Sony | ICF-C8WM | Sony ICF-C8WM Használati útmutató

4-155-637-41(1)
FM/AM rádiós óra
Kezelési útmutató
ICF-C8WM
A Dream Machine a Sony Corporation bejegyzett védjegye.
HU
ICF-C8WM.indd 1
2009. 11. 09. 9:25:28
FM huzalentenna
Hálózati
vezeték
HU
ICF-C8WM.indd 2
2009. 11. 09. 9:25:28
A  (lejátszás) és a VOLUME + gombon tapintópont található.
A„
” jelzés a kijelzőn azt jelenti, hogy a Walkman vagy a Sony Ericsson telefon funkció
bekapcsolt.
A  és a VOL + gombon tapintópont található.
HU
ICF-C8WM.indd 3
2009. 11. 09. 9:25:28
FIGYELEM!
A tűzveszély és az áramütés elkerülése
érdekében ne tegye ki a készüléket csapadék,
nedvesség hatásának.
A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja el a
készülék szellőzőnyílásait újságpapírral, terítővel,
függönnyel stb. Soha ne állítson égő gyertyát a
készülékre.
A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében óvja a
készüléket a cseppenő és fröccsenő víztől, és soha ne
tegyen folyadékkal teli edényt, pl. virágvázát a
készülékre.
A készüléket nem szabad több oldalról zárt térben
elhelyezni és működtetni (pl. könyvszekrényben
vagy beépített fülkében).
Az elemeket és az elemekkel ellátott eszközt ne
helyezze el olyan helyen, ahol sugárzó hőnek van
kitéve, például a napfény vagy tűz.
Mivel a hálózati dugasszal lehet áramtalanítani a
rendszert, a készüléket könnyen hozzáférhető hálózati
aljzathoz csatlakoztassa. Amennyiben bármilyen
rendellenességet észlel a készülék működésében,
azonnal húzza ki a hálózati aljzatból.
A készülék mindaddig feszültség alatt áll, amíg a
hálózati aljzathoz van csatlakoztatva, még akkor is,
ha maga a készülék ki van kapcsolva.
FIGYELMEZTETÉS
Az elem szakszerűtlen cseréje robbanásveszélyt idézhet
elő. Csak megfelelő típusú elemet használjon.
Megjegyzés az EU irányelveket alkalmazó
országok vásárlói számára
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió, 17-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A
termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel
kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH
(Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse
61.) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely
szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos ügyben,
a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban megadott címekhez
forduljon.
Óvintézkedések
A készüléket csak a „Minőségtanúsítás” részben
megadott elektromos hálózattal használja.
A hálózati vezetéket a csatlakozódugasznál fogva
húzza ki az aljzatból. Soha ne a vezetéket húzza
meg.
Mivel a hangszóróban erős mágnes található, a
mágneses kódolást alkalmazó hitelkártyát vagy
rugós szerkezetű órát tartsa távol a készüléktől.
Ne hagyja a készüléket fűtőtest közelében, illetve
közvetlen napfénynek, por, homok hatásának,
nedvességnek, esőnek vagy mechanikai
hatásoknak kitett helyen.
A készülék túlmelegedésének elkerülése
érdekében engedjen megfelelő légmozgást a
készülék körül. Ne takarja le a készüléket, vagy
helyezze olyan felületre, mely eltakarhatja a
szellőzőnyílásokat (pl. szőnyeg, függöny).
Ha a készülékbe folyadék vagy idegen tárgy kerül,
húzza ki azonnal a hálózati csatlakozóvezetéket, és a
készüléket ellenőriztesse szakemberrel.
A készülék burkolatának tisztításához használjon
kímélő tisztítószeres oldattal enyhén benedvesített
puha törlőruhát.
Viharos időjárásban soha ne érjen hozzá a külső
FM antennához. Azonnal húzza ki a készülék
hálózati vezetékét a hálózati aljzatból.
Megjegyzések a lítium elemmel
kapcsolatban
A megfelelő érintkezés érdekében törölje meg az
elemet egy száraz ruhával.
Ügyeljen rá, hogy az elemet helyes polaritással
helyezze a készülékbe.
Rövidzár elkerülése érdekében ne fogja meg az
elemet fém csipesszel.
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán
azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és
elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen
adja le. A feleslegessé vált termékének helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha
nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az
anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért
forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az
üzlethez, ahol a terméket megvásárolta. A fenti
előírás erre a tartozékra is vonatkozik: távvezérlő.
HU
ICF-C8WM.indd 4
2009. 11. 09. 9:25:28
A kimerült elemek hulladékként
való eltávolítása (Használható az
Európai Unió és egyéb európai
országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a jelölés az elemen vagy annak csomagolásán arra
figyelmeztet, hogy az elemet ne kezelje háztartási
hulladékként.
Vannak olyan elemek, melyeknél a fenti
szimbólummal együtt vegyjeleket is feltüntetnek. A
higany (Hg) vagy az ólom (Pb) vegyjelét akkor
tüntetik fel, ha az elem 0,0005%-nál több higanyt
vagy 0,004%-nál több ólmot tartalmaz.
A feleslegessé vált elemek helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi egészség
károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében.
Olyan termékekben, ahol a biztonság, teljesítmény
vagy adatvédelem érdekében állandó elektromos
ellátásra van szükség, az elemet csak szakszerviz
cserélheti.
Az elem megfelelő kezelésének biztosítása
érdekében a termék élettartamának végén adja le a
terméket elektromos vagy elektronikus termékek
gyűjtőhelyén.
Egyéb elemek esetén olvassa el az elemek
biztonságos kicserélésére vonatkozó szakaszt. Az
elemet adja le a megfelelő gyűjtőhelyen.
A termék vagy az elemek újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen kérdése
vagy problémája merül fel, keresse fel a vásárlás
helyét.
HU
ICF-C8WM.indd 5
2009. 11. 09. 9:25:29
Az AM antenna beállítása
Főbb jellemzők
Rádiós óra Walkman és Sony Ericsson telefon
kompatibilitással.
