Sony | TA-FE570 | Sony TA-FE570 Használati útmutató

4-233-885-11(1)
Integrated
Stereo Amplifier
Integrált sztereo erősítő
HU
Használati útmutató
TA-FE570
TA-FE370
© 2001 Sony Corporation
3titul.p65
1
12.5.2001, 22:12
FIGYELMEZTETÉS
A tűz és áramütés veszélyének elkerülése
érdekében ne tegye ki a készüléket
csapadéknak, nedvességnek.
A készülék burkolatát ne távolítsa el, mert ez
is áramütést okozhat. A javítást bízza
szakemberre!
Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol nem
megfelelő a szellőzése, például zárt
könyvespolcra.
A készülék elhelyezése
• A készüléket megfelelő szellőzéssel rendelkező
helyre tegye, hogy elkerülje a túlmelegedést, ezzel
növeli a készülék élettartamát.
• Ne tegye a készüléket hőt sugárzó tárgyak mellé (pl.
radiátor), védje közvetlen napsugárzástól, nagy
portól, ütéstől, rázkódástól.
• Ne tegyen semmit a készülék tetejére, ami eltakarja
a szellőzőnyílásokat.
A készülék működtetése
Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt csatlakoztatja a
többi berendezéshez, és húzza ki a hálózati
csatlakozót a konnektorból.
A tűz veszélyének elkerülésére ne takarja el a
szellőzőnyílásokat. Ne tegyen a készülékre újságot,
terítőt, ne takarja a szellőzőnyílásokat függöny se. Ne
tegyen meggyújtott gyertyát a készülékre.
A készülék tisztítása
A tűz és áramütés veszélyének elkerülése érdekében
ne tegyen folyadékkal telt edényt, pl. vázát a
készülékre.
A torzítás (gerjedés) elkerülése
érdekében
Az elemet ne dobja a háztartási
szemét közé, mert az elem
veszélyes hulladék, ennek
megfelelően bánjon vele.
Kímélő hatású tisztítószerrel, puha ronggyal törölje le
a készülék burkolatát és kezelőszerveit. A tisztításhoz
soha ne használjon súrolószert, benzint vagy alkoholt.
- vegye alacsonyabbra a hangerőt.
- a lemezjátszót a lehető legtávolabb helyezze el a
hangsugárzóktól.
- tegyen a lemezjátszó alá a kereskedelemben kapható
hangszigetelő anyagot.
- a mikrofont használat közben vigye távol a
hangsugárzóktól.
További védelmet jelenthet a torzítással szemben, ha
a hangsugárzókat vagy a lemezjátszót nehéz
fafelületre vagy betonra helyezi.
Biztonsági előírások
Néhány szó a biztonságról
• Ne nyissa fel a készüléket, és ne nyúljon a
belsejébe, mert áramütésnek teszi ki magát.
Javíttatást csak szakemberrel végeztessen.
• Ha valamilyen tárgy beleesne, vagy folyadék
ömölne a készülékbe, húzza ki a konnektorból, és
nézesse meg szakemberrel, mielőtt újból
bekapcsolja.
A feszültségellátásról:
• Ellenőrizze a készülék üzemi feszültségét, mely a
készülék hátlapján van feltüntetve. Ennek meg kell
egyezni a készülék használatának helyén
rendelkezésre álló hálózati feszültséggel.
• A készülék nincs áramtalanítva azzal, hogy
kikapcsolja az üzemi kapcsolóval. Áramtalanításhoz
húzza ki a konnektorból a csatlakozó vezetéket.
• Ha hosszabb időn keresztül nem szándékozik
használni a készüléket, húzza ki a konnektorból a
hálózati csatlakozót. Kihúzásnál ne a vezetéket
fogja meg, hanem a csatlakozó dugót.
• A hálózati vezetéket soha ne próbálja sajátkezűleg
kicserélni, ezt bízza szakemberre.
