Sony | XDR-S40DBP | Sony XDR-S40DBP Hordozható digitális DAB/DAB+ rádió Használati útmutató

4-449-401-12(1) (HU)
Kezdeti lépések
DIGITAL RADIO
DAB/FM
A készülék használata
elemekkel
Hátoldal
Fejhallgató
(sztereó vagy monó*
minicsatlakozó)
Kezelési útmutató HU
Ha most kapcsolja be először a rádiót, akkor
automatikusan végbemegy az automatikus
hangolás.
Hangerő
Négy LR6 (AA méretű)
elem (nincs mellékelve)
Először mindig az elem  oldalát
helyezze be.
©2012 Sony Corporation
Tipp
Hálózati adapter (tartozék)
XDR-S40DBP
* Ha monó fejhallgatón hallgatja a sztereó közvetítést,
akkor csak a bal oldali csatorna hallatszik.
Ha másik régióba költözött, és létre szeretné hozni a DAB-állomások új listáját,
hajtsa végre újra az automatikus hangolást. Részletekért lásd a „Menübeállítások”
című részt. MENU  AUTOTUNE
A rádió hallgatása
A kijelző módosítása
Nyomja meg többször az ENTER/DISP gombot.
1
Kapcsolja be a rádiót.
2
3
Válassza ki a DAB
lehetőséget.
Válassza ki a kívánt állomást
vagy szolgáltatást.
4
A kiválasztott állomás hallgatásához
nyomja meg az ENTER/DISP gombot.
Állomás neve
Gördülő szöveg (DLS)
Az állomások részletes
információinak
megjelenítése:
A másodlagos szolgáltatás
kiválasztásakor a kijelzőn
világítani kezd az „SC”
jelzés. Villog olyankor,
amikor a kiválasztott
elsődleges állomás
másodlagos szolgáltatással
is rendelkezik.
Óra
MENU  INFO
(Lásd a „MENUbeállítások” című részt.)
A kijelző módosítása
1
Kapcsolja be a rádiót.
2
3
Válassza az FM
elemet.
Tartsa lenyomva a  vagy  gombot
az FM-állomások kereséséhez.
4
Nyomja meg többször az ENTER/
DISP (vagy , ) gombot a keresés
leállításához akkor, amikor a kívánt
frekvencia jelenik meg.
Nyomja meg többször az ENTER/DISP gombot.
Frekvencia
Keresés...
Óra
A hangolás három
másodpercig szünetel
olyankor, amikor a készülék
állomást talált.
Tipp
Állomások tárolása
1
Hangolja be a kívánt
állomást.
2
A beprogramozott DAB-rádióállomások a készülék
memóriájában maradnak még az automatikus hangolás
végrehajtását követően is.
Tartsa lenyomva a PRESET
gombot, amíg a „PRESET” felirat
villogni nem kezd a kijelzőn.
3
Válassza ki a kívánt
memóriahely számát.
Nyomja le többször a  vagy 
gombot az állomás
finomhangolásához.
Tárolt állomás hallgatása
1
Válassza ki a DAB vagy
FM lehetőséget.
2
Nyomja meg a PRESET
gombot.
Kövesse el a fenti „Rádióhallgatás”
című rész 1–4. lépését.
A memóriahely
a kijelzőn is
megjelenik.
Megjelenik a „SAVED”
felirat a kijelzőn,
és a készülék tárolja
az állomást.
A „PRESET”
felirat világítani,
a memóriahely
száma pedig villogni
kezd a kijelzőn.
3
Válassza ki a kívánt
memóriahely számát.
RESET – a készülék alaphelyzetbe állítása
MENU-beállítások
Válassza ki az „OK” lehetőséget a gyári alapértékek visszaállításához. Minden beállítás
és programhely törlődik, az elérhető DAB-állomások listájával együtt.
Aktiválja a MENU módot.
Visszatérés az előző kijelzéshez.
MENU módban nyomja le a  vagy  gombot a kívánt menüelem vagy -beállítás
kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER/DISP gombot a beállítás megerősítéséhez.
AUTOTUNE – automatikus hangolás
Ha másik régióba költözött, vagy alaphelyzetbe állt a készülék, hajtsa végre az automatikus
hangolást az elérhető DAB-állomások új listájának elkészítéséhez.
