Sony | ICF-C05iP | Sony ICF-C05iP C05iP iPod / iPhone 3GS rádiós óra Használati útmutató

4-174-732-34(1)
IGH9
FM
órásrádió
Kezelési útmutató
ICF-C05iP
A Dream Machine a Sony Corporation védjegye.
A No Power No Problem a Sony Corporation védjegye.
© 2012 Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
FIGYELEM!
A tűzveszély és az áramütés elkerülése
érdekében ne tegye ki a készüléket
csapadék, nedvesség hatásának.
A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja el a
készülék szellőzőnyílásait újságpapírral, terítővel,
függönnyel stb. Soha ne állítson égő gyertyát a
készülékre.
A tűzveszély megelőzése érdekében ne tegye ki a
készüléket csepegő vagy fröccsenő víznek és ne
helyezzen a készülékre folyadékkal teli edényeket,
például vázát.
A készüléket nem szabad több oldalról zárt térben
elhelyezni és működtetni (pl. könyvszekrényben
vagy beépített fülkében).
Ne tegye ki az elemeket (akkumulátort vagy a
gyárilag behelyezett elemet) erős hősugárzásnak
például közvetlen napsütésnek, tűznek vagy
hasonlónak.
Mivel a hálózati tápegység vezetéke szünteti meg
az áramellátást, könnyen hozzáférhető hálózati
aljzathoz csatlakoztassa. Amennyiben bármilyen
rendellenességet észlel a készülék működésében,
azonnal húzza ki a hálózati aljzatból.
Az adattábla és a biztonságra vonatkozó fontos
információk a készülék alján, illetve a hálózati
tápegység külső részén találhatók.
Figyelem
Ha az elemet nem megfelelően helyezi be,
robbanást idézhet elő. Kizárólag azonos típusú
elemet használjon a cseréhez.
Megjegyzés az EU irányelveket alkalmazó
országok vásárlói számára
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió,
1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A
termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel
kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH
(Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger
Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely
szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos
ügyben, a különálló szerviz- vagy jótállási
dokumentumokban megadott címekhez
forduljon.
Jellemzők
Az iPod vagy a rádió műsorára ébredhet vagy
alhat el
Digitális FM tuner
20 programozható állomáshely (20 FM)
Fényerő beállítás (Fényes, közepes, csökkentett,
kikapcsolt)
Kitolható Szundi funkció 10–60 perc
A „No Power No Problem” („Az
áramkimaradás sem probléma”)
ébresztőrendszer az óra és az ébresztés adatait
megtartja áramkimaradás esetén egy CR2032
elem segítségével.
Óvintézkedések
A készüléket a „Minőségtanúsítás” szakaszban
megadott tápegységgel használja.
A hálózati csatlakozóvezeték kihúzásakor a
csatlakozódugaszt fogja meg, ne a
csatlakozóvezetéket.
A készülék mindaddig áram alatt van, amíg a
hálózati csatlakozóvezetéket nem húzta ki a
hálózati aljzatból, még akkor is, ha maga a
készülék kikapcsolt állapotban van.
Mivel a hangsugárzóban erős mágnes található,
a mágnes okozta esetleges károsodás elkerülése
érdekében tartsa távol a készüléktől a mágneses
kódolású hitelkártyákat és a rugós szerkezetű
órákat stb.
Ne hagyja a készüléket hőkibocsátó eszközök
közelében, illetve olyan helyen, ahol a készülék
közvetlen napfénynek, túlzott pornak vagy
ütődésnek van kitéve.
A belső túlmelegedés megelőzése érdekében
biztosítsa a megfelelő szellőzést. Ne helyezze a
készüléket puha felületre, pl. szőnyegre,
takaróra, vagy olyan anyagok közelébe, pl.
függöny, amelyek eltakarhatják a
szellőzőnyílásokat.
Ha bármilyen folyadék vagy tárgy kerül a
készülék belsejébe, húzza ki a készüléket, és
forduljon szakemberhez, mielőtt tovább
használná.
