Sony | XDR-V20D | Sony XDR-V20D Hordozható DAB/DAB+ rádiós óra hangszóróval Használati útmutató

4-691-621-11(1)
Az első lépések
1
DAB/FM DIGITÁLIS RÁDIÓ
Használati útmutató
Az egység első használatba vételekor mindenképpen csatlakoztassa az egységet egy fali
aljzathoz a tartozék hálózati adapterrel. Ha ezt elmulasztja, az egység nem kapcsol be.
2
Csatlakoztassa az egységet fali aljzathoz,
és töltse fel.
A beépített akkumulátor teljes feltöltése („
akár 6 órát is igénybe vehet.
3
Húzza ki az antennát.
Kapcsolja be az
egységet.
Az egység kikapcsolása
Az egység átkapcsolása készenléti üzemmódba
Az egység első bekapcsolásakor
Az egység első bekapcsolásakor az automatikus DAB-programkeresés
indul el. Az automatikus DAB-programkeresés befejezését követően az
egység az automatikus DAB-programkeresés során a DAB-listán
elmentett első állomást elindítja el. Az automatikus DAB-programkeresés
megszakításához nyomja meg a BACK gombot.
”)
Fali aljzat
©2017 Sony Corporation
Az áramellátás teljes lekapcsolása (kikapcsolt állapot)
A folyamatban lévő
automatikus
programkeresés
megszakításához
nyomja meg a
BACK gombot.
Kb. 2 másodpercig tartsa
lenyomva a  gombot.
Tipp
Hálózati
adapter
(tartozék)
Printed in China
Az egység átkapcsol készenléti üzemmódba, és az óra
jelenik meg a kijelzőjén.
Az egység áramellátása lekapcsol, a kijelző pedig
elsötétül. Akkor állítsa az egységet kikapcsolt
állapotba, ha nem használja azt, és energiát szeretne
megtakarítani.
Az automatikus programkeresés későbbi elvégzésével
kapcsolatos információkért tekintse meg az alábbi
„Új DAB-/FM-állomáslista készítése” című részt.
Ide: DC IN
XDR-V20D
Rádióhallgatás
1
Kapcsolja be az
egységet.
2
A kézi programkereséssel kapcsolatos információkért lásd: „A beállítási menü pontjai”.
3
Válassza a „DAB” vagy az „FM” funkciót.
Válassza ki a kívánt állomást vagy szolgáltatást.
Nyomja meg többször.
Az FM funkció első kiválasztásakor
Az FM funkció első kiválasztásakor automatikusan elindul az
automatikus FM-programkeresés funkció.
Jelenleg játszott
állomás
Az egység körülbelül
2 másodperc után
automatikusan a
kiválasztott funkcióra
vált.
Másodlagos szolgáltatás
(az „L” jelezés után)
Gördülő szöveg (DLS: Dynamic Label Segment,
dinamikus szövegszegmens, max. 128 karakter)
Kiválasztott állomás
Tippek
• A „Get FM station name” képernyő „Later” elemének kiválasztása ellenére
az egység akkor is fogadja az FM-állomások neveit, illetve akkor is tárolja
őket, amikor Ön műsorsugárzást hallhat.
• Az adott állomástól függően előfordulhat, hogy FM-állomások nevét nem
sugározzák.
A FUNCTION gomb egyszeri
megnyomása után a TUNE
tárcsa forgatásával és az ENTER
gomb megnyomásával is
kiválaszthatja a kívánt funkciót.
A másodlagos szolgáltatás fogadásakor
az „SC” lámpa világítani kezd.
Kiválasztott állomás
Jelenleg játszott
állomás
Állomás neve*
Gördülő szöveg
(RT: Radio Text, rádiószöveg, max. 64 karakter)*
Állomás neve*
*Csak az RDS-adatok fogadását követően jelenik meg.
Állomások tárolása (5 DAB és 5 FM)
Programhely hallgatása
1
1
Hangolja be a tárolni
kívánt állomást.
Hajtsa végre az előbbi,
„Rádióhallgatás” című rész lépéseit.
2
Tartsa nyomva a kívánt programhelygombot (1–5), amíg a kijelzőn meg
nem jelenik a „Stored to [PRESET x].” üzenet.
Válassza ki a kívánt programhelyet.
