Sony | NSZ-GS7 | Sony NSZ-GS7 Hibaelhárítási útmutató

© 2012 Sony Corporation
4-421-777-11(1) (HU)
Óvintézkedések
Referencia útmutató
HU
Ez a berendezést tesztelték, és 3 méternél rövidebb
csatlakozókábel használata esetén az EMC irányelvben
megállapított határértéknek megfelelőnek minősítették.
Elhelyezés
Hálózati médialejátszó
NSZ-GS7
FIGYELMEZTETÉS
A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében óvja a készüléket
a rácseppenő és ráfröccsenő víztől, és soha ne tegyen folyadékkal
teli edényt, például virágvázát a készülékre.
A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja el a készülék
szellőzőnyílásait újsággal, terítővel, függönnyel stb. Ne tegye
ki a készüléket nyílt láng (például égő gyertya) hatásának.
Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissa ki a készülék
burkolatát. Minden javítást bízzon szakemberre.
Az elemeket vagy az elemekkel ellátott eszközt ne helyezze el
olyan helyen, ahol sugárzó hőnek, például napfénynek vagy
tűznek van kitéve.
Megjegyzés az Egyesült Királyság vagy
az Ír Köztársaság területén tartózkodó
vásárlók számára
A kimerült elemek hulladékként való
eltávolítása (Az Európai Unióra és egyéb,
szelektív hulladékgyűjtési rendszerrel
rendelkező országokra érvényes.)
Ez az elemen vagy annak csomagolásán szereplő szimbólum arra
figyelmeztet, hogy az elemet tilos háztartási hulladékként kezelni.
A feleslegessé vált elemek helyes kezelésével segít megelőzni
a környezet és az emberi egészség károsodását, amely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása elősegíti a természeti
erőforrások megőrzését.
A berendezéshez biztonsági és kényelmi okokból egy
BS1636-kompatibilis öntött csatlakozó is tartozik.
Olyan termékek esetén, ahol biztonsági, hatékonysági és
adatkezelési okok miatt állandó kapcsolat szükséges a beépített
elemekkel, az elemek eltávolításához szakember szükséges.
Ha a csatlakozó biztosítéka cserére szorul, az ASTA vagy BSI
által a BS1362-szabványhoz jóváhagyott (azaz
vagy
szimbólummal jelölt) és az eredeti biztosítékkal megegyező
névleges áramértékű biztosítékot használjon.
Az elemek szakszerű hulladékkezelése érdekében a készülék
hasznos élettartamának végén adja le azt a megfelelő
hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen.
Ha a berendezéshez kapott csatlakozó eltávolítható
biztosítékfedéllel rendelkezik, a biztosíték cseréje után erősítse
vissza a fedelet. Tilos a csatlakozót a biztosítékfedél nélkül
használni. Ha a biztosítékfedél elveszett, forduljon a legközelebbi
Sony szervizhez.
Egyéb elemek esetén olvassa el az elemek biztonságos
kicserélésére vonatkozó szakaszt. Az elemet adja le a lemerült
elemek újrahasznosítását szolgáló megfelelő gyűjtőhelyen.
A termék vagy az elemek újrahasznosításával kapcsolatos további
információkért forduljon a helyi illetékesek szervekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol
a terméket megvásárolta.
• Úgy helyezze el a lejátszót, hogy a levegő szabadon
áramolhasson körülötte, máskülönben túlmelegedhet.
• Ne helyezzen a lejátszót puha felületre, például szőnyegre,
mert az eldugaszolhatja a szellőzőnyílásokat.
• Ne helyezze a lejátszót fűtőtestek közelébe, illetve olyan
helyre, ahol közvetlen napfénynek, sok pornak, illetve
ütődésnek van kitéve.
• Ne helyezze el a lejátszót szabad téren, járművön, hajón
vagy más közlekedési eszközön.
