Sony | CFD-RG880CP | Sony CFD-RG880CP Használati útmutató

4-127-406-42(1)
CD-lejátszó, rádió,
kazettás-felvevő
Kezelési útmutató
CFD-RG880CP
1
GB01CET meretezett.indd 1
2009. 03. 28. 1:29:00
FIGYELEM!
A tűzveszély és az áramütés
elkerülése érdekében ne tegye ki a
készüléket csapadék, nedvesség
hatásának.
Az áramütés elkerülése érdekében ne
bontsa meg a burkolatot. A készülék
javítását bízza szakemberre.
A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja el a
készülék szellőzőnyílásait újságpapírral, terítővel,
függönnyel stb. Soha ne állítson égő gyertyát a
készülékre.
A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében óvja
a készüléket a cseppenő és fröccsenő víztől, és soha
ne tegyen folyadékkal teli edényt, pl. virágvázát a
készülékre.
A készüléket könnyen hozzáférhető hálózati
aljzathoz csatlakoztassa. Amennyiben bármilyen
rendellenességet észlel a készülék működésében,
azonnal húzza ki a hálózati aljzatból.
Ne helyezze a készüléket zárt térbe, pl.
könyvszekrénybe vagy hasonló helyre.
Az elemeket vagy az elemekkel ellátott eszközt ne
helyezze el olyan helyen, ahol sugárzó hőnek van
kitéve, például a napfény vagy tűz.
A fülhallgató vagy fejhallgató erős hangerővel
történő alkalmazása halláskárosodást okozhat.
A névtábla és a lényeges biztonsági információk a
készülék alján találhatók.
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek
Hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán
azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és
elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének
helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és
az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés
helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a
természeti erőforrások megőrzésében. A termék
2
GB01CET meretezett.indd 2
újrahasznosítása érdekében további információért
forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az
üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Érvényes a következő tartozékra is: távvezérlő.
A kimerült elemek hulladékként
való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy a csomagolásán
azt jelzi, hogy a termékhez mellékelt elemet ne
kezelje háztartási hulladékként. Az elemek
hulladékként való elhelyezésének szakszerű
módjával segít megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha
nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az
anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében.
Olyan termékekben, ahol a biztonság, teljesítmény
vagy adatvédelem érdekében állandó elektromos
ellátásra van szükség, az elemet csak szakszerviz
cserélheti.
Az elem megfelelő kezelésének biztosítása
érdekében a termék élettartamának végén adja le a
terméket elektromos vagy elektronikus termékek
gyűjtőhelyén.
Egyéb elemek esetén olvassa el az elemek
biztonságos kicserélésére vonatkozó szakaszt. Az
elemet adja le a megfelelő gyűjtőhelyen.
A termék vagy az elemek újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
Megjegyzés az EU irányelveket
alkalmazó országok vásárlói
számára
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió,
1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta.
A termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel
kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH
(Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse
61.) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely
szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos ügyben,
a különálló szerviz- vagy
2009. 03. 28. 1:29:02
garanciadokumentumokban megadott címekhez
forduljon.
Másolásvédelmi rendszerrel
ellátott zenei lemezek
DualDisc (kettős formátumú)
lemezek
Ez a készülék a Compact Disc (CD) szabványnak
megfelelő lemezek lejátszására képes. Napjainkban
egyre több lemeztársaság másolásvédelemmel
ellátott zenei CD-ket hoz forgalomba. Kérjük, ne
feledje, hogy ezek között lehetnek olyanok is,
melyek nem felelnek meg a CD-szabványnak, ezért
ezzel a készülékkel nem lehet lejátszani.
A DualDisc elnevezés olyan kétoldalas lemezeket
takar, melyek egyik oldalán a DVD-lejátszók által
lejátszható tartalom, a másik oldalukon digitális
hanganyag található. Mivel a hanganyagot
tartalmazó oldal nem felel meg a Compact Disc
(CD) szabványnak, az ilyen lemezek lejátszása nem
garantált.
Az MPEG Layer-3 hangtömörítési technológia és
szabadalom felhasználása a Fraunhofer IIS és
Thomson engedélyével történt.
Áramforrások
2 A hálózati aljzathoz
1 Az AC IN aljzathoz
Csatlakoztassa a hálózati csatlakozóvezetéket  vagy helyezzen be nyolc (külön megvásárolható) D
(R20) D méretű elemet az elemtartóba .
Megjegyzések
 Ha az OPR/BATT kijelző  világít, vagy ha a készülék nem működik, cserélje az elemeket.
Cserélje újra az elemeket. Az elemek cseréje előtt távolítsa el a CD-lemezt és húzza ki az USB-eszközt a
készülékből.
 Ha a készüléket elemről kívánja üzemeltetni, húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket a készülékből.
 Ha a készüléket elemről üzemelteti, a készülék nem kapcsolható be a távvezérlővel.
A távvezérlő előkészítése
Helyezzen be két (külön megvásárolható) AA (R6) méretű elemet.
Az elemek cseréje
Normál használat esetén az elemek élettartama körülbelül hat hónap. Ha a távvezérlő nem működteti a
készüléket, cserélje újra az elemeket.
3
GB01CET meretezett.indd 3
2009. 03. 28. 1:29:02
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a CFDRG880CP típusú készülék a 2/1984. (III. 10.)
számú BkM-IpM együttes rendeletben előírtak
szerint megfelel a következő műszaki
jellemzőknek.
CD-lejátszó
Rádió rész
Frekvenciatartomány
FM: 87,5–108 MHz
AM: 531–1611 kHz (9 kHz lépésköz)
530–1610 kHz (10 kHz lépésköz)
Antennák
FM: kihúzható antenna
AM: beépített ferrit antenna
Hangsugárzó
teljes tartományt lefedő: 10 cm átm., 3,2 Ω, kónuszos (2 db)
mélysugárzó: 13 cm átm., 4 Ω, kónuszos (1 db)
magassugárzó: 2 cm átm. (2 db)
Bemenetek
Beépített audiovezeték sztereó minijack csatlakozóval: legkisebb
bemeneti jelszint 245 mV
AUDIO IN aljzat (sztereó minijack): legkisebb bemeneti jelszint
245 mV
(USB) aljzat: a típus, legnagyobb áram 500 mA
Kimenetek
Fejhallgató aljzat (sztereó minijack)
16–68 Ω impedanciájú fejhallgatókhoz
Kimenőteljesítmény
4 W + 4 W (3,2 Ω, 10% harmonikus torzítás)
Mélysugárzó:
12 W (4 Ω-on, 10% harmonikus torzítás)
Energiaellátási követelmények
CD-lejátszó, rádió, kazettás-felvevő:
230 V, 50/60 Hz-es váltóáram
12 V egyenáram, 8 D (R20) méretű elemek
Távvezérlő:
3 V egyenáram, 2 AA (R6) méretű elemek
Teljesítményfelvétel
Váltóáram 28 W
Elem élettartam
CD-lejátszó, rádió, kazettás-felvevő:

Rendszer
CD-lejátszó digitális audio rendszer
A lézer dióda jellemzői
Kibocsátási időtartam: folyamatos
Lézer kimenet: kevesebb, mint 44,6 μW
(Ezt a kimeneti értéket a vetítőlencse felszínétől 200 mm
távolságban mértük az optikai vevőegységen 7 mm rekesszel.)
Csatornák száma
2
Frekvenciaátvitel
20–20 000 Hz +1/−2 dB
Nyávogás
Nem mérhető
Általános
FM felvétel
Sony R20P: kb. 6 h
Kazettás-felvevő rész
Sony alkaline LR20: kb. 18 h
Felvételi rendszer
4 sávos 2-csatornás sztereó
Gyorscsévélési idő
kb. 150 s (másodperc) Sony C-60 kazettával
Frekvenciaátvitel
TYPE I (normál): 70–13 000 Hz
Kazetta lejátszás
USB rész
Sony alkaline LR20: kb. 5 h

Támogatott bitsűrűség
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32–320 kbps, VBR
WMA:
16–320 kbps, VBR
Mintavételezési frekvenciák
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
32/44,1/48 kHz
(USB) aljzat
USB-A (teljes sebességű)
Sony R20P: kb. 1,5 h
Sony alkaline LR20: kb. 6 h
CD-lejátszás
Sony R20P: kb. 1 h
Méretek
kb. 551 × 263 × 380 mm (szé × ma × mé) (a kinyúlásokkal)
Tömeg
kb. 8,5 kg (elemekkel)
Mellékelt tartozékok
Hálózati csatlakozóvezeték (1 db)
Távvezérlő (1 db)
A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül
megváltozhatnak.
Külön megvásárolható tartozékok
Sony MDR fejhallgató sorozat
4
GB01CET meretezett.indd 4
2009. 03. 28. 1:29:02
Alapműveletek

