Sony | ICF-CS20BT | Sony ICF-CS20BT Rádiós óra Bluetooth® funkcióval Használati útmutató

4 Érintse meg a készüléket a telefonnal.
4-468-398-12(1)
Érintse meg a telefonnal a készüléket többször az
N-márkajelzésen, amíg az okostelefon reagál.
Megjegyzés
ˎˎHa az okostelefon kezdőképernyője le van zárva, a funkció
nem fog működni. Ebben az esetben oldja fel a
képernyőzárat, és érintse meg az N-márkajelzést újra.
III6
Az okostelefon megrázkódik (a készüléket felismerte)
1 Csatlakoztassa az eszközt a készülékhez a (külön
megvásárolható) csatlakozóvezetéken keresztül az
AUDIO IN  aljzathoz a készülék hátulján.
Nyomja meg a FUNCTION  gombot az
„AUDIO IN” kiválasztásához.
Nyomja meg a FUNCTION  gombot többször, amíg
az „AUDIO IN” nem világít a kijelzőn.
2 Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott eszközön, és
állítsa be a hangerőt.
Személyi audiokészülék
A csatlakoztatott eszköz hangerejét közepes szintre
állítsa be, majd használja a készülék VOLUME –/+ 
gombját.
A használat befejezése
Kezelési útmutató
(BLUETOOTH)
világít
Nyomja meg a FUNCTION  vagy OFF  gombot az
AUDIO IN funkció kikapcsolásához. A lejátszás
megállításához a csatlakoztatott készüléken használja az
eszközt.
Megjegyzések a vezetékes
csatlakoztatáshoz
ˎˎA csatlakozáshoz szükséges vezeték a csatlakoztatott eszköztől
függ. A megfelelő típusú vezetéket használja.
ˎˎTévénézéskor vagy rádióhallgatáskor a vétel gyenge lehet, ha az
eszköz a készülékhez csatlakozik.
ˎˎA zaj kialakulásának elkerülése érdekében kapcsolja ki a
csatlakoztatott eszközt, ha rádiót hallgat úgy, hogy az eszköz a
készülékhez csatlakozik. Ha még kikapcsolt eszköz esetén is zajt
hall, húzza ki az eszközt és helyezze a készüléktől távolabb.
Csatlakozóvezeték
(külön
megvásárolható)
Kövesse a képernyőutasításokat a kapcsolat
létrehozásához.
A Bluetooth kapcsolat létrejött, akkor a „ (Bluetooth)”
jelző világít.
Hasznos tanácsok
USB vezeték* (külön megvásárolható)
* USB vezeték: Használja az iPhone-hoz,
iPod-hoz mellékelt Lightning-USB vezetéket
vagy dokkoló csatlakozó-USB vezetéket.
ˎˎA készülékben 100 éves (2013–2112) naptár található. A hét
megfelelő napja önműködően megjelenik, ha a dátum be van
állítva.
MON = Hétfő, TUE = Kedd,
WED = Szerda, THU = Csütörtök,
FRI = Péntek, SAT = Szombat, SUN = Vasárnap
Az idő formátum megváltoztatása
© 2013 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
ICF-CS20BT
Személyi audiokészülék
A készülék használatának megkezdése előtt, kérjük,
figyelmesen olvassa végig ezt a kezelési útmutatót és
őrizze meg, mert később még szüksége lehet rá.
Szerzői jogok
A Bluetooth® márkajelzés és logo a Bluetooth SIG., Inc.
tulajdona, és annak felhasználása a vállalat engedélyével
történt.
Az N jelzés az NFC Forum bejegyzett védjegye az
Egyesült Államokban és egyéb országokban.
Az Android, a Google Play a Google Inc. védjegye.
Az iPad, az iPhone, az iPod, az iPod classic, az iPod
nano,az iPod touch és a Mac az Apple Computer Inc.
bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más
országokban.
A Lightning az Apple Inc. védjegye.
A „Made for iPod” és a „Made for iPhone” azt jelenti, hogy
az adott elektronikai készülék célzottan úgy lett
megtervezve, hogy az iPodhoz, iPhone-hoz
hozzákapcsolható legyen, továbbá a termék fejlesztője
által igazolt, hogy az Apple által megkívánt
teljesítményeket eléri. Az Apple nem vállal felelőséget a
készülék működéséért, vagy a biztonsági és más
szabályzásoknak való megfelelésért. Kérjük ne feledje, ha
ezt a készüléket iPod vagy iPhone eszközzel használja, a
vezeték nélküli teljesítmény változhat.
A No Power No Problem a Sony Corporation védjegye.
Az Auto Time Set a Sony Corporation védjegye.
Minden más, az ebben az útmutatóban előforduló
márkanév annak jogos tulajdonosának védjegye vagy
bejegyzett védjegye.
Megjegyzések
ˎˎEz a készülék nem az USB kapcsolaton keresztüli iPad
használatra lett tervezve és meghibásodás fordulhat
elő, amennyiben azzal használja.
ˎˎEbben az útmutatóban az „iPod” kifejezés egy általános
elnevezés az iPhone vagy iPad eszközök iPod
funkcióira, kivéve, ha a szöveg vagy ábra ennek
ellenkezőjét hangsúlyozza.
Óvintézkedések
Megjegyzés a mobiltelefon használatához
ˎˎA Bluetooth kapcsolattal történő zenehallgatás közbeni
mobiltelefon működtetéssel kapcsolatban olvassa el a
mobiltelefonnal kapott kezelési útmutatót.
Megjegyzések a hálózati csatlakozóról
ˎˎA hálózati csatlakozót könnyen hozzáférhető hálózati
aljzathoz csatlakoztassa. Amennyiben bármilyen
rendellenességet észlel, azonnal húzza ki a fali
csatlakozóból.
ˎˎNe csavarja meg és ne helyezzen nehéz tárgyakat a
hálózati csatlakozóra.
ˎˎA hálózati csatlakozóvezeték kihúzásakor a
csatlakozódugaszt húzza, ne a vezetéket.
Elhelyezés
ˎˎA hangsugárzókat nem szabad lejtős felületre állítani.
ˎˎNe helyezze a készüléket hőforrások közelébe,
közvetlen napfénynek, erős pornak, párának, esőnek,
vagy mechanikai rázkódásnak kitett helyre.
A használatról
ˎˎNe ejtsen tárgyakat a készülék aljzataiba. A készülék
meghibásodhat.
Tisztítás
ˎˎA készülék burkolatának tisztításához ne használjon
alkoholt, benzint, vagy hígitót.
Egyebek
ˎˎHa a készülékkel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy
problémája merül fel, keresse fel a legközelebbi Sony
kereskedést.
ÔÔKezdeti lépések
Csatlakoztatás hálózati
áramforráshoz
1 Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót  egy
hálózati aljzathoz megfelelően.
A biztonsági áramforrás elemről
A pontos idő tárolásához, biztonsági áramforrásként, a
készülék tartalmaz egy CR2032 elemet áramkimaradás
esetére, amivel az tárolja az óra és az ébresztés beállítását.
(No Power No Problem rendszer)
Figyelmeztetés az európai vásárlók számára:
Az órát a gyárban beállítják, és a memóriát a behelyezett
Sony CR2032 elem táplálja. Ha a hálózati tápellátás első
alkalommal csatlakoztatásakor a „0:00” jelenik meg a
kijelzőn, elképzelhető, hogy az elem gyenge. Ilyen
esetben vegye fel a kapcsolatot a Sony kereskedéssel. Az
előre behelyezett CR2032 elem a termék részeként
tekintendő, így a jótállás vonatkozik rá. A jótállás
érvényesítéséhez erre a termékre meg kell mutatnia a
kereskedőnek a „Megjegyzés az európai vásárlók
számára” szakaszt (ebben az útmutatóban).
Választhat a 12-órás (alapértelmezett az Egyesült
Királyság részére) vagy 24-órás (alapértelmezett Európa
részére) idő formátumból.
Tartsa nyomva az OFF  és a SNOOZE/BRIGHTNESS
gombot a készüléken legalább 2 másodpercig.
Az idő kijelzésének formátuma ciklikusan változik a
24-órás („0:00” = éjfél) és a 12-órás rendszer („AM 12:00”
= éjfél) között.
Az év és a dátum megjelenítése
A jelenlegi idő jelenik meg a kijelzőn.
2 Tartsa nyomva az OFF  és CLOCK 
gombokat, amíg a „0” vagy „1” területkód kezd
villogni a kijelzőn.