A készülékház tisztításához használjon lágy
tisztítószeres oldattal enyhén megnedvesített
ruhát.
Villámlással kísért vihar közben semmiképpen
ne érintse meg a külső FM antennát. Sőt azonnal
húzza ki a hálózati aljzatból a készüléket.
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje
háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az
elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére
kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
termékének helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés
helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít
a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért
forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az
üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Feleslegessé vált elemek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió
és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a jelölés az elemen vagy annak csomagolásán
arra figyelmeztet, hogy az elemet ne kezelje
háztartási hulladékként.
Egyes elemeken ez a jelzés egy vegyjellel együtt
van feltüntetve. A higany (Hg) vagy ólom (Pb)
vegyjele akkor van feltüntetve, ha az elem több,
mint 0,0005% higanyt vagy 0,004% ólomot
tartalmaz.
A feleslegessé vált elemek helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi egészség
károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem
követi a hulladékkezelés helyes módját. Az
anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében.
Olyan termékek esetén, ahol biztonsági,
hatékonysági és adatkezelési okok miatt állandó
kapcsolat szükséges a beépített elemekkel, az
elemek eltávolításához szakember szükséges.
Az elemek szakszerű hulladékkezelése érdekében
a készülék hasznos élettartamának végén adja le
azt a megfelelő hulladékgyűjtő vagy
újrahasznosító telepen.
Egyéb elemek esetén olvassa el az elemek
biztonságos kicserélésére vonatkozó szakaszt. Az
elemet adja le a megfelelő gyűjtőhelyen.
A termék vagy az elem újrahasznosításával
kapcsolatos további információkért vegye fel a
kapcsolatot a helyi hatósággal, a szemétszállító
vállalattal vagy a vásárlás helyével.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen kérdése
vagy problémája merül fel, keresse fel a vásárlás
helyét.
Hibaelhárítás
Ha a probléma a lenti lépések végrahajtása után is
fennáll, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi
Sony kereskedéssel.
Áramkimaradás után az óra kijelzőjén „AM
12:00” vagy „0:00” villog.
Ellenőrizze az elemtöltöttség jelzőt.
Amennyiben az elemtöltöttség jelzőn a „”
jelet látja, cserélje az elemet.
Vegye ki a régi elemet és helyezzen be egy újat.
A rádió, az iPod, illetve a hangjelzés nem
szólal meg az előre beállított időpontban.
Ellenőrizze, hogy az ébresztés időpontja a
helyes értéket mutatja-e.
A rádió vagy az iPod ébresztése a beállított
időpontban bekapcsol, de a hang nem
hallható.
Ellenőrizze az ébresztési hangerő beállítását.
Az iPod hangja nem hallható.
Ellenőrizze, hogy az iPodot megfelelően
csatlakoztatta-e.
Állítsa be a hangerőt a VOLUME + gombbal.
Az iPod nem vezérelhető ezzel a készülékkel.
Ellenőrizze, hogy az iPodot megfelelően
csatlakoztatta-e.
Az iPodot nem lehet tölteni.
Ellenőrizze, hogy az iPodot megfelelően
csatlakoztatta-e.
Amikor megkezdődik a nyári időszámítás, az
óra nem áll át önműködően.
Ellenőrizze, hogy a pontos idő be van-e állítva.
Nyomja meg a DST/SUMMER TIME gombot a
„ ” kijelzés megjelenéséig.
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy az ICF‑C05iP
típusú készülék a 2/1984. (III. 10.) számú
BkM-IpM együttes rendeletben előírtak szerint
megfelel a következő műszaki jellemzőknek.