* A VOL + (VOLUME + a távvezérlőn ) ,   és   (a készüléken) tapintópontok találhatók.
** Egyes országokban ennek a gombnak az elnevezése „POWER” gomb.
A készülék használata előtt
Az üzemi feszültségről
A készülék üzemi feszültsége a készülék alján
olvasható. Az AM léptetőfrekvenciához, a
rádiófrekvenciához és a hálózati üzemeltetéshez
olvassa le a készülék üzemi feszültségét.
A készülék be- és kikapcsolása
Nyomja meg az OPERATE (POWER)  gombot.
nyomja meg többször a SOUND  gombot.)
A kijelzőn a szintmérő megjelenítő a hang
jelerősségét.
A mélyhangok kiemelése
Nyomja meg a POWER DRIVE WOOFER (a
távvezérlőn a WOOFER) gombot .
A WOOFER funkció hatékonysága az alábbiak
szerint változik:
A hangerő beállítása
Nyomja meg a VOL +, − (a távvezérlőn a
VOLUME +, −) gombot .
(kikapcsolva)
Hallgatás fejhallgatóval
Csatlakoztassa a fejhallgatót a  (fejhallgató)
aljzathoz .
A hangzáskép kiválasztása
Nyomja meg a ROCK, DANCE, SALSA,
REGGAETON vagy FLAT  gombot a kívánt
hangzáskép kiválasztásához. (A távvezérlőn
Ha a LIGHT SYNC funkció be van kapcsolva, a
mélysugárzó körüli gyűrű a jelerősségnek
megfelelően világít.
A normál hangzáshoz visszatéréshez nyomja meg
5
GB01CET meretezett.indd 5
2009. 03. 28. 1:29:02
többször a gombot, amíg a jelzés eltűnik a
kijelzőről.
üzenet, miután a készülék beolvasta az összes
fájl információját.
Megjegyzések
Audio CD
 Ha a kikapcsolás időzítő be van kapcsolva, a gyűrű nem
világít, a WOOFER funkció használatakor sem.
 A fejhallgató használatakor a WOOFER funkció nem
működik.
A bemutató mód kikapcsolása
A hálózati vezeték hálózati aljzathoz
csatlakoztatásakor a bemutató önműködően
elindul. A bemutató kikapcsolásához nyomja meg
az OPERATE (POWER)  gombot.
Ha nem szeretné kikapcsolni a készüléket, hajtsa
végre az alábbi lépéseket a bemutató
kikapcsolásához:
1 A DSPL/ENT  nyomva tartása közben
nyomja meg a   gombot.
A bemutató folytatásához ismételje meg a fenti
lépést.
Megjegyzés
Ha a készüléket elemről működteti, a bemutató nem kapcsol
be.
Műsorszám száma Lejátszási idő
MP3, WMA lemez (példa: MP3 lemez behelyezésekor)
MP3, WMA fájl száma A műsorszám címének megjelenítése után megjelenik a lejátszási idő*.
* Ha a lejátszási idő több, mint 100 perc, a kijelzőn a „––:––”
jelenik meg.
CD-, MP3-, WMA-lemez lejátszása
1 Nyomja meg a készüléken a CD  gombot.
2
(A távvezérlőn nyomja meg az OPERATE
(POWER) , majd a CD  gombot.)
Nyomja meg a készüléken a  PUSH OPEN/
CLOSE  gombot, majd helyezzen be egy
lemezt a címkés oldalával felfelé a CD-tartóba.
A CD-tartó bezárásához nyomja meg a
készüléken a  PUSH OPEN/CLOSE 
gombot.
3 Nyomja meg a készüléken a  (a
Funkció
A lejátszás
szüneteltetése
Gombnyomás
 a készüléken ( a
távvezérlőn) . A lejátszás
folytatásához nyomja meg
ismét.
A lejátszás leállítása
 .
Ugrás a következő
műsorszámra, MP3,
WMA fájlra
Ugrás az előző
műsorszámra, MP3,
WMA fájlra
Mappa kiválasztása
MP3, WMA
lemezen
Egy pont
megkeresése
hallgatás közben
 .
 .
+ az előrelépéshez és
− a visszalépéshez.
 (előre) vagy 
(vissza)  lejátszás
közben, és tartsa nyomva a
pont megkereséséig (
vagy   a távvezérlőn).
távvezérlőn a ) gombot .
A készülék egyszer lejátsza az összes
műsorszámot, MP3 vagy WMA fájlt.
Ha MP3 vagy WMA lemezt helyez be, a
kijelzőn megjelenik az „MP3” vagy a „WMA”
6
GB01CET meretezett.indd 6
2009. 03. 28. 1:29:03
Egy pont
megkeresése a
kijelzőt figyelve
 (előre) vagy 
(vissza)  szünet
üzemmódban, és tartsa
nyomva a pont
megkereséséig ( vagy
  a távvezérlőn).
Távolítsa el a CDlemezt
 PUSH OPEN/CLOSE
.
Hasznos tanácsok
 A lejátszás megkezdődik az utoljára leállított műsorszámmal
MP3, WMA fájllal (folytatólagos lejátszás). Állj
üzemmódban megjelenik a lejátszandó műsorszám, MP3
vagy WMA fájl száma.
 A folytatólagos lejátszás kikapcsolásához (a lejátszás
megkezdéséhez az első műsorszámtól, MP3 vagy WMA
fájltól), nyomja meg a   gombot, amikor a CD-lejátszás
le van állítva. A folytatólagos lejátszás a CD-tartó
kinyitásakor vagy a készülék kikapcsolásakor is kikapcsol.
Megjegyzés
Ha a kijelzőn a „SHUF” vagy a „PGM” jelzés világít, nem
kereshet meg egy adott műsorszámot.
Nyomja meg a  , majd a MODE  gombot többször,
amíg a „SHUF” és a „PGM” jelzés eltűnik a kijelzőről.
A mappaszerkezet és a lejátszási sorrend
példája
A mappák és fájlok lejátszási sorrendje a
következő:
Mappa
MP3, WMA fájl
Megjegyzések az MP3, WMA lemezekről
 A lemez behelyezésekor a készülék beolvassa a lemezen
található összes fájlt.
Ekkor a „READING” üzenet jelenik meg. Ha a lemez sok
mappát vagy nem-MP3, WMA fájlt tartalmaz, a lemez vagy
a következő MP3, WMA fájl lejátszásának megkezdése
hosszabb időt vehet igénybe.
Javasoljuk, hogy ne mentsen az MP3, WMA hallgatásra
használni kívánt lemezre felesleges mappákat vagy MP3,
WMA fájloktól eltérő fájlokat.
 Az MP3, WMA fájlokat nem tartalmazó mappák átugrásra
kerülnek.
 A fájlok legnagyobb száma: 511
A mappák legnagyobb száma: 511 (beleértve a
gyökérmappát is)
A könyvtárak legnagyobb mélységi szintje: 8
 A mappa és fájlnevek 32 karakter hosszúságig jeleníthetők
meg, az idézőjeleket is beleértve.
 A készüléken az A–Z, 0–9 és _ karakterek jeleníthetők meg.
Az egyéb karakterek helyén a „_” jelenik meg.
 Ez a készülék az 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 és 2.4 ID3 mező
formátumot támogatja. Ha a fájl rendelkezik ID3 mező
információval, megjeleníthető a „műsorszám cím”, „előadó
név” és „albumnév”. Ha a fájl nem rendelkezik ID3 mező
információval, a műsorszám cím helyén „NO TITLE”, az
előadó név helyén „NO ARTIST”, az albumnév helyén pedig
„NO ALBUM” jelenik meg. Az ID3 mező információ 32
karakter hosszúságig jeleníthető meg.
 Az elnevezéskor ügyeljen, hogy adja hozzá a fájl „.mp3” vagy
„.wma” kiterjesztését a fájlnévhez.
 Ha nem MP3 vagy WMA fájlhoz adja hozzá az „.mp3” vagy
„.wma” kiterjesztést, a készülék nem tudja megfelelően
felismerni a fájlt, és olyan zajt játszhat le, amely károsíthajta
a hangsugárzókat.
 A fájlnév nem azonos az ID3 mezővel.
Rádióhallgatás
1 Nyomja meg többször a RADIO/BANDAUTO
2
PRESET  gombot a készüléken (vagy a
RADIO/BAND  gombot a távvezérlőn).
A kijelzés az alábbiak szerint változik a gomb
minden megnyomásakor:
„FM”  „AM”
Tartsa nyomva a TUNE + vagy − 
gombot, amíg a frekvencia számjegyei
változni kezdenek a kijelzőn.
A készülék önműködően megkeresi a
rádióállomások frekvenciáit, és a keresés leáll
egy tisztán vehető rádióállomás megtalálásakor.
Ha nem tud behangolni egy állomást, nyomja
meg a TUNE + vagy −  gombot többször a
frekvencia léptetéséhez.
Egy FM sztereó adás vételekor megjelenik az
„ST” felirat.
Hasznos tanács
Ha az FM vétel zajos, nyomja meg a MODE  gombot
többször, amíg a kijelzőn megjelenik a „Mono” felirat és a
rádió monoban lesz hallható.
7
GB01CET meretezett.indd 7
2009. 03. 28. 1:29:03
Az AM léptetőfrekvencia módosítása
Az AM léptetőfrekvencia módosításához tegye az
alábbiakat:
1 Nyomja meg a RADIO/BAND•AUTO PRESET
 gombot a készüléken az „AM”
megjelenéséig.
2 Tartsa nyomva a DSPL/ENT  gombot, amíg
a beállított érték villogni kezd a kijelzőn, majd
tartsa nyomva 2 másodpercig a RADIO/
BAND•AUTO PRESET  gombot a készüléken.
3 Nyomja meg a készülék PRESET + vagy − 
gombját a „9K STEP” (9 kHz léptetőfrekvencia)
vagy a „10K STEP” (10 kHz léptetőfrekvencia)
kiválasztásához.
4 Nyomja meg a készüléken a DSPL/ENT 
gombot.
A léptetőfrekvencia módosítása után a
beprogramo-zott rádióállomásokat újra be kell
programozni.
Gombnyomás
A lejátszás
leállítása
Gyorskeresés
előre vagy
vissza
A kazetta
kivétele
  a készüléken.
 vagy  (vissza vagy
előre)  a készüléken.
  a készüléken.
Az alábbi műveletekhez a készülék kezelőszerveit
használja.
1 Nyomja meg a készüléken   gombot a
kazettatartó kinyitásához és helyezzen be egy
üres kazettát a felvételhez használni kívánt
oldalával felfelé. Kizárólag TYPE I (normál)
kazettát használjon. Zárja be a kazettatartót.
2 Válassza ki a rögzíteni kívánt műsorforrást.
3
A CD-lejátszóról történő felvételhez nyomja
meg a készüléken a CD  gombot és helyezzen
be egy CD-lemezt.
Az USB-eszközről történő felvételhez nyomja
meg az USB  gombot a készüléken és
csatlakoztassa az USB-eszközt.
A rádióból történő felvételhez hangolja be a
kívánt rádióállomást (lásd a „Rádióhallgatás”
szakaszt).
A felvétel megkezdéséhez nyomja meg a
készüléken a   gombot (a  gomb
önműködően lenyomódik).
Funkció
A felvétel
szüneteltetése
2 Nyomja meg a készüléken a   gombot.
A készülék megkezdi a lejátszást.
  a készüléken. A lejátszás
folytatásához nyomja meg
ismét.
Felvétel kazettára
Kazettalejátszás
Az alábbi műveletekhez a készülék kezelőszerveit
használja.
1 Nyomja meg a   gombot a készüléken
és helyezzen be egy kazettát a kazettatartóba,
a lejátszani kívánt oldalával felfelé. Kizárólag
TYPE I (normál) kazettát használjon. Zárja be a
kazettatartót.
A kazetta és a készülék meghibásodásának
megelőzése érdekében ellenőrizze, hogy a szalag
ne legyen meglazulva.
Funkció
A lejátszás
szüneteltetése
Gombnyomás
  a készüléken.
A felvétel folytatásához
nyomja meg ismét.
A felvétel leállítása   a készüléken.
Hasznos tanácsok
 A hangerő beállítása vagy a hangzáskép módosítása nem
befolyásolja a felvétel hangerejét.
 Ha az AM rádióműsor vétele közben sípoló zaj hallható a 
 gomb 3. lépésben történő megnyomása után, nyomja
meg a MODE  gombot a készüléken az ISS (interferencia
csökkentő kapcsoló) a zajt leginkább csökkentő beállításának
kiválasztásához.
8
GB01CET meretezett.indd 8
2009. 03. 28. 1:29:03
 A legjobb eredmény eléréséhez a felvétel közben a hálózati
tápellátást használja.
 A felvétel törléséhez az alábbiak szerint járjon el:
1 Helyezze be a törölni kívánt kazettát.
2 Ellenőrizze a „TAPE” megjelenését. (Ha a „TAPE” nem
jelenik meg, nyomja meg a készüléken a   vagy a
távvezérlőn a FUNCTION  gombot, amíg megjelenik a
kijelzőn.)
3 Nyomja meg a készüléken a   gombot.
USB-eszköz műsorának
hallgatása
Meghallgathatja az USB-eszközön (digitális
zenelejátszón vagy USB tárolóeszközön) tárolt
műsorszámokat.
Ezen a készüléken a WMA és MP3 formátumú*
műsorszámok játszhatók le.
A készülékhez csatlakoztatható USB-eszközök
listáját lásd „A lejátszáshoz vagy felvételhez
használható USB-eszközök” szakaszban a
következő oldalon.
* Ez a készülék nem tudja lejátszani a másolásvédelemmel (Digital
Rights Management – digitális jogosultság kezelés) rendelkező
fájlokat.

