Sony | HDR-CX625 | Sony HDR-CX625 CX625 Handycam® cu senzor Exmor R® CMOS Ghid de asistenţă

Recorder cu cameră video digitală HD HDR-CX450/CX455/CX485/CX625/CX675/PJ675
Cum se utilizează
Înainte de utilizare
Informaţii model
Informaţii model [1]
Componente şi comenzi
Componente şi comenzi (faţă/sus) HDR-CX450/CX455/CX485 [2]
Componente şi comenzi (faţă/sus) (HDR-CX625/CX675/PJ675) [3]
Componente şi comenzi (monitor LCD) (HDR-CX450/CX455/CX485) [4]
Componente şi comenzi (monitor LCD) (HDR-CX625/CX675/PJ675) [5]
Componente şi comenzi (lateral) (HDR-CX450/CX455/CX485) [6]
Componente şi comenzi (lateral) (HDR-CX625/CX675/PJ675) [7]
Componente şi comenzi (spate/jos) (HDR-CX450/CX455/CX485) [8]
Componente şi comenzi (spate/jos) (HDR-CX625/CX675/PJ675) [9]
Indicatoare pe ecran
Indicatoare pe ecran [10]
Introducere
Verificarea elementelor furnizate
Elemente furnizate [11]
Pregătirea sursei de alimentare
Ataşarea acumulatorului [12]
Încărcarea acumulatorului cu ajutorul adaptorului c.a. [13]
Încărcarea acumulatorului cu ajutorul computerului [14]
Pornirea alimentării [15]
Utilizarea acestui produs în timpul alimentării de la o priză de perete (mufă de
perete) [16]
Configurare iniţială
Configurare iniţială [17]
Pregătirea unui card de memorie
Introducerea unui card de memorie [18]
Tipurile de card de memorie pe care le puteţi utiliza împreună cu acest produs [19]
Înregistrare
Filmare/fotografiere
Filmare [20]
Fotografiere [21]
Funcţii utile pentru înregistrare
Zoom [22]
Captura de fotografii în timpul înregistrării de filme (Captură dublă) [23]
Înregistrarea în modul oglindă [24]
Auto inteligent [25]
Reducerea volumului vocii persoanei care înregistrează filmul (Anulare vocea
mea) [26]
Înregistrarea subiectului ales mai clar (AF cu blocare) [27]
Utilizarea funcţiei Capt. foto trec. timp [28]
Redare
Redarea imaginilor în Vizualizare eveniment
Redarea filmelor şi a fotografiilor din ecranul Vizualizare eveniment [29]
Afişajul pe ecranul Vizualizare eveniment [30]
Crearea unui film cu cele mai importante momente
Despre Evidenţiere Creator filme [31]
Crearea unui film cu cele mai importante momente (format MP4) cu Evidenţiere
Creator filme [32]
Adăugarea unui punct de evidenţiere în timpul înregistrării [33]
Redarea filmelor cu cele mai importante momente [34]
Redarea filmelor MP4 (film HD) (comutarea formatului de film)
Redarea filmelor MP4 (film HD) (comutarea formatului de film) [35]
Editarea imaginilor de pe ecranul de redare
Note privind editarea [36]
Ştergerea imaginilor selectate [37]
Ştergerea după dată [38]
Împărţirea unui film [39]
Captura unei fotografii dintr-un film (modelele cu memorie internă sau modelele cu
mufe USB IN/OUT) [40]
Vizualizarea traiectoriei unui obiect în mişcare (Video în mişcare) [41]
Utilizarea proiectorului încorporat
Note privind utilizarea proiectorului (modelele cu proiector) [42]
Utilizarea proiectorului încorporat (modelele cu proiector) [43]
Utilizarea proiectorului pentru computer sau alte dispozitive (modelele cu
proiector) [44]
Redarea imaginilor pe un televizor de înaltă definiţie
Conectarea acestui produs la un televizor de înaltă definiţie [45]
Savurarea sunetului surround 5.1ch [46]
Utilizarea BRAVIA Sync [47]
Cu privire la Photo TV HD [48]
Cu privire la cablul HDMI [49]
Redarea imaginilor pe un televizor care nu este de înaltă definiţie
Conectarea acestui produs la un televizor care nu este de înaltă definiţie [50]
Salvarea imaginilor
Utilizarea software-ului PlayMemories Home
Importul şi utilizarea imaginilor pe computer (PlayMemories Home) [51]
Verificarea sistemului de pe computer [52]
Instalarea software-ului PlayMemories Home pe computerul dvs. [53]
Deconectarea acestui produs de la computer [54]
Despre software-ul dedicat pentru acest produs [55]
Crearea unui disc Blu-ray [56]
Salvarea imaginilor pe un dispozitiv extern
Note privind utilizarea unui hard disk extern USB [57]
Salvarea imaginilor pe un dispozitiv hard disk extern USB [58]
Salvarea imaginilor dorite de pe acest produs pe dispozitivul extern [59]
Redarea imaginilor de pe dispozitivul hard disk extern USB pe acest produs [60]
Ştergerea imaginilor de pe dispozitivul hard disk extern USB [61]
Crearea unui disc cu un recorder
Crearea unui disc cu un recorder [62]
Utilizarea funcţiei Wi-Fi
Ce puteţi face cu funcţia Wi-Fi
Ce puteţi face cu funcţia Wi-Fi [63]
Instalarea PlayMemories Mobile
Cu privire la software-ul PlayMemories Mobile [64]
Conectarea la un telefon inteligent
Conectarea la un telefon inteligent sau la o tabletă care acceptă NFC [65]
Conectarea la un telefon inteligent sau la o tabletă prin intermediul codului QR
Code [66]
Conectarea la telefonul inteligent sau la tableta Android (prin introducerea numelui
SSID şi a parolei) [67]
Conectarea la iPhone sau la iPad (prin introducerea numelui SSID şi a parolei)
[68]
Controlarea cu un telefon inteligent
Utilizarea telefonului inteligent sau a tabletei pe post de telecomandă fără fir [69]
Utilizarea telefonului inteligent sau a tabletei pe post de telecomandă fără fir cu
ajutorul funcţiei NFC (telecomandă NFC cu o singură atingere) [70]
Transferul de imagini pe un telefon inteligent
Transferul filmelor (MP4) şi al fotografiilor pe telefonul inteligent sau pe tabletă [71]
Transferul filmelor (MP4) şi al fotografiilor pe telefonul inteligent sau pe tabletă cu
funcţia NFC (partajare NFC cu o singură atingere) [72]
Transferul de imagini pe un computer
Trimitere către computer [73]
Transferul de imagini pe un televizor
Redarea imaginilor pe un televizor (Vizualizare pe televizor) [74]
Transmisiune live
Despre Transmisiunea live [75]
Pregătirea Transmisiunii live [76]
Efectuarea Transmisiunii live [77]
Restricţii pentru Transmisiunea live [78]
Controlarea altor camere cu acest produs
Înregistrarea de imagini cu acest produs şi alte camere, prin Control camere
multiple [79]
Conectarea acestui produs la o cameră cu Control camere multiple (Conexiune
unică) [80]
Conectarea acestui produs la mai multe camere cu Control camere multiple
(Conexiune multiplă) [81]
Editarea imaginilor înregistrate cu mai multe camere [82]
Operaţiuni din meniu
Utilizarea elementelor din meniu
Setarea elementelor din meniu [83]
Cum se utilizează tastatura [84]
Mod fotografiere
Film [85]
Foto [86]
Capt. foto trec. timp [87]
Aparat foto/Microfon
Balans de alb [88]
Expunere/Focaliz. Punctuală [89]
Expunere punctuală [90]
Focalizare punct [91]
Expunere [92]
Focalizare [93]
IRIS [94]
Viteză obturator [95]
Expunere adiacente (HDR-CX625/CX675/PJ675) [96]
Schimbare balans de alb (HDR-CX625/CX675/PJ675) [97]
Low Lux [98]
Selectare scenă [99]
Efect imagine [100]
Cinematone (HDR-CX625/CX675/PJ675) [101]
Gradare [102]
Temporizator [103]
SteadyShot (Film) [104]
SteadyShot (Fotografie) [105]
Zoom digital [106]
Obiectiv conversie (HDR-CX450/CX455/CX485) [107]
Iluminare spate auto. [108]
Detecţie feţe [109]
Declanşator zâmbet [110]
Sensibilitate detect. zâmbet [111]
Bliţ (numai când se conectează un bliţ extern) (HDR-CX625/CX675/PJ675) [112]
Nivel bliţ (numai când se conectează un bliţ extern) (HDR-CX625/CX675/PJ675)
[113]
Reduc. ef. ochi roşii (numai când se conectează un bliţ extern) (HDRCX625/CX675/PJ675) [114]
Anulare vocea mea [115]
Mic. încorporat zoom [116]
Red. auto zgom. vânt [117]
Mod audio [118]
Nivel înreg. audio [119]
Butonul meu [120]
Caroiaj [121]
Setare afişaj [122]
Afiş. niv. audio [123]
Calitate imagine/Dimensiune
Mod REC [124]
Viteză cadre [125]
REC video duală [126]
Format fişier [127]
Dimens. imag. [128]
Fără fir
Ctrl. cu tel. inteligent [129]
Control camere multiple [130]
Transmisiune live [131]
Trim. la tel. inteligent [132]
Trimitere către computer [133]
Vizualizare pe televizor [134]
Mod avion [135]
Set. Ctrl cam. multiple [136]
REC vid. în tp. trans. [137]
Împingere WPS [138]
Setări punct de acces [139]
Editare nume dispoz. [140]
Afişare adresă MAC [141]
Reset. SSID/parolă [142]
Resetare info reţea [143]
Funcţia de redare
Vizualizare eveniment [144]
Editare/Copiere
Ştergere [145]
Protejează [146]
Copiază (modelele cu memorie internă) [147]
Copie directă [148]
Setare
Selectare suport (Modelele cu memorie internă) [149]
Informaţii mediu [150]
Format [151]
Golire (modelele cu memorie internă) [152]
Rep. fiş. bd. imagine [153]
Număr fişier [154]
Cod de date [155]
Volum [156]
Reg. interval mişc. [157]
Descarcă muzică (modelele cu mufe USB IN/OUT) [158]
Golire muzică (modelele cu mufe USB IN/OUT) [159]
Tip TV [160]
Rezoluţie HDMI [161]
CONTROL PT. HDMI [162]
Conectare USB [163]
Setare conex. USB [164]
Alimentare prin USB [165]
Setare USB LUN [166]
Bip [167]
Luminozit. monitor [168]
Pornire cu monitor [169]
Language Setting [170]
Calibrare [171]
Informaţii acumulator [172]
Economisire energ. [173]
Iniţializare [174]
Mod demo [175]
Versiune [176]
Setare dată şi oră [177]
Setare zonă [178]
Durata de încărcare/durata de înregistrare pentru filme/numărul de
fotografii care pot fi înregistrate
Verificarea duratei de încărcare
Timp de încărcare [179]
Durata aşteptată de înregistrare şi de redare pentru anumite baterii
Durata de înregistrare estimată pentru fiecare acumulator [180]
Timpul de redare estimat pentru fiecare acumulator [181]
Durata aşteptată de înregistrare a filmelor şi numărul aşteptat de fotografii
care pot fi înregistrate pentru memoria internă
Note cu privire la înregistrarea de filme [182]
Durata aşteptată de înregistrare a filmelor (modelele cu memorie internă) [183]
Numărul aşteptat de fotografii care pot fi înregistrate (modelele cu memorie
internă) [184]
Durata aşteptată de înregistrare a filmelor şi numărul aşteptat de fotografii
care pot fi înregistrate pentru carduri de memorie
Note cu privire la înregistrarea de filme [185]
Durata aşteptată de înregistrare a filmelor [186]
Numărul aşteptat de fotografii care pot fi înregistrate [187]
Rata de biţi pentru fiecare mod de înregistrare
Rata de biţi şi pixelii de înregistrare [188]
Pixeli înregistraţi pentru fiecare dimensiune de imagine pentru fotografii
Pixelii de înregistrare şi raportul de aspect [189]
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie
Despre formatul AVCHD [190]
Despre cardul de memorie [191]
Despre acumulatorul InfoLITHIUM [192]
Manipularea acestui produs
Cu privire la utilizare şi îngrijire [193]
Cu privire la conectarea la un computer sau accesoriu etc. [194]
Note cu privire la accesoriile opţionale [195]
Cu privire la condens şi umezeală [196]
Note privind eliminarea/cedarea dreptului de proprietate asupra acestui produs
(modele dotate cu memorie internă) [197]
Notă cu privire la eliminarea/transferul cardului de memorie [198]
Întreţinere
Cu privire la manipularea monitorului LCD [199]
Pentru a curăţa carcasa şi suprafaţa obiectivului proiectorului (modelele cu
proiector) [200]
Despre îngrijirea şi depozitarea obiectivului [201]
Utilizarea acestui produs în străinătate
Utilizarea acestui produs în străinătate [202]
Mărci comerciale
Cu privire la mărci comerciale [203]
Licenţă
Note cu privire la licenţă [204]
Factori de zoom
Factori de zoom [205]
Utilizarea acestui produs după o perioadă îndelungată de timp
Utilizarea acestui produs după o perioadă îndelungată de timp [206]
Depanare
Depanare
Dacă apar probleme
Dacă apar probleme [207]
Operaţiuni generale
Alimentarea nu porneşte. [208]
Acest produs nu funcţionează, chiar şi cu alimentarea pornită. [209]
Setările din meniu s-au modificat automat. [210]
Acest produs se încălzeşte. [211]
Se aude un huruit atunci când agitaţi produsul. [212]
Auto inteligent este revocat. [213]
Baterii/surse de alimentare
Alimentarea se opreşte brusc. [214]
Lampa POWER/CHG (încărcare) nu se aprinde atunci când acumulatorul se
încarcă. [215]
Lampa POWER/CHG (încărcare) clipeşte atunci când acumulatorul se încarcă.
[216]
Energia rămasă a bateriei nu este afişată corect. [217]
Acumulatorul se descarcă rapid. [218]
Monitor
Anumite elemente din meniu sunt estompate. [219]
Nu apar butoanele de pe monitorul LCD. [220]
Butoanele de pe panoul tactil nu funcţionează corect sau nu funcţionează deloc.
[221]
Butoanele de pe monitorul LCD dispar rapid. [222]
Pe monitor apar puncte sub formă de caroiaj. [223]
Lumina de fundal a monitorului LCD se opreşte dacă nu încercaţi să operaţi acest
produs o vreme. [224]
Imaginea de pe monitorul LCD nu este clară. [225]
Card de memorie
Nu se pot realiza operaţii cu ajutorul cardului de memorie. [226]
Anumite imagini stocate pe cardul de memorie nu pot fi şterse. [227]
Numele fişierului de date nu este indicat corect sau clipeşte. [228]
Anumite imagini nu pot fi redate sau cardul de memorie nu este recunoscut. [229]
Fişierul de date nu poate fi copiat din memoria internă (modelele cu memorie
internă). [230]
Înregistrare
Nu se înregistrează imagini după apăsarea butonului START/STOP sau PHOTO.
[231]
Nu se pot înregistra fotografii. [232]
Lampa de acces rămâne aprinsă sau clipeşte chiar dacă înregistrarea s-a
încheiat. [233]
Câmpul de imagine arată diferit. [234]
Durata reală de înregistrare pentru filme este mai mică decât durata de
înregistrare aşteptată aferentă suportului de înregistrare. [235]
Acest produs opreşte înregistrarea. [236]
Există o uşoară întârziere între momentul în care se apasă START/STOP şi
momentul în care porneşte sau se opreşte efectiv înregistrarea filmelor. [237]
Funcţia de focalizare automată nu funcţionează. [238]
SteadyShot nu funcţionează. [239]
Imaginile nu pot fi înregistrate sau redate corect. [240]
Subiecţii care trec foarte repede pe lângă acest produs apar strâmb. [241]
Pe imagini apar dungi orizontale. [242]
[Luminozit. monitor] nu se poate seta. [243]
Sunetul nu este înregistrat corect. [244]
Se înregistrează automat fotografii. [245]
Redare
Imaginile nu pot fi redate. [246]
Fotografiile nu pot fi redate. [247]
Filmul îngheaţă. [248]
Pe o miniatură apare o pictogramă. [249]
Nu se aude niciun sunet sau doar un sunet foarte slab în timpul redării. [250]
Sunetul din partea stângă şi cel din partea dreaptă sunt dezechilibrate, atunci
când redaţi filme pe computere sau alte dispozitive. [251]
Wi-Fi
Nu apare punctul de acces fără fir la care doriţi să vă conectaţi. [252]
[Împingere WPS] nu funcţionează. [253]
[Ctrl. cu tel. inteligent], [Trim. la tel. inteligent], [Trimitere către computer] sau
[Vizualizare pe televizor] se întrerupe prematur. [254]
Nu se pot transfera filme pe telefonul inteligent. [255]
Ecranul de înregistrare de imagini nu se afişează bine. Conexiunea se întrerupe.
[256]
Ecranul de înregistrare de imagini nu se afişează bine în timpul Control camere
multiple. Conexiunea se întrerupe. [257]
Conexiunea NFC nu funcţionează. [258]
Editarea filmelor/a fotografiilor pe acest produs
Un film nu poate fi împărţit. [259]
Filmele demonstrative nu pot fi şterse (HDR-CX625/CX675/PJ675). (modelele cu
memorie internă) [260]
Redarea pe un televizor
Nu se redă nici imaginea, nici sunetul pe televizorul conectat. [261]
Marginile de sus, de jos, din dreapta şi din stânga ale imaginilor sunt uşor
decupate pe un televizor conectat. [262]
Imaginea apare distorsionată pe televizorul 4:3. [263]
Apar benzi negre în partea de sus şi de jos a monitorului LCD al televizorului 4:3.
[264]
Copierea/conectarea pe alte dispozitive
Imaginile nu se copiază corect. [265]
Conectarea la un computer
PlayMemories Home nu se poate instala. [266]
PlayMemories Home nu funcţionează corect. [267]
Acest produs nu este recunoscut de computer. [268]
Afişajul de diagnosticare automată/Indicatoare de avertizare
Afişajul de diagnosticare automată/Indicatoare de avertizare
Afişajul de diagnosticare automată [269]
Mesaje de eroare în timpul Transmisiunii live
Mesaje de eroare în timpul Transmisiunii live [270]
Mesaje de avertizare
Mesaje de avertizare
Indicatoare de avertizare [271]
[1] Cum se utilizează
Înainte de utilizare
Informaţii model
Informaţii model
În acest Ghid de asistenţă, specificaţiile diferite ale fiecărui model sunt descrise
împreună.
Dacă găsiţi descrieri de tip „Modelele cu... ”, precum cele de mai jos, confirmaţi în
acest capitol dacă descrierea este aplicabilă acestui produs.
(modelele cu memorie internă)
(dispozitiv compatibil 1080 60i)
(dispozitiv compatibil 1080 50i)
Pentru a confirma numele modelului pentru acest produs
Consultaţi partea de jos a acestui produs.
A: Nume model (HDR-CX450/CX455/CX485/CX625/CX675/PJ675)
Funcţii diferite
Modele cu memorie internă: HDR-CX455/CX485/CX675/PJ675
Modele cu proiector: HDR-PJ675
Dispozitiv compatibil 1080 60i: Consultaţi partea de jos a acestui produs.
Dispozitiv compatibil 1080 50i: Consultaţi partea de jos a acestui produs.
Modele cu mufe USB IN/OUT: Cu excepţia modelelor pentru Europa.
Modele numai cu mufă USB de ieşire: Numai modelele pentru Europa.
Notă
Pentru următoarele elemente, descrierile cuprind numele modelului:
Componente şi comenzi
Elemente din meniu
Durata aşteptată de înregistrare a filmelor
Numărul aşteptat de fotografii care pot fi înregistrate
[2] Cum se utilizează
Înainte de utilizare
Componente şi comenzi
Componente şi comenzi (faţă/sus) HDRCX450/CX455/CX485
1. Manetă pentru zoom electronic
2. Buton PHOTO
3. Marca N
NFC: Near Field Communication (comunicare în câmp apropiat)
4. Obiectiv (obiectiv ZEISS)
5. Microfon încorporat
[3] Cum se utilizează
Înainte de utilizare
Componente şi comenzi
Componente şi comenzi (faţă/sus) (HDRCX625/CX675/PJ675)
1. Manetă pentru zoom electronic
2. Buton PHOTO
3. Multi interface shoe
Pentru detalii cu privire la accesoriile compatibile cu Multi interface shoe, vizitaţi
site-ul web Sony local sau consultaţi distribuitorul local Sony sau unitatea de
service Sony autorizată locală.
Operaţiile realizate cu accesoriile fabricate de alţi producători nu sunt garantate.
Dacă utilizaţi un adaptor pentru suport (comercializat separat), puteţi utiliza şi
accesoriile care sunt compatibile cu Active Interface Shoe.
Pentru a preîntâmpina defecţiunile, nu utilizaţi un bliţ disponibil în comerţ cu
borne de sincronizare de înaltă tensiune sau cu polaritate inversă.
4. Marca N
NFC: Near Field Communication (comunicare în câmp apropiat)
5. Obiectiv (obiectiv G)
6. Microfon încorporat
[4] Cum se utilizează
Înainte de utilizare
Componente şi comenzi
Componente şi comenzi (monitor LCD) (HDRCX450/CX455/CX485)
1. Monitor LCD/Panou tactil
Dacă rotiţi panoul LCD la 180 de grade, puteţi închide monitorul LCD cu ecranul
în afară. Este un aspect convenabil în timpul operaţiunilor de redare.
[5] Cum se utilizează
Înainte de utilizare
Componente şi comenzi
Componente şi comenzi (monitor LCD) (HDRCX625/CX675/PJ675)
1. Manetă PROJECTOR FOCUS (modelele cu proiector)
2. Monitor LCD/Panou tactil
Dacă rotiţi panoul LCD la 180 de grade, puteţi închide monitorul LCD cu ecranul
în afară. Este un aspect convenabil în timpul operaţiunilor de redare.
3. Obiectiv cu proiector (modelele cu proiector)
[6] Cum se utilizează
Înainte de utilizare
Componente şi comenzi
Componente şi comenzi (lateral) (HDRCX450/CX455/CX485)
1. Buton
(Vizualizare imagini)
2. Buton
(ON/STANDBY)
3. Buton
(Anulare vocea mea)
Suprimă vocea persoanei care înregistrează filmul.
4. Boxă
5. Mufă
(microfon) (PLUG IN POWER)
6. Mufă
(căşti)
7. Lampă de acces pentru card de memorie
Cât timp lampa este aprinsă sau clipeşte, acest produs citeşte sau scrie date.
8. Slot pentru card de memorie
9. Mufă HDMI OUT
[7] Cum se utilizează
Înainte de utilizare
Componente şi comenzi
Componente şi comenzi (lateral) (HDRCX625/CX675/PJ675)
1. Buton
2. Buton
(Vizualizare imagini)
(ON/STANDBY)
3. Buton
(Anulare vocea mea)
Suprimă vocea persoanei care înregistrează filmul.
4. Buton PROJECTOR (modelele cu proiector)
5. Boxă
6. Mufă
(microfon) (PLUG IN POWER)
7. Mufă
(căşti)
8. Lampă de acces pentru card de memorie
Cât timp lampa este aprinsă sau clipeşte, acest produs citeşte sau scrie date.
9. Slot pentru card de memorie
10. Mufă HDMI OUT
11. Mufă PROJECTOR IN (modelele cu proiector)
[8] Cum se utilizează
Înainte de utilizare
Componente şi comenzi
Componente şi comenzi (spate/jos) (HDRCX450/CX455/CX485)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Lampă POWER/CHG (încărcare)
Buton START/STOP
Acumulator
Mufă DC IN
Buclă pentru curea de umăr
Terminal Multi/Micro USB
Acceptă dispozitive compatibile cu Micro USB.
Acest terminal nu acceptă cablul adaptor VMC-AVM1 (comercializat separat).
Nu puteţi utiliza accesoriile printr-un conector la distanţă A/V.
7. Curea de prindere
8. Cablu USB încorporat
9. Receptacul pentru trepied
Ataşaţi un trepied (comercializat separat: lungimea şurubului trebuie să fie sub
5,5 mm). În funcţie de specificaţiile trepiedului, acest produs este posibil să nu
se ataşeze în direcţia corectă.
10. Clapetă de eliberare a bateriei
Pentru a strânge cureaua de prindere
[9] Cum se utilizează
Înainte de utilizare
Componente şi comenzi
Componente şi comenzi (spate/jos) (HDRCX625/CX675/PJ675)
1.
2.
3.
4.
Lampă POWER/CHG (încărcare)
Buton START/STOP
Acumulator
Mufă DC IN
5.
6.
7.
8.
Buclă pentru curea de umăr
Curea de prindere
Cablu USB încorporat
Terminal Multi/Micro USB
Acceptă dispozitive compatibile cu Micro USB.
Acest terminal nu acceptă cablul adaptor VMC-AVM1 (comercializat separat).
Nu puteţi utiliza accesoriile printr-un conector la distanţă A/V.
9. Receptacul pentru trepied
Ataşaţi un trepied (comercializat separat: lungimea şurubului trebuie să fie sub
5,5 mm). În funcţie de specificaţiile trepiedului, acest produs este posibil să nu
se ataşeze în direcţia corectă.
10. Clapetă de eliberare BATT (baterie)
Pentru a strânge cureaua de prindere
[10] Cum se utilizează
Înainte de utilizare
Indicatoare pe ecran
Indicatoare pe ecran
Atunci când schimbaţi setările apar următoarele indicatoare.
Pe partea stângă a ecranului (
Butonul MENU
)
Înregistrare cu temporizator
[Mod avion] setat la [Activat]
Gradare
[Detecţie feţe] setat la [Dezactivat]
[Declanşator zâmbet]
Focalizare manuală
Selectare scenă
Balans de alb
SteadyShot dezactivat
Schimbare balans de alb (HDR-CX625/CX675/PJ675)
Obiectiv conversie (HDR-CX450/CX455/CX485)
Cinematone (HDR-CX625/CX675/PJ675)
Auto inteligent
Efect imagine
În centrul ecranului (
)
Setat pe diaporamă
Avertizare
Mod redare
REC /STBY Mod înregistrare
Blocare AE/AF
NFC
Wi-Fi
Pe partea dreaptă a ecranului (
)
60i
Viteză cadre (30p/60p/50p/60i/50i/24p*/25p), mod înregistrare
(PS/FX/FH/HQ/LP) şi dimensiune film
*(HDR-CX625/CX675/PJ675)
REC video duală
60 min
Capacitatea restantă a bateriei
Înregistrare/redare/editare suport
0:00:00 Cronometru (oră:minut:secundă)
00min Durata estimată de înregistrare
9999
9.2M Număr aproximativ de fotografii care pot fi înregistrate şi
dimensiune fotografii
60 sec (Intervalul de fotografiere pentru Capt. foto trec. timp)
999/999 (Valorile de setare pentru numărul de fotografii/numărul total de fotografii cu
Capt. foto trec. timp)
Folder de pe cardul de memorie
100/112 Film sau fotografie redată actualmente/Număr total de filme sau fotografii
înregistrate
Conexiune la dispozitivul extern
În partea de jos a ecranului (
)
Nivel înreg. audio
[Red. auto zgom. vânt] setat la [Dezactivat]
[Anulare vocea mea] setat la [Activat]
Mic. încorporat zoom
Mod audio
Low Lux
Expunere/Focaliz. Punctuală/Expunere
punctuală/Expunere
Afiş. niv. audio
EV Expunere adiacente (HDR-CX625/CX675/PJ675)
Viteză obturator
IRIS
Auto inteligent
Nume fişier de date
Protecţie
Setări foto trec. timp
Notă
Indicatoarele şi poziţiile lor sunt aproximative şi pot să difere faţă de ceea ce
vedeţi efectiv.
Este posibil ca unele indicatoare să nu apară, în funcţie de model.
[11] Cum se utilizează
Introducere
Verificarea articolelor furnizate
Elemente furnizate
Numerele din ( ) denotă cantitatea furnizată.
Cameră video (1)
Adaptor c.a. (1)
Forma adaptorului c.a. variază în funcţie de ţară/regiune.
Cablu HDMI (1)
Cablu de asistenţă pentru conexiunea USB (1)
Acumulator reîncărcabil NP-FV50 (1)
Atunci când se utilizează acest produs conectat la o priză de perete (mufă de
perete), de exemplu în timpul încărcării, asiguraţi-vă că ataşaţi acumulatorul la
produs.
„Ghid de utilizare” (1)
Indiciu
Cablul de asistenţă pentru conexiunea USB este conceput pentru a fi utilizat
exclusiv împreună cu acest produs. Utilizaţi acest cablu atunci când cablul USB
încorporat al acestui produs este prea scurt pentru conectare.
[12] Cum se utilizează
Introducere
Pregătirea sursei de alimentare
Ataşarea acumulatorului
Ataşaţi acumulatorul la acest produs.
1. Închideţi monitorul LCD şi ataşaţi acumulatorul (
).
Aliniaţi scobitura de pe produs la partea proeminentă a acumulatorului, apoi
glisaţi acumulatorul în sus.
Pentru a demonta acumulatorul
Opriţi acest produs. Glisaţi clapeta de eliberare a bateriei (
acumulatorul ( ).
) şi îndepărtaţi
Notă
Nu puteţi folosi decât acumulatoare InfoLITHIUM din seria V pentru acest produs.
Nu puteţi folosi acumulatorul InfoLITHIUM NP-FV30 cu acest produs.
În setarea implicită, alimentarea se opreşte automat dacă lăsaţi produsul neutilizat
timp de aproximativ 2 minute, pentru a economisi energia din baterie
(Economisire energ.).
[13] Cum se utilizează
Introducere
Pregătirea sursei de alimentare
Încărcarea acumulatorului cu ajutorul adaptorului c.a.
Încărcaţi acumulatorul cu ajutorul adaptorului c.a. furnizat. Ataşaţi, mai întâi,
acumulatorul.
1. Închideţi monitorul LCD.
2. Deconectaţi cablul USB de la acest produs.
3. Conectaţi acest produs la o priză de perete (mufă de perete) folosind cablul de
asistenţă pentru conexiunea USB şi adaptorul c.a.
Lampa POWER/CHG (încărcare) se aprinde cu culoarea portocaliu.
Lampa POWER/CHG (încărcare) se stinge atunci când acumulatorul este
încărcat complet. Deconectaţi cablul de asistenţă pentru conexiunea USB de
la produs.
A: Cablu de asistenţă pentru conexiunea USB
B: Adaptor c.a.
Pentru depozitarea cablului USB
După utilizare, aşezaţi cablul USB înapoi în buzunarul de pe cureaua de prindere.
Notă
Forma adaptorului c.a. variază în funcţie de ţară/regiune.
Luaţi aminte la următoarele note privind utilizarea adaptorului c.a.
Folosiţi o priză de perete (mufă de perete) apropiată atunci când utilizaţi adaptorul c.a.
Deconectaţi adaptorul c.a. de la priza de perete (mufă de perete) imediat ce apare o
defecţiune în timpul utilizării produsului.
Nu folosiţi adaptorul c.a. dacă acesta este amplasat într-un spaţiu îngust, cum ar fi între
perete şi mobilier.
Nu scurtcircuitaţi mufa USB a adaptorului c.a. sau terminalul bateriei cu obiecte metalice.
Acest lucru poate provoca o defecţiune.
Pentru a deconecta adaptorul c.a. de la produs, deconectaţi mai întâi cablul de asistenţă
pentru conexiunea USB de la adaptorul c.a., apoi deconectaţi produsul de la cablul de
asistenţă pentru conexiunea USB, ţinând de conectori.
Indiciu
Se recomandă să încărcaţi bateria în intervalul de temperaturi 10 °C - 30 °C.
[14] Cum se utilizează
Introducere
Pregătirea sursei de alimentare
Încărcarea acumulatorului cu ajutorul computerului
Încărcaţi acumulatorul prin conectarea produsului la computerul dvs. cu ajutorul
cablului USB. Ataşaţi, mai întâi, acumulatorul.
1. Închideţi monitorul LCD.
2. Deconectaţi cablul USB de la acest produs.
3. Conectaţi acest produs la un computer pornit, utilizând cablul USB.
Lampa POWER/CHG (încărcare) devine portocalie.
Lampa POWER/CHG (încărcare) se stinge atunci când acumulatorul este
încărcat complet. Deconectaţi cablul USB de la computer, apoi depozitaţi-l în
buzunarul de pe cureaua de prindere.
În cazul în care cablul USB nu este suficient de lung pentru conectare,
utilizaţi cablul de asistenţă pentru conexiunea USB.
: Cablu USB
: La o priză de perete (mufă de perete)
Pentru a ascunde cablul USB
După utilizare, aşezaţi cablul USB înapoi în buzunarul de pe cureaua de prindere.
Indiciu
Se recomandă să încărcaţi bateria în intervalul de temperaturi 10 °C - 30 °C.
[15] Cum se utilizează
Introducere
Pregătirea sursei de alimentare
Pornirea alimentării
Porniţi acest produs.
1. Deschideţi monitorul LCD al produsului şi porniţi alimentarea.
Puteţi porni acest produs şi prin apăsarea butonului
(ON/STANDBY).
Pentru a opri alimentarea
Închideţi monitorul LCD.
Puteţi opri acest produs şi prin apăsarea butonului
[16] Cum se utilizează
Introducere
(ON/STANDBY).
Pregătirea sursei de alimentare
Utilizarea acestui produs în timpul alimentării de la o priză
de perete (mufă de perete)
Alimentaţi acest produs cu ajutorul adaptorului c.a.
1. Ataşaţi acumulatorul, apoi scoateţi cablul USB.
2. Conectaţi acest produs la o priză de perete (mufă de perete) folosind cablul de
asistenţă pentru conexiunea USB şi adaptorul c.a.
Notă
Acumulatorul nu se încarcă, cu toate că adaptorul c.a. este conectat la produs,
atâta timp cât alimentarea este pornită.
Acumulatorul trebuie să fie ataşat la produs. În caz contrar, produsul nu va fi
alimentat.
Chiar şi atunci când conectaţi adaptorul c.a. la produs, produsul poate să utilizeze
suplimentar şi energia din acumulator, în funcţie de mediul în care utilizaţi
produsul.
[17] Cum se utilizează
Introducere
Configurare iniţială
Configurare iniţială
Setaţi limba, data şi ora atunci când utilizaţi produsul pentru prima dată.
1. Deschideţi monitorul LCD al produsului şi porniţi alimentarea.
2. Selectaţi limba dorită, apoi selectaţi [Urm.].
A: Atingeţi monitorul LCD
3. Selectaţi zona geografică dorită cu
/
, apoi selectaţi [Urm.].
4. Setaţi [Ora de vară] sau [Ora de vară], selectaţi formatul datei şi data şi ora.
Dacă setaţi [Ora de vară] sau [Ora de vară] la [Activat], ceasul avansează cu
1 oră.
Atunci când selectaţi data şi ora, selectaţi unul dintre elemente şi reglaţi
valoarea cu
/
.
Atunci când selectaţi
este încheiată.
Indiciu
-
, operaţiunea de setare a datei şi a orei
Data şi ora sunt înregistrate automat şi pot fi afişate numai în timpul redării. Pentru
a le afişa, selectaţi
- [Setare] - [
Setări redare] - [Cod de date] [Data/Ora].
[18] Cum se utilizează
Introducere
Pregătirea unui card de memorie
Introducerea unui card de memorie
Introduceţi un card de memorie în acest produs.
1. Deschideţi capacul şi introduceţi cardul de memorie până se aude un declic.
Card de memorie microSD: Introduceţi cardul de memorie drept în direcţia
arătată în figura A, până când se aude un declic.
Suport Memory Stick Micro (M2): Introduceţi cardul de memorie drept în
direcţia arătată în figura B, până când se aude un declic.
A: Partea etichetată
B: Partea cu terminale
C: Lampă de acces
Notă
Pentru a asigura o funcţionare stabilă a cardului de memorie, se recomandă să
formataţi cardul de memorie cu acest produs înainte de prima utilizare.
Formatarea cardului de memorie va şterge toate datele stocate pe acesta fără
posibilitate de recuperare. Salvaţi datele importante pe PC etc.
Verificaţi direcţia de introducere a cardului de memorie. Dacă introduceţi forţat
cardul de memorie în direcţia greşită, cardul de memorie, slotul cardului de
memorie sau datele imagine se pot deteriora.
Nu introduceţi decât un card de memorie care se potriveşte în slotul de card de
memorie. Acest lucru poate provoca o defecţiune.
Când introduceţi sau scoateţi cardul de memorie, aveţi grijă să împiedicaţi ieşirea
bruscă şi căderea cardului de memorie.
Cardul de memorie nu va fi recunoscut de acest produs decât dacă este introdus
drept în direcţia corectă.
Dacă se afişează [Pregătire fişier bază de date imagine. Aşteptaţi.], aşteptaţi până
dispare mesajul.
Indiciu
Pentru a scoate cardul de memorie, deschideţi capacul şi împingeţi uşor cardul de
memorie înăuntru o singură dată.
[19] Cum se utilizează
Introducere
Pregătirea unui card de memorie
Tipurile de card de memorie pe care le puteţi utiliza
împreună cu acest produs
Puteţi folosi următoarele tipuri de carduri de memorie împreună cu acest produs.
Selectaţi tipul cardului de memorie pe care doriţi să îl utilizaţi cu această
cameră video, consultând tabelul următor.
În acest Ghid de asistenţă, tipurile de carduri de memorie pe care le puteţi utiliza
împreună cu acest produs sunt denumite suport Memory Stick PRO Duo sau card
SD.