A kezelési útmutatóról:
Jelen használati útmutató egyaránt érvényes a TAFE570 és TA-FE370 típusokra. Ellenőrizze saját
készüléke típusát, mely a készülék hátlapján van
feltüntetve. Az ábrák a használati útmutatóban a TAFE570 típust mutatják. Ahol a típusok között
különbség van, ott arra külön felhívjuk a figyelmet
(pl. csak a TA-FE570 típusnál).
A típusok közötti különbségek:
Műszaki jellemzők
FE570
EON reception
z
Tape monitor function
z
Eon rádióadás vétele
z*
FE370
z*
Hasznos tudnivaló
A kezelési útmutatóban a kezelőszervekre történő
utalás a készüléken található kezelőszervekre
vonatkozik. A távvezérlő gombjainak ismertetésével
külön fejezet foglalkozik a 11. oldalon.
2HU
02TOC_TA-FE570/FE370.p65 HU
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen
kérdése vagy problémája merül fel, keresse fel
a legközelebbi Sony kereskedést.
2
11.5.01, 23:27
Tartalomjegyzék
A kezelőszervek
A készüléken ......................................... 4
A kezdő lépések
Kicsomagolás ........................................ 5
A készülék csatlakoztatása .................... 5
Audio berendezések csatlakoztatása ..... 6
A hangsugárzók csatlakoztatása ............ 7
A hálózati kábel csatlakoztatása ............ 7
Alapvető műveletek
Zenehallgatás ......................................... 8
Felvétel készítése ................................... 9
További információk
Hibaelhárítás ........................................ 10
Minőségtanúsítás ................................. 10
A távvezérlő ........................................ 11
3HU
02TOC_TA-FE570/FE370.p65 HU
3
11.5.01, 23:28
A kezelőszervek elhelyezkedése
Az alábbi felsorolásban a kezelőszerveket abc sorrendben tüntettük fel.
A zárójelen belüli számok jelölik azokat az oldalakat, ahol az adott kezelőszervek használatáról
olvashat.
A készüléken
1 2 3
qf
4
5
qd
qs
qa
0
9
8
7
BALANCE (hangerőegyensúly beállítása) 8 (8)
BASS (mélyhang beállítás) 0 (8)
EON LINK (csak a TA-FE570 típusnál) qd (8)
INPUT SELECTOR (üzemmód választó) 4 (8, 9)
LOUDNESS (fiziológiai hangerő) 6 (8)
PHONES (fejhallgató csatlakozó aljzat) qf (8)
SOURCE DIRECT (hangsugárzó kiválasztás) 7 (8)
SPEAKERS (hangsugárzó kiválasztás) qa (8)
STANDBY (készenléti üzemmód jelző) 1
TAPE1 MONITOR (felvétel ellenőrzés)(csak a TAFE570 típusnál) qs (9)
TREBLE (magas hangszín beállítása) 9 (8)
VOLUME (hangerőszabályzó) 5 (8)
?/1 (be-/kikapcsolás) 2 (8, 9)
(távvezérlés érzékelő) 3 (5)
4GB
02TOC_TA-FE570/FE370.p65 HU
4
11.5.01, 23:28
6
A kezdő lépések
A készülék
csatlakoztatása
Kicsomagolás
• Távvezérlő RM-S325 (1 db)
• Sony R6 (AA méretű) elemek (2 db)
Az elemek behelyezése a
távvezérlőbe:
Helyezze a két AA méretű (R6) elemet a
távvezérlőbe az elemtartóban feltüntetett + és jelzéseknek megfelelően. Amikor a távvezérlőt
használja, irányítsa a készülék távvezérlés
érzékelője felé.
Az erősítőhöz az alábbi készülékeket
csatlakoztathatja. Az egyes készülékek
csatlakoztatásához kövesse az adott készülékre
vonatkozó lépéseket.
DAT deck
Magnódeck
Tuner
MD deck
Lemezjátszó
CD-játszó
Baloldali
hangsugárzó
A kezdő lépések
Kicsomagoláskor ellenőrizze, hogy a csomag
tartalmazza-e a következő tartozékokat:
Jobboldali
hangsugárzó
Hasznos tudnivaló
Normál használat mellett az elemek fél évig
működtetik a távvezérlőt. Kimerült elemekkel a
távvezérlő nem működik. Ilyenkor cserélje ki mindkét
elemet.