Időkijelzés
24 órás rendszer
Kompatibilis iPod/iPhone
modellek
Az alábbi iPod, iPhone modellek használhatók. A
használat megkezdése előtt frissítse az iPod,
iPhone szoftverét a legújabbra.
iPod touch (4. generáció)
iPod touch (3. generáció)
iPod touch (2. generáció)
iPod touch (1. generáció)
iPod nano (6. generáció)
iPod nano (5. generáció)
iPod nano (4. generáció)
iPod nano (3. generáció)
iPod nano (2. generáció)
iPod nano (1. generáció)
iPod videóval
iPod színes kijelzővel
iPod körtárcsával
iPod classic
iPod mini
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
Megjegyzések
Ebben az útmutatóban az „iPod” kifejezés egy
általános elnevezés az iPod, iPhone eszközök
iPod funkcióira, kivéve, ha a szöveg vagy ábra
ennek ellenkezőjét hangsúlyozza.
A készülék csatlakozójához kizárolag iPod,
iPhone csatlakoztatható.
A Sony nem vállal felelősséget az iPodon tárolt
adatok elvesztéséért vagy megsérüléséért,
amikor az iPod ehhez a készülékhez csatlakozik.
A biztonsági áramforrás Hálózati feszültség
elemről
használata (lásd a 
A pontos idő tárolásához, biztonsági
ábrát)
áramforrásként, a készülék tartalmaz egy CR2032
elemet a készülék belsejében.
Az elem áramkimaradás esetén tárolja az óra és az
ébresztés beállítását.
Mikor kell cserélni az elemet?
Amikor az elem lemerül, a kijelzőn a „” jelenik
meg.
Ha az elem áramkimaradás esetén lemerül, a
pontos idő és az ébresztés beállítása alaphelyzetbe
áll.
Cserélje az elemet egy Sony CR2032 lítium
elemre. Más típusú elem alkalmazása tűz és
robbanásveszélyes lehet.
A biztonsági áramforrás elem
cseréje
Kizárólag a mellékelt hálózati tápegységet
használja. Más típusú hálózati tápegységet nem
szabad használni.
A hálózati tápegységről
Kizárólag a mellékelt hálózati tápegységet
használja. Más gyártók hálózati tápegységének
dugasza eltérő polaritással rendelkezhet. Ha
nem a mellékelt hálózati tápegységet használja,
üzemzavar fordulhat elő.
Soha ne érintse meg nedves kézzel a hálózati
tápegységet.
A hálózati tápegységet könnyen hozzáférhető
hálózati aljzathoz csatlakoztassa.
Amennyiben bármilyen rendellenességet észlel
a tápegység működésében, azonnal húzza ki a
hálózati aljzatból.
1 Hagyja a hálózati tápegységet a hálózati
aljzathoz csatlakoztatva, távolítsa el az
elemtartót rögzítő csavart a készülék
alján egy csavarhúzóval és távolítsa el az
elemtartót. (Lásd - ábra.)
2 Helyezzen be egy új elemet az
elemtartóba a  oldalával felfelé
(lásd - ábra).
3 Helyezze vissza az elemtartót a
készülékbe és rögzítse a csavarral.
(Lásd - ábra.)
4 Nyomja meg az iPod & iPhone ,
SNOOZE/BRIGHTNESS gombot vagy a
az FM gombot a „” kijelzés
kikapcsolásához.

DC IN 8V
Hálózati tápegység
(tartozék)
Megjegyzés
Az elem cseréjekor hagyja csatlakoztatva a
hálózati csatlakozóvezetéket egy hálózati
aljzathoz, különben a pontos idő és az ébresztés
beállításai alaphelyzetbe állnak.