Card de memorie
AVCHD
XAVC S
Suport Memory Stick Micro (M2)
(Doar marca 2)
–
Card de memorie microSD
*1
–
Card de memorie microSDHC
*1
*2
Card de memorie microSDXC
*1
*2
*1
Clasă de viteză SD 4:
*2
Cardurile de memorie care îndeplinesc următoarele condiţii
sau mai rapid
Capacitate de 4 GB sau mai mare
Clasă de viteză SD 10:
Notă
Filmele înregistrate vor fi împărţite în fişiere de 4 GB atunci când este folosit un
card de memorie SDHC pentru a înregistra filme XAVC S pe perioade extinse de
timp. Fişierele împărţite vor fi redate în mod continuu atunci când sunt redate pe
camera video. Fişierele împărţite pot fi integrate într-un singur fişier cu ajutorul
PlayMemories Home.
[20] Cum se utilizează
Înregistrarea
Filmare/fotografiere
Filmare
Înregistraţi filme.
1. Deschideţi monitorul LCD al produsului şi porniţi alimentarea.
2. Apăsaţi START/STOP pentru a începe înregistrarea.
Pentru a opri înregistrarea, apăsaţi START/STOP din nou.
Notă
Dacă închideţi monitorul LCD în timp ce înregistraţi filme, produsul opreşte
înregistrarea.
Durata maximă de înregistrare continuă pentru un film este de aproximativ 13 ore.
Atunci când un fişier film AVCHD depăşeşte 2 GB, se creează automat fişierul film
următor.
Atunci când un fişier film MP4 depăşeşte 4 GB, se creează automat fişierul film
următor.
Se vor afişa următoarele stări, dacă datele continuă să se scrie pe suportul de
înregistrare după ce înregistrarea s-a încheiat. În această perioadă de timp, nu
aplicaţi şocuri sau vibraţii asupra produsului şi nu îndepărtaţi acumulatorul sau
adaptorul c.a.
Lampa de acces este aprinsă sau clipeşte.
Pictograma suportului din partea din dreapta sus a monitorului LCD clipeşte.
Monitorul LCD al produsului poate afişa imaginile înregistrate pe întregul monitor
(afişare în întregime pixeli). Totuşi, acest lucru poate provoca unele decupări la
marginile de sus, de jos, din dreapta şi din stânga ale imaginilor, atunci când
acestea sunt redate pe un televizor necompatibil cu afişarea în întregime a
pixelilor. Se recomandă să înregistraţi imaginile cu [Caroiaj] setat la [Activat],
folosind cadrul extern al [Caroiaj] ca ghid.
Verificaţi subiectul pe monitorul LCD, apoi începeţi înregistrarea.
În cazul în care capacul pentru obiectiv nu se deschide complet, nu se poate
înregistra decât o imagine neagră cu sunet.
Dacă înregistraţi cu microfonul de pe partea de jos a produsului acoperit, de
exemplu prin ataşarea unui trepied, este posibil să nu obţineţi cele mai bune
performanţe audio.
Indiciu
În setarea implicită, acest produs înregistrează simultan un film AVCHD şi un film
MP4, atunci când este în modul de înregistrare a filmelor. Atunci când nu doriţi să
înregistraţi un film MP4, setaţi [REC video duală] la [Dezactivat].
[21] Cum se utilizează
Înregistrarea
Filmare/fotografiere
Fotografiere
Fotografiaţi.
1. Deschideţi monitorul LCD al produsului şi porniţi alimentarea.
2. Selectaţi [MODE] de pe monitorul LCD şi apoi selectaţi modul de înregistrare a
fotografiilor.
3. Apăsaţi uşor PHOTO pentru a ajusta focalizarea, apoi apăsaţi din nou până la
capăt.
După ajustarea corectă a focalizării, pe monitorul LCD apare indicatorul de
blocare AE/AF.
Notă
Se vor afişa următoarele stări, dacă datele continuă să se scrie pe suportul de
înregistrare după ce înregistrarea s-a încheiat. În această perioadă de timp, nu
aplicaţi şocuri sau vibraţii asupra produsului şi nu îndepărtaţi acumulatorul sau
adaptorul c.a.
Lampa de acces este aprinsă sau clipeşte.
Pictograma suportului din partea din dreapta sus a monitorului LCD clipeşte.
[22] Cum se utilizează
Înregistrarea
Funcţii utile pentru înregistrare
Zoom
Puteţi înregistra o imagine cu subiectul mărit.
1. Deplasaţi maneta pentru zoom electronic pentru a mări sau a reduce
dimensiunea imaginii.
W:
Unghi de vizualizare mai larg (superangular)
T:
Vizualizare de aproape (teleobiectiv)
Deplasaţi uşor maneta pentru zoom electronic pentru un zoom mai lent.
Deplasaţi-l mai departe pentru un zoom mai rapid.
Notă
Asiguraţi-vă că ţineţi degetul pe maneta pentru zoom electronic. Dacă deplasaţi
degetul de pe maneta pentru zoom electronic, este posibil să se înregistreze şi
sunetul de manevrare a manetei pentru zoom electronic.
Nu puteţi modifica viteza zoomului cu butonul W/T de pe monitorul LCD.
Distanţa minimă posibilă între produs şi subiect, în condiţii de menţinere a
focalizării clare, este de aproximativ 1 cm pentru zoom superangular şi de
aproximativ 80 cm pentru teleobiectiv.
[23] Cum se utilizează
Înregistrarea
Funcţii utile pentru înregistrare
Captura de fotografii în timpul înregistrării de filme
(Captură dublă)
Puteţi înregistra fotografii în timpul înregistrării de filme.
1. Apăsaţi PHOTO în timpul înregistrării de filme pentru a captura fotografii statice.
Notă
Nu puteţi captura fotografii în timpul înregistrării de filme în următoarele situaţii:
Când [
Format fişier] este setat la [
AVCHD] şi [
Mod REC] este setat la
[Calitate maximă
], [Calitate 60p
] (dispozitiv compatibil 1080 60i)/[Calitate 50p
] (dispozitiv compatibil 1080 50i).
Când este selectat un element din [Efect imagine].
Când [
SteadyShot] este setat la [Activ inteligent].
[24] Cum se utilizează
Înregistrarea
Funcţii utile pentru înregistrare
Înregistrarea în modul oglindă
Puteţi roti monitorul LCD la 180 de grade, astfel încât monitorul LCD să fie îndreptat
spre dvs., ca să vă înregistraţi.
1. Deschideţi monitorul LCD la 90 de grade faţă de produs (
de grade către obiectiv ( ).
), apoi rotiţi-l la 180
Indiciu
Pe monitorul LCD apare o imagine în oglindă a subiectului, însă imaginea
înregistrată va fi normală.
[25] Cum se utilizează
Înregistrarea
Funcţii utile pentru înregistrare
Auto inteligent
Acest produs înregistrează imagini după ce selectează automat cea mai adecvată
setare pentru subiecţi sau pentru situaţie.
1. Selectaţi
fotografii.
- [Activat] -
pe ecranul de înregistrare pentru filme sau
Pentru a revoca funcţia Auto inteligent, selectaţi
.
- [Dezactivat] -
2. Îndreptaţi produsul spre subiect şi începeţi înregistrarea.
Se afişează pictogramele care corespund condiţiilor detectate.
Cu privire la scenele detectabile
Detecţie feţe:
(Portret),
(Bebeluş)
Detectarea scenei:
(Iluminare din spate),
(Peisaj),
(Reflector), (Lumină difuză),
(Macro)
Detectarea tremurului camerei: (Din mers),
(Trepied)
Detectarea sunetului:
,
(Red. auto zgom. vânt)
(Scenă nocturnă),
Notă
Este posibil ca acest produs să nu detecteze scena sau subiectul la care vă
aşteptaţi, în funcţie de condiţiile de înregistrare.
[26] Cum se utilizează
Înregistrarea
Funcţii utile pentru înregistrare
Reducerea volumului vocii persoanei care înregistrează
filmul (Anulare vocea mea)
Puteţi înregistra filme cu reducerea volumului vocii persoanei care înregistrează
filmul.
1. Apăsaţi butonul
.
Când [Anulare vocea mea] este setat la [Activat], se afişează
.
Notă
Setaţi [Anulare vocea mea] la [Dezactivat] dacă doriţi să înregistraţi un film fără
reducerea volumului vocii persoanei care înregistrează filmul.
Nu puteţi reduce volumul vocii persoanei care înregistrează filmul conform
aşteptărilor.
Funcţia [Anulare vocea mea] nu se activează cât timp la produs este conectat un
microfon extern.
Dacă înregistraţi cu microfonul de pe partea de jos a produsului acoperit, de
exemplu prin ataşarea unui trepied, este posibil ca [Anulare vocea mea] să nu
funcţioneze eficient.
Indiciu
De asemenea, puteţi seta [Anulare vocea mea] din meniu.
[27] Cum se utilizează
Înregistrarea
Funcţii utile pentru înregistrare
Înregistrarea subiectului ales mai clar (AF cu blocare)
Acest produs poate urmări un subiect selectat de dvs., reglând automat focalizarea.
1. Atingeţi subiectul pe care doriţi să-l urmăriţi în timpul înregistrării.
Pentru a anula funcţia de AF cu blocare, selectaţi
[28] Cum se utilizează
Înregistrarea
.
Funcţii utile pentru înregistrare
Utilizarea funcţiei Capt. foto trec. timp
În modul Capt. foto trec. timp, fotografiile sunt înregistrate succesiv, la intervale
regulate de timp.
1. Deschideţi monitorul LCD al produsului şi porniţi alimentarea.
2. Selectaţi [MODE] de pe monitorul LCD şi apoi selectaţi modul Capt. foto trec.
timp.
3. Apăsaţi uşor PHOTO pentru a ajusta focalizarea, apoi apăsaţi din nou până la
capăt.
După ajustarea corectă a focalizării, pe monitorul LCD apare indicatorul de
blocare AE/AF.
Captura cu înregistrare lentă va fi oprită dacă apăsaţi butonul PHOTO în
timpul capturării cu înregistrare lentă.
Notă
Pentru a economisi energia bateriei, este recomandat să alimentaţi camera video
cu ajutorul cablului USB sau al adaptorului c.a. în modul Capt. foto trec. timp.
[29] Cum se utilizează
Redare
Redarea imaginilor în Vizualizare eveniment
Redarea filmelor şi a fotografiilor din ecranul Vizualizare
eveniment
Puteţi căuta imagini înregistrate după data şi ora înregistrării (Vizualizare eveniment).
1. Deschideţi monitorul LCD şi apăsaţi
modul de redare.
Puteţi proceda şi prin selectarea
LCD.
(Vizualizare imagini) pentru a accesa
(Vizualizare imagini) de pe monitorul
2. Selectaţi
/
pentru a muta evenimentul dorit în centru (
selectaţi-l ( ).
) şi apoi
Produsul afişează automat sub formă de eveniment imaginile înregistrate, pe
baza datei şi a orei.
Vor apărea numai filmele salvate în formatul selectat la [
Puteţi schimba filmele afişate, selectând formatul din
imagine/Dimensiune] - [
Format fişier].
Format fişier].
- [Calit.
3. Selectaţi imaginea.
Produsul redă imaginile de la cea selectată până la ultima imagine din
eveniment.
4. Selectaţi butoanele corespunzătoare de pe monitorul LCD pentru diferite
operaţiuni de redare.
Butoane pentru operaţiuni de redare
: Volum
/
: Anteriorul/Următorul
: Ştergere
/
: Derulare înapoi/Derulare înainte
: Context
/
: Pauză/Redare
: Oprire
: Redare/Oprire diaporamă
Pentru a porni redarea unei diaporame, selectaţi
PHOTO din
la pasul 3.
: Video în mişcare
: Reglare interval de mişcare
Notă
Pentru a preveni pierderea datelor imagine, salvaţi periodic toate imaginile
înregistrate pe un suport extern.
Unele dintre butoanele descrise mai sus pot să nu apară, în funcţie de imaginea
redată.
În setarea implicită, este pre-înregistrat un film demonstrativ protejat (modelele cu
memorie internă şi HDR-PJ675).
Indiciu
Atunci când selectaţi în mod repetat
/
în timpul redării, filmele sunt redate
de aproximativ 5 ori - aproximativ 10 ori - aproximativ 30 de ori - aproximativ 60
de ori mai repede.
Selectaţi
/
în timpul pauzei pentru a reda lent filmele.
Pentru a repeta diaporama, selectaţi
- [Regl. succ. foto.] atunci când
este
selectat cu butonul de schimbare a tipului de imagine.
[30] Cum se utilizează
Redare
Redarea imaginilor în Vizualizare eveniment
Afişajul pe ecranul Vizualizare eveniment
Explică elementele afişate pe ecranul Vizualizare eveniment.
Ecranul Vizualizare eveniment
1.
2.
3.
4.
5.
La ecranul MENU
Nume eveniment
La evenimentul anterior
La modul de înregistrare de filme/fotografii
Evidenţiere Creator filme (*)
*
Evidenţiere Creator filme se va afişa atunci când formatul filmului este setat la AVCHD. Nu se
va afişa atunci când la acest produs este conectat un dispozitiv extern.
6. Pentru a comuta formatul de film (HD/MP4)
Pictograma afişată diferă în funcţie de setarea pentru [
Format fişier].
7. Evenimente
8. La evenimentul următor
9. Bara de timp 10. Pentru a modifica Scala evenimentelor (aprox. 3 luni/1,5 ani)
Ecranul index
1. Nume eveniment
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Pentru a închide ecranul index
La evenimentul anterior
La evenimentul următor
La modul de înregistrare de filme/fotografii
Ultima imagine redată
Durată de înregistrare/număr de fotografii
Pentru a comuta între ecranul de redare filme/fotografii (VISUAL INDEX)
Selectaţi tipul de imagini (
FILM,
FOTO,
FILM/FOTO) pe care doriţi
să le redaţi.
9. Film
10. Film cu cele mai importante momente
11. Fotografie
Notă
Pictogramele afişate pot să difere în funcţie de model.
Indiciu
Imaginile cu dimensiuni reduse care vă permit să vedeţi multe imagini în acelaşi
timp pe un ecran index se numesc „miniaturi”.
[31] Cum se utilizează
Redare
Crearea unui film cu cele mai importante momente
Despre Evidenţiere Creator filme
Evidenţiere Creator filme de pe acest produs creează filme cu cele mai importante
momente (în format MP4) din mai multe filme (în format AVCHD) pe care le-aţi
înregistrat, fără să fie necesare lucrări de editare complicate.
Filmele cu cele mai importante momente, create cu ajutorul Evidenţiere Creator
filme, sunt editate astfel încât să se potrivească pe muzica de fundal aleasă de dvs.,
permiţându-vă să împărtăşiţi imaginile în mişcare, fie prin vizualizarea lor împreună
cu prietenii şi familia, fie prin încărcare pe un site de partajare video.
Puteţi crea un film cu cele mai importante momente adaptat preferinţelor dvs., setând
scenele care să fie utilizate de Evidenţiere Creator filme, setând puncte de
evidenţiere în timpul înregistrării sau modificând muzica de fundal.
Filmele cu cele mai importante momente se salvează cu data la care au fost create şi
pot fi redate în acelaşi mod ca filmele înregistrate.
[32] Cum se utilizează
Redare
Crearea unui film cu cele mai importante momente
Crearea unui film cu cele mai importante momente (format
MP4) cu Evidenţiere Creator filme
Evidenţiere Creator filme poate crea filme cu cele mai importante momente din mai
multe filme (în format AVCHD).
Puteţi particulariza domeniul de editare al Evidenţiere Creator filme şi muzica de
fundal a filmelor cu cele mai importante momente, potrivit preferinţelor dvs.
Este recomandabil să utilizaţi adaptorul c.a. atunci când creaţi filme cu cele mai
importante momente în Evidenţiere Creator filme.
1. Deschideţi monitorul LCD şi apăsaţi
modul de redare.
Puteţi proceda şi prin selectarea
LCD.
(Vizualizare imagini) pentru a accesa
(Vizualizare imagini) de pe monitorul
Se afişează ecranul Vizualizare eveniment.
2. Afişaţi evenimentul dorit în centrul Vizualizării evenimentelor şi selectaţi [
Evidenţiere].
[
Evidenţiere] nu se va afişa atunci când sunt selectate numai filmele
înregistrate în format AVCHD.
3. Pentru a modifica setările, selectaţi
, modificaţi setările conform preferinţelor,
de pe ecranul de setare afişat, apoi selectaţi
.
4. De pe ecranul de confirmare a setării, selectaţi
filmul cu cele mai importante momente.
-
. Se creează
Timpul necesar pentru crearea unui film cu cele mai importante momente
este egal, aproximativ, cu dublul duratei filmului creat.
Filmul cu cele mai importante momente creat se salvează în format MP4.
5. Selectaţi operaţiunea dorită după finalizarea creării filmului cu cele mai
importante momente.
A: Pentru a ieşi.
B: Se afişează un ecran pe care puteţi alege să partajaţi filmul cu cele mai
importante momente creat pe un telefon inteligent sau computer. Veţi avea
nevoie de o conexiune Wi-Fi sau prin USB pentru a partaja filmul cu cele mai
importante momente.
C: Pentru a reda filmul cu cele mai importante momente creat, în scopul
verificării conţinutului.
Elemente de meniu pe care le puteţi seta
[Interval selecţie]
Puteţi modifica intervalul de date (data de începere/data de încheiere) pentru filmul
cu cele mai importante momente pe care doriţi să îl creaţi.
[Lungime film]
Puteţi seta lungimea filmului cu cele mai importante momente.
[Efect tranziţie]
Puteţi seta efectul pentru tranziţia dintre scenele filmului cu cele mai importante
momente.
[Viteză tranziţie]
Puteţi seta viteza pentru tranziţia dintre scenele filmului cu cele mai importante
momente.
[Muzică]
Puteţi alege muzica de fundal preferată pentru filmul cu cele mai importante
momente.
[Mixare audio]
Se reglează echilibrul între sunetul înregistrat şi muzica de fundal.
[Punct evidenţiere]
Puteţi selecta scene care să fie incluse în filmul cu cele mai importante momente.
Pentru a adăuga puncte de evidenţiere, redaţi un film, selectaţi
suspenda redarea, apoi selectaţi
pentru a
.
Pentru a elimina punctele de evidenţiere dintr-un film, selectaţi
- [Elimin. toate
punctele].
Indiciu
Puteţi înlocui fişierele cu muzică de fundal de pe acest produs cu ajutorul
transferului de muzică din „PlayMemories Home”.
Conectaţi produsul la computerul dvs. cu un cablu USB.
Porniţi „PlayMemories Home” care este instalat pe computer, apoi selectaţi transferul de
muzică din bara de meniu.
Pentru a transfera un film cu cele mai importante momente pe un telefon inteligent
sau un computer, selectaţi
, afişat pe ecranul de redare al filmului cu cele mai
importante momente.
Notă
Selectaţi un film AVCHD a cărui durată de înregistrare este de cel puţin 5
secunde.
Dacă durata filmului selectat este mai scurtă decât durata selectată la [Lungime
film] sau decât durata muzicii de fundal, nu se poate crea un film cu cele mai
importante momente.
Rata de biţi a filmelor cu cele mai importante momente create cu [Evidenţiere
Creator filme] este de 12 Mbps.
Filmul cu cele mai importante momente creat nu poate fi salvat dacă dimensiunea
fişierului depăşeşte spaţiul liber din memorie.
Într-un film se pot seta până la 10 puncte de evidenţiere. Dacă numărul de puncte
de evidenţiere setate a ajuns la 10, nu se mai pot seta puncte de evidenţiere.
Pentru a seta un nou punct de evidenţiere, ştergeţi toate punctele de evidenţiere
setate şi setaţi-le din nou.
Dacă nu este setat niciun punct de evidenţiere, filmul cu cele mai importante
momente este editat cu ajutorul punctelor selectate de produs.
Există posibilitatea ca unele dintre punctele de evidenţiere setate de dvs. să nu fie
utilizate în filmul cu cele mai importante momente.
Dacă filmul cu cele mai importante momente nu poate fi redat din cauză că fişierul
cu muzică de fundal este corupt, selectaţi
- [Setare] - [
Setări redare] [Golire muzică], apoi transferaţi fişierul cu muzică de fundal pe acest produs.
Fişierele cu muzică de fundal preinstalate pe acest produs pot fi recuperate cu
transferul de muzică din „PlayMemories Home”.
Sunetul filmului cu cele mai importante momente este convertit la audio stereo
2ch.
Pentru un film cu cele mai importante momente se pot folosi numai filme AVCHD
(cu excepţia filmelor 24p).
Fişierele cu muzică de fundal preinstalate pe acest produs au fost obţinute în baza
unui acord oficial dintre Sony şi licenţiatorii săi. Filmele care conţin muzica de
fundal menţionată mai sus pot fi utilizate personal, duplicate, distribuite sau
difuzate public doar dacă sunt realizate în scopuri non-profit şi nu se primeşte
niciun fel de recompensă din partea persoanei căreia îi sunt prezentate.
[33] Cum se utilizează
Redare
Crearea unui film cu cele mai importante momente
Adăugarea unui punct de evidenţiere în timpul înregistrării
Puteţi specifica puncte de evidenţiere (scene care vor fi incluse într-un film cu cele
mai importante momente) în timpul înregistrării.
1. Pe ecranul de înregistrare de filme, selectaţi
din colţul din dreapta jos,
atunci când apare o scenă pe care doriţi să o includeţi în filmul cu cele mai
importante momente.
Notă
Se pot seta până la 10 puncte de evidenţiere. Dacă numărul de puncte de
evidenţiere setate a ajuns la 10, nu se mai pot seta puncte de evidenţiere. Pentru
a seta un nou punct de evidenţiere, setaţi-l atunci când creaţi un film cu cele mai
importante momente.
Punctele de evidenţiere se pot seta în timpul înregistrării numai în filme AVCHD
(cu excepţia filmelor 24p).
Punctele de evidenţiere setate nu se utilizează întotdeauna pentru filmul cu cele
mai importante momente.
[34] Cum se utilizează
Redare
Crearea unui film cu cele mai importante momente
Redarea filmelor cu cele mai importante momente
Puteţi reda filme create cu Evidenţiere Creator filme.
1. Deschideţi monitorul LCD şi apăsaţi
modul de redare.
Puteţi proceda şi prin selectarea
LCD.
2. Selectaţi
.
(Vizualizare imagini) pentru a accesa
(Vizualizare imagini) de pe monitorul
din colţul din dreapta sus al ecranului -
3. Selectaţi
/
pentru a muta evenimentul dorit în centru (
selectaţi-l ( ).
MP4 -
) şi apoi
Filmele cu cele mai importante momente sunt salvate cu data la care sunt
create.
4. Selectaţi imaginea.
Produsul redă imaginile de la cea selectată până la ultima imagine din
eveniment.
se afişează în colţul din dreapta jos al miniaturii filmului cu cele mai
importante momente.
Notă
Pentru a preveni pierderea datelor imagine, salvaţi periodic toate filmele cu cele
mai importante momente pe un suport extern.
[35] Cum se utilizează
film)
Redare
Redarea filmelor MP4 (film HD) (comutarea formatului de
Redarea filmelor MP4 (film HD) (comutarea formatului de
film)
Formatul unui film care va fi redat sau editat poate fi modificat de pe ecranul
Vizualizare eveniment.
1. Apăsaţi
(Vizualizare imagini) pentru a accesa modul de redare.
2. Selectaţi formatul filmelor pe care doriţi să le redaţi din
dreapta sus al monitorului LCD.
, din colţul din
Este posibil să se afişeze altă pictogramă decât
, în funcţie de setarea
din [
Format fişier] şi setarea privind formatul filmelor redate.
Formatul unui film care va fi redat sau editat va fi comutat.
[36] Cum se utilizează
Redare
Note privind editarea
Editarea imaginilor de pe ecranul de redare
Pe acest produs se pot realiza câteva operaţiuni de editare de bază. Dacă doriţi
să realizaţi operaţiuni de editare avansate, instalaţi şi utilizaţi software-ul
PlayMemories Home.
Nu puteţi recupera imaginile pe care le-aţi şters. Salvaţi filmele şi fotografiile
importante înainte de a le şterge.
Nu îndepărtaţi acumulatorul sau adaptorul c.a. de la produs cât timp ştergeţi sau
împărţiţi imaginile. Acest lucru poate deteriora suportul de înregistrare.
Nu scoateţi cardul de memorie cât timp ştergeţi sau împărţiţi imagini salvate pe
cardul de memorie.
[37] Cum se utilizează
Redare
Editarea imaginilor de pe ecranul de redare
Ştergerea imaginilor selectate
Selectaţi şi ştergeţi imaginile inutile.
1. Apăsaţi butonul
de pe produs pentru a accesa modul de redare.
2. Pe ecranul Vizualizare eveniment, selectaţi
filmelor pe care doriţi să le ştergeţi.
şi apoi selectaţi formatul
Este posibil să se afişeze altă pictogramă decât
, în funcţie de setarea
din [
Format fişier] şi setarea privind formatul filmelor redate.
3.
- [Editare/Copiere] - [Ştergere].
4. Selectaţi [Imagini multiple] şi apoi selectaţi tipul de imagini pe care doriţi să le
ştergeţi.
5. Adăugaţi bife
la filmele şi fotografiile de şters şi selectaţi
.
Indiciu
Nu puteţi şterge imagini protejate (
). Eliberaţi protecţia datelor înainte de
ştergere.
Pentru a şterge partea nedorită a unui film, împărţiţi filmul şi apoi ştergeţi partea
respectivă.
[38] Cum se utilizează
Redare
Editarea imaginilor de pe ecranul de redare
Ştergerea după dată
Selectaţi imaginile inutile după data înregistrării şi ştergeţi-le.
1. Apăsaţi butonul
de pe produs pentru a accesa modul de redare.
2. Pe ecranul Vizualizare eveniment, selectaţi
filmelor pe care doriţi să le ştergeţi.
şi apoi selectaţi formatul
Este posibil să apară altă pictogramă în loc de
, în funcţie de setarea
din [
Format fişier] şi setarea privind formatul filmelor redate.
3.
- [Editare/Copiere] - [Ştergere].
4. Selectaţi [Toate în Eveniment].
5. Selectaţi data pe care doriţi să o ştergeţi utilizând
.
/
şi apoi selectaţi
[39] Cum se utilizează
Redare
Editarea imaginilor de pe ecranul de redare
Împărţirea unui film
Divizaţi un film înregistrat într-un punct dorit.
Această funcţie este disponibilă doar atunci când [
AVCHD].
1. Selectaţi
Format fişier] este setat la [
- [Divizare] pe ecranul de redare a filmelor.
2. Selectaţi punctul în care doriţi să divizaţi filmul în scene, folosind
apoi selectaţi
.
/
şi
A: Revine la începutul filmului selectat
B: Reglează punctul de divizare cu mai mare precizie
Notă
Este posibil să apară o mică diferenţă între punctul selectat de dvs. şi punctul
efectiv de divizare, fiindcă produsul selectează punctele de divizare pe baza unor
paşi de circa o jumătate de secundă.
Un film XAVC S sau un film MP4 nu poate fi divizat.
[40] Cum se utilizează
Redare
Editarea imaginilor de pe ecranul de redare
Captura unei fotografii dintr-un film (modelele cu memorie
internă sau modelele cu mufe USB IN/OUT)
Cu acest produs puteţi captura imagini din filmele înregistrate.
1. Selectaţi
- [Captură imagine] care apare pe ecranul de redare al unui film.
2. Selectaţi scena din care doriţi să capturaţi o fotografie utilizând
apoi selectaţi
.
/
şi
Dimensiunea imaginii pentru fotografia capturată va fi [2.1 M].
A: Revine la începutul filmului selectat
B: Reglează punctul de capturare cu mai mare precizie
Notă
Nu puteţi captura fotografii dintr-un film salvat pe un card de memorie. (modele
numai cu mufă USB de ieşire)
Indiciu
Data şi ora de înregistrare pentru fotografiile capturate sunt aceleaşi cu data şi ora
de înregistrare ale filmelor de provenienţă.
Dacă filmul din care capturaţi fotografia nu are cod de dată, data şi ora de
înregistrare pentru fotografie vor fi data şi ora la care aţi capturat-o din film.
[41] Cum se utilizează
Redare
Editarea imaginilor de pe ecranul de redare
Vizualizarea traiectoriei unui obiect în mişcare (Video în
mişcare)
Puteţi vizualiza traiectoria unui obiect în mişcare rapidă.
1. Pe ecranul Vizualizare eveniment, redaţi filmul dorit şi apoi selectaţi
Pentru a opri redarea [Video în mişcare], selectaţi
.
.
Notă
[Video în mişcare] nu poate fi salvat sub formă de film.
Traiectoriile unui obiect în mişcare nu se pot crea corespunzător, dacă obiectul se
mişcă încet sau nu se mişcă aproape deloc.
Indiciu
Dacă această funcţie nu funcţionează bine, puteţi utiliza
pentru a modifica
intervalul pentru traiectoriile care vor fi create.
Puteţi captura fotografii cu scena favorită dintr-un [Video în mişcare] ([Captură
imagine]).
[42] Cum se utilizează
Redare
Utilizarea proiectorului încorporat
Note privind utilizarea proiectorului (modelele cu proiector)
Monitorul LCD se stinge cât timp o imagine este proiectată.
Aveţi grijă la următoarele operaţiuni sau situaţii, cât timp utilizaţi proiectorul.
Asiguraţi-vă că nu proiectaţi imagini către ochii cuiva.
Asiguraţi-vă că nu atingeţi obiectivul proiectorului.
Monitorul LCD şi obiectivul proiectorului se încălzesc în timpul utilizării.
Utilizarea proiectorului scurtează durata de utilizare a bateriei (se recomandă utilizarea
adaptorului c.a.).
Următoarele operaţiuni nu sunt disponibile cât timp utilizaţi proiectorul.
Operarea acestui produs cu monitorul LCD închis.
Mai multe alte funcţii.
Atunci când imaginile proiectate conţin mult negru, este posibil să apară uşoare
neregularităţi ale culorilor. Această circumstanţă este cauzată de reflexia luminii
din obiectivul proiectorului şi nu reprezintă o defecţiune.
[43] Cum se utilizează
Redare
Utilizarea proiectorului încorporat
Utilizarea proiectorului încorporat (modelele cu proiector)
Puteţi utiliza o suprafaţă plană, cum este un perete, pe post de ecran pentru
vizualizarea imaginilor înregistrate, cu ajutorul proiectorului încorporat.
1. Îndreptaţi obiectivul proiectorului către o suprafaţă, de exemplu, un perete, apoi
apăsaţi PROJECTOR.
2. Selectaţi [Imagine înregistrată pe acest dispozitiv] pe monitorul LCD.
3. Selectaţi [Proiectare] pe monitorul LCD.
Acest ecran apare prima dată când utilizaţi proiectorul încorporat, după
pornirea produsului.
4. Reglaţi focalizarea imaginii proiectate, utilizând maneta PROJECTOR FOCUS.
A: Manetă PROJECTOR FOCUS
Imaginea proiectată este din ce în ce mai mare pe măsură ce creşte distanţa
dintre produs şi suprafaţa de proiectare.
Se recomandă să aşezaţi produsul la o distanţă mai mare de 0,5 m (distanţă
aproximativă) faţă de suprafaţa pe care urmează să fie proiectate imaginile.
5. Utilizaţi maneta pentru zoom electronic pentru a muta cadrul de selectare care
apare pe ecranul de proiectare şi apoi apăsaţi butonul PHOTO.
A: Manetă pentru zoom electronic
B: Buton PHOTO
Pentru detalii privind redarea, consultaţi „Redarea filmelor şi a fotografiilor din
ecranul Vizualizare eveniment”.
Apăsaţi PROJECTOR pentru a opri proiectorul.
[44] Cum se utilizează
Redare
Utilizarea proiectorului încorporat
Utilizarea proiectorului pentru computer sau alte
dispozitive (modelele cu proiector)
Puteţi proiecta imagini de pe un computer sau un alt dispozitiv utilizând proiectorul
încorporat.
1. Conectaţi mufa PROJECTOR IN a acestui produs la o mufă HDMI de ieşire de
la celălalt dispozitiv, cu ajutorul cablului HDMI (furnizat).
2. Îndreptaţi obiectivul proiectorului către o suprafaţă, de exemplu, un perete, apoi
apăsaţi PROJECTOR.
3. Selectaţi [Imagine de la dispozitivul extern] pe monitorul LCD.
4. Selectaţi [Proiectare] pe monitorul LCD.
Acest ecran apare prima dată când utilizaţi proiectorul încorporat, după
pornirea produsului.
5. Reglaţi focalizarea imaginii proiectate, utilizând maneta PROJECTOR FOCUS.
A: Manetă PROJECTOR FOCUS
Cu cât aşezaţi produsul mai departe de perete, cu atât mai mare va deveni
ecranul.
Se recomandă să aşezaţi produsul la o distanţă mai mare de 0,5 m (distanţă
aproximativă) faţă de suprafaţa pe care urmează să fie proiectate imaginile.
6. Selectaţi imaginea pe care doriţi să o vizualizaţi, folosind computerul sau alte
dispozitive.
Pentru a opri proiectorul apăsaţi PROJECTOR.
Notă
Nu puteţi opera maneta PROJECTOR FOCUS decât atâta timp cât proiectaţi
imagini.
Indiciu
Dacă terminalul dispozitivului conectat nu este compatibil cu cablul HDMI
(furnizat), utilizaţi un adaptor de conector HDMI (comercializat separat). Pentru
detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni furnizat împreună cu dispozitivul extern.
[45] Cum se utilizează
Redare
Redarea imaginilor pe un televizor de înaltă definiţie
Conectarea acestui produs la un televizor de înaltă
definiţie
Puteţi reda imaginile înregistrate în formatul de film XAVC S sau AVCHD, la o
calitate a imaginii de înaltă definiţie, conectând acest produs la un televizor dotat cu
o mufă HDMI.
1. Comutaţi intrarea televizorului la mufa la care faceţi conexiunea.
2. Conectaţi cablul HDMI ( ) (furnizat) la mufa HDMI OUT (
şi la mufa HDMI de intrare ( ) de la televizor.
) a acestui produs
3. Redaţi un film sau o fotografie pe acest produs.
Notă
Consultaţi şi manualele de instrucţiuni ale televizorului.
Utilizaţi adaptorul c.a. furnizat ca sursă de alimentare.
Dacă televizorul nu are o mufă HDMI de intrare, utilizaţi un cablu AV
(comercializat separat). Imaginile sunt scoase cu definiţie standard.
În cazul în care conectaţi acest produs la televizor cu mai multe cabluri pentru
scoaterea imaginilor, intrarea HDMI are prioritate asupra televizorului.
[46] Cum se utilizează
Redare
Redarea imaginilor pe un televizor de înaltă definiţie
Savurarea sunetului surround 5.1ch
Puteţi înregistra sunet surround Dolby Digital 5.1ch cu microfonul încorporat (setare
implicită). Puteţi savura sunet realist atunci când redaţi un film pe dispozitive care
acceptă intrarea sunetului surround 5.1ch.
Această funcţie este disponibilă doar atunci când [
AVCHD].
Format fişier] este setat la [
A: Microfon încorporat
Notă
Sunetul filmelor XAVC S şi MP4 se înregistrează sub formă de sunet 2ch.
Boxa încorporată nu scoate sunet surround 5.1ch, chiar dacă redaţi un film
înregistrat cu sunet surround 5.1ch pe acest produs.
Pentru a savura sunetul surround 5.1ch al filmelor înregistrate cu sunet 5.1ch,
aveţi nevoie de un dispozitiv compatibil cu surround 5.1ch.
Atunci când conectaţi acest produs cu cablul HDMI furnizat, sunetul filmelor
înregistrate cu sunet 5.1ch este scos automat sub formă de sunet 5.1ch.
[47] Cum se utilizează
Redare
Redarea imaginilor pe un televizor de înaltă definiţie
Utilizarea BRAVIA Sync
Puteţi opera acest produs cu telecomanda televizorului atunci când conectaţi acest
produs la un televizor compatibil BRAVIA Sync, lansat în 2008 sau mai recent, cu
ajutorul unui cablu HDMI.
Puteţi opera meniul acestui produs apăsând butonul SYNC MENU de pe
telecomanda televizorului. Puteţi afişa monitorul LCD al produsului, de exemplu
Vizualizare eveniment, puteţi reda filme selectate sau puteţi afişa fotografii selectate
apăsând butoanele sus/jos/dreapta/stânga/enter pe telecomanda televizorului.
Notă
Este posibil să existe unele operaţiuni pe care să nu le puteţi realiza cu
telecomanda.
Setaţi [CONTROL PT. HDMI] la [Activat].
Setaţi şi televizorul în mod corespunzător. Consultaţi manualul de instrucţiuni al
televizorului pentru a afla detalii.
Funcţionarea BRAVIA Sync diferă în funcţie de modelul de BRAVIA. Consultaţi
manualul de instrucţiuni al televizorului dvs. pentru a afla detalii.
Dacă opriţi televizorul se opreşte, simultan, şi produsul.
[48] Cum se utilizează
Redare
Redarea imaginilor pe un televizor de înaltă definiţie
Cu privire la Photo TV HD
Acest produs este compatibil cu standardul Photo TV HD. Photo TV HD permite o
imagine foarte detaliată, de tip fotografic, în care sunt reprezentate texturi şi culori
subtile. Atunci când conectaţi dispozitive compatibile Sony Photo TV HD cu ajutorul
cablului HDMI(*), vă puteţi bucura de un univers fotografic nou de înaltă calitate care
vă va tăia respiraţia.
*
Televizorul va comuta automat la modul corespunzător atunci când se redau filme sau se afişează
fotografii.