1 Nyomja meg az USB  gombot a készüléken.
2 Csatlakoztassa az USB-eszközt az (USB)
3
aljzathoz .
A kék kijelző bekapcsol, és a kijelzőn
megjelenik az „USB MEMORY” felirat.
Nyomja meg a   gombot.
A készülék megkezdi a lejátszást.
További műveletek
Funkció
A lejátszás
szüneteltetése
A lejátszás
leállítása
Gombnyomás
 . A lejátszás folytatásához
nyomja meg ismét a gombot.*
 .
Egy mappa
kiválasztása
+ vagy − .
Egy fájl
kiválasztása
 vagy  .
Egy pont
megkeresése
egy fájlban
Tartsa nyomva a  vagy 
 gombot (a távvezérlőn 
vagy  ) lejátszás közben,
majd a kívánt pontnál engedje
fel.
Az ismételt
lejátszás
kiválasztása
REPEAT  gombot többször a
készüléken a „ ” vagy „ 1”
megjelenéséig.
Az USB-eszköz
eltávolítása
Tartsa nyomva a   gombot a
„NO DEV” megjelenéséig, majd
távolítsa el az USB-eszközt.
* VBR MP3 fájl lejátszásakor elképzelhető, hogy a készülék a
leállítási helytől eltérő ponttól folytatja a lejátszást.
Hasznos tanácsok
 A lejátszás az utoljára leállított MP3, WMA fájl lejátszásával
kezdődik (folytatólagos lejátszás). Állj üzemmódban a
lejátszandó MP3, WMA fájl száma és a lejátszási idő jelenik
meg.
 A folytatólagos lejátszás kikapcsolásához (a lejátszás első
MP3, WMA fájltól történő megkezdéséhez) nyomja meg a 
 gombot.
Megjegyzés
Az USB-eszköz eltávolítása előtt mindig tartsa nyomva a 
 gombot, és várja meg a „NO DEV” megjelenését. Az USBeszköz „NO DEV” felirat megjelenése előtti eltávolítása esetén
az USB-eszközön tárolt adatok, vagy maga az USB-eszköz
megsérülhet.
A lejátszási mód módosítása
A fájl száma
4
A fájlnév megjelenítése után
megjelenik a lejátszási idő.
Nyomja meg a VOL + vagy − (vagy a távvezérlőn a
VOLUME + vagy −)  gombot a hangerő
beállításához.
Nyomja meg többször a MODE  gombot,
amikor az USB-eszköz lejátszása nincs
folyamatban. A normál lejátszás („ ” jelenik meg
az USB-eszközön lévő mappa összes fájljánál), a
véletlen sorrendű lejátszás („SHUF” vagy „
SHUF”) vagy a programozott lejátszás („PGM”)
közül választhat.
Megjegyzések az USB-eszközről
 Lejátszás közben nem módosíthatja a lejátszási módot.
 Az alábbi esetekben a lejátszás megkezdése hosszabb időt
vehet igénybe:
– bonyolult mappaszerkezet esetén,
– ha az USB-eszköz majdnem tele van.
 Az USB-eszköz csatlakoztatásakor a készülék beolvassa az
összes az eszközön tárolt fájlt. Ha az eszköz sok fájlt vagy
9
GB01CET meretezett.indd 9
2009. 03. 28. 1:29:03
mappát tartalmaz, a beolvasás hosszabb időt vehet igénybe.
 Ne csatlakoztassa az USB-eszközt a készülékhez USB
elosztón (hub) keresztül.
 Egyes USB-eszközök esetén, az USB-eszköz működtetésekor
hosszabb időt vehet igénybe a művelet végrehajtása a
készüléken.
 Elképzelhető, hogy a készülék nem támogatja a
csatlakoztatott USB-eszköz minden funkcióját.
 A készülékkel felvett fájlok a mappák létrehozásának sorrendjében
ke-rülnek felvételre. Elképzelhető, hogy a másik készülékkel
(például számí-tógéppel) felvett fájlok lejátszási sorrendje eltér a
felvételi sorrendtől.
 A készülék lejátszási sorrendje eltérő lehet a csatlakoztatott
USB-eszköz lejátszási sorrendjétől.
 Ne mentsen nem-MP3 vagy WMA fájlokat vagy felesleges
mappákat az MP3, WMA fájlokat tartalmazó USB-eszközre.
 Lejátszás közben a nem MP3, WMA fájlokat tartalmazó
mappák átugrásra kerülnek.
 Ez a készülék kizárólag „.mp3” vagy „.wma” kiterjesztéssel
rendelkező MP3, WMA fájlok lejátszására alkalmas.
 Ha a készüléken olyan fájlok találhatók, melyek kiterjesztése
„.mp3” vagy „.wma”, azonban nem MP3, WMA fájlok, a
készülék zajt bocsáthat ki vagy meghibásodhat.
 Egy USB-eszközön összesen 999 MP3, WMA fájl és 255 mappa
tárolható.
Az MP3, WMA fájlok és mappák száma a fájl és
mappaszerkezettől függően eltérő lehet.
 A kompatibilitás nem garantált az összes MP3, WMA
tömörítő, író szoftverrel, felvevővel, adathordozóval. A nem
kompatibilis USB-eszközök szaggatott hangot vagy zajt
eredményezhetnek, vagy lejátszásuk nem lehetséges.
Felvétel lemezről USB-eszközre