iPod rész:
Egyenáram kimenet: 5 V
Legnagyobb áram: 500 mA

Rádió rész
Frekvenciatartomány
Hullámsáv
Frekvencia
Léptetés
FM
87,5–108 MHz
0,05 MHz
Általános
Hangszóró
Kb. 5 cm átmérő, 16 Ω, kúpos
Kimenő teljesítmény
0,8 W (10% harmonikus torzítás)
Energiaellátási követelmények
8V, egyenáram (), 1 A
Óra háttérmemória tápellátás: 3 V-os egyenáram,
1 db CR2032 elem

CR2032
Méretek
Kb. 134 × 64 × 124,5 mm (szé × ma × mé),
kinyúlások és vezérlőgombok nélkül
Tömeg
Kb. 410 g, a tápegységgel együtt
Mellékelt tartozékok
Hálózati tápegység (1 db)
iPhone univerzális dokkoló adapter (1 db)
iPhone 3GS, iPhone 3G univerzális dokkoló
adapter (1 db)
iPhone 4S, iPhone 4 univerzális dokkoló adapter
(1 db)

A műszaki adatok és a kivitel előzetes bejelentés
nélkül változhatnak.
MEGJEGYZÉSEK A LÍTIUM ELEMEKRŐL
A megfelelő érintkezés érdekében törölje meg
az elemet egy száraz ruhával.
Ügyeljen rá, hogy az elemet helyes polaritással
helyezze a készülékbe.
Rövidzár elkerülése érdekében ne fogja meg az
elemet fém csipesszel.
ICF-C05iP.indd 1
ICF-C05iP_4-174-732-34(1)_CEK/CEF/SP5/AU6/8SP5
2012.12.03. 11:18:41
ICF-C05iP_4-174-732-34(1)_CEK/CEF/SP5/AU6/8SP5
Az óra beállítása
1 Csatlakoztassa a hálózati vezetéket.
2 Tartsa nyomva a CLOCK gombot, amíg
az óra értéke villogni kezd a kijelzőn.
Az óra értéke villogni kezd a kijelzőn.
3Az ALARM/CLOCK + vagy – többszöri
megnymásával állítsa be az órát.
4 Nyomja meg a CLOCK gombot.
5A 3. és a 4. lépés ismétlésével állítsa be a
percet, majd nyomja meg a CLOCK
gombot.
FM huzalantenna
Hálózati
tápegység
A másodpercek számlálása 0-tól kezdődik.
Megjegyzések
Ha az óra beállítása közben 1 percig nem nyom
meg egyetlen gombot sem, az órabeállítási
művelet megszakad.
Az óra kijelzése 24-órás rendszerben: „0:00” =
éjfél.
Hátsó gomb megnyomásakor fogja meg erősen
a készüléket az elcsúszás megakadályozásához.
A nyári időszámítás kijelzésének
bekapcsolása
A nyári időszámítás kijelzését az alábbiak szerint
állítsa be.
Nyomja meg a DST/SUMMER TIME gombot.
A „ ” kijelzés jelenik meg a kijelzőn és a nyári
időszámítás kerül kijelzésre.
A nyári időszámítás kijelzésének kikapcsolásához
nyomja meg a DST/SUMMER TIME gombot újra.
A „ ” kijelzés eltűnik.
A kijelző fényerejének
beállítása
A kijelző fényereje nágy fokozatban szabályozható
a SNOOZE/BRIGHTNESS gombbal.
Fényes (alapé.)
Az iPod és iPhone , valamint a VOLUME + gombokon tapintópont található.
Közepes
Csökk.
Ki
A rádió használata
Két módon hangolhat be állomásokat.
A két mód közötti (kézi hangolás vagy
programozott hangolás) váltáshoz nyomja meg a
TUNE MODE/ENTER MEMORY gombot.
Önműködő programozott
állomás
20 FM állomást programozhat be.
Megjegyzés
Ha egy programhelyen tárol egy állomást, az adott
programhelyen előzőleg tárolt állomás törlődik.
Programozott hangolás
1 Nyomja meg az FM gombot a rádió
bekapcsolásához.
Ellenőrizze, hogy a programozott hangolási
mód legyen kiválasztva.
2 Nyomja meg a TUNE/PRESET  vagy
 gombot a kívánt programhely
kiválasztásához.
3 Állítsa be a hangerőt a
VOLUME + vagy – gomb használatával.
