Sony | DCR-PJ5E | Sony DCR-PJ5E Instrucţiuni de utilizare

clic
Cuprins
Manual „Handycam”
DCR-PJ5E/SR21E/SX21E
Tehnicile utile de înregistrare
Index
 2011 Sony Corporation
4-290-838-81(1)
RO
Utilizarea funcţiei Manual „Handycam”
Căutarea rapidă a informaţiilor
Cuprins
Veţi găsi informaţii complete privind utilizarea camerei video în acest Manual „Handycam”.
Citiţi Manual „Handycam” pe lângă Ghid de acţionare (o documentaţie separată). Informaţiile
privind utilizarea camerei video conectate la un computer se vor găsi şi în Ghid de acţionare şi
„PMB Help”, adică Ajutorul pentru software-ul „PMB (Picture Motion Browser)” furnizat.
Faceţi clic pe un element în colţul dreapta al fiecărei pagini şi veţi trece la pagina la care se
găseşte respectivul element.


Tehnicile utile de înregistrare
 Faceţi clic aici.
Puteţi căuta un element în funcţie de cuvinte cheie utilizând Adobe Reader. Consultaţi Ajutorul Adobe
Reader pentru sugestii privind utilizarea Adobe Reader.
Puteţi imprima Manual „Handycam”.
Index
RO
Pentru început, citiţi
aici
Elementele de meniu, ecranul LCD şi
obiectivul

Elementele furnizate
 „PMB”
 Manual


(software, inclusiv „PMB Help”)
„Handycam” (PDF)
„Ghid de acţionare” (1)

Puncte albe, roşii, albastre sau verzi
„PMB Portable” este încărcat în prealabil în
camera video (pag. 51).
Consultaţi pagina 19 pentru a afla care este
cardul de memorie pe care îl puteţi utiliza
împreună cu această cameră video.


Utilizarea camerei video

Nu ţineţi camera video de următoarele
componente şi de capacele mufelor.
Ecranul LCD
Despre schimbarea setării pentru limbă

Acumulator
Afişajele de pe ecran în diverse limbi sunt
utilizate pentru ilustrarea procedurilor de
funcţionare. Schimbaţi limba afişată pe ecran
înainte de utilizarea camerei video, dacă este
necesar (pag. 17).
Înregistrarea

Camera video nu este rezistentă la praf, la stropi
sau la apă. Consultaţi „Despre manevrarea
camerei video” (pag. 94).
RO
Atunci când utilizaţi pentru prima dată un card
de memorie împreună cu camera video, este
recomandat să formataţi cardul de memorie pe
camera video (pag. 74) pentru a beneficia de o
funcţionare stabilă.
În momentul formatării, toate datele
înregistrate pe cardul de memorie vor fi şterse,
nemaiputând fi recuperate. Salvaţi datele
importante pe computer sau pe un alt dispozitiv
înainte de formatare.
Index

Expunerea îndelungată a ecranului LCD sau a
obiectivului la lumina directă a soarelui poate
provoca defecţiuni.
Nu îndreptaţi camera spre soare. În caz contrar,
aceasta ar putea funcţiona necorespunzător.
Înregistraţi imagini ale soarelui numai în
condiţii de luminozitate scăzută, cum ar fi în
amurg.
Tehnicile utile de înregistrare
Puncte negre

Cuprins
Cifrele din ( ) reprezintă numărul de
articole furnizate.
 Adaptor de c.a. (1)
 Cablu de alimentare (1)
 Cablu de conectare A/V (1) 
 Cablu USB (1) 
 Acumulator reîncărcabil NP-FV30 (1)
 CD-ROM „Handycam” Application
Software (1)
Elementele de meniu marcate cu gri nu sunt
disponibile în condiţiile curente de înregistrare
sau redare.
Ecranul LCD este produs cu ajutorul unei
tehnologii extrem de precise, astfel că peste
99,99% dintre pixeli sunt funcţionali. Cu
toate acestea, este posibil ca pe ecranul LCD
să apară în mod constant nişte puncte mici
negre şi/sau luminoase (de culoare albă, roşie,
albastră sau verde). Aceste puncte reprezintă
rezultatul normal al procesului de fabricaţie şi
nu afectează în niciun fel înregistrarea.



Notă privind temperatura camerei
video/acumulatorului

Când camera video este conectată la
un computer sau la accesorii


Notă despre redare

Este posibil ca imaginile înregistrate pe camera
dumneavoastră video să nu poată fi redate
corect pe alte dispozitive.
Invers, este posibil ca imaginile înregistrate pe
alte dispozitive să nu poată fi redate corect pe
această cameră video.
Este posibil ca filmele înregistrate pe cartelele
de memorie SD să nu poată fi redate pe
echipamentul A/V al altor producători.

Dacă nu puteţi înregistra/reda imagini,
efectuaţi procedura [FORMAT.MEDIU]

Salvarea tuturor datelor de imagine
înregistrate

Pentru a evita pierderea datelor de imagine,
salvaţi periodic toate imaginile înregistrate pe
un suport extern. Se recomandă salvarea datelor
de imagine pe un disc, cum ar fi un DVD-R,
cu ajutorul computerului. De asemenea, puteţi
salva datele de imagine utilizând un aparat
video sau un dispozitiv de înregistrare DVD/
HDD etc. (pag. 56).

Dacă înregistraţi/ştergeţi imagini în mod
repetat pe o perioadă lungă de timp, se
produce o fragmentare a datelor pe suportul
de înregistrare. Imaginile nu pot fi salvate
sau înregistrate. Imaginile nu pot fi salvate
sau înregistrate. Într-un astfel de caz, salvaţi
mai întâi imaginile pe un suport extern şi
apoi efectuaţi [FORMAT.MEDIU] selectând
(MENU)  [Afişaţi altele] 
[GEST.
[FORMAT.MEDIU] (din categoria
MED.STOC.])  suportul dorit (DCR-SR21E)
.
 [DA]  [DA] 
Note privind accesoriile opţionale
Aveţi grijă să scoateţi acumulatorul sau
adaptorul de c.a. după oprirea camerei video.
Deconectaţi adaptorul de c.a. de la camera
video ţinând în mână atât camera video, cât şi
conectorul de c.c.


RO
Recomandăm utilizarea de accesorii Sony
originale.
Disponibilitatea acestor produse depinde de
ţară sau de regiune.
Index
Note cu privire la acumulator/adaptor
de c.a.

Nu încercaţi să formataţi suportul de
înregistrare al camerei video cu ajutorul
computerului. În caz contrar, camera video
poate să nu funcţioneze corect.
Atunci când conectaţi camera video la un
alt dispozitiv cu ajutorul unui cablu, aveţi
grijă să introduceţi corect mufa de conectare.
Dacă introduceţi forţat mufa în terminal, veţi
deteriora terminalul şi pot apărea defecţiuni ale
camerei video.
Nu închideţi ecranul LCD în timp ce camera
video este pornită şi conectată la USB. Filmele
sau fotografiile înregistrate se pot pierde.
Tehnicile utile de înregistrare

Atunci când temperatura camerei video sau a
acumulatorului devine deosebit de ridicată sau
deosebit de scăzută, este posibil să nu puteţi
înregistra sau reda pe camera video; aceasta se
datorează funcţiilor de protecţie ale camerei
video care se activează în astfel de situaţii. În
acest caz, pe ecranul LCD apare un indicator
(pag. 84).
Cuprins

Înainte de a începe înregistrarea, verificaţi
funcţia de înregistrare pentru a vă asigura
că imaginile şi sunetul sunt înregistrate fără
probleme.
Nu se acordă despăgubiri pentru conţinutul
înregistrărilor, chiar dacă înregistrarea sau
redarea nu este posibilă din cauza unei
defecţiuni a camerei video, a suportului de
stocare etc.
Sistemele TV color sunt diferite în funcţie de
ţară/regiune. Pentru a vedea înregistrările pe
televizor, aveţi nevoie de un televizor în sistem
PAL.
Programele de televiziune, filmele, casetele
video şi alte materiale pot fi protejate de dreptul
de autor. Înregistrarea neautorizată a unor
astfel de materiale poate să contravină legilor
dreptului de autor.
Despre imaginile, ilustraţiile şi afişajele
de pe ecran din acest manual



Imaginile folosite ca exemplu în prezentul
manual în scopul ilustrării sunt realizate cu o
cameră foto digitală, de aceea pot fi diferite de
imaginile şi indicatorii de ecran care apar pe
camera dvs. video. Iar imaginile reprezentând
camera video şi ecranul sunt exagerate sau
simplificate pentru a uşura înţelegerea.
În acest manual, unitatea hard disk internă
(DCR-SR21E) a camerei dvs. video şi cardul
de memorie sunt denumite „suporturi de
înregistrare”.
Designul şi specificaţiile camerei video şi ale
accesoriilor pot fi modificate fără preaviz.


Confirmaţi numele modelului camerei
video

Despre senzorul de detectare a căderii
(DCR-SR21E)
Numele modelului este prezentat în acest
manual când există o diferenţă de specificaţii
între modele. Confirmaţi numele modelului în
partea de jos a camerei video.
Principalele diferenţe privind specificaţiile
acestei serii sunt următoarele.
DCRSR21E
DCRSX21E
DCRPJ5E

Suportul de Capacitatea Proiector
înregistrare suportului
de
înregistrare
intern
Hard disk 80 GB

intern +
card de
memorie
Card de


memorie
Pentru a proteja hard diskul intern de şocuri
rezultate în urma căderii, camera video are o
funcţie de detectare a căderii (pag. 78). În cazul
căderii sau în condiţii de gravitaţie zero, este
posibil să se înregistreze şi zgomotul de blocare
când această funcţie este activată de camera
video. Dacă senzorul de detectare a căderii
detectează cădere în mod repetat, este posibil ca
înregistrarea/redarea să fie oprită.
Notă privind utilizarea camerei video la
altitudini mari (DCR-SR21E)

Tehnicile utile de înregistrare

Nu efectuaţi următoarele activităţi. În caz
contrar, suportul de înregistrare poate fi
deteriorat, imaginile înregistrate se pot pierde,
nu pot fi redate sau pot apărea alte defecţiuni.
 Nu scoateţi cardul de memorie atunci când
ledul de acces (pag. 20) este aprins sau clipeşte
 Nu scoateţi acumulatorul sau adaptorul de
c.a. din camera video şi nu supuneţi camera
video la şocuri sau vibraţii atunci când ledul
POWER (pag. 15) sau ledul de acces (pag. 20)
este aprins sau clipeşte
Dacă utilizaţi o curea de umăr (se vinde
separat), nu loviţi camera video de obiecte.
Nu utilizaţi camera video în zone cu nivel
ridicat de zgomot (DCR-SR21E).
Cuprins

Note privind utilizarea
Nu porniţi camera video într-o zonă de joasă
presiune, când altitudinea este mai mare de
5.000 de metri. În caz contrar, unitatea hard
disk internă a camerei video poate fi deteriorată.
Index
RO
Flux operaţii
Pregătirea (pag. 12)
Pregătiţi sursa de alimentare şi suportul de înregistrare.
Cuprins
Înregistrarea filmelor şi a fotografiilor (pag. 21)
Înregistrarea filmelor  pag. 22
 Schimbarea suportului de înregistrare (pag. 26)
 Timpul de înregistrare anticipat (INFO.MEDIU, pag. 74)
Realizarea fotografiilor  pag. 23
Redarea pe camera video  pag. 28
Redarea imaginilor pe un televizor  pag. 36
Salvarea imaginilor
Tehnicile utile de înregistrare
Redarea filmelor şi a fotografiilor
Salvarea filmelor şi a fotografiilor cu ajutorul unui calculator
Salvarea filmelor şi a fotografiilor pe suporturi externe  pag. 53
Salvarea imaginilor cu ajutorul unui DVD writer/recorder 
pag. 56
Ştergerea filmelor şi a fotografiilor (pag. 38)
RO
Index
Dacă ştergeţi datele aferente imaginilor care au fost salvate pe
calculator sau pe un disc, puteţi înregistra imagini noi pe spaţiul
liber al suportului.
Sfaturi pentru înregistrare reuşită
 Pentru rezultate bune la înregistrare
Stabilizarea camerei video
Cuprins
Atunci când ţineţi camera video, menţineţi o poziţie dreaptă şi
ţineţi braţele aproape de corp.
Deşi funcţia SteadyShot este eficientă pentru împiedicarea
mişcărilor camerei, este esenţial să nu mişcaţi camera video.
Efectuarea lină a operaţiunilor de zoom
Măriţi şi micşoraţi încet şi cu mişcări line. De asemenea, utilizaţi
zoom-ul cu moderaţie. Zoom-ul utilizat în exces creează filme
care pot provoca o stare de oboseală celui ce le urmăreşte.
Accentuarea filmelor cu ajutorul narării
Tehnicile utile de înregistrare
Crearea senzaţiei de spaţialitate
Utilizaţi tehnica de panoramare. Stabilizaţi-vă şi deplasaţi
camera video pe orizontală în timp ce vă răsuciţi încet corpul.
Rămâneţi nemişcat la sfârşitul panoramării pentru ca scena să
pară stabilă.
Gândiţi-vă la sunetele ce vor fi înregistrate împreună cu filmele.
Naraţi pe tema subiectului sau vorbiţi cu subiectul în timpul
filmării.
Încercaţi să creaţi un volum echilibrat al vocilor, întrucât
persoana care înregistrează se află mai aproape de microfon
decât persoana înregistrată.
Utilizarea accesoriilor
RO
Index
Utilizaţi în mod eficient accesoriile camerei video.
De exemplu, cu ajutorul unui trepied, puteţi face înregistrări
secvenţiale sau puteţi înregistra subiecţii în condiţii de iluminare
slabă, cum ar fi scene cu artificii sau vederi nocturne. Dacă
aveţi întotdeauna cu dvs. un acumulator de schimb, puteţi
continua înregistrarea fără să vă îngrijoraţi că se va descărca
acumulatorul.
 Tehnicile utile de înregistrare
Realizarea de imagini frumoase fără
setări complicate
Înregistrare într-o camera cu lumină
slabă
Flori în prim plan
Surprinderea artificiilor sau a unui
apus în toată splendoarea
AUTO.INTELIGENT (25)
LUMINĂ VIDEO (26)
Cuprins
PORTRET (66)
MACRO PRIM PLAN (68)
ARTIFICII (66)
RĂSĂRIT ŞI APUS (66)
Tehnicile utile de înregistrare
Verificarea poziţiei de avânt la golf
SPORT (66)
Index
RO
Cuprins
Cuprins
Utilizarea funcţiei Manual „Handycam”.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Căutarea rapidă a informaţiilor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Pentru început, citiţi aici.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Note privind utilizarea.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Flux operaţii.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Sfaturi pentru înregistrare reuşită. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Pornirea
12
15
17
17
18
18
19
19
Înregistrarea/Redarea
RO
21
22
23
25
25
25
26
26
27
28
31
31
31
32
33
34
36
Index
Înregistrarea.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Înregistrarea filmelor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Realizarea fotografiilor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funcţiile utile pentru înregistrarea filmelor şi a fotografiilor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utilizarea zoom-ului.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Înregistrare automată a celor mai reuşite imagini (AUTO.INTELIGENT).. . . . . . . .
Selectarea modului de înregistrare.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utilizarea funcţiei LUMINĂ VIDEO.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Înregistrarea în modul Oglindă.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Redarea cu camera video.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funcţiile utile pentru redarea filmelor şi a fotografiilor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Căutarea după dată a unei imagini dorite (Index după dată).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Căutarea cu precizie a scenei dorite (Indexul rolei de film).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Căutarea scenei dorite după faţă (Index pentru feţe).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Redarea unei serii de fotografii (Succesiune foto.).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cu proiectorul încorporat (DCR-PJ5E).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Redarea imaginilor pe un televizor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tehnicile utile de înregistrare
Pasul 1: Încărcarea acumulatorului.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pasul 2: Pornirea camerei şi setarea datei şi a orei.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utilizarea selectorului multiplu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schimbarea setării pentru limbă.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pasul 3: Pregătirea suportului de înregistrare.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Selectarea suportului de înregistrare pentru filme (DCR-SR21E).. . . . . . . . . . . . . . . .
Selectarea suportului de înregistrare pentru fotografii (DCR-SR21E).. . . . . . . . . .
Introducerea unei cartele de memorie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utilizarea eficientă a camerei video
38
40
41
42
43
43
44
46
46
47
Cuprins
Ştergerea filmelor şi a fotografiilor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Protejarea filmelor şi a fotografiilor înregistrate (Protejare).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Divizarea unui film.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Realizarea unei fotografii dintr-un film (DCR-SR21E).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Duplicarea/copierea filmelor şi a fotografiilor din memoria internă pe cardul de
memorie (DCR-SR21E).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Duplicarea filmelor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Copierea fotografiilor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utilizarea Listei de redare a filmelor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Crearea Listei de redare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Redarea Listei de redare.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Salvarea filmelor şi a fotografiilor cu ajutorul unui calculator
48
49
50
51
51
51
52
Salvarea imaginilor cu ajutorul unui dispozitiv extern
Salvarea imaginilor pe un suport extern (COPIE DIRECTĂ).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Crearea unui disc cu un DVD writer, recorder.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Crearea unui disc cu ajutorul dispozitivului DVD writer dedicat, DVDirect
Express.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Crearea unui disc cu un DVD writer, etc., altul decât DVDirect Express.. . . . . . . .
Crearea unui disc cu un recorder, etc... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
56
Tehnicile utile de înregistrare
Crearea unui disc cu o atingere (One Touch Disc Burn). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Importarea filmelor şi fotografiilor cu un calculator.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Crearea unui disc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Încărcarea imaginilor pe un serviciu media.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pornirea „PMB Portable” (Windows).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pornirea „PMB Portable” (Macintosh).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Note privind „PMB Portable”.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
58
59
Index
RO
10
Particularizarea camerei video
61
61
62
63
64
66
69
71
72
73
74
74
76
Cuprins
79
84
88
88
88
89
90
92
92
93
94
Tehnicile utile de înregistrare
Utilizarea meniurilor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Meniuri operaţionale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utilizarea funcţiei [MENIUL MEU].. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPTION MENU.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utilizarea funcţiei
Listele de meniuri.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SETĂRI MANUALE (Elemente de ajustat pentru starea scenei).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SETĂRI FOTO. (Elemente pentru fotografiere particularizată).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REGLAJE FOTO. (Elemente pentru înregistrarea fotografiilor).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REDARE (Elemente pentru redare).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EDITARE (Elemente pentru editare).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALTELE (Elemente pentru alte setări).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GEST.MED.STOC. (Elemente pentru suportul de înregistrare).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REGLAJ GENERAL (Alte elemente de configurare).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informaţii suplimentare
Depanarea.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afişaj de auto-diagnosticare/Indicatori de avertizare.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Durata de înregistrare a filmelor/numărul de fotografii ce pot fi înregistrate.. . . . . . . . .
Durata estimată de înregistrare şi redare cu fiecare acumulator.. . . . . . . . . . . . . . . .
Durata estimată de înregistrare a filmelor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numărul estimat de fotografii ce pot fi înregistrate.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utilizarea camerei video în străinătate.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Întreţinerea şi măsurile de precauţie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Despre cartela de memorie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Despre acumulatorul „InfoLITHIUM”.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Despre manevrarea camerei video.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Referinţă rapidă
Indicatorii de ecran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Componentele şi butoanele.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Index.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Index
RO
11
Pornirea
Pasul 1: Încărcarea acumulatorului
DCR-SR21E
Cuprins
Mufă DC IN
Acumulator
Led CHG (de încărcare)
Cablu de
alimentare
Adaptor de c.a.
La priza de perete
DCR-PJ5E/SX21E
Led CHG (de
încărcare)
Adaptor de c.a.
Acumulator
Cablu de
alimentare
La priza de perete
Puteţi încărca acumulatorul „InfoLITHIUM” (seria V) după ce l-aţi montat în camera video.
RO
12
Index
Mufă DC IN
Conector de c.c.
Tehnicile utile de înregistrare
Conector de c.c.

Note
Nu puteţi monta un alt acumulator „InfoLITHIUM” în camera video decât unul din seria V.
1
2
3
Opriţi camera video prin închiderea ecranului LCD.
Conectaţi adaptorul de c.a. şi cablul de alimentare la camera video şi la
priza de perete.

4
Cuprins
Montaţi acumulatorul glisându-l în direcţia indicată de săgeată până când
acesta face clic.
Aliniaţi semnul  de pe conectorul de c.c. cu cel de pe mufa DC IN.
Ledul CHG (încărcare) se aprinde şi începe încărcarea. Ledul CHG (încărcare) se stinge
atunci când acumulatorul este complet încărcat.
Atunci când bateria este încărcată, deconectaţi adaptorul de c.a. de la
mufa DC IN a camerei video.

Sugestii
Consultaţi pagina 88 pentru a afla durata de înregistrare şi de redare.
Atunci când camera video este pornită, puteţi verifica autonomia aproximativă a acumulatorului cu
ajutorul indicatorului din colţul stânga sus al ecranului LCD.
Durata de încărcare
Durata aproximativă (min.) necesară atunci când încărcaţi complet un acumulator complet
descărcat.
Acumulator
NP-FV30 (furnizat)
NP-FV50
NP-FV70
NP-FV100

Tehnicile utile de înregistrare


Durata de încărcare
115
155
195
390
Durate înregistrate cu camera video la 25 C.
Se recomandă 10 C - 30 C.
Index
RO
13
Pentru a scoate acumulatorul
Închideţi ecranul LCD. Glisaţi pârghia de decuplare BATT (baterie) () şi scoateţi
acumulatorul ().
Cuprins
Pentru a utiliza o priză de perete ca sursă de alimentare
Conectaţi în acelaşi mod ca şi la „Pasul 1: Încărcarea acumulatorului”. Chiar dacă
acumulatorul este montat, acesta nu este descărcat.
Încărcarea acumulatorului în străinătate
Puteţi încărca acumulatorul în orice ţară/regiune utilizând adaptorul de c.a. furnizat împreună
cu camera video la o tensiune între 100 V - 240 V de c.a., 50 Hz/60 Hz.
Note
Nu utilizaţi un transformator electronic.
Note despre acumulator



Atunci când scoateţi acumulatorul sau decuplaţi adaptorul de c.a., închideţi ecranul LCD şi asiguraţi-vă
că ledul POWER (pag. 15), ledul de acces (pag. 20) sunt stinse.
Ledul CHG (încărcare) se aprinde intermitent în timpul încărcării în următoarele condiţii:
 Acumulatorul nu este montat corect.
 Acumulatorul este deteriorat.
 Temperatura acumulatorului este scăzută.
Scoateţi acumulatorul din camera video şi aşezaţi-l într-un loc cald.
 Temperatura acumulatorului este ridicată.
Scoateţi acumulatorul din camera video şi aşezaţi-l într-un loc răcoros.
În setarea implicită, alimentarea se opreşte automat dacă nu utilizaţi camera video timp de aproximativ
5 minute; acest lucru se întâmplă pentru a economisi energia bateriei ([OPRIRE AUTO.], pag. 77).
Tehnicile utile de înregistrare

Note despre adaptorul de c.a.



RO
14
Index
Utilizaţi o priză de perete apropiată atunci când utilizaţi adaptorul de c.a. Deconectaţi imediat adaptorul
de c.a. de la priza de perete dacă apare o defecţiune în timpul utilizării camerei video.
Nu utilizaţi adaptorul de c.a. într-un spaţiu îngust, cum ar fi între un perete şi un obiect de mobilier.
Nu scurtcircuitaţi conectorul de c.c. al adaptorului de c.a. sau borna acumulatorului cu obiecte metalice.
Acest lucru poate cauza defecţiuni.
Pasul 2: Pornirea camerei şi setarea datei şi a orei
1
Deschideţi ecranul LCD al camerei dvs. video.
Cuprins
Camera video porneşte.
Led POWER
2
Selector multiplu


3
4
Consultaţi pagina 17 pentru detalii privind utilizarea selectorului multiplu.
Pentru a potrivi din nou data şi ora, acţionaţi selectorul multiplu pentru a selecta
(MENU)  [Afişaţi altele]  [CEAS/ LIMBĂ] (din categoria
[REGLAJ GENERAL])
/
până ce acesta apare.
 [POTRIVIRE CEAS]. Dacă un element nu este pe ecran, selectaţi
Tehnicile utile de înregistrare
Selectaţi zona geografică dorită selectând / cu / al selectorului
multiplu, apăsaţi continuu centrul selectorului multiplu până când se
aprinde o lumină în zona geografică dorită.
Selectaţi [URMĂTORUL] cu  ale selectorului multiplu, apoi apăsaţi
centrul selectorului multiplu.
Dacă setaţi [ORA DE VARĂ] la [PORNIT], ceasul este dat cu 1 oră înainte.
RO
15
Index
Selectaţi setarea [ORA DE VARĂ] cu / al selectorului multiplu şi apăsaţi
centrul selectorului multiplu.
5
6
Selectaţi [URMĂTORUL] cu  al selectorului multiplu, apoi apăsaţi centrul
selectorului multiplu.
Reglaţi data şi ora repetând procedura de mai jos.
Cuprins
Evidenţiaţi elementul dorit cu / al selectorului multiplu.
Selectaţi valoarea setării cu / a selectorului multiplu şi apăsaţi centrul selectorului
multiplu.
7
Selectaţi [URMĂTORUL] 
centrul selectorului multiplu.
cu  al selectorului multiplu, apoi apăsaţi


Note
Data şi ora nu apar în timpul înregistrării, dar sunt înregistrate automat pe suportul de înregistrare şi
(MENU)  [Afişaţi altele] 
pot fi afişate în timpul redării. Pentru a afişa data şi ora, atingeţi
[REDARE])  [COD DE DATE]  [DATĂ/ORĂ] 

[SETĂRI REDARE] (din categoria

.
(MENU)  [Afişaţi altele]  [REGL.SUNET/
Puteţi opri sunetele bip de funcţionare selectând
[REGLAJ GENERAL])  [Semnal sonor]  [OPRIT] 


AFIŞ.] (din categoria
.
Tehnicile utile de înregistrare
Ceasul porneşte.
Pentru a opri alimentarea
Închideţi ecranul LCD. Ledul POWER clipeşte pentru câteva secunde, iar alimentarea este
oprită.
Index
RO
16
Utilizarea selectorului multiplu
Selector multiplu
Cuprins
 Rotiţi butonul dorit pe o lumină cu /// ale selectorului multiplu.
 Apăsaţi centrul selectorului multiplu pentru a confirma selecţia.
Schimbarea setării pentru limbă
Tehnicile utile de înregistrare
Puteţi schimba afişajele de pe ecran pentru a vizualiza mesajele într-o anumită limbă.
(MENU)  [Afişaţi altele]  [CEAS/ LIMBĂ] (din categoria [REGLAJ
Selectaţi


.
GENERAL])  [ STABILIRE LIMBĂ]  o limbă dorită 
Index
RO
17
Pasul 3: Pregătirea suportului de înregistrare
Suportul de înregistrare care poate fi utilizat diferă în funcţie de camera dumneavoastră video.
Următoarele pictograme sunt afişate pe ecranul camerei video.
Cuprins
DCR-PJ5E/SX21E:
Card de memorie
DCR-SR21E:
*
Hard disk intern
Card de memorie
* În setarea implicită, atât filmele, cât şi fotografiile sunt înregistrate pe acest suport de înregistrare. Puteţi
efectua operaţii de înregistrare, redare şi editare pe suportul selectat.
Selector multiplu
Selectaţi cu /// şi apăsaţi butonul din centrul selectorului multiplu pentru a confirma selecţia.
Sugestii
Consultaţi pagina 88 pentru a afla durata de înregistrare a filmelor.
Consultaţi pagina 89 pentru a afla numărul de fotografii ce pot fi înregistrate.