Példa: A 3-as programhelygomb megnyomása esetén
Nyomja meg többször.
Tippek
A folyamatban lévő
automatikus
programkeresés
megszakításához
nyomja meg a
BACK gombot.
Megjegyzés
• Ha másik állomást próbál meg eltárolni ugyanerre a
programhelygombra, akkor lecseréli a korábban tárolt
állomást.
• A programhelyek még az automatikus programkeresés
végrehajtását követően is az egység memóriájában
maradnak.
• Az egység 3-as programhelygombján egy tapintópont
található. A tapintópont viszonyítási pontként használható
az egység használata során.
A hangerő beállítása
Az FM funkció első kiválasztásakor elinduló automatikus
FM-programkeresés leállítható.
Ha azonban a programkeresést állomáslista alapján kívánja
elvégezni, mindenképp végre kell hajtania az automatikus
FM-programkeresést.
Az automatikus FM-programkeresés későbbi elvégzésével
kapcsolatos információkért lásd: „Új DAB-/FM-állomáslista
készítésekészítése”.
2
Válassza a „DAB” vagy az
„FM” funkciót.
Példa: Behangolt állomás tárolása a következő
programhelygombra: 3
Az automatikus FM-programkeresés
eljárásának bemutatása
A programhely véletlen módosításának
elkerülése érdekében ne tartsa lenyomva
a programhely gombját.
A DAB/FM rádiójelek vételének javítása
Új DAB-/FM-állomáslista készítése
Ha másik régióban tartózkodik, ismételten végezze el a DAB- és FM-állomások automatikus programkeresését.
Válassza ki a „DAB” vagy „FM” funkciót, majd nyomja meg az AUTO TUNE gombot.
Az egység az új állomáslista
első helyén szereplő állomást
indítja el.
Megjegyzés
Beállításkor az antennát mindig
az alsó részénél fogja meg. Ha a
felső rész fogásakor túlzottan
nagy erővel mozdítja meg, az
antenna megsérülhet.
Megjegyzések
• Az automatikus programkeresés elindításakor a rendszer törli
az aktuálisan tárolt állomáslistát.
• A beállítási menü megjelenítése esetén az automatikus
programkeresés az AUTO TUNE gomb megnyomásakor se
megy végbe.
Tippek
Az egység az új állomáslista
első helyén szereplő állomást
indítja el.
Az automatikus FM-programkereséssel kapcsolatos megjegyzés
• Az egység a memóriájában tárolja az utoljára beállított
hangerőt.
• VOL + gomb az egységen egy tapintóponttal
rendelkezik. A tapintópont viszonyítási pontként
használható az egység használata során.
Az automatikus FM-programkeresés elindítása előtt válassza ki a „By station list”
lehetőséget az „FM tune mode”
oldalon. A „Manual tune” lehetőség kiválasztásakor az automatikus
programkeresés indul el. A részleteket lásd: „A beállítási menü pontjai”.
Zenehallgatás külső eszközről
1
Csatlakoztassa a külső eszközt az egységhez.
2
Kapcsolja be az egységet.
3
Válassza az „AUDIO IN” funkciót.
Nyomja meg
többször.
Sztereó minicsatlakozó
2 gyűrű
Az egység körülbelül
2 másodperc után
automatikusan a
kiválasztott funkcióra vált.
Hordozható digitális
zenelejátszó stb.
Beépített ellenállás
nélküli hangkábel
(nem tartozék)
Ide: AUDIO IN
A FUNCTION gomb egyszeri
megnyomása után a TUNE
tárcsa forgatásával és az ENTER
gomb megnyomásával is
kiválaszthatja a kívánt funkciót.
4
Lejátszás indítása a csatlakoztatott eszközön.
A hangerő beállítása
Válassza ki a megfelelő hangerőt a csatlakoztatott
eszközön, amelyet később az egységen a VOL + vagy −
gombokkal szabályozhat.
Az ébresztésidőzítő beállítása
1
2
Állítson be egy időpontot az ébresztésidőzítő számára.
Kb. 2 másodpercre
tartsa lenyomva.
Perc
Óra
3
Állítsa be egy állomás adott időpontban történő bekapcsolását.
4
Állítsa be a hangerőt.
Aktiválja az időzítőt.
Ne tartsa lenyomva a gombot, mert akkor a
kijelző átkapcsol a „Timer setting” menüpontra.