3 Az ALARM TIME SET +/–  gomb
megnyomásával válassza ki a számot az alábbiak
szerint:
Területkód
Időzóna
1
(alapértelezett érték
Európa részére)
Közép-európai, középeurópai nyári idő
2
Kelet-európai, keleteurópai nyári idő
3
Moszkvai Szabvány Idő
Az időkijelzés közben nyomja meg a CLOCK  gombot
egyszer a dátum, majd mégegyszer az év
megjelenítéséhez. A jelenlegi idő kijelzéséhez nyomja
meg a CLOCK  gombot újra; vagy néhány másodperc
múlva a kijelző önműködően visszaáll a pontos idő
kijelzésére.
Az AM keretantenna
csatlakoztatása
Az antenna alakját és hosszát kifejezetten AM-jelek
vételéhez terveztük. Ne szerelje le vagy csévélje le az
antennát.
1 Emelje fel a műanyag állványt és helyezze az
antennát a résbe.
 gombot.
ˎˎAz időzóna beállítás kihagyásához nyomja meg az OFF 
gombot a DISPLAY/ENTER  gomb helyett a 4-es lépésben.
ˎˎBár az óra a gyárban a pontos időre kerül beállításra, adódhatnak
eltérések a szállítás vagy tárolás során. Ha szükséges, állítsa be
a pontos időt az „Óra kézi beállítása” szakasz szerint.
A nyári időszámítás kezdete
Ez a modell önműködő nyári időszámításra átállítással
rendelkezik.
A „ ” (nyári időszámítás) jelzés a nyári időszámítás
kezdetekor megjelenik a kijelzőn, a nyári időszámítás
végén pedig eltűnik.
Az önműködő DST (nyári időszámítás) beállítás a GMT
(greenwichi középidőn) alapul.
0-ás területkód kiválasztása esetén:
ˎˎA nyári időszámítás kezdete március utolsó vasárnapja,
1:00 óra.
ˎˎA téli időszámítás kezdete október utolsó vasárnapja,
2:00 óra
1-es területkód kiválasztása esetén:
ˎˎA nyári időszámítás kezdete március utolsó vasárnapja,
2:00 óra.
ˎˎA téli időszámítás kezdete október utolsó vasárnapja,
3:00 óra
2-es területkód kiválasztása esetén:
ˎˎA nyári időszámítás kezdete március utolsó vasárnapja,
3:00 óra.
ˎˎA téli időszámítás kezdete október utolsó vasárnapja,
4:00 óra
Az önműködő nyári időszámítás beállítás
kikapcsolása a nyári időszámítás időszakában
Az önműködő nyári időszámítás beállítás kikapcsolható.
Tartsa nyomva az OFF  és a DISPLAY/ENTER 
gombot egyszerre legalább két másodpercig amíg az
„ ” és az „OFF” jelenik meg a kijelzőn. Az önműködő
nyári időszámítás beállítás kikapcsolásra került és a
kijelző visszatér az órakijelzés képernyőre.
Az önműködő nyári időszámítás visszakapcsolásáshoz
tartsa nyomva az OFF  és a DISPLAY/ENTER 
gombot, amíg az „ ” és az „On” jelenik meg a kijelzőn.
Megjegyzés
ˎˎA nyári időszámítással kapcsolatos beállítások (lásd fent) a helyi
törvények és jogszabályok hatálya alá esit. Amennyiben ezek a
kívánt beállítással ellentmondásban vannak, kapcsolja ki a nyári
időszámítás funkciót és szükség szerint kézzel állítsa azt be.
Azon vásárlók, akik olyan régióban élnek, ahol nincs nyári
időszámítás használatban ki kell kapcsolják a funkciót a készülék
használata előtt.
Megjegyzés a Moszkvai Szabvány Idővel
kapcsolatban
Amikor a készülék a Moszkvai Szabvány Idő kijelzésére
lett beállítva, a nyári időszámítás alapértelmezett értéke a
kikapcsolt állapot lesz. Bekapcsolhatja a fent leírt
eljárással. A nyári időszámítás kezdete és vége a 1-es
területkód értékeivel lesznek azonosak.
Az óra kézi beállítása
A pontos idő beállításához a következőket tegye.
1 Csatlakoztassa a készüléket a hálózati aljzathoz.
2 Tartsa nyomva a CLOCK  gombot, amíg az év
száma villogni kezd a kijelzőn.
Az ALARM TIME SET +/–  gomb többszöri
megnyomásával válassza ki az évet, majd nyomja
meg a CLOCK  gombot.
Műanyag
állvány
Nyomja be az
antennát, amíg
kattanást nem hall.
2 Helyezze az antenna csatlakozóját az AM
ANTENNA  aljzatba a készülék hátoldalán.
Az AM keretantenna eltávolítása
Húzza ki az AM antennavezetéket, mialatt nyomva tartja
az aljzat szorítóbilincsét.
Vezeték nélküli kapcsolat
létrehozása Bluetootheszközökkel
Vezeték nélkül hallgathat zenét és bonyolíthat hívásokat a
készülékkel az eszköz Bluetooth funkciójának
használatával.
Válasszon egyet a következő három kapcsolódási
módszer közül, amely a leginkább megfelelő a Bluetootheszközhöz. Az eszköz használatának részleteivel
kapcsolatban olvassa el az eszközhöz kapott kezelési
útmutatót.
Párosítás Bluetooth-eszközzel: lásd
„A” módszer
A működtetés megkezdése előtt a Bluetooth-eszközöket
„párosítani” kell egymással.
Párosítás Bluetooth-eszközzel: lásd
„B” módszer
Lásd ezt a módszert párosított Bluetooth-eszközről történő
zenehallgatáshoz.
Egy érintéses kapcsolódás (NFC)
okostelefonnal: lásd „C” módszer
NFC kompatibilis okostelefon használatával Bluetooth
kapcsolatot hozhat létre mindössze a készülék
megérintésével.
Az NFC részleteivel kapcsolatban lásd „Az NFC-ről”
szakaszt a „C” módszer -ban.
A működtetés megkezdése előtt ellenőrizze az alábbiakat.
ˎˎA készüléknek és az eszköznek 1 m távolságon belül
kell lennie.
ˎˎA készüléket csatlakoztatta a hálózati áramforráshoz.
ˎˎAz eszközzel kapott kezelési útmutató kéznél van.
„A” módszer
Párosítás és kapcsolódás
Bluetooth-eszközzel
1 Kapcsolja be a Bluetooth-eszköz Bluetooth
funkcióját.
1 Csatlakoztassa a készüléket a hálózati
áramforráshoz.
ICF-CS20BT GB OI.indd 1
ˎˎBizonyos eszközök nem jelenítik meg a felismert eszközök
nevét.
4 Válassza ki az Bluetooth-eszköz kijelzőjén
5 Ha az eszköz egy jelszó* beírását kéri, írja be a
„0000” számot.
A Bluetooth kapcsolat létrejön és a „ (Bluetooth)”
jelző világítva marad a készüléken.
A jelszó kifejezés előfordulhat „Passkey”, „PIN code”,
„PIN number” vagy „Password” stb. formában is.
Hasznos tanács
ˎˎMásik Bluetooth-eszközzel történő párosításhoz ismételje meg a
1.–5. lépéseket minden eszköz esetén.
Megjegyzések
ˎˎKb. 5 perc után a párosítási mód kikapcsol és a „ (Bluetooth)”
jelző lassan kezd villogni. Ha a párosítás ebben a lépésben
megszakításra kerül, akkor újrakezdheti azt a 2-es lépéstől.
ˎˎA készülék jelszója a „0000”. A készülék nem párosítható olyan
Bluetooth-eszközzel, amelynek a jelszója nem „0000”.
ˎˎHa a Bluetooth-eszközök párosításra kerültek, nincs szükség a
párosítás megismétlésére. Azonban a következő esetekben az
eljárást meg kell ismételni.
ˋˋA párosítási adatok elvesztek javítás vagy hasonló miatt.
ˋˋA készüléket 5-nél több eszközhöz párosították.
A készülék 4 Bluetooth-eszközhöz lehet párosítva. Ha 4 eszköz
után egy újabb eszközzel kerül párosításra a készülék, akkor
annak az eszköznek a párosítási adata, amelynek legutóbbi
kapcsolódása a legrégebben történt, felülírásra kerül az új
eszköz párosítási adatával.
ˎˎA készülékhez egynél több eszköz lehet párosítva, de hangot
egyszerre csak egy eszközről tud megszólaltatni.
Kapcsolódás párosított Bluetootheszközzel
1 Kapcsolja be a Bluetooth-eszköz Bluetooth
funkcióját.
