztatott készüléket
(23. oldal).
– A tv-bemenet ARC (Audio Return Channel,
Visszatérő audiocsatorna) jeleket észlelt.
COAX
Az INPUT MODE beállítása „AUTO” vagy
„COAX”, és amikor a bejövő jel a COAXIAL
aljzaton keresztül érkező digitális jel (60. oldal).
OPT
Az INPUT MODE beállítása „AUTO” vagy
„OPT”, és amikor a bejövő jel az OPTICAL
aljzaton keresztül érkező digitális jel (60. oldal).
E DTS(-ES) jelző
A vonatkozó jelző akkor gyullad ki, amikor
a rádióerősítő a megfelelő DTS formátumú
jeleket dekódolja.
DTS
DTS-ES
DTS 96/24
DTS
DTS-ES
DTS 96 kHz/24 bit
Megjegyzés
Dolby Digital vagy DTS formátumban felvett
lemez lejátszásakor ellenőrizze, hogy
végrehajtotta-e a digitális csatlakoztatást és az
INPUT MODE gombbal nem az „ANALOG”
(60. oldal) funkciót választotta-e ki, vagy nincs-e
az „A. DIRECT” kiválasztva.
F NEO:6
Akkor gyullad ki, amikor a DTS Neo:6 Cinema/
Music dekódoló aktiválva van (53. oldal).
10HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU03DES_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 11 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
G Dolby Pro Logic jelző
A megfelelő jelzés akkor világít, amikor
a rádióerősítő Dolby Pro Logic jelfeldolgozást
végez. Ez a mátrix térhangzást nyújtó dekódoló
technológia képes kiemelni a bemeneti jeleket.
PL
PL II
PL IIx
PL IIz
Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic IIx
Dolby Pro Logic IIz
M DTS-HD jelző
A vonatkozó jelző akkor gyullad ki, amikor
a rádióerősítő a megfelelő DTS-HD formátumú
jeleket dekódolja.
DTS-HD MSTR
DTS-HD HI RES
DTS-HD LBR
DTS-HD Master Audio
DTS-HD High Resolution
Audio
DTS-HD Low Bit
Rate Audio
Megjegyzés
A hangsugárzók elrendezésének beállításától
függően előfordulhat, hogy ezek a jelzők nem
világítanak.
H Dolby Digital Surround jelző
A vonatkozó jelző akkor gyullad ki, amikor
a rádióerősítő a megfelelő Dolby Digital
formátumú jeleket dekódolja.
D
D EX
D+
TrueHD
Dolby Digital
Dolby Digital Surround EX
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
Megjegyzés
Dolby Digital formátumban felvett lemez
lejátszásakor ellenőrizze, hogy végrehajtotta-e
a digitális csatlakoztatást és az INPUT MODE
gombbal nem az „ANALOG” funkciót
(60. oldal) választotta-e ki, vagy nincs-e az
„A. DIRECT” kiválasztva.
I SLEEP
Akkor gyullad ki, amikor az elalvási időzítő
aktiválva van.
J D.RANGE
Akkor világít, amikor a dinamikaszűkítő funkció
aktív (66. oldal).
K Hangolási jelzők
Akkor gyullad ki, amikor a rádióerősítő egy
rádióállomásra hangol.
ST
Sztereó rádióállomás
RDS (csak európai modell)
RDS szolgáltatásokat nyújtó állomásra
van hangolva.
Tárolt állomás száma (A szám a kiválasztott
tárolt állomás számának megfelelően változik).
L LPCM
Akkor gyullad ki, amikor a rádióerősítő lineáris
PCM jeleket dekódol.
11HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU03DES_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 12 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
Hátoldal
1
1, 2
3 2
1
A Audiojelek része
DIGITAL INPUT/OUTPUT aljzatok (22., 26., 27.,
28., 29. oldal)
4
B Videojelek része*
A képminőség a csatlakozóaljzattól függ.
DIGITAL INPUT/OUTPUT aljzatok
(22., 26., 27., 28., 29. oldal)
HDMI IN/OUT
HDMI IN/OUT
OPTICAL IN
COAXIAL IN
ANALOG INPUT/OUTPUT aljzatok (20., 22., 26.,
27., 29., 31. oldal)
AUDIO IN/OUT
Piros (R)
AUDIO OUT
Magas
minőségű
kép
Zöld
(Y)
Kék
(PB)
Fehér (L)
Fekete
COMPONENT VIDEO INPUT/
OUTPUT aljzatok (22., 26.,
27. oldal)
Y, PB, PR IN/OUT
Piros
(PR)
COMPOSITE VIDEO INPUT/
OUTPUT aljzatok (22., 27.,
29. oldal)
Sárga
VIDEO IN/OUT
C ANTENNA rész
FM ANTENNA aljzat (32. oldal)
AM ANTENNA csatlakozók (32. oldal)
12HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU03DES_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 13 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
D SPEAKERS rész (20. oldal)
* A kijelölt bemeneti képet a HDMI TV OUT vagy
MONITOR OUT aljzat tv-készülékhez
csatlakoztatása után jelenítheti meg (22. oldal).
Távirányító
A mellékelt távirányítóval a rádióerősítőt
és más készülékeket is működtethet.
A távirányító Sony audio- és videokészülékek
működtetésére alkalmas. A távirányító
beviteli gombjait újraprogramozhatja, hogy
megfeleljen a rádióerősítőhöz csatlakoztatott
készüléknek (74. oldal).
• RM-AAU106 (csak egyesült államokbeli
és kanadai modellek)
• RM-AAU107 (más modellek)
wh
1
wg
2
3
wf
wd
ws
wa
4
5
6
7
8
w;
9
0
ql
qa
qs
qd
qk
qf
qj
qh
qg
folytatás
13HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU03DES_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 14 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
A rózsaszín funkciógombok
használata
Tartsa lenyomva a SHIFT (O) gombot, majd
nyomja meg a rózsaszín, használni kívánt
funkciógombot.
Példa: Tartsa lenyomva a SHIFT (O) gombot,
majd nyomja meg az ENT/MEM (C)
gombot.
2.
Nyomja
meg:
I GUI MODE
Megjeleníti a Grafikus felhasználói felület
menüt a tv-képernyőn.
J
, V/v/B/b
A V/v/B /b gombok megnyomásával válassza ki
a kívánt beállítást, majd a kiválasztás beviteléhez/
megerősítéséhez nyomja meg a
gombot.
K TOOLS/OPTIONS
Elemek megjelenítése és kiválasztása
a beállítómenükből.
L MENU/HOME
Nyomja meg az AMP (Y), majd a MENU/
HOME gombot a rádióerősítő működtetéséhez.
ENT/MEM
M TUNING +/–
Állomás keresése.
PRESET +/–
Tárolt állomás kiválasztása.
1.
Tartsa
lenyomva:
SHIFT
D.TUNING
Belépés a közvetlen hangolás módba.
N SOUND FIELD +**/–
Hangzáskép kiválasztása.
O SHIFT
Módosítja a távirányító gombfunkcióit, és
aktiválja a rózsaszín funkciógombokat (14. oldal).
A rádióerősítő vezérlése
B ?/1* (be/készenlét)
A rádióerősítő bekapcsolása vagy készenléti
állapotba helyezése.
Energiatakarékos készenléti állapot
Ha a „Ctrl for HDMI” beállítása „OFF”
(68. oldal).
C Bemenetválasztó gombok**
A használni kívánt készülék kiválasztása.
Ha bármelyik választógombot megnyomja,
a rádióerősítő bekapcsol. Ezek a gombok
Sony készülékeket vezérelnek.
Számgombok**
Tartsa lenyomva a SHIFT (O) gombot, majd
a számgombokkal tároljon állomást vagy lépjen
az egyik tárolt állomásra.
ENT/MEM
Tartsa lenyomva a SHIFT (O) gombot, majd
nyomja meg az ENT/MEM gombot egy állomás
hangolási művelet során történő tárolásához.
E INPUT MODE
Bemeneti mód kiválasztása, ha az adott készülék
egyszerre csatlakozik digitális és analóg
aljzatokhoz.
F DISPLAY
Információk megjelenítése a kijelzőpanelen.
Q MASTER VOL +/– vagy
+/–
Minden hangsugárzó hangerejének egyidejű
módosítása.
R MUTING vagy
A hang ideiglenes kikapcsolása.
Nyomja meg újra a MUTING vagy
a hang visszaállításához.
gombot
S RETURN/EXIT O
Visszatérés az előző menühöz.
W SLEEP
A rádióerősítő meghatározott időben történő
automatikus kikapcsolásának beállítása.
E gomb minden megnyomásakor a kijelzőpanel
szabályos ciklusban a következőképpen módosul:
0-30-00 t 1-00-00 t 1-30-00 t 2-00-00 t OFF
A kikapcsolásidőzítő használata esetén a „SLEEP”
jelzőfény világítani kezd a kijelzőpanelen.
Hasznos tanács
A rádióerősítő kikapcsolásáig hátralévő idő
megjelenítéséhez nyomja meg a SLEEP gombot.
A hátralévő idő megjelenik a kijelzőpanelen.
A SLEEP ismételt megnyomásával törli
a kikapcsolás időzítését.
X AUTO VOL
A hangerő automatikus módosítása a bemeneti
jeltől vagy a csatlakoztatott készüléktől függően
(ADVANCED AUTO VOLUME funkció).
Ez a funkció akkor hasznos, ha például egy
reklám hangja erősebb a tv-műsorok hangjánál.
14HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU03DES_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 15 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
Megjegyzések
• Győződjön meg arról, hogy lehalkította
a hangerőt, mielőtt kikapcsolja ezt a funkciót.
• Mivel ez a funkció csak Dolby Digital,
DTS vagy lineáris PCM bemeneti jelek esetén
érhető el, más formátumokra váltáskor
a hang hirtelen felerősödhet.
• Ez a funkció nem működik a következő
esetekben:
– 48 kHz-nél magasabb mintavételezési
frekvenciájú lineáris PCM jelek fogadása;
– Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS
96/24, DTS-HD Master Audio vagy DTSHD High Resolution Audio jelek fogadása.
F DISPLAY
Az aktuális tv-programhoz kapcsolódó
információk megjelenítése.
AUTO CAL
Tartsa lenyomva a SHIFT (O) gombot, majd
az AUTO CAL megnyomásával aktiválja
az Automatikus kalibrálás funkciót.
H Színes gombok
A kezelési útmutató megjelenítése a tv-képernyőn,
amikor a színes gombok használhatók.
A kiválasztott funkció végrehajtásához
kövesse a képernyőn megjelenő útmutatót.
Megjegyzés
Ez a gomb nem érhető el, amikor a rádióerősítő
„GUI MODE”-ban van.
Y AMP
Aktiválja a rádióerősítő működését.
Sony tv-készülék vezérlése
Tartsa lenyomva a TV (P) gombot, majd
nyomja meg a sárga gombot a kívánt funkció
kiválasztásához.
Példa: Tartsa lenyomva a TV (P) gombot,
majd nyomja meg a TV CH + vagy PROG +
(N) gombot.
(előző csatorna)
Visszatérés a legutóbb (5 mp-nél hosszabb
időre) nézett csatornára.
/ (Szöveg)
Szöveges információk megjelenítése.
,
(Információ/szövegfelfedés)
Információk, mint az aktuális csatornaszám
és a képernyőmód megjelenítése.
Rejtett információk (pl. kvíz megoldása)
felfedése teletext módban.
K TOOLS/OPTIONS
Megjeleníti a tv-funkciókat.
L MENU/HOME
Megjeleníti a tv-menüket.
N TV CH +**/– vagy PROG +**/–
A tárolt tv-csatornák keresése.
c**/C
Az előző vagy következő oldal kiválasztása
teletext módban.
Q TV VOL +/– vagy
+/–
A tv-hangerő módosítása.
R MUTING vagy
A tv némítási funkciójának aktiválása.
2.
Nyomja meg:
S RETURN/EXIT O
Visszatérés az előző tv-menühöz.
TV CH +/PROG +
T GUIDE vagy
A képernyőn megjelenő műsorfüzet
megjelenítése.
1.
Tartsa
lenyomva:
TV
V AUDIO** vagy
**
A duál hangmód módosítása.
Z INPUT vagy
(Bemenetválasztás)
A bemeneti jel (tv vagy videó) kiválasztása.
(Teletext oldaltartás)
Az aktuális oldal tartása teletext módban.
A TV ?/1 (be/készenlét)
A tv-készülék be- vagy kikapcsolása.
C Számgombok**
Tv-csatorna kiválasztása.
ENT/MEM
Kiválasztások érvényesítése.
CLEAR
A számgombokkal együtt használva a digitális
CATV egység csatornaszámainak kiválasztására
szolgál. Pl. a 2.1 a 2, a CLEAR, majd az
1 megnyomásával választható ki.
* Az AV ?/1 (A) és ?/1 (B) egyidejű
megnyomása esetén a rádióerősítő és
a csatlakoztatott készülék kikapcsol
(SYSTEM STANDBY). Az AV ?/1 (A)
funkciója minden alkalommal automatikusan
megváltozik a bemenetválasztó gombok (C)
megnyomásakor.
** Az 5/VIDEO 2, AUDIO/
, N és TV CH +/
SOUND FIELD+/PROG+/c gombok
tapintópontokkal rendelkeznek. A tapintópont
viszonyítási pontként használható a rádióerősítő
használata közben.
folytatás
15HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU03DES_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 16 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
Más Sony készülékek vezérlése
Mindenképpen nyomja le a SHIFT (O) gombot a rózsaszín funkciógombok aktiválásához
(14. oldal).
Név
Blu-ray lemez, Műholdvevő,
DVD-lejátszó kábeltelevízióvevőegység
A AV ?/1*
Áramellátás
Áramellátás
Áramellátás
Áramellátás
–
C Számgombok**
Műsorszám
Csatorna
Csatorna
Műsorszám
–
Videomagnó
CD-lejátszó
USB-eszköz,
iPhone/iPod
ENT/MEM
Bevitel
Bevitel
Bevitel
Bevitel
Bevitel
CLEAR
Törlés
Törlés
–
Műsorszám
>10
–
D iPhone CTRL
–
–
–
–
Kompatibilis iPod/
iPhone modellek
F DISPLAY
Kijelzés
Kijelzés
Kijelzés
Kijelzés
Kijelzés
G POP UP/MENU
Menü
–
–
–
–
H Színes gombok
Menü,
útmutató
Menü, útmutató
–
–
–
J
Bevitel
Bevitel
Bevitel
–
Bevitel
Kiválasztás
Kiválasztás
Kiválasztás
–
Kiválasztás
K TOOLS/OPTIONS
Beállítómenü
Beállítómenü
–
–
Beállítómenü
L MENU/HOME
Menü
Menü
Menü
–
Menü
M m/M
Keresés előre,
visszafelé
–
Gyors keresés Gyors keresés Gyors keresés előre,
előre,
előre,
visszafelé
visszafelé
visszafelé
V/v/B/b
N**
Lejátszás
–
Lejátszás
Lejátszás
Lejátszás
./>
Műsorszám
átugrása
–
Keresés a
tartalomban
Műsorszám
átugrása
Műsorszám
átugrása
X
Szünet
–
Szünet
Szünet
Szünet
x
Leállítás
–
Leállítás
Leállítás
Leállítás
FOLDER +/–
–
–
–
–
Mappa kiválasztása
S RETURN/
EXIT O
Visszalépés
Visszalépés,
kilépés
–
–
Visszalépés
T GUIDE vagy
Műsor
ütemezése
Útmutató menü
–
–
–
U TOP MENU
Képernyőn
megjelenő
útmutató
–
–
–
–
V AUDIO** vagy
**
Audio
–
–
–
–
Z INPUT
Bemenet
kiválasztása
–
Bemenet
kiválasztása
–
–
* Az AV ?/1 (A) és ?/1 (B) egyidejű
megnyomása esetén a rádióerősítő és
a csatlakoztatott készülék kikapcsol
(SYSTEM STANDBY).
Az AV ?/1 (A) funkciója minden alkalommal
automatikusan megváltozik a bemenetválasztó
gombok (C) megnyomásakor.
** Az 5/VIDEO 2, AUDIO/
, N és TV CH +/
SOUND FIELD+/PROG+/c gombok
tapintópontokkal rendelkeznek. A tapintópont
viszonyítási pontként használható a rádióerősítő
használata közben.
Megjegyzések
• A fenti magyarázatok csupán példák.
• A csatlakoztatott készülék típusától függően az
ebben a szakaszban ismertetett néhány funkció
esetleg nem működik a mellékelt távirányítóval.
16HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU04GET_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 17 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
Kezdeti lépések
A rádióerősítőhöz csatlakoztatott audio-/videokészülék használatát az alábbi egyszerű lépéseket
követve kezdheti meg.
A hangsugárzók elhelyezése és
csatlakoztatása (18., 20. oldal)
A készülékének megfelelő csatlakozás
ellenőrzése
A tv- és videokészülék
csatlakoztatása (22., 23. oldal)
A képminőség a csatlakozóaljzattól függ. Lásd
az alábbi ábrát. Válassza ki a csatlakozást
a készülék aljzatainak megfelelően.
Videoegységeit a HDMI-kapcsolat
használatával javasoljuk csatlakoztatni,
ha rendelkeznek HDMI-aljzattal.
A hangkimeneti beállítások megadása
a csatlakoztatott készüléken
Többcsatornás digitális hang visszaadásához
ellenőrizze a csatlakoztatott készülék
hangkimeneti beállítását.
Blu-ray lejátszó esetén ellenőrizze, hogy
az „Audio (HDMI)”, „Dolby Digital (Coaxial/
Optical)” és „DTS (Coaxial/Optical)” beállításai
sorra „Auto”, „Dolby Digital” és „DTS”
(2010. szeptemberi állapot szerint).
PlayStation 3 esetén ellenőrizze, hogy a „BD/
DVD Audio Output Format (HDMI)” beállítása
„Bitstream” (a rendszerszoftver 3.5-ös
verziójával).
Részletekért nézze meg a csatlakoztatott
készülékhez kapott használati utasítást.
COMPONENT VIDEO
HDMI
Y
VIDEO
A rádióerősítő előkészítése
PB/CB
Lásd: „6. A tápkábel csatlakoztatása” (32. oldal) és
„A rádióerősítő alaphelyzetbe állítása” (33. oldal).
PR/CR
Digitális
Analóg
Magas minőségű kép
Az audiokészülék csatlakoztatása
(31. oldal)
A hangsugárzók beállítása
Válassza ki a hangsugárzó-elrendezést (33. oldal),
majd végezze el az automatikus kalibrálást
(34. oldal).
Megjegyzés
A hangsugárzó csatlakoztatását a „Test Tone”
(65. oldal) használatával ellenőrizheti. Ha a hang
nem hallatszik megfelelően, akkor ellenőrizze
a hangsugárzó csatlakoztatását, és végezze el
újra a fent leírt beállításokat.
17HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU04GET_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 18 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
Csatlakoztatás
1. A hangsugárzók elhelyezése
Ez a rádióerősítő lehetővé teszi 7.1 csatornás
rendszer (7 hangsugárzó és 1 mélysugárzó)
használatát.
A hangsugárzórendszer
elrendezésének példája
5.1 csatornás
hangsugárzórendszer
A moziszerű többcsatornás térhatású hang
optimális kihasználásához öt hangsugárzóra
(két első hangsugárzóra, egy középső
hangsugárzóra és két térhatású
hangsugárzóra) és egy mélysugárzóra
van szükség.
7.1 csatornás
hangsugárzórendszer térhatású
hátsó hangsugárzókkal
A DVD vagy Blu-ray lemezre szoftveresen
rögzített hang magas minőségű
reprodukcióját 6.1 vagy 7.1 csatornás
formátumban is megszólaltathatja további
egy térhatású hátsó hangsugárzó
(6.1 csatorna) vagy két térhatású hátsó
hangsugárzó (7.1 csatorna) csatlakoztatásával.
AElső hangsugárzó (bal)
BElső hangsugárzó (jobb)
CKözépső hangsugárzó
DTérhatású hangsugárzó (bal)
ETérhatású hangsugárzó (jobb)
FTérhatású hátsó hangsugárzó (bal)*
GTérhatású hátsó hangsugárzó (jobb)*
HElső magas hangsugárzó (bal)*
IElső magas hangsugárzó (jobb)*
JMélysugárzó
7.1 csatornás
hangsugárzórendszer első magas
hangsugárzókkal
A függőleges hangeffektusokat két további első
magas hangsugárzó PLIIz módban történő
csatlakoztatásával szólaltathatja meg
(53. oldal).
* Nem használhatja egyszerre a térhatású hátsó
hangsugárzókat és az első magas hangsugárzókat.
18HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU04GET_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 19 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
Hasznos tanácsok
Csatlakoztatás
• 7.1 csatornás hangsugárzórendszer két
hátsó hangsugárzóval történő használatakor
az A szögek mindegyikének azonosnak
kell lennie.
• 7.1 csatornás hangsugárzórendszer két első magas
hangsugárzóval történő használatakor az első
magas hangsugárzókat helyezze:
– 22° és 45° közötti szögbe;
– legalább 1 méterrel közvetlenül az első
hangsugárzók fölé.
• 6.1 csatornás hangsugárzórendszer
csatlakoztatásakor helyezze a térhatású hátsó
hangsugárzót a hallgatási pozíció mögé.
• Mivel a mélysugárzó nem irányérzékeny hangokat
sugároz, tetszőleges helyen helyezheti el.
19HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU04GET_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 20 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
2. A hangsugárzók csatlakoztatása
Középső
Térhatású hangsugárzó
Jobb
Bal
B
B
B
A
1
B
10 mm
(13/32")
4
2
Jobb
Mélysugárzó *
Bal
Térhatású hátsó/
Első magas hangsugárzó**
Jobb
3
Bal
Első hangsugárzó
2
4
3
A Mono audiokábel (külön megvásárolható)
B Hangsugárzó-kábel (külön megvásárolható)
20HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU04GET_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 21 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
Csatlakoztatás
* Ha a csatlakoztatott mélysugárzó automatikus
kikapcsolási funkcióval is rendelkezik, filmnézés
közben kapcsolja ki ezt a funkciót.
Ha bekapcsolva hagyja, az automatikus
kikapcsolási funkció a bemenőjel hangerőszintje
alapján készenléti állapotba kapcsolja
a mélysugárzót, ezért az nem fog működni,
amikor szükség lenne rá.
** Ha csak egy térhatású hátsó hangsugárzót
csatlakoztat, azt a SPEAKERS SURROUND
BACK/FRONT HIGH L csatlakozókhoz
csatlakoztassa.
Megjegyzések
• A rádióerősítő SPEAKERS gombjával be- és
kikapcsolhatja a hangsugárzórendszert (9. oldal).
• A kábelek csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy
kihúzta a tápkábel csatlakozóját.
• A tápkábel csatlakoztatása előtt ellenőrizze,
hogy a hangsugárzó-kábelek fémhuzalai nem
érintkeznek-e egymással a SPEAKERS csatlakozók
között.
• A hangsugárzó elhelyezése és csatlakoztatása után
válassza ki a hangsugárzó-elrendezést a Speaker
Settings menüben (33. oldal).
21HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU04GET_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 22 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
3. A tv-készülék csatlakoztatása
A kijelölt bemeneti képet a HDMI TV OUT vagy MONITOR OUT aljzat tv-készülékhez
csatlakoztatása után jelenítheti meg. A rádióerősítőt Grafikus felhasználói felület (GUI)
használatával is működtetheti, ha a HDMI TV OUT aljzatot tv-készülékhez csatlakoztatja.
TV
Audiojelek
Videojelek
vagy
A
B*
Audio-/videojelek
vagy
C
D
A Audiokábel (külön megvásárolható)
B Optikai digitális kábel (külön
megvásárolható)
C Komponens videokábel (külön
megvásárolható)
D Videokábel (külön megvásárolható)
E HDMI-kábel (külön megvásárolható)
ARC
E*
**
Javasolt csatlakoztatási mód
Alternatív csatlakoztatási mód
Javasoljuk, hogy egy szabványos HDMI-kábelt
vagy Sony HDMI-kábelt használjon.
22HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU04GET_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 23 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
4a. A videokészülék
csatlakoztatása
HDMI-csatlakoztatás használata
A HDMI a nagy felbontású multimédiás
csatlakozó rövidítése. Ez egy olyan
csatlakozóaljzat, mely digitális formában
továbbítja a video- és audiojeleket.
A Sony „BRAVIA” Sync-kompatibilis
készülékeket HDMI-kábelekkel csatlakoztatva
a műveletek egyszerűsíthetők. Lásd:
„A „BRAVIA” Sync funkció” (56. oldal).
Megjegyzések
• A kábelek csatlakoztatása előtt ellenőrizze,
hogy kihúzta a tápkábel csatlakozóját.
• Ha a lejátszókészülék video- és audiojeleit
a rádióerősítőn keresztül kívánja a tv-készülékre
továbbítani, feltétlenül kapcsolja be ezt
a rádióerősítőt. Ha a rádióerősítő nincs
bekapcsolva, sem a video-, sem az audiojelek
továbbítása nem lehetséges.
• A rádióerősítő HDMI TV OUT vagy MONITOR
OUT aljzatához tv-monitort vagy kivetítőt kell
csatlakoztatni. Ha felvételkészítésre is alkalmas
készüléket csatlakoztat, a felvétel nem mindig
sikerül.
• A tv-készülék és az antenna közötti kapcsolat
állapotától függően előfordulhat, hogy
a tv-képernyőn megjelenítő műsor torzított.
Ilyen esetben helyezze távolabb az antennát
a rádióerősítőtől.
• Az optikai kábel csatlakoztatásakor a csatlakozódugót
merőlegesen, ütközésig kell az aljzatba tolni.
• Az optikai kábelt nem szabad meghajlítani
vagy csomót kötni rá.
Hasznos tanácsok
• Mindegyik digitális audio aljzat kompatibilis
a 32 kHz-es, 44,1 kHz-es, 48 kHz-es és a 96 kHz-es
mintavételezési frekvenciával működő
berendezésekkel.
• A rádióerősítő rendelkezik videoátalakítási
funkcióval. Részletekért lásd: „Videojelek
átalakítása funkció” (30. oldal).
• Ha a tv-készüléke audiokimeneti aljzatát a rádióerősítő
TV IN aljzatához csatlakoztatja a tv hangjának
a rádióerősítőhöz csatlakoztatott hangsugárzókon való
megszólaltatásához, akkor a tv-készülék hangkimeneti
aljzatát állítsa „Fixed” típusúra, ha az átváltható
a „Fixed” és „Variable” között.
A HDMI jellemzői
• A HDMI aljzaton keresztül betáplált digitális
audiojelek a rádióerősítőhöz csatlakoztatott
hangsugárzókon szólalnak meg. Ez a jeltípus
a Dolby Digital, a DTS és a lineáris PCM
formátumot támogatja. Részletekért lásd:
„A rádióerősítő által támogatott digitális
audioformátumok” (55. oldal).
• HDMI-csatlakozás esetén a rádióerősítő
többcsatornás (akár 8 csatorna), 192 kHz-es
vagy alacsonyabb mintavételezési
frekvenciával rendelkező lineáris PCM jel
fogadására alkalmas.
• A rádióerősítő VIDEO vagy COMPONENT
VIDEO aljzatába betáplált analóg videojelek
HDMI kimenő jelekké alakíthatók
(30 oldal). A kép konvertálása során nem
hallható hang a HDMI TV OUT aljzatból.
• A rádióerősítő támogatja a magas
bitsűrűségű audiotechnológiákat
(DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD),
Deep Color (Deep Colour), x.v.Color
(x.v.Colour) és a 3D átvitelt.
folytatás
23HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
Csatlakoztatás
* A többcsatornás hanggal sugárzott tv-műsorok
hallgatásához a rádióerősítőhöz csatlakoztatott
hangsugárzókon keresztül használja az B vagy
E csatlakoztatást.
Halkítsa le a tv-készüléket, vagy kapcsolja be a tvkészülék némítási funkcióját.
** Ha a tv-készüléke kompatibilis az ARC (Audio
Return Channel, Visszatérő audiocsatorna)
funkcióval, a tv-készülék a rádióerősítőhöz
a HDMI TV OUT csatlakozással csatlakoztatott
hangsugárzókból hallható. Ilyen esetben válassza
a „Ctrl for HDMI” opció „ON” beállítását
a HDMI beállításai menüben (57. oldal).
Ha a HDMI-kábeltől különböző forrásból
(például optikai digitális kábel vagy audiokábel)
kíván audiojelet kiválasztani, akkor az INPUT
MODE használatával váltsa át a hangbemeneti
módot (60. oldal).
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU04GET_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 24 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
Megjegyzések a
HDMI-csatlakozásokról
• A HDMI IN aljzaton keresztül betáplált
audiojelek a SPEAKERS, a HDMI TV OUT
és a PHONES aljzaton jelennek meg.
Az audiojelek más audioaljzatokon
keresztül nem mennek ki.
• A HDMI IN aljzaton keresztül betáplált
videojelek csak a HDMI TV OUT aljzaton
keresztül továbbíthatók. A betáplált
videojelek nem továbbíthatók
a VIDEO OUT vagy a MONITOR OUT
aljzatokon keresztül.
• A GUI menü megjelenítése során a HDMI
bemenet audio- és videojelei nem mennek ki
a HDMI TV OUT aljzatból.
• Ha a hangot a tv-készülék hangsugárzójából
szeretné hallani, válassza ki az „Audio Out”
menüpont „TV+AMP” beállítását a HDMI
Settings menüben (69. oldal).
Ha a többcsatornás hangforrás nem
játszható le, válassza az „AMP” beállítást.
A hang azonban nem a tv hangsugárzóján
keresztül lesz hallható.
• A Super Audio CD-k DSD jelei nem
kerülnek a be- és kimenetre.
• A Super Audio CD-k többcsatornás/sztereó
audiojelei nem kerülnek a be- és kimenetre.
• Ha a lejátszókészülék video- és audiojeleit
a rádióerősítőn keresztül kívánja a tvkészülékre továbbítani, feltétlenül kapcsolja
be ezt a rádióerősítőt. Ha a „PASS THRU”
opció „OFF” beállítását választja, a video- és
audiojelek nem továbbítódnak a készülék
kikapcsolásakor.
• A HDMI aljzaton továbbított audiojeleket
(mintavételezési frekvencia, bithosszúság
stb.) a csatlakoztatott készülék korlátozhatja.
Ha a kép rossz, vagy a hang nem hallható egy
HDMI-kábellel csatlakoztatott készülékből,
ellenőrizze a csatlakoztatott készülék
beállítását.
• Ha a külső készülékből érkező műsor
mintavételezési frekvenciája,
hangcsatornáinak száma vagy
a hangkimeneti jeleinek audioformátuma
megváltozik, a hang megszakadhat.
• Ha a csatlakoztatott készülék nem képes
kezelni a másolásvédelmi technológiát
•
•
•
•
•
•
•
(HDCP), a HDMI TV OUT aljzaton
megjelenő kép és/vagy hang torz lehet,
vagy a kép, hang egyáltalán nem jelenik
meg. Ebben az esetben ellenőrizze
a csatlakoztatott készülék műszaki adatait.
A magas bitsűrűségű audiotechnológiákat
(DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD),
többcsatornás lineáris PCM csak HDMIcsatlakozással szólaltathatja meg.
A magas bitsűrűségű audiotechnológiák
(DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD)
megszólaltatásához állítsa a lejátszó készülék
felbontását legalább 720p/1080i értékre.
Mielőtt többcsatornás lineáris PCM műsort
játszana le, szükség lehet a felbontás
beállítására a lejátszó készüléken. Olvassa
el a lejátszó kezelési útmutatóját.
3D tartalom megjelenítéséhez
csatlakoztasson 3D-kompatibilis tv- és
videokészüléket (Blu-ray lemezjátszó,
Blu-ray lemezfelvevő, PlayStation 3 stb.)
a rádióerősítőhöz nagy sebességű
HDMI-kábelekkel, vegye fel a
3D szemüveget, majd játssza le a
3D-kompatibilis tartalmat.
A tv- vagy videokészüléktől függően
előfordulhat, hogy a 3D tartalom nem
3D-ben jelenik meg.
Nem minden HDMI-kompatibilis készülék
támogatja a megadott HDMI-szabvány
összes lehetséges funkcióját. Így például
a HDMI 1.4 verziót támogató készülékek
nem minden esetben kompatibilisek az ARC
(visszatérő audiocsatorna) rendszerrel.
Bővebb részleteket a csatlakoztatott
készülékek kezelési útmutatójában találhat.
24HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU04GET_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 25 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
A kábelek csatlakoztatása
Csatlakoztatás
• A kábelek csatlakoztatása előtt ellenőrizze,
hogy kihúzta a tápkábel csatlakozóját.
• Nem kötelező minden kábelt csatlakoztatni.
A csatlakoztatást a csatlakoztatott
készüléken lévő aljzatoknak megfelelően
végezze.
• Használjon nagy sebességű HDMI-kábelt.
Ha normál HDMI-kábelt használ,
elképzelhető, hogy az 1080p, Deep Color
(Deep Colour) vagy 3D képek nem jelennek
meg megfelelően.
• Nem javasoljuk HDMI-DVI átalakítókábel
használatát. Ha egy DVI-D készülékhez
HDMI-DVI átalakítókábelt csatlakoztat,
a hang és/vagy a kép elveszhet.
Csatlakoztasson külön audiokábelt vagy
digitális csatlakozókábelt, és válassza ki
a megfelelő opciót az Input Option menü
(61. oldal) „Input Assign” menüpontjában,
ha a hang nem tökéletes.
• Az optikai kábel csatlakoztatásakor
a csatlakozódugót merőlegesen,
ütközésig kell az aljzatba tolni.
• Az optikai kábelt nem szabad meghajlítani
vagy csomót kötni rá.
Hasznos tanács
Mindegyik digitális audio aljzat kompatibilis
a 32 kHz-es, 44,1 kHz-es, 48 kHz-es és a 96 kHz-es
mintavételezési frekvenciával működő
berendezésekkel.
Ha több digitális készüléket
szeretne csatlakoztatni, de
nem talál szabad bemenetet
Lásd: „A hang továbbítása más bemenetről
(Input Assign)” (61. oldal).
Videojelek átalakítása
Ez a rádióerősítő képes videojelek
átalakítására. Részletekért lásd: „Videojelek
átalakítása funkció” (30. oldal).
25HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU04GET_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 26 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
Blu-ray lemezjátszó, DVD-lejátszó csatlakoztatása
Blu-ray lemezjátszó, DVD-lejátszó
Audio-/videojelek
Audiojelek
Videojelek
vagy
A
B*
C
A HDMI-kábel (külön megvásárolható)
Javasoljuk, hogy egy szabványos HDMI-kábelt
vagy Sony HDMI-kábelt használjon.
B Koaxiális digitális kábel (külön
megvásárolható)
C Optikai digitális kábel (külön
megvásárolható)
D Komponens videokábel (külön
megvásárolható)
D
Javasolt csatlakoztatási mód
Alternatív csatlakoztatási mód
* OPTICAL aljzattal rendelkező készülék
csatlakoztatása esetén válassza ki a megfelelő
opciót az „Input Option” menü „Input Assign”
menüpontjában (61. oldal).
Megjegyzés
Ne feledje módosítani a BD/DVD bemeneti
gombokat a távirányítón, hogy használhassa őket
a DVD-lejátszó vezérlésére. Részletekért lásd:
“A bemenetválasztó gomb újraprogramozása”
(74. oldal).
26HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU04GET_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 27 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
Műholdvevő, kábeltelevízió-vevőegység csatlakoztatása
Csatlakoztatás
Műholdvevő, kábeltelevízió-vevőegység
Videojelek
Audio/videojelek
Audiojelek
vagy
A
B
C
A HDMI-kábel (külön megvásárolható)
Javasoljuk, hogy szabványos HDMI-kábelt
vagy Sony HDMI-kábelt használjon.
vagy
D
E
Javasolt csatlakoztatási mód
Alternatív csatlakoztatási mód
B Komponens videokábel (külön
megvásárolható)
C Videokábel (külön megvásárolható)
D Audiovezeték (külön megvásárolható)
E Optikai digitális kábel (külön
megvásárolható)
27HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU04GET_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 28 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
PlayStation 3 csatlakoztatása
iPhone, iPod csatlakoztatása
videotartalmak eléréséhez
PlayStation 3
Audio/videojelek
A
A
A HDMI-kábel (külön megvásárolható)
Javasoljuk, hogy egy szabványos HDMI-kábelt
vagy Sony HDMI-kábelt használjon.
A Apple kompozit AV-kábel
(külön megvásárolható)
28HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU04GET_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 29 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
Egyéb készülékek csatlakoztatása
Csatlakoztatás
DVD-felvevő, videomagnó
Audiojelek
Videojelek
A
Audio/videojelek
B
C
D
Videokamera,
videojáték
A Audiokábel (külön megvásárolható)
B Videokábel (külön megvásárolható)
C HDMI-kábel (külön megvásárolható)
Javasoljuk, hogy szabványos HDMI-kábelt
vagy Sony HDMI-kábelt használjon.
D Audio-/videokábel (külön
megvásárolható)
* Ha felvételt szeretne készíteni, létre kell hoznia
ezt a csatlakozást (48. oldal).
Megjegyzés
Változtassa meg a távirányító VIDEO 1 beviteli
gombjának alapértelmezett beállítását, így a gomb
segítségével vezérelheti DVD-felvevőjét.
Részletekért lásd: “A bemenetválasztó gomb
újraprogramozása”. (74. oldal).
folytatás
29HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU04GET_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 30 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
Videojelek átalakítása funkció
A rádióerősítő képes videojelek átalakítására.
A videojelek és komponens videojelek HDMI videojelekké alakíthatók (csak HDMI TV OUT aljzat
esetén). Alapbeállításként a csatlakoztatott készülékekből érkező videojelek a táblázatban
folyamatos nyilakkal jelölt módon kerülnek kiküldésre.
INPUT aljzat
OUTPUT aljzat
HDMI IN
HDMI TV OUT
COMPONENT VIDEO IN
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
VIDEO IN
MONITOR VIDEO OUT
: A bemeneti jellel egyező típusú jel kiküldése.
: Felkonvertált videojelek kiküldése.
Megjegyzések a videojelek
átalakításához
• Amikor egy videomagnó stb. jeleit
a rádióerősítő felkonvertálja, majd
a tv-készülék megjeleníti, a kimenő
videojel állapotától függően a tv-képernyőn
megjelenő kép vízszintesen torzítva jelenhet
meg, esetleg meg sem jelenik.
• Ha képjavító áramkört használ
a videomagnóval, az befolyásolhatja
a videojel-átalakítást. Javasoljuk, hogy ezt
a funkciót kapcsolja ki a videomagnón.
• Az átalakított HDMI képkimenet nem
támogatja az x.v.Color (x.v.Colour), Deep
Color (Deep Colour) és 3D technológiákat.
• A HDMI videojelek nem alakíthatók
komponens videojelekké és videojelekké.
• Az átalakított videojeleket a HDMI TV OUT
aljzaton keresztül küldi ki a készülék.
• A HDMI TV OUT aljzatból kiküldött jeleket
1080i felbontásúvá alakítja át.
Felvevőkészülék csatlakoztatása
Felvételkor a felvevőkészüléket a rádióerősítő
VIDEO OUT aljzataiba csatlakoztassa.
A bemeneti és kimeneti jelek kábeleit azonos
típusú aljzatokba csatlakoztassa, mivel
a VIDEO OUT aljzatok nem rendelkeznek
felkonvertálási funkcióval.
Megjegyzés
Előfordulhat, hogy a HDMI TV OUT vagy
MONITOR OUT aljzatokból kiküldött jelek
nem rögzíthető megfelelően.
30HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU04GET_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 31 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
iPhone/iPod, USB-eszköz
csatlakoztatása
Csatlakoztatás
4b. Audiokészülékek
csatlakoztatása
Super Audio CD-lejátszó vagy
CD-lejátszó csatlakoztatása
Super Audio
CD-lejátszó,
CD-lejátszó
A
A
iPhone/iPod, USB-eszköz
A USB-kábel (külön megvásárolható)
A Audiokábel (külön megvásárolható)
31HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU04GET_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 32 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
5. Az antennák
csatlakoztatása
6. A tápkábel csatlakoztatása
Az antennák csatlakoztatása előtt ellenőrizze,
hogy kihúzta-e a tápkábel csatlakozóját.
Csatlakoztassa a tápkábelt egy fali
konnektorhoz.
Tápkábel
FM huzalantenna (tartozék)
AM keretantenna
(tartozék)
A fali konnektorhoz
Megjegyzés
Megjegyzések
• Az interferencia kialakulásának elkerülése
érdekében az AM keretantennát a rádióerősítőtől
és a külső berendezésektől távol kell elhelyezni.
• Csatlakoztatás után feszítse ki teljes hosszában
az FM huzalantennát.
• Az FM huzalantennát a csatlakoztatás után
lehetőleg vízszintes állásban kell rögzíteni.
Ha a lejátszókészülék video- és audiojeleit
a rádióerősítőn keresztül kívánja a tv-készülékre
továbbítani, feltétlenül kapcsolja be ezt
a rádióerősítőt. Ha a rádióerősítő nincs bekapcsolva,
sem a video-, sem az audiojelek továbbítása
nem lehetséges.
32HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU04GET_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 33 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
A rádióerősítő előkészítése
Mielőtt legelső alkalommal bekapcsolná
a rádióerősítőt, az alábbi művelettel törölje
a készülék memóriáját. Ezzel a művelettel
az egyéni beállításokat visszaállíthatja
az alapbeállításokra.
Ehhez a művelethez a rádióerősítő
kezelőszerveit használja.
A hangsugárzó-elrendezés
kiválasztása
Válassza ki a használt
hangsugárzórendszernek megfelelő
hangsugárzó-elrendezést.
1.
Miután a kijelzőn megjelenik a „GUI ON”
felirat, a GUI menü megjelenik
a tv-képernyőn.
Nyomja meg a MENU gombot, ha a GUI
menü nem jelenik meg a tv-képernyőn.
?/1
1.
Nyomja meg a ?/1 gombot
a rádióerősítő kikapcsolásához.
2.
Tartsa nyomva a ?/1 gombot
5 másodpercig.
A kijelzőn a „CLEARING” felirat jelenik
meg rövid ideig, majd a „CLEARED”
felirat látható.
Minden megváltoztatott beállítás visszaáll
a gyári értékre.
Nyomja meg a GUI MODE gombot.
2.
Nyomja meg ismételten
a V/v gombot a „ Settings”
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
vagy b gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a Beállítások
menü.
folytatás
33HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
A rádióerősítő előkészítése
A rádióerősítő alaphelyzetbe
állítása
A hangsugárzók beállítása
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU04GET_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 34 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
3.
4.
Nyomja meg ismételten
a V/v gombot a „Speaker”
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
vagy b gombot.
Nyomja meg ismételten
a V/v gombot az „SP Pattern”
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
vagy b gombot.
Az AUTO CALIBRATION
használata
Ez a rádióerősítő DCAC (Digital Cinema Auto
Calibration, Automatikus digitálismozikalibrálás) technológiával rendelkezik, mely
a következő műveletek végrehajtására képes:
• a csatlakozás ellenőrzése a hangsugárzók és
a rádióerősítő között;
• a hangszint beállítása;
• a hangsugárzók távolságának megállapítása
az ülőhelyéhez képest;*
• a hangsugárzó méretének megállapítása;*
• a frekvenciakarakterisztika megállapítása.*
* A készülék nem használja a mérés eredményét,
amikor az „A. DIRECT” van kiválasztva.
A DCAC funkció feladata a helyiségnek
legmegfelelőbb hangegyensúly elérése.
A hangsugárzók hangszintje azonban kézi
vezérléssel is beállítható. Részletekért lásd:
„Test Tone” (65. oldal).
5.
6.
Nyomja meg ismételten
a V/v gombot a kívánt
hangsugárzó-elrendezés
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
gombot.
Nyomja meg a RETURN/EXIT
O gombot.
Mielőtt hozzákezdene az
automatikus kalibráláshoz
Mielőtt hozzákezdene az automatikus
kalibráláshoz, végezze el a következőket:
• Állítsa be és csatlakoztassa a hangsugárzókat
(18., 20. oldal).
• Csatlakoztassa a mellékelt mérőmikrofont
az AUTO CAL MIC aljzathoz.
Ne csatlakoztasson másik mikrofont
ehhez az aljzathoz.
• Győződjön meg arról, hogy a hangsugárzókimenet „SPK OFF” értékre van állítva
(9. oldal).
• Húzza ki a fejhallgatót.
• A mérési hibák elkerülése érdekében
a mérőmikrofon és a hangsugárzók
között ne legyen semmilyen akadály.
• A pontos eredmények érdekében győződjön
meg arról, hogy a környezet csendes
és zajmentes.
34HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU04GET_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 35 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
Megjegyzések
Az automatikus kalibrálás beállítása
Mérőmikrofon
3.
Helyezze el a mérőmikrofont.
Helyezze a mérőmikrofont az ülőhelyére.
A mérőmikrofont székre vagy állványra
is helyezheti, hogy az fülmagasságban
legyen.
Aktív mélysugárzó beállításának
megerősítése
• Ha a mélysugárzó csatlakoztatva van,
kapcsolja be, és a mélysugárzó aktiválása
előtt növelje meg a hangerőt. A LEVEL
gombot tekerje a középpont közelébe.
• Ha a csatlakoztatott mélysugárzó
keresztezési frekvencia funkcióval
rendelkezik, állítsa annak értékét
a maximumra.
• Ha a csatlakoztatott mélysugárzó
automatikus kikapcsolási funkcióval
rendelkezik, kapcsolja ezt ki.
Példa térhatású hátsó hangsugárzók
használatára
Megjegyzés
A használt mélysugárzó jellemzőitől függően
a beállított távolságérték eltérhet a tényleges
pozíciótól.
1.
Válassza ki a hangsugárzóelrendezést (33. oldal)
Ha első magas hangsugárzókat
csatlakoztat, akkor az automatikus
kalibrálás végrehajtása előtt válassza az
ezeket tartalmazó hangsugárzóelrendezést (5/x.x vagy 4/x.x).
Ellenkező esetben az első magas
hangsugárzók jellemzői nem mérhetők le.
2.
Csatlakoztassa a mellékelt
mérőmikrofont az AUTO CAL MIC
aljzathoz.
35HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
A rádióerősítő előkészítése
• Kalibrálás közben nagyon hangos hang hallható
a hangsugárzókból, és a hangerő nem
módosítható. Figyelmeztesse szomszédjait,
és a jelen lévő gyermekeket.
• Ha az automatikus kalibrálás előtt aktiválta
a némítási funkciót, akkor ez automatikusan
kikapcsol.
• Speciális, például dipól hangsugárzók
használatakor előfordulhat, hogy nem kap pontos
mérési eredményeket, vagy hogy az automatikus
kalibrálás nem hajtható végre.
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU04GET_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 36 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
Automatikus kalibrálás elvégzése
3.
Nyomja meg ismételten
a V/v gombot az „Auto Cal.” opció
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
vagy b gombot.
4.
Nyomja meg ismételten
a B/b gombot a „Standard” opció
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
gombot.
?/1
Bemenetválasztó
gombok
GUI MODE
V/v/B/b,
A kalibráció típusa automatikusan
„Engineer” lesz.
MENU
MUTING/
1.
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
Nyomja meg a GUI MODE
gombot.
Miután a kijelzőn megjelenik a „GUI ON”
felirat, a GUI menü megjelenik
a tv-képernyőn.