Selectarea suportului de înregistrare pentru filme (DCR-SR21E)
Tehnicile utile de înregistrare

 Selectaţi
(MENU)  [Afişaţi altele]  [SETĂRI SUPORT] (din categoria
[GEST.MED.STOC.])  [ALEG.MEDIU FILME].
Apare ecranul [ALEG.MEDIU FILME].
 Selectaţi suportul de înregistrare dorit.
.
Index
 Selectaţi [DA] 
Suportul de înregistrare este schimbat.
RO
18
Selectarea suportului de înregistrare pentru fotografii (DCR-SR21E)
 Selectaţi
(MENU)  [Afişaţi altele]  [SETĂRI SUPORT] (din categoria
[GEST.MED.STOC.])  [ALEG.MEDIU FOTO].
Apare ecranul [ALEG.MEDIU FOTO].
 Selectaţi [DA] 
Cuprins
 Selectaţi suportul de înregistrare dorit.
.
Suportul de înregistrare este schimbat.
Pentru a verifica setările suportului de înregistrare
Când înregistraţi în modul de înregistrare film sau în modul înregistrare foto, pictograma
suportului de înregistrare este afişată în colţul dreapta sus al ecranului.

Pictograma afişată pe ecranul LCD variază în funcţie de camera video pe care o utilizaţi.
Introducerea unei cartele de memorie

Note
Setaţi suportul de înregistrare la [CARTELĂ MEMORIE] pentru a înregistra filme şi/sau fotografii pe
cardul de memorie (DCR-SR21E).
Tehnicile utile de înregistrare
Pictogramă suport de
înregistrare
Tipurile de cartele de memorie care pot fi utilizate împreună cu camera video




Note
Opţiunea MultiMediaCard nu poate fi utilizată.
 Imaginile înregistrate pe cardurile de memorie SDXC nu pot fi redate sau importate pe computere care
nu sunt compatibile cu componente AV exFAT* etc., conectate la această cameră video prin cablu USB.
Verificaţi dinainte dacă dispozitivele conectate sunt compatibile cu exFAT. În cazul în care conectaţi un
dispozitiv care nu este compatibil cu exFAT, este posibil să apară ecranul pentru iniţializare. Nu executaţi
niciodată iniţializarea, în caz contrar întregul conţinut va fi pierdut.
* exFAT este sistemul de fişiere utilizate pentru cartelele de memorie SDXC.

RO
19
Index
Pentru această cameră video se pot utiliza doar „Memory Stick PRO Duo”, „Memory Stick PRO-HG
Duo”, carduri de memorie SD (Clasa 2 sau mai rapid), carduri de memorie SDHC (Clasa 2 sau mai rapid)
şi carduri de memorie SDXC (Clasa 2 sau mai rapid). Nu se garantează funcţionarea cu toate cardurile de
memorie.
„Memory Stick PRO Duo” de până la 32 GB şi cardurile de memorie SD de până la 64 GB au fost testate
şi confirmate pentru utilizarea cu această cameră video.
Pentru înregistrarea filmelor pe „Memory Stick PRO Duo”, se recomandă să utilizaţi un „Memory Stick
PRO Duo” de 512 MB sau mai mult.
În acest manual, „Memory Stick PRO Duo” şi „Memory Stick PRO-HG Duo” sunt denumite carduri de
memorie „Memory Stick PRO Duo” şi SD, cardurile de memorie SDHC şi cardurile de memorie SDXC
sunt denumite carduri de memorie SD.
Capacitatea cartelelor de memorie care pot fi utilizate împreună cu camera video

Cuprins

Doar „Memory Stick Duo” care înseamnă aproximativ jumătate din capacitatea „Memory Stick” standard
şi pot fi utilizate carduri de memorie SD cu capacitate standard.
Nu lipiţi etichete etc pe un card de memorie sau pe un adaptor de carduri. Acest lucru poate cauza
defecţiuni.
Deschideţi capacul, îndreptaţi colţul teşit al cartelei de memorie după cum este
afişat în ilustraţie, apoi inseraţi-o în slotul pentru cartela de memorie până când
auziţi un clic.

Închideţi capacul după ce aţi introdus cartela de memorie.
Led de acces
Ecranul [Creaţi un nou Fişier de bază de date de imagini.] poate apărea dacă introduceţi
o nouă cartelă de memorie. În acest caz, selectaţi [DA]. Dacă realizaţi doar fotografii pe
cardul de memorie, selectaţi [NU].


Verificaţi direcţia cartelei de memorie. Dacă introduceţi forţat cartela de memorie în direcţia greşită,
cartela de memorie, slotul cartelei de memorie sau datele de imagine se pot deteriora.
Note
Dacă se afişează [Crearea unui nou Fişier de bază de date de imagini a eşuat. Este posibil să nu fie
(MENU)  [Afişaţi altele] 
suficient spaţiu liber.], iniţializaţi cardul de memorie selectând
[GEST.MED.STOC.])  [CARTELĂ MEMORIE] (DCR-SR21E)
[FORMAT.MEDIU] (din categoria
.
 [DA]  [DA] 
Index
Pentru a scoate cartela de memorie
Deschideţi capacul şi împingeţi uşor cartela de memorie o dată.


Tehnicile utile de înregistrare
Fiţi atent(ă) la direcţia colţului
teşit.
Nu deschideţi capacul în timpul înregistrării.
Atunci când introduceţi sau scoateţi cartela de memorie, aveţi grijă ca aceasta să nu iasă din slot şi să nu
cadă.
RO
20
Înregistrarea/Redarea
Înregistrarea
În setarea implicită, filmele sunt înregistrate pe următoarele suporturi de înregistrare.
DCR-PJ5E/SX21E: Cartelă de memorie
DCR-SR21E: Hard disk intern
Cuprins
Sugestii
Consultaţi pagina 18 pentru schimbarea suportului de înregistrare (DCR-SR21E).


Pentru a deschide capacul obiectivului
Glisaţi comutatorul LENS COVER pentru a deschide.
1
Fixaţi cureaua de susţinere.
DCR-SR21E
Tehnicile utile de înregistrare
Sugestii
Când terminaţi de înregistrat sau când redaţi imagini, închideţi capacul obiectivului.


DCR-PJ5E/SX21E
Index
RO
21
2
Deschideţi ecranul LCD al camerei video.
Camera video porneşte.

Puteţi comuta între modurile de înregistrare apăsând MODE. Apăsaţi MODE până apare
pictograma modului dorit.
Buton MODE
Cuprins
(Film): Când
înregistraţi un film
Înregistrarea filmelor
Apăsaţi pe START/STOP pentru a începe înregistrarea.
Tehnicile utile de înregistrare
Buton START/STOP
[STBY]  [ÎNREG.]
Pentru a opri înregistrarea, apăsaţi pe START/STOP din nou.
Simbolurile şi indicatorii de pe panoul LCD vor fi afişate pentru aproximativ 3 secunde, apoi vor dispărea
după pornirea camerei video sau comutarea modurilor de înregistrare (film/foto)/redare. Pentru a afişa
pictogramele şi indicatoarele din nou, apăsaţi selectorul multiplu.
după
aproximativ
3 secunde
RO
22
Index






Sugestii
Atunci când este detectată o faţă, va apărea un cadru alb, iar calitatea imaginii din jurul feţei va fi
optimizată automat ([DETECŢIA FEŢEI], pag. 69).
Puteţi realiza fotografii din filmele înregistrate (DCR-SR21E) (pag. 42).
Consultaţi pagina 88 pentru a afla durata de înregistrare a filmelor.
(MENU) 
Puteţi verifica durata de înregistrare şi capacitatea rămasă estimată etc., selectând
[GEST.MED.STOC.]).
[Afişaţi altele]  [INFO.MEDIU] (din categoria
Ecranul LCD al camerei video poate afişa imagini înregistrate pe întregul ecran (afişare la dimensiune
completă). Cu toate acestea, poate apărea o uşoară tăiere a marginilor de sus, de jos, din dreapta şi
din stânga ale imaginilor atunci când se redau pe un televizor care nu este compatibil cu afişarea la
dimensiune completă. În acest caz, setaţi [CHENAR GHIDARE] la [PORNIT] (pag. 69) şi înregistraţi
imagini utilizând cadrul exterior afişat pe ecran pentru ghidare.
[ STEADYSHOT] este setat la [PORNIT] în setarea implicită.
Pentru a ajusta unghiul panoului LCD, deschideţi mai întâi panoul LCD la 90 de grade faţă de camera
video (), apoi ajustaţi unghiul ().
Cuprins
Note
Dacă închideţi ecranul LCD în timpul înregistrării filmelor, camera video opreşte înregistrarea.
Durata maximă continuă de înregistrare a filmelor este de aproximativ 13 ore.
Atunci când dimensiunea unui fişier de film depăşeşte 2 GB, următorul fişier de film este creat automat.
După pornirea camerei video, veţi putea începe înregistrarea în câteva secunde. În acest timp, nu puteţi
efectua operaţiuni pe camera video.
Următoarele stări vor fi indicate dacă continuă să fie scrise date pe suportul de înregistrare după ce
înregistrarea s-a încheiat. În acest timp, nu aplicaţi şocuri şi nu generaţi vibraţii camerei video sau scoateţi
acumulator sau adaptorul c.a.
 Ledul de acces (pag. 20) este aprins sau clipeşte
 Pictograma pentru suport din partea dreaptă sus a ecranului LCD clipeşte







 la 90 de grade (max.)
Tehnicile utile de înregistrare

 la 90 de
grade faţă de
camera video
 la 180 de grade (max.)
Codul de date în timpul înregistrării
Data, ora şi condiţiile înregistrării sunt înregistrate automat pe suportul de înregistrare.
Acestea nu sunt afişate în timpul înregistrării. Cu toate acestea, le puteţi verifica sub formă
(MENU)  [Afişaţi
de [COD DE DATE] în timpul redării. Pentru a le afişa, selectaţi
[REDARE])  o setare dorită 

altele]  [SETĂRI REDARE] (din categoria

.
Index
Realizarea fotografiilor
În setarea implicită, fotografiile sunt înregistrate pe următoarele suporturi de înregistrare.
DCR-PJ5E/SX21E: Cartelă de memorie
DCR-SR21E: Hard disk intern
Sugestii
Consultaţi pagina 18 pentru schimbarea suportului de înregistrare (DCR-SR21E).


RO
23
 Apăsaţi MODE până când apare pictograma
(Foto).
Afişajul ecranului LCD comută la modul de înregistrare a fotografiilor, iar raportul de
aspect devine 4:3.
Buton MODE
(Foto): Când realizaţi
o fotografie
Cuprins
 Apăsaţi uşor pe PHOTO pentru a ajusta focalizarea, apoi apăsaţi complet.
Tehnicile utile de înregistrare
Clipeşte  Se aprinde
Când
dispare, fotografia este înregistrată.
Sugestii
Consultaţi pagina 89 pentru a afla numărul de fotografii ce pot fi înregistrate.
(MENU)  [Afişaţi altele]  [
Pentru a schimba dimensiunea imaginii, selectaţi
[REGLAJE FOTO.])  o setare dorită 

.
IMAG.] (din categoria



Index
RO
24
DIMENS.
Funcţiile utile pentru
înregistrarea filmelor şi
a fotografiilor
Înregistrare automată a celor mai
reuşite imagini (AUTO.INTELIGENT)
Utilizarea zoom-ului
Puteţi mări imaginile de până la 67× de ori
faţă de dimensiunea originală cu ajutorul
cursorului de zoom.
Detecţia scenei
(Peisaj), (Scenă
 (Iluminare spate),
nocturnă), (Reflector), (Macro)
Camera video selectează automat cea mai
eficientă setare, în funcţie de scenă.
Unghi larg de vizualizare Vizualizare de
(Unghi larg)
aproape (Telefoto)
Deplasaţi uşor cursorul de zoom pentru
utilizare lentă a zoom-ului. Deplasaţi-l mai
mult pentru un zoom mai rapid.


Note
Este posibil ca SteadyShot să nu poată reduce
estomparea imaginii după dorinţă când
cursorul de zoom este setat la T (Telefoto).
Asiguraţi-vă că ţineţi degetul pe cursorul
de zoom. Dacă luaţi degetul de pe cursorul
de zoom, se poate înregistra sunetul emis la
activarea zoom-ului.
Distanţa minimă posibilă dintre camera video şi
subiect în timpul menţinerii unei focalizări clare
este de aproximativ 1 cm pentru unghi larg şi
aproximativ 150 cm pentru telefoto.
Pentru a anula AUTO.INTELIGENT
Apăsaţi pe
.
sau pictogramele modului de detectare
dispar şi puteţi înregistra utilizând setările
preferate.
De asemenea, setarea AUTO.INTELIGENT
este anulată dacă schimbaţi următoarele
setări:
 [SELECŢIE SCENĂ]
 [ECHILIBRU DE ALB]
 [EXPUNERE]
 [FOCALIZARE]
 [MACRO PRIM PLAN]
Sugestii
Puteţi seta [ ZOOM DIGITAL] (pag. 70) dacă
doriţi să măriţi mai mult.


Note
Este posibil ca aparatul să nu detecteze
scena sau subiectul vizat în funcţie de starea
înregistrării.
RO
25
Index


Tehnicile utile de înregistrare
Detecţia feţei
(Portret)
Camera video detectează feţele şi reglează
focalizarea, culoarea şi expunerea.
Cuprins
Dacă apăsaţi
, puteţi înregistra imagini
cu funcţia AUTO.INTELIGENT. Când
orientaţi camera video spre subiect,
înregistrarea va utiliza combinaţia optimă a
modurilor detectare feţe şi detectare scenă.
Când camera video detectează subiectul, se
afişează pictogramele corespunzătoare stării
detectate.
[
STEADYSHOT]
SPATE]
 [DETECŢIA FEŢEI]
 [ILUMINARE




Selectarea modului de înregistrare
Utilizarea funcţiei LUMINĂ VIDEO
Puteţi utiliza funcţia LUMINĂ VIDEO în
funcţie de condiţiile de înregistrare. Este
recomandat să utilizaţi funcţia LUMINĂ
VIDEO la o distanţă de aproximativ 30 cm
- 150 cm de subiect.
Înregistrare la calitate
înaltă
LED LUMINĂ VIDEO
(MENU)  [Afişaţi
MOD ÎNREG.] (din
[SETĂRI FOTO.]).
De fiecare dată când apăsaţi pe LIGHT,
indicatorul se modifică după cum urmează.
Niciun indicator (Dezactivat) 
(Auto) 
(Activat)  ...
Apăsaţi în mod repetat pe LIGHT pentru a
anula LUMINĂ VIDEO.
Dacă doriţi să înregistraţi imagini de
calitate înaltă, selectaţi modul HQ sau
dacă doriţi să înregistraţi filme mai
lungi, selectaţi modul LP.



.
RO
26
Note
Funcţia LUMINĂ VIDEO generează lumină
puternică. Nu utilizaţi funcţia LUMINĂ VIDEO
direct în faţa ochilor, la o distanţă scurtă.
Durata de timp pentru care puteţi utiliza
acumulatorul este mai scurtă atunci când
utilizaţi funcţia LUMINĂ VIDEO.
Index
 Selectaţi o setare dorită.
 Selectaţi
Tehnicile utile de înregistrare
 Selectaţi
altele]  [
categoria
Sugestii
Puteţi selecta [ MOD ÎNREG.] pentru fiecare
suport de înregistrare separat (DCR-SR21E).


Puteţi selecta un mod de înregistrare
pentru a înregistra filme pornind de la 3
niveluri. Durata de înregistrare a suportului
se poate schimba în funcţie de modul de
înregistrare. În setarea implicită, [ MOD
ÎNREG.] este setat la [SP].
Înregistrare de lungă
durată
Cuprins
Note
AUTO.INTELIGENT este setat la [OPRIT]
când setaţi [ STEADYSHOT] la [OPRIT].
[ STEADYSHOT] este setat la [PORNIT]
când setaţi AUTO.INTELIGENT la [PORNIT].
Alte elemente listate mai sus sunt resetate la
valorile implicite.
Note
Filmele sunt înregistrate cu formatul MPEG-2.
Puteţi selecta una dintre următoarele calităţi de
imagine. O valoare cum ar fi „9M” reprezintă o
rată de biţi medie, iar „M” reprezintă „Mbps”.
 [HQ] (9M (HQ))
 [SP] (6M (SP))(setarea implicită)
 [LP] (3M (LP))
Dacă înregistraţi în modul LP, calitatea filmelor
se poate deteriora, iar scenele cu mişcări rapide
pot fi însoţite de zgomot de fundal la redarea
imaginii.

Atunci când înregistraţi filme cu funcţia
, este posibil
LUMINĂ VIDEO setată la
ca lumina video să se aprindă şi să se stingă.
În acest caz, apăsaţi în mod repetat pe LIGHT
.
pentru a selecta
Înregistrarea în modul Oglindă
Cuprins
Deschideţi panoul LCD la 90 de grade faţă
de camera video (), apoi rotiţi-l cu 180
de grade spre obiectiv ().
Sugestii
Pe ecranul LCD va apărea o imagine în oglindă
a subiectului, dar aceasta va fi înregistrată
normal.
Tehnicile utile de înregistrare


Index
RO
27
Redarea cu camera video
Sugestii
Consultaţi pagina 18 pentru schimbarea suportului de înregistrare (DCR-SR21E).


1
2
Cuprins
În setarea implicită, pot fi redate filmele şi fotografiile înregistrate pe următoarele suporturi de
înregistrare.
DCR-PJ5E/SX21E: Cartelă de memorie
DCR-SR21E: Hard disk intern
Deschideţi ecranul LCD al camerei dvs. video.
Camera video porneşte.
Apăsaţi pe
Buton
(VIZIONARE
IMAGINI)
Ecranul VISUAL INDEX apare după câteva secunde.
Selectaţi (Film) ()  un film dorit () pentru a reda un film.
Selectaţi (Foto) ()  o fotografie dorită () pentru a vizualiza o
fotografie.
Tehnicile utile de înregistrare
3
(VIZIONARE IMAGINI).
Filmele sunt afişate şi sortate în funcţie de data înregistrării.
Index
 La ecranul MENU

/
: Afişează filmele înregistrate la data anterioară/următoare.

/
: Afişează filmul anterior/următor.
 Revine la ecranul de înregistrare.
RO
28

 apare împreună cu filmul sau fotografia cel mai recent redată sau înregistrată. Dacă selectaţi
filmul sau fotografia cu , puteţi continua redarea de la momentul anterior. ( apare pe
fotografia înregistrată pe o cartelă de memorie.)
Redarea filmelor
Cuprins
Camera video începe redarea filmului selectat.
Ajustarea volumului
Înapoi
Înainte
OPTION
Oprire
Repede înainte
Repede înapoi
Pauză/redare
Sugestii
Atunci când derularea filmelor selectate ajunge la ultimul film, se revine la ecranul VISUAL INDEX.
/
în timpul pauzei pentru a derula filmele încet.
Selectaţi
/
în timpul redării, filmele sunt redate cu o viteză de 5 ori  de 10 ori
Dacă selectaţi repetat
 de 30 de ori  de 60 de ori mai mare.
(MENU)  [Afişaţi altele]  [VISUAL INDEX] (din
Puteţi afişa VISUAL INDEX selectând
[REDARE]).
categoria
Data, ora şi condiţiile înregistrării sunt înregistrate automat în timpul înregistrării. Aceste informaţii
(MENU) 
nu sunt afişate în timpul înregistrării, dar le puteţi afişa în timpul redării selectând
[REDARE])  [COD DE DATE]  o setare
[Afişaţi altele]  [SETĂRI REDARE] (din categoria


.
dorită 





Tehnicile utile de înregistrare

Pentru a regla volumul sonor al filmelor
În timpul redării filmărilor, selectaţi

 ajustaţi cu
De asemenea, puteţi ajusta volumul sunetului utilizând
/
/

.
din OPTION MENU.
Vizualizarea fotografiilor
Camera video afişează fotografia selectată.
Înainte
OPTION
La ecranul VISUAL
INDEX
RO
29
Index
Start/stop succesiune
de imagini
Înapoi
Sugestii
Atunci când vizualizaţi fotografii înregistrate pe o cartelă de memorie, simbolul
apare pe ecran.


(folder de redare)
Cuprins
Tehnicile utile de înregistrare
Index
RO
30
Funcţiile utile pentru
redarea filmelor şi a
fotografiilor
/
pentru a
 Selectaţi
selecta data imaginii dorite, apoi
selectaţi
.
Cuprins
Căutarea după dată a unei imagini
dorite (Index după dată)
Puteţi căuta în mod eficient imaginile
dorite după dată.
Imaginile corespunzătoare datei
selectate sunt afişate pe ecranul
VISUAL INDEX.
Sugestii
De asemenea, puteţi afişa Index după dată
(MENU)  [Afişaţi altele] 
selectând
[REDARE])
[VIZ.IMAGINI] (din categoria
 [INDEX DUPĂ DATĂ].
Pe ecranul [Indexul rolei de film]/[Index pentru
feţe], puteţi afişa Index după dată selectând data
din colţul din dreapta sus al ecranului.


Note
Nu puteţi utiliza funcţia Index după dată pentru
fotografiile de pe cardul de memorie.
 Apăsaţi pe
IMAGINI).

(VIZIONARE
Căutarea cu precizie a scenei
dorite (Indexul rolei de film)
Apare ecranul VISUAL INDEX.
 Selectaţi
DATĂ].
Filmele pot fi divizate la momente de timp
stabilite, iar prima scenă a fiecărei divizări
este afişată pe ecranul INDEX. Puteţi
începe redarea unui film de la miniatura
selectată.
 [INDEX DUPĂ
Tehnicile utile de înregistrare

Revenire la ecranul VISUAL INDEX
Index
 Apăsaţi pe
IMAGINI).
(VIZIONARE
Apare ecranul VISUAL INDEX.
RO
31
 Selectaţi
FILM].
[
 Apăsaţi pe
IMAGINI).
ROLĂ DE
(VIZIONARE
Apare ecranul VISUAL INDEX.
Revenire la ecranul VISUAL INDEX
 Selectaţi
[
FEŢE].
Cuprins
Revenire la ecranul VISUAL INDEX
Stabileşte intervalul la care să fie create
miniaturi ale scenelor dintr-un film.
/
pentru a
 Selectaţi
selecta filmul dorit.
/
pentru a
 Selectaţi
selecta filmul dorit.
/
pentru a căuta
 Selectaţi
imaginea cu faţa dorită, apoi
selectaţi imaginea cu faţa dorită
pentru a vedea scena.
Redarea începe de la scena selectată.
Redarea începe de la începutul scenei
cu imaginea feţei selectate.
Sugestii
De asemenea, puteţi afişa Indexul rolei de film
(MENU)  [Afişaţi altele] 
selectând
[REDARE])
[VIZ.IMAGINI] (din categoria
 [ ROLĂ DE FILM].



Căutarea scenei dorite după faţă
(Index pentru feţe)

Sugestii
De asemenea, puteţi afişa Index pentru feţe
(MENU)  [Afişaţi altele] 
selectând
[REDARE])
[VIZ.IMAGINI] (din categoria
 [ FEŢE].


RO
32
Index
Imaginile chipurilor detectate în timpul
înregistrării filmului sunt afişate pe ecranul
INDEX.
Puteţi începe redarea filmului de la
imaginea feţei selectate.
Note
În funcţie de condiţiile de înregistrare, este
posibil ca anumite feţe să nu fie detectate.
De exemplu: persoane ce poartă ochelari sau
pălării sau care nu se uită spre cameră.
Asiguraţi-vă că setaţi opţiunea [DETECŢIA
FEŢEI] la [PORNIT] (pag. 69) (setarea
implicită) înainte de înregistrare, pentru a căuta
filme în Index pentru feţe.
Tehnicile utile de înregistrare
/
pentru a căuta
 Selectaţi
scena dorită, apoi selectaţi scena
pe care doriţi să o redaţi.
Redarea unei serii de fotografii
(Succesiune foto.)
Cuprins
Selectaţi simbolul
de pe
ecranul de redare a fotografiilor.
Succesiunea fotografiilor începe de la
fotografia selectată.
Pentru a opri succesiunea de fotografii
Selectaţi
.
Tehnicile utile de înregistrare
Pentru a reporni succesiunea de
fotografii
Selectaţi
din nou.
Sugestii
Puteţi seta redarea succesiunii de fotografii
(OPTION) 
selectând opţiunea
 [REGL.SUCC.FOTO.] în timpul redării
fotografiilor. Setarea implicită este [PORNIT]
(redare continuă).