FIGYELMEZTETÉS
• A készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékleti viszonyok között vagy túl
nedves helyen használják.
A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csapadék,
nedvesség hatásának.
A hang nagyon gyenge vagy akadozik, illetve a vétel nem megfelelő.
Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissa ki a készülék burkolatát. Minden javítást
bízzon szakemberre.
A készüléket nem szabad több oldalról zárt térben elhelyezni és működtetni (pl. könyvespolcban
vagy beépített szekrényben). A tűzeset és áramütés kockázatának elkerülése érdekében soha
ne tegyen a készülékre folyadékkal teli edényt, például virágvázát. Mivel a hálózati adapter
hálózati csatlakozója szolgál a hálózati adapternek az elektromos hálózatról való leválasztására,
egy könnyen hozzáférhető hálózati aljzathoz csatlakoztassa. Amennyiben bármilyen
rendellenességet észlel a működésében, azonnal húzza ki a hálózati aljzatból.
A készülék mindaddig áram alatt van, amíg a tápkábel csatlakozóját nem húzza
ki a konnektorból még akkor is, ha maga a készülék kikapcsolt állapotban van.
Az adattábla és a biztonsági tájékoztató a főegység házának alján és a hálózati adapter
felületén található.
Megjegyzések
Az akkumulátort ne tegye ki hosszú ideig sugárzó hőnek, például napfénynek, tűznek vagy
hasonló hatásnak.
SLEEP – elalvásidőzítő
A készülék a beállított idő elteltével automatikusan kikapcsol.
Válassza ki a kívánt időbeállítást (percben) a következőkből:
60/45/30/15/OFF (kikapcsolás)
Amikor be van állítva az elalvásidőzítő, a „SLEEP” felirat jelenik meg a kijelzőn.
PRESET – állomások tárolása
Legfeljebb 10–10 DAB- és FM-állomás tárolható. Az előző, „Állomások tárolása” című
részben tájékozódhat az állomások PRESET gombbal történő tárolásáról.
Ha bármely probléma a következő ellenőrzések elvégzését követően is fennáll, forduljon
a legközelebbi Sony márkaképviselethez.
A kijelző homályos, vagy nem jelenik meg rajta semmi.
Válassza ki a „YES” lehetőséget az automatikus hangolás folyamatának elindításához.
Amikor a folyamat befejeződött, a készülék megkezdi az automatikus hangolás által tárolt
állomások közül az ábécésorrendben első helyen lévőnek a lejátszását.
• A DAB automatikus hangolás a régiótól függően néhány percet igénybe vehet.
• Az automatikus hangolás menet közben történő megszakításához nyomja meg a MENU vagy
a BACK gombot. A megszakítás előtt behangolt állomások tárolva maradnak a készüléken.
Hibaelhárítás
A fül- és fejhallgatók erős hangnyomása halláskárosodást okozhat.
•
•
•
•
Ha egy épületen belül tartózkodik, hallgassa az egységet egy ablak közelében.
A legjobb vétel eléréséhez húzza ki az antennát, és állítsa be annak hosszát és szögét.
Cserélje az összes elemet újakra, ha lemerültek.
Ha mobiltelefon található az egység közelében, akkor az egység hangos
zajt adhat ki. Tartsa a telefont távol az egységtől.
Az elemek nagyon gyorsan lemerülnek.
• Mindenképp kapcsolja ki a készüléket, amikor nem használja. Az akkumulátor becsült
kapacitása 10–13 óra.
A részletekre vonatkozóan lásd a „Műszaki adatok” című részt.
Lejött az elemtartó fedele.
• Az elemtartó rekesz fedelét úgy tervezték meg, hogy lejöjjön,
amennyiben túlzott erővel nyitják fel azt. Illessze a fedél jobb
oldali pántját a rekesz jobb oldali vájatába (), majd a bal oldali
pántot a bal oldali vájatba ().
Az elem szivárgása esetén
Ha folyadék szivárog az elemből, ne érjen hozzá puszta kézzel.
Ilyenkor az egység belsejében is lehet még folyadék. Forduljon a legközelebbi Sony
márkaképviselethez.