Szinkronfelvétel

Ezzel a funkcióval egyszerűen felveheti egy teljes
lemez tartalmát egy USB-eszközre.
1 Csatlakoztasson egy felvételre alkalmas USBeszközt az
(USB) aljzathoz .
Ha USB-vezeték szükséges, a csatlakoztatni
10
GB01CET meretezett.indd 10
3
4
* Ha a készülék szabad helyének mértékegysége gigabájt
nagyságrendű, a „FREExxxG” felirat jelenik meg.
5 Nyomja meg a készüléken az ENTER 
gombot.
A felvétel megkezdődik. A piros kijelző a
felvétel során világít. A készülék és az USBeszköz önműködően leáll a felvétel
befejezésekor.
REC1 felvétel
Ezzel az eljárással egyszerűen felveheti az éppen lejátszott műsorszámot vagy MP3, WMA fájlt az USBeszközre.
1 Csatlakoztasson egy felvételre alkalmas USBeszközt az
(USB) aljzathoz .
2 Nyomja meg a CD  gombot és helyezzen
be a felvenni kívánt műsorszámot vagy MP3,
WMA fájlt tartalmazó lemezt.
3 Válassza ki a műsorszámot vagy MP3, WMA
fájlt és indítsa el a lejátszását.
4 Nyomja meg a készüléken a REC CD  USB
 gombot, amikor a kiválasztott műsorszám
vagy MP3, WMA fájl lejátszása folyamatban
van.
A „REC” villog és a kijelzőn ciklikusan változik
a „REC 1”, „FREExxxM”* (az USB-eszközön
lévő szabad hely) és a „PUSH ENT” üzenet. Az

Az USB-eszköz (digitális zenelejátszó vagy USB
(USB) aljzatához 
tárolóesz-köz) a készülék
csatlakoztatásával felvehet műsorszámokat egy
lemezről az USB-eszközre.
A készülék kizárólag a CD-DA és MP3, WMA
lemezekről történő felvételt támogatja. A kazetta
vagy a rádió műsora nem rögzíthető az USBeszközre.
A készüléken az audiofájlok MP3 vagy WMA
formátumban kerülnek felvételre.
A felvétel mérete CD-lemezről rögzítés esetén
körülbelül 1 MB percenként. A fájlméret MP3
vagy WMA lemezről történő felvételkor nagyobb
lehet.
A készülékhez csatlakoztatható USB-eszközök
listáját lásd „A lejátszáshoz vagy felvételhez
használható USB-eszközök” szakaszban a
következő oldalon.
2
kívánt készülékhez mellékelt USB-vezetéket
használja.
A csatlakoztatás részleteit lásd az USB-eszköz
kezelési útmutatójában.
Nyomja meg a CD  gombot és helyezze be
a felvenni kívánt lemezt.
A MODE  gomb többszöri megnyomásával
válassza ki a lejátszási módot, amikor a CDlejátszó le van állítva.
Ha a készülék a felvétel megkezdésekor véletlen
sorrendű, ismétléses vagy programozott
lejátszás üzemmódban van (beprogramozott
műsorszámok vagy MP3, WMA fájlok nélkül),
önműködően a normál lejátszási mód kerül
kiválasztásra.
A lejátszási módok részleteit lásd a
„Zenehallgatás USB-eszközről” fejezet „A
lejátszási mód változtatása” szakaszában.
Nyomja meg a REC CD  USB  gombot a
készüléken.
A „REC” villog és a kijelzőn ciklikusan változik
a CD SYNC”, „FREExxxM”* (az USB-eszközön
lévő szabad hely) és a „PUSH ENT” üzenet.
A piros kijelző villog.
Az USB-eszköz felvételi készenlét módba vált és
a lejátszás szünetel.
2009. 03. 28. 1:29:03
USB-eszköz felvételi készenlét módba vált és a
lejátszás szünetel.
1 Csatlakoztassa az USB-eszközt az
* Ha a készülék szabad helyének mértékegysége gigabájt
nagyságrendű, a „FREExxxG” felirat jelenik meg.
2
3

5 Nyomja meg a készüléken az ENTER 
gombot.
A felvétel megkezdődik. A felvétel befejezésekor
a lejátszás tovább folytatódik a CD-lejátszón.
A felvétel leállítása
Nyomja meg a   gombot.
A piros jelzés kikapcsol.
4
Az USB-eszköz eltávolítása
1 Állj üzemmódban nyomja meg az USB 
gombot.
2 Tartsa nyomva a   gombot a készüléken a
3
„NO DEV” megjelenéséig.
Távolítsa el az USB-eszközt.
5
Az USB-eszközön lévő MP3, WMA-fájlok
törlése

Törölheti az USB-eszközön lévő MP3, WMA
fájlokat és mappákat.
1 Csatlakoztasson egy felvételre alkalmas USBeszközt az
(USB) aljzathoz .
2 Nyomja meg a készüléken az USB  gombot.
3 A + vagy −  gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a mappát, vagy a
 vagy   többszöri megnyomásával
válasszon egy MP3, WMA fájlt.
4 Nyomja meg a készüléken az ERASE /
MEMORY SELECT  gombot.
A kijelzőn megjelenik az „ERASE” üzenet.
Egy műsorszám törlésekor a „TRACK” , majd
az „ERASE?” üzenet jelenik meg.
Egy mappa törlésekor a „FOLDER”, majd az
„ERASE?” üzenet jelenik meg.
A törlési művelet visszavonásához nyomja meg
a   gombot.
5 Nyomja meg a készüléken az ENTER 
gombot.
A piros kijelző villog és a kiválasztott MP3,
WMA fájl vagy mappa törlésre kerül.
A törlés közben a piros kijelző világít, majd a
törlés befejezésekor kikapcsol.
A felvételi cél kiválasztása az USBeszközön
Ha az USB-eszköz egynél több memóriát tartalmaz
(például belső memória és memóriakártya), a
felvétel megkezdése előtt kiválaszthatja, hogy
melyik memóriát kívánja beolvasni.
(USB)
aljzathoz .
Nyomja meg a készüléken az USB  gombot.
Állj üzemmódban nyomja meg a készüléken
az ERASE /MEMORY SELECT  gombot.
Megjelenik a „SELECT?” felirat. Audiofájl vagy
mappa kiválasztása esetén az „ERASE?” felirat
jelenik meg. A „SELECT?” kiválasztásához
nyomja meg ismét az ERASE /MEMORY
SELECT  gombot.
Nyomja meg a készüléken az ENTER 
gombot.
Megjelenik a memória neve.
A megjelenített név az USB-eszköztől függően
eltérő.
A  vagy   többszöri
megnyomásával válassza ki a memóriát.
Ha csak egy memória választható ki, folytassa a
6. lépéssel.
A művelet megszakításához nyomja meg a 
 gombot.
Nyomja meg a készüléken az ENTER 
gombot.
Kezdje meg a felvételt a „Szinkronfelvétel” vagy a
„REC1 felvétel” szakaszok 2–5. lépéseinek
végrehajtásával.
6
7
Mappa és fájl létrehozási szabályok
Amikor első alkalommal készít felvételt az USBeszközre, létrejön egy „MUSIC” mappa közvetlenül a
„ROOT” (gyökér) mappában. A mappák és fájlok
ebben a „MUSIC” mappában kerülnek létrehozásra, az
alábbi eljárás szerint.
Szinkronfelvétel1)
Felvételi
forrás
Mappanév
Fájlnév
MP3, WMA A felvételi forrással azonos2)
CD-DA
„FLDR001”3)
„TRACK001”4)
REC1 felvétel
Felvételi forrás Mappanév
MP3, WMA
„REC1”5)
CD-DA
1)
Fájlnév
A felvételi
forrással
azonos2)
„TRACK001”4)
Programozott lejátszáskor a mappanév „FLDRxxx”, a fájlnév
pedig a felvételi forrástól függ (CD-DA lemez vagy MP3,
WMA lemez). A lejátszási módok részleteit lásd a
„Zenehallgatás USB-eszközről” fejezet „A lejátszási mód
változtatása” szakaszában.
11
GB01CET meretezett.indd 11
2009. 03. 28. 1:29:03
2)
A név akár 32 karaktert tartalmazhat.
A mappanevek sorban kerülnek hozzárendelésre, a
legnagyobb 255 számig (a gyökér és MUSIC mappát is
beleértve).
4)
A fájlnevek sorban kerülnek hozzárendelésre.
5)
Minden REC1 felvételkor egy új fájl jön létre a „REC1”
mappában.
3)
Megjegyzések
 A felvétel vagy törlés közben ne távolítsa el az USB-eszközt,
mert az USB-eszközön tárolt adatok vagy az USB-eszköz
megsérülhet.
 Ne csatlakoztassa az USB-eszközt a készülékhez USB
elosztón (hub) keresztül.
 CD-lemezről felvételkor a műsorszámok 128 kbps
bitsűrűségű MP3 fájlként kerülnek felvételre. MP3, WMA
lemezről felvételkor az eredeti MP3, WMA fájlok
bitsűrűségével megegyező MP3, WMA fájlok kerülnek
felvételre.
 MP3, WMA lemezről történő felvételkor nem hallható hang,
és megjelenik a „HI-SPEED” üzenet.
 Az MP3, WMA fájlok nem tartalmaznak CD-text
információt.
 Ha egy felvételt a befejezése előtt megszakít, a létrejövő MP3,
WMA fájl a felvétel leállításáig tartalmazza a felvételt.
 Az alábbi esetekben a felvétel megszakad:
– elfogy a szabad hely az USB-eszközön, vagy
– az MP3, WMA fájlok száma eléri az USB-eszköz által
felismert legnagyobb korlátot.
 Egy USB-eszköz összesen 999 MP3, WMA fájlt és 255
mappát (a gyökér és MUSIC mappát is beleértve)
tartalmazhat.
Az MP3, WMA fájlok és mappák legnagyobb száma az MP3,
WMA fájltól és a mappaszerkezettől függően eltérő lehet.
 Véletlen sorrendű vagy programozott lejátszási módban MP3,
WMA fájlok és mappák nem törölhetők.
 Ha egy törölni kívánt mappa nem-MP3, WMA formátumú
fájlokat vagy almappákat tartalmaz, azok nem kerülnek
törlésre.
 Ha a felvenni kívánt mappa vagy fájl nevével azonos névvel
már létezik egy fájl vagy mappa az USB-eszközön, az új
mappa vagy fájl nevéhez egy sorszámot ad a készülék, a
meglévő felülírásának elkerülése érdekében.
 MP3, WMA lemez USB-eszközre felvételekor nem hallható
hang.
További műveletek
A kijelző használata
meg a   gombot, amikor a CD-lemez
lejátszása le van állítva.
A kijelzőn ellenőrizheti a CD-lemez információit.
MP3, WMA lemez (példa: MP3 lemez behelyezésekor)
Egy audio CD-lemez információinak
ellenőrzése
A CD-lemezen lévő összes műsorszám
számának és a lejátszási idő ellenőrzése
A fentiek kijelzőn történő ellenőrzéséhez nyomja
meg a   gombot, amikor a CD-lemez
lejátszása le van állítva.
Mappák összes száma
A fájl információ ellenőrzése
Nyomja meg a készüléken a DSPL/ENT 
gombot MP3, WMA lemez lejátszása közben. A
kijelzés az alábbiak szerint változik:

A műsorszám címe ( ) *

Az előadó neve ( )
Összes műsorszám száma Teljes lejátszási idő
Egy MP3, WMA lemez információinak
ellenőrzése
A CD-lemezen lévő összes mappa és
összes fájl számának ellenőrzése
A fentiek kijelzőn történő ellenőrzéséhez nyomja

Az album neve (
)*

A lejátszott fájl száma és a lejátszási idő**
* Ha a fájl nem rendelkezik ID3 információval, a fájlnév és a
mappanév jelenik meg a kijelzőn.
** Az előadó név vagy albumnév megjelenítése néhány
másodpercenként változik.
12
GB01CET meretezett.indd 12
2009. 03. 28. 1:29:03
Műsorszámok, MP3, WMA fájlok ismétléses lejátszása (ismételt lejátszás)
Normál, véletlen sorrendű vagy programozott lejátszási módban ismételve is lejátszhatja a
műsorszámokat, MP3, WMA fájlokat.
1 Nyomja meg a CD  gombot. A kijelzőn megjelenik a „CD” üzenet.
2 Az alábbiak szerint járjon el.
Ismétlés
Egy műsorszám, MP3, WMA fájl
Teendő
1 Nyomja meg többször a REPEAT  gombot a „ 1”
megjelenéséig.
2 A  vagy   gombbal válassza ki az ismételni kívánt
műsorszámot, MP3, WMA fájlt.
3 Nyomja meg a készüléken a   gombot.
A CD-lemezen lévő összes műsorszám, MP3, WMA fájl
1 Nyomja meg többször a REPEAT  gombot a „
megjelenéséig.
2 Nyomja meg a készüléken a   gombot.
Egy kiválasztott mappa (csak MP3,
WMA lemez esetén)
1 Nyomja meg többször a MODE  gombot, a „ ”
megjelenéséig, majd nyomja meg többször a REPEAT 
gombot a „ ” megjelenéséig.
2 Válassza ki a mappát a + vagy − megnyomásával .
3 Nyomja meg a készüléken a   gombot.
1 Válassza ki a véletlen sorrendű lejátszást (lásd „Műsorszámok,
MP3, WMA fájlok lejátszása véletlen sorrendben”).
2 Nyomja meg többször a REPEAT  gombot a „SHUF” és a
„ ” megjelenéséig.
3 Nyomja meg a   gombot a készüléken.
1 Indítsa el a mappa véletlen sorrendű lejátszását (lásd
„Műsorszámok, MP3, WMA fájlok lejátszása véletlen
sorrendben”).
2 Nyomja meg többször a készüléken a REPEAT  gombot a
„ ”, „SHUF” és
„ ” megjelenéséig.
3 Nyomja meg a   gombot a készüléken.
Műsorszámok, MP3, WMA fájlok
véletlen sorrendben
A kiválasztott mappában lévő MP3,
WMA fájlok véletlen sorrendben
(csak MP3, WMA lemez)
Programozott műsorszámok MP3,
WMA fájlok
”
1 Programozza be a műsorszámokat, MP3, WMA fájlokat (lásd
„Egyéni lejátszási program összeállítása”).
2 Nyomja meg többször a REPEAT  gombot a „ ” és a
„PGM” megjelenéséig.
3 Nyomja meg a   gombot a készüléken.
A távvezérlőn
Használhatja a   gombot a   helyett.
Az ismétléses lejátszás kikapcsolása
Nyomja meg többször a REPEAT  gombot amíg a „
” jelzés eltűnik a képernyőről.
13
GB01CET meretezett.indd 13
2009. 03. 28. 1:29:04
Műsorszámok, MP3, WMA fájlok
lejátszása véletlen sorrendben
Egyéni lejátszási program
összeállítása (programozott lejátszás)
(véletlen sorrendű lejátszás)
Összeállíthat akár 25, egy CD-lemezen lévő
műsorszámból, MP3, WMA fájlból álló lejátszási
sorrendet.
1 Nyomja meg a CD  gombot.
A kijelzőn megjelenik a „CD” felirat.
2 Nyomja meg többször a MODE  gombot,
amíg a kijelzőn megjelenik a „PGM” felirat.
3 Nyomja meg a  vagy   gombot,
majd a DSPL/ENT  gombot a készüléken
(ENTER  gombot a távvezérlőn) a
beprogramozni kívánt műsorszámok, MP3,
WMA fájlok kívánt sorrendű kiválasztásához.
MP3, WMA fájlok esetén először nyomja meg
a TUNE + vagy − , majd a  vagy 
 és a DSPL/ENT  gombot (ENTER 
gombot a távvezérlőn).
Az első műsorszám beprogramozása után
megjelenik a „STEP 1”, majd a kiválasztott
műsorszám, MP3, WMA fájl.
A lépés száma növekszik minden műsorszám,
MP3, WMA fájl hozzáadásakor.
A program lejátszási ideje CD-lemez esetén
„99:59” értékig növekszik (Ha a teljes lejátszási
idő hosszabb, mint 99:59, a „––:––” jelenik
meg. MP3, WMA esetén mindig „––:––”
jelenik meg.)
Véletlen sorrendben is lejátszhatja a
műsorszámokat, MP3, WMA fájlokat. MP3, WMA
lemez lejátszásakor véletlen sorrendben is
lejátszhatja a kiválasztott mappában lévő MP3,
WMA fájlokat (mappa véletlen sorrendű
lejátszása).
1 Nyomja meg a CD  gombot.
A kijelzőn megjelenik a „CD” felirat.
2 Nyomja meg többször a MODE  gombot a
„SHUF” megjelenéséig.
A mappa véletlen sorrendű lejátszásának
kiválasztásához (csak MP3, WMA lemez)
nyomja meg többször a MODE  gombot a
készüléken, amíg a kijelzőn megjelenik a „ ”
és a „SHUF”. Ezután a készülék TUNE +
vagy −  gombjával válassza ki a kívánt
mappát.
3 Nyomja meg a készüléken a   gombot a
véletlen sorrendű lejátszás elindításához.
A távvezérlőn
Használhatja a   gombot a   helyett.
A véletlen sorrendű lejátszás kikapcsolása
Először állítsa le a lejátszást, majd nyomja meg
többször a MODE  gombot, amíg a „SHUF”
eltűnik a kijelzőről.
Audio CD-lemez (programozott lejátszás)
Hasznos tanácsok
 Véletlen sorrendű lejátszás közben az előző műsorszám,
MP3, WMA fájl nem választható ki a  
megnyomásával.
 Véletlen sorrendű lejátszás közben a folytatólagos lejátszás
funkció nem használható.
A beprogramozott
műsorszám száma
Teljes lejátszási idő
MP3, WMA lemez (programozott lejátszás) (példa: MP3 lemez
behelyezésekor)
A beprogramozott
műsorszám száma
4 A programozott lejátszás elindításához
14
GB01CET meretezett.indd 14
nyomja meg a készüléken a   gombot.
2009. 03. 28. 1:29:04
A távvezérlőn
Használhatja a   gombot a   helyett.
kell beprogramozni.
1 Nyomja meg a RADIO/BANDAUTO PRESET
A programozott lejátszás kikapcsolása
Először állítsa le a lejátszást, majd nyomja meg
többször a MODE  gombot, amíg a „PGM”
eltűnik a kijelzőről.
Az utolsó műsorszám vagy fájl törlése a
programból
2
3
4
Nyomja meg a CLEAR  gombot a távvezérlőn,
amikor a CD-lejátszás le van állítva.
A jelenlegi program törlése
Nyomja meg kétszer az OPERATE (POWER) 
gombot.
A jelenlegi program akkor is törlődik, ha kinyitja a
CD tartót az OPEN/CLOSE  gomb
megnyomásával.
Ezután hozzon létre egy új programot a
programozási eljárás követésével.
Hasznos tanácsok
5
A távvezérlőn
1 Nyomja meg többször a RADIO/BAND 
2
3
 Ha 26 vagy több műsorszámot, MP3, WMA fájlt próbál
beprogramozni, a kijelzőn a „FULL” jelenik meg.
 Ismét lejátszhatja ugyanazt a programot, mert a program
tárolódik a memóriában a CD-tartó kinyitásáig vagy a
készülék kikapcsolásáig.
 Felveheti az egyéni programot. A program létrehozása után
helyezzen be egy üres kazettát, és nyomja meg a  
gombot a készüléken a felvétel megkezdéséhez.
 Programozott lejátszás közben a folytatólagos lejátszás
funkció nem működik.
Rádióállomások
beprogramozása
Tárolhatja a rádióállomásokat a készülék
memóriájában. Akár 30 rádióállomást tárolhat (20
FM és 10 AM rádióállomást, tetszőleges
sorrendben).
1 Nyomja meg a készülék RADIO/BANDAUTO
PRESET  gombját a hullámsáv
kiválasztásához.
2 Tartsa nyomva 2 másodpercig a RADIO/
BANDAUTO PRESET  gombot a
készüléken, amíg az „AUTO” villogni kezd a
kijelzőn.
3 Nyomja meg a készüléken a DSPL/ENT 
gombot.
A rádióállomások az alacsonyabb frekvenciától
a magasabb felé kerülnek tárolásra a
memóriában.
Ha egy rádióállomás nem programozható
be önműködően
A gyenge jellel rendelkező rádióállomásokat kézzel
GB01CET meretezett.indd 15
 gombot a készüléken a hullámsáv
kiválasztásához.
Hangolja be a kívánt rádióállomást.
Tartsa nyomva a DSPL/ENT  gombot a
készüléken 2 másodpercig, amíg a
memóriahely szám villogni kezd a kijelzőn.
Nyomja meg többször a készüléken a PRESET
+ vagy −  gombot, amíg a rádióállomás
villogni kezd a kijelzőn.
Nyomja meg a DSPL/ENT  gombot a
készüléken.
Az új rádióállomás kerül a régi helyére.
4
5
gombot, amíg a kívánt hullámsáv megjelenik
a kijelzőn.
Hangolja be a kívánt rádióállomást.
Tartsa nyomva 2 másodpercig az ENTER 
gombot, amíg a memóriahely szám villogni
kezd a kijelzőn.
Nyomja meg többször a PRESET + vagy − 
gombot, amíg a kívánt programhely szám
villogni kezd a kijelzőn.
Nyomja meg az ENTER  gombot.
Hasznos tanács
A beprogramozott rádióállomások akkor is megmaradnak a
memóriában, ha kihúzza a hálózati csatlakozóvezetéket vagy
kiveszi az elemeket.
A tárolt rádióállomások
előhívása
1 Nyomja meg a készüléken a RADIO/
2
BANDAUTO PRESET  gombot a hullámsáv
kiválasztásához.
Nyomja meg a készüléken a PRESET + vagy −
 gombot a tárolt rádióállomások
előhívásához.
A távvezérlőn
1 Nyomja meg a RADIO/BAND  gombot.
2 Nyomja meg a PRESET + vagy −  gombot a
tárolt rádióállomások előhívásához.
Elalvás zenére
1 Indítsa el a kívánt hangforrás lejátszását.
2 Nyomja meg a SLEEP  gombot a „SLEEP”
megjelenítéséhez.
15
2009. 03. 28. 1:29:04
3 Nyomja meg a SLEEP  gombot az
önműködő kikapcsolásig hátralévő percek
beállításához.
A kijelzés az alábbiak szerint változik a gomb
minden megnyomásakor:
„AUTO*”  „60MIN”  „30MIN” 
„20MIN”  „10MIN” „OFF”.
* Az „AUTO” kiválasztásakor a CD, USB vagy kazetta
lejátszás 90 percen belül megszakad és a készülék
önműködően kikapcsol. Rádióhallgatáskor a rádió 90
perc múlva kapcsol ki.
Ha a SLEEP  megnyomása után eltelik 4
másodperc, a kijelzőn lévő perc érték bevitelre
kerül.
A funkció bekapcsolásakor az LCD
háttérvilágítása elsötétül és a mélysugárzó LED
kikapcsol.
A beállított időtartam elérésekor a készülék
önműködően kikapcsol.
Az elalvás időzítő funkció kikapcsolása
Nyomja meg az OPERATE (POWER)  gombot
a készülék kikapcsolásához.
Megjegyzés
Ha kazetta lejátszásakor használja a funkciót:
Ha a kazetta egy oldalán a szalag hossza tovább tart, mint a
beállított idő, a készülék nem kapcsol ki, amíg a kazetta nem
éri el a szalag végét.
Az alábbi Internet címeken találhatja meg a
legfrissebb információt a kompatibilis eszközökről.
<http://support.sony-europe.com/>
Megjegyzések
 A fenti típusok formázásakor az eszközről végezze a
formázást, vagy az adott típushoz megfelelő formázó
szoftvert használja.
 Ne használjon a fentiektől eltérő USB-eszközöket. A listán
nem szereplő típusok működése nem garantált.
 A működés még ezekkel az USB-eszközökkel sem garantált
minden esetben.
 Elképzelhető, hogy nem minden országban kapható a fenti
USB-eszközök mindegyike.
 A másolásvédelemmel ellátott WMA, AAC fájlok lejátszása
nem támogatott.