Beállítás a legutóbb hallgatott állomás esetén
Addig nyomogassa a
BACK gombot, amíg
vissza nem lép a
„Wake-up timer”
menübe.
A beállítási menü
bezárásához nyomja
meg a SETTINGS
gombot.
Ekkor a „ ” ikon jelenik
meg a kijelzőn. A rádió
a beállított időpontban
bekapcsol.
SETTINGS
BACK
Kiválasztás a programhelyek listájáról
Az időzítő kikapcsolása
Megjegyzés
Tipp
Nyomja meg még egyszer a
WAKE-UP TIMER gombot.
Ha az programhelyek listájáról
választ, előbb állítsa be az
állomásokat. A részleteket lásd:
„Állomások tárolása (5 DAB és
5 FM)”.
Az ébresztésidőzítőt a beállítási menüből is beállíthatja.
A részleteket lásd: „A beállítási menü pontjai”.
Az elalvásidőzítő beállítása
Megjegyzés
Az ébresztésidőzítő kikapcsolt állapotban nem működik.
A kijelző fényerejének beállítása
Nyomja meg többször egymás után a SLEEP TIMER gombot
a (percben megadott) kívánt időtartam beállításához.
Hallgatás fejhallgatón keresztül
A gomb többszöri megnyomásával állítsa be
a kívánt fényerőt.
High (alapértelmezett)
Middle
Csatlakoztasson sztereó vagy monó minicsatlakozóval ellátott fejhallgatót (nem tartozék).
Low
Megjegyzések
• Hallása védelme érdekében fejhallgató használata esetén kerülje a magas hangszinteket.
• Használjon sztereó (3 pólusú) vagy monó (2 pólusú) minicsatlakozóval ellátott fejhallgatót. Ha
eltérő típusú dugóval felszerelt fejhallgatót használ, előfordulhat, hogy interferenciát fog hallani
vagy egyáltalán nem lesz hang.
Nem világít
Ha be van állítva az elalvásidőzítő, a kijelzőn
látható a „SLEEP” felirat.
Amikor a beállított időtartam letelik, az egység
automatikusan készenléti üzemmódba áll.
Monó* minicsatlakozó
Megjegyzés
1 gyűrű
Kompatibilis
csatlakozótípusok
Ha az egység a beépített akkumulátorról üzemel, akkor a kijelző
háttérvilágítása az utolsó művelet után körülbelül fél perc elteltével
kikapcsol.
Sztereó minicsatlakozó
2 gyűrű
Tippek
• Az egység memóriájában tárolja az utoljára beállított időtartamot.
• Ha az elalvásidőzítő beállítása után még egyszer megnyomja a SLEEP TIMER gombot,
ellenőrizheti, hogy mennyi idő van még az egység készenléti üzemmódba lépéséig.
A  (fejhallgató)
csatlakozóba
Más típusú csatlakozó
nem használható.
3 vagy több gyűrű
*Ha monó fejhallgatón hallgat sztereó hangot, akkor csak a bal oldali
csatorna hangját fogja hallani.
A beállítási menü pontjai
Rádiós opciók
Information
Alapvető műveletek:
FM tune mode
Az FM-állomások listája szerkeszthető.
Channel: Csatorna és frekvencia (Lásd a
By station list: Kiválaszthatja a kívánt
ezt a műveletet, ha RDS-adatokat, pl.
állomásneveket kíván fogadni. Az RDSadatok keresésének elindításához nyomja
meg az „OK” gombot.
(legfeljebb 16 karakter hosszú)
Service name: Állomás neve
PTY: PTY címke (lásd: „Műszaki adatok”,
„PTY (műsor típusa)”)
Bit rate: Bitsebesség
Signal level: Az éppen hallgatott DAB-
állomást az automatikus programkeresés
által megtalált FM-állomások listájáról.
Manual tune: Manuálisan, 0,05 MHz-es
lépésközzel hangolhatja be a kívánt
FM-frekvenciát. A frekvencia kiválasztásához
forgassa el a TUNE tárcsát.
Automatikus programkeresés
„Manual tune” módban
Az FM-állomások megkereséséhez nyomja meg az
AUTO TUNE (SCAN) gombot.
állomás jelerősségét jeleníti meg egy 0
(nincs jel) és 100 (maximális jel) közötti skálán.