[49] Cum se utilizează
Redare
Redarea imaginilor pe un televizor de înaltă definiţie
Cu privire la cablul HDMI
Utilizaţi cablul HDMI furnizat sau un cablu HDMI cu sigla HDMI.
Utilizaţi un cablu HDMI cu un microconector HDMI la o extremitate (către acest
produs) şi un conector potrivit pentru conectarea la televizor, la cealaltă
extremitate.
Imaginile protejate prin drepturi de autor nu sunt scoase prin mufa HDMI OUT a
acestui produs.
Este posibil ca unele televizoare să nu funcţioneze corect (de exemplu, lipsă sunet
sau imagine) cu această conexiune.
Nu conectaţi mufa HDMI OUT a acestui produs la mufa HDMI OUT a unui
dispozitiv extern, fiindcă pot surveni defecţiuni.
HDMI (High-Definition Multimedia Interface, interfaţă multimedia de înaltă definiţie)
este o interfaţă ce transmite semnale video şi audio în format digital. Mufa HDMI
OUT scoate imagini de înaltă calitate şi sunet digital.
[50] Cum se utilizează
definiţie
Redare
Redarea imaginilor pe un televizor care nu este de înaltă
Conectarea acestui produs la un televizor care nu este de
înaltă definiţie
Redaţi imagini cu acest produs conectat la un televizor printr-un cablu AV
(comercializat separat).
A: Cablu AV (comercializat separat)
1. Comutaţi intrarea televizorului la mufa la care faceţi conexiunea.
2. Conectaţi terminalul Multi/Micro USB al acestui produs la mufa VIDEO/AUDIO a
televizorului cu ajutorul unui cablu AV (comercializat separat).
3. Redaţi un film sau o fotografie pe acest produs.
Notă
Consultaţi şi manualele de instrucţiuni ale televizorului.
Utilizaţi adaptorul c.a. furnizat ca sursă de alimentare.
[51] Cum se utilizează
Salvarea imaginilor
Utilizarea software-ului PlayMemories Home
Importul şi utilizarea imaginilor pe computer
(PlayMemories Home)
Puteţi să importaţi filme şi imagini statice pe computer pentru a le folosi în diferite
moduri.
PlayMemories Home este necesar pentru a importa filme XAVC S sau AVCHD pe
computer.
A: Importaţi imagini de pe acest produs
B: Pe un PC Windows sunt disponibile şi funcţiile de mai jos
C: Vizualizaţi imaginile pe un calendar
D: Creaţi un disc cu filme
E: Încărcaţi imagini în serviciile online
F: Redaţi imaginile importate
G: Partajaţi imagini cu PlayMemories Online
Instalarea software-ului PlayMemories Home pe computerul dvs.
PlayMemories Home se poate descărca de la următorul URL.
http://www.sony.net/pm/
[52] Cum se utilizează
Salvarea imaginilor
Utilizarea software-ului PlayMemories Home
Verificarea sistemului de pe computer
Puteţi verifica cerinţele de sistem pentru software la următorul URL.
http://www.sony.net/pcenv/
[53] Cum se utilizează
Salvarea imaginilor
Utilizarea software-ului PlayMemories Home
Instalarea software-ului PlayMemories Home pe
computerul dvs.
Instalarea software-ului PlayMemories Home pe computerul dvs. vă permite să faceţi
uz de imaginile înregistrate de dvs.
1. Accesaţi următoarea pagină de descărcare utilizând un browser de internet de
pe computerul dvs., pentru a descărca software-ul PlayMemories Home.
http://www.sony.net/pm/
Instalaţi software-ul în conformitate cu instrucţiunile de pe ecran.
După finalizarea instalării, PlayMemories Home porneşte.
Dacă software-ul PMB (Picture Motion Browser) este instalat pe computer,
acesta va fi suprascris de software-ul PlayMemories Home. Folosiţi
PlayMemories Home, succesorul software-ului PMB.
2. Conectaţi acest produs la computerul dvs. cu cablul USB.
Dacă software-ul PlayMemories Home este deja instalat pe computer,
conectaţi acest produs la computer. Funcţiile care pot fi utilizate împreună cu
acest produs vor fi apoi disponibile.
Cablul USB
Către mufa USB a computerului dvs.
Notă
Conectaţi-vă pe computer ca administrator.
Este posibil să fie necesar să reporniţi computerul. Când vi se cere să reporniţi,
urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
În funcţie de mediul de utilizare, ulterior poate fi instalat DirectX.
Indiciu
Pentru detalii cu privire la PlayMemories Home, consultaţi secţiunea Ajutor din
PlayMemories Home.
[54] Cum se utilizează
Salvarea imaginilor
Utilizarea software-ului PlayMemories Home
Deconectarea acestui produs de la computer
Deconectaţi acest produs de la computerul conectat cu cablul USB.
1. Faceţi clic pe
de pe tava de activităţi şi apoi faceţi clic pe
Dacă utilizaţi un computer cu Windows Vista, faceţi clic pe
activităţi.
.
din tava de
2. Faceţi clic pe mesajul afişat pe ecranul computerului.
3. Selectaţi
- [Da] de pe monitorul LCD şi deconectaţi cablul USB.
Notă
Dacă utilizaţi un computer Mac, glisaţi şi fixaţi pictograma cardului de memorie
sau a unităţii în Resturi, înainte de deconectare. Conexiunea cu computerul este
părăsită.
Dacă utilizaţi un computer cu Windows 7 sau Windows 8, este posibil să nu se
afişeze o pictogramă de deconectare. În acest caz, puteţi părăsi conexiunea fără
să efectuaţi operaţiunile de mai sus.
[55] Cum se utilizează
Salvarea imaginilor
Utilizarea software-ului PlayMemories Home
Despre software-ul dedicat pentru acest produs
Puteţi descărca software-ul dedicat de pe site-ul web Sony.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Notă
Software-ul care poate fi utilizat cu acest produs diferă în funcţie de ţară/regiune.
[56] Cum se utilizează
Salvarea imaginilor
Utilizarea software-ului PlayMemories Home
Crearea unui disc Blu-ray
Puteţi crea un disc Blu-ray cu un film AVCHD importat în prealabil pe un computer.
Pentru a crea un disc Blu-ray, trebuie instalat „BD Add-on Software”.
http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW/
Computerul dvs. trebuie să accepte crearea discurilor Blu-ray.
Sunt disponibile suporturi BD-R (care nu pot fi rescrise) şi BD-RE (care pot fi
rescrise) pentru crearea discurilor Blu-ray. Nu puteţi adăuga conţinut pe niciunul
dintre tipurile de disc după crearea discului.
Pentru a reda un disc Blu-ray care a fost creat cu un film înregistrat cu calitatea de
imagine [
AVCHD]/[Calitate 60p
] (dispozitiv compatibil 1080 60i) /
[Calitate 50p
] (dispozitiv compatibil 1080 50i), aveţi nevoie de un dispozitiv
compatibil cu formatul AVCHD Ver. 2.0.
Nu puteţi salva imagini MP4 sau XAVC S pe un disc Blu-ray.
[57] Cum se utilizează
Salvarea imaginilor
Salvarea imaginilor pe un dispozitiv extern
Note privind utilizarea unui hard disk extern USB
Citiţi măsurile de precauţie atunci când utilizaţi un hard disk extern USB.
Notă
Pentru această operaţiune, aveţi nevoie de cablul adaptor USB VMC-UAM2
(comercializat separat).
După ce aţi ataşat acumulatorul la acest produs, conectaţi adaptorul c.a. la cablul
USB şi la o priză de perete (mufă de perete).
Consultaţi manualul de instrucţiuni furnizat împreună cu dispozitivul extern.
Este posibil să nu puteţi utiliza dispozitivele externe cu funcţie de codare.
Sistemele de fişiere recunoscute de acest produs sunt FAT32/exFAT/NTFS.
Pentru a utiliza un dispozitiv extern formatat cu un sistem de fişiere pe care acest
produs nu îl poate recunoaşte, formataţi-l în prealabil pe computerul dvs. etc.
Înainte de formatare, asiguraţi-vă că nu aveţi date importante salvate pe
dispozitivul extern, fiindcă formatarea le va şterge.
Nu se garantează funcţionarea împreună cu toate dispozitivele care satisfac
cerinţele de funcţionare.
Numărul de scene care pot fi salvate pe dispozitivul extern corespunde
următoarelor informaţii. Însă, chiar dacă dispozitivul extern mai are spaţiu liber, nu
puteţi salva mai multe scene decât numărul specificat mai jos.
Filme XAVC S: Max. 9.999
Filme AVCHD: Max. 3.999
Numărul total de fotografii şi filme MP4: Max. 40.000
Numărul de scene poate să fie mai mic, în funcţie de tipul de imagini înregistrate.
Dacă acest produs nu recunoaşte dispozitivul extern, încercaţi următoarele
operaţiuni:
Reconectaţi cablul adaptor USB la acest produs.
Dacă dispozitivul extern este prevăzut cu un cablu de alimentare c.a. (de la reţea),
conectaţi-l la o priză de perete (mufă de perete).
Nu puteţi copia imagini de pe un dispozitiv extern pe acest produs.
Dispozitive care nu pot fi utilizate ca dispozitiv extern
Următoarele dispozitive nu pot fi utilizate ca dispozitiv extern:
unitate de disc obişnuită, precum o unitate CD sau DVD
dispozitive media conectate printr-un hub USB
dispozitive media cu hub USB încorporat
cititor de carduri
[58] Cum se utilizează
Salvarea imaginilor
Salvarea imaginilor pe un dispozitiv extern
Salvarea imaginilor pe un dispozitiv hard disk extern USB
Salvaţi cu uşurinţă filme şi fotografii pe dispozitive externe, de exemplu pe o unitate
hard disk USB externă.
1. Conectaţi acest produs la dispozitivul extern, utilizând un cablu adaptor USB
(comercializat separat).
A: Cablu adaptor USB (comercializat separat)
Asiguraţi-vă că nu deconectaţi cablul USB cât timp pe monitorul LCD se
afişează [Pregătire fişier bază de date imagine. Aşteptaţi.].
Dacă pe monitorul LCD al acestui produs se afişează [Rep. fiş. bd. imagine],
selectaţi
.
2. Selectaţi [Copiaţi.] pe monitorul LCD al acestui produs.
Filmele şi fotografiile stocate pe suportul de înregistrare, care nu au fost
salvate încă pe un dispozitiv extern, pot fi salvate acum pe dispozitivul
media.
Această operaţiune este disponibilă numai atunci când în acest produs există
imagini înregistrate recent.
Pentru a deconecta dispozitivul extern, selectaţi
atunci când se
afişează fie Vizualizare eveniment, fie Indexul de evenimente.
[59] Cum se utilizează
Salvarea imaginilor
Salvarea imaginilor pe un dispozitiv extern
Salvarea imaginilor dorite de pe acest produs pe
dispozitivul extern
Salvaţi filme şi fotografii selectate pe un dispozitiv extern, de exemplu pe o unitate
hard disk USB externă.
1. Conectaţi acest produs la dispozitivul extern, utilizând un cablu adaptor USB
(comercializat separat).
A: Cablu adaptor USB (comercializat separat)
Asiguraţi-vă că nu deconectaţi cablul USB cât timp pe monitorul LCD se
afişează [Pregătire fişier bază de date imagine. Aşteptaţi.].
Dacă pe monitorul LCD al acestui produs se afişează [Rep. fiş. bd. imagine],
selectaţi
.
2. Selectaţi [Redaţi fără copiere.].
3. Selectaţi
- [Editare/Copiere] - [Copiază] şi apoi urmaţi instrucţiunile de
pe ecran pentru a salva imagini.
Indiciu
Dacă doriţi să copiaţi imagini care nu au mai fost copiate, selectaţi
[Editare/Copiere] - [Copie directă] cât timp acest produs este conectat la
dispozitivul extern.
[60] Cum se utilizează
Salvarea imaginilor
Salvarea imaginilor pe un dispozitiv extern
Redarea imaginilor de pe dispozitivul hard disk extern USB
pe acest produs
Redaţi imagini salvate pe un dispozitiv hard disk USB extern pe acest produs.
1. Conectaţi acest produs la dispozitivul extern, utilizând un cablu adaptor USB
(comercializat separat).
A: Cablu adaptor USB (comercializat separat)
2. Selectaţi [Redaţi fără copiere.] şi apoi selectaţi imaginea pe care doriţi să o
vizualizaţi.
Indiciu
Puteţi vizualiza imaginile şi pe un televizor conectat la acest produs.
Atunci când este conectat un dispozitiv extern, pe ecranul de Vizualizare
evenimente va apărea
.
Pentru a reda imaginile salvate pe un dispozitiv extern cu ajutorul computerului,
selectaţi unitatea care reprezintă dispozitivul extern din software-ul PlayMemories
Home şi apoi redaţi filmele.
[61] Cum se utilizează
Salvarea imaginilor
Salvarea imaginilor pe un dispozitiv extern
Ştergerea imaginilor de pe dispozitivul hard disk extern
USB
Ştergeţi imagini salvate pe un dispozitiv hard disk USB extern.
1. Conectaţi acest produs la dispozitivul extern, utilizând un cablu adaptor USB
(comercializat separat).
A: Cablu adaptor USB (comercializat separat)
2. Selectaţi [Redaţi fără copiere.].
3. Selectaţi
- [Editare/Copiere] - [Ştergere] şi apoi urmaţi instrucţiunile de
pe ecran pentru a şterge imagini.
[62] Cum se utilizează
Salvarea imaginilor
Crearea unui disc cu un recorder
Crearea unui disc cu un recorder
Puteţi copia imagini de pe acest produs pe un disc sau o casetă video. Conectaţi
acest produs la un recorder de discuri printr-un cablu AV (comercializat separat).
Notă
După ce aţi ataşat acumulatorul la acest produs, conectaţi acest produs la o priză
de perete (mufă de perete) utilizând adaptorul c.a. furnizat pentru această
operaţiune.
Consultaţi manualul de instrucţiuni furnizat împreună cu dispozitivul conectat.
1. Introduceţi un suport de înregistrare în dispozitivul de înregistrare (un recorder
de discuri etc.).
Dacă dispozitivul de înregistrare are un selector de intrări, setaţi-l la modul de
intrare.
2. Conectaţi acest produs la dispozitivul de înregistrare printr-un cablu AV
(comercializat separat).
Conectaţi acest produs la mufele de intrare ale dispozitivului de înregistrare.
A: Cablu AV (comercializat separat)
3. Porniţi redarea pe acest produs şi înregistraţi-o pe dispozitivul de înregistrare.
4. Atunci când se încheie dublarea, opriţi întâi dispozitivul de înregistrare şi apoi
acest produs.
Notă
Nu puteţi copia imagini pe recordere conectate cu cablul HDMI.
Deoarece copierea se realizează printr-un transfer de date analogic, calitatea
imaginilor se poate deteriora.
Imaginile vor fi copiate cu o calitate a imaginii de definiţie standard.
Atunci când conectaţi un dispozitiv monofonic, conectaţi fişa galbenă a cablului AV
(comercializat separat) la mufa de intrare video şi fişa albă (canalul stâng) sau
fişa roşie (canalul drept) la mufa de intrare audio a dispozitivului.
Indiciu
Schimbaţi setarea [Cod de date] dacă doriţi să copiaţi data şi ora şi informaţiile
privind setările camerei.
Setaţi [Tip TV] la [4:3] dacă dimensiunea ecranului pentru dispozitivul de afişare,
de exemplu televizor, este 4:3.
[63] Cum se utilizează
Utilizarea funcţiei Wi-Fi
Ce puteţi face cu funcţia Wi-Fi
Ce puteţi face cu funcţia Wi-Fi
Explică ce puteţi face utilizând funcţia Wi-Fi a acestui produs.
Salvarea filmelor şi a fotografiilor pe computer
Transferul filmelor (MP4) şi al fotografiilor pe telefonul inteligent
sau tabletă
Utilizarea telefonului inteligent sau a tabletei pe post de
telecomandă fără fir
Redarea imaginilor pe un televizor
Transmisiune live
Control camere multiple
Notă
Funcţia Wi-Fi a acestui produs nu se poate utiliza prin conectare la o reţea fără fir
publică.
Nu este garantată funcţionarea PlayMemories Mobile pe toate telefoanele
inteligente şi tabletele.
[64] Cum se utilizează
Utilizarea funcţiei Wi-Fi
Instalarea PlayMemories Mobile
Cu privire la software-ul PlayMemories Mobile
Pentru a realiza operaţiuni precum [Ctrl. cu tel. inteligent] şi [Trim. la tel. inteligent],
este necesară aplicaţia PlayMemories Mobile pentru telefoane inteligente. Instalaţi
aplicaţia din magazinul de aplicaţii aferent telefonului dvs. inteligent.
Dacă PlayMemories Mobile este deja instalată pe telefonul inteligent, actualizaţi
aplicaţia la ultima versiune.
Pentru detalii referitoare la PlayMemories Mobile, vizitaţi pagina de asistenţă
PlayMemories Mobile (http://www.sony.net/pmm/).
[65] Cum se utilizează
Utilizarea funcţiei Wi-Fi
Conectarea la un telefon inteligent
Conectarea la un telefon inteligent sau la o tabletă care
acceptă NFC
Puteţi conecta cu uşurinţă acest produs la telefonul dvs. inteligent sau la tableta care
acceptă NFC.
Notă
Asiguraţi-vă, în prealabil, că telefonul inteligent nu este în modul de repaus şi că
ecranul este deblocat.
(marca N) de pe acest produs de
1. Atingeţi
inteligent.
(marca N) de pe telefonul
Asiguraţi-vă că pe monitorul LCD al acestui produs se afişează
N).
(marca
Ţineţi acest produs şi telefonul inteligent unul lângă altul şi menţineţi-le
nemişcate timp de circa 1-2 secunde, până PlayMemories Mobile porneşte
pe telefonul inteligent.
Ce puteţi face cu conexiunea NFC
Operaţiunile disponibile atunci când atingeţi acest produs de un telefon inteligent
care acceptă NFC diferă în funcţie de starea produsului.
Atunci când produsul este în modul de înregistrare de filme/fotografii
Porneşte [Ctrl. cu tel. inteligent].
Atunci când se redau imagini pe acest produs
Porneşte [Trim. la tel. inteligent] şi imaginile redate sunt transferate.
Notă
Pentru a utiliza funcţiile printr-o singură atingere ale acestui produs, este nevoie
de un telefon inteligent sau de o tabletă care acceptă NFC.
NFC (Near Field Communication, Comunicare în câmp apropiat) este un standard
internaţional pentru tehnologia de comunicare fără fir pe rază scurtă.
În cazul în care conexiunea nu se realizează cu succes, încercaţi procedurile
prezentate în „Conectarea la un telefon inteligent sau la o tabletă Android”.
[66] Cum se utilizează
Utilizarea funcţiei Wi-Fi
Conectarea la un telefon inteligent
Conectarea la un telefon inteligent sau la o tabletă prin
intermediul codului QR Code
Puteţi conecta cu uşurinţă acest produs la telefonul dvs. inteligent sau la tabletă prin
citirea codului QR Code.
1. Instalaţi PlayMemories Mobile pe telefonul inteligent.
Dacă PlayMemories Mobile este deja instalată pe telefonul inteligent,
actualizaţi software-ul la ultima versiune.
2. Selectaţi
- [Fără fir] - [ Funcţie] - [Ctrl. cu tel. inteligent].
Sunt afişate QR Code, numele SSID, parola şi numele dispozitivului.
3. Porniţi PlayMemories Mobile şi selectaţi [Scan QR Code of the Camera] de pe
ecranul PlayMemories Mobile.
4. Selectaţi [OK]. (Dacă apare un mesaj, selectaţi [OK] din nou).
5. Cu telefonul inteligent, citiţi codul QR Code afişat pe monitorul LCD al camerei
video.
Android
Dacă se afişează [Connect with the camera?], selectaţi [Connect].
iPhone/iPad
Urmaţi instrucţiunea de pe ecran şi instalaţi profilul (informaţiile despre
setări).
Pe ecranul de pornire, selectaţi [Setări] - [Wi-Fi].
Selectaţi numele SSID al camerei video.
Reveniţi la ecranul de pornire şi porniţi PlayMemories Mobile.
Notă
În cazul în care camera video nu poate fi conectată cu telefonul inteligent prin
NFC sau prin citirea codului QR Code, conectaţi-o cu ajutorul numelui SSID şi al
parolei.
Indiciu
Odată ce a fost citit codul QR Code şi conexiunea a fost stabilită cu succes,
numele SSID (DIRECT-xxxx) şi parola camerei video vor fi înregistrate pe
telefonul dvs. inteligent. Pentru următoarele conexiuni Wi-Fi dintre camera video
şi telefonul dvs. inteligent nu va mai fi nevoie decât să selectaţi numele SSID al
camerei video înregistrat pe telefon.
[67] Cum se utilizează
Utilizarea funcţiei Wi-Fi
Conectarea la un telefon inteligent
Conectarea la telefonul inteligent sau la tableta Android
(prin introducerea numelui SSID şi a parolei)
Arată cum se conectează acest produs la telefonul dvs. inteligent sau la tableta
Android. Afişaţi în prealabil SSID şi parola, selectând [Trim. la tel. inteligent] sau
[Ctrl. cu tel. inteligent] pe acest produs.
1. Porniţi PlayMemories Mobile pe telefonul inteligent.
2. Selectaţi SSID afişat pe acest produs.
3. Introduceţi parola afişată pe acest produs.
[68] Cum se utilizează
Utilizarea funcţiei Wi-Fi
Conectarea la un telefon inteligent
Conectarea la iPhone sau la iPad (prin introducerea
numelui SSID şi a parolei)
Arată cum se conectează acest produs la dispozitivul dvs. iPhone sau iPad. Afişaţi în
prealabil SSID şi parola, selectând [Trim. la tel. inteligent] sau [Ctrl. cu tel. inteligent]
pe acest produs.
1. Deschideţi meniul de setări.
2. Selectaţi Wi-Fi.
3. Selectaţi SSID afişat pe acest produs.
4. Introduceţi parola afişată pe acest produs.
5. Confirmaţi selectarea SSID afişat pe acest produs.
6. Reveniţi la ecranul de pornire şi porniţi PlayMemories Mobile.
[69] Cum se utilizează
Utilizarea funcţiei Wi-Fi
Controlarea cu un telefon inteligent
Utilizarea telefonului inteligent sau a tabletei pe post de
telecomandă fără fir
Puteţi opera acest produs prin utilizarea telefonului inteligent sau a tabletei pe post
de telecomandă fără fir.
1. Instalaţi PlayMemories Mobile pe telefonul inteligent.
Dacă PlayMemories Mobile este deja instalată pe telefonul inteligent,
actualizaţi software-ul la ultima versiune.
2. Pe monitorul LCD al acestui produs, selectaţi
[Ctrl. cu tel. inteligent].
- [Fără fir] - [ Funcţie] -
Pe monitorul LCD al acestui produs se afişează QR Code, numele SSID,
parola şi numele dispozitivului. Acest produs este pregătit acum să fie operat
cu ajutorul telefonului inteligent.
3. Porniţi PlayMemories Mobile, selectaţi [Scan QR Code of the Camera] - [OK] [OK] şi scanaţi codul QR afişat pe monitorul LCD al acestui produs cu telefonul
inteligent sau cu tableta.
Conectaţi-vă la acest produs cu ajutorul telefonului inteligent.
Pentru detalii despre conectarea telefonului inteligent, consultaţi secţiunea
„Subiect asociat”.
4. Operaţi acest produs cu ajutorul telefonului inteligent.
Notă
Dimensiunea fotografiei stocate pe telefonul inteligent este [2M] cu excepţia
cazului în care dimensiunea imaginii este [
S (VGA)].
Filmele se înregistrează pe acest produs şi nu se stochează pe telefonul
inteligent.
Metodele de operare şi ecranele de afişaj ale aplicaţiei pot fi modificate, fără
notificare prealabilă, în cadrul upgrade-urilor viitoare.
Nu este garantată funcţionarea acestei aplicaţii pe toate telefoanele inteligente şi
tabletele.
Indiciu
Pentru cele mai recente sisteme de operare acceptate, consultaţi pagina de
descărcare a PlayMemories Mobile.
[70] Cum se utilizează
Utilizarea funcţiei Wi-Fi
Controlarea cu un telefon inteligent
Utilizarea telefonului inteligent sau a tabletei pe post de
telecomandă fără fir cu ajutorul funcţiei NFC (telecomandă
NFC cu o singură atingere)
Puteţi opera acest produs prin utilizarea telefonului inteligent sau a tabletei care
acceptă NFC, pe post de telecomandă fără fir.
Notă
Asiguraţi-vă, în prealabil, că telefonul inteligent nu este în modul de repaus şi că
ecranul este deblocat.
1. Instalaţi PlayMemories Mobile pe telefonul inteligent.
Dacă PlayMemories Mobile este deja instalată pe telefonul inteligent,
actualizaţi software-ul la ultima versiune.
2. Selectaţi [Setări] pe telefonul inteligent, apoi selectaţi [More…] şi adăugaţi o bifă
lângă [NFC].
3. Introduceţi modul de înregistrare şi apoi atingeţi
de
(marca N) a telefonului inteligent.
(marca N) a acestui produs
Asiguraţi-vă că pe monitorul LCD al acestui produs se afişează
N).
(marca
Ţineţi acest produs şi telefonul inteligent unul lângă altul şi menţineţi-le
nemişcate timp de circa 1-2 secunde, până PlayMemories Mobile porneşte
pe telefonul inteligent.
4. Operaţi acest produs cu ajutorul telefonului inteligent.
Notă
Dimensiunea fotografiei stocate pe telefonul inteligent este [2M] cu excepţia
cazului în care dimensiunea imaginii este [
S (VGA)].
Filmele se înregistrează pe acest produs şi nu se stochează pe telefonul
inteligent.
Metodele de operare şi ecranele de afişaj ale aplicaţiei pot fi modificate, fără
notificare prealabilă, în cadrul upgrade-urilor viitoare.
Nu este garantată funcţionarea acestei aplicaţii pe toate telefoanele inteligente şi
tabletele.
În cazul în care conexiunile nu se realizează cu succes, încercaţi procedurile
prezentate în „Conectarea la un telefon inteligent sau la o tabletă Android”.
Indiciu
Pentru cele mai recente sisteme de operare acceptate, consultaţi pagina de
descărcare a PlayMemories Mobile.
[71] Cum se utilizează
inteligent
Utilizarea funcţiei Wi-Fi
Transferul de imagini pe un telefon
Transferul filmelor (MP4) şi al fotografiilor pe telefonul
inteligent sau tabletă
Transferaţi imagini pe telefonul inteligent sau tabletă.
1. Instalaţi PlayMemories Mobile pe telefonul inteligent.
Dacă PlayMemories Mobile este deja instalată pe telefonul inteligent,
actualizaţi software-ul la ultima versiune.
2. Apăsaţi butonul
de pe produs pentru a accesa modul de redare.
3. Pe monitorul LCD al acestui produs, selectaţi
- [Fără fir] - [ Funcţie] [Trim. la tel. inteligent] - [Selectare pe acest dispozitiv].
Dacă selectaţi [Selectare pe telefon inteligent], toate imaginile stocate în
memoria internă a acestui produs (modelele cu memorie internă) sau de pe
cardul de memorie se afişează pe ecranul telefonului inteligent.
4. Selectaţi tipul de imagine pe care doriţi să îl transferaţi.
5. Selectaţi imaginea pe care doriţi să o transferaţi şi adăugaţi marcajul
selectaţi
.
şi apoi
Pe monitorul LCD al acestui produs se afişează QR Code, numele SSID,
parola şi numele dispozitivului şi o parolă. Acest produs este pregătit acum
să fie conectat de pe telefonul inteligent.
6. Porniţi PlayMemories Mobile, selectaţi [Scan QR Code of the Camera] - [OK] [OK] şi citiţi codul QR afişat pe monitorul LCD al acestui produs cu telefonul
inteligent sau cu tableta.
Conectaţi-vă la acest produs cu ajutorul telefonului inteligent.
Pentru detalii privind metoda de conectare a telefonului inteligent, consultaţi
secţiunea „Subiect asociat”.
7. Imaginile sunt transferate de pe acest produs pe telefonul inteligent.
Imaginile transferate vor fi stocate în Galerie/Album pe un telefon inteligent/o
tabletă Android sau în Album pe un iPhone/iPad.
Notă
Nu puteţi transfera filme XAVC S sau filme AVCHD.
[Trim. la tel. inteligent] nu este disponibil atunci când pe produs nu s-au salvat
filme MP4 sau imagini statice.
Pentru a selecta filme MP4 atunci când redaţi filme, consultaţi „Redarea filmelor
MP4 (film HD) (comutarea formatului de film)” şi comutaţi formatul de film.
Dacă doriţi să importaţi imagini înregistrate pe un card de memorie, introduceţi
cardul de memorie în acest produs şi apoi selectaţi cardul de memorie din
[Selectare suport] (modelele cu memorie internă).
Nu este garantată funcţionarea acestei aplicaţii pe toate telefoanele inteligente şi
tabletele.
Indiciu
Pentru cele mai recente sisteme de operare acceptate, consultaţi pagina de
descărcare a PlayMemories Mobile.
[72] Cum se utilizează
inteligent
Utilizarea funcţiei Wi-Fi
Transferul de imagini pe un telefon
Transferul filmelor (MP4) şi al fotografiilor pe telefonul
inteligent sau tabletă cu funcţia NFC (partajare NFC cu o
singură atingere)
Transferaţi imagini pe telefonul inteligent sau tableta Android cu NFC.
Notă
Asiguraţi-vă, în prealabil, că telefonul inteligent nu este în modul de repaus şi că
ecranul este deblocat.
1. Instalaţi PlayMemories Mobile pe telefonul inteligent.
Dacă PlayMemories Mobile este deja instalată pe telefonul inteligent,
actualizaţi software-ul la ultima versiune.
2. Selectaţi [Setări] pe telefonul inteligent, apoi selectaţi [More…] şi adăugaţi o bifă
lângă [NFC].
3. Apăsaţi butonul
de pe acest produs pentru a accesa modul de redare, apoi
afişaţi imaginea pe care doriţi să o transferaţi pe monitorul LCD al acestui
produs.
4. Atingeţi
(marca N) de pe acest produs de
inteligent.
(marca N) de pe telefonul
Ţineţi acest produs şi telefonul inteligent unul lângă altul şi menţineţi-le
nemişcate timp de circa 1-2 secunde, până PlayMemories Mobile porneşte
pe telefonul inteligent.
Asiguraţi-vă că pe monitorul LCD al acestui produs se afişează
N).
(marca
5. Imaginile sunt transferate de pe acest produs pe telefonul inteligent.
Imaginile transferate vor fi stocate în Galerie/Album pe un telefon inteligent/o
tabletă Android sau în Album pe un iPhone/iPad.
Notă
Nu puteţi transfera filme XAVC S sau filme AVCHD.
[Trim. la tel. inteligent] nu este disponibil atunci când pe produs nu s-au salvat
filme MP4 sau imagini statice.
Selectaţi „Butonul de comutare a formatului de film” din „Redarea filmelor MP4
(film HD) (comutarea formatului de film)”, pentru a selecta filme MP4 atunci când
redaţi filme.
Dacă doriţi să importaţi imagini înregistrate pe un card de memorie, introduceţi
cardul de memorie în acest produs şi apoi selectaţi cardul de memorie din
[Selectare suport] (modelele cu memorie internă).
Nu este garantată funcţionarea acestei aplicaţii pe toate telefoanele inteligente şi
tabletele.
În cazul în care conexiunile nu se realizează cu succes, încercaţi procedurile
prezentate în „Conectarea la un telefon inteligent sau la o tabletă Android”.
Indiciu
Pentru cele mai recente sisteme de operare acceptate, consultaţi pagina de
descărcare a PlayMemories Mobile.
[73] Cum se utilizează
Utilizarea funcţiei Wi-Fi
Transferul de imagini pe un computer
Trimitere către computer
Puteţi transfera şi salva filme şi fotografii pe computer.
1. Instalaţi software-ul pe computerul dvs.
Pentru Windows: PlayMemories Home
http://www.sony.net/pm/
Pentru Mac: Wireless Auto Import
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
În cazul în care conectaţi acest produs la computer pentru prima dată după
instalarea software-ului, setaţi [Setare conex. USB] la [Mass Storage] pe
acest produs, apoi conectaţi produsul la computer cu cablul USB.
Dacă software-ul este deja instalat pe computer, actualizaţi software-ul la
ultima versiune.
2. Conectaţi acest produs la punctul de acces fără fir pentru reţea.
Dacă punctul dvs. de acces nu acceptă butonul WPS, consultaţi „Setări punct
de acces”.
Dacă punctul dvs. de acces acceptă butonul WPS, consultaţi „Împingere
WPS”.
Setările din paşii 1 şi 2 sunt necesare numai prima dată.
3. Apăsaţi butonul
de pe produs pentru a accesa modul de redare.
4. Pe monitorul LCD al acestui produs, selectaţi
[Trimitere către computer].
- [Fără fir] - [ Funcţie] -
Imaginile sunt transferate şi salvate automat pe computer.
Sunt transferate doar imaginile înregistrate recent.
Notă
Nu închideţi monitorul LCD în timp ce transferaţi fişiere. Transferul se va întrerupe.
Trebuie să porniţi computerul pentru a executa [Trimitere către computer].
În funcţie de setările aplicaţiei de pe computer, acest produs se poate opri
automat după ce a salvat imaginile.
Dacă doriţi să importaţi imagini înregistrate pe un card de memorie, introduceţi în
prealabil cardul de memorie în acest produs (modelele cu memorie internă).
Importul de filme şi de imagini statice multiple poate dura mai mult timp.
[74] Cum se utilizează
Utilizarea funcţiei Wi-Fi
Transferul de imagini pe un televizor
Redarea imaginilor pe un televizor (Vizualizare pe
televizor)
Puteţi vizualiza imaginile pe televizorul dvs. conectat la reţea, prin transferul
imaginilor de pe acest produs, fără a conecta produsul la televizor cu un cablu.
În funcţie de televizorul utilizat, este posibil să fie necesar să realizaţi anumite
operaţiuni pe televizor înainte de redare. Consultaţi şi manualele de instrucţiuni ale
televizorului.
1. Conectaţi acest produs la un punct de acces fără fir pentru reţea.
Dacă punctul dvs. de acces nu acceptă butonul WPS, consultaţi „Setări punct
de acces”.
Dacă punctul dvs. de acces acceptă butonul WPS, consultaţi „Împingere
WPS”.
Pasul 1 poate fi omis începând cu a doua utilizare.
2. Apăsaţi butonul
de pe produs pentru a accesa modul de redare.
3. Selectaţi
- [Fără fir] - [ Funcţie] - [Vizualizare pe televizor] - tipul de
imagine pe care doriţi să îl transferaţi.
4. Redaţi un film sau o fotografie pe televizor.
Notă
Această funcţie nu este disponibilă pentru filme [
XAVC S HD].
Această funcţie este disponibilă în cazul televizoarelor compatibile cu playerul
DLNA.
Puteţi vizualiza imagini numai pe televizoare compatibile cu funcţia de reţea
(inclusiv reţele prin cablu).
Poate dura un timp până ce imaginile sunt redate pe televizor.
Această funcţie nu este disponibilă atunci când utilizaţi un punct de acces fără
setare de securitate (WEP/WPA/WPA2) care să vă protejeze de privirile
indiscrete.
Selectaţi punctul de acces pe care l-aţi înregistrat pe acest produs, atunci când
conectaţi televizorul.
Pentru a vă bucura de vizualizarea confortabilă a filmelor, folosiţi pentru televizor o
conexiune prin cablu la reţea. În funcţie de mediul de reţea fără fir, este posibil ca
filmele să nu fie redate bine.
În funcţie de setările filmului înregistrat, acesta este posibil să nu fie redat bine.
[75] Cum se utilizează
Utilizarea funcţiei Wi-Fi
Despre Transmisiunea live
Transmisiune live
Transmisiunea live este o funcţie de redare video în timp real pe un site de partajare
video, de exemplu pe Ustream, şi se poate realiza de pe acest produs, prin
intermediul unui router Wi-Fi sau al unui telefon inteligent cu funcţie de partajare a
conexiunii la internet.
De asemenea, puteţi trimite mesaje către SNS-ul pe care sunteţi înregistrat
(Facebook, Twitter etc.) pentru a anunţa că aţi început redarea video în timp real.*
*
Este obligatorie înregistrarea pe un site de partajare video sau un SNS.
A: Wi-Fi
B: Mod de partajare a conexiunii la internet
C: 3G/LTE
D: Comentarii de la public
E: Site de partajare video, precum Ustream
Pentru a efectua Transmisiunea live, sunt necesare următoarele
pregătiri.
Faceţi următoarele setări din secţiunea de setări pentru Transmisiunea live a acestui
produs.
Înregistrarea utilizatorului pe site-ul de partajare video (de exemplu, Ustream)
Un telefon inteligent (cu capacitate de partajare a conexiunii la internet) sau un
mediu de reţea Wi-Fi
Caracteristica de Transmisiune live depinde de serviciile şi condiţiile furnizorului
de internet terţ din regiunea dvs. Caracteristica poate să nu fie disponibilă din
cauza restricţiilor aplicabile serviciilor de internet şi de bandă largă din regiunea
dvs.
Pentru setările de partajare a conexiunii la internet ale telefonului inteligent sau
setările de reţea Wi-Fi ale routerului dvs., consultaţi manualul de instrucţiuni al
telefonului sau al routerului Wi-Fi. Pentru mai multe detalii privind setările de reţea
Wi-Fi, consultaţi furnizorul de servicii de reţea.