• Ha a lejátszót a hidegről közvetlenül meleg helyre viszi,
illetve nagyon nedves szobába helyezi, a nedvesség
lecsapódhat a lejátszó külső felületén vagy belsejében.
Ekkor előfordulhat, hogy a lejátszó nem működik
megfelelően. Ilyen esetben hagyja bekapcsolva a lejátszót
körülbelül fél órán át, amíg a nedvesség el nem párolog.
• Ne döntse meg a lejátszót, mert csak vízszintes helyzetű
működtetéshez készült.
• Ne helyezzen fémből készült tárgyakat az előlapi kijelző elé
és a lejátszó oldallapjai mellé, mert ezek akadályozhatják
a rádióhullámok vételét.
• Ne tegye a lejátszót olyan helyre, ahol egészségügyi
berendezés üzemel, mert ez megzavarhatja az
egészségügyi berendezés működését.
• Ha szívritmus-szabályozót vagy bármely más egészségügyi
eszközt használ, érdeklődjön orvosánál vagy az
egészségügyi eszköz gyártójánál, mielőtt a vezeték nélküli
LAN funkciót használná.
• Ne tegyen nehéz vagy instabil tárgyakat a lejátszóra.
• Ha mozgatja a lejátszót, húzza ki a tápkábelt a hálózati
aljzatból, illetve minden egyéb vezetéket a lejátszóból.
Áramforrások
• Ha hosszú ideig nem használja a lejátszót, húzza ki
a hálózati csatlakozót a hálózati aljzatból. Mindig
a csatlakozódugót, és soha ne a kábelt húzza.
• A következő szempontokat figyelembe véve óvja a hálózati
kábelt (tápkábelt) a sérüléstől. Ha megsérült a hálózati
kábel, ne használja, mert ez áramütést vagy tüzet okozhat.
– Ne csípje a hálózati kábelt (tápkábelt) a lejátszó és a fal,
polc stb. közé.
– Ne tegyen nehéz tárgyat a hálózati kábelre (tápkábelre),
és he húzza meg a hálózati kábelt (tápkábelt).
A hangerő módosítása
Ne hangosítsa fel a rendszert a nagyon halk vagy hangjel
nélküli részeknél, mert Ön halláskárosodást szenvedhet,
a hangsugárzók pedig megsérülhetnek, amikor hirtelen
nagy hangerejű rész következik.
Megjegyzés a vásárlók számára:
A következő információk csak az uniós irányelveket alkalmazó
országokban eladott készülékekre érvényesek.
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus
készülékek hulladékként való eltávolítása
(Az Európai Unióra és egyéb, szelektív
hulladékgyűjtési rendszerrel rendelkező
országokra érvényes.)
Ez a készüléken vagy annak csomagolásán szereplő szimbólum
azt jelzi, hogy a terméket tilos háztartási hulladékként kezelni.
Kérjük, hogy ehelyett az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termék
helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, amely a hulladékkezelés helyes módjának
figyelmen kívül hagyása esetén állna fenn. Az anyagok
újrahasznosítása elősegíti a természeti erőforrások megőrzését.
A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkat
illetően forduljon a helyi önkormányzathoz, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, amelyben
a terméket vásárolta.
Az ázsiai/csendes-óceáni és afrikai vásárlók
számára
A fenti szimbólum az Európai Unióra és más, szelektív
hulladékgyűjtési rendszerrel rendelkező európai országokra
érvényes.
A termék gyártója a Sony Corporation (Japán, 108-0075 Tokió,
1-7-1 Konan Minato-ku). A termékbiztonsággal és az
elektromágneses kompatibilitással kapcsolatos hivatalos
képviselő a Sony Deutschland GmbH (Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Németország). Kérjük, bármely szervizeléssel
vagy garanciával kapcsolatos ügyben forduljon a különálló
szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott címekhez.
Óvintézkedések
• A lejátszó mindaddig áram alatt van, amíg a tápkábel
csatlakozóját nem húzza ki a fali csatlakozóaljzatból, még akkor
is, amikor a lejátszó kikapcsolt állapotban van.