Nyomja meg még egyszer a SETTINGS gombot.
Ha DAB-vétel esetén az automatikus DABprogramkeresés nem működik megfelelően,
próbálja meg manuális programkereséssel
megkeresni az állomásokat.
Megjegyzések
• A művelet elvégzése előtt állítsa a
„FM tune mode” beállítást „By station list”
értékre.
• A keresés elindulását követően az aktuálisan
tárolt RDS-adatok törlődnek a rendszerből.
• Az összes RDS-adat fogadása hosszú ideig is
eltarthat.
állomások törölhetők az FM-állomáslistáról.
Ha nincs multiplexcímke vagy állomásnév, az ezek
számára fenntartott hely üresen marad. Ha nincs
PTY-címke, a „No PTY” üzenet jelenik meg a kijelzőn.
DAB manual tune
Get FM station name: Akkor végezze el
Delete FM station: A nem kívánt
Megjegyzés
A beállítási menüből való kilépéshez
Wake-up timer
Válassza ki a programkeresés módot az
FM-sávhoz.
Multiplex name: Multiplexcímke
Nyomja meg a BACK gombot.
Edit FM station list
Az éppen hallgatott állomással kapcsolatos
különféle információkat jelenít meg.
DAB frekvenciatáblázatát a „Műszaki
adatok” fejezetben.)
Az eggyel fentebbi menüszintre lépéshez
Egyéb beállítások
A rádiós opciók akkor állíthatók be, ha a „DAB” vagy az „FM” funkció van kiválasztva.
Ha olyan állomást talál, amely megfelelően
fogható, az „[ENTER]:Select” üzenet jelenik meg a
kijelzőn. Az ENTER gomb megnyomásával
beállíthatja az állomás vételét. (Ha nem nyomja
meg az ENTER gombot 3 másodpercen belül, akkor
a keresés újraindul.)
Forgassa a TUNE tárcsát a kívánt DABcsatornára, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
1
Forgassa a TUNE tárcsát a törölni kívánt
állomásra, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
2
Forgassa a TUNE tárcsát az „OK”
lehetőségre, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Add FM station: Egy manuálisan
beállított állomás hallgatásakor az adott
állomást hozzáadhatja az FM-állomások
listájához. Az állomás listára való
felvételéhez nyomja meg az „OK” gombot.
Az opció használata előtt mindenképpen
állítsa az „FM tune mode” beállítást
„Manual tune” értékre.
Timer setting: Állítson be egy időpontot
az ébresztésidőzítő számára.
Wake station: Válassza ki, hogy melyik
állomás kapcsoljon be a megadott
időpontban.
Volume setting: Állítsa be az időzítőhöz
tartozó hangerőt.
Lásd még: „Az ébresztésidőzítő
beállításabeállítása”.
Sound
Itt állíthatja be a hangszínt.
Treble: A magas frekvenciájú hangok
erősségét állítja be.
Bass: Az alacsony frekvenciájú hangok
erősségét állítja be.
Beep
Válassza az „On” lehetőséget, ha aktiválni
szeretné az egység kezelésekor hallható
hangjelzéseket.
Auto power off
Ha az „Auto power off” beállítás
„Enable (15min)” értékre van állítva, és
körülbelül 15 percen keresztül nem történik
művelet vagy nincs audiojel-kimenet, akkor
az egység automatikusan készenléti
üzemmódba lép.
Initialize
Az „OK” kiválasztásával visszaállíthatja az
egység gyári alapbeállításait. Ekkor az
összes beállítás, valamint a DAB- és
FM-állomások listái is törlődnek.
Time
Set time: Alapértelmezésként az
„Auto (DAB)” lehetőség van beállítva. Ezzel
lehetővé teszi az óra és a fogadott DABadatok szinkronizálását. Az óra manuális
beállításához válassza a „Time setting”
lehetőséget.
12H/24H: Itt választhat a 12 órás és a
24 órás időkijelzési formátum között.
Megjegyzés
A hálózati adapter kihúzása és a beépített
akkumulátor teljes lemerítése esetén az óra
alaphelyzetbe áll.
Tippek
A rádió elkezdi megkeresni az elérhető
állomásokat a kívánt csatornán.