Ébredés vagy elalvás Walkman, Sony Ericsson
telefon vagy rádió műsorára.
Egyszerűen beállítható A-B ébresztő.
2–5–7 napos ébresztési gyakoriság.
LCD fényerőszabályzás.
Vezeték nélküli távvezérlő.
Keressen egy olyan helyet és helyzetet, ahol a vétel
jó.
Zaj kialakulásának elkerülése érdekében az AM
keretantennát a készüléktől és egyéb külső
berendezésektől távol helyezze el.
Hasznos tudnivaló
Forgassa az AM keretantennát, amíg a legjobb AMvételt meg nem találja.
A távvezérlő
előkészítése
Az antenna
csatlakoztatása
A távvezérlő első használata előtt távolítsa el a
szigetelő lapot.
Az AM antenna
csatlakoztatása
Az antenna alakját és hosszát kifejezetten AM-jelek
vételéhez terveztük. Ne szerelje le vagy csévélje le az
antennát.
1 Válassza le a keretet a műanyag állványról.
2 Szerelje össze az AM keretantennát.
3 Csatlakoztassa az antennavezetékeket az
AM aljzatokhoz.
Az (A) és a (B) vezetéket bármelyik aljzathoz
csatlakoztathatja.
Mikor szükséges az elem
cseréje?
Normál használat esetén az elem (CR2025)
élettartama legalább hat hónap. Ha a távvezérlő már
nem működteti a készüléket, cserélje ki az elemet.

CR2025
A vezeték csatlakoztatása közben nyomja le
a szorítókapcsot.
Csak eddig
tolja be.
A
B
Megjegyzések
Ne próbálja meg újratölteni az elemeket.
Ha a készüléket hosszú ideig nem tervezi
használni, vegye ki az elemet, mert az elektrolit
kifolyhat, és a készülék belseje megrongálódhat.
4 Enyhe meghúzással ellenőrizze, hogy az
AM keretantenna megfelelően
csatlakozik‑e a készülékhez.
HU
ICF-C8WM.indd 6
2009. 11. 09. 9:25:29
Néhány szó a háttérmemória elemről
A pontos idő megőrzéséhez ez a készülék egy
CR2032 elemet alkalmaz.
Ezzel az elemmel a készülék áramkimaradás idején is
megőrzi az időt és az ébresztési időpontot.
Az európai vásárlók figyelmébe
Gyárilag beállítottuk az órát, és a háttértár
áramforrásaként behelyeztünk egy Sony CR2032
elemet. Ha a hálózati vezeték legelső
csatlakoztatásakor a „0:00” jelenik meg a kijelzőn, az
elem kimerülhetett. Ilyen esetben keresse fel a
vásárlás helyét. A gyárilag behelyezett CR2032 elem
a készülék részét képezi, ezért a garancia is érvényes
rá.
A garancia érvényesítése érdekében mutassa meg
„Az európai vásárlók figyelmébe” (jelen útmutató
része) című részt az értékesítő munkatársnak.


Törlés gomb
CR2032
Mikor kell cserélni az elemet?
Amikor az elem kezd kimerülni, a „” szimbólum
jelenik meg a kijelzőn.
Ha az elem kimerül, és áramkimaradás fordul elő, az
óra és az ébresztő beállítása törlődik.
Helyezzen be egy új Sony CR2032 lítium elemet.
Egyéb elemtípus alkalmazása tűz- és
robbanásveszélyes lehet.

Az elem cseréje
1 A hálózati vezeték maradjon csatlakoztatva,
és egy csavarhúzóval távolítsa el a készülék
alsó részén lévő elemtartó fedelét, és húzza
ki az elemtartót (lásd az  ábrát).
2 Helyezze az új elemet az elemtartóba úgy,
hogy a  oldala felfelé nézzen ( ábra).
3 Tolja vissza az elemtartót, és rögzítse a
csavarral ( ábra).
4 A „” szimbólum eltüntetéséhez nyomja
meg a  (lejátszás), RADIO BAND, AUDIO
IN vagy SNOOZE, DATE, SLEEP OFF
gombot.
Megjegyzés
Az elem cseréjekor ne húzza ki a hálózati vezetéket,
mert a naptár, a pontos idő, az ébresztő és a tárolt
állomások törlődnek.
Ha az elem cseréje után a
kijelzőn látható idő nem
pontos (törlés)
Egy hegyes eszközzel nyomja meg a törlés gombot.
A törlés gomb az elemtartó közelében lévő apró
furatban található.
Kompatibilis Walkman
modellek
Ha ehhez a készülékhez kívánja csatlakoztatni,
használja az ovális csatlakozót (a Walkman
tartozéka). Ha a Walkmanhez nem mellékelték az
ovális csatlakozót, használja az ehhez a készülékhez
mellékelt tartozékok egyikét. Az alábbi Walkman
modellek kompatibilisek ezzel a készülékkel.
HU
ICF-C8WM.indd 7
2009. 11. 09. 9:25:29
A (Walkmanhez mellékelt) ovális
csatlakozó használata
NWZ-E440 sorozat: NWZ-E443, NWZ-E444,
NWZ-E445, NWZ-E443K, NWZ-E444K
NWZ-S540 sorozat: NWZ-S544, NWZ-S545
Az „A” típusú csatlakozóval (e készülék
tartozéka) kompatibilis modellek
NWZ-E430 sorozat: NWZ-E435F, NWZ-E436F,
NWZ-E438F
NWZ-S630 sorozat: NWZ-S636F, NWZ-S638F,
NWZ-S639F, NWZ-S636FK
NWZ-S730 sorozat: NWZ-S736F, NWZ-S738F,
NWZ-S739F
NWZ-A720 sorozat: NWZ-A726, NWZ-A728,
NWZ-A729
NW-A800 sorozat: NW-A808, NWZ-A806, NWZA805
NWZ-A810 sorozat: NWZ-A815, NWZ-A816,
NWZ-A818
NWZ-A820 sorozat: NWZ-A826, NWZ-A828,
NWZ-A829, NWZ-A826K, NWZ-A828K, NWZA829K
Kompatibilis Sony
Ericsson telefonok
Az alábbi Sony Ericsson modellek kompatibilisek
ezzel a készülékkel.