Index
RO
33
3
Cu proiectorul
încorporat (DCR-PJ5E)
Selectaţi imaginea dorită.
Cuprins
Vă puteţi bucura de filmele sau fotografiile
înregistrate cu proiectorul încorporat.
Proiectorul poate fi utilizat când doriţi să
urmăriţi conţinutul înregistrat împreună cu
prietenii într-un loc nu există dispozitive de
redare, precum un televizor.
Cadru de
selectare
Pentru a opri proiectorul
2
Apăsaţi pe PROJECTOR.
Vizualizarea imaginilor înregistrate pe
alte dispozitive, utilizând proiectorul
Selectaţi
(MENU)  [Afişaţi
altele]  [PROIECTOR] (din categoria
[ALTELE]).
Selectaţi [SURSĂ]  [INTR.
.
PROIECTOR] 
Conectaţi camera video la celălalt
dispozitiv utilizând cablul de conectare
A/V.
Ecranul LCD se stinge şi proiectorul
încorporat porneşte.
Reglaţi imaginea proiectată
manevrând ecranul LCD şi
cursorul PROJECTOR FOCUS.
Tehnicile utile de înregistrare
1
Apăsaţi pe PROJECTOR.
Index
RO
34
Mufă
PROJECTOR IN


Ieşire

VIDEO

(Galben)

Apăsaţi pe PROJECTOR.
Pentru a schimba raportul de aspect în
timpul utilizării proiectorului
Selectaţi
(MENU)  [Afişaţi
altele]  [PROIECTOR] (din categoria
[ALTELE]).
Selectaţi [FORMAT ECRAN]  [LAT
16:9] sau [4:3].

Index
Note
Atenţie la următoarele operaţii sau situaţii când
utilizaţi proiectorul.
 Nu proiectaţi imaginile spre ochi.
 Nu atingeţi lentila proiectorului.
 Ecranul LCD şi lentila proiectorului pot
deveni fierbinţi în timpul utilizării.
 Utilizarea proiectorului scurtează durata de
viaţă a bateriei.
Tehnicile utile de înregistrare
Flux de semnal
Cuprins

În cazul în care conectaţi camera video la un
televizor şi utilizaţi proiectorul, sunetul va fi
generat din televizor; cu toate acestea nu va fi
generată imaginea.
Când utilizaţi proiectorul nu sunt disponibile
următoarele imagini.
 Afişarea ecranului de înregistrare
 Funcţionarea camerei video cu ecranul LCD
închis
 Câteva alte funcţii
Plasaţi camera video la 0,5 m până la 3 m
distanţă de suprafaţa pe care sunt proiectate
imaginile.
Conectaţi camera video la o priză de perete
utilizând adaptorul de c.a. furnizat pentru
această operaţie.
Sunetul altor dispozitive nu poate fi trecut prin
camera video.
Butoanele aferente operaţiilor nu sunt afişate
pe imaginile proiectate când se setează [INTR.
PROIECTOR]. În cazul în care camera video nu
este conectată la alt dispozitiv, va fi proiectat un
ecran albastru gol.
Efectuaţi următoarele operaţii când doriţi să
proiectaţi imaginile de pe camera video.
 Mai întâi, apăsaţi pe PROJECTOR pentru
(MENU)
a opri proiecţia. Selectaţi
 [Afişaţi altele]  [PROIECTOR] (din
categoria [ALTELE])  [SURSĂ] 
şi apoi
[CARTELĂ MEMORIE] 
apăsaţi PROJECTOR din nou.
 Opriţi alimentarea camerei video, apoi
porniţi-o şi apăsaţi PROJECTOR.
RO
35
Redarea imaginilor pe un televizor
Televizoare
Cuprins
Conectaţi camera video la mufa de intrare a unui televizor TV sau VCR utilizând cablul de
conectare A/V (furnizat). Conectaţi camera video la priza de perete utilizând adaptorul de
c.a. furnizat pentru această operaţie (pag. 14). Consultaţi, de asemenea, manualele de utilizare
furnizate împreună cu dispozitivele ce urmează a fi conectate.
Aparate video
(Roşu)
AUDIO
IN
(Alb)
VIDEO
Flux de semnal
Mufă A/V OUT
 Setaţi selectorul de intrare al televizorului la intrarea la care va fi conectată
camera video.
Tehnicile utile de înregistrare
(Galben)
Pentru detalii, consultaţi manualele de utilizare furnizate împreună cu televizorul.
 Conectaţi camera video la un televizor cu cablul de conectare A/V (furnizat).
Conectaţi camera video la mufa de intrare a televizorului.
 Redaţi filmele şi fotografiile de pe camera video (pag. 28).
Selectaţi
(MENU)  [Afişaţi altele]  [REGLAJE IEŞIRE] (din categoria


.
GENERAL])  [TIP TV]  [16:9] sau [4:3] 
RO
36
[REGLAJ
Index
Pentru a regla raportul aspectului într-un mod compatibil cu televizorul conectat
(16:9/4:3)
Atunci când conectaţi camera video la un televizor prin intermediul unui aparat
video
Conectaţi camera video la intrarea LINE IN de pe aparatul video cu ajutorul cablului de
conectare A/V. Setaţi selectorul de intrare al aparatului video la LINE (VIDEO 1, VIDEO 2,
etc.).
Dacă televizorul dvs. este mono (Dacă acesta are numai o mufă audio de intrare)
Cuprins
Cuplaţi conectorul galben al cablului de conectare A/V la mufa video de intrare şi conectorul
alb (canalul din stânga) sau roşu (canalul din dreapta) la mufa audio de intrare a televizorului
sau aparatului video.
Dacă televizorul/aparatul video are un adaptor cu 21 de pini (EUROCONNECTOR)
Utilizaţi un adaptor cu 21 pini (se vinde separat) pentru a reda fotografiile.
Televizor/Video


Când redaţi o imagine înregistrată în raportul aspect 16:9 (panoramic) pe un televizor 4:3 care nu este
compatibil cu semnalul 16:9 (panoramic), setaţi [TIP TV] la [4:3].
Tehnicile utile de înregistrare

Note
Atunci când setaţi [TIP TV] la [4:3], calitatea imaginii se poate deteriora. De asemenea, când raportul
aspectului imaginii înregistrate este comutat între 16:9 (panoramic) şi 4:3, imaginea poate tremura.
Pe unele televizoare 4:3, este posibil ca fotografiile înregistrare în raport de aspect 4:3 să nu fie afişate pe
întregul ecran. Acesta nu este un defect.
Sugestii
(MENU) 
Pentru a verifica informaţii (cronometru, etc.) pe ecranul monitorului, selectaţi
[REGLAJ GENERAL])  [IEŞIRE AFIŞARE]
[Afişaţi altele]  [REGLAJE IEŞIRE] (din categoria


.
 [IEŞIRE V./ECRAN] 


Index
RO
37
Utilizarea eficientă a camerei video
2
Ştergerea filmelor şi a
fotografiilor
Pentru a şterge filme, selectaţi
[ ŞTERGERE]  [ ŞTERGERE].





Selectaţi şi aplicaţi marcajul pe
filmele şi pe fotografiile pe care
doriţi să le ştergeţi.
Note
Nu mai puteţi recupera imaginile după ce le-aţi
şters. Salvaţi în avans filmele şi fotografiile
importante.
Nu scoateţi acumulatorul sau adaptorul de c.a.
din camera video în timpul ştergerii imaginilor.
Aţi putea deteriora suportul de înregistrare.
Nu scoateţi cardul de memorie în timp ce
ştergeţi imagini de pe acesta.
Nu puteţi şterge filmele şi fotografiile protejate.
Anulaţi protecţia filmelor şi a fotografiilor
înainte de a încerca să le ştergeţi (pag. 40).
Dacă filmul şters este inclus în Lista de redare,
(pag. 46), acesta va fi şters şi din Lista de redare.

4
Selectaţi

.


 [DA] 
Pentru a şterge toate filmele/
fotografiile simultan
În pasul 2, selectaţi [ ŞTERGERE] 
[ SE ŞTERGE TOT]  [DA]  [DA]

.

Sugestii
Puteţi şterge o imagine de pe ecranul de redare
OPTION MENU.
din
Pentru a şterge toate imaginile de pe suportul
de înregistrare şi pentru a recupera tot spaţiul
de înregistrare de pe suport, formataţi suportul
(pag. 74).
Imaginile de dimensiuni reduse ce vă permit să
vizualizaţi mai multe imagini în acelaşi timp pe
ecranul index sunt denumite „miniaturi”.


Apăsaţi LIGHT (pag. 26) când este
selectată o miniatură pentru confirmarea
pentru a reveni la
imaginii. Selectaţi
ecranul anterior.
Tehnicile utile de înregistrare

3
Pentru a şterge fotografii, selectaţi
[ ŞTERGERE]  [ ŞTERGERE].
Cuprins
Puteţi elibera spaţiul de pe suportul
de înregistrare ştergând unele filme şi
fotografii.

Pentru a şterge toate fotografiile simultan,
selectaţi [ ŞTERGERE]  [ SE ŞTERGE

.
TOT]  [DA]  [DA] 
Index
1
Selectaţi
(MENU) 
[Afişaţi altele]  [ŞTERGERE] (din
categoria
[EDITARE]).
RO
38
Pentru a şterge simultan toate filmele/
fotografiile înregistrate în aceeaşi zi

Note
Nu puteţi şterge fotografii de pe cardul de
memorie în funcţie de data înregistrării.

ŞTERGERE] 
Pentru a şterge toate fotografiile din
aceeaşi zi simultan, selectaţi
[ ŞTERGERE]  [ ŞTERG.(dată)].
Selectaţi
/
pentru a selecta
data de înregistrare a filmelor/
fotografiilor dorite, apoi selectaţi
.
Apăsaţi centrul selectorului multiplu când
este detectată miniatura pentru a confirma
pentru a reveni
imaginea. Selectaţi
la ecranul anterior.
Selectaţi [DA] 

Tehnicile utile de înregistrare

Cuprins
În pasul 2, selectaţi [
[ ŞTERG.(dată)].
.
Index
RO
39
4
Protejarea filmelor
şi a fotografiilor
înregistrate (Protejare)
Selectaţi

.
Protejaţi filmele şi fotografiile pentru a
evita ştergerea lor din greşeală.
 [DA] 
Cuprins
Pentru a anula protecţia filmelor şi a
fotografiilor
Selectaţi filmul sau fotografia marcată cu
 la pasul 3.
 dispare.
Pentru a proteja simultan toate filmele
şi fotografiile înregistrate în aceeaşi zi
Sugestii
Puteţi proteja filmele şi fotografiile de pe
OPTION MENU.
ecranul de redare din



În pasul 2, selectaţi [ PROTEJARE]
 [ PROTEJ.(dată)].
Selectaţi
(MENU)  [Afişaţi
altele]  [PROTEJARE] (din
categoria
[EDITARE]).

Pentru a proteja toate fotografiile din
aceeaşi zi simultan, selectaţi
[ PROTEJARE]  [ PROTEJ.(dată)].
2
Pentru a proteja filme, selectaţi
[ PROTEJARE] 
[ PROTEJARE].

3
Pentru a proteja fotografii, selectaţi
[ PROTEJARE]  [ PROTEJARE].
Selectaţi
/
pentru a selecta
data de înregistrare a filmelor/
fotografiilor dorite, apoi selectaţi
Selectaţi filmele şi fotografiile pe
care doriţi să le protejaţi.

 este afişat pe imaginile selectate.

La pasul  de mai sus, alegeţi data
înregistrării filmelor/fotografiilor, apoi
 [DEPROTEJARE] 
selectaţi

.
RO
40
Index
Pentru a anula simultan protecţia
tuturor filmelor şi fotografiilor
înregistrate în aceeaşi zi
Apăsaţi LIGHT (pag. 26) când este
selectată o miniatură pentru confirmarea
pentru a reveni la
imaginii. Selectaţi
ecranul anterior.
.
Apăsaţi centrul selectorului multiplu când
este detectată miniatura pentru a confirma
pentru a reveni
imaginea. Selectaţi
la ecranul anterior.
Selectaţi [PROTEJARE] 
.

Tehnicile utile de înregistrare
1
Note
Nu puteţi selecta [ PROTEJ.(dată)] pentru
datele înregistrate pe cardul de memorie.
Divizarea unui film



1
Selectaţi
altele]  [
categoria
(MENU)  [Afişaţi
DIVIZARE] (din
[EDITARE]).

2

Selectaţi filmul pe care doriţi să îl
divizaţi.

Selectaţi simbolul
în locul
unde doriţi să divizaţi filmul în
scene.
Filmul se întrerupe. Apăsaţi pe
pentru a comuta între redare şi pauză.
Tehnicile utile de înregistrare
3
Sugestii
Puteţi diviza un film pe ecranul de redare din
OPTION MENU.

Redarea filmului selectat începe.
Cuprins

Note
Nu mai puteţi restabili filmele după ce le-aţi
divizat.
Nu puteţi diviza filmul protejat. Pentru a diviza,
anulaţi protecţia (pag. 40).
Nu scoateţi acumulatorul sau adaptorul de c.a.
din camera video în timpul divizării filmului.
Aţi putea deteriora suportul de înregistrare. De
asemenea, nu scoateţi cartela de memorie în
timp ce divizaţi filme de pe cartela de memorie.
Este posibil să apară o mică diferenţă între
şi
punctul unde aţi selectat simbolul
punctul efectiv de divizare, deoarece camera
video selectează punctul de divizare la intervale
de o jumătate de secundă.
Dacă divizaţi filmul original, filmul adăugat în
Lista de redare va fi, de asemenea, divizat.
Pe camera video este disponibilă numai editarea
simplă. Utilizaţi software-ul furnizat „PMB”
pentru operaţiuni avansate de editare.
Ajustaţi punctul de divizare cu mai multă
precizie după ce l-aţi selectat cu
.
4
Selectaţi
 [DA] 
Index
Revenire la începutul filmului selectat
.
RO
41
4
Realizarea unei
fotografii dintr-un film
(DCR-SR21E)
Selectaţi


5
Selectaţi
1
Apare ecranul [CAPTURĂ IMAGINE].

Selectaţi filmul din care doriţi să
capturaţi imaginea.
3

Redarea filmului selectat începe.
Selectaţi simbolul
în locul
unde doriţi să capturaţi imaginea.


Filmul se întrerupe. Selectaţi
pentru a comuta între redare şi pauză.

Ajustaţi punctul de capturare cu mai
multă precizie după ce l-aţi selectat cu
.

.
Note
Dimensiunea imaginii este stabilită în funcţie
de raportul aspectului filmului:
0,2M] în 16:9 (panoramic)
[
 [VGA(0,3M)] în 4:3
Suportul de înregistrare unde doriţi să salvaţi
fotografiile trebuie să conţină suficient spaţiu
liber.
Data şi ora înregistrării fotografiilor capturate
sunt identice cu data şi ora înregistrării filmelor.
Dacă filmul de unde aţi capturat fotografia
nu are un cod de date, data şi ora înregistrării
fotografiei vor fi reprezentate de data şi ora
capturării acesteia din film.
Nu puteţi captura o fotografie dintr-un film
înregistrat pe un card de memorie.
Tehnicile utile de înregistrare
2
Fotografia capturată este salvată pe
suportul de înregistrare selectat din
[ALEG.MEDIU FOTO] (pag. 19).
, apoi
Pentru a continua, selectaţi
repetaţi paşii începând cu pasul 3.
Pentru a captura o fotografie dintr-un alt
, apoi repetaţi paşii
film, selectaţi
începând cu pasul 2.
Cuprins

Selectaţi
(MENU)  [Afişaţi
altele]  [CAPTURĂ IMAGINE]
[EDITARE]).
(din categoria
.
După ce aţi terminat capturarea,
ecranul revine în pauză.
Index
Revenire la începutul filmului selectat
RO
42
Duplicarea/
copierea filmelor şi
a fotografiilor din
memoria internă pe
cardul de memorie
(DCR-SR21E)
(MENU)  [Afişaţi
 Selectaţi
altele]  [DUPLICARE FILME]
(din categoria
[EDITARE]).
Apare ecranul [DUPLICARE FILME].
Cuprins
Duplicarea filmelor
 Selectaţi tipul de duplicare.
Puteţi duplica filmele înregistrate pe
suportul de înregistrare intern al camerei
video pe cartela de memorie.
Introduceţi mai întâi o cartelă de memorie
în camera video.

 Selectaţi filmul de pe care doriţi
să îl duplicaţi.
Note
Atunci când înregistraţi un film pe cartela
de memorie pentru prima dată, creaţi
fişierul de bază de date de imagini selectând
(MENU)  [Afişaţi altele]  [REP.
[GEST.MED.
FIŞ.BD.IMAG.] (din categoria
STOC.])  [CARTELĂ MEMORIE].
Conectaţi camera video la priza de perete
utilizând adaptorul de c.a. furnizat pentru a
preveni descărcarea acumulatorului în timpul
duplicării.
Tehnicile utile de înregistrare

[DUPLICARE select.]: Pentru a selecta
filme şi a le duplica
[DUPLIC.după dată]: Pentru a duplica
toate filmele dintr-o anumită dată
[ DUPLICĂ TOT]: Pentru a duplica
Lista de redare
Atunci când selectaţi Lista de redare
ca sursă pentru duplicare, urmaţi
instrucţiunile de pe ecran pentru a
duplica Lista de redare.
[DUPLICARE select.]: Selectaţi filmul
pe care doriţi să îl duplicaţi şi marcaţi-l
cu simbolul . Puteţi selecta mai multe
filme.
Sugestii
Filmul original nu va fi şters după duplicare.
Toate imaginile incluse în Lista de redare vor fi
duplicate.
Imaginile înregistrate cu această cameră video şi
stocate pe suportul de înregistrare sunt numite
„originale”.



Capacitatea rămasă pe cartela de
memorie

RO
43
Apăsaţi LIGHT (pag. 26) când este
selectată o miniatură pentru confirmarea
pentru a reveni la
imaginii. Selectaţi
ecranul anterior.
Index

(MENU)  [Afişaţi
 Selectaţi
altele]  [COPIERE FOTO.] (din
categoria
[EDITARE]).
[DUPLIC.după dată]: Selectaţi data
înregistrării filmului care urmează a fi
. Nu puteţi
duplicat, apoi selectaţi
selecta mai multe date.
Apare ecranul [COPIERE FOTO.].
Cuprins
 Selectaţi

.
 [DA] 
 Selectaţi tipul de copiere.
[COPIERE selectate]: Pentru a copia
fotografiile selectate
[COPIERE (dată)]: Pentru a copia toate
fotografiile dintr-o anumită dată
 Selectaţi fotografia pe care doriţi
să o copiaţi.
Copierea fotografiilor
[COPIERE selectate]: Selectaţi
fotografia pe care doriţi să o copiaţi şi
marcaţi-o cu simbolul . Puteţi selecta
mai multe fotografii.
Puteţi copia fotografii de pe suportul de
înregistrare intern al camerei video pe
cartela de memorie.
Introduceţi mai întâi o cartelă de memorie
în camera video.


Apăsaţi LIGHT (pag. 26) când este
selectată o miniatură pentru confirmarea
pentru a reveni la
imaginii. Selectaţi
ecranul anterior.
[COPIERE (dată)]: Selectaţi data
înregistrării fotografiei care urmează
. Nu
a fi copiate, apoi selectaţi
puteţi selecta mai multe date.
RO
44
Index
Note
Conectaţi camera video la priza de perete
utilizând adaptorul de c.a. furnizat pentru a
preveni descărcarea acumulatorului în timpul
copierii.
Tehnicile utile de înregistrare
Sugestii
Pentru a verifica filmele duplicate după ce
procesul a luat sfârşit, selectaţi [CARTELĂ
MEMORIE] din [ALEG.MEDIU FILME] şi
redaţi-le (pag. 18).


 Selectaţi

.
 [DA] 
Sugestii
Pentru a verifica fotografiile duplicate după
ce procesul a luat sfârşit, alegeţi [CARTELĂ
MEMORIE] din [ALEG.MEDIU FOTO] şi
redaţi-le (pag. 19).

Cuprins

Tehnicile utile de înregistrare
Index
RO
45
Utilizarea Listei de
redare a filmelor
 Selectaţi

.
Lista de redare este o listă ce prezintă
miniaturi ale filmelor selectate.
Filmele originale nu vor fi modificate chiar
dacă editaţi sau ştergeţi filmele adăugate în
Lista de redare.
Pentru a adăuga simultan toate filmele
înregistrate în aceeaşi zi
(MENU)  [Afişaţi
 Selectaţi
altele]  [EDIT LISTĂ REDARE]
(din categoria
[EDITARE]).

Selectaţi imaginea de pe ecranul LCD
pentru a o confirma. Selectaţi
pentru a reveni la ecranul anterior.
Selectaţi [DA] 
ADĂUGARE].
 Selectaţi filmul pe care doriţi să îl
adăugaţi în Lista de redare.



.
Note
Nu scoateţi acumulatorul sau adaptorul de c.a.
din camera video în timpul adăugării filmelor
în Lista de redare. Aţi putea deteriora suportul
de înregistrare. De asemenea, nu scoateţi cartela
de memorie în timp ce editaţi filme de pe
cartela de memorie.
Nu puteţi adăuga fotografii la Lista de redare.
Tehnicile utile de înregistrare
Selectaţi
/
pentru a selecta
data de înregistrare a filmului dorit, apoi
.
selectaţi
Cuprins
În pasul 2, selectaţi [ ADAUG
(DATĂ)].
Datele de înregistrare a filmelor sunt
afişate pe ecran.
Crearea Listei de redare
 Selectaţi [
 [DA] 
Sugestii
Puteţi adăuga un maximum de 99 de filme la
Lista de redare.
Puteţi adăuga un film la Lista de redare
(OPTION).
selectând


Filmul selectat este marcat cu .


Index
Apăsaţi LIGHT (pag. 26) când este
selectată o miniatură pentru confirmarea
pentru a reveni la
imaginii. Selectaţi
ecranul anterior.
RO
46
Redarea Listei de redare
Filmul selectat este marcat cu .

Apăsaţi LIGHT (pag. 26) când este
selectată o miniatură pentru confirmarea
pentru a reveni la
imaginii. Selectaţi
ecranul anterior.
Selectaţi
.
 [DA] 

(MENU)  [Afişaţi
 Selectaţi
altele]  [LISTĂ DE REDARE] (din
categoria
[REDARE]).
Cuprins
Sugestii
Chiar dacă ştergeţi un film din Lista de redare,
filmul original nu va fi şters.


Pentru a schimba ordinea din Lista de
redare
Selectaţi
(MENU)  [Afişaţi
altele]  [EDIT LISTĂ REDARE] (din
[EDITARE]).
categoria
Selectaţi [ MUTARE].
Selectaţi filmul pe care doriţi să îl
mutaţi.
Vor apărea filmele adăugate în Lista de
redare.
Lista de redare se redă de la filmul
selectat până la ultimul, după care se
revine la ecranul Listei de redare.
Filmul selectat este marcat cu .

Selectaţi imaginea de pe ecranul LCD
pentru a o confirma. Selectaţi
pentru a reveni la ecranul anterior.
Tehnicile utile de înregistrare
 Selectaţi filmul pe care doriţi să îl
redaţi.
Selectaţi
.
Selectaţi destinaţia cu ajutorul
/
.
Pentru a şterge filmele nedorite din
Lista de redare
Selectaţi
(MENU)  [Afişaţi
altele]  [EDIT LISTĂ REDARE] (din
[EDITARE]).
categoria
Selectaţi [ ELIMINARE].
Pentru a şterge toate filmele din Lista de
redare, selectaţi [ SE ELIMINĂ TOT]

.
 [DA]  [DA] 
Selectaţi filmul pe care doriţi să îl
ştergeţi din listă.
Bară de destinaţie
RO
47

Sugestii
Atunci când selectaţi mai multe filme, acestea
vor fi mutate conform ordinii în care apar în
Lista de redare.


 [DA] 
Index
Selectaţi
.
Salvarea filmelor şi a fotografiilor cu ajutorul unui calculator
Crearea unui disc cu o
atingere

Note
Filmele şi fotografiile nu sunt salvate pe
calculator când efectuaţi One Touch Disc Burn.
(One Touch Disc Burn)



Cuprins
Filmele şi fotografiile de pe camera dvs.
video care nu au fost încă salvate cu funcţia
One Touch Disc Burn pot fi salvate automat
pe un disc.
Instalaţi „PMB” înainte, cu toate acestea, nu
porniţi „PMB”.
Conectaţi camera video la sursa de c.a. utilizând
adaptorul de c.a. furnizat pentru această
operaţie (pag. 14).
Cu ajutorul funcţiei One Touch Disc Burn de
pe camera video, puteţi salva filme şi fotografii
înregistrate doar pe suportul de înregistrare
intern (DCR-SR21E).
1

2
Tehnicile utile de înregistrare
Porniţi calculatorul şi plasaţi un
disc neutilizat pe unitatea DVD.
Dacă orice alt software decât „PMB”
porneşte automat, opriţi-l.
Porniţi camera video, apoi
conectaţi camera video la
computer utilizând cablul USB
furnizat.
3
Index
Selectaţi [SCRIERE DISC] pe
camera video.
4
Urmaţi instrucţiunile de pe
ecranul computerului.
RO
48
3
Importarea filmelor
şi fotografiilor cu un
calculator
Faceţi clic pe [Import].


Cuprins
Filmele şi fotografiile înregistrate pe camera
dvs. video pot fi importate pe un calculator.
Porniţi calculatorul înainte.
Note
Conectaţi camera video la priza de perete
utilizând adaptorul de c.a. furnizat pentru
această operaţie (pag. 14).
Consultaţi „PMB Help” pentru detalii.
Filmele şi fotografiile sunt importate pe
calculatorul dvs.
Când operaţia este încheiată, apare
ecranul „PMB”.
1
Porniţi camera video, apoi
conectaţi camera video la
computer utilizând cablul USB
furnizat.
Tehnicile utile de înregistrare
2
Va apărea ecranul [SELECTARE USB]
pe ecranul camerei video.
Selectaţi suportul de înregistrare
care conţine imagini pe care
doriţi să le salvaţi pe ecranul
camerei video.
[ CONECT.USB]: Hard disk intern
(DCR-SR21E)
[ CONECT.USB]: Card de memorie

Index

Suportul de înregistrare afişat diferă în
funcţie de model.
Dacă nu apare ecranul [SELECTARE
(MENU)  [Afişaţi
USB], selectaţi
altele]  [CONECTARE USB] (din
categoria [ALTELE]).
Pe ecranul calculatorului apare
fereastra [Import].
RO
49
5
Crearea unui disc
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran
pentru a crea un disc.