Hasznos tanácsok
ˎˎA BLUETOOTH  gomb megnyomásakor a készülék a
legutóbb Bluetooth kapcsolatot létrehozott Bluetootheszközzel megpróbál kapcsolatot létrehozni. Ha a Bluetooth
kapcsolat létrejött, akkor a „ (Bluetooth)” jelző világít.
ˎˎHa „ (Bluetooth)” jelző világít, a Bluetooth kapcsolat
létrejött. Szüntesse meg a jelenlegi Bluetooth kapcsolatot az
eszköz használatával, ha másik eszközzel akar kapcsolatot
létrehozni.
Ha szükséges válassza ki a következő Bluetooth
profilok közül azt, amelyet a készülék támogat: A2DP,
HSP vagy HFP. Az egyes profilok részleteivel
kapcsolatban lásd a „Bluetooth zenehallgatás
okostelefonról vagy hasonlóról” vagy a „Kéz
használata nélküli telefonálás zenehallgatás közben”
szakaszokat.
Megjegyzés
„ (BLUETOOTH)” gyorsan
villog
Eszköz keresése
„
(BLUETOOTH)” villog
Kapcsolódott egy
eszközhöz
„
(BLUETOOTH)” világít
ÔÔZenehallgatás
Zenehallgatás Bluetooth
kapcsolaton keresztül
okostelefonról vagy
hasonlóról.
Zenét hallgathat és alapvető vezérléseket végezhet
Bluetooth kapcsolattal egy Bluetooth eszközről. A
Bluetooth eszköznek a következő profilokat kell
támogatnia.
ˎˎA2DP (Advanced Audio Distribution profil): magas
minőségű zenehallgatás vezeték nélkül.
ˎˎAVRCP (Audio Video Remote Control profil):
zenehallgatást és egyszerű vezérlési funkciók
használatát teszi lehetővé (lejátszás, állj, stb.) Bluetooth
eszközzel.
A használat a Bluetooth eszköz függvényben eltérhetnek.
A részleteket lásd az okostelefon kezelési útmutatójában.
az eszköz között.
A Bluetooth kapcsolat létrehozásával kapcsolatban
lásd a „Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása
Bluetooth-eszközökkel” szakaszt. A „ (Bluetooth)”
jelző világítva marad a készüléken.
2 Indítsa el a lejátszást a Bluetooth-eszközön, és
A Bluetooth-eszköz hangerejét közepes szintre állítsa
be, majd használja a készülék VOLUME –/+ 
gombját.
A használat befejezése
Hajtsa végre a következők közül bármelyiket a Bluetooth
kapcsolat megszakításához.
ˎˎKapcsolja ki a Bluetooth eszköz Bluetooth funkcióját. A
részleteket lásd az okostelefon kezelési útmutatójában.
ˎˎKapcsolja ki a Bluetooth eszközt.
ˎˎA lecsatlakozáshoz érintse meg újra az okostelefonnal
(csak NFC kompatibilis telefonok esetén).
A rendszer gombjainak funkciói lejátszás
közben.
AVRCP profilt támogató eszközzel vezérelheti a
készüléket. Az elérhető funkciók a Bluetooth eszköz
függvényben eltérhetnek. A részleteket lásd az
okostelefon kezelési útmutatójában.
Nyomja meg egyszer a
lejátszás megállításához,
újraindításához.
/ (gyors
előre, hátra keresés)

Műsorszámok átugrása előre,
hátra.
VOLUME –/+ 
A hangerő beállítása.
„C” módszer
Egy érintéses kapcsolódás (NFC)
okostelefonnal
Egy NFC kompatibilis okostelefonnal történő egyszeri
megérintéssel a készülék önműködően párosít és
kapcsolódik hozzá. (Miután létrehozta a Bluetooth
kapcsolatot, a rendszer önműködően bekapcsolja a
Bluetooth funkciót.)
Kompatibilis okostelefonok
ˎˎNFC funkcióval rendelkező okostelefonok (Operációs
rendszer: Android 2.3.3 vagy későbbi, kivéve Android
3.x)
A részleteket lásd az alábbi honlapon:
http://support.sony-europe.com
Az NFC-ről
Az NFC (Érintésközeli adatátviteli rendszer) egy olyan
technológia, amely egymáshoz közel helyezett különböző
eszközök között biztosít vezeték nélküli adatátvitelt,
például mobiltelefonok és IC adathordozók között. Az NFC
funkciónak köszönhetően az adatátvitel könnyedén
létrehozható, mindössze az NFC kompatibilis eszköz
vonatkozó márkajelzésének vagy kijelölt helyének
megérintése szükséges egy másik NFC-kompatibilis
eszközzel.
1 Indítsa el az okostelefon NFC funkcióját
A részleteket lásd az okostelefon kezelési
útmutatójában.
ˎˎHa az okostelefonja operációs rendszere Android
2.3.3 vagy későbbi, de Android 4.1 előtti, folytassa a
2-es lépéssel.
ˎˎHa az okostelefonja operációs rendszere Android
4.1 vagy későbbi, folytassa a 4-es lépéssel.
2 Töltse le és telepítse az „NFC Easy Connect”
programot az okostelefonra.
ˎˎBizonyos eszközök esetén az egy érintéses kapcsolódás az
„NFC Easy Connect” letöltése nélkül is lehetséges. Ebben az
esetben a használat és a jellemzők eltérhetnek az itteni
leírástól. A részleteket lásd az okostelefon kezelési
útmutatójában.
3 Indítsa el az „NFC Easy Connect” programot az
okostelefonon.
Ellenőrizze, hogy a programképernyő megjelenjen.
Rádióállomások tárolása
önműködően - Automatikus
hangolás
A lakóhelyén elérhető rádióállomásokat önműködően
beprogramozhatja. A készülék memóriájában összesen 20
FM és 10 AM rádióállomás tárolható.
1 Nyomja meg többször az FUNCTION  gombot
az FM vagy AM hullámsáv kiválasztásához.
Nyomja meg a FUNCTION  gombot többször, amíg
az „FM” vagy „AM” nem világít a kijelzőn.
2 Tartsa nyomva a FUNCTION AUTO PRESET
 gombot, amíg az „AP” villogni nem kezd a
képernyőn.
3 Nyomja meg a DISPLAY/ENTER  gombot.
Hasznos tanács
 (Lejátszás/
Szünet) 
(Bluetooth)”
Rádióhallgatás
A készülék a frekvenciaérték sorrendjében tárolja az
állomásokat memóriahely listában.
A Bluetooth kapcsolat létrejött és a „
jelző világít. “
QR-kód leolvasásával:
A kód leolvasásához használjon QR-kód olvasó
programot.
(BLUETOOTH)
gyorsan villog
Párosítás egy eszközzel
Funkciók
Hasznos tanács
ˎˎHa körülbelül 1 percen belül nem nyom meg gombot az
órabeállítás közben, az órabeállítás értékei törlésre kerülnek.
„BLUETOOTH” világít
Gombok
Hasznos tanács
ˎˎA gyári beállítások szerint párosítási adatok nincsenek a
rendszerben tárolva. Ebben az esetben, ha megnyomja a
BLUETOOTH PAIRING  gombot, a „ (BLUETOOTH)”
jelző gyorsan kezd villogni a kijelzőn.
Bluetooth funkció
ˎˎEzt a lépést bizonyos készülékek esetén nem szükséges
végrehajtani.
A másodpercek a nullától kezdenek számolódni.
Megjegyzések
Kijelzés
állítsa be a hangerőt az eszközön.
a perc értékének beállításához.
3 Ismételje meg a 3 lépést a hónap, a nap, az óra és
2 Tartsa nyomva a BLUETOOTH PAIRING
Állapot
1 Hozza létre a Bluetooth kapcsolatot a készülék és
 gombot ezen a készüléken amíg
hangjelzéseket hall és a (  Bluetooth) jelző gyorsan
kezd villogni.
A részleteket lásd az eszköz kezelési útmutatójában.
A Bluetooth funkció kijelzései
megjelenő „SONY: ICF-CS20BT”-at.
Az „NFC Easy Connect” egy Sony fejlesztésű Android
telefonokra tervezett program, amely a Google Play
szoftverboltban érhető el.
Keresse az „NFC Easy Connect”-et vagy a lenti kód
leolvasásával telepítse az ingyenes programot. A
program letöltése közben adatátviteli díjakat
számolhat fel a szolgáltató.
A program bizonyos országokban nem elérhető.
Az ALARM TIME SET +/–  nyomvatartásával az év
értékét gyorsan változtathatja.
Ha a CLOCK  megnyomásával érvényesítette a
beállítást, a hónap értéke kezd villogni a kijelzőn.