 Elképzelhető, hogy a zeneletöltő honlapokról letöltött
műsorszámok lejátszása nem lehetséges.
 Az elosztón (hub) keresztül történő csatlakoztatás nem
támogatott.
Külső készülékek
csatlakoztatása
Hallgathatja egy külső készülék, például
hordozható digitális zenelejátszó, hangját a
készülék hangsugárzóin.
A csatlakoztatás előtt kapcsoljon ki minden
készüléket.
A részleteket lásd a csatlakoztatni kívánt készülék
kezelési útmutatóját.
Lejátszáshoz és felvételhez
használható USB-eszközök
A készülékkel az alábbi USB-eszközöket
használhatja. Egyéb USB-eszközök lejátszása vagy
felvétele nem lehetséges a készüléken.
Ellenőrzött Sony digitális
zenelejátszók (a 2008 szeptemberi
adatok alapján)
Terméknév
Walkman
Típusnév Sorozat név
NWD- B100, B110F, E020F
NWZ-
Walkman
mobiltelefon
A810, A820K, B130F,
E430F, S510, S610F,
S630F, S710F, S730F
W880i,
W850
W710
W660
W580
W910
16
GB01CET meretezett.indd 16
2009. 03. 28. 1:29:04
3 Nyomja meg az AUDIO IN  gombot a
készüléken és indítsa el a lejátszást a
csatlakoztatott készüléken.
A csatlakoztatott külső készülék hangja a
készülék hangsugárzóin lesz hallható.
*A készülék tv-készülékhez vagy videomagnóhoz
csatlakoztatásához használjon (külön megvásárolható)
hosszabbító vezetéket az egyik végén sztereó minijack
csatlakozóval (a beépített audiovezetékhez) és két RCA
csatlakozóval a másik végén.
Hangfelvétel a csatlakoztatott külső
készülékről
1 Helyezzen be egy üres kazettát.
2 Nyomja meg a készüléken az AUDIO IN 
gombot az „AUDIO IN” megjelenítéséhez.
3 Nyomja meg a   gombot a készüléken.
A felvétel megkezdődik.
Az AUDIO IN aljzathoz
4 Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott külső
készüléken.
Hasznos tanács
Beépített
audiovezeték sztereó
vagy
minijack csatlakozóval
Audio csatlakozóvezeték
(külön megvásárolható)
A line output aljzathoz
(pl. hordozható
digitális zenelejátszó)
Ha a beépített audiovezeték  megsérülne, használhatja az
AUDIO IN aljzatot  a külső készülék csatlakoztatásához.
Használjon (külön megvásárolható) audiovezetéket sztereó
minijack csatlakozóval az egyik végén (az AUDIO IN
aljzathoz ). Ellenőrizze, hogy a másik végén lévő csatlakozó
megfelelő legyen a külső készülékhez, például hordozható
digitális zenelejátszó esetén sztereó minijack, tv-készülék vagy
videomagnó esetén pedig két RCA csatlakozó.
Megjegyzések
 Ne húzza ki erősen a beépített audiovezetéket , mert a
csatlakozódugasz leszakadhat.
 Az esetleges meghibásodások megelőzése érdekében
1 Csatlakoztassa a készülék beépített
audiovezetékét a sztereó minijack 
2
csatlakozóval a hordozható digitális
zenelejátszó vagy egyéb külső készülék*
kimeneti aljzatához.
Kapcsolja be a készüléket és a csatlakoztatott
külső készüléket.
megfelelően csatlakoztassa a beépített audiovezetéket 
vagy (külön megvásárolható) audio csatlakozóvezetéket.
 Nem lehetséges egyszerre kettő, a beépített
csatlakozóvezetékkel  és az AUDIO IN aljzathoz 
(külön megvásárolható audiovezetékkel) csatlakoztatott
készülék hallgatása. Egyszerre csak egy készüléket
csatlakoztasson.
Óvintézkedések
A készülékkel lejátszható lemezek
 audio CD
 CD-R, CD-RW (CD-DA*, MP3, WMA fájlok)
* A CD-DA a Compact Disc Digital Audio rövidítése. Ez egy
audio CD-lemezekhez használatos felvételi szabvány.
A készülékkel nem lejátszható lemezek
 CD-R, CD-RW lemezek, melyek nem zenei CD
formátumban vagy nem az ISO 9660 1. szint/2.
GB01CET meretezett.indd 17
szint vagy Joliet formátumban rögzített MP3,
WMA lemezek.
 Rossz rögzítési minőségű, karcos vagy szennyezett
CD-R, CD-RW lemezek, vagy nem kompatibilis
eszközzel készített CD-R, CD-RW lemezek.
 A nem megfelelően lezárt CD-R, CD-RW
lemezek.
17
2009. 03. 28. 1:29:04
Megjegyzések a lemezekről
Elhelyezés
 A lejátszás előtt tisztítsa meg a CD-lemezt
 Ne hagyja a készüléket hőkibocsátó eszközök
tisztítókendővel. Középről kifelé haladva törölje
át a CD-lemezt. Ha karcolás, szennyeződés vagy
ujjlenyomatok maradnak a CD-lemezen, a
beolvasási hibát eredményezhet.
 A tisztításhoz ne használjon oldószert, például
benzint, hígítót, a kereskedelemi forgalomban
kapható tisztítószert vagy vinil lemezekhez
használt antisztatizáló szert.
 Ne tegye ki a lemezeket közvetlen
napsugárzásnak vagy hőnek (mint például
hőlégbefúvó), és ne hagyja napon parkoló
járműben, mert az jármű belső terének
hőmérséklete jelentősen megnőhet.
 Ne ragasszon papírt vagy ragasztószalagot a
lemezre és ne karcolja meg a felületét.
 Használat után helyezze a lemezt a tokjába.
A biztonságról
 Mivel ez a CD-lejátszó olyan lézersugárral
működik, amely veszélyes lehet az emberi
szemre, soha ne szerelje szét a készüléket. A
javítást bízza szakemberre.
 Ha bármilyen szilárd anyag vagy folyadék kerül a
készülék belsejébe, húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket, és forduljon szakemberhez.
 Nem szabványos alakú lemezek (pl. kártya, szív,
csillag stb.). Ne próbáljon meg ilyen lemezt
lejátszani, mert a készülék károsodhat.
közelében, illetve olyan helyen, ahol a készülék
közvetlen napfénynek, túlzott pornak vagy
ütődésnek van kitéve vagy járműben, közvetlen
napsütésnek kitett helyen.
 A készüléket ne helyezze el döntött vagy labilis
helyzetben.
 Ne helyezzen semmit a készülék ház mellé 10
mm-nél közelebb, mert eltakarhatja a
szellőzőnyílásokat, amelyek szükséges a készülék
alkatrészeinek megfelelő élettartamához.
 Mivel a hangsugárzók erős mágnest
tartalmaznak, tartsa távol a mágneses kódolást
alkalmazó bankkártyákat vagy rugós
működtetésű karórákat a mágnes által okozott
esetleges károsodás megelőzése érdekében.
Működés
 Ha a készüléket hideg helyről meleg helyre viszi,
továbbá ha túlságosan nedves helyen tárolja, pára
csapódhat le a CD-lejátszó olvasófején. A
készülék ekkor működésképtelen. Vegye ki a
CD-lemezt és várjon kb. 1 órát, hogy a
lecsapódott nedvesség elpárologjon.
 Ha hosszabb ideig nem használta a készüléket,
állítsa lejátszás üzemmódba és várjon néhány
percet, hogy felmelegedjen, mielőtt behelyez egy
kazettát.
Megjegyzések a kazettákról
 A véletlen törlés elkerülése érdekében törje ki a
kazetta törlésvédő fülét az A vagy a B oldalról.
Amennyiben újra felvételt kíván készíteni a
kazettára, ragassza le a nyílásokat
ragasztószalaggal.
A oldal
Áramforrások
 Hálózati működtetéshez a mellékelt hálózati
csatlakozóvezetéket használja, ne használjon attól
eltérő típusút.
 A készülék mindaddig áram alatt van, amíg a
hálózati csatlakozóvezetéket nem húzta ki a
hálózati aljzatból, még akkor is, ha maga a
készülék kikapcsolt állapotban van.
 Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket,
húzza ki a csatlakozódugaszt a hálózati aljzatból.
 Ha hosszabb ideig nem használja elemmel a
készüléket, vegye ki belőle az elemeket, így
elkerülheti a kifolyó elektrolit okozta
meghibásodásokat.
Fül az A oldalhoz
Fül a B oldalhoz
 A 90 perc lejátszási időnél hosszabb kazetta
használata nem ajánlott, kivéve hosszú,
folyamatos lejátszás illetve felvétel készítése
esetében.
18
GB01CET meretezett.indd 18
2009. 03. 28. 1:29:04
A burkolat tisztítása
 Kímélő tisztítószerrel enyhén megnedvesített
CD-, MP3-, WMA-lejátszó
puha ruhával törölje le a készülék burkolatát és
kezelőszerveit. A tisztításhoz soha ne használjon
súrolószert, súrolószivacsot, benzint vagy
alkoholt.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen kérdése
vagy problémája merül fel, keresse fel a vásárlás
helyét.
A CD-lejátszás nem működik vagy „NO
DISC” jelenik meg akkor is, ha a CD-lemez
be van helyezve.
Általános
körülbelül egy óráig, hogy a lecsapódott pára
kiszáradjon.
 A CD-R, CD-RW lemez üres.
 Nem megfelelő a CD-R, CD-RW lemez
minősége vagy probléma van a felvevőeszközzel
vagy az alkalmazással.
 Cserélje újra az elemeket, ha kimerültek.
s
A készülék nem kapcsol be.
 Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a hálózati
aljzathoz.
 Ügyeljen az elemek megfelelő behelyezésére.
 Ellenőrizze, hogy nem merültek-e ki az elemek.
Ha igen, cserélje ki azokat.
 Ha a készüléket elemről működteti, a
távvezérlővel nem kapcsolható be.
Nincs hang.
 Ellenőrizze, hogy a kijelzőn a használni kívánt
funkció jelenjen meg.
 Ha a hangsugárzókkal szeretné hallgatni a
készüléket, húzza ki a fejhallgatót.
A kijelző és a jelzőlámpák véletlenszerűen
villognak a készülék kikapcsolásakor.
 A bemutató üzemmód be van kapcsolva.
Kapcsolja be a készüléket vagy kapcsolja ki a
bemutatót, amikor a készülék ki van kapcsolva.
Zaj hallható.
 Valaki hordozható telefont vagy egyéb
rádióhullámokat kibocsátó eszközt használ a
készülék közelében.
 Vigye távolabb a hordozható telefont stb. a
készüléktől.
Az AUDIO IN fedél levált a készülékről.
 Szerelje vissza a fedelet az alábbi ábrán látható
módon.
(A visszaszerelés az – sorrendben
történik.)
 A CD-lemezt a címkét tartalmazó oldalával
felfelé kell behelyezni.
 Tisztítsa meg a CD-lemezt.
 Vegye ki a CD-lemezt és hagyja nyitva a CD-tartót
Hangkiesések fordulnak elő.
 Csökkentse a hangerőt.
 Tisztítsa meg a CD-lemezt vagy cserélje, ha a
CD-lemez erősen károsodott.
 Helyezze a készüléket rezgésektől mentes helyre.
 Tisztítsa meg a lencsét a kereskedelemben
kapható sűrített levegős tisztítóval.
 Akkor is előfordulhat hangkiesés, ha nem
megfelelő a CD-R, CD-RW lemez minősége vagy
probléma van a felvevőeszközzel vagy az
alkalmazással.
A lejátszás megkezdése a szokásosnál
hosszabb időt vesz igénybe.
 A lejátszás megkezdése az alábbi lemezek
esetében hosszabb időt vesz igénybe:
– bonyolult könyvtárszerkezettel rendelkező
lemez,
– nem lezárt lemez (olyan lemez, amelyhez még
lehet adatokat hozzáadni),
– túl sok mappát vagy nem MP3, WMA fájlokat
tartalmazó lemez.
Rádió
Nem megfelelő a vétel.
 Az FM-vétel javításához állítsa be az antennát.
19
GB01CET meretezett.indd 19
2009. 03. 28. 1:29:04
 Az AM-vétel javításához állítsa be a készüléket.
 A zenei adatok tartalmazzák a zajt, vagy a
hangtorzulást. A zaj a felvétel során is bekerülhet.
Törölje a fájlt és próbálja ismét felvenni.