Modell(ek)
Elérhető
funkciók
1
C510, C510a, C702, C702a,
C902, C903
G700, G700Busir, G900
K530i, K550i, K550im,
K610i, K610im, K618i,
K770i, K790a, K800i,
K810i
S500i
T650i, T700, T707, TM506
V630i
W508, W580i, W595,
W610i, W660i, W710i,
W760a, W760i, W850i,
W880i, W980, W995,
W995a
Z610i, Z710i
Ébresztő,
zenelejátszás,
akkumulátor
töltés
2
C901, C905
G502, G705, G705u
K310i, K320i, K510i,
K630i,
K660i, K750i, K850i
M600i
P1i, P990i
V640i
W200i, W300i, W700i,
W705, W810i, W890i,
W902, W910i, W950i,
W960i
Z530i, Z550a, Z550i, Z558i
Z750i, Z770i
Zenelejátszás,
akkumulátor
töltés
3
F305
J110i, J120i
K200i, K330
R300
S302, S312
T250i, T280i, T303
W302, W350i, W380i,
W395
Z310a, Z310i, Z555i
Akkumulátor
töltés
A „B” típusú csatlakozóval (e készülék
tartozéka) kompatibilis modellek
NWZ-S510 sorozat: NWZ-S515, NWZ-S516
NWZ-S610 sorozat: NWZ-S615F, NWZ-S616F,
NWZ-S618F
NWZ-S710 sorozat: NWZ-S715F, NWZ-S716F,
NWZ-S718F
NWZ-X1000 sorozat: NWZ-X1050, NWZ-X1060
Hasznos tudnivaló
A típusjelzés a csatlakozó alján található.
A szerzői jogokról
szimbólum a
A Walkman és a
Sony Corporation bejegyzett védjegyei.
Az egyéb rendszerek és terméknevek a gyártóik
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Ebben az
útmutatóban a ™ és ® jelölések nincsenek
feltüntetve.
HU
ICF-C8WM.indd 8
2009. 11. 09. 9:25:29
Az óra beállítása a
legelső alkalommal
Gyárilag beállítottuk az órát, és a háttértár
áramforrásaként behelyeztünk egy elemet.
Mindössze annyit kell tennie, hogy a hálózati
vezeték csatlakoztatása után kiválasztja az időzónát.
1 Csatlakoztassa a hálózati vezetéket.
A pillanatnyi idő (közép-európai idő) megjelenik
a kijelzőn.
2 Tartsa nyomva legalább 2 másodpercig a
BRIGHTNESS/TIME ZONE gombot.
Az „1” időzóna jelzés villog.
3 Az ALARM TIME SET + vagy − gombbal
válassza ki a megfelelő számot:
Időzóna jelzés
Időzóna
1 (alapbeállítás)
Közép-európai idő, Középeurópai nyári idő
2
Kelet-európai idő,
Kelet-európai nyári idő
0
Nyugat-európai idő,
Nyugat-európai nyári idő
4 A tároláshoz nyomja meg a BRIGHTNESS/
TIME ZONE gombot.
Megjegyzés
Habár gyárilag beállítottuk a pontos időt, a szállítás
vagy tárolás miatt eltérés fordulhat elő. Ha
szükséges, állítsa be az órát az „Az óra kézi
beállítása” című részben leírtak szerint.
Amikor megkezdődik a nyári
időszámítás
Ez a készülék önműködően átkapcsol nyári
időszámításra.
A nyári időszámítás kezdetén önműködően
megjelenik a „ ” jelzés a kijelzőn, és csak a nyári
időszámítás végén alszik ki.
Az önműködő nyári időszámítás beállítása a GMT
(Greenwich-i középidő) alapján történik.
Időzóna jelzés 0:
Nyári időszámítás kezdete: március utolsó
vasárnapján, hajnali 1 órakor.
Normál időszámítás kezdete: október utolsó
vasárnapján, hajnali 2 órakor.
Időzóna jelzés 1:
Nyári időszámítás kezdete: március utolsó
vasárnapján, hajnali 2 órakor.
Normál időszámítás kezdete: október utolsó
vasárnapján, hajnali 3 órakor.
Időzóna jelzés 2:
Nyári időszámítás kezdete: március utolsó
vasárnapján, hajnali 3 órakor.
Normál időszámítás kezdete: október utolsó
vasárnapján, hajnali 4 órakor.
Az önműködő nyári időszámítás beállítás
kikapcsolása nyári időszámítás idején
Az önműködő nyári időszámítás beállítás
kikapcsolható.
Amíg az órakijelzés látható, nyomja meg egyszerre,
legalább 2 másodpercig a CLOCK és a SNOOZE,
DATE, SLEEP OFF gombot.
A „ ” és az „OFF” szimbólum jelzi, hogy az
önműködő nyári időszámítás beállítás kikapcsolt
állapotban van. A kijelző visszakapcsol az
órakijelzésre.
Megjegyzések
A nyári időszámításra történő önműködő átállás
(lásd fentebb) jogi és egyéb szabályozása
országonként változhat. Ha ez ellentétes az
önműködő beállítással, kapcsolja ki az önműködő
nyári időszámítás beállítást, és állítsa be az órát
kézi vezérléssel, ha szükséges. Ha olyan országban
használja a készüléket, ahol nincs nyári
időszámítás, kapcsolja ki az önműködő nyári
időszámítás beállítást, mielőtt használatba venné a
készüléket.
Ha szeretné újból bekapcsolni az önműködő nyári
időszámítás beállítást, nyomja meg egyszerre,
legalább 2 másodpercig a CLOCK és a SNOOZE,
DATE, SLEEP OFF gombot.