Amikor az elem kezd kimerülni a „” kijelzés jelenik meg
a kijelzőn.
Ha az elem áramkimaradás esetén kimerül, a pontos idő
és az ébresztés beállítása alaphelyzetbe áll.
Cserélje az elemet egy Sony CR2032 lítium elemre. Más
típusú elem alkalmazása tűz és robbanásveszélyes lehet.
Az elem cseréjéhez lásd a “A biztonsági áramforrás elem
cseréje” szakaszt.
A készüléken a dátum és a pontos idő beállítása a
gyárban megtörténik, és a tápellátást a biztonsági
áramforrás elem biztosítja. Első alkalommal csak be kell
dugnia a készüléket és ki kell választania az időzónát.
Megjegyzés
megjelenő „SONY: ICF-CS20BT”-at.
Mikor kell cserélni az elemet?
Az óra beállítása első alkalommal
Amennyiben az „SONY: ICF-CS20BT” nem jelenik
meg az eszköz kijelzőjén, ismételje meg a lépéseket a
1. lépéstől.
2 Válassza ki az Bluetooth-eszköz kijelzőjén
Figyelem!
Az óra beállítása
eszközön a készülék felismeréséhez.
„B” módszer
4 A beállításhoz nyomja meg a DISPLAY/ENTER
Megjegyzések
3 Hajtsa végre a párosítási eljárást a Bluetooth-
ˎˎHa a kapcsolatot nehéz létrehozni, próbálja ki a következőket.
ˋˋIndítsa el az „NFC Easy Connect” programot és mozgassa
az okostelefont valamelyest közelebb az N-márkajelzéshez
a készüléken.
ˋˋHa az okostelefon védőtokban van, távolítsa el azt.
ˎˎA lecsatlakozáshoz érintse meg újra az okostelefonnal.
ˎˎAmennyiben több NFC kompatibilis eszköze van, csak érintse
hozzá más eszközhöz a telefont és a kapcsolat létrejön azzal
az eszközzel. Például, ha az okostelefonja NFC kompatibilis
fejhallgatóhoz csatlakozik, csak érintse hozzá az okostelefont
a készülékhez a Bluetooth kapcsolat létrehozásához.
Hasznos tanács
ˎˎKéz használata nélküli telefonálhat, ha csatlakozóvezetékkel
csatlakozik a készülékhez.
Zenehallgatás vezetékes
kapcsolattal
Zenehallgatás USB kapcsolattal
iPhone-ról, iPodról
USB kapcsolattal csatlakoztatott iPhone-ról, iPodról
hallgathat zenét.
A használat megkezdése előtt frissítse az eszköz
szoftverét a legújabbra.
1 Csatlakoztassa az iPhone-t, iPodot a készülékhez a
(külön megvásárolható) USB csatlakozóvezetéken*
keresztül az  (USB)  aljzathoz a készülék
hátulján.
2 Nyomja meg a FUNCTION  gombot az „USB”
kiválasztásához.
Nyomja meg a FUNCTION  gombot többször, amíg
az „USB” nem világít a kijelzőn.
ˎˎAz automatikus behangolás megállításához nyomja meg az OFF
 gombot.
Egy tárolt rádióállomás hallgatása
Hallgathat egy rádióállomást egyszerűen egy
memóriahely-gomb megnyomásával. Bár a
memóriahelyekre rádióállomások kerültek eltárolásra,
javasoljuk, hogy a fogható rádióadásokat tárolja le a
memóriahelyekre.
1 Nyomja meg többször az FUNCTION  gombot
az FM vagy AM hullámsáv kiválasztásához.
Nyomja meg a FUNCTION  gombot többször, amíg
az „FM” vagy „AM” nem világít a kijelzőn.
2 Nyomja meg a MODE  gombot a „PRESET”
kiválasztásához.
3 Nyomja meg a PRESET +/–  gombot a kívánt
rádióállomás hallgatásához.
4 A VOLUME –/+  gombbal állítsa be a hangerőt.
Az éppen hallgatott tárolt állomás tárolási
helyének megjelenítése
Nyomja meg többször a DISPLAY/ENTER  gombot az
állomáshely megjelenítéséhez, majd újból a frekvencia
kijelzéséhez. Az aktuális idő kijelzéséhez való
visszatéréshez nyomja meg a DISPLAY/ENTER 
gombot újra; vagy néhány másodperc múlva a kijelző
visszatér az aktuális idő kijelzésére.
A használat befejezése
Nyomja meg a FUNCTION  vagy OFF  gombot a
rádió funkció kikapcsolásához.
A vétel javítása
ˎˎFM hullámsáv hallgatásakor húzza ki teljesen az FM 
huzalantennát a vételi érzékenység növeléséhez.
ˎˎAM hullámsáv hallgatásakor csatlakoztassa a mellékelt
AM keretantennát a készülékhez. Forgassa
vízszintesen az antennát a megfelelő vételhez.
ˎˎHa az FM vétel zajos, tartsa nyomva a MODE 
gombot, amíg a „MONO” kijelzés megjelenik a kijelzőn.
A vétel minősége javulni fog, de a műsor csak monoban
lesz hallható.
Rádióhallgatás kézi hangolással
1 Nyomja meg többször az FUNCTION  gombot
az FM vagy AM hullámsáv kiválasztásához.
Nyomja meg a FUNCTION  gombot többször, amíg
az „FM” vagy „AM” nem világít a kijelzőn.
2 Nyomja meg a MODE  gombot a „TUNING”
kiválasztásához.
3 Tartsa nyomva a TUNE +/–  gombot mindaddig,
míg a frekvenciaérték gyorsan változni nem kezd a
kijelzőn.
A készülék automatikusan végigpásztázza a
rádiófrekvenciákat, és megáll, ha egy tisztán hallható
állomást talál (önműködő hangolási mód).
Ha az automatikus hangolással egyetlen rádióadót
sem talál, a TUNE +/–  gomb többszöri
megnyomásával válassza ki lépésenként a frekvenciát.
FM sztereó adás vételekor az „ST” kijelzés jelenik
meg.
4 A VOLUME –/+  gombbal állítsa be a hangerőt.
Kézi tárolás memóriahelyre
Eltárolhato olyan rádióállomásokat is memóriahelyre,
amelyeket az önműködő hangolás nem talál meg.
1 Hangolja be a tárolni kívánt állomást.
2 Tartsa nyomva a DISPLAY/ENTER  gombot,
amíg a „PRESET” nem kezd villogni a kijelzőn.
3 A PRESET +/–  gombbal válassza ki a kívánt
memóriahelyet, majd nyomja meg a DISPLAY/
ENTER  gombot a megerősítéshez.
A készülék tárolja az állomást a kiválasztott
memóriahelyen
Példa: Az FM 89,8 MHz frekvencia tárolása a 2-es FM
állomáshelyen.
3 Indítsa el a lejátszást a iPhone, iPod készüléken, és
állítsa be a hangerőt az eszközön.
Az iPhone, iPod készüléken hangerejét közepes
szintre állítsa be, majd használja a készülék VOLUME
–/+  gombját.
* USB vezetékkel: használja az iPhone-hoz, iPod-hoz
mellékelt Lightning-USB vezetéket vagy dokkoló
csatlakozó-USB vezetéket.
Megjegyzések
ˎˎHa iPhone, iPod eszköztől eltérő eszközzel csatlakozik a
készülékhez, a töltés csak akkor kezdődik meg önműködően.
ˎˎNe csatlakoztasson egyszerre több eszközt a készülék  (USB)
 aljzatába.
A használat befejezése
Nyomja meg a FUNCTION  vagy OFF  gombot az
USB funkció kikapcsolásához.
A rendszer gombjainak funkciói lejátszás
közben.
Gombok
Funkciók
 (Lejátszás/
Szünet) 
Nyomja meg egyszer a
lejátszás megállításához,
újraindításához.
/ (gyors
előre, hátra keresés)

ˎˎMűsorszámok átugrása
előre, hátra.
ˎˎTartsa nyomva a gyors
előre- hátracsévéléshez.
VOLUME –/+ 
Nyomja meg a hangerő
beállításához.
Hasznos tanács
ˎˎEgy tárolt állomás állomáshelyének kitörléséhez tartsa lenyomva
az OFF  gombot a DISPLAY/ENTER  gomb helyett a 3-as
lépésben.
Megjegyzések a rádióvételről
ˎˎZaj kialakulásának elkerülése érdekében az AM keretantennát
ettől a készüléktől és egyéb AV berendezésektől távol helyezze
el.