Tipp
• A programkeresés irányát a TUNE tárcsa
óramutatóval megegyező vagy azzal ellentétes
irányú elfordításával állíthatja be.
• Az FM-állomások keresésének leállításához
nyomja meg a BACK gombot.
A manuális programkereséssel megtalált új állomás
tárolása a DAB-állomáslistán történik.
Óvintézkedések
• Kizárólag a „Műszaki adatok” fejezetben
meghatározott áramforrásról üzemeltesse az
egységet. Hálózati áramforrás használata esetén
kizárólag a mellékelt hálózati adaptert használja.
Ne használjon másmilyen hálózati adaptert.
• Ha nem a mellékelt hálózati adaptert használja,
az az egység hibás működéséhez vezethet,
ugyanis a más gyártóktól származó
csatlakozódugók polaritása eltérő lehet.
• Ne tegye ki az egységet szélsőséges
hőmérsékletnek, közvetlen napfénynek,
nedvességnek, homoknak és pornak, valamint
rázkódásnak. Soha ne hagyja az egységet napon
parkoló autóban.
• Ne tegye ki az egységet nagy erőhatásnak.
Egyes típusok kijelzője üvegből készül. Ha az
üveg darabosan törik vagy megreped, akkor
sérülést okozhat. Ebben az esetben azonnal
függessze fel az egység használatát, és
ügyeljen, hogy ne érintse meg a sérült részeket.
• Ha bármilyen szilárd tárgy vagy folyadék kerül az
egységbe, húzza ki a hálózati adaptert, és a
további használat előtt vizsgáltassa meg az
egységet szakemberrel.
• Mivel a hangszórókban erős mágnes található,
tartsa távol a mágneses kódolást használó
hitelkártyákat és a felhúzható órákat az
egységtől a mágnesesség által esetleg okozott
károsodás megelőzése érdekében.
• Az egység megtisztításához puha, száraz kendőt
használjon. A tisztításhoz soha ne használjon
oldószert, például benzint vagy alkoholt, mert
ezek károsíthatják az egység külsejét.
• Ne működtesse az egységet nedves kézzel, mert
az rövidzárlatot okozhat.
• Óvja az egységet a ráfröccsenő víztől. Az egység
nem vízálló.
• Ha sokáig nem használja az egységet, akkor
félévente töltse fel az akkumulátort.
• Bizonyos helyzetekben, különösen nagyon
alacsony páratartalom mellett előfordul, hogy
elektromos kisülést vagy áramütést tapasztal, ha
a teste egy másik tárggyal érintkezik, jelen
esetben a fülhallgatókkal. Ennek a természetes
kisülésnek az energiája nagyon alacsony, és a
töltést nem a termék bocsátja ki, hanem az a
használat természetes következménye.
• A hosszú ideig tartó magas hangerő
halláskárosodást okozhat. Fejhallgató használata
esetén különösen figyeljen oda.
• A hirtelen, nagy hangerővel megszólaló hang
halláskárosodást okozhat. A hangerőt mindig
fokozatosan növelje. Fejhallgató használata
esetén különösen figyeljen oda.
• Sétálás, vezetés, motorozás stb. közben soha ne
használjon fejhallgatót. Az utasítás figyelmen
kívül hagyása közúti balesethez vezethet.
• Ne használjon fejhallgatót olyan esetekben,
amikor a környező hangok kizárása veszélyes
lehet, pl. vasúti kereszteződéseknél,
vasútállomások peronján és építkezéseken.
• A fül- és fejhallgatók erős hangnyomása
halláskárosodást okozhat.
Ha az egységgel kapcsolatban bármilyen
kérdése vagy problémája merül fel, forduljon
a legközelebbi Sony márkaképviselethez.
Hibaelhárítás
Ha bármely probléma a következő ellenőrzések
elvégzését követően is fennáll, forduljon a
legközelebbi Sony márkaképviselethez.
Általános
Az egység sípol, és nem kapcsol be.
• Ha alacsony töltöttség mellett nyomja meg a 
gombot, az egység nem kapcsol be. A
(csomagban található) hálózati adapter
csatlakoztatásával töltse fel az egységet.
A kijelző homályos vagy nem jelenik
meg rajta semmi.
Rádió
A hang nagyon gyenge vagy akadozik,
illetve a vétel nem megfelelő.