A „ ” és az „On” szimbólum jelzi, hogy az
önműködő nyári időszámítás beállítás bekapcsolt
állapotban van. A kijelző visszakapcsol az
órakijelzésre.
Az óra kézi beállítása
1 Csatlakoztassa a hálózati vezetéket.
2 Tartsa nyomva legalább 2 másodpercig a
CLOCK gombot.
Az évszám villogni kezd a kijelzőn.
3 Az ALARM TIME SET + vagy − gombbal
állítsa be az évet.
4 Nyomja meg a CLOCK gombot.
5 A 3. és a 4. lépés ismétlésével állítsa be a
hónapot, napot, órát és percet, majd
nyomja meg a CLOCK gombot.
A másodpercek számlálása 0-tól kezdődik.
ICF-C8WM.indd 9
HU
2009. 11. 09. 9:25:29
Megjegyzések
Ha az óra beállítása közben 1 percig nem nyom
meg egyetlen gombot sem, az órabeállítási
művelet megszakad.
A készülék beépített naptárral is rendelkezik. Ha a
dátumot beállította, a hét napja önműködően
megjelenik.
SUN = vasárnap, MON = hétfő,
TUE = kedd, WED = szerda,
THU = csütörtök, FRI = péntek, SAT = szombat
Az évszám és a dátum
kijelzése
Nyomja meg egyszer a SNOOZE, DATE, SLEEP OFF
gombot a dátum, majd még egyszer az évszám
kijelzéséhez.
Rövid idő múlva a kijelző önműködően
visszakapcsol a pontos időre.
A kijelző fényerejének
beállítása
A kijelző fényereje három fokozatban szabályozható
a BRIGHTNESS/TIME ZONE gombbal:
magas (alap)
közepes
alacsony
A rádió használata
–Kézi hangolás
1 A RADIO BAND gombbal kapcsolja be a
rádiót, és válassza ki az AM vagy FM
hullámsávot.
2 A készülék TUNING + vagy − (vagy a
távvezérlő TUNE + vagy −) gombjával
hangolja be a kívánt rádióadót.
3 A készülék VOLUME + vagy − (vagy a
távvezérlő VOL + vagy −) gombjával állítsa
be a hangerőt.
Rádióállomás behangolása
A készülék önműködően megkeresi az AM vagy FM
állomásokat.
1 A RADIO BAND gombbal kapcsolja be a
rádiót, és válassza ki az AM vagy FM
hullámsávot.
2 Tartsa nyomva a készülék TUNING + vagy −
(vagy a távvezérlő TUNE + vagy −) gombját.
+: magasabb frekvencián fogható állomások
keresése.
–: alacsonyabb frekvencián fogható állomások
keresése.
A keresés a pillanatnyi frekvenciaértéktől
kezdődik. Egy-egy állomás megtalálásakor a
hangolás leáll.
3 A készülék VOLUME + vagy − (vagy a
távvezérlő VOL + vagy −) gombjával állítsa
be a hangerőt.
–Kézi állomástárolás
A készülék memóriájában összesen 20 FM és 10 AM
rádióállomás tárolható.
Egy rádióadó tárolása
1 A „Kézi hangolás” rész 1. és 2. lépése
szerint hangolja be a tárolni kívánt
rádióadót.
2 Tartsa nyomva legalább 2 másodpercig a
DISPLAY/MEMORY gombot.
3 A PRESET + vagy − gombbal válassza ki a
memóriahely számát, majd nyomja meg a
DISPLAY/MEMORY gombot.
A készülék tárolja az állomást a kiválasztott
memóriahelyen.
Például: az alábbi kijelzés jelenik meg, ha az FM
105,8 MHz-es frekvencián fogható adót az 1-es
memóriahelyen tárolja.
Megjegyzés
Az FM frekvenciakijelzés 0,1 MHz pontosságú.
Például a 88,00 és a 88,05 MHz egyaránt „88.0
MHz” formában kerül kijelzésre.
10HU
ICF-C8WM.indd 10
2009. 11. 09. 9:25:29
A vétel javítása

FM:
A vételi érzékenység fokozása érdekében feszítse ki
teljes hosszában az FM huzalantennát.
AM:
Csatlakoztassa a mellékelt AM keretantennát.
Forgassa az antennát vízszintesen a megfelelő
vétel eléréséhez.
Megjegyzések a rádióvételhez
A kijelzőn a frekvencia látható kb. 10
másodpercig, majd az időkijelzés jelenik meg.
Egy másik állomás tárolásához ismételje meg a fenti
lépéseket.
Megjegyzés
Ha egy memóriahelyen tárol egy állomást, az adott
memóriahelyen előzőleg tárolt állomás törlődik.
A digitális zenelejátszókat vagy mobiltelefonokat
tartsa távol az AM keretantennától vagy FM
huzalantennától, mert vételi zavar keletkezhet.
Ha a készülék beépített rádiójának hallgatása
közben Sony Ericsson telefon van csatlakoztatva a
készülékhez, a rádióvételben zavar keletkezhet.
Ha a készülék beépített rádiójának hallgatása
közben Walkman vagy Sony Ericsson telefon
akkumulátorát tölti, a rádióvételben zavar
keletkezhet.
Egy tárolt állomás előhívása
1 A RADIO BAND gombbal kapcsolja be a
rádiót, és válassza ki az AM vagy FM
hullámsávot.
2 A PRESET + vagy − gombbal válassza ki a
kívánt memóriahely számát.
3 A készülék VOLUME + vagy − (vagy a
távvezérlő VOL + vagy −) gombjával állítsa
be a hangerőt.
Walkman vagy Sony
Ericsson telefon
működtetése
Önműködő hangolás és
tárolás
A megfelelő aljzat kiválasztása a
Walkmanhez vagy Sony Ericsson
telefonhoz
1 A RADIO BAND gombbal kapcsolja be a
rádiót, és válassza ki az AM vagy FM
hullámsávot.