ˎˎA digitális zenelejátszókat és mobiltelefonokat tartsa távol az AM
keretantennától vagy FM huzalantennától , mert azok esetleg
vételi zavart okozhatnak.
ˎˎHa úgy hallgatja a rádiót, hogy közben Bluetooth vagy USB
eszközt csatlakoztatott a készülékhez, a rádióvétel zajos lehet.
Ebben az esetben kapcsolja ki a Bluetooth funkciót, vagy húzza ki
az USB eszközt a készülékből.
Hasznos tanács
ˎˎKéz használata nélkül is telefonálhat rádióhallgatás közben.
Zenehallgatás vezetékes
kapcsolattal hordozható
zenelejátszóról vagy hasonló
eszközről
E készülék hangsugárzóin keresztül meghallgathatja külső
készülékek, pl. hordozható digitális zenelejátszó
zeneszámait is.Csatlakoztatás előtt kapcsolja ki a
készüléket.
2013.10.08. 15:02:53
ÔÔHasznos funkciók
Kéz használata nélküli
telefonálás zenehallgatás
közben
A Bluetooth kapcsolaton keresztül telefonhívást
kezdeményezhet kéz használata nélkül az A2DP-t
(Advanced Audio Distribution profil) és HFP-t (Hands-free
profil) vagy HSP-t (Headset profil) támogató Bluetooth
mobiltelefonról.
Ha a Bluetooth mobiltelefon támogatja a HFP-t és a HSP-t
is, akkor a HFP-t kapcsolja be.
A használat a Bluetooth eszköz függvényben eltérhetnek.
A részleteket lásd az okostelefon kezelési útmutatójában.
1 Hozza létre a Bluetooth kapcsolatot a készülék és
az eszköz között.
A Bluetooth kapcsolat létrehozásával kapcsolatban
lásd a „Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása
Bluetooth-eszközökkel” szakaszt. A „ (Bluetooth)”
jelző világítva marad a készüléken.
2 Indítsa el a lejátszást a Bluetooth-eszközön, és
állítsa be a hangerőt az eszközön.
A Bluetooth-eszköz hangerejét közepes szintre állítsa
be, majd használja a készülék VOLUME –/+ 
gombját.
Ha a készülékhez Bluetooth eszközt csatlakoztatott (a
„ (Bluetooth) jelző világít), kéz használata nélkül is
telefonálhat még akkor is, ha a Bluetooth funkció nincs
bekapcsolva.
Bejövő vagy kimenő hívás esetén a készülék
önműködően bekapcsolja a Bluetooth funkciót.
Hívás kezdeményezése
Használja a Bluetooth mobiltelefont. Ellenőrizze, hogy a
tárcsahang a készülékből hallható, majd telefonáljon a
mikrofon használatával. Ha nem hallja a tárcsahangot,
akkor nyomja meg a
(hívás)  gombot a készüléken
kb 2 másodpercig, hogy a hívások kezelése ezen a
készüléken történjen.
Hívás fogadása
Bejövő hívás esetén a zenelejátszás megáll és a
csengőhang hallható a készülékből. Nyomja meg a
(hívás)  gombot a készüléken és a mikrofon
használatával telefonáljon.
Hasznos tanácsok
ˎˎHa bejövő hívás esetén nem hall csengőhangot, akkor állítsa meg
a lejátszást és nyomja meg a
(hívás)  gombot a
telefonáláshoz.
ˎˎKéz használata nélkül is telefonálhat zenelejátszás közben.
ˎˎA hangerő beállításához telefonálás közben nyomja meg a
VOLUME –/+  gombot a készüléken. A zenelejátszás és a
telefonálás hangereje külön-külön kerül beállításra.
Megjegyzés
ˎˎ„USB”: Ébresztés beállítása iPhone, vagy iPod
használatával USB kapcsolaton keresztül. Hagyja ki
a 4-es lépést és lépjen az 5-ös lépésre.
ˎˎ„BLUETOOTH”: Ébresztés beállítása Bluetooth
eszköz, például okostelefon iPod vagy hasonló
használatával. Hagyja ki a 4-es lépést és lépjen az
5-ös lépésre.
ˎˎ„BUZZER”: Zömmögő ébresztés beállítása. Az
ébresztés beállítása kész. A kijelző visszatér az
órakijelzéshez és az „” jelenik meg a kijelzőn. A
4-es és további lépések végrehajtására nincs
szükség.
3 Nyomja meg az ALARM TIME SET +/– 
gombot a rádióállomás kiválasztásához, majd
nyomja meg az A  gombot a megerősítéshez.
Válassza ki a kívánt memóriahelyet vagy a „– –”-t. A
„– –” jelenti az utolsó hallgatott csatornát.
4 Nyomja meg az ALARM TIME SET +/– 
gombot a hangerő beállításához, majd nyomja meg
az A  gombot a megerősítéshez.
esetén csatlazkotasson iPhone vagy iPod
készüléket USB vagy Bluetooth kapcsolaton
keresztül az ébresztés ideje előtt.
Ha a készülék nem csatlakozik Bluetooth eszközhöz
az ébresztés idejében, akkor a készülék megpróbál
kapcsolatot létrehozni a legutoljára csatlakoztatott
Bluetooth eszközzel.
Ha a készülék nem tud csatlakozni Bluetooth
eszközzel, vagy nincs csatlakoztatva iPhone-hoz,
iPodhoz, akkor a zümmögő ébresztés lesz érvényes.
Ha az „USB” ébresztést választotta ki és az
okostelefon USB kapcsolaton keresztül kapcsolódik a
készülékhez, akkor a zümmögő ébresztés lesz
érvényes.
Néhány perces további
szunyókáláshoz
1 Nyomja meg a SNOOZE  gombot miközben az
ébresztés hallható.
Az ébresztőhang kikapcsol, azonban körülbelül 10
perc után ismét megszólal.
Megváltoztathatja a szunyókálás idejét a SNOOZE 
gomb többszöri megnyomásával.
Feladat
Tegye ezt
Ébresztési idő
megerősítése
Nyomja meg az ALARM TIME
SET +/–  gombot.
A beállított érték 4 másodpercre
megjelenik.
Ébresztési idő
megváltoztatása
1 Tartsa nyomva az ALARM
TIME SET +/–  gombot,
amíg az ébresztés értékei
változni nem kezdenek a
kijelzőn.
Az ébreszétsi időt lépésenként
az ALARM TIME SET +/– 
gomb többszöri
megnyomásával változtathatja.
Az elérhető funkciók vagy használható profilok a Bluetooth
mobiltelefontól függenek. További információkat talál a
Bluetooth mobiltelefon kezelési útmutatójában.
Kimenő hívás
Bejövő hívás
Hívás közben
(hívás) 
ˎˎNyomja meg egyszer a
hangtárcsázáshoz (csak a
hangtárcsázást támogató
mobiltelefonok esetén).
ˎˎTartsa nyomva legalább 2
másodpercig a legutóbb tárcsázott
szám újratárcsázásához.
ˎˎNyomja meg egyszer a kimenő
hívás megszakításához.
ˎˎTartsa nyomva pár másodpercig a
telefonálást kezelő eszköz – ez a
készülék vagy a mobiltelefon
– közötti váltáshoz.
ˎˎNyomja meg egyszer a hívás
fogadásához.
ˎˎTartsa nyomva pár másodpercig a
hívás visszautasításához.
ˎˎNyomja meg egyszer a hívás
megszakításához.
ˎˎTartsa nyomva pár másodpercig a
telefonálást kezelő eszköz – ez a
készülék vagy a mobiltelefon
– közötti váltáshoz.
Kéz használata nélküli telefonálás másik
Bluetooth mobiltelefonról zenehallgatás
közben
A Bluetooth kapcsolaton keresztül telefonhívást
kezdeményezhet kéz használata nélkül egy másik
Bluetooth zenelejátszó használata közben.
ˎˎAz egy érintéses kapcsolódás nem használható ezzel
az eljárással.
ˎˎA használat a Bluetooth eszköz függvényben
eltérhetnek. Ez a rendszerű Bluetooth kapcsolat esetleg
nem hozható létre a Bluetooth eszköz függvényében. A
részleteket lásd az okostelefon kezelési útmutatójában.
1 Hozza létre a Bluetooth kapcsolatot a készülék és a
Bluetooth zenelejátszó között A2DP-vel, valamint a
készülék és a Bluetooth mobiltelefon között HFP-vel
vagy HSP-vel.
A Bluetooth kapcsolat létrehozásával kapcsolatban
lásd a „Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása
Bluetooth-eszközökkel” szakaszt. A „ (Bluetooth)”
jelző világítva marad a készüléken.