• Ha épületen belül tartózkodik, akkor az egységet
helyezze ablak közelébe.
• Az optimális vétel eléréséhez húzza ki az
antennát, és állítsa be annak hosszát és szögét.
• Ha mobiltelefon található az egység közelében,
akkor az egység hangos zajt adhat ki. Tartsa a
telefont távol az egységtől.
Nem fogható a kívánt állomás a
megfelelő programhelygomb
megnyomásával.
• Mielőtt megnyomja a programhelygombot,
győződjön meg róla, hogy a kívánt sáv (DAB
vagy FM) van-e kiválasztva. Mindegyik gombhoz
sávonként egy-egy állomás állítható be.
• Lehet, hogy lenyomva tartotta az állomást tároló
programhely gombját, és ennek hatására egy új
állomás került a tárolt állomás helyére. Rendelje
hozzá újra a kívánt állomást.
• A beállítási menü megjelenítése közben nem
használhatók a programhelygombok.
• Ha másik régióban tartózkodik, ismételten
végezze el az automatikus programkeresést.
(A részleteket lásd: „Új DAB-/FM-állomáslista
készítése”.) Ezt követően rendelje hozzá az új
állomást egy programhelygombhoz.
• Az egységet szélsőségesen magas vagy
alacsony hőmérsékleti viszonyok között vagy túl
nedves helyen használják.
Ha az egység továbbra sem működik
megfelelően
A hangerő nem növelhető, amikor az
egység a beépített akkumulátorról
működik.
Próbálja meg egy vékony pálcával megnyomni az
egység alján található RESET gombot. Az egység
újraindul, de megtartja a felhasználó által
konfigurált beállításokat.
• Ha az akkumulátor töltése lecsökken (a kijelzőn
üres akkumulátorikon látható), akkor a maximális
hangerő a „22”-es szintre van korlátozva.
A (csomagban található) hálózati adapter
csatlakoztatásával töltse fel az egységet.
Műszaki adatok
No preset
Üzemi hőmérséklet-tartomány
• A megnyomott gombra nincs állomás beállítva a
kiválasztott frekvenciasávon (DAB vagy FM).
5–35 °C
Service not available
• A kiválasztott állomás vagy szolgáltatás jelenleg
nem sugároz műsort.
24 órás és 12 órás
Sáv (III. sáv): 174,928 MHz – 239,200 MHz
FM: 87,5 MHz – 108 MHz
(0,05 MHz-es lépték)
Középfrekvencia
Minden felhasználó által konfigurált beállítás,
például a tárolt rádióállomások, az
időzítőbeállítások és az óra alaphelyzetbe állhat.
Ha szeretné újra megadni a beállításokat, akkor
jegyezze le azokat.
Ez a funkció a műsor típusával kapcsolatos
(pl. hírek vagy sport) szolgáltatásokat takarja.
Ennek továbbítása a DAB segítségével történik.
Ha a szolgáltatás nem továbbítja a műsor
típusát, a kijelzőn a „No PTY” üzenet jelenik
meg.
Műsor típusa
Kijelző
Nincs műsortípus
None
Hírek
News
Az RDS-funkciók használata
Aktuális ügyek
Current Affairs
A rádió az RDS-funkciókat is támogatja.
Információ
Information
Sport
Sport
Oktatási
Education
Állomás nevének Az éppen hallgatott állomás
megjelenítése
nevét jeleníti meg.
Dráma
Drama
Kultúra
Arts
RT (radio text)
Tudomány
Science
Különböző témák
Talk
Popzene
Pop Music
Rockzene
Rock Music
Fülbemászó zene
Easy Listening
Könnyedebb komolyzene
Light Classical
Valódi komolyzene
Classical Music
Egyéb zene
Other Music
Időjárás
Weather
Pénzügyek
Finance
Gyerekműsorok
Children’s
Társadalmi ügyek
Factual
Vallási
Religion
Betelefonálós
Phone In
Utazás
Travel
Szabadidő
Leisure
Jazz
Jazz and Blues
Tartozékok
Country zene
Country Music
Hálózati adapter (AC-E5820) (1)
Garancialevél (1 db)
Nemzeti zene
National Music
Régi idők zenéje
Oldies Music
A kivitel és a műszaki adatok bejelentés nélkül
megváltozhatnak.