Csatlakoztatás előtt
Megjegyzések
• A csatlakoztatott készülékek hálózati kábelét
csak az összes csatlakoztatás elvégzése után
csatlakoztassa a konnektorhoz.
• Ne hagyja a távvezérlőt szélsőségesen meleg vagy
nedves helyen.
• Vigyázzon, hogy ne essen idegen tárgy az
elemtartóba, főleg amikor elemet cserél.
• Ne irányítsa a távvezérlőt a nap vagy erős
fényforrás felé, mert hibás működést idézhet elő
vele.
• Amikor a távvezérlőt hosszabb időn keresztül nem
szándékozik használni, vegye ki belőle az elemeket,
mert az esetlegesen kifolyó elektrolit károsíthatja a
távvezérlőt.
• Kapcsolja ki az összes csatlakoztatandó
készüléket.
• A csatlakoztatáshoz csak az adott
készülékekhez mellékelt kábeleket használja.
Ha szükséges, szerezze be az ajánlott, külön
megvásárolható kábeleket.
• A csatlakozókat szilárdan tolja a helyükre. A
laza csatlakozás búgást, zajt okozhat.
• Vigyázzon, hogy ne cserélje fel
csatlakoztatáskor a bal (L) és a jobb (R)
csatornát.
5HU
03HOO_TA-FE570/FE370.p65 HU
5
11.5.01, 23:28
Magnódeck, DAT deck vagy MD deck
csatlakoztatása
Audio berendezések
csatlakoztatása
Erősítő
Magnódeck
TAPE1/DAT
RECOUT
L
Áttekintés
Az ábrán látható módon csatlakoztathat audio
berendezéseket a készülékhez.
OUTPUT INPUT
IN
LINE
LINE
L
l
R
R
l
U TUNER AUX TAPE1/DAT
AC OUTLET
SWITCHED 100W MAX
SIGNAL GND
U
SPEAKERS
IMPEDANCE USE 4 - 16 Ω
R
PHONO TUNER
IN
IN
CD
AUX
IN
IN
TAPE2/MD
RECOUT
IN
L
+
+
–
–
TAPE1/DAT
RECOUT
- magnódecket vagy DAT decket a TAPE1/DAT
aljzatokhoz.
IN
L
A fentiek szerint csatlakoztassa a következő
készülékek OUTPUT és INPUT csatlakozóit:
EON CONTROL
IN
R
- magnódecket vagy MD decket a TAPE2/MD
aljzatokhoz.
PHONO CD TAPE2/MD
EON CONTROL IN
(csak a TA-FE570 típusnál)
Lemezjátszó csatlakoztatása
Erősítő
Audio csatlakozó kábelekre (nem tartozék) (2-2
db a magnódeckhez, DAT deckhez és MD
deckhez, 1-1 db az összes többi készülékhez).
Fehér (bal)
Fehér (bal)
Piros (jobb)
Piros (jobb)
Lemezjátszó
PHONO
Milyen kábelre van szükség?
IN
L
l
R
Megjegyzés:
Csatlakoztatás
Az ábrán a nyíl l a jelek áramlási irányát
jelzi.
Megjegyzés
Az alábbi ábra mutatja a TA-FE570 típusú készülék
csatlakozóit.
CD-játszó csatlakoztatása
Erősítő
CD-játszó
CD
OUTPUT
IN
LINE
L
L
l
R
R
Tuner
Erősítő
Tuner
TUNER
OUTPUT
IN
LINE
L
Búgás, zaj elkerülése érdekében csatlakoztassa a
földelővezetéket az erősítő SIGNAL GND (U)
földelő aljzatához.
Az EON CONTROL aljzatok
csatlakoztatása (csak a TA-FE570
típusnál)
Erősítő
Tuner
EON CONTROL
EON CONTROL
IN
OUT
l
Ha a tuner rendelkezik EON CONTROL OUT
kimenettel, csatlakoztassa ezt az erősítő EON
CONTROL IN bemenetéhez, hogy a rádió
adatszolgáltató rendszer (RDS - Radio Data
System) EON funkcióját használni tudja. Erről
a 8. oldalon részletesebben is olvashat.