Hasznos tanácsok
ˎˎHa egy olyan Bluetooth mobiltelefont használ, amely
támogatja a zenelejátszási lehetőséget is, a Bluetooth
kapcsolatot a készülék és a telefon között HFP-vel vagy
HSP-vel hozza létre, ne A2DP-n keresztül.
ˎˎHa HFP-vel vagy HSP-vel hozza létre a kapcsolatot, akkor a
Bluetooth mobiltelefontól függően az A2DP-n keresztül
létrehozott másik Bluetooth kapcsolatot ugyanaz a
mobiltelefon elképzelhető, hogy igénybe veszi. Bluetooth
zenelejátszó nem kapcsolódhat a készülékhez ebben az
esetben.
Megjegyzés
ˎˎA készülék kikapcsolása után annak ugyanazzal az
eszközökkel történő újrakapcsolódásához kövesse a fenti
lépéseket újra.
Az ébresztés beállítása
ˎˎA következő ébresztési módokat állíthatja be.
ˋˋ„FM”, „AM”: rádiós ébresztés beállítása.
ˋˋ„USB”: iPhone, vagy iPod használata ébresztéshez
USB kapcsolaton keresztül.
ˋˋ„BLUETOOTH”: Az ébresztés beállítása Bluetooth
eszközről, például okostelefonról, iPodról vagy
hasonlóról.
ˋˋ„BUZZER”: Zümmögő ébresztés beállítása.
ˎˎAz ébresztés beállítása előtt állítsa be a pontos időt,
hogy az ébresztés a helyes időben szólaljon meg. (Lásd
„Az óra beállítása első alkalommal” szakaszt.)
Kettős ébresztést programozhat be „A” és „B”. Az „A”
ébresztéshez használja az A  és az ALARM TIME SET
+/–  gombot. A „B” ébresztéshez használja az B  és
az ALARM TIME SET +/–  gombot.
A következő leírása az „A” ébresztés beállítását mondja
el.
1 Tartsa nyomva az A  gombot, amíg az óraérték
villogni nem kezd a kijelzőn.
Az „” és a „WAKE UP” jelenik meg, és az óraérték
villog a kijelzőn.
Nyomja meg az ALARM TIME SET +/– 
gombot a további beállítások elvégzéséhez, majd
nyomja meg az A  gombot a megerősítéshez.
Az ALARM TIME SET +/–  gomb minden
megnyomásával az éppen kiválasztott elem villogni
kezd a kijelzőn.
Ha megnyomja az A  gombot, a következő elem
kezd el villogni.
ˎˎÓra és perc: Tartsa nyomva az ALARM TIME SET
+/–  gombot az óra és perc érték gyors
változtatásához.
ˎˎA hét napjai: Select one of the following three
types.
Minden nap: „MON TUE WED THU FRI SAT SUN”
Munkanapok: „MON TUE WED THU FRI”
Hétvége: „SAT SUN”
2 Nyomja meg az ALARM TIME SET +/– 
gombot a további beállítások elvégzéséhez, majd
nyomja meg az A  gombot a megerősítéshez.
Válasszon a következők közül.
ˎˎ„FM”, „AM”: Rádiós ébresztés beállítása, lépjen a
4-es lépésre.
ICF-CS20BT GB OI.indd 2
A térhangzás lesz hallható.
Off
A hanghatások kikapcsolása.
ÔÔEgyebek
2E
ngedje fel az ALARM TIME
SET +/–  gombot, amikor a
kívánt időt mutatja a kijelző.
Ébresztés
kikapcsolása egy
alkalommal
Nyomja meg a SNOOZE 
gombot, az ébresztés közben.
Ébresztés
kikapcsolása
Nyomja meg az ALARM RESET
 gombot.
Az ébresztés
törlése
Nyomja meg az A  gombot
újra.
A „” kialszik a kijelzőn és az
ébresztés törlésre kerül.
Az újboli engedélyezéshez
nyomja meg az A  gombot
újból.
Hasznos tanács
ˎˎHa az ébresztést törölte, de más időpontot állít be, akkor az
ébresztés aktiválódik.
Megjegyzések
ˎˎ„USB” vagy „BLUETOOTH” ébresztés kiválasztása esetén a
zümmögő ébresztés csak akkor fog megszólalni, ha nem
csatlakoztatott iPhone, iPod készüléket USB csatlakozással, vagy
Bluetooth eszközt nem csatlakoztatott, vagy nincs zene tárolva a
készüléken, vagy a készülék ki van kapcsolva.
ˎˎÖnműködő nyári időszámítási beállítás esetén az ébresztés így
fog működni:
ˋˋHa az ébresztés ideje kihagyott időszakra esik, akkor az
ébresztés meg fog szólalni, amikor a nyári időszámítás
beállításra kerül.
ˋˋHa az ébresztés a nyári időszámítás miatt kétszer kell
megszólaljon, akkor kétszer fog megszólalni.
ˎˎA zümögő ébresztés hangereje nem változtatható.
Ha ugyanaz az ébresztési idő van beállítva mind az A és B
ébresztéshez, akkor az „A” elsőbbséget élvez.
Ha nem történik művelet mialatt az ébresztés történik, akkor
az mintegy 60 perc után leáll.
Megjegyzés az ébresztésről
áramkimaradás esetén
Áramkimaradás esetén a zümmögő ébresztés kb. 5 percig hallható,
ha az akkumulátor nincs lemerülve. Azonban egyes funkciók az
alábbiak szerint változnak:
ˎˎA háttérvilágítás nem világít.
ˎˎHa „USB”, „BLUETOOTH”, „FM” vagy „AM” ébresztés van
beállítva önműködően a zümmögő ébresztés kerül kiválasztásra.
ˎˎHa az ALARM RESET  gombot nem nyomja meg, akkor az
ébresztés kb. 5 percig lesz hallható.
ˎˎHa az „” látható a kijelzőn, akkor az ébresztés nem lesz
hallható áramkimaradás esetén. Cserélje ki az elemet, ha az „”
látható.
ˎˎA szunyókálás funkciót nem használhatja áramkimaradás közben.
ˎˎÁramkimaradás közben minden ébresztés csak egyszer lesz
hallható a beállított időben.
Az akkumulátor cseréje
1 Az AC  csatlakozó legyen csatlakoztatva a a fali
csatlakozóba és nyissa ki az elemtartó rekeszt.
1 Csavarja ki a csavart teljesen.
2 Nyomja be a
körmöt és húzza
fel a fedelet.
2 Vegye ki a régi elemet az elemtartóból, és helyezze
be az új elemet úgy, hogy a  oldal fölfelé nézzen.
CR2032
3 Helyezze vissza az elemtartó rekesz fedelét és
csavarja vissza a csavart.
Nyomja meg a FUNCTION ,
BLUETOOTH  vagy a SNOOZE/
BRIGHTNESS  gombot a készüléken a „”
kijelzés kikapcsolásához.
Nagy fényerő (alapbeállítás)
Kikapcsolva
Közepes
Csökkentett
Ha a fényerőt kikapcsolt (Off) értékre állítja, ébresztés
közben a beállítás csökkentett (Low) értékre áll át.
Tartsa nyomva a BRIGHTNESS  gombot a kijelző
közvetlen kikapcsolásához.
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy az ICF-CS20BT típusú
készülék a 2/1984. (III. 10.) számú BkM-IpM. együttes
rendeletben előírtak szerint megfelel a következő műszaki
jellemzőknek.
Idő kijelzés
Átkapcsolási lehetőség 24-órás (alapértelmezett beállítás
Európában) és 12-órás rendszer (alapértelmezet beállítás
az Egyesült Királyságban) között.
Hangszóró
Hangszóró
50 mm
Hangdoboz típus bassz reflex
Erősítő
Kimenőteljesítmény
2 W + 2 W (10 % THD, 1 kHz, 5 Ω)
Bemenet
sztereó minijack × 1
USB rész
Bemenet
USB aljzat („A” típus)
Támogatott mintavételezési frekvencia
USB bement: legfeljebb 44,1 kHz/16 bit
BLUETOOTH rész
Adatátvitel
BLUETOOTH 3.0 szabvány
Kimenet
BLUETOOTH Power Class 2 szabvány
Legnagyobb adatátviteli távolság
Közvetlen rálátással kb. 10 m*1
Frekvenciasáv 2,4 GHz sáv (2,.4000–2,4835 GHz)
Moduláció
FHSS
Kompatibilis Bluetooth profilok*2
A2DP (Advanced Audio Distribution
profil)
AVRCP (Audio Video Remote Control
profil)
HSP (Headset profil)
HFP (Hands-free profil)
SPP (Serial Port profil)
Támogatott kodek*3
SBC*4
Adatátvitel (A2DP)
20–20 000 Hz (mintavételezési
frekvencia: 44,1 kHz)
*4 Melléksáv kodek.