2 Tartsa nyomva a RADIO BAND gombot
mindaddig, míg az „AP” meg nem jelenik a
kijelzőn.
3 Nyomja meg a DISPLAY/MEMORY gombot.
A készülék önműködően tárolja az állomásokat a
memóriahelyeken.
Meghallgathatja a készülékhez csatlakoztatott
Walkmanen vagy Sony Ericsson telefonon tárolt
zenét. A Walkman vagy Sony Ericsson telefon
működtetésének módját lásd a Walkman vagy Sony
Ericsson telefon kezelési útmutatójában.
Ez a készülék külön aljzattal rendelkezik a
Walkmanhez és a Sony Ericsson telefonhoz.
Mielőtt a Walkman vagy Sony Ericsson telefon
használatát megkezdené, válassza ki a megfelelő
aljzatot.
Megjegyzés
Walkman és Sony Ericsson telefon nem használható
egyszerre.
11HU
ICF-C8WM.indd 11
2009. 11. 09. 9:25:29
1 Húzza ki teljesen a dokkoló tálcát.
3 Helyezze a Walkmant az aljzatba.
Walkman aljzat
Sony Ericsson
telefon aljzat
2 A SELECT gombbal válassza ki a Walkman
vagy a Sony Ericsson telefon csatlakozót.
A jelzőfény jelzi, hogy a Walkman vagy a Sony
Ericsson telefon csatlakozót választotta-e.
Az aljzat jelzőfénye néhány másodpercig villog,
majd folyamatosan világít.
Megjegyzések
A készülék nem működtethető, amíg a jelző villog.
Ha a jelző nem kezd folyamatosan világítani,
vegye ki, és helyezze vissza a Walkmant.
Amikor a Walkmant eltávolítja, egy kézzel tartsa
szilárdan a dokkoló tálcát.
4 Nyomja meg a  (lejátszás) gombot.
A„
” megjelenik a kijelzőn.
A Walkman önműködően megkezdi a lejátszást.
A csatlakoztatott Walkman a saját vagy e
készülék kezelőszerveivel is működtethető.
5 A készülék VOLUME + vagy − (vagy a
Megjegyzés
Alapbeállítás szerint a Sony Ericsson telefon
csatlakozó van kiválasztva.
Walkman működtetése
1 Válassza ki az Ön Walkman modellével
kompatibilis Walkman csatlakozó típusát
(lásd a „Kompatibilis Walkman modellek”
című részt).
2 Illessze a csatlakozó bal oldalát (A) a
Walkman aljzat bal oldalához, és lefelé
nyomva illessze a helyére azt (B).
távvezérlő VOL + vagy −) gombjával állítsa
be a hangerőt.
Funkció
A lejátszás leállítása.
Ugrás a következő
műsorszámra.
Ugrás az előző
műsorszámra.
Keresés
műsorhallgatás
közben.
Gombnyomás
OFF
 (előre)
 (hátra)
 (előre) vagy 
(hátra) lejátszás közben,
majd tartsa nyomva a
kívánt részlet megtalálásáig.
Hasznos tudnivaló
A Walkman csatlakozó eltávolításához nyomja le
határozottan a (ooo) jelölésű részt (A), és válassza
le (B) a csatlakozót az ábrának megfelelően.
12HU
ICF-C8WM.indd 12
2009. 11. 09. 9:25:30
Funkció
Keresés műsorhallgatás
közben.*
Gombnyomás
 (előre) vagy 
(hátra) lejátszás közben,
majd tartsa nyomva a
kívánt részlet
megtalálásáig.
Sony Ericsson telefon
működtetése
* Ez a funkció egyes modelleken nem elérhető. Ha a
funkció nem működik, nyomja meg a  (lejátszás)
gombot a törléshez.
1 Helyezze a Sony Ericsson telefont az
Megjegyzés
A hangerő alacsony lehet, ha a Sony Ericsson
telefon le van halkítva. Ilyen esetben állítsa be a
hangerőt a Sony Ericsson telefonon.
Amikor a Sony Ericsson telefont eltávolítja, egy
kézzel fogja meg szilárdan a dokkoló tálcát, és
billentse előre a telefont.
aljzatba.
Az aljzat jelzőfénye néhány másodpercig villog,
majd folyamatosan világít (zöld).
Ha a Sony Ericsson telefon kikapcsolt állapotban
van, vagy a „Kompatibilis Sony Ericsson telefonok”
3 listában szerepel, a jelző pirosan világít. Ebben
az esetben csak az akkumulátor töltési funkció
használható (lásd az „A készülék használata
akkumulátortöltőként”).
Megjegyzések
A készülék nem működtethető, amíg a jelző villog.
Ha a jelző nem kezd folyamatosan világítani,
vegye ki, és helyezze vissza a Sony Ericsson
telefont.
Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót a Sony Ericsson
telefonon.
2 Nyomja meg a  (lejátszás) gombot.
A„
” megjelenik a kijelzőn.
A Sony Ericsson telefon önműködően megkezdi
a lejátszást. A csatlakoztatott Sony Ericsson
telefon a saját vagy e készülék kezelőszerveivel is
működtethető.
Megjegyzés
Ha a Sony Ericsson telefon a „Kompatibilis Sony
Ericsson telefonok” 2 listában szerepel, egyes
műveletek nem vezérelhetők e készülék
kezelőszerveivel. Ebben az esetben használja a Sony
Ericsson telefon gombjait.
3 A készülék VOLUME + vagy − (vagy a
távvezérlő VOL + vagy −) gombjával állítsa
be a hangerőt.
Funkció
A lejátszás leállítása.
Ugrás a következő
műsorszámra.
Ugrás az előző
műsorszámra.
ICF-C8WM.indd 13
Gombnyomás
OFF
 (előre)
 (hátra)
A készülék használata
akkumulátortöltőként
A készüléket akkumulátortöltőként is használhatja.