Nem lehet csatlakoztatni az USB-eszközt
az (USB) aljzathoz .
 Az USB-eszköz vagy az USB-vezeték
A hang gyenge vagy rossz minőségű.
 Cserélje újra az elemeket, ha kimerültek.
 Helyezze távolabb a készüléket a tv-készüléktől.
 Ha AM rádióállomás hallgatása közben használja
a távvezérlőt, zajt tapasztalhat.
Hosszú ideig a „READING” látható a
kijelzőn a lejátszás megkezdése előtt.
 A beolvasási folyamat az alábbi esetekben
A tv-készülék képe nem egyenletes.
 Ha FM rádióállomást hallgat beltéri antennával
rendelkező tv-készülék közelében, vigye távolabb
a készüléket a tv-készüléktől.
USB-eszköz
Kompatibilis USB-eszközt használ?
 Ha nem kompatibilis USB-eszközt csatlakoztat,
az alábbi problémák történhetnek. A támogatott
USB-eszközöket lásd „A lejátszásra és felvételre
használható USB-eszközök” szakaszban.
– A készülék nem ismeri fel az USB-eszközt.
– A fájl- vagy mappanevek nem jelennek meg a
készüléken.
– A lejátszás nem lehetséges.
– Hangkiesés tapasztalható.
– Zaj hallható.
– A hangkimenet torzul.
Az „OVER CURRENT” üzenet jelenik meg.