A gyenge térerővel fogható állomásokat kézzel kell
behangolni.
1 A „Kézi hangolás” 1. és 2. lépései szerint
hangolja be a beállítandó állomást.
2 Tartsa nyomva a TUNE MODE/ENTER
MEMORY gombot a tárolásra használni
kívánt programhely beprogramozásához,
amíg az villogni nem kezd.
3 Nyomja meg a TUNE/PRESET  vagy
 gombot a programhely számának
kiválasztásához, majd nyomja meg a
TUNE MODE/ENTER MEMORY
gombot.
A készülék tárolja az állomást a kiválasztott
programhelyen.
Példa: Az FM 105,7 MHz állomásnak az FM
2-es programhelyre történő
beprogramozásakor a következő kijelzés
jelenik meg.
készülék csatlakozójába.
1 Nyomja meg az FM gombot a rádió
bekapcsolásához.
Ellenőrizze, hogy a kézi hangolási mód legyen
kiválasztva.
2 Tartsa nyomva a TUNE/PRESET 
vagy  gombot.
 : magasabb frekvencián fogható
állomások keresése.
 : alacsonyabb frekvencián fogható
állomások keresése.
A keresés a pillanatnyi frekvenciaértéktől
kezdődik. Egy-egy állomás megtalálásakor a
hangolás leáll.
3 Állítsa be a hangerőt a
VOLUME + vagy – gomb használatával.
A vétel javítása
A digitális zenelejátszókat vagy
mobiltelefonokat tartsa távol az FM
huzalantennától, mert vételi zavar keletkezhet.
Ha a készülék beépített rádiójának hallgatása
közben az iPhone van csatlakoztatva a
készülékhez, a rádióvételben zavar keletkezhet.
Ha a készülék beépített rádiójának hallgatása
közben az iPod akkumulátorát tölti, a
rádióvételben zavar keletkezhet.
Zaj kialakulásának elkerülése érdekében az FM
antennát ne helyezze a hálózati tápegység
közelébe.
iPod használata
A készüléken lejátszhatja az iPodon tárolt
zeneszámait. Az iPod használatát lásd az iPod
kezelési útmutatójában.
iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G vagy
iPhone használata esetén csatlakoztassa a
mellékelt 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G
vagy iPhone univerzális dokkoló adaptert a
csatlakoztatás előtt.
A -es, -ös vagy -es számú adapterek a
mellékelt univerzális dokkoló adapterek alján
vannak megjelenítve. A -es az iPhone-hoz, a
‑ös az iPhone 3GS-hez és iPhone 3G-hez, a
-es az iPhone 4S-hez és iPhone 4-hez tartozik.
Használat előtt ellenőrizze az adapter számát.
Univerzális dokkoló adapter
gombot.
4A 2. lépés ismétlésével állítsa be a percet.
5 Nyomja meg az ALARM ON/OFF
gombot.
3 Nyomja meg az iPod & iPhone 
gombot.
Az iPod lejátszás önműködően megkezdődik.
A csatlakoztatott iPodot e készülék, vagy az
iPod gombjaival vezérelheti.
4 Állítsa be a hangerőt a VOLUME
+ vagy – gomb használatával.
Funkció
Az iPod kikapcsolása
A lejátszás szüneteltetése
Ugrás a következő
műsorszámra
Ugrás az előző
műsorszámra
Egy pont megtalálása a
hang hallgatása közben
Egy pont megtalálása a
kijelzőt figyelve

A kijelző kb 10 másodpercig a
frekvenciaértéket mutatja, majd az időt jelzi ki
újra.
További állomások beprogramozásához ismételje
meg ezeket a lépéseket.
ICF-C05iP.indd 2
ICF-C05iP_4-174-732-34(1)_CEK/CEF/SP5/AU6/8SP5


Gombnyomás
OFF, vagy tartsa
nyomva a iPod &
iPhone 
gombot.
iPod & iPhone

a lejátszás
folytatásához
nyomja meg ismét.