Amikor a Walkmant vagy a Sony Ericsson telefont
csatlakoztatja a készülékhez, a feltöltés
megkezdődik. A töltési folyamat állapota a Walkman
vagy a Sony Ericsson telefon kijelzőjén
ellenőrizhető. A részleteket lásd a Walkman vagy a
Sony Ericsson telefon kezelési útmutatójában.
Megjegyzés
Walkman és Sony Ericsson telefon egyszerre nem
tölthető. Csak a kiválasztott eszköz (amelyiknél az
aljzat jelzője világít) töltődik.
Az ébresztő beállítása
Ez a rádiós óra 3 ébresztési móddal rendelkezik –
Walkman vagy Sony Ericsson telefon hangja,
rádióműsor vagy hangjelzés. Mielőtt beállítaná az
ébresztőt, feltétlenül állítsa be a pontos időt (lásd az
„Az óra beállítása a legelső alkalommal” című részt).
Megjegyzés
Az ébresztő funkció csak a „Kompatibilis Sony
Ericsson telefonok” 1 listában szereplő
modellekkel használható.
13HU
2009. 11. 09. 9:25:30
Az ébresztő beállításának módja
1 Tartsa nyomva legalább 2 másodpercig az
ALARM TIME SET A vagy B gombot.
A „WAKE UP” megjelenik, és az óraérték villog a
kijelzőn.
2 Nyomja meg az ALARM TIME SET + vagy
– gombot mindaddig, míg a kívánt óraérték
meg nem jelenik.
Az óra gyorsabb beállításához tartsa nyomva az
ALARM TIME SET + vagy − gombot.
3 Nyomja meg az ALARM TIME SET A vagy
B gombot.
A percérték villog.
4 A 2. lépés ismétlésével állítsa be a
percértéket.
5 Nyomja meg az ALARM TIME SET A vagy
B gombot.
A hét napja villog.
6 A 2. lépés ismétlésével állítsa be a hét
napját.
Az alábbi három ismétlési gyakoriság közül
választhat:
Minden nap: SUN, MON, TUE, WED, THU,
FRI, SAT
Hétköznapokon: MON, TUE, WED, THU, FRI,
Hétvégén: SUN, SAT.
7 Nyomja meg az ALARM TIME SET A vagy
B gombot.
Az ébresztési mód kijelzése megjelenik.
8 Az ALARM TIME SET + vagy − gombbal
válassza ki a kívánt ébresztési módot.
Három beállítás közül választhat: „
”,
„RADIO” vagy „BUZZER.” Ezek az alábbiak:
–
: lásd az „ Ébresztés Walkman vagy
Sony Ericsson telefon hangjával” részt.
– RADIO: lásd a „ Ébresztés rádióval” részt.
– BUZZER: lásd a „ Ébresztés hangjelzéssel”
részt.
 Ébresztés Walkman vagy Sony Ericsson
telefon hangjával
1 Hajtsa végre az „Az ébresztő beállításának
módja” című szakasz 1–8. lépéseit.
2 A dokkoló tálca SELECT gombjával
válassza ki a Walkman vagy a Sony
Ericsson telefon aljzatot.
3 Az ALARM TIME SET A vagy B gombbal
válassza ki a „
” ébresztési módot.
A „VOL” villog a kijelzőn.
4 Az ALARM TIME SET + vagy − gombbal
állítsa be a hangerőt.
5 Nyomja meg az ALARM TIME SET A vagy
B gombot.
A beállítás megtörtént.
6 Ha az „A” vagy „B” nem jelenik meg a
kijelzőn, nyomja meg újból az ALARM
TIME SET A vagy B gombot.
A beállított időpontban megszólal a Walkman vagy
Sony Ericsson telefon hangja. Ha Walkman vagy Sony
Ericsson telefonos ébresztést állított be, és az ébresztési
időpontban nincs csatlakoztatva a Walkman vagy a
Sony Ericsson telefon, az ébresztés hangjelzéssel
történik.
Megjegyzések
Ha Walkman vagy Sony Ericsson telefonos
ébresztést állított be, előzetesen válassza ki a kívánt
zenei mappát a készülékhez csatlakoztatott
Walkmanen vagy Sony Ericsson telefonon.
Mielőtt e készülékhez csatlakoztatná, kapcsolja be a
Walkmant vagy a Sony Ericsson telefont.
 Ébresztés rádióval
1 Hajtsa végre az „Az ébresztő beállításának
módja” című szakasz 1–8. lépéseit.
2 Az ALARM TIME SET A vagy B gombbal
válassza ki a „RADIO” ébresztési módot.
A „VOL” megjelenik a kijelzőn.
3 Az ALARM TIME SET + vagy − gombbal
állítsa be a hangerőt.
4 Nyomja meg az ALARM TIME SET A vagy
B gombot.
A hullámsáv („FM” vagy „AM”) vagy a „– –”
jelzés villog.
A „– –” helyén a legutoljára hallgatott állomás
száma áll.
5 Az ALARM TIME SET + vagy − gombbal
válassza ki a kívánt hullámsávot vagy a
„– –” kijelzést.
Ha a „– –” kijelzést választja, ugorjon a 8.
lépésre.
6 Nyomja meg az ALARM TIME SET A vagy
B gombot.
A memóriahely száma villog.
14HU
ICF-C8WM.indd 14
2009. 11. 09. 9:25:30
7 Az ALARM TIME SET + vagy − gombbal
válassza ki a kívánt memóriahelyet.
A beállítás megtörtént.
8 Ha az „A” vagy „B” nem jelenik meg a
kijelzőn, nyomja meg újból az ALARM
TIME SET A vagy B gombot.
A beállított időpontban megszólal a rádió.
 Ébresztés hangjelzéssel
1 Hajtsa végre az „Az ébresztő beállításának
módja” című szakasz 1–8. lépéseit.
2 Az ALARM TIME SET A vagy B gombbal
válassza ki a „BUZZER” ébresztési módot.
A beállítás megtörtént.