[76] Cum se utilizează
Utilizarea funcţiei Wi-Fi
Transmisiune live
Pregătirea Transmisiunii live
Configuraţi în prealabil setările de reţea pe acest produs şi înregistraţi contul pe siteul de partajare video şi setările SNS, utilizând aplicaţia dedicată „PlayMemories
Home”, instalată pe computerul dvs.
Puteţi descărca „PlayMemories Home” de pe următorul site de asistenţă.
http://www.sony.net/pm/
A: USB
Conectaţi computerul cu Mass Storage.
B: „PlayMemories Home”
Porniţi „PlayMemories Home”.
C: Obţinerea unui ID OAuth pentru un canal autentificat
Conectaţi-vă la Ustream şi efectuaţi autentificarea, utilizând „PlayMemories Home”.
Setările de reţea de pe computer
Verificaţi următoarele setări înainte de a conecta acest produs la computer.
Selectaţi
- [Setare] - [
[Mass Storage].
Selectaţi
- [Setare] - [
este selectat [Multi].
Conexiune] - [Setare conex. USB] şi este selectat
Conexiune] - [Setare USB LUN] şi confirmaţi că
Puteţi seta următoarele din setările pentru Transmisiunea live din „PlayMemories
Home”.
Selectaţi „PlayMemories Home” - [Tools] - [Network Settings Tool].
Pentru detalii, consultaţi http://www.sony.net/guide/nst/.
Setări pentru transmisiune: Puteţi seta metoda de transmisiune şi informaţiile din
clipurile video.
Site-ul de transmisiune, canalul, calitatea imaginii şi salvarea setărilor pe site-ul de
transmisiune
Titlul şi descrierea clipului video transmis
Setări SNS: Prin configurarea acestei setări, puteţi posta un comentariu prin
intermediul serviciilor de reţele de socializare, atunci când începeţi redarea video
în timp real.
Setări de conectare pentru Twitter sau Facebook
Comentarii pe care le postaţi
Setările de Transmisiune live ale acestui produs
Conectaţi acest produs la punctul de acces. Pentru detalii, consultaţi „Setări punct de
acces” sau „Împingere WPS”.
Notă
Informaţiile dvs. personale (informaţiile necesare atunci când vă conectaţi la
Ustream, Twitter sau Facebook) sunt setate în acest produs. Asiguraţi-vă că aţi
resetat setările acestui produs atunci când îl cedaţi cuiva sau îl eliminaţi.
Indiciu
Ustream este un site de partajare video prin care puteţi efectua Transmisiuni live
şi vizualiza clipuri video cu funcţia de Transmisiune live a acestui produs. Pentru
detalii privind Ustream, consultaţi site-ul următor (http://www.ustream.tv/).
[77] Cum se utilizează
Utilizarea funcţiei Wi-Fi
Transmisiune live
Efectuarea Transmisiunii live
Puteţi porni Transmisiunea live după finalizarea pregătirilor.
Atunci când efectuaţi Transmisiunea live pentru prima dată, se recomandă să faceţi,
în prealabil, o repetiţie în mediul special pregătit, după setarea cu „PlayMemories
Home” pe computerul dvs.
Setaţi telefonul inteligent la modul de partajare a conexiunii la internet sau porniţi
routerul Wi-Fi înainte să efectuaţi Transmisiunea live.
1. Pe ecranul de înregistrare de filme/fotografii, selectaţi
Funcţie] - [Transmisiune live].
- [Fără fir] - [
2. Apăsaţi butonul START/STOP pentru a porni transmisiunea.
În timpul pregătirii Transmisiunii live se afişează [Se conectează...] şi SSID
înregistrat, apoi se afişează
atunci când porneşte Transmisiunea live.
3. Apăsaţi din nou butonul START/STOP pentru a opri transmisiunea.
clipeşte până ce se opreşte Transmisiunea live.
Notă
Pentru unele limbi, afişajele de pe ecran pot să se schimbe la limba engleză în
timpul utilizării funcţiei de Transmisiune live.
Rata de cadre pentru filmul transmis live este fixă, după cum urmează:
Dispozitiv compatibil 1080 60i: 30p sau 60i.
Dispozitiv compatibil 1080 50i: 25p sau 50i.
Este posibil să existe o întârziere de 10 - 30 de secunde între începerea
Transmisiunii live pe acest produs şi redarea video pe site-ul de partajare video.
Următoarele elemente nu sunt disponibile în timpul Transmisiunii live:
(Anulare vocea mea)
Gradare
REC video duală
Declanşator zâmbet
[Activ inteligent] din [
SteadyShot]
Indiciu
Puteţi înregistra un film transmis live în memoria acestui produs. Filmul se
înregistrează fie în memoria internă (numai pentru modelele dotate cu memorie
internă), fie pe cardul de memorie, în funcţie de setare.
Dacă memoria internă (numai pentru modelele dotate cu memorie internă) sau
cardul de memorie se umple, înregistrarea se opreşte automat, fără a opri
transmisiunea.
Dacă doriţi să efectuaţi numai Transmisiune live, fără să înregistraţi filmul în
memoria internă (numai pentru modelele dotate cu memorie internă) sau pe un
card de memorie, selectaţi [Fără fir] - [ Setare] - [REC vid. în tp. trans.] [Dezactivat].
[78] Cum se utilizează
Utilizarea funcţiei Wi-Fi
Transmisiune live
Restricţii pentru Transmisiunea live
Există o serie de restricţii pentru Transmisiunea live.
Restricţii pentru Ustream
Există o serie de restricţii pentru redarea video în timp real pe Ustream. Pentru
detalii, consultaţi site-ul Ustream.
Conexiune la reţea
Utilizaţi un telefon inteligent cu capacitate de partajare a conexiunii la internet sau
un router Wi-Fi pentru Transmisiunea live. Totuşi, nu se poate garanta
funcţionarea corectă cu toate telefoanele inteligente sau routerele Wi-Fi. Nu se
pot utiliza reţele LAN fără fir publice pentru conectare în vederea Transmisiunii
live.
Transmisiunea live simultană cu mai multe camere
Nu puteţi reda simultan în timp real clipuri video de pe acelaşi cont, cu mai mult de
1 cameră. Trebuie să vă conectaţi utilizând un alt cont.
Efecte ale condiţiilor de comunicare prin fără fir
Atunci când vă conectaţi cu ajutorul funcţiei de partajare a conexiunii la internet a
unui telefon inteligent sau printr-un router Wi-Fi, imaginile şi sunetele se pot
întrerupe, sau comunicarea se poate întrerupe din cauza condiţiilor de
comunicare prin fără fir.
Conexiunea pentru Transmisiunea live
Timpul de comunicare pe care îl puteţi folosi pentru Transmisiunea live este
limitat, în conformitate cu clauzele contractului aferent telefonului inteligent sau
routerului Wi-Fi. Confirmaţi acest aspect în prealabil.
Durata de redare continuă în timp real
Redarea continuă în timp real de pe acest produs este limitată la circa 13 ore.
Restricţii privind conexiunile la reţea
În unele ţări, nu vă puteţi conecta la site-uri de Transmisiune live. Utilizaţi această
funcţie în conformitate cu legislaţia ţării respective.
Funcţia Wi-Fi a acestui produs nu se poate utiliza prin conectare la o reţea fără fir
publică.
[79] Cum se utilizează
Utilizarea funcţiei Wi-Fi
Controlarea altor camere cu acest produs
Înregistrarea de imagini cu acest produs şi alte camere,
prin Control camere multiple
Această funcţie vă permite să înregistraţi imagini folosind acest produs şi mai multe
alte camere, simultan, conectându-le la Wi-Fi. De asemenea, puteţi efectua unele
operaţiuni de bază pe camerele conectate, de exemplu, să configuraţi setările, de pe
acest produs.
Imaginile înregistrate pot fi editate cu PlayMemories Home, fiind incluse aici editări
precum crearea unui clip PinP (Picture in Picture; o imagine care are în interior o
fereastră cu o altă imagine).
1. Conectaţi acest produs la alte camere prin Wi-Fi.
Pentru detalii privind metoda de conectare, consultaţi „Conectarea acestui
produs la o cameră cu Control camere multiple (Conexiune unică) ” şi
„Conectarea acestui produs la mai multe camere cu Control camere multiple
(Conexiune multiplă) ”.
A: Acest produs
B: Moduri de fotografiere (
Film,
Imagine statică,
Audio) ale camerelor conectate
C: Diverse setări ale camerelor conectate
Fotog. cu int.,
2. Selectaţi pictogramele afişate, de exemplu,
,
sau cele de la B, din
imaginea de mai sus, selectaţi
, apoi configuraţi setările dorite pentru fiecare
cameră conectată.
Dintre elementele de meniu descrise la secţiunea „Elemente de meniu pe
care le puteţi seta” de mai jos, se vor afişa numai elementele care pot fi
configurate pe camera conectată.
Starea camerei selectate poate fi verificată pe monitorul LCD al acestui
produs.
3. Apăsaţi butonul START/STOP pe acest produs.
Toate dispozitivele conectate la acest produs vor începe înregistrarea. Pe
pictogramele acestui produs şi ale camerelor care înregistrează filme se va
afişa .
Selectând
,
sau pictogramele afişate la B, în figura de mai sus, în
timpul înregistrării de imagini, puteţi verifica imaginea înregistrată cu camera
conectată, pe monitorul LCD al acestui produs.
PHOTO sau maneta de zoom se pot utiliza chiar şi în timpul înregistrării de
imagini cu Control camere multiple.
4. Apăsaţi butonul START/STOP pe acest produs.
Înregistrarea se opreşte.
Elemente de meniu pe care le puteţi seta
[Com. disp. de conect.] (afişat când este conectată o singură cameră)
Deconectează camera conectată actualmente şi selectează un alt dispozitiv.
[Înreg. disp. de con.] (afişat când sunt conectate mai multe camere)
Înregistrează camere care nu au mai fost înregistrate înainte.
[Mod fotografiere]
Selectează modul de fotografiere pentru camera conectată (pentru o cameră, dacă e
conectată o singură cameră, sau pentru toate camerele, dacă sunt conectate mai
multe camere).
[
Film]: Înregistrează filme.
[
Imagine statică]: Înregistrează fotografii.
[ Fotog. cu int.]: Continuă să înregistreze fotografii la intervale regulate de timp.
[ Audio]: Înregistrează numai sunet.
[Setări fotografiere]
Setări pentru înregistrarea de filme (afişat când este conectată o singură
cameră şi Mod fotografiere este setat la [
Film])
Puteţi configura setările de înregistrare de filme pentru camera conectată.
[Mod înregistrare]: Setează calitatea imaginii pentru film.
[
SteadyShot]: Activează funcţia de reducere a tremurului camerei.
[
Unghi de înreg.]: Setează unghiul de înregistrare.
[Răsturnare]: Setează dacă se înregistrează imagini cu susul în jos.
[
Format fişier]: Setează formatul de fişier pentru înregistrarea de filme.
Setări pentru Realizare fotografii statice (afişat când este conectată o singură
cameră şi Mod fotografiere este setat la [
Imagine statică])
Puteţi configura setările de înregistrare de fotografii pentru camera conectată.
[Răsturnare]: Setează dacă se înregistrează imagini cu susul în jos.
[
Mod acţionare]: Setează metoda de fotografiere continuă.
[
Interval fotografiere]: Setează intervalul pentru fotografiere continuă.
[
Temporizator]: Setează temporizatorul.
Setări pentru înregistrarea de imagini la un anumit interval de timp (afişat când
este conectată o singură cameră şi Mod fotografiere este setat la [ Fotog. cu
int.])
Puteţi seta intervalul pentru înregistrările consecutive de fotografii la anumite
intervale.
[Răsturnare]: Setează dacă se înregistrează imagini cu susul în jos.
[ Interval fotografiere]: Setează intervalul, respectiv după câte secunde se
înregistrează o fotografie.
Setările dispozitivului conectat (afişat când este conectată o singură cameră)
Puteţi configura setările pentru camera conectată.
[Bip]: Setează dacă să se emită sau nu bipuri în timpul funcţionării.
Notă
Pictogramele afişate diferă în funcţie de starea camerelor conectate.
În funcţie de camera conectată, monitorul LCD se poate opri sau operaţiunile de
pe acesta pot deveni indisponibile.
Se vor afişa elementele de meniu care pot fi configurate pe camera conectată.
Chiar dacă acest produs este oprit în timp ce camera conectată înregistrează
imagini, camera conectată continuă să înregistreze.
Atât pe acest produs, cât şi pe camera conectată, în timpul conexiunii nu se poate
selecta
(Vizualizare imagini) sau [MODE].
Imaginile înregistrate pe camera conectată nu pot fi scoase prin terminalul de
ieşire audio sau de ieşire HDMI.
În cazul în care conexiunea între acest produs şi alte camere este deconectată în
timpul înregistrării de imagini, conexiunea se restabileşte automat. Chiar dacă
finalizaţi înregistrarea de imagini pe acest produs înainte să se realizeze
reconectarea, camera reconectată va continua să înregistreze.
Modul de fotografiere poate fi selectat pe camera conectată, însă nu şi pe acest
produs.
Atunci când se apasă PHOTO de pe acest produs, alte camere conectate, care
sunt setate pe modul de fotografiere, vor înregistra o fotografie. Nu puteţi
înregistra fotografii cu acest produs.
Această funcţie funcţionează printr-o reţea Wi-Fi; de aceea, există o uşoară
diferenţă de timp între momentul în care porneşte/se opreşte înregistrarea de
filme pe acest produs şi momentul în care dispozitivele conectate pornesc/opresc
înregistrarea de filme.
Limita superioară a duratei de înregistrare pentru această funcţie este prezentată
în cele ce urmează.
Atunci când [
Format fişier] este setat la [
cadre] este setat la [30p]/[25P] 6 h 31 m
Atunci când [
Format fişier] este setat la [
cadre] este setat la [60p]/[50P] 3 h 15 m
XAVC S HD], [
Viteză
XAVC S HD], [
Viteză
Indiciu
Starea camerei conectate este afişată pe monitorul LCD al acestui produs în timp
real.
Puteţi opera zoomul camerei selectate cu
,
sau pictogramele afişate la
(B), utilizând maneta de zoom a acestui produs.
[80] Cum se utilizează
Utilizarea funcţiei Wi-Fi
Controlarea altor camere cu acest produs
Conectarea acestui produs la o cameră cu Control camere
multiple (Conexiune unică)
Puteţi conecta acest produs la o altă cameră prin Wi-Fi. Conectând-o prin Wi-Fi,
puteţi controla o altă cameră cu acest produs.
1. Porniţi alimentarea camerei pe care doriţi să o conectaţi şi setaţi-o în starea
adecvată pentru conexiunea prin Wi-Fi.
Pentru detalii cu privire la funcţionare, consultaţi manualul de instrucţiuni al
camerei.
2. Porniţi acest produs, apoi selectaţi
- [Fără fir] - [
Setare] - [Set. Ctrl
cam. multiple] - [Conexiune unică].
3. Selectaţi
- [Fără fir] - [ Funcţie] - [Control camere multiple].
Este afişată o listă cu SSID-uri ce pot fi conectate.
4. Selectaţi SSID-ul camerei pe care doriţi să o conectaţi.
Înregistrarea este finalizată.
Notă
Acest produs afişează un şir de caractere, ştergând „DIRECT-“ din SSID-ul
camerei pe care doriţi să o conectaţi, pe post de SSID al camerei.
Atunci când utilizaţi funcţia Control camere multiple pe acest produs, acest produs
trebuie conectat numai la camera dorită prin Wi-Fi, nu şi la alte puncte de acces
Wi-Fi. Dacă alegeţi să conectaţi acest produs la alte puncte de acces Wi-Fi, vă
asumaţi riscul asociat. Acest produs ar putea fi accesat în mod neautorizat, iar
conţinuturile comunicate ar putea fi supuse riscului de interceptare.
[81] Cum se utilizează
Utilizarea funcţiei Wi-Fi
Controlarea altor camere cu acest produs
Conectarea acestui produs la mai multe camere cu Control
camere multiple (Conexiune multiplă)
Puteţi conecta acest produs la alte camere prin Wi-Fi. Conectându-le prin Wi-Fi,
puteţi controla alte camere cu acest produs.
1. Porniţi alimentarea camerelor pe care doriţi să le conectaţi şi setaţi-le în starea
adecvată pentru conexiunea prin Wi-Fi.
Pentru detalii cu privire la funcţionare, consultaţi manualul de instrucţiuni al
camerelor.
2. Porniţi acest produs, apoi selectaţi
- [Fără fir] - [
Setare] - [Set. Ctrl
cam. multiple] - [Conexiune multiplă].
3. Selectaţi
4. Selectaţi
- [Fără fir] - [ Funcţie] - [Control camere multiple].
.
5. Selectaţi [Înreg. disp. de con.].
Acest produs intră în starea de aşteptare pentru înregistrare (starea de
aşteptare pentru înregistrare se opreşte în aproximativ 2 minute).
6. Efectuaţi operaţiunea de conectare pe camera pe care doriţi să o conectaţi cu
acest produs.
Pentru detalii cu privire la conexiunea Wi-Fi, consultaţi manualele de
instrucţiuni ale camerelor.
7. Selectaţi [OK] atunci când se afişează pe ecranul produsului, pentru a finaliza
înregistrarea.
8. Repetaţi paşii 4 până la 7 pentru fiecare cameră pe care doriţi să o conectaţi.
Notă
Se pot înregistra maxim cinci camere (compatibile cu Control camere multiple) pe
acest produs.
Operaţiunile din paşii 4 - 8 sunt necesare numai pentru prima înregistrare.
Schimbaţi setările camerei pe care doriţi să o conectaţi înainte să se oprească
starea de aşteptare pentru înregistrare a acestui produs.
Acest produs afişează un şir de caractere, ştergând „DIRECT-“ din SSID-ul
camerei pe care doriţi să o conectaţi, pe post de SSID al camerei.
[82] Cum se utilizează
Utilizarea funcţiei Wi-Fi
Controlarea altor camere cu acest produs
Editarea imaginilor înregistrate cu mai multe camere
Prin importarea imaginilor înregistrate cu mai multe camere pe un computer, puteţi
edita clipuri PinP (Picture in Picture; o imagine care are în interior o fereastră cu o
altă imagine) etc.
Instalarea PlayMemories Home
Pentru a edita clipuri PinP etc., trebuie să instalaţi PlayMemories Home pe
computerul dvs. PlayMemories Home se poate instala de la următorul URL.
http://www.sony.net/pm/
[83] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Utilizarea elementelor din meniu
Setarea elementelor din meniu
Acest produs are diverse elemente de meniu, la fiecare dintre cele 7 categorii din
meniu.
1. Selectaţi
.
2. Selectaţi o categorie.
3. Selectaţi elementul din meniu dorit.
Notă
Selectaţi
anterior.
pentru a termina setarea meniului sau pentru a reveni la ecranul
Pentru a găsi rapid un element din meniu
Meniurile [Aparat foto/Microfon], [Fără fir] şi [Setare] au subcategorii. Selectaţi
pictograma subcategoriei, ca să puteţi selecta elementul dorit din meniu.
A: Pictogramele subcategoriilor
Dacă nu puteţi selecta un element din meniu
Unele elemente din meniu sau setări nu sunt disponibile, în funcţie de setările acestui
produs. Atunci când selectaţi elemente din meniu sau setări estompate, produsul
afişează motivul pentru care nu puteţi selecta acel element din meniu.
[84] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Utilizarea elementelor din meniu
Cum se utilizează tastatura
Pe monitorul LCD se afişează o tastatură, atunci când trebuie să introduceţi text.
1. Schimbaţi tipul de caractere.
De fiecare dată când apăsaţi tasta, tipul de caractere care se introduc comută
între litere, numere şi simboluri.
2. Tastatura
De fiecare dată când apăsaţi tasta, caracterul afişat comută între opţiunile
disponibile.
De exemplu: Dacă doriţi să introduceţi „abd”
Selectaţi [abc], atingând tasta o dată pentru a afişa „a”, atingeţi
- selectaţi
[abc], atingând tasta de două ori pentru a afişa „b” - selectaţi [def] atingând
tasta o dată pentru a afişa „d”.
3. Spaţiu
Introduce un spaţiu.
4. Casetă de introducere text
Sunt afişate caracterele introduse.
indică limita de lungime pentru text.
5. Mutare cursor
Mută cursorul în caseta de introducere de text la dreapta sau la stânga.
6. Ştergere
Şterge caracterul care precedă cursorul.
7.
Comută caracterul următor pe majuscule sau litere mici.
8. Fixare
Finalizează textul introdus.
Pentru a revoca textul introdus, selectaţi
[85] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
.
Mod fotografiere
Film
Puteţi să selectaţi modul pentru înregistrarea de filme.
1.
- [Mod fotografiere] - [Film].
[86] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Mod fotografiere
Fotografie
Puteţi selecta modul de fotografiere.
1.
- [Mod fotografiere] - [Foto].
[87] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Mod fotografiere
Capt. foto trec. timp
Ce este Captura cu înregistrare lentă?
În modul Capt. foto trec. timp, fotografiile sunt înregistrate succesiv, la intervale
regulate de timp. Cu aceste fotografii, puteţi crea un film cu ajutorul aplicaţiei pentru
computere PlayMemories Home (sistem de operare Windows: ver. 5.1 sau o
versiune ulterioară, sistem de operare Mac: ver. 3.1 sau o versiune ulterioară).
Puteţi crea evenimente care se desfăşoară pe o perioadă îndelungată de timp, cum
ar fi schimbarea cerului şi creşterea plantelor, cu o durată scurtă.
1.
2.
- [Mod fotografiere] - [Capt. foto trec. timp].
[Setări foto trec. timp] - setarea dorită.
Descrierea elementelor din meniu
Interval fotografiere:
Setează intervalul pentru fotografiere.
1 sec: Înregistrează fotografii la intervale aproximative de 1 secundă.
2 sec: Înregistrează fotografii la intervale aproximative de 2 secunde.
5 sec: Înregistrează fotografii la intervale aproximative de 5 secunde.
10 sec: Înregistrează fotografii la intervale aproximative de 10 secunde.
30 sec: Înregistrează fotografii la intervale aproximative de 30 secunde.
60 sec: Înregistrează fotografii la intervale aproximative de 60 secunde.
Număr cadre:
Setează numărul de fotografii care vor fi înregistrate, între 1 şi 999.
Mod AE:
Setează metoda de ajustare a expunerii automate.
Urmărire AE: Ajustează expunerea pentru fiecare înregistrare. Modificările
luminozităţii pot fi urmate în mod omogen.
Blocare AE: Fixează expunerea la începutul primei înregistrări.
Indiciu
Imaginile înregistrate în modul Capt. foto trec. timp sunt salvate pe camera video
ca fotografii. Puteţi crea un film cu aceste fotografii, importându-le pe computer
etc. şi folosind aplicaţii precum PlayMemories Home (sistem de operare
Windows: ver. 5.1 sau o versiune ulterioară, sistem de operare Mac: ver. 3.1 sau
o versiune ulterioară).
Notă
Pentru a preveni consumarea energiei bateriei, este recomandat să alimentaţi
camera video cu ajutorul cablului USB sau al adaptorului c.a. în modul Capt. foto
trec. timp.
Timpul de înregistrare calculat în baza setărilor este afişat pe ecranul de setare
pentru Capt. foto trec. timp. Nu uitaţi că timpul de înregistrare afişat este
aproximativ şi că timpul real de înregistrare poate varia în funcţie de condiţiile de
înregistrare.
Uneori, înregistrarea unui singur cadru depăşeşte valoarea setată în [Interval
fotografiere]. În astfel de situaţii, înregistrarea următoare începe imediat după
finalizarea înregistrării cadrului respectiv.
Ecranul meniului nu poate fi afişat în timpul Capturii cu înregistrare lentă. Atunci
când porniţi Captura cu înregistrare lentă în timp ce ecranul meniului este afişat,
ecranul comută pe ecranul Capt. foto trec. timp.
Următoarele funcţii nu sunt disponibile în timpul capturii cu înregistrare lentă.
Detecţie feţe
Reduc. ef. ochi roşii
Economisire energ.
Bliţ(HDR-CX625/CX675/PJ675)
SteadyShot
Iluminare spate auto.
Înlocuirea componentelor deteriorate în urma utilizării excesive poate implica
costuri suplimentare.
[88] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Aparat foto/Microfon
Balans de alb
Puteţi ajusta balansul culorilor la mediul de înregistrare.
1.
- [Aparat foto/Microfon] - [
setarea dorită.
Setări manuale] - [Balans de alb] -
Descrierea elementelor din meniu
(Auto):
Balansul de alb este reglat automat.
Dacă aţi înlocuit acumulatorul cât timp este selectat [Auto] sau aţi scos produsul
afară după ce a fost utilizat la interior (sau viceversa), îndreptaţi acest produs către
un obiect alb aflat în apropiere, timp de circa 10 secunde, pentru o mai bună reglare
a balansului culorilor.
(Exterior):
Balansul de alb este reglat corespunzător pentru următoarele condiţii de înregistrare:
La exterior
Vederi nocturne, semne cu neoane şi artificii
Răsărit sau apus
Sub lămpi fluorescente, în timpul zilei
(Interior):
Balansul de alb este reglat corespunzător pentru următoarele condiţii de înregistrare:
La interior
La petreceri sau în studiouri, unde condiţiile de iluminare se schimbă rapid
Sub lămpi video dintr-un studio sau sub lămpi cu sodiu sau cu culori de tip
incandescent
(O apăsare):
Balansul de alb va fi reglat în concordanţă cu lumina ambiantă.
1. Selectaţi
.
2. Menţineţi în cadru un obiect alb, de exemplu o foaie de hârtie care să umple
monitorul LCD, în aceleaşi condiţii de iluminare în care veţi înregistra şi
imaginile cu subiectul.
3. Selectaţi
.
În cazul în care condiţiile de iluminare s-au modificat, prin aducerea acestui produs
de la exterior la interiorul casei, sau viceversa, trebuie să reluaţi procedura [O
apăsare] pentru a regla din nou balansul de alb.
Indiciu
Puteţi verifica balansul culorilor selectat actualmente pe monitorul LCD.
Notă
Setaţi [Balans de alb] la [Auto] sau reglaţi culoarea cu [O apăsare] atunci când
lucraţi sub lămpi fluorescente albe sau de culoare alb rece.
Atunci când înregistraţi un film, nu puteţi seta
Dacă setaţi [Balans de alb], [Selectare scenă] este setată la [Auto].
[89] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Aparat foto/Microfon
Expunere/Focaliz. Punctuală
Expunerea şi focalizarea pot fi reglate automat pentru subiectul selectat.
1.
- [Aparat foto/Microfon] - [
Punctuală].
Setări manuale] - [Expunere/Focaliz.
2. Atingeţi subiectul pentru care doriţi să reglaţi expunerea şi focalizarea.
Pentru a regla automat luminozitatea şi focalizarea, selectaţi [Auto].
Notă
[Expunere] şi [Focalizare] sunt setate automat la [Manual].
[90] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Aparat foto/Microfon
Expunere punctuală
Expunerea poate fi reglată şi setată automat pentru subiectul selectat. Această
funcţie este utilă dacă există un contrast puternic între subiect şi fundal, de exemplu
în cazul subiecţilor aflaţi pe o scenă, sub un reflector.
1.
- [Aparat foto/Microfon] - [
Setări manuale] - [Expunere punctuală].
2. Atingeţi subiectul pentru care doriţi să reglaţi expunerea.
Pentru a reveni la setarea de expunere automată, selectaţi [Auto].
Notă
[Expunere] este setată automat la [Manual].
[91] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Aparat foto/Microfon
Focalizare punct
Focalizarea poate fi reglată automat pentru subiectul selectat.
1.
- [Aparat foto/Microfon] - [
Setări manuale] - [Focalizare punct].
2. Atingeţi subiectul pentru care doriţi să reglaţi focalizarea.
Pentru a regla automat focalizarea, selectaţi [Auto].
Notă
[Focalizare] este setată automat la [Manual].
[92] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Aparat foto/Microfon
Expunere
Puteţi aranja manual luminozitatea unei imagini. Reglaţi luminozitatea atunci când
subiectul este prea luminos sau prea întunecat.
1.
- [Aparat foto/Microfon] - [
Setări manuale] - [Expunere] - setarea
dorită.
Descrierea elementelor din meniu
Auto:
Expunerea este reglată automat.
Manual:
Selectaţi
selectaţi
dacă subiectul este alb sau iluminarea din spate este puternică, sau
dacă subiectul este negru sau lumina este difuză.
[93] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Aparat foto/Microfon
Focalizare
Puteţi regla manual focalizarea. Puteţi selecta această funcţie şi când doriţi să
focalizaţi intenţionat pe un anumit subiect.
1.
- [Aparat foto/Microfon] - [
Setări manuale] - [Focalizare] - setarea
dorită.
Descrierea elementelor din meniu
Auto:
Focalizarea este reglată automat.
Manual:
Apare
.
Reglaţi focalizarea utilizând
(subiect apropiat) sau
(subiect
îndepărtat).
apare când focalizarea nu poate fi reglată mai aproape, iar
când focalizarea nu poate fi reglată mai departe.
apare
Notă
Distanţa minimă posibilă între produs şi subiect, în condiţii de menţinere a
focalizării clare, este de aproximativ 1 cm pentru zoom superangular şi de
aproximativ 80 cm pentru teleobiectiv.
Indiciu
Este mai uşor să focalizaţi pe subiect prin deplasarea manetei pentru zoom
electronic către T (teleobiectiv) în vederea reglării focalizării, apoi către W
(superangular) în vederea reglării zoomului pentru înregistrare. Atunci când doriţi
să înregistraţi un subiect de aproape, deplasaţi maneta pentru zoom electronic
către W (superangular), apoi reglaţi focalizarea.
Acest produs afişează pentru câteva secunde informaţiile privind distanţa focală
atunci când [Focalizare] este setat la [Manual] sau atunci când setaţi manual
focalizarea. Puteţi utiliza aceste informaţii ca ghid, atunci când subiectul este
întunecat şi reglarea focalizării este dificilă.
Informaţiile privind distanţa focală nu se vor afişa corect dacă se utilizează un
obiectiv de conversie (comercializat separat) (HDR-CX450/CX455/CX485).
[94] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Aparat foto/Microfon
IRIS
Puteţi înregistra imagini cu modul prioritate IRIS. Modificarea parametrului IRIS
modifică domeniul de focalizare. Puteţi modifica parametrul IRIS în funcţie de tipul
de imagini pe care doriţi să le înregistraţi, fie pentru a spori claritatea subiectului, pe
un fond neclar, fie pentru a spori claritatea întregii imagini.
1.
- [Aparat foto/Microfon] - [
Setări manuale] - [IRIS] - setarea dorită.
Descrierea elementelor din meniu
Auto:
IRIS se reglează automat.
Manual:
Reglaţi diafragma selectând
parametrul IRIS) şi
(scădeţi parametrul IRIS).
[95] Cum se utilizează
pentru a spori claritatea întregii imagini (creşteţi
pentru a spori claritatea subiectului, pe un fond neclar
Operaţiuni din meniu
Aparat foto/Microfon
Viteză obturator
Puteţi înregistra imagini cu modul prioritate Viteză obturator. Puteţi exprima mişcarea
unui subiect aflat în mişcare în mai multe moduri, prin reglarea vitezei obturatorului.
1.
- [Aparat foto/Microfon] - [
setarea dorită.
Setări manuale] - [Viteză obturator] -
Descrierea elementelor din meniu
Auto:
Viteza obturatorului este reglată automat.
Manual:
Reglaţi viteza obturatorului utilizând
mai mare şi
pentru a obţine o viteză a obturatorului
pentru a obţine o viteză a obturatorului mai mică.
Indiciu
Obiectele aflate în mişcare pe care le înregistraţi vor arăta diferit, în funcţie de
viteza obturatorului. Setaţi o viteză a obturatorului mai mare pentru a înregistra un
obiect aflat în mişcare rapidă clar, fără estompare, şi setaţi viteza obturatorului
mai mică pentru a sublinia mişcarea obiectului.
Puteţi seta viteza obturatorului după cum urmează.
Dispozitiv compatibil 1080 60i
între 1/8 şi 1/10.000 secunde în modul de înregistrare de filme la 60p/60i/30p
între 1/6 şi 1/10.000 secunde în modul de înregistrare de filme la 24p (HDRCX625/CX675/PJ675)
între 1/8 şi 1/500 secunde în modul de înregistrare de fotografii
Dispozitiv compatibil 1080 50i
între 1/6 şi 1/10.000 secunde în modul de înregistrare de filme la 50p/50i
între 1/6 şi 1/10.000 secunde în modul de înregistrare de filme la 25p (HDRCX625/CX675/PJ675)
între 1/6 şi 1/425 secunde în modul de înregistrare de fotografii
Focalizarea automată este diferită la o viteză a obturatorului mai mică. Este
recomandabil ca focalizarea manuală să se efectueze cu acest produs ataşat la
un trepied.
Atunci când înregistraţi sub lămpi fluorescente, lămpi cu sodiu, cu mercur sau cu
LED, este posibil să apară benzi orizontale pe monitorul LCD. De asemenea, este
posibil să puteţi ameliora situaţia prin reglarea vitezei obturatorului.
[96] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Aparat foto/Microfon
Expunere adiacente (HDR-CX625/CX675/PJ675)
Puteţi regla expunerea în funcţie de preferinţele proprii.
1.
- [Aparat foto/Microfon] - [
setarea dorită.
Setări manuale] - [Expunere adiacente] -
Descrierea elementelor din meniu
Dezactivat:
Expunerea este reglată automat.
Activat (Număr şi EV ajustate):
Ajustaţi nivelul expunerii automate cu
fundalul este luminos şi cu
difuză.
dacă subiectul este alb sau dacă
dacă subiectul este întunecat sau lumina este
[97] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Aparat foto/Microfon
Schimbare balans de alb (HDR-CX625/CX675/PJ675)
Puteţi ajusta echilibrul de alb în funcţie de preferinţele dvs.
1.
- [Aparat foto/Microfon] - [
alb] - setarea dorită.
Setări manuale] - [Schimbare balans de
Descrierea elementelor din meniu
Dezactivat:
Balansul de alb este reglat automat.
Activat (
şi număr ajustat):
dacă imaginile au un aspect albăstriu şi cu
dacă imaginile au un aspect roşiatic.
Ajustaţi balansul de alb cu
[98] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Aparat foto/Microfon
Low Lux
Puteţi înregistra imagini cu culori vii, chiar şi pe lumină slabă.
1.
- [Aparat foto/Microfon] - [
Setări manuale] - [Low Lux] - setarea
dorită.
Descrierea elementelor din meniu
Dezactivat:
Nu se utilizează funcţia Low Lux.
Activat ( ):
Se utilizează funcţia Low Lux.
[99] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Aparat foto/Microfon
Selectare scenă
Puteţi înregistra eficient imagini, în diferite situaţii.
1.
- [Aparat foto/Microfon] - [
setarea dorită.
Setări aparat foto] - [Selectare scenă] -
Descrierea elementelor din meniu
(Auto):
Reglează automat calitatea imaginii.
(Scenă nocturnă)(*):
Folosind un trepied (comercializat separat), vă permite să înregistraţi scene nocturne
frumoase.
(Răsărit şi apus)(*):
Reproduce atmosfera scenelor ca răsăriturile şi apusurile.
(Artificii)(*):
Înregistrează imagini spectaculoase cu artificii.
(Peisaj)(*):
Înregistrează clar subiectele îndepărtate. De asemenea, această setare împiedică
produsul să focalizeze pe sticla sau plasa metalică a ferestrelor aflate între produs şi
subiect.
(Portret):
Scoate în evidenţă subiectul, ca de exemplu oamenii sau florile, în timp ce creează
un fundal estompat.
(Reflector):
Împiedică albirea excesivă a feţelor oamenilor, atunci când subiecţii sunt iluminaţi de
lumină puternică.
(Plajă):
Capturează albastrul viu al oceanului sau al unui lac.
(Zăpadă):
Înregistrează imagini luminoase cu un peisaj alb.
*Reglat ca să focalizeze numai pe subiecţi aflaţi mai departe.
Notă
Dacă setaţi [Selectare scenă], se anulează următoarele setări.
Balans de alb
IRIS
Viteză obturator
Cinematone (HDR-CX625/CX675/PJ675)
[100] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Aparat foto/Microfon
Efect imagine
Vă permite să înregistraţi imagini mai impresionante prin selectarea efectului dorit.
1.
- [Aparat foto/Microfon] - [
setarea dorită.
Setări aparat foto] - [Efect imagine] -
Descrierea elementelor din meniu
Dezactivat:
Nu se utilizează Efect imagine.
(Aparat foto de jucărie):
Vă permite să înregistraţi o imagine cu o singură nuanţă de culoare, cu culorile
înconjurătoare întunecate. Selectaţi efectul dorit cu [OPTION].
(Culoare vie):
Vă permite să înregistraţi o imagine colorată în stil „pop art”, cu accentuarea
nuanţelor de culoare.
(Posterizare):
Creează un contrast puternic, un aspect abstract prin accentuarea puternică a
culorilor primare sau a imaginilor alb-negru. Selectaţi efectul dorit cu [OPTION].
(Foto retro):
Creează aspectul de fotografie veche cu tonuri de culoare sepia şi contrast atenuat.
(Cheie înaltă catif.):
Vă permite să înregistraţi imagini clare, cu contrast redus şi accentuarea
luminozităţii.
(Parţial color):
Vă permite să înregistraţi o imagine de impresie, prin accentuarea cu o anumită
culoare a unor porţiuni de pe o imagine monocromă. Selectaţi efectul dorit cu
[OPTION].