Nyomja meg a MENU gombot, ha
a GUI menü nem jelenik meg
a tv-képernyőn.
2.
Nyomja meg ismételten
a V/v gombot a „ Settings”
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
vagy b gombot.
5.
Nyomja meg a
gombot
a „START” kiválasztásához.
6.
A mérés 5 másodpercen belül
megkezdődik.
A mérési folyamat a teszthanggal
körülbelül 30 másodpercig tart.
A mérés végét egy csipogás jelzi,
és a képernyő megváltozik.
A tv-képernyőn megjelenik
a Settings menü.
36HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU04GET_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 37 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
Megjegyzés
Ha hibakód jelenik meg a képernyőn, lásd:
„Üzenetek listája az automatikus kalibrálás
mérése után” (38. oldal).
7.
• Retry: Újra elvégzi az automatikus
kalibrálást.
• Save: Menti a mérési eredményeket,
és kilép a beállítási folyamatból.
• Warning: A mérési eredményekkel
kapcsolatos figyelmeztetést jelenít meg.
Lásd: „Üzenetek listája az automatikus
kalibrálás mérése után” (38. oldal).
• Exit: Kilép a beállítási folyamatból a
mérési eredmények mentése nélkül.
8.
Mentse a mérési eredményt.
Válassza a 7. lépésben a „Save” opciót.
Megjegyzés
A „Custom” lehetőség használatával
kiválaszthatja a kívánt kalibrációtípust.
(38. oldal).
9.
Húzza ki a mérőmikrofont
a rádióerősítőből.
Megjegyzés
Ha a hangsugárzók helyzetét módosítja, javasoljuk,
hogy újból végezze el az automatikus beállítást
a lehető legjobb térhangzás elérése érdekében.
Hasznos tanácsok
• A Speaker Settings menü „Distance Unit”
pontjában módosíthatja a távolság mértékegységét
(66. oldal).
• A hangsugárzó méretét („Large”/„Small”) az
alacsony frekvenciák karakterisztikája határozza
meg. A mérési eredmények a mérőmikrofon és
a hangsugárzók pozíciójától, valamint a szoba
alakjától függően eltérhetnek. Javasoljuk, hogy
alkalmazza a mérési eredményeket. Ezeket
a beállításokat a Speaker Settings menüben
módosíthatja is. Először mentse a mérési
eredményeket, ezután próbálja módosítani
a beállításokat.
Ha mérés közben a következők valamelyikét
teszi, az automatikus kalibrálás leáll:
– megnyomja a ?/1 gombot;
– megnyomja a bemenetválasztó gombokat
a távirányítón, vagy elfordítja az INPUT
SELECTOR gombot a rádióerősítőn;
– megnyomja a MUTING vagy
gombot;
– megnyomja a SPEAKERS gombot
a rádióerősítőn;
– módosítja a hangerőt.
– csatlakoztatja a fejhallgatót.
– Nyomja meg a SHIFT gombot, majd ismét
az AUTO CAL gombot.
Az automatikus kalibrálás
eredményeinek ellenőrzése
Az „Automatikus kalibrálás elvégzése”
(36. oldal) során kapott hibakód vagy
figyelmeztető üzenet ellenőrzéséhez tegye
a következőket:
Nyomja meg a V/v gombot a
„Warning” kiválasztásához az
„Automatikus kalibrálás elvégzése”
(36. oldal) 7. lépésében, majd nyomja
meg a
gombot.
Ha figyelmeztető üzenet jelenik meg, nézze
meg az üzenetet, és használja a rádióerősítőt
változtatás nélkül.
Ha szükségesnek érzi, újra el is végezheti
az automatikus kalibrálást.
Ha az „Error Code” jelenik meg
Nézze meg a hibaüzenetet, és végezze el újra az
automatikus kalibrálást.
1. Nyomja meg a
gombot az „ENTER”
kiválasztásához.
A tv-képernyőn a „RETRY?” jelenik meg.
2. Nyomja meg a B/b gombot a „YES” opció
kiválasztásához, majd nyomja meg
a
gombot.
3. Ismételje meg az „Automatikus kalibrálás
elvégzése” (36. oldal) 6 – 9. lépéseit.
folytatás
37HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
A rádióerősítő előkészítése
Nyomja meg ismételten
a V/v gombot a kívánt elem
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
gombot.
Az automatikus kalibrálás
megszakítása
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU04GET_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 38 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
Üzenetek listája az automatikus
kalibrálás mérése után
Üzenet és annak magyarázata
Error Code 31
A SPEAKERS beállítás ki van kapcsolva. Állítsa
másik hangsugárzó-beállításra (9. oldal), és végezze
el újra az automatikus kalibrálást.
Error Code 32
Egy hangsugárzó sem észlelhető. Győződjön meg
arról, hogy a mérőmikrofon megfelelően van
csatlakoztatva, és végezze el újra az automatikus
kalibrálást.
Ha a mérőmikrofon megfelelően van csatlakoztatva,
de a hibakód továbbra is látható, akkor
a mérőmikrofon kábele lehet sérült.
Error Code 33
• Az első hangsugárzók nincsenek csatlakoztatva,
vagy csak egy első hangsugárzó van csatlakoztatva.
• A mérőmikrofon nincs csatlakoztatva.
• A térhatású bal vagy a térhatású jobb hangsugárzó
nincs csatlakoztatva.
• A térhatású hátsó hangsugárzók vagy az első
magas hangsugárzók csatlakoztatva vannak,
de a térhatású hangsugárzók nincsenek
csatlakoztatva. Csatlakoztassa a térhatású
hangsugárzókat a SPEAKER SURROUND
csatlakozókhoz.
• A térhatású hátsó hangsugárzó csak a SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH R
csatlakozókhoz van csatlakoztatva. Ha csak egy
térhatású hátsó hangsugárzót csatlakoztat, azt
a SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT
HIGH L csatlakozókhoz csatlakoztassa.
• Az első bal magas vagy az első jobb magas
hangsugárzó nincs csatlakoztatva.
Az automatikus kalibrálás
testreszabása
Az automatikus kalibrálást testreszabhatja
a kívánt kalibrációtípust kiválasztásával.
1.
Miután a kijelzőn megjelenik a „GUI ON”
felirat, a GUI menü megjelenik
a tv-képernyőn.
Nyomja meg a MENU gombot, ha a GUI
menü nem jelenik meg a tv-képernyőn.
2.
Nyomja meg ismételten
a V/v gombot a „ Settings”
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
vagy b gombot.
3.
Nyomja meg ismételten a V/v
gombot az „Auto Cal.” opció
kiválasztásához, majd nyomja meg
a
vagy b gombot.
4.
Nyomja meg ismételten a B/b
gombot a „Custom” opció
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
gombot.
5.
Nyomja meg többször a V/v
gombot a kalibrációtípus
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
gombot.
Warning 40
A mérési folyamat magas zajszint észlelésével
fejeződött be. Jobb eredményeket érhet el, ha
csendes környezetben újra próbálkozik.
• Full Flat: Egyenletessé teszi az egyes
hangsugárzókból származó
frekvenciamérést.
• Engineer: A „szabványos Sony zenehallgató
szoba” frekvenciakarakterisztikát állítja be.
• Front Reference: Az összes
hangsugárzó karakterisztikáját az első
hangsugárzó karakterisztikájával
egyezőre állítja.
• Off: Kikapcsolja az automatikus
kalibrálás hangszínszabályzó szintjét.
Warning 41
Warning 42
A mikrofonból érkező bemenet túl nagy.
• A hangsugárzó és a mikrofon közti távolság túl
kicsi. Távolítsa el azokat egymástól, és hajtsa végre
újra a mérést.
Warning 43
A mélysugárzó távolsága és elhelyezkedése nem
észlelhető. Ezt a zaj okozhatja. Próbálja csendes
környezetben megismételni a mérést.
6.
A kiválasztott kalibrációtípus
megerősítéséhez nyomja meg
a
gombot.
7.
Végezze el az „Automatikus
kalibrálás elvégzése” (36. oldal)
című témakörben ismertetett 5 –
9. lépést.
No Warning
Nincs figyelmeztetéssel kapcsolatos információ.
Hasznos tanács
A mélysugárzó elhelyezkedésétől függően a mérési
eredmények változhatnak. Azonban akkor sem lesz
semmi probléma, ha a rádióerősítőt ezzel az értékkel
használja tovább.
Nyomja meg a GUI MODE gombot.
38HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU04GET_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 39 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
Útmutató a menü külső
képernyőn való
használatához
3.
Nyomja meg ismételten
a V/v gombot a kívánt menü
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
vagy b gombot
a menübe való belépéshez.
A rádióerősítő előkészítése
A tv-képernyőn megjelenik
a menüelemlista.
Input” kiválasztása.
Példa: az „
A távirányítón lévő V/v/B/b és
gomb
megnyomásával megjelenítheti a
tv-képernyőn a rádióerősítő menüjét, és
kiválaszthatja a használandó funkciót.
A rádióerősítő menüjének a tv-képernyőn való
megjelenítéséhez győződjön meg arról, hogy
a rádióerősítő „GUI MODE” módban van
a (39. oldal) lépéseinek megfelelően.
GUI MODE
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
4.
Nyomja meg ismételten a V/v
gombot a módosítani kívánt
menüelem kiválasztásához,
majd nyomja meg a
gombot
a menüelem aktiválásához.
5.
Ismételje a 3. és 4. lépést a kívánt
paraméter kiválasztásához.
TOOLS/
OPTIONS
MENU
A menü használata
1.
Váltsa át a tv bemenetét, hogy
a menü képe jelenjen meg.
2.
Nyomja meg a GUI MODE gombot.
Az előző képernyőre való
visszatéréshez
Nyomja meg a RETURN/EXIT O gombot.
Miután a kijelzőn megjelenik a „GUI ON”
felirat, a GUI menü megjelenik
a tv-képernyőn.
Nyomja meg a MENU gombot, ha
a GUI menü nem jelenik meg
a tv-képernyőn.
A menüből való kilépéshez
Nyomja meg a MENU gombot.
A „GUI MODE” be- és kikapcsolása
Nyomja meg a GUI MODE gombot.
A kiválasztott módtól függően a „GUI ON”
vagy „GUI OFF” jelenik meg a kijelzőn.
folytatás
39HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU04GET_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 40 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
A főmenük bemutatása
Menü ikon
2.
Leírás
Input
A rádióerősítőhöz
csatlakoztatott bemeneti
forrás kiválasztása
(41. oldal).
Music
Zenék kiválasztása az
iPhone/iPod készülékről
(43. oldal) vagy USBeszközről (46. oldal).
Video
Videók kiválasztása az
iPhone/iPod készülékről
(43. oldal).
FM/AM
A beépített FM/AM rádió
kiválasztása (49. oldal).
Settings
Módosíthatja a
hangsugárzók, a térhatás,
a hangszínszabályzó, az
audio és a HDMI-aljzatokhoz
csatlakoztatott más
bemenetek beállításait
(63. oldal).
Nyomja meg ismételten
a V/v gombot a kívánt menü
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
vagy b gombot
a menübe való belépéshez.
A tv-képernyőn megjelenik
a menüelemek listája.
Input” kiválasztása.
Példa: az „
3.
Nyomja meg a TOOLS/OPTIONS
gombot, mialatt a menüelemlista
látható.
Megjelenik a beállítómenü.
A beállítómenük használata
A TOOLS/OPTIONS gomb megnyomása után
megjelennek a kijelölt főmenü beállítómenüi.
A menü ismételt kiválasztása nélkül választhat
ki egy kapcsolódó funkciót.
1.
Nyomja meg a GUI MODE gombot.
Miután a kijelzőn megjelenik a „GUI ON”
felirat, a GUI menü megjelenik
a tv-képernyőn.
Nyomja meg a MENU gombot, ha a GUI
menü nem jelenik meg a tv-képernyőn.
4.
Nyomja meg ismételten
a V/v gombot a beállítómenüelem kiválasztásához, majd
nyomja meg a
vagy b gombot.
5.
Nyomja meg ismételten
a V/v gombot a kívánt paraméter
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
gombot.
A beállítómenüből való
kilépéshez
Nyomja meg a MENU gombot.
40HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU04GET_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 41 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
3.
Alapműveletek
Bemeneti forrás lejátszása
Bemenetválasztó
gombok
GUI MODE
V/v/B/b,
MUTING/
TOOLS/
OPTIONS
MENU
Nyomja meg a GUI MODE gombot.
Nyomja meg a MENU gombot, ha a GUI
menü nem jelenik meg a tv-képernyőn.
2.
Kapcsolja be a készüléket, és
indítsa el a lejátszást.
5.
Nyomja meg a MASTER VOL +/–
vagy 2 +/– gombot a hangerő
módosításához.
Használhatja a rádióerősítő MASTER
VOLUME gombját is.
SOUND
FIELD +/–
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
1.
4.
6.
Nyomja meg a SOUND FIELD
+/– gombot a térhatású hang
megszólaltatásához.
Használhatja a rádióerősítő 2CH/
A.DIRECT, A.F.D., MOVIE/HD-D.C.S.
vagy MUSIC gombját is.
Részletekért lásd: 52. oldal.
Válassza az „
Input”
menüpontot, majd nyomja meg
a
vagy b gombot.
A tv-képernyőn megjelenik
a menüelemlista.
folytatás
41HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
Alapműveletek
A menü képernyője eltűnik, és megjelenik
a külső bemenet lejátszási képernyője.
A kiválasztható bemenetek:
• BD/DVD: Blu-ray lemezjátszó vagy
DVD-lejátszó stb. a BD/DVD aljzatba
csatlakoztatva.
• GAME: PlayStation 3 stb. a GAME
aljzatba csatlakoztatva.
• SAT/CATV: műholdvevő stb. a SAT/
CATV aljzatba csatlakoztatva.
• VIDEO 1, VIDEO 2: videomagnó stb.
a VIDEO 1 vagy VIDEO 2 aljzatba
csatlakoztatva.
• TV: tv a TV aljzatba csatlakoztatva.
• SA-CD/CD: Super Audio CD vagy
CD-lejátszó stb. a SA-CD/CD aljzatba
csatlakoztatva.
?/1
RETURN/
EXIT O
Válassza ki a használni kívánt
készüléket, majd nyomja meg
a
gombot.
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU04GET_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 42 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
Hasznos tanácsok
• A kívánt készülék kiválasztásához elfordíthatja
a rádióerősítő INPUT SELECTOR gombját, vagy
megnyomhatja a távirányító bemenetválasztó
gombjait.
• A hangerőt eltérően módosíthatja a rádióerősítő
MASTER VOLUME gombjának elfordítási
sebességétől függően.
A hangerő gyors növeléséhez vagy csökkentéséhez:
gyorsan fordítsa el a gombot.
Finom módosításhoz: lassan fordítsa el a gombot.
• A hangerőt eltérően módosíthatja a rádióerősítő
MASTER VOL +/– vagy 2 +/- gombjának
lenyomva tartásának idejétől függően.
A hangerő gyors növeléséhez vagy csökkentéséhez:
nyomja le és tartsa lenyomva a gombot.
Finom módosításhoz: nyomja le a gombot,
és azonnal engedje fel.
A némítási funkció aktiválása
Nyomja meg a MUTING vagy
gombot.
A némítási funkció az alábbi esetekben
kikapcsol:
• ha ismét megnyomja a MUTING vagy
gombot;
• ha növeli a hangerőt;
• ha kikapcsolja a rádióerősítőt;
• ha automatikus kalibrálást végez.
A hangsugárzók károsodásának
megelőzése érdekében
A rádióerősítő kikapcsolása előtt minden
esetben csökkentse le a hangerőt.
A bemenetek elnevezése
(Name Input)
A bemeneteket elláthatja egy legfeljebb
8 karakterből álló, azonosításra szolgáló
névvel.
A képernyőn megjelenő neveket könnyebben
felismerheti, mint az aljzatok nevét.
1.
Válassza ki az elnevezni kívánt
Input”
bemenetet az „
képernyőn.
2.
Nyomja meg a TOOLS/OPTIONS
gombot.
Megjelenik a beállítómenü.
3.
Válassza a „Name Input”
menüpontot, majd nyomja meg
a
vagy b gombot.
4.
Nyomja meg ismételten
a V/v gombot egy karakter
kiválasztásához, majd nyomja
meg a b gombot.
A beviteli pozíciót hátra és előre
mozgathatja a B/b megnyomásával.
5.
Ismételje a 4. lépést a karakterek
egyenkénti beviteléhez, majd
nyomja meg a
gombot.
A készülék tárolja a beírt nevet.
42HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU04GET_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 43 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
Lejátszás iPhone-ról/iPodról
Az iPhone/iPod zene- és videotartalmait a rádióerősítő iPhone/iPod aljzataihoz csatlakoztatva
játszhatja le.
Az iPhone/iPod csatlakoztatásával kapcsolatos részletes információkért lásd a 28. és 31. oldalakat.
Kompatibilis iPod/iPhone modellek
iPod touch
4. generáció
iPod touch
3. generáció
iPod touch
2. generáció
iPod touch
1. generáció
iPod nano
6. generáció
iPod nano
5. generáció
(videokamerával)
iPod nano
4. generáció
(videóval)
iPod nano
3. generáció
(videóval)
iPod nano
2. generáció (alumínium)
iPod classic
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
Megjegyzések
• A Sony nem vállal felelősséget, amennyiben az iPod/iPhone adatai elvesznek vagy megsérülnek
a rádióerősítőhöz csatlakoztatott iPod/iPhone használata során.
• Ezt a terméket kifejezetten úgy tervezték, hogy együttműködjön az iPod/iPhone készülékekkel, és tanúsították,
hogy megfelel az Apple teljesítménykövetelményeinek.
43HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
Alapműveletek
A rádióerősítővel az alábbi iPod/iPhone típusokat használhatja. Mielőtt használná, frissítse az iPod/
iPhone szoftverét a legújabb verzióra.
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU04GET_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 44 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
Az iPhone/iPod-vezérlési mód
kiválasztása
Az iPod/iPhone-vezérlési módot a GUI menü
vagy a távirányító iPhone CTRL gombja
használatával választhatja ki.
Az iPod/iPhone tartalmait a GUI menü
használatával böngészheti.
Az összes művelet szintén vezérelhető
a kijelzőn információkat figyelve, ha
a „GUI MODE” ki van kapcsolva.
iPhone CTRL
Az iPhone/iPod működtetése
a „System GUI” mód használatával
1.
Győződjön meg arról, hogy
„Az iPhone/iPod-vezérlési mód
kiválasztása” (44. oldal)
4. lépésében a „System GUI”
módot választotta ki.
2.
Nyomja meg a
gombot az
„iPhone/iPod” kiválasztásához.
3.
Válassza ki a kívánt tartalmat
a tartalomlistából, majd nyomja
meg a
vagy b gombot.
A kiválasztott tartalom lejátszása elindul,
és a zene- vagy videotartalom információi
megjelennek a tv-képernyőn.
GUI MODE
V/v/b,
Megjegyzés
TOOLS/
OPTIONS
A kimenő videojel állapotától függően
a rádióerősítő felkonvertálhatja az iPhone/
iPod jeleit, és így jeleníti meg a tv-készüléken.
Részletekért lásd: „Videojelek átalakítása
funkció” (30. oldal).
MENU
1.
Nyomja meg a GUI MODE
gombot.
Nyomja meg a MENU gombot, ha
a GUI menü nem jelenik meg
a tv-képernyőn.
2.
Válassza a „ Music” vagy
„
Video” opciót, majd nyomja
meg a
vagy b gombot.
Amikor az iPhone vagy iPod
csatlakoztatva van, a tv-képernyőn az
„iPhone/iPod” felirat jelenik meg.
3.
Nyomja meg a TOOLS/OPTIONS
gombot.
A lejátszási mód kiválasztása
A lejátszási módot a távirányító TOOLS/
OPTIONS gombjával módosíthatja.
• Repeat: Off/One/All
• Shuffle: Off/Songs/Albums
• Audiobooks: Slower/Normal/Faster
Az iPhone/iPod működtetése
a „iPod” mód használatával
1.
Győződjön meg arról, hogy
„Az iPhone/iPod-vezérlési mód
kiválasztása” (44. oldal)
4. lépésében az „iPod” módot
választotta ki.
2.
Nyomja meg a
gombot az
„iPhone/iPod” kiválasztásához.
Megjelenik a beállítómenü.
4.
Válassza a „System GUI” vagy
„iPod” menüpontot, majd
nyomja meg a
gombot.
44HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU04GET_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 45 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
3.
Válassza ki a kívánt tartalmat az
iPod/iPhone menü használatával.
Az iPhone/iPod működtetésével
kapcsolatos részletes információkért
nézze meg az iPhone/iPod készülékhez
kapott használati utasítást.
Az iPhone/iPod működtetése
a távirányító használatával
• Az iPhone/iPod a bekapcsolt
rádióerősítőhöz csatlakoztatva töltődik.
• Nem vihet át dalokat az iPhone/iPod
készülékre.
• Működés közben ne távolítsa el az iPhone/
iPod készüléket. Az adatvesztés vagy az
iPhone/iPod károsodásának elkerülése
érdekében kapcsolja ki a rádióerősítőt
az iPhone/iPod csatlakoztatásakor
és eltávolításakor.
iPhone/iPod üzenetek listája
USB
Üzenet és magyarázat
Reading
A rádióerősítő felismerte az iPhone vagy
iPod eszközt, és információkat olvas róla.
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
Loading
A rádióerősítő információkat tölt le az iPhone vagy
iPod eszközről.
No Support
Nem támogatott iPhone vagy iPod készüléket vagy
ismeretlen eszközt csatlakoztatott.
MENU
m/M
N
./>
x
X
No Device
Nincs csatlakoztatva iPhone vagy iPod.
No Music / No Video
Nem található zene vagy videó.
HP No Support
A fejhallgató nem szólal meg, ha iPhone vagy iPod
van csatlakoztatva.
A következő gombok használata előtt nyomja
meg az USB gombot:
Gomb
Művelet
N
Lejátszás indítása.
X, x
Lejátszás szüneteltetése.
m/M
Gyors hátra- vagy előretekerés.
./>
Ugrás az előző/következő fájlra.
,b
Belépés a kijelölt elembe.
MENU,
RETURN, B
Visszatérés az előző képernyőre/
mappába.
V/v
Az előző/következő elem
kiválasztása.
45HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
Alapműveletek
A rádióerősítő távirányítójának következő
gombjaival működtethet iPod/iPhone
készüléket.
Megjegyzések az iPhone/iPod
eszközökről
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU04GET_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 46 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
Terméknév
Lejátszás USB-eszközről
Típusnév
NWZ-A826/A828/A829
NWZ-W202
Az USB-eszköz zenei tartalmait a rádióerősítő
(USB) aljzatához csatlakoztatva
játszhatja le.
Az USB-eszköz csatlakoztatásával kapcsolatos
részletes információkért lásd: „iPhone/iPod,
USB-eszköz csatlakoztatása” (31. oldal).
A rádióerősítő által támogatott zenei
fájlformátumok a következők:
NWZ-X1050/X1060
NWZ-S744/S745
NWZ-E443/E444/E445
NWZ-S543/ S544/S545
NWZ-A844/A845/A846/A847
NWZ-W252/W253
NWZ-B152/B153/B152F/
B153F
MICROVAULT
Music
Fájlformátum
Kiterjesztések
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
„.mp3”
AAC*
„.m4a”, „.3gp”, „.mp4”
WMA9 Standard*
„.wma”
USM1GL/2GL/4GL/8GL/16GL
USM1GLX/2GLX/4GLX/
8GLX/16GLX
Megjegyzések
* A rádióerősítő nem játszik le DRM-mel kódolt
fájlokat.
Kompatibilis USB-eszközök
A rádióerősítővel a következő Sony
USB-eszközöket használhatja:
A rádióerősítővel más USB-eszközök
nem használhatók.