Puteţi crea un disc prin selectarea filmelor
importate anterior pe calculatorul dvs.
(pag. 49).
Porniţi calculatorul şi plasaţi un
disc neutilizat pe unitatea DVD.

2
3
Copierea unui disc
Puteţi copia un disc înregistrat pe un alt
disc utilizând „Video Disc Copier”.
Faceţi clic pe [Start]  [All Programs]
 [PMB]  [PMB Launcher]  [Disc
creation]  [Video Disc Copier] pentru
a porni software-ul. Consultaţi asistenţa
„Video Disc Copier” privind operaţia.
Dacă orice alt software decât „PMB”
porneşte automat, opriţi-l.
Porniţi „PMB”.
Faceţi clic pe [Calendar] sau
[Index] pe partea stângă a
ferestrei şi selectaţi folderul sau
data, apoi selectaţi filmele.
4
Editarea filmelor
Puteţi tăia doar părţile necesare dintr-un
film şi le puteţi salva într-un alt fişier.
Faceţi dublu clic pe filmul care urmează a
fi editat pe „PMB,” apoi faceţi clic pe [Show
Edit Palette] din partea dreaptă a ecranului
 [Trim Video] sau selectaţi meniul
[Manipulate]  [Edit]  [Trim Video].
Pentru detalii, consultaţi „PMB Help”.
Pentru a selecta mai multe filme, menţineţi
apăsată tasta Ctrl şi faceţi clic pe miniaturi.
În partea de sus a ferestrei, faceţi
 [Create DVD-Video
clic pe
Format Discs (STD)].
Realizarea fotografiilor dintr-un film
Puteţi salva un cadru al unui film ca fişier
foto.
Faceţi dublu clic pe filmul care urmează a
fi editat pe „PMB,” apoi faceţi clic pe [Show
Edit Palette] din partea dreaptă a ecranului
 [Save Frame]. Pentru detalii, consultaţi
„PMB Help”.
Apare fereastra utilizată pentru a
selecta filme.

Tehnicile utile de înregistrare

Cuprins
1
Este posibil să fie necesară o perioadă
lungă de timp pentru a crea un disc.
Pentru a adăuga filme la cele selectate
anterior, selectaţi filmele din fereastra
principală şi glisaţi şi lipiţi în fereastra
pentru selectarea filmelor.
Index
RO
50
Încărcarea imaginilor
pe un serviciu media
 Selectaţi limba dorită, apoi faceţi
clic pe [OK].
Apare ecranul Selectare regiune.



 Selectaţi [Region]
corespunzătoare şi [Country/
Area] şi apoi faceţi clic pe [OK].
Puteţi încărca imagini cu uşurinţă pe un blog
sau alt serviciu media.
Puteţi încărca imagini de la un computer
conectat la Internet chiar dacă nu sunteţi acasă
sau la birou.
Vă puteţi înregistra cu uşurinţă serviciile media
(precum blogurile) pe care le utiliza frecvent.
Apare ecranul cu Acordul de utilizare.
 Citiţi acordul cu atenţie. Dacă
acceptaţi termenii acordului,
faceţi clic pe [I Agree].
Puteţi vedea utilizarea detaliată când faceţi
clic pe butonul ajutor din partea dreaptă
sus, după pornirea „PMB Portable”.
„PMB Portable” porneşte.
Pornirea „PMB Portable”
(Macintosh)
 Porniţi camera video, apoi
conectaţi-o la un computer cu
cablul USB.
 Porniţi camera video, apoi
conectaţi-o la un computer cu
cablul USB.
Va apărea ecranul [SELECTARE USB]
pe ecranul LCD al camerei video.
 Selectaţi pentru a selecta
suportul de înregistrare pentru
care doriţi să utilizaţi „PMB
Portable”.
[ CONECT.USB]: Hard disk intern
(DCR-SR21E)
[ CONECT.USB]: Card de memorie
Tehnicile utile de înregistrare
Pornirea „PMB Portable” (Windows)

Cuprins
Aplicaţia „PMB Portable” este preîncărcată
în această cameră video.
Puteţi utiliza „PMB Portable” pentru a face
următoarele:
Va apărea ecranul [SELECTARE USB]
pe ecranul LCD al camerei video.
 Faceţi clic pe „PMB Portable”.
[PMBPORTABLE] apare pe spaţiul de
lucru al computerului când se stabileşte
conexiunea între camera video şi
computer.
Apare ecranul cu Acordul de utilizare.
RO
51
Index
 Selectaţi pentru a selecta
suportul de înregistrare pentru
care doriţi să utilizaţi „PMB
Portable”.
Dacă nu apare ecranul [SELECTARE
(MENU)  [Afişaţi
USB], selectaţi
altele]  [CONECTARE USB] (din
categoria [ALTELE]).
 Faceţi clic pe [PMBP_Mac] din
folderul [PMBPORTABLE].

Apare ecranul Selectare regiune.

Apare ecranul cu Acordul de utilizare.

 Citiţi acordul cu atenţie. Dacă
acceptaţi termenii acordului,
faceţi clic pe [I Agree].

„PMB Portable” porneşte.


Tehnicile utile de înregistrare

Note
Conectaţi-vă întotdeauna la o reţea când
încărcaţi imagini utilizând „PMB Portable”.
Dacă [PMB Portable] nu este afişat în expertul
AutoPlay, faceţi clic pe [Computer] 
[PMBPORTABLE], apoi faceţi dublu clic pe
[PMBP_Win.exe].
Dacă apare o eroare în „PMB Portable” sau dacă
ştergeţi „PMB Portable” din greşeală, o puteţi
remedia descărcând aplicaţia de instalare PMB
Portable de pe site-ul web.
Cuprins
 Selectaţi [Region]
corespunzătoare şi [Country/
Area] şi apoi faceţi clic pe [OK].
Furnizarea serviciilor poate fi încheiată sau
modificată la discreţia operatorilor site-urilor.
Sony nu se face responsabil de problemele care
apar între utilizatori şi terţe părţi, incluzând
neplăcerile cauzate utilizatorilor în timpul
utilizării serviciilor aferente, inclusiv încheierea
(sau schimbări aduse) acestor servicii.
Pentru a vizualiza un site, veţi fi redirecţionat
către acesta de serverul Sony. Este posibil ca
accesarea anumitor site-uri să nu fie posibilă
datorită mentenanţei serverului, etc.
În cazul în care un server Sony urmează a fi
încheiat, va exista o notificare prealabilă pe
site-ul Sony, etc.
URL-urile către care sunteţi redirecţionat de
către serverul Sony şi alte informaţii pot fi
înregistrate în scopul îmbunătăţirii viitoarelor
produse şi servicii Sony. Cu toate acestea, nu
vor fi înregistrate date personale în astfel de
ocazii.
Note privind „PMB Portable”

Index
„PMB Portable” face posibilă descărcarea
diferitelor URL-uri ale site-urilor web de
pe serverul administrat de Sony (server
„Sony”).
Pentru a utiliza „PMB Portable” pentru a
vă bucura de avantajele oferite de serviciul
de încărcare a imaginilor sau de alte
servicii oferite de aceste site-uri sau de
altele, trebuie să vă daţi acordul pentru
următoarele.
Unele site-uri web necesită proceduri de
înregistrare şi/sau taxe pentru utilizarea
serviciilor. Pentru utilizarea unor astfel de
servicii, trebuie să respectaţi termenii şi
condiţiile stabilite de site-urile respective.
RO
52
Salvarea imaginilor cu ajutorul unui dispozitiv extern
Salvarea imaginilor
pe un suport extern
(COPIE DIRECTĂ)



Sugestii
De asemenea, puteţi importa imagini
înregistrate pe suportul extern utilizând
software-ul „PMB” furnizat.


Cuprins
Puteţi salva filme şi fotografii pe suporturi
externe (dispozitive de stocare prin USB),
cum ar fi o unitate hard disk externă. De
asemenea, puteţi reda imagini de pe camera
video pe un alt dispozitiv de redare.
Conectaţi camera video la priza de perete cu
ajutorul adaptorului de c.a. furnizat (pag. 14).
Consultaţi manualul de utilizare furnizat
împreună cu suportul extern.
Consultaţi pagina de asistenţă Sony pentru ţara/
regiunea dumneavoastră pentru detalii privind
suporturile externe care pot fi utilizate.
1
Conectaţi adaptorul de c.a. şi
cablul de alimentare la mufa DC
IN camerei video şi la priza de
perete.




3
Conectaţi cablul adaptor USB la
suportul extern.
4
Conectaţi cablul adaptor USB la
mufa  (USB) a camerei video.
Când apare ecranul [Creaţi un nou
Fişier de bază de date de imagini.],
selectaţi [DA].
Cablu adaptor USB
(se vinde separat)
RO
53
Index

Dacă suportul extern include
un cablu de alimentare c.a.,
conectaţi-l la priza de perete.
Tehnicile utile de înregistrare

2
Note
Pentru această operaţie, aveţi nevoie de cablul
de adaptare USB VMC-UAM1 (se vinde
separat).
Este posibil ca acest cablu de adaptare USB
VMC-UAM1 să nu fie disponibil în anumite
ţări sau regiuni.
Nu puteţi utiliza următoarele dispozitive ca
suporturi externe.
 suporturi cu o capacitate mai mare de 2 TB
 unitate de disc obişnuită, cum ar fi o unitate
CD sau DVD
 suporturi conectate printr-un hub USB
 suporturi cu hub USB încorporat
 cititor de cartele
Este posibil să nu puteţi utiliza suporturi
externe împreună cu o funcţie cod.
Pentru camera dumneavoastră video este
disponibil sistemul de fişiere FAT. Dacă
suportul extern a fost formatat pe un sistem de
fişiere NTFS etc., formataţi suportul extern pe
camera video înainte de utilizare. Ecranul de
formatare apare în momentul în care suportul
extern este conectat la camera video. Ecranul
de formatare poate apărea chiar şi în cazul
suporturilor care utilizează sistemul de fişiere
FAT.
Operaţia nu este asigurată pentru fiecare
dispozitiv ce se poate conecta.
5
Selectaţi [Copiaţi.] pe ecranul
camerei video.
Pentru a salva filmele şi fotografiile
dorite
De asemenea, puteţi salva imagini
înregistrate pe cartelele de memorie.

6

Acest ecran va apărea doar când apar
imagini nou înregistrate.
Note
Numărul de scene pe care le puteţi salva pe
suportul extern este următorul.
Filme: 9.999 filme
Fotografii: 9.999 de cadre × 899 de foldere
Numărul de scene poate fi mai mic în funcţie de
tipul de imagini înregistrate.

După ce aţi selectat [DUPLIC.după dată],
selectaţi datele imaginilor pe care doriţi să
/
, apoi selectaţi
le duplicaţi cu
şi treceţi la pasul .
Tehnicile utile de înregistrare
Selectaţi [Redaţi fără copiere.] la pasul 5
de mai sus.
Este afişat ecranul VISUAL INDEX al
suportului extern.
(MENU)  [Afişaţi
Selectaţi
altele]  [DUPLICARE FILME] (când
selectaţi filme)/[COPIERE FOTO.]
(când selectaţi fotografii).
Urmăriţi instrucţiunile de pe ecran
pentru a selecta suportul de înregistrare
(DCR-SR21E) şi metodele de selectare a
imaginii.
După ce aţi selectat [DUPLICARE
select.], selectaţi imaginea pe care doriţi
să o salvaţi.
Va apărea .
După finalizarea operaţiei,
selectaţi
pe ecranul
camerei video.

Note
Nu puteţi căuta sau copia fotografii înregistrate
pe cartela de memorie în funcţie de data
înregistrării.
Cuprins
DCR-SR21E:
Filmele şi fotografiile de pe suportul
de înregistrare intern al camerei video
care nu au fost încă salvate pe suporturi
externe pot fi salvate.
DCR-PJ5E/SX21E:
Filmele şi fotografiile din care nu au
fost încă salvate pe suporturi externe
pot fi salvate.
Când conectaţi un suport extern
Imaginile salvate pe suportul extern sunt
afişate pe ecranul LCD. Butoanele pentru
afişarea filmelor şi a fotografiilor de pe
ecranul VISUAL INDEX se schimbă în
modul ilustrat mai jos.
Capacitate rămasă pe suportul extern

Selectaţi
 [DA] 
ecranul camerei video.
RO
54
pe
Index

Puteţi stabili setări de meniu pentru
suportul extern, cum ar fi ştergerea
(MENU) 
imaginilor. Selectaţi
[Afişaţi altele] de pe ecranul VISUAL
INDEX.
Apăsaţi LIGHT (pag. 26) când este
selectată o miniatură pentru confirmarea
pentru a reveni la
imaginii. Selectaţi
ecranul anterior.
Selectând data, puteţi căuta imagini în
funcţie de dată.
Pentru a reda imagini în suportul extern
de pe camera video



Cuprins
Selectaţi [Redaţi fără copiere.] la pasul 5
de mai sus.
Este afişat ecranul VISUAL INDEX al
suportului extern.
Redaţi imaginea (pag. 28).
De asemenea, puteţi vizualiza imagini pe
un televizor conectat la camera dvs. video
(pag. 36).
Tehnicile utile de înregistrare
Note
Indexul după dată al fotografiilor nu poate fi
afişat.
În cazul în care camera video nu recunoaşte
suportul extern, încercaţi următoarele
operaţiuni.
 Reconectaţi cablul adaptor USB la camera
video
 Dacă suportul extern include un cablu de
alimentare c.a., conectaţi-l la priza de perete
Pentru a opri conexiunea la suportul
extern
Selectaţi
pe ecranul VISUAL
INDEX al suportului extern.
Deconectaţi cablul adaptor USB.
Index
RO
55
Crearea unui disc cu un
DVD writer, recorder
 Porniţi camera video şi conectaţi
dispozitivul DVD writer la
mufa  (USB) a camerei video
cu ajutorul cablului USB al
dispozitivului DVD writer.
Cuprins
Crearea unui disc cu ajutorul
dispozitivului DVD writer dedicat,
DVDirect Express
Puteţi crea un disc sau puteţi reda imaginile
de pe un disc creat prin utilizarea unui
DVD writer dedicat, DVDirect Express (se
vinde separat).
Consultaţi, de asemenea, manualul de
utilizare furnizat împreună cu dispozitivul
DVD writer.
 Introduceţi un disc nou
în DVD writer şi închideţi
compartimentul pentru disc.




 Apăsaţi pe
DVD writer.
Note
Conectaţi camera video la priza de perete
utilizând adaptorul de c.a. furnizat pentru
această operaţie (pag. 14).
Se pot utiliza numai discuri noi de aceste tipuri:
 DVD-R de 12 cm
 DVD+R de 12 cm
Dispozitivul nu acceptă discuri cu două straturi.
DVDirect Express este numit „DVD writer” în
această secţiune.
(DISC BURN) de pe
Filmele înregistrate pe suportul de
înregistrare intern care nu au fost
încă salvate pe nici un alt disc vor fi
înregistrate pe disc (DCR-SR21E).
Filmele care nu au fost încă salvate pe
nici un alt disc vor fi înregistrate pe
discul (DCR-PJ5E/SX21E).
 [TERM.] 
 Selectaţi
[SCOATERE DISC] pe ecran.
Scoateţi discul la finalizarea
operaţiunii.
RO
56
Index
 Repetaţi paşii 3 şi 4 atunci
când dimensiunea totală a
memoriei filmelor care urmează
să fie inscripţionate depăşeşte
dimensiunea discului.
 Conectaţi adaptorul de c.a. şi
cablul de alimentare la mufa DC
IN a camerei video şi la priza de
perete (pag. 14).
Tehnicile utile de înregistrare
Pe ecran va apărea ecranul [SCRIERE
DISC].
pe ecran, apoi
 Selectaţi
deconectaţi cablul USB.
Pentru a reda un disc pe DVD writer
Efectuaţi această operaţie în următoarele
cazuri:
Conectaţi adaptorul de c.a. şi cablul de
alimentare la mufa DC IN a camerei
video şi la priza de perete (pag. 14).
Porniţi camera video şi conectaţi
dispozitivul DVD writer la mufa
 (USB) a camerei video cu ajutorul
cablului USB al dispozitivului DVD
writer.
 La
duplicarea unei imagini dorite
 La crearea mai multor copii ale aceluiaşi disc
 Când se efectuează duplicarea imaginilor pe
cardul de memorie (DCR-SR21E)

Introduceţi un disc creat în DVD writer.
Filmele de pe disc apar sub forma
VISUAL INDEX pe ecran.
Apăsaţi pe butonul de redare de pe DVD
writer.


Apăsaţi LIGHT (pag. 26) când este
selectată o miniatură pentru confirmarea
pentru a reveni la
imaginii. Selectaţi
ecranul anterior.
Selectând data, puteţi căuta imagini în
funcţie de dată.
Selectaţi

De asemenea, puteţi utiliza ecranul.
Selectaţi [TERM.]  [SCOATERE
DISC] pe ecran şi scoateţi discul după
finalizarea operaţiei.
şi deconectaţi cablul USB.
Selectaţi
Capacitatea rămasă pe
disc

Puteţi reda filme pe ecranul televizorului
conectând camera video la un televizor
(pag. 36).

 [DA] pe ecran.
Pentru a crea un alt disc cu acelaşi
conţinut, introduceţi un disc nou şi

IDENTIC].
După terminarea operaţiei, selectaţi
[IEŞIRE]  [TERM.] pe ecran.
Deconectaţi cablul USB de la camera
video.

RO
57
Index
selectaţi [CREAŢI ÎNCĂ UN DISC
Note
Nu efectuaţi nici una dintre următoarele acţiuni
atunci când creaţi un disc.
 Opriţi camera video
 Deconectaţi cablul USB sau adaptorul de c.a.
 Supuneţi camera video şocurilor mecanice
sau vibraţiilor
 Scoateţi cardul de memorie din camera video
Redaţi discul creat pentru a vă asigura că
duplicarea a fost efectuată corect înainte de a
şterge filmele din camera video.
Dacă [Eşuată.] sau [SCRIERE DISC eşuată.]
apare pe ecran, introduceţi un alt disc în DVD
writer şi efectuaţi din nou operaţia DISC
BURN.
Tehnicile utile de înregistrare
Selectaţi [OPŢ.SCRIERE DISC] pe
ecranul în pasul 4.
Selectaţi suporturile de înregistrare care
conţin filmele pe care doriţi să le salvaţi
(DCR-SR21E).
Selectaţi filmul pe care doriţi să îl
inscripţionaţi pe disc.
Va apărea .
Cuprins
Pentru a particulariza un disc cu OPŢ.
SCRIERE DISC
 Porniţi camera video şi conectaţi
un DVD writer etc. la mufa
 (USB) a camerei video cu
ajutorul cablului USB (furnizat).
Sugestii
Dacă dimensiunea totală de memorie a filmelor
care urmează să fie inscripţionate prin operaţia
DISC BURN o depăşeşte pe cea a discului,
crearea discului se va opri în momentul în care
se atinge limita. Este posibil ca ultimul film de
pe disc să fie întrerupt.
Durata de creare a discului pentru duplicarea
filmelor până la atingerea limitei dimensiunii
acestuia este de 20-60 de minute. În funcţie de
modul de înregistrare sau de numărul de scene,
poate dura mai mult.
Dacă nu puteţi reda discurile create pe orice
DVD player, conectaţi camera video la DVD
writer şi apoi redaţi.



Cuprins

Crearea unui disc cu un DVD writer,
etc., altul decât DVDirect Express


Va apărea ecranul [SELECTARE USB]
pe ecranul camerei video.

Dacă nu apare ecranul [SELECTARE
(MENU)  [Afişaţi
USB], selectaţi
altele]  [CONECTARE USB] (din
categoria [ALTELE]).
 Selectaţi suportul de înregistrare
care conţine imagini pe ecranul
camerei video.
Note
Este posibil ca dispozitivul DVD writer Sony să
nu fie disponibil în anumite ţări/regiuni.
Conectaţi camera video la priza de perete
utilizând adaptorul de c.a. furnizat pentru
această operaţie (pag. 14).
Tehnicile utile de înregistrare
Puteţi salva filmele pe un disc conectând
camera video la dispozitivele de
inscripţionare a discurilor, de exemplu un
DVD writer Sony, altul decât DVDirect
Express, cu ajutorul cablului USB.
Consultaţi, de asemenea, manualele de
utilizare furnizate împreună cu dispozitivele
ce urmează a fi conectate.
[ CONECT.USB]: Hard disk intern
(DCR-SR21E)
[ CONECT.USB]: Card de memorie

Suportul de înregistrare afişat diferă în
funcţie de model.
 Înregistraţi filmele pe dispozitivul
conectat.

 După terminarea operaţiei,
selectaţi [TERM.]  [DA] pe
ecranul camerei video.
RO
58
Index
 Conectaţi adaptorul de c.a. şi
cablul de alimentare la mufa DC
IN camerei video şi la priza de
perete (pag. 14).
Pentru detalii, consultaţi manualele
de utilizare furnizate împreună cu
dispozitivul ce urmează a fi conectat.
 Deconectaţi cablul USB.
 Introduceţi suportul de
înregistrare în dispozitivul de
înregistrare.

 Conectaţi camera video la
dispozitivul de înregistrare (un
recorder de discuri etc.) cu un
cablu de conectare A/V (furnizat).
Puteţi duplica imaginile redate cu o cameră
video pe un disc sau pe o casetă video,
conectând camera video la un recorder de
discuri, un Sony writer DVD etc., diferit
de DVDirect Express, cu ajutorul cablului
de conectare A/V (furnizat). Consultaţi, de
asemenea, manualele de utilizare furnizate
împreună cu dispozitivele ce urmează a fi
conectate.


Conectaţi camera video la mufele de
intrare ale dispozitivului de înregistrare.
 Porniţi redarea cu camera video
şi înregistraţi-o pe aparatul de
înregistrare.
Note
Conectaţi camera video la priza de perete
utilizând adaptorul de c.a. furnizat pentru
această operaţie (pag. 14).
Este posibil ca dispozitivul DVD writer Sony să
nu fie disponibil în anumite ţări/regiuni.

Consultaţi manualul de utilizare furnizat
împreună cu dispozitivul de înregistrare
pentru mai multe detalii.
 Când aţi terminat duplicarea,
opriţi mai întâi aparatul de
înregistrare, apoi camera video.
Mufă A/V OUT

Intrare

VIDEO
AUDIO
(Roşu)
Flux de semnal
RO
59
Index
(Galben)
(Alb)
Note
Întrucât duplicarea este efectuată printr-un
transfer de date analogice, calitatea imaginii se
poate deteriora.
Pentru a ascunde indicatorii de ecran (cum
ar fi un cronometru etc.) de pe ecranul
(MENU)
monitorului conectat, selectaţi
 [Afişaţi altele]  [REGLAJE IEŞIRE]
(din categoria [REGLAJ GENERAL]) 
[IEŞIRE AFIŞARE]  [ECRAN LCD] (setarea


.
implicită) 
Tehnicile utile de înregistrare

Dacă dispozitivul dvs. de înregistrare are
un selector de intrare, setaţi-l la modul de
intrare.
Cuprins
Crearea unui disc cu un recorder,
etc.


Cuprins

Pentru a înregistra data/ora sau datele de setare
(MENU) 
a camerei video, selectaţi
[Afişaţi altele]  [SETĂRI REDARE] (din
[REDARE])  [COD DE DATE]
categoria


 o setare dorită 
. În plus, selectaţi
(MENU) 
[Afişaţi altele]  [REGLAJE IEŞIRE] (din
[REGLAJ GENERAL])  [IEŞIRE
categoria
AFIŞARE]  [IEŞIRE V./ECRAN] 

.

Dacă dimensiunea ecranului dispozitivelor
de afişare (televizor, etc.) este 4:3, selectaţi
(MENU)  [Afişaţi altele] 
[REGLAJ
[REGLAJE IEŞIRE] (din categoria
GENERAL])  [TIP TV]  [4:3] 

.

Atunci când conectaţi un dispozitiv mono,
cuplaţi conectorul galben al cablului de
conectare A/V în mufa video de intrare şi
conectorul alb (canalul din stânga) sau cel roşu
(canalul din dreapta) în mufa audio de intrare a
dispozitivului.
Tehnicile utile de înregistrare
Index
RO
60
Particularizarea camerei video
Utilizarea meniurilor
Cu ajutorul meniurilor, puteţi utiliza funcţii utile şi puteţi schimba diferite setări. Dacă
utilizaţi eficient operaţiile din meniu, vă puteţi bucura de ceea vă oferă camera video.
Camera video are diferite elemente de meniu în fiecare dintre cele opt categorii de meniu.
SETĂRI FOTO. (Elemente pentru fotografiere particularizată)  pag. 69
Cuprins
SETĂRI MANUALE (Elemente de ajustat pentru starea scenei)  pag. 66
REGLAJE FOTO. (Elemente pentru înregistrarea fotografiilor)  pag. 71
REDARE (Elemente pentru redare)  pag. 72
EDITARE (Elemente pentru editare)  pag. 73
ALTELE (Elemente pentru alte setări)  pag. 74
GEST.MED.STOC. (Elemente pentru suportul de înregistrare)  pag. 74
REGLAJ GENERAL (Alte elemente de configurare)  pag. 76
Tehnicile utile de înregistrare
Meniuri operaţionale
Selector multiplu


Selectaţi cu /// şi apăsaţi centrul selectorului multiplu pentru a confirma selecţia.
Pe elementul selectat apare un cadru portocaliu.
RO
61
Index
: Pentru a încheia configurarea meniului.
/
: Lista meniului trece de la o categorie la alta.
/
: Lista meniului trece prin 4 elemente simultan.
: Pentru a reveni la [MENIUL MEU].
Selectaţi
.
Selectaţi [Afişaţi altele] pe ecranul [MENIUL MEU] (pag. 62).
Selectaţi elementul de meniu pe care doriţi să îl modificaţi.
.
După schimbarea setării, selectaţi
.
Pentru a încheia configurarea meniului, selectaţi
.
Pentru a reveni la ecranul meniului anterior, selectaţi


Note
În funcţie de condiţiile de înregistrare sau de redare, este posibil să nu puteţi seta anumite elemente de
meniu.
Elementele de meniu sau setările care apar cu gri nu sunt disponibile.
Cuprins

poate să nu fie afişat în funcţie de elementul de meniu.
Sugestii
În funcţie de elemente de meniu care vor fi modificate, camera dvs. video comută între modul de redare
şi de înregistrare (film/fotografie).