A kijelzés villog pár másodpercig az időtartam beállítás
befejezése, majd visszatér az óra kijelzésre, és a
kikapcsolás időzítő elindul. A kikapcsolás időzítő
beállítása kész és a visszaszámlálás megkezdődik.
A „SLEEP” látható a kijelzőn és a készülék a beállított
időtartamon keresztül működik, majd kikapcsol.
A készülék kikapcsolása a beállított időtartam
letelte előtt
Nyomja meg az OFF  gombot.
Az elalvás időzítő beállításának
megváltoztatása
Megnyomhatja a SLEEP  gombot többször az elalvás
időzítő beállítása után is, ha már bekapcsolta az elalvás
időzítőt.
Az elalvás időzítő kikapcsolása
Nyomja meg a SLEEP  gombot az „OFF”
kiválasztásához.
Megjegyzések
ˎˎAz AUDIO IN  aljzathoz csatlakoztatott készülék lejátszása
nem áll meg önműködően. A leállításhoz használja a készüléket.
ˎˎHa az ébresztési időt a kikapcsolási időzítő ideje alatt állítja be,
akkor a kikapcsolás időzítő önműködően kikapcsol az ébresztés
idejében.
Hanghatások használata
1 Nyomja meg a SOUND  gombot a hanghatás
kiválasztásához.
A hanghatások beállítása jelenik meg a kijelzőn.
A SOUND  gomb többszöri megnyomásával
választhatja ki a hanghatást.
Kijelzés
Hanghatás
MEGA BASS
Magas minőségű mélyhangok
hallhatóak.
Hibaelhárítás
Nincs hang / Csak egy hangszóróból
hallható hang / Alacsony a hangerő
*3 Kodek: hangtömörítési és átalakítási formátum.
Mikrofon
Típus:
elektrét kondenzátoros mikrofon
Iránykarakterisztika:
Mindenirányú
Valós frekvenciatartomány:
200–3600 Hz
Ellenőrizze, hogy a készülék és az
eszköz is be van kapcsolva.
Hangosítsa fel a készüléket és az
eszköz hangerejét.
Check that the connected device is
being played back.
Ellenőrizze, hogy a (külön
megvásárolható) csatlakozóvezeték
vagy SUB csatlakozóvezeték
mindkét dugasza megfelelően van
bedugva a készülékbe és az
eszközbe.
Ha számítógépet csatlakoztat a
készülékhez győződjön meg róla,
hogy a számítógép hangkimenete a
Bluetooth-eszközre van állítva.
Párosítsa a készüléket és az
eszközt újra.
Ha a csatlakoztatott eszköz monó
hangrendszerű, a hang csak az
egyik hangszóróból lesz hallható.
Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott
(„Bluetooth”, „USB” vagy „AUDIO
IN”) eszköz be van kapcsolva.
Torz hang / Búgás vagy zaj hallható
Halkítsa le a csatlakoztatott eszközt.
Amennyiben a csatlakoztatott
eszközön van hangszínszabályzó
funkció, kapcsolja azt ki.
A készüléket tartsa távol
mikrohullámú sütőtől vagy vezeték
nélküli LAN-tól, hasonlótól.
Tegye a készüléket és a Bluetootheszközt közelebb egymáshoz.
Távolítson el minden akadályt a
Bluetooth-eszköz és a készülék
közül.
Vigye távol a készüléket a
tv-készüléktől.
Kapcsolja át a Bluetooth kapcsolatot
A2DP-be a Bluetooth-eszközzel, ha
HFP vagy HSP van kiválasztva.
Legnagyobb adatátviteli távolság
Egyéb eszközök zavaró kölcsönhatása
A BRIGHTNESS  gomb megnyomásával négy
fényerőszint állítható be.
1 Nyomja meg a SLEEP  gombot, amikor a
Beállíthatja az időtartamot az alábbiak szerint
(percekben) a SLEEP  gomb többszöri
megnyomásával. Az „OFF” kijelzés nem villog.
A profil az egyes Bluetooth-eszközök funkcióinak
szabványosítása. A készülék a következő Bluetooth
verziókat és profilokat támogatja:
Adatátviteli rendszer:
BLUETOOTH 3.0 szabvány
Kompatibilis Bluetooth profilok:
ˋˋA2DP (Advanced Audio Distribution profil): audio
tartalom magas minőségű küldése vagy fogadása.
ˋˋAVRCP (Audio Video Remote Control profil): audio
vagy videoeszköz vezérlése; pillanat állj, lejátszás
megállítása vagy indítása stb.
––HSP (Headset profil): telefonhívás bonyolítása, telefon
kezelése.
ˋˋHFP (Hands-free profil): telefonhívás bonyolítása,
telefon kezelése kéz használata nélkül.
ˋˋSPP (Serial Port profil): Soros adatkapcsolat
Bluetooth eszközzel.
1 Nyomja meg a BRIGHTNESS  gombot.
*2 Az egyes Bluetooth profilok a Bluetooth-eszközök
közötti adatátvitel típusához igazodnak.
időzítő beállításához.
A Bluetooth technológia egyben nemzetközi szabvány is,
melyet világszerte vállalatok ezrei támogatnak és
alkalmaznak.
A kijelző fényerejének
beállítása.
Zenehallgatás közben aludhat el a beépített kikapcsolás
időzítő alkalmazásával, amely önműködően kikapcsolja a
készüléket a beállított időtartam leteltekor.
2 Nyomja meg a SLEEP  gombot a kikapcsolás
A Bluetooth egy kishatótávolságú vezeték nélküli
technológia, mely drótnélküli adatátvitelt tesz lehetővé
digitális eszközök, pl. számítógép és digitális
fényképezőgép között. A Bluetooth vezeték nélküli
technológia működési tartománya kb. 10 méter.
Általában két eszköz összekapcsolására használják, de
vannak olyan készülékek, melyek egyszerre több eszköz
csatlakoztatását is lehetővé teszik.
Vezetékes összeköttetésre nincs szükség, ráadásul az
eszközöknek nem szükséges egymással szemben
lenniük, mint pl. az infravörös kapcsolatnál. Így a kívánt
Bluetooth-eszközt elhelyezheti pl. a táskájában, a
zsebében stb.
A Bluetooth-eszközöket a rendszertől (légvonalban) mért
10 méteres távolságig használja.
A legnagyobb adatátviteli távolság az alábbi körülmények
esetén lecsökkenhet.
ˋˋHa e készülék és a Bluetooth-eszköz között akadály,
pl. személy, fémtárgy vagy fal található.
ˋˋEgy vezeték nélküli LAN eszköz van használatban a
rendszer közelében.
ˋˋMikrohullámú sütő van használatban a rendszer
közelében.
ˋˋHa a rendszer közelében elektromágneses sugárzást
kibocsátó eszköz működik.
ˎˎElemcsere közben ne húzza ki a hálózati tápegységet a fali
csatlakozóból. Ellenkező esetben a beállított dátum, idő,
ébresztés és űllomáshely adatok elvesznek.
ˎˎHa hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt, vegye ki belőle
az elemet, így elkerülheti a kifolyó elektrolit és a korrózió okozta
meghibásodásokat.
A kikapcsolás időzítő
beállítása
A kijelzőn megjelenik a „SLEEP” felirat és a
kikapcsolás időzítő értéke villog a kijelzőn.
Mi is az a Bluetooth
technológia?
A Bluetooth adatátviteli rendszer és a
készülékkel kompatibilis Bluetooth profilok
*1 A pillanatnyi tartomány több tényezőtől is függ, pl. az
eszközök közötti akadályoktól, a mikrohullámú sütő
körüli mágneses tértől, statikus elektromosságtól, vételi
érzékenységtől, az antenna teljesítményétől,
operációsrendszertől, szoftvertől stb.
készülék be van kapcsolva.
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPad (4. generáció)
iPad mini
iPad (3. generáció)
iPad 2
iPad
iPod touch (5. generáció)
iPod touch (4. generáció)
iPod touch (3. generáció)
iPod nano (7. generáció)
A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül
változhatnak.
Megjegyzések
A készülék gombjainak működése hívás
közben
Készenlét
MEGA Xpand
Az ébresztés leállításához nyomja meg az ALARM
RESET  gombot. Az ébresztés a következő napon
ugyanabban az időpontban megismétlődik.