Ellenőrzött Sony USB-eszköz
Terméknév
Típusnév
Walkman®
NWZ-S754/S755
NWZ-E453/E454/E455
NWZ-E353/E354/E355
• A rádióerősítő nem képes olvasni az NTFS
fájlrendszert.
• A rádióerősítő csak a merevlemezes meghajtó első
partíciójára mentett adatok olvasására képes.
• Ne használjon az itt felsoroltaktól eltérő
USB-eszközöket. Az itt fel nem sorolt típusok
működése nem garantált.
• A működés még ezen USB-eszközök használatakor
sem mindig garantálható.
• Ezen USB-eszközök bizonyos területeken nem
vásárolhatók meg.
• A fenti típusok formázásakor magával
a készülékkel vagy az adott készülékhez készült
formázószoftverrel formázzon.
• Amikor USB-eszközt szeretne a rádióerősítőhöz
csatlakoztatni, ezt csak az USB-eszközön
megjelenő „Creating Library” vagy „Creating
Database” felirat eltűnése után tegye meg.
Az USB-eszköz működtetése
NWZ-B133/B135/B133F/
B135F
NWZ-B142/B143/B142F/
B143F
GUI MODE
NWD-E023F/E025F
V/v/B/b,
NWZ-E435F/E436F/E438F
NWZ-E343/E344/E345
NWZ-S636F/S638F/S639F
MENU
NWZ-S736F/S738F/S739F
NWZ-A726/A728/A729/
A726B/A728B
46HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU04GET_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 47 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
1.
2.
A következő gombok használata előtt nyomja
meg az USB vagy AMP gombot:
Nyomja meg a MENU gombot, ha
a GUI menü nem jelenik meg
a tv-képernyőn.
Gomb
Művelet
N
Lejátszás indítása.
Válassza a „ Music”
menüpontot, majd nyomja meg
a
vagy b gombot.
X
Lejátszás szüneteltetése.
x
Lejátszás leállítása.
m vagy M
Gyors hátra- vagy előretekerés.
Amikor az USB-eszköz csatlakoztatva
van, a tv-képernyőn az „USB” felirat
jelenik meg.
. vagy > Ugrás az előző/következő fájlra.
FOLDER +/–*
Ugrás az előző/következő
mappába.
Nyomja meg a
gombot
az „USB” kiválasztásához.
* Tartsa lenyomva a SHIFT gombot, majd nyomja
meg ezt a gombot.
Az USB-eszköz a rádióerősítő
távirányítójával működtethető.
A zenei tartalom információi
megjelennek a tv-képernyőn.
Megjegyzések az USB-eszközzel
kapcsolatban
A lejátszási mód kiválasztása
A lejátszási módot a távirányító TOOLS/
OPTIONS gombjával módosíthatja.
• Repeat: Off/One/All/Folder
Az USB-eszköz működtetése
a távirányító használatával
Az USB-eszköz a rádióerősítő távirányítójának
következő gombjaival működtethető:
AMP
USB
N
X
m/M,
FOLDER +/–
./>
x
SHIFT
• Ha USB-kábeles kapcsolat szükséges,
csatlakoztassa az USB-eszközhöz kapott
USB-kábelt. A működtetési móddal
kapcsolatos részletes információkért nézze
meg a csatlakoztatandó USB-eszközhöz
kapott használati utasítást.
• Ne csatlakoztassa a rádióerősítőt és az
USB-eszközt USB-hubon keresztül.
• Amikor az USB-eszköz csatlakoztatva van,
a „Reading” felirat jelenik meg.
• A csatlakoztatott USB-eszköz típusától
függően a „Reading” felirat kb.
10 másodpercig is látszódhat.
• Az USB-eszköz csatlakoztatásakor
a rádióerősítő beolvassa az USB-eszközön
található összes fájlt. Ha az USB-eszközön
sok mappa vagy fájl van, az USB-eszköz
beolvasásának befejezése sokáig tarthat.
• A rádióerősítő legfeljebb
– 100 mappát (beleértve a ROOT mappát),
– minden mappában 100 hangfájlt,
– 8 mappaszintet (fájlfaszerkezetet, beleértve
a ROOT mappát) képes felismerni.
A hangfájlok és mappák maximális száma
a fájl- és mappaszerkezettől függően
változhat.
Ne mentsen más típusú fájlokat vagy
fölösleges mappákat az USB-eszközre.
• Nem garantálható a kompatibilitás az összes
kódoló- és írószoftverrel, rögzítőeszközzel és
írható adathordozóval. Az USB-eszköz
folytatás
47HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
Alapműveletek
3.
Nyomja meg a GUI MODE gombot.
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU04GET_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 48 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
•
•
•
•
•
inkompatibilitása zajt vagy szaggatott
hangot eredményezhet, vagy egyáltalán nem
játszható le.
A lejátszás elindítása beletelhet egy kis időbe,
ha:
– a mappaszerkezet összetett;
– nagy a memóriaméret.
Ez a rádióerősítő nem feltétlenül támogatja
a csatlakoztatott USB-eszköz által biztosított
összes funkciót.
A rádióerősítő lejátszási sorrendje eltérhet
a csatlakoztatott USB-eszköz lejátszási
sorrendjétől.
A hangfájlokat nem tartalmazó mappákat
a készülék kihagyja.
Nagyon hosszú szám lejátszásakor egyes
műveletek késleltethetik a lejátszást.
1.
Használhatja a rádióerősítő
INPUT SELECTOR gombját is.
2.
3.
Reading
A rádióerősítő felismerte az USB-eszközt,
és információkat olvas róla.
No Device
Nincs csatlakoztatva USB-eszköz.
No Track
Nem található zeneszám.
Felvétel a rádióerősítővel
Felvételt készíthet egy audiokészülékről
(például CD-felvevőről) vagy videokészülékről
(például videomagnóról vagy
DVD-felvevőről) a rádióerősítő használatával.
Részletes információkért nézze meg
a felvevőkészülékhez kapott használati
utasítást.
Készítse elő a felvevőkészüléket.
1. példa (hangfelvétel):
Helyezzen be egy üres CD-R lemezt
a CD-felvevőbe, és állítsa be a felvétel
hangerejét.
2. példa (videofelvétel):
Helyezzen be a felvételhez egy üres
videoszalagot stb. a (VIDEO 1 OUT
aljzatokba csatlakoztatott)
felvevőkészülékbe.
Üzenet és magyarázat
No Support
Nem támogatott USB-eszközt csatlakoztatott,
ismeretlen eszközt csatlakoztatott, vagy
az USB-eszköz USB-hubon keresztül csatlakozik
(46. oldal).
Készítse elő a lejátszókészüléket
a lejátszásra.
1. példa (hangfelvétel):
Hangoljon a felvenni kívánt
rádióállomásra.
2. példa (videofelvétel):
Helyezze be a másolni kívánt
videoszalagot a videomagnóba.
USB-vel kapcsolatos üzenetek
listája
Device Error
Az USB-eszköz memóriája nem ismerhető fel
(46. oldal).
Nyomja meg az egyik
bemenetválasztó gombot
a felvenni kívánt lejátszókészülék
kiválasztásához.
4.
Indítsa el a felvételt
a felvevőkészüléken, majd
indítsa el a lejátszókészüléket.
Megjegyzések
• Egyes források másolásvédelmet tartalmaznak
a felvétel megakadályozása érdekében. Ebben
az esetben nem lesz képes felvételt készíteni
a forrásból.
• Az analóg kimeneti aljzat csak analóg bemeneti
jeleket ad ki (felvételkor).
• A HDMI hang nem vehető fel.
• Csak kompozit videojelek felvételekor
a rádióerősítő automatikus kikapcsolási funkciója
elindulhat, és megszakíthatja a felvételt. Ebben az
esetben az „Auto Standby” beállításnál válassza az
„OFF” értéket (69. oldal).
48HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU04GET_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 49 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
1.
A rádió használata
FM/AM rádióadók hallgatása
Nyomja meg a MENU gombot, ha
a GUI menü nem jelenik meg
a tv-képernyőn.
2.
A beépített vevőegység segítségével FM vagy
AM rádióállomások műsorát hallgathatja.
Mielőtt hozzákezdene, ellenőrizze, hogy az FM
és AM antennát megfelelően csatlakoztatta-e
(32. oldal).
Hasznos tanács
Terület
FM
AM
USA, Kanada
100 kHz
10 kHz*
Európa
50 kHz
9 kHz
* Az AM-hangolási skála módosítható (50. oldal).
Válassza az „ FM FM” vagy „ AM AM”
menüpontot, majd nyomja meg
a
vagy b gombot.
A tv-képernyőn megjelenik az FM vagy
AM menülista.
Rádióállomások automatikus
behangolása (Auto Tuning)
1.
Válassza az „Auto Tuning”
menüpontot, majd nyomja
meg a
vagy b gombot.
2.
Nyomja meg a V/v gombot.
Nyomja meg a V gombot az alacsonyabb
frekvenciáktól a magasabb, vagy
a v gombot a magasabb frekvenciáktól
alacsonyabbak felé való hangoláshoz.
Egy-egy állomás megtalálásakor
a hangolás leáll.
Számgombok
Ha a sztereó FM-vétel gyenge
minőségű
1. Hangoljon a hallgatni kívánt állomásra az
GUI MODE
V/v/b,
TOOLS/
OPTIONS
Auto Tuning, Direct Tuning funkcióval
(49. oldal), vagy válassza ki a kívánt tárolt
állomást (50. oldal).
2. Nyomja meg a TOOLS/OPTIONS gombot.
3. Válassza az „FM Mode” menüpontot, majd
nyomja meg a
vagy b gombot.
4. Válassza a „MONO” opciót, majd nyomja
meg a
gombot.
MENU
Rádióállomások közvetlen
behangolása (Direct Tuning)
A számgombokkal beírhatja a kívánt
rádióállomás vételi frekvenciáját.
SHIFT
1.
Válassza a „Direct Tuning”
menüpontot, majd nyomja meg a
vagy b gombot.
folytatás
49HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
A rádió használata
A közvetlen hangolásnál használt léptetőfrekvencia
alább látható.
Nyomja meg a GUI MODE gombot.
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU04GET_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 50 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
2.
Nyomja meg a SHIFT gombot,
majd a számgombokat
a frekvencia megadásához.
2.
A TUNING MODE nyomva
tartása közben nyomja meg
a ?/1 gombot.
1. példa: FM 102,50 MHz
Válassza az 1 b 0 b 2 b 5 (b 0*) értékeket.
2. példa: AM 1,350 kHz
Válassza az 1 b 3 b 5 b 0 értékeket.
3.
Válassza ki a 9 kHz-es (vagy
10 kHz-es) AM-hangolási skálát.
* A 0 gombot csak európai modell esetén
nyomja meg.
Hasznos tanács
AM-vétel esetén állítsa az AM keretantennát
a legjobb vételt biztosító irányba.
3.
Nyomja meg a
gombot.
Ha az állomást nem sikerül
behangolni
A „– – – .– – MHz” jelenik meg, és a képernyő
visszatér az aktuális frekvenciára.
Ellenőrizze, hogy a megfelelő frekvenciát írta-e
be. Ha nem, hajtsa végre ismét a 2. lépést. Ha az
állomást továbbra sem tudja behangolni,
a beírt frekvencián az adott vételi körzetben
nem fogható rádióadás.
Ismételje meg a fenti eljárást a skála
visszaállításához 10 kHz (vagy 9 kHz)
értékre.
Megjegyzés
A léptetőfrekvencia módosításakor minden tárolt
rádióállomás törlődik
FM/AM rádióállomások
tárolása
(Preset Tuning)
Legfeljebb 30 állomás (FM és AM) tárolható
a memóriában kedvenc állomásként.
V/v/B/b,
TOOLS/
OPTIONS
Az AM-hangolási skála módosítása
(Csak egyesült államokbeli
és kanadai modellek)
A rádióerősítő kezelőszerveivel választhat
a 9 kHz-es és 10 kHz-e AM-hangolási skála
között.
?/1
1.
Hangolja be a tárolni kívánt
állomást az Auto Tuning
(49. oldal) vagy Direct Tuning
(49. oldal) funkció használatával.
2.
Nyomja meg a TOOLS/OPTIONS
gombot.
Megjelenik a beállítómenü.
TUNING MODE
1.
Nyomja meg a ?/1 gombot
a rádióerősítő kikapcsolásához.
3.
Válassza a „Memory” opciót,
majd nyomja meg a
vagy
b gombot.
4.
Válassza ki a memóriahely
számát, majd nyomja meg
a
gombot.
A készülék tárolja az állomást
a kiválasztott memóriahelyen.
50HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU04GET_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 51 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
5.
Az 1 – 4. lépések megismétlésével
további állomásokat tárolhat.
Az állomásokat a következőképpen
tárolhatja:
• AM-sáv: AM 1 – AM 30
• FM-sáv: FM 1 – FM 30
A tárolt állomások előhívása
Válassza az „ FM FM” vagy „ AM AM”
menüpontot, majd nyomja meg
a
vagy b gombot.
2.
Válassza ki a kívánt tárolt
állomást.
Az 1 és 30 közötti memóriahelyek
érhetők el.
A tárolt állomások elnevezése
(Name Input)
1.
2.
Az „ FM FM” vagy „ AM AM”
képernyőn válassza ki az
elnevezni kívánt memóriahelyet.
Nyomja meg a TOOLS/OPTIONS
gombot.
Megjelenik a beállítómenü.
3.
4.
Válassza a „Name Input”
menüpontot, majd nyomja meg
a
vagy b gombot.
Nyomja meg ismételten
a V/v gombot egy karakter
kiválasztásához, majd nyomja
meg a b gombot.
(csak európai modell)
Ez a rádióerősítő lehetővé teszi az RDS
(Radio Data System, rádiós adatrendszer)
használatát, amelynek révén a rádióállomások
a normál rádióműsorral együtt kiegészítő
információkat juttatnak el a hallgatókhoz.
Így a készüléke nagyon hasznos RDS
szolgáltatásokat nyújthat, például a műsornév
kijelzését. Az RDS funkció csak az
FM-hullámsávon használható.*
A rádió használata
1.
RDS-adások vétele
* Nem minden FM-állomás sugároz RDS-adást,
illetve nem minden RDS-állomás nyújtja
ugyanazokat a szolgáltatásokat. Ha ezzel
kapcsolatban kérdései vannak, vegye fel
a kapcsolatot az adott rádióállomással.
Egyszerűen válasszon ki egy
FM-állomást.
Ha a kiválasztott állomás RDS-információkat
is sugároz, a kijelzőn világít az „RDS” jelzés,
illetve megjelenik az állomás neve
a tv-képernyőn és a kijelzőn.
* Ha nem érkezik RDS-adás, az állomás neve nem
jelenik meg.
Megjegyzések
• Az RDS szolgáltatás működése bizonytalanná
válhat, ha a behangolt állomás adása nem tökéletes,
vagy a vétel gyenge.
• A tv-képernyőn megjelenő egyes betűk nem
jeleníthetők meg a kijelzőn.
Hasznos tanács
Ha az állomásnév látható a kijelzőn, a DISPLAY
gomb ismételt megnyomásával ellenőrizheti a vételi
frekvenciát (74. oldal).
A beviteli pozíciót hátra és előre
mozgathatja a B/b megnyomásával.
5.
Ismételje a 4. lépést a karakterek
egyenkénti beviteléhez, majd
nyomja meg a
gombot.
A készülék tárolja a beírt nevet.
51HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU05ENJ_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 52 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
x A. DIRECT (Analog Direct)
Térhangzás
A hangzáskép kiválasztása
A rádióerősítő többcsatornás térhatású hang
előállítására képes. Kiválaszthatja a rendszer
előre beprogramozott hangzásképeinek
egyikét.
A kiválasztott műsorforrás hangját
kétcsatornás analóg formátumban is
meghallgathatja. Ez a funkció ideális az extra
minőségű analóg berendezések hangjának
lejátszására.
Ha ezt a funkciót bekapcsolja, csak a hangerő
és az első hangsugárzók hangereje
módosítható.
Megjegyzés
Nem választhatja az „A. DIRECT” funkciót,
amikor a BD/DVD, GAME vagy USB
bemeneteket használja.
SOUND
FIELD +/–
Auto Format Direct (A.F.D.) mód
A SOUND FIELD +/– gomb ismételt
megnyomásával válassza ki a kívánt
hangzásképet.
Használhatja a rádióerősítő 2CH/A.DIRECT,
A.F.D., MOVIE/HD-D.C.S. vagy
MUSIC gombját is.
2 csatornás hangzásmód
Az alkalmazott szoftver felvételi formátumától,
a csatlakoztatott lejátszókészüléktől és
a rádióerősítő hangzáskép-beállításától
függetlenül átválthat 2 csatornás
hangkimenetre.
x 2CH ST. (2 csat. sztereó)
A rádióerősítő csak a két első (bal, jobb)
hangsugárzóhoz továbbítja a hangot.
A mélysugárzó nem szól.
A hagyományos kétcsatornás műsorforrások
hangja teljesen megkerüli a hangfeldolgozó
áramköröket. A többcsatornás térhatású
formátumokat két csatornára keveri le
a készülék.
Az Auto Format Direct (A.F.D.) mód
használatával kiválaszthatja a kétcsatornás
műsor dekódolási eljárását, mellyel azt
többcsatornás formátumban hallgathatja meg.
x A.F.D. AUTO (A.F.D. Auto)
Ennél az üzemmódnál a hang az eredeti
(felvételi, kódolási) formában hallható
bármilyen térhangzású hatás hozzáadása
nélkül.
Azonban az egyesült államokbeli és kanadai
modellek esetén a rádióerősítő alacsony
frekvenciás jelet generál és továbbít
a mélysugárzóra, ha nincs LFE jel.
x MULTI ST. (Multi sztereó)
A kétcsatornás (bal és jobb csatorna) műsort az
összes hangsugárzón keresztül szólaltatja meg.
A hangsugárzó-beállítások függvényében
lehetnek olyan hangsugárzók, melyek
nem szólnak.
Film üzemmód
Kiválaszthatja a rendszer előre
beprogramozott hangzásképeinek egyikét.
Így otthonában élvezheti a filmszínházak
izgalmas, erőteljes légkörét.
52HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU05ENJ_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 53 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
x HD-D.C.S.
A HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.)
a Sony új, innovatív házimozi-technológiája,
amely a legújabb akusztikai és digitális
jelfeldolgozási technológiákat használja.
Pontos válaszmérési adatokon alapul, amelyek
egy mastering stúdióból származnak.
A HD-D.C.S. használatával a Blu-ray és DVD
filmeket nemcsak a legjobb minőségű hanggal,
de a legjobb hangkörnyezettel élvezheti, ahogy
a film hangmérnöke azt megalkotta
a mastering során.
Kiválaszthatja az effektustípust a HD-D.C.S
technológiához. Részletekért lásd: „Surround
Settings menü” (67. oldal).
x PLII MV (PLII Movie)
Zene üzemmód
Kiválaszthatja a rendszer előre
beprogramozott hangzásképeinek egyikét.
Így otthonában élvezheti a koncerttermek
izgalmas, erőteljes légkörét.
x HALL (terem)
A klasszikus koncerttermek hangulatának
szimulálása.
x JAZZ (dzsesszklub)
Egy dzsesszklub hangzását utánozza.
x CONCERT (élő koncert)
Egy 300 férőhelyes zeneklub hangulatát
utánozza.
x STADIUM (stadion)
x PLIIX MV (PLIIx Movie)
A hordozható audioeszközön tárolt
zeneszámok tiszta, erőteljes megszólaltatása.
Ez a hangzáskép ideális az MP3 és egyéb
tömörített zenék lejátszásához.
A készülék Dolby Pro Logic IIx Movie módú
dekódolást végez. Ez a beállítás a Dolby Pro
Logic II Movie vagy Dolby Digital 5.1
technológiákat kiterjeszti 7.1 csatornára.
x PLIIZ (PLIIz Height)
A készülék Dolby Pro Logic IIz módú
dekódolást végez. Ez a beállítás növeli
a rugalmasságot az 5.1 rendszer 7.1 csatornás
rendszerré való bővítésekor. A függőleges
berendezés a jelenlét és mélység érzetét
biztosítja.
x NEO6 CIN (Neo:6 Cinema)
A készülék DTS Neo:6 Cinema módú
dekódolást végez. A 2 csatornás formátumban
felvett hangot 7 csatornásként kódolja ki.
Térhangzás
A készülék Dolby Pro Logic II Movie módú
dekódolást végez. Ez a dekódolási eljárás
ideális a Dolby Surround mozifilmek
hangjának visszaadásához. Ezenkívül ez
az eljárás alkalmas az 5.1-csatornás hang
előállítására abban az esetben is, ha régi filmet
néz videón, vagy a filmet szinkronizálták.
A nagyméretű, nyitott stadionok légkörét
utánozza.
x SPORTS (sport)
A sportközvetítések légkörét idézi.
x P. AUDIO (Portable Audio)
x PLII MS (PLII Music)
A készülék Dolby Pro Logic II Music módú
dekódolást végez. Ez a dekódolási eljárás ideális
a normál sztereó műsorforrások (például
CD-lemezek) hangjának visszaadásához.
x PLIIX MS (PLIIx Music)
A készülék Dolby Pro Logic IIx Music módú
dekódolást végez. Ez a dekódolási eljárás
ideális a normál sztereó műsorforrások
(például CD-lemezek) hangjának
visszaadásához.
x PLIIZ (PLIIz Height)
A készülék Dolby Pro Logic IIz módú
dekódolást végez. Ez a beállítás növeli
a rugalmasságot az 5.1 rendszer 7.1 csatornás
rendszerré való bővítésekor. A függőleges
berendezés a jelenlét és mélység érzetét
biztosítja.
folytatás
53HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU05ENJ_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 54 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
x NEO6 MUS (Neo:6 Music)
Megjegyzések a hangzásképekről
A készülék DTS Neo:6 Music módú
dekódolást végez. A 2 csatornás formátumban
felvett hangot 7 csatornásként kódolja ki.
Ez a dekódolási eljárás ideális a normál sztereó
műsorforrások (például CD-lemezek)
hangjának visszaadásához.
• A hangsugárzó-elrendezéstől függően
elképzelhető, hogy egyes hangzásképek
nem választhatók ki.
• A PLIIx és PLIIz nem választható
ki egyidejűleg.
– A PLIIx csak akkor áll rendelkezésére,
ha hangsugárzó-elrendezésként olyan
beállítást használ, amely térhatású hátsó
hangsugárzókat tartalmaz.
– A PLIIz csak akkor áll rendelkezésére,
ha hangsugárzó-elrendezésként olyan
beállítást használ, amely első magas
hangsugárzókat tartalmaz.
• A zene és film hangzásképek nem
működnek a következő esetekben:
– DTS-HD Master Audio, DTS-HD High
Resolution Audio vagy Dolby TrueHD
jelek fogadása 48 kHz-nél magasabb
mintavételezési frekvenciával;
– “A. DIRECT” van kiválasztva.
• A „PLII MV”, „PLIIX MV”, „PLII MS”,
„PLIIX MS”, „PLIIZ”, „NEO6 CIN”
és „NEO6 MUS” nem működnek, ha
a hangsugárzó-elrendezés 2/0 vagy 2/0.1.
• Ha a zenei hangzásképek bármelyikét
kiválasztja, a mélysugárzó elnémul,
amennyiben a Speaker Settings menüben
„LARGE” beállítás van kiválasztva minden
hangsugárzóra. A mélysugárzó azonban
bekapcsol, ha:
– a beérkező digitális műsor LFE-jeleket
tartalmaz;
– az első vagy térhatású hangsugárzók
méretbeállítása „SMALL”;
– a „MULTI ST.”, „PLII MV”, „PLII MS”,
„PLIIX MV”, „PLIIX MS”, „HD-D.C.S.”
vagy „P. AUDIO” van kiválasztva.