L
l
R
R
6HU
03HOO_TA-FE570/FE370.p65 HU
6
11.5.01, 23:28
A hangsugárzók
csatlakoztatása
A hálózati kábel
csatlakoztatása
AC OUTLET
SWITCHED 100W MAX
SIGNAL GND
y
SPEAKERS
IMPEDANCE USE 4 - 16 Ω
R
PHONO TUNER
IN
IN
CD
AUX
IN
IN
TAPE2/MD
RECOUT
IN
+
+
–
–
TAPE1/DAT
RECOUT
IN
L
EON CONTROL
IN
R
b
Az alábbi fejezetből megtudhatja, hogyan
csatlakoztassa a hangsugárzókat az erősítőhöz.
Csatlakoztatás előtt vegye le a védőkupakokat a
csatlakozókról.
L
A fali konnektorhoz
A kezdő lépések
Áttekintés
SPEAKERS
AC OUTLET
SWITCHED 100W MAX
SIGNAL GND
U
SPEAKERS
IMPEDANCE USE 4 - 16 Ω
R
PHONO TUNER
IN
IN
CD
AUX
IN
IN
TAPE2/MD
RECOUT
IN
L
+
+
–
–
A hálózati kábel
csatlakoztatása
TAPE1/DAT
RECOUT
IN
L
EON CONTROL
Az erősítő és a csatlakoztatott berendezések
hálózati kábelét csatlakoztassa a konnektorhoz.
IN
R
Hasznos tudnivaló
Milyen kábelre van szükség?
Hangsugárzó csatlakozó kábel (nem tartozék)
(1 mindegyik hangsugárzóhoz).
(+)
(+)
(–)
(–)
A hangsugárzó kábelek végéről távolítson el 15
mm-nyi szigetelést, és sodorja össze a
vezetékszálakat. Vigyázzon, hogy ne cserélje
fel a + és - csatlakozókat, mert ez a hang
torzulását és a basszushangok hiányát okozza.
Az erősítő vezérelt hálózati aljzatához külső
berendezéseket is csatlakoztathat.
Ha az erősítő AC OUTLET csatlakozójához audio
berendezéseket csatlakoztat, a készülékek
feszültségellátása az erősítőn keresztül történik, és az
erősítővel együtt kapcsolhatja be és ki a készülékeket.
Figyelem
A csatlakoztatott külső audio berendezések együttes
teljesítményfelvétele ne haladja meg a 100 W-t.
Az AC OUTLET aljzathoz tilos háztartási
berendezéseket, pl. vasalót, ventillátort, TV
készüléket, vagy egyéb nagy teljesítményfelvételű
berendezést csatlakoztatni.
Megjegyzés
Csatlakoztatás
]
]
}
Válassza szét egymástól a készülékek hálózati
vezetékét, az audio csatlakozó kábeleket és a
hangsugárzó kábeleket. A hangminőség romlását és
zajt okozhat, ha az audio vezetékek a hálózati kábellel
érintkeznek, vagy ha a hálózati kábel vagy
hangsugárzó kábel a tuner keretantennája vagy
huzalantennája közelében megy el.
}
7HU
03HOO_TA-FE570/FE370.p65 HU
7
11.5.01, 23:28
Alapvető műveletek
Zenehallgatás
1 Kapcsolja be az erősítőt a ?/1 gombbal,
és a VOLUME szabályzónak az óramutató
járásával ellentétes elforgatásával vegye
le teljesen a hangerőt a hangsugárzók
károsodásának megelőzésére.
2 Kapcsolja be a kívánt programforrást.
3 Válassza ki a kívánt programforrást az
INPUT SELECTOR üzemmód választó
kapcsolóval.