A rendszer gombjainak funkciói az
ébresztéshez.
Állapot
A magas minőségű mélyhangok és a
térhangzás lesz hallható.
Az ébresztés leállítása
Hívás befejezése
Tegye a következők közül valamelyiket.
ˎˎKapcsolja ki a Bluetooth-eszköz Bluetooth funkcióját. A
részletekkel kapcsolatban olvassa el a Bluetootheszközhöz mellékelt kezelési útmutatót.
ˎˎKapcsolja ki a Bluetooth-eszközt.
ˎˎÉrintse meg az készüléket az okostelefonnal újra a
kapcsolat megszakításához. (Csak NFC kompatibilis
okostelefonok esetén).
MEGA BASS
MEGA Xpand
5 „USB” vagy „BLUETOOTH” ébresztés kiválasztása
A szunyókálás időzítőjének megállításához nyomja meg
az ALARM RESET  gombot.
A használat befejezése
Hanghatás
Az ébresztés beállítása kész. A kijelző visszatér az
órakijelzéshez és az „” jelenik meg a kijelzőn.
ˎˎMobiltelefont legalább 50 cm távolságban használjon a
készüléktől. Ha túl közel vannak egymáshoz, zaj hallatszódhat.
Nyomja meg a
(hívás)  gombot. Ha a telefonhívás
előtt zenét hallgatott, akkor a lejátszás újraindul a hívás
befejezése után.
Kijelzés
Mivel a Bluetooth-eszközök és a vezeték nélküli LAN
(IEEE802.11b/g) azonos frekvenciát alkalmaz,
mikrohullámú kölcsönhatás következhet be, amely
lecsökkent adatátviteli sebességet, zajt vagy sikertelen
csatlakozást eredményezhet, ha a rendszert vezeték
nélküli LAN eszköz közelében használja. Ilyen esetben
hajtsa végre a következőket.
ˋˋA készüléket a vezeték nélküli LAN eszköztől legalább
10 m távolságban használja.
ˋˋHa ezt a készüléket a vezeték nélküli LAN eszköztől
mért 10 méteren belül használja, kapcsolja ki a
vezeték nélküli LAN eszközt.
Egyéb eszközökre gyakorolt zavarás
A Bluetooth-eszközök által kibocsátott mikrohullámok
zavart okozhatnak egyes elektronikus orvosi
berendezések működésében. Az alábbi környezetben
kapcsolja ki ezt a készüléket és a többi Bluetooth-eszközt,
mert balesetveszélyt jelenthetnek.
––Ha gyúlékony gázok vannak a közelben, pl.
kórházban, vonaton, repülőgépen vagy
üzemanyagtöltő állomáson.
ˋˋÖnműködő ajtók vagy tűzjelző közelében.
Ha beépített rádióval vagy vevővel
szerelt eszközt csatlakoztat ehhez a
készülékhez, a rádióadást nem
biztos, hogy fogni tudja vagy az
érzékenység lecsökken. Helyezze
távolabb a készüléket ilyen
eszközktől úgy, hogy a vételt
megfelelően hallja.
Bluetooth eszközökhöz:
A párosítás nem lehetséges
A készüléket és a Bluetooth-eszközt
1 m távolságon belül helyezze el.
Megjegyzések
ˎˎA Bluetooth funkció használatához a csatlakoztatni
kívánt Bluetooth-eszköznek támogatni kell a rendszerrel
azonos profilt.
Azt is vegye figyelembe, hogy annak ellenére, hogy
azonos profilt támogatnak, az egyes eszközök funkciói
eltérők lehetnek.
ˎˎA Bluetooth vezeték nélküli technológia sajátosságai
miatt a rendszeren lejátszott hang kis mértékben késhet
a Bluetooth-eszközön lejátszott hanghoz képest
telefonbeszélgetés vagy zenehallgatás esetén.
ˎˎA rendszer támogatja azokat a biztonsági funkciókat,
melyek megfelelnek a Bluetooth szabványnak és a
vezeték nélküli Bluetooth kapcsolat biztonságát
hivatottak szolgálni, de a beállítások függvényében
előfordulhat, hogy a biztonság szintje nem elegendő.
Legyen körültekintő a vezeték nélküli Bluetooth
kapcsolat használata során.
ˎˎNem vállalunk felelősséget a Bluetooth adatátvitel
közben előforduló információszivárgásért.
ˎˎA Bluetooth funkcióval ellátott eszköznek meg kell
felelni minden, a Bluetooth SIG által előírt Bluetooth
szabványnak, és a hitelesítési feltételeknek. Ha a
csatlakoztatott eszköz meg is felel a fentebb említett
Bluetooth szabványoknak, az eszköz jellemzőinek vagy
műszaki adatainak függvényében előfordulhat, hogy
bizonyos eszközök nem csatlakoztathatóak vagy nem
működnek megfelelően.
ˎˎZaj vagy hangkiesés következhet be a rendszerhez
csatlakoztatott Bluetooth-eszköztől, az adatátvitel
környezetétől és az alkalmazás környezetétől függően.
Ha a (BLUETOOTH) jelző nem
gyorsan villog, tartsa nyomva a
BLUETOOTH gombot a
készüléken, amíg hangjelzést nem
hall.
Bluetooth eszközökhöz: Nincs hang / A
beszélő hangja halk
Ellenőrizze, hogy a készülék és a
csatlakoztatott eszköz is be van
kapcsolva.
Ellenőrizze, hogy a Bluetoothtelefon hangkimenete erre a
készülékre van-e állítva.
Válassza a HFP vagy HSP
Bluetooth kapcsolatot a Bluetootheszközzel.
Hangosítsa fel a készüléket és az
eszköz hangerejét.
Bluetooth eszközökhöz:
Az egy érintéses (NFC) kapcsolódás nem sikerül
Tartsa közel az okostelefont a
készülékhez, amíg az okostelefon
megrázkódik. Amennyiben nem
sikerül a mozgassa az okostelefont
kicsit az N márkajelzés fölé.
Ellenőrizze, hogy az NFC be van-e
kapcsolva az okostelefonon.
Ellenőrizze, hogy az „NFC Easy
Connect” program telepítve van-e
az okostelefonon.
Vegye ki a tokból az okostelefont,
ha az védőtokban van.
Az NFC érzékenysége az eszköztől
függ. Amennyiben az egy érintéses
kapcsolódás többedszerre sem
sikerül, csatlakoztassa az eszközt a
képernyőkijelzéseknek megfelelően.
Rádió rész
Frekvenciatartomány
Hullámsáv
Frekvencia
Frekvencia lépés
FM
87,5–108 MHz
0,05 MHz
AM
531–1602 kHz
9 kHz
Általános
Áramforrás
230 V, 50/60-es Hz-es váltóáram, 16 W
Az időérték tárolásához
3 V, egyenáram, CR2032 akkumulátor
(1 db)
Méretek
Kb. 281 × 126 × 80 mm
Tömeg
Kb. 1,3 kg az akkumulátorokkal
Mellékelt tartozékok
AM keretantenna (1 db)
Bluetooth egyszerűsített útmutató (1 db)
Kezelési útmutató (ez az útmutató) (1
db)
A használható iPhone, iPad, iPod
modellek
A használható iPhone, iPad, iPod modellek a következők.
Frissítse az iPhone, iPad, iPod modell rendszerszoftverét
a legfrissebbre mielőtt ezzel a rendszerrel használja azt.
Az USB a következőkkel működik együtt
iPhone 5
iPhone 4S
iPhone 4
iPod touch (5. generáció)
iPod touch (4. generáció)
iPod touch (3. generáció)
iPod classic
iPod nano (7. generáció)
iPod nano (6. generáció)
iPod nano (5. generáció)
iPod nano (4. generáció)
Az ébreszés nem szólal meg
Ellenőrizze, hogy az „” vagy „”
kijelzés látható-e.
Ellenőrizze, hogy az ébresztéshez
kiválasztott eszköz csatlakoztatva
van-e a készülékhez.
Az időkijelzés nem megfelelő
Ha az „AM 12:00” vagy „0:00”
kijelzés látható áramkimaradás
esetén, akkor cserélje ki az elemet
egy újra.
Ha az idő nem áll át a nyári
időszámítás szerinti időre
önműködően, akkor tartsa nyomva
az OFF és a DISPLAY/ENTER
gombokat, amíg a „ ” és a „On”
megjelenik a kijelzőn.
A Bluetooth funkció a következőkkel működik
együtt
iPhone 5
2013.10.08. 15:02:54
Download PDF

advertising