Ha fejhallgatót csatlakoztatott
a készülékhez
A következő hangzásképeket akkor
választhatja ki, ha a rádióerősítőhöz
fejhallgatót csatlakoztatott:
x HP 2CH (HP (2CH))
Automatikusan ez a hangzáskép kapcsol be,
ha fejhallgatót csatlakoztatott (kivéve ha
az „A. DIRECT” van kiválasztva).
A hagyományos kétcsatornás műsorforrások
hangja teljesen megkerüli a hangfeldolgozó
áramköröket. A többcsatornás térhatású
formátumokat két csatornára keveri le
a készülék az LFE jelek kivételével.
x HP DIR (HP (Direct))
Automatikusan ez a hangzáskép kapcsol be,
ha fejhallgatót csatlakoztatott, amikor
az „A. DIRECT” van kiválasztva.
Az analóg jeleket feldolgozás (például
hangszínbeállítás, hangzáskép stb.) nélkül
továbbítja a fejhallgatóba.
Ha mélysugárzót csatlakoztat
Ha a műsor nem tartalmaz LFE jelösszetevőt
(mélyhanghatás a kétcsatornás jel hatásának
fokozásához), ez a rádióerősítő egy önállóan
előállított mélyhangot továbbít a mélysugárzókimenetre. Azonban nem állít elő alacsony
frekvenciás jelet a „NEO6 CIN” vagy
„NEO6 MUS” használatakor, ha az összes
hangsugárzó beállítása „Large”. A Dolby
Digital basszusátirányító áramkörök teljes
kihasználásához javasoljuk a mélysugárzó
levágási frekvenciájának minél magasabbra
állítását.
A filmek és zenék térhangzásának
kikapcsolása
Nyomja meg többször a SOUND FIELD +/–
gombot a „2CH ST.” vagy „A.F.D. AUTO”
kiválasztásához.
Megnyomhatja többször a rádióerősítő
2CH/A.DIRECT gombját is a „2CH ST.”
kiválasztásához vagy a rádióerősítő A.F.D.
gombját az „A.F.D. AUTO” kiválasztásához.
54HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU05ENJ_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 55 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
A rádióerősítő által támogatott digitális audioformátumok
Az, hogy milyen digitális audioformátumokat tud a rádióerősítő dekódolni, a csatlakoztatott
készülék digitális audiokimeneti csatlakozójától függ. Ez a rádióerősítő a következő
audioformátumokat támogatja:
Audioformátum
Csatornák
maximális száma
A lejátszókészülék és
a rádióerősítő összekötése
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
5.1
a
a
Dolby Digital EX
6.1
a
a
7.1
×
a
7.1
×
a
DTS
5.1
a
a
DTS-ES
6.1
a
a
DTS 96/24
5.1
a
a
DTS-HD
High Resolution Audioa)
7.1
×
a
DTS-HD
Master Audioa)b)
7.1
×
a
Többcsatornás lineáris PCMa)
7.1
×
a
Dolby Digital Plus
a)
Dolby TrueHDa)
Térhangzás
Dolby Digital
a)
Az audiojeleket a készülék másik formátumban továbbítja, ha a lejátszókészülék nem felel meg
a formátumnak. Bővebb információkat a lejátszókészülék kezelési útmutatójában találhat.
b)A 96 kHz fölötti mintavételezési frekvenciájú jeleket 96 kHz-en vagy 88,2 kHz-en játssza le a készülék.
55HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU05ENJ_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 56 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
A hangzásképek visszaállítása
az eredeti állapotba
Ehhez a művelethez a rádióerősítő
kezelőszerveit használja.
?/1
MUSIC
1.
Nyomja meg a ?/1 gombot
a rádióerősítő kikapcsolásához.
2.
A MUSIC gombot nyomva tartva
nyomja meg a ?/1 gombot.
Az „S.F. CLEAR” jelenik meg
a kijelzőpanelen, és minden hangzáskép
visszaáll az eredeti beállításra.
A „BRAVIA” Sync funkció
Mire használható a „BRAVIA”
Sync funkció?
A „BRAVIA” Sync funkció HDMI-vezérlést
támogató Sony tv-készülékkel, Blu-ray
lemezjátszóval, DVD-lejátszóval,
AV-erősítővel stb. használható.
Ha egy (külön megvásárolható)
HDMI-vezetékkel olyan Sony készüléket
csatlakoztat a felvevőhöz, amely kompatibilis
a „BRAVIA” Sync funkcióval, ezek használata
a következő módon egyszerűsödik:
• Egygombos lejátszás (58. oldal);
• Összehangolt hangvezérlés (58. oldal);
• Összehangolt kikapcsolás (59. oldal)
• Színház mód / Színház mód szinkronizálása
(59. oldal);
• Jelenetválasztás (60. oldal).
A HDMI-vezérlés egy olyan többutas
vezérlési szabvány, melyet a HDMI CEC
(Consumer Electronics Control) használ
a HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) kapcsolathoz.
Javasoljuk, hogy a rádióerősítőt „BRAVIA”
Sync. funkcióval rendelkező készülékekhez
csatlakoztassa.
Megjegyzés
A csatlakoztatott készülék típusától függően
elképzelhető, hogy a HDMI-vezérlés nem működik.
Olvassa el a külső készülék kezelési útmutatóját.
56HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU05ENJ_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 57 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
Előkészületek a
„BRAVIA Sync” funkció
használatára
A rádióerősítő kompatibilis a „HDMI-vezérlés
gyorsbeállítása” funkcióval.
• Ha a tv-készüléke kompatibilis
a „HDMI-vezérlés gyorsbeállítása”
funkcióval, akkor a rádióerősítő és lejátszó
„HDMI-vezérlés” funkcióit automatikusan
beállíthatja úgy, hogy a tv-készüléken
beállítja a „HDMI-vezérlés” funkciót
(57. oldal).
• Ha a tv-készüléke nem kompatibilis
a „HDMI-vezérlés gyorsbeállítása”
funkcióval, akkor a rádióerősítő,
lejátszókészülék és a tv „HDMI-vezérlés”
funkcióját külön-külön kapcsolja be
(57. oldal).
A rádióerősítő HDMI-vezérlés funkciója
egyszerre bekapcsolható a többivel
a tv-készülék HDMI-vezérlés funkciójával.
1. Csatlakoztassa a rádióerősítőt,
a tv-készüléket és a lejátszóeszközt
HDMI kábellel (23. oldal).
(A készülékeknek kompatibilisnek kell
lenniük a HDMI-vezérlés funkcióval.)
2. Kapcsolja be a rádióerősítőt, a tv-készüléket
és a lejátszókészülékeket.
3. Kapcsolja be a tv-készülék HDMI-vezérlés
funkcióját.
A rádióerősítő és a csatlakoztatott
készülékek HDMI-vezérlés funkciója
egyszerre bekapcsol. A beállítás
befejezésekor a kijelzőpanelen megjelenik
a „COMPLETE” üzenet.
GUI MODE
V/v/b,
MENU
1. Nyomja meg a GUI MODE gombot.
Nyomja meg a MENU gombot,
ha a GUI menü nem jelenik meg
a tv-képernyőn.
2. Válassza a „
Settings” menüpontot, majd
nyomja meg a
vagy b gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a beállítások
menüje.
3. Válassza a „HDMI” opciót, majd nyomja meg
a
vagy b gombot.
4. Válassza a „Ctrl for HDMI” menüpontot,
majd nyomja meg a
vagy b gombot.
5. Válassza az „ON” opciót, majd nyomja meg a
gombot.
A HDMI-vezérlés bekapcsol.
6. Nyomja meg a GUI MODE gombot
a kilépéshez a GUI menüből.
Ha a GUI menü látható, a HDMI-vezérlés
funkció nem fog megfelelően működni
a csatlakoztatott készüléken.
7. Kapcsolja be a HDMI-vezérlést
a csatlakoztatott készüléken.
Ha a HDMI-vezérlés be van kapcsolva
a csatlakoztatott készüléken, a beállítást
nem szükséges módosítani.
A tv-készülék és a csatlakoztatott eszközök
beállítását lásd a megfelelő készülék
kezelési útmutatójában.
A tv-készülék beállításának módját lásd
a tv-készülék kezelési útmutatójában.
folytatás
57HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
A „BRAVIA” Sync funkció
Ha a tv-készüléke kompatibilis
a „HDMI-vezérlés gyorsbeállítása”
funkcióval
Ha a tv-készülék nem kompatibilis
a „HDMI-vezérlés gyorsbeállítása”
funkcióval
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU05ENJ_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 58 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
Megjegyzések
Megjegyzések
• Mielőtt a tv-készüléken végrehajtaná
a „HDMI-vezérlés gyorsbeállítása” funkciót,
kapcsolja be a tv-készüléket, a csatlakoztatott
eszközöket és a rádióerősítőt.
• Ha a „HDMI-vezérlés gyorsbeállítása” funkció
futtatása után a lejátszókészülékek nem
működnek, ellenőrizze a HDMI-vezérlés
beállítását a tv-készüléken.
• Ha a csatlakoztatott készülék nem támogatja
a „HDMI-vezérlés gyorsbeállítása” funkciót,
a külső készüléken be kell kapcsolni
a HDMI-vezérlést, mielőtt a tv-készüléken
elindítaná a „HDMI-vezérlés gyorsbeállítása”
funkciót.
• Ha a HDMI-bemenetet másik bemenethez
rendelte a HDMI menü „HDMI Assign”
opciójával, az egygombos lejátszás funkció
nem érhető el.
• A tv menüjében ellenőrizze, hogy az Összehangolt
hangvezérlés funkció be van-e kapcsolva.
• A tv-készülék típusától függően előfordulhat, hogy
a műsor nyitójelenete lemarad.
• A beállításoktól függően elképzelhető, hogy
a rádióerősítő nem kapcsol be a „Pass Through”
opció „AUTO” vagy „ON” beállításának
kiválasztásakor.
Külső készülékek jelének
lejátszása egygombos
művelettel
(Egygombos lejátszás)
Egy egyszerű (egygombos) művelettel
önműködően lejátszhatja a rádióerősítőhöz
csatlakoztatott, Bravia Sync funkcióval
rendelkező készülékek képét és hangját.
A csatlakoztatott készülékek használatával
lejátszhatja a hangot/képet.
Ha kiválasztja a „Pass Through” opció
„AUTO” vagy „ON” beállítását, a hang és
a kép kizárólag a tv-készüléken jelenik meg, és
a rádióerősítő készenléti üzemmódban marad.
Ha elindítja a csatlakoztatott készüléken
a lejátszást, a rádióerősítő és a tv-készülék
működése a következők szerint egyszerűsödik:
Rádióerősítő és tv-készülék
Bekapcsol (ha készenlétben volt).
A megfelelő HDMI bemenetre vált.
Hasznos tanács
A csatlakoztatott készüléket, például
a DVD-lejátszót vagy a Blu-ray lemezjátszót
a tv-készülék menürendszerén keresztül is
kiválaszthatja. A rádióerősítő és a tv-készülék
automatikusan a megfelelő HDMI bemenetre vált.
A tv-műsor hangjának
lejátszása a rádióerősítőhöz
csatlakoztatott
hangsugárzókkal
(Összehangolt hangvezérlés)
A tv-készülék hangját egy egyszerű művelettel
átirányíthatja a rádióerősítőhöz
csatlakoztatott hangsugárzókra.
Az Összehangolt hangvezérlést a tv-készülék
menürendszerén keresztül aktiválhatja.
A részleteket lásd a tv-készülék kezelési
útmutatójában.
TV
Rádióerősítő
Bekapcsolja az
• Bekapcsol (ha
Összehangolt
készenlétben volt)
hangvezérlést
• A megfelelő
HDMI
bemenetre vált
Elnémítja
a tv-készüléket
A tv-készülék
hangját játssza le
Az Összehangolt hangvezérlés
a következőképpen működik:
• Ha tv-nézés közben bekapcsolja
a rádióerősítőt, az Összehangolt
hangvezérlés automatikusan aktiválódik, és
a tv-műsor hangja a rádióerősítőhöz
csatlakoztatott hangsugárzókon keresztül
58HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU05ENJ_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 59 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
lesz hallható. Ha kikapcsolja a rádióerősítőt,
a hang a tv-készülék hangsugárzóira kapcsol
vissza.
• A tv-készülék hangerejének beállításakor
az Összehangolt hangvezérlés egyidejűleg
a rádióerősítő hangerejét is beállítja.
Tartsa lenyomva a TV gombot, majd
nyomja meg a TV ?/1 gombot.
Megjegyzések
Megjegyzések
• Ha az Összehangolt hangvezérlés a tv-készülék
pillanatnyi beállításaival nem működik, olvassa el
a tv-készülék kezelési útmutatóját.
• Ha a „Ctrl for HDMI” menüpont beállítása „ON”,
a HDMI Settings menü „Audio Out”
menüpontjának beállításai automatikusan
az Összehangolt hangvezérlés pillanatnyi
beállításainak megfelelő értéket veszik fel.
• Ha a rádióerősítő bekapcsolásakor a tv-készülék
már be van kapcsolva, a tv-műsor hangja rövid
időre elnémul.
(Összehangolt kikapcsolás)
Ha kikapcsolja a tv-készüléket a tv-távirányító
POWER gombjával, a rádióerősítő és
a csatlakoztatott készülékek is
automatikusan kikapcsolnak.
A tv-készülék kikapcsolásához használhatja
a rádióerősítő távirányítóját is.
TV ?/1
• Az Összehangolt kikapcsolás funkció használata
előtt válassza ki a tv-készülék áramellátásösszekapcsolás funkciójának „ON” beállítását.
A részleteket lásd a tv-készülék kezelési
útmutatójában.
• A pillanatnyi állapottól függően előfordulhat, hogy
a csatlakoztatott készülékek nem kapcsolnak ki.
A részleteket lásd a csatlakozatott készülékek
kezelési útmutatójában.
Filmnézés a megfelelő
hangzással (Színház mód/Színház
mód szinkronizálása)
Nyomja meg ismételten a THEATER
vagy THEATER gombot a tv-készülék
vagy a Blu-ray lejátszó távirányítóján,
miközben a távirányítót a tv-készülék
felé irányítja.
A hangzáskép a „HD-D.C.S.” opcióra vált.
Az előző hangzásképre való visszatéréshez
nyomja meg ismét a THEATER vagy
THEATRE gombot.
Megjegyzés
A tv-készüléktől függően elképzelhető, hogy
a hangzáskép nem vált át.
Hasznos tanács
A hangzáskép visszavált az előzőre, ha
megváltoztatja a tv-készülék bemenetét.
TV
59HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
A „BRAVIA” Sync funkció
A rádióerősítő kikapcsolása
a tv-készülékkel
A tv-készülék, a rádióerősítő és
a HDMI-aljzaton keresztül csatlakoztatott
készülékek kikapcsolnak.
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU05ENJ_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 60 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
Optimális hangzáskép
használata egy kijelölt
jelenethez
(Jelenetválasztás)
A Jelenetválasztás funkció lehetővé teszi
az optimális képminőség használatát úgy,
hogy a kijelölt jelenetnek megfelelően
automatikusan módosítja a hangzásképet
a tv-készüléken.
A használattal kapcsolatos részleteket lásd
a tv-készülék kezelési útmutatójában.
Megjegyzés
A tv-készüléktől függően elképzelhető, hogy
a hangzáskép nem vált át.
Haladó műveletek
Váltás a digitális és analóg
hang között
(INPUT MODE)
Ha a rádióerősítő digitális és analóg
bemenetéhez is csatlakoztatott készülékeket,
ezek közül bármelyikhez beállíthatja a kívánt
audio üzemmódot, illetve átkapcsolhat
egyikről a másikra a lejátszani kívánt műsor
jellegének megfelelően.
1.
Az INPUT SELECTOR forgatásával
válassza ki a kívánt műsorforrást.
Használhatja a távirányító
bemenetválasztó gombjait is.
2.
A rádióerősítő INPUT MODE
gombjának ismételt
megnyomásával válassza ki
a kívánt audiobemeneti módot.
A kiválasztott bemeneti üzemmód neve
megjelenik a kijelzőpanelen.
• AUTO: A digitális audiojeleket részesíti
előnyben. Ha több digitális kapcsolatot
is kialakított, a HDMI-audiojelek
élveznek elsőbbséget.
Digitális audiojelek hiányában
a készülék az analóg audiojelekre
kapcsol. Tv-bemenet kiválasztásakor
az ARC (Audio Return Channel,
Visszatérő audiocsatorna) jelei élveznek
elsőbbséget. Ha a tv-készüléke nem
kompatibilis az ARC funkcióval,
a készülék a digitális optikai
audiojelekre kapcsol.
• COAX: A DIGITAL COAXIAL
bemeneten megjelenő digitális
audiojelek kiválasztása.
• OPT: A DIGITAL OPTICAL
bemeneten megjelenő digitális
audiojelek kiválasztása.
• ANALOG: Az AUDIO IN (L/R)
bemeneten megjelenő analóg audiojelek
kiválasztása.
60HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU05ENJ_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 61 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
Megjegyzések
• Lehetnek olyan bemeneti audio üzemmódok,
melyeket bizonyos bemeneteknél nem lehet
beállítani.
• Az USB-bemenet kiválasztásakor a kijelzőpanelen
a „------” jelenik meg, és nem tud más módba
váltani. Válasszon másik bemenetet, majd állítsa
be az audiobemeneti módot.
• Az „A. DIRECT” használata esetén az
audiobemenet az „ANALOG” értékre áll.
Ez a beállítás nem módosítható.
• Az ARC (Audio Return Channel, Visszatérő
audiocsatorna) funkció a következő esetekben
nem működik:
– A tv-készülék nem kompatibilis az „Audio
visszacsatorna (ARC)” funkcióval.
– A „Ctrl for HDMI” beállítása „OFF”.
– A rádióerősítőt nem egy ARC-kompatibilis
tv HDMI-aljzatába csatlakoztatja
HDMI-vezetékkel.
A hang továbbítása más
bemenetről
1.
Nyomja meg a MENU gombot,
ha a GUI menü nem jelenik meg
a tv-képernyőn.
2.
Válassza az „
Input” opciót,
majd nyomja meg a
vagy
b gombot.
3.
Válassza ki a hozzárendelni
kívánt bemenetnevet.
4.
Nyomja meg a TOOLS/OPTIONS
gombot.
Megjelenik a beállítómenü.
5.
Válassza az „Input Assign”
menüpontot, majd nyomja meg
a
vagy b gombot.
Megjelenik az „Input Assign” képernyő.
Válassza ki a 3. lépésben
kiválasztott bemenethez
rendelni kívánt audio- és/
vagy videojeleket a V/v/B/b
gombokkal.
7.
Nyomja meg a
Haladó műveletek
6.
(Input Assign)
Az audiojeleket hozzárendelheti más
bemenetekhez is, ha azok éppen nincsenek
használatban.
A bemeneti aljzatok hozzárendelése után
a bemenetválasztó gomb (vagy a rádióerősítő
INPUT SELECTOR gombja) használatával
kiválaszthatja a csatlakoztatott készüléket.
Nyomja meg a GUI MODE gombot.
gombot.
Komponens video- és digitális
audiobemenet hozzárendelése
A COMPONENT VIDEO és DIGITAL
bemeneti aljzatokat más bemenethez
rendelheti, ha az aljzatok alapbeállításai nem
felelnek meg a csatlakoztatott készüléknek.
Példa:
Ha a DVD-lejátszót az OPTICAL SAT/
CATV IN és COMPONENT VIDEO SAT/
CATV (IN 2) aljzatokba csatlakoztatja.
– Rendelje az OPTICAL SAT/CATV IN
aljzatot a „BD/DVD”-hez
– Rendelje a COMPONENT VIDEO SAT/
CATV (IN 2) aljzatokat a „BD/DVD”-hez
folytatás
61HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU05ENJ_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 62 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
Bemenetnév
Hozzárendelhető COMP.1
videobemeneti
COMP.2
aljzatok
CVBS
BD/DVD
GAME
SAT/CATV
VIDEO1
VIDEO2
SA-CD/CD
a*
a
a
a
a
a
a
a
a*
a
a
a
–
–
a
a*
a*
–
–
–
–
a*
a
NONE
a
Hozzárendelhető BD COAX
audiobemeneti
SAT OPT
aljzatok
ANALOG
NONE
a
*
*
a
a
a
a
a
a
a
a*
a
a
a
–
–
a
a*
a*
a*
–
–
–
–
a
–
*
* Alapbeállítás
Megjegyzések
• Nem rendelhet másik optikai bemenetet azokhoz a bemenetekhez, amelyekhez már társítva van optikai
bemeneti aljzat.
• A digitális audiobemenet hozzárendelésekor az INPUT MODE beállítás automatikusan megváltozhat.
• Bemenetenként egy hozzárendelés engedélyezett.
HDMI-bemenet hozzárendelése
A HDMI bemeneti aljzatokat más bemenethez
rendelheti, ha az aljzatok alapbeállításai nem
felelnek meg a csatlakoztatott készüléknek.
Példa:
Ha a CD-lejátszót a HDMI SAT/CATV IN
(IN 3) aljzatba csatlakoztatja, a „HDMI 3”
aljzatot rendelje az „SA-CD/CD”-hez.
3.
Válassza a „HDMI” opciót,
majd nyomja meg a
vagy
b gombot.
4.
Válassza a „HDMI Assign”
menüpontot, majd nyomja meg
a
vagy b gombot.
Megjegyzés
5.
Válassza ki a hozzárendelni
kívánt HDMI-aljzatot, majd
nyomja meg a
gombot.
6.
Válassza ki a hozzárendelni
kívánt bemenetnevet, majd
nyomja meg a
gombot.
A HDMI bemeneti aljzatok hozzárendelése előtt
a „Ctrl for HDMI” opciót állítsa „OFF” értékre.
1.
Nyomja meg a GUI MODE gombot.
Nyomja meg a MENU gombot, ha a
GUI menü nem jelenik meg a tv-képernyőn.
2.
Válassza a „ Settings”
menüpontot, majd nyomja meg
a
vagy b gombot.
A tv-képernyőn megjelenik
a Settings menü.
Bemenetnév
Hozzárendelhető
HDMI
bemeneti
aljzatok
BD/DVD
GAME
SAT/CATV
VIDEO1
VIDEO2
SA-CD/CD
NONE
HDMI 1
a*
a
a
a
a
a
a
HDMI 2
a
a*
a
a
a
a
a
HDMI 3
a
a
a*
a
a
a
a
HDMI 4
a
a
a
a*
a
a
a
* Alapbeállítás
62HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU05ENJ_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 63 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
2.
Beállítások módosítása
A Settings menü használata
A tv-képernyőn megjelenik
a Settings menü.
A Settings menüben a hangsugárzók, térhatású
effektusok stb. különböző beállításait
módosíthatja.
A rádióerősítő menüjének a tv-képernyőn való
megjelenítéséhez a „A „GUI MODE” be- és
kikapcsolása” (39. oldal) lépéseinek
megfelelően győződjön meg arról, hogy
a rádióerősítő „GUI MODE” módban van.
GUI MODE
V/v/b,
Válassza a „ Settings”
menüpontot, majd nyomja meg
a
vagy b gombot a menü
módba való belépéshez.
3.
RETURN/
EXIT O
Válassza ki a használni kívánt
menüelemet, majd nyomja meg
a
gombot.
Példa: Az „Auto Cal.” kiválasztásakor.
MENU
1.
Nyomja meg a GUI MODE
gombot.
4.
Válassza ki a kívánt paramétert,
majd nyomja meg a
gombot.
Az előző képernyőre való
visszatéréshez
Nyomja meg a RETURN/EXIT O gombot.
A menüből való kilépéshez
Nyomja meg a MENU gombot.
folytatás
63HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
Beállítások módosítása
Nyomja meg a MENU gombot, ha
a GUI menü nem jelenik meg
a tv-képernyőn.
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU05ENJ_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 64 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
A Settings menü elemei
Settings menü Leírás
Auto Cal.
A hangsugárzó hangerejének
vagy távolságának beállítása és
a mérés automatikus elvégzése
(34. oldal).