Ha az elemből származó folyadék a szemébe került, ne dörzsölje a szemét, mert ellenkező
esetben látáskárosodást szenvedhet. Gyorsan mossa ki a szemét bő tiszta vízzel, és azonnal
forduljon orvoshoz.
Ha az elemből származó folyadék a testére vagy a ruhájára kerül, égési vagy egyéb sérülést
szenvedhet. Gyorsan mossa ki a szemét tiszta vízzel, és forduljon orvoshoz, ha megsérült.
Megjegyzés a vásárlók számára: A következő információk csak az EU-irányelveket
alkalmazó országokban eladott készülékekre érvényesek.
Üzenetek
LOW BATT (villog, és a készülék kikapcsol)
• Az elemek lemerültek. Cserélje az összes elemet újakra.
NO SIGNAL
• Az adott országban vagy régióban nincs támogatott DAB műsorszórás.
• Megszűnt a kiválasztott DAB műsorszórás vétele.
NO PRESET
Ezt a terméket a következő vállalat gyártotta vagy nevében gyártották: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. A termék európai uniós rendelkezéseknek való
megfelelésével kapcsolatos kérdéseket címezze a hivatalos képviseletnek (Sony Deutschland
GmbH, címe: Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany). A szervizeléssel vagy garanciával
kapcsolatos ügyekben forduljon a különálló szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott
címekhez.
• Nincs tárolt előbeállított állomás.
Óvintézkedések
Műszaki adatok
• A készüléket csak a „Műszaki adatok” című részben megadott áramforrásokról működtesse.
Elemes üzemmódban négy LR6 (AA méretű) alkálielemet használjon. Hálózati áramforrás
használata esetén kizárólag a mellékelt hálózati adaptert használja. Ne használjon másmilyen
hálózati adaptert.
• Ha nem a mellékelt hálózati adaptert használja, az a készülék hibás
működéséhez vezethet, ugyanis a más gyártóktól származó csatlakozódugók
polaritása eltérő lehet.
• Amennyiben a készüléket elemekkel működteti, javasolt a hálózati adapter eltávolítása mind
a fali aljzatból, mind a DC IN 6 V aljzatból. Húzza ki a külső áramforrás dugóját, mielőtt
megkezdené a készülék használatát.
• A készülék a 0–40 °C hőmérséklettartományban használható. Ha a készüléket a fenti
tartományon kívüli hőmérsékleten használják, olyan számok jelenhetnek meg a kijelzőn,
amelyeknek semmi közük sincs a vett frekvenciához. A tartományon kívüli hőmérsékleten
való használat esetén előfordulhat, hogy csak nagyon lassan változnak a megjelenő számok.
(Miután a készüléket ismét a javasolt hőmérséklettartományon belül használják, ezek
a rendellenességek megszűnnek, és a készülék is károsodás nélkül tovább használható.)
• Fejhallgató használata esetén sztereó (hárompólusú) vagy monó (kétpólusú) minicsatlakozós
fejhallgatót csatlakoztasson. Másmilyen fejhallgató használata esetén előfordulhat, hogy nem
hallatszik hang.
• Kerülje a szélsőséges hőmérsékletet, a közvetlen napfényt, a nedvességet, a homokot
és a rázkódást. Soha ne hagyja a készüléket napon parkoló autóban.
• Ha bármilyen szilárd anyag vagy folyadék kerül az egységbe, távolítsa el a hálózati adaptert
és az elemeket, és további használat előtt forduljon szakemberhez.
• Mivel a hangszórókban erős mágnes található, tartsa távol a mágneses kódolást használó
hitelkártyákat és a felhúzható órákat az egységtől a mágnesesség által esetleg okozott
károsodás megelőzése érdekében.
• A készülékház megtisztításához puha, száraz kendőt használjon. A tisztításhoz soha ne
használjon oldószert, például benzint vagy alkoholt, mert ezek károsíthatják a készülék külsejét.
• Ne működtesse a készüléket nedves kézzel, mert az rövidzárlatot okozhat.
Frekvenciatartomány
STATION FULL
• A készüléken tárolt DAB állomások listája megtelt.
OFF AIR
• A kiválasztott állomás vagy szolgáltatás jelenleg nem sugároz műsort.
SAVE: A készülék menti az épp hallgatott állomást. Válassza ki a kívánt programhely
számát, majd nyomja meg az ENTER/DISP gombot.