(Mono contrast rid.):
Creează o imagine intensă alb-negru cu contrast puternic.
Notă
Atunci când selectaţi un element din [Efect imagine], nu sunt disponibile
următoarele funcţii:
Înregistrarea fotografiilor în modul de înregistrare de filme
Câteva alte funcţii
[101] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Aparat foto/Microfon
Cinematone (HDR-CX625/CX675/PJ675)
Acest produs reglează automat calitatea imaginii pentru filme, astfel încât să imite
atmosfera din imaginile înregistrate de camerele cu film.
1.
- [Aparat foto/Microfon] - [
setarea dorită.
Setări aparat foto] - [
Cinematone] -
Descrierea elementelor din meniu
Dezactivat :
Nu se utilizează funcţia Cinematone.
Activat :
Se utilizează funcţia Cinematone.
Notă
Atunci când activaţi sau dezactivaţi această funcţie, înregistrarea imaginilor va fi
întreruptă temporar.
Atunci când [
Cinematone] este setat la [Activat], setarea [Selectare scenă] se
schimbă la [Auto].
Atunci când [
Cinematone] este setat la [Activat], setarea [Efect imagine] se
schimbă la [Dezactivat].
[102] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Aparat foto/Microfon
Gradare
Puteţi înregistra o tranziţie, cu următoarele efecte adăugate la intervalul dintre scene.
Selectaţi efectul dorit în modul [STBY] (pentru apariţia gradată a imaginii) sau [REC]
(pentru dispariţia gradată a imaginii).
1.
- [Aparat foto/Microfon] - [
setarea dorită.
Setări aparat foto] - [
Gradare] -
Descrierea elementelor din meniu
Dezactivat:
Nu se utilizează niciun efect.
Gradare de alb(
):
Imaginea apare/dispare cu efect alb.
A: Dispariţie
B: Apariţie
Gradare negru(
):
Imaginea apare/dispare cu efect negru.
Imaginile înregistrate utilizând efectul [Gradare negru] pot să pară întunecate pe
ecranul index.
A: Dispariţie
B: Apariţie
Notă
Atunci când apăsaţi START/STOP, setarea este anulată.
[103] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Aparat foto/Microfon
Temporizator
Apăsaţi PHOTO pentru a porni numărătoarea inversă. Se înregistrează o fotografie
după aproximativ 10 secunde.
1.
- [Aparat foto/Microfon] - [
setarea dorită.
Setări aparat foto] - [
Temporizator] -
Descrierea elementelor din meniu
Dezactivat:
Anulează temporizatorul.
Activat (
):
Porneşte înregistrarea temporizată. Pentru a anula înregistrarea, selectaţi
.
Indiciu
Temporizatorul nu funcţionează în modul de înregistrare de fotografii.
[104] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Aparat foto/Microfon
SteadyShot (film)
Acest produs are o funcţie cu SteadyShot echilibrat optic, care vă permite să
reduceţi tremurul camerei atunci când înregistraţi în timp ce folosiţi zoomul sau
atunci când înregistraţi în format superangular (HDR-CX625/CX675/PJ675). Puteţi
compensa tremurul camerei (HDR-CX450/CX455/CX485).
1.
- [Aparat foto/Microfon] - [
setarea dorită.
Setări aparat foto] - [
SteadyShot] -
Descrierea elementelor din meniu
Activ inteligent:
Înregistrează un film folosind cea mai eficientă funcţie SteadyShot de pe acest
produs.
Activ:
Înregistrează un film folosind o funcţie SteadyShot mai eficientă.
Standard:
Reduce tremurul camerei, utilizând funcţia SteadyShot în timpul înregistrării în format
superangular.
Dezactivat (
):
Nu utilizează funcţia SteadyShot.
Notă
Unghiul de vizualizare va fi modificat după schimbarea setărilor funcţiei [
SteadyShot].
Factorul de mărire prin zoom variază în funcţie de setarea [
SteadyShot].
Dacă este setat [Activ inteligent], următoarele funcţii nu sunt disponibile.
[REC video duală]
Înregistrarea fotografiilor în modul de înregistrare de filme
[
Gradare]
Dacă folosiţi următoarele funcţii, nu puteţi utiliza [Activ inteligent]. Dacă folosiţi
următoarele funcţii în timp ce [Activ inteligent] este activat, [
SteadyShot] va
comuta la [Activ].
[Ctrl. cu tel. inteligent]
[Transmisiune live]
[Control camere multiple]
[105] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Aparat foto/Microfon
SteadyShot (fotografie)
Puteţi compensa tremurul camerei. Setaţi [
SteadyShot] la [Dezactivat] atunci
când utilizaţi un trepied (comercializat separat), pentru ca imaginea să redevină
autentică.
1.
- [Aparat foto/Microfon] - [
setarea dorită.
Descrierea elementelor din meniu
Activat:
Funcţia SteadyShot se utilizează.
Dezactivat (
):
Setări aparat foto] - [
SteadyShot] -
Funcţia SteadyShot nu se utilizează.
[106] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Aparat foto/Microfon
Zoom digital
Puteţi selecta nivelul maxim de zoom. Reţineţi că, atunci când utilizaţi zoomul digital,
calitatea imaginii scade.
1.
- [Aparat foto/Microfon] - [
setarea dorită.
Setări aparat foto] - [Zoom digital] -
Descrierea elementelor din meniu
Dezactivat:
Zoomul digital nu poate fi utilizat.
350:
Se aplică digital un zoom de până la 350.
[107] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Aparat foto/Microfon
Obiectiv conversie (HDR-CX450/CX455/CX485)
Setaţi acest element din meniu atunci când doriţi să folosiţi un obiectiv de conversie
(comercializat separat) compatibil cu acest produs. Dacă folosiţi un obiectiv de
conversie (comercializat separat), folosiţi această funcţie pentru a înregistra imagini
cu o compensare a tremurului camerei şi o focalizare a obiectivului optime.
1.
- [Aparat foto/Microfon] - [
setarea dorită.
Setări aparat foto] - [Obiectiv conversie] -
Descrierea elementelor din meniu
Dezactivat:
Selectaţi această setare atunci când nu folosiţi un obiectiv de conversie.
Conv. superang. (
):
Selectaţi această setare atunci când folosiţi un obiectiv de conversie superangular.
Tele conversie (
):
Selectaţi această setare atunci când folosiţi un teleconvertor.
[108] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Aparat foto/Microfon
Iluminare spate auto.
Acest produs reglează automat expunerea pentru subiecţi iluminaţi din spate.
1.
- [Aparat foto/Microfon] - [
auto.] - setarea dorită.
Setări aparat foto] - [Iluminare spate
Descrierea elementelor din meniu
Activat:
Expunerea pentru subiecţii iluminaţi din spate se reglează automat.
Dezactivat:
Nu reglează expunerea pentru subiecţii iluminaţi din spate.
[109] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Aparat foto/Microfon
Detecţie feţe
Puteţi seta acest produs să selecteze automat o faţă. Acest produs reglează automat
focalizarea/culoarea/expunerea pentru faţa subiectului selectat.
1.
- [Aparat foto/Microfon] - [
Descrierea elementelor din meniu
Auto:
Detectează feţe.
Dezactivat (
):
Faţă] - [Detecţie feţe] - setarea dorită.
Nu detectează feţe.
Notă
Este posibil ca feţele să nu fie detectate, în funcţie de condiţiile de înregistrare.
Indiciu
Condiţiile de înregistrare pentru o performanţă mai bună a detecţiei feţelor sunt
următoarele.
Înregistraţi într-un loc suficient de luminos.
Subiectul nu trebuie să poarte ochelari, pălărie sau mască.
Subiectul trebuie să fie cu faţa către cameră.
[110] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Aparat foto/Microfon
Declanşator zâmbet
Obturatorul este declanşat automat atunci când acest produs detectează un zâmbet.
Dacă nu doriţi să faceţi fotografii automat, selectaţi [Dezactivat].
1.
- [Aparat foto/Microfon] - [
Faţă] - [Declanşator zâmbet] - setarea
dorită.
Descrierea elementelor din meniu
Captură dublă (
):
Numai în timpul înregistrării de filme, declanşatorul este declanşat automat atunci
când acest produs detectează un zâmbet.
Mereu pornit (
):
Declanşatorul este declanşat automat atunci când acest produs detectează un
zâmbet ori de câte ori acest produs este în modul de înregistrare.
Dezactivat:
Zâmbetele nu sunt detectate, aşadar nu se înregistrează automat fotografii.
Notă
Este posibil ca zâmbetele să nu fie detectate, în funcţie de condiţiile de
înregistrare, de condiţii care ţin de subiect şi de setarea acestui produs.
[111] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Aparat foto/Microfon
Sensibilitate detect. zâmbet
Setează sensibilitatea de detecţie a zâmbetelor pentru utilizarea funcţiei Declanşator
zâmbet.
1.
- [Aparat foto/Microfon] - [
setarea dorită.
Faţă] - [Sensibilitate detect. zâmbet] -
Descrierea elementelor din meniu
Zâmbet larg:
Detectează un zâmbet larg.
Zâmbet normal:
Detectează un zâmbet normal.
Zâmbet uşor:
Detectează chiar şi un zâmbet uşor.
[112] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Aparat foto/Microfon
Bliţ (numai când se conectează un bliţ extern) (HDRCX625/CX675/PJ675)
Selectaţi setarea pentru bliţ.
Selectaţi setarea dorită a bliţului pentru înregistrarea fotografiilor cu ajutorul unui bliţ
extern (comercializat separat) compatibil cu produsul.
1.
- [Aparat foto/Microfon] - [ Bliţ] - [Bliţ] - setarea dorită.
Descrierea elementelor din meniu
Auto:
Foloseşte automat bliţul atunci când există insuficientă lumină ambiantă.
Activat (
):
Foloseşte întotdeauna bliţul, indiferent de luminozitatea înconjurătoare.
Dezactivat (
):
Înregistrează fără bliţ.
Notă
Bliţul nu funcţionează în modul de înregistrare de filme.
Indiciu
Particulele (praf, polen etc.) care plutesc în apropierea obiectivului sunt
accentuate de bliţ şi apar ca puncte circulare albe. Pentru a reduce acest
fenomen, sporiţi luminozitatea din locaţia de înregistrare şi înregistraţi subiectul
fără bliţ.
[113] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Aparat foto/Microfon
Nivel bliţ (numai când se conectează un bliţ extern) (HDRCX625/CX675/PJ675)
Puteţi selecta strălucirea luminii bliţului.
Selectaţi strălucirea dorită pentru înregistrarea fotografiilor cu ajutorul unui bliţ extern
(comercializat separat) compatibil cu produsul.
1.
- [Aparat foto/Microfon] - [ Bliţ] - [Nivel bliţ] - setarea dorită.
Descrierea elementelor din meniu
Ridicat:
Creşte nivelul bliţului.
Normal:
Nivel de bliţ normal
Redus:
Reduce nivelul bliţului.
[114] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Aparat foto/Microfon
Reduc. ef. ochi roşii (numai când se conectează un bliţ
extern) (HDR-CX625/CX675/PJ675)
Preveniţi efectul de ochi roşii, activând bliţul preliminar înaintea declanşării bliţului.
Setaţi această funcţie pentru înregistrarea fotografiilor cu ajutorul unui bliţ extern
(comercializat separat) compatibil cu produsul.
1.
- [Aparat foto/Microfon] - [ Bliţ] - [Reduc. ef. ochi roşii] - setarea dorită.
Descrierea elementelor din meniu
Dezactivat:
Nu se utilizează reducerea ochilor roşii pentru a preveni acest fenomen.
Activat (
):
Se utilizează reducerea ochilor roşii pentru a preveni acest fenomen.
Notă
Este posibil ca reducerea ochilor roşii să nu genereze efectul dorit, din cauza
anumitor diferenţe dintre indivizi şi a altor condiţii.
Funcţia de reducere a ochilor roşii nu funcţionează în combinaţie cu înregistrarea
automată prin [Declanşator zâmbet].
[115] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Aparat foto/Microfon
Anulare vocea mea
Puteţi înregistra clar vocea subiectului cu reducerea volumului vocii persoanei care
înregistrează filmul.
1.
- [Aparat foto/Microfon] - [
Microfon] - [Anulare vocea mea].
Descrierea elementelor din meniu
Dezactivat:
Nu reduce volumul vocii persoanei care înregistrează filmul.
Activat (
):
Reduce volumul vocii persoanei care înregistrează filmul şi înregistrează clar vocea
subiectului.
Notă
Setaţi [Anulare vocea mea] la [Dezactivat] dacă doriţi să înregistraţi un film fără
reducerea volumului vocii persoanei care înregistrează filmul.
În funcţie de condiţiile de înregistrare, nu veţi putea reduce volumul vocii
persoanei care înregistrează filmul aşa cum v-aţi aştepta.
Funcţia [Anulare vocea mea] nu se activează cât timp la produs este conectat un
microfon extern.
Dacă înregistraţi cu microfonul de pe partea de jos a produsului acoperit, de
exemplu prin ataşarea unui trepied, este posibil ca [Anulare vocea mea] să nu
funcţioneze eficient.
[116] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Aparat foto/Microfon
Mic. încorporat zoom
Puteţi înregistra un film cu sunet intens, corespunzător poziţiei de zoom.
1.
- [Aparat foto/Microfon] - [
Microfon] - [Mic. încorporat zoom] - setarea
dorită.
Descrierea elementelor din meniu
Dezactivat:
Microfonul nu înregistrează sunetul după mărirea sau micşorarea imaginii.
Activat (
):
Microfonul înregistrează sunetul după mărirea sau micşorarea imaginii.
Notă
Atunci când setaţi [Nivel înreg. audio] la [Manual], [Mic. încorporat zoom] se
setează la [Dezactivat].
[117] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Red. auto zgom. vânt
Aparat foto/Microfon
Această funcţie suprimă automat zgomotul vântului din intervalul de jos, în
conformitate cu nivelul de zgomot, atunci când înregistraţi cu ajutorul microfonului
încorporat.
1.
- [Aparat foto/Microfon] - [
Microfon] - [Red. auto zgom. vânt] - setarea
dorită.
Descrierea elementelor din meniu
Dezactivat (
):
Nu reduce zgomotul vântului.
Activat:
Reduce zgomotul vântului.
Notă
Atunci când setaţi [Red. auto zgom. vânt] la [Dezactivat], Auto inteligent este setat
la [Dezactivat].
[Red. auto zgom. vânt] nu va funcţiona cât timp la acest produs este ataşat un
microfon extern.
[118] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Aparat foto/Microfon
Mod audio
Puteţi modifica formatul de sunet înregistrat.
1.
- [Aparat foto/Microfon] - [
Microfon] - [Mod audio] - setarea dorită.
Descrierea elementelor din meniu
Surround 5.1ch (
):
Înregistrează sunetul în Surround 5.1ch.
Stereo 2ch (
):
Înregistrează sunetul în Stereo 2ch.
Notă
[Surround 5.1ch] este disponibil atunci când [
AVCHD].
Format fişier] este setat la [
Formatul de sunet înregistrat pentru filme XAVC S este setat automat la [Stereo
2ch] şi nu poate fi modificat.
[119] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Aparat foto/Microfon
Nivel înreg. audio
Puteţi regla nivelul de înregistrare audio.
1.
- [Aparat foto/Microfon] - [
Microfon] - [Nivel înreg. audio] - setarea
dorită.
Descrierea elementelor din meniu
Auto:
Nivelul de înregistrare audio este reglat automat.
Manual (
):
Reglaţi nivelul de înregistrare audio cu
audio şi
pentru a creşte nivelul de înregistrare
pentru a scădea nivelul de înregistrare audio.
Notă
Valoarea setată manual se va reseta ori de câte ori comutaţi între [Auto] şi
[Manual].
Atunci când [Nivel înreg. audio] este setat la [Manual], Mic. încorporat zoom va
comuta la [Dezactivat].
Se recomandă să purtaţi căşti pentru această operaţiune de verificare a nivelului.
Dacă înregistraţi continuu sunete puternice, reduceţi în prealabil nivelul de
înregistrare pentru a înregistra sunet dinamic.
Limitatorul este activ întotdeauna, indiferent de valoarea de setare a nivelului de
înregistrare.
Atunci când utilizaţi un microfon dedicat conectat cu Multi Interface Shoe, setarea
nivelului de înregistrare va fi nevalidă şi nu veţi putea regla nivelul de înregistrare
(HDR-CX625/CX675/PJ675).
După ce setaţi [Anulare vocea mea] la [Activat], nu mai puteţi modifica nivelul de
înregistrare audio.
[120] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Aparat foto/Microfon
Butonul meu
Puteţi aloca funcţii pe care le utilizaţi frecvent în timpul înregistrării pentru unul dintre
butoanele Butonul meu.
1.
- [Aparat foto/Microfon] - [
Asistenţă fotografiere] - [Butonul meu].
2. Selectaţi elementul de meniu pe care doriţi să-l alocaţi pentru un buton Butonul
meu, utilizând
/
.
3. Selectaţi unul dintre butoanele Butonul meu pentru care doriţi să alocaţi
elementul de meniu respectiv.
4. Selectaţi
.
[121] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Aparat foto/Microfon
Caroiaj
Puteţi afişa liniile pentru a verifica poziţia orizontală sau verticală a subiectului.
1.
- [Aparat foto/Microfon] - [
dorită.
Descrierea elementelor din meniu
Dezactivat:
Nu este afişat caroiajul.
Asistenţă fotografiere] - [Caroiaj] - setarea
Activat:
Se afişează caroiajul.
Indiciu
Dacă poziţionaţi subiectul la punctul de intersecţie dintre liniile de caroiaj veţi crea
o compoziţie echilibrată.
Liniile nu sunt înregistrate.
Cadrul exterior al caroiajului arată zona afişată pe un televizor care nu este
compatibil cu afişarea în întregime a pixelilor.
[122] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Aparat foto/Microfon
Setare afişaj
Puteţi seta durata de afişare a pictogramelor sau a indicatoarelor pe monitorul LCD
în timpul înregistrării.
1.
- [Aparat foto/Microfon] - [
setarea dorită.
Asistenţă fotografiere] - [Setare afişaj] -
Descrierea elementelor din meniu
Auto:
Se afişează timp de 3 secunde.
Butoanele de înregistrare şi zoom de pe monitorul LCD sunt afişate.
Activat:
Se afişează permanent. Butoanele de înregistrare şi zoom de pe monitorul LCD nu
sunt afişate.
Notă
Nu puteţi modifica această setare privind pictogramele sau indicatoarele de pe
monitorul LCD cât timp vă aflaţi în modul de redare.
[123] Cum se utilizează
Afiş. niv. audio
Operaţiuni din meniu
Aparat foto/Microfon
Puteţi selecta dacă să se afişeze sau nu scala pentru nivelul de sunet. Forma scalei
pentru nivelul de sunet diferă în funcţie de setarea [Mod audio].
1.
- [Aparat foto/Microfon] - [
setarea dorită.
Asistenţă fotografiere] - [Afiş. niv. audio] -
Descrierea elementelor din meniu
Activat:
Afişează scala pentru nivelul audio.
Dezactivat:
Nu se afişează scala pentru nivelul audio.
[124] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Calitate imagine/Dimensiune
Mod REC
Puteţi selecta calitatea dorită a imaginii pentru filme AVCHD. Durata de înregistrare
sau tipul de dispozitiv media pe care pot fi copiate imaginile pot să difere în funcţie
de calitatea de film selectată.
1.
- [Calit. imagine/Dimensiune] - [
Mod REC] - setarea dorită.
Descrierea elementelor din meniu
Atunci când [
Format fişier] este setat la [
setarea fixă a [Mod REC].
Atunci când [
Format fişier] este setat la [
Calitate maximă
XAVC S HD], [50Mbps
] este
AVCHD]:
:
HDR-CX450/CX455/CX485
Înregistrează un film cu cea mai bună calitate posibilă (la 60i (*)/50i (**)).
HDR-CX625/CX675/PJ675
Înregistrează un film cu cea mai bună calitate posibilă (la 60i (*)/50i (**)/24p (*)/25p
(**)).
Calitate ridicată
:
HDR-CX450/CX455/CX485
Înregistrează un film cu o calitate superioară (la 60i (*)/50i (**)).
HDR-CX625/CX675/PJ675
Înregistrează un film cu o calitate superioară (la 60i (*)/50i (**)/24p (*)/25p (**)).
Standard
:
Înregistrează un film de calitate standard (la 60i (*)/50i (**)).
Durată lungă
:
Înregistrează un film lung (la 60i (*)/50i (**)).
Calitate 60p
(*)/Calitate 50p
(**)
Înregistrează un film în 60p (*)/50p (**).
* Dispozitiv compatibil 1080 60i
** Dispozitiv compatibil 1080 50i
Indiciu
Tipul de suport pe care se pot salva imaginile depinde de calitatea de imagine
selectată.
Calitate 60p
(*)/Calitate 50p
(**)/Calitate maximă
Card de memorie, hard disk USB extern, discuri Blu-ray
:
Calitate ridicată
/Standard
/Durată lungă
:
Card de memorie, hard disk USB extern, discuri Blu-ray, discuri de înregistrare AVCHD
* Dispozitiv compatibil 1080 60i: [Calitate 60p
] nu poate fi setat decât atunci când [
Viteză cadre] este setat la [60p].
** Dispozitiv compatibil 1080 50i: [Calitate 50p
] nu poate fi setat decât atunci când [
Viteză cadre] este setat la [50p].
[125] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Calitate imagine/Dimensiune
Viteză cadre
Puteţi selecta rata de cadre care se va utiliza pentru a înregistra filme XAVC S sau
filme AVCHD. Se recomandă utilizarea 60i(*) sau 50i(**) pentru înregistrarea
standard. Setaţi mai întâi [
Viteză cadre], înainte să setaţi [
Mod REC].
1.
- [Calit. imagine/Dimensiune] - [
Viteză cadre] - setarea dorită.
Setările disponibile pentru rata de cadre depind de formatul de înregistrare.
Consultaţi informaţiile următoare.
Setări disponibile pentru rata de cadre
HDR-CX450/CX455/CX485
XAVC S HD:
60p(*)/50p(**)
30p(*)/25p(**)
AVCHD
60i(*)/50i(**)
60p(*)/50p(**)
HDR-CX625/CX675/PJ675
XAVC S HD:
60p(*)/50p(**)
30p(*)/25p(**)
24p(*)
AVCHD
60i(*)/50i(**)
60p(*)/50p(**)
24p(*)/25p(**)
Descrierea elementelor din meniu
60i(*)/50i(**):
Aceasta este setarea obişnuită pentru înregistrarea filmelor AVCHD.
60p(*)/50p(**):
Puteţi înregistra filme cu un volum de date dublu celui aferent 60i(*) sau
50i(**)/30p(*) sau 25p(**) pe unitatea de timp. Atunci când redaţi un film înregistrat
cu această setare pe un televizor, televizorul trebuie să fie compatibil cu redarea de
filme 60p(*) sau 50p(**) şi trebuie să setaţi [Rezoluţie HDMI] la 1080p.
30p(*):
Este recomandabil să utilizaţi un trepied atunci când înregistraţi filme cu această
setare.
24p(*)/25p(**)(HDR-CX625/CX675/PJ675):
Cu această setare, puteţi înregistra filme a căror atmosferă se apropie mai mult de
imaginile cinematografice. Este recomandabil să utilizaţi un trepied atunci când
înregistraţi filme cu această setare.
* Dispozitiv compatibil 1080 60i
** Dispozitiv compatibil 1080 50i
Notă
Suportul pe care se pot salva imaginile înregistrate depinde de setarea [
REC].
[126] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Mod
Calitate imagine/Dimensiune
REC video duală
Puteţi activa sau dezactiva modul de înregistrare dublă (înregistrarea unui film MP4
în timpul înregistrării de filme).
1.
- [Calit. imagine/Dimensiune] - [REC video duală] - setarea dorită.
Descrierea elementelor din meniu
Activat:
Înregistrează un film MP4 în timp ce înregistrează un film HD.
Dezactivat:
Nu înregistrează un film MP4 în timp ce înregistrează un film HD.
Notă
Atunci când sunt îndeplinite oricare dintre următoarele condiţii, [REC video duală]
se va seta la [Dezactivat].
Când [
Mod REC] este setat la [Calitate 60p
(dispozitiv compatibil 1080
60i)]/[Calitate 50p
(dispozitiv compatibil 1080 50i)].
Format fişier] este setat la [
XAVC S HD] şi [
Viteză cadre] este setat
la 60p (dispozitiv compatibil 1080 60i)/50p (dispozitiv compatibil 1080 50i).
Când [
În timpul [Transmisiune live]
În timpul [Control camere multiple]
Când [REC video duală] este setat la [Activat], [
din [Activ inteligent].
[127] Cum se utilizează
Format fişier
Operaţiuni din meniu
SteadyShot] nu poate fi setat
Calitate imagine/Dimensiune
Setaţi formatul de înregistrare pentru înregistrare şi redare.
1.
- [Calit. imagine/Dimensiune] - [
Format fişier] - setarea dorită.
Descrierea elementelor din meniu
XAVC S HD:
Înregistrează imagini HD (de înaltă definiţie) în format XAVC S.
Această setare este adecvată pentru vizualizare pe un televizor HD (de înaltă
definiţie). Comută atât înregistrarea, cât şi redarea.
AVCHD:
Înregistrează imagini HD (de înaltă definiţie) în format AVCHD.
Această setare este adecvată pentru vizualizare pe un televizor HD (de înaltă
definiţie) TV şi pentru înregistrarea de discuri Blu-ray. Comută atât înregistrarea, cât
şi redarea.
[128] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Calitate imagine/Dimensiune
Dimens. imag.
Puteţi selecta o dimensiune pentru fotografiile pe care urmează să le înregistraţi.
Numărul de fotografii pe care le puteţi înregistra diferă în funcţie de dimensiunea de
imagine selectată.
1.
- [Calit. imagine/Dimensiune] - [
Dimens. imag.] - setarea dorită.
Dimensiunea de imagine este setată în conformitate cu formatul selectat la [
Format fişier].
L (9.2M)
L (6.9M) (*)
S (2,1M)
S (VGA) (*)
* Nu poate fi selectat pentru modul de înregistrare de filme.
Notă
Dimensiunea de imagine selectată cu această setare este valabilă şi pentru
fotografiile făcute cu funcţia de captură dublă.
Pentru fotografiile de dimensiunea L înregistrate cu funcţia de captură dublă se
utilizează tehnologia By Pixel Super Resolution.
[129] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Fără fir
Ctrl. cu tel. inteligent
Puteţi utiliza telefonul inteligent pe post de telecomandă fără fir.
1.
- [Fără fir] - [ Funcţie] - [Ctrl. cu tel. inteligent].
[130] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Fără fir
Control camere multiple
Puteţi controla alte camere conectate la acest produs, prin Wi-Fi.
Pentru detalii, consultaţi secţiunea „Subiect asociat”.
[131] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Fără fir
Transmisiune live
Puteţi transmite live clipurile video filmate cu acest produs, pe un site de partajare
video, de exemplu pe Ustream, prin intermediul unui router Wi-Fi sau al unui telefon
inteligent cu funcţie de partajare a conexiunii la internet.
Pentru detalii, consultaţi secţiunea „Subiect asociat”.
[132] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Fără fir
Trim. la tel. inteligent
Transferaţi imagini înregistrate cu acest produs către telefonul inteligent.
1. Apăsaţi butonul
2.
de pe produs pentru a accesa modul de redare.
- [Fără fir] - [ Funcţie] - [Trim. la tel. inteligent].
Notă
Nu închideţi monitorul LCD în timp ce transferaţi fişiere. Transferul se va întrerupe.
[133] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Fără fir
Trimitere către computer
Transferaţi imagini înregistrate cu acest produs către computer.
1. Apăsaţi butonul
2.
de pe produs pentru a accesa modul de redare.
- [Fără fir] - [ Funcţie] - [Trimitere către computer].
Notă
Nu închideţi monitorul LCD în timp ce transferaţi fişiere. Transferul se va întrerupe.
[134] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Fără fir
Vizualizare pe televizor
Puteţi vizualiza imaginile pe un televizor compatibil cu funcţia de reţea, prin transferul
imaginilor de pe acest produs, fără a conecta produsul la televizor cu un cablu. În
funcţie de televizorul utilizat, este posibil să fie necesar să realizaţi anumite
operaţiuni pe televizor înainte de redare. Pentru detalii, consultaţi manualele de
instrucţiuni ale televizorului.
1. Apăsaţi
2.
de pe produs pentru a accesa modul de redare.
- [Fără fir] - [ Funcţie] - [Vizualizare pe televizor].
Notă
Nu închideţi monitorul LCD în timp ce transferaţi fişiere. Transferul se va întrerupe.
[135] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Fără fir
Mod avion
În momentul îmbarcării într-un avion, puteţi dezactiva temporar funcţia Wi-Fi.
1.
- [Fără fir] - [
Setare] - [Mod avion] - setarea dorită.
Descrierea elementelor din meniu
Dezactivat:
Setarea normală.
Activat (
):
Utilizaţi această setare atunci când vă aflaţi la bordul unui avion.
[136] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Fără fir
Set. Ctrl cam. multiple
Puteţi seta metoda de conexiune pentru Control camere multiple.
1.
- [Fără fir] - [
Setare] - [Set. Ctrl cam. multiple] - setarea dorită.
Descrierea elementelor din meniu
Conexiune unică:
Controlează o cameră.
Conexiune multiplă
Controlează mai multe camere.
[137] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Fără fir
REC vid. în tp. trans.
În timp ce clipurile video filmate cu acest produs sunt transmise live pe un site de
partajare video, de exemplu pe Ustream, clipul video poate fi înregistrat pe suportul
de înregistrare al acestui produs.
1.
- [Fără fir] - [
Setare] - [REC vid. în tp. trans.] - setarea dorită.
Descrierea elementelor din meniu
Activat:
Înregistrează clipuri video pe suportul de înregistrare al acestui produs în timpul
Transmisiunii live.
Dezactivat:
Nu înregistrează clipuri video pe suportul de înregistrare al acestui produs în timpul
Transmisiunii live.
Notă
Dacă memoria internă sau cardul de memorie se umple, înregistrarea se opreşte
automat, fără a opri transmisiunea.
[138] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Fără fir
Împingere WPS
Dacă punctul dvs. de acces este prevăzut cu buton WPS, puteţi înregistra cu
uşurinţă punctul de acces pe acest produs.
1.
- [Fără fir] - [
Setare] - [Împingere WPS].
2. Apăsaţi butonul WPS de pe punctul de acces pe care doriţi să îl înregistraţi.
Notă
Pentru [Împingere WPS] trebuie ca securitatea punctului de acces să fie WPA sau
WPA2 şi să fie acceptată metoda prin butonul WPS. Dacă securitatea punctului
dvs. de acces este setată la WEP, sau punctul de acces nu acceptă metoda prin
butonul WPS, înregistraţi manual punctul de acces.
Pentru detalii referitoare la funcţiile şi setările acceptate de punctul de acces,
consultaţi manualul punctului de acces sau contactaţi administratorul punctului de
acces.
În funcţie de condiţiile ambientale, cum ar fi obstacolele dintre produs şi punctul de
acces, starea semnalului şi materialele din pereţi etc. este posibil să nu se
realizeze conexiunea sau să scadă distanţa de conectare. Mutaţi acest produs
sau reduceţi distanţa dintre produs şi punctul de acces.
[139] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Fără fir
Setări punct de acces
Puteţi înregistra manual punctul de acces. Înainte de a începe procedura, asiguraţivă că ştiţi numele SSID, modul de securitate şi parola punctului de acces. Este
posibil ca parola să fie presetată pe anumite dispozitive. Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de operare ale punctului de acces sau contactaţi administratorul.
1.
- [Fără fir] - [
Setare] - [Setări punct de acces].
2. Selectaţi punctul de acces pe care doriţi să îl înregistraţi.
Se afişează punctul de acces dorit:
Selectaţi punctul de acces.
Nu se afişează punctul de acces dorit:
Selectaţi [Set. manuală] apoi introduceţi numele SSID al punctului de acces şi
apoi selectaţi modul de securitate.
3. Introduceţi parola şi apoi selectaţi [Urm.] - [Înregist.].
Punctele de acces fără pictograma
nu necesită introducerea unei parole.
Alte elemente de setare
În funcţie de stare sau de metoda de setare a punctului de acces, este posibil să
existe mai multe elemente de setat.
WPS PIN:
Afişează codul PIN de introdus pe dispozitivul conectat.
Setare adresă IP:
Selectaţi [Auto] sau [Manual].
Adresă IP:
Dacă introduceţi adresa IP manual, introduceţi adresa fixă.
Mască subreţea/Gateway implicit:
Dacă setaţi [Setare adresă IP] la [Manual], introduceţi adresa IP şi masca subreţea
potrivite pentru mediul dvs. de reţea.
Conexiune prioritară:
Selectaţi [Activat] sau [Dezactivat].
Notă
Pentru a acorda prioritate punctului de acces înregistrat, setaţi [Conexiune
prioritară] la [Activat].
Indiciu
Pentru metoda de introducere a datelor, consultaţi „Cum se utilizează tastatura”.
[140] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Fără fir
Editare nume dispoz.
Puteţi modifica numele dispozitivului pentru Wi-Fi Direct etc.
1.
- [Fără fir] - [
Setare] - [Editare nume dispoz.].
2. Selectaţi caseta de introducere de text, introduceţi numele dispozitivului şi apoi
selectaţi
.
Indiciu
Pentru metoda de introducere a datelor, consultaţi „Cum se utilizează tastatura”.
[141] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Fără fir
Afişare adresă MAC
Afişează adresa MAC a acestui produs.
1.
- [Fără fir] - [
Setare] - [Afişare adresă MAC].
Se afişează adresa MAC.
[142] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Fără fir
Reset. SSID/parolă
Acest produs partajează SSID/parola pentru [Conexiune multiplă] din [Set. Ctrl cam.
multiple], [Trim. la tel. inteligent] şi [Ctrl. cu tel. inteligent] cu un dispozitiv care are
permisiune de conectare.
Dacă doriţi să modificaţi dispozitivul care are permisiunea de conectare la acest
produs, resetaţi SSID/parola urmând procedura de mai jos.
1.
- [Fără fir] - [
Setare] - [Reset. SSID/parolă] -
.
Notă
După resetarea SSID/parolei, trebuie să setaţi din nou telefonul inteligent.
[143] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Fără fir
Resetare info reţea
Pe lângă SSID/parolă, puteţi reseta şi informaţiile despre punctul de acces,
[Conexiune unică] din [Set. Ctrl cam. multiple], [Streaming Setting] şi [SNS Settings]
configurate pe „PlayMemories Home” etc.
1.
- [Fără fir] - [
Setare] - [Resetare info reţea].
Notă
După resetarea informaţiilor de conexiune, trebuie să setaţi din nou telefonul
inteligent sau punctul de acces.
Atunci când efectuaţi Transmisiunea live, trebuie să reconfiguraţi setările cu
„PlayMemories Home”.
[144] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Funcţia de redare
Vizualizare eveniment
Puteţi reda imagini înregistrate, după data înregistrării (Vizualizare eveniment).
1.
- [Funcţie Redare].
[145] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Editare/Copiere
Ştergere
Puteţi şterge imaginile inutile.
1. Apăsaţi butonul
de pe produs pentru a accesa modul de redare.
2. Pe ecranul Vizualizare eveniment, selectaţi
filmelor pe care doriţi să le ştergeţi.
şi apoi selectaţi formatul
Este posibil să se afişeze altă pictogramă decât
, în funcţie de setarea
din [
Format fişier] şi setarea privind formatul filmelor redate.
3.
- [Editare/Copiere] - [Ştergere] - setarea dorită.
Descrierea elementelor din meniu
Imagini multiple:
Puteţi selecta imagini ca să fie şterse. Selectaţi tipul de imagine pe care doriţi să îl
ştergeţi, apoi adăugaţi
la imaginile dorite şi apoi selectaţi
.
Toate în Eveniment:
Puteţi şterge deodată toate imaginile de pe data selectată. Selectaţi data pe care
doriţi să o ştergeţi utilizând
/
şi apoi selectaţi
.
Notă
Dacă [REC video duală] este setat la [Activat], filmele în format MP4 şi filmele în
format HD (XAVC S HD sau AVCHD) sunt înregistrate pe camera video. Pentru a
şterge filmele în format HD (XAVC S HD/AVCHD), repetaţi paşii 1 - 3 pentru
fiecare film pe care vreţi să îl ştergeţi. Pentru a şterge filme în format MP4,
comutaţi formatul de redare a filmelor
pe MP4 la pasul 2 şi continuaţi
cu pasul 3.
[146] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Editare/Copiere
Protejează
Protejaţi filme şi fotografii pentru a evita ştergerea lor accidentală. Pe imaginile
protejate se va afişa
.
1. Apăsaţi butonul
de pe produs pentru a accesa modul de redare.
2. Pe ecranul Vizualizare eveniment, selectaţi
filmelor pe care doriţi să le protejaţi.
şi apoi selectaţi formatul
Este posibil să se afişeze altă pictogramă decât
, în funcţie de setarea
din [
Format fişier] şi setarea privind formatul filmelor redate.
3.
- [Editare/Copiere] - [Protejează] - setarea dorită.
Descrierea elementelor din meniu
Imagini multiple:
Puteţi selecta imagini ca să fie protejate. Selectaţi tipul de imagine pe care doriţi să îl
protejaţi, apoi adăugaţi
la imaginile dorite şi apoi selectaţi
.
Set. toate Eveniment:
Puteţi proteja deodată toate imaginile de pe data selectată. Selectaţi data pe care
doriţi să o protejaţi utilizând
/
şi apoi selectaţi
.