• Úgy helyezze el a készüléket, hogy probléma esetén a hálózati
kábelt (tápkábelt) azonnal ki lehessen húzni a fali
csatlakozóaljzatból.
• Az adattábla a lejátszó burkolatának alján található.
• A távirányító adattáblája az elemtartó fedelének belső részén
található.
Telepítés
• A lejátszót nem szabad több oldalról zárt térben, például
könyvespolcon vagy hasonló helyen elhelyezni.
Az ausztráliai vásárlók számára
A berendezést úgy kell elhelyezni és működtetni, hogy legalább
20 cm távolság maradjon a hősugárzó és a személy teste között
(nem számítva a végtagokat: a kézfejet, a csuklót, a lábfejet
és a bokát).
Tisztítás
A burkolatot, a panelt és a kezelőszerveket puha
törlőkendővel tisztítsa. A tisztításhoz soha ne használjon
súrolószivacsot, súrolószert vagy oldószereket, például
alkoholt vagy benzint.
Az alkatrészek cseréje
A lemezjátszó javításakor a kicserélt alkatrészeket újbóli
felhasználás vagy hulladék-újrahasznosítás céljából
visszatarthatja a szerviz.
A HDMI aljzathoz való csatlakozáskor
Ügyeljen a következőkre, mert a helytelen kezeléstől
megsérülhet a HDMI aljzat és a csatlakozó.
• Nézze meg alaposan a lejátszó hátoldalán lévő HDMI
aljzat és a HDMI csatlakozó alakját, és pontosan ennek
megfelelően illessze egymáshoz őket. Ügyeljen arra,
hogy a csatlakozó ne legyen fejjel lefelé vagy ferdén.
HDMI aljzat
HDMI aljzat
• Ha mozgatja a lejátszót, feltétlenül húzza ki belőle
a HDMI-kábelt.
• Egyenesen tartsa a HDMI-csatlakozót a HDMI-kábel
csatlakoztatásakor és kihúzásakor. Ne csavarja és ne
erőltesse bele a HDMI-csatlakozót a HDMI aljzatba.
A térhatású képek nézésével kapcsolatban
Egyesek számára kellemetlenségeket (a szem megerőltetése,
fáradtság vagy émelygés) okozhat a térhatású képek nézése.
A SONY azt ajánlja, hogy mindenki tartson rendszeresen
szüneteket a térhatású képek nézése közben. A szükséges
szünetek hossza és gyakorisága egyénenként változik.
Önnek kell eldöntenie, mi a legjobb a Ön számára. Ha
kellemetlenséget érez, hagyja abba a térhatású képek
nézését, és várja meg, amíg a kellemetlen érzet elmúlik;
forduljon orvoshoz, ha szükségét érzi. Olvassa el (i) az ezzel
a készülékkel használt bármely más eszköz használati
útmutatóját és/vagy figyelmeztető üzenetét, illetve
(ii) a webhelyünkön* található legfrissebb információkat.
A kisgyermekekre (különösen a hat évesnél fiatalabbakra)
vonatkozó nézési szabályok fejlesztés alatt vannak. Kérjen
tanácsot orvosától (gyermekgyógyász vagy szemorvos),
mielőtt megengedné kisgyermekének a térhatású képek
megnézését.
A felnőttek tartsák szemmel a kisgyermekeket annak
érdekében, hogy kövessék a fenti ajánlásokat.
* Európai és Egyesült Királyság-beli vásárlók számára
http://www.sony-europe.com/myproduct/
Az ázsiai/csendes-óceáni és afrikai vásárlók számára
http://www.sony-asia.com/support/
FONTOS MEGJEGYZÉS
Figyelem! A lejátszó korlátlan ideig képes álló
videoképeket vagy képernyőkijelzéseket
megjeleníteni a televízió képernyőjén. Ha hosszú
ideig hagyja megjelenítve ezeket a képeket,
a tv-képernyő tartós károsodását okozhatja.