Megjegyzés
Ha a kiválasztott programhelyhez már tartozott egy állomás, akkor azt az új állomás felülírja.
DELETE: A nem kívánt állomások törlése a programhelyek listájáról. Válassza ki a törölni
kívánt programhely számát, majd nyomja meg az ENTER/DISP. gombot.
INFO – állomásinformációk
Megjelenítheti az épp hallgatott DAB-állomás különböző információit.
CHANNEL: csatorna (Lásd a DAB frekvenciatáblázatot a „Műszaki adatok” részben.)
ENSEMBLE: Multiplexcímke (legfeljebb 16 karakter hosszú)
STATION: Állomás neve
PTY: PTY-címek (Lásd a „Műszaki adatok” rész „PTY (műsortípus)” részét.)
BIT RATE: Bitsebesség
SIGNAL: Vétel erőssége; 0 (nincs jel) – 100 (maximális jelerősség)
Megjegyzések
• Ha nem áll rendelkezésre multiplexcímke vagy állomásnév, akkor a „NO NAME” felirat
jelenik meg.
• A kijelzőn a nem megjeleníthető karakterek helyett „_” szimbólum látható.
LIGHT – háttérfény
ON: A háttérfény mindig világít olyankor, amikor a készülék hálózati áramforrásról
működik. Ha elemről működik a készülék, a háttérfény automatikusan kikapcsol,
ha 30 másodpercig egyetlen gombot sem nyomott meg.
AUTO: A háttérfény automatikusan kikapcsol, miután 30 másodpercig egy gombot sem
nyomott meg.
MANUAL – kézi hangolás
Ha az automatikus hangolást követően a DAB-vétel gyenge, próbálkozzon a kézi
hangolással.
1 Válassza ki a kívánt DAB-csatornát.
A készülék elkezdi az elérhető állomások keresését a kívánt csatornán.
2 Válassza ki a hallgatni kívánt állomást.
Tipp
A készülék tárolja az új, kézi hangolással behozott DAB-állomást.
TIME – az óra beállítása
SET: Az alapértelmezett beállítás az „AUTO”, ami lehetővé teszi, hogy az óra szinkronizáljon
a fogadott DAB-adatokkal. Válassza a „MANUAL” lehetőséget, ha manuálisan szeretné
beállítani az órát a ,  és ENTER/DISP gombokkal.
12H/24H: Az óra kijelzésének kiválasztása – 12 órás vagy 24 órás óra.
Megjegyzés
Az óra kézi beállítása esetén az óra alaphelyzetbe áll, miután a hálózati adaptert kihúzták,
és az elemeket egy percnél hosszabb időre eltávolították.
BEEP – hangjelzések
Válassza az „ON” lehetőséget, ha hangjelzéseket szeretne hallani a készülék kezelésekor.
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Az Európai Unióra és egyéb, szelektív hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező országokra érvényes.)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását,
amelyet a hulladékok nem megfelelő kezelése okozhat. Az anyagok újrahasznosítása segít
a természeti erőforrások megőrzésében is. A termék újrahasznosításával kapcsolatos további
információkat illetően forduljon a területileg illetékes hivatalhoz, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, amelyben a terméket vásárolta.
Csak Európában
A kimerült elemek hulladékként való eltávolítása (Az Európai Unióra
és egyéb, szelektív hulladékgyűjtési rendszerrel rendelkező országokra
érvényes.)
Ez a jelölés az elemen vagy annak csomagolásán arra figyelmeztet,
hogy az elemet ne kezelje háztartási hulladékként.
Egyes elemeken ez a jelzés vegyjellel együtt van feltüntetve. A higany (Hg) vagy
ólom (Pb) vegyjele akkor van feltüntetve, ha az elem több mint 0,0005% higanyt vagy több
mint 0,004% ólmot tartalmaz. A feleslegessé vált elemek helyes kezelésével segít megelőzni
a környezet és az emberi egészség károsodását, amelyet a hulladékok nem megfelelő kezelése
okozhat. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében is.
Olyan termékek esetén, ahol biztonsági, hatékonysági és adatkezelési okok miatt állandó
kapcsolat szükséges a beépített elemekkel, az elemek eltávolításához szakember szükséges.