(USB) aljzat 
tápellátásának áramerőssége. Kapcsolja ki a
készüléket és távolítsa el az USB-eszközt az
(USB) aljzatból . Ellenőrizze, hogy ne legyen
probléma az USB-eszközzel. Ha az üzenet nem
tűnik el, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi
Sony kereskedéssel.
 Nem megfelelő az
csatlakozóját nem megfelelő irányba fordította
amikor csatlakoztatni próbálta. A megfelelő
irányban tartsa az USB-eszközt vagy az USBvezetéket a csatlakoztatáskor.

Nincs hang.
 Az USB-eszköz nincs megfelelően csatlakoztatva.
Kapcsolja ki a készüléket és csatlakoztassa újra az
USB-eszközt, majd kapcsolja be a készüléket és
ellenőrizze, hogy az „USB MEMORY”
megjelenik-e a kijelzőn.
hosszabb időt vehet igénybe:
– az USB-eszközön sok mappa vagy fájl található,
– a fájlszerkezet nagyon bonyolult,
– a memória majdnem megtelt,
– a belső memória töredezett.
A fenti problémák megelőzése érdekében
javasoljuk, hogy tartsa be az alábbi irányelveket:
– ne helyezzen el 100-nál több mappát az USBeszközön,
– ne helyezzen el 100-nál több fájlt egy
mappában.
Hibás kijelzés
 Az USB-eszközön tárolt adatok valószínűleg
megsérültek, ezért másolja fel a zenei adatot újra
az USB-eszközre.
 A készülék kizárólag számokat és az ABC betűit
tudja megjeleníteni. Egyéb karakterek nem
jelennek meg megfelelően.
A „REC ERROR” üzenet jelenik meg.
 Hiba történt a felvétel közben. Kapcsolja ki a
készüléket és távolítsa el a csatlakoztatott USBeszközt. Ellenőrizze az alábbiakat.
– Az USB-eszközön lévő szabad hely. Ha tele van,
vagy kevés rajta a szabad hely, törölje a
felesleges fájlokat vagy mappákat.
– A felvett adatok esetleges sérülése.
– A felvett fájlformátum kompatibilitása a
készülékkel.
Ha az üzenet továbbra is látható, vegye fel a
kapcsolatot a legközelebbi Sony kereskedővel.
Zaj, hangkiesés vagy torz hang
tapasztalható.
 Kapcsolja ki a készüléket, csatlakoztassa újra az
USB-eszközt, majd kapcsolja vissza a készüléket.
20
GB01CET meretezett.indd 20
2009. 03. 28. 1:29:04
A „PROTECT” üzenet jelenik meg.
 A csatlakoztatott USB-eszköz írásvédett. Ezen a
készüléken nem módosítható a védelmi állapot.
Kapcsolja ki a készüléket, távolítsa el az USBeszközt és törölje az írásvédelmet vagy
használjon másik USB-eszközt. Ha az üzenet
továbbra is látható, vegye fel a kapcsolatot a
legközelebbi Sony kereskedővel.
A „FATAL ERROR” üzenet jelenik meg.
 A csatlakoztatott USB-eszközt felvétel vagy törlés
közben eltávolították. Ne távolítsa el az USBeszközt amikor a készülék felvételt vagy adatok
törlését végzi azon. Az USB-eszköz működés
közbeni eltávolítása adatvesztést okozhat. Ha az
üzenet továbbra is látható, vegye fel a kapcsolatot
a legközelebbi Sony kereskedővel.
vagy FAT32.*
 Az USB tárolóeszköz partícionált. Kizárólag az
első partíción lévő MP3, WMA fájlok játszhatók
le.
 A lejátszás 8 szintig lehetséges.
 A mappák száma meghaladja a 255-öt.
 A fájlok száma meghaladja a 999-et.
 A fájlok titkosítottak vagy jelszóval védettek.
* Ez a készülék a FAT16 és FAT32 fájlrendszereket támogatja,
azonban egyes USB tárolóeszközök nem támogatják
mindkét fájlrendszert
A részleteket lásd az adott USB tárolóeszköz kezelési
útmutatójában vagy vegye fel a kapcsolatot a gyártójával.
Kazettás-lejátszó
Az „ERASE ERROR” üzenet jelenik meg.
A kazetta nem működik egy kezelőgomb
megnyomásakor.
 A csatlakoztatott USB-eszközön a fájlok vagy
 Biztosan zárja a kazettatartót.
mappák törlése sikertelen. A törölni kívánt
adatok már sérültek voltak. Ha az üzenet
továbbra is látható, vegye fel a kapcsolatot a
legközelebbi Sony kereskedővel.
A készülék nem ismeri fel az USB-eszközt.
 Kapcsolja ki a készüléket és csatlakoztassa újra az
USB-eszközt, majd kapcsolja be a készüléket.
 Támogatott USB-eszközt csatlakoztasson. (A
támogatott USB-eszközöket lásd „A lejátszásra és
felvételre használható USB-eszközök”
szakaszban.)
 Az USB-eszköz nem működik megfelelően. A
probléma kezelését lásd az USB-eszköz kezelési
útmutatójában. Ha a probléma továbbra is
fennáll, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony
kereskedővel.
A lejátszás nem kezdődik meg.
 Kapcsolja ki a készüléket és csatlakoztassa újra az
USB-eszközt.
 Támogatott USB-eszközt csatlakoztasson. (A
támogatott USB-eszközöket lásd „A lejátszásra és
felvételre használható USB-eszközök”
szakaszban.)
A lejátszás nem az első műsorszámmal
kezdődik.
 Válassza ki a normál lejátszási módot.
Az MP3, WMA fájlok nem játszhatók le.
 Az MP3, WMA fájlok nem rendelkeznek „.mp3”
vagy „.wma” kiterjesztéssel.
 Az adatok nem MP3, WMA formátumban
vannak tárolva.
A  gomb  nem működik, vagy a
kazetta lejátszása vagy felvétele nem
lehetséges.
 Ellenőrizze, hogy a kazetta biztonsági füle a
helyén legyen.
Rossz minőségű vagy torz lejátszás,
felvétel vagy törlés.
 Használjon száraz- vagy nedves-típusú (külön
megvásárolható) tisztítókazettát minden 10 óra
használat után, mielőtt egy fontos felvételt készít,
vagy egy régi kazetta lejátszása után. A magnófej
tisztításának elmulasztása gyengébb
hangminőséget okozhat vagy a készülék nem lesz
képes kazetták lejátszására illetve műsor
rögzítésére. Bővebb részleteket a tisztítókazetta
kezelési útmutatójában olvashat.
 TYPE II (magas minőségű) vagy TYPE IV (fém)
kazettát használ. Kizárólag TYPE I (normál)
kazettát használjon.
 Mágnesezze le a fejeket a kereskedelemben
kapható magnófej lemágnesezővel.
 Ha az elemek kimerültek, cserélje újra
mindegyiket.
Távvezérlő
A távvezérlő nem működik.
 Ha a távvezérlőben az elemek kimerültek,
cserélje újra azokat.
 A készülék távvezérlés érzékelőjére irányítsa a
távvezérlőt.
 Távolítsa el az esetleges akadályokat a távvezérlő
és a készülék közül.
 Az USB tárolóeszköz fájlrendszere nem FAT16
21
GB01CET meretezett.indd 21
2009. 03. 28. 1:29:04
 Ne tegye ki a távvezérlés érzékelőt erős fénynek,
például közvetlen napsütésnek fénycső fényének.
 A távvezérlő használatakor menjen közelebb a
készülékhez.
Ha a probléma a fenti megoldási javaslatok
elvégzése után továbbra is fenn áll, húzza ki a
hálózati csatlakozóvezetéket vagy vegye ki az
összes elemet. Miután minden kijelzés eltűnt,
csatlakoztassa újra a hálózati vezetéket vagy
helyezze vissza az elemeket. Ha a probléma
továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a
legközelebbi Sony kereskedővel.
22
GB01CET meretezett.indd 22
2009. 03. 28. 1:29:05
23
GB01CET meretezett.indd 23
2009. 03. 28. 1:29:05
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
24
©2008 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
GB01CET meretezett.indd 24
2009. 03. 28. 1:29:05
Download PDF

advertising