Programforrás
Az INPUT
SELECTOR
kapcsoló
beállítása
Analóg hanglemezek lejátszása
(lemezjátszó)
PHONO
Rádióprogramok
meghallgatása
TUNER
CD lemezek lejátszása
CD
Egyéb, az AUX aljzatokhoz
csatlakoztatott külső
programforrás műsora
AUX
A TAPE 1/DAT aljzatokhoz
csatlakoztatott programforrás
műsora
TAPE1/DAT
A TAPE 2/MD aljzatokhoz
csatlakoztatott programforrás
műsora
TAPE2/MD
4 Indítsa el a lejátszást a kiválasztott
Megjegyzés
Ne használja a rendszert olyan nagy hangerővel, hogy a
műsor magas frekvenciatartománya torzuljon, mert ezzel
megrongálhatja a magashang-sugárzókat.
EON programok vétele:
(csak a TA-FE570 típusnál)
Az RDS (Radio Data System=rádió adatszolgáltató
rendszer) egyik kényelmes szolgáltatása az EON
(Enhanced Other Networks). Ezzel a készülék
automatikusan átvált egy bizonyos Ön által kiválasztott
programtípusra, amikor a vételi körzetben ilyen adás
kezdődik.
Ha az erősítőt egy EON CONTROL rendszerrel
rendelkező Sony tunerhez csatlakoztatja, az erősítő átvált
az éppen hallgatott műsorról a körzetben fogható EON
programra, majd amikor a programnak vége, a készülék
visszakapcsol az előzőleg hallgatott műsorra.
1 Ellenőrizze, hogy az erősítőt és a tunert az
EON CONTROL aljzatokon keresztül
csatlakoztatta-e (6. oldal).
2 Nyomja meg az EON LINK gombot, mire
műsorforráson.
5 Állítsa be a hangerőt a VOLUME
szabályzóval.
az EON kijelző világítani kezd.
Ha ezekután a kiválasztott frekvenciasávon belül
EON program kezdődik, az erősítő azonnal átvált rá.
Beállítás
Nyomja meg vagy
forgassa el a
gombot
A mély hangok kiemelése
BASS
A magas hangok kiemelése
TREBLE
A balansz beállítása
BALANCE
Alacsony hangerővel történő
hallgatásnál a magas és mély
hangok kiemelése
LOUDNESS
8HU
04BSC_TA-FE570/FE370.p65 HU
Hasznos tudnivalók
• Ha a ?/1 kapcsolót bekapcsolva hagyja, a készüléket a
távvezérlő 1/u gombjával is be- és kikapcsolhatja.
• Ha fejhallgatót kíván használni, csatlakoztassa a
fejhallgatót a PHONES aljzathoz, és állítsa a
SPEAKERS kapcsolót "OFF" állásba.
• Ha a külső jelforrásból származó műsort az erősítő
hangszínszabályzó áramkörének kiiktatásával szeretné
meghallgatni, nyomja meg a SOURCE DIRECT
gombot. A kijelző világítani kezd. Ekkor az erősítő
TONE, LOUDNESS és BALANCE áramkörei
kiiktatódnak a rendszerből. Ilyenkor a BASS, TREBLE,
BALANCE és LOUDNESS szabályzókkal történő
hangzásbeállítások hatástalanok.
8
Az EON vétel kikapcsolása
Nyomja meg ismét az EON LINK gombot, mire az EON
kijelző kialszik.
Megjegyzések
• Ha az EON adás alatt Ön a rádión kívül más
programforrásra vált, a készülék az EON adásról átvált a
kiválasztott programforrásra, de EON készenléti állapotban
marad. Mindaddig, amíg az EON LINK kijelző világít, a
készülék automatikusan fogja az EON programokat.
• Ha nem akarja, hogy a felvételt félbeszakítsa az EON
funkció, a felvétel elindítása előtt ellenőrizze, hogy ki van-e
kapcsolva az EON funkció.
• Ha bekapcsolja a TAPE MONITOR funkciót (9. oldal)
mialatt az EON LINK kijelző világít, a kijelző kialszik, és
az EON program nem fogható. Ha nem akarja kikapcsolni
az EON funkciót, ne használja a TAPE MONITOR
funkciót, hogy az EON kijelző ismét világítson.