Utilizarea funcţiei [MENIUL MEU]
Exemplu: ştergerea [FOCALIZARE] şi înregistrarea [
GRADARE]
Repetaţi aceiaşi paşi de mai sus pentru a înregistra elementele de meniu în [MENIUL MEU]
şi bucuraţi-vă de „Handycam”.
RO
62
Index
Selectaţi
.
Selectaţi [SET.MENIUL MEU].
Selectaţi [FILM].
Selectaţi [FOCALIZARE].
.
Selectaţi
[SETĂRI MANUALE]).
Selectaţi [ GRADARE] (din categoria
.
Când se afişează [MENIUL MEU], selectaţi
Tehnicile utile de înregistrare
Puteţi utiliza cu mai multă uşurinţă elementele de meniu prin înregistrarea elementelor de
meniu pe care le utilizaţi cel mai des din [MENIUL MEU]. Puteţi înregistra 6 elemente de
meniu pentru fiecare [MENIUL MEU] al FILM, FOTOGRAFIE şi REDARE.
Sugestii
Când este conectat un dispozitiv extern de stocare, apare numai [MENIUL MEU].


Utilizarea funcţiei
OPTION MENU
Element de meniu
Cuprins
OPTION MENU apare exact ca şi fereastra pop-up care este afişată atunci când faceţi clic cu
în partea dreapta
butonul din dreapta al unui mouse pe un computer. Când se afişează
şi apar elementele de
jos a ecranului, puteţi utiliza OPTION MENU. Puteţi selecta
meniu ce pot fi modificate în context.
Filă



Note
Elementele de meniu sau setările care apar cu gri nu sunt disponibile.
Dacă elementul dorit nu apare pe ecran, selectaţi o altă filă. (Este posibil să nu existe nicio filă.)
Filele şi elementele ce apar pe ecran depind de starea de înregistrare/redare a camerei video din acel
moment.
Tehnicile utile de înregistrare
Selectaţi
(OPTION).
Selectaţi opţiunea dorită  elementul a cărei setare doriţi să o modificaţi.
.
După încheierea setării, selectaţi
Index
RO
63
Listele de meniuri
Categoria
Categoria
(SETĂRI MANUALE)
Categoria
66
66
67
68
68
68
(SETĂRI FOTO.)
26
69
69
69
69
NIV.REF.MICR.
70
ALTE SET.ÎNREG.
ZOOM DIGITAL
70
ILUMINARE SPATE
70
IMAG.PANOR.
Categoria
Categoria
70
71
ROLĂ DE FILM
40
PROTEJARE
40
DIVIZARE
CAPTURĂ IMAGINE*1
DUPLICARE FILME*1
DUPLICARE select.
41
42
DUPLIC.după dată
43
DUPLICĂ TOT
43
EDIT LISTĂ REDARE
ADĂUGARE
46
ADAUG (DATĂ)
46
ELIMINARE
47
SE ELIMINĂ TOT
47
MUTARE
47
(ALTELE)
FORMAT ECRAN
CONECTARE USB
CONECT.USB*1
CONECT.USB
SCRIERE DISC
28
INFO.ACUMUL.
31
Categoria
31
32
47
74
18
ALEG.MEDIU FOTO
19
REP.FIŞ.BD.IMAG.
HDD*1
CARTELĂ MEMORIE
RO
58
48, 56
(GEST.MED.STOC.)
CARTELĂ MEMORIE
64
58
SETĂRI SUPORT*1
ALEG.MEDIU FILME
INFO.MEDIU
FORMAT.MEDIU
HDD*1
72
34
35
74
74
74
82, 85
82, 85
Index
FEŢE
LISTĂ DE REDARE
SETĂRI REDARE
COD DE DATE
44
44
PROIECTOR*2
SURSĂ
71
71
71
43
COPIERE (dată)
Categoria
(REDARE)
VISUAL INDEX
VIZ.IMAGINI
INDEX DUPĂ DATĂ
PROTEJARE
PROTEJARE
COPIERE FOTO.*1
COPIERE selectate
(REGLAJE FOTO.)
TEMPORIZATOR
DIMENS.IMAG.
NUMĂR FIŞIER
38
Tehnicile utile de înregistrare
MOD ÎNREG.
CHENAR GHIDARE
STEADYSHOT
OBT.LENT AUTO.
DETECŢIA FEŢEI
SET.ÎNREG.AUDIO
MIC.ZOOM ÎNCORP
38
ŞTERGERE
Cuprins
SELECŢIE SCENĂ
GRADARE
ECHILIBRU DE ALB
EXPUNERE
FOCALIZARE
MACRO PRIM PLAN
(EDITARE)
ŞTERGERE
ŞTERGERE
Categoria
(REGLAJ GENERAL)
REGL.SUNET/AFIŞ.
VOLUM
29, 76
76
LUMIN.LCD
76
NIVEL ILUM.LCD
76
CULOARE LCD
76
SETĂRI AFIŞARE
76
REGLAJE IEŞIRE
TIP TV
IEŞIRE AFIŞARE
36
76
CEAS/ LIMBĂ
POTRIVIRE CEAS
15
STABILIRE ZONĂ
77
ORA DE VARĂ
77
STABILIRE LIMBĂ
SETĂRI ENERGIE
OPRIRE AUTO.
77
77
Tehnicile utile de înregistrare
ALTE SETĂRI
MOD DEMO
Cuprins
Semnal sonor
77
SETARE LUN USB
77
SENZOR CĂDERE*1
78
*1 DCR-SR21E
*2 DCR-PJ5E
Index
RO
65
PORTRET (Portret uşor
estompat) ( )
SETĂRI MANUALE
(Elemente de ajustat pentru
starea scenei)
Evidenţiază subiectul, cum
ar fi persoane sau flori,
estompând uşor fundalul.
REFLECTOR** ( )
Împiedică feţele persoanelor
să devină excesiv de albe
atunci când sunt puternic
iluminate.
SELECŢIE SCENĂ
SPORT** ( )
Puteţi înregistra în mod eficient imagini în
diverse situaţii.
Selectaţi pentru minimizarea
mişcării atunci când
fotografiaţi subiecţi care se
mişcă rapid.
 AUTO
Înregistrează imagini cu o calitate medie a
imaginii fără funcţia [SELECŢIE SCENĂ].
PLAJĂ** (
ZĂPADĂ** ( )
Realizează fotografii
luminoase ale unui peisaj
alb.
LUMÂNARE ( )
* Ajustat pentru a focaliza numai subiecţii
Păstrează atmosfera
întunecată a unei scene la
lumina lumânării.
îndepărtaţi.
** Ajustat să nu focalizeze subiecţii aflaţi la
distanţe mici.
)
Reproduce atmosfera
scenelor la apus sau la răsărit
de soare.

ARTIFICII* ( )
Tehnicile utile de înregistrare
Menţine atmosfera
întunecată a fundalului
îndepărtat din scenele
înregistrate în amurg.
Note
Dacă setaţi [SELECŢIE SCENĂ], setarea
[ECHILIBRU DE ALB] va fi anulată.
GRADARE
Înregistrează artificiile în
mod spectaculos.
PEISAJ* (
)
Înregistrează albastrul viu al
oceanului sau al unui lac.
SCENĂ NOCTURNĂ* ( )
RĂSĂRIT ŞI APUS* (
Cuprins
Consultaţi „Utilizarea meniurilor” (pag. 61)
privind funcţionarea.
Setările implicite sunt marcate cu .
Puteţi înregistra o tranziţie cu următoarele
efecte, adăugată intervalului dintre scene.
Selectaţi efectul dorit în modul [STBY]
(apariţie) sau [ÎNREG.] (dispariţie).
)
 OPRIT
Nu utilizează niciun efect.
RO
66
Index
Înregistrează clar subiecţii
aflaţi la distanţă. De
asemenea, această setare
permite camerei video să
evite focalizarea pe un geam
sau pe o plasă metalică
interpusă între camera video
şi subiect.
GRADARE DE ALB
INTERIOR ()
Apariţie/dispariţie treptată a imaginii din
fond alb.
Dispariţie
Apariţie
GRADARE NEGRU
Apariţie/dispariţie treptată a imaginii din
fond negru.
Dispariţie
Apariţie
O APĂSARE (


ECHILIBRU DE ALB
Puteţi ajusta balanţa de culoare în funcţie
de luminozitatea mediului de înregistrare.



 AUTO

Echilibrul de alb este ajustat automat.
Note
Setaţi [ECHILIBRU DE ALB] la [AUTO] sau
ajustaţi culoarea la [O APĂSARE] în condiţii
de iluminare cu becuri cu lumină albă sau
fluorescentă.
Atunci când selectaţi [O APĂSARE], încadraţi
clipeşte rapid.
obiecte albe în timp ce
clipeşte încet dacă nu a putut fi setat [O
APĂSARE].
Atunci când se selectează [O APĂSARE], dacă
clipeşte în continuare după selectarea
, setaţi [ECHILIBRU DE ALB] la
[AUTO].
Dacă setaţi [ECHILIBRU DE ALB], [SELECŢIE
SCENĂ] este setat la [AUTO].
Sugestii
Dacă aţi schimbat acumulatorul în timp ce aţi
selectat [AUTO] sau dacă aţi dus camera video
afară după ce aţi utilizat-o în casă (sau invers),
îndreptaţi camera video spre un obiect alb din
apropiere timp de 10 secunde, pentru o ajustare
mai bună a balanţei de culoare.
Tehnicile utile de înregistrare
Sugestii
Atunci când apăsaţi pe START/STOP, setarea
este anulată.
Este posibil ca un film înregistrat utilizând
[GRADARE NEGRU] să fie dificil de vizionat
pe ecranul VISUAL INDEX.


)
Echilibrul de alb va fi ajustat în funcţie de
lumina înconjurătoare.
Selectaţi [O APĂSARE].
Încadraţi un obiect alb, cum ar fi o coală
de hârtie, pentru a umple ecranul în
aceleaşi condiţii de iluminare în care veţi
filma subiectul.
Selectaţi [
].
clipeşte rapid. După ajustarea şi
stocarea în memorie a echilibrului de alb,
indicatorul nu mai clipeşte.
Pentru a anula apariţia/dispariţia treptată
a imaginii înainte de începerea operaţiei,
selectaţi [OPRIT].
Cuprins
Echilibrul de alb este ajustat în mod
corespunzător pentru următoarele condiţii
de înregistrare:
 Interior
 La petreceri sau în studiouri unde
condiţiile de luminozitate se schimbă
rapid
 La lumina unor lămpi video într-un
studio, lămpi cu sodiu sau lămpi color cu
lumină incandescentă


RO
67
Index
EXTERIOR ( )
Echilibrul de alb este ajustat în mod
corespunzător pentru următoarele condiţii
de înregistrare:
 În aer liber
 Vederi nocturne, firme luminoase şi
focuri de artificii
 Răsărit sau apus de soare
 În lumină fluorescentă pe timp de zi

Atunci când echilibrul de alb a fost setată cu
[O APĂSARE], în cazul în care condiţiile de
iluminare s-au schimbat prin ducerea camerei
video afară după ce aţi utilizat-o în casă sau
invers, este nevoie să refaceţi procedura [O
APĂSARE] pentru a reajusta echilibrul de alb.
Sugestii
apare atunci când nu se poate focaliza mai
aproape, iar apare atunci când nu se poate
focaliza mai departe.
Este mai simplu să focalizaţi subiectul
deplasând cursorul de zoom spre T (telefoto),
apoi spre W (unghi panoramic) pentru a ajusta
zoom-ul pentru înregistrare. Atunci când doriţi
să înregistraţi un subiect de aproape, deplasaţi
cursorul de zoom la W (unghi panoramic), apoi
ajustaţi focalizarea.
Informaţiile despre distanţa focală (distanţa la
care este focalizat subiectul; utilizate drept ghid
dacă este întuneric şi focalizarea este dificil
de realizat) apar timp de câteva secunde în
următoarele cazuri.
 Atunci când modul de focalizare este
schimbat de la automat la manual
 Atunci când reglaţi focalizarea manual



Puteţi ajusta luminozitatea unei fotografii
manual. Ajustaţi luminozitatea atunci
când subiectul este prea luminos sau prea
întunecat.

Selectaţi
/
pentru a ajusta
luminozitatea.
Pentru a ajusta automat expunerea, selectaţi
[AUTO].
Cuprins
EXPUNERE
MACRO PRIM PLAN
FOCALIZARE
Puteţi ajusta focalizarea manual. De
asemenea, puteţi selecta această funcţie
atunci când doriţi să focalizaţi un anumit
subiect.
 OPRIT
Anulează MACRO PRIM PLAN. (MACRO
PRIM PLAN poate fi anulat şi prin deplasarea
cursorului de zoom spre W.)
Tehnicile utile de înregistrare
Această funcţie este utilă pentru
înregistrarea subiecţilor mici, cum ar fi flori
sau insecte. Puteţi estompa fundalul pentru
ca subiectul să iasă în evidenţă.
PORNIT ( )
Zoom-ul (pag. 25) se mută automat în partea
de sus a T (telefoto) şi permite înregistrarea
subiecţilor la distanţe mici de până la 50 cm.


Note
Atunci când setaţi [FOCALIZARE] la
[MANUAL], apare .
Distanţa minimă posibilă dintre camera video şi
subiect în timpul menţinerii unei focalizări clare
este de aproximativ 1 cm pentru unghi larg şi
aproximativ 150 cm pentru telefoto.


RO
68
Note
Atunci când înregistraţi un subiect de la
distanţă, este posibil ca focalizarea să fie dificilă
şi să dureze.
Ajustaţi manual focalizarea ([FOCALIZARE],
pag. 68) când aceasta nu se poate ajusta
automat.
Index
Selectaţi
(subiect apropiat)/
(subiect îndepărtat) pentru a ajusta
focalizarea.
Pentru a ajusta automat focalizarea,
selectaţi [AUTO].
STEADYSHOT
SETĂRI FOTO.
Consultaţi „Utilizarea meniurilor” (pag. 61)
privind funcţionarea.
Setările implicite sunt marcate cu .
 PORNIT
Se utilizează funcţia SteadyShot.
MOD ÎNREG. (Mod de
înregistrare)
OPRIT (
Cuprins
Puteţi compensa mişcarea camerei.
Setaţi [ STEADYSHOT] la [OPRIT]
( ) atunci când utilizaţi un trepied (se
vinde separat), iar imaginea va deveni
naturală.
(Elemente pentru fotografiere
particularizată)
)
Nu se utilizează funcţia SteadyShot.
Consultaţi pagina 26.

CHENAR GHIDARE
Puteţi afişa chenarul pentru a verifica dacă
subiectul este orizontal sau vertical.
Chenarul nu este înregistrat.
Note
AUTO.INTELIGENT este setat la [OPRIT]
când setaţi [ STEADYSHOT] la [OPRIT].
OBT.LENT AUTO. (Obturator
lent automat)
Nu afişează cadrul de ghidare.
PORNIT
 OPRIT
Afişează cadrul de ghidare.
Funcţia Obturator lent automat nu este
utilizată.
PORNIT
Funcţia Obturator lent automat este utilizată.
Tehnicile utile de înregistrare
Atunci când înregistraţi în locuri
întunecate, viteza obturatorului este redusă
automat la 1/25 secunde.
 OPRIT
DETECŢIA FEŢEI
Sugestii
Dacă poziţionaţi subiectul în punctul de
intersecţie al liniilor din cadrul de ghidare veţi
obţine o compoziţie echilibrată.
Cadrul exterior al [CHENAR GHIDARE]
indică zona de afişare a unui televizor care
nu este compatibil cu afişarea la dimensiune
completă.



Detectează feţele subiecţilor şi ajustează
automat expunerea.
 PORNIT
Detectează feţe.
OPRIT (
)

RO
69
Note
Este posibil ca unele feţe să nu poată fi detectate
în funcţie de condiţiile de înregistrare, de
subiecţi şi de setările camerei video.
Index
Nu detectează feţe.

[DETECŢIA FEŢEI] este posibil să nu
funcţioneze corespunzător în funcţie de
condiţiile de înregistrare. În acest caz, setaţi
[DETECŢIA FEŢEI] la [OPRIT].
SCĂZUT ( )
Înregistrează fidel sunetele din mediul
înconjurător. Selectaţi [SCĂZUT] atunci când
doriţi să înregistraţi sunetul puternic dintr-o
sală de concert etc. (Această setare nu este
potrivită pentru înregistrarea conversaţiilor.)

ALTE SET.ÎNREG.

Cuprins
Sugestii
Pentru o performanţă mai bună în ceea ce
priveşte detectarea feţelor, înregistraţi subiecţii
în următoarele condiţii:
 Înregistraţi într-un loc suficient de luminos
 Subiecţii nu poartă ochelari, pălărie sau
mască
 Subiecţii privesc direct spre cameră
Feţele detectate sunt înregistrate în Index
pentru feţe; cu toate acestea, este posibil ca
unele feţe să nu fie înregistrate. De asemenea,
există o limită a numărului de feţe ce pot fi
înregistrate în Index pentru feţe. Pentru a reda
din Index pentru feţe, consultaţi pagina 32.


ZOOM DIGITAL
Puteţi selecta nivelul de zoom maxim.
Calitatea imaginii scade atunci când
utilizaţi zoom-ul digital.
SET.ÎNREG.AUDIO
 MIC.ZOOM ÎNCORP (Microfon cu
zoom încorporat)
 OPRIT
Puteţi înregistra un film cu sunet puternic
potrivit pentru poziţia zoom-ului.
Un zoom de până la 67× este realizat optic.
1800×
 OPRIT
Mărirea este efectuată până la 67× şi, digital,
până la 1800×.
Microfonul nu înregistrează sunetul de mărire
şi de micşorare.
PORNIT ( )
Tehnicile utile de înregistrare
Zona de mărire apare atunci când selectaţi
1800×.
 ILUMINARE SPATE
Microfonul înregistrează sunetul de mărire şi
de micşorare.
Camera dvs. video ajustează expunerea
pentru subiecţii iluminaţi din spate.
 NIV.REF.MICR. (Nivel de referinţă al
microfonului)
 OPRIT
Nu ajustează expunerea pentru subiecţii
iluminaţi din spate.
Puteţi selecta nivelul microfonului pentru
înregistrarea sunetului.
PORNIT (
)
Înregistrează diverse sunete din mediul
înconjurător, pe care le transformă la nivelul
corespunzător.
RO
70
Index
Ajustează expunerea pentru subiecţii
iluminaţi din spate.
 NORMALĂ

IMAG.PANOR.
REGLAJE FOTO.
Puteţi selecta aspectul orizontal-vertical în
funcţie de televizorul conectat. Consultaţi,
de asemenea, manualul de utilizare furnizat
împreună cu televizorul.
(Elemente pentru înregistrarea
fotografiilor)
Înregistrează filme pe ecran complet pentru
un televizor cu ecran de 16:9 (panoramic).
4:3 (
)
TEMPORIZATOR
Înregistrează filme pe ecran complet pentru
un televizor cu ecran de 4:3.

Cuprins
Consultaţi „Utilizarea meniurilor” (pag. 61)
privind funcţionarea.
Setările implicite sunt marcate cu .
 PANORAMIC 16:9
Apăsaţi pe PHOTO pentru a începe
numărătoarea inversă. Fotografia este
realizată după aproximativ 10 secunde.
Note
Setaţi [TIP TV] în mod corect, în funcţie de
televizorul conectat pentru redare (pag. 76).
 OPRIT
Anulează temporizatorul.
PORNIT ( )
DIMENS.IMAG.
Puteţi selecta dimensiunea fotografiei ce
urmează să fie realizată.
 VGA(0,3M) (
)
Tehnicile utile de înregistrare
Începe înregistrarea cu temporizatorul.
Pentru a anula înregistrarea, selectaţi
[RESETARE].
Realizaţi fotografii în raportul de aspect 4:3
(640 × 480).
0,2M (
)
Realizaţi fotografii în raportul de aspect 16:9
(panoramic) (640 × 360).

Note
Consultaţi pagina 89 pentru a afla numărul de
fotografii ce pot fi înregistrate.
Puteţi selecta modalitatea în care se atribuie
numere de fişiere fotografiilor.
RO
71
Index
NUMĂR FIŞIER
 SERIE
REDARE
Atribuie numere de fişiere consecutive
fotografiilor.
Numărul fişierului devine mai mare de fiecare
dată când înregistraţi o fotografie.
Chiar şi în cazul în care cartela de memorie
este înlocuită cu o alta, numărul fişierului este
atribuit consecutiv.
(Elemente pentru redare)
Consultaţi „Utilizarea meniurilor” (pag. 61)
privind funcţionarea.
Atribuie consecutiv numere fişierelor,
continuând de la numărul cel mai mare de
fişier existent pe suportul de înregistrare.
Atunci când cartela de memorie este înlocuită
cu o alta, numărul fişierului este atribuit
pentru fiecare cartelă de memorie.
Consultaţi pagina 28.
Cuprins
VISUAL INDEX
RESETARE
VIZ.IMAGINI
 INDEX DUPĂ DATĂ
Consultaţi pagina 31.

ROLĂ DE FILM
Consultaţi pagina 31.
FEŢE
Consultaţi pagina 32.
LISTĂ DE REDARE
Consultaţi pagina 46.
SETĂRI REDARE
Tehnicile utile de înregistrare

 COD DE DATE
În timpul redării, camera video afişează
informaţiile (data/ora, datele camerei)
înregistrate automat în timpul înregistrării.
 OPRIT
Codul de date nu este afişat.
DATĂ/ORĂ
Afişează data şi ora înregistrării.
Afişează datele de setare a camerei.
RO
72
Index
DATE CAMERĂ
DATĂ/ORĂ
EDITARE
(Elemente pentru editare)
Consultaţi „Utilizarea meniurilor” (pag. 61)
privind funcţionarea.
ŞTERGERE
Consultaţi pagina 38.
DATE CAMERĂ
Film
Cuprins
 Dată
 Oră
PROTEJARE
Consultaţi pagina 40.
DIVIZARE
Consultaţi pagina 41.
Consultaţi pagina 42.
DUPLICARE FILME (DCR-SR21E)
Consultaţi pagina 43.
 SteadyShot oprit
 Luminozitate
 Echilibru de alb
 Amplificare
 Timp de expunere
 Valoarea deschiderii
 Expunere
COPIERE FOTO. (DCR-SR21E)
Tehnicile utile de înregistrare
CAPTURĂ IMAGINE (DCRSR21E)
Foto
Consultaţi pagina 44.
EDIT LISTĂ REDARE
Consultaţi pagina 46.
Sugestii
Codul de date este afişat pe ecranul televizorului
atunci când conectaţi camera video la televizor.
În funcţie de starea suportului de înregistrare,
apar barele [--:--:--].



Index
RO
73
ALTELE
GEST.MED.STOC.
(Elemente pentru alte setări)
(Elemente pentru suportul de
înregistrare)
Consultaţi „Utilizarea meniurilor” (pag. 61)
privind funcţionarea.
PROIECTOR (DCR-PJ5E)
SETĂRI SUPORT (DCR-SR21E)
Consultaţi pagina 34.
Consultaţi pagina 18.
CONECTARE USB
INFO.MEDIU
Consultaţi pagina 56.
Puteţi verifica durata de înregistrare rămasă
pentru fiecare mod de înregistrare al
suportului selectat pentru filme, precum
şi spaţiul aproximativ liber şi utilizat de pe
suportul de înregistrare.
INFO.ACUMUL.
Puteţi verifica autonomia rămasă estimată
a bateriei.
Selectaţi

Pentru a închide ecranul de afişare a
informaţiilor despre baterie
.
.
Note
Întrucât există o zonă pentru fişierul de
gestiune, spaţiul utilizat nu este afişat ca 0 %,
chiar dacă efectuaţi procedura [FORMAT.
MEDIU] (pag. 74).
Tehnicile utile de înregistrare
Pentru a stinge ecranul
Selectaţi
Cuprins
Consultaţi „Utilizarea meniurilor” (pag. 61)
privind funcţionarea.
Setările implicite sunt marcate cu .
Sugestii
Sunt afişate numai informaţiile suportului
selectat cu [ALEG.MEDIU FILME] (pag. 18).
Schimbaţi setarea pentru suport dacă este
necesar (DCR-SR21E).


FORMAT.MEDIU
RO
74
Index
Formatarea presupune ştergerea tuturor
filmelor şi fotografiilor pentru a recupera
spaţiu liber pentru înregistrare.
.
Selectaţi [DA]  [DA] 
DCR-SR21E:
Selectaţi suportul de înregistrare pe care
doriţi să îl formataţi.




Confirmaţi timpul real necesar pentru ştergerea
datelor pentru ecranul LCD.
Dacă întrerupeţi procedura [GOLIRE] în timp
ce apare mesajul [Se execută…] completaţi
operaţia efectuând procedura [FORMAT.
MEDIU] sau [GOLIRE] data viitoare când
folosiţi camera video.
REP.FIŞ.BD.IMAG.
Consultaţi paginile 82, 85.
Cuprins


Note
Conectaţi camera video la priza de perete
utilizând adaptorul de c.a. furnizat pentru
această operaţie (pag. 14).
Pentru a evita pierderea unor imagini
importante, ar trebui să le salvaţi înainte de a
formata suportul de înregistrare.
Filmele şi fotografiile protejate vor fi, de
asemenea, şterse.
Atât timp cât [Se execută…] este afişat, nu
închideţi ecranul LCD, nu acţionaţi butoanele
camerei video, nu deconectaţi adaptorul de c.a.
şi nu scoateţi cartela de memorie din camera
video (Ledul de acces este aprins sau clipeşte în
timpul formatării cartelei de memorie).
Pentru a împiedica recuperarea datelor
din suportul de înregistrare intern
(DCR-SR21E)
Tehnicile utile de înregistrare
[GOLIRE] vă permite să scrieţi date
neinteligibile pe suportul de înregistrare
intern a camerei video. În acest fel, va fi mai
greu ca datele originale să fie recuperate.
Dacă aruncaţi sau transferaţi camera
video unei alte persoane, se recomandă să
efectuaţi procedura [GOLIRE].
Când suportul de înregistrare intern este
selectat pe ecranul [FORMAT.MEDIU],
selectaţi [GOLIRE].