Elim toate Eveniment:
Puteţi îndepărta protecţia pentru toate imaginile de pe data selectată în acelaşi timp.
Selectaţi data pentru care doriţi să îndepărtaţi protecţia utilizând
/
şi apoi
selectaţi
.
Notă
Nu puteţi selecta date multiple.
[147] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Editare/Copiere
Copiază (modelele cu memorie internă)
Puteţi copia imagini stocate pe suportul de înregistrare al acestui produs. Exemplarul
original al imaginii nu va fi şters după ce s-a încheiat operaţiunea de copiere. După
ce selectaţi [Copiază], apare un afişaj care vă cere să selectaţi sursa şi destinaţia
imaginilor care vor fi copiate. Selectaţi elementul dorit.
1.
- [Editare/Copiere] - [Copiază] - sursa dorită şi destinaţia dorită pentru
imagini - setarea dorită.
Descrierea elementelor din meniu
Imagini multiple:
Puteţi selecta imagini ca să fie copiate.
Selectaţi tipul de imagine pe care doriţi să îl copiaţi, apoi adăugaţi
dorite şi apoi selectaţi
la imaginile
.
Toate în Eveniment:
Puteţi copia deodată toate imaginile de pe data selectată.
Selectaţi data pe care doriţi să o copiaţi utilizând
/
Notă
şi apoi selectaţi
.
Nu închideţi monitorul LCD în timp ce copiaţi fişiere. Copierea se va întrerupe.
Atunci când înregistraţi pentru prima dată o imagine pe cardul de memorie, creaţi
fişierul bază de date pentru imagini, selectând [Rep. fiş. bd. imagine] - [Card
memorie].
Conectaţi acest produs la o priză de perete (mufă de perete) utilizând adaptorul
c.a. furnizat, pentru a preveni descărcarea acestui produs în timpul copierii.
Nu puteţi copia filmele în format XAVC S stocate în memoria internă a camerei
video pe cardul de memorie microSDHC.
[148] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Editare/Copiere
Copie directă
Puteţi salva imagini manual pe un hard disk USB extern, cât timp dispozitivul este
conectat la acest produs.
1.
- [Editare/Copiere] - [Copie directă].
Notă
Puteţi efectua această operaţiune atunci când produsul este conectat la un hard
disk USB extern.
[149] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Configurare
Selectare suport (modelele cu memorie internă)
Puteţi selecta suportul dorit pentru înregistrare, redare şi editare.
1.
- [Setare] - [
înregistrare dorit.
Setări suport] - [Selectare suport] - suportul de
Descrierea elementelor din meniu
Memorie internă:
Înregistrează, redă sau editează imagini în memoria internă.
Card memorie:
Înregistrează, redă sau editează imagini pe un card de memorie.
Notă
Nu puteţi selecta suporturi de înregistrare diferite pentru filme şi pentru fotografii.
[150] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Configurare
Informaţii mediu
Puteţi verifica durata de înregistrare rămasă şi spaţiul liber şi uzat aproximativ de pe
suportul de înregistrare.
1.
- [Setare] - [
Setări suport] - [Informaţii mediu] - suportul de
înregistrare pe care doriţi să-l afişaţi.
Notă
Deoarece există o zonă a fişierelor de administrare, spaţiul uzat nu este 0% nici
măcar atunci când efectuaţi [Format].
[151] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Configurare
Format
Formatarea şterge toate filmele şi fotografiile, pentru a recupera spaţiul liber de
înregistrare.
1.
- [Setare] - [
selectaţi
.
Setări suport] - [Format] - suportul de înregistrare dorit şi
Notă
Pentru această operaţiune, conectaţi acest produs la o priză de perete (mufă de
perete) folosind adaptorul c.a furnizat.
Pentru a evita pierderea imaginilor importante, trebuie să le salvaţi înainte de a
formata suportul de înregistrare.
Vor fi şterse chiar şi filmele şi fotografiile protejate.
Asiguraţi-vă că nu faceţi următoarele în timp ce se afişează [Se execută...].
Deschideţi/închideţi monitorul LCD.
Operaţi butoanele de pe acest produs.
Scoateţi cardul de memorie din acest produs.
Deconectaţi adaptorul c.a.
Scoateţi acumulatorul.
Indiciu
Executaţi [Golire] pentru a preveni recuperarea datelor din memoria internă.
(modelele cu memorie internă)
[152] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Configurare
Golire (modelele cu memorie internă)
Se recomandă să efectuaţi operaţiunea [Golire] înainte să eliminaţi sau să cedaţi
produsul altei persoane, pentru a preveni pierderile de informaţii personale.
1. Conectaţi adaptorul c.a. la acest produs.
2.
- [Setare] - [
Setări suport] - [Format] - [Memorie internă] - [Golire].
Notă
Nu puteţi efectua operaţiunea [Golire] decât dacă aţi conectat adaptorul c.a. la
priza de perete (mufă de perete).
Pentru a evita pierderea imaginilor importante, acestea ar trebui salvate pe un
computer sau pe alte dispozitive înainte să efectuaţi operaţiunea [Golire].
Deconectaţi toate cablurile, cu excepţia adaptorului c.a. Nu deconectaţi cablul c.a.
în timpul operaţiunii.
Dacă opriţi efectuarea operaţiunii [Golire] în timp ce se afişează [Se execută...],
asiguraţi-vă că aţi dus la bun sfârşit operaţiunea, efectuând operaţiunea [Format]
sau [Golire] înainte să mai utilizaţi produsul.
[153] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Rep. fiş. bd. imagine
Configurare
Reparaţi fişierul bază de date pentru imagini atunci când este nevoie, de exemplu,
atunci când apare mesajul privind repararea bazei de date pentru imagini.
1.
- [Setare] - [
Setări suport] - [Rep. fiş. bd. imagine] - suportul de
înregistrare dorit şi selectaţi
.
[154] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Configurare
Număr fişier
Puteţi selecta modul în care se alocă numerele fişierelor pentru fotografii/filme MP4.
1.
- [Setare] - [
Setări suport] - [Număr fişier] - setarea dorită.
Descrierea elementelor din meniu
Serie:
Alocă numerele fişierelor pentru fotografii/filme MP4 succesiv. Numărul fişierului
creşte de fiecare dată când înregistraţi o fotografie/un film MP4.
Chiar dacă înlocuiţi cardul de memorie cu altul, numărul fişierelor se alocă tot
succesiv.
Resetare:
Alocă numerele fişierelor succesiv, urmând numărul cel mai mare de fişier deja
existent pe suportul de înregistrare. Când înlocuiţi cardul de memorie cu altul,
numărul fişierelor se alocă independent pentru fiecare card de memorie.
[155] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Configurare
Cod de date
În timpul redării, acest produs afişează informaţiile înregistrate automat în momentul
înregistrării. Puteţi verifica următoarele informaţii.
1.
- [Setare] - [
Setări redare] - [Cod de date] - setarea dorită.
Descrierea elementelor din meniu
Dezactivat:
Codul de date nu se afişează.
Data/Ora:
Data
Ora
Date cameră:
Film
Fotografie
SteadyShot dezactivat
Balans de alb
Viteză obturator
Apertură
Amploare
Luminozitate
Expunere
Bliţ (HDR-CX625/CX675/PJ675)
Notă
Codul de date se afişează pe ecranul televizorului atunci când conectaţi acest
produs la un televizor.
În funcţie de starea suportului de înregistrare, este posibil să apară [-- -- --].
[156] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Configurare
Volum
Puteţi regla volumul sunetului de redare.
1.
- [Setare] - [
.
[157] Cum se utilizează
Setări redare] - [Volum] - reglaţi volumul cu
Operaţiuni din meniu
/
Configurare
Reg. interval mişc.
Reglează intervalele imaginii reziduale pentru un video în mişcare.
1.
- [Setare] - [
Setări redare] - [Reg. interval mişc.].
2. Reglaţi valoarea de setare pentru intervalele imaginii reziduale cu
.
3. Selectaţi
[158] Cum se utilizează
.
Operaţiuni din meniu
Configurare
Descarcă muzică (modelele cu mufe USB IN/OUT)
Puteţi transfera fişiere audio de pe CD-uri audio etc. pe acest produs, prin
conectarea acestui produs la un computer.
1.
- [Setare] - [
Setări redare] - [Descarcă muzică].
/
[159] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Configurare
Golire muzică (modelele cu mufe USB IN/OUT)
Puteţi şterge toate fişierele audio stocate pe acest produs.
1.
- [Setare] - [
[160] Cum se utilizează
Setări redare] - [Golire muzică].
Operaţiuni din meniu
Configurare
Tip TV
Trebuie să convertiţi semnalul, în funcţie de raportul dintre orizontală şi verticală al
televizorului conectat.
1.
- [Setare] - [
Conexiune] - [Tip TV] - setarea dorită.
Descrierea elementelor din meniu
16:9:
Selectaţi această setare pentru a vizualiza filmele pe un televizor 16:9 (lat).
A: Imagini înregistrate în modul 16:9 (lat)
B: Imagini înregistrate în modul 4:3
4:3:
Selectaţi această setare pentru a vizualiza filmele şi fotografiile pe un televizor 4:3
standard.
A: Imagini înregistrate în modul 16:9 (lat)
B: Imagini înregistrate în modul 4:3
[161] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Configurare
Rezoluţie HDMI
Selectaţi rezoluţia de ieşire a imaginii atunci când conectaţi acest produs la un
televizor cu cablul HDMI.
1.
- [Setare] - [
Conexiune] - [Rezoluţie HDMI] - setarea dorită.
Descrierea elementelor din meniu
Auto:
Scoate automat semnalul în concordanţă cu televizorul.
1080p:
Scoate semnal 1080p.
1080i:
Scoate semnal 1080i.
720p:
Scoate semnal 720p.
[162] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Configurare
CONTROL PT. HDMI
Atunci când conectaţi acest produs la un televizor compatibil BRAVIA Sync cu
ajutorul unui cablu HDMI, puteţi reda filme de pe acest produs dacă îndreptaţi
telecomanda televizorului către televizor.
1.
- [Setare] - [
Conexiune] - [CONTROL PT. HDMI] - setarea dorită.
Descrierea elementelor din meniu
Activat:
Operează acest produs cu ajutorul telecomenzii televizorului.
Dezactivat:
Nu operează acest produs cu ajutorul telecomenzii televizorului.
[163] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Configurare
Conectare USB
Selectaţi acest element dacă o conexiune USB nu porneşte chiar dacă aţi conectat
acest produs la un dispozitiv extern cu cablul USB.
1.
- [Setare] - [
[164] Cum se utilizează
Conexiune] - [Conectare USB].
Operaţiuni din meniu
Configurare
Setare conex. USB
Puteţi seta modul de transfer prin USB pentru conectarea acestui produs la un
computer sau un alt dispozitiv cu USB.
1.
- [Setare] - [
Conexiune] - [Setare conex. USB] - setarea dorită.
Descrierea elementelor din meniu
Auto:
Acest produs selectează automat modul de transfer prin USB, în funcţie de
dispozitivul conectat.
MTP:
Acesta este un mod de transfer prin USB compatibil cu anumite tipuri de computere.
Mass Storage:
Acesta este un mod de transfer prin USB compatibil multe tipuri de dispozitive cu
USB.
Notă
Atunci când acest produs este conectat la un dispozitiv extern, în modul [MTP],
fişierele imagine vor fi afişate cu data înregistrată, totuşi, unele informaţii incluse
în fişierele imagine nu pot fi afişate pe dispozitivul conectat. Pentru a importa
imagini de pe acest produs pe computer, utilizaţi software-ul PlayMemories
Home.
Dacă nu se deschide fereastra „Device Stage*” atunci când conectaţi acest produs
la un computer dotat cu Windows 7 sau Windows 8, setaţi [Setare conex. USB] la
[Auto].
*„Device Stage” este un meniu din Windows 7 sau Windows 8, utilizat pentru gestionarea
dispozitivelor (cameră video, cameră etc.) conectate la computer.
[165] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Configurare
Alimentare prin USB
Setaţi dacă să se utilizeze funcţia de alimentare prin USB, atunci când produsul este
conectat la un dispozitiv cu USB, ca un computer.
1.
- [Setare] - [
Conexiune] - [Alimentare prin USB].
Descrierea elementelor din meniu
Activat:
Se alimentează în timpul conectării cu cablul USB.
Dezactivat:
Nu se alimentează în timpul conectării cu cablul USB.
Notă
Dacă aţi modificat această setare în timp ce cablul USB era conectat la un
dispozitiv USB, deconectaţi cablul USB de la dispozitiv şi reconectaţi-l.
Setarea [Alimentare prin USB] este eficientă numai când acest produs este
conectat la un dispozitiv USB compatibil cu standardul de alimentare de 500 mA.
Când acest produs este conectat la un dispozitiv USB compatibil cu standardul de
alimentare de 500 mA sunt disponibile numai funcţiile de redare.
[166] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Configurare
Setare USB LUN
Îmbunătăţeşte compatibilitatea cu dispozitivele externe, prin limitarea funcţiilor
conexiunii USB.
1.
- [Setare] - [
Conexiune] - [Setare USB LUN] - setarea dorită.
Descrierea elementelor din meniu
Multi:
Utilizaţi această setare pentru operaţiuni obişnuite.
Individual:
Încercaţi această setare numai dacă nu vă puteţi conecta la un dispozitiv extern.
[167] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Configurare
Bip
Puteţi activa sau dezactiva melodia care se aude atunci când porniţi/opriţi
înregistrarea sau operaţi acest produs.
1.
- [Setare] - [
Setări generale] - [Bip] - setarea dorită.
Descrierea elementelor din meniu
Activat:
Se aude o melodie.
Dezactivat:
Anulează melodia.
[168] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Configurare
Luminozit. monitor
Puteţi regla luminozitatea monitorului LCD.
1.
- [Setare] - [
Setări generale] - [Luminozit. monitor] - setarea dorită.
Descrierea elementelor din meniu
Normal:
Setarea normală (luminozitate normală).
Luminos:
Selectaţi această opţiune atunci când monitorul LCD nu este suficient de luminos.
Reglarea nu afectează în niciun fel imaginile înregistrate.
Dacă folosiţi adaptorul c.a., [Luminozit. monitor] este setat automat la [Luminos].
[169] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Configurare
Pornire cu monitor
Setaţi dacă să porniţi/opriţi produsul prin deschiderea/închiderea monitorului LCD,
sau nu.
1.
- [Setare] - [
Setări generale] - [Pornire cu monitor] - setarea dorită.
Descrierea elementelor din meniu
Activat:
Porneşte/opreşte produsul atunci când se deschide/închide monitorul LCD.
Dezactivat:
Selectaţi această setare atunci când doriţi să închideţi monitorul LCD în timpul
înregistrării.
[170] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Configurare
Language Setting
Puteţi selecta limba care să se utilizeze pe monitorul LCD.
1.
- [Setare] - [
[171] Cum se utilizează
Setări generale] - [Language Setting] - setarea dorită.
Operaţiuni din meniu
Configurare
Calibrare
Utilizaţi această funcţie dacă butoanele de pe panoul tactil nu funcţionează corect.
1.
- [Setare] - [
Setări generale] - [Calibrare].
2. Atingeţi semnul „×” afişat pe monitorul LCD cu colţul cardului de memorie sau
un obiect asemănător, de 3 ori.
Notă
Dacă nu aţi apăsat în punctul corect, încercaţi din nou calibrarea.
Nu utilizaţi un obiect cu vârf ascuţit pentru calibrare. Acest lucru poate deteriora
monitorul LCD.
Nu puteţi calibra monitorul LCD dacă este rotit sau închis, cu monitorul LCD în
afară.
Indiciu
Selectaţi [Anulare] pentru a anula calibrarea.
[172] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Informaţii acumulator
Configurare
Puteţi verifica estimarea capacităţii rămase a acumulatorului.
1.
- [Setare] - [
[173] Cum se utilizează
Setări generale] - [Informaţii acumulator].
Operaţiuni din meniu
Configurare
Economisire energ.
Puteţi schimba setările pentru lumina de fundal a monitorului LCD şi starea de
alimentare a acestui produs.
1.
- [Setare] - [
Setări generale] - [Economisire energ.].
Descrierea elementelor din meniu
Standard:
Lumina de fundal a monitorului LCD se întunecă automat dacă nu încercaţi să
operaţi acest produs timp de circa 1 minut. Acest produs se opreşte automat dacă
nu încercaţi să operaţi acest produs timp de circa 2 minute.
Max:
Lumina de fundal a monitorului LCD se întunecă automat dacă nu încercaţi să
operaţi acest produs timp de circa 15 secunde. Acest produs se opreşte automat
dacă nu încercaţi să operaţi acest produs timp de circa 1 minut.
Dezactivat:
Lumina de fundal a monitorului LCD este întotdeauna puternică. Acest produs nu se
opreşte automat.
[174] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Iniţializare
Toate setările revin la setările implicite.
Configurare
1.
- [Setare] - [
Setări generale] - [Iniţializare] -
.
Indiciu
Chiar dacă utilizaţi această funcţie, toate filmele şi fotografiile se păstrează.
[175] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Configurare
Mod demo
Atunci când la mufa DC IN a acestui produs este conectat un adaptor c.a.
(comercializat separat) şi nu se iniţiază nicio operaţiune pentru o anumită perioadă
de timp, în modul de înregistrare de filme sau de Vizualizare eveniment, începe
redarea filmului demonstrativ.
1.
- [Setare] - [
Setări generale] - [Mod demo] - setarea dorită.
Descrierea elementelor din meniu
Activat:
Efectuaţi setările de redare pentru filmul demonstrativ.
Dezactivat:
Demonstraţia nu apare.
Notă
În setarea implicită, filmul demonstrativ protejat este pre-înregistrat în Vizualizare
eveniment. Dacă ştergeţi filmul demonstrativ, nu îl puteţi recupera (HDR-PJ675).
Un film pe care l-aţi înregistrat dvs. va fi înregistrat ca film demonstrativ, dacă
satisface toate condiţiile de mai jos.
Filmul este protejat.
Filmul este primul înregistrat.
Filmul este salvat în memoria internă.
Filmul este înregistrat în formatul AVCHD.
Atunci când operaţi acest produs în timpul redării demonstrative, aceasta va fi
suspendată.
[176] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Configurare
Versiune
Puteţi afişa versiunea de software a acestui produs.
1.
- [Setare] - [
[177] Cum se utilizează
Setări generale] - [Versiune].
Operaţiuni din meniu
Configurare
Setare dată şi oră
Efectuaţi setările privind data şi ora.
1.
- [Setare] - [
Setări oră] - [Setare dată şi oră] - setarea dorită.
Descrierea elementelor din meniu
Format dată şi oră:
Puteţi selecta ordinea în care se afişează anul, luna şi ziua.
Ora de vară/Ora de vară:
Setează ora de vară. Ceasul este setat să avanseze în timp cu 1 oră.
Dată şi oră:
Puteţi seta ceasul.
[178] Cum se utilizează
Operaţiuni din meniu
Configurare
Setare zonă
Puteţi regla o diferenţă de oră fără a opri ceasul. Selectaţi fusul orar local atunci când
utilizaţi acest produs în alte fusuri orare.
1.
- [Setare] - [
Setări oră] - [Setare zonă] - [Local] - setarea dorită.
Indiciu
Puteţi seta un alt loc ca [Destinaţie].
[179] Cum se utilizează
Durata de încărcare/durata de înregistrare pentru filme/numărul de
fotografii care pot fi înregistrate
Verificarea duratei de încărcare
Durata de încărcare
Timpul aproximativ (min.) necesar atunci când încărcaţi complet un acumulator
complet descărcat.
Când se utilizează adaptorul c.a.
NP-FV50 (furnizat):
165 min
NP-FV70:
260 min
NP-FV100A:
420 min
Când se utilizează computerul
NP-FV50 (furnizat):
305 min
NP-FV70:
555 min
NP-FV100A:
930 min
Indiciu
Duratele de încărcare prezentate în tabelul de mai sus sunt măsurate în cazul în
care produsul se încarcă la temperatura de 25 ˚C. Se recomandă să încărcaţi
bateria în intervalul de temperaturi 10 °C - 30 °C (50 °F - 86 °F).
Duratele de încărcare sunt măsurate atunci când încărcaţi fără a folosi cablul de
asistenţă pentru conexiunea USB.
[180] Cum se utilizează
Durata de încărcare/durata de înregistrare pentru filme/numărul de
fotografii care pot fi înregistrate
Durata aşteptată de înregistrare şi de redare pentru anumite
baterii
Durata de înregistrare estimată pentru fiecare acumulator
Durata de înregistrare aproximativă pentru fiecare acumulator este prezentată în cele
ce urmează.
HDR-CX450/CX455/CX485
Durata de înregistrare continuă
NP-FV50 (furnizat):
155 min
NP-FV70:
325 min
NP-FV100A:
650 min
Durata de înregistrare tipică
NP-FV50 (furnizat):
75 min
NP-FV70:
160 min
NP-FV100A:
325 min
HDR-CX625/CX675/PJ675
Durata de înregistrare continuă
NP-FV50 (furnizat):
150 min
NP-FV70:
315 min
NP-FV100A:
625 min
Durata de înregistrare tipică
NP-FV50 (furnizat):
75 min
NP-FV70:
155 min
NP-FV100A:
310 min
Indiciu
Fiecare durată de înregistrare este măsurată cu următoarele setări.
Atunci când [
Format fişier] este setat la [
la [Calitate ridicată
]
AVCHD] şi [
Mod REC] este setat
[REC video duală] este setat la [Activat]
Intervalele de timp sunt măsurate în cazul utilizării acestui produs la 25 °C. Se
recomandă intervalul de temperaturi 10 ˚C - 30 ˚C.
Durata de înregistrare şi timpul de redare se vor scurta în funcţie de condiţiile în
care utilizaţi acest produs, de exemplu, atunci când utilizaţi acest produs la
temperaturi joase.
[181] Cum se utilizează
Durata de încărcare/durata de înregistrare pentru filme/numărul de
fotografii care pot fi înregistrate
Durata aşteptată de înregistrare şi de redare pentru anumite
baterii
Timpul de redare estimat pentru fiecare acumulator
Timpul de redare aproximativ pentru fiecare acumulator este prezentată în cele ce
urmează.
HDR-CX450/CX455/CX485
NP-FV50 (furnizat):
240 min
NP-FV70:
490 min
NP-FV100A:
980 min
HDR-CX625/CX675/PJ675
NP-FV50 (furnizat):
240 min
NP-FV70:
490 min
NP-FV100A:
980 min
[182] Cum se utilizează
Durata de încărcare/durata de înregistrare pentru filme/numărul de
fotografii care pot fi înregistrate
Durata aşteptată de înregistrare a filmelor şi numărul
aşteptat de fotografii care pot fi înregistrate pentru memoria internă
Note cu privire la înregistrarea de filme
Citiţi următoarele măsuri de precauţie cu privire la înregistrarea de filme.
Notă
Durata disponibilă de înregistrare poate varia în funcţie de condiţiile de
înregistrare, de subiect şi de [
Mod REC].
Puteţi înregistra filme cu un maxim de 9.999 de scene în format XAVC S sau
3.999 de scene în format AVCHD. De asemenea, puteţi înregistra un maxim de
40.000 de filme MP4 şi fotografii, luate împreună.
Durata maximă de înregistrare continuă pentru un film este de aproximativ 13 ore.
Acest produs întrebuinţează formatul VBR (Variable Bit Rate, rată de biţi variabilă)
pentru a adapta automat calitatea imaginii la scena înregistrată. Această
tehnologie provoacă fluctuaţii ale duratei de înregistrare pe suport. Filmele care
conţin imagini în mişcare rapidă şi imagini complexe se înregistrează la o rată de
biţi mai mare, ceea ce reduce durata totală de înregistrare.
[183] Cum se utilizează
Durata de încărcare/durata de înregistrare pentru filme/numărul de
fotografii care pot fi înregistrate
Durata aşteptată de înregistrare a filmelor şi numărul
aşteptat de fotografii care pot fi înregistrate pentru memoria internă
Durata aşteptată de înregistrare a filmelor (modelele cu
memorie internă)
Durata aşteptată de înregistrare atunci când se salvează în memoria internă este
prezentată mai jos.
HDR-CX455
XAVC S HD
Viteză cadre
60p (*)/50p (**)
REC video duală
Durata aşteptată de înregistrare
Dezactivat
15 min (15 min)
Activat
15 min (15 min)
Dezactivat
15 min (15 min)
30p (*)/25p (**)
AVCHD
Mod REC
(*)/Calitate 50p
Calitate 60p
REC video
Durata aşteptată de
duală
înregistrare
Dezactivat
35 min (35 min)
Activat
35 min (35 min)
Dezactivat
40 min (40 min)
Activat
45 min (45 min)
Dezactivat
55 min (55 min)
Activat
1 h 15 min (1 h 00 min)
Dezactivat
1 h 40 min (1 h 15 min)
Activat
1 h 50 min (1 h 35 min)
Dezactivat
2 h 55 min (2 h 25 min)
(**)
Cea mai înaltă calitate
Înaltă calitate
Standard
Timp îndelungat
HDR-CX485
XAVC S HD
Viteză cadre
*
**
REC video duală
Durata aşteptată de înregistrare
60p ( )/50p ( )
Dezactivat
1 h 15 min (1 h 15 min)
Activat
1 h 10 min (1 h 10 min)
Dezactivat
1 h 15 min (1 h 15 min)
30p (*)/25p (**)
AVCHD
Mod REC
Calitate 60p
(*)/Calitate 50p
REC video
Durata aşteptată de
duală
înregistrare
Dezactivat
2 h 30 min (2 h 30 min)
Activat
2 h 35 min (2 h 35 min)
Dezactivat
3 h 00 min (3 h 00 min)
Activat
3 h 25 min (3 h 25 min)
Dezactivat
4 h 05 min (4 h 05 min)
Activat
5 h 20 min (4 h 20 min)
Dezactivat
7 h 10 min (5 h 25 min)
Activat
7 h 50 min (6 h 55 min)
Dezactivat
12 h 25 min (10 h 10 min)
(**)
Cea mai înaltă calitate
Înaltă calitate
Standard
Timp îndelungat
HDR-CX675/PJ675
XAVC S HD
Viteză cadre
60p (*)/50p (**)
REC video duală
Durata aşteptată de înregistrare
Dezactivat
1 h 15 min (1 h 15 min)
Activat
1 h 10 min (1 h 10 min)
Dezactivat
1 h 15 min (1 h 15 min)
Activat
1 h 10 min (1 h 10 min)
30p (*)/25p (**)
24p (*)
Dezactivat
1 h 15 min (1 h 15 min)
AVCHD
Mod REC
Calitate 60p
(*)/Calitate 50p
REC video
Durata aşteptată de
duală
înregistrare
Dezactivat
2 h 30 min (2 h 30 min)
Activat
2 h 35 min (2 h 35 min)
Dezactivat
3 h 00 min (3 h 00 min)
Activat
3 h 25 min (3 h 25 min)
Dezactivat
4 h 05 min (4 h 05 min)
Activat
5 h 20 min (4 h 20 min)
Dezactivat
7 h 10 min (5 h 25 min)
Activat
7 h 50 min (6 h 55 min)
Dezactivat
12 h 25 min (10 h 10 min)
(**)
Cea mai înaltă calitate
Înaltă calitate
Standard
Timp îndelungat
* Dispozitiv
compatibil 1080 60i
** Dispozitiv
compatibil 1080 50i
Notă
Numărul din ( ) reprezintă durata minimă de înregistrare.
Dacă doriţi să folosiţi întreaga durată de înregistrare disponibilă, trebuie să ştergeţi
filmul demonstrativ de pe produs (HDR-PJ675).
[184] Cum se utilizează
Durata de încărcare/durata de înregistrare pentru filme/numărul de
fotografii care pot fi înregistrate
Durata aşteptată de înregistrare a filmelor şi numărul
aşteptat de fotografii care pot fi înregistrate pentru memoria internă
Numărul aşteptat de fotografii care pot fi înregistrate
(modelele cu memorie internă)
Numărul aşteptat de fotografii care pot fi înregistrate atunci când se salvează în
memoria internă este prezentat mai jos.
Puteţi înregistra un maxim de 40.000 de filme MP4 şi fotografii, luate împreună.
[185] Cum se utilizează
Durata de încărcare/durata de înregistrare pentru filme/numărul de
fotografii care pot fi înregistrate
Durata aşteptată de înregistrare a filmelor şi numărul
aşteptat de fotografii care pot fi înregistrate pentru carduri de memorie
Note cu privire la înregistrarea de filme
Citiţi următoarele măsuri de precauţie cu privire la înregistrarea de filme.
Notă
Durata disponibilă de înregistrare poate varia în funcţie de condiţiile de
înregistrare, de subiect şi de [
Mod REC].
Puteţi înregistra filme cu un maxim de 9.999 de scene în format XAVC S sau
3.999 de scene în format AVCHD. De asemenea, puteţi înregistra un maxim de
40.000 de filme MP4 şi fotografii, luate împreună.
Durata maximă de înregistrare continuă pentru un film este de aproximativ 13 ore.
Acest produs întrebuinţează formatul VBR (Variable Bit Rate, rată de biţi variabilă)
pentru a adapta automat calitatea imaginii la scena înregistrată. Această
tehnologie provoacă fluctuaţii ale duratei de înregistrare pe suport. Filmele care
conţin imagini în mişcare rapidă şi imagini complexe se înregistrează la o rată de
biţi mai mare, ceea ce reduce durata totală de înregistrare.
[186] Cum se utilizează
Durata de încărcare/durata de înregistrare pentru filme/numărul de
fotografii care pot fi înregistrate
Durata aşteptată de înregistrare a filmelor şi numărul
aşteptat de fotografii care pot fi înregistrate pentru carduri de memorie
Durata aşteptată de înregistrare a filmelor
Durata aşteptată de înregistrare a filmelor atunci când se salvează pe un card de
memorie este prezentată mai jos.
16 GB
XAVC S HD
Viteză cadre
60p (*1)/50p (*2)
REC video duală
Durata aşteptată de înregistrare
Dezactivat
35 min (35 min)
Activat
35 min (35 min)
Dezactivat
35 min (35 min)
Activat
35 min (35 min)
Dezactivat
35 min (35 min)
30p (*1)/25p (*2)
24p (*1) (*3)
AVCHD
Mod REC
Calitate 60p
(*1)/Calitate
50p
REC video
Durata aşteptată de
duală
înregistrare
Dezactivat
1 h 15 min (1 h 15 min)
Activat
1 h 15 min (1 h 15 min)
Dezactivat
1 h 25 min (1 h 25 min)
Activat
1 h 40 min (1 h 40 min)
Dezactivat
2 h 00 min (2 h 00 min)
Activat
2 h 35 min (2 h 05 min)
Dezactivat
3 h 30 min (2 h 40 min)
Activat
3 h 50 min (3 h 20 min)
Dezactivat
6 h 05 min (5 h 00 min)
(*2)
Cea mai înaltă calitate
Înaltă calitate
Standard
Timp îndelungat
32 GB
XAVC S HD
Viteză cadre
60p (*1)/50p (*2)
REC video duală
Durata aşteptată de înregistrare
Dezactivat
1 h 15 min (1 h 15 min)
Activat
1 h 10 min (1 h 10 min)
Dezactivat
1 h 15 min (1 h 15 min)
Activat
1 h 10 min (1 h 10 min)
Dezactivat
1 h 15 min (1 h 15 min)
30p (*1)/25p (*2)
24p (*1) (*3)
AVCHD
Mod REC
Calitate 60p
(*1)/Calitate
50p
REC video
Durata aşteptată de
duală
înregistrare
Dezactivat
2 h 30 min (2 h 30 min)
Activat
2 h 35 min (2 h 35 min)
Dezactivat
2 h 55 min (2 h 55 min)
Activat
3 h 20 min (3 h 20 min)
Dezactivat
4 h 00 min (4 h 00 min)
Activat
5 h 20 min (4 h 15 min)
Dezactivat
7 h 05 min (5 h 25 min)
Activat
7 h 45 min (6 h 50 min)
Dezactivat
12 h 20 min (10 h 05 min)
(*2)
Cea mai înaltă calitate
Înaltă calitate
Standard
Timp îndelungat
64 GB
XAVC S HD
Viteză cadre
60p (*1)/50p (*2)
REC video duală
Durata aşteptată de înregistrare
Dezactivat
2 h 35 min (2 h 35 min)
Activat
2 h 25 min (2 h 25 min)
Dezactivat
2 h 35 min (2 h 35 min)
Activat
2 h 25 min (2 h 25 min)
Dezactivat
2 h 35 min (2 h 35 min)
30p (*1)/25p (*2)
24p (*1) (*3)
AVCHD
Mod REC
Calitate 60p
(*1)/Calitate
50p
REC video
Durata aşteptată de
duală
înregistrare
Dezactivat
5 h 05 min (5 h 05 min)
Activat
5 h 15 min (5 h 15 min)
Dezactivat
6 h 00 min (6 h 00 min)
Activat
6 h 50 min (6 h 50 min)
Dezactivat
8 h 10 min (8 h 10 min)
Activat
10 h 45 min (8 h 40 min)
Dezactivat
14 h 20 min (10 h 55 min)
Activat
15 h 40 min (13 h 45 min)
Dezactivat
24 h 50 min (20 h 20 min)
(*2)
Cea mai înaltă calitate
Înaltă calitate
Standard
Timp îndelungat
*1 Dispozitiv
compatibil 1080 60i
*2 Dispozitiv
compatibil 1080 50i
*3 HDR-CX625/CX675/PJ675
Notă
Dacă se foloseşte un card de memorie Sony.
Numărul din ( ) reprezintă durata minimă de înregistrare.
[187] Cum se utilizează
Durata de încărcare/durata de înregistrare pentru filme/numărul de
fotografii care pot fi înregistrate
Durata aşteptată de înregistrare a filmelor şi numărul
aşteptat de fotografii care pot fi înregistrate pentru carduri de memorie
Numărul aşteptat de fotografii care pot fi înregistrate
Numărul aşteptat de fotografii care pot fi înregistrate atunci când se salvează pe un
card de memorie este prezentat mai jos.
Atunci când înregistraţi fotografii de dimensiunea 9.2 M
16 GB:
3450 imagini
32 GB:
7000 imagini
64 GB:
13500 imagini
Notă
Dacă se foloseşte un card de memorie Sony.
Numărul de fotografii care pot fi înregistrate pe cardul de memorie afişat se referă
la dimensiunea maximă a imaginilor realizate cu acest produs. Numărul real de
fotografii care pot fi înregistrate este afişat pe monitorul LCD în timpul înregistrării.
Numărul de fotografii care pot fi înregistrate pe cardul de memorie poate varia în
funcţie de condiţiile de înregistrare.
Sistemul unic de procesare de imagini al Sony BIONZ X permite obţinerea unei
rezoluţii a imaginilor statice echivalentă cu dimensiunile descrise.
[188] Cum se utilizează
Durata de încărcare/durata de înregistrare pentru filme/numărul de
fotografii care pot fi înregistrate
Rata de biţi pentru fiecare mod de înregistrare
Rata de biţi şi pixelii de înregistrare
Următoarea listă prezintă rata de biţi, pixelii şi raportul de aspect pentru fiecare mod
de înregistrare de filme (film + audio etc.).
XAVC S HD:
Aprox. 50 Mbps
1.920 × 1.080 pixeli/60p(*) sau 1.920 × 1.080 pixeli/50p(**), 16:9
1.920 × 1.080 pixeli/30p(*) sau 1.920 × 1.080 pixeli/25p(**), 16:9
1.920 × 1.080 pixeli/24p(*), 16:9 (HDR-CX625/CX675/PJ675)
AVCHD:
PS: Max. 28 Mbps
1.920 x 1.080 pixeli/60p(*) sau 1.920 × 1.080 pixeli/50p(**), AVC HD 28 M (PS), 16:9
FX: Max. 24 Mbps
1.920 x 1.080 pixeli/60i(*) sau 1.920 × 1.080 pixeli/50i(**), AVC HD 24 M (FX), 16:9
1.920 x 1.080 pixeli/24p(*) sau 1.920 × 1.080 pixeli/25p(**), AVC HD 24 M (FX), 16:9
(HDR-CX625/CX675/PJ675)
FH: Aprox. 17 Mbps (medie)
1.920 x 1.080 pixeli/60i(*) sau 1.920 × 1.080 pixeli/50i(**), AVC HD 17 M (FH), 16:9
1.920 x 1.080 pixeli/24p(*) sau 1.920 × 1.080 pixeli/25p(**), AVC HD 17 M (FH), 16:9
(HDR-CX625/CX675/PJ675)
HQ: Aprox. 9 Mbps (medie)
1.440 x 1.080 pixeli/60i(*) sau 1.440 × 1.080 pixeli/50i(**), AVC HD 9 M (HQ), 16:9
LP: Aprox. 5 Mbps (medie)
1.440 x 1.080 pixeli/60i(*) sau 1.440 × 1.080 pixeli/50i(**), AVC HD 5 M (LP), 16:9
MP4:
Aprox. 3 Mbps (medie)
1.280 x 720 pixeli/30p(*), 16:9
1.280 x 720 pixeli/24p (*) sau 1.280 x 720 pixeli/25p (**), 16:9 (HDRCX625/CX675/PJ675)
* Dispozitiv
compatibil 1080 60i
** Dispozitiv
compatibil 1080 50i
[189] Cum se utilizează
Durata de încărcare/durata de înregistrare pentru filme/numărul de
fotografii care pot fi înregistrate
Pixeli înregistraţi pentru fiecare dimensiune de imagine
pentru fotografii
Pixelii de înregistrare şi raportul de aspect
Pixelii de înregistrare şi raportul de aspect pentru fotografii.