*
 (előre) vagy
 (hátra),
lejátszás közben, és
tartsa nyomva a
pont
megtalálásáig.
 (előre) vagy
 (hátra),
lejátszás közben, és
tartsa nyomva a
pont
megtalálásáig.
* Lejátszás közben ez a művelet az éppen
lejátszott műsorszám elejére ugrik vissza. Az
előző műsorszám elejére lépéshez nyomja meg
kétszer ezt a gombot.
Megjegyzések
Az iPod behelyezésekor vagy eltávolításakor
tartsa egyenesen, a háttámasszal párhuzamosan
és ne csavarja meg vagy ne hajlítsa az iPodot,
mert a csatlakozó megsérülhet.
Ne mozgassa a készüléket amikor egy iPod
csatlakoztatva van. Ez üzemzavart okozhat.
Az iPod behelyezésekor vagy eltávolításakor az
egyik kezével tartsa meg a készüléket, és
figyeljen, hogy véletlenül ne döntse fel a
készüléket.
Az iPod eltávolítása előtt szüneteltesse a
lejátszást.
A készülék használata
akkumulátortöltőként
A készüléket használhatja akkumulátortöltőként.
A töltés megkezdődik az iPod csatlakozóba
helyezésekor.
A töltési állapot megjelenik az iPod kijelzőjén. A
részleteket lásd az iPod kezelési útmutatójában.
Szerzői jogok

A „WAKE UP” megjelenik, és az óraérték
villog a kijelzőn.
A percérték villog.
VOLUME + vagy – gomb használatával.
A készülék önműködően megkeresi az FM
állomásokat.
1 Tartsa nyomva az ALARM SET gombot.
3 Nyomja meg az ALARM ON/OFF
használatával állítsa be a kívánt állomást.
Rádióállomás behangolása
A rádió 3 ébresztési módban használható — iPod,
rádió vagy ébresztési hangjelzés. Az ébresztés
beálítása előtt mindenképpen állítsa be az órát,
(lásd az „Az óra beállítása” szakaszt).
Az óraérték gyors léptetéséhez használja az
ALARM/CLOCK + vagy – gombot.
3 Állítsa be a hangerőt a
Megjegyzés
Az FM frekvenciakijelzés 0,1 MHz pontosságú.
Például a 88,00 és a 88,05 MHz egyaránt „88.0
MHz” formában kerül kijelzésre.
Az ébresztés beállítása
többszöri megnyomásával válassza ki a
kívánt órát.
2A TUNE/PRESET  vagy  gomb
Az iPhone, az iPod, az iPod classic, az iPod nano,
és az iPod touch az Apple Computer Inc.
bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és
más országokban.
A „Made for iPod” és a „Made for iPhone” azt
jelenti, hogy az adott elektronikai készülék
célzottan úgy lett megtervezve, hogy az iPodhoz,
iPhone-hoz hozzákapcsolható legyen, továbbá a
termék fejlesztője által igazolt, hogy az Apple által
megkívánt teljesítményeket eléri. Az Apple nem
vállal felelőséget a készülék működéséért, vagy a
 Ébresztés hangjelzéssel
1 Hajtsa végre az „Az ébresztő beállításának módja” szakasz 1–6. lépéseit.
2 Nyomja meg az ALARM ON/OFF
2Az ALARM/CLOCK + vagy – gomb
bekapcsolásához.
Megjegyzések a rádióvételhez
Ha az állomást nem sikerül
önműködően behangolni
Az ébresztés beállítása
Ellenőrizze, hogy a kézi hangolási mód legyen
kiválasztva.
3 Nyomja meg a TUNE MODE/ENTER
A készülék az elérhető állomásokat sorban a
programhelyekre tárolja.