Index

Note
Conectaţi adaptorul c.a. la priza de perete. Nu
puteţi efectua procedura [GOLIRE] dacă nu
conectaţi adaptorul de c.a. la priza de perete.
Pentru a evita pierderea unor imagini
importante, ar trebui să le salvaţi pe un
calculator sau alte dispozitive înainte de
efectuarea procedurii [GOLIRE].
Deconectaţi toate cablurile cu excepţia
adaptorului de c.a. Nu deconectaţi adaptorul de
c.a. în timpul procedurii.
În timpul ştergerii datelor, nu aplicaţi şocuri
mecanice sau vibraţii camerei video.
RO
75

REGLAJ GENERAL
(Alte elemente de configurare)

Sugestii
Această ajustare nu afectează în niciun fel
imaginile înregistrate.


REGL.SUNET/AFIŞ.
 CULOARE LCD
 VOLUM
Puteţi ajusta culoarea ecranului LCD
/
.
selectând
Puteţi ajusta volumul sunetului la redare
/
.
selectând
 Semnal sonor
Sugestii
Această ajustare nu afectează în niciun fel
imaginile înregistrate.


 PORNIT
Când începe/se opreşte înregistrarea se aude
o melodie sau apăsaţi centrul selectorului
multiplu pentru a confirma.
 SETĂRI AFIŞARE
 AUTO
Anulează melodia.
Sunt afişate timp de aproximativ 3 secunde.
 LUMIN.LCD
PORNIT
Puteţi ajusta luminozitatea ecranului LCD
/
.
selectând
Sunt afişate întotdeauna.
REGLAJE IEŞIRE
Sugestii
Această ajustare nu afectează în niciun fel
imaginile înregistrate.

 TIP TV
Consultaţi pagina 36.
 NIVEL ILUM.LCD (Nivel de iluminare
din spate a ecranului LCD)
 IEŞIRE AFIŞARE (Ieşire afişaj)
Puteţi selecta luminozitatea retroiluminării
ecranului LCD.
Puteţi alege sursa de ieşire a afişajului
ecranului.
 NORMAL
 ECRAN LCD
Luminozitate standard.
Măreşte luminozitatea ecranului LCD.
IEŞIRE V./ECRAN
Afişează elemente, cum ar fi codul
temporal, pe ecranul LCD şi pe ecranul
televizorului.
Note
Atunci când conectaţi camera video la priza de
perete cu ajutorul adaptorului de c.a. furnizat,
opţiunea [LUMINOS] este selectată automat
pentru setare.
RO
76
Index
Afişează elemente, cum ar fi codul
temporal, pe ecranul LCD.
LUMINOS

Tehnicile utile de înregistrare
Puteţi seta durata de afişare a simbolurilor
sau indicatorilor pe ecranul LCD.
OPRIT

Cuprins
Consultaţi „Utilizarea meniurilor” (pag. 61)
privind funcţionarea.
Setările implicite sunt marcate cu .
Atunci când selectaţi opţiunea [LUMINOS],
autonomia acumulatorului este uşor redusă în
timpul înregistrării.
Dacă deschideţi panoul LCD la 180 de grade,
cu ecranul spre exterior şi îl închideţi pe corpul
camerei, setarea devine [NORMAL] în mod
automat.
CEAS/
LIMBĂ

 POTRIVIRE CEAS
Consultaţi pagina 15.
 STABILIRE ZONĂ
Note
Atunci când conectaţi camera video la o priză
de perete, opţiunea [OPRIRE AUTO.] este
setată automat la [NICIODATĂ].
ALTE SETĂRI
 MOD DEMO
Atunci când conectaţi camera video la o
priză de perete, un film demonstrativ va
apărea pentru aproximativ 10 minute după
ce apare pictograma (Film) apăsând pe
MODE.
 ORA DE VARĂ
Puteţi modifica această setare fără a opri
ceasul. Setaţi la [PORNIT] pentru a da
ceasul înainte cu 1 oră.
 PORNIT
Apare demonstraţia.
 OPRIT
OPRIT
Nu setează ora de vară.
Nu apare demonstraţia.

STABILIRE LIMBĂ

Puteţi selecta limba care să fie utilizată pe
ecranul LCD.
Sugestii
Camera video dispune de opţiunea
[ENG[SIMP]] (engleză simplificată) în cazul în
care nu găsiţi limba dvs. printre opţiuni.


Sugestii
Atunci când setaţi acest element la [PORNIT] şi
, începe redarea demonstraţiei.
selectaţi
Demonstraţia va fi întreruptă:
 Atunci când apăsaţi pe START/STOP
 Atunci când folosiţi selectorul multiplu în
timpul demonstraţiei (Demonstraţia reîncepe
după aproximativ 10 minute)
 Atunci când apăsaţi pe MODE
 Atunci când apăsaţi pe
(VIZIONARE
IMAGINI)

Setează ora de vară.
Tehnicile utile de înregistrare
PORNIT

Cuprins
Puteţi ajusta diferenţa de fus orar fără
a opri ceasul. Setaţi zona locală atunci
când utilizaţi camera video în zone cu
fusuri orare diferite. Consultaţi tabelul cu
diferenţele de fus orar de la pagina 91.
 SETARE LUN USB
SETĂRI ENERGIE
Puteţi seta compatibilitatea camerei video
când utilizaţi o conexiune USB.
 OPRIRE AUTO. (Închidere automată)
Puteţi seta oprirea automată a camerei
video atunci când nu o utilizaţi timp de
peste 5 minute.
 MULTIPLU
Setare implicită.
SINGULAR
Camera video se opreşte automat.
NICIODATĂ
Camera video nu se opreşte automat.

RO
77
Note
Setaţi la [MULTI] când utilizaţi PMB Portable.
Index
Setaţi această opţiune dacă nu vă puteţi
conecta.
 5 min.
 SENZOR CĂDERE (DCR-SR21E)
Camera video detectează faptul că se află în
cădere şi protejează hard diskul intern.
 PORNIT
OPRIT (
Cuprins
Activează senzorul de cădere. Când se
detectează căderea camerei video, este posibil
să nu puteţi înregistra sau reda imagini corect,
cu scopul de a proteja hard diskul intern. În
momentul în care se detectează căderea, apare
simbolul .
)
Dezactivează senzorul de cădere.


Tehnicile utile de înregistrare
Note
Setaţi senzorul de cădere la [PORNIT] atunci
când utilizaţi camera video. În caz contrar, dacă
lăsaţi camera video să cadă, puteţi deteriora
hard diskul intern.
Într-o situaţie de gravitaţie zero, se activează
senzorul de cădere. Atunci când înregistraţi
imagini în timp ce vă aflaţi într-un montagne
russe sau când faceţi paraşutism, puteţi seta
[SENZOR CĂDERE] la [OPRIT] astfel încât să
nu activaţi senzorul de cădere.
Index
RO
78
Informaţii suplimentare
Depanarea


Dacă întâmpinaţi probleme utilizând
camera video, urmaţi paşii de mai jos.



 Deconectaţi sursa de alimentare,
ataşaţi sursa de alimentare din nou
după 1 minut şi porniţi camera
video.
Operaţiuni generale
Aparatul nu poate fi pornit.


Camera video nu funcţionează nici atunci
când este pornită.

 Contactaţi furnizorul Sony sau un
service local autorizat Sony.








În funcţie de problemă, este posibil să fie nevoie
de iniţializarea sau schimbarea suportului de
înregistrare intern actual a camerei dvs. video.
În această situaţie, datele stocate pe suportul
intern de înregistrare vor fi şterse. Asiguraţi-vă
că aţi salvat datele din suportul de înregistrare
intern pe un alt suport (copie de siguranţă)
înainte de a trimite camera video la reparat. Nu
vă vom despăgubi pentru pierderi de date de pe
suportul intern de înregistrare.
În timpul reparaţiilor, este posibil să verificăm
o cantitate minimă de date stocate în suportul
de înregistrare intern pentru a putea investiga
problema. Cu toate acestea, furnizorul Sony nu
va copia sau reţine datele dvs.


Operaţiuni generale.....................................pag. 79
Bateriile/sursele de alimentare ..................pag. 80
Ecranul LCD.................................................pag. 80
Card de memorie.........................................pag. 80
Înregistrarea..................................................pag. 81
Redarea..........................................................pag. 82
Proiector........................................................pag. 82
Durează câteva secunde înainte ca aparatul
să fie gata de filmare după pornirea acestuia.
Acesta nu este un defect.
Deconectaţi adaptorul de c.a. de la priza
de perete sau scoateţi acumulatorul şi
reconectaţi-l după circa 1 minut. Dacă încă
nu funcţionează, apăsaţi pe RESET (pag. 101,
101) cu ajutorul unui obiect ascuţit. (Dacă
apăsaţi pe RESET, toate setările, inclusiv
setarea ceasului, vor fi resetate.)
Temperatura camerei video este foarte ridicată.
Opriţi camera video şi lăsaţi-o într-un loc rece
pentru un timp.
Temperatura camerei video este foarte scăzută.
Lăsaţi camera video cu alimentarea electrică
pornită. Opriţi camera video şi duceţi-o întrun loc cald. Lăsaţi camera video acolo pentru
o perioadă de timp, apoi porniţi-o.
Setările de meniu s-au schimbat automat.

RO
79
Următoarele elemente de meniu revin la
setările implicite în cel puţin 12 ore după
închiderea ecranului LCD.
 [SELECŢIE SCENĂ]
 [ECHILIBRU DE ALB]
 [EXPUNERE]
Index

Montaţi un acumulator încărcat în camera
video (pag. 12).
Conectorul adaptorului de c.a. a fost
deconectat de la priza de perete. Conectaţi-l la
priza de perete (pag. 12).
Tehnicile utile de înregistrare
 Apăsaţi pe RESET (pag. 101, 101)
utilizând un obiect ascuţit şi porniţi
camera video.
Dacă apăsaţi pe RESET, toate setările,
inclusiv setarea ceasului, vor fi
resetate.

Cuprins
 Verificaţi lista (pag. 79 la 87) şi
verificaţi camera video.
Redarea imaginilor stocate pe cardul de
memorie cu alte dispozitive........................pag. 83
Editarea filmelor/fotografiilor cu camera video
........................................................................pag. 83
Duplicarea/Conectarea la alte dispozitive
........................................................................pag. 83
Conectarea la un calculator........................pag. 83
Exemple de funcţii ce nu pot fi utilizate
simultan.........................................................pag. 84
 [FOCALIZARE]
 [MIC.ZOOM
Indicatorul pentru autonomia rămasă a
bateriei nu indică durata corectă.
ÎNCORP]
 [NIV.REF.MICR.]
 [SENZOR




Acumulatorul se descarcă rapid.
Camera video se încălzeşte.


Camera dvs. video se poate încălzi în timpul
funcţionării. Acesta nu este un defect.

Bateriile/sursele de alimentare


Ecranul LCD
Utilizaţi adaptorul de c.a.
În setarea implicită, dacă nu acţionaţi camera
video timp de aproximativ 5 minute, aceasta se
stinge automat (OPRIRE AUTO.). Schimbaţi
setarea pentru [OPRIRE AUTO.] (pag. 77) sau
reporniţi camera video.
Încărcaţi acumulatorul (pag. 12).
Elementele de meniu sunt marcate cu gri.


Ledul CHG (încărcare) nu se aprinde în
timpul încărcării acumulatorului.





Închideţi ecranul LCD (pag. 12).
Montaţi corect acumulatorul în camera video
(pag. 12).
Conectaţi corect cablul de alimentare la priza
de perete.
Bateria este complet încărcată (pag. 12).
Acesta nu este un defect. Aceste puncte nu
sunt înregistrate.
Pictogramele de pe ecranul LCD dispar
rapid.

Setaţi [SETĂRI AFIŞARE] la [PORNIT]
(pag. 76).
Card de memorie
Dacă temperatura acumulatorului este prea
ridicată sau prea scăzută, este posibil să nu îl
puteţi încărca (pag. 93).
Montaţi corect acumulatorul în camera
video (pag. 12). Dacă problema nu se
rezolvă, deconectaţi adaptorul de c.a. de la
priza de perete şi contactaţi furnizorul Sony.
Acumulatorul poate fi deteriorat.
Nu se pot efectua operaţii utilizând
cartela de memorie.

RO
80
Dacă utilizaţi o cartelă de memorie formatată
pe un calculator, formataţi-o din nou cu
camera video (pag. 74).
Index

Nu puteţi selecta elementele marcate cu gri în
situaţia actuală de înregistrare/redare.
Există anumite funcţii ce nu pot fi acţionate
simultan (pag. 84).
Pe ecranul LCD apar puncte în linii.
Ledul CHG (încărcare) se aprinde
intermitent în timpul încărcării
acumulatorului.

Temperatura ambiantă este prea ridicată sau
prea scăzută. Acesta nu este un defect.
Acumulatorul nu a fost încărcat suficient.
Încărcaţi din nou bateria complet. Dacă
problema nu dispare, înlocuiţi acumulatorul
cu unul nou (pag. 94).
Tehnicile utile de înregistrare
Alimentarea se opreşte brusc.

Temperatura înconjurătoare este prea ridicată
sau prea scăzută. Acesta nu este un defect.
Acumulatorul nu a fost încărcat suficient.
Încărcaţi din nou bateria complet. Dacă
problema nu dispare, înlocuiţi acumulatorul
cu unul nou (pag. 94).
În funcţie de mediul de utilizare, este posibil
ca durata indicată să nu fie corectă.
Cuprins
CĂDERE] (DCR-SR21E)
SPATE]
Următoarele elemente de meniu revin la
setările implicite atunci când comutaţi între
modurile de înregistrare a filmelor şi a
fotografiilor şi modurile de redare.
[
GRADARE]
 [MACRO PRIM PLAN]
[
TEMPORIZATOR]
 [ILUMINARE
Imaginile stocate pe cartela de memorie
nu pot fi şterse.


Câmpul de expunere arată diferit.

Numărul maxim de imagini pe care le puteţi
şterge într-o operaţie pe ecranul index este
de 100.
Nu puteţi şterge imaginile protejate.


Fişierul este deteriorat.
Formatul de fişier nu este acceptat de camera
video (pag. 92).
Camera video încetează să funcţioneze.
Înregistrarea

Consultaţi şi „Card de memorie” (pag. 80).
Nu se înregistrează imagini la apăsarea pe
butoanele START/STOP sau PHOTO.







Este afişat ecranul de redare. Apăsaţi MODE
pentru a afişa pictogramele
(Film) sau
(Foto).
Camera video salvează pe suportul de
înregistrare fotografia tocmai realizată. Nu
puteţi realiza înregistrări noi în această
perioadă.
Suportul de înregistrare este plin. Ştergeţi
imaginile care nu sunt necesare (pag. 38).
Numărul total de scene de film sau de
fotografii depăşeşte capacitatea de înregistrare
a camerei video (pag. 88, 89). Ştergeţi
imaginile care nu sunt necesare (pag. 38).
Cât timp este activat [SENZOR CĂDERE]
is activated (pag. 78), nu puteţi înregistra
imagini (DCR-SR21E).
Temperatura camerei video este foarte ridicată.
Opriţi camera video şi lăsaţi-o într-un loc rece
pentru un timp.
Temperatura camerei video este foarte scăzută.
Opriţi camera video şi duceţi-o într-un loc
cald. Lăsaţi camera video acolo pentru o
perioadă de timp, apoi porniţi-o.

Există o diferenţă de timp între momentul
în care apăsaţi pe START/STOP şi
momentul în care înregistrarea filmului
începe sau se opreşte efectiv.

Pe camera video, poate apărea o uşoară
diferenţă de timp între momentul în care
apăsaţi pe START/STOP şi momentul în care
înregistrarea filmului începe/se opreşte. Acesta
nu este un defect.
Focalizarea automată nu funcţionează.




Camera video salvează scena tocmai
înregistrată pe cartela de memorie.
RO
81
Setaţi [ STEADYSHOT] la [PORNIT]
(pag. 69).
Chiar dacă [ STEADYSHOT] este setat la
[PORNIT], camera dvs. video este posibil să
nu poată compensa pentru vibraţiile excesive.
Index
Setaţi [FOCALIZARE] la [AUTO] (pag. 68).
Condiţiile de înregistrare nu sunt potrivite
pentru focalizarea automată. Ajustaţi
focalizarea manual (pag. 68).
SteadyShot nu funcţionează.
Ledul de acces rămâne aprins sau
se aprinde intermitent chiar dacă
înregistrarea a fost oprită.

Temperatura camerei video este foarte ridicată.
Opriţi camera video şi lăsaţi-o într-un loc rece
pentru un timp.
Temperatura camerei video este foarte scăzută.
Opriţi camera video şi duceţi-o într-un loc
cald. Lăsaţi camera video acolo pentru o
perioadă de timp, apoi porniţi-o.
Dacă veţi continua să produceţi vibraţii asupra
camerei video, înregistrarea se poate opri.
Tehnicile utile de înregistrare

În funcţie de condiţiile de înregistrare, durata
disponibilă pentru înregistrare poate fi mai
scurtă; de exemplu, dacă înregistraţi un obiect
în mişcare rapidă etc. (pag. 88).
Cuprins
Durata reală de înregistrare pentru filme
este mai mică decât durata estimată a
suportului de înregistrare.
Numele fişierului de date nu este indicat
corect sau se aprinde intermitent.

În funcţie de condiţia camerei video, câmpul
de expunere poate arăta diferit. Acesta nu este
un defect.
Atunci când înregistraţi lumina lumânării
sau o lumină electrică în întuneric, apare o
bandă verticală.

Fotografiile nu pot fi redate.

Aceasta are loc atunci când contrastul dintre
subiect şi fundal este prea mare. Acesta nu este
un defect.
Simbolul
apare pe o imagine pe
ecranul VISUAL INDEX.
Acest fenomen poartă numele de efect de
pătare. Acesta nu este un defect.

Benzile negre apar când înregistraţi un
ecran de televizor sau de calculator.



Setaţi [ STEADYSHOT] la [OPRIT]
(pag. 69).
Apar clipiri nedorite.

Simbolul
apare pe o imagine pe
ecranul VISUAL INDEX.

Opţiunea [NIVEL ILUM.LCD] nu poate fi
ajustată.

Nu puteţi ajusta [NIVEL ILUM.LCD] atunci
când:
 Panoul LCD este închis pe corpul camerei
video cu ecranul LCD spre exterior.
 Alimentarea se face cu ajutorul unui adaptor
de c.a.
Fişierul de bază de date a imaginilor poate
fi deteriorat. Verificaţi fişierul de bază de
date selectând
(MENU)  [Afişaţi
altele]  [REP.FIŞ.BD.IMAG.] (din categoria
[GEST.MED.STOC.])  suportul de
înregistrare (DCR-SR21E). Dacă simbolul nu
dispare, ştergeţi imaginea cu
(pag. 38).
În timpul redării nu se aude niciun sunet
sau se aude un sunet slab.

Gradul de mărire se schimbă atunci când
se comută la un alt mod de înregistrare.

Acest simbol poate apărea pe o imagine
înregistrată cu alte dispozitive, editată pe un
calculator, etc.
Aţi deconectat adaptorul de c.a. sau aţi scos
acumulatorul în timp ce pictograma pentru
suportul de înregistrare din colţul din dreapta
sus al ecranului clipea sau înainte ca ledul
de acces să se stingă după înregistrare. Acest
lucru poate duce la deteriorarea datelor de
imagine şi va apărea simbolul .

Nu puteţi utiliza zoom-ul digital atunci când
camera video se află în modul de înregistrare
a fotografiilor.
Măriţi volumul (pag. 29).
Atunci când înregistraţi sunetul cu [NIV.REF.
MICR.] (pag. 70) setat la [SCĂZUT], este
posibil ca sunetul înregistrat să se audă slab.
Proiector
Ecranul LCD al camerei video se stinge în
timp ce utilizaţi funcţia proiector.
Imaginile nu pot fi redate.


Selectaţi tipul de suport de înregistrare pe care
doriţi să îl redaţi (pag. 18) (DCR-SR21E).
Este posibil să nu puteţi vizualiza imaginile
înregistrate cu alte dispozitive. Acesta nu este
un defect.
RO
82
Ecranul LCD nu este afişat când utilizaţi
proiectorul. Pentru a afişa ecranul, apăsaţi
PROJECTOR pentru a opri proiecţia.
Index
Redarea

Tehnicile utile de înregistrare
Acest lucru se întâmplă atunci când
înregistraţi imagini la lumina unei lămpi
fluorescente, cu sodiu sau cu mercur. Acesta
nu este un defect.
Cuprins
Este posibil ca pe o imagine realizată întro lumină puternică să apară o linie albă.
Fotografiile nu pot fi redate dacă aţi modificat
fişierele sau directoarele sau dacă aţi editat
datele pe un calculator. (În acest caz, numele
fişierului se aprinde intermitent.) Acesta nu
este un defect.
Duplicarea/Conectarea la alte
dispozitive
Este proiectat un ecran albastru.

Un ecran albastru gol apare dacă apăsaţi
PROJECTOR fără conectarea altui dispozitiv
când se setează [INTR. PROIECTOR].
Consultaţi pagina 35 pentru detalii privind
modalitatea de proiectare a imaginilor a
camerei video.
Raportul aspectului redării nu este corect
când conectaţi camera video la televizor.


Marginile de sus, de jos, din dreapta şi
din stânga ale imaginilor apar uşor tăiate
atunci când sunt afişate pe un televizor
conectat.
Temperatura proiectorului poate fi ridicată.
Opriţi camera video şi lăsaţi-o o perioadă.
Redarea imaginilor stocate
pe cardul de memorie cu alte
dispozitive

Imaginile nu pot fi redate sau cartela de
memorie nu este recunoscută.
Este posibil ca dispozitivul să nu accepte
cartela de memorie.

Editarea filmelor/fotografiilor cu
camera video
Imaginile nu sunt duplicate corect.

Nu se poate realiza editarea.

Editarea nu se poate realiza din cauza condiţiei
imaginii.
Conectarea la un calculator
Nu se pot adăuga filme în Lista de redare.



Nu există spaţiu liber pe suportul de
înregistrare.
Nu puteţi adăuga mai mult de 99 de filme la
o Listă de redare. Ştergeţi filmele care nu sunt
necesare din Lista de redare (pag. 47).
Nu puteţi adăuga fotografii în Lista de redare.
„PMB” nu se poate instala.


Computerul nu recunoaşte camera video.
Un film prea scurt nu poate fi divizat.
Un film protejat nu poate fi divizat.

Nu se poate realiza o fotografie dintr-un
film.

Părăsiţi „PMB” şi reporniţi computerul.

Suportul de înregistrare pe care doriţi să
salvaţi fotografiile este plin.
RO
83
Deconectaţi dispozitivele conectate de la mufa
USB a computerului, cu excepţia tastaturii, a
mouse-ului şi a camerei video.
Deconectaţi cablul USB de la calculator şi de
la camera video, apoi reporniţi calculatorul şi
efectuaţi din nou conexiunea între acesta şi
camera video, în ordinea corectă.
Index

Verificaţi mediul calculatorului sau procedura
de instalare necesară pentru instalarea „PMB”.
„PMB” nu funcţionează corect.
Nu se poate diviza un film.

Cablul de conectare A/V nu este cuplat corect.
Asiguraţi-vă că aţi cuplat cablul la mufa de
intrare a unui alt dispozitiv (pag. 56).
Tehnicile utile de înregistrare

Ecranul LCD al camerei video poate afişa
imagini înregistrate pe întregul ecran (afişare
la dimensiune completă). Cu toate acestea,
poate apărea o uşoară tăiere a marginilor
de sus, de jos, din dreapta şi din stânga
ale imaginilor atunci când se redau pe un
televizor care nu este compatibil cu afişarea la
dimensiune completă.
Este recomandat să înregistraţi imagini
utilizând cadrul exterior al [CHENAR
GHIDARE] (pag. 69) pentru ghidare.
Cuprins
Nu sunt proiectate imagini.
Setaţi [TIP TV] în funcţie de televizorul dvs.
(pag. 76).

Exemple de funcţii ce nu pot fi
utilizate simultan
C:06:
Temperatura acumulatorului este ridicată.
Înlocuiţi acumulatorul sau aşezaţi-l într-un
loc răcoros.
Lista de mai jos prezintă exemple de
combinaţii de funcţii şi elemente de meniu
ce nu funcţionează împreună.
Din cauza următoarelor setări
[ILUMINARE
SPATE]
[MANUAL] în
[EXPUNERE], [ARTIFICII]
[DETECŢIA
FEŢEI]
[ ZOOM DIGITAL],
[EXPUNERE], [SCENĂ
NOCTURNĂ],
[LUMÂNARE], [RĂSĂRIT
ŞI APUS], [ARTIFICII],
[PEISAJ], [REFLECTOR],
[PLAJĂ], [ZĂPADĂ]
[SELECŢIE
SCENĂ]

C:13: / C:32:
Scoateţi sursa de alimentare. Reconectaţi-o şi
porniţi din nou camera video.

Cuprins
Nu se poate utiliza
Introduceţi corect conectorul de c.c. al
adaptorului de c.a. în mufa DC IN a camerei
video (pag. 12).
E::
Urmaţi paşii de la  la  la pagina 79.