3 Ha az „A” vagy „B” nem jelenik meg a
kijelzőn, nyomja meg újból az ALARM
TIME SET A vagy B gombot.
A beállított időpontban megszólal a hangjelzés.
Megjegyzés
A hangjelzés hangereje nem módosítható.
Az ébresztési időpont ellenőrzése
Nyomja meg az ALARM TIME SET + vagy −
gombot. A beállítás 4 másodpercre megjelenik.
Az ébresztési beállítások módosítása
Az ébresztési időpont számértékének növeléséhez
tartsa nyomva legalább 2 másodpercig az ALARM
TIME SET + gombot.
Az ébresztési időpont számértékének
csökkentéséhez tartsa nyomva legalább 2
másodpercig az ALARM TIME SET − gombot.
Amikor elengedi a gombot, a beállított időpont 2
másodpercig megjelenik a kijelzőn. Az időpont
további módosításához e 2 másodpercen belül nyomja
meg újból az ALARM TIME SET + vagy − gombot,
máskülönben a készülék tárolja a beállítást.
Ha szeretne még szundikálni néhány percet
Nyomja meg a SNOOZE, DATE, SLEEP OFF
gombot.
Az ébresztő kikapcsol, de kb. 10 perc múlva
önműködően újra bekapcsol.
4 másodpercen belül a SNOOZE, DATE, SLEEP
OFF ismételt megnyomásával módosíthatja a
szundikálási időt.
A szundikálás leghosszabb időtartama 60 perc.
A szundikálási funkció leállításához nyomja meg az
OFF/ALARM RESET gombot (vagy az OFF gombot
a távvezérlőn).
Az ébresztés leállítása
Nyomja meg az OFF/ALARM RESET gombot (vagy
az OFF gombot a távvezérlőn).
Az ébresztő a következő napon, azonos időpontban
újból bekapcsol.
Az ébresztő kikapcsolása
Az ALARM TIME SET A vagy B gombbal kapcsolja
ki az A vagy B jelzést a kijelzőn.
Az ébresztő bekapcsolása
Az ALARM TIME SET A vagy B gombbal kapcsolja
be az A vagy B jelzést a kijelzőn.
Megjegyzések
Ha mind az A, mind a B ébresztőt beprogramozta,
az A rendelkezik elsőbbséggel.
Ha az ébresztést nem állítja le, az ébresztő kb. 60
perc után kikapcsol.
Az ébresztő működése áramkimaradás esetén
Áramkimaradás esetén az ébresztő mindaddig
működőképes marad, amíg az elem ki nem merül.
Bizonyos funkciók működése azonban az alábbi
módon megváltozik:
A háttérvilágítás nem kapcsol be.
Ha a Walkmanes vagy Sony Ericsson telefonos
ébresztést állította be, a készülék önműködően
hangjelzéses ébresztésre kapcsol.
Ha az ébresztő hangjelzés működése közben
áramkimaradás fordul elő, az ébresztés
megszakad.
Ha az OFF/ALARM RESET gombot nem nyomja
meg, az ébresztő kb. 5 percig működik.
Ha a „” jelenik meg a kijelzőn, az ébresztő nem
szólal meg áramkimaradás esetén. Ha a „”
megjelenik, cserélje ki az elemet.
A szundikálási funkció nem működik.
Áramkimaradás esetén minden ébresztő csak
egyszer lép működésbe.
A kikapcsolás időzítő
A beépített kikapcsolás időzítőnek köszönhetően
nyugodtan elalhat zenehallgatás stb. közben, mert a
készülék a beállított időtartam után önműködően
kikapcsol.
1 Nyomja meg a SLEEP gombot a bekapcsolt
készüléken.
A „SLEEP” megjelenik, és a kikapcsolásig
hátralévő időtartam villog a kijelzőn.
15HU
ICF-C8WM.indd 15
2009. 11. 09. 9:25:30
2 A SLEEP gombbal állítsa be a kívánt
időtartamot.
A SLEEP gomb többszöri megnyomásakor az
időtartamok az alábbiak szerint változnak:
90
60
30
15
OFF
Kb. 4 másodperccel azután, hogy befejezte az
időtartam kiválasztását, és elengedte a SLEEP
gombot, az órakijelzés jelenik meg, és az időzítő
megkezdi a visszaszámlálást.
A készülék a beállított időtartamig folytatja a
lejátszást, majd kikapcsol.
A készülék kikapcsolása a beállított
időtartam letelte előtt
Nyomja meg a SNOOZE, DATE, SLEEP OFF vagy
az OFF/ALARM RESET gombot (vagy az OFF
gombot a távvezérlőn).
A kikapcsolás időzítő beállításának
megváltoztatása
Az időzítő pillanatnyi beállítását bármikor
megváltoztathatja a SLEEP gomb többszöri
megnyomásával.
A kikapcsolás időzítő leállítása
A 2. lépésben válassza ki az „OFF” beállítást a
SLEEP gombbal.
Külső készülék
csatlakoztatása
A külső készülék műsorának meghallgatása
1 A mellékelt audio csatlakozóvezetékkel
csatlakoztassa e készülék AUDIO IN aljzatát
a külső készülék vonalkimenetéhez vagy
fejhallgató aljzatához.
Audio csatlakozóvezeték
(tartozék)
Külső
készülékhez
2 Az AUDIO IN gombbal kapcsolja be az
„AUDIO IN” kijelzést.
3 Indítsa el a lejátszást az AUDIO IN
aljzathoz csatlakoztatott készüléken.
4 A készülék VOLUME + vagy − (vagy a
távvezérlő VOL + vagy −) gombjával állítsa
be a hangerőt.
Visszakapcsolás a rádióra
Nyomja meg a RADIO BAND gombot.
A frekvencia megjelenik a kijelzőn.
Visszakapcsolás a Walkman vagy Sony
Ericsson telefon hangjára
Nyomja meg a  (lejátszás) gombot.