Speaker
A hangsugárzók helyének kézi
beállítása (64. oldal).
Surround
Kiválasztja a hangzásképet, és
módosítja a kiválasztott térhatású
effektust (67. oldal).
EQ
A hangszínszabályzó (mély/
magas hang) beállítása
(67. oldal).
Audio
Különböző hangbeállítások
módosítása (68. oldal).
HDMI
A HDMI-aljzatokhoz
csatlakoztatott készülékek
hangjának/képének beállításai
(68. oldal).
System
A rádióerősítő
rendszerbeállításainak
módosítása (69. oldal).
Speaker Settings menü
Minden hangsugárzó beállításai kézileg
is módosíthatók.
A hangsugárzók hangszintjét az automatikus
kalibrálás befejeződése után is módosíthatja.
Megjegyzés
A hangsugárzó-beállítások csak az aktuális hallgatási
pozícióra vonatkoznak.
x SP Pattern (Hangsugárzóelrendezés)
Válassza ki a használt
hangsugárzórendszernek megfelelő
„SP Pattern” beállítást. A hangsugárzóelrendezést az Önműködő kalibrálás elvégzése
előtt válassza ki.
x Manual Setup
A hangsugárzókat a „Manual Setup”
képernyőn állíthatja be kézileg.
A hangsugárzók hangszintjét az automatikus
kalibrálás befejezése után is módosíthatja.
A hangszint beállítása
Módosíthatja az egyes hangsugárzók
hangszintjét (első bal/jobb, első bal/jobb
magas, középső, térhatású bal/jobb, térhatású
hátsó bal/jobb, mélysugárzó).
1. Válassza ki a képernyőn azt
a hangsugárzót, amelynek hangszintjét
módosítani kívánja, majd nyomja
meg a
gombot.
2. Válassza az „Lvl” opciót.
3. Állítsa be a kiválasztott hangsugárzó
hangszintjét, majd nyomja meg
a
gombot.
A hangszintet –10,0 dB és +10,0 dB között
0,5 dB-es léptékben módosíthatja.
Megjegyzés
Ha a zenei hangzásképek bármelyikét kiválasztja,
a mélysugárzó elnémul, amennyiben a „LARGE”
beállítás van kiválasztva minden hangsugárzó
esetében. A mélysugárzó azonban bekapcsol, ha:
– a beérkező digitális műsor LFE jeleket tartalmaz;
– az első vagy térhatású hangsugárzók
méretbeállítása „SMALL”;
– a „MULTI ST.”, „PLII MV”, „PLII MS”,
„PLIIX MV”, „PLIIX MS”, „HD-D.C.S.”
vagy „P. AUDIO” van kiválasztva.
Az egyes hangsugárzók és
a hallgatási pozíció közti
távolság módosítása
Módosíthatja az egyes hangsugárzók (első bal/
jobb, első bal/jobb magas, középső, térhatású
bal/jobb, térhatású hátsó bal/jobb,
mélysugárzó) és a hallgatási pozíció
közti távolságot.
1. Válassza ki a képernyőn azt
a hangsugárzót, amelynek a hallgatási
pozíciótól mért távolságát módosítani
kívánja, majd nyomja meg a
gombot.
2. Válassza a „Dist” opciót.
3. Állítsa be a kiválasztott hangsugárzó
távolságát, majd nyomja meg
a
gombot.
A távolságot 1 m és 10 m között 10 cm-es
léptékben módosíthatja.
64HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU05ENJ_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 65 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
Hasznos tanács
Hasznos tanácsok
A távolságot 1 cm-es léptékben is módosíthatja,
ha elvégezte az automatikus kalibrálást,
és elmentette a mérési eredményeket.
• Az egyes hangsugárzók „Large” és „Small”
beállításai határozzák meg, hogy a belső
hangprocesszor levágja-e a basszusjelet az adott
csatornáról.
Ha a basszust levágja egy csatornáról,
a basszusátirányítási áramkör a megfelelő
basszusfrekvenciákat a mélysugárzóra vagy
más „Large” hangsugárzóra továbbítja.
Mivel azonban a basszushangnak van bizonyos
iránya, a legjobb megoldás ezeket nem levágni.
Emiatt még kis hangsugárzók használatakor
is beállíthatja a „Large” értéket, ha az adott
hangsugárzóból szeretné hallani
a basszusfrekvenciákat. Másrészt
ha nagy hangsugárzót használ, de nem
szeretné az adott hangsugárzóból hallani
a basszusfrekvenciákat, akkor állítsa be
a „Small” értéket.
Ha az általános hangszint alacsonyabb, válassza
az összes hangsugárzóhoz a „Large” beállítást.
Ha nem elegendő a basszus, a hangszínszabályzó
használatával megnövelheti a basszus szintjét.
• A térhatású hátsó hangsugárzók beállításai
a térhatású hangsugárzókkal egyezők lesznek.
• Ha az első hangsugárzók beállítása „Small”, akkor
a középső, térhatású és az első magas hangsugárzók
beállítása is automatikusan „Small” lesz.
• Ha nem használja a mélysugárzót, az első
hangsugárzók beállítása automatikusan „Large”
lesz.
Megjegyzések
• A hangsugárzó-elrendezéstől függően
elképzelhető, hogy egyes paraméterek nem
választhatók ki.
• Ez a funkció nem működik az „A. DIRECT”
használata esetén.
A hangsugárzók méretének
módosítása
Módosíthatja az egyes hangsugárzók (első bal/
jobb, első bal/jobb magas, középső, térhatású
bal/jobb, térhatású hátsó bal/jobb,
mélysugárzó) méretét.
1. Válassza ki a képernyőn azt
a hangsugárzót, amelynek méretét
módosítani kívánja, majd nyomja
meg a
gombot.
2. Válassza a „Size” opciót.
3. Állítsa be a kiválasztott hangsugárzó
x Crossover Freq (hangsugárzókeresztezési frekvencia)
Lehetővé teszi azon hangsugárzók
basszuskeresztezési frekvenciájának
beállítását, amelyek mérete a Speaker Settings
menüben „Small”. Az automatikus kalibrálás
után a készülék minden hangsugárzóhoz
beállítja a mért hangsugárzó-keresztezési
frekvenciát.
1.
Válassza ki a képernyőn
a módosítani kívánt
hangsugárzót, majd nyomja
meg a
gombot.
2.
Módosítsa az értéket, majd
nyomja meg a
gombot.
Megjegyzés
Ez a funkció nem működik az „A. DIRECT”
használata esetén.
x Test Tone
A „Test Tone” képernyőn kiválaszthatja
a teszthang típusát.
folytatás
65HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
Beállítások módosítása
méretét, majd nyomja meg a
gombot.
• Large: Ha nagy hangsugárzókat
csatlakoztat, amelyek hatékonyan
reprodukálják a basszusfrekvenciákat,
válassza a „Large” lehetőséget. Általában
a „Large” beállítást kell választani.
• Small: Ha a hang torz, vagy többcsatornás
térhatású hang használatakor hiányoznak
a térhatású effektusok, válassza a „Small”
lehetőséget a basszusátirányítási áramkör
aktiválásához és az egyes csatornák
basszusfrekvenciáinak a mélysugárzón
vagy más „Large” hangsugárzón való
megszólaltatásához.
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU05ENJ_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 66 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
Hasznos tanácsok
• Minden hangsugárzó hangerejének egyidejű
módosításához nyomja meg a MASTER VOL +/–
vagy 2 +/– gombot. Használhatja a rádióerősítő
MASTER VOLUME gombját is.
• A módosítás alatt a módosított érték megjelenik
a tv-képernyőn.
A teszthang megszólaltatása
az egyes hangsugárzókból
A teszthangot sorrendben szólaltathatja meg
a hangsugárzókból.
1. Válassza a „Test Tone” menüpontot, majd
nyomja meg a
vagy b gombot.
2. Módosítsa a paramétert, majd nyomja meg
a
gombot.
• OFF
• AUTO: A teszthang sorrendben szólal
meg a hangsugárzókból.
3. Módosítsa a hangszintet, majd nyomja meg
a
gombot.
Ha a teszthang nem szólal meg
a hangsugárzókból
• A hangsugárzó-vezetékek csatlakozása
kilazulhatott. Ellenőrizze, hogy megfelelők-e
a csatlakozások, és hogy a kábelek nem
húzhatók-e ki könnyedén.
• A hangsugárzó-kábelek zárlatosak lehetnek.
Ha a teszthang nem
a tv-képernyőn megjelenő
hangsugárzóból szólal meg
A beállított hangsugárzó-elrendezés helytelen.
Győződjön meg arról, hogy a hangsugárzók
csatlakozásai és a hangsugárzó-elrendezés
pontosan egyeznek.
x D.Range Comp (Dinamikaszűkítő
funkció)
A felhasználó szűkítheti a hangsáv
dinamikatartományát. Ez a funkció akkor
lehet hasznos, ha például egy mozifilmet
szeretne megnézni késő éjjel, alacsony
hangerőn. A Dinamikaszűkítő funkció csak
Dolby Digital műsorforrások esetében
használható.
• MAX: A dinamikatartomány jelentősen
lecsökken.
• STD: A hangmérnök által előírt teljes
dinamikatartományt adja vissza.
• AUTO: A dinamikatartomány alkalmazása
automatikusan történik Dolby TrueHD
forrás segítségével, vagy más források „OFF”
állásba kapcsolásával.
• OFF: Nincs dinamikatartomány-szűkítés.
Hasznos tanácsok
• A Dinamikaszűkítő funkcióval a Dolby Digital
jelben kódolt dinamikai információknak
megfelelően szűkítheti a hangsáv
dinamikatartományát.
• Az „STD” a normál beállítás, és csupán csekély
tömörítést okoz. Ezért a „MAX” beállítás
használatát javasoljuk. Ez drámaian csökkenti
a műsor dinamikáját, így késő éjjel, alacsony
hangerőn is élvezheti a filmeket. Az analóg
szűkítőktől eltérően a lehetséges dinamikaszintek
itt gyárilag vannak beállítva, ami sokkal
természetesebb hatású dinamikacsökkenést
eredményez.
x Távolságegység
Lehetővé teszi a távolságok beállításához
használt mértékegység kiválasztását.
• FEET: A távolság lábban jelenik meg.
• METER: A távolság méterben jelenik meg.
66HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU05ENJ_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 67 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
Surround Settings menü
A „Sound Field Setup” képernyőn
kiválaszthatja a hangzásképet, módosíthatja
az effektus szintjét stb.
A hangzásképpel kapcsolatos részletes
információkért lásd: „Térhangzás” (52. oldal).
Megjegyzés
Az egyes menükben beállítható elemek
a hangzásképtől függően eltérőek lehetnek.
Az alábbi effektusszintjének
beállítása: HD-D.C.S.
• Studio
A Studio típusban az effektusok
minimális szinten vannak, mégis
nagyszerű moziélményt nyújt. Ez a típus
az eredeti felvétel pontosságát nyújtja.
EQ Settings menü
A következő paraméterek használatával
állíthatja be az első hangsugárzók hangszínét
(a mély és magas hangok arányát).
• Bass
• Treble
Bass
1. Válassza a „HD-D.C.S.” menüpontot, majd
nyomja meg a
vagy b gombot.
2. Válassza ki a kívánt effektustípust, majd
Level
(dB)
Frequency
(Hz)
Megjegyzés
Ez a funkció nem működik az „A. DIRECT”
használata esetén.
Hasznos tanács
A távirányító TONE MODE és TONE gombjaival
(9. oldal) módosíthatja az első hangsugárzók mély
és a magashang hangszintjeit.
67HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
Beállítások módosítása
nyomja meg a
gombot.
A HD-D.C.S három különböző típussal
rendelkezik: Theater, Dynamic és Studio.
Minden típushoz különböző visszaverődési
és visszhangzási szintek tartoznak, és
a hallgató szobája sajátosságainak,
ízlésének és hangulatának megfelelőre
vannak optimalizálva.
• Dynamic
Szeretné a maguk teljességében élvezni
a hangeffektusokat, mint a moziban?
A Dynamic típus a visszavert hangot
emeli ki. A HD-D.C.S. nélkül sok szoba
gyakran némileg visszhangos, de hiányzik
a nagyobb tér érzete. Ez a típus
akusztikailag „kinyitja” ezeket
a szobatípusokat, és egy mastering stúdió
terének és dinamikájának érzetét adja.
• Theater
A Theater típus (alapbeállítás) úgy keveri
a visszaverődést és a visszhangokat, hogy
egy mastering stúdió jellemzőit hozza
létre. Ezen túl a típus profi stúdiókban
és mozikban gyakran megtalálható
frekvenciakarakterisztikákat is tartalmaz.
Kisebb visszhanggal rendelkező
szobákban való filmnézéshez ideális.
Treble
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU05ENJ_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 68 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
x Night Mode
Audio Settings menü
Igényeinek megfelelően módosíthatja
a hangbeállításokat.
x A/V Sync (hang szinkronizálása
a videokimenettel)
A kép és a hang közötti késés kiegyenlítése
érdekében késlelteti a hangot.
• ON (Késleltetési idő: 60 ms): A kép és
a hang közötti késés kiegyenlítésének
minimalizálása érdekében az audio kimenet
hangja késleltetett.
• OFF (Késleltetési idő: 0 ms):
A hangkimenet nincs késleltetve.
Mozihoz hasonló hangzási élményben
részesülhet alacsony hangerő mellett is.
Ez a funkció más hangzásképekkel együtt is
használható. Amikor késő este néz filmet,
a párbeszédeket alacsony hangerő mellett
is tisztán hallja majd.
• ON
• OFF
Megjegyzés
Ez a funkció nem működik az „A. DIRECT”
van kiválasztva.
Hasznos tanács
Ha ez a funkció be van kapcsolva, a mély és magas
hanghatás növekedszik, és a „D. RANGE” beállítása
automatikusan “COMP. MAX" lesz.
Megjegyzések
• Ez a funkció nagy LCD- vagy plazmaképernyő
vagy kivetítő használatakor hasznos.
• Ez a funkció nem működik az „A. DIRECT”
használata esetén.
• A késleltetési idő az audioformátumtól,
hangzásképtől, hangsugárzó-elrendezéstől és
a hangsugárzók távolságától függően változhat.
x Dual Mono (Digitális adás
nyelvének kiválasztása)
Lehetővé teszi a kívánt nyelv kiválasztását
két hangsávval rendelkező digitális adás
hallgatásakor. Ez a szolgáltatás csak
Dolby Digital forrásokkal működik.
• MAIN/SUB: A fő nyelv a bal első
hangsugárzón keresztül, míg a másodlagos
nyelv a jobb első hangsugárzón keresztül
hallható egyszerre.
• MAIN: A műsor a fő nyelven hallható.
• SUB: A műsor a második nyelven hallható.
HDMI Settings menü
Itt adhatók meg a HDMI-aljzatokhoz
csatlakoztatott készülékek beállításai.
x Ctrl for HDMI (HDMI-vezérlés)
Lehetővé teszi a HDMI-vezérlés funkció bevagy kikapcsolását. Részletekért lásd:
„Előkészületek a „BRAVIA Sync” funkció
használatára” (57. oldal).
• ON
• OFF
Megjegyzés
Ha a „Control for HDMI” beállítása „ON”, az
„Audio Out” beállítás automatikusan módosulhat.
x Pass Through
Lehetővé teszi a HDMI-jelek továbbítását
a tv-készülékre akkor is, ha a rádióerősítő
készenléti állapotban van.
• ON: Ha a rádióerősítő készenléti állapotban
van, a rádióerősítő folyamatosan továbbítja a
HDMI-jeleket a HDMI TV OUT aljzatáról.
• AUTO: Ha a tv-készülék be van kapcsolva,
mialatt a rádióerősítő készenléti állapotban
van, a rádióerősítő folyamatosan továbbítja a
HDMI-jeleket a HDMI TV OUT aljzatáról.
A Sony ezt a beállítást javasolja, ha
„BRAVIA” Sync kompatibilis Sony
tv-készüléket használ. Ez a beállítás
készenléti állapotban energiatakarékosabb
az „ON” beállításnál.
68HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU05ENJ_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 69 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
• OFF: A rádióerősítő nem továbbít
HDMI-jeleket, ha a rádióerősítő készenléti
állapotban van. Kapcsolja be a rádióerősítőt
a csatlakoztatott bemeneti forrás
megjelenítéséhez a tv-készüléken.
Ez a beállítás készenléti állapotban
energiatakarékosabb az „ON” beállításnál.
x HDMI Assign
Megjegyzések
System Settings menü
• Ez a funkció nem érhető el, ha a „Ctrl for HDMI”
beállítás „OFF” értékre van állítva.
• Ha az „AUTO” van kiválasztva, kicsit tovább
tarthat a kép és hang megjelenítése a tv-készüléken,
mintha az „ON” lenne kiválasztva.
• Amikor a rádióerősítő készenléti módban van,
a kijelzőn az „A.STANDBY” jelenik meg, ha
a “Pass Through” beállítása „AUTO” vagy „ON”.
Azonban az „A. STANDBY” eltűnik, amikor
a „Pass Through” beállítása „AUTO”, és nem
észlelhetők jelek.
A HDMI bemeneti aljzatok
hozzárendelésének megváltoztatása.
Részletekért lásd: „HDMI-bemenet
hozzárendelése” (62. oldal).
Testreszabhatja a rádióerősítő beállításait.
x Auto Standby
A készülék automatikusan készenléti állapotba
válthat 30 perccel azután, hogy a készüléket
nem használja, vagy nem érzékel bemenő jelet.
• ON: Készenlét módba kapcsolás körülbelül
30 perc után.
• OFF: Nincs készenlét módba kapcsolás.
Megjegyzések
A rádióerősítő HDMI-aljzatához
csatlakoztatott lejátszókészülék
HDMI-hangjeleinek beállítása.
• AMP: A lejátszókészülékből érkező
HDMI audiojelek csak a rádióerősítő
hangsugárzóin keresztül hallhatók.
A többcsatornás hangot eredeti formájában
hallgathatja.
• TV+AMP: A hang a tv hangsugárzóin és
a rádióerősítőhöz csatlakoztatott
hangsugárzókon keresztül hallható.
• Ez a funkció nem működik, ha a TUNER bemenet
van kiválasztva.
• Ha az automatikus készenléti állapotot és
a kikapcsolásidőzítőt egyszerre használja,
a készülék a kikapcsolásidőzítő szerinti
időpontban fog kikapcsolni.
Beállítások módosítása
x Audio Out
Megjegyzések
• A lejátszott hang minősége a tv-készülék
hangminőségétől, azaz a hangcsatornák
számától, a mintavételezési frekvenciától stb. is
függ. Ha a tv-készülék sztereó hangsugárzókkal
rendelkezik, a rádióerősítő is kétcsatornás
sztereó hangot ad ki még akkor is, ha
többcsatornás műsort játszik le.
• Ha a rádióerősítőt egy képmegjelenítő
készülékhez (kivetítő stb.) csatlakoztatja,
előfordulhat, hogy a rádióerősítő néma marad.
Ilyen esetben válassza ki az „AMP” beállítást.
• Ha a HDMI-bemenethez rendelt bemenetet
választja ki, a tv-készülék hangsugárzói nem
fognak szólni.
69HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU05ENJ_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 70 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
Használat tv csatlakoztatása
nélkül
A rádióerősítőt a kijelzőpanel
használatával úgy is működtetheti, hogy
nincs tv csatlakoztatva hozzá.
AMP
A kijelzőpanel menüjének
használata
Nyomja meg ismételten a GUI MODE
gombot a „GUI OFF” kiválasztásához.
A rádióerősítő átvált előlapi megjelenítési
módba.
1.
2.
3.
Nyomja meg az AMP gombot.
4.
Nyomja meg ismételten a V/v
gombot a módosítani kívánt
paraméter kiválasztásához,
majd nyomja meg a
vagy
b gombot.
5.
Nyomja meg ismételten a V/v
gombot a kívánt beállítás
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
gombot.
GUI MODE
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
MENU
Nyomja meg a MENU gombot.
Nyomja meg ismételten
a V/v gombot a kívánt menü
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
vagy b gombot.
A visszatéréshez az előző
kijelzéshez
Nyomja meg a B vagy RETURN/EXIT O
gombot.
A menüből való kilépéshez
Nyomja meg a MENU gombot.
Megjegyzés
Egyes paraméterek és beállítások halványan
jelenhetnek meg a kijelzőpanelen. Ez azt jelenti,
hogy nem érhetők el, vagy rögzítettek és nem
módosíthatók.
70HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU05ENJ_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 71 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
A menük áttekintése
Az egyes főmenükben az alábbi menüpontok érhetők el. A menükben való navigálással kapcsolatos
részletekért lásd: 70. oldal.
Menü
[Display]
Paraméterek
[Display]
Automatikus
kalibrálás beállításai
[<A. CAL>]
Automatikus kalibrálás
(szabványos) [STANDARD]
Beállítások
Automatikus kalibrálás (egyéni) FULL.FLAT, ENGINEER,
[CUSTOM]
FRONT.REF, OFF
Hangszintbeállítások Teszthanga) [T. TONE]
[<LEVEL>]
Alapértelmezett
beállítás
ENGINEER
OFF, AUTO xxxb)
OFF
FL –10,0 dB – FL +10,0 dB
(0,5 dB-es lépték)
FL 0 dB
Jobb első hangsugárzó jelszintjea) FR –10,0 dB – FR +10,0 dB
[FR LVL]
(0,5 dB-es lépték)
FR 0 dB
Bal első hangsugárzó jelszintjea)
[FL LVL]
Középső hangsugárzó jelszintjea) CNT –10,0 dB – CNT +10,0 dB CNT 0 dB
[CNT LVL]
(0,5 dB-es lépték)
Bal hátsó hangsugárzó jelszintjea) SL –10,0 dB – SL +10,0 dB
[SL LVL]
(0,5 dB-es lépték)
SL 0 dB
Jobb hátsó hangsugárzó
jelszintjea) [SR LVL]
SR –10,0 dB – SR +10,0 dB
(0,5 dB-es lépték)
SR 0 dB
Térhatású hátsó hangsugárzó
jelszintjea) [SB LVL]
SB –10,0 dB – SB +10,0 dB
(0,5 dB-es lépték)
SB 0 dB
SBL 0 dB
Térhatású jobb hátsó
hangsugárzó jelszintjea)
[SBR LVL]
SBR –10,0 dB – SBR +10,0 dB
(0,5 dB-es lépték)
SBR 0 dB
Bal első magas hangsugárzó
jelszintjea) [LH LVL]
LH –10,0 dB – LH +10,0 dB
(0,5 dB-es lépték)
LH 0 dB
Jobb első magas hangsugárzó
jelszintjea) [RH LVL]
RH –10,0 dB – RH +10,0 dB
(0,5 dB-es lépték)
RH 0 dB
Mélysugárzó jelszintjea)
[SW LVL]
SW –10,0 dB – SW +10,0 dB
(0,5 dB-es lépték)
SW 0 dB
Dinamikaszűkítő [D. RANGE]
COMP. MAX, COMP. STD,
COMP.AUTO, COMP. OFF
COMP.AUTO
5/2.1 – 2/0
(20 elrendezés)
3/4.1
Első hangsugárzók méretea)
[FRT SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Középső hangsugárzó méretea)
[CNT SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Térhatású hangsugárzók méretea) LARGE, SMALL
[SUR SIZE]
LARGE
LARGE, SMALL
LARGE
HangsugárzóHangsugárzó-elrendezés
beállítások [<SPKR>] [PATTERN]
Első magas hangsugárzók
méretea) [FH SIZE]
Beállítások módosítása
Térhatású bal hátsó hangsugárzó SBL –10,0 dB – SBL +10,0 dB
(0,5 dB-es lépték)
jelszintjea) [SBL LVL]
folytatás
71HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU05ENJ_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 72 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
Menü
[Display]
Paraméterek
[Display]
Beállítások
Alapértelmezett
beállítás
Bal első hangsugárzó távolságaa) FL 1,00 m – FL 10,00 m
[FL DIST.]