(Avertisment referitor la hard diskul
intern al camerei video)
Aprindere intermitentă rapidă
 Hard diskul intern al camerei video este plin.
 Este posibil să fi apărut o eroare legată de hard
diskul camerei video.
[ GRADARE], [MACRO
PRIM PLAN]
 (Avertizare referitoare la nivelul de
energie a bateriei)
Dacă apar indicatori pe ecranul LCD,
verificaţi următoarele.
Dacă nu rezolvaţi problema nici după
câteva încercări de soluţionare, contactaţi
furnizorul Sony sau un service local
autorizat Sony. În acest caz, atunci când
contactaţi furnizorul sau un service,
furnizaţi-le toate numerele codului de
eroare, care începe cu C sau cu E.
Aprindere intermitentă lentă
 Acumulatorul este aproape descărcat.
 În funcţie de mediul de înregistrare sau
de starea bateriei,  se poate aprinde
intermitent chiar dacă mai sunt 20 de minute
de autonomie.
Tehnicile utile de înregistrare
Afişaj de auto-diagnosticare/
Indicatori de avertizare
(Indicator de avertizare referitor la
temperatura acumulatorului)

Temperatura acumulatorului este ridicată.
Înlocuiţi acumulatorul sau aşezaţi-l într-un
loc răcoros.
(Avertisment privind temperatura
ridicată)
C:04:
 Acumulatorul nu este un acumulator
„InfoLITHIUM” (seria V). Utilizaţi un
acumulator „InfoLITHIUM” (seria V)
(pag. 93).
Aprindere intermitentă rapidă
 Temperatura camerei video este foarte ridicată.
Opriţi camera video şi lăsaţi-o într-un loc rece
pentru un timp.
RO
84
Index
Aprindere intermitentă lentă
 Temperatura camerei video creşte. Opriţi
camera video şi lăsaţi-o într-un loc rece pentru
un timp.
C: (sau E:) : (Afişaj de auto
diagnosticare)
(Avertisment privind temperatura
scăzută)
(Indicator de avertizare referitor la
vibraţia camerei)
Aprindere intermitentă rapidă
 Temperatura camerei video este foarte scăzută.
Încălziţi camera video.

(Indicator de avertizare referitor la
senzorul de cădere)
Aprindere intermitentă lentă
 Spaţiul liber de pe suport este redus. Pentru a
verifica ce tip de cartelă de memorie poate fi
utilizat împreună cu camera video, consultaţi
pagina 19.
 Nu aţi introdus niciun card de memorie
(pag. 19).


Descrierea mesajelor de avertizare
Dacă apar mesaje pe ecran, urmaţi
instrucţiunile de mai jos.
(Indicatori de avertizare referitori la
formatarea cartelei de memorie)


Suportul de înregistrare
Cardul de memorie este deteriorat.
Cartela de memorie nu este formatată corect
(pag. 74).
Eroare de formatare HDD.

(Indicator de avertizare referitor la o
cartelă de memorie incompatibilă)

Suportul intern de înregistrare al camerei
video are o setare diferită de formatul implicit.
Dacă efectuaţi [FORMAT.MEDIU] (pag. 74),
este posibil să puteţi utiliza camera video.
Această operaţie va şterge toate datele de pe
suportul intern de înregistrare.
Eroare de date.
Accesul la cardul de memorie a fost
restricţionat de un alt dispozitiv.

RO
85
A apărut o eroare în timpul citirii sau scrierii
în suportul de înregistrare intern al camerei
video.
Index
Aţi introdus un card de memorie incompatibil
(pag. 20).
 (Indicator de avertizare referitor la
protecţia la scriere a cartelei de memorie)

Sugestii
Este posibil să auziţi o melodie atunci când
indicatorii de avertizare apar pe ecran.


Tehnicile utile de înregistrare
Aprindere intermitentă rapidă
Nu există suficient spaţiu liber pentru
înregistrarea imaginilor. După ce stocaţi
imaginile pe un alt suport (pag. 53), ştergeţi
imaginile care nu sunt necesare sau formataţi
cartela de memorie (pag. 74).
 Fişierul de bază de date a imaginilor poate
fi deteriorat. Verificaţi fişierul de bază de
date selectând
(MENU)  [Afişaţi
altele]  [REP.FIŞ.BD.IMAG.] (din categoria
[GEST.MED.STOC.])  suportul de
înregistrare (DCR-SR21E).
 Cardul de memorie este deteriorat.

Funcţia de senzor de cădere (pag. 78) este
activată şi a detectat căderea camerei video.
Prin urmare, camera video ia măsurile
necesare pentru protejarea hard diskului
intern. În consecinţă, înregistrarea sau redarea
poate fi dezactivată.
Funcţia de senzor de cădere nu garantează
protecţia hard diskului intern în toate situaţiile
posibile. Utilizaţi camera video în condiţii
stabile.
Cuprins
(Indicator de avertizare referitor la
cartela de memorie)
Camera video nu este stabilă, astfel că apar
uşor vibraţii ale camerei. Ţineţi camera
video ferm cu ambele mâini atunci când
înregistraţi imagini. Cu toate acestea, reţineţi
că indicatorul de avertizare referitor la vibraţia
camerei nu va dispărea.


Aceasta poate avea loc atunci când supuneţi în
mod repetat camera video la şocuri.
Este posibil să nu puteţi reda filmele
înregistrate cu alte dispozitive.
Se recuperează datele.

Fişierul de bază de date de imagini este
deteriorat. Doriţi să creaţi un nou fişier?
Imposibil de recuperat datele.
Fişierul de gestiune este deteriorat. Atunci
când selectaţi [DA], va fi creat un nou fişier
de gestiune. Imaginile vechi înregistrate pe
suport nu pot fi redate (Fişierele de imagine
nu sunt deteriorate). Dacă executaţi [REP.
FIŞ.BD.IMAG.] după ce aţi creat informaţii
noi, ar putea deveni posibil să vizualizaţi
imaginile vechi. Dacă aceasta nu funcţionează,
copiaţi imaginea utilizând software-ul „PMB”
furnizat.


Fişierul de gestiune este deteriorat şi nu puteţi
înregistra filme sau fotografii. Selectaţi [DA]
pentru a repara.
Puteţi înregistra fotografii pe o cartelă de
memorie.
Formataţi cartela de memorie (pag. 74).
Reţineţi că dacă formataţi cartela de memorie,
toate filmele şi fotografiile înregistrate sunt
şterse.
Directorul cu fotografii este plin.
Imposibil de înregistrat fotografii.


Este utilizată o cartelă de memorie în care s-au
repetat operaţiile de înregistrare şi ştergere sau
formatare pe alte dispozitive. Formataţi cartela
de memorie pe camera video după efectuarea
copiei de siguranţă a datelor pe hard disk-ul
unui computer etc. (pag. 74).
Caracteristicile de scriere ale cartelei de
memorie utilizate sunt insuficiente pentru
viteza de înregistrare a filmului. Utilizaţi
o cartelă de memorie recomandată pentru
camera dvs. video (pag. 19).
Nu puteţi efectua înregistrări deoarece
senzorul de cădere detectează căderea repetată
a camerei video. Dacă există riscul constant
de cădere a camerei video, setaţi [SENZOR
CĂDERE] la [OPRIT] şi este posibil să puteţi
înregistra din nou imaginea (pag. 78).
Nu puteţi crea fişiere care depăşesc
999MSDCF. Nu puteţi crea sau şterge
directoare cu ajutorul camerei video.
Formataţi cartela de memorie (pag. 74) sau
ştergeţi fişierele cu ajutorul calculatorului.
Este posibil ca această cartelă de memorie
să nu poată înregistra sau reda filme.

Utilizaţi o cartelă de memorie recomandată
pentru camera dvs. video (pag. 20).
Este posibil ca această cartelă de memorie
să nu poată înregistra sau reda filme în
mod corect.

Utilizaţi o cartelă de memorie recomandată
pentru camera dvs. video (pag. 20).
Nu scoateţi cartela de memorie în timpul
scrierii. Datele se pot deteriora.

RO
86
Reintroduceţi cartela de memorie şi urmaţi
instrucţiunile de pe ecranul LCD.
Index

Reintroduceţi de câteva ori cartela de
memorie. Chiar dacă indicatorul clipeşte,
cartela de memorie poate fi deteriorată.
Încercaţi o altă cartelă de memorie.
Cartela de memorie nu este corect
formatată.
Depăşire zonă tampon


Tehnicile utile de înregistrare

Scrierea datelor pe suportul camerei video nu
a reuşit. S-a încercat recuperarea datelor, dar
nu s-a reuşit.
Reintroduceţi cartela de memorie.
S-au găsit inconsecvenţe în Fişierul de
bază de date de imagini. Doriţi să reparaţi
Fişierul de bază de date de imagini?
Fişierul de bază de date de imagini este
deteriorat. Doriţi să reparaţi Fişierul de
bază de date de imagini?


Cuprins

Camera video încearcă să recupereze automat
datele dacă scrierea acestora nu s-a efectuat
corect.
Altele
Nu mai este posibilă nicio selecţie.


Cuprins
Nu puteţi adăuga mai mult de 99 de filme la o
Listă de redare.
Puteţi selecta numai 100 de imagini simultan
pentru:
 Ştergerea filmelor/fotografiilor
 Protejarea filmelor/fotografiilor sau
îndepărtarea protecţiei
 Duplicarea filmelor
 Copierea fotografiilor
Date protejate.

Aţi încercat să ştergeţi date protejate.
Îndepărtaţi protecţia datelor.
Tehnicile utile de înregistrare
Index
RO
87
Durata de înregistrare
a filmelor/numărul
de fotografii ce pot fi
înregistrate


Durata de redare
Durată de înregistrare
DCR-SR21E
Durata aproximativă disponibilă atunci
când utilizaţi un acumulator complet
încărcat.
(unitate: minut)
Acumulator
NP-FV30
(furnizat)
NP-FV50
NP-FV70
NP-FV100
DCR-SR21E
(unitate: minut)
Durată de
înregistrare
continuă
95
Durată de
înregistrare tipică
180
375
745
85
180
355
45
(unitate: minut)
Acumulator
NP-FV30
(furnizat)
NP-FV50
NP-FV70
NP-FV100
(unitate: minut)
NP-FV30
(furnizat)
NP-FV50
NP-FV70
NP-FV100


Durată de
înregistrare tipică
200
415
830
95
195
395
145
280
565
1120
Durata estimată de înregistrare a
filmelor
50
Hard disk intern
DCR-SR21E
(unitate: minut)
Fiecare durată de înregistrare este măsurată
atunci când opţiunea [ MOD ÎNREG.] este
setată la SP.
Durata tipică de înregistrare indică durata
atunci când porniţi/opriţi înregistrarea în mod
repetat, când comutaţi modul film sau foto şi
când utilizaţi zoom-ul.
Durate măsurate la utilizarea camerei video la
25 C. Se recomandă 10 C - 30 C.
Mod de înregistrare
[HQ]
[SP]
[LP]

RO
88
Durată de
înregistrare
1220 (1090)
1750 (1090)
3660 (2370)
Note
Numărul din ( ) reprezintă durata minimă ce
poate fi înregistrată.
Index

Durată de
înregistrare
continuă
105
240
490
980
DCR-PJ5E/SX21E
DCR-PJ5E/SX21E
Acumulator
125
Tehnicile utile de înregistrare
NP-FV30
(furnizat)
NP-FV50
NP-FV70
NP-FV100
Cuprins
Durata aproximativă disponibilă atunci
când utilizaţi un acumulator complet
încărcat.
Durata estimată de înregistrare şi
redare cu fiecare acumulator
Acumulator
Durata de înregistrare şi de redare vor fi mai
scurte atunci când utilizaţi camera video la
temperaturi scăzute.
Durata de înregistrarea şi de redare vor fi
mai scurte în funcţie de condiţiile în care este
utilizată camera video.
Sugestii
Puteţi înregistra filme cu un număr maxim de
9.999 de scene.
Durata maximă continuă de înregistrare a
filmelor este de aproximativ 13 ore.
Camera video utilizează formatul VBR (Variable
Bit Rate - Rată de biţi variabilă) pentru a
ajusta automat calitatea imaginii pentru a se
potrivi scenei înregistrate. Această tehnologie
provoacă fluctuaţii ale duratei de înregistrare a
suportului. Filmele ce conţin imagini rapide şi
complexe sunt înregistrate la o rată de biţi mai
mare, ceea ce duce la diminuarea duratei totale
de înregistrare.




Numărul estimat de fotografii ce
pot fi înregistrate
Suport de înregistrare intern (DCRSR21E)
Puteţi înregistra un număr maxim de 9.999
fotografii.
VGA(0,3M)
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
Card de memorie
(unitate: minut)
512 MB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB



SP
9
(5)
20
(10)
40
(25)
80
(50)
165
(100)
330
(205)
LP
20
(10)
40
(25)
85
(55)
170
(110)
350
(225)
690
(445)
465
(415)
670
(415)
1405
(910)



2800
5700
11500
22500
46500
91000
185000
Număr total de fotografii care pot fi înregistrate
când utilizaţi un card de memorie Sony.
Numărul afişat de fotografii ce pot fi
înregistrate se bazează la dimensiunea maximă
pentru a imagini a camerei video. Numărul real
al fotografiilor ce pot fi înregistrate este afişat pe
ecranul LCD în timpul înregistrării (pag. 98).
Numărul de fotografii ce pot fi înregistrate pe
o cartelă de memorie poate varia în funcţie de
condiţiile de înregistrare.
Sugestii
Puteţi utiliza, de asemenea, o cartelă de
memorie cu o capacitate mai mică de 512 MB
pentru înregistrarea fotografiilor.
În următoarea listă sunt afişate rata de biţi
medie, pixelii de înregistrare şi raportul de
aspect al fiecărui mod de înregistrare a filmelor.
HQ: Aprox. 9 Mbps 720 × 576 pixeli/16:9, 4:3
SP: Aprox. 6 Mbps 720 × 576 pixeli/16:9, 4:3
LP: Aprox. 3 Mbps 720 × 576 pixeli/16:9, 4:3
Pixeli de înregistrare a fotografiilor şi raportul
de aspect.
 Modul de înregistrare a fotografiilor:
640 × 480 puncte/4:3
640 × 360 puncte/16:9
 Realizarea unei fotografii dintr-un film:
640 × 360 puncte/16:9
640 × 480 puncte/4:3
Tehnicile utile de înregistrare
1 GB
HQ
6
(5)
10
(10)
25
(25)
55
(50)
115
(100)
230
(205)
Cuprins
Card de memorie




RO
89
Index
Note
Timpul de înregistrare când utilizaţi un card de
memorie Sony.
Durata de înregistrare poate varia în funcţie de
condiţiile de înregistrare, de starea subiectului,
de [ MOD ÎNREG.] (pag. 69).
Numărul din ( ) reprezintă durata minimă ce
poate fi înregistrată.
Utilizarea camerei
video în străinătate
Sursa de alimentare
Cuprins
Puteţi utiliza camera video în orice ţară/
regiune utilizând adaptorul de c.a. furnizat
împreună cu camera video, la o tensiune
între 100 V şi 240 V, 50 Hz/60 Hz de c.a.
Despre sistemele de televizoare color
Camera dvs. video este în sistem PAL.
Dacă doriţi să vizualizaţi imaginea pe un
televizor, acesta trebuie să fie în sistem PAL
cu o mufă de intrare AUDIO/VIDEO.
Sistem
PAL
SECAM
Tehnicile utile de înregistrare
PAL-M
PAL-N
NTSC
Utilizat în
Australia, Austria, Belgia,
China, Republica Cehă,
Danemarca, Finlanda,
Germania, Olanda, Hong
Kong, Ungaria, Italia, Kuweit,
Malaezia, Noua Zeelandă,
Norvegia, Polonia, Portugalia,
Singapore, Republica Slovacă,
Spania, Suedia, Elveţia,
Thailanda, Regatul Unit etc.
Brazilia
Argentina, Paraguay, Uruguay
Insulele Bahamas, Bolivia,
Canada, America Centrală,
Chile, Columbia, Ecuador,
Guyana, Jamaica, Japonia,
Coreea, Mexic, Peru, Surinam,
Taiwan, Filipine, S.U.A.,
Venezuela etc.
Bulgaria, Franţa, Guiana, Iran,
Irak, Monaco, Rusia, Ucraina
etc.
Index
RO
90
Setarea orei locale
Puteţi seta cu uşurinţă ceasul conform orei locale dacă reglaţi diferenţa de fus orar atunci
(MENU)  [Afişaţi altele]  [CEAS/
când utilizaţi camera în străinătate. Selectaţi
LIMBĂ] (din categoria [REGLAJ GENERAL])  [STABILIRE ZONĂ] sau [ORA DE
VARĂ] (pag. 77).
Diferenţa de fus orar la nivel global
Diferenţe de fus orar
–11:00
–10:00
–09:00
–08:00
–07:00
–06:00
–05:00
–04:00
–03:30
–03:00
–02:00
–01:00
Setarea zonei
Samoa
Hawaii
Alaska
Los Angeles, Tijuana
Denver, Arizona
Chicago, Mexico City
New York, Bogota
Santiago
St.John’s
Brasilia, Montevideo
Fernando de Noronha
Azore, Insulele Capului Verde
Tehnicile utile de înregistrare
+09:00
+09:30
+10:00
+11:00
+12:00
Setarea zonei
Lisabona, Londra
Berlin, Paris
Helsinki, Cairo, Istanbul
Nairobi
Teheran
Moscova, Abu Dhabi, Baku
Kabul
Karachi, Islamabad
Calcutta, New Delhi
Alma-Ata, Dhaka
Yangon
Bangkok, Jakarta
Hong Kong, Singapore,
Beijing
Seul, Tokio
Adelaide, Darwin
Melbourne, Sydney
Insulele Solomon
Fiji, Wellington, Eniwetok,
Kwajalein
Cuprins
Diferenţe de fus orar
GMT
+01:00
+02:00
+03:00
+03:30
+04:00
+04:30
+05:00
+05:30
+06:00
+06:30
+07:00
+08:00
Index
RO
91
Întreţinerea şi măsurile
de precauţie
Despre adaptorul cartelei de memorie

Despre cartela de memorie












Fişierele cu date de imagine înregistrate pe
cartela de memorie de către camera dvs. video
sunt în conformitate cu standardul universal
„Design rule for Camera File system” stabilit
de JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
Nu puteţi reda cu camera dvs. video fotografii
înregistrate cu alte dispozitive (DCR-TRV900E
sau DSC-D700/D770) ce nu respectă standardul
universal. (Aceste modele nu se vând în
anumite regiuni.)
Dacă nu puteţi utiliza o cartelă de memorie care
a fost utilizată împreună cu un alt dispozitiv,
formataţi-o cu camera video (pag. 74). Reţineţi
că formatarea presupune ştergerea tuturor
informaţiilor de pe cartela de memorie.
Este posibil să nu puteţi reda imagini cu camera
video:
 Atunci când redaţi date de imagine modificate
pe calculator
 Atunci când redaţi date de imagine modificate
cu alte dispozitive
Despre „Memory Stick”
Tipuri de „Memory Stick”
Înregistrarea/Redarea
„Memory Stick Duo” (cu

MagicGate)
„Memory Stick PRO

Duo”
„Memory Stick PRO-HG
*
Duo”
* Acest produs nu acceptă transferul paralel de
date pe 8 biţi, dar acceptă transferul paralel
de date pe 4 biţi, ca şi în cazurile suporturilor
„Memory Stick PRO Duo”.
RO
92
Index


Tehnicile utile de înregistrare

Despre compatibilitatea datelor de
imagine
Cuprins

Cartela de memorie formatată de un calculator
(sistem de operare Windows/Mac OS) nu
garantează compatibilitatea cu camera dvs.
video.
Viteza de citire/scriere a datelor poate varia în
funcţie de combinaţia dintre cartela de memorie
şi produsul compatibil cu cartela de memorie pe
care le utilizaţi.
Datele se pot deteriora sau pierde în
următoarele cazuri (nu se vor oferi despăgubiri
pentru date):
 Dacă scoateţi cartela de memorie sau opriţi
camera video în timp ce citeşte sau scrie
fişiere de imagine pe cartela de memorie (în
timp ce ledul de acces este aprins sau clipeşte)
 Dacă utilizaţi un card de memorie în medii cu
electricitate statică sau zgomot electric
Se recomandă să efectuaţi o copie de siguranţă
a datelor importante pe unitatea de hard disk a
unui calculator.
Nu lipiţi o etichetă sau ceva similar pe cartela de
memorie sau pe adaptorul cartelei de memorie.
Nu atingeţi bornele cartelei şi nu permiteţi
contactul acestora cu obiecte metalice.
Nu îndoiţi, nu scăpaţi pe jos şi nu apăsaţi prea
tare pe cartela de memorie.
Nu demontaţi şi nu modificaţi cartela de
memorie.
Feriţi cartela de memorie de umezeală.
Nu lăsaţi cartela de memorie la îndemâna
copiilor. Există pericolul ca aceştia să înghită
cartela.
Nu introduceţi nimic altceva decât o cartelă de
memorie de dimensiune compatibilă în slotul
cartelei de memorie, deoarece acest lucru poate
provoca un defect.
Nu utilizaţi şi nu păstraţi cartela de memorie în
următoarele locuri:
 Locuri expuse la temperaturi foarte mari, cum
ar fi într-o maşină parcată vara sub soare
 Locuri sub lumina directă a soarelui
 Locuri cu o umiditate foarte mare sau expuse
gazelor corozive
Atunci când utilizaţi cartela de memorie
introdusă într-un adaptor pentru cartelă de
memorie de pe un dispozitiv compatibil cu
cartela de memorie, asiguraţi-vă că adaptorul
pentru cartela de memorie este introdus în
dispozitiv în direcţia corectă. Reţineţi că
utilizarea necorespunzătoare poate cauza
defecţiuni.
Acest produs nu poate înregistra sau reda
date ce utilizează tehnologia „MagicGate”.
„MagicGate” este o tehnologie pentru protejarea
dreptului de autor ce înregistrează şi transferă
datele în format criptat.
Acest produs este compatibil cu „Memory Stick
Micro” („M2”). „M2” este abrevierea pentru
„Memory Stick Micro”.
intervalului de temperatură, este posibil ca
acesta să nu se încarce eficient.

Pentru utilizarea eficientă a
acumulatorului





Despre acumulatorul „InfoLITHIUM”
Camera dvs. video funcţionează numai cu
un acumulator „InfoLITHIUM” din seria V.
Acumulatorii „InfoLITHIUM” din seria V
.
au semnul

Despre indicatorul de autonomie
rămasă
Ce este un acumulator „InfoLITHIUM”?




Asiguraţi-vă că încărcaţi acumulatorul înainte
de a începe să utilizaţi camera video.
Vă recomandăm să încărcaţi acumulatorul
la o temperatură înconjurătoare între 10 C
şi 30 C până când ledul CHG (încărcare) se
stinge. Dacă încărcaţi acumulatorul în afara

RO
93
Dacă alimentarea se întrerupe, deşi indicatorul
de autonomie rămasă indică faptul că
acumulatorul mai are energie, încărcaţi-l
complet din nou. Autonomia rămasă a bateriei
va fi indicată corect. Cu toate acestea, indicaţia
bateriei poate să nu fie corectă dacă acesta este
utilizat la temperaturi ridicate pentru o durată
îndelungată, dacă este lăsat complet încărcat sau
dacă este utilizat frecvent. Consideraţi indicaţia
de autonomie rămasă ca fiind aproximativă.
Simbolul  ce indică o baterie descărcată
clipeşte chiar dacă mai sunt 20 de minute de
autonomie, în funcţie de condiţiile de operare
sau de temperatura înconjurătoare.
Index
Un acumulator „InfoLITHIUM” este un
acumulator litiu-ion cu funcţia de comunicare
a informaţiilor legate de condiţiile de operare
între camera video şi un adaptor de c.a./
încărcător (se vinde separat).
Acumulatorul „InfoLITHIUM” calculează
consumul de energie în funcţie de condiţiile de
operare ale camerei video şi afişează autonomia
rămasă în minute.
Pentru a încărca acumulatorul

Tehnicile utile de înregistrare

Pentru a utiliza „Memory Stick Micro” cu
camera video, aveţi nevoie de un adaptor Duo
M2.
Introduceţi „Memory Stick Micro” în adaptorul
Duo M2 şi apoi introduceţi adaptorul în fanta
„Memory Stick Duo”.
Dacă introduceţi un „Memory Stick Micro” în
camera video fără să utilizaţi un adaptor Duo
M2, este posibil să nu îl puteţi îndepărta din
camera video.
Nu lăsaţi „Memory Stick Micro” la îndemâna
copiilor de vârste mici. Aceştia îl pot înghiţi din
greşeală.
Cuprins
Note privind utilizarea „Memory Stick
Micro”
Performanţele acumulatorului scad când acesta
este utilizat la temperaturi de 10 C sau mai
puţin, iar autonomia acestuia devine mai scurtă.
În acest caz, pentru a prelungi autonomia
acumulatorului, procedaţi în felul următor.
 Puneţi acumulatorul în buzunar pentru a-l
încălzi şi montaţi-l în camera video doar
înainte de a începe să filmaţi.
 Utilizaţi un acumulator de capacitate mare:
NP-FV70/NP-FV100 (se vinde separat).
Utilizarea frecventă a ecranului LCD sau
redarea frecventă, precum şi operaţiile de
repede înainte sau derulare pot consuma mai
repede acumulatorul. Vă recomandăm să
utilizaţi un acumulator de capacitate mare: NPFV70/NP-FV100 (se vinde separat).
Aveţi grijă să închideţi ecranul LCD atunci când
nu înregistraţi sau nu redaţi imagini cu camera
video. Acumulatorul se consumă şi când camera
video este în aşteptare sau în pauză de redare.
Este recomandat să aveţi la îndemână
acumulatoare de rezervă, pentru o perioadă de
înregistrare de 2 sau 3 ori mai mare decât cea
estimată şi să faceţi probe de înregistrare înainte
de a înregistra.
Acumulatorul nu trebuie să intre în contact cu
apa. Acumulatorul nu este rezistent la apă.
Despre păstrarea acumulatorului





Despre durata de viaţă a bateriei





Despre manevrarea camerei video

Despre utilizare şi întreţinere

Nu utilizaţi şi nu păstraţi camera video şi
accesoriile în următoarele locuri:
 În locuri extrem de calde, reci sau umede. Nu
le lăsaţi expuse la temperaturi peste 60 C,
cum ar fi în lumina directă a soarelui, lângă
surse de căldură sau într-o maşină parcată la
soare. Se pot defecta sau deforma.
 Lângă câmpuri magnetice puternice sau
vibraţii mecanice. Camera video se poate
defecta.
 Lângă unde radio sau radiaţii puternice.
Camera video poate să nu mai înregistreze
corect.
 În apropierea echipamentelor video şi
receptoarelor AM. Pot apărea zgomote.
 Pe plajă sau în locuri cu praf. Dacă intră nisip
sau praf în camera video, aceasta se poate
defecta. Uneori, acest defect nu se poate
repara.
 În apropierea ferestrelor sau a uşilor, când
ecranul LCD sau obiectivul poate fi expus
luminii directe a soarelui. În acest fel, se
deteriorează ecranul LCD.