Népzene
Folk Music
Dokumentumfilmek
Documentary
Ébresztésteszt
Alarm Test
Ébresztés
Alarm – Alarm !
5,8 V egyenáram, 2,0 A (a mellékelt, 100 V és
240 V közötti feszültségű, 50/60 Hz-es
váltakozó áramú elektromos hálózathoz
csatlakoztatott hálózati adapter használatával)
vagy a beépített lítiumionos akkumulátorról
Lítiumionos akkumulátor üzemideje
Sáv (III. sáv): 1750 kHz
FM: 350 kHz
DAB: Kb. 17 óra*1
FM: Kb. 17,5 óra*1
DAB (III. sáv) frekvenciatáblázat (MHz)
Csatorna
Frekvencia
Csatorna
Frekvencia
5A
5B
5C
5D
6A
6B
6C
6D
7A
7B
7C
7D
8A
8B
8C
8D
9A
9B
9C
9D
174,928
176,640
178,352
180,064
181,936
183,648
185,360
187,072
188,928
190,640
192,352
194,064
195,936
197,648
199,360
201,072
202,928
204,640
206,352
208,064
10A
10B
10C
10D
11A
11B
11C
11D
12A
12B
12C
12D
13A
13B
13C
13D
13E
13F
209,936
211,648
213,360
215,072
216,928
218,640
220,352
222,064
223,936
225,648
227,360
229,072
230,784
232,496
234,208
235,776
237,488
239,200
2,5 W + 2,5 W (az egységet a hálózati
adapterről üzemeltetve)
1,5 W + 1,5 W (az egységet a beépített
akkumulátorról üzemeltetve)
Karbantartó szerviz esetén
PTY (műsor típusa)
Az Európai Műsorsugárzók Uniója (EBU) által
1987-ben bevezetett RDS (Radio Data System,
rádiós adatrendszer) segítségével adatok, pl. az
állomások nevei továbbíthatók az FM-adások
57 kHz-es segédhangvivője segítségével. Az
RDS-adatok elérhetősége azonban mindig az
adott területtől függ. Ezért előfordulhat, hogy
egyes esetekben az RDS-adatok fogadása nem
lehetséges.
Áramellátás
Frekvenciatartomány
Kimenő hangteljesítmény
Az egység automatikusan készenléti
üzemmódba lép.
Mi az az RDS?
AUDIO IN aljzat
(ø3,5 mm, sztereó minidugasz)
 (fejhallgató) aljzat
(ø3,5 mm, sztereó minidugasz)
Időkijelzés
Kb. 45 mm átm., 4 Ω, sztereó
• Állítsa be a hangerőt a csatlakoztatott eszközön.
Bemenet
Kimenet
Hangsugárzó
Az „AUDIO IN” funkció hangja csak
halkan hallható a rádió hangerejéhez
képest.
• Ez az egység alapértelmezés szerint úgy van
beállítva, hogy ha 15 percig nem történik
művelet vagy nincs audiojel-kimenet, akkor
automatikusan készenléti üzemmódba lép.
A részleteket lásd: „A beállítási menü pontjai”,
„Auto power off”.
Üzenetek
*1 A megadott zeneforrás esetén, az egységen a
következő hangerő beállításával:
—— DAB: 20
—— FM: 25
DAB: Kb. 11,5 óra*2
FM: Kb. 15,5 óra*2
*2 A megadott zeneforrás esetén, az egységem a
maximális hangerő beállításával
Teljesítményfelvétel
Készenléti üzemmódban
Legfeljebb 0,6 W
Kikapcsolt állapotban
Legfeljebb 0,2 W
Méretek
Kb. 106 mm × 157 mm × 117 mm
(szélesség/magasság/mélység) a kiálló
részekkel és kezelőszervekkel együtt
Tömeg
Kb. 720 g
RDS-funkció
Leírás
A sugárzott egyéb szöveget
jeleníti meg.
Megjegyzések
• Az RDS-funkciók nem aktiválódnak, ha az éppen
hallgatott FM-állomás nem továbbít RDSadatokat. A funkció működése olyan helyeken
sem garantálható, ahol az RDS-adatok
továbbítása kísérleti stádiumban van.
• Ha a fogadott rádiójel gyenge, az RDS-adatok
fogadása hosszabb időt vehet igénybe.
Download PDF

advertising