(FL 3’3” – FL 32’9”)
(0,1 m-es vagy 1 hüvelykes
lépték)c)
FL 3,00 m
(FL 9’10”)
Jobb első hangsugárzó távolságaa) FR 1,00 m – FR 10,00 m
[FR DIST.]
(FR 3’3” – FR 32’9”)
(0,1 m-es vagy 1 hüvelykes
lépték)c)
FR 3,00 m
(FR 9’10”)
Középső hangsugárzó távolságaa) CNT 1,00 m – CNT 10,00 m
[CNT DIST.]
(CNT 3’3” – CNT 32’9”)
(0,1 m-es vagy 1 hüvelykes
lépték)c)
CNT 3,00 m
(CNT 9’10”)
Térhatású bal hangsugárzó
távolságaa) [SL DIST.]
SL 1,00 m – SL 10,00 m
(SL 3’3” – SL 32’9”)
(0,1 m-es vagy 1 hüvelykes
lépték)c)
SL 3,00 m
(SL 9’10”)
Térhatású jobb hangsugárzó
távolságaa) [SR DIST.]
SR 1,00 m – SR 10,00 m
(SR 3’3” – SR 32’9”)
(0,1 m-es vagy 1 hüvelykes
lépték)c)
SR 3,00 m
(SR 9’10”)
Térhatású hátsó hangsugárzó
távolságaa) [SB DIST.]
SB 1,00 m – SB 10,00 m
(SB 3’3” – SB 32’9”)
(0,1 m-es vagy 1 hüvelykes
lépték)c)
SB 3,00 m
(SB 9’10”)
Térhatású bal hátsó hangsugárzó SBL 1,00 m – SBL 10,00 m
távolságaa) [SBL DIST.]
(SBL 3’3” – SBL 32’9”)
(0,1 m-es vagy 1 hüvelykes
lépték)c)
SBL 3,00 m
(SBL 9’10”)
Térhatású jobb hátsó
hangsugárzó távolságaa)
[SBR DIST.]
SBR 1,00 m – SBR 10,00 m
(SBR 3’3” – SBR 32’9”)
(0,1 m-es vagy 1 hüvelykes
lépték)c)
SBR 3,00 m
(SBR 9’10”)
Bal első magas hangsugárzó
távolságaa) [LH DIST.]
LH 1,00 m – LH 10,00 m
(LH 3’3” – LH 32’9”)
(0,1 m-es vagy 1 hüvelykes
lépték)c)
LH 3,00 m
(LH 9’10”)
Jobb első magas hangsugárzó
távolságaa) [RH DIST.]
RH 1,00 m – RH 10,00 m
(RH 3’3” – RH 32’9”)
(0,1 m-es vagy 1 hüvelykes
lépték)c)
RH 3,00 m
(RH 9’10”)
Mélysugárzó távolságaa)
[SW DIST.]
SW 1,00 m – SW 10,00 m
(SW 3’3” – SW 32’9”)
(0,1 m-es vagy 1 hüvelykes
lépték)c)
SW 3,00 m
(SW 9’10”)
Távolságegység [DIST.UNIT]
METER, FEET
METERd)
Első hangsugárzó keresztezési
frekvenciájae) [FRT CRS.]
CRS. 40 Hz to CRS. 200 Hz
(10 Hz-es lépték)
CRS. 120 Hz
Középső hangsugárzó
keresztezési frekvenciájae)
[CNT CRS.]
CRS. 40 Hz to CRS. 200 Hz
(10 Hz-es lépték)
CRS. 120 Hz
72HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU05ENJ_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 73 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
Menü
[Display]
Paraméterek
[Display]
Beállítások
Alapértelmezett
beállítás
Térhangzású hangsugárzó
keresztezési frekvenciájae)
[SUR CRS.]
CRS. 40 Hz to CRS. 200 Hz
(10 Hz-es lépték)
CRS. 120 Hz
Első magas hangsugárzó
keresztezési frekvenciájae)
[FH CRS.]
CRS. 40 Hz to CRS. 200 Hz
(10 Hz-es lépték)
CRS. 120 Hz
Térhatású
hangbeállítások
[<SURR>]
Effektusszintf)
[EFFECT]
DYNAMIC, THEATER,
STUDIO
THEATER
EQ-beállítások
[<EQ>]
Első hangsugárzók
mélyhangszintje [BASS]
BASS –10 dB – BASS +10 dB
(1 dB-es lépték)
BASS 0 dB
Első hangsugárzók
magashangszintje [TREBLE]
TRE –10 dB – TRE +10 dB
(1 dB-es lépték)
TRE 0 dB
STEREO
Tunerbeállítások
[<TUNER>]
FM-vételi mód [FM MODE]
STEREO, MONO
A tárolt állomások elnevezése
[NAME IN]
Részletekért lásd: „A tárolt
állomások elnevezése (Name
Input)” (51. oldal).
Hangbeállítások
[<AUDIO>]
Hang szinkronizálása a
videokimenettel [A/V SYNC]
SYNC OFF, SYNC ON
SYNC OFF
Digitális adás nyelvének
kiválasztása [DUAL]
MAIN/SUB, MAIN, SUB
MAIN
Digitális hangbemenethozzárendelés [A. ASSIGN]
Részletekért lásd: „A hang
továbbítása más bemenetről
(Input Assign)” (61. oldal).
NIGHT. ON, NIGHT.OFF
Videobemenet-hozzárendelés
[V. ASSIGN]
Részletekért lásd: „A hang
továbbítása más bemenetről
(Input Assign)” (61. oldal).
NIGHT.OFF
HDMI-beállítások
[<HDMI>]
HDMI-vezérlés [CTRL.HDMI]
CTRL ON, CTRL OFF
CTRL ON
Átmenő jel [PASS.THRU]
ON, AUTO, OFF
OFF
Hangkimenet [AUDIO.OUT]
AMP, TV+AMP
AMP
Beállítások módosítása
Night Mode [NIGHT M.]
Videobeállítások
[<VIDEO>]
HDMI-bemenet hozzárendelése Részletekért lásd:
[H. ASSIGN]
„HDMI-bemenet
hozzárendelése” (62. oldal).
Rendszerbeállítások
[<SYSTEM>]
Automatikus készenléti állapot
[AUTO.STBY]
STBY ON, STBY OFF
Bemenetek elnevezése
[NAME IN]
Részletekért lásd:
„A bemenetek elnevezése
(Name Input)” (42. oldal).
STBY ON
a) A hangsugárzó-elrendezést beállítástól függően elképzelhető, hogy egyes paraméterek vagy beállítások nem
választhatók ki.
egy hangsugárzó-csatornát jelent (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, LH, RH, SW).
c) A távolságot akkor módosíthatja 0,01 m-es léptékben, ha elvégezte az automatikus kalibrálást, és elmentette
a mérési eredményeket.
d)
„FEET” az egyesült államokbeli és kanadai modelleken.
e) Ezt a paramétert csak a hangsugárzó „SMALL” méretűre állítása után érheti el.
f) Ezt a paramétert csak a „HD-D.C.S.” hangzáskép kiválasztása után érheti el.
b)A xxx
folytatás
73HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU06REM_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 74 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
Információk megjelenítése a
kijelzőpanelen
A kijelzőpanel különböző információkat
jelenít meg a rádióerősítő állapotáról, így
például a hangzásképpel kapcsolatos adatokat.
1. Válassza ki a bemenetet, amely
A távirányító használata
A bemenetválasztó gomb
újraprogramozása
információit meg kívánja jeleníteni.
2. Nyomja meg az AMP, majd ismételten
a DISPLAY gombot.
A DISPLAY minden megnyomásakor
a kijelzőpanel szabályos ciklusban
a következőképpen módosul:
A bemenet indexneve* t Kiválasztott
bemenet t Aktuális hangzáskép t
Hangerő t Adatfolyam-információk**
Újraprogramozhatja a bemenetválasztó
gombok alapbeállításait a használt rendszer
készülékeinek megfelelően. Például, ha
Blu-Ray lejátszót csatlakoztat a rádióerősítő
SAT/CATV aljzatához, hozzárendelheti
e távirányító SAT/CATV gombját a Blu-Ray
lejátszóhoz.
Megjegyzés
Nem programozhatja át a TV, TUNER és USB
bemenetválasztó gombokat.
FM/AM rádióadók hallgatásakor
Tárolt állomásnév* t Frekvencia t
Aktuális hangzáskép t Hangerő
RDS-adás vételekor
(csak európai modell)
Műsornév vagy mentett állomás neve* t
Frekvencia, sáv és memóriahely t
Aktuális hangzáskép t Hangerő
* Az indexnév csak akkor jelenik meg, ha azt
a bemenethez vagy tárolt állomáshoz rendelte.
Az indexnév nem jelenik meg, ha csak
szóközöket adott meg, vagy megegyezik
a bemenet nevével.
** Az adatfolyam-információk nem mindig
jelennek meg.
AV ?/1
Bemenetválasztó
gombok
Számgombok
1.
Példa: Az SAT/CATV nyomva tartása
közben nyomja le az AV ?/1 gombot.
Megjegyzés
Egyes nyelvek esetében nem jelennek meg bizonyos
karakterek vagy jelek.
Hasznos tanács
A kijelzőt nem válthatja át, mialatt a kijelzőpanelen
a „GUI MODE” látható. Nyomja meg ismételten
a GUI MODE gombot a „GUI OFF”
kiválasztásához.
Miközben lenyomva tartja
az újraprogramozni kívánt
bemenetválasztó gombot,
nyomja le az AV ?/1 gombot.
2.
Miközben nyomva tartja az
AV ?/1 gombot, engedje fel
a bemenetválasztó gombot.
Példa: Miközben nyomva tartja az
AV ?/1 gombot, engedje fel az SAT/
CATV gombot.
74HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU06REM_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 75 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
3.
Az alábbi táblázat segítségével
nyomja meg a kívánt kategóriának
megfelelő gombot, majd engedje
fel az AV ?/1 gombot.
Példa: Nyomja meg az 1-es gombot, majd
engedje fel az AV ?/1 gombot.
Most már használhatja az SAT/CATV
gombot a Blu-Ray lejátszó vezérlésére.
Kategóriák
Gomb
Blu-ray lemezjátszó
(BD1 vezérlési mód)a)
1
Blu-ray felvevő
(BD3 vezérlési mód)a)
2
DVD-lejátszó
(DVD1 vezérlési mód)
3
DVD felvevő
(DVD3 vezérlési mód)b)
4
Videomagnó (VTR3 vezérlési
mód)c)
5
CD-lejátszó
6
DSS (digitális műholdvevő)d)/
Euro digitális műholdvevőe)
7
A bemenetválasztó gombok
visszaállítása
INPUT/
?/1
a)
MASTER
VOL –/2
–
1.
A MASTER VOL – vagy 2 –
gombot nyomva tartva nyomja
meg a ?/1 és INPUT vagy
gombot.
2.
Engedje el az összes gombot.
A bemenetválasztó gombok visszaállítása
az alapbeállításra.
75HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
A távirányító használata
A BD1 és BD3 beállításokkal kapcsolatos
tudnivalókért tekintse meg a Blu-Ray
lejátszóhoz vagy felvevőhöz kapott használati
útmutatót.
b)
A Sony DVD-felvevők működtetéséhez
a DVD1 vagy DVD3 beállítást használhatja.
A részletekért nézze meg a DVD-felvevőkhöz
kapott használati utasítást.
c)A Sony videomagnók működtetéséhez
a VTR 3 beállítást használhatja, mely
egyezik a VHS beállítással.
d)Csak egyesült államokbeli és kanadai
modellek.
e)Más modellek.
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU07ADD_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 76 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
Elhelyezés
További információk
Óvintézkedések
Biztonság
Ha bármilyen szilárd anyag vagy folyadék
kerül a készülék belsejébe, húzza ki a tábkábel
csatlakozóját, és forduljon szakemberhez.
Áramforrások
• Használatba vétel előtt ellenőrizze, hogy
a készülék üzemi feszültsége megegyezik-e
a készülék használatának helyén
rendelkezésre álló hálózati feszültséggel.
Az áramellátási követelmények a készülék
hátoldalán, az adattáblán van feltüntetve.
• A készülék mindaddig áram alatt van, amíg
a tápkábel csatlakozóját nem húzza ki
a konnektorból még akkor is, ha maga
a készülék kikapcsolt állapotban van.
• Ha hosszú ideig nem használja készülékét,
húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati
aljzatból. Mindig a csatlakozódugót, és soha
ne a kábelt húzza.
• (Csak egyesült államokbeli és kanadai
modellek)
A csatlakozódugasz egyik érintkezője
biztonsági okokból szélesebb, mint a másik,
ezért csak egy irányban illeszthető be
a konnektorba. Ha nem tudja megfelelően
beilleszteni a csatlakozódugót, vegye fel
a kapcsolatot a Sony márkaképviselettel.
• A tápkábel cseréjét kizárólag szakszerviz
végezheti.
Felmelegedés
Működés közben a rádióerősítő felmelegszik, ez
azonban nem hibajelenség. Ha a rádióerősítőt
hosszabb időn keresztül magas hangerőn
üzemelteti, a burkolat teteje, oldalai és az alja az
üzemeltetési idővel arányosan melegszik. Az
égési sérülések elkerülése érdekében ne érintse
meg a készülék burkolatát.
• Úgy helyezze el a készüléket, hogy a levegő
szabadon áramolhasson körülötte,
máskülönben túlmelegedhet, és csökkenhet
élettartama.
• A rádióerősítőt ne helyezze fűtőtestek
közelébe, illetve olyan helyre, ahol közvetlen
napfénynek, túlzott pornak vagy ütődésnek
van kitéve.
• Ne helyezzen semmit a készülék tetejére,
mert eltakarhatja a szellőzőnyílásokat, ezért
a készülék meghibásodhat.
• Ne állítsa a rádióerősítőt tv-készülék,
videomagnó, kazettás magnó és hasonló
készülék közelébe. (Ha ezt a rádióerősítőt
tv-készülékkel, videomagnóval vagy kazettás
magnóval együtt használja, a túl közel
elhelyezett rádióerősítő zajokat vagy
a képminőség romlását okozhatja.
Fokozottan érvényes ez beltéri antenna
használata esetén. Éppen ezért kültéri
antenna használatát javasoljuk.
• Legyen óvatos, ha a rádióerősítőt
védőbevonattal (gyanta, olaj, fényező stb.)
kezelt felületre állítja, mert foltosodás
vagy elszíneződés keletkezhet ezen.
Működés
Külső berendezések csatlakoztatása előtt
kapcsolja ki a rádióerősítőt, és húzza ki
a tápkábel csatlakozóját a konnektorból.
A készülék tisztítása
Kímélő tisztítószerrel enyhén megnedvesített
puha törlőkendővel törölje le a készülék
burkolatát és kezelőszerveit. A tisztításhoz
soha ne használjon súrolószert,
dörzsszivacsot, benzint vagy alkoholt.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen
kérdése vagy problémája merül fel, forduljon
a legközelebbi Sony márkaképviselethez.
76HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU07ADD_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 77 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
Hibaelhárítás
Ha a rádióerősítő működésében az alábbi
rendellenességek valamelyikét észleli, próbálja
meg elhárítani az itt leírt módon.
Ha a probléma tartósan fennáll, forduljon
a legközelebbi Sony márkaképviselethez.
Ne feledje, hogy ha a javítás közben a szerviz
kicserél egyes alkatrészeket, ezeket
visszatarthatja.
Áramellátás
A rádióerősítő automatikusan kikapcsol.
• Az „Auto Standby” beállítás értéke „ON”
(69. oldal).
• Aktív a kikapcsolásidőzítő funkció
(14. oldal).
Hang
Nem kap térhangzást.
• Győződjön meg arról, hogy Film vagy
Zene hangzásképet választotta ki
(52. oldal).
• A hangzáskép nem működik az alábbi
esetben:
DTS-HD Master Audio, DTS-HD High
Resolution Audio vagy Dolby TrueHD
jelek fogadása 48 kHz-nél magasabb
mintavételezési frekvenciával;
folytatás
77HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
További információk
A Dolby Digital vagy DTS többcsatornás
hang nem hallható.
• Ellenőrizze, hogy a lejátszott DVD vagy
más anyag Dolby Digital vagy DTS
formátumban van-e rögzítve.
• A DVD-lejátszó vagy más készülék és
a rádióerősítő digitális bemeneti
aljzatainak összekötésekor ellenőrizze,
hogy a csatlakoztatott készüléken
a digitális audiokimenet beállítás
elérhető-e.
• Az „Audio Out” beállítást állítsa „AMP”
értékre a HDMI Settings menüben.
Nincs hang, vagy csak nagyon halk hang
hallható egyes hangsugárzókból.
• Csatlakoztasson fejhallgatót a PHONES
aljzathoz, és ellenőrizze, hogy hallható-e
a lejátszott hang a fejhallgatón keresztül.
Ha csak az egyik oldal szól
a fejhallgatóban, a készüléket
nem megfelelően csatlakoztatta
a rádióerősítőhöz. Ellenőrizze, hogy
a csatlakozóvezetékeket ütközésig betoltae a rádióerősítő és a készülék
csatlakozóaljzataiba.
Ha mindkét oldal szól a fejhallgatóban,
az első hangsugárzókat nem megfelelően
csatlakoztatta a rádióerősítőhöz.
Ellenőrizze a néma első hangsugárzó
csatlakozását.
• Ellenőrizze, hogy az analóg készülék
mindkét hangcsatornáját (jobb és bal)
csatlakoztatta-e; az analóg készülékek
működéséhez mindkét csatlakozóra
szükség van. Használjon külön
megvásárolható audiovezetéket.
• A hangszint beállítása (64. oldal).
• Ellenőrizze, hogy a középső vagy térhatású
hangsugárzók méretbeállítása „Small”
vagy „Large”.
• Az automatikus kalibráció menü vagy
a Speaker Settings menü „SP Pattern”
opciója használatával ellenőrizze, hogy
a hangsugárzó beállításai megfelelőek
a rendszerhez. Ezután ellenőrizze, hogy
a hang megfelelően hallatszik-e az egyes
hangsugárzókból a Speaker Settings menü
„Test Tone” opciója használatával.
• Egyes lemezek nem rendelkeznek Dolby
Digital Surround EX jelzéssel, még
ha a csomagoláson rajta vannak is
a Dolby Digital Surround EX emblémák.
• Ellenőrizze, hogy a mélysugárzót
megfelelően és biztosan csatlakoztatta.
• Ellenőrizze, hogy bekapcsolta
a mélysugárzót.
• A kiválasztott hangzásképtől függően
a mélysugárzó elnémulhat.
• Ha minden hangsugárzónál a „Large”
beállítás van kiválasztva, és a „NEO6 CIN”
vagy „NEO6 MUS” aktív, a mélysugárzó
nem szól.
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU07ADD_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 78 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
Egy készülék nem szólal meg.
• Ellenőrizze, hogy a rádióvevő megfelelően
van-e csatlakoztatva az adott készülék
hangbemeneti aljzataihoz.
• Ellenőrizze, hogy a csatlakozóvezetékeket
ütközésig betolta-e a rádióerősítő és
a készülék csatlakozóaljzataiba.
• Ellenőrizze az INPUT MODE beállítást
(60. oldal).
• Ellenőrizze az „Audio Out” beállítást
a HDMI Settings menüben (69. oldal).
• Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően
van-e csatlakoztatva az adott készülék
HDMI-aljzatához.
• HDMI csatlakozással nem hallgathat
Super Audio CD-t.
• A lejátszókészüléktől függően szükség
lehet a készülék HDMI-beállításainak
megadására. Részletes információkért
nézze meg a készülékekhez kapott
használati utasítást.
• Ellenőrizze, hogy nagy sebességű
HDMI-vezetéket használ videók
megjelenítéséhez vagy zenehallgatáshoz
különösen 1080p, Deep Color
(Deep Colour) vagy 3D anyag esetén.
• Nem hallható hang a rádióerősítőből,
mialatt a tv képernyőjén a GUI látható.
Nyomja meg a GUI MODE gombot
a „GUI OFF” kiválasztásához.
• Győződjön meg arról, hogy az
„A. DIRECT” nincs használatban.
• Ellenőrizze, hogy a kiválasztott digitális
hangbemeneti aljzat nincs-e más
bemenethez rendelve. (61. oldal).
Egyik készülék kiválasztásakor sincs
hang, vagy a hangerő nagyon alacsony.
• Ellenőrizze, hogy a csatlakozóvezetékeket
ütközésig betolta-e a rádióerősítő,
a hangsugárzók és a készülék bemeneti/
kimeneti csatlakozóaljzataiba.
• Ellenőrizze, hogy a rádióerősítő és minden
készülék be van-e kapcsolva.
• Ellenőrizze, hogy a MASTER VOLUME
szabályzó nem „VOL MIN” állásban
van-e.
• Ellenőrizze, hogy a SPEAKERS nincs-e
„SPK OFF” értékre állítva (9. oldal).
• Ellenőrizze, hogy nincs-e a
rádióerősítőhöz fejhallgató csatlakoztatva.
• Nyomja meg a MUTING vagy
gombot
a távirányítón a némítási funkció
kikapcsolásához.
• A kívánt készülék kiválasztásához próbálja
nyomja meg a távirányító
bemenetválasztó gombját, vagy fordítsa
el a rádióerősítő INPUT SELECTOR
gombját (41. oldal).
• A rádióerősítő védőáramköre működésbe
lépett. Kapcsolja ki a rádióerősítőt,
szüntesse meg a rövidzárlatot, és kapcsolja
be újból a készüléket.
Erős zúgást vagy zajt észlel.
• Ellenőrizze, hogy a hangsugárzókat és
a készülékeket megfelelően
csatlakoztatta-e.
• A csatlakozóvezetékeket minden
transzformátortól vagy motortól távol,
illetve a tv-készüléktől vagy gerjesztési
elven működő fényforrástól legalább
3 méterre helyezze el.
• Vigye távolabb az audiokészüléket
a tv-készüléktől.
• A csatlakozóaljzatok és dugaszok
szennyeződtek. Alkohollal enyhén
megnedvesített törlőkendővel törölje
meg azokat.
A jobb és bal csatorna hangereje nem
azonos, vagy a két oldal felcserélődött.
• Ellenőrizze, hogy a hangsugárzókat és
a készülékeket megfelelően és szilárdan
csatlakoztatta-e.
• Állítsa be a hangerőt a Speaker Settings
menüben.
Ha a rádióerősítő készenléti állapotban
van, a tv hangja nem hallható.
• Ha a rádióerősítő készenléti állapotba vált,
a hang a rádióerősítő kikapcsolása előtt
utoljára kiválasztott HDMI-készülékből
érkezik majd. Ha másik készüléket
használ, indítsa el a lejátszást a készüléken,
78HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU07ADD_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 79 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
és végezzen egygombos lejátszást, vagy
kapcsolja be a rádióerősítőt a használni
kívánt HDMI-készülék kiválasztásához.
• Ellenőrizze, hogy a HDMI Settings
menüben a „Pass Through” beállításnál
az „ON” érték van kiválasztva, ha
a „BRAVIA” Sync funkcióval nem
kompatibilis készüléket csatlakoztat
a rádióerősítőhöz (68. oldal).
Nem lehet felvételt készíteni.
• Ellenőrizze, hogy a készüléket megfelelően
csatlakoztatta-e.
• A bemenetválasztó gombokkal válassza
ki a megfelelő felvételi műsorforrást
(41. oldal).
Kép
Nem látható kép a tv-készüléken.
• A bemenetválasztó gombokkal válassza
ki a megfelelő bemenetet.
• Állítsa tv-készülékét a megfelelő bemeneti
módra.
• Vigye távolabb az audiokészüléket
a tv-készüléktől.
• Megfelelően rendelje a rádióvevőhöz
az adott készülék videobemenetét.