A plazmakijelzős paneltelevíziók és a projektoros
televíziók különösen érzékenyek erre.
Ha a lejátszóval kapcsolatban bármilyen kérdése vagy
problémája merül fel, forduljon a legközelebbi Sony
márkaképviselethez.
Műszaki adatok
Védjegyekkel kapcsolatos
információk
Bemeneti/kimeneti aljzatok
HDMI IN
19 érintkezős szabványos HDMI-csatlakozó
Videó: 480i/576i, 480p/576p, 720/50p/60p*1, 1080/50i/60i*1, 1080/24p/50p/60p*1
Hang: Lineáris PCM (legfeljebb 8 csatorna), Dolby Digital
HDMI OUT
19 érintkezős szabványos HDMI-csatlakozó
Videó: 720/50p/60p*2, 1080/50i/60i, 1080/24p/50p/60p*2
Hang: Lineáris PCM (legfeljebb 8 csatorna), Dolby Digital, Dolby Digital Plus
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Optikai kimeneti csatlakozó/-18dBm (hullámhossz: 660 nm)
Lineáris PCM (2 csatorna), Dolby Digital
LAN
USB
100BASE-TX csatlakozó
USB-aljzat: Type A*3
Infravörös sugárzó
Minidugasz (az infravörös sugárzó kábelének csatlakoztatásához)
Áramellátás, egyéb
Áramellátási követelmények
220–240 V AC, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel
21 W
Méret (kb.)
204 mm × 130 mm × 35 mm
(szélesség/mélység/magasság), a kinyúló részekkel együtt
Tömeg (kb.)
0,6 kg
Üzemi hőmérséklet:
Üzemi páratartalom
5 °C és 35 °C között
25% és 80% között
Vezeték nélküli
Vezeték nélküli LAN szabványa
IEEE 802.11b/g/n
Frekvenciatartomány
2,4 GHz-es sáv: 1–13. csatorna
Moduláció
DS-SS modem és OFDM modem
Bluetooth
Kommunikációs rendszer
Bluetooth specifikáció, verziószám: 3.0
Frekvenciatartomány
2,4 GHz-es sáv: 79 csatorna, 1 MHz BW
Moduláció
Kompatibilis Bluetooth-profilok*4
FHSS
HID (Human Interface Device Profile), SPP (Serial Port Profile)
Tartozékok
Mellékelt tartozékok
NSG-MR5E távirányító (1)/R6 (AA méretű) elemek*5 (2)/ Hálózati kábel (tápkábel) (1)/
Infravörös sugárzó kábele (1)/Útmutató a gyors beállításhoz (1)/Kezdeti lépések (1)/
Referencia útmutató (1)/Garanciakártya (1)
*1 3D bemeneti lehetőség.
*2 3D kimeneti lehetőség.
*3 A lejátszóhoz csatlakoztatható USB-eszközökkel kapcsolatban lásd a „Súgót” (http://www.sony.net/helpguide/r/networkplayer/).
*4 A Bluetooth-profilok szabványosítása az Bluetooth-eszközök céljának megfelelően történik.
*5 Alkáli elemek. A régi elemek cseréjekor ne használjon mangán- vagy lítiumelemeket.
További információk
Tudnivalók a vezeték nélküli LAN hálózatok biztonságáról
Mivel a vezeték nélküli LAN funkció rádióhullámok
segítségével létesít kapcsolatot, a vezeték nélküli jelet
elfoghatják. A vezeték nélküli kommunikáció védelme
érdekében a lejátszó különféle biztonsági funkciókat
támogat. Fordítson gondot arra, hogy a biztonsági
beállításokat a hálózati környezetnek megfelelően
konfigurálja.