1 Csatlakoztassa az iPod, iPhone adaptert.
2 Helyezze be az iPodot, iPhone-t a
1 Nyomja meg az FM gombot a rádió
1 Nyomja meg az FM gombot a rádión.
2 Tartsa nyomva az FM gombot, amíg az
MEMORY gombot.
biztonsági és más szabályzásoknak való
megfelelésért. Kérjük ne feledje, ha ezt a
készüléket iPod vagy iPhone eszközzel használja,
a vezeték nélküli teljesítmény változhat.
Kézi hangolás
FM: A
vételi érzékenység fokozása érdekében
feszítse ki teljes hosszában az FM
huzalantennát.
„AP” megjelenik a kijelzőn.
Megjegyzések
Ha iPodot helyez a készülékbe, feltétlenül
használja az iPodhoz mellékelt, vagy az Apple
által forgalmazott univerzális dokkoló adaptert.
A készülék csatlakozója kizárólag iPoddal
használható.
A Sony nem vállal felelősséget az iPodon tárolt
adatok elvesztéséért vagy megsérüléséért,
amikor az iPod ehhez a készülékhez csatlakozik.
Az Ipod üzemeltetési körülményeiről és
feltételeiről bővebben az Apple honlapján
olvashat.
A beállított ébresztési érték rögzítésre kerül.
6Az ALARM/CLOCK + vagy – gomb
többszöri megnyomásával a kívánt
ébresztési mód villogni kezd.
Három beállítás közül választhat: „iPod”, „FM”
vagy „BUZZER”. Az ébresztési módokat az
alábbiak szerint állíthatja be:
– iPod: lásd az „ Ébresztés iPod hangjával”
szakaszt.
– FM: lásd az „ Ébresztés rádióval”
szakaszt.
– BUZZER: lásd az „ Ébresztés
hangjelzéssel” szakaszt.
 Ébresztés iPod hangjával
1 Hajtsa végre az „Az ébresztő beállításának módja” szakasz 1–6. lépéseit.
2 Nyomja meg az ALARM ON/OFF
gombot az „iPod” ébresztés
kiválasztásához.
A „VOL” megjelenik a kijelzőn.
3Az ALARM/CLOCK + vagy – gomb
használatával állítsa be a hangerőt.
4 Nyomja meg a ALARM ON/OFF
gombot.
A beállítás érvényesül.
5 Ha az „ALARM” nem jelenik meg a
kijelzőn, nyomja meg az ALARM ON/
OFF gombot újra.
A beprogramozott időpontban az iPod hangja
megszólal.
iPod touch, iPhone használata esetén
Az iPod touch, iPhone eszközön tárolt zenék
ébresztéshez használatához először helyezze az
iPod touch, iPhone eszközt a készülékbe,
kövesse a fenti lépéseket az ébresztés
beállításához, majd válassza ki a kívánt zenét.
Ha az iPod touch, iPhone készüléket kikapcsolja
a készülékbe történő behelyezés előtt, az iPod
ébresztés még akkor sem fog működni, ha
minden más beállítás megtörtént.
 Ébresztés rádióval
1 Hajtsa végre az „Az ébresztő beállításának módja” szakasz 1–6. lépéseit.
2 Nyomja meg az ALARM ON/OFF
gombot az „FM” ébresztés
kiválasztásához.
Az „FM”, a „PRESET” szám vagy a „– –”
villog.
A „– –” legutoljára hallgatott állomás száma.
3 Nyomja meg az ALARM/CLOCK + vagy
– gombot a kívánt vagy a „– –”
programhely hallgatásához.
4 Nyomja meg az ALARM ON/OFF
gombot.
A „VOL” megjelenik a kijelzőn.
5Az ALARM/CLOCK + vagy – gomb
használatával állítsa be a hangerőt.
6 Nyomja meg az ALARM ON/OFF
gombot.
7 Ha az „ALARM” nem jelenik meg a
kijelzőn nyomja meg az ALARM ON/
OFF gombot újra.