Modul de înregistrare de fotografii, captură dublă:
4.032 × 2.272 puncte/16:9
3.024 × 2.272 puncte/4:3
1.920 × 1.080 puncte/16:9
640 × 480 puncte/4:3
Capturarea unei fotografii dintr-un film:
1.920 × 1.080 puncte/16:9
[190] Cum se utilizează
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie
Despre formatul AVCHD
Ce este formatul AVCHD?
Formatul AVCHD este un format pentru camerele video digitale de înaltă definiţie,
utilizat pentru a înregistra un semnal de înaltă definiţie (HD) cu ajutorul tehnologiei
de codificare prin compresia eficientă a datelor. Formatul MPEG-4 AVC/H.264 este
adoptat pentru compresia datelor video iar sistemul Dolby Digital sau Linear PCM
este utilizat pentru compresia datelor audio.
Formatul MPEG-4 AVC/H.264 poate comprima imagini cu eficienţă mai mare decât
formatul convenţional de compresie a imaginilor.
Indiciu
Deoarece formatul AVCHD utilizează o tehnologie de codificare prin compresie,
imaginea poate fi perturbată în scenele în care imaginea, unghiurile de câmp sau
luminozitatea etc. se modifică drastic, dar acest lucru nu reprezintă o defecţiune.
[191] Cum se utilizează
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie
Despre cardul de memorie
Nu se garantează compatibilitatea dintre un card de memorie formatat pe un
computer (cu sistem de operare Windows/Mac) şi acest produs.
Vitezele de citire/scriere a datelor pot să difere în funcţie de combinaţia dintre
cardul de memorie şi produsul compatibil cu cardul de memorie pe care o utilizaţi.
Datele pot fi deteriorate sau pierdute în următoarele cazuri (nu se vor primi
despăgubiri pentru aceste date):
Dacă scoateţi cardul de memorie sau opriţi acest produs cât timp produsul citeşte sau
scrie fişiere imagine pe cardul de memorie (cât timp lampa de acces este aprinsă sau
clipeşte);
Dacă utilizaţi cardul de memorie în apropierea unor magneţi sau câmpuri magnetice.
Se recomandă să faceţi o copie de siguranţă a datelor importante pe hard diskul
unui computer.
Nu ataşaţi o etichetă sau alt obiect asemănător pe cardul de memorie sau pe
adaptorul de card de memorie.
Nu atingeţi terminalele şi nu lăsaţi obiecte metalice să intre în contact cu acestea.
Nu îndoiţi şi nu lăsaţi să cadă cardul de memorie şi nu aplicaţi forţă asupra
acestuia.
Nu dezasamblaţi şi nu modificaţi cardul de memorie.
Nu lăsaţi cardul de memorie să se ude.
Nu lăsaţi cardul de memorie la îndemâna copiilor. Există pericolul ca un copil să îl
înghită.
Nu introduceţi decât carduri de memorie cu dimensiuni conforme în slotul de card
de memorie. Acest lucru poate provoca o defecţiune.
Nu utilizaţi şi nu păstraţi cardul de memorie în următoarele locaţii:
Locuri supuse la temperaturi extrem de ridicate, de exemplu, într-o maşină parcată afară,
în soare;
Locuri aflate sub lumina directă a soarelui;
Locuri cu umiditate extrem de mare sau supuse la gaze corozive.
Cu privire la compatibilitatea datelor imagine
Fişierele cu date imagine înregistrate pe cardul de memorie de către acest produs
corespund standardului universal „Regulă de design pentru sistemul de fişiere de
cameră” stabilit de JEITA (Japan Electronics and Information Technology
Industries Association).
Dacă nu puteţi utiliza carduri de memorie care au fost utilizate înainte cu un alt
dispozitiv, formataţi-le cu acest produs. Reţineţi că formatarea şterge toate
informaţiile de pe cardul de memorie.
Este posibil să nu puteţi reda imaginile cu acest produs:
Atunci când redaţi date imagine modificate pe computer;
Atunci când redaţi date imagine înregistrate cu alte dispozitive.
Despre suporturile Memory Stick
Memory Stick Micro media:
Înregistrare/Redare: nu sunt acceptate
Suport Memory Stick Micro (Mark2):
Înregistrare/Redare: acceptate(*)
* Cu
excepţia formatului XAVC S
Acest produs nu acceptă transferul de date paralel pe 8 biţi, însă acceptă
transferul de date paralel pe 4 biţi, la fel ca în cazul Memory Stick PRO Duo
media.
Acest produs nu poate înregistra sau reda date care utilizează tehnologia
MagicGate. MagicGate este o tehnologie de protecţie a drepturilor de autor care
înregistrează şi transferă conţinuturile în format criptat.
Filmele salvate pe carduri de memorie SDXC nu pot fi importate şi nici redate pe
computere sau dispozitive AV care nu acceptă sistemul de fişiere exFAT(*), prin
conectarea acestui produs la aceste dispozitive cu ajutorul cablului USB.
Confirmaţi în prealabil că echipamentul conectat acceptă sistemul exFAT. În
cazul în care conectaţi echipamente care nu acceptă sistemul exFAT şi apare
ecranul de formatare, nu efectuaţi formatarea. Toate datele salvate se vor pierde.
* exFAT este un sistem de fişiere folosit pentru carduri de memorie SDXC.
[192] Cum se utilizează
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie
Despre acumulatorul InfoLITHIUM
Acest produs funcţionează numai cu acumulatoare din seria InfoLITHIUM V.
Acumulatoarele din seria InfoLITHIUM V au marcajul
.
Ce este un acumulator InfoLITHIUM?
Un acumulator InfoLITHIUM este un acumulator litiu-ion dotat cu funcţii de
comunicare de informaţii referitoare la condiţiile de funcţionare, între acest produs
şi un adaptor c.a./încărcător (comercializat separat).
Acumulatorul InfoLITHIUM calculează consumul de energie, în conformitate cu
condiţiile de funcţionare ale acestui produs, şi afişează capacitatea rămasă a
bateriei, în minute.
Pentru a încărca acumulatorul
Asiguraţi-vă că aţi încărcat acumulatorul înainte să începeţi să utilizaţi acest
produs.
Recomandăm încărcarea acumulatorului la temperaturi ambiante din intervalul 10
˚C - 30 ˚C (50 °F - 86 °F), până se stinge lampa POWER/CHG (încărcare). Dacă
este încărcat la temperaturi care nu se încadrează în acest interval, este posibil
ca acumulatorul să nu se încarce eficient.
Lampa POWER/CHG (încărcare) clipeşte în timpul încărcării, în următoarele
condiţii.
Acumulatorul nu este introdus corect.
Acumulatorul este deteriorat.
Temperatura acumulatorului este scăzută.
Îndepărtaţi acumulatorul din acest produs şi aşezaţi-l într-un loc cald.
Temperatura acumulatorului este ridicată.
Îndepărtaţi acumulatorul din acest produs şi aşezaţi-l într-un loc rece.
Pentru a utiliza acumulatorul în mod eficient
Performanţa acumulatorului descreşte atunci când temperatura ambiantă se
situează la 10 ˚C (50 °F) sau mai puţin, iar perioada de timp în care puteţi utiliza
acumulatorul se scurtează. Dacă se întâmplă acest lucru, se recomandă să luaţi
una dintre următoarele măsuri pentru a permite o perioadă mai îndelungată de
utilizare a acumulatorului:
Puneţi acumulatorul în buzunar pentru a-l încălzi şi introduceţi-l în acest produs chiar
înainte de a începe să înregistraţi.
Utilizaţi un acumulator de mare capacitate: NP-FV70/NP-FV100A (comercializat separat).
Utilizarea frecventă a monitorului LCD sau operaţiunile frecvente de redare,
derulare înainte sau înapoi uzează mai repede acumulatorul.
Asiguraţi-vă că aţi închis monitorul LCD atunci când nu efectuaţi înregistrări sau
redări pe acest produs. Acumulatorul se consumă şi atunci când produsul se află
în stand-by, în timpul înregistrării, sau pe pauză, în timpul redării.
Este bine să aveţi la îndemână acumulatori de rezervă, care să acopere de 2 sau
3 ori timpul preconizat de înregistrare, şi să efectuaţi înregistrări de probă înainte
de a realiza înregistrarea reală.
Nu expuneţi acumulatorul la apă. Acumulatorul nu este rezistent la apă.
Despre indicatorul capacităţii rămase a acumulatorului
Atunci când alimentarea se opreşte, în ciuda faptului că indicatorul capacităţii
rămase a acumulatorului arată o capacitate suficientă pentru funcţionare,
încărcaţi din nou acumulatorul în întregime. Capacitatea rămasă a bateriei va fi
indicată corect. Reţineţi, totuşi, că indicatorul de capacitate nu îşi va reveni dacă
este utilizat la temperaturi mari multă vreme sau dacă este depozitat în stare
complet încărcată sau dacă acumulatorul este utilizat frecvent.
În funcţie de condiţiile de utilizare sau de temperatura ambiantă, pictograma
care indică un nivel scăzut în acumulator poate să clipească, chiar dacă mai sunt
disponibile 20 de minute de energie.
Despre depozitarea acumulatorului
Dacă acumulatorul nu se utilizează multă vreme, încărcaţi-l complet şi descărcaţi-l
cu acest produs o dată pe an, pentru a menţine o funcţionare corectă. Pentru a
depozita acumulatorul, scoateţi-l din acest produs şi aşezaţi-l într-un loc uscat şi
răcoros.
Pentru a descărca acumulatorul complet cu acest produs, selectaţi
[Setare] - [ Setări generale] - [Economisire energ.] - [Dezactivat] şi lăsaţi acest
produs în stand-by în timpul înregistrării, până se opreşte alimentarea.
Despre durata de viaţă a bateriei
Capacitatea bateriei scade în timp şi în urma utilizării repetate. Dacă intervalul
dintre încărcări se scurtează semnificativ, este posibil ca acumulatorul să
trebuiască înlocuit cu unul nou.
Durata de viaţă a fiecărei baterii depinde de condiţiile de depozitare, de utilizare şi
de mediu.
[193] Cum se utilizează
Informaţii suplimentare
Manipularea acestui produs
Cu privire la utilizare şi îngrijire
Cu privire la înregistrare
Înainte de a porni înregistrarea, testaţi funcţia de înregistrare pentru a vă asigura
că imaginea şi sunetul sunt înregistrate fără nicio problemă.
Nu se pot oferi despăgubiri pentru conţinutul înregistrărilor, chiar dacă
înregistrarea sau redarea nu sunt posibile din cauza unei defecţiuni a acestui
produs, a suportului de înregistrare etc.
Sistemele de culoare ale televizoarelor variază în funcţie de ţară/regiune. Pentru a
vizualiza înregistrările pe un televizor, aveţi nevoie de un televizor care acceptă
formatul de semnal de la acest produs.
Programele de televiziune, filmele, casetele video şi alte materiale similare pot fi
protejate cu drepturi de autor. Înregistrarea neautorizată a acestor materiale
poate reprezenta o încălcare a legislaţiei cu privire la drepturile de autor.
Monitor LCD
Monitorul LCD este fabricat cu ajutorul unei tehnologii de precizie foarte înaltă,
astfel că peste 99,99% din pixeli sunt operaţionali în vederea utilizării eficace. Cu
toate acestea, pot exista unele mici puncte întunecate şi/sau luminoase (de
culoare albă, roşie, albastră sau verde) care apar în mod constant pe monitorul
LCD. Aceste puncte sunt rezultate normale ale procesului de fabricaţie şi nu
afectează în niciun fel înregistrarea.
A: Puncte albe, roşii, albastre sau verzi
B: Puncte negre
Despre acest Ghid de asistenţă, ilustraţii şi afişaje pe ecran
Imaginile exemplificative utilizate în acest Ghid de asistenţă în scop de ilustrare
sunt capturate cu o cameră digitală pentru imagini statice, fapt pentru care pot să
arate diferit de imaginile şi indicatoarele care apar efectiv pe acest produs. De
asemenea, ilustraţiile cu acest produs şi indicatoarele de pe ecranul său sunt
exagerate sau simplificate, pentru o mai bună înţelegere.
Designul şi specificaţiile acestui produs şi ale accesoriilor aferente se pot modifica
fără notificare prealabilă.
În acest Ghid de asistenţă, discurile DVD înregistrate cu o calitate a imaginii de
înaltă definiţie (HD) sunt denumite discuri AVCHD.
În acest Ghid de asistenţă, memoria internă (modelele cu memorie internă) şi
cardul de memorie sunt denumite „suporturi de înregistrare”.
Cu privire la locul de utilizare şi de depozitare
Acest produs nu este rezistent la praf, la scurgeri de lichide sau la apă.
Nu ţineţi acest produs de următoarele piese sau de capacele mufelor.
A: Monitor LCD
B: Cablu USB
C: Acumulator
D: Capacul sabotului (HDR-CX625/CX675/PJ675)
Nu îndreptaţi acest produs spre soare. Acest lucru poate provoca defectarea
produsului. Nu înregistraţi imagini cu soarele decât în condiţii de lumină scăzută,
de exemplu la apus.
Nu utilizaţi şi nu depozitaţi acest produs şi accesoriile sale în următoarele locaţii:
În orice loc cu temperaturi sau umezeală extreme. Nu le lăsaţi niciodată în locuri expuse
la temperaturi peste 60 ˚C (140 °F), de exemplu, sub lumina directă a soarelui, în
apropierea radiatoarelor sau într-o maşină parcată în soare. Acestea se pot defecta sau
deforma.
În apropierea câmpurilor magnetice sau a vibraţiilor mecanice puternice. Acest produs se
poate defecta.
În apropierea undelor radio sau a radiaţiei intense. Este posibil ca acest produs să nu
poată înregistra corect.
În apropierea dispozitivelor de tip tuner, de exemplu, televizoare sau radiouri. Se poate
produce zgomot.
Pe plaje nisipoase sau în locuri cu praf. Dacă în acest produs intră nisip sau praf, el se
poate defecta. Uneori, astfel de defecţiuni nu se pot repara.
În apropierea ferestrelor sau în aer liber, unde monitorul LCD sau obiectivul ar putea fi
expuse la lumina directă a soarelui. Acest lucru deteriorează monitorul LCD.
Pentru utilizarea pe c.c. sau c.a., utilizaţi accesoriile recomandate în aceste
instrucţiuni de utilizare.
Nu expuneţi produsul la apă, de exemplu, în ploaie sau apă sărată. În urma
contactului cu apa, produsul se poate defecta. Uneori, astfel de defecţiuni nu se
pot repara.
Dacă în carcasă pătrund obiecte solide sau lichide, deconectaţi produsul şi
dispuneţi verificarea lui de către un distribuitor Sony, înainte de reutilizare.
Evitaţi manipularea dură, dezasamblarea, modificarea, şocurile mecanice sau
impactul cum ar fi ciocăniturile, aruncarea sau călcarea pe produs. Acordaţi o
atenţie sporită obiectivului.
Ţineţi monitorul LCD închis atunci când nu utilizaţi produsul.
Nu utilizaţi produsul când este înfăşurat într-un obiect, cum ar fi un prosop.
Atunci când deconectaţi cablul, trageţi de fişă, niciodată de cablu.
Nu deterioraţi cablul, de exemplu prin aşezarea unui obiect greu pe acesta.
Nu utilizaţi un acumulator deformat sau deteriorat.
Păstraţi curăţenia contactelor din metal.
Dacă lichidul electrolitic din baterie se scurge:
Consultaţi atelierul de service Sony autorizat local.
Spălaţi lichidul care v-a atins pielea.
Dacă lichidul ajunge în ochi, clătiţi cu apă din abundenţă şi consultaţi medicul.
Când nu folosiţi acest produs o perioadă îndelungată de timp
Pentru a menţine starea optimă a acestui produs pe termen lung, porniţi-l şi lăsaţi-l
să funcţioneze, înregistrând şi redând imagini, circa o dată pe lună.
Consumaţi complet acumulatorul înainte să îl depozitaţi.
Notă privind temperatura acestui produs/a acumulatorului
Atunci când temperatura acestui produs sau a acumulatorului devine extrem de
ridicată sau extrem de scăzută, este posibil să nu puteţi înregistra sau reda
imagini pe acest produs, deoarece în astfel de situaţii se activează caracteristicile
de protecţie ale acestui produs. În acest caz, pe monitorul LCD apare un
indicator.
Note privind încărcarea cu ajutorul cablului USB
Încărcarea poate să nu funcţioneze la toate computerele.
Atunci când produsul este conectat la un computer laptop, care nu este conectat
la o sursă de alimentare, bateria laptopului va continua să se descarce. Nu lăsaţi
acest produs conectat la computer în această manieră.
Încărcarea nu este garantată în cazul în care se utilizează un computer asamblat
de dvs. din piese individuale, un computer care a suferit conversii sau un
computer conectat printr-un hub USB. Este posibil ca acest produs să nu
funcţioneze corect, în funcţie de dispozitivul USB utilizat împreună cu computerul.
În timpul încărcării, anulaţi modul de repaus al computerului.
Monitor LCD
Nu aplicaţi presiune excesivă asupra monitorului LCD, fiindcă acest lucru poate
produce neregularităţi de culoare şi alte daune.
Dacă folosiţi acest produs într-un loc cu temperaturi scăzute, pe monitorul LCD
este posibil să apară o imagine reziduală. Aceasta nu reprezintă o defecţiune.
În timp ce utilizaţi acest produs, spatele monitorului LCD se poate încălzi. Acest
lucru este normal.
Multi interface shoe (HDR-CX625/CX675/PJ675)
Atunci când utilizaţi un microfon sau o boxă portabilă dedicate, alimentarea
acestora porneşte sau se opreşte în funcţie de alimentarea acestui produs.
Consultaţi instrucţiunile de utilizare furnizate cu accesoriul utilizat, pentru a afla
detalii.
Pentru a ataşa un accesoriu, introduceţi-l şi fixaţi-l pe Multi interface shoe,
apăsând în jos şi glisând în faţă până la capăt. Îndepărtaţi accesoriul apăsându-l
în jos.
Atunci când înregistraţi filme cu un bliţ extern (comercializat separat) conectat la
Multi interface shoe, opriţi alimentarea bliţului extern pentru a preveni
înregistrarea zgomotului de încărcare.
Dacă se conectează un microfon extern (comercializat separat), acesta are
prioritate în raport cu microfonul încorporat.
Obiectiv ZEISS (HDR-CX450/CX455/CX485)
Acest produs este prevăzut cu un obiectiv Zeiss dezvoltat în cooperare de către
ZEISS din Germania şi Sony Corporation şi înregistrează imagine de o calitate
superioară. Adoptă sistemul de măsurare MTF(*) pentru camere video şi asigură
o calitate caracteristică obiectivelor ZEISS.
*MTF=
Modulation Transfer Function. Valoarea numerică reprezintă cantitatea de lumină care intră în
obiectiv de la un subiect.
Cu privire la bateria reîncărcabilă preinstalată
Acest produs are o baterie reîncărcabilă preinstalată folosită pentru memorarea
datei, a orei şi a altor setări, chiar şi atunci când monitorul LCD este închis.
Bateria reîncărcabilă preinstalată se încarcă mereu atunci când acest produs este
conectat la o priză de perete (mufă de perete) cu ajutorul adaptorului c.a. sau cât
timp acumulatorul este inserat. Bateria reîncărcabilă se va descărca în totalitate
în circa 2 luni, dacă nu utilizaţi deloc produsul. Încărcaţi bateria reîncărcabilă
preinstalată înainte să începeţi să utilizaţi acest produs. Cu toate acestea, chiar
dacă bateria reîncărcabilă preinstalată nu este încărcată, utilizarea produsului nu
va fi afectată, cu excepţia înregistrării datei.
Cum se încarcă bateria reîncărcabilă preinstalată
Conectaţi acest produs la o priză de perete (mufă de perete) utilizând adaptorul
c.a. furnizat şi lăsaţi-l cu monitorul LCD închis timp de peste 24 de ore.
[194] Cum se utilizează
Informaţii suplimentare
Manipularea acestui produs
Cu privire la conectarea la un computer sau accesoriu etc.
Nu încercaţi să formataţi suportul de înregistrare al acestui produs cu un
computer. În caz contrar, produsul poate să nu funcţioneze corect.
Atunci când conectaţi acest produs la un alt dispozitiv cu cabluri de comunicaţie,
asiguraţi-vă că aţi introdus conectorul corect. Dacă împingeţi conectorul cu forţa
în terminal, acesta se poate deteriora, iar produsul poate funcţiona
necorespunzător.
Atunci când acest produs este conectat la alte dispozitive printr-o conexiune USB,
iar alimentarea produsului este pornită, nu închideţi monitorul LCD. Datele
imagine care au fost înregistrate s-ar putea pierde.
[195] Cum se utilizează
Informaţii suplimentare
Manipularea acestui produs
Note cu privire la accesoriile opţionale
Recomandăm utilizarea accesoriilor Sony originale.
Este posibil ca în anumite ţări/regiuni să nu fie disponibile accesoriile Sony
originale.
[196] Cum se utilizează
Informaţii suplimentare
Manipularea acestui produs
Cu privire la condens şi umezeală
În cazul în care acest produs este adus direct dintr-un loc cu temperatură scăzută în
altul cu temperatură ridicată, este posibil să se formeze condens în interiorul
produsului. Acest lucru poate provoca defectarea acestui produs.
În cazul formării de condens
Nu porniţi acest produs timp de circa 1 oră.
Unde se formează de regulă condens
Se poate forma condens atunci când aduceţi acest produs dintr-un loc cu
temperatură scăzută într-un loc cu temperatură ridicată (sau invers) sau dacă
utilizaţi acest produs într-un mediu umed, astfel:
Dacă aduceţi acest produs de pe pârtia de schi într-un loc încălzit de un radiator.
Dacă aduceţi acest produs dintr-un autovehicul sau o încăpere cu aer condiţionat
într-un loc exterior cu temperatură ridicată.
Dacă utilizaţi acest produs după o furtună sau după ploaie.
Dacă utilizaţi acest produs într-un loc cu temperatură ridicată sau cu umezeală.
Modalitatea de prevenire a condensului
Atunci când aduceţi acest produs dintr-un loc cu temperatură scăzută în altul cu
temperatură ridicată, puneţi acest produs într-o pungă de plastic şi închideţi-o
ermetic. Îndepărtaţi punga atunci când temperatura aerului din interiorul pungii de
plastic este egală cu temperatura înconjurătoare (după aproximativ 1 oră).
[197] Cum se utilizează
Informaţii suplimentare
Manipularea acestui produs
Note privind eliminarea/cedarea dreptului de proprietate
asupra acestui produs (modele dotate cu memorie
internă)
Chiar şi atunci când ştergeţi toate filmele şi imaginile statice sau când efectuaţi
operaţiunea [Format], datele din memoria internă pot să nu fie şterse complet. Se
recomandă să efectuaţi operaţiunea [Golire] pentru a preveni recuperarea datelor
dvs.
În ceea ce priveşte informaţiile referitoare la reţea de pe acest produs, efectuaţi
operaţiunea [Resetare info reţea] pentru a reseta informaţiile de conectare.
[198] Cum se utilizează
Informaţii suplimentare
Manipularea acestui produs
Notă cu privire la eliminarea/transferul cardului de
memorie
Chiar dacă folosiţi [Ştergere] pentru a şterge datele de pe cardul de memorie sau
efectuaţi operaţiunea [Format] pentru cardul de memorie, cu ajutorul acestui produs
sau al unui computer, este posibil să nu puteţi şterge în totalitate datele de pe cardul
de memorie. Dacă împrumutaţi cardul de memorie, este recomandat să ştergeţi în
totalitate datele cu ajutorul unui software de ştergere de date de pe computer. De
asemenea, atunci când eliminaţi cardul de memorie, se recomandă să distrugeţi
corpul în sine al cardului de memorie.
[199] Cum se utilizează
Informaţii suplimentare
Întreţinere
Cu privire la manipularea monitorului LCD
Dacă lăsaţi amprente, cremă de mâini etc. pe monitorul LCD, învelişul monitorului
LCD se va desprinde uşor. Ştergeţi-le cât mai repede posibil.
Dacă ştergeţi monitorul LCD cu forţă folosind un şerveţel etc., puteţi zgâria
învelişul monitorului LCD.
Dacă pe monitorul LCD rămân amprente sau praf, se recomandă să le îndepărtaţi
cu grijă pe cele de pe ecran şi apoi să îl curăţaţi cu o pânză moale etc.
[200] Cum se utilizează
Informaţii suplimentare
Întreţinere
Pentru a curăţa carcasa şi suprafaţa obiectivului
proiectorului (modelele cu proiector)
Ştergeţi carcasa şi obiectivul uşor cu o pânză moale, cum ar fi o lavetă sau o
pânză pentru curăţarea ochelarilor.
În cazul în care carcasa şi obiectivul proiectorului sunt foarte murdare, curăţaţi
carcasa acestui produs şi obiectivul cu o pânză moale umezită uşor cu apă şi
apoi ştergeţi carcasa şi obiectivul proiectorului cu o pânză moale uscată.
Evitaţi următoarele acţiuni, pentru a nu deforma carcasa, deteriora finisajul sau
zgâria obiectivul:
Utilizarea de substanţe chimice, cum sunt diluantul, benzina, alcoolul, şerveţelele cu
substanţe chimice, insecticidele şi crema de protecţie solară;
Manipularea acestui produs, dacă aveţi pe mâini vreuna dintre substanţele de mai sus;
Ţinerea produsului în contact cu obiecte din cauciuc sau vinil pe perioade de timp
îndelungate.
[201] Cum se utilizează
Informaţii suplimentare
Întreţinere
Despre îngrijirea şi depozitarea obiectivului
Ştergeţi suprafaţa obiectivului cu o pânză moale în următoarele situaţii:
Dacă observaţi amprente pe suprafaţa obiectivului;
În locuri marcate de căldură sau umezeală;
Dacă obiectivul este expus la aer sărat, cum ar fi pe litoral.
Depozitaţi-l la loc bine ventilat, curat şi fără praf.
Pentru a preveni formarea de mucegai, curăţaţi periodic obiectivul şi depozitaţi-l
conform indicaţiilor de mai sus.
[202] Cum se utilizează
Informaţii suplimentare
Utilizarea acestui produs în străinătate
Utilizarea acestui produs în străinătate
Alimentare
Puteţi utiliza acest produs în orice ţări/regiuni cu ajutorul adaptorului c.a. furnizat
împreună cu acest produs, în intervalul 100 V - 240 V c.a., 50 Hz/60 Hz. De
asemenea, puteţi încărca acumulatorul.
Vizualizarea imaginilor pe un televizor conectat
Pentru a vizualiza imagini pe un televizor (sau un monitor), trebuie să conectaţi
acest produs la un televizor (sau monitor), utilizând cablul HDMI (furnizat) sau
cablul AV (comercializat separat). Consultaţi „Cu privire la sistemele de culoare
ale televizoarelor” pentru a afla ţările şi regiunile în care formatul de semnal de
redare al acestui produs este acceptat.
Vizualizarea filmelor cu o calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD)
În ţările/regiunile în care sunt acceptate transmisiile la o calitate a imaginii de
înaltă definiţie (HD), puteţi vizualiza filme înregistrate pe un televizor, la calitatea
imaginii de înaltă definiţie (HD) la care au fost înregistrate cu acest produs.
Pentru a vizualiza imaginile la calitatea imaginii de înaltă definiţie (HD) la care au
fost înregistrate cu acest produs, aveţi nevoie de cablul HDMI şi de un televizor
(sau monitor) de înaltă definiţie, care acceptă formatul de semnal al acestui
produs şi este dotat cu o mufă HDMI.
Cu privire la sistemele de culoare ale televizoarelor
Pentru formatele de semnal acceptate de acest produs, consultaţi „Informaţii
model”. Pentru a vizualiza imaginile din acest produs pe televizor, utilizaţi un
televizor (sau monitor) care acceptă formatul de semnal al acestui produs.
PAL:
Australia, Austria, Belgia, China, Republica Cehă, Danemarca, Finlanda, Germania,
Olanda, Hong Kong, Ungaria, Italia, Kuweit, Malaysia, Noua Zeelandă, Norvegia,
Polonia, Portugalia, Singapore, Slovacia, Spania, Suedia, Elveţia, Tailanda, Marea
Britanie etc.
PAL-M:
Brazilia
PAL-N:
Argentina, Paraguay, Uruguay
NTSC:
Insulele Bahamas, Bolivia, Canada, America Centrală, Chile, Columbia, Ecuador,
Guyana, Jamaica, Japonia, Coreea, Mexic, Peru, Surinam, Taiwan, Filipine, S.U.A.,
Venezuela etc.
SECAM:
Bulgaria, Franţa, Guyana, Iran, Irak, Monaco, Rusia, Ucraina etc.
Setarea orei locale
Puteţi seta cu uşurinţă ceasul la ora locală, setând diferenţa de oră atunci când
utilizaţi produsul în străinătate. Selectaţi
- [Setare] - [ Setări oră] - [Ora
de vară] sau [Ora de vară] şi
- [Setare] - [ Setări oră] - [Setare zonă].
[203] Cum se utilizează
Informaţii suplimentare
Mărci comerciale
Cu privire la mărci comerciale
Handycam şi
sunt mărci comerciale înregistrate
ale Sony Corporation.
AVCHD, logotipul AVCHD, AVCHD Progressive şi logotipul AVCHD Progressive
sunt mărci comerciale ale Panasonic Corporation şi ale Sony Corporation.
XAVC şi
sunt mărci comerciale înregistrate ale Sony Corporation.
PlayMemories Home, sigla PlayMemories Home, PlayMemories Online, sigla
PlayMemories Online, PlayMemories Mobile şi sigla PlayMemories Mobile sunt
mărci comerciale ale Sony Corporation.
Memory Stick,
, Memory Stick Duo,
, Memory
Stick PRO Duo,
, Memory Stick PRO-HG Duo,
, Memory Stick Micro, MagicGate,
, MagicGate Memory Stick şi MagicGate Memory Stick
Duo sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Sony
Corporation.
InfoLITHIUM este marcă comercială a Sony Corporation.
BIONZ X este marcă comercială a Sony Corporation.
BRAVIA şi Photo TV HD sunt mărci comerciale ale Sony Corporation.
Blu-ray Disc™ şi Blu-ray™ sunt mărci comerciale ale Blu-ray Disc Association.
Dolby şi simbolul dublu D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.
Termenii HDMI, High-Definition Multimedia Interface şi sigla HDMI sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele
Unite şi în alte ţări.
Microsoft, Windows, Windows Vista şi DirectX sunt mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite şi/sau în alte
ţări.
Mac şi Mac OS sunt mărci comerciale înregistrate ale Apple Inc. în Statele Unite şi
în alte ţări.
iPhone şi iPad sunt mărci comerciale ale Apple Inc. înregistrate în Statele Unite şi
în alte ţări.
Intel, Pentium şi Intel Core sunt mărci comerciale ale Intel Corporation înregistrate
în SUA şi/sau în alte ţări.
Android şi Google Play sunt mărci comerciale ale Google Inc.
Wi-Fi, sigla Wi-Fi, Wi-Fi PROTECTED SET-UP, Wi-Fi Direct, WPA şi WPA2 sunt
mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
DLNA şi DLNA CERTIFIED sunt mărci comerciale ale Digital Living Network
Alliance.
Marca N este marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a NFC Forum,
Inc. în Statele Unite ale Americii şi în alte ţări.
QR Code este marcă comercială înregistrată a DENSO WAVE INCORPORATED.
Sigla microSDXC este marcă comercială a SD-3C, LLC.
Facebook şi sigla „f” sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale
Facebook, Inc.
Twitter şi sigla Twitter sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale
Twitter, Inc.
YouTube şi sigla YouTube sunt mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Google Inc.
Toate celelalte denumiri de produse menţionate în prezentul document pot fi mărci
comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale companiilor respective. În plus,
™ şi ® nu sunt menţionate în toate cazurile în acest Ghid de asistenţă.
[204] Cum se utilizează
Informaţii suplimentare
Licenţă
Note cu privire la licenţă
ACEST PRODUS DEŢINE LICENŢĂ ÎN BAZA LICENŢEI PENTRU PORTOFOLIUL
DE BREVETE AVC ÎN SCOPUL UTILIZĂRII PERSONALE ŞI NECOMERCIALE DE
CĂTRE UN CONSUMATOR, PENTRU
(i) CODIFICAREA VIDEO ÎN CONFORMITATE CU STANDARDUL AVC („AVC
VIDEO”) ŞI/SAU
(ii) DECODIFICAREA DE MATERIALE VIDEO AVC ÎN URMA CODIFICĂRII DE
CĂTRE UN CONSUMATOR IMPLICAT ÎNTR-O ACTIVITATE PERSONALĂ ŞI
NECOMERCIALĂ ŞI/SAU OBŢINUTE DE LA UN FURNIZOR DE MATERIALE SUB
LICENŢĂ PENTRU FURNIZAREA DE MATERIALE VIDEO AVC.
NU SE ACORDĂ NICIO LICENŢĂ ŞI NICI NU SE VA PRESUPUNE EXISTENŢA
VREUNEI LICENŢE IMPLICITE PENTRU NICIO ALTĂ UTILIZARE.
PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE CONTACTAŢI MPEG LA, L.L.C.
A SE VEDEA <HTTP://WWW.MPEGLA.COM>
Furnizăm software-ul din acest produs pe baza acordurilor de licenţă cu deţinătorii
drepturilor de autor respective. La solicitarea deţinătorilor drepturilor de autor pentru
aceste aplicaţii software, avem obligaţia să vă informăm în legătură cu următoarele.
Vă rugăm să citiţi secţiunile următoare.
Despre software-ul aplicat GNU GPL/LGPL
Produsul include un software eligibil pentru următoarea Licenţă publică GNU
(denumită în continuare „GPL”) sau Licenţă publică secundară GNU (denumită în
continuare „LGPL”).
Prin prezenta vă informăm că aveţi dreptul să accesaţi, să modificaţi şi să redistribuiţi
codul sursă pentru aceste programe software în conformitate cu prevederile
GPL/LGPL.
Codul sursă este pus la dispoziţie pe web. Pentru descărcare, accesaţi următorul
URL:
http://oss.sony.net/Products/Linux
Ar fi de preferat să nu ne contactaţi în legătură cu conţinutul codului sursă.
Copiile licenţelor (în limba engleză) sunt stocate în memoria internă a acestui produs.
Stabiliţi o conexiune Mass Storage între acest produs şi computer şi citiţi fişierele din
folderul „LICENSE” din „PMHOME”.
[205] Cum se utilizează
Informaţii suplimentare
Factori de zoom
Factori de zoom
HDR-CX450/CX455/CX485
Atunci când înregistraţi un film cu
SteadyShot setat la [Activ]
De 60 de ori
Atunci când înregistraţi un film cu
SteadyShot setat la [Activ inteligent]
De 59 de ori
Atunci când înregistraţi un film sau fotografii cu
[Standard] sau [Dezactivat]
SteadyShot setat la
De 30 de ori
Atunci când [Zoom digital] este setat la [350x]
De 350 de ori
HDR-CX625/CX675/PJ675
Atunci când înregistraţi un film cu
SteadyShot setat la [Activ]
De 60 de ori
Atunci când înregistraţi un film cu
SteadyShot setat la [Activ inteligent]
De 60 de ori
Atunci când înregistraţi un film sau fotografii cu
[Standard] sau [Dezactivat]
De 30 de ori
Atunci când [Zoom digital] este setat la [350x]
De 350 de ori
SteadyShot setat la
[206] Cum se utilizează
îndelungată de timp
Informaţii suplimentare
Utilizarea acestui produs după o perioadă
Utilizarea acestui produs după o perioadă îndelungată de
timp
Dacă nu aţi mai utilizat acest produs timp de câteva luni, verificaţi următoarele
aspecte înainte de utilizare.
Atunci când se iniţializează setările de dată şi oră, resetaţi-le selectând
[Setare] - [ Setări oră] - [Setare dată şi oră].
Asiguraţi-vă că aţi încărcat bateria acestui produs înainte de utilizare. Pentru
detalii, consultaţi „Încărcarea acumulatorului cu ajutorul adaptorului c.a.”.
Este posibil să fie nevoie să schimbaţi formatul de film pentru a vizualiza imagini
înregistrate în trecut. Pentru detalii, consultaţi „Redarea filmelor MP4 (film HD)
(comutarea formatului de film)”.
[207] Depanare
Depanare
Dacă apar probleme
Dacă apar probleme
În cazul în care întâmpinaţi probleme la utilizarea acestui produs, urmaţi paşii de mai
jos.
1. Verificaţi elementele din „Depanare”, după care inspectaţi produsul.
2. Deconectaţi sursa de alimentare, reconectaţi-o după circa 1 minut şi porniţi
acest produs.
3. Efectuaţi [Iniţializare].
Dacă selectaţi [Iniţializare], toate setările, inclusiv setarea ceasului, sunt
reiniţializate.
4. Contactaţi distribuitorul Sony sau atelierul de service Sony autorizat local.
Notă
Este posibil să fie necesară iniţializarea sau modificarea memoriei interne actuale
(modelele cu memorie internă) a acestui produs, depinzând de problemă.
Dacă faceţi acest lucru, datele stocate în memoria internă (modelele cu memorie
internă) vor fi şterse. Asiguraţi-vă că aţi salvat datele din memoria internă
(modelele cu memorie internă) pe un alt suport (de rezervă) înainte să trimiteţi
acest produs la reparaţii. Nu vă vom despăgubi pentru pierderi de date din
memoria internă (modelele cu memorie internă).
În timpul reparaţiilor, este posibil să verificăm o cantitate minimă de date stocate
în memoria internă (modelele cu memorie internă), pentru a investiga problema.