• Nincs védelem
Habár a beállítások megadása egyszerű, bárki elfoghatja
a vezeték nélküli jeleket, illetve behatolhat a vezeték
nélküli hálózatba, és ehhez még bonyolult módszerekre
sincs szüksége. Számoljon a jogosulatlan behatolás vagy
az adatok idegen kézbe kerülésének kockázatával.
• WEP
A WEP védelmet biztosít a hálózatoknak, hogy
megakadályozza a kommunikációs jelek elfogását
és a hálózatra való behatolást. A WEP egy régebbi
biztonsági technológia, amely az olyan eszközök
csatlakozását is lehetővé teszi, amelyek nem támogatják
a TKIP/AES titkosítást.
• WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
A TKIP biztonsági technológiát a WEP hiányosságainak
kiküszöbölésére fejlesztették ki. A TKIP magasabb
biztonsági szintet nyújt a WEP-nél.
• WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
Az AES biztonsági technológia fejlett, a WEP és a TKIP
technológiától alapvetően különböző védelmi módszert
alkalmaz.
Az AES magasabb biztonsági szintet nyújt, mint a WEP
vagy a TKIP.
• Az MPEG Layer-3 audiokódolási technológiát és
szabadalmait a Fraunhofer IIS és a Thomson vállalattól
licenceljük.
• A HDMI és a HDMI High-Definition Multimedia Interface
kifejezés, valamint a HDMI embléma a HDMI Licensing LLC
védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és más országokban.
• A készülék gyártása a Dolby Laboratories engedélyével
történt. Dolby és a dupla D szimbólum a Dolby
Laboratories védjegye.
• A Bluetooth® kifejezés és emblémák a Bluetooth SIG, Inc.
bejegyzett védjegyei, és ezek bármilyen Sony által való
felhasználása engedéllyel történik.
• A WPA™ és a WPA2™ a Wi-Fi Alliance védjegyei.
• A zene- és videófelismerési technológiát a Gracenote®
bocsátotta rendelkezésre. A Gracenote a zenefelismerési
technológia és a vele kapcsolatos tartalomszolgáltatás
iparági szabványa. További információk találhatók a
www.gracenote.com honlapon.
A CD-kkel, DVD-kkel, Blu-ray Disc lemezekkel, illetve
a zenével és videóval kapcsolatos adatok a Gracenote, Inc.
cégtől származnak. Copyright © Gracenote 2000-től
napjainkig. Gracenote Szoftver, Copyright © 2000-től
napjainkig Gracenote. A Gracenote által birtokolt egy
vagy több szabadalom vonatkozik erre a termékre és
szolgáltatásra. Lásd a Gracenote webhelyen a megfelelő
Gracenote szabadalmak nem teljes listáját. A Gracenote,
CDDB, MusicID, MediaVOCS, a Gracenote logó és logotípia,
valamint a „Powered by Gracenote” logó a Gracenote
bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.
• A Windows Media a Microsoft Corporation bejegyzett
védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy
egyéb országokban.
Ez a termék a Microsoft Corporation bizonyos szellemi
tulajdonjogainak védelme alá esik. Az ilyen technológia
használata és terjesztése ezen terméken kívül tilos
a Microsoft vagy felhatalmazott leányvállalatának
engedélye nélkül.
• A készülék az Adobe Systems Incorporated vállalattól
származó Flash®, Flash® Lite® és/vagy Reader®
technológiát alkalmaz. Ez a Sony termék az Adobe System
Incorporated engedélyével használt Adobe® Flash®
lejátszószoftvert tartalmaz. Copyright © 1995-2010 Adobe
Systems Incorporated. Minden jog fenntartva. Az Adobe,
Flash, Flash Lite és Reader az Adobe Systems Incorporated
bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.
• UEI Technology™ felhasználásával készült
Az Universal Electronics Inc. engedélyével
Portions © UEI 2000 - 2012
• Az egyéb rendszernevek és terméknevek általában
a gyártók védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Ebben
a leírásban a ™ és ® jelek nincsenek feltüntetve.
Download PDF