A lejátszás leállítása
Nyomja meg az OFF/ALARM RESET gombot (vagy
az OFF gombot a távvezérlőn), és kapcsolja ki a
lejátszást a külső készüléken.
Megjegyzések
Olvassa el a külső készülék kezelési útmutatóját is.
Lehetnek olyan külső készülékek, melyekhez a
mellékelt audio csatlakozóvezeték nem
használható. Ebben az esetben olyan vezetéket
használjon, mely megfelel a külső készüléknek.
Ha a rádió műsorát hallgatja, miközben a külső
készülék csatlakoztatva van, kapcsolja ki a külső
készüléket, mert zajt okozhat a vételben. Ha a
kikapcsolt készülék is zajt okoz, húzza ki, és
helyezze távolabb a külső készüléket.
Hibaelhárítás
Ha az alábbi ellenőrzések elvégzése után a probléma
még mindig fenn áll, lépjen kapcsolatba a
legközelebbi Sony márkakereskedővel.
Áramkimaradás miatt az órakijelzés helyén a
„0:00” látható.
Az elem kimerült. Cserélje ki az elemet. Vegye ki a
régi elemet, és helyezzen be újat.
A rádió, a Walkman vagy Sony Ericsson telefon,
illetve a hangjelzés nem szólal meg az előre
beállított időpontban.
Ellenőrizze, hogy az „A” vagy „B” jelzés látható-e
a kijelzőn.
A rádió vagy a Walkman, Sony Ericsson telefon
a beállított időpontban bekapcsol, de a hang
nem hallható.
Ellenőrizze az ébresztési hangerő beállítását.
16HU
ICF-C8WM.indd 16
2009. 11. 09. 9:25:30
A Walkman vagy Sony Ericsson telefon hangja
nem hallható.
Ellenőrizze, hogy a Walkmant vagy Sony Ericsson
telefont biztonságosan csatlakoztatta-e.
Válassza ki a megfelelő zenei mappát a Walkman
készüléken vagy a Sony Ericsson telefonon.
A Sony Ericsson telefon hangja nem hallható.
Ellenőrizze, hogy a Sony Ericsson telefon
szerepel-e a „Kompatibilis Sony Ericsson
telefonok” 1 vagy 2 listájában.
Kapcsolja be a Sony Ericsson telefont.
Állítsa be a Sony Ericsson telefon hangerejét.
Kapcsolja ki a Sony Ericsson telefon Bluetooth
funkcióját.
A Walkman vagy a Sony Ericsson telefon nem
vezérelhető ezzel a készülékkel.
Ellenőrizze, hogy a Walkmant vagy Sony Ericsson
telefont biztonságosan csatlakoztatta-e.
Ellenőrizze, hogy a Sony Ericsson telefon
szerepel-e a „Kompatibilis Sony Ericsson
telefonok” 1 listájában.
A Walkmant vagy a Sony Ericsson telefont nem
lehet tölteni.
Ellenőrizze, hogy a Walkmant vagy Sony Ericsson
telefont biztonságosan csatlakoztatta-e.
Amikor kompatibilis Sony Ericsson telefont
(mely szerepel a „Kompatibilis Sony Ericsson
telefonok” 1 vagy 2 listában) helyez a
megfelelő aljzatba, a jelző pirosan világít.
Ellenőrizze, hogy a Sony Ericsson telefon be van-e
kapcsolva.
A jelző világít (zölden), de a Sony Ericsson
telefon nem működtethető.
Ellenőrizze, hogy a Sony Ericsson telefon
kompatibilis-e (szerepel-e a „Kompatibilis Sony
Ericsson telefonok” 1 vagy 2 listájában).
Amikor megkezdődik a nyári időszámítás, az
óra nem áll át önműködően.
Ellenőrizze, hogy a pontos idő be van-e állítva.
Legalább 2 másodpercig tartsa nyomva egyszerre
a CLOCK és a SNOOZE, DATE, SLEEP OFF
gombot az önműködő nyári időszámítás beállítás
funkció bekapcsolásához.
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a Sony
ICF‑C8WM típusú rádiós óra az IpM-BkM. 2/1984.
(III. 10.) számú együttes rendeletben előírtak szerint
megfelel a következő műszaki jellemzőknek.
Időkijelzés
24 órás rendszer
Walkman és Sony Ericsson telefon rész
Walkman:
Egyenáram kimenet: 5 V
Legnagyobb áram: 500 mA
Sony Ericsson telefon:
Egyenáram kimenet: 5 V
Legnagyobb áram: 600 mA
Rádió rész
Frekvenciatartomány
Hullámsáv
Frekvencia
Léptetés
FM
87,5–108 MHz
0,05 MHz
AM
531–1602 kHz
9 kHz
Általános
Hangszóró
Kb. 3,8 cm átmérő, 8 Ω
Bemenet
AUDIO IN aljzat (ø3,5 mm sztereó RCA)
Kimenő teljesítmény
0,8 W (10% harmonikus torzítás)
Energiaellátási követelmények
230 V, 50 Hz-es hálózati váltóáram
Óra háttérmemória tápellátás: 3 V-os egyenáram,
CR2032 elem (1 db)
Méretek
Kb. 167 × 124,7 × 97,1 mm (szé × ma × mé),
kinyúlásokkal
Tömeg
Kb. 971 g, a tápegységgel együtt
Mellékelt tartozékok
Távvezérlő (1 db)
AM keretantenna (1 db)
Audio csatlakozóvezeték (1 db)
Walkman csatlakozó (2 db)
A műszaki adatok és a kivitel előzetes bejelentés
nélkül változhatnak.
17HU
ICF-C8WM.indd 17
2009. 11. 09. 9:25:30
18HU
ICF-C8WM.indd 18
2009. 11. 09. 9:25:30
19HU
ICF-C8WM.indd 19
2009. 11. 09. 9:25:30
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
20HU
© 2009 Sony Corporation
ICF-C8WM.indd 20
Printed in Czech Republic (EU)
2009. 11. 09. 9:25:31
Download PDF