Totuşi, dealerul dvs. Sony nu va copia şi nici nu va păstra datele dvs.
[208] Depanare
Depanare
Operaţiuni generale
Alimentarea nu porneşte.
Ataşaţi un acumulator încărcat la acest produs.
Conectorul adaptorului c.a. s-a deconectat de la priza de perete (mufă de perete).
Conectaţi-l la o priză de perete (mufă de perete).
[209] Depanare
Depanare
Operaţiuni generale
Acest produs nu funcţionează, chiar şi cu alimentarea
pornită.
Deconectaţi adaptorul c.a. de la priza de perete (mufă de perete) sau îndepărtaţi
acumulatorul, apoi reconectaţi-l după circa 1 minut.
[210] Depanare
Depanare
Operaţiuni generale
Setările din meniu s-au modificat automat.
Cât timp este activ Auto inteligent, unele setări din meniu, referitoare la calitatea
imaginii, se vor modifica automat.
Următoarele elemente de meniu revin la setările implicite atunci când comutaţi
între modurile de înregistrare de filme, de fotografii şi de redare.
[
Gradare]
[
Temporizator]
[211] Depanare
Depanare
Operaţiuni generale
Acest produs se încălzeşte.
Corpul camerei şi bateria se pot încălzi în timpul utilizării - acest lucru este normal.
[212] Depanare
Depanare
Operaţiuni generale
Se aude un huruit atunci când agitaţi produsul.
Dacă nu se aude niciun zgomot atunci când produsul este pornit şi se află în
modul de înregistrare de filme/fotografii, zgomotul este produs de mişcarea
obiectivului intern. Aceasta nu reprezintă o defecţiune.
[213] Depanare
Depanare
Operaţiuni generale
Auto inteligent este revocat.
Setarea Auto inteligent este revocată dacă modificaţi următoarele setări:
Capt. foto trec. timp
[Balans de alb]
[Expunere/Focaliz. Punctuală]
[Expunere punctuală]
[Focalizare punct]
[Expunere]
[Focalizare]
[IRIS]
[Viteză obturator]
[Expunere adiacente] (HDR-CX625/CX675/PJ675)
[Schimbare balans de alb] (HDR-CX625/CX675/PJ675)
[Low Lux]
[Selectare scenă]
[Efect imagine]
[
Cinematone] (HDR-CX625/CX675/PJ675)
[
SteadyShot]
[Iluminare spate auto.]
[Detecţie feţe]
[214] Depanare
Depanare
Baterii/surse de alimentare
Alimentarea se opreşte brusc.
Utilizaţi adaptorul c.a.
În setarea implicită, acest produs se opreşte singur dacă nu se realizează nicio
operaţiune timp de aproximativ 2 minute ([Economisire energ.]). Schimbaţi
setarea [Economisire energ.] sau reporniţi alimentarea.
Încărcaţi acumulatorul.
[215] Depanare
Depanare
Baterii/surse de alimentare
Lampa POWER/CHG (încărcare) nu se aprinde atunci
când acumulatorul se încarcă.
Opriţi acest produs.
Ataşaţi corect acumulatorul încărcat la acest produs.
Conectaţi cum trebuie cablul de alimentare (de la reţea) la o priză de perete (mufă
de perete).
Încărcarea acumulatorului s-a încheiat.
[216] Depanare
Depanare
Baterii/surse de alimentare
Lampa POWER/CHG (încărcare) clipeşte atunci când
acumulatorul se încarcă.
Dacă bateria se încarcă prin cablul USB, deconectaţi cablul USB de la dispozitiv şi
reconectaţi-l.
Dacă temperatura acumulatorului este prea ridicată sau prea scăzută, este posibil
să nu îl puteţi încărca.
Ataşaţi corect acumulatorul încărcat la acest produs. Dacă problema persistă,
deconectaţi adaptorul c.a. de la priza de perete (mufă de perete) şi contactaţi
distribuitorul Sony. Acumulatorul ar putea fi deteriorat.
[217] Depanare
Depanare
Baterii/surse de alimentare
Energia rămasă a bateriei nu este afişată corect.
Temperatura ambiantă este prea mare sau prea mică. Acest lucru este normal.
Acumulatorul nu a fost încărcat suficient. Încărcaţi acumulatorul în totalitate, din
nou. Dacă problema persistă, înlocuiţi acumulatorul cu unul nou.
Energia rămasă indicată poate să nu fie corectă, în funcţie de mediul în care se
utilizează acest produs.
[218] Depanare
Depanare
Baterii/surse de alimentare
Acumulatorul se descarcă rapid.
Temperatura ambiantă este prea mare sau mică. Acest lucru este normal.
Acumulatorul nu a fost încărcat suficient. Încărcaţi acumulatorul în totalitate, din
nou. Dacă problema persistă, înlocuiţi acumulatorul cu unul nou.
[219] Depanare
Depanare
Monitor
Anumite elemente din meniu sunt estompate.
Nu puteţi selecta elementele estompate în situaţia curentă de înregistrare/redare.
Există unele funcţii pe care nu le puteţi activa simultan.
[220] Depanare
Depanare
Monitor
Nu apar butoanele de pe monitorul LCD.
Atingeţi uşor monitorul LCD.
[221] Depanare
Depanare
Monitor
Butoanele de pe panoul tactil nu funcţionează corect sau
nu funcţionează deloc.
Reglaţi panoul tactil ([Calibrare]).
[222] Depanare
Depanare
Monitor
Butoanele de pe monitorul LCD dispar rapid.
Dacă setaţi [Setare afişaj] la [Activat], butoanele nu dispar de pe monitorul LCD
cât timp sunteţi în modul de înregistrare.
[223] Depanare
Depanare
Monitor
Pe monitor apar puncte sub formă de caroiaj.
Aceste puncte sunt un rezultat normal al procesului de fabricaţie al monitorului şi
nu afectează înregistrarea în niciun fel.
[224] Depanare
Depanare
Monitor
Lumina de fundal a monitorului LCD se opreşte dacă nu
încercaţi să operaţi acest produs o vreme.
În setarea implicită, lumina de fundal a monitorului LCD se opreşte automat dacă
nu încercaţi să operaţi acest produs timp de circa 1 minut ([Economisire energ.]).
[225] Depanare
Depanare
Monitor
Imaginea de pe monitorul LCD nu este clară.
Puteţi regla unghiul monitorului LCD pentru vizualizare mai uşoară.
Mai întâi deschideţi monitorul LCD la 90 de grade faţă de produs ( ), apoi reglaţi
unghiul ( ).
Puteţi regla luminozitatea monitorului LCD.
- [Setare] - [ Setări generale] - [Luminozit. monitor] - [Luminos].
[226] Depanare
Depanare
Card de memorie
Nu se pot realiza operaţii cu ajutorul cardului de memorie.
Dacă folosiţi un card de memorie formatat pe computer, formataţi-l din nou pe
acest produs.
Când înregistraţi filme în format XAVC S HD (dacă [
Format fişier] este setat la
[
XAVC S HD]), folosiţi carduri de memorie care satisfac următoarele cerinţe.
Card de memorie SDHC sau card de memorie SDXC;
Capacitate de 4 GB sau mai mare cu clasă de viteză SD 10:
[227] Depanare
Depanare
Card de memorie
Anumite imagini stocate pe cardul de memorie nu pot fi
şterse.
Numărul maxim de imagini pe care le puteţi şterge deodată de pe ecranul index
este 100.
Nu puteţi şterge imaginile protejate.
[228] Depanare
Depanare
Card de memorie
Numele fişierului de date nu este indicat corect sau
clipeşte.
Fişierul este corupt.
Formatul de fişier nu este acceptat de acest produs.
[229] Depanare
Depanare
Card de memorie
Anumite imagini nu pot fi redate sau cardul de memorie nu
este recunoscut.
Dispozitivul de redare nu acceptă redarea cardurilor de memorie.
[230] Depanare
Depanare
Card de memorie
Fişierul de date nu poate fi copiat din memoria internă
(modelele cu memorie internă).
Dacă folosiţi un card de memorie formatat pe computer, formataţi-l din nou pe
acest produs.
Cardul de memorie nu va fi recunoscut de acest produs decât dacă este introdus
drept în direcţia corectă.
Nu puteţi copia filmele în format XAVC S stocate în memoria internă a camerei
video pe cardul de memorie SDHC.
[231] Depanare
Depanare
Înregistrare
Nu se înregistrează imagini după apăsarea butonului
START/STOP sau PHOTO.
Este afişat ecranul de redare. Opriţi redarea şi selectaţi
- [Mod fotografiere]
- [Film] sau [Foto].
Produsul înregistrează imaginea pe care tocmai aţi capturat-o pe suportul de
înregistrare. Nu puteţi face o nouă înregistrare în această perioadă de timp.
Suportul de înregistrare este plin. Ştergeţi imaginile inutile.
Numărul total de scene de film sau de fotografii depăşeşte capacitatea de
înregistrare a acestui produs. Ştergeţi imaginile inutile.
[232] Depanare
Depanare
Înregistrare
Nu se pot înregistra fotografii.
Nu puteţi înregistra fotografii cu:
[
Gradare]
Acest produs nu poate captura fotografii cât timp se găseşte în modul de
înregistrare de filme, în funcţie de ce este selectat la [
Mod REC] sau [
Viteză cadre].
Atunci când selectaţi un element din [Efect imagine], nu puteţi înregistra fotografii
în modul de înregistrare de filme.
Dacă [
SteadyShot] este setat la [Activ inteligent], nu puteţi înregistra fotografii
în modul de înregistrare de filme.
[233] Depanare
Depanare
Înregistrare
Lampa de acces rămâne aprinsă sau clipeşte chiar dacă
înregistrarea s-a încheiat.
Produsul înregistrează scena pe care tocmai aţi capturat-o pe cardul de memorie.
[234] Depanare
Depanare
Înregistrare
Câmpul de imagine arată diferit.
Câmpul de imagine poate arăta diferit, în funcţie de starea acestui produs.
Aceasta nu reprezintă o defecţiune.
[235] Depanare
Depanare
Înregistrare
Durata reală de înregistrare pentru filme este mai mică
decât durata de înregistrare aşteptată aferentă suportului
de înregistrare.
În funcţie de condiţiile de înregistrare, durata disponibilă pentru înregistrare poate
fi mai scurtă, de exemplu, atunci când se înregistrează un obiect aflat în mişcare
rapidă etc.
[236] Depanare
Depanare
Înregistrare
Acest produs opreşte înregistrarea.
Dacă supuneţi produsul la vibraţii în repetate rânduri, este posibil ca înregistrarea
să se oprească.
[237] Depanare
Depanare
Înregistrare
Există o uşoară întârziere între momentul în care se apasă
START/STOP şi momentul în care porneşte sau se
opreşte efectiv înregistrarea filmelor.
La acest produs, este posibil să existe o uşoară diferenţă de timp între momentul
în care apăsaţi START/STOP şi momentul în care porneşte/se opreşte efectiv
înregistrarea filmelor. Aceasta nu reprezintă o defecţiune.
[238] Depanare
Depanare
Înregistrare
Funcţia de focalizare automată nu funcţionează.
Setaţi [Focalizare] la [Auto].
Dacă focalizarea automată nu se blochează pe subiect, reglaţi manual focalizarea.
[239] Depanare
Depanare
Înregistrare
SteadyShot nu funcţionează.
Setaţi [
SteadyShot] la [Activ inteligent], [Activ] sau [Standard] sau setaţi [
SteadyShot] la [Activat].
Chiar dacă [
SteadyShot] este setat la [Activ inteligent], [Activ] sau [Standard]
sau dacă [
SteadyShot] este setat la [Activat], este posibil ca acest produs să
nu poată compensa vibraţiile excesive.
Notă
Setările pentru [Activ inteligent] nu se pot configura dacă [REC video duală] este
setat la [Activat].
[240] Depanare
Depanare
Înregistrare
Imaginile nu pot fi înregistrate sau redate corect.
Dacă înregistraţi şi ştergeţi imagini în mod repetat, multă vreme, fişierele de pe
suportul de înregistrare se pot fragmenta, caz în care imaginile nu mai pot fi
înregistrate sau redate corect. După ce faceţi o copie de siguranţă a imaginilor pe
alte suporturi, efectuaţi operaţiunea [Format] pentru suportul de înregistrare de pe
acest produs.
[241] Depanare
Depanare
Înregistrare
Subiecţii care trec foarte repede pe lângă acest produs
apar strâmb.
Este vorba despre fenomenul de plan focal. Aceasta nu reprezintă o defecţiune.
Din cauza modului în care dispozitivul de imagine (senzorul CMOS) citeşte
semnalele de imagine, subiecţii care trec rapid prin faţa obiectivului pot să apară
strâmb, în funcţie de condiţiile de înregistrare.
[242] Depanare
Depanare
Înregistrare
Pe imagini apar dungi orizontale.
Acest lucru se întâmplă atunci când înregistraţi imagini sub o lampă fluorescentă,
o lampă cu sodiu sau cu mercur. Aceasta nu reprezintă o defecţiune.
[243] Depanare
Depanare
Înregistrare
[Luminozit. monitor] nu se poate seta.
Nu puteţi seta [Luminozit. monitor] când:
Monitorul LCD este închis pe produs, cu monitorul LCD în afară;
Alimentarea cu energie vine de la adaptorul c.a.
[244] Depanare
Depanare
Înregistrare
Sunetul nu este înregistrat corect.
În cazul în care conectaţi sau deconectaţi un microfon extern etc. în timp ce
înregistraţi filme, este posibil ca sunetul să nu fie înregistrat corect. Sunetul va fi
înregistrat corect dacă refaceţi conexiunea microfonului la începutul înregistrării
filmului.
Dacă reduceţi volumul la nivelul minim, prin reglare din [Nivel înreg. audio],
sunetul filmelor nu poate fi înregistrat.
[245] Depanare
Depanare
Înregistrare
Se înregistrează automat fotografii.
Când [Declanşator zâmbet] este setat la [Captură dublă] sau [Mereu pornit], se
înregistrează automat fotografii atunci când acest produs detectează un zâmbet.
[246] Depanare
Depanare
Redare
Imaginile nu pot fi redate.
Selectaţi tipul de suport de înregistrare pe care doriţi să îl redaţi. (modelele cu
memorie internă)
Selectaţi tipul de film (XAVC S/AVCHD/MP4) pe care doriţi să îl redaţi, comutând
ecranul de redare filme/fotografii.
Este posibil ca imaginile înregistrate pe alte dispozitive să nu fie redate. Aceasta
nu reprezintă o defecţiune.
Pentru a reda fişiere film editate pe un computer sau un alt echipament şi scrise
înapoi pe suportul de înregistrare, dacă nu apare nicio imagine pe ecranul
Vizualizare evenimente, efectuaţi procedura [Rep. fiş. bd. imagine].
[247] Depanare
Depanare
Redare
Fotografiile nu pot fi redate.
Este posibil să nu puteţi reda fotografii dacă aţi modificat numele fişierelor sau ale
folderelor sau aţi editat data pe un computer. (În acest caz, numele fişierului
clipeşte.) Aceasta nu reprezintă o defecţiune.
[248] Depanare
Depanare
Redare
Filmul îngheaţă.
Sunt redate fotografiile înregistrate în timp ce se înregistra un film. În setarea
implicită, filmele şi fotografiile sunt redate continuu.
[249] Depanare
Depanare
Redare
Pe o miniatură apare o pictogramă.
Fişierul bază de date de imagini ar putea fi deteriorat. Verificaţi fişierul bază de
date, selectând
- [Setare] - [
Setări suport] - [Rep. fiş. bd. imagine] suportul de înregistrare. Dacă apare în continuare, ştergeţi imaginea cu
.
Este posibil să apară
pe o imagine înregistrată pe alte dispozitive, editată pe
computer etc.
Aţi îndepărtat adaptorul c.a. sau acumulatorul în timp ce pictograma suportului de
înregistrare din colţul din dreapta sus al ecranului era aprinsă, sau înainte ca
lampa de acces să se stingă, după înregistrare. Acest lucru poate deteriora datele
imagine şi provoca afişarea
.
[250] Depanare
Depanare
Redare
Nu se aude niciun sunet sau se aude doar un sunet foarte
slab în timpul redării.
Creşteţi volumul.
Dacă reduceţi volumul la nivelul minim, prin reglare din [Nivel înreg. audio],
sunetul filmelor nu poate fi înregistrat.
[251] Depanare
Depanare
Redare
Sunetul din partea stângă şi cel din partea dreaptă sunt
dezechilibrate, atunci când redaţi filme pe computere sau
alte dispozitive.
Modificaţi tipul de conversie a sunetului (tipul de reducere a semnalului), atunci
când redaţi de pe dispozitive stereo 2ch. Consultaţi manualul de instrucţiuni
furnizat împreună cu dispozitivul de redare, pentru a afla detalii.
Modificaţi sunetul la 2ch atunci când creaţi un disc cu ajutorul software-ului
PlayMemories Home.
Acest lucru se întâmplă atunci când sunetul înregistrat cu surround 5.1ch este
convertit la 2ch (sunet stereo normal) de un computer sau alt dispozitiv. Aceasta
nu reprezintă o defecţiune.
Înregistraţi sunetul cu [Mod audio] setat la [Stereo 2ch].
[252] Depanare
Depanare
Wi-Fi
Nu apare punctul de acces fără fir la care doriţi să vă
conectaţi.
În funcţie de starea semnalului, este posibil ca punctul de acces fără fir să nu
apară pe acest produs. Mutaţi acest produs mai aproape de punctul de acces fără
fir.
În funcţie de setarea sa, este posibil ca punctul de acces fără fir să nu apară pe
acest produs. Consultaţi manualul de instrucţiuni al punctului de acces fără fir
pentru a afla setările corecte.
[253] Depanare
Depanare
Wi-Fi
[Împingere WPS] nu funcţionează.
În funcţie de setarea punctului de acces fără fir, este posibil ca [Împingere WPS]
să nu fie disponibil. Confirmaţi parola şi SSID ale punctului de acces fără fir
pentru setarea [Setări punct de acces].
[254] Depanare
Depanare
Wi-Fi
[Ctrl. cu tel. inteligent], [Trim. la tel. inteligent], [Trimitere
către computer] sau [Vizualizare pe televizor] se întrerup
prematur.
Dacă nivelul bateriei este scăzut, [Ctrl. cu tel. inteligent], [Trim. la tel. inteligent],
[Trimitere către computer] sau [Vizualizare pe televizor] se poate întrerupe
prematur. Încărcaţi acumulatorul înainte de utilizare.
Nu închideţi monitorul LCD în timp ce copiaţi/transferaţi fişiere. Copierea/transferul
se va întrerupe.
[255] Depanare
Depanare
Wi-Fi
Nu se pot transfera filme pe telefonul inteligent.
Pentru a trimite un film pe telefonul inteligent, asiguraţi-vă că l-aţi înregistrat în
format MP4. Înainte de a înregistra un film pe care urmează să îl transferaţi pe
telefonul inteligent, setaţi [REC video duală] la [Activat].
Nu închideţi monitorul LCD în timp ce transferaţi fişiere. Transferul se va întrerupe.
[256] Depanare
Depanare
Wi-Fi
Ecranul de înregistrare de imagini nu se afişează bine.
Conexiunea se întrerupe.
În funcţie de condiţiile semnalului, comunicarea dintre acest produs şi telefonul
inteligent se poate să nu funcţioneze corect. Reduceţi distanţa dintre acest
produs şi telefonul inteligent.
[257] Depanare
Depanare
Wi-Fi
Ecranul de înregistrare de imagini nu se afişează bine în
timpul Control camere multiple. Conexiunea se întrerupe.
În funcţie de condiţiile semnalului, comunicarea dintre acest produs şi cameră se
poate să nu funcţioneze corect. Reduceţi distanţa dintre acest produs şi cameră.
[258] Depanare
Depanare
Wi-Fi
Conexiunea NFC nu funcţionează.
Schimbaţi poziţia dispozitivului compatibil pentru a reduce distanţa dintre
(marca N) de pe telefonul inteligent şi
(marca N) de pe acest produs.
Dacă această măsură nu rezolvă problema, deplasaţi telefonul inteligent câţiva
milimetri sau îndepărtaţi telefonul inteligent de acest produs şi aşteptaţi 10
secunde sau mai mult înainte să le atingeţi din nou.
Produsul este în [Mod avion]. Setaţi [Mod avion] la [Dezactivat].
Asiguraţi-vă că telefonul inteligent este pregătit pentru comunicare. Consultaţi
manualul de instrucţiuni al telefonului inteligent pentru a afla detalii.
Nu aşezaţi niciun produs metalic, cu excepţia telefonului inteligent, în apropierea
(mărcii N) de pe acest produs.
Nu atingeţi
(marca N) de pe acest produs cu 2 sau mai multe telefoane
inteligente, în acelaşi timp.
Dacă rulaţi o altă aplicaţie care foloseşte funcţia NFC pe telefonul inteligent,
închideţi aplicaţia.
[259] Depanare
Depanare
Editarea filmelor/a fotografiilor pe acest produs
Un film nu poate fi împărţit.
Următoarele filme nu pot fi împărţite.
Filmele prea scurte
Filmele XAVC S HD
Filmele MP4.
Eliberaţi protecţia şi apoi efectuaţi împărţirea.
[260] Depanare
Depanare
Editarea filmelor/a fotografiilor pe acest produs
Filmele demonstrative nu pot fi şterse (HDRCX625/CX675/PJ675). (modelele cu memorie internă)
Eliberaţi protecţia şi apoi ştergeţi-le.
[261] Depanare
Depanare
Redarea pe un televizor
Nu se redă nici imaginea, nici sunetul pe televizorul
conectat.
Imaginile nu sunt scoase prin mufa HDMI OUT dacă în imagini sunt înregistrate
semnale de protecţie a drepturilor de autor.
[262] Depanare
Depanare
Redarea pe un televizor
Marginile de sus, de jos, din dreapta şi din stânga ale
imaginilor sunt uşor decupate pe un televizor conectat.
Monitorul LCD al produsului poate afişa imaginile înregistrate pe întregul monitor
LCD (afişare în întregime pixeli). Totuşi, acest lucru poate provoca unele decupări
la marginile de sus, de jos, din dreapta şi din stânga ale imaginilor, atunci când
acestea sunt redate pe un televizor necompatibil cu afişarea în întregime a
pixelilor.
Se recomandă să înregistraţi imaginile folosind cadrul extern al [Caroiaj] ca ghid.
[261] Depanare
Depanare
Redarea pe un televizor
Imaginea apare distorsionată pe televizorul 4:3.
Acest lucru se întâmplă atunci când vizualizaţi o imagine pe un televizor 4:3.
Setaţi [Tip TV] corect şi redaţi imaginea.
[264] Depanare
Depanare
Redarea pe un televizor
Apar benzi negre în partea de sus şi de jos a monitorului
LCD al televizorului 4:3.
Acest lucru se întâmplă atunci când vizualizaţi o imagine pe un televizor 4:3.
Aceasta nu reprezintă o defecţiune.
[265] Depanare
Depanare
Copierea/conectarea pe alte dispozitive
Imaginile nu se copiază corect.
Nu puteţi copia imagini folosind cablul HDMI.
Un cablu AV (comercializat separat) nu este conectat corect. Asiguraţi-vă că
acesta este conectat la mufa de intrare a dispozitivului.
Nu închideţi monitorul LCD în timp ce copiaţi fişiere. Copierea se va întrerupe.
[266] Depanare
Depanare
Conectarea la un computer
PlayMemories Home nu se poate instala.
Aveţi nevoie de o conexiune la internet pentru a instala PlayMemories Home.
Verificaţi mediul computerului sau procedura de instalare necesară pentru a
instala PlayMemories Home.
[267] Depanare
Depanare
Conectarea la un computer
PlayMemories Home nu funcţionează corect.
Părăsiţi PlayMemories Home şi reporniţi computerul.
[268] Depanare
Depanare
Conectarea la un computer
Acest produs nu este recunoscut de computer.
Deconectaţi toate dispozitivele USB de la mufele USB ale computerului dvs., cu
excepţia tastaturii, a mouse-ului şi acestui produs.
Deconectaţi cablul USB de la computer şi reporniţi computerul, apoi conectaţi din
nou computerul şi acest produs, în ordinea corectă.
Dacă atât cablul USB cât şi terminalul Multi/Micro USB ale produsului sunt
conectate la dispozitive externe în acelaşi timp, deconectaţi-l pe cel care nu este
conectat la computer.
[269] Depanare
Afişajul de diagnosticare automată/Indicatoare de avertizare
diagnosticare automată/Indicatoare de avertizare
Afişajul de
Afişajul de diagnosticare automată
Dacă pe monitorul LCD apar indicatoare, verificaţi următoarele. Dacă problema
persistă chiar dacă aţi încercat să o rezolvaţi de câteva ori, contactaţi distribuitorul
Sony sau atelierul de service Sony autorizat local. În acest caz, atunci când îi
contactaţi, menţionaţi numerele din codul de eroare care începe cu C sau E.
Este posibil să auziţi o melodie atunci când pe monitorul LCD apare un indicator de
avertizare important.
C:(sau E:)
C:04:
:
(afişajul de diagnosticare automată)
Nu utilizaţi acumulatorul desemnat. Asiguraţi-vă că utilizaţi acumulatorul desemnat.
Conectaţi ferm adaptorul c.a. şi cablul USB.
C:06:
Temperatura acumulatorului este ridicată. Înlocuiţi acumulatorul, sau aşezaţi-l într-un
loc răcoros.
C:13:
/ C:32:
Îndepărtaţi sursa de alimentare. Reconectaţi-o şi puneţi din nou în funcţiune
produsul.
E:
:
Urmaţi paşii de la punctul 2, secţiunea „Dacă apar probleme”.
(avertisment privind nivelul bateriei)
Acumulatorul este aproape consumat.
În funcţie de mediul de utilizare sau de starea bateriei, pictograma
poate să
clipească, chiar dacă mai sunt disponibile circa 20 de minute de energie.
(indicator de avertizare privind temperatura acestui produs/a
acumulatorului)
Temperatura produsului/acumulatorului este ridicată. În acest caz, lăsaţi alimentarea
oprită şi aşteptaţi până când scade temperatura produsului/a acumulatorului.
(indicator de avertizare privind cardul de memorie)
Clipeşte lent
Spaţiile libere pentru înregistrarea imaginilor se împuţinează.
Nu este introdus niciun card de memorie.
Clipeşte rapid
Nu există suficiente spaţii libere pentru înregistrarea imaginilor. După stocarea
imaginilor pe un alt suport, ştergeţi imaginile inutile sau formataţi cardul de memorie.
Fişierul bază de date de imagini ar putea fi deteriorat. Verificaţi fişierul bază de date,
selectând
- [Setare] - [
Setări suport] - [Rep. fiş. bd. imagine] - suportul de
înregistrare.
Cardul de memorie este deteriorat.
(indicator de avertizare privind formatarea cardului de memorie)
Cardul de memorie este deteriorat.
Cardul de memorie nu este formatat corect.
(indicator de avertizare privind un card de memorie incompatibil)
Este introdus un card de memorie incompatibil.
(indicator de avertizare privind protecţia împotriva scrierii de pe
cardul de memorie)
Cardul de memorie este protejat împotriva scrierii.
Accesul la cardul de memorie a fost restricţionat de pe un alt dispozitiv.
(indicator de avertizare privind dispozitivul extern)
Fişierul bază de date de imagini ar putea fi deteriorat. Verificaţi fişierul bază de date,
selectând
- [Setare] - [
Setări suport] - [Rep. fiş. bd. imagine] - suportul de
înregistrare.
Dispozitivul extern este deteriorat.
(indicatoare de avertizare privind formatarea dispozitivului extern)
Dispozitivul extern este deteriorat.
Dispozitivul extern nu este formatat corect.
(indicator de avertizare privind tremurul camerei)
Acest produs este instabil, fapt pentru care apare adesea tremurul camerei. Ţineţi
acest produs într-o poziţie stabilă, cu ambele mâini, şi înregistraţi imaginea. Totuşi,
reţineţi că indicatorul de avertizare privind tremurul camerei nu dispare.
(indicator de avertizare privind înregistrarea de fotografii)
Nu se pot înregistra fotografii în timpul procesării. Aşteptaţi o vreme, apoi înregistraţi.
Nu puteţi captura fotografii în timpul înregistrării de filme în următoarele situaţii:
Dacă [
Mod REC] este setat la [Calitate 60p
] (dispozitiv compatibil 1080
60i)/[Calitate 50p
] (dispozitiv compatibil 1080 50i), [Calitate maximă
].
Când este selectat un element din [Efect imagine].
Când [
SteadyShot] este setat la [Activ inteligent].
[270] Depanare
Afişajul de diagnosticare automată/Indicatoare de avertizare
eroare în timpul Transmisiunii live
Mesaje de
Mesaje de eroare în timpul Transmisiunii live
Dacă apar probleme în timp ce vă conectaţi pentru Transmisiunea live, se afişează
următoarele mesaje. Urmaţi instrucţiunile pentru fiecare mesaj de eroare, pentru a
rezolva problema.
[Setare]
Informaţiile despre transmisiunea live nu au fost trimise la dispozitiv. Verificaţi
setările de pe computer.
Efectuaţi setările necesare pentru Ustream, utilizând „PlayMemories Home”.
Nu se poate transmite. Conectare la USTREAM eşuată. Verificaţi setările de pe
computer.
Conectaţi-vă la Ustream din nou şi confirmaţi setările, utilizând „PlayMemories
Home”.
Nu se poate transmite. Există o eroare a canalului USTREAM. Verificaţi setările
de pe computer.
Canalul setat de „PlayMemories Home” este incorect.
Acest mesaj se afişează dacă un alt suport începe transmisiunea pe acelaşi canal
în timp ce se efectuează transmisiunea de pe acest produs.
Setaţi din nou canalul.
Nu se poate transmite. Verificaţi setarea dată şi oră de pe dispozitiv.
Setaţi din nou data şi ora pe acest produs.
Nu se poate găsi punct de acces care permite conexiunea.
Punctul de acces a fost găsit, dar nu este conectat. Verificaţi parola punctului de
acces şi conectaţi-vă din nou.
[Network]
Se conectează...
Reţeaua este indisponibilă temporar.
Nu se poate salva filmul pe USTREAM.
Setările de salvare pentru video nu pot fi salvate pe Ustream fiindcă a apărut o
eroare în reţea.
Nu se poate găsi un punct de acces.
Punctul de acces nu poate fi găsit. Confirmaţi setarea punctului de acces utilizând
[Setări punct de acces] de pe acest produs.
[Network Service]
S-a înregistrat o eroare USTREAM.
A apărut o eroare necunoscută în Ustream. Aşteptaţi un moment şi apoi încercaţi
să confirmaţi din nou conexiunea.
Postare pe Twitter eşuată.
Eroare de postare pe Twitter. Verificaţi reţeaua sau conectaţi-vă din nou la Twitter.
Postare pe Facebook eşuată.
Eroare de postare pe Facebook. Verificaţi reţeaua sau conectaţi-vă din nou la
Facebook.
[271] Depanare
Mesaje de avertizare
Mesaje de avertizare
Indicatoare de avertizare
Dacă pe monitorul LCD apar mesaje, urmaţi instrucţiunile.
Memoria internă nu poate fi recunoscută. Formataţi şi utilizaţi din nou.
Memoria internă a acestui produs este setată diferit de formatarea implicită.
Efectuarea operaţiunii [Format] v-ar putea ajuta să utilizaţi produsul. Formatarea
va şterge toate datele de pe suportul de înregistrare intern.
Eroare de date.
A avut loc o eroare în timpul citirii sau scrierii în memoria internă a acestui produs.
Este posibil să se întâmple acest lucru dacă supuneţi produsul la şocuri în
repetate rânduri.
Este posibil ca filmele înregistrate pe alte dispozitive să nu fie redate.
Fişierul de bază de date de imagini este deteriorat. Doriţi să creaţi un nou
fişier?
Informaţiile pentru gestionarea filmelor HD sunt deteriorate. Creaţi
informaţii noi?
Fişierul de administrare este corupt. Dacă selectaţi [Da], se creează un nou fişier
de administrare. Imaginile vechi înregistrate de pe suport nu pot fi redate (fişierele
imagine nu sunt deteriorate). Dacă executaţi [Rep. fiş. bd. imagine] după crearea
de noi informaţii, redarea imaginilor vechi înregistrate ar putea redeveni posibilă.
Dacă această măsură nu funcţionează, copiaţi imaginea folosind software-ul
PlayMemories Home.
Fişier bază date imag. inexistent. Filmele nu pot fi înreg. sau redate. Creaţi
fişier nou?
Nicio informaţie pentru gestionarea filmelor HD. Creaţi informaţii noi?
Nu puteţi înregistra sau reda filme, fiindcă nu există informaţii de administrare a
filmelor. Dacă selectaţi [Da], se vor crea noi informaţii de administrare şi veţi
putea înregistra sau reda filme.
Inconsistenţe în fişierul bază de date imagine. Doriţi să reparaţi fişierul
bază de date imagine?
Fişierul de bază de date de imagini este deteriorat. Doriţi să reparaţi fişierul
bază de date imagine?
Inconsistenţe în fişierul bază de date imagine. Nu se pot înregistra sau
reda filme HD. Doriţi să reparaţi fişierul bază de date imagine?
Nu puteţi înregistra sau reda filme, fiindcă nu există informaţii de administrare a
filmelor. Dacă selectaţi
, se vor crea noi informaţii de administrare şi veţi
putea înregistra sau reda filme.
Inconsistenţe în fişierul bază de date imagine. Copiaţi şi recuperaţi.
Recuperaţi, apoi importaţi utilizând software PC inclus.
Fiindcă informaţiile din baza de date pentru filme cu calitatea de imagine de înaltă
definiţie (HD) au fost deteriorate, există inconsistenţe între informaţiile din baza
de date şi informaţiile din fişier. Selectaţi
pentru a face o copie de
siguranţă a filmelor cu calitatea de imagine de înaltă definiţie (HD) şi reparaţi
fişierul bază de date. Nu puteţi vedea filmele din copia de siguranţă pe acest
produs. Conectând acest produs la un computer după repararea bazei de date,
puteţi importa filmele cu calitatea de imagine de înaltă definiţie (HD) din copia de
siguranţă pe computer, cu ajutorul software-ului PlayMemories Home instalat pe
computer. Cu toate acestea, nu există nicio garanţie că toate filmele vor putea fi
importate pe computer.
Depăşire zonă tampon. Scrierea pe suport nu a fost încheiată la timp.
Aţi efectuat operaţiuni repetate de înregistrare şi ştergere, sau se foloseşte un
card de memorie formatat de un alt dispozitiv. Copiaţi şi păstraţi în siguranţă
datele pe un alt dispozitiv (de exemplu, un computer), apoi formataţi cardul de
memorie pe acest produs.
Dimensiunea cardului de memorie introdus nu este suficientă pentru copierea
filmului/elor. Utilizaţi cardul de memorie recomandat.
Se recuperează datele.
Dacă scrierea datelor pe suportul acestui produs a eşuat, se vor efectua automat
încercări de recuperare a datelor.
Imposibil de recuperat datele.
Scrierea datelor pe suportul acestui produs a eşuat. Au avut loc tentative de a
recupera datele, însă nu au avut succes.
Reintroduceţi card memorie.
Introduceţi din nou cardul de memorie, de câteva ori. Dacă indicatorul continuă să
clipească, după ce aţi introdus din nou cardul de memorie, acesta ar putea fi
deteriorat. Încercaţi un alt card de memorie.
Acest card de memorie nu poate fi recunoscut. Formataţi şi utilizaţi
din nou.
Formataţi cardul de memorie. Reţineţi că, atunci când formataţi cardul de
memorie, toate filmele şi fotografiile înregistrate sunt şterse.
Numărul maxim de foldere pentru imagini statice a fost atins. Nu se pot
înregistra imagini statice.
Nu puteţi crea foldere care depăşesc 999MSDCF. Nu puteţi crea sau şterge
foldere create folosind acest produs.
Formataţi cardul de memorie sau ştergeţi folderele folosind computerul.
Este posibil ca acest card de memorie să nu poată înregistra sau reda
filme.
Este posibil ca acest card de memorie să nu poată înregistra sau reda
filme în mod corect.
Utilizaţi un card de memorie recomandat pentru acest produs.
Nu scoateţi cardul de memorie în timpul scrierii. Datele se pot deteriora.
Reintroduceţi cardul de memorie.
Suportul extern nu poate executa funcţii.
Verificaţi fişierul bază de date pentru imagini, selectând
- [Setare] - [
Setări suport] - [Rep. fiş. bd. imagine]
Dacă indicatorul continuă să clipească şi în acest caz, formataţi suportul extern
folosind computerul, apoi reconectaţi acest produs la suportul extern. Reţineţi că,
atunci când formataţi dispozitivul extern, toate filmele şi fotografiile înregistrate pe
el sunt şterse.
Dacă apare acelaşi mesaj şi după formatare, suportul extern ar putea să nu fie
acceptat de acest produs, sau ar putea fi deteriorat. Încercaţi un alt suport extern.
Imposibil de accesat suportul extern.
Utilizaţi dispozitivul extern în condiţii stabile (de mediu, de exemplu, fără vibraţii şi
la temperatura camerei etc.).
Asiguraţi-vă că sursa de alimentare a dispozitivului extern este conectată.
Altele
Număr maxim imagini deja selectat.
Puteţi selecta numai 100 de imagini deodată pentru:
Ştergerea de filme/fotografii;
Protejarea filmelor/fotografiilor sau eliberarea protecţiei;
Copierea de filme/fotografii.
Date protejate.
Aţi încercat să ştergeţi date protejate. Eliberaţi protecţia datelor.
Download PDF

advertising