11.5.01, 23:28
Felvétel készítése
1 Kapcsolja be az erősítőt a ?/1
gombbal.
2 Kapcsolja be a rögzíteni kívánt
programforrást.
Alapvető műveletek
3 Válassza ki a kívánt programforrást az
INPUT SELECTOR gomb
elforgatásával. A kiválasztott
programforrás jelzője világítani kezd.
Rögzíteni kívánt
programforrás
Az INPUT
SELECTOR
kapcsoló
beállítása
Analóg hanglemez
PHONO
Rádióprogramok
TUNER
CD lemezek
CD
Egyéb, az AUX aljzatokhoz
csatlakoztatott külső
programforrás műsora
AUX
A TAPE 1/DAT aljzatokhoz
csatlakoztatott programforrás
műsora
TAPE1/DAT
A TAPE 2/MD aljzatokhoz
csatlakoztatott programforrás
műsora
TAPE2/MD
4 Készítse elő a felvételt végző
berendezést a felvételre, és indítsa el a
felvételt.
5 Indítsa el a lejátszást a
programforráson.
Hasznos tudnivalók
• A kiválasztott programforrásról egyszerre két
csatlakoztatott berendezésre is készíthet felvételt.
• Ha olyan magnódeckkel készíti a felvételt, amelyik
külön lejátszó és felvevő fejjel rendelkezik, akkor a
rögzített anyag felvétel közben hallgatható,
ellenőrizhető (A felvétel ellenőrzése felvétel közben
-TAPE MONITOR funkció) (csak a TA-FE570
típusnál). Nyomja meg a TAPE1 MONITOR
gombot a funkció használatához. Ily módon csak a
TAPE1/DAT csatlakozókon keresztül felvett műsor
hallgatható meg.
9HU
04BSC_TA-FE570/FE370.p65 HU
9
11.5.01, 23:28
További információk
A távvezérlő nem működteti a készüléket.
Hibaelhárítás
Ha bármiféle gondja akadna a készülékkel,
először nézze végig az alábbi táblázatot. Ha
nem találja a hiba okát, forduljon a
legközelebbi SONY szervízhez.
Nincs hang.
• Ellenőrizze, nincs-e akadály a készülék és a
távvezérlő között.
• A távvezérlőt irányítsa az erősítő távvezérlés
érzékelője felé.
• A távvezérlő túl messze van a készüléktől, vigye
közelebb.
• Cserélje ki az elemeket.
Hirtelen elmegy a hang.
• Ellenőrizze az audio csatlakozó vezetékek
csatlakozását.
• Ellenőrizze az erősítő és a többi berendezés
csatlakozásait.
• Ellenőrizze az INPUT SELECTOR üzemmód
választó kapcsoló beállítását.
• Állítsa a SPEAKERS kapcsolót ON állásba.
• Ellenőrizze, hogy nem történt-e rövidre zárás.
Kapcsolja ki az erősítőt, és ellenőrizze a
csatlakoztatott berendezéseket és
hangsugárzókat.
Minőségtanúsítás
Az egyik hangsugárzó nem, vagy csak
gyengébben szól, mint a másik.
• Állítsa be a balansz szabályzót.
• Ellenőrizze a hangsugárzókat és a nem működő
csatorna csatlakozásait.
Erőtlen basszus vagy magashang.
• Állítsa be a hangzást a TONE
hangszínszabályzókkal.
• Ellenőrizze a hangsugárzók elhelyezését és a
szoba berendezését, hogy ne legyen akadály a
hang útjában.
Torz hang
• Nem megfelelő bemeneti jel.
• A hangsugárzók bemeneti kapacitása túl
alacsony. Csökkentse le a hangerőt.
Mély hangok hiánya, vagy nem meghatározható
hangszer elhelyezkedések.
• Ellenőrizze, hogy a hangsugárzókat a helyes
polaritással kötötte-e be (+/-).