Az elemek szakszerű kezelése érdekében hasznos élettartamuk végén adja le ezeket a megfelelő
hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen.
Egyéb elemek esetén olvassa el az elemek biztonságos kicserélésére vonatkozó részt.
Az elemeket adja le a megfelelő gyűjtőhelyen újrahasznosítás céljából.
A termék vagy az elemek újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon
a helyi illetékes szervekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez,
ahol a terméket megvásárolta.
Ha az egységgel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy problémája merül fel, forduljon
a legközelebbi Sony márkaképviselethez.
DAB (III. sáv): 174,928 MHz  239,200 MHz
FM: 87,5 MHz  108 MHz (0,05 MHz-es lépték)
Középfrekvencia
Sáv (III. sáv): 2,048 MHz
FM: 1,943 MHz
DAB (III. sáv) frekvenciatáblázat (MHz)
Csatorna
Frekvencia
Csatorna
Frekvencia
Csatorna
5A
174,928
8C
199,360
11C
Frekvencia
220,352
5B
176,640
8D
201,072
11 D
222,064
5C
178,352
9A
202,928
12 A
223,936
5D
180,064
9B
204,640
12N
224,096
6A
181,936
9C
206,352
12 B
225,648
6B
183,648
9D
208,064
12C
227,360
6C
185,360
10 A
209,936
12 D
229,072
6D
187,072
10N
210,096
13 A
230,784
7A
188,928
10 B
211,648
13 B
232,496
7B
190,640
10C
213,360
13C
234,208
7C
192,352
10 D
215,072
13 D
235,776
7D
194,064
11 A
216,928
13 E
237,488
8A
195,936
11N
217,088
13 F
239,200
8B
197,648
11 B
218,640
Hangsugárzó: Kb. 6,6 cm-es átmérő, 8 Ω, monó
Hangkimeneti teljesítmény: 0.3 W
Kimenet:  (fejhallgató) aljzat (ø 3,5 mm, sztereó minicsatlakozó)
Áramellátási követelmények: 6 V egyenáram, négy LR6 (AA méretű) alkáli elem
Külső áramforrás: 6 V-os DC IN
Akkumulátorkapacitás (JEITA)*:
Kb. 13 óra DAB esetén, 10 óra FM esetén (Sony (LR6SG) alkáli elemek használata esetén)
Kb. 11 óra DAB esetén, 9 óra FM esetén (Sony (NH-AA) Ni-MH elemek használata esetén)
Méretek: Kb. 180 mm × 95 mm × 36 mm (sz/ma/mé) a kiálló részek és a kezelőszervek nélkül
Tömeg: Kb. 445 g elemekkel együtt
Mellékelt tartozékok: Hálózati adapter (1)
* A hangsugárzón keresztül történő hallgatáshoz. A Japan Electronics and Information Technology
Industries Association (JEITA) mérései alapján. Az elem tényleges élettartama függ az egység
használatának körülményeitől.
A külső és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.
PTY (műsor fajtája)
Itt látható a DAB rádión keresztül közvetített műsor típusa, mint például NEWS (Hírek)
vagy SPORT a PTY listáról.
Műsor típusa
Kijelző
Műsor típusa
Kijelző
Nincs műsortípus
NO PTY
Egyéb zene
OTHER M
Hírek
NEWS
Időjárás/meteorológia
WEATHER
Aktuális témák
AFFAIRS
Pénzügy/üzlet
FINANCE
Információ
INFO
Gyerekműsorok
CHILDREN
Sport
SPORT
Társadalmi ügyek
FACTUAL
Oktatás
EDUCATE
Vallás
RELIGION
Dráma
DRAMA
Betelefonálós műsor
PHONE IN
Kultúra
ARTS
Utazás
TRAVEL
Tudomány
SCIENCE
Szabadidő
LEISURE
Különböző témák
TALK
Jazz
JAZZ
Popzene
POP
Countryzene
COUNTRY
Rockzene
ROCK
Nemzeti zene
NATION M
OLDIES
Fülbemászó zene
EASY
Régi zenék
Könnyedebb komolyzene
CLASSICS
Népzene
FOLK
Valódi komolyzene
CLASSICS
Dokumentumműsor
DOCUMENT
Download PDF

advertising