A rádió a beállított időben bekapcsol.
gombot az „BUZZER” ébresztés
kiválasztásához.
A beállítás érvényesül.
3 Ha az „ALARM” nem jelenik meg a
kijelzőn nyomja meg az ALARM ON/
OFF gombot újra.
A hangjelzés a beállított időben bekapcsol.
Megjegyzés
A hangjelzés hangerejét nem tudja beállítani.
Az ébresztési idő leellenőrzéséhez
Kapcsolja ki az „ALARM” kijelzést a kijelzőn,
majd nyomja meg az ALARM ON/OFF gombot
egyszer.
Az ébresztés módosítása
Állítsa be az ébresztést újra.
Néhány perces további szunyókáláshoz
Nyomja meg a SNOOZE/BRIGHTNESS gombot.
Az ébresztőhang kikapcsol, azonban körülbelül 10
perc után ismét megszólal.
Megváltoztathatja a szunyókálás időpontját a
SNOOZE/BRIGHTNESS gomb 4 másodpercen
belül történő többszöri megnyomásával.
A szunyókálás leghosszabb ideje 60 perc lehet.
Az ébresztés leállítása
Az ébresztés leállításához nyomja meg az ALARM
RESET OFF gombot.
Az ébresztés a következő napon ugyanabban az
időpontban megismétlődik.
Az ébresztés kikapcsolása
Nyomja meg az ALARM ON/OFF gombot az
„ALARM” kijelzés kikapcsolásához.
Megjegyzés az ébresztésről áramkimaradás
esetén
Áramkimaradás esetén az ébresztő mindaddig
működőképes marad, amíg az elem le nem merül.
Bizonyos funkciók működése azonban az alábbi
módon megváltozik:
A háttérvilágítás nem kapcsol be.
Ha a iPod vagy rádió ébresztést állította be, a
készülék önműködően hangjelzéses ébresztésre
kapcsol.
Ha az ébresztő hangjelzés működése közben
áramkimaradás fordul elő, az ébresztés
megszakad.
Ha az ALARM RESET OFF gombot nem
nyomja meg, az ébresztő kb. 5 percig működik.
Ha a „” jelenik meg a kijelzőn, az ébresztő
nem szólal meg áramkimaradás esetén. Ha a
„” megjelenik, cserélje ki az elemet.
A szundikálási funkció nem működik.
Áramkimaradás esetén minden ébresztő csak
egyszer lép működésbe.
A kikapcsolás időzítő
A beépített kikapcsolás időzítőnek köszönhetően
nyugodtan elalhat zenehallgatás stb. közben, mert
a készülék a beállított időtartam után
önműködően kikapcsol.
1 Nyomja meg a SLEEP gombot a
bekapcsolt készüléken.
A „SLEEP” megjelenik, és a kikapcsolásig
hátralévő időtartam villog a kijelzőn.
2A SLEEP gombbal állítsa be a kívánt
időtartamot.
A SLEEP gomb többszöri megnyomásakor az
időtartamok az alábbiak szerint változnak:
Kb. 4 másodperccel azután, hogy befejezte az
időtartam kiválasztását, és elengedte a SLEEP
gombot, az órakijelzés jelenik meg, és az
időzítő megkezdi a visszaszámlálást.
A készülék a beállított időtartamig folytatja a
lejátszást, majd kikapcsol.
A készülék kikapcsolása a beállított
időtartam letelte előtt
Nyomja meg az ALARM RESET OFF gombot.
A kikapcsolás időzítő beállításának
megváltoztatása
Az időzítő pillanatnyi beállítását bármikor
megváltoztathatja a SLEEP gomb többszöri
megnyomásával.
A kikapcsolás időzítő leállítása
A 2. lépésben válassza ki az „OFF” beállítást a
SLEEP.
2012.12.03. 11:18:42
ICF-C05iP_4-174-732-34(1)_CEK/CEF/SP5/AU6/8SP5
Download PDF

advertising