Erősítő rész
Kimenőteljesítmény (DIN)
TA-FE570:
110 W + 110 W
(1 kHz/4 ohm)
TA-FE370:
70 W + 70 W (
1 kHz/4 ohm)
Frekvencia átvitel:
PHONO (20 Hz-20 kHz) RIAA kiegyenlítő
görbe ±1.0dB
TUNER, CD, AUX, TAPE1/DAT, TAPE2/MD
7 Hz - 70 kHz +0/-3 dB
Jel/zaj arány
PHONO
80 dB
TUNER, CD, AUX, TAPE 1/DAT, TAPE 2/MD
105 dB
Kimenetek
RECOUT
PHONES
200mV/1kohm
5 mW/8 ohm
Hangsugárzók impedanciája
Erős brumm és zaj.
• Földelje le a lemezjátszót (6. oldal).
• Győződjön meg róla, hogy a kábelek szilárdan
vannak csatlakoztatva.
• A TV és az erősítő közötti interferencia
elkerülésére vigye távolabb az erősítőt a TV-től.
Csillapítási tényező:
10HU
05ADD_TA-FE570/FE370.p65 HU
10
11.5.01, 23:28
4-16 ohm
80 (8 ohm, 1kHz)
Általános rész:
Rendszer:
Előerősítő:
A távvezérlő
alacsony zajú, ekvalizer
erősítő
minden fokozat közvetlen
csatolású
A tartozék távvezérlő más Sony audio berendezések
vezérlésére is alkalmas, melyek rendelkeznek a
jelzéssel.
Hálózati feszültség:
230 V, 50/60 Hz
Gomb
Mit vezérel
Funkció
Érintésvédelmi osztály
II.
?/1
Erősítő
Be- és kikapcsolja a
készüléket.
Teljesítményerősítő
Méretek (szé x ma x mé): 430x135x310 mm
Tömeg:
TA-FE570:
TA-FE370:
6,5 kg
5,5 kg
Mellékelt tartozékok:
Távvezérlő RM-S325 (1 db)
SONY R6 (AA) elemek (2 db)
A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül
változhatnak.
Üzemmód választó gombok
CD
Erősítő
Kiválasztja a CD
csatlakozókról érkező
jelet.
TUNER
Erősítő
Kiválasztja a TUNER
csatlakozókról érkező jelet.
PHONO
Erősítő
Kiválasztja a PHONO
csatlakozókról érkező jelet.
TAPE1/DAT Erősítő
Kiválasztja a TAPE1/DAT
csatlakozókról érkező jelet
TAPE2/MD
Erősítő
Kiválasztja a TAPE2/MD
csatlakozókról érkező jelet.
AUX
Erősítő
Kiválasztja az AUX
csatlakozókról érkező jelet.
TUNER
PRESET +/– Tuner
Behangolja és kiválasztja
a kívánt rádióállomást.
CD
N
CD-játszó
Elindítja a lejátszást.
X
CD-játszó
Rövid időre leállítja a
lejátszást.
x
CD-játszó
Leállítja a lejátszást.
./>
CD-játszó
Megkeresi a műsorszámok
elejét (AMS*).
D.SKIP
CD-játszó
Lemezléptetés
(többlemezes CDjátszóknál)
MD
N
MD deck
Elindítja a lejátszást.
X
MD deck
Rövid időre leállítja a
lejátszást.
x
MD deck
Leállítja a lejátszást.
./>
MD deck
Megkeresi a műsorszámok
elejét
TAPE DECK A/B
n/N
Deck A / B
Elindítja a lejátszást.
x
Deck A / B
Leállítja az összes
műveletet.
m/M
Deck A / B
Előre- vagy hátracsévéli a
szalagot.
Erősítő
Szabályozza a hangerőt.
VOL +/–
* Automatic Music Sensor
05ADD_TA-FE570/FE370.p65 HU
11
További információk
Teljesítmény felvétel:
TA-FE570:
190W
TA-FE370:
160W
0,6W (készenléti
üzemmódban)
11.5.01, 23:28
11HU
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje
háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére
kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem
követi a hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok, újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért
forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az
üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Download PDF

advertising