Tehnicile utile de înregistrare

Capacitatea bateriei scade cu timpul şi în urma
utilizărilor repetate. Dacă autonomia dintre
două încărcări scade semnificativ, este probabil
cazul să înlocuiţi acumulatorul.
Durata de viaţă a fiecărui acumulator depinde
de condiţiile de păstrare, de operare şi de
mediu.
Utilizaţi camera video cu curent continuu la
6,8 V/7,2 V (acumulator) sau 8,4 V (adaptor
de c.a.).
Pentru alimentarea cu curent continuu sau
cu curent alternativ, utilizaţi accesoriile
recomandate în acest manual de utilizare.
Evitaţi contactul camerei video cu apa, de
exemplu, apa de ploaie sau apa din mare. Dacă
udaţi camera, pot apărea defecţiuni. Uneori,
acest defect nu se poate repara.
Dacă în carcasă pătrunde un obiect solid sau
un lichid, decuplaţi camera video şi duceţi-o la
un furnizor Sony pentru a o verifica înainte de
reutilizare.
Evitaţi manevrarea bruscă, demontarea,
modificarea, şocurile fizice sau impacturile,
cum ar fi lovirea, scăparea sau călcarea pe
produs. Aveţi grijă în mod deosebit de obiectiv.
Menţineţi închis ecranul LCD atunci când nu
utilizaţi camera video.
Nu înfăşuraţi camera într-un prosop, pentru a
o utiliza acoperită. În caz contrar, aceasta s-ar
putea încinge în interior.
Atunci când decuplaţi cablul de alimentare,
trageţi de conector, nu de fir.
Nu puneţi obiecte grele pe cablul de alimentare
pentru a nu-l deteriora.
Nu utilizaţi un acumulator deformat sau
deteriorat.
Menţineţi curate contactele metalice.
Dacă s-a scurs electrolit din baterie:
 Consultaţi un service local autorizat Sony.
 Ştergeţi orice urmă de lichid ce a intrat în
contact cu pielea.
 Dacă vă intră lichid în ochi, spălaţi-vă cu
foarte multă apă şi consultaţi medicul.
Cuprins


Dacă nu utilizaţi acumulatorul pentru o
perioadă lungă de timp, încărcaţi-l complet,
apoi descărcaţi-l complet în camera video o dată
pe an, pentru a menţine o bună funcţionare.
Pentru a păstra acumulatorul, scoateţi-l din
camera video şi puneţi-l într-un loc uscat şi
răcoros.
Pentru a descărca complet acumulatorul
(MENU)
camerei video, selectaţi
 [Afişaţi altele]  [SETĂRI ENERGIE]
[REGLAJ GENERAL])
(din categoria
 [OPRIRE AUTO.]  [NICIODATĂ] şi
lăsaţi camera video în aşteptare până când se
consumă energia (pag. 77).
Atunci când nu utilizaţi camera video
pentru o perioadă lungă de timp

Condensarea umezelii
Dacă aduceţi camera video dintr-un loc rece
direct într-un loc cald, se poate produce condens
în interiorul acesteia. Acest lucru poate cauza
defecţiuni ale camerei video.
RO
94
Index

Pentru a păstra camera video într-o stare
optimă de funcţionare pentru un timp
îndelungat, porniţi-o şi înregistraţi sau redaţi
imagini cu ea aproximativ o dată pe lună.
Goliţi complet acumulatorul înainte de a-l
depozita.


Pentru a curăţa lentila proiectorului
(DCR-PJ5E)



Despre manevrarea carcasei




Nu exercitaţi o presiune mare asupra ecranului
LCD, deoarece acest lucru poate crea o
distribuţie inegală a culorilor şi alte defecţiuni.
Dacă utilizaţi camera video într-un loc rece, pe
ecranul LCD poată apărea o imagine reziduală.
Acesta nu este un defect.
În timp ce utilizaţi camera video, partea din
spate a ecranului LCD se poate încălzi. Acesta
nu este un defect.
Despre întreţinerea şi păstrarea
obiectivului

Pentru a curăţa ecranul LCD


Dacă s-a murdărit carcasa, curăţaţi corpul
camerei video cu o cârpă moale, umezită uşor
cu apă, apoi ştergeţi carcasa cu o cârpă moale
uscată.
Pentru a nu deteriora suprafaţa exterioară,
evitaţi următoarele lucruri:
 Utilizarea produselor chimice precum diluant,
benzen, alcool, materiale textile îmbibate cu
substanţe chimice, insecticide sau emulsii
pentru protecţie solară
 Manevrarea camerei video dacă aveţi mâinile
murdare cu substanţele menţionate mai sus
 Lăsarea carcasei în contact cu obiecte de
cauciuc sau vinil pentru o perioadă lungă
de timp
Tehnicile utile de înregistrare
Ecranul LCD

Ştergeţi lentila uşor cu o cârpă moale, precum
o cârpă pentru curăţenie sau o cârpă de şters
geamurile.
Petele rezistente pot fi eliminate cu o cârpă
moale precum o cârpă pentru curăţenie sau o
cârpă de şters geamurile înmuiată puţin în apă.
Nu utilizaţi niciodată un solvent precum alcool,
benzen sau diluant; detergent acid, alcalin
sau abraziv: sau o cârpă pentru curăţarea
substanţelor chimice, deoarece deteriorează
suprafaţa lentilei.
Cuprins

Dacă s-a produs condensul
Nu porniţi camera video timp de aproximativ
1 oră.
Observaţie referitoare la condens
Condensul se poate produce atunci când
aduceţi camera video dintr-un loc foarte rece
într-un loc cald (sau invers) sau când o utilizaţi
într-un loc umed, ca în următoarele cazuri:
 Aduceţi camera de pe o pârtie de schi într-un
loc încălzit printr-un dispozitiv de încălzire.
 Aduceţi camera video dintr-o maşină sau o
cameră cu aerul condiţionat pornit într-un
loc fierbinte afară.
 Utilizaţi camera video după o furtună sau
după duş.
 Utilizaţi camera video într-un loc fierbinte
şi umed.
Cum puteţi preveni condensul
Atunci când aduceţi camera video dintr-un loc
rece într-un loc cald, puneţi-o într-o pungă
de plastic şi închideţi bine punga. Scoateţi
punga atunci când aerul din interiorul acesteia
a ajuns la temperatura înconjurătoare (după
aproximativ o oră).


RO
95
Index
Dacă ecranul LCD este pătat cu urme de
degete sau dacă este prăfuit, este recomandat să
utilizaţi o cârpă moale pentru a-l şterge.
Dacă utilizaţi setul de curăţare pentru ecranul
LCD (se vinde separat), nu aplicaţi lichidul de
curăţare direct pe ecranul LCD. Utilizaţi hârtie
de curăţat umezită cu lichidul respectiv.
Ştergeţi suprafaţa obiectivului cu o cârpă moale
în următoarele cazuri:
 Dacă sunt amprente digitale pe suprafaţa
obiectivului
 În locuri foarte calde sau umede
 Când obiectivul este expus unei atmosfere
saline, cum ar fi la mare
Păstraţi obiectivul într-un loc aerisit, protejat de
murdărie şi praf.
Pentru a evita apariţia mucegaiului, curăţaţi
obiectivul conform instrucţiunilor de mai sus.
Despre încărcarea bateriei reîncărcabile
preinstalate
Despre mărcile comerciale
„Handycam” şi
sunt
mărci comerciale înregistrate ale firmei Sony
Corporation.
 „Memory Stick”, „
”, „Memory Stick Duo”,
„
”, „Memory Stick PRO
Duo”, „
”,
„Memory Stick PRO-HG Duo”,
„
”, „Memory Stick
Micro”, „MagicGate”, „
”,
„MagicGate Memory Stick” şi „MagicGate
Memory Stick Duo” sunt mărci comerciale sau
mărci comerciale înregistrate ale firmei Sony
Corporation.
 „InfoLITHIUM” este o marcă comercială a
firmei Sony Corporation.
 „DVDirect” este o marcă comercială a firmei
Sony Corporation.
 Dolby şi simbolul double-D sunt mărci
comerciale ale firmei Dolby Laboratories.
 Microsoft, Windows, Windows Vista şi DirectX
sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci
comerciale ale Microsoft Corporation în Statele
Unite şi/sau în alte ţări.
 Macintosh şi Mac OS sunt mărci comerciale
înregistrate ale Apple Inc. în S.U.A. şi în alte
ţări.
 Intel, Intel Core şi Pentium sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale înregistrate
ale Intel Corporation sau ale filialelor sale din
Statele Unite ale Americii sau din alte ţări.
 Adobe, sigla Adobe şi Adobe Acrobat sunt
mărci comerciale înregistrate sau mărci
comerciale ale Adobe Systems Incorporated în
Statele Unite ale Americii şi în alte ţări.
 SDXC şi sigla SDHC sunt mărci comerciale ale
SD-3C, LLC.
 MultiMediaCard este o marcă comercială a
MultiMediaCard Association.
Toate celelalte nume de produse menţionate aici
pot fi mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale companiilor respective. Mai mult,
 şi  nu sunt menţionate de fiecare dată în
acest manual.

Cum să încărcaţi bateria reîncărcabilă
preinstalată
Note privind eliminarea/transferul
(DCR-SR21E)
Chiar dacă efectuaţi procedura [ SE ŞTERGE
TOT], [ SE ŞTERGE TOT] sau [FORMAT.
MEDIU] (pag. 74) sau dacă formataţi suportul de
înregistrare al camerei dvs. video, este posibil ca
datele să nu fie şterse complet. Dacă transferaţi
camera video altei persoane, se recomandă să
efectuaţi procedura [GOLIRE] (pag. 75) pentru
a evita recuperarea datelor dvs. De asemenea,
atunci când aruncaţi camera video, se recomandă
să distrugeţi corpul acesteia.
Note despre aruncarea/transferul
cartelei de memorie
Index
Chiar dacă ştergeţi datele de pe cartela de
memorie sau formataţi cartela de memorie cu
camera video sau cu ajutorul unui calculator, este
posibil să nu ştergeţi complet datele de pe cartela
de memorie. Atunci când daţi cartela de memorie
cuiva, se recomandă să ştergeţi complet datele
utilizând un program de ştergere a datelor de pe
un calculator. De asemenea, atunci când aruncaţi
cartela de memorie, se recomandă să distrugeţi
corpul acesteia.
Tehnicile utile de înregistrare
Conectaţi camera video la o priză de perete cu
ajutorul adaptorului de c.a. furnizat şi lăsaţi-o cu
ecranul LCD închis timp de peste 24 de ore.
Cuprins
Camera video are o baterie reîncărcabilă
preinstalată pentru a reţine data, ora şi alte setări,
chiar şi atunci când ecranul LCD este închis.
Bateria reîncărcabilă preinstalată se încarcă de
fiecare dată când conectaţi camera video la priza
de perete cu ajutorul adaptorului de c.a. sau când
este montat acumulatorul. Bateria reîncărcabilă
se descarcă complet după 3 luni dacă nu utilizaţi
deloc camera video. Utilizaţi camera video după
ce aţi încărcat bateria reîncărcabilă preinstalată.
Cu toate acestea, chiar dacă bateria reîncărcabilă
preinstalată nu este încărcată, funcţionarea
camerei nu va fi afectată atâta timp cât nu
înregistraţi data.
RO
96
Note despre licenţă
Cuprins
ESTE INTERZISĂ ORICE UTILIZARE A
ACESTUI PRODUS ÎN ALT SCOP ÎN AFARA
CELUI PERSONAL CARE FOLOSEŞTE
INFORMAŢII LEGATE DE STANDARDUL
MPEG-2 PENTRU CODARE VIDEO, FĂRĂ
A FI ÎN POSESIA UNEI LICENŢE PENTRU
PATENTELE DIN PORTOFOLIUL MPEG-2,
LICENŢĂ CARE POATE FI ACHIZIŢIONATĂ
DE LA MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET,
SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206.
Despre software-urile aplicate GNU
GPL/LGPL
Tehnicile utile de înregistrare
Aplicaţiile software care sunt eligibile pentru
următorul tip de GNU General Public License
(numită „GPL”) sau de GNU Lesser General
Public License (numită „LGPL”) sunt incluse în
camera video.
Acest lucru înseamnă că aveţi dreptul de a accesa,
modifica şi redistribui codul sursă al acestor
aplicaţii software în anumite condiţii stipulate de
licenţa GPL/LGPL furnizată.
Codul sursă este oferit pe Internet. Utilizaţi
următoarea adresă URL pentru a-l descărca.
Atunci când descărcaţi codul sursă, selectaţi
DCR-SX43 ca fiind modelul camerei dvs. video.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Am prefera să nu ne contactaţi referitor la
conţinutul codului de sursă.
Citiţi „license2.pdf ” din directorul „License” de
pe CD-ROM. Veţi găsi licenţele (în limba engleză)
ale software-urilor „GPL” şi „LGPL”.
Pentru a vizualiza documentul PDF, este necesar
programul Adobe Reader. Dacă nu îl aveţi instalat
pe calculator, îl puteţi descărca de pe pagina Web
Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
Index
RO
97
Referinţă rapidă
Indicatorii de ecran
Stânga sus
Centru
Dreapta sus
Indicator
Dreapta sus
Cronometru (oră:minut:
secundă)
[00min]
Durată estimată de
înregistrare rămasă
9999
9999
GRADARE (66)
Senzor de cădere
dezactivat (78)
Senzor de cădere activat
(78)
Număr aproximativ
de fotografii ce pot fi
înregistrate şi suport de
înregistrare (89)
Folderul de redare al
cartelei de memorie (30)
Filmul sau fotografia
curentă/Numărul total al
filmelor sau al fotografiilor
înregistrate (88)
Jos
Stânga sus
Indicator
Semnificaţie
Buton MENU (61)
Înregistrare temporizată
(71)
NIV.REF.MICR. scăzut
(70)
IMAG.PANORAMiC. (71)
60 min
MIC.ZOOM ÎNCORP
(70)
Energie rămasă a bateriei
Folderul de înregistrare al
cardului de memorie
VIDEO LIGHT (26)
100/112
Jos
Indicator
Buton de revenire (61)
Centru
Indicator
Semnificaţie
[STBY]/
[ÎNREG.]
Stare de înregistrare (22)

SELECŢIE SCENĂ (66)
Dimensiune fotografie
(71)
Regl.succ.foto. (33)
Avertisment (84)

Mod de redare (29)
Echilibru de alb (67)

SteadyShot oprit (69)
EXPUNERE (68)
MACRO PRIM PLAN
(68)
ILUMINARE SPATE (70)


AUTO.INTELIGENT (25)
Buton OPTION (63)
Buton VIZIONARE
IMAGINI (28)
RO
98
Index

Semnificaţie
[DETECŢIA FEŢEI] setat
la [OPRIT] (69)
Focalizare manuală (68)
Tehnicile utile de înregistrare
0:00:00
Cuprins
Semnificaţie
Mod înregistrare (HQ/SP/
LP) (26)
Suport de înregistrare/
redare/editare (18)
Indicator
101-0005

Semnificaţie
Buton pentru succesiunea
de imagini (33)
Nume fişier de date (29)
Imagine protejată (40)


Cuprins
Buton Index (29)
Mod film/mod foto (22,
24)
Indicatorii şi poziţia acestora sunt aspecte
relative şi pot fi diferite de ceea ce vedeţi în
realitate.
În funcţie de modelul camerei dvs. video, este
posibil ca anumiţi indicatori să nu apară.
Tehnicile utile de înregistrare
Index
RO
99
Componentele şi
butoanele
DCR-SR21E/SX21E
Numerele din ( ) reprezintă paginile de
referinţă.
Cuprins
DCR-SR21E
Ecranul LCD (27, 61)
Dacă rotiţi panoul LCD cu 180 de grade,
puteţi închide panoul LCD având ecranul
LCD în exterior. Acest lucru este util în timpul
operaţiilor de redare.
Buton LIGHT (26)
Apăsaţi pentru a aprinde LIGHT.
Selector multiplu (17)
Buton
(VIZIONARE IMAGINI) (28)
DCR-PJ5E
Comutator LENS COVER
Microfon încorporat
LED VIDEO LIGHT (26)
DCR-PJ5E/SX21E
Tehnicile utile de înregistrare
Obiectiv
Difuzor (DCR-PJ5E)
Ecranul LCD (27, 61)
Dacă rotiţi panoul LCD cu 180 de grade,
puteţi închide panoul LCD având ecranul
LCD în exterior. Acest lucru este util în timpul
operaţiilor de redare.
Comutator LENS COVER
Microfon încorporat
LED VIDEO LIGHT (26)
Buton LIGHT (26)
Apăsaţi pentru a aprinde LIGHT.
Selector multiplu (17)
RO
100
Index
Obiectiv
Buton
Buton RESET
Apăsaţi pe RESET utilizând un obiect ascuţit.
Apăsaţi pe RESET pentru a iniţializa toate
setările, inclusiv setarea orei.
(VIZIONARE IMAGINI) (28)
Buton PROJECTOR (34)
Lentilă proiector
Cursor PROJECTOR FOCUS (34)
Cuprins
DCR-SR21E
DCR-SR21E
Difuzor
Mufă A/V OUT (36)
Buton MODE (22)
Buton
(AUTO.INTELIGENT) (25)
Cursor de zoom (25)
Buton RESET
Apăsaţi pe RESET utilizând un obiect ascuţit.
Apăsaţi pe RESET pentru a iniţializa toate
setările, inclusiv setarea orei.
Buton PHOTO (24)
Led POWER
Led CHG (de încărcare) (12)
Tehnicile utile de înregistrare
Mufă  (USB) (56)
Numai ieşire
Acumulator (12)
DCR-PJ5E/SX21E
Buton START/STOP (22)
Mufă DC IN (12)
Curea de susţinere (21)
Dispozitiv de prindere pentru o curea de
umăr
Led de acces (card de memorie) (19)
Cât timp ledul este aprins sau clipeşte, camera
video citeşte sau scrie date.
Punct de montare a trepiedului
Ataşaţi un trepied (se vinde separat) în
punctul de montare a trepiedului utilizând un
şurub de trepied (se vinde separat: lungimea
şurubului trebuie să fie mai mică de 5,5 mm).
Difuzor (DCR-SX21E)
Mufă  (USB) (56)
Numai ieşire
Mufă A/V OUT (36) mufă
PROJECTOR IN (DCR-PJ5E) (35)
Slot pentru cardul de memorie (19)
Buton MODE (22)
Buton
(AUTO.INTELIGENT) (25)
RO
101
Index
Pârghie de decuplare BATT (baterie) (14)
DCR-PJ5E/SX21E
Cuprins
Cursor de zoom (25)
Buton PHOTO (24)
Tehnicile utile de înregistrare
Led POWER
Buton START/STOP (22)
Acumulator (12)
Led CHG (de încărcare) (12)
Curea de susţinere (21)
Mufă DC IN (12)
Led de acces (card de memorie) (19)
Cât timp ledul este aprins sau clipeşte, camera
video citeşte sau scrie date.
Pârghie de decuplare BATT (baterie) (14)
Punct de montare a trepiedului
Ataşaţi un trepied (se vinde separat) în
punctul de montare a trepiedului utilizând un
şurub de trepied (se vinde separat: lungimea
şurubului trebuie să fie mai mică de 5,5 mm).
Slot pentru cardul de memorie (19)
Index
RO
102
Index
Simboluri
16:9................................................36
4:3..................................................36
D
G
GEST.MED.STOC. .....................74
GOLIRE........................................75
GRADARE...................................66
GRADARE DE ALB....................67
GRADARE NEGRU....................67
H
Hard disk intern...........................18
HQ.................................................26
I
IEŞIRE AFIŞARE.........................76
ILUMINARE SPATE.............70, 84
IMAG.PANOR. ...........................71
Index după dată...........................31
Index pentru feţe.........................32
Indexul rolei de film....................31
Indicatorii de ecran.....................98
INFO.ACUMUL. ........................74
INFO.MEDIU..............................74
INTERIOR...................................67
RO
103
M
MACRO PRIM PLAN................68
„Memory Stick”.....................20, 92
„Memory Stick PRO Duo”
.................................................19, 92
„Memory Stick PRO-HG Duo”
.................................................20, 92
MENIUL MEU............................61
Meniuri...................................61, 64
Mesaje de avertizare....................85
MIC.ZOOM ÎNCORP................70
Miniatură......................................38
MOD DEMO...............................77
MOD ÎNREG. .............................26
Mod Oglindă................................27
N
NIV.REF.MICR. ..........................70
NIVEL ILUM.LCD......................76
NUMĂR FIŞIER..........................71
O
O APĂSARE.................................67
OBT.LENT AUTO. .....................69
One Touch Disc Burn.................48
OPRIRE AUTO. ..........................77
OPTION MENU.........................63
ORA DE VARĂ...........................77
Original.........................................43
Index
DATĂ/ORĂ............................16, 73
DATE CAMERĂ.........................73
Depanarea.....................................79
DETECŢIA FEŢEI................69, 84
DIMENS.IMAG. .........................71
DIVIZARE...................................41
Duplicare......................................43
DUPLICARE FILME..................43
F
Filme........................................22, 28
Flux operaţii...................................6
FOCALIZARE.............................68
FORMAT.MEDIU.......................74
Formatare.....................................74
Fotografii................................23, 28
L
Listă de redare..............................46
LP...................................................26
LUMÂNARE................................66
LUMIN.LCD................................76
LUMINĂ VIDEO........................26
Tehnicile utile de înregistrare
C
Cablu de conectare A/V.......36, 59
Cablu USB..............................56, 58
CAPTURĂ IMAGINE................42
Card de memorie.........................19
CEAS/LIMBĂ..............................77
CHENAR GHIDARE..................69
COD DE DATE.....................16, 72
Complet încărcat.........................12
Condensarea umezelii.................94
CONECT.USB........................56, 58
Copiere..........................................44
COPIERE FOTO. .......................44
Copierea unui disc.......................50
Crearea unui disc...................50, 56
CULOARE LCD..........................76
E
ECHILIBRU DE ALB.................67
EDIT LISTĂ REDARE................73
Editarea filmelor..........................50
Elementele furnizate.....................3
EXPUNERE.................................68
EXTERIOR...................................67
Î
În străinătate................................90
Încărcarea acumulatorului.........12
Încărcarea acumulatorului în
străinătate...............................14, 90
Înregistrarea.................................22
Întreţinere.....................................92
Cuprins
A
Acumulator..................................12
Acumulator „InfoLITHIUM”....93
Afişaj de auto-diagnosticare/
Indicatori de avertizare...............84
ALEG.MEDIU FILME................18
ALEG.MEDIU FOTO.................19
ALTE SET.ÎNREG. .....................70
ALTE SETĂRI..............................77
ALTELE........................................74
Altitudine........................................5
ARTIFICII....................................66
AUTO.INTELIGENT.................25
Durata de înregistrare a filmelor/
numărul de fotografii ce pot fi
înregistrate....................................88
DVD writer............................56, 58
DVDirect Express........................56
P
R
S
T
Telefoto.........................................25
TEMPORIZATOR......................71
TIP TV..........................................36
Trepied........................................102
TV..................................................36
U
Unghi larg.....................................25
V
VBR...............................................88
VISUAL INDEX..........................28
VIZIONARE IMAGINI........28, 31
Volum......................................29, 76
Z
ZĂPADĂ.......................................66
Zoom.............................................25
ZOOM DIGITAL........................70
RO
104
Index
Salvarea imaginilor pe un suport
extern............................................53
SCENĂ NOCTURNĂ.................66
SELECŢIE SCENĂ................66, 84
Semnal sonor...............................76
SENZOR CĂDERE.....................78
SET.ÎNREG.AUDIO....................70
SET.MENIUL MEU....................61
SETARE LUN USB......................77
Setarea datei şi a orei...................15
SETĂRI AFIŞARE.......................76
Ş
ŞTERGERE...................................38
Tehnicile utile de înregistrare
RĂSĂRIT ŞI APUS.....................66
Realizarea fotografiilor dintr-un
film................................................50
Realizarea unei fotografii dintrun film...........................................42
Recorder de discuri.....................59
REDARE.......................................72
Redarea.........................................28
REFLECTOR................................66
REGL.SUCC.FOTO. ..................33
REGL.SUNET/AFIŞ. ..................76
REGLAJ GENERAL....................76
REGLAJE FOTO. ........................71
REGLAJE IEŞIRE........................76
REP.FIŞ.BD.IMAG. ....................86
Reparare........................................79
RESET.........................................101
SETĂRI ENERGIE......................77
SETĂRI FOTO. ...........................69
SETĂRI MANUALE...................66
SETĂRI REDARE........................72
SETĂRI SUPORT........................18
Sisteme de televizoare color.......90
SP...................................................26
SPORT..........................................66
STABILIRE LIMBĂ...............17, 77
STABILIRE ZONĂ......................77
STEADYSHOT............................69
Succesiune foto. ..........................33
Sunete bip de funcţionare...........16
Suport extern................................53
Suportul de înregistrare..............18
Cuprins
PAL................................................90
PEISAJ...........................................66
PLAJĂ...........................................66
PMB Portable...............................51
Pornire..........................................15
Pornirea alimentării....................15
PORTRET.....................................66
POTRIVIRE CEAS......................15
Precauţii........................................92
Priză de perete.............................12
Proiector.......................................34
PROTEJARE................................40
Cuprins
Tehnicile utile de înregistrare
Index
http://www.sony.net/
Download PDF