• Ha egy bemeneti jelet felkonvertál
a rádióerősítővel, a bemeneti jelnek
azonosnak kell lennie a bemeneti
funkcióval (30. oldal).
• Ha a csatlakoztatáshoz HDMI–DVI
átalakítókábelt csatlakoztat, előfordulhat,
a kép nem megfelelően jelenik meg.
• Ellenőrizze, hogy a kábeleket megfelelően
és biztosan csatlakoztatta-e.
folytatás
79HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
További információk
Nem jön hang a rádióerősítőből és
a tv hangsugárzójából.
• Ellenőrizze az „Audio Out” beállítást
a HDMI Settings menüben (69. oldal).
• Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően
van-e csatlakoztatva az adott készülék
HDMI-aljzatához.
• HDMI csatlakozással nem hallgathat
Super Audio CD-t.
• A lejátszókészüléktől függően szükség
lehet a készülék HDMI-beállításainak
megadására. Részletes információkért
nézze meg a készülékekhez kapott
használati utasítást.
• Ellenőrizze, hogy nagy sebességű
HDMI-vezetéket használ videók
megjelenítéséhez vagy zenehallgatáshoz
különösen 1080p, Deep Color
(Deep Colour) vagy 3D anyag esetén.
• Nem hallható hang a rádióerősítőből,
mialatt a tv képernyőjén a GUI látható.
Nyomja meg a GUI MODE gombot
a „GUI OFF” kiválasztásához.
• Ellenőrizze, hogy a tv-készüléke
kompatibilis-e az Összehangolt
hangvezérlés funkcióval.
• Ha a tv nem támogatja az Összehangolt
hangvezérlés funkciót, állítsa a HDMI
Settings menü „Audio Out” beállításait:
– „TV+AMP” értékre, ha a hangot a tv
hangsugárzóiból és a rádióerősítőből
szeretné hallani;
– „AMP” értékre, ha a hangot
a rádióerősítőből szeretné hallani.
• Ha a rádióerősítőt egy videokészülékhez
(kivetítő stb.) csatlakoztatja, előfordulhat,
hogy a rádióerősítő néma marad. Ilyen
esetben válassza az „AMP” beállítást.
• Ha nem hallható a rádióerősítőhöz
csatlakoztatott készülék hangja, de a tvbemenet van kiválasztva a rádióerősítőn:
– A rádióerősítő bemenetét módosítsa
HDMI-re, ha a rádióerősítőhöz
HDMI-kábelen keresztül
csatlakoztatott készülék műsorát
szeretné nézni.
– Váltson tv-csatornát, ha a tv-adást
szeretné nézni.
– Válassza ki a megfelelő készüléket
vagy bemenetet választotta, ha
a tv-készülékhez csatlakoztatott
készülék műsorát szeretné nézni. Ezzel
a művelettel kapcsolatos részletekért
lásd a tv-készülék kezelési útmutatóját.
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU07ADD_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 80 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
• A lejátszókészüléktől függően szükség lehet
a készülék beállításainak megadására.
Részletes információkért nézze meg a
készülékekhez kapott használati utasítást.
• Ellenőrizze, hogy nagy sebességű
HDMI-vezetéket használ videók
megjelenítéséhez vagy zenehallgatáshoz
különösen 1080p, Deep Color
(Deep Colour) vagy 3D anyag esetén.
Nem látható 3D kép a tv-készüléken.
• A tv- vagy videokészüléktől függően
előfordulhat, hogy a 3D tartalom nem
3D-ben jelenik meg.
Ha a rádióerősítő készenléti állapotban
van, a tv képe nem látható.
• Ha a rádióerősítő készenléti állapotba vált,
a kép a rádióerősítő kikapcsolása előtt
utoljára kiválasztott HDMI-készülékből
érkezik majd. Ha másik készüléket
használ, indítsa el a lejátszást a készüléken,
és végezzen egygombos lejátszást, vagy
kapcsolja be a rádióerősítőt a használni
kívánt HDMI-készülék kiválasztásához.
• Ellenőrizze, hogy a HDMI Settings
menüben a „Pass Through” beállításnál
az „ON” érték van kiválasztva, ha
a „BRAVIA” Sync funkcióval nem
kompatibilis készüléket csatlakoztat
a rádióerősítőhöz (68. oldal).
Nem lehet felvételt készíteni.
• Ellenőrizze, hogy a készüléket megfelelően
csatlakoztatta-e.
• A bemenetválasztó gombokkal válassza
ki a megfelelő felvételi műsorforrást
(41. oldal).
A GUI menü nem jelenik meg
a tv-képernyőn.
• Nyomja meg ismételten a GUI MODE
gombot a „GUI ON” kiválasztásához.
Ha a GUI menü továbbra sem jelenik
meg a tv-képernyőn, nyomja meg
a MENU gombot.
• Ellenőrizze, hogy a tv-készüléket
megfelelően csatlakoztatta-e.
Vevőegység
Az FM vétel gyenge.
• Egy külön megvásárolható 75 Ω-os
koaxiális vezetékkel csatlakoztasson
a rádióerősítőhöz egy kültéri FM antennát
az ábra szerint.
Kültéri FM antenna
Rádióerősítő
A rádióállomásokat nem lehet
behangolni.
• Ellenőrizze, hogy az antennákat
megfelelően csatlakoztatta-e. Állítsa
az antennát a megfelelő irányba, és
csatlakoztasson külső antennát,
ha szükséges.
• A rádióadó sugárzási térereje alacsony
az automatikus hangolás használatakor.
Használja a közvetlen hangolási módszert.
• Ellenőrizze, hogy a léptetőfrekvencia
beállítása megfelelő-e (ha AM állomást
hangol be a közvetlen módszerrel)
(50. oldal).
• Nem tárolta a rádióadókat a készülék
memóriájában, vagy a tárolt állomások
törlődtek (ha a memóriapásztázó
hangolást használja). Tárolja újból
a rádióadókat (50. oldal).
• Nyomja meg az AMP, majd többször
a DISPLAY gombot a távirányítón
a frekvenciakijelzés megjelenéséig
a kijelzőpanelen.
Az RDS-szolgáltatás nem működik*
• Ellenőrizze, hogy FM RDS-állomást
hangolt-e be.
• Válasszon ki egy jobb minőségben fogható
FM-állomást.
80HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU07ADD_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 81 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
A kijelzőn nem jelennek meg a megfelelő
RDS-információk.*
• A szolgáltatás átmenetileg szünetelhet.
Lépjen kapcsolatba a rádióállomással,
és érdeklődje meg, hogy a kérdéses
szolgáltatást nyújtják-e vagy sem.
* Csak európai modell.
iPhone/iPod
A hang torz.
• Nyomja meg ismételten a MASTER VOL
– vagy 2 – gombot a távirányítón.
• Állítsa az iPhone/iPod „EQ” beállítását
„Off” vagy „Flat” értékre.
Az iPhone/iPod nem tölthető.
• Ellenőrizze, hogy a rádióerősítő be van-e
kapcsolva.
• Ellenőrizze, hogy az iPhone/iPod
megfelelően van csatlakoztatva.
Az iPhone/iPod nem működtethető.
• Ellenőrizze, hogy eltávolította az iPhone/
iPod védőburkolatát.
• Az iPhone/iPod tartalmától függően
előfordulhat, hogy a lejátszás megkezdése
több ideig tart.
• Válassza le, majd csatlakoztassa újra az
iPhone/iPod készüléket.
• Nem támogatott iPhone/iPod készüléket
használ. A támogatott eszköztípusokkal
kapcsolatban lásd: „Kompatibilis iPod/
iPhone modellek” (43. oldal).
Támogatott USB-eszközt használ?
• Ha nem támogatott USB-eszközt használ,
az alábbi problémák fordulhatnak elő.
A támogatott eszköztípusokkal
kapcsolatban lásd: „Kompatibilis USBeszközök” (46. oldal).
– Az USB-eszközt nem ismeri fel
a készülék.
– A fájl- vagy mappanevek nem jelennek
meg a rádióerősítőn.
– A lejátszás nem lehetséges.
– A zene lejátszása nem folyamatos, ugrál.
– A hang zajos.
– Torz hang hallható.
Zaj, akadozás vagy torz hang hallható.
• Kapcsolja ki a rádióerősítőt, és
csatlakoztassa újra az USB-eszközt, majd
kapcsolja be a rádióerősítőt.
• A zenei adatok zajosak, vagy a hang torz.
Az USB-eszköz nem csatlakoztatható
az
(USB) port hoz.
• Az USB-eszköz fordítva van
csatlakoztatva. Csatlakoztassa
az USB-eszközt a megfelelő módon.
A „Reading” hosszú ideig látható, vagy
sokáig tart a lejátszás megkezdése.
• Az olvasási folyamat a következő
esetekben sokáig tarthat:
– Az USB-eszközön sok mappa vagy
fájl van.
– A fájlszerkezet különösen összetett.
– A memória kapacitása túl nagy.
– A belső memória töredezett. A fentiek
miatt a következő irányelvek betartását
javasoljuk:
– Az USB-eszközön található összes
mappa: 100 vagy kevesebb (beleértve
a RÖÖT mappát)
– Mappánként az összes fájl: 100 vagy
kevesebb.
folytatás
81HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
További információk
Az iPhone csengőhangjának hangereje
nem változik.
• A csengőhang hangerejét az iPhone
kezelőszerveivel módosítsa.
USB-eszköz
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU07ADD_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 82 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
Hibás kijelzés.
• Az USB-eszközön tárolt adatok
megsérülhettek.
• A rádióerősítő által megjelenített
karakterek a következők:
– nagybetűk (A – Z);
– számok (0 – 9);
– írásjelek (’ < > * + , – . / [ \ ] _ `)
Előfordulhat, hogy egyéb karakterek
nem jelennek meg megfelelően.
Az USB-eszközt nem ismeri fel a készülék.
• Kapcsolja ki a rádióerősítőt, és húzza ki
az USB-eszközt. Kapcsolja be újra
a rádióerősítőt, és csatlakoztassa újra
az USB-eszközt.
• Támogatott USB-eszközt csatlakoztasson
(46. oldal).
• Az USB-eszköz nem működik
megfelelően. Nézze meg az USB-eszköz
kezelési útmutatóját a probléma
megoldásával kapcsolatban.
A lejátszás nem indul el.
• Kapcsolja ki a rádióerősítőt, és
csatlakoztassa újra az USB-eszközt, majd
kapcsolja be a rádióerősítőt.
• Támogatott USB-eszközt csatlakoztasson
(46. oldal).
• Nyomja meg a N gombot a lejátszás
indításához.
A hangfájlok nem játszhatók le.
• Az MP3 PRO formátumú MP3 hangfájlok
nem játszhatók le.
• A hangfájl egy többsávos hangfájl.
• Előfordulhat, hogy egyes AAC fájlok nem
játszhatók le megfelelően.
• A Windows Media Audio Lossless
és Professional formátumú WMA fájlok
nem játszhatók le.
• A nem FAT16 vagy FAT32 fájlrendszerű
USB-eszközök nem támogatottak.*
• Ha particionált USB-eszközt használ, csak
az első partíción lévő hangfájlok
játszhatók le.
• A lejátszás csak legfeljebb 8 mappaszintig
lehetséges (beleértve a ROOT mappát).
• A mappák száma túllépte a 100-at
(beleértve a ROOT mappát).
• Az egyik mappában lévő fájlok száma
túllépte a 100-at.
• A titkosított vagy jelszóval védett fájlok
nem játszhatók le.
* Ez a készülék támogatja a FAT16 és FAT32
formátumokat, de előfordulhat, hogy egyes
USB-eszközök nem támogatják mindkettőt.
Bővebb információkat az USB-eszközök
kezelési útmutatójában találhat, vagy vegye fel
a kapcsolatot a gyártóval.
Távirányító
A távirányító nem működik.
• Irányítsa a távirányítót a rádióerősítő
távirányító-érzékelőjére.
• A távirányító és a rádióerősítő között
ne legyen semmilyen akadály.
• Cserélje a távirányító elemeit újakra,
ha lemerültek.
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő bemenetet
választotta ki a távirányítón.
Egyéb
A HDMI-vezérlés funkció nem működik.
• Ellenőrizze a HDMI-kapcsolatot
(23. oldal).
• Bizonyosodjon meg arról, hogy a
HDMI-settings menüben a „Ctrl for
HDMI” opció beállítása „ON”.
• Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott
készülék kompatibilis-e a HDMI-vezérlés
funkcióval.
• Ellenőrizze a HDMI-vezérlés beállításait
a csatlakoztatott készüléken. Olvassa el
a csatlakoztatott készülék kezelési
útmutatóját.
• Ha a „Ctrl for HDMI” beállítása „OFF”,
a „BRAVIA” Sync nem működik
megfelelően még akkor sem, ha a készülék
a HDMI IN aljzatba van csatlakoztatva.
82HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU07ADD_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 83 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
• A „BRAVIA” Sync által vezérelhető
készülékek típusait és számát
a HDMI CEC szabvány
a következőképpen korlátozza:
– felvevőkészülékek (Blu-ray
lemezfelvevő, DVD-felvevő stb.):
legfeljebb 3 készülék;
– lejátszókészülékek (Blu-ray lemezjátszó,
DVD-lejátszó stb.): legfeljebb
3 készülék;
– vevőegységgel kapcsolatos készülékek:
legfeljebb 4 készülék;
– rádióerősítő (hangrendszer): legfeljebb
1 készülék;
A tv távirányítója nem használható
a csatlakoztatott készülék vezérlésére
a HDMI-vezérlés használatakor.
• A csatlakoztatott készüléktől és tv-től
függően szükség lehet a készülék és a tv
beállításainak megadására. Részletekért
nézze meg a készülékekhez és a tv-hez
kapott használati utasítást.
• Váltsa át a rádióerősítő bemenetét
a készülékhez csatlakoztatott
HDMI-bemenetre.
USB FAIL
Túláram érkezett az
(USB)
csatlakozóból.
A rádióerősítő néhány másodperc múlva
automatikusan kikapcsol. Ellenőrizze az
iPhone/iPod vagy USB-eszköz
csatlakoztatását, és kapcsolja be újra
az erősítőt.
Más üzenetekkel kapcsolatban nézze meg
az „Üzenetek listája az automatikus kalibrálás
mérése után” (38. oldal), „iPhone/iPod
üzenetek listája” (45. oldal) és „USB-vel
kapcsolatos üzenetek listája” (48. oldal)
részeket.
A memória törlése
Hivatkozott részek
Törléshez
Lásd
Minden tárolt beállítás
33. oldal
Testreszabott hangzásképek
56. oldal
Hibaüzenetek
Üzemzavar esetén a kijelzőpanelen hibaüzenet
jelenik meg. Az üzenet alapján ellenőrizheti
a rádióerősítő állapotát. Ha a probléma
tartósan fennáll, forduljon a legközelebbi
Sony márkaképviselethez.
További információk
PROTECT
Szabálytalan áram érkezett a
hangsugárzókba, vagy a rádióerősítő le van
takarva, és a szellőzőnyílások el vannak
zárva. A rádióerősítő néhány másodperc
múlva automatikusan kikapcsol. Ellenőrizze
a hangsugárzó csatlakoztatását, és kapcsolja
be újra az áramot.
83HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU07ADD_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 84 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
1)
Műszaki adatok
AUDIOTELJESÍTMÉNYI
JELLEMZŐK
KIMENŐ TELJESÍTMÉNY ÉS HARMONIKUS
TORZÍTÁS:
(csak az egyesült államokbeli modell)
8 Ω terhelésnél, mindkét csatornát egyszerre
vezérelve, 20 – 20 000 Hz frekvenciamenetnél:
95 W csatornánkénti minimum RMS
teljesítmény, 0,09%-nál kisebb teljes
harmonikus torzítás 250 mW-tól a névleges
kimenő teljesítményig terjedő terhelés mellett.
A felsorolt műszaki adatok mérése a következő
körülmények között történt:
Terület
Áramellátási
követelmények
USA, Kanada
120 V AC, 60 Hz
Európa
230 V AC, 50 Hz
2)
Az első, középső, hátsó, hátsó térhangzású és első
magas hangsugárzók referenciateljesítménye.
A kiválasztott hangzáskép és műsorforrás
függvényében előfordulhat, hogy a hang nem
hallható.
Frekvenciaátvitel
Analóg
Erősítő
Egyesült államokbeli modell1)
Legkisebb RMS kimenő teljesítmény
(8 Ω, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
95 W + 95 W
Kimenő teljesítmény sztereó üzemmódban
(8 Ω, 1 kHz, THD 1%)
105 W + 105 W
Kimenő teljesítmény térhangzás módban2)
(8 Ω, 1 kHz, THD 10%)
140 W csatornánként
Kanadai modell1)
Legkisebb RMS kimenő teljesítmény
(8 Ω, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
85 W + 85 W
Kimenő teljesítmény sztereó üzemmódban
(8 Ω, 1 kHz, THD 1%)
105 W + 105 W
Kimenő teljesítmény térhangzás módban2)
(8 Ω, 1 kHz, THD 10%)
140 W csatornánként
Európai modell1)
Legkisebb RMS kimenő teljesítmény
(8 Ω, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
85 W + 85 W
Kimenő teljesítmény sztereó üzemmódban
(8 Ω, 1 kHz, THD 1%)
100 W + 100 W
Kimenő teljesítmény térhangzás módban2)
(8 Ω, 1 kHz, THD 10%)
140 W csatornánként
10 Hz – 70 kHz,
+0,5 dB/–2 dB (hangzáskép
és hangszínszabályzó
kikapcsolva)
Bemenet
Analóg
érzékenység: 500 mV/
50 kΩ
S/N3): 96 dB
(A, 500 mV4))
Digitális (koaxiális) impedancia: 75 Ω
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Digitális (optikai) S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Kimenet (analóg)
AUDIO OUT
feszültség: 500 mV/1 kΩ
SUBWOOFER
Feszültség: 2 V/1 kΩ
Hangszínszabályzó
Jelerősítés
±6 dB, 1 dB-es lépésköz
3)
INPUT SHORT (hangzáskép és hangszínszabályzó
kikapcsolva).
4) Súlyozott hálózat, bemenő jelszint.
FM vevőegység
Vételi frekvenciatartomány
87,5 MHz – 108,0 MHz
Antenna
FM huzalantenna
Antennacsatlakozók 75 Ω, kiegyensúlyozatlan
Középfrekvencia
10,7 MHz
84HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU07ADD_STR-DH720-CEL.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 85 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
AM vevőegység
Általános
Vételi frekvenciatartomány
Áramellátási követelmények
Hangoló skála
Terület
10 kHz-es
lépésköz
9 kHz-es
lépésköz
USA, Kanada
120 V AC, 60 Hz
USA, Kanada
530 kHz –
1710 kHz
531 kHz –
1710 kHz
Európa
230 V AC, 50/60 Hz
Európa
–
531 kHz –
1602 kHz
Antenna
Középfrekvencia
Keretantenna
450 kHz
Teljesítményfelvétel 240 W
Teljesítményfelvétel (készenléti állapotban)
0,3 W (ha a „Ctrl for
HDMI” beállítása „OFF”)
Méretek (szé. × ma. × mé.) (kb.)
430 mm × 157,5 mm ×
322 mm, ideértve a kinyúló
részeket és kezelőszerveket
Tömeg (kb.)
8,0 kg
Terület
Videó
Bemenetek/kimenetek
Videó:
1 Vp-p, 75 Ω
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 Ω
PB: 0,7 Vp-p, 75 Ω
PR: 0,7 Vp-p, 75 Ω
80 MHz HD Pass Through
iPhone/iPod
DC 5V 1,0 A MAX
Áramellátási
követelmények
A külső és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül megváltozhatnak.
A nyomtatott áramköri lapok egy részében
nem használtunk halogénezett égésgátló
anyagokat.
USB
További információk
Támogatott bitsebesség*
MP3 (MPEG 1 Audio
Layer-3):
32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps – 192 kbps
AAC: 48 kbps – 320 kbps
* Nem garantálható
a kompatibilitás az összes
kódoló- és írószoftverrel,
rögzítőeszközzel és írható
adathordozóval.
Átviteli sebesség
Teljes sebesség
Támogatott USB-eszköz
Nagytömegű tárolási
osztály
Maximális áramerősség
500 mA
85HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU01COV_STR-DH720-CELIX.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 86 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
Tárgymutató
Számok
D
J
2 csatorna 52
5.1 csatorna 18
7.1 csatorna 18
DCAC (Digital Cinema Auto
Calibration) 34
Dinamikaszűkítő 71
Dinamikaszűkítő funkció 66
Direct Tuning 49
Dolby Digital EX 55
Dual Mono 68, 73
DVD-felvevő 29
Jelenetválasztás 60
Jelszintbeállítások 71
A
A.F.D. mód 52
A/V Sync 68, 73
AM 49
Átmenő jel 73
Audio Out 69
Auto Standby 69
Auto Tuning 49
Automatikus kalibrálás
(egyéni) 71
Automatikus kalibrálás
(szabványos) 71
Automatikus kalibrálás
beállításai 71
Automatikus készenlét 73
B
Bass 67
Beállítómenü 40
Bemenet 41
Bemenet elnevezése 42, 51
Blu-ray lemezjátszó 26
BRAVIA Sync
előkészületek 57
C
CD-lejátszó 31
Cs
Csatlakoztatás
antennák 32
audiokészülék 31
hangsugárzók 20
iPhone/iPod 28, 31
TV 22
USB-eszköz 31
videokészülék 23
E
Effektusszint 67
Egygombos lejátszás 58
EQ Settings 67
EQ-beállítások 73
F
Felkonvertálás 30
Felvétel 48
Film (Movie) üzemmód 52
FM 49
FM-mód 49, 73
G
GUI (grafikus felhasználói
felület) 39
H
Hangbeállítások 68, 73
Hangkimenet 73
Hangsugárzó-beállítások 71
Hangsugárzó-elrendezés 33,
64, 71
Hangzáskép 52
HDMI-beállítások 68, 73
HDMI-vezérlés 68
I
Információk megjelenítése a
kijelzőn 74
Input Assign 61
INPUT MODE 60
iPhone/iPod 43, 81
K
Kábeltelevízió-vevőegység
27
Keresztezési frekvencia 65,
72
Kijelzőpanel 10
L
LFE (Alacsony frekvenciás
hatás) 10
M
Magashang 73
Manual Setup 64
Mélyhang 73
Menü 63, 71
Műholdvevő 27
N
Némítás 42
Night Mode 68
Ö
Összehangolt
hangvezérlés 58
Összehangolt kikapcsolás 59
P
Pass Through 68
PlayStation 3 28
PROTECT 83
R
Rendszerbeállítások 73
86HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU01COV_STR-DH720-CELIX.fm
masterpage: Jobb
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 87 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
S
Settings menü 63
Speaker Settings 64
Super Audio CD-lejátszó 31
Surround Settings 67
System Settings 69
Sz
Színház mód / Színház mód
szinkronizálása 59
T
Tárolt állomások 50
Távirányító 13, 74
Távolságegység 66, 72
Térhatású hangbeállítások
73
Teszthang 65, 71
Törlés
hangzáskép 56
memória 33
távirányító 75
Treble 67
Tunerbeállítások 73
TV 22
U
USB-eszköz 46
Ü
Üzenet
Automatikus
kalibrálás 38
Hiba 83
iPhone/iPod 45
USB 48
További információk
V
Vevőegység 49
Videokamera 29
Videomagnó 29
Visszaállítás 33
Z
Zene (Music) üzemmód 53
87HU
STR-DH720
4-262-412-11(3)
D:\DTP\@_SONY\STR-DH720\Print\4262412113(HU)\HU01COV_STR-DH720-CELIX.fm
masterpage: Bal
HU01COV_STR-DH720-CEL.book Page 88 Friday, April 8, 2011 5:49 PM
Sony Corporation
model name1[STR-DH720]
[4-262-412-11(3)]
Download PDF

advertising